Naturterapeuten 04 2014

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Nr. 4/2014 – 20. årgang

✴ Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014

– og feiring av NNHs 20 års jubileum

øteplassen mellom skolemedisin M og alternativ behandling heter «dokumentert effekt»

m å formulera O realistiske mål

Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no


plantesteroler

senker kolesterolet - uten bivirkninger.

På bakgrunn av omfattende forskning anerkjenner det Europeiske mattilsynet EFSA at 1,5 - 2,4 g plantesteroler om dagen senker kolesterolinnholdet i blodet. Inneholder plantesteroler fra soya, solsikke, furu, mais og raps. Kun fra økologiske og ikke genmodifiserte planteoljer. Les mer på www.zerochol.no Pakning: 60 tabl. á 800 mg. Tilsvarer 1 måneds forbruk. Bruk: 2 tabl. daglig til måltid. Bivirkninger: Ingen kjente. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil. Zerochol finner du i helsekost faghandler over hele landet.

Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya - 3002 Drammen


i nnho l d

|

nat u r te r a p e u ten n r . 4 – 2 0 1 4

Hilsen til en stadig klokere 20 åring

Blanding av nyansering og retoriske krumspring

• Side 12–13

• Side 8

•• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 – og feiring av NNHs 20 års jubileum ��������������������������������   4 •• Om å formulera realistiske mål ��������������������������������������   8 •• Møteplassen mellom skolemedisinen og alternativ behandling heter «dokumentert effekt» ���������������������� 10 •• Hilsen til en stadig klokere 20 åring ������������������������������ 12 •• Endelig en kvinne ������������������������������������������������������������� 13 •• Fem verdige kandidatar blei tildelt NNHs æresmedlemskap ������������������������������������������������������������ 14 •• Tarmens betydning for helsen ���������������������������������������� 16 •• Kort historikk om NNH ����������������������������������������������������� 17 •• Aromaterapi mot stress og helseplager ������������������������ 18

Nordisk naturmedisinsk fagkongress – og feiring av NNHs 20 års jubileum

•• Hvorfor taper vitenskapen? �������������������������������������������� 22 •• Blanding av nyansering og retoriske krumspring ������� 24 •• Faglig oppdateringskalender ������������������������������������������ 29 •• Saborgs kontaktforum 2014 ������������������������������������������ 32

• Side 4–17

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Lervigbrygga 178, 4015 Stavanger.

• Maria Hauge, Moss Telefon 990 28 416

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Ingund Svendsen. Tlf. 480 55 068. E-post: design@nnh.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto : Ingund Svendsen


Nordi sk nat urmedi s insk fagkongress

|

H e l en T H o l m , Re d akt

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 – og feiring av NNHs 20 års jubileum All ære til programkomitéen for deres arbeid med programmet for årets Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Det var et rikholdig og aktuelt program som ble presentert av kunnskapsrike og engasjerende foredragsholdere, og interessante utstillere fylte pausene med nyheter og informasjon. Det er viktig å holde seg oppdatert. Det skjer like mye innen utvikling av naturmedisin og alternative behandlinger som i andre bransjer. Men kongressen innebærer langt mer enn fag. Sosialt samvær og faglig utveksling er av stor betydning, og i år kunne vi også glede oss over NNH sitt 20-årsjubileum, med en dertil hørende festmiddag med selebre gjester.

4

naturterapeuten • desember 2014

Naturviter og forfatter Trond Skaftnesmo presenterte «Evidensbasering – det nye sannhetsmaskineriet». I foredraget la han vekt på å forklare hvordan forskning på naturmedisin ofte kommer dårlig ut når det gjelder å vise effekten av behandlingene. Skaftnesmo er en erfaren og grundig forfatter som blant annet setter fingeren på at vår tids vitenskapsteori er en statsstøttet vitenskapsteori. Dette at staten og det etablerte system sannhetsstempler gjeldende teori, fører til at filosofi, vitenskap, politikk og pedagogikk bygger på samme modell, noe som gjør det svært vanskelig å vinne frem med alternativer. For eksempel blir den

menneskelige bevisstheten grovt underkjent i dagens etablerte, og såkalt vitenskapelige, verden. Oddvar Forsberg, herbalist, presenterte et meget engasjert innlegg hvor han fortalte om egen sykdomshistorie. Det var en historie om hvordan han selv hadde valgt sine kurer og blant annet levde på økologisk gulrotsaft i en lengre periode. Det er usedvanlig oppløftende å høre og oppleve en 80-åring som besitter en slik energi. David Alan Slater, homøopat, snakket om Borreliose og presenterte sitt syn på opprinnelsen til denne flåttbårne sykdommen. Han utvikler selv preparater til bruk ved ulike syk-


akt ø r

Foredragshaldar Trond Skaftnesmo og John Petter Lindeland.

dommer. Han nevnte katteklo (Uncaria tomentosa) som en virksom urt i behandlingen av Borreliose, en urt som ellers er nevnt brukt i forbindelse med ME. Arnold Berstad, mage-tarmspesialist og prof. emeritus, er en erfaren kliniker og forsker innen mage- og tarmsykdommer. Han la frem svært interessante funn når det gjelder tarmfloraens betydning for vår fysiske og psykiske helse. Dette beskrives nærmere i egen tekst. Stig Bruset, lege, presenterte behandlingsopplegget som benyttes ved Regnbuesenteret og gikk gjennom myter og fakta om slanking i sitt første foredrag. Han fulgte opp med ny forskning på området behandling av overvekt i annen del. Her var det snakk om gener så vel som tarmflora, med en del felles referansepunkter til Arnold Berstads innlegg. EU BioTek, årets hovedsponsor, presenterte sine tester for matvareintoleranser, testing av antistoffer mot matvarer i form av IgA, IgG og IgE, og metabolismetestene for miljøgifter og cellehelse. Shalima Gordon var EU BioTeks foredragsholder, og hun la frem solide forklaringer på grunnlaget for testene og belyste nødvendigheten av funksjonsbasert testing. EU BioTek Tone Glestad, avhengighetsterapeut, fortalte sin egen historie om av-

Sekretær Trine Hamnvik og generalsekretær Sigrun Kirkeberg studerer den nye boka Naturmedisinsk antologi.

følelsesliv og kan lettere endre sin adferd. Pernille Nylehn, lege og styremedelem i foreningen Skepsis, Andreas Bjørndal, homøopat (NAN, MNHL, MSc), akupunktør og undervisningsrektor på Norsk Akademi for Naturmedisin og Trond Skaftnesmo, se over, stilte opp i lørdagens paneldebatt som ble ledet av Stig Bruset. Temaet var «Hvorfor kommer forskning på naturmedisin ofte dårlig ut? Utfordringer og muligheter/nye veier.» Debattantene gikk hverandre på klingen og temperaturen steg adskillige grader da Bjørndal konfronterte

hengighet og satte oss inn i hvordan hjernens belønningssystem fungerer når det gjelder avhengighet. Hun ser på avhengighet som en hjernesykdom som påvirker et menneskes liv fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Hun jobber ut i fra en holistisk tenkning med særlig fokus på å reparere kroppen og hjernen biokjemisk. Avhengighet og høyt inntak av sukker kan føre til ubalanser når det gjelder vitaminer og mineraler, ubalanse i hormoner, oppblomstring av candida albicans m.m. Etter hvert som kroppen og hjernen kommer i balanse får den avhengige bedre tilgang til sitt

EU BioTek sammen med sin foreleser Shalima Gordon.

naturterapeuten • desember 2014

5


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten og leder i NNH, John Petter Lindeland til bords ved jubileumsmiddagen. Fride Aasen til venstre.

Nylehn med at foreningen Skepsis stod bak ønsket om å få Folkeopplysningen som program på NRK, noe som førte til en avsporing. Bjørndal fikk siden komme til orde med en forsikring om at han kunne dokumentere sin påstand. Debatten viste tydelig nødvendigheten for samhandling og klargjøring av hvilke rammer forskning på alternativ medisin skal foregå innenfor.

JUBILEUMSMIDDAGEN Anne-Mette E. Hjemaas fra Jubileumskomitéen, ønsket ca 200 gjester velkommen til middagen lørdag. Kveldens toastmaster var Terje Varpe, som ledet seansen med fast hånd og krydret kvelden med nennsomt utvalgte filosofiske sitater. En av kveldens overraskelser var underholdning og sang med Einar Idland m.fl. som blant annet urfremførte NNHsangen. Kokken ga oss en entusiastisk gjennomgang av kveldens meny som bestod av usedvanlig kortreist mat, med innslag av steinalderkost i form av mose, barkebrød og ekte røy-

6

naturterapeuten • desember 2014

kelaks, røkt på stedet. Desserten var en skikkelig bombe av økologisk solbær søtet med stevia. Som den dyktige forhandler Kongresspartner as er, kunne vi nyte edle dråper til maten og talene. Som seg hør og bør ved et jubileum, ble historien og fremtidsvyene omtalt. 5 æresmedlemmer ble utnevnt, og du finner omtale av dem sammen med utdrag av talene til John Petter Lindeland og Dagfinn Høybråten, i det etterfølgende.

Direktør i NAFKAM ,Vinjar Fønnebø takket for sitt æresmedlemsskap og gjorde spesielt oppmerksom på at det er viktig å innse når krigen er over. Han trakk frem episoder fra arbeidet i Aarbakkeutvalget og delte med oss et vendepunkt i forhandlingene som inntraff under et opphold på Finnmarksvidda. Da de sto i fare for å forfryse tærne, kom medlemmene tettere på hverandre ved å massere hverandres føtter, en episode også

Tidligere og nye æresmedlemmer. Fra venstre foran: Britt Hertzberg Untiedt, Dagfinn Høybråten, Turid Jacobsen, Fride Aasen, Sigrun Kirkeberg. Bak fra venstre: Vinjar Fønnebø, Terje Varpe, Vilhelm Schjelderup. Leder John Petter Lindeland blei også med på bildet.


Jubileumskoret i aksjon. Helt til høyre bak, tidligere medlem av Dizzie Tunes, Einar Idland.

Geir Sverre Braut nevnte under seminaret på Gardermoen om forskningstilgjengelig journal (se ref. annet sted i bladet). Britt Hertzberg Untiedt kom i sin tur inn på arbeidet i Aarbakkeutvalget i sin tale. Vi får aldri vite hvordan NAFKAM ville ha utviklet seg med en ledelse som i utgangspunktet hadde flere positive erfaringer med og innsikt i alternativ medisin, men det er gledelig at erfaring kan føre til endring. I et intervju i Tidsskrift for

Den norske legeforening Nr. 29 – 30. november 2000, står det å lese at: «Vinjar Fønnebø utøver ikke selv alternativ medisin, og har heller aldri prøvd alternativ behandling. Men om han ikke akkurat fremstår som noen blomstrende alternativist i medisinsk sammenheng, er han høyst alternativ på andre måter. Livsstilen som vegetarianer begrunner han dels medisinsk ved at mat kan være god medisin, dels ut fra overbevisningen som adventist,

om at et sunt legeme er viktig for en sunn sjel» Fønnebø uttalte selv at: – Tid, nærhet, sosiale interaksjoner, kontinuitet og forutsigbarhet er verdier i lege-pasient-forholdet som vanskelig lar seg måle gjennom randomiserte, dobbeltblinde studier. Vi må bare erkjenne at våre forskningsmetoder kan være forbundet med klare begrensninger. redaksjon@nnh.no Foto: Svein Johannessen

Generalsekretær Sigrun Kirkeberg.

Britt Hertzberg Untiedt holder en engasjert tale.

Terje Varpe var en stødig toastmaster.

naturterapeuten • desember 2014

7


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

J ohn Pette r L i n d e l an d ,

Tale ved jubileumsmiddagen – NNH 20 år

Om å formulera realistiske mål

Kjære alle

Eg høyrer ofte om – at skal ein oppnå noko i livet, må ein setja seg hårete mål. For eigen del, sit eg vel litt i glashus om ein skal ta dette bokstavleg, sidan det kan gå langt tid mellom kvar gong eg bestillar time hjå frisøren min. I overført tyding, kan ein sjølvsagt ha sympatiar for slike metaforar om ein tenkjer tilbake på den krafta som låg i studentopprøret på 60-talet. Her var det lange håret kanskje ikkje målet, men sjølve symbolet på opprøret mot den kortklipte og lydige foreldregenerasjonen. Det rufsete uttrykket blei lagt merke til, og utgjorde den avstanden som skulle til for å skapa ein ny identitet som kunne bringa fram noko nytt utan innslag av alt for mange dobbelmoralske kompromiss . Det er vel kanskje her tydinga ligg: å formulera mål som blir lagt merke til. Overført til vår eigen sektor, kunne dette blant anna vera – at innan ein tiårs periode – skal me vera akseptert som helseaktørar på lik linje med autorisert helsepersonell. Det treng ikkje vera noko gale i slike ambisjonar – slike hårete mål. Utfordringa ligg i korleis me skal koma dit og om me er klar for eit slikt ansvar. Kan strategiane for å koma dit, vera like hårete som måla? Har me tenkt igjennom konsekvensane om målet skulle bli ein realitet? Blir det like vakkert og solid?

