Næring på Jæren 4-2015

Page 1

04

INFORMASJON

2015

NÆRING

Brynefirma åpner kontor i Abu Dhabi

Se programblad i magasinet! N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 1


SVERTINGSTAD GARD PÅ BRYNE 31 LEILIGHETER

3D: www.render.no

GRÆVLA GODE OG SENTRALE LEILIGHETER. NÅ ER DET BARE Å JÆR DET PÅ BRYNE!

DISTRIKTETS BESTE UTEOMRÅDER PRIS FRA

DE ER GODE. DE ER SENTRALE. OG FUNKSJONELLE OG FINE. SIST, MEN IKKE MINST; DE ER RIMELIGE. ENKELTE BLANT

2 198 000

ÅRETS RIMELIGSTE PÅ HELE JÆREN.

Som du skjønner; leilighetene på Svertingstad Gard er den perfekte muligheten for deg og dere som lengter etter å komme i egen bolig. BESTE PLASSEN PÅ BRYNE! - 45–68 m2, 1–2 soverom

BB19 | 13 leiligheter

- Gangavstand til sentrum og toget - Parkering under bakken, bilfrie utetun

BB18 | 10 leiligheter

- Vanndam med romantisk bro for to - Fotballbinger, treningsapparater, BMX-bane, skatepark mm

FØRSTEMANN TIL GARDS! Kontakt Jadarhus ved Mette Lise Stensen 932 47 158 eller Ketil Aune 948 84 005, Aktiv Eiendom ved Stian Løge 404 76 404. E-post: post@jadarhus.no www.jadarhus.no 2

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

BB17 | 8 leiligheter

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

- 31 leiligheter


Æ

Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

lnnhold

Ønsker flere arbeidsgivere på banen ........................... 4 Kompakt hyttesuksess ..................................................... 6

STADIG MER AV VERDEN PÅ JÆREN

Motgang smerter, men skjerper ..................................... 8 Særing på Jæren: Terje Winterstø Røthing .................. 10

Fall i oljeprisene og en svak global økonomi preger utviklingen i Norge. Tallene er tydelige: Sammenlignet med januar i 2014, falt samlet vareeksport med 20,9 prosent i januar i år. Det skriver Innovasjon Norge i sin nyeste rapport om den økonomiske utviklingen i landet. Daglig leser vi om bedrifter som må gå til permitteringer og oppsigelser, om mennesker som opplever at et tidligere sikkert økonomisk livsfundament begynner å slå sprekker, om eksperter som uttaler at krisen rammer hardere enn først antatt og antakeligvis også vil vare lengre, og vi får også jevnlig eksempler på hvordan nedgangstidene i oljenæringen rammer andre næringer. I dag våknet jeg for eksempel til en sak om hotellnæringen i Stavangerregionen der blant annet en tillitsvalgt ved et Clarion-hotell i området uttrykker sin bekymring. Jo, tidene er krevende for mange. Samtidig som de maner til innsats og henter fram ekstra krefter hos andre. I BR-konsernets AS Metallteknikk i Vardheia i Time uttrykker daglig leder at tidene har gitt en mer skjerpet innstilling i medarbeiderflokken. De har som mange andre måttet gå til permitteringer og jobber nå med planmessige framstøt i andre bransjer for å få flere bein å stå på. Oljebransjen har utgjort rundt 70 prosent av omsetningen. Det er for mye, sier ledelsen i dag. Næring på Jæren har valgt internasjonalisering som tema for denne utgaven av magasinet og har blant annet sett nærmere på hvordan jærske bedrifter jobber i forhold til utenlandske markeder. Oljeserviceselskapet JB Group etablerer for eksempel eget kontor i Abu Dhabi, Kvernex dreier innsatsen fra Australia til Canada, og Tritec har etablert sin produksjonsvirksomhet i Polen, mens de sitter med hovedkontoret på Bryne. ”Det eneste rette å gjøre”, sier ledelsen som med dette reddet selskapet på denne måten. Vi har også snakket med Francesco Montemesola som kom til Jæren for 11 år siden. Han gir oss et interessant innblikk i overgang og tilvenning fra en tilværelse i Milano til utkantstrøk i en jærkommune, noe han selv opplevde langt tøffere enn han var forberedt på. At elever ved Bryne videregåande skule i to år har utvekslet liv og erfaringer med elever i Tyrkia, Polen, Spania og Italia, var det nok ikke så mange som visste. Det EU-finansierte prosjektet er en del av skolens internasjonale satsing, og vi har snakket med lærer Anstein Skjørestad om hva dette opplegget har betydd. Mye spennende lesning, altså. Ta for deg.

Jærbedrift etablerer seg i Abu Dhabi ............ 14 Går for de store prosjektene .......................... 16 Rekordmange utenlandske studenter ........... 17 Tilbyr internasjonal erfaring ............................18

Utvikler flerkulturelle ledere .......................... 26 Veien fra Milano til Jæren ............................... 28 Tritec AS åpnet ny fabrikk i Polen ................. 30 Må være lydhøre ............................................ 34 Ambisjoner og innsats ga uttelling ............... 36

Vil drifte bygg på Jæren ............................................... 40 Nytt om navn .................................................................. 44 Min jobb ........................................................................... 45 Nye selskaper ................................................................ 46 Kryssord .......................................................................... 48 Juristens råd / Konkurranse ........................................... 49

4

‹‹

10

‹‹

18

‹‹

30

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut ni ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå.

UTGIVER: Lokomotiv Media AS, Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne. Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri

LIK OSS PÅ FACEBOOK FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrinefk@lokomotiv.no Tlf.: 901 40 447

FORSIDEFOTO: Bethi Dirdal Jåtun

DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 20.000

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 17. juni 2015. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


Filosof Henrik Syse trakk de store linjene og belyste flere interessante aspekter rundt et inkluderende arbeidsliv.

Ønsker f lere arbeidsgivere på banen TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Under overskriften ”Å få en sjanse til”, møttes næringslivsaktører og offentlige instanser til heldagsseminar på Jæren hotell i slutten av april.

L

okalet i hotellets underetasje er pakket. Over 130 personer venter forventningsfullt på filosof og nytt medlem av Nobelkomitéen, Henrik Syse, som har fått i oppgave å sette et inkluderende arbeidsliv (IA) i perspektiv.

Stort engasjement – Vi har måttet operere med ventelister, opp-

4

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

lyser medlem av programkomitéen og leder av NAV i Hå, Øydis T. Standnes. Leder for komitéen er Unn Birkeland, tidligere HR-leder i Kverneland Group, nå Base Manager i CHC Helicopter. – Dette er et felt som virkelig engasjerer meg, sier Birkeland. Bak arrangementet står Fylkesmannen i Rogaland, Nav, Jæren DPS, Klepp, Time, Hå og

Gjesdal kommuner.

Spennende program ”Hvordan kan arbeidsgivere og støttespillere rundt personer med psykiske utfordringer sikre at de gis en mulighet til å delta i arbeidslivet?” leser vi i programmet. Temaet belyses foruten Henrik Syse av blant andre Suzanne de Kok Selstad i NHO Rogaland, Terje Mjåtveit i


‹‹

VI TRENGER FLERE GRÜNDERE I NORGE, SIES DET. OG DET ER NOK RIKTIG. MEN JEG ER REDD VI I VÅR BEJUBLING AV GRÜNDEREN OG INNOVATØREN, GLEMMER GJENNOMFØREREN.

Hå kommune og Stig Heskestad i Jæren DPS. – Vi har et spennende og aktuelt program og mange fantastiske og engasjerte folk på deltakerlisten. Men vi skulle hatt flere representanter fra arbeidslivet her, sier Øydis T. Standnes mens hun ser utover salen. På deltakerlista finner vi riktignok både nasjonale og lokale aktører som Nortura, Kverneland Group, Asko og Figgjo. – Alle svært gode samarbeidspartnere og bedrifter som i flere år har sørget for at mange har kommet seg inn i arbeidslivet enten for første gang eller etter avbrekk av forskjellig art, forteller Standnes. – Men vi vil veldig gjerne ha flere på banen, for her er det mange muligheter også for arbeidsgiverne.

Må invitere direkte I salen finner vi representanter fra de ulike NAV-kontorene i distriktet, helsepersonell fra flere institusjoner og representanter fra kommunale tjenesteområder. Arrangørene legger opp til møter mellom de ulike representantene. Her er full anledning til å få de enkelte aktørene i tale og knytte kontakter for fremtidige samtaler og aktiviteter. – Det er lettere å få til ulike former for samarbeid når man har fått et ansikt og en person å forholde seg til, sier Standnes, fortsatt med henblikk på arbeidsgiverne. – Hva er det som gjør at ikke flere bedrifter kommer, tror du? – Jeg tenker de opplever at dette ikke gjelder dem. Vi må rett og slett snakke med enkeltbedrifter og invitere dem inn, tror hun. – De bedriftene som er her i dag har alle vært med oss lenge, noe som er et tydelig svar på de erfaringene de har gjort seg.

17. mai-talenes verdi ”Å få en sjanse til – er det avhengig av meg eller deg?” Filosof Henrik Syse starter dagens forelesningsrekke. – Det er viktig med idealer, visjoner og en retning for det vi skal gjøre. Men like viktig er

NAV-leder i Hå, Øydis Standnes (nr. 2 fra høyre), er klar for å invitere flere arbeidsgivere til neste års seminar.

et blikk for det konkrete, for det nære og hverdagslige, - for menneskene som dette faktisk handler om, sier han og fortsetter: – Hvordan skal vi kombinere de to nivåene i både tale og handling? Henrik Syse har salen med seg fra første stund der han nennsomt fordeler mer eller mindre sannferdige, små, humoristiske anekdoter og egne erfaringer innimellom power point-punktene. – Vi trenger flere gründere i Norge, sies det. Og det er nok riktig. Men jeg er redd vi i vår bejubling av gründeren og innovatøren, glemmer gjennomføreren, sier Syse og trekker fram 17.-mai-talen. Denne vidløftige, visjonære og som regel velformulerte talen som får oss til å kjenne oss stolte og oppstemte. – Men hva er 17.-mai-talen verdt dagen etter? Hva er den verdt i oktober? Syse peker på tålmodighet og utholdenhet som viktige dyder i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. På personene som dag etter dag sørger for at de visjoner og planer som høstet applaus og triumf, faktisk settes ut i livet og etterleves dager, uker, måneder og år etterpå.

Tålmodighet! – En kvinne i 30-årsalderen, fra Jæren, ønsker seg jobb som CNC-operatør og har alt som skal til. Kurs, fagbrev, sertifiseringer – men får ikke jobb, forteller NAV-leder Øydis Standnes. Kvinnens historie inngår i forelesningsrekken. Sammen med sin veileder i NAV gir

Unn Birkeland, leder av programkomitéen.

hun innblikk i sin arbeidshistorie. Hun har alt som skal til, men når ikke opp i konkurransen med yngre arbeidssøkere med mer strømlinjeformede historier. De to har allerede gjort flere framstøt, men gir seg ikke. Nå er planen å banke på dørene, for jobben som CNC-operatør, den skal kvinnen til slutt få! – Det handler mye om tålmodighet og utholdenhet, påpeker Henrik Syse og gir eksempler fra Abildsø gård, der vanskeligstilt ungdom får komme og jobbe én dag i uken. – Dagen starter med frokost, og der gjelder følgende regel: Den som snakker, skal få alles oppmerksomhet. I starten snakker ingen. Etterhvert snakker alle. Det handler om å bli sett! Og det handler om å gi ting tid, påpeker Syse i sin rammelegging av dagens tematikk. Og leder i Hå, Øydis T. Standnes har allerede klart for seg mange av de bedriftene hun vil invitere inn i neste års konferanse.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


Kompakt hyttesuksess TEKST/FOTO// SIRI M. HELSTRUP

Da familien Stokkeland på Ogna skulle realisere drømmen om å utvikle fritidseiendommer, benyttet de seg av himmelrommet. Det var ikke dumt!

P

å familiegården på Ogna hadde far Stokkeland lenge lekt med tanken om å bygge hytter på eiendommen. Etter å ha byttet ut gårdsarbeidet med jobb i Nordsjøen og anlagt golfbane og campingplass på deler av grunnen, kom drømmen et steg nærmere virkeligheten. – Vi etablerte eiendomsutviklingsselskapet Ogna Hytter AS i 2007, forteller sønn og daglig leder Henrik Stokkeland. Sammen med to søsken og altså foreldrene, eier og driver han selskapet. – Området lå jo der og var allerede regulert til formålet, så etter en del planlegging var det bare å sette i gang. Henrik Stokkeland er utdannet snekker og har fra før vært både ansatt og drevet sin egen bedrift innen faget.

I pakt med naturen Da avgjørelsen om hyttebygging var tatt, hyrte familien inn flere konsulenter som kom med svært varierte forslag. – Men vi var klare på at vi ville skille oss fra andre, både i design og i forhold til å ta vare på naturen. Det aktuelle området strekker seg fra havet og sanddyner innover heilandskap med både knauser, trær og vann. – Da vi begynte, var Ogna et relativt urørt hytteterreng – og det er farfar som har plantet alle trærne på området. Vi ville ta vare på landskapet, ikke bare for vår egen del, men like mye for de nye hytteeiernes skyld. Her får man en spesiell blanding av Jæren og Sørland. I den tidlige begynnelse vurderte de både leiligheter og samarbeid med et byggefirma, men begge deler slo de fort fra seg. Via via fikk de høre om arkitekten Torgeir Norheim, som også jobber ut ifra filosofien om at en hytte

6

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Familien Stokkeland på Ogna har 159 hytter i ”Himmelrommet”. Over 40 av dem har allerede fått sine eiere.


Ogna-hyttene er tuftet på rør fra Nordsjøen.

skal ha mye luft og være et rom i naturen – og slik startet samarbeidet om ”Himmelrommet”. Karakteristiske og spesialtilpassede bygninger som spiller på lag med terrenget. – Jeg hadde ikke vært fornøyd med å sitte her nå og se på blokker, det er ikke der vi er, sier Henrik Stokkeland ettertrykkelig.

Røtter av oljerør Totalt er det tegnet inn hele 159 hytter i planene. Den første eieren overtok nøklene i 2009, og siden har ytterlige 40 hytter blitt flyttet inn i, 3 er under bygging mens 17 til er under kontrakt. – Alle er bygget i sibirsk lerk, som etter rundt et år gråner til samme farge som knausene og furuene rundt. I tillegg har vi droppet tradisjonell grunnmur for å kunne løfte hyttene opp mot lyset. Dette medfører også minimale inngrep i naturen siden vi slipper mye sprenging og hogst. I stedet står altså Ogna-hyttene på påler, som først var tenkt i betong. – Så kom vi til å tenke på gamle borerør fra Nordsjøen. De er jo svært motstandsdyktige mot vind og vær, og i tillegg et godt eksempel på gjenbruk. Så er det jo også en litt morsom detalj at hyttene utenfor oljebyen Stavanger er tuftet på rør fra Nordsjøen, smiler Stokkeland. Selve hyttene blir bygget i ferdige moduler i Estland, noe som generelt sett er kostnadsbesparende. – I begynnelsen samarbeidet vi med et firma som ikke fungerte så bra. Men tidlig i prosessen etablerte jeg et eget byggefirma, Woodland, som nå står for alt som har med byggingen vår å gjøre. Nå går dette kjempebra.

Stort med smått Men det har ikke bare vært solskinn i Himmelrommet. Etter en flying start med ti hytter solgt allerede før byggestart, ble det plutselig

Henrik Stokkeland, daglig leder i Ogna Hytter AS.

bråbrems: – Vi fikk finanskrisa midt i fleisen! Hyttesalget stoppet nesten fullstendig opp, samtidig som firmaet hadde store løpende utgifter til for eksempel infrastruktur. – Da er det ikke bare-bare å være et lite familiedrevet firma. Vi var jo amatører. Det ble aldri helt slik at vi ville gi opp, men en stund vurderte vi å få inn eksterne investorer. Men det slo vi fort fra oss. Det ville ikke være det samme om vi måtte gi fra oss kontrollen. Heldigvis hadde vi en god bank i ryggen! Og midt i krisa klarte Stokkeland å holde hodet kaldt: – Jeg begynte å tenke på dette med dyre hus og hytter, - fantes det en måte å gjøre det rimeligere på? Med dette som mål, kom Stokkeland blant annet over den voksende trenden i USA med ”Tiny houses”, altså hus med minimal boflate og følgelig minimale utgifter til både bygging og bo. Og uten å gå på kompromiss med verken materialbruk, naturinngrep eller opplevelsen av luft og lys, kom han dermed fram til konseptet ”Kompakt”. – Da begynte det å løsne!

Kontant suksess Hyttene i det nye prosjektet kommer i fem ulike størrelser fra Small til Large, med 19 til 52 kvadratmeter på selveid tomt. – Det er litt trangere på feltet for Kompakt-hyttene, men alt er likevel snart utsolgt. Vi solgte tre hytter det verste året, og det er veldig kjekt at me kom øve kneikå! Så langt har alle kjøperne valgt den største modellen, men selv på 19 kvadrat får man soveplass, skreddersydd kjøkken og store vindusflater ut mot naturen. – Disse hyttene er tegnet av ”unge, lovende” arkitekter i Estland. Og de vant forresten nylig en arkitektkonkurranse der, smiler Stokkeland stolt. – Vi har en standard på alle hytten, men

har alltid et oppstartsmøte med nye kunder der de kommer med egne ønsker som vi alltid prøver å etterkomme. Han medgir at noen av disse er så geniale at de også blir adoptert i framtidige hytter. Og mens tegningene blir laget i utlandet, blir kjøkkenene bygget i Lyngdal. – Hamran Kjøkken er en lokal bedrift som bygger alt mulig, og for oss er det fantastisk å få skreddersydde produkter til de ulike hyttene.

