Næring i Sandnes 2-2015

Page 1

02

INFORMASJON

2015

NÆRING i sandnes 3. årgang Nr 02 MAI 2015

Hegnar satser på Positiv Opplæring

NÆRING I SANDNES

‹‹ 1


Velkommen til sommeren

LIK OSS PÅ FACEBOOK: HYDROLIFT VEST AS

HYDROLIFT VEST AS • HINNA BASE • BYGG 2 • 4020 STAVANGER TELEFON: 51 20 44 60 ELLER 907 00 062 • W W W. H Y D R O L I F T V E S T. N O

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

HYDROLIFT VEST FORHANDLER AV:


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Æ

lnnhold

Musikalsk suksesskole ..................................................... 6

BEHOVET FOR STRATEGISK LÆRING ”Det er summen av alles læringsliv som utgjør den viktigste verdiskapingen i dette landet”, sa president i NHO Tore Ulstein da han innledet NHOs årskonferanse ”Læringslivet” i fjor. Næring i Sandnes har latt seg inspirere og valgt ”Læringslivet” som tema for dette nummeret. Vi har sett nærmere på lokale aktører og blant annet snakket med Nina Heen, Organisational Develompent Manager i amerikanskeide Roxar i Gamle Forusvei. Selskapet er leverandør til olje- og gassindustrien og har over 250 ansatte fra 46 forskjellige nasjonaliteter. I tillegg til hovedkontoret på Forus har Roxar også kontorer i Trondheim, Bergen og Oslo. Heen forteller om et selskap som satser på Human Resources i langt større grad enn hva hun har vært vant til hos tidligere arbeidsgivere i bransjen. I Roxar har HR fått en strategisk plass i organisasjonen, noe som heller er uvanlig. HR har en tendens til å bli begrenset til operasjonelle oppgaver. At summen av alles læringsliv utgjør den viktigste verdiskapningen i dette landet, er noe ikke bare Tore Ulstein i NHO hevder. Kompetanse som Norges viktigste suksesskriterium fremholdes fra alle hold. I et høykostsamfunn som vårt, er det ikke på produksjonssiden vi har mest å hente, men vi har alle muligheter til å gjøre oss gjeldende på kunnskapsarenaen, - i foredlingen av allerede eksisterende kunnskap og i utviklingen av ny. Med dette perspektivet for øyet er det interessant at ikke flere selskaper ser nødvendigheten av å utvikle egne kompetansestrategier og –mål for å sikre en kontinuerlig opprustning og utvikling av både medarbeidere og organisasjon. Lederutvikler Roger Årdal i Evan & Jones i Sandnes omfavner det han kaller ”krisetider”. ”De tvinger oss til å tenke nytt”, sier han. ”Vi jobber for mye og tenker for lite”. Årdal er opptatt av trening for å oppnå læring og har flere spennende tanker på lager. Les intervjuet med Sandnesmannen på side 26. Mange tar utdanning i Norge i dag. Problemet er at det tas for mye og for lite relevant utdanning. I 1992 var rundt 30 prosent av voksne på 25 år under utdanning. Nå nærmer andelen seg nesten 40 prosent. Ifølge SSB har antall 25-åringer som mottar trygd doblet seg i samme periode og ligger i dag på rundt 7 prosent. Tall viser at for mange velger en akademisk utdanningsvei istedenfor en yrkesfaglig. Nå viser riktignok søkertallene til videregående til høsten at trenden er i ferd med å snu. Kanskje har de mange kampanjene for å få ungdom inn på yrkesrettede studieforløp nyttet? I Sandnes har i alle fall den gamle yrkesskolen på Gand fått en ny vår gjennom et storstilt oppussings- og nybyggprosjekt. Det blir spennende å følge utviklingen. Vi har også besøkt en privat musikkskole i Sandnes, et helsestudio og Rørlegger Torgersen, Sandnes aller første rørleggerbedrift, som runder 100 år i år. God lesning.

El-bysykkelsesongen i gang på Forus ........................... 9 Sandnesgauken: Anders Netland ................................. 10 Hegnar utvikler Positiv Opplæring ............... 14 I stadig utvikling ............................................... 16 Australia + Ganddal = Ny kompetanse ........ 18 Strategisk HR-satsing ..................................... 20

Populære yrkesfag .......................................... 22 Trives med teori i praksis .............................. 24 Trosser fornuften .............................................. 25

Det må trening til ............................................. 30 En kompetansepartner for næringslivet ...................... 32 Flere søker hjelp til hagen ............................................ 34 Absolutt en mulighet! ...................................................... 37 100 års erfaring .............................................................. 38 Ny bedrift: Oxygym ...................................................... 40 Nytt om navn .................................................................. 44 Min jobb ........................................................................... 45 Nye bedrifter i Sandnes ................................................ 46 Kryssord .......................................................................... 48 Juristens råd / Konkurranse ........................................... 49

6

‹‹

16

‹‹

25

‹‹

34

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet i Sandnes. Næring i Sandnes kommer ut seks ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes.

UTGIVER: Lokomotiv Media AS, Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne. Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

ANNONSEANSVARLIG: Trine Houge Malmin trine@lokomotiv.no Tlf.: +47 993 59 089

LIK OSS PÅ FACEBOOK

FORSIDEFOTO: Siri M. Helstrup TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 27.000

FACEBOOK.COM/NÆRING I SANDNES M

1

24

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethi@bethiselskap.no

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring i Sandnes er et uavhengig

Neste Næring i Sandnes kommer ut 3. juni 2015. NÆRING I SANDNES

‹‹ 3


Lindab satser i regionen – Med tanke på fremtidig vekst er Sandnes et svært spennende område å være etablert i.

D

et sier Lindab-veteran Ingvar Skogland til VVSforum. Han er hentet inn for å ytterligere styrke kundeservicen i Lindab avdeling Sandnes, region Vest. Det internasjonale konsernet som blant annet utvikler systemløsninger for et bedre innendørsklima opplever fremgang i de fleste markedssegmenter i Norge. I Sandnes-avdelingen på Kvål i Ganddal har dette blant annet resultert i en investering i to nye produksjonsmaskiner. – Å få produksjon nærmere kunden vil gi oss en rekke fordeler. Vi kan redusere lageret og produsere mer på ordre, vi blir mer fleksible i forhold til levering av større leveranser og vi kan tilpasse leveransene når kunden har ønsker om kanaler i tilpassede lengder, sier Ingvar Skogland til VVSforum. Administrerende direktør i Lindab Norge, John Georg Storvik, forteller at de var kommet til et punkt der kapasiteten enten måtte bygges ut sentralt eller flyttes nærmere kunden. – Vi valgte det siste, sier han. Lindab Sandnes holder til ved Kvål industriområde på Ganddal, et av områdene som nå bygges ut for å gjøre byen attraktiv for nye bedrifter. – Med tanke på fremtidig vekst i regionen er dette et svært spennende område å være etablert i, og for de av kundene våre som savner vår tidligere beliggenhet i Stavanger, oppdager flere og flere at våre faste kjøreruter fungerer utmerket. Med raske og smidige leveranser bidrar de ikke minst til at dyrebar tid frigjøres på henting av varer, understreker Skogland. Skogland har stor tro på videre vekst i et Lindab hvor utvikling av avdelingen og et sterkere kundefokus står i sentrum. – Ikke minst er det hyggelig å være med på laget i en bedrift som Ingvar Skogland skal bidra til å ansetter nye medarbeidere i en tid ytterligere styrke salget i Lindabs hvor en så alt for ofte hører om nedSandnes-avdeling. skjæringer.

Sandnes Garn årets bedrift

J

uryens begrunnelse er blant annet at den tradisjonsrike bedriften har vist stor omstillingsevne og i dag fremstår som Nord-Europas mest moderne spinneri. Virksomheten produserer årlig 450 tonn kamgarn og 250 tonn kardegarn, hvorav nesten 30% går til eksport. Sandnes Garn har levert sterke resultater over flere år og oppnådde i 2013 et driftsresultat på over 22 millioner kroner. Det er Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Handelsbanken som står bak prisen. Årets tildeling var den 28. i rekken.

4

‹‹

NÆRING I SANDNES

Ny sjef i Norsk olje og gass: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ny sjef i Norsk olje og gass

T

idligere statsråd, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er ansatt som ny sjef i Norsk olje og gass. – Han er rett mann for jobben, sier styreleder Tor Arnesen i Norsk olje og gass på organisasjonens hjemmesider. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har en lang politisk karriere bak seg og er i dag selvstendig næringsdrivende. Schjøtt-Pedersen etterfølger Gro Brækken som sluttet som administrerende direktør tidligere i år. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av mai.

Saudiere inn i lokal bedrift SAEV, som er et heleid datterselskap av Saudi Aramco, verdens største oljeprodusent, har kjøpt seg inn i Target Intervention AS.

S

audiarabiske SAEV gjennomfører investeringer i oppstarts- og vekstselskap med teknologi av strategisk betydning for morselskapet, Saudi Aramco. Og her har altså Target Intervention, som ligger på Ålgård, like ved kommunegrensa til Figgjo og Sandnes, kommet gjennom nåløyet. SAEV tar også plass i styret til den lokale bedriften. Target Intervention utvikler en ny generasjon intelligente nedihullsverktøy som kan øke produksjonen i olje- og gassbrønner. Teknologien kan ifølge selskapet benyttes både i kompletteringsfasen av nye brønner og til vedlikehold av eldre, eksisterende brønner. – Vi er veldig fornøyde med å få SAEV på eiersiden, sier daglig leder i Target Intervention, Monika Bakke Malmin i en pressemelding. – For oss er dette en viktig annerkjennelse av vår teknologi og en unik mulighet til å jobbe sammen med og lære fra et av verdens største operatørselskap, sier hun. – Vi er veldig glade for å ha gjennomført en investering i Target Intervention. Selskapet har et sterkt og dedikert team og vi tror at teknologien i stor grad vil være en viktig bidragsyter for å øke utvinningsgraden av våre olje og gass ressurser, sier Hans Middelthon i SAEV Europe Limited.


DUX XCLUSIVE Et håndlaget mesterverk, der vi har anvendt vår fagkunnskap innenfor både seng- og møbeldesign.

DUX and DUXIANA are registered trademarks owned by DUX Design AB 2012

Selges eksklusivt i DUXIANA butikkene.

duxiana.no DUXIANA Stavanger, Kongsgaten 28. Telefon 51 89 10 70. Mandag–onsdag 10–17, torsdag 10–19, fredag–lørdag 10–16.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 5


Den private Sandnes Musikkskole satser på unge lærere.

MuSikalSk SukSeSSkOle TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

– Jeg tror ikke interessen for musikk noen gang har vært større i Rogaland, sier Jan Thomas Sørbø Sviggum (23), daglig leder ved Sandnes Musikkskole, som i januar flyttet til nye lokaler i Jærveien for å kunne ta imot enda flere elever. 6

‹‹

NÆRING I SANDNES


jeg ikke gjør dette for å tjene store penger. Om vi får flere elever, vil det gjøre at vi investerer i flere lærere og instrumenter, i tillegg til å senke prisene. Målet er å skape et tilbud hvor alle skal kunne gå, men når man ser på våre priser i dag mot det man finner for eksempel på private musikkskoler i Oslo, er det klart at vi allerede er et rimelig tilbud.

Vil hjelpe med ventelisteproblem Den private musikkskolen sitt mål er å bidra til at flere kan få instrument- og sangopplæring uten å måtte stå på lange ventelister, noe som dessverre er situasjonen i regionen i dag, der omkring 2500 venter på å få en plass i kulturskolen. – Vi ønsker å hjelpe med dette problemet og får ofte henvendelser fra foreldre som har hatt barn på venteliste i flere år. Vi har per dags dato rundt 130 elever, men i de lokalene vi nå har tilgang på kan vi få plass til så mange som 350 elever per uke. Interessen er økende, og vi er strålende fornøyde med å kunne bidra til at musikkinteressert ungdom nå får sjansen til å lære. Vi regner oss som et godt supplement, ikke en konkurrent, til det kommunale kulturskoletilbudet, sier den 23 år gamle musikkskolelederen. Han forteller at musikkskolen tar imot elever i alle aldre, fra alle bosted og på alle nivå. – Gjennomsnittseleven i dag er 12 år, kommer fra Sandnes og er nybegynner, men vi har alle slags folk innom her. Fra Stavanger til Egersund, fra 6 år til godt voksne, fra de som ikke har tatt i en gitar før til de som har spilt klassisk piano profesjonelt. Felles for dem alle er at vi kan bidra til å få dem videre til sitt neste musikalske nivå, fastslår Jan Thomas.

Workshops og samspill

J

eg startet for fire år siden med femten elever på et lagerrom i den gamle Sørbø-butikken i Langgata, så det er sinnsykt spennende å i dag være daglig leder av en bedrift med åtte tilsatte og snart 150 brukere.

Studerer bedriftsledelse – At vi har vokst gradvis har gjort at vi har kunnet finne løsninger på problemer før de

oppstod, og det føler jeg vi har gjort igjen nå med flyttingen til nye lokaler. Her har vi et mer tiltrekkende inngangsparti, gode parkeringsmuligheter og bedre plass til undervisningen, sier «rektor» Jan Thomas Sørbø Sviggum, som for tiden studerer økonomi og administrasjon i Danmark for å kunne bygge tilbudet til Sandnes Musikkskole videre på best mulig vis. – Men det er viktig for meg å poengtere at

Sandnes Musikkskole tilbyr i dag undervisning innen sang, gitar, bassgitar, piano, trommer og band, og er åpen for undervisning i ukedager etter skoletid. Åtte lærere jobber nå sammen med Jan Thomas for å skape den neste Thomas Dybdahl, Leif Ove Andsnes, Adelén eller Razika. – Det finnes mange grunner til å begynne med musikk, og alle er gode. Det er få ting som er like gøy som å føle at man mestrer et musikalsk instrument, og det er jo utrolig kjekt når det låter bra. I tillegg er vi opptatt av å skape en god sosial atmosfære her. Derfor arrangerer vi jevnlig workshops, samspill og har hvert semester en konsert der elevene som ønsker å delta får vise hva de har lært. Det er alltid gøy, smiler rektor Sørbø Sviggum.

Unge, dyktige lærere Men det er ikke bare blant elevene det må være

NÆRING I SANDNES

‹‹ 7


Jan Thomas Sørbø Sviggum (23) er gründer av Sandnes Musikkskole.

Den private musikkskolen har nylig flyttet inn i nye lokaler i Jærveien og kan på sikt ta imot 350 elever.

god kjemi. For å skape en god læringssituasjon bør det også være en kobling mellom elev og lærer. Sandnes Musikkskole ønsker nemlig å tilrettelegge undervisningen ut i fra elevens forutsetninger og musikalske interesse, i tillegg til tidligere kunnskaper. – Da mye av undervisningen er 1-1, altså én elev og én lærer, er vi opptatt av å tilrettelegge for en god kjemi i undervisningssituasjonen, og har derfor mange unge lærere. Jeg har selv erfaring med å ha en eldre herre som musikklærer, og man kan trygt si at vi ikke likte samme type musikk, noe som førte til at

læringsprosessen ble vanskeligere enn nødvendig. Det vil vi unngå ved å ha lærere som kjenner elevenes interesser, selvsagt i tillegg til at de kan instrumentet sitt godt og er flinke til lære bort kunnskapen de besitter, forteller Jan Thomas, som selv har tatt musikkundervisning både i Norge og USA.

Musikkglede Sandnes Musikkskole tilbyr både individuell undervisning og gruppeundervisning, og prisen varierer etter hvilken løsning man velger. Nå gleder både ansatte og elever ved skolen seg

Trommeundervisningen er et populært tilbud.

til å rocke videre i Jærveien 12. – Planen videre er å fortsette å levere et godt tilbud som stadig blir bedre og gradvis vokser videre. Det er fremdeles rom for utvikling. Uansett skal vi aldri bli en musikkfabrikk der tallene er i fokus – her er det inspirasjon, følelser og glede for musikk som regjerer, og det tror jeg er en formel for suksess. Vi har rullende påmelding gjennom hele året, så det er bare å ta kontakt om du eller barnet ditt ønsker musikalsk veiledning, inviterer Jan Thomas.

Norges mest effektive næringspark Nå har du muligheten til å leie produksjonshaller og kontorer i Norges mest moderne kombibygg til meget konkurransedyktige priser. TIL

!

LEIE

Plogfabrikkvegen 12: 477 m² kontor i 3. etasje og produksjonshall på 1270m²

Plogfabrikkvegen 14: 185m² kontor i 2. etasje og produksjonshall i overkant av 610m²

KONTAKTINFORMASJON:

LETT TILGJENGELIGHET FOR BÅDE PERSON- OG GODSTRANSPORT:

Godsterminalen i umiddelbar nærhet

20 minutter til flyplassen

25 minutter til Risavika havn

Per Steinar Lothe Tlf. 976 98 866, psl@lothe-solutions.no Siv-Grete Lea Tlf. 906 51 288, sgl@lothe-solutions.no

kverneland-naeringspark.no

8

‹‹

NÆRING I SANDNES


Forus Næringspark har innført Gobikesystemet etter mønster fra København.

Administrerende direktør i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem, tester el-bysykkelen.

el-bysykkelsesongen i gang på Forus I dag har 60 prosent av de 45.000 som arbeider på Forus et kollektivtilbud. 80 prosent av dem velger likevel bilen.

D

ette ønsker Forus Næringspark og Stavanger kommune å gjøre noe med. I fjor høst lanserte de to derfor det som trolig er den første el-bysykkelordningen i Norge. Nesten et halvt år senere er de mange erfaringer rikere, og klare for å rulle ut prosjektet til sykkelsesongen.

80 prosent bruker bil El-bysykkelsatsingen til Forus Næringspark er tenkt som et bidrag til å gjøre kollektivtransporten mer fleksibel. Tanken bak el-bysyklene er at de skal kunne brukes i forbindelse med buss eller tog, slik at det skal bli enklere å velge kollektivt selv om det ikke er en holdeplass like utenfor inngangsdøren til arbeidsplassen.

Oppstartsvansker Administrerende direktør i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem, og prosjektleder for el-bysykkelprosjektet, Randi Markvardsen, har brukt høsten til å bli kjent med det nye systemet som de har hentet fra Gobike i København. – Vi lanserte prosjektet i forbindelse med ONS i fjor. Jeg var da litt irritert over at vi ikke fikk lansert det tidligere. Sett i ettertid er jeg glad for at vi fikk testet systemet før bruken tar seg

skikkelig opp, sier Grødem til Teknisk Ukeblad.

Bussavtale I dag har de 50 el-bysykler i poolen, men 120 nye sykler og 190 nye ladepunkter ventes på plass før sommeren. El-bysyklene skal bli mer tilgjengelige for offentligheten blant annet gjennom en tydeligere profilering av prosjektet. Til nå har de 50 el-bysyklene vært mest rettet mot bedrifter som har leieavtaler på elsykler og ladestasjoner til bruk for de ansatte. Omkring halvparten av syklene er bundet opp i slike avtaler. Første punkt på planen er å få på plass en samarbeidsavtale med Kolumbus. – Vi ser for oss en avtale der periodepass på bussen gir tilgang til og rabatt på leie av syklene. Vi håper at det blant annet kan gjøre det mer interessant for bedrifter å betale busskort for de ansatte, sier Grødem til Teknisk Ukeblad.

– Bare å sveipe busskortet El-bysyklene kan låses opp med RFID-kort, som busskortene til Kolumbus er. Kortene har et eget identifikasjonsnummer som kan registreres på bysykkelbrukeren på nettet. – I praksis vil en slik ordning fungere ved at vi laster ned informasjon fra Kolumbus om aktive kortnumre. Den som har et aktivt busskort kan bare sveipe det over kortleseren på

sykkelen og så låse den ut. Alt som trengs er et busskort med periodepass, forklarer Grødem. Dersom alt går i orden er planen at det også skal være mulig å hente informasjon om bussruter på sykkelskjermen. – Vi bygger opp en infrastruktur med ladestasjoner og åpner opp for at alle som har en elsykkel skal kunne registrere denne i systemet og bruke dockingstasjonene, forklarer Grødem. Dermed kan bedrifter som ønsker å kjøpe egne elsykler også bruke ladestasjonene. Lyse har også fattet interesse for elsykler og jobber nå for å utvikle ladestasjoner drevet av solcellepanel som skal plasseres på tak over dockingen.

– Rask effekt Med de nye bomringene i Stavanger og Sandnes fra 2017 blir Forus inngjerdet av bomstasjoner. – Når bomstasjonene kommer, blir dette enda mer aktuelt. Men det må en holdningsendring til. Kan vi få folk til å sykle bare én eller to ganger i uken, er mye av de trafikale problemene løst. Og markedet vårt er de vanlige folkene som aldri hadde tenkt at de skulle gidde å sykle til jobb, sier Markvardsen i Forus Næringspark til Teknisk Ukeblad.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 9


TEKST/FOTO//BETHI DIRDAL JÅTUN//ILL/STINE ROMMETVEIT

10

‹‹

NÆRING I SANDNES


Sandnes

l Sandnesgauken portretterer vi en Sandnesbu med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper innen et område. Sandnesgauken har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Dette er en fast serie i Næring i Sandnes, og den som portretteres får et portrett av seg selv i gave. Kathrine Kristiansen er fast illustratør.

Kar for sitt Kulturhus I en alder av 27 år fikk Anders Netland jobben som kulturhusleiar i det nye kulturhuset i Tysvær. Senere gikk han inn som sjef ved Festiviteten i Haugesund og nå har han sittet åtte år i sjefsstolen for Sandnes Kulturhus og etter hvert også KinoKino.

t t t t t

Navn: Anders Netland Alder: 50 år Sivil status: Gift, tre barn Bosted: Ganddal Stilling: Kunst- og kulturhussjef i Sandnes

H

elt siden han som 11-åring satte seg på pianokrakken som pianist for det lokale gospelkoret, har Anders Netland stått midt i kulturlivet. Med en mor som pianolærer og en seks år eldre bror som pianist i et annet gospelkor, begynte historien også egentlig før fylte 11. – Jeg har et velutviklet konkurranseinstinkt. Planen var å bli en bedre pianist enn min bror, smiler han.

Mye musikk Og dermed var det gjort. Anders Netland ble etterhvert medlem i flere band, inntok dirigentrollen foran diverse kor, tok videregående på musikklinja ved Skeisvang videregående i Haugesund og begynte på Lærerhøgskolen i Kristiansand for så å ta opptaksprøven ved musikkonservatoriet i samme by der han kom inn med klassisk piano som hovedinstrument. Han investerte også i eget piano en gang i løpet av disse årene. Et stort Yamaha-piano som står i stua hjemme på Ganddal og som barna i tur og orden har sagt at de vil arve. – Litt tidlig å komme med slike ønsker, mener faren. Han har aldri hatt ambisjoner om å leve av å være musiker.

– Jeg kunne nok ha vært musiker på heltid, men ikke som klassisk pianist. Istedet ble han musikklærer. For en stund. Det ble et par-tre intense år som pianolærer ved Kulturskolen i Tysvær og som musikklærer for klasser på grunnskole- og ungdomsskoletrinnet.

Kursendring – Da jeg ba kona om å skru av musikken hjemme, skjønte jeg at det hadde gått for langt. Musikklærerlivet var ikke noe for meg. Jeg måtte finne noe annet. Løsningen ble Tysvær Kulturhus og den nye kulturhusleiar-stillingen. – Jeg søkte, sammen med 30 andre, og fikk den. Akkurat hvorfor, vet jeg ikke. Jeg var bare 27 år, men det var mye bånn gass rundt det jeg holdt på med, noe som kanskje hadde betydning. Han er ingen Sandnesgauk. Ikke opprinnelig. Men etter to år som kulturhussjef i Sandnes bestemte familien seg for å ta steget fullt ut og flyttet fra Haugesund til Sandnes og Ganddal, i enden av Sandvedparken. – Et fantastisk sted. Jeg går gjennom parken til jobb hver morgen og får med meg alle årstidsskiftene. Akkurat nå har fuglene begynt å synge, sier han med oppriktig entusiasme. Han husker Sandnesturene fra han var liten og familien bodde på Jåttå i Stavanger. Om lørdagen gikk turen til Sandnes og Melkebaren for å få seg risengrøt. – Så flyttet vi til Haugalandet. Nå bor han i Haualandhagen på Ganddal i Sandnes. – Ikke det at vi måtte ha den adressen, gliser han.

Ølbrygger Foreløpig er det liten klang av Sandnes når Anders Netland snakker. Dialekten er tydelig forankret i Nordfylket, uten at det forstyrrer Sandnes-fokuset som han til og med har tatt med seg inn i ølbryggeriet. For Netland har blitt en ivrig ølbrygger, såpass at han nå også utdanner seg til ølkelner. Han beroliger med at han ikke skal skifte beite, men i kaféen på KinoKino selger han altså eget brygg under navnet Sandnespils.

Anders Netland, kunst- og kulturhussjef i Sandnes, har stor tro på kulturlivet i Sandnes, ikke minst med den sentrumsutviklingen som nå kommer.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 11


Ingen andre offentlige kulturhus har satset som Sandnes. De siste årene har de satt opp hele fem musikaler.

Satsingen på samtidsdans har fått oppmerksomhet langt utover Sandnes´ grenser.

– Ølet gjæres og modnes i KinoKino-bygget, men tilberedes i et godkjent storkjøkken et annet sted i byen, sier han og forteller at de nylig også har utviklet et hveteøl under navnet 1860, året da Sandnes gikk over fra å være ladested til å bli by, og mot sommeren kommer en tredje sort, en havrestout under navnet Krossen havrestout. Men det er altså utelukkende over disk på KinoKino at ølet kan kjøpes. – Vi får stadig forespørsler fra restauranter og serveringssteder her i byen, noe jeg tar som en anerkjennelse. Foreløpig kan vi dessverre ikke etterkomme ønskene, men jeg kan ikke forstå at det skal være umulig å få gjort noe med saken.

KinoKino rustes opp Det var i 2013 at KinoKino og Sandes Kulturhus ble slått sammen. Han legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess. – Vi har en relativt liten stab tilknyttet Kulturhuset og KinoKino, til sammen utelukkende 12 årsverk, - og her inngår alt fra økonomi, administrasjon, markedsføring, billettsalg, resepsjon osv. Med rundt 300 arrangementer i året, må vi alle strekke oss langt, sier han. – De færreste tenker over hvor mye logistikk som egentlig kreves bare for å få én enkelt forestilling på beina. – Men vi har brukt tiden bra og testet ut flere aktiviteter og konsepter. Allerede fra høsten av vil folk oppleve at vi har en større bredde i tilbudet ved KinoKino, lover han. Det kommer til å bli satset mye mer både på kunst og ulike forestillinger framover. – Vi skal blant annet bygge opp et godt og stabilt tilbud når det gjelder barneforestillinger med proffe aktører både innen dans, teater, kunst og opera, sier han og legger til at det først og fremst er her publikum i Sandnes vil oppleve størst forskjell i årene som kommer. – Når det gjelder Kulturhuset, kommer vi til å jobbe videre slik vi har gjort det de siste årene.