Ein stein på stein-strategi For NNH sin del, har me også formulert nokre hårete mål i våre vedtekter og i vår Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan, men likevel ikkje så hårete at dette skuggar for utsynet

8

naturterapeuten • desember 2014

NNH-leiar John Petter Lindeland. Foto: Christel Slettli Hansen/NIFAB

mot kva me har vurdert som realistisk ut i frå dei ressursane me har tilgjengeleg og dei rammevilkåra me er tildelt. Strategien me har valt har vore ein stein på stein-strategi, der me samstundes ikkje mistar av syne det huset som skal stå oppå denne grunnmuren – eit hus som har karakter og som er lett å kjenna att på lang avstand. Det viktigaste fokuset i dette arbeidet, har vore fagleg kvalitetsutvikling for våre terapeutmedlemmer – som igjen vil føra til betre pasienttryggleik. Det skal vera trygt å gå til ein NNH-terapeut, samstundes som det reint faglege skal liggja i botnen. Me er ikkje i mål med dette arbeidet,

men i forhold til mange andre organisasjonar det er naturleg å samanlikna oss med, har me kome eit godt stykke på veg. Vegen vidare blir å laga nye fagretningslinjer/kompetansedokument for dei terapiane som ikkje har slike, og kommunisera dette til aktuelle samarbeidspartnarar. Skal me i framtida få til ei samhandling med det etablerte helsevesenet, må dei nødvendigvis ha informasjon om den kompetansen våre medlemmer har.

Informasjonsstrategiar Det vil heilt sikkert vera mange synspunkt på korleis me skal informera om vårt arbeid. Dette vil nok i mange


leiar NNH

tilfelle avhenga av kva personlegdom dei som sit i leiinga har. Om ein har eit brusande og kolerisk karaktertrekk, vil nok dette prega framtoninga og kanskje gje mykje merksemd der og då. Den berømte bjørnen og skinnfellen kan nok her lura i bakgrunnen, om ein då ikkje sørgjer for å ha eit godt grunnlag for sine retoriske bukkesprang. Som ein veit kan media vera nådelaus – og som eg skreiv i kronikken min på NRK Ytring etter Folkeopplysninga – «har denne sektoren utan tvil mykje å vinna på når det gjeld å utvikla ein etisk/juridisk forsvarleg kommunikasjon med både pasientar og det offentlege rom. Såleis er Folkeopplysninga eit legitimt innslag som kan setja fokus på måten einskilde utøvarar sper språklege skoddeheimar og naivisme når det gjeld prognose, diagnose og andre forklaringsmodellar». Eg kunne her også føya til organisatorisk bukkesprangsretorikk – som kanskje eit nytt omgrep i den norske ordheimen. – Elles ikkje fleire godord om NRK-programmet Folkeopplysninga, som best kan karakteriserast som eit middels godt underhandlingsbidrag – og slett ikkje seriøs forsking. Historia får døma kva slags informasjonsstrategi som fungerer best. Det viktigaste er at ein er seg sjølv i alle samanhengar – også slike. Og det er heller ikkje slik at den eine treng vera dårlegare enn den andre – eller omvendt. Kanskje kvar tid har sin informasjonsstrategi som speglar utviklingsnivået i organisasjonen.

Forsking og dokumentasjon Når eg fyrst har nemnt Folkeopplysninga, er det nærliggjande å nemna den utfordringa me som sektor har når det gjeld dokumentasjon og forsking. Dette er på ein måte vår akilleshæl i møte med det offentlege rom, representert ved både pasientar, skeptikarar, media, forvaltning og det politiske landskapet – som aldri vil setja i verk tiltak eller gjera vedtak om ting ikkje er klarert med Nasjonalt kunnskapssenter for hel-

retta ein stor takk til desse – og fleire av dei er samla her i kveld! Gjennom fyrst å etablera eit forløpar som blei kalla Sentralrådet For Norske Naturterapeuter (SFNN), var vegen mot danninga av NNH open, og i 1994 blei dette ein realitet. Historieboka om NNH er endå ikkje skriven, men til 25 års jubileet i 2019 vil denne vera tilgjengeleg for alle. Arbeidet er i god gjenge. 20 år er inga alder, og me har difor framtida føre oss. Den utfordringa skal me ta og ha fokus på at me skal bli ein både sterkare og tydelegare fagpolitisk aktør i åra som kjem. leiar@nnh.no

setjenesten. Det biokjemiske hegemoniet innan medisinen har skapt ein vitskap som på mange måtar underkjenner individualisert behandlingspraksis og framhevar det ein i dag kallar for evidensbasert praksis, der kontekstfri tilnærming er målet. Den biokjemiske medisinen er som skapt for RCT-designet, men røyndomen og levd liv seier noko anna. Innan naturmedisinen er økologisk tenking grunnfundamentet for både å forstå sjukdom og utarbeiding av ein behandlingsstrategi der samanheng/samspel mellom ytre og indre faktorar er sentrale – både fysiske, psykiske, mentale og sosiale. Dette perspektivet må me prøva og formidla på ein betre måte enn me hittil har klart til relevante aktørar. Kanskje har me då større sjanse til å få aksept for vår eigenart utan at kravet til dokumentasjon må stadfestas med omsyn til forskingsmetodar som har eit enklare og mindre heilskapleg utgangspunkt eller tankesett. Det kan i denne samanhengen vera på sin plass å sitera professor i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland og professor i adferdsmedisin Linn Getz med fleire – i kronikken Helbredende nytenkning – som stod i Aftenposten 2009: «Vi lever i en dobbelthet; vi er materie, men også en materie som er ånd i den forstand at den skaper mening og betydning som den veves inn i. Å løsrive disse to dimensjonene fra hverandre er en kardinalfeil som har fått skjebnesvangre konsekvenser for biomedisinens forståelse av mennesket.»

Til NNHs medlemmer

Klikk deg inn på

MEDLEMSSIDER på www.nnh.no Her vil du finna nyttig informasjon om blant anna: -­‐ Medlemsfordelar -­‐ Lovverk -­‐ Info om ansvarsforsikringa -­‐ Helseopplysningsskjema -­‐ Gratis internett-­‐profilering -­‐ Journalveiledar -­‐ Reglar for marknadsføring -­‐ Reglar for bruk av NNH logo -­‐ Registerordninga -­‐ Om momsfritak -­‐ og mykje anna

Fokus på historie Til slutt ynskjer eg å fokusera på NNH sin historie og gjenta det eg skreiv i min siste kommentarartikkel i Naturterapeuten. Utan den pionerinnsatsen som einskilde la ned i den samlingsprosessen som hadde NNH som mål, hadde me ikkje vore den aktøren me er i dag. Heldigvis var det då visjonærar som såg lenger enn den vidkjente nasetippen, og hadde mot og styrke til å setja ideane ut i livet. Eg ynskjer å

Ring eller send melding til NNH kontoret om brukarnamn og passord. Tlf. 22 33 32 20 post@nnh.no

naturterapeuten • desember 2014

9


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

D a g fi n n H ø y b r å t e n , g e n .

Takketale ved tildeling av æresmedlemskap i NNH

Møteplassen mellom skolemedisinen og alternativ behandling heter «dokumentert effekt» Ærede forsamling!

En varm takk for den heder som er blitt meg til del. Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten. Derfor var det viktig at vi i 1998 fikk en bred offentlig utredning om alternativ medisin ledet av professor Jarle Aarbakke. Som helseminister ble det min oppgave å følge opp utredningen og bringe konkrete forslag fram til politisk behandling i Stortinget. Mitt mål den gangen var å bidra til å utvide møteplassen mellom skolemedisinen og den alternative behandling. Etter mitt syn heter denne møteplassen «dokumentert effekt». Det betyr at forskning og kunnskapsoppbygging om effekten av alternative behandlingsmetoder er veien til et bedre og tettere samvirke med helsetjenesten for øvrig. Dette var bakgrunnen for at jeg allerede i stortingsmeldingen om verdier i den norske helsetjenesten (Stortingsmelding nr. 26 (1999– 2000), tok til orde for å styrke forskningen innen alternativ medisin representert ved det nasjonale senter i Tromsø, der professor Vinjar Fønnebø har vært en ledende kraft gjennom mange år. I den nevnte meldingen gikk sentrumsregjeringen også inn for å oppheve den eksisterende kvakksalverloven fra 1936. Begge tiltakene var i samsvar med forslagene fra NOU 1998: 21. Alternativ medisin.

Ot. Prp. nr. 27 og virkemidler I 2002 ble dette fulgt opp i Ot. Prp. nr. 27 (2002–2003) Lov om alternativ behandling av sykdom. Dette var

10

naturterapeuten • desember 2014

–U trede eksisterende utdanninger innen akupunktur og homøopati.

Vitenskapelig innsikt og redelighet

Dagfinn Høybråten, gen. sekr. i Nordisk Ministerråd

både en lovproposisjon og en stortingsmelding ved at den også tok opp utenomrettslige virkemidler, basert på utredningen fra 1998. Hovedgrepene var: – Satsing på forskning og kunnskap – Opphevelse av kvakksalverloven og et moderne lovverk – Tilrettelegging for møtet mellom alternativ medisin og helsetjenesten – Egen informasjonsbank – Kontaktforum mellom organisasjoner av alternative behandlere, brukerorganisasjoner og myndigheter. – Utrede behandlingsformene naprapati og osteopati med henblikk på autorisasjon,

’’

Nettopp vitenskapelig innsikt i de prinsipper som ligger til grunn for alternativ behandling er viktig for at behandlingen skal komme pasienten til gode. Det er dermed også i samfunnets interesse at disse blir dokumentert, og at den kunnskapen kommer fram. Dette er nødvendig for å øke forståelsen for og anerkjennelsen av alternative behandlingsmetoder. Forbrukerperspektivet sto også sentralt i lovforslaget som ble fremmet i 2002 og senere vedtatt av Stortinget. Krav om redelighet, informasjon og markedsføring, er viktig, særlig ved alvorlig sykdom. Juks og fanteri er aldri av det gode. I møte med sårbare mennesker kan det være livsfarlig. Det ble foreslått en frivillig registerordning for alternative behandlere. Hensikten var å oppnå et skille mellom seriøse og useriøse behandlere.

Resultater Hvordan gikk det? En sammenliknende studie som ble publisert i 2011 tyder på at integreringen av alternative behandlingsformer i norske sykehus har skutt fart. 1 Halvparten av norske sykehus tilbyr en eller annen form for alternativ behandling, mens bare en tredel av de danske sykehu-

Det er på tide med en ny debatt om hvordan dette samspillet mellom alternativ behandling og helsetjenesten for øvrig kan tas videre i Norge. Jeg ønsker NNH lykke til med å drive denne debatten fra et seriøst faglig ståsted.


s e k r . i Nordi s k M i n i s t err å d

sene har et slikt tilbud. 40 sykehus i Norge gir et tilbud om akupunktur, mens 19 sykehus gir andre terapiformer. At norske sykehus har et langt mer omfattende tilbud enn de danske tilskrives den holdningsendring som har funnet sted etter at den norske reformen ble introdusert. Potensialet er imidlertid betydelig større, ikke minst innen forebygging. Mange mennesker ser seg om etter alternativer, ofte i desperasjon. Dette er mennesker i en sårbar situasjon. Noen mottar kanskje råd og tilbud om dyr behandling som ikke er dokumentert effektiv. I verste fall sitter man igjen med svekket økonomi og forverring av helsesituasjon. I en sårbar situasjon skal syke og kanskje døende mennesker vurdere på bakgrunn av informasjon på nett om behandlingen er forsvarlig. Det er vanskelig.

Egen autorisasjonsordning Jeg mener tiden er inne for å se på mulighetene for en egen autorisasjon på nytt, i tillegg til satsing på forskning og kunnskapsutvikling. Det må bli enklere å navigere i dette farvannet. En autorisasjonsordning vil også innebære en tilsynsfunksjon, og utdanningene vil bli vurdert. Det må politisk vilje og bevissthet til for å satse på utvikling av alternativ medisin. Norge bør være med, både nasjonalt og internasjonalt. Først og fremst må det satses videre på forskning og utvikling. I et helhetlig behandlingstilbud og med fokus på folkehelse bør også alternativ behandling inngå. Dette er viktig blant annet for å imøtekomme pasientenes rett til å bestemme selv. En slik integrering innebærer krav til kvalitet. Det er på tide med en ny debatt om hvordan dette samspillet mellom alternativ behandling og helsetjenesten for øvrig kan tas videre i Norge. Jeg ønsker NNH lykke til med å drive denne debatten fra et seriøst faglig ståsted.

Bokomtale Ny bok fra lege og akupunktør Vilhelm Schjelderup og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt, Paradigmeskifte forlag.

