Næring på Jæren 2-2016

Page 1

informasjon

NÆRING

02

2016

OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 12. årgang • 02 • april 2016

Næring i Jæren kommune? Mekanisk allianse sikrer 1000 jobber Særing på Jæren:

Mette Grude Tema:

Trening, helse og velvære

Få orden på kropp og sinn


HODEBRY

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

DET KAN VÆRE FLERE GRUNNER TIL AT MAN IKKE HAR SITT EGET HÅR. Uansett årsak, er det å gå til innkjøp av parykk eller hårerstatning en svært privat og personlig prosess. Derfor tar vi i mot kundene i vår egen, separate parykkavdeling. Ring 51 48 89 40 og spør etter Jørn. - PA RY K K O G H Å R E R S TAT N I N G S I D E N 1 9 7 6 -

2

‹‹

N æ r i n g på j æ Å r epnn i n g st i d e r : H ve rd a g e r 0 9 - 1 9 , L ø rd a g 0 9 - 1 5

A d re ss e : S t o rg a t a 3 1 , 4 3 4 0 B r y n e

e s t e r ro y a l . n o


Tore Friestad

Æ

lnnhold

Redaktør

Jæren kommune – ja eller nei?............................................. 4 Blir det næring i Jæren?........................................................ 6

Mange viktige spørsmål (og noen svar)

Særing på Jæren – Mette Grude......................................... 9

Mye har blitt skrevet både for og mot sammenslåingen til Jæren kommune, og mer vil det bli etter hvert som vi nærmer oss folkeavstemningen mandag 25. april. Debatten går både digitalt, i avisene og på folkemøter i hele regionen. Argumentene er mange, og meningsmålinger viser at det fremdeles er uklart hva resultatet vil bli. Næring på Jæren har loddet stemningen på både «ja»- og «nei»-siden, og har kontaktet lederne av de to fraksjonene for å høre hvordan en sammenslåing vil påvirke næringslivet her. Én ting er sikkert: Det finnes få kommuner i Norge som er like gode kandidater for sammenslåing, så om det blir «nei» lover det særdeles dårlig for kommunereformen ellers i landet. Klepp, Time og Hå har en etablert felles identitet som jærbuer. For eksempel ser vi allerede næringslivet i regionen under ett i magasinet du nå holder i hendene, og det vil vi fortsette med uansett resultat 25. april. Månedens Særing på Jæren har god innsikt i et emne som kommer til å prege det norske samfunnet i lang tid fremover, og som mange bør lære mer om – Mette Grude er regionsjef i HERO, med ansvar for enslige, mindreårige asylsøkere. Grude, som tidligere har vært sykepleiesjef i Klepp, kommunalsjef i Time og fengselssjef i Hå, oppfordrer alle til å sette seg inn i den kompliserte asylsaken i stedet for å bygge debattargumenter på frykt og feilinformasjon. «Vi må se konsekvenser på litt lengre sikt. Størstedelen av de som kommer hit fra Syria og andre land er gode mennesker i en vond situasjon, og takknemlige, ressurssterke folk som ønsker å integrere seg og bidra», sier hun. Tema for denne utgaven er noe som mange er interesserte i: Trening, helse og velvære. Vi har tatt opp emnet med en rekke interessante aktører, fra Livskraft som vil bli Rogalands fremste kompetanse på mental trening, via Firbent Terapi som er ledende i et nyskapende helsefelt, til Topp til Tå Velvære som har fått jærbuer til å føle seg vel i snart 30 år. Vi har også snakket med Arild Friestad i den nyetablerte bedriften Hydra Equipment, som vil gjøre oppdrettsnæringen mer lønnsom og miljøvennlig med en ny, spennende robot. Du kan også lese om etableringen av klyngesamarbeidet Alloyance, der 17 aktører innen mekanisk industri skal jobbe sammen for å vinne oppdrag i utlandet. Et utmerket eksempel på at det er mye å tjene på godt samarbeid.

Har din bedrift noe interessant å fortelle? Fortell det til oss, så forteller vi det til hele Jæren! Send en mail til tips@lokomotiv.no!

Brenner for andres arbeidshverdag ..................... 14

Jærsk sunnhet i kropp og sinn ............................... 16

Velvære i 30 år......................................................... 19

Skaper stolte øyeblikk på Nærbø......................... 20

Terapi på fire ben ................................................... 22

Spirituelt og steinhardt............................................ 25

En ny runde triatlon................................................ 26

Alt til damer under samme tak ............................. 30

Mer enn bare en knekk ......................................... 32

Jærens sterkeste menn og kvinner ...................... 34

TEMA

Ny bedrift: Hydra Equipment ............................................ 37 Jærbedrifter står sammen.................................................. 41 Kryssordløsning .................................................................. 43 Nytt om navn ...................................................................... 44 Min jobb: Asta Kvalbein...................................................... 45 Nye selskaper på Jæren .................................................... 46 Kryssord / sudoku............................................................... 47 Juristens råd / konkurranse............................................... 48 Mat og vin: Lam.................................................................. 50

4

22

‹‹

‹‹

20

37

‹‹

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut åtte ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå.

Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

redaksjon: Tore Friestad Jorunn Busk Annonseansvarlig: Katrine F. Killingland katrinefk@lokomotiv.no Tlf.: 901 40 447

design/produksjon: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad Trykk: Gunnarshaug Trykkeri

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

Utgiver:

redaktør: Tore Friestad tore@lokomotiv.no

Distribusjon: Schibsted Opplag: 20 000

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 4. mai 2016. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3


KLART JA: 24. februar deltok 235 personer på ja-sidens kick-off i Klepp rådhus.

Jæren kommune – ja eller nei? Debatten om Jæren kommune er i full gang i forkant av folkeavstemningen mandag 25. april. Både ja- og nei-siden jobber hardt for å overbevise folket om å støtte sitt synspunkt.

D

e fire målpunktene for kommunereformen som er listet opp på regjeringen.no, er som følger: å skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, samt å styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.

Argumenter både for og mot Tirsdag 23. og onsdag 24. februar avholdt neiog ja-siden sine åpningsmøter for kommunekampen, og de henholdsvis 177 og 235 oppmøtte ble presentert for noen av politikernes synspunkter på kommunesammenslåingen. – Vi vil bygge en ny kommune fra bunnen av – en kommune som er laget for dette

4

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

århundret, tilrettelagt for dagens og fremtidens behov, teknologi og muligheter. Vi skal finne de gode elementene fra hver av de nåværende kommunene og ta disse med inn i nye Jæren kommune. Befolkningen skal fremdeles finne det de trenger der de bor, men vi vil samle de tjenestene som folk ikke lenger oppsøker, slik at de ansatte her kan være sammen når de skal bygge ny kultur. Da kan fagmiljøene innen for eksempel IT, helsetjenester og landbruk bli større, og kompetansen høyere. Jæren kommune vil derfor ha et godt og bredt tjenestetilbud til sine innbyggere, sa Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese. Dagen før hadde Nei-representant fra Klepp, Marie Storhaug, uttalt følgende: – De store spørsmålene står fremdeles

ubesvart: Hva får vi, hva blir bedre og hva koster det? Vi vil ikke ha endring for endringens del. Vi kan ikke se at vi vil spare på en sammenslåing - dette vil tvert imot gi mer administrasjon, dyrere tjenester, mindre lokaldemokrati, dårligere sentrumsutvikling, og det er ikke en gang tegn til at jordvernet vil bli bedre. Vi vil ha en fremtidsrettet utvikling for kommunene våre, med kort vei til folkevalgte og administrasjon, kortreiste tjenester, og flere levende sentrum med gode møteplasser. En kommunesammenslåing betyr en sentralisering til Bryne av administrasjon og rådhusfunksjoner, noe som vil påvirke og ha en sentraliseringseffekt på handel, service og næring.


Valglokaler 25. april Stemmekrets Stemmested Åpningstid Hå kommune: Nærbø Nærbø ungdomsskule 09.00 – 21.00 Varhaug Varhaug skule 09.00 – 21.00 Vigrestad Vigrestad storskule 09.00 – 21.00 Ogna Ogna bibliotek 09.00 – 21.00 Klepp kommune: Kleppe Klepp rådhus 09.00 – 21.00 Engelsvoll Engelsvoll skule 09.00 – 21.00 Tu Kåsenhallen 09.00 – 21.00 Orre Orre samfunnshus 09.00 – 21.00 Bore Bore ungdomsskule 09.00 – 21.00 Orstad OrstadHuset 09.00 – 21.00 Time kommune: Bryne Time rådhus 09.00 – 21.00 Hognestad Hognestadhallen 12.00 – 21.00 Undheim og Eikeland Undheim skule 12.00 – 21.00 Frøyland Kvernaland samfunnshus 09.00 – 21.00 Lye og Vestly Lye skule 09.00 – 21.00

UTENFOR: Mobilisering mot storkommune på Jæren avholdt i Time bibliotek 23. februar var så populært at mange måtte ta plass i gangen utenfor Storsalen.

Viktig jordvern Den potensielle kommunen vil ha i underkant av 60 000 innbyggere, og blir da den tredje største i Rogaland og tolvte største i hele landet. Jæren kommune vil også være den største jordbrukskommunen i Norge. Løsninger for å sikre fremtiden i Jærens største næring gjennom jordvern er derfor et viktig moment i den aktuelle sammenslåingen. – En større kommune kan gjøre det lettere å spare matjord. Både Time og Hå har fortsatt uproduktiv jord å bygge på, mens Klepp nesten bare har matjord igjen. Ved fremtidig utbygging kan man se Time, Klepp og Hå under ett. Det betyr at man kan planlegge bygging av boliger, industri og infrastruktur uten å måtte ta hensyn til dagens kommunegrenser, mener ja-siden. – Selv om både Time og Hå har uproduktiv jord å bygge på, blir det likevel bygd ned matjord både rundt Bryne og andre steder. I perioden 2007-¬2014 har Time kommune bygd ned 707 dekar. Det er bare 100 dekar mindre enn Klepp. Frykten er at mer sentralisering kan gi større press på dagens sentrumsområder, svarer nei-siden.

Ser få ulemper

magasin, Rosenkilden, har hentet innspill fra åtte av sine medlemmer i næringslivet på Jæren, og disse er alle positive til en sammenslåing til ny storkommune. For eksempel meddeler Inge Brigt Aarbakke dette: – Jeg er vanvittig for en sammenslåing og håper inderlig det blir ja. Felles regler og muligheter for næringslivet, mer styrke og penger til det frivillige arbeidet i kommunen og enklere å plassere ting der det er best - uavhengig av kommunegrensene, ser jeg som de største fordelene, forklarer Aarbakke, og legger til at han «ser få ulemper med en sammenslåing».

Gi din stemme! Dette er et valg som vil ha stor innvirkning på hvordan utviklingen her i regionen blir fremover. Sett derfor av litt tid til å lære hva fordelene og ulempene med sammenslåingen til Jæren kommune er, for eksempel på minnyekommune.no eller Facebook-gruppene til ja- og nei-siden, og ta turen til ditt valg­ lokale mandag 25. april for å la lokaldemo­ kratiet bestemme Jærens fremtid. Godt valg! På neste side kan du lese hva ja- og nei-siden mener om næringslivet i Jæren kommune.

Valginformasjon Hvem kan stemme? De som er folkeregistrert som bosatt i Hå, Klepp eller Time den 31. januar 2016 har stemmerett ved folkeavstemningen 25. april. I tillegg må følgende kriterium være oppfylt: • Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som er, eller har vært, bosatt i Norge. • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, og som har vært registrert som bosatt i Norge senest 31. januar 2016. • Andre utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, og som har vært registrerte som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste åra før valgdagen. Forhåndsstemming kan du gjøre fra 21. mars til og med 22. april i den kommunen du bor i. Det er ikke mulig å forhåndsstemme i andre kommuner enn i hjemkommunen. På valgdagen må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 31. januar 2016. Det blir ikke sendt ut valgkort til dette valget. Er du syk eller ufør, kan du ta kontakt med din kommune og be om å få forhåndsstemme hjemme. Fristen er satt til 20. april. Legitimasjon med bilde må tas med når du skal stemme.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen sitt

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 5


Blir det Næring i Jæren? Vi har spurt lederne for Ja- og Nei-siden om hva de mener om effekten en sammenslåing til Jæren kommune vil ha på næringslivet her i regionen.

Foto: Ingeborg Skrudland

Ane Mari Braut Nese, ordførar Klepp kommune (H) På Jæren er det mange handelssentrum. Det er viktig at det er tilbud om handel og tenester der som folk bur. Tilbudet må tilpassast størrelsen på bygda eller byen, og når folketalet veks, må tilbudet henge med. Det er ingen meining i at folk skal måtte reise til nabobygda eller nabobyen for å løyse noko dei kunne gjort i si eiga bygd. Klepp, Time og Hå har til no vore gode til å passe på at dei ulike sentrum har vekst i handel og tenester. Kommunane har stadig kjempa sine kamper mot overmakta for at også dei små sentrum skal ha sin vekst. Det blir viktig for Jæren kommune å passe på at alle sentrum på Jæren har fortsatt vekst og eit yrande folkeliv. Derfor er det teke inn eit punkt om dette i intensjonsavtalen. Det skal vera godt å bu og leva i Jæren kommune.

6

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Marie Storhaug, kommune­representant for Høyre i Klepp kommune Kommunesammenslåing betyr en sentralisering til Bryne og en svekket utvikling av Kleppe sentrum for de rundt 9000 som bor her. Når administrasjon og rådhusfunksjoner flyttes, vil det også påvirke og ha en sentraliseringseffekt på handel og service, samt legge ytterligere press på matjorda rundt Bryne. For næringslivet og bøndene handler det om kommunen som aktiv tilrettelegger. Klepp kommune er lettbeint, løsningsorientert og kjent for sin gode service. Det er kort avstand til administrasjonen og folkevalgte ikke bare i kilometer, men også i forhold til relasjoner. Kommunen kjenner ikke bare hver bedrift og bonde, men driften for det enkelte selskap og bruk. Samarbeidet er tuftet på dugnadsånd der det er lett å bli sett, hørt og få ting til. I en storkommune reduseres denne nærheten. Det betyr at lokaldemokratiet svekkes.

Reinert Kverneland, ordførar Time kommune (H) Jæren har ganske variert industri. Det er ønskeleg at det skal halda fram slik. Det gjer kommunen mindre avhengig av skifte i konjunkturar, og det gjev variasjon i arbeidsplassar. Ein viktig faktor i tilrettelegging for næringslivet er utbyggingsareal. Jæren kommune vil kunna tilby ulikt areal. Arealkrevjande industri kan styrast til uproduktiv jord, og arbeidsintensive verksemder kan plasserast nær kollektivtransport. Det kan leggjast til rette for næringsklynger, slik at tilgrensande verksemder kan dra nytte av kvarandre. Administrativ støtte til næringsutvikling vil kunna spissast og styrkjast ved ein felles administrasjon.


Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix-OED

Geir Pollestad, kommunestyremedlem Time Sp stortingsrepresentant Sp leiar av næringskomiteen Eg er redd for at næringslivet skal treffe mindre engasjerte folk og meir reglar og prosessar når dei tek kontakt med storkommunen. Eg har og stor tru på at den konkurransen som er mellom kommunane i dag om å legge til rette for næringslivet er positiv. Så meiner eg at godt samarbeid er det aller viktigaste for å lykkast. Grensene må ikkje gjerast til noko meir enn det dei er.

Jonas Skrettingland, ordførar Hå kommune (Krf) Ein samanslått Jæren kommune vil verta den største landbrukskommunen i landet, og vil vera eit landbruksmiljø som regionale og sentrale styresmakter ikkje kan unngå å leggja merke til og ta omsyn til. Jordvern er avgjerande viktig for landbruket, og ein samanslått kommune vil ha betre anledning til heilhetleg planlegging av utbyggingsareal og landbruksareal. Intensjonsavtalen seier at dei langsiktige grensene for landbruk skal stå fast også etter 2040, slik at utbygging ikkje skal ta av jord som i dag er regulert til landbruk. Kommunane har no kvar sitt landbrukskontor. Dette fagmiljøet vil kunna verta styrka som støttefunksjon for bøndene i kommunen.

Svein Arve Nygård, gruppeleder for Frp i Hå kommune Samspillet mellom næringslivet og kommunene er svært viktig, og jeg tror det tas best vare på med dagens kommunestørrelse. I tillegg er det viktig for næringslivet at det fortsatt vil være konkurranse mellom de ulike kommunene. Avstanden mellom næringslivet og politikerne vil også være kortere med dagens kommunestørrelse, og da tror jeg det er enklere å finne fleksible løsninger.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 7


LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE

HAR DU LYST? Å BYGGE UT, BYGGE OM, BYGGE PÅ ELLER BYGGE NYTT?

Standard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer og kundetilpasset treemballasje. • Konkurransedyktige priser • Hyppige og raske leveringer reduserer behov for lager • Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet • Varmebehandlet KD 5630 • Godkjent av Mattilsynet i henhold til internasjonal standard ISPM - 15 • Alle er IPPC merket

FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Adresse: Øksnevad Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: «Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket».

BYGGEBRANSJEN HAR NÅ GOD KAPASITET OG VI ER KLAR FOR Å SE PÅ MULIGHETER SAMMEN MED DEG. TA KONTAKT!

ARKITEKTKONTORET IHT KJØPMANNSBROTET 7 4352 KLEPPE

Markedsavdelingen-as.no

8

Årdal maskinering er en mekanisk bedrift på industriområdet Bjorhaug Vest på Nærbø. Bedriften ble etablert høsten 1997 og har i dag over 40 ansatte.

Vi følger oppskriften www.aardal.as

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

TELEFON: 51 78 97 70

iht.no


Særing på Jæren

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren. Hver særing får et portrett av seg selv i gave, og Kathrine Kristiansen fra Klepp er fast illustratør.

Leder av velkomstkomiteen I fjor kom det over fire ganger så mange asylsøkere under 18 år uten foresatte til Norge sammenlignet med året før. Mette Grude fra Klepp er regionsjef i Hero, der jobben hennes er å legge til rette for godt mottak av mindreårige, enslige asylsøkere. – Det er både viktig og utfordrende arbeid, men samtidig utrolig interessant og givende, sier Mette. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 9


Særing på Jæren

Månedens særing • • • • •

Navn: Mette Grude Alder: 50 Sivil status: I et forhold, har to barn på 20 og 17 Fra: Klepp Stilling: Regionsjef i Hero

T

all fra UDI viser at hele 31 145 personer søkte om beskyttelse i Norge i løpet av 2015, og omtrent en tredjedel av disse kom fra Syria. Ved slutten av fjoråret bodde over dobbelt så mange personer i norske asylmottak som ved utgangen av 2014. – Gruppen som økte aller sterkest var de enslige, mindreårige asylsøkerne, og i en periode kom det 250-300 nye i uken. Før sommeren i fjor hadde vi to avdelinger for mottak av enslige mindreårige – nå har vi 16. Det har vært uvirkelige tilstander, som har skapt litt utfordringer for både asylmottak, UDI, politi, kommuner og andre driftsinstanser, men jeg er veldig godt fornøyd med og stolt av jobben vi har gjort, forklarer Mette Grude.

Har vært Jæren rundt Før hun begynte i Hero har Mette Grude blant annet vært sykepleiesjef i Klepp, kommunalsjef i Time og fengselssjef i Hå. – De røde trådene som går gjennom hele arbeidshistorien min er at jeg liker å jobbe med folk, er engasjert, og ikke redd for å forsøke noe nytt. Jeg har hatt et veldig spennende og rikt yrkesliv, der min iboende nysgjerrighet og mestringslyst stadig har gitt meg nye, interessante utfordringer. Jeg har også vært veldig heldig, og blitt heiet frem av gode arbeidsgivere og kollegaer, smiler hun. – Hvilken av de tre jærkommunene er best å jobbe i? – Hehe, alle mine arbeidsgivere har vært veldig dyktige, og jeg har lært mye og samarbeidet med flinke folk i hver eneste stilling jeg har hatt. Var det et diplomatisk nok svar?

Omsorg, selvstendighet og integrering Klepp-damen har siden 2013 jobbet for Hero, en bedrift som har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. I 1987 ble deres første asylmottak etablert, og i de påfølgende årene har de vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet. – I mottaksfasen, som jeg jobber mest med nå, skal vi skape et midlertidig botilbud der

vi gir omsorg, skaper selvstendighet gjennom kunnskap om dagliglivets funksjoner – alt fra å lage mat og vaske, og legger til rette for integrering i det norske samfunnet med språk- og kulturopplæring, sier Mette.

Hjelp både der og her Etter den enorme opptakten av asylsøkere fra sommeren 2015 gikk Mette fra å være mottaksleder i Sandnes til å koordinere mottak av enslige mindreårige i hele landet. – I Hero har vi slagordet «Gjør en ny fremtid mulig». For å sette ting i perspektiv tok mottakssenteret en dag vinteren 2014 imot en gruppe på syv barn og tre voksne som kom hit. Samme dag gikk en båt ned utenfor Lampedusa, og over hundre flyktninger mistet livet. Da er det ikke vanskelig å prøve å hjelpe dem som har klart å komme seg hit så godt vi kan. Det er inhumant å ikke hjelpe folk i nød, og det gjelder enten de er der eller her, fastslår hun, og forteller at Hero, som kun er én av mange aktører som driver asylmottak, nå har hele 69 mottak i Norge.

God debatt krever kunnskap Det er i både sosiale og tradisjonelle media mange meninger om asylsøkersituasjonen. Mette følger selvsagt med på debatten. – Hero jobber med situasjonen her og nå, etter kontrakter fra UDI, og er ikke en politisk organisasjon. Jeg vil likevel oppfordre alle til å sette seg inn i denne kompliserte saken i stedet for å bygge argumenter på frykt og feilinformasjon. Det er mye som sies uten dokumentasjon i ryggen, ofte basert på fragmenter av sannheten, og det er ingen tjent med, mener hun, og påpeker at Norge var i en lignende situasjon under Balkan-krisen for 20 år siden: – De aller fleste som kom til landet da har blitt aktive bidragsytere i det norske samfunnet. Vi må se konsekvenser på litt lengre sikt. Størstedelen av de som kommer hit fra Syria og andre land er gode mennesker i en vond situasjon, og takknemlige, ressurssterke folk som ønsker å integrere seg og bidra, sier Mette.

Tid er verdifullt Selv om mange er negative til at Norge bruker mye midler på å ta imot folk i nød, er det også mange som vil bidra med det de kan. – Det har vært et enormt engasjement i lokalbefolkningen. Vi har blitt nedmailet og nedringt av folk som vil hjelpe. Det jeg vil oppfordre de som vil bidra til, er å ta kontakt med sitt lokale mottak og høre hva de behøver. Generelt sett er det mer verdifullt å gi av sin tid heller enn å gi ting, enten det er som verge,

kjørehjelp, norsklærer eller noe annet, forteller Mette, og påpeker at flere asylmottak er på Facebook, og der deler relevant informasjon med lokalbefolkningen.

Venter mye aktivitet fremover I vintermånedene har det vært en avdemping i innvandringen, men UDI tror at så mange som 60 000 asylsøkere kan komme til Norge i 2016. Mette er klar for å legge til rette for dem så godt hun kan. – Det er utrolig spennende å arbeide innen dette feltet. Det er ennå en stor jobb å


SKAPER NY FREMTID: Mette Grude og Hero tar imot enslige, mindreårige asylsøkere, og legger til rette for integrering i det norske samfunnet. Det er en tøff, men givende jobb.

gjøre her, og jeg er definitivt ikke ferdig. Vi må som driftsaktør skape rammeforhold i henhold til struktur og behov. Vi skal sørge for at både de som får opphold som flyktninger, og også de som skal sendes ut av landet, på våre mottak får best mulig oppfølging og en sjanse til å skape seg en ny fremtid. Det har jeg lyst til å bidra til.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 11


Treningsglede på Jæren finner du hos ELIXIA Bryne • En bred og variert timeplan • Over 50 gruppetimer i uken • Personlig trening for enkeltpersoner og i gruppe GAVEKORT • Lange åpningstider, alltid bemannet 1 dag fri trening, verdi 200,• Åpent 362 dager i året Ta med gavekortet til ELIXIA Bryne • Gratis parkering og vi hjelper deg i gang med treningen. • Fri barnepass • Massasje Gavekortet kan brukes på en trening hos ELIXIA Bryne. Gjelder kun for en person. • Inbody (kroppsanalyse) 18 års aldersgrense, eller 15 år i følge med en foresatt. Gavekortet må benyttes innen 18.04.2016. • Online Training • Vi nylanserer Bootylicious timer i april

Trallfaveien 1 // 4340 Bryne// 51 77 77 77

Æ


Æ TEMA

‹‹

14

Trening, helse og velvære

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

Foto: Tarjei Sel

Foto: Eirik Halvorsen

26

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

‹‹

20

‹‹

19

‹‹

Nordmenn er opptatt av å være sunne. Man trenger ikke se mange aviser og magasiner eller være lenge på internett før man forstår at trening og velvære er mer i vinden enn noensinne. Heldigvis har Jæren mange tilbud som kan hjelpe deg med dette, og på de neste sidene presenteres noen av disse.

NNæærri ni ngg på på jjæærreenn

‹‹‹‹ 1313


TEMA trening, helse og velvære

Daglig leder og bedriftssykepleier Arna Vold, HMS-rådgiver Øystein Pettersen og bedriftssykepleier Siv H. Undheim i Jæren Bedriftshelsetjeneste.

Brenner for andres De ansatte i Jæren Bedriftshelsetjeneste har bokstavelig talt støv på hjernen, og bidrar til å skape godt arbeidsmiljø i næringslivet på Jæren.

D

et er lovpålagt at bedrifter følger opp helsa til sine ansatte, og arbeidsgivere har ansvar for å legge til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I løpet av en arbeidsdag kommer mange i kontakt med risikofaktorer som de kanskje ikke tenker over at kan føre til plager i det lange løp. Jæren Bedriftshelsetjeneste kommer med råd til hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegge for å bli tryggest mulig – Støy er farlig, det samme er støv og kjemikalier. Hjelpemidler og verneutstyr skal være tilgjengelig på arbeidsplasser som krever det, men noen ganger er det lett å ta en snarvei utenom, og utføre arbeidet for eksempel uten hørselvern eller bruk av hjelpemiddel. Ofte er det lett å tenke «jeg skal bare», men hvis det blir mange sånne i løpet av en dag, så går det

14

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

utover noe til slutt, mener Arna Vold, daglig leder i Jæren Bedriftshelsetjeneste.

Aktivitet i hele Rogaland Hos Vold og hennes kollegaer står kartlegginger av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på agendaen hver eneste dag, hos en gjeng som har det like kjekt på sitt eget kontor som de kan ha det på andres. – Her er vi syv ansatte: lege, sykepleiere og HMS-rådgivere. Vi merker at helse, miljø og sikkerhet er vel så viktig for bedriftene i disse nedgangstider, for de er nødt for å ha HMSen på plass for å kunne konkurrere om nye kontrakter, sier Vold. Jæren Bedriftshelsetjeneste har mellom 160 og 170 medlemsbedrifter, så det er full aktivitet. Og ingen dager som er like. På med-

lemslisten står alt fra maskineringsbedrifter, til skoler, frisører, tannlegekontor, bygg og anlegg og næringsmiddelindustri – for å nevne noen. De får stadig nye kunder, men det er plass til flere. Et godt samarbeid med Arbeidstilsynet gjør at de kan gi råd og veiledning som er i tråd med deres anbefalinger. – Medlemsbedriftene våre strekker seg fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Vi treffer mange kjekke mennesker hver eneste dag - dyktige folk som står på og er stolte over arbeidet sitt. Et godt arbeidsmiljø gir gode resultater, fastslår Vold med et smil.

Arbeider forebyggende Én av oppgavene til bedriftshelsetjenesten er å gjennomføre forskjellige kartlegginger, som blant annet viser hvordan trivsel og klima


TEMA trening, helse og velvære

Her får Øystein Pettersen sjekket at hørselen er på stell. Støy er en risikofaktor mange er borti i løpet av en arbeidsdag.

Å sjekke at lungekapasiteten er som den skal, er også noe de gjør på Jæren Bedriftshelsetjeneste. Mange blir eksponert for støv i løpet av en arbeidsdag.

arbeidshverdag faktisk er på arbeidsplassene. – Vi prøver å arbeide forebyggende, for det er mye enklere og bedre enn å reparere etterpå. Vi ønsker at hver enkelt skal kunne ta vare på helsa si, sier Vold. Muskel- og skjelettplager og ergonomi er en stor utfordring. Til det har bedriftshelsetjenesten egne ergonomer og fysioterapeuter. – Korsryggplager er den hyppigste årsaken til sykefravær blant muskel- og skjelettplager i dag, og nakke- og skulderplager er også vanlige årsaker blant arbeidsrelaterte helseplager, forteller Vold.

Støv i hønsehuset Jæren Bedriftshelsetjeneste har også godt samarbeid med HMS-rådgiverne i landbruket. Bøndene som er medlem i NLR HMS kommer innom kontoret på Bryne til regelmessige helsesjekker. – Å være bonde er et av de farligste yrkene i Norge med tanke på ulykker, så det er utrolig viktig med god HMS. Vi har ansvaret for å ut-

føre helsekontroller for godt over 1000 bønder som er innmeldt i Norsk Landsbruksrådgivning. Bøndene driver med så mye forskjellig og kan være eksponert for mange helsefarlige faktorer, eksempelvis tungt arbeid, støy, støv eller kjemikalier. I tillegg jobber mange alene, får lite avlastning og kan oppleve ensomhet, påpeker Vold. Særlig hos de som driver med griser og høns er det mye støv, ifølge bedriftshelseekspertene. – Det er kjempeviktig å motivere til bruk av verneutstyr, og vi spør også om de har en avløser som kan avlaste innimellom, forklarer Vold.

Bedre på oppfølging HMS-rådgiver Øystein Pettersen er et av de nyere tilskuddene i staben hos Jæren Bedriftshelsetjeneste. Det at de bruker arbeidsdagene på at andre skal ha det bra på jobb, betyr ikke at de jobber mindre med sitt eget arbeidsmiljø, kan han fortelle.

– Hvis det er en ting jeg skal trekke fram, så er det at arbeidsmiljøet her internt er kjempebra. Det er veldig kjekt å være på jobb. Generelt er jeg også imponert over kundene. De tar imot det vi sier, og stoler på våre vurderinger, sier Pettersen. En positiv ting Arna Vold har lagt merke til i løpet av de ni årene hun har jobbet i bedriftshelsetjenesten, er at bedriftene generelt har blitt bedre på oppfølging av sykmeldte. – Bedriftene er blitt mye mer obs på dette, fordi de er blitt nødt til å ha tettere oppfølging. Det er stort sett blitt et mer inkluderende arbeidsliv. Det at vi kan hjelpe noen tilbake til arbeidslivet, enten ved å tilrettelegge arbeidsdagen eller bistå med verktøy som gjør at de klarer å fungere bedre – det gir så mye, sier hun med et smil.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 15


TEMA trening, helse og velvære

Jærsk sunnhet i kropp

I fem år har Livskraft på Bryne tilbudt både private og bedrifter hjelp til trening, kosthold og livsstil. Nå vil Helene Lerbrekk og Ann Helen Østrem også bli kjent som eksperter på mental trening, og vurderer samtidig å starte avdelinger flere andre steder i Norge.

16

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA trening, helse og velvære

og sinn

ter. Vi gir ikke fra oss verktøy og sier «lykke til», men følger opp over tid med spissede filosofier om en balansert tilværelse, forklarer Helene Lerbrekk, og avslører at det er i Oslo og Bodø, steder hvor hun har gode kontakter, det er mest sannsynlig at nye Livskraft-avdelinger blir etablert i tiden fremover.

Hjelper mot sabo­ terende tanker

V

i har sett at konseptet vårt fungerer, og det er ingen grunn til å tro at det ikke vil lykkes også andre steder. Over hele Norge er det folk som vil ha hjelp til å sette kosthold og trening i system og bli fulgt opp. Det er det vi leverer – langvarige resulta-

Livskraft har etablert seg som en kjent merkevare og seriøs aktør innen trening og ernæring på Jæren. Nå vil de to jentene bli flinkere til å dele sin kompetanse på mental trening, og sikter mot å bli foretrukket leverandør av denne typer tjenester i hele Rogaland. – Dette er et utrolig viktig aspekt av trening som det dessverre ikke er så mye fokus på. Manglende motivasjon og andre negative mentale prosesser er hovedgrunnen til at folk ikke lykkes med sine mål, både innen trening, kosthold og ellers i livet, og derfor syns vi det er utrolig viktig med et slikt tilbud, sier Ann Helen Østrem. – Livsstilsprogrammet vårt er et vekt- og livsstilsprogram som baserer seg på kognitiv terapi og mental trening. Kognitiv terapi hjelper med å identifisere saboterende tanker og effektivt motsi dem, slik at man føler seg bedre og handler på en mer rasjonell måte. Programmet viser hvordan man kan oppnå varige, positive endringer i tanke- og handlingsmønster, som er nødvendig for å endre livsstil og opprettholde det ønskede matinntak og aktivitetsnivå over tid, forklarer Lerbrekk.

Individuell trening Nordmenn er opptatt av å være sunne. Man trenger ikke se mange aviser og magasiner eller være lenge på internett før man forstår at kosthold og trening er mer i vinden enn

noensinne. Det finnes naturligvis også en del som har gode målsetninger, men som ikke klarer å gjennomføre, og «støttemedlemskap» i treningssenter er et kjent begrep. – Hos oss betaler man ikke for medlemskap eller bindingstid, kun for timen man faktisk trener. Det gjør det enkelt å prøve oss ut. Vi tilbyr et godt treningsrom kun for vår kunde, uforstyrret av andre medlemmer, sier Ann Helen. – Vi har sett at denne personlige oppfølgingen fungerer desidert best, og våre fornøyde kunder sier det samme. Vi møter hvert enkelt individ, og kan fokusere på et helhetlig kosthold-, trening- og mentalhelsetilbud som passer best for den personen, i stedet for å lage et opplegg som fungerer litt for noen, men ikke perfekt for alle. Vi bygger stein på stein, og finner den passende løsningen for et sunt liv for alle våre kunder, forteller Helene.

– Mye å tjene for bedrifter Godt over halvparten av Livskrafts kunder er privatpersoner, men også en del større bedrifter benytter seg av trening- og kostholds­ ekspertenes skreddersydde tjenester. – Et godt kosthold kan fremme arbeidsprestasjon og et bra arbeidsmiljø, samt forebygge ulike livsstilssykdommer. Hånd i hånd med et balansert kosthold går regelmessig fysisk aktivitet. Sammen skaper dette et grunnlag for bedre fysisk og mental helse, og alle undersøkelser viser at bedrifter har mye å tjene på å ha ansatte som er ved god helse. Folk som er i god form, både mentalt og ellers, yter bedre på andre arenaer, påpeker Ann Helen. – Det har vært en liten nedgang i dette markedet på grunn av innstramming i bedriftenes økonomi. Jeg vet ikke om det er færre ansatte eller mindre fokus på helse og miljø som er årsaken, men vi har uansett ikke merket noe på privatmarkedet. Dette er noe folk setter pris på og tar seg råd til, fastslår Helene, som i september 2015 ga ut boken «Balanse – matgleder med mening» sammen med Margrethe Gausel. – Det var et meget interessant prosjekt å jobbe med, og en veldig fin måte å presentere min filosofi rundt kosthold på. «Balanse» er et oppslagsverk med forslag til ulike måltider og fokus på selve gjennomføringen av gode livsstilsvaner for hele familien. Her finner man smaksrike, ernæringsbalanserte oppskrifter servert med en dæsj råtips for hvordan man med enkle grep kan gjøre stor forskjell for økt overskudd, god helse og sosial velvære. Boken har blitt svært godt mottatt, og vi har allerede måttet produsere et andreopplag. Det er jeg veldig fornøyd med. Om det blir en «Balanse 2»? Man skal aldri si aldri..

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 17


Gled deg til folkefesten! Sett av lørdag 7. mai! Da åpner Midgardsormen, som bukter seg over Frøylandsvatnet. Det er gildt å sponse den staselig turbrua og det gode initiativet til Brynes Vel. Og like kjekt å støtte frivillige lag og organisasjoner på Jæren. Åpningsdagen har noen av dem poster med spennende aktiviteter fra Gunnarsberget på Klepp stasjon til Sandtangen på Bryne. Du får snorklipping, brukryssingsdiplom, ballongslipp, korpsmusikk og mye annet også. Alt er for alle.

Hovedsponsor for Midgardsormen og små og store frivillige lag på Jæren.

18

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA trening, helse og velvære

Velvære i 30 år Da Topp til Tå Velvære ble etablert på Bryne i 1987, var kundene voksne damer som besøkte dem i hemmelighet. Nå er det helt vanlig at både ungdom, småbarnsmødre, pensjonister – og ja, til og med menn, i all åpenhet bestiller behandling hos velværeklinikken.

F

ør var det nok litt flaut å ta seg både tid og råd til å bruke tilbud som dette. Det er nok grunnen til at vi ganske lenge var de eneste på Jæren som drev med det. Men nå ser alle fordelene med å fokusere litt på sin egen velvære, så de siste ti årene har det poppet opp klinikker overalt, sier Gro Ravndal Bruarøy, daglig leder hos Topp til Tå Velvære.

Høy relevant kompetanse Klinikken hennes på Brynesenteret har, tross økt konkurranse de siste årene, vokst til å bli Jærens største innen hud-, kropps- og fotpleie. Ravndal Bruarøy mener grunnen til det først og fremst er deres kompetanse på de ulike fagfeltene. – Vi har spesialister innen alle våre behandlingstilbud, enten det er massør, fotterapeut eller hudterapeut. De fleste andre klinikker i området, ofte er det enmannsbedrifter, har hudpleiere som også foretar andre

behandlinger. Det at vi har personell med den riktige utdanningen gjør at vi kan faget skikkelig godt, og det merker kundene våre, mener velvære-sjefen.

lingsdelen av klinikken. Vi stortrives her på Brynesenteret sammen med andre lokaleide, selvstendig drevne butikker.

– Kjekt med fornying

Topp til Tå Velvære har i dag 12 ansatte, og hadde i 2015 en omsetning på rundt seks millioner kroner, noe som er opp seks prosent i forhold til året før. – Det er mange som tror at velvære og selvpleie er det første som kuttes når tidene er dårlige som nå, men våre behandlinger er for mange ikke lenger en luksus man unner seg, men en naturlig del av å føle seg vel. Og det er viktig, spesielt i stressende perioder. Våre kunder er derfor absolutt alle. Omtrent 20 prosent er menn, og det er et tall som øker for hvert år. Det er definitivt ikke lenger flaut og unormalt å besøke en velværeklinikk, fastslår Ravndal Bruarøy.

Velværeklinikken tilbyr et bredt utvalg behandlinger fra, som navnet på bedriften viser til, hode til føtter. – De tre hovedkategoriene er ansiktsbehandling, massasje og fotpleie, men vi kan hjelpe med det meste. Vi har ekspertisen som trengs til å vite hva som bør gjøres, og i tillegg spesialprodukter som er mer effektive enn de man bruker hjemme, sier Ravndal Bruarøy, og viser frem et rikt utvalg hudpleie-, kroppspleieog makeup-produkter i butikken, som for øvrig ble pusset opp i høst. – Det er alltid kjekt med fornying. Vi er en bedrift med kvalitet i fokus, og da må eksteriøret stå i stil. Nå i vår skal vi pusse opp behand-

Ikke luksus å føle seg vel

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 19


TEMA trening, helse og velvære

Skaper stolte

øyeblikk på Nærbø

Nærbø IL er med sine rundt 1300 aktive medlemmer et av Rogalands største idrettslag. – Vårt mål er å være den viktigste organisasjonen for barn og unge på Nærbø, sier daglig leder Helene Bjørnsen. 20

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA trening, helse og velvære

Foto: Tarjei Sel

N

ærbø har i underkant av 7000 innbyggere. En meget stor andel av disse er på et eller annet vis involvert i idrettslaget, enten som utøver, familie, publikum eller støttespiller. På mange måter har idrettslaget blitt det samlende punktet i bygda, på samme måten som kirken i mange år har vært det her og i lignende tettsteder landet rundt. – Alle skal ha et tilbud i Nærbø IL. Her er anlegget åpent fra åtte om morgenen til elleve om kvelden nesten hver dag, og alle barn og unge i bygda har et forhold til Loen. Dette er et møtested, et sted for trening, og et sted for underholdning på kampdager. Innbyggerne vet hvem vi er og hva vi står for, og vi har greid å skape et utrolig godt miljø rundt klubben, fastslår Helene Bjørnsen, og får støtte av markedssjef Jonas Edland: – Vår jobb er å legge til rette for et attraktivt tilbud for alle her på Nærbø, og vi har et meget positivt engasjement rundt idrettslaget. Vi har medlemsvekst i alle gruppene, og jobber stadig for å skape enda bedre forutsetninger for at barn og unge skal få drive med den idretten de liker, på det nivået de ønsker. Nærbø IL tilbyr blant annet håndball, fotball, ishockey, curling, kunstløp og seniortrim, og har en enorm bredde i gruppene, noe som gjør at de som bare vil ha det gøy får lov til det, mens de som vil satse mot å bli best har den muligheten.

Satser både høyt og bredt Herrelaget i håndball er flaggskipet i Nærbø IL, og ligger i år godt an til å nå sitt uttalte mål om opprykk til førstedivisjon, og kanskje i løpet av nærmeste fremtid også den øverste divisjonen. Det spesielle er at størstedelen av spillerne på Alaget er 17- og 18-åringer som har spilt håndball sammen i Nærbø IL siden de var 11 år gamle. – Det er en helt fantastisk gjeng som gjør

NÅR MÅLET: I skrivende stund har Nærbøs herrelag vunnet 16 av 16 kamper. Kvalifiseringsspill siste helg i april vil avgjøre om de rykker opp i år.

hele bygda stolt. De gode resultatene vi nå har i både håndball-, fotball- og ishockey-gruppene er en konsekvens av bra breddesatsning. Vi er så heldige at vi har veldig mange dyktige trenere, kombinert med ungdom som er glad i idretten. Det er utrolig gøy å være i hallen med 800 tilskuere på en andredivisjonskamp – slike tall er egentlig helt vanvittige, og vi bidrar med å skape gode arrangementer rundt selve spillet, forteller Edland. Markedssjefen, som selv har erfaring fra å spille på øverste nivå i norsk håndball, sier at idrettslaget er klare på at en satsing mot eliten ikke skal gå på bekostning av breddetilbudet, men at det vil bli med et separat budsjett.

Førsteklasses dugnadsånd – Hvis vi ikke hadde hatt den fantastiske støtten i lokalbefolkningen som vi har, kunne vi bare lagt ned. Alt fra kioskarbeidere til trenere er her på dugnad. Det er vanvittig hvor positive folk er, og hvor villige de er til å hjelpe. For eksempel ble dette flotte anlegget, Nye Loen, bygget med over 40 000 dugnadstimer. Det hadde ikke vært gjennomførbart uten gode hjelpere, og vi er dem evig takknemlige, sier Helene Bjørnsen. – Jeg vet ikke om befolkningen på Nærbø er mer patriotiske enn andre, men det er veldig mye ja-folk og en utrolig dugnadsånd her. For eksempel la jeg i januar ut en melding på Facebook om at vi trengte 15 personer til dugnad for et arrangement neste lørdag – 17 minutter senere hadde 23 sagt seg villige til å stille opp. Det er med på å skape et godt miljø, og dugnadsarbeid gjør også at vi kan holde trenings- og medlemsavgifter så lave at alle kan være med i Nærbø IL, forteller Jonas Edland. Idrettslaget innehar også en rolle som innflytelsesrik samfunnsaktør med en viktig stemme i bygda. Gjennom holdningskam-

panjen #ettlag har de blant annet samlet inn penger til flyktninger fra Syria, og alle lag satte før jul av en treningsøkt til å gjøre noe godt for noen andre, for eksempel ble det kaker og sang på sykehjemmet. – Det er eksempler på visjonen vår om å skape stolte øyeblikk. Det handler ikke bare om at A-lagene vinner håndball- og fotballkamper. Vel så stolte blir vi når seksåringen scorer sitt første mål, representanter for ishockeylaget får bære OL-ilden, eller en Nærbøspiller hjelper en motstander som ligger nede, sier Bjørnsen.

Spennende både på og av banen For 2016 har Nærbø IL et budsjett på cirka 15 millioner kroner. Av dette skal rundt 3,5 millioner komme fra sponsorer. – Vi har mange utrolig gode støttespillere som har vært med oss i både gode og onde dager for både oss og dem. De ser verdien i å støtte idrettslaget, og nytten av det vi gjør. Sponsorene er en bærebjelke som vi i Nærbø IL setter stor pris på, og de er med på laget selv i disse tøffe tider, sier Edland, og viser til at Risa AS før jul signerte livstidskontrakt som generalsponsor i Nærbø IL som ett eksempel. Nærbø IL har planer om videre utvikling, og det snakkes både om ny fotballhall, kunstgressbane, ballbinger og nærmiljøanlegg i Loen. – Kapasiteten er sprengt, så vi trenger flere og bedre treningsfasiliteter. Det vil utvilsomt skje mye spennende i Nærbø IL fremover, både på og utenfor banen. Våre fremste mål er likevel å fortsette å være den viktigste organisasjonen for barn og unge på Nærbø, legge forholdene til rette for et godt miljø og mye aktivitet, og å skape mange flere positive opplevelser og stolte øyeblikk for alle som er involvert i idrettslaget, fastslår Bjørnsen.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 21


TEMA trening, helse og velvære

Terapi på fire ben Dyreassistert pedagogikk og terapihunder på sykehjem blir stadig mer vanlig. Gjennom selskapet Firbent Terapi jobber Helle Karin Barstad med bruk av dyr i arbeid med mennesker.

I

en gjennomsnittlig uke har Barstad og hennes kollegaer, hvilket inkluderer fem hunder som er utdannet ved Norske Terapihundskolen, oppdrag i hele Rogaland. De er på både sykehjem og psykiatriske institusjoner, barnehager og biblioteker. – Det er svært mange som ser den gode effekten av tjenestene vi tilbyr har. Vi blir møtt med mye positivitet fra både virksomhetsledere, pårørende og brukere. Det engasjerer folk, og forskning viser at bruk av dyr som terapi fungerer meget bra. Det handler om alt fra et pedagogisk opplegg med hunden som hjelper, til en beroligende effekt ved å ha en hund i fanget. Som en dement mann som ikke ville ta blodprøve sa når vi kom: «Så lenge jeg får klappe hunden med den ene hånden, bryr jeg meg ikke om hva dere gjør med den andre», forteller Barstad med et smil.

Mer enn klapp og kos Hun er likevel klar på at det ikke bare handler om klapp og kos. Hundene er viktige verktøy også i arbeid med motivasjon eller mestring.

22

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

– Vi utformer spesialtilpassede opplegg til alle oppdrag vi har, med mål for både individuell og gruppevis effekt. På sykehjem er vi involvert både med fysisk trening, gjennom spill som ringkast og bowling, og mental kognisjon, der vi for eksempel arrangerer bingo med hunden som vertinne. Hundene er også et verdifullt pedagogisk virkemiddel i barnehager og skoler, der de er lesehunder – det vil si at barn som ofte ikke klarer å sitte stille får klappe på hunden mens de leser. Vi kan hjelpe med mye mer enn folk tror, og effekten er utvetydig, beskriver Barstad.

Norsk system på gang Selv om dyreassisterte tjenester ikke blir sett på som en helt standard terapiform ennå, kan Barstad fortelle at stadig flere kjenner til konseptet, og at Norge nå beveger seg i retning USA og Sverige, der dette er en anerkjent form for terapi. – I Sverige er dette mye mer satt i system, og slik skal det nå også bli i Norge. Det jobbes med å utvikle offisielle føringer og retningslin-

jer for denne type terapi, og jeg er så heldig at jeg får være en del av det arbeidet. Politikerne har sett at dette er en veldig kostnadseffektiv behandlingsmetode. Én stor fordel er at dette er bivirkningsfritt, og reduserer bruken av beroligende og angstdempende medisin.

Flere ben i Bergen Barstad kan fortelle at de jevnlig får henvendelser fra andre steder i Norge som ber om brynebedriftens tjenester. – Vi henviser til andre der vi kan, men ingen andre i landet driver på den måten vi gjør, med egne opplegg. Men nå har vi fått i gang et samarbeid med noen dyktige damer i Bergen som i starten av juni vil åpne en avdeling av Firbent Terapi der. Det er ikke umulig at det blir flere avdelinger etter hvert. – Hva er det beste med dette arbeidet? – Følelsen du får når du går hjem og vet at du har gjort dagen til et annet menneske litt bedre. Å få jobbe med dyr og å se at det du driver med betyr noe for andre, er helt fantastisk!


Velkommen!

PERSONLIG TRENER tilgjengelig til en hver tid

La meg få tilby deg en skreddersydd behandling bygget på dine ønsker for din hud og på min erfaring.

Med en bærbar datamaskin eller smarttelefon, følger din personlige trener med deg over alt.

• Treningsprogram • Video av øvelsene • Kostholdsprogram • Personlig møte • Teknikkveiledning • Oppskriftshefte

Av alle merker som finnes på dette markedet, har jeg konsentrert meg om noen få som jeg vet gir det de lover, og som også har produkter for hjemmebehandling.

• 20% rabatt på behandling (Melza) • Tilgang til lukket facebookgruppe • Ukentlig testing (vekt og mål) • Kontinuerlig oppfølging • Oppdatering av kost og treningsprogram

Ta med kupong og få 20% rabatt på ansiktsbehandling og spraytan ut april 2016

Vi tilbyr:

Ansiktsbehandling, Voya behandling, skinpen, spraytan, Kalahari, Benev behandling, vippeforlengelse, permanent makeup tatovering – 3D øyebryn

www.naerboespa.no 1-8 NPJ.ai 1 11.08.2015 22:38:29

C

M

Y

CM

MY

CY

Avantii

CMY

K

SMS KAFFE til 1963 RING 815 51 960

www.avantii.no / bernt@avantii.no / tlf. 984 77 090

Bryne Fotterapi Velkommen til Meierigt. 16, for fotpleie! Timebestilling etter avtale - Vanlig tradisjonel fotbehandling - Jeg lager også individuelt tilpassede avlastningssåler ved hjelp av fotanalyse og såletilpasning For mer info, se min nye webside på:

www.brynefotterapi.no

ELEKTRO ■ RØRLEGGING ■ VARMEPUMPER L U F T R E N S E R E ■ S PA ■ K J Ø L E R O M

SKAL DU PUSSE OPP? Vi har rørlegger og elektriker klar til å hjelpe med dine små og store prosjekt!

LYSERE KVELDER Hvorfor ikke nyte våren i et av våre utendørs spa? A V E Systemer lanserer Strong Spas med Titan Hardcover, som eneste forhandler i Norge. Dette er et lokk med hele 15 års garanti! Les mer og se film på www.ave.no

NY VARMEPUMPE? En Daikin varmepumpe har mange fordeler; økonomi, miljø, bevaring av bygningen og ikke minst god komfort.

Konta kt oss for en g rat og uf orplik is ten varm epum de pebefar ing!

Tlf: 936 01 830 Autorisert fotterapeut

Bjørg Reidun R. Tjessem AVE.NO ■ TLF.: 09543 ■ JÆRVEGEN 67, NÆRBØ

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 23


Tilbud på bilpolering i april.

Expo Bilpleie tilbyr utsøkt polering og voksing i flere varianter. Vi tilbyr også innvendig og utvendig rens. Vi garanterer konkurransedyktige priser.

www.expobilpleie.no EXPO bilpleie, Hognestadveien 84, Bryne

BALLONGER FOR SMÅ OG STORE BEGIVENHETER BARNLIG GLEDE FOR BEDRIFTER OG PRIVATE. BRYLLUP, BURSDAG, NYTTÅR, MORSDAG, VALENTINSDAG, HALLOWEEN, JUL, PÅSKE, JUBILEUM, BUTIKKEN ÅPNER, TIL ÆRE FOR, STORE ELLER SMÅ FEIRINGER. VI KOMMER MED EKTE FESTIVALSTEMNING SOM SKAPER EKTE GLEDE!

WWW.BALLOONPARTY.NO

24

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA trening, helse og velvære

Spirituelt og steinhardt For tre år siden var Marina Sande utsatt for en ulykke og skadet ryggen. Hun fikk beskjed om at hun måtte regne med å leve med smerter. Sande prøvde alt for å bli frisk, og fikk til slutt hjelp gjennom yoga. Nå jobber hun for at andre skal få like positive opplevelser i yogastudioet hennes.

Y

oga er en fantastisk treningsform der man bruker sin egen kroppsvekt til å bygge opp sener og muskler. Det er veldig kjekt at det er så i vinden her i Norge, og jeg tror den fremste grunnen til det er at yoga passer for absolutt alle, uansett hvilken form de er i, fastslår Sande.

Mye mer enn meditasjon Studioet hennes midt i Bryne sentrum byr nemlig på et vidt spekter forskjellige timer, fra den klassiske Hatha-yogaen til de selvkomponerte Befit-timene, som hun omtaler som en kombinasjon av yoga og kickboksing. – Det er nok de som velger vekk yoga fordi det «ikke er skikkelig trening». De har ofte et inntrykk av at det kun handler om å sitte i meditasjonsstilling og nynne. Til dem vil jeg si: Kom på en Befit-time, og gå på en smell. Vi har hatt nok av tøffe crossfitgutter her som ikke har klart å gjennomføre halvparten av programmet, mens seksti år gamle damer som har drevet med yoga en stund står i planke i

åtte minutter. Yoga gir veldig fort resultater, enten man vil bli i bedre form, gå ned i vekt, få finere rumpe eller bli kvitt rygg- og nakkeproblemer, sier Sande.

Mentalt fokus Yoga er som de fleste vet også mer enn bare fysisk trening. Det handler vel så mye om det spirituelle plan, forteller Sande, som selv har blitt utdannet på en tradisjonell ashram. – Akkurat den biten er det mange yogastudioer i Norge som i for stor grad ignorerer. God trening er selvsagt bra, men det er svært viktig for meg å også kunne veilede på den mentale biten. Å komme i kontakt med seg selv og bli rolig og avbalansert er fantastisk i en stressende hverdag, fastslår Sande. Hun kan fortelle at flesteparten av de som kommer til hennes studio er interesserte i den spirituelle biten av yoga, men at det også finnes de som kommer kun fordi de liker trenings­ formen. – Vi er åpne for alle, men det er ganske

typisk at selv de som ikke bryr seg om den mentale siden av yoga etter hvert blir mer nysgjerrige og blir med på trommereiser eller andre spirituelle kurs, sier Marina, som også tilbyr forskjellige alternative behandlinger og coaching.

Har kontroll på Bryne Marina Sande Yoga har nå vokst til å ha rundt 300 medlemmer, og kvinnen bak bedriften sier hun har fått mange forespørsler om å starte avdelinger i andre byer. – Jeg har takket nei til slike tilbud. Jeg er altfor glad i å være direkte involvert og opptatt av hva som blir levert bak dørene til å gi noen andre kontroll. Men det er ennå mye rom til å vokse her på Bryne, og det gjør vi også. Jeg vil utfordre alle som liker å trene, og også dem som ikke liker det, til å gi yoga en sjanse. Her er man velkommen uansett nivå. Vi byr på godt samhold, trivelige instruktører og god trening både fysisk og mentalt, sier yogien.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 25


TEMA trening, helse og velvære

SUNT KJØTT: Bifflaget og Pølselaget er klare til innsats. Bak fra venstre: Petter Kirkhus, Gunn Helen Vestly, Idar Håland. Framme: Elin Endresen, Margunn Ueland, Therese Opheim, Susanne Haugsland

En ny runde triatlon 4. juni arrangeres BryneTRI for andre gang. Nytt av året er at det er mulig å melde på stafettlag til triatlonet, hvor hver person tar enten svømme-, sykkel- eller løpetappen. Håland Kjøtt stiller med både pølselag og bifflag.

V

i prøver å ha noen aktiviteter mellom kollegaer som ikke er jobbrelatert. Jeg tror det er veldig positivt for arbeidsmiljøet å gjøre noe sosialt og morsomt sammen siden vi jobber beinhardt i hverdagen. Denne konkurransen er perfekt for oss, siden den ikke krever at man er i superform, og gir mulighet til å velge mellom tre ulike aktiviteter. Jeg er for eksempel ikke laget for å svømme, men kan ta en løpeetappe, påpeker Idar Håland, som sier han har rollen som «første utbytter» på pølselaget til Håland Kjøtt.

Populært arrangement Debutarrangementet til BryneTRI sommeren 2015 var en stor suksess, med rundt 130 deltakere. Allerede har flere enn det meldt seg på årets arrangement. – Vi regner med at det blir ganske mange flere deltakere i sommer, og vi er klare for det. BryneTRI er en triatlonkonkurranse for alle – mosjonister og profesjonelle, unge og eldre,

26

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

menn og kvinner, så jeg er ikke overrasket over den store interessen. Vi viste i fjor at dette er gøy å være med på, og ikke krever at man må være topptrent, sier Jørn Sivertsen i Bryne Triatlonklubb, som står bak arrangementet.

– Overkommelig for de fleste BryneTRI tilbyr tre konkurransedistanser: «Sprint» - 750 m svøm, 20 km sykkel, 5 km løp, «Olympisk» - 1500 m svøm, 40 km sykkel, 10 km løp, og også «supersprint» - 350 m svøm 10 km sykkel, 2,5 km løp. Sistnevnte er for deltakere mellom 13 og 16 år. – Mange tror triatlon bare er Ironmandistansen - 3800 meter svømming, 180 kilometer sykkel og full maraton til slutt, men de aller fleste konkurranser er sprint og olympisk, noe som er overkommelig for de fleste, fastslår Sivertsen, og forteller at triatlonklubben vil arrangere treningstriatlon før den store dagen, og at det er mulig å låne våtdrakter hos dem.

Positivt for bedrifter Nytt av året er altså lagkonkurransen, hvor hvert lagmedlem tar stafettpinnen på hver sin etappe på sprintdistansen. – Vi har god tro på at mange bedrifter vil se de positive sidene ved å være med. Man skaper definitivt bedre samhold ved å delta på felles aktiviteter. BryneTRI skal være et positivt arrangement som både gir folk en god unnskyldning til å komme/holde seg i form, og skaper litt liv og røre i Bryne sentrum, sier Sivertsen. – Vi har ikke akkurat lagt oss i hardtrening, men vi gleder oss veldig til å være med på BryneTRI. Jeg håper at mange blir med på det jeg er sikker på at vil være et utrolig festlig arrangement for både deltakere og publikum, sier Idar Håland, og benytter anledningen til å utfordre sine gode naboer på Blomsterkvasten til å stille lag: – De er beinharde, oppegående kvinnfolk, så de bør absolutt stille, smiler han.


Foto: Eirik Halvorsen

trening, helse og velvære

TEMA

Foto: Eirik Halvorsen

Foto: Eirik Halvorsen

‹‹ 27

N æ r i n g på j æ r e n


“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.”

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland, daglig leder

bente@haalandasfalt.no

MASKINERING - DREIING - VALSING - SKJÆRING - SVEISING - STÅL KONSTRUKSJONER

Vi har ledig kapasitet i nytt maskineringssenter:

Do

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

For å fortsette vår satsing mot å være en mest mulig komplett og fleksibel samarbeidspartner for våre kunder har vi investert i et nytt vertikalt maskineringssenter fra Haas, nå også med 3-D programmering. Kontakt oss for mer informasjon: Jarle Kjesæth: 51 79 84 52 / 958 28 406, jarle@jls.no Lars Jan Haaland: 51 79 84 55 / 915 95 940, ljh@jls.no

JLS Mekaniske | Opstadvegen 653 | 4360 Varhaug

Jæren Landbrukssenter as ble fra 1.1.2014 JLS Mekaniske. Gjennom de senere år har oppdrag til industri og offshore blitt den klart største bidragsyter til vår produksjon. Vi besluttet oss derfor for å endre navn til noe som mer gjenspeiler vår produksjon pr. i dag.

28

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no


Det komplette bilsenteret på Nærbø G L A S S M E S T E R E N

P Å

J Æ R E N

M E D

O V E R

2 5

Å R S

E R F A R I N G

NY RUTE ELLER SPEIL?

NY BILRUTE?

Vi ordner alt innen glass f.eks punkterte ruter. Og trenger du nytt speil, er vi rette plassen!

Vi ordner alt innen bilglass som f.eks. reparasjon etter steinsprut.

Glassmesterforretning

EINAR KNUTSEN AS

DØGNSERVICE 971 78 180

Tlf. 51 48 02 11 - Fax. 51 48 01 38

Rigas AS

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m.

Søylandsvegen 10, Nærbø. Telefon 51 43 53 95

"Me kan i Rogaland!" er en messe som viser nye bedrifter, produkter og tjenester i Rogaland Besøk oss 8. og 9. april i Lagervegen 9 på Forus Åpningstider: Fredag 8. fra 15:00 – 20:00 Lørdag 9. fra 10:00 – 17:00 Gratis inngang! Les mer på mkir.joine.no og følg oss her www.facebook.com/JoineN

Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

Landbrukstenester Hå Vi hjelper bonden med den arbeidskraft som trengs på garden. Vi betaler lønn til over 500 personer hver måned også for lokale bedrifter. Varhaug kontoret Møllevegen 4 900 58 324

Varhaug kontoret Møllevegen 4 51 79 36 65

Nærbø kontoret Jadarvegen 26 C 900 58 324

Nærbø kontoret Jadarvegen 26 C 900 58 324

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 2 9


TEMA trening, helse og velvære

Christina Meling (t.v.) og Ingvild Kvarme på Villa Magnolia har allerede hatt en god start på 2016.

Alt til damer und Hos Villa Magnolia på Klepp kommer velvære gjennom mote, massasje, hudpleie, sminke – og syre.

D

et dufter deilig av hudpleieprodukter og tente lys på Villa Magnolia på Klepp, hvor mote og velvære går hånd i hånd. På klesstativene har vårens farger og fasonger har gjort sitt inntog i rekkene, og i sminkeavdelingen bugner det av skygger og pudder. Eiere og gründere Christina Meling og Ingvild Kvarme er begge utdannet hudterapeuter, og startet velværebutikken Villa Magnolia for snart fire år siden. De er også tvillinger. – Det har gått veldig jevnt og stabilt siden vi startet opp, og vi merket ikke noe spesielt til nedgangen i fjor. Årets første måneder har også gått veldig bra, sier damene.

30

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Har mange bein til sammen Nå er de fire ansatte på Villa Magnolia, etter at negledesign også ble en del av tilbudet og de ansatte en ny dekoratør. – Tidligere drev vi som hudpleiere hver for oss, men så tenkte vi at det var jo bedre å drive sammen. Det at vi har klær i tillegg til både fotpleie, sminke, hudpleie og negledesign gir oss mange bein å stå på, mener gründerne. Gjennomsnittskunden er damer fra cirka 35 til 65. Ofte kommer kundene i god tid før behandlingene, så de kan prøve klær og sjekke ut det siste på sminkefronten. – Klærne tenkte vi egentlig å ha i det små, men det har faktisk tatt litt av. Det er kjempekjekt, sier Kvarme.

Vil ikke utvide Utgangspunktet for den kombinerte butikken og hudpleiesalongen som nå ligger like over veien for rådhuset på Klepp, var at her skulle damene finne alt under samme tak. – Vi selger veldig mye gavekort, og det er

nok fordi folk vet at her kan de velge i mye forskjellig. Det kan brukes på alt av behandlinger og i butikken. Vi selger også mye produkter og behandlinger til menn, sier Meling. Med en snill huseier, takknemlige kunder, flinke ansatte – og en filosofi om at det ikke er målet å være størst eller tjene mest mulig penger, mener gründerne seg godt rustet for framtiden. – Mange spør om vi vil utvide, men vi har ikke så lyst til det. Vi trives her med den gjengen på fire som vi er nå – og vil ikke at det skal bli for stort og uoversiktlig. Det er viktig i en slik situasjon handelsstanden har i dag, ikke å gape over for mye, mener de. For året som kommer har de dog tenkt på at ting skal være litt mer stabilt, og nøkternhet er noe som går igjen. – Budsjettet er justert litt, og vi har tatt noen grep for å unngå ved eventuell nedgang at vi skal sitte igjen med for stort overskudd av klær i slutten av hver sesong, sier Meling.


TEMA trening, helse og velvære

Vårens nyheter begynner å gjøre sitt inntog i klesrekkene hos Villa Magnolia. Klærne, som egentlig bare skulle være et supplement til behandlingstilbudet, har blitt veldig populære.

Tanken med Villa Magnolia var at her skulle damene finne alt under samme tak. Ingvild Kvarme (t.v.) og Christina Meling har alt fra massasje og mote, til sminke og negledesign.

nder samme tak Velvære prioriteres Av ansiktsbehandlinger som er populære nå for tiden, kan hudterapeutene nevne syrebehandling. Det høres kanskje voldsomt ut, men er helt naturlig. – Syrer er veldig populært, og har vært det i mange år. Stabilisert syre, salisylsyre, melkesyre, fruktsyrer og A-vitamin som peeler huden, gir fukt og bevarer hudens spenst, forklarer Kvarme. Behandlingene som finnes på markedet nå er mye bedre og ikke så harde for huden som de som var i vinden på 90-tallet. Produktene damene selger i salongen er bare ting de selv liker og bruker. – Før måtte du gjerne sette av hele vinterferien for en slik behandling, for huden ble rød og sår og flasset av i mange dager. Slik er det ikke nå, sier Meling og ler. Velvære er en viktig prioritering for mange, til tross for at det flere steder er nedgangstider. Damene på Villa Magnolia mener det å føle seg vel kanskje er enda viktigere når

ting er litt vanskelig. – For de som går gjennom tøffe tider nå kan kanskje litt velvære være akkurat det de trenger. Den lille oppfriskningen har mye å si, og mange går til oss med ting de mener er «livsnødvendige» - for eksempel voksing. Det har mye å si for hvordan du føler deg, sier Meling. Jærhagen er det nærmeste kjøpesenteret til Villa Magnolia, og med etableringene og utbyggingene i området føler de endelig at de ligger på riktig side av Klepp. – Vi samarbeider også mye med klesbutikken Christins AS som ligger like ved, og sender kunder til hverandre. Det er veldig verdifullt, mener de.

Eldes med sjarm Noen ganger spør kundene dem til råds om den såkalte sinnarynken i pannen, eller linjene rundt øynene. Bør de ta litt Botox? – Mange ganger ser vi jo ikke disse linjene de snakker om engang! Og hvor fint er det

egentlig å være «evig ung»? Etter min mening er det fint å eldes med litt verdighet og sjarm. Det skal jo vises at du har levd, sier Ingvild Kvarme. – Dessuten er det jo ingen som egentlig vet langtidseffektene av Botox, legger søster Christina til. Damene på Villa Magnolia har mange skjønnhetstriks, men holder en knapp på at sunnhet er et av de beste midlene. Og det er ikke den eldre garde som er mest utseendefiksert, det er de unge, kan de fortelle. – Noe vi ser at det er stadig yngre mennesker som vil ha ting som eksempelvis Botox i leppene, ungdommer rundt 20 år. Det er jo litt trist, og samtidig litt skummelt hvis det er det som blir normalen. Vi er mer på det tradisjonelle, og tror på et sunt kosthold og en god rens. Alt henger sammen med det innvendige, mener damene.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 31


TEMA trening, helse og velvære

Mer enn bare en

knekk

Kiropraktor Pål Andersen på Jæren SportMed gleder seg over utviklingen på Orstad, og synes det er flott at de har godt spenn i brukerne av treningsstudioet.

Sølvi Vatne Meland følger Pål Andersens råd om ikke å bare trene styrke for å holde seg sunn og sprek, men også tøye godt. Det gir gode resultater.

32

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Medeier i Jæren SportMed, Ranita Lund, (t.v.) sammen med Greta Walstad, som stortrives på senteret.


TEMA trening, helse og velvære

Kiropraktor Pål Andersen liker å se hele mennesket, og tar gjerne en prat om privatøkonomi dersom dét kan løse opp i nakkeproblemene dine. – Vi vil behandle det som skaper plagene, ikke bare fikse noe midlertidig, sier han.

J

æren SportMed på Orstad er et kjent navn for mange, med lange og gode tradisjoner for fysikalsk behandling på Jæren. Kiropraktor Pål Andersen kom til klinikken fra jobb som kiropraktor i Stavanger for litt over et år siden, og er ett av de nyeste tilskuddene til staben sammen med fysio­ terapeut Tore Wangensteen-Haugen. På senteret er det løs og uformell stemning, og det summer av stemmer og latter i det tilhørende treningssenteret og i gangene utenfor kontorene. – Det er spennende å være med på alt det som skjer her på Orstad nå, og med Orstadbyen og den generelle utviklingen av området blir det interessant å se hvordan det blir. Jeg liker å være en del av tilbudet i et lokalsamfunn kontra i byen, hvor alt allerede er opparbeidet, sier Andersen.

Behandler hele mennesket Det er mye som kan påvirke muskler og ledd, og noe av det som kiropraktor Andersen brenner for i sin egen praktisering, er å se hele mennesket. Dette er også noe han tror er stadig mer utbredt i medisin generelt. – Hvordan du trives generelt i hverdagen, om du trener, eller hvordan privatøkonomien din er, er deler av totalbildet vi må ta høyde for i behandlingen. Pengeproblemer kan være en grunn til at du bekymrer deg, og den bekymringen kan igjen gjøre at du får vondt i nakken. Eller, kanskje spesielt i disse tider, kan et moment være at du er redd for å miste jobben, påpeker Andersen. Han snakker gjerne med pasientene om alt mellom himmel og jord for å løse opp i muskelknuter og låsninger. – Du blir jo litt rådgiver også i dette yrket. Vi må prøve å finne noen strategier for å behandle det som skaper plagene, ikke bare

fikse det midlertidig. Dette tror jeg kommer stadig mer inn i medisinen, at vi tenker holistisk – ikke bare ser det ene stedet pasienten har vondt og skriver ut noen piller for det, understreker han. Andersen får støtte av Ole Marius Lund, som er gründer og eier av Jæren SportMed sammen med Ranita Lund. – Folk ringer gjerne oss før de ringer legen, for legen kan ikke fikse opp i en stiv nakke. Det å se det holistiske er det vi driver med her alle mann, og Pål er en sånn kiropraktor. Det synes jeg han er veldig flink på, sier Lund.

Populært tilbud Jæren SportMed så dagens lys i 1992, da på det gamle handelslaget på Klepp. På senteret utfører de rundt 9000 behandlinger i året, og de har rundt 500 faste treningskunder. Ansettelsene av kiropraktor og fysioterapeut det seneste året kommer for å avlaste Ole Marius Lund, som har lange dager og kundelister. – Utviklingen her på Orstad er kjempebra for oss, og det var et bevisst valg å slå seg ned her. Vi visste at dette kom da vi flyttet hit for rundt 13 år siden. Vi har basert oss på et virke for den jevne mannen som ikke har samme privilegier som dem i oljebransjen, så vi har ikke merket noen nedgang den siste tiden, forteller Lund. Jæren SportMed har, som navnet tilsier, en del idrettsutøvere på pasientlisten, blant annet svømmere, håndballspillere og Frøylands fotball-A-lag. Unge atleter som kommer til kiropraktor Andersen får ofte beskjed om at yoga kan være fint å begynne med. Og det rådet går like mye til begge kjønn, for ifølge kiropraktoren er yoga populært for alle. – Jeg prøver å si til pasientene mine at de skal trene variert. Unge idrettsutøvere får ofte

slitasjeskader fordi de er veldig ambisiøse, og de trener for ensformig. Jeg prøver å sende dem over på litt mer tøy og bøy, og det blir tatt godt imot. Styrke er bra det, men du må ha bevegelighet også, sier han.

Folkehelse i sentrum Og atleter til tross, så har klinikken like mange kunder som ikke driver idrett på høyt nivå. Treningssenteret som hører til klinikken er mye brukt av folk i alle aldre, og terapeutene kombinerer gjerne behandlingene sine med en runde rehabiliteringstrening på helsestudioet. – Folkehelse er det mye av her, og det synes jeg er meget positivt. Om morgenen er det mange eldre som trener. Det er god stemning, og det virker som det er godt miljø for det her. I løpet av dagen har vi en mix av mennesker innom, før de yngre gjerne kommer etter skole og jobb, sier Andersen. Her er det hverken motepress eller kultur for å vise seg fram, og det tror kiropraktoren er nøkkelen til å holde seg motivert og komme seg på trening. – Det som slår meg noen ganger er at en del treningsveiledere vil at folk skal bli en form for supermennesker. Det er jo litt vanskelig å forholde seg til at du skal bli supermann etter én dag på trening. Hold det heller litt enkelt, ikke ha så høye målsetninger. Vær realistisk, og ha det kjekt med det du gjør, understreker Andersen. På Jæren SportMed finnes det nå fysioterapi, manuellterapi, akupunktur, kiropraktikk og sportsmassasje. Klinikken har mange bedriftsavtaler. – Her ute er industrien litt mer variert og vi har ikke bare brukere fra oljesektoren. Men det er fortsatt plass til nye pasienter hos oss, altså, sier han med et inviterende smil.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 3


TEMA trening, helse og velvære Foto: Tarjei Sel

STYRKEPRØVE: Lørdag 21. mai arrangeres ”Rogalands sterkeste” i Nye Loen. Gymmen Strongman Team håper at hjemmefavorittene skal seire.

Jærens sterkeste menn og kvinner På Nærbø har 36 medlemmer valgt å bli med i Gymmen Strongman Team, der de trener med blant annet traktordekk, trestammer og steiner.

D

et begynte med at jeg og noen kompiser som drev med vanlig styrke­ trening syntes det så interessant ut å trene med å velte dekk, dra lastebiler og annet vi hadde sett i Strongman-konkurranser. Så vi skaffet noe utstyr, og da tok det ikke lang tid før andre også viste interesse og vil være med. For å skape en sammensveiset gjeng etablerte vi derfor Gymmen Strongman Team, forteller Mattis Bjorheim, daglig leder på Gymmen.

Vondt og vilje Fra Wikipedia: «Strongman (engelsk for «sterk mann») er en engelsk betegnelse for kraftkarer, sirkusatleter og deltakere i moderne strongman-konkurranser. For å kunne hevde seg i denne konkurranseformen stilles det store krav til både eksplosiv og utholdende styrke.» – Det er ikke som i vanlig styrketrening, der man bruker én og én muskel. Strongman

34

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

skiller seg ut ved at man bruker større muskelgrupper. Faktisk er det slik at man i nesten alle øvelsene i Strongman bruker hele kroppen. Likevel bør det sterkeste du har være viljen, for det krever mye innsats å drive med dette, og det gjør ofte vondt, smiler Bjorheim.

Eksperter på styrketrening Selv om størstedelen av de 36 medlemmene av Gymmen Strongman Team er lokale, trekker den spesielle treningsformen folk fra blant annet Stavanger, Ålgård og Egersund til Nærbø, kan Bjorheim fortelle. – Til nå er det 14 av oss som har vært med i Strongman-konkurranse, og de beste satser og trener hver dag. Resultatet er at vi har flere medlemmer som er svært gode på lands­basis, og også hevder seg internasjonalt. Andre bare liker treningsformen. Jeg tror Gymmen har en stor fordel med at vi har et høyere

kunnskapsnivå om, og utstyr til, å drive med styrketrening. I fjor sommer ville for eksempel damelaget til Nærbø Håndball ha en anner­ ledes form for trening, og da kom de til oss for litt Strongman-hardkjør.

Også for småfolket Gymmen er altså ikke bare for de som vil bli størst og sterkest. Det er en ganske stor overvekt av vanlige medlemmer hos det døgnåpne treningsstudioet som nå har vært i drift i seks år. – Totalt har vi rundt 250 medlemmer, så det er kun en liten andel som er med i Strongman Team, som er mer som et ekstratilbud å regne. Vårt fokus er på å holde alle fornøyde, enten de er her hver dag og satser mot konkurranse, eller er innom en gang av og til for å bruke tredemøllen. Alle medlemmer som ønsker får derfor gratis treningsprogram og veiledning, sier gymsjefen.


Kom og lek i tretoppene Ta med deg gjengen og opplev en aktiv og morsom dag, full av spenning og mestring for både venner, barn og foreldre. Vi har utfordringer for alle aldre

ÅPNINGSTIDER 2016 Åpner til påske 24-27 mars: 10:00- 15:30 2. APR-19 JUNI: Lør/Søn 10:00- 16:00 20. JUNI-21 AUG: Alle dager 10:00-16:30 21. AUG- 16 OKT: Lør/Søn 10:00- 15:30

hoytlavt.no/nedstrand

ENSIGN

NORDSJØRITTET LØRDAG 11. JUNI 2016 91 km fra Egersund til Sandnes | 45 km fra Nærbø til Sandnes

N Y H ET

!

Påmelding via nordsjorittet.no

Hovedsponsorer:

Følg oss:

yp e Kort lø yper Lø . e ll a for g uten med o ing. tidtak

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 5


1355-0

Ravema AS Åsveien 21 3475 Sætre Tlf. 66 85 90 10

Ravema Demosenter: Orstadveien 134 4353 Klepp St. Reidar Kverneland Tlf. 91 60 11 71.

HELLVIK

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen 12, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Tlf. 51 42 79 69

www.meca.no www.meca.no www.meca.no

36

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted T. Bjorhaugslettå 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Bjorhaugslettå 8, Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 Opstadvegen Tlf. 905 06 566 566647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

www.ravema.no


NY fem

BEDRIFT

ROBOTHJELP: Bedriften Hydra Equipment skal selge en maskin som vil bedre miljø for oppdrettsfiskens vekst, redusere lus og sykdom, og sørge for at rømming blir et mye mindre problem enn i dag.

Skal forbedre oppdrettsbransjen Arild Friestad har i mer enn 30 år jobbet med utstyr til oppdrettsbransjen. Nå jobber han sammen med Hydratech om å utvikle en robot-vaskemaskin som skal gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt å holde oppdrettsmerder rene og fisken stor og sunn.

H

ydra Cleaner fungerer på mange måter likt som robotgressklipperen mange har gående i hagen. Ved bruk av GPS og avanserte automatiserte prosesser skal rengjøreren kjøre etter behov i merdene, og sørge for at de til enhver tid er rene. For­ delene med dette er mange, forklarer Friestad: – Skitne notposer skaper utrolig mye problemer, først og fremst ved at man ikke får nok oksygen inn i merdene. Ved å bruke Hydra Cleaner skaper man bedre miljø for fiskens vekst, og reduserer lus og sykdom. I tillegg overvåker maskinen kvaliteten på noten og gir beskjed om den oppdager hull. Det vil redusere rømming, noe som er et stort ankepunkt mot oppdrettsnæringen i dag.

Sparer store summer I tillegg til større fisk, mindre lus og sykdom, og færre rømlinger, er kostnadsbesparelser det viktigste salgsargumentet når den nyetablerte bedriften, Hydra Equipment, skal presentere sitt nye produkt til markedet. I dag rengjøres merdene ved å leie inn profesjonelle dykkerselskap. Det er naturlig nok både tidkrevende og dyrt.

– Det er store kostnader. En lokasjon har typisk seks til åtte merder. Det koster mellom tre og fire millioner kroner i året å holde disse rene med dagens metode. For et stort oppdrettsselskap, som ofte har mer enn 20 lokaliteter rundt omkring i Norge, sier det seg selv at de vil spare enorme summer ved å investere halvannen til to millioner kroner i en maskin som vil gjøre en bedre jobb, fastslår Friestad, som sier at det også skal være mulig å kjøre Hydra Cleaner ved hjelp av VR-briller.

Stort potensiale Samarbeidspartneren Hydratech har i lang tid orientert seg mot oljebransjen, men har ikke like mye erfaring med oppdrett. Derfor var det naturlig at de inngikk et samarbeid med bransjekjente Friestad om å utvikle og selge Hydra Cleaner. Nå skal Hydra Equipment sørge for å få produktet grundig testet og foreta de riktige justeringene, før de så skal selge til norske oppdrettere, og på sikt også internasjonalt. Friestad og hans partnere i Hydratech har nemlig samarbeidet med en stor oppdrettsaktør i Hordaland i utviklingen av produktet.

– De har utrolig mye kompetanse på om­­rådet, og har kommet med mange gode innspill på forbedringer, noe som sikrer at vårt produkt er det markedet vil ha. Nå i mars skal vi opp til Hordaland og teste prototypen. Om alt går etter planen vil vi være salgbare i løpet av sommeren, så det er definitivt spennende tider, smiler han. 60 år gamle Arild har jobbet mot oppdrettsbransjen lenge, og er sikker på at det vil være en meget bra interesse for Hydra Cleaner. – Havbruksnæringen er i stor vekst, og tjener gode penger. Når de nå får muligheten til å redusere sine største utfordringer, lus og rømming, samtidig som de bedrer økonomien og miljøet i anlegget, er jeg ikke i tvil om at Hydra Cleaner vil være et meget godt supp­ lement til den daglige driften.

NY fem BEDRIFT

I hver utgave vil vi presentere en ny jærbedrift. Har du forslag til hva den neste kan være? Send mail til tips@lokomotiv.no.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 37


Nå med kort levering!

Ladbare biler er fremtiden. Volkswagen har lansert Norges mest solgte bil og Norges mest populære familiebil gjennom tidene som ladbar hybrid, eller plug-in hybrid som mange kaller det. Med Golf GTE og Passat GTE kan du hele tiden velge kjøremodus. Du kan f.eks. kjøre elektrisk i byen og bensindrevet på langtur. Eller du kan kombinere begge motorene for en svært sportslig ytelse. Har du ikke prøvekjørt en av våre ladbare hybrider eller helelektriske modeller? Stikk innom oss, det lønner seg! e-up! fra 207.800,-* e-Golf fra 271.500,-* Golf GTE fra 347.600,-* Passat stv GTE fra 443.900,-* * Veil. levert forhandler inkl. leveringsomkostninger. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. e-up!: Strømforbruk blandet kjøring: 11,7 kWh/100 km. CO2-utslipp 0 g/km. e-Golf: Strømforbruk blandet kjøring: 12,7 kWh/100 km. CO2-utslipp 0 g/km. Golf GTE: Drivstofforbruk blandet kjøring: 1,5l /100 km. Strømforbruk blandet kjøring: 11,4 kWh/100 km. CO2-utslipp 37 g/km. Passat GTE: Drivstofforbruk blandet kjøring: 1,7l /100 km. Strømforbruk blandet kjøring: 11,4 kWh/100 km. CO2-utslipp 39 g/km.

Kvål, 4323 Sandnes. Tlf: 24 03 49 00 www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-sandnes

TIPS OSS! I Næring på Jæren jobber redaksjonen uavhengig av det som skjer på annonsefronten. Våre journalister er klare for dine innspill!

38

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Ta kontakt på tips@lokomotiv.no


XXL er klar for Jæren Nordens største sportskjede vil i år åpne 10 -12 nye varehus. Et av dem landes på Jæren om tre uker - i en ny satsing som vil skape 70 - 80 nye arbeidsplasser, skriver Stavanger Aftenblad. Foto: M44

K

onseptet er store enheter fra 3000 til 5300 kvadratmeter. Gjennomsnittlig størrelse på butikkene er 3900 kvadratmeter. Nå skal en slik butikk, like stor som dagens XXL på Forus, etableres på Jæren. I høst bekreftet kjeden at den vurderte to mulige plasseringer, Jærhagen på Kleppe og Bryne sentrum. Nå er det klart at XXL ikke kommer til det store gigantsenteret som Coop Klepp vil bygge nord for dagens kjøpesenter. Der har ting nå plutselig stoppet opp og den store utbyggingen er satt på vent, opplyste styreleder Trond Inge Rødland til Aftenbladet.

I Bryne sentrum har M44 lenge rigget seg for å ta mot XXL og andre kjeder det i dag ikke er plass til. M44 er nå fullt med 62 butikker, nye står i kø for å komme inn og senteret hadde i fjor 2,5 millioner besøkende. Allerede i mars i fjor kjøpte M44 bygget som huser Kverneland Bil og Statoil-stasjonen til høyre

på bildet, vegg i vegg med dagens kjøpesenter. Bilbutikken skal flytte inn i et nytt, komplett Volvo-anlegg på Kåsen, og leiekontrakten går ut nyttår, skriver Aftenbladet. Dagens bygg er vel 2000 kvadratmeter, men kan utvides, og er dermed en god kandidat til å være XXL sitt nye hjem på Jæren.

En av Norges fremste kvinnelige gründere Berta Lende Røed var med sitt «FuelBox»-konsept én av seks nominerte til å vinne Innovasjon Norge sin kåring «Female Entrepreneur 2016».

N

partnere i Singapore, Danmark, Australia, Dubai og Tyskland. På den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble kåringen av Female Entrepreneur 2016 gjort, og H.K.H Kronprinsesse MetteMarit delte ut hovedprisen på en halv million kroner til Kathrine Molvik, sveiseingeniør og gründer av bedriften FeC. Så ingen pris til Berta Lende Røed i denne omgang, men det er ikke tvil om at hun vil fortsette å spre FuelBox til verden.

Foto: Bethi Dirdal Jåtun

yvinningen «FuelBox» har ikke bare tatt norske par, familier, venner og etter hvert også ledere og arbeidstakere med storm, og også i utlandet lar folk seg begeistre av konseptet. Blant kriteriene som ligger til grunn for å vinne prisen Female Entrepreneur, er at selskapet skal ha et internasjonalt vekstpotensial, gründeren skal kunne vise til høy gjennomføringsevne, ambisjoner og være en rollemodell med evne til å inspirere flere kvinner til å satse på vekstbedrifter. I løpet av to år har Lende Røed ikke bare utviklet en ny bedrift med syv forskjellige typer FuelBoxer myntet på ulike målgrupper. Lende Røed har også etablert nettbutikk, nettsider, Facebook- og Instagram-kontorer, holdt mange foredrag, - og hun har ikke minst funnet fram til og fått etablert faste samarbeids-


Fra-priser inkl. frakt og lev. omkostn. på 13 000,-, årsavgift tilkommer. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Drivstofforbruk kombinert kjøring: Mazda CX-5, 4,6-7,2 l/100 km, Mazda6, 3,9-6,4 l/100 km og Mazda CX-3, 4,0-6,3 l/100 km. CO2-utslipp: Mazda CX-5, 119-165 g/km, Mazda6, 104-150 g/km og Mazda CX-3, 105-146 g/km. NOx: Mazda CX-5, 6-72 mg/km, Mazda6, 7-55 mg/km og Mazda CX-3, NOx 3-63 mg/km.. Forbehold om trykkfeil.

Mazda firehjulsdrift tar deg trygt frem til hytta!

Ta kontakt for gode tilbud! Eller besøk vår nye nettside www.hegre.no Mazda har gjort det enklere å velge et suverent veigrep. Enten du velger Mazda CX-3, en liten crossover, Mazda CX-5, en kompakt SUV eller elegante Mazda6 stasjonsvogn, får du samme fordeler. Firehjulsdrift for best mulig veigrep, SKYACTIV-teknologi som kombinerer sterke motorer med lavt drivstofforbruk og høy kjøreglede, i tillegg til førsteklasses sikkerhetssystem og prisvinnende design. Her kan du velge fra øverste hylle!

Mazda CX-3 fra 248 500,- | Mazda6 fra 335 500,- | Mazda CX-5 fra 350 500,Åpningstider:

Andreas Skretting

Ivar Egeland

Kenneth Walde

Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no.

Komplekse stålkonstruksjoner! Maskinering & Sveiseservice produserer komplekse stålkonstruksjoner i Vardheia Industriområde. Vi er en komplett samarbeidspartner.

MASKINERING & SVEISESERVICE AS 40

‹‹ N æ r i n g på j æ r e n

www.msas.no postmaster@msas.no 51 77 03 00

NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 3834-2 NS-EN ISO 14001 OHSAS 18001


LEGERINGSALLIANSE: Alloyance skal være med på å trygge jærske arbeidsplasser ved å vinne oppdrag i nye bransjer og land.

Jærbedrifter står sammen 17 bedrifter innen avansert mekanisk industri på Jæren har etablert klyngesamarbeidet Alloyance, som skal sørge for at medlemmene når ut til nye, internasjonale markeder.

P

å Jæren er det lange tradisjoner for å jobbe sammen og dele kunnskap, og det var i den ånden 17 bedrifter fra Tananger i nord til Vigrestad i sør ble med i Alloyance, som ble presentert på Forum Jæren 27. januar. – Sammen har vi mulighet til å nå mye lengre enn én enkelt bedrift kan klare alene. Vi skal fremdeles være konkurrenter, men vil gjennom denne alliansen kunne gi mer utfyllende tilbud og slik skaffe flere oppdrag til mekanisk industri på Jæren, sier Aarbakke-sjef Inge Brigt Aarbakke, og får støtte av Jørn Arve Årdal, daglig leder i Årdal Maskinering på Nærbø: – Som småbedrift er dette samarbeidet nok enda viktigere for oss enn for de store aktørene. Vi har ikke sjans til å gå ut i verden alene, men nå har vi gjennom Alloyance alle forutsetninger for å lykkes med å erobre et internasjonalt marked.

Søker nye næringer Totalt sett har bedriftene i klyngen, som alle

har lokalt eierskap, 1000 medarbeidere og to milliarder kroner i omsetning. De skal nå stå sammen om å vinne oppdrag i utlandet. – Nå er det viktigere enn noen gang å vise frem bredden av hva vi kan. Vi har lenge vært opptatt av olje- og gassnæringen, spesielt på norsk sokkel. Nå skal vi ut i verden, og også inn i nye markeder som grønn energi, forsvar, og luftfart, samt i enda større grad olje og gass internasjonalt, forklarer Aarbakke.

Har mye å by på I første omgang skal samarbeidet sette en stopp for nedbemanningen og permitteringen som har fulgt nedgangen i det norske olje­ markedet. – Målet er helt klart at vi ikke skal miste én til av de 1000 arbeidsplassene vi har. Bedriftene i Alloyance har tidligere løftet fjell og tatt store skritt. Nå skal vi gjøre det igjen. Vi har kompetansen og effektiviteten som skal til for å lykkes, kostnadskutt har gjort oss enda mer konkurransedyktige, og valutakursen er på vår side, sier Aarbakke.

Tilstede på lanseringen av Alloyance 27. januar var også Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomité. Han sier at klynge­ tankegang er noe man må bygge opp om. – Samarbeid mellom bedrifter er frem­ tidens måte å løse utfordringer på, og regje­ ringen må se om det er noe som kan gjøres for å stimulere denne type løsninger. Norge er et lite land, men hvis vi utnytter fordelene vi har og politikerne legger til rette for det, er jeg ikke i tvil om at vi vil komme styrket ut av nedturen vi nå er inne i, mener Pollestad.

Positivt for fremtiden Klyngesamarbeidet Alloyance vil også kunne føre til at bedriftene om noen år er på et høyere nivå enn noensinne. – Når tidene snur i oljemarkedet her hjemme skal vi, samtidig som vi tar for oss der, passe på å bevare de nye kundene vi nå får. Da vil det være snakk om svært gode vekstmuligheter i bransjen, fastslår Inge Brigt Aarbakke.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 41


I 20 år har Lokomotiv Media vært det ledende

kommunikasjonshuset på Jæren.

Vi er her for å skape resultater for våre kunder.

MAGASINAVDELING

REKLAMEBYRÅ

Næring på Jæren, Næring i Sandnes og Sirdalmagasinet. Lokal magasiner som gir respons. Les mer på lokomotiv.no

Tydelig kommunikasjon som skaper resultater. Les mer på lokomotiv.no

Forum Jæren, Bryne. Tlf 51 77 84 00 www.lokomotiv.no


‹‹

KRYSSORdløsning 1/16

Og den som ble trukket ut med riktig løsning er: Reidar Harberg, Kleppe. Gratulerer!

SEMINAR • KONFERANSE • LUNSJGRUPPER • OVERNATTING God mat • Unike lokaler • Storslått natur

Kontakt oss for informasjon og bestilling. Tlf. 51791660 • Håvegen 347, 4365 NÆRBØ • post.hgp@ha.kommune.no • www.hagamleprestegard.no Foto: Elizabeth Croft

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 3


Nytt om

navn

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb!

Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Anders Lanne

Hilde Lindstrøm Berland

startet som regnskapsfører i Dataplan Ryfylke AS 4. januar 2016. Anders kom fra rett fra studie ved Newcastle University.

startet som aut. regnskapsfører i Dataplan Ryfylke AS 25. januar 2016. Hilde kom fra TF Regnskap AS.

Wenche Belsvik

Eirik Øksnevad Heskja

startet som IT-konsulent i Dataplan IT Partner AS 4. januar 2016. Wenche kom fra Marine Technologies LLC i Egersund.

startet som IT-konsulent i Dataplan IT Partner AS 1. februar 2016. Eirik kom fra VMIT.

Arne Henning Jaarvik

Vibeke Lea

begynte som selger for Dataplan Regnskap AS og Dataplan IT Partner AS 4. januar 2016. Arne Henning kom fra stillingen som daglig leder i Jobzone Stavanger.

startet som lønnsmedarbeider i Dataplan Regnskap AS 18. januar 2016. Vibeke kom fra stillingen administrasjonsassistent i Origo Solutions AS.

Unni Stødle

Andre Gya

er ansatt som markedskonsulent i Lokomotiv Media. Hun har siden 1993 jobbet som annonse-/ mediekonsulent i Stavanger Aftenblad, både på Bryne-, Sandnes- og Stavangerkontoret.

etablerte høsten 2015 Imagell AS, hvor han fungerer som daglig leder. Imagell AS leverer tjenester innenfor konseptutvikling, animasjon og illustrasjoner. Andre kom fra stillingen som Concept Design Manager i Roxel Solutions AS.

Jarle Bø

Trine Eide Fossmark

er ny Nærings- og havnesjef i Hå kommune. Han har god kjennskap til næringslivet og kommunene i regionen igjennom sitt arbeid som distriktssjef i Icopal, men også via sin folkevalgte erfaring igjennom 12 år. Jarle har i denne tiden vært varaordfører i Randaberg kommune i en periode, ledet kommuneplanutvalget, samt innehatt ulike verv både innen havnerettet virksomhet og næringsutvikling. Hans hovedoppgaver i den nye jobben vil være å videreutvikle området i Sirevåg Havn og sammen med næringslivet i kommunen jobbe for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Hå under visjonen «me løfter i lag».

har gått inn i rollen som kommunalsjef for Teknisk og Næring i Hå kommune. Fossmark har bred erfaring fra offentlig forvaltning, de siste 10 årene i Gjesdal kommune hvor hun har hatt flere ledende stillinger som avdelingsleder, nesteleder innen teknisk sektor og nå sist som kommunalsjef for tjenesteområdet Samfunnsutvikling. Fossmark er utdannet jurist med videreutdannelse innen ledelse. I Hå kommune har hun ansvaret for tjenesteområdet Teknisk og Næring og inngår i toppledelsen i kommunen i rådmannens ledergruppe.

Geir Nilsen er ny seksjonsleder for drift og vedlikehold i Rogaland brann og redning IKS. Geir har lang erfaring fra brannvesenet. Allerede i 1991 ble han ansatt som branninspektør – og senere brannsjef – i Time kommune. I 1999 gikk han over til brannvesenet i Sandnes som inspektør i forebyggende avdeling, før han i 2004 fikk stillingen som plan- og personalmedarbeider. De siste årene har han hatt rollen som personalrådgiver. Som seksjonsleder for drift og vedlikehold får Geir ansvar for mange varierte oppgaver. Han får personal- og HMS-ansvar, ansvar for drift og vedlikehold av biler, verksted og brannstasjoner, vaskeri, sivilforsvarets materiell og rådgivning når det gjelder innkjøp. Geir Nilsen er utdannet ingeniør innen teknisk samfunnsplanlegging med fokus på vei, vann og avløp.

44

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


Min jobb

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Yrke: Innkjøper Navn: Asta Kvalbein Alder: 43 Arbeidssted: Q-Meieriene

1. Hvorfor ble du innkjøper? – Jeg begynte på Q-Meieriene som telefonselger, og har fått tillit av Bent Myrdahl til å jobbe meg opp i bedriften innenfor mine interesser. 2. Hvilken utdannelse kreves? – En trenger lang arbeidserfaring innen bedriften, interesse for produktet, og må like å jobbe med tall.

Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

www.dataplan.no

3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Kjøper inn råvarer, emballasje og driftsrekvisita for meieriet på Jæren og Gausdal. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Jeg sitter i ledergruppen og neste steg opp er «fabrikksjef». Det faller ikke naturlig for meg. Hehe. 5. Hvordan er arbeidstiden? – Jeg har ordinær åtte til fire-arbeidstid. 6. Og lønnsnivået? – Det er konkurransedyktig lønnsnivå hos Q. 7. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – Jeg ble oppringt av en radiokanal der de hadde et program om å starte for tidlig med juledekor. De «arresterte» Q fordi vi hadde juledesign på melkekartongene.

We protect and colour the future SPESIALISTER PÅ OVERFLATEBEHANDLING AV METALL NOT Norsk Overflate Teknikk AS | NOT Varmforzinking AS | NOT Pulverlakk AS NOT Industrimaling AS | NOT Overflatebehandling AS | NOT Sinterco Pulverlakk AS

8. Hva er det beste med jobben? – Varierte oppgaver og utfordrende med en nyskapende bedrift. 9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da jobbet som? – Jeg er brannvernleder på Q, og hvis jeg skulle hatt en ny jobb så måtte det bli røykdykker. 10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Vi har en fantastisk produktutviklingsavdeling som jevnlig forer meg med spennende smaker og produkter.

A part of BR INDUSTRIER www.not-as.no | post@not-as.no | 400 06 732 | Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 5


nye selskaper på Jæren

KLEPP

TIME

AGNES SALONG Toppmeisvegen 7, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder/styreleder: Agne Pikunaite Virksomhet: Frisering/skjønnhetspleie

HYDRA EQUIPMENT Kuhagen 6, 4340 Bryne Daglig leder: Arild Friestad Styreleder: Tor Jan Åkerlund Virksomhet: Skipsutstyr og fiskeredskap

ROUTE 44 CUSTOM GARAGE Lynghaugen 15B, 4363 Brusand Daglig leder/styreleder: Frank Haver Virksomhet: Vedlikehold/reparasjon motorvogner

BBK Nesevegen 81, 4353 Kleppe Daglig leder: Bernt Lerøy Styreleder: Bjørn Kåre Gausland

THE LEAN WAY Ragnestølberget 37, 4347 Lye Daglig leder/styreleder: Nawras Skhmot Virksomhet: Programmeringstjenester

MIN TRAFIKKSKOLE Sentrumslunden 1, 4362 Vigrestad Daglig leder: Ruth Stokkeland Styreleder: Arvid Stokkeland Virksomhet: Trafikkskoleundervisning

IT MAN SECURITY Hetlandsgata 9, 4344 Bryne Daglig leder/styreleder: Egil Byberg Virksomhet: Programmeringstjenester

JÆREN BEGRAVELSESBYRÅ Roskliå 76, 4365 Nærbø Daglig leder/styreleder: John Berge Reime Virksomhet: Begravelsesbyrå

JÆREN GRAVESERVICE Brautvegen 401, 4343 Orre Daglig leder: Dag Stian Pollestad Styreleder: Bent Erga Virksomhet: Grunnarbeid

MEISLE BYGG Lauritz Bellesens gate 25, 4340 Bryne Daglig leder: Kenneth Knudsen Styreleder: Harald Knudsen Virksomhet: Oppføring av bygninger

KRMK Motlandsmarka 54, 4365 Nærbø Daglig leder: Karoline Reime Styreleder: John Berge Reime Virksomhet: Svinehold

KLEPP CARAVANSERVICE Rognevegen 6, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Kjell Bjørnsen Virksomhet: Detaljhandel motorvogner

EGGE GLASS Raunåkervegen 10, 4342 Undheim Daglig leder/styreleder: Nils Arild Egge Virksomhet: Glassarbeid

ALPHA TECHNOLOGIES Bregnevegen 11, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Thomas Aunvik Virksomhet: Teknisk konsulent

LODEVOLDEN I Bjorhaugslettå 44, 4365 Nærbø Daglig leder: Jarl Scheie Styreleder: Bjørn Risa Virksomhet: Utleie av eiendom

MOBIDECK Breimyra 18, 4344 Bryne Daglig leder/styreleder: John Sverre Gundersen Virksomhet: Produksjon av løfteutstyr

ANNO KAFFEBAR Jærvegen 538, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Karina In T Veld Virksomhet: Drift av restaurant/kafé

7EVEN SOLUTIONS Ørnahaugen 5B, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Birger Christoffer Riseng Virksomhet: Bedriftsrådgivning

HJEM ART STIL Øksnevarden 1, 4352 Kleppe Daglig leder: Blanka Nyrønning-Jurowicz Styreleder: Patryk Andrzej Jurowicz Virksomhet: Engroshandel med møbler

CHILL RETRO Saronsbrotet 1, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Sasja Namguv Virksomhet: Drift av pub

KLEPP LEKELAND Kjøpmannsbrotet 8, 4352 Kleppe Daglig leder: Janar Ibrahim Styreleder: Yassin Suleiman Virksomhet: Drift av fornøyelses- og temapark

JÆREN GULROT Gamlevegen 40, 4354 Kleppe Daglig leder/styreleder: Trygve Bore Virksomhet: Husdyrhold og planteproduksjon MARITEX GROUP Brautvegen 493, 4343 Orre Daglig leder/styreleder: Arnstein Johnsen MARITEX MARINE Brautvegen 493, 4343 Orre Daglig leder/styreleder: Jostein Salte CAMILLA PHOTOGRAPHY Borevegen 132, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Camilla Pedersen Virksomhet: Fotograf

46

‹‹ NNæærri ni nggpåpåj jæærre enn

JÆREN BYGG OG BEMANNING Torggata 1, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Morgan Hobberstad Virksomhet: Utleie av arbeidskraft NORSK LANDBRUKS ELEKTRONIKK Høylandsvegen 76, 4347 Lye Daglig leder/styreleder: Bjørn Høyland Virksomhet: Reparasjon av maskiner MAT OG URTER Jupitervegen 2, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Liv Ragnhild Lassen Virksomhet: Drift av restaurant/kafé ATLANTIS SUBSEA FARMING Nordlysvegen 4, 4340 Bryne Daglig leder: Trude Olafsen Styreleder: Trond Williksen Virksomhet: Teknisk konsulent

GULVSLIPER 1 Søylandsvegen 33, 4365 Nærbø Daglig leder/styreleder: Richard Rasmussen Virksomhet: Gulvlegging og tapetsering ICABINS.NO Kviholen 35, 4365 Nærbø Daglig leder: Stian Finnestad Styreleder: Kjell Jan Finnestad Virksomhet: Kjøp/salg eiendom MAMA INVEST Brekkevegen 10, 4360 Varhaug Daglig leder/styreleder: Martin Dyngeland Virksomhet: Kjøp/salg eiendom RKO EIENDOM Dysjalandsvegen 35, 4360 Varhaug Daglig leder/styreleder: Reidar Skretting Virksomhet: Utleie eiendom ARNE GARBORGS VEG 43 Opstadvegen 643, 4360 Varhaug Daglig leder: Jan Erik Tuen Styreleder: Leif Undheim Virksomhet: Utvikling/salg eiendom ANIKSDAL BYGG Indrebøvegen 20, 4365 Nærbø Daglig leder: Tom Erik Aniksdal Styreleder: Erling Aniksdal Virksomhet: Oppføring av bygninger


Dersom ulykken rammer! “Ledelsen bedømmes ikke for krisen, men for hvordan den håndteres” Har bedriften nødvendige beredskapsplaner? Har bedriften nødvendige ferdigheter i kriseledelse, informasjons-/medie- håndtering, samt i pårørendestøtte? Vekker svaret uro, kan Optimal Sikkerhet, bidra til at din virksomhet blir bedre beredt ved uønskede hendelser.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Jærveien 144, 4344 Bryne Tlf: 934 22 765 www.optimal-sikkerhet.no

Tlf. 51 79 12 20, post@hrd.no Rådhusgt. 2, Boks 104, 4368 Varhaug

www.hrd.no

Autorisert regnskapsførerselskap Firmaregistreringer, nye og endringsmeldinger, regnskap, budsjett, årsoppgjør, lønn m.m.

Søker du spenstig og jordnær rekneskapsfører, ta kontakt på tlf. 51771800 eller post@timerl.no Me held til på Håland på Bryne

REVISJON RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER SKATT OG AVGIFT

Velkommen til oss!

www.sagvaag-revisjon.no HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND-BYGGET V/ BRYNE STASJON TELEFON: 51 77 07 90 / 911 69 145

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING på jæren KRYSSORD 2/16

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, PB 393, 4349 BRYNE / konkurranse@lokomotiv.no innen 14. april. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Lett

7

9

1

3

5

4

5

1

1

6

1

6

4

3

3 5

8

6 9

7

9

5

8

3

4

3

9

2

8 4

9

1

1

7

5 8

8 4

7 5 © Bulls

Medium

2

4

3

7

7

8

6

3 8

2

1

2

3

5

2

8

2

7 8 3

5

1

5

7

2

4

6

3

1 4 © Bulls

Vanskelig

1

3

8

5 1

5

2 4

4 2

5

8

7

4 3

7 6

2

1 8

7

7 2

6 1 © Bulls

© Bulls

© Bulls

5

5

9

4

6

8

7

1

2

3

9

7

8

3

5

2

1

9

6

4

2

6

1

2

4

9

3

5

8

7

4

1

2

9

3

7

6

8

4

5

6

4

3

7

2

5

8

6

9

1

8

8

6

5

9

1

4

7

3

2

3

9

7

6

1

3

2

4

5

8

7

2

4

8

7

6

5

3

1

9

1

3

5

1

8

4

9

2

7

6

Lett

6 7 8 2 3 1 4 5 9

Medium

3 1 4 9 7 5 8 6 2

2 5 9 7 1 3 6 8 4

1 4 6 8 5 2 7 9 3

7 8 3 6 9 4 2 1 5

4 2 1 5 8 6 9 3 7

9 6 5 3 2 7 1 4 8

8 3 7 1 4 9 5 2 6

© Bulls

8 3 5 2 7 9 6 4 1

6 2 4 3 8 1 5 7 9

7 1 9 5 6 4 2 8 3

3 9 6 4 1 2 7 5 8

4 5 1 8 9 7 3 2 6

2 8 7 6 3 5 1 9 4

9 7 3 1 2 8 4 6 5

5 6 8 7 4 3 9 1 2

1 4 2 9 5 6 8 3 7

Vanskelig

SUDOKU fasit 48

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring på Jæren har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no innen 14. april 2016. Vinn et gavekort fra Kjøkkenet eller Klepp Soneterapi.

Risikovurderinger forebygger arbeidsulykker

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Ellen Herikstad, Kleppe. Gratulerer!

Rygg og nakkemassasje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015. I perioden fra 2011 til 2014 er det i snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år. Alvorlige brudd og tilsidesettelser av sikkerhetsregler og internkontrollrutiner vil anses som grove brudd på arbeidsmiljøloven. Ofte vil slike brudd være bakenforliggende årsak til alvorlige arbeidsulykker. Mange av disse ulykkene skyldes tragiske uhell, men dessverre skjer det fortsatt arbeidsulykker som skyldes mangel på sikkerhet på arbeidsplassen, og som kunne vært unngått om en hadde fulgt regelverket, særlig hva gjelder kravene til risikovurderinger. Dagens regelverk stiller krav til at alle virksomheter skal vurdere risiko, og om nødvendig gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko, eksempelvis i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. En risikovurdering dreier seg om å være systematisk og å ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Resultatet fra risikovurderingen skal være et grunnlag for beslutninger om hvilke forebyggende tiltak som skal gjennomføres. I tillegg er prosessen i seg selv viktig fordi den bidrar til at virksomheten får økt bevissthet om risikopotensialet i arbeidet som utføres på egen arbeidsplass. Ansvaret for å gjennomføre risikovurderinger og å ha en god internkontroll i virksomheten ligger hos ledelsen, som så må ta med de ansatte i arbeidet for best mulig sikkerhet på arbeidsplassen. Man risikerer nemlig straffansvar, både personlig og foretaket, dersom virksomheten ikke har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som har ført til alvorlig ulykke. Enhver virksomhet plikter således å forebygge at arbeidsulykker skjer. Grunnen til dette er først og fremst hensynet til de ansattes liv og helse. Men også risiko for kostbare driftstap, risiko for straff, og ikke minst risiko for omdømmetap, tilsier at man har en god internkontroll tilpasset virksomheten til enhver tid.

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, PB 393, 4349 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”.

Alt innen bygging

.

Tlf. 936 97 500 Skogateigen 25, 4362 Vigrestad

-Fagkunnskap gir trygghet.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 49


m

Ina Shelby Kjøkkentjeneste Ina Shelby (44) er jurist, matblogger og opptatt av at maten familien spiser skal være laget på eget kjøkken. Har fokus på gode råvarer - gjerne kortreiste, sesongbaserte og økologiske - dyrevelferd og gleden ved å lage maten selv. Skriver om nysgjerrighet, entusiasme og glede over å lære nye ting, mindre om kokkefaget. Se kjøkkentjeneste.no for flere oppskrifter.

Ina Shelby Kjøkkentjeneste

Fransk lammegryte Dette er en klassisk fransk lammegryte med hvite bønner. Den lager seg nesten selv, alt du trenger å gjøre er å steke kjøttet raskt, kutte grønnsakene og ha alle ingrediensene i en gryte så det kan putre seg ferdig på ovnen. Perfekt vintermat, særlig på hytta etter en lang dag ute. DETTE TRENGER DU Ca 1 kg lammekjøtt i skiver, gjerne bogstykker Stekeolje Salt og pepper 2 gule løk, eventuelt 5-6 småløk/sjalottløk 3-4 fedd hvitløk 2 gulrøtter 3-4 dl kraft/buljong 1 boks hermetiske tomater 3 spiseskjeer soltørkede tomater i olje, hakket, eller tilsvarende mengder halve soltørkede tomater 2 dl rødvin, men kan gjerne bruke hvit om du heller har det

FOCACCIA MED RINGER AV SJALOTTLØK Focaccia er populært bakverk her i huset. Jeg har ulike ting på toppen av focacciaen, så man slipper å gå lei av en type topping. Varier etter hva du skal servere til. Ringer av sjalottløk passer fint når brødet skal serveres som siderett til en gryterett. DETTE TRENGER DU 10 dl hvetemel 5 dl lunkent vann 30 gram fersk gjær eller litt over en halv pose tørrgjær 2 klyper Maldonsalt 1 god skvis honning (ca 1 spiseskje) 1 god klunk olje (2-3 spiseskjeer) Topping: Ringer av sjalottløk, Maldonsalt og litt olje. 12

50

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

SLIK GJØR DU Ha mel, salt, honning og olje i en bakebolle. Rør ut gjæren i lunkent vann og bland dette lett sammen med melet. Elt deigen i en kjøkkenmaskin i minst 15 minutter, eller bruk håndkraft. Deigen skal ha nokså løs konsistens, slik at den renner litt utover. Erfaringen min er at det skal lite til for at deigen blir for løs eller for fast. Man finner etterhvert ut hva som er den perfekte konsistens, så prøv dere frem. En tommelfingerregel er likevel at focacciaen skal inneholde halvparten mengde vann i forhold til hvetemel målt i dl. Sett deretter deigen til heving på lunt sted med plastfolie over bollen i 40-50 minutter. Smør en bakeplate med olje og hell deigen over på denne etter endt hevetid. Den skal ikke dekke hele bakeplaten, men den skal være så løs at den renner litt utover. Det er

1-2 spiseskjeer Dijonsennep Timian, fersk eller tørket 1 boks hvite bønner, ferdig kokt SLIK GJØR DU Stek lammekjøttet i litt olje i en stor gryte, eventuelt en panne. Pepre kjøttet. Legg tilside på en tallerken dersom du bruker panne. Fres hakket løk, knust og hakket hvitløk og gulrøtter i biter i pannen. Ha kjøtt og grønnsaker over i en stor gryte og kok ut pannen med litt vann slik at alle de gode smakene følger med over i gryta. Ha over kraft, vin, hermetiske tomater, soltørkede tomater, sennep og timian. La det syde til kjøttet er ferdig, gjerne 2 timer eller mer. Smak til med salt og pepper og eventuelt mer timian og tilsett bønnene når alt er ferdig. Gryta er klar til å serveres når bønnene er gjennomvarme. Jeg liker å servere en litt rustikk og grov potetmos til denne gryta, og gjerne litt ferskt bakverk.

viktig å smøre bakeplaten skikkelig med olje, dette bidrar til å lage sprø bunn. Dytt løkringer godt ned i deigen og ha over litt olje og salt. Sett deigen til andregangs heving på et lunt sted. Heves deretter i omtrent 20 minutter, eller til man ser at deigen har løftet seg. Varm opp ovnen til 250 grader varmluft. Senk temperaturen til 200 grader når focacciaen settes i ovnen. Stekes i 20 minutter, eller til man ser at focacciaen er gylden. For at bunnen skal beholde sprøheten er det viktig å legge focacciaen over på rist umiddelbart etter at den er tatt ut av ovnen. Jeg løsner den med en bred metallstekespade og legger den til avkjøling. Nytes straks den er avkjølt nok til at man klarer å sette tennene i den.


Mat og vin mat fem

OG VIN

Øl til lam Øl er også godt til lam, spesielt smaksrike og kraftigere øltyper. Et brunt øl med litt maltsødme, som bayer, bokk og brown ale, harmonerer fint. Et mer kontrastfylt valg er IPA - India Pal Ale. En smaksrik øltype med humlebitterhet som renser og forfrisker. Her er tre gode øl fra Berentsens Brygghus i Egersund: BERENTSENS BOMBAY

Bombay er en frisk og humlepreget IPA med toner av appelsin og sitrus. Ølet er leskende og balansert, uten for fremtredende humlepreg. Et friskt alternativ til påskens lammelår med fløtegratinerte poteter. 7 %. Fås på Vinmonopolet.

Vin til lam

BERENTSENS SORTE FÅR

I påsken og tidlig på våren spiser vi tre ganger så mye lam som ellers i året. Norsk lam er en råvare av ypperste kvalitet, og passer perfekt sammen med en smakfull rødvin. Kjøttet er rikt på smak med en god del fett. Ofte er fløtegratinerte poteter, samt urter og krydder som for eksempel hvitløk og rosmarin, en naturlig del av tilbehøret. Lammevinen bør derfor være smaksrik og fruktig, med middels til god fylde, tydelige tanniner og god syre til å rense opp i fettet. Klassiske og gode viner til lam er Rioja, Bordeaux og Chianti. Fem eksempel på meget gode viner til lam som du finner i hyllene til Vinmonopolet: IZADI RESERVA 2011 : kr. 149,90 Et av polets beste kjøp i en årrekke. Fra Bodega Izadi i Rioja i Nord-Spania. Laget av Spanias berømte vindrue Tempranillo, fra 45 år gamle vinstokker. Fatlagret i 14 måneder. Delikat, saftig og fyldig, preget av røde og mørke bær med tydelige fattoner. En flott allround vin til de fleste smaksrike lammeretter. RATTI BARBERA D`ALBA 2014 : kr. 159,90 Vin av Barbera-druen kan være kjempegodt til lam. Den anerkjente produsenten Renato Ratti har produsert denne fra vinmarker i La Morra, fra vinområdet Alba i Piemonte. Intens duft av kirsebær, sødmefull moden bærfrukt og fatkrydder. Saftig og frisk stil på smak, med innslag av fat. Flott syre og middels fylde. Prøv den til lam med pasta og tomatsaus. VOLPAIA CHIANTI CLASSICO 2013 : kr 229,90 Familiedrevet vinhus i den historiske landsbyen Volpaia i Chianti, Toscana. Driver olivenolje- og vinproduksjon etter økologiske prinsipper. Vinen er laget av den berømte Toscana-druen Sangiovese og lagret på store gamle slovenske eikefat. Klokkeklar, klassisk smak av sursøt frukt av kirsebær og moreller, med spenstig syre og tydelige tanniner. Flott til påskens lammelår. CHATEAU COUTET 2011 : kr. 249,90 Mye Bordeaux-vin for pengene. Chateau Coutet har 400 års historie og ligger i hjertet av Saint- Emilion. Laget etter organiske prinsipper på druene 60 % Merlot, 30 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon og 5 % Malbec. Ungdommelig, bløt og saftig. Modne mørke bær med urtetoner og litt fatpreg. God fylde, balanserte tanniner og lang ettersmak. Nyt den til Inas franske lammegryte, lammelår med rødvinssaus eller braisert lammeskank.

En mørk, overgjæret stout. Er brygget med blant annet crystal malt, roasted barley og sjokolademalt. Passe søt, balansert, og med god fylde til å være butikkøl. En karakterfylt opplevelse. Prøv den i lammegryta eller til ølbrasierte lammeskanker. 4.7 %. Fås i dagligvarebutikker. BERENTSENS GO'PÅSKE

Et gyllent og lettdrikkelig påskeøl. Mildt humlet og relativt lav på bitterhet. Nyt det på terrassen, i hytteveggen eller som et leskende alternativ til de fleste påskeretter. 4,7 %. Fås i dagligvarebutikker.

LA CHABLISIENNE (300L) KR. 499,90 En meget god Chablis på papp. La Chablisienne ble etablert i 1923 og regnes i dag som et av verdens beste hvitvinskooperativ. De rangeres også som en av de beste produsentene i Chablis. Vinen er laget 100 % på druen Chardonnay og kun lagret i ståltanker. Vinen har en duft av sitrus, grønne epler og Chablis-mineralitet. Er ungdommelig, fruktig og slank, med smak av sitrus og mineraler. Nyt den på terassen, til ferske reker med sitron, hvitvinsdampende blåskjell eller kamskjell med friskt tilbehør.

Roar Hasle Roar er daglig leder i Lokomotiv Media, utdannet vinkelner fra Gastronomisk Institutt og brenner for gode mat- og vinkombinasjoner.

13

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 51


Kjøp ny bolig – vi tilbyr boligbytte! Boligbytte er en ny mulighet vi i Block Watne tilbyr deg som boligkjøper. Vi kjøper din gamle bolig til markedspris – mot at du kjøper en ny av oss. Du slipper alt styret, usikkerheten og kostnaden, og du får tryggheten som du bare kan få i en helt ny bolig. Spør oss, så forteller vi mer!

Torvald Tus veg 6–16

Brattlandsplassen

G I L BO E T T Y B Kvibakken 4

Markavegen 2–10

Torvald Tus veg 28–36

Kvibakken 16–24

VARHAUG BRATTLANDSPLASSEN 4 og 6

NÆRBØ KVIBAKKEN 4

NÆRBØ KVIBAKKEN 16–24

LEILIGHETER Klare for overtakelse fra 42 m2 bra / fra 38 m2 p-rom Pris fra kr: 1.898.000,– Husbankfinansiering FINN-kode: 45787371/55370829

LEILIGHET Kun én igjen, klar for overtakelse 92 m2 bra / 87 m2 p-rom Pris kr: 3.198.000,– FINN-kode: 45203590

ENEBOLIGER En bolig klar for overtakelse fra 194 m2 bra / fra 187 m2 p-rom Pris fra kr: 4.898.000,– FINN-kode: 48581631

KONTAKT Magne Skårland, 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no

TU, BRYNE TORVALD TUS VEG 6–16

TU, BRYNE TORVALD TUS VEG 28–36

BRYNE MARKAVEGEN  2–10

REKKEHUS 182 m2 bra / 153 m2 p-rom Pris fra kr: 4.698.000,– FINN-kode: 49763313

REKKEHUS fra 111 m2 bra / fra 85 m2 p-rom Pris fra kr: 3.298.000,– FINN-kode: 53752411

REKKEHUS Kun én igjen, klar for overtakelse fra 138 m2 bra / fra 135 m2 p-rom Pris kr: 4.198.000,– Husbankfinansiering FINN-kode: 47843930

KONTAKT Kåre Vigdel, 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no

Vi har langåpent tirsdager til kl. 19.00! BLOCK WATNE JÆREN Morenefaret 1, 4340 Bryne, Telefon 51 77 19 00 blockwatne.no/jaeren

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.