Proquest central

Page 1


Toto dílo lze šířit za podmínek CC-BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Inovace textu byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


Proquest Central přehledně: Producent: Proquest Obsah: V databázi Proquest Central můžeme nalézt informační zdroje v několika formátech, jde například o plný text, bibliografický záznam s abstraktem, obrázky nebo grafiku. Typ databáze: plnotextová Retrospektiva: od roku 1905 do současnosti. Pokrytí: multidisciplinární (asi 160 oborů) Přístup: placený URL: http://www.proquest.com

Co je Proquest Central? Proquest Central je databáze s obrovským počtem záznamů, která navazuje na oblíbený systém Proquest 5000 International, která na rozdíl od nové verze zpřístupňovala v plném textu pouze hlavní tituly. Proquest Central je inovovanou verzí tohoto systému. Od roku 2008 zpřístupňuje veškerou vlastní produkci společnosti Proquest, s výjimkou několika specializovaných databází. Jako celek představuje největší plno textovou databázi na světě. Pokrývá asi 19370 různých titulů odborných časopisů a asi 13000 z nich je pak zpřístupňováno s plnými texty článků (celkem jde o miliony textů). Tyto časopisy tvoří jádro a nejdůležitější část Proquest Central. Obsah databáze je multidisciplinární. Celkem jde asi o 160 oborů lidské činnosti (věda, technologie, medicína, ekonomika, vzdělávání, právo, literatura, psychologie a další). Mimo odborných časopisů zde můžeme také najít plné texty asi 56000 dizertačních prací, 800 titulů novin, 45000 profilů firem a také stručné zprávy z obchodu a průmyslu z mnoha různých průmyslových odvětví. Pokrytí akademických, obchodních a zpravodajských informací je poměrně vyrovnaně rozloženo, databáze je tak použitelná opravdu pro každého. Je také navržena tak, aby se stala jedním z nejpoužívanějších elektronických informačních zdrojů v knihovně. Záznamy v databázi jsou denně aktualizovány. Zajímavé je, že Proquest Central je nyní jediná služba, které nabízí i ručně vytvářené záznamy. Kvalita indexace je celkově vysoká. Nové rozhraní Proquest Central nabízí i některé unikátní možnosti, například funkce Proquest SmartSearch, která usnadňuje vyhledávání nebo ProQuest Search Widget, tuto funkci může knihovna využít například tak, že přidá na své webové stránky vyhledávací okno Proquest, přes které bude možné prohledávat nějakou konkrétní databázi. O úspěchu rozhraní Proquest Central svědčí i některá ocenění. Například CODiE Award 2010 od asociace Software & Information Industry Association.


Společnost Proquest: Úplné počátky společnosti Proquest jsou datovány do 30. let. Konkrétně v roce 1938 založil v Ann Arbor Eugene B. Power společnost University Microfilms International (UMI). V několika prvních letech fungování, tedy byla tato společnost zaměřena hlavně na mikrofilmování novin. Během 40. let se činnost UMI rozrůstala a vše vyústilo i v mikrofilmování některých časopisů a v roce 1949 začala společnost mikrofilmovat i The New York Times a v roce 1951 byla UMI vybrána k publikování záznamů o všech dizertacích na území USA. V 60. letech koupila společnost UMI Xerox Corporation, která ji vlastnila až do 80. let, kdy se UMI stala součástí společnosti Bell & Howell. V této době začaly vycházet první databáze na CD-ROM. Například Dissertation Abstracts Ondisc. V 90. Letech začala společnost UMI vydávat první produkty „značky“ Proquest. Konkrétně šlo hlavně o služby Proquest Direct. V roce 1999 došlo k přejmenování University Mircofilms International na Bell & Howell Information and Learning. Tento název se, ale v roce 2001 změnil na Proquest Information and Learning. Po roce 2000 společnost Proquest provedla řadu zajímavých akvizic, mezi nimi například společnost Serials Solutions. K další významné změně došlo v roce 2007, kdy se Proquest spojil s další významnou společností Cambridge Scientific Abstract a vznikla tak skupina Cambridge Information Group, do které patří například i databázové centrum Dialog.

Co je obsahem Proquest Central?

Jak je již uvedeno výše, databáze je multidisciplinární a obsahuje miliony plných textů článků. Jádro tvoří nejoblíbenější databáze Proquest. Celkem je jich asi 30 a dohromady pokrývají zmíněných 160 vědních disciplín. Tyto databáze jsou rozděleny do 4 hlavních skupin. Jsou to Obchod & Noviny, Zdraví & Lékařství, Věda & Technologie a Společenské vědy & Obecné. Každá z těchto skupin obsahuje několik konkrétních databází. V tabulkách níže jsou uvedeny významné databáze pro každou uvedenou skupinu.


Obchod & Noviny Název databáze

Počet titulů

ProQuest Newsstand™

1370

ABI/INFORM® Global

3535

ABI/INFORM® Complete

5745

Canadian Business & Current Affairs (CBCA) Multidisciplinary

1680

ProQuest Asian Business and Reference™

310

ProQuest Banking Information Source™

640

ProQuest Computing™

510

ProQuest Accounting & Tax Database™

2300

Hoover’s Company Profiles (40,000+ companies / 600 industries)

1

OxResearch (30,000+ articles from over 180 countries)

12

Snapshots (9,000 reports across 43 industries, in 40 countries)

1

Mezi výše uvedenými databázemi nalezneme několik velice významných zdrojů, zejména pro oblast obchodu. Jsou to: ABI/INFORM Complete Tato databáze představuje v oblasti obchodu a managementu největší kolekci na světě. Indexována je produkce mnoha předních nakladatelství, například jde o Springer, Emerald Group Publishing, Oxford University Press nebo Cambridge University Press. Většina obsahu databáze pochází z periodik, proto jsou informace velice aktuální. Celkem jde asi o 6000 časopisů a 80% těchto článků je zpřístupněno ve formě plného textu. Hoover's™ Company Profiles Databáze Hoover's™ Company Profiles obsahuje informace asi o 45000 veřejných a soukromých společnostech v 600 průmyslových odvětvích. Poskytuje aktuální informace o jednotlivých společnostech, jako jsou například popisy, novinky, finanční situace, klíčoví vedoucí pracovníci, hlavní konkurenti, atd. ProQuest Newsstand™ Tato kolekce je také velice zajímavá a je jednou z největších databázi deníků na světe. Přináší asi 1370 titulů, z nichž je 1100 novin k dispozici plno textově. Databáze je aktualizovaná několikrát


denně a retrospektiva je do roku 1984. Mezi vybrané tituly patří světoznámé deníky, jako například The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian nebo The Washington Post.

Zdraví & Lékařství Název databáze

Pharmaceutical News Index®

Počet titulů 22

ProQuest Health and Medical Complete

1900

ProQuest Nursing & Allied Health Source

1015

Opět můžeme blíže přestavit následující databázi: ProQuest Health and Medical Complete Tato databáze obsahuje užitečné informace pro mediky, zdravotnický personál a akademické pracovníky. Celkem je indexováno asi 1900 titulů a z toho je asi 1600 zpřístupňováno v plných textech. Retrospektiva je od roku 1986.

Věda & Technologie Název databáze

Počet titulů

ProQuest Science Journals

1595

ProQuest Telecommunications™

290

ProQuest Science Journals Databáze zaměřená především na fyziku, astronomii, inženýrství, biologii další vědní obory. Drtivá většina dostupných titulů je zpřístupněna plno textově. Mezi ně patří například Journal of Climate. Retrospektiva je do roku 1986.

Společenské vědy & Obecné Název databáze

Počet titulů

Academic Research Library™

4730

ProQuest Education Journals™

900

ProQuest Career & Technical Education™

750

ProQuest Religion™

220

Criminal Justice Periodicals Index

415


ProQuest Military

600

ProQuest Psychology Journals

710

ProQuest Psychology Journals Databáze ProQuest Psychology Journals obsahuje informace z oboru psychologie, psychiatrie nebo ze sociálních prací. Retrospektiva je od roku 1971. Celkem je k dispozici více než 700 titulů časopisů, z nichž je téměř 600 zpřístupněno včetně plných textů.

Další obsah Proquest Central

Pokud sečteme všechny tituly v Proquest Central, dostaneme se k číslu takřka 20000. Většina z těchto titulů je dostupná plno textově. Zdaleka ne všechny časopisy jsou však do databáze zařazeny. Všechny totiž musí projít přísným hodnocením a tak se konečnému zveřejnění dostanou jen ty nejkvalitnější tituly z prestižních vydavatelství jako je například Spinger, Lancet, Oxford University Press, Cambridge University Press nebo Emerald Publishing. Dalším obsahem, který v Proquest Central nalezneme, jsou neperiodické publikace. Konkrétně jde o 56000 dizertací, které jsou plno textově zpřístupněny nebo jde také o výzkumné zprávy, kterých je asi 25000.

Jak v Proquest Central vyhledávat? Stejně jako každá kvalitní databáze nabízí Proquest Central několik režimů vyhledávání. Klasicky jde o základní a pokročilé. Další možností je využití tezauru, služby „najít podobné“ a další. Samotné vyhledávácí rozhraní nabízí několik zajímavých služeb. Například se jedná o možnost vygenerování citace vyhledaného záznamů (je možné použít i normu ISO 690), další možnost je vytvoření RSS kanálů nebo sledování citování pomocí služby „Reference Linking“, která uživateli dává možnost zjištění, kým a kolikrát byl citován a které dokumenty sdílejí stejné reference.

RSS kanály – technologie RSS umožnuje uživateli přihlásit se k odběru novinek, které nabízí RSS. Pokud se ve sledovaném kanále objeví něco nového, je na to uživatel automaticky upozorněn. Jak rozhraní Proquest Central vypadá a jaké jsou možnosti při vyhledávání, uvidíte na obrázků níže.Použité zdroje: ProQuest Central: nový „zlatý standard“ pro akademické a veřejné knihovny. 2012. Dostupné z: http://www.aip.cz/download/20080730_PQCentral_CZ.ppt Produkty a služby. Albertina icome Praha *online+. © 2003-2010 [cit. 2012-07-05+. Dostupné z: http://www.aip.cz/produkty.php ProQuest Central: The Largest Aggregated Full-Text Database for Libraries. 2012. Dostupné z: http://www.proquest.com/assets/literature/products/databases/pq_central.pdf FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. 2009 [cit. 2012-07-05+. http://texty.jinonice.cuni.cz/studijnitexty/fabianondrej/fabian_01.pdf/view?searchterm=Fabi%C3%A1n

Dostupné z:

ProQuest Central. 2010. Dostupné z: http://www.proquest.co.uk/assets/literature/products/databases/pq_central_en_uk.pdf ProQuest 5000™. ProQuest *online+. ©2012 *cit. 2012-07-05+. Dostupné z: http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_5000.shtml