__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TIDSSKRIFT FOR NATURMEDISIN

NR. 1, 2020 26. ÅRGANG

Nederlandske Miek Jong er ansatt som ny leder av NAFKAM. Hun tok en karrieresving på grunn av to viktige hendelser i livet.

Les mer på side 14

WWW.NNH.NO

Geir Lund etablerte Biosan AS. Møt NNHs nye samarbeidspartner Side 40-42

Sissel Haugslien er gründer i koronatiden Side 54-56

Hva har koronasituasjonen betydd for våre medlemmer? Naturterapeuten nr1 - 2020

1

Side 12-15


BioCare - terapeuters favoritt gjennom 30 år

LAB4 Bakteriestammer med dokumentert effekt fra kliniske studier. Levende bakterier av human opprinnelse, syreresistente og i riktig mengde gir best effekt.

• • • •

BioAcidophilus: BioAcidophilus Forte*: BioAcidophilus Forte Plus: BioAcidophilus pulver:

10 milliarder pr. kapsel (60 kap) 30 milliarder pr. kapsel (30 kap) 75 milliarder pr. kapsel (30 kap) 20 milliarder 2 gram (1/2 teskje)

Rigtig type i riktig mengde Bakterienes evne til å kolonisere er langt viktigere enn å tilføre et høyt antall melkesyrebakterier.

* tidligere Intensive

Ny serie moderne og innovative flytende tilskudd med mineraler og vitaminer i biotilgjengelige forbindelser. Flytende tilskudd er både lettopptagelige og enkle å dosere etter behov. Inneholder også som regel færre tilsetningsstoffer enn tabletter og kapsler. Se utvalg på Arnika.no

Rene - Sterke - Stort utvalg - Lettopptagelige - Enkle å administrere - Drøye i bruk

LANDETS STØRSTE UTVALG BIOCARE PRODUKTER Kontakt: telefon 32 24 05 50 eller post@arnika.no


INNHOLD | Naturterapeuten nr 1 - 2020

Leder........................................................................................................... 5 Kjærleik og naturterapi i koronaens tid........................................ 8 En lite troverdig kompensasjonsordning..................................... 12 Koronastengning og kompensasjonordningene....................... 14 Intervju med Miek Jong – ny leiar av NAFKAM .......................... 18 Er det forskjell på kosttilskudd?...................................................... 24

Bowenwork – en raskt voksende terapiform verden over Side 30-31

Homøopatiske tiltak og tips ved sporadiske uhell og hendingar under behandling...................................................... 26 Marknadsføring og koronavirus...................................................... 28 Bowenwork – en raskt voksende terapiform............................. 30 Aud Aardal feiret 80-årsdagen på konferanse i Kuala Lumpur......................................................... 32 Utviklet preparater for å hjelpe pasientene............................... 40 Grasrotbevegelse for fornying av kostholdsråd........................ 45 Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft? ...... 48 Å være gründer i disse koronatider............................................... 54 Nordisk spørreundersøkelse i soneterapi og refleksologi.... 58 NRN - Nordic Reflexology Network.................................................60

Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft? Side 48-50

UTGIVER Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no REDAKTØR Bente Wemundstad, Drammen Tlf. 461 28 773 | redaksjon@nnh.no NETTREDAKTØR Svein Johannessen, Bergen nettredaksjon@nnh.no ANNONSER Ole Jørgen Strømberg Tlf. 41 27 10 75 | annonse@nnh.no

Tilskudd kan styrke hjertet og forebygge dødsfall.................. 63 I møte med voldsutsatte.................................................................... 67

ARTIKLER OG TIPS Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløst format. Abonnement: Kr. 300,- pr år. Bestill via Vipps 510392 eller e-post post@nnh.no DESIGN OG TRYKKANSVARLIG www.polinor.no Utgivelser: 2 utgaver pr. år. Opplag: Ca. 2.500 Naturterapeuten nr1 - 2020

3


NDS Nutrient Delivery System

Danmarks førenDe Probiotika i P u lv e r f o r m melkesyrebakterier Kjøpes hos

WW W.e nGhol mnDs.no

nDs Probiotic Classic ®

®

helsekostbu tikk og terapeute er r

Godt dokumentert og testet for effektivitet, innhold og sikkerhet. Gode fordøyelsesenzymer og tarmbakterier i pulverform som fornyer og vedlikeholder en sunn fordøyelse. stress, hektisk livsstil, reiser, medisininntak, antibiotika og mat av tvilsom hygienisk kvalitet er alle faktorer som kan påvirke tarmens mikroflora. NDS® Probiotic Classic® er i pulverform og har i studier vist, at den tilfører opp til 20 ganger flere levende bakterier til fordøyelses­ systemet enn i kapselform.

® NDS tika Probio alle es av anbefal r rapeute e t e d n føre ark og i Danm Norge.

nDs® skanDinavias mest komPlette Probiotika-serie består av 12 forskjelliGe effektive blanDinGer for treG maGe, stress, følsom tarm, løs maGe, vekttaP oG stress veD sPort/treninG.

vitalkost as | Wirgenesvei 11 | 3157 barkåker | norway t lf. +47 33 00 38 70 | ordre@vitakost.no

4

Naturterapeuten nr1 - 2020 ClassicAnn_Vitalkost_NO.indd 1

03/09/2018 20.41


LEDER

Kjære alle sammen! Tiden etter 12. mars har vært preget av stor usikkerhet. Til tross for flere varslingsrapporter, noen helt tilbake i 2009, samt en rødvarslingslampe med virusutbruddet i Kina, hadde ikke Norge en plan. Som forventet resulterte dette i hastearbeid knyttet til både smittevernstiltak for samfunnet og økonomiske ordninger for arbeidslivet. Terapeutvirksomhetene ble stengt i nesten seks uker, og for mange hadde dette store konsekvenser. I kontrast med stengningen av terapeutvirksomhetene, hadde administrasjonen i NNH en svært travel periode og et tidspress vi ikke har opplevd tidligere. Som følger av situasjonen måtte vi også avlyse NNHs planlagte landsmøte og fagseminar i mars. ADMINISTRASJONENS HVERDAG Vår viktigste oppgave i denne perioden har vært å besvare henvendelser og formidle viktig og kvalitetssikret informasjon til våre medlemmer om smittevernstiltakene, støtteordningene og nyheter i forbindelse med Covid-19. Vi har holdt tett kontakt med våre samarbeidspartnere World Naturopathic Federation og ETCMA og innhentet informasjon som vi har formidlet videre til medlemmene. NNH har gitt krystallklare tilbakemeldinger til både politikere og forvaltning om hvordan vi opplever deres agering under krisen. Flere brev er sendt til flere ministre og departementer, samt flere komiteer på Stortinget. Samtlige brev og alle informasjonseposter til medlemmene er lagt ut på NNHs medlemssider. TAKK TIL VÅRE MEDLEMMER! I kriseperioden har NNH fått henvendelser fra mange medlemmer. Mange har også vært aktive på den interne FB-siden, gitt innspill og stilt viktige spørsmål som administrasjonen har tatt med seg. Flere har benyttet tiden til å lage fagplaner og skrive artikler. Jeg vil på vegne av ad-

ministrasjonen rette en stor takk til alle våre medlemmer for deres tålmodighet, forståelse og engasjement i den vanskelige tiden. Takk for alle tilbakemeldinger vi har fått gjennom telefoner, e-poster, FB-kommentarer og spørreundersøkelse. Dette varmer og gir inspirasjon i vårt arbeid videre. NNHS NYE SAMARBEIDSPARTNERE I år ble Biosan og Pharma Nord hovedsamarbeidspartnere til NNH. Begge er godt kjent for sine naturmedisinske produkter av svært høy kvalitet. Sammen planlegger vi spennende samarbeidsprosjekter, og vi vil komme med detaljinformasjon rundt dette og mulighetene som finns for våre medlemmer. Biosan og Pharma Nord har også presentert et medlemstilbud om naturmedisinske produkter som kan være et nyttig supplement i behandlingen. Vi ønsker våre nye samarbeidspartnere hjertelig velkommen og ser frem til et godt og lærerikt samarbeid. VEIEN VIDERE Vi går en ny hverdag i møte, og den blir helt sikkert annerledes for både terapeuter og studenter. Vi må tilpasse oss den nye tiden som vil sette både begrensninger, men også muligheter. Det handler om å se mulighetene. Det handler om å tenke strategisk, finne de smarte løsningene og holde fast på at vår kompetanse utgjør et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet. Terapeutyrket bør få en vesentlig større betydning i tiden som kommer, for helseutfordringene blir ikke mindre enn før krisen. Unødvendig bruk av antibiotika, feil ernæring, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er eksempler på dagsaktuelle helseutfordringer. Naturmedisinsk behandling kan være understøttende i forbindelse med disse lidelsene og føre til at hverdagen blir lettere for den enkelte. NNH vil fort-

sette å formidle dette budskapet til våre politikere og myndigheter, og vi vil ikke gi oss før vi ser at ord har blitt til handling. Videre vil NNH fortsette å holde tett kontakt med NAFKAM og arbeidet for økte rammer for naturmedisinsk forskning. Vi ser frem til å bli kjent med ny leder for NAFKAM i Tromsø, Miek Jong, som nylig overtok stafetten etter Vinjar Fønnebø. Vi takker Vinjar for godt samarbeid gjennom mange år, og ønsker Miek lykke til med fremtidige prosjekter. Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og lesere av Naturterapeuten en riktig god sommer!

Lidia Ivanova Myhre Generalsekretær NNH

NNH TAKKER FOR SAMARBEIDET NNH takker selskapene The Wave og BIOFORM for et godt og lærerikt samarbeid gjennom flere år. Vi ønsker lykke til videre!

Naturterapeuten nr1 - 2020

5


ANNONSE HAVNEVIK FOTO: ASIFE / iStock.com

Bruk raba ttkoden naturtera peuten og få

Kvinner er utsatt for mangel på kalsium

- 30 % på første p akke

Ordinær pr is 129,-

pr eske.

For kvinner er det spesielt to faktorer som spiller inn på behovet for kalsiumtilskudd. Den ene er alderen, og den andre er graviditet og amming. Skjelettet ditt fungerer som kroppens kalsiumlager, som bygges opp naturlig frem til du er i slutten av 20-årene. Etter dette vil kalsiumlageret du til nå har bygget opp begynne å brukes. Under graviditet og amming tilfører du også kalsium til barnet via navlestrengen og morsmelken – som igjen vil føre til at du har et større behov for påfyll av kalsium.

For lavt inntak av kalsium og vitamin D vil føre til at kroppen begynner å tære på skjelettet og bryter ned mer benvev enn den klarer å bygge opp. Det gjør skjelettet vårt mer porøst og utsatt for brudd og skader. Derfor er det viktig å dekke ditt daglige behov for kalsium – du gir kroppen et godt utgangspunkt for å opprettholde normale knokler, tenner og muskelfunksjon.

Bestill ved å sende SMS med kodeord NØRE til 2229 eller besøk nore-nutrition.no

Bærekraftig produsert av fersk norsk laks fra nordvestlandet.


EMF CONSULT - Skjermingsprodukter som garantert, og målbart, reduserer elektromagnetisk stråling, inkludert 5G. Hjemme og på kontoret • • • • • • •

Skjermende maling Skjermende stoffer Baldakiner - sovetelt Vindusfolie Lavstråle-router Lavstråle-telefon Lavstråle-lamper

På reise • • • • •

Skjermende klær Soveposer Tepper Air-tube ørepropper Mobiltelefonbeskyttelse

Ved datamaskinen • • • • •

Beskyttelse til datamaskin og nettbrett Briller med blålysfilter Skjermende PC-underlag og tepper USB jordingsledning Lavstråle arbeidslampe

Lavstrålehus-produkter • • • • • • • •

Skjermede kabler og installasjonsrør Nettavkoblere Støyfilter-Skittenstrøm Belysning Data/tele/erstatning for kobbernettet Maling og gardiner Panelovner Røykvarsler

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter. E-post: Telefon:

info@emf-consult.no 32 87 94 05 (08 - 16 på hverdager)


KRONIKK | Covid-19

Kjærleik og naturterapi i koronaens tid Å halda avstand var noko Florentino Ariza hadde god trening i.

AV JOHN PETTER LINDELAND, STYRELEIAR NHH

Å halda avstand var noko Florentino Ariza hadde god trening i. I nøyaktig 51 år, ni månader og fire dagar skulle det gå før han kunne vera tett inntil sin Fermina Daza. Det var ikkje koleraen som skilte dei frå kvarandre, men eit langt ekteskapleg mellomspel som andre hadde bestemt. Florentino Ariza var ikkje eit godt nok parti for pater familias. Kvifor den nobelprisvinnande colombianske forfattaren Gabriel García Márquez valde tittelen Kjærlighet i koleraens tid 1) til denne kjærleikshistoria, kjem fram på side 77 i boka. Og av alle ting – spesielt i desse covid-19 tider - er det ein homøopat som får denne æra ved at han stillar diagnosen etter nøye utspørjingar av både den kjærleikssjuke sonen og mora, og «nok en gang kunne han

8

Naturterapeuten nr1 - 2020

konstatere at kjærligheten har de same symptomene som kolera»: laus mage, grøn oppkast og ei sterk avmaktskjensle. Dette er inga ironisering av homøopaten eller homøopatien, men heller ein hyllest til ein klok terapeut som klarte å skilja mellom symptom som høyrer til livet sine forbigåande hendingar – og reel sjukdom. Han hadde rett: den kjærleiksjuke mannen hadde ikkje kolera. Difor føreskreiv han berre lindeblomte og tilrådde luftendring. For Florentino Ariza var det likevel uinteressant om han hadde kolera eller ikkje. Han ville heller nyta sitt martyrium, og fekk støtte av mora: «Du skal benytte anledningen når du er ung til å lide alt du bare kan – for den slags varer ikke hele livet». MYTER OG FEILINFORMASJON Sjølv om det ikkje direkte kan overførast til den situasjonen me har i dag, er det likevel noko i mentaliteten til denne kloke homøopaten som samsvarar med den strategien NNH valde i samband med utbrotet av covid-19. Me gjekk tidleg ut med at det var viktig at alle våre medlemmer stilte seg solidarisk til helsestyresmaktene sine tilrådingar, ettersom situasjonen både var uoversiktleg, men også at kunnskapsgrunnlaget om denne pandemien var mangelfull. Eksplosjo-

nen på diverse sosiale plattformer om velmeinande råd og forslag til behandling, gjorde at me også gjekk ut med ei oppmoding til medlemmene om å bidra med å demma opp for myter og feilinformasjon som sirkulerer om koronaviruset og naturmedisin 2). Inntrykket mitt er at denne oppmodinga er blitt respektert. At me samstundes også fekk drahjelp frå vår samarbeidspartnar – World Naturopathic Federation (WNF) – gjorde at vår oppmoding fekk ein internasjonal legitimitet. Deira samarbeid med WHO, styrkar trua på at WNF blir ein viktig stemme framover når det gjeld å fremja den naturmedisinske behandlingstradisjonen både nasjonalt og internasjonalt. Oppsummeringa av forsking om naturmedisin som kan visa seg å ha effekt i samband med covid-19, blir offentleggjort seinare. DEN GODE VILJEN Ein slik strategi står ikkje i motsetning til den gode viljen me naturterapeutar har i oss til å ville hjelpa våre medmenneske. Den må berre ikkje formulerast og ytast i ein form som kan bli oppfatta som generell sanning eller marknadspromotering, men vera i tråd med det som er formulert i § 6 i Lov om alternativ behandling av sykdommer. Og så har det også noko med å velja tidspunkt for sine terapeutiske kjepphestar og erfaringar. Dei passar best når ein har kome attende til normale tilstandar og evalueringsarbeidet skal starta. Då kan alle innspel vera nyttige både med omsyn


bailine tilbyr:

Lymfedrenasje Ved hjelp av lymfedrenasje Kan du få utført “storrengjøring” av kroppen

Lymfedrenasje anbefales bl.a. ved:  Ødemer (hevelser) i kroppen  Utrensning av avfallsstoffer  Væske i kroppen  Styrking av immunforsvaret  Kalde hender/føtter  Supplement til slankekurer eller etter vekttap  Dårlig blodsirkulasjon

www.bailine.no

- et lettere liv

Drømmer du om å starte egen klinikk? Gå inn på bailine.no eller ring Charlotte på telefon 922 50 487 for mer informasjon.


KRONIKK | Covid-19

til beredskapsstrategiar, kosthald og livsstil, vår bruk og misbruk av antibiotika til både menneske og dyr, fattigdomsproblematikken, globalisering, økonomisk ulikskap osb. Dette kjem heilt sikkert til å vera på agendaen i evalueringa frå WHO. Når det gjeld kosthald og livsstil, som mange har vore oppteken av, vil korrigering i høve at me alle i høg alder sannsynlegvis vil ha ein underliggjande sjukdom – føra til at denne faktoren kanskje ikkje vil vera så utslagsgjevande for dødsraten som mange hevdar. Dette er sjølvsagt ikkje noko argument for å tona ned naturmedisinen sitt generelle fokus på persontilpassa kosthald for den enkelte og fremjing av ein helsefremjande sunn livsstil - heller tvert imot!

Det må vera eit rettferdig samsvar mellom pålagt arbeidsforbod og kompensasjonsordning. KOMPENSASJONSORDNING Undersøkingar som NNH har gjort, viser at mange av våre medlemmer fell utanfor kompensasjonsordninga som er vedtatt. Mange opplever dette som djupt urettferdig. Å få eit arbeidsforbod og dermed eit

1. 2. 3.

10

Me naturterapeutar har stilt oss solidarisk i høve helsestyresmaktene sine råd og vedtak. betydeleg inntektstap, blir ekstra vond å bera når dei fine talane frå regjeringa om kompensasjon ikkje samsvarar med det som i ettertid viser seg som realitet. Det er viktig at sårbare inntektsgrupper som sjølvstendig næringsdrivande, ikkje får ei oppleving av at dei blir belasta med ein byrde som burde fordelast jamt og rettferdig i befolkninga. Det må vera eit rettferdig samsvar mellom pålagt arbeidsforbod og kompensasjonsordning. Om ikkje dette er til stades, vil det svekka motivasjonen til å delta i den kollektive dugnaden – som er heilt avgjerande for kva resultat ein får på lang sikt. På mange måtar er dette ein repetisjon av det som ein ofte opplever i politiske prosessar som har med pengar å gjera: store tal gjev politikarane blinde og orienteringslause, medan småpengar til dei som har lite frå før, blir møtt med yrkeslause diskusjonar og byråkratiske forordningar. Det er nok å nemna skattefinansierte byggjeskandalar som Noreg Bank, garasjar under Stortinget – og nå

det nye regjeringskvartalet. Her blir inndekking av feilslåtte vurderingar gjort utan det får vesentlege konsekvensar for dei ansvarlege. Eg har til dags dato aldri opplevd at politikarar – eller for den slags næringslivstoppar – har fått avkorta si løn og godtgjersle i slike samanhengar. Når dette er sagt: regjeringa skal ha ros for å ha vist leiarskap i denne krevjande tida. Innhald og form i kommunikasjonen til det norske folk har vore prega av både eit tydeleg språk og omsorg for dei som er blitt mest ramma. KJÆRLEIKEN Det heiter at kjærleiken skal tola alt. Eg trur likevel at kjærleiken i seg sjølv ikkje toler urettferdig praksis. Me naturterapeutar har stilt oss solidarisk i høve helsestyresmaktene sine råd og vedtak. Det minste me kunne forventa tilbake, er ei rettferdig kompensasjonsordning som styrkjar den gode norske dugnadsånda. For dei aller fleste, blei 20. april ein dag som skapte ny optimisme. Endeleg kunne me ta i mot både gamle og nye pasientar og utføra vår gjerning etter same etiske standard som den kloke colombianske homøopaten - og samstundes passa på at våre smitteverntiltak er i samsvar med dei råda me har fått frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 3).

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010030403040?page=13 https://nnh.no/aktuelt/koronavirus-behandling-myter/ https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Naturterapeuten nr1 - 2020


AKTUELT | Kompensasjonsordning

En lite troverdig kompensasjonsordning 28. april pekte en optimistisk finansminister på at en vei ut av krisen er «å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast». Slik kompensasjonsordningene har fungert, er det nettopp arbeidsledighet som blir utfallet for mange terapeuter i Norge. (Kronikken er tidligere publisert i Dagens Medisin.) KRONIKK: LIDIA IVANOVA MYHRE, GENERALSEKRETÆR I NORSKE NATURTERAPEUTERS HOVEDORGANISASJON (NNH)

VI LEVER I en tid med et komplekst og omskiftelig trusselbilde. Pandemi er en del av trusselbildet, og dette krever at man besitter gjennomtenkte strategier og grundige beredskapsplaner. Det handler om å se fremover i tid, bygge motstandsevne og håndterbare systemer, og ikke minst teste dette systematisk. Videre handler det om å ha en plan som sørger for at de som har mistet inntekstgrunnlaget sitt, får hjelp i en kriseperiode slik at de ikke havner i et uføre. ALVORLIGE KONSEKVENSER. Alt tilsier at regjeringen ikke hadde en slik plan – verken når det gjelder smittevern eller økonomi. Dette til tross for mange varsligslamper som har blinket i rødt, noen helt siden 2009. At man ikke har en plan, fører som regel til mangel på blant annet menneskelige og materielle ressurser, dårlig informasjonsflyt, uklar kommunikasjon, uhyggelige overraskelsesmomenter, stress og tidspress. Resultatet er hastverksarbeid, dårlige strategiske prioriteringer og vurderinger, som igjen fører til små og store feil, noen av dem med alvorlige konsekvenser.

12

Naturterapeuten nr1 - 2020

Dette er den korte varianten av beskrivelsen av situasjonen som jeg mener vi nylig har opplevd, og som også er synlig indikert i mediebildet.

forventninger. Mange ble optimistiske og ventet tålmodig på detaljinformasjon om støtteordningene. Etter hvert dukket den ene tiltaket etter den andre opp.

REGJERINGENS MÅL. Da krisen var en realitet, gikk statsministeren ut og stadfestet to hovedmål for å bekjempe krisen. Det første var knyttet til smittevern og beredskap, og en samlet regjering inviterte hele det norske folk til en folkedugnad. På lik linje med alle andre stilte Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) seg solidarisk og trofast bak regjeringens appell. Vi fulgte smitteverntiltakene til punkt og prikke – med respekt og omsorg for de svakeste og mest utsatte blant i samfunnet. Det andre målet var tilknyttet den økonomiske situasjonen som berørte store deler av arbeidslivet, herunder selvstendig næringsdrivende terapeuter. Helt fra start av ble vi lovet at flere tiltak om støtteordninger skulle komme, men at utbetalingene ville ta noe tid da flere saksbehandlingssystemer hos forvaltningsapparatet allerede var overbelastet. Regjeringens signaler skapte håp og

OVERRASKELSENE. Den første overraskelsen var inntektsordningen for tapt arbeidsinntekt som regjeringen stolt presenterte. Til tross for at det var staten som påla alle terapeutvirksomheter å stenge fra 12. mars, måtte de selv bære de økonomiske konsekvensene for de første 16 dagene. Disse 16 dagene ble både uholdbare og frustrerende for mange selvstendig næringsdrivende terapeuter i Norge. Dette kom også godt frem i spørreundersøkelsen NNH gjennomførte i april. Den andre overraskelsen var tiltakene om kompensasjonsordningen for faste utgifter. Denne omfattet kun de som har sin næringsvirksomhet som hovedinntekt. Og de som mistet mindre enn 50 prosent av sitt inntektsgrunnlag, ble holdt utenfor ordningen. For mange resulterte dette i null arbeidsinntekt og null støtte fra staten. Den tredje overraskelsen var at selvstendig næringsdrivende som hadde fylt 67 år,


ikke fikk noen form for økonomisk støtte. Denne gruppen ble også utnevnt av myndighetene som risikogruppe for Covid-19, men ble økonomisk overlatt til seg selv. LØFTER UTEN FOTFESTE. I pressekonferanse 28. april uttalte finansminister Jan Tore Sanner i sin innledning blant annet: «De økonomiske tiltakene vi har iverksatt, gir folk trygghet i en tid der usikkerheten er noe av det som er aller tyngst å bære». Videre: «Vi har innført gode inntektssikringsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere.» og «i rekordfart har vi fått på plass en omfattende og bred kompensasjonsordning for næringslivet». NNH kjenner seg ikke igjen i disse uttalelsene, fordi situasjonen som svært mange av våre medlemmer er satt i er alt annet enn det finansministeren beskriver. Når Sanner i den aktuelle pressekonferansen snakket varmt og optimistisk om veien ut av krisen, appellerte han til at «Vi må unngå at arbeidsledigheten bi-

ter seg fast». Vel, slik kompensasjonsordningene har fungert, kan vi forsikre både finansministeren og regjeringen om at nettopp arbeidsledighet blir utfallet for mange terapeuter i Norge. Veien videre ut av krisen vil være proporsjonal med hvordan befolkningen har blitt ivaretatt av staten under krisen.

vært ivaretatt fra dag én i kriseperioden, herunder offentlig ansatte, permitterte i bedrifter og/eller sykmeldte. Dette kan ikke betegnes som annet enn en urettferdig fordeling – der noen yrkesgrupper får alt, og andre får ingenting. FORDEL BYRDENE! Bevisst eller ubevisst – begge deler er ille – forteller dette om en politikk i gal retning. Slik kan vi ikke ha det verken før, under, eller etter en krise – i et samfunn der demokrati, velferd, omsorg og solidaritet er kjerneverdier. Regjeringen må ta ansvar og igangsette nødvendige tiltak som vil inkludere alle yrkesgrupper i Norge likt, og dermed fordele krisens byrde jevnt og rettferdig i befolkningen. Først etter at dette vises i praksis, vil finansministerens ord og regjeringens påstander få troverdighet hos alle de selvstendig næringsdrivende terapeuter i landet. Det er dem som skal være med på å bidra i det helseforebyggende arbeid fremover. Og dette blir minst like viktig i tiden etter krisen.

I denne krisen har sårbare inntektsgrupper blitt belastet med en byrde som skulle ha blitt fordelt jevnt og rettferdig i befolkningen. Nå må regjeringen ta ansvar og iverksette tiltak som inkluderer alle yrkesgrupper likt URETTFERDIG FORDELING. I en krisesituasjon skal ikke sårbare inntektsgrupper belastes med en byrde som burde fordeles jevnt og rettferdig i befolkningen. I denne krisen har vi dessverre opplevd nettopp dette. Regjeringens tiltak for selvstendig næringsdrivende, herunder terapeuter, står i kontrast med yrkesgruppene som har

Naturterapeuten nr1 - 2020

13


SPØRREUNDERSØKELSE | Kompensasjonsordning

RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSE APRIL/MAI 2020

Koronastengning og kompensasjonordningene Hvilke økonomiske konsekvenser ville koronastengningen få for NNHs terapeuter og i hvor stor grad ville kompensasjonsordningene for selvstendig næringsdrivende treffe deres behov? Til tross for bare en knapp ukes svarfrist, så fikk vi svar fra 30% av NNHs senior- og terapeutmedlemmer. TESKST: TRINE HAMNVIK, KONSULENT NNH

ALDERSGRUPPENES ANDEL AV SVARENE over 67 år

Opptil 39 år

60-67 år

40-49 år

50-59 år

14

Naturterapeuten nr1 - 2020

INNTEKT I DE ULIKE ALDERSGRUPPENE

35 % andel av aldersgruppen

Da de fleste av NNHs terapeuter er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak, ble undersøkelsen tilpasset denne gruppen. Vi stilte ikke spørsmål angående permittering og andre ordninger som kunne være aktuelle for ansatte. Det er trolig at en god del av de 6% som oppga at de er ansatt, er den eneste ansatte i eget aksjeselskap. I diagrammet som viser aldersgruppenes andel av svarene, ser vi at nærmere 3/4 av de som svarte er over 50 år. Ut fra diagrammet over inntekt i de ulike aldersgruppene kan vi se at det er først og fremst de yngre og de eldste terapeutene som svarer at de har årlig inntekt fra terapeutvirksomhet på under 200.000.

30 25 20

over 67 år 60-67 år 50-59 år 40-49 år Opptil 39 år

15 10 5 0 0-100'

100'-200'

200'-300'

300'-400'

400'-500'

500'-600'

600'-

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FASTE UTGIFTER Da spørreundersøkelsen ble sendt ut, var det mulig for selvstendig næringsdrivende å sende søknad om kompensasjon for faste utgifter i mars, og mange hadde allerede fått svar på sin søknad. For våre medlemmer var det særlig to grunner til at vi antok at de kunne falle utenfor ordningen: • Det ble mindre enn 5 000 igjen etter at deres faste, uungåelige utgifter var justert for den gjenværende inntekten og så mulitiplisert med en justeringsfaktor på 0,9 - som var faktoren for de som kunne anses stengt av staten. For andre var faktoren 0,8. • Virksomheten ikke var eierens hovedinntektskilde Diagrammet over faste månedlige utgifter viser hvordan svarene fordelte seg for alle (brunt) og for bare de som oppga at de ikke hadde andre inntektskilder (blå).


FASTE MÅNEDLIGE UTGIFTER 40 35

% andel

30 25 20

Alle svar

15

Bare en inntektskilde

10 5 0

0-2000

2001-4000

4001-5000

5001-6000

6000-8000

Over 8000

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR TAPT INNTEKT Kravene for å kunne komme under denne ordningen var blant annet at søkeren har hatt en årlig inntekt tilsvarende ca 75.000,og at de ikke hadde fylt 67 år. Den enkelte måtte selv stå for de 16 første dagene med inntektstap. Over 70% svarte at de kom til å søke denne ordningen som det først ble mulig å søke i mai. Her spurte vi spesielt etter om hvor problematisk våre medlemmer mente det var at de til tross for at de var pålagt av staten å stenge, måtte stå for de 16 første dagene med manglende inntekt selv.

Halvparten av de som svarte oppga at terapeutvirksomheten var deres hovedinntektskilde. Som diagrammet over dette viser, så oppga rundt 30% at de hadde andre inntektskilder som utgjorde mer enn ca 50%.

GRAD AV PROBLEM - INNTEKTSKOMPENSASJON 70 60 % andel

50

ANDEL AV DEN TOTALE INNTEKTEN

40

Sen utbetaling

30

16 dagers karantene

20 10 0

Lite

Moderat

Medium

Mye

Maksimalt

85-100% 65-85% 45-65% 25-45% 0-25%

RESULTATET AV KOMPENSASJONSØKNADENE FOR FASTE INNTEKTER Så hvordan gikk det i praksis? 15% av de som svarte på spørreundersøkelsen hadde allerede fått innvilget kompensasjon for mars. Av de 23% som hadde søkt og fått avslag oppga 63% at det var fordi det ikke var deres hovedinntektskilde og 14% pga underskudd eller negativ resultat i 2019 - noe som flere av disse mente var feil. 45% oppga at de ikke kom til å søke. De fleste av disse oppga som grunnen at de ikke fikk beregnet nok faste utgifter og/eller at det ikke var deres hovedinntektskilde. Det var flere som svarte at de ikke fikk noe fordi de ble trukket en egenandel på 10.000. Så vidt vi kan forstå må dette være feil da det ikke skulle være noen egenandel for de som ble pålagt å stenge av staten.

HVORDAN OPPLEVER VÅRE MEDLEMMER SITUASJONEN Vi spurte hvor alvorlig våre terapeutmedlemmer oppfattet sin økonomiske situasjon, og ba dem anslå hvordan de trodde denne vil utvikle seg i løpet av året. Det er jo ingen som vet hvilke restriksjoner som vil bli nødvendig fremover, men om våre medlemmer treffer rett med sine antagelser, så er det bare rundt 1/3 som ikke vil slite i større eller mindre grad igjennom hele 2020. HVOR ALVORLIG ER DIN ØKONOMISKE SITUASJON 35 30 25 20 15 10 5 0

nå sommer årsslutt

Ikke problem

Noe problematisk

Problematisk

Veldig problematisk

Krise

Selv om spørreundersøkelsen var omfattende, klarte den ikke å fange opp situasjonen for alle våre medlemmer. I de frie svarene pekte medlemmer på flere svakheter med kompensasjonsordningene som at de ikke fanger opp de som var så uheldig

Naturterapeuten nr1 - 2020

15


• • • •

Stort utvalg homeopatika på lager Vi sender over hele landet Rask levering Sentral beliggenhet i Oslo

Balder Apotek Munchsgt. 7 - 0165 Oslo Tlf: 22 60 40 01 Fax: 22 60 40 02 post@balderapotek.no Åpningstider: man til fre 8.30 – 17.00

16

Naturterapeuten nr1 - 2020

“Vi tar mål av oss til å bli landets grønneste apotek med et stort utvalg naturlegemidler, og ikke minst en imøtekommende og vennlig betjening” Bjarne Brudeli, Apoteker


SPØRREUNDERSØKELSE | Kompensasjonsordning

å kjøpe inn større partier av lagervare akkurat da krisen kom, og at dersom den pålagte stengningsperioden kunne søkes om under ett, og ikke ble splittet i enkeltmåneder, ville beregningen bli mer rett. Vi har vært i kontakt med terapeuter som på grunn av at de befinner seg i risikogruppen har enten lagt ned sin virksomhet eller ser at de må fortsette å holde stengt. Kompensasjonsordningene tar, så vidt vi forstår, ikke hensyn til dette selv om smitteveilederen klart sier at terapeutene også må bedømme om de er i risikogruppen. Våre dyreterapeuter er i denne sammenhengen en litt spesiell gruppe da disse ikke ble pålagt å stenge siden pasientene ikke var mennesker, men som mistet sine kunder fordi stallene ble stengt. I pressekonferanser har regjeringen flere ganger snakket om sosialhjelp som en aktuell løsning for selvstendige næringsdrivende ved akutte problemer og at det ville bli gjort nødvendige justering i regelverket. Av de som svarte at de hadde søkt sosialhjelp og fått svar, var det rundt 4/5 som svarte at de har fått avslag. Vi hadde også et spørsmål om våre medlemmer har måttet låne penger for å klare seg. Her var det 55% som svarte et klart nei. Det var bare 3,4% som svarte at de har tatt opp lån i bank, men hele 23% har måtte låne fra familie og venner. Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen, og alle som har gitt oss ros og ris når det gjelder hvordan vi som organisasjon har informert og jobbet for våre medlemmer i den mest akutte fasen av koronasituasjonen!

INGRID HEIBERG-OTTESEN, REG. NATURTERAPEUTE MNNH, GEILO.

Har passert aldersgrensen for å få kompensasjon for tapt inntekt etter mer enn 30 år i fulltid som terapeut: - Dette føler jeg som et svik fra regjeringen, ønsker og jobbe i flere år til, men nå frister det ikke og betale skatt lengre. Det er jo ikke slik vi vil ha det i dette landet vårt. Regjeringen ønsker at vi som er over 67 år skal stå lengre, tror det er mange med meg som ønsker det CARMEN FRANZISKA GROHS-LUGSCHITZ, REG. NATURTERAPEUT MNNH, TRONDHEIM:

- Jeg har vært takknemlig helt fra starten, NNH satset så sterk for å hjelpe oss alle! Samtidig var jeg optimistisk nok for å tenke at vi virkelig skulle få hjelp fra Staten. Det har vært en alvorlig og ukjent situasjon hvor vi har måtte lære noe nytt og finne svar på spørsmål som aldri før har dukket opp. Det har vært en tid hvor vi plutselig har måtte lære ”å være til stedet”! Jeg har fått bedriftsstøtte/hjelp for de faste utgiftene for mars, og min søknad til NAV for dekking av inntektstap ble akseptert med en gang. Tilsammen gjør dette at jeg kan ta et godt og positivt skritt mot fremtid!

Landsmøte 2020 Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Grunnet Covid-19 ble NNHs landsmøte og fagseminar i mars utsatt. Sentralstyret planlegger gjennomføring av nytt landsmøte tidlig denne høsten. Det blir tatt en vurdering på om dette kan gjennomføres digitalt. Detaljinformasjon vil bli sendt til alle NNH-medlemmer så snart dette er klart. Når det gjelder fagseminar, vil det også komme informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.

Naturterapeuten nr1 - 2020

17


AKTUELT | Forsking

INTERVJU MED MIEK JONG – NY LEIAR AV NAFKAM

– To livshendingar påverka og forandra min vitskaplege karriere i retning av komplementær og alternativ medisin Miek Jong er tilsett som ny leiar av NAFKAM i eit åremål på 4 år frå 2020 - 2024. Ho kjem frå stillinga som universitetslektor og assisterande professor ved det svenske Mittuniversitetet i Sundsvall, der ho har drive med forsking og undervisning innan folkehelse som sitt hovudområde. AV JOHN PETTER LINDELAND

Fortel litt om bakgrunnen din, og kva som har skapt interessa for feltet naturmedisin/alternativ behandling -Eg vaks opp på landsbygda i Nederland. Mitt favorittfag på skulen var biologi, og eg elska å vera ute i naturen - enten å rusla langs dika eller padle med båten min i kanalane, sjå på fuglar og plantar. I laupet av ungdomsskulen, byrja eg å drøyma om å studera i USA. Eg hadde sommarjobbar med å gjera nederlandske tulipanar klare for sal. Slik betalte eg for mitt vidaregåande skuleår i Indiana, USA. Då eg kom tilbake til Nederland, byrja eg å studera medisinsk biologi ved universitetet i Amsterdam. Eg var veldig interessert i å læra om menneskekroppen, spesielt om dei fysiologiske og cellulære mekanismane som ligg til grunn for sjukdomar. Under studiet blei interessa mi for vitskapleg forsking tydeleg. Derfor nølte eg ikkje med å akseptera ei doktorgradsstilling ved universitetet i Leiden for å undersøkja genetiske forstyrringar i lipidmetabolismen som ligg til grunn for hjarte- og karsjukdomar. Eg var ein ambisiøs doktorgradsstudent, og avslutta doktorgradsavhandlinga på 4 år med heile ni vitskaplege artiklar i kliniske tidsskrift med høg status som eg fikk ”cum laude” æresgrad for. Etter

18

Naturterapeuten nr1 - 2020

doktorgradsstudiane mine, flytta eg til ei postdoktorstilling i USA, og arbeidde ved Berkeley National Laboratory i California for å identifisera ein ny modulator i produksjonen av triglyserider. Etter postdoktorarbeidet returnerte eg til universitet i Leiden for å vidareføra min vitskaplege karriere med å studera den molekylære og fysiologiske samanhengen mellom overvekt, hyperkolesterolemi og diabetes. TO LIVSHENDINGAR -I åra som vitskapskvinne ved universitetet i Leiden, var det to hendingar som i stor grad påverka og forandra min vitskapelege karriere i retning av komplementær og alternativ medisin (KAM). Den fyrste hendinga var at eg fekk auka innsikt og kunnskap om effekten av livsstil når det gjeld hjarte- og karsjukdomar. Vi studerte på den tida inngåande ei gruppe pasientar med hjarte- og karsjukdomar som var forårsaka av ein genetisk mutasjon i apoE-genet, kalla ApoE3-Leiden. Likevel utvikla ikkje alle pasientar med denne mutasjonen hyperkolesterolemi, og deira såkalla ”fenotype” såg ut til å vera livsstilavhengig. Det var då eg byrja å bli interessert i effektane av ein sunn livsstil.

