__MAIN_TEXT__

Page 1

Info Csendesen, kitartóan Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 3. szám

Lendva 2021. január 21. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Idén rendhagyó módon, „távünnepléssel”, hiszen a járványügyi korlátozá-

m

a

g

y

a

sok miatt a virtuális térbe költöznek az események. Az ünneplés módja és lehetősége megváltozik, de az ünnep jelentősége

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

és üzenete nem. Idén csendesen, otthonainkban ünnepeljük meg kultúránk napját, olyan kitartóan ragaszkodva

i

l

a

p

j

a

értékeinkhez, mint amilyen türelemmel és gondosan készül a hetési hímzés… Bővebben a 2. és 3. oldalon.

Máthé László Eduárd lendvai főkonzul:

„Nem nekünk kell kitalálni a dolgokat, ezeknek helyben kell megszületni” 4–5 . oldal


Iránytű Január 22. – a magyar kultúra napja

Idén virtuálisan, d

Király M. Jutka

Kisebbségvédelem – csak jól hangzó szlogen? Az Európai Bizottság jogi nyelven fogalmazva nem irányoz elő jogi aktusokat a Minority SafePack (Mentőcsomag a kisebbségek számára) című európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatosan, azaz: egyszerűen elutasította azt. A kezdeményezést – melynek az (volt) a célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az uniós jogi szabályrendszer részei legyenek, azaz egy kisebbségi minimum megalkotása – pontosan 1.123.422 polgár írta alá. Ez több, mint a benyújtáshoz szükséges egymillió. Kellő mennyiségű aláírás gyűlt össze Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban is… Bizakodásra adott okot az Európai Parlament decemberi döntése, mely kétharmados többséggel támogatta a kezdeményezést. A brüsszeli sajtóközlemény viszont a Bizottság döntése után azt írja, hogy már a hatályos jogszabályok végrehajtása is biztosítja a Minority SafePack céljait. Tehát passz. Politikai elemzők szerint viszont, habár elszomorító a döntés, mégsem lehet meglepőnek nevezni. Az őshonos nemzeti kisebbségek kérdése ugyanis olyan eltérően van rendezve, hogy már emiatt is erősen konfliktust okozó téma, és Európa – amíg tényleg nem muszáj – inkább félreteszi, mint hogy foglalkozzon vele. Nem elfogadható, sőt! De sajnos ilyen a realitásunk. A kisebbségvédelem alapvetően csak egy jó szlogen. Igaz, vannak sötétebb és világosabb árnyalatai. A másik kérdés a Minority SafePack elutasítása kapcsán a polgári kezdeményezés mint lehetőség ügye. Mennyit jelent több mint egymillió ember aláírása az EU-ban? A demokratikus polgári kezdeményezések általában gyér sikeressége arra enged következtetni, hogy ez a mechanizmus inkább fényes kirakat, mint tartalmi eszköz. Egy párhuzam az itthoni kisebbségvédelmi berkekből: miért tűnik úgy, hogy az évtizeddel ezelőtt készülő általános nemzetiségi törvény (mely különböző okok miatt nem került a parlament elé) a Minority SafePack sorsára jutott?

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. A Muravidéken az ünnep alkalmával kerülnek átadásra a legrangosabb éves kulturális kitüntetések, a Zala György kulturális nívódíjak, több kisebbnagyobb rendezvényre, iskolai programra kerül(t) sor. Idén a járványhelyzet miatt rendhagyó módon a virtuális térben ünnepelünk. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

– A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a magyar kultúra napjára minden évben kiemelkedően odafigyel, hiszen mint művelődési intézmény az egyik legfontosabb napnak tartjuk – mondta előzetesen Soós Mihály, az intézet igazgatója. – A járványügyi helyzetre tekintettel három videós programmal is készülünk. Az ünnep előes­ téjén, január 21-én 18 órától a YouTube-csatornánkon premiervetítésben lesznek megtekinthetők a portréfilmek az idei kulturális díjazottakról, valamint maga a díjátadó is, amely a Bánffy Központban zajlott. A projektet a Hidak

szerkesztőségével közösen valósítottuk meg. Az ünnep napján, január 22-én szintén a videómegosztó csator nánkon tesszük közzé a Bánffy Központban felállított hímzéskiállításról készült videót, amelyben a muravidéki hímzőszakkörökben munkálkodó hímzőasszonyok dolgos kezei által készült, elsősorban hetési hímzések lesznek megtekinthetők, de egyéb hímzések is láthatók lesznek. Aztán január 22-én a kapcai József Attila Művelődési Egyesülettel közösen készül egy videó, mely szintén a videómegosztón lesz megtekinthető, amelyben az egyesület tiszteleg a nap előtt azzal, hogy a Himnusz elhangzása után megkoszorúzzuk a kopjafát, ünnepi beszédet pedig Vida

Törnar Judit, az LKMNÖK elnöke mond – ismertette a rendhagyó megemlékezési programot Soós Mihály. – Tekintettel arra, hogy a beltéri rendezvények szünetelnek és kültérire sincs lehetőségünk, a színházterem és az olvasóterem a rendelet miatt zárva tart, így értelemszerűen nem kerül sor rendezvényre – tájékoztatott Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója. – A könyvtárban az érintésmentes kölcsönzés a könyvtár külső területén történhet. Ugyan nálunk nem változik semmi, mert eddig sem lehetett a kölcsönzőpultig bemenni, az ifjúsági részlegen ebből az alkalomból mégis kiállítást rendezünk, ezt láthatják ugyanis a láto-

Kapcára került a Kultúra Lovagja cím A magyar k ultúra napja alkalmából az idei évben nyolc országból 34-en részesülnek a Kultúra Lovagja elismerésben, amelyet 1998-tól a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ítél oda. Az Egyetemes Kultúra Lovagja címet „a magyar nyelv és kultúra határon túli ápolásáért” a kapcai Zágorec-Csuka Judit könyvtáros, költő és műfordító érdemelte ki, aki lapunknak a következőket nyilatkozta: „Számomra meglepetés volt ennek a címnek az elnyerése, de mivel több mint tíz éve

Zágorec-Csuka Judit ismerem az említett alapítvány munkáját, küldetését, hiszen aktívan részt is

vettem néhány projektjükben, úgy gondolom, hogy a magyar nyelv és kultúra határon túli ápolásáért én is tettem már eleget. Aktív vagyok és keresem az utakat, a lehetőségeket a kapcsolatok kiépítésére vagy fejlesztésére magyar– magyar viszonylatban, a muravidéki magyar és szlovén, illetve a szomszédos horvát kultúrában is.” A díjak ünnepélyes átadására előreláthatólag 2021. május 29-én Budapesten, a Stefánia palotában kerül sor. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Nemzetiség

de nem kisebb jelentőséggel gatóink. A magyar kultúra napjára korábban is így emlékeztünk. Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan digitális tartalmakat is kínálunk, melyek tartósan böngészhetők – mondta Halász Albert. Digitális térben emlékeznek a magyar kultúra napjára a Lendvai Galéria-Múzeumban is,

hiszen rendezvényszervezésre nincs lehetőség. Mint Baum­g artner Dubravko intézetigazgató elmondta, a magyar művészet gazdag tárából válogatnak Zala György szobrászművész munkásságát helyezve előtérbe, és január 22-én a honlapjukon, valamint közösségi oldalukon tesznek közzé ünnepi tartalmakat.

Megbukott a Minority SafePack A színpadok idén a járványhelyzet miatt üresen maradnak, a megemlékezések az online térbe költöznek.

(Fotó: Solarič David, MMÖNK)

Folynak az építési munkálatok Radamosban

Radamosban folynak a munkálatok a Korai Fejlesztő Központ építésén. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásával épülő fejlesztő-egészségügyi központ több mint 600 ezer eurós értékével a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) eddigi legnagyobb beruházása. A tervek szerint szeptemberben adják át rendeltetésének, s amint Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke évértékelő sajtótájékoztatóján kifejtette, remélhetőleg ekkor már a tevékenységeket is elindíthatják. Az MMÖNK keresi a kapcsolatot a különböző szakmai szervezetekkel, elsősorban a Muravidéken és Zala megyében, és egy olyan szakmai csoport létrehozásán dolgozik, amely segítségére lesz a fejlesztési problémákkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek. Kmj N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

Az Európai Bizottság (EB) nem indít jogalkotási folyamatot a nemzeti kisebbségek védelmében, döntött január 15-én a testület, annak ellenére, hogy a kezdeményező FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) több mint egymillió aláírást gyűjtött az EU szinte valamennyi országából – többek között az elegendő szlovéniai aláírással is –, s decemberben az Európai Parlament háromnegyedes többséggel fogadta el. A Minority SafePack révén EU-s szintű kisebbségvédelmi szabályrendszer létesült volna, melyet minden egyes tagországnak be kellett volna tartania. A kezdeményező FUEN szerint az EB nemcsak cserbenhagyta az őshonos kisebbségeket, hanem az európai polgári kezdeményezés hitelességét is aláássa azzal, hogy a jogalkotást immár az ötödik sikeres kezdeményezés esetén utasítja el, ezáltal az Európai Parlamentet is semmibe veszi, valamint az 50–60 millió őshonos nemzeti kisebbséghez tartozó EU-s polgárt. A kisebbségi szervezetek unió-szerte erősen csalódottak. A Felvidékem például felhívták a magyar polgármestereket, hogy tiltakozzanak a döntés ellen azzal is, hogy január 22-én, a magyar Himnusz születésének a napján vegyék le egy napra az EU zászlaját az önkormányzati hivatalok homlokzatairól. kmj

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

3


Nemzetiség Máthé László Eduárd főkonzul

Sok minden pozitívan vál Máthé László Eduárd októbertől viseli Magyarország lendvai főkonzuli tisztségét. A karrierdiplomatával a Lendvai Főkonzulátus munkájáról, célkitűzéseiről, a közép-európai nemzetek térségünkben is egyre inkább érzékelhető összefonódásáról beszélgettünk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– Főkonzul úr, kérem áruljon el néhány adatot személyes és szakmai életéből! Hol dolgozott lendvai küldetése előtt? – Budapesten születtem, az egyetemen történelmet tanultam, ezután kerültem a külügyminisztériumba. Az egyetemi tanulmányaimat Nigériában kezdtem el, majd tanultam Angliában és természetesen Magyarországon is. 2002 elejétől dolgozom a külügyi tárcánál, a mostani, lendvai külszolgálatom a negyedik a sorban. Az első küldetésemet 2003 és 2008 között Litvániában teljesítettem, majd a visegrádi együttműködés kérdésein dolgoztam. 2010 és 2014 között Ljubljanában a nagykövetségen dolgoz-

Afrikában. Ott dolgoztam tavaly augusztusig, majd hazatértem. – Hogy került már egyetemistaként Nigériába? – Édesapám a külkereskedelemben dolgozott. Magyarország a rendszerváltozás idején kormányhitelt nyújtott Nigériának, melynek keretében szakmunkásképző iskolákat épített az afrikai országban. Úgy is mondhatjuk, „kulcsra készen készítették” az iskolákat, mindent, még az esztergapadokat is konténerekbe rakták és Afrikába szállították. Ezeket az építkezéseket felügyelte édesapám, így én is a családdal tartottam, és végül Nigériában kezdtem el az egyetemi tanulmányaimat. – Afrika után ismét Szlovénia? – Három gyermekem

„A kétnyelvűség különleges adottság, és véleményem szerint ez a terület egyik nagy értéke is.” tam első beosztottként. Akkoriban nagyon sok időt töltöttem a Muravidéken is. 2015 elején Magyarország kenyai nagykövetének neveztek ki, ebben pedig természetesen nagy szerepe volt annak is, hogy éltem Afrikában, ismerem a körülményeket, a doktori munkám is Afrikáról szólt. A magyar külpolitika 2014 után kibővült a külgazdasági és gazdaságdiplomáciai feladatokkal, és ennek keretében kértek fel, hogy képviseljem Magyarországot nagykövetként Kelet-

4

van, kettő közülük gimnazista, és eddig egyikük sem élt hosszabb ideig még Magyarországon, ahogy ez a pályafutásom eddigi alakulásából is kiderül. Úgy gondoltam, nagyon fontos, hogy a gyermekeim személyes tapasztalatból, ne csak szüleik révén kötődjenek Magyarországhoz. Adódott a lehetőség és éltem vele, Lendva és Budapest ugyanis közel vannak, így már könnyebben megszervezhető a családi életünk is. Október elejétől Lendván Magyarország

főkonzuljaként teljesítem feladataimat. – A Covid-jár vány kellős közepén kezdte el lendvai főkonzuli, diplomáciai tevékenységét. Mennyiben nehezíti ez a munkát, a kapcsolatok felvételét? – A konzuli munkát nem befolyásolta számottevően a járványhelyzet. A főkonzulátus mindvégig nyitva tartott, jelenleg is fogadja ügyfeleit. Az állampolgársági esketések jelenleg is folynak, de minden egyéb konzuli munka is zajlik. Ezekre az eskütételekre mindig emlékezni fogok. Általában tele vannak érzelmekkel, most azonban nagyon más hangulatú egy üvegablak mögött állva meghallgatni az eskütételt. Rossz érzés ezt így végezni, de nem tudunk mást tenni. Ami a diplomáciát illeti, a lehetőségek ezen a területen is korlátozottak, várjuk, hogy szabadabban is tudjunk mozogni, találkozni emberekkel, szer vezetekkel. – S z l ové n i a f ő vá rosában, Ljubljanában működik Magyarország nagykövetsége, Lendván a főkonzulátus. Milyen megosztásban dolgoznak, mennyire szigorú ez a munkamegosztás? – A főkonzulátus konzuli kerülete a szlovén közigazgatási határokat követi, így a mi konzuli kerületünk Ptujig, Mariborig ér, míg az ország nyugati részét a ljubljanai konzuli szolgálat látja el. A főkonzulátus jelenléte azt jelenti,

hogy a Muravidékre dupla annyi figyelem fordul Magyarországról, hiszen a nagykövetség mellett mi is ellátjuk feladatainkat. Fő feladatunk természetesen a helyi, regionális feladatok elvégzése, ellátása, a folyamatban lévő ügyek kezelése. Természetesen a kormányzati szervekkel a ljubljanai nagykövetség tartja a kapcsolatot, élén Dávid Andor nagykövettel.

reméljük, hogy hamarosan ténylegesen el is kezdődik a munka. Nagyon sokat dolgoztunk a lendvai templom felújításán is, a jelenleg zajló munkálatok elkezdéséhez a magyar állam jelentős mértékben hozzájárult. Szerencsére vannak programok, mint például a „Pro Futura” vagy a CED-es pályázatok, amelyek már maguktól is működnek, ami nagyon jó

„Nyitottak vagyunk, és csak közösen tudunk boldogulni a közös érdekekből és értékekből kiindulva.” A mi együttműködésünk is nagyon jó, ami azért fontos, mert nagyon intenzívek a kapcsolatok a kormányok között. – Milyen arányban tartozik a munkához a gazdasági diplomácia, miben nyújtanak segítséget a magyar magántőkének, illetve miben segítik a magyar állami befektetéseket? – Szerencsére Magyarország már van olyan helyzetben, hogy a magyar magántőke a környező országokba is kihelyeződjék. A tőke ebben a folyamatban mindig először közvetlenül a határon túli térséget keresi meg, ha másért nem is, a nyelvi könnyebbségek miatt bizonyosan. Amennyiben a cégek jelzik szándékukat, természetesen megnézzük, van-e lehetőség számukra a magyarlakta területeken. Ezt nagyon fontos szempontnak tartom, de ha az érdekek egyéb térséget preferálnak, természetesen annak is eleget teszünk és segítünk. Az állami befektetéseket is figyelemmel kísérjük, most éppen az új magyar székház építése ad feladatokat,

érzés, önállóan működő programokról van ugyanis szó. – Említette a lendvai plébániatemplom felújítását, de voltak már korábban is magyar támogatások az egyház területén. Miért fontos ez Magyarország számára? – Magyarország számára a keresztény egyházakkal való kapcsolattartás nagyon fontos feladat. Nemcsak Szlovéniában, Kenyában is sokat dolgoztam a „Hungary Helps” programban, amely az üldözött keresztény közösségeken próbál segíteni olyan területeken, ahol a kereszténység inkább veszélynek nevezhető, mint erénynek. Afrikában több programot is sikerült elindítanunk a helyi keresztény közösségek támogatására. Az alapgondolat az, hogy az egyház és a hit közösségteremtő erő és tényező, amellett, hogy az európai kultúra és saját közösségünk alapja, így ezt kötelességünk támogatni és segíteni, nemcsak világszerte, de itt, saját szomszédságunkban is, főként, ha egy olyan szimbolikus épületről van szó, mint

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Nemzetiség

ltozott az elmúlt években a lendvai Szent Katalintemplom. – Milyen hatással van a járvány a szlovén–magyar gazdasági kapcsolatokra? – A gazdaságot mindegyik ország igyekszik a lehetséges legmagasabb szinten tartani. A gazdaság struktúrája fennmaradt és csak várja a megfelelő pillanatot, hogy újra, talán még erőteljesebben elinduljon.

az autópályák után a villamos távezetékek is összekapcsolásra kerülnek. Vannak-e hasonló, további infrastrukturális tervek Szlovénia és Magyarország között? – Tervek vannak, talán a következő terület a vasúti összeköttetés fejlesztése lehet. A vasút mindenképpen nagyon fontos fejlődési lehetőség mindkét ország számára, és mindkét or-

említett településeket. A vegyesen lakott területekre jellemző kétnyelvűség különleges adottság, és véleményem szerint ez a terület egyik nagy értéke is. Ezt egyre többen gondolják így, s talán nem véletlen, hogy az elmúlt években egyre több magyarországi tanuló jelent meg az itteni iskolákban, én pedig biztos vagyok benne, hogy nagyrészt azért, mert éppen a

is. A helyzet nagyon biztató, az előző, ljubljanai külszolgálatom idején még csak ötlet szintjén felmerülő dolgok a jelenben megvalósulni látszanak, ami azt jelenti, hogy a magyarság vezetőinek víziói helyénvalók voltak, ráadásul a térséget a szlovén és a magyar kormány is támogatja. Fontos hangsúlyozni, hogy mindez kéz a kézben jár a rábavidéki

Nem lehet összehasonlítani a helyzetet a 2008-as, 2009-es válságos helyzettel, ugyanis az alapstruktúrák a helyükön maradtak és maradnak. Bizonyosan sok minden megváltozik majd a járvány után, de az alapszándék megmaradt. A magyar–szlovén kereskedelmi volumen erőteljes növekedést mutatott a járvány előtt, ez elmondható a szlovéniai magyar befektetésekről is, és azt várom, hogy ez a tendencia folytatódik. – Az elmúlt esztendőkben jelentős infrastrukturális területeken kapcsolódott össze a két ország,

szág részéről megvan a szándék is. – Hogy látja a muravidéki magyarság helyzetét, mik a tapasztalatai? – Ez nagyon bonyolult kérdés. Úgy kezdem, hogy nagyon más a Muravidékre látogatni és más a Muravidéken élni. Azt például már az előző szlovéniai külszolgálatom idején is megtanultam, hogy a muravidéki magyar közösség igen sokrétű és különböző, máshogyan éli meg magyarságát a Lendva-vidéki, a dobronaki vagy éppen a pártosfalvi magyar, annak ellenére, hogy csak néhány kilométer választja el az

kétnyelvűséget látják előnyösnek, azt, hogy az emberek mondatról mondatra képesek nyelvek között váltani és megértetni magukat más nemzetiségűekkel. A határtérség egyre inkább felértékelődik, és ennek egyik alapja, hogy itt valóban él a kétnyelvűség. Mi támogatjuk ezt, és ha Magyarország segíteni tud a magyar nyelvhez, a magyarsághoz való kötődésben és abban, hogy több ember lássa meg ebben az érték mellett a hasznot is, akkor jó munkát végeztünk, amely egyben biztosíthatja a muravidéki magyarság megmaradását

szlovén közösség részére juttatandó támogatásokkal, a két országban a kisebbségek kölcsönös bizalmat adnak egymásnak és a fővárosok politikájának is. Nagyon sok minden pozitívan változott az elmúlt években, úgy látom, a hangulat is jobb a térségben. Természetesen minden az itteni embereken múlik. Mi csak segíteni tudunk, és csak bátorítani tudok mindenkit, hogy a mostani, kedvező helyzetben bátran vállalkozzon, dolgozzon, ha pedig segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk. Nem nekünk kell kitalálni a dolgokat, ezek-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

nek itt helyben kell megszületni. Magyarország feladata, hogy a helyben történő boldogulást, a magyar közösség erősödését támogassa a rendelkezésre álló eszközökkel. – Mit lát a főkonzuli mandátum legfontosabb feladatának? – Szeretném megkeresni, felkutatni és megtalálni a muravidéki közösségeket összekötő elemeket, dolgokat, ízeket vagy emlékeket. Hosszú a közös történelmünk, sok minden köt bennünket össze szlovén barátainkkal. Apró lépésekre gondolok, és csak keresem az olyan kapcsolódási pontokat, amelyekkel közelíteni tudunk. Például a gasztronómia, a kultúra és természetesen a gazdaság területén is. Olyasmire gondolok például, mint Árpádházi Szent László királyunk muravidéki emlékezete, amely a tapasztalataim szerint a szlovén közösség körében is jelen van és értéket képvisel. Vagy – hogy hétköznapibb példát említsek – életem egyik legfinomabb csirkepaprikását Muraszombatban ettem, pedig arról aztán úgy szoktuk gondolni, hogy az nagyon is egy magyar nemzeti étel. Nyitottak vagyunk és csak közösen tudunk boldogulni a közös érdekekből és értékekből kiindulva. Ez mindannyiunk érdeke, és egyben az egész magyarság érdeke is. Azt kell elérnünk, hogy a közös értékeinket meglássuk, kimondjuk, hogy mindan�nyiunk számára fontosak azok, s bátran vállaljuk, ha azok mások kedvencei is lehetnek. Emellett örömmel látnám, ha szorosabb kapcsolatok fűznék össze a külhoni magyar közösségeket, és ebben segíteni is szeretnénk.

5


Muravidék A kétnyelvű óvodák a járvány idején

Hétről hétre több gyerek az óvodákban A járványhelyzet miatt (amelyet a szlovén kormány két héttel ezelőtt meghosszabbított március 16-ig) az óvodák kizárólag csak azon szülők gyermekei számára biztosítanak ellátást, akik munkahelyi kötelezettségeik miatt más módon nem tudnak felügyeletet biztosítani gyermeküknek. Körképünk a muravidéki kétnyelvű óvodák helyzetéről. Így 2020. október 26tól az ellátás szükségességét, illetve az óvodai felügyeletre való jogosultságot mindkét szülőnek munkáltatói igazolással kell bizonyítania. Az óvodákban nagyon szigorú

intézkedéseket betartva és a járvány megfékezése érdekében az óvoda egyegy csoportjában legfeljebb hat gyermek és két óvónő lehet („buborékok” alakulnak ki), a csoportok egymástól el vannak kü-

felügyeletet, ami 63 gyermeket jelent (a beiratkozott 309 gyermek 20 százaléka). Most a Tomšič utcai egység mellett (a konyha miatt először ezt az egységet nyitották meg) már a Župančič utcai egység is

A gyermekeknek csak kis hányada látogatja az óvodákat, és minden téren szabályozott protokoll szerint folyik a működés. egészségügyi előírások vannak érvényben, ezért a fentiek mellett szükséges a szülők nyilatkozata arról is, hogy a gyermek teljesen egészséges (nátha vagy bármilyen betegségre utaló jel esetén a gyermeknek otthon kell maradnia), és hogy az elmúlt tíz napban nem állt kapcsolatban fertőzött személlyel. Ezenkívül mindenki részéről fontos a megelőző és felelősségteljes magatartás, így külön protokoll érvényes a gyermekek és a felnőttek érkezésére és távozására (egészséges kísérőszemély, biztonságos távolság betartása, a szülő nem léphet be a csopor tterembe). Az

6

lönítve. A pedagógusok maszkban dolgoznak, a gyermekeknek nem kell maszkot hordani. A Lendvai Óvoda a járvány kezdetétől, tavaly októbertől nyitva tart, a gyermekek fogadása polgármesteri határozat alapján történik. Az első két hétben csak néhány szülő gyermeke (négy csoport) felelt meg a feltételeknek, emiatt sok gyermeket, akik esetében fontos lett volna a felügyelet, nem tudtak fogadni. A munkabeosztások határozatban szereplő listájának bővítése után a csoportok száma is megnövekedett – pillanatnyilag 11 csoportban biztosítanak

nyitva tart, a többi egység (Gyertyános, Göntérháza, Hosszúfalu, Hotiza és Petesháza) zárva vannak – ezekből a tagozatokból hat gyermeket a szülők a központi óvodába visznek (egy csoportba vannak beosztva). Mivel a gyermekek száma hétről hétre növekszik, nem csak felügyelet végeznek, hanem az évi programon belül is haladnak, alkalmazkodva a vegyes csoportok igényeihez. Az óvónők fontosnak tartják az otthon maradt gyermekekkel való kapcsolatot is, amit e-asszisztensen és telefonon keresztül tartanak fenn. „Tudatában vagyunk annak, hogy az előírt intézkedések negatív

következményekkel járnak a munkánkat illetően – elsősorban a gyermekek egymástól való elkülönítése okoz majd gondot. A szülők és a pedagógusok törekvéseinek ellenére ebben az időszakban nem voltak biztosítva a gyermekfejlődéshez szükséges optimális feltételek. A gyermekek visszatérése után egyértelműen individuálisan kell viszonyulni az igényeikhez – néhány gyereknél ismét szükséges lesz az óvodai beszoktatás, és valamennyiünknek alkalmazkodni kell a változásokhoz. Ennek ellenére megteszünk mindent, hogy a munkánk a járványügyi korlátozások ellenére is szakszerűen folyjon” – nyilatkozta lapunknak Hozjan Tina, az óvoda igazgatója. A dobronaki Katicabogár Óvodában is csak ügyeletes gyermekfelügyeletet folyik. A gyermekek száma változó, pillanatnyilag 12–18 gyermek látogatja az óvodát – ez a 43 beiratkozott gyerek 28–43 százalékát jelenti. A dobronaki óvodában több a szabadjáték, de az óvónők azt veszik észre, hogy a gyermekek hiányolják a megszokott életet, a programokat. A kisebb létszám más lehetőségeket nyitott meg a pedagógusok és a gyermekek előtt is. „Fontos, hogy betartsuk a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket. A gyermekek egészsége, biztonsága a legfontosabb. A munkatársaimmal tudatában vagyunk annak is, hogy milyen nagy a felelős-

ségünk van a privát életben is, hogy ne hozzunk fertőzést a munkahelyünkre. Figyelünk a gyermekekre, mert nekik is szokatlan ez a helyzet. De még mindig az a véleményem, hogy a helyzetre való tekintettel pozitív hozzáállással jó tapasztalatokat tudunk szerezni a személyes fejlődéshez, az élethez” – nyilatkozta Varga Edit, az óvoda vezetője. A Hodosi Óvoda és a Domonkosfai Óvoda korlátozott nyitvatartással működik. Hodoson november 7-től van nyitva az óvoda hétfőtől péntekig 6.30 és 15.30 között. Jelenleg négy gyermek látogatja az intézményt. A domonkosfai egységben december 7-től nyitották ki az óvodát, oda két gyermek jár. A gyermekekre egy óvónő vigyáz, a pedagógusok kéthetes váltásban dolgoznak. A Pártosfalvi Óvoda október 26-tól zárva tart. Azok a szülők, akik gyermekük számára óvodai ellátást igényelnek, a maráci központi óvodába vihetik el a gyermeküket. Jelenleg a pártosfalvi óvodából kéthárom gyermek látogatja a maráci intézményt. A pártosfalvi óvoda pedagógusai szintén váltásban dolgoznak a központi intézményben. Az óvodák várhatóan újra megnyílnak, amikor elérkezik a járványnak az úgynevezett narancssárga szintje. Minden további fontos információról és intézkedésről az óvoda vezetősége időben tájékoztatja a szülőket. FaBri, ak

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Info

Lendván nagy az érdeklődés a védőoltás iránt

Folyamatos az oltás, de kevés a vakcina Csoportos védettséget, úgynevezett nyájimmunitást a koronavírus terjedésében a lakosság 60 százalékának átoltása jelentene, de Szlovéniában 70 százalék a cél. Az Országos Népegészségügyi Intézet (NIJZ) keddi lapzártánkkor rendelkezésre álló adatai szerint eddig 21.067 személyt oltottak be, a Muravidéken 1.045-öt, Lendván 256-ot. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendvai Egészségház alá tartozó ellátási területen elvégzett oltások adatszáma tartalmazza az idősotthonok decemberben beoltott lakóinak

en. A beoltásuk 138 dózis Pfizer-vakcinával történt. – Január 13-ával kezdődött el az oltás a Lendvai Egészségházban és ellátási állomásain, először a veszélyeztetett populáció számára – mondta dr. Pozsgai Horvat Olga, a Lendvai

is. A háziorvos ismeri a legjobban a pácienseit, így a leghitelesebben szólíthatta fel őket a védőoltás felvételére, természetesen először az elsőbbséget élvező csoportokból: a 80 év felettieket, a krónikus és kísérőbetegségben szen-

Korábban a sajátos nevelési igényű gyerekek (képünkön a 2. Számú Lendvai KÁI tanulói) már visszatérhettek az iskolába, és ha marad a kedvező trend, akkor hamarosan az I. harmad tanulói is a hagyományos módon folytathatják a tanulást. és alkalmazottainak számát is (44 Lendván, 21 Nagypalinán). Rajtuk kívül védőoltásban részesültek még a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó egészségügyi dolgozók és a szociális foglalkoztatási központban tevékenykedő személyek, valamint a 80 év feletti korosztály és a krónikus betegségben szenvedők – összesen 59-

Egészségház igazgatója. – Az oltási szándékot a választott orvosoknál lehetett jelezni, az adatok szerint mintegy 1.400 személy van a várólistán, ami jó arány. Január 12-én 105 újabb dózis oltóanyagot kaptunk Lendvára, a felosztás alapján minden választott orvos 10 dózist kapott, az állami koncesszióval rendelkező magánorvosok

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

vedőket. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló vakcinamennyiség túllépi az ezekhez a csoportokhoz tartozóknak a beoltásához szükséges mennyiséget, az orvos csökkentheti az oltásfelvevők életkorhatárát, nekik is beadhatja a szert, a vakcinát tehát nem kell visszaszolgáltatnia. A múlt szerdán, csütörtökön és pénteken a rendelőkben

Dr. Pozsgai Horvat Olga: – Mintegy 1.400 személy van az oltási várólistán, ami jó arányt jelent. 124 személyt oltottunk be a veszélyeztetett korcsoportból. Egy fiolából öt dózis kinyerése biztos, de előfordulhat, hogy egy hatodikhoz elegendőt is tartalmaz. A visszamaradt oltóanyagokat nem szabad összeönteni, az használaton kívülre kerül. A Pfizervakcinát csak a Pfizer emlékeztető oltása követheti. Az oltás komolyabb mellékhatásáról nem érkezett visszajelzés – emelte ki dr. Pozsgai Horvat Olga. Az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok alkalmazottai közül viszonylag kevesen vették fel a védőoltást. Tény, hogy közülük sokan már túlestek a koronavírus-betegségen, ami általában véve hathónapos védettséget jelent számukra. Az országos ütemterv szerint hetente 16 ezer adag Pfizer-oltóanyag érkezne Szlovéniába, de már az e heti küldemény is csökkentett lesz. – Ennek megfelelően kisebb mennyiségű szállítmány érkezik Lendvára is, de mindenképpen lesz annyi, ami elegendő az emlékeztető oltás beadására azok számára, akiket decemberben oltottunk be – mondta az egészségház igazgatója. A folytatásban azok kerülnek majd sorra, akik januárban vették fel az oltást, hiszen 21–28 nap elteltével a teljes védettséghez meg kell kapniuk

a 2. dózist is. A lakosság többi részének beoltása azonban csúszik, így a nem a veszélyeztett korcsoporthoz tartozó populáció beoltása a jelenlegi helyzet tükrében áprilisban-májusban lehet esedékes. Az oltásról igazolást adnak ki, illetve bejegyzik az oltási könyvbe. A vakcinamennyiség felosztásában egyelőre nem szempont a régiós fertőzöttségi kulcs. Szlovénia a fertőzöttség-sűrűség szerint még a fekete zónába sorolható, de a görbe enyhe javulást mutat: csökken a beazonosított fertőzöttek napi száma, de még magas a kórházi kezelésre szorulók száma. Március 17-ig érvényben marad a járványhelyzet és hatályosak a korábbi intézkedések is. Ha a Covid-görbe kedvező tendenciát mutat, Szlovénia belép a vörös zónába, ami egyes intézkedések lazítását hozza, ilyen az óvodák megnyitása és az iskolai oktatás elindítása az I. harmadban. Ehhez azonban a fertőzöttek számának 100.000 lakosra 1.350 alatt, illetve a kórházi Covid-betegek számának 1.200 alatt kell lennie. Ezen a héten a fertőzöttek száma 1.327 (kedd), ami az első kritériumnak már eleget tesz. A járványügyi adatok alapján a kormány folyamatosan mérlegeli, megvannak-e a feltételek az intézkedések enyhítésére.

7


Info a mai napon... Január 21-én történt 1793 38 éves korában lefejezték XVI. Lajos francia királyt. 1859 Megszületett Révész Imre festőművész, grafikus. 1905 Megszületett Christian Dior francia divattervező. 1922 Megszületett Telly Savalas görög származású amerikai színész, énekes. 1924 Megszületett Benny Hill angol komikus, színész, humorista és énekes. 1937 Megszületett Faragó Vera Jászai Mari-díjas színésznő. 1941 Megszületett Placido Domingo spanyol operaénekes, a világ egyik legismertebb tenorja. 1953 Meghalt Gábor Andor költő, író, publicista, a Ludas Matyi vicclap megalapítója és szerkesztője. 1954 Útjára indították az első atomtengeralattjárót, a Nautilust. 1957 Megszületett Geena Davis amerikai színésznő. 1976 Angliában és Franciaországban szolgálatba állt a Concorde szuperszonikus repülőgép.

visszapillantó

1991. január 25-én, 3. szám

Élőújság Pincén Az elmúlt év telén, ha emlékezetünk nem csal, hat muravidéki faluban tartott szerkesztőségünk élőújságot. Mondhatnánk mindenhol nagy szeretettel, örömmel és kíváncsisággal fogadtak bennünket. Valamennyi ilyen találkozón az volt a fő téma, hogy milyen legyen az új Népújság, milyen új rádióműsort készítsünk hallgatóink számára. Az élőújságon elhangzott javaslatokat, megjegyzéseket és észrevételeket időközben hasznosítottuk, hisz az újság az olvasókért, a rádió pedig a hallgatókért van. Ezt a gyakorlatot szeretnénk az idei évben is folytatni, közvetlenül az egyik újév előtti szerkesztőségi értekezleten döntöttünk arról, hogy az első

nyelvről mindenkinek

A pincei élőújság közönsége. idei élőújságunk Pincén, a jugoszláv–magyar határ közvetlen közelében, a Lendva-hegy lábánál fekvő, alig 240 lakost számláló faluban lesz. A szervezési előkészületekkel Szúnyogh Sándor újságíró kollégánkat bíztuk meg, aki egyben vállalta azt is, hogy néhány színes riportban, gazdag képanyaggal illusztrálva az aznapi Népújságban bemutatja a falut.

Péntek este mondhatnánk az utolsó ülőhelyig megtelt a pincei faluotthon emeleti terme, nagyon sokan pedig körül a fal mellett állva nézték a helybeli iskolások és fiatalok rövid, de annál érdekesebb művelődési műsorát, amely keretében két leány- és egy fiútáncot láthatott a közönség, amelyet Németh Dezső zalaegerszegi koreográfus tanított be. A fiatalok másik

csoportja pedig a muravidéki költők verseiből adott elő egy csokorra valót. Dicséretet érdemelnek a Zala György kultúregyesület keretében tevékenykedő kézimunkázó asszonyok is, akiknek magyaros hímzéssel kivarrt díszterítői szintén kiállításra kerültek ezen a találkozón. (...) Szerző: p.j.

Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Nyelv és történelem I. – A királynét megölni nem kell félnetek… Közhelyszámba menő megállapítás, hogy az embert – néhány más tényező mellett – az emelte ki az állatvilágból, hogy birtokában van a nyelvnek, el tudja sajátítani azt és a használatára is képes. A történelem (legalábbis köznapi értelemben) szintén az emberekhez köthető, hiszen általában az emberiség múltját, az azzal való foglalkozást értjük alatta. A nyelv és a történelem összefonódásával kapcsolatban visszamehetünk egészen akár a bibliai időkig, hiszen sokunknak talán Bábel tornyának története idéződik fel először, amikor arra gondolunk, hogy a nyelv, a nyelvek hogyan befolyásolták az emberiség történelmét. Noha az említett történetre nyilván

8

nem tekinthetünk történelmi forrásként, a múltba visszanézve számos olyan esetet találhatunk akár a magyar, akár az egyetemes történelemben, amikor a nyelv vagy a nyelvhez kapcsolódó jelenségek igenis valós (vagy vélt) alakítói voltak a történelemnek. Új sorozatunkban ilyen történeteknek eredünk a nyomába, kikacsintva kicsit a nyelvek és a nyelvészet világából, de attól mégsem túlságosan eltávolodva. Sorozatunk első részében egy viszonylag jól ismert esetet járunk körbe. Bánk bán és Gertrúd/Gertrudis királyné (II. András király felesége) a középkori magyar történelem legismertebb személyiségei közé tartoznak, elsősorban a magyar irodalom egyik,

ha nem a leghíresebb drámájának, Katona József Bánk bánjának, illetve Erkel Ferenc azonos című operájának köszönhetően. Noha az irodalmi mű cselekménye nagymértékben fikción alapul, az tény, hogy 1213-ban a Bánk vezette összeesküvés résztvevői meggyilkolták a magyar királynét. Hogy kik voltak pontosan az összeesküvők, az még a mai napig sincs teljesen tisztázva. A lehetséges résztvevők között előkerül János esztergomi érsek neve is, illetve az ő elhíresült levele, és ez az a pont, ahol összekapcsolódik a nyelv(észet) és a történelem. „Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico” – írja Já-

nos érsek latinul állítólagos levelében, amelynek jelentése: A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. De biztos ez? Nem feltétlenül, hiszen az eredeti szövegben a központozás hiánya kétértelművé teszi a fordítást, egy kicsit más központozással a jelentés: A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. Valószínűleg sokaknak ismerős a szállóigévé vált mondat, és jó eséllyel előkerül az iskolai nyelvtanórák során is mint a központozás fontosságát hangsúlyozó szemléltető anyag. És hogy mennyi az igazság ebben a jól hangzó történetben? Nagy valószínűséggel nem sok: ahogy Zsoldos Attila

történész egy néhány évvel ezelőtti interjúban megemlíti, János érsek szinte biztos, hogy nem írt ilyen levelet, sőt alighanem a merényletkísérletről sem volt tudomása. Még ha a legendák körébe is tartozik az elhíresült levélhez kötődő történet, hatása mégis jelentős, nemcsak a magyar, hanem az európai kultúrtörténetre is. A mondat már 1235-ben megjelenik Boncognampo da Signa Rhetorica novissima című művében mint retorikai példamondat, de kísértetiesen hasonló epizódot olvashatunk a híres 16. századi angol drámaíró, Christopher Marlowe II. Edward című drámájában a király halálának körülményeihez kapcsolódóan.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Info Az intézetekről szóló törvény 35. cikkelye (Zakon o zavodih, Ur.l. RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) és a Fiatalok világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva / Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava Turisztikai és Fejlesztési Közintézetté / Zavod za turizem in razvoj Lendava való átszervezéséről szóló rendelet 16. cikkelye alapján az intézet tanácsa (Ur.l. RS, št. 8/16, 35/16 és 71/19)

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

hirdet a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava igazgatói állásának betöltésére 1. A pályázat feltételei

-

Az igazgatói posztra olyan jelölt nevezhető ki, aki megfelel a következő feltételeknek: – egyetemi vagy felsőfokú szakmai végzettséggel és specializációval, illetve mesterfokú diplomával rendelkezik, – legalább 5 év munkatapasztalattal rendelkezik vezetői poszton, – rendelkezik szakmai tapasztalattal az intézet tevékenységeinek területén, – jó szervezőkészséggel rendelkezik, amit a korábbi munkájával igazol, – aktív szlovén nyelvtudással rendelkezik, – funkcionális magyar nyelvtudással rendelkezik, – aktív angol nyelvtudással rendelkezik. 2. A pályázathoz mellékelendő dokumentumok és bizonylatok

3. A kinevezés módja és a munkaviszony megkötése Az igazgatót az alapító beleegyezésével az intézet tanácsa nevezi ki. Az igazgató kinevezésének folyamata az intézetek státuszkérdéseit szabályozó törvénnyel és az intézet létrehozásáról szóló rendelettel és statútumával összhangban folyik. Az igazgató munkaviszonya meghatározott időre, mandátumának időtartamára köttetik. Az igazgató mandátuma négy évig tart. Az intézményigazgató munkakezdésének várható dátuma legkésőbb 2021. május 12-e. 4. A pályázatok leadásának határideje és módja, valamint a jelöltek tájékoztatása

A jelöltnek a következő dokumentumokat kell mellékelnie: – az intézet fejlődésének víziója a mandátum időszakára, – önéletrajz, – a feltételeknek való megfelelést igazoló bizonylatok. A pályázónak továbbá mellékelnie kell: nyilatkozatot a szlovén állampolgárságról nyilatkozatot arról, hogy nem ítélték el jogerősen előre megfontolt szándékkal elkövetett bűncselekményért, amelynek üldözése a törvény értemében hivatalból történik, és hogy nem ítélték 6 hónapnál hosszabb ideig tartó jogerős börtönbüntetésre, - nyilatkozatot arról, hogy nem emeltek ellene megalapozott vádat megfontolt szándékkal elkövetett bűncselekményért, amelynek üldözése a törvény értemében hivatalból történik - -

nyilatkozatot arról, hogy ezen nyilvános pályázat céljából a Turisztikai és Fejlesztési Közintézetnek engedélyezi az előző három bekezdés tárgyában a hivatalos adatok beszerzését.

A jelölteknek az írásbeli pályázatot a mellékelt bizonylatokkal és nyilatkozatokkal ajánlott postai küldeményként a nyilvános pályázat közzétételét követő 8 napon belül zárt borítékban kell elküldeniük az intézet címére: Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava, Csente, Lendvai utca 19., 9220 Lendva, a következő felirattal: „Ne bontsa fel! Nyilvános pályázat a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava igazgatói állásának betöltésére”. A jelöltek a döntésről írásban értesülnek a kiválasztott jelölt kinevezéséről szóló alapítói jóváhagyás megérkezését követő 8 napon belül. A Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava Tanácsa

egészségünk Toth Gordana Az Országos Közegész­ ségügyi Intézet (OE NIJZ) muraszombati regionális egységénél hosszú évek óta számos tevékenységet folytatunk, amelyekkel ösztönözzük a fizikai aktivitást és felhívjuk a figyelmet a mozgás fontosságára. A tavalyi munka áttekintésekor az az ötletünk támadt, hogy a Zgeni.se közös név alatt más tevékenységeket is ös�szekapcsoljunk a testmozgás népszerűsítésével. Ezért a téli hónapokra készítettük elő a téli „Gibanicakampányt”, amellyel fizikai tevékenységre szeretnénk ösztönözni a régió lakóit, mivel ez az egészséges élet-

Közegészségi Nemzeti Intézet, Muraszombati Területi Egység

Mozgásban a Muravidék – téli „Gibanica-kampány” mód fontos része, valamint az egészség megőrzésében és megerősítésében fontos tényező. A kampányt újévi fogadalommal fűszereztük, amely szerint perceket gyűjtünk, a kampány során együtt szeretnénk összegyűjteni egymillió perc mozgást két hónap alatt. A téli „Gibanica” úgy zajlik, hogy az összes korosztály résztvevője gyűjti a mozgással töltött perceket, majd elküldi ezeket egy erre a célra készített online kérdőívre, de akár e-mailt vagy üzenetet is küldhetnek a Zgeni.se Facebookoldalára. Közösségi oldalunkon videókat teszünk közzé rövid üzenetekkel

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

és javaslatokkal a testmozgásra, valamint tippeket nyújtunk a biztonságos testmozgáshoz. Mivel tisztában vagyunk azzal, hogy a szülők mellett az óvoda és az iskola is nagy hatással van a gyermekekre, meghívtuk az összes muravidéki

óvodát, általános és középiskolát, hogy vegyenek ők is részt a kampányban. A január 1-től február 28-ig tartó téli „Gibanicához” Belatinc, Tišina, Cankova, Sve­ti Jurij, Rogašovci, Pu­ conci, Dobronak, Raz­križ­je, Tornisa, Gornja Rad­go­na,

Apače, Sveti Jurij ob Ščav­ nici, Negova, Lju­t o­m er, Ra­denci, Bistrica, Stročja vas, Mala Nedelja, Kuzma, Cserencsóc iskolái, valamint a III. és IV. számú muraszombati általános iskolák csatlakoztak. Az óvodák közül Lendva és Sv. Jurij ob Ščavnici intézményei, valamint a Muraszombati Egészségügyi Középiskola is csatlakozott az akcióhoz. A visszhang a kampány első napjait követően pozitív, egyre többen csatlakoznak hozzá. A válaszok alapján jól teljesítjük a kampány célját, és hálásak vagyunk azoknak az iskoláknak is, amelyek válaszoltak részvételi felhívásunkra.

9


Info január 22. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Tudományos műsor, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:25 Csigák – dok. műsor, 22:55 Egy szöszi szerelme 12:00 Glóbusz, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Kibogozott testbeszéd – kanadai dok. műsor, 14:45 TV-kirakat, 15:00 Hallgassunk a csöndre, 15:15 Hidak, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid 19-et!, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 4. Pohorjei Fesztivál, 21:25 Alpesi falvak: Olaszország – útifilm, 22:00 Visszhangok, 22:55 Egy szöszi szerelme – csehszlovák film, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:10 Zenés műsor, 9:10 Állatokról és emberekről, 9:55 Crans Montana: lesiklás, vk, nők, 11:20 Kitzbühel: lesiklás, vk, férfiak, 13:10 Antholz: Biatlon, vk, férfiak, 14:50 Alpesi magazin, 15:15 A kertben, 16:00 Nina Pušlar koncert, 18:10 Belgrád – dok. film, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Mindenáron esküvő – spanyol film, 21:30 Az utolsó szó jogán!, 22:15 Sport, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:55 Fókusz, 13:20 Páratlan páros – am. sorozat, 14:30 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:10 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:35 Hat nap, hét éjszaka – am. film, 23:50 Barátok közt – magyar sorozat, 0:40 Híradó.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények Plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 23:00 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:10 Családi titkok – magyar dok. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:45 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Európa Á la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:30 22:25 Az ember tragédiája Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium – szórakoztató műsor, 15:15 Rex Rómában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:35 Ludas Matyi – magyar film, 22:15 Kenó, 22:25 Az ember tragédiája – magyar animációs film.

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:20 Multiverzum, 15:20 Család-barát, 16:15 Multiverzum, 16:45 Kárpát-medence, 17:15 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:40 Kormorán – Angyalok énekei koncert, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

január 23. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:50 Frissítő front – ifjúsági műsor, 11:15 TV-kirakat, 11:30 Céltábla, 12:40 Nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:10 Kultúrcsúcsok – dok. műsor, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Összekapcsolt világ – am. dok. film, 16:00 Szlovén magazin, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:50 Félelem nélkül – angol sorozat, 21:40 Hírek, 22:05 Éjjeli féreg – am. film, 00:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 Ta n ú s á g tevők, 9:55 Crans Montana: lesiklás, vk, nők, 11:20 Kitzbühel: lesiklás, vk, férfiak, 13:15 18:05 Antholz: biatlon, férfiak Lahti: sífutás, vk, nők, 13:45 Ljubno: síugrás, vk, nők, 16:10 Lahti: sífutás, vk, férfiak, 18:05 Antholz: biatlon, vk, férfiak, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Sport, 21:30 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:30 Koncert, 23:40 Sport.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:30 Star Wars, 9:00 Teleshop, 9:55 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 10:35 Autogram, 11:15 A specialista – ukrán sorozat, 15:15 Emelt fővel – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A tanár – magyar sorozat, 21:05 Doctor Strange – am. film, 23:40 Két túsz között – am. film.

TV2 6:00 TV2 m at i n é , 10:45 Az alkotók: egy ház át alakításának története 20:00 Csodapark – magyar dok. film, 11:15 Trendmánia, 11:50 Bolttúra, 12:20 Poggyász, 12:55 Hungarikumokkal a világ körül, 13:25 Mindent tudni akarok, 14:00 Eddie, a sas – am.–német film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 20:00 Csodapark – am.–spanyol animációs film, 21:45 A csajok bosszúja – am. film, 0:10 Egy becsületbeli ügy – am. film, 2:45 Elrabolva – francia–am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–9:45 Virradóra, 9:50 Gyerekműsor, 10:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Csendes Don – olasz sorozat, 14:20 A nyomorultak – am.–angol sorozat, 15:20 A koppányi aga testamentuma – magyar film, 17:00 Főmenü – magyar főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:35 Petőfi zenei díj, 21:40 Kenó, 21:50 Titkok és vallomások – olasz–francia film, 23:40 Fábry.

