Naturvetaren nr 5-2019

Page 36

På nytt jobb

Stefan får ny utmaning som konsult Stefan Engblom har tidigare jobbat med vatten- och avloppsfrågor men ville byta perspektiv. Nu är han strategisk rådgivare på företaget Ecoloop. Vad gör du på jobbet? – Jag ansvarar för att samordna våra projekt kring vattentjänster. Jag är strategisk rådgivare i projekten och till kommuner, Stefan Engblom. ↑ näringsliv

eller myndigheter som kontaktar oss för hjälp.

Vilka meriter gjorde att du fick tjänsten?

Vad är det för slags projekt?

– Min erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor, men också av kommunal sektor. Att jag tidigare varit chef är också en merit eftersom jag ska ha en samordnande roll här.

– Det kan vara allt ifrån innovationsprojekt till projekt för hållbara lösningar för dricksvattenanvändning eller hantering av slam från små avlopp.

Varför sökte du jobbet? – Jag hade varit i kontakt med Ecoloop i mitt tidigare jobb på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där jag jobbade med avloppsfrågor. Jag tyckte att de har ett spännande sätt att angripa saker, från att komma med förslag om hur man exempelvis kan bespara och återanvända vatten, till att söka samarbetspartners som vill förverkliga idéer.

Vilken blir den största utmaningen? – Att försöka sätta sig in i allt just nu. Jag har jobbat många år inom offentlig sektor och att jobba som konsult blir nytt och en kul och spännande utmaning.

Vad är roligast? – Att få driva projekt om vattenoch avloppsfrågor som jag är engagerad i. Slutmålet är att bidra till en bättre miljö. JOHANNA RÖSTH

På nytt jobb Claes Åkerberg Nytt jobb: Utveckla och sälja ett nytt webbaserat foderstatsprogram i det egna företaget NIB Programmering. Tidigare jobb: Rådgivare på Växa Sverige.

Per Ängquist Nytt jobb: Generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Tidigare jobb: Statssekreterare i Regeringskansliet. Utbildning: Agronom.

Utbildning: Ekonomagronom.

Har du också nytt jobb? Här lyfter vi naturvetare som tagit ett nytt steg i karriären. Tipsa redaktion@naturvetarna.se

36

N AT U RV E TA R E N

5 / 2019

Rättelse: I förra numret föll text om Jonas Ekstrand bort. Han är biolog och på 1980-talet var han med och gjorde Tyrestaskogen till nationalpark. Efter många år som forskare och företagsledare inom industrin är han tillbaka i nationalparken som vd.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.