__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen

Alternativ medisin, – debatt på avveie

Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser Nr. 4/2012 – 18. årgang - Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no N

O

Fra Nordisk naturmedisinsk fagkongress 26.–28. oktober

N


i nnh o ld

|

naturterapeuten nr. 4 – 2012

Terje Varpe kåret til «Årets terapeut» 2012

Alternativ medisin, – debatt på avveie

• Side 24

Tillitsvalgt seminar på Fokhol gård• Side 22–23

• Side 16–17

•• Mr. Placebo�������������������������������������������������������������������������   5 •• Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser�������������   6 •• Fagkongressen 2012�������������������������������������������������������  9 •• Møte med Arbeidarpartiet����������������������������������������������� 12 •• Etter «Folkeopplysninga» ���������������������������������������������� 13 •• Placebo på fem minutter ������������������������������������������������� 15 •• Alternativ medisin, – debatt på avveie ������������������������� 16 •• Ikke fullt så raskt, Hahn!?����������������������������������������������� 20 •• Dansk soneterapeut til stor forskerkongress i USA����� 21 •• Tillitsvalgt seminar 4.–6. oktober 2012������������������������ 22 •• Terje Varpe kåret til «Årets Terapeut» 2012!����������������24 •• Etisk råd ang. behandlinger på alternativmesser���������25 •• Den brysomme, men nyttige P-effekten����������������������� 26 •• Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen�������������������������������������������������������������� 28 •• Karl Axel Lind er gått bort������������������������������������������������ 30 •• NNH skolerer Framstegspartiet�������������������������������������� 32

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Ragnhild Marie Næss,Tolvsrød Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri


BESTILL DITT EKSEMPLAR AV

Avtaleboken 2013 for alle typer salonger, klinikker og terapeuter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud- , hår- og skjønnhetspleie..

Innhold: • Presentasjon av leverandører til bransjen • Skoler og utdanningstilbud • Leverandør- og adresseoversikt • Produktregister • Fem avtalekolonner pr. dag • Solid innbinding m/permomslag • Kalender fra 1.jan 2013 til 31. jan 2014 Priser: Ordinær pris pr. bok kr. 400,- eks. mva/porto Ved bestilling av abonnement er prisen kr. 350,- eks. mva/porto. Med vennlig hilsen Argus Gruppen

---------------------------------

Kari Tveranger

BESTILL AVTALEBOKEN LEBOKEN FOR 2013 Tlf. 21 51 31 00 - Fax 21 51 31 02 - epost: avtaleboken@argusgruppen.no

SVARSENDING

JA! Jeg vil gjerne bestille Avtaleboken for 2013

Fyll ut svarslippen, klipp ut eller kopier og send/fax inn din bestilling

Antall á kr 400,Vi vil gjerne abonnere på Avtaleboken, som blir tilsendt en gang i året. * FIRMA

Argus Gruppen Sandakerveien 76 E

ADRESSE

N-0484 Oslo POSTNR./STED

TELEFON

KONTAKTPERSON

TELEFAKS

Tlf.: +47 21 51 31 00 Fax: +47 21 51 31 02

* Skriftlig henvendelse ved oppsigelse av abonnement 3 mnd, innen utgivelsedato (oktober).

Epost: avtaleboken@argusgruppen.no


l eder

|

H elen T . H o lm , R edakt ø r

Mr. Placebo

F Placebotrollet i forskningsskogen.

I nr 3/2011 presenterte vi en artikkel under tittelen «Placebotrollet i forskingsskogen». Jeg har kommet i tanker om at jeg i en fjern fortid studerte statistikk og i en litt mindre fjern fortid forsøksmetodikk. Jeg gleder meg derfor over diskusjonen om placebo og intensjonens virkning på forskningsresultater.

ra statistikken husker jeg godt bruken av gjennomsnittet som en tungtveiende størrelse. Men hvem er gjennomsnittet? I dagliglivet er det ingen av oss som vil være gjennomsnittlig og i et forsøk finnes det nødvendigvis ingen som representerer den samme verdien som det gjennomsnittet som blir regnet ut. Når man utfører et dobbeltblindforsøk får man to grupper av resultater og ofte utgjør resultatene innen hver gruppe en normalfordeling. Innen normalfordelingen vil man finne diverse ekstremverdier. Som naturmedisiner streber jeg etter å behandle mine klienter individuelt, derfor tenker jeg at det må være interessant å undersøke tilfellene som ligger langt fra middelverdien. Hva er det som bidrar til at de får større eller mindre utbytte av en terapi eller et preparat, – er det innstillingen eller tilstanden som varierer? Om jeg skulle undersøke placebogruppen, ville det være svært interessant å finne ut hvem som er virkelig gode til

å produsere placeboeffekt, og hvordan de gjør det. Her har vi mye å lære om hva som virker og for hvem. Dr. Bjørn J. Øverbye skriver i boka «Ja takk, begge deler» om bruken av statiner som brukes ved høyt kolesterol. Effekten av statiner er selv statistisk sett minimal og bivirkningene mange, likevel brukes statiner over lang tid av mange pasienter. Hvis det er slik at bruk av statiner bare bidrar til en ubetydelig reduksjon av kolesterol i forhold til ingen medisin, hvorfor anvender man da ikke noe ufarlig som for eksempel artisjokksaft? Vi var inne på det samme i tilknytning til Kongressen i fjor, hvor tema var «lykkepiller, som også gir en svært liten tilleggeseffekt i forhold til placebo, og hvor man har et godt alternativ i Johannesurt. Ettersom det ikke er spørsmål om placebo eller ikke, men heller alltid placebo, bør vi kanskje gå over til å bruke andre uttrykk som «intensjonseffekten» eller «forventningseffekten»? redaksjon@nnh.no

Synes du det er vanskelig å imøtegå kritikk som rettes mot alternativ medisin? Får du ofte høre at det du driver med, ikke er vitenskapelig bevist? Møter du mange som tror at legemidler er vitenskapelig testet?

Da er denne boka noe for deg Visste du at «skolemedisinen» baserer sin «vitenskap» på tro? Tro på • at mennesket kun består av den fysiske kroppen. • at symptomet på sykdommen er det som bør behandles • at symptombehandling er virkningsfullt. • a t vi ved å ta medisiner (regulere de biokjemiske prosesser), kan helbrede sykdommer • a t tildekking av symptomer (få bort plagen), er det samme som helbredelse • a t ernæringen spiller liten eller ingen rolle for sykdomsutviklingen • a t kroppens flyt av elektriske signaler ikke er av betydning for helsen • a t bivirkningene ved å ta medisiner ikke overstiger nytteeffekten av disse • at kjemisk framstilte medisiner er bedre enn naturmedisiner

Troen på det bestående som legemiddelindustrien forfekter, er så stor at nyere forskning forkastes.

Bjørn Johan Øverbye, Britt Hertzberg Untiedt & Vilhelm Schjelderup

I boka får du innblikk i forskning som viser hvorfor «Alternativ medisin» virker. Du får også et innblikk i hvordan en naturterapeutisk klinikk kan bli drevet. Ønsker du også å få del i denne informasjonen? Boken kan kjøpes på flere måter, via nettet eller telefonbestilling: E-post: nettredaksjon@nnh.no, torill@centergruppen.no Nettbutikk: www.helseiennytid.no, altshop.no Telefon: Bergen: tlf 55 13 41 77 eller mobil 478 84 477 Tønsberg: mobil 476 80 420 Oslo: mobil 950 80 010

naturterapeuten • desember 2012

5


a ktuelt

|

C and . p o lit . T o r M agne H ansen

Aromaterapi i behandling avpsykiske lidelser

Aromaterapimassasje har lenge vært et populært middel for avstressing. Mange er etter hvert blitt kjent med aromaterapimassasje gjennom SPA-sentre i Norge og i utlandet. Christina Doctare kaller stress for en moderne form for selvmord. Hun har fått opprettet et ”Andrum”- et pusterom - på Karolinska Sjukhuset i Stockholm for å motvirke stress og sykefravær. I «Andrummet» kombinerer man massasje og samtale. I Norge regnes aromaterapi som en alternativ behandlingsform, med alt det medfører. Utøverne er uautoriserte i det offentlige helsevesenet. Enkelte ganger kan man få inntrykk av at dette rent definisjonsmessig innebærer at virksomheten er «uvitenskapelig». Den assosieres med miljøer med religiøse og kvasireligiøse overtoner, med sjarlanteri og uansvarlighet. Og som om dette ikke var nok forbindes aromaterapi lett med på den ene side skjønnhetssalonger og salg av kosmetisk personlighet, og på den annen side såkalte massasjeinstitutter med utvidet tilbud.

Aromaterapi har imidlertid store muligheter i seg

Det kan ikke være riktig at disse mulighetene går tapt på grunn av uvitenhet og irrasjonelle forestillinger. Aromaterapi er ikke bare er en overfladisk behandling av hverdagsstress, men den har en dyptgripende virkning på både psykiske og somatiske tilstander. Forskning på aromaterapimassasje skyter i været, slik det viser seg ved antall artikler i internasjonale vitenskaplige tidsskrifter. Bidragene kommer fra mange land som Sverige, UK og i betydelig grad fra USA. Det er også interessant at mange positive bidrag kommer fra østlige land. Forskningen der foregår ofte på et høyt akademisk nivå.

Noen eksempler

En kinesisk undersøkelse fra 2011 gjennomgikk 16 undersøkelser av effekten av aromaterapimassasje på

6

naturterapeuten • desember 2012

Tor Magne Hansen, cand. polit.

angst. De fleste undersøkelsene viste en positiv effekt, og forfatterne anbefaler aromaterapi som støtteterapi for personer med angstsymptomer. I en thailandsk undersøkelse fra 2011 fikk 40 personer aromaterapimassasje. Sammenliknet med en kontrollgruppe resulterte behandlingen i lavere puls og reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk. Forsøkspersonene følte seg roligere og mindre anspent. Fra en koreansk undersøkelse rapporteres det om betydelige positive virkninger på kvinnelige plager som følge av overgangsalder, så som hetetokter, depresjon og smerte. Tiffany Field har grunnlagt og bygd opp The Touch Research Institute i Florida, med tilknytting til The University of Miami og Fielding Graduate University i California. Miljøet rundt The Touch Research Institute har vært svært fruktbart

og produktivt. Frem til 2009 hadde Tiffany Field publisert mer enn 450 journalartikler, ved siden av en rekke bøker og andre publikasjoner. Denne virksomheten har hatt stor betydning for anerkjennelsen av massasjeterapi i USA. Fields bok (2009) er publisert av American Psychological Association, ASA. Norges bidrag til denne utviklingen har så langt vært beskjeden, men i 1996 ble det i Rogaland gjort en vitenskapelig undersøkelse av aromaterapimassasje, under ledelse av professor R. Mykletun. Det ble funnet betydelige positive effekter av behandlingen på antall helseplager, jobbstress, irritabilitet, dyptgripende angst og «psykisk tretthet», mens man ikke fant tilsvarende effekter i en gruppe som drev med aerobic.

Oppfølging av denne undersøkelsen

Høsten 1997 gjennomførte jeg en oppfølging av denne undersøkelsen. Også jeg fant betydelige positive effekter på jobbstress og helseproblemer. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av september og i oktober. På denne tiden var der en kraftig økning i luftveisproblemer og sykemeldinger i en kontrollgruppe, mens forekomsten av slike plager gikk betydelig ned i aromaterapigruppen. Det er ikke lenger et spørsmål om aromaterapi virker. Aromaterapi kan ikke lenger kalles for uvitenskaplig. Det er et spørsmål i hvilken grad den kan kalles alternativ medisin. Vi be-


’’

 Det er ikke lenger et

spørsmål om aromaterapi virker. Aromaterapi kan ikke lenger kalles for uvitenskaplig. Det er et spørsmål i hvilken grad den kan kalles alternativ medisin.

gynner nå også å få en forståelse av hvordan aromaterapimassasje virker. La oss se på et eksempel. Det finnes en enorm mengde forskning på stress. Kerstin Uvnæs Moberg, svensk professor i fysiologi, tenker at dette henger sammen med den store interessen for prestasjon, anstrengelse og forsvar som vi finner i vår kultur. I motsetning til stress hevder Moberg at kroppen også har et eget sys-

særlig for å dempe stress og gjøre barna roligere og vennligere mot hverandre. Axelsons Gymnastiska Institut markedsfører massasje i skolen under mottoet: «Barn som masserer hverandre slår ikke hverandre». Eldre mennesker har ofte et stort behov for både fysisk og sosial kontakt. Flere hjem for eldre tilbyr derfor aromaterapi. Dette er et godt tiltak, men begrenses gjerne av økonomi. En del offentlige institusjoner og private firmaer tilbyr aromaterapi til sine ansatte for å skape trivsel og å få ned sykefraværet. Igjen er økonomi en begrensende faktor. Aromaterapi brukes i begrenset grad i helsevesenet. Det er imidlertid klart at potensialet er stort, spesielt i tilknytning de planlagte frisklivssentralene i Samhandlingsreformen. bioteam@c2i.net

tem for trivsel og ro. Sentralt i dette systemet er oxytocin, nærhetens hormon. Moberg viser at oxytocin senker blodtrykket, reduserer mengden av stresshormoner, motvirker angst og depresjon og øker toleransen for smerte. Oxytocin gir trivsel og ro, men spiller en enda større og mer kompleks rolle. Det skaper og forsterker relasjoner livet igjennom. Omfattende forskning på dyr og mennesker viser at massasje og duftstimulering er effektivt for utløsing av oxytocin i organismen. Aromaterapi har nå fått innpass i det tradisjonelle helsevesenet, i skoler og på universiteter i en rekke land. Spesielt interessant er utviklingen i USA, der sykepleiere har spilt en viktig rolle i å ta i bruk aromaterapi i sykehusvesenet. I Norge har en del barnehager og skoler har tatt i bruk aromaterapi,

naturterapeuten • desember 2012

7


A ktuelt

|

«Ja takk, begge deler»:

N

O

Helse i en ny tid

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer.

8

naturterapeuten • desember 2012

N

Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender 17.–18. desember 2012 Oppdateringskurs i naturmedisinsk aromaterapi Arrangør: Naturterapiskolen Nord, Bodø 23.–24. februar 2013 Faglig oppdateringskurs i soneterapi Foreleser: Terje Horpestad Arrangør: Soneterapiskolen Sted: Oslo 14.–17. mars 2013 WATER 2013: VannSymposium Arrangør: BALDRON Sted: Oslo 20.–21. april 2013 FUB Vårseminar 2013 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biolologisk medisin Sted: Oslo 07.–12 mai 2013 44th TCM Kongress Rothenburg Rothenburg –Tyskland

31. mai–2. juni 2013 1st HRI International Homeopathy Research Conference Cutting Edge Research in Homeopathy Barcelona –Spania 07.–09. juli 2013 International Congress on Naturopathic Medicine (ICNM) Marriott Hotel & Conference Centre Paris –Frankrike 05.–06. oktober 2013 FUB Høstseminar 2013 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin Sted: Oslo 13.–14. oktober 2013 Pulsdiagnostikk Arrangør: Svenska Akupunkturförbundet Stockholm – Sverige

NNH ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en fredelig jul og et fremgangsrikt nytt år!

N

O

Tre engasjerte veteraner; Bjørn J. Øverbye, Britt H. Untiedt og Vilhelm Schjelderup har gått sammen for å gi en enhetlig fremstilling av grunnidéene i alternativ medisin. «Ja takk, begge deler» er en bok det kan ta tid å fordøye. Når tre veteraner fra det naturmedisinske miljøet slår seg sammen, borger det for komprimert kompetanse. I følge forfatterne trenger dagens samfunn både skolemedisin og alternativ medisin - et «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid» som er bokens fulle tittel. De ser på begge fagfeltene i et historisk, vitenskapelig og fremtidsrettet perspektiv. I sin introduksjon til boken sier Dagfinn Høybråten blant annet at «det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten». Han avslutter med at «det er på tide med en ny debatt om hvordan dette samspillet mellom alternativ behandling og helsetjenesten for øvrig kan tas videre i Norge. Kanskje kan denne boka bidra til å reise en slik debatt». I et annet sitat fra boka sies det fra politisk hold at «skolemedisinen ikke alltid kan bekrefte folks helseplager med dagens medisinske metoder, derfor trengs også andre aktører på banen for å se nærmere på årsakene til dagens negative helseutvikling». Mer enn 50 % av det norske folk oppsøker alternativ behandling. Fraværsstatistikk viser at sykefraværet koster Norge svimlende 30 milliarder kroner pr år. Kroniske belastningslidelser øker stadig og Norge ligger på topp sammenlignet med andre land når det gjelder forekomsten av en rekke sykdommer. Forfatterne taler naturens sak for å fremme et mer balansert bilde av begge fagretningenes betydning for dagens samfunnsutvikling og behovet for nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer. Utgangspunktet er historiske fakta få kjenner til, og som kan forklare bakgrunnen for konflikten mellom skolemedisin og alternativ medisin. «Skolemedisinen er like vitenskapelig som DDR var demokratisk», er et beskrivende sitat på myten om at skolemedisinen til en hver tid er vitenskapelig mens alternativ medisin er uvitenskapelig. I siste kapittel fremhever Bjørn J. Øverbye det positive som moderne medisin har skapt, men bildet blir ikke komplett dersom det som skjedde i begynnelsen av forrige århundre forties. Forhold som enn så lenge holder medisinsk vitenskap i et økonomisk jerngrep. Boka representerer en solid forberedelse til det paradigmeskifte som er i ferd med å utvikle seg. Forfatterne melder om mange positive tilbakemeldinger fra lesere. Noen opplever at de har fått oppreisning i forhold til å ha valgt alternativt, en redaktør og en lektor ved sykepleiehøgskolen kaller boken toppaktuell og meget viktig. Boka kan kjøpes via nettsiden: www.nnh.no redaksjon@nnh.no

N


Konsentrerte kongressdeltakere.

Fagkongressen 2012

NNH, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund arrangerte sammen med Kongresspartner AS årets Nordisk naturmedisinske fagkongress. Etter fjorårets vellykkede kongress, var forventningene til årets samling høye. Gjensynet med Sundvolden Hotel var en stor fornøyelse. Velkomsten med fingermat er en velsmakende opplevelse kombinert med gleden over å treffe mange kjente og mindre kjente kolleger samt utstillere. ■ NNHs leder John Petter Lindeland ønsket oss alle velkommen til årets kongress sammen med Solveig Kjeserud fra NHL. Professor Odd Georg Nilsen fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, Trondheim var første foredragsholder. Hans foredrag omhandlet interaksjon mellom urter og legemidler. Vi fikk en interessant innføring i hvordan legemidler og urter omsettes i kroppen og hvordan legemidler og urtenes aktive virkestoffer benytter seg av samme type enzymer for omsetning og nedbrytning. Slik

kjenner man på detaljnivå hvordan interaksjon oppstår. Johannesurt er et eksempel på en urt som er vel analysert og hvor en kjenner til interaksjon med blant annet indinavir (AIDS), warfarin (antikoagel), epilepsimedisin og P-piller. Urten reduserer i vesentlig grad virkningen av disse medisinene. Det var tankevekkende å bli gjort oppmerksom på i hvilket omfang kreftpasienter bruker ulike kosttilskudd samtidig som de gjennomgår intensiv kreftbehandling, i tillegg til det faktum at kun et mindretall av pasientene gjør legen oppmerksom på hvilke tilskudd de benytter seg av. Forklaringen på hvorfor de ikke for-

talte dette til legen, var også tankevekkende. Konklusjonen må være at det påligger oss som naturterapeuter et stort ansvar når det gjelder å sette seg inn i dette fagområdet for å kunne veilede våre klienter på en forsvarlig måte, ikke minst i situasjoner hvor det er aktuelt med kirurgiske inngrep og narkose. Astri Hognestad er en erfaren psykoterapeut som i tillegg til privat praksis, driver kurs- og foredragsvirksomhet i tilknytning til jungiansk psykologi og symbolforståelse samt biografiarbeid. Hun er forfatter av flere bøker, og boken «Livets spor» danner utgangs-

naturterapeuten • desember 2012

9


a ktuelt

|

punkt for foredraget hun holdt om biografiarbeid og betydningen dette arbeidet har for mennesker i ulike livssituasjoner. Det er en psykologisk erfaring at vi som mennesker har behov for å sette vårt liv inn i en større sammenheng. Å beskjeftige seg med biografiarbeid kan bidra til å utvikle en større forståelse for eget liv, og det har vist seg at de som engasjerer seg i en slik bearbeidelse av egne erfaringer, er mindre depressive og opplever en større åpenhet for andre mennesker. Etter en velfortjent pause kunne vi stille opp til kveldens bli-kjent-aktiviteter og deretter nyte et middagsmåltid som hentet fra eventyret om «duk-dekk-deg». Her var det ikke bare noe, men mye for enhver smak, og selv

Fagkongressen er en mangfoldig begivenhet med fag, diskusjoner, sosialt samvær og muligheter for eget velvære ved å prøve utstilleres produkter og/eller hotellets SPA-tilbud. For å dra best mulig nytte av foredragene er det viktig, som ved all annen læring, å repetere. 70 % av ny informasjon forsvinner ut i løpet av de første 24 timer, om man ikke sørger for å repetere. Jeg anbefaler alle å ta imot tilbudet om å få foredrag tilsendt på mail og å gjøre sine egne notater for å øke læringsutbyttet.

Brobyggerprisen

dessertmagene ble av mange fylt til randen. Trenings- og kostholdsveileder Kenn Hallstensen startet lørdagen friskt med foredrag om urkost og trening. Det er nok mang en gammel tømmerhogger som kjenner til fettets velsignelse som energikilde, noe som er viktig å utnytte for høytytende idrettsfolk. Nå vet man mye om hvordan fordøyelsen av karbohydrater virker på produksjonen av insulin og hvordan dette hormonet påvirker andre hormoner. Ernæringsterapeut Jens Veiersted fra Tunsberg Medisinske Skole holdt et engasjerende foredrag om Magesekken, vårt glemte organ. Her var det mye å tenke på for oss som terapeuter og mange praktiske råd som kan gis til klienter, og som noen av oss kanskje har god nytte av å integrere i eget levesett. Tankevekkende er det i hvilken grad syredempende midler anbefales pasienter og fritt kan kjøpes i apotek, til tross for at mange forveksler symptomer på for lite magesyre, med symptomer på for mye magesyre. Da jeg spurte etter aciglumin i mitt lokale apotek, fikk jeg opplyst at de kun fås kjøpt på resept, mens titralac ligger fritt tilgjenge-

lig i selvbetjeningshylla. Det er viktig å være oppmerksom på at syredempende preparater kan gi varig nedsatt produksjon av mavesyre som er avgjørende for både fordøyelse og forsvar mot mikrober, samtidig som opptaket av mineraler fra maten er avhengig av tilstrekkelig lav ph i magesekken. Husk at halsbrann blant annet kan skyldes at magesekken har fått for lite protein! Foredraget om magen ble naturlig nok etterfulgt av dr. Nigel Plummers foredrag om betydningen av en god tarmflora, probiotika og prebiotika for tarmens immunforsvar og innflytelse på velværet og kronisk sykdom. Ikke minst på bakgrunn av fjorårets foredrag av prof. Dag Hessen, Vårt indre økosystem, er det tankevekkende at kun halvparten av mikrobene i vår flora er identifisert. Vi tilegner oss en mikroflora den dagen vi fødes og den forblir hos oss til vil dør, - og en stund etter. Dr. Plummer kom inn på innflytelsen av brystmelk på barns mikroflora. Han refererte også til et forsøk utført for å kartlegge effekten av probiotika som forebyggende tiltak mot allergi. Forsøket omfattet 454 par mor/ barn, hvor mødrene inntok probiotika i svangerskapets tre siste måneder, og babyene fikk tilskudd av probiotika i seks måneder etter fødselen. Resultatene viste at bruken av probiotika førte til 57 % nedgang i sannsynligheten for å utvikle eksem.

deles ut av organisasjonen Fritt Helsevalg. Den er blitt delt ut årlig siden 2004 og er en utmerkelse til personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad jobber for et integrert og helhetlig helsetilbud. Årets prismottaker er lege, akupunktør og homeopat Leif Ims. Dette er juryens vurdering: Dr. Leif Ims har gått sine egne veier innen medisinen. Han har kombinert vanlig medisin med akupunktur og homeopati, slik at pasientene får best mulig behandling med minst mulig bivirkninger. Han ble tidlig interessert i naturlige hormoner med fokus på progesteronets rolle og har fått sykehusapoteket på Ullevål til å lage en helt naturlig progesteronkrem uten kunstige ingredienser.

10

naturterapeuten • desember 2012

Generalsekretær i NNH,Sigrun Kirkeberg, ønsket velkommen til en storartet festmiddag. Leder John Petter Lindeland til venstre.


Reinsdyr er like sunt som fisk VG 11.11.2012: Reinsdyrkjøtt er sammenlignbart med fisk og sjømat når det gjelder omega-3 og essensielle fettsyrer, ifølge forskning.no. En studie fra Universitetet i Tromsø viser at reinsdyrkjøtt er noe av det sunneste kjøttet du kan spise. Stipendiat Ammar E. A. Hassan uttaler at reinsdyrkjøtt inneholder mer enn dobbelt så mye av enkelte næringsstoffer som annet kjøtt, samtidig som det er på linje med kylling når det gjelder fettinnhold.

Farlig skjønnhet Sykepleien.no, ved K.A.Doloen 19.11: De siste fire årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 13 krav om erstatning som gjelder kosmetisk behandling. Av de 13 sakene har 11 fått medhold, mens to har fått avslag. Mangel på informasjon om komplikasjoner og skader, er hovedårsaken til at personer som velger å få utført kosmetisk behandling, får erstatning. Et eksempel fra NPEs saksarkiv: En kvinne fikk kosmetisk behandling i form av injeksjoner for å stimulere kollagenproduksjonen. Målet var å glatte ut rynker og linjer i ansiktet. Fire måneder etter siste behandling, oppsto det forandringer med blåfarge i huden rundt smilehullene. Tilstanden ble etter hvert forverret med store kuler, brennende smerter, kløe og hevelser på de behandlede områdene. Plagene ble forsøkt behandlet med bl.a.kortison, massasje, laser og beroligende medikamenter, uten virkning. Saken ble så vurdert av en hudlege. Han mente det ikke var noen gode grunner til ikke å utføre injeksjonene. Hudlegen sa videre at plagene med blåfarge i ansiktet, brennende smerter, kløe og hevelser skyldes sannsynligvis behandlingen. Han påpeker at det ikke er dokumentert hva slags informasjon hun fikk forut for behandlingen. Det forelå heller ikke skriftlig samtykke.

Utstillere med mange interessante produkter.

Etter en meget hyggelig lørdag aften med en underholdende og velsmakende middag, og ikke minst raus utdeling av gaver fra utstillerne, unte vi oss å drøye søndagens foredrag til klokka ti. Lege Leif Ims holdt foredraget Himmel eller helvete? Hormonbalanse for kvinner og menn. Inspirert av den amerikanske legen John Lee, har dr. Ims introdusert naturlig progesteronkrem i Norge. Han forklarte betydningen av progesteron som kontrollør av østrogen og beskrev symptomene på østrogenovervekt. Det er viktig å ta i betraktning hvordan stress påvirker den følsomme hormonbalansen i kroppen. Psykolog Karen Kollien Nygard introduserte oss først av alt for yogaøvelsene Hestepust og Slangevisling før hun snakket om Fare for etterskjelv? – hva skjer med psyken når kroppen forblir i beredskap etter en alvorlig hendelse? Undertegnede gledet seg stort over yogaøvelsene; som nå er blitt en del av den daglige rutine med tanke på å holde sirkulasjonen i hodet på topp. Med velutviklet kroppsspråk gjorde

psykologen det klart for oss alle hvordan sjokk og traumer setter seg i kroppen og påviker pust og muskulatur. Vi fikk også prøve en kort avspenning som jeg tror gjorde oss alle godt. Jeg tar med meg hennes påminnelse til oss; om at vi som terapeuter representerer et viktig tilbud til klienter som trenger alternativer til det etablerte system. Stress er ingen sykdom, men medfører at vi blir syke. Vi skylder årets hovedsponsor Au Naturel og de andre utstillerne en stor takk for velvilje og interessante stands og gode tilbud. Takk også til Kongresspartner AS for upåklagelige innsats og tilrettelegging for en velorganisert kongress. Tilbakemeldingene fra deltakerne vitner om stor tilfredshet og arrangementet tør trygt anbefales for nye deltakere. Det vanket sågar premie på noen av de som var til stede for første gang. Kongressen 2013 avholdes 25.–27. oktober på Sundvolden Hotel! redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2012

11


a ktuelt

|

Gratis

refleksologihefte

Refleksolog Arve Fahlvik har utarbeida eit hefte som han har kalla Refleksologi til hjemmebruk. Han skriv i forordet: «Dette heftet, sammmen med kyndig veiledning, er ment som en introduksjon til terapiformen refleksologi. Enkle, men effektive teknikker som er lette å utføre hjemme er forsøkt illustrert. Disse kan du bruke til å hjelpe deg selv og dine nærmeste med enkle terapteutiske oppgaver. For å få best mulig utbytte av heftet, bør det gjennomgås sammen med en refleksolog som har minst et par års erfaring.»

OBS OBS OBS

Forskningshåndboken er en praktisk veileder i hvordan du kommer deg fra idé til publisering i et forskningsprosjekt. Håndbokens femte utgave er nå tilgjengelig på nett. http://www.helsebiblioteket.no/for-forskere/forskningshandboken-eroppdatert

Heftet tar for seg ulike plager relatert til mage/fordøyelse, øyre, hovud, hals, ledd, rygg, bekken og generell stimulering av immunsystemet. Og som forfattaren også skriv: «Man trenger ikke ha en sykdom eller skade for å ha utbytte av behandlingen. Alle har mer enn nok av spenninger som med fordel kan arbeides bort, uten at de er knyttet til noen alvorlige plager.» Heftet kan lastast gratis ned frå nettet http://fahlvik.latestdot. nu/ - Artikler – Refleksologi til hjemmebruk.

12

naturterapeuten • desember 2012

Frå venstre stortingsrepresentant Sonja Mandt, John Petter Lindeland (Saborg) og PerGunnar Swahn (Saborg).

Møte med Arbeidarpartiet M

øte med stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, Sonja Mandt, fann stad på partikontoret i Tønsberg 19. november. Agendaen var den same som for dei andre partia Saborg har vore i kontakt med: 1. Endring av forskrifter for registeret for alternative behandlarar. 2.Finansiering av eit felles klageorgan for bransjen. 3. Partiprogram og alternativ medisin. Representantane for Saborg, Per Gunnar Swahn og John Petter Lindeland, blei møtt av ein lyttande og interessert Sonja Mandt. Ho sit for tida i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget, og har interesse av å bli

orientert om dette feltet. Etter orienteringa uttrykka ho bekymring for at utviklinga når det gjeld registeret for alternativ behandling, er med på å gje bransjen mindre legitimitet ved at skilje mellom dei seriøse og useriøse er utvatna. Mandt meinte at den nye stortingsmeldinga som omhandlar pasienttryggleik, ville vera ein naturleg arena for innspel i denne samanhengen, samstundes med at ho ville ta innspela våre med i komitéarbeidet. Saborg vil senda innspel til programkomiteen i Arbeidarpartiet med forankring i prioriterte handlingsmål. john.petter@ notteroynaturmedisinske.no


a ktuelt

|

J o hn petter lindeland , leiar nnh

Etter «Folkeopplysninga»

NRK-programmet Folkeopplysningen skapte eit sterkt engasjement blant både motstandarar og tilhengarar av naturmedisin og alternativ behandling. Ordskiftet i dei ulike media var ei salig blanding av alt frå usaklege og syrlege merknader til støtteerklæringar og av og til nyanserte innspel. ■

Om eg tek utgangspunkt i min eigen kronikk på NRKs nettside Folkeopplysning som ironi, var det påfallande mange motstandarar som hadde mobilisert, med dertil få støtteerklæringar frå brukarar og terapeutar. Retorikken bar også preg av det eg vil kalla fundamentalistiske haldningar når det gjeld forholdet til vitskap og tilnærming til fenomen ein sjølv ikkje har sett seg inn i. Det er ingen tvil om at vår digitaliserte verden har skapt ein arena for stuntargumentasjon der generalisering er ofra til fordel for nyansering. Om folk flest blir klokare av ei slik tilnærming, er vel heller tvilsamt. For meg vekkjer det minne om tidlege ungdomsår der målet ikkje primært var ny innsikt, men å vinna debatten. Den ungdommelege iver kan ein unnskylda, verre er det med vaksne som endå ikkje har etablert eit danningsnivå som står i stil til alderen.

Retorisk underhaldning

Mine samtalar med etablerte forskarar i etterkant av programmet kan i få ord samanfattast slik: media, og spesielt fjernsyn, er av vesen lite eigna til å skapa innsikt i område ein ynskjer å undersøkja. Programskaparane er stort sett oppteken av polarisering og ikkje av nyansering. Eg spurte om nokon av dei blei inviterte til slike debattar av det slaget ein såg på Litteraturhuset i samband med Folkeopplysningen. Svaret var nei, fordi nyansering som regel skapar dårleg underhaldning og fordi reproduksjon av dei same debattaktørane slik som Jørgen Skavlan og Kristian Gundersen, skapar ein føreseieleg ramme for den retorikken som dei trur alle likar. For programskapa-

tar og det offentlege rom. Eg gjentek gjerne det eg skreiv i kronikken min: «Bransjen har utan tvil mykje å vinna når det gjeld å utvikla ein etisk/ juridisk forsvarleg kommunikasjon med både pasientar og det offentlege rom.» Såleis er Folkeopplysningen eit legitimt innslag som kan setja fokus på måten einskilde utøvarar sper språklege skoddeheimar og naivisme når det gjeld prognose, diagnose og andre forklaringsmodellar. Med det kvalitetsregime som NNH har etablert, er det svært få, om nokon i det heile teke av våre medlemmer, som burde føla seg råka av retorikken. Som organisasjonsleiar er eg godt nøgd med at korkje NNH eller nokon av våre medlemmer har vore involvert i programmet. NNH stillar gjerne opp i media, men grensa går ved innslag der det underliggjande motivet enten er latterleggjering eller «roteromunderhaldning/vitskap».

John Petter Lindeland, leiar NNH.

’’

 Programmet kan i

å ord samanfattast slik: media, og spesielt fjernsyn, er av vesen lite eigna til å skapa innsikt i område ein ynskjer å undersøkja.

Vegen framover

Vegen framover bør etter mi meining berre ha ein retning når det gjeld vår bransje: auka satsing på fagutvikling både når det gjeld grunnutdanningar og kontinuerleg fagleg oppdatering. Politikarane sitt krav om dokumentasjon som grunnlag for auka integrering, må sjølvsagt skje i samsvar med akseptert vitskapleg metode og gjennom samhandling med utøvarane i dei einskilde faga. Og når det gjeld vitskapleg metode, må heile registeret av tilnærmingar brukast for å oppnå auka kunnskap om det som skjer i ein terapeutisk kontekst med ulike intervensjonar. john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

rane er sjåartal avgjerande for om dei får fornya sitt engasjement. NRK som allmennkringskastar, burde vera høgt heva over slike vurderingar og heller skapa ein journalistikk som var reelt folkeopplysande – og samstundes la underhaldning vera underhaldning.

Sjølvransaking

Når bransjen vår likevel har blitt «ramma» av eit slikt tabloid blikk, er ei sjølvransaking nødvendig om ein skal koma vidare. Om ein kjenner seg råka av programmet, er det kanskje på tide å vurdera kva framtoning ein sjølv har overfor pasien

naturterapeuten • desember 2012

13


Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi

Naturterapiskolen Nord

Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen!

Vi tilbyr følgende studier og kurs: Medisinsk grunnstudium Naturmedisinsk Aromaterapi Genuin homeopati Dorn virvelsøyleterapi Aroma fotpleie Meridianmassasje og kopping  ww.naturterapiskolen.no w Tlf. 992 75 668/75 75 72 20

Nå 20 mrd melkesyrebakterier pr. dagsdose!

For fordøyelsen BioCare Bio-Acidophilus er nyttig ved lettere fordøyelsesplager som urolig, løs eller hard mage, og anbefales spesielt ved antibiotikakurer samt reiser til fjerne strøk. Bio-Acidophilus styrker også immunforsvaret. Bio-Acidophilus inneholder nå hele 20 milliarder gode, levende melkesyrebakterier fra 4 humane bakteriestammer (LAB4) per dagsdose. MicroCell®-innkapsling sikrer melkesyrebakterienes levedyktighet og virkning i kroppen. Finnes nå som både kapsler og pulver!

Prøv også NYHET! Gjenoppretter en sunn tarmflora BioCare Bio-Acidophilus Intensive gjenoppretter en sunn tarmflora ved urolig, løs eller hard mage. Inneholder nå hele 30 mrd melkesyrebakterier (LAB4) pr. kapsel.

Bicom-Norden +46 225 23043 • mail@bicom-norden.se www.bicom-norden.se

NYHET! For en sunn tarmflora og sterkere slimhinner BioCare Mindlinx inneholder en unik kombinasjon av gode melkesyrebakterier og glutamin i kapselform eller pulver. Probiotika og glutamin styrker slimhinner i fordøyelseskanalen og immunsystemet.

Hva kjennetegner gode probiotika? Kvalitetskrav

BioCare probiotika

Kan kolonisere menneskelig epitel for best virkning

  

Produktspesifikke vitenskapelige studier

Kvalitetstestet av uavhengig tredjepart

Garantert mengde melkesyrebakterier ved utløpsdato

Menneskelig (human) opprinnelse Tåler magesyre og gallesyre

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no


a ktuelt

|

vinjar f ø nneb ø , P R O F E S S O R I F O R E B Y G G E N D E M E D I S I N

Placebo på fem minutter 1. Hva er placeboeffekt?

I den kliniske fase av utforskning av nye legemidler benytter man seg av kontroll- «legemidler» som ingen kan se er forskjellige fra det aktive legemiddelet man skal utprøve. En forutsetning for å benytte et kontroll- «legemiddel» er at man er 100 % sikker på at det ikke har noen fysiologisk effekt i kroppen. Den kliniske virkningen man måler i gruppen som har fått aktivt legemiddel sammenlignes så med den kliniske virkningen man har målt i gruppen som fikk kontroll- «legemiddel». Den totale virkningen man måler i den siste gruppen kalles placeboeffekt. Denne effekten skyldes flere komponenter: sykdommens naturlige bedringsforløp, andre helsefremmende tiltak (kliniske råd, empati, fysiske omgivelser osv) samt pasientens mentale positive reaksjoner på behandlingssituasjonen. Dette siste kalles også placeborespons. Alle disse behandlingskomponentene er også til stede i gruppen som får aktivt legemiddel, men disse individer inntar i tillegg det aktive legemiddelet. Placebokontrollerte studier er derfor et sentralt verktøy for å finslipe klinisk praksis.

2. «Bare placebo!» En rekke kliniske studier viser at for eksempel ekte homøopatiske midler eller akupunkturnåler ikke gir bedre effekt enn «kontrollmidler» eller «kontrollnåler». Mange kritikere av

alternativ behandling avfeier derfor slik behandling med å hevde at de representerer «kun placeboeffekt». Dette er teknisk riktig ifølge definisjonen av placeboeffekt gitt ovenfor. Å konkludere fra disse studiene at pasienter ikke har nytte av å oppsøke alternativ behandler, slik flere kritikere gjør, blir imidlertid en logisk brist. Placebokontrollerte studier av et middel eller en nål, sier lite eller ingenting om den kliniske verdien av det å gå til en alternativ behandler som sådan. Den riktige konklusjonen av slike forskningsresultater vil være at det ikke ser ut til at midlene eller nålene har spesifikk effekt. (Husk at dette er differansen mellom totaleffekten i gruppen som fikk aktivt legemiddel og placeboeffekten). Forutsetningen er selvfølgelig at man er 100 % sikker på at kontrollmiddelet eller kontrollnålen ikke kan ha noen fysiologisk effekt i kroppen. Dette kan man sette et berettiget spørmålstegn ved i forhold til både «kontrollnåler» i akupunktur, og definitivt hvis man prøver å konstruere for eksempel en «kontrollmassasje». Problemet er velkjent innen skolemedisinen i forhold til både fysioterapi, psykologi og kirurgi. Kontrollgruppen i placebokontrollerte studier blir nemlig utsatt for en rekke andre faktorer som kan virke helende - i tillegg til det spesifikke legemiddelet, det spesifikke homøopatiske middelet eller den spesifikke nå-

len (se over). Disse faktorene ønsker man som sagt å holde konstant når man utforsker den spesifikke effekten av pillen, middelet eller nålen. Ofte er denne spesifikke effekten liten, og de andre faktorene kan dermed representere mesteparten av behandlingseffekten, sett fra pasientens ståsted. Av gode grunner er utforskning av effekten av disse andre faktorene ikke prioritert innen skolemedisin: Alle pasienter får selvsagt god generell behandling, i tillegg til den spesifikke behandlingen. Når man skal sammenligne skolemedisin og alternativ behandling, blir det imidlertid et helt sentralt forskningstema.

3. Grunnen til at dette er viktig å være klar over, er at et middel eller nål uten spesifikk effekt kan være en av flere faktorer i en «behandlingspakke» med høyere totaleffekt enn en annen slik «pakke» som inneholder for eksempel et legemiddel med dokumentert spesifikk effekt. Slik kan alle få rett: Kritikeren av alternativ behandling kan ha rett i at gruppen som får det aktive middelet eller den aktive nålen ikke opplever større totaleffekt enn placeboeffekten, mens pasienten kan ha rett i at den alternative «behandlingspakken» er nyttig i forhold til hans eller hennes lidelse. Det skal ikke være lett verken å forske eller forstå forskning! vinjar.fonnebo@uit.no

Akupunktur Kinesisk Läkekonst NY BOK! Akupunktur Kinesisk Läkekonst del I, 800 sidor. Av Reijo Pöyhönen B. Chin. Med.

Ca pris 980.00 kr inkl. moms

Den första boken i en serie av tre delar i kinesisk akupunktur. Denna del omfattar de unika, grundläggande teorierna och de traditionella diagnostiska metoderna i kinesisk medicin. Vidare innehåller boken en omfattande historisk beskrivning av akupunkturens utveckling i Kina, Europa och i Sverige samt detaljerade illustrationer och en mängd instuderingsfrågor. Sammantaget är boken ett förstklassigt verk för akupunktörer; studerande och professionella. Den utgör även en viktig text för studerande inom angränsande yrkesområden bland annat för akupressörer, örtmedicinare, kinesiologer, shiatsu- tuinaoch naturterapeuter. Boken kan även vara ett värdefullt verk för utövare av tai ji quan och qi gong. Slutligen är boken ett inspirerande verk för den seriöst intresserade allmänheten, vilken gör den unik i sitt slag. De två övriga böckerna i denna serie beräknas bli publicerade under de kommande åren. Boken säljs via de reguljära bokhandeln, internetbokhandlarna och via skolor. Mer info finns på: www.sikl.se


A ktuelt

|

GR Y F O S S T V ED T, NOR S K A R OM AT ER A P IS KOL E

Alternativ medisin,  – debatt på avveie

De fleste kan være enige om at det trengs en grundig opprydning innen alternativbransjen, på samme måte som skolemedisinen og den farmasøytiske industrien bør granskes nærmere.

Høstens TV-programmer om alternativ medisin har nok en gang vist at det er på høy tid med en klargjøring. Begrepsforvirringen, kunnskapsmangelen og usakligheten er så massiv at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte. Et hederlig unntak var «Schrödingers katt», der den helsebringende effekten av faste ble grundig undersøkt og bekreftet ved kliniske forsøk av seriøse og tyske og russiske leger. Dette i sterk kontrast til «Folkeopplysningen»! Som underholdningsprogram fungerte det svært mye dårligere enn Big bang – hadde vi enda fått høre Ravi synge Dødssøt! Derimot ble det en storstilt sjanse for programleder Andreas Wahl til å fremme sine meget bastante og ensporede synspunkter gjennom en dårlig skjult latterliggjøring av alternativ behandling generelt. Allerede fra starten avslører programmet en enorm mangel på kunnskap og innsikt. Det å omtale alternativ behandling og medisin som et enhetlig fenomen er totalt misvisende og meningsløst. Begrepet brukes som sekkebetegnelse for et mylder av terapier og produkter som skiller seg radikalt fra hverandre. Disse må studeres og presenteres separat, og av fagfolk med gode kunnskaper og evne til å utrykke seg. Det er absurd å sette healing, som vanskelig kan bevises med vitenskapelige måleinstrumenter, i bås med dokumenter-

16

naturterapeuten • desember 2012

Gry Fosstvedt holder jevnlig kurs i «Aromaterapi og kreft» . Kurset er basert på omfattende studier med engelske spesialsykepleiere som har spisskompetanse innen kreftomsorg og bruk av eteriske oljer og aromaterapi.

bare manuelle terapier eller plantemedisin, som for øvrig er en del av tradisjonell, ortodoks skolemedisin, hvis virkestoffer og effekter i stor grad er identifisert og dokumentert. Ikke overraskende var healing det Andreas først kastet seg over. Nå er dessverre healing i likhet med vinsmaking, coaching, golf og veskehunder blitt mote i Norge. Alle kan selvsagt hjelpe hverandre ved god fysisk og psykisk nærhet, inkludert «håndspåleggelse». Men på samme måte som de færreste pianospillende småbarn når virtuositet, er det sjelden å treffe et ekte healertalent. Selv har jeg ved flere anledninger fått effektiv hjelp av dyktige healere. Hvis en høyst plagsom hodepine forsvinner når både Ibux og mine eteriske oljer har vært helt uten effekt, er dette såpass konkret at det holder som bevis for meg.

Hvis jeg hadde tatt på meg å teste ut healing, ville jeg kommet opp med noe bedre enn den totalt kunstige og direkte latterlige settingen som de stakkars healerne ble plassert i! Det var også rimelig absurd å sende Ravi til healer for forkjølelse, da det uten tvil er mange andre metoder og medikamenter fungerer bedre. Som i skolemedisinen er valget av behandling og medikament avhengig av hva og hvor alvorlig problemet er. Den illsinte kreftpasienten var også et meget godt valg, ut fra Andreas sine hensikter. Han raste over sine døde medpasienter som hadde vært naive nok til å benytte seg av noe annet enn skolemedisin. Dette var, slik han uttrykte det, utvilsomt årsaken til at de ikke overlevde. Som de aller fleste, kjenner også jeg mange som har gått bort på grunn av kreft. Noen av dem gjorde utelukkende det legen sa og tok imot den behandling sykehuset tilbød, noen brukte i tillegg andre former for medisin og terapi, og noen få valgte bare alternative tilbud. Felles for dem alle er at de er døde. Så har jeg flere rundt meg som lever i beste velgående, enten med en kreftsykdom som blir holdt i sjakk, eller de er blitt erklært friske. Her gjelder akkurat det samme; noen har skolemedisinen helbredet, andre har brukt en kombinasjon, og enkelte har satset fullt og helt på alternative metoder. Jeg er 100 % enig i at det å fraråde legebehandling ved kreft og andre svært alvorlige sykdommer og tilby sine tjenester og produkter i stedet, er både forkastelig og umoralsk. Men det er like uetisk og uvitenskapelig å påstå at skolemedisin er det eneste som kan påvirke en kreft-


’’

 På mange områder beveger det norske samfunn

seg i riktig retning; for kulturelt og livssynmessig mangfold, mot intoleranse og uvitenhet. Paradoksalt nok er det selv i politisk progressive kretser en skolemedisinsk og ateistisk fundamentalisme som heller utrykker fanatisme enn sunn vitenskapelig holdning.

sikkens lover. Charter-Svein gjorde også et sympatisk og morsomt inntrykk, men hvorfor velger Debatten å invitere en kjent «riksklovn» i stedet for erfarne fagfolk? Ikke overraskende var dr. Skavlan og en like skråsikker og nedlatende biologiprofessor med i programmet. Vi kan bare riste oppgitt på hodet over denne klokketro på vitenskap og dokumentasjon som eneste sannhet. Det kan virke som om vitenskap, forskning og dokumentasjon er nesten blitt vår tids erstatning for religiøs tro. Alle mennesker med vettet i behold setter pris på hva forskning og vitenskap har utrettet, ikke minst på det medisinske området. Men å begrense vår verdens- og livsforståelse til det som kan veies og måles er naivt og innsnevret. Dr. Skavlan har forøvrig mange gode poenger, men når det gjelder hans nesten paniske motvilje mot alt han ikke forstår eller har tatt seg bryderiet med å sette seg inn i, svikter fornuften. Jeg husker hans artikkel Vitenskap og tarmskyll. Selv har jeg liten erfaring med tarmskylling, men tror definitivt det er bedre for helsen enn hjernevask! I mine lærde foreldres bokhylle fantes en bok; Den allmektige legen. Denne tittelen beskriver en del norske legers hybris. Mens prester og jurister flest har kommet seg ned på jorden, svever utrolig nok fortsatt noen leger i den villfarelse at de er hevet over oss andre. De anser det som sin plikt å korrigere og passe på resten av befolkning, hvis dømmekraft og evne til å tilegne seg informasjon de grovt undervurderer.

På mange områder beveger det norske samfunn seg i riktig retning; for kulturelt og livssynmessig mangfold, mot intoleranse og uvitenhet. Paradoksalt nok er det selv i politisk progressive kretser en skolemedisinsk og ateistisk fundamentalisme som heller utrykker fanatisme enn sunn vitenskapelig holdning. En kan undre seg over hva denne utbredte motviljen for det alternative bunner i. Skyldes det redsel for konkurranse, tap av maktposisjon og inntekter, eller frykt for det ukjente? Vi oppfordrer NRK til i fremtiden å lage seriøse programmer om alternativ medisin, der veletablerte og velutdannede aktører deltar, slik at vi kan få en reell folkeopplysning isteden for tendensiøs tåkelegging. naromate@online.no

N

O

sykdom positivt. Som terapeut ville jeg selv ikke nøle med å anbefale kosttilskudd, vitaminer, naturmedisinske behandlinger, avspenningsmetoder og mentale teknikker som supplement til skolemedisinen. Uten tvil er det mye som kan styrke kropp og sinn og dermed øke sjansen for helbredelse. En grov feilslutning er å tro at alle som har noe å tilby alvorlige og kronisk syke er sleipe gribber som vil sko seg på andre menneskers ulykke. Prosenten av umoralske mennesker er ikke høyere blant alternative behandlere enn blant andre yrkesgrupper. Der salg er involvert, får man en evig kamp mellom Gud og Mammon. Den store Harry Belafonte sa nettopp i et intervju: griskhet og grådighet er vår tids største svøpe. I del 2 fortsatte Andreas sitt korstog mot alt som ikke er ren skolemedisin, og han presenterte flere merkelige apparater som både skulle kunne diagnostisere og helbrede sykdom. Dette var virkelig snadder for dem som mistror alternativ medisin! Vi kan gi vår overdrevne tillit til teknologi og «vitenskap» skylden for at så mange rare apparater dukker opp. Jeg kjenner lite til disse behandlingsformene, men diagnostiseringen fremsto parodisk, og representerer på ingen måte seriøs alternativ medisin. Etter Folkeopplysningen satte jeg min lit til Debatten. Men akk, – igjen utspilte det seg en ensporet kamp mellom de gode (skolemedisinen) og de suspekte (alternative medisinen). Heller ikke her ble det opplyst om at alternativbransjen rommer svært forskjellige terapier og produkter, og at både enkelte behandlingsformer og plantemedisiner har helt konkrete veldokumenterte virkninger. I den grad alternativ behandling kunne ha noen verdi, ble det forklart enten som «bare placebo» eller som den åpensinnede Cato Schiøtz uttrykte det: ikke alt i mennesket og livet er målbart eller kan forklares ved fy-

N

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

naturterapeuten • desember 2012

17


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. Gunstig tilbud til NNHs medlemmer! Ta kontakt med Sunn og Frisk A/S ved å gå inn på vitalgreens.no eller på tlf. 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no


KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN! 70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


A ktuelt

|

vinjar f ø nneb ø , P R O F E S S O R I F O R E B Y G G E N D E M E D I S I N

Ikke fullt så raskt, Hahn!? I Naturterapeuten nr 4/2011 kommer Robert Hahn fra Universitetet i Linköping med interessante kommentarer om dommen i Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige. Hahns redegjørelse er interessant lesning, men noen av de momenter han legger vekt på, bør nok kommenteres:

■ I sin artikkel redegjør Hahn for hvor forskningen på klinisk homøopati står. Hans artikkel utgjør en motvekt mot de gjentatte påstandene om at forskningen entydig viser at homøopatiske midler ikke virker. Hahns kommentarer er viktige innlegg i denne diskusjonen, men som sine motstandere blir han noen steder litt for unyansert:

cebokontrollerte dobbelblindstudier som viser statistisk signifikant positive resultater av homøopatiske midler. Samtidig kan det faktisk hende «at homøopati ikkje virkar». Hvordan kan det forklares? Dersom man faktisk mener at homøopatiske midler ikke virker, kan studier som viser positiv effekt av homøopatiske midler forklares på prinsipielt to måter:

1. Hva sier oppsummert forskning om homøopati, egentlig?

Hahn har rett i at det for mange år tilbake ble gjort en kunnskapsoppsummering som viste at «homøopati er meir enn dobbelt så effektiv som placebo». Imidlertid er det både før og etter denne gjort minst ti andre oppsummeringer, og det er viktig å formidle at de aller fleste av disse ikke viser noen statistisk signifikant forskjell mellom effekt av homøopatiske midler og placebo.

2. Hvor mange studier er det gjort på homøopati, egentlig?

Hahn skriver så at det innen homøopati er gjort flere hundre studier sammenlignet med i beste fall ti av andre behandlinger utført på sykehus. Dette er misvisende. De flere hundre innen homøopati er ikke gjort på verken samme skolemedisinsk diagnostiserte lidelse eller homøopatisk beskrevne symptombilde. Antagelig er det gjort titusenvis av kliniske studier på legemidler totalt, om ikke enda flere. Det er dette tallet som er sammenlignbart med de flere hundre som Hahn nevner på homøopatiske midler.

3. Ignoreres kliniske studier innen homøopati bevisst?

Hahn antyder så at kliniske studier av homøopati ignoreres, fordi man

20

naturterapeuten • desember 2012

Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin. Foto: Ingun A. Mæhlum/NAFKAM

setter for strenge krav til den metodiske kvaliteten – blant annet til bortfall av deltakere. Innen forskning på skolemedisin regner man det som svært bra dersom mer enn 95 % av deltagerne i en studie fullfører. Bortfall utover 20 % tyder vanligvis på et alvorlig validitetsproblem, og da bør man ta forskningsresultatene med noen klyper salt. Når Hahn mener at en grense på bortfall på 30–40 % er vanlig og akseptabelt, er det i strid med de rådende prinsipper for dokumentasjonskvalitet, og ukjent som norm for meg.

4. Virker homøopatiske midler?

Det er her den store striden står. Hahn skriver følgende i sin kommentar: «Taktikken som blir brukt, når ein forklarar at litteraturen klårt seier at homøopati ikkje virkar, er likevel lite heiderleg. For det seier ikkje den vitskaplege litteraturen.». Han har selvsagt rett i at det finnes flere vel gjennomførte randomiserte pla-

a) De viser at homøopatiske midler har effekt ut over placebo, og man må endre oppfatning. b) De representerer de få studier som på grunn av tilfeldighetenes spill har gitt en såkalt p-verdi på under 0,05 - selv om det egentlig ikke er noen effekt av midlene. Den siste forklaringen er svært viktig. De statistiske metoder man benytter for å analysere randomiserte kliniske studier vil klassifisere 1 av 20 studier som positive eller negative (medisinen virker bedre eller verre enn sammenligningsmedisinen) selv om det faktisk ikke er noen forskjell på de to medisinene! Men det gjelder selvsagt all forskning som benytter statistiske analyser, ikke bare studiene på homøopatiske midler. Hahn anbefaler at den videre forsking på homøopatiske midler bør foregå ved å forske på hver tilstand for seg. Det kunne være et fornuftig valg. Jeg tror imidlertid det heller er god grunn til å se nøyere på hva Shang med flere anbefaler: Å fokusere forskningen mer på å finne eventuell klinisk effekt av å gå til homøopat, med alt det innebærer. Det er trolig det viktigste kliniske spørsmålet som homøopatenes pasienter stiller? vinjar.fonnebo@uit.no


Dansk soneterapeut invitert til stor internasjonal forskerkongress i USA Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent fra Danmark, har praktisert i 25 år og har i en årrekke hatt tett tilknytning til Foreningen Cancerramte Børn (FCB) som er en uavhengig støtteforening for barn med kreft, deres familier, pårørende og andre interesserte. ■ «Kære norske kollegaer! Jeg vil ger-

ne sige STOR tak til NNH for positiv støtte i forbindelse med mulighed for deltagelse i forskerkongressen i USA. Takket være jeres engagement samt supplerende støtte fra ZCT (dansk zoneterapeutforening) og en fond, lykkedes det at få dækket udlæggene, så de spændende resultater kunne deles med førende forskere.»

Nye tider

Komplementær og alternativ behandling er ikke lengre vinder som blåser på måfå. Det er målrettede helsefremmende innsatser, som er godt på vei til å bli integrert i det konvensjonelle helsevesen. Hvem skulle for to tiår siden ha trodd at mer enn 1.000 forskere fra hele verden, som representerer vidt forskjellige forskningsdisipliner, skulle møtes under samme tak i 2012, representere 143 universiteter, statsinstitusjoner, hospitaler, klinikker samt 40 organisasjoner og drøfte godt og vel 700 forskningsresultater? Ikke desto mindre er det tilfellet. Og, hvilken behandler kan si seg fri for, på et eller annet tidspunkt i sitt virke, å ha møtt en lege som har trukket på smilebåndet og sagt: «Alternativ behandling – det er jo ren placebo». Å joda… men hva er placebo? De siste, nye forskningsresultatene gir helt nye dimensjoner til placebobegrepet. Dimensjoner som kan vise sig å få stor betydning når det gjelder fremtidig forskning. Ikke kun hva forskning innen komplementær og alternativ behandling angår, men

også når det gjelder forskning innen medisinalindustrien.

situasjonen innen CAM - blant annet i forhold til barn. «According to a recent European review, CAM seems to be popular also among European children. Over 50 % of European adults and children use CAM.» http://www.cambrella.eu/home. php?il=191&l=deu Leila Eriksen (som deltok på kongressen med en posterpresentasjon vedrørende kreftrammede barn og deres familiers erfaring og bruk av alternativ behandling) spurte for eksempel panelet om hvordan barnas behov var forventet å bli beskrevet i CAMbrella-rapporten. Svaret lød, at man dessverre måtte erkjenne at det ikke har vært med i overveielsene å lage et separat kapittel som omhandlet barn. Meddelelsen førte til drøftinger blant de fremmøtte barneleger/forskere, og det arbeides nå målrettet med å få innarbeidet linjer/avsnitt som omhandler barnas behov i rapporten. På den måten vil man i fremtiden være mere oppmerksom på at barn på ingen måte er små voksne verken i det konvensjonelle eller i det komplementære og alternative helseog behandlingssystem! På portalen www.cambrella.eu kan du lese mer om det europeiske prosjekt.

Integrative Medicine and Health 2012

Under parolen «Strengthening Research in Integrative Healthcare Around the World» ble de nyeste resultater av grunnforskning, klinisk forskning, utdannelse, forskningsmetoder og helsetjenester presentert og diskutert på en stor forskerkongress i Portland, Oregon, USA. Ikke mindre enn 1.000 deltagere møtte opp for å fremme utviklingen mot mer samarbeide og styrke eksisterende partnerskap innen komplementær og alternativ behandling. CAMbrella, det europeiske prosjekt (= informasjonsplatform), ble blant andre meget spennende initiativer presentert i et 60 minutters innlegg hvor koordinator Wolfgang Weidenhammer ga en kort oversikt over mål, arbeidsplan og aktuelle status for prosjektet. Fakta om bruken av CAM (= Complementary and Alternative Medicine) ble deretter presentert av Klaus von Ammon, leder av «Work Package 5». Johanna Hok fra Sverige fulgte opp med et innblikk i arbeidsplanen og resultater av «Work Package 6», det globale perspektiv. Et resymé av de viktigste resultatene av «Work Package 4», ledet av George Lewith, omhandlet en systematisk gjennomgang av CAMforekomst i Europa. De påfølgende drøftelsene med kongressdeltagerne belyste behovet for en avklaring i forhold til enkelte områder vedrørende den europeiske

Ytterligere opplysninger:

•L  eila Eriksen, tlf. (+45) 26 18 95 90, e-mail: jklmn@eriksen.mail.dk, www.carecam.dk • Formann for FCB, Jan Johnsen, tlf. (+45) 20 30 09 05, www.cancerbarn.dk sk@nnh.no

naturterapeuten • desember 2012

21


A ktuelt

|

H elen t . H o lm , redakt ø r

Tillitsvalgt seminar  4.–6. oktober 2012

Det finnes organisasjoner av mange slag. NNH er blant de mindre når det gjelder medlemstall og økonomiske midler, men funksjoner som skal fylles er det nok av. Med en lønnet stab på 2 personer, leder og generalsekretær, er det lett å tro at det ikke er mye man kan utrette. Men NNH er en ambisiøs organisasjon som pleier kontakt med politiske organer og partier, og organisasjonen er stadig på banen når det gjelder å kvalitetssikre medlemmene og å vinne aksept for naturmedisin. NNH har et bredt utvalg av tillitsvalgte som skal bidra til at organisasjonen vinner gjennomslagskraft og ivaretar medlemmene. I høst møttes mange av oss på Fokhol gård i Stange. Vi utgjorde en mangfoldig forsamling med adskillig kompetanse innen naturmedisinske retninger og andre fagområder. Det er ikke uvan-

22

naturterapeuten • desember 2012

lig at folk skifter yrkesretning og medlemmene i NNH er intet unntak, noe som er med å berike miljøet når det gjelder å se naturmedisin fra ulike vinkler. En hovedutfordring for NNH er å bygge naturmedisin som merkevare. Grunnlaget er lagt ved å sikre krav til utdanningsnivået. Et tema som ble diskuter er hvordan vi skal markedsføre oss og skape bred forståelse for naturmedisinsk tankegang. Dette er en oppgave som krever langsiktig og systematisk arbeid. Det er viktig at vi griper sjansen til å dokumentere våre terapiformer via forskning og ved å samle erfaringer fra egen virksomhet. John Petter Lindeland og Terje Horpestad bidro med innlegg og forskning og bedriftshelsetjeneste. Berit Grevstad delte av sine filosofiske kunnskaper med oss og Terje Varpe minnet oss på at vi som


Fokhol Gård

terapeuter må benytte alle anledninger til å gjøre det beste vi kan og vise oss fra en profesjonell side. AnneMette Eriksen satte søkelyset på profesjonalitet i bransjen; skillet mellom velvære og behandling av syke. Programmet for seminaret var meget godt forberedt og Fokhol gård viste seg som et utmerket sted for et «tillitsvalteminar». I strålende høstfarger om dagen og klart måneskinn

ligger i Stange Vestbygd, 11km sør for Hamar, i et bølgende kulturlandskap med utsyn til Mjøsa. Etter nesten 100 år i kommunalt eie, overtok Stiftelsen Fokhol Gård eiendommen i 1990. Stiftelsen Fokhol Gård er en ideell og allmennyttig stiftelse med et tredelte formål: bio-dynamisk drift, pedagogisk arbeid og forskning/ utviklingsarbeid innen rammen av økologisk landbruk. Hele eiendommen er lagt om til biologiskdynamisk drift, som er en økologisk drifts form. Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet. Et forpakterlag og medarbeidere står for den daglige drift. Gårdens dyrkede areal er på 950da, og jordbruket drives allsidig med melkekuer, avl og bruk av hest i jordbruket, fÔrvekster, korn, grønnsaker og poteter. Den tidligere aldershjemsbygningen brukes i dag som gjestehus for grupper som ønsker dagsmøter/ seminar over flere dager. Gjestehuset har 35 sengeplasser fordelt på 17 rom, møterom og matsal. Det serveres frokost, lunsj og middag med tilbehør. Menyen følger i stor grad årsløpet, og overveiende er det gårdens produkter som benyttes. Serveringen er DEBIO godkjent dvs. at alle råvarer er av økologisk/ bio-dynamisk opprinnelse. Som en del av oppholdet på Fokhol tilbys det omvisning på gården og det finnes flere turmuligheter i gårdens omgivelser. For flere opplysninger: www.fokhol.no

på kveld og natt, viste gården seg fra sin beste side. Velsmakende biodynamisk dyrket mat ble hyppig servert i rikelige mengder slik at vi til en hver tid var mette og fornøyde på samme måte som kyrne i fjøset og hestene i stallen. Vi tør absolutt anbefale Fokhol som samlingssted. Her finnes mange kvaliteter som «5-stjerners» ikke kan måle seg med. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2012

23


a ktuelt

|

W enche B råten , daglig leder V italk o st A S

Terje Varpe kåret til

 «Årets Terapeut» 2012!

Vitalkost AS arrangerte 17. november terapeutseminar i Folkets Hus, Oslo. Vitalkost AS er en av Norges ledende leverandører av biodynamiske, økologiske matvarer, biodynamiske naturlige hudpleieprodukter og kosttilskudd. På programmet for dagen stod for uten hovedforedraget om enzymer, noen av kosttilskuddene selskapet markedsfører, samt kåring av «Årets Terapeut».

■ Idéen med kåring av «Årets Te-

rapeut» ble unnfanget av selskapets daglige leder Wenche Bråten like før årsskiftet 2011/12. For å være kandidat til «Årets Terapeut» ble det lagt til grunn at minst ett av tre følgende kriterier måtte vær oppfylt: 1. Personen har utvist spesiell kunnskap innen sitt fag og vært en inspirasjonskilde for sine kollegaer, ansatte eller andre gjennom sitt arbeid i praksis og/eller som en dyktig foredragsholder eller på annen måte har gjort seg bemerket for sitt engasjement.

2. Personen har utvist evne til nytenkning som er viktig innen sitt fag enten gjennom studier og/eller bidratt i forskningsarbeid samt formidling. 3. Personen har utvist spesielt engasjement gjennom organisering av gode seminarer med betydningsfulle foredragsholdere og utstillere som er viktig for bransjen og har selv kompetanse og erfaring som terapeut. Med bakgrunn i de forslag som kom inn var Terje Varpe helt klart en kandidat som oppfylte det meste. Terje Varpe er utdannet innen soneterapi ved European College of Natural Medicine (1978-1981), har tatt eksamen som Heilpraktiker og i

24

naturterapeuten • desember 2012

Terje Varpe, «Årets Terapeut 2012».

fagene øreakupunktur og kiropraktikk ved Naturheilschule (1981-1984) samt tatt en rekke kurs innen ulike behandlingsformer. Terje Varpe har hatt en rekke styreverv i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) helt fra den ble startet, som leder, nestleder, styremedlem og rådgiver. I 2001 var Terje Varpe med å starte Ersdal & Varpe ANS sammen med sønn og svigerdatter til avdøde Charles Ersdal, som forøvrig var hans læremester innen soneterapi og som regnes som en av de største pionerene innen faget i nyere tid. I tillegg til undervisning i Norge har Ersdal og Varpe ANS godkjent to skoler som underviser etter deres metoder i Finland.

De siste årene har det ifølge prisvinneren selv, vært mye fokus på opplæring av gamle terapeuter i nye behandlingsteknikker og soner som er oppdaget i den senere tid. I 2012 var temaet hormonsystemet. I den forbindelse ble det presentert en ny teori utviklet av Terje Varpe, om hvordan hormonsystemets feedbacksystem fungerer og hvordan dette kan diagnostiseres og påvirkes med soneterapi. Kurset ble starten på et større forskningsprosjekt som skal gi enda bedre kartlegging av hvordan hormonsystemets funksjon kan påvirkes med soneterapi. Når flere terapeuter kan registrere ubalanser, vil dette arbeidet kunne gjøres raskere og kanskje kan forskningsarbeidet gi resultater innen 8–10 år, sier han. Sigrun Kirkeberg, generalsekretær i NNH, har jobbet i hovedorganisasjonen sammen med Terje Varpe fra starten. Hun var til stede på seminaret og holdt tale for prisvinneren på vegne av sentralstyre og administrasjonen i NNH. Hun takket for et godt samarbeid gjennom mange år og engasjementet Terje Varpe har vist gjennom sine verv i NNH. Hun la også vekt på viktigheten av hans innsats og videreutvikling av faget soneterapi. Vi ønsker alle velkommen på nye arrangementer i 2013 – ha et flott år inntil vi ses igjen! wenche@vitalkost.no


Spesialist i allmennmedisin Pernille Nylehn, styremedlem i Skepsis, har sendt et brev til NNH, ved Etisk råd, med klage «Brudd på taushetsplikt på alternativmessene». Hennes brev kan leses på: http://perpelle.wordpress.com/ 2012/09/14/apent-brev-til-norske-naturterapeut. Etisk råd har gitt en uttalelse på klagen som gjengis her.

Prinsipiell uttalelse fra NNHs etisk råd angående behandlinger på alternativmesser gjøre personlig informasjon tilgjengelig for publikum er ikke greit under noen omstendighet, og bryter etter vår mening med taushetsplikten. Behandlere kan kanskje sikre seg ved å be kunder om å skrive under på et skriftlig samtykke til det de er med på, men vi vet aldri hvilke reaksjoner mennesker kan ha i ettertid. Som behandler har vi et ansvar for å ta dette i betraktning, og vurdere hva som er til kundens beste. Å demonstrere ulike apparater, vise hvordan de fungerer og hvilke resultater de gir, må kunne gjøres uten pasienters deltagelse. Etisk råd ønsker også å presisere at alle NNH medlemmer er underlagt organisasjonens etiske regler og ellers gjeldende norske lover. NNH er ikke medarrangør av disse messene. Oslo 3. august 2012 Etisk råd NNH Henrik Mathisen Anne Kathrine Gjerdrum Heidi Vengsholt

tuell behandling innebærer. Når det gjelder avkledning og eksponering av ulike kroppsdeler, er det viktig å ta hensyn til både pasient og publikum. Det er viktig å bruke skjønn, og i noen tilfeller lage et avlukke/ skillevegg eller lignende. Etisk råd synes det går et klart skille mellom det å demonstrere/vise en behandlingsmetode på en messe, og det å gjøre personlige opplysninger tilgjengelig for publikum, for eksempel vise informasjon på skjermer (som Pernille Nylehn nevner). Å

O

N

■ Vi viser til udatert brev fra spesialist i allmennmedisin og styremedlem i Skepsis, Pernille Nylehn. Etisk råd vurderer alternativmessene som en egnet og viktig arena for behandlere til både å gi informasjon, og for publikum til å orientere seg om hva som tilbys av behandlinger. Etisk råd er prinsipielt ikke imot at det gis demonstrasjon av behandlingstyper på messene. Samtidig er det viktig at publikum i slike sammenhenger blir ordentlig informert om hva de deltar på og hva en even-

N

www.nnh.no Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på post@nnh.no

naturterapeuten • desember 2012

25


a ktuelt

|

DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE

Den brysomme, men   nyttige P-effekten

Pasienter som lydige hunder Frem til annen verdenskrig var skolemedisinere overbevist om de effektene de oppnådde ikke bygget på endringer i syke menneskers tankeverden, men at effektene skyldtes fysiske og kjemiske faktorer man kunne forstå på samme måte som fysikk, kjemi, elektronikk og andre objektive «måle-vitenskaper». Men i 1940 gjorde kirurgen Henry Beecher en oppdagelse: Sykepleiere ved fronten satte injeksjon av saltvann som smertelindrende når de gikk tom for morfin, og de skadde fikk samme effekt av vann som av morfin! I 1955 skrev Beecher om dette og døpte fenomenet placebo (P-effekten), som betyr å «tekkes», i dette tilfellet legen. Beecher forestilte seg at det var en innbilt effekt frembrakt av en betinget refleks som oppstår når pasienter er i legers hender og forventer å bli friske. Dette er i tråd med den russiske fysiologen Pavlovs forsøk, der hunder utskilte saltsyre i magen når man ringte med en bjelle som signaliserte at det var foringstid; til tross for at maten ikke ble satt frem. Likesom hunder forventer mat, mente Beecher at pasienter forventer helbredelse i når de behandles av leger.

Det foraktelige P-ordet

Fordi man i begynnelsen mente at det var legen som «narret» pasienten; ble placebo et diminutiv; noe nedverdigende. Enhver lege som benyttet metoder som spilte på den sykes psykologi, ble anklaget for placebo og ansett som en annenrangs lege. Naturlig nok ble naturterapier forklart som «ren placebo» fordi de ikke var legemedisin. Som følge av P-effekten ble legemiddelfirmaer i tiden etter 1955 redde for å lage medisiner som kunne

26

naturterapeuten • desember 2012

Naturleger og P-effekten

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

anklages for å gi P-effekt, og man innførte det som i dag kalles Randomiserte Doble Blind Forsøk (RDBF) der pasienter ble valgt tilfeldig, og verken lege eller pasient var klar over om det var ekte medisin eller «narremedisin» som ble brukt. Mangt et lovende legemiddel ble forkastet fordi det etter hvert viste seg at de ikke var bedre enn P-effekten. Spesielt gikk dette ut over psykiatriske legemidler. Merkelig nok: P-effekten ved RDBF er ingen universell konstant; den varierer fra land til land for samme kjemiske substans; spesielt hvis legemiddelfirma lover pasientene at de skal få «ekstra helsekontroll i den perioden utprøving pågår». Sterkest er P-effekter i U-land, der pasientens tilfredshet ved i det hele tatt å få gratis legehjelp, drar resultatene opp og derved gir høy score for målt effekt av «terapi»!

Naturleger på sin side har vært uvillige til å debattere P-effekten og bruker P-effekten for hva den er verdt, presis som innen skolemedisinen. Vanlige P-forøkende teknikker er å la metoder, midler og maskiner markedsføres ved optimistiske pasienthistorier, flotte pakninger, fine brosjyrer, møter med innleide eksperter fra utlandet og tidvis tvilsomme statistikker. Tror vi at naturmedisin er bedre stillet enn skolemedisinen, når markedet tiltrekker seg selgere som skal tjene penger for enhver pris? Virksom beskyttelse: Å kjenne til så mye om P-effekten som overhodet mulig. Men; P-effekten er ikke bare å narre og bedra; den er mye mer.

Din smarte hjerne

Fra 1990 og utover skjedde en positiv oppgradering av P-ordet. Oppgraderingen kom på to fronter; helt ulikt hverandre. Den ene fronten av tradisjonell P-forskning, doktor Fabrizio Benedetti i Torino gikk gjennom det man til da kjente til av forskning på P-effekten. Han oppdaget at P-effekten ikke var «tom innbilning», men reell kjemisk endring i nervesystemet som innebefattet stoffer som endorfiner, serotonin og dopamin. Utskillelsen av disse stoffene ble satt i gang av den delen av hjernen vi kjenner som Prefrontal cortex. Prefrontal cortex skiller mennesket fra dyr, fordi det er her fantasier skapes. Det er menneskets evne til forestilling om hva som skal hende, som girer opp hjernen og frembringer resultater. Jo mer utviklet Prefrontal cortex er, jo sterkere påvirkning av nervesystemets virkemåte og derved biologiske reaksjoner i kroppen.


Jo mer fantasirik du er, jo sterkere vil P-effekten virke. Du erfarer da en Prefrontal cortical forestillingseffekt. Forestilling er med andre ord ikke «løskrutt»; det er virkelig vare. Tanker fostret i Prefrontal cortex gis ekstra «nevrotransmitter-saft» og blir til realiteter i kroppens organer, årer og ikke minst i hjernenes egen måte å tolke verden på og å forstå seg selv. Hva skjer om ens Prefrontal cortex er skadet slik som hos de som har Alzheimers, er senile eller hjerneskadde? Da forsvinner «saften» i tankene og pasientene må ha mer av de kjemiske legemidlene fordi de ikke får drahjelp av sin egen forestillingsevne. Hva om man genetisk eller via innlæring demper eller skader produktiviteten i Prefrontal cortex? Da kan man bli en fantasiløs «realist» og hva verre er: Man kan tape evnen til å forestille seg og derved erfare på egen kropp, andres gleder og sorger. Man blir følgelig en selvsentrert psykopat for hvem andre er verdiløse objekter og bare en selv har verdi. Ifølge pedagogen Joseph Chliton Pearce er dette en av grunnsteinene i ondskap; et genetisk eller innlært biologisk avvik. Samtidig blir det ironisk nok årsak til at man ikke erfarer P-responsen og må ha mer av kjemikalier for å erfare lindring eller ønsket effekt.

Tro deg smart eller dum

Benedettis forskning støttes av fremskritt innen nevropsykologien, kjent som NLP; Nevro Lingvistisk Programmering. I NLP har man studert det folk har visst i noen tusen år; at når mennesker ønsker å endre noe og nå et mål, må de ha en metode for å nå målet. Metoder kan være alt fra hvordan man utfører gymnastiske bevegelser, religioner, ismer, tro av ethvert slag til enhver form for behandling eller medisin. Metoder er med andre ord instruksjoner om «å gjøre noe» for å oppnå en ferdighet eller tilstand som anses som nødvendig eller ønskelig

for å overleve, eller er bedre enn de ferdigheter eller tilstander eleven/ pasienten er i akkurat nå. Dessverre fokuseres det ofte i for sterk grad på metoder og personer mens målet/behandlingsresultatene sjelden blir vurdert ut fra deres langsiktige verdi. Ironisk nok synes de militære å være de mest målfokuserte! Behandlere av alle slag burde gå i lære hos dem; ikke for å lære å ta liv, men for å bli målfokusert. Ved å bruke forestillinger for å forsterke metodene som skal lede til målet, ville P-responsen bli høyere verdsatt, om det nå dreier seg om en enkel pille for hodepine, eller ennå bedre; bruke P-responsen for å unngå piller av ethvert slag.

Fra boka «Ja takk, begge deler».

Nocebo: pasienten som fiende

Jeg håper med dette at leserne forstår at P-responsen kan brukes på minst to måter: til å forsterke en god terapi eller ved å bedra pasienter og kunder til å reagere positivt på middelmådige eller endog uvirksomme terapier og produkter. Det finnes også et tredje aspekt av din Prefrontale cortex: negative, destruktive forestillinger slår rot like fort som positive forestillinger bare du er overbevist om at de er sanne! Når du har tillit til budskapet eller budbringeren, vil endog forestillinger som enhver forstår vil være skadelige aksepteres, fordi man tror de er «sannheter». Leger som forteller syke at de aldri kan bli friske; at det ikke finnes medisinsk hjelp eller at ens kreftsykdom er dødelig, planter negative P-reaksjoner som bringer eleven/pasienten raskere til det mål budbringeren har satt opp: varig lidelse eller død. Her går det i det minste et skille mellom naturmedisin og skolemedisin ved at naturleger i mindre grad deler ut negative og selvoppfyllende P-reaksjoner. Problemet er at mange naturmedisinere kanskje går for langt i det å love mer enn man kan holde. Så hva er rett? Det er ikke noe som er rett, for ingen kjenner nuet fullt ut, ingen kjenner derfor fremtiden. Alt er livslang læring. bjorn@dr-overbye.no

Dypere inn i P-responsen

I boka «Tro: Veier til Helse og Sunnhet» kalles reaksjonene i Prefrontal cortex, for «tro» og det sies at tro er det som enten akselerer læring eller hindrer læring. Dette er hva Bendetti erfarte. I stedet for å forakte tro, sier disse psykologene at vi aktivt kan ta P-responsen i bruk og forsterke den for alt hva den er verdt og skape rike tankebilder, emosjoner og kroppslige følelser som imiterer det vi vil oppnå; eksempelvis god helse. Vi vil da akselerere forvandlingen fra nuet til den ønskede tilstand i fremtiden. Da virker akupunktur, homøopati, urter, massasje, kirurgi, legemidler og samtaleterapi mer effektivt.

Referanser: • Beecher H HK The Powerful Placebo, JAMA, 1955,159,1602-06 • Bendettyi F et al: Open versus hidden medical treatments. Prevention & treatment, nr. 6, www.contents.apa.org • Campell M et al: Placebo; the wonderdrug, International South Conference, August 20th ,2009 • Hallbom T et al: Beliefs; Pathways to Health & Wellbeing. Metamorpheous Press, Oregon, 1990

naturterapeuten • desember 2012

27


a ktuelt

|

A R E T H O R E S E N ; C M V , V E T E R I N Æ R , H O M ØO P A T , A K U P U N K T Ø R

Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen

Min bakgrunn for å skrive denne artikkelen er at jeg ble inspirert av dr. Vilhelm Schjelderups artikkel i nr 2-2002 av Biologisk medisin, hvor han påviser og argumenterer for at resultatene av akupunktur (og etter min mening også homøopati) kommer av at kroppens selvhelbredende mekanismer stimuleres.

for me. I treat many conditions for which I use only one needle, or implant only one point, but my focus is different from when I am treating hip dysplasia. We are getting back to focus and intent, the two most important factors in acupuncture». En Tysk kollega repliserte følgende: «Some years ago I had to open the Du Mai with Gb 41 first in about 80 % of my horse patients. Today it happens about once a week. Who changed? The horses or I?»

Virkningsmekanismene

Dr. Schjelderup påviser at det er lagt ned mye arbeide i å påvise forskjellige virkningsmekanismer innen akupunktur og homøopati. En rekke mekanismer er blitt foreslått, og noen er påvist. At disse mekanismene til slutt resulterer i at kroppens egne selvhelbredende mekanismer blir stimulert, er godtatt av de fleste som anerkjenner at akupunktur og homøopati har en reell virkning. Observasjoner jeg har gjort har fått meg til å trekke noen konklusjoner om i hvert fall en del av den virkningskjeden fra nålen eller homeopatipillen fram til stimulering av organismens selvhelbredende funksjoner.

Mine paradoksale observasjoner

1. Det er en generell mening blant veterinære akupunktører at behandling av hofteleddsdysplasi (HD) er en av de mest effektive behandlingsprosedyrer som finnes. Flere kolleger over hele verden har uavhengig av hverandre meldt om en suksessprosent på 90–92 %. I de senere finnes minst tre retrospektive undersøkelser over effektiviteten av gullimplantasjon hos hund for å behandle HD 1) 2) 3 ). Disse tre veterinærene har brukt noe forskjellige prosedyrer og punkter, og alle undersøkelsene viser en symptomatisk helbredelsesprosent på ca 90 %. Det foreligger tre dobbeltblinde undersøkelser 4) 5) 6). Disse tre undersøkelsene viser det eksakt motsatte; hundene ble ikke bedre, en del snarere verre, noen marginalt bedre. 2. En annen observasjon er at tilstedeværelsen av negative personer i

28

naturterapeuten • desember 2012

Are Thoresen, veterinær, homøopat og akupunktør

stor grad eller totalt ødelegger virkningen av akupunktur. Kolleger som hadde gode resultater av sin akupunkturbehandling mens de arbeidet alene, fikk etter at de ansatte en «ikke-troende» kollega, stadig dårligere resultater. 3. En kollega I USA rapporterte: «Twenty-five years ago I had great results treating just GB29, 30, and BL54 in canine hip dysplasia. If I treat just these points today, I would see very little improvement in my patients. I agree that focus and mindset is a major part in one’s treatment protocol and point selection. In the treatment of hip dysplasia, you (i.e. Are) place a much higher degree of power on the use of Liv 3 than I do; therefore Liv 3 works for you but not

4. Den kjente franske vitenskapsmannen Beneviste 7) viste på midten av 1980-tallet at effekten av høye fortynninger av aIgE fortsatte selv om aIgE var fraværende som fysisk materie, men i nærvær av homøopatisk aIgE. Beneviste måtte for å møte kritikken han fikk, gjenta forsøkene under observasjon av en gruppe kritiske vitenskapsmenn. Resultatet av de nye forsøkene var at de høye fortynningene av aIgE var virkningsløse. I 2001 har professor Kröplin ved universitetet i Stuttgart vist at det varierende humøret til forskerne som utførte sensitive forsøk er nok til at resultatene ble forandret opptil 47 % 8). 5. En rekke forsøk blitt foretatt for å belyse virkningen av potenserte substansene 9) 10) 11). Mange forsøk har vist at homeopati har liten eller ingen virkning, men en meta-analyse rapporterte positiv effekt oftere enn en negativ effekt blant de studiene som skåret høyest på kvalitet 11). Den gjennomgående konklusjonen har vært at resultatene varierer fra forsøk til forsøk på en ikke forutsigbar måte.


6. Innen det biodynamiske landbruket er det gjort omfattende kontroller av om potenserte substanser har virkning på levende organismer. Det biodynamiske landbruket skiller seg fra det organiske ved at det på de biodynamiske gårdene regelmessig brukes potenserte preparater til plantene 12). Forsøk har vært gjort for å fastslå om det er noen forskjell på biodynamiske og organiske produkter 13) 14). Resultatene varierer og igjen ser vi en nesten «personlig» påvirkning av resultatene. 7. Viktor Schauberger 15) utførte en rekke forsøk angående vannets egenskaper. Resultatene forundret mange vitenskapsmenn, og Hitler innkalte ham for om mulig å bruke resultatene i krigføring. Hans resultater har ikke blitt reprodusert av andre, selv om ingen har mistenkt Schauberger for å fare med juks. 8. Sir Jagadis Chandra Bose 16) er en av Indias mest kjente og i sin tid mest omdiskuterte vitenskapsmenn. Han viste at plantene har et selvstendig sjeleliv. Problemet var at heller ikke her kunne noen andre replisere hans forsøk. 9. Professor Kröplin 8) fra Stuttgart viste i sin forskning på krystallisasjonsmønstre og dråpeformer at sinnsstemningen til vitenskapsmennene påvirket resultatet av forsøkene i stor grad. Han stipulerte påvirkningen til 47 %. 10. Innen kvantefysikken observeres tilsvarende variasjon 17), hvor resultatene varierer med den som utfører forsøket. Observasjonene er nå anerkjent innen kvantemekanikken, og en rekke forskere har vist muligheten både teoretisk og praktisk 18) 19) 20). Jeg anfører et sitat fra «The Tao of Physics» av Fritjof Capra: «In modern physics, the question of consciousness has arisen in connection with the observation of atomic phenomena can only be understood as links in

a chain of processes, the end of which lies in the consciousness of the human observer». Eugene Wigner har uttrykt dette slik: «It was not possible to formulate the laws of quantum theory in a fully consistent way without reference to consciousness.» «Wigner and others have argued that the explicit inclusion of human consciousness may be an essential aspect of future theories of matter».

 or det første vil vi måtte ta større 1. F hensyn til pasientenes psyke i vår behandling av og i våre forsøk på å behandle sykdom. 2. For det andre vil dette bety en helt ny innsikt i hvordan og hvorfor medisinske modaliteter som homøopati og akupunktur har de klare medisinske effektene de har i en klinisk situasjon. 3. For det tredje vil dette kunne forklare hvorfor det er så vanskelig å bevise virkningen av medisinske retninger som homøopati og akupunktur ved hjelp av dobbeltblinde vitenskapelige forsøk. 4. Vi vil måtte lage en helt ny forsøkskonstruksjon om vi vil forske innen felter som homøopati og akupunktur.  arethore@online.no

Et forsøk på en konklusjon

Om det forholder seg slik jeg her våger å antyde, egner ikke dobbeltblinde forsøk seg innen fagområdene homøopati og akupunktur, da resultatene er avhengig av behandlerens nærhet, intensjon og empati. Denne påvirkningen er etter min mening ikke utelukkende placebo slik effekten er blitt definert tidligere, men en effekt av den samlede psykisk/ sjelelige hva da til både behandler og pasient.

Referanser 1. Proceedings of 22. Annual International Congress on Veterinary Acupuncture (58th September 1996, Spiez, Switzerland) 2. Proceedings of 22. Annual International Congress on Veterinary Acupuncture (58th September 1996, Spiez, Switzerland) 3. Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin, 3/98, side 103-105. 4. Bebchuk et al (1998): Double-blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occuring hip dysplasia. Communication from Dept. of Small Animal Clinical Sciences, Michigan State University 5. Hielm et al (1998): Double-blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occurring hip dysplasia 6. Jäger, Gry: ”Alternativ behandling av hofteleddsdysplasi i en hundemodell. Resultater ved stimulering med gullimplantater i akupunkturpunkter” (Ennå ikke publisert.) 7. Beneviste J. et al (E. Davenas, F. Beauvais, J. Arnara, M. Oberbaum, B. Robinzon, A. Miadonna, A. Tedeschi, B. Pomeranz, P. Fortner, P. Belon, J. SainteLaudy, B. Poitevin): ”Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”, Nature, Vol. 333, No. 6176, pp. 816-818, 30th June, 1988 C Macmillan Magazines Ltd. (1989) 8. Kröplin B.: “Welt im Tropfen”, Gutesbuchverlag ISD – Universität Stuttgart (2001) ISBN: 3-930683-64-6, 83 sider 9. Coulter H.: “Homeopatic Science and Modern Medicine”, North Atlantic Books (1980)

Hvordan kan en reell helbredelse igangsettes av terapeutens intensjon? Kroppens egne helbredende mekanismer som igangsettes av de nevnte psykiske faktorer, er ofte de samme som blir stimulert av konvensjonelle terapier 21). Det er vist i forsøk at en slik placeboeffekt fører til reelle og identiske forandringer i hjernen, likt de som den «virkelige» terapien fremkaller. Temaet blir inngående behandlet av Ario Conti fra Sveits 22), i hans beskrivelse og introduksjon av NIM, «Neuro-Immuno-Modulering». Sammenhengene er også beskrevet av den norske legen dr. Kaada 23). En slik påvirkning skjer ikke bare overfor humane pasienter, men i like så stor grad overfor dyr 24) 25). Dyrene er uhyre sensitive overfor sinnsstemninger, følelser og intensjoner.

Praktiske resultater av mine konklusjoner Antagelsene jeg her har fremført, vil ha betydning på fire områder.

naturterapeuten • desember 2012

29


a ktuelt

|

Karl Axel Lind er gått bort J

eg kjenner ikke detaljene i historien om hvordan Karl Axel endte opp som refleksolog, men det bør nevnes at han hadde en fortid som elektroingeniør. Jeg antar at det var hans nysgjerrighet som førte han inn på den veien. Denne nysgjerrigheten preget også hans arbeid med refleksologien. Han var stadig på jakt etter å se sammenhenger mellom de fenomenene han traff på sin vei. Disse fenomenene ble i mange tilfeller oppdaget av hans venner og samarbeidspartnere i Finland, Sverige og Norge. Mange av disse personene var selvsagt refleksologer, men han hadde også denne type kontakt med andre typer terapeuter. Selv satt Karl Axel i midten, som en edderkopp, og samlet, systematiserte og distribuerte informasjon. Teorier ble formulert og fulgt, inntil de eventuelt ble avslørt som blindveier, og forkastet.

For de som har fulgt Karl Axel gjennom en del år er det spennende å se tilbake på modningen som har skjedd. Karl Axel var en belest mann. Selvsagt holdt han seg oppdatert på ny forskning innen medisin, men mest inspirasjon fant han nok i skrifter fra oldtiden. Matematikk, filosofi, mystisisme fra landene rundt Middelhavet ble brukt som grunnlag for utviklingen av refleksologien. Hva er det så som gjorde hans bidrag til refleksologien så viktig? Han oppdaget og kartla mange systemer over hele kroppen. Dette er i og for seg et viktig bidrag, men på ingen måte unikt. Det er derimot er hans bruk av koblinger mellom refleksologiske systemer. Når de forskjellige systemene ble knyttet opp mot kvalitative og psykologiske egenskaper ble det genialt. Selvsagt kjenner jeg ikke til alle som opp gjennom historien har bidratt til

ny aruna

30

naturterapeuten • desember 2012

utviklingen av refleksologien, men en viss oversikt vil jeg allikevel påstå at jeg har. Etter min mening er Karl Axel sitt bidrag betydelig, bare overgått av William FitzGerald og Yingqing Zhang. Dessverre nådde ikke kunnskapen om hans arbeid ut i den store verden mens han var i live. Vi som underviser i refleksologi basert på Karl Axel sitt materiale har våre egne tilnærminger til stoffet, og det blir selvsagt påvirket av våre erfaringer og personlighet. Jeg håper at vi på tross av disse forskjellene skal kunne samarbeide om videreutviklingen av faget. Faktisk var Karl Axel selv det største hinder for en videre utbredelse av sitt arbeid. Det handlet om eierskap til kunnskapen. Karl Axel hadde også sine mørke sider. Uten at det er nødvendig å utbrodere dette er det likevel et interessant paradoks. Han var den som fant botemiddelet i forhold dette mørket, men han fulgte ikke sin egen kur. Han drømte om å finne seg et lite hus ved et vann, der han kunne ro ut i sin båt for å fiske. Are Fahlvik

K

arl Axel Lind var æresmedlem i NNH. Han kom som mange andre refleksologer inn i NNH da Norsk Refleksologisk Forening sluttet seg til NNH. Lind har vært en ruvende skikkelse i refleksologimiljøet. Jeg hadde gleden av å bli kjent med han under landsmøtet i Stavanger i 2004 da han ga oss «Innføring i refleksologi og elementlære, Tidsrefleksologi». Interessant informasjon fra en kunnskapsrik mann. Vi takker for alt Karl Axel Lind har betydd for alternative behandlere i Norden generelt og for refleksologene spesielt, og lyser fred over hans minne. September 2012 Sigrun Kirkeberg


Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med. fra Karolinska Institutet i Stockholm skriver i forordet: «Jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk. På 172 manussider og med over 200 referanser overbeviser han oss både om nødvendigheten av å stille enkle spørsmål, fa og om farene ved å gjøre det.»

Sannhetens og frihetens farligste fiende iblant oss, er den kompakte majoritet, sier Henrik Ibsen i sitt drama ”En Folkefiende”. I denne boken presenteres tre forskere, som hver på sin måte har opplevd å bli stemplet som ”folkefiender”: Andrew Wakefield - vaksiner og autisme, Olle Johansson – høyfrekvent stråling, Arpad Pusztai - genmodifiserte organismer. Om disse forskerne har rett i sak, vil det få dramatiske konsekvenser for mange autoriteter. Og det vil for alltid endre vår fremtid.

www.paradigmeskifte.nu

Betaler du portoen N

O

spanderer NNH GRATIS FLYARAR

N

Søker du etter

kvalifiserte naturterapeuter? Lymfedrenasje Lysstimulering Naturmed. aromaterapi Naturmed. ernæringsterapi Naturmed. muskelterapi

Øreakupunktur Polaritetsterapi Rosenmetoden Soneterapi/ Refleksologi

N

Homøopati Kinesiologi Ki-Terapi Kopping Kraniosakralterapi

O

Akupressur Akupunktur Biopati Fytoterapi Heilpraktiker Holistisk hesteterapi

N

Gå inn på www.nnh.no eller www.naturterapeuter.no Her kan du søke etter hvilke NNH-terapeuter og terapitilbud du finner i ditt nærområde

Se etter vår logo. Den står for kvalitet og trygghet O

N

©

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Tlf.: 22 33 32 20

I staden for å trykkja opp ulike foldarar av dei mange terapiformene innan NNH, har sentralstyret valt å laga ein enkel flyar som viser publikum vidare til både www. nnh.no og www.naturterapeuter.no Her kan potensielle pasientar/brukarar få tilgang til både nyttig informasjon om kvar einskild terapiform, fagkrav, viktige dokument osb. – og ikkje minst DEG. Vi har trykt eit stort opplag av info-flyarar, noko som gjer at du som terapeutmedlem bestille. Eneste som kommer i tillegg er porto Marknadsføringstips: bruk stempelet ditt/ namneetikett i det opne feltet på baksida. Legg ut eksemplarar hjå tannlegen, frisøren, nærbutikken osb. Massekorsband gjennom posten kostar litt, men ein når mange i nærmiljøet på denne måten.

Ja. eg vil gjerne ha gratis flyarar! (kryss av): For sending opp til 120 flyarar, send C5 smartkonvolutt som kostar kr. 20. Påfør namn og adresse. For sending opp til 300 flyarar, send frimerke til ein verdi av kr. 60,- for B-post og kr. 70,- for A-post. Namn:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-post : .................................................................. Tlf.: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


A ktuelt

|

J o hn petter lindeland , leiar nnh

Frå venstre ernæringsterapeut Svanhild Snipstad, fylkesleiar i Nord-Trøndelag Frp Einar Almaas, Sigrun Kirkeberg NNH, akupunktør MNNH Mette Henning, John Petter Lindeland NNH og stortingsrepresentant Vigdis Giltun.

NNH skolerer Framstegspartiet I samband med programarbeidet for Framstegspartiet (FRP), ynskja fylkeslaget i Nord-Trøndelag å orientera seg om feltet naturmedisin/alternativ behandling.

■ Primus motor for møtet har vore

Elin Grindberg og fylkesleiar Einar Almaas. Møtet vart halden i Steinkjer, og fyrste talar var stortingsrepresentant Vigdis Giltun. Ho sit for tida i Arbeids– og sosialkomiteen for Framstegspartiet, men har også tidlegare vore medlem av Helse– og omsorgskomiteen. Giltun peika i sitt innleiingsforedrag på utfordringar som helsevesenet står overfor: høgare levealder og ei auka forventning om adekvat behandling skapar eit press som kan bli vanskeleg å innfri på lang sikt. Det må i sterkare grad satsast på førebyggande tiltak som reduserer behovet for behandling. Ho såg ikkje bort i frå at naturmedisin/alternativ behandling kan få ein plass i ein slik strategi, men dokumentert effekt må føreliggja om politikarane skal kunna vurdera bruken og omfanget.

32

naturterapeuten • desember 2012

Akupunktør MNNH Mette Henning gav ei innføring i sitt fag ved å ta utgangspunkt i fem-elementlova og meridiansystemet. Ho kom med døme på korleis denne forklaringsmodellen fungerar i praksis og faremoment dersom dette blir brukt av terapeutar som har lite eller mangelfull kunnskap. Deltakarane fekk eit godt innblikk i at akupunktur er eit fag som krev kompetanse om ein skal utnytta det terapeutiske potensialet. Vidare peika ho på etiske element i ein kvar terapeutisk situasjon: vis folkevett, opplys pasienten om behandlingsopplegget og send dei vidare til lege eller anna behandling som ligg utanfor din eigen fag/ juridiske kompetanse. Ernæringsterapeut Svanhild Snipstad sitt foredrag hadde tittelen Hvor viktig er maten? Ho gav eit historisk oversyn når det gjaldt

kosthaldsutviklinga fram til det som er rådande i dag. Vår bruk av større mengder karbohydrat og ufordelaktige feittypar, kombinert med auka bruk av matsminke og andre tilsetningsstoff, har endra vårt næringsinntak ganske radikalt. Dette har resultert i ein relativ stor auke i livsstilsjukdomar, som ho meinte kunne vore unngått dersom me hadde teke omsyn til dei ernæringsmessige føresetnadane som ligg nedfelt i vårt genmateriale. Ho kom med fleire døme på fornuftige kosthaldsplanar, med ei klar oppmoding om at kvar einskild må prøva ut kva som passar ein best. Ernæring er individuelt, men variasjon gjennom året og vektlegging av gode rådvarer er noko alle bør prioritera. Generalsekretær i NNH Sigrun Kirkeberg gav ein presentasjon av Norske Naturterapeuters Hovedor-


’’

 Det må i sterkare grad satsast på førebyggande tiltak som reduserer behovet for behandling.

ganisasjon og historia bak samlinga av mange ulike forbund i ein sentral hovudorganisasjon. Ho gav også eit innblikk i det kvalitetssikringsarbeidet som NNH har vore ein forkjempar for i mange år, og som gjer at organisasjonen har legitimitet både blant publikum, politisk nivå og forvaltning. Leiar i NNH John Petter Lindeland tok for seg politikkutviklinga frå Aarbakkeutvalet sin NOU-rapport, innføringa av ny lov om alternativ behandling gjennom Ot.pr. nr.

Samfunnet og medisinen treng uavhengige aktørar som i fridom kan utvikla terapi eller vera kritiske til etablerte ordningar. Det er politikarane si oppgåve å laga gode rammevilkår for slike engasjement. I oppsummeringa takka storingsrepresentant Vigdis Giltun for informative innspel som ho ville ta med seg vidare i sitt politiske arbeid. Alle har eit ansvar for eiga helse, og ein kan i framtida ikkje forventa at alle førebyggjande tiltak skal få plass i dei offentleg helsebudsjetta. Likevel har det offentlege eit stort ansvar når det gjeld kunnskapsbasert helseinformasjon, noko som er svært viktig i ein førebyggjande kontekst. Helsekronene må utnyttast effektivt og prioriterast dei som verkeleg treng det mest. john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

27 til nå-status, med spesiell vekt på det arbeidet som Saborg og medlemsorganisasjonane gjer når det gjeld profesjonalisering og kvalitetsutvikling av bransjen. Prioriterte handlingsmål som endring av registerforskriftene med innføring av offentlege fagkrav og finansiering av eit felles klageorgan for bransjen blei nemnt. Vidare blei det gjeve innblikk i «det alternativmedisinske landskapet» gjennom presentasjon av ulike aktørar som er relevante i ein slik samanheng. NNH sin visjon om eit «fleirhelsevesen» der ulike former for integrering er vurdert og der sidestilte profesjonar med kunnskap og respekt for kvarandre er sentrale element, blei presentert samstundes med ei oppmoding til politikarane om å sjå verdien av naturmedisin og alternativ behandling som ein nødvendig og fruktbar motkultur til etablert medisin.

Melding til alle terapeutar

Bruk registeret for eksepsjonelle sjukdomsforløp (RESF)! Eg viser i denne samanhengen til artikkel i Naturterapeuten nr. 1/2011 – NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp. Hovudbodskapen i denne artikkelen er at registeret nå er åpent for historiar frå pasientar som har opplevd eit eksepsjonelt sjukdomsforløp, sjølv om det ikkje er snakk om kronisk eller alvorleg sjukdom – og sjølv om det ikkje har vore ein medisinsk dokumentert diagnose. I tillegg er registeret utvidet til også å omfatta sjukdomsforløp knytta til psykisk sjukdom, som tildømes depresjon eller fobier. I praksis vil dette seia at me som terapeutar kan oppmoda våre pasientar til å registrera sine historiar uavhengig av diagnose frå lege og uavhengig av sjukdomskarakter.

Dette gjeld sjølvsagt både positive og negative forløp. NNH har difor på www.nnh.no laga eigen menyknapp til RESF på høgre vertikale menyfelt for å gjera det lettare for brukarar å nytta denne tenesta. Dokumentasjon og innsamling av data er svært viktig med omsyn til både fagleg utvikling, pasienttryggleik og samfunnet sitt krav til kunnskapsbasert behandlingsval når det gjeld våre tenester. Om det til dømes kjem inn fleire pasientkasus som omhandlar liknande sjukdomsuttrykk (cystitt, sinusitt, allergi, endometriose osb.) ved bruk av same terapiform eller kombinasjonsterapi, kan dette danna grunnlag for pilotforsøk og vidare studiar. Det er pr 30.09.2012 registrert 365 sjukdomsforløp: 295 frå Norge, 63 frå Danmark og 7 frå Sverige. Dei største sykdomsgrup-

pene er kronisk utmattingssyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME, 79), multippel sklerose (MS, 75), kreft (60) og astma/allergi (20). Tjueein sykdomsforløp er registrert som uvanlig dårlege sjukdomsforløp, resten er uvanlig gode sjukdomsforløp. Slike tal er berre ein brøkdel av det som burde vore innmeldt og variasjonen av sjukdomsuttrykk er liten i forhold til vår terapeutiske kvardag. Difor: ver aktiv med å oppmoda pasientar til å senda inn si historie! Dokumentasjon og innsamling av data er svært viktig med omsyn til både fagleg utvikling, pasienttryggleik og samfunnet sitt krav til kunnskapsbasert behandlingsval når det gjeld våre tenester. John Petter Lindeland Leiar NNH

naturterapeuten • desember 2012

33


Ønsker du å bli naturterapeut? stadig flere benytter seg av naturmedisin for å erstatte eller supplere andre behandlingsalternativer. dette gjør at det i dag er et økende behov for naturterapeuter med en bred og solid utdanning. naturmedisin er kunnskap om hvordan man kan utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse. naturterapeuten behandler årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene. Med utspring fra en rekke typer tradisjonell medisin, kombinerer naturterapeuten ulike metoder for å bedre menneskers helse. Våre tilbud innen naturmedisin: • naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • biopati (3 år deltid nett/klasserom) • soneterapi (2 år deltid klasserom) • kurs innen blant annet auricuoloterapi, kraniosakralterapi, irisanalyse og bachterapi. Vi har også tilbud innen medisinske fag og ernæring, blant annet kostholdsveileder og ernæringsterapi. tunsberg Medisinske skole er en av norges største private skoler innen helse og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90 post@tunmed.no

Rene eteriske oljer Aqua Oleum fremstiller rene eteriske oljer, kaldpressede baseoljer og ferdige massasjeblandinger med over tre generasjoners erfaring i studier og forskning på området. I Norge kan du velge blant 60 ulike produkter. Alle oljene er produsert enten fra viltvoksende eller organisk dyrkede planter. Aqua Oleum kjøper alle oljene direkte fra produsent og kan på den måten selv forsikre seg om produktenes kvalitet og renhet. Det legges mye arbeid i å undersøke plantenes vekstvilkår og behandlingen fra plante til ferdig olje. Som en ekstra kvalitetssikring blir oljene testet i laboratorium med moderne teknisk apparatur. Dette gjøres for helt å kunne utelukke oljer som er syntetiske, forurenset eller utblandet. Aqua Oleum oljer er ikke testet på dyr.

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 04 2012  

Naturterapeuten 04 2012  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded