__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Homøopati og barn

Mørkefeltsmikroskopi kaster lys over blodets hemmelige liv Frittalende om Aarbakkeutvalget og NAFKAM Nr. 2/2011 - 17. årgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no N

O

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011: Kunnskapsbasert naturmedisin - framtidas medisin! N


i nnhold |

naturterapeuten nr. 2 – 2011

En spennende analysemetode

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011

Mørkefeltsmikroskopering:

• Side 8–9

• Side 24–26

•• Biopat Helen T. Holm tar over redaktørstolen���������������   5 •• Vilhelm Schjelderup svarer Jørgen Skavlan������������������  6 •• Mørkefeltsmikroskopiering���������������������������������������������   8 •• Et liv for urter etter 3/4?������������������������������������������������  10 •• Jeg liker heller ikke å bli lurt! ������������������������������������������ 11 •• Fagseminar: Homøopati og barn������������������������������������ 12 •• NAFKAM, nok et eksempel på maktarroganse?����������� 14 •• Reiseapoteket������������������������������������������������������������������� 18 •• Mathjørnet������������������������������������������������������������������������� 19 •• Blir vi syke av maten vi spiser – eller ikke spiser?������� 20 •• Heksejakt på alternativbransjen������������������������������������ 22 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011����������������� 24

NAFKAM – eksempel på maktarroganse?• Side 14–18

•• Gode råd for allergisesongen�������������������������������������������31 •• Blir man kvikksølvforgiftet av amalgamfyllinger?������� 33

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Annonser

Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri

Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


l eder |

H elen T . H olm , R edakt ø r

Biopat Helen T. Holm tar over redaktørstolen

D

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

Som ny redaktør av Naturterapeuten har jeg sett igjennom en del tidligere utgaver og lagt merke til hvordan bladet har endret seg gjennom årene. NNH har lagt ned en betydelig innsats for å heve det faglige nivået og for å skape større aksept og anerkjennelse for naturmedisin og alternativ behandling i vårt kjære Norge, som på dette området har hengt og nok også henger sørgelig langt etter mange andre land. Det er tydelig at vi har trådt inn i byråkratiets rekker og det synes å være en nødvendighet for at vi skal vinne frem i det etablerte system.

Neste utgave Kommer i september 2011 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. august. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

enne utgaven viser tydelig at vår bransje befinner seg under stort press fra andre grupper i prestisjeog maktfylte posisjoner. Det er mange som skal tjene penger og forsvare sitt ry i HelseNorge. I denne sammenheng må vi kanskje innse at vi er små, men ikke desto mindre hevdes det at all PR er god PR og sett fra den synsvinkel er angrepene en sjanse for oss til å stå frem og fortelle om oss selv og hva vi står for. Det er det fortsatt stort behov for. Vi kan som Britt Hertzberg Untiedt skriver i sin artikkel, hevde at 51% av de som søker hjelp for sine helseplager benytter naturmedisin og alternativ behandling, men for hvilke plager og i hvilket omfang? Et annet spørsmål en kan stille seg er hvor mange som oppsøker slik behandling av nysgjerrighet, ”bare for å prøve ”, som de sier. Jeg snakket for eksempel med en direktør i et sykehusforetak. Han sa han slet med ryggen og fortalte at han hadde forsøkt akupunktur. En behandling var hva han trengte for å konkludere med at det ikke virket for hans plager, og for den del ikke i det hele tatt. Det er fin reklame å benytte lokalavisenes spalteplass for leserinnlegg til å gi svar på kritikk som presenteres i aviser eller i fjernsyn når det gjelder naturmedisin og alternativ medisin. Mange leser disse innleggene og kan siden ta kontakt. Det er også en mulighet til å gi utfyllende informasjon om det en selv holder på med. Reklame, betyr å skrike ut, igjen og igjen, har jeg lest ett sted, og det er viktig å holde på jevnt og trutt for å minne om hva vi står for. Ukrutt forgår ikke så lett, heter det, og kan vi være som løvetann i den skolemedisinske hage, så gjerne det. La oss endelig bare beholde vår egenart. Skolemedisinere er vel skolerte mennesker med minimum 7 års universitetsutdannelse. Likevel leste jeg her om dagen at når mennesker obduseres, stemmer legejournalen dårlig med den forfatning legemet befinner seg i. Som regel

har den avdøde hatt flere sykdommer og lidelser enn det legen har kunnet konstantere. Det er viktig at vi beholder vårt helhetssyn og tror på det som er vårt bidrag i den store sammenhengen. Ingen kan alt og jeg håper at NNH vil favne bredt og så mange som mulig av de som arbeider innen naturmedisin og alternativ behandling. Sammen kan vi støtte og lære av hverandre. I tidligere utgaver har jeg kommet over mange interessante artikler fra ulike faggrupper og jeg vil på det sterkeste henstille dere som sitter i disse gruppene, og andre, om å bidra med artikler til Naturterapeuten. Jeg ønsker at bladet skal fungere som en kilde til inspirasjon og faglig fornyelse. Det er interessant å få vite hvordan andre driver sin praksis i ulike forhold, alt fra regnskap og reklame til selve behandlingsmetodene. Kanskje kan vi også dele en del av de gode råd og øvelser vi anvender selv og deler med klienter. Når jeg står i kassakø i matvarebutikken titter jeg ofte opp i naboens handlekurv. Ofte ser jeg øl, cola, pizza, potetgull og bollemat. Da hever jeg blikket og er klar til å spørre: ”Har du tenkt å spise det der?”, før min gode norske forsiktighet får meg til å klappe kjevene sammen og presse frem et lite smil. Av og til tenker jeg at det hadde vært deilig å slippe å vite om alt som er farlig i matvareverdenen og i vårt elektrifiserte og stråleinfiserte miljø, men trøster meg med at forskning viser at de som lever såkalt sunt, lever lengre og bedre enn de som henfaller til chips, søtmat og TV. Jeg håper at barn av foreldre som gjør en innsats på dette området skal nyte godt av bedre vaner gjennom et langt liv med god livskvalitet. Jeg ser frem til å høre fra dere som ønsker å bidra til at Naturterapeuten blir det bladet dere ønsker dere og oppfordrer dere til å følge godt med på annonseringen i bladet. Våre annonsører støtter oss. God sommer ! redaksjon @nnh.no

naturterapeuten • juni 2011

5


K ommentar |

lege V ilhelm S chjelder u p

Vilhelm Schjelderup svarer Jørgen Skavlan Aftenposten publiserte 4. mars i år en artikkel forfattet av allmennlege Jørgen Skavlan Den ble av de fleste oppfattet som et krast og tildels usaklig angrep på alternativ medisin. Lege Vilhelm Schjelderup, som tør være kjent for de fleste lesere av Naturterapeuten, og som får hederlig omtale i Britt Hertzbergs artik-

kel på side 14 i dette bladet, sendte innlegget som her gjengis til Aftenposten som svar på Skavlans artikkel. Aftenposten unnlot å publisere Schjelderups svar på Skavlans uttalelser. Han fikk det derimot antatt i bladet Visjon. Artikkelen gjengis her etter avtale med Schjelderup.

Alternativmedisinen lar seg ikke fjerne med tarmskyllinger ■ I Aftenposten fredag 4. mars har allmennlege Jørgen Skavlan et gnistrende innlegg ’Vitenskap og tarmskylling’ mot alternativ medisin. Jeg skal først fremheve hvor jeg er enig med Skavlan. Det gjelder at sunn skepsis hører med blant legens dyder. Og det gjelder vår felles reaksjon på at helsemarkedet i økende grad preges av kommersielle krefter uten solid etisk forankring. Og i enda høyere grad gjelder det vår felles ærefrykt for ”kroppen vår – en presis organisme som gitt litt tid har en utrolig evne til selvhelbredelse, uten terapi, pulver og piller.”

Helbredelsessystemet:

Kroppen har virkelig en utrolig evne til å reparere seg selv, det vi kaller selvhelbredelse. Uten denne evnen til selvhelbredelse ville ikke livet ha kunnet utvikle seg på denne vår klode. Den er en forutsetning for all legegjerning, noe vi alle tar for gitt. Hva nytte ville vi ha av kirurgi, dersom sår ikke ville gro? Problemet er bare at vi ikke har noen adekvat vitenskapelig teori for å forklare helbredelsesprosesser. Og dette er alvorlig fordi kroniske sykdommer like meget kan skyldes svikt i kroppens helbredelsessystem som kroniske patogene faktorer. Spørsmålet om helbredelses-

6

naturterapeuten • mars 2011

systemet er således av helt sentral betydning for legevitenskapen. Men nettopp fordi vi her mangler en vitenskapelig teori, har ikke dette kommet virkelig i fokus i moderne vitenskapelig forskning. Det blir stående som et vitenskapelig tomrom. Dette tror jeg er en viktig årsak til den splittelse vi i dag ser mellom etablert og alternativ medisin.

Egen bakgrunn:

Med bakgrunn fra norsk helsevesen ble jeg for alvor engasjert i disse spørsmålene på begynnelsen av 1970-tallet. Ungdomsnarkomanien var den gang blitt et økende problem, og jeg så hvorledes vår ukritiske tro på at det fantes kjemiske hjelpemidler for alle tilværelsens belastninger, hadde bidratt til dette. Som rådgivende lege for trygdekontorer hadde jeg dessuten erfart at vi ofte måtte uføretrygde pasienter uten å kunne stille en skikkelig medisinsk diagnose, langt mindre gi adekvat medisinsk behandling. Det var grunn til ydmykhet, og grunn til å spørre om vi hadde noe å lære av andre tilnærminger til medisinen. Dette var bakgrunnen for at jeg tok opp studiet av akupunktur og andre alternative metoder. Jeg følte at vi her trengte en bred vitenskapelig debatt. Så snart jeg følte meg på

rimelig trygg vitenskapelig grunn, skrev jeg i 1974 boken ’Legekunsten på nye veier’.

Er medisinen en vitenskap eller et trossystem? Det lyktes meg imidlertid ikke å få i gang en vitenskapelig debatt. Boken ble anmeldt av professor Birger Kaada med kritikk av Cappelens forlag for å ha utgitt den. Det lyktes meg senere å komme i positiv dialog med Kaada, og jeg kom til å se på ham som min kanskje viktigste allierte i norsk medisin. I 1989 trodde jeg å ha samlet et mer solid vitenskapelig grunnlag da jeg utga boken ’Nytt lys på medisinen’. Denne gang ble jeg anmeldt av professor Per Fugelli. I anmeldelsen i blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening karakteriserte Fugelli meg som ”en kjetter i norsk medisin” og ”en falsk profet”. Siden dette ikke bare var en kritikk av boken, men av meg som person, fikk jeg anledning til å svare i tidsskriftet. Det gjorde jeg under tittelen ’Er vår medisin en vitenskap eller et trossystem?’ Dette har jeg ennå ikke fått svar på. Sannheten er vel at legestanden historisk sett er et laug, og at selv om medisinen har fått universitetsstatus, vil laugs-interessene stadig


syntropi.no – Forskningsnytt fra Lyceum, nr. 2) gir han en oversikt over den betydelige utviklingen i biofysisk forskning i løpet av de siste 50 år som stort sett er ukjent i vår etablerte medisin, men som Oschman mener legger grunnlaget for fremtidens medisin.

Kampanje mot homøopati

Skavlan kommer med voldsomme utfall mot homøopatien. Her slutter han seg til en pågående kampanje, særlig i England, der homøopatien har hatt status på grunn av Royal Homeopathic Hospital og fordi kongefamilien benytter homøopatiske leger. Men før vi kaster homøopatien og dens grunnlegger Samuel Hahnemann på skraphaugen, bør vi minnes at da Hahnemann fikk sin informasjonsbrosjyre om kolera forbudt i Tyskland under koleraepidemien i 1830, var det ikke fordi han anbefalte homøopatisk behandling, men fordi han rådet folk fra å dele seng med en kolerapasient. I sitt syn på kolera som en infeksjonssykdom var han flere årtier forut for andre leger i Europa. De legene som behandlet kolera med homøopati under epidemiene på 1800-tallet, hadde en dødelighet blant sine pasienter på rundt 7% mot en dødelighet på 20-40% blant befolkningen for øvrig. Og fra spanskesyken like etter første verdenskrig har vi et materiale på over 20.000 pasienter som ble behandlet med homøopati med en dødelighet på under 1% mot en dødelighet på ca. 10% i befolkningen for øvrig. Mens Skavlan beskylder homøopatene for å være uetiske, ble jeg slått av deres høye etiske standard da jeg tok opp homøopatien på 1970-tallet. Kampen om homøopatien har pågått i 200 år, og den er stadig brennaktuell. Her må jeg imidlertid henvise til hva jeg har skrevet om emnet i boken ’Nytt lys på medisinen’ (tilgjengelig på nettstedet http://syntropi.no - Homøopati). vilschj@online.no

Vilhelm Schjelderup er æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og Norsk Forening for Helhets-medisin.

kunne dominere i forhold til prinsippene for akademisk vitenskap. Vi mangler dessuten en tradisjon for teoretisk medisin som akademisk disiplin. Derved vil den etablerte medisin lett få anstrøk av å være et trossystem utilgjengelig for grunnleggende vitenskapelig selvkritikk.

Ensidige biokjemiske forklaringsmodeller Vår tids medisin domineres av biokjemiske forklaringsmodeller, og biofysiske forklaringsmodeller har for eksempel vanskelig for å vinne innpass. Albert Szent-Györgyi hadde et stort navn i medisinsk vitenskap med Nobelpris for sin forklaring av C-vitaminets virkning, da han i 1941 erklærte at han var kommet til at det var umulig å forklare livsprosessene på grunnlag av biokjemien alene. Det trengtes noe mer, og han foreslo halvlederelektrisitet, idet han pekte på at det var påvist at

viktige biomolekyler har halvlederegenskaper. Men Szent-Györgyi ble ikke tatt alvorlig, og det ble endog antydet at den geniale forskeren var blitt senil! Det var likevel enkelte forskere både i Øst og Vest som ble inspirert av Szen-Györgyi. I år 2000 gikk Nobelprisen i kjemi til tre forskere (Heeger, MacDiarmid og Shinkawa) for ”oppdagelse og utvikling av polymere molekyler som leder elektrisitet”. Det kom da frem at dette hadde vært oppdaget av flere forskningsgrupper tidligere, noe verken Nobelkomiteen eller prisvinnerne hadde vært klar over. Nobelkomiteen fikk tåle hard kritikk. Men som Szent-Györgyis elev, James Oschman, fremhever, skyldtes ikke dette uhederlighet, men at det er alvorlig svikt i den vitenskapelige kommunikasjon mellom forskjellige forskningsfelt. I sin bok ’Energy medicine in therapeutics and human performance’ (finnes omtalt på nettstedet http://

naturterapeuten • juni 2011

7


T era p i |

F ride A asen , N at u rtera p e u t M N N H reg .

Røde blodlegemer sees godt i mørkefelt. Blå krystall kan være tegn på pesticider.

Mørkefeltsmikroskopering – en spennende analysemetode

Mørkefeltsmikroskopi er en del av et analysesystem som kalles levende blodanalyse - LBA. Innen LBA undersøker man levende blod ved hjelp av enten mørkefelts-, differensialinterferens- eller fasekontrastmikroskopi. Metoden

Mørkefeltsmikroskopi fungerer ved at lyset brytes før det treffer mikroskopets kondensator. Objekter som blir observert gjennom mørkefeltsmikroskopet vil derfor lyse opp mot en mørk bakgrunn. Mørke objekter synes derimot dårlig i mørkefelt. For å supplere metoden anvendes ofte fasekontrast, da mørke objekter her blir synbare på lys bakgrunn. På de fleste mikroskoper er det enkelt å skifte kondensator (noen har kondensator med mørkefelt og fasekontrast i ett) slik at man kan få utnyttet

8

naturterapeuten • juni 2011

begge metoder. Ved å analysere blodet ved mørkefeltsmikroskopi eller fasekontrast, kan vi tydelig se stoffer som ikke kan sees i et vanlig lysmikroskop.

og derfor få et destruert bilde med dertil hørende gal tolkning. Man legger stor vekt på riktig prøvetaking ved bruk av denne formen for mikroskopering.

Prøvetaking

Historikk og bakgrunn

Innen alle tre metodene er det viktig at vi undersøker levende blod – helst innen det har gått 10 minutter etter blodet er tatt fra kroppen. Vi ønsker å få et best mulig bilde på hvilken kvalitet det levende blodet har. Hurtig og korrekt prøvetaking er et must - det er lett å ødelegge en blodprøve

Metoden ble brukt allerede på 1850-tallet, av professor Antoine Bechamp. Han var lege, biolog og farmasøyt med doktorgrad i både medisin og naturvitenskap. I sin bok The Blood and its third Element beviser Bèchamp at alt organisk materiale spontant gjennomgår en


Bechamp mente at når noe i naturen begynner å dø, kommer noe og spiser det opp. naturlig forandring, en slags fermenteringsprosess. Denne fermenteringsprosessen har sin årsak i at alt levende inneholder substanser som spontant igangsetter livsprosessene forandring, fordøyelse og oppløsning. Bechamp mente at alle plante- og dyreceller inneholder ørsmå substanser (microzymas) som fortsetter å leve etter at organismen er død - og som kan utvikle seg til andre mikroorganismer. I sin bok Microzymas la han grunnlaget for det han kalte pleomorfisme eller polymorfisme. Pleomorfisme betyr ganske enkelt at noe kan ha flere former. I dette tilfellet, at mikroorganismer kan opptre i flere former eller mutere til andre former. Bechamp mente at når noe i naturen begynner å dø, kommer noe og spiser det opp. Slik skjer det også med microzymas, da de forandrer seg til mikrober som renser opp alt døende organisk vev. Det er det som er mikrobenes jobb. De er resultatet og ikke årsaken til sykdom. Miljøet microzymas lever i, bestemmer nemlig hvordan de utvikles. Er miljøet sunt og helsefremmende, utvikles microzymas til celler som regenererer kroppen. Er miljøet surt, dårlig og belastende utvikler microzymas seg i retning av gjæring og forråtning. En annen forsker som har satt mørkefeltsmikroskopi på kartet, er Günther Enderlein som ble født i 1872. Hans store interesse var mikrobiologi. Han baserte en stor del av sin forskning på arbeidet til Antoine Bèchamp. I tillegg inspirerte også funnene forskere som Leuckart

og Schmith, Enderlein (Rudolf Leuckart var den første som tilførte moderne vitenskap kunnskapen om parasitter, og Otto Schmith oppdaget parasitter i blodet på kreftpasienter i 1901). Senere har utallige forskere anvendt analyser av levende blod via mørkefeltsmikroskopi og tilført mye kunnskap om denne anvendbare analysemetoden. På 1980-tallet introduserte Dr. Philip Hoekstra teknikken Hemaview sammen med mange andre (Hansen-Pruss, Hernan Acevedo, Anthony Almada, Roderick Chiodini og Gerald Dominique. Hemaview er et fellesnavn for mørkefeltsundersøkelse av levende blod og elementene i det. På 1980-tallet utviklet Dr. Robert Bradford teknikken High Resolution Live Blood Morphology (HRBM). Denne skulle supplere mørkefeltsmikroskopi med fasekontrast for å gi et mer utfyllende bilde av elementer som kan sees i levende blod. Kilde: T Douglas (2009): Live Blood Microscopy – Dark Field & Beyond.

tige tegn som en terapeut bør ta hensyn til. Terapeuter som er kjent med Bechamp og Enderlein sin teori om polymorfisme og viktigheten av mikroorganismers utviklingssyklus, vil ha ekstra god anvendelse av mørkefeltsmikroskopi. I levende blod kan man nemlig identifisere forskjellige utviklingsstadier av bakterier og andre mikroorganismer. I tillegg er kolesterol, urinsyre, pesticider m.m. stoffer som er lett å gjenkjenne. Formen og aktiviteten til de forskjellige blodcellene sier også mye om helsen generelt. I et mørkefeltsmikroskop kan vi se røde blodlegemer, nøytrofile, eosinofile og basofile granulocytter, B- og T-lymfocytter, monocytter og makrofager, trombocytter, blodplater og fibrinnett. Det er lett å se de hvite blodcellenes bevegelser (overaktive eller passive), formen på de røde blodlegemene, for eksempel om de har rund, jevn cellemembran eller om de er skjøre og med unormale former. Dette sier blant annet noe om hvor mye oksygen de kan ta opp i seg.

Fordeler ved LBA

Ulemper ved mørkefeltsmikroskopi

Fordelen ved å undersøke levende blod er at det gir en god indikasjon på hvordan kroppen har det her og nå. Testmetoder som baserer seg på sekreter (urin, spytt osv.) sier noe om hva kroppen skiller ut, mens kun blodet sier noe om det dynamiske og vitale i mennesket. Blodet er selve livsnerven i oss. Som vi vet gjør kroppen mye for å beskytte indre organer og deres funksjon. Det er derfor den skiller ut aller former for slaggstoffer og toksiner, eller lagrer dette i vev. Jo bedre våre avgiftningsorganer fungerer, jo mer toksiner skilles ut. Ved å analysere det som skilles ut kan vi ikke alltid vite hvordan status er internt i organismen. I blodet derimot, skal stoffer være mest mulig i likevekt. Her bør ikke slaggstoffer oppbevares. Når elementer som absolutt ikke bør være i blodet kommer til syne, er dette vik-

Det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter når det gjelder tolkning av blodbilde. Man finner nå og da elementer man ikke kan forklare. Det er også veldig lett å destruere blodcellene på sin vei fra et beskyttet miljø inne i kroppen til å lokaliseres mellom to glassplater under et objektiv.

Konklusjon

Det er hevet over en hver tvil at metoden har høy anvendbarhet. Det er allikevel ikke mulig å si at man kan diagnostisere sykdommer. Metoden er mer å regne som et verktøy som har verdi på bakgrunn av den teorien den måles opp mot, for eksempel Sanumterapi, homotoxologi, biopati m.fl. Den kan også godt suppleres av andre tester, slik som irisanalyse m.m. frideaas@online.no

naturterapeuten • juni 2011

9


a kt u elt |

T u rid backer , B R A N S J E R Å D E T F O R N A T U R M I D L E R

Et liv for urter etter 30/4? Mange av oss har skrevet under på underskriftskampanjen mot forbud mot salg av urteprodukter. John Petter Lindeland har spurt Bransjerådet for Naturmidler om deres syn på Fritt Helsevalgs informasjonskampanje. Svaret fra Bransjerådet gjengis her. ■ Fritt Helsevalg (FH) er meget aktiv om dagen og kjører en informasjonskampanje som ikke stemmer helt med virkeligheten. Overskriften Fritt Helsevalg går ut med er sterkt misvisende: “Alle urteprodukter og urtemedisin forbudt 1. mai”. Deretter følger samme setning med et spørsmålstegn. Dersom hensikten er å skremme opp leverandører og detaljister ser de ut til å lykkes bra. Er derimot hensikten å vekke forbrukere til å stå opp for helsekostbransjen, aktiv egenbehandling og et stort utvalg av produkter, så støtter BRN dette. Vi er imidlertid ikke sikre på at skremselspropaganda er den rette veien å gå. FH samarbeider med Alliance for Natural Health (ANH) i England. ANH har tidligere gått til sak mot EU i forbindelse med kosttilskuddsdirektivet. Selv om de ikke vant frem oppnådde de noe som må betegnes som positivt, nemlig at European Court of Justice (ECJ) i sin avsigelse sa at grenseverdier for vitaminer & mineraler måtte fastsettes utfra “scientific criteria” og ikke politiske føringer. ANH har nå også tenkt å ta kampen opp med EU i forhold til urter. Det blir spennende å se hva de kan få til.

Så hva skjer egentlig etter 30/4?

Plantebaserte legemidler, TMPD (Traditional Herbal Medicinal Products Directive) får full virkning fra 1. mai 2011. Direktivet innebærer ingen drastiske endringer for Norge. European Medicines Authority (EMEA) har over lang tid utarbeidet

10

naturterapeuten • mars 2011

monografier for urter. Noen få av disse monografiene har oppnådd en felleslistestatus. Alle land må tillate omsetning som plantebasert legemiddel eller veletablert legemiddel av de urtene som står på felleslisten. Registreringssøknaden er forenklet, man viser til felleslistemonografien og leverer kvalitetsdata som er påkrevet. De andre monografiene som ikke har oppnådd felleslistestatus er kun en rettledning og innebærer ikke at alle urtene automatisk blir under urtedirektivet. Det er opp til det enkelte lands myndighet hvorvidt man vil tillate disse urtene omsatt på sine markeder. På vårt plantebaserte legemiddelseminar på Gardermoen for noen år tilbake presiserte Jan Thomas Thommesen, Norges mann i kommisjonen (tidligere jurist i Legemiddelverket og i dept.) at det verken var kommisjonens hensikt eller ønske å gjøre alle urter til legemidler. På direkte spørsmål svarte han at kommisjonen ikke ville se på med blide øyne at man brukte THMPD til å stramme inn markedet. THMPD, eller plantebaserte legemidler som de kalles i Norge, innebærer at man må dokumentere at planten/urten har vært brukt i minimum 30 år, hvorav minst 15 år i EUområdet. M.a.o. en faktisk lemping i forhold til det tidligere kravet på 30 år i Europa og/eller Nord Amerika under naturlegemiddelordningen. Dette kan innebære store utfordringer for kinesiske, indiske, søramerikanske og andre tradisjoner. Dersom man ikke kan dokumentere 30/15 år, så vil ikke urten tillates omsatt på det europeiske markedet. De 15 årene kan fravikes dersom man kan levere klinisk holdbar dokumentasjon. Andre urter kan omsettes på lik linje som før. Kostnad for registrering av et plantebasert eller veletablert legemiddel er en stor utfordring for mange.

I Sverige hvor flere aktører allerede har gjort dette, sies kostnaden å være mellom 400 000 og 1 000 000 kroner. Kommisjonen og EFSA arbeider for tiden med å vurdere hvordan urter skal kunne omsettes i fremtiden. Hva skal kriteriene være for at en urt både kan omsettes under THMPD og som mat? Dette er foreløpig ikke avklart. EHPM initierte for noen år tilbake dannelsen av European Botanical Forum. Hensikten er å forsvare planter for bruk i kosttilskudd: http://www.botanicalforum.eu/index.php?page=fact-file EHPM har også utviklet en strategi for arbeidet opp mot kommisjonen for å beholde flest mulig urter som mat. Ca. 40 % av totalmarkedet for kosttilskudd i Europa er omsetning av urter/planter – det er derfor i samtlige medlemslands (EHPM) interesse for å opprettholde de aller fleste urter/planter under definisjonen av mat.

Sammenfatning

•U rter er ikke forbudt å omsette etter 30. april 2011 •O m ikke urter har vært i bruk i EU-området i de siste 15 år kan det innebære en utfordring for registrering under THMPD. • Legemiddelverket har ikke varslet noen endringer i hvordan de ser på dagens urteliste i forhold til EUs felleskapsmonografi. Det er ingen opplysninger om dette på LVs nettsider. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____82643.aspx • Mange av de urter som det diskuteres om i Europa er i Norge allerede klassifisert som Legemiddel. Jeg håper vi har klart å berolige dere litt. Vi følger nøye utviklingen og vil holde dere oppdatert om videre utvikling. Det ser vi på som en av våre viktige oppgaver. turid.backer@brn.no


K ommentar |

I nge Å s , daglig leder av iliana akademiet

Jeg liker heller ikke å bli lurt! Human-Etisk Forbund har lansert kampanjen “Ingen liker å bli lurt”. Det kan ikke sees på som noe annet enn et frontalangrep på alternativ medisin og et totalt ukritisk forsvar for all vestlig medisin og vestlig kvantitativ forskning.

■ Jeg liker heller ikke å bli lurt. Her har HEF funnet et slagord med snert i! Men denne kampanjen dreier seg ikke om dette, den dreier seg om å sverte og spre fordommer om en stor gruppe behandlere gjennom billige, usakelige argumenter. Det skapes en kategori av behandlere som egentlig ikke eksisterer. Alle som ikke bedriver den offentlig godkjente allopati (skolemedisinen) faller inn i denne kategorien. Det er synd, for saklig kritikk er viktig og nødvendig i alle bransjer. Og de fleste vil selvfølgelig bruke hjelpere som har greie på det de holder på med. Vi trenger tradisjonell vitenskap. Men den vestlige vitenskapen tralter ofte etter erfaringskunnskapen som har inngående kunnskap om reelle virkninger av metoder eller medisin til hjelp for mange mennesker. Det er hele tiden en flyt fra erfaringskunnskapen inn til den offentlige godkjente sannhet. Å påstå at metodene leger og sykepleiere benytter alltid står på vitenskapelig grunn, er også feil. Det er et offentlig informasjonshull som trengs å bli fylt av konkrete historier fra dem som enten jobber med eller har erfaringer av at alternative/komplementære metoder virker. Mye dreier seg likevel mer om makt og territorium, og dette gjemmer seg bak kjente argumenter. Husk at det er nøyaktig de samme 3

Jeg er ikke medlem av HEF, men har alltid likt den human-etiske tanke. Og jeg er glad for at de har stått for en levende religionskritikk som mange andre grupper er redd for å fremme. Vi trenger tankens kraft i tillegg til hjertevarmen. Og den frie tanke må trenes til å bli fri. Det er blant annet dette ILIANA akademiets SELVutviklingkurs og fagutdannelsen i livsveiledning har som mål for den enkelte. Mange HEFmedlemmer liker heller ikke denne kampanjen. Det virker som om det er en arrogant holdning blant en forhåpentligvis mindre gruppe innen organisasjonen som viser sitt ansikt her. På Facebook-siden florere det med sleivspark og personhets. Det er flott å se at de møtes med reale kritiske tanker også fra sine egne! Det er ikke lenge siden HEFs medlemsblad, uten tillatelse, brukte et stort foto av meg til en illustrasjon hvor de hadde klippet ut øynene mine. Jeg gikk til advokat og fikk beklagelse i bladet og en kompensasjon. Det kostet tid, penger og innsats. Jeg har ikke noe behov for å klippe ut øyne, men å påpeke manglende gangsyn må være på sin plass her. Jeg liker ikke å bli lurt. Kunnskap, spørsmål og et åpent sinn er de “våpen” jeg vil bruke i denne ”kampen”. Det er et stort sprang mellom aktive lurendreiere og mennesker med ønske om å hjelpe andre, men som mangler utdannelse og kunnskap om det de driver med. Kvalitessikringen av utdannelser er noe mange ”alternative” skoler tar på alvor. Uenighet vil likevel være tilstede innenfor et demokratisk helsesystem.

Inge Ås

argumentene som i sin tid ble brukt mot de første fysioterapeuter og kiropraktorer. 1. Det er useriøst 2. Det er utnyttelse av svake syke 3. Det mangler vitenskapelige bevis Forandring er et resultat av mange modige menneskers handlinger. På Facebook er det mange som argumenterer for bare “å la det flyte”, som om “naturen” ordner seg selv. Det betyr egentlig bare at de regner med at andre tar jobben. Jeg ønsker at mange flere får tilgang til ufarlige og støttende metoder i sitt liv for framgang og helse, og da må de få greie på at flere metoder finnes. Mye av det som tilbys går jo også godt hånd i hånd med det offentlige helsevesen. Det er helt absurd å sette akuttbehandling opp mot homeopatisk medisin. Jeg kjenner ingen som ville motsette seg å bli sydd når det er nødvendig. Men jeg kjenner mange som har hatt god hjelp av homeopati for å få hevelsene ned fortere etter et inngrep. Denne svart/hvitt malingen tjener ikke den som trenger hjelp.

iliana@iliana.no

naturterapeuten • juni 2011

11


a kt u elt |

john p etter lindeland , nat u rtera p e u t M N N H reg .

Det kanskje mest utfordrande ved behandling av barn med homøopati, er at symptominformasjonen stort sett blir gjeve av andre enn personen sjølv. Ein mistar difor ofte verdifulle subjektive symptom som t.d. smertesensasjonar. Er barnet baby, seier det seg sjølv at informanten i all hovudsak er foreldra. Er dei eldre, og kanskje fått språk, er ikkje ordtilfanget og differensieringa så utvikla at ein alltid kan stola på det dei uttalar. Også foreldra kan i mange tilfelle sjølv ha problem med å tolka kva som er kva. Ein slik terapeutisk situasjon stillar krav til at terapeuten er observant og har evne til både å vera kritisk og lyttande samstundes.

Fagseminar med barnelege Jürgen Weser

Homøopati og barn ■ Dette emnet var hovudtema under det homøopatiske fagseminaret i Braunschweig, Tyskland i mars i år. Foredragshaldar var den erfarne barnelegen Jürgen Weser. Seminaret hadde hovudfokus på korleis ein nyttar Symptomen-Lexikon som reiskap for val av det mest passande homøopatiske midlet. SymptomenLexikon er utvikla av den tyske heilpraktikaren Uwe Plate og er nå i digitalisert form. Leksikonet er utelukkande basert på prøvingssymptom frå Hahnemann sin homøopatiske legemiddelprotokoll. I alt er 125 middel representert (jfr. Bönninghausen ’Terapeutischen Tashenbuch’). Med eit totalt omfang på over 79.000 symptomoppteikningar, tilseier dette eit symptomrepertoar med ein stor variasjonsrikdom. For meir informasjon om leksikonet, viser eg til min tidlegare artikkel ”Signifikant homøopati” i Naturterapeuten nr. 2/2007. Ved hjelp av leksikonet er det også etter kvart ferdigstilt ein stor mengde signifikansoppteikningar for både sensasjonar, modalitetar, siderelasjonar og organ/kroppsdelar. Desse har fått namnet ”kollektanear” og kan både samanliknast med og brukast som eit repertorieverktøy, og er eit viktig hjelpemiddel til å avgrensa aktuelle homøopatiske middel ein til slutt skal kvalitetssikra ved studiar gjennom legemiddelprotokollen. (Det

12

naturterapeuten • juni 2011

Barnelege Jürgen Weser

Forfattaren av Symptomleksikonet, Heilpraktikar Uwe Plate

burde kanskje vera unødvendig å minna om at fundamentet i homøopatien er studiet av legemiddelprotokollen/materia medica. Repertorisering er og kan aldri vera grunnlaget for eit middelval, berre nyttig reiskap for eit forhandsutval.) Det er også høve til å laga eigne kollektanear som ein kan lagra og bruka etter behov. Dømer her kan vera symptomkombinasjonar som hoste om natta, stivheit ved kulde, stikkande smerter når ein ligg/står/går, angst med sveitte/diarrè, hjerteklapp ved avføring osb. Kombinasjonaspotensialet er svært stort. Det er også høve til å kombinera organ/kroppsdelar med modalitetar/sensasjonar eller brukt ved mangel på sensasjonar/modalitetar – som jo ofte er tilfelle. Døme

her kan vera udifferensierte smerte i epigastriet/magen/underlivet om kvelden og natta.

Kasus

Jürgen Weser la fram ei rekkje kasus som viste arbeidsmetoden han nytta. Han bruka konsekvent kollektaneane som eit forhandsutval før stadfesting og kvalitetssikring gjennom legemiddelprotokollen. Her fylgjer eit lite utval av dei kasusane han presenterte. Fyrste kasus var ei jente på 2,5 år. Symptoma var smerte i høgre øyre, som byrja om natta. Mora la varm klede over øyre, noko som gjorde det verre. Midla som det i fylgje kollektaneen hadde ein signifikans i forhold til desse to symptoma – smerte


i høgre øyra og verre varme (i dette tilfelle blei polariteten smerte betre av kulde brukt) - var Kali-carb. og Phosphorus. Phosphorus har tydelegast signifikans på høgre øyra av desse midla, og kjem også best ut når det gjeld at varme forverrar smerta, eller at kulde gjev lindring. Phosphorus var altså det mest passande midlet i dette tilfellet, sjølv om ikkje modaliteten er signifikant. Resultatet var ei rask tilfrisking. Om ein hadde brukt Kent sitt repertorium i dette kasuset, kan ein registrera at Phosphorus ikkje er oppført med smerte i høgre øyra. Vidare er heller ikkje Phos. oppført under betring kalde omslag. Andre kasus var ein fem år gamal gut som akutt blei plaga med oppkast. Familien skulle på ferie dagen etterpå, og det var difor eit sterk ynskje om at dette ikkje skulle øydeleggja planane. Symptomer: oppkast frå morgonen av, grøn galleliknande farge. Klaga også over smerter når han svelgde. Ingen andre symptom. Symptomval: smerter ved svelging generelt og grøn farge på oppkast. Midla som det i fylgje kollektaneen hadde ein signifikans i forhold til desse to symptoma, var Hepar Sulph. og Stramonium. Begge hadde to symptomoppføringar når det gjaldt grøn farge på oppkast. Når det gjaldt smerter ved svelging, viser studiet av legemiddelprotokollen, at halvparten av dei oppførte symptoma hjå Stramonium er relatert til meir vanskar med å svelga, medan hjå Hepar. Sulph. er mest alle symptomoppføringar relatert til smerter. Dette er små detaljar, men viktige og vesentlege når ein står overfor valet mellom to middel – eller i andre tilfelle fleire. Tredje kasus var ein fem veker gamal gut som var plaga av kolikk.

Verst kveld og natt. Han er svært uroleg under smerteriene, trykk kraftig som om han vil ha ut noko - blir då rød i ansiktet. Betre etter avføring. Kjem også ut mykje luft. Har elles mjølkeskorpe i hovudbotnen og snorkar mykje. Symptomval: krampe med fylgjesymptom, uroleg med fylgjesymptom, krampar med luft, krampar kveld, krampar natt. Midla som det i fylgje kollektaneen hadde ein signifikans i forhold til desse symptoma, var Nux-vomica, Phosphorus og Pulsatilla. Pulsatilla blei valt som det mest passande. Vurdering etter nokre dagar: ingen effekt og inga endring i symptombilete. Symptomet rød i ansiktet når trykkja/streva med å få ut noko, blei lagt til dei andre symptoma. Blant dei tre aktuelle midla, kom Nux-vomica best ut etter dette tillegget. Dessutan er Nux-vomica det einaste midlet av dei tre som er notert med rødt ansikt ved anstrenging. Resultatet var bortfall av symptoma nokre dagar etter inntak. Ein kan i forhold til dei siste to symptomtilføyingane, sjølvsagt diskutera om dei er karakteristiske nok. Jürgen Weser repliserte at dette var einaste høve til å differensiera vidare når ikkje Pulsatilla gav effekt. Då gjeld det å bruka dei symptoma som er tilgjengeleg, sjølv om dei ikkje alltid er av største verdi og har fyrsteprioritet. Denne vurderinga gjekk igjen i fleire av kasusa han la fram. Fylgj med på NNH sin Fagleg oppdateringskalender vedrørande kurs i bruk av Symptomen-Lexikon.

Heller Ø enn E! Er det gulrot i gulrotkaka? Hva skjuler seg i roastbiffen? Har virkelig bestemor laget syltetøyet hjemme på kjøkkenbenken? Vet vi egentlig hva vi spiser? Vårens kampanje er i gang og du kan bli med! Dette tar Oikos - Økologisk Norge både på spøk og alvor! Med standup-showet Tullemat, Facebook-konkurransen Cocktail-kongen, e-stoffri blogging og mobil-applikasjon for å etterspørre økologisk mat, er vårens kampanje en ypperlig anledning til å fundere litt på hva vi faktisk spiser! Oikos – Økologisk Norge går i gang med vårens kampanje «Heller Ø enn E», som varer ut juni. Fokuset rettes mot bruk av kunstige e-stoffer i mat, tvilsom bruk av ord som «naturlig», «ekte» og «hjemmelaget» på ulike matvarer, og selvsagt hvordan man på en enklest mulig måte kan unngå kunstige e-stoffer. Sjekk www.oikos.no

Vestlendinger bruker smarttelefonen mest! Ny undersøkelse avslører ditt forhold til smarttelefonen, men er det i forhold til det vi mener å vite om stråling, reklame eller advarsel? Vestlendinger er mer hekta på smarttelefoner enn nordmenn flest. Bare Oslo-folk er like ivrige. Over halvparten av de som har smarttelefon er avhengige og føler seg ensomme uten. En av tre har ikke orden på livet sitt uten smarttelefon, og for mange er mobilen det siste de sjekker før de legger seg og det første når de står opp.

Litteratur visingar:

www.nnh.no/vedlegg/736.pdf www.symptomenlexikon.de john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

Resultatene kommer frem i en fersk undersøkelse som Telenor har gjennomført i forbindelse med utviklingen av mobilabonnementene Komplett og Prat. Mobileiere på Vestlandet er som nordmenn flest: De bruker telefonen til mye mer enn på ringe med.

Leksikonet er utelukkande basert på prøvingssymptom frå legemiddelprotokollen

Pressemelding 10. mai 2011

naturterapeuten • juni 2011

13


a kt u elt |

britt hert z berg u ntiedt

Aarbakkeutvalget – møte med ”Gutteklubben grei”

Noen refleksjoner 12 år (!) etter Aarbakke-utvalget

NAFKAM, nok et eksempel på14

maktarroganse?

Denne artikkelen er skrevet av Britt Hertzberg Untiedt som en reaksjon på NAFKAMs innsats og ressursbruk.

naturterapeuten • mars 2011

■ Britt tør være kjent blant våre medlemmer blant annet som æresmedlem av NNH. Hun har 30 år bak seg i helsevesenet som sykepleier, oversykepleier, timelærer ved sykepleiehøgskoler og spesialutdanning i bedriftshelsetjeneste. Hun har også 25 års erfaring innen alternativ medisin og har drevet egne klinikker i Bergen, pluss en avlegger i Stavanger. I 1998 leverte Aarbakkeutvalget sin offentlige utredning Alternativ medisin (NOU 1998:21). Denne utredningen danner utgangspunktet for mye av det som skjer innenfor feltet i

dag, blant annet med ny lovgivning, etablering av registerordning for utøvere, og utredning av offentlig godkjenning for forskjellige alternative behandlingsformer. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM, ble etablert i 2000. I 1997 fikk jeg telefon fra Helsedirektoratet om jeg ville gå inn som medlem i Aarbakke-utvalget som på Stortingets oppfordring og mandat skulle utarbeide en NOU om alternativ medisin. Årsaken til at jeg ble
At det er kaldt på toppene skjønner jeg godt. At kvinner fortsatt ikke når frem på samme måte som menn skjønner jeg etter dette enda bedre. spurt tror jeg skyldtes et Helsepolitisk seminar Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) hadde holdt på Genius i Oslo på oppfordring fra Helse og Sosialdepartementet (HOD), et seminar jeg var blitt bedt om å lede og samtidig holde hovedinnlegget til. Målgruppen for dette seminaret var i første rekke politikere og representanter fra HOD i tillegg til representanter fra eget fagmiljø, foreninger og skoler. Dette var et historisk seminar hvor vi ble gitt muligheten til å presentere oss selv, ikke minst få synliggjort bredden og hva vi som gruppe stod for. Det var ikke lenge etter dette seminaret jeg ble spurt av HOD om å gå inn i utvalget. Programmet i NRK (en programserie av Agnete Tjærandsen Holst) kan også ha vært medvirkende årsak til at jeg ble forespurt, men forbauselsen min var ikke mindre av den grunn. Jeg følte meg fortsatt ny innenfor alternativ medisin hvor jeg hadde truffet mange fantastiske pionerer på området, som har betydd mye for min egen utvikling innen fagfeltet, blant annet legene Vilhelm Schjelderup og Bjørn J. Øverbye. Disse to er mer eller mindre tiet i hjel blant sine egne legekollegaer i Norge i flere år. Begge satt den gang med førstehånds kunnskap om alternativ medisin, både på nasjonalt, internasjonalt og på vitenskapsbasert nivå. Jeg har derfor mistanke om at vi fire som ble valgt fra det alternative miljøet av totalt 17 medlemmer i utvalget, ble valgt fordi vi skulle kunne være håndterbar for skolemedisinerne i utvalget, for inkompetansen var tydelig fra første dag i forhold til det fagfeltet vi skulle diskutere. Utvalget skulle diskutere alternativ medisin,

alternativ- og skolemedisin, og derigjennom øke mulighetene for tverrfaglig samarbeid og økt helsegevinst for samfunnet som helhet. Egentlig har vi mye å lære av hverandre hvis vi kunne fått systematisert og formalisert samarbeidet på en langt mer effektiv måte enn det som er blitt resultatet i etterkant av alt utvalgsarbeidet. Sett i ettertid var nok dette en altfor naiv og optimistisk holdning å ha slik det hele utviklet seg. Uansett utfallet, ingen skal påstå at jeg lå på latsiden i denne perioden. Jeg jobbet som en helt og har verken før eller siden opplevd så mye maktarroganse og manipulering i kulissene som i denne tiden. ”Gutteklubben grei” hadde fritt spillerom, i dette tilfellet også med støtte fra et medlem av eget kjønn. At det er kaldt på toppene skjønner jeg godt. At kvinner fortsatt ikke når frem på samme måte som menn skjønner jeg etter dette enda bedre. Konklusjonen ble derfor denne: De fleste innspill som kunne oppfattes fordelaktiv for alternativ medisin ble konsekvent forsøkt redusert, oversett eller forbigått. Ikke minst hvis fordelaktige sider av alternativ medisin truet deres egen posisjon eller prestisje. Kunne vi derimot fremstå som litt useriøs, mystisk, udokumentert, uforklarlig eller som heksekunst, hadde det større interesse. NOU ble derfor et litt ufarlig manifest som ikke har satt særlig mange spor etter seg, selv om beskriverdelen får frem flere seriøse sider ved alternativ medisin som tidligere ikke har vært belyst tilstrekkelig eller tidligere kjent. Kritikken uteble heller ikke. Noen kalte NOU makkverk, andre mente NOU var et ærlig forsøk i riktig retning med

Britt Hertzberg Untied, frittalende veteran.

men utvalget hadde kun fire representanter fra dette fagfeltet. Derimot var det seks skolemedisinere, hvorav en var Aarbakke selv til å lede det hele. Styrkeforholdet var dermed gitt på forhånd. Jeg ser derfor ikke bort ifra at vi fire mer var å betrakte som et slags alibi. Jeg opplever det fortsatt skandaløst at ikke Schjelderup og/eller Øverbye eller andre meget dyktige representanter fra det alternative miljøet ble forespurt. Hvis dette er den måten det etablerte opererer på for å ivareta egne politiske og faglige interesser og ikke minst egne posisjoner i det maktspillet som tydelig foregår på departementsnivå, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved de råd og anbefalinger som blir gitt til befolkningen. Og om disse rådene fremmer deres egne interesser eller om de virkelig tenker forebyggingsstrategier for å stanse en negativ helseutvikling i Norge. Hele poenget med utvalget var at økt kunnskap om alternativ medisin skulle kunne føre til økt forståelse og respekt for hverandres fagfelt på tvers av tidligere skillelinjer mellom

naturterapeuten • juni 2011

15


a kt u elt | Hadde politikerne undersøkt saken nærmere, mer systematisk og seriøst, ville vi hatt et langt

mer effektivt og forebyggende helsevesen i Norge.

mange positive kvaliteter som ivaretok alternativmedisinens interesser på en noenlunde balansert måte. Men hovedpoenget med hele NOU slik politikerne skisserte intensjonen i forkant, er meg bekjent ikke fulgt opp på politisk nivå, for eksempel i Stortinget. NAFKAM ved Universitetet i Tromsø, som ble nedsatt i etterkant av NOU-en, ivaretar på ingen måte politikernes intensjoner og er i mine øyne nok et forsøk på avlat hvor vi virkelig kan snakke om et dilletantisk makkverk. Et forsøk på å dokumentere alternativ medisin på NAFKAMs premisser med et tidligere medlem i Aarbakkeutvalget som leder og andre medlemmer uten seriøs forankring i det fagfeltet de skal belyse og ”dokumentere”, og hvor igjen våre dyktigste aktører på dette feltet er fullstendig satt på sidelinjen, er etter min mening kun ute etter å ivareta egne interesser og legers posisjon i samfunnet. Å operere med halvsannheter for å gi et visst seriøst inntrykk av denne gruppens arbeid, tjener ingen i NAFKAM til ære. At de har brukt mer enn 10 år og store summer, viser meg at Aarbakkeutvalget har vært en karrierestige for flere av legene i utvalget. Det er som å sette rørleggere til å bedømme elektrikeres arbeid. Nok et skammelig overgrep mot alternativ medisin og dens utøvere som hver dag bidrar til langt kortere sykehuskøer enn vi ellers ville hatt. Det er vanskelig å fatte at politikere i et

16

naturterapeuten • mars 2011

Alternativ medisin reduserer antall liv som går tapt.

demokratisk samfunn overser, eller tier i hjel at 51% av det norske folk velger alternativt fremfor skolemedisin. Ikke bare egne kollegaer har bidratt til dette, men også internett og økt kunnskap blant folk flest. En alternativ medisinsk generalstreik over et 1/2 år ville kunne synliggjøre dette på en skremmende måte for våre politikere om vi hadde hatt mot og penger nok til å gjennomføre det og i tillegg kunne oversett det etiske og moralske ansvar vi føler vi har overfor alle som oppsøker

oss. Det er her vi taper. Politikernes respekt/frykt for ekspertveldet bør reduseres adskillige hakk, eller så må den overdrevne autoriteten ekspertveldet er tildelt reduseres betraktelig. NAFKAM er ikke bare et maktovergrep mot alternativ medisin men mot folk flest, hvor sannheten skjules på en måte som først og fremst skal ivareta legenes egne interesser. Å velge forskningsrapporter og forskningsprosjekt som kun er ute etter å bekrefte egne påstander synes å


være det egentlige motivet for arbeidet i NAFKAM. Jeg er skuffet over min manglende gjennomslagskraft på de områder som bedre ville ivaretatt politikernes intensjoner og alternativ medisins fremtid som viktig aktør, ikke bare som annenrangs terapi som kan uskadeliggjøres i grønne lunger på sykehus. Det er kun i legers interesse og kan frata dem frykten for at vi overtar på områder de selv ikke ønsker å gi fra seg. Hadde politikerne undersøkt saken nærmere, mer systematisk og seriøst med utgangspunkt i at 51% av det norske folk velger alternativ behandling, og ikke latt seg påvirke av legenes skremselspropaganda hva angår diagnoser og liv som kan gå tapt, ville vi hatt et langt mer effektivt og forebyggende helsevesen i Norge enn det vi har nå. Økt bruk av alternativ medisin har både redusert og vil komme til å redusere antall liv som går tapt også i fremtiden. I etterkant av Aarbakke-utvalget hadde jeg et langt innlegg på debattsiden i en større avis i Norge. Jeg velger å ta det med her som avslutning på mine litt vonbrotne og frustrerte kommentarer om tiden i Aarbakke-utvalget og mine synspunkt på NAFKAM. Debattinnlegget hadde følgende tittel;

Dagens helseutvikling

Utredningen (NOU) om alternativ medisin er nå tilgjengelig for de som måtte være interessert, vi har fått den nye Helsepersonelloven, alternativ medisin er blitt delvis stueren, om ikke det var akkurat slik vi hadde tenkt oss det, i hvert fall ikke undertegnede med tanke på alt arbeidet som ble nedlagt i Aarbakke-utvalget. Jeg har derfor lyst til å komme med noen refleksjoner i etterkant av NOU 1998:21 og Ot.prp. nr. 27 (20022003). Hvor går veien videre for alternativ medisin og hver enkelt av oss? Hvilken samfunnsutvikling er det vi egentlig ønsker oss? For å kunne

svare på det spørsmålet er det viktig å gå tilbake i tid for å se på hva som har fungert og hva som ikke har fungert, ikke minst se på hvem som har hatt den største innflytelsen på menneskers liv og helse i løpet av de siste 50 år. Hvem har hatt den største påvirkningsmuligheten, monopolet, autoriteten og makten til å gjennomføre? Jeg har ikke tenkt å svare, bare stille en del spørsmål, og svar fra makteliten i likhet med ”det var det vi trodde den gangen”, når de selv ikke er fornøyd med resultatet, holder ikke så lenge bare en liten prosentandel av oss fikk lov til å ha en mening i den ene eller den andre retning, enn si innflytelse nok. Er det politikerne som har ansvaret? Hvem er i så tilfelle politikerne avhengig av for å fatte beslutninger og vedta lover? Er det hver enkelt av oss gjennom de valg vi gjør? Er det alle ekspertene, spesialistene, professorene, forskerne, lobbyistene, journalistene, fagpersonell som har fått tildelt stor autoritet? Tenk å kunne stå frem på TV og på grunnlag av egen tittel bare konstantere at slik er virkeligheten i den ene eller den andre retning, og monopolet og makten sikrer at man blir hørt og trodd? Det har alternativ medisin ønsket seg mange ganger – eller…? For en sovepute det i tilfelle kunne blitt. Hvor har fokuset vært hos alle disse eksperter? Hvilke ledestjerne har de vært styrt av? Menneskenes materielle eller åndelige utvikling? Hvilke motsetninger i livet er det i så tilfelle vi snakker om? Hva er fellesnevneren hos disse ekspertene? Fokuset kan synes å være rettet mot mer og mer detaljkunnskap om materien, cellene våre, genene, kjemien, teknikken. Er det her svaret på livet ligger? Hva med balansen? Hva er målet til disse ekspertene? Menneskene skal forbedres gjennom teknologi, het det i et TV program på NRK for kort tid siden. Og vi fascineres av elektroniske chips som kan opereres inn i mennesker og nano-

teknologien som kan gjøre legemidler intelligente og styres dit man vil, men som også kan føre til molekylære roboter uten kontroll! Er vi blitt friskere, lykkeligere, har vi mer tid til hverandre, hva med helsebudsjettet, ressursbruken? Har vi en mindre giftig verden, spiser vi sunnere, er det mer mat til alle? Hvorfor ikke? Vi dupliserer jo hvetekorn i stor stil som kan mette mange, men putter du et slikt frø i jorden spirer det ikke! Hvorfor ikke? Samtidig er hveteintoleranse/allergi blitt verdens mest utbredte. Hvorfor reagerer så mange på melk som i utgangspunktet var naturens gave til menneskeheten? Er det homogeniseringen? Hva forer vi norske kyr med? Hvorfor eksploderer allergi, diabetes og kroniske lidelser i samfunnet, for ikke å snakke om adferdsproblemer? Har vi fått en tryggere verden, mindre sult? Var det ikke nettopp det all denne materielle, teknologiske og kjemiske utviklingen, forskningen, helsebudsjettene og alle ekspertene skulle hjelpe oss med? Kan det være en missing link i alt dette? Noe vi ikke har sett, forstått, brydd oss om å undersøke nærmere? Er vi fornøyd med resultatet ekspertveldet har oppnådd i disse 50 årene? Hvis ikke, hvorfor skal de da fortsatt få inneha monopol på å definere hva som er viktig for oss som gruppe og enkeltmennesker? Hva med alle hekseprosessene i gammel og ny tid? Skal vi tro Aftenpostens Harald Stanghelle så lever demonene blant oss den dag i dag, og en fellesnevner for dagens hekseprosesser i flg. samme artikkel er at hovedaktørene har vært og er fagfolk som har fått en overdreven autoritet. I løpet av de siste 50 år kan vi konkludere med at vår kultur har vært dominert av synet på det menneskelige legeme som en maskin som kan analyseres ut fra sine deler og helse defineres som fravær av sykdom, til tross for at politikerne for lengst har slått fast at folks helseplager ikke kan avdekkes med dagens medisinske metoder.

naturterapeuten • juni 2011

17


a kt u elt | Hvor ble det av sjelen? Hvor ble det av prinsippet om hjelp til selvhjelp gjennom å kombinere flere terapier i et tverrfaglig samarbeid på tvers av tidligere skillelinjer? Hvor ble det av alle aktørene politikerne etterlyste også utenfor norsk helsevesen for å kunne vurdere årsakene til at diabetes, matintoleranse/allergi og andre belastningssykdommer har hatt en dramatisk økning de siste 20 årene? I minst 30 år har alternativ medisin hatt kosthold og ernæring i fokus, de har blant annet lenge advart mot det enorme sukkerforbruket blant barn og unge, som de lenge har sett konsekvensene av, uten å bli hørt. Det samme gjelder utviklingen av melk- og hveteintoleranse. Norske leger erkjenner mangelfulle kunn-

skaper på dette området, men kunnskaper finnes klar til å brukes.

Velkommen til samarbeid

Det kommer ikke til å ta lang tid, før alle vil oppdage at den kanskje største feilen innen helsevesenet har vært spesialiseringen. Å rive ut et element eller organ av et menneske og vurdere og behandle det uten å se det i samarbeid med resten av kropp og sjel, må gå galt. En fin definisjon av en spesialist er: ”En spesialist lærer mer og mer om mindre og mindre, til den vet alt om ingenting.” Disse spesialistene som vet alt om ingenting har fått uforholdsmessig stor makt i samfunnet og diktert hvilken vei helsevesenet skal gå. De kan uten å blunke og uten å bli tvunget til

å sette seg grundig inn i problemstillingen, sette til side kunnskapen fra allmennleger og alternativmedisinere som i en årrekke har fulgt sine pasienter, bare på grunnlag av egen tittel. Når professorer erkjenner at de ikke kan godta nye forskningsresultater, hvis disse går imot det de tidligere har skrevet, fordi de da vil miste sin status, ja da blir det helt absurd. Disse professorer definerer ”vitenskap” som et skap som man fyller med viten i en liten periode, så låser man skapet og kaster nøkkelen. Men noen professorer har skjønt det, blant annet professor Brian Wilson Key som hevder at: ”Vitenskap er det du slipper unna med der og da”. britt.untiedt@gmail.com

Reiseapoteket Er du så heldig i ha barn i Harry Potter generasjonen, eller kanskje barnebarn? Da har du en utmerket unnskyldning for å lese denne fantastiske trollmannshistorien. Og hvis ikke, – så unn deg det likevel om du har lyst til å lese noe morsomt og spennende for fornøyelsens skyld. I den siste boken om Harry blir han nødt til å reise fra sin kjære trollmannsskole sammen med sine to gode venner Hermine og Ronny. Hermine har med seg en selskapsveske av minimal størrelse da de er i selskapet de blir nødt til å rømme fra. Den er besynderlig tung i forhold til sin beskjedne størrelse. Hvorfor blir vi klar over etter hvert som hun i kritiske situasjoner griper tryllestaven og beordrer den til å hente frem saker som situasjonen krever. Accsio er det forløsende ord. Når jeg ser på min egen oppsvulmede toalettveske, tenker jeg ofte at jeg gjerne skulle gjort det samme som Hermine, for det er

18

naturterapeuten • juni 2011

etter hvert blitt flere og flere ting som er et must når mor skal ut på tur. Lavendelolje var den første faste medpassasjer på mine turer. Brannsår, skrubbsår, insektstikk, beroligelse, feberkramper, øreverk, – en olje som gjør meg trygg i de fleste situasjoner. En annen trofast medreisende er einerbærolje som av og til må vike for kamfer. Er jeg bekymret for halsbetennelse tar jeg med sandeltreolje, – den lukter også så forførerisk godt. Olivenbladekstrakt reiser jeg ikke foruten sammen med C-vitamin. Det er så kjekt å ha, for ikke å snakke om både som piller og salve, for ikke å forglemme Bachs Rescue Remedy

og litt probiotika for sikkerhets skyld, sammen med Polysan G. Blir det mye bading tar jeg med et par ørelys, en vet aldri når vann i ørene kan føre til problemer og husker, Husk for tarmen. Kunnskapen om akupressurpunktene H 9, Co4, B 40 og Bowenbevegelser tar heldigvis bare plass i hodet. Du verden så mye nytte jeg har hatt av disse remediene gjennom mine 20 år med tvillinggutter. Det eneste jeg mangler er det magiske ordet Accio, som tryller frem det jeg trenger slik at jeg slipper å rote gjennom hele arsenalet for å finne det jeg skal ha. God tur! www.arnica .no


M athj ø rnet |

N

O

N

Følg med på nnh.no!

Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

Styrk immunforsvaret med East ParkTM

Olivenbladekstrakt East ParkTM Olivenbladekstrakt er et 100% naturlig produkt med vegetabilske kapsler. Det er allment kjent at olivenprodukter har store helsemessige fordeler. Olivenbladekstrakt fra East ParkTM kan gi bedre immunforsvar, regulere virus, soppinfeksjoner, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. Finnes i 60 og 180 kapsler à 500 mg, samt 60 kapsler til barn à 120 mg.

Kjørvelsuppe

Så snart snøen er borte om våren kommer hagekjørvelen fram. Det er en hardfør ettårig urt som sår seg selv der den trives, og de selvsådde plantene kan dukke opp nesten hvor som helst i hagen. Den har en anisaktig, lakrislignende smak som egner seg godt i både supper, i salater, sauser, grønnsaksretter og kjøttretter. Kjørvelen tilsettes maten rett før servering, ellers forsvinner den gode smaken. Her kommer en god Kjørvelsuppe, og har du ikke planten selv i hagen, kan den fås kjøpt i potte. Kjørvel setter en fin , nesten kjøttaktig smak på denne suppen, som egner seg godt både til middag og forrett.

• • • •

2 ss smør 2 ss hvetemel 2 stk finhakket sjallottløk 7 dl utblandet grønnsaksbuljong • 1 potte frisk kjørvel • 2 dl kremfløte • salt og pepper

Smelt smør og surr løken blank og myk. Tilsett hvetemel. Spe med grønnsakbuljongen og kok opp. Tilsett fløten og smak til med salt og pepper. Hakk til slutt opp kjørvelen og ha denne oppi suppen.

Tlf. 38 09 98 20 - Fax 38 09 98 21 post@helekostsentralen.no Facebook: Helsekostsentralen AS

www.helsekostsentralen.no

Da er det bare å nyte.

naturterapeuten • juni 2011

19


A kt u elt |

T orild schei , S O N E T E R A P E U T M N N H R E G .

Mangel på fett kan føre til konsentrasjonsvansker og depresjon.

Blir vi syke av maten vi spiser– eller ikke spiser?

Dette spørsmålet stiller lege Berit Nordstrand gjennom foredrag hun holder. Hun jobber med avrusning av heroinavhengige i LAR Midt-Norge og sier at folks sukkeravhengighet er like sterk som avhengigheten av heroin. Den er også like vanskelig å bli kvitt. ■ Det er vel ikke en ny tanke at maten vi spiser i dag kan gjøre oss både syke, fete og underernærte. Det som er i endring nå, er at også leger i større grad ser hvor viktig kosten er for helsen vår. Som terapeuter vet vi å formidle til pasientene/klientene at mat skal bygge opp og vedlikeholde kroppen vår, i stedet for at den må bruke energi på å kvitte seg med alle stof-

20

naturterapeuten • mars 2011

fene som brukes til å sminke maten vår, slik at vi lures til å tro at maten er bedre enn den faktisk er. Når vi leser at en 13-åring i dagens Norge får i seg 37 kg sukker i året bør det vel ringe noen klokker både her og der. Norske helsemyndigheter maler den samme gamle leksa om økt inntak av fisk, grønnsaker, frukt og grove kornprodukter. Dette kjenner vi til fra før. Ferdigmat, posemat,

sukkerholdige matvarer inkludert drikker med kunstig sukker og halvfabrikata er i dag vår største helsetrussel i den vestlige verden. Hvert år får 700 ungdommer diagnostisert type 2 diabetes. For 20 år siden ble denne kalt for gammelmannsdiabetes, da det var de som var 50+ som fikk disse symptomene. Fokuset må settes på næringsmiddelindustrien som foredler maten.


Vi har fått matvarer merket med grønne nøkkelhull for å fortelle at forbrukeren velger sunt. Når frossen pizza får dette merket virker det helt uforståelig. Vi har den senere tid fått matvarer merket med grønne nøkkelhull for å fortelle forbrukeren at ved å kjøpe et sånt produkt, velger du noe sunt. Når frossen pizza får dette merket virker det helt uforståelig. I Sverige hvor de var først ute med denne merkingen, ser de nå en utvikling mot at forbruket av nøkkelhullmargariner og andre «sunne» varer viker for meierismør, fløte og andre lite bearbeidede produkter. Da snakker vi om fett igjen. For noen år tilbake hersket det hysteriske tilstander når det gjaldt hvor dårlig smør, fløte og fett på kjøtt var for helsa vår. Vi skulle bruke lettmargariner og andre lettprodukter. Vi vet at hjernen trenger fett for å utvikle seg. Mangel på fett kan føre til uro, konsentrasjonsvansker, depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser. Vi blir glemske. Ved å spise 400 gram fet fisk pr uke dekkes omegadosen vi trenger. For et barn som skal vokse og utvikle seg, er det viktig å få tilført fett i form av fisk, smør, fløte og olivenolje. Linfrøolje bør også nevnes. De essensielle fettsyrene i linfrø blir omgjort til prostaglandiner som blant annet er viktig for kroppens reguleringsfunksjon for fordøyelse av fett. Studier har vist at antall tilfeller av tarmkreft reduseres ved inntak av linfrøolje. Et godt tips er å anskaffe seg en liten elektrisk kaffekvern og male opp 2 ss linfrø daglig, som du tilsetter i frokostblandingen eller bare i vann. Linfrø må knuses for at vi skal nyttiggjøre oss oljen. Hvordan norsk kosthold utvikler seg framover er ikke lett å spå. Folk forventer at maten de handler i butikken skal være trygg å spise. Helserådene går ut på at vi skal spise fem enheter frukt/grønt om dagen. Dan-

N

O

Norge importerer flere tonn palmefett (transfett) i året. Dette tilsettes maten for å gjøre den mer holdbar og billigere. Kjøper du noe som ligner på revet ost og det bare står revet, eller topping på pakken, er det ikke ost, men en blanding av palmeolje og diverse andre stoffer som får det til å ligne på ost. Ser vi på varedeklarasjonen, står det ofte bare vegetabilsk olje, som for eksempel på fiskepinner eller tacoskjell. Vi lures til å tro at dette er en sunn olje, mens det i virkeligheten er palmeolje. Norge bør gjøre som Island og Danmark, nemlig å forby bruken av palmeolje i mat. Dermed sparer vi også regnskogen i Sør- Amerika, hvor det drives hogst av regnskog for å dyrke billig palmeolje. Forbrukere må bli mye mer bevisste på hva som puttes i handlekorgen. Det er umulig å finne ut hvordan maten egentlig påvirker oss med alle smaksforsterkere, salt, sukker og tilsetningsstoffer som finnes i matvarene i butikkhyllene. Selv om et tilsetningsstoff i utgangspunktet kan virke harmløst, sier det ingenting om hvordan tilsetningsstoffet påvirker oss i ulike sammensetninger og mengder vi får i oss. En gjennomsnitts nordmann får i seg ca 7 kg tilsetningsstoffer hvert år. Går du til fastlegen med mistanke om sykdom, er det kun ved to sykdommer legen vanligvis stiller spørsmål om kosthold. Den ene er ved diabetes og den andre ved hjerte-karsykdommer. Spørsmålet stilles som regel 20 år for sent. Vi må starte mens barna er små. Vi bør lære dem at mat er medisin. Får ikke kroppen den maten den trenger, blir vi syke. Det er viktig å introdusere dem for de sunne valgene og bruke minst mulig bearbeidede råvarer.

mark sier sju frukt/grøntenheter pr dag, men sydligere land er oppe i ni enheter pr dag. Vi lever i verdens rikeste land. Vi har tilgang til sunn og fersk ubearbeidet mat. Bærene i skogene råtner på rot. De medisinske urtene sprøytes ned i uvitenhet. Vi skal ha alskens eksotiske frukter og bær fra andre siden av kloden og grønn te fra Japan. Jeg råder alle til å trekke en god norsk grønn te nå på våren. Bruk brennesle som er proppfull av vitaminer og mineraler eller løvetann som er en helt perfekt leverrenser og kan høstes rett utenfor døren. Te av bjørkeblader, bringebærblader, solbær- og ripsblader gir alle en bombe av antioksidanter nå på våren. Hvis vi handler i tråd med det som Hippokrates sa, at din mat skal være din medisin, og din medisin skal være din mat, hadde vi nok etter hvert fått redusert antall mennesker som lider av livsstilssykdommer. Begynner vi med barna, vil vi raskt se resultater. Så vær så god, nyt maten, livet og hverandre. Les mer på: beritnordstrand.no torisch@online.no

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

naturterapeuten • juni 2011

21


K ommentar |

K arin S tokka , nat u rtera p e u t M N N H R eg .

Undertegnede har fulgt med på Human-Etisk Forbunds store vekkelseskampanje mot alternativbransjen. En forunderlig kampanje fra et forbund som selv er tuftet på å være et alternativ til det etablerte og som selv tilbyr alternative tjenester.

Human-Etisk Forbunds heksejakt på alternativbransjen ■ I mitt stille sinn undres jeg på om Human-Etisk Forbund (HEF) nå ser en større trussel i at det brer om seg en ny ”åndelighet”/”nyreligiøsitet” enn den trusselen som kirka har representert, og at dette er den egentlige bakgrunnen for den pågående kampanjen. Nå er det plutselig blitt farlig at ”Din tanke er fri” når det finnes så mange kjettere der ute. Det florerer med leserinnlegg fra medlemmer i forbundet, skrevet over samme lesten som Renate Haugens leserinnlegg i Helgeland Arbeiderblad mandag 18. april. Det er krydret med usaklige og ufine påstander og massiv kritikk av en hel bransje, og skjærer alle i bransjen over en kam. Vi driver tullball, mangler kvalitetskontroll, er enøyde, mangler evne til selvkritikk, er kynikere og lurendreiere som ”utnytter folks manglende kritiske sans og uvitenhet for å tjene seg rike”. Du verden! Det spares ikke på konfekten når HEF kryper i skyttergraven og går til unyansert og bombastisk angrep på alternativbransjen og halvparten av landets befolkning som benytter seg av alternative terapiformer, med påstand om at disse menneskene er ukritiske og uvitende. Å generalisere slår aldri rettferdig ut. Om en innvandrer begår et overgrep, kan vi i anstendighetens navn ikke hevde at alle innvandrere er overgrepsmenn. I dagens samfunn finner vi snusk og ”utro” tjenere i absolutt alle bransjer, reklame som lyver for folk, politikere som villig lar

22

naturterapeuten • juni 2011

seg kjøpe, matvarer som blir jukset med etc. Jeg sier meg hjertens enig i at ingen liker å bli lurt, og at det derfor er nødvendig å utøve kritisk skjønn i våre valg. Som alternativ behandler kjenner jeg meg ikke igjen i det som serveres i Haugens innlegg. Jeg har 3-årig naturterapiskole og har en tilleggsutdanning fra et dansk institutt, godkjent av danske helsemyndigheter. Jeg har tatt eksamener både muntlig og skriftlig i mine terapiformer og jeg har grunnmedisinsk utdanning. Dette er noe alle utøvere må ha for å bli godkjent. Vi må også avgi taushetsløfte. Det finnes faktisk godkjenningsmyndighet for oss som arbeider innenfor alternativ medisin. Jeg tar betalt av mine klienter. Det er betaling for ærlig arbeid i form av en tjeneste som klienten kjøper. Alle får kvittering (og regnskapsføreren får gjenpart). At dette er Judas penger eller at jeg er en av ”lurendreierne som utnytter folks manglende kritiske sans og uvitenhet for å tjene seg rike”, grenser mot det injurierende. Jeg har aldri i mine ti år som alternativ behandler møtt et uvitende og ukritisk menneske og hvis mitt motiv var å tjene meg rik, måtte jeg helt garantert ha valgt et annet yrke. Men jeg er glad i og stolt over yrket mitt. Det gir meg mye rikdom, men på andre måter enn det som kan måles i kroner og øre. Statistikken viser at kun 1 av 5 bedrifter innen alternativ behandling klarer å bestå særlig lenge ut over

etableringsfasen. Dette taler sitt tydelige språk om at noen gullgruve er det langt fra snakk om. Haugen skriver videre i sitt innlegg at ”Uten en anerkjent kvalitetskontroll kan hvem som helst påstå hva som helst”. Er det noen som har sovet i timen? Som en kvalitetssikring arbeider godkjente terapeuter i henhold til bestemmelsene gitt i ”Lov om alternativ behandling av sykdommer” og de regler og forskrifter som følger av denne loven. Kvalitetssikring var jo nettopp politikernes intensjon da ”Kvakksalverloven” ble opphevet og erstattet av Loven om alternativ behandling av sykdommer. Denne loven bygger på Aarbakke-utvalgets arbeid og kan leses i NOU 1998:21. Helsedirektøren har på oppdrag fra Helsedept. opprettet et register i Brønnøysund-registrene hvor en kan finne godkjente terapiformer og terapeuter. Arbeidet med godkjenning av flere terapiformer pågår fortsatt. Det er opprettet et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved universitetet i Tromsø. Dette bistår også WHO med å kurse forskere fra hele verden i hvordan man best kan tilnærme seg folkemedisin og alternativ behandling som forskningsområde. Når det er sagt, fester jeg på langt nær så stor tiltro til vitenskapen og vitenskapelige bevis som det Haugen gjør. Det som er gyldig i dag er kanskje ikke så gyldig i morgen. Vi er etter hvert blitt ganske vante til


og sjamaner, få stoppet blod, undre seg over engler, stjerner, spennende okkulte og åndelige fenomener; hylle seg inn i røkelse, meditasjon eller bønn. HEF valgte å la Lars Monsen få ha sin tro i fred. Andre og mindre profilerte personer nyter kanskje ikke den samme respekten. Det er helt vanlig i dag at vi spør etter referanser når vi skal ha utført en tjeneste. Ingen velger å gå til noen som har dårlig omdømme. Dersom alt er så ille innenfor hele alternativbransjen som det HEF hevder, er det til å undres over at stadig flere velger alternativ behandling. Eller kanskje ikke, når halvparten av landets innbyggere etter sigende ikke er i stand til å vite sitt eget beste. karin.stokka@nax.no

N

O

å høre om ”at nyere forskning viser at …” Svært mye som er blitt gjort/ gjøres som har vært vitenskapelig dokumentert som ”god fisk”, har i ettertid vist seg/viser seg å være farlig, ødeleggende eller utgått på dato. Vitenskapen har dokumentert at bier og humler ikke kan fly. Uanfektet flyr de allikevel. Dette som et eksempel på at det rett og slett enda ikke finnes parametre som fungerer når forskerne gir seg i kast med å finne ut av okkulte og åndelige fenomen av ymse slag. Disse finnes, og jeg synes også vi skal la de ville blomstene blomstre, lyse opp tilværelsen og tilføre oss undring, farger og harmonier. La de som vil, få tro på kjerringråd, gå til healer, synske

N

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

Faglig oppdateringskalender N

O

N

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no.

juni 2011 UTDANNING I MILJØMEDISIN Modul I: Hus og helse Arrangør: BALDRON Akademiet 02.–05. juni 2011 KURS I MUSKULÆR SONETERAPI Foreleser: Christian Slot (Zoneterapeutskolen Dit Alternativ) Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo 11.–12. juni 2011 ISJAS-KURS Etterutdanning/videregående kurs for muskelterapeuter Underviser: Lillian Steinsvik, Øreakupunktør og Naturmedisinsk Muskelterapeut MNNH reg. Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund 19.–21. august 2011 VIRVELSØYLETERAPI ETTER DORN – BEGYNNERKURS Kursleder: Heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch Sted: Frida Hansens Hus (Køhlereiendommen), Stavanger 26.–28. august 2011 VIRVELSØYLETERAPI ETTER DORN – PÅBYGNINGSKURS Kursleder: Heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch Sted: Frida Hansens Hus (Køhlereiendommen), Stavanger

02– 04. september 2011 SOMMERTREFF I FARSUND Arrangør: NNHs faggruppe i refleksologi 08.–11. september 2011 KURS I TKM SONETERAPI Foreleser: Tuva Valldal Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo 15.–18. september 2011 EL-SYMPOSIUM: WIRELESS HUMANITY 2011 Arrangør: Foreningen BALDRON 23.–26. september 2011 KRANIOSAKRALTERAPI NIVÅ 1 (CST-1) Avdeling for Biologisk Medisin, Nesbru Arrangør: Tunsberg medisinske skole 28.–30. oktober 2011 NORDISK NATURMEDISINSK FAGKONGRESS 2011. Tema: Kunnskapsbasert naturmedisin–framtidas medisin! Arrangør: NNH, NFHM, NHL og Kongresspartner Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva 04.–06. november 2011 MATERNITY SONETERAPI Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

naturterapeuten • juni 2011

23


A kt u elt |

Program Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 Sundvolden Hotel 28. – 30. oktober Helgens tema: Kunnskapsbasert naturmedisin - fremtidens medisin!

Fredag 28. oktober • Vi starter kl. 1200 med fingerlunsj – denne gangen spesiallaget til oss! • Kongressen åpnes av NHLs nestleder Jarle Botnen • Redaktør Dag Viljen Poleszynski: Hvorfor VOF? • Professor Dag Hessen: Vårt indre økosystem. Samspill med våre bakterier • Professor Dag Hessen: Natur i stedet for piller; om vårt evolusjonære forhold til natur • Dr. Richard Fuller: Immunterapi og kreft. Pasienter fra hele verden oppsøker Dr. Fuller pga hans dokumenterte resultater • Over til det sosiale: Bli kjent aktivitet før vi spiser felles middag

Lørdag 29. oktober • Homeopat og akupunktør Irene Korsmo: Homeopati - en kunnskapsbasert, fremtidsrettet medisin eller forsatt pseudovitenskap og kvakksalveri? Hvorfor homeopati er en framtidsrettet og bærekraftig terapi. Faktorer som miljø, ressurser, forskning, bivirkninger, risiko med mer. • Irene Korsmo fortsetter • Lunsj og utstillerbesøk • Heilpraktiker Devi Hauser: Mørkefeltmikroskopiering • Devi Hauser fortsetter • Prisutdeling: Fritt Helsevalg deler ut Brobyggerprisen 2011 • Mørkefelttesting: Mulighet for mørkefelttesting hos Devi Hauser • UNDERHOLDNING og Festmiddag

Søndag 30. oktober • Lege Magnar Kleiven: Ikke bland doktor’n borti helsa di • Direktør NAFKAM Vinjar Fønnebø: Faglige og etiske grenser for terapeutisk virksomhet. • Avslutning og lunsj kl. 1330. Vi har lagt inn godt med pauser i utstillerområde slik at våre leverandører og dere får god tid til samtaler, prøving og handel Alt om påmelding og priser på www.kongresspartner.no

N

O

N

24

naturterapeuten • juni 2011


Velkommen til Nordisk naturmedisinsk fagkongress Årets kongress avholdes på Sundvolden hotell, som de fleste nå kjenner til og føler seg hjemme hos. Siste helg i oktober, altså 28.–30. oktober får vi 3 lærerike og sosiale dager og kan starte arbeidet etter denne helgen med nytt mot og lærdom. ■ Påmelding skjer via www.kongresspartner.no. Der kan du også lese mer om alle foredragsholdere, finne priser og se hvilke leverandører som har bestilt utstillerplass hos oss. Forlaget Lille Måne gir oss i år et ekstra tilbud: Boken ”Best uten brød” til alle som melder seg på innen 1. juli. Siste frist for påmelding til ordinær pris er 1. september. Denne gang står NNH, NFHM og NHL bak kongressen.

Vi presenterer også i år et innholdsrikt program med dyktige foredragsholdere og relevante utstillere.

Devi Hauser, heilpraktiker Få med deg spennende foredrag av Devi Hauser, heilpraktiker. Hun har fore-

Irene Korsmo, homeopat

drag om mørkefeltmikroskopiering som en visuell og spennende diagnosemetode. Hun ble opplært i Dark Field av Ekkehart Scheller (Institute for Dark Field-Mikroskopi) i München. Hun gjorde også et avansert kurs med Dr. med. Konrad Werthmann (Institutt for Isotherapy) i Salzburg Østerrike. (spesialisering i SANUM Therapy). I tillegg opplært i behandling av spesielle sykdommer med Dr. Thomas Rau (Paracelsus-Klinik, St. Gallen). Deltakere på kongressen kan også få testet sitt eget blod. Se egen artikkel i bladet om mørkefeltmikroskopiering!

forteller her litt om hva hennes foredrag skal omhandle: Homeopater i Norge har en god og bred utdannelse innen sitt fag homeopati og grunnmedisin. Vi som gikk på kull 1 på NAN har nå praktisert i over 30 år og vi har fulgt naturmedisinens utvikling gjennom alle disse årene. Den ”grønne bølgen” ble spådd en rask død, men den har heldigvis bare vokst seg sterk, i løpet av disse årene. På 1970 tallet var det homeopati, urteterapi, kiropraktikk og akupunktur som var de naturmedisinske behandlingsmetodene som var tilgjengelige

naturterapeuten • juni 2011

25


A kt u elt |

Pasienter fra hele verden oppsøker Fuller pga hans dokumen-

terte resultater. Dr. Richard Fuller er utdannet ved Nottingham University Medical School, England. Han oppnådde utmerkelse ved sin etterutdanning på Royal College of General Prictice og arbeider nå ved den anerkjente private klinikken The Dove Clinic of Integrated Medicine i London og Winchester. Hans spesialiteter er immunterapi, ernæringsmedisin og utvikling av tverrfaglige behandlingsmetoder for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, allergier, kronisk utmattelse og kreft. Dr. Fuller har dessuten en Honorary Research Consultant stilling ved Southampton University Hospital hvor han forsker på betydningen av riktig ernæring for vårt immunforsvar. Han er Medlem av British Society for Integrated Medicine, er videreutdannet innefor både homeopati ved Faculty of Homeopathy og akupunktur ved British Medical Acupuncture Society. Dr. Fuller er overbevist om betydningen av en holistisk og komplementær tilnærming for å forebygge og behandle helseproblemer.

26

naturterapeuten • juni 2011

N

N

NNH med stor marknadsføringskampanje

Bli med å marknadsføra både deg sjølv og nnh I staden for å trykkja opp Søker du ulike foldarar av dei manetter ge terapiformene innan NNH, har sentralstyret valt å laga ein enkel flyar som viser publikum vidare til både www.nnh.no og www.naturterapeuter.no Her kan potensielle pasientar/brukarar få tilgang til både nyttig informasjon om kvar einskild terapiform, fagkrav, viktige dokument osb. – og ikkje minst DEG.

kvalifiserte naturterapeuter? Homøopati Kinesiologi Ki-Terapi Kopping Kraniosakralterapi

Lymfedrenasje Lysstimulering Naturmed. aromaterapi Naturmed. ernæringsterapi Naturmed. muskelterapi

Øreakupunktur Polaritetsterapi Rosenmetoden Soneterapi/ Refleksologi

N

Akupressur Akupunktur Biopati Fytoterapi Heilpraktiker Holistisk hesteterapi

O

Dr. Richard Fuller, immunterapi og kreft

O

i Norge. Siden den gang er kiropraktikk blitt en del av skolemedisinen, akupunktur er kanskje på vei til å bli godkjent, mens homeopatien fortsatt møtes med stor skepsis av den etablerte medisinen. Det finnes pr. i dag en rekke naturmedisinske terapiformer og en mengde former for åndelige terapiformer som både konkurrerer og forveksles med homeopati. Det er vanskelig for brukerne å skille mellom terapiformene, hva er seriøst og hva er kunnskapsbasert? Vi har prøvd å møte legenes krav til vitenskapelig dokumentasjon på deres premisser, noe som etter min mening er både riktig og betenkelig. Er det dobbeltblind placebokontrollerte studier som skal få homeopatien fremover?

N

Vi har trykt eit stort opplag av info-flyarar, noko som gjer at du som terapeutmedlem kan kjøpa eksemplarar for ein billig penge. Marknadsføringstips: – bruk stempelet ditt/namneetikett i det opne feltet på baksida. Om du har skrivar, er det enkelt å trykkja namnet ditt her. Legg ut eksemplarar hjå tannlegen, frisøren, butikken osb. Massekorsband gjennom posten kostar litt, men ein når mange i nærmiljøet på denne måten.

jEG BESTILLER (kryss av): ......... eks. flyar til kr. 0,30 pr. stk. + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) bukkplakatar (50 cm x 70 cm i vinyl – også fin å hengja på venterommet): 1 eks. kr. 150 + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) 5 eks. kr. 130 + eks.gebyr + porto 10 eks. kr. 110 + eks. gebyr + porto Bokmål

Nynorsk NB! Alle prisar er eksklusiv m.v.a.

Namn:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Adresse :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-post : .................................................................. Tlf.: ������������������������������������������� Send bestillinga til Digital Grafiske A/S – Træleborgodden 12 – 3105 Tønsberg Tlf. 33 31 33 66/33 33 20 44 post@digitalgrafiske.no Om du ynskjer trykkjing av eige namn på flyaren, kontakt trykkeriet for tilbod.


info Bilder til Naturterapeuten Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende oss bilder fra egen praksis eller andre relevante situasjoner, for bruk i Naturterapeuten og på våre internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til redaksjon@nnh.no Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 33 717 eller Ingund 480 55 068

Leder, repr. homøopati John Petter Lindeland Nestleder, repr. akupunktur/NSK Turid Jacobsen Nestleder, repr. fytoterapi/kinesiologi Kate Nilsen-Nygaard Styremedlem: Carl-Erik Farnes Styremedlem: Gustav Heggelund

Administrasjon:

N

O

NNHs sentralstyre

N

Ønsker du å abonnere på Naturterapeuten? Send en mail til

Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg Sekretær: Elisabeth Trøen

post@nnh.no eller

Skippergata 9, 0152 Oslo Tlf.: 22 33 32 20 E-post: post@nnh.no - www.nnh.no

så har du snart

N

O

N

Når du kommer fra Oslo S og går oppover Karl Johans gate, så er Skippergata andre tverrgate. Du går til venstre og i det fjerde kvartalet finner du Loftsgaarden. Passerer du Astrup Fearnley-museet så er du kommet for langt. Skiltet for nr. 9 er litt vanskelig å få øye på, men det er oppe til høyre for den grønne porten hvor det står Loftsgaarden. Ring på NNHs ringeklokke og vi åpner! Velkommen!

ring 22 33 32 20 bladet i postkassa. Ta også en tur innom vår nettside www.nnh.no


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. NNH har inngått en samarbeidsavtale med Sunn og Frisk AS. For å bli partner gå inn på vitalgreens.no eller ta kontakt på tlf: 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no


KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN! 70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


&

Spørsmål svar

Jeg lurer på om dere har noen kraniosakralutdanninger som dere har godkjent? Jeg ser at dere godkjenner terapiformen, så hvorfor ingen utdanning? Eller ved en annen vinkling: hvordan kan dere godkjenne terapiformen om dere ikke har noen utdanningsform dere godkjenner? Hvem er da godt nok utdannet og ikke? Hilsen Victoria Hei Victoria NNH har to godkjenningsvurderingar: individuell vurdering og vurdering ut i frå utdanning ved skuler som har godkjente studieplanar/utdanningar i NNH. Nokre skuler har alle fag me har krav i, medan andre har fragmenterte tilbod. Det er godkjenningskomiteen si oppgåve å sjå til at det totale fagkravet er tilfredsstilt. Når det gjeld kraniosakralterapi, er det ingen skuler som har søkt NNH om godkjenning av studieplan/utdanning.  Godkjenningskomiteen må difor vurdera kvar einskild søknad individuelt opp mot fagretningslinjene i kraniosakralterapi. Sjå meir info om faglege retningslinjer og relaterte artiklar under Faggrupper – Kraniosakralterapi på www.nnh.no Vonar svaret er tilfredsstillande. Ta elles kontakt ved behov. John Petter Lindeland, Leiar NNH

Mikroskoper for salg MM2000 Digitalt mikroskop inkluderer: • Digital fargekamera, elektronisk zoom software • Høyoppløsnings mikroskop • Forstørrelse opptil 20.000 X • Mørkefelt, fase kontrast og lysfelt kondenser. • Fiber optisk lyskilde • Datamaskin og 24” høyoppløselig skjerm • Finansiering For flere opplysninger, ta kontakt på post@eubiotek.net eller telefon 63 97 69 90

Din leverandør av Akupunktur & Naturprodukter i over 35 år. Vi er et godt etablert firma som har vært i bransjen i over 35 år, lite firma med god service og kjapp levering er varemerket her hos oss.

NOE AV DET VI FØRER:

en

s annon enne d il t ning få envis il dere Ved h ling v il t s e b under

* * * * * * * * * * *

Akupunkturnåler Punktsøkere ( Medisana) Elstimulator ( Akupunturnåler) Lydbølgeterapi (Novafon/ Nostrafon) Vacumkopper Ørelys Magneter Øreskyllepumper Vitaminer/tabletter Kremer Fotsvettemiddel (Peusek)


a kt u elt |

T rine S veia ,    A k u p u nkt ø r , sonetera p e u t M N N H R E G

Gode råd for allergisesongen Vi er allerede langt inn i denne for mange plagsomme perioden, men den varer en stund til, og det er fortsatt mye å lære for oss alle.

■ Allergiproblemer er noe vi kan jobbe mye med og særlig gjelder dette for barn og gravide. Har du ikke kommet ordentlig i gang med behandling av allergi kan du kanskje få et lite spark i baken med noen enkle, men gode ”oppskrifter”. Det enkle kan ofte være det beste.

Gode kosttilskudd i pollensesongen: Vitamin B6: 60 mg 2-3 ganger daglig demper histaminreaksjonen. Vitamin C: 5–6 gram daglig styrker kroppen generelt, og motvirker slapphet. Colostrum: 2–4 sugetabletter daglig. For de enkle allergiene kan den gjøre mye alene. ”Utdanner” immunforsvaret, og virker bakteriedrepende særlig i halsen. Probiotika: Brukes alltid ved allergi og astma. Flere ganger er det bevist at disse små vennene regulerer immunforsvaret. Følg anbefalt dose av et godt preparat som NDS, Super 8 og lignende. Kan gjerne brukes i 3 – 6 måneder for å gjøre en grunnleggende endring i tarmfloraen. Alt dette trenger en ikke bruke samtidig, men probiotika eller Colostrum bør være med.

Øreakupunktur

Bruk Omega 1 punktet, eller også Erjan på toppen av øret noen ganger. Omega 2 punktet ved kryssallergier. Shen Men reduserer stress generelt. Bruk gjerne ørefrø eller permanåler. Sjekk for ømhet over lever og nyrer.

Klassiske akupunkturpunkter

Behandling før sesong: Åpne Ren Mai og Du Mai. Settes omvendt unilateralt.

Alkohol, kaffe og røyk kan bremse helingsprosessen.

Eks: Lu 7 høyre side, Kid 6 venstre side, Si 3 venstre side, UB 62 høyre side (hos en kvinne). Kombiner gjerne med øreakupunktur og/ eller soneterapi. Behandling av nysing og kløe i øynene: Åpne Tai Yang: Si 3 og UB 62 bilateralt, settes parallelt. Reduserende. Sette lokalpunkt som UB 2, Ren 23, Nose Bitong, GB 1 o.s.v. GB 37 for øynene (særlig fint på våren). Reduserende. Liv 3 settes nøytralt.

disse stresser kroppen og kan forverre symptomene, og bremse helingsprosessen. Kanskje tenker vi ikke ofte nok på at sukker og raske karbohydrater lager trøbbel. Høyt blodsukker medfører høyt insulin som gir større belastning i leveren. Leverne må prioritere å bryte ned insulin fremfor andre hormoner og kjemikalier siden hjernen ikke trives med høye insulinnivå. Resultatet blir at allergenene får virke lenger i kroppen, og gir sterkere utslag. Til slutt må vi huske på å minne pasientene på at de ikke alltid får best utbytte av behandling i høysesongen. La dem komme igjen i januar neste år, for forebyggende behandling. Noen nye tips har jeg plukket opp i år. Kanskje du som har jobbet lenge med allergibehandling har gode tips å dele med oss andre? Send gjerne inn et par linjer. trine1sveia@hotmail.

Soneterapi

Thymus må alltid behandles, og deler av lymfen, særlig halsen( i svømmehuden mellom alle tærne). Tarmene må vi ikke glemme, men ta gjerne hele fordøyelsen en runde. Gi gjerne pasienten litt hjemmelekse på banking av brystbenet over Thymus.

Andre generelle råd

Be pasienten redusere inntak av sukker, alkohol, kaffe og røyk. Alle

naturterapeuten • juni 2011

31


Apotek 1 nordstjernen APOTEK 1 NORDSTJERNE

er gjenĂĽpnet i nye lokaler i6,Stortingsgat Stortingsgaten Oslo Har du lyst til ĂĽ hjelpe andre til ĂĽ fĂĽ en bedre helse? Vi har studietilbud innen medisinske fag, naturmedisin og ernĂŚring. Vi kan anbefale: ď Ź Biopati 3 ĂĽr i Asker ď Ź Kostholdsveileder i Spania eller via nett ď Ź Naturmedisinsk grunnutdanning (nett) ď Ź Grunnmedisin ď Ź Zoneterapi, auriculoterapi, CST m.m. (tidl. Medisinfagskolen)

 Les mer pĂĽ: www.tunmed.no

Vi tilbyder videre og efteruddannelser for professionelle behandlere

Vi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager. 

Vi sender direkte • Kraniosakralterapi, inkl. SomatoEmotional ReleaseŽ • Visceral (organ) manipulation, fra Barral Institute til büde homøopater • Nervemanipulation, fra Barral Institute Vi har stort utvalgog av pasienter. homøopatiske midler pü Vi tilbyder undervisningen i Norge Hovedfagene er:

i gennem samarbejdsparnere

NYTT!

August Axelsson CST-D

Vi sender direkte til büde homøopater og pasi

Upledger Instituttet har indtil nu, undervist kraniosakralterapien kun som videreuddannelse for faguddannede behandlere. Men, efterüret 2011 starter vi i København, en ny uddannelse hvor grundteknikkerne bliver undervist som en detaljeret grunduddannelse som afslutter med internationalt godkendt eksamen.

Bestill gjerne pĂĽ e-mail: nordstjernen.oslo@apotek.no

Se info og kursusprogram pĂĽ websiderne Upledger Institute Scandinavia

Puggaardsgade 3, 2.th, 1573 København V, Danmark Apotek 1 Nordstjernen. 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 ApotekStortingsgaten 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Tlf. +45 5782 2077. Åpningstid: mandag - fredag 9-17,24 lørdag 10-14. Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 14 61 81. post@upledger.dk www.upledger.dk

Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.


a kt u elt | Dårlige tannfyllinger kan gi symptomer andre steder enn i tennene

Blir man kvikksølvforgiftet av amalgamfyllinger? En stor del av den voksne, norske befolkningen er bekymret over bivirkninger, ettersom det daglig lekker det ut gasser av det giftige tungmetallet kvikksølv, som en av komponentene i slike fyllinger. ■ Amalgamfyllinger består av metallisk kvikksølv, et metallpulver (sølv (ca 70%), tinn (ca 25%), mindre mengder kopper og sink). En ferdig fylling inneholder cirka 50% kvikksølv. Fyllingene lekker ut små mengder kvikksølv hver dag. Gjennomsnittlig får man i seg opp til ca. 10 mikrogram kvikksølv per dag fra amalgamfyllinger. Dette varierer blant annet med hvor mange fyllinger man har. Dersom man tygger tyggegummi øker kvikksølvfrigivelsen. Tygger man Nicorette tyggegummi kan eksponeringen bli betydelig høyere.

Her er sjekklista for symptomene: • • • • • • •

tretthet slitenhet plager fra ledd og muskler depresjon «utbrenthet» tremor (fin skjelving) karakteristiske psykiske symptomer • nedsatt visuell hukommelse og/ eller finmotoriske ferdigheter (Kilde: Bivirkningsbladet 12/2008) Slik går du frem ved mistanke, forteller Lars Bjørkman, leder for Bivirkningsgruppa:

Mange av oss er bekymret over bivirkninger av amalgam. Dersom du lider bl.a. av

Er det snakk om kontaktreaksjoner, altså en allergisk reaksjon som oppstår når tungen eller annet vev kommer i kontakt med fyllingen, skal du ta kontakt med tannlegen din. Er det snakk om generelle helseplager relatert til amalgamet, skal du ta kontakt med fastlegen din, som vil ta saken videre. – Det er flere sykdommer som har lignende symptomer. Derfor må det være opp til legen å utrede dette, sier Björkman til Klikk.no.

Det finnes enkelte pasienter der man har utredet alt, uten å finne årsaken til symptomene. Har du symptomer på amalgameller kvikksølvforgiftning, og tror de skyldes tannfyllingene, ønsker du kanskje å skifte dem ut med et annet materiale. I så fall er det svært viktig at du først skaffer deg informasjon om hvordan utskiftninger skal gjøres, slik at du blir kjent med de risikofaktorene en slik prosess fører med seg.

naturterapeuten • juni 2011

33


Gleden med sunnhet!

M olje fed urter og or fo r b e d oppt ak ret

Naturlig solbrun Solaray Betakaroten gir deg en jevnere og dypere brunfarge ved å stimulere dannelsen av pigment i huden. Den kan også beskytte mot solskader som lett solbrenthet og tidlig aldring. Betakaroten anbefales før, under og etter solingsperioden, også ved soling i solarium. Solaray Betakaroten inneholder unikt Betatene® betakarotenkompleks i en base av urter og olivenolje for forbedret opptak. Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.

Prøv også Ved lett blærekatarr Solaray CranActin inneholder de aktive stoffene fra tranebær i konsentrert form, uten kunstige tilsetningsstoffer eller sukker.

Daglig overskudd Solaray Spektro er et komplett multivitamin- og mineraltilskudd med urter og sporstoffer fra naturlige kilder. Fås med eller uten jern og vitamin K.

Kur for hele kroppen Solaray GPH Siliverin er et avgiftningskompleks for hele kroppen som inneholder ekstrakter fra løvetann, gurkemeie og mariatistel. Garantert mengde virkestoffer.

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no. www.solaray.no

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 02 2011  

Naturterapeuten 02 2011  

Advertisement