Helsekampen – hundre års strid om alternativ medisin De stolte forfatterne med boka på årets fagkongress. Foto: Svein Johannessen

Hvorfor oppsøker stadig flere alternativ medisinsk behandling og opplever gode resultater? Hvorfor viser statistikk fra 1998 at de fleste som oppsøker alternativ medisin, kommer fra helsevesenet? Hvorfor ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder en rekke kroniske lidelser, spesielt psykiske lidelser, som i dag har passert muskel- og leddplager? Er det behov for nytenkning i dagens helse-Norge? Er det virkelig sant at alternativ medisin ikke kan dokumenteres? Dette belyses nærmere i denne boken, både i et historisk, vitenskapelig

og fremtidsrettet perspektiv. «I vår etablerte medisin har vi manglet en teori for å forklare kroppens evne til selvhelbredelse, noe som er en forutsetning for all legegjerning. Og i vår ensidige tro på kjemien har vi manglet respekt for forskning innen biofysikk. Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten!» Dette skriver tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet til denne boken.

NNH ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en fredelig jul og et fremgangsrikt nytt år!

Simonsen et al. Complementary and Alternative Medicine 2011, 11:4.

1

naturterapeuten • desember 2014

11


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

J a r l e A a r bakke , U i T , N o r ges

I forbindelse med NNH sitt 20-års jubileum var det planlagt å utgi en jubileumsbok. Jarle Aarbakke, leder av Aarbakkeutvalget, skrev et innlegg til boka i desember 2013. Aarbakke hadde ikke anledning til å møte på Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å motta sitt æresmedlemsskap, og vi gjengir derfor Jarle Aarbakke sin hilsen til jubilanten.

Hilsen til en stadig klokere 20 åring Jeg takker for invitasjonen til å skrive en hilsen i jubileumsboken og vil starte med å gratulere NHH med 20 års viktig innsats. Jeg har et budskap til dere i to deler. Det første budskapet er at Norge fremstår som et foregangsland på mange måter i det å nasjonalt ta tak i alternativ behandling. Det andre budskapet er at vi har en lang vei å gå før vi nærmer oss det å bli fornøyd. Det er basert på egen og andres observasjoner av, og refleksjoner over utviklingen de siste 20 år. De siste 12 år har min rolle ikke vært aktiv fagpolitisk innen feltet. Men i disse årene har jeg som rektor ved Universitetet i Tromsø, fulgt med på og vært stolt av det viktige arbeidet institusjoner innen alternativ behandling har utført, ikke minst ved den institusjonen jeg har ledet. Norges internasjonale rolle ble tydeliggjort på møtet i Brussel 29. november 2012. Jeg holdt foredrag som keynote speaker på CAMbrella møtet, der Europas situasjon og muligheter med hensyn til alternativ behandling ble belyst av toppeksperter, deriblant mange fra Norge. Norge har altså de siste 10 – 15 år plassert seg fordelaktig i en internasjonal sammenheng med vår håndtering av alternativ behandling. Det gjelder modernisering av lovverk, forhold til helsemyndigheter og aksept for faglig og offentlig diskusjon

12

naturterapeuten • desember 2014

Jarle Aarbakke, UiT, Norges arktiske universitet.

om det som lenge har vært minelagte spørsmål. Viktige milepæler har vært NOU 1998:21 Alternativ medisin (Aarbakke-utvalget) som ga grunnlaget for Lov om alternativ behandling mv. og tiltak som er fulgt opp med nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Senteret ble valgt av WHO som sitt første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling. NAFKAM drifter også nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB). NAFKAM etablerte register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESR). Dette registeret er unikt i verdenssammenheng fordi det bygger på pasientens erfaringer og kunn-

skaper, og gir grunnlag for forskning basert på medisinske vurderinger av de eksepsjonelle sykdomsforløpene. Nyere bøker og publikasjoner blant annet herfra, gir innsikt i et moderne helsevesen og enkeltpersoners møter med dette, samt møter med et mangfoldig tilbud av alternative behandlere. Jeg tror dette vil være til stor nytte for pasienter, offentlig helsepersonell og alternative behandlere. Det åpner også opp nye felt for mer undersøkelse. Det kan også bidra til en større forståelse av at kunnskapsrike, spørrende pasienter som tar ansvar for egen kropp og helse ikke er en trussel mot noen, men en ressurs for alle. Utvalget vårt skrev en 300 siders NOU i 1998. Det viktigste vi slo fast, kan sies kort: «Det trenges mer kunnskap.» Det er fortsatt sant 15 år senere. For å få mer kunnskap må vi være åpne, utprøvende og kritiske. Forskning er et av flere viktige tiltak for å hente inn mer kunnskap. Åpenhet og diskusjoner i det offentlige rom gir i seg selv grunnlag for ny kunnskap. Betydningen av det siste, tror jeg det er vanskelig å overvurdere. Nå, som for 20 år siden, har Norge et av verdens beste helsevesen med tilbud til hele befolkningen. I NNHs levetid har Norge også åpnet opp for alternativ behandling. NNH startet i 1994, tre år før vi startet vårt arbeid med NOU-en i 1997. Jeg er fortsatt,


a r kt i ske u n i v e r s i tet

hver gang jeg tenker på det, stolt over å ha vært med på arbeidet i utvalget. Det var harde tak og en meget krevende lederoppgave, men med en fantastisk engasjert og dyktig gjeng. Jeg synes også i ettertid det er helt bemerkelsesverdig hvilken enighet vi greide å få på trykk, gitt utgangspunktet med utrolig ulike virkelighetsbeskrivelser. Vi har, tror jeg fortsatt, norgesrekord i aktiv deltakelse av alle medlemmene i skrivingen av en NOU. Ettersom tiden gikk etter at vi leverte 15. desember 1998, og debatten blusset heftig i media, ble jeg mer og mer imponert over at medlemmene forble lojale mot beslutningene vi skrev under på. Fortsatt blusser hissige debatter opp i media, der skråsikkerheten i ulike leire imponerer mer enn kunnskapsnivået. Men fra mitt ståsted går det fremover i tråd med et syn på at fremskritt i behandling og omsorg av syke medmennesker har karakter av tålmodig evolusjon med respekt for at sannheter er midlertidige. NNH har særlig i den senere tid vært en forkjemper for at det må ligge en form for grunnleggende utdannelse om helse og medisin i bunn, for alle utøvere. NNH har tatt opp at gjeldende lov og forskrifter trenger en oppdatering. Jeg støtter begge disse synspunktene. I en tid hvor det er mange enkeltønsker fra utøvere av ulike typer, er det viktig at organisasjoner som NNH holder staur samlet, for å bruke en yndet norsk metafor. Vi er til for våre medborgere i Norge og verden når de kommer til oss med plager og uhelse. Vi er avhengige av at det innimellom dukker opp politikere og embetsfolk som engasjerer seg fra ulike steder i det politiske landskapet. Men vi er først og fremst avhengig av at noen engasjerer seg kontinuerlig og systematisk i feltet og bringer faglig, ny og oppdatert, organisatorisk kunnskap. NNH har gjort og gjør dette. Jeg gratulerer med markeringen av de første 20 år og ønsker dere fortsatt lykke til med arbeidet. jarle.aarbakke@uit.no

Endelig en kvinne Siri Aabel mottok Brobyggerprisen Fritt Helsevalg som den 11. i rekken, under Nordisk naturmedisinsk fagkongress.

Siri Aabel. Foto: Svein Johannessen.

Hva feiler det pasientene egentlig? Siri Aabel sin faglige interesse har kretset rundt kosthold, forebyggende medisin, matvareintoleranser, allergi, barns helse og kommunikasjon mellom lege og pasient. I sin søken etter svar på sine helsespørsmål valgte hun etter endt legeutdanning ved Universitetet i Oslo i 1984 å søke videre og dypere. Dette førte henne til mange verdifulle møter med interessante og fremsynte behandlere og til videreutdanning innen alternativ medisin. –Siri Aabel som «Green Doctor» er en lege som bygger broer og jobber integrativt. Hun samarbeider med andre terapeuter, slik at pasienten får det beste av to verdener. Hun har gjort mye for å spre informasjon på en objektiv og opplysende måte. Hun har stått i hardt vær for å fronte fakta og sine meninger, og for dette fortjener hun vår hyllest, skriver juryen om årets prisvinner.

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse som siden 2004 har blitt tildelt personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne.

Om Siri Aabel: • Utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1984 • Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN) fra 1987–92 • Underviste hjelpepleiere og sykepleiere i turnustiden • Faglærer i anatomi/fysiologi og patologi ved Institutt for Helhetsmedisin i perioden 1986–94 og 1998–2000 • Undervisning om kroppen i skole og barnehage fra 1988 til 1997 • Medlem av NRK PULS ekspertpanel fra 2003-2007 • Etablerte Green Doctors® i 2010

naturterapeuten • desember 2014

13


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

Fem verdige kandidatar blei tildelt NNHs æresmedlemskap Under jubileumsmiddagen på Sundvolden i samband med Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress, blei Dagfinn Høybråten, Turid Jacobsen, Vinjar Fønnebø, Jarle Aarbakke og Fride Aasen tildelt NNHs æresmedlemskap. Då sentralstyret starta arbeidet med organiseringa av NNH sitt 20 års jubileum, var eventuelle æresmedlemskap tidleg oppe på agendaen. Kven var verdig til å få ei slik merksemd? Hadde me personar innan våre eigne rekkjer, eller var det også nokon på utsida som kunne vera verdige? Sentralstyret konkluderte tidleg med at me hadde verdige kandidatar både i og utanfor organisasjonen. Alle fem, kvar på sin måte, har sett varige spor etter seg når det gjeld å skapa fokus på denne medisinske tradisjonen som ein betydeleg del av Noregs befolkning brukar jamleg overfor sine kroniske kvardagsplager.

Bakgrunn for tildelinga

Tidlegare helseminister Dagfinn Høybråten – og nåverande generalsekretær i Nordisk ministerråd, hadde både mot og styrke til å setja vår bransje på sakskartet og gjennomføra tiltak som svært mange land misunnar oss. Han har vist seg som eit menneske som handlar ut i frå realpolitiske vurderingar, og ikkje taktiske. Gjennom vidareføring av NOU rapporten 21:1998 Alternativ medisin – populært kalla Aarbakkeutvalet, fekk han som helseminister vedteke ny Lov om alternativ behandling av sykdom og samstundes skapt tiltak og ordningar av både rettsleg og utanomrettsleg karakter – som NAFKAM, NIFAB, SABORG og Registeret for utøvarar av alternativ behandling. Jarle Aarbakke, tidlegare rektor ved universitetet i Tromsø og pro-

14

naturterapeuten • desember 2014

fessor i farmakologi , fekk den krevjande oppgåva å leia det før nemnde utvalet av 16 individualistar med høg profileringsbehov når det gjaldt eigne meiningar. Å vera dirigent i slikt eit symfoniorkester må ha vore utfordrande. Resultatet blei eit 274 siders dokument som så vidt me veit er eineståande i Europa. Det var nok difor ikkje tilfeldig at Jarle Aarbakke blei invitert som hovudtalar ved avslutninga av det EU-initierte forskingsprosjektet Cambrella i Brussel november 2013. Han framheva blant anna at kritikarar av alternativ behandling må innsjå at denne medisinske tradisjonen er komen for å bli. Vegen framover er å auka kunnskapen om feltet og skapa gode rammevilkår for integrering og samarbeid til beste for befolkninga. – Slik tale vitnar om eit menneske med integritet og realitetsorientering som ikkje lar seg vippa av pinnen av vitskapsreligiøse skeptikarar som drøymer om den kontekstfrie sanninga i møte med menneske som ikkje berre er av kjøtt og blod, men også biografi og meining. Det siste kunne ein også føya til når det gjeld Vinjar Fønnebø, professor i forebyggande medisin og direktør ved NAFKAM i Tromsø. Han har, trass i kritiske merknadar frå skeptiske professorar og misnøgde alternative terapeutar – som meiner at han og NAFKAM representerar eit skip som har dobbel slagside – vore ein nyttig aktør når det gjeld å få til eit meir danna ordskifte mellom etablert medisin og naturmedi-

sin/alternativ behandling. I dei debattane som har vore i ulike media, har Vinjar Fønnebø ved sitt nærvær klart å tona ned den svartkvite retorikken og fått fram varierte fargetonar som kanskje er eit bilete på at vitskap og forsking ikkje er rein matematikk, men også tolking ut ifrå ulike perspektiv. Verdien av det internasjonale nettverket som Vinjar har klart å etablera, er imponerande og gjer at Norge har ei høg stjerne når det gjeld forsking på naturmedisin og alternativ behandling rundt om i verda. Som sikkert dei fleste har fått med seg, er NAFKAM blitt høyringsinstans for WHO. Fride Aasen var ein av tre fødselshjelparar den gongen NNH blei stiftet i 1994. Ho var leiar av paraplyorganisasjonen Sentralrådet for norske naturterapeuter SFNN – som me kan kalla forløparen til NNH. Etter hennar vurdering fungerte ikkje Sentralrådet godt nok, og ynskja ein annan organisasjonsmodell. Det ble planlagt ein ny organisasjon og Sentralrådet sine medlemmer ble invitert til å bli med der. Fleire organisasjonar ble nedlagt, og NNH ble stifta 14.11.1994. Ho gikk inn som nestleiar i NNH sitt styre, var redaktør for Naturterapeuten og har lagt ned mykje arbeid i vårt strategiutval i samband med utarbeiding av NNHs Utdanningsdokument og Handlingsplan. Fride har skrive lærebøker og mange fagartiklar som blant anna er representert i den nye boka Naturmedisinsk antologi. Eit av kjenneteikna hennar er at ho all-


Dagfinn Høybråten.

Jarle Aarbakke.

tid deler villig av sin kunnskap og sin gode penn. I dei siste åra har ho vore engasjert i utdanning av biopatar. Denne utdanninga blei for nokre år sidan tatt inn i Tunsberg Medisinske Skole og fekk seinare NOKUT si fagskulegodkjenning. Turid Jacobsen kom inn som tillitsvalt i NNH i 1996, fyrst i faggruppa for soneterapi. Ho blei etterkvart valt inn i godkjenningskomitéen, og har gjennom åra behandla kilovis med søknadar. Dette arbeidet var svært krevjande, sidan både omfanget av søknadar var stort og innhenting av relevant dokumentasjon utfordrande. Det kvilte eit stort ansvar

Turid Jacobsen.

Vinjar Fønnebø.

Fride Aasen.

N Bilder til B Naturterapeuten

på medlemmene i denne komitéen, som på mange måtar kan kallast eit pionerarbeid når det gjeld utvikling av den fagplattforma NNH har i dag. Seinare ble ho valt inn i sentralstyret, var aktiv i mange samanhengar, og har bl.a. hatt ansvaret for å halda i trådane i det nordiske samarbeidet som NNH er med i – NSK. I dei seinare åra har Turid vore NNH sin representant i NSK, heilt til ho valte å trekkja seg frå sentralstyret nå i mars. Turid Jacobsen har gjennom alle år vore ein trufast tillitsvalt som både er fagleg kompetent, lett å spørja og eit menneske ein kan stola hundre prosent på.

må leveres i høy oppløsning, 300 dpi. Bilder fra nettsider kan ikke brukes da disse har oppløsning for skjermbruk (72 dpi). Dette gjelder ikke dersom det lastes ned pressebilder fra nettsidene. Ved spørsmål kontakt oss på redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2014

15


F eiring av NNHs 20 å r s jubil e um

|

H e l en T H o l m , Re d akt ø r

Professor emeritus Arnold Berstad

Tarmens betydning for helsen Alternativ medisin har lang tradisjon for å være opptatt av tarmens helse og økologi. Endelig dukker det nå opp stadig flere forskningsresultater som viser tarmfloraens betydning for helsen. Seniorforsker og prof. emeritus Arnold Berstad ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er en fremtredende forsker og erfaren lege innen mave– og tarmhelse. Berstad kan fortelle at av alle pasientene som er blitt henvist til ham på grunn av matoverfølsomhet, har 70 % av dem også fibromyalgi og/eller kronisk utmattelsessyndrom (ME). Videre forteller han at: – Jeg var den første i Norge som begynte å behandle pasientene med antibiotika mot bakterien H. pylori. Jeg fikk mange mot meg og opplevde at kollegaene mine var sinte. Behandlingene ga fantastiske resultater, blant annet fordi apoteket i Bergen hadde tilgang til et førsteklasses preparat, og samtidig som plagene med mavesåret forsvant, forsvant også de psykiske problemene pasientene hadde opplevd. Problemet for Berstad var at det var vanskelig å få publisert resultatene noe sted, fordi ingen trodde på dem. Det var Bergen Arbeiderblad som tok tak i saken. De trykket pasienthistorier om folk som hadde vært plaget i 20 år, og som plutselig ble friske. Ryktene begynte å gå blant pasientene, og det skapte til slutt et sterkt press på helsevesenet. I foredraget Berstad holdt under årets fagkongress, gikk han inn på det kompliserte samspillet mellom bioaktive stoffer fra tarmen og hvordan disse kan påvirke helsen ved fibromyalgi og ME. Han beskrev blant annet sammenhengen mellom serotonin og tryptofan, og hvordan tryptofan igjen påvirker PGE 2 (prostaglandin), som bidrar til smerte i vev. «Tarmbakte-

16

naturterapeuten • desember 2014

Professor emeritus Arnold Berstad. Foto: Svein Johannessen

rier styrer våre liv. Vi er her på deres premisser,» hevdet han. Berstad er skeptisk til tilskudd av probiotika, men anbefalte brassika, dvs grønne planter, for å fremme god tarmflora. Grønnkål er en fremragende vekst i så måte. Programmet Ekko på NRK, november 2014 (link, se under) ble en oppfølger av Berstads innlegg på Kongressen. Parkinson er en sykdom som rammer nervesystemet og man har søkt i hjernen for å finne en årsak til sykdomsutviklingen. Sykdommen starter i hjernestammen og fører til stive og langsomme bevegelser. Nivået av dopamin, som er viktig for belønningssystemet i hjernen, synker og sykdommen fører etter hvert til skjelvinger. Før ble den kalt «pille-trille-sykdom». Alt i 2006 publiserte bladet Science en artikkel hvor det ble beskrevet at man fant sykdomsproteiner i tarmen hos Parkinsonpasienter før man fant dem i hjernen. Videre forskning har vist at bakterier kan vandre langs nervus Vagus, kroppens lengste nerve, fra tarmen til hjernen. I tilfeller av Parkinson kan det dreie seg om en type bakterier med hang til dopamin, noe de finner i hjernen. Tidligere tenkte man at trafikken i nervus Vagus gikk fra hjernen til tarmen, men nyere undersøkelser viser

at 90 % av trafikken går fra tarmen til hjernen. Man tenker at bakteriene på sin vandring mot hjernen forårsaker skade på nerven, og at dette kan være noe av forklaringen på at pasienter med Parkinson ofte opplever problemer med fordøyelsen, som for eksempel sure oppstøt, oppblåsthet og forstoppelse. Anders, en mann med Parkinson, fortalte i programmet om en mann i Australia som ble kurert for Parkinson ved å få implantert tarmflora fra en frisk person. I Sverige har de i 15 år dyrket en tarmkultur som er fri for parasitter etc. Anders fikk et tilskudd av denne. Det førte imidlertid ikke til at han ble frisk. I radioprogrammet kom de også inn på betydningen av at barn møter mors tarmflora ved fødselen. Dette er da på godt og vondt ettersom hvilken tarmflora moren tilbyr. Kanskje ikke så rart at en del sykdommer går for å være «arvelige»? Programlederen stilte spørsmålet: «Hvordan skal vi tenke, og hva skal vi gjøre for å hindre at tarmfloraen blir en fiende?» Vi har et økologisk system i tarmene. Vår tarmflora er pr i dag endret sammenlignet med hvordan den var sammensatt i tidligere tider. I Øst-Europa har man funnet at tarmfloraen i mindre grad er endret enn hos oss, og der finner man til tross for sterk forurensning, mindre utbredelse av f. eks. allergier. Tarmfloraen ble sammenlignet med jord, og vi er som plantene avhengig av jordens økosystem. Utpint jord/ utpint tarm gir ikke grunnlag for normal vekst og helse. Intervju med Arnold Berstad kan høres på: http://nl.nrk.no/ podkast/aps/20062/nrk_ekko_-_et_ aktuelt_samfunnsprogram_2014-1111 -1206_6355130451.mp3


Kort historikk om NNH

«Dere må samle dere!»

I forbindelse med 20 årsjubileet er det laget et sammendrag av NNHs historie. Innledningen til dette følger her, hele dokumentet blir lagt ut på vår hjemmeside. Hvorfor NNH?

NNH ble stiftet 14. november 1994. Forhistorien var at en del organisasjoner en tid hadde samarbeidet i Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN), ledet av lege Heiko Santelmann. Senhøstes 1993 kom NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter, utkast til lov med motiver. Denne foreslo at alternative behandlere ikke skulle ha lov til å tilby sine tjenester der hvor skolemedisinen hadde tilbud om behandling eller lindring. Ikke rart det ble reaksjoner! Myndighetene ble nedringt og ga bransjen klar beskjed: Dere må samle dere slik vi får færre aktører å forholde oss til! Dette ble tatt alvorlig i SFNN, og en arbeidsgruppe på tre ble etablert; Fride Aasen som da ledet SFNN og leder Terje Varpe og forretningsfører Sigrun Kirkeberg Hansen fra Collegium Medicum Norge (CMN). SFNN samlet inn tilstrekkelig midler til å engasjere profesjonelle rådgivere, vi valgte Konsensus Kommunikasjon (KK), hvor Pål Atle Skjervengen og Kjell Terje Ringdal ble «våre menn». Vi hadde utallige møter, arbeidet sent og tidlig med å drøfte ulike temaer, skrive utkast og søke felles løsninger for å kunne legge disse frem for SFNNs organisasjoner. SFNN var imidlertid tungrodd, og Fride Aasen erfarte at det var for lang avstand fra SFNNs styre til styrene og enkeltmedlemmene i de ulike organisasjonene.

Hun gikk derfor etter hvert inn for å etablere en ny og enklere organisasjon som kunne erstatte SFNN.

NNH fikk allerede fra starten av den struktur vi ennå har. Alle er direkte medlemmer. Det har vist seg å være en robust og egnet organisasjonsform ved at sentralstyret og administrasjonen tar seg av administrative og utadrettede saker og faggruppene arbeider med faglige oppgaver. Vedtektene er gjennom årene jevnlig justert, men man kan i dagens vedtekter lett kjenne igjen de første fra 1994. Terje Varpe ble NNHs første leder, Fride Aasen nestleder, undertegnede generalsekretær. Vi har helt fra starten hatt et sekretariat på heltid. Dette har vært helt nødvendig for å kunne ha kapasitet til alle arbeidsoppgavene som ligger til en tverrfaglig organisasjon. Vi har gjennom årene også hatt mange dyktige tillitsvalgte som har vært stabile og sørget for kontinuitet. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Stiftelsen En maraton var over ved at NNH ble stiftet 14. november på Håndverkeren i Oslo. Vi var glade, takknemlige og rørt over å få dette til, vi brettet opp ermene og gikk løs på oppgavene som lå foran oss. Nå skulle det som var vedtatt og planlagt, settes ut i livet. Fem av SFNNs medlemsorganisasjoner valgte å gå inn i NNH, og flere er kommet til siden. Fride Aasen fant egnede kontorlokaler i Drammensveien 16 (nå Ibsens gate), lokalene ble overtatt 1.12.1994, det var to kontorer, lager og et møterom. Vi kjøpte brukte veggreoler og nytt datautstyr, Sparebanken NOR ga oss utrangerte arbeidsbord og reoler, medlemmer kom med møtebord og stoler, kaffetrakter, gardiner, monterte skap osv osv. En skikkelig dugnad!

Tenkjer du på å studera naturmedisin?

Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no - Studietilbud/Utdanning

naturterapeuten • desember 2014

17


a kt u e l t

|

M a r i e Re i r å skag og T o r M agne H ansen

Aromaterapi mot stress og helseplager Innledning

I Naturterapeuten nr. 4/2012 presenterte jeg en artikkel om «Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser. Her heter det bl.a.: «I Norge regnes aromaterapi som en alternativ behandlingsform, med alt det medfører. Utøverne er uautoriserte i forhold til det offentlige helsevesenet. Enkelte ganger kan man få inntrykk av at dette rent definisjonsmessig innebærer at virksomheten er «uvitenskapelig». Den assosieres med miljøer med religiøse og kvasireligiøse overtoner, med sjarlataner og uansvarlighet. Og som om dette ikke var nok forbindes aromaterapi lett med skjønnhetssalonger og salg av kosmetisk personlighet på den ene side, og på den annen side såkalte massasjeinstitutter med utvidet tilbud.» Aromaterapi har imidlertid store muligheter i seg. Det kan ikke være riktig at disse mulighetene går tapt på grunn av uvitenhet og irrasjonelle forestillinger. Aromaterapi er ikke bare er en overfladisk behandling av hverdagsstress, men har en dyptgripende virkning på psykiske og somatiske tilstander. Artikkelen vektlegger et psykologisk perspektiv på aromaterapi, og peker på betydningen av at virksomheten i størst mulig grad baseres på forskning. I 1996 ble det gjort en vitenskapelig undersøkelse av aromaterapimassasje i Rogaland, under ledelse av professor R. Mykletun (Rogalandsundersøkelsen). Det ble funnet betydelige positive effekter av behandlingen på helseplager, jobbstress, irritabilitet, dyptgripende angst og «psykisk tretthet», mens man ikke fant tilsvarende effekter i en gruppe

18

naturterapeuten • desember 2014

som drev med aerobic, eller i kontrollgruppen. Høsten 1997 gjennomførte Tor Magne Hansen en oppfølging av denne undersøkelsen, (Trondheimsundersøkelsen). Også han fant betydelige positive effekter på jobbstress og helseproblemer. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av september og i oktober. På denne tiden var det en kraftig økning i luftveisproblemer og sykemeldinger i en kontrollgruppe, mens forekomsten av slike plager var betydelig redusert i gruppen som fikk aromaterapi. I de senere år har forskning på aromaterapimassasje skutt i været. Bidragene kommer fra mange land som England og i betydelig grad fra USA. Det er interessant at mange positive bidrag kommer fra østlige land. Forskningen der foregår ofte på et høyt akademisk nivå.

Noen eksempler

En kinesisk undersøkelse fra 2011 gjennomgikk 16 undersøkelser av effekten av aromaterapimassasje på angst. De fleste undersøkelsene viste en positiv effekt og forfatterne anbe-

faler aromaterapi som støtteterapi for personer med angstsymptomer. I en thailandsk undersøkelse fra 2011 fikk 40 personer aromaterapimassasje. Sammenliknet med en kontrollgruppe resulterte behandlingen i lavere puls og reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk, forsøkspersonene følte seg roligere og mindre anspent. Fra en koreansk undersøkelse rapporteres det om betydelig reduksjon av kvinners plager i overgangsalderen; plager som hetetokter, depresjon og smerte. Det er ikke lenger et spørsmål om aromaterapi virker, og aromaterapi kan ikke lenger kalles for uvitenskapelig. Våren 2013 startet BioTeam Research et prosjekt med den hensikt å øke forståelsen av virkningene av aromaterapimassasje og å utvikle terapiformen til å bli bedre og mer effektiv. Vi kalte prosjektet Aromaterapi Massasje Utvikling (AMU). Parallelt med dette prosjektet gjennomførte Marie Reiråskag, sammen med Anne May H. Gyberg, sin bacheloroppgave i sykepleie. Oppgaven hadde tittelen «Berøring og smerte» og en sentral problem-


stilling var: «Hvordan kan sykepleier gjennom bevisst bruk av fysisk berøring påvirke pasientens opplevelse av egen smerte». Med bakgrunn i Jean Watson sin sykepleieteori, og hennes bok Careing science and the next decade of holistic healing, transforming self and system from the inside out, ønsket de også mer generelt å vektlegge omsorg i sykepleien. Våren 2014 kunne vi gjennomføre et første forsøk med vår «AMUbehandling». Denne artikkelen er en rapport fra forsøket. I forsøket benyttet vi flere av testene som ble brukt i Rogalands- og Trondheimsundersøkelsene. Vår forskningshypotese var at AMUbehandlingen ville gi betydelige bedringer på disse parameterne.

Metode

I løpet av 2013 gjennomførte vi omfattende litteraturstudier og en rekke mindre forsøk, med sikte på å bedre forståelsen av hvordan aromaterapimassasje virker. Etter hvert kom vi til å legge vekt på disse hovedfaktorene: • Massasjeprogrammet • De eteriske oljene • Mellommenneskelige relasjoner • Musikk • Avspenning Sentralt i arbeidet på BioTeam er vår «Energimodell» og vårt BildeBarometer. Dette er teoretiske konstruksjoner med bakgrunn i blant annet oldtidens kinesiske medisin og den klassiske modellen for de fire elementene som ble utviklet av de greske filosofene for ca 2500 år siden. Den klassiske modellen var utgangspunktet for den engelske psykologen Hans Eysenck i hans arbeid med personlighetsteori, et arbeid som står sentralt i utviklingen av moderne personlighetspsykologi.

Terapeuter

AMUbehandlingen avviker på flere måter fra «vanlig» aromaterapimas-

sasje. Vi fant det derfor formålstjenlig å utdanne våre egne terapeuter. Syv personer, de fleste sykepleiere, ble rekruttert til å delta i opplæring. Samtidig ble disse en del av et team for drøftelser og utprøving av AMUbehandling.

sjon for behandlingen. Dette er et viktig ledd i å utvikle en god relasjon mellom klient og behandler. I forsøket forenklet vi dette, og brukte en standard målsetting: Jeg beholder roen, selv når jeg møter en ukjent situasjon med store krav til å handle raskt. Før selve massasjen blir klienten ledet gjennom instruksjoner og visualisering til en endret, fredelig, avspent og mottakelig bevissthetstilstand. Denne blir fordypet under massasjen. Massasjen bygger på programmet som ble utviklet av den østerrikske biokjemiker og hudterapeut Marguerite Maury, men i forenklet form. Behandlingen var gratis.

Testmateriale

Effekten av behandlingen ble målt med fire tester. Tre av testene ble benyttet i Rogalands- og Trondheimsundersøkelsene. Ursins Helse Indikator, UHI, har 29 spørsmål om vanlig forekommende helseplager. Personen krysset av for hvor sjenerende plagene har vært de siste 3 ukene. Cooper Stress Check, CSC, gir ved hjelp av 22 spørsmål et enkelt bilde av opplevd stress i forhold til vanlig forekommende stressfaktorer på arbeidsplassen Spielberg State Anxiety Scale, STAI, er et spørreskjema som måler grad av angst her og nå. Er du svært følsom? Er et spørreskjema med 27 spørsmål som samlet gir et bilde av hvor «følsom» personen er.

Prosedyre og testpersoner

29 personer melte seg til studien. Alle var sykepleiere ved Sørlandet sykehus i Kristiansand; alder 23 – 60 år. De ble fordelt, ved loddtrekning, til en behandlingsgruppe (20) og en kontrollgruppe (9). Dessverre ble det et stort frafall i kontrollgruppen hvor vi satt igjen med bare fire personer, slik at vi hadde lite nytte av denne gruppen. I eksperimentgruppen var det mindre frafall, to ble syke, og 18 personer gjennomførte forsøket. Det ble holdt et orienteringsmøte for alle deltakerne 26. februar 2014. Alle ble testet første gang 10. mars (pretest) og deretter 27. mars (posttest). I denne perioden fikk alle deltakerne i behandlingsgruppen tre behandlinger hver. Endelig ble det holdt en sentest 10. april.

Eteriske oljer og musikk

I en AMUbehandling velger vi ut de eteriske oljene som skal brukes ved hjelp av vårt BildeBarometer. Det ble det imidlertid ikke gjennomført i dette forsøket, og vi brukte en «standard» oljeblanding. Vi brukte også den samme musikken for alle, Niels Ejes MusiCure.

Behandling

En hel aromaterapimassasje tar ca 90 minutter. En AMUbehandling tar ca 75 minutter. Massasjedelen blir ytterligere redusert, fordi vi før massasjen har en såkalt «prebehandling». Klienten utfører først noen enkle øvelser hentet fra Paul Dennisons Brain Gym. Hensikten er å redusere det vi kaller «her-og-nå-stress». En viktig del av AMUbehandlingen er å etablere en målsetting eller inten-

Resultater

Resultatet av forsøket er vist i tabell 1 på neste side. Et av resultatene for helseplager var statistisk sett en «uteligger» (outlier), og ble derfor fjernet. Det samme gjaldt to av resultatene for jobbstress. Samtale med disse deltakerne viste at de ekstreme skårene ikke hadde noen sammenheng med behandlingen.

naturterapeuten • desember 2014

19


a kt u e l t

|

Variabler

Pretest

Posttest

Signifikans

Sentest

Signifikans

Helseplager

15,18

11,53

0,0219

9,82

0,0002

Jobbstress

23,13

18,81

0,0141

15,13

0,0003

Angst

16,06

13,47

0,0340

14,65

0,0988

Følsom

12,33

12,28

0,4699

12,83

0,2237

Der var en signifikant bedring i skårene for helseplager, jobbstress og angst på posttesten. Det var lite endring i skårene for følsomhet. Det mest bemerkelsesverdige var imidlertid skårene på sentesten for helseplager og jobbstress. Skåren for helseplager sank fra 15,18 til 9,82, p = 0,0002, det vil si at sannsynligheten for at dette resultatet skyldes en tilfeldighet er 2:10000. Skåren for jobbstress gikk fra 23,13 til 15,13, p = 0,0005.

Diskusjon

For helseplager, jobbstress og angst var resultatene av forsøket i overensstemmelse med vår forskningshypotese. Resultatene for helseplager og jobbstress var også i overensstemmelse med resultatene fra Rogalands- og Trondheimsundersøkelsenes, og faller inn i rekken av positive resultater fra forsøk som er gjengitt i faglitteraturen.

Metode

AMUbehandlingen er under utvikling. I det videre arbeidet vil vi ta med oss de erfaringene vi har høstet i dette forsøket. Med de begrensede resursene vi hadde til rådighet var det dessverre ikke mulig å ta i bruk alle sider av AMUbehandlingen. De resultatene vi oppnådde er imidlertid en sterk positiv stimulans.

Testmaterialet

Testene som ble benyttet i forsøket er anerkjente instrumenter som har vært brukt i flere undersøkelser her i landet og internasjonalt. Alle testene har gode psykrometriske egenskaper. Et spesielt forhold må påpekes. I Ursins Helse Indikator spør vi

20

naturterapeuten • desember 2014

Tabell 1. Resultater.

om helseplager som har forkommet de siste tre ukene. I de trange tidsrammene vi opererte i kan dette i noen tilfeller gi et skjevt bilde.

sante for oss var hvordan resultatene i vårt forsøk falt ut sammenliknet med de tidligere forsøkene.

Behandling

Forsøkspersonene i Rogaland og Trondheim fikk kroppsmassasje i 90 minutter. I Rogaland ble det gitt 10 behandlinger, en hver 14. dag i til sammen ca. fem måneder. I Trondheim ble hver forsøksperson behandlet en gang i uken i seks uker. Våre resultater var vel så gode, noe vi er svært godt fornøyd med. Til dette kommer at vi mener ikke å ha tatt ut det fulle potensialet i AMU behandlingen.

Målsetting eller intensjon for behandlingen er en viktig del av AMU, fordi vi mener at dette har betydning for utviklingen av en god relasjon. Som nevnt forenklet vi dette. I samtale med klientene ga mange uttrykk for at den innledende visualiseringen bidro til bedre avspenning og dybde i behandlingen.

Prosedyre og testpersoner

Tidsrammen for forsøket var som nevnt stram. Noen av testpersonene fikk den tredje behandlingen samme dag som posttesten. Dette kan ha virket inn på resultatet, og bidratt til at resultatet på sentesten for helseplager og jobbstress var betydelig bedre enn posttesten. Rammen på tre uker for testen på helseplager kan også ha virket i denne retningen. Rekrutteringen av forsøkspersoner skjedde ved at interesserte skrev seg på en liste. Vi hadde ingen kontroll med hvem som ble med, eller hvilke lidelser eller plager de hadde. Alle var kvinner, og alle var knyttet til sykehuset i Kristiansand. Et spesielt forhold var at Marie arbeidet på dette sykehuset. Dette kan ha påvirket resultatene. Det hadde vært ønskelig med en kontrollgruppe. På den annen side var undersøkelsen vår den andre «replikasjonen» av det opprinnelige forsøket. De to foregående forsøkene hadde både kontrollgruppe og «distraksjonsgruppe». Det mest interes-

Resultater

Veien videre

AMUprosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2014. Arbeidet i BioTeam Research vil imidlertid bli videreført. Vi vil drive kursvirksomhet og opplysningsarbeid, og ser en rekke anvendelsesområder. I sykehussammenheng vil enkel massasje kunne bidra til en bedre relasjon mellom pasient og pleier. Vi blir i stadig sterkere grad oppmerksom på at psykologiske forhold har betydning for helbredelsesprosessen. Omsorg er viktig, og ikke minst innen eldreomsorgen vil berøring og massasje ha stor verdi. Et område hvor massasje vil kunne være av spesiell betydning er i forbindelse med den nye helsereformen. Her vil behandling av psykiske faktorer og forebygging stå i fremste rekke. Vi mener at tiden er inne for at massasje tas inn i undervisningen i videregående skole og høyskoler og universitet, slik det gjøres i mange andre land. bioteam@outlook.com


Bestill ditt eksemplar av

AVTALEBOKEN 2015 For alle typer salonger, klinikker og terapauter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud, hår- og skjønnhetspleie. Innhold: • Presentasjoner av leverandører til bransjen • Skole og utdanningstilbud • Leverandør- og adresseoversikt • Fem avtalekolonner pr dag • Solid innbinding med permomslag • Kalender fra uke 52 2014 til uke 05 2016 Priser: Ordinær pris pr. bok kr 400,- eks. MVA/porto Ved bestilling av abonnement er prisen kr 350,eks. MVA/porto. Med vennlig hilsen Argus Gruppen AS

Kari Tveranger

AVTALEBOKEN 2015

S V A R S E N D I N G

Bestill Tlf: 21 51 31 00 • Faks: 21 51 31 02 • E-post: info@argusgruppen.no Fyll ut svarslippen, klipp ut send eller faks din bestilling.

JA! Jeg vil gjerne bestille: Antall à kr 400,-

Jeg vil gjerne abbonere på Avtaleboken à kr 350,- som blir tilsendt en gang pr. år*

Firma:

Argus Gruppen AS Sandakerveien 76 E N-0484 Oslo

Adresse:

Postnr:

Telefon:

Sted:

Faks:

Skriftlig oppsigelse av abonnement må skje innen 3 mnd før utgivelse (oktober). Frakt og administrasjonsgebyr tilkommer.

Tlf: +47 21 51 31 00 Faks: +47 21 51 31 02 info@argusgruppen.no

naturterapeuten • desember 2014

21


a kt u e l t

|

H i l d e L u n d - H anssen Reg. S onete r a p e u t M N N H

Åpningen av Forskningsdagene på Munchmuseet

«Hvorfor taper vitenskapen?» Jeg tok meg turen ned til åpningen av Forskningsdagene på Munchmuseet 17.09.14, fordi min nysgjerrighet på hvordan en slik debatt ville forløpe måtte stilles. Debattens tema var «Hvorfor taper vitenskapen?»

Det var mange mennesker i hallen da jeg ankom en halv time før start. Det var tydeligvis lagt opp til mingling med kanapeer og stetteglass med drikke. Er det vanlig å bruke penger på slikt, tenkte jeg, nybegynner som jeg er i disse kretser. Jeg er 49 år, fagutdannet soneterapeut (2012) fra IFH i Oslo, tannlegeassistent og amatørmusiker. Jeg har vært med på mye, men dette var en helt ny arena for meg. Jeg fikk tak i et glass Mozell og stilte meg i et hjørne for å betrakte mengden litt på avstand. Det var ikke så lett for det begynte å bli fullt, kanapeene var for langt unna til at jeg fikk tak i dem. Da kom det en fyr og stilte seg ved siden av meg og spurte om jeg også prøvde å gjemme meg bort. Ja, sa jeg, for jeg er ikke god til å lyve. Jeg trodde jeg hadde klart å forsvinne i mengden som en grå mus. Han var kanskje sendt dit av noen forskerkollegaer for å være flue på veggen, tenkte jeg, for han hadde ikke fått med seg debattens tema. Han fortalte at han var i et forskningsmiljø. Da jeg gav ham temaet sa han: «Ja, men det er jo fordi forskningen er for snever» …og så gikk dørene opp og sammen med mengden tøt vi inn i salen der Munchs bilde «Forskerne» henger. Jeg skulle mye heller ha diskutert videre med mannen jeg hadde møtt, for å utdypet hvilke faktorer som

22

naturterapeuten • desember 2014

I panelet : Arvid Hallén, NFR, Nina Kristiansen, Forskning.no, Didrik Søderlind, forf. og red., prof. Kristian Gundersen, dir./prof. Vinjar Fønnebø, dir. Camilla Stoltenberg, FHI.

ville gjøre forskningen mindre snever. Det hadde kanskje vært en idé å heller invitere til uhøytidelige, kreative samtaler mellom miljøene.

Influensavaksine Kveldens tema tok utgangspunkt i influensavaksinene under pandemien med svineinfluensa. Hvorfor vaksinerer bare 40 % av befolkningen seg? Hvorfor lytter folk mer til hva naboen sa enn hva forskerne og helsemyndighetene hadde å si? Det ble sagt mye om dette i innledningen. Da jeg kom hjem merket jeg at jeg var irritert og skuffet og full av iver, men altfor hissig til å samle meg om å skrive et referat; – hvor skulle jeg begynne? Nå er det flere uker siden jeg var der, og debatten er fordøyd. Det jeg sitter igjen med, er irritasjon over at Foreningen Skepsis sin representant i debatten synes å være mer opptatt av å opptre som en stand-up komiker enn en forsker som søker viten. Mediesiden i debatten fortalte at de savnet å få nok stoff til riktig tid for sine deadlines, og derfor kanskje kommer med korte slutninger som igjen kan bli misoppfattet. Slik jeg

oppfatter det hele, er det kommunikasjonen mellom oss alle det bunner i. Vi i salen fikk anledning til å komme med innlegg, og jeg hadde akkurat samlet nok mot til å rekke opp hånden da debattlederen annonserer at siste innlegg fra salen er tegnet. Irriterende; jeg hadde blitt forstyrret i mine tankerekker av damen ved siden av meg. Hun var mer opptatt av å fortelle om kunsten i rommet vi satt i og Lamdaprosjektet og lot seg forlede av stand-upper’n i panelet. Det ble klart for meg at vi to satt der med helt forskjellige intensjoner. Hun om å bli underholdt og jeg om å bli klokere.

Begrepsbruk Det jeg hadde tenkt å si, hvis jeg hadde fått ordet, var at før vi diskuterer noe som helst, må vi være enige om hva vi legger i begrepene vi bruker. Jeg hadde forventet meg et mye høyere nivå fra dette panelet. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet og Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no, var heldigvis innom det temaet, mens Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO, har vanskelig for å ta hensyn


til dette. Han skjærer alle i alternativbevegelsen over en kam. Som soneterapeut og øreakupunktør nekter jeg å bli satt i bås med spåkoner og useriøse kremmere. NNH skulle absolutt hatt en soldat i panelet ved siden av Vidar Fønnebø, direktør i NAFKAM. Arbeidet med å rydde i folks forståelse av begrepet alternativ behandler er ikke i mål ennå. Det er greit for oss seriøse aktører som er fortrolige med vårt eget begrepsapparat, vi vet hva vi står for, men for forskningens del, tror jeg vi er for mange som kommer inn under dette begrepet. Greit at selv en forsker kan si at de er for snevre, men da må det bli gjort mulig for dem å trekke inn seriøse alternative behandlere. Da kan de høste av våre erfaringer vedrørende en meget viktig faktor som affiserer oss mennesker, og det er emosjoner og hvordan store deler av organismen vår påvirkes av disse, gjennom det limbiske nervesystemet. Vi pumper ikke ut samme mengde hormonstoffer/signalstoffer, fordi vi alle er ulike. Derfor vil en naturvitenskapelig forskningsmetode kun vise halve sannheten, kun det som kan telles, ikke føles og erfares slik som ved en hermeneutisk metode. Til og med Gundersen ved UiO vet at følelser finnes.

Olivenbladekstrakt

er godt for hjertet og det kardiovaskulære systemet, og kan bidra til bedring ved artrittbetingede betennelser, blant annet osteoartritt, rheumatoid artritt, leddgikt og psoriasis. Olivenbladderivater kan også være effektive mot soppinfeksjoner, blant annet Candida Albicans, neglesopp og fotsopp. Doseringen av Olivenbladekstrakt er avhengig av hva en ønsker å behandle. For å opprettholde en god helse og for å øke energinivået tas 1–2 kapsler á 500mg daglig. For å behandle mer uttalte symptomer tas 2 kapsler á 500 mg 3 ganger daglig. Det er viktig å øke doseringen gradvis og drikke nok vann for å minske det som gjerne kalles for «die-off -reaksjonen», det vil si at døende mikrober forurenser kroppen og kan medføre ubehag. Olivenbladekstrakt kurerer ikke sykdommer, men har evnen til å kunne drepe virus, parasitter, protozooer, sopp og gjærsopp som har slått seg til i kroppen. Liv Irene Hognerud, produktsjef i Helsekostsentralen post@helsekostsentralen.no

Bladene fra olivent reet har blitt brukt som «helsekost» i tusenvis av år. De ble tygget og spyttet ut igjen, og bidro til at folk holdt seg friske og raske. Forskning har vist at det aktive stoffet Oleuropein i olivenblad styrker de hvite blodlegemene og gir et bedre immunforsvar. Olivenbladekstrakt kan drepe sopp, virus, parasitter og bakterier som har infisert blodomløpet. Når mikrobene dør avlastes kroppens immunsystem, som da kan arbeide med andre problemer. Det finnes ulike typer Olivenbladekstrakt i handelen. Så vidt vi vet har kun ett merke verdenspatent på en prosess som gjør at de aktive stoffene i olivenbladekstrakt ikke binder seg til aminosyrer og proteiner i blodet, men trenger inn til kjernen av patogenene. Prosessen fører til at Oleuropeinet finnes i en form kalt d-Olea Europea. Olivenbladekstrakt kan forebygge og gi en effektiv behandling av virussykdommer (blant annet Herpes), fjerne parasitter, bekjempe feber og gi økt energi. Olivenbladderivater er gode antioksidanter som styrker immunforsvaret,

Annonsér i Naturterapeuten

Her kan du markedsføre deg og ditt!

annonse@nnh.no

Ledig lokale

Utdeling av heder og ære Gratulerer til ekteparet Moser (Norge) som nærmer seg sannheten med utgangspunkt i hva John O’Keefe (England) fant ut om hjernens GPS og som får Nobelprisen i Medisin 2014; og til vinnerne av Kavliprisen 2014 for astrofysikk for teorien om kosmisk inflasjon i universets aller tidligste fase, Alan H.Guth (USA), Andrei D.Linde (USA) og Alexei Starobinsky (Russland). Vi behøver ikke finne opp kruttet igjen. Hvorfor ikke legge stoltheten litt til side og lære mer av andre og samarbeide slik alle disse gjør, så får vi være så rause at vi deler heder og ære når den tid kommer. hildelh@online.no

Naturmed. aromaterapi

Majorstuen Alternative Senter har ledige behandlingsrom

Majorstuen Alternative Senter Jeanette Førland Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje • Kosmetisk akupunktur • Øreakupunktur Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf. 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no www.naturmedisinskaromaterapi.no

Senteret ligger sentralt på Majorstuen med kort vei til offentlig kommunikasjon. Senteret består av flere behandlingsrom, fellesventerom, kjøkken og toalett, rimelig leie.

Kontakt Ketil Jørstad Telefon 970 27 933 ketil.jorstad@gmail.com

naturterapeuten • desember 2014

23


a kt u e l t

|

J ohn Pette r L i n d e l an d , Le i a r N N H

Tilleggskommentar til opning av forskingsdagane

Blanding av nyansering og retoriske krumspring Dei fleste i panelet, som var Arvid Hallén, direktør i Norges forskningsråd – Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no – Didrik Søderlind, forfatter og redaktør for tidsskriftet Humanist – Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo – Vinjar Fønnebø, direktør for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet – var samde om at temaet for opningsdagen – Hvorfor taper vitenskapen? – var eit dårleg val. Vitskapen har generelt stor tillit blant folk flest. Men å vera skeptisk/kritisk er også eit teikn på at folk set eller stillar spørsmål til etablert vitskap, på lik linje med det som er fundamentet i denne tradisjonen: å sjølv vera kritisk, samstundes som ein på beste måte kjem fram til erkjenningar som det kan skapast konsensus om.

Alvorlege lidingar

Utgangspunktet for ordskiftet, som blei leia på ein gode måte av Ruth Astrid Sæter, var folk sin skepsis blant anna overfor influensavaksiner, og ei undersøking i Aftenposten som synte at 20 % av alternative terapeutar hadde tiltru til at alternativ behandling kunne kurera alvorleg lidingar som MS, meningitis og kreft. Til det siste, repliserte Vinjar Fønnebø at han hadde lite tiltru til at denne undersøkinga kunne vera representativ for den seriøse delen av alternativ behandling. Dei aller fleste er ansvarlege, og ville ha brukt og tilrådd dokumentert behandling i slike tilfelle.

24

naturterapeuten • desember 2014

Parhestane Gundersen og Søderlind tvilte på denne konklusjonen, og kom med fleire døme/anekdotar. Fønnebø etterlyste dokumentasjon på om dette hadde basis i forsking, noko dei to herrane ikkje kunne stadfesta. Det retoriske paradokset kjem her tydeleg fram: om ein sjølv ynskjer å nytta seg av anekdotar i retoriske krumspring, gjer ein det og vonar at ingen stillar kritiske spørsmål. Om andre gjer det, er ein uvitskapleg og blir latterleggjort – jfr. historier/anekdotar om tilfrisking ved naturmedisin og alternativ behandling. Didrik Søderlind gjorde i denne samanhengen også eit nummer av at han både var skeptikar og maktkritikar. Om ein skulle ta han på ordet, er det merkeleg at skeptikarane stort sett var fråverande i ordskiftet om massevaksinasjon i samband med førre influensaepidemi, der helsestyresmaktene blant anna brukte spanskesjuka som prognoseindikator for å mobilisera flest mogleg – og der farmasiindustrien sat på begge sider av bordet. Det same gjeld medikamentaliseringa innan psykiatrien. Er det slik at ein vel sine kampar, og der den kalkulerte oddsen blir vurdert ut ifrå om ein i slike samanhengar må stå utanfor den kollektive brorskapen, med den risikoen dette eventuelt inneber – eller at ein vel grupperingar som er ressurssvake og der ein ikkje risikerer ubehagelege søksmål?

Vaksiner

Camilla Stoltenberg tala opent om utfordringar når det gjeld vaksine-

ring i samband med pandemiar/ influensa. Det vil alltid vera ei vurdering med ein kalkulert risiko for at einskilde kan få biverknadar som kan vera livsøydeleggjande. Ho forstår skepsisen blant folk, sidan slike situasjonar ber preg av å vera eit eksperiment som ein på førehand ikkje har klare haldepunkt for effekt – eller sideeffektar. Når det gjeld vaksine elles, var panelet samstemt i at dette var fornuftige helsetiltak, og var skeptisk til kva einskilde miljø innan alternativ behandling stod for. Elles var Stoltenberg med på å tona ned den svart/kvite retorikken som einskilde aktørar prøvde å fyra opp under, ved at ho i ein replikk sa at det sikkert var mykje innan alternativ behandling som hadde liten eller inga effekt, men det same gjaldt jo også innan etablert medisin.

Fråveret av naturmedisinsk kompetanse

Etter samtale med ordstyrar Ruth Astrid Sæter, kom det fram at fleire aktørar innan alternativ behandling hadde blitt førespurt om deltaking i ordskiftet, men hadde takka nei av ulike grunnar. NNH eller SABORG var ikkje blant desse, og var heller ikkje blitt orientert om arrangementet. Som ettertanke, bør det i næraste framtid koma initiativ når det gjeld ein samordna mediestrategi/kompetanse for dei seriøse organisasjonane i bransjen. Dette vil NNH vera med på å initiera. leiar@nnh.no


naturterapeuten • desember 2014

25


Bli Kvitt inkontinens! SensaTONE Bekkenbunn trener

Komplett sett SENSATONE

Behandler stress, urge, blandings inkontinens, Samt har eget forebyggende program Revolusjonerende oppstrammende effect. Godt dokumentert Anbefalt av helsepersonell Sterkere bekkenbunn gir bedre følelse under samleie Kjøpes hos post@ecomed.no Tlf. 67 13 7000. Ta kontakt for spesialpris / terapeut avtale. Samarbeid ECOMED-NNH

26

naturterapeuten • desember 2014


M e d l emss i d e r

|

Frå NNH-kontoret

John Petter Lindeland, leiar@nnh.no

Trine Hamnvik, post@nnh.no

Sigrun Kirkeberg, sk@nnh.no

Årlig fornying av forsikringsbevis

Dato for sentralstyremøter i 2015

Gledelig melding: som terapeut MNNH slipper du å sende inn skjema om fornying til Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Denne registreringen er viktig for mange, da de registrerte slipper å betale merverdiavgift på behandlinger innen alternativ behandling. Autorisert helsepersonell og terapeuter med inntekt under kr 50.000 i løpet av et år (ikke kalenderår), skal heller ikke betale slik merverdiavgift. NNH har ansvarsforsikringsavtale med Gjensidige som fornyes pr. 1. mars 2015. For alle som er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, skal det sendes melding om at forsikringsavtalen fornyes. Vi har igjen fått klarsignal til at NNH sender til Brønnøysund en samlet liste over alle registrerte og forsikrede. Slik unngår vi at Brønnøysundregisteret sender ut brev til hver enkelt om fornyingen. OBS 1: Betaling av årlig avgift må gjøres når krav fra Brønnøysund kommer, ellers vil du tas ut av registeret. OBS 2: Du som er registrert må selv gå inn på http:// w2.brreg.no/altbas og sjekke at din registrering er i orden.

27. januar, 21. april, 18. august, 27. oktober, 24. november. Ta kontakt om du ynskjer å koma med forslag eller innspel. Sigrun Kirkeberg sk@nnh.no eller John Petter Lindeland leiar@nnh.no

Seniormedlemskap NNHs landsmøte vedtok i mars at terapeutmedlemmer som har passert 67 år, kan søke seniormedlemskap. Ordningen gjelder fra året etter fylte 67 år. Eneste forskjell frå ordinært terapeutmedlemskap, er at kontingenten reduseres til kr. 2000 pr. år. Ønsker du et slikt medlemskap, ber vi om at du sender en henvendelse om dette til NNHs kontor. Send gjerne en e-post, og husk å oppgi medlemsnummer.

Efaktura og avtalegiro Vi bytter system for utsendelse av kontingentfaktura, noe som gjør at vi kan tilby dette fra årsskiftet.

Kontakt gjerne kontoret om du har spørsmål post@nnn.no

Har du talent og interesse for annonsesal? Naturterapeuten treng ny annonseseljar. God provisjon. Interessert? Ta kontakt med NNH kontoret Tlf. 22 33 32 20

naturterapeuten • desember 2014

27


Et øyeblikk!

Nyhet for tørre øyne!

!

t e h y N

Eye Total® er nytt kosttilskudd utviklet spesielt for øynenes funksjon. Det inneholder den unike oljeekstrakten fra tindvedbær – SBA 24, samt antioksidantene lutein og zeaxanthin. Olje fra tindvedbær er naturlig rik på betakaroten. Betakaroten omdannes til A-vitamin i kroppen og bidrar til å opprettholde normal synsevne og normale slimhinner. Normale slimhinner har en smørende og fuktgivende funksjon som beskytter øynene.

Eye Total® er utviklet spesielt for øynenes funksjon – både på kort og lang sikt.

bringwell.no

Eye Total får du kjøpt i helsekost og i nettbutikken Arnaka.no


M e d l emss i d e r

|

Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Denne kalenderen er også tilgjengelig for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) med samme rabattfordel. For MNNH terapeuter, vil kurs godkjent av NHL utløse den samme fordelen. Se deres kalender på nhl.no/events/maned Se mer informasjon under Kurs og møter på nnh.no

13. – 14. desember 2014 Sirkulasjonssystemet – faglig oppdatering i soneterapi Fagansvarlig: Terje Varpe, naturterapeut MNNH reg Arrangør: Tunsberg Medisinske Skole Tønsberg 08. – 11. januar 2015 Kranio Sakral Teknikker – KST II Arrangør: Sirius Naturterapeutisk Skole Haugesund 17. – 18. januar 2015 Homøopati – seminarhelg 1 Obs! Ny seminarrekke Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen. Oslo

Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Eksempler på slik aktivitet kan være: fagkurs i både inn/utland, egenarrangerte studiegrupper, individuell undervisning hos terapeut/lærer, nasjonale fagsymposier, studieturer med faglig innhold, foredrags/undervisningsvirksomhet, skriving av fagartikler, forskning. Se NNHs Utdanningsdokument. www.nnh.no - Utdanning

07. – 08. februar 2015 Homøopati – seminarhelg 3 Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen Oslo

14. – 15. mars 2015 Homøopati – seminarhelg 2 Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen Oslo 21. mars 2015 ARRC’s 17th International Acupuncture Research Symposium King’s College – London

12. – 15. februar 2015 Kranio Sakral Teknikker – KST III Arrangør: Sirius Naturterapeutisk Skole Haugesund

30. – 31. mai 2015 Homøopati – seminarhelg 3 Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen Oslo

28. februar – 01. mars 2015 Eteriske oljer og aromaterapi for barn i alle aldre Kursholder: Gry Fosstvedt, naturmedisisnsk aromaterapeut MNNH Oslo

05. – 07. juni 2015 HRI’s 2nd International Homeopathy Research Conference Arrangør: Homeopathy Research Institute Roma – Italia

22. – 25. januar 2015 Kraniosakralterapi 1 Arrangør:t erapeutkurs. no ved Trine Hamnvik

Følg med på nnh.no!

Nyheter og aktuelt • Kurs og konferanser • Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på nettredaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2014

29


M e d l emss i d e r

|

Seminar i regi av NAFKAM Direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, ønsket velkommen til et fulltegnet seminar med ca 50 deltakere fra utøverorganisasjoner med selvstendig behandlingsansvar, og pasientorganisasjoner. Han innledet med å minne om en idé som ble lansert av Ernest Amory Codman (1869-1940) og som burde ha vært en selvfølge innen et sykevesen som påberoper seg å være vitenskapelig motivert, men som faktisk den dag i dag ikke er gjennomført. Det dreier seg om, skrev Codman, den idéen som synes helt naturlig og fornuftig, nemlig at et hvert hospital bør følge hver pasient det behandler, lenge nok til å bestemme om behandlingen som er utført har vært vellykket; og hvis ikke, undersøke hvorfor behandlingen ikke var vellykket, i den hensikt å forbedre behandlingene for fremtiden. Hans samtidige fant ideen usmakelig, og den manglende positive responsen minner meg om en indignert lege fra Gudbrandsdalen som skrev et langt innlegg i lokalpressen om hvor galt det var at pasientene skulle kunne vurdere fastlegen sin. Det har også vært problematisk å få sykehusene til å akseptere at resultatene de oppnår ved ulike operasjoner blir utsatt for vurderinger og sammenligninger mellom ulike hospital. Seminarets tema og det gode oppmøtet uttrykker forhåpentligvis et ønske fra oss som praktiserer alternativ medisin om nettopp å la våre resultater registrere for å kunne konkludere når det gjelder hva vi lykkes med eller ikke.

Journalføring og juss

Dagens første foredrags holder var Geir Sverre Braut som er en mann med meget bred erfaring fra norsk helseadministrasjon. Det var et solid foredrag han presterte, under

30

naturterapeuten • desember 2014

• P årørande (obs særleg viktig for barn) • S amtykke • N år og kor ein har hatt kontakt • B akgrunn, vurdering, råd, behandling • K omplikasjonar, biverknader • K ontakt med andre (samverke, samråd med helsepers.) • M eldingar til andre (f.eks. barnevernet) • K lagar, krav om innsyn, utlevert kopi m.v. • K ven har ført inn opplysningar og hatt innsyn i journalen?

Journalen, vår alles lidelsesbank

Vinjar Fønnebø, direktør ved NAFKAM

tittelen: «Journalen: Behandlerens juridiske tilfruktsrom». Braut gikk gjennom lovgivningen som er relatert til journalføring og presiserte at vi som arbeider med alternativ medisin er fritatt for plikten til å føre journal, i motsetning til autorisert helepersonell, så som sykepleiere. Foreninger og forsikringsselskaper kan imidlertid kreve at medlemmene eller forsikringstakerne fører journal. I NNH sine etiske retningslinjer, pålegges medlemmene å føre journal, og når man fører journal er man pålagt å gjøre det etter gjeldene regler. Dette innebærer at datatilsynet skal varsles om at det føres journal og på hvilke måte dette gjøres. Den som fører journal har plikt til å sørge for at andre ikke får tilgang til opplysningene, og dette gjelder enten journalene føres på papir eller digitalt. Han la frem følgende kriterier for en god journal: • E in journal for kvar pasient • E intydig identifikasjon, kontaktinformasjon

Vinjar Fønnebø kom i sitt foredrag inn på tilfelle hvor pasienten har holdt tilbake viktig informasjon, sannsynligvis fordi vedkommende ikke fikk direkte spørsmål om forholdet. Han understreket at det er behandlerens ansvar å spørre alle relevante spørsmål. Pasienter kan ikke lastes for ikke å fortelle det behandleren har behov for å vite! To representanter fra pasientforeninger stilte seg til disposisjon for å svare på spørsmål om hva de selv hadde opplevd, og i hvilken grad de syntes at de hadde blitt spurt relevante spørsmål angående sin egen situasjon. Inntrykket var at de kunne tenkt seg å bli spurt mer inngående om hvordan sykdommen påvirket forholdet til familien, arbeidet og dagliglivet for øvrig. De nevnte eksempler på hvordan deres svar ble fortolket av legen, for eksempel ble tretthet «oversatt» med depresjon, hvilket de selv var uenige i. Slike fortolkninger var en medvirkende årsak til at de motsatte seg at deres journaler ubetinget skulle stilles til rådighet for forskning. De ønsket informasjon om forskningens formål og metode før de eventuelt ville godkjenne bruk av egne opplyninger til forskningsformål.


Etter disse innledende postene i programmet var det tid for gruppearbeid, hvor hver gruppe skulle prioritere 5 punkter det er viktig å legge vekt på i en journal. Samtalene gikk ivrig og alle gruppene ble etter hvert enige innad om sine 5 punkter. Fønnebø sammenstilte gruppearbeidene som senere ble presentert.

Pasientjournal som forskningsverktøy

Seniorforsker Trine Stub, viste hvordan journalen kan være en måte å systematisere kommunikasjonen mel-om klient og terapeut. Det er mulig å bruke koder for ulike lidelser etter en internasjonal standard; eksempelvis kan en diagnose innen akupunktur oversettes som følger: • S p qi xu = irritabel tarm (ICPC; D23) • L iver qi and blood stagnant = hodepine (ICPC; N01) • S vak vital force = generell svakhet /tretthet (ICPC; A4) • B lokkering av halschakra = hodepine (ICPC; N01) Trine Stub nevnte så eksempler på tilfeller der forskning på pasientsikkerhet har forandre praksis: • Ø ke oppmerksomheten på homeopatisk førstegangsforverringer (Stub T, Salamonsen A, Alræk T, 2011, 2012) • B ivirkninger av akupunkturbehandling: Besvimelser, pneumothorax (nåle bl13) og infeksjoner (hepatitt B) (White A, 2004) • A kupunkturforeningen endret retningslinjer og innførte engangsnåler

Hun kom så inn på kasusrapporter som er: • E n detaljert fortelling som beskriver et medisinsk problem

som oppleves av en eller flere pasienter (Gabnier et al, 2013) • Har medisinsk, vitenskapelig eller pedagogisk formål • Beskriver hovedsymptom(er), kliniske hovedfunn, diagnose(r) og behandling (intervensjon), resultater og oppfølging Hvorfor er det viktig med gode rutiner og standardiserte metoder for å føre journal? Det fører til at vi systematiserer pasientenes symptomer og plager. Det blir lettere å stille diagnoser og enklere å legge kasus frem for kollega eller samarbeidsgruppe. Det er nødvendig ved rapportering til primærhelsetjenesten og NAV og til pasientens forsikringsselskap. Spørsmålet som ble stilt var så om det var praktisk mulig å utarbeide digitale løsninger for journaler som kan fungere som grunnlag for forskning innen naturmedisin. Softwarefirmaet HANO besvarte dette med at teknisk sett er det meste mulig, avhengig av økonomi.

KURS Akademiet Helbredi holder kurs i Oslo på Unity, Bergen, Trondheim og Tromsø Lær akupunktur 1–2–3! Kinesiologi TFH og akupunktur kurs start 16.–18. januar 2015.

For mer informasjon se www.helbredi.com helbredi@gmail.com Tlf.: 917 20 707

KURS Vi starter opp nybegynner kurs i

aMu massasje i januar

Oppsummering

Vinjar Fønnebø hadde ved dagens begynnelse sett for seg muligheten for å etablere en forskningstilgjengelig journal innen naturmedisin. Ved dagens slutt, var han ikke så sikker på dette, men ringen ble sluttet ved at han trakk frem de såkalt kliniske kvalitetsregistreringene, som ble nevnt ved dagens begynnelse. Kvalitetsregistreringen vil kunne være en god begynnelse, som ikke krever like stramme rammer som mer fullverdig forskning. Det synes også som det er en metode som vil kunne fange opp positive og negative behandlingsresultat uten krav om validitet, noe Eskild Bakken, medlem NNH og lektor ved Høgskolen i Gjøvik, nevnte som en av de store utfordringene når det gjelder naturmedisinsk praksis. Alt i alt en innholdsrik og meget lærerik dag i regi av NAFKAM. redaksjon@nnh.no

For påmelding og informasjon ta kontakt med Marie Reiråskag, epost vivendel@hotmail.com Tlf. 976 82 338 Finn oss på Facebook: BioTeam Helhetsterapi

naturterapeuten • desember 2014

31


M e d l emss i d e r

|

T r i ne H amn v i k , me d l em A U - S abo r g

Saborgs kontaktforum 2014

Ved hjelp av fagstandarder bygges yrkesstolthet, og høy yrkesstolthet gir bedre utøvere! Sammenslutningen av alternative behandlerorgansiasjoner (SABORG) arrangerte høstens kontaktforum og seminar 25–26. september med tema «Fagstandard for tradisjonell-/ komplementærmedisin og alternativ behandling» og «Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud for alle?». Flertallet av deltagerne var fra utøverorganisasjoner, men også pasientorganisasjoner var godt representert i tillegg til 3 skoler samt Helsedirektoratet og NAFKAM.

Fagstandard SABORG har initiert arbeidet med utvikling av en fagstandard. Dette er et av punktene på handlingsplanen for 2014, og er satt opp med bakgrunn i intensjonen som lå til grunn for oppretting av SABORG. Grunnlaget for etablering gis i Ot.prp.27, 2002-2003. I pkt. 11.3.6 om helsemyndighetenes samarbeid med utøverorganisasjonene, begrunnes ønsket om etablering av det som senere ble SABORG slik: «Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver frem en ønsket utvikling. Det gjelder på en rekke områder, for eksempel innen forskning, fagutvikling, utdanning og organisasjonsutvikling. Videre ser departementet behovet for at en mer samlet bransje driver en helhetlig politikk- og fagutvikling på feltet, både internt blant alternative behandleres organisasjoner og eksternt ovenfor befolkningen og myndighetene.»

Hva er en fagstandard? Begrepet fagstandard er ikke entydig definert, men kan kanskje oppsummeres med «vedtatte, forpliktende

32

naturterapeuten • desember 2014

felles krav til en gruppe yrkesutøvere» og som sådan er det viktig at de utvikles og vedtas med en høy grad av konsensus i yrkesgruppen den gjelder for. Dette temaet ledet Jan G. Haanæs deltagerne igjennom ut fra sin lange erfaring i lignende arbeid fra Registrerte revisorers forening. Eksempel på hva en fagstandard kan inneholde er; krav til utdannelse for spesifikke yrker, krav til utførelsen av det faglige nivå og bredt aksepterte bestemmelser om yrkesutøvelsen. En fagstandard skal være et felles rammeverk og et løft for hele utøvergruppen. Ved hjelp av fagstandarder signaliserer en samlet bransje med krav til egne utøvere. Standardene er med å bygge opp allmennhetens respekt og forståelse for bransjen. Fagstandarder plasserer yrkesgrupper inn i et bransjemessig helhetsbilde. En fagstandard innenfor tradisjonell-/ komplementærmedisin og alternativ behandling skal gi pasientene trygghet for at de møtes profesjonelt og at den enkelte får en faglig og kvalitativ riktig behandling. Ved hjelp av fagstandarder bygges yrkesstolthet, og høy yrkesstolthet gir bedre utøvere!

Den alternative sektor sett utenfra Informasjonssjef ved NAFKAM og redaktør for www.nifab.no, Ola Lillenes, var av SABORG blitt oppfordret til å dele de tanker og erfaringer NIFAB har gjort i møtet med en rekke representanter for de ulike alternative behandlingsformene. Frem til nå har NIFAB innhentet informasjon fra utøverorganisasjonene som grunnlag for sine beskrivelser av de ulike behandlingsformene. Deres erfaring er at det er store ulikheter både landene i mellom og mellom de ulike landsdelene i Norge ved

beskrivelse av en og samme behandlingsform. NIFAB vil derfor endre sin praksis og fremover benytte de skriftlige vitenskapelige kildene NIFAB har tilgang til som grunnlag. Alternative behandlere har mye å hente gjennom å bli tydeligere i sin kommunikasjon. Forbrukerne har alltid behov for mer tydelighet. Mer likhet og «system i sysakene» fører til forutsigbarhet og tillit, repetisjonens makt gir økt slagkraft, og man har mer troverdighet samlet enn som solospillere. En god fagstandard kan skape bedre beslutningsstøtte og bidra til velinformerte valg hos befolkningen, sa Ola Lillenes. Noen enkle tips for å gi god og tydelig informasjon på egne web-sider: • H a en sekvens med ofte stilte spørsmål fra forbrukerne. • O pplys om hvilke tilstander som ikke behandles. Hvem/når sier vi nei til å behandle. • E ventuelle bivirkninger. • U nngå «skjult argumentasjon» ved å påpeke/hinte om svakheter ved helsevesenets feil og mangler. Når det gjelder vår bransjes profil og image, må vi, ifølge Lillenes, stille spørsmålet «i hvilken grad spiller uenighet innad i rekkene en rolle?»

Fra et skoleperspektiv? Rektor Truls Isaksen fra Tunsberg Medisinske Skole ga salen et innblikk i hva som kreves for å få NOKUTgodkjennelse av en skole. Tidligere ble pensum, timetall og poeng brukt for å gi et innblikk i kvaliteten på en utdannelse. Nå er Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring (NKR)og lærerutbyttebeskrivelser (LUB) blitt det viktigste verktøy, noe som også gjør det lettere å vurdere og godkjenne utdannelser fra ulike land.. post@nnh.no


Tillitsvalgtseminar i NNH

Søndag 9. november, Oslo På grunn av sykdom i rekkene var vi færre som møtte til dette seminaret enn hva som har vært tilfelle tidligere. Vi gikk også glipp av foredraget om hva en fagorganisasjon skal drive med, fordi foredragsholderen var syk. Leder i NNH, John Petter Lindeland, fylte imidlertid tiden godt med sitt foredrag: Fagpolitisk utvikling med basis i NOU Alternativ medisin og Ot. pr. nr. 27 Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Rektor Truls Isaksen fra Tunsberg Medisinske skole gjorde rede for: Hva bør være grunnleggende fagkompetanse for en naturmedisinsk terapeut? Skolen han leder har fikk godkjent sin Biopatutdanning som fagskole

rammevilkårene vi har i dag. Med økt kompetanse, vil det være bedre grunnlag for å vurdere utdanning på et høyere nivå, som for eksempel bachelor og master. Dette fordrer også et økonomisk fundament som i dag ikke er til stede. John Petter holdt innledningen: Faggruppene, – fundamentet i NNH sin organisasjonsstruktur. Faggruppen for soneterapi har utarbeidet fagretningslinjer/kompetansedokument, og det er en oppgave for hver enkelt faggruppe å utarbeide tilsvarende for sin gruppe. Alle gruppene hadde mye å diskutere og gruppearbeidet vil forhåpentligvis fungere som inspirasjon til fornyet arbeid i faggruppene. redaksjon@nnh.no

Truls Isaksen, Tunsberg medisinske skole.

(2013), og han innehar førstehånds kjennskap til NOKUT sin godkjenningsprosess. Han understreket at det er viktig at den naturmedisinske sektoren går de nødvendige skrittene mot høyere utdanning. Fagskole er et fornuftig nivå i forhold til de

NA Le TU gg R inn n 10 år du rabat % be tko av stil den sla ler g og f å

naturterapeuten • desember 2014

33


Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt

HELSEKAMPEN Hundre års strid om alternativ medisin ”Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og llit l alternaav behandling og den plass slike behandlingsslbud har i den norske helsetjenesten”, sier dligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet l denne boken. 349,-

i enhver nettbokhandel

www.paradigmeskifte.nu ker Styr svaret r unfo imm

EAST PARK ™

OLIVENBLADEKSTRAKT Olivenbladekstrakt fra East Park™ kan gi bedre immunforsvar, fjerne virus, sopp, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. East Park ™ Olivenbladekstrakt er et 100 % naturlig produkt med vegetabilske kapsler. Tilgjengelig bla. på www.helsekostsentralen.no og i helsekostforretninger over hele landet.

Importør:

HELSEKOSTSENTRALEN AS Tlf: 38 09 98 20 epost: post@helsekostsentralen.no

34

naturterapeuten • desember 2014


Gleden med sunnhet!

NYH

ET!

Enzymkompleks Solaray Super Digestaway™ er et plantebasert enzymkompleks som virker på nedbryting av både proteiner, fett, karbohydrater og fiber. Produktet inneholder i tillegg aminosyren glutamin og fem fordøyelsesstøttende urter.

Bidrar til normal benbyggning

Travel hverdag?

Solaray Kalsium inneholder organisk bundet kalsiumcitrat i en ny og forbedret utgave. Solaray Magnesium består av et magnesiumkompleks for optimalt opptak i kroppen. Begge bidrar til en normal benbygging.

Solaray Mega-B-stress inneholder alle B-vitaminer samt C-vitamin og magnesium som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse og til å opprettholde normal hud og hår. Vitamin B og C er vannløselige og lagres derfor ikke i kroppen. Dette betyr at B-vitamin bør inntas daglig.

Feminin balanse

NYH

Solaray GPH Rødkløver er en god kilde til naturlige planteøstrogener av typen isoflavoner. Isoflavoner i rødkløver kan dempe overgangsplager som hetetokter og nattesvette. Kan også virke balanserende på østrogendominans og PMS. Kun 1 kapsel pr. dag!

Kjøpes i helsekostbutikker, utvalgte apotek eller via www.solaray.no.

www.solaray.no Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no

ET!


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Hvis du er utdannet terapeut kan det også være mulig å ta enkeltfag i biopati. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom) Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Les og bli litt klokare Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon: Naturmedisinsk antologi

Naturmedisinsk antologi er i all hovudsak ei samling av publiserte artiklar i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) sitt fagtidsskrift Naturterapeuten, i tidrommet frå 1997 til 2014.

Antologien er delt inn i tre hovudtema: Naturmedisinske prinsipp. Forsking Naturmedisinsk antologiog dokumentasjon.er iNaturmedisin, samfunn og helse all hovudsak ei samling av publiserte artiklar i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) sitt fagtidsskrift Naturterapeuten, i tidrommet frå

NNHs ynskje er 1997 at antologien skal til 2014. Antologien er delt inn i trebidra hovudtema: til eit auka refleksjonsnivå både for deipriNsipp som til dagleg har • NAturmedisiNske • ForskiNg og dokumeNtAsjoN sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men • NAturmedisiN, sAmFuNN og Helse også for aktørar som står utanfor ogtil eitynskjer meir NNHs ynskje er at antologien skal bidra auka refleksjonsnivå både for dei som til dagleg har kunnskap og informasjon. Antologien burde også sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men også for aktørar som står utanfor og ynskjer meir vera aktuelt for undervisningsinstitusjonar som ei kunnskap og informasjon. Antologien burde også vera både aktuelt for undervisningsinstitusjonar nyttig lærebok for studentar ogsom lærarar. ei nyttig lærebok for både studentar og lærarar.

Pris: Medlemmer NNH kr. 150,- / Andre kr. 200,2014. isBN: 978-82-999806-0-9

Porto og eksepdisjonsgebyr kjem i tillegg.

Naturmedisinsk antologi John Petter Lindeland (red) Gunnar Pedersen (red)

20 år med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.