-Den andre hendinga var at eg blei mor til dottera mi Iris. Å sjå eit nytt liv bli født, forårsaka brått etiske konfliktar i meg sjølv når det gjaldt forskinga som eg gjorde. Stemmer det at ein finn alle årsaker til sjukdomar i gena våre, og ved å manipulera gena våre kan vi kurera sjukdomar? Disse to hendingane gjorde at eg måtte ta den vanskelege avgjerda om å endra min vellykka vitskaplege karriere ved universitetet i Leiden, og fullstendig endra forskingsfeltet mitt mot sunn livsstil og KAM. KJÆRLEIKSHISTORIE Kva får ein hollendar til å flytta frå eit tettbygd område til ein utpost av Europa, som både Sundsvall og Tromsø er? -Dette spørsmålet bringar fram eit stort smil i ansiktet mitt! Det er ei kjærleikshistorie. I 2010 deltok eg på den internasjonale konferansen om komplementær og alternativ medisin i Tromsø som blei organisert av NAFKAM. Under den konferansen møtte eg mitt livs kjærleik - Mats Jong - ein svensk KAM-forskar frå Sundsvall, Sverige. Kven ville ha gissa då, at eg ti år seinare skulle vera gift med Mats og bu og arbeida i Tromsø som sjef


Naturterapeuten nr1 - 2020

19


Mageproblemer? Prøv hyllebær

Hyllebær har vært brukt mot mageplager i over 2000 år. Allerede de gamle grekerne visste at de mørke, små bærene kunne hjelpe mot mageproblemer. Nyere forskning gir oss dypere kunnskap om hvorfor hyllebær er bra for magen.

De har den egenskapen at de binder seg til reseptorer i tarmen. Her starter de en biologisk aktivitet, som kan ha en positiv effekt på mageproblemer. Gunstig effekt for magen Hyllebær inneholder også store mengder antocyaner. Det er kraftige antioksidanter fra det mørke fargestoffet i bærene.

Men det er bærenes innhold av lektiner som gjør de ekstra sunne for tarmsystemet vårt. Ian F. Pryme Derfor har mange opplevd en gunstig effekt på vanlige mageProfessor emeritus Ian F. problemer som luft i magen, Pryme forklarer: – De gode proteinene i hylle- ubehag, løs eller treg mage. bær kalles lektiner og er viktige Har du slike problemer kan Lectinect Mage hjelpe deg. byggesteiner i kroppens forsvarsverk.

Du får Lectinect Mage i helsekostbutikkene eller på www.lectinect.no 20

Naturterapeuten nr1 - 2020

5 gode grunner til å ta Lectinect Mage: 1. Hyllebær har vært brukt i over 2000 år mot mageplager. 2. Nyere forskning viser at lektiner (proteiner) fra hyllebær er gunstig for immunforsvaret i tarmen. 3. Utviklet sammen med professor emeritus Ian F. Pryme, Bergen. 4. Brukere forteller om hjelp mot løs mage, treg mage og luft i magen. 5. På markedet siden 2007, og er en bestselger både på nett og i helsekostbutikker.


AKTUELT | Forsking

for NAFKAM. Livet kan ta uventa vendingar. -Elles har eg alltid hatt ei god kjensle for nordområda. Medan dei fleste i Nederland legg feriane sine til Frankrike, Spania, Italia eller Hellas - dreg eg alltid nordover til Nord-Amerika, Alaska, Canada, Norge og Sverige. I Nederland lærer vi å sykla når vi er tre år - og syklar til skule og arbeid. Likevel likar eg meg best når eg går på ski. Langrenn i den nordiske naturen er det næraste eg kan koma i å være mindfull. Sjølv om eg framleis er overtydd om at ikkje alt finnes i genane, må eg ha nokre nordiske genar i meg.

anna helsepersonell - og aktørar som tek avgjerd når det gjeld KAM. I evalueringsrapporten av NAFKAM, som blei utarbeida av Oxford Research, konkluderer dei blant anna med at «NAFKAM har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt. Dette kan henge sammen med at forskningens re-

internasjonalt er NAFKAM eit leiande og etablert forskingssenter innan KAM med høg vitskapleg produksjon. Når det gjeld NAFKAM sin relevans i Norge, viser eg til det eg nemnde om det nødvendige av at senteret har betydning og innverknad i samfunnet. Vi kan ha større innverknad dersom vi yt betre service overfor våre oppdragsgjevarar. Måtar å gjere dette på, vil vera sentralt i NAFKAM sin strategiplan for 2021-2025, som vi planlegg å offentleggjera tidleg neste år.

Langrenn i den nordiske naturen er det næraste eg kan koma i å være mindfull.

MANDAT OG STRATEGI Kva definerer du som di viktigaste oppgåve i stillinga som leiar av NAFKAM? Det viktigaste er at senteret vårt skal få større innverknad. Eg vil gjerne sjå at NAFKAM sin kompetanse og arbeid bli nytta og brukt både blant innbyggjarar, pasientar, pasientorganisasjonar, KAM-utøvarar, legar, sjukepleiarar og

levans ikke fremstår optimal per i dag, at forskningen har vært veldig smal og at den vitenskapelige produksjonen har ligget på et moderat nivå.» Har du tankar om aktuelle strategiar framover, som både tek omsyn til denne kritikken og ? -Om eg skal vera ærleg, er eg ikkje samd i konklusjonen frå Oxford Research om at NAFKAM sin vitskaplege produksjon er av moderat nivå. Eg har arbeida innan KAM i mest tjue år nå, og

Kor relevant er bakgrunnen din frå arbeidet ved Louis Bolk Instituut og Mittuniversitet i Sundsvall i høve mandatet som NAFKAM har fått? -Etter å ha lese stillingsinstruksen og oppgåva som sjef for NAFKAM, innsåg eg raskt at det ville være en god match og logisk for meg å vidareutvikla mine leiarerfaringar og kompetanse innan KAM-forsking. I ti år har eg leia eit forskarteam innan KAM ved Louis Bolk Institute i Nederland, og arbeida tett med pasientorganisasjonar, KAM-utøvarar,

Naturterapeuten nr1 - 2020

21


AKTUELT | Forsking

helsepersonell, helseforsikring, regjeringsparti, helsestyresmakter, sjukehus, sjukeheimar, psykiatrisk omsorg og universitet - om kommunikasjon, utdanning og forsking når det gjeld KAM. NAFKAM har etablert seg som eit samarbeidssenter for Verdas helseorganisasjon (WHO). I så måte er det ei fin utfordring for meg å gje eit viktig bidrag til den nasjonale, men også den verdsomspennande formidlinga og informasjonen om KAM. KOMPETANSE OG FORSKINGSSTATUS Du er ikkje medisinsk lege. Ser du dette som ein fordel eller ei ulempe? -Å ikkje vera lege, bør ikkje vera nokon ulempe i ei slik stilling. Eg har alltid arbeida innan medisinen, og har samarbeida tett med barnelegar, nevrologar, onkologar, psykiatarar og kardiologar i forskingsprosjekta mine. Dei respekterer forskarkompetansen min fullt ut på lik linje med at eg respekterer deira kliniske erfaring og kunnskap. Vidare har NAFKAM legar og anna klinisk erfaren personell blant den vitskaplege staben, noko som bidreg til nødvendig medisinsk kunnskap. Korleis vil du beskriva statusen for forskinga innan naturmedisin/alternativ behandling pr. dato? -Internasjonalt er det gjort enorme framsteg innan forsking på KAM. Talet på vitskaplege publikasjonar om KAM har auka eksponentielt i laupet av dei siste 20 åra, og meir informasjon av høg kvalitet blir tilgjengeleg. Trass i denne framgangen, står det fortsett att mykje å gjera - spesielt når det gjeld utdanning om KAM i medisinske læreplanar, formidling og kommunikasjon om KAM mellom helsepersonell og pasientar, gaiding når det gjeld bruk av KAM, utvikling av verktøy for å spreia informasjon om kvalitet, tryggleik og effektiviteten til KAM, og for å forbetra kvaliteten på KAM-forsking og forskingsmetodikk over heile verda. Har du eit godt råd til fag/fagområde innan naturmedisin/alternativ behand-

ling som ynskjer å initiera forsking? -Ta kontakt med meg, eller ein av mine NAFKAM- kollegaer, for å diskutera korleis ein utfører pragmatisk forsking på KAM med involvering av publikum/ pasientar, helsepersonell og andre aktørar i det norske helsevesenet. I den samanhengen, ynskjer eg å visa til ein studie som eg nyleg publiserte i tidsskriftet Supportive Care in Cancer

Studien var basert på reelle behov. BIOKJEMISK HEGEMONI Det biokjemiske hegemoniet innan moderne medisin, har skapt aktørar med enorme økonomiske ressursar. Dei har pengar til å produsera kliniske studiar for å bevisa effekt av virkestoff, og sidan ta patent på desse og få det implementert i helsevesenet. Kva tankar har du om korleis dette påverkar den helsepolitiske viljen til å bruka forskingsressursar på andre tilnærmingar til helse og behandling? -Talet på personar med kronisk sjukdom og komorbiditet (tilleggssjukdomar) veks framleis over hele verda. Derfor er auka merksemd nødvendig for å støtta helsa og livskvaliteten til dei som lid. Sjølv om det kan variera frå land til land, ser eg generelt ei auka interesse frå offentleg helsepolitisk forvaltning og forskingsfond til å finansiera ikkje-farmakologiske prosjekt når det gjeld helsefremjande og førebyggjande tiltak.

Eg ser ei auka interesse frå offentleg helsepolitisk forvaltning og forskingsfond til å finansiera ikkje-farmakologiske prosjekt når det gjeld helsefremjande og førebyggjande tiltak.

22

Naturterapeuten nr1 - 2020

(Jong et al. 2019: Development of an evidence-based decision aid on complementary and alternative medicine (CAM) and pain for parents of children with cancer). Denne studien beskriv utvikling av eit hjelpeverktøy for å kunne ta kunnskapsbaserte val for foreldre til barn med kreft og smerter. Teamet var samansett av onkologar, medlemmar av pasientorganisasjonar, KAM-ekspertar og forskarar.


Sliter du med å falle i søvn? Hvis du sliter med innsovningen kan løsningen være kosttilskuddet Bio-Melatonin Kompleks 1 mg. Melatonin er en nøkkelsubstans når det gjelder døgnrytme. Vi har høyest egenproduksjon fra 3-5 årsalderen og frem til voksenalder, deretter synker egenproduksjonen gradvis. Produksjonen stimuleres av mørke og hemmes av lys.

Nyhet!

Endelig tilgjengelig som kosttilskudd

Meld deg på vårt nyhetsbrev, Helsenytt, på www.pharmanord.no og hold deg oppdatert på forskning innen helse, ernæring og kosttilskudd.

Bio-Melatonin Kompleks 1 mg er fremstilt under farmasøytisk kontroll i Danmark. Kan kjøpes på apotek, i helsekost­ butikker og på www.pharmanord.no.

Tlf.: 32 26 70 00 www.pharmanord.no

Bør kun etter avtale med lege eller autorisert helsepersonell brukes av barn og unge under 18 år samt gravide eller ammende

NO_Melatonin_Ad_Naturterapeuten_210x297_0320

Bio-Melatonin Kompleks 1 mg inneholder 1 mg melatonin og 10 mg niacin (vitamin B3) per tablett. Niacin er en forløper til melatonin. Melatonin bidrar til å redusere innsovningstiden når 1 mg melatonin inntas ved leggetid. Niacin bidrar til normal psykologisk funksjon og nervesystemets normale funksjon.


INNHOLDSMARKEDSFØRING

Er det forskjell på kosttilskudd? Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hvilke kosttilskudd du skal velge. Det kan være fristende å ta det billigste - fordi det inneholder vel det som står på pakken? Eller er de dyreste alltid de beste? Eller skal du se på noe helt annet enn prisen? Hvis du vil vite mer om kvaliteten på et kosttilskudd, må du noen ganger gjøre litt forarbeid. F.eks. kan du undersøke hvor produktet er produsert, under hvilke forhold, om det er laget forskning på produktet, og om det er studier som sier noe om biotilgjengeligheten. Det siste er et av områdene som alltid har vært i fokus for Pharma Nord. Pharma Nords produktnavn begynner med ordet ’Bio’ - fordi biotilgjengelighet er viktig når du tar tilskudd. Hvis du ikke kan absorbere de aktive virkestoffene fra dine tilskudd, men det bare går rett gjennom, så har du jo ingen nytte av det. Nylig har NNH og Pharma Nord blitt samarbeidspartnere. Noe, som er en stor glede for oss, da samarbeidet med ulike typer terapeuter er en viktig del for virksomheten. Pharma Nord har holdt på i nesten 40 år og er fortsatt en av Europas største produsenter av kosttilskudd, plantebaserte legemidler og legemidler. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte tilskudd, urteprodukter og legemidler basert på optimal biotilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon. All produksjon foregår i Danmark, på Pharma

24

Naturterapeuten nr1 - 2020

Nords eget produksjonsanlegg, godkjent for farmasøytisk produksjon. FRIVILLIG OM TILSKUDD BLIR KONTROLLERT Om kosttilskudd er biotilgjengelig eller inneholder de aktive ingrediensene som står på esken, er i prinsippet ikke overvåket. Pharma Nord har valgt å produsere alle produkter i henhold til samme høye standard - nemlig farmasøytisk kontroll - både fordi Pharma Nord allerede har legemidler, men også for å sikre at alle tilskudd er av samme høye kvalitet og standard. Dette betyr at det blir kontrollert at råvarene inneholder de aktive stoffene de skal ha. Og at det ferdige tilskuddet inneholder aktive stoffer. Det kan nemlig skje mange ting under en produksjon som kan skade innholdet av næringsstoffer. Derfor måler Pharma Nord innholdet av aktive stoffer underveis i produksjonen - for å sikre at det er rett innhold i tilskuddet. UNDERSØKELSER KAN OVERRASKE Biotilgjengeligheten kan også bli påvirket av hva de aktive virkestoffene pakkes inn i. Det viste blant annet en biotilgjengelighetsstudie som så på ulike koenzym Q10 preparater oppløst i forskjellige oljer og sammenlignet hvor godt Q10 fra de ulike preparatene ble tatt opp i menneskekroppen. Pharma Nords Q10-produkt, Bio-Qinon Active Q10, var et av preparatene som var inkludert i studien og viste 3-10 ganger så bra opptak sammenlignet med de andre preparatene. Hemmeligheten ligger i den patenterte fremstillingsmetoden der Q10-molekylene blir helt frie og dermed lett kan tas opp av tarmen. Hvis du kun blander Q10-molekyler med en vegetabilsk olje og legger det i en kapsel, vil molekylene klumpe seg sammen og danne krystaller som ikke kan trenge gjennom tarmveggen og inn i blodet. Krystallene løses først opp ved 50 grader, en temperatur ingen av oss har i kroppen. Det krever derfor først


en spesiell varmebehandling, som senker smeltepunktet slik at krystallene kan oppløses når de kommer inn i kroppens 37 grader. VÆR LIKE KRESEN SOM FORSKERE Det stilles høyere krav til plantebaserte legemidler og legemidler enn kosttilskudd – f.eks. registrering, forskning og dokumentasjon. Men det gir ikke alltid muligheten for å si mer i markedsføringen. Du kan imidlertid undersøke og finne ut mer kunnskap om legemidler og kosttilskudd som er forsket på. Når forskere skal velge preparat de skal benytte i en studie undersøker de hva som finnes på markedet og vil da velge et preparat som har dokumentasjon på f.eks. høyt opptak. Dette er helt nødvendig for at en studie skal gi reelle resultater. For hva nytter forskning, hvis tilskudd ikke tas opp i kroppen til å starte med. Pharma Nord har levert produkter til mer enn 350 vitenskapelige studier. Blant annet de banebrytende studiene KiSel-10 og Q-SYMBIO, som har vært forsidestoff i hele verden. Pharma Nords forskningsavdeling er hele tiden oppdatert innen internasjonal ernæringsforskning og har kontakt med forskere verden over. Vitenskapelige studier og artikler blir nøye registrert og katalogisert i bransjens mest omfattende forskningsdatabase. Per dags dato inneholder denne forskningsdatabasen mer enn 10 000 vitenskapelige referanser og er grunnlaget for selskapets produktutvikling.

de blir konsumert. Som en del av Pharma Nords kvalitetsarbeid er alle produkter pakket i blisterforpakninger. På denne måten er hver kapsel og tablett beskyttet mot oksygen og bakterier inntil de konsumeres, noe som vil sikre at kvaliteten varer etter kjøp og åpning av pakken. Dermed er det flere steder i prosessen at et kosttilskudd kan bli mindre verdt enn intensjonen er – og som det lønner seg å kjenne til. HVILKE KOSTTILSKUDD ANBEFALER DU? Det er viktig å føle seg trygg på de produktene som man anbefaler. Pharma Nords nøkkelord er biotilgjengelighet, kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon. Pharma Nord styrer hele virksomheten fra råvare til ferdigstilt produkt. Hvis du ikke allerede har prøvd et produkt fra Pharma Nord, håper vi at du vil gjøre det nå, for selv å kjenne på forskjellen. KILDE: BIOAVAILABILITY OF COENZYME Q10 SUPPLEMENTS DEPENDS ON CARRIER LIPIDS AND SOLUBILIZATION, LÓPEZ-LLUCH G, DEL POZO-CRUZ J, SÁNCHEZ-CUESTA A, CORTÉS-RODRÍGUEZ AB, NAVAS P, 2019.

HVORFOR BLISTERPAKKER PHARMA NORD SINE PRODUKTENE? Kosttilskudd kan altså bli enten verre eller bedre underveis i fremstillingsprosessen – fra råvaren, som kanskje ikke undersøkes ordentlig, underveis i fremstillingen – hvor varme og trykk enten er for lav eller for høy. Eller ved blanding av næringsstoffer, som enten samarbeider eller motarbeider hverandre. Til sist er det innpakningen. Oksygen, varme og lys ødelegger mange tilskudd når de ligger på hyllen i et halvt eller helt år før

Naturterapeuten nr1 - 2020

25


TERAPIER | Homøopati

Homøopatiske tiltak og tips ved sporadiske uhell og hendingar under behandling

AV JOHN PETTER LINDELAND OG SVEIN JOHANNESSEN, REG. MNNH-TERAPEUTAR

Under behandling av kroniske sjukdommar kan ein til tider oppleve uventa episodar og uhell som fører til mellombelse tilstandar som forstyrrar det homøopatiske behandlingsforløpet, og som krev bruk av eit mellombels middel før ein igjen kan fortsetja behandlinga av den underliggjande kroniske sjukdomen. Det kan dreie seg om avkrefting etter epidemiske sjukdommar, sjokk, fallskader, sår, forbrenningar og brannskadar, overanstrenging, kraftig nedkjøling, sorg ved tap av nære slektningar og vener, dårleg kosthald med meir. Ubehandla sjokk, sorg og andre alvorlege personlege problem kan gjere ein kronisk sjukdom vanskelegare å behandle og kan i verste fall føre til at sjukdommen ikkje lengre let seg behandla fullt ut. Det er difor viktig at desse mellombelse tilstandane og hendingane blir behandla så snart som mogeleg. HOMØOPATISKE TILTAK OG TIPS Når det gjeld tilstandar som kan føra til mellombelse forstyrringar av det kroniske behandlingsforløpet, gjev homøo-

26

Naturterapeuten nr1 - 2020

patiens grunnleggjar Samuel Hahnemann råd og tips om homøopatiske tiltak ut frå eigne kliniske erfaringar. Vi tykkjer at dette kan vera nyttig kunnskap også ved bruk av andre terapiformer i behandling av kroniske tilstandar. » Ved fordøyelses- og magebesvær Dersom ein opplever problem med magen grunna inntak av feit mat, og då særleg svinekjøt, vil faste og Pulsatilla vere gunstig. Ved mageproblematikk med oppstøyt, gulping og raping, samt kvalme og ein tendens til å ville kasta opp, bruk Antimonium crudum. Ved kuldefølelse i magen etter inntak av frukt, Arsenicum, og ved ‘hangover’ og ubehag etter inntak av alkoholholdig drikke, Nux vomica. Ved oppblåst mage med gastrisk feber, frysing og kulde, Bryonia. » Ved frykt og redsle Dersom det er i eit tidleg stadium og frykta forårsakar angst, vil Opium vere eit godt val. På eit seinare stadium og der redsla gjer seg utslag i sinne og harme, vil Aconitum vere mest passande, og dersom frykt el-

ler redsle forårsakar sorg og tungsinn, bruk Ignatia. » Ved irritasjon og harme Dersom irritasjon og harme er kombinert med sinne og opphissing, vil Chamomilla vere eit godt middel. Kombinert med frost og kuldefølelse i kroppen, bruk Bryonia. Ved irritasjon og harme kombinert med indignasjon og djup audmjukingskjensle og ein samstundes sleng frå seg ting i affekt, Staphysagria. Ved irritasjon og harme med stillteiande audmjukingskjensle, samsvarar Colocynthis betre. » Ved kjærleikssorg Dersom kjensla gjer seg utslag i stillteiande og taus sorg, bruk Ignatia. Dersom sjalusi er framtredande, Hyoscyamus. » Ved kraftig nedkjøling Dersom ein er kraftig nedkjølt og aller helst vil vera innomhus eller krype til køys, bruk Nux vomica. Ved kraftig nedkjøling med påfølgjande diaré, Dulcamara. Med påfølgjande smerte og tendens til å ville gråte,


Coffea cruda. Med diaré og påfølgjande feber og hete, Aconitum. Med påfølgjande kvelingsanfall, Ipecacuanha. Med påfølgjande rennande nase og tap av lukt- og smakssans, Pulsatilla. » Ved forstrekking eller forløfting Etter forstrekking eller forløfting er Rhus Tox hovudmiddel. Arnica kan nyttast i nokre høve. » Ved blåmerke og slagskadar Dersom blåmerke og sårskadar oppstår etter slag/støyt frå sløve gjenstandar, bruk Arnica. » Forbrenning og brannskadar Ved forbrenning og brannskadar, ha på kompress som er fukta med Arsenicum løyst opp i vatn eller ha på bandasje som er fukta med sprit blanda i veldig varmt vatn » Ved veikskap eller slappheit grunna væske- eller blodtap, bruk China. INNTAK AV HOMØOPATISK MIDDEL VED MELLOMBELSE HENDINGAR For ei raskast mogeleg effekt, og dermed

også kortast mogeleg forstyrring av den vidare behandlinga av den kroniske sjukdommen, vil inhalering av middelet vere å føretrekke. Ein løyser da ei eller to kuler av det homøopatiske middelet opp i vatn og sprit i ei lita flaske og inhalerer med jamne mellomrom til den mellombelse hendinga er over. For best mogeleg resultat, er det viktig at middelet si verknadskraft blir endra noko mellom kvar dose. Dunk difor flaska godt fleire gongar mot eit fast underlag mellom kvar inhalering. Så snart den mellombelse, akutte situasjonen er over, tek ein opp att og fortset behandlinga av den underliggjande kroniske sjukdommen. Kjelde: Samuel Hahnemann: Die chronischen Krankheiten - bind 1

Naturterapeuten nr1 - 2020

27


AKTUELT | Marknadsføring

Marknadsføring og koronavirus Reglane for marknadsføring av helsepåstandar er strenge. Både for dei som marknadsfører varer og tenester knytt til folks helse generelt, og for dei som marknadsfører alternativ behandling. Reglane i alternativlova og forskrift om marknadsføring av alternativ behandling gjeld for dei som tilbyr eller utøver alternativ behandling. Marknadsføringslova gjeld marknadsføring av varer og tenester frå næringsdrivande til forbrukarar og det er krav om marknadsføringa skjer i næringsverksemd. AV TONJE HOVDE SKJELBOSTAD, ADVOKATFULLMEKTIG I LEGALIS.

Det er mellom anna noko skilnad på kva reglar ein lyt halde seg til og innhaldet i reglane. Ein skal likevel hugse at dei generelle reglane i marknadsføringslova, til dømes om aggressiv marknadsføring, også kan vere aktuelle ved marknadsføring av alternativ behandling (meir om dette under). Og når det gjeld korona-relatert marknadsføring, er det nok tilsvarande strengt etter begge regelsetta.

at reklamen er villeiande (at påstandane ikkje kan dokumenterast) og at reklamen er aggressiv ved at den spelar på folks frykt for viruset. Storleiken på bøtene, høvesvis kr. 250.000,- og 400.000,- , viser at dette vert tatt på alvor. Vidare viser sakene at marknadsføring i alle kanalar blir halde auge med. Frå tradisjonelle avisannonsar til innlegg på sosiale medium - som Facebook og Instagram. Forbrukartilsynet samarbeider også med Mattilsynet, Legemiddelverket og Helsetilsynet om saker som fell innafor desse tilsyna sitt område. Mellom anna er det Helsetilsynet som følgjer opp marknadsføring frå helsepersonell.

KORONA-RELATERT MARKNADSFØRING GENERELT Forbrukartilsynet fører tilsyn med næringsdrivande si marknadsføring ut frå omsynet til forbrukarar. Forbrukartilsynet opplyser MARKNADSFØRING AV ALTERNATIV at dei prioriterer å ta opp saker som gjeld Advotakfullmektig Tonje Hovde SkjelBEHANDLING OG COVID19 korona-relatert marknadsføring. bostad. For alternative behandlarar er det ikkje tilPer no er det ikkje godkjente medisinar som forebygger koronavirus eller kurerar Covid19. Som NHH lat å marknadsføre behandling av sjukdommar og lidingar som heilt rett påpeiker i sin informasjon til medlemmane, er det dei alternative behandlarar ikkje har lov til å behandle, slik som generelle råda frå nasjonale helsestyresmakter som er gjeldande. allmennfarleg smittsame sjukdommar, jf. alternativlova § 6. Likevel har næringsdrivande blitt freista til å utnytte folks Covid19, eller 2019-nCoV som den er kalla i forskrift om allfrykt for viruset, mellom anna ved sal av helsekost som kan mennfarlige smittsomme sykdommer - er rekna som ein slik styrke immunforsvaret «i disse tider» og ved å marknadsføre sjukdom. Marknadsføring av behandling av koronavirus eller Covid19 er dermed ikkje tilprodukt med korona-virus latt. liknande illustrasjonar, spele på foreldre si frykt for borns Denne regelen framstår som sjukdom og hevde at varmesvært streng og absolutt. Frå pumper kan hindre spreiing lovgjevars side er det grunna i av viruset. den risiko som kan vere knytt til allmennfarlege smittsomme Forbrukartilsynet har påsjukdommar, både for den lagt lovbrotsgebyr (bøter) for konkrete pasient og opp mot dette, og har konkludert med

Storleiken på bøtene, høvesvis kr. 250.000,- og 400.000,- , viser at dette vert tatt på alvor. Det er nok at den gir assosiasjonar til viruset og gir inntrykk av at behandling kan beskytte mot dette.

28

Naturterapeuten nr1 - 2020


tredjemenn, samt behovet for høg medisinskfagleg ekspertise i behandlinga av mange slike sjukdommar. Det verkar det som dei fleste som tilbyr alternativ behandling er godt inneforstått med, då det per i dag ikkje er tatt opp saker frå Forbrukartilsynet mot alternative behandlarar og marknadsføring knytt til koronaviruset. BEHANDLING SOM SKAL STYRKE KROPPENS IMMUNFORSVAR I alternativlova § 6 andre ledd er det gitt ei åpning for at andre enn helsepersonell likevel kan utøve behandling som «utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symtomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse». I forarbeida til lova er det understreka at unntaket ikkje gjeld behandling av sjølve grunnsjukdommen. Andre ledd kan med dette synast å opne for at ein alternativ behandlar kan utøve behandling som m.a. har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Ein kunne tenke seg at ein alternativ behandlar vil tilby si behandling for å betre personar sitt immunforsvar og på den måten unngå å bli smitta av korona-viruset. Dette er det vist fleire døme på over, frå helsekostaktørar. Det er viktig å merke seg at rommet for å tilby behandling for å styrke kroppens immunforsvar eller evne til sjølvheling for alternative behandlarar for det første blir avgrensa av det generelle kravet om at marknadsføring av alternativ behandling må vere «nøktern». Mellom anna skal marknadsføringa ikkje utnytte folks mangelfulle kunnskap eller spele på frykt. Det blir også ytterlegare avgrensa av marknadsføringslova. Relevant i denne samanhengen er mellom anna regelen i marknadsføringslova § 9 om aggressiv marknadsføring. Marknadsføring som spelar på folk si frykt for å bli smitta av korona-viruset har blitt vurdert som aggressiv, også sjølv om ein ikkje omtalar korona-viruset direkte i marknadsføringa. Det er nok at den gir assosiasjonar til viruset og gir inntrykk

Som medlem av NNH har du gratis samtale med advokat hos Legalis, og gunstig pris ved behov for mer bistand. Alle vanlige rettsområder omfattes, herunder selskapsrett, arbeidsrett, familie, arv og kjøp. Bruk fordelen ved å kontakte Legalis på 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no.

av at behandling kan beskytte mot dette. Det følgjer både av alternativforskrifta og marknadsføringslova. Det er difor ikkje å tilrå at ein gir seg ut på den vegen frå dei som tilbyr alternativ behandling heller. Det er vanskeleg å sjå korleis det praktisk skal kunne gjerast utan å komme i konflikt med anten reglane i alternativforskrifta eller marknadsføringslova. Alle er best tent med å halde seg til helsestyresmaktene sine råd, og unngå å spreie myter om koronavirus og alternativ behandling – også i form av styrking av immunforsvaret. Mange forbrukarar har eit nært forhold til sine behandlarar, og dei kan med det vere ei viktig kjelde til rett kunnskap til folk i ei tid kor dette trengs frå alle hald.

Sjekk ut kanskje Norges største og beste nettbutikk innen hjelpemidler.

www.luhmacare.no Spørsmål ? Mail: Post@luhmacare.no, Mob: 90760490

Naturterapeuten nr1 - 2020

29


TERAPIER | Bowenwork

Bowenwork – en raskt

voksende terapiform verden over

Teknikken ble utviklet av Tom Bowen fra Australia i perioen 1950-1980. Osteopatene Ossie og Elaine Rentch studerte sammen med Bowen i mange år og startet i 1986 The Bowen Academy of Australia (BTAA) 1) på vegne av Tom Bowen. Bowenwork Norge er eneste representant for BTAA i Norge2). Bowenwork (også kalt Bowenterapi og Bowtech i mange land) er raskt voksende verden over, med over 38 000 utøvere i 32 land. MUSKEL-OG BINDEVEVSTERAPI Bowenterapi er en manuell muskel-og bindevevsterapi som består av spesifikke serier med myke bevegelser på hud eller gjennom tynne klær mens klienten sitter eller ligger. De spesifikke bevegelsene går over bindevev, muskler, sener og nerver. Terapien brukes ved akutte og kroniske plager i muskel og skjelettsystem. De enkle bevegelsene er skånsomme, ingen manipulering, og kan derfor også være aktuell ved sensitive tilstander. FORKLARINGSMODELL Teorien er at de spesifikke bevegelsene gir signaler til nervesystemet. Det autonome nervesystemet, som kontrollerer

30

Naturterapeuten nr1 - 2020

over 80% av kroppens funksjoner, blir lett påvirket av eksterne stressfaktorer. Mange klienter lever med konstant høyt stressnivå, og derved sympatisk overstimulering (fight, flight or freeze). Når kroppen skifter fra sympatisk til parasympatisk dominans (rest, relax and repair mode), har kroppen selv mulighet til å gjenoppta helingsprosessen. En bowenbehandling gjør dette skiftet mulig, og ofte føler klienten en dyp avslapning. I BEHANDLINGSROMMET Bowenterapeuten har en holistisk tilnærming til kroppen og sykdom, og lærer å vurdere hele kroppen i forhold til de ulike plagene. Ved en nylig oppstått

skade, vil behandlingen i utgangspunktet kun adresseres til det traumatiserte området, ettersom klienten da har hatt liten tid til å kompensere for, og tilpasse seg skaden. Men i de fleste tilfeller kommer klienter med tilstander som har utviklet seg gradvis over mange år, og der mønster av dysfunksjonell muskel– og holdningsproblematikk har oppstått over tid. I slike tilfeller vil bowenterapeuten ofte se på, og adressere hele kroppen. Ved første møte vil man gå gjennom sykdomshistoie, medisinbruk og situasjonen i dag. Bowenterapeuten vil også se nærmere på problemområdet, samt vurdere kroppsholdning og relasjon mellom ulike deler av kroppen for å finne indika-


sjoner på ubalanser. Behandlingen varer vanligvis 30-45 minutter. Mellom hver serie av grep tar terapeuten pause i 2 minutter eller så lenge det tar for klientens kropp å respondere. Etter hvert som nervesystemet begynner å justere spenningen i musklene, vurderer terapeuten når det er tid for en ny serie med grep. En vanlig behandlingstime (spesielt første gang) går ofte ut på å balansere hele kroppen ved å adressere nedre rygg, så øvre rygg og deretter nakken. Kroppen vil ofte fortsette å justere seg etter en behandlingstime, og optimalt vil behandlingstimene være med 5 til 10 dagers mellomrom. FORSKNING Det foreligger noe forskning når det gjelder bowenterapi ved smerter i korsrygg, migrene og lymfeødem etter brystkreftoperasjon 3).

MEDLEMSKAP I NNH Det har vært et ønske fra en del bowenterapeuter som har tilknytning og fått sin utdanning gjennom Bowenwork Norge/ The Bowen Therapy Academy of Australia ( BTAA), om en tilknytning til NNH. Intensjonen ved å bli en del av organisasjonen er: Et ønske om å kvalitetssikre og styrke utdannelsen av bowenterapeuter i Norge » Faglig samarbeid. Vi har tro på at økt samarbeid mellom terapiformene vil styrke oss som aktører og gi tryggere rammer for klientene. Blant annen ønsker vi økte fagkrav generelt for bransjen. » Mulighet for registrering i Registeret for utøvere av alternativ behandling. » Øke kunnskapen om bowenterapien i Norge. NNH har i disse dager sendt søknad til Helsedirektoratet om registreringsrett for bowenterapi.

1.

http://www.bowtech.com/WebsiteProj/Pages/About/Welcome.aspx

2.

http://www.bowenwork.no

3.

http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/12/WSN-93-2018-81-94.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27863604

PASIENTHISTORIE

HAR IKKE VÆRT SYKEMELDT PÅ SYV ÅR Jeg hadde hørt om bowenbehandling fra en arbeidskollega. Tok derfor kontakt med ein bowenterapeut på grunn av ei skulder som var helt stiv. Klarte ikke å løfte armen over hode. Den var blitt operert noen år tidligere; en betennelse som ikke gikk over og de måtte inn og skrape. Terapeuten ser hvordan jeg sliter for å få armen over hode. Måtte ta den foran på brystet og løfte den opp med den andre armen. Jeg var sikker på at det var blitt forkalkninger i den. Etter ei behandling og samme time klarer jeg å ta armen ut til siden og løfte begge armene samtidig opp over hodet. Uten smerter og med stor undring. Dette har jeg ikke klart på to år! Plagene kom tilbake igjen, men etter noen behandlinger var den helt bra. Har siden hadde vedlikeholdstimer ca. en gang i måneden, og får da en helhetsbehandling. Jeg jobber i helsevesenet som hjelpepleier, og har de siste syv årene ikke vært sykemeldt på grunn av smerter i kroppen - noe jeg er helt overbevist om skyldes mine behandlinger med bowenterapi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26977217

Naturterapeuten nr1 - 2020

31


AKTUELT | Internasjonalt

32

Naturterapeuten nr1 - 2020


Aud Aardal feiret 80-årsdagen

på konferanse i Kuala Lumpur Ildsjelen Aud Aardal hadde egentlig tenkt at hun hadde markert seg nok internasjonalt, men så fikk hun en invitasjon til en konferanse i Kuala Lumpur i Malaysia som skulle være på selveste 80-årsdagen hennes. Her har hun skrevet en rapport fra «International Conference on Traditional Medicine and Ethnobotany» i Kuala Lumpur, Malaysia.

Siden jeg i 1975 startet å jobbe med soneterapi, og etter akupunkturutdannelse i Singapore året etter, har jeg vært i Asia 65 ganger. Grunnen til det er at jeg hele tiden har søkt etter mer kunnskap og mer kompetanse for å hjelpe mine pasienter. HALVE JORDA RUNDT Det har vært etterutdannelse og deltagelse på internasjonale kongresser hvor interessante nyvinninger og erfaringer har blitt presentert av dyktige forskere og utøvere innen sine spesialfelter. Etter hvert ble jeg også invitert til å presentere mine ideer og erfaringer på sånne kongresser, helt fra Sidney i Australia til Edmonton i Canada, LA i California, Tyrkia, Bulgaria, Russland, Singapore o.s.v. Det koster masse penger å delta, og selv om jeg alltid har holdt foredrag, var det aldri noen prisreduksjon å få av den grunn. I Januar 2019 fikk jeg en invitasjon fra Kuala Lumpur i Malaysia om å delta på «International Conference on Traditional Medicine and Ethnobotany». Jeg

tenkte først at det ikke var nødvendig for meg å markere meg mer internasjonalt. Men siden datoen for konferansen var sammenfallende med min 80-årsdag, tenkte jeg: «Det må være fantastisk å få lov å feire dagen på denne måten». Det er ikke sikkert at det er så mange på min alder som reiser halve jorden rundt i det ærendet. For meg er det å jobbe med naturmedisin en livsstil, ikke bare en jobb, så jeg meldte meg på og ble faktisk raskt oppgradert til «special honor speeker». Det reduserte heller ikke prisen. Mannen min hadde lyst til å bli med for å feire min 80-årsdag på denne spesielle måten, så han ble påmeldt som «accompanying person». BRUKKET LÅRHALS Så skjedde noe som veldig fort kunne spolert hele opplegget. Vi dro på en ferietur til Spania og tok bussen fra flyplassen i Alicante 18. mars 2019 til Torrevieja. I det vi gikk av bussen, ble jeg rent ned av en dame med en trillekoffert. Det resul-

terte i en brukket lårhals. Jeg ble operert 19. mars 2019 og 10 dager senere reiste vi hjem. Den 6. mai begynte jeg å jobbe igjen, hinket litt rundt med en stokk, men det gikk forbausende bra. Må jo innrømme at jeg tenkte litt på om jeg ville klare å dra helt til Malaysia i september, men siden jeg er født optimist varte det ikke mange dager før jeg begynte å forberede turen med å legge opp reiseruten. Første stopp var Singapore der vi skulle være et par dager. Der skulle vi markere min 80-årsdag med flere av mine lærere i akupunktur. Jeg har tre lærere i Singapore, de vet om hverandre, men de er konkurrenter og ikke akkurat venner. Så da ble det tre selskaper med overdådig servering, 15-20 retter til hvert måltid. Slik er det når kinesere skal feire, og 80 år er stort. Jeg har vært student hos dem gjennom mange år. Den første studerte jeg hos i 1976 og de andre har jeg også kjent i over 30 år og blir betraktet som et medlem av familiene til de alle. På denne tiden av året er brenner de

Naturterapeuten nr1 - 2020

33


AKTUELT | Internasjonalt

regnskog i Indonesia, da legger det seg tykk røyk over hele Malakkahalvøya og Indonesia. Røyken er veldig farlig og jeg leste i avisen Strait Times Singapore at de regnet med at opptil tre millioner kan få lungekreft, like mange kols og andre lungesykdommer. Apekatter og orangutangene lider også, samt andre ville dyr som lever i jungelen. Indonesia er et av verdens tetteste befolket land. Indoneserne brenner regnskog hvert år for så å plante palmeoljepalmer. Det var kritikk av de landene som betaler store summer for at de ikke skal brenne regnskog, der i blant ble Norge nevnt. Pengene går rett i lomma på eierne som brenne skogen likevel. I Singapore var luften ille, men da vi landet i Kuala Lumpur var det mye verre på grunn av vindretningen. Vi tok en drosje

34

Naturterapeuten nr1 - 2020

til Pulman Hotel, der vi skulle bo og konferansen skulle holdes. Det var et utrolig fint hotell. Vi ankom til lunch-tid og den var overdådig som alltid i Asia. Det var et helt buffetbord for hver type mat, et med malaysisk mat, indonesisk, kinesisk, indisk, europeisk og japansk mat. Her var det bare å fråtse med alle de deilige rettene. Da vi hadde hvilt litt på rommet ville vi gå ut en liten tur, men vi snudde etter 200 meter. Det var vondt å puste og vi kunne bare se 10-15 meter fram for oss, så vi var raske til å snu. Vi gikk ikke ut mer de to dagene og tre nettene vi var der. Vi ville ikke ofre helsen vår, og jeg hadde jo vært i Malaysia mange ganger før. UTEN AKADEMISK TITTEL Konferansen startet 23. september, og

jeg var kjempefornøyd med at jeg skulle holde foredraget mitt på dagen den 24. september som var min 80-årsdag. Stor var min overraskelse da jeg, sammen med en kinesisk professor fra Taiwan, ble bedt om å sitte ved podiet og presentere foredragsholderne og dele ut diplomer. Hans navn var Ching Liang Hsieh og var tydeligvis er meget viktig person, med en CV som nok ga respekt. Han ville ikke nedlate seg til å snakke med meg, men tolererte meg. En hvit kvinne fra Europa skulle tydeligvis ikke komme her og stilles på lik linje med han, men jeg tok det med godt humør fordi jeg har kjent kinesere i over 40 år og vet hvordan de tenker. Når det er sagt, så ble jeg overrasket over at etter foredraget mitt snudde han tvert om. Han ble veldig oppmerksom og hyggelig mot meg. Jeg tar ikke med


Sunnpust-metoden H2O2 Med tillatelse fra forfatter James Paul Roguski av boken” The Truth About Food Grade Hydrogen Peroxide” ønsker vi å e-maile dere e-boken gratis! Vi selger også Food Grade Hydrogen Peroxide: • 12% 500 ml: kr 350• 3% 500ml: kr 250,• Destillert vann: kr 25,- per liter • 1,3% til luftfukter: 1000 ml til kr 89,• Et utvalg luftfuktere: fra kr 590,-

MUSKEL & LEDD GEL med EDTA

Sliter du med • muskler og ledd? • kalde eller varme føtter og hender? • sirkulasjonen i kroppen generelt? • stivhet og lett krampe? • hevelse? Da kan Daniel Einis Muskel & Ledd Gel hjelpe deg!

Tilbud: Bestill både VARMENDE og MILD Muskel & Ledd Gel (150 ml) for bedre virkning og få 2 stk 35 ml gratis! Med over 20 år med enestående tilbakemeldinger fra brukere, klinikker og helsekostforhandlere, gir jeg en fornøyd-garanti til alle som ønsker å prøve Muskel & Ledd Gel. Daniel Eini Produktutvikler og terapeut

Margun Skevik Daglig leder i Rettbutikk.no

For mer informasjon og bestilling:

For mer informasjon og bestilling:

22 69 24 12 / 92 41 95 27 www.universalhelseprodukter.no

92 16 77 77 www.rettbutikk.no


AKTUELT | Internasjonalt

utdrag av foredraget hans her, fordi det handlet kun om forskning med akupunktur på rotter. Jeg forbeholder meg retten til å mislike slike dyreforsøk. De andre kineserne var alle vennlige og hyggelige mot meg. De fleste deltakerne var indere, indonesere og malayer, alle var utrolig vennlige og inkluderende. Det var en ting til som kunne ha gjort meg nervøs, jeg oppdaget første dagen at alle de andre foredragsholderne var professorer knyttet til et asiatisk universitet. Det var bare jeg som ikke hadde en akademisk tittel, eller hadde et universitet i ryggen. Men jeg har vært ute en vinternatt før og var sikker på at jeg ville få respekt hvis jeg bare torde hoppet i det som det heter. Jeg vil så kort nevne litt om de mest interessante foredragene og hva jeg fant som betydningsfullt. Det var bare to kinesere og meg som holdt presentasjoner om behandling med akupunktur. De fleste handlet om urtemedisin, det var fantastisk for meg å høre på disse vise menn og kvinner som forsker på urtemedisin på universiteter over hele Asia. Her hjemme blir urtemedisin/naturmedisin nærmes latterliggjort av mange. TIBETANSK MEDISIN Det var en foredragsholder til fra Europa, D. Med. Florian Ploberger. Hans presentasjon: “The Eight Potencies of Tibetan Medicine as a Method to Deepen the Understanding of the Efficacy of Traditional Chinese Medicine Substances”. Det var nytt for meg at Tibetansk medisin kan være like omfattende som kinesisk. Det finnes 150 forskjellige plantemedisiner i Tibet, de blir også forsket på i India, Nepal og Kina i tillegg til i Østerike der Dr. Ploberger jobber med og forsker på virkningen av disse plantemedisinene. I tibetansk medisin operere de med «8 potenser som er beskrevet av Deumar Geshe Tenzin Puntsok født i 1672. Han var den første som beskrev meningen med 8 potenser. Mange forsker jobber nå med det som skal gi innsikt i fremtidige diskusjoner om dosering og finner meningen med utrykket. Resultatet vil fremkomme etter forskning i disse landene som nevn over.

36

Naturterapeuten nr1 - 2020

Det jobbes også med å finne ut om det er mulighet for moderne produksjon av medisinene. Dr.Lai Ti Gev, Sunway Universlty Malaysia presenterte «Effects of Chinese Medicines against Acanthamoeba. Acanthamoeba», en frittlevende amøbe som finnes i jord og ferskvann mange steder på jorden. Den invaderer kroppen og kan gi alvorlige sykdommer og infeksjoner i bihuler, øynene, hjernen, lungene og andre organer. Hovedtyper av sykdommer forårsaket av denne amøben er i hjernen, ryggmargen og øynene. En person som er smittet kan miste synet, ha hodepine, stiv nakke, tretthet, forvirring og tap av balanse. Denne amøben finnes mange steder og den gir infeksjon i det området den trenger inn til. Den kan behandles med skolemedisin, ofte må man bruke flere typer medisiner. Mange steder i verden er det for dyrt og vanskelig å få tak ta i disse medisinen. I Asia brukes urtemedisin som gir gode resultater. Dr Lai har brukt en eller flere planter fra kinesisk urtemedisin som inneholder cytotoxicity. Det er en gift som også kan skade cellemembranen hos mennesker. Her hadde de klart å finne en spesiell blanding/fortynning slik at bare cellene i amøben som tok skade og døde. Hvis pasienten har hatt amøben over lengre tid blir også skaden mer omfattende. Under forskningen med pasienter som var angrepet av acanthamoeba hadde pasientene 50 % bedring. FORSKNING I THAILAND Dr.Rapeeporn Kantasrila og Dr.Angkhan Inta, Chiang mai University, Thailand. presenterte: «Ethnobotanical Study of Medical Plants for Treating Musculoskeletal Disorders». Tailand er storproudsent av ris, det finnes ikke mye landbruksmaskiner der så risen blir høstet for hånd. Arbeiderne går time etter time, dag etter dag i en bøyd posisjon som veldig ofte fører til ryggplager, muskelsmerter og utslitthet av det tunge arbeidet. Å komme til et sykehus for å få behandling kan være et stort problem. Det kan være en dagsreise for å komme dit og behandlin-

ger der tar lang tid. I Thailand har de også en omfattende urtemedisin tradisjon. I denne studien var 70 planter tilhørende 43 plantefamilier prøvd ut. De plantene som i denne studie var mest effektive var,


Asteraceae (den tilhører astersfamilien) Fabaceae (tilhører belgplantefamilien) og Malvaceae (tilhører stokkrosefamilien). Roten ble brukt i 32 prosent, hele planten 27 prosent og bladene i 23 pro-

sent av tilfellene. I denne forskningen var det en gruppe på 297 med muskelsmerter og en på 87 med ryggplager. Resultatet ble dokumentert som meget bra i begge gruppene. Det blir forsket veldig

mye på planter på mange forskjellige pasientgrupper. Universitetsansatte vil vise til mer dokumenterte fakta, det er ikke lenger nok at innfødte vet at det virker. Det er også viktig fordi det er mye fattig-

Naturterapeuten nr1 - 2020

37


AKTUELT | Internasjonalt

dom i flere asiatisk land, så skolemedisin er for kostbar for de fleste.

De yngste babyene viste raskest og størst bedring.

PRIMITIVT SYKEHUS Professor Zhenhuan Liu, Professor of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, China, Acupuncture for Children with Cerebral Palsy. Total effekt med akupunktur behandling av barn med CP var 70,8 prosent bedring. Det gikk både på bevegelse slik som motorikk og på språk der det også var stor bedring. Det påvirker også hjernens funksjoner så som omgjengelighet og sosialiserng. Starter behandlingen tidlig, for eksempel ved seks måneders alder, er bedringen på 90,6 prosent. Kommentar fra meg: I 1992 jobbet jeg et par dager på et sykehus i Cibo City Nord-øst Kina i Jinan provins. Dette var et ufattelig primitivt sykehus drevet av Røde Kors. Men resultatene på barn med CP var formidable. Foreldre kom helt fra Tibet med barna sine. Dette var i 1991 og ikke enkelt å reise rundt i Kina for fattigfolk. De kom med tog og måtte ofte vente i Beijing både en og to uker. De hadde ikke penger til å leie seg et rom mens de ventet på å få kjøpt en billett til toget. Derfor levde de og sov på en åpen plass ved jernbanestasjonen. Jeg måtte beundre disse menneskene som klarte å gjennomføre en slik reise med et veldig sykt barn. Medlidenhet er mangelvare i Kina, derfor forventet de heller ikke å få hjelp. Barn som var sterkt redusert av CP, ble ufattelig mye bedre. Jeg har et bilde av en gutt på syv år som ikke kunne stå på egne ben. Etter 21 behandlinger kunne han stå og gå litt. Han kunne formidle at han måtte på toalettet og han kunne begynne å spise selv. Disse barna fikk behandling hver dag, etter ca 6-8 behandlinger viste det klar bedring.

STOR ØKNING I AMD Jeg må vel ta med litt fra mitt eget bidrag som foredragsholder: Treating Age-Related Macular Degeneration (AMD) with ECIWO Acupuncture. AMD er voksende problem over alt i verden. I USA alene har 11 millioner diagnosen, og i 2050 ventes det dobbelt så mange med diagnosen. I England har myndighetene registrert 1,5 millioner pasienter med AMD og det er vel tenkelig at ellers i Europa er det lignende tilstander. Forskning fra WHO viser at hver tredje person i verden med synsproblemer har en AMD diagnose. I industrialiserte land er AMD den største årsak til blindhet hos pasienter over 60 år. På min klinikk har jeg behandlet mange med AMD med godt resultat, klassisk kinesisk akupunktur tror jeg har liten virkning på AMD. ECIWO akupunktur går direkte på cellenivå, ikke bare sirkulasjon og filosofiske betraktninger. Her er det også viktig å behandle på mest mulig effektiv måte. Helst tre ganger i uken de to første ukene, hver dag to behandlinger med en time pause mellom behandlingene. Etter de to første ukene er to ganger i uken greit, hvor lenge det skal vare avhenger av resultatene, men etter endt runde kan pasienten ha «fri» over tid, foreksempel seks måneder. I tillegg til akupunktur lærte jeg av en øyelege å anbefale vitaminene A-D-C, Kopper, Zink og Lutein. Han var pasient hos meg for mange år siden, han hadde vært på en øyeklinikk i USA, der legene ga pasientene disse tilskuddene. En av mine pasienter kom til meg da hun var 84 år, hun var billedveverske og måtte gi seg på grunn av AMD. Hun kunne snart

38

Naturterapeuten nr1 - 2020

gjenoppta vevingen. Hun var siste gang hos meg da hun var 96. I en alder av 92 hadde hun hatt en separat utstilling på Blaafarveværket av bildene sine. Jeg har mange slike pasienthistorier, men denne er den mest fantastiske, fordi hun vevet helt til siste gang hun var hos meg i en alder av 96 år. 60 PROSENT BRUKER URTEMEDISIN Det var mange interessante foredrag på kongressen, men det er ikke mulig å skrive om alle her. Jeg har bare gjengitt de jeg syns var mest interessante. Det var så mange kunnskapsrike og fantastisk hyggelige mennesker, og jeg trengte slett ikke å føle at de var viktigere enn meg med sin høye akademiske utdannelse. De var svært overrasket over at jeg, bare et halvt år etter lårhalsbruddet, var i stand til etter å reise halve jorden rundt for å holde foredrag. Jeg hadde med noen eksemplarer av boken min. «Min fantastiske reise i akupunkturens verden», den var gaver til de jeg fikk aller best kontakt med. Det ble kjempepopulært selv om boken er på norsk. Konklusjonen etter kongressen er at det jobbes mye mer på det naturmedisinske området fra diverse universiteter enn jeg var klar over. Selv om jeg har vært i Asia over 60 ganger har jeg ikke visst at det er så mye forskning på naturmedisin. Vi er jo vant med den norske holdningen fra skolemedisin-hold som ikke er særlig inkluderende. Jeg lærte også at 60 prosent av verdens befolkning bruker urtemedisin. Det var en fantastisk god nyhet. Mitt ønske for fremtiden er at vi både i Norge og i andre europeiske land vil bli mer opptatt av og velvillig innstilt til naturmedisin og naturmedisin-utøvere.


Fermentert vegansk enzymdrikk Regulatpro® er et kaskadefermentert konsentrat fremstilt av fersk, økologisk dyrket, solmodnet frukt, nøtter og grønnsaker. Konsentratet, Regulatessenz®, tilfører kroppen enzymatisk nedbrutte ingredienser og fungerer som en transportør av næringsstoffer inn i cellene.

Øker energien i cellene Bidrar til bedre vitalitet og utholdenhet Balanserer mage- tarm funksjonen Regulerer immunforsvaret

Et naturlig konsentrat som kroppen umiddelbart kan utnytte

Regulatpro Metabolic

Regulatpro Bio

Ideell for deg som trener og presser kroppen

Den beste basis for sunn hud og god helse

Kjøpes hos enkelte helsekostbutikker, arnika.no, natur-helse.no, unovita.no, beautyheaven.no, beths.no og regulat.no (er du helsekostbutikk, kontakt Vitalkost AS) www.regulat.no Distributør Go Healthy AS

www.gohealthy.no

post@gohealthy.no

Naturterapeuten nr1 - 2020

39


AKTUELT | Fytoterapi

Urtemedisinens norske nestor:

Utviklet preparater for å hjelpe pasientene Mange av oss kjenner til Biosan og er glad for at de nå har valgt å bli en av NNHs samarbeidspartnere innen feltet urtemedisin (fytoterapi). Geir Lund, som i sin tid etablerte Biosan a.s, forteller at grunnen til dette er at de mener at NNHs medlemmer trenger høykvalitetsprodukter i sin klinikk/virksomhet samtidig som de fortjener å tjene best mulig på sin virksomhet.  AV TRINE HAMNVIK, KONSULENT NNH

- Intensjonen bak Biosan var at den i første rekke var et fytoterapeutisk behandlingstilbud for terapeuter og produkserien ble i mange år omsatt via helsekostkjeder og noen apotek. Serien er godt etablert og kjent i Norge, men kanskje mest i Trøndelag der distributøren vår holdt til, sier Geir Lund. SPESIALISERT - Litt av grunnen til at den kanskje ikke helt har tatt av, er at den kan være litt for spesialisert for å kunne selges i helsekost. Det kreves litt bakgrunnskunnskap for å forstå hvordan produktene er bygd opp. Vi jobber nå mer aktivt med akkurat dette, og min datter Eline Lund Sælid og hennes mann Bjørn Sælid fremmer nå kunnskap og opplæring av Biosan-serien i helsekostkjedene -Hvilke «urtemedisinske tradisjoner»

40

Naturterapeuten nr1 - 2020

henter Biosans produkter sin inspirasjon fra, og er det noen spesielle prinsipper dere følger når dere setter sammen produktene? - Vi følger prinsippene innen farmakognosi*, men vi har i tillegg kunnskap om tradisjonell kinesisk medisin og homøopati som kan ha betydning for oppbyggingen av ulike formuleringer. HOMØOPAT -Du er selv terapeut. Har det hatt betydning for din interesse for urtemedisin? -  I 1980 var jeg ferdig utdannet homøopat og etablerte en klinikk for homøopati , akupunktur og naturmedisin i Fredrikstad sentrum. I min praksis så fikk jeg en økt interesse for fytoterapi som jeg importerte fra Sveits og Tyskland. Jeg hadde observert at disse preparatene hadde vært meget effektive i behandlingen av både alvorlige og uhel-

bredelige sykdommer der ingen ting annet viste seg å hjelpe. Jeg ønsket etter hvert å få et bredere og mer detaljert utvalg av plantebaserte produkter. -Og i 1986 etablerte du Biosan? - Ja, i en tidligere hermetikkfabrikk nær Fredrikstad sentrum. Jeg skaffet meg et komplett laboratorium for klinisk diagnostikk og analyserte det meste av tilgjengelige blodanalyser i tillegg EKG, spirometri, ultralyd m.m. IRISDIAGNOSTIKK - Det ble etter hvert etablert over 50 ulike Biosan-produkter og sammen med Dr. Jan Karlseng utførte vi mange kliniske forsøk på Biosan-preparatene over en 10 års tid fra 1988-1998. Dette har vært til stor hjelp for å få en god og trygg plattform i forståelsen av Biosan preparatene. Samtidig fikk vi mange tilbakemeldinger og rapporter fra prakti-


NESTOR: Geir Lund ønsket bedre preparater for sine pasienter, så han begynte å lage dem selv. I 1986 etablerte han Biosan. Naturterapeuten nr1 - 2020

41


AKTUELT | Fytoterapi

MØTE: Eline Lund Sælid og Bjørn Sælid fra Biosan besøkte NNH 30.01.2020 hvor de møte NNHs styreleder John Petter Lindeland, generalsekretær Lidia Myhre og konsulent Trine Hamnvik. F. v.: John Petter Lindeland, Lidia Myhre, Eline Lund Sælid og Bjørn Sælid. FOTO: Trine Hamnvik.

serende homøopater og noen leger som delte sin erfaring med Biosan-serien -Var arbeidet styrt av resultater fra laboratoriet? - I tillegg til laboratoriet benyttet jeg meg av irisdiagnostikk, som for meg fungerte som en god komparativ og holistisk vurdering av pasienter. Alt dette var til stor hjelp for å kunne måle resultater av de ulike behandlingsmetodene og spesielt da de urtebaserte preparatene REGELVERK -Mye har skjedd innen regelverket de siste 40 år. Er det vanskelig å forholde seg til dagens lovverk?

42

Naturterapeuten nr1 - 2020

- Pharmatech er godt oppdatert med hensyn til det norske og andre lands lovverk når det gjelder kosttilskudd, men det er viktig med god bakgrunnskunnskap for å kunne håndtere regelverket. -Hva er forskjellen mellom Biosan, Pharmatek og Farmateket? - Biosan er en fytoterapiserie som er produsert av Pharmatech - Pharmatech er en av Europas største produsenter av kosttilskudd  og produserer over 2000 ulike preparater. Pharmatech har et eget laboratorium for internkontroll på MultiLab a.s  Østfold med 3 ansatte biokjemikere, en farmasøyt og en mikrobiolog. Pharmatech ligger under GME-Holding og har 170

ansatte fordelt over 3 fabrikker med et samlet areal på 17 000 m2 - Farmateket er et selskap som omsetter de mest populære kosttilskuddene i markedet til terapeuter og helsekostforretninger m.fl., der det gis gode avansemuligheter for terapeutene i form av et kommisjonssalg.

*) Farmakognosi: Læren om naturstoffer og naturprodukter som brukes som legemidler eller som brukes ved framstilling av legemidler


Sokker som ikke strammer Tynne ullsokker • • • • Hvit, beige, cerise, grå, sort 33-35, 36-39, 40-44, 45-48

Ekstrem slitestyrke 60% kløfri merinoull Sitter godt på foten Vår bestselger i mer enn 20 år For 5 like par

399,-

Kjøp slitesterke sokker i ull og bomull på ametrine.no

Kvalitetssokker siden 1997. Små pakker leveres i postkassen.

Bomullsokker

• Svært elastisk og myk • 65% bomull • Vår bestselger i bomull Hvit, beige, cerise, grå, sort 33-35, 36-39, 40-44, 45-48

299,- For 5 like par

Bestill på ametrine.no eller ring 72 48 16 67

r

Walabot HOME

Det ultimate systemet for fallregistrering og helseovervåking 24/7

Walabot varsler automatisk pårørende ved fall. Ingen kamera! Veggenheten sender ut signaler som skanner miljøet (ved hjelp av radiobølger). Den oppdager kroppens nøyaktige stilling, fall eller helseproblemer. Toveis mobiltelefonsamtale opprettes mot pårørende eller vaktrom e.a. Ta kontakt for mer informasjon

Pure Medical AS • Tlf.: 926 05 950 • e-post: pure@online.no

Naturterapeuten nr1 - 2020

43


NNH – godkjente utdannelser

KURS - HØSTEN 2020 H Meridian – og energiteknikker - 4 dager H Klassisk Massasje - 8 dager H Behandling av nakke, skuldre og armer - 8 dager H Behandling av rygg, bekken og ben - 8 dager H KST til barn - 8 dager H ALFA KST - 4 dager Kursene kan tas individuelt eller som del av 2 årige utdannelser i Muskelterapi og KST. .

H Veksfag

H Terapeutisk uttøyning - 4 dager

Nettstudier H Naturmedisinsk grunnstudium

H Manuell lymfedrenasje - 3 dager

H Grunnmedisin

H ATLAS – korrigering - 3,5 dager

www.sirius-skole.no

E-post: post@sirius-skole.no

Tlf 971 71 616

Har du ennå ikke prøvd den beste kaffen du har smakt? Mer enn 20 sorter øko-logisk kaffe og espresso, også koffeinfrie. Stort utvalg av økologisk te. Stavanger Kaffebrenneri tilbyr kaffe av håndverksmessig standard – fersk, nybrent kaffe på bønner fra helt spesielle områder i verden. Vi foredler bønnene gjennom langsom brenning på små brennere for å la smak og aroma komme til sin rett. Karbon-nøytral bedrift siden 2009

NETTBUTIKK: www.stavangerkaffebrenneri.no Finn nærmeste utsalgssted på hjemmesiden. Ønsker du å bli forhandler? Send en melding til post@stavangerkaffebrenneri.no

44

Naturterapeuten nr1 - 2020


AKTUELT | Grasrotbevegelse

Grasrotbevegelse for fornying av kostholdsråd KOSTREFORM MENER MYNDIGHETENE GJØR FØLGENDE FEIL I SINE KOSTHOLDSRÅD:

De undervurderer skadeeffektene av sukkerinntak og burde advare mot dette i større grad. De anbefaler høyt karbohydratinntak ved diabetes type 2. Når man har problemer med høyt blodsukker og dårlig blodsukkerregulering er karbohydratrestriksjon det beste alternativet og høyt karbohydratinntak vil gjøre tilstanden verre og kreve økt medisinering. De advarer mot inntak av mettet fett selv om det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for dette. Det gjør at inntaket av sunne matvarer som kjøtt og fete melkeprodukter reduserer unødig. De anbefaler et for høyt inntak av frøbaserte planteoljer og margariner, selv om den stadig økende mengde vitenskapelige data tyder på at dette ikke er sunne fettsyrer i store mengder. Smør er sunnere enn margarin. De anbefaler et for høyt inntak av stivelsesrike og raffinerte karbohydrater. De advarer mot høyt fettinntak, selv om høyt inntak av sunt fett ikke er usunt. De anbefaler fettreduksjon når man skal ned i vekt, mens forskning viser at den beste og sunneste strategien er reduksjon i karbohydrater.

Kostreform for bedre helse ble stiftet i 2007 som et alternativ til Diabetsforbundet ut fra et ønske om å fremme holdningen at redusering av inntaket av karbohydrater er viktig både for å forebygge diabetes og andre livsstilsykdom. Senere har organisasjonen gått over fra å være en pasientorganisasjon til å regne seg som en helsepolitisk organisasjon og er i dag en organisasjon med rundt 1600 medlemmer. Ifølge Per Bjønnes Kristiansen, leder av landsstyret, så er det ikke tilfeldig at de er så aktive når det gjelder å arrangere konferanser. Av Trine Hamnvik, konsulent NNH - Svært mange av våre medlemmer har, på en eller annen måte, en helse-historie bak seg. De bærer en overbevisende forståelse av hvordan ting henger sammen for dem. Den slags erfaringer ligger der i bunnen. Samtidig er det i vår organisasjon også mange medlemmer som er høyt utdannet, både innenfor ernæring og medisin. Vi har en veldig engasjert medlemsmasse! Nordisk Ernæringskonferanse som vi arrangerer i september retter seg mot vanlige folk som er spesielt interessert i mer kunnskap for å bedre helsa si. Altså ikke helt nybegynnere, men man trenger ikke faglig utdannelse for å forstå. Vi har jo etter hvert blitt vant til interessante konferanser fra dere som er generelle nok til at alle kostholdsinteresserte kan få med seg ny inspirasjon, men hvor mange av foredragene også er dype nok til å være interessante også for terapeuter. I september arrangerer dere også Fagse-

minar om kreft som virker å rette seg direkte mot terapeuter. Hvorfor velger dere å arrangere et slikt seminar? - Det stemmer, fagseminaret er myntet spesielt på helsepersonell som er i kontakt med kreft-pasienter, men det vil også være aktuelt for alle som er opptatt av årsakene til kreft og hvordan man kan bedre prognosene ved kreftsykdom. - Hvorfor også et fagseminar? To årsaker: Når først professor Thomas Seyfried fra universitetet Boston College er i Oslo i forbindelse med Nordisk Ernæringskonferanse, ønsker vi en arena for de som er interessert i hans spesialfelt: kreft. Dernest opplever vi for tiden en stor etterspørsel etter kunnskap om kreft. Manglende oppdatering fra myndighetene ved kreftbehandling og Kreftforeningens ureflekterte tiltro til autoritetene er nok årsaken til dette suget. Dette er ganske synlige i sosiale medier.

Naturterapeuten nr1 - 2020

45


Nyhet! Treningsveileder

Treningsveileder er et nettstudium hvor du lærer hvordan optimalisere både treningen og kostholdet for best mulige treningsresultater og kroppssammensetning. Ernæring og trening henger sammen, og vil forsterke effekten av hverandre. Studiet inkluderer den helt avgjørende tilleggsfaktoren søvn, i tillegg til læren om aktiv restitusjon, prestasjonsfremmende kosttilskudd og hvordan bruke ulike apparater for å måle kroppssamensetning og treningsresultater. • • •

Nettstudium Start: Når du vil Varighet: 10-12 måneder

Gjennom Treningsveileder har du en unik mulighet til å hjelpe og motivere dine kunder med spesialtilpassede opplegg på et høyt faglig dokumentert nivå.

Les mer: tunmed.no

facebook.com/tunmed post@tunmed.no Tlf: 33 61 10 90


AKTUELT | Grasrotbevegelse

KOSTREFORM: Per Bjønnes Kristiansen i Kostreform for bedre helse mener sukker og lette karbohydrater gir skadeeffekter.

Jeg har lagt merke til at det på Kostreforms arrangementer er plass for foredragsholdere som fremhever kostholdsråd som kan gå stikk imot hverandre som ”spis bønner” og ”ikke spis bønner”. I mange andre organisasjoner virker det som om det oppleves som vanskelig når motstridende informasjon blir formidlet. Kostreform virker ikke å ha problem med dette? - Ja, det er riktig. Vi er tydelige på at folk er forskjellige slik at noe som virker veldig bra på en person ikke nødvendigvis behøver å virke slik på en annen. Dette forbeholdet bør vi alltid legge inn. Men, det vi står for er noe som gjelder veldig mange, selv om den enkelte er nødt til å teste ut på seg selv hva som fungerer.. Det er først ved å se på sin egen helsereaksjon at man får vite hva som fungerer. Har dere mange som er autorisert som

helsepersonell blant medlemmene og hvordan føler dere at helsepersonell generelt forholder seg til organisasjonen? - Det er veldig viktig å være klar over konsekvenser disse kan få i jobben sin om de ytrer våre synspunkter da de ofte går på tvers av de offisielle kostholdsrådene. Men, vi har definitivt medlemmer som jobber i helsevesenet, på flere nivåer. Vi har i NNH observert at autorisert helsepersonell som har hatt mot til å se utenfor ”skoesken” når det gjelder kosthold har fått problemer, opplever dere det samme? - Det er dessverre en helt lang liste av reaksjoner mot disse, sanksjoneringer av forskjellig type slag. Det kan være alt fra å ikke la dem få rykke opp i stillinger, fordeling av arbeidsoppgaver, til utfrysing. Vi henviser derfor ikke folk som henvender seg til oss til medlemmer i

slike stillinger, til det har vi hørt alt for mange historier om reaksjoner, mange tøffe historier. Opplever dere at det har vært noen bevegelser de siste årene når det gjelder holdningen til ernæringsspørsmål blant terapeuter, forskere og ikke minst myndighetene? - Vi registrerer ingen radikal endring. Men noe bevegelse er det. Spesielt ser vi en økende nysgjerrighet blant terapeuter, leger og noen akademikere. Hos myndigheten kan vi ikke se noen merkbar bevegelse. Dessverre. - Skal vi skape en forandring så må vi bygge en sterk grasrotbevegelse. Dette er en forandring som må komme nedenfra i samfunnet. Og det å bli flere, stå sammen, er det sentrale for å skape forandring – slik at vi til slutt kan klare å rokke ved både myndigheter og matindustrien!

Naturterapeuten nr1 - 2020

47


AKTUELT | Forskning

Hva vet vi egentlig

om alternativ behandling ved kreft?

I VG 23.05.20 kunne vi lese om kreftsyke Tarjei, som utsatte behandling med cellegift til fordel for en mer naturlig tilnærming av sykdommen. Dette har naturlig nok skapt debatt, men inntrykket av hvordan alternativ behandling brukes og gis i Norge kan fort bli skjevt i en slik debatt. Her er en oversikt over hva vi vet basert på vår forskning. AV SENIORFORSKER TRINE STUB, NAFKAM

Vi vet at nesten alle kreftpasienter går til lege uavhengig av om de bruker alternativ behandling eller ikke. Ifølge den siste Tromsøundersøkelsen går kreftpasienter som bruker alternativ behandling faktisk enda hyppigere til lege enn de som ikke gjør det (98 % versus 96 %). Selv om forskning har vist at nesten halvparten av norske kreftpasienter bruker alternativ behandling i løpet av sitt kreftforløp, er det bare 14 % (1) som oppsøker en alternativ behandler. Dette tallet øker til 33 % (2) hos pasienter med lite håp om kurativ behandling i helsevesenet. Tilbudet fra helsetjenesten til disse pasientene er palliativ behandling som har til hensikt å lindre pasientens plager knyttet til kreftsykdommen.

48

Naturterapeuten nr1 - 2020

Bortvalg av skolemedisinsk behandling betyr ikke alltid at pasienten velger bort eller går glipp av behandling som kan gjøre pasienten frisk. I 2015 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant helsepersonell (kreftleger, fastleger og sykepleiere) og alternative behandlere (akupunktører, refleksologer og massører) med til sammen 606 deltakere. I denne studien fant vi at færre enn 1 % av behandlerne noen gang hadde frarådet en pasient å benytte seg av skolemedisinsk behandling (3). For pasienter som har tilbud om kurativ behandling i helsevesenet er dette tallet trolig null. 95 % av de alternative behandlerne vi undersøkte hadde aldri hatt besøk av pasienter som ville utsette eller velge bort skolemedisinsk behandling siste år.

Siden kreftpasienter som oppsøker alternativ behandler også går til lege bruker de ikke alternativ behandling, slik navnet skulle tilsi alternativt, men komplementært til medisinsk behandling I Norge har vi to hovedkategorier alternative behandlere; de som er medlem av fagforbund og de som har valgt å stå utenfor slike. Førstnevnte gruppe utgjør trolig størsteparten av de som tilbyr og gir alternativ behandling til norske pasienter. I 2018 gjennomførte NAFKAM en kartlegging av utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning i alternativ behandling i Norge. Av de 46 institusjonene som inngikk i vår kartlegging var VEKS-kurs (med bl.a etikk og jus) en del av utdanningen ved en tredjedel av skolene. De fleste skolene hadde også


Trine Stub, seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet. Agnete Egilsdatter Kristoffersen, seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet.

undervisning i pasientsikkerhet (90 %) og etikk (91 %). De fleste forbundene stiller etiske og faglige krav til sine medlemmer. Mange av disse forbundenes medlemmer står også oppført i det offentlige Utøverregisteret i Brønnøysund som har til hensikt å øke pasientsikkerheten, kvaliteten, seriøsiteten og profesjonaliteten i bransjen. Man bør kunne anta at denne gruppen behandlere har innsikt i, og forholder seg til lovens rammer for alternativ behandling av kreftpasienter. Den gir andre enn helsepersonell anledning til å gi «behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke krop-

pens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse». De fleste kreftpasienter oppgir nettopp slike mål når vi spør dem om hvorfor de bruker alternativ behandling. Vår forskning viser også at dette er ho-

De fleste forbundene stiller etiske og faglige krav til sine medlemmer vedfokuset for de aller fleste alternative behandlere som behandler kreftpasienter: Under 3 % av behandlerne vi spurte opplevde at pasientenes motivasjon for behandlingen var å kurere kreften. Noen flere hadde opplevd pasienter som ville

bruke alternativ behandling til å bremse utviklingen av kreften (17%). Etter behandlernes mening ønsket pasientene hjelp til å bedre sitt fysiske og psykiske velvære, til å styrke immunforsvaret og til å bedre håndtere bivirkninger av cellegiftbehandling (4). Om man skal vurdere en behandling til pasienter må man alltid avveie risiko og nytte. For å kunne anbefale en behandling må nytten klart overstige risikoen knyttet til behandlingen. Desto bedre dokumentasjon for effekt og sikkerhet, desto større grunn til å anbefale behandlingen. Det er derfor viktig å skille mellom alternativ behandling som gir falskt håp om kur og støttende behandling med mål om å bedre pasientenes velvære (5). Vår studie viste at velutdannede alter-

Naturterapeuten nr1 - 2020

49


AKTUELT | Forskning

70 % av behandlerne vi spurte (63 % av refleksologene og soneterapeutene) var klare over at alternativ behandling kan medføre bivirkninger og påvirke skolemedisinsk behandling negativt

native behandlere er opptatt av evidens, og de leser vitenskapelig litteratur om så vel alternativ behandling som skolemedisinsk behandling ved kreft), og velutdannede er de. Over 80 % av de alternative behandlerne vi undersøkte hadde utdannelse på universitetsnivå (6). Vi fant at akupunktørene var den yrkesgruppen som hyppigst søkte forskningsbasert informasjon om både skolemedisinsk- (79 %) og alternativmedisinsk (77 %) kreftbehandling. Vi fant at behandlerne var innforstått med risiko og andre aspekter ved pasientsikkerhet innen alternativ behandling: 70 % av behandlerne vi spurte var klare over at alternativ behandling kan medføre bivirkninger og påvirke skolemedisinsk behandling negativt.

Den største risikoen knyttet til alternativ behandling er trolig muligheten for forsinket kontakt med lege dersom pasienten først går til alternativ behandler eller behandleren ikke sender dem videre til annet helsepersonell i tide. Det kjente de alternative behandlerne i vår studie seg ikke igjen i. Dette skyldes nok at deres pasienter bruker alternativ behandling i tillegg til skolemedisin og har jevnlig kontakt med legen sin. Når man selv søker hjelp, støtte eller informasjon på internett om alternativ behandling ved kreft, mangler det som regel opplysninger om at slik behandling kan påvirke skolemedisinsk behandling negativt. Deltakerne (inkludert de alternative behandlerne) i vår studie mente at dokumentasjon for sikkerhet er den viktigste faktoren når man skal anbefale en behandling (3) i tillegg til å advare

mot å slutte med skolemedisinsk behandling (3). Utfordringen knyttet til alternativ behandling og kreft er derfor kanskje ikke størst blant de pasientene som oppsøker alternativ behandler, men blant de som ikke gjør det og som bruker alternativ behandling uten oppfølging fra verken slik behandler eller lege. På internett er tilbudene mange, med den ene påstanden mer fantastisk enn den andre. Suksesshistoriene sitter løst. Det er her pasienter kan bli «hjernevasket», som Tarjei uttrykker det – og her det kan gå virkelig galt.

Kilder 1. Kristoffersen AE, Stub T, Broderstad AR, Hansen AH. Use of traditional and complementary medicine among Norwegian cancer patients in the seventh survey of the Tromso study. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):341. 2. Kristoffersen AE, Fonnebo V, Norheim AJ. Do cancer patients with a poor prognosis use complementary and alternative medicine more often than others? J Altern Complement Med. 2009;15(1):35-40. 3. Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE. Attitudes and knowledge about direct and indirect risks among conventional and complementary health care providers in cancer care. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2018;18(1):44. 4. Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE. Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and steps to improve communication with other providers. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):301. 5. Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE, Musial F, et al. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients’ use of complementary therapies: a literature review. BMC Complement Altern Med. 2016;16(1):1-14. 6. Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE. Conventional and complementary cancer treatments: where do conventional and complementary providers seek information about these modalities? BMC Health Services Research. 2018;18(1):854.

50

Naturterapeuten nr1 - 2020


STERK OG VIRKNINGSFULL MED RASK EFFEKT

Sliter du med smerter i ledd eller andre diffuse symptomer som kan gi plager i hverdagen? Da kan betennelse også kalt inflammasjon, være en av årsakene. En rekke studier viser at curcumin har betennelsesdempende virkning dersom man får i seg nok og hvis opptaket er optimalt. MAKSIMAL DOSERING - EFFEKTIVT OPPTAK

KJENN FORSKJELLEN!

SHIFT SuperCurcumin kombinerer et høyt nivå av aktivt curcumin med et meget effektivt opptak. Dette gjør at kroppen kan nyttiggjøre seg av den viktige effekten av curcumin raskere og mer virkningsfullt.

 KUN EN TABLETT OM DAGEN  HØY OG VIRKSOM DOSERING  EFFEKTIVT OPPTAK  RASK VIRKNING

Les mer på supershift.no


Start ny rutine nå! Seagarden Marint Kollagen er et rent kollagentilskudd fra nordatlantisk, villfanget torsk. Vi bruker råvarer fra bærekraftig fiske og er stolt av å være norges eneste produsent av kollagen. Kollagen er et naturlig protein i kroppen som finnes i bindevev og hud, og er en stor del av ledd og sener. Fra midten av tjueårene begynner den naturlige kollagenmengden i kroppen å reduseres.

En klinisk dermatologisk studie gjort av Dermatest viser en gjennomsnittlig forbedring på 34,8 % mer fuktighet i huden etter 8 uker.

Boksen dekker to måneders forbruk. En daglig dose a 5 g inneholder 5 000 mg kollagen. ÅRETS PRODUKT 2019

Kundeservice: 52 85 94 80 Nettbutikk: www.seagarden.no

C:\U...\shutterstock_326485901.jpg

...\shutterstock_8500...

Yrkesutdanning i massasjeterapi eller soneterapi Ønsker du å jobbe med mennesker?

Vi tilbyr to yrkesutdanninger; massasjeterapi og soneterapi. Undervisningen går på deltid over to år. Små klasser, høyt kvalifiserte lærere læringsmiljø. Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan og søkehyggelig lån og stipend i Lånekassen. Våre utdanninger er av de mest solide i bransjen og inneholder alle fag du trenger for å kunne starte opp som terapeut. Begge er fagskolegodkjent, noe som gir en trygg ramme rundt utdanningen, og et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen det alternative helsetilbudet. Utdanningene gir 60 studiepoeng, og man kan søke lån og stipend i Lånekassen. INSTITUTT FOR HELHETSMEDISIN™

Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00 E-post: ifh@ifh.no. www.ifh.no

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2020 - www.ifh.no

52

Naturterapeuten nr1 - 2020


Varmere ønSker du en

og bedre hVerdag?

Sunlighten infrarøde 3 i 1 intelligente helSebadStuer mPulse 3 i 1 infrarøde badstuer er en forskningsbasert badstueserie. Infrarød stråling er ufarlig og den mest helsefremmende stråling fra solen. Sunlighten mPulse-serien er en av få badstuer i verden som avgir helsefremmende fullspekter infrarødt. Daglig opphold i mPulse-badstuene kan gi en rekke helsefremmende effekter: • Motvirke smerter • Forbedre blod- og lymfesirkulasjon • Motvirke sykdommer i ledd og skjelett • Motvirke hjerte- og karsykdommer • Gi anti-aldring og cellefornyende effekter • Motvirke utmattelse og lavt stoffskifte • Virke avslappende og stressreduserende • Virke generelt helsefremmende og motvirke kronisk sykdom • Forsterke effekten av andre terapier på en positiv måte • Virke avgiftende • Bidra til vektreduksjon ved overvekt

Sunlighten infrarøde 3 i 1

intelligente helSebadStuer – Fullspektrum IR-teknologi. Tilbyr nær-, medium, og fjerninfrarød varme – Ultra lav EMF teknologi. Teknologi som avgir svært lite elektrisk stråling – 7 forhåndsinnstilte helseprogrammer – LCD berøringsskjerm og kontrollpanel – Fem ulike størrelser for en person og oppover. - De større modellene passer perfekt for hoteller, bedrifter, klinikker eller SPA som ønsker å tilby markedets beste infrarød terapi – Badstuene tåler ikke å stå ute i norsk klima

Den patenterte Solokabon 3-in-1® er det eneste badstueelementet, som avgir alle tre infrarøde bølgelengder og tilpasset den enkelte bruker.

ta kontakt i dag for en Varmere og bedre hVerdag! Send gjerne en e-post til janp@unovita.com med en forespørsel med emne; Tilbud på mPulse-badstue etterfulgt i teksten med fullt navn, adresse og antall personer badstuen skal ha plass til. Vi kan så beregne en komplett pris (inkludert frakt). Be gjerne om avtale for demonstrasjon (Moss).

Klinikk for Integrert Medisin Sjøgata 15, 1516 Moss | Telefon: 22 09 18 80 Nettbutikk: shop.unovita.com


AKTUELT | GrĂźndervirksomhet

54

Naturterapeuten nr1 - 2020


Å være gründer i disse koronatider

Midt under koronastengningen la du ut et hjertesukket på den lukkede Facebooksiden for NNHs terapeuter og studenter som jeg tror mange kjente seg godt igjen i. INTERVJU MED SISSEL HAUGSLIEN, REG. NATURTERAPEUT MNNH, FINNSNES AV: TRINE HAMNVIK, KONSULENT NNH

”Det føles som at det å ha vært «flink» og bygd opp sin egen arbeidsplass stein på stein over mange år - uten å ha store lån og gjeld - skal straffes i denne kompensasjonsordningen. Når man endelig har kunnet legge noe på sparekontoen til pensjonstida, må man hente dem igjen for å dekke faste utgifter til jobb, men ikke minst privat. Min sparekonto må nå dekke forskuddsskatt, husleie både her og der, mat, strøm, billån og alt annet. Enkeltmannsforetaket mitt finansierer meg og hele mitt liv, sant? Så mye for å ha vært gründer, satset på egen arbeidsplass og nøysomhet et helt arbeidsliv. Motivasjonen for videre innsats er svært lav for tida.” Nå har kompensasjonsordningene kommet på plass, er det noe i disse som gjør at du ser annerledes på situasjonen til alle de som har bygd opp sin egen arbeidsplass som terapeut? - Nå har jeg søkt om kompensasjon, men får ingenting for mars måned, selv om jeg, bokstavelig talt, fikk pålegg om å stenge over natta. Dekning av faste utgifter ble avvist, kom såvidt under 5000 kr, grensen for utbetaling.  Samtidig må jeg

dekke de første 16 dagene av tapt arbeidsinntekt selv og senere dekkes heller ikke hele inntekten. Har søkt om tapt inntekt i april, men ikke fått svar enda. På disse to månedene har jeg tapt ca 120.000 kr i inntekt i tillegg til at utgiftene, både på klinikken og privat, surrer og går. Det er her at sparekontoen kommer inn i bilde.  Jeg synes det er blodig urettferdig at møysommelig opparbeidede sparepenger - som jeg har betalt skatt av både to og tre ganger, nå skal dekke alle faste utgifter fordi jeg ikke får lov til å arbeide. Det hjelper ikke å utsette å betale forskuddsskatten fra 15. mars til 5. april, det går likevel ut av samme påsan. Hvor skal man ta disse pengene fra når man ikke har tjent en krone siden 12.mars?   Akkurat, sparekontoen....og den er ikke akkurat Sareptas uuttømmelige krukke, heller. Kompensasjonsordningen synes jeg tar lite hensyn til den typen gründere jeg tilhører. Som, med den kvinnelig måte å gjøre ting på, tar ting steg for steg, med minst mulig gjeld og lån. Vi oppmuntres til å satse friskt på å etablere egen arbeidsplass, men får ofte høre fra de som får lønna si på konto hver måned, enten de har vært superflinke eller bare ydt sånn passelig, et lettvint: «jaja, men du

har jo valgt det selv» Det er ikke bare som terapeut at du er grüner? - I mitt andre, nokså nystartede selskap, reiselivsbedriften Viking Horses AS, ble det også bom stopp 12. mars. Ingen utenlandske turister fra den ene dagen til den andre. Dette skjedde akkurat da vi endelig hadde begynt å tjene såpass at

Naturterapeuten nr1 - 2020

55


AKTUELT | Gründervirksomhet

Viking Horses-hestene mine; dølahestens LiaTrym (tv) og Lykke. Foto: Lena Sørensen vi kunne dekket faste utgifter og kunne begynne å betalt ned kortsiktig gjeld. For slike bedrifter har jo diskusjonen gått om utgifter til fòr skal regnes som faste utgifter. Altså, hestene må jo ha mat, stell og trening selv om inntektene uteblir! Nå skal vel kompensasjonsord-

56

Naturterapeuten nr1 - 2020

ningen ta høyde for dette, men det har også vært masse usikkerhet... Så du har ikke endret mening? - Nei. Hjertesukket står ved lag... Jeg er vel kanskje likevel en av de heldige som har en stødig klinikk og en stor

klientgruppen som har ventet på at jeg skulle kunne åpne dørene igjen. Er glad for å jobbe igjen, og tenker det kommer til å gå seg til, selv om det kommer til å ta tid før timeboka er like full som i februar og det er 2-3 ukers ventetid.


Vi ønsker å g jøre god og sunn mat tilg jengelig for alle.

Få levert økologisk, biodynamisk og lokal mat direkte på døren. Kortreist og g jennomsiktig matproduksjon gir deg trygghet, høyere næringsinnhold og ferske råvarer med den beste smaken! Vi leverer til bedrifter og privat. For mer informasjon besøk oss på Dyrket.no.


AKTUELT | Norden

Nordisk spørreundersøkelse i soneterapi og refleksologi NRN – Nordic Reflexology Network har utarbeidet og samarbeidet om denne undersøkelsen. Alle landene som er med, Danmark, Finland, Sverige og Norge har fått svar fra sine medlemmer i respektive organisasjoner. TEKST: ANNE-METTE ERIKSEN HJEMAAS

I det årlige NRN-møtet i januar gjennomgikk vi svar fra landene. Det viser seg at det er små forskjeller mellom landene i forhold til svarene. NNHs medlemmer i soneterapi/helhetsterapi/refleksologi er den organisasjonen som har fått flest tilbakemeldte svar. Undersøkelsen er utarbeidet for at landenes foreninger/forbund skal få innsikt i hvem medlemmer er, hva vi kan bidra med for medlemmer og for å rekruttere nye medlemmer. Tanken er å følge opp med ny undersøkelse etter en tid. Tidsintervall er ikke konkludert av NRN. Det er 35 prosent av soneterapeuter, helhetsterapeuter og refleksologer i NNH som har svart på undersøkelsen. Gjennomgående i spørreundersøkelsen og svarene ser vi at markedsføring og en plan for opparbeidelse og utvikling av klinikken er viktig. Dernest må det alltid ligge en plan for videre drift også.

58

Naturterapeuten nr1 - 2020

KOMMENTARER TIL SPØRSMÅLENE SOM ER STILT: Alder? Over halvparten av våre medlemmer er i aldersgruppen 50-59 år og en tredjedel er mellom 60-69 år. Det viser en aldrene yrkesgruppe med liten rekrutering. Vi trenger åpenbart flere yngre terapeuter i aldersgruppene 30 – 50 år. Ved å arbeide for en høyere utdanning ved høgskole eller universitet vil vi troligvis få flere yngre terapeuter. Dette er et fokus NNH har jobbet med over flere år. Hvilket år ble du uteksaminert som soneterapeut/refleksologi? Etter hva som kan leses ut fra dette spørsmålet, ser vi at flere som utdanner seg og praktiserer i noen år, slutter etter en tid eller praktiserer på deltid. Det vil være et overordnet mål å bidra til å legge til rette for at flere terapeuter kan etablere seg og legge grunnlag for å drive på

fulltid med en solid praksis. Trenden de senere årene er positiv. Har du annen alternativ utdannelse? Det er mange terapeuter som har flere terapiformer og bruker disse parallelt eller som tilpasning til beste for pasienten. Omlag 76 prosent utøver flere terapiformer. Resten holder seg til en terapiform. Massasje og akupunktur e r de mest vanlige kombinasjonene, men mange kombinerer også med urtemedisin/biopati, homeopati og kinesiologi. Har du din egen klinikk? 70 prosent har egen klinikk og 25 prosent driver sammen med andre. Tallene bekrefter hva vi har antatt fra tidligere. Har du kontakt/avtale med annet selskap (som arbeidsfellesskap, legekontor, bedrift)?


Resultater fra Nordisk spørreundersøkelse i soneterapi og refleksologi

Vi ser at omlag 82 prosent ikke har noen avtale med annet selskap, mens resten har. Her er et marked som kan være interessant for terapeuter til å skape mer arbeid. Har du soneterapi/refleksologi som din hoved-inntektskilde? Rundt 60 prosent har praksisen sin som hoved-inntektskilde. Mange har antakelig arbeid innen helsesektoren ved siden av eller annet arbeid ved siden av. Dette passer sikkert for mange, men an-

dre vil nok arbeide fullt som terapeut. Vi kan se av neste spørsmål, hvis nei, hvor mange prosent arbeider du som terapeut. Mange arbeider kun 0 – 20 prosent. Ellers er det nesten jevnt fordelt på 20 – 90 prosent. Tallene bekrefter også at eldre terapeuter arbeider noe, og har ikke avviklet helt selv om de er pensjonert. Hvor mye koster en behandling hos deg? Det stor forskjell i priser på behand-

ling. Dette avhenger av utgifter til lokalleie, enten i sentrum eller mindre sted. Vi vet også at det er forskjell på lengden av en behandling. Vi ser at majoriteten ligger på en pris mellom 500 og 750 kroner. Har du en spesialisering? Over 70 prosent av de som kommer til behandling er voksne - og flest damer. Det virker som om mange kommer med sammensatte plager i muskler og ledd, hormonelle utfordringer, mage/tarm-lidelser og øre/nese/hals.

Naturterapeuten nr1 - 2020

59


NRN - Nordic Reflexology Network

Smakelig lunchpause med godt humør. Fra vestre og rundt bordet: Leila Eriksen forsker fra Danmark, Sami Saviainen Finland, Terje Varpe Norge, Lene Rohde DK, Heléne Rühling SV, Ragna Health DK, Anne-Mette E. Hjemaas NO og Anette Hansen DK.

Autentisk, klassisk feng shui NÅR DU ØNSKER FORANDRING I LIVET DITT

Master Reni Aleksandra Hagen www.fengshuiliv.no mob: 41411429 www.fengshuiskolen.no 60

Naturterapeuten nr1 - 2020

Denne gangen ble NRNs årlig møte holdt i Stockholm, Sverige. Terje Varpe og Anne-Mette E. Hjemaas var representanter fra Norge. Vi åpnet med en status for hva som har skjedd i løpet av 2019 i de forskjellige deltakerlandene. Danmark har flere soneterapi/refleksologi-organisasjoner som i disse dager samler seg med felles sak mot den nye regjeringen. De vil blant annet fjerne RAB- ordningen, lignende det norske registeret. Finland er med for andre gang, og vi fikk en innføring om hvordan deres situasjon er. De har ingen konsensus når det gjelder utdanningsnivå. Det er flere skoler som utdanner terapeuter, og en av dem er Terje Varpe gjennom Ersdal og Varpe ANS. I Sverige er situasjonen uforandret. De har mye strengere regler enn vi har her i landet. Regjeringen legger fram et nytt lovforslag om alternativ medisin, lignende den vi har i Norge. Alle er enig i at vi må jobbe mot å ha samme nivå på utdanning for hele Norden. NNH har høyest standard og timeantall på utdanningen, og dette vil være det alle jobber mot. Vi er sikre på at vi står sterkere med et felles utdanningsnivå. Gjennom NRN er det gjennomført en spørreundersøkelse i medlemslandene, som mange av dere har svart på. Resultat og besvarelser er ganske like i alle organisasjoner. Resultatet blir presentert i egen artikkel her i bladet. Neste års møte avholdes siste fredag i januar, og blir holdt i Finland.


Blir du syk av maten du spiser? «Hvert år er det millioner av mennesker som har allergiske reaksjoner mot mat. Noen matallergier kan forårsake alvorlige reaksjoner, og kan til og med være livstruende» (Sitert fra www.fda.gov) Mindre alvorlige matreaksjoner kan gi symptomer som f.eks.: • • • •

Hodepine Artritt Leddsmerter Eksem

• • • •

Astma Væskeopphopning Engstelighet Depresjon

• • • •

Vektøkning eller vekttap Mage-tarm problemer Kroniske infeksjoner Kronisk tretthet

Hos barn kan matreaksjoner gi symptomer som: • • •

Tilbakevendende øreinfeksjoner Endret humør og oppførsel Sengevæting

En enkel blodprøve eller stikk i fingeren med bruk av test-kit fra EU BIOTEK, kan identifisere matspesifikke antistoffer som kan assosieres med umiddelbare (IgE) eller forsinkede (IgA og IgG) reaksjoner mot mat. Laboratoriets unike State-of-the-art robotsystem med ELISA/Chemiluminescence teknologi, analyserer hver blodprøve to ganger for å identifisere mulige antistoffer mot spesifikke matvarer. FOR MER INFORMASJON - Spør din behandler i dag! Er du behandler og vil vite mer om verktøyene – Spør oss i EU BioTek!

Kontaktinformasjon: post@eubiotek.net eller telefon +47 63 97 69 90 Du finner mer informasjon om testene våre på www.eubiotek.no

Naturterapeuten nr1 - 2020

61


Bee´s Wrap - Ett miljøvennlig alternativ til plast! Bee´s Wrap er laget av økologisk bomullsmuselin, som er insatt med bivoks, jojobaolje og treharpiks. Bee´s Wrap brukes i stedet for plastposer og plastfilm. Perfekt til brød, matpakker, bolledeigen, eller frukt og grønt Bee´s Wrap skylles i lunkent vann, og vaskes med mild sepe. Etter lufttørking brukes den om og om igjen. OBS! Ikke til micro, ovn eller oppvaskemaskin. Vil du ha Bee´s Wrap i din butikk? Ta kontakt, Agent M er distrubutør i Norge.

Få 15% rabatt i nettbutikken med rabattkode:

www.agentm.no

RENMAT

AntibodyTest for EnCovid-19 flaske full

av

friske og økologiske råvarer!

Testmedium: Fingerdråpe Blod. Eller serum. Tester for 2 antistoffer; lgG og lgM. lgG Spesifisitet: 99,3% lgM Spesifisitet: 98,6 lgG Sensitivitet: 97,4% lgM sensitivitet: 86,8% lgG Nøyaktighet: 98,9% lgM nøyaktighet: 96,1% Kvalitetsmerket og godkjent: CE, Produsent: Surescreen, UK.

safteriet.no

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Kontakt oss for mere info og priser. Epost: pure@online.no økoland.noTel: 72591500norganic.no


AKTUELT | Forebygging

Tilskudd kan styrke hjertet og forebygge dødsfall Det forskes lite på naturlige tilskudd og deres gunstige effekter. Men blant noen av de få studiene som finnes, ser man markante resultater. Et eksempel er det store svenske KiSel-10- studie, som viste at selen og Q10 kan forebygge dødsfall som følge av hjertesykdom. Forskere fra Linköping Universitet og Karolinska-instituttet offentliggjorde i 2012 deres første artikler fra KiSel-10-prosjektet i International Journal of Cardiology, og understreket dermed det faktum at mineralet selen og det vitaminbeslektet stoffet koenzym Q10 kan utgjøre en forskjell for vår hjertehelse. Senere har det kommet flere artikler med forskjellige vinklinger fra studien, som utspilte seg i den lille byen Kisa i Sverige i starten av årtusenet. Her fikk 443 svenske menn og kvinner mellom 70

og 88 år i fem år enten selen og Q10 tilskudd eller placebopiller. NØYE UTVALGTE TILSKUDD Det kan være veldig vanskelig å ta patent på naturlige tilskudd, som er hovedårsaken til at det generelt er vanskelig å finne midler til å forske på dem. Produksjonsmetoder og sammensetninger kan patenteres, men naturens egne stoffer, som alle kan dyrke og spise, kan vi ikke ta patent på. Fra begynnelsen av KiSel-10 var de

svenske forskerne ikke i tvil om at hvis de skulle undersøke effekten av selen og Q10 i forbindelse med hjertesykdom og eldre, ville det være nødvendig med tilskudd av god kvalitet.

Valget falt på tilskudd fremstilt av selengjær med høyt opptak og et Q10 produkt av høy kvalitet. I en artikkel i Antioxidants vurderte italienske forskere nylig denne bestemte Q10-formulering til å være en av de beste og med høyest opptak. Problemet er nemlig at Q10 kan være vanskelig å

Naturterapeuten nr1 - 2020

63


AKTUELT | Forebygging

gjøre biotilgjengelig for kroppen. Selen er et sporstoff som finnes i mat, men Norge ligger i et område hvor jordsmonnet generelt er selenfattig. Mange studier har vist en sammenheng mellom lavt seleninnhold og høy risiko for hjerte- og karsykdom. Kroppen trenger selen, fordi det understøtter en rekke viktige funksjoner, slik som fertilitet, immunforsvar og kroppens evne til å bekjempe inflammasjon. Selen tas best opp i organiske former, som f.eks. fra selengjær. ET SYNLIG STYRKET HJERTE De eldre i KiSel-10-studiet fikk 200 mg Q10 og 200 mikrogram selen daglig eller placebo. Gruppen som fikk de aktive tilskuddene, endte med å ha mer enn 50 prosent lavere dødelighet enn placebo-gruppen. Til tross for den fremskredne alderen hos deltagerne, var resultatet ganske overbevisende. Kombinasjonen av selen og koenzym Q10 viste seg å ha en hjertestyrkende effekt. Hos de som fikk riktig tilskudd, fant forskerne lavere nivåer av stoffet NTproBNP. Et høyt innhold av dette stoffet i blodet er et tegn på at hjertet er under økt press, jo yngre vi er, jo lavere er vanligvis verdiene på NT-proBNP. I tillegg viste ekkokardiografiske målinger, hvordan hjertemuskulaturen job-

64

Naturterapeuten nr1 - 2020

bet betydelig bedre hos de som fikk selen og koenzym Q10. MYE MINDRE INFLAMMASJON Siden de første artiklene, har KiSel-studiet ført til en jevn strøm av spennende nye innsikter med seg. Bla. oppfølgningstudiet viste forskjellen i hjertehelse hos eldre som fikk det aktive tilskuddet, og den andre gruppen fortsatte å eksistere 10 år etter at de fikk det siste studietilskuddet.

Til tross for den fremskredne alderen hos deltagerne, var resultatet ganske overbevisende. Andre delstudier har funnet at tilstrekkelige nivåer av Q10 og selen i kroppen reduserer fire av de fem biologiske markørene som brukes for å påvise inflammasjon i kroppen. Oversatt betyr dette at kosttilskuddene senker inflammasjonen og på denne måten også bidrar til å holde et stort antall sykdommer på avstand. I denne studien konkluderte de svenske forskerne med at det bl.a. er forsvaret mot inflammasjon i samspill med antiok-

sidanteffektene, som gir økt livskvalitet, bedre hjertefunksjon og redusert dødelighet fra hjertekarsykdom hos eldre.

Kilder: 1. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156 2. Martelli, A., Testai, L.,Colletti, A., & Cicero, A. (2020). Review Coenzyme Q10: Clinical Applications in Cardiovascular Diseases. Antioxidants, 9, 341; doi:10.3390/antiox9040341 3. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal. pone.0141641 4. Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J. & Larsson, A. (2019). Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and Coenzyme Q10: a sub-analysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2, and TWEAK. Journal of Inflammation, 16,5,1-9.


MAT

B

EK

DR

EN

E

Alle matprodukter i Änglamark er økologiske uten bruk av kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler

IN YM R M ING

Naturterapeuten nr1 - 2020

65


EAST PARK TM

PRobioTic med sporer nyhE

T

EAST pArk Tm probioTic cArE 10 milliArdEr

EAST pArk Tm probioTic kvinnE 50 milliArdEr

Dette er en melkesyrebakterie i sporeform som har en sterk overlevelsesevne. Bacillus Subtilis tåler både magesyre og temperaturforandringer. Den aktiveres og formerer seg raskt i tarmsystemet. Den vil hjelpe til med å regulere fordøyelsen samt styrke immunforsvaret.

Har en helt unik sammensetning av 9 stammer som er spesiallaget til kvinner for å gjenopprette bakteriefloraen i underlivet. Den kan hjelpe mot urinveisinfeksjoner og vaginal soppinfeksjon.

Produsert av byavisa drammen

rkkeerr reett y r t y S t S r ssvvaar r o f o f n n immmuu im

EAST pArk Tm probioTic TArm 80 milliArdEr Beregnet for personer med kroniske eller akutte plager i tarmene. Har høykonsentrerte melkesyrebakterier fra 11 stammer.

East park Tm probiotic er bra å bruke i forbindelse med bruk av antibiotika. den er også fin å ha med på reise.

EAST PARK ™

oLiVEnbLADEKSTRAKT Olivenbladekstrakt fra East Park TM kan gi bedre immunforsvar, Olivenbladekstrakt fra Park™ bedre Olivenbladekstrakt fra East East bakterier Park™ kan kanoggi giparasitter. bedre immunforsvar, immunforsvar, fjerne virus, sopp, candida, Fin å bruke etter antibiotikakur og på reiser. Godt Godt mot mot både både mindre mindre symptomer symptomer og og kroniske kroniske plager. plager. Brukes mot både mindre symptomer og kroniske plager.

East East Park Park ™ ™ Olivenbladekstrakt Olivenbladekstrakt er er et et 100 100 % % naturlig produkt med vegetabilske kapsler. naturlig produkt med vegetabilske kapsler.

Telefon: Telefon: 38 0938099820 98 20 Telefon: 38099820 www.helsekostsentralen.no www.helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no Nettbutikk: www.helsekostsentralen.no

66

Naturterapeuten nr1 - 2020

Kode EP 020 gir 10% rabatt på kjøp i 2020


AKTUELT | Psykisk helse

I møte med voldsutsatte Vi mennesker har i oss et avansert knippe eksistensielle behov vi trenger å få møtt for å kunne oppleve meningsfulle liv. Vi trenger blant annet å bli sett og akseptert, vi trenger støtte for å realisere våre potensialer og vi trenger trygghet. Lever vi med voldelig partner eller voldelige foreldre, minskes sjansene for å få disse behovene møtt, og farene for dårlig helse og mislykka yrkesliv øker. AV MARIE RØRVIK

Kulturen vår har gjennom tusenvis av år hatt i seg det Marshall B Rosenberg kaller voldelig kommunikasjon. Til slik kommunikasjon hører definisjon av andre. Hvem har ikke hørt «Du er så treig», «Du er dum», eller enda mer alvorlig: «Du fortjener ikke å leve.» Slike definisjoner er uhyre skadelige for et menneskes selvfølelse, og kan derfor føre til at vi ikke oppnår å leve det livet vi ønsker. Vi trenger alle å høre til, og derfor er det vanlig å overse egne behov for å komme våre nærmeste i møte. Vold avler som kjent vold, og derfor kan problemet vokse seg langt utover det personlige. Nå anser vi vold i nære relasjoner som et stort og vanskelig samfunnsproblem. Det vi vanlig vis tenker på som vold i nære relasjoner, er krenkelse av noens integritet. Per Isdal definerer vold som «enhver handling som er rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» Statistikkene over slik vold er skremmende høye. Tar vi med subtil, psykisk vold, blir den sannsynlig vis enda høyere. Uansett i hvilken grad et menneske blir utsatt for vold, kan det være vanskelig for omgivelsene å se den, fordi det å bli krenka av andre medfører skam. Hvem er vi når andre ser oss negativt? Hvordan kan vi klare å se hva som er vold i en kultur der voldelig kommunikasjon er utbredt? Forskning har vist at det kan være en belastning for voldsofre å møte hjelpeapparatet. Kan det ha sin årsak i at vi ikke har en språkkultur til å møte dem slik at de kjenner seg trygge?

Naturterapeuten nr1 - 2020

67


AKTUELT | Psykisk helse

Det prøver vi i IVK Norge (Ikkevoldskommunikasjon Norge) å gjøre noe med, og derfor kom vi sammen med en representant fra Norges Røde Kors og to andre skandinaviske IVK-organisasjoner om å skape kurset «I møte med voldsutsatte». IVK, også kalt empatisk eller kontaktskapende kommunikasjon, er et kraftfullt og effektivt verktøy, utprøvd i hele verden gjennom mer enn 40 år, utviklet av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Fokuset er å komme i kontakt med egne og andres behov. Derfra kan vi bli bevisst hva som kan bidra til å berike livet for hverandre. Vi har som mål å styrke de ansatte i førstelinjetjenesten sin kunnskap og kompetanse i å møte de voldutsatte med empati og verdighet, slik at de voldsutsatte kan ta nødvendige skritt for å komme seg ut av volden. Vi ønsker å gjøre hjelperen i stand til å bedre håndtere slike krevende møter. Vi har stor respekt for og ydmyk over-

for kompetanse og verdifull erfaring som allerede finnes ute i etatene. Det vi kan bidra med, er fordypning i hvordan vi kan lytte og kommunisere ut fra bevisstheten om våre eksistensielle behov. Våre kurs er en kombinasjon av teori, øvelser og refleksjon. IVK Norge tilbyr dette kurset til Nav-ansatte, politi, lærere, krisesentre og andre i statlige, private og frivillige etater og organisasjoner som jobber med eller kommer i kontakt med voldsutsatte. Vi ønsker å bidra til å styrke kompetansen som trengs for de vanskelige samtalene, hvordan vi kan møte mennesker med lytting, forståelse og empati når de føler skam og skyld eller er redde. Vi har hatt disse resultatene for øyet: • Flere voldsutsatte kommer seg ut av volden. • Redusere skade. • Hindre at voldsspiralen går videre til neste generasjon.

• Økt kunnskap og kompetanse hos ansatte som jobber med voldsutsatte. • Minske utbrenthet og med det utskiftninger blant ansatte som arbeider med voldsutsatte. Prosjektet med å utvikle kurset ble støtta av Nordplus, Røde Kors og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Marie Rørvik (70) er pensjonert lærer med videreutdanning i drama, psykisk helsearbeid og kunstterapi. Hun trives nå med skriving og en stor hage. Rørvik har vært med i det skandinaviske samarbeidet om å utvikle kurset ”I møte med voldsutsatte” og holder kurs om temaet.

GEVITA blåbærprodukt ble bestselger på markedet det året jeg designet det

68

Naturterapeuten nr1 - 2020


foto: rakelberg.com

HAR VI LAGET NORGES BESTE KYLLING? På Hovelsrud gård ved Mjøsa går kyllingene fritt i en stor hage, spiser økologisk fôr og får tiden de trenger til å vokse seg store. Det gjør smaken så god at kyllingene er kåret til «best i test». Våre kyllinger serveres på Michelin-restauranter og selges i utvalgte KIWI og SPAR-butikker.

Finn oppskrifter, listen over KIWI og SPAR-butikker og andre utsalgssteder på hovelsrud.no

Naturterapeuten nr1 - 2020

69


NYTT LIV TIL TARMEN DIN Mange nordmenn sliter med treg mage, og i hverdagen kan det være ødeleggende for humøret. Anne er en av dem, men så prøvde hun Honey Biotic™, som er en kapsel med melkesyrer fra honning og pollen.

JEG HAR SLITT

–Det viste seg å være et lykke-

DERFOR ER HONEY BIOTIC™ SÅ GOD I flere tusen år har honning vært brukt som folkemedisin for sunnhet og velvære. Man har lenge vært klar over at rå honning inneholder et vell av fordøyelsesenzymer. I dag har svenske forskere funnet sammenhengen mellom rå honning og tarmenes mikroflora. Fra naturens side inneholder rå honning mange ulike melkesyrebakterier, og det er sannsynligvis den matvaren med rikest, naturlig innhold av forskjellige gode bakterier.

He

˚ ˚˚

v id

en

o g vid e nsk

NYTT LIV TIL TARMEN DIN

Honey Biotic™ inneholder studerte råvarer i kombinasjon med andre tilsatte melkesyrebakterier. Honey Biotic tilfører «nytt liv» til tarmen og fordøyelsessystemet ditt i form av et bredt spekter av forskjellige melkesyrebakterier. Dette inkluderer bakterier som naturlig finnes i produkter fra bier. Alle kan ta Honey Biotic. Ta 2 kapsler daglig i forbindelse med et måltid.

Model billede

nd Science A ha w alt

8

KAPSLENE ER VIRKELIG GODE

• Et bredt spekter av naturlige antioksidanter

s 20 1

–Jeg har vært lei av det fordi det påvirker hverdagen min. Jeg føler meg ikke vel når

treff, og skepsisen min var ubegrunnet. Honey Biotic-kapslene er virkelig gode. Jeg kunne merke det i kroppen og, ikke minst, i magen allerede før den første måneden var over. Fordøyelsen min fungerer som en klokke, og jeg har det bra. Jeg skulle virkelig ønske jeg hadde kunne få Honey Biotic for mange år siden. Familien min sier også at jeg har blitt en ny og gladere mamma. Det er deilig.

• Flere forskjellige fordøyelsesenzymer

˚ ˚˚

VAR LEI AV MAGEN

magen min ikke fungerer. En dag leste jeg om Honey Biotic™, som har et naturlig innhold av melkesyrebakterier fra honning og pollen. Jeg har tidligere hørt at rå honning inneholder mange gode fordøyelsesenzymer, men jeg var ikke klar over at rå honning også kan inneholde naturlige melkesyrebakterier. Jeg har alltid vært veldig skeptisk til naturprodukter, men ønsket om en velfungerende mage var likevel større. Jeg bestemte meg for å kjøpe en pakke.

• En stor mengde forskjellige melkesyrebakterier

ard

A

nne bor utenfor København. I mange år har hun, i likhet med mange andre, vært påvirket av en fordøyelse som ikke har fungert helt slik den skal. En dag fant Anne løsningen, og nå er hun igjen den glade Anne, full av overskudd og smil. –Siden ungdomsårene har jeg slitt veldig med hard mage og oppblåsthet. Noen ganger har det vært bedre, men det har aldri vært helt bra.

Visste du at rå honning inneholder:

Danish

MED MAGEN I MANGE ÅR

VISSTE DU DET?

HER KAN DU KJØPE HONEY BIOTIC™

Honey Biotic™ kan kjøpes i landets helsekostbutikker. Produktet kan også kjøpes på www.newnordic.no

Ta kontakt med oss direkte på telefon eller se www.newnordic.no www.newnordic.no

Online Store

ab


Benskjør men forkalket? To sider av samme sak

Vitamin A

Stimulerer osteoklaster

Laget for å jobbe sammen

Holder kalsium oppløst i blod

Forkalkninger og sprøtt benvev brytes ned

Mer kalsium inn i skjelettet Mindre kalsium ut av skjelettet

Stimulerer osteoblaster

Forhindrer ny forkalkning i bløtvev

Bedre benhelse og mindre forkalkninger

Magnesium

Reduserer utskillelse av magnesium og kalsium gjennom urin

Hemmer osteoklaster

Økt opptak av kalsium fra tarm

Vitamin K2

Bor

Vitamin D

Osteoklast: Bennedbrytende celler Osteoblast: Benbyggende celler Kalsitonin: Hormon som produseres i skjoldbruskkjertelen

Stimulerer produksjon av kalsitonin

Holum Consulting AS, Granittveien 18, 1555 Son I www.holcon.no I post@holcon.no I telefon 400 75nr1222 Naturterapeuten - 2020

71


Byavisa Drammen

Vil du gi pasientene dine en ny start og se at de blir friske? Vi har hjulpet flere tusen nordmenn få orden på fordøyelsen, raskt og enkelt. Nå kan også du få tilgang til dette produktet.

Bli med på vårt internettmøte få en 2 liters boks med Probioform* Hvorfor gir vi deg en boks? Vi vet av erfaring at Probioform fungerer og det vil det gjøre for deg også. Når du erfarer effekten i din egen kropp og ser hva som skjer med fordøyelse din er det verdt mer enn hundre brosjyrer. Probioform er mer enn bare et probiotika produkt, det bygger på naturlige prinsipper om balanse. Tarmfloraen vår lever i en delikat Balanse med opp mot 2000 mikrober. Blir den utsatt for antibiotika kan den settes ut av spill. Påmelding: Gå inn på www.sterkfordoyelsemedprobioform.com

Probioform Norge AS | Tlf. 97686286 | www.sterkfordoyelsemedprobioform.com

72

* Betingelser: Naturterapeuten nr1 - 2020 For å få en gratis boks må du være en registrert terapeut og være med på et webinar. Tilbudet gjelder kun de 200 første påmeldte.

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement