Næring på Jæren 1-2017

Page 1

informasjoN

NÆRING OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 13. årgang • 01 • januar 2017

TEMA BIL & TRANSPORT

Ny bedrift:

Unn deg! Flere kjører opp på automatgir Hilde Selvikvåg:

Henter inspirasjon i bilen

01

2017


Skal du vrake bilen din?

NYTT MOTTAK FOR BILVRAK I SANDNES!

VR AKPANT 3000,-

Vi henter bile n din etter av tale!

Hermod Teigen AS nye anlegg på Sandnes er også et moderne mottak for alle typer jern og metaller. Vi er lokalisert flere steder i Rogaland. Ta kontakt med ditt nærmeste mottak: Sandnes: tlf.: 51 66 67 00 Egersund: tlf.: 98 03 22 34 Sola: tlf.: 92 22 92 80

E-mail: sandnes@hermod-teigen.no E-mail: egersund@hermod-teigen.no E-mail: egersund@hermod-teigen.no

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

Hermod Teigen AS, Fosseikeveien 14, 4323 Sandnes, tlf 51 66 67 00


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Æ

lnnhold

UtfordringeR til tross... Vi står ved inngangen til et nytt år, og selv om årsskiftet ble behørig feiret i mange festlige lag både på Jæren og ellers i landet, så var det nok med en viss bismak for noen. Det er ikke nødvendigvis forventningene til det nye året som dominerer. Arbeidsledigheten i Rogaland er for øyeblikket den høyeste i landet. Og selv om Sparebank 1 SR-Banks årlige konjunkturbaro­ meter for Sør- og Vestlandet melder om forsiktig optimisme og vinder som skal snu, lurer andre på om de i det hele tatt kommer til å gjøre det. ”Mange land i verden ville ha misunt oss våre kriser”, sa ord­føreren i Gjesdal i sin nyttårsdagstale, og har rett. I det store bildet lever vi i Norge fortsatt på en gyllen gren, men på mikronivå er livet blitt utfordrende for mange, spesielt her i regionen. Å miste jobben, er dramatisk. Å søke og søke, men ikke få napp, er psykisk tappende. Å sitte i sjefsstolen og ta de rette beslutningene når markedet i mange tilfeller står bom stille og alle forsøk på å fylle en slunken ordrebok, ikke lykkes, er krevende. For noen glipper det. Virksomheten bukker under og arbeidsplasser går tapt. Reinert Kverneland, ordfører i Time, ga følgende beskrivelse i sin nyttårstale, en beskrivelse som ikke utelukkende gjelder Time kommune, men hele regionen: ”Det er ein krevjande situasjon for dei som vert ramma, for familiane deira og for oss som lokalsamfunn. Ikkje minst er me bekymra for dei mange unge som har fått ein vanskelegare inngang til arbeidsmarknaden og sin første jobb.” Bildet er likevel ikke helsvart. For noen har nedgangen ført til at de endelig har turt å følge drømmen om å starte for seg selv, for andre har det betydd skolebenken og ny utdanning. I dette nummeret av Næring på Jæren, der bil og transport er tema, forteller Kverneland Bil Bryne om et årsresultat på nivå med 2014, noe de er godt fornøyd med. De åpnet også nylig dørene til det nye Volvo-bygget samme sted, noe som ytterligere understreker satsing og optimisme. Vi har også avlagt det nye cafétilbudet i Bryne et besøk. Unn deg er navnet og Forum Jærens første etasje, ut mot toglinja, er beliggenheten. Så langt har besøkstallene vært gode, men daglig leder, Tine Sikveland, vet at det må jobbing til. Hele tiden. Vi håper at Unn deg blir et permanent tilbud i Forum Jæren i mange år framover. Selv gleder jeg meg til igjen å ta fatt som redaktør av Næring på Jæren og ser fram til mange møter med flotte næringslivsrepresentanter i de tre jærkommunene. Oppgaven vår er først og fremst å løfte fram de gode tingene som skjer, uten at vi dermed skal hoppe over det som er vanskelig. Ta kontakt! Vi trenger idéer og innspill for å lage et best mulig blad.

Sparebanken sør åpner på torjå ......................................... 4 Ny bedrift: Unn Deg ............................................................. 8 Særing på Jæren: Hilde Selvikvåg ................................... 11

TEMASIDER: Bil & Transport ................................. 15

Kverneland Bil: Jærens største varebilleverandør.16

Tre om arbeidsbilen ................................................ 18

Risa Service AS: Regionens største maskinpark .20

Hekta på asfalt ........................................................ 22

TEMA

Flere kjører opp på automatgir ............................ 24

Slik kjøper du bruktbil ........................................... 26

Tverrforbindelsen Foss-Eikeland til Bråstein ....... 31

Godstransport på skinner ..................................... 32

Persontransport: Vigrestad Buss ......................... 34

Nyyyt AS: Lam og sushi på Høg-Jæren ........................... 37 LØSNING på KRYSSORD 8/16 .......................................... 43 NYTT om NAVN ................................................................ 44 MIN JOBB ............................................................................. 45 NYE SELSKAPER ............................................................... 46 KRYSSORD ......................................................................... 48 KONKURRANSE .................................................................. 49 MATOPPSKRIFTER ........................................................... 50

8

‹‹

11

‹‹

22

‹‹

37

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ redaktør: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29

Utgiver:

Annonseansvarlig: Katrine F. Killingland katrinefk@lokomotiv.no Tlf.: 901 40 447

redaksjon: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad

design/produksjon: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Trine Selvikvåg Trykk: Gunnarshaug Trykkeri

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Opplag: 23 600

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut åtte ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time, Hå og Eigersund kommune.

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 14. mars 2017. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3


De tidligere Mathallen-lokalene omgjøres til bankvirksomhet. Banksjef Jørn Sirevåg (t.v.) planlegger sammen med ALCs Roald R. Olsen.

Ny bank:

Sparebanken Sør åpner på torjå Tekst/foto// Bethi Dirdal Jåtun

I månedsskiftet mars-april starter Rogalands første og så langt eneste Sparebanken Sør-filial sin virksomhet fra de tidligere Mathallen-lokalene i Tjemslandbygget på Bryne.

A

Konkurransefortrinn

– Vi ønsker å være en bank for vanlige jærbuer med vanlige jobber og vanlige inntekter, som betaler for seg. Og det gjør jærbuen. Beliggenheten er valgt ut fra samme filosofi: – Vi vil være med å vitalisere hovedgata i Bryne. For Sparebanken Sør er det viktig å være der folk er, lett tilgjengelige, på gateplan og ikke i Forum Jæren eller på et kjøpesenter. Sirevåg har stor tro på Storgata og torjå i Bryne.

Den nye banksjefen i Sparebanken Sør har hatt ulike stillinger i bankvesenet på Jæren i over 30 år, nå sist i Jæren Sparebank der han sluttet i november 2015. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før en ny plan tok form hos den erfarne bankmannen som på ingen måte var klar til å innta pensjonisttilværelsen. Han visste at Sparebanken Sør hadde en unik avtale med KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap), en forening bestående av rundt 70 organisasjoner og virksomheter, noen av dem i Rogaland.

kkurat nå utformes lokalene til å bli det banksjef Jørn Sirevåg (62) kaller en bank for folk flest. – De er det også flest av, smiler han.

For vanlige folk

4

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

– Etterhvert kommer også kinoen, noe som vil bety mye for trafikken i området, mener Sirevåg som kjenner markedet sitt godt:


– Denne avtalen gir tilgang til de ansatte i disse virksomhetene, noe som vil gi oss fortrinn i forhold til konkurrentene våre og ikke minst også et potensielt kundegrunnlag der vi kan starte fra dag én, sier han.

Åpner i mars-april Et team på fem-seks medarbeidere er klart, og Sirevåg gleder seg til å komme skikkelig i gang når dørene åpnes i månedsskiftet mars-april. – Hvordan skal dere bygge opp kundemassen? – Vi må jobbe aktivt, lage arrangementer og aktiviteter for å få folk inn i banken. Og så må vi sørge for at de som blir kunder hos oss forteller sine venner at de har skiftet bank og hvorfor. Alle banker i dag har gode produkter. Det som skiller oss er de ansatte, og vi skal skape en bank der det er godt å være. Kundene skal oppleve at vi bryr oss og ikke minst at vi har tid til dem.

Meant to be Timingen var perfekt. Da Sirevåg tok kontakt med Sparebanken Sør, viste det seg at de i sitt strategimøte nettopp hadde snakket om å få på plass en mann i Rogaland. Jærbuen fikk jobben og har siden begynnelsen av mai i fjor jobbet med Sparebanken Sør som arbeidsgiver. – Hva skiller Sparebanken Sør fra andre banker? – Vi er først og fremst en relasjonsbank og skal ikke automatisere bort alle oppgaver slik at kundene ikke får snakke med oss. Moderne hjelpemidler skal vi selvsagt ha, men kundekontakten er viktigst. Hos oss skal folk merke at vi bryr oss. Tidligere bankkolleger gleder seg på Sirevågs vegne. Han har ikke mottatt annet en klapp og hyggelige ord. – Det er ikke skummelt å skulle starte så på bar bakke, da? – Bankfolk flest er rimelig trygghetssøkende. Jeg har nok gründeren i meg og synes først og fremst at dette er fantastisk spennende. Sparebanken Sør blir den femte banken på Bryne, der fra før av både Jæren Sparebank, Handelsbanken, Den norske Bank og Sparebanken 1 SR-Bank har kontor.

Solid og langsiktig leietaker

F

or oss har det vært viktig å få inn en leietaker som er solid og tenker langsiktig, sier Arild M. Lunde, en av seks eiere av Torjå AS, som eier og drifter det såkalte Tjemslandbygget på torjå i Bryne, der Sparebanken Sør nå etablerer sin første filial i Rogaland. Leiekontrakten er underskrevet og nå skal arealene i første etasje klargjøres FORNØYD: Arild M. til banklokaler for Rogalands foreløpig Lunde, en av seks eiere eneste Sparebanken Sør-filial. i Torjå AS. – Vi har hatt en veldig ryddig prosess, oppgir Lunde. Partene startet samtaler tidlig i fjor høst, og kort tid før jul ble leiekontrakten underskrevet. – Sparebanken Sør ønsker å være der publikum er, og Torjå har svært god tilgjengelighet, sier Lunde som håper og tror at det nye leie­ forholdet kan bidra til at også andre leietakere til Torjå og Tjemslandbygget melder sin interesse. – Vi har to-tre ledige lokaler i et areal på til sammen 380 kvadratmeter, opplyser Lunde og forteller at de for tiden jobber med interessenter til to av lokalitetene.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 5


Oljekrisen:

Forsiktig optimisme Sparebank 1 SR-Banks årlige konjunkturbarometer for Sørog Vestlandet viser en mer optimistisk tone blant bedriftseiere i regionen ved starten av 2017 enn tilfellet var for ett år siden.

B

edriftsundersøkelsen er basert på svar fra 600 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Agder og omfatter spørsmål om økonomisk utvikling de siste 12 månedene, samt bedriftenes forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserver og antall ansatte. Mer enn halvparten av de spurte bedriftslederne har positive forventninger til tiden som kommer. Over 60 prosent forventer at omsetningen kommer til å stige som følge av stigende priser.

Oljeservice fortsatt krevende I Rogaland begynner ting å stabilisere seg. Bygg- og anleggsbransjen, som har opplevd en

Kyrre M. Knutsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank, mener bunnen er nådd. Foto: SR-Bank

betydelig nedgang, melder ifølge undersøkelsen om bedre utsikter. For bedrifter som har mer enn 2/3 av omsetningen knyttet til olje, er situasjonen imidlertid fortsatt krevende. Flertallet av disse venter fortsatt nedgang.

Begynnelsen på slutten – En nedgang varer ikke evig, heller ikke denne gangen. Selv om noen har prøvd å gi inntrykk av det, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knutsen, til Aftenbladet og fortsetter: – Alt i alt er dette en nokså god start på året sammenliknet med i fjor. Vi får bekreftet de tallene vi fikk i høst, som viste at bunnen er

nådd. Dette er begynnelsen på slutten. Neste bevegelse er oppover. Det er viktig, for det er mer krevende å ta beslutninger når ting faller.

Fortsatt flat sysselsetting Knutsen påpeker at en fortsatt lav kronekurs er viktig for eksport­bedrifter, men også for turistnæringen. Sysselsettingen i Rogaland blir ifølge Sparebank 1 SR-Banks målinger fortsatt ganske flat. – I Rogaland skraper vi bunnen. Her i fylket er det nå omtrent like mange som sier at de vil oppbemanne som nedbemanne, sier Knutsen. (Kilde: Aftenbladet)

HMS-pris til Risa Risa AS mottok like før jul Statnetts Sikkerpris 2016, og direktør i Risa, Trond Tvedt, var selv til stede og tok imot prisen.

D

ette er stort. Oppdraget for Statnett har gjort det mulig for oss å jobbe med HMS på en proff måte gjennom aktiv involvering og samarbeid, sa han i sin takketale.

Viktig pris Sikkerprisen er Statnetts HMS-pris og gis både til interne avdelinger i Statnett og altså til samarbeidspartnere og leverandører. Formålet med prisen er å rette søkelyset på og anerkjenne gode prestasjoner innen helse og arbeidsmiljø, klima, sikkerhet og HMS-beredskap.

6

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Dedikert HMS-arbeid I en pressemelding sier HMS-sjef i Statnett, Jan Roald Bjørkli, blant annet Statnetts egen HMS-pris, Sikkerprisen 2016, gikk til Risa AS. Foto: Statnett følgende om prisvinneren fra Jæren: – Risa har kontinuerlig jobbet målbevisst og dedikert for å forbedre sine HMS-rutiner. Få ulykker De har stor åpenhet internt i selskapet og har Risa har siden starten i 1948 opplevd svært et styrende prinsipp om å gjøre hverandre få arbeidsulykker, og aldri vært utsatt for gode. De har også fokusert på god kommudødsulykker. Men sommeren 2015 skjedde nikasjon med dem som berøres av deres bygdet noe som rystet selskapet; en lærling skadet gearbeider, noe de har fått ros for både i lokale seg alvorlig på jobb. Denne hendelsen styrket medier og av Statens Vegvesen. HMS-arbeidet ytterligere. (Kilde: bygg.no)


NOTIS

Lydeksperter til Bryne Lyd- og scenespesialistene PAP as har flyttet fra Kongeparken, Ålgård, til 1150 nye kvadratmeter i Vardheia på Bryne.

S

elskapet som har rigget scene og kjørt lyd for blant annet Russetreffet, Kaizers Orchestra og Kraftwerk, driver utleie og rigging av lyd, lys og annet som trengs på moderne konsertscener i dag.

Måtte endre planer – Vi har vært på jakt etter noe å eie selv og lurte på om vi skulle kjøpe hele Kongeparken Amfi-bygget. Kontrakten var framforhandlet og vi var enige, men så benyttet Håkon Lund i Kongeparken seg av en forkjøpsrett, uttaler Jan Olav Sandsmark, daglig leder i PAP as, til avisen Gjesdalbuen. Han forteller videre at det ikke var aktuelt å leie av den nye eieren. Nå ser han imidlertid fram til å drive virksomheten fra nye, dobbelt så stort lokaler i Vardheia på Bryne.

Både store og små arrangementer – Vi blir mer effektive og representative overfor kunder i nye og fine lokaler, sier han. PAP ble etablert i 1993 og har i dag seks ansatte. – Vi har gode, faste kunder som har benyttet oss gjennom flere år, fortsetter Sandsmark overfor avisen. I tillegg til å levere utstyr til flere lokale festivaler og russetreffet i Kongeparken, har lydekspertene flere kjente artister på kundelisten. Sandsmark mener styrken til PAP ligger i at de har meget bra utstyr til store konserter. I de fleste tilfellene leverer de en totalpakke med både utstyr, folk, transport og prosjektledelse.