Sol i sikte I den gamle låven på familiegården på Ogna, har nå Stokkeland kontor og kort vei til hyttene. Enkelte andre frynsegoder finnes også. – Æg e som regel inne hos mor og far og drikke kaffi kver dag, ler han. Utenfor er det strålende sol og ikke én sky i himmelrommet: – I dag går det i alle fall greit, sier han. – Vi er ferdige med de tunge kostnadene, og det siste året har vært et eventyr! Årsaken til hyttenes popularitet, har nok først og fremst å gjøre med pris. Men også at de er enkle å holde. Sibirsk lerk krever minimalt med vedlikehold, så når man er på hytta kan man slappe av og nyte naturen i stedet for å male, beise og vaske. At hyttene har energimerke D, ligger i gåavstand til hav og hei, lakseelv, golfbane og togstasjon, skader vel heller ikke. – Det er jo ikke så mange steder man kan benytte kollektivtransport til hytta. Han vil ikke røpe for mye om hva de planlegger for framtiden, bortsett fra at disse planene stadig blir videreutviklet og tilpasset. Og han tror også de fleste beboerne på Ogna er positive til prosjektet – i alle fall nyter landhandelen godt av flere hyttefolk. Og nøkkelen til suksess? – Det e å ver galen nok te å tru at du kan!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


Motgang smerter, men skjerper TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

AS Metallteknikk har som flere andre jærbedrifter måttet nedbemanne som resultat av ustabile oljetider. Daglig leder, Ronny Reiestad, innrømmer at det er tøft, men opplever samtidig et mer skjerpet arbeidslag.

D

et er ikke mange årene siden Reiestad uttalte til Jærbladet at de nærmest kunne skape én ny arbeidsplass per uke. Arbeidsmengden var stor, lokalene for små og kundehenvendelsene mange.

Andre markeder I dag er bedriften i Vardheia i Time kommune bare én av mange jærbedrifter som har store deler av produksjonen tilknyttet oljeservicenæringen og som nå derfor sliter som et resultat av nedgang og uroligheter i oljesektoren. For AS Metallteknikk baserer rundt 70 prosent av omsetningen seg på leveranser til oljeindustrien. – Det gjør oss selvsagt sårbare, og vi jobber nå aktivt for å få flere bein å stå på. Ikke bare i en overgangsfase, men på permanent basis, sier han. De fem selgerne i selskapet konsentrerer seg blant annet om å få større innpass i markeder utenfor oljesektoren. – Landbruk og forsvar utgjør omtrent 30 prosent av omsetningen vår per i dag. Vi ser for oss at denne andelen bør kunne være rundt ti prosent høyere, forteller han.

Mindre dokumentasjon? Næring på Jæren møter Reiestad i kontorbygningen på industritomta i Vardheia i Time kommune, et område selskapet har bygget seg opp på siden begynnelsen av 2000. Selve etableringen av AS Metallteknikk skjedde flere år tidligere, i 1986, som Bjørn Ryggs første selskap i det som i dag heter BR-gruppen. Ronny Reiestad ser ut til å ha det travelt. Papirer fyller store deler av bordplaten både på pulten og bordet ved siden av der vi sitter. – Nei, dette er ikke bevis på at jeg har mye å gjøre, men snarere et uttrykk for at hvert produkt vi produserer for oljeindustrien nærmest skal ha en bok som dokumentasjon. Rundt 200 sider på hvert produkt, sier han en tanke oppgitt og peker på bunkene foran oss.

8

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Daglig leder i AS Metallteknikk (t.h.) i samtale med en representant fra Aibel.


Denne ”metallkassen” krever dokumentasjon som fyller en hel perm. Ronny Reiestad ser muligheter tross nedgangstider i oljebransjen.

– Jeg håper og tror at et resultat av den omstillingsprosessen som nå skjer, blant annet vil resultere i en effektivisering også av dokumentasjonskravene, sier han.

En skjerpet gjeng Rundt 70 prosent av virksomheten til AS Metallteknikk i Vardheia baserer seg på oljebasert virksomhet. – Så lenge tyngdepunktet vårt er såpass sterkt knyttet opp mot oljesektoren, har vi måttet nedbemanne med 14 personer, sier han. De fleste av dem er permittert, men både tredje og fjerde kvartal ser lysere ut, og Reiestad håper å kunne ta flere tilbake til jobb så fort som mulig. – Vi må uansett forholde oss til realitetene og holde fokus på hvordan vi skal redde bedriften, sier han. – Hvordan merker dere dette på stemningen? – Det er aldri kjekt å måtte gjøre slike grep. Men vi har vært opptatt av å holde de ansatte løpende orientert og kjørt åpne og ryddige prosesser. Når det er sagt er det klart at nedbemanninger går inn på folk. De fleste vil heller ikke ta det innover seg og tenker at slike ting skjer naboen, ikke oss. Men når det først også skjer oss, ser jeg at det samtidig skjerper. Jeg leder et langt mer skjerpet lag i dag enn for noen måneder siden. Folk vet hva det gjelder og legger en større innsats for dagen. Jobber mer effektivt, rett og slett, sier han.

Utvikler organisasjonen – Under finanskrisen i 2008, da det buttet imot på mange hold, opplevde vi et godt år i selskapet, noe jeg tilskriver innsatsen. Vi jobbet rett og slett bedre og mer effektivt. Krisen vi nå opplever er tyngre, mer omfattende og med en lengre varighet ser det ut til. Men motgang henter fram seiersviljen hos mange, noe jeg opplever også nå. Hos oss bruker vi nedgangen til å utvikle organisasjonen. Det er et gode jeg håper flere på sikt skal få glede av, sier han med henblikk først og fremst på de som er permittert som følge av urolige tider.

it´s all in the details

100% norskproduserte hagemøbler som tåler norsk sommer

Ny teknologi 20 av de totalt 70 ansatte i Metallteknikk jobber i Well Innovation på Forus, et selskap AS Metallteknikk kjøpte opp i fjor. – Vi så hva som kom til å skje i markedet, men valgte likevel å slå til. Well Innovation representerer en teknologi og kompetanse vi ikke hadde fra før av, men som vi tenker vil styrke oss på sikt, sier Reiestad. Mens AS Metallteknikk er eksperter på avansert platearbeid og sveising av stålmaterialer, er kompetansen i Well Innovation knyttet opp mot nedihullsteknologi, et område AS Metallteknikk forventer vil tilføre selskapet spennende muligheter framover. Men først må markedet stabilisere seg. – For oljesektoren vil nok 2016 bli et år nokså likt det vi nå erfarer, mens 2017 mest sannsynlig blir bedre, mener Reiestad. Som flere andre bedrifter speider også AS Metallteknikk utover norske grenser og over mot utenlandske markeder. – Vi leverer til utlandet også i dag, men mest indirekte. Samtidig som vi jobber tyngre på markedene utenfor oljesektoren, søker vi også muligheter i utlandet. I første omgang gjelder det England der selskapet allerede har innpass og relasjoner å bygge videre på.

f

Hillevågsv. 24, www.helgo-mobler.no

Åpent 10 – 19 (15)

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


på Jæren

TEKST/FOTO//SIRI M. HELSTRUP//ILL/KATHRINE KRISTIANSEN

Skamkjekke mann Da Terje Winterstø Røthing (38) som 7. klassing mannet seg opp til audition hos en 6. klassing, visste han lite om at han en dag skulle spille i to av Norges største rockeband. Nå skal han hjelpe dagens ungdom å spille på egne strenger. 10

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område.

på Jæren

t t t

Navn: Terje Winterstø Røthing Yrke: Musiker og prosjektleder Bryne Mølle Alder: 38 år

J

eg var aldri noe stort balltalent, sukker Terje Winterstø Røthing, og tenker tilbake på en rekke uheldige hendelser med både hånd- og fotball. – Så da var det bare én annen mulighet for å få drag på damene: Spille i band! Dette var en del av bakgrunnen for at ungdomsskoleeleven Terje en vakker dag banket på hos barneskoleeleven Tollak Friestad i Verdalen for å prøvespille. Det gikk godt.

Gitarhelter Hjemme på gutterommet til Terje gikk det i Motörhead, Mötley Crüe, Iron Maiden, W.A.S.P. og litt Metallica. – Jeg har alltid hatt stor interesse for hardrock og en fascinasjon for gitarister. Men på 80-tallet kom du ikke langt som band uten en enormt flink gitarist, da var teknikk veldig viktig. Men en eldre kamerat gjorde drømmen litt mer oppnåelig. – Han introduserte meg for Sex Pistols og The Ramones. Det var en åpenbaring. Det gikk rett hjem. Dette var en mye enklere musikk, og jeg skjønte at du kunne komme langt med riktig attitude og en god låt, ler Terje. – Og med denne musikken som inspirasjon opplevde jeg mestring mye kjappere. Mestring er en god motivasjon – sammen med ønsket om å bli sett. – Alle vil jo det … Vil de ikke?

Får som fortjent I løpet av årene har Terje Winterstø Røthing blitt kjent gjennom flere band, da spesielt som gitarist i Kaizers Orchestra og gitarist og vokalist i Skambankt. På spørsmål om det var en drøm å bli kjendis, understreker han at det aldri var en målsetting: – Uff, jeg synes det er et litt flaut ord og klarer nesten ikke å bruke det …! Jeg føler at mange av dagens musikk-konkurranser på tv kanskje appellerer til en annen type folk der det ikke er musikken, men kjendisstatus som er målet. Jeg tror det kan være direkte usunt

Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren. Hver særing får et portrett av seg selv i gave, og Kathrine Kristiansen fra Klepp er fast illustratør.

med den der rett til topps-greia – og så vakuumet etterpå. Plutselig er det over, og ingen bryr seg lenger. Jeg tror det er annerledes når du vet hva som ligger bak en suksess, alt arbeidet og prosessen. Jeg vil heller få anerkjennelse for noe jeg har jobbet for – og har fortjent. Klarer han da å være fornøyd selv med det han har gjort? – Av og til, ler han og innrømmer at ikke alle ting tåler tidens tann. – Men det er også derfor vi ofte lar låter ligge litt før vi gir dem ut. Noe av det beste med det jeg driver med er når vi jobber frem nye låter og føler at vi har laget noe skikkelig bra. Det er der noe av kicket ligger.

Helt i kjelleren Etter at unge Terje først fikk smaken på bandlivet i Verdalen, gikk veien videre til Klepp Rockeklubb, sammen med mange andre musikkinteresserte jærungdommer på den tiden. Her var det et stort og godt musikkmiljø, med mange band. – Det var en veldig sterk internjustis i kjelleren på Klepp. Det var for eksempel ikke lov å drikke alkohol, noe som ble respektert. Når det gjaldt musikken som ble laget, var den nok preget av hva vi hørte på og hva som var populært. Det var også her Skambankt først så dagens lys. – Det skulle være bandstand med fem lokale band og fem fra Oslo. Men da ett av bandene fra Klepp trakk seg i siste liten, fikk vi anledning til å fylle opp programmet. Navnet Skambankt syntes vi var kult og hadde hatt det liggende klart en stund, og vi hadde så smått prøvd å spille litt sammen med forskjellige konstellasjoner. Men materialet manglet. Så i løpet av dagen lagde de fire kjekke guttene ni sanger – som de deretter spilte for publikum om kvelden. – Vi hadde tekst til refrengene, ellers var det mye improvisert skriking i versene. Det var ingen som hørte hva vi sang uansett, ler Terje.

Knuste nazismen Skambankt fulgte opp med en demo og spilte deretter kun et par sporadiske konserter på Jæren, men de gjorde likevel et uutslettelig inntrykk på omgivelsene. – Rasisme var, da som nå, et veldig aktuelt

tema, og vi var selvsagt glødende antirasister. Så da vi skulle spille på et arrangement i Klepphallen, ville vi gjøre et poeng ut av det: Vi ”fant” en gipsbyste på skolen til Tollak. Den tegnet vi så en Hitlerbart på og knuste under konserten. Den forsvunne bysten førte til stor oppstandelse på skolen, humrer Terje, som nå omsider regner med at saken er foreldet og følgelig tør røpe hva som egentlig skjedde med den. Etterpå la bandet opp og Terje & co. fortsatte med andre prosjekter. I 1994, med en ukes mellomrom, ble den første demoen til både Skambankt og Blod, Snått & Juling - forløperen til Kaizers Orchestra - spilt inn i en kjeller på Klepp. Terje spilte allerede i førstnevnte, men fikk da også et viktig oppdrag for sistnevnte: – Jeg var med som leende nisse i bakgrunnen på en av sangene. Og slik begynte jeg å spille med Janove og Geir. Resten av det eventyret er som kjent historie.

Litt vokalist Det samme gjelder ikke det til da særs kortlivede bandet Skambankt. Rundt ti år etter oppløsningen, skulle de nå unge herrer på utdrikningslag hvor det var åpen scene. – Hans Egil hadde nylig kommet over en kassett med den gamle demoen på loftet, og foreslo å gjøre en reunion den kvelden. Som sagt, så gjort. – Og det var vanvittig kjekt! 50 menn med bar overkropp som gikk amok, ler gitaristen. Deretter spilte de inn en ny demo som førte til kontrakt med et plateselskap i Oslo. Jobben hans var fremdeles som gitarist i Kaizers, og fritiden ble brukt på Skambankt. Men det ene førte til det andre: – Vi var mye ute på byen i Oslo på den tiden, og en kveld kom jeg i snakk med en bookingagent som jobbet for Gunnar Eide Concerts, Norges største konsertarrangør. Jeg nevnte at jeg drev og syslet med et nytt band kalt Skambankt. Han likte navnet så godt at han umiddelbart ville ha oss i stallen, før han hadde hørt en eneste låt, humrer Terje. Siden det tilfeldigvis var han som ble vokalist den skjebnesvangre dagen i 1994, var det aldri en diskusjon om hvem som skulle synge i Skambankt. – Jeg har aldri hatt noen drøm om å bli vokalist. Det er først de siste årene at jeg har

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


blitt komfortabel med å være det. Jeg har funnet min måte å synge på, som fungerer bra i Skambankt. I begynnelsen var jeg veldig nervøs før konsertene, ikke bare for selve syngingen, men for det å måtte snakke mellom sangene. Men det gikk seg til etter hvert når jeg sluttet å tenke så mye på det.

Søt musikk Men hvordan gikk det egentlig med den store planen – den med å få drag på damene? – Joda, jeg fikk min første kjæreste i forbindelse med en konsert da jeg var 17 år. Og da han nettopp hadde fylt 20, traff han Ragnhild som nå er kona. – Vi hadde en heldig start på forholdet: Helt i begynnelsen skulle hun ut på sin ”selvrealiseringstur” i den store verden og var borte i hele fire måneder. Så da det begynte å bli mye reisevirksomhet på meg med spillingen, hadde jeg en del å gå på. Vi ante jo ikke da akkurat hvor mye reising det skulle bli de neste 15 årene, men fire måneder rekker ganske langt når man deler det opp helger, ler Terje. For fire år siden ble de to foreldre til Edvard: – Det forandret mye! Det ble tyngre å være mye borte etter at Edvard kom. Det er annerledes å gå ut døra på turné når det står en liten person der og sier at han ikke vil du skal reise. Jeg har også slitt med dårlig samvittighet overfor Ragnhild som har måttet stå på ekstra mye i perioder. Men det går bra. Edvard blir eldre og begynner å bli vant med det.

Matprat Heldigvis har pappa også ganske mye tid hjemme med sønnen, forsikrer han. Bandlivet har blitt ganske forutsigbart og godt organisert, og det er flere rolige perioder der han bare er hjemme. Terje er også glad i å fotografere. – Det begynte som et fint tidsfordriv på turnéer. Det er mye dødtid som skal fylles. Jeg

kjøpte meg speilrefleks og hadde med meg på lange spaserturer. Jeg opplevde at jeg kunne gå turer uten andre formål enn å observere og kikke etter motiv. Jeg tok også mye bilder av de andre i bandet i situasjoner der få andre slipper til. Han er god kompis av Kaizers ”hoff-fotograf” Paal Audestad, og i 2009 ga de Oslo et innblikk i bandets liv bak og på scenen i form av deres første felles fotoutstilling. I 2013 ga de ut fotoboken ”Blitzregn 02-12” og fulgte opp med nye utstillinger i Trondheim, Stavanger og Bryne. En annen interesse er mat. – Det er jeg som stort sett står for matlagingen hjemme. Men eg e’kje matsnobb! Jeg kan gjerne bruke et par dager på å tilberede et måltid til gode venner, men kan også hive inni en Grandis og syns det kan være knallgodt en gang i ny og ne, sier kokken Terje som gjerne vil dele et hett tips med andre hjemmekokker: Hvis du ikke finner andeconfit i nærbutikken, kjøp på e-bay. Det har jeg gjort flere ganger med hell. Det er morsomt å hente and på posten.

Vann på mølla Om det blir fugl eller fisk på menyen i den nye ungdomskultursenteret på Bryne, er ennå ikke avgjort. Men ny ungdomsklubb skal det nå endelig bli, med kafé. – Ifølge prosjektleder er ting i rute, og tilbygget på baksiden av Bryne Mølle skal stå ferdig til bruk i begynnelsen av 2016. Men allerede over sommeren tar Terje fatt på sin nye jobb der, og han gleder seg stort. – Jeg var jo selv en av dem som brukte fritidsklubben, og synes det er kjekt å jobbe og være sammen med ungdom. Øvingstilbygget der nede skal ikke bare være rockeklubb, men et musikkverksted for all type musikk. Det blir bygget et lite studio, der de unge lovende kan få mulighet til å lære seg studioteknikk og ta opp musikken de lager. Har ungdommen

lyst til å drive med for eksempel hiphop, men ikke vet hvor de skal begynne, så skal vi legge til rette for det. Bryne kommer til å få et av distriktets beste øvingskompleks, og tilbudet gjelder for ungdom på Bryne og omegn. Det vil si at ungdom fra hele Jæren er velkomne til å bruke fasilitetene. Det må understrekes at musikkrelatert aktivitet bare er et av mange tilbud på det nye ungdomskulturhuset. – Vi skal legge til rette for det ungdommen ønsker å bruke huset til. Derfor er det viktig å bruke tiden fram til åpning til å snakke med ungdom, skape engasjement, begeistring og entusiasme. Jeg ønsker å være med å bidra til at vi får et knall ungdomstilbud her!

Til ungdommen Etter ti år i Oslo, før et kort stopp i Stavanger, trives Terje nå godt ”hjemme” på Bryne. Han ønsket seg en meningsfull jobb her. Altså en slik som han nå har fått. – Å reise rundt og spille konserter er gjerne det folk tror vi for det meste driver med, men det er bare en liten del av det. Gitaristen har gjort mye forskjellig og jobbet med mange flinke folk opp gjennom årene. Det har gitt ham en variert erfaring og kompetanse utenom selve musikken. Ting som blant annet handler om profilering, organisering, strategi og salg. Men det å jobbe med ungdom er noe han liker og har gjort før, både som sivilarbeider ved Kulturmøllå i Sandnes og i Meieriet på Bryne på 90-tallet. I kveld blir det intimkonsert med Skambankt for 200 heldige utvalgte fra Ungdommens Kulturmønstring på Lura kulturhus. – Det kan bli kjekt! Jeg har spilt på de største og de minste scenene, og det er ikke størrelsen som avgjør om det blir en god konsert.

HELLVIK

12

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Æ


Æ I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

14

‹‹

18

‹‹

28

‹‹

30

‹‹

Verden kommer stadig nærmere. Grenser viskes ut og arbeidslivet preges av større mangfold. Den tid da norske bedrifter utelukkende bestod av nordmenn, er forlengst forbi. I dag er arbeidslivet langt mer mangfoldig. Så også på Jæren. Vi har sett nærmere på saken og også snakket med eksportbedrifters utfordringer i møte med utenlandske businesspartnere og kunder. I tillegg ser vi at det aldri tidligere har vært så stor andel utenlandske studenter ved norske utdanningsinstitusjoner som i dag. Internasjonalisering er dessuten blitt et viktig område også i den videregående skolen. Hva gjør Bryne videregående?

NNÆÆRRI INNGG PÅ PÅ JJÆÆRREENN

‹‹‹‹ 1313


INTERNASJONALISERING

Lederne i JB Group (f.v.) Arild Anda, Gisle Ødemotland og Jan Narve Bakken, etablerer kontor i Abu Dhabi.

Jærbedrift etablerer seg i Abu Dhabi TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

I god tid før sommeren skal JB Group være på plass i De forente arabiske emirater. Selskapet som utvikler dieselmotorer til bruk i eksplosivfarlige områder ser på Abu Dhabi som et potensielt eventyr.

14

S

kal vi oppnå mer enn spredte leveranser og småprosjekter, må vi etablere oss i landet og være til stede på dag-til-dagbasis. Bare slik kan vi bygge relasjoner og oppnå tillit, noe som er helt avgjørende for å lykkes, sier tre av lederne i Brynebaserte JB Group.

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Måtte gripe anledningen Næring på Jæren er på Håland utenfor Bryne, der JB Group holder til i lokaler vis-a-vis Aarbakke. Jan Narve Bakken, administrerende direktør i JB Group, Gisle Ødemotland, daglig leder for JB Well Solutions og Arild Anda, dag-

lig leder i JB Safe Diesel, sitter alle rundt konferansebordet hos førstnevnte. De står midt oppi planleggingen av den forestående etableringen i Midt-Østen. – Vi har hatt det på blokka en god stund, men hadde ikke sett for oss at det var allerede


INTERNASJONALISERING

nå vi skulle slå til, sier Ødemotland. – Det kom en mulighet vi rett og slett ikke kunne gå forbi, legger Anda til. Og muligheten, det var at den rette mannen dukket opp. En kar de kjente fra før av, fra en konkurrerende bedrift i UK med over 20 års erfaring fra salgs- og prosjektvirksomhet i Midt-Østen. Han skal etablere og styre Joint Venture-selskapet JB Group setter opp sammen med et lokalt selskap i Abu Dhabi. – Vi har i første omgang satt en tidsramme på to år. Resultatene vil avgjøre veien videre, sier Bakken.

Høydeposisjon Representanter fra JB Groups samarbeidspartner i Abu Dhabi besøkte jærbuene tidligere i år. – Vi hadde booket 18. etasje i Forum Jæren, men det imponerte ikke araberne synlig, smiler Jan Narve Bakken. Ifølge de tre er et selskaps plassering i bygget ensbetydende med posisjon. Jo høyere jo bedre. – Vi fortalte ikke at vi har kontorer i første etasje i et flatt bygg på Håland, ler Bakken som selv har besøkt de Forente arabiske emirater ved en tidligere anledning. Det har også Arild Anda som understreker at utenlandske forretningsfolk utgjør brorparten av innbyggerne i landet. Nærmere en tredjedel, vil han anta. – Dette er en ganske annen virkelighet å operere i enn det vi er vant til. Derfor er vi helt avhengige av å ha de rette folkene på plass, understreker han.

Skjerpet sikkerhetsnivå Ifølge de tre lederne i JB Group har også myndigheter i Midt-Østen besluttet å heve sikkerhetsnivået i oljebransjen, noe som blant annet innebærer en bedre sikring av dieselmotorer. – Dette er en av hovedgrunnene til at vi har besluttet å satse i landet. Dessuten er ikke markedet så prisømfindtlig som det etter hvert har blitt i Europa. I alle fall ikke enda, påpeker Arild Anda. JB Group har i flere år jobbet med det utenlandske oljemarkedet for øyet og har blant annet utviklet kontakt med flere aktører i Malaysia. – Dette har foreløpig ikke gitt konkrete resultater, men slike prosesser tar tid, og vi har god tro på at vi skal få innpass i det sørøstasiatiske markedet etter hvert, sier Gisle Ødemotland, leder for JB Well Solutions. – Vi kan ikke utelukkende basere oss på norsk sokkel. Skal vi vokse, må vi satse internasjonalt, sier han.

Fått en posisjon Flere ulykker og nesten-ulykker i oljenæringen har medført innstramminger i internasjonale regelverk og bidratt til et økende fokus på den store eksplosjonsfaren i forbindelse med oljeboring. – Det strammes inn over hele linja. I Norge ligger vi langt foran våre konkurrenter og derfor ser utlendingene til norsk leverandørindustri selv om vi jevnt over ligger over i pris, sier de tre. Ifølge Ødemotland opplever JB Well Solutions at den årelange innsatsen de har nedlagt i forhold til utenlandske markeder nå betaler seg. – Verden er omtrent snudd på hodet for vår del. Vi vurderes nå som en seriøs spiller i markedet og kommer på en helt annen måte i betraktning nå enn tidligere, sier han.

– Vi kommer blant annet til å satse på mer standardiserte løsninger. Dessuten vil vi i større grad rendyrke egne spesialiteter og benytte oss mer av underleverandører på de tingene vi ikke behøver å gjøre selv, sier de.

Totalleverandør JB Group har i dag totalt 45 ansatte iberegnet de ti personene som jobber offshore. Selskapet har vokst jevnt og trutt siden oppstarten i 2006 og består nå av selskapene JB Well Solutions, JB Electro, JB Safe Diesel, JB Services, JB Systems og JB Engineering. – Vår styrke i forhold til flere av konkurrentene våre er at vi kan levere en totalpakke, sier de tre lederne i JB-systemet, som altså nå også tar med seg JB til fjerne himmelstrøk.

Må kutte kostnader I likhet med norsk leverandørindustri generelt, er heller ikke JB Group upåvirket av lave oljepriser og usikre tider. – Vi har måttet sette flere prosjekter på hold, men samtidig har vi en såpass gode ordrereserve at vi ikke har problemer med å holde folk i arbeid. Dessuten er det bare et spørsmål om tid før vi får større utenlandske kontrakter, tror Ødemotland. Men selv om JBs dieselmotorer ifølge de tre er langt mer fleksible, har lengre levetid og krever mindre påpass enn de mer rigide løsningene som råder markedet i dag, betyr ikke Vi hjelper med arbeidskraft til alle typer det at de går fri stillinger og vikariater. prispresset i leverandørindustrien. Ring gjerne 40 10 50 35 for mer informasjon. – Vi må også ha kostnadseffektivitet Våre tjenester er kostnadsfrie. for øyet. – Hva vil det si rent praktisk?

Trenger du ny medarbeider?

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


INTERNASJONALISERING

Går for de store prosjektene TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Det er engelskmannen Gary Smith som skal stå for JB Groups satsing i Midt-Østen. Han har over 20 års erfaring fra området og kjenner godt til både land, folk og kultur.

R

elasjoner og kontakter er helt avgjørende, fastslår han. Næring på Jæren treffer den erfarne briten i produksjonshallen til JB Group i det gamle Trallfa-bygget på Håland. Han har vært på Jæren i halvannen uke og blitt bedre kjent med produkter, arbeidsmetoder og systemer. Det viktigste er imidlertid å planlegge oppstarten i Abu Dhabi.

Vilje til samarbeid – Vi etablerer et Joint Venture der JB Group eier 51% og et lokalt selskap 49%. Smith kjenner det lokale selskapet godt og har selv bidratt til foreningen av de to. Ifølge ham er denne selskapsformen en viktig nøkkel for å lykkes i landet. – Dette viser at vi er interessert i å bygge opp en virksomhet og ikke utelukkende sende folk inn for å ta med seg penger ut, sier han. – Er det noe araberne misliker, så er det nettopp det, legger han til. – Med etableringen i landet viser vi at vi ønsker samhandling og ikke minst at vi vil bidra til verdiskapning lokalt.

Stor tro på JB Smith, som i utgangspunktet er ingeniør, men som har jobbet mest på salgs- og utviklingssiden i de selskapene han har vært ansatt i, har kjent JB Group i rundt fire år og ser fram til å jobbe for jærbuene. – JB-produktene er av høy kvalitet, og vi har mye å by på. Jeg har langt flere redskaper i verktøykassen min som JB Group-representant enn hva jeg hadde hos min tidligere arbeidsgiver. Det gir oss selvsagt større muligheter.

16

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Gary Smith, JB Groups mann i Abu Dhabi.

Han trekker spesielt fram fleksibiliteten i JB-systemet som et vesentlig konkurransefortrinn i tillegg til den høye safety-standingen produktene representerer. – Vi har alle de nødvendige kvalitetssikringer og sertifiseringer, - og vel så det, sier han. – Noe som betyr at vi har et forsprang på de fleste andre i samme bransje. Dette må vi utnytte! Han tror dessuten at JB Groups commitment til det de holder på med, er av avgjørende betydning. – Disse folkene vil noe, er motiverte og tro mot det de holder på med, sier han.

og må også bygges opp. Men det er de store kontraktene som virkelig kan gi oss innpass i dette markedet, og her mener jeg alt ligger til rette. ADMA OPCO er engasjert i flere større operasjoner der vi kan komme i betraktning. Dette blir spennende!

Store prosjekter venter Smith er klar for de store prosjektene. Det handler om å komme i posisjon i forhold til de toneangivende selskapene, så som statseide ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. – Operatøren deres er ADMA OPCO, Abu Dhabi Marine Operating Company, en stor produsent av olje og gass i offshore-områdene utenfor Abu Dhabi. Her må vi inn, fastslår han. I tillegg er han opptatt av det han kaller ”street-business”. – Den daglige kontakten med kundene, oppfølging, salg av deler osv. hører også med

Til venstre i bildet det nye hovedkvarteret til ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company.


INTERNASJONALISERING

Rekordmange utenlandske studenter i Norge Siden 2005 er det blitt dobbelt så mange internasjonale studenter i Norge. Nå utgjør denne gruppen nesten 10 prosent av det totale antallet studenter her i landet.

N

esten 24.000 internasjonale studenter fant veien til Norge i studieåret 2013-2014. Det er dobbelt så mange som i 2005, ifølge i en ny rapport fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), skriver studentavisa Universitas.

Opptatt av internasjonalisering I 2013 var det om lag 269.000 registrerte studenter i Norge. Jannecke Wiers-Jenssen, forsker ved Nordisk institutt studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), tror blant annet økningen skyldes at norske utdanningsinstitusjoner har vært mer opptatt av internasjonalisering, eksempelvis gjennom å innføre flere engelskspråklige programmer. Likevel mener hun at en forklaring også kan ligge i de andre skandinaviske landene. – Dette må sees i sammenheng med at våre naboland har innført studieavgifter for studenter utenfor EU, sier forskeren.

Danmark øker Russland og Kina er fortsatt blant landene med flest studenter i Norge, men begge viser en svak nedgang det siste året. Det er de europeiske landene som vokser. Ikke minst har tallet på studenter fra Danmark steget sterkt. Drøyt 300 danske studenter i 2007 har blitt til mer enn 1000 studenter i 2014. Sverige og

Tyskland befester stillingen som de største enkeltlandene, Polen vokser sterkt, og også Frankrike, Spania og Nederland går betydelig frem i 2014. Det er naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag som er de mest populære studieretningene blant de utenlandske studentene. Det er også innenfor disse fagområdene at veksten i antall utenlandske studenter har vært sterkest de siste ti årene.

Viktige impulser Seniorrådgiver i SIU, Arne Haugen, mener at internasjonale studenter bidrar til å gi nye impulser i norsk utdanning. – Stadig flere land er opptatt av å rekruttere utenlandske studenter med tanke på nåværende eller forventende behov i arbeidslivet, blant annet som følge av negativ befolkningsvekst, sier Haugen.

Utvekslings- og gradsstudenter Av de snaut 24 000 utenlandske studentene i Norge er i overkant 7000 registrert som utvekslingsstudenter. Differansen består trolig i all hovedsak av gradsstudenter. Vi ser klare geografiske mønstre i fordelingen mellom grads og utvekslingsstudenter. Mens studenter fra våre naboland og noen av de nyere EUlandene i ØstEuropa tar hele utdanningen i Norge (er gradsstudenter), er studenter fra Vesteuropeiske land som Frankrike, Østerrike, Spania og også Tyskland i hovedsak utvekslingsstudenter.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


INTERNASJONALISERING

Internasjonal erfaring på videregående TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Anstein Skjørestad (fremst), lærer ved Bryne videregående, er én av tre lærere i utvekslingsprosjektet Comenius Hand-in-Hand.

På ski i Sirdal stod på programmet da elevene fra Tyrkia, Polen, Italia og Spania besøkte Bryne vidaregåande i april.

18

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Elever fra fem forskjellige land deltar i prosjektet der Bryne vidaregåande er med.


INTERNASJONALISERING

Ti lærere og femten elever fra Polen, Italia, Spania og Tyrkia er på jærbesøk. Bryne vidaregåande skule er vertskap, og utvekslingen er en del av den internasjonale kompetansebyggingen ved skolen.

D

et ligger sterke nasjonale føringer for at de videregående skolene skal ha en eller annen form for internasjonalt tilsnitt, slik det er nedfelt i Stortingsmelding nummer 14. Etter min oppfatning er det nærmest å forstå som en plikt. Næring på Jæren har fått tilgang til Anstein Skjørestad som er prosjektkoordinator for besøket og som et travelt program til tross, tar seg tid til en prat. Noen av de utenlandske delegasjonene kom allerede lørdag, men det er i dag, mandag, at det offisielle programmet starter.

Betydningsfull kunnskap – Dette er et overskuddsprosjekt, fastslår han. – Ufattelig kjekt! Engasjementet er ikke iberegnet stillingsbeskrivelsen til Skjørestad, som til vanlig underviser i norsk og internasjonal engelsk. Men utvekslingen både motiverer og interesserer. – Dette er en unik mulighet til å få se sider av land, folk og kulturer vi med stor sannsynlighet aldri ellers ville ha fått med oss. Dessuten får elevene gjennom dette prosjektet anledning til å benytte engelsk i naturlige settinger, påpeker han. Men minst like viktig er den kunnskapen elevene får i møtet med andre kulturer og skikker. – Gjennom dette prosjektet har rundt 15 elever ved Bryne vidaregåande skule fått med seg kunnskap som garantert vil få betydning for dem senere i livet, mener Skjørestad og fortsetter ivrig: – Elevene lærer å omgås mennesker som lever på andre måter enn vi gjør, som tenker annerledes, ter seg annerledes og som agerer på andre måter enn det vi er vant med. I forhold til framtidig jobbsøking er en erfaring som denne svært verdifull, mener han. Dessuten: – Jeg tenker jo at prosjekter som dette også er et viktig bidrag til å profilere skolen som et attraktivt studiested.

Kommer hjem til folk Det EU-tilknyttede utvekslingsprosjektet har navnet Comenius Hand-in-Hand, og har en varighet på to år. Til sommeren har elever og lærere fra hver enkelt skole i programmet

besøkt de fire andre landene i gruppen. Skjørestad trekker fram Tyrkia-besøket i fjor høst som det mest eksotiske. – Vi hadde base i en strengt muslimsk by på grensen til Syria, forteller han og understreker at han hadde kontakt med både Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Tyrkia for å forsikre seg om at det var trygt å oppholde seg i byen. Utvekslingsprogrammet fordrer at elevene bor hjemme hos hverandre, i vertsfamilier, så også i Tyrkia. – Vi ble invitert hjem til folk, fikk servert den nydeligste lokale mat og konverserte om livet. Langtifra alle var stødige i engelsk, men det er også en erfaring å gjøre seg. Og så var det atmosfæren, menneskene, bymiljøet, - alt var annerledes, beskriver han og legger til at elevene fra Tyrkia nok har hatt det største utbytte av utvekslingen rent språklig sett. – Vi merker stor forskjell på disse elevene fra vi først traff dem og fram til i dag, sier han.

Ikke lett å by på seg selv Elevene må søke om å bli tatt opp i prosjektet. – Stor pågang?!? – Egentlig ikke. De fleste har lyst til å reise. Bøygen er å åpne hjemmet sitt i retur og bli vertsfamilie for elevene fra Tyrkia, Spania, Italia og Polen, sier han og smiler skjevt. – Virkelig? – Det norske samfunnet er på mange måter mer lukket enn det som er vanlig ellers i Europa. Urbanisering er et forholdsvis nytt fenomen. Vi er vant med å ha plass rundt oss. Å åpne dørene for nærmest vilt fremmede, er for å si det mildt, unorsk. Når det er sagt, må jeg understreke at de vertsfamiliene vi har med oss, virkelig er gode. Tre av dem har til og med tatt imot to gjester hver med alt det innebærer av kjøring, matsmøring osv. Fantastisk! Skjørestad forteller at prosjektet er påkostet. – Det er ikke få EU-midler som investeres i prosjektet, sier han. Bryne videregåendes bidrag er å frigjøre tre ansatte til å følge opp prosjektet når det er påkrevd. Foruten Anstein Skjørestad deltar også Atle Torstensen og Klaus Beschel i prosjektet. Anstein Skjørestad er spent på hvordan de besøkende vil like programmet.

Kjøttkaker og ski Det blir blant annet velkomstmiddag med pin-

nekjøtt hjemme hos en av lærerne, grilling og folkedansoppvisning i Friluftshuset på Orre, en tur til Prekestolen og kjøttkakemiddag på Lura Turistheim. – Jeg tviler på at de vil like det, men… Han ler. – Det blir spennende å se, men jeg er mest spent på fredagen når vi skal til Sirdal å stå på ski. Jeg tror ikke mange, om noen av gjestene, har hatt ski på beina før. Det er ikke sikkert det faller i smak... Været skal i alle fall være strålende. Ifølge Skjørestad er det tyrkerne de norske lærerne og elevene har fått et tettest forhold til. – Det hadde jeg ikke spådd på forhånd. I teorien har vi færrest likhetstrekk med dem. Hva det skyldes? Det vet jeg ikke, men det har oppstått et eller annet der. Interessant...! Det viktigste for Anstein Skjørestad og kollegene er imidlertid ikke programmet i seg selv, men møtet elevene fra Polen, Tyrkia, Italia og Spania får med det norske samfunnet gjennom vertsfamiliene. De fleste blir overrasket, sier han smilende. – Hvordan det? – De opplever oss varmere enn de hadde trodd, eller skal vi si fryktet.

Kulturell relativisme Anstein Skjørestad underviser i internasjonal engelsk, et fag hvor ikke minst internasjonale spørsmål og utfordringer står på agendaen, og hvor det altså skal samtales og diskuteres på engelsk. – Men elevene er forholdsvis tilbakeholdne i klasseromssituasjonen, liker ikke å prate for mye i timene, sier han. I møtet med mennesker i situasjoner der det er påkrevd, er det derimot annerledes. – Verden kommer nærmere og i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv vil de som er mer lydhøre og som har tilegnet seg både kunnskaper og gjort seg erfaringer med andre nasjonaliteter og kulturer, ha et klart fortrinn. Kulturell relativisme, kaller vi det. Og her utgjør språket bare en del av totalbildet. Når Næring på Jæren snakker med Anstein Skjørestad etter at gjestene er dradd, forteller han begeistret at kjøttkakemiddagen ble en suksess. Preikestolturen regnet bort, men skidagen i Sirdal ble strålende!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 19


HUS & HAGE VÅR PÅ JÆREN

PERGOLA MARKISER Utstilt i vårt showrom, velkommen inn og se!

Alt innen solskjerming •

Leveres med lakkert aluminiumsramme og kraftig vanntett duk.

Side og frontvegger kan integreres.

Leveres på mål, utfall opp til 9 meter

Tåler mye vind, opptil storm - 24m/s!

Tlf.: 51 78 88 00, Faks 51 78 88 01, Postv. 610, pb 148, 4358 Kleppe

info@espenes.no - www.espenes.no

Åpent man., ons., fre. 7-16 - tirs., tors., 7-18

Det du trenger til vårstellet!

1199,-

7999,Balkongsett

Sitteklipper

Komfortable og stabile møbler til for eksempel balkong eller liten altan. To stoler, 65 x 67 x 77 cm og ett bord, 59 x 59 x 43 cm av UV-bestandig, grafittfarget kunstrotting. Grå puter medfølger. Monteringsanvisning medfølger. 14-663

Med 61 cm klippebredde for store hager. Utstyrt med elstart, startbatteri, batterilader og snor. Oppsamler på 150 liter tømmes enkelt fra førerplassen. Slangetilkobling på klippeaggregatet for enkel rengjøring. Motoreffekt: 6,5 hk / 4,8 kW. Manuell girkasse med 4+1 gir. OBS! Leveres uten motorolje SAE 30. 17-573

139,-

Beste budsjettvalg!

2399,-

9990

Hus & Hem - 6/2014

Best i test! Hem & Hyra #3 2013 (SE) Spade Blad av herdet stål: 200 x 280 mm. Skaft av lakkert ask. Håndtak av stål og tre. Total lengde: 1120 mm. Spiss 14-1913

20

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Treheller, 5-pk Solid kvalitetshelle av akasie. Behandlet med olje i mahogni-farge. Underdel av UV-bestandig plast. Beslag av galvanisert stål. Mål: 30 x 30 x 2,5 cm. 14-587

Loungesett Lette og komfortable møbler som passer like bra i hagen som på terrassen eller altanen. Gruppen består av en sofa, 129 x 67 x 77 cm, to stoler, 65 x 67 x 77 cm, og ett bord, 59 x 59 x 43 cm, av UV-bestandig, grafittfarget kunstrotting. Grå puter medfølger. Monteringsanvisning medfølger. 14-662

BRYNE, Man-fre 8-20, lør 9-18 Morenefaret 1, 4340 Bryne

815 32 815 - www.biltema.no


Følg oss på Facebook og Instagram

ET HAGESENTER UTENOM DET VANLIGE

Vårt mål er å være unike. På utvalg, kvalitet og service. Hos oss skal du finne prikken over i’en til din hage. Vårt sortiment består av store eksklusive planter, sjeldne sorter, 1000-vis av krukker, damutstyr og designvarer. Vår fuglepark med flere hundre dyr og fugler kan du besøke fra 1. mai.

Store flotte eksemplarer av hengende blodbøk.

Ta med foto Få et forslag til planter, gratis og uforpliktende. Våre gartnere hjelper deg med å finne det som passer for din hage eller terrasse.

Besøk vår nye nettside for inspirasjon, tips og gode råd! www.hoveplantesalg.no

Stort utvalg av hekk!

Flott kvalitet, gode priser. Besøk oss for å se vårt utvalg. Barlind, Kristorn, Laurbærhegg, bambus, spiraea, buxbom, bøk, lerk, liguster, thuja m.m.

Gi et eksotisk preg på hagen. Vi har 50 sorter frukt og bær!

Gjødseltips! Uten mat og drikke vokser planten ikke – Nå er tiden inne for å gjødsle!

1000 nye unike krukker!

Gjerne en gang per måned. Lag en plan og kryss av, da glemmer du det ikke! Se vår nettside for mer info!

www.hoveplantesalg.no Hoveveien 104, 4306 Sandnes Tlf: 51 66 26 63

Flere fjorårsmodeller:

-50% Fugleparken åpner 1 mai.

Åpningstider Mandag-fredag: 9-20 Lørdag: 9-18 Søndag og helligdager: 12-18

Alle nye 3 for 2!

Facebook og Instagram Vi oppdaterer Facebook og Instragram med tips, nyheter og bilder. Slå følge med oss. - LEVENDE GLEDE -


HUS & HAGE VÅR PÅ JÆREN

LOKOMOTIV MEDIA

DET BLOMSTRER HOS WIIG GARTNERI!

VI HAR ÅPENT HVER DAG HELE SESONGEN! I generasjoner har vi dyrket frem blomster og grønnsaker. Vår erfaring gir deg trygghet for den beste kvalitet. Vi gjør vårt ytterste for at nettopp du skal få de flotteste og kraftigste plantene. Gode råd fra fagfolk får du også på kjøpet.

Vil du ha en fin hage til sommeren?

Vi har mange sorter sommerblomster, krydderurter, grønnsakplanter, agurk, tomat, paprika og squashplanter. Pluss torv, jord, leca, jordforbedring og gjødsel. I tillegg har vi godt utvalg i urner og andre ting som hører til hagen. Alt til fornuftige og trivelige priser. Velkommen til hageglede hos Wiig Gartneri!

La våre dyktige fagfolk ta jobben!

Følg oss på Facebook | nb-no.facebook.com/wiiggartneri

Vi tilbyr faste vedlikeholds avtaler for både vellag/borettslag og privatpersoner. Tlf 928 07 907

MAN-FRE 9-18, LØR 9-16, SØN 12-16 TELEFON 48 16 39 90, www.wiig-gartneri.no Vikvegen 147, 4343 Orre

P P U K R É T N MO Kampanjeperiode 20. – 30. mai

GÅRDSROM OG HAGE:

Ønsker du å fikse opp i gårdsrom og/eller hage? Vi tilbyr skreddersydde, gode løsninger gjennom et nært samarbeid med deg som kunde. Ta kontakt med Thorsten, for befaring og et uforpliktende pristilbud. Mobilnr. 928 07 214 eller mail: thorsten@bha.no

399,-

VINDUSVASKER SMART BLÅ 280 MM

399,-

DRYGOLIN OLJEMALING/ OLJEDEKKBEIS 10 L

www.bha.no

999,-

VEGGSLANGEBOKS 25 ROLL-UP AUTOMATIC

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene. Vareutvalget kan variere noe i de ulike byggvarehusene.

Montér Bryne

Vesthagen 1, 4344 Bryne Tlf. 47 68 86 00. 7 - 18(19) 9 -14


Robotklipper spesialistene HUSK! Vi har eget serviceverksted.

Med Husqvarna Automower robotgressklipper får du en perfekt plen Montering avtales med hver enkelt butikk.

9,-)

N (214

Automower¥ 330x

TASJO LADES

24.900,inkl hus for ladestasjon (2149,-)

Automower¥ 320

Automower¥ 220AC

Stor og kraftfull robotgressklipper som passer i de fleste hager. Håndterer alle vanlige ufordringer som skråninger, trær og busker. Automatisk passasjehåndtering mm. Område: 2200m2

Et godt valg for private hager. Store hjul gjør at den egner seg godt på ujevnt underlag og i hager med skråninger. Område: 1800m2. Veil 18.900,-

inkl hus for ladestasjon (2149,-)

VE D KJØ P AV H U SQVARNA AUTOMOWE R® 320 E LLE R 330X

VERDI: 2.209,-

Vår mest avanserte modell. Perfekt for svært komplekse hager med adskilte plenområder, smale passasjer, trær, busker og bratte skråninger. Automatisk passasjehåndtering, GPS-assistert navigasjon mm. Område: 3200m2

19.900,-

HUS PÅ KJØPET!

KAMPANJEPRIS!

16.900,-

Automower¥ (%*

Beregnet på mindre plener . Enkel å manøvrere på små områder. Område: *00m2

KAMPANJEPRIS!

Nå 9.990,-

VI HAR EGET SERVICEVERKTSTED TLF. 915 28 260

NÆRBØ TLF. 51 79 85 00

TLF. 51 61 19 40

VI HAR OGSÅ STORT UTVALG I PLENKLIPPERE/PLENTRAKTORER


HUS & HAGE VÅR PÅ JÆREN

Stavanger Aftenblad - KRAFT

UTE ELLER INNE - LIE BLIKK GIR DEG “SKREDDERSYDDE” LØSNINGER!

De fleste vet at en blikkenslager kan levere takrenner, pipehatter og beslag. Vi leverer disse standardvarene og vi er flinke til det. Men vi kan levere mye annet som er laget i metall - og vi gjør det på mål. Sist, men

HAGESTUER

TAK OG FASADE

Tenk å sitte ute når det passer deg... Nyte alle årstider, lunt og godt fra hagestuen. Nå har du mulighet til å bringe lys og natur inn i boligen din. Med en hagestue eller innglasset veranda fra Lie Blikk kan du forlenge sesonger og nyte alle årstider. Storm fra alle kanter, vannrett nedbør - dette vet vi alt om. Er det noe sted en hagestue eller innglassing av veranda kan forsvares, er det på forblåste Vestlandet.

- BESLAG - PIPEBESLAG - TAKRENNER

TRAPPER OG REKKVERK -

HAGESTUER - TAK & FASADE

ikke minst, vi gjør det lokalt. Vi lagerfører takrenner og plater av forskjellige materialer, og tør påstå at vi har det største utvalget av denne typen produkter i vårt distrikt.

TRAPPER OG REKKVERK

STØRST UTVALG! LOKALT PRODUSERT!

- INTERIØR

Kontakt: 46 94 00 00 www.lieblikk.no 24

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Smak og behag er forskjellig. Trappene fra Lie Blikk på Kvål er like spesielle og unike som kundene våre. Hva ønsker du? Stål, tre eller glass? Rettløps- repos-, vindel- eller vinkeltrapp? Gi oss en utfordring! Vi designer og produserer din helt spesielle trapp. Lie Blikk produserer og monterer alle typer rekkverk; innvendig som utvendig. Fra det mest minimalistiske og moderne til tradisjonsrike smijernsrekkverk er fellesnevneren høy kvalitet og fi nish. Vi lager også porter i alle utførelser, fra enkle med manuell betjening til motorstyrte.


Næring på Jæren går ut til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå. Nylig utført undersøkelse viser at: - 93% av jærens befolkning leser Næring på Jæren - Gjennomsnittsleser bruker rundt 30-45 min på magasinet Næring på Jæren er en slagkraftig markedskanal for deg som annonsør. Annonsene har lang levetid.

Spesialist på lekeplasser og barnehager Alt innen hage, anlegg og gartnertjenester Tlf: 51 43 59 00 / post@vph.no / www.vph.no

Folk vil ha ferdighekk Norske hageeiere er villig til å bla opp betydelige beløp for å slippe å vente på at hekken skal vokse seg høy.

V

hage.no.

i har aldri hatt så stor etterspørsel som i år. Det er helt tydelig at stadig flere vil plante en hekk som skjermer med en gang, sier daglig leder Per Kristensen i Rom Hagemiljø til nettstedet

Fra Danmark De ferdige hekkplantene som kommer i fire ulike høyder på henholdsvis 125, 150, 180 og 220 cm, er produsert i Danmark. Bestselgerne i Norge er så langt agnbøk, vanlig bøk og liguster ’liga’. – I år har vi også en nyhet, nemlig Solbærspirea-hekk. I motsetning til de andre hekktypene, har denne en herdighet som gjør at den kan plantes over hele landet, sier Kristensen. Solbærspireaen er populær blant hagefolket både på grunn av at

Kontakt: Katrine F. Killingland Tlf.: 901 40 447 E-post: katrinefk@lokomotiv.no

den kan plantes overalt og at den har et flott bladverk med dype røde blader. Skal du ha ferdighekk, må du være villig til å betale ekstra. Ferdighekk prises per plante, og det går tre planter per meter. Det er plantehøyden og antall planter som bestemmer prisen. En meter hekk i 150 cm høyde koster for eksempel 2250 kroner.

Nettbutikk – Folk vil ha hekk i alle ulike lengder og høyder, men den mest etterspurte er agnbøk i 180 cm høyde. Det er ikke uvanlig at kundene våre bruker fra 60.000 til 200.000 på hekk, sier Kristensen, som leverer til hele landet via sin nettbutikk. Han fremhever også at det like gjerne kan være at man trenger noen få meter for å skjerme ved terrassen eller uteplassen og at man da kan få en bra løsning for 20.000 kroner. – En hekk skal vare i mange år, på samme måte som et gjerde. Vi synes derfor det er viktig at folk lykkes når de skal bruke så mye penger på hekken, avslutter Kristensen som derfor har valgt å gi garanti på kjøpet - gitt at hekken plantes etter deres anbefalinger.

Milliardtildelinger fra Innovasjon Norge

AF Gruppen bygger Jæren Hotell

I løpet av årets tre første måneder har Innovasjon Norge i Rogaland gitt nær 133 millioner kroner i støtte til gründere og innovasjonsprosjekter i fylket.

AF Gruppen (AFG) er valgt som totalentreprenør av Jæren Hotell Eiendom AS for oppføring av 32 leiligheter samt parkeringsanlegg på Bryne.

16,1

A

millioner av disse har gått til bedrifter i de tre jærkommunene, deriblant Aarbakke AS, Fuel It, Destinasjon Jæren og Søvnsenteret i Rogaland. På landsbasis har Innovasjon Norge i løpet av årets tre første måneder fordelt ikke ubetydelige 1,9 mrd norske kroner til ulike foretak og bransjer i dette landet. Dette viser Innovasjon Norges egen oversikt. Til oversikten kommenterer Innovasjon Norge at for rentestøtten som gis til lånebeløp i landbruket, fremkommer lånebeløpet, og ikke rentestøtten, noe som betyr at totaltallene må nedjusteres noe.

vtalen omfatter bygging av 32 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg. Leilighetene skal føres opp på Solhøgda på Bryne i tilknytning til eiendommen til Jæren Hotell. Avtalen inkluderer en opsjon på bygging av en ny hotellfløy til Jæren Hotell. Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er MNOK 135 ekskl. mva. inklusive opsjon. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Estimert byggetid er 16 - 18 måneder. – Dette er en viktig kontrakt for vår byggevirksomhet i Rogaland og vi ser frem til et godt samarbeid om et spennende prosjekt, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen til bygg.no.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


INTERNASJONALISERING

Utvikler stadig flere flerkulturelle ledere TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Nærmere 70 prosent av de flerkulturelle rogalendingene som har vært med i NHO Rogalands Global Future-program får sin første jobb, en høyere stilling eller en styreplass som følge av deltakelsen.

NHOs Global Future-program bidrar til integrering og et mer mangfoldig næringsliv. Suzanne de Kok Selstad, prosjektleder for Global Future Rogaland.

D

et viser tall fra SINTEF som allerede etter ett års tid begynte å forske på NHOs lederutviklingsprogram for flerkulturelle. Målet med prosjektet er å bidra til at deltakerne får kunnskap, nettverk og muligheter til selvutvikling slik at de lettere kan posisjonere seg til lederstillinger og styreverv i det lokale næringslivet.

Søknadskriterier Hver deltakerplass koster 90.000 kroner, men deltakerne betaler utelukkende en egenandel på 7.500 kroner. – Vi mottar en god del offentlige midler til prosjektet, men har også flere partnere i næringslivet i regionen, sier Suzanne de Kok Selstad i NHO Rogaland, opprinnelig fra Nederland og prosjektleder for Global Future Rogaland. En søknadsprosess avgjør hvem som får plass i programmet, og et kriterium for å bli tatt opp er utdanningsnivået. En Bachelor er minimum. – Det er det minste problemet! De fleste vi

26

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

kommer i kontakt med har enten en Master eller Phd-utdanning, opplyser Selstad. Søkerne må dessuten beherske norsk, skriftlig som muntlig, og ha bostedsadresse i Rogaland. – I tillegg er vi opptatt av å få spredning i forhold til bosted, kjønn og opprinnelsesland, fortsetter Selstad som like før jul samlet det tredje Global Future-kullet i Rogaland til kickoff, - og som for et par måneder siden introduserte de 24 deltakerne for sine 24 mentorer for aller første gang.

Mentorene viktige – Magisk! utbryter hun. Mentorene representerer næringslivet i regionen og jobber alle som ledere, flere av dem på øverste nivå. Deres rolle er å være tilgjengelig for deltakeren og møte vedkommende minst én gang i måneden. I tillegg følger et par-tre heldagssamlinger med gruppen. – Hvordan er det å få tak i mentorer til programmet?

– I begynnelsen var det relativt krevende, men denne gangen har det vært en fryd! Folk har vært utrolig positive og velvillige, noe jeg tror ikke minst skyldes den standingen prosjektet har fått og de resultatene vi kan vise til. Dessuten er det ikke utelukkende deltakerne som lærer av sine mentorer. Mentorene lærer vel så mye av deltakerne, sier Selstad og viser blant annet til Helen Dreyer, HR-ansvarlig i Halliburton, og tidligere mentor i Global Future. – ”Som fotballspillere trenger også vi å trene”, var hennes utgangspunkt, refererer Selstad. – Dreyer representerer et stort internasjonalt selskap med mange forskjellige nasjonaliteter og opplevde at mentortjenesten i Global Future bidro til å holde henne godt trent i møte med sin hverdag, forteller Selstad videre. Deltakerne på sin side får gjennom hver sin mentor del i en stor erfaringsbredde, kunnskaper om det lokale næringslivet, om styrearbeid og -verv, om koder og kotyme, om bransjer osv. – Denne koplingen er uhyre spennende, og vi opplever at det skjer mye læring på begge sider av bordet, opplyser Selstad.

Rollebevissthet nødvendig Et annet aspekt Global Future-programmet fokuserer på er den flerkulturelles rolle. – De er alle ambassadører. Det er for eksempel ekstremt viktig å ikke ikle seg offerrollen. I mediene hører vi jevnlig om de som har søkt opptil flere hundre stillinger, men ikke kommet til et eneste intervju. Et utenlandsk navn stopper dem. Men hvordan har de innrettet seg her i landet? Har de sørget for å bygge nettverk og bruke de arenaene de har tilgang på som foreldre til barn i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, - eller har de knyttet seg opp mot faglige grupperinger, bransjenettverk og liknende. En nordmann som flytter fra Stavanger til Bodø, hvor han eller hun ikke har noen kjente, befinner seg i en liknende


‹‹

INTERNASJONALISERING

nn ø r G n n ø j k s g o

DET ER FOR EKSEMPEL EKSTREMT VIKTIG Å IKKE IKLE SEG OFFERROLLEN. I MEDIENE HØRER VI JEVNLIG OM DE SOM HAR SØKT OPPTIL FLERE HUNDRE STILLINGER, MEN IKKE KOMMET TIL ET ENESTE INTERVJU. ET UTENLANDSK NAVN STOPPER DEM. MEN HVORDAN HAR DE INNRETTET SEG HER I LANDET? situasjon. De må også begynne å bygge nettverk, finne egnede arenaer, tilknytningspunkter osv. for å få seg jobb. Hun sier det i fare for å forenkle bildet, men poenget er tydelig. – Deltakerne i Global Future-prosjektet får tilgang til et stort nettverk både gjennom de andre deltakerne, tidligere deltakere, forelesere, og ikke minst mentorene, sier Selstad ivrig.

Alvesko til Jærbunad

Barrierer på begge sider Hun referer til Sola kommune, der en av deltakerne fra Global Future-programmet søkte stillingen som økonomisjef, og fikk den. – Ordfører Ole Ueland har i ettertid sagt at vedkommende ble lagt merke til nettopp på grunn av Global Future-tilknytningen. Prosjektlederen i Global Future mener at norske bedrifter går glipp av mange fantastiske mennesker blant annet på grunn av flere ulike barrierer på begge sider. Og selv om Global Future-prosjektet har fantastiske tall å vise til, kommer ikke kandidatene av seg selv. – Vi er fortsatt i startgropen og måtte selv nærmest lete fram de første deltakerne. En annonse i Stavanger Aftenblad, for eksempel, når på langt nær kandidatene vi er ute etter. Vi må bruke andre kanaler, men opplever allerede nå at henvendelser begynner å komme av seg selv.

Meierigata 15, 4340 Bryne Tlf.: 51 48 75 15

Inn i styrerommene Det tilskriver hun ikke minst mentorene og deres nettverk. – I tillegg til å bidra til at flerkulturelle får relevante stillinger og posisjoner i forhold til utdanning og erfaring, er et mål med prosjektet at de også skal inn i styrerommene. Det var derfor gledelig da jeg en dag fikk telefon fra en gründer og næringslivsleder i distriktet, som jeg hadde pratet med på Solamøtet for halvannet års tid siden. Nå var han klar for å få en person med flerkulturell bakgrunn inn i styret. Det lover godt for fortsettelsen!

ME Æ ADLE VEIE

KONTAKT OSS NÅR DU TRENGER HJELP MED SKYSS TIL

s )$2%443!22!.'%-%.4 s "!2.%(!'% s 7%%+%.$ !+4)6)4%4%2 s "29,,50 42!.30/24 s 54$2)++.).'3,!' s )..4), 25,,%34/,%2

s ",±452%2 s /' -9% -%2

/'3±

2 6) +* 2%

$3

54%.,!.

9

Telefon: 90 72 80 00 Mail: post@jmt.as Nettside: www.jmt.as

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 27


INTERNASJONALISERING

Italieneren Francesco Montemesola jobber i dag som fagansvarlig i Lyse på Mariero.

Veien fra Milano til Jæren var lengre enn antatt TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Da Fransesco Montemesola (42) kom til Norge og Jæren for 11 år siden, bodde det bare fire italienere i Rogaland. I dag er tallet flere hundre.

N

øyaktig hvor mange vet jeg ikke, men vi har etablert en Facebookgruppe med over 350 medlemmer, de fleste av dem innbyggere i Rogaland. Men jeg vet at flere også bor i Italia, men har linket seg opp fordi de vurderer å flytte hit. Facebook er jo et fantastisk redskap for slike utvekslinger, sier han. Da kan ankom Norge og Jæren for 11 år siden var imidlertid Facebook et ukjent fenomen.

Da han møtte henne I likhet med mange andre, både før og etter ham, fant Francesco kjærligheten i en norsk kvinne. Denne var fra Jæren, nærmere bestemt

28

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

fra Seland i Time kommune, et lite sted med spredt bosetting langs veien fra Ålgård og over til Undheim. – Jeg hadde riktignok besøkt foreldrene hennes året før, men da var ikke flytteplaner til Norge tema. Vi hadde derimot snakket om Tokyo, Paris eller London. Men tilfeldighetene, skjebnen, eller som Franscesco uttrykker det, ”han på toppen”, ville det annerledes. – Jeg var ansatt som kundekonsulent i et Telecom-selskap i Milano, hadde gode betingelser og trivdes svært godt. Med høyere utdanning innen økonomi og

administrasjon kunne ikke Franscesco regne med å få jobb nær hjembyen Avetrana, sør i Italia, ikke langt fra havnebyen Brindisi. Han måtte til Milano der han allerede hadde etablert seg og jobbet en del år da han møtte kvinnen fra nord. Hun studerte design i den italienske motemetropolen og hadde dør opp til leiligheten i bygget ved siden av leilighetskomplekset der han bodde. Et møte på gaten ble til et nytt møte under en hagefest i bakgråden som så ble til en periode med dating før de to valgte hverandre.

Beskjed fra toppen Francesco Montemesola får tidvis et etter-


INTERNASJONALISERING

Familien, - viktigst av alt! tenksomt drag over ansiktet der han sitter i en bred designstol i en av sittegruppene utenfor kantina hos Lyse AS på Mariero og rekapitulerer livet sitt. Han jobber som fagansvarlig for alarmteamet i selskapet. – Jeg trives så godt her at reiseveien ikke forstyrrer meg nevneverdig, sier han smilende. Det er et stykke fra Seland til Mariero. Men stykket fra Italia til Norge er langt større. – Jeg var ikke forberedt på den økonomiske krisen som satte inn i begynnelsen av 2000. Vi hadde vært gjennom en permitteringsrunde i telecomselskapet i Milano også tidligere, men den gangen ble jeg skånet. Nå fikk jeg imidlertid permitteringsvarsel. Det kom som lyn fra klar himmel. Det samme gjorde nyheten om at kjæresten var gravid. I tillegg var planene om å flytte til Tokyo, Paris eller London skrinlagt, og brått fremstod heller ikke Milano lenger som et alternativ. – Jeg visste at Siv Elise hadde lyst til å starte noe for seg selv. Moren hennes drev allerede sitt eget firma og de to hadde snakket om å gjøre noe sammen. Dessuten stod huset der Siv Elises farmor tidligere hadde bodd, tomt. Skulle det selges, eller ville vi flytte inn? Jeg opplevde det nærmest som en beskjed fra toppen om at jeg måtte gripe sjansen. Han peker oppover. Siv Elise hadde lært seg italiensk, men norsken hadde ikke blitt prioritert, naturlig nok.

Tøff tid – Vi var ikke forberedt. Ting skjedde såpass fort at vi ikke hadde fått planlagt mer enn det aller nødvendigste, forteller han. Nærmest plutselig var de stasjonert på Jæren i omgivelser lysår fra travle storbygater i Milano. Hun gravid og på full fart inn i en spennende og krevende tilværelse som gründer, han nærmest på bar bakke uten annet nettverk enn nærmeste familie, uten språk-

kunnskaper eller muligheter for å få seg jobb. – ”Dette skal vi klare!” ivret hun. Jeg var dessverre ikke på samme nivå. Jeg ville gjerne, men klarte ikke å se hvordan vi skulle kunne forandre framtiden. Han forteller at tanken om å gi opp stadig kom snikende. – Det fungerte ikke! Jeg var deprimert og så mørkt på det meste. Klarte å ta meg sammen innimellom, men glimtet av lys ble fort dekket til igjen, beskriver han og fortsetter. – Det som reddet oss var dagpengene fra Italia. Jeg mottok rundt 8000 kroner i måneden i to år. Ikke mye penger, men vi hadde heller ingen store utgifter, så vi klarte oss. I august 2004 fikk Francesco plass ved Time Språkskule og et års intensiv norskundervisning. – Jeg fikk struktur på hverdagen. Det var i seg selv et gode. Men nettverket til italieneren ble ikke i nevneverdig grad utvidet som resultat av skolegangen. – De aller fleste ved språkskolen var flyktninger. Mennesker fra vanskelige kår og samfunnssituasjoner rundt omkring i verden. Jeg kom fra et velfungerende liv i et land i Europa. Rent mentalt befant vi oss på helt ulike steder og hadde lite til felles. På skolen møtte han én person som befant seg i samme livssituasjon som ham. En amerikaner.

Innom CNC Å bli foreldre til Marco, var betydningsfullt og stort, som for foreldre flest. Men for Francesco betydde det også nye, viktige gjøremål i hverdagen. Så snart han var ferdig med språkskolen sendte han CVen sin til Telenor som da hadde kontor på Forus. – Jeg ville jobbe i et liknende selskap som det jeg gjorde i Milano. Telenor var imidlertid ikke interessert. Ikke da. Permitteringspengene fra Italia var i ferd med å løpe ut. Han måtte gjøre noe. Gjennom NAV fikk han tilbud om å ta et CNC-kurs. – I utgangspunktet fristet det meg ikke å lære hvordan jeg skulle håndtere maskiner. Jeg ville jobbe med kunder, med mennesker. Dessuten er jeg kontormann. Han smiler bredt der han sitter med Lyse-kortet på brystet. Men han kunne ikke la muligheten gå fra seg og takket ja til et tre-fire måneders kurs ved Goddalen videregående skole i Stavanger. En brokete gjeng med folk fra ulike nasjonaliteter og bakgrunner, også flere nordmenn, deltok i kurset som ga Francesco lærlingeplass ved Bryne Mek som nå er en del av Aarbakke AS. – Der jobbet jeg i to år, hele tiden med vissheten om at jeg måtte videre.

Han fikk til slutt jobb i Telenor og da de pakket sakene sine og la ned kontoret på Forus gikk det ikke lenge før et vikariat i Lyse ble hans. I dag har han fast jobb i et konsern med nærmest utallige muligheter. Han er takknemlig.

Språklig bonus Det er han også for at de snakker italiensk sammen hjemme. – Det har betydd enormt mye. I dag har eldstemann Marco, som nærmer seg 11 år, to småsøsken på snart 7 og 3 år. Det går fortsatt i italiensk hjemme. Barna er tospråklige, noe foreldrene har vært svært bevisste på. – Om de ikke ser det akkurat nå, kommer de til å være takknemlige for den bonusen senere i livet, mener han. Det blir minst ett Italia-besøk i året. Et par-tre uker om sommeren er obligatorisk. – Kommer dere til å flytte dit noen gang? – Et umulig spørsmål. Men når du spør meg nå, i dag, tror jeg ikke det. Når det gjelder den norske kulturen, sier Francesco med et smil at han har akseptert de kulturelle kodene. – Jeg er blitt såpass integrert at jeg ikke tenker over det. Dessuten tror jeg også det har med livssituasjon å gjøre. Vi har tre barn og tiden utenom jobb går tiden stort sett med til å følge opp dem med lekser, aktiviteter og det som hører med, sier han. – Er du blitt litt norsk? – Jeg tror ikke det! Men jeg liker å ha ski på beina, både bortover- og nedoverski. Pølser foretrekker jeg ikke, men kan nok innimellom gå på tur om været er godt! Som italiener, fra et land der kriminaliteten er mer påtrengende enn her i landet, har han vokst opp med beskjed om alltid å passe på, om ikke å stole på noen. Det sitter fortsatt i. – Jeg jobber fortsatt med å senke skuldrene mer og stole på at veldig mye er trygt.

Mye har endret seg Han tror de første årene på Jæren ville ha vært lettere å håndtere om de hadde hatt muligheten til å forberede seg bedre. Det er i alle fall hans råd til andre i liknende situasjoner. Dessuten er mye skjedd på 11 år. – Mange italienere er kommet til denne delen av landet. Jeg møter blant annet flere av dem gjennom den italienske kulturforeningen i Stavanger. Her i Lyse har jeg også fått en italiensk kollega, en ingeniør som nettopp har startet på norskkurs, men som fikk jobben før han kunne et eneste ord norsk. Ting er annerledes. Det norske arbeidsmarkedet jakter på høyt utdannede folk fra utlandet, og da kommer de i jobb FØR språkundervisningen starter. Det er også lettere, mener Franscesco, fortsatt eneste italiener på Jæren, - i alle fall på Seland.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


INTERNASJONALISERING

30

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


INTERNASJONALISERING

La ned på Bryne, åpnet i Polen TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Høsten 2013 ble siste stålmutter strammet og sendt ut fra Tritec sine produksjonslokaler på Bryne, og bedriften flyttet hele produksjonslinjen til Polen. Det har de spart mye på.

H

er produserer vi løfteutstyr til 30 prosent av hva det ville kostet i Norge, sier eier og daglig leder Bjørn Kverneland. Tritec, som leverer komplekse stålkonstruksjoner til maritim-, offshore- og landbasert næring, har siden år 2000 hatt parallell produksjon i Polen og på Bryne, men da 60 prosent av omsetningen gikk tapt i resesjonen i 2009, bestemte selskapet seg for å avvikle produksjonen i Norge noe de til slutt gjorde i oktober 2013.

– Vanskelig avgjørelse – Det var en meget vanskelig avgjørelse å ta, spesielt for en bedrift som vår som kan spore den lokale historien tilbake til 1879, så det var definitivt en del følelser rundt dette. Men de store kostnadene, sammen med vanskelig tilgang på kompetent arbeidskraft, gjorde det til et helt nødvendig grep, og i ettertid har det ikke vært tvil om at det var riktig beslutning. Vi hadde vært ute av markedet om vi hadde blitt i Norge, fastslår Tritec-sjef Bjørn Kverneland. – Er ikke folk negative til denne type utflagging? – Jeg tror alle forstod at dette var nødvendig for at bedriften skulle overleve. Flyttingen kom faktisk etter stort trykk fra våre kunder, som ville ha ned kostnadene på produksjonen. De kunne ganske enkelt ikke betale prisen det kostet når vi hadde produksjonen i Norge. Det er et tveegget sverd å være på toppen av pyramiden. Men nå bidrar vi til lønnsomme arbeidsplasser i Norge ved å levere rimelige

høykvalitetsprodukter, og det er vi meget stolte av. Jeg mener også at man i tilfeller som dette må legge patriotismen litt til side og se på Europa som et samlet handelssenter som kjemper mot konkurrenter i USA og Asia – det er en naturlig utvikling i det stadig større og tettere samfunnet vi lever i, påpeker Kverneland.

Viktig norsk kulturtrening Ett år etter at produksjonen på Bryne ble avsluttet åpnet Tritec høsten 2014 en splitter ny, 3000 kvadratmeter stor fabrikk i Redzikowo, 100 kilometer vest for Gdansk, i tillegg til en teknologiavdeling i nabobyen Słupsk. Kverneland forteller at overgangen, der de på litt over fem år har gått fra 60 ansatte i Norge og 10 i Polen, til så å si alle i Polen, har vært tidkrevende, men vellykket. – Den viktigste jobben vi har hatt er å innprente norske arbeidsmetoder og sørge for kvalitetssikring på høyt nivå. Siden de aller fleste av våre kunder er norske bedrifter, er det norske forhold vi opererer etter. Det krever litt kulturtrening. En ting er å vite hvordan man skal måle noe, men like viktig er det å forstå hvorfor og å dokumentere skikkelig. Vi har investert mye i dette og har også fått inn de riktige folkene; dyktige ledere med mange års erfaring fra arbeid rundt omkring i Europa og meget kvalifiserte arbeidere innen en rekke disipliner, forklarer Kverneland.

Sikter mot mer enn dobling Tritec er et selskap i vekst og forventer, i motsetning til mange leverandørbedrifter i Norge, store økninger de neste årene.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


INTERNASJONALISERING

We protect and colour the future SPESIALISTER PÅ OVERFLATEBEHANDLING AV METALL NOT Norsk Overflate Teknikk AS | NOT Varmforzinking AS | NOT Pulverlakk AS NOT Industrimaling AS | NOT Overflatebehandling AS | NOT Sinterco Pulverlakk AS

– Nå er vi konkurransedyktige på både kvalitet, levering og pris, har god infrastruktur, dyktige underleverandører og ligger logistikkmessig knallbra til midt i Europa. Vi har 70 ansatte, og tallet stiger stadig, i tillegg til at vi vurderer videre utbygging av fabrikkfasilitetene. Vi sikter mot at vi i løpet av de neste fem årene mer enn kommer til å doble dagens omsetning. Det er nemlig et betydelig potensiale for vekst både innen engineering og fabrikasjon/testing, spesielt på ingeniørsiden og innen maritim sektor. Siden det nå er viktigere enn noensinne for norske bedrifter å holde kostnadene nede, merker vi også at vi får stadig flere oppdrag fordi vi, i motsetning til leverandører i Norge, kan levere høy kvalitet til en rimelig penge. Vi er definitivt godt posisjonert for fremtiden, sier Kverneland.

A part of BR INDUSTRIER www.not-as.no | post@not-as.no | 400 06 732 | Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø

Hovedkontoret forblir på Bryne Han kan også fortelle at selv om produksjonen og de aller fleste ansatte er i Polen, har ikke Tritec noen planer om å flytte hovedkontoret ut fra Forum Jæren på Bryne. I dag holder Bjørn og en kollega stand som selskapets representanter i Norge. – Vi ønsker å beholde en geografisk nærhet til kundene, som primært er norske bedrifter. Også fremover vil nok hovedsalgsaktiviteten vår være i Norge, og da er det ingen grunn til å flytte administrasjonen ut. I tillegg er det ikke noe problem å holde tett kontakt med avdelingen i Polen gjennom videomøter og annen kommunikasjon, og så er det kun en kort flytur til fabrikken når jeg en uke hver måned er der. Verden er blitt såpass liten at det hadde ikke vært mye annerledes om administrasjonen lå på Bryne og fabrikken i Mandal. Det gjør internasjonalisering litt enklere, smiler det norske alibiet i den polske brynebedriften Tritec.

Konferansedag i Vidsyn Pr. person heldag 545,Frokost: Start dagen med en herlig frokostbuffe i lokalet. Eggerøre , bacon og godt brød. Lunsj: Lunsjen serveres i skybaren. Hamburger fra Malmin og Orre, hjemmelaget foccaicabrød, aioli, salat og ovnsbakte poteter. Ettermiddags-snaks: Flapjacks!Herlige havrekaker med sjokoladebiter. Hele dagen: Kaffe/isvann/te på buffét. Konferanseutstyr og lokalet så lenge du trenger det. Velkommen opp til Rogalands høyeste kurs- og konferansesenter! Kontakt Mette eller Else på epost: vidsyn@forumjaren.no eller tlf. 51 48 18 00.

Bjørn Kverneland, hovedeier og leder i Tritec, som har hovedkontor på Bryne og produksjon i Polen.

32

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Er du riktig forsikra? Vi vet du er riktig navla, men er du riktig forsikra? Det er noe vi må snakke om. Ta kontakt for en forsikringsprat – så tar vi en gjennomgang av forsikringer du må ha, bør ha og kan ha. En rådgiver som kjenner deg vil sørge for at du får rett forsikring for det viktigste i livet ditt: Familien, hjemmet, friheten, jobben.

Telefon 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe ◊ Kverneland Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


INTERNASJONALISERING

Carsten Bo Andersen, administrerende direktør i Kvernex i Klepp, framhever lydhørhet og nysgjerrighet som must haves i internasjonal business.

«OMTRENTLIGHET ER EN UTFORDRING I FORHOLD TIL UTLANDET» TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

– Å lykkes internasjonalt, handler mye om å være openminded og sette seg inn i hva andre tenker.

ble kjøpt opp av japanske Komatsu. Kvernex er Norges ledende produsent av slitedeler til gruve- og anleggssektoren over hele verden og leverer til kunder i samtlige verdensdeler, bortsett fra til Grønland.

D

– Men der burde jeg kunne sørge for at noe skjer, sier Andersen halvt i skjemt og halvt i alvor. Hans danske aner gjør seg gjeldende i både tale og lynne selv om det nå er 26 år siden han kom til Jæren og Norge. I løpet av

et sier Carsten Bo Andersen, dansk jærbu og administrerende direktør i Kvernex, selskapet som har sitt utspring i Kverneland Plogfabrikk og som i 2002

34

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ikke automatisk uttelling

den første tiden jobbet han blant annet tre år i Kvernaland Group, noe som nok var en medvirkende årsak til at han lot seg lokke til sjefsstillingen i Kvernex for seks år siden. Da hadde selskapet allerede vært på utenlandske hender i flere år. – Komatsu tilførte Kvernex et større internasjonalt marked, og forventningene om økt salg var nok store. Men salget økte ikke nevneverdig som resultat av det nye eierskapet, forteller Andersen og legger til: – Vi opererer i et tøft marked med mange


INTERNASJONALISERING

sterke konkurrenter. – Hva skiller dere fra konkurrentene? – Først og fremst boltsystemet vårt. Mens de fleste benytter seg av sveising i utforming av produktene, gjør vi bruk av bolter. Det gir både sterkere og mer holdbare deler til grave- og lastesystemer. Dessuten benytter vi kvalitetsstål og har herdeprosesser ingen andre kan skilte med. – Det høres ut som om produktene til Kvernex er å foretrekke?! – Jo, men så skal man også betale noe mer, smiler han.

Finner nisjer Kvernex selger ikke på pris, men er opptatt av å presentere et totalkonsept. Ifølge Andersen er for eksempel de markedssegmentene der oppe- og nedetid spiller en avgjørende rolle, svært interessante for dem. – Knekker en tann i gravemaskinen kan det sette en hel operasjon ut av drift. En båt med tilhørende mannskap må ligge lengre til kai, arbeidslaget på land må vente, øvrige maskiner og utstyr må stoppes. Det kan bli svært dyrt om utstyret ikke er godt nok, og det må vi synliggjøre for kundene, forklarer han. – Det handler om å se økonomien totalt sett, ikke utelukkende fokusere på de enkelte delene, utdyper han. Andersen tilskriver entreprenøren Stangeland Maskin og gruveselskapet Titania mye av æren for den utviklingen selskapet har hatt. – Det var de som først kom til Kverneland Plogfabrikk med spørsmål om ikke den teknikken de hadde utviklet til plogproduksjonen også kunne benyttes til anleggsmaskiner, forteller han. De to selskapene er fortsatt viktige samarbeidspartnere for Kvernex som blant annet benytter dem i uttesting av nye produkter og som også diskuterer løsninger og idéer med de to lokale samarbeidspartnerne.

I forkant – Hvordan merkes det at Kvernex er på utenlandske hender? Carsten Bo Andersen venter litt før han svarer. – Vi har en stolt jærsk kultur bak oss, skal tilpasse oss en japansk kultur og samtidig gå inn i texanerkulturen, som er annerledes enn mye annet i USA, begynner han. – Da jeg kom inn i selskapet ble jeg nærmest advart om at det var håpløst mye rapportering og at dokumenter måtte sendes hver kveld. Han pauser en tanke og gjør et nytt sprang: – Kulturforskjellene er merkbare! Jeg har bodd her i 26 år og trives veldig godt! Men den jærske kulturen kan noen ganger bli så stolt at man glemmer å se menneskene i den andre

Kvernex produserer blant annet gravemaskintenner og tester utstyr hos både Titania og Stangeland maskin.

enden. Det skjer lite om man ikke snakker sammen, sier han og påpeker at en viktig nøkkel i internasjonal business er å lære å forstå hvordan andre tenker. Være nysgjerrig på det. – Det handler om å handle og ta initiativ. Vi skal for eksempel gi eierne våre input før de har bedt om det, ikke vente til de spør. Det samme gjelder i kunderelasjonene, fastslår han. – Vi må ligge i forkant.

Flere utlendinger i staben De 17 ansatte ved hovedkontoret til Kvernex i Kverneland næringspark er langt fra alle jærbuer. Både skandinavisk, engelsk, tysk, fransk, russisk, hebraisk, polsk og jærsk kan høres i gangene. – Språk og kulturkunnskaper er avgjørende når vi opererer worldwide. Derfor ansatte vi for eksempel Sergej fra Hvite-Russland for to år siden. Han har ansvar for Øst-Europa og har nå jobbet systematisk med å bygge opp relasjoner blant annet i Russland, sier han og tilføyer: – Uten ham kunne vi ikke ha satset i det området. I Australia har Kvernex en egen mann ansatt. Han har jobbet med jærbedriftens produkter i over 20 år. Australia har lenge også vært selskapets største eksportmarked. Nå seiler også Canada opp som et viktig marked for jærbedriften. – Canada har mye gruvedrift, noe som er interessant for oss. I gruvene slites utstyret raskere. Behovet for nye deler er større enn hos entreprenørene, og vi lever av at utstyr slites, forklarer han med et smil. Kvernex er en kompetansebedrift. Det er her produktene utvikles og det er her kunnskapen om produksjonsprosesser og materialer hele tiden skal være oppdatert og intakt. – Selv om vi ikke produserer selv skal vi likevel ha produksjonskompetansen. Vi må kunne veilede og diskutere løsninger med

underleverandørene våre, ikke motsatt, sier han og nevner spesielt Ole G, Klepp Mek og selvsagt Kverneland som viktige samarbeidspartnere.

Kultur og holdninger Andersen trekker fram den norske omtrentligheten som en utfordring i forhold til utlandet. – Vi opererer fortsatt med for mye omtrentlighet her til lands. – Men vi fikser det? – Nettopp. Vi er veldig flinke til å fikse, men det hjelper verken overfor japanere, amerikanere eller noen av våre andre kunder. De er ikke interessert i noe som skal fikses, de vil ha noe som er i orden. Nå. I dag. Som avtalt. Andersen er engasjert og forteller at han har jobbet mye med holdninger og som leder gjør det kontinuerlig. Og så har han lært mye gjennom møtet med ulike kulturer. – I Sør-Amerika tar vi oss god tid til en bli-kjent-middag der vi snakker om familie, hus, hjem og mat før business. I Australia møter vi folk som er britiske i sin tilnærming, veldig opptatt av HMS og svært nøye i alle ting. Mens franskmennene, de liker å bestemme og virker ofte arrogante på oss skandinavere. Sier du at du skal se på det, forventer de at du tar tak. Mens japanerne med sin ekstreme nøyaktighet, ryddige og systematiske framferd, tar det lengre tid å bli klok på. Han smiler vagt. – Grunnen til det tror jeg skyldes at de er mer taktiske og langsiktige i sin tankegang enn jeg som skandinav er vant med, legger han til. – Hvor er Kvernex om 20 år? – Da har vi en omsetning på mellom en halv og én milliard. – Hva skal til? – Høy aktivitet på produktutvikling, økt fokus på relasjonsbygging i salgsarbeidet og en kontinuerlig utvikling for å øke konkurranseevnen skal bringe oss dit. Jeg skal i alle fall gjøre mitt.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 5


INTERNASJONALISERING

Her, i produksjonshallen til Jæren Treteknikk på Kverneland, startet Tomasz Dabrowskis yrkeskarriere i Norge.

Ambisjoner og innsats ga uttelling for Tomasz TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Han er én av ti polakker ansatt hos Jæren Treteknikk på Kverneland, men den eneste med eget kontor. 36

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


INTERNASJONALISERING

administrasjonen. – Det var tydelig at Tomasz hadde ambisjoner. Han var dessuten villig til å legge inn det som skulle til for å lære seg norsk, forteller Svein Myklebust, eier og daglig leder i Jæren Treteknikk. – Den første tiden jobbet han nærmest som bakmann for de øvrige ingeniørene på huset. Mens de i større grad frontet markedet, bidro han til å finne løsninger. Men etter hvert som tiden gikk, ble Tomasz stadig dyktigere i norsk, fortsetter han. – I starten var jeg svært avhengig av kollegaene mine. Det var de som måtte ta de oppklarende telefonsamtalene med kunden for så å gjenfortelle til meg, og det var de som måtte oversette mine anføringer til norsk. Det var befriende den dagen jeg kunne klare meg på egenhånd. Tomasz ser nærmest lettet ut.

Solid bedrift

S

ivilingeniøren fra Krakow har lært seg norsk og jobber i administrasjonen som konstruktør og prosjektleder. – Jeg kom hit første gang i 2009 og ble introdusert til Jæren Treteknikk gjennom min bror som allerede hadde jobbet i bedriften en stund, sier han. Den polske aksenten er ikke til å ta feil av, men det er heller ikke norsken. Han leter ikke etter ord og snakker flytende.

Stor innsatsvilje Tomasz Dabrowski startet i produksjonen,

men hadde klare ambisjoner om å få seg en relevant stilling i forhold til utdannelsen som sivilingeniør. – Etter hvert som jeg ble kjent med Svein og Arne (red.anm: Eierne av Jæren Treteknikk), snakket jeg med dem om muligheten for å få jobb som ingeniør og prosjektleder i bedriften. Det var de åpne for. Tomasz dro tilbake til Polen, men holdt kontakten med trelastgrossisten, og da han kom tilbake året etter, fikk han en kombinert stilling med arbeid både i produksjonen og i

– Tomasz er dyktig og har hele tiden vist stor innsats. Nå jobber han som konstruktør og prosjektleder hos oss, forteller Svein Myklebust som sammen med boren Arne Myklebust etablerte Jæren Treteknikk på Kverneland i 2003. I dag styrer han en bedrift med nærmere 40 ansatte og en årsomsetning på rundt 70 millioner. – Vi startet med takkonstruksjoner, men fant fort ut at vi måtte ha mer å gå på. I dag tilbyr vi konstruksjoner til både tak, vegger og golv i tillegg til teknisk rådgiving knyttet opp mot det enkelte bygg og bistand i forbindelse med byggesaksbehandlinger, forteller han og oppgir Stolt Bolig i Sandnes og Jadarhus på Forus som de største kundene. I 2006 bidro de to gründerne av Jæren Treteknikk til å etablere kjeden Jatak sammen med fire andre bedrifter og sitter i dag med 20 prosents eierskap i foretaket. Jatak består i dag av 10 selvstendige bedrifter som samtlige konstruerer, beregner og produserer bjelkelag, konstruksjonspakker, elementer og takstoler for byggmestere, entreprenører og husprodusenter fra Trondheim og sørover. Jæren Treteknikk opererer i området fra Kristiansand til Stord og har opplevd en jevn vekst siden starten. De var også tidlig ute med å ansette fagfolk fra Polen. – Det gjorde vi så snart vi hadde muligheten og var aldri i tvil om at disse skulle ansettes på like vilkår som de norske medarbeiderne, understreker han. I dag har han rundt ti polske medarbeidere i arbeid.

Norsk fremmedfrykt Etter at Tomasz Dabrowski hadde jobbet noen år på Jæren, kom også ektefellen og deres to barn til landet. Den lille familien bor ikke langt fra Kalbergveien 1 på Kverneland, og

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37


INTERNASJONALISERING

– Men dette gjelder ikke bare i arbeidslivet. Norge som samfunn bygger på verdier som gjør landet til et godt sted å være. – Hvordan opplever dere de kulturelle utfordringene? – Nå er jeg mann og rimelig fokusert på det jeg skal gjøre, enten det er i jobb eller hjemme. Min kone oppfatter nok mer av det som skjer rundt oss og opplever at det i noen tilfeller er en viss fremmedfrykt her til lands. Du kan treffe folk som er mer skeptiske til innvandrere, men det er ikke noe jeg merker i min hverdag, sier han.

Egenmotivasjon er nødvendig Jæren Treteknikk tilbyr sine utenlandske medarbeidere opplæring i norsk. – Vi betaler norskkurs for dem som ønsker å lære seg språket. I produksjonen kan man i prinsippet klare seg med engelsk, men det er ingen tvil om at de som tar seg i nakken og virkelig lærer seg norsk, blir mer integrert i det norske samfunnet og får langt flere muligheter enn de som ikke lærer seg språket, fastslår han. Tomasz på sin side forteller at en ytterligere motivasjon i hans språkopplæring var å kunne klare seg i det norske samfunnet på egenhånd. Finne ut av hvilke instanser som måtte kontaktes i forbindelse med at resten av familien flyttet til Jæren for eksempel, ta kontakt med lokale og nasjonale myndigheter, NAV osv. – Ikke alle nordmenn behersker engelsk like godt heller, i alle fall ikke når det kommer til mer kompliserte sammenhenger og felt. Da er det en stor fordel å kunne norsk, påpeker han. Han har dessuten også lært seg å holde følelsene mer på innsiden enn det som er naturlig for hans polske lynne. – I Polen diskuterer vi høylydt og ingen er noen gang i tvil om hvilken sinnstilstand vi befinner oss i. Mens nordmenn smiler hele tiden. Det har vært og kan fortsatt være en utfordring, sier han.

Internasjonale tilpasninger

Tomasz Dabrowski (t.v.) sammen med eier og daglig leder i Jæren Treteknikk, Svein Myklebust.

Tomasz sykler som regel til jobb. Han legger ikke skjul på at det har vært krevende å lære norsk, og at det er krevende å skulle forholde seg til to skriftspråk og et hav av dialekter. Men etter seks år opplever han å ha rimelig bra kontroll. – Ektefellen min er sykepleier og ønsker etter hvert å jobbe som det, men hun må lære språket skikkelig først, sier han. For dem er Norge et valg av framtid, og de

38

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

har ingen planer om å returnere til hjemlandet. – Språklige og kulturelle utfordringer har vi selvsagt, men det norske samfunnet er utrolig mye bedre å leve i. En ting er hvordan vi behandles i yrkeslivet. Her har vi rettigheter og har muligheten til å komme med egne innspill selv overfor øverste sjef, noe som er utenkelig i Polen! Der er arbeidsmarkedet utpreget hierarkisk, og det er tydelig hvem som sitter med makten, sier han og fortsetter:

Selv om Jæren Treteknikk ikke driver med eksport, følger daglig leder, Svein Myklebust, likevel nøye med på hva som rører seg utenfor Norges grenser. – Vi er veldig obs på det som skjer internasjonalt. Verden kommer stadig nærmere, og vi kan ikke utelukkende konsentrere oss om det som skjer like utenfor egen dør, sier han og forteller at han observerer tendenser i de internasjonale markedene som gjør at han allerede nå planlegger nye tilpasninger i egen bedrift. – Akkurat hva kan jeg ikke gå inn på nå, men at vi må følge med på verden, er helt på det rene, sier han.


J=FL=C9EH9FB= J=FL=C9EH9FB= "

*$1-" *$1 - >AF9FK E9R<9 E9 R<9 >AF9FK

røveHos oss er p kjøring alltid

GRATIS!

Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN *()+ g_ *(), Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN *()+ g_ *(),

EYr\Y ;P%- Zd] Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN a *()+ g_ *(),& E]f na cYf acc] laddYl] gkk " kdYhh] Yn& <]j^gj EYr\Y ;P%- Zd] Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN a *()+ g_ *(),& E]f na cYf acc] laddYl] gkk " kdYhh] Yn& <]j^gj `Yj Z"\] aff% g_ mlka\]f Zdall ghh_jY\]jl& E]\ ^gjZ]\j]l cge^gjl$ klÂśjj] Z]jÂśjaf_kkcb]je g_ EYr\Yk `Yj Z"\] aff% g_ mlka\]f Zdall ghh_jY\]jl& E]\ ^gjZ]\j]l cge^gjl$ klÂśjj] Z]jÂśjaf_kkcb]je g_ EYr\Yk affgnYlan] af^glYafe]flkqkl]e$ ER< ;gff][l$ kge _aj \]_ kÂśedÂśk lad_Yf_ lad Ydl \m lj]f_]j$ ^jY fYna_Y% affgnYlan] af^glYafe]flkqkl]e$ ER< ;gff][l$ kge _aj \]_ kÂśedÂśk lad_Yf_ lad Ydl \m lj]f_]j$ ^jY fYna_Y% kbgf lad emkacc& >d]j] fq] kacc]j`]lkkqkl]e]j$ Zd&Y& D=<%^jgfldqcl]j e]\ Y\Yhlanl ^b]jfdqk kYel Y\Yhlan kbgf lad emkacc& >d]j] fq] kacc]j`]lkkqkl]e]j$ Zd&Y& D=<%^jgfldqcl]j e]\ Y\Yhlanl ^b]jfdqk kYel Y\Yhlan ^Yjlk`gd\]j ^gj ]ckljY ljq__`]l g_ cge^gjl n]\ dYf_cbÂśjaf_& :DAJ <M E=< GKK A *()-7 ^Yjlk`gd\]j ^gj ]ckljY ljq__`]l g_ cge^gjl n]\ dYf_cbÂśjaf_& :DAJ <M E=< GKK A *()-7

Hjak ^jY +,( -(($% t 9O< <a]k]d YmlgeYl ^jY ,+* -(($% Hjak ^jY +,( -(($% t 9O< <a]k]d YmlgeYl ^jY ,+* -(($%

Andreas Skretting

Ivar Egeland

Kenneth Walde

*()- EYr\Y ;P%-$ ^jY%hjak]j afcd& ^jYcl g_ d]n&gecgklf& h" )+((($% "jkYn_a^l ladcgee]j& <janklg^^gjZjmc cgeZaf]jl cbÂśjaf_ ,$.%/$* d')(( ce& ;G*%mlkdahh ))1%).- _'ce$ FGp .%/* e_'ce& 9dd] fq] EYr\Y h]jkgfZad]j k]d_]k e]\ - "j')(( ((( ce fqZad_YjYfla$ )* "jk jmklZ]kcql% *()- EYr\Y ;P%-$ ^jY%hjak]j afcd& ^jYcl g_ d]n&gecgklf& h" )+((($% "jkYn_a^l ladcgee]j& <janklg^^gjZjmc cgeZaf]jl cbÂśjaf_ ,$.%/$* d')(( l]dk]k_YjYfla$ + "jk dYcc_YjYfla g_ afflad )( "jk EYr\Y n]aYkkaklYfk]& Mlklqj Yn`]f_]j Yn mlklqjkfan"& "J]fl]cYehYfb] EYr\Y >afYfk ^j]e lad ce& ;G*%mlkdahh ))1%).- _'ce$ FGp .%/* e_'ce& 9dd] fq] EYr\Y h]jkgfZad]j k]d_]k e]\ - "j')(( ((( ce fqZad_YjYfla$ )* "jk jmklZ]kcql% +('.%*()-& =ck]eh]d d"f2 *$1- fge& .$// ]^^& =_]fcYhalYd +- & D"f]Z]dÂśh cj )-(&((($% g'- "j& =lYZd]jaf_k_]Zqj cj ,&*,($%& LglYd% l]dk]k_YjYfla$ + "jk dYcc_YjYfla g_ afflad )( "jk EYr\Y n]aYkkaklYfk]& Mlklqj Yn`]f_]j Yn mlklqjkfan"& "J]fl]cYehYfb] EYr\Y >afYfk ^j]e lad cgklfY\ cj )./&).($%& J]fl]f ]j kmZka\a]jl a + "j ^gj \]j]ll]j " Zda bmkl]jl lad fgjeYd kYd_kj]fl]& >gjZ]`gd\ ge ljqcc^]ad& +('.%*()-& =ck]eh]d d"f2 *$1- fge& .$// ]^^& =_]fcYhalYd +- & D"f]Z]dÂśh cj )-(&((($% g'- "j& =lYZd]jaf_k_]Zqj cj ,&*,($%& LglYd% cgklfY\ cj )./&).($%& J]fl]f ]j kmZka\a]jl a + "j ^gj \]j]ll]j " Zda bmkl]jl lad fgjeYd kYd_kj]fl]& >gjZ]`gd\ ge ljqcc^]ad&

NĂ… ER NYE MAZDA CX-5 HER!

Ă…pningstider: Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes # """

JĂŚrdagsglede Siden 1959 har jĂŚrbuer feiret ekte jĂŚrdagsglede. I 10 ĂĽr har vi pĂĽ M44 fĂĽtt bli med. NĂĽ gleder vi oss til ĂĽ fargelegge ĂĽrets høydepunkt pĂĽ Bryne igjen – med senterunderholdning, besøk av den populĂŚre maskoten Vippas og ikke minst vĂĽryre, uimotstĂĽelige tilbud i vĂĽre mer enn 60 butikker. PĂĽ M44 finner du alt du trenger – fra sko til interiør, fra sportsutstyr til tekniske dippedutter. I senteret har vi en egen lekeplass for barna samt spisesteder for alle som mĂĽtte ønske ĂĽ feire gode kjøp og hvile beina. Parkeringsmulighetene er mange og aldeles gratis. M44 har jĂŚrdagsĂĽpent 29.-31. mai Fredag 10-20, lørdag 9-22, søndag 12-16. Se www.m44.no for vĂĽrt jĂŚrdagsprogram og for matbutikkenes ĂĽpningstider. Velkommen til jĂŚrdagsglede!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‚‚ 39


BEDRIFT

Vil drifte bygg på Jæren TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Stadig flere sameier, borettslag og næringsbygg ser verdien i å la profesjonelle ta seg av driften. Det markedet ønsker Erik Nysted i nyoppstartede Bryne Byggdrift å ta sin del av.

E

rik Nysted har de siste 13 årene jobbet for totalteknisk leverandør GK Norge, den siste tiden som distriktssjef og avtaleansvarlig for Statoil. I november stiftet han Bryne Byggdrift, og siden februar har dette vært hans fulltidsjobb. – Selvsagt er det en risiko å gå fra en sikker jobb med gode kollegaer til å starte et enmannsforetak, men jeg var lei av pendling til Forus, trengte en forandring og har lenge hatt lyst til å drive noe for meg selv. Jeg har gjennom utdanning og arbeidsliv opparbeidet meg mye kompetanse innen ventilasjon, varme- og kjølesystemer, energioppfølging og brannvern, og har dermed kunnskapen som trengs for å drive med byggdrift, fastslår Erik, og sier at han også vil bistå som driftsrådgiver i nye byggeprosjekter.

Penger å spare for byggeiere På spørsmål om hvorfor det er behov for et selskap som hans, har han forklaringen klar: – Bygg blir stadig mer avanserte og vanskelige å vedlikeholde. Den tradisjonelle byggdrifteren, vaktmesteren som kom langt med en kost og hammer, er ikke nok lengre. Man må i dag ha inngående kunnskap om alt fra avanserte styringssystemer til kompliserte forskrifter. I tillegg er dette tidkrevende arbeid, noe som gjør det vanskelig for byggeiere å selv ta seg av det, poengterer Nysted. Han har mange historier om selskaper som kaster penger ut vinduet når det gjelder byggdrift. – Det finnes eksempler der bygg har hatt snøsmelteanlegget på hele sommeren, og vi har alle sett kontorbygg tape masse i unødvendig energiforbruk. Noen investerer i kostbare styringssystemer for så å la dem stå ubrukt eller underbrukt. Selv om mange er flinke, er

40

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Erik Nysted har startet for seg selv og tilbyr drifting av bygg – med alt det som der kreves.

det utvilsomt mye å ta tak i, både av smått og stort, fastslår Erik.

Har smørbrødlisten klar for nye kunder Nøyaktig hvilke tjenester Bryne Byggdrift skal levere er faktisk ikke helt bestemt ennå. Erik forteller at det kommer an på ønsker fra byggeiere. – Frem til nå har jeg vært alt fra blikkenslager til søppelmann. Jeg tilpasser meg det som er best for kunden og bygget, men i utgangspunktet tilbyr jeg tjenester innen teknisk drift, vaktmesteroppgaver, energiledelse, samt innvendig og utvendig vedlikehold. Men som en liten organisasjon kan jeg komme tett på kundene mine, og løse et mangfold oppgaver, sier Erik, og forteller at selskapet nå består kun av ham, men at han har flere gode samarbeidspartnere og leier inn hjelp der det er behov. – Jeg har en god smørbrødliste av potensielle tjenester som jeg går gjennom med hver

enkelt oppdragsgiver og skreddersyr etter behov. Først og fremst ønsker jeg å bistå huseiere med å ta vare på byggene deres, og løse problemer før de oppstår. Denne kjærligheten til bygg viser igjen i huset han og familien bor i på Solhøgda i Bryne sentrum. Her har han og samboer Elisabeth Hilde renovert et hus fra 1920, en innsats de fikk Time Kommunes kulturvernpris for i 2009.

– Enkelt, forutsigbart og skikkelig Nå ser Erik Nysted frem til å bygge Bryne Byggdrift videre, og forteller at målet er å bli en god aktør som kundene vet at de kan stole på. – Jeg er stor fan av den jærske stilen, der det skal være enkelt og forutsigbart, og jobben skal bli gjort skikkelig. Mine kunder skal kunne stole på at jeg vet hva jeg gjør, og slippe å følge opp alle avtaler, eller bekymre seg for at noe står med liten skrift i kontrakten. Det tror jeg er en god oppskrift for suksess.


JÆRENS TAK LYEFJELL

7 delikate eneboliger på Lyefjell! Omringet av nydelig natur og en slående vakker havutsikt. Her vil du trives! Randi Tveit / M: 51 77 89 90 / E: randi.tveit@em1.no

www.sibygg.no

LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

Standard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer og kundetilpasset treemballasje. Konkurransedyktige priser Hyppige og raske leveringer reduserer behov for lager Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet Varmebehandlet KD 5630 Godkjent av Mattilsynet i henhold til internasjonal standard ISPM - 15 Alle er IPPC merket

FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Adresse: Øksnevad Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: «Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket».

www.dataplan.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


Komplekse stålkonstruksjoner! Maskinering & Sveiseservice produserer komplekse stålkonstruksjoner i Vardheia Industriområde. Vi er en komplett samarbeidspartner.

MASKINERING & SVEISESERVICE AS

www.msas.no postmaster@msas.no 51 77 03 00

NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 3834-2 NS-EN ISO 14001 OHSAS 18001

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

Alt innen bygging

.

Tlf. 936 97 500 Skogateigen 25, 4362 Vigrestad

-Fagkunnskap gir trygghet.

42

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


NB! Perf

ekt t nye rut il det ehefte t!

2015

Tidstabell/ Timetable i påsken, sommeren, For oppdaterte ruter t offentlige helligdager jule- og nyttårshelg sam – se www.jaerlines.no

Rydd kjøleskapsdøren! Gå inn på www.jaerlines.no og bestill din egen Jaerlines-kjøleskapsmagnet©. Jaerlines – for deg som skal ut og fly fra Jæren opptil 26 ganger i døgnet!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


Nytt om

‹‹ Jeanette Aas

Lisanne Verheul

er tilbake som regnskapsfører i Dataplan Regnskap AS fra mars 2015 etter en periode i konsernregnskap i Statoil.

begynte som lærling i Dataplan IT Partner AS i mars 2015. Har tidligere gått to år med medier og kommunikasjon på Vågen vgs og et år påbygg på Time vgs.

Henning Engh Bakke

Bjørn Tore Søyland

startet som seniorkonsulent i Dataplan IT Partner AS i januar i år. Han kommer fra en stilling i Rebuild i Stavanger.

startet som systemkonsulent i Dataplan Solutions AS i februar i år. Bjørn Tore kommer fra Safran Software, hvor han var utleid til Statoil.

Kristoffer Brække

Emil Fanuelsen

startet som teknisk sjef i Komatsu KVX LLC i april. Han er utdannet maskiningeniør samt sivilingeniør innen industriell økonomi og har erfaring fra offshorebransjen, primært inne brønnkonstruksjon og boring.

startet som systemkonsulent i Dataplan Solutions AS i april. Han kommer fra Halliburton hvor han var regionsansvarlig for utviklingssystemet «Halliburton University».

Nå kan du leie maskiner og utstyr av Naboen

på Kverneland

Plogfabrikkveien 19 I januar flyttet vi vårt hovedkontor til splitter nye lokaler på Kverneland. Herfra driver vi Nabolaget og herfra leier vi ut maskiner og utstyr til absolutt alle formål. Du er hjertelig velkommen til en god naboprat!

44

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

naboen.no • tlf: 51 81 03 00


“Vi går aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.”

Yrke: Rekrutteringskontakt/Veileder Navn: Renate Ollestad Alder: 31 år Arbeidssted: NAV Hå

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland, daglig leder

1. Hvorfor ble du rekrutteringskontakt/veileder? – Som tidligere personalleder med stort fokus på sykefraværsoppfølging så jeg det som en spennende mulighet å ta det videre «på den andre siden» da jeg var på jobbjakt. Å jobbe som veileder, viste seg å være så mye mer, - jeg stortrives! Med min bakgrunn ble det naturlig å gå inn i rollen som rekrutteringskontakt. 2. Hvilken utdannelse kreves? – Å jobbe i NAV, krever som oftest «relevant» utdanning på høyskolenivå. Men vi har alt fra sosionomer til lærere, sykepleiere, fysioterapeuter, og mer administrativt rettede utdanninger.

bente@haalandasfalt.no

Quick Transport AS har sin base på Jæren Vivian er klar til å kjøre varer for dere med sin nye MAN lastebil med kjøl og frys.

3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Jeg har som veileder ansvar for å kartlegge brukernes muligheter på arbeidsmarkedet, avklare arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingsbehov. Jeg står dessuten til disposisjon for å hjelpe arbeidsgivere med å finne relevant arbeidskraft. Vi har Norges største CV-register! Jeg kan sy til et rekrutteringsprogram etter bedriftens ønske. På denne måten kommer jeg i kontakt med arbeidsgivere som også kan være interessert i å ha brukerne våre i arbeidspraksis. Vi har til enhver tid behov for ca 100 praksisplasser. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Det er store muligheter for utvikling, både faglig og karrieremessig! 5. Hvordan er arbeidstiden? – Vi har fleksitid og jeg kan i stor grad legge opp mine dager slik jeg selv vil. Akkurat nå arbeider jeg en halvtime kortere hver dag, som jeg tar igjen puljevis fordi jeg ønsker mer tid til disposisjon på ettermiddagene. 6. Og lønnsnivået? – Det synes jeg er bra! 7. Hvilke andre jobber kan du få med din utdannelse og jobberfaring? – Jeg har en bachelorgrad innen markedskommunikasjon, sammen med min erfaring kan jeg få diverse administrative jobber og personallederjobber. 8. Hva er det beste med jobben? – At vi har stor individuell frihet til selv å løse arbeidsoppgaver slik vi synes er best, - og så har jeg fantastiske kollegaer! 9. Dersom du skulle finne ny jobb i dag, ville du da ha valgt det samme? – Bahelorgraden min heter «engelsk og internasjonal markedskommunikasjon» og tar for seg både økonomi, HR-, markeds- og businessfag. Den er for bred, så svaret er nei. Jeg ville valgt en mer spisset utdanning, mot økonomi eller psykologi.

Ring og bestill på tlf. 05178

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


AASLAND OMSORG AS Utsiktsvegen 5, 4352 Kleppe Daglig leder: Vilje Helen Voll-Aasland Styreleder: Vilje Helen Voll-Aasland Virksomhet: Hjemmehjelp DAPA BYGG AS Engelsvollvegen 95, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Dainius Pazarauskas Styreleder: Dainius Pazarauskas JÆREGGPRODUKTER AS Plogfabrikkvegen 12, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Bjørn Salte Styreleder: Bjørn Salte Virksomhet: Produksjon av ferdigmat MORÅ AS Tunrappvegen 28, 4352 Kleppe Daglig leder: Thomas Mæland Styreleder: Kurt Raymond Sele Virksomhet: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning OFTEDAL FOR & UTSTYR AS Mosevegen, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Tommy Oftedal Styreleder: Beate Oftedal Virksomhet: Uspesifisert engroshandel SOLA AVIATION AS Verdalsvegen 41, 4352 Kleppe Daglig leder: Jan Friestad Styreleder: Jarle Finsveen Styreleder. Utleie og leasing av lufttransportmateriell

MASYN AS Pollestadvegen 305A, 4343 Orre Daglig leder: Gjert Birkeland Styreleder: Gjert Birkeland Virksomhet: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning ARTFOG AS Knappholen 16, 4345 Bryne Daglig leder: Karin Sunderø Styreleder: Ellen Sofie Bergsbakk Virksomhet: Butikkhandel ikke nevnt noe annet sted BRYNE BETONG AS Steinaldervegen 27, 4345 Bryne Daglig leder: Kåre Qvalbein Styreleder: Martin Svana Hansen Virksomhet: Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet DKAR EIENDOM AS Hetlandsgata 12, 4344 Bryne Daglig leder: Kristen Helland Styreleder: Gudleik Njå Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom HEBA EIENDOM AS Kløvervegen 10, 4340 Bryne Daglig leder: Olav Bang-Haagensen Styreleder: Olav Bang-Haagensen

PASTELLVEIEN EIENDOM AS Storgata 14, 4340 Bryne Daglig leder: Sigve Bru Styreleder: Kjetil Kleppe Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers SOLEAD AS Nyevegen 11, 4344 Bryne Daglig leder: Sofia Moland Styreleder: Arild Moland Virksomhet: Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

DINDELER AS Stasjonsvegen 108, 4360 Varhaug Daglig leder: Justina Gaizauskaite Styreleder: Tadas Mazliakas Virksomhet: Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler FJERMTRANS AS Aniksdalsvegen 356, 4362 Vigrestad Styreleder: Jan Harald Fjermestsad Virksomhet: Godstransport på vei LODDEN HOLDING AS Torollsvegen 17, 4365 Nærbø Daglig leder: Anders Lodden Styreleder: Anders Lodden

OK THAI AS Storgata 41, 4340 Bryne Daglig leder: Ole Rhonny Salte Styreleder: Evy Salte Virksomhet: Butikkhandel med bredt vareutvalg

LOT HOLDING AS Skjeraberget 52, 4365 Nærbø Daglig leder: Lars Ove Tjensvoll Styreleder: Lars Ove Tjensvoll

1355-0

SYNC CONSEPT AS Fjogstadveien 101, 4352 Kleppe Daglig leder: Kurt Skretting Styreleder: Kurt Skretting

ES PARTNER AS Tjøttavegen 96, 4341 Bryne Daglig leder: Sverre Engedal Styreleder: Sverre Engedal Virksomhet: Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre

OSR HOLDING AS Leil.206, Hetlandsgt. 5, 4344 Bryne Daglig leder: Ove Sør-Reime Styreleder: Ove Sør-Reime Virksomhet: Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Ravema AS Åsveien 21 3475 Sætre Tlf. 66 85 90 10

46

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema Demosenter: Orstadveien 134 4353 Klepp St. Reidar Kverneland Tlf. 91 60 11 71.

www.ravema.no


glødefisk

Vi lytter En god revisor er en revisor som forstĂĽr behovene dine og vet hvordan de skal imøtekommes. VĂŚr lur – ring oss pĂĽ 51 81 73 60.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

PĂ… FORUS OG BRYNE Revisjon. RĂĽdgiving. Regnskap.

VELKOMMEN TIL OSS I ÄŠĹ‹ 0#-$)(Ĺ‹ ÄŠĹ‹G,-)**!$ÂŞ,Ĺ‹ ÄŠĹ‹ H !#0(#(!Ĺ‹ ÄŠĹ‹ % ..Äž 0!# .

OCKGĂ…RDEN I KLEPP SENTRUM FSS REVISJON AS Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes. Tlf.: 51 63 85 00 ¡ post@fss-revisjon.no ¡ www.fss-revisjon.no

ss

REVISJON

Dersom ulykken rammer! “Ledelsen bedømmes ikke for krisen, men for hvordan den hĂĽndteresâ€? Tlf. 51 79 12 20, post@hrd.no RĂĽdhusgt. 2, Boks 104, 4368 Varhaug

www.hrd.no

Har bedriften nødvendige beredskapsplaner? Har bedriften nødvendige ferdigheter i kriseledelse, informasjons-/medie- hündtering, samt i pürørendestøtte? Vekker svaret uro, kan Optimal Sikkerhet, bidra til at din virksomhet blir bedre beredt ved uønskede hendelser. JÌrveien 144, 4344 Bryne Tlf: 934 22 765 www.optimal-sikkerhet.no

Ìren Regnskap er i stadig større grad en samarbeidspartner og totalleverandør en økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill SkjĂŚveland Hodne Torill Hodne T N E R EOddmund : Wiig Rune Stakkeland jĂŚveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma akkeland R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig nd Wiig Hodne Magnar Espedal Espedal Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‚‚ 47


‹‹

Løsning følger i neste nummer. Hermod

© 517

Grom12-2014 gutt

Stivne

Dans

Ustyrlig

Bekreft

-else

Gods

Portugal

Rykte

Fugl

Rund

Avskum

Nybygger

Rille Opprør

Moderne Nasj. bilm.

Selskap

Fugl

Fisk

Nedbør

Tall

Fremdeles

Norsk

Kortspill

forfat.

Fugl

Pluss

Sinn

Pike navn

Høytid

Omvisning

Henstille

Renne

Viser

Gutte navn

Abdisere Fugl

Praksis

Enslig

Klar

Skjells

Vanadium

Land

-ord

Avis

Kjøp

Oppunder

Flamme

Upresis

Ekstraordinær

Hast

Vri

Dessert

Rette

Drikk

Gutte navn

Anspore

Kamp

Overklasse

Monark

Siste

Nynorsk

Fugl

Avreise

Legems-

Fæl

del

Nyte

Mester-

pron.

skap

Likt

Damp

Bar Latskap

Rask

Anekdote

Drysse

Vesen

Harmoni

Kjør Planmessig Kultivert

Båt

Hast

Grov Spetakkel

Lever

Ital. elv Entre

Gutte navn Skips regis.

Land

Streben

Gutte navn

Bekvem Harme

Herberge

Klø

Skjær

skap

Ferd

Gjengi -else

Mester-

Fartøy

Forkjøl

Rør

Uprøvd

Væske Påfyll

Preke

Eiend. pron.

Nynorsk

pron.

Brenne

Land

Instru-

Kjas

ment

Fabelvesen

Farsott

Slokne

Barriere

Gass

Grusom

G L A S S M E S T E R E N

P Å

J Æ R E N

M E D

O V E R

2 5

E R F A R I N G

NY BILRUTE?

Vi ordner alt innen glass f.eks punkterte ruter. Og trenger du nytt speil, er vi rette plassen!

Vi ordner alt innen bilglass som f.eks. reparasjon etter steinsprut.

EINAR KNUTSEN AS Tlf. 51 48 02 11 - Fax. 51 48 01 38

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Å R S

NY RUTE ELLER SPEIL? Glassmesterforretning

48

Herske

DØGNSERVICE 971 78 180


Juristens råd

‹‹

Næring på Jæren har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no innen 2. juni 2015. Vinn et gavekort fra Kjøkkenet eller Klepp Soneterapi.

Nye regler om konkurranseklausuler

Betongspalter til storfe og gris.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

‹‹

Regjeringen har kommet med forslag om nye bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, som da skal gjøre det klarere hvilke typer konkurranseklausuler det skal være anledning til å avtale med ansatte. Konkurranseklausuler er avtaler som begrenser en arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en konkurrent eller starte, drive eller delta i konkurrerende virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Konkurranseklausuler kan i følge forslaget bare avtales når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler kan inngås for maksimalt ett år, og arbeidsgiver skal betale kompensasjon. Kompensasjonen skal i utgangspunktet utgjøre full lønn, men med et tak på 18 G (ca kr 1,6 millioner). Til nå har de viktigste bestemmelsene om konkurranseklausuler vært plassert i avtaleloven § 38. Det er imidlertid gjort unntak fra reglene om konkurranseklausuler for virksomhetens øverste leder, som da kan ha en annen konkurranseklausul, også mer omfattende, enn det som foreslås innført. Forutsetningen og vilkårene for dette er imidlertid at det avtales etterlønn for daglig leder. I forslaget som er fremmet er det også tatt inn bestemmelser knyttet til såkalte kundeklausuler (forbud mot å kontakte tidligere kunder etter opphør av ansettelsesforhorholdet) samt rekrutteringsklausuler (forbud mot å rekruttere tidligere kollerer etter opphør av ansettelsesforholdet). Det er foreløpig uklart når bestemmelsene vil tre i kraft, men de vil da få virkning for nye avtaler/klausuler, og for eldre avtaler ett år etter ikrafttredelse.

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Ingrid Olsen Hauge, Lye. Gratulerer!

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, PB 393, 4349 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. 1

6

2

7

3

8

4

9

PVC dører og vindu til landbruksbygg Blomsterkasser og betongmøbler til utomhus anlegg.

5

Navn: Adresse: 982 17 880 : kih@linkbetong.no : www.linkbetong.no

Postnr./-sted:

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49


Det komplette bilsenteret pü NÌrbø

Vi har nĂĽ fĂĽtt 24 timers sentralbord

S elskap, kurs og andre arrangement

www.kohlerpaviljongen.no

Anno 1860

NÌrbø, telefon: 48 13 50 85

Gratis medlemskap med bl.a. profilering pĂĽ tjenestetorg. Opptil 6% ĂĽrlig reduksjon av diesel forbruk – www.kkube.net Opptil 60% redusert forbruk, slitasje og vedlikeholdsutgifter. Gratis avhenting av spill olje – se medlemsavtaler. Opptil 100% reduksjon av senskader, kreft og miljøforurensing.

Kontakt JĂŚren/Rogaland : 95140334 / Oddmund@kernite.no

VAIDA VASKEBYRĂ… er et rengjøringsfirma som tilbyr tjenester i alt fra engangsrens til daglig/ukentlig renhold i blant annet kontor, lager, indusribygg, butikker, skoler, leiligheter, barnehager, kjøpesenter, byggeplass og det private hushold. Vi tar ogsĂĽ din høytidsrengjøring!

Ta kontakt QĂŒ WBJEBL!POMJOF OP FMMFS XXX WBJEBBT OP

50

‚‚ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Open every day

09:00-22:00

Tel : 46 22 88 41, 98 02 93 39

www.thaimassasje.net St.Olavsgt. 46, 4306 Sandnes

fri parkering


FOTO: JARLEHAGEN.NO

R E L I B E R A TOYOTA V PROACE

Spesialtilbud på oppgradert modell. Kontakt oss!

Oppgradert modell har:

Hvorfor velge Toyota varebil?

Ledende på kundetilfredshet*** Ledende på garantihåndtering*** Lave driftskostnader

5 år / 160 000 km Toyota Garanti

Express Service: Originalservice

fra Toyota Financial Services

venter

Proace 128hk 270 960,-* ekskl. mva.

Leasing 1 978,-/md.* ekskl. mva.

LAND CRUISER VX og GX har:

med 4 kameraer

Leasing 3 912,-/md.* ekskl. mva.

Land Cruiser DLX 421 209,-* ekskl. mva.

HILUX utfordringene 3 karosserivarianter

Hilux D-Cab DLX 277 925,-* ekskl. mva.

Leasing 2 587,-/md.* ekskl. mva.

Ekskl. frakt, lev. og reg.omk. 11 250,-. Alle priser er ekskl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Leasing: PROACE Forskuddsleie 32 000,- Månedsleie 1 978,- HILUX Forskuddsleie 34 000,- Månedsleie 1 575,- LAND CRUISER Forskuddsleie 55 000,- Månedsleie 3 912,- Bindingstid 3 år Kjørelengde 45 000 km. **Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. *** blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Proace fra 0,64 l/mil, fra 168 g/km, fra 207 mg/km Hilux 2,5 D-4D fra 0,83 l/mil, fra 197 g/km, fra 230 mg/km Land Cruiser fra 0,81 l/mil, fra 213 g/km, fra 157 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

*

Toyota Sørvest AS

STAVANGER

SANDNES

Langflåtveien 35

Gamleveien 83

www.toyotasorvest.no

4017 STAVANGER

4327 SANDNES

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Følg oss på Facebook

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 51


Byggingen er igang

Illustrasjon

2- OG 3-ROMS LEILIGHETER

Bo midt i naturen – på Ogna

VISNING

TORSDAG 28. MAI kl. 18–20 Møt oss på Langaberget 15!

OGNA HÅ Finn deg en moderne og lettstelt leilighet – midt i naturen, ut mot havet, og likevel så sentralt at du har alt du behøver rundt deg. Leilighetene leveres nøkkelferdige med høy standard, hvitevarer, innglasset balkong og egen garasje. Opparbeidet tomt. Ingen egeninnsats – trygt og oversiktlig. Kom og finn den som passer deg best!

2- OG 3-ROMS LEILIGHETER 53–97 m2 bra 49–93 m2 p-rom

2.198.000 – 4.098.000,– FINN-kode: 48087716

Gunstige lån fra Husbanken.

Magne Skårland mobil 915 73 157 magne.skarland@blockwatne.no blockwatne.no/ogna


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.