Page 1

Výsledky dotazníku ze semináře NAKLIV Využití nových médií v informačním vzdělávání

V úterý 19. října proběhl třetí seminář projektu NAKLIV s názem „Využití nových médií v informačním vzdělávání“. Semináře se zúčastnilo 30 osob. V rámci zpětné vazby od účastníků semináře byl vytvořen dotazník spokojenosti. Byl distribuován jako součást materiálů, které dostali všichni účastníci při registraci. Jeho vyplnění bylo anonymní a odevzdání zcela dobrovolné. Na konci semináře se vrátilo 26 kusů vyplněných dotazníků, což je 86 % z celkového množství účastníků. Některé otázky byly koncipovány jako otevřené, tj. respondenti sami psali odpověď, v dalších otázkách zaškrtávali předem vybrané možnosti.

Místo konání bylo zvoleno ... Třetí seminář se konal ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB nám poskytla prostor celého jednoho patra a všichni účastníci měli k dispozici počítač.

Místo konání semináře

21

Vzhledem k tomu, že budova Knihovny UTB je architektonickou perlou Zlína a její prostory a moderní interiéry působí velmi přívětivě, bylo místo konání semináře hodnoceno maximálně pozitivně.

1

Účastníci měli též možnost prohlédnout si celý interiér knihovny. zcela vhodné

21 respondentů

spíše vhodné

1 respondent

zcela vhodně

spíše vhodně

Množství informací k průběhu semináře bylo ... Informace ke každému semináři dostávají účastníci pomocí adresných e-mailů, ve kterých jsou informováni o místě konání a dalších organizačních záležitostech.

Informace k semináři

19

Před seminářem je k dispozici i přesný harmonogram celého dne.

naprostý dostatek

19 respondentů

spíše vhodné

7 respondentů

7

naprostý dostatek

spíše dostatek


Kvalita občerstvení

Čas věnovaný přestávkám

Kvalita občerstvení byla hodnocena velmi dobře a to zřejmě i z důvodu zajištění teplého oběda pro všechny účastníky v menze UTB. K odpolední kávě se podávaly skvělé svatební koláčky, což pozivitně ovlivnilo celkové hodnocení.

I po třetím semináři se nám potvrdilo, že čas věnovaný přestávkám je zvolen zcela přiměřeně. Účastníci mají čas se v klidu občerstvit a během přestávek se také našel čas na neformální konverzaci.

Občerstvení

Čas na přestávky 23

23

1 3

1 velmi kvalitní

spíše kvalitní

krátký vyhovující dlouhý

O semináři jsem se dozvěděl Informační e-maily, které byly adresně rozesílány, se ukázaly jako nejosvědčenější forma informování potenciálních účastníků. Stejně dobře funguje předávání informací pomocí www stránek projektu.

z informačního emailu z webu nakliv.cz od známých/kolegů jinak

odpovědí 16 11 4 2

Celkově byl seminář dobře organizován V průběhu tohoto semináře nedošlo k žádným organizačním zmatkům a většina účastníků potvrdila dobrou organizaci celého semináře.

rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím

odpovědí 20 5 1


Nejzajímavější část Většina účastníků se následujících položkách:

Nejméně zajímavá část shodla

na

»» Praktické části »» Práce a využití virtuálního prostředí Second Life »» Odpolední část zaměřená na návrhy projektů pro vzdělávání »» Zdroje versus nástroje v procesu učení se »» Prezentace projektů, vymýšlení projektů »» Práce v týmech a ve skupinách

Skoro 90 % účastníků uvedlo, že nejméně zajímavou částí byla úvodní teoretická přednáška.

Hodnocení lektorů Lektorem tohoto seminář byl Mgr. Jakub Štogr z Univerzity Karlovy, který je odborníkem na oblast nových médií. Tento seminář byl prvním ze série seminářů, který vedl pouze jeden lektor. Až na jednoho účastníka, kterému se lektor evidentně nelíbil, ho všichni hodnotili velmi pozitivně. A to jak odborníka v dané oblasti, tak i celkový dojem, kterým na ně Jakub Štogr zapůsobil.

Hodnocení odborné stránky lektora 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

19

6 1 1 = odborník

2

3

4

5 = laik

Celkové hodnocení (dojem z) lektora 18

17

16 14 12 10 8

6

6 4

2

2

1

0 1 = dobrý dojem

2

3

4

5 = špatný dojem


Diskuze na semináři Díky tomu, že se na tomto semináři hodně pracovalo ve skupinách, probíhaly i četně diskuze mezi jednotlivými účastníky navzájem. Lektor dal také prostor mnoha dotazům, což se pozitivně odrazilo na celkovém hodnocení této otázky.

Diskuze mne obohatily 16 8 2 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím

Očekávání

Informační přínos

Někteří účastníci měli zřejmě od průběhu tohoto semináře trochu jiná očekávání, nicméně očekávání většiny se naplnila.

Očekávání 12

Přínos nových informací 11

12

10 8

Oblast nových médií nebyla dle výsledků této otázky pro účastníky oblastí neznámou, nicméně většina z nich se i přesto dozvěděla nové informace.

11

10

8

10

8

6

5

4

6

2

4

4

2

1

2

0

1 = splnil

2

3

4

5 = nesplnil

0

1 = spoustu nového

2

3

4

5 = nic nového

Doporučení Seminář se stejným tématem se bude opakovat příští rok znovu, proto je důležité vědět, zda by účastníci svým kolegům účast na semináři doporučili. Nikdo neuvedl variantu, že by seminář nedoporučil. • Rozhodně doporučil - 9 účastníků • Spíše doporučil - 15 účastníků • Spíše nedoporučil - 1 účastník


Celkové hodnocení semináře Celkové hodnocení semináře je důležitou zpětnou vazbou, jak pro organizační tým, tak pro srovnání s ostatními semináři. Třetí seminář většina účastníků hodnotila jako velmi vydařený.

Celkové hodnocení semináře 14

13

12

10

10 8 6

3

4 2 0

1 = velmi vydařený

2

3

4

5 = velmi nevydařený

Komentáře účastníků Poslední otázka je otevřená a účastníci zde vyjadřují své komentáře, z nichž uvádíme následující: »» Dlouhé teoretické části – vyčerpávající! Jinak chválím organizaci semináře. »» Děkuji za pěkný večer ve Zlíně, zajímavý seminář a krásnou knihovnu. »» Opět smršť, která mne obohatila znalostmi – děkuji. »» Příjemné prostředí knihovny UTB. »» Opět inspirace a zkušenosti z jiného pracoviště. »» Možná až příliš mnoho teorie. »» Příliš času venováno SL – už se opakuje na několikáté akci.

Evaluace semináře - Využití nových médií  

Evaluace semináře - Využití nových médií

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you