Leier ut instrumenter – Vi sørger for lyd, scene og til en viss grad

Selskapet PAP as, som blant annet har tatt seg av lyd og rigging under Jærnåtta, har nå hovedkontor i Vardheia på Bryne. Foto: PAP as

også audiovisuelt utstyr. Dessuten er vi de eneste i distriktet med backline, opplyser han og forklarer at backline betyr utleie av instrumenter. Sandsmark har likt seg godt på Ålgård, og PAP as har hatt et fast samarbeid med Gjesdal kommune, et samarbeid han håper fortsetter selv om de nå skatter til nabokommunen.

Golf GTE kr 2.404,-** pr. mnd. inkl. fri service 3 år/45.000 km ** Priseks. privatleasing Golf GTE inkl. mva og termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 55.300,-. Totalpris kr 141.844,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 45.000 km. Avtalen har flytende rente.

Passat GTE kr 3.386,-** pr. mnd. inkl. fri service 3 år/45.000 km **Priseks. privatleasing Passat GTE inkl. mva og termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 67.800,-. Totalpris kr 189.696,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 45.000 km. Avtalen har flytende rente. .

Kampanjetilbud til 28. februar 2017 på ladbare hybrider! Nå tilbyr vi våre ladbare hybridbiler Golf GTE og Passat GTE med gunstig rente fra Volkswagen Financial Services. Med Golf GTE og Passat GTE kan du hele tiden velge kjøremodus. Du kan f.eks. kjøre elektrisk i byen og bensindrevet på langtur. Eller du kan kombinere begge motorene for en svært sportslig ytelse.

Golf GTE fra kr 342.929,-***. Passat GTE fra kr 455.700,-*** * Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165.674,-. Renten forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services, og er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. *** Prisene gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Golf GTE: Drivstofforbruk bl. kjøring: 1,5l /100 km. Strømforbruk bl. kjøring: 11,4 kWh/100 km. CO2-utslipp 37 g/km. Passat GTE: Drivstofforbruk bl. kjøring: 1,7l /100 km. Strømforbruk bl. kjøring: 11,4 kWh/100 km. CO2-utslipp 39 g/km.

Møller Bil Sandnes og Jæren Ganddal, 4323 Sandnes. Tlf: 24 03 49 00 www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-sandnes

Møller Bil Egersund Fossveien 4, 4373 Egersund. Tlf: 24 03 29 00 www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-egersund

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 7


NY

BEDRIFT

Mye godt til kaffekoppen.

Driftssjef, Tine Vaaland Sikveland, er godt fornøyd med oppstarten. Foto: Tore Friestad

Vel unt! Tekst// Tore Friestad/Unn Deg

Kafé og kaffebaren Unn Deg åpnet i første etasje i Forum Jæren i oktober i fjor, og har på kort tid klart å tiltrekke seg en bred målgruppe.

V

i ville skape mer liv på dagtid på denne siden av Bryne og har troen på at dette vil bli et godt tilbud i mange år fremover, sier driftsansvarlig ved kaféen, Tine Vaaland Sikveland.

Vidsyn-plan Klokken er halv åtte om morgenen på Bryne. Ungdom og arbeidsfolk går parallelt med jernbanen opp mot Forum Jæren. Men i stedet for at videregående-elevene fortsetter rett frem til første time i norsk, og jobbfolket finner sin etasje i høghuset, svinger flere av dem inn på Unn Deg for frokost eller et koffeinkick. – Else Strøm Larsen og Mette Vigre Rugland, som allerede driver kantinen og Vidsyn i Forum Jæren, hadde lenge lekt med ideen om å gjøre noe i første etasje, - et fint, sentralt lokale i et område med mange mennesker. De la en

8

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

plan, og så kontaktet de meg for å høre om jeg kunne tenke meg å drive kaféen. Det måtte jeg jo si ja til, sier Tine Vaaland Sikveland.

Også for glutenallergikere Å unne defineres som «å med glede la noen få eller ha noe». Hva kan man unne seg på den nye kafeen? – Vi har et solid menyutvalg og er opptatt at det skal være variasjon i smakene. Vi har derfor alt fra asiatisk pasta og Skagen-toast til tre typer bakt potet og vår populære kyllingsandwicher, forteller Vaaland Sikveland, og poengterer at alt på menyen er egenprodusert. De tilrettelegger i tillegg retter for glutenallergikere og andre behov om de får beskjed litt i forveien. Bordene i det tiltalende lokalet, som inntil sommeren 2016 var et treningsstudio, er alle

opptatt når vi er innom ved lunsjtid, og felles for alle besøkende er kaffekoppen. – Vi får kaffe fra Solberg & Hansen, Norges største leverandør av spesialkaffe. Ønsket var å spesialisere oss på kaffe, og det har blitt svært godt mottatt av kaffetørste jærbuer, sier kafésjefen.

Mange finner veien Videregående elever og arbeidende i Forum Jæren utgjør en god andel av kafeens besøkende, men Vaaland Sikveland kan fortelle at også beboere i området, pensjonister, frisørkunder, togreisende, foreldre i barselpermisjon, og andre som søker noe godt å spise og drikke, eller bare et trivelig sted å være, også har oppdaget det nye tilbudet. – Hos oss er alle hjertelig velkomne. Vi er opptatt av å tilby det folk vil ha, både når


Birgitte Aarbakke trives i disken hos Unn Deg.

Populære kyllingsandwicher på løpende bånd.

kommer, da de får litt triveligere omgivelser enn på kontoret. Tilbakemeldingene både på sosiale medier og over disken har være udelt positive, kan Vaaland Sikveland informere. – Det er hardt arbeid å drive kafé, Tiltalende lokaler i Forum Jærens men vi har blitt veldig godt mottatt, første etasje, mot jernbanen. noe som gir entusiasme og trygghet til å ta dette videre. Folk skryter av maten og den smilende servicen, er veldig positive til atmosfæren i lokalet, og har generelt en fin opplevelse, fastslår hun. det gjelder åpningstid, meny og arrangement. Målet er å skape et «jillt» kafétilbud som appellerer til alle, sier Tine, og forteller at de også Åpne for ønsker tar mot bestillinger fra bedrifter eller lignende Unn Deg har åpent mandag og tirsdag fra halv som ønsker god møtemat, og at mange av åtte til to, de resterende ukedagene til fire, og bedriftene i Forum Jæren har begynt å bruke har også utvidet til å holde åpent mellom 11 og Unn Deg som et de facto møterom når kunder 15 på lørdager.

– Det kom mange tilbakemeldinger på om vi ikke kunne holde åpent også på lørdager, så da gjorde vi det. Vi er veldig åpne for ønsker fra våre gjester siden vi ennå former tilbudet slik vi og de vil ha det, forteller Vaaland Sikveland. Fremover ønsker de å tilrettelegge arrangementer for ulike grupper, som foreldre i barselpermisjon, og fra januar vil det bli avholdt sosiale boblelørdager den nest siste lørdagen i måneden. – Det er bare å ta kontakt om man har forslag til eller ønsker om noe vi kan gjøre! Vi er klare for det meste, smiler Tine.

NY fem BEDRIFT

I hver utgave presentere vi en ny jærbedrift. Har du forslag til hva den neste kan være? Send mail til tips@lokomotiv.no.

SPESIALSØM Produksjon etter mål Solid sveis og slitesterk maskinsøm Med reklame etter ønske

www. tjessempresenning.no 454 88 300

Vi kan levere. Bare spør! Skal du dekke over et område? Trenger du en stor “paraply”? Det er bare fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 9


Velkommen 2017 Vi fortsetter å bygge Jæren

Bygge Bygge Bygge Bygge Bygge

hus og heim. stolte garder. sterke bedrifter – små og litt større. gode lokalsamfunn. trygge liv.

Telefon 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe ◊ Kverneland ◊ Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad


Særing på Jæren

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

JÆRENS POPDRONNING Tekst/foto// tore friestad / ILLUSTRASJON/ Hilde B. Lambrechts

I høst satset Hilde Selvikvåg for fullt på musikerkarrieren, og etter en landsdekkende turné er hun nå i ferd med å klargjøre nye sanger for utgivelse. Inspirasjon henter hun fra sitt eget liv, jærsk natur og, kanskje litt overraskende; amerikanske bilfilmer. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 11


Særing på Jæren

særingen • Navn:

Hilde Selvikvåg

• Alder:

25 år

• Sivil status: Gift med Bjørn Tore Lien • Fra/bor:

Lye/Bryne

• Stilling:

Musiker

J

a, melodien til «Karusell» kom som en følge av at jeg så Fast & Furious 7, og også «The Transporter» har inspirert meg til å lage en sang. Jeg vet ikke hva det er med amerikanske bilfilmer, men når filmen er slutt og jeg skal legge meg, nynner jeg på en melodi som utvikles videre. Er det sært, spør Hilde.

Melodilinjer overalt Hun er rask med å påpeke at det ikke kun er når hun sitter i sofaen og ser film at kreativiteten blomstrer. – Å kjøre bil, fungerer også, ler hun. – Egentlig overalt. På badet, når jeg jogger, sitter og klimprer litt på pianoet, eller er ute i naturen. Gode melodiideer kommer i hvert fall ikke når man setter seg ned for å komme på en idé, fastslår Hilde, og poengterer at tekstarbeid krever noe mer konsentrasjon. – Inspirasjon til tekster får jeg vanligvis når jeg ikke har så mange andre forstyrrelser rundt meg. Jeg reiser ofte til Obrestad, der jeg får låne en løe med utsikt rett ut i havet. Her finner jeg roen, enten alene eller sammen med tekstforfatterkollega Karianne Arntzen.

Musikalsk oppvekst Starten på det musikalske eventyret om Hilde Selvikvåg finnes i oppveksten på Lye. – Jeg begynte med piano da jeg var fem, og bare så vidt rakk ned til pedalene. Det var

12

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

alltid musikk og sang hjemme hos mor og far, og også i skolesammenheng var det et veldig godt og utviklende miljø for å opptre og være på scenen. Da mor fylte 40, fikk hun en torader i gave, og jeg ble sjalu og ville prøve det selv. Så som 10-åring begynte jeg i gruppen Jærbelgen på Nærbø, der det var en snittalder på 60 pluss. Det var veldig gøy! Noen år senere begynte jeg på kulturskolen, og det gjorde at jeg fikk lyst til å være sanger og komponere musikk. Likevel var det egentlig aldri musiker hun skulle bli. Plan B ble for alvor iverksatt da hun som 17-åring røk korsbåndet i kneet og måtte legge en lovende fotballkarriere på hylla. – Legen som så på skaden anbefalte meg da å forfølge andre interesser, og selv om det var fotball som var min fremste lidenskap, har jeg alltid hatt musikken på si, så det var et naturlig valg.

Idol på jærsk De neste årene gikk med til komposisjon, skriving og musikalsk utvikling, før hun i 2011, på oppfordring fra venner, kjente, kjæreste og familie, meldte seg på Idol. – Jeg hadde egentlig ikke lyst, men følte samtidig at det var en sjanse jeg bare måtte ta. Jeg kom ikke så langt i konkurransen, men er egentlig bare glad for at jeg ikke ble «IdolHilde». Jeg fikk vist frem den jeg ville være som artist med å synge på norsk, og fikk mye positiv oppmerksomhet for min versjon av Hellbillies’ «Den finaste eg veit». Jeg ble «Hilde som synger på jærsk», og det er det jeg vil være! Jeg er stolt av å være jærbu, og vil ikke endre på hvem jeg er for å selge mer. Den dagen jeg synger på engelsk må noen ta grep – for det er ikke meg!

Løvetannfrø til Abel Parallelt med Idol jobbet hun også med sin første utgivelse. EP-en «Løvetannfrø», som ble

gitt ut i 2012, bestod av fem sanger, inkludert «Den finaste æg vett» og tre egenkomponerte. – Jeg er veldig stolt av «Løvetannfrø». Det er ikke samme stil som jeg har nå, så det er løye å se tilbake på. Men jeg gjorde alt arbeidet selv, og det var mitt første håndfaste bevis på at jeg virkelig var musiker. Det var veldig kjekt å se den ble solgt på Prixen på Lye og Obs på Bryne! Her om dagen traff jeg et av mine musikalske forbilder, og han sa at det var noe kjent med meg. Det viste seg at han kjente meg igjen fordi han hadde Løvetannfrø-albumet i båten sin. En bekjent av meg hadde reist rundt i Ryfylke og solgt ep-en min fra båten sin, tydeligvis blant annet til Morten Abel!

Spellemannsnominert debut En ting hun lærte av jobbingen med EP-en var friheten ved å selv eie et prosjekt. Det fortsatte også på hennes første fullskalautgivelse – «Slepp meg fri». – Jeg har klare tanker om hvordan musikken skal låte, og da er det veldig deilig å kunne styre selv. Selvsagt hører jeg på de dyktige hjelperne jeg har, som Odin Staveland og Børge Fjordheim, men jeg har siste ord. «Slepp meg fri» ble godt mottatt, selv om den ikke ble noen gigantisk kommersiell suksess med mye radiolisting. I januar 2016 fikk hun dog sin velfortjente anerkjennelse i bransjen for debutplaten gjennom Spellemannsprisnominasjon i visekategorien. – Det var helt vanvittig! Jeg har sett på Spellemannsprisen siden jeg var knehøy, og det er en utrolig ære å bli nominert sammen med dyktige musikere som Odd Nordstoga og Tønes.

Karusell, John og Jahn Det siste året har mye skjedd for Hilde. I etterkant av «Slepp meg fri» har hun endret litt sound, fra vise til pop, dog ennå med et


tydelig Hilde-preg. «Karusell» ble A-listet på radio da den kom ut i februar, hun fikk nasjonal oppmerksomhet for sin jærske versjon av John Legend-sangen «All of me», og i august slapp hun gladlåten «Indie» i forkant av en turné fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Så fikk hun være med på å ære en av Norges største pophelter gjennom tidene i TV-serien «En hyllest til Jahn Teigen», der hun sang hans «Sensasjon» - naturligvis med en jærsk tvist, og i desember var hun en av artistene på NRK sin julegalla. – Livet mitt har definitivt blitt snudd på hodet det siste året, og jeg har storkost meg! Nå jobber jeg hardt for at det skal fortsette i samme spor, og gleder meg til å gi ut nye sanger. Jeg har ny musikk i studio, og det nærmer seg å være klart til å dele med verden. Planen er å slippe sang for sang, så får vi heller se om det samles til et album. I dagens musikkbransje, der streaming er beste måte å nå ut til folk på, føler jeg at det er riktig måte å gjøre det på, forklarer Hilde, og sier at hun også håper å være med på mange festivaler til sommeren. Rent innholdsmessig kan hun avsløre at musikken som kommer fra henne fremover vil være variert.

Det siste året har vært meget innholdsrikt for Hilde Selvikvåg, med blant annet Spellemanns­ nominasjon, radiolisting, nasjonal oppmerksomhet og norgesturné. Foto: Tore Friestad

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 13


– Jeg vil fortsette å utvikle meg og ikke kjøre samme oppskrift hele tiden. Den neste sangen som kommer blir litt røffere og mer moderne enn «Indie», og det vil også komme låter som passer til trening, kos, og festlige lag. Det jeg nå lager er av såpass ulik stil sammenlignet med «Slepp meg fri» at jeg føler det nesten som en debutplate nummer to – nå i popverdenen.

Jesen i belgen Selv om Hilde har beveget seg mer i retning popmusikk, er hun ikke helt ferdig med visemusikken. Intervjuet blir satt på pause når Hilde må besvare en telefon. «Kan du ha den ferdig neste onsdag? Glimrende!» overhøres. – Beklager, det var Rogalands eneste trekkspillreparatør som ringte. Toraderen min har blitt litt jesen i belgen, forklarer Hilde med et smil om munnen.

på ni forestillinger sammen med radiolegendene Kvindesland & Skjæveland. – Jeg traff de i forbindelse med musikkserien deres «84/85», der jeg presenterte min versjon av «Summer of 69», og vi fant veldig tonen. De hadde i etterkant snakket om at de ville gjøre noe mer med meg, og ringte for å høre om jeg ville være med på sceneshowet deres. Jeg liker jo å spille musikk og å drøse, og de mener jeg er litt løyen. Mest av alt handler det om å utfordre meg selv, og å gripe mulighetene som presenterer seg. Jeg tror det blir kjempekjekt!

