Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 1. szám Lendva 2020. január 9. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Közös lendület

A jó és baráti viszonyok megkönnyítik a mégoly bonyolult kérdések megoldását is. Az, hogy magunk mögött tudhatjuk a szomszédok támogatását, komoly erkölcsi erővel

bír. Lendva és a horvát Muraszerdahely példája jól tükrözi ezt: az utóbbi években különösen jellemzővé váltak a jó viszonyok, az együttműködésre törekvés, a baráti

és jószomszédi kapcsolatok, a kezdeményezések kölcsönös támogatása. A két térség nem csak a tréfás rendőrsapka-dobálás hagyományos újévi eseményén talál egymásra,

hiszen a horvátok támogatják Lendvát az Európa Kulturális Fővárosa címért indulásban, míg Muraszerdahely egyik kiemelt törekvésében, a városon áthaladó teherfor-

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár:

„Fontosnak tartjuk, hogy a muravidéki magyarság is a hitét megőrizve éljen” 2–3. oldal

galom okozta embertelen viszonyok megoldásában, az új Mura-híd építésének ügyében Lendva igyekszik segítséget nyújtani. Kapcsolódó cikkeink a 4. és a 16–17. oldalon.


Iránytű Jól hasznosultak a magyar egyházi támogatások

„A nemzetiségek erőforrá Bence Lajos

Ünnepek után, az új év kezdetén Szemétfeldolgozásban, „reciklálásban” az elsők között végzett Szlovénia egy év végi európai felmérés szerint. Ez igencsak derék, mondhatnánk, a szelektált hulladékgyűjtés és újrahasznosítás terén végzett erőfeszítéseink miatti dicséret. Egy másik felmérés – ugyancsak európai kiterjedésben – a szlovénok önképéről, a családi-rokoni és társadalmi kapcsolataikról szólt, és az ország ebből a szempontból is jelesre vizsgázott, a környező országokat rendre megelőzve. A vásárlóerő szempontjából is hasonlóan kedvező az összevetés a szomszédokkal. Szóval minden a legnagyobb rendben lenne? Egyelőre! – hangzik a lakonikus válasz, hisz ráadásul az államháztartás is rendben van, a pozitív tartományban leledzik. Az ünnepek kapcsán – a sportesemények kedvező alakulása miatt is – van ok az optimizmusra. S ahogy Pahor elnök újévi köszöntőjében elhangzott – igaz, egyetlen látványosabb adakozásra alapozva –, a nép szolidáris, s ha kell, összefogásban is csodára képes. De a pozitív gondolkodás és a „csak rosszabb ne legyen, mint az előző” felfogás mellett vannak az optimizmusra már kevésbé utaló jelek. A minimálbér alattiak és a 300 eurós nyugdíjból élők számának szaporodása az elkeserítő reménytelenséget is magán hordozza. De ezek azért ne keserítsenek el mindenkit, semmi sem olyan rossz, hogy rosszabb ne lehessen...

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hétfőn Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár látogatott a Muravidékre, ahol a helyi magyar vezetőség mellett találkozott a térségben tevékenykedő egyházak képviselőivel. A látogatás célja a 2016 végén érkezett magyar egyházi támogatás hasznosulásának áttekintése, illetve a további lehetséges projektek feltérképezése volt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Soltész Miklós államtitkárt az MMÖNK székházában a magyar kisebbség vezetősége, Horváth Ferenc elnök, illetve Bacsi Zsuzsanna alelnök fogadta, majd Dobronakon Štihec Simonnal, a dobronaki Szent Jakab plébánia plébánosával, illetve Szentlászlón Kócán Gézával, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház elnökével találkozott. Ezután Novak Leon evangélikus püspökkel és Prosič Bojan evangélikus egyházkerületi felügyelővel, valamint Andrejek Mitja lelkésszel és Bence Utrosa Gabriellá-

val, a Lendvai Evangélikus Egyházközösség felügyelőjével tárgyalt, majd a Lendvai Plébánia pasztorális tanácsának képviselőivel folytatott eszmecserét. Az államtitkár a Lendvai Magyar Főkonzulátuson találkozott Földes Gyula főkonzullal és a programhoz csatlakozó Szilágyiné Bátorfi Edittel, Magyarország szlovéniai nagykövetével. Az államtitkár részt vett a lendvai Szent Katalin-templomban a Dolamič Martin–Konrad lendvai plébános által celebrált ünnepi szentmisén is. Soltész Miklós, Szilá­ gyi­né Bátorfi Edit és Horváth Ferenc a látogatás programjáról, céljairól saj-

tótájékoztató formájában számolt be a nyilvánosságnak. Házigazdaként Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke megköszönte a látogatást, ahogy a 2016 végén érkező magyar egyházi támogatásokat is, és bizakodva nyilatkozott az esetleges további projektek kapcsán. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyilatkozatának elején kifejtette, két csodálatos országban élünk, csodálatos tájakkal, kulturális, építészeti értékekkel és gazdag történelmi hagyományokkal, amelyeket kötelességünk megőrizni és átadni a jövő generációinak. Ki-

Jubileumi kötet, címoldal-kiállítás

A 60 éves Naptár köszöntése A muravidéki magyar közösség évkönyve, a Naptár 1960-ban jelent meg először, és bár tartalma és külleme azóta sokban változott, a mai napig a vidék fontos krónikása, mely minden évben megszakítás nélkül az olvasókhoz került. A 2020-as jubileumi kötetet, mely szintén már az olvasóknál van, társkiadóinkkal közösen december végén mutattuk be a Bánffy Központban.

Göncz László történész, Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője, Farkaš Brigita könyvtáros és Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke a bemutatón. NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Nemzetiség

ásai, kincsei a többségi társadalmaknak”

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet és Földes Gyula főkonzul a Lendvai Plébánián megtartott sajtótájékoztatón. fejtette, a magyar kormány két olyan területet jelölt ki, amelynek óriási figyelmet szentel, az egyik a nemzetiségek, a másik pedig az egyházak segítése és támogatása. „Az országainkban élő nemzetiségek

erőforrásai, kincsei a többségi társadalmaknak, így büszkék lehetünk a két térségben, vagyis a Muravidéken és a Rábavidéken párhuzamosam folyó gazdaságfejlesztési, kulturális és egyházi programokra,

az óvodai és iskolai fejlesztésekre” – mondta az államtitkár, majd áttért az egyházi támogatások területére. Kifejtette, örömmel tapasztalta, hogy a 2016 karácsonya idején érkezett támogatások (összesen

Az évkönyvet most már hagyományosan a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, azaz a Népújság, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Magyar Ön-

kormányzati Nemzeti Közösség közösen adja ki. A 60 éves Naptár jubileumi kötetének megjelenése alkalmából bemutatót is szerveztünk, melyet alkalmi kiállítás is kísér: a

Bánffy Központban február elejéig tekinthető meg a korábbi Naptár-címoldalak válogatása. A 2020-as Naptár bemutatójának és a kiállítás megnyitójának közönségét

A bemutatóval egy időben megnyílt a korábbi Naptár-címoldalak válogatásának kiállítása is. NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

130 millió forint) jól hasznosultak. Elmondta, hisz abban, hogy egy nemzet, egy közösség megmaradásához kell a gazdaság, az oktatás, a kultúra fejlesztése is, de ha a hitét elhagyja egy nemzet vagy egy közösség, akkor előbb vagy utóbb abból csak pusztulás lehet. „Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a muravidéki magyarság is, közösen a többségi szlovénokkal, hitét megőrizve, hagyományait ápolva éljen” – mondta Soltész Miklós. Hangsúlyozta, a beruházások megvalósultak, és reméli, hogy a magyar kormány a közeljövőben is támogatni tud hasonló elképzeléseket. Felmerült például a dobronaki zarándokszállás befejezése, a szentlászlói önkormányzati épület közösségi célokra való alakítása, a lendvai evangélikus templom további belső felújítása. Az államtitkár egyben felhívta, buzdította

a szlovén államot, hogy hasonló támogatásokat, segítséget nyújtson a magyarországi szlovénoknak. Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet igen fontosnak nevezte az államtitkár látogatását, mert mindazok a programok, fejlesztések, amelyek a Muravidéken megvalósultak, megérdemlik, hogy összegezzük, kiértékeljük azokat. Kifejtette, egyetért az államtitkár megfogalmazásával, hogy a szlovéniai magyar, ahogy a magyarországi szlovén kisebbség is kincset, tartalékot jelent, így mindkettőt támogatni kell minden szinten. Nagyon fontos ugyanis véleménye szerint, hogy helyben maradjanak, ne költözzenek nyugatra, ugyanis nincs szomorúbb, mint kiüresedett térségeket, elhagyott vidékeket látni, és az árván hagyott szüleikhez az ünnepekre visszautazó milliókat az autópályákon.

a társkiadók nevében is üdvözölte Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, valamint Bacsi Zsuzsanna, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alelnöke. – A Naptár 60 éves történetében több száz szerzőnek több mint másfélezer írása jelent meg a mezőgazdasági tanácsoktól egészen az irodalmi alkotásokig, de mindig volt, illetve van egy vezérfonala: a muravidéki, illetve a vidékhez kötődő embert, az ő gondjait, örömeit és terveit helyezi a középpontba – hangsúlyozta a szerkesztőbizottság nevében Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője. – Visszalapozva az elmúlt évtizedek köteteibe, a vidék története, a hely és a kor szelleme bontakozik ki előttünk, mellyel felbecsülhetetlen helytörténeti, honismereti és irodalmi

kincs van a közösség birtokában. Digitális korban, gyors változások közepette élünk, de a Naptár készítőiként szeretnénk, hogy a kötet szerepköre és jelentősége megmaradjon a 21. században is – emelte ki a szerkesztő. Méltatva a kiadvány jelentőségét a magyar közösség és identitása megőrzése szempontjából, Göncz László történész, az MNMI egykori igazgatója is kulcsfontosságúként a jövő kérdését emelte ki. Farkaš Brigita könyvtáros, a Naptár repertóriumának szerzője pedig a 60 éves kiadvány legérdekesebb bibliográfiai adatait ismertette, melyről a jubileumi kiadványban is készített egy átfogó összeállítást. Ismertetőit a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években megjelent cikkrészletek színesítették Szőke Krisztina tolmácsolásában. (-)

3


Muravidék Lendva beadta a pályázatot az EKF 2025 címre

Európa bizonyíthatná, hogy a legkisebbeknek is esélyt ad Lendva 2019. december 30-án benyújtotta pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2025 cím elnyerésére. Az Európai Unió határozata alapján ugyanis 2025-ben Szlovénia és Németország egy-egy városa viseli a rangos címet. A kultuszminisztériumhoz hat pályázat érkezett: Lendva, Ljubljana, Ptuj, Kranj, Piran és Nova Gorica kandidál. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Lendva Szlovéniában az elsők közt, már 2017 áprilisában bejelentette szándékát, s azóta a község vezetősége ezt a célkitűzést követően kommunikált és kereste a régióban a partnereket és támogatókat. Az EU legújabb irányelvei szerint ugyanis a címre azok a városok pályáznak a leg-

helyi környezet igényeire, a város élhetőségi tényezőire, a közép- és hosszú távú társadalmi, valamint gazdasági hatásaira. Ennek tükrében nem esélytelen a kisebb városok pályázása sem. Az uniós szabályok szerint a pályázatot minden város maga készíti elő és értelemszerűen viseli az előkészítési költségeket is. Lendva a pályázat kidolgozását még 2017-ben a

adása kapcsán december 30-án szervezett sajtótájékoztatón, amikor bevezetésként elmondta, hogy „ma Lendván igazi ünnep van, elkészült az a projekt, mely az év elején hátrányos helyzetből indult. A kezdeti nehézségek után feltettem a kérdést magamnak, miként tovább? Vállaltam a kötelezettséget és azt kívántam, nem csak magam, hanem Lendva és

Šimonka Tanja, Kranjc Katjuša, Magyar János és Petje Rok az Európa Kulturális Fővárosa 2025 cím elnyerésére benyújtott pályázat leadása napján tartott sajtókonferencián. nagyobb eséllyel, amelyek hosszú távon fenntartható kulturális stratégiát mutatnak be. Fontos szempont az erős európai dimenzió, az államhatáron átnyúló együttműködés, a helybeliek minél nagyobb arányú bevonása, a tudatos közösségfejlesztés, a kultúrafogyasztók körének szélesítése. A program a korábbiaknál jobban reflektál a

4

ljubljanai Kreativna baza (Kreatív bázis) kultúrafejlesztési intézetre (Mitja Čander, Maja Čander, Aleš Šteger) bízta, akik viszont tavaly januárban – a községi vezetés változása után, nagy nyilvános visszhang közepette – lemondtak a projekt vezetéséről. Erre is utalt Magyar János, Lendva polgármestere az EKF-pályázat le-

a polgárok miatt is, hogy készítsük el a programot.” Az új jelölési programot előkészítő szűkebb munkacsoport tagjai Kranjc Katjuša Ljubljanában élő és alkotó építész és formatervező, Šimonka Tanja, a község társadalmi tevékenységek osztályának vezetője, Petje Rok, Lendva Község projektterveken dolgozó munkatársa

elvárásait, valamint Lendva Község kulturális stratégiáját a 2017–2025 közötti időszakra, melyet még az előző községi tanács fogadott el. A jelöléssel Lendva a régió és Európa jövőjét kívánja gazdagítani. A város földrajzi fekvése előnyt jelent. Az együttélés, a nemzetiség, a kétnyelvűség, a kisebbségek

A pályázó városok – Lendva kivételével – tiltakoznak: mivel a szlovén kormány decemberben határozatba foglalta, hogy az EKF 2025 projektre a 2021–2026-os időszakra 10 millió eurót irányoz elő, a pályázó váro­ sok – Lendva kivételével – tiltakozó levelet intéztek a kormányhoz. Elfogadhatatlannak tartják az összeget, hiszen 2012-ben, amikor Maribor kapta a címet, csupán a programokra több mint 15 milliós keret állt rendelkezésre. A pályázók javaslata 30 millió euró. és Kreslin Aleksandra, a Községi Igazgatóság pénzügyi igazgatója, valamint Balažic Janez művészettörténész, Fišer Matej kommunikációs szakember és Dobrila Peter Tomaž média- és kultúrprojektve z et ő . A c s o p o r t a z előkészítő folyamatban a lendvai, illetve innen elszármazott egyénekhez – művészekhez, építészekhez, régészekhez, irodalmárokhoz, kutatókhoz, színművészekhez és egyéb értelmiségiekhez – fordult, hogy ötleteikkel, véleményeikkel járuljanak hozzá a program alapjaihoz. Több mint ötven vélemény érkezett, hozzájárulásukat név szerint megköszönték. Mint a helyi nyilvánosság körében már ismeretes, a pályázatot több muravidéki község, szervezet, illetve magyarországi, horvátországi és ausztriai város, térség és egyesülés a szélesebb régióból is támogatja.

A tartalom egyelőre titok Azonban a pályázat tartalma, mint ahogy a pénzügyi kerete is titok marad(t). „A tartalmat sajnos nem tudjuk felfedni, mert a zsűri a következő napokban értékeli. Azt elmondhatjuk, hogy az elkészítésnél figyelembe vettük az EU ajánlásait és

a kapcsolatok építésére adnak lehetőséget. Lendva a legkisebb város eddig, amely a címre pályázik, és programjait négy országban, nyolc régióban tervezi megvalósítani. A cím odaítélésével Európa bebizonyíthatná, hogy a kisebbeknek, sőt a legkisebbeknek is esélyt ad” – emelte ki Kranjc Katjuša a sajtótájékoztatón. A községi tanács de­ cemberi ülésén elfogadott 2020-as költségvetési dokumentumokból tudjuk, hogy a 2020-as évre Lendva Község az EKF projektre 85 ezer eurót hagyott jóvá. Magyar János polgármester szerint a program reális és reális költségeken alapul. „Először jusson át a program a minisztériumon és a bírálóbizottságon, utána majd a pénzügyi vetületeiről is szólunk. Bízom benne, hogy a döntés tartalmi, és nem politikai alapon születik meg. Mert akkor jó úton vagyunk” – mondta. A kultuszminisztériumba leadott pályázatokat egy 12 tagból álló nemzetközi bizottság nézi át, majd az idei év első hónapjaiban kiválasztja a második döntési fordulóba kerülő városokat. A végső döntést, hogy Szlovéniából melyik város nyerte el a címet, legkésőbb 2021 végéig kell közzétenni.

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Muravidék 40 éves a csentei művelődési egyesület

Példaadó népdalos és hímzőköri tevékenység A csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület decemberben ünnepelte megalapításának 40. évfordulóját, melynek hangulati bevezetőjét Szúnyogh Sándornak az „örökszép faluhoz” írott verse adta Soós Péter tolmácsolásában. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Magyar

János lendvai polgármester, Morován Zsolt lendvai konzul, Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke, illetve jelen voltak a muravidé-

ki közösség más szervezeteinek vezetői, képviselői is. Elsőként Vida Simona, a művelődési egyesület alelnöke mondott köszöntőt,

Sobočan Marija, az egyesület elnöke átveszi az MNMI elismerését Soós Mihály igazgatótól.

A Barátságparkban köszöntötték az új évet

kiemelve a 40 éve működő egyesületnek a falu kulturális életében betöltött szerepét, valamint a közösségépítés terén végzett tevékenységük fontosabb állomásait. Az egyesületet a fiatalok kezdeményezésére alapították – bár Csentét már a művelődési egyesület megalakulása előtt is mozgalmas kulturális élet jellemezte, kezdve azzal, hogy több színjátszócsoport is működött a faluban –, és Bazsika Magda vezetésével, aki 10 évig irányította az egyesületet, a művelődési élet új szárnyakat kapott. Az elnöki tisztséget utána Csincs Éva, Bukovec Éva, majd Cimermán Béla vette át, aki szinte haláláig vezette az egyesületet. A jelenlegi elnök Sobočan Marija. A csentei népdalköri és hímzőszakköri tevékenység úttörő és példaadó volt más muravidéki falvak számára is. A két ma is vezetőnek számító csoport további célkitűzései között a tagság megfiatalításának a terve az elsődleges. Minderre utalt ünnepi beszédében Soós Mihály,

a MNMI igazgatója is, s kívánt az elkövetkező időszakban is sikeres munkát, majd elismerést és virágcsokrot nyújtott át az egyesületnek. A jubileumhoz gratulált és elismerést nyújtott át Magyar János polgármester a község nevében, Bacsi Zsuzsanna az MMÖNK nevében, Simon Mónika a lendvai magyar önkormányzat nevében, illetve gratulációit átadta Hranilovič Viktor, a Csentei Helyi Közösség alelnöke is. A műsorban több generáció szerepelt, a helyi óvodások és iskolások mellett a helyi népdalkör lépett fel, majd vendégként a kapcai népdalkör és a Schreiner Jenő vezette Harangláb népzenei együttes lépett a színpadra. A rendezvényt alkalmi hímzéskiállítás, valamint az egyesület múltjának bemutatása, a sikeres vendégszereplésekről és fellépésekről készült fotók kiállítása is életszerűbbé tette. Ezekről rengeteg fiatal gyermek és ifjú arca néz vissza ránk – az ilyen korúakat az egyesület vezetői ma is szívesen látnák köreikben.

Fotó: Korosa T., ZH

Elmaradnak a januári pótválasztások Csentében

Idén is gyalogtúrával és pezsgős koccintással búcsúztatták a szlovén–magyar határon az évet a zsitkóciak és a bödeháziak. A két szomszédos falu lakói mellett idén is számos helyről érkeztek túrázók, akik a zsitkóci faluotthontól indulva érkeztek a Barátságparkba. A fényképen a pezsgővel koccintó vezetők, köztük Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere és Bacsi László, a Zsitkóci HK elnöke, Kardinar Marjan dobronaki, Magyar János lendvai, Horváth László lenti polgármester, valamint Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. tt NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

Mivel a Lendva Községi Választási Bizottság kiírására a Csentei Helyi Közösség Tanácsába szóló pótválasztásokra nem érkezett elegendő számú jelölés a hiányzó három tag megválasztására (nem hivatalos információk szerint csak egy jelölés volt), a 2020. január 19-ére bejelentett pótválasztások elmaradnak. Az újabb választás lebonyolításának dátuma március 1. Az új választási eljárást az illetékes bizottság december 30-ával elindította, a jelölési határidő január 30-a. A Csentei HK héttagú tanácsa a lemondások miatt csonka felállásban, négy taggal működik. A megszűnt mandátumok kiteszik a tanács tagszámának több mint egyharmadát, ezért a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében pótválasztásokat kell kiírni. Az első próbálkozás Csentében tehát sikertelen volt, jelöltek hiányában március 1-jére kellett halasztani a pótválasztásokat. SNK

5


Muravidék Másfél év után véglegesített eladás

Magyar tulajdonba került a Lendvai Terme Megbízható forrásból származó, de nem hivatalos értesülésünk szerint december 18-án másfél év után véglegessé vált a Lendvai Terme eladása. Az üzletkötést a magyar állami Comitatus Energiaalap és a Sava Turizem Társaság közötti adásvételi szerződés aláírása zárta le. Az ígéretek szerint a dolgozókat megtartják, a turizmust fejlesztik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az üzletkötés folyamatát a nyilvánosság már a kezdetektől csak körülményesen tudta követni, a tárgyalások zárt ajtók mögött folytak. Az elérhe-

tő, nem hivatalos adatokat is csak nehezen lehetett ellenőrizni az illetékes szolgálatoknál, tárcáknál. A szóban forgó szlovén– magyar ügyletet hírzárlat övezte. A lendvai termálfürdő eladásának gördülékeny-

sége érdekében a Sava Turizem korábban megalapította a Lendvai Terme leányvállalatot a termálvíz-kitermelés konces�sziós jogának az átvitele érdekében. A nem hivatalos források szerint a két fél novemberben a szer-

Nem hivatalos források szerint december 18-án végleges lett a Lendvai Terme eladása. A létesítmény magyar tulajdonba került, az igazgatása viszont a Sava Turizemnél maradt.

ződés pénzügyi részéről folytatott megbeszélést, melynek végeredménye szerint a koncessziós joggal rendelkezés „fejében” a Lendvai Termének el kell végeznie a szállodakomplexum energetikai szanálását. Az energetikai szanálás becsült költsége 2,4 millió euró. Szintén nem megerősített adat, hogy ezek a költségek a 9 millió eurós vételár jelentős csökkentését eredményezték, hiszen a vásárlónak erről a költségről nem volt tudomása. A rejtett hibák esetére a vevő állítólag kétmillió eurós biztosítást kötött. Hogy tulajdonképpen mennyi volt ezek szerint a végső vételár, nem sikerült megtudnunk a Sava Turizem Társaságnál. Az a kérdésünk is válasz nélkül maradt, hova, kinek a számlájára (Sava Turizem, Lendvai Terme…) került az eladási összeg. Azt azonban megtudtuk, hogy az új magyar tulajdonos, a Comitatus Energiaalap megtartja a foglalkoztatottakat (kivéve az egészségügyi részlegen dolgozókat,

akik amúgy sem kerültek a kiváláskor a leányvállalathoz) és fejleszteni kezdi a turizmust, amire többek közt Zdravko Počivalšek gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter is utalt novemberi lendvai látogatása során (Počivalšek–Palkovics találkozó). Az ügylet érdekes mozzanata az is, hogy az eladás véglegessé válása ellenére a Lendvai Terme turisztikai komplexumának igazgatása egyelőre a Sava Turizem keretében marad. Ennek előnyeiről és hátrányairól a Sava Turizemnél szintén nem nyilatkoztak. Hivatalosan tehát másfél év után sincs az ügynek gyakorlati fejleménye, inkább csak feltételezések kaptak szárnyra az ügylet mögött álló érdekekről. De ha a vásárlónak komoly a szándéka a Lendvai Terme megvásárlásával, akkor a fejlesztési teendőkkel nem várhat sokat. Ha jelentős turisztikai létesítménnyé kívánják emelni – akár a sportturizmussal kapcsolatban –, komoly befektetésekre lesz szükség.

Megépült a kétirányú kerékpárút és az e-bringák töltőállomása Lendva Község fejlesztési terve a kerékpá-

rosok és a gyalogosok közlekedésbiztonságára

is kitér. A közúti infrastruktúra fejlesztése érde-

Elkészült a kerékpárút a Slomšek telep és az autóbuszállomás között Lendván. A közlekedés sokkal biztonságosabb itt, mint a forgalmas Fő utcán.

6

kében végzett beruházások a Szlovén Infrastrukturális Minisztérium és az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósulnak meg. Ebből a keretből épült meg a Kebele-patak partján a Slomšek lakóteleptől egy kilométer hosszúságban a kétirányú kerékpár- és gyalogút a város felé, a buszállomásig. Az állomás közelében bicikliparkolót és az elektromos kerékpároknak töltőállomást alakítottak ki, illetve pihenőt a kerékpárosok számára. Az új úton már lehet közlekedni, használják is sokan, hiszen az út a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak nagyobb

biztonságot jelent a forgalmas Fő utcával szemben. A négy méter széles kerékpárút mellett padok és napenergiával működő utcai lámpák vannak, valamint zöldövezet teszi kellemesebbé a környéket. Az autós közlekedést fémcölöpök akadályozzák meg. A projekt értéke mintegy 343 ezer euró volt, ebből 214 ezer EU-s forrásokból érkezett. A vissza nem térítendő keret összege 105 ezer euró, Lendva Község hozzájárulása pedig 24 ezer eurót tesz ki. A munkálatokat kivitelezője a Legartis Kft. volt. Szolarics Nađ Klára

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Le lehet hajtani Pincénél is

Info

A pincei lehajtóknál most már lehetséges az autópálya elhagyása a személyautók és a kisebb teherautók számára. A DARS Autó­p álya­ kezelő Társaság új forgalmi jelzések felállításával módosította a közlekedési rendet Pincénél, így de­ cembertől már itt is el lehet hagyni az autópályát. A lehajtás eddig csak az autópálya kezelőinek és a rendőrségnek volt engedélyezett, mostantól ezt megtehetik a személykocsik és

a kisebb teherautók is. Ennek érdekében módosítani kellett a közlekedési rendet, amit a múlt év elején Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő kezdeményezett. Áprilisban terepszemle és munkamegbeszélés következett Vili Žavrlannal, a DARS igazgatósági tagjával. Žavrlan akkor úgy nyilatkozott,

hogy van esély a kérdés rövid időn belüli rendezésére. A DARS az ígéretet 2019 végére megvalósította, megoldotta a lehajtás lehetőségét, így módot adott a Magyarország irányából érkezőknek, illetve a Magyarország felé utazóknak arra, hogy Pincénél elhagyhassák az autópályát. Szolarics Nađ Klára

Díjkiosztó gála Lenti Város Napján

Lenti Város idei díjazottjai az ünnepi gálán. NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

Hozjan Štefanija az új elöljáró

Január 1-jétől teljes körű, öt évre szóló elöljárói megbízatást kapott mag. Hozjan Štefanija, aki hat hónapig a Lendvai Közigazgatási Egység (KE) megbízott vezetője volt. – A karácsonyi ünnepek küszöbén kaptam meg a Hivatalnoki Tanács hivatalos döntését a teljes körű elöljárói kinevezésről. A kinevezés a nyilvános pályázatra benyúj- Hozjan Štefanija, a tott terveim és a meghallga- Lend­vai Közigazgatátás alapján történt meg. Mint si Egység új elöljárója. ahogy a programomban is szerepel, a kitűzött céljaim megvalósítására a kollektívával egyeztetve kerül sor. Nyilván vannak elsőbbséget élvező feladatok, de bármilyen lépés előtt elemzést végzünk, hogy lássuk, mik azok a dolgok, amelyek módosításra szorulnak. Ehhez persze figyelembe kell venni a pénzügyi és a káderfeltételeket is. Éppen ebből kifolyólag március előtt, illetve az év első felében nem számítunk változásokra – mondta a Lendvai KE új elöljárója, aki elmondása szerint szem előtt tartja korábbi posztja, az általános igazgatási és a közös ügyek részlegének vezetője pótlását is. A kétnyelvűséggel kapcsolatban Hozjan Štefanija elmondta, hogy a Lendvai KE részéről továbbra is biztosítják a magyar nyelv és a kétnyelvűség elvének megvalósítását, az ügyintézés során a nemzetiség élhet anyanyelve használatával. – Ebben nem látok problémát. A saját magyar nyelvi tudásomat képzéseken továbbfejlesztem, hasonlóan, mint ahogy a munkatársak is – fejtette ki az elöljáró. Szolarics Nađ Klára

Szombaton szentmisével és a művelődési házban szervezett díjkiosztóval ünnepelték Lenti várossá nyilvánításának 41. évfordulóját. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek a szülőföld szeretetét, a közösséghez tartozás fontosságát emelte ki ünnepi prédikációjában. Hor váth László, Lenti polgármestere pedig a ma is folyó beruházások és a fenntartható jólét reményében kívánt mindenkinek boldog új esztendőt. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a biztonságérzet és a védettség fontosságát hangsúlyozta, mely a határok közelsége miatt érzékeny dolognak

számított a múltban, és még ma is az. A díjkiosztón Kovács Zoltán gyógypedagógus, fotós, a helyi települési értéktár elnöke a Lenti Városért díjat vehette át, Német-Baksa Judit könyvtárigazgató a Lenti Város Közművelődéséért Díjat, Bazsika Katalin védőnő pedig a Lenti Város Egészségügyéért Díjat. Sportdíjat kapott Rábel László, ifjúsági sport díjat pedig a 8. osztályos Szabó Júlia. A gazdasági díjat a LANTEL-KER Kft., a közösségi életért járó díjat a 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat kapta, a szociális díjat pedig Lengyel Marianna élelmezésvezető vehette át. -ce

7


Info a mai napon... Január 9-én történt 1475 Hunyadi Mátyás levélben értesítette a pápát, hogy megfelelő segítség mellett felveszi a harcot a törökkel. 1620 Bethlen Gábor elfogadta a „Magyarország fejedelme” titulust, elutasítva, hogy király legyen. 1913 Megszületett Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke. 1848 Meghalt Caroline Herschel, az első női csillagász. 1898 Megszületett Bánky Vilma színésznő, a némafilmek egyik legnagyobb magyar sztárja. 1921 Megszületett Keleti Ágnes tornász, aki összesen 10 olimpiai érmet szerzett. 1944 Megszületett Jimmy Page, a Led Zeppelin együttes gitárosa. 1954 Megszületett Dés László Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző. 1965 Megszületett Joely Richardson színésznő. 1982 Megszületett Katalin cambridge-i hercegné.

visszapillantó

1990. január 12-én, 1. szám

A szerelem nem ismer határokat Gombamódra nőnek az új családi házak Csentében is, igaz, jobbára a falu elején, de a régi falurészben is épül itt-ott egy új ház. Néhány évvel ezelőtt Radikovicsék portáján is megkezdődött az építkezés. Mondták is a falusiak, hogy az idősebb fiú, aki Kelet-Németországban dolgozik, építteti ezt a házat, és majd egyszer itt fog letelepedni a családjával. Tavalyelőtt egyszer csak függönyök kerültek az ablakokra és virágok az ablakpolcokra. Mindez azt mutatta, hogy a család – a családapa, Jenő, felesége, Barbara és kisfiuk, Robert – hazaköltöztek. Radikovics Jenő számára ez nem jelentett nagy változást, hiszen ő ebben a faluban született, itt nőtt fel, de annál inkább a felesége számára, aki keletnémet állampolgár, és a kisfiuk

A felvételen a család három tagja van: Barbara, a mellette lévő kisfiú Robi barátja, aztán Robi, valamint a családapa, Jenő. számára is. Az anya és fia valóban az új otthonban maradtak, míg a családfő továbbra is a távoli országban keresi meg a család kenyerét. Ott jártunkkor éppen odahaza tartózkodott. Elhatározásukról, arról, hogy itt, Jugoszláviában telepedjenek le, a következőket mondta: – Igen nehéz

volt az utunk a házasságkötésig. Havonként kellett írni a kérvényeket Barbarának és nekem is, mire végre engedélyezték azt, hogy egybekelhessünk. Már a házasságunk kezdetén úgy határoztunk, hogy a szülőfalumban építjük fel a családi fészket, mert az igazat bevallva Kelet-

Németországban nem lett volna jövőnk. Az utóbbi időben igaz, hogy nagyon sok változás történt, de néhány évvel ezelőtt még minden más volt. Barbarához fordulok, hogy megkérdezzem tőle, milyen érzésekkel hagyta ott a hazáját. – Nagyon nehéz volt – kezdte Barbara, majd így folytatta: – Ott kellett hagynom a szüleimet és a barátaimat, akikkel együtt nőttem fel, és teljesen más, számomra idegen környezetbe jöttem. (…) Aztán lassanként kezdtem megszokni az itteni környezetet és az embereket. Már vannak barátaim is, hiszen itt a környéken nem én vagyok az egyedüli Kelet-Németországból. Vissza is fogok még menni, de csak látogatóba. (…) Szerző: Cs. É.

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra

Vásárláskor mindig olvassuk el az élelmiszer címkéjét A napi vásárlások alkalmával mindig olvassuk el a terméken feltüntetett információkat. Ajánlatos nagyítót is magunkkal vinni. Hogyan

is kell olvasni a termék deklarációját? A fontosabb információk közé tartoznak: az élelmiszer elnevezése, összetevők, tápérték és a

szavatossági idő. Nem is gondoljuk, mi mindent tartalmazhat egy élelmiszer! Vásárláskor soha ne a csomagolás alapján döntsünk,

terméket, tanulmányozzuk át annak címkéjét is. Ha ezt a jó szokást megtartjuk, máris sokat tettünk egészségünk megőrzése érdekében.

Rizs céklával

Egészségmegőrző téli saláta

• 10 dkg póréhagyma (vagy fehérhagyma) • 16 dkg rizs • 1 citrom • 20 dkg reszelt friss cékla • 2 kanál olaj • Zöldséges levesalap (szükség szerint) • 1 kiskanál aprított friss kakukkfű (lehet szárított is) • Só, bors • Metélőhagyma a díszítéshez

• Fél fej vöröskáposzta • 2 narancs • 1 alma • Vörösborecet • 2 kanál olaj • Só, frissen őrölt bors • Petrezselyem

Az olajon megpároljuk a feldarabolt póréhagymát (3 perc). Hozzáadjuk a rizst, a citromlevet és 1 deci levest, hogy a rizst ellepje. Fedő alatt pároljuk. Hozzáadjuk a céklát, szükség szerint kevés levest öntünk alá. Tálalás előtt meghintjük aprított metélőhagymával. Javaslat: ha van kéznél biocitrom, akkor az ételhez adhatunk reszelt citromhéjat is.

" 8

hiszen ez csak egy vásárlásra csalogató fogás, amellyel vásárlásra ösztönöznek bennünket. Ezért mielőtt a kosárba tennénk a kiválasztott

A káposztát lereszeljük. A narancsot meghámozzuk és felszeleteljük. Az almát is felszeleteljük, majd elkeverjük a káposztával és a naranccsal. Leöntjük az öntettel, amelyet olaj, ecet, só, bors és aprított petrezselyem felhasználásával már előre elkészítettünk. Javaslat: a saláta nagyon jó szolgálatot tesz megfázás idején. Még egészségesebbé tehetjük, ha gránátalma magjaival gazdagítjuk.

" NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Info Ruha teszi az embert!?

Szorul a kapca Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Viselettörténeti kalandozásunk földközeli témával, a lábbelikkel folytatódik. Ha alaposabban megvizsgáljuk vidékünk középkori templomainak freskóit Bántornyán, Veleméren, Mártonhelyen vagy éppen Tótlakon, azt rögvest megállapíthatjuk, hogy az apostolok, szentek, sőt még maga Szűz Mária és Jézus Krisztus is mezítláb jelennek meg. A mezítlábasság ugyanis az Istennek tetsző, szerény, önmegtagadó élet jelképe volt évszázadokon át. A freskókon lábbelit csak a lovasok és a koronás fők viselnek, mégpedig csizmát. A paraszti lét egyik szimbóluma is a mezítlábasság volt. Gyakran halljuk idősek visszaemlékezéseiben: „Mezítlábas parasztgyerek voltam.” A 19. század végéig világszerte magától értetődő paraszti szokás volt, hogy nyáron mezítláb jártak. Kényelmesnek és célszerűnek, takarékos megoldásnak tartották. A földet művelők körében a mezítlábasság csak a kedvezőtlen éghajlati viszonyok vagy az ünne-

pélyes megjelenés esetén utalt megalázó szegénységre. Nem volt ez másként a Lendva-vidéki, hetési nép körében sem. Számos helyi visszaemlékezést ismerünk arról, hogy a kezükben vitték a cipőt vagy a csizmát a templom ajtajáig, ott megtörölték a lábukat és csak akkor vették fel. Szobotka fényképész 1895-ben Alsólendván készült közismert fotóján is jól látható, hogy a hetési ünnepi viseletbe öltözött három férfi csizmát viselt, de a két nő mezítláb állt a fotográfus elé. A subák, szűrök, bundák és ékszerek után a lábbeli számított a viselet legdrágább részének, amit ráadásul nem lehetett otthon előállítani, hanem meg kellett vásárolni egy adott mestertől, kapcaverőtől, bocskorkészítőtől, vargától, csizmadiától, cipésztől vagy susztertől. Nem véletlen, hogy egy-egy lábbelit élethosszig igyekeztek viselni, gyermekek esetében pedig egymásnak adták át a testvérek. Már az előbb felsorolt számos mester is arra utal, hogy igen sokféle lábbeli állt rendelkezésére a magyar népnek a történelem folyamán. Az egyik legizgalmasabb talán a kapca. Középkori krónikáink, falfestményeink férfialakjain a korra jellemző szűk lábravalót, mondhatnánk

harisnyanadrágokat láthatunk. A magyar nyelvészek a kapcát szláv eredetű szónak tartják és első előfordulása az 1380. év körüli Königsbergi Töredékből ismert. A gyapjúszövet- vagy nemez-, általában bőrrel talpalt harisnya csak a 16. század végén különült két részre: nadrágra és kapcára. A kapcát aztán viselhették saruval, papuccsal, bocskorral vagy csizmával is, anyaga szerint pedig lehetett bőr, szőrös bőr, nemez és kötött, illetve szövött gyapjú- vagy vászonkapca. A kapca így lett a magyar viselet elidegeníthetetlen része. A kevésbé elasztikus, szőtt, szabott szőrkapcák a 18. század közepével eltűntek és helyüket a kényelmesebb, egyre gyakrabban botosnak említett nemezkapca vette át, amely a 19. századig állta a versenyt a kendőkapcával. A nemezkapca azon tulajdonságából, hogy a viseléstől és az állandó tisztítástól, mosástól egyre tömörebb és szűkebb lett, származik a „szorul a kapca”, vagyis „egyre kényelmetlenebb a helyzet” közmondás is. Kapcának hívták a sárközi és a torockói fehérkék vagy fehér-piros csíkos cérnaharisnyát is. Kalocsa vidékén is kapca volt a harisnya neve, ez színes vagy fehér fonalból, leginkább

Tulipános ládán üldögélő mezítlábas hetési öregas�szony. Bödeháza, 1951. Fotó: Szentmihályi Imre. Göcseji Múzeum Fotótára, Zalaegerszeg. gyapjúból készült, díszítették pettyekkel, illetve virágokkal, madarakkal, szőlőfürtökkel. Az időseké sötét színű volt. Minden ilyen harisnya bordás kötéssel készült. A köztudatban azonban a csizmaviselést kényelmesebbé tevő, főként rongyból készült, a láb köré csavart kapca maradt meg leginkább. A „Ne légy senkinek se a lába kapcája!” szólás is arra utal, hogy idővel ez a ruhadarab meglehetősen dicstelenné minősült.

Érdekességként említsük meg, hogy egyes állítások szerint egy muravidéki település, Kapca is őrzi eme lábbeli készítőinek emlékét. A feltételezés szerint a település onnan kaphatta a nevét, hogy az Árpád-korban kapcakészítő mesterek éltek itt. Ezt az elméletet azonban semmilyen történeti forrás mindeddig nem támasztotta alá, inkább az valószínű, hogy Kapca település a közelben eredő Kopica-patakról kapta a nevét.

Sikeres licittel zárult az Édes utcák projekt A MURABA Európai Területi Társulás (ETT) Édes utcák projektje sikeres jótékonysági árveréssel zárult Szentgotthárdon. Az eseményen kiállították a Lendván és Szentgotthárdon készített, licitre bocsátott mézeskalácsházakat, a befolyt 1.015 euróból pedig a két városi Kari-

tász családsegítő munkáját támogatják. Az Édes utcák határon átnyúló projekttel november végétől arra kívánták ösztönözni a lakosságot, hogy minél szélesebb körben csatlakozzanak Lendva és Szentgotthárd jellegzetes épületeinek mézeskalácsból való elkészítéséhez. A mézeskalács-

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

városokat december folyamán kiállították Lendván és Szentgotthárdon, ahol a tárlat zárónapján a színház aulájában elárverezték az alkotásokat. A Lendvai Városháza mézeskalácsmakettje Magyar János polgármester eredményes licitálása jóvoltából „hazakerült”. A Vinarium kilátótorony mézeskalács-

változatáért a legmagasabb összeget Lajnšček Metka, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja ajánlotta fel, majd a tornyot átnyújtotta ajándékba Lendva Községnek. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere volt a legsikeresebb licitáló a helyi önkormányzati épületre és a katolikus templom mézeskalácsból

készült mására. A MURABA ETT É des u tc ák proj ek t szervezői a rendezvény végén megköszönték a mézeskalácsházak készítőinek a közreműködést, valamint a kiállítás látogatóinak és a licit résztvevőinek az érdeklődést. Szolarics Nađ Klára

9


Info január 10. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:00 A föld természeti csodái: Túlélni a sors ellenére – angol dok. so22:55 Hátsó ablak rozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 15:25 Hidak, 16:10 Az új kezdet íze – rövid dok. film, 16:25 Táncakadémia: Visszatérés – ausztrál ifjúsági sorozat, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szerelmes Prifarci – koncert, 21:25 Zenés üdvözlet, 22:00 Visszhangok, 22:55 Hátsó ablak – am. film, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Alpok–Duna–Adria, 11:00 Jó reggelt!, 13:30 Jó napot!, 14:25 Obersdorf: Biatlon, vk, sprint, férfiak, 15:45 Állatokról, emberekről, 16:10 A kertben, 16:50 A Föld természeti csodái: Túlélni a sors ellenére – angol dok. sorozat, 17:55 Göteborg: Szlovénia – Lengyelország, kézilabdamérkőzés, 20:05 Berlin: Röplabda, kvalifikáció az olimpiai játékokra, 22:40 TV-klub, 23:30 Az utolsó szó jogán, 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:05 Topshop, 12:30 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 15:55 Az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:55 Híradó, 23:30 Castle – am. sorozat, 0:30 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 1:05 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokka­cino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:00 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:10 Amanda – chilei sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:25 Családi titkok – magyar reality, 1:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:20 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 Gyalogszerrel – német–francia–angol dok. 20:30 Leány gyöngy sorozat, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 fülbevalóval Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Leány gyöngy fülbevalóval – angol–luxemburgi film, 22:05 Kenó, 22:15 Halál sekély vízben – magyar film, 0:05 Hogy volt?!, 1:05 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:05 Délelőtti műsor, 11:20 Saroküzlet – magyar film, 13:00 Híradó, 13:12 Öt kontinens, 13:40 Életkerék, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Püspökkenyér, 16:20 Multiverzum – magazin, 16:55 Kárpát expressz, 17:55 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 21:00 Híradó, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

január 11. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Táncakadémia: Visszatérés – ausztrál ifjúsági sorozat, 10:55 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:10 New Amsterdam – am. sorozat, 16:00 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Szlovén magazin, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 A 2020-as év autója, 21:35 Hírek, 22:00 Némaság – koprodukciós film, 0:40 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 7:50 Alpesi magazin, 10 : 0 5 Saporro: Sí­u gró, vk, nők, 10:25 Adelboden: 21:05 Bécsi újévi koncert Óriás műlesiklás, vk, férfiak, 11:35 Altenmarkt-Zauchensse: Lesiklás, vk, nők, 13:25 Adelboden: Óriás műlesiklás, vk, férfiak, 14:25 Drezda: Sífutás, vk, sprint, 15:10 Scuol: Snowboard, párhuzamos óriás műlesiklás,vk, 15:55 Val di Fiemme: Síugrás, vk, férfiak, 18:05 Trondheim: Spanyolország – Németország, kézilabdamérkőzés, 19:55 Oberhof: Biatlon, vk, staféta, férfiak, 21:05 Bécsi újévi koncert – közvetítés az aranyteremből, 23:40 Holnap – francia dok. film.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:05 Bakugan, 9:35 Top shop, 10:35 Muppet Show – am. film, 11:15 Autogram, 12:00 XXI. század – a legendák velünk élnek, 12:35 Kevin, a minden6ó – am. sorozat, 13:45 A szépség és a szörnyeteg – am. animációs film, 15:50 Scooby Doo 2: Szörnyek póráz nélkül – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Kilenc élet – francia– kínai film, 22:45 Menyasszony kerestetik – am. film, 0:45 Dakar-rali 2020 – sportműsor.

TV2 6:20 TV2 animáció, 10:45 Trendmánia – magazinműsor, 11:20 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 11:50 Poggyász, 12:20 Hungarikumokkal 22:25 Django elszabadul a világ körül, 12:55 Kandászmamik – szülőszoba és minden, ami család, 13:25 A mag – am. film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 19:55 Amerikába jöttem – am. film, 22:25 Django elszabadul – am. film, 2:00 Mr. Brooks – am. film.

Duna Tévé 6:55–10:25 Virradóra, 10:25-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 A kalandor és a lady – angol sorozat, 14:10 Doc Martin – angol sorozat, 15:05 Meisenthal, az üveg próbája – francia dok. film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:30 T. S. Spivet különös utazása – francia–kanadai film, 21:20 Minden áldott reggel – francia film, 23:10 Kenó, 23:15 Ragyogás – angol–am. film, 1:20 Új idők új dalai, 1:50 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–10:30 Délelőtti műsor, 11:20 Eltüsszentett birodalom – magyar film, 13:00 Híradó, 14:10 Család – barát – magazinműsor, 15:50 Hagyaték, 16:20 Színe-java, 17:20 Most a Buday!, 17:50 Családi kör, 18:50 Térkép, 19:20 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Érzékeny búcsú a fejedelemtől – magyar film, 23:15 M5 Híradó, 23:50 Opera Café, 0:20 Evangélium, 0:55 Himnusz.

január 12. vasárnap Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise – közvetítés a Dekani plébániából, 10:55 Hallgassunk a csendre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szerelmes Prifarci – koncert, 14:45 Zenés üdvözlet, 15:30 Bangla – olasz film, 17:00 Hírek, 17:20 Repülőgépen, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A tó – szlovén sorozat, 20:50 Mišával – beszélgetős műsor, 21:35 Hírek, 22:05 Levél Maszandzsiából – kanadai dok. film, 23:20 Jó éjszakára, 23:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 5:50 Zenés műsor, 6:45 Lelki villanás, 7:00 Az ember legjobb barátja – dok. film, 7:45 A kód, 8:20 Zenés matiné, 9:05 Altenmarkt-Zauchensee: Szuper G, vk, nők, 10:25 Adelboden: Műlesiklás, vk, férfiak, 11:35 Altenmarkt-Zauchensee: Műlesiklás, vk, nők, 12:45 Oberhof: Biatlon, vk, nők, 13:25 Adelboden: Műlesiklás, vk, férfiak, 14:25 Oberhof: Biatlon, vk, férfiak, 15:15 Saporro: Síugrás, vk, nők, 16:25 Val di Fiemme: Síugrás, vk, férfiak, 17:55 Göteborg: Svédország – Szlovénia, kézilabdamérkőzés, 20:05 Dresden: Sífutás, vk, 21:00 Lottó, 21:10 George Michael – Freedom – angol dok. film, 22:45 Nincs középút – koprodukciós film, 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:50 Star Wars – am. animációs sorozat, 9:20 Topshop, 10:15 A Muzsika TV bemutatója, 10:45 Az év hotelje, 11:20 Házon kívül – riportműsor, 11:50 19:00 A varázslótanonc Bátrak földje – magyar film, 18:00 Híradó, 19:00 A varázslótanonc – am. film, 21:25 Szupercella – am. film, 23:45 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 0:20 Portré – riportműsor, 1:10 Téli mese – am. film.

TV2 6:20 TV2 animáció, 10:10 Nagy vagy, Auchan kupa!, 10:45 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:15 Super Car, 11:50 Adri’s kitchen – magyar szórakoztató műsor, 12:20 Az építkezők – magyar magazinműsor, 12:55 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:55 9 és fél randi – magyar film, 16:00 Mr. Popper pingvinjei – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Az orosz ara ára – orosz film, 21:00 Mission: Impossible – Fantom protokoll – am. fim, 23:55 Részeges karatemester – hongkongi film, 2:30 Hunky Blues – Amerikai álom – magyar dok. film.

Duna Tévé 6:45–9:30 Virradóra, 9:55–11:25 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Egy Habsburg Mallorcán – Lajos Szalvátor és a varázslatos tenger – német dok. film, 14:20 Édes anyanyelvünk, 14:35 Pénz áll a házhoz – magyar film, 16:00 Hatoslottó sorsolás, 16:05 Hogy volt!?, 17:00 Ízőrzők, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:20 Moliére két keréken – francia film, 23:00 Kenó, 23:10 Tajtékos napok – francia film, 1:20 Hogy volt?!, 2:10 OJD – irodalom és könyv 26 percben.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Ártatlan gyilkosok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:10 Portréfilm Ferenczes István költőről, 14:10 A nagyok – magyar dok. film, 14:40 A szeretet mint tőke – Szepsy István portréja – magyar dok. film, 15:35 Hagyaték, 16:05 Színe-java, 17:00 Most a Buday! – főzőműsor, 17:30 Divat&dizájn – magazinműsor, 18:55 Öt kontinens, 19:30 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Asszonyok lázadása – magyar dok. film, 22:50 Hogy volt?!, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Folkudvar, 0:55 Himnusz, 1:00 Híradó.

január 13. hétfő Szlovén Tévé I. 6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén film, 11:55 Kék bolygó: A világtenger – angol dok. sorozat, 13:00 11:55 Kék bolygó: Hírek, 13:35 Panoptikum, A világtenger 14:40 Át-járások, 15:10 Honfitársaim – dok. műsor, 15:20 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 A játék művészete, 23:25 Zenés est, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10:30 Gyerekműsor, 11:00 A lélek horizontja, 11:35 Jó reggelt!, 14:05 Jó napot!, 15:05 Nem akarunk fehér kenyeret – dok. film, 16:05 Az emberek és a Föld, 17:05 Harc a szlovén északi határért – dok. film, 18:00 Neandervölgyiek – Ismerjük meg az elődeinket – angol dok. film, 18:55 Mozaikműsor, 19:20 Zenés műsor, 20:20 Gradec: Szerbia – Horvátország kézilabdamérkőzés, 22:10 Bauhaus – német sorozat, 22:55 A gének nevében – am. dok. műsor, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:00 Top Shop, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 15.55 az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:55 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:25 Híradó, 23:55 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 0:30 Autogram, 1:15 Foglalkozásuk: Amerikai – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakozató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:50–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – 13:20 A királynő szigetei német dok. film, 13:20 A királynő szigetei – angol dok. film, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Hazug, 22:15 Kenó, 22:25 Rejtélyek as�szonya – am. film, 23:50 Hogy volt!?, 0:50 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Szerelemből nősültem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Divat és dizájn, 16:20 Magyar krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:25 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Balázs Fecó 60. születésnapi koncert – Aréna – magyar koncertfilm, 21:00 Híradó, 21:30 Ridikül, 22:25 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:20 M5 Híradó, 23:50 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Info január 14. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén film, 11:50 Kék bolygó: A mélységek – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:40 Lelki villanás, 15:15 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:45 Láthatatlan gyerekek – Kihívás Afrikának – francia dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:55 Tanúságtevők, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:35 A játék művészete, 11:05 Jó reggelt!, 14:00 Jó napot!, 14:50 Szlovén magazin, 15:20 A 2020-as év autója, 16:50 Neandervölgyiek 16:50 Neandervölgyiek – Ismerjük meg az elődeinket – angol dok. film, 17:55 Göteborg: Svájc – Szlovénia, kézilabdamérkőzés, 20:35 Flachau: Műlesiklás, vk, nők, 21:45 Bad Gastein: Snowboard, vk, párhuzamos műlesiklás, 22:30 Kézilabdamérkőzés – Európa-bajnokság, közvetítés Göteborgból, 0:00 Roma nemzetiségi műsor, 0:15 Az utolsó szó jogán, 1:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:00 Top Shop, 12:30 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 15:55 Az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:55 Házon kívül – riportműsor, 23:25 Híradó, 23:55 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 0:30 Arachnophobia – Pókiszony – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mok­kacino, 9:35 Te­ leshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 15:40 Amanda Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 Az erdők megmentése, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem!, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Kihantolt bűnök – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 Velvet divatház – spanyol sorozat, 23:20 Magyarország, szeretlek!, 0:50 Hogy volt?!, 1:45 Rúzs és selyem.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Használt koporsó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család – barát – magazinműsor, 15:55 Család ’20, 16:20 Novum – ismeretterjesztő sorozat, 16:50 Térkép, 17:15 Útravaló, 17:30 Ízőrzők, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Üdítő – Klasszikus kabarétréfák, 21:00 Híradó, 21:30 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:30 Hetedhét kaland.

január 15. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:50 Kék bolygó: A nagy kékség – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 15:10 Hidak, 15:40 Rokonok – dok. műsor, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:50 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Dolgozó nő – izraeli film, 22:00 Visszhangok, 23:35 Tudományos műsor, 0:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:50 Zenés műsor, 11:20 Hidak: Pitypang, 12:05 A kód, 12:55 Bad Gastein: Snowboard, vk, vegyes, párhuzamos óriás műlesiklás, 14:25 Ruhpolding: Biatlon, vk, sprint,nők, 15:45 Ambiensek, 16:30 Repülőgépen, 17:50 Dok. műsor, 18:50 Gyerekműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 A zengő erdő – észt zenés dok. műsor, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 22:50 Feri – dok. film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:00 Top shop, 12:30 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 0:35 Dakar-rali 2020 15:55 Az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:50 Híradó, 23:25 Castle – am. sorozat, 0:35 Dakarrali 2020 – sportműsor, 1:10 Rejtjelek – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények Plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:00 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality, 1:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:55 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:25 Balkán expressz, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Anna Karenina – olasz sorozat, 21:30 A bűn művészete – francia sorozat, 22:25 Kenó, 22:30 Julie kisasszony – norvég–angol film, 0:45 Szabadság tér ’89 – magyar dok. műsor, 1:25 Kékfény.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:45 Budapesti mesék – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:15 Család11:45 Budapesti mesék barát – magazinműsor, 15:50 Magyar gazda, 16:20 Mesterember, 16:45 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Hogy volt?!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

január 16. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:50 Kék bolygó: A nagy kékség – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 11:15 Kezdjük újra Véleményem, 14:40 Szlovén villanások, 15:10 Hidak: Súlypont, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: hamisított videók, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Bauhaus – német sorozat, 0:15 Tudományos műsor, 0:40 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Január 9-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 (Túl) nagy házak – oktatási – dok. műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:25 Jó napot!, 14:25 Ruhpolding: Biatlon, vk, sprint, férfiak, 16:50 A grófnő délutánja – dok. film, 17:55 Dokumentumműsor, 18:55 Mozaik, 19:25 Zenés műsor, 20:00 A Selyemúton Joanna Lumley-val: Velence, Albánia, Törökország – angol dok. műsor, 20:50 Film, 22:20 Ambiensek, 22:50 Szlovén jazz, 23:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Az én kis családom – török sorozat, 10:00 Top Shop, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:25 Drága örökösök, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 15:55 Az én kis családom – török sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:45 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:00 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:10 Barátok közt – magyar sorozat, 22:45 Híradó, 23:25 Castle – am. sorozat, 0:35 Dakar-rali 2020 – sportműsor, 1:10 Háborgó mélység – am.–ausztrál film.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:00 Exatlon Hungary, 22:00 Drágám, add az életet! – showműsor, 23:20 Magánnyomozók – magyar reality, 0:25 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:15 A világ összes illata – francia ismeretterjesztő 21:50 A magas ősz sorozat, 14:10 A hegyi doktor férfi társat keres – német sorozat, 15:00 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Fábry, 21:50 A magas ősz férfi társat keres – belga–német–francia film, 23:25 Kenó, 23:35 Micsoda éjszaka – magyar film, 0:55 Hogy volt?!, 1:50 Rúzs és selyem.

Vendégem: Id. Horváth Károly népzenei öröksége (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 10-én, pénteken 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 14-én, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Pitypang: gyermekműsor, témája a bábszínház (ismétlés: szerdán 10.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 15-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:50 A nagy képmás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Kék bolygó, 16:20 Noé barátai, 16:45 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Kosárlabda Euroliga, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne az Iskolapad című rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Január 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 15.45-kor és másnap 11.30-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. január 7-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Diplomás nővér Juvis, d.o.o., Dobronak 12/a. (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. január 23.) Gépész Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. január 9.) Ács Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. január 9.) Kőműves Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. január 9.) Felszolgáló Market Petesháza, Lendvai út 7., Petesháza (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 22.) Felszolgáló Eta Bár és Szálláshely, Szekeres Ingrid, Dobronak 15. (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 23.) Építési munkás Tesarstvo Ščernjavič, d.o.o., Kovaška ulica 12., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 6.) Felszolgáló Picerija Kobula, Lea Gjörek s.p., Kebele 36. (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. február 6.)

•Idős, de üzemképes kisteherautót (platósat, kisbuszt és telepjárót) vásárolok korrekt fizetéssel, szállítással. Érdeklődni: 0036-30-65961-71. •Eladó LG K40 okostelefon. Érdeklődni: 041-554-392. •Radamosban eladó családi ház 8 ár területtel. Érdeklődni: 031-490-847. •Február, március vagy április hónaptól (de májustól mindenképp) három átlagos méretű üres helyiséget bérelnék vízzel, árammal, eddigi lakhelyem renoválás miatti kiürítése miatt. Lehetőleg

Felsőlakosban vagy nem túl messzire onnan. Érdeklődni: janosczimmermann@ gmail.com

•Eladó hullámpala (szalonit): 5 hullámosból kb. 25 darab, 6 hullámosból 30 darab. Érdeklődni: 041-557-608.

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK! Kérjük, segítsenek megtalálni Lucit! Karácsony napján tűnt el. Mivel nagyon barátságos, azt gyanítjuk, hogy valakinek a kocsijába szállt be. Kérjük, nézzenek körül, hátha valahol látják. Ha véletlenül észreveszik, kérjük, tudassák velünk a következő számon: 040-464-285.

névnapsoroló Január 10-től 16-ig

nepujsag.net

Péntek – Melánia Szombat – Ágota Vasárnap – Ernő Hétfő – Veronika Kedd – Bódog Szerda – Lóránt Csütörtök – Gusztáv

Álláshirdetés A Juvis d.o.o. diplomás egészségügyi nővért keres határozatlan időre a referens, antikoaguláns és háziorvosi rendelőbe. Érdeklődni: 031-311-140.

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

"

Szakács Mobix, d.o.o., Črenšovci, Ulica Prekmurske Čete 6. (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. január 29.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Karácsonyi keresztrejtvényünk nyertesei Karácsonyi keresztrejtvényünk megfejtése: „… Kit e szegénységben itt találunk, kérünk téged, légy oltalmunk, ellenségen diadalmunk.” A sorsoláskor a szerencse Gerencsér Ferenc bánutai (1. díj), Horvát Julianna hármasmalmi (2. díj) és Orbán János lendvai (3. díj) olvasónknak kedvezett. Gratulálunk!

12

Fredrik Backman: Amit a fiamnak tudnia kell a világról (Animus Kiadó, 2019, 173 oldal)

A könyv rövid történeteket, valamint elmélkedéseket tartalmaz az apa szerepéről, a családi életről, azokról az író szerint fontos dolgokról, amik meghatározóak és jelentősek lehetnek kétéves fiának későbbi életében. Fredrik Backman humorral és nagy pontossággal, de mindenekfelett hatalmas szeretettel ábrázolja az apa szerepét napjainkban.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Info MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak, jó­ba­rá­tok­ nak és ismerősöknek, akik drága édesanyánk, nagyanyánk és dédnagyanyánk,

Akit szeretsz, az sosem hal meg, Csak valahol messze van tőlünk. Csak a szívünk és a lelkünk tudja, Mennyire fáj, hogy többé nem vagy velünk. Január 1-jén múlt el egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket drága férjem, apám, apósom és nagyapám,

Bogár Mária

Gasparics István

(1939–2019)

(1949–2018)

Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára. A gyászoló család

temetésén részt vettek, virágot, gyertyát adományoztak, szentmisékre, a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Dolamič Martin–Konrad plébános úrnak a megható gyászszertartásért és a csentei imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, valamint mindazoknak, akik e nehéz pillanatokban mellettünk voltak. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Csente, 2019. december 20-án

gyertyafény

Január 10-e és 16-a között Lendvai Plébánia Pénteken, január 10-én 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában. Szombaton, január 11-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18.00 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Vasárnap, január 12-én Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor. Hétfőn, január 13-án Fatimai emléknap. Imaóra a legszentebb előtt 16.00 órakor, majd utána szentmise.

Ha emlegettek, köztetek leszek. Ha imádkoztok, veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Emlékem így áldás lesz rajtatok. (Reményik Sándor)

Szerető gyermekei, Vali, Albi és Pisti családjukkal

Szerdán, január 15-én 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, január 11-én 18.00 órakor Dobronakon szentmise. Vasárnap, január 12-én 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dob­ro­na­kon. Hétfőn, január 13-án Fatimai emléknap, 18.00 órakor imaóra, 19.00 órakor pedig szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jóbarátoknak, akik drága édesanyám, anyósom és nagymamám,

Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendesen, mert Én a szívetekben élek.

Smej Mária (1937–2019)

temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Dolamič Martin–Konrad plébános úrnak a megható gyászszertartásért, valamint a kapcai imádkozóasszonyoknak és énekeseknek az elmondott imákért és gyászénekekért. Kapca, 2019. december 19-én

Gyászoló fia, menye és a két unoka

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

13


Info Humor

Horoszkóp

Napok óta bolyong két halálosan kimerült utazó a sivatagban, amikor már nem bírják tovább és a földre rogynak. Az egyikük benyúl a zsebébe és egy kis zacskófélét vesz elő. Rekedten, a szomjúságtól cserepes ajkakkal kérdezi a társát: – Nem kérsz egy kis sósmogyorót?

Kos Már. 21. – ápr. 20. Mondhatni, hogy régi vágya teljesül: minden jel arra mutat, hogy a héten elindítja önálló vállalkozását. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Nagyon szeretne már elutazni, a vágyai között egy igazán nagy szellemi fejlődést ígérő utazás szerepel. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A héten a pénzügyeit fogja rendezni. Lehetséges, hogy nem kap hitelt, ezért el kell adnia valamit.

Az egyik szomszéd mondja a másiknak: – A kutyád egész éjjel megállás nélkül ugatott. Ugye tudod, hogy ez rossz jel, mert korai halált jelent. – Valóban? Nem is ismertem ezt a babonát. Vajon kinek a halálát jelentheti? – A kutyádét, ha még ma éjjel is ugatni fog! A székely utast vesz föl a kocsijára. Ahogy mennek a kanyargós úton, egy kivételesen éles kanyar tűnik fel előttük, de a székely nem fékez, sőt odacsap a lovak közé. – Fékezzen bátyám, mert kisodródunk! – Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült bevennem ezt a kanyart. Nem is lassítanak és be is veszik a kanyart. Nemsokára egy újabb éles kanyar tűnik föl előttük. Az utas megint megszólal: – Fékezzünk, bátyám, mert itt halunk meg! – Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült bevennem ezt a kanyart. Nem lassítanak, de beveszik ezt a kanyart is. Ezután egy harmadik kanyar is föltűnik, de az utas már nem szól semmit, gondolja, tudja a székely a dolgát. A kanyarnál a kocsi kisodródik, felborul és darabokra törik. A kocsi roncsai közül egyszer csak kikászálódik az öreg székely, és így szól: – Negyven éve ezen az úton járok, de ezt a kanyart még sose sikerült bevennem!

14

Rák Jún. 22. - júl. 22. Most legyen erős és határozott, a párkapcsolatában sok minden eldőlhet most. A szeretetnél nincs nagyobb erő. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Lehet, hogy meg kell válni néhány olyan munkaerőtől, akik már régóta nincsenek a cég hasznára. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje január 20. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Kardoš Lucija, a dobronaki községi lap, a Barázdák szerkesztője A legjobb dolgok az életemben: • A szeretteim, a barátaim és a cicusok. Ahol házat építenék: • Rovaniemi, Finnország. Nagy ablakokkal, így télen csodálhatom az északi fényt. Gyermekkori álmom: • Klisé: filmsztár. A hobbim: • Festés, séta a természetben, koncertek és fesztiválok látogatása, sütés-főzés. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Thai ananászos-csirkés curry. A film, amit többször is megnéztem: • A medence (La Piscine, 1969). Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Visszamennék a 80-as évekbe. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Vajon a karma tényleg mindenkit utolér? Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Talán a vegán életmódot? A leghasznosabb tárgyam: • A telefonom és a karórám. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Mindig tisztelettel áll a másik emberhez és mindkettőjük érdekeit nézi. Most a párkapcsolati elköteleződésről kell döntenie. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Élete sorsdöntő állomáshoz érkezett. Ha még fiatal, kirepül a családi fészekből. Ha idősebb, egyensúlyt kell teremteni a karier és a családja között. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Autóvásárláson töri a fejét. Lehet, hogy dolgoznia kell a testvérével való jó kapcsolattartáson. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Rengeteg energiával töltődik fel. Ezt most sportolásra vagy a munkahelyi feladtaira használja fel.

• Sok mindenkiét, de a végső döntés az enyém. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Általában megvárom, míg elmúlik. A szomorúságnak is van gyógyító hatása. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Elrendezni néhány rendezetlen ügyet. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A hagyományos ételek, a szeptemberi borvidék.

Bak Dec. 23. – jan. 20. A héten igen fontos fordulóponthoz ér. A következő napokban a sors megjutalmazza eddigi kitartásáért. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most jött el az idő a testilelki regenerálódásra. Találjon ki olyan programot, amiből igazán töltekezhet. Halak Febr. 20. – már. 20. A sok társasági esemény, amelyen most részt kell vennie, egy kis feszültséget okozhat a szerelmi életében.

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Muravidék Mozaik társadalmi integrációs egyesület

A kiszolgáltatott csoportok munkába állásáért A muraszombati székhelyű Mozaik társadalmi integrációs egyesület szerteágazó tevékenységével a kiszolgáltatott társadalmi csoportok szociális és szellemi potenciálját fejleszti a Muravidéken. Tavaly októbertől Lendván elindították a szociális aktivációs programot, amelyet Gerebic Gordana és Sudec Judita szociológus vezet. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Mozaik humanitárius, önkéntes, független és nonprofit szervezet, amely a szociális gazdaság koncepciójának gyakorlati megvalósításával fejleszti a kiszolgáltatott társadalmi csoportok szociális és

egyesületen belül számos társadalombiztosítási programmal foglalkoznak, amelyek kiegészítik a muravidéki szociális szolgáltatási hálózatot. Többek közt az egyesület működteti a hátrányos helyzetben lévők és a társadalmilag rászorulók számára a Hajléktalanok Menedékprogramját is, a

a menedékhely. Emellett Lemerjében kihelyezett egység is működik, amely hét személy befogadására alkalmas. A menhelyen nem korlátozott a tartózkodási határidő, de a kialakult helyzetre keresni kell a megoldást – tette hozzá Gerebic Gordana: – A tartózkodási időtartam

A lendvai szociális aktivitás programot Sudec Judita és Gerebic Gordana szociológusok vezetik. szellemi potenciálját a régióban. Miután 2014-ben megszerezték a szociális vállalkozás státuszt, Salban megalapították a Korenika intézetet, amely keretében öko-szociális parasztgazdaság működik, ahol a nehezen foglalkoztatható személyeket alkalmazzák. Salban működik emellett a muravidéki nemzedékek központja is, amelynek tevékenysége Goricskóra terjed ki, és különböző ingyenes műhelyek, gyermektáborok szervezésével több generáció együttműködését serkentik. Amint találkozásunkkor Gerebic Gordana programmunkatárs elmondta, a felsoroltak mellett az

terepen pedig jelen vannak a hajléktalanprogrammal, valamint az „Egy jobb holnap a demenciával” című programmal is.

Menedékhely hajléktalanoknak Muraszombatban a Tomšič utcában működik a hajléktalanszálló. Az élethez szükséges alapvető feltételek, mint a lakhatás, valamint a nappali és éjjeli ellátás mellett a pszichoszociális támogatást is biztosítják a menedékhelyen. Jelenleg a menhelyet épp felújítják, ezt követően mintegy 22 személy elszállásolására lesz alkalmas

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

a legtöbbször attól is függ, hogy az érintett milyen gyorsan tud kilábalni a kialakult élethelyzetéből és visszanyerni önbizalmát, valamint újból bekapcsolódni a köznapi életbe. Tévhitben élnek mindazok, akik azt gondolják, hogy a hajléktalan csupán az, aki az utcán koldul és munkanélküli. A kiszámíthatatlan életkörülmények alakulhatnak úgy, hogy fedél nélkül marad olyan is, akinek van munkahelye. Bárki bármikor hajléktalanná válhat – tette hozzá. Amint elhangzott, a menhely létezéséről ritkán tudnak a rászorulók, legtöbbször a szociális munkaközponton, ismerő-

sökön vagy más önkéntes szervezeteken keresztül szereznek róla tudomást. A lakóknak az elhelyezésüket bizonyos összegben saját maguknak – a munkabérükből vagy szociális segélyből – kell biztosítaniuk.

A szociális aktivitás program Lendván Tavaly októberben az illetékes Család-, Munka- és Szociálügyi Minisztérium által támogatott és az egyesület égisze alatt kivitelezett hároméves programot Muraszombat és Gornja Radgona mellett Lendván is elindították. A Fő utca 56. szám alatti helyiségekben két szociológus, Gerebic Gordana és Sudec Judita dolgozik a szociális aktivitás programon, amely a legjobban kiszolgáltatott társadalmi célcsoportok munkaerőpiacra történő visszalépését segíti. A programba a hosszabb ideje munka nélkül lévő személyek kapcsolódnak be, a foglalkozás pedig 15 fős csoportban folyik nyolc hónapig. A csoportok kialakításában a szociális ügyintéző központtal és a munkaközvetítő intézettel folytatott szoros együttműködésre van szükség. – A csoportkialakításban két koordinátor terepmunkát végzett, majd a potenciális részvevőkkel egyéni interjúk után választotta ki a csoporttagokat, akik eldönthették, hogy csatlakoznak-e a nyolchónapos programhoz. Ezzel a kiválasztási folyamattal alakulnak ki a következő ciklusok csoportjai is. A program folyamán egyéni beszélgetéseket, tanácsadásokat és csoportműhelyeket is tartunk. Főleg a motivációs műhelyek kerülnek előtérbe, ilyen a munkahely aktív keresése.

Hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiac megismerésére és az újdonságok ismertetésére. A csapatmunkán keresztül az együttműködéssel, a konfliktusos és stresszes élethelyzetek kezelésével és megoldásaival is foglalkozunk. Mindemellett a résztvevők a gyakorlatban is szereznek tapasztalatokat, hiszen rövid időre bekapcsolódnak a helyi vállalatoknál bizonyos feladatokba. Eddig négy vállalat mutatott hajlandóságot a program gyakorlati részében való részvételre. Mindemellett azokat a segítségre szorulókat is felöleli a program, akik sok éves munkaviszony után az egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak bármilyen munkát elvállalni, emellett segítünk az iskola befejezéséhez szükséges útbaigazításban, vagy a nyugdíjba vonulás folyamatában is. Aki részt szeretne venni a programban, annak először terepmunkán keresztül a koordinátorral kell a beszélgetést lefolytatni. Információt kérni természetesen a Fő utcai irodában is lehet. Az eddig begyűjtött tapasztalatokról Gerebic Gordana elmondta, a Lendvai Közigazgatási Egység lakosságának nincs elég információja a Mozaik egyesület programjairól és tevékenységéről, ezért ezen a téren is sokat kell dolgozniuk. Szükséges viszont a felismerés, hogy a környezet életébe, a közösségbe történő bekapcsolódás pozitívan hat az egyénre, hiszen a környezet segítséget és információt biztosít az élhetőbb mindennapokhoz: – Ki kell lépni a komfortzónából, ami a kiszolgáltatott célcsoportok számára különösen nem egyszerű. De a mostani munkacsoportnál is azt tapasztaljuk, hogy van igényük és képességük a változtatásokra – tette hozzá a szakember.

15


Horizont Sok éves jó együttműködés

Két rendőrsapka repült a Murába A szlovén és a horvát határrendőrök a két országot összekötő petesházi és muraszerdahelyi Mura-hídon hagyományosan sapkadobással és koccintással búcsúztatták az óévet. Az eseményhez csatlakozott a lendvai és a muraszerdahelyi polgármester is. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Ez a szokás 1992-be nyúlik vissza, amikor a két határon dolgozó határrendőrök szilveszteri találkozásakor a hídon az egyik rendőr fejéről a sapkát belefújta a szél a folyóba. A sok éves hagyományt néhány év kimaradás után 2018-ban elevenítették fel újra, amikor a Mura-hídon az év végén a szlovén és a horvát rendőrök a jó és zökkenőmentes együttműködést sapkadobással és koccintással erősítik meg. A múlt év december 30-i találkozáson Vrba­

nec Miljenko, a Mu­ra­szer­ dahelyi Rendőrállomás, valamint Zelko Mojmir, a Petesházi Határrendőrség parancsnoka egyaránt a jó együttműködést hangsúlyozta. Zelko elmondta azt is, hogy a határátkelőn évente mintegy hárommillió utas kel át, és amennyiben nehézségek merülnek fel a rendőrök munkája során, közösen keresik a megoldásokat. A jelképes eseményen jelen volt Magyar János, Lendva Község polgármestere és Srpak Dražen, Muraszerdahely polgármestere is, mindketten a jószomszédi viszonyok-

A petesházi Mura-hídon a szlovén és a horvát rendőrök Magyar János lendvai és Srpak Dražen muraszerdahelyi polgármester társaságában sapkadobással és koccintással búcsúztatták a 2019-es évet. ról, az emberek harmonikus együttéléséről beszéltek, amelyet együttműködési megállapodással erősítettek meg. Míg Magyar azt hangsúlyozta, hogy

a Murán a napi szinten átkelő utazást igyekeznek a lakosság számára mindkét oldalról megkönnyíteni és zökkenőmentessé tenni, valamint a térség

Borkóstolás Szerdahelyen

A fröccsborok jellemzőek a vidékre

fejlődésével hozzájárulni az életszínvonal növeléséhez, Srpak polgármester a néhány év múlva elkészülő terelőút, valamint a Mura folyón az új híd Goricskón az agyagos föld adja hozzá a szőlőhöz azt a pluszt, amitől jellegzetes zamatú a bor. Összességében Szerdahelyen jó borokat kóstolhattunk,

A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület borászati szekciója 2007 óta tart rendszeresen borkóstolót és borminősítést. Idén szombaton tartották meg a még fiatal borok kóstolóját, összesen 42 minta került a szakértők és a vendégek elé. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A rendezvényt Vörös Laci, a borászati szekció vezetője nyitotta meg, kiemelve, hogy a tagság szépen kiterebélyesedett, így a goricskói szlovén falvakból is vannak tagok, illetve a magyarországi borászokkal is kiváló az együttműködés. A megjelenteket Vugrinec Zsuzsi, a maráci

16

magyar önkormányzat elnöke is köszöntötte. A szakmát négy borszakértő, Felső Alen borbíra, Györek Ladislav, Rajnar Alojz borosgazda, valamint a magyarországi borászok részéről Röszler Árpád képviselte. A borok kóstolása közben minden egyes mintához szakmai véleményt, tanácsot hallhattak a gazdák, így a májusban esedékes minősítésig ki-ki

A borok még alakulni fognak, a zsűri bizakodó a végeredményt illetően. Már ebben a korai borérési szakaszban is sok kiváló bort kóstolhattak. még alakíthat saját pincéje remekén.

– Minden tájnak megvan a jellegzetes ízvilága.

többségében fröccsborokat, félszáraz borokat –

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Horizont megépítését emelte ki. A találkozón most először repült a Murába két rendőrsapka, amelyekre három nyelven írták fel a

„küldetésüket”, a megtalálóktól pedig visszavárják azokat. Eddig kettő sapka került így vissza a rendőrséghez.

Lendva támogatja Muraszerdahely törekvéseit A múlt pénteki muraszerdahelyi munkamegbeszélés vendége volt Gordana Grlič Radman és Darko Horvát, a horvát külügyi és európai ügyi, illetve gazdasági tárca vezetője. A megbeszélés témaköre a Mura menti kisváros tarthatatlan közlekedési és élhetőségi körülményeinek javítása volt. Dražen Srpak, Muraszerdahely polgármestere már hosszú évek óta beavatkozásra kéri a horvát kormányt, de eddig nem találtak meghallgatásra. A legutóbb azonban megállapodásra jutottak: az illetékes horvát tárcák felveszik a kapcsolatot Szlovéniával, s minél előbb megpróbálnak csatlakozási pontot találni az új Murahíd kiépítésére, mely a teherforgalmat átvevő terelőút része lesz. Erre Muraszerdahely és Petesháza térségében keresnek lehetőséget. A muraszerdahelyi megbeszélésen részt vett Magyar János, Lendva Község polgármestere is, aki kifejezte ezen törekvések támogatását. Reményét fejezte ki, hogy minél rövidebb időn belül megvalósulnak a tervek, megkönnyítve az emberek életét. Az új körülmények miatt Lendva Község területrendezési terve is módosításra szorul majd. SNK

Helyszín: Lendva, Színház- és Hangversenyterem • Időpont: 2020. január 10. (péntek) 19 óra Belépő a bérlettel nem rendelkezőknek: 15 euró a helyszínen

sorolta Felső Alen borbíra a kóstoló után. – Itt száraz borokat nem igazán készítenek. A minták zöme kissé túlkénezett volt, ami viszont ebben a fázisban egyáltalán nem gond. A kénhidrogén és az oxidáció megjelenik a boroknál, de ez idővel, az érés folyamán csökkenni fog, és végül jó borok lesznek. Persze a gazdáknak felügyelni kell a folyamatot. Bízom abban, hogy a kóstolón elhangzott tanácsokat megfogadják, a kritikákat pedig építő jellegűnek vették. Néhány évvel korábban voltam először Magyarszombatfán minősítésen, és határozottan állíthatom, hogy azóta sokat javult a minőség. Bízom abban, hogy ezt nem csak az évjárat teszi, hanem a borosgazdák is fejlődtek, tanultak – mondta Felső Alen. A rendezvény kellemes hangulatban folyt és egé-

szen késő estig eltartott. A szerdahelyiek sós süteményeket, kitűnő „csörgéspogácsát”, vágottzsíros kenyeret és sajtokat is kínáltak a borok mellé, hogy a bátrabbak, akik több bort is megízleltek, szintén kitartsanak végig. Érdekessége volt a rendezvénynek, hogy négy orosz turista is eljött a borkóstolásra, akik a maráci fürdőben töltik a szabadságukat és ott értesültek a rendezvényről. A vendégek jól érezték magukat, a helyiek barátsággal fogadták őket is. A föld és az ember harmóniája bizony a borászatban is utolérhető, hiszen valamiért mindenki a saját vidékére jellemző bort szereti legjobban. Goricskón sincs ez másképp. A nem mindig hálás agyagos föld jó táptalaja a szőlőnek, sajátos ízt kölcsönözve a boroknak. Az itt élőknek ennél jobb nincs is a világon.

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját egy

HAGYOMÁNYOS FALUSI DISZNÓVÁGÁSRA ÉS AZ AZT KÖVETŐ DISZNÓTORRA 2020. január 11-én, szombaton 8 órai kezdettel a hosszúfalui faluotthon udvarára. Szeretettel várjuk Önöket! Szervezők: Hosszúfalui HK, Hosszúfalui ÖTE, Olimpija FC, Fehér Jani MTE

17


Sport

Kiváló teljesítmény a nemzetközi lövészversenyen A Dobronaki Jezero Sportlövészeti Egyesület tagjai a versenyévet színvonalas nemzetközi sportlövészeti tornával zárták Mengešben. A Trzin Sportlövészeti Egyesület szervezésében a 24. Skirca Borisa Paternosta elne-

Jezero lánynövendékei az egyéni csúcsok megdöntésével remekül helytálltak. Borsos Fanni épp hogy lemaradt a döntőről, miután 620,7 körös teljesítmén�nyel a hálátlan 11. helyen végzett, majd Podgoršek Laura 602,3 kört lőtt, ami

A Trzin Sportlövészeti Egyesület által szervezett nemzetközi légpuskatornán mintegy 400 sportlövő vett részt. vezésű megmérettetésen erős mezőny sorakozott fel, jelen voltak a világ- és Európa-bajnokságok, az olimpiai játékok résztvevői, valamint versenybe szálltak országos válogatott sportlövők is. Ebben a mezőnyben az ifjúsági korosztályban szereplő

a 33. helyre lett elegendő. Mögötte a 34. helyet klubtársa, Bakan Urisk Lara szerezte meg 601,6 körös eredménnyel. A tornán a világ egyik legjobb céllövője, a román Sidi Roxana 633,7 körrel világcsúcsot döntött. A csapatversenyben kiváló

eredményt ért el a két ifjúsági csapat, hiszen a Borsos Fanni, Podgoršek Laura, Bakan Urisk Lena alkotta felállás a megmérettetést a kitűnő 6. helyen zárta, míg Kianec Melani, Bakan Urisk Lara és a serdülő Vuk Nika a 9. helyet szerezte meg. A Jezero férficsapatának dobogós helyezése egy kis szerencsén is múlt, hiszen Somogyi Péter, Kološa Franc és az alig 14 éves Bálint Kálmán csak 0,8 körrel maradt le a harmadik helyet megszerző Olimpija csapatától, amelyben Rajmond Debevc olimpiai bajnok is versenyzett. Somogyi az egyéni megmérettetésben a negyedik legjobb eredménnyel jutott a döntőbe, ahol a világ legjobb sportlövészeivel versenyzett és nagy küzdelemben a negyedik helyet szerezte meg Sidi Péter mögött. A tornát a világranglista legjobb lövője, a horvát Gorša Petar nyerte 629,8 körrel. Hs

Az Összetartozás Kupán 6. lett a Muravidék

Dončić Dejan a Nafta új edzője A Nafta 1903 Labdarúgóklub az elmúlt év végén tette közzé a hírt, hogy a felnőtt csapat új vezetőedzője Dončić Dejan lett. Dončić legutóbb az elsőligás kranji Triglav csapatát vezette, amellyel tavaly kiharcolta az élvonalban maradást, előtte a szlovén szakmai nyilvánosság a domžalei utánpótláscsapatok veze-

Dončić Dejan vezetőedző irányításával a Nafta felnőtt csapata január 8-án kezdte meg a felkészülést a bajnokság tavaszi idényére. tőjeként és a felnőtt csapat segédezőjeként ismerte meg. A Naftánál is fontos feladatkört tölt be az utánpótláscsapatok fiatal tehetségeinek fejlődésében és munkájában. A 47 éves szakember a klubbal 2022 júniusáig írta alá a szerződést, első nyilatkozatában pedig kiemelte: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a legidősebb szlovéniai futballklub edzője lettem. Amikor a vezetőség felkeresett, bemutatva a klub működését és a munkafeltételeket, nem volt nehéz a döntés. Rendezett és pozitív közegű klubba érkeztem, és meggyőződésem, hogy a jövőben közösen megvalósítjuk a kitűzött célokat, amelyekre a szurkolók is vágynak.” A Nafta a felkészülést a tavaszi idényre január 8-án kezdte meg, amelynek keretéből az elsőligás zalaegerszegi ZTE által közzétett hír szerint hiányzott Oštrek Stjepan támadó, Živko Žiga középső védő és Raduha Florijan kapus is, akik csatlakoztak a magyar NB I-es csapatához. hs

Fotó: Bölcsföldi Zoltán

Újabb támogatás a lendvai futballklubnak A Muravidék focicsapata január 4-én a bonyhádi sportcsarnokban a XXIII. Losonci István Emléktorna – Összetartozás Kupa elnevezésű seregszemlén szerepelt. A teremfocitornán a Muravidék a csoportkörből egy győzelemmel és egy vereséggel jutott a negyeddöntőbe, ahol a későbbi döntős A’la Cool csapat ellen maradt alul 7:3-ra, és ezzel a 6. helyet szerezte meg. A döntőben a székelyföldi Nyárádszereda 2:0-ra verte az A’la Coolt. A bronzérmet a kakasdi csapat gyűjtötte be. hs

18

Még a múlt év december 27-én a Magyar Közlönyben megjelent határozatok értelmében a magyar kormány idén is tetemes támogatásokat biztosít a határon túli programok, fejlesztések és beruházások megvalósítására. A Bethlen Gábor Alapon keresztül nagyrészt külföldi focikluboknak összesen 14 milliárd forintot hagytak jóvá. A támogatottak között szerepel a lendvai Nafta futballklub is, amelynek működésére és fejlesztésére idén 1,3 milliárd forintot, vagyis közel 4 millió eurót különítettek el. hs

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.


Sport

Vereséggel folytatta a Lindau Az új évtized első hétvégéje a Muravidéki Kosárlabdaliga 7. fordulójával folytatódott, amely a lendvai Lindau számára a vártnál rosszabbul indult. Vasárnap ugyanis a Muraszombati Sportegyesület fiatal kosarasai szinte lehengerelték a lendvai vendéglátó csapatot, az erős iramú

negyedben a Lindau 11 pontot, míg a vendégek 22 pontot szereztek. A második félidőben teljesen összeomlott a hazai csapat, sehogy sem tudta megtörni a vendégek ritmusát, míg a hibákat – a pontatlan dobásokat, az elveszített labdákat és a gyenge védelmet – a muraszombati csapat

A mérkőzésen a Lindau soraiban eredményes formában csupán Frančič Dušan volt, aki 35 pontjával csapata pontjainak több mint a felét szerezte meg. Horvatič Gorazd 13 ponttal követte őt. Muraszombat színeiben változatosabb volt a pontszerzők listája, a legtöbb pontot Zver Leon

Topolnik és Kovač nyerte a klubversenyt

A Lendvai Bowlingklub az év végén hagyományosan megszervezte évzáró klubversenyét a muraszombati bowlingpályán. A férfiak megmérettetését Topolnik Roman nyerte Radaković Dušan és Könye Tibor előtt. A nők versenyében Kovač Vida teljesített a legjobban, őt követte Könye Jožica és Šendlinger Tanja. F.h.m.

minisport

A nagyiramú mérkőzésen a Lindau játéka nem tudott kibontakozni. mérkőzésen nagyarányú, 106:68-as győzelemmel sújtottak le rájuk. A vendégek az első sípszótól magas tempót diktáltak, amelyet csupán az első negyedben (27:29) tudott tartani a Lindau, a folytatásban a vendégek egyre inkább felülkerekedtek és jelentős előnyre tettek szert. A második

pontokkal büntette. Szinte minden helyzetből betalált az ellenfél és a harmadik negyedben elért több mint harmincpontos előnnyel eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Az utolsó szakaszban ehhez mérten vissza is vettek a lendületből, a hazai felállás pedig erejéből kifogyva nem tudta felvenni az ütemet (13:16).

(23), Lalovič Tine (20), valamint Jablanovec Andrej (19) és Žilavec Damjan (19) szerezte. A fordulóban az éllovas muraszombati Nona 68:59-re győzött Ljutomer ellen, míg a Tropicano Bistrica 62:83-ra maradt alul Lotmerk ellen. Belatinc a fordulóban szabad volt. hs

113 lövész Dobronakon A Dobronaki Jezero Sportlövészeti Egyesület a szlovén önállóság napja tiszteletére 25. alkalommal rendezte meg a hagyományos nagykaliberű céllövészeti versenyt a dobronaki vadászház melletti szabadtéri lőtéren. A pisztoly versenyszámban 36 csapat és 113 versenyző állt lőállásba Szlovéniából és Magyarországról. Az egyéni megmérettetésben szoros volt a küzde-

lem, a dobogós helyezések hajszálon múltak. Az idei versenyt Voglar Darko (Maribor) nyerte 193 körrel, egy körrel megelőzve a második helyezett Cehner Borist (Promaris) és a har­m adik Širec Romant (Devetka). A Lendva-vidék legjobb eredményét Aladič Elemir (Lendva) szerezte meg, aki 189 körrel 10. lett. Babič Jože (Jezero 1.) a 15. helyezést érte el, míg a legjobb 30 között

NÉPÚJSÁG 2020. január 9.

végzett Režonja Andrej (Lendva) is. A csapatversenyt a Voglar, Kostanjevec Škor­ nik és Rems trió nyerte Mariborból, a lendvai felállás – Duh, Aladič, Režonja – 10. lett, míg a Jezero 1. csapata – Babič, Ivanič, Balaško – a 13. helyen végzett. Az érmeket és elismeréseket Glavač Simona, a Dobronaki Helyi Közösség elnöke adta át. hs

Szoros küzdelem az élen Az új év első hetében megkezdődött a Lendvai Dartsliga idei bajnokságának második fele. A nyolcadik forduló a völgyifalui Kvatro Gal 1 csapatának kedvezett a legjobban, amely a hatodik helyen álló petesházi Extra Bar ellen fölényes, 14:2-es győzelmet aratott és 18 pontjával az élre állt a tabellán. Csupán egy ponttal lemaradva három csapat is a nyomában van a tavalyi bajnoknak. A lendvai Retro Caffe, amely a sereghajtó pincei Bar Westet idegenben verte 9:7re, a Kvatro Gal 2, amely a petesházi Lero Bar ellen magabiztos, 13:3-as győzelemmel indult, valamint a kapcai Matko Bar is, amely a gyertyánosi Booom Bar otthonában nem tudott felülkerekedni, szoros küzdelemben csupán a 8:8-as döntetlent tudta kihozni. F.h.m. Az öregfiúk tornát nyertek Zalaegerszegen A Nafta öregfiúcsapata nemzetközi teremfocitornát nyert Zalaegerszegen. A hagyományos Csarnok Kupát a 45 év felettiek alkotta csapatok számára rendezték meg az elköszönő év végén. Idén a tízcsapatos versenyen a Nafta veteránjai néhány kulcsfontosságú játékos hiánya ellenére is remekül teljesítettek. A csapat veretlenül menetelt az elődöntőig, ahol az Ostrom nevű csapatot is megverték 3:2-re az öregfiúk, majd a döntőben a Textil szervizt is 2:1-re legyőzték. A torna legjobb játékosa Drvarič Marjan lett, a legjobb hálóőr pedig Kiraly Ludvik a Nafta csapatából. A tornagyőztes csapatot Herceg, Drvarič, Meszelics, Horvat A., Šooš, Bertalanič, Horváth, Kerek és Király alkotta. F.h.m. Lendvai páros nyert Ljutomerben Ljutomerben rendezték meg a 6. újévi tollaslabdatornát. A benevezett tíz versenypár megmérettetését a Lendvai BK Mladost tagjai, Krajnc Sašo és Kezele Simon nyerte. A 44 fős torna egyéni számában Glazer Dejan (BK Celje) győzött, a 15 évesek korosztályában a ljutomeri Pukšič Alen lett a legjobb.F.h.m.

19


A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a

SZÚNYOGH SÁNDOREMLÉKNAPRA, amely 2020. január 9-én, csütörtökön 18 órakor lesz a lendvai zsinagógában. A Halicanumi impressziók című ünnepi műsorban a Lavina Kultúrklub tagjai és az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói szerepelnek, rendezője Szloboda Tibor. Az ünnepi műsort követően átadjuk a Szúnyogh Sándor-díjat és a fogalmazási verseny helyezettjeinek járó elismeréseket.

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

A Naptár 60 éve

Kiállítás a Bánffy Központban – megtekinthető 2020 február elejéig

Profile for Népújság

Népújság, 2020. 01. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 1. sz.

Népújság, 2020. 01. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 1. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement