Page 1

Жизнь «до» и «после» детдома.

100 дней главы областного центра. 2

14

gazeta@top-news.kz

Вторник, 15 декабря 2015 г. №№99-100 (2799-2800)

Основана в августе 1990 г.

Распространяется в г. Костанае и Костанайской области. Выходит два раза в неделю: во вторник и четверг.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Костанай попал в «десятку»

В областном центре открылся долгожданный специализированный ЦОН.

Банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізүге ҚР ҰБ 28№01№2015 ж№ берген № 1.2.25/34 лицензия.

По словам заместителя генерального директора РГП «ЦОН» Шокана Абдильманова, строительство таких учреждений в Казахстане ведется по поручению Главы государства. Костанай стал десятым регионом, где появился спецЦОН. - Главная особенность этого учреждения в том, что теперь срок на выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств сократится в три раза и будет занимать не более двух часов, - отметил Абдильманов. На открытии побывал аким области Архимед Мухамбетов, которого провели по

зданию, продемонстрировав удобства, которые ожидают посетителей ЦОНа. - Здесь есть кабинеты для медицинского осмотра, психиатра, нарколога, - пояснил Абдильманов. - Открыто 24 окна для водителей, работают таможенник, два административных полицейских. Тут же находятся экзаменационные залы для сдачи теоретического экзамена, зал ожидания, конференцзал. Количество работников ЦОНа составит 60 человек. Кроме того, на территории ЦОНа площадью 4 га расположен крытый ангар для сверки агрегатов легкового транспорта, рассчитанный единовременно на пять автомобилей. (Окончание на 2-й стр.)

ҚҰРМЕТТІ ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР! Сіздерді ұлттық мереке - Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын! Тәуелсіздік - біздің басты құндылығымыз, м е м л е ке т і м і з д і ң д а муы мен гүлденуінің мызғымыс негізі. Өткен 24 жылда республикамыз өзінің егемендігін нығайтып, экономикасын өркендетті. Сөйтіп, х а л ы қ а р а л ы қ б ед ел і мен мәртебесі барынша өсті. Халқымыздың басты байлығы - бірлік пен келісім күшейді. Алдымызда үлкен ауқымды міндет - әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 дамыған мемлекеттің қатарына кіру. Осынау м а қс а т т а рд ы ж ү з е г е асыру үшін алдымызда басшылыққа алатын стратегиялық бағдарламалар мен ұзақ мерзімді жобалар бар екендігі жұртшылыққа аян. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың үстіміздегі жылғы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» деген Жолдауында еліміздің алдында тұрған өзекті мәселелер жан-жақты қамтылған. Қымбатты қостанайлықтар! Еліміздің басты мерекесінің қарсаңында сіздерге мықты денсаулық, бақыт, отбасында ізгілік, ашық аспан тілеймін. Отанымыздың жарқын болашағы жолындағы еңбектеріңізде табыстантабысқа жете беріңіздер! Құрметпен, Қостанай қаласының әкімі Базыл ЖАҚЫПОВ УВАЖАЕМЫЕ КОСТАНАЙЦЫ! Поздравляю вас с национальным праздником - Днем Независимости Республики Казахстан! Независимость - главная ценность, незыблемая основа нашего развития и процветания. За 24 года наша республика укрепила свой суверенитет, устойчивый экономический потенциал и международный авторитет. Мы сумели приумножить главное богатство народа - единство и согласие. Теперь перед нами стоит еще более грандиозная задача - войти в число 30 наиболее развитых государств мира. Для воплощения в жизнь а м б и ц и о з н ы х ц ел е й наша страна имеет стратегические программы и долгосрочные проекты, как нынешнее Послание Президента Н.А. Назарбаева «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», которое глубоко и объективно отражает последовательный политический курс на построение стабильного и процветающего государства. Дорогие костанайцы! В канун главного праздника страны позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и новых достижений в труде во благо нашей Родины! С уважением, аким города Костаная Базыл ЖАКУПОВ


2

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ҚҰРМЕТТІ ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР! Сіздерді ұлттық мереке - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын! Бұл күн біздің еліміз үшін айтулы мейрам, өйткені біз мемлекетіміздің саяси, экономикалық және әлеуметтік жағынан өркендегенін егемендік алуымызбен тығыз байланыстырамыз. Республикамыздың тәуелсіздікке ие болуы елімізді түбірімен өзгертті. Осы бақытты шақ тарихымызға алтын әріптермен жазылды. Әрқашан да қоғамның басты байлығы Қазақстанның ынтымағы мен бірлігі жарасқан халқы болып табылады. Осынау жылдарда мемлекет басшысының тікелей бастамасымен және көреген саясатының арқасында еліміз халықаралық деңгейде үлкен танымалдыққа ие болды. Қазақстан Республикасы Президентінің үстіміздегі жылғы Жолдауында айтылған өмірлік маңызы зор міндеттерді мүлтіксіз орындап, еліміздің гүлденуі жолында баршамыз өзіміздің қомақты үлесімізді қосамыз. Сөйтіп, алдағы асқаралы мақсаттарды жүзеге асыру жолында бәріміз де аянбай еңбек ете беретінімізге нық сенімдімін. Қымбатты жерлестер! Сіздерді шын жүректен осынау айтулы да ұлы мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға мықты денсаулық, ашық аспан мен ізгілік тілеймін. Сіздердің шаңырақтарыңызда әрдайым молшылық бола берсін. Тәуелсіз еліміздің мәртебесі асқақтап, әлемдегі абырой-беделі бұдан да арта түссін! Нұрлыбек ХАЛЫҚОВ, Қостанай қалалық мәслихат хатшысы УВАЖАЕМЫЕ КОСТАНАЙЦЫ! Поздравляю вас с национальным праздником Днем Независимости Республики Казахстан! Это особый день для нашей страны, день, когда мы осознаем политическую, экономическую и социальную зрелость нашего государства. Обретение независимости определило весь ход нашей истории, в котором главным богатством, достоинством и основным потенциалом движения вперед всегда был, есть и будет сплоченный казахстанский народ. Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы независимости, глобальным инициативам Главы государства наша страна получила широкое международное признание. Искренне надеюсь, что все задуманное нами воплотится в жизнь и наше стремление объединить усилия для решения жизненно важных задач, поставленных Главой государства в своем Послании, будет способствовать дальнейшему процветанию нашей республики. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю крепкого здоровья, мира и согласия, успехов и благополучия вам и вашим семьям! Пусть процветает наша Родина - Независимый Казахстан! Нурлыбек ХАЛЫКОВ, секретарь Костанайского городского маслихата

ПРАЗДНИКИ

Подготовка в усиленном режиме Главный концерт, посвященный Дню Независимости, в Костанае пройдет 16 декабря в Сити-центре. По традиции казахстанцы отдохнут два дня - 16 и 17 декабря. При этом череда праздничных дней в областном центре уже началась. В школах, библиотеках, музеях проходят различные выставки, круглые столы, демонстрации патриотических фильмов. 15 декабря в Костанайском городском родильном доме родителям в торжественной обстановке вручат свидетельства о рождении детей, появившихся в канун Дня Независимости. Главный концерт «Тәуелсіздік бастауы желтоқсан!», посвященный государственному празднику страны, стартует в Сити-центре 16 декабря в 12.00. К грядущим праздникам усиленно готовятся и экстренные службы. В целях недопущения пожаров и гибели людей в период проведения массовых мероприятий сотрудники ДЧС проводят комплекс профилактических мероприятий. - Сформирован перечень из 639 объектов, которые будут задействованы в проведении культурно-массовых мероприятий. Они взяты на учет, ведется постоянный мониторинг их противопожарной безопасности. Особое внимание при этом уделяется состоянию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения, безопасному оформлению новогодних елок, - сообщил начальник областного департамента по ЧС Талгат Какимов. Кроме того, с конца ноября сотрудники ведомства совместно с полицейскими проводят рейды по местам хранения и реализации пиротехнических изделий. Ольга ГОРАЙ Следующий номер газеты «НК» выйдет во вторник, 22 декабря.

ОФИЦИАЛЬНО

Правильно расставить приоритеты На сессии областного маслихата утвержден бюджет региона на 2016 год.

Объем поступлений в региональную казну составит, как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Спанов, 141 млрд тенге. - При разработке бюджета на новый год были учтены такие основные позиции, как повышение размера МРП до 22859 тенге (2015 год - 21364 тенге); размер государственной базовой пенсионной выплаты – 11965 тенге (2015 год - 11182 тенге); минимальный размер пенсии – 25824 тенге (2015 год - 23692 тенге); месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 2121 тенге (2015 год - 1982 тенге); величина прожиточного минимума

для исчисления размеров базовых социальных выплат – 22859 тенге (2015 год - 21364 тенге). Из республиканского бюджета на эти цели дополнительно выделяются целевые трансферты и кредиты в сумме 53,6 млрд тенге, - подчеркнул Спанов. Бюджет на предстоящий год будет социально ориентирован. Большая часть трансфертов приходится на такие сферы, как здравоохранение - 20 млрд тенге (37%) и образование - 15,6 млрд тенге (29%). Более 635 млн тенге планируют на содержание шести детско-юношеских спортивных школ, 1,4 млрд - на содержание школ-интернатов и коррекционных школ, еще 7,5 млрд предусмотрено на финансирование 32 колледжей. В здравоохранении приоритетными остаются охрана здоровья женщин и детей, профилактика и раннее выявление болезней. Расходы по программе «Здравоохра-

нение» определены в сумме 29,6 млн тенге. На обеспечение отдельных категорий больных бесплатными и льготными медикаментами предусмотрено 5,5 млрд тенге. Порядка 1,5 млрд тенге будет направлено на содержание четырех театров и филармонии, библиотек, областного центра творчества и 11 музеев. Более 145 млн тенге выделено для субсидирования

затрат по перевозке пассажиров на железнодорожном транспорте по маршруту «Костанай-Карталы» и «ТоболКарталы». - Наступающий год будет нелегким, поэтому основное внимание надо уделять открытию новых производств, сохранению рабочих мест, - подчеркнул аким области Архимед Мухамбетов. Александр КУЗЬМИЧЕВ Фото автора

НОВОВВЕДЕНИЯ

А у нас в машине ГАЗ... В ближайшие пару лет в Костанайской области планируется переоборудовать госавтомобили на альтернативный вид топлива. В эффективности применения газомоторного топлива уже убедились в Костанайской городской станции скорой помощи. За год из 21 автомашины 13 переведены с бензина на сжиженный газ. Экономия составила 57%, ежемесячно затраты на топливо сокращались до 500 тысяч тенге, а деньги, потраченные на установку газобаллонного оборудования, окупились через 2 месяца эксплуатации. - В этом году мы также начали переоборудовать

автомобили станции скорой помощи в Рудном. В следующем году планируем провести аналогичную работу практически во всех районах. Единственно, мы не можем перевести на альтернативный вид топлива машины сельских амбулаторий, поскольку в этой местности нет газозаправочных станций, - пояснил руководитель управления здравоохранения Орал Бекмагамбетов. Аким области отметил, что пример Костанайской станции скорой помощи весьма результативный и следовать ему необходимо всем госструктурам. - Экономия 57% - это очень хороший показатель, - отметил Архимед Мухамбетов. - Это дает возможность экономить бюджетные средства.

В ближайшие год-два нужно все госавтомобили переоборудовать на альтернативный вид топлива. Местные власти планируют перевести на газ и общественный транспорт. Для этих целей в областном центре намечено строительство автомобильной газонаполнительной станции (АГНКС). ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» уже имеет АГНКС в Рудном, которая обеспечивает сжатым газом часть автобусного парка и таксомоторного транспорта. Для пассажиров это существенная экономия на оплате за проезд. Сегодня в городе горняков она составляет 45 тенге. Но в Костанае проблема в том, что весь парк автобусов принадлежит частникам. Расходы

на переоборудование одного автобуса составляют от 500 до 700 тысяч тенге. Впрочем, в управлении энергетики и ЖКХ надеются на понимание перевозчиков, ведь это вопросы не только экономии, но и экологии. - На сегодняшний день в области имеется одна автомобильная газонаполнительная станция и 24 автомобильные газозаправочные станции, из которых 13 заправочных станций были установлены в этом году, - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Хайдар Камбаров. - По учетным данным ДВД, всего по области зарегистрировано 2185 единиц автомототранспортных средств, работающих на сжиженном газе. Валентина МЕЛЕХОВА

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Костанай попал в «десятку» (Окончание. Начало на 1-й стр.) Для сверки агрегатов грузовых автомобилей построен специальный навес. Имеется автодром для сдачи практического экзамена и отдельный автоматизированный мотодром для сдачи экзаменов на категорию «А». Осмотрев территорию, глава области поинтересовался, какова пропускная способность. - Если раньше в день обслуживали до 100 автомобилей, теперь будут обслуживать до 300, - пояснил Абдильманов. - На выдачу

водительского удостоверения или регистрацию транспортного средства уходило шесть часов, а теперь понадобится не более двух. - Необходимо оповестить всех граждан о том, что спецЦОН открылся: установить таблички, указатели, чтобы люди знали, куда ехать, - отметил Мухамбетов. - И надо обязательно продумать городской маршрут, который будет сюда заезжать. Это недоработка и ее надо исправить. Мы открываем такой объект, а как будут сюда добираться костанайцы, не продумали. Специализированный ЦОН будет работать шесть

дней в неделю, с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед. Он уже принимает клиентов в тестовом режиме. Например, в главном холле на витрине на продажу выставлены так называемые красивые номера. «111», «333», «444» можно купить за 271 534 тенге, а номера «001», «002», «777» стоят уже 451 896 тенге. Автовладельцы выразили благодарность властям за такой нужный объект. - СпецЦОН - это шаг к улучшению жизни водителей, - сказал председатель ОО «Клуб автовладельцев Костанайской области» Артем Загиров. - Для нас важно

и удобно, что в здании есть медицинский кабинет для прохождения комиссии. Напомним, на строительство спецЦОНа из республиканского бюджета было выделено 764,3 млн тенге и из местного - 254,8 млн тенге. Подрядчик ТОО «Сыл» начал возводить его в сентябре 2014 года, но возникли задержки с финансированием из республики, что поставило сроки сдачи под срыв. Тогда подрядчик вложил свои средства и строительство было завершено по намеченному плану. Ольга ГОРАЙ Фото Чингиса ТУРГЫНОВА


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ОКОЛО СПОРТА ТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Не представили, но работает

Дорогой ты наш футбол! Более 505 млн тенге выделено на подготовку основного и дублирующего составов ФК «Тобол». Лот с таким названием и с указанием полумиллиардной суммы корреспонденты «НК» обнаружили на сайте государственных закупок РК. - Конкурс по данному лоту уже состоялся, его выиграл ФК «Тобол», - рассказал главный специалист административного отдела областного управления физической культуры и спорта Тимур Акжанов. - На выделенную сумму будет полно-

стью проведена подготовка основного и дублирующего составов к новому сезону. В нее входят сборы, экипировка, медикаменты, восстановительные процедуры. Надо отметить, что это не все средства, которые направлены на подготовку футболистов. В марте этого года ФК «Тобол» уже выиграл лот, связанный с «подготовкой основного и дублирующего составов областной футбольной команды «Тобол» и обеспечением их участия в республиканских и международных соревнованиях по футболу в 2015 году согласно календарному плану Федерации футбола РК». Сумма по

3

нему составила более 827 млн тенге. А после нового года, как отметил Акжанов, планируется провести еще один конкурс и выделить средства из бюджета для ФК «Тобол» на новый сезон 2016 года. О

какой сумме идет речь - власти предпочитают не распространяться. Между тем в последнее время показатели у клуба невысокие. Напомним, сезон 2015 года команда завершила лишь на 7 месте. Ольга ГОРАЙ

У областного управления координации занятости и соцпрограмм новый руководитель. Им стала 50-летняя Гульнар Абенова, сменив на этом посту Ерлана Жаулыбаева, который был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Гульнар Таубаевна уже приступила к исполнению обязанностей, правда, пока без официального представления. На госслужбе она более 15 лет. Ранее работала заместителем начальника и начальником областного управления финансового контроля, возглавляла ревизионную комиссию по Костанайской области, была заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. С ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. исполняла обязанности руководителя управления государственных закупок. Александр КУЗЬМИЧЕВ

ФИНАНСЫ

А денег лишних нет

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Изыщут миллиарды из резерва Около 24 тысяч костанайских вкладчиков Жилстройсбербанка получат компенсацию по тенговым депозитам. На возмещение курсовой разницы клиентам ЖССБ Кабинет министров направит из резерва почти 40 млрд тенге и еще порядка 24 млрд тенге банк выделит из собственных средств. Средства для компенсаций будут выделяться двумя траншами в 2016 и 2017 годах. Впрочем,

четких правил по возмещению курсовой разницы пока нет. Известно лишь, что компенсация клиентам Жилстройсбербанка будет производиться без ограничений по суммам вкладов. К слову, это единственный банк в РК, который возместит курсовую разницу по вкладам, превышающим 1 млн тенге. - В Костанайской области начислению компенсации подлежат около 24 тысяч вкладов, но, вероятно, их будет меньше. В других банках

некоторые клиенты отказываются от выплаты курсовой разницы, поскольку не хотят хранить свои деньги на счетах целый год. А это одно из главных условий, - пояснил директор КОФ АО «ЖССБ» Даурен Скаудабаев. - Пока не начался прием заявлений, мы рекомендуем своим вкладчикам обзавестись электронной цифровой подписью, которую можно достаточно быстро сделать в ЦОНе. Это позволит держателям депозитов подать за-

явление через сайт ЖССБ. То есть людям не придется ездить в банк, тратить время и деньги, они могут сделать это у себя дома. Когда начнется прием заявлений от вкладчиков Жилстройсбербанка, пока неизвестно, все будет зависеть от решения Правительства. Об этом клиентов банка оповестят дополнительно. При этом отмечается, что сжатых сроков для подачи заявлений установлено не будет. Валентина МЕЛЕХОВА

АКЦЕНТЫ

Не прощаюсь с профсоюзом Председатель профсоюзного центра Балбупе Иртаева освобождена от должности, но останется в профсоюзах. 10 декабря в Федерации профсоюзов РК прошло очередное заседание исполкома, где решилась судьба профсоюзного лидера Костанайской области. «Членами исполко-

ма принято решение об освобождении от должности председателя профсоюзного центра Костанайской области Балбупе Иртаевой на основании ее заявления», - сообщается на сайте Федерации. Между тем 11 декабря Иртаева провела круглый стол профсоюзного актива, на котором обсуждали Послание Президента РК и новый Трудовой кодекс.

Ветеранами профсоюзов было отмечено, что общественной организацией не ведется работа по достойному отношению к человеку труда, а также спрашивали, куда делась профсоюзная собственность, кто получает дивиденды от нее. Но ответа не последовало. Активисты профсоюзов Костанайской области были награждены почетными гра-

мотами. А они ждали проводов г-жи Иртаевой, но этого почему-то не случилось. При этом известно, что Иртаева освобождена только от должности председателя профсоюзного центра, но она остается директором ТОО «Костанайский облсовпоф», одной из деятельности которого остается сдача в аренду кабинетов в здании облсовпрофа. Айдар ЗАНГЕР

Курс доллара на валютном рынке Казахстана достиг очередного исторического максимума. Тенге за один день, 14 декабря, обвалился дважды. В понедельник во время утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже американская валюта торговалась за 322,47 тенге, подорожав сразу на 10,55 тенге, а по итогам дневной сессии курс доллара достиг 331,33 тенге. Таким образом за один день «зеленый» взлетел почти на 20 тенге. Пожалуй, это самый существенный взлет стоимости американской валюты с начала ноября. Стремительный рост курса доллара наблюдается с прошлой недели, эксперты связывают это с падением цен на нефть. За прошлую неделю стоимость барреля снизилась с 41,23 до 37 долларов. Между тем обменные пункты Костаная неустанно меняют цифры на стендах, обозначающие курсы покупки и продажи американской валюты. В понедельник они менялись 15 раз. К закрытию обменников доллар продавался за 336 тенге. Впрочем, ажиотажа среди населения не наблюдалось. - Знаете, с конца августа, когда произошел резкий скачок курса доллара, в нашем обменном пункте практически тишина - никто ничего не покупает и никто ничего не продает, - говорит замдиректора ТОО «КДМ» Михаил Грибенко. - Думаю, у населения нет лишних денег, чтобы вкладывать их в валюту. Сейчас все затянули пояса и думают, как бы запастись товарами первой необходимости. Напомним, в начале ноября в социальных сетях шли разговоры о том, что к концу этого года курс доллара на валютном рынке Казахстана достигнет 340 тенге. Похоже, эти прогнозы начинают сбываться. Валентина МЕЛЕХОВА

В ритме твоего города Костанайцы рассказали «НК» о том, какие события запомнились, удивили, а может, потрясли Вера ПИВОВАРОВА, пенсионерка: - Понравилось Послание Президента. Порадовало, что теперь молодежь сможет бесплатно получить первоначальную рабочую профессию.

Данил ДЫБЦЕВ, рабочий аэродромной службы: - Я сейчас смотрю в Интернете итальянский телесериал «Спартак». Мне нравится сюжет, игра актеров, постановка очень хорошая.

Архат АМИРАЛИ, студент: - В университете начинается сессия, готовлюсь. Учусь на юриста, на 2 курсе. Надеюсь, что сдам на отлично!

Вера ЯКОВЛЕВА, кондитер: - На работе дали премию, первый раз за несколько лет. Сейчас ситуация болееменее стабильная, надеюсь, так будет и дальше.

Кульжан КАТАРБАЕВА, санитарка: - Работаю в больнице в отделении рентгена. За последнее время в связи с гололедом обращений по переломам стало намного больше.

Ермек ДАУМОВ, художественный руководитель: - Мы с нашей шоу-группой ездили в Павлодар на гастроли. Там были 3 дня, обслуживали корпоратив. Все остались довольны.


4

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

НАША ЖИЗНЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЫНОК

Квартира в копеечку Цены на вторичном рынке жилья в Костанае за месяц выросли почти на 30%. По данным агентства по недвижимости «Шахар», сегодня вторичный рынок жилья демонстрирует неустойчивость как в отношении цен, так и в отношении сделок купли-продажи. В этом году в связи с резкими колебаниями курса доллара костанайцы стали продавать квартиры за тенге. Стремительный рост стоимости американской валюты привел к взлету цен на жилье. Так, к примеру, еще в ноябре трехкомнатную можно было купить за 8 млн тенге, а сегодня ее цена достигает 11 млн тенге. Впрочем, на вторичном рынке жилья Костаная отмечено существенное сокращение предложения. Сейчас квартиры продают только уезжающие или же те, у кого есть лишнее жилье, например, доставшееся по наследству. Значительно упал и спрос. По сравнению с прошлым годом объемы продаж сократились вдвое. - Сейчас покупают только самые дешевые квартиры - однои двухкомнатные, в основном их берут через ипотеку. Это связано с кризисом. Наличных денег у людей нет. За наличку покупают только те, кто хранил свои сбережения в американской валюте. Вот, например, человек накопил 30 тысяч долларов, в прошлом году на эти деньги он даже однокомнатную не мог купить, а сейчас из-за того, что курс взлетел почти в два раза, он с удовольствием купит трехкомнатную. Поскольку неизвестно, что будет дальше, люди стараются, исходя из своих возможностей, вложить накопления в жилье, - поделилась своими выводами с «НК» директор агентства по недвижимости «Шахар» Айгуль Сеитова. Между тем цены на новые квартиры остаются на прежнем уровне. Местные компании - застройщики также отмечают падение спроса на жилье и сегодня предлагают костанайцам различные предновогодние акции с 15-процентной скидкой на трехкомнатные квартиры. Валентина МЕЛЕХОВА

Восточная сладость нынче не в радость За год цены на орехи, курагу и восточные сладости выросли почти в два раза. Повышение курса доллара сильно отразилось на стоимости восточных сладостей, и в особенности орехов всех видов. Если в прошлом году в декабре этот товар был доступен практически для любого потребителя, то в этом сезоне он не всем по карману. Наибольший скачок в цене произошел на орехи. - Как только доллар начал расти, так сразу же стали меняться цены и на орехи, - рассказал продавец Центрального рынка Руслан Маратов. - И они продолжают дорожать. Каждую неделю на них выставляют новые оптовые цены. В 2 раза стал дороже грецкий орех. Если год назад мы отдавали его по 1200-1500 за кг, то сегодня самая низкая цена на него 2500 тенге за кг. Фундук также вырос в 2 раза, с 1700 до 3800 тенге за кг. Меньше всего подъем отразился на миндале, добавили

К ДАТЕ

Цены на орехи и восточные сладости Декабрь 2014

Декабрь 2015

1500-2500

2500-3500

3500

3800

Кешью

2000-2200

3500

Фундук

1700-1800

3800

Изюм

450-1300

800-1800

Курага

500-800

1200-1600

Чернослив

800-1000

1200-1300

Грецкий орех Миндаль

всего 300 тенге на кг. Но и такие цены на орехи надо еще найти. В супермаркетах и магазинах фундук, кешью и миндаль стоят 4000 и дороже. А цены на бразильский, кедровый орех, макадамию зашкаливают за 50006000 тенге за кг. Проблемы в этом году и с курагой. - Урожая на урюк и абрикосы в этом сезоне не было, и это сразу сказалось на цене, - отмечает Маратов. - Если раньше курага была доступна

по 500-800 тенге за кг, то сейчас красная цена ей 1200 тенге за кг. Дешевый изюм сейчас тоже найти проблематично, средняя цена на него от 1000 до 1300 тенге за кг. Цена на чернослив поднялась за всем остальным. А вот на более экзотические продукты произошло небольшое подорожание. Так, сушеные фрукты по-прежнему стоят от 1500 до 1800 тенге за кг. Хорошо пользуется спросом кумкват. Его предлагают на рынке 4 видов по 1200 тенге

за кг. Также берут алычу, инжир. Последний, кстати, подорожал с 1500 тенге до 1800 тенге за кг. Большое разнообразие на костанайском рынке цукатов. Цены тоже разные - от 500 тенге до 1500 тенге за кг. Но надо отметить, что после такого скачка цен продажи этих товаров резко упали. Сладости - это товар не первой необходимости, поэтому люди уменьшили потребление. Ольга ГОРАЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Твоя жизнь – в твоих руках!

Равнение на песню Незабываемый праздник для воспи-танников детского о дома организовали и военнослужащие вооинской части 66977 Национальной гваррдии РК. В канун празднования Дня Независимости военный оркестр и солдаты срочной службы решили посетить Костанайский областной детский дом с необычной программой. Песни военных лет, современные композиции на русском и казахском языках, исполненные под звучание духового оркестра, звуки гитары и домбры, вызвали у юных слушателей неописуемый восторг. «Здравствуй, юность в сапогах», «Граница», «Ашық аспан»... - военным артистам подпевали все. - С помощью песен мы хотели рассказать ребятам о службе в армии и о том, как важно быть патриотом своей страны, - говорит начальник клуба в/ч 6697 Национальной гвардии РК Зарина Байгазинова. - Надеюсь, что наши юные зрители в будущем станут настоящими солдатами, отдадут долг Родине, ведь армия – это школа жизни! По словам заместителя директора по воспитательной работе Костанайского областного детского дома Куляш Хасановой, военнослужащие часто посещают их интернат и дети успели привязаться к ним. - Наши ребята мечтают поскорей достичь совершеннолетия, чтобы пойти служить в армию, - отмечает Куляш Турсыновна. – Хочется отметить, что наш воспитанник Максим Хрипков, окончив в этом году 11 классов, поступил в Академию Пограничной службы КНБ РК. Думаю, что многие мальчишки последуют его примеру! Командир воинской части 6697 Национальной гвардии РК Канат Байсаков лично приехал поздравить с праздником воспитанников областного детского дома и привез сладкие подарки к чаепитию. Валерия ВАХНЕНКО Фото Нуржана СМАИЛОВА

В республике за 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 2208 ВИЧ-инфицированных лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2013го этот показатель вырос на 1,1%. На сегодняшний день большая часть ВИЧинфицированных – молодые люди и подростки. Каждую минуту в мире ВИЧ-инфекцией заражаются 15 человек. Из них 7-8 – люди от 15 до 29 лет. - Подростки более подвержены влиянию внешних факторов и они не задумываются, к каким последствиям может привести то или иное увлечение, - объясняет врач областного Центра ЗОЖ Шолпан Сулейменова. - Раннее начало половой жизни, употребление наркотических веществ – основные причины заражения СПИДом. По количеству ВИЧ-инфицированных наша область занимает пятое место в Казахстане после Алматинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской. Среди заболевших 63,5% - мужчины, 36,5% - женщины. ВИЧ-инфицированный может и не подозревать о

своей болезни долгое время. Вирус способен не подавать признаков жизни до 15 лет. Однако любая болезнь для такого человека протекает очень тяжело и длительно ввиду ослабленного иммунитета. По статистике 9 человек из 10 не знают о том, что они больны СПИДом. Что касается других тяжелых заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), то количество больных сифилисом в нашей области составляет 35,1 человек на 100 тысяч населения. Число детей школьного возраста с ЗППП немного уменьши-

лось по сравнению с прошлым годом – в 2014 году было зарегистрировано 8 детей с ЗППП, в этом – 6. Количество подростков, направленных на лечение данной инфекции, в 2015 году составило пять человек, что на 8 молодых людей меньше, чем в прошлом году. По словам специалистов, главной проблемой на сегодня является слабая информированность детей и подростков о заболеваниях, передающихся половым путем. - Мы проводим лекции в школах, колледжах, вузах, - рассказывает Шолпан Су-

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон/факс приемной директора 8 (7142) 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство №12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и

Костанайская область. Директор: Дастан Жумабаев. Редакторы: Зульфия Набиева. Тел. 54-62-46. Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-75. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (39-41-12), Ольга Горай (54-0575), Александр Кузьмичев (39-26-83), Валентина Мелехова (39-41-12). Фотокорреспонденты:

Олег Яблочкин. Тел. 54-64-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Валентина Мелехова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Тел. 54-37-58.

лейменова. - Но многие ребята стесняются говорить о своих проблемах и не воспринимают всерьез возможные последствия. Я считаю, что на сегодняшний день только профилактика среди молодежи сможет сдвинуть проблему СПИДа в положительное русло. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом областным Центром формирования ЗОЖ проводятся массовые мероприятия с участием молодежи города, пресс-конференции и разъяснительные беседы. Алина СУШКО Фото автора

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10054. Подписной индекс: К-315. Заказ №1909. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 6 печатных листов, тираж - 3220. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


Бүгінгі нөмірде: * Ұлт мақтанышы атанды * Ата мекенді аңсап жеткен * «Қазақ тлі мені елге танытты»

Сейсенбі, 15 желтоқсан 2015 жыл

Тәуелсіздік құрдастары

Тәуелсіздік! Сол шығар несіп тегі, Жеткен арман біздерге кешіккені. Дәл бұл күні әр қазақ рухтанардай , Қуаныштың маңдайдан есіп лебі. Шаттық үні шалқысын шарықтасын, Тәңір енді елге мұң дарытпасын. Жайнап атқан ақ таңға аймалатқан, Құттан ада қалмасын ғаріп басым. Болашақты көктетіп көл жасымыз, Бабалардан үзілмей келді асыл із. Балаң елді бастаған биіктерге Біртуары қазақтың – Елбасымыз! Баспақ керек алдыға қадамды аңдай, Басқа сынақ салса да заман қандай! Азаттықтың шомылған ақ таңына Қазақ елі қашанда аман болғай! Сайлаугүл НҰРҒАЗИНА, Теректі негізгі мектебінің мұғалімі

МЕРЕКЕЛІК ҚҰТТЫҚТАУ

немесе егемендік алған жылы дүниеге келген жастар өңіріміздің мақтанышына айналып отыр Міне, ата-бабамыз армандап өткен Тәуелсіздікке де ертең 24 жыл толғалы отыр. Осы уақытта дүниеге келген жігіттер мен қыздар да қазір қазақ елінің өркендеуіне өздерінің елеулі үлестерін қосып жатыр. Жуырда олардың бірқатарымен жолығып, әңгімеге тартқан едік. – Мен өзімді бақытты жандардың бірімін деп есептеймін. Себебі, еліміз Тәуелсіздік алған 1991 жылы 7-ші ақпанда Амангелді ауданында дүниеге келдім. Еліміздің одан әрі қарыштап дамуына ұстаз ретінде өз үлесімді қосудамын. Өйткені, жас ұрпаққа саналы тәрбие, жаңа заманға сай сапалы білім беруде ұстаздардың алатын орны ерекше. Білім, өнер қуған жастарға елімізде барлық жағдайлар жасалған. Тек алға қарай ұмтылып, өзімізге жүктелген жауапкершілікті терең сезіне білуіміз қажет. Мемлекет басшысы

жастарға үлкен сенім артып отыр. Өйткені, егеменді елдің болашағы мен секілді жігіттер мен қыздар емес пе?, - дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті журналистика және коммуникациялық менеджменті кафедрасының оқытушысы Саян Сейітова. Сондай-ақ, болашағынан үлкен үміт күттіретін жалынды жастардың бірі – Дәурен Қожахметов. Ол 1991 жылы 6 маусымда Қостанай облысы Жітіқара ауданында дүниеге келді. Ол да мемлекетіміз егемендік алған жылы туылғанын ерекше мақтан тұтады. Онымен арнайы барып жолықтық. Ол қалалық ішкі саясат басқармасының бас маманы болып қызмет атқарады. Дәурен біздің қойған сауалымызға орай: – Еліміз Тәуелсіздік алған жылы отбасымды үлкен қуанышқа бөлеп, ата-анамның сүйікті перзенті атандым. Алда үлкен

мереке. Бұл мейрам біздің қазақ халқының өмірінде ерекше орын алады. Сондықтан жылда осы күнді асыға күтемін. Тәуелсіздіктің құрдасы болудың өзіндік жауапкершілігі бар екендігін шын жүрегіммен сезінемін. Ендігі алдыма қойған мақсатым республикамыздың әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуына өзіндік үлесімді қосу, – деді. Жоғарыда есімі аталған сұхбаттасым секілді Тәуелсіздіктің тағы бір құрдасы – қазақтың аяулы қызы Назира Жұматаева. Ол Қостанай облысының Федоров ауданына қарасты Пешковка ауылында туып өсті. Оның сөзіне қарағанда өзі осы жылдың 4-ші қазанында дүниеге келіпті. Зерек бойжеткен өзінің таудай талабының арқасында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін ойдағыдай тәмамдады. Қазіргі уақытта ол облыстық тари-

хи-өлкетану мұражайында менеджер болып қызмет атқарады. Оны әңгімеге тартқанымызда бізге былай деді: – Міне, тәуелсіз ел атанғанымызға да да 24 жыл толғалы отыр Осы кезең ішінде Елбасының кемеңгер саясатының арқасында әлемге танылдық. Дүниежүзі жұртшылығы картадан Қазақстан деген елді көріп, оған ерекше құрметпен қарайтын дәрежеге жеттік. Өзге замандастарым секілді мен де арманыма жеттім. Ендігі мақсатым өзім бір перзенті болып табылатын туған жерім мен сүйікті Отаныма адал қызмет ету. Болашағынан үлкен үміт күттіретін қабілетті жастардың бірегейі Ермек Қапсұлтанов десек қателеспес едік. Ол бұл күндері Қостанай қаласы әкімдігінің компьютерлік техника операторы болып жұмыс істейді. Өз саласын жетік білетін маман әріптестерінің арасында бе-

делді. Ол Алтынсарин ауданында көк майсалы мамыр айында туылып, бір әулеттің қуанышына айналды. Жастайынан ата-анасынан тағылымды тәрбие алған бұл бала мектеп қабырғасында жүргеннен бастап техникаға бейім болды. Орта мектептен кейін осы арманына қол жеткізді. Жоғары білім алып, қазіргі жауапты қызметін атқарып жатыр. Оның да енді алдына қойған басты мақсаты – қазіргідей дүниежүзіне кеңінен танылған мемлекеттің жарқын келешегі үшін аянбай еңбек ету. Өзім журналист ретінде сұхбаттасқан замандастарымның ой-пікірлерінен көп жайды көңіліме түйдім. Ең бастысы, бәрі де еңбекқор, замана тынысын терең ұғынады. Егеменді еліміздің бұдан да гүлденіп, экономикасының өркендей түсуіне үлес қосуды өздерінің парызы санайды. Айзат АСЫЛБЕК.

Әрбір шаңыраққа қуаныш әкелсін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні еліміз үшін ұлы мереке. Осы егемендіктің арқасында дініміз қайтадан арамызға оралды. Міне, содан бері де арада 24 жыл өтті. Осы кезеңде өңірде ислам діні өркендеп, қаншама мешіттер бой көтерді. Қазіргі таңда аталған имандылық ордаларында уақыт талабына сай білім алған білікті азаматтар имам болып қызмет атқарып жатыр. Алдағы уақытта да мешіттердің саны көбейіп, олар нағыз парасат орындарына айналатынына нық сенімдімін. Өзімді жастардың да дінімізге ерекше бетбұрыс жасап жатқандығы қуантады. Мен облыстағы барша қауымды алдағы келе жатқан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке әрбір шаңыраққа тек қана молшылық, ырыс-береке алып келсін. Отанымызды гүлденту жолында толағай табысқа жете беріңіздер. Ең ізгі тілекпен, Бахытбек Тәжімбет, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қостанай облысындағы өкіл имамы.


6

БІЗДІҢ ҚОСТАНАЙ

Сейсенбі, 15 желтоқсан 2015 ж.

ҚОСТАНАЙ - АҚПАРАТ

«Ұлт мақтанышы» атанды Жуырда редакциямызға қуанышты хабар жетті. Соны оқырман қауымға жеткізгенше асықтық. Себебі, Жамбыл атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты, Қазақстан, Әлем халықтары Жазушылар одағының мүшесі, көрнекті ғалым, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры Серікбай Оспанов үлкен құрметке ие болды. Оны Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында құрылған Халықаралық жазушылар одағы Ыбырай Алтынсарин мұраларын халыққа танытудағы Алтынсариннің ілімін дәріптеудегі ұзақ жылдарғы ерен еңбегі үшін «Ұлт мақтанышы – гордость нации» медалімен марапаттады. Медалді «Бейбітшілік әлемі» Президенті, Қазақстан және Евразия Жазушылар одағының мүшесі, БҰҰ халықаралық Адам құқығын қорғау комитетінің генерал - майоры, ғылым докторы, профессор, академик А. Нұрманов салтанатты түрде тапсырды. Біз қазақ халқына көптеген құнды кітаптар мен «Сағындым Алматымды» секілді жүрек тебірентер әннің мәтінін жазған, заманымыздың көрнекті ақынын қуанышымен шын жүректен құттықтаймыз!

Әріптесіміз медальмен марапатталды Үстіміздегі жыл қазақ халқы үшін үлкен қуанышқа толы болды. Соның ішінде Қазақ хандығының 550 жылдығы елімізде кеңінен аталып өтілді. Оның әсіресе, кейінгі жастарға танымдық-тағылымдық, тәрбиелік жағы өте жоғары болғандығы ақиқат. Осы еліміз үшін аса маңызды оқиғаға орай Қазақстан тарихшылары қауымдастығы «АҚ ЖОЛ» демократиялық партиясының тікелей қолдауымен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай естелік медаль шығарған болатын. Куәлікке қазақтың көрнекті тарихшысы, белгілі ғалым, профессор Мәмбет Қойгелдиев қол қойған. Осы медальға ие болғандардың қатарында біздің әріптесіміз, ұлтжанды азамат «Наш Костанай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Дастан Жалбасбайұлы Жұмабаев та бар. Қос тілді газет редакциясының ұжымы Дастан Жалбасбайұлын мәртебелі марапатымен шын жүректен құттықтайды. Оған алдағы уақытта да мықты денсаулық, шығармашылық табыс тілейді.

Тағылымы мол басқосу Облыс орталығындағы «Қоғамдық келісім» үйінде «Қазақ хандығының 550 жылдығы: Ұлы даланың тарихы» деп аталатын тақырыпта дәріс өткізілді. Бұл іс-шараға Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерлері, Қазақстан халқы облыстық Ассамблеясының ғылымисараптама тобы, этно-мәдени бірлестік басшылары, «Өрлеу» акционерлік қоғамы Қостанай облыстық филиалы қызметкерлері мен жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Дәрісті тыңдаған азаматтар бірінші және екінші қабаттарда ғы «Қазақ еліне 550 жыл» және «Біртұтас шаңырақ» атты көрме мен экпозицияны тамашалады. Осынау жиында тарих ғылымдарының докторы, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының проректоры Еркін Әбіл дәріс оқып, қазақ елінің осы күнге дейінгі қол жеткен табыстарына тоқталды. Сонымен қатар белгілі ғалым Қаламқас Сандыбаева мен Үміт Әкімбаеваларға алғыс хаттарды табыс етті.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ

Кезектен тыс XXII-ші конференция Өткен жұмада «Нұр Отан» партиясы Қостанай қалалық филиалының кезектен тыс XXІІ конференциясы болып өтті. Бұл жиынды аталған партияның қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағытбек Сәндібеков ашты. Алғашқы сөзді «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының орынбасары Сералы Ахметовке берді. Ол қалалық филиалдың төрағал ы ғ ы н а Қ о с та н а й қ а л а с ы н ы ң әкімі, есімі елімізге белгілі Базыл Шамұханұлы Жақыповты ұсынды. Делегаттар оның кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Жаңадан сайланған төраға Базыл

Шамұханұлы өзіне сенім білдірген барша азаматтарға шынайы алғысын білдіріп, жинақтаған бай тәжірибесі мен бойындағы қажыр-қайратын тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы және халыққа адал қызмет етуге арнайтындығын білдірді. Одан кейін конференцияда «Нұр Отан» партиясы қалалық филиалдың жұмысшы органдарын сайлау мәселесі қаралып, бекітілді. Сондай-ақ аталған филиалдың үстіміздегі жылғы 11 айы ішіндегі атқарған жұмыстары жайлы хабарлама жасалды. Біз қала әкімі, «Нұр Отан» партиясы Қостанай қалалық филиалының төрағасы Базыл Шамұханұлын құттықтаймыз. Оған алдағы уақытта

Әкімдіктегі актив жиналысы Кеше қалалық әкімдікте қала әкімі Базыл Жақыповтың төрағалығымен жиын болып өтті. Оған облыс орталығындағы мекемелер мен ұйымдар, білім ордаларының басшылары қатысты. Активте шаһар басшысы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үстіміздегі жылғы кезекті «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауының негізгі бағыттары мен алда тұрған келелі міндеттерге тоқталды. Сондай-ақ шығып сөйлеушілер де қатысушыларға аталған маңызды құжаттың еліміздің өмірінде алатын орны жайлы айтып, Жолдауды бір ауыздан қолдайтындықтарын білдірді.

«Менің Қазақстаным» байқауы Жуырда Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған «Менің Қазақстаным» атты факультет аралық көркем өнерпаздар байқауы болып өтті. Сайысты бірінші болып дене шынықтыру, спорт және туризм факультеті ашты. Шараны одан әрі шет тілдері, қазақ және орыс филологиясы, жаратылыстану- математика, тарих және өнер және психология- педагогика факультеттері жалғастырды. Шет тілдері факультетінің 1 курс студенті З.Акимова «Арманыма асығып барамын», «Асыл арман» триосы «Тірегім» , «Қазақ елі», «Аманат» тобы «Тамшылар» әндерімен кештің көркін одан әрі арттыра түсті. Сайыс қорытындысында бірнеше номинациялар бойынша үздіктер анықталып, олар марапаттарға ие болды. Шолпан ҚУАНЫШЕВА, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты филология факультетінің 2-курс студенті.

да жауапты қызметінде тек биіктен көріне беруіне тілектестігімізді білдіреміз.

Қостанайда тұңғыш рет

Жақында Қостанай қалалық мешітінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қостанай облысындағы өкіл имамы Бахытбек Тәжімбеттің басшылығымен және аталған қалалық мешіттің бас имамы Шоқан Әмірхановтың тікелей ұйымдастыруымен өңіріміздің тарихында тұңғыш рет екі айлық сауат ашу курсы ашылды. Бұл курс облыстағы діни қызметкерлер мен молдалардың сауатын арттыру үшін құрылды. Олар мұнда аталған мерзім ішінде Құранды жете үйренеді. Ақида, Тәжуид және араб тілінен дәріс алады. Қазір өңірден 10 шәкірт оқуды бастап та кетті. Оларды Қостанай қалалық мешіті күніне үш рет ыстық тамақпен қамтамасыз етеді. Шәкірттерге облыстағы білікті діни мамандар дәріс береді. – Екі айдан кейін курсты бітірушілер облыстың бас имамының қолынан арнайы сертификат алады. Білім беру басқа талапкерлерге де жыл бойы жалғаса береді, – дейді аталған курсты ұйымдастырушы, белгілі дін қайраткері Шоқан қажы Әмірханов.

Мемлекеттік тіл саясаты және жастар Жуырда Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен Тілдерді оқыту орталығында «Мемлекеттік тіл саясаты және жастар» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Аталмыш шараға облыстық Жастар саясаты басқармасының өкілдері, «Нұр Отан» партиясы Қостанай облыстық филиалы, Нұржан Наушабаев және Назарбаев зияткерлік мектептері және өзге де білім ордаларының мұғалімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты.

Басқосуда «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасы аясында үш тілде білім беретін мектептерді өркендетуге байланысты өзекті ойлар айтылды. Сонымен қатар өзге ұлт өкілдерінен құрылған «Тіл дарын» клубының мүшелері Алла Гаврина, Виктория Симененкова сынды бірқатар жастар пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ жыл бойы облыстағы ұйымдастырылып келе жатқан түрлі жобаларға белсене ат салысып жүрген мектеп оқушылары Алғыс хаттармен марапатталып, оларға сыйлықтар табыс етілді.


БІЗДІҢ ҚОСТАНАЙ

Сейсенбі, 15 желтоқсан 2015 ж.

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ

7

Білікті мамандар ұясы Шет тілдері факультеті студенттерінің болашағы жарқын

Уақыт түстен ауып қалған. Біз, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты шет тілдері факультетінің деканатына ат басын тіредік. Факультет деканы Екатерина Леонидовна Дорошок өз бөлмесінде екен. Ол әдеттегі қалпымен жылы жүзбен қарсы алды. Байқауымша, ол үлкен бір мерекеге дайындалып жатқан секілді. Алдындағы қатар тұрған орындықтарға қазақтың ою-өрнектері салынған ұлттық киімдерді де көріп қалдық. Философия ғылымдарының кандидаты, доцент Екатерина Леонидовна білікті маман, өз саласының нағыз білгірі. Жоғарыдағы аталған шет тілдері факультетін басқарғанына да төрт жыл өтті. Оның өзіне де, қарамағындағы әріпттестеріне де жоғары талап қоятындығын бұрыннан жақсы білеміз. Оны әңгімеге тартқанымызда үстіміздегі жылғы тәуелсіздік күніне жан-жақты әзірлікпен келгендіктерін білдік. Оның әңгімесінен біраз жайды пайымдауға да әбден болады.

Ол Елбасының тікелей қамқорлығымен жүзеге асып жатқан «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасы жайлы жазбақ ниетімді білген соң өздеріндегі атқарылып жатқан игілікті істер жайлы жан-жақты айтып берді. Оның сөзіне қарағанда, тындырылған жұмыстар ауыз толтырып айтарлықтай. Факультет деканы осы биылғы қараша айының аяғына таман өздерінен бір топ жастар елордамыз Астанадағы тұңғыш Президенттің кітапханасында өткен семинар-тренингке қатысқандарын мақтанышпен тілге тиек етті. Ол Тәуелсіздік күніне арналыпты. Иә, бұл факультетте шын мәнінде өңірдегі барша әріптестеріне үлгі боларлықтай жарқын да игі істер жүзеге асырылып келе жатқаны баршаға аян. Халық арасында «Бәрін де кадр шешеді» деген сөз босқа айтылмаған. Мәселен, осы жердегі ұлағатты ұстаздар Айша Оспанова, Марина Кудрицкая, Гүлнар Исмағұлова, Бақыт Досжанова, Виктория Данилова, Айгүл Кенжебаева, Лариса Бурмагина, Гүлбану Үңгітбаева, Оксана Герок-Ержанова сияқты білікті жандар барлық әріптестері мен студенттердің ардақтылары. Осындай ізденімпаз жандардан үлгі алған шәкірттер де мұнда тек білім алып қана қоймайды. Өз беттерінше ағылшын тілін меңгеруге талпынады. Осы жердегі барша ғалымдар мен оқытушылар бүгінгі студент — ертеңгі жүздеген жастардың білікті мұғалімдері болатындығын жақсы түсінеді. Сол себептен де олар институт қабырғасында жүргенде әрбір сағатты тиімді пайдалануға тырысады. Ағылшын тілі — ұдайы оқуды талап етеді. Сондықтан мұнда оларды

қабылдаған кезде де қойылар талап та жоғары. Осы арада студенттік сәтті бастан кешкенге дейін көптеген шәкірттер болашақ мамандықтарына жан-жақты дайындық жасайтындықтарын да айтып өткеніміз абзал. Мәселен, олардың бірқатары 1 курс студенті атанғанға дейін мектеп қабырғасында жүргенде-ақ арнайы сертификат, куәлік және грамоталарға ие болып, өздерінің болашағы жарқын екендігін тиянақты білімдерімен дәлелдеп үлгіреді. Сөздің орайы келгенде Д.Алдабергенова, А.Хамзина, А.Чунина секілді жастар студент болғанға шейін мектепті «Алтын белгімен» аяқтаған үздік түлектер. Олар инсти-

сында үлкен құрметке бөленген В.Мостовая мен К.Сулимова Америкадағы мектептерді тәмамдаған соң, FlEХ жылдық тіл жөніндегі бағдарламаны үздік аяқтағаны жөнінде сертификаттарға ие болған-ды. Әлгі аталған Владислава табиғаты күрделі Аляскада білім алса, Карина оқыған мектеп Индиана штатында болды. Ал, Ю.Латыпова институтқа түскенге дейін Кипрдегі тілге байланысты курсты аяқтады. Өздеріңіз де байқап отырған боларсыздар, жоғары оқу орнының шет тілдері факультеттеріне оқуға тілек білдірген бозбалалар мен бойжеткендер шынында да үлкен әзірлікпен келетіндіктеріне осында

тутқа келген соң да ізденістерін одан әрі жалғастырып, білімдерін толықтыра түсті. Сондай-ақ Т.Велундрузи де институтқа қабылданбас бұрын өзінің өте зерек жас екендігін көрсеткен-ді. Себебі ол, республикалық олимпиада да өз саласы бойынша жеңімпаз атанған-ды. Қазір де факультет мақтанышы. Осы аталған дарынды жас пен қатар құрбы-құрдастарының ара-

келгенде деканның айтуы бойынша тереңірек білдік. Өйткені, шет тілдері факультетінде білім алу өте қиын. Ол үлкен еңбекті, қажырлылықты, табандылықты, темірдей тәртіпті қажет етеді. Жылда студенттер қатарына қабылданатын жастардың басым көпшілігі мемлекеттік грантқа ие болғандар. «Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы» деген текке айтылмаған. Осындағы ұзақ жылдардан бері өз саласы

бойынша жемісті қызмет атқарып келе жатқан оқытушылардың арқасында 3 курста-ақ алғыр да келешегінен көп үміт күттіретін жастардың талпынысы айқын сезіледі. «Талапты жетер мұратқа» демекші, факультеттің 4 курс студенті Глеб Ненашев өзінің еңбекқорлығының арқасында лингвистикада айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Ол республикалық олимпиадада жүлделі екінші орынға ие болды. Сондай-ақ, халықаралық тесті де болашақта Германиядағы магистратурада оқу үшін ойдағыдай тапсырды. Факультетте білімге құлшыныс танытқан жастарға барлық мүмкіндік туғызылған. Ректор тарапынан да үнемі қолдау мен қамқорлықты көріп келеді. Осы сөзімізді жандандыра түсу үшін нақты дәлелдер келтіре кетелік. Мәселен, 2012-2014 жылдар аралығында Францияда 20, АҚШ-та бір студент білімдерін одан әрі тереңдетті. Шет елдерде жастар тек баға үшін оқымайды, олар еліміз бен институттың мәртебесін барынша асқақтатып, намысты қолдан бермейді. Сондықтан мұнда білім алып жатқан жігіттер мен қыздарды нағыз өз елдерінің патриоттары деп атасақ да артық емес. Баршаға мәлім, елордамыз Астанада «ЭКСПО-2017» көрмесі ұйымдастырылғалы жатыр. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының шет тілдері факультетінде оған қатысу үшін талапкерлер іріктелуде. Төменгі курста оған қатысу үшін тілек білдірушілер қатары да жеткілікті. Осындағы студенттер ағылшын тілдерін терең меңгерумен қатар, көңілді тапқырлар клубына да қатысады. Сөйтіп, барлық сала бойынша өздерінің жан-жақтылықтарын көрсетіп келеді.

«Қазақ тілі мені елге танытты» деп ой толғайды «Қазақстан — Қостанай» телеарнасының редактор-жүргізушісі Алла Гаврина Алла Гавринаның аты-жөні жас та болса, күллі қазақ еліне белгілі. Талай байқаулардың жеңімпазы, бұл күндері «Қазақстан-Қостанай» телеарнасының редактор-жүргізушісі. Ол аталмыш телеарнада «Полиглот: тіл — тұғыр» бағдарламасын қолға алғанына да біраз уақыт болып қалды. Тәуелсіздік күні қарсаңында мемлекеттік тілді жетік білетін бойжеткенге арнайы жолығып, әңгімеге тартқан едік. – Алла, сұхбатымызды қазақ тілін қалай үйренгеніңнен бастасақ? – Әкем Николайдың ұлты орыс болса, анам Балжан есімді қазақ қызы. Алайда олардың дәм-тұзы жараспады. Мен төрт жасқа дейін Арқалық қаласында тұрдым. Содан кейін көршілес жатқан Ресейді мекен еттік. Сол жақта мектеп табалдырығын аттап, орыс мектебінің бірінші сыныбына бардым. Бірақ мұнда көп аялдаған жоқпыз. Анам екеуміз қазақ еліне оралдық. Содан Қостанай облысының Меңдіқара ауданына қарасты Ломоносов, Каменск-Уральск елді мекендерінде тұрдық.

Қазақ ағайындардың арасына қосылған соң, қазақ мектебіне бардым. Сөйтіп, оқуымды қазіргі ана тіліме айналып кеткен қазақ тілінде жалғастырдым. Осылайша бірте-бірте қазақтың ұл-қыздарымен қоян-қолтық араласа жүрудің арқасында мемлекеттік тілді бір кісідей игердім десем артық болмас. Әулиекөл ауданына қарасты Құсмұрын бекетіндегі №28 қазақ мектебін бітірдім. Шешемнің анасы Мәрия әжемнің қолында тәрбиелендім. Анам ерте қайтыс болды. Әкем қазір Ресейде тұрады. Сондықтан да өзіме жанашырлық танытқан жандарға ризашылығым шексіз. – Жалпы, журналистикаға келуің жөнінде қысқаша айтып өтсең... – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының талай жастарға жолдама берген шет тілі факультетіне оқуға түстім. Аталмыш оқу ордасының ректоры, ¬география ғылымының докторы, профессор Қуат Маратұлы Баймырзаевтың маған шапағаты мол болды. Оқуға түскен алғашқы жылдары осынау мейірбан жан мені өзіне шақырып алып, грантқа, яғни ақысыз бөліміне ауысқанымды айтқандағы сәтті ешқашан да ұмытпаймын. Қостанай мемлекеттік педагогикалық

институтында жүрген кезімде де ұстаздар тарапынан қамқорлыққа бөлендім. Студент кезімнен бастап «Қазақстан-Қостанай» телеарнасына жұмысқа қабылдандым. «Қазақстан-Қостанай» телеарнасының басшысы Әлібек Татанов мені журналист етіп жұмысқа алды. Сондықтан да Қазақстанның құрметті журналисі, осы саланың білгір маманына деген алғысым шексіз. Осы уақыт ішінде кәсіби жағынан едәуір шыңдалдым. Мұндағы ұстаздарым ретінде менің жанымнан табылып, үнемі ақыл-кеңесін беріп отырған директордың орынбасары Күлтай Абдрахманова және Назгүл Құдайбергеновалар да мен үшін ерекше ыстық. – Алла, шындығын айтшы осы кейбіреулер мемлекеттік тілде меңгеру қиын деп жатады. Өзің осы жөнінде не айтар едің? – Әңгіме ниет пен талпыныста. Ерінбей еңбек еткен адам қашанда көздеген мақсатына жетеді. Бұған менің өмірім жарқын айғақ бола алады. Әу баста, қазақ қыздарымен бірге жатақханада тұрдым. Олармен күнделікті сөйлесіп, білімімді тиянақтадым. Сонан соң үзбей қазақ тіліндегі газет-журналдарды үзбей оқыдым. Көркем әдебиеттер-

ге ден қойдым. Осындай ізденістің арқасында марапаттарға ие болдым. Қазақ тілі менің жан-жақты маман болып қалыптасуыма тікелей ықпалын тигізді. Әлі күнге дейін қазақ ағайындарымен жиі араласамын. Жергілікті халықтың бір перзентіндей болып кеттім. Салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарына да бір кісідей қанықпын. Қазақ елінде ғұмыр кешіп жатқан соң осы республиканың әрбір азаматы мемлекеттік тілге аса құрметпен қарағандары жөн деп есептеймін.


8

БІЗДІҢ ҚОСТАНАЙ

Сейсенбі, 15 желтоқсан 2015 ж.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН СОТ ЗАЛЫНАН

Көп балалы ана құқығын қорғады Қостанай қалалық соты К.Саршенованың «Қостанай қалалық ауруханасы» МКК-не шағымы қарады. Іс материалдары бойынша, К.Саршенова санитар болып жұмыс істеген қалалық аурухананың жұқпалы ауру бөлімінің меңгерушісі оған қысым көрсетіп өз еркімен жұмыстан шығу туралы арызуға мәжбүрлейді. Бұл кезеңде К.Саршенова жүкті болған әрі оның асырауында кәмелетке толмаған төрт баласы бар. 2015 жылдың 4 тамызындағы бұйрықпен ҚР Еңбек кодексінің 57 бабының 1 бөлігі негізінде онымен еңбек келісім-шарты бұзылған. Оған негіз – жұмыскердің бастамашылығы. Істің мұндай мәнімен келіспеген Саршенова өзінің конституциялық құқығына нұқсан келді деген ойға келеді. Себебі, оны жұмыстан шығу туралы арыз жазуға мәжбүрлеген. Жұмыссыз қалу салдарынан жалғыз табыс көзінен айырылған. Сот отырысы барысында талапкердің жұмыстан шығу туралы арызы да, «Қостанай қалалық ауруханасы» МКК-нің бұйрығы да ағымдағы жылдың 4 тамызында жазылғаны белгілі болды. «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнамаларды қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы нормативтік қаулысының 26 тармағына сәйкес, заңсыз негіз бойынша жұмыстан шығарылған қызметкер, бұрынғы жұмысының сақталмауына қарамастан (қысқаруына байланысты), бұрынғы қызметіне қайта қабылдануға жатады. Осылайша, шағымданушының талап арызын сот негізді деп тауып, қанағаттандыруға жатады деп шешті. Сот азаматша Саршенованы жұмыстан шығару туралы бұйрықты заңсыз деп танып, оны жұмысқа қайта орналастыруға шешім шығарды. Сонымен қатар көп балалы ана пайдасына мәжбүрлі жұмыссыз жүрген кезеңдегі 229 234 теңге мөлшеріндегі еңбек ақы мен 30 мың теңге моральдық залал өндірді. Сот шешімінің К.Саршенованың пайдасы жұмыссыз жүрген кезеңдегі еңбек ақыны Қостанай қалалық ауруханынан өндіру мен жұмысқа қайта орналастыру туралы тұсы шұғыл орындауға жатады.

Тәртіп сақшысы істі болуда Қостанай қаласының №2 сотында 1991 жылы туған бұрынғы полиция қызметкеріне қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы басталды. Ол ҚР ҚК-нің 361 бабының 2 бөлігі, 369 бабы 2 бөлігімен (Лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану және қызметтiк жалғандық жасау) айыпталып отыр. Іс материалдары бойынша, ағымдағы жылдың 12-13 сәуірінде жол-патрульдік бақылау құрамында болған айыпталушы Х. Қостанай қаласы аумағындағы құқық бұзушылықты және анықтау бақылауын жүргізу кезінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы жалған хаттама жазу туралы қаскөйлік ниетті ойлайды. Арам ойын жүзеге асыру мақсатымен қатаң есепті бланкке азамат Т-ның әкімшілік құқық бұзушылық жасағандығы туралы жалған хаттама жазып, өзі қол қояды. Құқық бұзушының аты-жөнін мәліметтер базасынан алған. Айыпталушы Х. құқық бұзушыны әкімшілік жауапкершілікке тарту және оған айппұл салу үшін жалған хаттаманы Қостанай қаласы ІІБ-ның әкімшілік тәжірибе бөліміне тапсырады. Х-ның заңсыз әрекеті салдарынан Т-ның заңды мүддесі мен құқығы бұзылып, әкімшілік жауапқа тарту түріндегі залал келтірілген.

Моральдық залал өндірді Қостанай облысының Рудный қалалық соты өндірістік жарақаттан қаза тапқан жұмыскер отбасының «Соколов-Сарбай кен-байыту өндірістік бірлестігі»АҚ-нан моральдық залал өндіру туралы шағымы бойынша азаматтық істі қарады. Іс материалдары бойынша, 2014 жылдың 5 тамызында өзінің еңбек міндеттерін – электр беру желісі опорасын бөлшектеу жұмыстарын жүргізу кезінде азамат Е.Юсупов тоққа түскен. Өндірістік жарақат алған акционерлік қоғам жұмыскері оқиға орнында қаза табады. Жазатайым оқиғаны арнайы тергеу актісіне сәйкес, жұмыс берушінің кінәсі толығымен дәлелденген. Болған оқиғадан кейін жұмыс беруші ерікті түрде қаза болған жұмыскердің отбасына материалдық көмек көрсетіп, 1 982 000 теңге төлеген. Моральдық залал мөлшерін белгілеу кезінде сот әділдік ұстанымдарын басшылыққа алды. Сот қазаға ұшыраған жұмыскер отбасының талап арызын қанағаттандырып, жауапкерден 500 мың теңге моральдық залал өндіру туралы шешім шығарды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ

Асқардың асқақ арманы Бұзақылардың қолынан қаза тапқан Асқар Қыстауов жөнінде Біздің қазақ бір бойынан көптеген асыл қасиет табылатын бозбалаларды жігіттің нағыз сұлтаны деп орынды мақтан етеді. Ерлікпен қаза тапқан Асқар Рақымжанұлы Қыстауов та сондай мақтауға әбден лайықты бауырымыз болатын. Ол 1941 жылы қазіргі Меңдіқара ауданындағы Введен поселкесінде дүниеге келді. Жастайынан техника тілін меңгеруді армандады. Сондықтан да болар, алдымен орта мектепті ойдағыдай бітірді. Содан соң кәсіптік-техникалық училищеге қабылданып, тракторшы-жүргізуші мамандығын таңдады. Қылшылдаған жас жігіт әскер қатарынан оралған соң, Науырзым ауданындағы «Первая семилетка» кеңшарына комсомол ұйымының хатшысы болып сайланды. Бұл да болса, оның ұйымдастырушылық қабілеті мол, жігіттер мен қыздарды орта мақсатқа жұмылдыра білетін жігерлі азамат болғандығын дәлелдейді емес пе? Ол кезде мұндай азаматтарды түрлі қызметтерге шақырып, оларға үлкен сенім артылатын. Сондықтан да шығар, Науырзым аудандық комсомол комитетінің арнайы жолдамасымен милицияға қызметке орналасты. Жауапкершілігі мол учаскелік инспектор болып бекітілді. Осы жұмыста ерекше көзге түскен маманды 1967 жылы Наурызым аудандық милиция бөліміндегі қылмысты істерді іздестіру тобының

оперативтік инспекторы сынды аса біліктілікті талап ететін қызметке тағайындады. Шындығы керек, ешкім де осынау өз жұмысына шын мәнінде берілген адал азамат жастай яғни, небәрі 27 жасында арам ниетті бұзақылардың қолынан мәңгілік көз жұмады деп ешқашанда ойламаған еді. Сол бір күн оның туған-туысқандары мен әріптестерінің жадында ұзақ сақталады. Осынау үлкен қайғы қасірет әкелген оқиға 1967 жылдың мамыр айында орын алды. Дәл 7-сі күні кешке болған-ды. Жастар жүрген жерде дау-дамай болмай тұра ма? Жоғарыда аталған «Первая семилетка» кеңшарының орталығында араққа әбден қызып алған жігіттер төбелеске кірісіп кетіпті. Солардың біреуі атың өшкір қу арақтың кесірінен мылтықпен оқ атқан. Сөйтіп, сол жердегі бірқатар жазықсыз адамдардың өміріне қауіп төндірген көрінеді. Осы хабарды естіген бойда өжет те қайсар жігіт Асқар Рақымжанұлы ештеңеден сескенбей, әлгі араққа сылқия тойып алған мас бұзақыға қарсылық білдіріп, оны тәртіпке шақырмақ болады. Алайда, маскүнем жігіт қатыгездік танытып, мұны мылтықпен атып салған. Ерлік ешқашан да ұмытылмайды. 27 жасар азаматтың есімі Қостанай облыстық ішкі істер басқармасының Құрмет кітабына, мемориалдық тақтаға енгізілді.

«Первая семилетка» кеңшарындағы азаматтар да қыршын кеткен қазақ жігітінің есімін мәңгі қалдыру мақсатында сондағы бір көшеге оның атын берді. Сондай-ақ аталған елді мекеннің орталығында қоғамдық тәртіптің ержүрек сақшысының құрметіне обелиск орнатты. Сонымен қатар Науырзым ауданында мектеп оқушыларның арасында оны еске алу үшін еркін күрестен турнир өткізу дәстүрге айналды. Міне, бұл да болса, аудандағы азаматтардың полиция қызметкеріне деген ерекше құрметін көрсетсе керек.

ӨМІР — ӨЗЕН

Жаны жайсаң жан еді немесе Бағытай Сұлтанғазина туралы сағыныш сөз Қостанай өңірінде Жәлел және Бағытай Сұлтанғазиндердің отбасы қашанда ерекше құрметпен аталады. Өйткені, отағасы Жәкең мен осы шаңырақтың шарайын келтірген марқұм апамыз Бағытай Ахметқызы да бүкіл ғұмырларын туған жері мен халқына адал қызмет етуге арнады. Олар ұзақ жылдар бойы Ұзынкөл ауданында қызмет атқарды. Жәлел аға кезінде үлкен шаруашылыққа басшы болды. Аудан деңгейінде қаншама жауапты жұмыстарды атқарды. Сондағы «Балықты» мешітінің тұрғызылып, мұсылман бауырларымыздың игілігіне айналуына да өзінің лайықты үлесін қосты. Шаңырақтың сәні мен мәнін келтірген Бағытай жеңгеміз есепші ретінде көпке танылды. Жемісті жұмысы үшін халықтың алғысына бөленді. Бұдан артық қандай бақыт болушы еді. Отағасы екеуі 60 жыл тату-тәтті ғұмыр кешті. Үй иесінің алаңсыз қызмет атқаруына барлық жағдайды жасады. Оны қашанда кішіпейілділік, көпшілдік, қонақжайлық секілді асыл қасиеттер өзгелерден дараландырып тұратын. Олар баланы байлыққа санады. Ерлі-зайыптылар бес ұл мен қыздарына тағылымды тәрбие берді. Перзенттері де жастайынан білімге құштар, еңбекқор болып өсті. Адал-

дықты өмірлерінің мәні санады. Сондықтан да болар, тұңғыштары Әнуарбек мектеп қабырғасында жүргеннен өте зейінді-тін. Жоғары оқу орнынан кейін біржола ғылым жолына түсті. Қазіргі таңда ол елордамыз Астанада тұрады. Экономика ғылымдарының докторы, замандастыры оны ғалым әрі қоғам қайраткері ретінде өздеріне үлгі тұтады. Одан кейінгі Манарбек қалалық мәслихат депутаты. Көпке танымал қазақ жігіттерінің бірі. Одан кейінгі Гүлнәр мен Гүлбану да өз қатарының алды болды. Гүлнәр қазіргі таңда Қостанай мемлекеттік университетінде кафедра меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты болса, Гүлбану беделді бір мекеме директорының орынбасары. Үйдің кенжесі Зәмзәгүл де кішкентайынан алғыр шәкірттердің бірі ретінде көзге түсті. Содан кейін жоғары білімді маман атанды. Өзінің іскерлігінің арқасында бұл күндері Қазақстан Республикас қаржы министрлігі Қостанай облыстық қаржылық бақылау инспекциясы басшысының орынбасары. Қарындасымыз ұжымында өте беделді. Еңбек жолын енді бастаған зерделі жастардың тәлімгері. Оны жұртшылықтың бәрі де жан-жақтылығы үшін құрмет тұтады. Мынау өмірде бәріміз де қонақпыз.

Өзіміз ерекше сыйлайтын Бағытай Ахметқызының дүниеден өткеніне де қырық күнге жақындап қалды. Әрине, оның орнын ешкім де баса алмайды. Дегенмен де апамыздың жетпеген ғұмырын өзі аялап өсірген ұл мен қыздарына, бес немересіне және шөбересіне берсін. Қымбатты Бағытай апа! Жатқан жеріңіз жарық, иманыңыз серік болсын. Сіз біздің әрқашанда жүрегіміздесіз. Өзіңізді қадірлеп, сыйлаған жақын жуықтарыңыз, замандастырыңыз сізді ешқашанда ұмытпайды.


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

9

Базыл ЖАКУПОВ:

«Жить по средствам нужно всегда!» Так уж исторически сложилось, что каждый чиновник подводит итоги своей работы по истечении 100 дней на новом месте. Именно за этот период предполагается, что он вырабатывает стратегию и определяет приоритеты в руководстве. У акима города Базыла Жакупова до этой символичной цифры осталось восемь дней. Накануне Дня Независимости редакция «НК» адресовала свои вопросы главе областного центра. - В воскресенье в телевизионном интервью Президент страны подробно остановился на достижениях Независимости. А что для вас, Базыл Шамуханович, значит этот праздник, с чем он ассоциируется? - Думаю, не раскрою секрет, если скажу, что независимость для всех казахстанцев и для меня лично – особая ценность. Она символизирует сбывшуюся многовековую мечту нашего народа и является началом новой эпохи в истории нации. В тот год, когда страна обрела независимость, я начал трудовую деятельность. Поэтому мое становление как личности происходило в годы становления новой страны. И я рад, что своим трудом вношу частицу в становление и развитие государства. Вклад в успех страны вносят и костанайцы своим трудолюбием и жизненным оптимизмом, бережным отношением к историческому прошлому и будущему развитию страны. И все это вселяет уверенность в завтрашнем дне. Пользуясь случаем, от всего сердца хочу поздравить всех костанайцев с главным праздником страны - Днем Независимости! Желаю каждой семье мира, согласия, счастья, достатка, успехов и новых достижений в труде. - 30 ноября Нурсултан Назарбаев обратился с Посланием народу Казахстана. Сегодня перед каждым руководителем стоит задача – глубоко продумать содержание Послания, чтобы каждый из нас понял и затем связал документ со своими конкретными задачами, составил свой план на 2016 год. Какие планы стоят перед вами, и что вас особо привлекло в нынешнем программном документе? - В Послании проанализированы антикризисные экономические меры, особо подчеркнута необходимость подготовки экономики к низкой цене на нефть. Ведь по прогнозам, озвученным в Послании, цена за баррель в ближайшие годы может снизиться до 30-20 долларов, что накладывает определенные трудности на экономику. Поэтому сегодня как никогда актуальны вопросы развития государственночастного партнерства и приватизации государственной собственности. Нам в короткие сроки нужно создать

такие предприятия, которые дадут быструю отдачу, новые рабочие места. Все это возможно путем привлечения инвестиций. - Известно, что ГКП «Костанай-Су» отдадут в доверительное управление. Нет ли опасности, что передача предприятия в частные руки обострит проблему поставки воды, работу канализации. - Наоборот, это единственно правильное решение при сегодняшней экономической ситуации предприятия. На основании приказа Министерства национальной экономики РК постановл е н и е м а к и м а та города Костаная от 20.10.2015 г. было принято решение «О передаче в доверительное управление без права последующего

- Вообще человек по средствам жить должен всегда, хоть в кризисный период, хоть в другой. В свою очередь и государство должно

планировали. Вообще, мы с семьей только один раз ездили в Эмираты, а по работе я был во многих странах - Италии, Малайзии, США. Честно сказать, кризис особо на нашу семью не повлиял, потому что мы жили и живем на зарплату. Ею распоряжаемся вместе с супругой. Другое дело у бизнесменов, у них есть

выкупа имущественного комплекса ГКП «КостанайСу». Передача, я уверен, поможет снизить потери предприятий, увеличить собираемость долгов у населения, улучшит качество подачи системы водоснабжения. В доверительное управление предприятие будет передано на основании тендера, в условиях которого будут установлены обеспечение сохранения технологического цикла и надлежащая эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, сокращение потерь. Будут прописаны для частника и другие условия, которые дадут возможность полностью контролировать предприятие со стороны государства. Отмечу, что износ сетей водоснабжения ГКП «Костанай-Су» на сегодняшний день составляет 82%, а сетей водоотведения – 72%. Также процесс передачи в частные руки не предусматривает смену собственника, органом управления ГКП «Костанай-Су» останется ГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная». Любые действия доверительного управляющего должны будут согласовываться с ГУ. - Глава государства отметил важность оптимизации бюджетной политики. Несколько раз было высказано пожелание «жить по средствам». Что Вы скажете по этому поводу?

направлять средства в правильное русло. Поэтому власть, обеспечивая процесс непрерывности модернизации всех сторон экономики, оказывает, прежде всего, адресную помощь наиболее уязвимым слоям общества. А деньги нужно тратить по уму. - Многие мои знакомые пересматривают свой семейный бюджет, так как где-то урезаются зарплаты, где-то работников переводят на сокращенный рабочий день и т.д. Не секрет, что подорожали продукты питания. В вашей семье вопрос сокращения расходов семейного бюджета стоял? Если да, то какую статью сократили или отложили на некоторое время? - Моя семья живет по средствам и на мою зарплату. Трое старших детей уже имеют свои семьи, они самостоятельные. Правда, сын с супругой живут вместе с нами. Двое младших детей, они двойняшки, учатся в школе. Есть трое внуков. Поэтому все расходы семейного бюджета связаны с приобретением одежды, продуктов питания, оплатой коммунальных услуг. Больших приобретений на ближайшее время мы не планировали, поэтому и сокращать нечего. В семье есть своя машина Toyota Highlander, на ней ездят по очереди супруга и сын. Я передвигаюсь на служебном автомобиле. Что касается отдыха, то мы его тоже не

проблемы. И, наверное, правильно, что сейчас нужно отложить все дорогостоящие и крупные приобретения на второй план и жить по средствам. - А вообще когда вы в последний раз были в магазине? И что покупали? - Одежду себе в основном покупаю сам: рубашки, костюмы. Благо размер у меня стандартный, выбираю недолго. В прошлом году на Наримановке купил себе шапку. Люблю ездить с дочкой в магазин за продуктами, то есть она больше любит и об этом просит меня. Трудно бывает выкроить время, но все же выезжаю. В магазинах «Астыкжан», «Солнечный» делаю не только покупки, но и мониторю цены. Действительно, они в последнее время поднялись, в частности, на яйца. А вообще, в магазины за покупками ходит супруга или дети. - В Костанае вы не новый руководитель, когдато работали заместителем акима г. Костаная. Руководить городом выпало не на лучшие времена в экономике: нет поступлений, не хватает денег… Какие самые болевые точки вы видите, которые требуют безотлагательного решения? Обозначьте проблемы, пути их решения, сколько нужно денег… - На все нужны деньги и их надо много. Но приходится исходить из того, что имеем. На 2016 год расходы городского бюджета будут

предусмотрены на уровне 2015 года в сумме 9,5 млрд тенге. Приоритетами будут обеспечение функционирования автомобильных дорог, на это выделено 1 млрд. тенге, на благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрено 711,5 млн тенге, на социальную помощь и пособия - 406 млн тенге. Замечу, столько денег на ремонт улиц не предусматривалось в городе даже в самые хорошие времена. Также на 2016 год из областного бюджета будут выделены 3,5 млрд тенге на реконструкцию и капитальный ремонт дорог. На завершение строительства жилого дома по ул. Чкалова из республиканского бюджета выделены трансферты в сумме 261 млн тенге. Из Национального фонда предусмотрен 601 млн тенге на строительство инженерных коммуникаций, из областного бюджета на эти цели выделяется 141 млн тенге. Не исключено, что в бюджет будут вноситься коррективы. - Но если бы у вас появились «лишние» деньги, то куда бы потратили как глава города? - На строительство развязок, чтобы разгрузить улицы города. А еще на ремонт школ. Кстати, что касается развязок, то мы уже пригласили проектировщиков из Астаны, Алматы, чтобы они посмотрели и сделали свои предложения. Хотим сделать проекты. - Как мы знаем, несмотря на все трудности, социальные выплаты не будут урезаны. - Действительно, это так, выплаты социальной помощи из городского бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 406 миллионов тенге. Это по программе занятости - 35,5 млн тенге, государственная адресная социальная помощь - 22 млн тенге, жилищная помощь - 80 млн тенге, социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов - 176,4 млн тенге. Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, - 3,2 млн тенге, государственные пособия на детей до 18 лет - 12 млн тенге. Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 76,8 млн тенге. Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, - 76,5 млн тенге. Также за счет трансфертов

из областного и республиканского бюджетов выделяются средства на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения родителей, и содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям. - Принято, что рабочий день руководителя начинается с просмотра СМИ. С какого СМИ начинается ваш день? Как реагируете на критику? - В 7:30 я уже на работе, какую бы должность ни занимал. Как правило, с утра просматриваю сначала местные, затем республиканские газеты. Периодически заглядываю на информационные интернет-сайты. К критике отношусь спокойно, так как в системе местных исполнительных органов не может быть без критики со стороны общественности. Более того, иногда из публикаций узнаю о насущных проблемах того или иного района, тут же принимаю меры, разбираюсь. Так что в какой-то степени газетные публикации и телевизионные сюжеты, можно сказать, помогают в работе, но критика должна быть объективной, конструктивной. А вообще я всегда открыт для СМИ и готов работать с представителями журналистской братии, которые показывают высокий профессионализм, ответственность за напечатанное/сказанное слово и свою позицию. - Какой марки у вас телефон? - Айфон, он позволяет по WhatsApp получать всю информацию в любое время суток. Пресс-секретарь областного акимата постоянно высылает все ссылки на публикации, в которых говорится о городе. Более того, сам большую часть заданий даю по телефону. Сами понимаете, современному человеку нельзя обойтись без использования новых технических возможностей. - Какое у вас хобби? Какую последнюю книгу прочитали? Когда ходили в последний раз в кино? - К сожалению, здесь нечем похвастаться. Как и многие люди моего возраста, люблю играть в футбол, волейбол, хоккей. В кино в последний раз ходил на «Сталинград». На столе вот лежат пригласительные в кинотеатр «Казахстан», но нет времени. Понимаю, что необходимо работать над собой, нужно постоянно читать новые книги, перечитывать классику. Но, увы, ритм жизни не позволяет это делать. - Спасибо, что нашли время и дали интервью. Удачи и успехов Вам в работе! Александра СЕРГАЗИНОВА Фото Чингиса ТУРГЫНОВА


10

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО ПРЕЦЕДЕНТ ДЕНТ

ЧП

ОБЛОМ для ОБНОНА 37-летний житель Костаная отсидел по незаконному приговору 10 лет. В 2005 году Сумбат Оганов, которому на тот момент исполнилось всего 26 лет, был осужден за контрабанду наркотиков, которые приобрел в Костанае и привез в Набережные Челны. Как сообщают российские СМИ, в июле 2005 года в Костанай приехала группа сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан. Вместе с ними был житель города Набережные Челны, подозреваемый в наркобизнесе, Вадим Захарченко. Россияне намеревались раскрыть международный наркотрафик, достоверно зная, что к нему имеют непосредственное отношение костанайские цыгане. Захарченко свел псевдопокупателей с жителем областного центра Сумбатом Огановым (на снимке), будучи ранее с ним в приятельских отношениях. Оганов в свою очередь должен был познакомить их с продавцами зелья. Вот только выманить их на территорию России и задержать там с крупной партией наркоборцам не удалось – пришлось сдать цыган казахстанским коллегам с 1 кг свежекупленного гашиша.

Еще 9 кг наркотиков, по словам Оганова, милиционеры увезли вместе с ним в Челны, когда поняли, что согласованная с начальством в Москве и Казани операция фактически сорвана. В декабре 2005 года его осудили на 15 лет в колонии строгого режима. При этом на суде он отрицал свою вину, заявляя, что изначально признался в наркоторговле под силовым давлением со стороны сотрудников милиции Татарстана. Оганов обвинял их в том, что они вывезли его из Казахстана насильно и подкинули ему наркотики. – Задержали меня сотрудники МВД, когда я в Костанае выходил из съемной квартиры, но ни денег, ни наркотиков при мне не было. Меня загрузили в милицейский «Баргузин» и повезли куда-то. Со мной ехали пять милиционеров, при них были деньги и мешок с дурью. Ближе к границе они спрятали меня под сиденья, накрыли куртками и сумками. После границы уже не прятали, говорили: попробуешь сбежать – пристрелим... Привезли в Набережные Челны, сначала не знали, что со мной делать. Потом уже была придумана история о продаже наркотиков в Челнах Вадиму Захарченко за полмиллиона рублей. Я верил

до последнего, что докажу свою невиновность, но этого не произошло, - рассказывал журналистам Оганов. То, что дело липовое, выяснилось после того, как в 2013 году в Казани возбудили уголовные дела против высокопоставленных сотрудников Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД Татарстана. Под пристальное внимание Следственного комитета России попали все дела по наркоторговцам, которые возбуждал ОБНОН в республике за последние 10 лет. Проверялось каждое показание свидетелей, они опрашивались заново, исследовалось повторно каждое доказательство. И выяснилось, что Вадима Захарченко, которому Сумбат Оганов «продал» 10 килограммов гашиша, не было в Челнах в день преступления. Его вообще не было в городе в течение нескольких месяцев, однако он как-то смог (исходя их доказательств ОБНОН) купить наркотик… Между тем

Липовые пассажиры

в этот промежуток времени Захарченко давал показания сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области, участвовал в очных ставках по делу о продаже одного килограмма гашиша некими братьями-цыганами. Конечно, о полном оправдании Оганова в суде, который состоялся 11 декабря по вновь открывшимся обстоятельствам, речь не шла. Гособвинитель просил наказать казахстанца лишь по первому эпизоду, связанному с передачей Захарченко наркотиков в Костанае. В его совершении Оганов признался суду сам, хотя его мать утверждала журналистам, что ее сын никогда и никоим образом не был связан с наркотиками. При этом запрошенный обвинителем срок - 8 лет он уже отсидел с лихвой. Теперь костанаец вправе требовать компенсацию с МВД Татарстана за незаконно проведенные 2 года и 5 месяцев в тюрьме. Фото с сайта realnoevremya.ru

На костанайского водителя автобуса совершено разбойное нападение. Инцидент произошел в вечернее время 13 декабря. Участковый инспектор полиции Северного отдела УВД г.Костаная Алмас Фазылахметов и его напарник капитан Асхат Кукамбеков получили заявку о том, что на конечной остановке на водителя автобусного маршрута №11 совершено нападение. Полицейские в это время патрулировали территорию района и первыми прибыли на место происшествия. - 43-летний потерпевший сообщил нам, что на остановке «Узкая колея» на него напали двое пассажиров в масках. Избив дубинкой, они забрали у него все вырученные за целый день деньги в сумме 12 тысяч тенге, - говорит Фазылахметов. Стражам порядка понадобилось полчаса, чтобы задержать одного из нападавших. Им оказался 23-летний житель микрорайона Узкая колея. В июне этого года подозреваемый был осужден к трем годам ограничения свободы за совершение кражи, но не встал на путь исправления. К разбойному нападению парень привлек своего 17-летнего знакомого. Вооружившись битой и надев вязаные маски, подельники дождались момента, когда водитель доедет до конечной остановки. Вместо положенной оплаты за проезд они нанесли множественные удары по голове и телу потерпевшего и сбежали с деньгами. В настоящее время в отношении 23-летнего организатора возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 УК РК - «Разбой». Его несовершеннолетний подельник находится под подпиской о невыезде. Потерпевший проходит лечение в городской больнице. Мадина РАМАЗАНОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

На том же месте...

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не знал, что ей не 18 лет На 11 лет осужден насильник школьницы. Мужчина приходился ей родственником по линии супруги. Как следует из материалов уголовного дела, 16-летняя потерпевшая находилась в течение недели в гостях у своей троюродной сестры в с.Степановка

Мендыкаринского района. Вечером 1 августа девушка засобиралась домой в с.Владимировка, так как ей нужно было получить в школе книги для 11-го класса на новый учебный год. В четвертом часу утра уже 2 августа она вместе с мужем сестры Юрием Никитиным поехала на мотоцикле домой.

К слову, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Девушку по дороге тошнило, и они несколько раз останавливались. В какой-то момент мотоцикл начал барахлить. Этим воспользовался 22-летний Никитин, который стал приставать к девушке… После насильник как ни в чем не бывало доехал до Владимировки и остался на ночь у своих родственников, заставив при этом девушку лечь рядом с ним. Выждав момент, потерпевшая сбежала к себе домой, где рассказала обо всем случившемся маме. В тот же день Никитин был задержан по обвинению в «изнасиловании с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней». - При этом он признал свою вину, но утверждал, что не знал о несовершеннолетии сестры своей супруги, с которой состоит в браке с 2009 года и уже имеет 3-летнюю дочь, - отметил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Бейбут Узакбаев. – Суд критически отнесся к этим показаниям. К слову, как показала судебно-медицинская экспертиза, девушка до той роковой ав-

густовской ночи не жила половой жизнью. На теле были зафиксированы следы насилия, свидетельствующие о борьбе между ними и то, что все происходящее было не по доброй воле самой потерпевшей. Сразу после этой истории она забрала документы из школы, так как не смогла там дальше обучаться, и поступила в колледж. На прениях гособвинитель запросил для Никитина 13 лет лишения свободы, но в итоге суд снизил срок наказания до 11 лет в колонии строгого режима. От предъявления иска о причинении морального вреда сторона потерпевших отказалась. К слову, у потерпевшей день рождения – 22 сентября, у ее обидчика – 23 сентября. Отметить свои именины оба планировали вместе в большом семейном кругу. Вот только после случившегося, по понятным причинам, между родственниками сложились натянутые отношения. В ходе судебного процесса обе стороны вели себя агрессивно, а на оглашении приговора и вовсе посылали в адрес друг друга оскорбления и проклятия. Приговор в законную силу не вступил. Мадина РАМАЗАНОВА Фото Чингиса ТУРГЫНОВА

11 декабря жителя областного центра сбил грузовой поезд. Как стало известно «НК» в линейном отделе внутренних дел на станции Костанай, несчастный случай произошел в пять часов утра на 291-м километре железнодорожных путей «Костанай-Новоишимская» (район п.Киевский). Некий молодой человек сидел на путях и никак не реагировал на свето-звукоподачу локомотива. Машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение, но это не помогло избежать наезда на человека. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшего в бессознательном состоянии сразу доставили в реанимацию Костанайской городской больницы. При наезде мужчина получил такие повреждения, как открытый перелом костей черепа, ушиб мозга и открытый перелом левой голени. - На утро 14 декабря пострадавший переведен в нейрохирургическое отделение, - пояснил главный врач Костанайской городской больницы Самат Шуменбаев. - На сегодняшний день он пришел в сознание, но не помнит обстоятельств ЧП. К слову, медицинское освидетельствование показало, что машинист локомотива был трезв. Факт несчастного случая зафиксирован в Едином реестре досудебных расследований. При этом, что интересно, в апреле 2014 года на этом же самом участке ж/д путей был сбит житель РФ без определенного места жительства. Тогда также грузовой поезд совершил наезд на 50-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Печальная тенденция, однако. Мадина РАМАЗАНОВА


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

11

С бизнеса по нитке - нищему рубаха Изменения, внесенные в налоговое законодательство, усилят налоговое администрирование, а социально уязвимым слоям населения увеличат льготы. 2015 год в Казахстане выдался крайне сложным в плане финансов как для отдельно взятого гражданина, так и для бизнеса, и как следствие - для государства. В течение всего года налоговые службы рапортовали о существенном сокращении поступлений в казну, в результате чего расходную часть бюджета Костанайской области несколько раз приходилось пересматривать и урезать. К слову, такое положение наблюдалось практически во всех регионах Казахстана. И вот последовала незамедлительная реакция. За последние полтора месяца в РК было принято 4 закона, которые предусматривают некоторые изменения и уточнения налогового законодательства. Часть из них вступит в силу со следующего года, часть - в течение последующих пяти лет. В целом уже сегодня их можно охарактеризовать как антикризисные, поскольку основная масса изменений направлена на пополнение бюджета. Экскурсию по налоговым новинкам 2016го корреспондентам «НК» провел главный специалист управления по разъяснительной работе департамента госдоходов по Костанайской области Бауржан Ерменов. БОРЬБА С «ТЕНЬЮ» Как известно, в основном доходную часть бюджета формируют налоговые поступления от предпринимательской деятельности. Так было всегда. Однако в последнее время этих поступлений стало явно не хватать. Наряду с кризисными явлениями в мировой экономике, которые влекут за собой рост инфляции и дефицит бюджетных средств, увеличивается нагрузка на госказну в связи с ростом социальной ответственности государства. Уже завтра может встать вопрос: чем выплачивать пенсии, пособия, зарплату бюджетникам и прочие выплаты? Тогда в правительстве подумали и решили, что пополнить доходную часть бюджета можно за счет увеличения налоговых сборов. Так, в РК в срочном порядке приняли ряд законов, усиливающих администрирование, которые призваны увеличить поступления в бюджет. В частности, налогоплательщики, осуществляющие продажу бензина, дизтоплива и алкогольной продукции, обязаны установить контрольно-кассовые аппараты, позволяющие передавать данные о продажах в налоговые органы в режиме онлайн. А с 1 января 2016 года предприниматели, применяющие льготный налоговый режим и осуществляющие деятельность в городах областного значения, обязаны обзавестись POSтерминалами. Ожидается, что оборудование для приема платежных карт и ККМ нового образца станут основными инструментами борьбы с теневой экономикой. Такие перемены вызвали массу негативных откликов у предпринимателей. Ведь их рас-

ходы никто не учитывает. К примеру, чтобы установить POS-терминал, стоимость которого достигает 100 тыс. тенге и выше, необходимо подвести телекоммуникации, Интернет, открыть счет в банке. За все эти услуги предусмотрена ежемесячная плата. А это дополнительные расходы, которые сегодня в условиях кризиса далеко не всем бизнесменам, особенно мелким, по карману. С нового года ужесточается налоговое законодательство и для крупных предпринимателей, которые являются плательщиками авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу. - Крупные предприятия ежемесячно платят авансовые. Их сумма бывает зна-

чительная. К примеру, два, три миллиона тенге и выше. Но часть этой категории налогоплательщиков занижает сумму авансовых платежей. У руководителей данных предприятий логика такая авансовые меньше заплачу, а потом, когда в конце года буду сдавать декларацию, доплачу, - поясняет Бауржан Ерменов. - Но теперь в налоговое законодательство внесено изменение, которое в случае установления подобных фактов дает право налоговым органам доначислять сумму авансовых. При этом на нарушителей налагаются штрафы. Кроме того, с 1 января 2016 года «под удар» попадают и производители пивного напитка. Для них, как и для изготовителей и реализаторов подакцизной продукции, вводится уплата лицензионного сбора. Стоит отметить, что первые проблемы с таким нововведением в Костанайской области испытали уже в этом году. Напомним, с 1 января 2015 года все физические и юридические лица, осуществляющие реализацию алкогольной продукции, стали уплачивать ежегодный лицензионный сбор. Для оптовиков он составляет 200 МРП, а для розничных дифференцируется в зависимости от административно-территориальной единицы и в областном центре Костанае равен 100 МРП (198 тыс. тенге). При этом за несвоевременную уплату этого налога предусмотрен штраф, который для малого бизнеса составляет 150 МРП, для среднего - 200 МРП, а для крупного - 700 МРП. Чтобы избежать уплаты сбора или штрафа, бизнесмены должны отказаться от торговли спиртным и сдать свои лицен-

зии. Так поступили почти 400 предпринимателей региона, посчитав неподъемными как сумму налога, так и сумму административного наказания. В итоге количество реализаторов алкогольной продукции за год сократилось сразу на 13%. В следующем году для этой категории налогоплательщиков вновь предусмотрены изменения. Если ранее они должны были уплатить лицензионный сбор до 20 января, то теперь этот срок продлен на полгода - до 20 июля. Однако, по сути, это новшество ничего не меняет. Ведь сумма налога остается неизменной и в общем-то нет никакой разницы, в январе ее придется платить или в июле. При любом раскладе платить бизнесменам придется из

собственного кармана. Новшества коснутся и товара, который завозится из стран Таможенного союза. - С 2015 года для физлиц, которые импортируют товар не в коммерческих целях, отменена уплата НДС. И когда произошла девальвация российского рубля, поток казахстанцев хлынул в РФ за покупками. Люди завозили по пять телевизоров, по три холодильника, по две машины. Все говорили, что везут для себя. Ну если логически рассудить, то зачем ему в квартире столько техники? Значит - на перепродажу. Но в законе не было прописано, какой товар можно отнести к коммерческому, а какой - нет. Так вот теперь будет установлен конкретный список импортируемого товара, который относится к коммерческому. Сейчас этот перечень разрабатывается, - сообщил собеседник «НК». МЕТОД ПРЯНИКА Впрочем, среди списка, так сказать, негативных для бизнесменов новшеств есть и вполне приятные. Например, юридические лица, которые работают на основе упрощенной декларации, с 2016 года могут продавать свой товар и получать доход не только на территории Казахстана, но и за его пределами. Ранее законом это было запрещено. Нововведение позволит бизнесменам пополнить свой кошелек, соответственно возрастет сумма уплаты налогов, вследствие чего увеличатся доходы в бюджет. Кроме того, до 2022 года продлена уплата НДС за импорт определенного перечня товара методом зачета. В список входят сельхозоборудование, грузовой подвижной состав автотранспорта, запча-

сти и пестициды, племенные животные и пр. Для удобств предпринимателей с 1 апреля 2016 года в РК аннулируется свидетельство плательщиков НДС на бумажном носителе и переходит в электронный вид. По мнению налоговиков, это упростит работу как бизнесменов, так и сот рудн и к ов ведомства.

предусмотрены льготы в виде 70% по всем видам налогов. Предполагается, что, объединив свои усилия, фермеры станут более производительными, а сельское хозяйство - процветающей отраслью. - Вообще мелкие крестьяне - это архаично, это уже вчерашний день. У них 300500 гектаров земли, техника старая, а зачастую ее нет вообще. Вот и бегают друг за другом - ты уберешь, убери мое поле или посей. Ну что это за крестьяне? Никакой производительности труда. Чтобы увеличить ее в разы, мелким хозяйствам нужно объединяться в сельхозкооперативы. Вот за кем будущее. Тогда они смогут и кредиты получить, и дотации, - рассуждает Бауржан Ерменов. Для крупных крестьянских хозяйств, имеющих более 3,5 тыс. га земли, со следующего года будут введены налоговые льготы, которые заключаются в уменьшении налогов на 70%. Для этого товаропроизводители должны были до 10 декабря этого года написать уведомление о переходе на льготный режим. Однако в Костанайской области этим правом воспользовались лишь единицы - порядка 20 хозяйств.

Изменениями в налоговое законодательство также предусмотрено сокращение срока возврата денег, уплаченных за импорт алкогольной продукции не из стран Таможенного союза. - Предприниматели, которые возят спиртное, к примеру, из Молдовы или Грузии, при импорте товара вносили временную оплату. Там очень приличные суммы. После реализации продукции эти деньги возвращались в течение 20 дней. Эта норма очень возмущала бизнесменов. Но государство пошло навстречу предпринимателям и вдвое сократило срок возврата этих средств, - уточнил Бауржан Ерменов. Но, пожалуй, самым интересным новшеством является отмена уплаты единовременного сбора при регистрации ИП. С нового года открытие УЯЗВИМЫЕ СЛОИ бизнеса станет совершенно ПОД ЗАЩИТУ бесплатным. Возможно, это Коснутся изменения и стимулирует население к разпростых граждан. Для них витию собственного дела. облегчены условия уплаты налогов. По большей МЕЛКИЕ КРЕСТЬЯНЕ части новшества коснутся НЕ В ПОЧЕТЕ Отдельными законами социально уязвимых слоев внедряются нововведения в населения. Вот, к примеру, части налогообложения для общественным объединесельхозтоваропроизводи- ниям инвалидов, на балансе телей. Для этой категории которых имеются автомоналогоплательщиков есть и били, предоставляется льгоплюсы, и минусы. Тяжко при- та в виде отмены налога на дется мелким крестьянским транспорт. Впрочем, это расхозяйствам. Если сейчас они пространяется лишь на один пользуются льготами в виде автобус и одну легковую единого земельного налога, машину, объем двигателя который составляет мизер, которой не превышает трех то с 2016 года государство литров. А вот для категории призывает мелкие хозяйства налогоплательщиков (участкооперироваться. При этом ники ВОВ и приравненные к увеличатся количество и ним, труженики тыла и просумма отчислений в бюджет, работавшие в тылу не менее а также бумажная волокита, 6 месяцев, имеющие ордена связанная с заполнением и медали, инвалиды всех деклараций. Впрочем, что- групп, дети-инвалиды, один бы стимулировать КХ к соз- из родителей ребенка-инваданию сельхозкооперации, лида с детства до достижения

им 18 лет, один из родителей ребенка-инвалида с детства в течение всей жизни, а также один из усыновителей до достижения 18 лет), которая имеет льготу по уплате подоходного налога в размере 55 МЗП, с нового года эта сумма увеличится до 75 МЗП. То есть если гражданин, относящийся к этой категории лиц, за год заработает 1 млн 714 тыс. тенге, его доход облагаться налогом не будет. Ну и последнее новшество, которое упростит жизнь автолюбителям, заключается в том, что с 1 января 2016 года уплата налога на транспорт будет производиться по месту прописки владельца. - Часто бывает так, что человек живет, например, в Костанае, а машина состоит на учете в другом городе или в другом поселке. Вот сейчас налог на транспорт уплачивается по месту госрегистрации автомобиля. И это доставляло массу неудобств и проблем. А теперь даже если авто состоит на учете в поселке, а человек живет в городе, уплата налога будет производиться в городском управлении госдоходов, уточнил Бауржан Ерменов. Подводя итог, хочется отметить, что, конечно, поддержка социально уязвимых слоев населения - дело важное и нужное, но скидывать все проблемы экономики и финансов на бизнес как-то неправильно. Уже сегодня понятно, что внедрение оборудования для приема платежных карт и ККМ, а также ужесточение закона и увеличение налоговых ставок станет непосильной ношей для предпринимателей, и особенно мелких. Вероятней всего часть из них уйдет с этого рынка, поскольку больших доходов они не имеют, а учитывая дополнительные финансовые нагрузки, работать в убыток вряд ли кто захочет. Впоследствии это может привести к печальным результатам, как это было в текущем году с реализаторами подакцизной продукции - сокращение числа предпринимателей и, как правило, отчислений в бюджет. Ведь не секрет, что мелкий бизнес - это самозанятое население, которое в одночасье может пополнить ряды безработных. А сегодня на фоне массового сокращения сотрудников на крупных предприятиях и заводах обеспечить рабочими местами всех нуждающихся органы занятости не в состоянии. И государство должно это учитывать. Валентина МЕЛЕХОВА Фото автора На снимке: все АЗС должны будут установить контрольно-кассовые аппараты, позволяющие передавать данные о продажах в налоговые органы в режиме онлайн.


12

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В мире, дружбе и согласии! В Костанае подвели итоги года Ассамблеи народа Казахстана. Торжественное мероприятие состоялось 11 декабря на сцене областной филармонии им.Е.Умурзакова. Более 400 человек стали свидетелями красочного и яркого действа, которое стало апофеозом всего 2015 года. Неслучайно еще и то, что подведение результатов большой работы областной Ассамблеи, насыщенной на различные мероприятия, акции, эстафеты, социальные проекты, фестивали, прошло в преддверии одного из главных государственных праздников страны - Дня Независимости РК. В холле филармонии гостей встречали представители разных этносов в национальных костюмах. До начала концерта гости смогли увидеть фотовыставку «Лица Ассамблеи» и выставку декоративно-прикладного творчества этнокультурных объединений Дома Дружбы, где были представлены старинные предметы быта, кухонная утварь, поделки, вышивка, музыкальные национальные инструменты. - В этом году костанайцы

приняли самое активное участие в республиканских конкурсах, акциях, проводимых Ассамблеей народа Казахстана, - отметила заведующая ОАНК Гульвира Кудайкулова. - Яркое тому свидетельство - первое место Аллы Гавриной в республиканском конкурсе среди лиц некоренной национальности на знание государственного языка. Второе место в конкурсе инновационных проектов занял председатель национально-культурного центра народов Прибалтики «Янтарь» Сергей Якушевич. Третьих мест удостоились молодая семья Фроловых в конкурсе интернациональных семей и член научноэкспертной группы ОАНК Зауре Карбенова в конкурсе научных проектов, посвященных казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия. В конкурсе трудовых династий из 150 семей третьим местом была отмечена семья Горт, работающая в Сарбайском рудоуправлении АО «ССГПО». Общий трудовой стаж главы семьи, двух его сыновей и внука равен 73 годам! ОО «Умит-Надежда» стало победителем в номинации «Аялы алақан» на Съезде

благотворительных организаций, меценатов и доноров. Социальный проект ОО «Танцы на колясках» был признан одним из лучших в стране. В этом году под эгидой областной Ассамблеи и при финансовой поддержке нескольких этнокультурных объединений продолжилось строительство первого семейного дома в Казахстане. На следующий год двухэтажный дом площадью более 300 кв.м будет сдан под ключ семье Тулегеновых, которые взяли под свою опеку и воспитывают восемь детей разной национальности. Впервые увидит свет сборник об областной Ассамблее, выпущенный также к 16 декабря. Здесь собрана информация о каждой общине за 20 лет деятельности, представлены архивные фотографии наших делегаций со всех сессий Ассамблеи народа Казахстана, знаменательные снимки 2006 года, когда Глава государства открывал наш Дом Дружбы. На итоговом концерте присутствовали почетные гости из соседней Курганской области - председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев, советник по связям с религиозными организациями, национальной политике правительства Курганской области Евгений Чердаков и заместитель председате-

Заместителю акима области Марату Жундубаеву демонстрируют выставку этнокультурных объединений ля национально-культурной Ассоциации казахов Курганской области Бари Сапаков. Они, в свою очередь, привезли благодарственные письма за подписью губернатора Курганской области в адрес члена АНК Багытура Дандыбаева, Гульвиры Кудайкуловой и известного в области директора ТОО «Шолаксай-1» Умурзака Ихтиляпова. - Приграничное сотрудничество наших двух областей началось в 2000 году, имен-

но тогда у нас была образована Ассамблея народов Зауралья, - отметил Владимир Уфимцев. – Все эти годы мы ведем активную совместную работу с костанайцами. Стал уже традиционным молодежный форум «Нам вместе жить в XXI веке», который проходит поочередно в летнее время то в Кургане, то в Костанае. В Курганской области на сегодняшний день проживают более 13 тысяч представителей казахского этноса. Компактные посе-

ления есть в Макушинском, Петуховском и Каргапольском районах. Большую помощь нашей диаспоре оказывает костанайский меценат Умурзак Ихтиляпов, который выделил средства на строительство соборной мечети и православного храма в Кургане. Мы радуемся успехам Казахстана и гордимся такими соседями! Мадина РАМАЗАНОВА Фото Чингиса ТУРГЫНОВА и Никоса МАРМАЛИДИ

Ассамблея народов Зауралья приветствует соседей

Фотовыставка «Лица Ассамблеи» привлекла внимание гостей

Завершился гала-концерт патриотичной песней «Цвети, Казахстан!»

Представители азербайджанской общины «Бирлик»

В Костанайском регионе проживает более 70 этносов


Приложение к газете «Наш Костанай» Вторник, 15 декабря 2015 г. №99-100 (2799-2800)

Уважаемые костанайцы!!! От всей души поздравляю вас с главным национальным праздником страны – Днем независимости Республики Казахстан! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье, а нашей Великой Родине - процветания и мира! С уважением, Фарид Хайруллин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТАНАЯ И ОБЛАСТИ! Горячо и сердечно поздравляю вас с национальным праздником - Днем независимости Республики Казахстан! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде! И пусть каждый миг жизни будет полон добра и радости!

директор комплекса «Лагуна» Адрес: г. Костанай, ул. им. Хакимжановой, 56А. Тел.: 8-701-206-14-09, 50-29-44

ПРИЕМ 20 ДЕКАБРЯ В 10.00 в гостинице «Целинная», конференц-зал. Тел.: 8-705-603-92-58, 8-777-22-33-835, 55-333-9

Поздравляем жителей города и области с Днем Независимости! Желаем всем согражданам еще крепче сплотиться и вместе идти к новым целям, благополучию и процветанию, беречь традиционные ценности взаимного уважения и быть позитивно настроенными на новые свершения. В этот праздничный день желаем вам здоровья, удачи, поддержки ваших родных и близких! С наилучшими пожеланиями, рекламный отдел газеты «Наш Костанай»

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ Лицензия №ЛО-74-01-001797 от 13 ноября 2012 г.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ЭНДОЭКОЛОГИЯ/ЛИМФОЛОГИЯ КЛИНИКА МОЗГА КАРДИОЛОГИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ УРОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ СНИЖЕНИЕ ВЕСА, ОМОЛОЖЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Курорт Увильды:

Отпразднуйте Новый год вместе с нами!!! - Уникальная концертная программа - Великолепный шведский стол - Незабываемый праздничный фейерверк!!!

8 (351) 225-16-16, 8 (351) 265-06-90

www.uvildy.ru

Спешишь на встречу, по делам - звони скорей в

28-08-08

такси «ТАРЛАН» 8-705-215-77-77 8-701-857-49-98 8-707-665-82-95

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, техсеребро.

Тел.: 8 777 417-47-75 www.farhadn.narod.ru

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ

фирмы товары услуги цены 8 (7142) 50-30-30

50-30-30.kz


14

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Их адрес - не дом и не улица… Для воспитанников детских домов квартирный вопрос остается, пожалуй, самым актуальным и злободневным. Государство до определенного момента взваливает на себя обязанности родителя: кормит, одевает, обувает. Но наступает время, когда сирота попадает во взрослую жизнь и остается со своими проблемами один на один. Ему необходимо искать работу, а самое главное – крышу над головой. Для такой социально уязвимой категории лиц существует отдельная льготная очередь на жилье, разработан специальный комплексный план, но пока это не помогло кардинально решить квартирный вопрос, и многие сироты, кому уже за 30, продолжают скитаться по съемным углам. ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО В 2013 году в Закон РК «О жилищных отношениях» были внесены поправки. Главная из них заключалась в том, что дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей стали иметь первоочередное право на получение жилья. То есть их выделили из общей массы очередников и поставили в льготную очередь, наравне с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. Кроме того, в законе прописали еще один немаловажный факт. Акиматы городов и районов обязаны ставить несовершеннолетнего в очередь в течение шести месяцев со дня его поступления в образовательную, медицинскую организацию либо после определения под опеку или попечительство. Если этот пункт закона будет нарушен, то ответственным лицам не избежать штрафа в размере до 100 МРП. В Костанайской области в подспорье к поправкам в этом году разработали план, который должен ускорить темпы обеспечения детей-сирот жильем. Согласно ему до 2018 года квартиры должны получить 476 ребят в возрасте от 16 до 23 лет. - В государственных организациях проживают 2958 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 18 лет, - говорит руководитель отдела социальной защиты детства управления образования Костанайской области Айжан Баймаканова. – В очереди на получение жилья стоят 2645 человек. Остальные имеют закрепленные за ними квадратные метры. Комплексный план должен помочь обеспечить сирот квартирами как можно быстрее, и уже есть первые результаты. Так, в области в этом году новоселами стали 83 человека. - К этому моменту уже распределено 65 квартир среди сирот от 16 до 23 лет, - говорит Баймаканова. – Из них 35 квартир - в Костанае, 13 - в Житикаре, 6 - в Лисаковске, 5 - в Костанайском районе, 4 - в Узункольском районе и по одной в Аркалыке и Карабалыкском районе. Оставшиеся 18 квартир будут выданы до конца года. В 2016 году предполагается предоставить жилье 95

выпускникам детдомов, в 2017 – 151, в 2018 – 147. По подсчетам отдела образования, предпринятые меры помогут за четыре года уладить квартирный вопрос 20% нуждающихся сирот в возрасте от 16 до 23 лет. Кроме того, план направлен на помощь в трудоустройстве. ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ... На фоне казалось бы и без того пристального внимания и отеческой опеки государство обеспечивает детдомовцев бесплатным образованием в колледжах и даже вузах. В летнее время ребят устраивают на практику и подработку, давая возможность заработать свои первые деньги. Но наступает время, когда все же приходится делать собственные шаги без чьей-либо поддержки и вступать в самостоятельную взрослую жизнь. Как раз тут и начинаются первые проблемы. - Самое страшное – это неизвестность, которая открывается перед тобой, когда ты покидаешь Дом юношества, - говорит сирота Мухтар Нурканов. – Ты не знаешь куда идти, где искать работу, жилье, потому что никогда раньше сам(!) этого не делал. За тебя раньше думало государство, ко-

имеет своего законного угла. Снимает комнату за 12 тысяч тенге в месяц, имея зарплату в 50 тысяч. Корреспонденты «НК» побывали у него в гостях. Несмотря на то, что в квартире живут одни мужчины, в комнатах чисто и уютно. Мухтар, на правах хозяина, хлопочет на кухне, приглашая нас к столу. Он веселый, трудолюбивый парень и всего в жизни привык добиваться сам. Воспитывался в Костанайской школе-интернате №2 для детей-сирот. Попал туда в 7 лет и с тех пор стены интерната стали для него родными. - В интернате есть все необходимое для жизни, но первое время очень не хватает заботы, тепла и материнской ласки, - вспоминает Нурканов. – Персонал относится хорошо, есть культурная жизнь: концерты, поздравления. Но существуют и такие понятия, как жизнь по режиму, наказание за непослушание. К труду в интернате нас приучали сразу: мы сами убирали комнаты, стирали свои рубашки, а с 6 класса начинали изучать такой предмет, как «Специальное бытовое ориентирование». В 16 лет Мухтар перешел в Дом юношества и по распределению поступил в профессиональную школу №3,

Мухтар Нурканов, чтобы решить квартирный вопрос, написал письмо Президенту РК об этом только тогда, когда покинул Дом юношества. - В 2011 году я собрал все документы и меня внесли в список очередников, - продолжает свой рассказ Мухтар. – На тот момент я был 3169-й. В 2012 году продвинулся до 2909, в 2013 – до 2877. А потом детей-сирот перенесли в льготную очередь и в 2014 году я стал 534. В этом году очередь продви-

Куанышу Абильмаликову ждать своей очереди еще очень долго торое направляло, вело, помогало. Ты знал, куда надо возвращаться каждый вечер, и вдруг… остался наедине с самим собой и своими свалившимися из ниоткуда проблемами и заботами. Конечно, сироты знают, что придет время взрослой жизни, но не представляют, насколько это будет сложно. Да, на первое время нам дают положенные подъемные. Но дело даже не в деньгах, а в том, что не знаешь, что делать дальше, и нет никого, кто бы мог подсказать, направить и помочь. Знаете, хотелось, чтобы нас после Дома юношества хотя бы обеспечивали работой на период, пока мы не найдем жилье. Мухтару Нурканову уже 27 лет и он до сих пор не

где отучился на плотникастоляра. Затем овладел еще одной специальностью – штукатура-отделочника. - Мне повезло, в Доме юношества я прожил до 20 лет, - говорит Мухтар. - Как только выпустился оттуда, начал снимать квартиру. Хорошо, у меня была знакомая, которая помогла найти жилье. Я сразу же пошел в Центр занятости, встал на биржу труда и мне помогли устроиться в Парк культуры и отдыха, где проработал три года, а затем устроился в «Тазалык-2012», где тружусь по сей день. Но вот с квартирой у Мухтара возникла большая проблема. Местные исполнительные органы не поставили его в свое время в очередь на жилье, а узнал он

нулась всего на 42 человека. Вот я и решил написать письмо в Администрацию Президента с просьбой помочь получить жилье. Пришло уведомление о том, что его направили в областной акимат, а оттуда в городской. Вскоре меня вызвали в отдел ЖКХ, предложили собрать повторно все необходимые документы и написать заявление на получение квартиры в доме по ул. Текстильщиков, которое распределялось по программе развития регионов до 2020 года. Я сделал все, как мне сказали. Но и на этот раз надежды оказались напрасны. Нурканову пришел ответ, что «квартиры распределяются согласно очередности заявителей». Непонятно толь-

ко одно: зачем парню предложили писать заявление и участвовать в программе, если закон для всех один? Но Мухтар не собирается мириться с таким положением дел. Планирует в ближайшее время записаться на прием к главе города. КРИКИ О ПОМОЩИ Если у Мухтара есть хоть какая-то надежда обзавестись жильем в течение 10-15 лет, то 30-летнему Куанышу Абильмаликову такая перспектива не светит. Парень – сирота и на очередь он встал только в 2013 году. В 2014 году он был 1154-й по счету. В этом году его номер сдвинулся на несколько несущественных позиций, теперь он - 1111-й. С такими подвижками парень и не надеется почувствовать себя в роли новосела. Куаныш уже 8 лет скитается по квартирам. Сейчас снимает комнату в районе КСК. Он - воспитанник Костанайской коррекционной школыинтерната №3. В Дом юношества Абильмаликов попал в 18 лет, поступил на грант в КГУ им.А.Байтурсынова, получил высшее образование, вдобавок ко всему отучился еще и в магистратуре. Это дало возможность остаться на попечении государства еще на четыре года. - В Дом юношества каждый год приходят новые ребята и на всех мест не хватает, - рассказывает Куаныш. – Когда пришлось выпуститься, наступил шок. Государство многое дает нам, но никто не учит, как жить самостоятельно, как искать квартиру, как составить элементарно договор с арендодателем. Работой Абильмаликов обеспечен, сегодня он преподает в КГПИ, а вот на получение жилья не надеется. - К старости, может, получу! - иронизирует Куаныш. – Сирот вынесли в льготную очередь, но что изменилось? Квартир для нашей очереди выделяют мало. Даже если сдается много квадратных метров, то доля, выделяемая для льготной очереди, невелика. Вот так и живут молодые

люди, не зная, что их ждет дальше, боясь обзаводиться семьями. Подобных историй и криков о помощи от детейсирот в Костанайской области очень много. Только за последний месяц, просканировав блоги акимов городов и районов, корреспонденты «НК» насчитали шесть таких обращений от сирот. Например, 21 октября на блоге акима области появилось письмо от Анжелы Алиевой: «Больше нет сил так жить, а точнее выживать! Я стою в очереди на квартиру (категория - сирота). Мне 25 лет, и все это время мне приходится снимать жилье и платить по 40 тысяч тенге в месяц. Очередь до меня дойдет как минимум лет через 7. Почему я должна платить кому-то, когда государство могло бы оказать реальную помощь, предоставив ипотеку под минимальный процент. Больше помощи нам просить не у кого!». А 23 ноября на блог акима Костаная поступило письмо от Репина Виктора Васильевича: «Я стою в очереди на жилье как круглый сирота. Состав моей семьи - четыре человека, дети разнополые. Я работаю один, жена в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. В СМИ пишут, что в Костанае сдается много новых домов, а моя очередь на жилье не продвигается. Как нам быть?». Власти не игнорируют обращения, на все письма отвечают, правда, официально, как под копирку и скупо: «Принимая во внимание требования действующего жилищного законодательства, жилье будет предоставлено в порядке очередности, существующей среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как говорится, обещанного три года ждут. Но в реальности эти ожидания растягиваются на десятилетия. Может, действительно, стоит предусмотреть для таких детей особые условия по ипотечным программам и дать им возможность на полноценную жизнь? Ольга ГОРАЙ Фото автора


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

РАКУРС

15

Две стороны одной монеты Совсем недавно знакомые показали мне несколько старинных серебряных рублей, которые недорого приобрели их родственники с рук на улице, будучи в России. Однако после того, как на эти рубли взглянули коллекционеры-нумизматы, миф о прибыльном вложении в коллекционные монеты, дающие до 10 процентов роста в квартал, моментально развеялся - все монеты оказались подделкой. НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА Началось с того, что в мае этого года на виртуальном нумизматическом рынке вдруг пропали все копии старинных русских серебряных монет. Кому вдруг потребовался этот весьма специфический товар, рассчитанный только на профессиональных коллекционеров? Многие собирают определенные монеты по годам, номиналам, царям. Но не каждый, однако, может позволить себе приобрести серебряные рубли времен правления Петра, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екатерины. Каждый стоит многие десятки, а то и сотни тысяч рублей (по каталогу). А иметь их хочется, чтобы «закрыть позицию» в коллекции. Для таких коллекционеров специально выпускают копии и в этом нет криминального характера. Оказывается, в большом количестве копии под видом настоящих монет понесли на продажу всякого рода мошенники. И у каждого из них красивая легенда: «работаю на стройке, котлован (траншею, фундамент для коттеджа) копали, нашли клад»; «разбирал дом в деревне (баню, картошку сажал), нашел банку с монетами»; «скончался дедушка, осталось наследство»… Порой обладатели таких монет имеют бомжеватый вид с запахом алкоголя: «Я знаю, сколько стоит этот царский рубль, доставшийся от бабушки, но похмелиться надо - край! Возьми за тысячу». Интересно, что цена такой копии - 200-300 рублей. Представьте, мошенник предложит за день монеты 20 людям на улице, в магазине, у АЗС. Пусть 19 человек его пошлют. Но один-то обязательно поведется. Доверчивый народ на улице, увы… Не случайно аферисты всех мастей бросились в новый, очень прибыльный для них «бизнес», пользуясь нумизматической неграмотностью населения. Чаще всего предлагаются копии редких серебряных рублей 18-19 веков, в том числе и редчайшие юбилейные монеты с мизерным тиражом, чья стоимость достигает несколько миллионов рублей! К примеру, среди предлагаемых монет можно найти и фамильный серебряный рубль Николая I с портретами царской семьи, выпущенный в 1836 году тиражом чуть более сотни. Эти рубли давно разошлись по миру в частные коллекции, музеи, а стоимость монеты зашкаливает за 2 млн рублей. Мошенники начинают просить за них десятки тысяч рублей за штуку, а потом снижают цену, и, в конце

вали и… делали новые украшения. Ювелирное искусство занимает особое место в истории казахской национальной культуры. Именно в нем наиболее полно и ярко отражаются идеалы народа, уровень его художественных и материальных ценностей. Очевидно, с приобретением республикой независимости изменилось отношение к неотъемлемой составляющей национальной культуры женским украшениям, которые с давних пор считались к тому же оберегом. Говоря о ювелирных изделиях, необходимо, прежде всего, учитывать, что практически все они несли в себе не столько декоративную, сколько магико-защитную функцию, а смысловым значением были наделены и форма, и орнамент, и материал. Так, блеск серебра и его цвет ассоциировались с лунным светом. «Бледная планета» (Луна) и серебро были тесно связаны между

концов, готовы отдать за тысячу. НЕМНОГО ИСТОРИИ Почти одновременно с появлением первых монет стали появляться и их подделки. Во все времена и при любых правительствах находились люди, которые пытались заработать на подделке монет. Фальшивомонетчиков всегда преследовали и наказывали. В древние времена их сажали на кол, сжигали на кострах, варили в кипятке и т.д. В средневековье по всей Европе фальшивомонетчикам заливали в горло расплавленное олово. Особая активность фальшивомонетчиков проявлялась в периоды войн и революций, когда в стране происходило разрушение устоявшейся модели государства. Зачастую фальшивые монеты изготавливались настолько профессионально, что даже специалисты не могли отличить подделки от настоящих. Такие партии фальшивых монет сбывались через торговую сеть и никто не замечал подделок. Характерным явлением в начале 20 века являлось воровство драгоценных металлов из монет. Дело в том, что указом правительства серебряные монеты с небольшими дырками имели хождение наравне с обычными серебряными монетами. Пользуясь этим, мошенники выбивали «кругляши» из серебра, делая монету дырявой. Когда кошельки граждан заполнились дырявыми серебряными монетами, правительство запретило их оборот. Тогда мошенники стали заполнять отверстия на монетах оловом или свинцом, а затем пускать такие монеты в обращение. Отличить их от оригиналов ни на ощупь, ни на звук, ни по весу было невозможно. Поэтому правительство было вынуждено вновь разрешить оборот дырявых монет. Сегодня ситуация с подделкой монет в корне изменилась, поскольку многие редкие коллекционные монеты очень высоко котируются на рынке. Если раньше фальшивые монеты изготавливались в качестве законного платежного средства, то в настоящее время подделки изготавливаются, как правило, для мошенничества в среде нумизматов и коллекционеров, причем по большей части не опытных, а только начинающих приобщаться к коллекционированию. Их проще обмануть. ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА Фальсификация монет, являющихся платежным денежным средством, квалифицируется Уголовным кодексом как подделка дензнаков. А если речь идет о копиях монет, вышедших из денежного оборота, то это - мошенничество. Однако продавец, если его задержат по вашему заявлению, может сказать, что он предупреждал, что это «новодел»

(монеты, которые изготавливают сейчас «под старину»), и никакого мошенничества нет. Поэтому надо подстраховаться, иметь свидетелей, видеозапись покупки, подтверждающую, что продавец выдавал монету за подлинную из найденного клада и о «новоделе» ни слова сказано не было. Поэтому лучше покупать такие монеты только в комиссионных нумизматических, антикварных магазинах с хорошей репутацией. Там их проверяют специалисты. К тому же покупка с рук может нарушать статьи Уголовного кодекса. Старинные монеты могут иметь археологическую, культурную ценность, а за продажу клада с рук неизбежны неприятности с законом. Конечно, основную ответственность несет продавец, но покупатель тоже участник незаконной сделки. Это надо иметь в виду, когда вам на улице предлагают из-под полы купить «клад» старинных монет. Некоторые ювелиры могут сотворить редкую разновидность старинной монеты, чтобы повысить ее цену. Например, перегравировать на монете год чеканки или запаять на ценнейшей монете дырку. Но это штучная работа, такую подделку обнаружит только специалист. Как же определить фальшивую монету? Отличить ее от настоящей очень непросто. Главными отличительными признаками являются вес монеты (у подделок он, как правило, меньше), качество исполнения гурта, состояние буртика и звук, издаваемый ею при падении, - фальшивые монеты падают с глухим звуком. Основная масса современных фальшивых монет изготавливается методом литья в специальные формы. Уровень развития современных технологий позволяет создавать фальшивые монеты с четким рельефом изображений. Однако даже это не позволяет добиться точного со-

ответствия веса поддельной монеты и оригинала. Одними из лучших современных монетных подделок являются так называемые «копии чеканки», изготавливаемые при помощи отливки сплавов в матрицы, которые создаются с помощью инструментов лазерной резки. Такие высокотехнологичные фальшивки можно обнаружить с помощью спектрального анализа - самого надежного способа. ОТ ШОЛПЫ ДО САУКЕЛЕ Новый вид мошенничества вплотную подошел и к границам Казахстана. Якобы серебряные старинные монеты могут предлагаться уже и вблизи таможенных постов. Скорее всего, это связано с возрастающим интересом к казахским ювелирным украшениям. Так уж исторически сложилось, что излюбленным материалом казахских ювелиров - зергеров было серебро, хотя в переводе с персидского зер-зар означает золото. Почему именно серебро, а не золото получило такое широкое распространение? Золото не всем было доступно, а серебра было предостаточно, поскольку из него в XVIII–XIX веках чеканились монеты. Когда наступали трудные времена, серебро, применявшееся в украшениях и домашней утвари, часто шло на переплавку. Из него чеканили монеты, отливали новые сосуды, плавили, ко-

собой - металл рассматривался как частица ночного светила и наделялся его различными магическими свойствами. Неслучайно в воду для купания ребенка бросали серебряные кольца и монеты со словами: «Баланың күнi күмiстей жарық болсын» (Пусть дни ребенка будут светлыми, как серебро). Одной из особенностей казахских ювелирных изделий является то, что практически все они связаны с определенными видами костюма и имеют возрастные разграничения. И здесь наибольший интерес представляют женские украшения и динамика их изменения в соответствии с возрастом женщины. Первые украшения в виде различных оберегов надевали на девочку в новорожденном возрасте. Конечно, в это время они не несли в себе эстетической функции, но по истечении немногих лет, например, коготь птицы или степного зверя, оправленный в серебро, подвязывавшийся к ножке или ручке ребенка, перешивали на шапочку (тақия), и тогда этот оберег был одним из первых украшений будущей женщины. С раннего возраста девочки носили и простые неширокие браслеты с несложным чеканным узором, а уже в 2-3 года им прокалывали уши для простейших раковинных или перламутровых серег (тана). Эти браслеты и серьги имели не только магическое, но и декоративное значение. Позже через

несколько лет тана сменяли массивные серебряные серьги с множеством подвесок. Обязательным атрибутом женского туалета являлись украшения для кос в виде звенящих подвесок - шолпы. Это нанизанные друг на друга небольшие звенья из металла или серебряные монеты. Порой между монетами вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Поверхность рукодельных монет украшали чернением или вырезали на каждой монете отдельный уникальный орнамент. При движении подвески издавали мелодичный звон. По народному поверью, шум подвесок отпугивал нечистые силы. Художественную ценность приобрел и камзол, обшитый по краям и в талии монетами, камнями, серебряными и перламутровыми бляхами. Впереди камзол расшивался брошами, бляхами, пуговицами и подвесками - оберегами из сердолика, обрамленного серебром. Своего рода апогеем ювелирного убранства казахской женщины являлся комплект украшения невесты. Главной деталью свадебного ансамбля был головной убор - саукеле. Ничто не ценилось так дорого, как этот конусообразной формы женский головной убор, украшенный серебряными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Это было целое состояние, дорогие саукеле оценивались в сто отборных коней, а в смутные времена знатные казахи закапывали его в землю, чтобы он не стал чужой добычей. Кроме декоративных качеств, саукеле был своего рода оберегом девушки от злых сил. После свадьбы молодая женщина носила саукеле по торжественным случаям до рождения первого ребенка. В списке мужских украшений всегда фигурировал и кесте белдiк - богато убранный серебром и камнями пояс. Все вместе и каждые в отдельности эти самобытные шедевры несут в себе живое дыхание бескрайних казахских степей. Несмотря на богатое ювелирное наследие, найти сегодня настоящие произведения искусства из прошлого очень трудно. Сотрудники музеев и коллекционеры считают, что большой урон сохранению этого наследия нанес хаос 90-х годов, когда старинные ювелирные украшения увозились из Казахстана целыми контейнерами. Однако в конце прошлого столетия интерес к национальным украшениям стал возрождаться, как и народные промыслы, в том числе и искусство зергеров. Ювелиры нового времени все больше тяготеют к модерну и постмодерну. Поэтому серебряный век зергеров уходит все дальше в прошлое, унося с собой и тот глубокий потаенный смысл, и то достоинство, с которым наши предки носили украшения, сделанные безымянными мастерами. Сергей БИРКЛЕ Фото автора


16

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.30 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.30 23.35 00.00 01.10 01.20 03.00 03.05 03.15 04.05

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Тест на беременность». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Тест на беременность». «Вечерний Ургант». «Познер». Ночные новости. Х/ф Новости. Х/ф Т/с «Измена». «Контрольная закупка». НТВ

05.00 06.00 06.05 07.00 08.10 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20

Т/с «Адвокат». «Сегодня». Т/с «Адвокат». «НТВ утром». «Утро с Юлией Высоцкой». Т/с «Возвращение Мухтара». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Суд присяжных». «Сегодня». «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Т/с «Чужой». 21.35 Т/с «Пятницкий». 23.30 «Анатомия дня». 00.10 Т/с «Команда». 02.00 «Следствие ведут». 02.55 «Дикий мир».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 16.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 23.55 00.50

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». «Вести. Дежурная часть». «Наш человек». Т/с «Земский доктор». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. Вести-Москва». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Рая знает». «Честный детектив». «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». «Прото-

типы. Горбатый. Банды 50-х». 02.25 Т/с «Сын за отца». 04.20 «Комната смеха».

ДОМ КИНО 06.50 Х/ф 08.30 Х/ф

КУЛЬТУРА

10.30 12.25 13.40 14.55 16.05 17.35 19.00 20.40 22.00 01.30 02.30 04.20

Т/с «Сваты-5». Х/ф Х/ф Х/ф Х/ф. Х/ф Х/ф Х/ф Х/ф Х/ф Т/с «Сваты-5». Х/ф

06.00 08.20 10.20 11.30 11.50 12.50 13.55

«Настроение». Х/ф Д/ф События. Постскриптум. «В центре событий». «Линия защиты. Бедные миллионеры». События. Городское собрание. Х/ф «Город новостей». Т/с «Дурная кровь». События. Право голоса. «Петровка,38». События. «VIP-Зона».

ТВЦ

14.30 14.50 15.40 17.30 17.40 19.40 20.00 21.45 22.00 22.30

23.05 Без обмана. «Жалобная книга». 00.00 «События. 25-й час». 00.30 Х/ф 02.40 «Петровка,38». 03.00 Т/с «Пандора».

05.00 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель». 09.15 Х/ф 10.50 «Линия жизни». И. Мирошниченко. 11.45 Пятое измерение. 12.10 «Эпизоды». А. Казанцев. 12.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 13.00 Новости культуры. 13.10 Д/ф 13.50 Х/ф 14.50 Д/ф 15.30 Х/ф 16.45 «Спокойной ночи, малыши!» 17.00 Новости культуры. 17.10 Закрытие конкурса «Щелкунчик». 19.10 «Больше, чем любовь». С. Герасимов и Т. Макарова. 19.50 Опера «Жанна д,Арк». 22.30 «Тем временем». 23.40 «Наблюдатель». 00.40 Д/ф

REN TV 05.00 «Семейные драмы». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости».

09.00 «Военная тайна». 11.00 «НЛО. Шифровка со дна океана». 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Т/с «Страна 03». 15.00 «Смотреть всем!» 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны Чапман». 18.00 Документальный проект. 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф 22.10 «Водить по-русски». 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Сонная лощина». 00.20 Х/ф 02.30 Т/с «Сонная лощина». 03.20 «Семейные драмы».

НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «Семь невест ефрейтора Збруева». 11.20 Х/ф 13.10 Мелодрама 14.40 Комедия 15.35 Комедия 17.30 Х/ф 19.25 Драма. 21.40 Комедия. 23.30 Мелодрама. 01.30 Х/ф. 03.30 Комедия. 05.30 Мелодрама. 07.30 Х/ф.

КИНОСОЮЗ 07.15 Мелодрама

08.55 10.35 12.25 14.05 15.45 17.35 19.15 22.15 23.50 01.20 04.20 05.55

Драма. Драма. Мелодрама. Драма. Драма. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Комедия. Х/ф. Х/ф. Комедия.

06.00 06.40 07.10 07.30 08.00 08.05 09.00 09.30 10.00

04.15 05.45

М/с «Смешарики». М/с. М/с. М/с. М/с «Смешарики». Т/с «Зачарованные». «Даешь молодежь!» «Ералаш». «Большая маленькая звезда». Х/ф. Т/с «Воронины». Т/с «Кухня». «Уральские пельмени». «Уральские пельмени». Т/с «Кухня». Т/с «Восьмидесятые». Т/с «Мамочки». Х/ф «Отец-молодец». «Даешь молодежь!» «Кино в деталях». «6 кадров». Т/с «90210: новое поколение». Х/ф. «Музыка на СТС».

10.25 12.00 13.30 16.30 18.05 19.35 21.25 23.50 01.25 03.15 05.40

Х/ф. Комедия. Х/ф. Х/ф. Комедия. Драма. Мелодрама. Х/ф. Драма. Мелодрама. Х/ф.

СТС

11.00 13.30 16.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00 00.30 01.30 01.45

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.30 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.40 00.15 00.30 01.30 03.00 03.05 03.30 04.20

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Тест на беременность». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Тест на беременность». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «Структура момента». Х/ф. Новости. Х/ф. Т/с «Измена». «Контрольная закупка».

05.00 06.00 06.05 07.00 08.10 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00

Т/с «Адвокат». «Сегодня». Т/с «Адвокат». «НТВ утром». «Утро с Юлией Высоцкой». Т/с «Возвращение Мухтара». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Суд присяжных». «Сегодня».

НТВ

13.20 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Т/с «Чужой». 21.35 Т/с «Пятницкий». 23.30 «Анатомия дня». 00.10 Т/с «Команда». 02.00 «Главная дорога». 02.35 «Дикий мир». 03.05 Т/с «Основная версия».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 16.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». «Вести. Дежурная часть». «Наш человек». Т/с «Земский доктор». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. Вести-Москва». «Вести».

20.50 21.00 23.55 01.35

«Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Рая знает». Вести.doc. «Климатические войны. В шаге от бездны». «Смертельные опыты. Вакцины». 03.10 Т/с «Сын за отца». 04.10 «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.50 07.10 10.30 12.25 13.35 14.50 16.30 19.00 21.45 23.55 01.30 02.30 04.20

Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф.

19.40 20.00 21.45 22.00 22.30 23.05 00.00 00.30 01.55 03.55 04.55

События. Право голоса. «Петровка,38». События. Осторожно, мошенники! Д/ф. «События. 25-й час». «Право знать!» Х/ф. Д/ф. Т/с «Пандора».

КУЛЬТУРА

ТВЦ 06.00 08.10 08.45 10.40 11.30 11.50 13.40 14.30 14.50

«Настроение». «Доктор И». Х/ф. Д/ф. События. Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Мой герой». События. Без обмана. «Жалобная книга». 15.40 Х/ф. 17.30 «Город новостей». 17.40 Т/с «Дурная кровь».

04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 10.10 Х/ф. 12.30 «Охота на Льва». 13.00 Новости культуры. 13.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 15.25 «Война и мир. Начало романа». 17.30 Новости культуры. 17.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 18.40 Х/ф. 21.00 «Охота на Льва». 21.30 Новости культуры. 21.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 23.55 Д/ф. 00.35 Концерт.

REN TV 05.00 «Семейные драмы». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости».

09.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.20 23.00 23.25 00.20 02.40 03.30

«Военная тайна». «Звездный десант». «112». «Новости». «Званый ужин». Т/с «Страна 03». «Водить по-русски». «112». «Новости». «Тайны Чапман». Документальный проект. «112». «Новости». Х/ф. «Знай наших!» «Новости». Т/с «Сонная лощина». Х/ф. Т/с «Сонная лощина». «Засуди меня».

09.30 11.20 13.05 14.50 16.40 18.25 19.30 21.30 23.30 01.30 03.30 05.30 07.30

Комедия. Мелодрама. Х/ф. Комедия. Мелодрама. Х/ф. Драма. Комедия. Мелодрама. Детектив. Комедия. Мелодрама. Детектив.

НАШЕ КИНО

КИНОСОЮЗ 07.25 Х/ф.

СТС 06.00 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Йоко». 07.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета!» 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 М/с «Смешарики». 08.05 Т/с «Зачарованные». 09.00 Т/с «Кухня». 10.00 Т/с «Мамочки». 11.00 Х/ф. 13.15 «Уральские пельмени». 13.30 Т/с «Воронины». 16.00 Т/с «Кухня». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 «Миллион из Простоквашино». 19.05 Т/с «Кухня». 20.00 Т/с «Восьмидесятые». 21.00 Т/с «Мамочки». 22.00 Х/ф. 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 Х/ф. 02.00 Т/с «90210: новое поколение».

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.30 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.35 00.10 00.25 01.30 03.00 03.05 03.20 04.05

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Тест на беременность». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Все сначала». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «Политика». Х/ф. Новости. Х/ф. Т/с «Измена». «Контрольная закупка».

05.00 06.00 06.05 07.00 08.10 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20

Т/с «Адвокат». «Сегодня». Т/с «Адвокат». «НТВ утром». «Утро с Юлией Высоцкой». Т/с «Возвращение Мухтара». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Суд присяжных». «Сегодня». «Чрезвычайное происше-

НТВ

ствие». 14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Т/с «Чужой». 21.35 Т/с «Пятницкий». 23.30 «Анатомия дня». 00.10 Т/с «Команда». 02.00 «КварФтирный вопрос». 03.05 Т/с «Основная версия».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». 12.00 Разговор с Д. Медведевым. 13.30 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 «Вести. Дежурная часть». 15.00 «Наш человек». 16.00 Т/с «Земский доктор». 17.00 «Вести». 17.30 «Местное время. Вести-Москва». 17.50 «Вести». 18.15 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. Вести-Москва». 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Рая знает».

23.00 «Специальный корреспондент». 00.40 «Они были первыми. Валентин Зорин». 02.45 Т/с «Сын за отца». 04.45 «Вести. Дежурная часть».

ДОМ КИНО 06.50 09.00 10.30 12.25 15.05 16.30 19.00 20.45 23.40 01.30 02.30 04.20

Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф.

ТВЦ 06.00 08.05 08.40 10.35

«Настроение». «Доктор И». Х/ф. Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 11.30 События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 13.40 «Мой герой». 14.30 События. 14.50 Д/ф. 15.40 Х/ф «Осколки счастья». 17.30 «Город новостей». 17.40 Т/с «Дурная кровь». 19.40 События. 20.00 Право голоса. 21.45 «Петровка,38». 22.00 События.

22.30 «Линия защиты». 23.05 «Хроники московского быта». «Женщины Ленина». 00.00 «События. 25-й час». 00.25 Русский вопрос. 01.10 Х/ф. 03.55 Т/с «Пандора».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 10.55 Х/ф. 12.30 «Охота на Льва». 13.00 Новости культуры. 13.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 15.30 «Война и мир. Начало романа». 16.20 Д/ф. 17.00 «Пешком». Москва толстовская. 17.30 Новости культуры. 17.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 19.25 Х/ф. 21.00 «Охота на Льва». 21.30 Новости культуры. 21.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 23.55 «Лев Толстой. «Война и мир». 00.25 Концерт.

REN TV 05.00 «Засуди меня». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 «Территория заблуждений».

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.20 23.00 23.25 00.20 02.30 03.20

«Запретный космос». «112». «Новости». «Званый ужин». Т/с «Страна 03». «Знай наших!» «112». «Новости». «Тайны Чапман». Документальный проект. «112». «Новости». Х/ф. «М и Ж». «Новости». Т/с «Сонная лощина». Х/ф. Т/с «Сонная лощина». «Засуди меня».

09.30 11.30 13.30 15.15 17.00 18.45 19.30 21.30 23.30 01.30 03.30 05.30 07.30

Комедия. Мелодрама. Детектив. Комедия. Мелодрама. Х/ф. Мелодрама. Детектив. Комедия. Мелодрама. Детектив. Комедия. Мелодрама.

НАШЕ КИНО

КИНОСОЮЗ 07.15 Драма. 09.15 Мелодрама. 11.40 Х/ф.

13.15 15.15 17.40 19.15 21.05 22.35 00.10 01.35 03.25 05.15

Драма. Мелодрама. Х/ф. Детектив. Мелодрама. Х/ф. Комедия. Детектив. Мелодрама. Х/ф.

СТС 06.00 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Йоко». 07.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета!» 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 М/с «Смешарики». 08.05 Т/с «Зачарованные». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Кухня». 10.00 Т/с «Мамочки». 11.00 Х/ф «Доброе утро». 13.00 Т/с «Воронины». 16.00 Т/с «Кухня». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 «Миллион из Простоквашино». 19.05 Т/с «Кухня». 20.00 Т/с «Восьмидесятые». 21.00 Т/с «Мамочки». 22.00 Х/ф. 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 Х/ф. 02.35 Т/с «90210: новое поколение». 04.15 Х/ф. 05.50 «Музыка на СТС».


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

17

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.35 00.10 00.25 01.25 03.00 03.05 03.15 04.05

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Все сначала». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Все сначала». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «На ночь глядя». Х/ф. Новости. Х/ф. Т/с «Измена». «Контрольная закупка».

НТВ 05.00 06.00 06.05 07.00 08.10 09.00

Т/с «Адвокат». «Сегодня». Т/с «Адвокат». «НТВ утром». «Утро с Юлией Высоцкой». Т/с «Возвращение Мухтара». 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Лесник». 12.00 «Суд присяжных». 13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Т/с «Чужой». 21.35 Т/с «Пятницкий». 23.30 «Анатомия дня». 00.10 Т/с «Команда». 02.00 «Дачный ответ». 03.05 Т/с «Основная версия».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 «Вести. Дежурная часть». 15.00 «Наш человек». 16.00 Т/с «Земский доктор». 17.00 «Вести». 17.30 «Местное время. Вести-Москва». 17.50 «Вести». 18.15 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. Вести-Москва». 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 23.00 00.40 02.40 03.40

Т/с «Рая знает». «Поединок». «История нравов. Т/с «Сын за отца». «Березка». Капитализм изпод полы». 04.40 «Вести. Дежурная часть».

ДОМ КИНО 05.55 08.50 10.30 12.25 15.00 17.40 19.00 20.50 22.15 00.15 01.30 02.30 04.20 04.10

Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Т/с «Сваты-5». Х/ф. Х/ф.

20.00 21.45 22.00 22.30

Право голоса. «Петровка,38». События. «Обложка». «Бедная Моника». 23.05 Д/ф 00.00 «События. 25-й час». 00.30 Х/ф. 03.05 Д/ф. 04.00 Т/с «Пандора».

КУЛЬТУРА

ТВЦ 06.00 08.10 08.40 10.40 11.30 11.50 13.40 14.30 14.50

«Настроение». «Доктор И». Х/ф. Д/ф События. Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Мой герой». События. «Хроники московского быта». «Женщины Ленина». 15.40 Х/ф. 17.30 «Город новостей». 17.45 Х/ф. 19.40 События.

04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 11.10 Х/ф. 12.30 «Охота на Льва». 13.00 Новости культуры. 13.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 15.10 С. Прокофьев. Опера «Война и мир». 16.50 Д/ф. 17.30 Новости культуры. 17.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 19.40 Х/ф. 21.00 «Охота на Льва». 21.30 Новости культуры. 21.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 00.25 Концерт.

REN TV 05.00 «Засуди меня». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!»

08.30 «Новости». 09.00 «Великие тайны вечных битв». 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Т/с «Страна 03». 15.00 «М и Ж». 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны Чапман». 18.00 Документальный проект. 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Сонная лощина». 00.15 Х/ф. 02.20 Т/с «Сонная лощина». 03.10 «Засуди меня».

НАШЕ КИНО 09.30 11.30 13.30 15.30 17.15 19.00 20.45 21.30 23.10 01.40 03.30 05.10 07.40

Детектив. Комедия. Мелодрама. Детектив. Комедия. Х/ф. Комедия. Комедия. Х/ф. Детектив. Комедия. Х/ф. Детектив.

КИНОСОЮЗ 07.15 Детектив.

09.10 10.45 12.25 13.55 15.50 17.30 19.15 21.45 23.20 01.15 03.45 05.20

Мелодрама. Х/ф. Комедия. Детектив. Мелодрама. Х/ф. Х/ф. Драма. Мелодрама. Х/ф. Драма. Мелодрама.

СТС 06.00 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Йоко». 07.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета!» 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 М/с «Смешарики». 08.05 Т/с «Зачарованные». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 «Ералаш». 10.00 Т/с «Мамочки». 11.00 Х/ф. 13.00 Т/с «Воронины». 16.00 Т/с «Кухня». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 «Миллион из Простоквашино». 19.05 Т/с «Кухня». 20.00 Т/с «Восьмидесятые». 21.00 Т/с «Мамочки». 22.00 Х/ф. 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 Х/ф. 02.05 Т/с «90210: новое поколение».

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.30 00.00 00.55 01.50 03.55 04.55 .

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Все сначала». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Жди меня». Вечерние новости. «Человек и закон». «Поле чудес». «Время». «Голос». «Вечерний Ургант». Т/с «Фарго». Х/ф. «Модный приговор». «Контрольная закупка».

05.00 06.00 06.05 07.00 08.10 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20

Т/с «Адвокат». «Сегодня». Т/с «Адвокат». «НТВ утром». «Утро с Юлией Высоцкой». Т/с «Возвращение Мухтара». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Суд присяжных». «Сегодня». «Чрезвычайное происшествие».

НТВ

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 23.30 «Большинство». 00.30 «Время Г». 01.00 Х/ф. 02.50 Т/с «Основная версия».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 «Вести. Дежурная часть». 15.00 «Наш человек». 16.00 Т/с «Земский доктор». 17.00 «Вести». 17.30 «Местное время. Вести-Москва». 17.50 «Вести». 18.15 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. Вести-Москва». 20.00 «Вести». 21.00 Церемония вручения Первой российской музыкальной премии.

00.05 Х/ф. 02.55 «Хулио Иглесиас. продолжается». 03.50 «Комната смеха».

Жизнь

ДОМ КИНО 06.00 07.25 09.20 10.40 12.25 15.05 16.20 17.40 19.00 21.35 23.00 01.30 02.30 04.20

Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф» Х/ф. Х/ф. Х/ф.

06.00 08.00 09.45 11.30 11.50 13.40 14.30 14.50 15.25 17.30 17.40 19.40 20.40 22.00 22.30

«Настроение». Х/ф. Х/ф. События. Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Мой герой». События. «Осторожно, мошенники!» Х/ф. «Город новостей». Х/ф «Женская логика-3». «В центре событий». Право голоса. События. «Жена. История любви».

ТВЦ

00.00 01.55 03.00 04.45

Х/ф «Петровка,38». Х/ф. «Линия защиты».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 10.55 Х/ф. 12.30 «Охота на Льва». 13.00 Новости культуры. 13.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 15.15 С. Прокофьев. Опера «Война и мир». 17.00 «Мистика любви. Лев Толстой и Софья Толстая». 17.30 Новости культуры. 17.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 19.55 Х/ф. 21.30 Новости культуры. 21.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 23.55 Д/ф. 00.35 Д/ф.

REN TV 05.00 «Засуди меня». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 «Великие тайны Армагеддона». 12.00 «112». 12.30 «Новости».

13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00

«Званый ужин». Т/с «Страна 03». «Смотреть всем!» «112». «Новости». «Первая генетическая война». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф. 22.00 Х/ф. 00.40 Х/ф. 02.40 «Смотреть всем!» 03.00 Х/ф.

НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «Запасной игрок». 11.10 Х/ф «Полет птицы». 13.40 Детектив «2 билета на дневной сеанс». 15.30 Комедия «Запасной игрок». 17.10 Х/ф «Полет птицы». 19.40 Х/ф «Анна на шее». 21.30 Х/ф «Две жизни». 23.25 Х/ф «Две жизни». 01.10 Мелодрама «Прости». 02.45 Х/ф «Младший научный сотрудник». 03.30 Х/ф «Две жизни». 05.25 Х/ф «Две жизни». 07.10 Мелодрама «Прости». 08.45 Х/ф «Водяной».

КИНОСОЮЗ 07.15 Х/ф. 09.45 Драма. 11.20 Мелодрама.

13.15 15.45 17.20 19.15 21.15 23.15 01.15 03.15 05.15

Х/ф. Х/ф. Мелодрама. Драма. Детектив. Х/ф. Драма. Детектив. Х/ф.

СТС 06.00 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Йоко». 07.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета!» 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 М/с «Смешарики». 08.05 Т/с «Зачарованные». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Кухня». 10.00 Т/с «Мамочки». 11.00 Х/ф. 13.00 Т/с «Воронины». 16.00 Т/с «Кухня». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 «Миллион из Простоквашино». 19.05 Шоу «Уральских пельменей». 20.30 М/ф». 22.20 Х/ф. 00.45 Х/ф». 02.45 Т/с «90210: новое поколение». 04.25 Х/ф. 05.50 «Музыка на СТС».

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.45 06.00 06.10 08.00 08.45

Т/с «Обмани, если любишь». Новости. Т/с «Обмани, если любишь». «Играй, гармонь любимая!» «Смешарики. Новые приключения». 09.00 «Умницы и умники». 09.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.15 «Смак». 10.50 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть проверьте». 12.00 Новости. 12.10 «Идеальный ремонт». 13.10 «На 10 лет моложе». 14.00 «Теория заговора». 14.50 «Голос». 17.10 «Следствие покажет». 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 19.10 Концерт И. Аллегровой в «Олимпийском». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Р. Джонс (Россия) Э. Маккаринелли . 00.00 «Что? Где? Когда?» 01.10 «Синатра: Все или ничего». 03.20 Х/ф.

НТВ 04.45 Т/с «Адвокат». 05.35 Т/с «Шериф».

07.25 08.00 08.15 08.45 09.20 10.00 10.20 11.00 11.55 13.00 13.20 14.15 15.00

Смотр. «Сегодня». «Жилищная лотерея Плюс». «Медицинские тайны». «Готовим» с А. Зиминым. «Сегодня». «Главная дорога». «Кулинарный поединок». «Квартирный вопрос». «Сегодня». «Я худею!» «Своя игра». «Еда живая и мертвая». «Масло». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Следствие вели». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Новые русские сенсации». 21.00 Ты не поверишь! 22.00 «50 оттенков. Белова». 23.00 Х/ф. 01.10 «СССР. Крах империи». 02.10 «Основной закон». 03.15 Т/с «Основная версия».

РОССИЯ 04.40 04.55 06.35 07.05 08.00 08.10

Х/ф. «Комната смеха». «Сельское утро». «Диалоги о животных». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». 08.20 М/ф. 09.30 «Правила движения».

10.25 «Личное. Ирина Скобцева». 11.00 «Вести». 11.10 «Местное время. Вести-Москва». 11.20 «Две жены». 12.20 Х/ф. 14.00 «Вести». 14.20 «Местное время. Вести-Москва». 14.30 Х/ф. 16.45 «Знание - сила». 17.35 «Главная сцена». 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф. 00.50 Х/ф. 02.55 Х/ф.

ДОМ КИНО 06.35 08.05 10.25 11.55 14.15 15.55 17.30 19.00 20.50 23.20 01.30 02.30 04.20

Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф.

05.45 АБВГДейка. 06.10 Х/ф. 08.20 Православная энциклопедия. 08.50 Х/ф. 10.05 М/ф. 10.30 Х/ф. 11.30 События. 12.35 Х/ф. 12.35 Х/ф. 14.30 События. 14.45 Тайны нашего кино.. 15.15 Х/ф. 17.20 Х/ф. 21.00 Постскриптум. 22.10 «Право знать!» 23.25 События. 23.35 Право голоса. 02.50 «VIP-Зона».

КУЛЬТУРА

ТВЦ 05.20 «Обложка». «Бедная Моника». 05.20 Марш-бросок.

04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Библейский сюжет. 08.35 Х/ф. 09.40 «Большая cемья». З. Зелинская. 10.35 «Нефронтовые заметки». 11.05 Д.ф.. 12.25 Д/ф. 12.50 Х/ф. 15.00 Новости культуры. 15.30 Д/ф. 16.20 Д.ф.. 17.25 Х/ф. 18.45 «Линия жизни». Е.Стеблов. 19.40 «Романтика романса».

21.00 21.40 22.35 23.35 23.55 00.50

«Белая студия». Е. Петросян. Концерт. Х/ф. М/ф. Д/ф. Д/ф.

REN TV 05.00 05.45 07.40 09.40 11.30

Х/ф. Х/ф. Х/ф. М/ф». «Самая полезная программа». 12.30 «Новости». 13.00 «Военная тайна». 17.00 «Территория заблуждений». 19.00 «Мужчины и женщины». 21.00 Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат».

НАШЕ КИНО 09.35 13.15 14.50 15.30 17.05 18.40 19.30 21.30 23.20 01.45 03.30 05.20 07.45

Х/ф». Мелодрама. Мелодрама. Комедия. Х/ф. Х/ф. Комедия. Мелодрама. Детектив. Драма. Мелодрама. Детектив. Драма».

КИНОСОЮЗ 07.15 10.25 12.15 14.00 15.50 17.35 20.45 22.30 00.15 02.05 03.50 05.35

Драма. Драма. Детектив. Драма. Детектив. Драма. Х/ф. Драма. Комедия. Х/ф. Драма. Комедия.

СТС 06.00 М/ф. 07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 08.30 М/с «Смешарики». 09.15 М/с «Три кота». 09.30 «Кто кого на кухне?» 10.00 «Снимите это немедленно!» 11.00 «Большая маленькая звезда». 12.00 Х/ф. 14.10 М/ф. 16.00 «Уральские пельмени». 16.30 М/ф. 18.05 Т/с «Супергерл». 19.00 «МастерШеф. Дети». 20.00 Х/ф. 23.00 Х/ф. 01.00 Х/ф. 03.05 Т/с «90210: новое поколение». 03.55 Х/ф.


18

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.50 Т/с «Обмани, если любишь». 06.00 Новости. 06.10 Т/с «Обмани, если любишь». 08.10 «Служу Отчизне!» 08.45 «Смешарики. ПИН-код». 08.55 «Здоровье». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым. 10.35 «Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.00 Новости. 12.15 «Барахолка». 13.10 «Гости по воскресеньям». 14.10 Х/ф. 15.40 Х/ф. 17.50 «Точь-в-точь». 21.00 Воскресное «Время». 23.00 Т/с «Метод». 00.00 «Синатра: Все или ничего». 02.20 «Модный приговор». 03.25 «Мужское / Женское».

НТВ 05.05 Т/с «Адвокат». 06.05 Т/с «Шериф». 08.00 «Сегодня».

08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 08.50 «Их нравы». 09.25 «Едим дома». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Первая передача». 11.00 «Чудо техники». 11.50 «Дачный ответ». 13.00 «Сегодня». 13.20 «Поедем, поедим!» 14.10 «Своя игра». 15.00 «НашПотребНадзор». 16.00 «Сегодня». 16.20 Т/с «Литейный». 18.00 «Акценты недели». 19.00 «Точка». 19.45 Т/с «Паутина». 23.40 «Пропаганда». 00.15 «СССР. Крах империи». 01.20 Т/с «Шериф».

РОССИЯ 05.35 Комедия «За витриной универмага». 07.30 «Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна». 08.50 «Утренняя почта». 09.30 «Сто к одному». 10.20 «Местное время. ВестиМосква». 11.00 «Вести». 11.10 «Смеяться разрешается».

12.55 14.00 14.20 17.00

Х/ф. «Вести». Х/ф. Конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым. 00.30 Х/ф. 02.30 Х/ф. 03.55 «Комната смеха».

ДОМ КИНО 06.00 08.30 10.20 11.50 14.45 16.25 19.00 20.50 22.25 01.30 02.30

Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф. Х/ф.

05.55 07.40 08.10 09.50 10.25 11.30 11.45

Х/ф . «Фактор жизни». Х/ф Барышня и кулинар. Д/ф. События. «Петровка,38».

ТВЦ

11.55 13.40 14.30 15.00 16.55 20.35 00.10 00.25 02.25

Х/ф. Смех с доставкой на дом. Московская неделя. Х/ф. Х/ф. Х/ф. События. Х/ф. Т/с «Вера».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 «Обыкновенный концерт». 08.35 Х/ф. 09.55 «Легенды мирового кино». Ж. Мельес. 10.25 Россия, любовь моя! «Обычаи и традиции эрзи». 10.50 Д/ф. 11.45 «Что делать?» 12.30 Концерт. 13.30 Д.ф. 13.55 «100 лет после детства». 14.10 Х/ф. 15.35 Т.с. 16.15 Д.ф. 17.00 «Д.ф. 17.40 Х/ф. 19.15 Д/ф. 20.10 Д.ф.. 23.25 М/ф. 23.55 Т.с. 00.40 Д/ф.

14.30 16.15 18.05 19.55 22.10 23.40 01.25 03.40 05.15

REN TV 05.00 07.00 07.50 13.00 23.00 00.00 01.30

Т/с. Д.ф. Т/с. Т/с. «Добров в эфире». «Соль». «Военная тайна».

СТС

НАШЕ КИНО 09.30 11.20 13.45 15.30 17.20 19.45 21.35 23.30 01.30 03.30 05.30 07.30

Мелодрама. Детектив. Драма. Мелодрама. Детектив. Комедия. Мелодрама. Детектив. Драма. Мелодрама. Детектив. Драма.

07.25 09.10 10.55 12.45

Х/ф. Драма. Комедия. Х/ф.

Драма. Комедия. Х/ф. Драма. Комедия. Драма. Драма. Комедия. Драма.

06.00 М/ф». 06.15 Х/ф. 07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 08.30 М/с «Смешарики». 09.15 М/с «Три кота». 09.30 М/с «Смешарики». 10.00 «Успеть за 24 часа». 11.00 «Руссо туристо». 11.30 М/ф. 13.05 Х/ф. 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16.30 Х/ф. 18.35 Х/ф. 21.00 «Два голоса». 22.45 Х/ф. 01.10 Т/с «90210: новое поколение». 04.30 Х/ф. 05.50 «Музыка на СТС».

КИНОСОЮЗ

АСТАНА ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

07:00 Программа «Суперпапа» 07:45 «Ел аузында» бағдарламасы 08:10 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағдарламасы 09:00 «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы 10:20 Турецкий сериал «Украденная жизнь» 11:30 «Мадхубала» үнді телехикаясы 12:30 «Әулет» телехикаясы 13:35 Информационно-аналитическая программа «20:30»: Избранное за неделю 14:30 «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы 15:50 «Әлия» үнді телехикаясы 17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы 18:00 «Мадхубала» үнді телехикаясы 19:00 «Әулет» телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Нюхач-2» 22:10 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы 23:15 «Әлия» үнді телехикаясы 00:15 Жаңалықтар 00:45 Новости «20:30» 01:15 Ән шашу

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:20 11:30

«Kaznet» ғаламторға шолу «Сырты бүтін...» деректі драма Новости «20:30» Жаңалықтар «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы Турецкий сериал «Украденная жизнь» «Мадхубала» үнді телехикаясы

12:30 13:35 14:00 14:30 15:50 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 21:00 22:10 23:15 00:15 00:45 01:15

«Әулет» телехикаясы «Kaznet» ғаламторға шолу Программа «Такси» «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Нюхач-2» «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Ән шашу

07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:20 11:30 12:30 13:35 14:00 14:30 15:50 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30

«Kaznet» ғаламторға шолу «Сырты бүтін...» деректі драма Новости «20:30» Жаңалықтар «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы Турецкий сериал «Украденная жизнь» «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы «Kaznet» ғаламторға шолу «Такси» бағдарламасы «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30»

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

21:00 22:10 23:15 00:15 00:45 01:15

Сериал «Нюхач-2» «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Ән шашу

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:20 11:30 12:30 13:35 14:00 14:30 15:50 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 21:00 22:10 23:15 00:15 00:45 01:15

«Kaznet» ғаламторға шолу «Сырты бүтін...» деректі драма Новости «20:30» Жаңалықтар «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы Турецкий сериал «Украденная жизнь» «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы «Kaznet» ғаламторға шолу Программа «Такси» «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Великая» «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Ән шашу

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ 07:00 «Kaznet» ғаламторға шолу

07:30 08:00 08:30 09:00 10:20 11:30 12:30 13:35 14:00 14:30 15:50 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 21:00 22:10 23:15 00:15 00:45 01:15

«Сырты бүтін...» деректі драма Новости «20:30» Жаңалықтар «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы Турецкий сериал «Украденная жизнь» «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы «Kaznet» ғаламторға шолу «Такси» бағдарламасы «Ғажайып отбасы» кәріс телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Әулет» телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Великая» «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы «Әлия» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Ән шашу

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ 08:00 08:30 09:00 09:40 10:00

Новости «20:30» Жаңалықтар Программа «Суперпапа» «Kaznet» ғаламторға шолу «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 11:30 «Мадхубала» үнді телехикаясы 12:30 «Қалжың-қоржын» бағдарламасы

13:00 15:15 17:25 18:05 18:30 20:05 20:30

Сериал «Капля света» Художественный фильм «Озорник» «Сырласу» ток-шоу «Ел аузында» бағдарламасы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Ел аузында» бағдарламасы «20:30. Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағдарламасы 21:20 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 22:35 Художественный фильм «Король вечеринок» 00:45 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ 08:00 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 09:20 Художественный фильм «Озорник» 11:30 «Мадхубала» үнді телехикаясы 13:00 Сериал «Капля света» 15:10 «Жайдары жастар» көңілді тапқырлар клубының кеші 17:30 «Сырты бүтін...» деректі драма 18:00 Шоу-лотерея «Бай бол» 18:30 «Мадхубала» үнді телехикаясы 19:35 «Қалжың-қоржын» бағдарламасы 20:05 Арнайы жоба. Той жыры 20:30 Информационно-аналитическая программа «20:30»: Избранное за неделю 21:20 Художественный фильм «Рейд» 23:25 Развлекательное шоу «Саған сенемін. Мой лучший» 00:50 Ән шашу

Претензии и предложения по программе принимаются по тел. 54-62-46. Қостанай қалалық мәслихаты депутаттарының 2016 жылдың 1 тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ

ГРАФИК приема граждан депутатами Костанайского городского маслихата на 1 квартал 2016 года №

Ф.И.О. депутата, занимаемая должность

Номер округа

Место приема избирателей

День и время приема

Рабочий телефон

57-57-81

1

Халыков Нурлыбек Кузгамбекович, секретарь Костанайского городского маслихата

10

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

Еженедельно по пятницам с 10.00 до 12.00.

57-57-81

2016 жылдың 06 қаңтары сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

57-46-59

2

Абдрахманова Батима Мукановна, советник директора средней школы №8

3

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

6 января 2016 г. с 15.00 до 17.00.

57-46-59

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 13 қаңтары сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

55-67-27

3

Абрамян Артур Сурикович, заместитель директора ТОО «ВАН»

17

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

13 января 2016 г. с 15.00 до 17.00.

55-67-27

14

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 20 қаңтары сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

51-51-85

4

Байменова Асия Кожановна, главный врач Костанайской городской детской больницы

14

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

20 января 2016 г. с 15.00 до 17.00.

51-51-85

Дудин Александр Анатольевич «Эко ПЭТ» ЖШС директоры

5

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 27 қаңтары сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

90-02-34

5

Дудин Александр Анатольевич, директор ТОО «Эко ПЭТ»

5

27 января 2016 г. с 15.00 до 17.00.

90-02-34

6

Сотников Сергей Николаевич «ЕвразКаспиансталь» ЖШС директоры

11

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 03 ақпаны сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

57-91-60

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

6

Сотников Сергей Николаевич, директор ТОО «ЕвразКаспианСталь»

11

3 февраля 2016 г. с 15.00 до 17.00.

57-91-60

7

Исмуратов Сабит Борисович М. Дулатов атындағы ҚИНЭУ президенті

13

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 10 ақпаны сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

39-03-71

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

7

Исмуратов Сабит Борисович, президент КИнЭУ им.М.Дулатова

13

10 февраля 2016 г. с 15.00 до 17.00.

39-03-71

Шалабаев Казбек Васильевич Уралбаева Асыл Ержановна № 13 бөбекжай бақша директоры

4 20

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 17 ақпаны сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

57-57-81 53-79-17

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

8

4 20

57-57-81 53-79-17

15

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 24 ақпаны сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

39-19-64

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

17 февраля 2016 г. с 15.00 до 17.00.

Сандыбеков Багитбек Назарбекович «Нұр Отан» партиясы ҚҚФ төрайымының бірінші орынбасары Султангазин Манарбек Жалелович

Шалабаев Казбек Васильевич Уралбаева Асыл Ержановна, директор ясли-сада №13

9

Сандыбеков Багитбек Назарбекович, первый заместитель председателя КГФ партии «Нур Отан» Султангазин Манарбек Жалелович

15

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

24 февраля 2016 г. с 15.00 до 17.00.

39-19-64

10

Антонинова Татьяна Николаевна Шуменбаев Самат Канапьянович Қостанай қалалық ауруханасының бас дәрігері

16 6

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 02 наурызы сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін

57-57-81 53-71-90

10

16 6

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

2 марта 2016 г. с 15.00 до 17.00.

57-57-81 53-71-90

11

Джантурин Марат Галиханович «Аском и К» ЖШС директоры Бут Марина Викторовна «Бут» ЖК

2

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 09 наурызы сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін

22-48-24

Антонинова Татьяна Николаевна Шуменбаев Самат Канапьянович, главный врач Костанайской городской больницы

11

Джантурин Марат Галиханович, директор ТОО «Аском и К» Бут Марина Викторовна, ИП «Бут»

2

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

9 марта 2016 г. с 15.00 до 17.00.

22-48-24

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

16 марта 2016 г. с 15.00 до 17.00.

Костанайский городской маслихат (ул. Пушкина, 98, кабинет 208)

30 марта 2016 г. с 15.00 до 17.00.

Депутаттың А.Т.Ә., атқаратын лауазымы

Округ нөмірі

Сайлаушыларды қабылдау орны

Қабылдау уақыты және күні

Жұмыс телефоны

1

Халыков Нурлыбек Кузгамбекович Қостанай қалалық мәслихатының хатшысы

10

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

Апта сайын жұма күні сағат 10.00-ден 12.00ге дейін.

2

Абдрахманова Батима Мукановна №8 орта мектебі директорының кеңесшісі

3

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

3

Абрамян Артур Сурикович «ВАН» ЖШС директорының орынбасары

17

4

Байменова Асия Кожановна Қостанай қалалық балалар ауруханасының бас дәрігері

5

8

9

12

13

Медетов Нурлан Амирович А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ ақпараттық технологиялар факультетінің деканы Бойченко Алексей Григорьевич «Туристтранссервис» ЖШС директоры Бибин Игорь Алексеевич «Техконсервис 2030» ЖШС директоры Блок Сергей Иванович «Милх» ЖШС директоры

1

18 7

57-57-81

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 16 наурызы сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін

19

9 12

54-66-01 51-11-98

12

39-21-60

Қостанай қалалық мәслихаты (Пушкин көшесі 98, 208-кабинет)

2016 жылдың 30 наурызы сағат 15.00ден 17.00-ге дейін

56-71-40 55-95-59

13

Медетов Нурлан Амирович, декан факультета информационных технологий КГУ им. А.Байтурсынова Бойченко Алексей Григорьевич, директор ТОО «Туристтранссервис» Бибин Игорь Алексеевич, директор ТОО «Техконсервис 2030» Блок Сергей Иванович, директор ТОО «Милх»

1

18 7 19

9 12

57-57-81

54-66-01 51-11-98 39-21-60

56-71-40 55-95-59


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ «Ризамын» «Сүйген сұлу» «Бәйбіше – тоқал» «Готовим с Адель» «Человек-приманка» «Городские легенды» Ералаш «Джимми Нейтрон-мальчик гений» 15:00 «Бәйбіше – тоқал» 16:00 «Папины дочки» 18:00 «Кухня 5» 18:30 «Как я стал русским» 19:00 «Дом-весы 2» 20:00 Информбюро 21:00 «Сүйген сұлу» 22:00 «Сен келерсің» 23:00 «Адасқандар» 00:00 «Дом-весы 2» 01:00 Х.ф 03:00 Х.ф 05:00 Қазақша концерт 06.00 07:00 09:00 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00

06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 15.00 15.30 16.30 18.30 19.00 21.00 22.00

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.ф. «Домоправитель» Т.с. «Өмір сынағы» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Гадалка» Шоу «Человек-невидимка» Т.ф. «Папа напрокат» Т.с. «Побег из аула» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Өмір сынағы» Шоу «Один в один-3»

07.00 10.00 11.05 12.30 13.00 14.10 15.00 16.05 17.00 17.30 17.55 18.10 18.35 19.30 20.20 21.05 22.00 22.55 23.30 00.05

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» «Апта.kz» «Дара жол» «Ақсауыт» «Бірге таңдаймыз» Т.с. «Келін» «Әйел бақыты» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «Менің Қазақстаным!» «KazNews» М.с. «Әуежай» М.с. «Аюлар» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «KazNews» «Серпіліс» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Келін» «Түнгі шоу» «Көңілашар» «KazNews»

ХАБАР 07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 «Магия кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 М.с 12:50 М.с «Гирлянда из малышей» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодрамы» 14:05 Т.с «Улыбка пересмешника» 15:00 Дневной выпуск новостей 15:15 «Бармысың, бауырым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 17:00 Вечерний выпуск новостей 17:10 Т.с «След» 17:50 «Орталық Хабар» 19:00 «ТВ Бинго»

19:55 20:00 20:30 20:55 21:00 21:30 22:30 23:15 23:20 23:50 23:55 00:25 00:55

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:10 13:05 14:10 15:20 15:30 16:30 17:40 18:50 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00 00:40 02:00 02:25 03:10

«Негізінде...» Қорытынды жаңалықтар «Арнайы хабар» «По сути» Итоги дня Т.с «Осколки» «Жекпе-жек» «Негізінде...» «Көзқарас» «По сути» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» «Легавый» «Х factor» «Сүйген жар» «Әйел сыры…» «Сваты 5» «Первые новости» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» «Влюбленные женщины» «Главные новости» «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» «Джодха және Акбар» «П@утina» «Х factor» «Время» «Обмани, если любишь» «П@утina» «Логово змея» «Модный приговор»

АЛАУ 06.00 «Жулдыз-топ»

07.00 «Разбудильник» с 09.00 до 12.00 профилактика 12.00 «Өмір ағымы» 13.00 «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 13.50 «Синдром зомби. Человек управляемый» 14.30 «Тәуелсіз елдің тұлғалары» 15.00 «Территория происшествий» 15.30 «Киноклуб» 16.00 «Жаңалықтар» 16.30 «Дети супергероев» 17.00 «Көкейтесті сұхбат» 17.30 «Тайны нашего кино» 18.00 «Мен - сырдариямын» 19.00 «Жаңалықтар» 19.30 «Қоғам және әйел» 19.55 «Кошелёк. Рroденьги» 20.00 «РТН» 20.30 «Дело №» 20.50 «Новогодний shopping класс» 21.10 «В ладу с природой» 21.30 «Вaby гид» 22.00 «РТН» 22.30 «Тайны нашего кино» 22.55 «Капитал» 23.00 «Өмір ағымы» 00.00 «Территория происшествий» 00.10 «Панорама дня» 03.00 Ән көңілдің ажары 06.05 07.10 07.30 07.50 09.00 10.05 10.45 11.20 12.00 13.00 13.50

НТК «Ең күлкілі видеоматериалдар» «Күлкі базар» «Екі езу» «Зауал» «Шурочка» «Универ» «Интерны» «Метод «Орыстар» «Однажды в России» М.ф. М.ф.

14.30 15.20 16.30 16.50 17.20 18.00 19.10 19.40 20.20 20.40 21.20 22.00 23.20 00.00 02.10 02.30

«Ниндзя тасбақалар» «Күлкі ойнак» «Екі езу» «Комик adze» «Ауылдастар» «Зауал» «Однажды в России» «Метод «Орыстар» «Ревю» «Универ» «Интерны» «Чернобыль» «Ауылдастар» Х.ф «Ревю» «Ең жантүршіктірер, бірегей видеоматериалдар»

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы». Таңғы танымдық-сазды бағдарлама 09.00 «Арқа – ақпарат» (Апталық сараптамалық бағдарлама) 09.30 Д.ф. «Бірегей іскер» 09.55 «Телемаркет» 10.00 «Арқа-ақпарат» 10.35 Т.с. «Широка река» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Дербес ДИАЛОГ» 12.05 «Вызов» 12.25 «Телемаркет» 12.30 М.с. «Мияның ертегі әлемі» 13.00 «Жаңалықтар» 13.25 «Телемаркет» 13.30 «Новости» 14.00 Т.с. «Сырғалым» 15.00 «Келбет» 15.25 М.с. «Гомби» 15.55 «Телемаркет» 16.00 Т.с «Қызыл сарайдағы түс» 17.00 «Білгіштер бекеті» 17.50 «Аймақ жаңалықтары»

18.10 18.30 18.50 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.40 23.30 23.35 00.00 00.15

«Қазақстан 2050» «Региональные новости» «Телемаркет» Т.с «Үй болу қиын» «1001 история успеха» «Территория закона» «Жаңалықтар» «Арқа әуендері» «Новости» «Телемаркет» Т.с. «Широка река» Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Телемаркет» «Келбет» «Жаңалықтар» «Новости»

06.05 06.20 08.00 09.00 10.00 10.10 11.00 12.10 14.10 15.10 15.40 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.00 01.40 02.40

КТК М.с «Счастливая, Женька!» «КТК» қоржынынан» «Көңілді отбасы» «Дорога домой» «Слуги народа» «Портрет недели» Х.ф «Я - счастливая» «Другая правда» «Эксперимент» «Әйел қырық шырақты» «Тағдырмен тарты» «Тағдырмен тартыс» «Махаббат мұңы» «Махаббатта шек бар ма?» «Айтылмаған ақиқат» Жаңалықтар Вечерние новости «Главная редакция» «Любовь - не картошка» «Шеф» «Біздің концерт» Жаңалықтар

18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.35 22.40 23.30 23.35 00.00 00.15

Т.с «Үй болу қиын» «Сәттілікке 1001 қадам» «Бірінші студия» «Жаңалықтар» «Қазына» «Новости» «Телемаркет» Т.с. «Широка река» «Телемаркет» Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Телемаркет» «Келбет» «Жаңалықтар» «Новости»

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ 06.00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 03:00 05:00 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 15.30 16.30 18.30 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00

31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ «Ризамын» Информбюро «Сүйген сұлу» «Бәйбіше – тоқал» «Человек-приманка» «Городские легенды» Ералаш М.с «Адасқандар» «Бәйбіше – тоқал» «Папины дочки» «Как я стал русским» «Как я стал русским» «Дом-весы 2» Информбюро «Сүйген сұлу» «Сен келерсің» «Адасқандар» «Дом-весы 2» Х.ф Х.ф Қазақша концерт 7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.п. «О самом главном» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.с. «Өмір сынағы» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Гадалка» Шоу «Человек-невидимка» «Игра на вылет» Т.с. «Побег из аула» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Өмір сынағы» Шоу «Человек-невидимка» Т.с. «Секретные материалы» «Игра престолов»

00.50 Шоу «Мисс Чувство юмора» 07.00 10.00 10.50 11.45 12.30 13.00 14.10 15.00 16.05 17.05 17.30 17.55 18.15 18.35 19.30 20.20 21.05 22.00 22.55 23.30 00.05 07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:20 12:25 13:00 13:15 14:05 15:00 15:10 16:00 16:15 17:00

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Cырғалым» «Айтуға оңай...» «Көңілашар» «Бірге таңдаймыз» Т.с. «Келін» «Әйел бақыты» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «Sport.kz» «KazNews» «Қылмыс пен жаза» М.с. «Аюлар» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» ««KazNews»» «Айтуға оңай...» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Келін» «Түнгі шоу» «Көңілашар» «KazNews» ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «Осколки» Утренний выпуск новостей «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы Кулинарная программа «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Көршілер» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Улыбка пересмешника» Дневной выпуск новостей «Жігіт сұлтаны» Кешкі жаңалықтар «Біздің үй» Вечерний выпуск новостей

17:15 18:00 18:30 19:20 19:55 20:00 20:30 20:55 21:00 21:30 22:30 23:15 23:20 23:50 23:55 00:25 00:55 01:25

Т.с «След» «Тағдыр жолы» Т.с «Болашағым өз қолымда» Т.с «Көршілер» «Негізінде...» Қорытынды жаңалықтар «Бюро расследований» «По сути» Итоги дня Т.с «Осколки» Т.с «След» «Негізінде...» «Көзқарас» «По сути» «Арнайы хабар» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня «Сотқа жеткізбей»

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:10 13:10 14:10 15:20 15:30 16:30 17:40 18:50 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00 00:40 02:00 02:25 03:10

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» «Легавый» «Х factor» «Сүйген жар» «Ашығын айтқанда» «Сваты 5» «Первые новости» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» «Влюбленные женщины» «Главные новости» «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» «Джодха және Акбар» «П@утina» «Х factor» «Время» «Обмани, если любишь» «П@утina» «Логово змея» «Модный приговор»

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.10 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.10 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10 03.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» «Жанбыр таншысы» «Разбудильник» «РТН» «Вaby гид» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» «Брат за брата» «Дело №» «Солнечная кухня» «Тәуелсіз елдің тұлғалары» «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» «Дети супергероев» «Көкейтесті сұхбат» «Тайны нашего кино» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Өмір тынысы» «Капитал» «РТН» «Винтаж» «Брат за брата» «РТН» «Тайны нашего кино» «Кошелёк. Рroденьги» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня» Ән көңілдің ажары

06.05 07.10 07.30 07.50 09.00 09.30 10.05 10.45 11.20 12.00

НТК «Ең күлкілі видеоматериалдар» «Күлкі базар» «Ревю» «Зауал» «Ревю» «Шурочка» «Универ» «Интерны» «Метод «Орыстар» «Однажды в России»

13.00 14.20 14.30 15.20 16.10 16.30 16.50 17.20 18.00 19.10 19.40 20.20 20.40 21.20 22.00 23.20 00.00 02.10 02.30

М.ф. «Ненаглядное пособие» «Ниндзя тасбақалар» «Күлкі ойнак» «Ревю» «Екі езу» «Комик adze» «Ауылдастар» «Зауал» «Однажды в России» «Метод «Орыстар» «Ревю» «Универ» «Интерны» «Чернобыль» «Ауылдастар» Х.ф «Ревю» «Ең жантүршіктірер, бірегей видеоматериалдар»

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 «Алдаспан» 09.55 «Телемаркет» 10.00 «Новости» 10.35 Т.с. «Широка река» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Территория закона» 12.05 «Третий тайм» 12.30 «ДамаФон» 13.00 «Жаңалықтар» 13.25 «Телемаркет» 13.30 «Новости» 14.00 Т.с. «Сырғалым» 15.00 «Келбет» 15.30 М.с. «Гомби» 15.55 «Телемаркет» 16.00 Т.с «Қызыл сарайдағы түс» 17.00 «Білгіштер бекеті» 17.50 «Аймақ жаңалықтары» 18.10 «Регион 10» 18.30 «Региональные новости» 18.50 «Телемаркет»

16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.00 01.40 02.05 02.30

КТК М.с «Вау» «Қарадайы» Жаңалықтар «КТК» қоржынынан» «Жүрекжарды» «Практика» Новости «Главная редакция» «Шеф» «Дорогая, мы убиваем наших детей» «Тағдырмен тартыс» «Тағдырмен тартыс» «Махаббат мұңы» «Махаббатта шек бар ма?» «Орталық редакция» Жаңалықтар Вечерние новости «Диагноз» «Любовь - не картошка» «Шеф» «Айтылмаған ақиқат» Жаңалықтар «КТК» қоржынынан»

17.00 17.50 18.10 18.30 18.50 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.40 23.30 23.35 00.00

«Білгіштер бекеті» «Аймақ жаңалықтары» «Интонация» «Региональные новости» «Телемаркет» Т.с «Үй болу қиын» «1001 история успеха» «Первая студия» «Жаңалықтар» «Элегиялық эсселер» «Новости» «Телемаркет» Т.с. «Широка река» Т.с. «Арман асуы» «Телемаркет» «Келбет» «Жаңалықтар»

06.05 06.20 07.20 08.30 09.00 09.20 10.00 12.00 12.35 13.20 15.20

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ 06.00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 03:00 05:00 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 15.30 16.30 17.30 18.30 19.00 21.00 22.00

31 КАНАЛ -КОСТАНАЙ «Ризамын» Информбюро «Сүйген сұлу» «Бәйбіше – тоқал» «Человек-приманка» «Городские легенды» Ералаш Мультфильмы «Адасқандар» «Бәйбіше – тоқал» «Папины дочки» «Как я стал русским» «Как я стал русским» «Дом-весы 2» Информбюро «Сүйген сұлу» «Сен келерсің» «Адасқандар» «Дом-весы 2» Х.ф Х.ф Қазақша концерт 7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.п. «О самом главном» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.с. «Өмір сынағы» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Гадалка» Шоу «Человек-невидимка» Т.с. «Доброе имя» «Игра на вылет» Т.с. «Побег из аула» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Өмір сынағы» Шоу «Человек-невидимка»

23.00 Т.с. «Секретные материалы» 00.00 «Игра престолов» 00.50 Шоу «Мисс Чувство юмора»

18.15 18.35 19.30 20.20 21.05 22.00 22.55 23.30

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Cырғалым» «Айтуға оңай...» «Көңілашар» «Бірге таңдаймыз» Т.с. «Келін» «Әйел бақыты» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «Келбет) «KazNews» «Елбасы жолдауы. елдің әлеуметтік-экономикалық даму келешегі» М.с. «Аюлар» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «KazNews»» «Айтуға оңай...» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Келін» «Түнгі шоу» «Көңілашар»

07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:20 12:25 13:00 13:15 14:05 15:00 15:10 16:00

ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «Осколки» Утренний выпуск новостей «Сотқа жеткізбей» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Көршілер» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Улыбка пересмешника» Дневной выпуск новостей «Ойжүйрік» Кешкі жаңалықтар

07.00 10.00 10.50 11.45 12.30 13.00 14.10 15.00 16.05 17.00 17.30 17.55

16:15 17:00 17:15 18:00 18:30 19:20 19:55 20:00 20:30 20:55 21:00 21:30 22:30 23:15 23:20 23:50 23:55 00:25 00:55 01:25 01:55

«Біздің үй» Вечерний выпуск новостей Т.с «След» «Тур де Хабар» Т.с «Болашағым өз қолымда» Т.с «Көршілер» «Негізінде...» Қорытынды жаңалықтар Документальный фильм «По сути» Итоги дня Т.с «Осколки» Т.с «След» «Негізінде...» «Көзқарас» «По сути» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня Т.с «Арман қанатында» «Сотқа жеткізбей» Жаңалықтар

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:10 13:10 14:10 15:20 15:30 16:30 17:40 18:50 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00 00:40

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» «Легавый» «Х factor» «Сүйген жар» «Ашығын айтқанда» «Сваты 5» «Первые новости» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» «Влюбленные женщины» «Главные новости» «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» «Джодха және Акбар» «П@утina» «Х factor» «Время» «Обмани, если любишь»

02:00 «П@утina» 02:25 «Логово змея» 03:10 «Модный приговор» 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10 03.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» «Жанбыр таншысы» «Разбудильник» «РТН» «Группа здоровья» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» «Брат за брата» «Винтаж» «Тәуелсіз елдің тұлғалары» «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» «Дети супергероев» «Көкейтесті сұхбат» «Тайны нашего кино» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Қылмыстық іс №» «Кошелёк. Рroденьги» «РТН» «7 передача» «Брат за брата» «РТН» «Тайны нашего кино» «Капитал» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня» Ән көңілдің ажары

06.05 07.10 07.30 07.50 09.00 09.30 10.05

НТК «Ең күлкілі видеоматериалдар» «Күлкі базар» «Ревю» «Зауал» «Ревю» «Шурочка» «Универ»

10.45 11.20 12.00 13.00 13.30 14.30 15.20 16.10 16.30 16.50 17.20 18.00 19.10 19.40 20.20 20.40 21.20 22.00 23.20 00.00 02.10 02.30

«Интерны» «Метод «Орыстар» «Однажды в России» «Ну, погоди!» М.ф. «Ниндзя тасбақалар» «Күлкі ойнак» «Ревю» «Екі езу» «Комик adze» «Ауылдастар» «Зауал» «Однажды в России» «Метод «Орыстар» «Ревю» «Универ» «Интерны» «Однажды в России» «Ауылдастар» Х.ф «Ревю» «Ең жантүршіктірер, бірегей видеоматериалдар»

КАЗАХСТАН -КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 «Қазақстан 2050» 09.55 «Телемаркет» 10.00 «Новости» 10.35 Т.с. «Широка река» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Бірінші студия» 12.05 М.с. «Мияның ертегі әлемі» 12.25 «Телемаркет» 12.30 «53º63º» 13.00 «Жаңалықтар» 13.25 «Телемаркет» 13.30 «Новости» 14.00 Т.с. «Сырғалым» 15.00 «Келбет» 15.30 М.с. «Гомби» 15.55 «Телемаркет» 16.00 Т.с «Қызыл сарайдағы түс»

06.05 06.20 07.20 08.30 09.00 09.20 10.00 12.00 12.35 13.15 15.20 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.00 01.40 02.05

КТК М.с «Вау» «Қарадайы» Жаңалықтар «КТК» қоржынынан» «Жүрекжарды» «Практика» Новости «Диагноз» «Шеф» «Дорогая, мы убиваем наших детей» «Тағдырмен тартыс» «Тағдырмен тартыс» «Махаббат мұңы» «Махаббатта шек бар ма?» «Кесiр» Жаңалықтар Вечерние новости «Черный квадрат» «Любовь - не картошка» «Шеф» «Орталық редакция» Жаңалықтар


20

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ 06.00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 03:00 05:00 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 15.30 16.30 17.30 18.30 19.00 21.00

31 КА Н АЛ - КО СТА Н А Й «Ризамын» Информбюро «Сүйген сұлу» «Бәйбіше – тоқал» «Человек-приманка» «Городские легенды» Ералаш М.с «Адасқандар» «Бәйбіше – тоқал» «Папины дочки» «Как я стал русским» «Как я стал русским» «Дом-весы 2» Информбюро «Сүйген сұлу» «Сен келерсің» «Адасқандар» «Дом-весы 2» Х.ф. Х.ф. Қазақша концерт 7 КА Н АЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.п. «О самом главном» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.с. «Өмір сынағы» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Гадалка» Шоу «Человек-невидимка» Т.с. «Доброе имя» «Игра на вылет» Т.с. «Побег из аула» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Өмір сынағы»

22.00 Шоу «Человек-невидимка» 23.00 Т.с. «Секретные материалы» 00.00 «Игра престолов» 00.50 Шоу «Мисс Чувство юмора» 07.00 10.00 10.50 11.45 12.30 13.00 14.10 15.00 16.05 17.00 17.30 17.55 18.15 18.35 19.30 20.20 21.05 22.00 22.55 23.30 00.05

КА З А КСТА Н «Таңшолпан» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Cырғалым» «Айтуға оңай...» «Көңілашар» «Бірге таңдаймыз» Т.с. «Келін» «Әйел бақыты» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «Өзгерген өңір» «KazNews» М.ф. М.с. «Аюлар» Т.с. «Жүрегім сізге аманат» «KazNews» «Айтуға оңай...» Т.с. «Таңдау» Т.с. «Келін» «Түнгі шоу» «Көңілашар» ««KazNews»»

07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:15 12:20 13:00 13:15 14:05 15:00 15:10

ХА Б А Р «Бұйымтай» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «Осколки» Утренний выпуск новостей «Сотқа жеткізбей» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Көршілер» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Второе дыхание» Дневной выпуск новостей «Аймақтар аламаны»

16:00 16:15 17:00 17:15 18:00 18:30 19:20 19:55 20:00 20:30 20:55 21:00 21:30 22:30 23:15 23:20 23:50 23:55 00:25 00:55 01:25 01:55

Кешкі жаңалықтар «Біздің үй» Вечерний выпуск новостей Т.с «След» «Тур де Хабар» Т.с «Болашағым өз қолымда» Т.с «Көршілер» «Негізінде...» Қорытынды жаңалықтар «Сильные духом» «По сути» Итоги дня Т.с «Осколки» Т.с «След» «Негізінде...» «Көзқарас» «По сути» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня «100 бизнес-тарихы» «Сотқа жеткізбей» Жаңалықтар

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:10 13:10 14:10 15:20 15:30 16:30 17:40 18:50 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50

Е В РА З И Я «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» «Легавый» «Х factor» «Сүйген жар» «Ашығын айтқанда» «Сваты 5» «Первые новости» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» «Влюбленные женщины» «Главные новости» «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» «Джодха және Акбар» «П@утina» «Х factor»

15:10 16:00 16:15 16:50 17:00 17:15 17:40 18:30 19:20 20:00 20:30 21:00 21:30 23:40 23:40 00:10 00:40 01:10

«Сол бір кеш» Кешкі жаңалықтар «Өмір сабақтары» «Экономкласс» Вечерний выпуск новостей Т.с «Арман қанатында» «Қызық times» Т.с «Сүйген жарым» Т.с «Көршілер» Қорытынды жаңалықтар «Тағдыр жолы» Итоги дня «Лучшее во мне» Т.с «Жаным»-2 Қорытынды жаңалықтар Итоги дня «Сотқа жеткізбей» Жаңалықтар

06:00 06:50 07:00 11:00 12:05 13:00 14:00 14:15 15:20 15:30 17:15 18:30 18:40 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 02:45 03:05 03:50 04:40

Е В РА З И Я «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Легавый» «Сүйген жар» «Ашығын айтқанда» «Жұма уағызы» «Следствие покажет» «Первая помощь» «Отважная Лифи» «Жди меня» «Автокуш» «Поле чудес» «Главные новости» «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» «Джодха және Акбар» «Точь-в-точь» «П@утina» «Ашығын айтқанда» «Модный приговор» «Контрольная закупка»

00:00 00:40 02:00 02:25 03:10

«Время» «Обмани, если любишь» «П@утina» «Логово змея» «Модный приговор»

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.20 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10 03.00

АЛ АУ «Тәулік тынысы» «Жанбыр таншысы» «Разбудильник» «РТН» «Винтаж» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» «Брат за брата» «Группа здоровья» «Қылмыстық іс №» «Тәуелсіз елдің тұлғалары» «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» «Дети супергероев» «Көкейтесті сұхбат» «Тайны нашего кино» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Неизведанный Казахстан» «Капитал» «РТН» «Проагро» «Брат за брата» «РТН» «Тайны нашего кино» «Кошелёк. Рroденьги» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня» Ән көңілдің ажары

НТК 06.05 «Ең күлкілі видеоматериалдар» 07.10 «Күлкі базар» 07.30 «Ревю»

07.50 09.00 09.30 10.05 10.45 11.20 12.00 13.00 13.25 13.50 14.30 15.20 15.40 16.00 16.30 16.50 17.20 18.00 19.10 19.40 23.20 00.00 02.00 02.20

«Зауал» «Ревю» «Шурочка» «Универ» «Интерны» «Метод «Орыстар» «Однажды в России» «Турбопес» «Котопес» М.ф «Ниндзя тасбақалар» «Күлкі ойнак» «Ревю» «Эксклюзив» «Екі езу» «Комик adze» «Ауылдастар» «Зауал» «Однажды в России» «Ревю» «Ауылдастар» Х.ф «Ревю» «Ең жантүршіктірер, бірегей видеоматериалдар»

КА З АХСТА Н - КО СТА Н А Й 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 «Регион 10» 09.55 «Телемаркет» 10.00 «Новости» 10.35 Т.с. «Широка река» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Мияның ертегі әлемі» 12.30 «Бойтұмар» 13.00 «Жаңалықтар» 13.25 «Телемаркет» 13.30 «Новости» 14.00 Т.с. «Сырғалым» 15.00 «Келбет» 15.30 М.с. «Гомби»

15.55 16.00 17.00 17.50 18.10 18.30 18.50 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.35 22.40 23.30 00.00 00.15

«Телемаркет» Т.с. «Арман асуы» «Білгіштер бекеті» «Аймақ жаңалықтары» «Третий тайм» (спорт за неделю) «Региональные новости» «Телемаркет» Т.с. «Үй болу қиын» «Сәттілікке 1001 қадам» «Бірінші студия» «Жаңалықтар» «Интонация» «Новости» «Телемаркет» Т.с. «Широка река» «Телемаркет» Т.с. «Арман асуы» Д.с. «Магия природы» «Жаңалықтар» «Новости»

06.05 06.20 07.20 08.30 09.00 10.00 12.00 12.40 13.20 15.20 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.40 00.35 02.15

КТ К М.с «Вау» «Қарадайы» Жаңалықтар «КТК» қоржынынан» «Практика» Новости «Черный квадрат» «Шеф» «Не ври мне» «Тағдырмен тартыс» «Тағдырмен тартыс» «Әйел қырық шырақты» «Әйел қырық шырақты» Жаңалықтар Вечерние новости «Наша правда» «Любовь - не картошка» «Шеф» «Кесiр»

15.30 15.55 16.00 17.00 17.50 18.10 18.30 18.50 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.25 22.30 23.00 00.00 00.15

М.с. «Гомби» «Телемаркет» Т.с. «Айналайын» «Білгіштер бекеті» «Аймақ жаңалықтары» «Арқа әуендері» «Региональные новости» «Телемаркет» Т.с. «Үй болу қиын» «1001 история успеха» «Первая студия» «Жаңалықтар» «Октава» «Новости» «Телемаркет» Т.с. «Широка река» «Телемаркет» «Келбет» «00.00» «Жаңалықтар» «Новости»

06.05 06.20 07.20 08.30 09.00 10.00 12.00 12.40 13.50 15.50 17.00 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.40 02.30

КТ К М.с «Вау» «Қарадайы» Жаңалықтар «КТК» қоржынынан» «Практика» Новости «Наша правда» «Шеф» «Не ври мне» «Тағдырмен тартыс» «Тағдырмен тартыс» «Әйел қырық шырақты» «Әйел қырық шырақты» Жаңалықтар Вечерние новости «Наша правда» «Второй шанс» Жаңалықтар

13.55 14.00 16.55 17.00 18.00 18.25 18.30 19.30 19.55 20.00 20.25 20.30 21.00 21.35 23.30 23.35

«Телемаркет» «Әндер мен жылдар» «Телемаркет» Т.с «Туған елдің түтіні» «53º63º» «Телемаркет» Т.с. «Фаворский» «Элегиялық эсселер» «Телемаркет» «Бойтұмар» «Телемаркет» «Ажар» «Арқа – ақпарат» Т.с. «Жена офицера» «Телемаркет» Т.с. «Туған елдің түтіні»

07.05 08.50 09.10 09.50 12.00 12.45 13.40 17.35 18.00 20.00 21.00 22.00 23.05 00.50 02.30

КТ К «Точка, точка, запятая» «КТК» қоржынынан» «Жүрекжарды» Х.ф. Новости «Наша правда» «Второй шанс» «Жаңа әзіл-жаңа ән» «Махаббат пен өшпенділік» «Әйел қырық шырақты» Очная ставка «Другая правда» «Я стесняюсь своего тела» Х.ф «Рассмешить бога» «КТК» қоржынынан»

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ 31 КА Н АЛ - КО СТА Н А Й 06.00 «Ризамын» 07:00 Информбюро 08:00 «Сүйген сұлу» 09:00 «Бәйбіше – тоқал» 10:00 «Человек-приманка» 11:00 «Городские легенды» 12:00 Ералаш 13:00 М.с. 14:00 «Адасқандар» 15:00 «Бәйбіше – тоқал» 16:00 «Папины дочки» 18:00 «Как я стал русским» 18:30 «Как я стал русским» 19:00 «Дом-весы 2» 20:00 Информбюро 21:00 «Сүйген сұлу» 22:00 «Сен келерсің» 23:00 «Адасқандар» 00:00 «Дом-весы 2» 01:00 Х.ф. 03:00 Х.ф. 05:00 Қазақша концерт 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 15.30 16.30 19.00 21.00 22.00

7 КА Н АЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.п. «О самом главном» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.с. «Өмір сынағы» Т.с. «Үзілген жапырақтар» Т.п. «Страсти у плиты» Шоу «Человек невидимка» Т.п. «Измайловский парк» Т.с. «Үзілген жапырақтар» «Өмір сынағы» Шоу «Мисс Чувство юмора»

23.00

Х.ф. «Пуленепробиваемый монах»

КА З А КСТА Н 7.00 «Таңшолпан» 10.00 Т.с. «Таңдау» 10.50 Т.с. «Cырғалым» 11.45 «Айтуға оңай...» 12.30 «Көңілашар» 13.00 «Бірге таңдаймыз» 14.10 Т.с. «Келін» 15.00 «Әйел бақыты» 16.05 Т.с. «Жүрегім сізге аманат» 17.05 «Жан жылуы» 17.30 «KazNews» 17.50 «Иман айнасы» 18.15 «Баламен бетпе-бет» 18.35 Т.с. «Жүрегім сізге аманат» 19.30 ««KazNews»» 20.05 Парламент 20.20 «Айтуға оңай...» 21.05 «Намыс дода» 22.15 Т.с. «Келін» 23.10 «Жайдарман» 23.35 «Сіз не дейсіз?» 00.05 «KazNews» 00.40 Парламент 07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:20 12:25 13:00 13:15 14:05 15:00

ХА Б А Р «Бұйымтай» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «Осколки» Утренний выпуск новостей «Сотқа жеткізбей» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Көршілер» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Второе дыхание» Дневной выпуск новостей

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.20 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10 03.00

АЛ АУ «Тәулік тынысы» «Жанбыр таншысы» «Разбудильник» «РТН» «Проагро» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» «Брат за брата» «В ладу с природой» «Новогодний shopping класс» «Тәуелсіз елдің тұлғалары» «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» «Дети супергероев» «Көкейтесті сұхбат» «тайны нашего кино» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Өмір тынысы» «Кошелёк. Рroденьги» «РТН» «7 передача» «Брат за брата» «РТН» «Денсаулық» «Капитал» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня» Ән көңілдің ажары

НТК 06.05 «Ең күлкілі видеоматериалдар» 07.10 «Күлкі базар» 07.30 «Ревю» 07.50 «Зауал» 09.00 «Ревю» 09.30 «Шурочка»

10.05 10.45 11.20 12.00 13.00 13.25 13.50 14.30 15.20 15.40 16.00 16.30 16.50 17.20 18.00 19.10 19.40 20.20 21.00 23.20 00.00 02.20

«Универ» «Интерны» «Метод «Орыстар» «Однажды в России» «Турбопес» «Котопес» М.ф. «Ниндзя тасбақалар» «Күлкі ойнак» «Ревю» «Эксклюзив» «Екі езу» «Комик adze» «Ауылдастар» «Зауал» «Однажды в России» «Метод «Орыстар» «Интерны» Х.ф. «Ауылдастар» Х.ф. «Ең жантүршіктірер, бірегей видеоматериалдар»

КА З АХСТА Н - КО СТА Н А Й 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 «Әуендер әлемі» 09.55 «Телемаркет» 10.00 «Новости» 10.35 Т.с. «Широка река» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Бірінші студия» 12.05 М.с. «Мияның ертегі әлемі» 12.25 «Телемаркет» 12.30 «Волшебный фонарь» 13.00 «Жаңалықтар» 13.25 «Телемаркет» 13.30 «Новости» 14.00 Т.с. «Сырғалым» 15.00 «Келбет»

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ 06.00 07:00 08:00 09:00 11:00 11:30 12:30 14:30 15:00 17:00 19:00 22:00 00:00 03:00

06.00 09.00 09.10 10.00 10.30 12.00 12.50 15.00 17.10 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

31 КА Н АЛ - КО СТА Н А Й «Әзіл студио» Информбюро «Сүйген сұлу» «Отдыхай, Скуби-ду!» «Готовим с Адель» Ералаш Х.ф. «Фартовые деньги» Х.ф. «Мадагаскар 3» Х.ф. «Сүйген сұлу» Х.ф. Х.ф. 7 КА Н АЛ «Қырық миллион теңге шоуы» М.ф. «Дино» «Орел и решка» «Страсти у плиты» Т.п. «Смеяться разрешается» Т.п. «Шай ішейік» «Егіздер» үнді фильмі Х.ф. «Смеяться разрешается» «Айнаonline» «ТойLike» Т.с. «История одного отката» «KZЛандия» «Моя история» Кәсіби бокс Т.с. «Игра престолов»

07.00 07.30 08.35 09.00 10.05 10.35 12.35 13.20 15.30 17.05 18.45 19.30 20.05 21.00 22.35 23.00 00.00 00.35

07:02 08:45 09:30 09:55 10:20 10:50 11:50 12:20 13:30 14:40 16:25

КА З А КСТА Н Т.с. «Айналайын» Концерт «Агробизнес» «Сенбілік таң» «Дауа» «Қазақстан дауысы» «Асболсын!» «Әзіл әлемі» «Ақ жауын» Т.с. «Қара шаңырақ» «Үздік әндер» ««KazNews»» «Көңілашар» «Дара жол» «Жайдарман» EURO-2016 «KazNews» «Дауа» ХА Б А Р «Базар жоқ» «Бармысың, бауырым?» «Продвопрос» «Ұлт саулығы» Т.с «Мен – чемпион» М.с «Приключения Дино» М.с «Джейк и пираты Нетландии» М.ф. «Орталық Хабар» «Жеті ән» «Өмір сабақтары»

17:00 «Дети шпионов-3: игра окончена» 18:35 «Ду-думан» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 «Охотник на лис» 00:20 «Тур де Хабар» 00:50 Бокс. 02:30 Т.с «Жаным»-2

06:00 07:50 08:25 08:50 09:00 09:40 11:45 12:10 13:20 13:45 14:25 15:20 20:00 20:30 22:00 23:30 00:00 01:10 02:10 02:35 02:55 04:30

Е В РА З И Я «Логово змея» «Таңғы пошта» «П@утina» Жаңалықтар «Смак» Х.ф «Мой папа летчик» «Фабрика грез» «Әйел сыры…» «101 кеңес» «Караоке такси» «П@утina+» «Замок на песке» «Первая программа» «Х factor» «Кешкі кездесу» «Х factor» «Метод» «Теория заговора» «Караоке такси» «101 кеңес» «Логово змея «Таңғы пошта»

06.00 06.30 07.30 08.20 09.00 09.30 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 21.30 22.00 22.30 00.00 01.00

АЛ АУ «Тәулік тынысы» «Дети супергероев» «Жанбыр таншысы» «Жаңалықтар» «РТН» «В ладу с природой» «Маленькие путешествия по большому краю» «Денсаулық» «Группа здоровья» «Киноклуб» «Георгий Вицин. Отшельник» «Приют комедиантов» «Қыздар ай» тобының «Бақыт құсы» «Проагро» «Өмір тынысы» «7 передача» «Жулдыз-топ» «Қоғам және әйел» «Қылмыстық іс №» «Вaby гид» «РТН подробности» «Винтаж» «Солнечная кухня» «Неизведанный Казахстан» «Әсеттің әсем әндері ай» «Панорама недели» «Территория происшествий»

НТК 06.05 «Мама мия»

07.40 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 12.30 13.00 13.45 14.40 15.00 15.25 16.00 18.10 20.20 21.00 23.20 01.10 02.00

«Караоке-киллер» «Екі езу» «Эксклюзив» «Монстры против овощей» «Геркулес» М.ф. «Ниндзя тасбақалар» «Кунг-фу шеберінің оқиғалары» «Караоке-киллер» «Екі езу» «Пингвины из Мадагаскара» «Губка Боб Квадратные штаны» Х.ф «Зауал» «Однажды в России» Х.ф Х.ф «Сomedy club» «Достым, менің көлігім қайда?»

КА З АХСТА Н - КО СТА Н А Й 08.00 «Жаңалықтар» 08.30 М.с. «Айдаһар мінген шабандоздар» 09.00 «Новости» 09.30 «Телемаркет» 09.35 К.ф. «Ұзақ хикая» 11.55 «Телемаркет» 12.00 «00.00» 13.05 «Керемет ондық»


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ 31 КА Н АЛ - КО СТА Н А Й 06.00 «Әзіл студио» 07:00 М.с 08:00 «Сүйген сұлу» 10:00 «В поисках счастья» 12:00 «Жұлдызды шаңырақ» 12:30 Х.ф 14:30 «Мадагаскар 3» 16:30 Х.ф «Земное ядро» 19:30 Алдараспан, шаншар, нысана күнделігі 20:00 «Сүйген сұлу» 22:00 Кайрат Нуртас 00:00 Х.ф 03:00 Х.ф

07.30 Концерт 09.00 «Ақсауыт» 09.30 «Бүгін жексенбі» 11.05 М.с. «Елсіз аймақта» 12.25 М.ф. 12.50 Т.с. «Жаңа қоныс» 14.00 «Намыс дода» 15.05 Р.Стамғазиев пен Ұ.Қабаеваның ән кеші 17.05 Т.с. «Қара шаңырақ» 18.40 «Әзіл әлемі» 20.00 «Апта.kz» 21.00 «Қазақстан дауысы» 23.05 «Бас аспаз» драмасы

7 КА Н АЛ 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 09.00 М.ф. «Дино» 09.10 «Смехопанорама» 09.40 «Измайловский парк» 12.00 «ТойLike» 13.00 «Жолы болғыш, Лаки!» үнді фильмі 15.00 Т.ф. «Миллионер» 17.00 «Клетка» 18.00 «Жан сырым» 18.30 Скетчком «Q-елі» 19.00 «Шыдамның шегі» 19.30 «Келеңсіз кездесу» 20.00 «Айнаonline» 21.00 «Один в один-3» 00.00 Т.с. «Игра престолов»

ХА Б А Р 07:02 «Базар жоқ» 08:30 «Айбын» 09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 Т.с «Я – чемпион» 10:50 М.с «Приключения Дино» 11:30 М.с «Джейк и пираты Нетландии» 12:00 «Звездные талеры» 13:10 «Бенефис-шоу» 14:20 «Өмірдің өзіндей» 16:10 «Ашық көрсетілім» 16:30 «Кенже» 18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 «Боец» 00:10 Т.с «Жаным»-2 02:10 «Сыған серенадасы»

КА З А КСТА Н 7.00 Т.с. «Айналайын»

Е В РА З И Я 06:00 «Логово змея» 08:30 Жаңалықтар

08:45 «Воскресные беседы» 09:00 «Здоровье» 10:10 «Казлото» 10:50 «Нина Русланова. Гвоздь программы» 12:00 «Ән дария» 13:05 «Кешкі кездесу» 14:35 «Х factor» 16:30 Х.ф «Женщина в беде-2» 21:00 «Аналитика» 22:00 «П@утina+» 23:05 «Ән дария» 00:10 «КВН» 02:15 «П@утina+» 03:00 «Логово змея» АЛ АУ 06.00 «Апталық шолу» 07.00 «Дети супергероев» 07.50 «Жанбыр таншысы» 09.00 «Приключения Дино» 09.30 «Киноклуб» 10.00 «Новогодний shopping класс» 10.20 «Вaby гид» 10.50 «В ладу с природой» 11.10 «Неизведанный Казахстан» 11.30 «Солнечная кухня» 12.00 «Проагро» 12.30 «РТН подробности» 13.20 «Винтаж» 14.00 «Әсеттің әсем әндері ай» 16.00 «Жулдыз-топ» 17.00 «Госпожа горничная» 20.30 «7 передача» 21.00 «Өмір тынысы» 22.00 «Ән мен сән шеруі»

Автошкола «ВИП»

00.00 «Приют комедиантов» 03.00 Ән көңілдің ажары НТК 06.05 «Үздік джентльмендер одағы» 07.40 «Караоке-киллер» 08.30 «Екі езу» 09.00 «Большая разница» 10.00 «Маша и медведь» 10.40 «Тачки 2» 13.00 Х.ф 15.20 «Эксклюзив» 16.00 «Екі езу» 16.20 «Зауал» 19.30 «Ала қарға» 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 21.10 Х.ф. 23.50 Х.ф. 01.40 «Қызықты жануарлар» 02.00 «Тума жарыскер» КА З АХСТА Н КО СТА Н А Й 08.00 «Әуендер әлемі» 08.30 М.с. «Айдаһар мінген шабандоздар» 09.00 К.ф. «Қыңыр» 11.55 «Телемаркет» 12.00 «Сәттілікке 1001 қадам» 12.30 «Сап түзе!» 13.05 «Керемет ондық» 13.55 «Телемаркет» 14.00 З.Көпбосынұлының шығармашылық кеші 16.20 «Ертегілер еліне са-

яхат» 16.55 «Телемаркет» 17.00 Т.с. «Туған елдің түтіні» 18.00 «Әуендер әлемі» 18.25 «Телемаркет» 18.30 Т.с. «Фаворский» 19.30 «Волшебный фонарь» 19.55 «Телемаркет» 20.00 «Эврика» 20.25 «Телемаркет» 20.30 «Вызов» 21.00 «Арқа – ақпарат» 21.35 Т.с. «Жена офицера» 23.30 «Телемаркет» 23.35 Т.с. «Туған елдің түтіні» КТ К 07.05 «Астробой» 07.30 «КТК» қоржынынан» 09.00 « КТК –да Қабатов» 10.25 «Как же быть сердцу» 14.30 «Дорога домой» 14.40 «Дорогая, мы убиваем наших детей» 16.30 «Көңілді отбасы» 17.30 «Махаббат пен өшпенділік» 19.30 «Әйел қырық шырақты» 20.30 «Эксперимент» 21.00 «Портрет недели» 22.00 «Слуги народа» 23.00 Х.ф. 01.00 «Я стесняюсь своего тела»

За изменения в программе редакция ответственности не несет. ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, полуторку, 45,6 кв.м, 1/5, маг. «Даулет», лоджия 6,29 м, пласт.окна, счетчики, новая сантехника, м/к двери, частично меблированная. Тел.: 8 775-100-96-12, 57-23-17. 2-комнатную квартиру в р-не «Дома печати», 53 кв.м., комнаты изолированные. Тел. 8 707 613 81 33. 2-комнатную квартиру, улуч.пл., 53, 3 кв.м., 9 млн. тнг., торг. Тел. 28-47-52, 8 705 460 06 19. 1-комн. кв., р-н КЖБИ, 4 эт., 41,5 кв.м, черновая, в доме детский сад, парковка, или обмен на 2-3-4-5 ком. или дом с газом, водой. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-96096-86, 8-707-664-84-98. Квартиру полуторку в р-не «Даулета», 45,6 кв.м, 1/5, лоджия 6,29 м, середина, встроенная мебель. Тел.: 8 775-100-96-12, 57-23-17. 1-комн.кв., улуч.планировки, 8 мкр., 3/5 этаж, 36,8 , середина, 7500000 тг. Тел.: 8-705-102-1034, 22-12-73. 2-ком. кв., 3 эт., 66 кв.м, 9 мкрн, ул. Чкалова, 15. Евроремонт. Элитная, с мебелью и быт. техникой – 21500000 тенге. Тел.: 8-707-664-84-98, 53-53-91. 2-комн.кв. улучш.планировки, 53,3 кв.м, 4/5, мкрн Западный, 888 0000 тнг. Тел.: 28-47-52, 8 705-46006-19. 2-комн. кв., 8 мкр., 125 серия, улучшенной планировки, ухоженная, светлая, середина. Тел. 8 777 879 88 99. 2-комн. кв., 45,2 кв.м, 2/4 эт., центр, счетчики, пластиковые окна, рядом школа, требуется ремонт. Тел.: 8-705-746-05-64, 8-778-214-42-62, 8-705-746-05-63. 2-комн. кв., 51 кв.м, 2 эт., 1-комн. 33,5 кв.м – на одной площадке, с кап. ремонтом, 9 мкрн, ул. Чкалова, 16, или обмен на 1+1+1; 1+1+$ Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 2-комн.кв., Дом печати, 52 кв.м, 4 этаж. Тел.8-707613-81-33. Срочно продам или сдам 2-комн., р-н ж\д вокзала, 44 кв.м, 2 этаж. Тел.: 53-58-56, 8-747-488-54-51. 2-комн.кв., 5/5, 49,5 кв.м, улучш.пл., р-н ГАИ, «Емшан», за 8 млн тнг., торг. Тел.: 55-79-00, 8 777 639 05 06. или обменяю 3-комн.кв.,50,5 кв.м на 1-комн.+ ваша доплата. Тел.: 57-41-22, 8 777 616 40 06. 3-комн. кв. р-н КСК, 64 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолированные, 2 балкона, середина, гараж ГЭК-1, мебель, нов. жен. дубленка, шуба (Турция) р.54-58, р.46-48 (Италия), обувь. Тел.: 55-07-07, 8-705-4-523-523. 3-комнатную кв., 64кв.м, 2/5, 2 балкона, комнаты изолированы. Гараж ГЭК-1, мебель стенка (по секциям) гарнитур дет. подрост, шифоньер 3-ств., прихожая, комод, столы. Тел.: 55-07-07, 8-705-453-35-23. 3- ком. квартиру, КСК, 64 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолированы, 2 балкона, 8500000, гараж ГЭК -1 – 840000. Тел.: 550707, 87054523523. 3-ком. кв., КСК, 64 кв. м, 2/5эт., ком. изолир., 2 балкона, стенка (Югослав.), шифоньер, кровать, ковры, банки, замки, зеркало, вещи, обувь. Тел.: 55-07-07; 8-705-452-35-23. 4-комнатную кв., 9 мкрн., 4/9, улучш.планировки, теплая, цена договорная. Тел.: 22-01-31, 8 777 524 23 63. 4 комнатная 58 500$ пр. Абая, 4/9 9 мкр, 75 кв.м. Очень теплая, ухоженная, лоджия 6м., лифт, частично меблированная. Тел.: 22-01-31; 8-777-524-23-63; 8777-90021-21. Дом, район «кривого магазина», 5 200 000 тнг., торг, ремонт косметический, 4 комнаты, 60 кв.м, газ, тел., 3 сотки земли. Тел.: 8-777-412-03-03; 8-707-221- 03-03. Дом в п. Севастополь, Сарыкольского р-она, шпальный, обложенный кирпичом, во дворе хоз. постройки из шлакоблока. 400 000 тенге Тел.: 56-16-82; 8-701-83207-94. Дом – 78 кв.м, район МК-58, 11 800 000 тнг., полностью благоустр., нов. сантех., пласт. окна, газ, огород.

Рассмотрю любые предложения. Тел.: 25-67-23; 8-707668-96-06. 4-комнатную квартиру в р-не ж/д вокзала, 2/5, 70 кв.м., ул.пл., 110 млн тнг., или обмен на г.Астану. Тел. 8-747-109-55-36. 4-комнатную квартиру, 9 мкрн, 4/9 этаж, 80 кв.м, частично мебелированная, теплая, ухоженная, лоджия 6 м, 66 000 у.е. Хороший торг. Тел.:22-01-31, 8-777-52423-63, 8-777-900-21-21. Дом в р-не «кривого магазина», 4 комнаты, 60 кв.м, 3 сотки земли, газ, телефон, 5 200 000 тнг, торг. Тел.: 8 777 412 03 03, 8 707 221 03 03. Недостроенное здание хладобойни. ОПХ «Заречное», 2,0 га земли. Под развитие животноводства. Тел.: 8-705-211-66-16, 8-777-287-30-49. Дача, СО «Энергетик», 8 сот, домик, все насаждения, проезд авт.№7,9,107. Цена договорная. Тел. 8-777524-18-78, 502235. Дача, СО «Весна», 6 сот., между озером и р.Тобол, 300000 тг. Документы. Тел.: 26-34-38, 8-705-206-81-79. Дача, СО «Геолог», 4 сотки, домик, емкость, все насаждения, документы в порядке, цена договорная. Тел.: 56-45-36, 8-777-336-88-17. Дача в СО «Автомобилист», 5,1 с., все насаждения. Домик, недалеко от правления. Тел.: 57-86-73. Дача, 4 сотки. Все насаждения (яблони, вишня, крыжовник, слива, малина, смородина). Летний водопровод. Торг уместен. Тел.: 8-702-833-59-92, 8-705-252-27-84. Шубу молодежную, 48 р., черную, каракулевую, новую, недорого. Тел.: 55-93-37. Мебель б/у: стенка 3 секции, 2-спальную кровать, трельяж, тумба, стол. Тумбу-стол новую, пылесос, настенные часы, телефонные аппараты. Тел.: 54-66-45, 8 778 240 50 95. Мебель мягкую: диван-кровать, два кресла (Болгария), 28 000 тенге, б/у, в хор. сост. Тел.: 8-777- 97176-80, 54-31-98. Гараж, ГЭК-29 «Железнодорожник», №77, документы в порядке. Тел.: 8-777-412-77-68, 8-775-210-21-68. 5-комн. дом, 71 кв. м, газ, вода, все удобства. Тел. 8-777-415-57-65. Гараж в ГЭК Восток, в хорошем состоянии, погреб, смотровая яма, приватизированный. Тел.: 56-2925, 87771438833. Дача «Садовод-Строитель», 4 сотки, домик, ухоженная. Цена 600000 тг. Торг. Тел.: 57-86-41, 8-707-669-34-32. Гараж, ГЭК «Авиатор». Рядом с конторой, 700000 тг. Тел.: 8-777-315-83-78, 39-39-94. Срочно дачу СО « Чапаево», 5 сот., дом, веранда, печь, насаждения, документы. Тел. 8 705 503 6653, д. 22-72-76 (18:00-21:00) Срочно: диван + 2 кресла - 20000, 2 кровати 1,5-спальн., стенка 5 секций( можно по частям) – 46000, шифоньер, сервант, тумба ТВ по 5000, прихожая – 7000, холодильник – 10000. Тел. 55-07-07, 8 705 452 3523. Многолетники со двора: пионы, лилейник, ирисы, ландыши. Недорого. Тел. 8777 406 88 44. Гараж №77 в ГЭК №29 «Железнодорожник», документы в порядке. Тел. 8-777-412-77-68, 8-775-210-21-68. 1-спальную кровать с матрасом, в отлич. сост., с корпешкой, 10 000 тнг. Тел. 8-777-25-80-648, 8-778-24050-95. Фиалки: белая, бордовая и фиолетовая. Недорого. Тел. 54-96-74. Гараж ГЭК-4, родник, КЖБИ, 22,4 кв.м, приватизирован, перекрытие - плита, пол - бетон, сухой погреб, 569000 тнг, торг. Тел.: 261261, 89193508980. ГЭК-03 «Строитель» 30,9 кв.см., смотровая яма, погреб, все документы, 700 000 тнг. Торг. Тел.: 8 777 759 04 90, 8 775 689 69 85. Гараж в ГЭК-9 «Текстильщик», центр.улица, 18 кв.м, 500 000 тнг. Торг. Тел.: 55-32-24, 8 707 670 84 49. Гараж, ГЭК-9, центральная улица, 18 кв.м, 500 000 тенге, торг, кресла мягкие 2 шт. 55 000 тг., шкаф плательн, 10 000 т, зеркало - длина 65 см, ширина 48 см, стол кухонный 3000 тнг. Тел.: 8-707-670-84-49; 55-32-24.

18 декабря в 11.00 состоится областная конференция ДПК «Ак жол»: «Приоритеты и задачи партии «Ак жол» в рамках Послания Президента Республики Казахстан «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». Приглашаем членов партии на областную конференцию по адресу: г.Костанай, ул.Алтынсарина, 109, ГШДТ (бывший Дворец пионеров).

21

Гараж в ГЭК-25, трехуровневый. Тел. 22-74-11. Volкswagen Passat B-5 – 1997 г.в., ДВС – 1,6, МКПП. Не битый, не крашеный. Один хозяин – 950000 тенге. Торг. Срочно. Тел.: 8-707-664-84-98, 53-53-91. Продам мебель: 2 мягких кресла, новые, 55 000 тнг., стол, б/у, 3 000 тнг. Тел.: 55-32-24, 8 707 670 84 49. Кровать двухспальную, с ортопедическим матрацем, тумбу стеклянную под ТВ, велотренажер. Все в отлич.сост. Тел.: 57-23-17, 8 775 100 96 12. Мебель мягкую: диван-кровать, два кресла (Болгария), 42 000 тенге, б/у., в хор. сост. Тел.: 8-777-971-76-80. Компьютер+сабвуфер, компьютерный стол, сумка-переноска для животных. Тел.: 8-775-100-96-12, 5723-17. Обогреватели масляные, немецкий и российский, с документами, вентиляторы Atlanta, Benatone, ванночку детскую, недорого. Тел.: 50-43-87, 8-705-264-33-68. Детскую зимнюю коляску, детскую кровать, в хорошем состоянии. Тел.: 27-61-28, 8 771 28 111 39. Аппарат для проклейки труб водопровода. Диаметр 50- 315 мм. Производство Турция. Недорого, срочно. Тел.: 56-16-82; 8-701-978-57-42. Шубу цигейковую б/у для реставрации, тележку дачную б/у – 1000 тенге, мантницу б/у советского прва; флягу б/у; канистру 20л. б/у; карниз-струна; Тел.: 28-24-39.

Утерян телефон Samsung GT-C3322 Duos. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 777 027 02 37.

КУПЛЮ Радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, техсеребро, контакты. Тел. 8-777-417-47-75, www.farhadn.narod.ru. Меняю 2-ком.кв. 3/5, КЖБИ, на 3- ком.кв. с доплатой. Варианты. Тел.: 51-32-81, 8-777-509-20-76.

Меняю 3-комн.кв., 62,4 кв.м, на 1-комн. 5/2, балкон 3,5 м, застеклен, все счетчики, доплата. Дружба, 26-23. Тел.: 56-02-20, 8-707-766-573-91. Отдам в заботливые руки милых полуторамесячных котят. К туалету приучены, едят уже сами. Тел.: 54-13-87; 8-777-037-25-47.

Закупаю зерно 4-5 класса, влажное и сухое, 8 775 444 91 94, 8 778 240 43 34.

Продам джунгарских хомяков, недорого. Тел.: 26-33-45, 8 705 109 50 40.

готовит водителей КАТЕГОРИИ «В», «ВС» * утреннее, дневное и вечернее время обучения * оплата в рассрочку * дополнительное вождение и подготовка к экзаменам на компьютере. Адрес: ул. Хакимжановой, 7 (угол пр. Абая), ост. «Лагуна», ул. Шевченко, 39А, р-н Центр. рынка (угол ул. Баймагамбетова). Тел.: 55-81-92, 21-25-62, 08-705-960-45-29, 8-701-855-62-70.

ВАКАНСИИ Требуется администратор для ведения телефонных переговоров. Высокий доход. Тел. 8-70519-29-456. В офис требуются администратор, диспетчер-оператор, помощник руководителя. Тел. 8-747-594-78-73. Требуется офис-менеджер по кадрам и консультант на продукцию, график работы 5/2, оклад 60000. Тел. 8 (707) 407-20-52.

Требуются: администратор, диспетчер, оператор, специалисты в области продаж ТНП, с опытом кадровика, бухгалтера, экономиста. Телефон 8-707-953-60-71. Требуется помощник для работы с документами. Тел. 8 747 813 41 81. Требуется помощник на прием входящих звонков, для ведения документации. Тел. 8-747-813-41-75. Требуется косметолог, ИП. Тел.: 54-66-68, 8-777235-26-53.

Требуются администратор, помощник руководителя, диспетчер-оператор, кадровик. Без возрастных ограничений и опыта. Тел.: 56-8639, 8-775-296-55-79.

СДАМ Сдам 1- комнатную квартиру, г.Лисаковск, 22 квадратных метра, 4/5, 20 тыс. тенге. Тел.: 87471095536.

Сдам 2-комн. кв., р-н КСК, мебель, быт.техника, 60000 тнг. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-9686, 8-707-664-84-98.

Сдам 3-комнат. кв., 4/9, Набережная-Тарана. Семейным на длительный срок с предоплатой.Тел. 8-777-694-88-39.

УСЛУГИ Выполним штукатурные, побелочные работы, выложим плитку. Тел.: 8-777-338-94-88, 8-747-65544-69. Выполню работу любой сложности по сантехнике, кровле крыш. Качественно, быстро и надежно. Тел.: 8 747-32-71-00, 8 747 78-19-49. Ремонт ПК, ноутбуков, принтеров от 1000 тнг. Заправка картриджей от 750 тнг. Телеателье по ул.Гоголя, 113. Тел.: 50-90-66, 8 747 807 02 85.

ТОО «ОА «Бейбарыс - 2007» предлагает физическую охрану объектов любой собственности, жилищ, имущества, охрану мероприятий. Тел.: 8 (7142) 55-89-24, 8-707550-70-65, 8-777-301-89-89, 8-775-410-61-62. Эл. почта: sim_nas@mail.ru ТОО реализует сахар, пр-во Россия, Краснодар, оптом. Тел. 8-777-581-59-82.

Котята, 1,5 мес, шотландские, вислоухие, голубой окрас, чистокровные родители. Тел. 8 777 636 02 11.

Быстро, качественно и недорого установлю сигнализацию на сейфы. Тел. 8-705-450-13-93.

Стиральная машина LQ, 2,5, почти новая, 12000 тенге. Тел. 8777-396-44-77.

Выполняем все виды сантехнических работ по отоплению, замене труб, батарей, унитазов, смесителей. Тел.: 8-747-879-61-44, 8-775444-83-70.

Косметическая компания «БАТЭЛЬ» приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов по Казахстану. Подарки, скидка 30%. Тел.: 8 705 700 30 96, 50 68 49.

Городской Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины участника ВОВ ИМАНБАЕВА Сайна Испулаевича

Ремонт телевизоров, пультов д/у, LCDмониторов, ресиверов, сабвуферов, продажа новой и б/у аппаратуры. Вызов на дом. Гарантия + качество. Телеателье по ул. Гоголя, 113, р-н маг. «Бородинский». Куплю импортные телевизоры на запчасти. Тел.: 50-90-66 (раб.), 26-23-18 (дом.), 8747-404-47-99. Грузоперевозки по городу и области. Тел.: 50-67-07, сот. 8-701-435-59-58.


22

Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ДОМОСЕД

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

(21.12 - 27.12)

ОВНЫ. На работе вас ожидают сложные ситуации, которые возможно будет урегулировать не сразу, а только со временем. Так что поберегите нервы и запаситесь терпением - тогда вскоре все встанет на свои места. В любви вы будете осторожными. ТЕЛЕЦ. Вам предстоит решать, что для вас важнее: душевное спокойствие или финансовая обеспеченность. Главное, чтобы вы не переоценили свои силы. А иначе есть риск, что погнавшись за большими деньгами, вы очень скоро выбьетесь из сил. БЛИЗНЕЦЫ. Вы захотите любой ценой воплотить в жизнь свое заветное желание и будете искать для этого любые пути и методы. И если вы поймете, что прийти к цели прямым путем не удастся, то обходные пути вас тоже вполне устроят. РАК. Вам будет сложно смириться с тем, что по важным вопросам, связанным с бизнесом, ваши деловые партнеры будут иметь свое мнение, в корне отличающееся от вашего. Впрочем, у вас хватит мудрости, чтобы принять ситуацию и не портить себе нервы. ЛЕВ. Вы будете находиться в боевом расположении духа, поэтому вас не испугает, а скорее, обрадует перспектива небольшого конфликта. Если вас кто-то разозлит, вы не дадите спуску ни деловым партнерам, ни домочадцам. Но смотрите, чтобы ссора не оказалась более серьезной, чем вы ожидали. ДЕВА. Не исключено, что вам придется взять на себя решение важных и ответственных вопросов. И если вы оправдаете доверие коллег и начальства, то в скором времени ждите повышения или прибавка к зарплате. ВЕСЫ. Не отказывайтесь попутешествовать и побывать в новых городах, если вам вдруг представится такая возможность. Тем более что во время поездки вас ожидают интересные встречи и новые знакомства. Радуйтесь всему хорошему. СКОРПИОН. Вы будете поражать окружающих мудростью и предусмотрительностью. Благодаря безупречной логике и здравому смыслу вы сможете избежать неприятностей и достигнуть успеха и в бизнесе, и в делах, связанных с финансами. СТРЕЛЕЦ. Вы рискуете оказаться в центре крупного конфликта. Причем не факт, что вам удастся выйти из конфликтной ситуации без потерь. Если вы не хотите, чтобы пострадали ваши нервы, постарайтесь не вмешиваться в чужие разборки. КОЗЕРОГ. Вам будет казаться, что до исполнения заветной мечты рукой подать. В этот период судьба будет благоволить к вам и поспособствует реализации ваших планов. Вам следует настроить себя на то, что скоро в вашей жизни многое изменится. ВОДОЛЕЙ. На этой неделе повышенная активность вам противопоказана. И вообще, во избежание неприятностей старайтесь больше прислушиваться к чужому мнению, и прежде чем что-либо сделать, советуйтесь с близкими друзьями. РЫБЫ. У вас все будет хорошо и в делах, и на любовном фронте, если вы будете меньше тревожиться о том, что подумают о вас окружающие люди. Если же вы начнете всем угождать, то закончится это тем, что вы потеряете свои благоприятные шансы.

АНЕКДОТЫ Все подорожало: проезд, бензин, квартплата, еда... Хорошо хоть зарплату не подняли. *** В деревне: - Сосед, я еще 10 гектаров колхозной земли прикупил! - То-то я думаю, почему твой конь за сараем повесился. *** Экзамен. Литература. Вопрос. - Первая женщина-летчица России? Ответ. - Баба-яга! *** - Вторую неделю мучаюсь вопросом, какой вариант правильный: две белки вылезли из своих: 1) Дупл 2) Дуплов 3) Дуплищ 4) Дуплей 5) Дупел. *** Мама сказала, что от моих друзей пахнет травкой. Вот теперь меня мучает вопрос: откуда моя мама знает, как пахнет травка? *** Разговаривают две блондинки: - Представь себе, неделю назад пропал мой кот, но четыре дня назад я его нашла на улице и принесла в дом. А сегодня вернулся

мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота. - Ты представляешь потрясение твоего первого кота? Возвращается он домой, а он уже дома. *** - Вам какой наркоз — дорогой или дешевый? - Самый дешевый! - Баю, баюшки-баю.... *** Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не фальшивая ли. Появляется гаишник: - Вы не на машине? - Нет. - Жаль. *** Дочь просыпается в 2 часа ночи: - Мама, расскажи мне сказку! - Спи, папа утром придет, расскажет нам обеим... *** Приходит девочка домой после школы и говорит: - А мы сегодня маму рисовали! - Так вы же и в прошлый раз маму рисовали! - говорит папа. - А учительница как войдет в класс, так сразу орет: «Рисуйте, вашу мать!»

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон/факс приемной директора 8 (7142) 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство №12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и

Костанайская область. Директор: Дастан Жумабаев. Редакторы: Зульфия Набиева. Тел. 54-62-46. Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-75. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (39-41-12), Ольга Горай (54-0575), Александр Кузьмичев (39-26-82), Валентина Мелехова (39-41-12). Фотокорреспонденты:

Олег Яблочкин, Александр Откин. Тел. 54-64-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Валентина Мелехова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Тел. 54-37-58.

Ответы на сканворд, опубликованный в №97 за 10 декабря 2015 г.

По горизонтали: Ренуар. Кимры. Бодяга. Лорен. Ингури. Мехико. Острог. Седов. Вода. Кредо. Рыло. Бра. Хадж. Повар. Вошь. Окорок. Тайм. Рака. По вертикали: Рыбников. Недуг. Ангар. Каламус. Мореход. Нос. Утро. Инга. Твид. Ода. Ерлы. «Очко». Ежа. Обжора. Калька. «Репа». Лавра. Хром. Двор. Шок.

*** - Есть ли у тебя мечта? - Есть. - Какая? - Хочу бросить пить. - Так брось. - А как потом жить без мечты? *** В управление ГАИ заглянул мужичок, спрашивает в окошко: - А где можно получить права на управление танком или бронетранспортером? - Господи, да катайтесь так, кто ж вас остановит? *** По возвращении из командировки, дабы уличить жену в неверности, муж допытывается у пятилетнего сынишки: — Дядя приходил? — Нет. — Конфетки давал? — Да! *** - Студент, вы почему на лекции спите!? - Я не сплю, я медленно моргаю. *** Жена возвращается после корпоратива. - Дорогой, не ори. Все расскажу: все пили, я не пила, все с мужчинами целовались, а я не целовалась, салатов поела, потанцевала, в конкурсах поучаствовала. И все. Жена у тебя умница. Вопросы есть? - Платье где?! *** - Я ужасно беспокоюсь о муже, - говорит женщина соседке. - Пошел на реку кота топить... - И что? - Кот уже час как домой вернулся... *** - Ты что, Вовочка? - Да вот, хочу отдать вам игрушки на хранение, а то из роддома братика принесли... Кто знает, что он за человек... *** В магазине: - Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом. - Я вам ребенок, что ли?! Дайте с Терминатором... *** - Среди пассажиров есть врачи? - Ну, я врач. - Пройдите в соседний вагон, у человека сердечный приступ, нужна помощь. Быстрее же, что вы еле идете?! - А куда мне торопиться, я врачпатологоанатом. *** Коллеги общаются: - Ты чего вчера по телефону целый час матерился? Ругался с кем-то? - Да нет, друга с днём рождения поздравлял. *** Поймал мужик золотую рыбку: - Хочу, значит, заводик маленький, дом и машину. Рыбка: - Хорошо, но выбирай - в кредит или в лизинг. Мужик: - Ладно, выбирай - на сливочном или растительном? *** Побежала на маршрутку, последние пять метров лихо проехала на попе, грациозно встала, зашла в салон... Порадовал мужик: - Позвольте я ваши санки отряхну? *** Интересный у меня возраст, непредсказуемый - то влюбиться хочется, то на пенсию...

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10054. Подписной индекс: К-315. Заказ №1909. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 6 печатных листов, тираж - 3220. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

23

К СВЕДЕНИЮ

Профилактика и предупреждение заболеваний - основа укрепления здоровья

Одним из пунктов в приоритетах развития здравоохранения Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания Гла-

вы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», является

Питание как один из факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний В современном мире для достижения целей и успеха особого внимания требует здоровье. В этом аспекте существенное значение отводится здоровому питанию. Пищевые привычки и модели питания складываются в молодости, но с возрастом устанавливаются более низкие калориевые потребности, требующие коррекции баланса поступления и расходования энергии в организме. Избыточная калорийность рациона на фоне малоподвижного образа жизни приводит к энергетическому дисбалансу, плохой переносимости физических нагрузок, слабости, одышке, набору веса тела, развитию атеросклероза и многих дегенеративных заболеваний. Основные принципы питания ВОЗ: • Питание должно быть максимально разнообразным, преобладать в питании должны продукты растительного, а не животного происхождения. • Хлеб, изделия из дробленого зерна, макаронные изделия, рис и картофель формируют основу питания. • Овощи и фрукты необходимо употреблять несколько раз в день в количестве более 400 г/сутки. • Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и натрия следует употреблять ежедневно, кисломолочные напитки не менее 200 г/сутки. • Питание должно содержать мало простых углеводов - менее 10% от суточной калорийности. • Содержание нежирного мяса, рыбы, птицы должно быть не менее 80 г/сутки. • Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира следует заменить рыбой, птицей, бобовыми. • Содержание жира не должно превышать 30% суточной калорийности пищи. • Масса тела не должна превышать 25 кг/м при необходимом умеренном уровне физической активности. • Отказ от алкоголя. • Пищу готовить безопасным и гигиеническим способом. Придерживаясь правил здорового питания, вы значительно снизите риски развития многих заболеваний, тем самым способствуя полноценному труду и отдыху. Р. НАУКЕНОВА, координатор КОЦПФЗОЖ

солидарная ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье. Занятие спортом, правильное питание, регулярные профилактические осмотры – это основа предупреждения заболеваний. Что такое профилактика? Это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в т.ч. улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды. На сегодняшний день в Казахстане первое место по уровню заболеваемости и смертности занимают хронические неинфекционные заболевания, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья человека. Изучение факторов риска показало, что многие из них повышают вероятность заболевания различными формами неинфекционных забо-

леваний. Например, курение один из ведущих факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний легких, ишемической болезни сердца, злокачественных опухолей дыхательных путей и ряда других локализаций; нерациональное питание, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни приводят к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти факторы обусловлены образом жизни человека. Установлено, что образ жизни человека на 50-55% определяет состояние здоровья. То есть, по сути, в 50% случаев мы сами можем уменьшать риски развития хронических заболеваний. Большинство ХНИЗ причинно связаны со следующими особенностями поведения: • курение, • низкая физическая активность,

• неправильное питание, • злоупотребление алкоголем. Все вышеперечисленные факторы относят к корригируемым. Это значит, что человек может изменять данные факторы и тем самым уменьшать риски развития различных неинфекционных заболеваний. К корригируемым факторам риска также относятся: • повышение артериального давления, • повышение общего холестерина, • избыточная масса тела, • повышение содержания глюкозы в крови. • По сути, данные факторы риска человек также может корригировать самостоятельно, однако их коррекция будет осуществляться через нормализацию питания, адекватную физическую активность, отказ от курения и употребления спиртных. Если взять на примере потребление в большом коли-

честве соли, это приводит к повышению АД и избыточной массе тела. Во-первых, соль - это консервант и в норме нужно в сутки употреблять 1,5 г, т.е. щепотку. Каждый из нас должен знать свой уровень здоровья. Для этого нужно пройти 5 тестов, а именно измерить холестерин, уровень сахара в крови, артериальное давление, окружность талии и вес тела. Уважаемые жители нашей области, независимо от возрастной категории самостоятельно сделайте выбор, хотите ли вы быть здоровым или нет. Я думаю, вы сделаете правильный выбор. В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан и Нового года областной Центр проблем формирования здорового образа жизни поздравляет вас и желает вам здоровья, мира, добра и благополучия. А.САДВАКАСОВА, директор КОЦПФЗОЖ

Нарушим молчание - остановим насилие!

Профилактика – прежде всего!

Казахстан сталкивается с огромными проблемами, связанными с насилием в отношении женщин. Зачастую женщины сами не понимают причин своего дискомфорта – настолько слаба в обществе осведомленность о проблеме насилия. Насилие, по определению Всемирной организации здравоохранения, - преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. Во всем мире насилие ежегодно становится причиной смерти более 1,5 миллиона людей. На каждую насильственную смерть приходятся десятки случаев госпитализации, сотни выездов служб неотложной помощи и тысячи визитов к врачам. Помимо этого, насилие часто влечет за собой пожизненные последствия для физического и психического здоровья пострадавших и их взаимодействия с другими людьми, а также может замедлять экономическое и социальное развитие. Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения, причины насилия отчасти обусловлены биологическими и иными личностными факторами предрасположенности человека к агрессии, однако чаще такие факторы взаимодействуют с семейными, общинными, культурными и прочими факторами внешнего характера и таким образом создают ситуацию, в которой возникает насилие. Насилие над женщинами, или гендерное насилие, - это индивидуальные или коллективные насильственные действия, совершаемые преимущественно или исключительно в отношении женщин. Как и преступления на почве ненависти, такое насилие направлено на конкретную группу и его основным мотивом является гендерная принадлежность жертвы. По определению Организации Объединенных Наций, насилие в отношении женщин - это «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни». Мы знаем, что каков бы ни был пережитый опыт насилия, он всегда тяжелый и травмирующий. И мы знаем, что говорить о нем нелегко: порой молчание на долгие годы становится для нас стратегией выживания. Но лишь помогая друг другу, мы можем прервать молчание, чтобы остановить насилие. А.КУРМАНОВА, психолог КОЦПФЗОЖ

Областной Центр проблем формирования здорового образа жизни подвел итоги работы за 2015 год. За этот период в регионе было проведено более 110 тысяч мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза и ВИЧ/ СПИДа среди молодежи. Работники Центра ЗОЖ посещали с лекциями школы, колледжи и университеты области, проводили флешмобы и конференции с целью лучшего информирования молодежи о путях заражения данными заболеваниями и способах защитить себя. Совместно с другими структурами Центр реализует проект «Здоровые университеты и колледжи», по которому ведется работа с шестью вузами и 14 колледжами. В программе «Здоровые рабочие места» в этом году приняли участие девять предприятий. - В этом году мы продолжили нашу работу по данным проектам Всемирной организации здравоохранения, поясняет заместитель директора КОЦПФЗОЖ Асель Мухаметсафина (на снимке). - Главная цель программ – профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни среди работников, учащихся и студентов. С начала учебного года были разработаны индивидуальные планы работы с вузами, ссузами и предприятиями региона. В рамках реализации программы «Саламатты Казахстан» в 2015 году подписаны межведомственные планы совместной работы с управлением образования, управлением по вопросам молодежной политики, управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области, департаментом по защите прав потребителей и с отделом физической культуры и спорта акимата г.Костаная. - Множество наших мероприятий направлено на формирование и закрепление у молодежи привычки следить за своим здоровьем, - отмечает Мухаметсафина. - Студенты с удовольствием участвуют во флешмобах против курения и наркотиков. По итогам нынешнего года в нашей области за последние 11 месяцев 146 человек бросили курить благодаря работе антитабачных кабинетов. Пусть число не такое большое, но все же подвижки в сознании у подрастающего поколения, что курение – это огромный вред, есть. Кроме профилактики заболеваний и пропаганды ЗОЖ, в программу мероприятий Центра также вошла профилактика травматизма и поведенческих факторов риска. Психологами учреждения проведено множество бесед с молодежью о бережном отношении к своему физическому и психоэмоциональному здоровью. Алина СУШКО


24

Вторник, 15 декабря 2015 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Где отметить Новый год База отдыха «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» Там, где сбываются мечты!

Магия зимы в «Золотом Фазане». Бал-маскарад, Дед Мороз и Снегурочка, ночной салют, яркое феерическое шоу. Корпоратив от 6000 тнг. Сказка в зимнем лесу. Оранжерейный зал, уютная гостиница, ВИП-домики. Новогодняя ночь от 12000 тнг. Комплексное предложение от 3000 тнг. Новогодние утренники для детей «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки». Веселые игры и шоу-программа, горки, каток, катание на «ватрушках». Увлекательный квест. Аниматоры. Развозка и доставка детей. Утренники от 1500 тнг.

Наш адрес: Трасса КЖБИ-Мичурино. Тел.: 21-00-81, 8 701 489-03-93.

Ресторан «ЛАГУНА» Новогодние корпоративные вечера в стиле Гэтсби!

Тематическая оригинальная шоу-программа с ярким, профессиональным ведущим. Живая музыка, соло саксофона, джаз. Зажигательные номера с танцовщицами, много спецэффектов и шикарная праздничная атмосфера гарантированы! Каждому гостю посещение аквапарка в подарок!

Адрес: г. Костанай, ул. им. Хакимжановой, 56А. Тел.: 8-701-206-14-09, 50-29-44.

Ресторан «УКРОПЧИК» Счастливый человек – это сытый человек! Кафе «Укропчик» сделает вас счастливым!

Порции европейских блюд вы выбираете сами - от легкого до зверского аппетита! Вкуснейшие суши и роллы - от мастеров своего дела! Если не можете приехать к нам, то мы накормим вас в любой точке города!

Телефон доставки: 515-004. Сайт: www.ukropchik.kz

Ресторан бар караоке «ASSORTI» У нас хорошо!

Развлекательная шоу-программа, профессиональные ведущие, зажигательная дискотека. Бенгальские огни и новогодний салют. Потрясающие блюда от шеф-повара. Караоке, Дед Мороз и Снегурочка. Сюрпризы всю новогоднюю ночь и многое другое...

Ждем вас по адресу: г. Костанай, ул. Строительная, 2/3. Контактные телефоны: 28-17-39, 8 707 747-0-111, 8 707 151-0-888.

Банкетный зал «DIAMOND HALL»

Приглашаем провести предновогодние корпоративы. Европейская и армянская кухня, зал на 180 человек.

Адрес: ул. Рабочая, 162 Тел.: 8 775 129-11-91, 8 747 208-59-79.

Разместить информацию в обзор можно по тел. 8 (7142) 54-03-01

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ КОСТАНАЙ» ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 2016 ГОД: 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности - 4100 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 3900 тнг; - с доставкой на предприятие – 3700 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воинов-интернационалистов, лиц, приравненных к ним - 3300 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом -1800 тнг; - с доставкой на предприятие - 1700 тнг. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПОЛУГОДИЕ: 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности - 2050 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 1950 тнг; - с доставкой на предприятие – 1850 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воиновинтернационалистов, лиц, приравненных к ним, - 1650 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом - 900 тнг; - с доставкой на предприятие - 850 тнг.

2016

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ: - редакция газеты «Наш Костанай», пр. Аль-Фараби, 90, 1 этаж (левое крыло), тел.: 53-39-13, 54-03-01

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОДПИСЧИКОВ


Приложение к газете «Наш Костанай». Стр. 29-32

Выходит с 7 мая 2002 года

№50 (659)

Вторник, 15 декабря 2015 г.

Газета выходит при поддержке управления туризма, физической культуры и спорта акимата Костанайской области и отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная

ТЕННИС

Условия созданы, результаты придут Открытие спортивного объекта, которого с нетерпением ждали костанайцы, прошло грандиозно. Пригласили не только воспитанников отделения тенниса ДЮСШ №2, но и представителей других видов спорта. Дети размахивали ракетками, шарами и флажками. На спортплощадку вышли артисты и спортсмены. Зрители увидели гимнастические и

танцевальные номера, послушали песни о спорте. - Теннисный центр станет новым шагом для качественных занятий наших теннисистов. Также у нас в планах расширить участок и построить дополнительные корты, - подчеркнул глава региона. - В зале бесплатно будут заниматься 100 детей. Первые шаги в теннисе в нашей области делали

энтузиасты, которые начинали с ДЮСШ. Новый центр будет способствовать улучшению показателей в этом относительно молодом для нашего региона виде спорта. Поздравил костанайцев со сдачей нового объекта и исполнительный директор Федерации тенниса РК Диас Доскараев. - В Казахстане уже практически во всех регионах есть свои теннисные центры, отметил Доскараев. - Лишь

Фото Чингиса ТУРГЫНОВА

В субботу, 12 декабря, в Костанае торжественно открыли теннисный центр.

в СКО нет, но центр будет там построен в 2016 году. В Костанае же условия для занятий созданы, теперь задача повысить их качество и показать результаты. Развитие тенниса в областном центре началось в 1999 году, именно тогда при ДЮСШ было открыто отделение этого вида спорта. Сейчас теннисом занимаются более 60 учащихся и 30 любителей. Занятия ведут три тренера. В честь открытия такого объекта спортсмены попросили Архимеда Мухамбетова и Диаса Доскараева оставить автографы на первом теннисном мяче. Образец в несколько раз больше оригинальных мячей и он останется в новом центре как память об этом знаменательном событии. Напомним, строить объект

начали в 2013 году и должны были сдать в 2014-м, но из-за задержки финансирования строительство затянулось. Стоимость всего проекта составила почти 900 млн тенге. Расположился центр на участке площадью 1,8912 га. Он состоит из 3 крытых кортов, 3 открытых кортов и сервисных помещений: раздевалок, душевых, санузлов, офисных помещений, комнат для тренеров, инвентарных и кладовых помещений. Объект передали на баланс ДЮСШ №2. Работать он будет не только для детей, но и для взрослого населения, чтобы люди оздоравливались. Он полностью отвечает международным стандартам и в нем можно проводить соревнования любого уровня. Ольга ГОРАЙ

принявших в мастер-классе борцов не превышал возраста олимпийского «золота»,

завоеванного Мельниченко в 1996 году в Атланте. - Мне тогда было 24 года. И у многих из вас самые главные победы еще впереди, - обратился в конце тренировки к воспитанникам ДЮШОР

именитый борец. - Главное не останавливаться на достигнутом, постоянно расширять свой технический арсенал, уметь противостоять борцам любого типа. (Окончание на стр. 3)

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Мастер-класс от олимпийского чемпиона

Представитель Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Юрий Мельниченко посетил специализированный зал борьбы детскоюношеской школы олимпийского резерва, где провел мастер-класс для воспитанников ДЮШОР. Находясь в Костанае с рабочим визитом, генеральный менеджер по спорту ППСК «Астана» Юрий Мельниченко не смог не уделить внимания специализированному залу борьбы Костанайской ДЮШОР. И это не удивительно, ведь двукратный чемпион Азии, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РК Юрий Мельниченко всю свою жизнь посвятил грекоримской борьбе. В нашем городе у него много друзей, одним из которых является руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, участник двух Олимпиад, заслуженный мастер спорта Сергей Матвиенко, с которым он много

бег, прыжки, кувырки и еще целый ряд упражнений, а в основу мастер-класса вошли четыре фирменных приема из технического арсенала олимпийского чемпиона, лет находился в составе на- проводимых из одного поциональной сборной стра- ложения. Интересно, что возраст ны. А свой мастер-класс, вылившийся в компактную тренировку, олимпийский чемпион посвятил памяти заслуженного тренера РК Владимира Матвиенко. - В Костанае много победных традиций, заложенных Владимиром Петровичем Матвиенко, многие годы отдавшему работе в этом спортивном зале. Костанайские борцы успешно выступают на республиканских и международных соревнованиях, - отметил Юрий Мельниченко. - Наверняка, кто-то из присутствующих сегодня на этой тренировке продолжит славные традиции. Тренировка началась с разминки, включавшей в себя


2

Вторник, 15 декабря 2015 г.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШАХМАТЫ

Архимед Мухамбетов:

«Шахматы должны развиваться»

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в субботу, 12 декабря, стал гостем предпочтительную позицию, одну из проблем озвучил сам: турнир. Он порекомендовал попал в цейтнот и затем усту- шахматные фигуры слишком присутствовавшим на встреруководства, тренеров и воспитанников шахматного клуба имени А.Уфимцева. легкие, чем осложняют игру в блиц, и пообещал помочь приобрести шахматные комплекты с утяжеленной основой фигур. Интересно было услышать акиму области, когда в Костанае последний раз проводился крупный международный

че представителям областной шахматной федерации и руководству клуба заняться организацией турнира с участием международных гроссмейстеров, что непременно положительно скажется на дальнейшем развитии шахмат в регионе.

Фото Чингиса ТУРГЫНОВА

пил, просрочив время. Аким области помог школьнику расставить фигуры на шахматной доске, а затем поинтересовался у присутствующих, существуют ли проблемы в клубе. Получив отрицательный ответ, Архимед Бегежанович все же

Таким образом, он выполнил свое обещание, данное ученице ШОД «Озат» Дайяне Абиловой во время чествования победителей школьных международных и республиканских олимпиад, спортивных и творческих соревнований «Триумф». Архимед Мухамбетов в свое время серьезно увлекал-

ся шахматами, имел звание кандидата в мастера спорта, а в 1986 году в составе сборной области приезжал в Кустанай на республиканскую спартакиаду школьников. Не обошлось без игры и в этот раз - аким области с удовольствием сыграл блиц-партию, в которой его соперником был девятилет-

ний ученик школы №24 «А» Хантемир Абиш, являющийся бронзовым призером прошедшего в Алматы X республиканского шахматного турнира на Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова. Чувствовалось, что волновались оба шахматиста, а юный спортсмен, имея более

БАСКЕТБОЛ

Памяти Кадырбека Успанова В спортивном комплексе Костанайской ДЮСШ №1 прошел традиционный турнир по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный памяти экс-руководителя областного спорткомитета Кадырбека Успанова. Кадырбек Успанов родился в 1950 году, в 1973 г. окончил Кустанайский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, а в 1979 г. - Казахский институт физической культуры. С 1968 года он работал тренером-преподавателем по баскетболу в Затобольской районной ДЮСШ, которую в 1976 г. возглавил. В 1977 году он перешел в ДЮСШ №2, где проработал в должности тренера-преподавателя до 1992 г., после чего до последних дней своей жизни руководил областным спорткомитетом. Работая тренером, Кадырбек Бузавгалиевич подготовил целую плеяду высококлассных спортсменов, составлявших костяк сборных команд области в разных возрастных группах, завоевывавших бронзовые и золотые медали на XXVI и XXVII Всеказахстанских спартакиадах школьников, становившихся победителями и призерами чемпионатов Казахстана и Молодежных игр РК. Сборная Костанайской области в 1984 г. стала чемпионом Казахстана. В 1991 году Успанову было присвоено звание судьи всесоюзной категории. При поддержке областного управления физической культуры и спорта, возглавляемого Кадырбеком Успановым, в ОДЮСШ №1 только в 2000 году было подготовлено 12 мастеров спорта международного класса,

20 мастеров спорта РК. Кадырбек Успанов был награжден знаком «Отличник просвещения Казахской ССР», знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта», почетным знаком «За развитие физической культуры и спорта РК», медалями «Астана», «10-летие Независимости РК», «10-летие Конституции РК», «50-летие Целины». Скончался Кадырбек Успанов 9 декабря 2005 года.

Весьма символично, что юбилейный X мемориальный турнир прошел в год, когда Костанайской ДЮСШ №1 постановлением Правительства Республики Казахстан присвоено имя Кадырбека Успанова. В этом же году состоялось открытие мемориальной доски на здании спортшколы. В юбилейном турнире приняли участие восемь команд юношей и четыре команды девушек. Юноши вначале провели однокруговые турниры в двух подгруппах. В первой сильнейшей командой стала команда города Костаная, одержавшая победы над сборными Хромтау, Лисаковска и сборной рай-

онов, составленной из воспитанников Федоровской и Аулиекльской ДЮСШ. Во второй - первенствовали гости из российского города Орска, опередившие баскетболистов Рудного, Наурзумского района и второй команды Костаная. В финале костанайские баскетболисты одержали победу над командой Орска со счетом 45:23 и стали победителями турнира. В матче за третье место сборная районов выиграла у команды Рудного - 48:35. Девушки также вначале провели круговой турнир, после которого первые две команды разыграли первое место, а две оставшиеся встретились в поединке за

«бронзу». Решающий матч, в котором встретились команды областного центра и Костанайского района, получился очень напряженным. В последней четверти баскетболистки района сравняли счет - 33:33, но он продержался недолго и к финальному свистку костанайские баскетболистки под руководством тренера Костанайской городской ДЮСШ Марины Скрыль опередили подопечных Инны Пироговой (Никитюк) на девять очков - 45:36. Третье место завоевали баскетболистки Рудного, выигравшие у команды Аулиекольского района со счетом 47:28.

Лучшими игроками турнира среди юношей признаны нападающий Дмитрий Скрябин (Хромтау), защитник Андрей Артюхов (Аулиекольский район), центровой Нил Фомичев (Костанай). Лучшим атакующим игроком стал Артем Беляков из Орска. А Илья Федосеев из Костаная получил приз самого полезного игрока. Среди девушек специальных призов удостоены нападающий Анна Горицына (Костанай), защитник Гюльяз Багирпова (Костанайский район), центровой Валерия Мазур из Рудного, атакующий игрок Кристина Доценко (Костанайский район), а самым полезным игроком признана Евгения Шагвалиева из Костаная. Генеральным спонсором турнира выступило ТОО «Жас-Канат 2006», а поддержку в его проведении оказали развлекательный комплекс «Cатти», компания «Тикетон», стоматологический центр «Алмагест», строительная компания «Самрук Строй Билдинг», международный фонд «Ер Жанибек», обком профсоюзов и ТОО «Фармация-Нео». По словам сына Кадырбека Бузавгалиевича Азамата Успанова, представляющего Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», за десять лет существования турнира, он приобрел популярность в республике и за ее пределами. В планах - включить его в календарь республиканской федерации баскетбола и проводить в его рамках один их туров первенства республики в Детско-юношеской баскетбольной лиге.


Вторник, 15 декабря 2015 г.

НАШ СПОРТ

3

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Мастер-класс от олимпийского чемпиона (Окончание. Начало на стр. 1) Этому я учился у таких великих спортсменов, как Александр Карелин, Сергей Белоглазов, Даулет Турлыханов. Сочетать тренировки и учебу - это очень сложно. Спортсмены тоже должны отдыхать, но при этом помнить, что время очень ценно и важно его не упустить. Вы должны научиться каждый день использовать с максимальной пользой. После тренировки олимпийский чемпион пообещал в следующий свой приезд в наш город проверить, как они усвоили полученные знания и продемонстрировать еще некоторые приемы из своего арсенала. Юные борцы еще долго не отпускали Юрия Мельниченко из зала борьбы, каждый хотел сфотографироваться на память и удачу с олимпийским чемпионом. Ведь для покорения, казалось бы, непреодолимых вершин человеку необходим стимул, а еще лучше - достойный пример, герой, на которого хотелось бы быть похожим. * * * * * Проведя мастер-класс, Юрий Мельниченко любезно согласился рассказать читателям «Костаная спортивного» о своем спортивном пути. Родился он в Кыргызстане и именно там, перепробовав себя в таких видах спорта, как футбол, гимнастика и плавание, в семилетнем возрасте попал в секцию борьбы. Тогда новичков в группу набирал тренер Егор Мукштадт, который заинтересовал Юру Мельниченко тренировочным процессом. Произвели впечатления на мальчугана и выезды на природу, которые организовывал тренер вместе с родителями. В них делающие первые шаги в спорте воспитанники могли узнать друг друга в ходе различных совместных игр. - В борьбе мне понравилась

атмосфера - много детей в зале, тренировки, проходящие в интересном игровом стиле. К пятому классу я владел практически всеми приемами греко-римской борьбы, и чуть позже у меня появилось желание стать большим мастером. Нужно сказать, что Юрий Мельниченко добился желаемого, переехав в 1993 году в Казахстан. Именно в суверенном Казахстане в 22-летнем возрасте Мельниченко стал чемпионом мира, а еще через два года, в 1996-м, выиграл и олимпийское «золото». - Мы успели пожить в Советском Союзе, представляли единую могучую страну за рубежом. В момент ее распада в начале 90-х я пропустил ряд международных соревнований, по существу, спортивная инфраструктура в нашей республике оказалась разрушена. Передо мной, как и перед многими, встал вопрос: что делать? Далеко от Фрунзе уезжать не хотелось. В Казахстане у меня в то время было много друзей и наставников еще по сборной

СССР. Здесь, в Алматы, открылся профессиональный спортивный клуб «Даулет». Сюда был приглашен консультантом заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, на протяжении 25 лет возглавлявший сборную СССР Геннадий Сапунов, обладавший феноменальной техникой. Именно от него и Даулета Турлыханова последовало приглашение, а буквально через полгода я принял решение остаться в Казахстане. В общем, здесь оказались наиболее комфортные условия для продолжения моей спортивной карьеры. И начиная с 1993 года я представлял Казахстан. Перебравшись сюда как раз во время своего перехода из юниорской возрастной группы во взрослую, все серьезные награды завоевал в составе национальной сборной Казахстана. Мой первый тренер Егор Иванович Мукштадт также перебрался в Казахстан и работает сейчас тренером в Жаксы Акмолинской обла-

сти. - Как вам удалось сохранить такую спортивную форму? - Есть виды спорта, в которых существуют определенные ограничения в пище. И когда человек уходит из спорта, организм начинает меняться. Я знаю такие примеры. Спортсмен выступал в весовой категории до 48 кг, а потом набирал чуть ли не 100 кг. Важно не потерять над собой контроль. Слава богу, эта проблема меня не затронула. Да и мое правило по жизни - умеренность. Я стараюсь не питаться до насыщения: человеку не так много надо пищи на самом деле. Большой спорт (из которого я ушел в 2000 году) слишком много у меня энергии забрал, поэтому ходить в спортзал на регулярные занятия я не спешил - произошел эмоциональный износ. Но наступил момент, когда организм сам позвал в спортзал. Сегодня для поддержания формы я охотно играю в бильярд, занимаюсь утренней гимнастикой, хожу

пешком. Быть в движении необходимо, только делать это надо с умом. - Борьба является достаточно агрессивным видом спорта, чему она может научить воспитанника спортшколы? - Борьба - это прежде всего такой вид спорта, в котором каждый отвечает сам за себя. До сих пор актуален кодекс борца, который прошел проверку временем. Его правила касаются дисциплины, уважения к старшим, наставнику, сопернику. Все эти важнейшие основы мужества, здорового видения жизни и гармонично развитой личности формируются в борьбе. Поединки начинаются и заканчиваются рукопожатием соперников

- победителя и побежденного. На любое неспортивное поведение остро реагируют зрители, поэтому каждый борец старается расположить зрительскую аудиторию к себе и получить дополнительно как можно больше положительных эмоций. Спорт в любой стране имеет социальное значение. Он отвлекает молодежь от наркотиков и алкоголя. Юрий Мельниченко воспитывает двоих детей - сына Тимура и дочь Алину. Если дочь уже выбрала художественную гимнастику, то семилетний сын еще пробует себя в разных видах спорта и ему пока непонятно, каких вершин в спорте сумел достичь его папа.

МИНИ-ФУТБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Памяти погибших пожарных

Сила прекрасного пола

Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области проведен X турнир по минифутболу, посвященный памяти погибших пожарных. Соревнования прошли в спортивном зале УМЦ НВП города Костаная. На открытии соревнований присутствовали родные и близкие погибших сотрудников. С приветственным словом выступил заместитель начальника СП и АСР ДЧС Костанайской области, подполковник гражданской защиты Е.Агдавлетов. На церемонии открытия председатель Совета ветеранов ДЧС Костанайской области В.Киселев отметил: - Повседневная служба каждого огнеборца связана с риском для здоровья, а зачастую и для жизни. По итогам турнира первое место завоевала сборная Костаная. Второе место у команды СПЧ-18 города Лисаковска, третье - у команды ПЧ-5 города Житикары.

Команды, занявшие призовые места, награждены подарками, кубками и грамотами ДЧС Костанайской области.

На прошедшем в Кызылорде Кубке Республики Казахстан по тяжелой атлетике успешно выступили атлетки Костанайской области. Костанайские спортсменки завоевали три медали - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. Победительницей Кубка стала воспитанница отделения тяжелой атлетики ДЮСШ №1 имени К.Успанова и Центра подготовки олимпийского резерва, мастер спорта международного класса Сауле Садуакасова, тренирующаяся под руководством Андрея Пашкова. Выступая в весовой категории до 58 кг, она набрала в сумме двоеборья 197 кг, вырвав штангу весом 87 кг и толкнув 110 кг. Для Сауле Садуакасовой в этом году это уже второй громкий успех на республиканской арене. Напомним, что в ее активе победа на IV летней Спартакиаде Республики Казахстан. Серебряную медаль за-

воевала Валерия Дежнина, выступавшая в весовой категории до 75 кг и показавшая результат 200 (90+110) кг, уступив победительни-

це 10 кг. «Бронза» на счету мастера спорта РК Святославы Павлюк (тренер Ержан Бельдибаев), занявшей с результатом в двоеборье 165 (75+90) кг третье место в весовой категории до 69 кг.


4

Вторник, 15 декабря 2015 г.

КАЛЕЙДОСПОРТ СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Давно не брал я в руки... палки Вот уже две недели в нашем городе сложно передвигаться по казалось бы знакомым тротуарам, тропинкам и дорожкам. Все дело в гололеде. С ним каждый борется посвоему. Многие из вас, конечно, встречали людей, которые бодро шагают по городу с лыжными палками (без лыж, конечно). Среди них и преподаватель физической культуры Костанайского колледжа бытсервиса Геннадий Горбач. Однако в его руках палки, отличающиеся от лыжных, да и сам стиль ходьбы отличается от обычного.

Почти десять лет, как Геннадий Горбач живет и работает в Костанае, в колледже бытсервиса. И все это время он своей деятельностью и инициативой доказывает себе и окружающим его людям, что физкультура и спорт - не для избранных. Не для рекордов. А для живой, полноценной и радостной жизни. В этом году Геннадий

Горбач из тех, кого называют «настоящий физрук», из тех учителей, которые не забываются сразу за порогом учебного заведения. Для своих подопечных он часто и друг, и старший брат, а то и второй отец в одном лице. И все от того, что он проводит со своими подопечными гораздо больше времени, чем его коллеги. У преподавателя физкультуры, кроме занятий, и всевозможные секции, и тренировки. А таким Геннадий Станиславович стал после окончания в 1976 г. Щадринского физкультурного техникума. В своей школе в Узункольском районе он еще был и действующим спортсменом - и легкоатлетом, и лыжником, и многоборцем, и хоккеистом, и баскетболистом. А все от того, что просто, как он считает, не имел права обучать физической культуре по плакатам и картинкам. Его рабочий день в школе начинался в 8.30 утра и заканчивался после 22.00. В 1997 году он стал отличником просвещения Республики Казахстан.

Станиславович открыл для себя скандинавскую ходьбу. Ту самую, в которой используются палки. Но не лыжные, а специальные. Еще в начале этого года он купил такие палки и начал усиленно тренироваться. И целью тренировок, конечно же, была не достойная встреча подарка природы в виде гололеда, а освоение набирающей популярность во всем мире из-за своей эффективности скандинавской ходьбы. В Казахстане таким видом ходьбы занимаются относительно недавно, хотя она появилась в Финляндии несколько десятилетий назад (точнее, в 40-х годах ХХ века), а поклонников скандинавской ходьбы в мире насчитываются уже миллионы. Геннадий Станиславович делится опытом первого года занятий скандинавской ходьбой: - Техника скандинавской ходьбы достаточно проста: во время ходьбы сначала надо вставать на пятку, а затем уже на носок. Одна рука вытянута вперед и немного

согнута в локте, при этом палка держится под углом, другая рука находится на уровне таза и тянется назад. Далее идет повторение этих позиций. Выбрав экипировку и изучив технику движений, можно приступить к занятию ходьбой, которую можно условно разделить на три этапа: разминка, сама ходьба, релаксация после ходьбы. - Что из себя представляет разминка? - Чтобы подготовить тело к нагрузкам, необходимо несколько минут потратить на разминку мышц и суставов. Для этого можно взять руками одну палку за концы, поднять ее над головой и сделать несколько наклонов влево и вправо. Затем можно выставить правую ногу вперед и раскачиваться вперед-назад, а руки должны двигаться при этом в сторону, противоположную движению тела. Это упражнение можно повторить несколько раз, меняя ноги. Полезно будет сделать и 15-20 приседаний, взяв перед этим палки в руки и поставив их немного за спину. Также перед тренировкой нужно растянуть мышцы бедра. Для этого надо встать прямо (можно для поддержки держаться за палку), согнуть ногу, взяться за лодыжку и плавно подвести ее к ягодичной мышце и удерживать в таком положении 15 секунд, затем поменять ноги. Заднюю поверхность бедра и икроножные мышцы можно привести в тонус следующим образом: обе палки поставить перед собой на ширине плеч, затем поставить прямую ногу вперед пяткой на землю, а носком вверх, согнуть другую ногу и наклониться вперед с прямой спиной. Задержавшись в таком положении на 15 секунд, повторить упражнение с другой ногой. После этого надо взять палки в руки за спиной немного шире плеч и поднять их вверх, пока не почувствуете растяжение мышц. А потом следует поставить палки перед собой, согнуться, опереться на палки прямыми руками и несколько раз прогнуться. И напоследок надо растянуть мышцы рук: захватить за спиной верхнюю часть палки одной рукой, нижнюю часть - другой и поднимать палку вверх до тех пор, пока не почувствуете растяжение мышц руки, держащей за нижнюю часть палки. После этого нужно поменять руки и проделать упражнение еще раз. Вообще разминочные упражнения каждый может придумать для себя сам, главное размять все группы мышц, ведь при скандинавской ходьбе задействованы

90% мышц. Ну и не был бы Геннадий Горбач самим собой, если бы не привлек к своему новому увлечению друзей. - В этом году я отдыхал в России, в санатории «Увильды», где каждый день в обязательном порядке занимался скандинавской ходьбой. Свежий воздух, природа. В санатории таких, как я, было много, мы ходили, разговаривали. Там у меня и родилась идея - совершить переход из Азии в Европу. В России много примеров, когда устраивались легкоатлетические и велопробеги, лыжные гонки с одного континента на другой, - говорит Геннадий Станиславович. - Но я никогда не слышал, чтобы подобные переходы совершались скандинавской ходьбой. Это вроде и простая задумка, но в то же время символичная, способная привлечь к этому виду физической активности больше единомышленников. Единомышленниками Горбача в его начинании стали Нурлан Темиров из Костаная и Коныс Ерманов из Атырау, которые приобщились к этому виду спорта летом в Щучинске. А свой переход из Азии в Европу трио спортсменов-любителей совершило по мосту через реку Урал, разделяющую эти два континента в Атырау. - Стартовав рано утром, мы в общей сложности прошли 10 км по Азии и 10 км по Европе. Шли не спеша и на весь путь потратили более пяти часов. Скандинавская ходьба в этих регионах мало популярна, поэтому у встречавшихся на пути людей мы вызывали вполне здоровое любопытство. В планах у Геннадия Горбача - организовать какое-нибудь общество, под эгидой которого проводить своеобразные фестивали ходьбы. - А кто и когда может начать заниматься скандинавской ходьбой? - Эта спортивная ходьба доступна всем вне зависимости от пола, возраста и состояния физической подготовленности. Нет никаких противопоказаний. Она особенно полезна для людей старшего возраста, а молодежи она позволит сохранить стройную фигуру. Занятия могут проходить на открытом воздухе в любое время года во дворе, на улицах, парке, лесу. Оптимальным считается проведение 2-3 прогулок в неделю в течение не менее 30 минут. - А где можно приобрести палки для скандинавской ходьбы? - Свои я заказывал в России, но с недавнего времени палки появились и в Костанае. Палки, а также чехлы для них, термобелье, перчатки, шагомеры в достаточном ас-

сортименте можно найти в магазине «Sport & Dance». - Скандинавская ходьба - это высокоэффективный вид ходьбы, при которой задействуется около 90% мышц тела, - говорит директор магазина Ксения Руденко. - И как утверждают медики, она является лучшим спортивным упражнением для снижения веса, потому что позволяет сжигать калорий больше даже чем при беге. Скандинавская ходьба улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализует кровяное давление, одновременно поддерживает тонус мышц верхней и нижней части тела, тренирует выносливость. При ходьбе со специальными палками уменьшается давление на колени и суставы, улучшается осанка. Экипировка для ходьбы включает специальные палки, удобную одежду и обувь. Одежду и обувь вы выбираете по вкусу, а вот палки необходимо купить в спортивном магазине. Они бывают двух видов: с фиксированной длиной и телескопические, с несколькими выдвижными коленьями. Палки имеют крепления для фиксации рук и изготавливаются из различных материалов - алюминия, углепластика, композитов. Если к ним присмотреться, то вовсе они и не лыжные, а значительно короче. Это важный момент. Если вы станете использовать палки неправильной длины, то это даст чрезмерную нагрузку на колени, щиколотку и спину. Кроме того, они заканчиваются специальными наконечниками, благодаря которым не застревают в различных неровностях дороги. В комплекте с палками также продаются резиновые наконечники, предназначенные для твердой и гладкой поверхности, например, асфальта. А для ходьбы по земле, снегу, льду надевать насадки не нужно, доста-

точно будет тех графитовых шипов, которые находятся на концах палок. Высота палок зависит от роста и подбираются путем умножения вашего роста на коэффициент 0,68 (±5 см). Например, при росте 175 см длина палок должна составлять около 119 см. У палок есть еще одна отличительная особенность - ремешки на ручках закреплены таким образом, что позволяют отталкиваться, не сжимая рукоятку палки. В результате тратится меньше усилий. Прежде чем начать ходьбу, надо отрегулировать длину ремней, которые будут удерживать палки в ваших руках. Скандинавская ходьба с палками является перспективным и эффективным средством для отдыха, физической нагрузки и релаксации, а значит, благотворно скажется на вашем здоровье. Да, мода на скандинавскую ходьбу - популярный фитнес, которым сейчас увлечен весь мир, - дошла и до нас. Поклонники скандинавской ходьбы утверждают, что с тех пор, как они стали ею заниматься, чувствуют себя намного лучше и, что немаловажно, сбрасывают вес. Секрет быстрого распространения скандинавской ходьбы заключается в ее простоте. Для занятий ею ничего не требуется, кроме пары палок, а технику ходьбы можно освоить самостоятельно. Ну и, конечно, играет роль ее доступность для всех и каждого. Вы можете заниматься ею летом, зимой, весной и осенью, ходить в одиночку или с друзьями. Особых условий для нее не требуется, и это, безусловно, подкупает. Кажется, это именно тот вид фитнеса, о котором мечтает большинство из нас: минимум усилий и максимум результата.

Адрес редакции: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Тел.: 8(7142)-54-64-85, 54-27-53 (факс), 54-03-01 (факс). E-mail: s.birkle@mail.ru; www.top-news.kz Газета «Костанай спортивный» приложение к газете «Наш Костанай». Собственник ТОО «Газета «Наш Костанай».

Выпускается при поддержке акима города. Директор Дастан Жумабаев. Редактор приложения Сергей Биркле.

Регистрационное свидетельство №12844-Г от 18.06.2012 г. выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Территория распространения:

Костанайская область. Индекс К-315. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», Костанай, ул. Мауленова, 16. Объем 0,5 п/листа. Тир. 3700 экз. Зак. №2765.


ПОГОДКА

(25-28 стр.)

№50 (700)

Вторник, 15 декабря 2015 г.

15 декабря температура в Костанае ожидается в пределах -9, -10, 16 декабря -12, -8, снег, 17 декабря -9,-9, снег, 18 декабря -12, -16, 19 декабря -18, -17, 20 декабря -26, -23, снег, 21 декабря -13,-3, снег. 22 декабря -1,-4, снег. 23 декабря +1,+1, дождь. ПРОГНОЗ ЗДОРОВЬЯ С 17 по 23 декабря ожидаются небольшие геомагнитные бури. Будьте осторожны!

АФИША Костанайский областной кукольный театр 19 декабря в 12.00 – сказка «Наша репка» 20 декабря в 12.00 – сказка «Лисенок-плут» 23-30 декабря в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – новогодние представления Костанайский областной казахский театр драмы им. И.Омарова 17 декабря в 18.00 – презентация фильма «Саяқ» 22-30 декабря в 10.00, 13.00, 15.00 – новогодние представления «Аңдардың қыстағы» Костанайская областная филармония им. Е.Умурзакова 15 декабря в 20.00 – концерт Заттыбека Копбосынулы и Розы Алкожа из г.Алматы 21 декабря в 18.30 – концерт театра сатиры «Тамаша» 23 декабря в 18.30 – новогодний концерт «Новогодний огонек» Областная картинная галерея Ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме понедельника) – выставка Татьяны Изюмовой «Свет, цвет и вдохновение» Ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме понедельника) – выставка учеников и преподавателей художественной школы «Радуга талантов» Костанайский областной историко-краеведческий музей Ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме понедельника) – выставка ко Дню Независимости «Цвети, мой Казахстан» Ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме понедельника) – выставка Дедов Морозов «Новогоднее волшебство».

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

Дорба из добра Народное прикладное творчество никогда не потеряет своей актуальности. Так, жительница Костаная Айсулу Женибаева сама шьет казахские национальные предметы быта - дорба и корпе, дополняя их авторскими узорами и орнаментами. - Когда ко мне приходит фантазия, стараюсь быстро перенести ее на бумагу, - смеется девушка. - Последние мои реализованные идеи это лебеди и оригинальный казахский орнамент с завитушками. У Айсулу ДЦП, но это не

доставляет ей никакого дискомфорта. Она самостоятельно освоила тонкости шитья и стала создавать домашние шедевры. Дома у нее не так много выставочных экземпляров, так как все сшитое быстро расходится по клиентам. Хранится лишь, как талисман удачи, дорба, которую она сшила этой весной к собственной свадьбе. Избранника девушки зовут Самат, он активно помогает молодой жене в ее увлечении, ведь это не только приносит им радость, но и служит подспорьем к семейному бюджету. - Весь материал для кор-

пешек я выбираю и закупаю сама, - рассказывает Айсулу. - Очень люблю яркие, насыщенные цвета: красный, зеленый, синий. Они способны передать настроение и выразительность. Процесс шитья корпе и дорбы трудоемкий. Сначала я рисую эскиз. Идеи часто ищу в Интернете, потом их дорабатываю, вношу свои дополнения. Затем делаю выкройки и лишь после этого приступаю к шитью. На одну корпешку уходит 2-3 метра ткани, на дорбу и того больше. И если основу я сшиваю на швейной машинке, то орнаменты и рисунки наношу вручную. За те пять

лет, что занимаюсь созданием казахских национальных атрибутов, стало многое получаться, а ведь на первых порах это казалось таким несбыточным. Многие изделия Айсулу демонстрировала на различных выставках декоративно-прикладного творчества, получая не только восторженные отклики о своих работах, но и новые заказы. Не так давно мастерица освоила вязание крючком, и теперь работа в ее умелых золотых руках закипела с удвоенной силой. Ольга ГОРАЙ Фото Алмаса БАТЫРХАНА

17 декабря - растущая Луна в знаке Рыбы. Еще один неудачный для стрижки день, не исключены конфликты, потеря жизненной энергии и ухудшение здоровья. 18 декабря - растущая Луна по-прежнему в Рыбах. Если вы не планируете кардинальную смену прически или стрижки, то хотя бы просто подравняйте концы, чтобы иметь возможность привлечь процветание. 19 декабря - растущая Луна в Овне. Сегодня ограничьте любой контакт с волосами, чтобы не обрасти проблемами и болезнями. 20 декабря - растущая Луна в знаке Овна. Стрижка волос сегодня негативно повлияет на их рост, цвет и здоровье. 21 декабря - растущая Луна в Тельце. Дар провидения и обостренное шестое чувство еще больше усилятся после удачной стрижки в этот день. Также посещение парикмахера сулит богатырское здоровье. 22 декабря - растущая Луна в знаке Тельца. Не самый благоприятный прогноз на сегодня в плане ухода за волосами, они начнут плохо расти. День травмоопасный. 23 декабря - растущая Луна в Близнецах. Идеальный с точки зрения смены имиджа день, все манипуляции с волосами привлекут удачу, счастье и подарят радость.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Дорогие родители тели девчонок и мальчиишек, совсем скоро о наступит самый доллгожданный праздздник - Новый год! По уже сложившейся традиции газета «Наш Костанай» предлагает вашим деткам пофантазировать: нарисовать, сделать аппликацию, сшитьь или связать символ наступающего пающего года – Красную Огненную Обезьяну и принести свой шедевр в редакцию газеты «Наш Костанай» по адресу: пр.Аль-Фараби, 90, левое крыло. Если вашим деткам от 5 до 13 лет и они уже знают, как будет выглядеть их новогодняя обезьянка, добро пожаловать. Подарки ждут! Чтобы забрать свой приз, нужно прийти в сопровождении взрослого, с собой иметь свидетельство о рождении.


Время печати: 17:27; 14-12-2015 г.

2

Вторник, 15 декабря 2015 г.

КАЛЕЙДОСКОП КОНКУРС

УГОЛОК ДИЗАЙНЕРА

Брат и сестра - не разлей вода!

Расписала под гжель

Приглашаем к участию близнецов и двойняшек яшек от 0 до 14 лет. Торопитесь!

Это только в известной песне валенки не подшиты, стареньки, а у мастерицы из Костаная Анны Илисизовой они новые и очень даже нарядные.

В редакцию «НК» пришло еще одно письмо мо от воспитателя Татьяны Петровой из Костанайской школы-интерната нтерната №2. На этот раз она пишет о двойняшках – брате и сестре Артеме и Ирине Черниковых. Родились они, что символично, 1 июня - в День защиты детей. В этом году им исполнилось по 8 лет. - Артемка - «мужичок с ноготок», помощник ник во всех хозяйственных делах группы. Любит порядок, рядок, очень находчивый и смышленый мальчик, - пишет Татьяна. – Обожает играть в подвижные игры, ы, зимой – в снежки, кататься с горки. Летом как рыбка ыбка плещется в воде. С большим желанием познает ет все новое и тянется к знаниям. У Артема речевое ое недоразвитие. Ему с трудом даются звуки, буквы, ы, слова. Он понимает, что не может говорить, но это его го не останавливает. Артемушка с большим желанинием занимается на уроках с логопедом. Каждое ое сказанное слово - это не только его маленькаяя победа, но и всего педагогического коллекктива. Иришка - маленькая кокетка, любит нааряжаться в красивые платья. С удовольствием ем рисует, любит играть в дочки-матери. В школе ле прилежная ученица. Очень добрая и внимательельная сестренка, которая всячески заботитсяя о своем братике. Заявку на участие присылайте на электронную ую почту nabieva.zu@mail.ru или приносите в редакцию «НК» (пр.Аль-Фараби, 90). Победителей ей по итогам конкурса ждут призы и подарки!

TAXI-МАНИЯ

«Пегас»: мифы и реальность Корреспонденты «НК» оценивают качество услуг костанайских такси.

Следующим такси, которое попало в зону внимания «НК», стало «Пегас». Каждый школьник знает легендарного мифического крылатого коня, который преодолевает расстояния со скоростью ветра. Что ж, проверим его «тезку». Вся справочная информация о нашем «Пегасе» ограничивается в Интернете лишь названием, адресом и номером телефона. Но костанайцы хорошо знают это такси, так как оно одним из первых открылось в областном центре. Вызываем машину с просьбой отвезти нас по адресу: ул. Гоголя, 177А и обратно. Диспетчер сообщает, что через 5-7 минут подъедет коричневый «Мерседес», номер 172. Цена - 460 тенге. Водитель оказался очень пунктуальным, подъехав уже через пять минут. Опознавать маши-

ну, кстати, пришлось только по номерному знаку. «Мерседес» снаружи был весь грязный, на багажнике и на капоте слой льда. Сложилось впечатление, что она где-то долго стояла и на ней не ездили длительное время. Опознавательных фирменных элементов, логотипов, шашечек на машине не было. Внутри салона, на панели около водителя лежали визитки, но таксист нам их не

предложил. Как только сели в машину, водитель сразу же уточнил адрес: - Куда едем? - Улица Гоголя, 177А. - Что там находится? Таможня? - Нет, нам не в таможню! - Что там еще есть? Спортзал? Объясняем, что хотим попасть в городскую детскоюношескую спортивную школу. По ходу поездки в глаза сразу бросились две вещи. Во-первых, не работал спидометр: стрелка на нем беспрерывно прыгала и казалось, что скорость водитель определяет по своим внутренним ощущениям. Во-вторых, на панели был установлен смартфон, который выполнял роль мини-телевизора. Правда, фильм или передача стояли на паузе и за всю по-

ездку водитель его ни разу не включил. Зато очень громко работало радио, и таксист даже не спросил, устраивает ли нас такое звучание. Также во время поездки он три раза брал в руки сотовый телефон. Управляя одной рукой, второй нажимал на кнопочки, с кем-то общаясь. Если учесть, что машину на скользкой дороге постоянно заносило, то к концу поездки тревога за свою безопасность только усилилась. Мы заказывали такси до места и обратно. Ожидание составило пять минут, и к общей цене за поездку водитель добавил еще 20 тенге. Общий итог - 480 тенге, что вполне приемлемо. Немного смутило то, что на обратном пути таксист оставил нас на противоположной стороне дороги от места конечного назначения. Но мы не стали настаивать, чтобы он подвез нас к самому зданию, расплатились и вышли. Громкая музыка, пляшущая ей в ритм стрелка спидометра, заносы машины, «однорукое» управление - в целом поездка на «Мерседесе» ощущения комфортности не вызвала. Ольга ГОРАЙ На снимке: опознать такси «Пегас» можно было только по номеру.

Неотъемлемый атрибут любой зимы - обувь из войлока девушка превратила в предмет искусства. Ее валенки расписаны в технике гжель. - Идею разрисовать валенки подсмотрела в Интернете, - признается рукодельница. – Решила, что и себе сделаю такие же. Раньше рисовала руками, сейчас больше на компьютере – я по профессии дизайнер. Валенки, кстати, расписывала, будучи на девятом месяце беременности. Сейчас Анна счастливая мама двоих деток, в данный момент находится в декретном отпуске. Учебу в костанайском колледже культуры по специальности прикладное творчество рукодельница вспоминает с теплотой. - Хорошие были времена моего студенчества, - говорит девушка. – Жаль, что сейчас нет уже такого учреждения! Нас, молодых художников, росписи обучала известная в Костанае художница Наталья Халифаева. И вот, спустя много лет, я вспомнила свои навыки рисования. Тяга к творчеству у маленькой Ани появилась еще в детстве. Но только сейчас, став взрослой, она начала сожалеть, что не училась в художественной школе. Хотя сегодня Анна старается наверстать упущенное и в свободное время занимается рукоделием, а расписные валенки стали ее неким творческим экспериментом. - Времени на роспись было совсем мало, поэтому зачастую я работала по ночам, пока старший ребенок спал, - рассказывает мастерица. - По-другому что-то делать было просто невозможно. Рисовала специальными акриловыми красками по ткани: они не боятся влаги и никогда не смоются. При этом, чтобы закрепить их на поверхности, нужно прогладить рисунок утюгом, тогда он будет долго держаться и не потеряет свои очертания. Время выполнения росписи зависит от сложности рисунка. По словам Анны, можно управиться и за день, если есть возможность. В скором будущем девушка хочет попробовать разрисовать еще одну пару валенок и сделать их на сей раз разноцветными. Дарья ЩЕРБАКОВА Фото из архива Анна ИЛИСИЗОВОЙ


Время печати: 18:06; 14-12-2015 г.

Вторник, 15 декабря 2015 г.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

САМ СЕБЕ КУЛИНАР

«НК» запустил кулинарный проект с шеф-поварами самых известных ресторанов и кафе Костаная, специализирующихся на кухнях народов мира.

«ДОДО Пицца» работа в режиме нон-стоп!

В Костанае открылась необычная пиццерия «Додо Пицца», которая может похвастать двумя десятками вариантов итальянских лепешек. Четыре года назад молодой предприниматель из Сыктывкара Федор Овчинников решил открыть свою собственную пиццерию, которую назвал «Додо Пицца». Пиццерия «Додо Пицца» - это нечто среднее между кафе, бистро и клубом. Здесь можно поиграть в настольные игры, а также посетить мастер-классы. Основные принципы работы сети – открытость, качество и быстрая доставка. За несколько лет заведение регионального формата превратилось в международную сеть. Рестораны «Додо» находятся не только в десятках городов России, но и в Литве, Узбекистане, Румынии и Казахстане. В 2016 году компания планирует выйти на пицца-рынок Китая и США. Первая американская пиццерия откроется в штате Миссисипи уже в феврале будущего года. А вот в Костанае заведение нового формата открылось всего два месяца назад. Девиз пиццерии привлекает пристальное внимание горожан - «60 минут или пицца бесплатно». Если курьер «Додо Пиццы» задерживается хоть на минуту, клиент бесплатно получает сертификат на большую пиццу (диаметром 35 см – 10 кусочков). «Додо Пицца» в Костанае - это один из первых шагов к сетевому проекту на территории нашей страны. Примечательно, что весь процесс приготовления пиццы представлен как на ладони. - Кухня «Додо» в прямом смысле

слова открыта для наших клиентов, - подчеркивает директор пиццерии в Костанае Константин Тарасов. - На специальных мониторах с помощью собственной информационной системы «Dodo IS» и веб-камеры, установленной в зоне приготовления, наши клиенты посредством сети Интернет могут наблюдать за приготовлением заказанной ими пиццы. Интерфейс покажет, когда пицца отправлена в печь и сколько времени прошло с момента заказа. Костанайские «додовцы», как и их российские коллеги по цеху, фанаты чистоты и качества, поэтому никакой ревизор им не страшен. По словам менеджера пиццерии Замиры Мендояковой, «Додо Пицца» держится «на трех китах» - высококачественный продукт, яркий маркетинг и эффективные бизнес-процессы. - Наши клиенты могут быть уверены, что используемые нами ингредиенты свежие и отвечают всем требованиям ГОСТа, - говорит Замира. – Помимо того, что наша компания делает упор на доставку, мы активно работаем с заказчиками, проводим различные акции, дарим подарки, общаемся в социальных сетях.

3

Три раза в неделю - вторник, четверг и субботу на кухне «Додо Пиццы» проводятся мастер-классы для детей. Всех ребят, желающих самостоятельно приготовить пиццу, облачают в фирменную спецодежду: шапочку, бахилы, халат. Пицца-мейкеры раскрывают юным клиентам небольшие секреты приготовления главного итальянского блюда, а также показывают, как правильно раскатывать тесто, помещать все необходимые ингредиенты и отправлять продукт в печь. Недавно в «Додо Пицце» открылась необычная фото-экспозиция «Инстаграм-выставка». Здесь экспонируется около 30 фотографий разных видов Костаная, сделанных местными жителями. Также гости из художественной школы оставляют свои творения на салфетках, которые бережно хранятся на пробковой доске при входе в заведение. - Наши клиенты могут воспользоваться и настольными играми, которые имеются в заведении. Всеми полюбившиеся «мафия», «свинтус», «дженга», «шакал», «колонизаторы», шахматы, нарды, «монополия» помогут разнообразить досуг. Сейчас в меню «Додо» 20 видов разнообразных пицц, которые готовятся на хрустящем, воздушном, «живом» тесте. Секрет его вкуса – в правильно смешанных пропорциях. Помимо пиццы, в меню представлены фирменные закуски: додстер, сырные палочки, салаты, роллы, куриные наггетсы, картофельные дольки, кукуруза, сырники. Все эти вкусности можно дополнить кофе, разнообразными десертами, напитками. «Додо Пицца» - это компания с отточенной системой приготовления и оформления заказа, разработанными инструкциями и принципами работы, вниманием к деталям, стремлением к постоянному совершенствованию и эффективности. «Додо Пицца» - это не просто фастфуд, а место, где можно отлично и с пользой провести время. Торопишься и хочешь быстро перекусить? Не знаешь, куда пойти с друзьями, чтобы пообщаться и отдохнуть? Добро пожаловать в «Додо Пиццу»! В будущем директор пиццерии в Костанае Константин Тарасов планирует открыть «Додо» в Алматы. Ну а пока в костанайской пиццерии «Додо Пицца» вас ждут вкусная и горячая пицца, доброжелательный персонал и современный, уютный интерьер. Валерия ВАХНЕНКО Фото Руслана АЛПЫСБАЕВА

Пряники для елки Ароматным и вкусным символом наступающего Рождества считаются имбирные пряники.

Рецептом этого десерта с читателями «НК» поделился начинающий кулинар Артур Пак. Окончив в этом году девять классов костанайской школы-гимназии №2, юноша отправился в Екатеринбург, где поступил в техникум индустрии питания и услуг. Через три года он выйдет оттуда дипломированным поваром-кондитером. Кстати, Артур обожает возиться на кухне именно с выпечкой и десертами, мечтая в будущем, накопив опыта и рецептов в поваренной книге, открыть свою собственную пекарню или кондитерскую. Сейчас же он с нескрываемым восторгом следит за творчеством двух известнейших в мире кулинарии кондитеров - Рената Агзамова, являющегося чемпионом России по кондитерскому искусству, и итальянского виртуоза Бадди Валастро. - Вообще я начал готовить с 12 лет и меня этот процесс в буквальном смысле захватил, - рассказывает Артур. Пока в чистом виде своих авторских рецептов у меня нет, я беру что-то понравившееся из Интернета и после приготовления вношу в рецепты поправки, какие-то свои новшества. Откорректированные и переработанные таким образом рецепты записываю в блокнот. В скором времени начнет работать мой личный сайт, который я буду заполнять фото- и видеорецептами. Имбирные пряники займут там особое место. Надеюсь, они полюбятся всем без исключения сладкоежкам.

Ингредиенты: Мука - 400 г, мед - 160 г, сахар тростниковый - 70 г, масло сливочное - 120 г, яйцо – 1 шт., корица - 1 ч.л., черный перец – 0,5 ч.л., мускат - 0,5 ч.л., сушеный имбирь - 1 ч.л., разрыхлитель – 1 ч.л. Сахар тщательно взбить с маслом (можно взять обычный белый сахар), затем добавить яйцо с медом. Хорошо перемешать. Вводим пряности и разрыхлитель, после чего постепенно добавляем муку. Масса должна сформироваться в шар и легко отставать от рук. Готовое тесто оставляем в пищевой пленке в холодильнике на 1,5-2 часа, можно и на всю ночь. Как только оно отлежало положенное время, раскатываем корж толщиной примерно 0,5-1 см и имеющимися у вас формочками вырезаем будущие пряники. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой (смазывать маслом не нужно), и выпекаем в духовке при температуре 175 градусов около 8-10 минут. Аромат приближающегося Рождества, а вместе с ним и Нового года на весь дом гарантирован! Готовые пряники украшаем сахарной глазурью и различными посыпками. Подавать к столу их можно как теплыми, так и холодными. А еще перед вырезанием теста формочками можно в готовых пряниках сделать небольшие дырочки с помощью трубочки или спички. Как только пряники испекутся и остынут, продеваем в дырочки ленты или нитки и… украшаем ими, как обычными игрушками, красавицу-елку! Мадина РАМАЗАНОВА Фото из архива Артура ПАКА


Время печати: 17:28; 14-12-2015 г.

4

Вторник, 15 декабря 2015 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Стразы, мех и смокинг

Кофейные иголочки? Не за горами Новый год: кто-то спешит на базар за живой елкой, кто-то достает с антресолей искусственную, а кто-то мастерит ее своими руками. который год делаю веночек из еловых шишек с добавлением елочных игрушек, желудей, муляжей ягод и фруктов, бус, прочего блестящего антуража и вывешиваю его на входную дверь своей квартиры в подъезде. За несколько

…И делает это очень оригинально, ломая стереотипы, что главный новогодний символ должен быть с иголочками и непременно зеленого цвета. Такие необычные мини-елочки создает жительница областного центра хэнд-мэйдер Ярослава Богатырева. - Находясь в декретном отпуске, я увлеклась топиариями. В буквальном смысле это слово означает «дерево счастья». Каждый мастер делает их на свой лад и вкус. Мне пришлась по душе елочная тема. А еще сейчас я занята изготовлением рождественских венков, которые в последнее время стали очень популярны. Уже

дней до Нового года украшаю лестничный пролет гирляндами, мишурой.

Вместе с мужем устанавливаем искусственную елку, наряжаем ее. Уже и соседи стали подключаться к нам (смеется), привнося свои новогодние нотки в оформление подъезда. Дома мы ставим только живую елку, которую уже сейчас ждет не дождется наша 3-летн я я дочка Иванна. Вместе с ней мы по вечерам мастерим игрушки, вырезаем снежинки. Она же помогает мне что-то принести или поднести, когда я делаю рождественские венки и елочки в горшках. Идеи рождаются не сразу. Я фантазирую, придумываю, выуживая из своего старого чемодана, который превратился в большую шкатулку с кучей различного тряпья и всевозможного барахла, нужные мне вещи для декорирования будущих топиарий. Ярослава экспериментирует, создавая мини-елочки из кофейных зерен, украшая основу шпагатом (нитками), засушенными дольками лимона и белоснежными кру-

Как выглядеть модно и стильно в новогоднюю ночь, с «НД» поделилась профессиональный шоппер Жанна Хасенова.

жевами. А еще она делает деревца из обычных старых советских монет, которые играют роль тех самых иголочек. Очень креативно и стильно! - Такую декоративную елочку в стиле топиарий может смастерить каждый. Это не так сложно, зато как интересен сам процесс, который увлекает не только детей, но и взрослых. К тому же, думаю, каждый обрадуется такому подарку, а тем более сотворенному собственными руками, - уверена Ярослава. Мадина РАМАЗАНОВА Фото из архива Ярославы БОГАТЫРЕВОЙ

КОНКУРС

Розовое брюшко Очередным участником традиционного новогоднего конкурса «НК» стал 5-летний Вячеслав Игнатьев. В редакцию газеты мальчик вместе с родителями и младшим братом Ярославом принес озорную вязаную мартышку с розовым брюшком. - Наша бабушка прекрасно вяжет, поэтому, когда мы решили принять участие в конкурсе, Славик попросил ее нам помочь, - рассказывает мама Валентина. – Сам выбрал картинку с будущей обезьянкой и даже

помог смотать нитки в клубок, а потом самостоятельно набил ее синтепоном. м. Когда мартышка была готова, Славик ик был так счастлив, что попросил бабушшку связать ему еще и пару миньонов! Славик учится в классе предшкольной ьной подготовки и, несмотря на то, что он самый амый младший в классе, не отстает от своих их товарищей. Очень любит играть с младшим дшим братом, хоть порой ребята и ссорятся, ся, но друг без друга жить не могут. А сейчас ас они с нетерпением ждут Нового года и пишут шут письма Деду Морозу.

- В праздничную ночь нужно блистать, - говорит стилист. – Поэтому можно смело выбирать роскошные меха и сияние стразов, высокие каблуки и броские украшения, прозрачный шелк и бархат, блестящий атлас и мерцающую парчу. Если у вас совсем мало времени, чтобы выбрать наряд, остановите свой выбор на маленьком черном платье, и не прогадаете. Это платье выглядит крайне актуально, если оно без рукавов и c интересным декором. Его классические спутники - жемчуг, бриллианты и туфли-лодочки. Также в этом сезоне актуально сочетание вечерних моделей, городского шика и массивных аксессуаров. - Если выбор пал на платье яркого цвета, то пусть его оттенок будет благородным. Нынче актуальны все оттенки красного, винного и классический черный цвет. Яркое вечернее платье совсем не означает полное отсутствие аксессуаров. Более того, к такому платью они могут быть не менее яркими, чем само платье, - уточняет шоппер. Для тех, кто хочет быть более оригинальным и предпочитает платьям брюки, Жанна советует приобрести модные в этом сезоне элегантные смокинги. Для такого наряда будет актуальна черно-белая гамма. Также стилист призывает не бояться экспериментов и предлагает смело сочетать самые различные фактуры: бархат и кружево, парчу и шифон. С выбором обуви на выход все просто. Каблук может

быть высоким, средним или низким, хотите – надевайте закрытые туфли, хотите – совсем открытые босоножки. - Чтобы правильно подобрать платье, нужно определить тип фигуры, - говорит Жанна. - Если грудь и плечи ваше главное достоинство, то выбирайте модели без бретелей. Подчеркнуть высокий рост и стройность всегда поможет платье-футляр. Для более объемных женственных форм идеальным будет наряд, скроенный по косой. И вариант, подходящий всем типам фигуры, – это завышенная талия. В таком платье будут подчеркнуты все достоинства и скрыты недостатки. Дарья ЩЕРБАКОВА

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 Газета «НАШ ДОМ». Приложение к газете «Наш Кос танай» Собс твенник: ТО О «Газета «Наш Кос танай». Дирек тор: Дастан ЖУМАБАЕВ.

Регистрационное свидетельство №12843-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации РК. Территория распространения: г. Костанай. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова.

gazeta@top-news.kz

Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», г. Костанай, ул. Мауленова, 16. Объем: 0,5 печатного листа.

Тираж - 3220 экз. Заказ №2764. Издается с июля 2002 года. При подготовке материалов использована информация интернет-сайта www.mail.ru

№№99-100 (2799-2800)  

Вторник, 15 декабря 2015 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you