‹‹

Lokalkjendis som settes pris på 2016 var et meget innholdsrikt år for Hilde

Den neste sangen som kommer blir litt røffere og mer moderne enn «Indie», og det vil også komme låter som passer til trening, kos, og festlige lag.

Damebesøk hos radiomenn Om hun tar med seg toraderen er uvisst, men i februar skal Hilde være musikalsk damebesøk

Hybrid, plug-in eller helt elektrisk?

Niro Hybrid fra

276.400,-

Selvikvåg, der hun fikk være med på mye spennende og fikk mye oppmerksomhet. Hun har definitivt blitt en av Jærens få kjendiser, og forteller at det bare har vært positivt. – Unger kommer på døren og spør etter autografen eller en selfie, og jeg får innimellom litt ekstra lange blikk eller store smil og må da tenke på hvorfor. Men det er bare jillt. Det aller kjekkeste er når jeg er ute og handler eller noe, og noen kommer bort til meg og sier at musikken min betyr mye for dem, og at de er stolte av meg. Da føles det veldig godt å være musiker.

Optima sedan Plug-in Hybrid fra

382.400,-

Valget er ditt

Soul Electric fra

226.700,-

KOMMER SOM STASJONSVOGN I JUNI! Priser levert forhandler, årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 37 g/km, forbruk fra 0,16 l/mil v/bl. kjøring.

Kia kan nå tilby et stort utvalg spennende drivlinjer. Uansett hvilken modell som passer ditt behov, får du en bil med masse utstyr og Norges beste nybilgaranti på hele 7 år inkludert i prisen. Ta turen innom oss og prøvekjør din favoritt!

Fossveien 2, 4373 Egersund Tlf. 51 49 62 00 Fax.: 51 49 62 01 ●

14

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Æ


Æ TEMA

16

‹‹

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

18

20

‹‹

Bil & transport Kverneland Bil Bryne selger flest varebiler på hele Jæren, noe ikke minst Risa Service AS har del i. De benytter blant andre billeverandøren på Kåsen til å supplere sin store transportmiddelpark på Nærbø. Hva legger de vekt på når de handler? Og hva er det som gjør at Vigrestad Buss stadig fyller opp turbussene?

‹‹

32

‹‹

Når begynner selskaper på Jæren i større grad å bruke jernbanen til å frakte gods, og er det OK at ungdommene kun lærer å beherske automatgir når de skal ta lappen? Dette og en god del mer, finner du på de neste sidene. God fornøyelse.

NNæærri ni ngg på på jjæærreenn

‹‹‹‹ 1515


TEMA bil & Transport

Jærens største varebilleverandør Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Kverneland Bil Bryne står alene for cirka 40 prosent av varebilleveransene på Jæren. Og det er Ford det går i.

F

ord Connect, Courier, Transit Custom, 2T og Ranger, ramser han opp, salgssjef Børge Vigre. Næring på Jæren treffer den erfarne bilselgeren i Kverneland Bil Bryne bak glassvinduer i lokalene på Kåsen. Selv etter seks års drift framstår den lyse og innbydende bilhallen som ny, noe som passer godt når den nye Volvo-avdelingen åpner dørene i bygget ved siden av.

Handler lokalt – Vi ligger sentralt og godt plassert, og jeg opplever at kundene på Jæren setter pris på å handle lokalt, sier Vigre. – På Jæren løfter vi i lag, lokalpatriotismen lever og bedriftene er opptatt av å hjelpe hverandre, noe som helt klart betyr mye både for oss og andre, fortsetter han. Så langt er det Risa AS som er den desidert største kunden når det gjelder varebil. Rundt 250 biler har den store entreprenøren på Jæren så langt bestilt fra Vigre og co. De fleste varebilkundene inngår leasingavtaler og har bilene i nærmere fem år før de skiftes ut.

Fiks ferdig – Ford Connect, populært kalt pizzabilen, er den varebilen vi selger desidert mest av. Den og Transit Custom, men vi selger også stadig flere pick uper, en modell som dekker alt fra egen transport til sprengningsbil og som benyttes av alt fra gardbrukere til entreprenører. Når varebilbestillingen legges inn hos Vigre og hans kolleger, får du bilen

Ovar Garpestad, Safe Supply, skal hente varebilen i dag, og Vigre gir en liten gjennomgang før overtakelsen.

16

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Børge Vigre og hans kolleger ved Kverneland Bil Bryne solgte i fjor rundt 150 varebiler.

Ingen leaser så mange varebiler hos Kverneland Bil Bryne som Risa AS.


TEMA Bil & Transport

Over halvparten av håndverk- og servicebedriftene i Norge sier at de mest sannsynlig har elbiler i løpet av fem år. Foto: Rogaland Skiltdesign

Elbilvekst i håndverkog servicebransjen

É

n av fire ledere sier at de mest sannsynlig vil gå til anskaffelse av elbil i løpet av de nærmeste to årene. Det viser en ny rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) har foretatt blant ledere i norske håndverk- og servicebedrifter.

Økonomiske insentiver viktig For de mindre håndverksbedriftene er dagens økonomiske insentiver særlig viktige for motivasjonen til å ta i bruk elbiler, mens for de noe større servicebedriftene er miljøsertifisering og profilering av større betydning. Vel halvparten av lederne mente det var sannsynlig at deres bedrift ville implementere elbiler i løpet av de neste fem årene.

Batterikapasitet betydningsfullt Elbilers batterikapasitet er en stor utfordring, spesielt for tradisjonelle håndverksbedrifter. Generelt har disse et noe ad hoc-preget reisemønster, noe som gjør begrenset batterikapasitet problematisk. Dette gjelder i særlig grad dersom bedriften henvender seg til kunder over et stort geografisk område. Service-bedrifter har derimot en tendens til å ha mer forhåndsdefinerte bevegelsesmønstre, noe som gjør begrenset batterikapasitet mer håndterlig.

Stort potensiale levert med den profileringen og det utstyret du trenger. Fiks ferdig. – Profileringen gjør vi ikke selv, men har gode underleverandører, påpeker Vigre.

El-varebil? – Når kommer Ford med el-varebiler? – Ford har nye, svært miljøvennlige motorer i de minste varebilmodellene og jobber svært effektivt på dette feltet. De investerer milliarder. – Men elektriske varebiler? – Det snakkes mye om dette har jeg registrert, men jeg vet ikke noe mer og vil heller ikke spekulere i det, svarer han.

Analyser av kjøremønster viser at 37 prosent av dagens dieselbiler brukes på kortere turer og relativt lett kan erstattes av elbiler, slik at 13 prosent av det totale transportarbeidet til transportbrukergruppen kan foregå rent elektrisk. (Kilde: TØI)

Vi finner den korteste veien til lappen for deg!

Transiten med automatgir Det han imidlertid har av nyheter for 2017 er at både Transit Custom og Transit 2T leveres med automatgir. – Det betyr at vi når et større marked og treffer nye målgrupper, sier han fornøyd. Salget hos Kverneland Bil Bryne går godt selv med nedgangstider i fylket. Fjoråret endte på omtrent samme nivå som 2014, et år som også var et svært godt år for billeverandøren. Totalt solgte salgssjef Børge Vigre og hans to kolleger ved Kverneland Bil Bryne 400 nye biler i fjor, 150 av disse varebiler.

Tlf: 51483330 mail: kontor@bryne-trafikk.no

Finn oss på Facebook.com/bryne.trafikk

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 17


TEMA bil & Transport

Kjørekomfort viktig Tekst// bethi dirdal jåtun

Magnar Håland er tømrer i Jadarhus Rehab, har arbeidsbil og kjører tidvis en god del. Hva er hans erfaringer? – Hvilken arbeidsbil kjører du? – Mercedes Vito.

– Fornøyd? – Jeg kjører en god bil med tilfredsstillende kjørekomfort.

– Hva er viktig for deg når det gjelder arbeidsbil? – Det absolutt viktigste er at den starter hver dag. At det er god plass baki og at bilen er driftssikker.

– Kjører du mye i jobben? – Jeg har kjørt mye og er gjerne innom trefire plasser hver dag. Jeg tipper at jeg ikke er langt fra 20.000 kilometer i året. Nå får jeg imidlertid en noe annen rolle i firmaet og skal jobbe på større prosjekter, noe som gir mindre kjøring, stort sett bare fram og tilbake fra det gjeldende arbeidsstedet.

MAGNAR HÅLAND: Legger vekt på driftssikkerhet og plass.

Opptatt av

firmareklame Andreas Aarbakke i El-Team på Bryne, farter rundt på jærske veier, ofte mer enn to timer om dagen, i arbeids medfør. Hva er han opptatt av når det gjelder arbeidsbilen? – Hvilken arbeidsbil kjører du? – Volkswagen Transporter.

– Fornøyd? ANDREAS AARBAKKE: Opptatt av at bilen representerer firmaet og er viktig firmareklame.

18

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

– Veldig fornøyd! Bilen har grei komfort og plass til det meste jeg trenger.


TEMA Bil & Transport

– Hva er viktig for deg når det gjelder arbeidsbil? – At den skal være god å kjøre, men også at den ser grei ut. Det er for eksempel viktig at bilen er rein, spesielt nå vinterstid. En rein bil på veien viser igjen, noe som er god reklame for firmaet.

– Kjører du mye i jobben? Det varierer veldig, men det går fort et par timers kjøring med i dagen, i alle fall. Akkurat i dag er jeg på Klepp, så da blir det mindre.

1. Hvilke arbeidsbiler benytter dere, og hvorfor? 2. Hvilke kriterier legger dere til grunn for valg av samarbeidspartner og biler? 3. Hvor ofte bytter dere billeverandør?

‹‹

Jadarhus Rehab Bryne ved Arvid Braut

1. – Vi benytter primært Volkswagen Transporter og Caddy. Byggelederne våre kjører Touran. 2. – Det viktigste for oss er kvalitet og service. 3. – Jadarhus leaser bilene 3 til 5 år.

‹‹

El-Team Bryne

ved Dag Riskedal 1.

– I dag benytter vi oss av Volkswagen Transporter og Caddy. Vi byttet til Transporter for seks år siden, da dette var førstevalget til montørene våre. Både Transporter og Caddy er praktiske biler med høy kjørekomfort. 2. – Da vi valgte leverandør sist, var det mange ting som ble lagt til grunn, deriblant driftsutgifter, innkjøpspris, rabatter på kjedeavtaler, bruktbilpris, kjørekomfort, driftssikkerhet, serviceintervaller, avstand, renommeet til leverandør og montørenes ønsker. 3. – Så lenge vi er fornøyd med leverandør og biler, ser vi ingen grunn til å skifte leverandør.

ERLEND ENGELSVOLL: Opptatt av at arbeidsbilen samsvarer med arbeid og arbeidsoppgaver.

Driftssikkerhet vesentlig Rørleggerfirmaet NRE, som holder til på Bjorhaugslettå, Nærbø, har nærmere 40 arbeidsbiler på veiene. En av dem kjøres av rørlegger Erlend Engelsvoll. – Hvilken arbeidsbil kjører du? – Volkswagen Transporter 2013-modell.

– Fornøyd? – Ja, godt fornøyd.

– Hva er viktig for deg når det gjelder arbeidsbil? – Driftssikkerhet er vesentlig, og selvsagt at bilens størrelse og løsninger passer godt sammen med arbeidsoppgavene mine.

– Kjører du mye i jobben?

‹‹

NRE Nærbø

ved Stig Lerbrekk, markeds- og innkjøpsansvarlig 1.

– Våre 38 arbeidsbiler fordeler seg på Volkswagen og Peugeot. Dette er biler som passer godt til arbeidsoppgavene våre. 2. – For oss er det viktig at service og oppfølging fungerer bra. Driftssikkerhet, økonomi og tekniske løsninger er selvsagt også svært viktig. 3. – Her har vi ingen klare intervaller, men vi følger jo med i markedet, så ting kan forandre seg.

– Mellom 8 - 10.000 kilometer i året.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 19


TEMA bil & Transport

Vil ha mest mulig hos

færrest mulig leverandører De bruker rundt 10 millioner på nye biler og maskiner hver eneste måned, omsatte i fjor for totalt 200 millioner og håndterer en bil- og maskinpark på nær 1.000 sporbare enheter.

A

v disse utgjør antall arbeidsbiler, pizzabiler, pick-uper og minilastere, 365 stykker. Lastebilene er 60 i tallet og i tillegg kommer dumpere, ATVer, hjullastere og trucker. Risa Service AS, selve hjertet i Risakonsernet, ble skilt ut som eget selskap for bare litt over ett år siden og betjener trolig en av Rogalands største maskinparker.

Primært egne prosjekter – I første omgang anskaffer og leier vi ut til Risa-gruppen, opplyser utleiesjef i Risa Service, Kjetil Friestad. Men på sikt er planen at Risa Service også skal leie ut biler og maskiner til andre. Friestad er imidlertid opptatt av å få på plass en stabil og strømlinjeformet organisasjon før de legger strategier for ekstern utleie. – Vi gjør noe her allerede, men det er utelukkende på forespørsel, legger han til. Også Risas verksteddrift med reparasjon, lakkering og service er lagt til Risa Service AS. – Her har vi tradisjonelt tilbudt tjenester til andre, noe vi også gjør i dag.

Ønsker tett samarbeid Normal syklus for maskinene er fem år og ti tusen timer. – Vi er opptatt av å ha en ny og moderne maskinpark til enhver tid, sier Friestad. Han regner at de til sammen har rundt 300 aktive leverandører i sving. – Jeg er imidlertid ikke så opptatt av disse tallene. Det viktigste for oss er å kunne plassere mest mulig på færrest mulig leverandører, noe som også øker effektiviteten i systemet. Vi er en stor aktør og stiller klare krav. – Jeg vil tippe dere har en god del interessenter på døra? – De må avtale først, smiler han og nikker bekreftende. – Er det viktig for dere å velge lokalt? – Både ja og nei. Vi er hele tiden på jakt etter leverandører som kan gi oss det mest tilfredsstillende tilbudet totalt sett. Kan vi velge lokalt, er vi selvsagt veldig glade for det.

Slank organisasjon og baby De har kjørt ett år uten daglig leder. Friestad og 20

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

verksmester, Roy Borlaug, har styrt hver sin bit av den nye virksomheten med støtte fra admini­ strasjons- og økonomifunksjonene i konsernet, og totalt 35 ansatte jobber i det nye selskapet. – Ved større anskaffelser og innkjøp går jeg som regel i tospann med Bjørn (red. anm.: Bjørn Risa) som er arbeidende styreformann, forteller Friestad og kaller smilende Risa Service for ”Bjørns baby”. – Det er jo bøse! sier han og viser oss årets første nummer av internmagasinet” Rongaren” der et bilde av store og små gravemaskiner tetti-tett-i-tett utgjør forsiden. – Vi kommer til å fortsette i samme spor også dette året, men skal ansette en daglig leder som på samme måte som nå skal sørge for en slank og effektiv organisasjon, legger han til.

