__MAIN_TEXT__

Page 1

t i d ss k r i f t f o r n a t u r m e d i s i n

Nr. 1, 2019 25 . årgang

Lidia I. Myhre reagerer på Anne Grethe Erlandsens ansvarsfraskrivelse Side 8-9 John Petter Lindeland vil ha en slutt på marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen Side 26-29

Tove Riise Grastveit vil finne årsaken bak diagnosen Side 26-29

Bli NNH-godkjent muskelterapeut:

Solveig Birgittatun Smith introduserer studiet Normassasje, som i fjor ble godkjent av NNH. Undervisningen gjennomgår hvordan kropp, følelser, tanker og ånd fungerer sammen. Side 16-18

NNHs generalsekretær Lidia Myhre besøkte Institutt for Helhetsmedisin og daglig leder Karin Ingebrigtsen i slutten av april. Side 34-36

www.nnh.no


2

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019


INNHOLD

|

NATURTERAPEUTEN NR 1 - 2019

Nøkkelen er å samarbeida med naturen, ikkje mot den

NNHS tverrfaglige kongress ble en suksess– skriv Rob Verkerk, PH.D. – i Alliance for Natural Healths (ANH) • Side 46-47

• Side 22-24

Åse Noraker jobber med funksjonell ernæringsmedisin og tar utgangspunkt i årsakene til sykdom for å gjenopprette helse • Side 38-39

• Leder ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 • Sjokkert over ansvarsfraskrivelse �������������������������������������������������8 • Kommentar: slutt med marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen! ����������������������������� 12 • Normassasje - en ny massasjeform ����������������������������������������16 • NNH – tverrfaglig kongress ��������������������������������������������������������� 22 • Ynskjer å finna årsaka som ligg bakom diagnosen ������������26 • Folkets medisin ���������������������������������������������������������������������������������30 • Fra soneterapiskole til en moderne fagskole ������������������������34 • En tilstand, mange årsaker. En årsak, mange tilstander ��38 • Feng Shui – den sunne måten å innrette seg �����������������������40 • Framtida for helsevesenet ������������������������������������������������������������46 • The Wave ����������������������������������������������������������������������������������������������49 • Homøopati – en fremtidsrettet og kunnskapsbasert terapiform ������������������������������������������������������� 52 • Om faren for translokasjon av patologi og hvordan dette kan unngås �����������������������������������������������������58 • Ansvar for skader etter alternativ behandling ��������������������� 60 • Nordic Reflexology Network møte i København ������������������64 • Skal ikke-autoriserte terapeuter finne seg i å bli henvist til sideinngangen? ������������������������������������������������������� 67 • Om markedsføring av naturmedisin ���������������������������������������� 68

Abonnement kan bestilles på vipps (søk nummer 510392 eller NNH)

Utgiver Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og torsdag kl. 09.00-16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler og tips Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn.

Redaktør Bente Wemundstad, Drammen Tlf. 461 28 773 | redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløst format.

nettredaktør Svein Johannessen, Bergen nettredaksjon@nnh.no Annonser Ole Jørgen Strømberg Tlf. 41 27 10 75 | annonse@nnh.no

tidSSkrift fo r naturmedi Si

n

nr. 1, 2019 25 . årgang

Lidia I. Myhre reagerer på Anne Grethe Erlandsens ansvarsfraskrivelse Side 8-9 John Petter Lindeland vil ha en slutt på marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen Side 26-29

Abonnement: Kr. 300,- pr år. Bestill via Vipps 510392 eller e-post post@nnh.no Formgiving Stine-Merethe B. Johansen Byavisa Drammen AS Tlf. 406 94 665 | design@nnh.no Utgivelser: 2 utgaver pr. år. Opplag: Ca. 2.500 Trykk: Eiker Trykkeri AS

Tove Riise Grastveit vil finne årsaken bak diagnosen Side 26-29

Bli nnH-godkjent muSkelterapeut:

NNHs generalsekretær Lidia Myhre besøkte Institutt for Helhets medisin og daglig leder Karin Ingebrigtsen i slutten av april. Side 34-36

Solveig Birgittatun Smith introduserer studiet Normassasje, fjor ble godkjent av som i NNH. Undervisningen gjennomgår hvordan følelser, tanker og ånd kropp, fungerer sammen.

Side 16-18

www.nnH.no


Importør og distribusjon: EcoBrands AS www.ecobrands.no


l eder

Kjære alle Innledningsvis vil jeg opplyse at NNH ble i april assosiert medlem i World Naturopathic Federation (WNF). Medlemskapet er et anerkjennelsesstempel for oss, og vi gleder oss stort til å dele kompetanse og fagkunnskap med medlemmene fra de øvrige medlemsland. Dette betyr mye for NNHs deltakelse på den internasjonale arena innen vårt felt. NNH kan glede seg over en vellykket gjennomføring av Tverrfaglig naturmedisinsk kongress i februar. En stor arbeidsinnsats ble lagt ned, og dette ga et resultat vi alle kan være stolte av. Deltakelsen fra både terapeuter, leger og forskere gjorde kongressdagene til en arena med høyt kvalitetsinnhold og tverrfaglig kunnskapsutveksling i form av foredrag, debatt og gruppeaktiviteter. I tillegg ble det et hyggelig sosialt samvær som jeg tror alle satte pris på. Det er ikke mange organisasjoner i vår bransje som har realisert en fagkongress av denne størrelsen med kun egen innsats. NNH er landets største organisasjon for naturterapeuter der tverrfagligheten er en betydelig styrke. Vi utvikler oss både i bredden og i dybden, og vi legger til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving på tvers av terapifagene. Jeg vil rette en stor takk til kongresskomiteen for innsatsen de har gjort. Kongresskoordinator Augustine Rikkeliva Nygaard sammen med Una Iversen-Uttne og John Petter Lindeland – en sammensveiset trio som har jobbet hardt i både planleggings- og gjennomføringsfasen. Tusen takk.

NNHs samarbeidspartnerne The Wave og BIOFORM støtter organisasjonens utviklingsarbeid og på den måten bidrar i utviklingen av naturmedisin og naturterapi i Norge. Jeg vil også rette en stor takk til dem for deres støtte og innsats, blant annet under kongressen i februar. NNHs ledelse sammen med The Wave og BIOFORM vil besøke Bergen 19. september. Der vil vi arrangere vår neste regional samling, denne gang i samarbeid med faggruppen i Soneterapi. Jeg ber alle som har mulighet til å komme på samlingen om å sette av helle denne dagen. Detaljert program vil bli annonsert i august via våre informasjonskanaler. Studentene innen naturmedisin er en viktig målgruppe for NNH. Det er alltid en glede når vi mottar nylig utstedte

vitnemål og søknader om terapeutmedlemskap. Studentene er nemlig den nye generasjon naturterapeuter som vil ta NNH inn i fremtiden. Vi har et godt samarbeid med fagskolene med NNHgodkjente studieplaner, og jeg vil på vegne av NNH takke dem for arbeidet de gjør med fagutvikling og tilrettelegging for et godt studieforløp. Avsluningsvis vil jeg minne om at vi er er avhengig av politikere som ser utfordringene i vår bransje og legger til rette for utviklingen av terapeutyrket som helsenæring. Våre terapeuter er ikke en erstatning for det offentlige helsevesen, men et supplement som vi mener avlaster helsekøene og hjelper folk med ulike lidelser å takle hverdagen bedre. Det er én million nordmenn som bruker alternativ behandling hvert år og dette er faktum som ikke kan oversees. Vi står foran kommune- og fylkesvalg i september, og om to år er det stortingsvalg. NNH vil følge nøye med de politiske partiprogrammene og finne ut hvilke holdninger og planer partiene har for å støtte vårt arbeid med videreutvikling av terapeutyrket og styrking av pasientsikkerheten. NNH kommer til å publisere informasjon om dette i august. De politiske partienes reelle handling vil være en avgjørende faktor når vi skal foreta våre valg. På vegne av NNH ønsker jeg alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og lesere av Naturterapeuten en riktig god sommer!

Lidia Ivanova Myhre Generalsekretær NNH

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

5


HELSERIET A/S Naustdalsvegen 4, 6800 Førde Tlf: 57820377 WWW.HELSERIET.NO

Beskytt integriteten, vitaliteten og helsen til cellene SUPER B-COMPLEXTM og ditt DNA med Cell Protector. Mange er utsatt for daglig stress som øker behovet for B-vitaminer. Det kan etterlate en følelse av tretthet, irritabilitet og nedsatt konsentrasjon. Vårt kraftfulle Super B-Complex inneholder ideell mengdevår av I en stressende, forurensende og giftige verden, eren Cell Protector alle åtte B-vitaminene og deres co-faktorer choline, inositol PABA. dette dedikerte løsning for våre kunders behov. Det har tatt 10 årog å utvikle Hvert enestefremskrittet av B-vitaminene livsnødvendige for Cell flerfoldige systemer i enestående innen er cellulær DNA-helse. Protector inneholder kroppen, og av hver eneste lille eller nivå under det optimale, mer enn 18 planetens mestmangeltilstand kraftfulle avgiftere, antioksidanter og økologiske kan føre til problemer. Mangel av B-vitaminer vedvarende kantar vare cellebeskyttere. Med Cell Protector får du en og daglig trygghet stress på at du føre deg inn i enpåvond sirkel ved måte. stadig større mangler av B-vitaminer og på cellene dine en best mulig dårligere og dårligere håndtering av stress og stressende situasjoner. Inneholder: Fordeler vedSprout våre B-vitaminer: Cruciferous Protectors: økologiske frysetørrede spirer, kjent som glu•cosinolater. Er en fullmatkilde til alle åtte B-vitaminer, pluss choline, inositolavogcellene. Aktiverer sunn avgiftning og fremmer sunn beskyttelse PABA. •Green I motsetning ”vanlige” B-vitaminer, vil vårt fullmatkonsept gi kapers, et Superfood til Protectors: økologiske brønnkarse, koriander og ideeltmed og Wasabi stødig tilskudd av ingefær. næringsstoffer gjennom hele dagen. sammen og spiret Dette gir et velutforsket og kraftfullt •celle-Kun tablett daglig gir optimal mengde av alle B-vitaminer. og en DNA-forsvar • Kan tas med eller uten mat, og er mild for de mest sensitive mager. Super Pure Herbal Extract Protectors: økologiske ekstrakter av gurkemeie, mariatistel, granateple, schizandra og ingefær. Gir DNA-, celle- og leverbeskyttere.

Live Juice Protectors: vitale energirike og rene økologiske juicer fra de ærverdige urtene artisjokk, og svart reddik. Nærer, styrker og gjenoppbygger MULTI VITA-MINTM leverens naturlige evne til å avgifte og beskytte. SUNNE CELLER = SUNNE KROPPER

I naturen finnes ikke vitaminer isolert fra mat.Ved å følge naturens metode i vårt fullmatkonsept, blir våre vitaminer og mineraler levert i kraftfullt med ingredienser fra sunne matvarer som du ikke Årsakene til sjukdom og nedsatt velvære er ikke alltidetklare, men spekter en ting er finnerhelse. i typisk kommersielle merker.Våre produkter inneholder gunstige veldig klart: kroppen opplever et sammenbrudd i cellulær Dette samenzymer, flavonoider, proteiner og andre elementer som naturlig finnes i menbruddet kan skje av en rekke grunner: dårlig ernæring, giftstoffer, infeksjon, hel mat. De ermed fri for skade, hormonendringer med mer. Cell Protector hjelper kroppen enfyllstoffer, smakstilsetninger, bindemiddel og andre tilsetningsstoffer. kontinuerlig og daglig tilførsel av det den trenger for kjemiske reparasjon og å skape nye, sunne celler. Vår Multi Vita-Min er spesielt sammensatt for å gi et viktig fundament av og –mineraler for voksne i alle aldre. Det er laget for Cell Protector fremmer din naturlige regenerering avfullmatvitaminer glutathione - kroppens dem somavønsker enkelt og komplett tilskudd. Bare to tabletter daglig fremste og kraftigste antioksidant. Forsterker sunn avgiftning cellene.etNærer, gir en balansert blanding av essensielle næringstoffer av vitaminer og styrker og beskytter sunn leverfunksjon. mineraler, pluss en blanding av naturlege enzymer, flavoider, proteiner og andre co-faktorer som bare eksisterer i levende mat. Hvem bør bruke Cell Protector? Alle over 18 år som søker vedvarende beskyttelse De som ønsker å støtte en sunn aldringsprosess. De som bekymrer seg over den daglige eksponeringen for miljøgifter. For de som er kjemisk sensitive.

HELSERIET A/S Naustdalsvegen 4, 6800 Førde Tlf: 57820377 WWW.HELSERIET.NO


Beskytt integriteten, vitaliteten og helsen til cellene og ditt DNA med Cell Protector. I en stressende, forurensende og giftige verden, er Cell Protector vår dedikerte løsning for våre kunders behov. Det har tatt 10 år å utvikle dette enestående fremskrittet innen cellulær DNA-helse. Cell Protector inneholder mer enn 18 av planetens mest kraftfulle avgiftere, antioksidanter og økologiske cellebeskyttere. Med Cell Protector får du en daglig trygghet på at du tar vare på cellene dine på en best mulig måte. Inneholder: Cruciferous Sprout Protectors: økologiske frysetørrede spirer, kjent som glucosinolater. Aktiverer sunn avgiftning og fremmer sunn beskyttelse av cellene. Green Superfood Protectors: økologiske brønnkarse, koriander og kapers, sammen med Wasabi og spiret ingefær. Dette gir et velutforsket og kraftfullt celle- og DNA-forsvar Super Pure Herbal Extract Protectors: økologiske ekstrakter av gurkemeie, mariatistel, granateple, schizandra og ingefær. Gir DNA-, celle- og leverbeskyttere. Live Juice Protectors: vitale energirike og rene økologiske juicer fra de ærverdige urtene artisjokk, og svart reddik. Nærer, styrker og gjenoppbygger leverens naturlige evne til å avgifte og beskytte. SUNNE CELLER = SUNNE KROPPER Årsakene til sjukdom og nedsatt velvære er ikke alltid klare, men en ting er veldig klart: kroppen opplever et sammenbrudd i cellulær helse. Dette sammenbruddet kan skje av en rekke grunner: dårlig ernæring, giftstoffer, infeksjon, skade, hormonendringer med mer. Cell Protector hjelper kroppen med en kontinuerlig og daglig tilførsel av det den trenger for reparasjon og å skape nye, sunne celler. Cell Protector fremmer din naturlige regenerering av glutathione - kroppens fremste og kraftigste antioksidant. Forsterker sunn avgiftning av cellene. Nærer, styrker og beskytter sunn leverfunksjon. Hvem bør bruke Cell Protector? Alle over 18 år som søker vedvarende beskyttelse De som ønsker å støtte en sunn aldringsprosess. De som bekymrer seg over den daglige eksponeringen for miljøgifter. For de som er kjemisk sensitive.

HELSERIET A/S Naustdalsvegen 4, 6800 Førde Tlf: 57820377 WWW.HELSERIET.NO


a kt u elt

|

B ente W e m un d s ta d , r e d a k t ø r

Generalsekretær Myhre sjokkert o statssekretær Erlandsens ansvarsf tive behandlere fordi det «vil virke mer splittende enn samlende for utøvermiljøene og for oppslutningen om registerordningen». Dette får Myhre til å se rødt: – Dette er et argument som sjokkerer. Useriøse aktører har infiltrert bransjen og er en fare for både pasientsikkerheten og de seriøse fagorganisasjonene. Mange av disse aktørene har verken utdanning i naturmedisin eller skolemedisinske fag. Det hjelper ikke at vi setter fagkrav i medisinske fag for våre medlemmer når det finns så mange som registrerer seg i utøverregisteret uten slike fagkrav. Er det disse statssekretæren vil støtte?

SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) har etterlyst et offentlig utvalg som skal vurdere innføring av fagkrav knyttet til Register for utøvere av alternativ behandling. 30. april mottok SABORG et brev fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen der forslaget avvises. NNH har i lang tid hatt temaet på dagsorden og har selv etterlyst evaluering av lov om alternativ behandling og innføring av minimumsfagkrav, primært innen medisinske fag, i registeret. Det har organisasjonen vært tydelig på i sine møter med politiske partier på Stortinget. Ved å innføre en slik ordning vil aktører som ikke oppfyller fagkravene ikke kunne registreres i utøverregisteret som gir momsfritak og fagtittel som terapeut.

Inn i fremtiden

Ikke tjent med kompetanse

I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) argumenteres det imot innføring av fagkrav, herunder medisinske fag, som vilkår for å kunne bli registrert som terapeut. Argumentene når det gjelder skolemedisinske fagkrav er at det er «krevende å anslå hva som vil være «rett» kompetansenivå for utøvergruppen». Deretter fremlegger Erlandsen to hypotetiske teorier om hva som kan skje om kompetansen i medisinske fag settes for høyt – eller at den settes for lavt: «Dersom krav til skolemedisinsk kompetanse/utdanning settes for høyt vil trolig mange registrerte ikke se seg tjent med å skaffe seg slik kompetanse.» – Dette er argumenter som vi ikke kan ta seriøst. Offentlige og private helsetjenester, fagorganisasjoner innen alternativ behandling, pasientorganisasjoner,

8

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

NNHs generalsekretær Lidia I. Myhre forskningsmiljøer, NAFKAM, NOKUT, fagskoler, høyskoler og universiteter jobber fra hver sin kant for å nettopp styrke den medisinske fagkompetansen på alle nivåer. Her går statssekretæren i helt motsatt retning.

Sjokkerer

Videre argumenterer statssekretær Erlandsen for at det en risiko å innføre skolemedisinske basiskrav for alterna-

Generalsekretæren i NNH mener brevet gir klare indikasjoner på at statssekretæren ikke ser utfordringene i bransjen og betydningen av innføring av medisinske fagkrav på et minimumnivå. Myhre mener at å innføre skolemedisinske basiskrav i registeret vil styrke pasientsikkerheten, terapeutenes fagkompetanse og fagorganisasjonenes utviklingsarbeid. Ifølge henne er argumentene i brevet ikke forenlig med et bilde av bransjen slik den er i dag. – Argumentene henger ikke på greip og vi som er kjent med dagens utfordringer, kjenner oss ikke igjen i det hun skriver. Vi lever i en tid med rask og dynamisk utvikling i de fleste områder. Analyse og utredning, kompetanseheving, omstilling og endring er faktorer som fører oss videre og gjør oss i stand til å møte utfordringer. Et departement skal nettopp vise veien


ver raskrivelse

I brev fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet avvises forlaget fra SABORG om innføring av fagkrav knyttet til registeret for alternativ behandling i Brønnøysund. – Dette er ansvarsfraskrivelse, fastslår generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

inn i fremtiden. Statssekretær Erlandsens argumenter samsvarer ikke med departementets oppgave; det å utvikle et bredt behandlingstilbud.

Egen regning

Myhre er også Høyremedlem, folkevalgt i Hole kommune og listekandidat for kommende kommunevalg. På spørsmål om hun kritiserer sitt eget politisk parti, svarer hun: – Det gjør jeg ikke. Høyre er et politisk parti der det er rom for uenighet og konstruktiv diskusjon på alle nivåer, og et parti er større enn en statssekretær eller et departement. NNH har flere Høyremedlemmer som har valgt terapeutyrket som sitt levebrød, noen av disse sitter også i NNHs sentralstyre og fagutvalg. Jeg kan forsikre om at disse stiller seg bak forslaget fra SABORG og mener at Høyre, som regjeringens største parti, har et særskilt ansvar i denne saken. Det at Erlandsen avviser forslaget med en lite troverdig argumentasjon må stå for hennes egen regning. 

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse-og omsorgsdepartmentet. FOTO: Bjørn Stuedal

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

9


ANNONSE FRA CURA OF SWEDEN

CUR�

VIL DU OGSA VAKNE PIGG OG UTHVILT? 0

OF SWEDEN

0

Bedre søvn medvek

I•

,

_,,,__

<< Jeg hor i lengre tid hatt problemer med å sove

,,',

på grunn av stress, uro og angst. Med CURA ®­ dynen sover jeg mye bedre, jeg føler meg avslappet når jeg våkner og er ikke like trøtt. Den kroniske hodepinen min er også borte!

>>

MEN HVORDAN FUNGERER EGENTLIG VEKTDYNEN?

Du finner flere tilbakemeldinger fra fornøyde kunder på: curaofsweden.no

En av tre 'li�� ayjø�p�o:2lemer.

Omtrent en tredel av befol�n!.11gen har søvnproblemer av og til, og fore­ komsten øker med alderen ho�-� kvinner_ og Ill.enn. Kvinner rapporterer oftere om søvnproblemer enn menn. Uan�ett alder og årsak kan en vekt­ dyne bidra til økt søvnkvalitet.

For mange av oss er det ingen selvfølge å våkne opplagt og uthvilt. Generell uro og stress, eller for mange små og store ting å leve opp til i hverdagen hindrer god søvn. Det er utallige grunner til at så mange har problemer med å roe seg ned ved leggetid, noe som ofte fører til ufrivillig oppvåkning i løpet av natten - med dårlig søvn- og livskvalitet som resultat. Takket være drøyt ti års erfaring og bruk av vektdynen innen helsevesenet, kan problemet snart være en saga blott. Studier viser at de beroligende ha-det-bra-hormonene oxytocin og serotonin øker ved DPTS (Deep Pressure Touch Stimulation). I tillegg halveres stresshormonet kortisol, samtidig som verdiene av søvnhormonet melatonin øker. Takket være CURA®-dynens vekt, omsluttende og fleksible utforming, oppnås den positive DPTS-effekten helt naturlig. Det gjør at du faller til ro, får en mer effektiv dypsøvn og våkner uthvilt. Du får det kort og godt bedre.

c/{; velqø vekt i,

CURA® COZ.V har et overtrekk av polyester, og er fylt med tvunnet polyestertråd som er sydd inn i kanaler i dynen. Det lette trykket har en massasjeliknende effekt, noe som bidrar til bedre avslapning og roligere søvn. • Polyestertråder i kanaler • Polyester • Leveres i svart veske

"'

CURA COZY FRA

CURA® PEARL har et overtrekk av bomull, og er fylt med mikroperler sydd inn i rektangulære ruter i � dynen. Det tunge fyllet får dynen til å forme seg etter kroppen, CURA"' noe som skaper en om­ PEARL sluttende følelse av berøring. FRA • Mikroperler (kisel) 3-13 kg • Bomull • Leveres i grå veske

1695,-

1795,-

4-16 kg

. .....___ ·�........ ...._,

Velg en dyne som tilsvarer omtrent 10-15 % av din egen kroppsvekt. En person på 80 kg velger da en vektdyne som veier 8-10 kg. V åre dyner er registrert som

medisinsk utstyr i det svenske

legemiddelverket: LVFS 2003: 11, LVFS 2001: 7, LVFS 2001: 5

.

®

CURA S EXPERT FORTELLER:

Kerstin Uvnas Moberg er pioner innen forskning på oxytocin, også kalt velvære-hormonet. I forskningen sin har hun blant annet funnet at oxytocin demper smerte og uro, senker blodtrykket og reduserer mengden stress­ hormoner hos begge kjønn. - Oxytocin er et lite protein, en polypeptid som består av ni aminosyrer. Oxytocin virker ved at det binder seg til spesielle oxytocinreseptorer, som finnes på ulike typer celler i kroppen og hjernen. Oxytocin frigjøres gjennom aktivering av ulike følelsesnerver i huden. Lett berøring kan aktivere såkalte CT­ fibere, som er koblet til opplevelsen av velbehag. Også kraftigere berøring, til og med statisk trykk, kan utløse frigjøringen av oxytocin. Ved denne formen for stimule­ ring oppstår oxytocinets beroligende, avstressende og helbredende effekter tydelig. Oxytocin kan også frigjøres ved at nervetråder i huden aktiveres av lett til middels statisk trykk mot huden. Vektdynen kan antas å frigjøre oxytocin på grunn av denne mekanismen.

« Vektdynen fra CURA frigjør velvære­ hormonet oxytocin

• • • • • •

BESTILL IDAG! Du kan bestille CURA® vektdyne via vår hjemmeside curaofsweden.no eller ring 930 29 695 (man-fre 0916). Du kan også kjøpe vektdynen via en av våre forhandlere:

ANNONSE FRA CURA OF SWEDEN

fedon.no

clas ohlson

� ENKLERE LIV

Økt søvnkvalitet Lengre tid i dypsøvn Jevnere pust Redusert uro og angst Økt trygghetsfølelse Mer energi i det daglige


Mer enn et høreapparat. Livio AI er verdens første multifunksjons høreapparat med innebygde sensorer og kunstig intelligens som blant annet: •

Måler både din fysiske og kognitive aktivitet.

Oversetter fremmede språk mens du hører det.

Overfører telefonsamtaler direkte til høreapparatet.

Alt kontrolleres med en app på smart-telefonen din.

Illustrasjonsfoto. Modellen på bildet kan avvike fra levert produkt.

Kontakt oss for mer informasjon: www.starkey.no


k ommentar

|

J o h n petter l i n d e l an d , nn h - l e i a r

Til norske helsepolitikarar: slutt med marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen! I samband med behandling av statsbudsjettet for 2019, 1) la Arbeiderpartiet fram forslag om å innføra meirverdiavgift på alternativ behandling. Dei meinte at dette ville føra til 180 mill. nye inntekter for staten, som blant anna skal brukast til å styrkja fastlegeordninga. Med seg på forslaget fekk dei SV. Under voteringa fekk dei også Rødt sin stemme.

Argument og analyse

I innstillinga argumenterer Arbeiderpartiet med at ein i helsebudsjetta må gjennomføra strenge prioriteringar og nytta pengane der ein får mest mogleg att for løyvingane. Det er få som kan vera usamde i ei slik vurdering. Kva grunnlag dei har for å tru eller meina at mva. på alternativ behandling vil generera ei inntekt på 180 mill. kroner, er uvisst. Truleg har dei lånt argumenta frå nettavisa Fri tanke (Human Etisk Forbund) og Foreningen Skepsis. Agendaen for desse to aktørane er i størst mogleg grad å svartmala den naturmedisinske tradisjonen, og samstundes påverka politikarar til ei svekking av rammevilkåra – som t.d. mva-fritaket knyta til registeret for utøvarar av alternativ behandling. 2) Endå meir uvisse knyter det seg til kva nettogevinsten for eit eventuelt mva.-påslag på alternativ behandling vil bli for den totale helserekneskapen. Med mørke solbriller og eit einsidig negativ fokus, er slike kalkylar sjølvsagt lite interessante for vitskapsreligiøse fantastar. For eit ansvarleg politisk parti, må ein kunne venta noko anna. I fylgje undersøkingar utført av Statistisk sentralbyrå og NIFAB, nyt-

tar om lag 1 mill. av innbyggjarane i Norge naturmedisin/alternativ behandling jamleg. Omfanget har vore rimeleg stabilt over mange år. Det er grunn til å hevda at ein slik eigenaktivitet avlastar det offentlege helsevesenet, og ikkje motsett. Både omfang, tilbakemeldingar frå både pasientar og terapeutar stadfestar dette. Å belasta pasientar økonomisk ved at det igjen blir innført mva. på slike tenester, vil etter vår meining ikkje føra til innsparing på offentlege budsjett. Tiltaket vil bli oppfatta som usosialt, og føra til at svake grupper vil ha endå mindre høve til å bruka slike behandlingstilbod. Samstundes meiner NNH at meirverdiavgifta bør brukast som eit styringsverktøy for profesjonalisering av bransjen. Berre terapeutar med tilstrekkeleg kompetanse, bør nyta godt av eit slikt fritak – jfr. tidlegare pressemelding. 3)

Forsking og dokumentasjon

Eit anna argument frå Arbeiderpartiet og enkeltrepresentantar frå andre parti, er at dei som ansvarleg helsepolitikarar må ha fokus på det dei kallar for den evidensbaserte medisinen. Alle tilnærmingar som fell utanfor denne definisjonen, bør ha liten prioritet og merksemd – og i alle fall ikkje nyta nokon støtte eller privilegium frå offentleg side. Som eg har skrive mange gonger før: om ein skulle leggja eit slikt perspektiv til grunn for måten ein handterer den naturmedisinske tradisjonen på, vil milliardar av løyvde helsekroner innan offentleg godkjende helsetilbod liggja dårleg an i komande budsjett. Det same ville gjelda for autorisasjon av fleire eksisterande

fagprofesjonar. Det er ein myte at offentleg behandlingspraksis kviler på overveldande gullstandard-dokumentasjon.4) Om ein i tillegg tek med kostnadane til legemiddelskadar, blir perspektivet endå meir rufsete og ulogisk. Oppmodinga mi blir: slutt med å marginalisera den naturmedisinske behandlingstradisjonen ved å bruka manglande forsking og dokumentasjon som kronargument. Om den naturmedisinske tradisjonen ikkje har eit tilfredsstillande dokumentasjonsnivå - på lik linje med fleire andre autoriserte helseprofesjonar - er den ikkje kunnskapslaus! Det er ein rimeleg grad av aksept også innan offentleg medisin at effekt av ulike intervensjonar på individnivå, ikkje er til hinder for at ein tek dette i bruk i ein klinisk kvardag – sjølv om forskinga ikkje er overtydande på gruppenivå. Og forsking på totalpakkar av behandlingsval er stort sett ikkje utforska i det hele tatt på gruppenivå – noko som ofte kjenneteiknar naturmedisinsk praksis.

Indoktrinert

Det kan synast som om dagens helsepolitikarar nærast er indoktrinert med eit forenkla bilde på kva som er realitet og status når det gjeld forsking og dokumentasjon. Mange er nok ikkje klar over at dei kvart år er med på å bruka store offentlege midlar på intervensjonar som beviseleg har marginal effekt. Det kan også sjå ut som om dei ikkje er klar over at det biokjemiske hegemoniet innan medisinen har skapt ein vitskap som på mange måtar underkjenner individualisert behandlingspraksis og framhevar det ein i dag kallar for evidensbasert

1) https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=73567&dnid=1 2) file:///C:/Users/Acer%20Travelmate/Documents/NNH/Meriverdiavgift/Fri%20tanke%20-%20Staten%20taper%20over%20180%20millioner%20hvert%20år%20på%20at%20alternativbransjen%20ikke%20betaler%20moms.html 3) https://nnh.no/alternativ-behandling-og-meirverdiavgift/ 4) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1992-overlaege-vi-mangler-god-evidens-for-effekten-af-de-behandlinger-vi-tilbyd er-det-er-et-kaempe-problem.html

12

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019


Truleg har dei lånt argumenta frå nettavisa Fri tanke (Human Etisk Forbund) og Foreningen Skepsis.

praksis, der kontekstfri tilnærming er målet. Når dei i tillegg blir påverka av skeptikarpropagandaen sine generelle karakteristikkar, er det kanskje ikkje rart at gangsynet blir svekka.

Motkulturelle rammevilkår

Eg skulle ynskje at helsepolitikarane såg nytten i at motkulturelle aktørar kan utfordra tunge kolossar som A/S Helsenorge. Dei motkulturelle understraumane har krefter i seg som gong på gong har vist seg å vera sterke nok til å forandra viktige samfunnsfunksjonar eller måtar å tenkja på. Men desse understraumane må vera styrt av ein indre fridom som ikkje er knyta opp til at kompromisset mellom økonomi, vitskap og politikk blir presentert som sanning – slik ein ofte ser det i offentleg forvaltning og i politikken. Eg trur både forvaltning og politisk nivå ikkje heilt anar omfanget og betydninga av dei helsefremjande tiltaka som kvar dag blir formidla i dei naturmedisinske konsultasjonane. Det må vera rom for at det særeigne og det offentleg kollektive lever side om side som to kulturar - som gjensidig kan befrukta kvarandre gjennom at den eine får lov til å utvikla seg i fridom med levelege rammevilkår frå storsamfunnet. Og når det gjeld helse, skal alltid – på lik linje med den ein finn innan den offentlege medisinen – fundamentet vera: ein kjærleg omsorg for dei er som er ramma av helseplager. Dei skal møtast med respekt og relevant kompetanse.

Meirverdi og registeret

den naturmedisinske tradisjonen, har gjennom mange år prøvd å kommunisere kva slags tiltak me treng for å utvikla feltet: leveleg økonomiske rammevilkår og endring av registerforskrifta som gjev motivasjon til solide utdanningar og dermed auka profesjonalitet. For politikarane er det berre å lesa eigne dokument som dei har vore med å vedta, t.d. gjennom Ot.pr. nr. 27: «Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver frem en ønsket utvikling. Det gjelder på en rekke områder, for eksempel innen forskning, fagutvikling, utdanning - og organisasjonsutvikling. Videre ser departementet behovet for at en mer samlet bransje driver en helhetlig politikk- og fagutvikling på feltet, både internt blant alternative behand-

leres organisasjoner og eksternt ovenfor befolkningen og myndighetene.» Signala frå både Arbeiderpartiet og Høgre, tyder på motsette styringssignal og incitament av det som er nemnt her. Det er også i denne samanhengen svært skuffande å lesa statssekretær Anne Grethe Erlandsen (Høgre) sitt avslagsbrev til SABORG om etablering av eit offentleg utvalg som kan vurdera innføring av offentlege fagkrav til registeret. Ikkje eit ord er nemnt i høve incitamenta i sitatet ovanfor. Det er ei vidareføring av den unnfalne linja som NNH tidlegare har kritisert.

Splid og hersk

I Arbeiderpartiet sitt forslag, er det eit avsnitt som fleire burde leggja merke til: «at det kan være yrkesgrupper som i dag er oppført i det frivillige registeret for alternativ behandling, som kan anses å drive omsetning av helsetjenester. En oppheving av momsfritaket bør derfor ledsages av en gjennomgang av registerets medlemsorganisasjoner for å se om noen burde fortsette å ha fritak for merverdiavgift.» Dette lukta gamal hersk- og splidtaktikk, på lik linje med det Arbeiderpartiet gjorde sist gong dei innførte mva. på alternativ behandling. I seine nattetimar gav dåverande finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mva.-fritak til berre homøopati og akupunktur, utan nokon spesiell grunngjeving. Sektoren må arbeida aktiv for at ikkje slike tilfeldige og uprofesjonelle vedtak skal få ny renessanse. leiar@nnh.no

Den seriøse og godt utdanna delen av

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

13


EAST PARK TM

PROBIOTIC med sporer NYHE

T

EAST PARK TM PROBIOTIC CARE 10 MILLIARDER

EAST PARK TM PROBIOTIC KVINNE 50 MILLIARDER

Dette er en melkesyrebakterie i sporeform som har en sterk overlevelsesevne. Bacillus Subtilis tåler både magesyre og temperaturforandringer. Den aktiveres og formerer seg raskt i tarmsystemet. Den vil hjelpe til med å regulere fordøyelsen samt styrke immunforsvaret.

Har en helt unik sammensetning av 9 stammer som er spesiallaget til kvinner for å gjenopprette bakteriefloraen i underlivet. Den kan hjelpe mot urinveisinfeksjoner og vaginal soppinfeksjon.

PRODUSERT AV BYAVISA DRAMMEN

err Sttyyrrkkesvvaarreett S forrs nnfo u u m m im im

EAST PARK TM PROBIOTIC TARM 80 MILLIARDER Beregnet for personer med kroniske eller akutte plager i tarmene. Har høykonsentrerte melkesyrebakterier fra 11 stammer.

East Park TM Probiotic er bra å bruke i forbindelse med bruk av antibiotika. Den er også fin å ha med på reise.

EAST PARK ™

OLIVENBLADEKSTRAKT Olivenbladekstrakt fra East Park TM kan gi bedre immunforsvar, Olivenbladekstrakt fra Park™ bedre Olivenbladekstrakt fra East East bakterier Park™ kan kanoggi giparasitter. bedre immunforsvar, immunforsvar, fjerne virus, sopp, candida, Fin å bruke etter antibiotikakur og på reiser. Godt Godt mot mot både både mindre mindre symptomer symptomer og og kroniske kroniske plager. plager. Brukes mot både mindre symptomer og kroniske plager.

East East Park Park ™ ™ Olivenbladekstrakt Olivenbladekstrakt er er et et 100 100 % % naturlig produkt med vegetabilske kapsler. naturlig produkt med vegetabilske kapsler.

Telefon: Telefon: 38 0938099820 98 20 Telefon: 38099820 www.helsekostsentralen.no www.helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no post@helsekostsentralen.no Nettbutikk: www.helsekostsentralen.no

Kode EP 005 gir 10% rabatt på kjøp i 2018


• • • •

Stort utvalg homeopatika på lager Vi sender over hele landet Rask levering Sentral beliggenhet i Oslo

Balder Apotek Munchsgt. 7 - 0165 Oslo Tlf: 22 60 40 01 Fax: 22 60 40 02 post@balderapotek.no Åpningstider: man til fre 8.30 – 17.00

“Vi tar mål av oss til å bli landets grønneste apotek med et stort utvalg naturlegemidler, og ikke minst en imøtekommende og vennlig betjening” Bjarne Brudeli, Apoteker


a kt u elt

|

ENERGIFLYT: Avspenning gir økt energiflyt, og med økt energiflyt kan blokkeringer slippe taket.

16

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

S o l v e i g B i r g i ttatun S m i t h - t e k s t o g f o t o


Normassasje - ny utdanning godkjent av NNH

En ny massasjeform som integrerer elementer fra moderne alternativ helsepraksis Kan avspenning og velvære fungere som terapi? Og er muskelterapeut en bedre betegnelse enn massasjeterapeut? Dette er spørsmål som opptar oss i Normassasje. Normassasje er en ny massasjeform som integrerer elementer fra moderne alternativ helsepraksis. Historie og menneskesyn

Normassasje bygger på læren om chakra og menneskets energisystem. Hva er fordelen med å ha læren om chakra og energi som grunnlag framfor den klassiske anatomien? Vitenskapelige oppdagelser innen mikroskopisk anatomi har vært et viktig element i de siste 150 årene. Å oppdage kroppen på celleplan, har lenge vært vår kulturs stolthet og måte å forstå virkeligheten på. Å forstå den fysiske kroppen er et viktig element i vår vestlige kultur. Vi har tradisjon for å fokusere på enkeltpartikler og studere hver enkelt del separat. Østlig kultur ser tilværelsen ut fra sammenhenger. Der er man opptatt av hvordan elementer forholder seg til hverandre og henger sammen. I dette spenningsfeltet er Normassasje blitt til. En forenklet måte å beskrive mennesket på, er at vi består av kropp, følelser, tanker og ånd. Hver av disse delene eksisterer kun sammen med de andre, og utveksler hele tiden med de andre. Når vi benytter denne forståelsen, betyr det at all fysisk berøring er også berøring av følelser, tanker og ånd. Begrepet «terapi» kommer fra gresk språk. Det betyr behandling. Wikipedia forklarer begrepet slik: «Terapi: I dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. Som regel brukes ordet om helsehjelp utøvd av en terapeut overfor en pasient eller pasientgruppe, der det

Undervisningen gjennomgår hvordan kropp, følelser, tanker og ånd fungerer sammen. anvendes metoder eller prosedyrer som krever utdannelse.» For å tydeliggjøre at en massasje handler om å gi en terapeutisk behandling og ikke kun en velværeopplevelse, er kan hende uttrykket «Naturmedisinsk muskelterapeut» nyttig.

Terapeutisk massasje

I Normassasje er stillhet og dypavspenning en nøkkel til sunnhet. Terapeuten har følgende målsetninger for behandlingen: Avspenning Velvære Forandring, forløsning, transforma sjon, healing Økt vitalitet, bli mer hel (hovedmål) Liggende på massasjebenken får man beskjed om å ta tre dype pust, mens terapeuten begynner med lett berøring. Kroppen slapper mer og mer av og oppmerksomheten blir mer og mer fokusert på fornemmelser og endringer i kroppen. Terapeutens berøring fokuserer energien, og har som første hensikt å gi opplevelse av velvære. Velvære

er økt energiflyt. Avspenning gir økt energiflyt, og med økt energiflyt kan blokkeringer slippe taket. Sykdom er blokkering av energiflyt, og forløsning av blokkeringer gir helse og helbred. I løpet av en full kroppsmassasje lokaliserer terapeuten fra ett til tre områder på kroppen med under- eller overenergi. Dette er områder som vanligvis gir smertefornemmelse. Terapeuten behandler områdene med dypmassasje. Det kan være muskelbearbeiding i og omkring området, punktbehandling og meridianmassasje. Dette gir økt energiflyt ved transformasjon eller forløsning fra et nivå til et annet. Når massasjeomgangen avsluttes, legger terapeuten vekt på å samle, rense, balansere og harmonisere energi som er frigjort. I et terapeutisk behandlingsforløp blir dette gjentatt ved flere behandlinger. Hver behandling innledes med en terapeutisk samtale for å bevisstgjøre de endringer som skjer i kropp og psyke, og for å ha fokus på prosessen videre.

Utdanningen

For å bli Normassør - eller Naturmedisinsk muskelterapeut innenfor NNH-systemet - skal man gjennomgå en utdanning på bortimot 1150 timer når praksis er inkludert. Undervisningen gjennomgår hvordan kropp, følelser, tanker og ånd fungerer sammen. Dette gir en forståelse av hvordan mennesket fungerer ut fra en energimodell, som forklares ved >>> naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

17


KROPPSMASSASJE: I løpet av en full kroppsmassasje lokaliserer terapeuten fra ett til tre områder på kroppen med under- eller overenergi.

>>> hjelp av læren om chakra. Læren om chakra og menneskets energisystem blir oversiktskartet for hva et menneske er. Dette er nødvendig for å ha en grunnleggende helhetsforståelse av hvordan et terapeutisk massasjeforløp skal foregå. For å gi en effektiv terapeutisk behandling skal terapeuten ha gjennomgått grundig trening for å utvikle sensitivitet og modenhet i møte med mennesker. Viktige element i denne treningen er meditasjon. Meditasjon gir økt fokus og sensitivitet når det handler om subtile endringer i pust, energiflyt og muskelreaksjoner. Ingen andre teknikker gir tilsvarende økt bevissthet om dette. I tillegg til meditasjon benyttes egenterapi i form av selvmassasje og yoga. Selvmassasje er en utfyllende metode for å lære å forstå hva massasje gjør med kropp og psyke. I det hele tatt er det å motta massasje fra seg selv og andre viktig for å innarbeide en god forståelse av hvordan massasje kan brukes som et redskap for helse. Dette er innlæringen som studiet til Naturmedisinsk muskelterapeut i Normassasje sin regi bygger på. I tillegg til dette innarbeides grundig kunnskap og ferdigheter innenfor bl.a. tradisjonell anatomi og fysiologi, patologi, meridianlære og manuell lymfedrenasje, samt journalføring og etiske retningslinjer for alternative terapeuter.

18

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

For å gi en effektiv terapeutisk behandling skal terapeuten ha gjennomgått grundig trening for å utvikle sensitivitet og modenhet i møte med mennesker. Det handler om helse. Ikke stykkevis og delt, men helhetlig helse. Vi har alle en grad av helse, og vi har alle et forbedringspotensial. Det vil si at vi alltid kan bli friskere. Terapi handler om å rekke ut en hånd for å hjelpe mennesker til å bli friskere. Terapeutisk massasje er å bruke massasje som et middel til å bli enda friskere, mer hel, eller bli enda mer den vi er. Undervisningen tar utgangspunkt i at Normassasje er en massasjeform grunnlagt av Solveig Birgittatun Smith. Teknikken og undervisningsformen er en videreføring av Nordlys Massage i Danmark. Nordlys Massage har røtter fra Esalen Institute i Amerika og Bob Moore i Danmark. Normassasje-utdanningen består av ettårig Grunnutdanning og Videreutdanning. Utdanningen ble i 2018 godkjent NNH, og tilfredsstiller fagkravene i Naturmedisinsk muskelterapi. Ved registrering i Registeret for utøvere av alternativ behandling, gir dette rett til tittelen Reg. naturmedisinsk muskelterapeut MNNH. For tiden har ca. 100 studenter fra hele Norge fullført Normassasje ettårig Grunnutdanning. Ingen har enda fullført den treårige Normassasje- Videreutdanningen, fordi dette er helt nytt enda. For kontakt med massører fra Normassasje, ta kontakt med Solveig B. Smith gjennom normassasje.no.

evnen til å gi massasje er en naturlig evne som alle har. Praktiske øvelser kommer først, og deretter den teoretiske forståelsen. Videre i studiet blir undervisningen mer og mer induktiv. Det vil si at teoretisk innlæring kommer først, og deretter praktisk utførelse. Det veksles hele tiden mellom praktiske oppgaver, tavleundervisning, samtale og massasjeutveksling to og to med massasje og samtale. Denne metoden gjør at studentene alltid har en nærhet til og umiddelbar forståelse for faget. I løpet av studietiden er undervisningen preget av at studenten selv i stor grad gjør sine egne faglige erfaringer i arbeidet med massasje i form av gruppearbeid. Det er også nær kontakt mellom student og lærer. De forskjellige fagemnene blir berørt flere ganger innenfor forskjellige fagfelt, for å gi integritet og helhet i innlæringen. Studentene blir hele tiden fulgt opp individuelt og i grupper både ved klinisk og ekstern praksis. Litt etter litt i studiet utvider studentene sin forståelse for chakraenes funksjon, forskjellige energinivå, psykiske paralleller, trykkpunkter, klassisk anatomi, fysiologi, meridianer, fascier, kinesiologi, manuell lymfedrenasje, m.m.


NDS Nutrient Delivery System

Danmarks førenDe Probiotika i P u lv e r f o r m melkesyrebakterier Kjøpes hos

WW W. en G h olm n Ds.no

nDs Probiotic Classic ®

®

helsekostbut ik og terapeuterker

Godt dokumentert og testet for effektivitet, innhold og sikkerhet. Gode fordøyelsesenzymer og tarmbakterier i pulverform som fornyer og vedlikeholder en sunn fordøyelse. stress, hektisk livsstil, reiser, medisininntak, antibiotika og mat av tvilsom hygienisk kvalitet er alle faktorer som kan påvirke tarmens mikroflora. NDS® Probiotic Classic® er i pulverform og har i studier vist, at den tilfører opp til 20 ganger flere levende bakterier til fordøyelses­ systemet enn i kapselform.

® NDS tika Probio alle s av anbefale peuter tera førende ark og i Danm Norge.

nDs® skanDinavias mest komPlette Probiotika-serie består av 12 forskjelliGe effektive blanDinGer for treG maGe, stress, følsom tarm, løs maGe, vekttaP oG stress veD sPort/treninG.

vi ta lkos t a s | Wi r g e n e s v e i 11 | 31 5 7 b a r k å k e r | n o r w a y t l f . + 4 7 33 00 38 7 0 | o r d r e @ v i t a k o s t . n o

ClassicAnn_Vitalkost_NO.indd 1

03/09/2018 20.41


Profesjonell leverandør til profesjonelle utøvere Vi leverer utstyr av topp kvalitet til gunstig pris

• Bredt utvalg av nåler og annet utstyr til akupunktur • Norges største utvalg av oljer til aromaterapi og massasje • • • • • • • • • • • •

Norges leverandør av Oshadhis oljer

Kopping Diagnoseverktøy Ørelys/otoapti Argiletz leire Kinesiotape IQ-QI hormonbehandling Regulat Pro Naturlig hudpleie Kosttilskudd Bøker, plakater og modeller Behandlingsbenker Flasker, kremkrukker

Natur & Helse AS

Etablert 1998 Tlf. 485 14 272

www.natur.helse.no / natur-helse@natur-helse.no

Yrkesutdanning i massasjeterapi eller soneterapi Ønsker du å jobbe med mennesker?

Vi tilbyr to yrkesutdanninger; massasjeterapi og soneterapi. Undervisningen går på deltid over to år. Små klasser, høyt kvalifiserte lærere læringsmiljø. Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan og søkehyggelig lån og stipend i Lånekassen. Våre utdanninger er av de mest solide i bransjen og inneholder alle fag du trenger for å kunne starte opp som terapeut. Begge er fagskolegodkjent, noe som gir en trygg ramme rundt utdanningen, og et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen det alternative helsetilbudet. Utdanningene gir 60 studiepoeng, og man kan søke lån og stipend i Lånekassen. INSTITUTT FOR HELHETSMEDISIN™

Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00 E-post: ifh@ifh.no. www.ifh.no

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2019 - www.ifh.no


Multivib er massasje med lavfrekvente lydbølger som i dag benyttes på omtrent 100 klinikker i Norden, samt offentlige institusjoner som sanserom, eldreomsorg og psykiatri. IL T T R. T E BA RA LEMM 18 % 0 15 -MED UT 2 H NH YLDIG G

“Multivib er god både åleine og i kombinasjon med akupunktur og cryo-behandling. I over 10 år har eg nytta den til eigenbehandling og restitusjon” – Anna K. Follestad, Trondheim “Multivib og healing styrker hverandre. Det er en avslappende opplevelse, hvor klientene gir gode og positive tilbakemeldinger” – Trine Stensrud, Slemmestad

“Jeg har drevet klinikk i 15 år, og har hatt Multivib i 11 av dem. Jeg har mange gode erfaringer, og i dag bruker jeg den selv, til familie og venner” – Eva Gamst, Nordreisa

www.multivib.com // post@multivib.com // 930 43 041

D

IS

IN S

LE

T ME

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem, og kombinerer det beste fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin.

NSBE U

RG

Offentlig godkjent utdanning i biopati

K E SK

O

Biopati er en oentlig godkjent fagskoleutdanning på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudium og jevnlige samlinger i Asker. Mulighet for studielån/stipend i Lånekassen. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Neste oppstart høst 2019. • Grunnmedisin • Naturmedisinsk filosofi • Kost og ernæring • Urtemedisin • Immunterapi • Mørkefeltsmikroskopi

• Soneterapi, øreakupunktur • Irisanalyse, tungeanalyse, laboratorietester • Terapeutkompetanse • VEKS-fag, markedsføring, klinikkdrift • Biopatisk strategi + mye praksis også i egen studentklinikk

Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998.

Les mer: tunmed.no

facebook.com/tunmed post@tunmed.no Tlf: 33 61 10 90


a kt u elt

|

M A R I A N N E B O R C HG R E VI N K C L A U SS E N - t e k s t

NNHs tverrfaglige kongress ga mersmak Marianne Borchgrevink Claussen kom hjem fra NNHs tverrfaglige naturmedisinske kongress, som ble arrangert første helga i februar 2019, fullstappet med informasjon, inspirasjon og engasjement. Som NNH-terapeut syns hun det er viktig å samles for å utveksle erfaring, kunnskap og ideer – og ikke minst bli kjent med hverandre. Her er hennes referat.

• Viktigheten av naturmedisinsk grunnutdanning, Tove Riise-Grastveit • Hvordan faglig oppdatering skaper trygghet, Frigg Valla og Nina Skaug • det vil så å være der kundene er – synlig på nett, Viviann Alexandra Knutsen

Det er en styrke i at vi samler oss i en paraplyorganisasjon som NNH, med de ulike faggruppene under samme samlende struktur, slik at vi kan fremme de ulike naturterapiene fra en felles plattform. I tillegg er NNH godt organisert med et driftig styre og sekretariat, slik at faggruppene kan fokusere mest mulig på fag – og vite at organisasjonen veileder oss og kjemper den politiske kampen med stor dyktighet.

Fullspekket lørdag

Miniforedrag

Da selve kongressen startet ble det holdt seks miniforedrag før vi samlet oss i faggruppene for iherdig utveksling av ideer og tiltak for å øke aktivitetsnivået i disse.

Foredragene handlet om:

• Hva det vil si å ha en kropp i balanse, Eli Ann Degn • Forskningsprosjekt om kunnskap og bruk av urtemedisin i Norge, Mari Jerstad • Hvorfor man burde velge norske kosttilskudd, Bioform

22

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

LEGEN: Dr. Geir Flatabø har et kontroversielt syn på behandling av pasienter, i følge helsemyndighetene. Han holder fast ved kosthold som behandling, og kan vise til mange gode resultater.

Lørdagen var den mest fullspekkede dagen, med lengre foredrag og en engasjerende debatt – før festmiddagen ble en storartet avslutning på dagens program. Eskild Bakken holdt et engasjerende og levende foredrag om forskning – som han trakk frem at likner mye på en industri i disse dager. Det er «publish or vanish» som gjelder, slik at det kan bli et større fokus på å forske for å forske, heller enn å forske på tematikk som er anvendbar i praktisk sammenheng. For omkring 150 år siden var mye av det som nå kalles naturmedisin, anvendt innen datidens skolemedisin. Hvorfor kan ikke da naturmedisin regnes å ha like stor nytteverdi i dagens helsetilbud?


SV E I N J OH A N N E SS E N / B E N T E W E M U N DS T A D - f o t o

FORSKEREN: Forsker fra NAFKAM, Frauke Musial (i midten), holdt et foredrag om forskning på komplementær medisin.

Trenger vi egentlig å forske? Foredraget til Jan Ivar Røssberg var innholdsrikt, men det er særlig to poeng som jeg noterte meg: «Den som er tøffest i trynet vinner debatten.» Roper du ikke høyt nok, drukner stemmen din blant de høyeste røstene – selv om poengene dine er minst like gode.

Margareta Nilssen driver Musician’s Health and Movement Institute holdt et aktivt og spennende foredrag for oss. Hennes behandlingsform har stort fokus på sammenhengen mellom kropp og sinn. Neste foredragsholder var Mikhail Bazanov. Han benytter termograf – et apparat for å ta blide av varmen kroppen stråler ut – som verktøy i sin behandling. Han tar før og etter bilder, og kan slik både dokumentere behandlingens effekt, og visualisere manifestasjon av ubalanser.

«En pille for alt som er ille»

Jan Ivar satte dette i perspektiv ved å trekke frem at det i geriatrien i dag gjennomsnittlig forordnes 11 ulike medisiner per person, uten at kontraindikasjoner er godt nok kjent – særlig ikke på lang sikt. Tenk om naturterapeuter fikk lov til å samarbeide med det offentlige helsepersonell for å forebygge og lindre enkeltpersoners helseplager.

Spennende metoder

Grunnleggeren av en helt egen behandlingsform – Timani-metoden. Tina

Å velge den smale veien

MYE MEDISINER: Jan Ivar Røssland holdt foredrag om forskning, og manglende sådan når det gjelder geriatrien. I gjennomsnitt 11 medisiner per geriatriske pasient er urovekkende, særlig når man ikke tar hensyn til kontraindikasjoner.

Geir Flatabø er legen som mistet sin rett til å praktisere utenom under oppsyn. Årsaken til hans innskrenkning som lege kom fordi han ikke fulgte de etablerte retningslinjer for god legepraksis. Ved å behandle autisme med annet enn de nedfelte behandlingsprinsipper – og heller velge kosthold og kosttilskudd som behandlingsmetode (med fornøyde pasienter som utfall) – så utgjorde >>>

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

23


DEBATTEN: Fra venstre: lege Geir Flatabø, terapeut Tina Margareta Nilssen, universistetslektor Eskild Narum Bakken, leder i NNH John Petter Lindeland, generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre, forsker Frauke Musial og leder i Barnelegeforeningen Ketil Størdal.

>>> han dessverre en fare for sine

pasienter, i følge etablissementet. Foredraget til Geir dreide seg mye om hvordan kosthold og kostendringer kan bidra stort til å forbedre helsetilstanden vår: «La din mat være din medisin, og din medisin være din mat». Geir mener at det finnes andre måter enn syntetiske piller, og trakk frem at nåtidens medisinstudium i stor grad er et pillestudium. Kan man forske på terapiformer med ukjent eller omdiskutert virkningsmekanisme? Frauke Musial kommer fra Tyskland, og har lang erfaring som forsker – med mange publikasjoner og en stor mengde kunnskap i sitt «arkiv». Noe av det Frauke trakk frem som viktigst ved hennes forskeregenskaper, er nøytralitet. Det ser hun på som særlig viktig når hun skal drive brukerorientert forskning på komplementære behandlingsformer, hvor det i stor grad er pasienterfaringer som skal vektlegges. Det er en viss fase i forskningssammenheng hvor det benyttes såkalte pragmatiske studiemodeller. Pragmatiske studier er av en god studietype som man kan tillegge høy grad av evidens. Ikke nok med det: Pragmatiske studier egner seg til

24

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

forskning på alternativ og komplementær medisin!

Debatten

Det kom frem en del gode poenger i løpet av debatten. Her er noe av det jeg noterte meg: Ketil Størdal ble bedt om å kommentere de fiendtlige holdningene man ofte observerer overfor naturmedisin, særlig på basis av at placebo er en del av all type behandling. Svaret var at man må være nøktern i sin rolle som terapeut. Han er skeptisk til at naturterapeuter tar på seg æren for noe som egentlig er naturens gang. John Petter Lindelandkommenterte at naturterapeuter må handle/la være å handle ut i fra gode etiske holdninger. Det er viktig å avslutte behandling dersom man ikke ser effekt, og heller henvise pasienten videre til andre mulige behandlingsformer. Lidia I. Myhre pekte på viktigheten av å inngå dialog for å kunne komme noen vei. Når dette ikke skjer innen helsesektoren, så er det i bunn og grunn pasientene som taper på det. Fagmiljøene på begge sider må jobbe for å være åpne for å skape et bedre tilbud for pasienten sammen. Å rydde opp i bransjen! Men, det klarer ikke bransjen alene. Vi trenger hjelp av

regjeringen, men helsedepartementet har vist seg redde for å gå inn i bransjen – de skygger banen. Dialog. Når det er ryddet opp i bransjen, blir det lettere for skolemedisinerne og politikerne å se oss og få tiltro til oss. Å bevilge midler til forskning på helsetjenester, ikke kun i form av legemidler og preparater. Tina Margareta Nilssen supplerte med at det må en holdningsendring til. Vi bør strebe etter å skape åpenhet. Å ha en ydmykhet til egen manglende forståelse, og hele tiden utøve egentrening innen eget virke. Ketil sin kommentar var at leger med fordel kan lære å bruke mer tid på se helhet. Man blir fort for opptatt av effektivisering: ting skal skje raskt. Evidens går også ut på dato – i skolemedisinen såvel som i andre sektorer. Ambisjonen til den skolemedisinske vitenskapen må være å revurdere, sjekke på nytt, og vurdere hvorvidt det fortsatt er evidensgrunnlag nok. Min konklusjon: NNH gjør en kjempejobb, og når de til slutt når gjennom til politikere og får hjelp til å rydde opp i bransjen – så er det gode muligheter for dialog og samarbeid på tvers av de medisinske retningene vi har her i Norge. 


Du finner oss pĂĽ

www.naturterapeuter.no

Vi er stolte medlemmer av NNH - landets største fagorganisasjon for naturterapeuter, med fokus pü faglig kompetanse og pasientsikkerhet.


a kt u elt

|

Inter v jua a v J o h n P etter L i n d e l an d

Intervju med biopat MNNH Tove Riise Grastveit:

Ynskjer å finna årsaka som ligg bakom diagnosen Tove Riise Grastveit har i dag permisjon frå stillinga si som sjukepleiar i Stord kommune for å satsa fullt på å byggja opp ein biopatipraksis på Stord og ved Bergen helhetsklinikk. – Du har offentleg helsefagleg bakgrunn, blant anna som diabetessjukepleiar. Kva var årsaka til at du i tillegg har tatt utdanning i biopati? – Den viktigaste grunnen er vel kanskje at eg ynskja å finna årsaka som ligg bakom diagnosen/symptoma. Eg meiner at alle bør få den hjelp og rettleiing dei treng for å kunne ha ei optimal helse, og at ein bør ha mykje meir fokus på å finna årsaka til sjukdom i staden for rein symptombehandling. Når eg jobba på sjukehus så godtar eg, og meiner det er rett der å ha fokus på sjølve den diagnostiserte sjukdomen. Men når den er under kontroll og kanskje fjerna, så burde pasienten få innsyn og kunnskap om årsaksforholdet, slik at ein kanskje unngår å bli sjuk igjen eller utvikla andre sjukdomar/symptom.

Utdanningsbakgrunn

– Eg tok sjukepleiarutdanning i ein alder av 42 år, og var ferdig diabetes-sjukepleiar når eg var 48 år. Eg starta på mi biopat-utdanning i 2013 og var ferdig i 2017. Då var eg blitt 54 år. Før den tida, og etter ungdomskulen, tok eg eit år på handelskule. Deretter arbeidde eg fire år i ein gullsmedbutikk som personalmedarbeidar og ti år som husmor. Eg valte å være heima med mine to barn til minstemann var åtte år, før eg starta på mi lange utdanning. Fyrst blei det hotell- og næringsmiddelfag, industriell nærings-

26

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

Eg meiner at alle bør få den hjelp og rettleiing dei treng for å kunne ha ei optimal helse. middelproduksjon, og i tillegg generell studiekompetanse. Eg hadde då tenkt å bli bioingeniør, og måtte ta nokre fag på nettet slik at eg fekk spesiell studiekompetanse. Men i løpet av det året, tok valet ein annan veg. Eg hadde lenge vore interessert i naturmedisin og hadde prøvd litt forskjellig, men hadde veldig lyst til å lære meir. Tenkte likevel at det kanskje var lettare å arbeida som naturmedisinar om eg hadde bakgrunn som sjukepleiar. Slik blei det til at eg tok sjukepleiarutdanning fyrst. Den fyrste tida arbeidde eg mest på sjukehus, og er veldig glad for den erfaringa. Eg lika godt å arbeida med folk og strekte meg langt for å hjelpa dei på best mogleg måte. Det at vegen gjekk vidare til diabetessjukepleiar, heng nok saman med at eg hadde veldig interesse for kost og ernæring. Eg såg fort at det var enkelte livsstilssjukdomar, som t.d. diabetes 2, som etter mi meining ikkje blei ivaretatt på ein god måte. Det å endre livsstil krev meir enn eit tilsyn hos lege. Eg tenkte at

SYKEPLEIAR: Tove Riise Grastveit er sykepleiar i permisjo

det kunne vera ein god ide for kommunen å ha ein diabetessjukepleiar i staben, men slik blei det ikkje. Eg arbeidde difor berre som vanleg sjukepleiar i kommunen. Dette synes eg var veldig dumt, og tanken på å ta ein utdanning der eg kunne hjelpa personar som fell litt mellom to stolar i det offentlege helsevesenet, blei styrka. Dermed starta eg mi utdanning i biopati.


on for å satse fullt på å byggja opp ein biopatpraksis.

Eg vurderte mange forskjellige utdanningar, men ein av grunnane til at eg valte biopati, var at Tunsberg medisinske skole hadde fått studiet godkjent som offentleg fagskule. Baktanken var også at med ein slik allsidig utdanningsbakgrunn, ville det bli lettare å samarbeida med t.d. legar, noko som pasientar ville tena på. Om det ikkje har gått slik, ser eg at all praksisen

frå både frå sjukehus og kommunehelsetenesta, kjem godt med.

seg erfaring og klarer å ta det med i den naturterapeutiske behandlinga.

– Trur du at di tilnærming til pasientar hadde fortona seg annleis om du ikkje hadde hatt bakgrunn som sjukepleiar?

– Du nemner at du kunne tenkja deg eit tettare samarbeid med legar. Kva framstøyt har du gjort, og korleis har dette blitt mottatt?

– Ja, absolutt. Men det er ikkje hjelp i tittelen om ein ikkje har opparbeida

– Eg har vel kanskje ikkje gjort så

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

>>>

27


MØRKEFELT: Mørkefeltmikroskopiering er eit av analyseverktøya Grastveit nyttar seg av.

>>> mykje for å koma i kontakt eller få

samarbeid med legar. Men det er fleire som veit om meg, og mange av mine pasientar kommuniserer til legen sin at dei går til meg. På sikt har eg behov for å informera om kva eg kan hjelpa til med, særleg i høve type-2 diabetespasientar – og dei med IBS og IBD.

Anamnese og behandlingsstrategi

– Kan du fortelja litt om korleis du nærmar deg ein pasient, og kva som blir avgjerande for behandlingsstrategi. – Når ein pasient har bestilt time hos meg, brukar eg å sende ut eit skjema som eg ber dei fylla ut og senda tilbake eit par dagar før den avtalte timen. Dette gjer eg for å få eit innblikk i sjukdomshistoria, og for at pasienten skal vera litt førebudd på kva eg kjem til å spørja om. På dette skjemaet er det spørsmål om kva problem ein har no og kva har ein hatt før, fordøying, søvn, aktivitetsnivå, kosthald osb. Når pasienten kjem til den avtalte tida, går me gjennom skjemaet. Eg bruker ein del diagnostisk utstyr som og kan sei noko om tilstanden her og no. Eg analyser både levende og koagulert blod, som kan fortelje meg litt om omfanget av sopp, parasittar, vitaminmangel, dårleg nedbryting av protein m.m. Eg bruker også Polysantest, som kan visa kva mikroorganismar kroppen har danna antistoff mot, irisanalyse og eit apparat som måler ener-

28

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

Eg er veldig opptatt av at pasienten skal forstå litt korleis kroppen fungerer, kva den treng og kor lett det er å få den i ubalanse.

gien i meridianbanane. Ut frå alle desse testane, dannar eg meg ein meining om korleis behandlinga vidare blir. – Korleis kommuniserer du desse funna til pasienten? – Eg prøver å bruka eit språk som er så enkelt som mogleg, og vurderer kva som er viktigast til ei kvar tid å prata om. For mykje informasjon på ein gang kan lett skapa forvirring. Ofte, etter konsultasjonen, skriv eg e-post til pasienten og repeterer det me prata om. Dette gjer det også lettare for dei å formulera spørsmål til neste time. Elles stillar eg aldri diagnosar og eg har alltid full respekt for det som pasienten og legen er blitt samde om. Kanskje kan eg av og til koma med råd som dei kan diskutera med legen sin. Eg seier heller aldri

at dei må stoppa med medisinar utan å ha diskutert det med legen sin. Samstundes informerer eg om interaksjonar mellom enkelte naturprodukt og legemidlar dei går på, og ber dei kommunisera dette til legen. Eg er veldig opptatt av at pasienten skal forstå litt korleis kroppen fungerer, kva den treng og kor lett det er å få den i ubalanse. Spesielt fordøyelseskanalen er eit organsystem som er opphav til mange plager og sjukdomar. Dei fleste treng å få innsyn i fysiologien her, og kva som skal til for at den fungerer optimalt – og ikkje berre forslag til diettar og produkt. Dei må på ein måte få ei forståing for den behandlingsstrategien eg har valt. Eg får mange tilbakemeldingar at det er kjekt og interessant å høyra på meg når eg fortel og eg merkar at pasientane er med på det eg pratar om. I mitt yrke som sjukepleiar og naturterapeut er det viktig å møta pasienten der dei er - og det er individuelt. Da blir informasjonen forstått betre. Det er også viktig å stilla kontrollspørsmål, slik at ein veit at dei har forstått det som er blitt formidla.

Behandling

– Behandlinga startar som regel med at eg tek soneterapi og øyreakupunktur, og stimulerer spesielt dei punkta/organområda som har størst utslag i høve anamnesen og analyseverktøya. Dette set i gang prosessar, som gjer at indre organ fungerer betre. I tillegg tilrår eg


pasienten ü endra kosthald som er individuelt tilpassa i høve symptom og sjukdomshistorie. Eg tilrür ogsü urtepreparat som kan stimulera lever, urinvegar, tarm pluss gode omega3-produkt. Dei fleste merker at ting skjer til det betre nür dei har gjort denne endringa. Ny time set eg opp om to veker. Ved neste time har eg utarbeida ein behandlingsplan som omfattar bruk av vitamin, mineral og eventuelt andre kosttilskot, om dette skulle vera nødvendig. Som biopat brukar eg ogsü preparat frü Sanum-Kehlbeck i Tyskland. Dette er isopatiske preparat som nøytraliserer sjukdomsagentar og støttar avgiftningsorgan i kroppen. Klarer ein ikkje ü komma i mül med desse tiltaka, tilrür eg büde hürmineralanalyse og mat- intoleransetest.

Apotek 1 nordstjernen

APOTEK 1 NORDSTJERNEN Stortingsgaten 6, oslo

er gjenĂĽpnet i nye lokaler i Stortingsgaten 6

Kosthald

â&#x20AC;&#x201C; Mange kosthaldsaktørar er oppteken av ĂĽ fremja spesielle kosthaldsregimer. Kva er di tilnĂŚrming her? Ser du, eller har du erfart uheldige verknadar av slike rĂĽd? 

 â&#x20AC;&#x201C; Eg er mest opptatt av at fordøyelsen skal verka og at ein har eit stabilt blodsukker. DĂĽ tilrĂĽr eg matvarer, urter og vitamin som støttar opp under dette. Elles prøver eg ĂĽ kartleggja kva kosthald dei har i forhold til helseplagene og endrar pĂĽ dei matvarer som kan forverre tilstanden â&#x20AC;&#x201C; og tilrĂĽr matvarer som kan lindre eller fremja god helse. Eg er ikkje redd for feitt, men er opptatt av om ein klarer ĂĽ bryta ned feittet pĂĽ ein god mĂĽte. Kunstige søtstoff er eg skeptisk til, ettersom organismen blir stimulert til ĂĽ produsera insulin om ein tek store mengder av det â&#x20AC;&#x201C; noko som pĂĽ sikt kan ha negative konsekvensar.

Vi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager.  Vi sender direkte â&#x20AC;&#x201C; Kva rĂĽd har du til dei som ynskjer ĂĽ gjera naturmedisin til eit yrke ein kan leva av? til bĂĽde homøopater â&#x20AC;&#x201C; Marknadsføring er vel kanskje det viktigaste nĂĽr det gjeld ĂĽ nĂĽ ut til potensielle kundar/pasientar. Ein mĂĽ Vi har stort utvalgog av pasienter. homøopatiske midler pĂĽ lage Yrke og legitimitet

finna ut kva som er behovet der ein har klinikken sin â&#x20AC;&#x201C; dette gjeld sĂŚrleg pĂĽ smĂĽ plassar. Vidare mĂĽ ein skaffa seg ei god utdanning som blant anna tilfredsstiller krava i NNH. Samarbeid i ein felles klinikk kan vera ein fordel om det geografisk ligg til rette for det. Og sist men ikkje minst; hald deg fagleg oppdatert, ver seriøs, ver ein god lyttar og ha pasienten i fokus og ikkje ha i tankane at ein skal tena mest mogleg pengar pĂĽ kvar pasient.

Vi sender direkte til büde homøopater og pasiente Bestill gjerne pü e-mail: nordstjernen.oslo@apotek.no

â&#x20AC;&#x201C; Kva strategiar meiner du er viktigast for at naturmedisin skal fĂĽ større legitimitet i samfunnet? â&#x20AC;&#x201C; Det viktigaste meiner eg er strenge krav til utdanning og kompetanse, slik at det er god kvalitet pĂĽ det som naturterapeutar driv med. PĂĽ den mĂĽten blir useriøse aktørar luka vekk. Ein bør ogsĂĽ satsa pĂĽ felles konferansar der bĂĽde legar og naturterapeutar stĂĽr for 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81. foredraga, slik at ein fĂĽr innsikt og respekt forApotek kvarandre Apotek 1 nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Ă&#x2026;pningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14. sine behandlingsmetodar. ď Ž

Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81.

Ă&#x2026;pningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14. naturterapeuten â&#x20AC;˘ Nr. 1 - 2019 29


a kt u elt

|

T r i ne Ha m n v i k - t e k s t

Ny interesseorganisasjon:

Folkets Medisin! Bente Wemunstad, initiativtaker, i samtale med Trine Hamnvik

Folkets Medisin har «Min kropp mitt valg» som slagord på forsiden av sin brosjyre. Tar jeg feil, eller kan jeg ane en litt annen holdning til oss mennesker og vår evne til å gjøre selvstendige valg enn den vi møter i TV-programmet Folkeopplysningen? – Jeg føler at vi blir bombadert med autoritære holdninger når det gjelder vår egen helse. Det hevdes at så lenge det er vitenskapelig bevist, kan det ikke diskuteres. Men vi mennesker er mer enn vitenskap – vi er natur! Vi er noe større enn vitenskap. Dessuten er vitenskapen i evig endring – det som var sant for 10, 20, 50 og 200 år siden, er i dag motbevist. Da synes jeg det er på plass med en mer ydmyk holdning, en lyttende holdning til andre velskolerte helseutøvere i håp om å finne felles løsninger. Kinesisk medisin, for eksempel, har en 5.000 år lang tradisjon. Jeg synes det er frekt og uforskammet å avvise og kjempe for å motbevise denne legekunsten. Har du selv gjort deg noen erfaringer som gjør at du mener at vi, forbrukerne, bør stå på barrikaden for selv skal kunne ta valg som angår vår helse? Hadde øyelegen min hatt ydmykhet og kunnskap nok, ville han ha sendt meg til akupunktør for mange år siden. Dette var kunnskap jeg måtte skaffe meg selv, og som leger har fnyst av. Det gjør ikke jeg, for jeg har for første gang i mitt liv samsyn.

30

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

Samtidig leser jeg kronikker i Aftenposten der jeg får klar beskjed om at jeg er naiv og dum som bruker naturterapi for helseproblemer – eller som forebyggende tiltak. Det er denne nedlatende holdningen jeg vil til livs. Jeg står for mine helsevalg 100 prosent, enten jeg velger lege for det ene problemet, akupunktur for det andre, og homeopat for det tredje og så videre. Det ene utelukker ikke det andre. Og jeg, som bor i kroppen min, vet hva som virker best for meg. Det vil jeg ha aksept og respekt for. Så den enkelte skal kunne ta sine egne valg, hvorfor mener Folkets Medisin at det likevel skal stilles krav til terapeuter? For å få til et gjennomslag for komplementær medisin i Norge, er det viktig at de terapeutene Folkets medisin vil kjempe for og sammen er registrert og har et minimum av utdannelse som tilsvarer det Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon stiller som krav til sine medlemmer. Det er den seriøse delen av bransjen vi ønsker skal bli en del av det eksisterende helsevesenet. Jeg avviser absolutt ikke healere eller de som kanskje har noen ukers kurs i naturmedisinske retninger – de har helt klart en misjon for noen eller mange. For at Folkets medisin skal bli tatt som en seriøs aktør i det politiske beslutningssystemet må vi fronte den seriøse og tilstrekkelig utdannede gruppen av terapeuter. Vi har terapigrener i Norge som bygger

på årtusener med erfaring. De ville ikke overlevd i verden dersom de ikke hadde hatt virkning. I mange land er disse grenene integrert i det offentlige helsevesenet, men jeg mener Norge ligger sørgelig langt etter med dette. Integrert medisin er en nødvendighet nå som det offentlige helsevesenet i Norge rett og slett er i ferd med å implodere. Hva slags organisasjon er Folkets Medisin og hvorfor er du initiativtaker til en slik organisasjon? Folkets medisin dreier seg om frihet til å velge det som virker best for deg.


FOTO: SVEIN JOHANNESSEN Organisasjonen har blitt dannet fordi jeg ser det er en mangel på politisk press fra oss brukere. Terapeutorganisasjoner kan politisk hevde kun én side av saken, nemlig sin egen. Brukere av komplementær medisin er nødt til å legge press på det politiske helsenorge for å få rett til å bruke den behandlingen som virker best for hver enkelt på like premisser som skolemedisin. Folkets medisin vil også jobbe for en tilnærming mellom partene, for jeg tror de kan samarbeide godt om pasientene. Jo, jeg vil beholde legen min. Min familie har hatt helseutfordringer som komplementær medisin ikke kan behandle, og jeg er svært takknemlig for hjelpen vi får fra leger, spe-

sialister og kirurger. Men jeg vil også beholde akupunktøren min. Akupunktøren hjelper meg på mange områder der skolemedisin ellers ville ha medisinert meg. Jevnlig akupunktur bidrar til å holde meg frisk. Det samme vil andre si om homeopaten, biopaten eller kinesiologen sin. Alle terapeutene har sin misjon, og de kan, om de får lov, bidra til å bedre folkehelsen på en nonivasiv måte. Jeg opplever at det er høy standard på norske terapeuter. De har lang og grundig utdanning, samt at de har et sterkt ønske om å hjelpe. Hvor langt har dere kommet i dannelsen av Folkets Medisin – er det mulig å bli medlem

eller på andre måter støtte organisasjonen? Vi er lansert på Facebook og har hjemmeside under arbeid. Det er også trykket opp brosjyrer som terapeuter kan bestille for å dele ut til sine pasienter. Organisasjonen vil finne sin form i løpet av året. Medlemsskap retter seg mot privatpersoner primært, men vi vil se på muligheter for en form for medlemsskap for firmaer som klinikker og leverandører uten at det forstyrrer vår integritet. Det er viktig at vi viser at vi er mange som ønsker at komplementær medisin blir en integrert del av norsk helsevesen slik det er i mange andre land i verden. 

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

31


Lyse og trivelige behandlingsrom til leie sentralt i Lillestrøm Vi ligger på et Helsetorg med flere typer terapeuter, fastleger og tannlege. Ønsker terapeuter som utfyller mine terapiformer for å få bredde i tilbudene på klinikken. Jeg er utdannet massasjeterapeut, Bowenterapeut og Coach. Du kan godt ha samme utdannelse som meg, men det hadde vært fint om du er utdannet innen en annen terapiform i tillegg.

Husleie kr. 3900,- pr. mnd.

• Fullt møblert/event. egne møbler • Heis • Gode parkeringsmuligheter • Inkluderer strøm og fellesarealer som venteværelse, kjøkken og toalett + hjemmeside - www.waaltorpmassasje.no – Ta kontakt med Wenche Waaltorp på tlf.: 92 85 77 60

Hurdalsjøen Recoverysenter

Et Recoverybasert behandlingstilbud innen rus og psykisk helse

Håp Endring Mestring

Sammen!

Hurdalsjøen Recoverysenter - en del av HELSEFORETAKET INCITA AS - post@incita.no - Sentralbord: 66 92 64 00 - www.incita.no

32

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019


VE

Aktivt vitamin B12

GA

NS

K

med effektivt opptak via munnslimhinnen

BioActive B12 er små suge- og tyggetabletter med peppermyntesmak. Hver tablett inneholder 600 mikrogram metylkobalamin som er B12 -vitamin i sin aktive form. Når tabletten suges vil opptaket hovedsakelig skje via munnslimhinnen. Planter inneholder ikke vitamin B12, derfor bør vegetarianere og særlig veganere være oppmerksomme på å få tilstrekkelig av vitaminet. Vitamin B12 har en rekke funksjoner i kroppen, blant annet: • Bidrar til immunsystemets normale funksjon • Bidrar til nervesystemets normale funksjon • Bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer

Kan kjøpes i helsekostforretninger, apotek og på www.pharmanord.no

Tlf.: 32 26 70 00 www.pharmanord.no

Meld deg på Pharma Nords nyhetsbrev, Helsenytt, på www.pharmanord.no

NO_B12_Ad_Naturterapeuten_210x297_0519

• Bidrar til å redusere tretthet og utmattelse


a kt u elt

Institutt for helhetsmedisin:

Fra soneterapiskole til en moderne fagskole IFH startet som en soneterapiskole i 1984 og har med tiden blitt en fagskole i alternativ behandling. Daglig leder Karin Ingebrigtsen har ikke vært med hele veien, men forteller at hun for knapt 20 år siden begynte å jobbe for Aud Midsund som da drev skolen.

Selve grunnutdanningen i soneterapi har ikke endret seg så mye på alle disse årene. Grunnmedisin har økt, det samme har øreakupunkturfaget. Muskulær soneterapi har blitt en del av pensum og VEKS-fagene (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnskunnskap) har kommet til og har vist seg å være en styrke. En annen viktig forskjell er at dyktig nyutdannet terapeut i dag, kontra 1984, trenger mer kunnskap om markedsføring. De siste årene har det vært flere unge søkere, og en del som har bakgrunn som sykepleier.

Ekstern praksis på Cathinka Guldbergsenteret

Studenter i soneterapi, som går i Oslo, har i tillegg til klinikkpraksis på skolens egen studentklinikk, også praksis på Cathinka Guldbergsenteret, et sykehjem rett ved skolen. Her får pasientene soneterapi. Det er cirka 10 pasienter som får soneterapi en

34

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

gang i uken over et tidsrom på 16 uker. IFH har fått mange fint og rørende tilbakemeldinger om pasienter som har god nytte av denne behandlingen. Alle synes det er en deilig behandling der og da, men flere gir også tilbakemelding på at ting som fordøyelsen har fått fart på seg. En utfordring er at dagens sykehjemspasienter ofte er svært dårlige når de først får plass, både mentalt og fysisk, men IFHs studenter får de mest «oppegående» pasientene, de som er mentalt tilstede og kan gi tilbakemelding. Fra høsten 2019 skal praksisen flyttes over til en annen avdeling hvor det er friskere beboere, og dette tror vi kan bli et bedre opplegg for våre studenter.

En skole – to avdelinger og to fagutdanninger

På spørsmål om det er noen spesielle utfordringer med å drive en skole med en avdeling i Bergen og en i Oslo, sier Ingebrigtsen at det fungerer greit.

Litt økonomisk utfordring fordi har to sett faglærere, men får da også et større fagmiljø. Både i Bergen og Oslo kan studentene ta fagskoleutdanning i massasjeterapi og soneterapi. Administrasjonen sitter i Oslo, men de har en god studieadministrator i Bergen. Hvordan tror Ingebrigtsen IFH hadde utviklet seg uten fagskoleutdanning? – Det er det helt umulig å svare på. Når vi først bestemte oss for å søke fagskolegodkjenning så har vi ikke sett oss tilbake. Hadde vi fått avslag første gangen så hadde vi bare søkt igjen. Hvis det ikke hadde eksistert en fagskolelov, fortsetter hun, så hadde vi nok drevet skolen på samme måte som tidligere, med den samme utviklingen faglig som vi har gjort som fagskole. Siden IFH er fagskolegodkjent, må de først og fremst forholde seg til kravene fra NOKUT som bare øker. Foreløpig har det ikke vært vanskelig å >>>


DAGLIG LEDER: Karin Ingebrigtsen har vært ved Institutt for helhetsmedisin i snart 20 år. Nå er hun daglig leder.

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

35


ENGASJERT: NNHs generalsekretær Lidia Myhre i engasjert diskusjon med Karin Ingebrigtsen om faglig utvikling da NNH besøkte skolen i slutten av april.

>>> forholde seg også til krav fra terapeutorganisasjoner som NNH.

Faglig utvikling på tvers av landegrensene

IFH deltar i Nordic Reflexology Network, et samarbeid mellom organisasjoner for soneterapeuter og skoler i de nordiske landene. Her tas det opp temaer som erfaringsutveksling, forskning og utdannelse. Ingebrigtsen sier at de gjerne skulle hatt mer tid til å samarbeide med NRN og ser at for soneterapien så har de mest samarbeid med Danmark. Også for massasjeterapien så har de et godt samarbeid med Norden og møter årlig i Nordisk Bransjeråd for massasje. – Vi ser det som svært nyttig å diskutere faget med andre land, og få innspill om utvikling i faget.

Forskning og videreutvikling

Det er veldig individuelt hvor mye, og om i det hele tatt dagens studenter er, interessert i forskning ifølge Ingebrigtsen, men alle ønsker mer forskning på soneterapi, og flere følger også med på dette. Vi har bl.a en IFH soneterapeut fra IFH i Bergen som selv har gjennomført et studie over to år om soneterapi og søvnproblemer. Det er også positivt at Tunsberg Medisinske har fått inn Leila Eriksen (soneterapeut fra Danmark) til å forelese

36

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

TEORI OG PRAKSIS: Dette er avgangsklassen i soneterapi våren 2019. De får også praksis på Cathinka Guldbergsenteret, et sykehjem rett ved skolen. om forskning, her kan de som er interessert melde seg på og det foregår på nett. L. Eriksen har drevet med forskning i flere år og har lang erfaring, hun har også samarbeidet med NAFKAM. NAFKAM er også involvert i forskningsprosjektet om behandling av bihulebetennelse med soneterapi som Nøtterøy naturmedisinske center er en del av.

Stadig utvikling

Soneterapien utvikler seg hele tiden og det ville vært et svært positivt tiltak om praktiserende soneterapeuter ble pålagt å ta etterutdannings-/oppfriskningskurs slik som i Danmark. Dette vil styrke både faget og terapeuten.

Det finnes en mengde kurs og retninger innen både soneterapi og øreakupunktur. IFH har, forteller Ingebrigtsen, dessverre ikke kapasitet og ressurser til å følge med på alt de kunne ønske. Innen soneterapi har IFH et langvarig samarbeid med Christian Slot fra Danmark som har utviklet den muskulære soneterapien vi bruker, og som stadig videreutvikler denne og holder nye kurs. Touchpoint som har mange spennende kurs innen soneterapi, og nå også nevrorefleksologi, som vår faglærer i Bergen har deltatt på. Touchpoint holder mange kurs selv, og innhenter også foredragsholdere fra andre land.


a kt u elt

|

bente we m un d s ta d t e k s t

En tilstand, mange årsaker En årsak, mange tilstander Åse Noraker har jobbet med funksjonell ernæringsmedisin ved Balderklinikken i Oslo i 10 år. Hun tar utgangspunkt i årsakene til sykdom for å gjenopprette helse. – Jeg har jobbet på Balderklinikken i Oslo i 10 år med funksjonell medisin, nærmere sagt funksjonell ernæringsmedisin, og totalt innen feltet i 13 år. På klinikken jobber jeg i nært samarbeid med flere av legene og andre faggrupper ved klinikken. Vi har pasienter fra hele Norge, samt også pasienter bosatt i utlandet. Folk kommer til oss for mye forskjellig, de fleste med komplekse problemstillinger. Mange har utfordringer med mage/tarm og stoffskifte, sier Åse Noraker.

Definisjon

Funksjonell ernæringsmedisin er forankret i funksjonell medisin. Funksjonell medisin søker å finne hvordan og hvorfor sykdom oppstår hos den enkelte, og søker å gjenopprette helse ved å ta utgangspunkt i årsakene istedenfor symptomene.

Individualisert

– Den funksjonellmedisinske modellen er en individualisert, pasientsentrert og vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og utøvere mulighet til å jobbe sammen for å finne de underliggende årsakene til sykdom og fremme optimalt velvære, sier hun. – Dette krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsmessige faktorer. Jeg benytter meg av disse dataene til å

38

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

Det funksjonellmedisinske tre utarbeide tilpassede behandlingsplaner. – For å strukturere og lettere å kunne se sammenhenger, benyttes verktøy som funksjonell medisinsk matrix og tidslinje. Dette gir en fantastisk oversikt og letter muligheten for å se sammenhenger og årsaker. I den funksjonell medisinske matrixen fyller jeg inn symptomer, plager og sykdommer i et system som bl.a. tydeliggjør belastede områder hos personen. – Ved å ta opp grunnårsaker istedenfor å basere seg på symptomer, vil en identifisere kompleksiteten av sykdommen. «En tilstand, mange årsaker. En årsak, mange tilstander».

Åse Norakers bakgrunn Åse Noraker har en funksjonellmedisinsk ernæringsutdannelse fra NAN (Norsk Akademi for Naturmedisin) med kursoppfølging bl.a. i regi av Institute for Functional Medicin (IFM) i USA. Fra tidligere av har hun en bachelor fra Handelhøyskolen BI med spesialisering innen markedskommunikasjon.

Å utdanne seg innen funksjonell medisin

Institute for Functional Medicine er i verdenstoppen innen oppdatering og utdanning innen funksjonell medisin. IFM holder bl.a. konferanser og tilbyr et utdanningsprogram basert på moduler hvor de har en grunnmodul du må ta først. Deretter følger det moduler innen forskjellige felt i medisinen – immun, hjerte/kar, mage/tarm osv. – totalt syv moduler. – Hvis du tar alle modulene, kan du gå opp til eksamen og deretter få en godkjenning. I utgangspunktet er nok utdanningen i hovedsak rettet mot leger, men jeg synes at jeg som jobber innen ernæring har veldig god nytte av utdanningsopplegget da ernæring er en sentral faktor innen funksjonell medisin. På kursene blir vi presentert med det nyeste innen forskning av høyt kvalifiserte foredragsholdere, sier Åse Noraker. 


BALDERKLINIKKEN: Åse Noraker har jobbet med funkjsonell ernæringsmedisin på Balderklinikken i 10 år.

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

39


a kt u elt

|

VI B E K E K L E V t e k s t - p r i v a t e f o t o

Feng Shui 

– den sunne måten å innrette seg Det handler om yin og yang når det kommer til hvordan vi bør innrette oss på best mulig måte. Vibeke Klev er akupunktør, og har også studert Feng shui. Her gir hun oss en innføring.

Da jeg startet på Akupunkturskolen i 2001 var det ikke første gang jeg hørte om Yin, Yang, Qi og de fem elementer. Jeg hadde bak meg 4 års deltids-studier innen Feng Shui og hadde der blitt godt kjent med disse begrepene. På akupunkturskolen fikk jeg lære andre måter å bruke dem på og å forstå dem i forhold til sykdom og helse. Mye er likt og noe er forskjellig når prinsippene brukes i disse to forskjellige systemene.

Gravplasser

Feng Shui er læren om hvordan vi innretter oss på best mulig måte. Feng beyr «vind» og Shui betyr «vann». Feng Shui er en kinesisk tradisjon som viser oss hvordan vi kan innrette oss i forhold til de kreftene som omgir oss. Opprinnelig ble Feng Shuibrukt for å finne gode gravplasser slik at forfedrene kunne gi gode velsignelser til sine etterkommere («Yin Feng Shui»). Senere utviklet man Feng Shui for de levendes hus.  Dette innebærer modeller for hvordan

40

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

man best kan plassere et hus i forhold til omgivelsene og å avdekke hvilket potensiale som ligger i et hus. Hensikten er at man gjennom å tilrettelegge boligen skal kunne bidra til å skape et trygt liv i balanse og harmoni for dem som bor eller jobber i huset. Man bruker blant annet det kinesiske kompasset (Luo Pan) når man gjør beregninger for å forstå et hus.

interiør. Vi forsøker å unngå skadelig Qi og bygge opp under sunn Qi. Ulike former for kinesisk astrologi og forståelse for den kinesiske kalenderen er også en viktig del av denne tradisjonen. Det er givende å følge årtidssyklusene gjennom den kinesiske kalenderen, gjennom det får jeg stadig små drypp av videre forståelse for innholdet i begrepene.

Beskyttet keiseren

Flere sannheter

Feng Shui var høyt respektert og ble blant annet brukt for å støtte og beskytte keiseren. Den forbudte by og andre palasser er bygget etter Feng Shui prinsipper. Tradisjonen ble følgelig ikke ansett som politisk korrekt av kommunistene og ble dermed forbudt. Tradisjonen overlevde i Hong Kong og på Taiwan. I Feng Shui bruker vi altså de samme prinsippene som vi kjenner fra Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM).  Dette er både Yin, Yang, de fem elementer og vi snakker om Qi og hvordan denne flyter i landskapet eller i et

Innen Feng Shui er det på samme måte som vi kjenner til fra den kinesiske medisinen: et vell av ulike tradisjoner, teorier og modeller. Noen egner seg til å forklare visse deler av virkeligheten, mens andre passer til å løse andre problemer. Allerede her stokket det seg fort i hodet på mine medstudenter i første klasse på akupunkturskolen, kan jeg huske. Alle var var offentlig godkjent helsepersonell av ymse slag og dermed opplært til å tenke vitenskap. Så her ble det vanskelig. Kan det eksistere flere sannheter på en gang? …og det uten at de kommer i konflikt med


AKUPUNKTØR: Vibeke Klev er utdannet akupunktør, og har studert Feng Shui. hverandre? Og hva er egentlig det derre Qi, kan vi tro på det? Da forelesningene om kinesisk medisin begynte forsto jeg fort at jeg måtte legge fra meg det jeg hadde lært om kriterier for sannhet som sykepleier og bevege meg åpen inn i et nytt landskap. Et landskap av poesi og natur - et landskap som føltes helbredende å oppholde seg i. 

Gode gamle Yin og Yang

Yin og Yang gjennomsyrer teoriene som brukes i Feng Shui. Enten det er astrolo-

gisk horoskop for beboerne (ba zhi),  kompassretningen huset har (flying star), triagrammene i  bagua, eller formskolen.  Hele poenget med Feng Shui er jo å sørge for en bedre balanse for den man skal hjelpe - altså beboeren. Hva ønsker hun seg og hva trenger hun for å oppnå dette? Mer Yin eller mer Yang? Trenger hun mer Yin er hun kanskje overarbeidet, føler seg stressa og urolig. Eller kanskje har en ekstrem Yang tippet over i Yin og hun er utbrent og utslitt? Å styrke Yin-aspektene i hjemmet vil da bli viktig. Typiske Yin-aspekter i et

hjem er senga, hele soverommet, komfyren og kjøkkenbordet. Hvis huset har ildsted og pipe er også dette en viktige deler av Yin. Det er her vi absorberer, hviler og fornyer oss. Det kan være viktig å sørge for at at senga og spisebordet er godt plassert («har god formskole») slik at man kjenner seg trygt plassert i forhold til dører og vinduer i huset mens man spiser og sover. Man kan også sørge for å dempe Yang gjennom å tilrettelegge for dusere belysning og sørge for at det kan blir mørkt nok for god søvn. Motiver på bilder kan være mer drømmeaktige og innby til undring. Man kan bruke dempende farger i kjølige toner. Og ikke minst dempe stress ved å ha det ryddig.

Kjedelig å rydde

Når jeg snakker med folk får jeg inntrykk av at det er utrolig vanskelig for mange å gi slipp på ting og klær som ikke lengre tjener sitt formål. De fleste krymper seg ved tanken på å skulle rydde opp. Mens den dårlige samvittigheten formelig lyser. Har du noen gang hørt et men- >>>

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

41


>>> neske si: «rydding, ja - jeg eleeeelsker å rydde!»? Det har jeg. En gang. Det var min fetter som sa det. Han har ADHD, kanskje er det derfor - eller kanskje vi har samme genetiske tilbøyelighet? Jeg elsker nemlig å rydde selv! Det er så deilig å sortere ut og gi slipp og å bare sitte igjen med de virkelig kule, vakre, behagelige tingene! Jeg føler meg rikere. Atmosfæren i rommet tunes liksom opp et hakk, som et litt surt piano som blir stemt. Det føles rent og klart. Gjennom Feng Shui utdannelsen min ble jeg opplært med rydde-prinsippene «elsk det, bruk det eller gi slipp på det». Dette er ganske god teknikk som jeg levde etter i mange år. Men ikke helt perfekt for: «hvordan vet man egentlig hva man elsker og bruker, da? Holder det å ikke bruke det i et år? …kanskje jeg får bruk for denne til vinteren? Den er jo kjekk å ha, dyr var den også. Og denne her, den fikk jeg av xx den må jeg jo beholde…» Se der! Der var jeg i gang - på god vei langt ut på viddene og inn i et ulykkelig og rotete liv hvor tingene bestemte over meg og ikke omvendt. 

Glimt av glede

Japanske Marie Kondo med sin «spark joy» tok ryddingens kunst til nye høyder. Hennes teknikk går ut på å stole på at kroppen forteller deg hva du skal spare på og omgi deg med. Det er nemlig det som gir en «spark of joy» når du tar på det. En liten berusende og oppløftende glad følelse som kommer når du berører de klærne og tingene som du vil bruke og gå med hele tiden. De andre tingene representerer en form for stagnasjon som trenger å sirkuleres videre - ut av livet ditt og videre i verden. Kanskje inn i noen andres liv hvor de skal «spark joy» igjen? Takk dem for det de gjord for deg (holdt deg varm, fikk deg til å føle deg fin osv.) og la det gå - til Finn eller Fretex, ei venninne, nabo eller en kollega. Å gi slipp handler jo om metall-elementet, om de psykologiske aspektene til organene tykktarm og lunge. Når vi har gitt slipp og har det ryddig er det lettere å puste. Det er lettere å tenke klart, slappe av og regenerere seg. Bare prøv!

Qi

Innen Feng Shui snakker vi også om Qi og hvordan den flyter - langs glatte flater (som er mer Yang) flyter qi raskt, mens langs en myk eller ru overflate (som er mer Yin) vil qi roe seg ned og flyte langsommere. Her handler det igjen om å skape en balanse hvor Qi flyter harmonisk og gunstig Qi

42

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

ELEMENTENE: De fem elementene har hver sine egenskaper. Det gjelder å finne den rette balansen. (sheng Qi) oppstår. Den stagnerer gjerne i hjørner og steder hvor rot og skrot har en tendens til å hope seg opp. Går den for raskt og blir skarp kan det danne seg «giftpiler» som angriper din Qi og svekker den.(det høres dramatisk ut kanskje, men i Feng Shui er det gjerne litt dramatisk terminologi). Giftpilene kan være i stort format, som en motorvei eller en høspentledning som peker mot huset der du bor. Det samme gjelder for hus som ligger på tvers i enden av gater. Jo mer Qi i gata (kjøretøy og mennesker som beveger seg) jo sterkere effekt vil dette ha. Qi kan da danne en giftpil som kan være skadelig for huset og dem som bor det. Man kan sette opp Feng Shui kurer for å beskytte huset og dem som bor der. Speil kan f.eks. sende skadelig Qi tilbake.   I mindre skala kan en stor skarp kant fra en bokhylle, en takbjelke eller et hjørne danne giftpil mor senga du sover i eller plassen du sitter og jobber. Qi kommer inn i et hus via dører og vinduer. Man vil forsøke å få til møbleringen slik at denne sirkulerer harmonisk gjennom rommet. 

De fem elementer

Hvilket element som trengs å styrkes i et hjem eller en arbeidsplass vil ære en vurdering som man gjør på bakgrunn av ulike systemer.  

Man kan finne det elementet som er mest gunstig for den enkelte beboer gjennom å bruke Ba Zhi, et kinesisk astrologi system. Min mester (Joseph Yu) kalte det beste elementet«the useful god». Man kan så bruke farger i interiøret som støtter dette elementet og tilrettelegge for elementet på andre måter i interiøret. Man kan også komme med andre anbefalinger. Er for eksempel elementet vann din «useful God» og du ønsker å komme i gang med å trene kan svømming eller kajakk for eksempel være spesielt gunstig for deg. I interiøret ville man da prøve å tilrettelegge ved å bruke farger eller symboler som representerer vann. Dette blir selvsagt satt i sammenheng med forutsetninger boligen gir med sin plassering i forhold til himmelretninger, hvor dører og vinduer er plassert, hvordan omgivelsene rundt er etc.

Ild mot tre

Man vil også søke etter å finne det elementet som passer til formålet - altså hva beboeren trenger. Planter vil for eksempel styrke tre-elementet. Som akupunktører vet vi at treelementet handler om vekst, ekspansjon, finne retning, sette seg mål osv. Planter kan styrke dette aspektet i miljøet det befinner seg i særlig når huset ligger mot spesielle kompassretninger. Treelementet i Feng Shui handler også om


fysisk vitalitet, virilitet, konkurranseinnstinkt og innehar en viss evne til å tjene penger. Ønsker man å styrke tre-elementet kan man også styrke vann-elementet. Blir det derimot for mye debatter og diskusjoner kan man være tjent med å dempe tre-elementet. Da kan man heller anbefale rød eller fiolett farge, levende lys. Altså aktivere ild-elementet for å brenne opp tre-elementet. Metall-elementet kan også brukes for å kontrollere et overaktivt tre-elementet. Man kunne da malt veggene hvite og satt frem pyntegjenstander i metall. Vi bruker altså både sheng og ko syklus innen Feng Shui.

Fire sesonger

Det finnes også en annen modell for fem elementer enn den pentagramstjernen mange kjenner så godt som forklarer sheng og ko -syklus. I denne modellen er Jord-elementet plassert i midten. Jordelementet ses der på som det elementet som transformerer inn til neste element. Dette innebærer altså at en bevegelse fra Tre-elementet til Ild-elementet så må det gå innom Jord-elementet først. Denne modellen brukes blant annet i den kinesiske( HSIA) kalendereni. Det er fire sesonger knyttet til hvert sitt element. Våren er treelementet, sommeren ildelementet høsten metallelementet og vinteren vannelementet. Den siste måneden i hver sesong er en Jord-måned. Dragens måned (april) er den siste måneden i våresesongen. Geitas måned  (juli) er den siste måneden i sommersesongen. Hundens måned (oktober) er den siste måneden i høstsesongen. Oksens måned (januar) er dens siste måneden i vinterse-

songen. Eller for å si det på en annen måte: Dragen tar oss fra vårsesongen og inn i sommerens sesong, Geita transformerer oss fra sommer til høst, Hunden gjør oss klar for vinter og Oksen omdanner for det nye året ved kinesisk nyttår. Dermed begynner en ny vårsesong. Denne modellen nevnes også i Den Gule Keisers Klassiker hvor det henvises til forebyggende behandling for den kommende sesongen ved å styrke jordelementet på visse dager i jord-månedene. Teorien brukes også i behandling av jetlag - hvor man bruker et jord punkt for å transformere inn i riktig tidssone. Innen feng Shui ligger denne modellen til grunn for «formskolen» - som altså hjelper oss med å finne et trygt sted i stor eller liten skala.

Kjenn deg selv

Jeg har nå gleden av å jobbe sammen med nyutdannede kollegaer med bachelorgrad i akupunktur og synes det er flott at vi har fått en bachelor utdannelse som er godkjent fra NOKUT. Den kinesiske tradisjonen som TKM er en del av er som et tre med mange grener. På TKM grenen finner vi blant annet tui na, urtemedisin og akupunktur. Kampkunst som kung fu, taiji og qi gong er andre grener på dette treet. Likeså er det med ulike former for kinesisk astrologi og Feng Shui. Jo flere av disse grenene vi kjenner til, jo mer beriket kan vi bli både faglig og i vår personlige vekst som terapeuter. Jeg kan bare anbefale alle som jobber basert på kinesisk medisin å åpne denne enorme skattekisten! Man kan bruke et helt liv på å utforske den. Minst! 

425 mg pr tablett

Søvnproblemer? Reseptfritt plantebasert legemiddel som demper uro og letter innsovning. Dosering for å lette innsovning: 1 - 2 tabl. en halvtime før leggetid. Ingen hangover eller fysisk avhengighet registrert. Virkestoff: 425 mg ekstrakt av pasjonsblomst pr. tablett. Inneholder ikke laktose, gluten eller gelatin. 30 tabletter. For mer informasjon se: www.pascoflair.no Pascoflair kan kjøpes både på apotek og i alle helsekostbutikker.

Pascoflair anbefales ikke til gravide og ammende, eller til barn under 12 år. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Distribusjon: Norges NaturmedisinSentral, PB 529 - 3002 Drammen. Tlf: 32 24 05 50


NNH – godkjente utdannelser

Muskelterapi - 2 år - Start: høst 2019 H Klassisk massasje H Kranio Sakral Teknikker - KST H Triggerpunktbehandling H Meridian – og energiteknikker Sone-terapi - 2 år - Start: høst 2019 Nettstudier H Naturmedisinsk grunnstudium

H Veksfag

www.sirius-skole.no

H Grunnmedisin

E-post: post@sirius-skole.no

Tlf 971 71 616

Opplev Island Alle årstider

Opplev den varierte naturen på Island på behagelig bilferie vår, sommer og høst og i eget tempo

Firmatur

Styrk samholdet med uforglemmelige felles opplevelser! julebord • møter • teambuilding

Weekendtur til Reykjavik Spennende utflukter og aktiviteter Deilige Spa-opplevelser Nydelig mat

Vi skreddersyr reiser til Island og Færøyene. Vi hjelper deg med å planlegge og bestille den ferien som vil passe dine ønsker! Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud. Forslag til tur finner du også på våre nettsider.

Island spesialisten ...med hjerte for Island!

www.islandspesialisten.no E-post: reise@islandspesialisten.no Tlf.: 69 01 78 80


ANNONSE

PRO-VEN Daglig – Styrk immunforsvar

Kamilla Hill, Ernæringsterapeut

Tarmen kan være kilden til fysisk og psykisk helse

Utmerket for daglig bruk. Hele 12,5 milliarder gode Lab4 melkesyrebakterier pr kapsel med supplerende vitaminer og mineraler. Et utmerket tilskudd av gode melkesyrebakterier for god fordøyelse og et sterkt immunforsvar.

Fotograf: Bethine Elizabeth Heggdal Børresen

Har du oppblåsthet og magesmerter etter å ha spist? Sliter du med tendenser til diaré? Lite energi og generelt dårlig immunforsvar? Forskning og klinisk erfaring stemmer overens: Gode bakterier kan hjelpe fordøyelse, immunforsvar og energi. – Mange av mine pasienter sliter med mage og tarm, har lite energi, indre uro og dårlig immunforsvar. Da jeg begynte å bruke godt dokumenterte melkesyrebakterier som en del av behandlingen, erfarte jeg raskt at det hjalp ved magesmerter, diare, forstoppelse og matintoleranser.

MAGEPROBLEMER OG TARMFLORA

Mye av immunforsvaret sitter i tarmen. Tarmfloraen kommuniserer og trener opp immuncellene i lymfevevet på andre siden av den tynne tarmslimhinnen. Hvis tarmslimhinnen blir irritert og betent grunnet dårlig tarmflora, kan du få lekk tarm. Tarmslimhinnen blir for gjennomtrengelig. Da lekker ufordøyde matpartikler, og alt som ellers skal holdes i tarmen, ut i blod og lymfevev. En ”stille” betennelse kan oppstå. Immunsystemet blir ”forvirret” av det fremmede, og skaper antistoffer og betennelse. Da kan du bli dårlig av all eller noe mat. Du kan få magesmerter,

plutselig løs mage, forstoppelse eller vekslende avføring. I min klinikk møter jeg mange med svekket tarmflora etter: stress, antibiotikakurer, matforgiftning og dårlig kosthold. May Britt kom til meg med fordøyelsesplager og reaksjoner på mat. Hun måtte stadig på do, hadde magesmerter og følte seg lett stresset. Hun følte på indre uro, og ønsket mer energi til hverdagen med full jobb. Jeg anbefalte henne tilskudd. May Britt merket at tilskuddet gjorde en forskjell. Noen måneder senere sier hun: – Magen er absolutt veldig mye bedre. Jeg våger meg på å spise det meste. Av og til har jeg litt diaré, magen sier ifra, bare. Jeg har mer indre ro. Jeg har alltid pakken med tilskuddet på lur. May Britt har fått bedre fordøyelse, og mindre matintoleranse. Kamilla Hill, Ernæring- og Bioresonans terapeut ved Helhetssenter i Drammen.

<<Hvis tarmslimhinnen blir irritert og betent grunnet dårlig tarmflora, kan du få lekk tarm.>> DU FINNER HELE VÅRT UTVALG PÅ WWW.PRO-VEN.NO ELLER RING OSS OG BESTILL: 32 99 32 00

HVORFOR ER PRO-VEN PROBIOTICS ANNERLEDES?

Lab4 bakterier som brukes i Pro-Ven er en av de mest studerte grupper av gode bakterier. Pro-Ven Probiotics er utviklet av Dr. Nigel Plummer og produsert av den eneste produsenten i Europa godkjent for å gjøre probiotika som legemidler – et samarbeid som har produsert noen av de mest kjente probiotiske merker for de siste 25 årene. Pro-Ven Probiotics er magesyre og galle tolerant, noe som betyr at når tatt på samme tid som mat, overlever de inn i tarmen, hvor de kan brukes til å understøtte mikroflora. Pro-Ven Probiotics har også utviklet en unik teknikk for å kombinere den gode bakterier med andre næringsstoffer i høye nivåer uten de-stabilisere probiotiske, noe som gjør dem den eneste høykvalitets probiotika kombinert med andre næringsstoffer.


a kt u elt Nøkkelen er å samarbeida med naturen, ikkje mot den – skriv Rob Verkerk, PH.D. – i Alliance for Natural Healths (ANH).

Framtida for helseve Kva om den mest kostnadskrevjande innsatsen i helsevesenet hadde blitt brukt til førebyggjande tiltak i staden for sjukdomsbehandling eller reparerande tiltak? Kva om me kunne erstatta «helsekrigen» mellom ulike medisinske fraksjonar ved at holistisk tilnærming til helse hadde blitt akseptert i eit system bygd på sunne vitskaplege prinsipp som set individuelle – ikkje bestemte industrielle eller medisinske spesialitetar – i sentrum? Omsett frå engelsk av John Petter Lindeland – etter løyve frå Rob Verkerk og nettsida «What the doctors don’t tell you» https://www.wddty.com/

Kva om den femte største arbeidsgjevaren i verda, UKs National Health Service (NHS), i staden for å gå konkurs, berre trong handtera halvparten av sjukdomsbyrden? Dei kunne då ha fortsett med det dei er best på: å behandla menneske med akutte og livstruande sjukdomstilstandar, infeksjonar og andre langtkomne tilstandar. Dette er kva Alliance for Natural Healths (ANH) 1) planskisse for eit berekraftig helsevesen handlar om. Vårt fyrste fokus har vore Englands helsesystem, ei skatteytar-basert helseteneste som er gratis og til dags dato rangert som juvelen i det britiske velferdssystemet. Dersom me kan få eit nytt berekraftig helsesystem til å fungera i England – før NHS smuldrar bort under si nåverande belastning, er vårt syn at dette kan fungera kvar som helst. Vårt hovudfokus/strategi – som er resultat av mange års forsking og kon-

Sanninga er, at befolkninga ynskjer ei større grad av integrering når det gjeld naturmedisinske metodar.

sulterande innspel – er eit konsensusdokument. Me kallar det ei planskisse, fordi det viser kva som kan gjerast gjennom ein felles visjon. Men for å koma dit, trengs det ein seismisk analyse for å sjå korleis me tek vare på helsa vår.

legemiddel, informert samtykke om alle medisinske intervensjonar, og å vera motstraumsfokusert – i tydinga at ein alltid leiter etter årsaka til sjukdomen, heller enn å behandla symptom.

Fem hovudpunkt

Sist, men ikkje minst, må ein vera sikker på at alle gode hender er tilgjengeleg når det gjeld helse- og velværeprofesjonar. I England – på lik linje med mest alle andre land – er det ein skare av helsearbeidarar som i kvantitet langt overstig talet på allmennlegar. Desse profesjonsgruppene innan komplementær og alternativ medisin, og andre grupper knyta til fysioterapi og velvære, gjer ein fantastisk jobb med å halda folk friske eller betre. Dessverre blir desse marginalisert av etablert medisin, ofte av årsaker som er bygd på feil grunnlag. Me er forført til å tru at dette er på grunn av at dei ikkje

La oss ta utgangspunkt i fem måtar som vår planskisse skil seg ut i høve det eksisterande systemet: Fyrst; den har fokus på korleis skapa helse og regenerasjon, heller enn å handtera sjukdom. Andre; planskissa vurderer helsa til kvart individ, i tillegg til andre forhold som påverkar helsa, gjennom to spesielle linser: økologi og evne til å vera berekraftig. Dette gjev rom for eit felles språk som kan bli brukt i all kommunikasjon mellom individ og helsepersonell, uavhengig av disiplinar Tredje; fokuset er å balansera tolv distinkte parametrar av helse som me ofte kallar det biologiske terreng – som til dømes vår evne til å regulera blodsukker, betennelsestilstand, balanse når det gjeld hormon- og nervesystemet, korleis me reagerer på stress, motivasjonen og drivkreftene som får oss til å stå opp om morgonen. Om desse parametrane er i balanse eller tilfredsstillande regulert, er god helse uunngåeleg. Fjerde; planskissa identifiserer ti kjenneteikn som er nødvendig for at eit helsesystem kan vera berekraftig – som blant anna å bli mindre avhengig av

1. https://anh-usa.org/ 2. https://www.wddty.com/community/blogs/robert-verkerk/2019/03/01/the-future-of-healthcare.html

46

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

Universell konsensus

Robert er ein internasjonalt anerkjent forskar med over 25 års erfaring innan utvikling av berekraftig landbruk og helsevesen. Han har også arbeida innan akademia, industri og ikkje-kommersielle føretak. Geografiske hovudområde har vore Afrika, Asia, Australia, Amerika og Europa. Etter at han slutta ved Imperial College London i 2002, grunnla han Alliance for Natural Health, som han har leia sidan. Hans bakgrunn som forskar, kampanjeleiar og visjonær, gjer ham godt kompetent til å fylla sin dobbelte rolle som Executive & Scientific Director i ANH, samt ved det regionale europeiske kontoret.


senet har effekt. Dette er berre ikkje tilfelle. Sanninga er heller at det er vanskeleg å bevisa korleis verknadsmekanismen er. Me har i dag førebels ikkje ein god universell konsensus for nøyaktig å måla forhold kring årsak/verknad i høve eksperimentell eller klinisk praksis. Sanninga er, at befolkninga ynskjer ei større grad av integrering når det gjeld naturmedisinske metodar. Fleire og fleire er desillusjonerte i høve «ein pille for det som er ille-systemet», der legen avgjer kva som er best, vanlegvis ved å føreskriva eit legemiddel som har avgrensa effekt og som ikkje tangerer dei underliggjande årsakene – og som i dei fleste tilfelle gjev negative sideeffektar.

Krav til effekt

Sjølvsagt vil og skal ingen akseptera radikale endringar utan at ein kan bevisa effektiviteten av det nye. Men eigentleg er beviset/evidensen fundamentet i vårt forslag. Mykje av det ligg i kunnskapen om verknadsmekanismar. Men det kjem også frå kva folket har erfart – både pasientar og terapeutar. Det me har gjort, er å visa korleis nøkkelpersonar saman kan klara å skapa ein veg mot konsensus. Frå dette utgangspunktet, kan samarbeidande og deltakande aktørar som er nemnt i vår planskisse, testa dette ut i den verkeleg verda – på lokalt plan. Denne samarbeidskreativiteten trur me kan gjera vår planskisse om til realitet. Årsaka til at dette bør ha høgste prioritet, er at me som samfunn må vera trygge på korleis me skal handtera den neste generasjonen sine helseutfordringar. Og som me har sett innan andre område der berekraft er etterlyst og teke i bruk – som jordbruk og energi – er hovudprinsippet at ein må samarbeida med naturen, og ikkje i mot den. 

ROB VERKERK: Me må samarbeida med naturen, ikkje mot den.

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

47


Fermentert vegansk enzymdrikk Regulatpro® er et kaskadefermentert konsentrat fremstilt av fersk, økologisk dyrket, solmodnet frukt, nøtter og grønnsaker. Konsentratet, Regulatessenz®, tilfører kroppen enzymatisk nedbrutte ingredienser og fungerer som en transportør av næringsstoffer inn i cellene.

Øker energien i cellene Bidrar til bedre vitalitet og utholdenhet Balanserer mage- tarm funksjonen Regulerer immunforsvaret

Et naturlig konsentrat som kroppen umiddelbart kan utnytte

Regulatpro Metabolic

Regulatpro Bio

Ideell for deg som trener og presser kroppen

Den beste basis for sunn hud og god helse

Kjøpes hos enkelte helsekostbutikker, arnika.no, natur-helse.no og regulat.no (er du helsekostbutikk, kontakt Vitalkost AS) www.regulat.no Distributør Go Healthy AS

www.gohealthy.no

post@gohealthy.no


På bølgelengde med The Wave Leder av The Wave, Wenche Wehus, forklarer at i Mentorprogrammet møter de både mennesket og fagpersonen, for å få suksess i business. Om hjelpekunsten sier Søren Kierkegaard «..hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er og begynne der.»

Hver bedrift er unik

Leder av The Wave forklarer at hun som mentor ser på hver enkelt bedrift som noe unikt. De individuelle mentormøtene har fokus på 3 viktige grunnprinsipp: • Finne den unike kjernevirksomheten • Bevisstgjøre og sette fokus på denne • Strategi for å kommunisere kjernevirksomheten via nett og sosiale medier

Personlig vekst og forretningsutvikling

Wehus forklarer at skillet mellom coaching og mentorprogrammet i The Wave, er at du får helt konkrete råd om hvordan du skal skape nye muligheter for deg selv og din business med basis i kjernevirksomheten. Sentralt blir da hvem som er kunden, samt hvor og hvordan finner du kunden.

Den gode samtalen via digitale medier

The Wave jobber med kommunikasjons - og relasjonsbygging via nett og sosiale medier, og har også opprettet The Wave Accellerator som er en egen lukket gruppe for deltakere i mentorprogrammet, der man kan

DEN GODE SAMTALEN: Wenche Wehus bruker samtaler for å kartlegge klientene i The Wave. FOTO: Privat

SAMARBEIDSPARTNER: Birgith Rosseland er ny samarbeidspartner i The Wave. FOTO: Privat

dele erfaringer, ha gode diskusjoner, stille spørsmål og komme med innspill.

Ny samarbeidspartner

Utvidet samarbeid med NAV

I dag samarbeider The Wave med NAV i flere regioner. Dette gir mulighet til stadig flere som har lyst til å få brukt sitt potensiale til å utvikle eller oppskalere en virksomhet. En viktig nyhet er at The Wave også har mulighet til å ta oppdraget for NAV med å utrede restarbeidsevnen til en kunde som ikke skal inn i en 100% arbeidssituasjon. Dette vil da være en positiv og naturlig prosess mens en bygger sin virksomhet og deltar i mentorprogrammet.

Birgith Rosseland er ny samarbeidspartner og kommunikasjonsrådgiver. Birgith er leder i en grûnderbedrift innenfor kommunikasjon, transport og logistikk. Med utdannelse og erfaring med informasjon og journalistikk, lokale medier, IKT, samt senere års bachelor i Kommunikasjon, og master i samfunnskommunikasjon vil hun supplere The Wave i forbindelse med kommunikasjonsstrategi, innhold og nettsjangre, og kurs på nett og sosiale medier. Mentorprogrammet gir tilbud om veiledning, samt individuelle forslag til en markedsplan med fastsatte kampanjer aktiviteter og annonser.Redaksjonen NNH

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

49


Bokklubben

Bokklubben Energica gir deg bøkene innenfor alternativ helse og livsstil. Vi har bøker om alt fra åndelig vekst og forvandling til bøker om mat og helse, yoga, meditasjon og mindfulness. Vi tilbyr også varer og produkter som film, musikk, bruksting og velværeprodukter som nærer sjelen, kroppen og sinnet. Som medlem har du ingen kjøpeplikt. Det eneste du forplikter deg til er å være medlem i ett år.

en

ergica * Porto tilkommer

Bli medlem – velg din egen GRATIS!* velkomstpakke

Gå inn på energica.no og velg selv det velkomsttilbudet som passer deg best! Annonse-Naturterapauten-1.indd 1

06.05.2019 15.42


NYHET

“NYTT LIV” TIL TARMEN DIN

I

årevis har vi satt pris på å spise melkeprodukter og kosttilskudd med melkesyrebakterier. En ny dansk-svensk oppfinnelse gir deg nå mulighet til å tilføre et helt økosystem med

Interessante fakta om magen din • Det finnes rundt regnet 100 000 milliarder bakterier i tarmene. De veier til sammen fra 1,5 til 2 kg • Grønnsaker og kjøtt inneholder som regel mer enn tusen forskjellige bakteriearter • I dag er tre fjerdedeler av maten vår begrenset til tolv planter og fem kjøttarter, og disse er ofte tilberedt på en slik måte at de gode bakteriene dør. Det begrenser mangfoldet i tilførselen av bakterier • 70% av immunsystemet ligger i magen

et vell av ulike melkesyrebakteriestammer og andre gode tarmbakterier.

Fordeler

Det er flere fordeler med den nye generasjonen av melkesyrebakterier: Bakteriene er ikke industrielt produsert, slik det ellers er tilfelle med de kosttilskudd av melkesyrebakterier som finnes på dagens marked. Bakteriene lever allerede under innsamlingen i et harmonisk økosystem i naturen. Du får et bredt spekter av mange forskjellige bakterier. Du får melkesyrebakterien “kunkeei”, som ikke finnes i de industrielt produserte bakteriene.

v id

˚˚

˚

8

˚ ˚˚

Flere og flere nordmenn tar daglig et kosttilskudd av melkesyrebakterier. Honey Biotic™ tilfører gode melkesyrer til tarmen din på en helt ny måte.

s 20 1

Danish

ard

He

nd Science A ha w alt

en

o g vid e nsk

ab

VISSTE DU DET?

Produktet er produsert i Sverige.

Den rikeste kilden

Rå honning og bipollen er naturens rikeste kilde til melkesyrebakterier, og samtidig de matvarer som inneholder det største mangfoldet av ulike gode bakterier som også finnes i din tarmflora.

Vitenskapelig prisvinner

Honey Biotic ble vinner av den danske helse- og vitenskapsprisen “Danish Health and Science Award 2018”. Dommerens begrunnelse var: Et all-round produkt som inneholder naturlige melkesyrebakterier i et eget økosystem. Dette gir et balansert produkt. ™

En melkesyrebakterie er en “snill” bakterie. Disse bakteriene finnes overalt i naturen. De finnes i de grønnsakene vi spiser, og ikke minst i rå honning og andre biprodukter. De gamle egypterne, kineserne, grekerne og romerne har alle bruk rå honning som et middel til å holde magen i orden. I dag har moderne vitenskap funnet en sammenheng mellom de gode egenskapene i rå honning og innholdet av et fantastisk rikt økosystem av gode tarmbakterier.

Her kan du kjøpe Honey Biotic™

Honey Biotic™ kan kjøpes på VITA og i landets helsekostbutikker. Produktet kan også kjøpes på www.newnordic.no

Ta kontakt med oss direkte på telefon eller se www.newnordic.no www.newnordic.no

Online Store


a kt u elt

|

SV E I N J OH A N N E SS E N t e k s t o g f o t o

Seminar om polaritetsanalyse i homøopatien med dr. Heiner Frei:

Homøopati

– en fremtidsrettet og kunnskapsbasert terapiform Siste helga i april 2019 deltok godt og vel 40 homøopater på Norske homeopaters landsforbunds fagseminar om polaritetsanalyse – en metode den sveitsiske lege og homøopat Heiner Frei har utviklet for å forbedre nøyaktigheten av homøopatisk behandling. Frei er grundig og kunnskapsrik, og presenterte analysemetoden og verktøyet på en meget systematisk og inspirerende måte. Frei ble utdannet lege i 1977 og har spesialisering i pediatri, med særlig vekt på pediatrisk kirurgi, nyfødtmedisin, intensivmedisin, onkologi og utviklingsmedisin. Fra 1984 til 1987 var han overlege i pediatrisk hematologi og onkologi på barneavdelingen ved Universitetssykehuset i Bern. På slutten av 1980-tallet utdannet Heiner seg til homøopat og har de siste 30 årene kombinert allmenn og pediatrisk praksis med klinisk forskning, undervisning og publisering av fagbøker om ulike aspekter ved polaritetsanalysen. I sin legepraksis i Laupen i Sveits har Frei opptil 40 konsultasjoner daglig. 80% av pasientene hans blir behandlet homøopatisk. Da sier det seg selv at man trenger et effektivt og pålitelig verktøy ved foreskriving av midler. Ved hjelp av utallige pasientkasus fra sin mangeårige praksis – tilfeller av epilepsi, revmatisme, atopisk eksem, ADHD, ørebetennelser, mentale og emosjonelle lidelser m.m. - samt kasus på direkten der og da, viste Frei oss hvor raskt og presis foreskrivning av homøopatiske legemidler kan gjøres ved hjelp av polaritetsanalyse.

Utvikling av analysemetoden

Fra 2001 til 2005 var Frei leder av den sveitsiske sammenslutningen av homøopatiske leger, drev forskning og publiserte artikler med fokus på kliniske studier av akutt tonsillitt, otitis media, ADHD, H1N1-influensa, behandling av pasienter

52

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

med flere sykdomsdiagnoser og homøopatisk metodologi. I denne perioden utviklet Heiner polaritetsanalysen for å demonstrere effekten av homøopatisk behandling av ADHD hos barn, i et randomisert dobbel-blindet placebokontrollert 5-årig klinisk studie som viste signifikant effekt av homøopati.1) Analysemetoden er basert på den nederlandske lege, botaniker og homøopat von Bönninghausens Therapeutisches Taschenbuch2) (1846), som ifølge Frei er det mest pålitelige homøopatiske repertoriet som finnes, med en helt unik og pålitelig gradering av symptomtegnene. At repertoriet kun inneholder og beskriver 125 homøopatiske midler, opplever Frei mer som en fordel enn som en begrensning. Det er bedre med mye og pålitelig kunnskap om få gode og brede midler, enn å ha begrenset kunnskap om en mengde små midler. Et begrenset antall midler øker treffsikkerheten og påliteligheten. – Vi trenger ikke flere nye homøopatiske midler. Det viktigste er at vi får mer kunnskap om de virkelig gode midlene vi allerede har, sier Frei. Polaritetsanalysen er en sannsynlighetsberegning av i hvor stor grad det enkelte midlet samsvarer med det aktuelle sykdomstilfellet og sannsynligheten for at midlet vil være i stand til å kurere. Metoden har over tid vist seg å føre til et mer effektivt, mer presist og reproduserbart valg av homøopatisk legemiddel under behandling.

Fokus på sykdommen og dens symptomer

På lik linje med homøopatiens grunnlegger Samuel Hahnemann, hadde von Bönninghausen fokus på selve sykdommen og dens symptomtegn. Her understreket Frei at når man snakker om sykdom, snakker man om en tilstand som er endret – fra en tidligere frisk tilstand. I § 6 i sin lærebok Organon sier Hahnemann blant annet: «Den nøytrale observatør… benytter seg i hvert enkelt tilfelle kun av forstyrrelser av kropp og sjel som kan oppfattes med sansene: subjektive symptomer, tilfeldige symptomer, objektive symptomer – det vil si avvik fra den tidligere sunne tilstand hos den nå syke personen… Alle disse sanselige tegnene representerer sykdommen i hele dens omfang; og til sammen utgjør de sykdommens sanne og eneste mulige uttrykksform.» I § 153 skriver Hahnemann at for å finne det homøopatiske legemidlet som best samsvarer med sykdomstegnene, er det «…de mest slående, fremmedartede, usedvanlige, spesielle (karakteristiske) tegn og symptomer ved tilfellet spesielt, eller nesten utelukkende, man skal ha fokus på, siden det fremfor alt er disse som skal samsvare med lignende symptomer på symptomlisten over de legemidler det søkes etter…» I fotnoten til samme paragraf skriver Hahnemann blant annet: «Ved sin oppstilling av de karakteristiske symptomene ved homøopatiske legemidler, har Baron


MER KUNNSKAP: Dr. Heiner Frei mener vi ikke trenger flere nye homøopatiske midler, men mer kunnskap om de vi har. von Bönninghausen med sitt repertorium gjort seg fortjent.» Dette betyr at Hahnemann gikk god for det arbeidet von Bönninghausen så langt hadde utført og måten han hadde gradert symptomene på. Ifølge Frei er von Bönninghausens gradering av symptomtegnene den beste form for gradering i homøopatiens historie. Det er derfor ingen grunn til å ikke stole på den og benytte seg av den.

Det særegne og karakteristiske

For bedre å forstå hva Hahnemann mente i Organons § 153, og for å vise til hvorfor man skal ha spesielt fokus på modalitetene i sykdomstilfellene, henviser Frei til § 133 som omhandler hva man spesielt skal ha fokus på ved utprøving av midler: «For å kunne definere et bestemt medisinsk symptom presist, er det nyttig, og faktisk nødvendig, å plassere seg selv i forskjellige situasjoner og observere om sympto-

met økes, minsker eller forsvinner …og om symptomet har en tendens til å vende tilbake eller ikke når man er tilbake i den tidligere situasjonen…»

1. Øker, minsker eller forsvinner symptomet:

 ed bevegelse av den aktuelle kroppsV delen? Ved å vandre rundt innendørs eller ute i det fri? Ved å stå, sitte eller ligge? >>>

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

53


>>> 2. Endrer symptomet seg:

 år man spiser? Når man drikker? N Under andre omstendigheter? Når man snakker, hoster, nyser eller ved andre kroppslige aktiviteter?

3. På hvilke tider på dagen eller natten pleier symptomet å være fremtredende? «På denne måte får vi oversikt over hva som er særegent og karakteristisk ved hvert symptom.»

Hvorfor ikke sinnelags-symptomer?

Kapitlet om sinnelag og lynne er det minste i von Bönninghausens Therapeutisches Taschenbuch. Han begrunner dette ved å si at sinnelags-symptomer ofte er konsekvenser og derfor heller ikke pålitelige, og at de også ofte ikke har vært tilstrekkelig vektlagt under utprøving av legemidlene og dermed ikke er grundig nok utredet. Von Bönninghausen anbefalte å kun ta med sinnelags-symptomer under verifisering av aktuelle midler i selve legemiddellæren (Materia Medica) og begrenset seg kun til de helt essensielle symptomene.

Når vi i tillegg ser at dagens beskrivelser av sinnelags-symptomer ikke samsvarer med de som ble nedskrevet for 100 og 150 år siden, er det liten grunn til å legge stor vekt på de ved bruk av polaritetsanalysemetoden.

Midlenes genius

I motsetning til sinnelags-symptomene, er modaliteter generelt sett entydige. Uavhengig av individuell, kulturell eller språklig bakgrunn, oppfattes for eksempel følelsen av varme eller kulde på samme måte overalt. Andre polare symptomer slik som tørst og mangel på tørst, gir også lite rom for feiltolkning. Ved valg av middel, la von Bönninghausen størst vekt på å matche pasientens symptomtegn, og da spesielt modalitetene, så tett opp mot midlenes genius som mulig. Midlenes genius inkluderer modaliteter, sensasjoner og kliniske funn som har dukket opp gjentatte ganger på forskjellige deler av kroppen ved utprøving, og som har blitt kurert ved hjelp av dette middelet. Disse utgjør faktisk midlets karakteristiske egenskaper og tilsvarer von Bönninghausens grad 3, 4 og 5.

• Grad 3 - Symptom som er aktivert ved utprøving, og som er blitt klinisk kurert av midlet. • Grad 4 - Symptom som er aktivert ved utprøving, og som ofte er blitt klinisk kurert av midlet. • Grad 5 - Tilsvarende grad 4, men understreket av von Bönninghausen fordi det veldig ofte er blitt klinisk kurert av midlet.

Kontraindikasjoner

For å bekrefte valget av middel, anbefalte von Bönninghausen å sjekke om pasienten har symptomer som står i motsetning til midlets genius. Slike motsetninger kan fremkomme i polare symptomer - symptomer som har et motsatt aspekt, en «motsatt pol» som for eksempel tørst/mangle på tørst, kulde forverrer/kulde bedrer, higen etter å være ute i frisk luft/aversjon mot å være ute i frisk luft. Pasienten kan kun inneha én pol av et polart symptom: Han/hun er enten tørst eller ikke tørst. Siden et middels symptomtegn består av observasjoner fra flere utprøvere, kan et middel dekke begge polene.

1) Homeopathic treatment of children with attention deficit disorder: a randomized, double blind, placebo-controlled crossover trial. H. Frei R. Everts, K.v. Ammon et al. Eur J Pediatr. 2005; 164: 758-767. https: 2) Therapeutisches Taschenbuch https://boenninghausen.org/buch/

54

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019


Normalt står disse polene i forskjellige grader: Hvis fem utprøvere har observert tørst, og tørst har blitt kurert av middelet, står tørst i grad 3. Hvis en annen utprøver i tillegg har observert utpreget mangel på tørst ved samme middel, vil mangel på tørst stå i grad 1. Polare symptomer ved det aktuelle legemidlet bør matche i så høy grad som mulig (3 5). Dersom motsatt pol ved et middel er oppført i høy grad (3 - 5) og pasientsymptomet i lav grad (1 - 2), samsvarer ikke midlets genius med pasientens symptomsett. Midlet er dermed kontraindisert, og ifølge von Bönninghausen fører en slik konstellasjon sjelden til kur.

Polaritetsdifferanse

I 2001, i den første fasen av den tidligere nevnte dobbel-blindete ADHD-studien, ble von Bönninghausens beskrivelse av kontraindikasjoner brukt som grunnlag for polaritetsanalysen. Denne matematiske prosedyren førte til at treffprosenten økte og man fikk mer pålitelige kliniske forbedringer enn tidligere sett ved bruk av andre homøopatiske metoder. Dermed oppsto ideen om å beregne en polaritetsdifferanse for hvert middel ved å legge gradene i pasientens polare symptomer til og trekke fra gradene i tilsvarende motsatte poler. Jo høyere polaritetsdifferanse, desto bedre samsvarer midlet med pasientens karakteristiske symptomer, forutsatt at det ikke foreligger kontraindikasjoner. Strikt bruk av disse innsiktene har ført til en økt grad av presisjon ved valg av homøopatisk middel. Flere prospektive resultatstudier har vist en økning i vellykkede foreskrivninger av midler, samt et forbedret utfall i de enkelte sykdomstilfellene.

Forutsetninger for gode resultater

Gode behandlingsresultater krever nøyaktig observa//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17047993

sjon samt korrekte og gyldige symptomer. Freis egne sjekklister som finnes fritt tilgjengelig på nettstedet www.heinerfrei.ch, er til uvurderlig hjelp for å få pasienten selv, foresatte og andre omsorgspersoner til å observere aktuelle symptomtegn på en bedre måte. Ifølge Frei er gode og gyldige symptomer viktigere enn totaliteten av symptomer og de sist oppståtte symptomene, viktigere enn tidligere symptomer.

En fremtidsrettet behandlingsform

I Sveits ble homøopati i 2017 innlemmet i den obligatoriske helseforsikringsordningen, på lik linje med konvensjonell medisin. Ifølge Frei klarer man faktisk ikke dekke etterspørselen etter homøopatisk behandling der. Etter fine seminardager, spekket med faglig kunnskap, eksempler og behandlete kasus på løpende bånd, kan jeg godt forstå den økte etterspørselen etter Freis faglige ekspertise. Hvem vil ikke benytte muligheten til å oppsøke en terapeut med slik faglig kunnskap og forståelse? Med sitt strukturerte arbeid og gode resultater er Frei en flott representant og i dag en av de viktigste røstene internasjonalt for homøopati som en fremtidsrettet, omfattende og solid faglig forankret medisinsk behandlingsform. Frei har en målsetting om å spre kunnskapen om bruk av polaritetsanalyse som et nyttig og presist verktøy for praktisk, rasjonell og reproduserbar homøopatisk behandling og gjøre metoden mer tilgjengelig, slik at flere skal kunne benytte seg av den. Takk til dr. Heiner Frei for inspirerende kunnskapsformidling og til NHL som fikk dette i stand! 

Få første p

akke

GRATIS Deretter 169, porto pr/m- inkl. nd

Kalsium slik kalsium skal være Melk er bra på mange måter, men ikke for å bygge beinmasse eller sikre god leddhelse. Den eneste måten å få i seg kalsium som styrker skjelettet og leddene gjennom naturlig kosthold, er ved å spise eller gnage på bein og brusk. Siden svært få faktisk gjør dette er Nøre Marint Kalsium eneste alternativ for å få i seg rett kalsium. Riktig kosthold, fysisk aktivitet og Nøre Marint Kalsium bidrar til sterke bein og god leddhelse.

Slik bestiller du: Klipp ut og fyll ut skjemaet under og send det i en frankert konvolutt til: Nøre Nutrition AS Havnegata 11 6005 Ålesund Eller bestill direkte fra www.nore-nutrition.no med rabattkoden “huskånøre” for å få første pakke gratis.

Bestillingsskjema Fornavn: Etternavn: Telefon: Adresse: Postnr:

Poststed:

Sett kryss: Ja takk, jeg bestiller et Nøre Marint Kalsium-abonnement. Du mottar første forsendelse innen to uker, og prisen er kr 169,- inkl. porto. Første pakke inneholder to måneders forbruk, deretter én pakke pr/mnd á 169,- inkl. porto. Jeg har lest og godtatt avtalevilkårene* og bekrefter at jeg er over 18 år. Angrerett- og opplysningsskjema følger første forsendelse. Abonnementet kan avsluttes ved sende en e-post til kundeservice@nore-nutrition.no. Abonnementet er helt uten bindingstid og oppsigelse trer i kraft umiddelbart. *Avtalevilkår finnes på www.nore-nutrition.no/vilkar-og-betingelser


Bekymret over

Stråling

Vitenskapelig studier advarer mot økt kreftfare, celleskader, skader på sædceller, skader på foster, økt oksidativ stress, uro, hodepine, søvnproblemer, smerter, øresus med mer.

PHIWAVES grafén personlig beskyttelse

BIOSPACE grafén EMF områdebeskyttelse

PHIONE grafén mobilbeskyttelse

• • • • • • • •

Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling fra trådløse enheter, datamaskiner, elektriske nettverk, mobilmaster, radarer, satellitter, med mer Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling når du reiser i fly, tog og el-biler Beskytter deg mot negative effekter fra uheldig jordstråling Varer hele livet ut – krever ikke vedlikehold Enhetene hverken reflekterer, skjermer eller absorberer energifelt PRANAN-teknologien modulerer/endrer potensielt miljøskadelig stråling til frekvenstyper som er mer naturlige for kroppen Dokumentert effekt fra vitenskapelige studier (se produktinformasjon)

Send gjerne en e-post til salg@unovita.com for mer informasjon, emne; Pranan og stråling

Les mer om våre produkter og bestiLL din beskytteLse på shop.unovita.com

Klinikk for Integrert Medisin Sjøgata 15, 1516 Moss | Telefon: 22 09 18 80 Nettbutikk: shop.unovita.com


Wenche W ehus

THE WAVE AS er et bedriftsutviklings- og innovasjonsselskap som har utformet et unikt og tilpasset mentorprogram for NNH sine medlemmer. Programmet er basert på nyeste forskning, lang erfaring og solid kompetanse som vil bidra i utviklingen av din helsenæring. Daglig leder Wenche Wehus Seniorrådgiver Ildikó Fleck-Baustian

MENTORPROGRAM FOR TERAPEUTER Godkjent av NAV

Vi tilbyr egen, profesjonell mentor med kun fokus på din bedrift. Sammen finner vi hva som er dine suksessfaktorer og hva du trenger for å nå de. Bli med i nettverket The Wave Accelerator, en lukket FB gruppe.

TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE FOKUSSAMTALE! Lillesand (foto: Wenche Wehus)

Samarbeidspartnere:

Mediamentor

Bente Elise Wemundstad

Bli synlig i media

suhW e

Kommunikasjonsrådgiver Birgith Rosseland

ehcn eW

Strandgata 6, 4790 Lillesand / Mobil: +47 918 02 290 / E-post: postit@thwave.no / www.thwave.no / Du finner oss på FB!


a kt u elt

|

A R E T HO R E S E N - t e k s t

Om faren for translokasjon av p og hvordan dette kan unngås Jeg er fullstendig klar over at denne artikkelen vil vekke harme, irritasjon og motstand hos mine ærede kolleger i Norge, siden den vil påpeke en i lang tid bestående illusjon i vår ellers så effektive akupunkturbehandling av pasienter. Denne illusjonen ble skapt og lagt grunnlaget for av «Den Gule Keiseren (Guden)», kalt «Huang Di» cirka 2500 år før Kristus. Illusjonen ble for mange år understøttet av flere av teoriene innen akupunktur, spesielt teorien om de fem elementer. Vi er således på en måte holdt for narr i 4500 år i å tro at vi virkelig helbreder sykdom.

Herings lover

Alle sykdommer består av et overskudd (som kan betegnes som symptombildet), og et underskudd (som kan betegnes som årsaken til at symptomene oppstår). Dr. Hering observerte at ved en «riktig» behandling ville sykdommen vandre i kroppen, fra centrale steder til perifere steder, og til slutt «forlate» kroppen. Disse observasjonene nedfelte han i «Herings lover». Problemet er bare at det som kalles sykdom også kan betraktes, i følge vantemekaniske innsikter, som patologisk informasjon. Og informasjon går aldri tapt. Så hvor blir den av når den forlater kroppen?

Overfører sykdom

Veterinærer over hele verden har observert at nær sagt alle tamme dyr mottar sine indre sykdommer fra menneskene, særlig eieren. Om eieren så behandles, forsvinner sykdommen hos

58

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

dyret så å si momentant. Den patologiske informasjonen som dyret bærer, og som uttrykker seg hos det som individuelle sykdomssymptomer, er altså translokert fra menneskene. Dette er hva som skjer når «sykdommen» forlater en pasient; den translokeres til enten et annet menneske eller et dyr. Når dette ble klart for meg for 20 år siden, og jeg «så etter» og nøye spurte mine pasienter hva som skjedde med deres familie og dyr etter min «vellykkede» behandling, begynte et mønster å bli klart. Behandling med akupunktur resulterte i de fleste tilfeller i en translokasjon, og jo mer effektiv metoden eller behandlingen var, jo større sjanse for en translokasjon (ved laserbehandling er faren for translokasjon størst. Likeledes ved symptomatisk behandling). En virkelig transformasjon tar adskillig lengre tid, og må/vil ofte medfølges av en dypere forandring av pasienten.

Kinesiske skrifter

Jeg har da de siste 10 årene aktivt søkt etter en metode hvor en slik translokasjon kunne forhindres, og fant at fundamentet eller muligheten for translokasjon lå innbakt i teorien om de fem elementene. I både de gamle og de nyere skriftene fra Kina kan dette finnes og stadfestes.

GAMLE SKRIFTER: Are Thoresen har lett i gamle kinesis Jeg forsøkte da å bryte opp de fem elementene, og ordne prosessene og meridianene i et mønster av seks elementer, syv elementer og 12 elementer. De gamle kineserene dannet de fem elementene og deres innbyrder dynamikk ved å betrakte naturen. Jeg gjorde da det samme, og betraktet spesielt de syv planetene og de 12 stjernebildene. Den mest effektive metoden som i tillegg ikke førte til en translokasjon fant jeg i å ordne prosessene i et mønster av 12, etter mønster av de 12 himmel-konstellasjonene.

Tre kors

Om vi setter opp dette i nevnte mønster vil vi observere et merkelig fenomen: Om vi da ser nøye på strukturen av 12-stjernen, vil vi straks se at den danner tre kors, formet som dobbeltkors. Det første korset består av den ver-


atologi

ke skrifter for å bekrefte sine teorier om de fem elementer. tikale aksen BL-LI og LU-KI, og den horisontale aksen bestående av SP-GB og LV-ST. Alle diagonalene i dette korset består av Yin/Yang-par. Yin/Yangparene er således inskribert i kosmos og den himmelske zodiaken. Det andre korset består av den vertikale aksen SI-BL og KI-HT, og den horisontale aksen bestående av GB-PC og TH-LV. Alle diagonalene i også dette korset består av Yin/Yang-par. Yin/ Yang-parene er således også her inskribert i kosmos og den himmelske zodiaken. Det tredje korset består av den vertikale aksen SP-SI og HT-ST, og den horisontale aksen bestående av PC-LU og LI-TH. Alle diagonalene i dette korset består av Yin/Yang-par. Yin/Yangparene er således inskribert i kosmos og den himmelske zodiaken.

Akromatisk skala

På en annen måte kan vi se at alle store diagonaler rundt hele sirkelen også er Yin/Yang-par. Om vi vil inkludere de enkelte tonene som tilhører hver enkelt meridian, så vil vi også se et underlig fenomen. Alle transformasjoner/kontrollpar (for eksempel at LU kontrollerer/transformerer BL) utgjør en kvint. Og om vi da ser på hele rekkefølgen motsols, så danner alle meridianene en perfekt akromatisk skala. Slike «tilfeldigheter» antyder for meg at jeg er inne på en viktig sammenheng.

Én nål

Metoden jeg bruker når jeg behandler etter dette systemet er som følger: Om jeg vil behandle for eksempel mage(meridianen), om det være for et

FOTO: PRIVAT overskuss av energi (symptomatisk) eller et underskudd, nedsatt funksjon (kausalitet), så finner jeg ST i 12-stjernen og følger pil-systemet mot-sols, og finner der SI. I den gule illustrasjonen er dette spesifisert så ingen feil blir gjort. Ved ST-problemer behandler jeg da dette med én nål i for eksempel endepunktet eller kilde-punktet av SI-meridianen. Jeg bruker aldri mer enn én nål i dette systemet. Da vil dere se at pasienten blir bedre uten at dennes patologi translokeres til vedkommendes kjære ektefelle, barn eller dyr. Jeg har til nå behandlet rundt 1000 pasienter etter dette 12-element systemet, og resultatene har vært tydelig bedre enn behandling etter fem-element teorien, og i tillegg har jeg ikke sett noen translokasjoner. 

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

59


a kt u elt

|

a d v o kat f u l l m ekt i g V i ct o r i a Sk y tte , A d v o k

 I

likhet med all behandling, vil det også ved alternativ behandling være en risiko for at pasient kan bli påført en skade som følge av behandlingen.

 Som

behandler kan det kan være vanskelig å forutse hva slags effekt og konsekvenser ulike former for behandling kan ha, særlig ved personer som har skader eller predisposisjoner fra før.

Ansvar for skader etter alternativ Pasienter som har blitt påført en skade som følge av behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging hos helsepersonell eller personell ved institusjoner i helse- og omsorgstjenesten kan ha krav på erstatning etter pasientskadeloven. Det er et vilkår for erstatning at skaden er et resultat av svikt i behandlingen, og det må foreligge et økonomisk tap. Pasientskadeloven kan også komme til anvendelse for skader som er voldt under alternativ behandling. Behandlingen må da være helserelatert og ytes i tilknytning til ordinær i tilknytning til ordinær helsehjelp, som en integrert del av behandlingen. Eksempler på skader voldt ved alternativ behandling som faller innenfor pasientskadeloven, er der den alternative behandling utøves ved institusjon under spesialisthelsetjenesten​og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre der alternativ behandling blir utøvd i ordinær helsetjeneste utenfor institusjon, eksempelvis hos fysioterapeut. Også i tilfeller hvor autorisert helsepersonell tilbyr behandling som dels er helsehjelp etter helsepersonellova, og som dels er helserelatert behandling etter lov om alternativ behandling, eksempelvis akupunkturbehandling og osteopati, kan loven komme til anvendelse. Hvis det utelukkende eller i hovedsak utøves alternativ behandling, omfattes ikke eventuelle skader av pasientskadeloven. Om skaden faller innenfor det som omfattes av pasientskadeloven beror på en helhetsvurdering av hva slags behandling som er gitt, hvor stor del av behandlingen som er alternativ, om den som har gitt

60

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

behandlingen er autorisert, om kompetansen til vedkommende er brukt til å gi den aktuelle behandlingen, hvor behandlingen blir gitt, og om behandlingen er markedsført som alternativ. Dersom skaden faller innenfor pasientskadelovens virkeområde er det Norsk Pasientskadeerstatning som behandler erstatningskravet og som dekker erstatningen dersom vilkårene for erstatning er oppfylt. Etter pasientskadeloven har man krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. Det stilles ikke krav om subjektiv skyld hos helsepersonellet, og slik sett er terskelen for å få erstatning etter pasientskadeloven lavere enn etter de alminnelige erstatningsrettslige regler, hvor det kreves

Juridisk bistand

Medlemmer av NNH har fordelaktige vilkår på advokatbistand fra Legalis innen selskapsrett, arbeidsrett, familierett og andre områder. Ta kontakt på 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no for uforpliktende samtale med advokat.

skyld eller uaktsomhet hos skadevolder. Fordelen ved at saken faller innenfor pasientskadeloven er på den andre siden at Norsk Pasientskadeerstatning blir ansvarlig for å dekke det økonomiske tapet til skadelidte, og ikke en selv.

Ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler

En del tilfeller hvor det voldes skade ved alternativ behandling faller utenfor virkeområdet for pasientskadeloven, eksempelvis der den alternative behandlingen ikke ytes i tilknytning til ordinær helsehjelp, eller der det hovedsakelig utøves alternativ behandling. I slike tilfeller vil de alminnelige erstatningsrettslige regler komme til anvendelse. Dersom de alminnelige erstatningsrettslige regler kommer til anvendelse risikerer skadevolder å bli erstatningsansvarlig selv, med mindre man har en ansvarsforsikring. Etter lov om alternativ behandling §§ 5, 6 og 7 er det flere typer behandling og inngrep det er forbudt for alternative behandlere å foreta. Eksempelvis kan alternative behandlere ikke utføre medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter, behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer, eller behandle andre alvorlige sykdommer og lidelser. Overtredelse av forbudene i §§ 5-7 kan medføre straffansvar eller erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsrettslige regler. Det er tre grunnvilkår som alle må være oppfylt for at skadevolder skal ilegges erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsrettslige reglene. Det må foreligge en skade som har gitt


Alternativmessen- Sunn Livsstil_2_Layout 1 10.05.19 16.45 Side 1

atfirmaet Legalis AS

2019 2020

D en som blir påført en skade som følge av alternativ behandling kan lide et økonomisk tap som behandleren kan bli erstatningsansvarlig for.

behandling et økonomisk tap. I tilfeller hvor noen påføres en skade etter alternativ behandling vil tapet for eksempel kunne bestå i utgifter til behandling, varig medisinsk invaliditet og inntektstap. Videre det må det finnes et ansvarsgrunnlag, et rettslig grunnlag for når skadevolder blir ansvarlig for det økonomiske tapet den skadelidte er påført. De ulovfestede ansvarsgrunnlagene som er trukket opp i norsk rettspraksis er forsett, uaktsomhet og objektivt ansvar. I tilfeller hvor det voldes skade ved alternativ behandling kan særlig uaktsomhetsansvaret bli aktuelt. For å bli ansvarlig etter dette grunnlaget kreves det både at handlingen ikke burde vært foretatt, og at skadevolderen burde skjønt dette. For å tilkjenne erstatning må det videre foreligge adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og skaden. Simpel sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig, det vil si en sannsynlighet på mer enn 50 prosent. I noen tilfeller kan det være vanskelig for skadelidte å dokumentere at det foreligger årsakssammenheng mellom behandlingen og skaden, særlig der skadelidte har skader fra før eller der det kan være flere andre årsaker til skaden. Skaden må i tillegg være adekvat eller påregnelig. Dette innebærer at det må foreligge en viss nærhet mellom den ansvarsbetingende handling og skadefølgen. Sykdomsbildet må være forenlig med det som er anerkjent medisinsk viten og kan heller ikke ha en annen, mer sannsynlig, forklaring i annen tilstand. Skadefølger som er helt upåregnelige erstattes ikke. 

STAVANGER 20.-22.september Radisson Blu Atlantic

OSLO 4.- 6.oktober Radisson Blu Scandinavia

BERGEN 6.- 8.mars Radisson Blu Bryggen

l Publikum og utstillere ønskes velkommen !

Christian Paaske

Stine Røthing

Fredag kl. 16 - 21 Lørdag kl. 11 - 18 Søndag kl. 11 - 18 En dag 200,-kr Alle dager: 400,-kr

Modulpris: 2 x 2 m: 4.000 kr Inkl. gratis annonse i messeprogrammet

www.alternativmessen.com


Zeolitt Minerallotion Behagelig og mykgjørende

Zeolitt Minerallotion tilfører huden verdifulle næringsstoffer, samtidig som den virker virker rensende og dermed bidrar til å holde huden ung og spenstig. Ønsker du å vite mer om Zeolitt sine fantastiske egenskaper? Kontakt oss eller søk opp på internett.

Zeolitt Minerallotion 30 ml: 55 kr Zeolitt Mineralpulver 300 g: 350 kr Zeolitt Minerallotion 150 ml: 350 kr Ingredienser i Zeolitt Minerallotion: Klinoptilolith-zeolith, sheasmør, ricinolje, arganolje, avokadoolje, olivenolje, emulgator, Curcuma xanthorrhiza-extrakt, svartfrøolje, retinol A, E-vitamin, eteriske oljer av eukalyptus og lavendel.

Garantert virkning eller penger tilbake-garanti! Universal Helseprodukter AS Tlf: 22 69 24 12 / 92 41 95 27 www.universalhelseprodukter.no daniel@universalhelseprodukter.no


a kt u elt

|

TERJE VARPE

Nordic Reflexology Netw I Norge er det registrert en liten nedgang i medlemstall i NRN. Det skyldes høy alder på norske terapeuter som derved slutter i sitt arbeid, og etterveksten av terapeuter er ikke stor nok for å dekke frafallet. Sverige melder om økende interesse. Det jobbes med en kompetanseheving, og av den grunn benytter flere seg av etterutdanningstilbud. Videre registreres det en økende andel av bedrifter betaler en del av utgifter til behandling for sine ansatte.

Finland representert

Nordic Reflexology Network (NRN) ble etablert på et møte i Rien (Reflexology in Europe Network) i London i 1997. Etter det har møtene blitt avholdt, men noen få unntak, årlig. Møtene har blitt arrangert på rundgang blant de nordiske deltagerland. Denne gangen var det Danmarks tur og møtet ble avholdt 25. januar på Clarion Hotel Kastrup, et kort steinkast fra flyplassen. Før første gang på mange år, var også Finland representert. Sami Saviainen som er medlem av Suomen Vyöhykketerapia ry (Finske soneterapeuter). Dette ble satt stor pris på av de andre deltagerne på møtet. Ellers deltok Helene Rühling fra Sverige (Kroppsterapeutarne), Anette Hansen (Zoneconnection), Ragna Helth, Lena Rohde, Vibeke Kloth fra TKZ (Foreningen for tradisjonell kinesisk zoneterapi), Leila Eriksen som først av alt representerer den forskningsmessige ekspertisen i NRN. I tillegg er hun medlem av flere både danske og internasjonale forbund. Alle sistnevnte fra Danmark i tillegg til undertegnede fra Norge. Siden det ikke denne gangen var andre norske på møtet, representerte jeg både NNH og Tunsberg Medisinske Skole.

Spørreundersøkelse

Temaene som ble tatt opp og diskutert var foruten de vanlige saker som referat og

64

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

NRN MEDLEMMER: Fra venstre: Terje Varpe, Sami Saviainen (delvis skjult) , Vibeke Kloth, Helene Rühling, lignende, var en spørreundersøkelse som er vedtatt gjennomført i alle de nordiske landene. Dette vil medlemmene i NNH som er godkjent i soneterapi/refleksologi merke. De vil få en link til en spørreundersøkelse som vi alle bes svare på. Svarene vil være helt anonyme uten mulighet for sporing. Alt vil foregå elektronisk og det vil ta 2-3 minutter å svare. Pr i dag er det registrert ca. 600 tera-

peuter i Finland. Disse kommer fra 5 forskjellige utdanningsinstitusjoner. Det er planlagt møter mellom noen av disse for å bedre samarbeidet mellom de forskjellige aktører. Dette både innfor utøverorganisasjoner innenfor soneterapi og mer overordnet gjennom Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL) (Centralforbundet för naturmedicin). Finland har i lengre tid følt seg isolert og jobber nå mer intensivt


ork møte i København

Lene Rohde Ragna Helth, Anette Hansen og Leila Eriksen. for å bedre denne situasjonen og nærme seg andre

Økning i Danmark

I Danmark har arbeidet med GDPR tatt mesteparten av tilgjengelig tid siste år. Danmark melder om en økning i medlemstall. Soneterapi er ved siste undersøkelse Danmarks 3. mest benyttede terapiform.

Forskning er som alltid et stort tema på disse møtene. Det kan ikke sies ofte nok om viktigheten av det arbeidet Leila gjør på dette området. Reiser verden rundt og deltar på forskningskongresser og soneterapikongresser og presenterer sitt arbeide på fronten. Blant annet, så skal hun ha et innlegg på ICRs verdenskongress i Alaska til høsten. På bakgrunn av dette kommer

vi stadig noen små skritt nærmere vårt mål om større anerkjennelse for vårt arbeide. NRN er en viktig møteplass for utveksling av informasjon mellom de nordiske land. På den måten vil vi kunne utnytte kunnskapen og erfaringer fra de andre landa i Norden. Neste møte er i Stockholm 31/1-2020. 

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

65


a kt u elt

|

B y l i ne , h v e m er d u

www.agentm.no Vakre og varige varer, i glass, st책l, bomull og bivoks! F책 15% rabatt p책 varer som ikke er p책 salg. med rabattkode NNH19


a kt u elt

|

T r i ne Ha m n v i k - t e k s t

Skal ikke-autoriserte terapeuter finne seg i å bli henvist til sideinngangen? Er våre massører underutdannet i forhold til de vi like å sammenligne hos med, eller som vi arbeider sammen med? For å få luftet alle tråder som må tenkes på når fremtiden til fagområdet skal planlegges, arrangerer Norges Massasjeforbund fagkonferansen. De ønsker å få med seg alle, både skolene og massasjeterapeutene, for å finne ut hvor veien skal gå videre.

Fagskoleutdanning kontra høyskole/-universitetsgrad

På konferansen gikk representanter fra NOKUT grundig igjennom forskjellen mellom en fagskole og høyskole/ universitetsutdanning. Hilde Skjerve, undervisningsleder på Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, tok det hele ned på et mer jordnært nivå: Vil dere ha en mer akademisk retning, eller vil dere være praktikere? Ifølge henne er det vanskelig å lage utdanninger på bachelornivå. Det stilles strenge krav til fagmiljø og i praksis er det ofte dette som bestemmer om det er mulig å få i gang en utdanning da det dyrt med det nødvendige antallet faste tilsatte. En viktig oppfordring fra Skjerven er at vi må ikke leke med fremtiden til andre mennesker. Et utdanningsforløp påvirker det videre livet til studentene. Før Institutt for helhetsmedisin (IFH) startet søknadsprosessen for å bli godkjent som fagskole, gjorde de en grundig vurdering av om de burde søke, fortalte Karin Ingebrigtsen som tok deltagerne på fagkonferansen igjennom den lange prosessen. For IFH var fagskolegodkjenning perfekt fordi skolen passet så godt til kriteriene. Karin anbefaler alle skoler som tenker på å søke om å starte prosessen. IFH har tenkte på seg selv som en liten skole med sine rundt 70 elever, det var en tankevekker å oppdage at 50% av fagskolene har 50 elever. Etter å ha hørt på tidligere leder i Norsk Kiropraktikerforening, Jakob Lothe, og Jonas Gustrin fra Naprapathögskolan i Stockholm, sitter

Leder av strategiutvalget Bjørn Sandberg og styreleder Vivi Ann Waggestad

Et godt illustrerende skilt, det er ikke alltid de beste terapeutene finnes om man velger dagens hovedinngang!

jeg igjen med et inntrykk av at disse ikke har et ønske om att massørene skal ha en mer omfattende utdanning enn i dag selv om de selvsagt ønsker at interesserte massører skal kunne videreutdanne seg. De ga uttrykk for at de trenger dagens massører fordi disse kan bruke tid på å gjennomarbeide muskulaturen til pasientene på en måte de selv ikke har tid til. Etter fagkongressen forteller Anders Jensen, daglig leder i NMF, at det ble

diskutert om det vil være formålstjenlig å akademisere yrket. Det er flere grunner til at de ønsker muligheten for en utdanningsvei på universitetshøyskolenivå for dem som ønsker dette. Utdanning av lærekrefter, forskning og rekruttering til yrket er tre av flere viktige grunner. NMF ønsker å invitere alle behandlerprofesjoner innen muskelskjeletthelseområdet til å diskutere hvordan vi best kan komplementere hverandre og samarbeide til pasientens beste. Inntrykk de har etter fagkonferansen er at alle behandlerprofesjoner støtter NMFs vei videre mot et sterkere faglig fundament for vår yrkesgruppe.   «Fagkonferansen 29. og 30 mars var en viktig vitamininnsprøytning for oss» sier Jensen. «Vi går med fornyet styrke videre i arbeidet med å heve vårt fag og vår profesjon. Vi vil fortsette å samarbeide med behandlerorganisasjoner, både innenfor og utenfor SABORG, for å heve kompetansen til våre medlemmer og ivareta pasientenes beste. En viktig del av dette arbeidet vil være styrking og utvikling av utdanningen på vårt fagområde.» 

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

67


a kt u elt

|

E v a S v ar v eru d , e r n æ r i n g s t e r a p e u t , m e d l e m

Om markedsføring av naturmedisin Hva er det egentlige resultatet av NAFKAMs kvalitetssikring av naturterapi? Og - kan leger og medisinalbransje bare gjøre akkurat som de vil når det gjelder salg og markedsføring av produkter og tjenester mens naturterapeuter er underlagt strenge regler? Det er vel ikke bare meg som synes regler for markedsføring av naturmedisin er uforståelige og strenge? Jeg ble utdannet ernæringsterapeut i Danmark ferdig 2006 (Center for ernæring og terapi) og har vært medlem av Danske Ernæringsterapeuter. Der har jeg deltatt i flere diskusjoner om regler for markedsføring av produkter og tjenester. For to år siden jeg bestemte meg for kun å virke i Norge og jeg har brukt tid på å finne ut av hvordan klimaet for naturterapi er i Norge og på etableringen av fir-

68

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

maet mitt. Jeg må forholde meg til reglene, men jeg er nysgjerrig og søkte rundt for å finne grunnlaget for reglene. Først tok jeg kontakt med likesinnede i NNH. Vi har laget en gruppe som heter NNH markedsføring på facebook for de interesserte, og deretter snakket jeg med en juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet. Hun henviste meg til NAFKAMs sider. NAFKAM er et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin som har det nasjonale ansvaret for forskning på og informasjon om alternativ behandling. Der fant jeg deres definisjon av ernæringsterapi, og det må være denne som legges til grunn for reglene for markedsføring, altså hvilke ord jeg kan bruke i min markedsføring. Jeg vil bare skrive en helt vanlig setning for de aller fleste nordmenn, nemlig at et lavt og stabilt blodsukker virker forebyggende på livsstils-plager som Diabetes II, men selve ordet FOREBYGGER er forbudt for meg. Jeg nevner ingen produkter, ingen dietter og ingen form for behandling. Når jeg leser det NAFKAM skriver om ernæringsterapi og ser på kildene de henviser til når de skriver at «16. februar 2015 inneholdt kil-

dene våre ingen oppsummeringer om ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system», betyr det at det «etter deres kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at ernæringsterapi eller ortomolekylærmedisin som system virker» og da lurer jeg på hvordan de har kommet frem til det. Jeg er over gjennomsnittet interessert i ernæringsterapi, og dykket ned i NAFKAMs kilder. Der finner jeg blant annet Cochrane. Siden jeg er utdannet i Danmark, kjenner jeg litt til Det Nordiske Cochrane instituttet. Jeg har nettopp deltatt på et symposium i København med den nå avsatte lederen for dette instituttet, Peter Gøtzsche. Det er liten tvil om at både han og andre som var med på dette symposiet mener de kan bevise at deres kritiske meninger og budskap om andre resultater enn det medisinalbransjen selv offentliggjør, blir tiet ihjel. Og han ble nettopp avsatt av de andre lederne i Det nordiske Cochrane-instituttet fordi han hadde en annen oppfatning av en sak en dem. Jeg kjenner ikke til de andre fire andre kildene som NAFKAM henviser til, men jeg har lært noe om en metode som ofte legges til grunn for forskningsresultater, kalt EVIDENS. Det er uklart for meg hvilke metoder de fem forskjellige nevnte kilder har brukt, det tror jeg man skal lete godt etter, men hvis de har brukt EVIDENS, så vil jeg si at det er egnet til vurdering av ernæringsterapi. Jeg har oversatt til norsk det min danske kollega Kirsten Skjerbæk har skrevet om EVIDENS:


Denne tilnærmingen er kostbar. Den egner seg godt til å studere effekt av spesifikke preparater på spesifikke symptomer, og dårlig til å studere annet enn farmasøytiske preparater og til å studere helhetlige sammenhenger og helsebyggende arbeid. Tilnærmingen kan gi skjevheter i forhold til alder og kjønn og individuelle forskjeller av alle slag, og krever undersøkelsesbetingelser som ligger ofte langt fra den virkelighet som man møter i almen praksis. Når det gjelder forståelsen av det som NAFKAM skri-

faglig oppdateringskalender

 enerelt kan man si at bevis G f or søk innenfor den farmasøytiske industri bygger på: – Kontrollerte kliniske studier - som regel forstått som randomiserte kontrollerte eksperimenter, som regnes som det høyeste evidensidealet – Utføres nesten alltid i sykehusregi, og handler om uttesting av effekt av ett enkelt preparat eller en enkelt prosedyre. – I undersøkelsen måles effekt sammenlignet med placebo eller et allerede kjent preparat. – Man tester på en gruppe mennesker som har en spesifikk diagnose. – Kriteriene fastsettes slik at man så spesifikt som mulig kan vise at/om preparatet har en virkning på spesifiserte symptomer eller opplevd tilstand.

bassade ble en norsk journalist stilt et spørsmål fra salen om hvorfor norsk presse vier så stor oppmerksomhet til de negative sidene av livet i Russland, og ikke skriver om alt det positive som foregår i landet. Han ga da følgende ærlige svar: Hvem ville trykke det? Her er vi igjen tilbake til politikken, som i hovedsak ikke avhenger av hva den jevne mann mener. Kva med ein studietur til Novosibirsk for NNH-medlemmer med Mikhail og hans kone Galina som reiseguidar? En interessant idé som det er verdt å vurdere i tiden som kommer. leiar@nnh.no

Kjelder:

FAGLIG OPPDATERINGSKALENDER

av NNH

Du er fødd og vakse opp i Novosibirsk, i dag den tredje største byen i Russland. Når eg studerer den offisielle nettsida til byen, blir eg imponert over det eg ser av vakre bygningar, kulturuttrykk, teknologi, vitskap osb. Dette står i strid med den informasjonen me i Vesten har blitt fora med opp gjennom åra: eit land fullt av ulykkelege menneske, korrupsjon, vanstyre, fattigdom, alkohol. Er det slik det er, eller har propagandakrigen ført til unyanserte førestillingar om korleis livet i Russland var og er? Ja, dessverre har begge parter ført og fører fortsatt en propagandakrig. De lytene ved det russiske samfunnet som du nevner, finnes naturlig nok, men av en eller annen grunn har ikke massemediene for vane å snakke også om det gode og positive. Under et møte i Russlands am-

1 http://vitageo.com/index.php/nbNO/2012-12-06-09-22-54/vakuumterapi 2 https://en.wikipedia.org/wiki/ August_Krogh

Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Kurs godkjent som faglig oppdatering av NNH gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (MNHL).

• 4th Int. Congress of Naturopathic Medicine London 30.06.–02.07.17

Kurs godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av Norske Naturterapeuters • Nerve Reflexology : Hovedorganisasjon (NNH) gjelder også for medlemmer av Norske Homeopaters Spine-organs-pelvis-legs Landsforbund (NHL). Gjennom NNHs etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer København 10.–12.07.17 forpliktet til å oppdatere seg faglig.. for nærmere info, sjekk kurskalender på nnh.no.

• Spiselige og medisinske planter fra fjellet og naturen Hemsedal 15.–16.07.17 • Round about: Respiration

København 14.–15.07.17 london 14.-16.06.2019 Hri researcH conference ver om ernæringsterapi og at • Rundt om hjertet – The Homeopathy Research Institute’s 4th International det innebærer: «høye doser etterutdanningskurs for Research Conference. soneterapeuter med næring» og at dette er Bergen 16.-17.07.17 grunnen til at de er skeptis• Studieturmed til Medica Albena oslo 15.-16.06.2019 Vakuumterapi & termografi mikHail ke, vil jeg bare kort nevne Bulgaria 30.08.–06.09.17 BazanoV Det eneste kurset i Norge som gir opplæring i • Traumer og «embodiment» at i 1936 sendte den davæbehandling med vakuumkopper med bruk av termografi, Drammen 20.-22.10. og rende amerikanske regjerinsom «veileder» behandleren i hans behandlingsstrategier. 3.-5.11.17 gen ut en bekymringsmel• Rundt om fordøyelsen – etterutdanning for oslo 09.-11.08.2019 forståelse ding om at jordsmonnet var soneterapeuter aV translokasjon i relasjon til i ferd med å utarmes og at Oslo 18.–19.11.17 transformasjon av de patologiske næringsinnholdet i maten kreftene og entitetene vi har i oss, var for dårlig. Det skrev Besøk nnh.no og som forårsaker sykdom (basert for fullstendig Niels Christian Geelmuyden oppdatering. på en antroposofisk forståelse). om for en del år siden i en Med Are Thoresen. artikkel i Aftenposten. Bazanov Niels nyttar spesiallaga glaskoppar kopla til ei vakuumpumpe. Foto: John Petter Lindeland. Christian Geelmuyden har strenge krav til dokumennaturterapeuten • Nr. 1 og 2 2017 49 tasjon og jeg vil henvise til boken «Pillebefinnende» som beskriver en annen del av vår bransje: Nemlig pilleindustrien og nordmenns forbruk av medisiner. Ellers vil jeg anbefale leseren å dykke ned i «Sannheten på bordet» av samme forfatter. Leser man den, vil NAFKAMs vurdering av ernæringsterapi falle på sin egen urimelighet. Jeg har valgt å arbeide med et av de få områdene innen ernæring som det kan settes to streker under svaret på: Blodsukkerverdier. Jeg underviser i hvordan gjøre målingene på en sånn måte at man forstår hvorfor tallene blir som de blir (høye eller lave, stabile eller ustabile alt etter hva man har spist og gjort). Det er enkelt og et godt resultat kan oppnås på relativt kort tid. Og akkurat det med resultater på kort tid, er kravet jeg stiller til meg selv for at jeg skal kunne se mine kunder i øynene. 

naturterapeuten

• Nr. 1 - 2019

69


Blir du syk av maten du spiser? «Hvert år er det millioner av mennesker som har allergiske reaksjoner mot mat. Noen matallergier kan forårsake alvorlige reaksjoner, og kan til og med være livstruende» (Sitert fra www.fda.gov) Mindre alvorlige matreaksjoner kan gi symptomer som f.eks.: • •

Hodepine Artritt

• •

Leddsmerter Eksem

• • • •

Astma Væskeopphopning Engstelighet Depresjon

Vektøkning eller vekttap

• • •

Mage-tarm problemer Kroniske infeksjoner Kronisk tretthet

Hos barn kan matreaksjoner gi symptomer som: • • •

Tilbakevendende øreinfeksjoner Endret humør og oppførsel Sengevæting

En enkel blodprøve eller stikk i fingeren med bruk av test-kit fra EU BIOTEK, kan identifisere matspesifikke antistoffer som kan assosieres med umiddelbare (IgE) eller forsinkede (IgA og IgG) reaksjoner mot mat. Laboratoriets unike State-of-the-art robotsystem med ELISA/Chemiluminescence teknologi, analyserer hver blodprøve to ganger for å identifisere mulige antistoffer mot spesifikke matvarer. FOR MER INFORMASJON - Spør din behandler i dag! Er du behandler og vil vite mer om verktøyene – Spør oss i EU BioTek!

Kontaktinformasjon: post@eubiotek.net eller telefon +47 63 97 69 90 Du finner mer informasjon om testene våre på www.eubiotek.no


Sommersalg 20 %

ANNONSE

SanBiota

SOM VARER UT JUNI

Hvorfor fungerer probiotika i pulverform så bra?

i vår nettbutikk holcon.no Rabattkode: SOMMERSALG

Den beste måten å innta probiotika på er å velge et produkt som inneholder frysetørrede bakterier som er beskyttet med Probiact teknologi. Når vi blander pulveret ut i lunkent vann (37° C) vekkes bakteriene til live fra dvaletilstanden de har befunnet seg i. Løsningen skal stå i ett minutts tid før vi rører forsiktig rundt og løsningen drikkes. Løsningen drikkes på tom mage. Når magesekken er tom vil lunken væske slippes igjennom med lav produksjon av magesyre. Dette gjør at bakteriene i større grad overlever enn om man utsatte dem for magesyre som dannes i forbindelse med et måltid. Når bakteriene våkner til live får hver bakteriestamme sin optimale næring (prebiotika) tilført fra Probioact-tilsetningen i pulveret. Dette styrker bakteriene slik at de lettere klarer å reprodusere seg og etablere seg på tarmslimhinnen. På denne måten får man avsatt levende bakterier helt fra tynntarmens begynnelse. Ved å velge et probiotika tilskudd i kapselform får du ikke like god fordeling av bakteriene i tynntarmen. Kapselen åpnes et stykke ned i tynntarmen og bakteriene klekkes en stund etter dette. Da har bakteriene kommet for langt ned i tarmen til å kunne gi maksimalt utbytte. En studie utført på våre pulvere viste en reduksjon i overlevelse på 95 % ved å pakke pulveret i kapsler. Kilde: Fredua-Agyeman, M., & Gaisford, S. (2014). Comparative survival of commercial probiotic formulations: Tests in biorelevant gastric fluids and real-time measurements using microcalorimetry. Beneficial Microbes 6(1),141-151.

Inneholder

SanOmega

20 %

EPA

i vår nettbutikk holcon.no

Q10

Rabattkode: SOMMERSALG

Vitamin K2

Vitamin A Vitamin D Vitamin E-kompleks

Gjelder alle produkter i web butikken www.holcon.no

Selges i

butikker

nhelse på inflammasjon og be • Laget med tanke

Husk magnesium og vitamin B6 for benhelse.

Smaksvarianter: Frisk Sitron, Sitron og Naturell urtesmak. Selges i nettbutikk www.holcon.no Holum Consulting AS, Granittveien 18, 1555 Son

I

www.holcon.no

I

post@holcon.no

I

telefon 400 75 222


B-Blad â&#x20AC;¢ Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 Oslo

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2019  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten 01 2019  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Advertisement