ebrary

Page 1


Toto dílo lze šířit za podmínek CC-BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Inovace textu byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


Ebrary přehledně: Producent: Proquest Počet záznamů: 496 000 Typ databáze: databáze elektronických knih Pokrytí: multidisciplinární URL: http://www.ebrary.com/corp/

Co je Ebrary? Databáze Ebrary byla založena v únoru roku 1999 Christopherem Warnockem a Kevinem Sayarem (dnes již prezident a generální ředitel Ebrary). Ebrary představuje předního poskytovatele informačních služeb a technologií, ale především se zaměřuje na zpřístupňování elektronických knih svým zákazníkům, které tvoří více než 4 500 knihoven po celém světě. Jedná se o systém, který nabízí knihovnám řadu flexibilních možností k získání elektronických knih od předních světových vydavatelů. Ebrary však představuje řešení i pro vysoké školy, korporace, vládu, veřejnost, střední školy a vydavatele. Spolupracuje s více než 500 předními vydavateli, mezi nimiž jsou i Cambridge University Press či John Wiley & Sons. V lednu, v roce 2011 získala Ebrary společnost Proquest.

Elektronická kniha Elektronická kniha, známá také jako e-kniha, e-book či electronic-book představuje knihu v digitální podobě. Je tedy vytvořena na počítači nebo je převedená do digitální podoby. Elektronickou knihou se také někdy myslí kniha, která je v digitální podobě a je vydaná na fyzickém nosiči, jako je např. CD-ROM.


Společnost Proquest: Úplné počátky společnosti Proquest jsou datovány do 30. let. Konkrétně v roce 1938 založil v Ann Arbor Eugene B. Power společnost University Microfilms International (UMI). V několika prvních letech fungování, tedy byla tato společnost zaměřena hlavně na mikrofilmování novin. Během 40. let se činnost UMI rozrůstala a vše vyústilo i v mikrofilmování některých časopisů a v roce 1949 začala společnost mikrofilmovat i The New York Times a v roce 1951 byla UMI vybrána k publikování záznamů o všech dizertacích na území USA. V 60. letech koupila společnost UMI Xerox Corporation, která ji vlastnila až do 80. let, kdy se UMI stala součástí společnosti Bell & Howell. V této době začaly vycházet první databáze na CD-ROM. Například Dissertation Abstracts Ondisc. V 90. Letech začala společnost UMI vydávat první produkty „značky“ Proquest. Konkrétně šlo hlavně o služby Proquest Direct. V roce 1999 došlo k přejmenování University Mircofilms International na Bell & Howell Information and Learning. Tento název se, ale v roce 2001 změnil na Proquest Information and Learning. Po roce 2000 společnost Proquest provedla řadu zajímavých akvizic, mezi nimi například společnost Serials Solutions. K další významné změně došlo v roce 2007, kdy se Proquest spojil s další významnou společností Cambridge Scientific Abstract a vznikla tak skupina Cambridge Information Group, do které patří například i databázové centrum Dialog.

Co Ebrary obsahuje? Ebrary nabízí mnoho kolekcí, ve kterých lze vyhledávat. Jsou to placené kolekce, které využívají vysoké školy (Academic Complete a College Complete), vláda (Goverment Complete), veřejnost (Public Library Complete), střední školy (Schools Collection), ale i korporace a vydavatelé.

Academic Complete Academic Complete je polytematická kolekce, která obsahuje více než 71 500 odborných elektronických monografií od mnoha významných vydavatelů. Tato kolekce zahrnuje následující obory: ekonomie, obchod, historie, práva, náboženství, humanitní vědy, biologii, fyziku, lékařství, informační technologie, inženýrství a technologie, sociální vědy, vzdělávání, jazyk, literaturu, pedagogiku. Součástí Academic Complete jsou také mapy a referenční díla. Kolekce je průběžně aktualizována i rozšiřována o nové tituly.


College Complete College Complete představuje polytematickou kolekci, která obsahuje více než 21 000 e-knih. V této kolekci mohou uživatelé vyhledávat informace z následujících oborů: účetnictví, kariéra, vývoj a poradenství, počítače, zločin a kriminologie, urgentní medicína, lidské zdroje, průmyslový management, ošetřovatelství, projektový management, americká historie, odborné vzdělávání a poradenství.

Goverment Complete Goverment Complete je polytematickou kolekcí, která poskytuje vyhledávání a procházení ve více než 70 000 e-knihách, které Ebrary nabízí od předních vydavatelů ve vládě. Kolekce zahrnuje obory jako: obchod a ekonomika, počítače a informační technologie, vzdělání, inženýrství a technologie, životní prostředí, zdravotní péče a lékařství, přírodní vědy, vojenská věda, politologie a sociální vědy.

Public Library Complete Public Library Complete kolekce obsahuje více než 20 000 e-knih pro studenty a umožňuje vyhledávání a procházení všech elektronických knih a jiných materiálů (včetně španělsky psaných titulů) ve veřejné knihovně USA a Kanadě. Obory, kterým se věnuje jsou následující: škola a studium (vzdělání, historie, jazyk a literatura, politologie, psychologie, náboženství, vědy, sociální vědy, španělský jazyk, studijní příručky), profesní vývoj (obchod, profesní vývoj, počítače, rozhovory, hledání zaměstnání, životopisy a průvodní dopisy), umění a volný čas (umění, vaření, řemesla, beletrie a poezie, film a televize, zdraví a fitness, hudba, fotografování, sport, cestování, hry) a praktické dovednosti (opravy a údržba, rodičovství, osobní finance, nemovitosti). Tato kolekce je volně dostupná pro veřejné vysoké školy.

Schools Collection Schools Collection je polytematickou kolekcí, která rovněž umožňuje přístup ke všem eknihám a dalším materiálům, které Ebrary nabízí od předních vydavatelů ve školní kolekci. Obsahuje více než 6 900 e-knih, které jsou určeny studentům středních škol. Jsou to e-knihy zabývající se vzděláním, historií, jazykem a literaturou, politologií, psychologií, náboženstvím, vědou, sociální vědou a studijními příručkami.


Free „Open Access“ Collection Mimo placených kolekcí Ebrary nabízí i některé „volně dostupné“ sbírky, jako jsou: Breast Cancer Searchable Information Center (kolekce zahrnuje autoritativní informační plakáty a jiné materiály z oblasti zdravotnictví a medicíny vztahující se k jednomu z nejzávažnějších onemocnění – rakovině), Cyberbulling Searchable Information Center (kolekce, která se zabývající problematikou kyberšikany u dětí a teenagerů), East Texas Baptist University´s Bible Study Guide Commentary Series (kolekce zahrnující biblické komentáře a jiné studijní materiály v různých jazycích), Natural Disaster and Extreme Weather Seachable Information Center (kolekce je založena na tématech, které zaměstnanci Ebrary považují za důležité, jsou to: sucho, zemětřesení, povodně, vedra, hurikány, bouřky, medicína, tornáda, tsunami, vulkány, požáry a sněhové bouře), Library and KM Center (kolekce s více než 110 plnotextovými e-knihami, je určená zejména knihovníkům a manažerům) a mnoho dalších.

Technologie Ebrary Ebrary využívá i některé speciální technologie. Např. pomocí technologie DASH! (Data Sharing, Fast) mohou knihovny nahrávat a integrovat vlastní digitální obsah. Knihovny tak mohou vytvářet interaktivní databáze speciálních fondů, vládních dokumentů, zpráv a to přímo ve formátu PDF.

Jak v Ebrary vyhledávat? Pro vyhledávání ve všech kolekcích Ebrary používá stejná vyhledávácí rozhraní. U každé z kolekce najdeme jednoduché, rozšířené vyhledávání a rychlý náhled. U rozšířeného vyhledávání lze použít i vyhledávání z názvu dokumentů či ve všech předmětech. V každé kolekci si mohou uživatelé nastavit jazyk zobrazení vyhledávacího rozhraní, v nastavení pak vybrat vhodný citační manažer (EndNote, Citavi, RefWorks) a citační formát (ACW, APA, MLA, ebrary formát). Vyhledané záznamy si mohou uživatelé nejen prohlédnout, ale mohou si v dokumentu barevně vyznačovat důležité části textu, či stahovat celý dokument do počítače. Uživatelé si také mohou vytvářet své vlastní složky dokumentů a obohatit je o své poznámky. Součástí rozhraní je ještě sekce „Bookshelf“. Zde si může uživatel vytvářet libovolné kategorie a do nich vkládat jednotlivé elektronické knihy.Použité zdroje: EBRARY and ProQuest business. Ebrary *online+. © 2012 *cit. 2012-06-28+. Dostupné z: http://www.ebrary.com Ebrary: Company Fact Sheet. In: Ebrary [online]. 2012 [cit. 2012-06-28+. Dostupné z: http://www.ebrary.com/corp/pdf/ebrary_fact_sheet.pdf Ebrary. In: Midwest Collaborative for Library services [online]. 2005-2012 [cit. 2012-06-28+. Dostupné z: http://www.mlcnet.org/cms/sitem.cfm/databases__econtent/digital_books/ebrary/ Ebrary. In: AiP *online+. © 2003-2010 http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2759

[cit.

2012-06-28+.

Dostupné

z:

Online databáze. In: Národní knihovna České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-06-28+. Dostupné z: http://nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3

KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze+. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2012-02-03+. Dostupné z http://aleph.nkp.cz/cze/ktd