Leveringsdag og –tid er hellig Overlevering av nye maskiner er et høydepunkt i Risa-organisasjonen og markeres deretter. – Overleveringene planlegges nøye, og vi gjør alt vi kan for at vi alltid er representert, sier han og leder oss naturlig over i et annet svært viktig anliggende for Risa: – Vi jobber med tider og datoer både internt og med samarbeidspartnerne våre. Klarer de ikke etterleve som avtalt, vil det naturligvis få økonomiske konsekvenser. De som jobber med oss merker nok at vi er ekstremt nøye på disse tingene, sier han. – Det er så store verdier og så mange mennesker involvert at det å ikke overholde leveringsfrister, må få konsekvenser.

maskinene mer kostnadseffektivt, noe Friestad allerede ser resultatene av. Et mer presist maskinfokus får også betydning for flere andre felt i organisasjonen. Når Næring på Jæren treffer utleiesjefen, kommer han rett fra et møte vedrørende tre nye Risa-prosjekter, noe som vil kreve store investeringer i nye maskiner og utstyr. Også sjåførene har tydelige krav på seg: – Vi måler dieselforbruk og tomgang og evaluerer effektiv kjøring, opplyser han. Risa Service er dessuten opptatt av at den enkelte sjåfør selv må betale om han ikke passer maskiner og kjøretøy slik han skal.

Stor innsats påkrevd Kjetil Friestad har vært i Risa-systemet siden slutten av 90-tallet og hatt flere forskjellige stillinger, noe som ikke bare har gitt ham et godt overblikk, men også de rette organisa­ toriske ryggmargsrefleksene. – Vi utgjør en viktig del av totaliteten. Det dreier seg om årshjul dette. Den ene oppgaven tar den andre, og helst skal vi ligge tre til seks måneder i forkant. Som regel starter han arbeidsdagen 06.00. – Fordi det passer for meg smiler han. – Jeg har vært med på å bygge opp nye ting tidligere og vet at det krever sitt, men det er også det jeg liker.

Jobber kostnadseffektivt Bakgrunnen for etableringen av Risa Service AS var i første omgang ønsket om å utnytte

Verksmester Roy Borlaug (over) og utleiesjef Kjetil Friestad i Risa Service AS.


TEMA Bil & Transport

– Det er jo bøse! sier Kjetil Friestad og viser oss forsidebildet av årets første ”Rongaren”. Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Risa Service AS håndterer en bil- og maskinpark på nær 1.000 sporbare enheter.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 21


TEMA bil & Transport

Hekta på asfalt

DIGGAR ASFALT: Bente Håland ville heller vera asfaltarbeidar enn omsorgsarbeidar. Ho gler seg til å reisa på jobb kvar dag.

Tekst/foto// Berit Bryne

Bente Håland frå Orre i Klepp utdanna seg til omsorgsarbeidar. I dag legg ho asfalt på tiande året i lag med spreke kollegaer i Håland Asfalt AS.

E

g trivast ennå. Veldig. Gler meg til jobben kvar dag, seier Håland. Ho har nokre minutt ledig til ein prat med Næring på Jæren mens ho tek seg ein matbit i lastebilen etter eit kjapt oppdrag utføre Sirkelen på Klepp.

Frå omsorg til asfalt Eigentleg var det der inne på sjukeheimen ho

22

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

kunne ha arbeidd. Men allereie mens ho var i lære som omsorgsarbeidar ved ein sjukeheim i Hå, kjende ho at andre interesser drog meir. Ho tok derfor lastebilsertifikatet det siste året ho var lærling. – Den første jobben eg fekk etterpå var asfaltkjøring for Asfaltekspressen. Så badla det bare på seg, seier Håland, som tok eksamen i asfaltlegging då ho valde å skifta

retning i yrkeslivet. – Eg vart tilsett hos ein som kjørte hos Lerang Asfalt. Det syntes eg var frykteleg gildt. Men midt i finanskrisa var det lite arbeid, og eg vart oppsagd.

Starta selskap Bente Håland kom seg i arbeid igjen og samla meir erfaring hos andre aktørar i bransjen før


TEMA Bil & Transport

ho starta sitt eige selskap i mai 2010. Ein fint brukt lastebil vart kjøpt og omgjort til asfaltbil. I dag har selskapet to store asfaltbilar, éin varebil og éin mindre firmabil. Håland ynskjer seg ein bil til, og ein liten utleggar, men dei er svært dyre. – Når me skal ta ein parkeringsplass på 1,5 mål, hadde det vore greitt med ein utleggar. Då går jobbane litt raskare, og me får spart ryggane våre, seier Håland.

Tidleg i gang Ein vanleg dag for Håland og kollegaene startar tidleg. Klokka 06.00 er eit par av dei på plass hos Velde pukk på Sviland i Sandnes og lesser asfalt. I løpet av dagen køyrer ein av dei tilbake etter meir asfalt. Når arbeidslaget kjem til eit nytt område som skal asfalterast, har ein av dei mange grunnentreprenørane som Håland Asfalt samarbeider med, gjort klar grunnarbeidet. Jobbane kan utførast i dei fleste vêrsortane året rundt. Overskya og femten grader er best. Godt og varmt er òg bra. Er det mykje frost i bakken over tid, eller mykje regn, må asfalt­ legginga imidlertid stoppast:

RUTINERT LAGARBEID: Bente Håland (t.v.), André Mossige, Ramunas Timinskas og Reidar Jåsund (sistnemnde er utføre dette fotomotivet) får lagt litt asfalt utføre Sirkelen på Klepp i ei brenning. – Me kan arbeida i regn, men tek ikkje eit gardsrom i pøsregn. 7-10 millimeter nedbør er for mykje. Asfalten blir fortare kald når det regnar, og i tillegg dampar det veldig mykje. Me vel jobbane med omhu når det er mykje regn eller langvarig frost.

Godt med arbeid Framtidsplanen til Håland Asfalt er å fortsetja i same sporet. Selskapet treng ikkje bli frykteleg

mykje større enn det er i dag, ifølge Håland. – Ordreinngangen er god. Det går helst frå veke til veke, utan ordrereservar. Byggebransjen går godt igjen, og det er alltid småting som må fiksast, seier ho. Etter den effektive økta på trimområdet på Klepp står ein større jobb på fem-seks timar i eit gardsrom på Bryne for tur for den lokale asfalteringsgjengen.

HAR DU LYST? Å BYGGE UT, BYGGE OM, BYGGE PÅ ELLER BYGGE NYTT?

Sett en NORSK REKORD i transport du og.

BYGGEBRANSJEN HAR NÅ GOD KAPASITET OG VI ER KLAR FOR Å SE PÅ MULIGHETER SAMMEN MED DEG. TA KONTAKT!

ARKITEKTKONTORET IHT KJØPMANNSBROTET 7 4352 KLEPPE

TELEFON: 51 78 97 70

Telefon: 406 45 290 Mail: post@rekord-transport.no

iht.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 23


TEMA bil & Transport

‹‹

Stadig flere har ikke tilgang til bil med manuell gir å øvelseskjøre med hjemme. Kenneth Laugaland, kjørelærer

Ane Taksdal har valgt å ta lappen med manuell gir, men ifølge kjørelærer Kenneth Laugaland velger stadig flere automat.

Flere gjør et automatisk valg Tekst/foto// Tore Friestad

Elbiler med automatgir blir stadig mer populært. – Vi har en stor økning i antall elever som tar førerkort kun for bil med automatgir, sier Kenneth Laugaland, trafikklærer hos Bryne Bil og MC på Bryne.

17

år gamle Ane Taksdal stod foranet valg da hun for ett år siden begynte å øvelseskjøre; skulle hun ta førerkort på manuell gir, eller gå for automatgir? – På min fars råd valgte jeg å ta manuell. Det er greit å ha det i tilfelle jeg en dag skulle trenge det. I tillegg syns jeg faktisk det er kjekkere å kjøre bil når man kan gire; det skjer

24

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

liksom litt mer. Likevel har jeg forståelse for at mange av mine medelever velger automat, det er jo lettere å lære seg å kjøre da, sier hun.

Frihet til å fokusere Bryne Bil og MC hadde i fjor cirka 360 elever på oppkjøring. Av disse har rundt 50 kun lært å kjøre bil med automatgir. – Det er en dobling på tre år, og det finnes

flere grunner til at elevene foretar det valget. For det første er det enklere å kjøre automatgir. Man slipper å bry seg med girspaken, og det gir frihet til å fokusere på andre aspekter ved kjøringen, hvilket ikke er negativt, spesielt for nye sjåfører. I tillegg er det stadig flere som ikke har tilgang til bil med manuell gir å øvelses­kjøre med hjemme, påpeker trafikklærer Laugaland.


TEMA Bil & Transport

Stor økning I det siste har antall førerkort kun for automatgir økt drastisk hver måned her i landet, viser tall som NRK har samlet inn. På landsbasis gikk det fra rundt 14.500 førerkort for biler med automatgir i november 2015 til 17.800 i september i fjor. I Rogaland var økningen fra rundt 1.950 til noe over 2.350. – Vi har hatt elever som har prøvd en kjøretime med automat, og der og da har bestemt seg for at de aldri vil kjøre manuell igjen. I noen tilfeller har vi også anbefalt elever å gå over fra manuell til automat fordi vi ser at det vil fungere bedre for dem, sier Laugaland, og poengterer at de som tar førerkort for automat ikke trenger å begynne helt fra scratch om man på et senere tidspunkt vil ta lappen også for manuell – det holder å ta førerprøven på ny.

Stadig flere velger å ta lappen på automatgir og bare det.

Vil snu om på øvelseskjøring Den vanlige løsningen for de som skal ta førerkort har vært å gjennomføre de 2.000 kilometer anbefalte mengdekjøringstimene med en forelder for så å ta offisiell kjøretrening hos en trafikkskole i etterkant, ofte de siste 4-5 månedene før 18-årsdagen. For fem år siden kontaktet Vegvesenet Bryne Bil og MC og syv andre trafikkskoler i Rogaland for å se hvordan det ville fungere å snu den prosessen. – I dette prosjektet skal elevene i løpet av året de fyller 16 starte med opplæring på bil. Målet er at eleven som 17-åring skal ha kjørt ferdig til og med trinn tre på trafikkskolen og så bruke det neste året på privat mengdetrening. Med denne løsningen vil de være så å si fullt utlærte allerede som 17-åringer, og vil ha kjørt fast i to år når de som 18-åringer får førerkortet. Vi ser at disse elevene er veldig mye tryggere bak rattet, forteller Laugaland, som tror denne løsningen er veien å gå videre, også med tanke på måten fravær nå håndteres på videregående skole. En annen fordel med 16-årsprosjektet er nemlig at det forbigår problematikken som har oppstått med de nye fraværsreglene i videregående skole, fordi elevene kan spre timene mer utover. Historisk har kjøretime blitt registrert som gyldig fravær, men slik er det ikke lenger.

Digital og selvstyrt fremtid? Selv om biler nå er både tryggere og mer høyteknologiske, selvgående biler melder sin ankomst, og VR blir stadig nærmere virkelighet enn virtualitet, vil det ennå være en god stund før trafikkskolene mister sine kunder. – For å bli en god sjåfør, må man lære å kjøre i den virkelige verden. Jeg har hatt elever som når jeg har spurt om de har øvelseskjørt hjemme, har svart «Vel, jeg har kjørt mye

bilspill med gir og pedal». Og for all del, det er bedre enn ingenting – i de fleste tilfeller. Jeg måtte for noen år siden faktisk be en ung mann om å slutte med bilspill – når han satte seg inn i en virkelig bil kjørte han alltid altfor fort inn i svinger, fordi det var slik han gjorde det i spillet, sier kjørelærer Laugaland med et smil om munnen. – Dette er en jobb du opplever mye i, og ungdom sier mye rart når de er nervøse. For noen måneder siden var det en jente som nektet å starte bilen om jeg ikke lovet at jeg

ville ta vare på hunden hennes om noe skulle skje under kjøreturen!

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 25


tema bil & Transport

Tommy Alvern hos dinbruktbil.no vet mye om det å velge riktig bruktbil.

Slik kjøper du

riktig bruktbil Tekst/foto// Tore Friestad

Hvert år kommer det over 10 000 henvendelser til Forbrukerrådet angående kjøp og salg av bil. Det er mer enn ti prosent av alle henvendelser de mottar. Hva er hemmeligheten bak en vellykket bruktbilhandel?

26

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


tema Bil & Transport

B

ilkjøp handler mye om følelser. Likevel er det mange som kan spare seg for problemer ved å sette følelsene til side og fokusere mer på detaljene. Problemene ved private kjøp er ofte knyttet til at både selger og kjøper har for lite kunnskap om bil. Det er smart å heller bruke en forhandler som har erfaring på området og vet hva som er bilens mangler så vel som kvaliteter. Det sier Tommy Alvern. Han er daglig leder hos dinbruktbil.no på Klepp, og har det siste året kjøpt og solgt over 150 bruktbiler.

Råd til kjøper og selger For en privatperson som ikke har mye erfaring med bilkjøp, er det beste rådet han kan gi å gå gjennom sjekklisten for kjøp av bruktbil på Forbrukerrådets nettside. – Der får du svar på det viktigste. Noe altfor få gjør er å sjekke om det er noen heftelser knyttet til bilen. Man kan fort gå på en økonomisk smell på den måten. Mange unnlater også å prøvekjøre bilen, men det bør man alltid gjøre. Og om mulig – kjøp en bruktbil som har

garanti. Det kan koste litt mer, men det er en veldig smart investering, fastslår Alvern, som selv gir garanti på alle bilene som selges hos dinbruktbil.no. Han gir også råd til selgere, som kan være med på å redusere antallet misfornøyde kunder. – Vær ærlig. Om du forsøker å gjøre bilen til noe den ikke er for å få gjennom et salg, kan det veldig fort ende opp med å koste deg dyrt. I mange tilfeller kan det være smart å få en forhandler til å selge bilen for deg, da de har kompetanse både på bil og salg, og kan bistå med å lage attraktive annonser, sier bruktbilselgeren.

Ekte kjærlighet Alvern har et stort smil om munnen og blir veldig engasjert på spørsmål om hva slags biler han har tilgjengelig. – Akkurat nå har jeg alt fra en herlig liten 87-modell MK1 Golf Cabriolet til en topp moderne Tesla Model S. Vi tilbyr et bredt spekter, slik at alle får valgmuligheter i sin prisklasse

og sin stil hos oss. Det å finne en bil man virkelig liker er tross alt første skritt i et vellykket bruktbilkjøp, så ikke glem følelsene helt, påpeker Alvern, som selv har en forkjærlighet for amerikanske biler med mange hestekrefter. Han tror at den fremste årsaken til suksessen dinbruktbil.no har opplevd siden oppstart i fjor, er den gode servicen de tilbyr, og deres genuine kjærlighet for bil. – Som en liten aktør har vi frihet til å gjøre det vi vil, som å dra til Tromsø for å hente hjem en Volvo vi likte. Vi legger mye innsats i arbeidet, og har på kort tid klart å opparbeide oss et veldig godt rykte. Det at vi har så stor tro på det vi leverer at vi har garanti på alle bilene og alltid er ærlige om bilens feil og mangler, er med på å skape et godt inntrykk overfor kundene. Jeg er sikker på at vi har mange gode år med mange gode bruktbilkjøp og -salg foran oss, fastslår Alvern.

PRIVATLEIE QASHQAI AUTOMAT

Kun 2.990* KR pr mnd TOPPMODELLEN TEKNA DESIGN PACK 19''

MED INNOVATIV TEKNOLOGI SOM:

KOMPLETT MED VINTERHJUL,METALLICLAKK OG SERVICEAVTALE

Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Fra 0,38 l/mil - 0,6 l/mil, fra 99 g/km - 138 g/km, fra 9,28 mg/km - 40,5 mg/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. *Qashqai 1.2DIG-T Xtronic Tekna Design Pack 19''m/3års serviceavtale. Bilpris 375 578 kr - 36 mnd./45000km - Startleie 58 684 kr - Nom. rente 1,99% Etablering- 5 363 kr og termingebyr 119 kr er inkludert i månedsbeløpet- total.kost 166 329. -alle priser inkl mva. Tilbudet gjelder 31.03.2017

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 27


notis bil & Transport

Bil i jobben

Objektiv tredjepart ved bilsalg

Benytter du egen bil i jobben? Da har du krav på kjøregodtgjørelse. Dette kan gjøres på to ulike måter. Den ene er fast billønn som du skatter av, uavhengig av hvor mye du kjører. Får du imidlertid godtgjørelse per kilometer du kjører, må du nå skatte av alt du får utover 3,50 pr kilometer. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette. Kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark.

Å

penbare feil og mangler som avdekkes i etterkant av et bilsalg, er en kjent problemstilling både i Forbrukerrådet og hos NAF. En NAF Test kan spare deg for uforutsette kostnader og bekymringer. Dette gir i tillegg til en god tilstandsvurdering av bilen trygghet i forbindelse med salget. Du får dessuten god dokumentasjon før kontraktinngåelse, noe som kan forhindre en eventuell konflikt i etterkant av et salg. Mange velger å legge ut testen sammen med annonsen på finn.no, noe som gjør bilen søkbar under ”testrapport”. En NAF Salgstest koster ordinært kr 2.790. For NAF-medlemmer er prisen 2.290.

Disponerer du yrkesbil i jobben? Med yrkesbil menes varebil klasse 2 – de med grønne skilter – og lett lastebil. Tidligere kunne du ikke kjøre privat med denne uten at du risikerte å bli skattet av verdien av den. Nå er det sånn at du gjerne kan hente i barnehagen og gjøre andre private ting, så lenge du har en elektronisk kjørebok i bilen. Kjøreboken skal kartlegge det du kjører i næring og det du kjører privat, slik at det kan innrapporteres

Førerløse busser på vei til Klepp I desember vedtok kommunestyret i Klepp at kommunen skal ta del i prøveordningen med førerløse busser.

Klepp kommune vurderer å gå til anskaffelse av førerløse busser.

S

amme måned ankom den første førerløse bussen til pilotprosjektet på Forus.

Klar til å investere – Jeg tror fremtiden ligger i førerløse busser. Korte, små busser som blir bestilt på en app og kommer susende ned gaten, uttaler Kleppordfører Ane Mari Braut Nese (H) til Stavanger Aftenblad. Hun finner det lett å gå inn med fire millioner kroner i investeringer om Kolumbus tar seg av driften. Fokus er et fullverdig busstilbud til innbyggerne.

Klepp Stasjon - Verdalen Bussen vil koste kommunen rundt to millioner

28

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

kroner. Planen er å kjøpe to busser som skal operere på den cirka tre kilometer lange strekningen mellom Klepp stasjon og Verdalen/ Kleppe. – I dag er dette en problemstrekning for oss. Vi har en buss som betjener strekningen og den treffer kun nordgående tog. Den kjører ikke på kveldstid eller i helgene, fortsetter Braut Nese.

Følger Forus Nå følger Klepp-politikerne spent med på det to-årige pilotprosjektet med førerløs buss på Forus i regi av Forus Næringspark, Kolumbus og Forus PRT. Blir dette en suksess, tyder mye på at den neste førerløse bussen blir å finne i Klepp, slik at innbyggerne lett kan komme seg til toget. (Kilde. Stavanger Aftenblad)

hvor mye du skal skattes av for privat kjøring. Du blir skattet av 3,40 pr kjørte kilometer. Her kreves altså elektronisk kjørebok i bilen.

Firmabil gunstig? Firmabil er primært en personbil og et gode du har i jobben som du må skatte av verdien for og må ikke forveksles med yrkesbil som i denne sammenheng er varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7.501 kg. De som har firmabil som et gode fra arbeidsgiver har oftest en normal personbil og disponerer denne fritt til all slags bruk. Dette skattlegges som lønn. For den som kjører firmabilen mer enn 40.000 kilometer per år i jobbsammenheng, reduseres skattegrunnlaget. Det er med andre ord gunstigere å disponere firmabil hvis du har et stort behov for den i jobben. Kravet for å få denne reduserte beskatningen er at du har en elektronisk kjørebok i bilen. (Kilde: Blogg.autogear.no)

Mye å tjene på økonomisk kjøring

B

åde bedrifter og enkeltpersoner ser at det er mye å spare på økonomisk kjøring. Gjennom å heve kjørekompetansen, oppnår du ikke bare en drivstoffsparende og mer miljøvennlig kjøring, men sjåfører som praktiserer Eco Driving opplever også færre skader og et lavere stressnivå. Innsparingen i drivstoffbruk ligger som regel på mellom 10 - 15 prosent. EcoDriving er utviklet etter et finsk konsept og nasjonalt agentur holdes av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.


notis Bil & Transport

Hva betyr været? Tre av ti vil ikke gå eller sykle 2-3 km når det er kaldt og nedbør.

60

prosent synes det er greit å gå en tur på to-tre km når det er kaldt uten nedbør, men hvis det er nedbør, halveres prosentandelen som synes det er akseptabelt å gå ved samme temperatur. Det viser en undersøkelse Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjort blant beboere i Oslo og Stavanger. Omtrent en tredjedel av innbyggerne i de to byene sier at været er viktig for valg av reisemåte til og fra jobben. Det er ikke fullt så viktig når de skal handle dagligvarer. Nedbør, i form av regn eller snø, har større påvirkning enn temperatur eller vind. Vind har imidlertid større betydning i Stavanger enn i Oslo. Respondentene fra Stavanger uttrykker en klarere «bilidentitet» enn respondentene

fra Oslo. «Bilidentitet» har klar sammenheng med om man bruker bil på handlereisene, og en sterkere sammenheng enn de forskjellige værindikatorene har. Hensikten med undersøkelsen har vært å forstå hvordan oppfatningen av forskjellige

aspekter ved vær henger sammen med daglig reiseaktivitet. Dette er et felt som har fått relativt liten forskningsmessig oppmerksomhet. (Kilde: TØI rapport 1473/2016 Forfattere: Randi Hjorthol)

Slipp bilkø. Ta toget. Visste du at på Jærbanen kjører det 143 lokaltog i døgnet? For mer informasjon se nsb.no eller nsb-appen.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 2 9


Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og og da blir blir man man flink til det. det. Selvfølgelig Selvfølgelig gjelder alle allevigarantier garantier på å vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, da til gjelder på

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg!

bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted T. Bjorhaugslettå 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Bjorhaugslettå 8, Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Tlf. 51 43 51Bilverksted 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. Opstadvegen Tlf. 905 905 06 06 566 566647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69

www.meca.no www.meca.no www.meca.no

Vi tilbyr utførelse av alle typer kranoppdrag,

både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

Det komplette bilsenteret på Nærbø

Vi utfører branntetting, brannisolering, levering og montering av branndører i stål og tre, fuging og voksing av listverk. www.thermax.rl.no / post@thermax.rl.no Tlf 51 43 75 39

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

330 0

‹‹‹‹ NNæærri ni nggpåpåj jæærreenn


notis Bil & Transport

Transportveien som ikke blir ferdig Mange har ventet lenge på den fire kilometer lange tverrforbindelsen mellom Foss-Eikeland og Bråstein. De må vente lenger.

Planlagt trase E39 Vedtatt trase

A B C

GS-veg1 nordre

R

eguleringsplanen for området er tidligst ventet å starte en gang i 2018. Dette skriver Rosenkilden i sitt januarnummer. Allerede våren 2010 skulle korridorvalget ha vært avklart, men fortsatt er det uklart hvor traseen kommer til å bli lagt og ikke minst når den vil bli bygget.

D

GS-veg2 søndre

E

HVOR SKAL TRESEEN LEGGES: Tungtrafikken øker, ikke minst med det nye lageret til Rema 1000 og Posten i Vagle Næringspark på Ganddal. Ill: Statens Vegvesen

±

Plangrense

Vegalternativ

Det begynner å haste. Rema og Posten bygger nytt lager og terminalbygg i Vagle Næringspark på Ganddal, like i nærheten av godsterminalen. Uten tverrforbindelsen vil et stort antall trailere måtte kjøre midlertidige strekninger fra Vagle for å komme ut til hovedfartsårene. Ifølge Rosenkilden krangler Sandnes med Klepp om hvem som skal ta belastningen. Førstnevnte vil ikke ha tungtrafikken inn i Ganddal, Klepp vil ikke ha den gjennom Kverneland. At Sandnes har gitt grønt lys for prøvedrift til både Rema og Posten, kompliserer situasjonen ytterligere. – Det handler om å gjøre et trasé- eller korridorvalg hvor spørsmålet er hvilken side av Figgjoelven veien skal gå. Vi ønsker å få på plass et prinsippvedtak før vi går videre, sier Lisa Garpe i Statens Vegvesen til Rosenkilden. Vegvesenet sender nå sin innstilling til Fylkeskommunen.

Veg i dagen

0

Bro

250

500

1 000

1 500 m

Tunnel

Flere planer og interesser Ifølge Garpe har Vegvesenet utarbeidet en prinsippsak som først skal til politisk behandling i fylkeskommunen og kommunene før den videre planleggingen kan fortsette. Hun sier at utfordringen med å lande planen ikke minst skyldes prosjektets fragmenterte karakter. Hennes kollega Svein Nyback Nilsen, seniorrådgiver i Statens vegvesen, utdyper saken ytterligere: – En del av strekningen ble lagt til kommunedelplanen for E39 Hove-Ålgård, og en del lå inne som en del av Bybåndet Sør-planen, en stor interkommunal kommunedelplan som omfatter både Sandnes, Klepp og Hå, og som vi ser ikke er optimal i forhold til godsterminalen og det å få en kjapp tverrforbindelse mellom E39 og riksvei 44. Omkjøringsveien for Orstad og Kverneland ligger i Utbyg-

gingspakken Jæren, mens tverrforbindelsen Foss-Eikeland – Bråstein ligger i Bypakken. Problemet er knyttet til forskjellig oppfatninger om hvilke mål tverrforbindelsen og omkjøringsvegen skal oppnå og hvilke som skal prioriteres, sier han.

Hva skal prioriteres? Samferdselssjef Gottfried Heinzerling i fylkeskommunen ønsker et prinsippvedtak om hva som skal prioriteres: En ordinær forbindelse mellom Foss-Eikeland og E39 eller en forbindelse som også innbefatter en koblingsvei som i realiteten gir en ny firefeltsvei mellom Bryne og Kverneland. I tillegg skal det tas hensyn til målsettingen om å flytte mer gods over fra vei til bane. – Dette er en kompleks sak, sier Heinzerling til Rosenkilden.

1355-0

Prøveperiode

Ravema AS Åsveien 21 3475 Sætre Tlf. 66 85 90 10

Ravema Demosenter: Orstadveien 134 4353 Klepp St. Reidar Kverneland Tlf. 91 60 11 71.

www.ravema.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 31


TEMA bil & Transport

MYE Å GJØRE. På Ganddal Godsterminal har terminalsjef Henning Håland travle dager. Nå ansetter han mer folk for å håndtere økningen i godstransporten på Jærbanen.

Mitt tog er lastet med Tekst/foto// Tore FriestaD

‹‹

Hver dag suser seks godstog gjennom Klepp, Time og Hå med 750 tonn av alt fra betong­ elementer til bleier. Ganddal Godsterminal, som er laste- og lossepunkt på Jærbanen, håndterer årlig over 70.000 containere.

J

ernbanen er en viktig logistikkløsning for en rekke næringer på Jæren, blant annet bygg og anlegg, jordbruk og matvare, og det kommer daglig seks bilvogner til Ganddal. – Det er vanvittig store mengder det er snakk om, og det er kjempeviktig for regionen å ha en god logistikkløsning på bane. Hvert år håndterer vi over 70 000 TEU, det vi kaller 20 fots containerne, og det blir stadig mer å gjøre. Man kan jo se for seg kaoset om det plutselig var 70 000 ekstra trailere på veiene her i regionen. Med jernbanen kommer post, frukt, jordbruksutstyr, byggevarer og alt annet mellom himmel og jord raskt og miljøvennlig til og fra Rogaland.

32

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Tusenvis av tonn betong Block Berge Bygg på Klepp er storforbruker av godstransport på Jærbanen. For eksempel skal de de neste seks månedene daglig sende 150

tonn betongelementer med bane fra Ganddal til Oslo, og det er bare til ett av mange prosjekter selskapet til enhver tid har gående. – I 2002 var vi faktisk den største kunden

Miljøhensyn blir stadig viktigere for både politikere, de som transporterer produkter og sluttkunden, så det er et klart ønske om at mer godstran­sport skal over på bane. Henning Håland, Ganddal Godsterminal


TEMA Bil & Transport

Håpet er at flere skal velge jernbanen for varefrakt. Dobbelt­spor er nærmest en forutsetning.

på jernbanen i hele landet, og i dag sender vi hvert år titusenvis av tonn med toget. Først og fremst er det stor kapasitet som er grunnen til at vi velger denne løsningen, men det er i tillegg litt rimeligere enn alternativene, og man kommer ikke bort fra at det også er mer miljøvennlig, sier Sigbjørn Herredsvela, som er produksjonsleder hos Block Berge Bygg og har ansvar for logistikk og transport.

Økning krever investering Cirka 32 millioner tonn gods ble sendt på norske jernbaner i 2016, og som en del av miljøsatsingen er planen at det tallet skal øke. Henning Håland på Ganddal Godsterminal mener at det er potensial for økning på godstransport på jernbanen, men sier at det vil kreve store investeringer og mye planlegging. – Miljøhensyn blir stadig viktigere for både politikere, de som transporterer produkter og sluttkunden, så det er et klart ønske om at mer godstransport skal over på bane. Men det krever at gammelt utstyr oppgraderes og at nye løsninger tas i bruk. På vei kan man finne andre ruter, men om jernbanen får et strøm-

brudd eller en signalfeil, står togene fast. Da er det utrolig viktig at utstyret alltid er i orden, slik at vi kan holde våre løfter om punktlighet. Det har vært et etterslep på oppdatering i mange år, og det må ordnes opp i, sier Håland, som også kunne tenkt seg et fjerde laste-/lossespor på Ganddal for å øke kapasiteten.

‹‹

Gleder seg til dobbeltspor En annen utfordring for godstogene er persontrafikk. På Jærbanen suser lokaltogene frem og tilbake hele dagen, og da krever det

god ruteplanlegging for å få til en økning i godstrafikken. – Teoretisk sett kan vi kjøre Ganddal-Oslo på 7,5 time, men det at vi må ta hensyn til lokaltrafikk gjør det umulig. Og med mange hundre tonn last sier det seg selv at det krever mye tid og energi å få et godstog opp i hastighet igjen etter at det har måttet stoppe. Dobbeltspor, som det er planlagt på Jærbanen, vil selvsagt være en enorm hjelp for oss. Da slipper vi å til stadighet vente på tog som kommer i motgående retning, og det vil gjøre at antall godstog per dag kan økes, fastslår Håland, og poengterer ovenfor motstandere av dobbeltsporet at jernbanen er ganske beskjedne når de trenger areal – det finnes ganske mange kilometer mer med vei, uten at mange protesterer på det. – Jeg brenner for tog, og har absolutt troen på at mer av godset som transporteres til og fra Jæren i fremtiden vil være på jernbanen. Det finnes muligheter og løsninger, så det er bare viljen det står på, sier terminalsjefen. Om kapasiteten blir økt, vil nok Block Berge Bygg være interesserte i å flytte mer av sin godstransport over på bane. – Vi har brukt jernbanen i mange år, og er nå veldig godt fornøyde med det de leverer, så jeg ser ingen grunn til å tro noe annet enn at Jærbanen vil være en viktig transportarena for oss også i fremtiden, sier Sigbjørn Herredsvela.

Først og fremst er det stor kapasitet som er grunnen til at vi velger denne løsningen, men det er i tillegg litt rimeligere enn alternativene. Sigbjørn Herredsvela, produksjonsleder i Block Berge Bygg

Vi har dyktige kjørelærere www.bilxtra.no

Størst på bilutstyr og deler

som hjelper deg gjennom hele opplæringen.

NYHET! Vi tilbyr kjøreopplæring med MC. Du finner oss i trivelige lokaler sentralt på Bryne. Telefon. 51 48 10 20 • www.bmgkjoreopplaering.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 3


TEMA bil & Transport

VENNERS VENNERTUR: Nokre av turane til Vigrestad Buss starta som private familieturar, som utvikla seg til mange år med kjekke venners vennerpåsketurar. Foto: Privat

Undervegs med Vigrestad Buss

Tekst// berit bryne

Det starta forsiktig med drosjetransport i ein Plymouth 1953-modell i 1954. 63 år seinare går fortsatt hjula rundt for Vigrestad Buss - nå med tre store bussar og éin minibuss i bussparken.

F

ast køyring med skuletransport for Nettbuss er hovudinntektskjelda til selskapet. I tillegg kjem gruppekøyring for ulike firma, lag og organisasjonar. Innimellom trillar dagleg leiar Oddgeir

34

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Vigrestad eller kollega sidan 1998, Olger Johannessen, av gårde på dagsturar eller lengre ferieturar med turistar. Eit par sjåførar bidrar på timesbasis. I fritida og i helgene er 10-15 personar, mellom anna bønder og personar

som arbeider offshore, med og køyrer. – Framtidsplanane nå er å driva vidare i same stil, med fast lokalkøyring heile året som dekker opp ein heil del, seier Vigrestad.


TEMA Bil & Transport

t

SALONGBORD MED SJEL: I verkstadsofakroken pyntar eit bord med understell laga av blokka frå ein gammal BMW-motor opp. Magne Vigrestad jr. laga bordet då han gjekk på Time vidaregåande skule. Foto: Berit Bryne

t

MIL ETTER MIL: Oddgeir Vigrestad, her i verkstadantrekket sitt, kosar seg når han kan starta ein av bussane og leggja ut på tur med skuleelevar eller turgrupper. Foto: Berit Bryne

t

GAMMAL BUSS: Ein Mercedes 913 som vart kjøpt ny i 1977 og brukt utover heile 80-talet og litt inn i 90-talet. Foto: Privat

t

NY BUSS: Ein av dei nyaste bussane til Vigrestad Buss, ein MAN LionsCoach, på tur til Delft i Nederland i 2016. Foto: Privat

Tidlegare var det fast samlingsplass her for ungdommane. Ofte stod det fem-seks traktorar på utsida, fortel Vigrestad.

Familiebedrift

Bilinteressert Han vaks opp i familiebedrifta som faren Magne starta, og hjelpte til frå han var unge: – Det gjekk i vasking av buss utvendig og inni, litt vedlikehald, dekkskift og alt sånt. Eg har alltid likt køyretøy og likte å arbeida. Det var stort då eg fekk lov til å flytta bussane til og fra i gardsrommet då me skulle vaska dei.

Inne i den romslege garasjen og verkstaden hos Vigrestad Buss er det orden i verktøy og utstyr. – Me har service- og reparasjonsavtalar for dei nye bussane. Ein del småtteri tek me sjølv. Sonen vår Magne er landbruks- og lastebilmekanikar og hjelper til. Me har eit godt garasjemiljø både om dagen og kveldane.

Også dei andre familiemedlemmane, dottera Johanne Dorthea og kona Gerd, hjelper til. – Dette er ei familiebedrift. Kona mi fører rekneskapen. Og kvar fredag ettermiddag når ho kjem frå jobb, er det rett ut i bussane for å støvsuga og reingjera. Sonen vår driv og tek lastebil- og vogntogsertifikatet nå. Om to år, når han er 24 år, vil han ta buss-sertifikatet. Så får framtida visa om dette er eit spor han vil fortsetja i. Skal dei halda fram med å driva selskapet, må dei ha lyst, fastslår Vigrestad. Sjølv vart han tilsett av faren i 1994. Då faren

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 5


TEMA bil & Transport

runda 70 år få år seinare, overtok sonen drifta. – Far var utdanna malar og tapetserar. Han fekk tilbod om å overta eit drosjeløyve på Vigrestad og begynte å køyra drosje i bygda. Han tok òg sjuketransport. Då skrudde han ut seta slik at han fekk inn ei sjukebåre i bilen.

Skuleskyss – Utover sekstitalet kom fast skulekøyring for kommunen til. Først med ein minibuss av merket Austin, deretter ein Borgward. Mot slutten av sekstitallet og utover syttitalet blei bussane gradvis litt større med 20-30 seter, før me fekk dei større bussane på midten av åttitalet. Vigrestad Buss køyrde skuleruta frå Brusali til Ogna i Hå i 46 år, som underleverandør til NSB Biltrafikk/Nettbuss. Etter ein anbodsrunde var selskapet ute ei stund, men køyrer nå for Nettbuss igjen. Kvar vekedag skyssar dei ungar og ungdommar frå Brusali til Ogna og frå Haugseng til Vigrestad, pluss ei rute frå Hadland til Vigrestad.

Langturar Høgsesongen for dags- og ferieturane er frå midten av mai og ut september. Då er Oddgeir Vigrestad mykje på farten. – Talet på turar varierer. I år har eg vore på ein kjempekoseleg vekestur til Røros og nedover Vestlandet. Me har hatt to turar til Tyskland; éin i Luther sine fotspor, og éin vintur til Rhindalen og Moseldalen. Nokre turar til Danmark og Tyskland med ulike firma er det òg blitt, oppsummerer Vigrestad. Han planlegg dagsturane sjølv. Langturane er det reiseleverandøren A-reiser som syr ihop, etter innspel om korleis Oddgeir vil ha det ”med hotell og sånt”. Vigrestad Buss tek òg langturar for andre reisearrangørar. Rundt 35-40 gjester plar vera med på turane. Det er helst pensjonistar som reiser på bussferiar. Mange grupper er så fornøgde at dei stadig vil ut og reisa igjen. Ei gruppe i Eigersund har vore på tur med Vigrestad Buss sidan 1999. Av slikt hopehav blir relasjonane så gode at bussjåføren gjerne kan stikka innom

i døra hos nokon av kundane når han er i Eigersund eit ærend.

Varierte dagar Oddgeir Vigrestad likar å ha variasjon i kvardagen. Ei lett blanding med tre-fire langturar i løpet av ein sesong, dagsturar, skulekøyring og lokal køyring er supert. Om ettermiddagen same dag som Næring på Jæren er på tur til busselskapet i Langgata 23 før jul skal Oddgeir til München og prøvekjøra ein ny bussmodell som MAN Truck & Buss Norge skal lansera i Norge. – Bussen er seld i Europa i fleire år. Nå blir han tilpassa den skandinaviske marknaden, og nokre av oss norske bussjåførar er inviterte til å bli med på testing og spesifisering. Sånne turar er alltid koselege. Bussmiljøet er lite her i landet, så me treffer alltid kjentfolk, seier Vigrestad.

Skal du kjøpe bil, unngå å si dette «Å, for en fin bil!» Viser du følelser, kan du miste en god forhandlingsposisjon. Du bør ha en god idé om hva du vil ha før du går inn i butikken. Dette er spesielt viktig om dere er to. Ubesluttsomme par er barnemat for selgere. De kan i verste fall presse frem et salg. Dukker det opp noe som må diskuteres dere imellom, be om å få noen minutter alene.

«Hvis jeg bytter inn en bil, hvordan vil det påvirke kjøpet?» Få en pris på bilen før du begynner å diskutere innbytte. Gjør et godt forarbeid når det gjelder markedsverdi og vær forberedt på å selge bilen på egen hånd hvis bilselgeren ikke gir deg et bra nok tilbud. Du kan eventuelt be om å få opsjon på innbytteprisen i perioden frem til den nye bilen blir levert. Da har du ryggen fri om du klarer å selge bilen til høyere pris selv. Husk at selv om innbytte er enkelt for deg, vil du ofte få en bedre pris ved å selge selv.

«Hva med finansieringen?» Sørg for å få en pris på bilen før dere snakker om finansiering. Selgers lånetilbud skal ikke påvirke prisen på bilen. Om selger tilbyr et billig lån som et insentiv fra produsenten, bør du

36

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

be om å få en kontantrabatt på bilen i stedet. Husk at lånetilbudene selgeren markedsfører, ofte gjelder det korteste nedbetalingsalternativet. Du bør måle tilbudet på effektiv rente. Sjekk alltid hva totalkostnaden, inkludert renter, blir.

«Så mye har jeg» Det er aldri lurt å vise alle kortene dine med én gang. Det er kjøpers marked, og du vet ikke hvor lavt selgeren er villig til å gå. Sier du hvor mye du har tenkt å bruke, kommer ikke selger til å gi deg et bedre tilbud! La selger komme med sitt tilbud først.

«Hvilke tilleggsgarantier har dere?» Tilleggsgarantier er som forsikringer, og bør behandles deretter. Du setter egentlig penger på at bilen ikke vil holde på lang sikt. I mange tilfeller vil du komme bedre ut ved å sette det samme beløpet inn på en egen konto for bilreparasjoner.

«Jeg trenger bilen nå» Ditt beste forhandlingskort, enten du kjøper ny eller brukt bil, er at du har muligheten til å gå derfra uten å kjøpe. Viser du tegn til at det er nødvendig å skaffe bil raskt, kan selgeren fort bli mindre fleksibel. Han vil alltid prøve å

selge flest mulig biler, så forsøk å la hastverket bli liggende hos ham. Et godt tips er å gjøre selger kjent med at du vil hente inn priser fra flere forhandlere.

«Den ser ut til å være i god stand» Bruktbil: Undersøkelser gjort av bilselger holder ikke. At bilen er EU-godkjent, betyr ikke nødvendigvis at tekniske komponenter og karosseriet er i god stand. Krev å få betale for at en upartisk tredjepart, gjør en objektiv inspeksjon av bilen, før du skriver under kontrakten. NAF Kjøpstest koster deg fra 1 790 kroner, men er en billig forsikring i det lange løp.

«Disse tilleggskostnadene er vel ganske vanlige, eller?» Noen av dem, ja, men langt fra alle. Regn med å måtte betale merverdiavgift, registreringsavgift og leveringstillegg, men ikke godta alt selgeren slenger på regningen. Du skal ikke betale ekstra for at selgeren tar av plasten på setene og rengjør bilen for deg, typisk klargjøringstillegg. Sjekk nøye at du ikke betaler for noe som allerede er inkludert i de fleste nybilgarantier. Et eksempel her er ekstra rustbehandling. (Kilde: Dine Penger og MSN Autos)


Nytt år og nye muligheter for Nyyyt AS Tekst/foto// berit bryne

Høgsesongen for pinnasteika til Nyyyt AS er avrunda. Haustens og vinterens sal fekk god rennefart etter at Matmerk tildelte det lokalproduserte lammekjøtet frå Røysland Gaard i Bjerkreim Spesialitet unik smak-merket i september. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 37


‹‹

Dette var første året me har lagt vekt på sal. Me har opplevd vanvittig med gjenkjøp frå tidlegare kundar. Totalt selde me rundt seks tonn i 2016 og er godt fornøgde. Georg-Fredrik Ueland, daglig leiar i Nyyyt AS

M

e er utruleg stolte og set stor pris på utdelinga. Me har lagt ned mykje innsats for å koma hit. Spesialitetmerket er eit bevis på at me har gjort noko riktig, seier dagleg leiar Georg-Fredrik Ueland i Nyyyt AS på Høg-Jæren. Fagjuryen vart ifølge si eiga nettside sjarmerte i senk av pinnasteika: ”Nydelig kjøtt med en fascinerende historie”, sa fagjurymedlem Britt Kåsin. Fagjuryleiar Lars Sponheim fulgte opp: ”Dette er fantastisk godt kjøtt. Det er flott at denne tradisjonen fra Rogaland nå blir mer tilgjengelig.” Alle pinnasteik-pakningane som vart selde i haust og vinter vart pryda med det gjeve merket. – Dette var første året me har lagt vekt på sal. Me har opplevd vanvittig med gjenkjøp frå tidlegare kundar. Totalt selde me rundt seks tonn i 2016 og er godt fornøgde, seier Ueland.

Familiebedrift Nyyyt blir drive av tre familiar Ueland: GeorgFredrik og Mona, Kristoffer Emil og Karen og Kjell Ivar og Susanne. Pinnasteika blir produsert i Nyyyt sine eigne lokale på Røysland Gaard, som foreldra til Georg-Fredrik og Kristoffer Emil, Susanne og Kjell Ivar, kjøpte i 1997. Også fersk sushi blir produsert på garden, og Sjokoladehjørna i Eigersund er blitt ein del av Nyyyt (sjå delsaker). Hjertebarnet i selskapet er pinnasteika, fortel Georg-Fredrik Ueland. Han vaks opp på gard på Ueland på Varhaug og dreiv bruket i nokre år, før han vart

STOR DAG: Storfamilien Ueland i Nyyyt AS etter tildelinga av Spesialitet unik smak-merket 28. september 2016. Foto: Privat

teamleiar for storfeskjerarane på Prima Jæren. Broren Kristoffer Emil og kona hans Karen overtok slektsgarden. Georg-Fredrik og Mona flytta til Nærbø, der dei bur med familien sin i dag.

Eiga merkevare 10. november 2005 vart Nyyyt AS stifta av sju lokale gardbrukarar som ynskte å produsera lam under eiga merkevare. Eitt av måla var å

Mange bitar små

F

or å utnytta produksjonslokala heile året, begynte Nyyyt å produsera fersk sushi i januar 2014. I dag blir det produsert 20.000 sushibitar i veka. Rundt 2.000 brett blir kvar veke levert til Rema, Coop og Bama. Utpå nyåret blir leveransen til Rema avslutta, og Nyyyt er i gang med å planleggja den vidare satsinga på sushien.

Dagens ferske sushi, fra HøgJæren. Foto: Berit Bryne

38

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

laga produkt av heile lamma. – Me var optimistiske og fekk gode tilbakemeldingar på marknadsundersøkingar, og laga 20 tonn med ferdig produkt i 2007. Me fekk bare selt rundt halvparten, seier GeorgFredrik, og fortel at det vart nødvendig med omstruktureringar etter denne smellen. Kjell Ivar Ueland, Kristoffer Emil Ueland og Georg-Fredrik Ueland vart etter eigarskifte i 2010 dei nye eigarane av Nyyyt.


SUSHI & PINNASTEIK: –Nå begynner endeleg lokalmat å bli sett pris på. Det merkar me både på pinnasteika og sushien, seier Georg-Fredrik Ueland.

Lokale leveransar

Tradisjonsrett

I dag leverer 13 lokale bønder, inkludert Kjell Ivar og Kristoffer Emil, lam til produksjonen. Lamma blir sende til Nortura, som slaktar dei og køyrer skrottane til Bjerkreim. – I 2015-sesongen produserte me to tonn pinnasteik. Hausten og vinteren 2016 produserte me tre tonn til Norgesgruppen og Meny Helgø og rundt 3,5 tonn som me sel sjølv via ulike kanalar, blant anna hos Skjæveland gardsutsal, Facebook-sida og heimesida vår der interesserte kan melda seg inn i ”Pinnasteikens venner”. Me utnyttar fortsatt ikkje heile kapasiteten i produksjonslokala og planlegg utviding til hausten, seier Ueland.

Pinnasteik er forløparen til pinnakjøt og har lange tradisjonar i Rogaland. – Pinnasteika er meir kjøtfylt enn pinnakjøt, sidan heile lammet blir brukt. Oppskrifta er utvikla i samarbeid med Jærmuseet. Lammet blir delt opp i åtte delar og vert lagd i ein lake av salt og andre ingrediensar i fjorten dagar før kjøtet tørkast. Laken gjer at pinnesteika blir mør og får ein mild saltsmak. Noko av kjøtet blir i tillegg lettrøykt på gamlemåten over flis og spon. Ueland fortel at Nyyyt har inngått eit samarbeid med kokk Halvor Hedenstad. Nye konsept for lammekjøtet skal utprøvast, med

kvalitet i alle ledd som rettesnor.

Merkevarebygging Det tek tid å gjera eit produkt kjent i marknaden. Familiebedrifta legg ned ein stor innsats på demonstrasjonar for å gjera merkevara kjend. Mona Ueland er nyleg tilsett i selskapet og arbeider med marknadsføring, fakturering og oppbygging og vedlikehald av system. – Me har drive i ti år. Nå begynner endeleg lokalmat å bli sett pris på. Det merkar me både på pinnasteika og sushien, seier GeorgFredrik Ueland.

Ein søt dessert

S

jokoladehjørna i Eigersund vart overteke av Nyyyt i 2013. Her blir det laga sjokolade for hand. Butikken har to tilsette i tillegg til dagleg leiar Kristoffer Emil Ueland. Resten av storfamilien stepper inn når det er noko ekstra som skjer, som salsmesser. Ei eiga, lita avdeling er sett av i sjokoladebutikken til den prisbelønna pinnasteika frå Røysland Gaard.

Nyyt eig Sjokoladehjørna i Eigersund, der óg raudglaserte eple fristar.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 39


Orstad starter med arbeidslivsfag Orstad skule starter opp med arbeidslivsfag i lokaler hos Jæren Industripartner i Øksnevad Næringspark.

F

Starter nå

aget er først og fremst egnet for de som vet at de vil gå yrkesfag, sier rektor Jan Harald Forsmo til Jærbladet. Han har god kjennskap til arbeidslivsfaget fra Varhaug skule, der han samarbeidet med Vigrestad storskole som startet med arbeidslivsfag lenge før det ble innført som nasjonalt fag i 2015. Der har de blant annet egne lokaler i Stokkelandsmarka.

Han overtok som rektor ved Orstad skule sommeren 2015 og har vært opptatt av å få inn det nye arbeidslivesfaget. Plassen i Øksnevad Næringspark, i den ene delen av produksjonshallen til Jæren Industripartner, setter fart i prosjektet. Planen er å starte med 4-6 elever i 8. klasse, men målet er å bygge ut tilbudet. Forsmo håper å få i gang samarbeid også med andre virksomheter i Øksnevad næringspark og på sikt også et tilbud innen helse- og oppvekstfag.

Blir ressurspersoner – Jeg har sett hvor mye faget kan bety for enkelte elever. Her får de brukt evnene sine og kjent at de får ting til. Elevene som har tatt arbeids­livsfag, har kommet langt i de praktiske fagene når de begynner på videregående og blir ofte skikkelige ressurspersoner i klassen, sier Forsmo til Jærbladet.

Ungdommenes anbefaling Klepp-politikerne ønsker at alle ungdomsskolene i kommunen skal innføre arbeidslivsfag til skolestart i 2017. Bakgrunnen er blant annet resultatene fra Ny vri-prosjektet, der prosjektleder Anders Stokkeland Olsen har snakket

med over 20 ungdommer i Klepp, som alle har droppet ut av videregående. Ett av punktene som går igjen hos ungdommene er at ungdomsskolen er for teoretisk, noe som gjør at mange går lei og kommer inn i en ond sirkel allerede før de begynner på videregående. Ifølge prosjektleder Stokkeland haster det med å få inn arbeidslivsfag i grunnskolen.

Det haster Den nye felles ungdomsskolen i Vardheia, som er planlagt ferdig til skolestart i 2020, skal være et ressurssenter for arbeidslivsfag. Rapporten fra Ny Vri-prosjektet oppfordrer skolene til å komme i gang med arbeidslivsfagene nå. Det haster.

www.vigrestad-buss.no - Tlf. 51 42 78 00

TURBUSS SIDEN 1950 TALLET

Det vi kan tilby er:  Sjåfør  Varebil  Varebil med tilhenger  skapbil med full sideåpning  Kjøl/frys  Terminal – mellomlagring - lagring

 Ekspress  Bud kjøring  Distrubisjon  ADR + KL 7  Landsdekkende distribusjon

Tlf: 05178 epost: post@quicktransport.no

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Vi skreddersyr turer i inn- og utland med det aller meste inkludert i prisen, eller etter kundens behov. Korte og lange turer for skoler, idrettslag, pensjonistlag, firma etc. Alle våre busser er nyere enn 3 år med 3-punktseler i alle seter, samt 1 buss med rullestolheis.

Vi utfører følgende:

40

3 stk turbusser fra 45 - 53 seter 1 stk. 16-setes minibuss


fem NOTIS

Forventninger til CO2-fond – Nå kan transportnæringen selv bidra til utslippsreduksjoner.

Det vedtatte CO2-fondet skal bidra til reduksjon av klimautslippene som følge av transport på norske veier.

D

et sier Karoline Bjørklund i NHO Logistikk og Transport (NHOLT). Ifølge dem kan en ved å droppe CO2-avgiften på diesel og heller betale den i fond, gi nærmere 700 millioner kroner til bileiere og distributører av drivstoff, noe som igjen kan gi et landsomfattende nett av energistasjoner som leverer HVO, el, hydrogen og biogass.

annet opprettelsen av et CO2-fond, innebærer at klimautslippene kan reduseres med 80 prosent i løpet av fem år. I dag slipper 70.000 lastebiler i Norge ut nærmere 4 millioner tonn CO2. Utslippene kan reduseres blant annet ved hjelp av Euro VI-motorer og HVO biodiesel.

Godt klimatiltak

Veiprising utredes

– Vi er svært godt fornøyde med at vårt forslag om å opprette et CO2fond for næringslivet er blitt en del av budsjettavtalen. Med et slikt fond vil næringen selv kunne bidra til utslippsreduksjoner, noe som er et svært godt klimatiltak, sier Karoline Bjørklund, fagansvarlig næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) til nettavisen AT.no.

– Generelt betyr budsjettavtalen gjennomslag på tre av våre viktigste punkter: Mer midler til vedlikehold av jernbanen, styrking av insentivordningen for å flytte gods fra veg til sjø, og etableringen av CO2fondet, sier Bjørklund og fortsetter: – I tillegg er det positivt at Stortinget ber regjeringen utrede et nytt system for veiprising for tungtransport. Elektronisk veiprising er et av virkemidlene vi trekker fram i ”Veikartet for næringslivets transporter” og noe NHOLT lenge har jobbet for en gjennomgang av. (Kilde: AT.no)

Vesentlig reduksjon Budsjettforliket for 2017 mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, med blant

MOVE IT. MAKE IT. WORK IT. TRANSIT.

Med

Transit, Transit Custom, Transit Connect og ikke minst den aller nyeste Transit Courier. Knapt noen er smartere, tøffere eller mer driftsøkonomiske. Alt i alt du finner ikke et mer effektivt arbeidsjern på fire hjul. Velkommen til Jærens største varebilforhandler!

Kverneland Bil Bryne Eskervegen 7 51 77 82 82

www.kvernelandbil.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 41


ANNONSE

æ

informasjon

NÆRING

Medieplan

OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 12. årgang • 06 • september 2016

2017

Særing på Jæren:

Distribueres til alle husstander og bedrifter i kommunene Klepp, Time, Hå og Eigersund. Næring på Jæren inneholder varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet på Jæren. Magasinet har 8 utgivelser i året med aktuelle temaer, og har siden 2004 blitt en favoritt hos jærbuen. Med et opplag på 23.600, treffer du som annonsør hele Jæren og Eigersund!

bernt lerøy

tema:

Fra fjøs til fat

Kverneland og Serigstad -

De tradisjonsrike satser

Slik lykkes Jærens landbruk

UTGIVELSESPLAN 2017 - OPPLAG 23.600 Utg.

Utgivelse

Bestillingsfrist

Materiellfrist

Tema

1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 5-2017 6-2017 7-2017 8-2017

24. januar 14. mars 24. april 06. juni 22. august 03. oktober 07. november 05. desember

04. januar 20. februar 27. mars 15. mai 03. august 11. september 16. oktober 13. november

05. januar 23. februar 30. mars 18. mai 07. august 14. september 19. oktober 16. november

Bil og transport Læring Bygg og bo Mote og trender Landbruk Energi Håndverk Varehandel

ANNONSEPRISER OG -FORMATER Helside B200 x H295 mm B220 x H315 mm (utf.)* Kr 16 500,-

Bakside Halvside ligg. B200 x H295 mm B200 x H140 mm B220 x H315 mm (utf.)* Kr 25 000,Kr 9 500,-

Halvside stå. B98 x H284 mm

Kvartside B98 x H140 mm

Åttendedelside B98 x H68 mm

Kr 9 500,-

Kr 5 700,-

Kr 3 500,-

Alle priser er eks mva. *Husk +3 mm på alle sider. ANNONSEMATERIELL Annonseprisene er basert på FERDIG UTFORMEDE annonser i pdf-format. BESTILLING ANNONSER/BILAG LOKOMOTIV MEDIA as Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no Unni Stødle, mobil 932 14 318, epost: unni@lokomotiv.no

25%PÅ

RABATT E AL ÅRSAVT

06

2016


‹‹

KRYSSORdløsning 8/16

Og den som ble trukket ut med riktig løsning er: Paul Odland, Nærbø. Gratulerer!

Travbanen til Klepp? Sentrale Stavanger-politikere diskuterer veldig gjerne om travbanen bør flyttes fra Forus til Øksnevad i Klepp kommune.

D

et skriver Stavanger Aftenblad. Christine Sagen Helgø sier at hun er positiv til å gå i dialog med Forus travbane om det er slik at de ønsker å flytte på seg. – Vi er villige til å ta diskusjonen om hvor travbanen bør ligge. Samtidig regner jeg med at dette også blir et kostnadsspørsmål, sier Sagen Helgø til avisen. – Jeg husker at vi for noen år siden fikk presentert arkitektplaner om hva vi kunne

bygge der ute hvis banen ble flyttet. Jeg vet jo også at de ikke har helt optimale forhold for sin virksomhet på Forus i dag. Blant annet har de relativt liten plass for hestene, sier Kari Raustein (Frp), leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune. Flytteplanene ble aldri politisk behandlet da arkitekttegningene ble lagt på bordet i 2013. Nå blir planen løftet fram igjen av Jæren produktutvikling. Stiftelsen som er eid av kommunene Time, Hå, Klepp, Gjesdal og Sandnes,

har på oppdrag fra Forus Næringspark laget konseptet for hestesport på Øksnevad. Samme sted ble foretrukket i en lokaliseringsplan fra Asplan Viak. Både Forus Travbane og Forus Næringspark støtter planene om et nytt travbaneanlegg på Øksnevad i Klepp kommune. Kleppordfører Ane Mari Braut Nese er ifølge avisen mer avmålt i sine kommentarer. Hun viser til at den aktuelle tomta vest for jernbanestasjonen ligger i et område avsatt til langsiktig landbruk. – Hvis regionen mener det å flytte travbanen fra Forus til Klepp er et godt totalprosjekt for regionen, er det en sak vi får vurdere, uttaler Braut Nese til Aftenbladet.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 3


Nytt om

navn

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb!

Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Jørn Sirevåg

Gisle Høyland

er ny daglig leder for Sparebanken Sør på Bryne, Rogalands første og eneste Sparespanken Sør-filial. Sirevåg har lang erfaring fra bankvesenet på Jæren, nå sist fra Jæren Sparebank.

er ny daglig leder i Jæren Kabelnett, Bryne. Høyland har erfaring fra flere virksomheter på Jæren, nå sist som banksjef for DnBs avdeling i Forum Jæren.

Kjetil S. Hansen

Johannes Helland

er nye drift- og serviceleder i KE Automasjon i Klepp, en nyopprettet avdeling for å ivareta selskapets kunder og installasjoner i hele Norge. Han kommer fra Rosenberg Worley Parsons og har lang teknisk erfaring fra både offshore- og onshore-prosesser.

ble ansatt som daglig leder i Regnskapsservice Nærbø 1. januar 2017. Han har autorisasjon som regnskapsfører og registrert revisor og kommer fra revisjonsselskapet Sumergo med kundeportefølje på Jæren. Helland har i tillegg etablert Helland Revisjon hvor han skal drive revisjonsvirksomhet.

Automatisert varelevering Med samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen som tilskuer, gjorde Kolonial.no verdens første forsøk med en selvkjørende matbutikk like før jul.

H

elt uten ratt og sjåfør rullet «butikken» langs veien med matvarer, på vei til en Kolonial.no-kunde i nærområdet. – Dette viser hvilke muligheter som ligger i mat på nett, og det er nærmere virkeligheten enn man tror. Kunden bestiller mat via mobiltelefonen og får den fritt tilkjørt av et elektrisk kjøretøy, noe som gir maksimal fleksibilitet og service for kunden. Teknologien er her veldig snart og da er det viktig at myndighetene legger til rette og ikke henger etter utviklingen, sier sjef for Kolonial.no, Karl Munthe Kaas, i en pressemelding.

Mobilen en nøkkel Ved hjelp av en mobilapp bestiller kunden hjemlevering av matvarer. Via mobiltelefonen låser kunden seg inn i den selvkjørende butikken og henter varene sine. – Det har vært veldig spennende å se at teknologien kan benyttes utover det å transportere personer. Mange bruker fortsatt bil når de skal foreta innkjøp, og mye av handelen skjer på den tiden av døgnet da det ellers også er mye trafikk. Ved å ta i bruk selvkjørende butikker med lokale hentepunkter, vil behovet for personbil bli redusert, noe som igjen er positivt på miljøet og trafikk­bildet i sin helhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tenker selv – Får vi regler som tillater oss å kjøre tester med denne teknologien, kan det være det som skal til for at norske miljøer tar en ledende posisjon på selvkjørende kjøretøy, sier samferdselsministeren.

44

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Det selvkjørende kjøretøyet som Kolonial. no tester ut, er en ombygd variant av el-bussen EZ10 som i dag går som turistbuss i Singapores havne­områder og som kollektivtransportmiddel i den finske hovedstaden. Den fire meter lange «butikken» benytter en avansert form for GPS (DGPS)-kameraer og det lysbaserte «radarsystemet» Lidar. Det betyr at den først «pugger» veien den skal kjøre. Senere stopper og starter bussen avhengige av hva slags kommandoer den får og hvilke hindringer som eventuelt oppstår i den planlagte kjørebanen.

Fart på i overkant av 20 km/t. – Vår langsiktige visjon er å ha selvkjørende

hentepunkt som kjører fra lageret og så nær kundens hjem som mulig, sier Kolonial.nos Munthe Kaas. Teknologien er i stor grad tilstede og utvikles med stormskritt. Et helt sentralt punkt for Kolonial.no blir å få utviklet et selvkjørende hentepunkt som er tilpasset norske vei- og føreforhold, spesielt vinterstid. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen vil gjøre det han alt han kan for at myndighetene ikke skal stå i veien for en utvikling med selvkjørende biler. – Vi jobber i disse dager med regler og lover som vil åpne for at selvkjørende kjøretøy kan testes ut på offentlige veier, sier han. (Kilde: AT.no)


Om du har kasko eller delkasko, reparerer vi steinsprutskaden kostnadsfritt og effektivt. Ikke vent for lenge – blir skaden større risikerer du å betale 2000,- i egenandel!

Min jobb

Bestill på 09500 eller hurtigruta.no. Navn: Roald Rege Olsen Yrke: Byggeleder Alder: 43 år Arbeidssted: ALC AS, Øksnevad

ER OBSERVERT PÅ BRYNE! TYP HARDE Du finner oss i Morenefaret 1 på Bryne.

Om du har kasko eller delkasko, reparerer vi steinsprutskaden kostnadsfritt og _Hardetyper.indd 1 effektivt. Ikke vent for lenge – blir skaden større risikerer du å betale 2000,- i egenandel!

2. Hvilken utdannelse kreves? 19.09.14 13:37 Det er ingen spesifikk formell utdannelse som kreves for å være byggeleder, men mange års erfaring er viktig for jobben som skal utføres. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? Variasjonen er stor. Alt fra tidlig planlegging sammen med byggherre, prosjektering til å komme med gode råd og løsninger for det gjeldende bygget. Jeg innhenter priser fra utførende, kontrollerer tilbud, klargjør kontrakter mellom utbygger og utførende, følger opp byggeprosesser, avholder byggemøter og ser til at fremdrift og kvalitet blir som forventet. Som byggeleder er det viktig å holde orden i byggeregnskapet, overlevere bygget og følge det i garantitiden.

Bestill på 09500 eller hurtigruta.no.

4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? Det er en konstant endring i lover og regler innen bransjen, noe som gir nærmest uendelige muligheter for utvikling.

Du finner oss i Morenefaret 1 på Bryne.

e_98x140_HC_Hardetyper.indd 1

19.09.14

Godkjent påbyggerverksted Møllevegen 8, 4353 Klepp Stasjon Tlf. 51 69 29 00. www.arka-rogaland.no

1. Hvorfor ble du byggeleder? Stor lidenskap for byggverk av alle slag! Har alltid jobbet innen forskjellige områder av byggebransjen og ønsket etterhvert en jobb der jeg kunne bruke min spredte erfaring innen bygg.

5. Hvordan er arbeidstiden? Dette er ingen 7-15 jobb, men arbeidet kan stort sett tilrettelegges slik man 13:37 ønsker. 6. Hva er det beste med jobben? Mange og spennende utfordringer dukker stadig opp, kjekke kunder og utførende firma. Ingen dager er like. 7. Dersom du skulle velge karriereveg i dag, ville du ha valgt den samme? Ja, uten tvil. 8. Hva er du mest opptatt av i jobben om dagen? Å levere det som er forventet både av arbeidsgiver og kunder, kvalitet og fremdrift.

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 5


nye selskaper på Jæren

KLEPP

TIME

A BILUTLEIE AS Grudevegen 2 4352 KLEPPE Etablert: 06.12.16 Daglig leder: Bjørn Berntsen Styreleder: Bjørn Christian Røstad Virksomhet: Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

AQUA ROBOTICS AS Nordlysvegen 4 4340 BRYNE Etablert: 14.12.16 Daglig leder: Knut Molaug Styreleder: Knut Molaug

JÆRCONSULT VEG AS Orstadvegen 112 4353 KLEPP STASJON Etablert: 16.12.16 Daglig leder: Tore Ronny Johansen Styreleder: Sigrunn Østerhus KH MASKIN AS Risvegen 8 4352 KLEPPE Etablert: 07.12.16 Daglig leder: Kristian Haga Styreleder: Kristian Haga Virksomhet: Grunnarbeid

USKYLDIG MAT AS Kløvervegen 51 4352 KLEPPE Etablert: 15.12.16 Daglig leder: Adam David Ewart Styreleder: Adam David Ewart

ARLI II AS Pastellvegen 6 4344 BRYNE Etablert: 08.12.16 Daglig leder: Arne Økland Styreleder: Arne Økland

GJØDSELTRANSPORT AS Høylandsvegen 43 4347 LYE Etablert: 28.12.16 Daglig leder: Håvard Garpestad Styreleder: Håvard Garpestad VIMO HOLDING AS Sletteigvegen 14 4355 KVERNALAND Etablert: 19.12.16 Daglig leder: Vidar Mong Styreleder: Vidar Mong

DALANE MAXITAXI AS Konvallvegen 20 4365 NÆRBØ Etablert: 15.12.16 Daglig leder: Morten Jonassen Styreleder: Morten Jonassen

T. HØYLAND EIENDOMSSELSKAP AS Bjorhaugslettå 8 4365 NÆRBØ Daglig leder: Terje Høyland Styreleder: Terje Høyland

Prisdryss til Øglænd System Ikke bare ble Klepp-bedriften kåret til Årets bedrift i Stavanger-regionen, men under Solamøtet i januar, mottok de også NHOs Forsknings- og nyskapingspris.

F

ør jul mottok Øglænd System Gruppen prisen som Årets bedrift i Stavangerregionen, en pris de vant i konkurranse med Lervig Aktiebryggeri, Block Berge Bygg, Bavaria Nordic og Fiskå Mølle.

«Den goa jærske tyå» – Veksten til årets vinner­bedrift er tuftet på en sterk bedriftskultur. En sterk bevissthet om egen industriell arv og jærsk kultur; «den goa jærske tyå». Denne blir kombinert med å skape rom for unge talenter både nasjonalt og internasjonalt, sa ordfører Christine Sagen Helgø, i forbindelse med prisutdelingen.

Offshoreteknologi på nye måter I januar var det NHO som anerkjente Kleppbedriften for deres anvendelse av offshore-

46

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Her mottar konsernsjef Geir Austigard prisen Årets bedrift i Stavangerregionen. I januar fikk selskapet også NHOs Forsknings- og nyskapingspris. Foto: Rosenkilden

teknologi på nye områder, spesielt innenfor vindmøller til havs. Selskapet har de siste to årene doblet såvel omsetning som resultat.

Forskning og utvikling – Vi ser at mange kopierer løsningene våre og

må derfor alltid holde oss foran konkurrentene. Denne bedriften hadde vært død i løpet av fem år dersom vi stanset utviklingsarbeidet i dag. Det er også grunnen til at vi bruker store ressurser på forskning og utvikling, sier konsernsjef Geir Austigard til Jærbladet.


I KLEPP SENTRUM

Tlf. 51 79 12 20, post@hrd.no Rådhusgt. 2, Boks 104, 4368 Varhaug

www.hrd.no

Autorisert regnskapsførerselskap Firmaregistreringer, nye og endringsmeldinger, regnskap, budsjett, årsoppgjør, lønn m.m.

æren Regnskap er i stadig større grad en samarbeidspartner og totalleverandør en økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne T N E R EOddmund : Wiig Rune Stakkeland jæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma akkeland R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig nd Wiig Hodne Magnar Espedal

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 Block-gården, 4352 Kleppe post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE

Standard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer og kundetilpasset treemballasje. • Konkurransedyktige priser • Hyppige og raske leveringer reduserer behov for lager • Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet • Varmebehandlet KD 5630 • Godkjent av Mattilsynet i henhold til internasjonal standard ISPM - 15 • Alle er IPPC merket

FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Adresse: Øksnevad Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st.

skel- og skjelettproblemer?

PROFESJONELT REGNSKAP PÅ KUNDENS PREMISSER • Vi har allsidig kompetanse innenfor både tradisjonelle og "sky-baserte" økonomisystemer. • Vi tar hele regnskapsarbeidet, eller deler av jobben. • Vi arbeider om ønskelig i kundens lokaler. • Vi tilbyr "lønnsvikar".

Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: «Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket».

Dataplan Regnskap AS Nærbø - Bryne - Forus - Sandnes - Tau Tlf. 51 96 30 00 - www.dataplan.no

Jærveien 530 - Tlf. 51 42 14 50 N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING på jæren KRYSSORD 1/17

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, PB 393, 4349 BRYNE / konkurranse@lokomotiv.no innen 23. februar 2017. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Lett

9

7

6

5

2

7

1

9 6

5

1

2

7

5

3

5 8

7

4

5

9

2

3

6

8

2

1

3

4

1 6

8

9 2

5

8 3

© Bulls

1

6 2

9

2

1

4

9

4

5

8

7

9

7

7

3

9

7

8

3

1

5

4 2

4

3 2

1 8

6 © Bulls

Vanskelig

4

5

3

9

3

7

2 3

4

4

1

Medium

7

6

4

2

6 5

6 9

5

4

6

7 2

7 6

8

2

9 © Bulls

© Bulls

© Bulls

7

2

1

7

3

9

5

6

8

1

4

8

3

6

2

7

1

9

5

6

9

6

5

1

8

4

3

2

7

2

6

3

4

7

1

2

9

5

8

5

5

9

2

8

3

6

4

7

1

4

8

7

1

4

5

9

2

6

3

3

3

4

9

5

6

8

7

1

2

9

7

2

8

9

4

1

5

3

6

8

1

5

6

2

7

3

8

4

9

Lett

8 2 9 7 6 3 4 5 1

Medium

3 5 4 1 9 8 6 2 7

5 4 3 9 8 1 2 7 6

2 9 7 3 4 6 8 1 5

1 6 8 5 7 2 9 3 4

6 3 2 8 1 5 7 4 9

9 8 5 4 2 7 1 6 3

4 7 1 6 3 9 5 8 2

© Bulls

5 3 9 1 8 4 2 6 7

1 6 8 9 7 2 5 3 4

2 4 7 5 3 6 9 8 1

7 5 4 3 2 1 8 9 6

8 2 3 4 6 9 1 7 5

6 9 1 8 5 7 3 4 2

9 7 5 6 1 3 4 2 8

3 8 6 2 4 5 7 1

4 1 2 7 9 8 6 5 3

9

‹‹

4

48

Vanskelig

SUDOKU fasit N æ r i n g på j æ r e n


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring på Jæren har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no innen 23. februar 2017. Vinn et gavekort fra Klepp Soneterapi.

La forsikringsselskapet betale advokatutgiftene dine

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Liv Vignes, Kvernaland. Gratulerer!

Rygg og nakkemassasje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Mange som havner i en tvist vegrer seg mot å bruke advokatbistand for å løse uenigheten. Vår oppfatning er at dette først og fremst skyldes frykten for høye regninger fra advokaten. Det mange ikke er klar over er imidlertid at det er vanlig å ha en rettshjelpsforsikring innbakt i sin forsikringsavtale. Denne forsikringen innebærer at det kan bli betydelig rimeligere å forfølge sin rettslige interesse ved hjelp av advokat enn hva tilfellet er ellers. Vilkåret for at en rettshjelpsforsikring skal komme til anvendelse er at det foreligger en dokumenterbar tvist. Praktiske eksempler er at det oppstår uenighet mellom kjøper og selger i etterkant av et bilkjøp eller boligkjøp. I begge disse tilfellene vil man kunne få dekket store deler av advokatutgiftene av forsikringsselskapet. Enkelte tvister faller utenfor rettshjelpsforsikringenes dekningsområde. Dette gjelder bl.a. tvister som har sammenheng med forsikringstakers arbeidsforhold, samt tvister som gjelder arve- og familierettslige emner. Normalen hos de fleste forsikringsselskapene er at rettshjelpsforsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat som overstiger kr. 4.000,-, oppad begrenset til kr. 100.000,-. Dersom advokatkostnaden i en konkret tvist beløper seg til kr. 50.000,vil forsikringstaker kun måtte betale ca. kr. 11.000,- av disse. Resterende beløp vil bli dekket av forsikringsselskapet. Forsikringen får bare anvendelse når det foreligger en tvist. Den dekker ikke utgifter til generell juridisk rådgivning. Vår erfaring er imidlertid at behovet for advokatbistand er særlig stort når man står i en tvist ettersom advokater har spisskompetanse på tvisteløsning både i og utenfor rettssalen.

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, PB 393, 4349 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. 1

6

2

7

3

8

Har du bil med automatgirkasse? Husk å skifte girolje og flushe girkassen.

4

9

Ta kontakt for timebestilling

5

Tlf: 5148 1934 post@transtec.no www.transtec.no Prestegardsmarka 4, 4347 LYE

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 49


fem MAT

Fyldig vintersalat Sprøstekte valnøtter og fetaost gir nydelig smak og fylde til denne vintersalaten som enten kan benyttes som et eget måltid, eller som tilbehør. dette trenger du 4 porsjoner • • • • • • • • • • • •

200 g valnøttkjerner 1 dl lønnesirup 1⁄4 ts malt kanel 1⁄4 ts kajennepepper 1⁄4 ts malt koriander 1⁄2 ts salt 200 g frisk spinat 65 g ruccula 1 stk granateple 100 g tørkede tranebær, aprikoser, svisker el.l. 200 g fetaost, evt. en vegansk ost 1⁄4 ts malt koriander

Dressing: • 1⁄2 dl balsamicoeddik • 2 ts grov sennep • 1⁄2 dl olivenolje • 1 ts salt • 1⁄2 ts kvernet pepper

Foto: Matprat.no

slik gjør du

Forvarm stekeovnen til 190 °C. Bland valnøtter, lønnesirup, kanel, kajenne, koriander og salt i en bolle og fordel det på et stekebrett med bakepapir. Plasser brettet midt i ovnen og stek nøttene i 15-25 minutter, eller til de har blitt gylne. Vend på dem 2-3 ganger i løpet av steketiden. Ta nøttene ut av ovnen og avkjøl helt. Skyll og tørk spinat og ruccola godt, bruk gjerne en salatslynge. Ha salaten i en vid salatbolle.

Skjær av bunn og topp av granateple og kutt gjennom skallet. Bruk hendene og bryt granateplet i to. Plukk ut de røde kjernene og bland inn i salaten sammen med tørkede tranebær (eller aprikoser eller svisker). Dryss fetaost på toppen. Bland sammen ingrediensene til dressingen. Tilsett litt vann om du synes den er for tykk. Hell halvparten over salaten, og server resten av dressingen ved siden av. (Kilde: Matprat.no)

Rød fiskesuppe Denne suppen har du på bordet i løpet av en halv time. Oppskriften benytter torskefilet, men her er det rom for variasjoner i massevis. Bruk den fisken du har tilgang på. dette trenger du 4 porsjoner • • • • • • • • • • • • • • • •

600 g skinn- og beinfri torskefilet 2 ss olivenolje 1 stk løk 2 båter hvitløk 1 stk rød paprika 1 stk fennikel 1 bit tommelstor frisk ingefær 2 stk hel stjerneanis 1 boks hakkede tomater 2 ss tomatpuré 2 stk fiskebuljong (terning) 8 dl vann 1 stk salt 1⁄2 ts kvernet pepper 1 dl frisk koriander 1⁄2 ts kajennepepper

slik gjør du Skjær fisken i biter og dryss over ½ ts salt. Sett til side. (Bruk den fisken du liker og har tilgang på.

50

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Foto: Matprat.no

Reker, blåskjell og andre skalldyr smaker også godt i suppen Koriander kan godt byttes ut med hakket persille eller vårløk.) Skrell og hakk løk og hvitløk. Del paprikaen i to, fjern kjernene, og hakk den i små biter. Skrell og finriv ingefær på et lite rivjern. Skjær fennikel i biter. Varm oljen i en vid kjele og fres løk, hvitløk, paprika, fennikel, ingefær og stjerneanis i 4-5 minutter, til alt er blankt og mykt.

Hell over hakkede tomater, tomatpuré, fiskebuljongterninger og vann, og kok opp. Senk varmen og la suppen småkoke i 15 minutter. Ta ut stjerneanisen. Bruk stavmikser og mos suppen til den er så grov/fin som du vil ha den. Smak til med salt, pepper og kajenne. Legg i fiskestykkene og la dem trekke i ca. 5 minutter, avhengig av tykkelsen. Dryss over hakket koriander og server suppen rykende varm, gjerne med ferskt brød. (Kilde: Matprat.no)


VI SLÅR HODENE SAMMEN For deg som kunde betyr dette et enda sterkere lokalt tilbud - fra idè og konseptutvikling til trykk og digital markedsføring. Megabite har overtatt Lokomotiv sin reklameavdeling på Bryne og Bulldog Reklame i Egersund. Nå er vi blitt Megabite Jæren & Dalane og har kontorer på Bryne og i Egersund. Vil du vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat på tlf 901 55 525 eller se www.megabite.no

STAVANGER: Ipark, Prof. O. Hansensvei 7. Tlf: 51 59 26 52 BRYNE: Forum Jæren, 5. etasje. Tlf: 901 55 525 EGERSUND: Sokndalsveien 15. Tlf: 456 02 801

www.megabite.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 51


Nyt livet i en splitter ny enebolig!

Illustrasjon

Soldoggvegen 1-9 Eivindsholen Byggingen har startet! Flotte familieboliger med gode planløsninger i populært område. Alle våre boliger leveres nøkkelferdig, med høy standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer - ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig. Les mer på blockwatne.no/soldoggvegen

Type Strl Pris fra

Illustrasjon

Adresse Soldoggvegen 1-9, 4345 Bryne

Eneboliger 167 m2 BRA/ 158 m2 P-rom 5.398.000,-

Illustrasjon

Selger Magne Skårland Telefon: 91573157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no