Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Új tavaszra vár a gyár 58. évfolyam 3. szám

Lendva 2014. január 23. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Már a harmadik leányvállalatát, létesítményét adta el a lendvai Nafta Cégcsoport a Nafta Petrochem hely-

v

é

n

i

a

i

zetjavítása, a cégcsoport szanálása érdekében. A legújabb ügyletről, a metanolgyár eladásáról csak

m

a

g

y

a

kevés adattal szolgált Dušan Stopar igazgató, ebből csak a vásárló – az iCommodities cég – neve derül ki,

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

illetve hangsúlyt kapott az a törekvés, hogy a 2010-ben leállított gyár tavasszal mintegy 40–50 dolgozóval ismét

i

l

a

p

j

a

beindulhasson. A metanolgyár eladásáról bővebben a 8. oldalon. SNK

Tomaž Sotošek és Jasmina Passero csokoládékészítők:

„A karácsonyi ajándék ötletéből kiindulva csokoládéba öntöttük a muravidéki táj jellegzetes ízeit” 7. oldal


Iránytű Az év első képviselői fórumáról

„Elértük-e már a mélypontot?” Bence Lajos

Recesszió és kultúra A Magyar Kultúra Napja környékén az átlagosnál is több szó esik a szellemi élet fő mozgatójáról, az egész társadalomra kiterjedő hatásáról. Recesszióval és korrupciós botrányok sorozatával vert országunkban azonban még mindig kevés szó esik a politikai kultúráról, a lelki „megújhodás” esélyeiről, melyek nélkül gazdasági felemelkedés sem lehetséges. Erre kézzel fogható bizonyítékok vannak. Bizonyítékokért nem kell a szomszédba mennünk, hiszen a muravidéki magyar kultúra évtizedek óta nemzetmentő, asszimilációellenes hatással bír, ha nem lenne, ma már talán magyar nemzetiségű sem lenne a tájon. Évtizedekkel ezelőtt a mikroközösségben a gazdasági-mezőgazdasági hatások önellátásra kényszerítették a törpegazdaságokat, a nagy energetikai áramlatok pedig állami monopólium lévén az itteni magyaroknak – s ebben a bizalomhiány is nagyban közrejátszott – másodrendű szerepet szántak. Hiába volt a közös olajos múltra való hivatkozás, a kitelepítésekkel és más retorziós eljárásokkal megfélemlített magyarok vezetői pozíciókhoz csak nagyritkán jutottak. Így hát maradt a kultúra mint megtartó és felemelkedést szolgáló erő, s erre a magyar értelmiségi korán rájött. Nevezetesen arra, hogy a gyökerek ápolása, a magyar egyetemes kultúra értékeinek a megismertetése a viszonylagos „jólétben lubickoló” magyarok számára is elfogadható, sőt követhető érték. 2014-ben is, amikor a Muravidéken már egyetlen közép- és nagyvállalat sem működik, büszkén jelenthetjük ki: kultúránk felismerhető portékának számít Budapesten, Zentán és a Felvidéken, kivándoroltjaink jóvoltából pedig a Tengerentúlon is. Van már olvasható sajtónk, könyvkiadásunk a polcokról elfogyott „klasszikus” alkotások újrakiadásával van elfoglalva, zenei CD-termékeink kézről kézre járnak idehaza és külföldön, fiatal színjátszóink, versmondóink előtt a határ a csillagos ég… S a színvonal?! Pandur Lajcsi, Gálics, Gábor, Király… Soroljam? A másik oldalon (Mehanika, Nafta, Varstroj) csupa rom minden, a megtévesztő multinacionális törekvésekkel egyetemben. Így aki gazdaság-fellendítésről, munkahelyteremtésről és turizmusfejlesztésről beszél, ilyen negatív leltárral néz szembe. S a munka még el sem kezdődött!

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hétfőn Göncz László Nemzetiségi képviselő a Bánffy Központban megtartotta az év első képviselői fórumát, amelyen a térség időszerű társadalmi és politikai helyzetét elemezte, emellett szó esett a muravidéki magyarság mozgásteréről, megmaradási esélyeiről, valamint az együttélési normákról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A képviselő hagyományosan az ország aktuális általános helyzetének taglalásával kezdte el a fórumot. A „ténylegesen elértük-e már a mélypontot?” kérdésre, nem tudott konkrét választ szolgáltatni, a kifejtése azonban inkább azt sugallta, sajnos nem. Mint elmondta, számos problémáról lehullott a lepel, de ezek is még mindig megoldásra várnak. Példaként említette a banklyukat, de még a sikeres bankszanálás sem mozdítja majd előre a dolgokat, ha az államnak nem sikerül szanálni, tehermentesíteni a szintén eladósodott gazdaságot. Hasonlóan nyilatkozott az igencsak elterebélyesedett korrupciós ügyekről, amelyek esetében mindenképpen pozitívumnak tartja, hogy néhány esetben már bírósági fejleményekről is be lehet számolni. Semmiképpen sem tarja ezt azonban elegendőnek, igazából csak akkor várható véleménye szerint fordulat, ha az állam némi összeget az ügyek lebonyolítása után vissza is tud húzni az államkasszába. Az aktuális pártpolitikai helyzetet elemezve Göncz László hangsúlyozta, igencsak rossz, hogy az ország ilyen válságos helyzetben gazdasági és egészségügyi tárcavezető nélkül van, különösképpen azért, mert az egészségügy reformja egyre sürgetőbb. A reformok kapcsán kifejtette, sajnos a nemrég elfogadott nyugdíjreform is már módosításokra szorul, a tavaly év eleji aktív és inaktív népesség közöt-

Göncz László nemzetiségi képviselő: „A különböző stratégiák, tervek elkészítésével esélyt adunk magunknak a megmaradásra, mondjuk úgy: feldobjuk a labdát, hátha valaki leüti.” ti arány ugyanis 1,57-es hányadosról 1,39-re csökkent, ami igencsak drasztikus csökkenést jelen. Az említettek, ahogy például a felsőoktatási reform, a magán- és a közoktatás ütköztetése is igazi erőpróbákat jelent majd az országnak, de ebből a sorból nem lehet kivenni a választási rendszer reformját sem, amelyhez a jelenleg még nem meglévő 2/3-os többségre lesz szükség, ugyanis csak alkotmánymódosítással érhető el. A képviselő egyben kifejtette véleményét, miszerint a jelenlegi koalíció várhatóan teljes mértékben kitölti a mandátumát, hacsak nagyobb botrány nem rengeti meg a kormányt. Ha nem más, akkor a koalíciós pártok jelenlegi viszonylag gyenge közvélemény-kutatási eredményei is ebbe az irányba mutatnak.

Áttérve a magyarság helyzetére, a képviselő kifejtette, egyre kevésbé bízik már az általános nemzetiségi törvény elfogadásában, habár elvileg a kormány, illetve illetékesei január végére ígérték a törvény tárgyalható munkaanyagát. Nemzetiségi szempontból kulcsfontosságúnak nevezte, hogy szembe tudunk–e nézni a demográfiai, illetve a tényleges, funkcionális kétnyelvűség kérdéseivel. Ehhez véleménye szerint elsősorban a magyarság közömbösségét kell majd legyőzni, és közép-hos�szútávú stratégiákat kell készítenünk, ahogy ezt viszonylag sikeresen tettük mondjuk az oktatás terén – a képviselő hozzátette, ez nem elegendő, de mégis előrelépés. A nyelvpolitikai, ifjúsági, további oktatási és egyéb stratégiák nélkül véleménye szerint a helyzetünk reménytelen, és még azt sem lehet majd mondani, megpróbáltuk. Igencsak fontosnak tartja megfelelő fellépésünket a többségi nemzet felé, amellyel egyszerűen meg kell értetnünk, a magyar értékek az egész országnak, a szlovéneknek is értéket jelentenek, ahogy annak tudatosítását is, hogy a 20. század negatív sztereotípiáinak már ténylegesen semmi helye társadalmunkban, a magyarság nem jelent veszélyt a szlovéneknek. A képviselő bevezetője után többek között Szomi János alpolgármester, Kocon József volt muravidéki elnök is részt vett a beszélgetésben, véleménycserében, amely zömében azonos vagy hasonló véleményeket tükrözött.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Nemzetiség Magyar RTV-műsorok programbizottsága

nap került terítékre, mert az előző időszakokat már megvitatták – a tagok külön dicsérettel illették a két stúdió jubileuma alkalmából készített műsorokat. Mindkét felelős szerkesztő az újdonságokat emelte ki, így Végi József, az MMR vezetője a Bethlen Gábor Alap pályázatán nyert támogatásból a hatrészes, határon átnyúló kapcsolatokra fókuszáló „Kapcsolatok” műsort emelte ki, illetve a sikert a fiatalság körében, amelyet külön megköszönt az ifjúsági műsorok szerkesztőjének, Szőke Krisz-

tinának is. Magyar Lovrić Mirjana, a tévéműsorok felelős szerkesztője a 4:3 for mátumról a 16:9-es formátumra való végleges átállást emelte ki, amely miatt a főcímek, illetve a díszletek is megváltoznak hamarosan. Zver Ilona vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, sajnos az MMR esti műsora továbbra is úgynevezett „konzervműsor” marad, majd kiemelte a muravidéki magyar média jótékonysági akcióját, amelyet minden bizonnyal a folyó évben is megszerveznek. Zver Ilona megköszönte a programbizottság erőfeszítéseit az úgynevezett fejlesztési pénzek visszaszerzése érdekében, amelyekkel számos programot, műsort valósítanak majd meg a 2014-es évben.

Holding Zrt. elnökének. A díjazott elmondta: a harminc éve alapított vállalkozás tíz év után lépett a „Monarchia vir tuális határain belüli” piacokra, s exportjuk 1998 körül az árbevétel 20 százalékát adta. Mostanra mindez 53 százalékra bővült. A rendezvényen több neves előadó vázolta az üzleti együttműködés le-

hetőségét, így többek közt a HITA képviseletében Galambos Judit mb. főosztályvezető, Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, dr. Kerekes György, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgatója és dr. Horváth Ágnes, az Agria Universitas Egyesület elnöke. (-)

Elégedettek a megvalósítással A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága elégedett a két szerkesztőség (TV, MMR) tavalyi munkájával, és egyhangúlag fogadta el a gyártási és programterv megvalósításáról szóló beszámolót. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés elején videokonferencia segítségével a bizottság tagjai meghallgatták Miran Dolenecet, az RTV műsorszórási részlegének felelősét, aki az RTV műsorainak goricskói láthatóságáról, az e téren tett erőfeszítésekről számolt be. Kifejtette, az RTV műsorainak – a multiplex

A – foghatósága külön erősítők felszerelésével megoldódott, kivételt képez Domonkosfa, ahol az RTV nem tudott megegyezni az evangélikus egyházzal. Így a domonkosfaiaknak azt ajánlja, fogadják el az RTV ajánlatát, miszerint parabolaantennákat szerelnek fel, a költségek egy részét pedig az RTV állja az előfizetési díj egyéves mentességével. A szak-

ember szólt néhány szót a kereskedelmi csatornák – multiplex C – láthatóságáról is, kifejtette, itt a polgároknak a kereskedelmi csatornákkal kell egyezkedniük. A programbizottság sikeresnek minősítette a lendvai rádió és a tévéstúdió munkáját. A 2013-as gyártási és programterv áttekintése során – leginkább az utolsó három hó-

A Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon

Megmaradás – erős gazdasággal A címben szereplő mottóval rendezték meg január 16-án Székesfehérváron a Fejér Megyei Kormányhivatalban a III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumot. letve Héra József, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat lendvai irodájának a vezetője képviselte. A rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes volt, aki kijelentette: a Wekerle Terv segíti a külhoni magyarság megmaradását és megerősödését, a gazdaság bővülése révén erősíti a magyarországi magyarságot, valamint gazdasági növekedést visz az egész Kárpát-medencébe. A miniszterel-

(fotó: MTI)

A rendezvényen nagyszámú magyarországi és határon túli résztvevő volt jelen, amelyen többek közt a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai gazdasági stratégiával kapcsolatos fejlemények kerültek bemutatásra. A Muravidéket Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Balaskó József, az MMÖNK Gazdasági Bizottságának elnöke és Hancsik József, az MMÖNK Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, il-

A kitüntetett Jüllich Ádám Radetzky Jenő és Semjén Zsolt között. N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

nök-helyettes szerint az Osztrák–Magyar Monarchia egykori területének természetes egységként kezelése olyan gazdasági bővülést hozhat, amely növekvő életminőséget és lehetőségeket jelent a határon túli és az anyaországi magyarság számára. Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében leszögezte, hogy leginkább munkával és a gazdasági integrációval lehet megteremteni a megmaradás alapjait a Kár pát-medencében, m o n d vá n : „ a l e g j o b b nemzetiségi politika egy hatékony, eredményes integrációs gazdaságpolitika lehet”. A fór um keretében Semjén Zsolt átadta a Fe­ jér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Wekerle-díjat Jüllich Ádámnak, a 16 céget tömörítő, 400 embert foglalkoztató Jüllich Glas

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap pályázatai A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítését, kultúrájának megőrzését és a Kárpát-medencében élő magyarok nemzeti összetartozása megerősítését célzó 2014. évi pályázatait. A szlovéniai magyarság „A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázatában lehet érdekelt. Egyben megjelent a „Szülőföldön magyarul” támogatási program is – erről bővebben az újságban megjelenő felhívásban. A pályázatokat 2014. január 15. és 2014. február 17. között lehet benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez a teljesen megújított elektronikai rendszeren keresztül. A szlovéniai pályázók 200 ezer és 5 millió forint közötti összegekre pályázhatnak. A pályázatok benyújtásával és a felhívásokkal kapcsolatos információkat az alapkezelő honlapján, a www.bgazrt.hu címen érhetik el az érdeklődők. tt

3


Kultúra Milyen könyveket vásároltunk, mit olvastunk 2013-ban?

Egy felkapott író új könyve biztos sik A tavalyi év „leltárainak” sorában arra is kíváncsiak voltunk, milyen könyveket vásárol és mit olvas a muravidéki magyarság. A Bánffy Könyvesboltban Lendván Šimon Mónikával, az üzlet tapasztalt eladójával beszélgettünk a könyvekről, az olvasóközönségről és a „top” olvasmányokról. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A mese, mese, mátka és a szórakoztató tiniolvasmányok A nagymama kézen fogva bevezeti kis unokáját a könyvesboltba, hogy közösen válasszanak egy szép meséskönyvet. A szavalóverseny díjazottja izgalommal böngészi át az újdonságokat, a nyereményutalványból akár két könyv is kifutja, ezért a kistesónak is keresnek egyet. Az anyuka mint fogtündér tér be az üzletbe, vagy éppen a kötelező védőoltás utáni „vigaszkönyv” megvásárlásáért. Azt mondják, hogy az az ember lesz könyvszerető, aki jó példát látott gyermekkorában. Úgy tűnik, a Muravidéken példából nem lehet hiány, hiszen a 2013-as évben a lendvai magyar könyvesboltban a gyermekkönyvek voltak a legkeresettebbek. Mónika, a könyvesbolt eladója számtalan kis történetet mesélt el arról, ahogy a gyerekek válogattak, kutatgattak a könyvek között. Idővel pedig a kicsikből visszatérő, időközben felcseperedő állandó vásárlók lesznek. A Bánffy Könyvesboltban a gyermekkönyvek kategóriában Benedek Elek Magyar népmeséi, úgy tűnik, örök kedvencnek számítanak, mellette Marék Veronikától Boribon meséi és Bartos Erika

4

kortárs meséi vezetik a listát. S hogy mit olvas az ifjúság? Nem szépirodalmat. A kamaszok nagy részét nem a fennkölt, lírai szövegek érdeklik. A műfajba

túli jelentés”. A lányokat a szerelem, a fiúkat a sport foglalkoztatja leginkább. Ez ilyen egyszerű, a piac ezt tudja, és gondoskodik is a felhozatalról, a folyamatos utánpótlásról.

vagy Szerelmi leckék című romantikus könyveinek. Leiner Laura Szent Johanna gimije sem marad le, illetve Tomas Brezina: Fiúk kizárva sorozata is közkedvelt olvasmánynak számított. A fiúk tavalyi kedvencei a 39 kulcs sorozat, Geronimo Stilton mulatságos történetei és Luigi Garlando: Kezdőrúgás című sorozata voltak. A gyerekek ajándékoznak és ajánlanak is egymásnak egy-egy jó könyvet.

Segíts magadon, Isten (vagy egy könyv) is megsegít…

Šimon Mónika, Bánffy Könyvesbolt: Általában a gyermekkönyvek voltak a legkeresettebbek, a felnőttek az egészség és életmód témakörű könyveket vásárolják leginkább. tartozó kötelező olvasmányokat a diákok könyvtárból kölcsönzik, a szórakoztató olvasmányokat viszont szívesebben meg is vásárolják. Kamaszok lévén jobban kedvelik az őket megszólító könnyű, kortárs regényeket, melyekben nincs „jelentésen

Tinisorozatok, füzetek jelennek meg viszonylag olcsón, és újabbnál újabb könnyű történetekkel szórakoztatják a fiatal olvasókat. A muravidéki 10–14 éves korosztályból a lányok körében nagy sikere volt tavaly Jacqueline Wilson: Mi lesz a csókkal?

Hogy van-e trend a felnőtt olvasóközönség körében? Természetesen. A lendvai magyar könyvesboltban 2013-ban a legkeresettebb könyvek az egészség és életmód témakörben voltak. Ezek nem a hagyományos értelemben vett olvasási vágyat elégítik ki, hanem különböző problémákra kínálnak megoldást. Nevezhetnénk őket amolyan „életvezetési receptkönyveknek” is. A lelki élet, a család, a gyermeknevelés, a betegségek, a táplálkozás, az öngyógyítás területén adnak tanácsokat olyan hangvételben, ami első olvasatra is megemészthető. Ezeket újra és újra levehetjük a polcról, beleolvashatunk a ránk vonatkozó fejezetnél, amikor szükségünk van segítségre. Ebben a témában tavaly a legolvasottabbak a következő írók művei voltak: Gary Chapman, Louise L. Haye, Rhonda Byrne, Müller Péter, Csernus Imre. De persze a sornak itt nincs vége. Ahogy Mónika elmondta, egyre keresettebbek az ilyen jellegű írások,

a stresszes élet megteszi a hatását, így az emberek maguk próbálják kezükbe venni, építeni, gyógyítani vagy helyrehozni életüket. A legtöbb eladott könyv között előkelő helyet foglalnak el a receptkönyvek, a gasztronómiai írások. A legnagyobb kedvencek a „Csábító házi sütemények” című sorozat könyvei voltak tavaly, de a magyaros ízek, a magyar konyha receptgyűjteményei is állandóan keresettek. A riportkötetek és az önéletrajzi könyvek szintén népszerűek voltak. Schaffer Erzsébet, Frei Tamás, Nagy Bandó András, Vámos Miklós nem ismeretlen a muravidéki olvasók körében. Az egyik legkeresettebb könyv tavaly ebben a kategóriában például Csáki Judit: Alföldi színháza volt, illetve nagy slágernek számított Nyáry Krisztián: Így szerettek ők című életrajzi könyve. Az elismer t írók, művészek és riporterek munkái mellett az ismert magyar személyiségek, műsorvezetők, sportolók, sztárok tollából született vagy a róluk szóló írások is vonzóak voltak az olvasók körében. Nem csoda hát, hogy Vörös Tamás Mr. Frizbi című, Hajdú Péterről készült riportkönyve Lendván is sikeres. Egy-egy ismert tévés személyiség írói szárnypróbálgatásai is kíváncsiságot ébresztenek az emberekben, személyük elég is ahhoz, hogy a könyvük kelendő legyen – lásd Liptai Claudia: Az álomnő. A regények közt a szépirodalom, a családregények, a romantikus könyvek, a szórakoztató irodalom és a krimi foglalja el a sorban a következő helyet a lendvai magyar könyvesboltban. A hölgyek körében inkább a romantikus és a szórakoztató

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Kultúra

ker Lendván is olvasmányok népszerűek, míg a férfiolvasók a krimiket és a szakkönyveket vásárolják. Az év pedig nem múlhat el „nagy bummok” nélkül. Az úgynevezett aktuális slágerek világszerte berobbannak és a muravidékiek sem maradnak közömbösek, már a megjelenés napjától keresik a legújabb sikerkönyveket. Egy felkapott író új könyve tehát biztos siker Lendván is. A nemzetközi vizeken ilyen Dan Brown új regénye, az Inferno, vagy E. L. James 50 árnyalat trilógiája. A legújabb Coelho-könyv sem marad árválkodva a polcon, és Anna Gavalda is a legek között szerepel, ahogy a Lázálom is George R. R. Martintól.

A Muravidék gyümölcsei A könyvesboltban persze muravidéki írók, költők művei is megtalálhatók. S hogy milyen a kereslet a saját kincseink iránt, men�nyire keresettek a muravidéki alkotók gyümölcsei? A tavalyi évben a Lendva 820 éve / 820 let mesta Lendava című kötet volt a legfelkapottabb könyv, ez vezette a muravidéki művek eladási listáját. Általánosságban azonban sajnos kevésbé keresettek ezek a művek. Aki vásárol, az főleg a közép- és idősebb korosztályból kerül ki. Egy-egy könyvbemutató jót tesz s az ünnepek alkalmával is megnő az érdeklődés a helyi irodalom iránt.

A turisták viszont kedvelik a helyi írók, költők műveit. Szívesen visznek haza lapokba zárt muravidéki gondolatokat emlékként, szuvenírként. A Bánffy Könyvesboltban történt beszélgetés után az internetes könyváruházak adatai közt böngészve hasonló toplistákat

fedeztünk fel. Egy ismert oldalon a 2013-as év toplistás könyvei a következők voltak: 1. Dan Brown: Infer­ no, 2. Frei Tamás: 2015 – A káosz éve és a magyar elit háborúja, 3. Nyáry Krisztián: Így szerettek ők. Őket követi az Ötven árnyalat trilógia, és itt van az élen dr. Csernus Imre, Csáki Judit, s

bizony, Leiner Laura a tinik kedvelt regénysorozatával, a Szent Johanna gimivel. A sort pedig szépen megtűzdelik az életmód-könyvek. Szóval a muravidéki magyarság hasonló érdeklődéssel böngészi és vásárolja a magyar nyelvű könyveket, mint az anyaországban élő magyarok.

Gálics idén lenne 70 éves

Mennyi értéket hagyott ránk! Pénteken a lendvai várgaléria dísztermében, Gálics István lepkegyűjteményének közvetlen szomszédságában zajlott az első, a művész 70. születésnapjára (január 19.) szervezett emlékest. Az emlékest előtt a 11 egykori akadémiai minősítésű lendvai művész közül talán a legismertebb grafikusművész családtagjai, barátai és tisztelői gyertyagyújtással emlékeztek a középső temetőben. A Galéria-Múzeumban megtartott emlékesten Lázár Beáta, az intézmény igazgatója köszöntötte a szép számú, főleg lendvaiakból álló közönséget,

gurativitás aspektusaira és a motívum-kiválasztás, valamint a kézi nyomtatás és a grafikai lapokon megjelenő előbb szimmetrikus, majd pedig nagyon is elkülönülő „kettős” szerkezet fontosságára, a filozófiai aspektusokra hívta fel a figyelmet. Hagymás István, Az alsólendvai csillag című monográfia szerzője a grafikai eljárásban alkalmazott

Bence Lajos irodalmár pedig, akinek tanárkollégája is volt Gálics, a művészbarátságból született triász (Gálics–Szúnyogh–Bence) életéből mondott el néhány anekdotát, töredéket, kiemelve a művészi alázatot, amellyel a művész közelített a tárgyakhoz, a leendő műalkotások „alapanyagához”. Olyan művész volt, akit méltán nevezhetünk a 11 lendvai közül valódi

Két új turisztikai kiadvány

Cucina di Moravske Toplice ed i suoi dintorni Kulinarika Moravskih Toplica i okolice Moravske Toplice és környéke gasztronómiája

A Moravske Toplice-i Idegenforgalmi Információs Központ (TIC) folytatja a többnyelvű tájékoztató kiadványok kiadását. Az év elején így megjelent a Moravske Toplice és környéke gasztronómiája, valamint a Szálláshelyek Moravske Toplicén és környékén című két brosúra olasz–horvát–magyar (2500 példány), illetve szlovén–angol–német (5000 példány) nyelven. A kiadványokban 25 étel- és italkínálót és 31 szálláslehetőséget mutatnak be. A brosúrák kiadását a TIC és részben a bemutatott kínálók finanszírozták. A turisták körében keresett kiadványok kaphatók a TIC-ben, illetve elérhetők elektromos változatban is. kmj

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

Az emlékesten a Gálics-életmű jelentősebb alkotói szakaszairól, a gálicsi hagyaték mai állapotáról, helyzetéről is szóltak. majd pedig Janez Balažic­ nak, Hagymás Istvánnak és Bence Lajosnak adta át a szót, akik az évforduló kapcsán szóltak az 1997ben eltávozott, gyűjtőként is ismert művészről, az életmű jelentősebb alkotói szakaszairól, a gálicsi hagyaték mai állapotáról, helyzetéről. Janez Balažic művészettörténész, a Maribori Bölcsészkar tanára Gálics alkotói módszerére, a fi-

fa fontosságát emelte ki ismételten, mely a keleti filozófiában az ötödik őselemnek számít. Hagymás megemlítette azokat a momentumokat is, amelyekkel a grafikus a természetközelséget és az ökológiát is érinti, szinte programszerűen, s ezért nem újabb tornyok felállításában látta a környék szépségének kulcsát, hanem a jelenlegi állapotok megóvásában.

lendvainak, hiszen sohasem hagyta el szülővárosát. S micsoda értéket hagyott ránk! – mondta. A jó hangulatban eltelt óra után előbb az igazgató tett felajánlást egy szobortervre, valamint a műterem revitalizálási tervére, majd az évforduló kapcsán rendezendő kiállításokról szólt velencei, illetve budapesti helyszínekkel. (-)

5


Muravidék Előadás színészi bravúrok nélkül

A szív hídjai, avagy a hűségnek is van ára A szív hídjai – ahogy a szív és a boldogság útjai is – kiszámíthatatlanok, s ez is lehetne az alcíme a 60-as évek Amerikájában játszódó darabnak, mely a boldogsághoz való jogról és a mások iránti felelősségről szól. A darabot a magyar színházi bérlet keretében mutatta be Lendván az Óbudai Társaskör és az Orlai Produkciós Iroda január 18-án. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Novák Eszter által rendezett négyszereplős darab legfőbb erénye rövidségében, látszólagos egyszerűségében van, ab-

ban, hogy egy találkozás négy napját követi végig, s az egymásra találás mély nyomait életük végéig őrző szerelmesek érzéseinek színpadi „dokumentálását” adja. A főszerepet Udvaros Dorottya és László Zsolt

játssza, a magyar filmes és színházi élet két közismert szereplője, mondhatnánk már-már klasszikusa, akik eddig nem a klasszikus szerepekben tűntek fel, inkább az alternatív színházi produkciókban váltak ismertté.

László Zsolt és Udvaros Dorottya a Szív hídjaiban – nem a szórakoztatásra, hanem a mondanivalóra helyezték a hangsúlyt.

Ez most is érződött, bár Udvaros, még ha lett is volna rá módja, csak az előadás legvégén, a vis�szatapsolások alkalmával való ki-bejárásnál mutatott fel ezekből valamit. Más a helyzet László Zsoltnál, aki a National Geographic fotósa, a világpolgár (más szóval hippi) szerepkörben tűnik fel, s akinek „a bőrére írták” a darabot. Alkata és korábbi szerepei, mozgása is annyira természetes volt, hogy szinte tökéletesen simult a darabhoz. A két ember között szövődő szerelmi kapcsolat az idő rövidsége ellenére is sok különbözőséget tár fel: a női fél természetéből fakadóan a feltétlen odaadást (kicsit a léhaságot) és az örök hűséget, ugyanakkor a családhoz való felelősséget és ragaszkodást, a férfi szemszögéből pedig – s ez a búcsú jelenetében domborodott ki igazán – a kapcsolatig megtett út értelmét annak beteljesülésével, a folytatás reménytelenségébe való belenyugvást. A családanya gyerme-

kei közül (Szamosi Zsófia, Chován Gábor) ki-ki a maga módján reagál a párhuzamos naplókból megismert fejleményekre, de tanul is ezekből, s ha nem is tanul, eszmél a hasonlóságok esetén. Ezáltal valóban részesei lesznek anyjuk küzdelmeinek, önmegtartóztató magatartásának, aki haláláig őrizte a Roberttel való szerelem helyszíneit, s utolsó kívánságaként is egy ilyent, egy hidat jelölt meg hamvai szétszórásának helyszínéül. A két-három filozófiai kitételre épített darab végén az ember elbizonytalanodik a négyszereplős darab két mellékszereplőjét illetőleg, de a „rövidre zárás” így is kerek és egységes mondanivalóval ajándékozza meg a nézőt, s az előadás nagy színészi bravúrok nélkül is megállja a helyét: nem a kikapcsolódást és a szórakozást szolgálja, hanem a történetre, illetve a mondanivalóra helyezi a hangsúlyt. Ez sem divatjamúlt, sőt a boldogsághoz való jog és a felelősség témakörben ma is aktuális!

Látogatási élménybeszámoló

Távol a hazától – Torontóban Tavaly decemberben Lendvai Zoltán rédicsi plébános és Patyi Zoltán, az MNMI munkatársa felkerekedett, hogy Juretics Ferenc kapcai kivándorolt kérésének eleget téve felkeressék a torontói magyarokat. Élményeikről hétfőn este a Bánffy Központban számoltak be. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A jó hangulatban telt, vetítéssel egybekötött előadáson a baráti szálakat is ápoló két utazó a 10 napos torontói és környékbeli látogatás élményeiről mesélt. Plasztikus képet kaphattunk a meghívók, illetve vendéglátók mindennapi életéről, vallási szokásaikról, magyarságukat őrző erőfeszítéseikről, s termé-

6

szetesen a metropolisz, Torontó főbb nevezetességeiről, multikulturális szellemiségéből. Ez utóbbi k apcsán jegyezték meg: a „sárga veszély” ott már a mindennapok részét képezi, hiszen a felhőkarcolók és a tornyok városaként is ismert Torontó építői a meghonosodott betelepülők, az építéshez szükséges pénz azonban kínai eredetű. A kínai kultúra egyéb nyomai

is felbukkannak fönséges folklórbemutatók és más előadások keretében. Ezeket az 5000 éves kulturális hagyományokkal rendelkező kínai „hozza” a 200 éves torontóiaknak ajándékba. Az előadás során a „gördeszkás papnak” is becézett Lendvai Zoltán – aki spontán gördeszkás bemutatójával lett világhírű a világhálón, ahol már évek óta óriási a nézettsége – az útipoggyászába bekerült,

Lendvai Zoltán rédicsi plébános elfogulatlanul osztotta meg kanadai tapasztalatait, élményeit. majd Kanadában előkerült dolgokkal kapcsolatos kalandos élményeiről is szólt. A magyar vendégszeretet azonban itt is, mint mindenhol a világon, példás, hiszen mindent meg szerettek volna mutatni Torontóból, a Niagara-vízeséstől az oly népszerű

jéghokiig, a háziasszonyok „terülj-asztalkámjaitól” az italos kalandokig, a más tájakról ideszármazott magyarokkal való véletlenszerű megismerkedésig. Aki ott volt az élménybeszámolón, jól szórakozott, s persze okulnivaló is akadt bőven.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Gazdaság Passero – vidéki csokoládémanufaktúra

„Csokoládés örömök a Muravidékről” Leleményes és nem mindennapi színfoltot jelent a Muravidéken a Passero-Sotošek csokoládémanufaktúra, a házilag készített csokoládétáblák és pralinék kínálata. A szerelemből, romantikából született üzleti ötlet megvalósítása jó döntésnek bizonyult, s a családi turisztikai kínálatot gazdagítja. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Történt ugyanis, hogy a sevnicai Tomaž Sotošek tešanovci kedvesét, Jasmina Passerót négy évvel ezelőtt karácsonyra egy különleges, teljesen személyes ajándékkal lepte meg, Jasminának ugyanis saját kezűleg készített csokoládépralinét. A kísérletek közül öt praliné sikerült, de ízük különösen jó és új volt. S ekkor bevillant az ötlet: csokoládéínyenc­ ségeket kellene készíteni házilag, ami főleg Tomaž

Az ötletet aztán „csokoládéba öntötték”, s beléjük foglalták a muravidéki táj jellegzetes ízeit. A két fiatal a csokoládégyártást Jasmina szüleinek 1997 óta működő, Lipič-Passero nevű borozója, turisztikai vállalkozása keretében űzi. Ki gondolta volna, hogy a vidékünkön teljesen szokatlan édesipari termékek a hagyományos kínálatot nagyon jól kiegészítik: hol a csokoládéjukat, hol a borukat ismerik fel. – A fő tevékenységünk a borozó és benne a saját termelésű boraink kínála-

áru. 2010-től a „Csokoládés örömök a Muravidékről” nevű praliné-együttes jelent meg öt ízben: jurka, tramini, tökmag, bodza és gibanica, azaz százrétű béles. Csupa ínyencség, hazai, tájjellegű ízek, s minden tölteléket a parasztgazdaságunkban megtalálható növényekből készítünk. Nekem ez nagyon fontos, s a jövőben is ezt fogjuk képviselni. A csokoládétáblákba pedig kender- és tökmagot, illetve diót bújtattunk – mondja Jasmina. A csokoládémanufaktúrában minden kézimun-

Vidéki csokoládémanufaktúra a Muravidéken: Tomaž és Jasmina eltökélten vágtak bele a vállalkozásba, s az ötlet jónak bizonyult. számára jelentett már régóta dédelgetett álmot és kihívást. S miért éppen a Muravidéken, Tešanovcin? – Mindketten a Ljub­ ljanai Egyetem élelmiszer-technológiai karán tanultunk, s az oklevél megszerzése után két évet Ljubljanában dolgoztunk. De mivel Jasminának mindig is vágya volt hazatérni a Muravidékre, követtem őt – meséli Tomaž Sotošek.

ta a húskészítményekkel, amiket apám – aki mészáros – készít itthon nevelt sertésekből. Nagyanyám nyomdokain ma anyám a péksüteményekkel foglalkozik, kenyeret, százrétű bélest, rétest, krápcát és más jellegzetes tésztaféléket készít. Reagálva a keresletre egy kis boltot is nyitottunk az udvaron, ahol házi termékeket kínálunk – mind eredeti hazai

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

kával készül. A pralinék gyártásához belga étcsokoládé-alapmasszát használnak, a töltelékeket pedig a két vállalkozó készíti sok kísérlet, próba, újra- és újrakezdés után. – Senki sem születik mesternek, kell a gyakorlat és a kitartás. Tomaž szerencsére széles ízskálát képes érzékelni, ami különösen fontos, hogy a töltelék és a csokoládé kölcsönösen

Öt muravidéki íz a csokikockákban: jurka, tramini, bodza, tökmag és gibanica. Csokitáblák kender- és tökmaggal, dióval, aszalt körte fehér csokis és étcsokis kabátban. fokozza a másik ízét. A legtöbb időt és próbálkozást a csokoládé megfelelő hőmérsékletének kitapasztalása igényelte, hogy a csokoládékristályok szépen kötődjenek, megfelelő állagot hozzon dermedés után és szép színe legyen. Ne legyen szürke, a töréskor roppanjon – mondja Jasmina, majd Tomaž felel röviden kérdésemre, hogy lehet-e ennyi finom ös�szetevőből élvezhetetlent keverni? Azt mondja, lehet bizony, többször jártak így a kísérletek során. A csokoládépraliné elkészítése úgy három napot igénybe. Először a megfelelő hőmérsékletű masszát kockákra osztott formákba öntik, majd a felületek befedése után a felesleget lecsepegtetik. Ha megdermednek a falak, következik a töltés, amely a jurkával kezdődik, majd következik a palettán a tramini, a bodza, a tökmag és a gibanica, ter mészetesen kézzel, házi összetevőkből készített ízekkel. Majd befedik csokoládéval, spatulával kiegyenlítik a felületet és dermedni hagy ják. Ha megvan, akkor Tomaž a kemény műanyagból készült formákat az asztallaphoz csapja, hogy egyszerre

kihulljanak a pralinék. Egy „túrában” 240 praliné készül, amit szintén kézzel, a külön számukra tervezett, természetbarát anyagokból készült dobozokba helyeznek el. A csokoládé annyira személyes, hogy a dobozokra kézírás is kerül. A csokoládéjuk Tešanovcin a boltjukban, Mariborban és Ljubljanában kapható. – A minőséget akarjuk folyamatosan tartani, mint ahogy a borozóban és a nemrég kialakított apartmanunkban is. Legújabb termékünk a fehér, majd étcsokoládéval öntött aszalt körte a szárával, melynek a dobozokban való elhelyezése a régi gyümölcsösök fasorát idézi. Most pedig ropogós tejcsokoládés, tökmagos csokigolyó előállításán dolgozunk – mondta a Passero-Sotošek házaspár. Termékeiken védjelként egy madár jelenik meg: a veréb. Az olasz gyökerekkel rendelkező apa Passero vezetékneve ugyanis verebet jelent. Jasmina és Tomaž kezdeményezése a bizonyíték arra, hogy a tradicionális környezetben, annak kiegészítéseként is lehet szokatlan újdonságokat elindítani és piaci lehetőségeket keresni.

7


Gazdaság Elkelt a Nafta Petrochem metanolgyára

Az iCommodities áprilisban indítja újra Folytatódik a Nafta Petrochem szanálási programjának megvalósítása, így a Nafta Geoterm eladása után január 13-án új tulajdonost kapott a Nafta Petrochem metanolgyára is. Az üzemet az iCommodities cég vásárolta meg, a termelést 2014 első felében újra beindítják. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Nafta Petrochem Kft. és az iCommodities törvényes képviselői 2014. január 13-án aláírták a Nafta Petrochem tulajdonában lévő metanolgyár eladásáról szóló keretszerződést és a szükséges függelékeket. Az információk szerint bécsi székhelyű iCommodities cég – a metanolgyár megvásárlója – a BGK Gas gázkereskedelmi vállalat tulajdonában van. Dušan Stopar, a Nafta Cégcsoport igazgatója a nyilatkozat folytatásában kifejti, hogy a szerződés

aláírásával biztosított az összes tevékenység a metanolgyár beindításához az év első felében. A megkötött megállapodás világos jele annak, hogy a lendvai Nafta Cégcsoport létrehozta a szükséges feltételeket a metanol újbóli eredményes gyártásához Lendván. – A metanolgyár üzembe helyezésekor törekedni fogunk arra, hogy kiváló együttműködést tartsunk fenn a BGK Gas stratégiai partnerrel, a Nafta Petrochem Kft. tapasztalt szakembereivel, a közeljövőben pedig az új foglalkoztatottakkal is, valamint a beszerzőkkel és a

metanol vásárlóival – áll a nyilatkozatban. A nyilatkozat az eladásról szóló információkon kívül konkrétabb adatokkal nem szolgál, így nem tudni, mennyiért vásárolták meg a 2010-től üzemen kívül lévő metanolgyárat. Egy korábbi, meg nem erősített információ szerint 4–5 millió euróról lehet szó. Nyitott kérdés az is, ki köteles a leállított gyárat üzemképessé tenni, mikor és hány dolgozó végzi el a nagy felújítást, hogy ez áprilisban (?) beindulhasson. Még mindig sok a nyilvánosság számára bizonytalan információ, ezek

A lendvai Nafta Petrochem metanolgyárát a bécsi székhelyűként jelzett iCommodities vállalat vásárolta meg. között felröppent már a Nafta egykori igazgatója,

Lendva Község Tanácsának rendkívüli üléséről

A hálózatdíj miatt változhat a víz ára Lendva Község Tanácsa a múlt héten hozott döntést a vízfogyasztás áráról: önmagában a víz ára nem változik, módosul azonban az árkalkuláció másik tétele, a hálózatdíj. A vízfogyasztási díj összege így éves szinten 2–5 euróval lehet magasabb, ez is inkább a kisebb fogyasztóknál jelentkezik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kötelező környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások (ivóvízellátás, hulladékszállítás, csatornavíz-tisztítás) díjszabásáról az ellátónak – Lendva Község esetében az Öko-Park Kft. közüzemi szolgálat – elaborátumot, tervet kell kidolgoznia, melynek javaslatát a községi tanács tárgyalja és fogadja el. Lendván ezt az ivóvízellátásra vonatkozólag január közepén a 9. rendkívüli ülésen meg is tették, bár a határidő

8

március 31-ig szól. A részleteket az ülésen Gerencsér József, az Öko-Park Kft. igazgatója ismertette. A víz ára két tételből tevődik össze, az egyik a hálózatdíj, ami több költséget fedez, s részben állami/községi bevételt jelent. A hálózatdíj összegére a legnagyobb mértékben a hálózat értéke és az amortizáció van hatással. A másik tétel maga a víz ára és a szolgáltató bevételét jelenti. – Az új rendszerben a számlákon két tétel lesz feltüntetve, ez a víz ára és a hálózati díj. Az elfogadott

elaborátum szerint a víz ára továbbra is változatlan marad: 48 cent köbméterenként a háztartások számára és 72 cent a nem háztartási célokra felhasznált víz esetében. A hálózatdíj bizonyos összetevői, mint a karbantartás, az amortizáció, a járulékok változhatnak fel- és lefelé, ami miatt megváltozhat az összeg, többek közt a fix költségek és az esetleges alacsony fogyasztás miatt a díj megemelkedhet néhány euróval. Ez lényegében a borospincékre vonatkozik, és egyébként nem vagyok biztos abban, hogy ez a

– Megfontolandó, hová sorolható a vízfogyasztás a borospincék esetében – véli Gerencser József. vízfogyasztás a közhasznú szolgáltatások közé tartozik – fejtette ki véleményét Gerencsér. Éves szinten a hálózatdíj módosulása miatt 2–5 euróval emel-

Mirko Horvat szerepe is az ügyletben. kedhet az összeg, főleg a kisebb (kevesebb mint 10 köbmétert) fogyasztóknál. Megemelkedik a vízfogyasztás ára a DN 80, DN 100 és nagyobb vízórák (ezek főleg cégeknél vannak) esetében. Mivel a vízfogyasztás árának módosulása nem érint minden fogyasztót egyformán, a különbözeteket községi szubvenciókkal nem lehet igazságosan semlegesíteni. Mivel Hotiza rákapcsolt a lendvai vízvezeték-hálózatra, ugyanolyan (magasabb) árak vonatkoznak a vízfogyasztásukra. A vízveszteség a községben jelenleg 20 százalék körül mozog, míg a szlovén átlag 30–40 százalék. A cél: 2016-ig 16 százalékra csökkenteni ezt. A vízveszteség csőtöréskor és más hibák esetén keletkezik, de növelik a fekete rákapcsolások is, amiből a községben ugyan már sokkal kevesebb van, mint korábban, de még lehet ilyenekre bukkanni.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


A forrás céleszközöket jelent

Info

Lendva Község üzleti részesedéseket ad el Lendva Község 2014-es vagyoneladást és -vásárlást szorgalmazó – már a tanács által is megerősített – terve szerint valamivel több mint 66 ezer euró forgalmat kíván lebonyolítani pénzügyi téren a község. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tőkerészesedések és betétek a községi költségvetés céleszközeit képezik. Lendva Község az ez évi program szerint három kft.-ben lévő üzleti részesedését tervezi eladni, valamint 100 értékpapírt kívánnak értékesíteni. A község eladásra bocsátja a Turizmus Kft.ben lévő 29,92 százalékos részesedését 2.921 euró nominális értékben, a Komunala Kft.-ben lévő 26,36 százalékos részesedését, melynek nominális értéke 50 ezer euró körül van, valamint a Gramoz Kft.ben lévő résztulajdont, ahol a községnek 26 szá-

zalékos részesedése van nominálisan mintegy 10 ezer euró értékben. Az eladásra szánt 100 értékpapír nominálisan 3.650,44 eurót ér. Az összegek 2013. december 31-i könyvviteli értékek, tehát az üzletkötés előtt még szükséges a tőkerészesedés aktuális felbecslése. Lendva Község a Turizmus Kft.-ben már szeptemberben is felbecsültette részesedésének tőkeértékét. Az üzleti részesedés piaci értéke nulla, ami azt jelenti, hogy a részesedést legfeljebb a könyvviteli érték szerint (2.921) lehetne eladni. A lendvai Komunala Kft.-ben a község részesedésének könyvviteli értéke

49.859,46 euró. Mivel áprilistól a cég csődeljárás alatt van, a bevétel így bizonytalan, és 2014-ben szinte nem is lehet számítani bevételre. A kötelezettségek nyugtázása a csődvagyonból történhet meg, így a folyamat hosszadalmas. A Gramoz Kft.-ből való kilépést Lendva Község 2012-ben indította el, de a bíróságon kívüli kilépés nem volt sikeres. Így 2012 júniusában a község pert indított, mellyel követeli az üzleti részesedésének kifizetését 700 ezer euró étékben (ez az akkor érvényes összeg). A törvény értelmében az értéket pénzügyi szakember határozza meg, a kifizetési határidő pedig a kilépést követő 3. év.

50. naptól, február 15-től. Kampánycsend nem lesz. Szavazati joggal rendelkeznek (szavazhatnak országos listára, egyéni jelöltre nem) a határon túli magyarok is, ha regisztrálnak a Nemzeti Választási Irodánál.

együttes vagyonával – áll az Oxfam jelentésében. A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen küzdő nagy-britanniai székhelyű szervezet, amely kizárólag adományokból tartja fenn magát, a davosi Világgazdasági Fórum elé időzített elemzésében hangsúlyozta, hogy „egy emeletes londoni városi buszban kényelmesen elférne” a leggazdagabb elit, amelynek annyi pénze van, mint 3,5 milliárd embernek.

Az I. fokú bírósági ítélet a község számára kedvezőtlen volt, ezért fellebbezett, továbbra is kitart a kilépés melletti okoknál és elvárja

részesedésének kifizetését. E címen 2014-ben mintegy 250 ezer euró bevételre számítanak, a többire pedig a következő két évben.

Ismét sikeres évre számít a radgonai vásár Hétfőn a „Pomurski sejem”, a radgonai vásárszervező igazgatója, Janez Erjavec tartott sajtótájékoztatót, amelyen részletesen beszámolt az igencsak sikeresnek ítélt 2013-as évről, illetve a merészen megtervezett 2014-es programról is. A muravidéki vásárszervező cég vezetője, Janez Erjavec a sajtótájékoztatón kifejtette, a „Pomurski sejem” a válság ellenére igencsak sikeres évet zárt, mind a nyolc megszervezett vásár, illetve ezek kísérőrendezvényei sikeresek voltak. Az igazgató kifejtette, 2014-ben három terminusban összesen kilenc vásárt szerveznek. A szezont április elején nyitja a tavaszi építőipari, energetikai, kommunális, és kisipari vásár, illetve teljes újításként a GREEN, vagyis a fenntartható technológiák és a környezetbarát életvitel vására. Az áprilisi terminus után augusztus végén következik a hagyományos AGRA vásár, valamint a logisztikai és csomagolótechnikát felvonultató INPAK, majd a harmadik terminusban, szeptember közepén következik a SOBRA, illetve szintén újításként az AVIOFUN repüléstechnikai vásár és „meeting”, amelyet a maribori Edvard Rusjan repülőtéren szerveznek meg. Mint eddig minden évben a vásárokat különböző kísérőrendezvények is kísérik, így a hagyományos termékminősítések is, többek között a 2014-ben jubiláló, 40. alkalommal megszervezésre kerülő radgonai bormustra. tt

hétről hétre Budapest – Magyarországon április 6-án lesznek a parlamenti választások. A választás sok tekintetben eltér az eddigiektől: az ed-

London – A 85 leggazdagabb embernek akkora a vagyona, mint a világ felének: digi 386 képviselő helyett csak 199 lesz majd a parlamentben, 106-an egyéni választókerületből, 93-an az országos listákról juthatnak be. A választás csak egyfordulós lesz, azaz április 6-án minden eldől. A kampány az ajánló aláírások gyűjtésével egy időben kezdődik meg, hivatalosan a szavazás előtti

összesített vagyonuk 1700 milliárd dollár, ami megegyezik a globális összlakosság szegényebb felének

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

Madrid – Ismét látogatható lesz az Altamira-barlang: tizenkét év szünet után ismét megnyitják a látogatók előtt a világhírű őskori sziklafestményeket rejtő észak-spanyolországi barlangot. Hamarosan

Hévíz – Világörökségi címet céloztak meg Hévízen: a zalai település gyógytavával szeretne felkerülni az UNESCO

elkezdődik egy augusztusig tartó kísérleti időszak, amely alatt egyszer hetente öt látogató egy vezetővel felkeresheti a barlangot. Azt szeretnék ezzel felmérni, milyen hatással van az emberi jelenlét a sziklarajzok állapotára. Ezt követően döntenek arról, folytatódhatnak-e a látogatások. A festmények rohamos pusztulása miatt 1982 és 2002 között naponta csak néhány látogatót engedtek be a barlangba, majd 2002-ben bezártak a látogatók részére.

világörökségi listájára, ezért elemzést készíttet a város a tó sajátosságairól. Hogy a gyógytó a világörökség része lehessen, tudományos munkákat kell összehasonlítani, be kell mutatni a gyógyvíz összetételét, hatásmechanizmusát, biológiáját. A város abban bízik, hogy néhány éven belül elérheti a kitűzött célt.

9


Info a mai napon... Január 23-án történt 1734 Megszületett Kempelen Farkas tudós, feltaláló, a sakkozógép megépítője. 1752 Megszületett Muzio Clementi olasz zeneszerző, zongorista, zongoratanár, zenekiadó és karmester. 1767 Mária Terézia „úrbérrendelettel” szabályozta a magyarországi jobbágyok helyzetét. 1783 Megszületett Stendhal francia író. Legismertebb művei a Vörös és fekete és A pármai kolostor. 1793 Másodszor osztották fel Lengyelországot. 1832 Megszületett Édouard Manet francia impresszionista festő (Olympia). 1898 Megszületett Széchenyi Zsigmond vadász, író. 1918 Megszületett Gertrude Belle Elion Nobel-díjas biokémikus, több életmentő gyógyszer felfedezője. 1920 Megszületett Bicskey Károly színész (A tanú, Tizennégy vértanú). 1944 Megszületett Tahi-Tóth László színész. 1960 Megszületett Peter Gill, a Frankie Goes To Hollywood együttes tagja. 1961 Meghalt Gádor Béla író, újságíró, a Ludas Matyi újságírója, majd főszerkesztője.

visszapillantó

1964. január 25-én, 2. szám

Vagy másutt van a hiba…? A lendvai műszaki kö- hozzájárult az idei tanév diákok nagy része azonban minden nap faluról érkezik zépiskola nemrégen ala- rossz eredményeihez. Így válaszolt kérdé- be az előadásra, s a Lendkult, s az idén diplomálnak első abszolvensei. Az iskolába sok d i á k i r a t ko z ot t nem csak Lendváról, hanem a környék falvaiból is. Az indulásnál az iskola munkáját nemcsak anyagi, hanem kádergondok is akadályozták. A helyzet az utóbbi négy évben rendeződött, bár korántsem mondhatjuk el, hogy kielégítő. Az állan- Sok diák télen is kerékpáron jár iskolába. dó előadók száma mindenesetre megnőtt, s ez sünkre az iskola igazga- ván lakóknak sincsenek természetesen eredmény, tónője, amikor munkatár- meg minden esetben a ha elgondoljuk, hogy az sunk a napokban várható tanuláshoz szükséges felindulásnál mindössze egy félévi eredmények iránt tételek. Van, aki rendkívüli állandó tanára – az igazga- érdeklődött. Hozzátette hallgató, a munkahelyén tó – volt az iskolának. Az még, hogy miután van elég dolgozik, s gyakran elmaiskolában ezen kívül több szakemberük a szaktantár- rad az előadásokról. Az iskolában dolgomás is gondot okoz, s nem gyak előadására, ezért az utolsó sorban a diákok egy idén megszigorították az zó ifjúsági alapszervezet részének hanyagsága is osztályozás mércéjét is. A már tárgyalt a rossz félévi

eredményekről, s tettek is egyet s mást a helyzet javítására. Tanulócsoportokat szerveztek, s bár a félévben a diákok fele sem végzett jó eredménnyel, e tanulócsoportok hatása mégis érezhető. Feltűnő azonban, hogy e tanulócsoportok munkájába egyáltalán nem avatkozott be az iskolabizottság, bár valószínű, hogy nekik sem mindegy a gyászos félévi eredmény. Bizonyára van még más mód is a tanulmányi eredmények feljavítására. Végeredményben n e m o ko l h a t j u k mindenért a diákokat és nem magyarázkodhatunk „objektív nehézségekkel”. Igaz, ha a szakelőadók kevésbé volnának elfoglaltak és túlterheltek, valószínűleg több figyelmet fordítanának nem csak az előadások szakmai részére, hanem előadásaik nevelő hatásaira is.

egészségünk

Maradjunk formában! Aladič Edit, dr. med., Lendvai Egészségház A naptár januárt mutat, ám az időjárás sehogyan sem akar téliesre fordulni. Köd van, eső és sár, erős szél fúj, ugyanakkor újra kizöldült a fű és nem sok hiányzik, hogy a fák is kirügyezzenek. Hol van az igazi, fehér tél? Elmúltak az ünnepek, és bizonyára sokunknak hiányzott a havas táj hangulata. De ha nem is volt fehér a karácsony és fagyos a

10

szilveszter, az ünneplés és a hozzá tartozó finomságok bizonyára nem maradtak el. Visszazökkenve a mindennapok ritmusába, sokan panaszkodnak rossz közérzetre, álmatlanságra, ugyanakkor egyre több a megfázásos betegség is. Mindez részben köszönhető a szokatlanul enyhe időjárásnak, részben annak, hogy kevesebb lehetőség van a testmozgásra kinn a szabadban. Ködös, esős időben kinek van kedve kimozdulni? A téli sportok kedvelői kénytelenek távolabbra utazni, hogy megfelelő feltételeket találjanak

a rekreációhoz. A gyerekek sem szívesen mozdulnak ki, amikor hó helyett csak sár és köd van mindenfelé. Szóval többet vagyunk otthon a szobában és zárt helyeken, ez pedig kedvez a különféle kórokozók szaporodásának és terjedésének. De ne hagyjuk magunkat, maradjunk jó formában! Figyeljünk oda a táplálkozásunkra, együnk minél több zöldséget, gyümölcsöt. Fontos a kellő mennyiségű folyadék elfogyasztása is, annak ellenére, hogy kevésbé érezzük a szomjúságot, mint nyáron. Igyunk meg naponta legalább 1,5

liter vizet, teát vagy természetes gyümölcslét. A kellemetlen időjárás ellenére is találjunk módot a testmozgásra kinn a szabadban. Naponta fél óra intenzív séta, azt hiszem, mindannyiunk idejébe belefér. Hasznunkra lehet bármilyen torna, úszás vagy akár a teremsportok gyakorlása is. Fontos, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb módját a rekreációnak! Egyes kutatók szerint egy testmozgással eltöltött óra két órával növeli meg az élettartamot. Igazán hatékony „orvosság”! Napjainkban ennek egyre nagyobb a jelentő-

sége, hiszen szinte mindenhová autóval járunk, és sokan a munkahelyen is a számítógép és az íróasztal mellé vagyunk kötve. Azonban ha naponta csak fél órát szakítunk a rekreációra, rengeteget tehetünk önmagunkért. A helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás segít az ideális testsúly fenntartásában, ugyanakkor erősíti ellenálló képességünket is. Mindez együtt meghozza a jó közérzetet, és segít, hogy testileg és lelkileg is egészségesek maradjunk!

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Info nagykanállal

Főtt tojásból nem kel csirke... Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

„ Ab ovo usque ad mala”, vagyis a „Tojástól kezdve egészen az almáig” – az ókori római lakomák egyik fontos étkezési szabálya volt, hogy azt tojással illett kezdeni és almával befejezni. A tojásnak a népi táplálkozás szempontjából is fontos szerep jutott. Hozzáférhető és újratermelődő fehérjeforrásnak számított, hiszen ha volt tojás, lett csirke és lett tyúk is, ha pedig volt tyúk, lett újra tojás is. Az egykor élt gondos háziasszonyok igyekeztek ezen körforgást nem megbontani és a tojásból csak annyit elfogyasztani a családban, ami éppen szükséges volt. A többi tojásból pedig csirkét kel-

tettek, aminek nagy részét eladták a tikászoknak a friss tojással együtt, a kisebb részét pedig a család élelmezésére használták fel és a baromfiállományuk gyarapítására. A tojás és a csirke értékes árucikknek számított, mégpedig a háziasszony saját kasszáját, a konyhapénzt gyarapító bevételi forrás volt. Híres tikászfalu volt a Muravidéken Renkóc, azaz Renkovci, ahol a felnőtt férfilakosság jelentős része ezt a foglalkozást gyakorolta. Ezt a praktikus megfontoltságot megértve könnyen megállapíthatjuk, hogy a paraszti háztartásokban nem volt divatja a hat tojásból sütött rántottáknak. Nem hétköznapi, hanem ünnepi ételnek tartották, ha egy-két tojást megsütöttek magában vagy szalonnával, sonkával. Ez az étel a húsvéthétfő és a pünkösdhétfő ünnepi eledelének számított. A sülttojás-készítés a

váratlanul érkező kedves vendég iránti tisztelet kifejezője is volt a Hetésben. Hasonló volt a helyzet a főtt tojással is, azt is csak ritkán

nyér mellett szívesen vittek magukkal főtt tojást is. Ha magában nem is gyakran használták fel a tojást, mert spóroltak vele, de szívesen főztek vele tojásos rántott levest. A rántott leves a Hetésben annyira elterjedt étel volt, hogy akad-

Glatter Ármin (1861–1933): Baromfiudvar. fogyasztották, főleg akkor, ha nehéz fizikai munkát végeztek. A főtt tojás a böjti napokban is szerepet kapott, hiszen a tojás nem esett a tilalom alatti élelmiszerek sorába. Sőt, ha zarándokútra indultak egy-egy búcsújáró helyre, akkor a vindőshús és a ke-

tak családok, akik minden nap ezt fogyasztották reggelire. Ha nehezebb munkát végeztek, például házépítés volt, akkor nem keverték el a levesben a tojást, hanem egészben ütötték bele, mégpedig annyit, ahány személynek tálaltak. Ezt a fajta tojásos rántott levest

bevert tojásos levesnek is nevezték. A levesek mellett a tésztaételeknek is fontos alapanya volt a tojás. Egyes tésztafélék, mint a mácsik és a gombuca tojás nélkül készültek. A metélt tésztát, valamint a levesbe kerülő cérnatésztát és kockatésztát viszont minden esetben tojással gyúrták, hogy étvágygerjesztően szép, sárga színe legyen. A tojás a húsvéti ünnepkörben jutott főszerephez. A húsvéti tojás, vagy másként hímestojás, pirostojás az ünnep egyik legfontosabb jelképévé vált. A keresztszülők tojást festettek ajándékba a keresztgyerekeknek és ezt vitték nekik ajándékba húsvéthétfőn, amikor meglátogatták őket. A gyerekek szívesen versengtek egymással, hogy ki kapott szebb tojást, délután pedig a réten tojásdobálást játszottak, kíváncsian figyelve, hogy kinek a tojása repül magasabbra. Ha egy tojás áldozatul esett a játéknak, az sem veszett kárba, hiszen örömmel elfogyasztották.

Közmédia javallat január 27-től február 2-ig

Gyergyói Zsolt műsorajánlója „A múlt század végén kezdtem dolgozni a köztelevízióban, s számos szerkesztőségben, hír- és hírháttérműsorban fordultam meg. Jelenleg a Ma Reggel műsort szerkesztem, de hírszerkesztő-hírolvasóként a rádióban is gyakran megszólalok.” Hétfőn a Kevés pénzzel Európában című spanyol ismeretterjesztő film egyetemi éveimet idézi. Többször vállalkoztam hosszabb útra: egyszer Szíriáig is eljutottunk egy barátommal. Anyagiakban nem bővelkedtünk, így

Törökországon keresztül helyi buszjáratokkal, iránytaxikkal – úgynevezett dolmusokkal – utaztunk a látnivalókban bővelkedő országba (Duna 7.35). Kedden a Közbeszédet ajánlom; színvonalas hírháttérműsorba tekinthetünk be. A félórás adás alkalmas arra, hogy felszínes információk helyett az aktuálpolitika

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

mélyére nézhessünk (Duna 18.30). E héten már javában a farsangban vagyunk, így gondolataink a mulatság, a kulináris élvezetek, az italok körül foroghatnak. Nem véletlen, hogy szerdán a Hungarikum: A pálinka sorozat epizódján akadt meg a szemem. E nemes ital reneszánszát éli; ínyenc társaságokban is divatosabb, mint a korábban felkapott italok, például a whisky, a gin vagy a vodka. Barátaimmal gyakran mentünk síelni, a hosszú téli esték alkalmat adtak pálinkakóstolásra is. Mindenki minőségi italokkal kedveskedett társainak, így a különbségeket is jobban észrevehettük. Ha választani lehet, a tarpai szilvapálinkára szavazok (Duna 15.05). Csütörtökön a FÁBRY című műsort kapcsolom be.

A humorista igazi unikum a magyar szórakoztató palettán. Egyediségét szókultúrájának is köszönheti: a legalpáribb témákat is mitológiai és más megközelítésből tudja szalonképessé tenni. Szarkasztikus, csipkelődő humora szintén példaértékű (M1 20.20). Pénteken saját műsoromra, a Ma Reggelre hívom fel a figyelmet. A háromórás adás mindenki kedvére tesz: az első két órában komolyabb, az utolsó szakaszban könnyebb témák kerülnek terítékre. Az utóbbi időben tudományos érdekességek is gyakran szerepelnek az adásban, ezzel is bővítjük nézőink táborát (M1 5.55–9.00). Egykor zenei általánosban tanultam, így a klasszikus zene nagy hatással volt rám. Az érdeklődésem azóta bővült, de most is követem a Bartók

Rádió igényes műsorait. Szombaton hallgassunk komolyzenét: az Egy zenemű – több előadás sorozatban Mahler I. szimfóniáját karikáztam be. A műsorban a műről Mácsai János Katona Mártával beszélget, arról az alkotásról, amit a szerző Budapesten mutatott be, s akit az utókor „A Titán” jelzővel illetett (Bartók Rádió 15.05). Vasárnap nosztalgiából A Mézga család különös kalandjait várom. Gyerekkoromban még nem lehetett válogatni a csatornák között, s az egész család egy műsort nézhetett. A Mézga sorozatot minden generáció kedvelte, Romhányi József ötletes szövegéből nem is egy szállóigévé vált (M2 9.15).

11


Info január 24. péntek Szlovén Tévé I. 6:10 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 11:55 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Akival, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az új húszak évek – szlovén sorozat, 20:30 A Modrijani zenekar éjszakája 2013, 2. rész, 22:00 Visszhangok, 23:05 A Modrijani zenekar éjszakája 2013, zárórész, 23:35 Éjféli klub, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Kitzbühel: Szuper G, szuperkombináció, férfiak, 12:35 Jó óra Boštjannal, 14:00 A zene titkai – zenés dok. sorozat, 14:30 Művelődési műsor, 15:00 A nyolcadik nap, 15:30 Európa anya – dok. film, ism., 16:35 Kitzbühel: Műlesiklás, szuperkombináció, férfiak, 17:50 Hidak, ism., 18:25 Kézilabda Eb, elődöntő, férfiak, 20:05 Sportkihívás, 20:55 Kézilabda Eb, elődöntő, férfiak, 22:35 Modern család – am. sorozat, 22:55 Az óra – angol sorozat, 23:55 A rettegés birodalma – ausztrál film, 1:40 A pont.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:25 Történetek a nagyvilágból, 14:05 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 14:50 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:40 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:35 Híradó+, 16:45 Az élet sava-borsa – lengyel sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Ezeregy éjszaka meséi – olasz sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Híradó, 22:55 Verssor az utcazajban, 23:05 Válaszcsapás – angol sorozat, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:40 Reflektor, 13:00 Kalandor – magazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Dél királynője – spanyol sorozat, 16:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 A zöld íjász – am. sorozat, 22:45 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:45 Odaát – am. sorozat, 0:45 Reflektor, 1:05 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 6:55 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:50 Astro-világ, 12:00 Eva Luna – mexikói sorozat, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:00 Tények délután, 14:30 Aktív, 15:00 Shopping Királynők – reality-sorozat, 16:00 Családi Titkok, 17:00 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:25 Magánnyomozók – magyar dokureality, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:35 Jóban Rosszban, 22:35 Rachel esküvője – am. film, 0:45 Tények Este, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Éretlenek – magyar sorozat, 14:55 Mediterraneo – francia dok. sorozat, 15:25 Szerelmem, Kanada – dok. sorozat, 16:15 Rejtett kincsek – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz 0:05 Akira Kurosawa: sorozat, 18:00 Híradó, Álmok 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Kisváros – magyar sorozat, 19:55 Doc Martin – angol sorozat, 20:50 Hölgyek öröme – angol sorozat, 21:45 Hírek, 21:50 Dunasport, 22:00 Haragban a világgal – am. film, 23:45 Kultikon, 0:05 Akira Kurosawa: Álmok – am.–japán film, 2:00 Koncertek az A38 hajón.

január 25. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:15 Helyes ötlet!, ism., 14:45 A szlovén hegymászás 120 éve – dok. műsor, 15:20 Alpok–Duna–Adria, 15:50 A másik lélegzete – dok. műsor, ism., 16:25 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A kertben, 20:00 Lea és Darija 17:40 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Lea és Darija – horvát film, 21:45 Tomaž Kajzer életei – szlovén sorozat, 22:30 Hírek, 23:05 Az idők végezetéig – koprodukciós sorozat, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Szlovén villanások, 8:25 Saporo: Síugró vk, 10:15 Cortina d’Ampezzo: Lesiklás, nők, 11:20 Kitzbühel: Lesiklás, férfiak, 12:50 Különleges kínálat, 13:05 A nyolcadik nap, 13:45 Ljubno: Síugró vk, nők, 15:40 Élvezzük a telet, 16:10 Sportkihívás, 16:40 Úgy csókolsz, mint egy isten – cseh film, 18:35 A Tengermellék személyisége 2013, 20:00 Újévi hangverseny Bécsből, ism., 22:30 33/45 – zenés műsor, 23:10 Aranyfüst, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Szabadság tér ’89, 12:50 KorTárs, 13:20 A világörökség kincsei, 13:40 Sir David Attenborough – dok. film, 14:10 A világ madárszemmel – angol dok. sorozat, 15:05 Tilos a szerelem – magyar film, 16:50 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:20 A Dal – Eurovíziós dalválasztó show, 22:25 Ellenállók – am. film, 0:40 Csalás és ámítás – am. film, 2:15 Ennio Morricone Krakkóban – olasz koncertfilm.

RTL Klub 7:05 Kölyökklub, 10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival, 10:40 XXI. század, 11:15 Házon kívül, 11:45 a’la CAR, 12:20 4ütem – magazin, 12:55 FTC – Érd női bajnoki kézilabda-mérkőzés, 14:35 A pletykafészek – am. sorozat, 15:35 Kőgazdagok – am. sorozat, 16:35 Észak és Dél – am. 23:05 Leszámolás az sorozat, 18:30 Híradó, 51-es körzetben 18:55 Fókusz Plusz, 19:30 A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége – új-zélandi–am. film, 23:05 Leszámolás az 51-es körzetben – am. film, 1:00 Hellraiser – Halálos – am. film, 2:40 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! – am. film.

TV2 6:25 TV2 matiné, 12:00 Babavilág, 12:30 Stílusvadász, 12:55 13-as raktár – am. sorozat, 13:50 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi Titkok – reality-sorozat, 16:55 Irigy Hónaljmirigy, 18:00 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:25 Magánnyomozók – magyar dokureality, 20:30 Példátlan példaképek – am. film, 22:35 Cápa – am. film, 1:00 Az iskoláját! – am. film, 2:25 Luxusdoki – am. sorozat.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 A nap vendége – Varga Imre szobrászművész, 12:20 Csodabogár – dok. sorozat, 12:50 Robbie, a fóka – német sorozat, 13:35 Az aranykezű férfi – am. film, 15.40 Önök kérték!, 16:35 Az alvilág professzora – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Kisváros – magyar sorozat, 19:25 Fölszállott a páva, 20:10 Futótűz – am. sorozat, 21:00 Hogy volt?!, 21:55 Egy ember és kutyája – francia– olasz film, 23:30 Dunasport, 23:45 MüpArt, 1:45 Contemporary Piano – magyar koncertfilm.

január 26. vasárnap

január 27. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:10 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 11:55 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Modrijani zenekar éjszakája 2013, 2. rész, ism., 15:25 A nyughatatlan Bram – holland film, 17:00 Hírek, 17:15 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Fogjunk össze az iskolásokért – jótékonysági rendezvény, 21:30 A hatalom – dán sorozat, 22:35 Village Folk, 22:50 Hírek, 23:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Glóbusz, 7:30 Alpok–Duna–Adria, ism., 8:15 Turbulencia, 8:45 Zenés matiné, 10:05 Kitzbühel: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:55 Cortina d’Ampezzo: Szuper G, nők, 13:20 Kitzbühel: Műlesiklás, férfiak, 17:25 Kézilabda Eb, döntő 2. futam, 14:35 Planica: Síugró vk, nők, 15:40 Saporo: Síugró vk, férfiak, 17:25 Kézilabda Eb, döntő, 19:25 Maribor: Salonit Anhovo – Lunos Maribor, röplabdamérkőzés, férfiak, 21:30 Lottó, 21:35 Sorompóőrök – izraeli dok. műsor, 23:15 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Hétköznapi kifutó, 12:35 TeleSport, 13:10 Odüsszeusz nyomdokain – francia dok. film, 14:10 Madagaszkár – angol dok. sorozat, 15:05 Nászút Vegasba – am. film, 16:45 A Lényeg, 17:20 Férfi kézilabda Eb, döntő, 19:30 Híradó este, 20:20 A király beszéde – angol film, 22:20 Ütközések – am.–német film, 0:10 Kastner meggyilkolása – am. dok. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 EgészségKalauz, 10:45 Teleshop, 11:45 Kalandor – magazin, 12:10 Havazin, 12:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:20 Glee – am. sorozat, 14:25 Ki ez a lány? – am. zenés film, 16:30 Alex és Emma – Regény az életünk – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Ő a megoldás – am. film, 21:55 Nem fogadott hívás – japán–am. film, 23:45 Portré, 0:25 A hős 93-as járat – kanadai–am. film.

TV2 6:50 TV2-matiné, 10:00 Astro-Világ, 11:05 Stahl konyhája, 11:35 Több mint TestŐr, 12:00 Aktív extra, 12:30 Édes élet – reality-sorozat, 16:00 Családi titkok – reality-so22:10 A bűn színe rozat, 17:00 Magán�nyomozók – dokureality-sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Napló, 20:00 27 idegen igen – am. film, 22:10 A bűn színe – am. film, 0:10 A boldogság nyomában – am. film, 2:15 Napló.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Teljes töredék – dok. film, 12:35 Ízőrzők, 13:10 Címzett ismeretlen – magyar film, 14:35 Hazajáró, 15:05 Szerelmes földrajz, 15:35 Hogy volt!?, 16:35 Falusi lakodalom – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Kisváros – magyar sorozat, 19:25 Önök kérték!, 20:20 A szerelem bolondjai – magyar sorozat, 21:25 Mága Zoltán – Budapesti újévi koncert, 2. rész, 22:20 Klubszoba, 23:20 Oldás és kötés – magyar film, 0:50 Dunasport, 1:05 Heti Hírmondó, 1:45 Ismétlések.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:35 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Bernardával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Opus, 23:35 Érdekel a könyv, 0:00 15. Slowind Fesztivál 2013, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Jó óra Akival, 11:50 Jó reggelt, 14:45 A pont, 16:15 Jó napot, Koroška!, 16:50 Helyes ötlet!, 17:25 Maribor: Röplabdamérkőzés, döntő, 20:00 Hannah Arendt – német film, 21:50 Vera – angol sorozat, 23:20 A pont.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Napirend előtt, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:50 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:40 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:35 Híradó, 16:45 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 15:40 A múlt Ridikül, 18:30 A következő – kvíz, fogságában 19:30 Híradó este, 20:20 Kékfény, 21:20 Párizsi mentősök – francia sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:05 Aranymetszés, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Topshop, 11:45 Asztro show, 12:40 Reflektor, 13:00 Fókusz Plusz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Dél Királynője – spanyol sorozat, 16:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Castle – am. sorozat, 22:45 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:50 Pokerstars, 0:55 Mr. és Mrs. Bloom – am. sorozat, 1:55 Reflektor, 2:10 Kémpárbaj – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:55 Shopping Királynők – reality-sorozat, 14:55 Maricruz – mexikói sorozat, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:25 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:40 NCIS – am. sorozat, 0:40 Tények este, 1:15 Aktív, 1:40 Elit egység – kanadai sorozat, 2:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:25 Velence – dok. film, 14:35 Hungarikum Gála – szórakoztató műsor, 15:30 KOGART kiállítások 2006–2011, 16:00 Múzeumtúra francia módra – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 14:35 Hungarikum Gála Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Kisváros – magyar sorozat, 19:55 Doc Martin – angol sorozat, 20:45 Vivát Benyovszky! – magyar sorozat, 21:45 Hírek, 21:50 Dunasport, 22:0 Dokureflex: Nicky családja – szlovák–cseh dok. film, 0:05 Kultikon, 0:20 Sportaréna, 0:50 Fölszállott a páva, 1:45 Tudatom veletek, megvagyunk – dok. film.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Info január 29. szerda

január 28. kedd Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 12:15 Opus, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Jasnával, 20:00 Tomaž Kajzer életei 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Tomaž Kajzer életei – szlovén sorozat, 20:55 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 12:55 Jó reggelt, 15:35 A pont, 16:30 A hírnök, 16:55 Hidak: Barangolások, ism., 17:35 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 18:35 A szlovén vízkör, 19:00 A pont, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Töréspont, 20:35 Schladming: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 21:45 Zenés műsor, 22:20 Miele – olasz–francia film, 23:55 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Lovas magazin, 14:00 Életművész – Scherer Péter, 14:55 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:45 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:35 Híradó+, 16:45 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő! – kvíz, 19:30 Híradó este, 20:20 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:15 Van képünk hozzá – szórakoztató műsor, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:10 Gyilkosság – am.–kanadai sorozat, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:40 Reflektor, 13:00 Havazin, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Dél Királynője – spanyol sorozat, 16:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 22:45 Döglött Éjjel-nappal Budapest, 21:05 akták Barátok közt, 21:45 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 22:45 Döglött akták – am. sorozat, 23:50 XXI. század, 0:25 Reflektor, 0:40 A főnök – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:55 Shopping Királynők – reality-sorozat, 14:55 Maricruz – mexikói sorozat, 16:00 Családi titkok – reality-show, 17:00 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:30 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:40 Kutyaütők – am. film, 0:20 Tények este, 0:55 Aktív, 1:20 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:20 A világörökség kincsei, 14:35 Muzsikás 40, 15:30 KOGART kiállítások 2006–2011, 16:00 Múzeumtúra – Francia módra – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:30 Doc Martin – angol sorozat, 20:25 A névtelen vár – magyar sorozat, 21:30 Hírek, 21:40 Dunasport, 21:45 Cserbenhagyás – am. film, 23:25 Kultikon, 23:45 Kormorán koncert, 0:40 Kondorostól a világhírig – Kepenyes Pál – dok. sorozat, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, ism., 7:00 Jó reggelt, 10:35 Gyerekműsor, 11:55 Dokumentumműsor, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Milicával, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Srác a biciklivel – belga film, 21:30 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Nyíltan, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Rajzfilm, 11:35 Jó reggelt, 13:50 A nagy és a kis képernyő legendái, ism., 15:15 A hírnök, 15:40 Európai magazin, 16:05 Hidak, 16:35 Fogjunk össze az iskolásokért – jótékonysági rendezvény, ism., 18:05 Állatokról, emberekről, 18:35 A kertben, 22:30 Dzsingisz kán 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Élvezzük a telet, 20:30 Sportkihívás, 21:00 A Zlata lisica 50 éve, 21:30 Labdarúgó-magazin, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Dzsingisz kán – japán film, 0:45 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Útravaló, 13:50 Gasztroangyal, 14:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:35 Híradó+, 16:45 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Szabadság tér ’89, 21:05 On The Spot: Diktátorok gyermekei, 22:10 Az Este, 22:45 Híradó, 23:00 Verssor az utcazajban, 23:10 Summa, 23:40 KorTárs, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:40 Reflektor, 13:00 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Dél Királynője – spanyol sorozat, 16:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:05 Barátok közt, 21:45 Szulejmán – török sorozat, 23:05 Házon kívül, 23:40 Reflektor, 23:55 Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya – am.–angol zenés film.

TV2 6:25 Tények Reggel, 6:55 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:50 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:55 Shopping Királynő 22:40 Banki meló – reality-sorozat, 14:55 Maricruz – mexikói sorozat, 16:00 Családi titkok, 17:00 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:30 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 22:40 Banki meló – angol film, 0:45 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények Este, 1:25 Ismétlés.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:35 Kincskereső kisködmön – magyar sorozat, 15:05 Hungarikum: A pálinka – dok. film, 15:30 A nemzet szolgálatában –dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:35 Doc Martin – angol sorozat, 20:30 Megtörtént bűnügyek – magyar sorozat, 21:40 Hírek, 21:45 Dunasport, 21:50 A fehér sejt – olasz film, 23:15 Kultikon, 23:35 Pina Bausch – német–francia dok. film, 1:15 Koncertek az A38 hajón.

január 30. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:40 Gyerekműsor, 11:55 Állatokról, emberekről, ism., 12:25 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Jó óra Boštjannal, 18:30 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

Január 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:45 Jó reggelt, 14:35 A pont, 15:25 Európai magazin, 15:40 A szlovén vízkör, 16:15 Hidak: Nagyító alatt, ism., 16:45 Az ember bolygója – angol dok. sorozat, 17:45 Töréspont, 18:15 Village Folk, 18:30 Turbulencia, 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Szocsi előtt – dok. film, 20:50 Egyszer élünk – angol film, 22:25 Miranda – angol sorozat, 22:55 A boldogság árnyékában – német sorozat, 0:30 A pont.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 A kékvércse – magyar dok. film, 13:55 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 14:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 15:35 A múlt fogságában – brazil sorozat, 16:20 13:30 A kékvércse Híradó+, 16:35 Elcserélt lányok – am. sorozat, 17:20 SzerencseHíradó, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 A következő!, 19:30 Híradó este, 20:20 Fábry, 21:45 Az Este, 22:20 Híradó, 22:35 Verssor az utcazajban, 22:40 A rejtélyes XX. század, 23:10 Történetek a nagyvilágból, 23:40 Ismétlések.

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) Január 24-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (az ismétlés elmarad) Január 28-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:10 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:40 Reflektor, 13:00 EgészségKalauz, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:45 Fókusz, 15:20 Dél Királynője – spanyol sorozat, 16:20 Csók és csata – am. sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában – dokureality, 18:30 Híradó, 19:30 Fókusz, 19:55 Éjjel-nappal Budapest, 21:05 Barátok közt, 21:45 Gyilkos kígyó – am. film, 23:40 Reflektor, 0:00 Dollhouse – A felejtés ára – am. sorozat, 1:00 Mélyvízben – am. sorozat, 2:00 a’la CAR.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:55 Shopping Királynők – reality-sorozat, 14.55 Maricruz – mexikói sorozat, 16:00 Családi Titkok – reality-show, 17:00 Hal a tortán, 18:00 Tények, 19:30 Az Élet Showja – reality-show, 20:30 Édes élet – reality-sorozat, 21:40 Jóban Rosszban, 22:40 A tábornok lánya – am. film, 0:50 Tények Este, 1:25 Aktív, 1:50 Célkeresztben – am. sorozat.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kívánságkosár, 14:35 Kincskereső kisködmön – magyar sorozat, 15:00 Gyógyító természet – német dok. sorozat, 15:30 Erdélyi történetek – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 21:35 A kenguru Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Életképek – magyar sorozat, 19:35 Doc Martin – angol sorozat, 20:30 Özvegy és leánya – magyar sorozat, 21:20 Hírek, 21:25 Dunasport, 21:35 A kenguru – magyar film, 23:10 Kultikon, 23:30 Varnus Xaver koncertje a berlini dómból, 0:15 MüpArt classic.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Barangolások: „Legyen több székely leány!” (a Duna TV produkciója) (ismétlés: kedden 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 29-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk, témája az internetes értékesítés és vásárlás (ismétlés: szerdán 16.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: A gyűjtőszenvedély (ismétlés: csütörtökön 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2014. január 21-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-szerelő Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, havi bér: bruttó 800 euró, jelentkezési határidő: 2014. február 5.) Tartálykocsi-vezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2014. február 5.) Pincér Gostilna Smej, Kobilje 169., Kobilje (1 munkahely, meghatározott idő: 2 hónap, bruttó havi bér: 800 euró, jelentkezési határidő: 2014. február 5.) Pincér Bar Tiffani, Žižki 47., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2014. február 8.) Tehergépkocsi-vezető Trim-šped transport d.o.o., Hármasmalom 27I., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2014. január 28.) Pincér GKČ d.o.o., Ravenska ulica 64A., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 24 hónap, jelentkezési határidő: 2014. február 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Az intézményekről szóló törvény 35. cikk (Ur.l. RS, 12/1991, 45/1994, 104/92, 8/1996, 18/98, 34/98, 36/00, 127/06), a „Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjúsági Központ – Fiatalok Világa Lendva” közintézet megalapításáról szóló rendelet 20. és 21. cikke és a közintézet rendelet-módosító rendelete alapján (Uradni list RS, 29/2013) a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva

Nyilvános felhívást hirdet a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva igazgatói munkahelyének betöltésére Az intézet igazgatójává az nevezhető ki, aki az általános jogi feltételek mellett megfelel az alábbi feltételeknek is: - legalább egy egyetemi diploma vagy a törvény szerint megfelelő iskolai végzettség, - az intézet feladatkörének ismerete és vezetői készségek, - képesség a kollektíva megszervezésére, vezetésére és irányítására, - legalább hároméves szakmai tapasztalat, amelyből legalább egy évet dolgozott a fiatalokkal, - tapasztalat a kutatás-fejlesztési és projektmenedzsment terén, - a szlovén nyelv aktív ismerete, - a magyar nyelv ismerete, - egy idegen nyelv aktív ismerete. A kérelmezőnek a kérelem mellé még az alábbiakat szükséges benyújtani: - az intézet fejlesztési tervét a megbízatás idejére, - önéletrajzot, - igazolásokat a jogosultságra, - a munkacélok és tevékenység tervét a 6–25 éves fiatalok korosztály számára. Az igazgatót az intézet tanácsa az

alapító beleegyezésével választja ki. Az intézet igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás az intézményekről szóló törvényeknek, a jogállásra vonatkozó szabályozásnak megfelelően történik. Az igazgatói megbízás határozott időre, a megbízatás időtartamára, azaz négy évre szól, amelynek lehetséges az újbóli meghosszabbítása. Az igazgató várhatóan 2014. február 27-én léphet munkába. Az írásbeli kérelmet az igazoló dokumentumokkal és nyilatkozatokkal együtt ajánlott levélben, zárt borítékban a felhívást követő 8 napon belül a következő címre kell postázni: Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva, Ulica Lajcsija Pandurja 1 – Pandur Lajcsi utca 1., 9220 Lendava – Lendva a következő megjegyzéssel: „Ne nyisd ki! – Nyilvános felhívás a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva igazgatói munkahelyének betöltésére”. A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezése után 15 napon belül írásban tájékoztatjuk a döntésről.

Lendva, 2014. január 23. A közintézet tanácsa Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva

Meghívó a Kontrabant zenekar Sladki bes című CDjének bemutatójára, amelyre szombaton, 2014. január 25-én 18.30-kor kerül sor a Dobronaki Művelődési Házban.

14

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Info gyertyafény Január 23-a és 29-e között Lendvai Plébánia A következő vasárnap évközi harmadik vasárnap, a szentírás vasárnapja. A következő vasárnap hozzanak magukkal Bibliát a szentmisére, hogy megáldják őket. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 16.00 órakor Völgyifaluban, 17.00 órakor Pe­tesházán és 18.00 órakor Lend­ván.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor 7.30-kor van a szentmise. Szombaton 16.00 órakor Göntérházán, 18.00 órakor pedig Dobronakon van szentmise. Vasárnap 3. évközi vasárnap. 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, 11.30-kor pedig Radamosban lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap van.

Református Egyház Január 26-án 14.00 órakor Szentlászlón lesz istentisztelet.

apróhirdetés •Eladó hazai tökmagolaj. Érdeklődni: tel. 070-851390. •Hosszúfaluhegyen kedvező áron malacok eladók. Érdeklődni: tel. 051-644935. •Kedvező áron eladó kék színű kanapé fekvőhellyel (230x180), 3 szekrény nappali szobába, valamint kiváló állapotban lévő, használt Gorenje szárítógép. Érdeklődni: tel. 041-557608. •Lendván, nagyon csendes helyen eladó lakóház összes bútorzattal: 3 hálószoba, konyha, nappali, ebédlő, 2 furdőszoba, garázs, 250 tőke szőlővel és gyümölcsössel. Ára: megegyezés alapján. A ház megtekinthető minden nap 9–21 óráig. Érdeklődni: tel. 02/575-1059. •Hosszúfaluban bérbe adó családi ház. Érdeklődni: tel. 041-703-238.

időjárás A hét végére hideg idő várható kevés csapadékkal.

Értesítés! Értesítjük Önöket, hogy a Magyar Kultúra Napjára megrendezett ünnepi műsorra a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség autóbuszt indít Goricskó irányából. Az autóbusz 2014. január 24-én, pénteken a következő menetrend szerint indul: - - - - - -

16.15 Hodos (kultúrotthon) 16.20 Kapornak (autóbusz-állomás) 16.30 Domonkosfa (autóbusz-állomás) 16.40 Szerdahely (autóbusz-állomás) 16.50 Pártosfalva (autóbusz-állomás) 17.00 Szentlászló (autóbusz-állomás)

Az ünnepi műsor 18 órakor kezdődik Lendván a Színház- és Hangversenyteremben.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

figyelmükbe •Január 23., csütörtök 17.00 óra, •Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •Marjan Kordaš: sprache und identität – jezik in identiteta (nyelv és identitás) című könyv bemutatója. •Január 23., csütörtök 20.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •SNG Maribor Drama, Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman című drámája (szlovén bérlet) Belépőjegy: 15 EUR; diákok, egyetemisták: 12 EUR •Január 25., szombat 19.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •SOÁ – a holokauszt áldozatainak emléknapja: Klarisa Jovanović & Della Segodba, zsidó zenei est.

Virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Marija Ferenčak, S. P. Trnje 58., 9232 Črenšovci Temetkezési szolgáltatások és kellékek Virágüzlet Zöldterületek rendezése és karbantartása ÁLLANDÓ ELÉRHETŐSÉG: 02 570 15 60 031 615 535 031 653 699

Tisztelt előfizetőnk! A KerekPerec magazin terjesztése során újra tapasztaltuk, hogy előfizetői címadatbázisunk több esetben elavult adatokat tartalmaz. Amennyiben a Népújságot Ön is a régi, már nem hivatalos címére kapja, kérjük, jelezze az új, hivatalos címet szerkesztőségünkben (Fő utca 124., tel.: 02/5776-180, e-mail: info@nepujsag.net). A Népújság szerkesztősége

névnapsoroló Január 24-től 30-ig Péntek – Timót Szombat – Pál Vasárnap – Vanda, Paula Hétfő – Angelika Kedd – Károly Szerda – Adél Csütörtök – Martina

A Kincsvadászatról bővebb információ a kincsvadaszat@kl-kl.si, az info@nepujsag.net címeken, vagy személyesen a könyvtárban, illetve a szerkesztőségben kapható.

15


Info Humor – Kisfiam, mi lesz belőled, ha folyton hazudozol? – Ha ügyetlen vagyok, börtöntöltelék, ha ügyes vagyok, meteorológus, ha nagyon ügyes vagyok, politikus. A kezdő, folyton balesetet okozó taxist ugratják a barátai: – Te is olyan vagy, mint ma reggel a templom toronyórája. – Miért? – Az is elütötte már a nyolcat. A skót a kertben kaszálja a füvet, amikor kiszól neki a neje: – John, két úr van itt. A faluban épülő új uszodára gyűjtenek. Mit adjak nekik? – Két vödör vizet. Három maffiózó béka ül a tó partján, az első megszólal: – Brekk. A második is megszólal: – Brekk. A harmadik: – Brekk-brekk. Erre az első előkap egy fegyvert és lelövi a harmadikat. – Ezt meg miért tetted? – kérdi a második. – Túl sokat tudott. Tegnap már ötre hazaértem a munkából. A feleségemnek nem volt túl jó napja, egész délután szekált. Akármit mondtam vagy tettem, nem felelt meg neki. Este 7 körül már kicsit untam a dolgot, és így szóltam hozzá: – Drágám, kezdjünk tiszta lappal. Tegyünk úgy, mintha még csak most érkeznék haza. Kimentem az ajtón, majd visszajöttem, és bekiáltottam hozzá: – Szia, édesem, megjöttem! Erre ő kikiabált a szobából: – Hol a fenében voltál eddig? Már 7 óra is elmúlt!

16

Rejtett hol-mi

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Kos Már. 21. – ápr. 20. Sok munkahelyi csatát elkerülhetne, ha a munkatársi viszonyra úgy tekintene, mint puszta munkakapcsolatra. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Lelki egyensúlyának vis�szaszerzéséhez az egyik legjobb módszer, ha leszokik valamelyik rossz szokásáról.

Kedves Olvasóink! Újabb rejtvénnyel várjuk Önöket, íme, a segítség: a keresett „hol-mi” egy Mura-menti kis falucskában rejtőzik. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a Lendva-hegyi Lármafa volt. A sorsoláskor a szerencse Fartelj Rebeka muraszombati olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság „Lendva 820 éve” című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje február 3. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Sor kerülhet váratlan utazásra. Éljen ezzel a lehetőséggel, mert sokat lazíthat látásmódján. Rák Jún. 22. - júl. 22. Vannak helyzetek, amikor azonnal kell döntenie anélkül, hogy ideje lenne átlátni az egész helyzetet. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ha kritika éri valamilyen ügyben, akkor jobban teszi, ha nem keresi a kibúvókat. Az igazság úgyis kiderül. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha bizonyítani akarja, milyen nagy szükség van önre a munkahelyén, akkor azt inkább tettekkel tegye meg.

kulcslyuk

Magyar Rihard muravidéki kürtőskalács-készítő Az ideális nő? • Megértő, segítőkész, tudjon engem elviselni. Egyszóval a feleségem, Brigita. Álomutazás? • Ha már sikerült megszületnem, akkor egy földkörüli utazás. Álomszakma? • Kettő is van és mindkettőt művelem. Ha szabadidő, akkor... • Séta a szabadban, játék a gyerekeimmel, fényképezés. Ha étel, ital, akkor... • Természetesen a kürtőskalács mint édesség. Szeretem a tésztaféléket és mindent, amihez jó a krumplipüré. Ital: víz, társaságban a sör vagy a bor. Kedvenc tévéműsor, film... • Szeretem a tudományos sorozatokat. Film: minden, amin nevetni lehet. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Az akácos út, mert az édesapámra emlékeztet.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Megint rá kell jönnie, hogy barátok nélkül semmire sem menne. Ha bajba került, most is van kihez fordulnia.

Háziállat, kedvenc? • Minden állatot szeretek, de főleg kutya és macska. Mit tesz a természetvédelemért? • Igyekszem szelektálni azt, amit kidobok. Miben takarékoskodik? • Hűha, amikor nincs, akkor mindennel. Kabala, amulett? • A karórám. Legjobb tulajdonsága? • Fejjel megyek a falnak. Jó a humorom. Legrosszabb tulajdonsága? • Türelmetlen vagyok. A leghasznosabb tárgya? • A fényképezőgépem és a kürtőskalács-sütőm. Kinek bújna szívesen a bőrébe? • Sokszor bárki máséba, de a legjobb mégis ebben. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • „Ahogyan erősebb lesz az AKAROM, úgy lesz könnyebb a HOGYAN.”

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Bármi foglalkoztatja is, akár munka, akár szerelem, azzal kapcsolatban most változások várhatók. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Újra előtérbe kerülhet egy régóta halogatott ügye, ami azonban többet is jelent önnek a puszta karriernél. Bak Dec. 23. – jan. 20. Erősödő alkotókészségét és éleslátását most bármilyen kérdés megoldására felhasználhatja. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha a szerelmi életében eddig kételyei voltak, most egyszerre feltárulhat a szeme előtt az igazság. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha nem vágyik most izgalmakra, kerülje gondosan a kockázatos helyzeteket, különösen a munkahelyén.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Felhívás

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 31-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2013/2014-es tanévre. Célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás I. Támogatásra jogosultak 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”. Ennek értelmezésében: a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2013/2014-es tanév kezdetétől a Szlovéniában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá aki a 2014/2015-ös tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását b.)azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1995. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban: – azok a tanulók, akik az 1995. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovéniában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, – vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat – az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben, – az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben. 2. Hallgatói támogatásban részesülhet A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelmezésében: – az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. II. Kizárandók köre a.) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel, b.) az az igénylő szülő/igénylő, aki igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat c.) az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott, d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”) e.) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait, f.) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait, g.) az a hallgató, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait, h.) az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. III. Támogatás összege és jogcíme A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő EUR B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő EUR A támogatás a 2013/2014-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

IV. Igénylési feltételek Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az Adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve) – megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően) – kötelezően csatolandó mellékletek: a.) az igénylő szülő vagy nevelőszülő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata; Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot. b.) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen érvényes személyazonosító okirattal, akkor annak fénymásolata is; c.) a gyermek(ek) óvodai- vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és a 2013/2014 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2013/2014-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve) – megfelelően kitöltött adatlap – kötelezően csatolandó mellékletek: a.) az igénylő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata; b.) az igénylő hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő szülő/igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében. V. A benyújtás módja 1. Jelen felhívás alapján a 2013/2014-es tanévre igényelhető támogatásokat a 2014. január 31. és a 2014. március 14. közötti időszakban lehet igényelni. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2014. március 14. 2. Postai úton a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére, vagy személyesen az MNMI Szakszolgálatánál (munkanapokon 8.00 és 17.00 között). Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 9220 Lendva, Fő utca 32. VI. Adatlapok beszerezhetők A formanyomtatványok beszerezhetők a Bánffy Központban, az MNMI Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI honlapjáról: www.mnmi-zkmn.si VII. Az igénylések elbírálása A beérkezett igénylésekről a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsadó Testülete ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti. Az igénylő szülő/igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap. Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott EUR összegben. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak. A támogatás utalásáról az MNMI intézkedik. Bővebb tájékoztatás a 02/577-6660-as és 02/577-6677-es telefonszámokon. VIII. Az igénylési csomag elemei a.) felhívás b.) adatlap c.) útmutató Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 9220 Lendva, Fő utca 32. Tel: 02-577-6660, 02-577-6677 E-mail: info@mnmi-zkmn.si Honlap: www.mnmi-zkmn.si

17


Horizont Az új bortörvény a kisvállalkozók szempontjából

A kistermelők számára lesújtó Laslo Emil dobronaki gazda termelőként, valamint kocsma- és vinotéka-tulajdonosként is érintett az új bortörvény által, bár nem an�nyira, mint a kistermelők. Utóbbiak helyzetét Hančik József borász, a nemzetiségi mezőgazdasági bizottság elnöke magyarázta el. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A tör vény szerint a „nyitott” borokra, amen�nyiben kocsmai-szállodai eladásra kerül sor, minőségi kimutatást kell szerezni, ami a fröccsbort illetőleg hathónapos lejáratú lesz. A másik előírás a tárolóedényt érinti, 60 literes acéledényben kell tárolni s címkével kell ellátni. – Vendéglősként an�nyit kell hozzátennem, hogy semmilyen változás nincs, csupán a törvény

Laslo Emil: – Vendéglősként annyit kell hozzátennem, hogy semmilyen változás nincs, csupán a törvény magyarázata okozott egy kis zűrzavart. magyarázata okozott egy kis zűrzavart. A média az 50 literes acélhordó és a borcsapoló gép együttes használatát emlegette.

Most, hogy a különböző ellenőrző szervektől jöttek a magyarázatok, világossá vált, hogy pohárba, korsóba üvegballonból vagy sankomaton, azaz borcsapoló gépen keresztül is fel lehet szolgálni a bort vagy a fröccsöt. Ez utóbbi azonban rizikós, mert a hordótól a pohárig jelentős minőségromláson esik át a bor” – nyilatkozta Laslo Emil, a dobronaki Pri Lujzi vendéglő tulajdonosa. Mi a helyzet a kis bortermelőkkel, illetve a hobbitermelőkkel? Amennyiben saját célra termelnek,

Hančik József: –A törvény arra lesz jó, hogy a szőlőtermelőknek még a maradék kedvét is elvegyék a termeléstől. semmiféle változás nincs, azonban ha például bár 10 árnál kevesebb szőlőterülettel rendelkeznek, de eladásra is termelnek, akkor szükséges a palackozási engedély, illetve a minőségi kimutatás, az analízis. Mégis vannak, akik a törvényben a szőlőül-

Veszettség elleni védekezés

Már nem kötelező az éves oltás A kutyatulajdonosok örömére az új jogszabály már csak a kutya hároméves koráig teszi kötelezővé a veszettség elleni oltás éves megismétlését. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A kutyatulajdonosok és állatvédők már évek óta szorgalmazták a törvény módosítását arra hivatkozva, hogy az éves szintű oltás megviseli a kutyákat, s tulajdonképpen nincs is rá szükség, hiszen a piacon többféle vakcina létezik, s ezek hatóereje változó, de általában egy évnél hos�szabb védettséget nyújt. Az új jogszabályt Dejan Židan miniszter már nyáron beharangozta, novemberben pedig már a törvény elfogadásra és megjelentetésre került a Hivatalos Lapban. A veszettség elleni harcban a kutyatulajdonosoknak a kutya hároméves koráig kötelező az éves oltás, ezt követően pedig a gyógyszergyártó cég utasításait

18

Csak hároméves koráig kötelező újraoltatni az ebet. kell figyelembe venni. A kölyökkutyáknál 12 és 16 hetes korban kötelező elvégezni az első oltást, s legkésőbb ekkor kell minden kutyának bekerülnie a központi nyilvántartásba, illetve el kell látni chippel, amely azonosítja a kutyát és annak tulajdonosát,

amennyiben például a jószág elveszne vagy valakit megharapna. Természetesen lehetőség adódik külföldön is elvégeztetni az első kötelező oltást, ám ebben az esetben az oltás időpontjától számított 30 napon belül ezt jelenteni kell a központi nyilvántar-

tásnak, s fel kell mutatni az oltásról szóló bizonylatot. A második oltásnak az elsőtől eltelt 12 hónapon belül kell megtörténnie, de nem szabad a két egymást követő beavatkozást egy naptári évben elvégezni. A harmadik oltáskor olyan hatóanyagot kell használni, amely több mint egyéves védettséget biztosít kedvencünknek, minden további oltásnál pedig a gyártó utasításait kell figyelembe venni. Amennyiben a megszabott határidőn belül nem kerül sor az oltásra, akkor az első oltásnak számít. Mivel a rendszer most alakul ki, ezért a szabály kimondja, hogy 2014-ben minden kutyát be kell oltani. Második oltásnak számít akkor, ha a nyilvántartásból kiderül, hogy 2013-ban az oltást megkapta a kutya, s harmadik oltásnak számít, ha az oltást 2012-ben és 2013-ban is elvégezték.

tetvények további csökkentését, a bortermelés visszaszorítását látják… Hančik József, az MMÖNK Mezőgazdasági Bizottságának elnöke egyenesen felháborítónak tartja a szerinte a kistermelők ellen irányuló törvényt. „Amelyik családnak van 300 tőkéje, azt még a termék bejelentésére sem kellene kötelezni, hiszen ezen nem terem annyi, hogy abból pluszjövedelmet tudjon teremteni. A családi vállalkozások pedig amúgy is meg vannak adóztatva. A törvény arra lesz jó, hogy a szőlőtermelőknek még a maradék kedvét is elvegyék a termeléstől. Ez már az egész ágazaton látszik, azon, hogy a jól működő családi vállalkozások is befuccsolnak, hiszen nem lesz jövőjük, nem lesz, aki folytassa a tevékenységet” – kommentálta Hančik József. Az EU-ban nemcsak az emberek, hanem a kutyák mozgása is szabad, azaz a határon már nincs egészségügyi ellenőrzés, amen�nyiben a kutyát nem kereskedelmi célra használjuk. Ezt a törvény részletezi, de két gyakori példát hadd mondjunk el: ha nyaralni megyünk külföldre, akkor amennyiben a kötelező oltásokra sor került, a kutyát magunkkal vihetjük, valamint akkor is, ha más EU-s országba költözünk. A kommerciális célú utaztatásba tartozik elsősorban a kereskedelem. Mint ismeretes, Európában rendkívül elterjedt a kutyakereskedelem. Számos visszaélésre kerül sor, ugyanis a „fajtiszta kutyák” gyakran nem rendelkeznek megfelelő tanúsítványokkal. Ismertek úgynevezett „kutyagyárak” is, amelyekben tömeges „termelés” zajlik a szukák kárára, s a kölyköket gyakran idő előtt elválasztják anyjuktól. Az erre vonatkozó jogszabály, amely valamelyest rendezni kívánja a helyzetet ezen a téren, 2015. január 1-jével lép majd életbe.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Horizont A Lendvai Méhészegylet közgyűléséről

A nemzetközi kapcsolatok további ápolásáért Szombaton megtartotta évi rendszeres közgyűlését a Lendvai Méhészegylet, amely 48 tagjával, összesen 1200 méhcsaládjával ismét sikeres évet zárt. A különböző promóciós tevékenységek mellett a nemzetközi, magyar és horvát kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozták. Feri Horvat Meštrovič

A szombati közgyűlésen az egylet elnöke, Štefan Cigut beszámolójában hangsúlyozta, hogy a lendvai méhészek ismét sikeres évet tudhatnak maguk mögött, ismét rengeteg munkát fektettek a tagság szakképesítésébe, a méhlegelők karbantartásába,

Katalin-napi vásáron, illetve a Lendvai Szüreten is. A Lendvai Méhészegylet hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a szomszédos magyarországi és horvátországi kollégákkal, így történt ez 2013 során is, a lendvai méhészek ugyanis jelen voltak a lenti és a söjtöri méhészek szakmai rendezvényein, illetve a za-

is, a lendvai egylet tagjai ugyanis Bjelovar, Varasd és Prelog városokban is jártak. A közgyűlésen a méhészszövetség felé hagyományosan javaslatokat fogalmaztak meg különböző elismerésekre is. A közgyűlés döntése értelmében az idén az Anton Janša II. fokozatú elismerést Lud-

A lendvai méhészek ismét rengeteg munkát fektettek a tagság tudásának fejlesztésébe és a méhészeti termékek promóciójába. a méhcsaládok egészségügyi állapotának felmérésébe, valamint a méhészeti termékek promóciójába. Tavaly is megszervezték az úgynevezett „szlovén reggelit” az oktatási intézményekben, az óvodás, iskolás gyermekek számára a Donko méhészetben szerveztek igencsak sikeresnek bizonyult nyílt napot, amely által nagy előrelépést tettek a promóció területén. A promóciós tevékenységek között mindenképpen említésre méltó még részvételük a

laegerszegi Mézfesztiválon is, s a magyarországi méhészek is több látogatást tettek a Muravidéken. Hasonló mondható el a horvátországi kapcsolatokról

vik Bokan, Peter Danjko aranyelismerést Kepe József, ezüstelismerést Jože Majcen, míg bronzelismerést Marjan Časar vehet majd át az év folyamán.

Borászati tudásból elsők A Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesületének csapata Koren Marjan, Magdič Milan és Krampač Egon felállításban nyerte meg a 10. Szőlő- és Bortermelői Vetélkedőt Filovcin. A hagyományos januári szakmai vetélkedőre idén öt csapat nevezett be, s a lendvaiak kiváló tudást bizonyítottak. (-)

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

Kertésznaptár

Az enyhe tél nagy károkat okozhat Soha rosszabb telet. Gondolom, sokan vannak ezzel így, ha nem más miatt, akkor a csökkenő fűtési költségek miatt. Ám az enyhe január egészségügyi szempontból káros lehet az emberre, de következményei szinte minden növénytermesztési kultúrában is komoly károkat okozhatnak. Nemcsak a téli sportok szerelmesei hiányolják a hideget és a havat, a túl enyhe tél az erdők állat- és növényvilágára is negatív hatással lehet. Az erdei fafajok csemetéinek fejlődése szempontjából az enyhe tél semmiképp sem előnyös: a melegebb, fagymentes idő következtében ugyanis sok kártevő, kórokozó túlságosan elszaporodhat. A rovarokhoz hasonlóan a rágcsálóknak is kedvez az enyhe idő, a szokásosnál több almot nevelhetnek fel. Az enyhe tél 25– 30 százalékos termeléskiesést is okozhat a szőlőkben. Van, ahol már évek óta nem készítettek jégbort, s erre az idén is kevés az esély. A szőlő most mélynyugalmi állapotban van, ekkor képes a növény a legnagyobb hidegeket is elviselni. Egy-két héten belül azonban a szőlő átállhat kényszernyugalmi állapotra, s ha tovább tart a meleg idő és a talaj tovább melegszik, akkor beindulhat a szőlőben a nedvkeringés, sőt, a rügyek is kifakadhatnak. Ekkor egy hirtelen érkező erős fagy óriási károkat okozhat. Kedvez az enyhe téli időjárás a fűtött üvegházakban és fóliasátrakban termelő gazdálkodóknak, a hajtató kertészek költségeit ugyanis csökkenti, a gyümölcstermelőknek azonban kockázatot jelent. Egyes gyümölcsfajoknál komoly problémát okozhat az esetleges korai rügyezés, hiszen a gyenge hajtásokat a később megérkező erős fagy teljesen elpusztíthatja. Egy hosszabb ideig tartó meleg főként a csonthéjasok termését veszélyezteti (őszi, kajszi, szilva, cseresznye, meggy). A gazdák folyamatosan vizsgálják a rügyeket, még a szakemberek között is vita van ugyanis arról, hogy létrejött-e a rügyek mélynyugalmi állapota. Ebben az állapotban a fák jobban tűrik az időjárási változásokat, ha azonban már megindult a nedvkeringés, sérülékenyebbé válnak. Az őszi vetésű repcében és az őszi búzában is okozhat még károkat a tél, ha egy nagy hideg hó nélkül érkezne. A hó megvédené a vetéseket, de enélkül egy hosszabban tartó, komoly lehűléssel jelentősen nőne a kifagyás veszélye. A búzafajták jobban bírják a mínuszokat, míg a repce jóval érzékenyebb a hidegre. A meteorológusok szerint a hétvégén lassan csökken a hőmérséklet. A 30 napos időtávra szóló – ezzel együtt bizonytalanabb – előrejelzés szerint január végén és február első napjaiban is az átlagosnál magasabb vagy átlag körüli hőmérsékletre lesz kilátás. Az eső mellett pedig havas eső, hó is eshet. Az Európai Középtávú Előrejelző Központ modelljei szerint térségünkben február közepéig nem várható jelentős lehűlés. tt

19


Horizont

Fiatalok a fiataloknak: a „virtuális élet” rabjai

1914. aug. 11., Palin, Nagykanizsa mellett (zárt levelezőlap)

Kedves szüleim! Még itt vagyok Kanizsán. Jelenleg szolgálatban vagyunk itt Palinban a major mellett és az úton, mert ezen a vidéken mindent szemmel tartanak. Különösen az autómobilokra tartanak nagy vigyázatot. Még nem tudom, meddig leszek itt, mert az ezredünk ma elindul Krakkóba. De én még itt maradok. Vagyis szerveztek egy Ersatz-bataliont és én is abba lettem beosztva. Most még itt maradok szolgálatba, lehet hogy több időre. De azt hiszem, nem sokáig. Most vasárnap este nagy tüntetés volt itt. A Regemenc banda zeneszóval járta be a várost annak örömére, hogy csapataink az egész vonalon győztek, úgy a szerbek, mint az oroszok ellen. Kedves szüleim! Maguk nem is képzelik, mennyi katonát szállítanak, mióta itt vagyok. A vonatok egymást érik, úgy mennek, és mindig tele vannak katonával. Mink, ha csak nagyon rosszra nem fordul a helyzet, tűzbe nem kerülünk. De azért azt hiszem, nem sokáig leszünk itt. Más újságot nem igen tudok. Egészségem van, a szolgálat is minden másodnap kerül rám, az sem nagyon erős. Szóval, nekem jó helyem van. Maguknak tudom, hogy nehéz lesz a cséplés, de nem segíthetek most. Én úgy látom a készülődésekről, hogy jövő nyár előtt sokat nem segíthetek otthon. De mindamellett lehet, hogy egyszer csak hazamegyek hamarosan. Már két levelet is írtam a Tildának, de még nem kaptam rá választ. Mondják meg neki, hogy írja meg, hogyan vannak. Énrólam ne gondolkodjanak, majd megírom, ha valahova megyünk. Maradok szerető fiuk, Jankó Zsigmond. Különben egy iskolában vagyunk elszállásolva, az ezred meg Kiskanizsán volt, de ma elmennek, csak mi maradunk szolgálattételre. Az I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipov­ šek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.

20

Vasárnap délután. Az időjárás kellemes, indián­ nyár köszöntött a városra. Madarak csicsergése hallatszik a távolból, a parkban egy anyuka sétál gyermekével, a turisták mobiltelefonokkal készítenek képeket a város nevezetességeiről. Az utcák üresek, a játszóterek kihaltak. Hol vannak a fiatalok? A számítógépek mögött ülve, különböző közösségi oldalak böngészésével teremtik meg a valóság illúzióját. A mobiltelefonok már régen elvesztették eredeti céljukat, és az egyén hordozható szórakoztató központjává váltak. A színes téglalapba meredő tekintetek, a különböző hangjelzések és csengőhangok többé már nem zavaró tényezők, hanem inkább megszokást jelentenek. Négy barátnő tanítás után beül egy kávézóba, a kötelező felszerelés pedig: mobiltelefon és táblagép. Képernyőre tapadó szemek, itt-ott elhangzik egy „LOL”, a kommunikáció kizárólag az említett, különböző színű és formájú dobozokon belül zajlik. A legújabb számítógép, azaz táblagép vagy mobiltelefon tulajdonosának lenni elengedhetetlen státuszszimbólummá vált. Közösségi oldalak részesének lenni annyit jelent: minden lépésben értesülni a legfrissebb hírekről és az elképzelhetetlen mennyiségű információrengeteg tengerébe csöppenni. Beszélhetünk függőségről? Úgy gondolom, jogosan. Őszintén, legutoljára mikor történt meg, hogy a lakást az említett hordozható eszközök nélkül hagytuk el? Hány órát (már rég nem beszélhetünk percekről, mivel a vezeték nélküli internet, a Wi-Fi lehetővé teszi, hogy rögtön megoszthassuk a világgal, hogy éppen hol, kivel, mikor, mit csinálunk) töltünk el nap mint nap közösségi oldalak böngészésével? Vegyük példának a facebookot, a kvázi-valóság kiemelkedő nevét. A Yahoo adatai szerint 2013 márciusában a felhasználók száma meghaladta az egymilliárdot. A 18 és 34 év közöttiek 48 szá-

zaléka rögtön ébredés után felnéz facebook-profiljára. A fiatalok passzivitása, ami a társalgást illeti, a társadalom számos területén tükröződik. Az elmúlt két évben azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok kevésbé elkötelezettek, kevesebb érdeklődést mutatnak a körülöttük zajló események iránt és nem vesznek részt különböző társasági eseményeken és összejöveteleken, amelyeket fiatalok szerveznek fiatalok számára. Az aktív fiatalok csoportját Lendván mi, a Padlás keretében tevékenykedő fiatalok képezzük. A csoport „a fiatalok produktív társasági élete” megteremtésének céljával jött létre (természetesen a valós

olvasóink írják világban). Fő tevékenységeink közé tartozik különböző tematikus estek, koncertek, ismeretterjesztő előadások, kerekasztalok, műhelymunkák stb. szervezése. Vegyük példának a koncertek szervezését. A Padlásra gyakran hívunk meg olyan zenészeket, akik különböző műfajok előadásával szeretnének bemutatkozni a közönségnek. Ezt a fiatalokért tesszük, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy egy ilyen kicsi városban, mint Lendva, a társadalmi események változatossága minimális. A különböző műfajok, zenei stílusok és nem utolsó sorban az emberekkel való ismerkedés fontos részét képezik a szocializációnak, amellyel a fiatalok tisztában vannak, hiszen gyakran hallani: „Ó, bárcsak történne valami ebben a városban!” Pedig történik. És itt merül fel a következő probléma. Összegyűlik a szervezők csapata, szervez egy koncertet, megtesz minden szükséges intézkedést, viszont sehol egy ember. A környékünkön évente kétszer kerül sor nagyobb projekt megrendezésére, mégpedig az Open Smile Jam és a Tepih Na Paleti fesztiválra, amely iránt többen mutatnak érdeklődést, év közben viszont az érdeklődés csökken; a koncertek és

rendezvények látogatottsága minimális. Mi ennek az oka? Mivel ma már minden a pénz körül forog, vessünk egy pillantást erre a problémára is. A zenészeknek sok év erőfeszítésükbe kerül, hogy létrehozzanak saját, eredeti műveket. Rengeteg órányi gyakorlás, tanulás és erőfeszítés után a csoport úgy dönt, bemutatja munkájának gyümölcsét a közönségnek. A koncert szervezője megállapodik a csoporttal, a csoport eljön és eljátssza, „ami van”. Ezt a képet látja mindenki a színpad előtt. A háttérben azonban igen élénk a történés. A szervezőnek biztosítania kell a közönség biztonságát és rendezni a koncerthez szükséges dokumentációt; röviden, a költségek egyre magasabbak. Sokszor előfordult már, hogy a szervező „saját zsebéből” járult hozzá a rendezvény tisztességes kivitelezéséhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fiataloknak gondot okoz, hogy 2 euró szimbolikus belépővel hozzájáruljon az ilyen (vagy bármely más) eseményhez. A szervező időt, energiát és ahogy már említettük, saját zsebéből pénzt fektetett a szervezésbe. Majd fellép a zenekar, bemutatja többéves munkájának gyümölcsét, és ha szerencséje van, a koncerten jelen lesz 10–15 személy. Másnap újra visszhangzik: „Az én városomban semmi sem történik.” A te városodban és az én városomban sok minden történik. Talán eljött az idő, hogy kikapcsoljuk a számítógépeket, abbahagyjuk a panaszkodást és hozzájáruljunk városunk aktiválásához. Mi vagyunk a történés. Fiatalok a fiataloknak. Ezért: sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a „Muzika je džabe” című dokumentumfilm vetítésére, amely 2014. január 25-én lesz a Padláson. A dokumentumfilm érdekes és egyben aktuális kérdésekkel foglalkozik, amelyekről a film vetítése után szót ejtünk. Gyertek el minél nagyobb számban és osszátok meg velünk véleményeteket, megjegyzéseteket és ötleteiteket. Kustec Sindi, Paller Peti, Kociper Simon, Pečelin Tine, Šimonka Zita

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Nektek!

Az új dolgokban nem a rosszat kell keresni, hanem a jót meglátni Tegyük fel, kedves olvasó, hogy Ön a Lendvai Kétnyelvű Középiskola rendszeres látogatója. Nem kényszerítem, hogy újraélje diákéveit, elég, ha csak egy átutazó szerepébe képzeli magát. Minden második hónapban érkezik. A következő látogatásánál viszont nagy meglepetés éri. Már iskolánk küszöbén észreveszi, valami megváltozott. Aztán ha fölfelé indul, a lépcsőn egy újabb meglepetés várja. Amikor már tényleg elhiteti magával, hogy rossz helyen jár, tévedésből a tornaterem felé veszi az irányt, ahol szintén egy újdonságba ütközik. Nem hisz a szemének, de én mint a középiskola diákja biztosíthatom arról, hogy nem holmi látomásai vannak, hanem iskolánk minden sarkában esztétikai változások történtek.

Fogadóasztal Amint belépünk az iskola ajtaján, az első dolog, amire figyelmesek leszünk, két diák kérdő tekintete, akiknek viszont fontos feladatuk van. Ők az úgynevezett ügyeletes diákok, akik számára szintén nagy változást jelent az új fogadóasztal. A régi ugyanis már megszolgálta a nyugdíjba menetelét. A sok hieroglifa mellett (a belefaragott feliratokra gondolok) már enyhe egyensúlyhiányban is szenvedett szegény. De most a régi helyére egy vadonatúj asztal került, amelynek emelt „pultja” is van. Ez a látogatóknak is kedvez, hiszen a fontos adatok leadásánál, amelyeket tudniillik a házirend is megkövetel, nem kell tornagyakorlatot véghezvinni, mint eddig. Hogy őszinte legyek, engem is, akárcsak a diákok többségét meglepett a változás, s eleinte egy kicsit furcsáN É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

nak találtam, de aztán rájöttem: az új dolgokban nem a rosszat kell keresni, hanem a jót meglátni.

Színezd újra A következő meglepetés iskolánk legfelső emeletén várja. Ahogy végigvonul a folyosón, hirtelen a hangulata is megváltozik. Kétségbeesetten keresi a választ erre a nem mindennapi érzésre. A megoldás az Ön bal oldalán helyezkedik el. Ahogy a Magna cum laude együttes száma is szól: „Színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna...” Pontosan ezt tették iskolánk diákjai és tanárai is, közös erővel. Na jó, ha nem is teljes egészében az életet, de legalább iskolánk falának egy részét színessé tették. Hogy mit várhat a látogató? Se többet, se kevesebbet, mint a kiteregetett szennyest. Helyesbítve: ruhadarabokat, melyeket életbölcsességek díszítenek. Hogy mi e falfestés üzenete, azt mindenki értelmezze a saját módján. Egy dologban viszont biztos vagyok, mégpedig abban, hogy a művészet jó hatást gyakorol arra, aki űzi. Ezt Poszler György irodalomtörténész idézetével támasztom alá: „A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé azonban igen.” P.S: Anélkül, hogy felfedtem volna kíváncsiságom valódi okát, kérdezősködtem egy kicsit diáktársaim körében. Magánakcióm végeredménye: a kérdezettek többsége a változásokat pozitívumként értékelte: „Nyitottak vagyunk még sok hasonló dologra is” – ezt viszont jó hallani. Az oldalt készíti: Šabjan Rebeka 21


Sport Németh Imre, a Nafta 1903 edzője

Újra kell gombolni a mellényt? Németh Imre idény közben vette át a Nafta 1903 labdarúgócsapatának irányítását. A klub eredeti célkitűzései azonban a kialakult állapotban nehezen valósíthatók meg. A szakember beszélgetésünk során a helyzetelemzés mellett a fiatal játékosok jövőjéről is véleményt mondott. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Hogyan ítéli meg a csapat teljesítményét az ön irányítása alatt? – Amikor átvettem a csapatot, akkor az elvárások és a lehetőségek között kellett meghatározni a célokat. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy a középmezőnyben végezzen a csapat és 22 pontot szerezzünk az ősz végére. A végelszámolásnál kiderült, hogy 2 ponttal kevesebbet szereztünk, mint ahogy terveztük. Ha figyelembe vesszük a körülményeket, akkor el kell mondani, hogy 1–2 igazságosabb bírói ítélet és némi szerencse kellett volna a mi oldalunkon, s a 22 pontot hoztuk volna. Gondolok itt például a Drava és a Malečnik elleni meccsre, amikor a kihagyott ajtó-ablak helyzetek mellett a játékvezető legalább egy, de inkább két tizenegyest nem fújt be. Azt is meg kell jegyezni, hogy az edzések látogatottsága viszonylag rossz: ez elsősorban annak tudható be, hogy sokan a keretből tanulnak, illetve munkahelyi elfoglaltságaik

Németh Imre elégedett a hazai fiatalok teljesítményével. miatt nem tudnak rendszeresen részt venni a tréningeken. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a pénzügyi gondok sem kímélték a csapatok. – Ha már az anyagi nehézségeknél tartunk: a csapat több játékosa emiatt nem utazott el az utolsó mérkőzésre? – Nem az én tisztem, hogy a pénzügyekről beszéljek, de annyit elmondhatok: nem értek egyet néhány játékos magaviseletével, rendkívül sportszerűtlennek tartom. Nem tudok egyetérteni azzal az elvvel, hogy a 3. ligában szereplő játékosok ebből

Vass a Zavrčbe, Benko a Zavrčből Vass Árpád a második osztályban szereplő Aluminij helyett tavasszal az ambiciózus elsőligás Zavrč színeiben kergeti majd a labdát. A 24 éves középpályás az év végéig szóló szerződésben állapodott meg új klubjával, de a szerződés értelmében kölcsönös elége-

22

dettség esetén a kontraktus meghosszabbodik. Vass azonban nem lesz Jože Benko csapattársa, ugyanis az egykori lendvai gólzsák a Zavrč elhagyása mellett döntött, s 33 évesen az osztrák Jennersdorfhoz igazolt a negyedik osztályba. F. B.

akarják biztosítani a megélhetésüket. Ennek ellenére az utolsó meccsen sokáig partiban voltunk. – Felmerül a kérdés: hogyan tovább? – Hogy a célokat meg tudjuk valósítani, ahhoz vagy a csapatot kell átalakítani, vagy a célokból kell visszavenni. Terveim szerint a csapatban 8 olyan játékosnak kellene lennie, aki meghaladja a liga szintjét, 6 játékos az osztály átlagszintjét képviselné,

rendezni a tartozásokat, erre az esetre több játékos távozási szándékát jelezte. Ez egyben azt jelenti, hogy a keret akár jelentős átalakításon is átmehet a tavaszi folytatás előtt. Figyelembe véve a bajnokság induló dátumát, a terv szerint február 1-jén kezdjük az alapozást, s a nyitányig természetesen több barátságos mérkőzés lejátszását tervezzük. Ha szeretnénk megvalósítani az eredeti célokat, akkor mindenképpen a keret erősítésére lenne szükség 2–3 poszton. Vagy a célokat kell újra, azaz újból meghatározni. – A válság pozitívuma, hogy a csapatban számos fiatal kapott játéklehető-

A Nafta már ismert alapozási mérkőzéseinek időpontjai: február 16-án Rudar Mursko Središče – Nafta 1903 február 19-án Lenti – Nafta 1903 február 23-án Sv. Martin na Muri – Nafta 1903 február 26-án Veržej – Nafta 1903 március 2-án Dobronak – Nafta 1903 március 9-én Črenšovci – Nafta 1903 4–5 fiatal játékosnak pedig az ifik soraiból kellene jönnie, akikre a jövőben fokozatosan és folyamatosan lehetne építeni. A mostani struktúra viszont úgy alakult, hogy gyakorlatilag a fiatalok alkották a keret gerincét. Hogyan tovább? Jelen pillanatban nehezen tudok erre választ adni, hiszen számos nyitott kérdés előtt állunk. A vezetésnek kell első körben biztosítania a költségek előteremtését. Amennyiben nem sikerül

séget. Miként látja az ő szerepüket? – A fiatalok az elmúlt hónapokban sokat fejlődtek. A fiatalokkal való munka azonban időigényes, az eredmények nem jönnek azonnal, ide türelem kell. Fontosnak tartom a lendvai fiatalokat beépíteni a csapatba, s ha Kovács, Nagy, Bence, Imre, Horvat vagy Király nevét említem, s még folytathatnám a felsorolást, akkor mindenképp rendkívül tehetséges játékosokról van szó, akik akár hosszabb

Rossz napot fogtak ki A BK Lendava a harmadik bowlingliga keleti csoportjában Radlje ob Dravin a Bajta 2 csapatánál vendégszerepelt, s a kiruccanás vereséggel végződött. Az eredmény: 3821:3725

(10:4). A lendvai csapatban Šendlinger 891, Časar 889, Könye 1004 és Tomažič 941 fával lépett pályára. A lendvaiak 6 ponttal ötödikek a bajnokságban. feri.h.m.

távra meghatározhatják a Nafta jövőjét. Hogy napjainkban is eredményesek legyenek, ahhoz azonban szükség lenne melléjük olyan játékosokat igazolni, akiktől tanulhatnak és akik példát mutathatnak a fiataloknak a pályán és azon kívül is.

minisport A Varstroj 8. lett Ljutomerben került sor a 2. országos céllövőliga északkeleti csoportjának 4. fordulójára. A kétnapos versenyen a Kovinar csapata nyert 1158 körrel, a Varstroj pedig 1079 körrel 8. lett. Egyéniben 390 körrel Urška Kuharič (Kovinar) volt a legeredményesebb. A Varstroj céllövői a következő eredményeket érték el: 18. Matija Topolnjak (368), 19. Somi Lars (365) és 24. Bertalan Kristjan (346 kör). feri.h.m. Könye az élen A Lendvai Téli Bowlingligában a 8. fordulóban 12 játékos lépett pályára. Hárman közülük kiemelkedtek teljesítményükkel: 1. Dušan Radakovič 873, 2. Könye Tibor 859 és 3. Franc Tomažič 859 fával. Összesítésben Könye vezet 6657 fával a 6622 fát elért Radakovič előtt. F. m. h. Kardinarné és a Radenska sikere Az 1. B tekeliga 11. fordulója teljes sikert hozott a Radenskának, hiszen a csapat 7:1-re verte a Goricát, s Kardinar Marika is 4:0-ra, 533 fát döntve legyőzte ellenfelét. F. B. Megkezdődött a bajnokság Kezdetét vette a bajnokság a Lendvai Vendéglátós Pikádóligában 301 Master out versenyszámban. Az első fordulóban a következő eredmények születtek: WEST Pince – Monro Caffe Odranci 11:5, Kvatro Gal – Bar Mango 11:5, Torcida – Bar Matko 5:11. feri.h.m. Az első siker Az Oaza Pikádóklub Gyertyánosból a bajnokság 5. fordulójában elkönyvelte első győzelmét, 3:0-ra (10:7, 23:19) legyőzve a Pinocchio csapatát. F. M. H.

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .


Sport 3. Szlovén Labdarúgóliga

A számok tükrében A csapatok nemsokára a tavaszi idényre kezdenek ráhangolódni, kezdődnek az alapozások, télen az edzők elemzéseket végezhettek, miként teljesítettek a csapatok. Íme, egyfajta összegzés. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A bajnokság mérkőzéseire összesen 19.280 személy volt kíváncsi, ami 212-es átlagot jelent egy meccsre lebontva. A Nafta hazai meccseit a statisztika szerint 2.200 ember látta, ez 314-es átlagnak felel meg. A lendvai gárda ezen kimutatás szerint a harmadik legjobb eredményt

a 3. legjobb ezen a téren. Mindkét kimutatásban a Čarda a sereghajtó, hiszen 11 gól mellett 45-öt kapott a csapat. Ha a fair playt nézzük, akkor a Malečnik 21 sárga lappal a legfegyelmezettebb csapat, a piros lapoknál pedig a Šmarje pri Jelšah a legjobb, csupán egyetlen játékosának kellett idő előtt elhagynia a pályát. A Nafta 39 sárga

A megújult Gorgone szurkolói csoport a hazai mérkőzéseken igazi támasza volt a csapatnak. tudja felmutatni a Beltinci (4.050) és a Rakičan (2.400) mögött. Ha figyelembe ves�szük, hogy őket a Grad, a Tromejnik, az Odranci és a Martjanci követi, akkor ez egyértelműen alátámasztja a labdarúgás iránti érdeklődést a Muravidéken – még a stájer vidékkel szemben is, hogy a többi országrészről ne is beszéljünk. A listavezető Dravinja 96-os átlagos nézőszámmal erősen a tabella alsó felében telel. A legrosszabb mutatója a Malečniknek volt 75-ös átlaggal. A meccseken összesen 295 gól született, ez jónak mondható 3,24-es átlagot jelent. Ebben a kimutatásban az Odranci áll az élen (35). A Nafta 18 góllal 8. A kapott gólok tükrében a Dravinja (5) és a Ptuj (7) sorakoztatta fel a legjobb védelmet, a Nafta 14 góljával

lappal holtversenyben a Beltincivel a második legrosszabb (többet csak a Ljutomet kapott – 45), a pirosaknál pedig a Ljuto­mer és a Rakičan áll az „élen” 6–6 lappal. A 4. helyen több csapat társaságában a Nafta áll 4 lappal. Összesen a meccseken 459 sárga került felmutatásra, ami soknak mondható, 5,04-es átlagot tesz ki, a piros lapokat illetően pedig 0,48-as az átlag, ami összességében 44 lapot jelent. A fair play-mérleget a Malečnik vezeti 55 ponttal a 67 pontos Šmarje és a 69 pontos Bistrica előtt. A Nafta 109 ponttal a 12., ami ezen a listán nem éppen fényes teljesítményt jelent. A pontszerzést illetően a listavezető Dravinja 21 otthon szerzett ponttal ezen a téren kimagaslót alkotott a többi csapattal szemben. A Nafta 11 pont-

N É P Ú J S Á G 2 014 . j a n u á r 2 3 .

tal az 5. helyet foglalja, míg idegenben a csapat 9 pontot begyűjtve holtversenyben a Tromejnikkel a 6. legeredményesebb. Ez egyben azt jelenti, hogy a Nafta számára a hazai pálya nem jelentett kimagasló előnyt, de az is az igazsághoz tartozik, hogy a listavezetőket idehaza fogadta a csapat. A legsikeresebb gárda idegenben 16 ponttal a Drava lett. Érdekes a Bistrica és a Čarda kimutatása: az előbbi mindössze 1 pontot nyert otthon, idegenben pedig ötöt, a martjanci csapatnak ez pont fordítva sikerült: ezzel lettek a kategória legrosszabbul teljesítő csapatai. A góllövőlistát Roman Gostan (Odranci) vezeti 15 találattal (kettőt 11-esből szerzett). A legjobb naftás 5 góllal Bedő Igor, aki a 11. helyen áll.

Szép volt, fiúk! A 2. tekeliga keleti csoportjában a 11. fordulóban a lendvai férficsapat jó teljesítményt nyújtva 5:3-ra, fában 3174:3146 legyőzte a Šoštanj csapatát, így tavasszal már második győzelmét könyvelte el. A csapatot Radakovič (544 fa), Šalamun (496), Kuk (534), Matko (513), Simon (554) és Zadravec (533) alkotta, győznie pedig Radakovičnak, Kuknak és Simonnak sikerült. A Nafta 5–5 győzelemmel és vereséggel, illetve 1 döntetlennel a 6. a tabellán 11 ponttal, mostani ellenfele pedig az utolsó.

A hölgyeknek nem sikerült ennyire jól a tavaszi rajt, hiszen zsinórban második meccsükön is vereséget szenvedtek. A 11. fordulóban hazai pályán a Ruše ellen szenvedtek 5:3-as, fában 2950:2888-as vereséget. A lendvai színekben Stanič 476, Gomzi 454, Utroša 447, Hozjan 507, Ščap 479 és Sapač 525 fával lépett pályára, győzelmet pedig Stanič, Hozjan és Sapač teljesítménye ért. A csapat 7 ponttal a 6. a tabellán, 3 győzelemmel és 1 döntetlennel. A Ruše 4 ponttal a 8. a bajnokságban. HF

A Torcida nyert Beltincin A Trocida Kisfoci Labdar úgóklub a Beltinci Sportszövetség Téli Bajnoksága keretében megrendezett tornán diadalmaskodott. A csoportmec�csek során 4:0-ra verték a házigazdákat, majd pedig 4:1-re a Melincit. Az elődöntőben a Gančani ellen léptek pályára: ez a meccs 4:4-es döntetlennel ért véget, de a büntetőrúgásokat a lakosiak jobban végezték

el, így ők jutottak a döntőbe, ahol Drvarič (2), Soós és Horváth góljainak köszönhetően 4:1-re ütötték ki a Črenšovcit. Marjan Drvarič lett a torna legjobb játékosa, Horváth László pedig a góllövőlistán a második helyet foglalta el. A Torcidában Zver, Šooš, Drvarič, Novak, Herceg és Horváth lépett pályára. feri.h.m.

A JK Impol Slovenska Bistricán rendezte meg a 45. Pokal Pohorskega bataljona elnevezésű dzsúdótornát, amelynek 4 ország 17 klubjából 147 versenyzője volt.

A KBV tagjai közül a felnőtteknél Nagy Marko (90 kg), a kadétoknál pedig Farkaš Tilen (55 kg) lett egyaránt ötödik. F. B.

Somogyi második, Két ötödik helyezés a Jezero hetedik lett Az SD Kovinar Ormož szervezte meg az országos céllövőliga 4. tornáját légfegyverrel. Az 1. B ligában szereplő Jezero légpuskával hetedik lett 1135 körrel, a győzelmet pedig 1156 körrel a Gančani szerezte meg. Egyéniben 392 körrel Somogyi Péter második lett, akárcsak az azonos pontszámot elérő győztes Andraž Dovč (Tabor Ježica). A másik két dobronaki eredménye: 22. Cár Feri (378) és 34. Horvat Darko (365 kör). F. B.

Muravidéki Kosárlabdaliga KK Sistemorg Beltinci – KK Lindau Lendava 77:55 (9:11, 19:14, 24:8, 25:22) A Muravidéki Kosárlabdaliga 8. fordulójában a lendvaiak mindössze öten (Sijarič Aleš, Sandi Horvatič, Gorazd Horvatič, Tomislav Magdalenič és Cilar Teo) utaztak el a meccsre, s bár lelkesen küzdöttek, a hazaiak végül is bedarálták őket. A forduló többi eredménye: KK Paloma – Alfa

Sladki Vrh – PŠK Ljutomer 2 68:71 (19:22, 15:20, 21:13, 14:16), KK Radenci – KD Sobota 77:76 és KK Sveta Ana – PŠK Ljutomer 3 84:68 (20:18, 25:15, 19:19, 20:16). A következő fordulóban a lendvaiak szombaton 17 órakor a PŠK Ljutomer 2 csapatát látják vendégül. HF

23


Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket a

MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepi műsorra, amely keretében kiosztjuk a 2014. évi kulturális nívódíjakat. A rendezvény 2014. január 24-én, pénteken 18 órakor lesz Lendván a Színház- és Hangversenyteremben. Az ünnepi műsorban közreműködik a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttese.

“Szeressétek és őrizzétek: A Magot, a Szót, az Álmot; őseink szép üzenetét: egy nemzet töretlen hitét, jövőnk teremtő erejét!” Varga József: (Mag – Szó – Álom…)

Népujság, 58. évf. 3. sz.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2014. 01. 23.