Wiley

Page 1


Toto dílo lze šířit za podmínek CC-BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Inovace textu byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


Wiley Online Library přehledně: Producent: John Wiley & Sons Počet záznamů: 4 miliony Retrospektiva: některé tituly od 18. století Typ databáze: plnotextová Pokrytí: multidisciplinární Přístup: placený URL: http://onlinelibrary.wiley.com/

Co je Wiley Online Library? Databáze Wiley Online Library je významnou kolekcí elektronických časopisů a knih. Celkem se jedná asi o 4 miliony článků z různých vědních oborů. Producentem této databáze je vydavatelství John Wiley & Sons. Platforma Wiley Online Library byla spuštěna v roce 2010 a nahradila známé rozhraní InterScience. Nová platforma oproti původní obsahuje řadu změn. Rozhraní pro vyhledávání je zjednodušené a intuitivní, přes toto rozhraní jsou také jednotně dostupné časopisy, knihy, referenční příručky a další kolekce. K dispozici jsou i technická vylepšení jako například podpora federativního vyhledávání pomocí protokolu Z39.50, bibliografické záznamy dokumentů ve formátu MARC21 nebo podpora OpenURL využívající identifikátory DOI. Celkově se jedná o jednu z největších multidisciplinárních sbírek vůbec. S retrospektivou od 18. století zpřístupňuje více než 2 století různých výzkumů z oborů jako je například fyzika, chemie nebo společenské a humanitní vědy.

Protokol Z39.50 – tento standard definuje protokol, který je založený na architektuře klient/server a je určený pro vyhledávání a získávání informací ze vzdálených databází. Protokol umožňuje vyhledávání, upravování a předávání a přebírání záznamů. V současnosti je dostupná 3. verze protokolu a jejím správcem je Kongresová knihovna USA. OpenURL – standard, který je určen pro přenos informací v URL adrese do jiných systémů. Funguje to tak, že se v systému, který odesílá požadavek, vytvoří URL adresa, jejíž součástí jsou parametry obsahující hodnoty. Po odeslání URL se odešle dotaz na cílový server. Ten zpracuje jednotlivé parametry a jejich hodnoty a na základě toho provede požadovanou operaci. DOI – zkratka, která znamená „Digital object identifier“. Jedná se o jednoznačný identifikátor digitálních objektů, tedy i elektronických dokumentů. K identifikaci slouží metadata, jako povinná součást DOI. DOI bylo založeno v roce 1996 Asociací amerických nakladatelů za účelem ochrany autorských práv. Od roku 1998 se o rozvoj stará International DOI Foundation.


John Wiley & Sons Počátky fungování společnosti se datují k roku 1807, kdy Charles Wiley otevřel na dolním Manhattanu v New Yorku malou tiskárnu. Během dalších 4 let spolupracoval s dalšími tiskárnami na vydávání právních dokumentů. V roce 1812 se poprvé objevilo jméno „C. Wiley, printer“ na titulní stranách několika právních děl. Tiskárna v dalších letech dále spolupracovala s vydavateli, tiskárnami a obchody a zaměřovala se na publikování děl mnoha amerických spisovatelů. V roce 1826 Charles Wiley zemřel a podnik převzal jeho syn John, kterému tehdy bylo 18 let. Ten pak pokračoval dalších 65 ve vydávání mnoha evropských a amerických autorů, postupně se dostal i k vydávání slavných děl například od Edgara Allana Poea, Charlese Dickense nebo Victora Huga. John Wiley postupně rozšiřoval publikační programy a začal vydávat i díla zaměřené na umění, architekturu, zemědělství a další obory. V roce 1850 se do společnosti zapojil jeho syn Charles, v té době byla společnost známá jako John Wiley & Son. K přejmenování do dnes známého názvu John Wiley & Sons došlo v roce 1875, kdy se k týmu připojil další syn William Halsted. Hlavní změna v kurzu směřování společnosti přišla v roce 1860 v důsledku průmyslové revoluce, kdy chtěla využít obrovské možnosti publikování na poli vědy a techniky, taková expanze pak pokračovala přes několik dekád. Dalším důležitým krokem byla expanze do Evropy, zejména Velké Británie v roce 1904. Společnost pak nadále nabírala na velikosti a významu. Například začala vydávat učebnice a skripta. Ve 30. letech měla tržby přes 1 milion dolarů ročně a toto číslo se pořád zvyšovalo. V roce 1980 už to bylo 100 milionů dolarů a v tu dobu již fungovaly pobočky Wiley v Austrálii, Anglii, Německu a v dalších zemích. Také společnost koupila některé další firmy, jako například Interscience Publishing v roce 1961 nebo později Wilson Learning Company. V dalších letech společnost pokračovala v nákupu dalších vydavatelů, například koupila německou VCH Group nebo Hungry Minds. Vůbec nejvýznamnější akvizice však přišla v roce 2007. Společnost John Wiley & Sons koupila významného konkurenta, přední britské nakladatelství Blackwell Publishing. Cena byla v přepočtu více než 22 miliard Kč. Blackwell pak byl připojen k části společnosti Wiley, která se zabývala publikováním ve vědě, technice a medicíně a vznikl tak dnes známý název Wiley-Blackwell, což je jedna ze tří nejvýznamnějších části celé společnosti John Wiley & Sons. Elektronickým publikováním se Wiley začalo zabývat v roce 1995, kdy vznikly první firemní webové stránky. O čtyři roky později se na trh dostala platforma Interscience, kde společnost nabízela online obsah vydávaných časopisů. V roce 2008 byla přes tuto platformu dostupná další velká databáze Blackwell Synergy. Od roku 2010 je dostupná nová platforma Wiley Online Library.


Co Wiley Online Library obsahuje? Databáze obsahuje více než 4 miliony článků z asi 2000 recenzovaných časopisů. Dále je dostupných více než 12000 knih a knižních sérií, více než 125 několikadílných referenčních příruček, encyklopedií a slovníků, dále jsou dostupné chemické a medicínské databáze a také například tisíce laboratorních protokolů z řady „Current Protocols“. Prohlížení bibliografických záznamů a abstraktů je zdarma, plný text dokumentu je však dostupný pouze za poplatek. V případě, že uživatel nemůže do databáze přistupovat přes předplatné, je možné zaplatit přístup na 24 hodin ke konkrétnímu titulu. Zmíněné plné texty jsou dostupné buď ve formátu PDF, nebo HTML. Obrázky, tabulky a grafy v plných textech obsažené lze zvětšit prostřednictvím HTML odkazů v dokumentu a některých dokumentů jsou dostupné i animace a 3D interaktivní modely. V některých případech lze ovšem narazit i na plný text, který je dostupný zdarma. Jedná se o články publikované pomocí modelu Wiley Online Open, kdy za vydání článku zaplatí autor nebo jeho instituce. Jsou to dokumenty, které jsou publikované v režimu otevřeného přístupu, takže jsou dostupné zdarma všem. Volně dostupné dokumenty je možné rozeznat pomocí ikony, otevřeného zámku, která je zobrazena u vyhledaného záznamu. Jak již bylo zmíněno, největší část databáze tvoří časopisy a knihy. Všechny tyto dokumenty procházejí hodnocením kvality. 

Časopisy – časopisy ve Wiley Online Library jsou recenzované a velké množství z nich se může i pyšnit vysokým impakt faktorem v Journal Citation Reports. Pro kvalitní pokrytí všech oborů Wiley spolupracuje s asi 750 odbornými a vědeckými společnostmi a zpřístupňuje jejich oficiální časopisy. Zpřístupňované časopisy jsou pak rozděleny do 4 základních kolekcí. 

Science, Technology & Medicine Collection (Přírodní vědy, Technologie & Medicína)

Medicine & Nursing Collection (Medicína a ošetřovatelství)

Social Sciences & Humanities Collection (Společenské a humanitní vědy)

Full Collection (Kompletní kolekce)


Retrospektivní soubor časopisů – v tomto souboru jsou dostupné historické verze asi 800 časopisů z produkce Wiley-Blackwell. Zpětně jsou tak dostupné téměř tři století výzkumu. Nejstarší čísla totiž pochází už z 18. století. Retrospektiva se vztahuje až na 1. číslo 1. ročníku titulu. Tyto dokumenty jsou nyní dostupné ve formátu PDF, optimalizované pro vyhledávání a také pro vysokou kvalitu tisku.

Knihy a knižní série – celkem databáze obsahuje více než 12000 knih a desítky knižních sérií. Do této kategorie patří monografie, příručky a slovníky. Tato kolekce knih je výborným doplňkem k prestižním časopisům z produkce Wiley-Blackwell a významně zvyšuje informační hodnotu databáze Wiley Online Library.

Referenční práce, encyklopedie, slovníky – tato kolekce obsahuje několik vícedílných encyklopedií, komplexní slovníky a příručky. Plné texty jsou vysoce strukturované a jsou k dispozici ve formátu HTML, pro vybrané tituly i ve formátu PDF. K dispozici je také víceúrovňový předmětový rejstřík a index autorů. Mezi významné tituly patří například Encyclopedia of Life Sciences nebo Encyclopedia of Polymer Science & Technology.

Wiley Interdisciplinary Reviews – jedná se o unikátní hybridní publikace, které kombinují pokročilé funkce z on-line referenčních prací s recenzovanými časopisy, s důrazem na interdisciplinární spolupráci v oblasti výzkumu a vzdělávání. Obsahem publikací jsou pak recenze, které pokrývají všechny aspekty nových a rozvíjejících se oblastí interdisciplinárních výzkumů. Všechny vydávané materiály jsou kontrolovány redakční radou, aby byla zachována vysoká vědecká a prezentační úroveň. Mezi tyto publikace patří například Climat Change nebo Cognitive Science a další. Každá z nich je každý měsíc doplňována novými recenzemi, aby byla zachována co nejvyšší aktuálnost informací.

Mezi další obsah Wiley Online Library lze ještě zařadit kolekci Current Protocols, která obsahuje například aktuální protokoly z různých laboratorních metod. Dalším podstatným obsahem jsou databáze. Jsou zaměřeny zejména na medicínu a chemii. U databází zaměřených na medicínu nalezneme zejména záznamy dokumentů, kde jsou výsledky postaveny na důkazech. Jedná se například o The Cochrane Library. Databáze zaměřené na chemii obsahují plné texty dokumentů, které jsou doplněny například chemickými strukturami nebo chemickými reakcemi. Jedna z těchto databázi se jmenuje Encyclopedia of Reagents for Organic Syntheses (e-EROS)


Jak ve Wiley Online Library vyhledávat? Rozhraní Wiley Online Library dává uživateli řadu možností ve vyhledávání. První možností jak vyhledávat je procházení publikovaných titulů od A do Z. Jedinou možností filtrování je, jaké typy dokumentů chceme procházet, můžeme nastavit například časopisy. V abecedním seznamu, lze jakýkoli záznam otevřít a dostat se tak na kompletní seznam čísel a jednotlivých článků. Také jsou uvedeny naposled publikované materiály. V případě, že je nějaký text dostupný zdarma, je označen ikonou otevřeného zámku. Druhou možností je také procházení, ale s tím rozdílem, že se jedná o procházení dle předmětových kategorií. Celkem je 17 hlavních oborových skupin, které se dále větví na podobory. Po kliknutí na požadovaný předmět se zobrazí seznam relevantních titulů. Dále se nám jako možnost naskýtá vyhledávání, klasicky jednoduché pomocí jednoho pole nebo pokročilé. V jednoduchém vyhledávání lze omezit pole buď na názvy titulů, nebo je možné nechat hledat v celém obsahu. Pokročilé vyhledávání pak nabízí více možností. Podrobněji je popsáno na obrázku níže.


Použité zdroje: Wiley Online Library. © 1999–2012. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search Wiley Online Library. 2011. Dostupné z: http://media.wiley.com/assets/2253/03/WileyOnlineLibrary_brochure.pdf Digital Object Identifier. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier Z39.50. Dostupné z: http://knihomol.phil.muni.cz/vik/vikba10/prednask/z39-50.htm OpenURL. 2009. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/OpenURL Narrative History. In: Wiley: Knowledge For Generations [online]. 2000-2012 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301697.html


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.