Duna World 5:35–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Lila akác – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 OTP Bank Liga: Kisvárda – Mezőkövesd, 16:40 OTP Bank Liga: Puskás AFC – Ferencváros, 19:10 OTP Bank Liga: Újpest – MOL Fehérvár, 21:35 OTP Bank Liga összefoglaló, 22:05 Fábry, 23:25 Dokuzóna.

január 24. vasárnap

január 25. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 9:30 Dana dinóvilága – kanadai gyermeksorozat, 10:00 Katolikus szentmise Mariborból, 11:00 TV-kirakat, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 12:45 A zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 4. Pohorjei Fesztivál, 14:40 Alpesi falvak: Olaszország – útifilm, 15:10 Az utolsó jog – ír film, 17:00 Hírek, 17:20 Levison Wooddal Arábiában – útifilm, 18:20 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Vrenk felügyelő ügyei – szlovén sorozat, 20:55 Mišával, 21:40 Hírek, 22:05 Születési helye: Auschwitz – magyar–német dok. film, 23:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:05 Zenés műsor, 7:05 Lelki villanás, 7:20 Győzzük le a Covid 19-et!, 7:50 Harapjunk a tudományba, 8:15 Az RTV szimfonikusainak koncertje, 9:00 Utazások: Kanada, 10:10 Kitzbühel: szuperóriás-műlesiklás, vk, férfiak, 11:55 Crans Montana: szuperóriás-műlesiklás, vk, nők, 13:45 Ljubno: síugrás, vk, nők, 15:40 Lahti: síugrás, vk, férfiak, 17:55 Antholz: biatlon, vk, férfiak, 18:45 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Miniatúra – kanadai dok. műsor, 20:55 Agatha Christie – dok. film, 21:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:45 Sport, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:00 Star Wars, 9:30 Teleshop, 10:30 A Muzsika TV bemutatja, 11:10 Az év hotelje – magyar sorozat, 11:55 XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:30 Házon 15:50 Demóna kívül, 13:05 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 14:45 Az oroszlánkirály 3. – am. animációs film, 15:50 Demóna – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 A Karib-tenger kalózai: A világ végén – am. film, 22:40 Lánybúcsú – am. film, 0:35 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:00 Fald fel!, 10:30 Több mint testőr, 11:05 Super car, 11:35 Életmódi, 12:10 Brandépítők, 12:40 OtthonTrend, 13:10 Happy, a flúgos golfos – am. film, 15:15 James Bond: Aranyszem – am. film, 18:00 Tények, 18:50 2012 – am. film, 22:15 Alávaló ápoló – német film, 00:20 Három óriásplakát Ebbing határában – am.–angol film.

Duna Tévé 6:50–10:25 Virradóra, 10:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Hannibál nyomai az Alpokban – angol dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 Katyi – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:05 A világörökség kincsei – német dok. sorozat, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Nápoly bűnös utcái – olasz–francia film, 22:45 Kenó, 23:55 A négyzet – koprodukciós film, 1:30 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5 : 5 5 – 11 : 5 0 Délelőtti műsor, 11:50 Kincsesládánk – ismeretterjesztő műsor, 13:00 Híradó, 22:05 Nem kellett már Lenin 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 13:30 OTP Bank Liga: Budafok – MTK, 15:35 OTP Bank Liga: Paks – Diósgyőr, 17:55 OTP Bank Liga: Honvéd – ZTE, 20:00 Vízilabda: BVSC Zugló – Szolnok, 21:30 Jövünk!, 22:05 Nem kellett már Lenin – magyar dok. film, 22:40 Szomszédaink, a magyarok: Kárpátalja, 23:35 Hogy volt?!, 0:30 Öt kontinens – magazinműsor.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A lélek horizontja, 10:45 T V-kirakat, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 A nutria – dok. műsor, 13:35 Vrenk felügyelő ügyei 12:00 Mišával, 13:00 Hírek, 13:35 Vrenk felügyelő ügyei – szlovén sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:10 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:25 Jó napot, Koroška!, 16:15 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Sport, 17:25 A tudomány a vírusról – beszélgetős műsor, 17:55 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Beszélgetés az elnökkel, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Opus, 23:25 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 10:10 Zenés műsor, 11:30 Jó reggelt!, 14:05 Hallgassunk a csöndre, 14:20 Burkež Pavliha – dokumentumfilm, 16:00 Az utolsó szó jogán!, 16:45 Az emberek és a Föld, 17:30 A zöld generáció, 18:00 Dušan Jovanovič portréja, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Levison Wooddal Arábiában – útifilm, 20:55 Európa öröksége – olasz dok. film, 22:30 A rabszolgák útján – dok. sorozat, 00:10 Sport.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:55 Fókusz, 13:20 Páratlan páros – am. sorozat, 14:30 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:10 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:40 New Amsterdam – am. sorozat, 22:50 Barátok közt – magyar sorozat, 23:40 XXI. század – A legendák velünk élnek, 0:15 Híradó.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:20 Exatlon Hungary, 23:00 Magánnyomozók – reality, 0:10 Családi titkok – reality.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 9:40 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthír19:35 Rex Rómában adó, 12:50 Európa Á la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium – magyar szórakoztató műsor, 15:15 Rex Rómában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Kékfény, 21:25 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:05 Kenó, 22:15 Ne ölj!, 23:10 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Tisztelet a kivételnek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Divat&dizájn, 14:50 Magyar Krónika, 15:20 Család-barát, 16:15 Magyar Krónika, 16:45 Öt kontinens, 17:15 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Mága Zoltán koncertje, 22:35 Dokuzóna, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték, 0:35 Hetedhét kaland.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Info január 27. szerda

január 26. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Opus, 10:40 TV-kirakat 10:55 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Szlovénia természetvédelmi parkjai: a sečovljei sólepárlók – dok. műsor, 12:00 Beszélgetés az elnökkel, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Oroszország kicsit másként – svájci dok. sorozat, 14:45 TV-kirakat, 15:00 Lelki villanás, 15:15 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid 19-et!, 17:55 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Aranyásó – angol sorozat, 20:50 Az ember, aki túl sokat látott – angol dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10 : 2 5 K ro n p l a t z : óriásműlesiklás, vk, nők, 11:30 Jó reggelt!, 13:25 Kronplatz: óriásműlesiklás, vk, nők, 14:45 Szlovén magazin, 15:30 Autós 21:40 Az utolsó jog műsor, 16:20 Joker – kvíz, 17:40 Schladming: műlesiklás, vk, férfiak, 18:45 Kronplatz: óriásműlesiklás, vk, nők, 19:40 Európa Liga magazin, 20:40 Schladming: műlesiklás, vk, férfiak, 21:40 Az utolsó jog – ír film, 23:40 Sport, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:55 Fókusz, 13:20 Páratlan páros – am. sorozat, 14:30 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:10 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:40 New Amsterdam – am. sorozat, 22:50 Barátok közt – magyar sorozat, 23:35 Házon kívül – riportműsor, 0:10 Híradó.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9 : 4 0 Te le shop , 10 : 4 5 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák 16:45 A bosszú csapdájában – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:20 Exatlon Hungary, 23:00 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 6:00–9:40 Virradóra, 9:40 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Európa Á la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium – magyar szórakoztató műsor, 15:15 Rex Rómában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Briliáns barátnőm – olasz–am. sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 A fagy – francia sorozat, 23:35 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:15–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Öt férfi komoly szándékkal – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:45 Novum – magyar dok. sorozat, 15:15 Család-barát, 16:40 Térkép, 17:15 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Mosoly a javából – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Mága Zoltán koncertje, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Győzzük le a Covid 19-et!, 10:35 TV-kirakat, 10:55 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:25 Szlovénia természetvédelmi parkjai: Dragonja – dok. műsor, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Oroszország kicsit másként – svájci dok. sorozat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:15 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:30 Hidak, 16:00 TVkirakat, 16:15 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási műsor, 17:50 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A szabadság titka – német film, 21:30 Adam Smith láthatatlan keze – rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 22:50 Profil, 23:45 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási műsor, 0:00 Szlovénok Olaszországban.

Szlovén Tévé II. 8:55 Zenés műsor, 10:00 Katolikus szentmise Mariborból, 10:55 Jó reggelt!, 13:30 Ambiensek, 14:15 A torontói Plamen énekkar, 15:25 Levison Wooddal Arábiában – útifilm, 16:20 Mako – dok. film, 17:20 Kézilabda vb negyeddöntő, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Lottó, 20:20 Kézilabda vb negyeddöntő, 21:00 Véleményem, 22:00 Véleményem, 22:50 Romlott mag – új-zélandi sorozat, 23:40 Eső után – dok. film, 0:30 Sport.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Te­le­ shop, 11:55 Fókusz, 13:20 Pá­rat­lan páros – am. sorozat, 14:30 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 21:40 New Amsterdam Az ígéret – mexikói sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:10 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:40 New Amsterdam – am. sorozat, 22:50 Barátok közt – magyar sorozat, 23:35 Házon kívül, 0:05 Híradó.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:20 Exatlon Hungary, 23:00 Magánnyomozók – reality, 0:10 Családi titkok – reality.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Európa Á la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium – magyar szórakoztató műsor, 15:15 Rex Rómában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Skandináv lottó, 20:45 Belgravia – angol sorozat, 21:40 Gemmeker – holland film, 22:10 Kenó, 22:20 Sophie választása – angol–am. sorozat, 1:00 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:40 Budapesti mesék – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Magyar gazda, 11:40 Budapesti mesék 14:40 Mesterember, 15:15 Család-barát, 16:40 Hazajáró, 17:10 Magyarország finom, 17:35 OTP Bank Liga: Kisvárda – Fehérvár, 20:00 OTP Bank Liga: Budafok – Ferencváros, 22:05 Mága Zoltán budapesti újévi koncertje, 2020, 23:00 A fegyházlelkész – magyar dok. film, 0:00 Hagyaték, 0:35 Hetedhét kaland – magyar ismeretterjesztő műsor.

január 28. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási műsor, 10:30 TV-kirakat, 10:45 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:20 Az erdő 11:20 Az erdő és a klímaés a klímaváltozás változás – dok. műsor, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Oroszország kicsit másként – svájci dok. sorozat, 14:45 Nemzetiségi műsor, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba – tudományos műsor, 17:50 Röviden: Alkotmányosság, 18:00 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyolcadik nap, 23:25 Európa öröksége – olasz dok. film.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:35 Jó reggelt!, 14:10 Profil, 15:10 Testem lelkei – dok. film, 16:15 4. Pohorjei Fesztivál, 17:55 Acélmadarak az Adria felett – dok. film, 18:50 Zenés műsor, 20:00 Titkos Karib-szigetek – dok. film, 20:50 Autós műsor, 21:20 Ambiensek, 21:45 Nagy látomások – francia zenés film, 22:40 MareziJazz 2012 fesztivál, 23:30 Sport.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:50 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 14:30 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:10 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:40 New Amsterdam – am. sorozat, 22:50 Barátok közt – magyar sorozat, 23:35 Híradó.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Január 21-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Január 22-én, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. Sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:20 Exatlon Hungary, 23:00 Road Movie Guide Tillával, 23:35 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–8:45 Virradóra, 9:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 10:35 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Sorsok útvesztője – török 23:05 A tanítványok sorozat, 14:20 Almárium – magyar szórakoztató műsor, 15:15 Rex Rómában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Sobri – magyar sorozat, 22:25 Kenó, 22:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:05 A tanítványok – magyar film.

Hidak: benne a Zala György kulturális díjak (ismétlés: pénteken 15.55-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Január 26-án, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján Barangolások: A Velencei-tó és Budapest – fürdőváros (az MTVA produkciója) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Január 27-én, szerdán 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Kedd, szerda, csütörtök – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 13:50 Kvartett, 14:20 Kék bolygó, 14:45 Noé barátai, 15:15 Család-barát, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Ivánemlékkoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Szomszédaink, a magyarok: Kárpátalja – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Január 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus adás (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. január 19-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakmai munkatárs Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, Fő utca 32., Lendva (1 munkahely, határozott idő: legalább 20 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 26.) Osztálytanár 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 21.) Főtanácsos Lendva Község, Fő utca 20., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Raktáros Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelv alaptudása, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Összeszerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. január 27.)

ÉRTESÍTÉS A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Muravidéki Magyar Értéktár Bizottsága által 2020. október 15-én meghirdetett „Muravidéki magyar értékek nyomában” című pályázati kiírást a járványügyi helyzetre, illetve a távoktatásra való tekintettel az alábbiak szerint módosítjuk. A nevezés módja és határideje A kitöltött javaslattételi beadványt DOC vagy DOCX formátumban kell elküldeni az ertektar@muravidek.si ímélcímre. A fotókat, hangfelvételeket és/vagy videókat külön fájlként kell csatolni. A beküldési határidő: 2021. február 15. 23:59 A határidőn túl beérkezett javaslatok nem részesülhetnek díjazásban. A javaslattételi beadványokat aláírva és az iskola pecsétjével ellátva, visszaszkennelve PDF formátumban az ertektar@muravidek.si ímélcímre kell elküldeni a távoktatás végével, az iskolába való visszatérést követően. További információ A javaslattételi beadványok elkészítése előtt javasoljuk a www.muravidekiertektar. si és a hungarikum.hu honlapok áttekintését. A pályamunkák elkészítésével kapcsolatos további kérdésekre a +386 31 671 006-os mobilszámon és a balasko.eniko@muravidek.si ímélcímen Balaskó Enikő, az MMÖNK munkatársa ad választ. Farics Dorisz s. k., a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság elnöke

Összeszerelő – CNC-operátor segédje Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Munkatárs az építési osztályon Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Járműkezelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 3 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 27.)

Előfizetési akció!

Rendelje meg a Népújságot még januárban, és fizesse 2021-ben az előfizetési díj felét! Telefon: (02) 5776-180 E-mail: info@nepujsag.net

Karbantartó Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Biztonsági mérnök Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 27.) Értékesítési mérnök Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. február 8.) Építésvezető Resort Natura d.o.o. Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. január 21.) Magas színvonalú nemfémes munkálatok végzője Elektromaterial d.o.o., Vasút utca 8., Lendva (4 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. január 22.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Fredrik Backman: Hétköznapi szorongások (Animus, 2020, 376 oldal) Az élet nem mindig úgy alakul, ahogy tervezzük. Egy szilveszter előtti napon hat érdeklődőnek tart lakásbemutatót az ingatlanügynök. Hirtelen beront a lakásba egy bankrabló és túszul ejti őket. De a bankrabló, akinek amúgy is nagyon rossz napja van, nem ilyen emberekre számított: két IKEA-függő, egy mogorva bankigazgató, egy depressziós milliárdos, egy terhes nő és a párja, egy nyúlfejet viselő ismeretlen és egy túlbuzgó ingatlanos. A kétségbeesett rablónak végül elege lesz mindenből, és úgy dönt, hogy szabadon engedi őket. De amikor a rendőrség betör a lakásba, nincs bent senki...

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Info Pályázat A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) az MNMI Statútuma, valamint a munkahelyi besorolásról szóló okirata alapján pályázatot hirdet

SZAKMAI MUNKATÁRS munkahely (a munkahely kódja: G027031) betöltésére meghatározott időre – minimum 20 hónap (3 hónapos próbaidővel). A pályázónak a törvényben meghatározott általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell eleget tenniük: • egyetemi végzettség, • 2 éves munkatapasztalat, • a magyar és a szlovén nyelv magasabb szintű ismerete, • számítógépes táblázatok használata, • adatbázisokkal való munka alapismeretei, • szövegszerkesztő használata, • „B” kategóriás járművezetői engedély. A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérvényt, • a pályázó iskolai végzettségét tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó munkatapasztalatait tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó részletes önéletrajzát, az esetleges szakmai tapasztalatok leírását, • a járművezetői engedély másolatát. A pályázatokat zárt borítékban 2021. január 26-ig (a pályázat beérkezésének a napja a mérvadó) a következő címre kell elküldeni, illetve személyesen eljuttatni: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 32., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNMI SZAKMAI MUNKATÁRS PÁLYÁZAT – Tilos felnyitni a bontási időpont előtt.” vagy digitálisan az info@mnmi-zkmn.si e-mail-címre. A határidőn túl beérkezett, illetve a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

gyertyafény

Január 22-e és 28-a között Lendvai Plébánia A szentmiséket továbbra is a hívek jelenléte nélkül tartjuk: vasárnap 10.00 órakor szentmise a Zoom applikáción keresztül, pénteken 18.00 órakor esti ima szintén a Zoom alkalmazáson keresztül. Elérhetőség: www.zupnija.lendava.si Az óvintézkedések betartása mellett szombaton 16.00 és 17.00 óra között lehetőség van szentgyónásra és szentáldozásra.

Dobronaki Plébánia

MEGEMLÉKEZÉS Szállnak az évek, hiába várunk, feledni téged sohasem tudunk. Éltet egy remény, hogy egykor majd találkozunk véled.

Hermán Zoltán (1950–2011)

Köszönet mindazoknak, akik a szívükben még őrzik az emlékét, megállnak a sírjánál és egy pillantást vetnek rá. Nyugodj békében!

Szeretteid

A dobronaki plébániában a szentmisék az óvintézkedések betartása miatt a püspökök járványügyi útmutatóinak következetes betartásával zajlanak: A plébániatemplomban hétköznapokon 18.00 órakor, vasárnap 7.30kor szlovén és 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise lesz, amelyet az MMR közvetít. Göntérházán szombaton 16.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban

Református Egyház

(Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180)

Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek elmaradnak.

hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

apróhirdetés figyelmükbe •Január 27-én, szerdán 10.00 órakor •virtuális vezetés az alsólendvai zsidóság története című kiállításon a Lendvai Zsinagógában. A kiállítás megtekinthető a lendvai Galéria-Múzeum honlapján (www.gml.si) és közösségi oldalán.

névnapsoroló Január 8-tól 14-ig Péntek – Vince, Artúr Szombat – Zelma, Rajmund Vasárnap – Timót Hétfő – Pál Kedd – Vanda, Paula Szerda – Angelika Csütörtök – Károly, Karola

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

•Völgyifaluban a Gara-hegyen eladó hétvégi pince. Érdeklődni: 041-277-060. •A Lovászi-hegyen eladó pince 1.500 m2 területtel. Az ára 1.100 euró. Érdeklődni: 0036 30 27 55 414.

13


Info Humor A golfpályán kerítés választja el a golfpályát az úttól. Egy négyfős társaság egyik tagja nekiveselkedik, majd balra elüti a labdát. Az átível a kerítés fölött, pattan egyet az úton, aztán egyenesen nekiütődik az arra haladó busz gumijának, arról pedig vissza a pályára, és egyenesen be a lyukba. A másik három csak ámul-bámul, majd egyikük megkérdezi: – Ezt hogy csináltad? Az első játékos vállat von: – Csak ismerni kell a buszmenetrendet.

Muravidéki rejtekhelyek A 2021-es esztendő játékában visszakanyarodunk épített örökségünkhöz, és egy kis kutakodásra biztatjuk Önöket. Nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A megadott fotón egy kiragadott részletet láthatnak vidékünk vallási, szakrális emlékhelyeiből. Megfejtésként küldjék el, hogy pontosan mit látnak a képen és hol található a Muravidéken. Várjuk leveleiket vagy e-mailjeiket február 1-ig. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy info@ nepujsag.net. A borítékra, illetve az email tárgyához írják oda: „Népújság – Rejtekhely”. Előző játékunk megfejtése a pártosfalvi katolikus kápolna volt, nyertesünk Skerlák Mária Domonkosfáról. Gratulálunk! Nyereménye A millennium szobrásza, Zala György című könyv, melyet postai úton juttatunk el.

A szőke nő bemegy a gyógyszertárba. – Mit kér? – A gyermekemnek vitamint. – De milyet? A-t, B-t vagy C-t? – Mindegy, még úgysem tud olvasni. Két autós beszélget: – Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr tízezer forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem. – Miért, mit nem láttál? – A rendőrt. Mórickát felelteti a tanár. - Melyik a legrövidebb hónap? – Május! – feleli Móricka. – Miért? – Mert az csak öt betűs. Móricka megy haza és meséli, hogy ma a tanító néni olyat kérdezett, amire egyedül csak ő tudta a helyes választ az egész osztályban. – Nagyon ügyes vagy – mondja az anyja. – Hát igen, nem hiába, az én fiam – mondja büszkén az apja. – Na és mondd csak, kisfiam, mit is kérdezett a tanító néni? – kérdi az anyuka. – Azt, hogy ki dobálta meg őt papírgalacsinnal...

14

Horoszkóp

kulcslyuk 2021

Pisnjak Atilla művészettörténész, 10 éves rovatunk első szereplőinek egyike A legjobb dolgok az életemben: • A kislányom születése. Amire szívesen visszaemlékszem: • Nehéz választani. Azokra a dolgokra, amelyek még ma is melegséggel öntik el a szívem. Ahová már holnap elutaznék: • A 2020-as év után szinte bárhova! Konkrétabban: szívesen elutaznék a kaukázusi országokba és északra (Izland, Norvégia stb.). A szabadidőmben: • Szeretek filmeket és sorozatokat nézni, emellett kocogok, zenét hallgatok, utazok (ha épp nincs járvány). Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az ostobaság és a gonoszság. Ami nagy hatással volt az életemre: • Minden életkorban mást látunk fontosnak. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Azt inkább megtartom magamnak. Csak annyit mondhatok, hogy volt benne egy kerékpár, laptop, hólánc, napellenző, öngyújtó – és egy pingvin. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • Bankkártya.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Vigyázzon, mert idegességében csak rohan, kapkod, ezért eleshet vagy a közlekedésben véthet hibát. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Rendkívül ideges, mert nem úgy alakulnak a munkahelyi tervei, ahogy azt szeretné. Tartson ki! Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Kerülje a jogi ügyeket, a fontos tárgyalásokat, mert ezek most kedvezőtlenül alakulnának. Rák Jún. 22. - júl. 22. A párkapcsolatában feszült időszak jön. Ne veszekedjen annyit a társával, akkor újra megtalálja a harmóniát. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A magánéletében jelentkezhetnek gondok. A munkahelyén egy nyugodtabb periódus veszi kezdetét, jókat alkot. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Lehetséges, hogy kissé kiégett. Váltás, változás is történhet a munkahelyén, de emiatt nem kell aggódnia. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Jó a hangulat otthon, és a családi harmónia most mindennél fontosabb Önnek. Akár egy eljegyzés is lehet. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Most a hivatás válik fontossá, de nem akar haladni ezen a téren. Viták alakulhatnak ki a kedvesével.

Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Siklóernyőzés. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Azok az ételes dobozok, amelyeknek nincs meg a fedelük, illetve azok a fedelek, amelyek egyik dobozra sem jók. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Passz. Nincs különösebb vágyam. Ha zene, akkor: • Változó, de dübörögjön benne a dob és a gitár. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Bármiről! (sajnos?!) A Muravidék legszebb helye: • Igazából az emberek teszik olyanná, amilyen. Ezért a legszebb ott, ahol jó társaság van.

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Az anyagiak most nagyon fontosak, és az elmúlt időszakban meg is teremtette ennek alapjait. Bak Dec. 23. – jan. 20. Az elmúlt időben lehet, hogy veszteség érte, és most azt szeretné kompenzálni. Legyen óvatos a héten. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A munkahelyi kérdések kerülnek fókuszba ezen a héten. Komoly lehetőségei lesznek az előrelépésre. Halak Febr. 20. – már. 20. Most kimondottan nyitott a spirituális témák iránt. De a gyakorlati kérdésekről se feledkezzen meg.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Horizont Idén Szlovénia lesz Európa Gasztronómiai Régiója

Fracking: csak a nagy beavatkozásokat tiltja meg a törvény?

Lendva a helyi ételek népszerűsítéséért

Lapunkban többször is beszámoltunk róla, hogy az ellenzéki pártoknak (Levica, LMŠ, SD és SAB) a hidraulikus rétegrepesztés alkalmazásának betiltására tett kezdeményezése háromszor is sikertelen volt. A bányászati törvény jelenleg még közvitán lévő (január 22-ig) módosító javaslata így lehetőséget biztosít a hidraulikus rétegrepesztéses palagázkutatásra és kitermelésre Petesházán, ugyanis a javaslat szerint – amint erre felfigyelt a ljubljanai székhelyű Focus környezetvédelmi szervezet – a fracking tiltása a nagyobb beavatkozásokra vonatkozik, és a petesházi műveleteket nem ezek közé sorolták. A kisebb léptékű beavatkozások meghatározott feltételek mellett továbbra is engedélyezettek lennének. A Focus szerint az egyedüli helyes út a teljes tiltás lenne egész Szlovénia területén, fejtette ki Živčič Lidija, az egyesület szakmai vezetője. A civilszervezet már továbbította a kormány felé a megjegyzéseit a módosítás érdekében.

Szlovénia nyerte el a 2021-es Európa Gasztronómiai Régiója címet, melyet a Gasztronómia, Művészetek és Turizmus Nemzetközi Intézete (IGCAT) ítél oda minden évben egy arra érdemes országnak. A projektben Lendva is igyekszik megtalálni a helyét innovatív módon elkészített hagyományos ételekkel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovénia jelölését a gasztronómiai régió címre 2018-ban erősítette meg az IGCAT szakmai bizottsága, 2021-ben pedig a gasztronómiai európai régiókat

százrétű béles) áll. A projekthez Lendva Község is csatlakozott, és már tavaly publikációt adott ki Lendvai ízkavalkád címmel, melyet ingyenesen megkapott minden háztartás, elkészült az összes helyi élelmiszertermelő

Európa Gasztronómiai Régiója projekttel összefüggő teendőkben aktív szerepet vállalt több szervezet is: a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, a Lendva várja Önt Turisztikai Szövetség, az MNMI, Lendva Község magyar nemzetiségi közös-

Szolarics Nađ Klára

LEN DUBA rádió ÚJ JAVASLATLISTA

Hallgassatok minket: https://lenduba.airtime.pro/

Ras Tavarga

Halicanum

Horvat Robi

– Ratata (0 )

– Če na tleh (0 )

– Egyedül élek (0 )

Posodi mi jűrja – Hvala ti mala (0 )

Gnila Jajca

Talismani Szlovénia lett a 2021-es Európai Gasztronómiai Régió, az ebben rejlő promóciós lehetőséget Lendva is ki kívánja használni. A Lendva-vidék ételkülönlegességeit színes falinaptáron is bemutatták. egyesítő hálózat teljes jogú tagjává vált. A jelölés dr. Janez Bogataj közismert etnológus Megízlelni Szlovéniát (Okusiti Slovenijo) című könyve alapján történt. Szlovénia gasztronómiai stratégiája szerint az ország 24 gasztronómiai kisrégiót és mintegy 450 helyi és regionális jellegzetes ételt és italt azonosít be a gasztronómiai piramissal, melynek legtetején a muravidéki „gibanica” (a

jegyzéke is azzal a céllal, hogy összekapcsolódva könnyebben piacra kerülhessenek, és a muravidéki régió gasztropromócióját erősíti a 2021-es falinaptár is. Lendván továbbá web­ konferenciát szerveztek a helyi termelők és ételkínálók számára, ahol a marketinglehetőségeket ismertették a kínálat nagyobb felismerhetőségének kialakításában. A Szlovénia

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

sége és a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara. A járványintézkedések miatt ugyan még nem tudni, hogy a koncepcióból mi valósulhat meg, de a tervek élnek. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen Dobronakon és Marácon is részesei kívánnak lenni a Szlovénia Európa Gasztronómiai Régiója projektnek, de a konkrétumok még csak áprilisban várhatók.

– Jori življenje je lepo (0 )

– Mjesec če nam draga (0 )

Dread Brains – Pojzon (0 ) Last Station

– Fear (11 )

Romano Glauso – Lari fari (0 )

Pál Péter Juff

– Lángok (0 ) – Things (0 )

Eyecontact

– Openhhimer (0 )

Stane Banič Odpisani

– Senca (0 )

– Rentgen (0 )

L amour Fou – Beyb (0 ) Ethnotrip

Panicka

Psyho Path Ghett cizmi

– Kama ideš (0 )

– Ich fül mich sheise (0 )

– Recognito (0 )

– Lep je tale (0 )

Strupeni poeti – Grom (0 )

Szavazás a Facebook-oldalon: Lenduba Lendava

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (2)

Erősödő önállósulási tö 1990 nyarának elejére már egyre erősebbek Szlovénia önállósulási törekvései, a jugoszláv szövetségben egyre nagyobbak a repedések, Koszovón tízezrek tüntetnek, a gazdasági helyzet mind szövetségi, mind köztársasági szinten egyre kétségbeejtőbb. A nyári „uborkaszezon” ebben az évben egyértelműen elmarad, szó szerint minden területen zajlik az élet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Népújság így már az első júniusi számában cikket közöl Borislav Jovič, a JSZSZK Elnöksége elnökének beszédéről, amelyről megállapításra kerül, hogy az elnök igyekezett némileg enyhíteni néhány nappal korábban tett kijelentéseinek élét, amikor dióhéjban azt mondta, hogy az országban talán sohasem volt olyan rossz és ingatag a biztonsági helyzet, mint éppen nap-

KSZ nem küldött küldötteket. Ennek megfelelően alakult a képviselőházi vita is. A szlovén, a horvát, valamint a macedón és részben az albán küldöttek is nem hagytak semmi kétséget a többpártrendszer legitimitását illetően, amely rendszer már működik Szlovéniában és Horvátországban. A szerb és részben a Crna Gora-i küldöttség ugyanakkor többször is hangot adott mély aggodalmának Jugoszlávia sorsa fölött, mondván, hogy az ország északnyugati ré-

Szlovéniában egyre hangosabbá válnak a teljes önállósulást követelők hangjai, hivatalosan is elkezdődik a szlovén zászló és címer megalkotásának folyamata. Közben a magyar kisebbségi érdekképviselet, politikum is feléled, egyre több hangot adunk annak, hogy jelen vagyunk és továbbra is számítunk kisebbségi jogainkra. Az újság hasábjain még tüzetesen foglalkozunk a vajdasági és a baranyai magyar közösségek sorsával, jogaival.

Már 1990 kora nyarán elkezdődik az új szlovén szimbólumok vitája. A karantán párduc végül nem került kiválasztásra. jainkban. „Az is tudnivaló, hogy miért. A szlovéniai és a horvátországi választások alapjaiban változtatták meg az ország ideológiai helyzetét. Mindezt tetézte a JKSZ szerencsétlenül félbeszakadt, de egy cseppet sem szerencsésebben ’befejezett’ 14. kongresszusa, amelyre sem a szlovén, sem a horvát, sem a macedón

16

szében a demokráciaellenes erők győzedelmeskedtek. Még nagyobb aggodalmuknak adtak hangot BoszniaHercegovina küldöttei, és valóban nem ok nélkül. Figyelmeztettek szuverenitásukra és arra, hogy az utóbbi időben hol a horvátok, hol a szerbek szeretnék magukénak kaparintani ezt a köztársaságot.”

Bejelentik, hogy a meglévő hosszúfalui, illetve hodosi határátkelőhelyek mellett kinyitják a határt Pincénél és Kebelénél is. A gazdasági helyzet egyre rosszabb, a Népújság ’90-es júniusi számában a Nafta vállalat vezetőségének lemondásáról, illetve a Murában tapasztalt elégedetlenségről számol

be. Egyre rosszabb a helyzet az egészségügyben is, a beszámolók szerint az egyes társultmunkaszervezetekben fokozatosan 5 százalékkal, a közös szolgálatban pedig 10 százalékkal csökkentik a dolgozók számát. A fizetések csökkentéséről egyelőre nem beszélnek, hiszen Szlovéniában a legalacsonyabb fizetést éppen a Muravidéken kapják az egészségügyi dolgozók. De ha tovább szorít a kapca, kénytelenek lesznek a bért is kisebbre szabni. Közben napvilágra kerülnek a második világháború utáni, Kočevje melletti tisztogatásokról szóló adatok. A helyszínen gyászmisét is tartanak, az ország vezetősége megbékélésre, a jövőbe tekintésre szólít fel. Az első júliusi számban a Népújság lehozza: „A szlovén parlament legutóbbi, hétfői összejövetele bizonyára történelmi jelentőségű: a tanácsok együttes ülésén elfogadták a szlovén állam szuverenitásáról szóló deklarációt mint a politikai akarat aktusát és mint a választások előtt tett ígéretek megvalósítását mind a jobboldali, mind a baloldali pártok részéről. A deklaráció a DEMOS soraiból jött, de miután a küldöttek előtt világossá vált, hogy egy ilyen deklaráció tartalma a nemzeti és a pártok feletti egyetértés tette, megkezdődött a pártok közötti egyezkedés róla. A deklaráció egyébként nem szerepelt a parlament ülésének napirendjén, a képviselők utólag tettek rá javaslatot. Jóllehet a szuverenitásról elfogadott deklaráció szimbolikus tett, mégsem marad következmények nélkül. Szlovénia önrendelkezésének és szuverenitásának megvalósítása hosszan tartó folyamat,

amelyet nem lehet egyetlen aktussal, és legkevésbé deklarációval elérni. Még az új szlovén alkotmány elfogadása sem lesz az utolsó tett, hiszen ezt követően egy egész sor törvényt kell elfogadni, hogy ne találjuk magunkat légüres térben, miután a szövetségi előírások egy része megszűnik, sajátunk pedig még nem lesz. A képviselőháznak tehát még sok ilyen és hasonló határozatot kell hoznia, egyre kevésbé szimbolikusakat, hanem olyanokat, amelyek a törvény és a jog erejével köteleznek.” Az újság augusztusi számaiban beszámol Göncz Árpád első elnöki beiktatásáról Magyarországon, több ízben szó esik az amerikaiak iraki támadásáról, illetve már megjelennek hírek a knini szerbek akcióiról, amelyek rövidesen kirobbantják a véres horvátországi háborút. 1990 szeptemberében Milan Kučan köztársasági elnök hivatalos magyarországi látogatásáról számol be a hetilap, emellett bőven írunk arról is, hogy készül az új szlovén alkotmány. A szabadon választott horvát és szlovén hatalmi struktúrák egyre hangosabban beszélnek a jugoszláv föderáció konföderációvá alakításáról, erről konkrét tanulmányok, javaslatok születnek. Októberben a lendvai Nafta kiválik a horvát INA csoportból, Geza Bačič tollából az új szlovén alkotmányban a kisebbségi jogok rendezéséről közlünk cikket, de már novemberben Göncz László „Parádés ló-e a muravidéki magyar nemzeti kisebbség?!” című írásában olvasható az elmélet és a gyakorlat közötti nagy különbség: „Azt hiszem, hogy a nemzetiségi berkekben ténylegesen eljött a határo-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Horizont

örekvések

Az önállósulási népszavazásnak erős volt a támogatottsága a szlovén nép körében, ahogy a magyar közösségben is.

Szlovénia önállósulási törekvéseiről az olvasókat is megkérdeztük. zott tettek ideje. Mindenkinek adjuk tudtára, hogy mi ténylegesen egyenrangú, őshonos lakosai vagyunk e térségnek, a többségi nemzet sorsát osztottuk és ezután is osztani kívánjuk – jóban és rosszban –, de a képmutatások megnyilvánulásait továbbá nem támogatjuk. Ez senki számára se jelentsen szentségtörést, hanem csupán reális szembenézést

a dolgokkal. Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy ily csekély létszámú nemzeti kisebbség csak a többségi nemzet maximális támogatása esetében maradhat fenn, egyébként ’halálra van ítélve’. VÉLEMÉNYEM SZERINT a többségi nemzet zöme tudatosan fogadta el azt a nemzeti kisebbségi jogi toleráns hozzáállást, amely a nemzetiségek megmara-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

dását biztosítja, valamint annak alapján arra is kötelezte magát, hogy bizonyos toleranciaérzéket az adott – talán különlegesen nehéz – társadalmi és gazdasági viszonyok ellenére is érzékelni tud. Holnap már semmit sem tehetünk azért, ami ma megszűnik — és egy ilyen kis létszámú kisebbség esetében állandóan jelen van annak lehetősége.” A ’90-es évfolyam no­ vember 16-án megjelent, 44. számában „Az év végén népszavazás Szlovéniában” cikkben a DEMOS közleményét hozza le az újság, s ebből kiderül, hogy már nem a jugoszláv tagköztársaságok konföderációjában látja mindenki a jövőt, sőt kimondják: „SZLOVÉNIÁNAK JUGOSZLÁVIA KERETÉBEN NINCS JÖVŐJE, itt

gazdasági és nemzeti halál vár rá.” A nyilatkozat végén kimondják, hogy a közeljövőben önállósulási népszavazás kiírását kezdeményezik majd. Mindezzel kapcsolatban dr. Jože Pučnik a következőket nyilatkozta: „Úgy gondolom, hogy ez nagyon jelentős döntés volt, mert a DEMOS képviselői elfogadták a DEMOS elnökségének javaslatát. Nagyon fontos ez már csak azért is, mert szemmel látható, hogy az új alkotmányt nem lehet egyhamar elfogadni, hiszen az ellenzéknek sok rá a megjegyzése. A szlovén szuverenitásról és önállóságról való döntés ezért sürgető. Gazdaságunk világos politikai keretet követel meg munkájához, ezért Szlovénia státusza igen fontos, mindenekelőtt saját

gazdaságának fejlődése, de a külföldi gazdasági körök szempontjából is.” Már a következő, 45. számban magyar nyelven megjelenik az új szlovén alkotmány tervezete is az újságban. A Népújság 1990-es de­ cemberi számaiban már az önállósulási népszavazás előkészítése zajlik, az újság mindegyik számában a függetlenség előnyeivel és esetleges hátrányaival foglalkoznak az újságírók. A december 21-én megjelent számban már megjelenik a két nap múlva esedékes népszavazás hirdetménye, felette pedig Milan Kučan elnök azóta is ismert „A szív és az értelem tette” című felszólítása a szlovén néphez, természetesen magyar nyelven.

17


Sport Muravidéki Sporttörténetek (9)

Rohamos fejlődés az ’50-es években Sporttörténeti sorozatunk 9. részében a kézilabda muravidéki, illetve lendvai fejlődését követjük nyomon a második világháborútól a múlt század hatvanas éveinek derekáig. A második világháború után Lendván 1949-ben kezdődött el újra a kézilabdaélet. A Nafta Sportklub keretében 1949. december 2-án alakították meg a kézilabdaszekciót, amelyet a fennmaradt jegyzőkönyv szerint „Šurina elvtárs” vezetett. A jegyzőkönyvből

volt szó – nem felelt meg. Megjegyezték azt is, hogy a játékhoz stoplis focicipőket is be kell szerezniük, illetve a játékosoknak el kell magyarázni a kézilabda szabályait is (ez esetben az úgynevezett nagypályás kézilabdáról beszélünk, amelyet focipályán játszot-

Evgen professzor kezdeményezésére a muraszombati gimnáziumban 1957-ben kezdték el a kézilabdát, míg Lendván id. Bobovec Franc a gyakornokképzőben honosította újra a játékot, emiatt a kezdetekben a klub a „Vajenec” nevet viselte. A Szlovén

datudását. A győztes a ŠAG csapata lett, míg a lend­vai TVD Par­tizan a második helyen végzett 6 ponttal; három győzelemmel és egy vereséggel 26:16-os gólarány mellett. A TVD Partizan színeiben játszottak: Škrilec, Horvat, Šimonka, Kulčar, Sep, Gal, Ole­tič és Sekereš. A torna gólkirálya Horvat Štefan lett. 1958-ban szervezték meg első ízben a muravidéki általános iskolák bajnokságát, a tornán már lánycsapatok is részt vettek. Ettől az évtől vált a kézilabda a Muravidék legtömegesebb sportjává, ugyanis 33 csapattal, 457 regisztrált játékossal rendelkezett a régió. Ugyanebben az évben szervezték meg a második bajnokságot is, amelyet a Nafta focipályáján rendeztek. A lendvai csapat itt csak a negyedik helyen végzett. A torna formájában meg-

rendezett bajnokságok még három ízben kerültek megszervezésre. 1963 januárjában a Nafta focicsapatának közgyűlésén úgy döntöttek, a foci- és a kézilabdaklub a Nafta név alatt egyesül, s a kézilabdaszakág külön figyelmet kap majd a további fejlődés elérése érdekében. Ugyanebben az évben a TVD Partizan kereteiben megalakult a női kézilabdacsapat is, amely a Muravidéki Ligában versenyzett. 1963-ban jött létre a Stájer Kézilabdaliga, amelyben a Muravidék színeit a lendvai csapat védte a következő összeállításban: Žekš, Gomboc, Ves­ ter­bach, Perša, Hajdinjak, Š. Huzjan, Hunjadi, Prendl, Lov­rak, Štihec, Kebel, Pe­ tek, Doma, Ciman, Ivanec, Švec és Ga­lič. A lendvai csapat három szezont is játszott ebben a ligában. f.h.m, tt

heti recept Az első, 1957-es, torna formájában megszervezett bajnokság csapatai Muraszombatban. kitűnik, hogy a szekció nem rendelkezett kézilabdákkal, sőt csak egy állt rendelkezésükre, amely a nagysága miatt – valószínűleg focilabdáról

tak). Ezek voltak az előző számban taglalt hazena után az első lépések a lendvai, illetve muravidéki kézilabdában. A későbbiekben Titan

Ké­z ilabdaszövetség az akkori köztársaság-nap alkalmából torna formájában megszervezte az első bajnokságot, amelyen öt csapat mérte össze kézilab-

Zellerkrémleves egyszerűen • • •

Hozzávalók: 0,5 dl olaj • 1 zeller • 1 hagyma • 1 fehérrépa 1 sárgarépa • 2 leveskocka • 2 dl tejszín sajt • 1 fej hagyma

Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk és kockákra vágjuk, majd az olajon megpirítjuk. Felöntjük 1,5 liter vízzel és hozzáadjuk a leveskockákat.

Amikor puhára főttek a zöldségek, botmixerrel pépesítjük, majd hozzáöntjük a tejszínt és 2 percig forraljuk. Sajttal megszórva vagy pirított zsemlekockákkal tálaljuk. A lendvai iskola 1958-as lánycsapata.

18

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.


Sport Lendvai Judo Klub

Tartani a lelket a fiatal sportolókban A koronavírus-járvány és az ezzel járó korlátozások miatt sok fiatal sportoló továbbra sem tud rendesen edzeni. A kontaktsportokban, mint amilyen a judo, az edzések ugyan engedélyezettek, de csak az élsportolók, a profi sportolók, illetve az ígéretes fiatal sportolók számára. Sok fiatal sportoló így hátrányos helyzetbe került, épp abban a korban, amely döntő a fejlődésükben, ezért most fennáll a veszélye annak, hogy az edzések elmaradása miatt sokan eltávolodnak a sporttól, például a cselgáncstól. A Lendvai Judo Klub elnöke, Gabor Robert szerint a klub számára nagy gondot jelent, hogy jelenleg nem tudnak tornatermekben edzeni. Ahogy elmondta, a helyiségeket nem szabad használni, illetve a bérelt helyiségekben is legfeljebb 12–15 tagnak szabad egyszerre jelen lennie. Ez a szám viszont messze van attól, hogy minőségi edzést tudjanak tartani az összes tagnak. A 12 évnél idősebb fiatalok minden nap a Zoom applikáción keresztül gyakorolnak az edzővel. Ezen a módon főleg bázis- és erőnléti edzéseket, valamint a mozgásképességet célzó gyakorlatokat végeznek. Nagy a hiány viszont a technikát segítő edzésekből. Az elnök szerint a régebbi tagok a járványhelyzetből adódó problémák miatt biztosan nem fogják abbahagyni a cselgáncsot, más lehet azonban a helyzet a legfiata-

klub tartja a kapcsolatot a szülőkkel, akiknél kéthetente jelentkeznek e-mailben vagy telefonon. Az összes tagnak elküldték továbbá a gyakorlatokat, amelyeket otthon is végezhetnek és alkalmasak az edző jelenléte nélkül is a gyakorlásra. Az edző helyett most a szülők,

közösségen belül, ahol az megengedett. A Lendvai Judo Klub hagyományos, Lendva Kupa elnevezésű nemzetközi korosztályos cselgáncstornája februárra van kiírva, ami az elnök szerint nem reális időpont. Amennyiben és amikor a kormány enyhít a korlátozásokon, a klub mindenképpen megszervezi a versenyt, akár későbbi időpontban, valamint a tervek szerint novemberben a Mikulás Kupa tornát is. Szabó Rudolf

A salakmotorosok is készülnek Gabor Robert klubelnök: – A tagoknak elküldtük a gyakorlatokat, amelyeket otthon, az edző jelenléte nélkül is elvégezhetnek. Hogy a gyerekek ne veszítsék el a kedvüket és az érdeklődésüket a cselgáncs iránt, tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel is. labbaknál, akik a 2020/21-es tanév kezdetével jöttek el megnézni az edzéseket és el is kezdtek járni cselgáncsra. Most viszont szüneteltetni kell velük a munkát, mert a helyiség nem teszi lehetővé a minőségi gyakorlást. Gabor szerint annak megakadályozása érdekében, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kedvüket, a

A cél a felsőházba jutás A hosszúfalui Olimpija vezetősége az átigazolási időszak alatt sem pihen, igyekeznek minél jobb játékosokat igazolni az idény tavaszi részére. Eddig öt új, fiatal focistát igazoltak a környékről. Hotizáról Magyar Mihaelt szerződtették, míg Csentéből Kiralj Markot szerezték meg. Hundrič Matija is megér-

nagyszülők, testvérek segíthetnek. A Lendvai Judo Klubnál tehát gondoskodtak arról, hogy kapcsolatban maradjanak a fiatal sportolókkal, és ahogy az elnök elmondta, arra is buzdítják őket, hogy otthon ők maguk is tegyenek valamit a fejlődésükért. Gabor szerint a kialakult helyzetben továbbra is tartani kell a lelket a fiatal cselgáncsozókban, lehetővé kell tenni, hogy tudjanak edzeni a szabadban, a családon, illetve egy szűk

kezett, aki a Dravinjánál és a maribori Železničarnál is játszott. A serdülők csapatát is erősítették Gavrilović Lukával és Slavin Aljažzsal, mindketten a Nafta 1903 ificsapatától szerződtek Hosszúfaluba. Az Olimpija célja, hogy a rájátszásban a Muravidéki Liga felsőházába kerüljenek. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j a n u á r 21.

A Lendvai Speedway Team vezetősége a téli hónapokban azon dolgozik, hogy idén is tudjanak versenyeket rendezni. Ám ahhoz, hogy a 2021-es évben is zúghassanak a motorok, a klub petesházi pályája felújításra szorul. Egész pontosan új gumifalra lenne szükség a pálya körül, amely elég nagy beruházás, nagyjából 40 ezer

euróba kerülne. Az egyesület már be is adta pályázatát a Szlovén Sportalapítványhoz, továbbá Lendva Község is biztosította őket arról, hogy az anyagi segítségből kiveszi a részét. Idén legalább két versenyt terveznek Petesházán. Az egyik az országos bajnokság keretein belül, a másik pedig egy klubbajnoki verseny lenne. Hivatalo-

san eddig egy versenyzőjük van a horvát Dario Vugrinec személyében, ám a hazai Bot Daliborral, valamint az osztrák Peter Luttenbergerrel is folynak a tárgyalások. Remélhetőleg hamar megoldódik az új védőfal ügye és 2021-ben is láthatunk versenyeket a már kultikus petesházi salakmotorpályán. F.h.m.

Döntetlen a regnáló bajnok ellen A Nafta 1903 csapata az idei első felkészülési mérkőzésén döntetlent játszott Celjében: Nafta 1903 – Celje 1:1 (0:1). Az első félidőben lényegében egyenrangú ellenfeleket láthattunk a pályán, mindkét oldalon voltak lehetőségek. Drknek volt elsőként esélye vezetést szerezni, ám nem találta el a kaput. A 16. percben Nermin Haljeta révén került előnybe a lendvai gárda, és több gól híján 1:0-val vonultak szünetre a felek. A fordulás után Dončić edző beküldte a Naftába Noviničot, Židant és Vinkót, akik addig a kispadról figyelték a eseményeket. A 68. percben egy jobb oldalról érkező beadást

A celjei pályán a Nafta 1:1-et játszott a hazaiak ellen. követően Valentin Zekhov egyenlítette ki az eredményt, amely a találkozó végéig változatlan maradt, pedig Novinič is változtathatott volna ezen, ám a lefújás előtti pillanatban a kapufát találta el. A kékeknél Raduha, Bolla, Bizjak, Pirtovšek R., Rebernik, Drk,

Meshack, Haljeta, Szabó, Körmendi, Živko, No­v i­ nič, Vinko, Magdič, Pir­ tov­šek T., Kisovec, Židan, Ši­munkovič, valamint Mar­ tin­jaš is lehetőséget kapott. A Nafta következő barátságos mérkőzése az osztrák FC Kapfenberg ellen lesz. F.h.m.

19


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet BEMUTATJA a 2021-ben Zala György kulturális díjban részesültekről szóló kisfilmet. PREMIER 2021. január 21. csütörtökön, 18.00 órakor AZ MNMI YOUTUBE CSATORNÁJÁN

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 01. 21.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 3. sz.

Népújság, 2021. 01. 21.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 3. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement