Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 2. szám Lendva 2020. január 16. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Tiszta szavak, emberi tartás

A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Versenyen idén is sok szép és okos írás született. A Szúnyogh Sándor-díjas Somi Éva dolgozatának

érdemei közül a zsűri a tiszta fogalomalkotást, a családi értékek továbbvitelének és a boldogságkeresésnek a célját emelte ki. A Lavina Kultúrklub

a költőt megidéző ös�szeállítást mutatott be, melyből kitűntek azok a versidézetek, amelyek a Muravidék első számú lírikusának szenvedélyes

igazságkereséséről és emberi tartásáról tanúskodnak. Ezeket testálta az utókorra: a fiatalok írásai alapján sikerrel. Bővebben a 4. oldalon.

Sebők Irén, Domonkosfa:

„Még iskolába sem jártam, hétéves voltam, amikor elkezdtem kötni” 18–19. oldal


Iránytű Miniszterelnökség

2020 az erős magyar k Szolarics Nađ Klára

Rendszerben és rendszeresen Vannak dolgok, amik csak rendszerben működnek jól és tudnak lenni hatékonyak. Olyan rendszerekben, amiket gondozunk, kezelünk és fenntartunk, hogy azok a célok, amik miatt a rendszert végül is kialakítottuk, tartósan, hosszú távon is megvalósuljanak. Teljesség nincs, ehhez csak kisebb-nagyobb mértékben közeledni lehet úgy, hogy a működést a közeg, az emberek segíthetik együttműködéssel, kezdeményezésekkel. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azonban azt, hogy a rendszerek éltetéséből egyre több hárul az emberekre, mint valami kötelező elvárás. Amikor különböző invitálásokat, meghívókat, megszólításokat olvasunk, hogy tegyünk valami jót, nemeset, környezetbarátit a világunkért. Nem egy esetben azonban már ahhoz a kérdéshez jutunk el: nem megy ez másképp, rendszerben? Hol vannak a kérdésekben felelős szervek, az általunk fenntartott intézményrendszerek? Mindegy, melyik területről van szó – általában arról, amelynek éppen idénye van. A fűtési idény közepén vagyunk. A levegő jelentős szennyezői a háztartási kis fűtőhelyek, főleg az alkalmazott fűtőanyagok miatt. A vidéki településeken tapasztalható ez legjobban, ahol az embereket Dobronak Község ismét felszólította, hogy a környezet és a falubeliek iránti felelősség miatt ne égessék el a hulladékot a fűtési rendszerekben. A felszólítás jogos, de egyáltalán nem biztos, hogy eredményt hoz. Hatékonyabb lenne jól kialakított rendszerek alkalmazása: a felelősségteljes kéményseprői szolgálat és az általuk megállapított rendellenességek továbbítása az illetékesek felé, fölfelé a rendszerben. A tavalyi kilenc elvégzett felügyelői ellenőrzés és három bírság kiszabása biztos, hogy nem elég a gondok rendszerszintű megoldására…

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az idei a közösségépítés éve lesz a nemzetpolitikában; a kormány kiemelt célja a külhoni magyar közösségek szülőföldön boldogulásának segítése, ezért folytatja a határon túli családok támogatását és a magyar közösségek gazdasági megerősítését – közölte a Miniszterelnökség vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a megvalósuló programok mindegyikében kiemelt figyelmet kap az ifjúság, a fiatal nemzedék. Elindul idén az erős magyar közösségek éve tematikus programsorozat. A program célja, hogy bemutassa

a magyar nemzet elmúlt száz évben elért közös eredményeit a világszínvonalú sikerektől a kisközösségi eredményekig, olyan magyar közösségeket állítva a középpontba a Kárpát-medence és a világ minden tájáról, amelyek

példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára – írta a Miniszterelnökség. A közlemény szerint a határon túli magyarság idén is számíthat a régiós gazdaságfejlesztési programok támogatásaira. A Vajdaságban úttörő jelleggel

Újabb mérföldkövet lépett át a Minority SafePack kezdeményezés Regisztrálta a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásait online rendszerében az Európai Bizottság. Most fél év áll rendelkezésükre, hogy kialakítsák álláspontjukat, valamint döntést hozzanak a jogalkotási folyamatról. A témában vitát tartanak majd az Európai Parlamentben. Ahogy erről már több ízben is írtunk, a Minority SafePack célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó közösségek védelmének javítása, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése érdekében. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) kongresszusa még 2017 nyarán indította el hivatalosan annak az egymillió aláírásnak az összegyűjtését, amely a Minority SafePack kisebbségjogi polgári kezdeményezést hivatott az európai döntéshozók elé vinni. Az aláírások többek között az elegendő szlovéniai aláírással is összegyűltek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett, a

FUEN által koordinált aláírásgyűjtés a rendelkezésre álló egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós tagállam szakhatóságai 1.128.385-at hitelesítettek. A Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe (Mentőcsomag a kisebbségek

regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Az említett nyelveket beszélő polgárok száma 40 millió. A FUEN éppen ezért Európa teljes területén kampányt indított a szolidaritásra épülő kisebbségi rendszer támogatása, az úgynevezett Minority SafePack elfogadása érdekében. Ed-

számára – egymillió aláírás az európai sokszínűségért) egy európai kezdeményezés, melynek célja, hogy a kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek. Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, lélekszámuk meghaladja a 100 milliót. Minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Az Európai Unióban annak 23 hivatalos nyelve mellett hatvannál több

dig az őshonos nemzeti kisebbségek ügye az unióban kizárólag nemzeti hatáskörbe tartozott, míg az akcióval a cél az, hogy európai szintű kisebbségvédelmi kerettörvény jöjjön létre. A kezdeményezés előkészítésén 2011 óta dolgozik a FUEN, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Kisebbségek Ifjúsági Szervezetének tagjaiból álló munkacsoport. Tomka Tibor

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Nemzetiség

közösségek éve a nemzetpolitikában tavaly elindított, a külhoni magyarság gazdasági megerősítését szolgáló nagyvállalkozói mentorképzést pedig a többi határon túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-ban. Folytatódik a Kárpátmedencei óvodafejlesztési program is, ennek köszönhetően mintegy 110 új óvoda és bölcsőde épül és több mint 700 intézmény újul meg a Kárpát-medencében. A Határtalanul! program keretében a 2019/2020as tanévben több mint 101 ezer magyarországi iskolás kap lehetőséget arra, hogy a határon túli magyar területekre utazzon és megismerkedjen a külhoni magyar közösségekkel. Megduplázott keretösszeggel valósul meg a magyar kultúráért és okta-

tásért című pályázat, amely az ifjúsági és cserkészközösségek, a diaszpóra, valamint a testvértelepülési kapcsolatok támogatását célzó pályázatokkal együtt idén is több ezer külhoni magyar szervezet programjainak lebonyolítását teszi lehetővé. Folytatódik a diaszpórában és szórványban élő magyarság identitásának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-program, amelyek keretében idén is több mint kétszáz ösztöndíjas segíti a magyar közösségek megmaradását a világ minden táján. A 2019-ben megduplázott keretösszegű kárpátaljai szociális programcsomagnak köszönhetően 2020-ban is jelentős anyagi

Marad, sőt erősödik a határon túli magyar közösségek támogatása. támogatásban részesül a jelenleg legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyar közösség. Továbbra is kiemelt

támogatásra számíthatnak a külhoni magyarság megmaradását szolgáló oktatási és kulturális intézmények. A cél, hogy az anyanyelvi oktatás lehető-

sége továbbra is minden régióban biztosítva legyen a határon túli magyarság számára, a bölcsődétől az egyetemig – közölte a Miniszterelnökség.

Bethlen Gábor Alap, pályázatok 2020

A központi kiírásra lehet pályázni a Muravidékről Mindazok a nemzetiségi programokat megvalósító intézmények és civilszervezetek, amelyek programjaikkal pályázni szeretnének a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásaira, ezt január 31-ig tehetik meg. Idén azonban nem pályázhatnak a kiemelt jelentőségű nemzetiségi intézetek, tehát nálunk az MNMI, az MNTI, az RTV lendvai stúdiója és a pedagógusok egyesülete. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A budapesti Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” pályázatán Szlovéniából „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi pályázati kiírásra lehet pályázni. A kiírás célja ezúttal is a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldön való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint magyar nemzeti

azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A pályázat alapján támogatható tevékenységek a kulturális, oktatási és kutatási programok, az írott és elektronikus média, a könyvkiadás, a civilszervezetek, az egyházak, a belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlanberuházások. Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be. A támogatható tevékenységek közül azonban több tevékenységre is lehet pá-

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

lyázni (például egy pályázat keretében megpályázható az oktatási és kulturális program, a média, a könyvkiadás és a pályázó működési költségei, fejlesztései, illetve eszközbeszerzése, valamint az ingatlanberuházások költsége). A teljes támogatási keret egymilliárd forint. Az igényelhető támogatás összege 500 ezer forinttól 10 millió forint között terjed, ami magasabb az előző éveknél. A támogatás 100 százalékos előfinanszírozásként, egy összegben érkezik, a támogatást nyert programot 2020 december

végéig kell megvalósítani. A BGA pályázataira nagy az érdeklődés szerte a Kárpát-medencében, várhatóan az aktuális pályázat iránt is. A térség nagyságához képest sokan pályáznak a Muravidékről is. Az utóbbi években ezen a címen évente mintegy 20 millió forint érkezett a vidékre. Az idei pályázat megjelenésével viszont nem kis meglepetés érte a négy muravidéki kiemelt nemzeti jelentőségű intézményt

– Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Szlovén RTV magyar rádió- és tévéstúdiója, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete –, akik az új szabály szerint nem pályázhatnak. Ezzel legnagyobb mértékben a média és a könyvkiadás (ezeket a tevékenységeket szinte kizárólag a kiemelt intézmények végzik) marad le néhány jó tartalomról, valamint a pedagógusszféra is hiányt szenved.

3


Kultúra Szúnyogh Sándor-emléknap díjkiosztóval

Őszinteség nélkül nincs eredmény, nincs írás! Január 9-én került sor a Lendvai Zsinagógában a Szúnyogh Sándor-emléknap ünnepi műsorára és a 2019/2020-as Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny eredményeinek ünnepélyes közzétételére, a díjak kiosztására. A Szúnyogh Sándor-díjat a verseny győztese, Somi Eva harmadikos középiskolás vette át. Az ünnepi műsor a Lavina Kultúrklub vizuális és hangeffektekkel is megtűzdelt, Halicanumi impressziók című Szúnyoghösszeállításával kezdődött

művei is megjelentek. A szereplők – Štampah Misi, Nađ Éva, Soós Sara, Kovács Sándor és Koša Péter, valamint lendvai általános iskolás társaik, Vida Brin,

beszámolót a verseny lefolyásáról, a dolgozatok témáiról, a részvevők számának alakulásáról. Majd Soós Mihály, az MNMI igazgatója az 59 verseny-

A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny korcsoportonkénti első helyezettjei Általános iskola: 6. osztály – Tátrai Kovács Kinga Ávila, 1. Sz. Lendvai KÁI 7. osztály – Koter Rebeka, 1. Sz. Lendvai KÁI 8. osztály – Abraham Alida Kiara, Pártosfalvi KÁI 9. osztály – Bogdan Lara, Göntérházi KÁI Középiskola: 1–2. évfolyam – Tivadar Barbara, Lendvai KKI 3–4. évfolyam – Horvath Eszter, Lendvai KKI Gróf Annamária magyar nyelvi szaktanácsos és Pisnjak Mária, az Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsosa – munkáját a megadott címekre írt alkotások értékelésénél. Szándékosan írtunk alkotásokat, hiszen Bence

zsűritag bátorító szavait az előszóból, melyben az írással együtt járó kitárulkozás és az ezáltal sebezhetővé válás kockázatát foglalta össze. Enélkül, őszinte és bátor fellépés nélkül nincs eredmény, nincs írás! Amilyen a verseny névadója

A Halicanumi impressziók című Szúnyogh-összeállítás vastapsot kapott. Szloboda Tibor rendezésében. A rendkívül szikár szerkesztésű, jobbára rövid versekből összeálló füzérben a költő társadalmi mondanivalójú versei mellett a szerelmi témájú

Vida Lara és Halász Lúcia – produkcióját percekig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A továbbiakban Vida Simonától, az MNMI projektfelelősétől hallottunk

zőt, az október végén leadott dolgozatok szerzőit az írói tevékenység folytatására biztatta, és megköszönte a háromtagú zsűri – dr. Bence Lajos költő, újságíró, dr.

A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny díjazottjai az ünnepi díjkiosztón.

4

Somi Eva, az idei Szúnyog Sándor-díjas átveszi az elismerést. Lajos zsűritag szerint „írói fogásokkal” is élnek a „fogalmazók”. Ez mindenképpen reményt keltő, s a növekvő nyelvi készségek, a szókincsbeli és stílusbeli fejlődés miatt feltételezhető: a korábbi generációknál a maiak talán jóval többet olvasnak, és nem csak „kötelező olvasmányokat”, hanem másfajta irodalmat is. A zsűri elemzése és a díjazott fogalmazások hagyományosan megjelentek a Népújság Halicanumi üzenetek című mellékletében, s ebből Bence Lajos, Szúnyogh pályatársa kiemelte Pisnjak Mária

is volt: minden írásában kompromisszummentes, ahogyan a szíve diktálta. Saját harcát, igazságkereső tevékenységét utóbb a „Nem történt semmi, fáklyavivők voltunk!” sorokban összegezte – emelte ki Bence Lajos. A magyar nemzeti közösség nevében a versenyzőket és a díjazottakat üdvözölte Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke is. Az elismeréseket hagyományosan az MNMI igazgatója, Soós Mihály és a Népújság felelős szerkesztője, Király M. Jutka adta át. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Muravidék

A legszebb motívumok a tenger mélyén maradnak... – m o n d t a B o r is l av Vrbanec horvát származású szakorvos, hobbifényképész és búvár a lendvai színházterem előcsarnokában rendezett fotókiállítása megnyitóján hétfőn délután. Az orvos saját hobbijáról, a búvárkodásról és a hozzá szorosan kap-

natokban az összes felszín feletti történés a súlyát veszti. Hátunkra vesszük a több mint 30 kilogrammos fotófelszerelést és már merülünk is lefelé, az anyaméh állapotába, amelyből mindannyian jöttünk. Vár a csend és a homály, az opálos vízi világ, mely csak a magas teljesítményű ref-

In memoriam

„Hogy ne menjen feledésbe” – Urisk Erzsébet Az álmos újév reggele gyászt és fájdalmat hozott magával... Megrendülve és mély fájdalommal fogadtuk a hír t, hogy méltósággal viselt súlyos betegség után elbúcsúzott Urisk Erzsébet. A búcsú pedig kimondhatatlanul fájó. Hangtalan szavak ülnek torkunkban, könnyekbe burkolva, melyet a gyász hatalma tart fogságában. Reményik Sándor sorai jutnak eszünkbe: „Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. … Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz, Elfut a perc, az örök Idő várja…”

Valakit figyel egy szem a tenger mélyén… csolódó tengeri – Adria, Egyiptom, Bali – fotózásról szólva elmondta: ez a természettel való azonosulás, és egyben az oly nagyon áhított Béke is, mely a „földi frekvenciáktól” való védelmet is jelenti. A víz alatti fotózás nehézségeiről is sok szó esett, miközben a kivetítőn a szebbnél szebb halak, tengeri rákok és kagylók látványában gyönyörködhettünk. – Az előkészületek utáni pilla-

lektorfényben lesz a fotókon látható megvilágítású – mondta. S bár azt mondta az alkotó, hogy a legszebb motívumok mindig a tenger mélyén maradnak, a 20 év anyagából készült kiállításon van mit látni. A Po m u r j e H o r vá t Egyesület szervezésében megtartott kiállítás-megnyitót az egyesület tamburazenekara tette színesebbé. -ce

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2020. január 22-én, SZERDÁN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

Búcsúzunk a Tanítótól, aki a pedagógus hivatás minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta diákjait, aki a szakma minden fortélyát ismerve tanította a betűvetést és az egyszeregyet, akinek dobronaki iskolaigazgatóként következetessége, szigora rendkívüli humánummal párosulva valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek és a szülők körében. Búcsúzunk a muravidéki magyar népi hagyomány lelkes őrzőjétől, a muravidéki hagyományos hímes tojások kitartó kutatójától, fáradhatatlan készítőjétől és Mesterétől, aki tudását nagy hivatástudattal és lelkesen adta át mindazoknak, akik tanulni akartunk Tőle. Urisk Erzsébet már gyermekkorában megismerkedett a hetési hímes tojás festésének rejtelmeivel, amikor ügyes kezű édesanyját figyelte, aki szebbnél szebb mintákkal írta tele a húsvéti ünnepek előtt a hímeseket. Így még gyermekként megtapasztalhatta, hogy a Muravidéken a viaszos, más néven batikolt tojás készítésének van hagyománya. Erzsébetben e gyermeki tapasztalat felnőtt korban érett gondolattá, majd nyugdíjas éveiben tevékenységgé.

A kezdetben a maga örömére készített munkáit később a közönségnek is megmutatta a Dobronaki Petőfi Sándor ME által napjainkban is élő, évenkénti kiállítássorozaton. A hazai kiállítások mellett Magyarországon és Szlovénián kívül Európa több országában megcsodálhatták Erzsébet remekműveit. Emellett alkotásaival részt vett számos szakmai megmérettetésen. Zsűriztetni kezdte az általa felgyűjtött és újrafogalmazott muravidéki mintákat, és ennek eredményeként 2007-ben elnyerte a Népi iparművész címet. Szlovéniában is zsűriztette munkáit, minden termékére megkapta a „Háziipari Termék” minősítést. Kutatásainak eredményét „A viaszolt hímes tojás készítése a Muravidéken” címmel 2009-ben megjelentetett könyvében tette közzé, melyben az általa felgyűjtött helyi „írott” motívumokat mutatja be. A tojásírás népszerűsítésére iskolákban, egyesületekben szervezett műhelymunkákat, sőt nagyon sok helyen munkabemutatót is tartott. Erzsébet egész életéből és lényéből sugárzott a nemes egyszerűség és az igazi értékek tisztelete. Szavajárása volt, „hogy ne menjen feledésbe”. Ez lett a címe az MNMI gondozásában megjelenő néprajzi kiadványsorozatnak is, mely az ő hímestojás-könyvével indult. A lendvai vármúzeumban látható hímes tojások nagy része az ő munkája. Sorsa kapuja itt a földön – kedves Erzsébet – becsukódott, és nekünk nehéz elviselni a bennünk szunnyadó és fel-feltörő érzelmeket. Hiába volt Önben erős vágy és akarat az élet igenlésére, a halál volt erősebb, és elragadta családjától, barátaitól, tisztelőitől, tőlünk… Kedves Erzsébet, nyugodjon békében, köszönjük, hogy ismerhettük és köszönjük mindazt a sok szépet és jót, amit Öntől kaptunk! Őszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában!

Tisztelői

5


Gazdaság Elektromos autók

Ugrásszerűen nőtt az e-au A környezetbarát elektromos autók létezése ma már szinte megszokott, és az eladások egyre dinamikusabb növekedést mutatnak. Az elektromos járművek elterjedését 2011-től állami támogatások segítik, idén is összesen ötmillió euróval. Jelentős az autók számának növekedése Szlovéniában is, tavaly 1002 új elektromos és hibridautót állítottak forgalomba. A Muravidéken ezek száma tízre tehető. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A robbanómotoros közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentésére kötelezi a tagállamokat az Európai Környezetvédelmi és Közlekedési Direktíva 2030, amely feltételeket szab meg mind a tagállamok, mind az autóipar számára. Ezek közül az egyik, hogy 2030 után már nem engedélyezik az 50 gramm kilométerenkénti széndioxid-kibocsátás feletti benzines vagy dízel meghajtású belsőégésű motorokkal autók gyártását. Ehhez nyilván az adott országnak a megfelelő infrastruktúrát is ki kell építenie. Az elektromos és hibridautók jelenlegi ára magas, így a forgalomba helyezést 2011 óta a szlovén Infrastrukturális Miniszté-

rium állami támogatással segíti. A pályázat lebonyolítója a Szlovén Öko-Alap, támogatást pedig jogi és természetes személy is kaphat. A támogatás kezdetben nem keltett komoly érdeklődést, az első évben csupán három kocsira kérték a szubvenciót. Az igények száma egészen 2016-ig száz alatt mozgott, elrugaszkodást 2018 hozott, amikor már 601 igénylő volt.

Az e- és hibridautók zömét cégek vásárolják Az Öko-Alap által odaítélt szubvenciók alapján a 2011–2018-as időszakban az e-autók és a hibridek száma Szlovéniában 1.577 volt, illetve a tavalyi 1.002 autóval 2.579-re nőtt. Az Öko-Alap tájékoztatásában

olvasható, hogy a villanyés hibridautók zömét cégek vásárolták: 2018-ban 601 cég és 244 egyén vásárolt e-autót, ami mindkét kategóriában rekordszámot jelent. (2017-ben 407 cég és 214 magánszemély, 2016-ban 207 cég és 99 magánszemély, 2015-ben 118 cég és 49 magánszemély, míg az első évben csupán 3 magánszemély). A Muravidék régióra, illetve a muravidéki községekre való lebontást az Infrastrukturális Minisztériumnál külön igénylésre készítik el fizetett szolgáltatásként. Hogy mennyi szubvenció került e- és hibridautók vásárlására a Muravidékre, illetve az itteni községekbe, az Öko-Alapnál nem tudtak információval szolgálni. Sem a közigazgatási egységeken, sem pedig a Statisztikai Hivatalban, ahol a regisztrált e-jármű-

A Muravidéken jelenleg több mint 30 töltőállomás üzemel.

6

A környezetbarát autók vásárlására a Szlovén ÖkoAlapnál támogatást lehet igényelni: az elektromos autókra 7.500 eurót, a hibridekre idéntől 2.000 eurót. vek száma után érdeklődtünk. Kapcsolatba lépve az Elektromos Járművek Egyesületével (DeMS) megtudtuk, a muravidéki szám 8–10 járműre tehető, köztük van már néhány Tesla is. Az adatbázis ekkora központosítása meglepő abból a szempontból is, mert a környezetbarát járművek forgalomba helyezése államilag támogatott, a lehetőség népszerűsítése pedig talán konkrét feladat is. Az illetékes minisztérium a 2019-es adatok feldolgozását követően ígért teljeskörű tájékoztatást, községekre lebontott adatokkal.

A támogatás mértéke 7.500, illetve 2.000 euró Az Öko-Alap tavaly 5,7 millió euró értékű szubvenciót nyújtott elektromos gépkocsik beszerzésének támogatására, míg 2018-ban 4,4 milliót, 2017-ben 3,5 milliót, az első évben pedig csupán 600 ezer eurót. Az Öko-Alap támogatásainak struktúrájából kitűnik, hogy úgy a cégek, mint a magánszemélyek részéről is a nagyobb érdeklődést a villanyautók váltották ki, nem a hibridek. Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege az elektromos autók esetében 7.500 euró (2015-ig 5.000 volt), a hibridek esetében 4.500. A hibridek támogatását idén 2.000 euróra csökkentették és szigorították a támogatás megszerzésének feltételeit is. Mivel magasabb árkategóriás kocsikról van szó, az alap a támogatott járművek tényleges használatát és villanyáram-fogyasztásának arányát tűzte ki feltételként. A gyakorlatban

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Muravidék

utók száma A e-mobilitás támogatásának célja minél több környezetkímélő jármű forgalomba helyezése, főleg a (nagy) városokban és a turisztikailag népszerű helyeken. ugyanis kerülni kívánják a luxuskocsik támogatását. A támogatott elektromos autók közül az eddigi legmagasabb vételár 140 ezer euró volt, a hibridek esetében 173 ezer euró, az átlagár 31, illetve 43 ezer eurót tesz ki. – A várható módosítás szerint a jövőben az ÖkoAlap az 50 ezer eurón felüli kocsikat nem támogatja, s változások várhatók a céges e-autók beszerzésénél is – mondta többek közt Mojca Vendramin, az Öko-Alap igazgatója. A szubvenciók 2020-as tervezett kerete szintén ötmillió euró körül mozog.

Több mint 30 töltőállomás a Muravidéken

újra fel kell tölteni. A hatótáv a haladás sebességétől is függ, egy elektromos autó jellemzően 130–145 kilométer/órás sebességgel tud haladni optimálisan hosszú távon. Az autó akkumulátora az ülések alatti padlótérben helyezkedik el. Szlovéniában jelenleg 328 töltőállomás érhető el, ebből 31 úgynevezett villámtöltésű az autópályák mellett. A villámtöltés fél órát jelent az akkumulátor 80 százalékos feltöltésére, a gyorstöltés 2–3 óra, a normál töltés 6–12 óra. A nyilvános töltőállomásokon a feltöltés egyelőre még ingyenes, ami a közel­jövőben megszűnik

(a Petrolnál úgy terveznek, hogy egy perc töltés után 20–25 centet számolnak fel). A Muravidéken 35 töltőállomás (köztük már néhány fizetett is) képezi az egyre bővülő hálózatot. Lendván 3, Dobronakon, Tornisán, Belatincon és Marácon 2, Muraszombatban 12, Hodoson 1, valamint kitekintve Lentiben 1, Muraszerdahelyen 2 és Csáktornyán 1 töltőállomás működik. A töltőállomásokat egyre több turista használja. Az Öko-Alap 2017-ben és 2018-ban vissza nem térítendő pénzek lehívását tette lehetővé a községeknek, ezzel ösztönözve

a fenntartható környezetkímélő közlekedést, azaz az e-töltőállomások kiépítését. A nyilvános töltőállomásokra 1,3 millió eurót fordítottak, 2018-ban 400 ezret. A támogatási rendszer – melynek kerete idén négymillió euró – a jövőben módosul, hiszen a községek általában nem bizonyultak az elvárt szinten jó gazdának. S milyen irány várható a jövőben? A vásárlást támogató összeg a jövőben fokozatosan csökken, az elektromos és a belsőégésű motoros járművek árkülönbségétől függően. A jelenlegi árak mozgása szerint öt éven belül megszűnhetnek a szubvenciók.

A régi középiskolában szociális központ lesz

Mivel az elektromos autók tiszta energiaforrással, villanyárammal üzemelnek, természetkímélők. Nincs széndioxidkibocsájtás és zajterhelés, ezzel jelentősen csökkentik főleg a (nagy)városokban jelentkező levegő- és zajszennyezettséget. Egy e-autó akkumulátora 30–40 kilowattóra kapacitású, egy teljes feltöltés 100–250 kilométeres távolság megtételére elegendő, ezután

Gavrič Bojan egyéves alpolgármesteri megbízást kapott Kardinar Marjan, Dob­ro­nak Község polgármestere múlt év végén a községi közlönyben tette közzé, hogy egyéves időszakra Gavrič Bojan tanácstagot nevezte ki alpolgármesternek, aki a polgármestert helyettesíti távollétében és az általa felhatalmazott munkakörben segíti munkáját. Gavrič a tisztséget nem hivatásosan tölti be 2020. január 1-től december 31-ig. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

A régi középiskola Lendva Község tulajdonába kerül, az épületben felújítás és javítás után szociális központot alakítanak ki. Amikor Lendva Község tulajdonába kerül a régi középiskola épülete a Fő utcán, szociális központot hoznak létre az épületben. A már hosszabb ideje karbantartás nélkül, üresen álló ingatlan az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium tulajdonában van. A tárca ugyan már 2015-ben beleegyezést adott az ingatlan ingyenes tulajdonátvitelére, de erre eddig nem került sor. Lendva Községnél viszont megtudtuk, hogy a

tulajdonjogátviteli eljárás most már folyamatban van. – Az épületben a szociális központ, azaz az idősek nappali gondozását, felügyeletét biztosító helyiségek mellett még speciálisan az idősek számára kialakított lakásokat is tervezünk létrehozni. Utóbbiak a köz- és a magánszféra partnerségében jönnek létre. A Szlovén Lakásgazdálkodási Alap már jelezte érdeklődését – tájékoztatta lapunkat Lendva Község.

Az üresen álló épületet régóta nem tartották karban, állapota leromlott, a helyiségek ilyen formában használhatatlanok. A felújítás és a javítás pluszpénzeket és pluszmunkát jelent. Nem hivatalos információ, hogy Lendva Községtől a most folyamatban lévő tulajdonátvitelért cserébe az Oktatásügyi Minisztérium egyharmados tulajdonjogi részesedést kap a Lendvai Kétnyelvű Középiskola sportcsarnokában. Szolarics Nađ Klára

7


Horizont Foglalkoztatási, nyugdíjazási és egészségügyi újdonságok

Magasabb minimálbér, e-betegigazolás… Az idei év első napjától a nyugdíjazásnál, a munkaerőpiacon és az egészségügyben több változás és újdonság lépett hatályba. Többek közt növekedett a minimál alapbér, valamint az egyetemista- és diákmunka órabére, februártól pedig megszűnik a nyomtatott betegszabadsági papírlap, amit elektromos igazolás vált fel. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Pozitív lépés, hogy a minimálbér január 1-től br uttó 886,63 euróról 940,58 euróra, vagyis nettó 700 euróra emelkedett. A minimálbér viszont már nem tartalmazza a juttatásokat, amit a törvény előirányoz, ilyen a munkaévre vonatkozó illeték, vagy a munkasikerességi jutalom, a nehezebb mun-

legalább 24 hónapig tartott. A 30 évnél fiatalabb személyeknél a segély jogosultsági feltételei változatlanok maradtak, éspedig 24 hónapos munkabiztosítási időszak után marad a hat hónapos segély. Az idei évben a nyugdíjazás területén is változások történtek. A korai nyugdíjba vonulás felté­ telei változatlanok maradnak úgy a nők, mint a férfiak esetében: akár a 60

százalékra emelkedik. Idén a nyugdíjösszeg kiszámítási százaléka 58,5. A nőknél a kiszámítási százalék 40 szolgálati év után változatlan marad és az átlagkereset 63,5 százalékát jelenti. A kiszámítási százalék a legalacsonyabb nyugdíjösszegre, vagyis a betöltött 15 év nyugdíjbiztosítási időszakra a nőknél és a férfiaknál egyaránt 29,5 százalékra növekszik. A nyugdíjba vonulásnál

Szlovéniában az idei évtől a cigarettadobozok és a dohányáruk egységes csomagolásban kerülnek az eladóhelyekre, amelynek célja, hogy a doboz veszítsen vonzerejéből, reklámértékéből, és ezáltal is csökkenjen a dohányzók száma. kafeltételek után járó juttatás. Emellett az egyetemista- és diákmunka minimál órabére bruttó 5,40 euróra emelkedett. A minimális munkanélküli segély 350 euróról 530 euró bruttóra nőtt, ami nettó 392 eurót jelent. A meghatározott legmagasabb összegű segély változatlan, bruttó 892,50 euró maradt. A munkanélküli segély elismerésére vonatkozó biztosítási munkaidőszak jogosultsági feltétele kilenc hónapról tíz hónapra növekedett, amen�nyiben a munkaviszony

8

éves életkor betöltésével és 40 szolgálati év után is nyugdíjba vonulhatnak. Egyébként a nők és a férfiak is a 65 éves életkor betöltésével és legalább 15 év nyugdíjbiztosítási időszakkal mehetnek nyugdíjba. Január 1-től változások léptek érvénybe azok számára, akik a következő időszakban vonulnak nyugdíjba. Az átmeneti hatéves időszakban a férfiak számára a 40 munkaévre vonatkozóan az átlagkereset nyugdíjszázaléka 57,25-ről 63,5

újabban a gyermeknevelés is alakítja a nyugdíjat. A nyugdíjbiztosított eldöntheti, hogy a gyermeknevelés révén vonul valamivel előbb nyugdíjba, vagy 40 év munkaszolgálat után igénybe veszi a gyermekgondozási százalékot. A kedvezményt többnyire az anyák érvényesíthetik, akik a gyermekek gondját viselték az első életévükben és kihasználták a szülési szabadságot. A nyugdíjösszeg 40 szolgálati év után 1,36 százalékkal növelhető legfeljebb három

gyerek esetében, ami azt jelenti, hogy amennyiben a nyugdíjbiztosított három gyerekkel volt szülési szabadságon, a nyugdíj legfeljebb 4,08 százalékkal növekedhet. A biztosított viszont csak az egyik kedvezményt igényelheti, és bizonyos feltételeket is meghatároztak. Így van ez a férfiak esetében a katonai szolgálat figyelembevételénél is. Emellett azok a nők és a férfiak, akik már teljesítik a feltételeket az öregségi nyugdíjra, de tovább dolgoznak, a fizetésük mellé már 40 százaléknyi nyugdíjpótlékot kapnak, de legfeljebb három évig. Ez után 20 százalékos öregségi nyugdíjra lesznek jogosultak, amennyiben tovább dolgoznak. Azok viszont, akik idén töltik be a feltételeket az idő előtti nyugdíjra, de tovább dolgoznak, már nem jogosultak a fizetés melletti nyugdíjpótlékra. A kivételeket és a feltételeket ebben az esetben is pontosan meghatározták. Az egészségügyben a legnagyobb változás a betegszabadság papírnyomtatványának a megszüntetése, amit az elektromos igazolás vált fel február 1-től. Ezentúl a háziorvosok a betegszabadsági igazolást csak elektromos formában a Spot portálra továbbítják a munkáltatóknak, a papíralapú mód csak kivételes esetekben lesz alkalmazható. Az új rendszer bevezetésével a betegeknek és az orvosoknak időmegtakarítást ígérnek. Az úgynevezett elektronikus beteglaphoz (e-BOL) a munkáltatók a

Spot portálon keresztül férnek hozzá és tölthetik le. A rendszer bevezetéséről a Lendvai Egészségház igazgatójánál, Horvat Požgai Olgánál érdeklődtünk, aki elmondta, hogy a projektet már múlt év decemberétől bevezették, de a betegek január 31ig még párhuzamosan a papíralapú beteglapot is kézhez kapják: – Minden technológiai innováció bevezetésével az érintettek új kihívás elé kerülnek, a betegek, a munkáltatók és az egészségügyben dolgozók is. A rendszer bevezetésekor voltak kisebb hibák és nehézségek, amik folyamatosan rendeződtek és a rendszer már jól működik. Az igazgatónő még hozzátette, hogy a papíralapú rendszer megszüntetésével várható lesz a telefonos szolgáltatás növekedése, és jelenleg nem tapasztalható, hogy a személyes látogatás a rendelőkben ennek révén csökkent volna. Februárban derül majd ki, hogy a betegek milyen hamar fogják a változásokat elfogadni és megszokni. A gyer mekor vosok idén megkezdik a hepatitisz B elleni védőoltást a csecsemőknél. Az eddigi – diftéria, tetanusz, szamárköhögés, haemophilus influenza B, gyermekbénulás elleni – vakcinát idén egy új oltóanyag váltotta, amely a felsoroltak mellett tartalmazza a hepatitisz B elleni vakcinát is. Ezzel az iskola előtti hepatitisz elleni védőoltás megszűnik. Az új oltóanyag a tavaly október óta született gyermekeknél lesz kötelező.

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Elszállítják a szelektíven gyűjtött üveghulladékot a házaktól is

Info Dolenjskói az új borkirálynő

Ana Pavlin, a 2020-as borkirálynő. Öko-sziget Kámaházán – a használt üvegeket jelenleg még el lehet itt helyezni. A muraszombati Sau­ ber­macher-Komunala Kft. január 1-jétől lehetővé teszi a háztartások számára a használt üvegek elszállíttatását. A polgárok a bővített szelektív hulladékgyűjtést a cserencsóci, a dobronaki, a kebelei, az odrijánci és a tornisai községekben igényelhetik. A szándékot a Saubermacher-Komunala

Kft.-nél kell jelezni, majd szerződést aláírni. A cég székhelyén az üvegek gyűjtésére alkalmas 120 literes kuka is átvehető díjmentesen. Az üveghulladékot kéthavonta egyszer szállítják el, ennek napjáról a cég SMS-ben értesíti az igénylőt. A nem kötelezőnek minősülő szolgáltatás ára 4,38 euró (áfával együtt).

Az üveghulladék éppen az a frakció, amelynek gyűjtése vidékünkön még nem oldódott meg teljesen. Az üvegeket jelenleg a legtöbb esetben a faluotthonokhoz áthelyezett egykori öko-szigeteken, illetve a hulladékközpontokban (Dobronak, Hosszúfalu, Sal) lehet lerakni. Szolarics Nađ Klára

Berlin – A Mercedes jobban teljesít: a decemberi eladások csökkenése ellenére is éves rekordot ért el a Mercedes-Benz autók eladásával 2019-ben

Philips Joker című filmje kapta a legtöbb, 11 Oscarjelölést, Martin Scorsese

Pénteken a radányi Radin szállóban Aleksandra Pivec szlovén agrárminiszter Janez Erjavec, a Radgonai Vásár vezérének társaságában koronázta meg a 24. szlovén borkirálynőt, Ana Pavlint. A 24 esztendős Ana Pavlin a dolenjskói Otočec szülötte, jelenleg a ljubljanai közgazdasági egyetem idegenforgalmi szakának posztgraduális képzésében vesz részt. Tagja a helyi szőlőtermelő egyesületnek, 2018-ban a dolenjskói térség egyik zászlósbora, a „Cviček hercegnője” címet is viselte. Gyermekkorától részese a családi birtokon folyó szőlőtermesztésnek, borászatnak, illetve a vendégfogadásnak is. tt

hétről hétre Párizs – A legnagyobb párizsi múzeumok ingyenesen elérhetővé teszik a gyűjteményeikben lévő több mint 100 ezer műalkotás nagyfel-

bontású digitális reprodukcióját, hogy jobban megismerhesse őket a közönség. Az kezdeményezéshez olyan világhírű közgyűjtemények csatlakoztak, mint a Louvre, az Orsay Múzeum, a Grand Palais vagy a Pompidou Központ. Az adatbázis megnyitása a nagyközönségnek szavatolja a szabad hozzáférést és valamennyi digitális adat technikai, jogi és pénzügyi korlátozások nélküli elérését, akár kereskedelmi célokra is.

a Daimler. Eladási rekordot értek el Németországban, Kínában és az Egyesült Államokban is, elsősorban a SUV modellek népszerűségének köszönhetően. A legnagyobb növekedés, 6,2 százalékos Kínában tapasztalható. Los Angeles – Az amerikai filmakadémia bejelentette Oscar-jelöléseit: Todd

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

Az ír című maffiaeposza, Sam Mendes 1917 című első világháborús alkotása és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje 10–10 kategóriában esélyes a díjra. A 92. Oscar-gálára február 9-én kerül sor. London – A királynő elfogadta unokája döntését: II. Erzsébet királynő elfogadta Harry herceg és felesége, Meghan Markle döntését, hogy visszalépnek a királyi

család magas rangú tagjaként betöltött szerepüktől, és több időt szeretnének Kanadában tölteni. A január 13-i családi válságmegbeszélés után most egy átmeneti időszak következik,

hiszen még számos kérdést tisztázni kell, mivel Sussex hercege és hercegnője senkivel nem egyeztetett előzetesen a királyi famíliából. Zágráb – Horvátország az első olyan európai uniós ország, ahol nemzeti tüdőrákszűrőprogramot indítanak az 50 és 70 év közötti aktív,

illetve a 15 éven belül leszokott dohányosok számára, akik legalább 30 doboz cigarettát szívtak el évente. Horvátországban évente átlagosan 3.000 embernél fedeznek fel tüdőrákot, amelynek leggyakoribb oka a dohányzás. Felmérések szerint az ország lakosságá-

nak 31,1 százaléka dohányzik. A program célja, hogy a következő 5–10 évben 20 százalékkal csökkentsék a tüdőrák okozta halálozások számát és ezzel évente több mint 500 életet mentsenek meg.

9


Info a mai napon... Január 16-án történt 1547 IV. (Rettegett) Iván moszkvai fejedelmet egész Oroszország első cárjává koronázták. 1846 Megszületett gróf Dessewffy Aurél, az utolsó országbíró, az MTA igazgatóságának tagja. 1847 Megszületett Mikszáth Kálmán író. 1920 Bevezették a szesztilalmat az Amerikai Egyesült Államokban. 1946 Az indiai Lahore-ban megszületett Kabir Bedi színész, Sandokan szerepének megformálója. 1957 89 éves korában meghalt Arturo Toscanini olasz–amerikai karmester. 1966 Megszületett Hegyi Barbara színművésznő. 1969 A prágai Vencel téren – tiltakozásul a szovjet megszállás ellen – Jan Palach csehszlovák diák élve elégette magát. 1974 Megszületett Kate Moss angol topmodell. 1979 Megszületett Aaliyah rhythm and blues-énekesnő. 2009 Meghalt Czabarka György operatőr, aki a Magyar Televízió létrejöttén dolgozott.

visszapillantó

2000. január 13-án, 2. szám

Látogatás a művelődési egyesületekben: Pince A Pincei Zala György Művelődési Egyesület 1984-ben alakult. Négy év munka után egy kis pangás következett be, majd 1989-ben Jáklin Magda, az egyesület mostani elnöke vette át az egyesület vezetését és fellendítette a műkedvelői tevékenységet a faluban. Az egyesület keretében jelenleg a hímzőszakkör működik. A pinceieket a napokban látogattuk meg. A tűzoltószertár, illetve a faluotthon mellé épült művelődési teremben, mely a hosszúfalui mellett a környék legkorszerűbb terme, a hímzőszakkör néhány tagja alkalmi kiállítást rendezett. A kiállítópannókra szebbnél szebb terítők kerültek. „Hímzőszakkörünk tizenkét éve működik. A kezdetektől Török Eta zalaegerszegi népműve-

A hímzőszakkör négy tagja, Fehér Zsuzsa, Kocon Margit, Poredos Mária és Bernárd Juliska alkotásaikkal.

lő irányítja munkánkat. Nagyon meg vagyunk vele elégedve. Leginkább hetési mintát varrunk, de akad közben más tájról származó minta is. Az viszont igaz, hogy az utóbbi időszakban szinte kivétel nélkül a hetési, illetve eredeti környékbeli min-

tákat hímeztük. Varrtunk már például Petesházáról származó mintát is, sajnos eredeti pincei mintát Török Eta nem talált. A legkedveltebb forma a terítő, különböző méretekben, a párnák viszont valahogy a háttérbe szorultak. Az alkotásainkból szinte

minden évben kiállítást is rendezünk – mondja szinte egyhangúan Fehér Zsuzsa, Kocon Margit, Poredos Mária és Bernárd Juliska, a szakkör tagjai. (…) Szerző: Király M. Jutka

Jó tanácsok a gyermek szemszögéből A nevelést nem lehet „lekottázni”. Minden gyermek egyéniség, mint ahogyan a szüleik is, ráadásul ahány helyzet, annyiféle megoldást kíván. Létezik azonban néhány mesterfogás, amelyek segítségével megkönnyíthetjük saját életünket és boldoggá tehetjük csemetéink gyermekkorát is. Lássuk, mik ezek a tanácsok a gyermekek szemszögéből. 1. Ne kényeztess el! Jól tudom, nem kaphatok meg mindent, amit szeretnék, csak ki akarom próbálni, meddig mehetek el. Hogy-

praktika ha ellenállsz, nagyobb biztonságban érzem magam. 2. Ne félj attól, ha világosan és határozottan kell velem beszélned. Ezt értékelem, mert akkor tudom, mihez tartsam magam. 3. Ne változtasd az elvárásaidat. Különben összezavarsz, és annál inkább ki fogom csikarni belőled, amit akarok.

10

4. Ne hagyd, hogy kisebbnek érezzem magam, mint amekkora vagyok. 5. Mondd meg nekem is, ha hibáztál. Meg kell tanulnom, hogy ha hibát is követek el, azért még nem vagyok rossz. Nyugodtan kérj tőlem bocsánatot, ne hidd, hogy ez méltatlan hozzád. Ha ezt megteszed, meg fogsz lepődni, men�nyire ragaszkodom hozzád. 6. Ne szökj meg előlem, ha valamit tudni szeretnék. 7. Nem érdemes sok figyelmet fordítani az apróbb nyafogásaimra; különben szeretek majd betegesked-

ni, hogy odafigyeljenek rám. 8. Ha kevés időd van rám, akkor ebből ne csinálj gondot, az a fontos, mivel és hogyan töltjük el közösen az időnket. 9. Védj meg a rossz szokásoktól! Nekem fontos azt tudni, hogy te már a kezdetén elejét veszed ezeknek. Ha lehet, ne szidj le mások előtt, inkább szelíden és négyszemközt mondd el, ha rosszul viselkedtem. 10. Tudod, nagyon szeretek kísérletezni! Enélkül sosem lehetek ügyes. Kérlek, engedd meg! És ne végezd el

helyettem, amit magam is meg tudok tenni. 11. Ne haragudj rám, ha egyszer azt mondom: „utállak”. Ez nem a te személyednek szól, hanem a hatalmadnak, amivel keresztülhúzod a terveimet.

tét. Ha folyton változtatod a szavadat, az engem teljesen elbizonytalanít és nem fogok bízni benned. 13. Kérlek, ne szakíts félbe, ha kérdezek. Ha nem kapok tőled választ, később másoktól fogom megkérdezni,

Néha azért engedd, hogy viseljem a tetteim következményeit. Néha kínos helyzeteket is át kell élnem. 12. Ne ígérj elhamarkodottan! Gondolj bele, milyen rosszul érezhetem magam, ha valaki megszegi az ígére-

amit tudni szeretnék, és nem tőled. 14. Ha félek, ne mondd azt, hogy butaság. Szörnyen valódiak tudnak lenni a félelmeim. Ha ilyenkor megértesz engem, az nagyon megnyugtató.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

A békeszerződés-javaslat sokkolta a magyar közvéleményt

Göncz László

1920 január A Muravidék közigazgatását illetően a belgrádi kormány 1919 decemberében úgy rendelkezett, hogy a tájegység önálló egységet képez és területén a korábbi magyar törvények maradnak érvényben. A jugoszláv kormány két járásról rendelkezett, az alsólendvairól és a muraszombatiról. A határozatokat a „magyar” békeszerződés megkötéséig ideiglenesnek minősítették. A muravidéki oktatási tanács 1920. január 24-én tartotta 3. soros ülését, amelynek keretében döntöttek a Szlovénia más vidékeiről érkező tanítók elhelyezéséről. Összesen 55 tanító kérelméről határoztak, azonban 62 munkahely még betöltetlen maradt. Az alsólendvai polgári iskolában január 14-én kezdődhetett csak el az oktatás, az állami ötosztályos elemi iskolában pedig január 22-én. Az „alsólendvai ütközet” néven ismert magyar visszafoglalási kísérletnek 1920 januárjában is, főképpen a Szerbiába hurcolt túszok miatt, nagy volt a visszhangja. A lakosság erőteljes zúgolódása miatt Alsólendván a karácsonyi éjféli misét is betiltotta a hatalom. Az új esztendő elején szlovén káplán érkezett az alsólendvai plébániára, amit Klekl Jožef nagy eredménynek minősített. Nyilvános dicséretben részesítette ezért Strausz Flórián esperesplébánost, „aki magyarként segítette megvalósítani az alsólendvai plébánia háromezer

szlovénajkú hívének ötven esztendeje igényelt kérését.” Mikola Sándor, a jeles matematikus és fizikus jelölését azonban, hogy a Mura menti szlovénokkal foglalkozó szakértőként vegyen részt a magyar békedelegáció munkájában, Kleklék felháborodással fogadták. Elismerték ugyan a péterhegyi születésű Mikola szakmai eredményeit, azonban hangsúlyozták, hogy ő Magyarország érdekeinek szószólója, ezért a szlovén közösség képviseletére nem kaphat felhatalmazást. Klekl félreérthette a Mikolának szánt szerepet, ezért úgy fogalmazott, hogy Mikola a már megszállt területet is majd képviseli, ami nem állja meg a helyét. Őt a magyar küldöttség keretében szemelték ki a „szlovénok szakértőjének”, a jugoszláv küldöttségben hasonló feladatkört Slavič töltött be. Mikola Sándor jelölése száz esztendő távlatából azonban kevésbé tekinthető jó döntésnek. A saját szakterületén tényleg kiváló teljesítményeket felmutató szakember az úgynevezett vend elmélet felvállalásával és terjesztésével egyértelműen melléfogott, és jugoszláv körökben már akkor kialakult népszerűtlensége miatt magyar részről nem számolhattak sikerrel. Magyarország és a megszállt területek magyarsága a Párizsba elutazó magyar békedelegációhoz fűzött elvárások miatt 2020 januárjában teljes lázban volt. Az újságok gyakran úgy fogalmaztak, mintha a békeszerződés legfontosabb kérdései akkor már de facto nem lettek volna eldöntve. A magyar közvélemény a formálisan ideiglenesnek számító demarkációs vonalaknál sokkal kedvezőbb országhatárt remélt. A Tanácsköztársaság megítélése miatt nagyon feszült volt

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

a helyzet, 1919. augusztus 1-je után az országban az úgynevezett fehérterror zajlott. A magyar társadalom bizonyos része a 133 napig tartó Tanácsköztársaságot, valamint az azt megelőző Károlyiérát okolta az országban kialakult helyzetért és az ország megszállásáért, ami

Apponyi Albert (1846– 1933) neves magyar politikus, miniszter, diplomata, az első világháború utáni magyar békedelegáció elnöke. Forrás: Wikipédia (2020. január 14-i letöltés) bizonyos mértékig jogos volt, összességében azonban az általánosítás nem minősíthető objektívnak. A Muravidék hovatartozása tekintetében tényleg jelentős hatása volt a március 21-e utáni bő négy hónapnak, azonban más vidékek vonatkozásában ez csak részben volt így. A hangulatot tovább fokozta, hogy 1920. január 25-re parlamenti választást hirdettek meg Magyarországon. A megszállt területeken, beleértve a Muravidéket is, nem tervezték megtartani a választást, annak ellenére, hogy magyar szempontból az adott helyzetet ideiglenesnek tekintették. Azonban az

Alsólendvai járás Magyarországon maradt részén választottak, ott Thúri Béla lett a képviselő. A magyar békedelegáció Párizsba utazásának minden mozzanatáról tudósított a sajtó. A küldöttség január 7-én érkezett meg a francia fővárosba, ahol szigorúan meghatározott előírások szerint mozoghatott. A küldöttség tapasztalt politikusai (Apponyi, Teleki, Bethlen) tisztában voltak azzal, hogy a „magyar béke” ára nagyon drága lesz. Erre utalt Apponyi Albertnak, a békedelegáció elnökének a mondata, hogy „bárhol húzzák meg országunk határait a békekonferencián, Magyarország határai addig fognak kiterjedni, ameddig a hű magyar szívek dobognak”. A borúlátó elvárások ellenére a január 15-én kézhez kapott békeszerződés-javaslat sokkolta a magyar politikai elitet, a közvéleményt és a környező országok által megszállt területek magyarságát. Valóságos nemzeti gyász borult Magyarországra és a magyarokra. Január 17-én Apponyi Albert a Legfelsőbb Tanács előtt megtartotta emlékezetes, három nyelven előadott beszédét, aminek az volt a lényege, hogy a Magyarország területén élő népekről akaratuk ellenére döntöttek, ezért azt kérte, hogy rendeljenek el népszavazást, és Magyarország maradéktalanul aláveti magát a lakosság döntésének. Mivel felszólalása után az ügyrend értelmében vitára nem került sor, a magyar küldöttség két hét haladékot kért válasza megtételére, majd a magyar békeküldöttség hazautazott. Slavič arról számolt be emlékirataiban, hogy a történelmi Magyarország területéből részesülő országok összefogtak és egységes álláspontot alakítottak ki a

magyar válaszban szereplő ellenérvek megcáfolására. A békeszerződés-javaslatot január második felében Magyarországon többször félreértelmezték, a határvonal alakulását rosszul közvetítették a sajtónak. Ezért a Zala megyei újságok néhányszor arról írtak, hogy Alsólendva Magyarországon maradt. A Vasvármegye című napilap pedig a Budapesti Hírlapra hivatkozva, amelyben sem az úgynevezett Vendvidék, sem annak egyetlen községe nem szerepelt az elcsatolt tájegységek és települések között, arról számolt be, hogy az egész „Vendvidéket” Magyarországnak ítélte oda a békekonferencia. Egy másik cikkben a következő félremagyarázott szöveg szerepelt: „A pesti tudósítások alapján beállított Kotromány helyett minden valószínűség szerint a Mura alsó folyásánál fekvő Kotor község értendő. Innen halad a határ a Mura mentén, Muraszombat tehát a miénk marad.” A Muravidék déli részén, az egykori Zala megyei területen január elején erőteljesen pusztított a sertéspestis és a tyúkvész. Egyes részeken alig akadt ház, ahol valamilyen károsodást ne szenvedtek volna. Emiatt még nagyobb szegénységre számítottak és a lakosságot racionális költekezésre szólították fel. Ilyen helyzetben fontos hírnek számított, hogy Sever Božidar alsólendvai polgármester jóvoltából egy vagon lisztet kaptak, amihez nagyon kedvező áron, 3 koronáért lehetett hozzájutni. A postaforgalom akadozása is komoly gondot jelentett1920 elején. A lakosság azt is jogosan nehezményezte, hogy Magyarországra és Ausztriába csak lezáratlan leveleket lehetett küldeni. (Folytatjuk)

11


Info január 17. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:15 Kék bolygó: A zöld tenger – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 22:55 Országúton 13:30 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 15:20 Hidak, 16:10 Katja fogyni szeretne – rövid dok. film, 16:25 Táncakadémia: Visszatérés – ausztrál ifjúsági sorozat, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szerelmes Prifarcik – koncert, 22:00 Visszhangok, 22:55 Országúton – olasz film, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:45 Zenés műsor, 8:55 Zaa: Síugrás, vk, nők, 10:25 Wengen: Lesiklás, vk, férfiak, 11:30 Jó reggelt!, 13:55 Wengen: Műlesiklás, vk, férfiak, 14:55 Ruhpolding: Staféta, vk, nők, 15:50 Hallgassunk a csöndre, 16:30 Szlovén magazin, 17:00 Állatokról, emberekről, 17:40 A kertben, 18:05 Dokumentumműsor, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Konfuciusz – dokumentum-játékfilm, 20:50 Film, 22:25 TV-klub, 23:15 Az utolsó szó jogán, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:00 Topshop, 12:30 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 15:55 Az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:10 Barátok közt, 22:45 Híradó, 23:25 Castle – am. sorozat, 0:35 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 1:10 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality, 1:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:20 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:30 Tengerek, városok, emberek – is22:25 Csapd le csacsi! meretterjesztő sorozat, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 A hercegnő – angol–francia–olasz– am. film, 22:15 Kenó, 22:25 Csapd le csacsi! – magyar film, 23:50 Hogy volt?!, 0:45 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–10:55 Délelőtti műsor, 11:15 Tigrisugrás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Folkudvar, 16:20 Multiverzum – magazin, 16:55 Kárpát expressz, 17:20 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

január 18. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Táncakadémia: Visszatérés – ausztrál ifjúsági sorozat, 10:55 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:10 New Amsterdam – am. sorozat, 15:55 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna– Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 EMA Freš – eurovíziós dalválasztó, 21:30 Hírek, 22:00 Középiskolások – szerb film, 23:40 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 8:20 Alpesi magazin, 8:55 Zaa: Síugrás, vk, nők, 10:55 Sestriere: Óriás műlesiklás, vk , nők , 12 : 2 5 13:45 Rogla: Snowboard Wengen: Lesiklás, vk, férfiak, 13:45 Rogla: Snowboard, párhuzamos óriás műlesiklás, vk, 14:20 Sestriere: Óriás műlesiklás, vk, nők, 15:55 Titisee-Neustadt: Síugrás, vk, férfiak, 17:50 Ruhpolding: Biatlon, vk, staféta, férfiak, 19:10 Zenés műsor, 19:55 Nakiska: Szabadstílusú sí, vk, 21:20 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:05 Leo Matek és vendégei – koncert, 23:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:25 Bakugan, 9:55 Top shop, 10:55 Muppet Show – am. film, 11:35 Autogram, 12:20 XXI. század – a legendák velünk élnek, 12:55 Hölgy aranyban – angol–am. sorozat, 15:25 Az ember, aki ismerte a végtelent – am.–indiai–angol film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:10 Doc West – olasz film, 23:20 Annabelle – am. film, 1:35 Dakar-rali 2020 – sportműsor.

TV2 6:20 TV2 animáció, 10:25 Trendmánia – magazinműsor, 10:55 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 11:30 Poggyász, 12 : 0 0 14:40 Truman show Hungarikumokkal a világ körül, 12:35 Edzőtárs, 13:05 Csapdába csalva – német reality, 14:40 Truman show – am. film, 15:50 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 19:55 Én és a hercegem – am.–cseh film, 22:20 Tök alsó 2. – Európai turné – am. film, 0:10 A Versace-ház – kanadai film, 2:10 A törvény embere – am. sorozat.

Duna Tévé 6:55–10:25 Virradóra, 10:25-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Agatha Raisin – angol sorozat, 14:20 Doc Martin – angol sorozat, 15:15 Isten rabjai – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:40 Oviapu – am. film, 21:00 Kenó, 21:15 Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia film, 23:15 Kenó, 23:25 Fábry, 0:45 Hogy volt?, 1:45 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–11:05 Délelőtti műsor, 11:25 Szováthy Éva – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Klasszikusok délidőben, 14:20 Család – barát – magazinműsor, 15:55 Hagyaték, 16:25 Színe-java, 17:25 Most a Buday!, 17:55 Családi kör, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Legenda – válogatás, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

január 19. vasárnap

január 20. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Labdarúgás – ausztrál gyermek sorozat, 10:25 TV kirakat, 10:40 A Szlovén Fúvószenekar, Nataša Zupan és Gašper Salobir, 11:05 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szerelmes Prifarcik – koncert, 14:55 TV kirakat, 15:10 A bikaborjak – olasz–francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Repülőgépen, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A tó – szlovén sorozat, 20:50 Mišával – beszélgetős műsor, 21:40 Hírek, 22:05 A család – dok. film, 23:50 A nyugati kereszt alatt – Frane Miličinski Ježek, Jure Ivanušič, 0:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 6:50 Lelki villanás, 7:05 A kód, 7:55 Zaa: Síugró, vk, nők, 9:35 Szlovén néptáncok: Lanci falu és környéke, 10:10 Wengen: Műlesiklás, vk, férfiak, 11:40 Sestriere: Párhuzamos műlesiklás, vk, nők, 13:10 Wengen: Műlesiklás, vk, férfiak, 14:25 Ruhpolding: Biatlon, vk, férfiak, 15:10 Titisee-Neustadt: Síugrás, vk, férfiak, 17:05 Ruhpolding: Biatlon, vk, nők, 17:55 Dokumentumműsor, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Az otthon – angol dok. sorozat, 20:50 A szabad gitárok – am. dok. műsor, 21:50 Repülőgépen, 22:45 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:20 Star Wars – am. animációs sorozat, 9:45 Topshop, 10:45 Muppet Show – am. film, 11:25 A Muzsika TV bemutatja, 12:05 Az év hotelje, 12:50 Házon kívül – riportműsor, 13:25 Kalandorok kapuja – kínai–francia film, 15:55 A vihar magja – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Arthur király – A kard legendája – am.–ausztrál film, 21:40 Szupercella – am. film, 23:45 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 0:20 Portré, 1:10 Csillagközi invázió – am. film.

TV2 6:20 TV2 animáció, 9:55 Nagy vagy, Auchan kupa!, 10:30 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:00 Super Car, 11:35 Adri’s kitchen – magyar főzőműsor, 12:05 Az építkezők – magazin, 12:40 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:10 Az utazó – am.–francia film, 15:20 Ben Hur – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A sóher – francia film, 21:00 Rossz tanár – am. fim, 23:00 Egy becsületbeli ügy – am. film, 2:00 Anyám és más futóbolondok a családból – magyar film.

Duna Tévé 6:45–9:30 Virradóra, 9:55–11:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Fellini nyomában – svájci–francia dok. film, 14:30 Doktor Minorka Vidor nagy napja – magyar mesefilm, 16:00 Hatoslottó sorsolás, 16:05 Hogy volt!?, 17:05 Ízőrzők, 17:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:10 Mága Zoltán budapesti újévi koncertje, 22:10 Kenó, 22:20 Nyolc és fél – olasz film, 0:40 Hogy volt?!, 1:35 Rúzs és selyem.

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Legenda a vonaton – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Gra­ phi­dionok – portréfilm 11:25 Legenda a vonaton Konok Tamás festőművészről, 14:20 A nagyok – magyar dok. film, 14:45 Hangjegyesek – magyar dok. film, 15:45 Hagyaték, 16:20 Színe-java, 17:20 Most a Buday! – főzőműsor, 17:50 Divat&dizájn – magazinműsor, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Tervek nélkül semmik leszünk – magyar dok. film, 22:30 Hogy volt?!, 23:15 M5 Híradó, 23:50 Püspökkenyér, 0:25 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz, 1:00 Híradó.

6:40 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén film, 11:55 Kék bolygó: Tenger11:55 Kék bolygó: Tengerpartok partok – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Profilok, 14:30 Át-járások, 15:00 Rokonok – dok. műsor, 15:15 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Írások, 23:25 Zenés est, 0:05 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:10 Zenés műsor, 10:05 Gyerekműsor, 10:40 A lélek horizontja, 11:20 Jó reggelt!, 13:50 Jó napot!, 14:50 Az identitáscsempészek – dok. film, 15:40 Az emberek és a Föld, 17:50 Dokumentum film, 18:45 Mozaikműsor, 19:15 Zenés műsor, 20:00 Gyalog az amerikai kontinensen – útleírás, 20:50 Bauhaus – német sorozat, 21:40 Jó állampolgár – osztrák dok. film, 23:15 Anja, ganja – rövidfilm, 23:35 Száz pont – rövidfilm, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top Shop, 12:25 Fókusz – magazinműsor, 13:35 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:45 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:15 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 22:50 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:20 Híradó, 0:00 Kapcsolat – am. sorozat, 1:05 Autogram, 1:15 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:55–9:20 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A királynő szigetei – angol dok. film, 14:20 A hegyi doktor 16:00 Don Matteo – német sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Hazug, 22:15 Kenó, 22:25 Rejtélyek asszonya – am. film, 23:55 Hogy volt!?, 0:55 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Pusztai királykisasszony – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 16:00 Divat és dizájn, 16:30 Magyar krónika, 17:05 Öt kontinens, 17:35 Ízőrzők, 18:50 Itthon vagy!, 19:15 Nótacsokor, 20:00 Balázs Fecó 60. születésnapi koncertje, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Info január 22. szerda

január 21. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén film, 11:55 Kék bolygó: A mi kék bolygónk – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:45 Lelki villanás, 15:15 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:45 Nemzetközi látókör, 22:00 Visszhangok, 22:55 Tanúságtevők, 0:05 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10:25 Írások, 11:00 Jó reggelt!, 13:50 Jó napot!, 14:35 Alpok– Duna–Adria, 15:00 Gyalog az amerikai kontinenseken – útleírás, 16:05 EMA Freš – eurovíziós dalválasztó, 20:00 Mennoniták 17:50 Dokumentumműsor, 18:45 Az én szobám: Neli – reality, 19:15 Zenés műsor, 20:00 Mennoniták – Titokzatos közösség a világ végén – francia dok. műsor, 21:45 Négy nő – koprodukciós film, 23:40 Roma nemzetiségi műsor, 23:55 Az utolsó szó jogán, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top Shop, 12:25 Fókusz, 13:35 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:45 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:15 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 22:55 Házon kívül – riportműsor, 23:25 Híradó, 0:00 Beépített hiba – am. film, 3:10 Amerika legviccesebb videói – szórakoztató műsor.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 A városok titkai: Lisszabon – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 15:10 Hidak, 15:40 Rokonok – dok. műsor, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:50 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A sztárok nem Liverpoolban halnak meg – angol film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Ami szent és a világ, 23:45 Tudományos műsor, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:10 Zenés műsor, 10:55 Hidak: Kanapé, 11:30 A kód, 12:25 Jó reggelt!, 15:20 Jó napot!, 16:00 Ambiensek, 16:45 Repülőgépen, 17:50 Dokumentumműsor, 18:50 Gyerekműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 A szív ritmusára – zenés műsor, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 22:50 Szelfi retusálás nélkül – dok. film, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top shop, 12:25 Fókusz, 13:35 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:45 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az 23:30 Rejtjelek én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:15 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 22:55 Híradó, 23:30 Rejtjelek – am. sorozat, 2:45 Graceland – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Wal15:40 Amanda ker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 Az erdők megmentése, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem!, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Kihantolt bűnök – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 Velvet divatház – spanyol sorozat, 23:15 Magyarország, szeretlek!, 0:50 Hogy volt?!, 1:45 Rúzs és selyem.

Duna World 5:00–11:05 Délelőtti műsor, 11:20 A gyilkos én vagyok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család – barát – magazinműsor, 15:55 Család ’20, 16:20 Novum – ismeretterjesztő sorozat, 16:50 Térkép, 17:40 Ízőrzők, 18:50 Itthon vagy!, 19:10 Nótacsokor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények Plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality, 1:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:25 Balkán expressz, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Anna Karenina – olasz sorozat, 21:30 A galamb papné – magyar film, 23:15 Kenó, 23:25 Szabadság tér ’89 – magyar dok. műsor, 0:15 Kékfény, 1:10 Új idők új dalai, 1:40 Rúzs és selyem.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Amerikába jöttem, krimikomédiát hoztam – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 16:20 Mesterember 15:50 Magyar gazda, 16:20 Mesterember, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Kézilabda: Siófok KC – Győri Audi ETO KC, 19:30 Kézilabda: FTC Rail Cargo Hungária – Érd, 21:25 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

január 23. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 A városok titkai: Bejrút – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 11:55 A városok titkai: Bejrút Véleményem, 14:40 Szlovén villanások, 15:15 Hidak: Határtalan, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:50 Röviden: A figyelem ökonómiája, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Bauhaus – német sorozat, 0:20 Tudományos műsor, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Január 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Tudományos műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:10 Jó napot!, 14:00 Pokljuka: Biatlon, vk, férfiak, 16:30 Három szlovén nő a Himalája csúcsain – dok. film, 17:15 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 18:10 A tengerek női – koreai dok. műsor, 19:00 Mozaikműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 A Selyemúton Joanna Lumley-val: Grúzia és Azerbajdzsán – angol dok. műsor, 20:45 Cavalleria rusticana – opera a San Carlo Napoli színházból, 22:15 Ambiensek, 22:45 Sport, 0:20 Zenés műsor.

Vendégem: Ernest Ružič – in memoriam (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 17-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztroklub, 10:05 Top Shop, 12:25 Fókusz – magazinműsor, 13:35 Drága örökösök, 14:45 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:15 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:15 Barátok közt – magyar sorozat, 22:55 Híradó, 23:30 Kémvadászok: A szolgálat kötelez – angol film, 1:55 Graceland – Ügynökjátszma – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary, 22:00 Drágám, add az életet! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Hidak: benne a Szúnyogh Sándoremléknap (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 21-én, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 A világ összes illata – francia ismeretterjesztő sorozat, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 23:55 Falfúró 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Én, a séf – francia–spanyol film, 22:05 Géniusz – am.–angol film, 23:45 Kenó, 23:55 Falfúró – magyar film, 1:35 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:20 Torquato Tasso – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Szlovén villanások, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 16:00 Kék bolygó, 16:25 Noé barátai, 16:55 Szerelmes földrajz, 17:25 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Kanapé: ifjúsági műsor, benne az ESZKA divatmárka, a snapszer szabályai, a Hatvan City Hard Core zenei együttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 10.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 22-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egészségügyi rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 23-án, csütörtökön 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 15.45-kor és másnap 11.30-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. január 14-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Raktáros Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, kívánatos a magyar nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2020. február 2.) Hegedűtanár Lendvai Zeneiskola, Fő utca 70., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 8 hónap, a tanár vis�szatéréséig, rövidített munkaidő: heti 17 óra, jelentkezési határidő: 2020. január 16.) Sofőr, operátor Nafta Strojna, d.o.o., Malom utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. február 13.) Kőműves Gradbeni inženiring dom, Dominik Pintarič s.p., Dolinska ulica 6., Odranci (10 munkahely, meghatározott idő: 10 hónap, havi 950 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2020. január 24.) Személyi asszisztens mozgássérült személy mellé Tornisán Pravica so.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (5 munkahely, meghatározott idő a projekt végéig, jelentkezési határidő: 2020. január 22.) Raktáros, szállítási munkás Sünkel M, d.o.o., Hármasmalom 2M, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap hosszabbítási lehetőséggel, havi bér 1.124 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2020. január 18.) Szerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (6 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 17.) Szerelő – CNC-operátor segédje Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 17.)

•Lendva közelében berendezett kocsma eladó vagy bérbe adó. A felső szinten lehetőség van lakás kialakítására. Érdeklődni: 030673-340.

•Február, március vagy április hónaptól (de májustól mindenképp) három átlagos méretű üres helyiséget bérelnék vízzel, árammal, eddigi lakhelyem renoválás miatti kiürítése miatt. Lehetőleg Fel­sőlakosban vagy nem túl messzire onnan. Érdek-

lődni: janos­czimmermann@ gmail.com •Eladó LG K40 okostelefon. Érdeklődni: 041-554-392. •Radamosban eladó családi ház 8 ár területtel. Érdeklődni: 031-490-847.

•Eladó hullámpala (szalonit): 5 hullámosból kb. 25 darab, 6 hullámosból 30 darab. Érdeklődni: 041-557-608.

Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a szépkorú polgárok találkozójára, amelyre

•Idős, de üzemképes kisteherautót (platósat, kisbuszt és telepjárót) vásárolok korrekt fizetéssel, szállítással. Érdeklődni: 0036-30-65961-71.

szombaton, 2020 január 18-án kerül sor 15 órai kezdettel a felsőlakosi faluotthonban.

névnapsoroló Január 17-től 23-ig Péntek – Antal, Antónia Szombat – Piroska Vasárnap – Sára, Márió Hétfő – Fábián, Sebestyén Kedd – Ágnes Szerda – Vince Csütörtök – Zelma, Rajmund

Álláshirdetés A Juvis d.o.o. diplomás egészségügyi nővért keres határozatlan időre a referens, antikoaguláns és háziorvosi rendelőbe. Érdeklődni: 031-311-140.

A kellemes hangulatról a gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület népdalköre és a Kéknefelejcs citerásai gondoskodnak. De ne csak vigadjunk, nevessünk is! A jókedvért a két cserfes szájú asszony, Naca és Mári, vagyis Sečko Zsuzsanna és Cár Anna felel. Töltsenek velünk egy szép délutánt! A szervezők

MEGHÍVÓ A Lendvai Plébánia 2020. január 18-án, szombaton 16 órakor szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a lendvai Alexandriai Szent Katalin plébániatemplomba énekes szentségimádásra, amelyen egy budapesti és egy ljubljanai kórus szerepel. Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete is mindkét kórusban énekel. A kórusok a családok és gyermekek 17 órai szentmiséjén is énekelnek. Dolamič Martin–Konrad plébános

Raktáros Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 17.) Bútorösszeszerelő terepen Jaski, Jasmin Horvat s.p., Poljska ulica 8/a., Lendva (10 munkahely, határozatlan idő, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2020. január 23.) Felszolgáló Market Petesháza, Lendvai út 7., Petesháza (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 22.) Felszolgáló Eta Bár és Szálláshely, Szekeres Ingrid, Dobronak 15. (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 23.) Építési munkás Tesarstvo Ščernjavič, d.o.o., Kovaška ulica 12., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 6.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Dr. Steven Gundry: A növényparadoxon (Alexandra, 2019, 400 oldal) Dr. Steven Gundry elismert kardiológus és szívsebész ebben a könyvében a lektinről ír, ami egy változata az elterjedt, igen mérgező, növényi alapú fehérjéknek. A lektinek olyan gabonafélékben találhatók meg, mint a búza, valamint a „gluténmentes” ételekben is (gyümölcsök, zöldségek, diófélék, babfélék és a hagyományos tejtermékek). A lektineket a természet arra tervezte, hogy megvédje a növényeket a ragadozóktól, ezért az emésztés során a testünkben gyulladásos reakciókat válthatnak ki. Dr. Gundry egyszerű tanácsokat kínál mindezekre.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Info gyertyafény Január 17-e és 23-a között 1 VS 1 SNAPSZER KÁRTYAVERSENY 2020. január 18-án, szombaton 18 órakor (HOSSZÚFALUI FALUOTTHON)

1. DÍJ: SERLEG + PÉNZJUTALOM 2. DÍJ: SERLEG + PÉNZJUTALOM 3. DÍJ: SERLEG + PÉNZJUTALOM Egyenes kieséses rendszer (2 megnyert játék). Benevezni a verseny napján lehet 16:30 és 17:45 között. Információk: 031 399 584 (Matej) 040 986 993 (Martin)

Lendvai Plébánia Szombaton, január 18-án egész napos szentségimádás. 8.00 órakor kétnyelvű szentmise és a Legszentebb Oltáriszentség kitétele. 16.00 és 17.00 óra között dicsőítés, majd azt követően 17.00 órakor szentmise. Vasárnap, január 19-én évközi második vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor. Szerdán, január 22-én 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában.

(Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Tiszta lelked fönt a magas égben A síron túl is felettünk őrködik. Januárban múlt el tíz szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága édesanyám és nagyanyánk,

Horváth Gizella (1939–2010)

Köszönet mindazoknak, akik őrzik emlékét. Szerettei

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, január 18-án 16.00 órakor szentmise Radamosban, 17.00 órakor Göntérházán és 18.00 órakor Dobronakon. Vasárnap, január 19-én 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dobro­ na­kon.

Evangélikus Egyház • Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban •

MEGEMLÉKEZÉS

Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

MEGEMLÉKEZÉS Akit szeretsz, az sosem hal meg, Csak valahol messze van tőlünk. Csak a szívünk és a lelkünk tudja, Mennyire fáj, hogy többé nem vagy velünk. Január 1-jén múlt el két szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága férjem, apám, apósom és nagyapám,

Gasparics István (1949–2018)

Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára. A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

15


Info

SUDOKU

Humor

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Apránként a pénzügyei is helyreállnak. Belső szükséglete, hogy változtasson az értékrendjén.

– Anyu, tud a szobalányunk repülni? – Dehogy. Honnan veszed? – Mert tegnap, mikor elmentél itthonról, apu azt mondta neki, hogy ő egy angyal. – Igen? Na, akkor mégis fog repülni!

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Némi nehézség adódhat a közeli kapcsolataiban, főleg, ha a partnere nem veszi észre a beállt változást. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Alkalma nyílik rá, hogy szembesüljön énje rejtett oldalával. Az önismeretet fejlesztő technikák most remekül működnek.

Móricka kérdezi az anyukáját: – Mami, miért van az apunak olyan kevés haj a fején? – Tudod, kicsim, azért, mert sokat gondolkodik. – És neked miért olyan hosszú és dús a hajad? Két rendőr kerékpárversenyt néz. – Nem egy olcsó mulatság! – szólal meg az egyik. – Hát nem! – mondja a másik a bringákat vizsgálva –, ha jól számoltam, 42 darab világítás nélküli kerékpárt láttam eddig! A feleség rántottát süt reggelire a férjének. A férj hirtelen beront a konyhába: – Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több olajat tegyél alá! Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre! Túl sokat! Fordítsd meg! Fordítsd meg azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj, mi lesz most?! Több olajat! Odaég! Óvatosan... Vigyázz! Azt mondtam, óvatosan! Soha nem hallgatsz rám, ha főzöl! Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy? Elment az eszed? Ne felejtsd el megsózni! Mindig elfelejted megsózni! Sózd! Sózd meg! Sózd már! Az asszony értetlenül bámul rá: – Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem vagyok képes megsütni egy rántottát? A férj nyugodtan válaszol: – Csak meg akartam mutatni, milyen érzés, amikor vezetek.

16

Rák Jún. 22. - júl. 22. Egyes régi barátai kikophatnak az életéből. Változtatni fog az életmódján és jobban megválogatja, kit fogad be az életébe. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Most hatékonyan végre tudja hajtani azokat a változásokat, amelyeket eddig csak dédelgetett. Megérdemelt elismerésben részesülhet. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha külföldi utazást tervez, azt nyugodtan megteheti. Ha tanulmányait szeretné folytatni, abban is sikerre számíthat.

kulcslyuk

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Pénzügyeiben változások állhatnak be. Mostantól közös kasszán lesz valakivel, például egy szerelem és összeköltözés által.

Györek László pártosfalvi borosgazda A legjobb dolgok az életemben: • A gyerekeim és az unokáim. Ahol házat építenék: • Pártosfalván. Gyermekkori álmom: • Muzsikus akartam lenni. A hobbim: • Szőlészet és borászat. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Bogrács. A film, amit többször is megnéztem: • Winnetou. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Elutaznék Afrikába. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Fognak-e élni emberek a Marson. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Hajóval körbeutazni a világot A leghasznosabb tárgyam: • A zongorám. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Egy jogi ügyben zavar támadhat a héten. Ha lehet, ebbe ne menjen bele, vagy most ne akarja dűlőre vinni a dolgot. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Szeretne módosítani az életvitelén. Most többet sportol vagy másképpen étkezik. Egy kivizsgálás is jót tenne. Bak Dec. 23. – jan. 20. A kapcsolatát szeretné megjavítani, és küzd érte, hogy megmaradjon. Szórakoztató programokon vehet részt a gyermekeivel. • Az élettársamét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • A muzsikától. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Megtanulni több idegen nyelvet. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A goricskói táj.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Az életét új alapokra helyezi. Az is előfordulhat, hogy befektetés céljából vásárol vagy elad egy ingatlant. Halak Febr. 20. – márc. 20. A héten több rövidebb utazást tehet a munkája miatt. Ennek révén rengeteg új információhoz juthat.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Horizont

Hippolyt, aki nem Hippodrom… A Hippolyt, a lakáj múlt pénteki bemutatója teltház előtt zajlott Lendván a Turay Ida Színház előadásában, és a klasszikus darab itt is megnevettette a közönséget. Hippolyt nem Hippodrom, s nem is az, akinek felfogadták – derül ki a darab elején, amikor a nagyravágyó, a modernség és a polgári élet magasabb fokozatát megcélzó feleség rászedi a férjét, Schneider Mátyást arra, hogy a nagyvilági életet engedje be a Schneidervillába, amire később a háziúr szerint „már rá sem ismer az ember”. A grófoknál szolgáló új lakáj tehát a feleség hajlékonyságát kihasználva saját akarata és ízlése szerint formálja az életüket, még eladó lányuk, Terka házasságát illetően is, hiszen a mérnök udvarló mellett hamarosan egy új kérő, a magát „Közép-Európa legszebb felsőtestének” nevező táncos és komikus, Makáts is bemutatkozik. Makátsról a háziúrnak sohasem volt jó véleménye, s ezen később sem kíván változtatni, ahogy az életmódján sem, vagy csak nagyon csekély módon… S „ahogy egy jó vígjátékhoz illik”, a dolgok végül is elrendeződnek, s a néző kénytelen-kelletlen be kell, hogy vallja, az oly sokszor és oly sok változatban hallott „holnaptól a hagymát is hagymával eszem” és más poénpufogtatás és aranyköpés elől kitérni lehetetlen, hangozzék el a filmben Csortos Gyuláék, vagy a darabban Mikó Istvánék, azaz a Turay Ida Színház művészeinek szájából: a szöveg „viszi az előadást”. Legfeljebb a színházi kellékek változnak, valamint némiképp a dalbetétek, továbbá a mondanivalót semmiben sem módosító, az egy-egy jellemhez csak minimális részben hozzáadó „jassz-koreográfiák”. A színészi produkciók

In Memoriam

Ružič Ernest (1941–2020)

Az új lakáj tekintélyt parancsoló megjelenésével minden megváltozik: kivéve a szokásaikhoz ragaszkodó háziurat és a szolgákat. pozitívumát a Jászai- és Kossuth-díjas színészek (Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó, Benkő Péter) jelentik, a többiek különösebb

figyelmet sajnos nem érdemelnek, ahogy a zenés betétek sem, kissé satnya megszólalásukkal. -ce

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET ESSZÉPÁLYÁZATOT HIRDET A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint. Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos – 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15, 17:00 óráig A díjazás mértéke: I. helyezés: 110.000 HUF II. helyezés: 90.000 HUF III. helyezés: 70.000 HUF. A pályázat teljes szövege és az Útmutató a szerzőknek elérhető a Népújság honlapján (www. nepujsag.net / Felhívások).

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

Megdöbbenve ért bennünket a szomorú hír, hogy életének 79. évében elhunyt Ružič Ernest újságíró, író és költő, a Szlovén RTV muravidéki, majd rábavidéki és magyarországi tudósítója, számos nemzetiségi műsor szerkesztője, a szlovén– magyar kapcsolatok szószólója. Ružič Ernest 1941-ben a goricskói Peskovcin született, innen indult „a nagyvilágba” tanulmányait végezni, majd újságírói pályájának állomásaira. A szülőfaluja iránti szeretete soha nem halványult. Erről így vallott: „Peskovciról indultam utamra, és ide tértem mindig vissza… Így volt ez fiatalkoromban, és így van ez most is, érett férfikoromban.” Már a Pedagógiai Akadémia hallgatójaként a Maribori Rádió munkatársa lett, és az újságírás mellett kötelezte el magát. A Muravidék hívó szavára hallgatva 1965-ben visszatért Muraszombatba, és a Szlovén Rádió, majd a Szlovén Televízió muravidéki tudósítójává vált. Már néhány év múlva riportokat készített a Rábavidékről, később pedig ő lett a Szlovén RTV első állandó magyarországi és rábavidéki tudósítója. 1983 és 1987 között felvállalta a szlovéniai magyarok tévéműsora, a Hidak szerkesztői teendőit. A műsort számos muravidéki magyar újságíróval karöltve készítette, külön figyelmet szentelve a nemzetiségi lét legérzékenyebb területeinek. Azonban nem ez volt Ružič Ernest egyetlen magyarság iránti kötődése. Már 1980-ban Szúnyogh Sándorral kiadta a Naj–Leg című verseskötetet. A két szerző a verseit saját anyanyelvén és fordításban, a másik nemzet nyelvén adta ki közös kötetben azzal a nem rejtett szándékkal, hogy verseiket közkinccsé tegyék a másik nemzet számára is. E téren mindenképpen úttörőknek nevezhetjük őket. 1989-ben pedig az Összhang/Sozvočje című kétnyelvű antológiában is megjelentek a versei. Ružič Ernest a magyar nyelv elsajátítása céljából többször is résztvevője volt a Debreceni Nyári Egyetemnek, ahol a magyar irodalomhoz és kultúrához is közelebb került. A Hortobágy, a délibáb, a puszta emberének lelke pedig örökre rabul ejtette. Számos irodalmi alkotását, tehát versét, regényét és kisprózáját a magyar földrajzi tájegységek valamelyike ihlette. Arra, hogy honnan ez a szoros kötődés, még ő sem tudta az egyértelmű választ. Erről ugyanis így vallott: „Igen nehéz megfogalmazni, hogy egy költő vagy író esetében mi az, ami ilyen mértékben összekapcsolja őt egy földrajzi tájegységgel, ahogy ez az én esetemben történt…” A Szlovénia és Magyarország közötti gyümölcsöző kapcsolatok és együttműködés megteremtéséért Ružič Ernestet 2011-ben kitüntették a Szlovén Köztársaság érdemrendjével. Egy évvel ezelőtt Ružič Ernest részt vett a muravidéki magyar elektronikus média jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen. Megtisztelve érezte magát, hogy még sokan emlékeznek rá, sokan örültek a találkozásnak vele, szakmai körökben és a közélet szereplői egyaránt. Ugyanis az emberek közötti őszinte viszonyokat, a kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatok fontosságát felbecsülhetetlen kincsnek tekintette. Amíg ezekre mi is odafigyelünk, emlékünkben élni fog.

Zver Ilona

17


Horizont Ma már kevesek kedvtelése a kötögetés

Domonkosfán még csattog a Ha tél, akkor meleg öltözet: sál, sapka, a kabát alá pulóver! Na de milyen? Régen ez nem is volt kérdés, persze, hogy kötött! Mindenkinek volt vastag gyapjúpulóvere, kötött kardigánja, sál és sapka szép összeillő együttesben. Ami pedig a legszebb az egészben, az az, hogy ezeket a holmikat az édesanyák, nagymamák maguk készítették el a családtagok számára. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Muravidéken manapság már nagyon kevesen kötögetnek. Domonkosfán Sebők Irén és lánya, Nemet Silvija e kevesek közé

Irénke maga elé veszi a félkész fehér pulóvert, és már folytatja is az utolsó szemnél. – Hány évesen fogott először kötőtűt a kezébe? – kérdezem az idős asszonyt. – Még iskolába sem jártam, alig hétéves

Irénke varr és horgol is. A helyi hímzőszakkörben is lelkes tag, szereti más tájak mintáit is megismerni. tartozik, akik még ma is hódolnak e szép időtöltésnek. – Régen, amit lehetett, azt az ember otthon előállította, így volt a ruházattal is – mondja Irén, majd a szekrényből előveszi a szépen megőrzött kötött holmikat. Sorakoznak a pulóverek minden színben, egyik kézzel, a másik géppel kötött. Látható a különbség, a gépi sűrűbb szövésű, a kézi díszesebb és puhább.

18

voltam, amikor elkezdtem kötni – néz fel mosolyogva. – A szomszédasszonyunk átjárt hozzánk, ő szokott kötni, én pedig figyeltem. Egyszer megkérdezte tőlem, hogy szeretném-e én is megtanulni, mire én azonnal igent mondtam. Bicikliküllőből készítettek nekem kötőtűt, és onnantól fogva szorgalmasan tanultam, hamar bele is jöttem. Eleinte sálat, később zoknikat,

aztán már kesztyűt is kötöttem. Tizenegy éves voltam, amikor az első pulóveremet készítettem. Sosem felejtem el. Árnyék volt a tüdőmön, és befektettek a kórházba. Mivel hosszabb ideig bent voltam, anyám hozott be pamutot, hogy elüssem valamivel az időt. A mellettem lévő ágyon egy idős asszony feküdt, aki szintén tudott kötni, és megmutatta, mennyi szemet kell felszedni egy pulóverhez. Az elkészült pulóver gyönyörű volt. A tejeskávénál egy kicsit világosabb színe volt és kaktuszzöld csíkokat mintáztam bele – emlékszik vissza Irén. Az asszony elmagyarázza, hogy amíg kisgyerek volt, csak az egyszerű sima és fordított mintát ismerte, majd ahogy cseperedett, úgy kezdett el bonyolultabb mintákat is tanulni, kombinálva a különböző színekkel. – A fonalat honnan szerezték be? – kérdezem. – Akkoriban a nagypapám tartott birkákat. A gyapjút elvitte Csáktornyára és pamutra cserélte. De az üzletben is lehetett fonalat vásárolni. – Vagyis eredeti, minőségi gyapjúholmik készültek idehaza? – Persze, ezek a legjobb minőségű fonalak voltak. Amiket ma lehet kapni, azok silányabbak és drágák is. Aztán a fonalat is magunk festettük meg. Vásároltunk ruhafestéket és idehaza színeztük a pamutot. Vigyázni kellett vele, nem szabadott nagyon felforrósítani a festéket, mert akkor összeugrott és odalett a fonal.

Irénke miután kijárta az elemit, eljárt a szomszédos faluba, Gerőházára egy idős varrónőhöz, aki megtanította varrni, azsúrozni, gallérokat horgolni. Felnőttként is folytatta a kötést, varrást, horgolást, és már a saját családját, férjét és gyerekeit is felöltöztette csinos kötött ruhákba. A fonalat a Murában vásárolta, mivel ott kezdett el dolgozni. – Volt egy időszak, amikor géppel többet kötöttem, mert azzal gyorsabban ment, nadrágokat, szoknyákat főleg a

iskolában hetente csináltam magamnak egy új tolltartót – mondja mosolyogva –, azok voltak a legelső műveim. Amikor középiskolába jártam, akkor az ösztöndíjamból mindig félreraktam annyit, hogy néhány gombolyag fonalra fussa és télen egy-két pulóvert meg tudjak kötni – meséli, majd az édesanyjára néz: – Anyámmal magazinokat vásároltunk, abból tanultunk új mintákat, új ötleteket. Eleinte csak Ausztriából tudtuk beszerezni, később

Sebők Irén és lánya, Nemet Silvija, akik szabadidejükben, főleg télen szívesen kötnek. gyerekeknek. Akkoriban az emberek jobban is hordták ezeket a holmikat, nem a divat miatt, hanem mert természetes volt, hogy télen kötöttben jártunk. Aztán újra visszatértem a kézi kötésre, amit sokkal jobban szeretek csinálni – vallja, miközben újabb sor készül el a kezében lévő pulóveren. Irén a lányával is megszerettette a kötögetést. Nemet Silvijának már szintén kislánykora óta ez a hobbija. – A mai napig minden évben legalább egy pulóvert megkötök. Most is van egy, amit még be kell fejeznem – mondja Silvija. – Én is jól emlékszem arra, amikor először vettem kezembe a kötőtűt. Onnantól fogva le sem tettem. Az elemi

viszont már nálunk is lehetett kapni. Irénke helyesel, majd hozzáfűzi, hogy mindig alaposan átlapozta a magazinokat, és azt vette meg, amiben a legszebb mintákat, a legjobb rajzokat közölték. – Amikor megszülettek a gyerekeim, anyám példáján én is mindent meg tudtam kötni nekik. Óvodába, általános iskolába mindig szép, kötött holmikban járattam őket. Pamutkabát zipzárral, kötött szoknyácska, harisnya, nadrág. Ezek a holmik olyan tartósak voltak, hogy még tovább is tudtam adni, amikor az enyémek kinőtték – magyarázza Silvija. – Ráadásul örök divat, mindezekkel ellentétben a kötés viszont lassacskán

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Horizont

kötőtű mégis csak kezd kiveszni. Ön mit gondol erről? – Sajnos ez így van. Az én gyerekkoromban a korombeliek közül is már csak kevesen tanultak meg kötni – mondja Silvija. – A világ nagyot változott, a mi gyerekeinket pedig már egyáltalán nem érdekli az ilyesmi. A mai fiatalság számára ezek az elfoglaltságok unalmasak. Teljesen más mozgatja őket. – Amikor még aktívabban művelték ezt a csodás hobbit, akkor másoknak is szoktak készíteni ruhákat, mondjuk rendelésre? – Nem, ez nagyon időigényes munka, csak a családnak, a rokonságnak. Igazából ez is olyan, hogy sokkal többet ér, mint amennyit az emberek hajlandók kifizetni érte. Az üzletekben 15–20 euróért már szép pulóvert lehet venni, míg a fonal önmagában 20 euróba belekerül. Így nem is csoda, hogy már szinte senki nem kötöget, már tényleg csak hobbi maradt az olyanoknak, mint mi, akik valóban szeretik ezt csinálni. – Mi a szépsége ennek a hobbinak? Önök miért szeretik? – fordulok anya és lánya felé. – A kötés, a hor­golás, a varrás, hímzés kikapcsolódás számomra – kezdi Irén. – Olyan dolog, ami a testet, lelket megnyugtatja. Én ezt világéletemben csináltam, hozzátartozik az életemhez. Ha elfáradok a mindennapi munkában, a ház körül, a gazdasággal, az állatokkal, a háztartással, akkor leülök, kezembe veszem a kötőtűt, bökök néhányat és mindjárt jobban érzem magam. Közben hallgatom a rádiót és így pihenek – mondja, majd Silvija is hasonlóképp vall: – Számomra is kikapcsolódás, megnyugvás, egyfajta levezetés a nap végén ilyenkor télen. Bárcsak több időm jutna rá!

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a 2020as éves terve alapján

NYILVÁNOS FELHÍVÁST hirdet.

A felhívás célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos, 2020-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatása. A pályázók köre: szlovéniai székhelyű, nemzetiségi kulturális programokat kivitelező egyesületek és egyéb civilszervezetek. A jelen felhívásra nem pályázhatnak a községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösségek, a helyi közösségek és az intézmények. A rendelkezésre álló keretösszeg: 12.194,00 EUR A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (részben elő- és részben utófinanszírozás). A program megvalósítási határideje és a felhívás keretében elnyert pénzösszeg felhasználási ideje: 2020. január 1. – 2020. december 31. Benyújtási határidő: 2020. február 20., 12.00 óra A pályázatoknak a megadott időpontig be kell érkezniük az MNMI székházába (a 2020. február 20-án postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni). A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 32. 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni. A pályázat feltételei: – az elnyert támogatás maximum 40 százaléka fordítható reprezentációra, – a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani, – a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani, – az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni, – a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani (az adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni), – a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető, – a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselője cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének, – a pályázó csak egy kulturális programra pályázhat. Egyéb információk: • bővebb információt a banffy@mnmi-zkmn.si imélcímen, illetve az MNMI Szakszolgálatánál lehet igényelni (025776666), • a felhívás űrlapja a www.mnmi-zkmn.si oldalról tölthető le, • a határidőn túl beérkezett pályázatok, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

Šooš Mihael, az MNMI igazgatója

Kertésznaptár

Télen is öntözni kell! Talán meglepően hangzik, de a tűlevelű örökzöldeket gyakran veszélyezteti a téli kiszáradás. Mivel az örökzöldek télen is aktívak, a vízben oldott tápanyagot felszívják a talajból, tovább folyik a fotoszintézis, a légzés és a párologtatás is. Mindezek miatt hideg időben hosszú, erős napsütés közepette a lomb a túlzott párologtatás hatására vizet veszít, amit a hideg, gyakran fagyott talajban nyugalomban lévő gyökérzet nem tud pótolni. Ezért száraz időben, fagymentes időszakban alaposan öntözzük be őket. Fagy esetén a talaj mélyebb rétegei is átfagynak, ekkor a növények már nem képesek vízfelvételre. Éppen ezért előnyös, ha hos�szabb száraz periódus esetén az örökzöldeket télen is megöntözzük, mégpedig nagy mennyiséAz örökzöldeknek télen is szük- gű vízzel és fagységük van vízre és tápanyagokra. mentes napokon. Fontos, hogy a dél körüli órákat válasszuk, mert ekkor már kicsi az esélye az azonnali visszafagyásnak és még az esti lehűléstől sem kell tartanunk, van idejük a növényeknek felvenni a víz egy részét. Ilyenkor nagyon meghálálják azt is, ha tiszta vízzel lemossuk a felületükről a kormot, a füstöt és a port. Természetesen a téli károk megelőzésére a mi éghajlatunkra alkalmas, hazai termesztésű örökzöldeket ültessünk, lehetőleg ne ültessük őket fehér fal mellé, amely télen visszaveri, így felerősíti a napsugárzást. Kerüljük a fagyzugos helyeket is. Ha lehet, a tűlevelű örökzöldeket inkább tavasszal ültessük. A frissen ültetett növények déli és nyugati oldalát kettős rétegű rachel-hálóval árnyékoljuk a tél folyamán. Az árnyékolóháló a szél párolgásfokozó hatását is mérsékli. Július végétől már ne műtrágyázzunk. Fenyőágakkal védjük és árnyékoljuk az örökzöld évelőket és a némileg fagyérzékeny cserjéket. Az edényes örökzöldek edényét több rétegben csomagoljuk be hullámpapírral vagy buborékfóliával, hogy mérsékeljük a kis mennyiségű közeg nagy napi hőingását, ami megszaggatja a gyökereket. Ez vízfelvételi gondokat okoz, ami miatt tavasszal szintén barnul a növény. Az edényes növények őszi-téli öntözésére fokozottabban figyeljünk oda, különösen akkor, ha fedett teraszon vagy erkélyen vannak, ahol nem jutnak természetes csapadékhoz. A mediterrán eredetű örökzöld növények kényesebbek, több odafigyelést igényelnek. Az elültetésük utáni két-három év a legkritikusabb, később nagy részben akklimatizálódnak, de a rendkívüli hideg vagy száraz téltől károsodhatnak. A tűlevelű és örökzöld lomblevelű fák gyökérzete főleg a talaj felső 60 centiméterében él, míg a cserjéké a felső 40 centimétert használja a legintenzívebben. A közhiedelemmel ellentétben tehát a növény télen sok esetben nem kifagy, hanem kiszárad. A csapadékszegény időjárás, ami az idei évre is jellemző, tehát veszélyeket rejt. tt

19


Horizont Disznóvágás Hosszúfaluban

Hagyományos és mai módszerekkel A hagyományos disznóvágást a Muravidéken már több alkalommal bemutatták, de eddig többnyire csak Goricskón. Pártosfalván például most is évente felelevenítik a szokásokat, közösen a határmenti magyar szomszédokkal. Ezúttal azonban a Lendva-vidéken is hagyományos disznóvágásra szólt a meghívó.

Miután megkóstolták a bürkét, a mészáros, Bíró József lefejtette a szalonnát.

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A hosszúfaluiak gondolt ak egyet, és nagy összefogással – a helyi közösség, az önkéntes tűzoltók, az Olimpija fociklub tagjai, illetve a Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület – szombaton megtartották az első közös, falusi disznóvágást a helyi kultúrház udvarán. Az eseményre szép számban összejöttek a helyiek. Szerencsére van a faluban mészáros is, aki kitűnően vezette a munkát. A régi hagyományokat felidézve először szalmában pörzsölték meg a levágott állatot, majd miután megkóstolták a bürkéjét, a mészáros, Bíró Károly már a mai, helyi gyakorlat

szerint szedte részeire a húst. Segítőkből is akadt bőven, akik tudták is a dolgukat. Az asszonyok főleg a konyhában sürgölődtek, a férfiak az asztalok körül a hússal és a szalonnával dolgoztak. A tízóraira elkészült a pirított máj és kisült a töpörtyű is. Aztán sorban készültek el a legfinomabb „disznóságok”: a véres hurka, a mája shurka, a pecsenye, a húsos répa, a pörkölt, mindaz, ami ezen a vidéken szokás. A jó hangulat pedig velejárója volt a rendezvénynek. Folyamatosan érkeztek a látogatók, egész családok az „ünnepre” – egykor annak tartották a disznóvágást. A disznótoros vacsoránál pedig már a nap sikerére koccinthattak az esemény szervezői, a résztvevők, a segítők és a látogatók. Talán kedvet kaptak ahhoz is, hogy hagyományossá tegyék a rendezvényt.

Jani Gyalogtúra 18. alkalommal

Az asszonyok már viszik az ebédnek való húst, ízletes pörkölt is készül a konyhában.

Tizennyolcadszor keltek útra a Jani Gyalogtúra résztvevői, idén Dobronakról Bra­ ton­cira.

A disznóvágás ünnep, és ha az ember ünnepel, akkor koccintani is szokás!

20

„Nagykorú lett” a Jani Gyalogtúra, mely már 18. éve rajtol felváltva Dobronakról Bratoncira és fordítva. Vasárnap a túrán mintegy száz bakancsos vett részt közelről és távolról, és tette meg a kellemes, napos téli időben Dobronakról a 12 kilométeres távot Bratonci felé. A kígyózó sor élén idén

is hagyományosan Špilak Jani, a túra névadója járt. A bratonci születésű Jani örömét fejezte ki, hogy sikerült a megmozdulást ilyen sokáig életben tartani, s reméli, hogy a hagyomány sokáig nem szakad meg. A túra résztvevői útközben egy kis pihenőre és éltetőre Renkócon és Hraščicén álltak meg, majd

négy óra gyaloglás után megérkeztek Bratoncira a faluotthonhoz A zömében visszatérő túrázókat egytálétellel és a tájjellegű túrós krápcával várták. Az idei túrát a két település turisztikai egyesülete és a Dobronaki Területrendezési és Turisztikai Intézet szervezte. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Sport

Kettős lendvai győzelem Szombaton Ilirska Bist­ ricán rendezték meg a Szlovén Teremíjász Kupasorozat negyedik fordulóját. A verseny 239 íjászt vonzott 34 klubból, a lendvai íjászegyesületből nyolc íjász szerepelt. Kettős lendvai győzelem született a felnőtt va-

dászreflex versenyszámban, amelyben Cseh Gyula 534 körrel magabiztos győzelmet aratott Horvat Kristijan előtt, aki 510 körrel lett második. Hosszú íjjal Hozjan Jože az ötödik helyet szerezte meg. A hosszú íj veterán kategóriában Štampar Zvonko 494

körrel állhatott a dobogó legfelső fokára, csapattársa, Flisar Tomaž harmadik lett. Vadászreflexszel Leben Janko harmadik, csigás íjjal Štuhec Bojan hetedik lett. Az utánpótlás korosztályban Horvat Niko állt rajthoz a serdülő olimpiai íj kategóriában, amelyben az

ötödik helyet szerezte meg 500 meglőtt körrel. Az utánpótlás másnap Csáktornyán szerepelt, ahol a fiúk között Komaricki Nik (vadászreflex), valamint a fiatalabb fiúk között Vuk Vasilij (vadászreflex) és

Kuzma Tian (csigás íj) aratott győzelmet, míg olimpiai íjjal Odar Bratkovič Aljaž harmadik lett. A veterán kategóriában Štuhec Bojan második, Branko Kuzma harmadik lett csigás íjjal. hs

Somogyi 3. lett a rušei tornán Somogyi Péter, a dob­ ro­naki Jezero sportlövője szombaton Rušéban a nemzetközi Grand Prix légpuskaversenyen Magyarország színeiben meg­szerezte a harmadik helyet. A selejte-

zőből hetedik helyezettként jutott a döntőbe, majd végül 228,7 körrel a dobogó legalsó fokán végzett. A versenyt a horvát Gorša Petar nyerte 250,6 körrel. hs

Baša 24. lett

Az Ilirska Bistrica-i teremíjászati tornán versenyző lendvai íjászok.

Táncház

A muraszombati Pom­ grad Sakkegyesület szervezésében Marácon bonyolították le a hétvégi sakktornát. A 42 sakkozó között két lendvai is jelen volt. Míg Baša Vili a kilenckörös svájci rendszerű megmé-

rettetést a 24. helyen zárta, Gerič Stanko a 30. helyen végzett. A tornát Skuhala Jernej (Pomgrad) nyerte a magyarországi Borhy Marcell és Titan Matej (Pomgrad) előtt. F.h.m.

TÁNCANYAG: vasi, moldvai… TÁNCOT TANÍT: Balogh Ádám ZENEKAR: Bicskás zenekar (Felsőszeli - Szlovákia)

szombat, 2020. február 1. • Lendva, Bánffy Központ

17.00

Gyermektáncház. (óvodásoknak és általános iskolásoknak)

A rendezvény ideje alatt a Bánffy Kávézó nyitva tart.

18.00

Kézműves foglalkozás. (farsangi álarcok – Gerenčer Silvija)

19.00

Ifjúsági és felnőtt táncház. A belépés díjtalan. Csoóri Sándor Alap

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

muravidek.nte

Médiatámogatók:

21


Sport 22. KBV Judo Kupa

Škraban Lana arany-, Sep Sara bronzérmes A Szlovén Cselgáncsszövetség a versenyévet az U12-es és U14-es korosztály számára hagyományosan a KBV Judo Kupával kezdte meg Lendván. Szombaton hét országból 220 fiatal cselgáncsozó lépett tatamira. A házigazda színeiben Škraban Lana aranyérmet szerzett, míg Sep Sara bronzéremnek örülhetett. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az év első korosztályos nemzetközi cselgáncstornájára, amely a Szlovén

nye küzdelmes és színvonalas párbajokat vívott. A szervező színeiben négyen léptek a küzdőtérre szombaton. A 12 éveseknél egyedül Horvat Domen

Škraban Lana sérülése ellenére is aranyérmet szerzett a 14 éves korosztályban. Kupasorozat versenyének egyike, 35 klubból és hét országból – Magyarország, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Bosznia–Hercegovina, Szerbia, Románia, Csehország és Szlovénia – érkeztek versenyzők a Lendvai KBV Küzdősportok Klubja által szervezett megmérettetésre. A két korosztály 220 fős mező-

képviselte a KBV-t, aki az 50 kilogrammos súlycsoportban hetedik lett. A 14 éveseknél Škraban Lana (57 kg) a második párbaja végéig magabiztosan menetelt, majd sérülés miatt nem tudta folytatni a versenyt. A kihagyott harmadik összecsapás ellenére azonban aranyéremnek örülhetett a fiatal tehet-

Sep Sara (fonott hajjal) a 14 éves korosztályban a gyengébb kezdés után összeszedte magát és a versenynap végén a harmadik helynek örülhetett.

22

ség, hiszen összegyűjtött pontszáma elegendő volt az első hely megszerzéséhez. Csapattársa, Sep Sara (54 kg) gyengébben kezdte küzdelmeit, két vereség után aztán magára talált és ipponnal megnyert második győzelmével a harmadik helyen zárta a versenyt. A fiatal cselgáncsozó a versenynap végén nem titkolta örömét: „A hazai pályán elért eredményemmel elégedett vagyok. Az első két küzdelmem a rosszul kivitelezett technika miatt nem az elvárásaim szerint alakult, az első párbajomban egy kicsit tartottam az ellenfelemtől is, de végül az edző utasításait követve összeszedtem magamat. Az utolsó két küzdelemben határozottan letámadtam az ellenfelet és bátrabban lendültem támadásba, így meglett a siker, aminek nagyon örülök.” A korosztályban Bogdan Štefan (34 kg) ötödik lett. Zver Ivan edző elégedett volt a két korosztály négy képviselőjének teljesítmé-

A Lendvai Judo Klub négy érmet szerzett

Recek Naj a számára új, 12 éves korosztályban megszerezte első aranyérmét. A KBV Judo Kupán jelen voltak a Lendvai Judo Klub korosztályos versenyzői is. A kilenc induló négy érmet szerzett. A 12 éves korosztályban Recek Naj (50 kg) a számára új korosztályban a döntő párbajt ipponnal nyerte meg: „Hazai közönség előtt különleges élmény volt megszerezni az aranyérmet. Nem gondoltam, hogy rögtön az új korosztályom első tornáján győzni tudok. Nehéz párbajokat vívtam azért is, mert nem ismertem az ellenfeleimet.” Klubtársa, Horvat Domen Tian küzdelmei elsikerültek, a versenyt a hetedik helyen zárta. Čeh Miha (29 kg) és Kardoš Lea Luna (52 kg) a dobogó legalsó fokára állhatott fel. A 14 éves korosztályban első helyen végzett Tkalec Vanessa (63 kg), míg Čeh Jure (55 kg) és Gabor Ria (44 kg) hetedik lett, valamint Čeleš Gal (48 kg) és Čeh Jakob (38 kg) a csoportkörben rekedt. nyével: „Színvonalas és minőségi nemzetközi mezőny gyűlt össze Lendván. A versenyzők új tapasztalatokat szerezhettek és vál-

tozatos küzdőtechnikákat figyelhettek el egymástól. Ennek pozitív hatása és fontos szerepe van a további fejlődésükben.”

Bálint Kálmán csapatban és egyéniben is győzött A Dobronaki Jezero Sportlövészeti Egyesület fiatal csapata a 3. Szlovén Északkeleti Légpuskaliga negyedik tornáján remekül teljesített Gančanin. A Bálint Kálmán, Vuk Nika és Ferencek Melani hármas a tízcsapatos mezőnyben az első helyet szerezte meg. Mögöttük a másodikon végzett a petesházi Coal, a negyediken a lendvai légpuskások. Az egyéni

próbán Bálint (Jezero) 11,2 körös előnnyel szinte végigsöpört az 53 fős mezőnyön, 412,6 körével magabiztos győzelmet aratott. Havasi Ferenc (Lendva) a negyedik, Koczor Péter Pál (Coal) a hatodik helyen végzett. A 10. helyet szerezte meg Gerenčer Boris (Coal), a harminc közé jutott Gavrič Saša (Jezero) a 20., Vuk (Jezero) a 22., Tkalec Maja (Jezero) a 25.

és Kolman Kaja (Jezero) a 28. helyezéssel. A 2. Szlovén Északkeleti Légpuskaliga negyedik tornáján Borsos Fanni, Podgoršek Laura és Car Franc csapatban hetedik lett. A Gornja Radgonán rendezett tornán Borsos 414,3 körrel megszerezte az idény negyedik egyéni győzelmét, míg Car a 22., Podgoršek a 26. helyen végzett. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .


Sport Megkezdte az alapozást a Nafta 1903

Minél magasabban végezni a tabellán Január 8-án a Nafta 1903 felnőttcsapata megkezdte az alapozást a március 7-én induló bajnokság tavaszi idényére. A lendvai stadionban hétfőn megtartott sajtótájékoztatón Dončić Dejan vezetőedző, Magdič Igor sajtószóvivő és Kocsárdi Gergely klubigazgató mutatta be a tavaszi idény célkitűzéseit és a játékoskeretet. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Dončić Dejan edző vezetésével a Nafta 22 játékossal kezdte meg a felkészülést a múlt héten. A vezetőedző a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy ambiciózus, szervezett

szülési időszakban. Ez idő alatt ötven edzésünk lesz, tíz felkészülési meccsünk és egy lendvai körzeti kupaelődöntőnk Tornisa ellen. A játékosállományból mindenki lehetőséget kap a bizonyításra” – majd hozzátette, a csapattal a bajnokságban természetesen

és 8-a között csapatépítő és erőnléti edzőtáborba utazik Zalaegerszegre. A csapatot új szerzeményként Molnár Dominik középpályás erősíti a Paksi FC-től, aki legutoljára kölcsönben játszott az Ajkai Labdarúgóklubnál és tagja a magyar U19-es váloga-

Dončić Dejan vezetőedző, Magdič Igor sajtószóvivő és Kocsárdi Gergely klubigazgató tájékoztatta a sajtót a Nafta felnőttcsapatának tavaszi alapozásáról és a célokról.

A Nafta 22 játékossal kezdte meg a felkészülést a bajnokság tavaszi idényére. klubhoz érkezett, amelynél az edzésfeltételek is adottak: „A felkészülést valamivel előbb kezdtük, hogy jobban megismerjem a játékoskeretet, amelynek színvonaláról már meggyőződtem. Ennek ellenére nagyon nehéz munka vár ránk a kilenchetes felké-

a minél jobb helyezésre törekszik. A Nafta az első barátságos megmérettetést már a hétvégén, szombaton az elsőligás Celje ellen játssza idegenben 13 órakor, míg a január 29-i dátumra még keresi az ellenfelet. A felkészülés alatt a csapat február 3-a

tottnak. A felnőttcsapat edzéseihez az ifjúsági korosztályból Cigut Bojan kapus, Šupljika Mateo, Pavšič Sašo és Fekete Dániel csatlakozott. A téli átigazolási időszakban viszont Tóth Zoltán, Szökrönyös Dániel, Bognár Dávid és Žalik Samo döntött úgy, hogy a több

Vereséggel indították az évet Az új esztendő második hétvégéjén versenybe szálltak a harmadik keleti liga tekézői is. A Lendvai Tekeklub férficsapata az idény második felét idegenben súlyos, 7:1-es (3179:3170 fa) vereséggel indította a

Slovenska Bistrica-i Impol ellen. A 10. fordulóban a lendvaiak csupán egy párbajgyőzelmet szereztek, Zadravec Uroš 595 fával győzött. Csapattársai, Šimon Janez, Radakovič Dušan, Potočnik Bojan, Tisovic Boris és Horvat

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . j a n u á r 16 .

Jože alulmaradtak párbajukban. A lendvai tekézők az összesítésben hét pontjukkal megtartották utolsóelőtti, 9. helyezésüket, a tabellát Slovenj Gradec vezeti 15 ponttal. F.h.m.

játékidő reményében máshol folytatja pályafutását. Oštrek Stjepan emellett a ZTE NB I-es csapatánál kapott bizonyítási lehetőséget,

a bajnokság végéig kölcsönjátékosként játszik a zalaegerszegi partnerklubnál, hangzott el a tájékoztatón. Kocsárdi Gergely klubigazgató elmondta még, hogy a klub nem zárta ki további érkezéseknek és távozásoknak a lehetőségét. A klubvezetőség a kitűzött céloknál visszafogottan fogalmazott: minél magasabban végezni a tabellán. Jelenleg a Nafta a bajnokságban 34 ponttal ötödik és kilenc ponttal van lemaradva a listavezető Kopertől. Merészebben fogalmaztak a kupaverseny céljairól, amelynél a döntőt tűzték ki célul. Ehhez viszont Radomljét meg kellene verni az elődöntőben. Az első bajnoki mérkőzést a Nafta március 7-én a ptuji Drava otthonában játssza.

A Bár Kvatro Gal 1 vezet A Lendvai Dartsliga 9. fordulójában a Kvatro Gal csapatai csaptak össze, s a megmérettetést fölényesen, 11:5-re az első csapat nyerte. A fordulóban a kapcai Matko Bár 12:4-re győzte le a petesházi Lero Bárt, amivel a tabellán fellépett a második helyre. A petesházi Bár Extra a forduló meglepetését szerezte, hiszen a lendvai

Retro Caffe fölé kerekedett 12:4-es végeredménnyel. Az idén kissé gyengébben szereplő Bár West nem jelentett akadályt a gyertyánosi Booom Bárnak sem, amely 13:3-ra győzött a pincei együttes ellen. A tabellát a Kvatro Gal 1 vezeti 21 ponttal, második a Matko Bár 20 és harmadik a Retro Caffe 17 ponttal. F.h.m.

23


Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit

a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra, amely 2020. január 19-én, vasárnap 18 órakor lesz Lendván, a Színház- és hangversenyteremben. A rendezvény keretében kiosztjuk a 2020. évi Zala György kulturális díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövet asszonya. A kultúrműsorban az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes szerepel a Zselictől Füzesig – Táncos barangolás a Kárpát-medencében c. produkcióval. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

„Szánd meg Isten a mag yart Kit vészek hányának , Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának . Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendőt!” Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet)

Profile for Népújság

Népújság, 2020. január 16.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 2. sz.

Népújság, 2020. január 16.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 2. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement