Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Enni vagy nem enni? 57. évfolyam 1. szám

Lendva 2013. január 4. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

Sok újdonság lép életbe február 1-jével a diákétkeztetés terén, hiszen az új törvény elfogadásával ismét jelentősen megnő az ingye-

v

é

n

i

a

i

nes étkezésre jogosultak száma az iskolákban. Körképünk még decemberben, a törvény elfogadása előtt készült, s az intézmények

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

általában jeleztek gondokat az étkeztetés rendszeres fizetését illetően. A nehézségek gyakran – bár nem minden esetben – az egyre

romló szociális helyzettel köthetőek össze, egyre több családban merül fel az „Enni vagy nem enni az iskolában?” kérdése, bár

erről egyelőre nem igazán beszélnek az emberek a nyilvánosság előtt. Bővebben a 6. oldalon. -ce

Feri Horvat Meštrovič – edző, tudósító, szakmunkatárs:

A fiatalok boldogulását segítő községi intézet alakul Lendván

A csökkenő rendelések miatt gondok vannak az AHA Muránál

18–19. oldal

4. oldal

7. oldal

„A Naftánál szinte minden korosztállyal dolgoztam”


Iránytű Változó államigazgatás

Veszélyben a közszolg Tomka Tibor

Villanjon fel a cél… A 2013-as új évet akarva-akaratlanul is egyértelműen a feszültségekkel, válsággal, az emberi létre, a társadalmunkra egyre inkább ránehezedő szociális, morális problémáinkkal lehet csak kezdeni. A 2012-es év világviszonylatban, európai, közép-európai, még inkább szlovén viszonylatban igencsak nehéz év volt. A pénzügyi, gazdasági, szociális válság, a politikai elit útvesztői mellett nem volt kíméletes hozzánk az anyatermészet sem, többek között lesújtott az aszály, majd az árvíz is. Természeti katasztrófák, ahogy társadalmi, gazdasági válságok is, voltak már történelmünk során, többet mi is megéltünk. Leginkább a rendszerváltozással kapcsolatos igencsak zűrös és nehéz évek jutnak eszembe, amikor újrarajzolódott Európa és a világ térképe, birodalmak buktak el, valahol újrakezdtük az egészet. Annak ellenére, hogy sokak számára igencsak nehéz és igencsak bonyolult esztendőkről volt szó, szembetűnő a különbség. A múlt század kilencvenes éveiben ugyanis a jobb és szebb világban reménykedve éltük napjainkat, az emberek tele voltak optimizmussal, tervekkel. Az akkori újrakezdés természetesen nem sikerült mindannyiunknak, általában azonban elmondható, láttunk egy határozott célt. Emellett nem szabad elfelednünk, a rendszerváltozás nyűgös éveiben a válság igencsak be volt határolva, az újrakezdést volt kihez, mihez mérni. A jelenlegi válság legnagyobb problémája talán éppen az, hogy igazából nincs cél, vagyis a két évtizeddel ezelőtti célok, az akkori nyugati életszínvonal, társadalmi rendezettség megvalósítása sajnos egyre messzebb kerül, sőt megremegni látszik ott is, ahol megteremtődött. Jó példája az említett céltalanságnak a szlovéniai városokban az év végén lezajlott és minden jel szerint az új évben is folytatódó tüntetések sorozata, melyek során igazából nem alakult ki a cél, csak annyi jön le az egészből, hogy ami eddig volt, az nem jó! De hova, merre induljunk, ki és hogyan vezesse az országot? – erre sajnos nincs válasz, sőt a válaszokat igazából az egész úgymond gazdag, nyugati világban is csak keresgélik. Csak reménykedni tudunk abban, hogy a most elkezdett évben legalább a cél felvillan előttünk, mert a minden jel szerint a 2012-es évnél is nehezebb 2013-as így már sokkal elviselhetőbb lenne.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A közjegyzőségről szóló törvény módosításához az ismert kisebbségi észrevételek – a kisebbségi nyelvek tudása – mellett maguk a közjegyzők is számos észrevételt tettek, nem tartják jónak ugyanis a közjegyzői szolgálat úgynevezett liberalizációját. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A lendvai közjegyzői munkahely kiírásával a Népújság hasábjain már több ízben foglalkoztunk. A felidézés miatt csak an�nyit, hogy az eddigi törvény és a tárcaközti egyeztetésen lévő módosított verzió sem követeli meg egyértelműen a kisebbségi nyelvek, vagyis az olasz és a magyar nyelv tudását a kétnyelvű területeken. A téma a nemzetiségi parlamenti bizottság legutóbbi, decemberi ülésén is szóba került, sajnos az elhangzottak alapján az illetékes minisztérium és a kisebbségek álláspontja továbbra sem közeledik. A felszólaló illetékes minisztériumi államtitkár szerint ugyanis továbbra is megfelelő megoldás a tolmács alkalmazása, ez véleménye szerint ugyanis jobb megoldás, mintha a kisebbségi nyelvismeret hiányában egyáltalán nem tudnának közjegyzőt alkalmazni, míg a kisebbségek szerint ez csak ideiglenes, kivételes megoldás lehet, a törvényben, illetve ennek módosításában egyértelműen meg kell követelni a kisebbségi nyelvek ismeretét. Ahogy már említettük, a tervezett törvénymódosítás több pontban – természetesen nem nemzetiségi vonatkozásban – nem igazán tetszik a közjegyzőknek sem. A közjegyzők jónak tartják, hogy az egyszerűbb, megegyezés alapján történő örökösödési ügyek a bíróságokról a közjegyzők

illetékességébe kerülnének. Ezt ellenzik a bíróságok, akik illetékesei szerint az ügyfelek megbíznak a bírákban, akik jó tanácsokkal látják el az örökösöket, ennek hála pedig igen kicsi az örökösödési perek száma, ami véleményük szerint a tervezett lépéssel megváltozna. Véleményük szerint az évi szinten bírósági illetékként összegyűlt megközelítően 10 millió euró sem elhanyagolható. Hozzáteszik, a bírák ezzel a lépéssel elveszítenék az egyébként ingyenesen végzett tanácsadói funkciókat, a polgárok szemében kizárólag büntető intézménnyé válnának. A közjegyzők, illetve a közjegyzői kamara nem tartja jónak a közjegyzői szolgálat liberalizációját, vagyis azt, hogy az eddig országos szinten meghatározott közjegyzői számot megszüntetnék, és jóformán mindenki, aki megfelel a törvény által meghatározott feltételeknek, köz-

jegyzői irodát nyithatna. A közjegyzők szerint ezzel a lépéssel igencsak növekedni fognak a különbségek a közjegyzők bevételeiben, a kisebb településeken, városokban akár meg is szűnhetnek a közjegyzői irodák. Az illetékes igazságügyi tárcánál ezzel ellentétben úgy vélik, a közjegyzők közötti verseny mindenképpen jól jönne az állampolgárok szempontjából, hosszú távon javulna a szolgáltatások minősége, esetleg némileg esnének az árak is – ezeket egyébként a kormány még decemberben 10–50 százalékkal csökkentette. A közjegyzői érdekképviselet szerint a közjegyzők bevételei nem túl magasak, 2011-ben az átlagos bevétel ugyanis bruttó 281.500 eurót tett ki, ami lehetővé teszi minden költség fedezését. Az érdekképviselet ehhez hozzáteszi, a közjegyzői irodák kétharmada ennél kevesebb bevétellel rendelkezik, az

Ideiglenesen a radgonai közjegyző dolgozik Lendván Január elsejétől Zag-Győfi Mária eddigi lendvai közjegyző nyugdíjba vonulása miatt a városban elvileg új közjegyző vette volna át a munkát. Az illetékes minisztérium pályázati kiírására két jelölt jelentkezett – információink szerint egyik sem birtokolja a magyar nyelvet –, a minisztérium ki is választotta az egyik jelöltet, de a másik a döntés ellen közigazgatási pert indított, így Lendva közjegyző nélkül maradt. A közjegyzői iroda ennek ellenére továbbra is reggel 9 és 12 óra között tart nyitva hétköznap, és tájékoztatja az ügyfeleket. A jövő héttől ideiglenesen heti két alkalommal, illetve szükség esetében többször is a radgonai közjegyző, Danica Hojs végzi a munkát. tt

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Nemzetiség

gálati közjegyzőség?! árak csökkentése pedig éppen azoknál a szolgáltatásoknál következett be, amelyeket ritkábban, általában pénzhiányban nem szenvedő ügyfelek vesznek igénybe. A statisztikai ada-

lítődnének a bevételek a nagyvárosi és a kisvárosi közjegyzők között is, a közjegyzői érdekképviselet szerint pedig ennek éppen fordított lesz a hatása, különösképpen azért is,

geket is – az ügyvédi körök eddig egyébként nem mutatnak túl nagy érdeklődést a szolgáltatások átvállalására. Véleményük szerint a törvénymódosítással mindegyik nagyobb

A kisvárosi közjegyzőségek erősödése vagy hanyatlása várható a törvénymódosítástól? tok azt mutatják, hogy a legnagyobb és a legkisebb bevételekkel rendelkező közjegyzői irodák között 26-szoros a különbség, illetve azt, hogy az összbevétel körülbelül 15 százaléka marad a közjegyzőknek. A minisztérium szerint az említett lépéssel kiegyen-

mert az említettek mellett megszűnt a közjegyzők helyhez kötött illetékessége is. Véleményük szerint az eddigi közjegyzői közszolgálat így szinte teljesen kommerciális vizekre evez, és jóformán bármelyik ügyvéd folytathatna közjegyzői tevékenysé-

ingatlanügynökség, ügyvédi iroda vagy éppen bank akár saját közjegyzőt alkalmazhatna, az ügyfeleket ehhez irányítaná, és már nem beszélhetnénk önálló, független jogi szakemberekről, s így mindenképpen csökkenne a közjegyző presztízse is.

KerekPerec-bemutató Pártosfalván A KerekPerec színes magazin legújabb számát szerkesztőségünk még karácsony előtt Pártosfalván mutatta be az olvasóknak. A nemzeti közösség üléster-

mében ünnepi hangulatban találkoztunk olvasóinkkal: ismertetve a KerekPerec tartalmát és a mögötte rejlő újságírói munkát, valamint a terveket a kiadvánnyal

Olvasóink érdeklődéssel lapozzák a muravidéki színes magazin legújabb számát.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

kapcsolatban, mely a jövőben előreláthatólag magyar–szlovén változatban jelenne meg. Goricskói olvasóinkat leginkább az újságíró tapasztalatai a terepen, a magazinban bemutatott képeslapok világa, az őrségi riport érdekelte. A bemutató kellemes, kötetlen társalgással zárult. A Ke r e k Pe r e c l e g újabb számát Goricskón Pártosfalván, Hodoson és Domonkosfán a nemzeti közösségek irodájában, valamint a Lendva-vidéken a szokásos helyeken kaphatják meg ingyenesen előfizetőink. kmj

Göncz László

országgyűlési napló

A fellázadt lakosság ereje hatott néhány fontos döntésre Decemberben – a rendszeres plenáris ülés mellett – néhány rendkívüli ülésre is sor került az Országgyűlésben, ami elég jól érzékelteti a jelenlegi politikai légkör feszültségét. A tárgyalótermekben zajló tartalmi vitákat, és főképpen a költségvetéssel, az aktuális szociális és oktatáspolitikai állapottal kapcsolatos döntéseket a leghatványozottabban az utcákon állandósult tüntetések befolyásolták. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a „hangulat” meghatározó volt az úgynevezett nyugdíjreformot egyengető törvény, valamint a költségvetés keretében módosított felsőoktatási támogatás és a diákétkeztetés vonatkozásában. A törvények elfogadását jelentős egységre törekvés jellemezte, ami az elmúlt hónapok súlyos pártpolitikai ellentéteihez képest pozitív jelenségként értékelhető. A kialakult politikai légkör nem csak a szűkebben értelmezett politikai szereplők – az Országgyűlés és a kormány – magatartására hatott, hanem a szakszervezetek és más érdekközösségek döntéseire is. Ezért kerülhetett sor olyan eseményekre is, mint a költségvetés kivitelezésére vonatkozó törvény körüli hercehurca. Az említett törvény hatálybalépésével kapcsolatosan – amely egyebek mellett a közszféra pénzelésére, a nemzetiségi programokra stb. is közvetlen hatással van – az egyik szakszervezet népszavazást kezdeményezett, aminek létjogosultságáról az Országgyűlés kikérte az Alkotmánybíróság véleményét. Az országgyűlési határozat azonban néhány órával az elfogadása után érvényét veszítette, mert a szakszervezet visszavonta kezdeményezését. Az említett esetet és számos egyéb politikai jellegű megnyilvánulást is befolyásolta az Alkotmánybíróság nagy többséggel elfogadott határozata, amellyel az állami vagyon kezelésére létrehozott úgynevezett holdingról és a bankok szanálásáról rendelkező, sokat vitatott törvények népszavazáson kezdeményezett elvetését megakadályozta. A döntés esetleges politikai motívumait nyilván lehet boncolgatni, ugyanis az új megoldások tartalmi következményeiről csak feltételezéseink vannak (az eddigi helyzet azonban inkább negatív, mint pozitív előjelekkel illethető), azonban a taláros testület magyarázata, amely az intézményrendszer zökkenőmentes működésének a biztosítására vonatkozik, véleményem szerint nehezen cáfolható. Hogy mindez már valamennyire egy esetleges politikai paradigmaváltás előjelének tekinthető-e, nehéz lenne megjósolni. Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy – bár talán kívülről sokan másképpen gondolják – a kialakult társadalmi helyzet ellen fellázadt lakosság ereje közvetlenül hatott néhány fontos országgyűlési döntésre, másrészt komoly figyelmeztetetést jelent a leginkább pártpolitikai érdekből marakodók számára. A magyar nemzetiség szempontjából – számos operatív teendő és egyeztetés mellett – a legfontosabb parlamenti eseménynek a Nemzetiségi Bizottság ülése tekinthető. Az ülésen „összegeztük” az elmúlt év legfontosabb, még megvalósításra váró határozatait, és ismételten erélyesen felszólítottuk a kormányt és más illetékes állami szerveket, hogy a legrövidebb időn belül törekedjenek a feladatok elvégzésére. Közös álláspontunk volt, hogy a készülő nemzetiségi törvény igényel még némi szakmai egyeztetést, ezért úgy határoztunk, hogy március végéig kell a munkaszöveget véglegesíteni. Így a törvény végső elfogadására még a nyár előtt sor kerülhet. Mivel az őshonos nemzetiségek gazdasági alapjának megteremtése rendkívül lassan zajlik, ismételten hatékonyabb és őszintébb hozzáállást követeltünk. A kétnyelvű ügykezelés terén is konkrét javaslatokról határoztunk, egyebek mellett felszólítottuk az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériumot, hogy koordinálja a kétnyelvű űrlapok elkészítését, a káderképzést, valamint a törvényi rendelkezések következetesebb megvalósítását.

3


Muravidék A 2013-as költségvetési kiindulópontokról

A fiatalokat tömörítő intézet alakul Lendván Lendva Község Tanácsa tavalyi utolsó ülésén több fontos témát tárgyalt meg, többek közt a 2013-as községi költségvetés kiindulópontjait, a vízellátást, a fiatalokat tömörítő intézet megalapítását, meghatározták a telekhasználati díj mértékét, elvetették a Nafta Geoterm távfűtésre vonatkozó kérelmét, valamint csökkentették az ülésdíjakat. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Anton Balažek polgármester kimerítő napirendet ajánlott elfogadásra a tanács 28. ülésére, melynek különböző pontjai körül csak szerény vita alakult ki. A testület azok után, hogy áttekintette a 2012-es év terveinek megvalósítását, megvitatta a 2013as költségvetés kiindulópontjait. A költségvetés első olvasatban januárban kerül tárgyalásra, addig a nyilvánosság is hozzájárulhat javaslataival a kialakításához. A dokumentum

– a községben is – a munkanélküliség növekedésére, melynek közvetett hatásai miatt növekedni fognak a szociális folyósítások a községben is. A községi költségvetési fogyasztóknak a kapott támogatásért nagyobb felelősséget kell vállalniuk. A beruházások megvalósítása érdekében a község – tekintettel pénzügyi helyzetére és az elmúlt években felhalmozott tartalékokra – jóval a megengedett mérték alatt hitelfelvételhez folyamodik (a tervben mintegy 750 ezer euró hitel felvétele szerepel), és továbbra is kö-

kahelyek létrehozásának függvényében mintegy 300 ezer eurós támogatási keretet ír ki, a fiatalok társadalmi tevékenységének támogatását illetően pedig januárban tervezi az Ifjúsági Központ – Fiatalok Világa intézet megalapítását. Az intézet teljes körű működése márciussal indulna be. A mai idők nehéz kérdéseivel éppen a fiatalok szembesülnek leginkább, ezért a község az elvi támogatás mellett szervezettségi és pénzügyi támogatást is nyújt, hogy az 5–25 év közötti generáció – szakmai vezetéssel –

Telekhasználati díj a szabadon álló beépíthető telkek után A község területén eddig a szabadon álló beépíthető telkek után nem számoltak el telekhasználati díjat, ez a gyakorlat 2013-ban azonban megszűnik. A beépített telkek használati díja 2007-től nem változott, de az elsődleges javaslat szerint ez 15 százalékkal növekedett volna. Tekintettel a községben élők szociális helyzetére, az elfogadott mérték 10 százalékos emelkedés lesz addig, amíg községi szinten nem készül el az a felmérés, mit jelentene az elsődleges javaslat bevezetése. A község területén több olyan létesítmény (főleg energetikai) működik, melynek tevékenységéből extraprofit származik, azonban a környékre bizonyos megterhelő hatással van. Ez esetben a tanács úgy döntött, hogy a hatás függvényében ezek a cégek a jövőben magasabb telekhasználati díjat lesznek kötelesek fizetni. és a turizmus területén. Az intézet működéséhez a község 200 ezer euróval járulna hozzá a kulturális és a sportra vonatkozó

A 2012-es év utolsó ülésén csökkentette az ülésdíjat a Lendvai Községi Tanács. elfogadásáig a község ideiglenes finanszírozásban működik. A költségvetési kiindulópontoknál a polgármester figyelmeztetett az országos kedvezőtlen körülményekre, melyek 2013-ban még jobban nehezednek majd a községre is. A fejlesztési trendek várhatóan nem vesznek még pozitív irányt, így számítani kell továbbra is a

4

veti a kidolgozott stratégiát. A községek az országos szavatolt bevételt illetően az idén 5–6 százalékkal kevesebbre számíthatnak, s Lendva Község tanácstagjai úgy döntöttek, hogy vállalják a fejlődés érdekében a kihívást, hitelt vesz fel a község, így a tervek – a költségvetési fogyasztóknál is – megvalósíthatóak lesznek. A község a gazdaság támogatására az új mun-

talpra tudjon állni, képessé válhasson a megélhetési problémák megoldására, be tudjon kapcsolódni a gazdaság körforgásába. Az intézet szervezett munkája a fiatalabb generációk (10 éves korig) esetében a családokra is kiterjedne, 15 éves korig az egyesületekbe kapcsolódnának be, később pedig már a projektek kidolgozásán tevékenykednének a kultúra, a sport

költségvetési tételek átszervezésével, s az intézet 5–6 munkahelyet hozna létre. A szabályrendelet 2. olvasata januárban kerül a tanács elé. Lendva Község az ivóvízfogyasztásra vonatkozó rendelettel szabályozni kívánja a vízellátási rendszert (mit ölel fel a gazdasági közszolgálat és mit nem), a fogyasztási árak kialakítását. A község a gazdasági

közszolgálatra alapozva a hálózatot 6 alrendszerre osztotta, s feljegyzi a falvankénti felszerelést is. Azok a fogyasztók, akik napi fogyasztása meghaladja az 1,2 köbmétert, külön hálózati díjat fizetnek. A községben 2016-ban a vízórák elektromos leolvasását is tervezik. A községi tanács 2. olvasatban elfogadta az Öko-Park Kft. új alapító okmányát, mely alapján a kft.-be belépett mind a 7 község, melyre majd kiterjed a Muravidéki Vízvezeték A alrendszere. A lépés 10 ezer euró hozzájárulást jelent a kft. alaptőkéjéhez tárgyi formában, illetve pénzben. A községi tanács elvetette a Nafta Geotermnek a távfűtés kiinduló árára vonatkozó kérelmét, hiszen a javaslatot nem az előírások szerint nyújtották be. A kalkuláció szerint a távfűtés ára mintegy 15 százalékkal csökkenne. A község a Nafta Geoterm Kft.-től a módosított kérelmet – a nehézkes kommunikáció ellenére – januárban várja. A tanács 2013-ban csökkentett ülésdíj mellett dolgozik majd, ami ezen túl valamivel több mint 100 eurót jelent ülésenként.

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Muravidék

Ismét több módosító javaslat Hagyományos M o r a v s k e To p l i c e Község Tanácsa december 28-ai ülésén elfogadta a 2013-as költségvetést, melynek tervezett bevétele 8,6 millió, kiadása pedig 9,4 millió euró. A 2013-ban is folytatódó kedvezőtlen tendenciák ellenére a költségvetés – Alojz Glavač polgármester nyilatkozata szerint – optimista jellegűnek készült, s alapot ad a tervezett községi beruházások megvalósítására. A község a célok elérése érdekében mintegy 1 millió

euró hitelhez folyamodik, ennek negyedét a múlt évekből eredő törlesztésekre fordítják. Annak ellenére, hogy a Moravske Toplice-i tanács az előző ülésen hosszasan tárgyalta a dokumentum első olvasatát, Štefan Kodila tanácstag benyújtott számos módosító javaslatának megvitatása ismét elhúzódott. Kodila tanácstag főleg a polgármester által tervezett, alacsonyabb összegű, a községi fejlődéshez nem jelentősen hozzájáruló té-

telek módosítását javasolta, nem egy esetben a községi beruházások rovására. Bár a múltkor elvetették, Kodila ismét a tanács bizottsági ülésdíjának emelését és az ülések közvetítését javasolta, ami hasonló véleményt kapott most is. A tanács végül a községi költségvetést elfogadta, melyben a környezetvédelmi tételek között 15 ezer euróra emelte a kis tisztítóberendezések szubvencionálását a község területén. SNK

sajtóreggeli a polgármesternél

Hagyományos karácsonyi-újévi koncert

A lendvai Vita kamarakórus hagyományosan a 2012-es évet is hangversennyel zárta: a Szent Katalin plébániatemplomban István napján, december

26-án karácsonyi dalok – magyar, szlovén és angol nyelven – csendültek fel, aztán egy kis gospelt, filmzenét is hallhattunk Danijel Berden karvezeté-

sével. A koncert az előző évekhez hasonlóan közönségsiker volt, hiszen a templom az utolsó helyig megtelt. kmj

Anton Balažek, Lendva Község polgármestere az idén karácsony előtt fogadta az újságírókat a hagyományos sajtóreggelin, s a kötetlen találkozón a búcsúzó 2012es év jelentősebb fordulatai és a jövő év tervei kerültek szóba. A tervek között kiemelkedő szerepet kapott a gazdaság, a munkahelyteremtés ösztönzése és a fiatalokkal való munka. Félő, hogy az általános helyzet az országban a 2013-as évben még keményebb lesz, melynek megoldásához, az emberek szociális helyzetének javításához a tüntetési hullám nem járul hozzá – mondta Balažek, majd az újságírókat abba a tárgyalóterembe vezette, ahol a különböző projektek megvitatására kerül sor hétről hétre. Szolarics Nađ Klára

A Mi2 jótékonysági előadása Lendván Beleegyezés Halász Pénteken a Lendvai Egyetemisták Klubja szervezésében jótékonysági koncer tre került sor a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A bevételből befolyt összeget a Paller Péter elnökletével működő szervezet a Dobronaki és a Göntérházi KÁI nehéz anyagi körülmények között lévő gyermekeinek étkeztetésére kívánja fordítani. A MI2 együttes akusztikus koncertjére – 6 euró a diákoknak és 9 euró a felnőtteknek – 300 jegyet sikerült eladni. Paller elmondta: elégedettek a koncerttel, hiszen a minimális teremhasználati díj mellett az együttes is csak csekély honoráriumot, voltaképpen csak útiköltséget kért. Viszont jó buli volt, a repertoáron pedig a régi nagy slágerek mellett újak is szerepeltek. A koncert végén állva tapsolva hálálta meg a jobbára fiatalokból álló közönség a zenei élményt és a támogató szándékot. -ce

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

Albert igazgatói kinevezéséhez A Lendvai Községi Tanács beleegyezését adta a Lendvai Könyvtár Tanácsa által kiválasztott igazgatójelölt kinevezéséhez, így Halász Albert megkapta az alapító beleegyezését is a többi pozitív véleményezés mellett. Anton Balažek polgármester a nyilvánosságban köröző véleményekkel kapcsolatosan elmondta: az igazgatói munkahely betöltéséhez szükséges

feltételeket nyilvánosan is közzétették, hét éve változatlanok, s ezekkel kapcsolatosan egyik ponthoz sem érkezett megjegyzés, módosítási javaslat. Hasonlóan történt a község által alapított más intézeteknél is. Az igazgatói tisztség betöltéséhez azért mégiscsak jó, ha szükségeltetnek vezetői tapasztalatok – véli a polgármester. SNK

5


Muravidék Körkép: iskolai étkeztetés

Az új törvény enyhíti a gondokat? A gyerekek egészséges táplálkozása napjainkban igen sokat emlegetett kérdés, az egyre nehezebb szociális helyzet számos esetben pedig már számos gyerek iskolai alapétkeztetésének a gondját is felszínre hozta. Mi tehát a helyzet az iskolákban, s mit hoz az új törvény? Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A gyermek a legnagyobb kincsünk, szokták mondani, s valóban, a szülők többsége általában a saját érdeke elé helyezi gyermeke jólétét. Az egyre nehezebb szociális helyzet azonban egyre több családot sodor a szegénység szélére. Amint gyakran tapasztaljuk, az emberek nálunk még mindig nem szívesen beszélnek anyagi gondjaikról, még akkor sem, amikor időnként már az alapszükségleteiket sem tudják teljes mértékben biztosítani. Megmutatkozik ez az iskolai étkeztetésben is, hiszen szinte az összes megkérdezett iskolában vannak gondok a fizetéssel. Persze vannak olyanok is, akik ügyesen kihasználják a törvény által adott lehetőségeket, néha a szabályokat is kijátszva. De vannak olyanok is, akiknél a családi jövedelem a birtokolt föld miatt papíron meghaladja a törvény által megszabott határt, amely még feljogosítaná a gyermeket az ingyenes étkeztetésre. Eddig az uzsonnánál ezt a határt az egy főre eső nettó szlovén átlagjövedelem 18 százaléka jelentette, ebéd esetében pedig a 42 százaléka. A szociális központtól megtudtuk, hogy inkább az ebéd szokott gondot jelenteni, az uzsonna szinte minden család gyermekének jár. A speciális rászorulóknak, a beteg gyerekeknek, illetve a szülő/kereső elvesztése esetén is automatikusan segített az állam. Az új törvény a törvényhozók szerint számos család szükségleteinek megteremtésében segít, legalábbis ami az iskolai étkeztetést illeti.

6

A lendvai szociális ügyintéző központ adatai szerint a Lendvai Közigazgatási Egységben (2012 decemberi adat) összesen 500 esetben szubvencionálták az uzsonnát, 30 esetben pedig az ebédet, elsősorban nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetében.

felsősöknél pedig 2,7 euró. 2011-ben és 2012-ben is 8 gyerek kapott szubvencionált ebédet, 2011-ben 242, míg 2012-ben 261 gyermek járt ebédre. Egy ljubljanai vállalat 4 gyermeknek egész évre felvállalta az ebéd fizetését, s a lendvai Karitas is hasonlóképpen cselekedett.

A Lendvai Közigazgatási Egységben tavaly decemberben 500 gyereknek támogatták az uzsonnát és 30-nak az ebédet. Lendva Község külön gondoskodott a hátrányosabb helyzetű gyerekek támogatásáról, hiszen több gyereknek felvállalta az étkezési költségét, s az idei évre is terveznek hasonlót, ennek érdekében a szülőket nyilvános felhívás formájában keresik meg. A terv szerint 44 gyerek esetében (30-nak az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban, 12-nek Göntérházán, 2-nek pedig a 2. Sz. Lendvai KÁIban) tervezik vállalni az étkezési költségek részbeni finanszírozását, összesen 11.700 euró értékben. A kétnyelvű iskolákban végzett áttekintés a következő adatokat szolgáltatta: az 1. Sz. KÁI-ban Lendván két éve változatlanok az árak; az uzsonna egységesen 0,80 euróba kerül, míg az ebéd március 1-jétől az 1–5. osztályosok számára 2,2 euró, a

Sebjanič Valerija, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola igazgatójától kapott adatok szerint az elmúlt három esztendőben így alakult az uzsonnák és az ebédek száma: 2012/2013-as tanév: 38 ebéd (52 százalék), 73 uzsonna, 2011/2012-es tanév: 45 ebéd (61 százalék), 74 uzsonna és 2010/2011-as tanév 40 ebéd (53 százalék), 75 uzsonna. Az uzsonna ára 0,80 euró, az ebéd 2,33 euró, s az ár már második iskolai éve nem változott. Az igazgatónő elmondta, hogy az ebédnél akadnak fizetési gondok, ilyenkor mindig a szülőkkel elbeszélgetve keresik a lehetőséget, például részletfizetés formájában, de az is előfordult, hogy a felhalmozott tartozás miatt egy gyerektől meg kellett tagadni az ebédet.

Dobronakon az uzsonna ára 0,80 euró, az ebédé pedig 2,00 euró, s az ár már 2–3 éve nem változott. Mind a 86 tanuló uzsonnázik, 83 pedig ebédre is jár. Kovács Katalin iskolaigazgató elmondta, hogy nincsenek fizetési gondok, sőt, decemberben egy polgár felajánlására, mely szerint egy hónapig egy rászoruló gyereknek felvállalja az étkeztetés fizetését, nem volt könnyű jelöltet találnia. A pártosfalvi iskolában vannak gondok az étkeztetés rendszeres fizetésével, amint azt Jožefa Herman igazgatónő elmondta. Elsősorban a többgyerekes családokról van szó, de az igazgatónő a szülőkkel általában a részletfizetésben szokott tudni megegyezni. Az iskolában az uzsonna jelenlegi ára 0,80 euró, a délutáni uzsonna pedig 0,70 euró, míg az ebéd ára 2 euró az 1–3. osztály tanulói számára, a nagyobbaké pedig 2,23 euró. 2010 óta az uzsonna ára nem változott. Összesen 55 tanulónak ebédje van, 19 tanulónak pedig délutáni uzsonnája. A középiskolában az uzsonna ára nem változott, azaz 2,42 euró. A múlt tanévben a 307 diák közül 298-an jártak uzsonnára, tehát körülbelül 97 százalék. Az idei tanévben a 276 diák közül 207 jár uzsonnára, ami 75 százalék. Változott azoknak a száma is, akik teljes támogatást kaptak, hiszen az általános támogatás megszűnt: tavaly 119 diák (38,7 százalék), az idén pedig 64 diák (23,2 százalék). Ebédet az iskola nem kínál a diákoknak.

Február 1-től új törvény, több kedvezményezettel Az év utolsó parlamenti ülésén a 79 képviselő a Szlovén Parlamentben egyhan-

gúlag elfogadta az iskolai étkeztetésről szóló törvényt, amely 2013. február 1-jével lép életbe. Ennek köszönhetően az előzetes számítások szerint összesen mintegy 88 ezer iskolás ingyenes uzsonnában részesül: az általános iskolások fele és a diákok egyharmada, a középiskolások tizedének pedig az ingyenes ebéd is jár majd. Mojca Škrinjar illetékes állaltitkár szerint az új törvény szisztematikus módon és igazságosabban rendezi ezt a kérdést, s ami a legfontosabb, több gyermeket érint. A törvény által az uzsonna szubvenciója kiterjed az ötödik gyerekpótlékos osztályra is (70 százalékban), illetve azokra is, akiknél a családban a bevétel nem haladja meg személyenként az 53 százalékát a szlovén nettó átlagfizetésnek. Továbbá a 14.000 legszegényebb sorban élő számára biztosítva lesz az ingyenes ebéd is: akiknél a családban a bevétel nem haladja meg személyenként a 18 százalékát a szlovén nettó átlagfizetésnek. A hatodik gyerekpótlékos osztályba esők esetében részben lesz megtérítve az uzsonna költsége, mégpedig 40 százalékban. Azok, akik teljesítik a feltételeket és a szociális ügyintéző központtól érvényes határozattal rendelkeznek a gyerekpótlékot illetően, a központok hivatali feladatként új határozatot adnak ki, az új határozatokat pedig az érvényes jogszabályi feltételek szerint hozzák meg. A döntést ugyan az ellenzék is megszavazta – bár a gyorsított eljárást kifogásolták –, ám sajnálatukat fejezték ki, hogy az országban szükség van egy ilyen, szegénység elleni törvényre. A kormány viszont Žiga Turk miniszterrel az élen épp az összefogás jelentőségét emelte ki a törvény megszavazása kapcsán.

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Info

A pártosfalvi helyi hivatal fennmaradása nem kérdéses A Muraszombati Közigazgatási Egység vezetője, Geza Farkaš év végi sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt 18 év munkájáról az egység élén. Farkaš 2012ben nyugdíjba vonult, de az új vezető kinevezése körüli bonyodalmak miatt jelenleg megbízott vezetőként végzi a munkát. Az 1995 januárjával megalakult egységet (Szlovéniában 57 egységet hoztak létre) 106 dolgozóval vette

át, közülük mindössze mintegy tizedének volt főiskolai, illetve egyetemi végzettsége. Ma az Igazgatási Egységnek 78 alkalmazottja van, 31-en főiskolai, egyetemi, illetve magiszteri végzettséggel rendelkeznek. Az egység 2001-ben megszerezte az ISO minőségi bizonylatot, majd 2010-ben az Aranyfonal Díj minőségi jelet. A hivatalokban évi 98 százalékos ügyintézési aránnyal

dolgoznak, befejezték az összes vagyon-visszajuttatási folyamatot. A következő időszak legfontosabb kérdései között marad az egység helyiségproblémájának rendezése, valamint a helyi hivatalok összevonása, illetve bezárása. Ami az utóbbit illeti, Geza Farkaš kifejtette, hogy szerinte a pártosfalvi helyi hivatal fennmaradása nem kérdéses. kmj

Megválasztották a Nafta Felügyelőtanácsának elnökét Miután a kormány három új tagot – Fehér Pal Metka, Gabrijela Drvarič és Miran Maučec – nevezte ki a lendvai Nafta Felügyelőtanácsába, a tanács december 20-án megtartotta első alakuló ülését is. Az ülésen Gabrijela Drvaričot választották elnöknek, míg az elnök helyettese Miran Maučec lett. Az említett három tanácstag mellett a négytagú tanácsban az alkalmazottak képviselőjeként Vera Markoja foglal helyet. tt

Nehézségek az AHA Murában A jelenleg 1.552 dolgozót foglalkoztató AHA Mura cég a 2012-es évet veszteséggel zárta, s nem kecsegtető a megrendelések mennyisége sem (főként a Bossnak végzett bérmunkákról van szó). A nyilvánossághoz is eljutott hírek szerint a cégnél a megrendelések mintegy 30 százalékos visszavo-

nása nyomán likviditási nehézségek jelentkeztek. A bérek nem haladják meg a minimálbér összegét, a dolgozók viszont év végi, azaz karácsonyi juttatást követelnek az elért normák és a munkahelyen való jelenlét alapján. A dolgozók képviselője, a szakszervezet és a cég vezetősége december kö-

zepén már tárgyalt e kérdésben. A cégvezetés a dolgozók türelmét kérte januárig, amíg ismét áttekintik a gazdálkodási mutatókat. A dolgozók a novemberi béreket december második felében kapták meg. Információink szerint a sztrájk lehetősége sem kizárt. SNK

Karácsonyi keresztrejtvényünk nyertesei Karácsonyi keresztrejtvényünk megfejtése: Az egészség a legnagyobb értékünk, ezért gondoskodjunk róla együtt. A sorsoláskor a szerencse Lázár Lenke csentei (1. díj), Göncz Ferenc radamosi (2. díj) és Farkaš Brigita lendvai (3. díj) olvasónknak kedvezett. Gratulálunk!

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

7


Info a mai napon... Január 4-én történt 1643 Megszületett Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus és csillagász. 1785 Megszületett Jacob Grimm német meseíró és mesegyűjtő. 1797 Megszületett Wilhelm Beer német amatőr csillagász, ő készítette az első Holdtérképet. 1809 Megszületett Louis Braille francia tanár, a vakírás feltalálója, aki 3 éves korától maga is vak volt. 1863 Szabadalmaztatták a görkorcsolyát. 1885 Először végeztek sikeres vakbélműtétet. 1905 Megszületett Papp László többszörös bajnok birkózó, edző, jogász. 1939 Megszületett Korda György táncdalénekes, sportriporter.

visszapillantó

1983. január 13-án, 2. szám

Még egy új idegenforgalmi létesítmény, a termálvizes fürdő Az elmúlt év utolsó n a pj a i b a n m e g ny í l t a lendvai Lipa szálló fedett meleg vizes fürdőmedencéje. Eddig már több százan lubickoltak a gyógyvízzel töltött medencében. Egy évvel ezelőtt adták át rendeltetésének az Integrál Vendéglátóipari Munkaszervezet Lipa szállóját. A szép, festői környezetben megépült hotel Lendva új negyedében kapott helyet. Személygépkocsival és gyalog könnyen

A megnyitást követő hetekben már több százan felkeresték a Lipa szálló új termálvizes fürdőmedencéjét.

elérhető. Az elmúlt évben mind több vendég kereste fel s mind ismertebb lett a környéken. De nem csak itt a Muravidéken, hanem Szlovénia-szerte, az elmúlt hetekben egy újabb zágrábi kirándulócsoport is felkereste a szállót. Nemrég, közvetlenül új év előtt nyílt meg a szálló új részlege, a termálvizes fedett fürdőmedence és a hozzá tartozó kísérőhelyiségek. Így mondhatjuk azt, hogy valóban egy komplett idegenforgalmi és rekreációs központot kapott a lendvai község. Eddig a lendvai és környékbeli polgárok csak a nyár folyamán fürödhettek a Murán, jobbik esetben a petesházi Termán.

egészségünk

A prosztata megnagyobbodása Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos A prosztata (dülmirigy) megnagyobbodása általában az 50 év feletti férfiaknál gyakori. Oka nem teljesen tisztázott, de kialakulásában az életkorral járó hormonális változások szerepet játszanak. Előfordulása 50 éves kor felett rohamosan nő, 80 éveseknél már a 80 százalékot is eléri. Idejében történő szűréssel a folyamat jól kontrollálható, a rosszindulatúság idejében felismerhető és sikeresen kezelhető. A prosztata-megnagyobbodás (a prosztata benignus hyperplasiája) során a prosztatán áthaladó húgycső összenyomódik, így a vizelet útja fokozatosan elzáródik, a húgyhólyag izomzatának egyre nagyobb erő kell, hogy e szűkületet leküzdje. A megerőltetett izomzat megvastagodik,

8

a hólyag falában hegesedés és zsákképződés jön létre, a hólyag működőképessége csökken. Ez az egymásra épülő folyamat a hólyagban egyre nagyobb pangást okoz, amely a felső húgyutakra kiterjedve eléri a vesét, annak másodlagos károsodását, a vesefunkció romlását, a hólyagban kőképződést előidézve. Tünetei, felismerése Mivel a hólyag nem teljesen ürül ki, így a relatív újratelítődés miatt egyre gyakoribbá válik a vizelési inger. Vizeléskor a vizeletsugár nehezen indul, a sugár vastagsága, a vizelés ideje csökken, szakaszossá válik. Az egyre állandóbbá váló vizelési inger miatt a betegek helyhez kötötté válnak, egyre kevésbé akarnak kimozdulni, szexuális életük egyre nehezítettebbé válik, impotencia is felléphet. A pangó hólyagban az erőlködés hatására vénatágulatok jönnek létre, amelyek megrepedve vérvizelést eredményezhetnek. A prosztatamegnagyobbodást jelezheti ugyancsak, ha – a prosztata

és a végbél anatómiailag közeli helyzete miatt – a dülmirigy a végbél felé növekedve székelés körüli nehézséget, fájdalmat okoz, mely a végbél és a gát területére sugárzik. A férfiak prosztata-problémáikkal urológushoz fordulhatnak. A szakemberrel történő beszélgetést követően a férfiak az egyik legkellemetlenebb vizsgálattal szembesülnek. Mivel a prosztata legjobban a végbélnyíláson keresztül érhető el, így az orvos a nyíláson benyúlva az ujjával körbetapintja a dülmirigyet. Ha a prosztata már tapintáskor érzékeny, fájdalmas, akkor vélhetően gyulladás áll fenn. Az RDV-vizsgálaton kívül számos egyéb vizsgálat létezik. Végbélen keresztül végzett ultrahangos vizsgálattal, a vérben található prosztata specifikus antigén (PSA) értékelésével ugyancsak nyerhetők információk a prosztatáról. Utóbbi érték általában a szokványos jóindulatú prosztata-megnagyobbodásban is enyhén megemelkedhet, de

a betegség követésére is jó módszer. Kezelése A prosztata-megnagyobbodás gyógyszeres kezelése még nem teljesen megoldott. Kisebb nagyobbodás esetén, mely még nem okoz komoly vizelési problémákat, a különböző növényekből (pl. tökmagolaj, amerikai törpepálma) kivont anyagokat tartalmazó, vény nélkül kapható készítményekkel jó eredményeket lehet elérni. A komolyabb vizelési problémáknál már a prosztata-simaizom sejtjeire közvetlenül ható, azok összehúzódását gátló és a prosztata tömegét csökkentő gyógyszerek jönnek szóba. A végső megoldást a műtét jelenti. Ilyen az ún. TURP (transzuretrális prosztata resectio), azaz a húgycsövön keresztüli prosztata-kimetszés. Ennél az eljárásnál elmarad a bőrmetszés, ami a betegre pszichésen is jó hatással van. Természetesen a nagyobb prosztatáknál ez nem jöhet szóba, ilyenkor az alhason vagy a

szeméremcsont mögött ejtett metszésen keresztül távolítják el a szervet. A műtétet követően elkerülhetetlen a katéter néhány napos viselése. Időnként előfordulhat potenciazavar is, mely gyógyszeresen jól kezelhető. Megelőzése A megelőzést már fiatalkorban el lehet kezdeni. Ebben fontos szerepet játszik a rendszeres testmozgás és a sport. Az étrendbeli tudatosság nagy jelentőséggel bír. Az étel legyen zsírszegény, illetve az elfogyasztott zsiradék minél több telítetlen zsírsavat tartalmazó ételből (halak, olajos magvak, margarinok) álljon. Kerülni kell a túlzottan fűszeres, csípős ételeket, továbbá mérsékelni kell az alkohol, főként a tömény italok fogyasztását. Mivel a prosztata-megnagyobbodás előfordulása 50 év felett ugrásszerűen megnő, az évenkénti rendszeres szűréssel el lehet kerülni a folyamat előrehaladását, illetve időben ki lehet szűrni és kezelni a rosszindulatú elváltozásokat.

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Info borkultúra

Szent János áldása Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Szent János apostol és evangélista neve nem ismeretlen a boromisszák körében. Évszázados hagyománya van annak, hogy a társalgás, a borozgatás végén a búcsúpoharat Szent János poharaként szokás emlegetni, az utolsó pohár bort Szent János tiszteletére kell fenékig üríteni, sőt némely helyeken a János-áldás is elhangzik ilyenkor: „Szent János áldása szálljon e házra és az innen távozókra.” A római katolikus egyház szertartáskönyvében Szent János napjára, december 27-re írják elő a bor megáldásának szertartását. De ki is volt Szent János és honnan ered ez a „bensőséges” kapcsolata

a borral? János a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett és aki Jézust egészen a keresztfáig követte, halála napjáig kitartott mellette. János a negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője. Szent János és az utolsó korty különös kapcsolatára a szent életéről szóló egyik legenda vetít fényt. Egyszer odament Jánoshoz egy pogány pap és így szólt hozzá: „Ha azt akarod, hogy higgyek a te Istenedben, adj nekem jelet az ő erejéből. Kínálok neked egy próbát: mérget készítek, ha megiszod és nem esik bajod, akkor a te Istened az én Istenem lesz. Az apostol tétovázás nélkül beleegyezett. Akkor a pogány pap odavitetett két halálra ítélt gyilkost. Először azoknak nyújtotta a méregpoharat, hogy lássák, János valóban mérget

iszik. Előbb az egyik, majd a másik halálraítélt itta ki a kelyhet és esett össze holtan. Ezután János vette át azt a poharat minden félelem nélkül, keresztet vetett rá és kiitta. A körülállók lélegzetüket visszafojtva nézték, mikor rogyik össze, a méreg azonban hatástalan maradt. Ez a pogány papot megdöbbentette, de még nem tért meg, hanem azt mondta: Még mindig kételkedem a te Urad hatalmában. De ha ezt a két halottat is vissza tudod hívni az életbe, akkor megtagadom isteneimet és

megkeresztelkedem. Akkor János levette a köpenyét és fölszólította a papot, hogy takarja be vele a halottakat, ő pedig térdre borult és imádkozott. Imádságát befejezve szólt, hogy vegyék le a köpenyt a halottakról. Levették és azok talpra álltak. Erre a pap megtért és megkeresztelkedett.” János evangéliumából származik Jézus jól ismert mondása is: „Meg tudjátok-e inni a kelyhet, amit én inni fogok?” János nemcsak legendája alapján kerülhetett szorosabb kapcsolatba a borral. Márton mellett Jánost is a bort bíráló szentek közt tartjuk számon. A kisparaszti gazdaságokban ugyanis, főként a későbbi érésű szőlőfajták esetében, a karácsony és az újév közötti időszakban történt meg az újbor első fejtése, majd a hordók megkezdése. Az italáldozat, a bor szent italként való kezelése már az antik vallási kultuszokban is ismert volt. A római katolikus egyház a középkorban ezt igyekezett szakralizálni és beépíteni

saját vallási rendszerébe. A János apostol ünnepén szentelt bor, az úgynevezett jánosbor már a 12. századi európai forrásokban felbukkan mint a csatába induló udvari lovagok búcsúzkodási szertartásának része. Bálint Sándor kutatásai szerint Magyarországon a premontrei szerzetesek terjesztették el ezt a szokást. A borszentelés vidékünkön is mind a mai napig szokásos. A gazdák egy-egy üveggel visznek a borukból a templomba megszenteltetni, hazatérve pedig a boroshordókba csurgatnak belőle egy-egy cseppet, hogy ezzel is biztosítsák a borkészlet egészségét és jó minőségét. A szentelt bornak az emberi egészség megőrzésében is fontos szerepet tulajdonítottak, különböző betegségek esetében fogyasztották egykoron. A borszentelés szép példájával találkozhatunk a borászatáról híres Pannonhalmi Főapátságban is. Szent János apostol és a bor kapcsolatát Bálint Sándor Ünnepi kalendáriuma alapján mutattuk be.

Jöttek is, mivel mindenki szerette Károly bácsi és Irma néni állatkáit, s a kedves történeteket (M2 11.25). Hosszabb időn keresztül dolgoztam A Sírjaik hol domborulnak? című műsorban. Nagyapám is a második világháborúban halt meg, s egyszer kollégáim segítségével fel is kerestük feltételezett sírhelyét. Nagyon érdekel e történelmi kor, így szerdán a Krónika – A 2. magyar hadsereg a Donnál dokumentumfilmet ajánlom a nézők figyelmébe (Duna World 20.00). Maradjunk még szerdánál, mivel a Kívánságkosarat e napokon vezetem. Asbóth Józseffel együtt várjuk a nézők különleges kéréseit, hiszen Önöktől függ a műsor változatossága (Duna, Duna World 13.00).

Nagyon szeretem a humort, így a csütörtöki kínálatból a Kossuth Rádió műsorára hívom fel a figyelmet. A Prémium Rádiókabaré alcíme is kifejező: Poénvadászat Sinkó Péterrel. Gyerekkoromat végigkísérte a kabaré világa; Hofi Géza minden lemezét kopottra hallgattam, s hiszem, hogy e mosolytalan világban egy jó poén gyógyítóan hat (15.10). Szülőfalumban, Hernád­ vécsén gyakran jártunk moziba, s nagyon szerettük a Piedone-filmeket. Ezeket követték a Bujtor-mozik, amiket talán még jobban megkedveltünk, köztük a már klasszikusnak számító A Pogány madonnát. Az izgalmas történetet pénteken láthatjuk ismét (M1 20.15). A három leghíresebb porcelán Magyarországon

a Hollóházi, a Herendi és a Zsolnay. Külföldi barátaim különösen ez utóbbi kettőt keresik. Szombat délután a Teremtő szorgalom című műsorban a Zsolnayműhely kulisszatitkaiba pillanthatunk be (Duna World 16.40). Vasárnap este mi mást ajánlhatnék, mint az Önök kérték kívánságműsort. Szinte hihetetlen, de az újraindított adás 2013 húsvétján 16. születésnapját ünnepli. Ez nagyon ritka sorozat a magyar közszolgálat életében. A hétvégi vendég Kállay Bori lesz, így témákban sem leszünk híján. Természetesen a csevegés közben a nézők kéréseit is teljesítjük (Duna 19.05).

Szent János apostol ábrázolása a Szent Koronáról.

Közmédia-javallat

Bényi Ildikó műsorajánlója B é n y i I l d i kó a z Önök kérték és a Kívánságkosár népszerű műsorvezetője. Talán az olvasók sem tekintik részrehajlásnak, ha az ajánlatban a kívánságműsorok dominálnak. Nagyon örülök, hogy a hét első napját a Bartók Rádió klasszikus zenei kívánságműsorával kezdhetem. Az Önök kérték nézői is gyakran kérnek komolyzenei slágereket és operarészletet, de sajnos az igényeket – idő hiányában – nem mindig tudjuk teljesíteni. Az Ahogy tetszik című adás nekünk is nagy

segítség, mivel orvosolni tudja az elmaradt óhajokat (Bartók Rádió 11.00). A keddi műsorban a Frakk a macskák réme című sorozaton akadt meg a szemem. Az animációs film gyermekkori emlékeimet idézi: csütörtök esténként láthattuk epizódjait, s kezdéskor hangos szóval hívtam szüleimet a tévéhez.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

9


Info január 4. péntek Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Szlovénia 2012-ben, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Évbúcsúztató, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:10 Sport, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Helena Blagne és a Bécsi Fiúkórus koncertje, 21:40 Az Avsenik-fivérek zenéje, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:10 Toblach: Sífutó-vk, nők, 12:25 Toblach: Sífutó-vk, férfiak, 13:40 Innsbruck: Újévi síugró-turné, 15:35 Zágráb: Múlesiklás, nők, 1. futam, 16:45 A nyolcadik nap, 17:25 Oberhof: Biatlonvk, férfiak, 18:50 Zágráb: Műlesiklás, nők, 2. futam, 19:20 Alpok–Duna–Adria, 20:00 A Naprendszer csodái – angol dok. sorozat, 20:50 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 21:20 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:10 R – dán film.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 13:55 Chaplin, a tűzoltó – am. sorozat, 14:20 Együtt a család – francia sorozat, 15:55 Mindenből egy van – magyar sorozat, 16:50 23:00 Underworld Poén Péntek, 17:45 Híradó, 17:55 Rád találok – német film, 19:30 Híradó este, 20:15 Szinglik éjszakája – magyar film, 21:50 Híradó, 22:05 Operália, 23:00 Underworld – am.–német–magyar–angol film, 1:00 Végzetes képzelgések – angol film.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:50 Asztro Show, 12:50 Reflektor, 13:05 Autómánia, 13:35 Fókusz, 14:05 Pasik – magyar sorozat, 14:35 Gálvölgyi-show, 15:45 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:30 Marichuy – mexikói sorozat, 17:05 Riválisok – mexikói sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:00 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:10 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 21:55 Gyilkos elmék – am. sorozat, 22:45 Odaát – am. sorozat, 23:55 Reflektor, 0:10 Törzsutas, 0:40 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 The Voice – Magyarország hangja, 23:15 Haláli zsaruk – am. sorozat, 0:20 Tények este.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Robog az úthenger – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:50 Zodiákus – magyar sorozat, 16:30 Térkép, 17:10 22:00 Biblio­ Sakk, Kempelen úr! – magyar théque Pascal sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Hazajáró – magyar sorozat, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Csillagjegyek – francia sorozat, 20:45 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:05 Ha hív a kötelesség – angol film, 22:00 Bibliothéque Pascal – német–magyar film, 23:50 Koncertek az A38 hajón, 0:40 Vannak vidékek – magyar sorozat, 1:50 Ismétlések.

január 5. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 Éjféli klub, ism., 14.45 Helyes ötlet!, ism., 15:20 Szlovén magazin, 15:50 Kulturális hegycsúcsok, ism., 16 : 2 0 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A kertben, 17:40 A német tenger20:00 Meglepetés – A Radio part – német Ognjišče 18. gálakoncertje dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Meglepetés – A Radio Ognjišče 18. gálakoncertje, 21:35 A hallgatás törvénye – am. film, 23:15 Hírek, 23:50 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:40 Az időn át, 9:20 Világ a 2012-ben, 10:15 Szlovénia a 2012-ben, ism., 11:35 Szlovének Olaszországban, 12:05 Szlovének világszerte, 12:35 A nyolcadik nap, 13:30 A szlovén sport 2012-ben, 14:25 Oberhof: Biatlon-vk, nők, 16:10 Bischofshofen: Újévi síugró-turné, 17:40 Oberhof: Biatlon-vk, férfiak, 19:00 Zágráb: Műlesiklás, nők, ism., 20:00 Újévi koncert Bécsből, 22:30 33/45 – zenés műsor.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Ügynök a háznál – német film, 13:50 Íme a lajhár! – angol film, 14:40 Együtt a család – francia sorozat, 16:15 Szilveszteri bakiparádé 2012, 16:45 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Szóbeszéd – am. film, 22:00 Leharcolt oroszlánok – am. film, 23:50 MR2 Akusztik+ a Müpából, 1:05 Hajsza – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10 : 3 5 A s z t ro S h o w , 11 : 3 0 Fránya macska – am. film, 13:10 Autómánia, 13:45 Míg a halál el nem választ – am. 19:25 Az utolsó Mimic sorozat, 14:05 Megkavarva – am. film, 16:00 Cobra 11 – német sorozat, 16:50 Robotok – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:25 Az utolsó Mimic – am. film, 21:15 Ellenséges terület 2 – Az ördög tengelye – am. film, 23:05 A Dakar – 2013, 23:30 Pörgess fel, Bébi! – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 13:00 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 14:00 Autóguru, 14:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:30 Célkeresztben – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Szahara – angol film, 21:45 Torta – angol film, 23:40 Petárda – am. film, 1:20 A médium – am. sorozat.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Várlak nálad vacsorára – am. film, 13:55 Magyar történelmi arcképcsarnok – magyar sorozat, 14:15 Hagyaték – magyar sorozat, 15:40 Táncvarázs – magyar sorozat, 16:30 Micsoda éjszaka! – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Hogy volt?!, 19:35 A Szórád-ház – magyar sorozat, 21:35 Lúzert vegyenek! – am. film, 23:15 Péterfy Bori & Love Band, 0:10 Vannak vidékek – magyar sorozat, 1:15 Koncertek az A38 hajón, 2:05 Ismétlések.

január 6. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Látogatóban, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Robert Goter koncertje, 15:00 Sabrina – am. film, 17:00 Hírek, 17:15 Dekameron – szlovén sorozat, 17:55 A nagy és a kis képernyő legendái, 18:25 A színészek énekelnek, ism., 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A Szlovén dalfesztivál 50 éve, 1. rész, 21:05 Igaz-e? – beszélgetés, 22:05 Kulturális hegycsúcsok, 22:35 Hírek, 23:05 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:510 Az időn át, 8:00 Szlovén magazin, 8:30 Turbulencia, 8:55 Színes családok – dok. műsor, 9:40 Zenés matiné, 10:35 Zágráb: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:40 Val di Fiemme: Sífutó-vk, nők, 13:05 Oberhof: Biatlon-vk, nők, 13:55 Zágráb: Mű21:00 City folk: Muraszombat lesiklás, férfiak, 2. futam, 14:45 Val di Fiemme: Sífutó-vk, férfiak, 15:30 Oberhof: Biatlonvk, férfiak, 16:25 Bischofshofen: Síugró-vk, 18:20 A sportvilág 2012-ben, 19:20 Schonach: Síugró-vk, nők, 19:50 Lottó, 20:00 Történetek és novellák a 19. századból – francia sorozat, 21:00 City folk: Muraszombat, 21:25 Az örök élet – francia dok. műsor, 22:40 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:05 Esély, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 Telesport, 13:20 Vízkereszti boszorkányok – olasz film, 15:10 Limonádé – am. film, 16:55 Ének az esőben – am. film, 18:40 Elcserélt lányok – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 A király beszéde – angol film, 22:10 „A király beszéde” igaz története – angol film, 23:00 A tánckar – am. film, 1:00 Eladó az egész világ! – angol film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Gasztrotúra, 11:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek, 12:30 Havazin, 12:55 Tuti gimi – am. sorozat, 14:40 Az utolsó Mimic – am. film, 16:20 Benjamin közlegény – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 19:55 Mennyei Királyság – am. film, 22:35 Bazi nagy film – am. film, 0:05 A Dakar – 2013, 0:30 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:00 Astro-Világ, 11:05 Egészségmánia, 11:35 Stahl konyhája, 12:05 Több mint TestŐr, 12:35 13-as raktár – am. sorozat, 13:35 Zsaruvér – am. sorozat, 14:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:20 Szahara – angol film, 17:30 Lángoló Chicago – am. sorozat, 18:30 22:00 Közelebb Tények, 19:00 Feketék fehéren – am. film, 22:00 Közelebb – am. film, 23:55 A fehér grófnő – angol film, 2:15 Napló.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:40 Forró mezők – magyar film, 14:10 Hanna, Anna, meg a mamut – magyar film, 14:40 Hazajáró, 15:10 Hogy volt!?, 16:05 Egy asszony visszanéz – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Abigél – magyar sorozat, 21:15 A tanú – magyar film, 23:05 Dunasport, 23:15 Klubszoba, 0:10 A Margherita Bár barátai – olasz film, 1:55 Ismétlések.

január 7. hétfő Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:55 Jó reggelt, 15:25 Igaz-e? – beszélgetés, ism., 16:30 A Naprendszer csodái – angol dok. sorozat, 17:25 Jó napot, Koroška!, 18:00 Helyes ötlet!, 18:25 Ez lesz a szakmám, 19:00 Zenés műsor, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Hildegard Bingenből – német film, 21:45 Vares: A rosszindulat csókja – finn sorozat, 23:15 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:20 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:50 Rex felügyelő – német sorozat, 15:40 Acu hercegnő – japán sorozat, 16:40 Heartland – kanadai sorozat, 15:40 Acu 17:25 Jövő időben, 17:30 Híradó, hercegnő 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Humoróra – Van képünk hozzá, 19:30 Híradó este, 20:15 FIFA Gála, 21:50 Az este, 22:25 Aranymetszés, 23:20 Híradó, 23:35 Acu hercegnő – japán sorozat, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:40 Fókusz plusz, 13:15 Fókusz, 13:50 Pasik – magyar sorozat, 14:25 Gálvölgyi-show, 15:35 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:30 Marichuy – mexikói sorozat, 17:00 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód – kvízshow, 20:00 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:10 Csont nélkül – am. sorozat, 22:55 Reflektor, 23:10 A Dakar – 2013, 23:30 Mr. Tűsarok – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:25 AstroVilág, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:20 Családi titkok – reality-show, 20:20 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 NCIS – am. sorozat, 22:30 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:30 Tények Este, 1:05 A fehér sárkány – hongkongi film, 2:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Robog az úthenger – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár – magyar sorozat, 15:00 Mesélő cégtáblák – magyar sorozat, 15:30 Szeuthész, a halhatatlan – francia film, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar tör12:10 Robog az úthenger ténelmi arcképcsarnok, 17:25 Tálentum – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:00 Idézés – magyar film, 22:30 Kultikon, 22:50 Sportaréna, 23:15 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Info január 8. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:15 A kép képe, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:00 Gašerbrum II – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Igaz-e? – beszélgetés, ism., 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:50 Zenés műsor, 15:40 A Szlovén Dalfesztivál 50 éve, ism., 16:50 A hírnök, 17:30 Kulturális hegycsúcsok, 18:00 Hidak: Kanapé, ism., 18:30 A szlovén vízkör, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – zenés sorozat, 20:30 Hugh Laurie a blues világában – angol zenés dok. film, 21:15 Oázis a város közepén – A ljubljanai Zeneakadémia, 21:35 Karácsonykor otthon – norvég film, 23:00 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Bábel, 14:20 Öveges 33 – magyar sorozat, 14:35 Fejjel a Fajnak – magyar sorozat, 14:40 Sophie szerint a világ – francia sorozat, 15:10 Rex felügyelő – német sorozat, 16:00 Acu hercegnő – japán sorozat, 16:45 Heartland – kanadai sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Nevetni kell, ennyi az egész, 19:30 Híradó este, 20:15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 21:00 Camelot – am. sorozat, 21:55 Az Este, 22:30 Luther – angol sorozat, 23:25 Hírek, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:40 Gasztrotúra, 13:15 Fókusz, 13:50 Pasik – magyar sorozat, 14:25 Gálvölgyi-show, 15:35 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 23:50 A Dakar – 2013 19:10 A Kód, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Castle – am. sorozat, 22:15 Döglött akták – am. sorozat, 23:20 XXI. század, 23:50 A Dakar – 2013, 0:15 Reflektor, 0:30 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:25 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:20 Családi titkok, 20:20 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Atomtámadás – am. film, 23:20 Hősök – am. sorozat, 0:15 Update Konyha, 0:20 Tények Este, 0:55 Szökés Budára – cseh film, 3:15 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:15 Robog az úthenger – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár – magyar sorozat, 15:00 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia sorozat, 15:30 Néprajzi értékeink – A fóti gyöngyöskoszorú, 15:40 Hudec László élete – magyar film, 16:10 Zebra, 16:30 Térkép, 17:00 Wass Albert útján – Levél Tündérországból – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Szálka, hal nélkül – magyar sorozat, 20:30 A rózsa üzenete – magyar film, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:00 Benjamin Button különös élete – am. film, 23:40 Kultikon, 0:00 Koncertek az A38 hajón, 0:50 Ismétlések.

január 9. szerda Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Gašerbrum II – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 A szerető – svéd film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tizenkettő: Boris Groys – dok. műsor, 0:05 Zenés est, 1:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:30 Jó reggelt, 14:25 Zenés műsor, 15:15 A nagy és a kis képernyő legendái, ism., 15:50 A színészek énekelnek, ism., 16:05 Ez lesz a szakmám, 16:35 A hírnök, 17:10 Európai magazin, 17:30 Hidak, 18:05 Állatokról, em20:25 Wisel: Síugró-vk berekről, 18:30 A kertben, 18:55 Zenés műsor, 19:45 Lottó, 19:55 Sportkihívás, 20:25 Wisel: Síugró-vk, 22:15 Divatműsor, 22:50 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Camelot – am. sorozat, 14:15 Öveges 33 – magyar sorozat, 14:30 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 15:00 Rex felügyelő – német sorozat, 15:50 Acu hercegnő – japán sorozat, 16:40 Heartland – kanadai sorozat, 17:25 Jövő időben, 17:30 Híradó, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Humoróra – Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:50 Az Este, 22:20 Summa, 22:50 Történetek a nagyvilágból, 23:20 Híradó, 23:35 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:40 Trendmánia, 13:15 Fókusz, 13:50 Pasik – magyar sorozat, 14:25 Gálvölgyi-show, 15:35 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Szulejmán – török sorozat, 23:20 A Dakar – 2013, 23:45 Reflektor, 0:05 Döglött akták – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – am. sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 0:55 A tó titka Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:20 Családi titkok, 20:20 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Columbo – Béke poraira – am. film, 23:20 Ügyféllista – am. sorozat, 0:15 Update Konyha, 0:20 Tények este, 0:55 A tó titka – am. film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:10 Robog az úthenger – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A Duna – Utazás ínyenceknek – francia sorozat, 15:25 A titokzatos Gustav Klimt – osztrák film, 16:30 Térkép, 17:00 Mesélő cégtáblák – magyar sorozat, 17:25 Schéner Mihály műhelyében – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos – magyar film, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:00 Az osztály – francia film, 23:10 Kultikon, 23:25 Koncertek az A38 hajón, 0:20 Ismétlések.

január 10. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Dokumentumműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Január 3-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 12:50 Zenés műsor, 13:45 Meglepetés – A Radio Ognjišče 18. gálakoncertje, ism., 15:25 Európai magazin, 15:40 A szlovén vízkör, 16:05 Ezazene – szlovén sorozat, 16:40 Hidak: Vendégem…, ism., 17:10 A német tengerpart – német dok. sorozat, 18:10 Ruhpolding: Biatlon-vk, férfiak, 19:50 A lóhere, 20:00 A mamut – svéd film, 22:00 Korszerű család – am. sorozat, 22:20 Gandzsa – am. sorozat, 23:20 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 A Kennedy család – kanadai sorozat, 14:10 Öveges 33 – magyar sorozat, 14:20 Fejjel a Fajnak – magyar sorozat, 14:40 Sophie szerint a világ – francia 14:10 Öveges 33 dok. sorozat, 15:00 Rex felügyelő – német sorozat, 15:50 Acu hercegnő – japán sorozat, 16:35 Heartland – kanadai sorozat, 17:20 Szerencse Híradó, 17:35 Híradó, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Beugró, 19:30 Híradó este, 20:15 DTK, 21:10 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 21:45 Az Este, 22:15 Nemzeti Nagyvizit, 22:45 A rejtélyes XX. század, 23:15 Híradó, 23:30 Ismétlések.

Évbúcsúztató, 3. rész (ismétlés: csütörtökön 18.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 4-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Évbúcsúztató, 4. rész (az ismétlés elmarad) Január 8-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:20 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:40 Havazin, 13:15 Fókusz, 13:50 Pasik – magyar sorozat, 14:25 Gálvölgyi-show, 15:35 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:25 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Austin Powers – Aranyszerszám – am. film, 23:10 A Dakar – 2013, 23:30 Totál szívás – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:50 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Szerelmes Anna – német sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Doktor House – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Aktív, 18:30 Tények, 19:20 Családi titkok, 20:20 Bűnök és szerelmek – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Az új fiú – am. film, 23:20 Grimm – am. sorozat, 0:15 Update Konyha, 0:20 Tények Este, 0:55 Hóból is megárt a sok – am. film, 2:20 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat.

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Divatsarok, a Mi2 együttes lendvai jótékonysági koncertje, a We Are Rockstars együttes, sok zene és persze Gusztáv (ismétlés: kedden 18.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 9-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:10 Robog az úthenger – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Szafari – dok. sorozat, 15:35 Civilizált vadonok – Európa nagy folyóvidékei – német sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 17:25 Tálentum, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Angyalbőrben – magyar sorozat, 20:55 Hírek, 21:00 Dunasport, 21:05 Hamvadó cigarettavég – magyar film, 23:05 Kultikon, 23:25 MüpArt Classic, 1:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk, melyben a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség tanácsait hallhatják (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Január 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Szúnyogh Sándor, 1. rész, ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Január 4-e és 9-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. január 2-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Agronómus Ecos d.o.o., Gorička 150., Černelavci, Muraszombat (1 munkahely, magyar nyelvtudás, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. január 23.) Markológép-kezelő Ecos d.o.o., Gorička 150., Černelavci, Muraszombat (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. január 27.) Villanyszerelő Ulteks d.o.o., Veščica 38B., Razkrižje (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2013. január 12.) Csempéző-burkoló Alfainst d.o.o., Veščica 38B., Razkrižje (2 munkahely, meghatározott idő: 10 hónap, munkavégzés Németországban, jelentkezési határidő: 2013. január 23.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Ismét elrepült a sapka a murai határátkelőn

Lendvai Plébánia Pénteken első péntek. 8.00 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az idősebb polgárok otthonában lesz szentmise. 17.00 órakor Lendván szentségimádás és gyóntatás, majd szentmise. Szombaton, Vízkereszt ünnepe előtt 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor lesz szentmise a hittanosok és családjuk részére. Mivel ez Vízkereszt (vagy Háromkirályok) ünnepének előestéje, a gyerekek koronával érkeznek a szentmisére és a jászolnál egy borítékban elhelyezhetik a „GYEREKEK A GYEREKEKÉRT” elnevezésű akció során összegyűjtött összeget. Vasárnap Urunk megjelenésének vagy (más néven) Vízkereszt napja van. Ezen a napon megszenteljük a vizet és a sót. Hozzatok magatokkal üvegcséket a szenteltvíznek, amel�lyel meghinthetitek otthonotokat, illetve a gazdasági épületeket. A szentmisén megáldott öntapadó képecskéket is kiosztunk, amelyen a három királyok szerepelnek. A képecskét otthon a bejárati ajtó fölé lehet ragasztani. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor; Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmise 7.30-kor van. Pénteken első péntek, szentmisék Dobronakon 8.00 és 18.00 órakor, 16.00 órakor Zsitkócban. Szombaton szentmise 18.00 órakor lesz a plébániakápolnában. Vasárnap szentmisék 8.00 és 10.00 (családi) órakor lesznek.

Evangélikus Egyház Lendván minden második vasárnap van istentisztelet. Szilveszterkor az idén sem szakadt meg a hagyomány, hiszen a Petesháza és Mursko Središče közötti határátkelőn az idén is a Murába dobták a rendőri sapkát a két határátkelőn dolgozó rendőrök, vámosok és egyéb alkalmazottak. Az idei, immár 20. alkalommal a szlovén sapka repült a jeges Murába,

12

s az is elhangzott, hogy a hagyománnyal nem kívánnak szakítani Horvátország EU-csatlakozását követően sem. HF

időjárás A hét végére túlnyomóan napos, enyhe idő várható.

névnapsoroló Január 4-től 10-ig Péntek – Titusz, Leona Szombat – Simon Vasárnap – Boldizsár, Vízkereszt Hétfő – Attila Kedd – Gyöngyvér Szerda – Marcell Csütörtök – Melánia

Új Népújság magazin 2012 | ii • ár a, 3,90 EUR

1

A Népújság előfizetőinek továbbra is ingyen. Óriási karácsonyi kaktusz Hatalmas karácsonyi kaktusz virágzik Abraham Alek­ sander házában Ho­do­ son. Képünk még az ünnepek előtt készült, már akkor is szépen kinyíltak az első szirmok. A gazda nagy büszkeséggel mutatta a terebélyes növényt, ami már több mint húsz éve díszíti a szobát. AK

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Info A Lendvai Óvoda – Vrtec Lendava (Hős Mohor utca 1., 9220 Lendva) Tanácsa

apróhirdetés

pályázatot hirdet

•Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465.

IGAZGATÓI munkakör betöltésére.

•Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041327-767.

A jelöltnek az igazgatói tisztségre való kinevezéshez eleget kell tennie az általános törvényes feltételeknek és a külön feltételeknek A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvénnyel (ZOFVI, az SZK Hivatalos Lapja 2007. évi 16. sz. – hivatalos véglegesített szöveg, 2008. évi 36. sz., 2009. évi 58. és 64. sz., 2011. évi 20. sz.) és Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelésre és oktatásra vonatkozó külön jogairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Lapja 2001. évi 35. sz.) összhangban. Követelmény a szlovén és a magyar nyelv aktív tudása, valamint egy világnyelv passzív ismerete. A jelöltnek rendelkeznie kell pedagógiai, vezetői, szervezői és egyéb, az intézmény eredményes irányításához szükséges képességekkel. A kiválasztott pályázó kinevezése 5 évre szól. A pályázó előreláthatólag a kiválasztási eljárás befejeztével lép munkába. A pályázatot a bizonylatokkal, melyek igazolják, hogy a pályázó eleget tesz a pályázati feltételeknek (végzettség igazolása, büntetlenség igazolása olyan hivatalból üldözendő szándékos bűncselekményre vonatkozólag, amely hat hónapnál hosszabb időtartamú letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő, írásos nyilatkozat arról, hogy bármely más – tehát lakóhelyen kívüli – bíróságon nem folyik ellene eljárás szemérem ellen elkövetett bűncselekmény ügyében), az intézmény vezetésére vonatkozó programjával és az eddigi munkatapasztalatokra is kiterjedő rövid életrajzzal küldje a pályázat megjelenését követő 8 napon belül az alábbi címre: Lendvai Óvoda – Vrtec Lendava Intézmény Tanácsa, Hős Mohor utca 1., 9220 Lendva. A borítékra írja rá: „PÁLYÁZAT IGAZGATÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”. A pályázat még akkor is érvényes lesz, ha a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként adják postára. A jelölteket a kinevezésről a törvényes határidőn belül írásban értesítjük.

•Vágásérett éger-, tölgy-, akácerdőt vásárolok korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401. •Forgalomból kivont járműveket, gépeket vásárolok készpénzért. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401. •Eladó használt, rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 1 részes – 60x80 cm, bal oldali (ára: 20,00 euró), használt rozsdamentes konyhai mosogatóvályú, 2 részes – 60x120 cm (ára: 20,00 euró), 4 db Snow Wolf 175x70x13 téli gumiabroncs felnivel, egy idényben használt (ára: 100,00 euró), 3 db Matador 165x70x13 nyári gumiabroncs (ára: 50,00 euró), valamint jó állapotban lévő, működőképes Whirlpool mosógép (ára: 50,00 euró). Érdeklődni: tel. 041-948-708.

MEGEMLÉKEZÉS December 15-én múlt el 20 szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett anya és nagymama,

Levak Ilonka,

szül. Török

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt ma is őrzik emlékét, valamint virágot és gyertyát helyeznek sírhalmára. Szerettei

Meseóra a Lendvai Könyvtárban:

Szerencsét próbálni indulunk

Az új évben a magyar meseórán szerencsét próbálni indulunk egy leánykával, aki bár szegény, de ugyanakkor nagyon okos is. Egy szép napon meglátogatja a királyt, hogy kastélyt vásároljon tőle. De hogy miféle módon tud egy szegény leány kastélyt vásárolni, azt megtudjátok, ha eljöttök a meseórára kedden, Könyvtár Lendva 2013. január 8-án 16.30-kor.

Véradási akció Lendván

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Kerstin Gier: Időtlen szerelem 1. – Rubinvörös Agatha Christie: Chimneys titka Nora Roberts, Day Leclaire: Karácsonyra, szeretettel Dr. Máté Gábor: A test lázadása – Ismerd meg a stresszbetegségeket Karizs Tamás, Zacher Gábor: A Zacher – Mindennapi mérgeink George R. R. Martin: A tűz és jég dala I–IV.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

A Vöröskereszt területi szervezete a transzfúziós intézettel közösen véradási akciót szervezett 2012. december 21-én. A nemes célú eseményen, amelynek a Lipa szálloda adott helyet, több mint 100 személy adott vért. HF

13


Info Humor Egy férfi telefonál: – Szia, Anya! Hogy vagy? – Ó, köszönöm, nagyon jól! – Öööö.... Elnézést kérek, azt hiszem, rossz számot hívtam...

Horoszkóp

Rejtett hol-mi

Keressük tovább!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Nagyobb erőfeszítésre kényszerülhet a munkahelyén, s az előjelek szerint sikerül erején felül helytállnia. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Igyekezzen vállalt kötelezettségeit minél hamarabb, lehetőleg még a határidő lejárta előtt teljesíteni.

Részeg ember megy haza a kocsmából, de megbotlik és hatalmasat vágódik a járdán. Egy járókelő megszólítja: – Látja, nem kellett volna annyit inni. – A fenét! Menni nem kellett volna. A postás becsenget Boriska nénihez: – Boriska néni drága, ha maga lóhere lenne, igen nagy szerencsém volna. – Mit beszél? – Ma éppen négy levele van. Fickó oktatja a fiát: – Tudod, fiacskám, a medve elől menekülni nem lehet! Ha szaladsz, a medve még gyorsabban szalad, és utolér. Ha fára mászol, a medve még jobban mászik, és utolér. – És mi van, ha elbújok? – Az se jó! A medve még jobban elbújik. Az ifjú szöszi feleség a férjhez hajol a lakodalomban: – Drágám, olyan rágós ez a hús! Alig bírom megenni! – Kicsim, talán ha felhajtanád a fátyladat!? Orvos: – Gratulálok a bátorságához! Az operációt hősiesen állta, de a műtét előtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nővérekkel, kiabált, káromkodott… Beteg: – Ne csodálkozzon rajta, doktor úr, hiszen én csak az ablakot jöttem megtisztítani… McFoole új cipőt vásárolt a fiának. Este sétálni indulnak. Útközben McFoole megkérdezi a gyereket: – Az új cipőd van rajtad? – Igen, papa. – Akkor lépjél, fiam, nagyobbakat!

14

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Sok önfegyelemre lesz szüksége, hogy ne kövessen el súlyos baklövéseket. Ne kapkodjon! Rák Jún. 22. - júl. 22. Ne hagyja figyelmen kívül a türelemre intő jeleket. Alaposan mérlegeljen a döntés előtt. Kedves Olvasóink! Idén sem hagyjuk Önöket kincsek nélkül, íme, a legújabb rejtvényünk. A Muravidék egyik legszebb neobarokk épületét keressük, ebben az épületben működött egykor többek között a vidék takarékpénztára. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi

látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése az egykori göntérházi gőzmalom volt. A sorsoláskor a szerencse Furján Mária göntérházi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népúj-

ság Kő kövön maradjon! című kiadványa, amely mellé új évi első számunk nyertesének egy PannArt-terméket is ajándékozunk. A nyereményeket szerkesztőségünkben veheti át. E heti rejtvényünk beküldési határideje január 14. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Časar Sebastijan képzőművész, az MNMI munkatársa Az ideális nő? • Kiegészít, vigyáz rám. Álomutazás? • Mexikó. Álomszakma? • Megtaláltam: festek. Ha sport, akkor... • Röplabda. Ha lazítás, akkor... • Gitár, zongora. Ha étel, akkor... • Csak káposztástésztát NEEEE… Ha ital, akkor... • „Zuzmorás” fröccs. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Olajbogyó. Kedvenc ruhadarab... • Ing, cipő. Kedvenc író, könyv? • Hermann Hesse: Csillagsors. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Csipet Csapat, Kacsamesék. Kabala, amulett? • Egy kis fakereszt.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Egy kis extra reklámozás nem árt az év elején, az ügyesebbek most tartós üzleteket köthetnek. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Pozíciója megtartásához a legfontosabb az, hogy gyorsan és jól reagáljon. Tanuljon a hibáiból! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nincs messze az idő, amikor sikerre viheti régi terveit, csak legyen következetes a végrehajtásban. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Érzelmi zavarok, hangulatingadozások nyugtalanítják. Ne vegyen semmit magára, ami nem Önt érinti. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne húzza-halassza hivatalos ügyei intézését: vágjon bele minél előbb abba, amit már régóta eltervezett. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ne bízza el magát, ha munkahelyén ezekben a napokban ugrásszerűen megnő a népszerűsége.

Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Hiszek egy Istenben… Legjobb tulajdonsága? • Kitartó. Legrosszabb tulajdonsága? • Lusta. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A hatalomvágyat.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Adjon hangot reményeinek, és ki tudja, talán valóra is válhatnak. De ha meg sem próbálja, akkor biztosan nem. Halak Febr. 20. – már. 20. Habár kint csikorgó a hideg, az Ön szívében melegség van. Jó, ha ezt a párja felé is kimutatja.

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Horizont

Dallal az új esztendőbe Lendva Község Dallal az új esztendőbe című karácsonyi-újévi zenés rendezvényén, melyre december 21-én került sor a Színház- és Hangversenyteremben, ezúttal kór usok léptek fel. Az ünnepi műsort az ének generációs találkozójának is mondhatnánk, hiszen a legkisebbektől a szépko-

rúakig – a Lendvai Óvoda kórusa, az 1. Sz. Lendvai KÁI gyermek- és ifjúsági kórusa, a Vita Kamarakórus, a La Femme női kar, a lendvai egyházi énekkar, valamint a Lendvai Nyugdíjas Egyesület Kórusa – léptek színpadra a csoportok, hangulatos estet varázsolva. KMJ

A kórusok közösen énekelték a Csendes éjt.

Télapóvárás vidám programmal Domonkosfán A karácsony utáni hétvégén a Šalovci Községi MNÖK és a Domonkosfai Kispályás Labdarúgóklub megszervezte a télapóvárást a község magyar településén, Domonkosfán a helyi kultúrházban. A terem csordultig megtelt, idősek, fiatalok és gyerekek voltak kíváncsiak a vidámnak ígérkező koraesti programra. Nem is csalódott senki, hiszen az előadásokkal minden kor-

osztályt sikerült megszólítani. Elsőként mindjárt a legkisebbeket: a szombathelyi Fredy bácsi Bábszínháza az Ellopott batyu című vidám darabbal nevettette meg a gyerekeket, majd a péterhegyi (Gornji Petrovci) kultúregylet vígjátékán a felnőtt közönség is jót szórakozhatott. Ezután a gyerekek szüleikkel kimentek a kultúrház elé, onnan figyelték, várták, mikor tűnik fel a

sötétben a télapó lámpása. A fehér szakállú öreg télapóra nem is kellett sokat várni, a gyerekek bekísérték a melegre, leültették a színpadon, így a megérdemelt csomagok is hamar előkerültek. Körülbelül 35 gyereket ajándékozott meg idén a télapó Domonkosfán. A programok végén a kultúrház előtt forralt bort kínáltak a helyi szervezők. AK

– Goricskó, Tengermellék és Hortobágy – koordináták között szabadon mozgó író – ahogy tette előző két prózai művében is, lírai megnyilvánulásaiban a megszokott kereteket is széjjelfeszítve – a táji és emberi behatárolásokat is igyekszik áthágni. Teszi ezt a Muravidék „Boszniájaként” is emlegetett fejletlen Goricskó évszázadokra visszamenően is talán két legnagyobb beruházása, a goricskói vasút és az ehhez kapcsolódó alagút megépítése kapcsán. A regény főhőseit az előítéletektől is rögzülő határok és hatásaik lehetetlenítik el: Urbant, a Tengermellékről származó tervezőmérnököt szerelmi tévelygései tartják bilincsben, a génmanipu-

lációk ártalmasságaival is tisztában lévő Sebestyén géntechnológus és a mellette senyvedő Szeréna egyrészt a „szakmai ártalom”, másrészt szintén a „fülledt” szerelmi élmények és a véletlenszerű érzéki megnyilvánulások foglyai. A regény második részében azonban végzetszerű beavatkozások sorozata következik: helikopter-szerencsétlenség áldozatává válik Urban, és ennek nyomán Sebestyén tévelygéseivel kapcsolatban is etikai kérdésekben keresik saját értelmüket. Ilyenekben például: vannak-e létező ajtók, amelyeken be szabad kopogni? Hol vannak azok a redőnyök, amelyek nem engedik a tudat(alatti)

alagútjába a fényt, s hol vannak a titkos izgalmak felfedezésének – talán fel sem fedezhető – „lilaszegélyezésű” tájai – ahogy a könyv recenzense, Milan Vincetič írja. S vajon a Bohinji-tó egy óra alatt történő kiszáradását tartalmazó apokaliptikus látomásnak vannak-e a pannon földön is hasonló, a génmanipulált rejtélyekkel alátámasztható, talán csak a hortobágyi délibábjelenséggel rokonítható előjelei? Az író feladata a kérdezés, csak rajtunk múlik, meg tudunk-e felelni a feladatnak. Lehet, persze, hogy nem is rajtunk múlik… -ce

könyv-elő Ernest Ružič: Predor pod Hor tobágyem (Alagút a Hortobágy alatt), regény. Francfranc Kiadó, Muraszombat. 2012, 264 oldal. – Olvasom, hogy dr. Göncz László megírta Kálvária című regényét, melyet Szombathelyen be is mutatott. A Porabje újság közlése szerint a regény irodalom és aktualitás kérdésében is igen érdekes tartalmakat hordoz. Az én magyar nyelvi tudásom igen szerény az irodalmi szövegek megértéséhez, és az újságírói beszámolók szintjéig ér – írja Ernest Ružič, egyben az

irodalmi kölcsönhatá­s ok, a fordításirodalom szükségességét és az aktuális tartalmakat is felvillantó művek fontosságát hangsúlyozva. Legújabb, Predor pod Hortobágyem (Alagút a Hortobágy alatt) címmel a Francfranc Kiadónál megjelent regényében a „háromtáji”

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

15


Muravidék Mindenkinek van egy meséje...

Csekefán régen igazi társasági élet zajlott

Az ünnepek elmúltak, talán túl gyorsan is, és ahogy a zajos, vendégektől harsogó, piros betűs napok letűnnek, hajtunk egy lapot a naptárban és újra minden a régi helyére kerül. Ilyenkor mindenkinek másként marad meg az ünnep: kinek nagy és zajos, másoknak szerényebb, egészen szűk körű, csendes és a régi emlékekből táplálkozó. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A két ünnep között utam Csekefára vitt, abba a kicsinyke dombvidéki faluba, ahol talán a madár is csak ritkán jár. Mivel nem terveztem a látogatást, Mariska néni sem várt, nem tudta, hogy jönni fogok. Azt sem terveztem, amikor elindultam otthonról, hogy újságba készül majd a beszélgetésünk, egyszerűen csak így adódott. A házhoz érkezve bekopogtattam, Pojbič Mária néni hamar bekísért a konyhába, ahol rokonával, Kálmán bácsival – Fartelj Kálmán – töltötte a délutánt, és éppen palacsintát sütött kettejüknek. Mariska néni 1938-as születésű, Kálmán bácsi pedig 46-os. Mindketten magányosan élik napjaikat ebben a kis falucskában – talán ezért is örültek a látogatásnak. Mariska nénivel a faluról, az ünnepekről beszélgettünk. Megkértem, meséljen nekem a régi Csekefáról, életükről, hátha az újságba is megírnám. Rögtön beleegyezett. – Én Pártosfalváról származom, a szüleimmel éltem, együtt laktunk. Világ életünkben gazdálkodtunk, abból éltünk. Engem fiatal lánykoromban hívtak a kötödébe dolgozni, de apám nem engedett, csak azt mondta: Hát akkor itthon ki dolgozik? Pedig jó lett volna, hogy ha egy kicsit több fizetésem lehetett volna. Aztán amikor megházasodtam és 1962-ben Csekefára hozott a sors, a férjemmel, Ernővel szintén a gazdálkodást folytattuk. Sokat dolgoztunk – emlékszik vissza. – Azt kell hogy mondjam, nagyon

16

jó termőföldek voltak itt Csekefán, mindig szépen meg tudtuk művelni. Meg állatokat is tartottunk, 6–7 marhánk volt mindig. Most viszont már idősebb vagyok, kevesebbet mozgok, fáj mindenem – mondja, s

évben borjaztak. Az ismerősök, falubeliek meg csak pörültek velem, hogy ez túl sok munka egymagamnak. De csak tettem a dolgom, még az utóbbi években is, amit bírtam, magam megcsináltam.

Mariska néni szeret társalogni. Örül, hogy rokona, Kálmán bácsi sűrűn meglátogatja. közben ügyel a palacsintára a sparhelten. – Már 22 éve vagyok özvegy, beteges volt a férjem, de mindig dolgozott, traktorozott, meg akkoriban üzletelgetett is, kerítéskészítéssel foglalkozott – mosolyog a néni. – Az embernek fel kell találnia magát az életben, nem igaz? – jegyzi meg. – Aztán megszületett a lányunk, a Rózsika. Kicsi család voltunk, és egy gyerek nem is jelentett olyan nagy kiadást. Szépen, nyugodtan éltünk. Aztán a Rózsika is felnőtt lány lett és férjhez ment Hodosra. A férjem pedig 1990-ben halt meg, magamra maradtam a gazdasággal. De olyan hálás jószágaim voltak, minden

meg hát az unokáim is csak eljönnek, főleg a lányunokám, a Sidika, az is olyan jóra való teremtés. Gyakran meglátogat, vagy ha nem tud jönni, akkor felhív telefonon. Amikor beteg voltam, akkor is ő hordott el orvoshoz – mondja Mariska néni, aki nagy szeretettel beszél még hosszasan unokáiról. – Az idei karácsonyt hogy ünnepelték? – kérdezem a nénit. – Csak magunkban, ketten a Kálmánnal. Televíziót nézünk, elbeszélge-

Kálmán bácsi amiben tud, segít Mariskának, megosztják idős napjaikat egymással.

Mariska néni azt mondja, egy-két éve még a ház körül lekaszált, megetette az állatokat, de ma már nem bírja. – Hiába, az ember már nem a régi – mondja. Állatokat sem tart már, csak tyúkjai vannak és négy macskája. Azok az emberek, akik valamikor segítgettek neki a faluból, azok is mind idősek, betegesek. Magára maradt, rokona, Kálmán bácsi az egyetlen, aki a legnagyobb segítsége a mindenna­ pokban. – Naponta eligazítom neki a tűzifát, befűtök nála, aztán elbeszélgetünk – mondja Kálmán bácsi. Aztán Mariska néni folytatja a történetet: – Bizony, Kálmán minden nap megnéz,

tünk, legalább nem vagyunk magányosak – mondja. – És régen milyenek voltak ezek az ünnepek? – Régen a karácsony szép volt. Hallgattuk a rádiót, elkészítettem a vacsorát, valami finomabbat. Eljöttek a rokonok, istentiszteletre mentünk. Szilveszterkor pedig el szoktunk járni mulatságokba Pártosfalvára, Szentlászlóra. Olyan víg hangulat volt ezekben a mulatságokban. Az emberek nem ittak be annyira, nem veszekedtek. Harmonikaszóra daloltunk, táncoltunk – meséli Mariska néni. – Még Rózsika lányunkkal együtt is mentünk bálba. Volt, hogy valaki hazahozott minket, de olyan is volt,

bizony, hogy gyalog jöttünk haza Szentlászlóról vagy Pártosfalváról. Újév napján pedig a férfiak köszönteni jártak a faluban, de az asszonyok nem mehettek, mert úgy tartották, hogy az nem hoz szerencsét. – Akkor volt azért társasági élet Csekefán is régen, nem igaz? – Persze, a faluban mindig jó volt a társasági élet. Évente volt búcsú a templomnál, olyankor kolbászokat sütöttek, aztán még bált is rendeztek. De úgy hiszem, 30–40 éve nem volt ilyen kirakodóvásár a faluban. Később bálokat még persze rendeztek, főleg a tűzoltók. Az is jó volt. A fiatalság mindig is szeretett ide járni mulatságba – mondja. – Összetartottak a fiatalok, most inkább mindenki külön utakon jár. De az itteni fiatal generációból sokan elmentek erre-arra, a nagyvilágba, Ausztriába, Németországba. Alig maradtak a faluban. Így lassan fogyatkozunk, és kihalunk – mondja, s közben Kálmán bácsi nagyon helyesel, majd hozzáfűzi, hogy már csak 86 lakosa van a falunak. Kálmán sem házasodott meg, maga élte életét, csendesen édesanyjával, aki 8 éve ment el, apja pedig sokkal korábban meghalt. – A faluban ma mennyire beszélnek az emberek egymás közt magyarul? – kérdezem a nénit. – Ó, sokan, ez még mindig magyar falu. Sőt azok a szlovénok is, akik idejöttek, sokan megtanultak magyarul – mondja Mariska néni, majd tányérokat oszt elénk, Kálmán bácsi pedig „pirosborral” tölti meg a poharunkat. Palacsintát eszünk, s közben a családról beszélgetünk. Majd mikor elbúcsúzom kedves vendéglátóimtól, arra gondolok, hogy bizonyára bármelyik házhoz betévedhetnék, talán érdemes is lenne néha így véletlenszerűen betoppanni másokhoz, idegenekhez, mert mindenkinek van egy meséje…

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Helló!

Kedves Karácsonyi varázs gyerekek!

Barić Melisa, 2. osztály

Kerčmar Sara és Tjaša, 1. osztály

Toth Blaž, 1. osztály

Lazarovski Štefan, 1. osztály N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

Itt az új év, a szünidő is véget ért. Talán Ti is tettetek különféle fogadalmakat, például hogy többet tanultok, szófogadóbbak lesztek az új évben, vagy többet játszotok a friss levegőn, gondoskodtok a háziállataitokról. Mi is tettünk fogadalmat, mégpedig azt, hogy ezekből a szép rajzokból, amiket folyamatosan küldtök nekünk, idén újabb kiállítást rendezünk, ezért addig folytatni szeretnénk az állatok világának felfedezését, s továbbra is várjuk rajzaitokat. Alkossatok, és küldjétek el a műveket címünkre idén is az óvónénik, tanáraitok segítségével, vagy szüleiteket kérjétek meg. Idén is várunk benneteket pályázatokkal, rejtvényekkel. Tartsatok velünk! Az év első gyermekoldalát a Pártosfalvi KÁI kis diákjainak rajzaival díszítettük, akik a ház körüli állatokat örökítették meg nekünk, de olvashattok a gyertyánosi óvodások tündéres, törpés karácsonyi varázsáról is.

A lendvai óvoda gyertyánosi egységében december 13-án került sor a gyerekek, szülők és nagyszülők találkozójára. A gyermeki mosoly a felnőtteket is átjárta, s várakozás tükröződött a tekintetükről. A hangulatról Dávid törpe, a gyertyánosi ovisok már jól ismert vendége gondoskodott. A törpe az egybegyűltek segítségét kérte Mila tündér megkereséséhez. A gyerekek az óvoda minden rejtett részét átfürkészve rábukkantak a tündérre, aki hálája jeléül

megajándékozta őket egy igen izgalmas feladattal. Dávid törpe meséjéhez kapcsolódó jógagyakorlatokat mutatott nekik, amelyeket a gyerekeknek szüleikkel párban kellett eljátszaniuk. Így lett a masszázsból lágy simogatás, enyhe csipkedés és más cirógatás. A varázslatos délután gyertyafényes teázással, valamint a gyerekek által elkészített csokis sütik majszolásával zárult, karácsonyi dallamok mellett. A gyertyánosi óvodapedagógusok

Bedič Tijan, 2. osztály

17


Sport Feri Horvat Meštrovič – edző, tudósító, szakmunkatárs

A játékosokat játszani kell tanítani, ne Nemcsak a Lendva-vidéken, illetve a Muravidéken ismeri szinte mindenki, hanem a szélesebb régióban is. Sokat tett sok területen, így többek közt a térség „összeboronálásáért” a sport terén, már lassan 50 esztendeje. Nyugdíjas éveiben a könyvírás jelenti a másik kedves elfoglaltságát. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Mikor született meg Önben a sport iránti szeretet? – Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban a régi technikai iskolánál volt egy futballpálya, ahol focimérkőzéseket szerveztünk, mégpedig az utcák versenyét, s mindig plakátokkal is meg szoktuk hirdetni a meccseket. Mi voltunk akkoriban

lendvai labdarúgó-szövetség szervezte: akkoriban Lebár Lajos volt a szervezet mindenese. Ő irányította a felnőtt csapatok versenyét és a fiatalok ligáját is. Középiskolában az első két osztályban kicsit ros�szabbul ment a tanulás, így akkor egy időre abbahagytam a sportolást, majd az újrakezdés után a kézilabda elmaradt, s már a Naftánál a felnőtt csapatban kezdtem focizni. Az aktív

A szlovén kupagyőzelmet kiharcoló ifjúsági csapat, amely ennek köszönhetően Szlovéniát képviselhette Boka Kotorskában. a Partizán utca csapata. Én az elején kapus voltam, így kezdődött a kapcsolatom a sporttal. Aztán közel volt hozzánk a Sokol-otthon, vagy ahogy sokan talán jobban ismerik, a TVD Partizán. Itt nyáron, tavasszal és ősszel kézilabdázgattunk, télen pedig a teremben leginkább kosárlabdáztunk, így megszerettem az összes felsorolt sportágat. A Partizán nevű csapatban kézilabdáztam és kosárlabdáztam, a fociban viszont gyerekkoromban volt egy liga, ha jól emlékszem, ebben benne volt Pince, Völgyifalu, Gyertyános, Hosszúfalu és mi Nafta néven. Nekünk volt a legerősebb csapatunk, mindenkit meg szoktunk verni, s a bajnokságot is megnyertük. Ezt a ligát a

18

pályafutásom 26–27 éves koromig tartott, utána pedig az edzősködést választottam – Mintegy 40 éve van ezen a pályán. Ebben az időszakban mi változott ebben a szakmában? – Természetesen sok minden változott. Többek közt a játékrendszerek is az idővel módosultak: eleinte a brazil rendszer uralkodott (4–2–4), majd a söprögetős rendszer 3 védővel és 5 középpályással volt divatos, mostanság pedig az edzők leginkább a játékosaik képességeihez igazítják a rendszert. De az edzőnek, meg természetesen a játékosoknak két rendszert kell ismerniük: miként játszik a csapat hazai pályán és miként idegenben. Aztán persze ennek is van több

árnyalata, amelyet a meccs alatt lehet és kell változtatni az eredménytől függően. Edzői szempontból én még mindig azt vallom: a játékosokat játszani kell tanítani, nem pedig edzeni. Ezt sajnos sok edző nem sajátította el. Ezt tanultam a professzoromtól, Stjepan Jerkovićtól, aki a zágrábi kineziológus egyetem oktatója. Októberi előadásán Lendván is ismételten ezt hangsúlyozta: a gyerekeket tanítani kell focizni és nem edzeni kell. A mi edzőink gyakran többet erősítik, futtatják a játékosokat, mintsem játszani tanítanák őket. – Ebből a négy évtizedből milyen eseményeket emelne ki? – Volt egy hathónapos időszak, amikor a Nafta nem létezett, kilépett a bajnokságból. Én vezettem akkor az ifjúsági csapatot, Kepe Lajos pedig a technikai vezető volt. Nagyon jó csapatunk volt, megnyertük a bajnokságot a keleti csoportban. A döntőben a ljubljanai Olimpijával mérkőztünk meg. Lendván 0:0-ával ért véget a meccs, ott viszont 3:1-re kikaptunk. Már akkor is furcsa dolgok történtek: az első meccsre több mint egy hónapot kellett várni, ugyanis a fővárosiak féltek tőlünk, s egy első osztályban szereplő játékossal, Domadenikkal megerősödve kívántak ellenünk pályára lépni már az első meccsen. Már ekkor kiütéses győzelemre számítottak, de nem sikerült nekik, hiszen Horvát Tibi nagyon jól védett és a csapat is jól működött az 1000–1200 néző előtt. A következő idényben átvettem a felnőtt csapat vezetését és velük is sikerült feljutnom a magasabb osztályba. Mindig 1500-as

nézőszám felett mentek a meccseink, s az utolsó hazai mérkőzésünk döntött arról, hogy ki jut tovább a bajnokságból, a Rudar Trbovlje vagy az Obala Izola: Marton és Kaszás góljaival legyőztük a tengermellékieket, így a Trbovlje jutott fel a szlovén második ligába, mi viszont tisztességgel helytálltunk. A harmadik kiemelkedő dolog az odžaki szereplés, az amatőr jugoszláv bajnokság. Sajnos oda nem készültünk fel kellőképpen, így az első meccset 7:0-ra, a másodikat pedig 7:4-re elvesztettük. A harmadik meccset viszont úgy buktuk el, hogy 2:0-ra vezettünk a Bokel ellen. Utána az ifistákkal is bejutottunk a legjobb nyolc jugoszláv csapat közé, s Boka Kotorskában léptünk pályára. A bonyolult utazás ellenére a gyerekek számára felejthetetlen élmény maradt ez a torna. A Bokel ellen vezettünk 1:0-ra, de sajnos lesérült Lukács Zoltán, aki a csapat irányítója volt, s a kiesését nem tudtuk kellőképpen kompenzálni, így egy 6:1-es vereségbe szaladtunk bele. Meg talán azt is kiemelném, hogy a Naftánál szinte minden korosztállyal dolgoztam, s több falusi csapatnál is megfordultam: Dobronak , Črenšovci, Panonija, Kapca, Hídvég, Odranci, Polana. Az akkori nagy község határain kívül nem is akartam menni. A válogatottat is sokfelé elkísértem. Akkoriban instruktor is voltam, s a szövetségi kapitánnyal irányítottuk a válogatott játékosokat. Mintegy 10 évig töltöttem be ezt a posztot. Most pedig a nemzetközi kapcsolatok megszilárdításán dolgozom, már 50 éve alakulnak ezek a kapcsolatok. Az utóbbi 6 év-

ben gazdagodott a program a középiskolások versenyével (Lendva, Varasd, Zalaegerszeg), az edzők egyesületeinek együttműködésével, s a Dogar emlékversenyt 15. alkalommal rendeztük meg sok néző előtt. – Honnan jött az ihlet az írásra? Előbb tudósítóként dolgozott, az utóbbi években viszont számos könyv szerzőjeként is feltűnt… – Már nagyon régóta, szerintem már több mint 30 éve tudósítok az eredményekről a Népújságban. Aztán megkerestek a Večertől, amikor a harmadik ligában sok helybeli csapat játszott. Tudósítani kellett a mec�csekről, leosztályozni a játékosokat, s minden héten egyfajta mellékletben kapott helyet a bajnokság. Majd a Vestniknek is a tudósítója lettem. Így kezdődött az egész, mint említettem, épp a Népújságnál. S ha jobban belegondolok, annak talán már 40 éve is lesz, nem csak 30. És ezek után hogyan jött a könyvírás? A Nafta helyiségeiben a szó szoros értelmében össze voltak dobálva különböző dokumentumok, ezért úgy döntöttem, hogy szépen rendezem őket. Akkor találtam meg különböző jegyzőkönyveket, így például az 1935-ös csapatalapításról. A dolog egyre jobban kezdett érdekelni, s adatgyűjtésbe kezdtem mindenfelé. Azt nagyon sajnálom, hogy az épület felújításakor a padláson lévő régi dokumentumokat, mezeket, cipőket, labdákat és egyéb sportkellékeket infantilis módon eltüzelték, ahelyett, hogy meghagytuk volna az utókornak. A megboldogult lakosi Vörös Lacitól megkaptam a beérkező és kimenő postáról szóló jegyzéket 1935 és

N É P Ú J S Á G 2 013 . j a n u á r 4 .


Sport

em pedig edzeni 1938 között. Rengeteg adatot találtam ennek alapján Ljubljanában, Mariborban, Ptujban, Muraszombatban, Budapesten, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Zágrábban és más városokban. Mindenütt nagyon készségesek voltak. Ha megyek, s meglátnak, gyakran már tudják, miféle adatok érdekelnek. Eddig, ha jól számolom, 17 könyvet írtam. A sporton kívül a méhészek, a tűzoltók és a vadászok is megkerestek, hogy dolgozzam fel az egyesületük történetét. Most már készen van a kosárlabda és a

sakkozókkal Lendván. Majd meglátjuk, mit hoz az idő. – A futballról mi a véleménye Szlovéniában és főleg a régióban? – Alapvetően azt hittem, a Muravidéki Ligában magasabb lesz a színvonal. A Naftánál nagyon elégedettek lehetünk a fiatal játékosok teljesítményével, a hogyan tovább kérdése pedig a vezetőségtől is függ, a feladatok felosztásától. Mindenképpen meg kellene erősíteni a labdarúgó-iskolát, biztosítani a jó munkafeltételeket az edzőknek és ezáltal a gyerekeknek is. A Mura

A magyar utánpótlás válogatott szereplésekor Lendván az MLSZ plakettjét vette át a szlovén válogatott képviselőjeként. cselgáncs helyi történelme is, remélem, nemsokára bemutatásra kerül. Utána még meg kell írnom a sportszövetség 50 éves együttműködéséről szóló könyvet, terveim szerint a jövő év közepére már nyomdába kerül. 2014-ben ugyanis az 50 éves együttműködést ünnepeljük a lendvai és a zalai sportbarátságban. – Egyéb tervek vannak-e még? – Tervek azok mindig vannak. Ameddig egészségem is engedi, a már felsoroltak mellett szeretném folytatni a munkámat az edzőkkel és a sportszövetségben a nemzetközi kapcsolatok terén, a sakkról szóló könyv megírása szintén ott szerepel a listán – az eredményekről és a szimultán versenyekről a híres

helyzetét nem ismerem részletesen, de az ismerőseim elmondása szerint tavasszal komoly gondok várhatnak a csapatra. A ZTE a másodosztályban építkezik, voltak jó meccseik. Lentiben szoktam megnézni az ottani liga meccseit, a lendvai liga meccseire nem nagyon járok ki. Megnéztem viszont múltkor a Polet meccsét, s a környéken megítélésem szerint még mindig a horvátoké a legmagasabb szint. Sokkal nagyobb tempóban és szervezettebben játszanak, mint az itteni csapatok. – A Muravidéki Liga kérdése? – Nem tudom, ki követett el hibát, nincs is sok értelme itt hibást keresni. Az tény, hogy a labdarúgás érdeke azt követelné, hogy a liga maradjon meg a jövőben is.

N É P Ú J S Á G 2 012 . j a n u á r 4 .

Debevec 10-essel avatta fel a lövöldét Dobronakon

Somogyi is letesztelte az új lövöldét Dobronakon. 2012. december 29-e tör ténelmi nap lesz a dobronaki céllövészet számára, hiszen ekkor adták át a 10 sávos légpuskalövöldét. A beruházás összértéke mintegy 100 ezer euró, amelynek felét a község biztosította, mintegy 40 ezer eurót pedig az egyesület, a Jezero fektetett be, akik a pénzeszközök mellett több száz önkéntes órát áldoztak a lövölde létrehozására. A megnyitón Ernest Bedek klubelnök vázolta a múltat, majd pedig a klub elismeréssel köszönte meg mindazok munkáját, akik bármiféle módon hozzájárultak a lövölde megvalósításához. Az ünnepségen egybegyűlteket üdvözölte Ladislav Lipič és

Göncz László, majd Marjan Kardinar polgármester hivatalosan átadta a lövöldét, a „lövéses nyitást” pedig Rajmond Debevec olimpiai bajnok 10-sel végezte el. Őt követően a társadalmi élet számos képviselője és a falubeliek is kipróbálhatták magukat az új pályán. A rendezvényen megjelentek a környékbeli céllövő-egyesületek képviselői és azok, akikkel a Jezero különösen szoros viszonyt ápol. Marjan Kardinar polgármester a rendezvényen külön elismerésben részesítette a Jezerót, valamint két fiatal, ígéretes sportolót: Nives Ferencek labdarúgót és Klemen Podgorelec birkózót. F. B.

A Jezero hazai pályán harmadik lett Az Önállósulás Napja alkalmából Dobronakon az idén is, immár 17. alkalommal megszervezték az azonos elnevezésű céllövőtornát kispuska versenyszámban. Csapatversenyben (SD Celje 512 kör) és egyéniben is (Drago Guček179 kör) Celjébe került a győzelem. A házigazdák is jól szerepeltek, hiszen a Jezero I 500 körrel a dobogó alsó fokára léphetett, a Varstroj I 407 körrel a hetedik lett, mögöttük végzett a Varstroj II 338 körrel, míg a Jezero II. 325 körrel 9. lett. Egyéniben: 4. Jožef Babič (Jezero) 174, 8.

Vinko Bežan (Jezero) 166, 12. Cár Feri (Jezero) 160, 14. Franc Duh (Varstroj I) 156, 19. Rihard Kovač (Varstroj I) 145, 21. Horvat Avgust (Jezero II.) 142, 23. Miran Tutek (Jezero II.) 137, 26. Boris Gerenčer (COAL) 118 kör. A vadászotthon melletti lövöldében megrendezett versenyen a díjakat a legjobbaknak Marjan Kardinar polgármester adta át a szervező csapat két tagjával, Boštjan Slepeccel és Jožef Babičcsal együtt. F. B.

minisport A Nafta nem jutott tovább Turniščén szervezték meg az idén a „Szeretek focizni” elnevezésű össz-szlovén utánpótlás labdarúgótorna első fordulóját. A 8 éveseknél 8 csapat közül a Turnišče I. és a B csoportból a Bistrica I. biztosította helyét az újabb küzdelmekben. A Nafta második lett az A csoportban. A 10 évesek versenyének 4 résztvevője volt, a sorrend pedig a következőképpen alakult: 1. Turnišče 9, 2. Odranci 6, 3. Bistrica 3 és 4. Nafta 1903 0 pont. A két első jutott tovább. A tornát követően a Lendvai Körzeti Labdarúgószövetség a fiatal labdarúgóknak 58 jelvényt osztott ki, a kluboknak pedig 120 focilabdát. HF Elődöntős volt Az Isztambulban megrendezett török nemzetközi tollaslabdabajnokságnak 135 résztvevője volt, köztük volt Utroša Iztok is. A lendvai játékos csak az elődöntőben szenvedett vereséget a lengyel Adrian Dziolkótól 2:0-ra (21:17 és 21:18), a világranglista 267. helyezettjétől. Utroša Isztambul előtt a 95. volt a ranglistán, az itt szerzett pontoknak köszönhetően azonban még javított két helyet helyezésén. Célja bekerülni a legjobb 64 közé, hiszen ezáltal részt vehetne a 2013-ban Kínában rendezendő világbajnokságon. F. B. Előkészületi siker Lindau – Rudar 69:53 (14:9, 11:21, 18:10, 26:13) A Muravidéki Kosárlabdaliga szünetét kihasználva a Lindau előkészületi meccsen mérkőzött meg a horvát másodikligás Rudar Cimperrel. A lendvaiak mondhatni lesöpörték a Mursko Središče-i csapatot, s az első percektől fogva magabiztos játékot mutatva legyőzték vetélytársaikat. A lendvai pontszerzők: Zrna 20, Balažic 17, Magdalenič 13, Trstenjak 8, Horvatič 8 és Novak 6 pont. HF Újévi sakktorna A Malečnikban megrendezett nemzetközi újévi sakktornán 56 sakkozó mérte össze tudását. A győzelemnek 7 ponttal a celjei Domen Krumpačnik örvendezhetett, a lendvai Vučko pedig 5,5 ponttal a 14. helyen zárta a versenyt. F. B.

19


Népújság, 2013/1. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 01. 04.