__MAIN_TEXT__

Page 1

NAISJURISTIT - KVINNLIGA JURISTER JÄSENLEHTI 1/2013

Tässä numerossa mm. •

Naisjuristin näkökulma maanpuolustuskurssista

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Uusi jäsen Naisjuristien hallituksessa

O I K E U D E N A S I A L LA


Sisällys 3

Puheenjohtajan puheenvuoro

Naisjuristin näkökulma maanpuolustuskurssista

5-6

7

Uusi jäsen Naisjuristien hallituksessa

Naisjuristien ammatillisen seminaarisarjan toinen seminaari: ”Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet työpaikan arjen ongelmissa”

8-9

Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

10

Lehden kuvat: tiedot toimituksella, tuottajaorganisaatiolla, ilmoittajalla

VUODEN 2013 JÄSENMAKSU Tämän vuoden jäsenmaksulasku lähetettiin kaikille maksaville jäsenille kirjeessä yhdessä jäsenlehden kanssa. Tämä oli ensimmäinen vaihe prosessissa, jonka tavoitteena on siirtää jäsenmaksulasku osaksi jäsenlehteä, koska siten voimme tehostaa toimintojamme ja vähentää yhdistyksen kuluja. Tavoitteenamme on, että seuraavan vuoden jäsenmaksulaskua ei lähetetä kirjeessä, vaan se liitetään osaksi jäsenlehteä, joka postitetaan entiseen tapaan joukkokirjeenä. Tänä vuonna saitte jäsenmaksulaskun erillisenä laskuna kirjeessä lehden kanssa, ensi vuonna tavoitteena on, että löydätte jäsenmaksulaskun lehden keskiaukeamalta, josta se on helposti irrotettavissa.

Muista maksaa jäsenmaksulasku eräpäivään mennessä!

2


Puheenjohtajan puheenvuoro Vaikka Suomessa on pitkät perinteet naisten kouluttautumisessa ja työelämässä toimimisesta, naiset kohtaavat edelleen monia haasteita ja esteitäkin työurallaan etenemisessä. Miksi miehet edelleen etenevät liiketoimintajohtoon ja naiset päätyvät tukitoimintojen vetäjiksi? Johtuuko se itseluottamuksen puutteesta ja kriittisestä suhtautumisesta omiin kykyihin, puutteellisista verkostoista, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta vai kenties naisten omista valinnoista ja aktiivisuudesta? Osuuko meidän päämme vielä lasikattoon vai onko lasikatto säröilemässä ja vähitellen murenemassa?

tammikuun tapaamisessa, jossa keskustelimme teemalla ”Johtajuus” oman uran ja työn johtamisesta ja saimme tärkeitä vinkkejä urapolkumme rakentamiseksi. Naisjuristeissa pidämme tärkeänä, että tavoittaisimme jäsenistöämme mahdollisimman laajasti tällaisten vuorovaikutteisten ja käytännönläheisten tilaisuuksien yhteydessä ja voisimme tarjota tietoa ja näkökulmia naisjuristien aseman tukemiseksi työmarkkinoilla. Tule siis yhdistyksen kevätkokoukseen 15.4. tai lähetä meille sähköpostia naisjuristit@gmail.com ja kerro ajatuksesi ja ideasi, millaista toimintaa haluaisit Naisjuristeilla olevan!

Naisjuristien syyskokouksessa viime marraskuussa kuulimme Keskuskauppakamarin Leena Linnainmaan mielenkiintoisen ja ajatuksia herättävän ajankohtaiskatsauksen naisjohtajuudesta ja viimeaikaisesta kehityksestä naisten edustuksesta yhtiöiden johdossa ja hallituspaikoilla. Näyttää siltä, että vaikka matkaa on vielä kuljettavana, myönteinen kehitys naisten osuuden kasvattamiseksi näillä foorumeilla on käynnistynyt, ja Suomessa toistaiseksi ilman naisten kiintiöpaikkoihin liittyvää sääntelyä. Lue aiheesta lisää http://kauppakamari.fi/ wp-content/uploads/2012/10/Lasikattosäröilee_Itsesääntely-päihittää-kiintiöt.pdf.

Naisjuristien puheenjohtajan viestikapula siirtyi allekirjoittaneelle tämän vuoden alussa. Oltuani toiminnassa mukana jo muutaman vuoden arvostan suuresti sitä aikaa ja työpanosta, jonka hallituksemme jäsenet antavat vuosi toisensa perään yhdistyksemme järjestämiin tapahtumiin ja toiminnan kehittämiseksi. Lämmin kiitos kaikille tekijöille ja osallistujille! Hallituksessa kanssani jatkavat entinen puheenjohtajamme ja nyt taloudenhoitajana toimiva Titti Luukkainen, varapuheenjohtaja ja viestinnästä vastaava Eija Kuivisto, yhdistyksen sihteeri Eija Warma, tapahtumista ja uusjäsenhankinnasta vastaava Merva Hämäläinen, jäsenlehdestä vastaava Mirja WynnWilliams sekä uutena jäsenenä Anne Ihalainen, joka vastaa jäsenrekisterimme hoidos-

Naisten ja erityisesti naisjuristien kannalta näiden tärkeiden teemojen äärellä olimme myös ammatillisen seminaarisarjamme 3


ta. Toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeä on myös se kollegojen ja yhteistyöyritysten laaja verkosto, joka on mahdollistanut monien jäsentilaisuuksiemme järjestämisen. Iso kiitoksemme myös tästä!

Kevättä ja valoa kohden!

Outi Raekivi

Naisjuristien oopperailta Kansallisoopperassa tiistaina 23.4.2013 kello 19.00 Tapaaminen kello 18.30 oopperan aulassa, jossa jaetaan liput osallistujille

Herttua Siniparran linna / Pajatso Béla Bartók / Ruggero Leoncavallo Ohjaaja Vilppu Kiljunen vie katsojan kahden teoksen kautta toden ja illuusion rajalle. Herttua Siniparran linna on symbolistinen matka mielen syvyyksiin. Salaisuudet ja Bela Bartokin selkäpiitä vavahduttava musiikki tekevät Herttua Siniparran linnasta yhden oopperahistorian jännittävimmistä teoksista. Kiertävän seurueen esityksessä teatteri ja oikea elämä sekoittuvat Pajatsossa, kun mustasukkainen teatterinjohtaja epäilee vaimoaan. Kuuluisassa aariassaan Pajatso kuvaa, miten narrinkaapu on puettava, vaikka sydäntä kalvaisi murhe. Pajatso kuuluu syystäkin maailman suosituimpiin oopperoihin. (lähde www.ooppera.fi)

Hinta 70 euroa (permanto). Lipun hinta tulee maksaa ilmoittautuessa Naisjuristien tilille Danske Bank: FI4080001801739930 käyttämällä viitettä: 201346. Naisjuristit tarjoavat väliajalla kahvin, teen ja leivoksen.

Tervetuloa! Ilmoittautuminen 10.3.2013 mennessä sähköpostitse: naisjuristit@gmail.com

4


Naisjuristin näkökulma maanpuolustuskurssista: Naisjuristien puheenjohtajana (2011–2012) minulle tarjoutui arvokas tilaisuus osallistua Maanpuolustuskorkeakoulun valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille viime lokakuussa. Yhdistyksessämme maanpuolustustahtoa on ollut aina ja kurssille pääsyä on toivottu jo useita vuosia. Kutsu ei ole itsestäänselvyys, eikä kursseille voi ilmoittautua. Olen vilpittömän kiitollinen saatuani mahdollisuuden tähän korkeatasoiseen koulutukseen ja toivon, että naisjuristeja näkyy Kruunuhaan Maneesissa jatkossakin. Maanpuolustuskurssit tarjoavat siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemyksen Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Maanpuolustuskursseja on järjestetty vuodesta 1961 lähtien yli 200 ja kursseille on osallistunut tuhansia yhteiskuntamme päättäjiä. Euroopan historian professori Laura Kolbe on kirjoittanut kirjan maanpuolustuskurssien vaiheista maanpuolustuskurssiyhdistyksen juhlavuoteen 20111. Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien lisäksi järjestetään alueellisia maanpuolustuskursseja aluehallintojen toimesta. Yleisesti ottaen kurssi oli erittäin ammattimaisesti järjestetty. Tiiviillä erikoiskurssilla sai kattavan yleiskuvan Suomen kokonaisturvallisuudesta, vaikka monesta aiheesta olisi ollut mielenkiintoista mennä vielä pintaa syvemmälle. Keskeisimmät teemat olivat valtion johtaminen, talouden ja infrastruktuurin merkitys, sisäinen turvallisuus ja kansainvälinen tilannekartoitus. Teemoista kiinnostuneille löytyy lisätietoa mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia kirjasta2. Erityisteemana kurssilla oli kansalaisjärjestöjen rooli maanpuolustuksessa ja yhteistyö mahdollisen kriisin aikana. Kurssin puhujat olivat tunnettuja ja kokeneita ammattilaisia. Ohjelma oli monipuolinen ja tiivis. Silti tilaa jäi keskeisten kysymysten ja vastausten läpikäyntiin. Kurssin johto piti langat käsissään niin aikataulujen kuin puheenvuorojen pituuden suhteen. Teorian lisäksi kurssiin mahtui tutustuminen Kaartin jääkärirykmentin ja miinalaiva Porkkalan toimintaan. Keskustellessani alokkaiden ja jo asepalveluksensa loppusuoralla olevien kanssa, yleisvaikutelmaksi jäi kuva motivoituneista ja osaavista nuorista. Eräs nuori mies mainitsi hämmästyksekseni naisten pääsevän armeijassa miehiä helpommin johtajakoulutukseen. Hän myönsi kyllä havainneensa, että armeijaan pyrkivät naiset ovat jo valmiiksi poikkeuksellisen motivoituneita ja että naiset yleensä pärjäävät harjoitustilanteissa hyvin miesten kanssa. Simputusta tai kiusaamista ei kukaan haastattelemistani nuorista kertonut olevan. Toimintanäytökset vahvistivat luottamusta suomalaiseen puolustukseen, mutta samalla herättivät huolen kansallisen puolustuksen tason säilymisestä ja puolustusmäärärahojen riittävyydestä. 5


Maanpuolustuskurssien tavoitteena on parantaa yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa ja edistää kokonaisturvallisuuden eri aloilla työskentelevien henkilöiden verkostoitumista. Tämä tavoite toteutui erityisen hyvin aktiivisen osallistujajoukon ansiosta. Kurssille osallistui lähes 60 järjestövaikuttajaa, osa ensikertalaisia ja osa jo aikaisemmin maanpuolustuskursseille osallistuneita. Kurssi tarjosi paljon tietoa, näkökulmia ja herätti kysymyksiä. Johtopäätökset jäivät omalle vastuulle ja evästykseksi tulevia tarpeita varten. Kurssin jälkeen uutiset turvallisuuspolitiikasta avautuvat uusin silmin. Keskustelut joidenkin kurssilaisten kanssa jäivät aihioiksi erilaisille järjestöjen välisille yhteistyömahdollisuuksille. Yhdistyksemme sisäiseen pohdintaan jätän sen, miten tulevaisuudessa pidämme osaltamme maanpuolustustahtoa yllä, miten voimme parhaiten edistää yhteiskunnan turvallisuutta ja mitkä ovat tärkeimmät kanavamme toimia yhteisen turvallisuuden edistämiseksi? Titti Luukkainen 1

Kirja on saatavilla sähköisesti osoitteesta http://www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi/d/MPKY-historiikki.pdf

2

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on saatavilla sähköisesti osoitteesta http://www.defmin.fi/files/1696/Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2010.pdf

"Compliance - kilpailuvaltti vai byrokratiaa?" Yritysvierailu Siemens Osakeyhtiöön Perkkaalle keskiviikko 13.3.2013 kello 16.00–19.00 Osoite: Majurinkatu 6, 02601 Espoo (Perkkaa, parkkialue Siemensin valkoisen pääkonttorin vieressä). Vierailun aikana kuulemme mielenkiintoisen puheenvuoron kansainvälisen suuryrityksen Compliance-järjestelmästä. Puhujat: Siemens Osakeyhtiö, lakiasiainjohtaja Timo Heikkilä Siemens Osakeyhtiö, Director Compliance Mika Winqvist Tarjolla kevyttä iltapalaa. Tarkemmat tiedustelut Anna-Maria Palmroos 040-507 6968. Ilmoittautuminen viimeistään 7.3.2013 sähköpostilla osoitteeseen naisjuristit@gmail.com

6


Uusi jäsen Naisjuristien hallituksessa – Anne Ihalainen Olen Naisjuristien hallituksen uusi jäsen vastuualueenani jäsenrekisteriasiat. Työskentelen KPMG:llä, jossa vastaan Knowledge ja Communications toiminnoista ja hoidan konsernin lakiasioita. Olen erikoistunut yritysjuridiikkaan ja minulla on kattava kokemus sopimusoikeudesta, yritysjärjestelyistä ja riskienhallinnasta. Olen valmistunut OTK:ksi Turun yliopistosta. Valmistumiseni jälkeen olen opiskellut Edinburghin ylipistossa ja suorittanut eMBA-tutkinnon ENPC:ssä. Vuosina 2008–2009 työskentelin Pariisissa Riskienhallinta ja Compliance -tehtävissä. Pidän tärkeänä, että yhdistys tarjoaa jäsenilleen verkottumismahdollisuuksia ja keskustelufoorumeita. Työelämään liittyvien ajankohtaisten aiheiden esille nostaminen ja monipuolinen käsitteleminen on mielestäni arvokasta – otan mielelläni vastaan ehdotuksia teemoista, joista halutaan vuoropuhelua. Vapaa-aikani kuluu ystävien seurasta nauttiessa ja monipuolisesti urheillessa. Harrastan mm. juoksua, pyöräilyä, kuntosalia ja hiihtoa niin maastossa kuin vuorilla. Odotan innolla talven vapaalaskureissua Himalajalle.

STIPENDI 2012 Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry ei jakanut stipendiä vuonna 2012.

Naisjuristien jäsenlehti ilmestyy seuraavan kerran syksyllä Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan jäsenlehteen, ota yhteyttä hallituksen jäseneen tai lähetä kirjoitukseksi (noin 500 sanaa) toimitukselle viimeistään 1.6.2013 sähköpostin liitteenä (doc, docx, rtf): mail@wynn-williams.info

7


Naisjuristien ammatillisen seminaarisarjan toinen seminaari: ”Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet työpaikan arjen ongelmissa” Naisjuristien ammatillinen seminaarisarja jatkui 30.10.2012 lakiasiaintoimisto Fondian tiloissa, jossa tilaisuuden emäntänä toiminut Maire Laitinen esitteli kiinnostuneelle osallistujajoukolle ensin Fondian tarinan, minkä jälkeen työoikeuteen ja työsuhdeongelmien kiemuroihin erikoistunut legal council Anna Lavikkala luennoi esimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikan arjen ongelmissa. Anna kertoi, mitä syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu tarkoittavat työsuhteessa. Esimiehen apuna ongelmien ehkäisyssä on työturvallisuuslaki, joka myös velvoittaa esimiehen valvomaan ja reagoimaan ongelmatilanteisiin. Esimiehen työ on kuuntelemista ja kuulolla olemista. Esimiehen velvollisuus on aktiivisesti seurata mm. työyhteisön työkuormituksen jakautumista, työaikaa ja lomien pitämistä sekä puuttua ilmenneisiin epäkohtiin. Seurannan ja valvonnan lisäksi myös dokumentointi on tärkeää. Työturvallisuuslain 28 § velvoittaa esimiehen selvittämään ja ratkaisemaan ongelman, mikäli häirintää tai epäasiallista kohtelua eli kiusaamista esiintyy työpaikalla. Ero kiusaamisen ja huonon käytöksen välillä voi toisinaan olla hankalaakin. Esimiehen on ikävästä ja kiusallisesta tilanteesta huolimatta puututtava kiusaamiseen aktiivisesti sekä dokumentoitava asia. Etukäteen laaditut toimintaohjeet helpottavat asiaan puuttumista ja ratkaisemista. Puuttumattomuus on työturvallisuusrikos! Vastuullinen esimies puuttuu ajoissa myös, jos epäillään alkoholin aiheuttavan ongelmia työyhteisössä. Toistuva myöhästely ja poissaolot, virheet sekä työn laiminlyönti ovat usein merkkejä alkoholiongelmaisesta työntekijästä työyhteisössä. Epäilys työntekijän alkoholiongelmasta edellyttää esimiehen puuttumista asiaan ja työntekijän ohjaamista työterveyshuoltoon työkyvyn selvittämiseksi. Alkoholiongelmaa pidetään usein sairautena ja siitä aiheutuneet ongelmat ovat harvoin suoraan työsuhteen purkuperuste. Mikäli ongelmat jatkuvat varoituksesta ja hoitoonohjauksesta huolimatta, tulee myös työsuhteen päättäminen harkittavaksi. Ongelmien ja toimenpiteiden tarkka dokumentointi on tällaisenkin haasteen yhteydessä erityisen tärkeää. Myös muut kuin alkoholista johtuvat toistuvat sairauspoissaolot rasittavat työyhteisöä ja kuormittavat työssä olevien työpanosta. Sairauspoissaolojen sovitut pelisäännöt usein vähentävät sairauspoissaoloja, mutta epäilyihin perusteettomista sairauspoissaoloista tulee esimiehen puuttua. Perustellusta syystä lääkärintodistuksen luotettavuutta epäillessään esimies voi edellyttää hyväksyttäväksi sairauspoissaolotodistukseksi vain tietyn lääkärin esim. työterveyslääkärin todistusta.

8


Haasteita työyhteisössä saattavat aiheuttaa myös haastavat persoonat kuten huonokäytöksinen ja yhteistyökyvytön vastarannan kiiski tai sooloileva guru, jolla on kovat tulokset mutta huono käytös, epälojaali toiminta ja täysin omat säännöt, tai alisuorittaja, joka perehdytyksen ja asetettujen tulostavoitteidenkin jälkeen jatkuvasti alisuoriutuu työtehtävissään tai ylisuorittaja, joka täysin uupuu täydellisyyttä tavoitellessaan. Myös tällaisten henkilöiden aiheuttamiin ongelmiin työyhteisössä on esimiehen työsuojeluvastuunsa vuoksi puututtava ajoissa ja todisteellisesti! Erittäin kiinnostavan ja opettavaisen esityksen jälkeen saimme nauttia maukkaasta iltapalasta viinin kera. Teema viritti illan aikana vilkkaan keskustelun, jossa todettiin esimiehen työn olevan haastavaa mutta usein myös hyvin innostavaa, antoisaa, opettavaista ja palkitsevaa. Jälleen kerran voin todeta seminaaritilaisuuden olleen hyödyllinen, josta heräsi useita ajatuksia ja ideoita pohdittavaksi tulevaisuutta varten. Marja Kokko Kuvat: Mirja Wynn-Williams

Fondian menestystarinasta lisää seuraavassa jäsenlehdessä

Maire Laitinen (vas.) yhdessä Marja Kokon kanssa, takana Outi Raekivi

Euroopan Naisjuristit kokoontuvat Pariisissa 2013 European Women Lawyers Association (EWLA) järjestää vuotuisen kongressinsa Pariisissa 22.–23.11.2013. Seuraa tiedotusta EWLA:n nettisivuilla www.ewla.org

9


Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry KOKOUSKUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Aika: 15.4.2013 klo 17.00 alkaen Paikka: KPMG, (Yrjönkäytävä), Yrjönkatu 23 B, 6. krs Helsinki Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. käsitellään kuluneen vuoden toimintakertomus 6. esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös 7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 8. kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen noin kello 18.00 alkaen Senior Manager Katariina Pöyhönen, KPMG Tax, alustaa aiheesta “Ajankohtaista yhdistysten ja säätiöiden tuloverotukseen ja hallintoon liittyen”. Tervetuloa! Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry:n hallitus

Maksamattomat vuoden 2012 jäsenmaksut Useita vuoden 2012 jäsenmaksuja on maksamatta. Yhdistyksen kiinnostavan jäsentoiminnan turvaamiseksi on tärkeää, että kaikki maksaisivat jäsenmaksunsa. Jos sinusta tuntuu, että vuoden 2012 jäsenmaksun maksaminen on saattanut unohtua, ystävällisenä muistutuksena pyydämme maksamaan viime vuoden erääntyneen jäsenmaksulaskun viitteellä 20129 15.3.2013 mennessä. Pankkiyhteystiedot ovat lehden viimeisellä sivulla. 10


Hallitus 2013

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja, viestintä, lausunnot

Outi Raekivi outi.raekivi@technopolis.fi

Eija Kuivisto eijak2011@hotmail.com

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Eija Warma eija.warma@castren.fi

Titti Luukkainen titti.luukkainen@arabianranta.com

Jäsenrekisteriasiat

Tapahtumat, uusjäsenhankinta

Anne Ihalainen anne.ihalainen@kpmg.fi

Merva Hämäläinen merva.hamalainen@helsinki.fi

Jäsenlehti Mirja Wynn-Williams mirja@wynn-williams.eu

www.naisjuristit.org

11


JOUKKOKIRJE LÄHETTÄJÄ Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry PL 424 00101 Helsinki Internet: www.naisjuristit.org • perustettu 1945 • Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyhdistys • jäsenmäärä 540 • jäsenmaksu 25 € SAMPO: FI4080001801739930 BIC-koodi: DABAFIHH Viite: 20132

Toimittajat Mirja Wynn-Williams, Outi Raekivi, Leeni Nuutila

Ulkoasu ja taitto Tessu Kivi

HELSINKI Painopaikka Tikkurilan Paino Oy, Vantaa

Profile for Naisjuristit ry

Naisjuristit 01/2013  

Naisjuristit 01/2013  

Advertisement