12

‹‹

NÆRING I SANDNES

Store satsinger Netland forteller at få, om noen andre offentlig eide kulturhus i Norge, har våget å satse som de har gjort i Sandnes. De siste årene har Kulturhuset satt opp hele fem ulike musikaler i Oliver, SNDS City, Les Miserables og nå i vinter, Skjønnheten og Udyret. Tar vi med Les Miserables-forestillingene i Haugesund og Kristiansand har til sammen 90.000 mennesker sett disse, noe som har gitt prosjektene billettinntekter på over 30 millioner kroner. Likevel har det holdt hardt. – Det er et stort ansvar å sette opp egne forestillinger. Under Les Miserables hadde vi for eksempel 40 kunstnere på lønningslisten i sju sammenhengende måneder. Disse skulle ha sin lønn hver eneste dag. Det blir penger av slikt, sier Netland og understreker at de må ha en viss andel offentlige midler i bunn for å kunne satse på denne måten. – Vi er også helt avhengige av våre samarbeidspartnere eller sponsorer i næringslivet. Uten deres bidrag hadde vi ikke kunnet gjennomføre disse prosjektene som vi nå begynner å bli så kjent for. Billettinntekter skal i prinsippet kunne dekke utgiftene, men å sette opp musikaler i fullformat krever såpass mye at alt ikke kan tas inn gjennom publikums bidrag. – Det finnes smertegrenser for hvor høyt vi kan gå med billettprisene, noe vi ikke minst erfarte med Skjønnheten og Udyret. Der pirket vi borti noen kritiske grenser, innrømmer han.

Sinte på Disney Denne forestillingen skulle dessuten vise seg å ha flere skjær i sjøen. Konkursen til produksjonssamarbeidspartner Eufemia Teater i Oslo påførte Kulturhuset i Sandnes en ekstraregning på rundt 1,8 millioner kroner. – At Disney on Ice gikk i Stavanger parallelt med vår forestilling, der vi hadde innhentet

eksklusive rettigheter fra Disney, er ikke til å tro. Vi er fremdeles litt sinte på Disney, sier Netland og fortsetter. – Men entusiaster gir ikke opp så lett. Det kommer nye musikaler, men først i 2017. Vi trenger et år på å summe og samle oss.

Ser godt ut Da Anders Netland gikk inn i kulturhussjefsstillingen i Sandnes Kulturhus for åtte år siden, var han spesielt opptatt av én ting: Det kommende konserthuset i Stavanger måtte ikke trekke publikum bort fra Sandnes egen storstue slik nok Sola kulturhus til dels opplevde da Sandnes Kulturhus stod ferdig. – Folk kommer. Vi opplever jevnt over godt besøk og har klart å etablere oss som en scene publikum oppsøker, sier han fornøyd. Han ser lyst på framtiden for kulturlivet i Sandnes. – Sandnes som by vokser. Ikke bare i randsonen, men i sentrum. Det satses store summer på sentrumsutvikling, noe som er svært lovende også for det tilbudet vi leverer. Sandnes Kulturhus er også blitt velkjent for RAS, Regional Arena for Samtidsdans, en satsing Netland er stolt over og som han forteller har blitt lagt merke til langt utover Sandnes´ grenser.

Livsstil Å være kulturhussjef er mer en livsstil enn en jobb. – Jeg når ikke over hver forestilling, men jeg når en god del. Jobbing i helger og på kveldstid må påregnes, sier han. – Dette går utover pianospillingen? – Jeg får ikke spilt mye piano, nei. Og nå har ølbryggingen tatt den tiden som eventuelt kunne ha blitt benyttet. Men det kommer en dag.

Æ


Æ I hvert nummer av Næring i Sandnes velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være Sandnesrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

14

‹‹

20

‹‹

22

‹‹

26

‹‹

Hvilken utdanningsvei bør vi lansere for barna våre? Hvordan jobber bedrifter for å sørge for at medarbeiderne får brukt og utviklet sin kompetanse og hvordan jobbes det for å sikre at også organisasjonen lærer?

Dette har vi sett nærmere på i denne utgaven av Næring i Sandnes der ”Læringslivet” er tema. Som vanlig konsentrerer vi oss om de lokale aktørene, og denne gangen har vi blant annet besøkt Gand videregående skole og amerikanske Roxar, som er et selskap underlagt gigantkonsernet Edison.

‹‹

NÆRING I SANDNES

‹‹‹ 13


LÆRINGSLIVET

Hanne Zimmermann er ny daglig leder for kursleverandøren Positiv Opplæring på Forus. – Vi skal ta en tydeligere posisjon i markedet, sier hun.

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Med ny ledelse og en sterkere kopling mot Hegnar Medias målgrupper, spisser den lokale kursleverandøren, Positiv Opplæring, konseptet og planlegger vekst.

P

ositiv Opplæring ble for få år siden kjøpt opp av Hegnar Media og flyttet fra lokalene i Sandnes til nye kontorer på Forus. I januar i år begynte Hanne Zimmermann som ny administrerende direktør i selskapet. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i bemanningsselskapet Centric og har store ambisjoner for Positiv Opplæring.

Ta posisjon – Vi skal ta en tydeligere posisjon i markedet, og vi skal bli større, fastslår hun. Rent konkret jobber Positiv Opplæring med å utvikle en bredere kursportefølje i de åpne kursene samtidig som de i langt større grad enn tidligere legger trykk på såkalt bedriftsinterne kurs.

14

‹‹

NÆRING I SANDNES

– Vi holder i disse dager på å ansette en ny key account manager som utelukkende skal jobbe med å selge inn skreddersydde kurs til enkeltbedrifter. Dette er et område med stort potensiale, og med den erfaringen Positiv Opplæring har opparbeidet seg og all den kompetansen vi sitter på, har vi mye å tilby, mener Zimmermann. Også konferansene skal få et løft. Zimmermann er opptatt av at innholdet skal vris over i mer næringsrettet tematikk. – Slik kan vi i større grad skape matnyttige arenaer for ledere og beslutningstakere i norsk næringsliv, mener hun.

Økonomi og HMS Flaggskipene i Positiv Opplæring har helt siden de første årene vært kurs i økonomi, HMS

og dataprogrammer som Excel osv. Fortsatt utgjør disse kursene en dominerende andel av porteføljen. – Vi kommer ikke til å endre disse kursene som vi har blitt så kjent for og som vi har så utrolig kompetente og dyktige kursholdere i, sier Zimmermann. – Kommer dere på sikt til å flytte Positiv Opplæring til Hegnar Media i Oslo? – Nei. Vi står såpass støtt og sterkt lokalt at det ikke er noe alternativ. Vi vil videreutvikle Positiv Opplæring med utgangspunkt i den posisjonen vi har opparbeidet oss her. Når det er sagt, holder vi kurs over hele landet, opplyser hun.

Nye læringsplattformer De åpne kursene konsentreres til Stavanger,


d10.no

Bergen, Trondheim og Oslo. Men de bedriftsinterne kursene kan i prinsippet holdes hvor som helst i landet. Det kommer an på hvor kunden befinner seg, sier Zimmermann. Hun er også opptatt av at Positiv Opplæring skal sitte i forsetet når det gjelder utviklingen av selve kurslogistikken. – Den ordinære klasseromsundervisningen har fått mange utfordrere. E-læring er bare én av dem, streaming en annen. På dette feltet kommer det til å skje mye framover, og der skal vi absolutt være med. Positiv Opplæring har kunder i alle bransjer, men har naturlig nok hatt et relativt stort nedslagsfelt i olje- og gassnæringen i området. – Her har vi mange gode kunder som vi ønsker å ta med oss videre, sier Zimmermann.

Hegnar-fordeler At Positiv Opplæring nå er en del av Hegnar Media gir ifølge den nye administrerende direktøren flere fordeler: – Både Kapital, Hegnar Online og Finansavisen er alle vidtrekkende medier som vi kan markedsføre tilbudene våre i. Dessuten kan vi benytte forfatterne i Hegnar Medias bokforlag som foredragsholdere, noe som gir oss en utrolig interessant pool av forelesere, sier hun. Positiv Opplæring kommer i større grad også til å prioritere anbud som en del av virksomheten. – Det gir oss muligheten til å få mer omfattende oppdrag hos store kunder, noe vi absolutt bør benytte oss av, mener Zimmermann.

Verktøykasse for ledere Små og mellomstore bedrifter er hovedmålgruppen for kursleverandøren, og Hanne Zimmermann er opptatt av å utvikle flere typer lederkurs. – Mange ledere har ikke tilgang på fagfolk og eksperter som ledere i større organisasjoner har. Vi ser derfor behovet for å utvikle det vi kan kalle en verktøykasse for ledere i små og mellomstore bedrifter, sier hun. – I tillegg er det mange spennende aspekter ved lederrollen som vi helt klart også vil se nærmere på. Positiv Opplæring tar også mål av seg å fange opp trender og tidsaktuelle problemstillinger og forløpende levere dem som en del av kurstilbudet. – Nå kjører vi for eksempel et kurs innen nedbemanning og oppsigelser. Disse kursene har vært svært godt besøkt, sier hun.

Gründerne ute Om navnet kommer til å forbli Positiv Opplæring også inn i fremtiden, tør hun ikke love, men hun har foreløpig ikke noe mer konkret å melde når det gjelder akkurat det. Sikkert er det i alle fall at det blåser nye vinder i selskapet som startet i det små med lokale gründere. Nå er de ute av selskapet og nye krefter er kommet til. – Vi skal ansette flere nye folk i tiden framover og kommer også til å lansere en ny og mer oppdatert nettløsning, sier Hanne Zimmermann som foreløpig leder et team på rundt ti medarbeidere fordelt mellom Forus og Oslo.

Dette er ikke et eple! Nei. Dette er en annonse. Og den handler om å få deg til å spise frukt på jobben. Hver dag. Her har du 3 gode argumenter. 1. SUNT: Du blir det du spiser. Det du putter i deg på jobb, er utroligviktig for hvor bra du presterer. Spis frukt – gjør en bedre jobb! 2. ENKELT: Bestill et fruktabonnement hos oss. Gå på nettet. Det er isi pisi! Hver uke bringer vi 2000 kurver med fersk frukt til bedriftskunder på Nord-Jæren. Vi er Norges største på jobbfrukt. 3. FRUKTBART: Tegner du et abonnement på jobbfrukt, bidrar du til verdifulle arbeidsplasser for mennesker med behov for tilrettelegging. Les mer og bestill jobbfrukt på www.sanpro.no

Det er vi som leverer jobbfrukt.

Trygve Hegnar er styreleder i selskapet som ble innlemmet i Hegnar Media for få år siden.

P.S. Kundene våre er happy. Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at kundetilfredsheten er stor. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at kundene våre får produkter av topp kvalitet. Det er et arbeid som tydeligvis bærer frukter.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 15


LÆRINGSLIVET

I stadig utvikling TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Han driver egen praksis, men holder også kurs, veileder masterstudenter og går heller ikke av veien for å invitere seg selv som hospitant hos kolleger han ser har mye å fare med.

D

ette gjør han for å utvikle seg i faget, lære mer og holde seg oppdatert. – Når du driver privat praksis står du kontinuerlig i fare for å drukne i pasienter. Og det skjer om du ikke er deg det bevisst, sier Sigbjørn Hjorthaug, manuellterapeut og medeier i Ganddal Terapi og Trening der han har drevet sin virksomhet de siste tolv årene. For ham er påfyll av ny kunnskap og oppdatering i faget nærmest en livsnødvendighet.

Faglig utvikling Manuellterapeuten har satt av to dager i uken til faglig utvikling. Det innebærer blant annet tid til å planlegge og videreutvikle egne kurskonsepter. – Jeg søker fram interessante artikler, ny forskning og videoklipp fra dyktige behandlere. En ting er at jeg alltid kommer over noe nytt i planleggingsfasen, men jeg lærer også stadig noe nytt under selve kursavviklingen. Det er som regel alltid noe å hente i møte med andre fagfolk, sier han.

Kongressinnlegg Til helgen skal han til Tromsø og skulderkongress for manuellterapeuter. – Skulderkongress? – En kongress for manuellterapeuter med fokus på skulderpartiet, smiler han. – Hvor mange manuellterapeuter har vi i Norge? – Jeg vil anta et sted mellom 600 og 700. – Hva er forskjellen mellom en fysioterapeut og en manuellterapeut? – Det blir som mellom en ingeniør og en sivilingeniør. Manuellterapien er en spesia-

16

‹‹

NÆRING I SANDNES

Sigbjørn Hjorthaug driver sin praksis som manuellterapeut ut fra Ganddal Terapi og Trening.

lisering. Men det som ofte fremheves som en forskjell mellom fysioterapeuter og manuellterapeuter er manipulering og knekking. Sigbjørn Hjorthaug skal selv holde et innlegg under kongressen, noe han ser fram til.

Veiledning beriker I tillegg til å jobbe med ulike kurspakker og foredrag, inngår også veiledning av masterstudenter i manuellterapi som en viktig del av Hjorthaugs faglige utviklingsdager. For fem-seks år siden fikk Ganddal Terapi og Trening spørsmål om de kunne tenke seg å ta imot studenter i praksis. – For oss har dette helt klart vært en beri-

kelse. Å ta imot praksisstudenter har utvilsomt hevet det faglige nivået hos oss, sier han. – Studentene kommer direkte fra skolebenken med ny forskning og teori. Det er i seg selv berikende. Dernest følger oppfølging og veiledning med tilhørende problemstillinger og spørsmål. Det krever at vi som veiledere er skjerpet og går inn i faget på en annen og mer grundig måte enn vi gjør til vanlig.

Faglig bredde Ganddal Terapi og trening er med sine 17 terapeuter er en av de største tverrfaglige klinikkene i distriktet. Her er både manuellte-


LÆRINGSLIVET

Manuellterapeuten benyttes i stor grad som kursog foredragsholder, Her i Tromsø i mars.

– Jeg lærer stadig noe nytt under selve kursavviklingen. Det er som regel alltid noe å hente i møte med andre fagfolk, sier Sigbjørn Hjorthaug.

rapeuter og fysioterapeuter, en kiropraktor, en akupunktør, en personlig trener, en ernæringsfysiolog og en coach, - noe som gir grunnlag for et fruktbart samarbeid på tvers av ulike fagretninger. Med eget treningssenter får pasientene også direkte tilgang til opptrening i samarbeid med sin terapeut.

Variasjon viktig For Sigbjørn Hjorthaug er det viktig å være i utvikling, ikke bare med tanke på eget fagfelt og kompetanse, men også for variasjonens skyld. Han mener at han også blir en bedre behandler på denne måten. – Jeg holder meg orientert om hva som

skjer på området og melder meg på kurs dersom jeg opplever det som relevant og interessant. Men jeg har også benyttet meg av hospitering, noe som er svært matnyttig. Dyktige folk har alltid noe å lære bort. Det er min erfaring.

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV Klinikk Harmonia – kosmetisk sykepleier og coach

Kundene mine har ikke nødvendigvis et ønske om å se yngre ut enn de er. Men de vil se «freshe» og opplagte ut, de vil se ut som de har det bra

Behandlinger hos Klinikk Harmonia: COACHING

Personlig coaching

KOSMETISKE BEHANDLINGER

MEDISINSKE BEHANDLINGER

Botox Munnviker Fuktgivende behandling Migreneplager Spenningshodepine

Personlighetsanalyse Lightning Prosess Øyebehandling Leppeforstørrelse Tanngnissing Skleroterapi

BESTILL TIME PÅ WWW.HARMONIA.NO

Klinikk Harmonia drives av

www.harmonia.no | post@harmonia.no | 481 15 235 Storgata 53b, 4303 Sandnes

NÆRING I SANDNES

‹‹ 17


LÆRINGSLIVET

Australia + Ganddal = ny kompetanse Øystein Wergeland (t.v.) fikk sin manuellpraksis ved Ganddal Terapi og Trening, den eneste praksisplassen for manuellterapeuter i Rogaland.

Han avsluttet praksisperioden i desember i fjor. Nå jobber han som manuellterapeut i Ganddal Terapi og Trening.

Ø

ystein Wergeland er utdannet fysioterapeut, men ønsket å lære mer. I 2013 studerte han manuellterapi ved et universitet i Perth i Australia. I klassen var de fire nordmenn det året.

I Perth i Australia – Australia ligger i fremste rekke når det gjelder forskning og utvikling på området, sier han forklarende. I Norge er det kun Bergen som tilbyr utdanning i manuellterapi, noe som også gjør det vanskeligere å komme inn på studiet. – De fleste drar derfor utenlands, men ikke bare derfor. Det er i seg selv inspirerende å komme til et annet land og få nye impulser, både faglig og sosialt, sier han. Så snart han visste at han kom inn på studiet ved Perth, sikret han seg praksisplass ved Ganddal Terapi og Trening, det eneste stedet i Rogaland som tar inn praksisstudenter i manuellterapi.

Ønsket tilleggskompetanse – Hva var grunnen til at du tok dette studieåret? – Jeg ønsket den tilleggskompetansen det gir. Etter ett år i Perth startet praksisperioden på Ganddal i Sandnes. Her fikk han tett oppfølging fra en erfaren manuellterapeut to ganger i uken og mer praktisk læring i forhold til skolebenken ved universitetet i Perth. I tillegg jobbet han fortsatt som fysioterapeut gjennom eget enkeltpersonforetak.

18

‹‹

NÆRING I SANDNES

– Ja, praksisen er ikke altoppslukende, men man skal kunne dokumentere et visst antall timer veiledning for å få den godkjent, forklarer han.

Jobb med mennesker – At det ble denne studieveien for din del, var det nøye planlagt? – Egentlig ikke. Jeg gikk på automatikk på videregående. Skulle bli elektriker, men tok ikke lærlingetiden. Jeg forstod vel at jeg hadde mer lyst til å jobbe med mennesker enn med maskiner, smiler han. Ett år med idrett gjorde at han bestemte seg for å ta utdanningen som fysioterapeut. For hans del ble det studier i Danmark.

Mer å jobbe med Nå er praksisperioden over, veiledningstimene er over og Øystein Wergeland har fått tittelen manuellterapeut. – Hva har ny kunnskap og praksis tilført deg? – Jeg er blitt bedre i undersøkelsesfasen og har fått mye mer å jobbe med, sier han med henblikk på nye behandlingsmetoder, tilnærmingsmåter og nye verktøy.

Ny jobb At han nå jobber som manuellterapeut i Ganddal Terapi og Trening er ikke akkurat tilfeldig. – Jeg leier kontor her på huset og betaler leie til aksjeselskapet Ganddal Terapi og Trening som eies av fire personer som også jobber her, sier han. Sine egne pasienter har han tatt med seg, og så gir miljøet ved Ganddal Terapi og Trening stadig tilførsel av nye både oppgaver og pasienter. Døren går opp og en kollega kommer inn: – Har du ledig tid? Jeg har en akutt rygg.


FLEKSIBLE

KONFERANSELOKALER MIDT I SANDNES SENTRUM

Oalsgt 2. Sandnes | booking@badeog.net | +47 452 62 700

TeleComputing tar totalansvaret for din IT-drift Ta kontakt med spesialisten på profesjonelle skytjenester i Norden og løft din IT-drift opp i skyene www.telecomputing.no

Fusjon januar 2015: Alcom og TeleComputing Totalt 75 ansatte lokalisert i Forum Jæren, Bryne, Luramyrveien, Forus og DNB Arena, Madla.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 19


LÆRINGSLIVET

Nina Heen, Organisational Development Manager i Roxar på Forus, jobber med strategisk læringsutvikling og er opptatt av å etablere interne karriereveier.

Strategisk HR-satsing TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

– Det handler om kompetanse og om hvordan man bruker kunnskapen sin best mulig. Hos oss deler vi læringen inn i strukturerte opplæringstiltak, egenlæring og læring gjennom praktisk erfaring.

N

æring i Sandnes møter Nina Heen i det amerikanskeide selskapet Roxar som har sitt hovedkontor i Norge i Gamle Forusvei på Forus. Her jobber 265 av de til sammen 400 ansatte i Norge. De øvrige kontorene befinner seg i Oslo, Bergen

20

‹‹

NÆRING I SANDNES

og Trondheim. Nina Heen har stillingen som Organisational Development Manager med blant annet et strategisk ansvar for kompetanseutvikling i organisasjonen.

Interne karriereveier – Kompetanseutvikling er en strategisk satsing i Roxar som det er det i hele Emerson-systemet, begynner Heen. Roxar ASA er et internasjonalt teknologiselskap innen olje og gassektoren og eies av gigantkonsernet Emerson med til sammen 145.000 ansatte worldwide. – Dette gir store muligheter for både kompetanseutvikling og karriereplanlegging, sier hun og forteller at hun selv for eksempel benytter seg av kolleger i Emerson-konsernet både til erfarings- og idéutveksling. – At vi er en del av Emerson gir oss anled-

ning til å tenke stort både i utviklingen av den enkelte ansatte og av organisasjonen. Men i første omgang tror jeg vi har mye å hente på å begynne med oss selv og eget selskap. Vi har ikke vært flinke nok til å legge til rette for interne karriereveier. Det er en velkjent sak at industrien har vært preget av til dels stor gjennomtrekk. Her har vi et stort forbedringspotensiale, og vi kommer til å jobbe planmessig for å sikre at flere ansatte velger interne karriereløp. På den måten bygger vi også en mer robust bedriftskultur, mener Heen som først begynte i stillingen som HR Regional Manager Europe i Roxar for to år siden. Stillingen hun nå har er nyopprettet og gjenspeiler blant annet det hun nettopp påpekte. – Denne stillingen viser at man ser viktigheten av å løfte HR-faget fra et operativt til et strategisk nivå nettopp fordi det er men-


LÆRINGSLIVET

neskene som avgjør hvordan organisasjonen presterer, leverer og utvikler seg, sier hun.

Å sikre læring Det er ingeniørene som dominerer i Roxar. Velutdannede folk, flere av dem med doktorgrader. – Mye handler om læring gjennom arbeid. Selv om folk har univeritetsutdannelser skal de likevel inn i et praktisk system og fungere side om side med andre. Erfaringsdeling er derfor svært avgjørende, påpeker Nina Heen. – Hvordan sørger dere for at de ansatte deler erfaringer med hverandre? – Det må ligge i bedriftskulturen. Vi må utvikle en kultur der erfaringsdeling er en del av det å jobbe i Roxar, sier hun. I desember gjennomførte hun den siste ledersamlingen der coaching var temaet for samtlige ledere i selskapet. – Både lederne fra Trondheim, Oslo, Bergen og Forus deltok i et tre timers coachingopplegg med 12-15 stykk i hver samling, der et viktig mål nettopp var erfaringsutveksling, sier hun. Alle lederne i Roxar går gjennom et strukturert lederutviklingsprogram utviklet av moderselskapet. – Jeg bestiller kurset og så kommer Emersons egne kursholdere hit. – Hvordan sikrer dere denne læringen? – Vi har ambisjoner om å følge opp. Foreløpig har vi ikke systemer for å sikre læring på den måten. Men vi har gode verktøy for å måle utviklingsområder som så følges opp gjennom coaching, påpeker hun.

Flere mulige løp Årlige medarbeidersamtaler, eller utviklingssamtaler som Roxar kaller det, sørger for at det legges individuelle mål- og utviklingsløp for den enkelte medarbeider. – Denne arenaen er en mulighet for den ansatte til å melde inn kompetansebehov og ønsker. Det kan for eksempel dreie seg om intern karriereplanlegging eller behov for et kurs i presentasjonsteknikk. Igjen framhever Heen det interne arbeidsmarkedet i selskapet. Karriereplanlegging bør inngå som en tydeligere del av utviklingssamtalene, mener hun. – Vi må jobbe mer systematisk med å legge til rette for karriereløp internt i selskapet. En ting er mulighetene i Roxar, men det finnes også store muligheter for folk som har ambisjoner om å jobbe utenlands. Her ligger i prinsippet hele Emerson-systemet åpent, sier hun. De 265 ansatte hos Roxar på Forus representerer hele 46 nasjonaliteter, og arbeidsspråket er engelsk.

– Vi har også et eget talentutviklingsprogram der rundt 30-40 medarbeidere følges opp i forhold til et bestemt løp. Det kan være personer med spesielt gode lederegenskaper eller med fagkunnskaper essensielle for selskapet.

Blir stolt! Heen har jobbet innen olje- og gassektoren omtrent hele yrkeslivet og opplevd at en stor utfordring for bransjen har vært og til dels også fortsatt er, brannslukkingsarbeid. – Det blir fort alle mann til båtene. Dette gjør noe med prestasjonskulturen i et selskap. Når folk har investert fem til sju år av livet i et spesielt fagområde, må det forvaltes godt, noe vi som bedrift må ta på alvor, sier hun og mener at et manglende fokus på karriereutvikling også bidrar til å skape gjennomtrekk i bransjen. For egen del er hun imponert over måten hennes eget fagfelt blir ivaretatt på i Roxar: – Her blir HR virkelig tatt på alvor. Jeg har en sjef som involverer seg og som setter dette på dagsorden. Klart det engasjerer. Jeg blir rett og slett stolt av slikt!

Roxar på Forus er et av Norges største programvarehus og utvikler teknologi til overvåking av olje- og gassbrønner i sanntid.

AOF Sandnes og Jæren Teori til fagprøven: Barne- og ungdomsarbeider Byggdrifter Kontor- og administrasjon Logistikk Renhold Salg Sikkerhet (vekter) Yrkessjåfør HMS kurs Data og språk Besøksadresse: Gjesdalveien 34 , 4306 Sandnes. mail: sandnes@aof.no tlf: 51 60 37 50 www.aof.no/sandnes

NÆRING I SANDNES

‹‹ 21


LÆRINGSLIVET

Gand videregående skole opplever en økning i antall søkere. Rektor mener nye lokaler og renommeet om godt miljø, taler til deres fordel.

Populære yrkesfag TEKST/FOTO// SIRI M. HELSTRUP

Gand videregående skole er et førstevalg for stadig flere av regionens unge, håpefulle som tar videregående utdanning.

i

dag går det cirka 1.000 elever på de ulike yrkesfagene Gand videregående skole i Sandnes kan tilby, spredt rundt i ulike lokaler i byen. Og flere elever skal det bli. På tomta der hovedbygget ligger, er det hektisk byggeaktivitet. – Første byggetrinn sto ferdig ved skolestart i fjor, sier rektor Jan Ole Rød fornøyd. – Når tredje og siste trinn er ferdig, får vi til sammen 20.000 kvadratmeter og rom for ytterligere drøye 100 elever.

Stort behov for fagarbeidere De nasjonale tallenes tale etter at årets søknadsfrist gikk ut 1. mars, er klar: Mens studiespesialisering for første gang på mange år har en nedgang i antall søkere, er det et lite hopp opp i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Hos Gand er resultatene ekstra positive: – Vi har merket en kolossal økning i an-

22

‹‹

NÆRING I SANDNES

tall søkere, noe som er svært gledelig, forteller Rød. – Det er et stort behov for fagfolk innen alle fagretninger, noe som lenge har vært underkommunisert. Saken er at for hver ingeniør som utdannes, kreves det fire fagarbeidere. Samtidig mener Rød at behovet også er en av regionens styrker. – Vi som skole har merket stor pågang, noe som kan henge sammen med nye bygg. Men også at det er blitt mer populært med yrkesfag og at vi har rykte om et godt miljø.

Færre vil klippe hår Elektro har alltid vært et populært fag ved Gand, og i år var det 126 søkere til 60 plasser i første klasse. – Men det som er ekstra gledelig i år, er at vi opplever flere søkere til helse- og oppvekstfag. Det kan skyldes at industrien har dårligere

kår om dagen, sier Rød. Også den siste tidens usikkerhet i oljebransjen har ført til en liten reduksjon i antall søkere til faget teknikk og industriell produksjon (TIP). – TIP er likevel en av vinnerne de siste årene, i år på 3. plass med 101 søkere til 90 studieplasser. Dette er en marginal nedgang i forhold til landsgjennomsnittet, der søkertallet er redusert med hele 11 prosent. Alt i alt er oversøkningen til Gand på rundt 20 prosent, med helse og oppvekstfag som en god nummer to. – Ellers ser vi at det er de tradisjonelle ”jentefagene” som sliter mest med rekrutteringen, for eksempel frisør. Selv om bransjen sier de har behov for flere, påpeker Rød.

Oppdaterer foreldre Det er Fylkeskommunen som bestemmer


LÆRINGSLIVET

r

208.059 personer har søkt om videregående opplæring i offentlige skoler til høsten. r 50,5 prosent har søkt yrkesfag og 49 prosent studiespesialiserende linjer på vg1. r Studiespesialisering opplever for første gang på flere år en nedgang i antall søkere (-2 prosent), men er fremdeles det enkeltstudiet som har klart flest søkere ved alle trinn. r Yrkesfag går samlet opp 1 prosent sammenlignet med i fjor. r Bygg- og anleggsfag, helse- og omsorgsfag og idrettsfag øker mest. r Teknikk og industriell produksjon faller mest, særlig spesialiseringen brønnteknikk på vg2. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Rektor Jan Ole Rød mener at behovet for fagfolk lenge har vært underkommunisert. Nå ser det imidlertid ut til at dette er i ferd med å snu.

antall studieplasser innenfor de ulike retningene, og som prøver å dimensjonere i forhold til læreplasser og arbeidsmarkedet i bransjen. Likevel driver også skolen aktivt med rekruttering av nye elever. – Med reformen i 2006 ble det innført ”utdanningsvalg” for 9. og 10. klasse. Det vil si at de kan komme på besøk til en videregående skole i to dager for å teste ut det de vurderer å søke på. Dette er en flott ordning. I tillegg deltar skolen på både messer og drar på skolebesøk. – Men de beste ambassadørene er elevene som allerede går her, pluss foreldrene deres. Derfor er filosofien vår at vi må levere kvalitet hver dag i alle klasser. Vi kan lage så fine brosjyrer vi vil, men må først og fremst tenke på de som er her nå, sier Rød. Og det er helst foreldre som er konservative når det gjelder valg av videregående for sine håpefulle:

‹‹

– I ”gamle dager” var det jo slik at de som ville bli noe, måtte ta ”gymnas”, utdyper rektor. – Men i dag er det mange veier til god jobb. Man kan godt ende opp som sivilingeniør ved å starte med yrkesfag. Og mange bedrifter ønsker også ansatte med både praktisk og teoretisk erfaring.

Liker å lære Veien til fagbrev innebærer også læretid ved en bedrift, og Rogaland er på topp når det gjelder antall søkere til dette. – Noen velger i stedet å ta påbygg, andre har kanskje utfordringer som gjør det vanskelig å ha læreplass. Men ellers mener jeg at de som vil ha læreplass, får det, sier Rød. – Når vi for eksempel på linjen kjøretøy har 75 elever som skal ha læreplass hvert år, e r vi nødt til å ha et godt samarbeid med næringen.

NÅR LØNNSNIVÅET I PRIVAT SEKTOR ER SÅ HØYT, ER DET VANSKELIG Å REKRUTTERE LÆRERE. DET ER EN KJEMPESTOR POLITISK UTFORDRING; DERSOM VI SKAL HA ”VERDENS BESTE SKOLE”, ER VI NØDT TIL Å SE PÅ LØNNSNIVÅET FOR LÆRERNE!

Dette gjelder også prosjekt til fordypning (PTF) som andreklassingene har. – Da er elevene våre i praksis ved en bedrift i seks uker fordelt på tre perioder. Ellers gjentar Rød at det fremdeles er en jobb å gjøre i forhold til å informere foreldre om mulighetene ved yrkesfag. – Derfor har vi også styrket dialogen med foreldrene, og tar kontakt med alle i løpet av de første dagene etter skolestart. I tillegg følger vi dette opp gjennom utdanningsløpet.

Politisk problem – Fylkesordfører Janne Johnsen er en pådriver for yrkesfag. I tillegg har nå også NHO og LO gått sammen om dette fordi det er mangel på fagfolk i Norge. Så langt i vår har fylkeskommunen besluttet å legge ned én førsteklasse i bygg og anleggsteknikk ved Gand grunnet manko på søkere. Ellers gleder altså rektor & co. seg over gode resultater. – De nye lokalene har gitt både elever og ansatte et løft – de er stolte av lokalene sine. Vi hadde kun ett eksempel på hærverk i høst, ellers er de flinke til å ta vare på bygget. Likevel er det fremdeles en utfordring å få tak i lærere til skolen. – Vi skal ha intervjuer til elektro i dag, og har for første gang en del søkere. Men når lønnsnivået i privat sektor er så høyt, er det vanskelig å rekruttere. Det er en kjempestor politisk utfordring; Dersom vi skal ha ”verdens beste skole”, som politikerne snakker om, er vi nødt til å se på lønnsnivået for lærerne!

NÆRING I SANDNES

‹‹ 23


LÆRINGSLIVET

Camilla Hundsnes Hansen fant sin yrkesvei livet da hun begynte på teknikk og industriell produksjon (TIP).

Runar Tunheim tar automatiseringsfaget ved Gand videregående skole i Sandnes og gleder seg til å gå i lære.

Trives med teori i praksis TEKST/FOTO// SIRI M. HELSTRUP

Elevene ved Gand videregående gir både skolen og yrkesfag topp karakter.

R

unar Tunheim går sitt tredje år ved Gand videregående skole, nå på automatisering. – Jeg likte meg allerede fra starten da jeg begynte på elektro, sier Kleppebuen. Retningen han ville ta ble staket ut på ungdomsskolen: – Da fikk jeg hospitere ved en elektrolinje, og skjønte jeg ville fortsette med litt mer praktiske ting og ikke bare teori, sier han. I løpet av førsteåret på elektro fant han ut nok én ting ved seg selv. – Jeg liker logikk! Følgelig gikk veien videre til programmerbar logisk styring.

Klar for læretid Tunheim fikk anbefalt skolen av broren som allerede gikk ved Gand videregående på Sandnes og syntes det var kjekt. – Det er en god mengde teori også her, men det er litt mer interessant når den er praktisk rettet.

24

‹‹

NÆRING I SANDNES

Til høsten står læretid for tur: – Jeg vil helst til Kverneland Elektriske. De kjenner jeg allerede litt til, for jeg har vært utplassert der. Uansett hvilken bedrift han ender opp hos, er han sikker på at yrkesvalget blir automatiker. – Men da må jeg altså gå ett og et halvt år i lære først – jeg synes ikke det er for mye. Tunheim trives godt ved Gand og anbefaler gjerne skolen til andre. – Og det var en bra forbedring med nye lokaler!

Byttet retning I første klasse på teknikk og industriproduksjon går Camilla Hundsnes Hansen fra Ålgård. Hun prøvde seg først på formgiving ved Vågen, men fant ut det ikke passet. – Jeg angrer ikke på at jeg byttet skole og retning, jeg har funnet det som er meg. Og planen for framtiden er klar: – Neste år skal jeg gå på bilskade, lakk og karosseri. Jeg har tenkt å ta fagbrev både i lakkering og bilskade.

Bra med bil Hundsnes Hansens interesse for bil startet tidlig, uten at hun vet helt hvordan. – Jeg liker både kjøring, mekking, lak-

kering og alt rundt det. For det er flere ting som skal gjøres før lakken til slutt setter kronen på verket: – Det skal både pusses og sparkles. Og jeg trives med hele prosessen. Jeg har lyst til å jobbe både med personbil, lastebil og MC, både vanlig lakkering og litt spesielle motiver, forteller 18-åringen. Flesteparten av klassekameratene hennes er fremdeles gutter, og hun innrømmer at enkelte jenter ikke forstår hva hun snakker om når hun forteller om yrkesfaget. – Men jeg synes det er greit her, og det har blant annet noe å si med nytt lokale – jeg kunne ikke tenkt meg og gått i det gamle.

Passe praktisk Hundsnes Hansen gleder seg spesielt til neste år når det er klart for ungdomsbedrift. – Da skal vi ta imot virkelige kunder! Og i likhet med Tunheim synes hun også det nå er greit med teori: – Jeg er ganske glad i litt teori, men det er greit å få det i en sammenheng sånn som her. Følgelig har hun ingen problemer med å anbefale utdanningsvalget til andre: – Til alle som liker praktisk arbeid!


LÆRINGSLIVET

Helene Ravndal og Mads Hagen danser ved Vågen videregående skole. Mads går videre med dansen. Helene er i tvil.

Trosser fornuften TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

De går på dans, tredje året ved Vågen videregående skole. Helene Ravndal og Mads Hagen. Begge er blitt lidenskapelig opptatt av faget sitt. Mads satser. Helene er usikker.

F

or Helene Ravndal fra Hommersåk var dansen tenkt som et supplement til studiespesialiseringens teoretiske verden, en fin atspredelse i skolehverdagen. Men dansen har fått en langt større plass enn først tiltenkt. – Nå lurer jeg på om jeg skal satse videre, sier hun.

Mads Hagen har valgt å følge hjertet og lidenskapen. Og kommet gjennom et første, viktig nåløye. For ham er dette et fornuftig valg. – Hva sier foreldrene dine, da? – De kunne nok tenkt seg et annet løp, men støtter meg i valget jeg har gjort, smiler han.

– Jeg vet ikke om jeg er god nok. Om det holder, liksom. – Jeg lurer jo også på det, sier Mads. – Men det handler om å følge hjertet, om å våge. Og så kan man eventuelt velge annerledes om det ikke blir som tenkt. Helene er ikke overbevist. Det er vanskelig dette.

Til London

Lidenskap eller fornuft?

Liker disiplin

Klassekamerat, Mads Hagen fra Hundvåg, har allerede bestemt seg. For ham er de neste fem årene viet dansen hundre prosent. Den 28. august starter han sin nye tilværelse ved anerkjente London Contemporary Dance School og kommer de neste fem årene til å danse hver eneste dag, som regel fra morgen til kveld. – Jeg gleder meg noe helt vanvittig! Det synes. – Er ikke dette en risk å ta? Jeg tenker på arbeidsmarkedet, på framtiden, på alt dette alle andre tenker på...? – Jo, men det er en enda større risk å la være, sier han overbevisende.

Helene lider på sin side under valgets kval: – Selvsagt har jeg lyst til å danse. Mest av alt. Men jeg vet ikke om jeg er god nok når det kommer til stykket. Hun forteller at foreldrene peker på ingeniørutdannelse som et trygt valg. – Typisk, kommer det fra Mads. – Her i området er det å utdanne seg til ingeniør løsningen på omtrent alt. – De vil jo bare mitt beste, fortsetter Helene. – Jeg skjønner jo det. – Men hva holder deg tilbake fra å velge dansen?

Begge løfter fram disiplinen i dans som spesielt attråverdig. I klassisk dans er regimet strengt. Det er umulig å lure seg unna. – Du kan ikke trikse deg til moves. Gjør vi feil, synes det. Du må jobbe utrolig disiplinert, men når du da får det til, er det en enorm tilfredsstillelse, opplever de to. Mads vet hva han går til. De neste fem årene er viet dansen. Hundre prosent. Forhåpentligvis kan han gjøre lidenskapen til levevei. Helene, derimot, har ikke landet. Hva det blir til, vet hun ikke i dag. Men dansen, den vil hun uansett ha med seg.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 25


HUS & HAGE VÅR I SANDNES

d10.no

Splitter ny sommer kommer! Dagene begynner å bli lysere. Snart er det vår. Og plutselig sitter du ute og nyter livet igjen! Har du tenkt på solskjerming, bør du begynne planleggingen nå. Vi hjelper deg – fra plantegninger til ferdig montering. Bruker du oss, har du et ledende selskap innen solskjerming med på laget. Bruk vår kreativitet. Se vårt store utvalg. Vi kan foreslå løsninger som gir deg størst glede og er mest lønnsomme over tid.

Skreddersydd kjøkken, bad og garderobe. Det lille ekstra får du hos oss!

26

‹‹

NÆRING I SANDNES

- et soleklart valg Forusparken 28 - 4031 Stavanger Tlf: 51 85 99 00 E-post: post@t-aasen.no www.t-aasen.no


Følg oss på Facebook og Instagram

ET HAGESENTER UTENOM DET VANLIGE

Vårt mål er å være unike. På utvalg, kvalitet og service. Hos oss skal du finne prikken over i’en til din hage. Vårt sortiment består av store eksklusive planter, sjeldne sorter, 1000-vis av krukker, damutstyr og designvarer. Vår fuglepark med flere hundre dyr og fugler kan du besøke fra 1. mai.

Store flotte eksemplarer av hengende blodbøk.

Ta med foto Få et forslag til planter, gratis og uforpliktende. Våre gartnere hjelper deg med å finne det som passer for din hage eller terrasse.

Besøk vår nye nettside for inspirasjon, tips og gode råd! www.hoveplantesalg.no

Stort utvalg av hekk!

Flott kvalitet, gode priser. Besøk oss for å se vårt utvalg. Barlind, Kristorn, Laurbærhegg, bambus, spiraea, buxbom, bøk, lerk, liguster, thuja m.m.

Gi et eksotisk preg på hagen. Vi har 50 sorter frukt og bær!

Gjødseltips! Uten mat og drikke vokser planten ikke – Nå er tiden inne for å gjødsle!

1000 nye unike krukker!

Gjerne en gang per måned. Lag en plan og kryss av, da glemmer du det ikke! Se vår nettside for mer info!

www.hoveplantesalg.no Hoveveien 104, 4306 Sandnes Tlf: 51 66 26 63

Flere fjorårsmodeller:

-50% Fugleparken åpner 1 mai.

Åpningstider Mandag-fredag: 9-20 Lørdag: 9-18 Søndag og helligdager: 12-18

Alle nye 3 for 2!

Facebook og Instagram Vi oppdaterer Facebook og Instragram med tips, nyheter og bilder. Slå følge med oss. - LEVENDE GLEDE -


HUS & HAGE VĂ…R I SANDNES

Blomsterkasser og betongmøbler til utomhus anlegg. PVC dører og vindu til landbruksbygg Betongspalter til storfe og gris.

Vil du ha en fin hage til sommeren?

982 17 880 : kih@linkbetong.no : www.linkbetong.no

La vĂĽre dyktige fagfolk ta jobben! Vi tilbyr faste vedlikeholds avtaler for bĂĽde vellag/borettslag og privatpersoner. Tlf 928 07 907

5MG

LOKALAVISEN/dittbudskap.no

XXX CPSTIFJN OBUVSTUFJO OP

GĂ…RDSROM OG HAGE:

Ă˜nsker du ĂĽ fikse opp i gĂĽrdsrom og/eller hage? Vi tilbyr skreddersydde, gode løsninger gjennom et nĂŚrt samarbeid med deg som kunde. Ta kontakt med Thorsten, for befaring og et uforpliktende pristilbud. Mobilnr. 928 07 214 eller mail: thorsten@bha.no

PVC ÂŤBigboyÂť (for bruk utendørs) ord. 2190,- TILBUD 1990,ÂŤBigBoyÂť ord. 1890,- TILBUD 1690,Sittepute ÂŤEdderkoppÂť ord. 1290,- TILBUD 1090,Sittepute ÂŤMusÂť eller ÂŤGrisÂť ord. 695,- TILBUD 595,SENGER – KLEBERSTEINSOVNER BARNEPUTER – BIG BOY SITTEPUTER – HĂ˜IE SENGETĂ˜Y

www.bha.no 28

‚‚

NÆRING I SANDNES

Eidsvollgaten 24, 4307 Sandnes www.ssov.no – Tlf. 417 72 666 – post@ssov.no


Få det Steinfint Med godt grunnarbeid, stødig hånd og sikkert øye legger vi stein i oppkjørsel, gårdsplass og hage. Vi legger stor vekt på estetikk og leverer solid håndverk som gir glede i generasjoner. Det blir Steinfint når vi har vært på besøk. Ring oss nå for befaring. Gjermund Serigstad m: 902 85 508

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169 www.grava.no

NÆRING I SANDNES

‹‹ 2 9


LÆRINGSLIVET

Det må trening til

‹‹

ENDRE DIN TANKEGANG OG DU VIL ENDRE DINE RESULTATER.

TEKST/FOTO//BETHI DIRDAL JÅTUN

Roger Årdal i coaching- og rådgivingshuset Even-Jones International i Sandnes opplever en markant økning i etterspørselen etter endrings- og omstillingsledelse.

F

lere bedrifter må utvikle nye strategier og bygge nye kulturer. Som for eksempel når telefonene stilner og mailene ikke tikker inn av seg selv. Da må personer som tidligere utelukkende har håndtert kundehenvendelser, plutselig begynne å tenke proaktivt salg, beskriver han.

Elsker krisetider Næring i Sandnes møter ham på Tenkeloftet

30

‹‹

NÆRING I SANDNES

i 3. etasje av Evan-Jones huset i Høylandsgate 11 i Sandnes der Årdal driver virksomheten sammen med sine seks medarbeidere. – Derfor elsker jeg krisetider, fortsetter han ivrig. – Det tvinger oss til å tenke nytt. Ikke bare handle på vane og autopilot. Evan-Jones International i Norge har sitt utspring fra Evan-Jones International i Danmark, og Sandnesmannen Årdal startet

allerede i 2003 med å videreformidle John Evan-Jones´ filosofi og konsepter innen lederog organisasjonsutvikling. I dag eier og driver han selskapet fra kontoret i Sandnes og har kunder over hele landet, men tyngdepunktet er i nærområdet. Han anslår nærmere 60 prosent.

Trenger trening – En av utfordringene i næringslivet er at det ikke settes av nok tid til trening, sier han.


LÆRINGSLIVET

Årdal liker å illustrere når han arbeider. Det blir tydeligere da.

Roger Årdal eier og jobber i Evan-Jones International og opplever stor etterspørsel etter endrings- og omstillingsledelse.

– Vi har ikke spesialisert oss på sektorer eller fagfelt. Det vi holder på med er uavhengig av det. Her er det i utgangspunktet snakk om universelle størrelser, sier han og svarer ”tydelighet” når vi spør om hvilke problemstillinger som går igjen i de oppdragene Evan-Jones International til enhver tid jobber med. – Vi må tørre å være tydelige og mer direkte med hverandre. Det blir for mye kos. Ledere har lett for å søke popularitet når de heller burde sørge for å oppnå respekt. Tydelige ledere får folk med seg, fastslår han. Årdal mener at folk heller ikke er ærlige nok i sine tilbakemeldinger, noe som ikke bare skaper ulne landskap, men som også hindrer endring og utvikling. – Vi jobber for mye og tenker for lite, er hans påstand. – Utfordringen er at vi er en gjeng med vanedyr, vant med å tenke og gjøre som vi alltid har gjort.

Observasjon viktig

– En annen er at de fleste bedrifter heller ikke har anledning til å sette av særlig tid til formålet. Likevel hevder han at trening er en helt avgjørende nøkkel til både organisasjoners og enkeltmenneskers muligheter for læring, endring og utvikling. – Endring av atferd skjer ikke som resultat av en beslutning, det begynner først å skje når man har trent tilstrekkelig, sier han.

Tenker for lite Kundeporteføljen til Evan-Jones International gjenspeiler et mangfold både i bransjer og selskapsstørrelser.

Evan-Jones International jobber med aktiv læring hver eneste dag. Bevisst. – Hos en del kunder må vi starte med avlæring før vi kan putte inn ny læring. Hos andre kan vi starte direkte med ny læring, beskriver han. – Vi har fokus på observasjon og trening. Det er ikke nok at kunden selv beskriver sine problemområder. For å kunne bidra til læring, må vi inn for å se de ulike handlingsmønstrene. Vi jobber nå med en bedrift som har vært vant til å drive salg ved å svare på henvendelser. Plutselig har henvendelsene stoppet. Det er blitt stille. Organisasjonen må tenke nytt og den enkelte medarbeider må begynne å selge. Det må omstillinger til, noe som er krevende, men også svært nyttig. – Hvordan går man fram i en slik prosess? – Først dreier det seg om å skape en

bevisstgjøring på hva som må til for å få salget opp igjen. Rent teoretisk. Deretter begynner vi med den enkelte, med trening som i hovedsak bygger på cases og rollespill. Alle synes det er kunstig og flaut i starten. Men etter hvert begynner de fleste å få dreisen på det.

Et nivå opp – De fleste har lyst til å prestere, sier han. – Med nye lærdom og trening på ny lærdom, får mange ny motivasjon. Det er også svært motiverende for oss, sier han og forteller om en person i slutten av 50-årene som i løpet av salgstreningen fikk ny giv og gjenfant gleden i jobben. – Men hvor lenge må man trene for at den nye lærdommen skal sitte? – I dette tilfellet er alle deltakerne kommet seg et viktig skritt videre, eller et nivå opp. De har lært seg nye handlingsmønstre og bruker dem daglig. Et neste skritt blir å få dem videre oppover i læringskurven. For man kan alltid prestere bedre, om man bare vil, hevder Årdal og er inne på et vesentlig element i alle læringsprosesser: Viljen.

Vilje til utvikling – Den er helt avgjørende i endrings- og utviklingsprosesser. Sammen med de tre t-ene trygghet, tillit og trivsel, sier han og er tilbake der han begynte. – For å skape trygghet, må du være tydelig. Tydelig i mål, forventninger og tydelig i tilbakemeldinger. Slik at det ikke er noe å lure på. Ledere er generelt for dårlige til å vise medarbeidere tillit. Gi dem mer ansvar! De aller fleste blomstrer med det, fastslår han. – Det er krevende, for ikke å si umulig å forvente at folk skal gjøre nytte av ny lærdom om de ikke får trent på den. – Utvikling må jobbes inn. Med gjentatte repetisjoner, over tid. Men da er også sannsynligheten for å lykkes, stor.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 31


Sunniva Mæland, fungerende daglig leder ved AOF Sandnes og Jæren, tilbyr kurs med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS og videregående opplæring.

En kompetansepartner for næringslivet TEKST/FOTO//TORE FRIESTAD

AOF Sandnes og Jæren har et mål om å være med på å løfte næringslivet i regionen.

D

e fleste bedriftseiere vet at kunnskap er nøkkelen til suksess, og vi kan løse de fleste kompetanseutfordringer bedrifter har, sier Sunniva Mæland. – Tilbakemeldingen vi får fra mange som har gått på kurs her er at de får flere oppgaver, at de får høyere lønn og at de føler at de gjør en bedre jobb. Så det er ikke tvil om at både næringsliv og enkeltpersoner har mye å tjene på å ta kurs hos oss, sier Sunniva Mæland, fungerende daglig leder i AOF Sandnes og Jæren.

32

‹‹

NÆRING I SANDNES

Opplæring og utdanning til alle AOF tilbyr opplæring og utdanning til alle, med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS og videregående opplæring, i tillegg til opplæring for medlemsorganisasjoner. Mæland forteller at det er stor interesse for deres tjenester. – AOF har et godt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet, og ønsker å tilby kompetanse der det er et behov. Samfunnsutviklingen og den teknolo-

giske utviklingen krever stadig ny kunnskap, og vi ønsker å være en viktig partner for å løfte kompetansen i næringslivet, sier Mæland, og forteller at de arrangerer kurs i Sandnes, Stavanger, Bryne og Egersund. Kursvirksomheten til AOF dekker et bredt fagspekter, noe som viser igjen i deres brukere. – Vi har elever fra alle typer industrier og næringer, med alle typer bakgrunn, og i alle aldre. Enten det er enkeltpersoner som ser et interessant kurs på våre nettsider, eller en bedrift som ønsker å høyne kompetansen til sine


AOF Sandnes og Jæren har et bredt kurstilbud, - her teorikurs for elever som tar fagbrev som renholdere.

r

r r

r

r

r

Grunnlagt av Haakon Lie i 1931. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen. Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. AOF endret seg parallelt med utviklingen av kompetansesamfunnet og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning m.v. AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted.

ansatte på visse områder. Hvis en bedrift ser at de trenger mer kunnskap innen et spesifikt fagfelt, er det bare å ta kontakt med oss, så kan vi organisere et passende kurs om vi ikke allerede tilbyr det. Vi er veldig fleksible, og kan løse de fleste kompetanseutfordringer bedrifter har, forteller AOF-lederen.

Bedre med fysisk undervisning I dagens digitale samfunn finnes det et stort antall aktører som tilbyr kurs og undervisning via nett. Mæland mener det finnes mange klare fordeler for studenter ved å velge tradisjonell klasseromsundervisning. – Vi er opptatt av å skape et godt lærings-

miljø, og vår erfaring viser at kontinuerlig oppfølging fra lærer og andre positive faktorer man får av å være i et fysisk klasserom gir en mye lavere strykprosent enn det man får på nett. I klasserommet kan du for eksempel stille spørsmål relatert til din arbeidshverdag, og slik se hvordan teorien faktisk vil fungere i praksis. I tillegg skapes det et meget godt sosialt miljø blant kursdeltakerne, og det har skjedd mer enn en gang at elever har fått jobb på grunn av nettverk som skapes i våre klasserom, smiler Mæland.

– Vi har allerede mye interessant på planen og nye kurs kommer til hele tiden, så det er bare å sjekke våre nettsider, eller å ta kontakt om man lurer på noe. Vi er her for å hjelpe og styrke næringslivet i regionen, og er fleksible nok til å alltid finne en løsning på utfordringer og oppfordringer, inviterer AOFlederen.

Inspirerende motivasjon Mæland sier at noe av det beste med å jobbe i AOF er å se motivasjonen til de som tar kurs hos dem. – Dette er folk som kommer hit på kveldstid to ganger i uken etter å ha vært på jobb hele dagen fordi de ønsker å gjøre seg selv bedre. Det inspirerer veldig og gir oss lysten til å fortsette å lage gode opplegg som gir våre kursdeltakere det de behøver for å ta neste skritt i arbeidslivet, fastslår hun. Nå ser Mæland frem til å ta imot nye elever til spennende kurs.

Vi gjør bygg grønnere!

NÆRING I SANDNES

‹‹ 3 3


Hagedesigner Jeanette Jakobsen og Kjell Ove Nygaard, daglig leder og eier av NyGaard as, sørger ikke bare for å anlegge fine hager, men dyrker også fram beplantningen. Foto: Bethi Dirdal Jåtun

34

‹‹

NÆRING I SANDNES


TEKST//BETHI DIRDAL JÅTUN

Hage- og anleggsgartnerne i NyGaard har fullt opp året rundt, men merker at vår- og sommersesongen er i anmarsj.

F

olk våkner ikke skikkelig til livet før nå, smiler Kjell Ove Nygaard, gründer og daglig leder av NyGaard as, den lokale totalentreprenøren innen hage- og anleggsarbeid stasjonert på Jåttå, men med prosjekter i både Sandnes, Sola og Stavanger. – Vi går lengre sør også og har sogar hatt prosjekter i Oslo. Nå tegner vi et anlegg i Bergensområdet, men det er mer unntakene, opplyser han.

Her er det gårdsrommet som har fått seg en oppshining. Foto: NyGaard

Mye glede Næring i Sandnes møter ham sammen med hagedesigner i NyGaard, Jeanette Jakobsen, som nærmest lever med hagedrømmer døgnet rundt. – Det er utrolig inspirerende å jobbe med! En ting er alle mulighetene i materialvalg, plantetyper og funksjoner, en annen ting er alle idéene og impulsene jeg kan hente både fra magasiner, messer og utallige nettsteder, smiler hun. – Dessuten blir folk så glade! Og det er ikke rart. I trappeoppgangen til kontorene i andre etasje henger to bilder på veggen, ett av dem er skissen, ett er det ferdige resultatet. For et utrent øye er det kun én ting som skiller bildene, og det er noen store heller på det ene. Ifølge Jakobsen er det skissebildet. – Vi forsøker å gi kunden et så realistisk bilde av resultatet som overhodet mulig, smiler hun.

når det er påkrevd. – En hage i dag er langt mer enn plen, terrasse og noen bed, sier han. – En ting er at vi bygger mer i høyden, men vi benytter også i større grad elementer som belysning, ulike materialer og store steiner for å skape fokuspunkter, skyter hagedesigner Jeanette Jakobsen inn.

Hageanlegg

Matplanter mer vanlig

Selv om Kjell Ove Nygaard bekrefter at hageselskapet ikke lenger har store utfordringer med å fylle ordrebøkene året rundt, er det likevel nå det begynner å ta av. På konferansebordet i andre etasje ligger skisser fra dagens første kundemøte, telefonene kimer jevnt og trutt og på plassen utenfor er også et hus i ferd med å ta form. – Det er et nytt konferanselokale hvor vi også skal legge inn smartteknologi. Kundene er veldig interessert i å få demonstrert hvordan dette virker, sier han. Nygaard eier også Sandnes Automasjon & Installasjon as, som er samlokalisert med NyGaard as. Der jobber 22 elektrikere som alle kan gå inn i større eller mindre hageprosjekter

Nygaard var på befaring i en eiendom i Sandnes i går. Eierne hadde overtatt huset for ett år siden og ønsket nå hjelp til å få orden på både hage og gårdsrom. De ville blant annet ha et område der de kunne dyrke ulike matplanter, noe som ifølge de to stadig flere ønsker seg. – Men ikke som de gamle kjøkkenhagene. I dag anlegger vi slike områder i god arbeidshøyde, smiler Kjell Ove Nygaard. – Og så planlegger vi langsiktig. En småbarnsfamilie ønsker seg gjerne en sandkasse i forbindelse med hagen. Da er det vår oppgave å tenke på hvordan den skal anlegges i forhold til hva det samme området kan benyttes til når barna har vokst fra sandkassen, påpeker Jakobsen.

Hagestuene holder seg. Stadig flere utvider stuene til uteområdet.

Små og store oppdrag NyGaard as betjener både privatmarkedet, næringsaktører og det offentlige. Men størst andel har de private hagene. – Vi har med årene fått en posisjon som hagedesignere spesielt for større påkostede hager her i området. – Så vanlige folk kommer ikke til dere? – Hvem er vanlige folk? spør Nygaard smilende. – Si en sykepleier og en lærer, da. Vil de komme til dere for å få hjelp til å ruste opp uteområdet sitt? – Absolutt! Det er ikke uvanlig at det du kaller vanlige folk investerer flere hundre tusen kroner i hageområdet sitt. – Istedenfor hytte, skyter hagedesigneren inn. – Flere velger å se det slik. Hagestuetrenden er ikke minst en viktig del av denne utviklingen. Stadig flere utvider eller flytter stuene sine ut. – Vi har egne tømrere som tar seg av slikt, opplyser Nygaard som er opptatt av kvalitet i alt fra prosjektering og prosjektledelse til planter, materialer og selvsagt arbeidsutførelse.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 3 5


Hagespesialisten har egne folk i alle funksjoner. Foto: NyGaard

– Men det er viktig for oss å si at ingen oppdrag er for små. Vi legger like stor flid i 5000-kronersprosjektene som i de påkostede, understreker han.

35 år De bruker lite på markedsføring. – Som regel kommer oppdragene av seg selv. Enten ved at noen kjenner noen som har brukt oss eller gjennom bekjentskaper vi selv har opparbeidet oss. Det skjer ofte at NyGaard utfører flere jobber over flere år hos én og samme kunde. – Stadig flere velger å inngå vedlikeholdsavtaler, noe som betyr at vi følger opp og

36

‹‹

NÆRING I SANDNES

NyGaard dyrker selv flotte hekkplanter, trær og andre planter til bruk i prosjektene.

holder orden på hage og uteområde etter en bestemt tidsplan. Særlig begynner dette å gjøre seg gjeldende blant eldre som vurderer å flytte fra huset sitt på grunn av en hage som krever for mye, sier Nygaard som kan feire 35-årsjubileum i år. Han startet NyGaard as i en låve på Skei i Åsedalen i Sandnes i 1980. Med bakgrunn fra Søndenå Plantesalg, hadde han sett et stort markedspotensiale i hageanleggsarbeid. – Men Søndenå hadde ikke maskinparken, noe som var helt nødvendig for å komme videre. I 1985 flyttet han virksomheten til Forus og i 1992 til Jåttå.

– Nå er vi på landet, smiler han og slår ut med armene. Utenfor ser vi store deler av maskinparken til NyGaard as og videre strekker store områder seg utover med hekkplanter og trær, drivhus og tre eneboliger, alle bebodd av Nygaarder. Begge sønnene til Kjell Ove Nygaard jobber også i firmaet sammen med rundt 40 ansatte i tillegg til de 22 i Sandnes Automasjon & Installasjon. Neste møte begynner i Stavanger omtrent i dette øyeblikk. Nygaard er sent ute, men tar seg likevel tid og avslutter samtalen på galant vis: – Når skal vi komme å ta hagen din?


– Ingen dager er like! Vi er på farten i ulike prosjekter med forskjellige problemstillinger, noe som gjør at det aldri blir kjedelig. Anlaug Torgersen (21) er lærling hos Rørlegger Torgersen. Her på jobb, - i teknisk rom.

Absolutt en mulighet! TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Anlaug Torgersen (21) er lærling hos Rørlegger Torgersen AS. I familiebedriften hos far. Hun trodde først det var lærer hun skulle bli.

M

en det gikk ikke mer enn to dager ved lærerhøgskolen i Bergen før hun pakket ned pensumbøkene for

godt. – Det var ikke noe for meg. Jeg bare kjente det. Etter å ha jobbet noen måneder i Bergen, via et vikarbyrå, ble en stilling i butikken hos Rørlegger Torgersen på kaien i Sandnes ledig, og Anlaug grep sjansen. Derfra gikk det ikke lang tid før hun skjønte at det også bar rørleggerveien for henne. Som det gjorde for hennes far, farfar, oldefar og tippoldefar.

Ferdig neste år Næring i Sandnes finner henne i teknisk rom i kjelleren i den nye kirka på Ålgård, et oppdrag

Rørlegger Torgersen har hatt ansvaret for og som hun har fulgt fra start til mål. – Dette er vel et midt på treet-oppdrag. Ikke spesielt stort, men heller ikke lite. Rørlegger Torgersen AS har også hatt rørleggerjobben i flere andre kirker i området, deriblant i Hana og Bogafjell kirke. Anlaug Torgersen får etter planen fagbrevet neste år, noe hun ser fram til.

Variert – Hva var det som gjorde at også du valgte å bli rørlegger? – Jeg har alltid likt å komme meg ut og arbeide. Bruke kroppen. Dessuten er arbeidet svært variert og vi kommer rundt flere forskjellige steder, sier hun.

Kjekke kolleger er også et aspekt hun framhever. – Også ligger det vel muligens noe i genene? Hun smiler bredt.

Femte generasjon? – Har du tenkt over at det neste gang kan være din tur, at du blir femte generasjon rørlegger Torgersen? – Ja, det er jo en mulighet! Anlaug er nummer to i en søskenflokk på fire. De to brødrene har ikke begynt på høyere utdanning enda, og storesøster er utdannet grafisk designer. – Men hun er ikke fremmed for å bli rørlegger hun heller.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 37


Tor Jan Møller og Arne Torgersen i Rørlegger Torgersen på kaien i Sandnes.

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Den første rørleggerbedriften i Sandnes ble grunnlagt for nøyaktig 100 år siden og drives i dag av fjerde generasjon med femte på lærlingekontrakt.

a

rne Torgersen driver i dag familiefirmaet Rørlegger Torgersen AS fra lokaler i Strandgata 11 i Sandnes.

Fortsatt en nyhet – Å, dere har flyttet fra Langgata, ja. Han smiler bredt når han refererer til utsagnet som tydeligvis ikke bare har kommet fra én kunde. – Selv om det er over ti år siden vi flyttet fra Langgata og hit er det fortsatt kunder som nærmest betrakter dette som en nyhet, sier han. Og akkurat det forteller ikke så rent lite om hvordan Rørlegger Torgersen AS tidligere var en av bautaene i handlegata i Sandnes. Og selv om Arne Torgersen, dagens eier og leder av firmaet,

38

‹‹

NÆRING I SANDNES

fjerde generasjon Torgersen, sier at han ikke tenker særlig over den nå 100-årige historien, så er det likevel med stolthet han henter fram skrivet som tar for seg fortellingen om Rørlegger Torgersen, ført i pennen av Jack Rostøl. – Her får du også mye annen Sandnes-historie med på kjøpet, sier han der vi sitter rundt møtebordet i andre etasje i det ærverdige bygget på kaien i Sandnes som tidligere har huset Bennet Reisebyrå, J. Schanche Olsen og Sandnæs damp sitt speditørfirma. For å nevne noen.

vikle på grunn av utvidelsen av jernbanelinjen gjennom Sandnes, mistet han arbeidet, men fikk idéen om å starte rørleggerverksted. Han så seg råd til å kjøpe Kirkegaten 6, og i starten var det mest vanlige oppdraget for den ferske rørleggeren å legge inn en enkel vannkran i kjelleren hos huseiere som hadde råd til denslags. Men den stadige utbyggingen av kommunalt vann- og kloakksystem gjorde at det etterhvert ble mer å gjøre. Sønnen Anton fikk sitt svennebrev i 1925.

Vannkran i kjelleren

Mye prising

Det begynte med Engval Marcelius Torgersen i 1915. Da Sandnes Mek. Værksted måtte av-

– Det er ikke mye jeg får skrudd i dag. Arne Torgersen er selv utdannet rørlegger og


Arne Torgersen (t.h.) med elever fra vg1 på prosjektbesøk.

Flott og fristende utstilling i lokalene til Rørlegger Torgersen as.

Et nytt toalettsete kan alene friske opp badet.

rørleggermester, men som daglig leder blir det ikke mye tid til faglig briljering. – Akkurat nå går mye av tiden med til å prise ulike oppdrag. Det har vært mye på anbudssiden i det siste. Han mener det skyldes tidene. – Markedet er usikkert og folk mer avventende. De store oppdragene settes på hold. På prosjektsiden har vi svært lite om dagen, mens servicebiten rusler og går, beskriver han.

I butikken – Hos oss er det viktig å selge utstyr og produkter med montering, skyter Tor Jan Møller inn. – Det gir oss mer arbeid. Han er nyansatt butikkleder og kan blant annet vise til en baderomsutstilling som frister langt flere enn de spesielt interesserte. I lyse omgivelser tilbyr rørleggerbedriften flere ulike baderomsinnredninger, alle lekre, og representanter fra forskjellige stilarter. Midt på golvet står blandebatteriene utstilt og langs den ene veggen følger toalettsetene på rekke og rad og minner oss på at vi slett ikke behøver å ta til takke med hvitt. Det er rett og slett mulig å friske opp badet med et limefarget toalettsete. – Vi har et godt utvalg i det meste, føyer Møller til og fremhever blandebatteriene. – Her har vi mye tøft.

24 millioner Ifølge brosjyren utfører Rørlegger Torgersen

servicearbeid, totalrehabilitering av bad, arbeid i eneboliger og hytter, i offentlige, industri- og næringsbygg. De inngår også ramme- og serviceavtaler med kundene. – Vi er gode på alt, smiler Torgersen selv og vil ikke fremheve ett område framfor et annet. Årsomsetningen ligger på 24 millioner kroner. – Dette er ingen 7-15-jobb. Dagene blir lengre og lengre. – Lå det i kortene at dette skulle bli ditt valg? – Nei, jeg valgte veien selv, er svaret. – Har du angret? – Mange ganger! Han ler.

Etterutdanning Rørlegger Torgersen er medlem av Varme og Bad-kjeden, noe han mener gir dem store fordeler både når det gjelder innkjøp og markedsføring. – Dessuten får vi muligheten til å sende folk herfra på etterutdanning der de lærer mer om kundebehandling, økonomistyring, budsjettarbeid osv. Så langt har én ansatt fullført det årelange opplegget som er i tillegg til vanlig jobb og som innebærer samlinger med jevne mellomrom. Nå er nummer to i gang. – Jeg opplever at etterutdanningsopplegget utover det rent åpenbare som høyere kompetanse og kunnskapsnivå også gir mer

dedikerte og engasjerte medarbeidere, sier han.

Rivende utvikling På 30-tallet fikk Rørlegger Torgersen sin første bil. En Rugby lastebil. Og da Sandnes by feiret sine 75 år i 1935, hadde rørleggerbedriften installert et nymotens bad i en av utstillingsbodene på Ruten, noe som vakte stor oppsikt. Svært få hadde bad på den tiden. Ifølge Arne Garmans 88 år gamle far var denne utstillingen gull verdt. Baderomsbestillingene tok av etter byjubileet. I dag har Rørlegger Torgersen AS langt mer på tapetet. VVS-bransjen utvikler seg i takt med stadig nye miljø- og energisparingskrav. Solfangere, nær- og fjernvarme, biokjeler, varmepumper, biogass og tilhørende ITløsninger gjør at rørleggerne i dag har en langt mer omfattende portefølje enn sine forgjengere.

Feiring – Hvordan skal dere feire 100-årsjubileet, da? – Vi skal nok finne på noe utenfor her, når det blir litt varmere i været, sier Tor Jan Møller. Torgersen samtykker. – Men vi har ingen konkrete planer enda. Det som imidlertid er bestemt er at samtlige 20 ansatte skal på tur til utlandet til høsten.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 39


BEDRIFT

Familievennlig trening TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Til tross for et uvanlig bredt utvalg treningsmuligheter er nok det mest spesielle med Oxygym det familievennlige konseptet. Her kan nemlig hele familien trene samtidig, noe som sparer både tid og penger.

e

t par, i hvert fall hvis du trener skikkelig, steinkast unna Kvadrat ligger et unikt treningssenter. Oxygym tilbyr, fordelt på 1700 kvadratmeter, både vektløfting, styrke, spinning og lisensiert crossfit, samt fem treninger innen ulike kampsportstiler, inkludert brasiliansk jiu-jitsu. Dette brede utvalget er i seg selv spesielt, men det virkelig unike med Oxygym er hvor godt tilrettelagt treningssenteret er for familier.

Familien som slåss sammen, trives sammen – Her får vi trent samtidig, og det gjør det

40

‹‹

NÆRING I SANDNES

tidsbesparende, i tillegg til at det er en gøyal familieaktivitet som binder oss sammen, i stedet for at hver enkelt driver med sitt. Dette er det eneste treningssenteret jeg har funnet som har en så praktisk løsning for familier, og ungene storkoser seg her. I tillegg er det også økonomisk fornuftig, siden Oxygym har egne familiemedlemsskap, hvor man betaler kun 1200 kroner for to voksne og inntil fem barn under 16 år. Det er en god deal, fastslår far Karsten Bjørnsen, som sammen med barna har blitt forelsket i brasiliansk jiu-jitsu. Oxygym tilbyr egne timer for småbarn 3-5 år, barn 4-11 år og tenåringer 12-16 år, samt

en rekke treningsalternativer for de voksne. – Vår filosofi bygger på at hele familien her skal kunne trene samtidig på forskjellige partier. Det er både fornuftig og tidsbesparende å ta barna med på meningsfylt trening samtidig som man får trent selv. Man slipper tidsklemma som oppstår ved å måtte levere og hente alle barna til ulike aktiviteter, samtidig som man selv må finne et passende treningsopplegg. Dette er et unikt tilbud som vi får utrolig gode tilbakemeldinger på fra barnefamilier. Vi har et så rikt utvalg treningsmuligheter at alle finner noe de liker, fastslår Åshild Maynard, senterleder i Oxygym.


Daglig leder og instruktør Felipe Mota (t.v.), pappa Karsten Bjørnsen og barnetrener Ida Fløisvik trener blant annet brasiliansk jiu-jitsu sammen med Madeleine, Mathias og Benjamin Bjørnsen.

Gullvinnende profesjonalisme Selv om Oxygym har en familieprofil, vil ikke det si at det kun er familier som trener her. Dette eksemplifiseres for eksempel ved at da EM i brasiliansk jiu-jitsu (bjj) nylig ble avholdt i Lisboa, tok Oxygym-medlemmer med seg hjem tre gull og tre bronse i forskjellige vektklasser. Da NM i boksing ble avviklet, kom medlemmer fra Oxygym hjem med gull og bronse. Og kanskje det beste eksempelet – daglig leder og bjj-instruktør, Felipe Mota, vant tre gull i Munich Winter International Open IBJJF Championship. – Vi er opptatt av å tilby høy kompetanse i trenere og høy kvalitet i treningsutstyret, og det er slett ikke usannsynlig at den neste Ole Klemetsen eller Cecilia Brækhus kommer fra Oxygym. I tillegg vet vi hvor viktig det er med krysstrening – det er fort gjort å bli lei om man for eksempel som bokser kun kan trene i bokseringen. Men om man kan kombinere dette med vektløfting, spinning eller annen kampsport, som man kan hos oss, er det veldig mye gøyere å trene, sier Åshild, og fremhever spesielt deres lisensierte CrossFit Air-program som et av de mest populære tilbudene de har.

Syv dager gratis prøvetrening Oxygym åpnet høsten 2014, og har allerede blitt et populært tilbud med nesten 400 medlemmer. Treningssenteret er ikke en del av en kjede, men tilbyr et helt nytt, egenutviklet

konsept som de nå håper enda flere får øynene opp for. – Vi har ennå god plass til enda flere som vil ha god og variert trening, enten det er med hele familien eller for sin egen del, og har masse nybegynnerklasser for de som ønsker det. Og der andre treningssenter kanskje gir en gratis prøvetime, gir vi en gratis prøveuke, noe som er helt uhørt i bransjen. Vi vil nemlig at folk skal få god tid til å prøve ut de mange tilbudene vi har og være sikre på at de vil få det de søker. Så det er bare å ta kontakt eller å møte opp i lokalene før en treningstime, inviterer Maynard, og avslører at Oxygym-konseptet er så vellykket at det allerede spekuleres i potensielle utvidelser: – Det er et stort potensiale for utvikling, og vi ser nå på muligheten til å åpne enda et senter litt nærmere Stavanger. Likevel er vi opptatt av at kvalitet aldri skal gå på bekostning av kvantitet.

miljø med førsteklasses trenere som ivaretar og aktiviserer hvert enkelt barn, og samtidig gjør det enkelt og tidsbesparende for foreldre å trene. Selve treningen er hard, men det merker man faktisk ikke fordi det er så gøy. Det vanskeligste for meg nå er faktisk å få med barna hjem fra trening, og det sier vel det meste, ler Karsten Bjørnsen.

Sterk anbefaling fra familiefar Karsten Bjørnsen er ikke i tvil om at hans familie har funnet den riktige treningsløsningen for dem. – Jeg anbefaler på det sterkeste både familier og enkeltpersoner å vurdere hvorvidt det gode og varierte tilbudet hos Oxygym kan være den riktige treningsløsningen for dem. Min familie er i hvert fall strålende fornøyd med et inkluderende opplegg i et utrolig kjekt

Senterleder ved Oxygym, Åshild Maynard.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 41


Ta kontakt med oss i dag for en for en gratis

konsultasjon og driftsplan for ditt

databasemiljø.

post@databaseforum.no

DatabaseForum er et ledende fagmiljø innen databaseteknologi og Java utvikling. I 2004 ble DatabaseForum etablert med hovedkontor i Stavanger. Gjennom flere års erfaringer med store databasemiljøer, har DatabaseForum opparbeidet solid kompetanse på spesialområdene Oracle og SQLServer. DatabaseForum tilbyr tjenester innenfor det meste av database relaterte oppgaver, på de fleste plattformer på markedet. For å sette fokus på viktigheten av sikker drift tilbyr vi nå gratis konsultasjon med forslag til driftsplan og vedlikehold av ditt databasemiljø.

911 01 521

HYTTE PÅ STAVTJØRN!

www.databaseforum.no

• Kun én time fra Bryne/Sandnes • Praktfull natur hele året • Alpinanlegg • Moderne familiehytter, priser fra 1.790.000,• 5 hytter ferdige utvendig, kan være klare til sommerferien!

Snøkanoner bidrar til en lang alpinsesong.

42

‹‹

NÆRING I SANDNES

Les mer på www.ganntre.no

SKARP

Interessert i en hytteprat, kontakt Randi Tveit, EiendomsMegler 1 Jærmegleren, tlf 952 90 691 Skjalg Espedal, Gann Tre, tlf. 901 65 043

SJELDEN HAR HYTTEDRØMMEN VÆRT NÆRMERE!


‹‹ Hermod Toppen © 522 Skjells 12-2014 -ord Besinn-

else

R

M

F

A

Y

K S

Tråd Meddele

Svensk Regneby art

Bløt

Retning

Engelsk

E

S

K

I

L

Beholder

U

R

N

E

Scene

M A

N

E

pron. Harselas

2000 Senkning

G Hast Avkom

U Senil

M M E

Pike navn Pike navn

R

O

I

L

N

G

G

Kappe

Maner

A

V

A Splid

K

E

R

Natur

S

I

L

E

G

Tirre Hevde

N

Rime

Deksel

by

S

I

L

E

M

T

U

N

A

To

T

E

L

S

J

E

D

E

Forsørge

A

S

T

P

Vanadium

E

V

R

Person.

Ruin Mester-

skap

E

Hoppe

S

Julemat

Budeie

J

M M E Ess Pluss

O G Tall

R Dyr

A

D

Betenke

S

E

L

E

N

E

R

R

T

E

R

E

Rygg Vent

P

I

N

E

Sinn

A

U

D

D

I

S

K

U

File

G

N

I

P

E

S

E

T

A

Spania

L

Dyrelåt

V

Asen

F

O

Bygsle

F

J Omtanke Anfall Feil

U

A

O

M H

R

I

E

T

R

A R

R

E

G

U

Neger

I

B

R

Svensk by

G

Æ V

T

A

Agn

L

Leven

Gave

E

R

V

Erobre Ly

Dyr

V

K

Tone

50

R

Å

Donerte

Mynt Glorie

G

O

A E Legems-

del

Avart

E

E

T

Polit.-

B

E

E

F

A

R

M

Konkur-

Korn

Fugl

U

L

L

A

N

D

E

R

Best

Månefase

N

E

Påpek. pron.

V

A

R

D

T

Ruglet

E

A

R

N

K

U

ret

Avkom

E

N

E

N

E

R

Flytesparkling/gulvavretting Tepper/teppefliser Gulvbelegg

B Husdyr

I

Pike navn

K

parti

ranse

E

E

A F

T

Styrke

E

R

T

Flatemål

A

Grønnsak

V O

O

L

R

U

R

C Kors Sikker-

het

G

A Å G

T I

Haste

K

Smykkemateri.

R

A

V

I

N

N

A

D

Uttalte

L

E

E

K

S

T

R

K

A

I

A

Retning

D Attåt

Pike navn

Ytret

N

Vi kan love både kryssordoppgaver og vinnermuligheter i de neste numrene av Næring i Sandnes som kommer ut i henholdsvis juni, september oktober og november/desember.

K

Orket

M A

Mange koste seg med kryssordet i årets første nummer av Næring i Sandnes. På side 48 finner dere en ny utfordring, nå med muligheten for å sende løsningen til utgiver Lokomotiv Media og motta et flaxlodd i premie. Vi oppfordrer selvsagt alle til å gyve løs og ønsker lykke til!

Gjev

I

R

Trolldom

Parkett/heltre Epoxy Fliser

Vikeså Golv, Kodleberget 5, 4389 Vikeså 91 65 11 30, einar@vgolv.no, www.vgolv.no

G

F

Bøyning

L

H

E

Følgelig

D

A

Pike navn

Ikke

M E

T

Mild Avsond-

N

E

N

K

E

E

O Hunndyr

E

S

-else

S

L

I

I

R

T

Vinner

P

Bekreft

E

U

G

B

F

I

N

S

else

Tåke

B

I

Angiver

Utmerk-

E

V

N

U

D

Kjennskap Månefase

Avis

G

Hund

Lettsindig

N

B

A

S

N

Y

R

List Pike navn

Pike navn

Serverer

K

U

T

K

I

Romania

Dessert

Tomt

Ø

Bekk

Drikk

T

F

Bevege Kjennetegn

Gate

Åpning

Ferdig

Svovel

S

Båt

A

• • • • • • •

NÆRING I SANDNES

‹‹ 4 3


Nytt om

‚‚

Jeanette Aas

Bjørn Tore Søyland

er tilbake som regnskapsfører i Dataplan Regnskap AS fra mars 2015 etter en periode i konsernregnskap i Statoil.

startet som systemkonsulent i Dataplan Solutions AS i februar i ür. Bjørn Tore kommer fra Safran Software, hvor han var utleid til Statoil.

Lisanne Verheul

Frank Utsola

begynte som lĂŚrling i Dataplan IT Partner AS i mars 2015. Hun har tidligere gĂĽtt to ĂĽr med medier og kommunikasjon pĂĽ VĂĽgen vgs og ett ĂĽr pĂĽbygg pĂĽ Time vgs.

(51) er ansatt som distriktssjef i GK Norge, Sandnes. Han kommer sist fra Sodexo, der han jobbet med eiendomsdrift (FM) og utvikling.

Henning Engh Bakke startet i Dataplan IT Partner AS som seniorkonsulent den 26. januar i ĂĽr. Henning kommer fra Rebuild i Stavanger.

Arrangementer med unike naturopplevelser

Mat til alle anledninger

" " (BRYLLUP( *! " ( ! !#'( # ! " ## !(*! !! #( "#$ !

Sjekk ut vĂĽre menyer pĂĽ: www. farstadcatering.no Telefon 51 48 21 82

Kontakt oss: Tel: +47 38 37 74 00 E-post: booking@hotelsirdal.no

Kaker til enhver anledning

Kaker til enhver anledning Vi leverer alle typer kaker

Vi leverer alle typertopp kaker kvalitet - prisgunstig. Sjekk utvalget pü topp kvalitet- prisgunstig. Sjekk utvalget püwww.konditoriet.no www.konditoriet.no Annet herlig bakverk og püsmurt mat fra Annet herlig bakverk/ kl 06.30 hverdager, püsmurt fra kl. 07.00 hverdager, kl 09.00 lørdager. lørdag fra kl. 09.00. Vel bekomme. Vel bekomme.

Konditoriet i Sandnes St. Olavsgate 16, 4306 Sandnes

44

‚‚

NÆRING I SANDNES

ddane ransport STEINAR ODDANE Mob.nr: 917 44 872 E-post: soddane@online.no Kjelabrotet 7, 4340 Bryne.

Ekspress og budturer


24 timers service 51 60 99 00 Stene Renovasjon AS, LarsamyrĂĽ 6, 4313 Sandnes

$ "

$

Quick Transport AS har sin base pü JÌren Vivian er klar til ü kjøre varer for dere med sin nye MAN lastebil med kjøl og frys.

Yrke: Art Director (AD) Navn: Anita Meling Alder: 27 ĂĽr Arbeidssted: d10 ReklamebyrĂĽ, Sandnes 1. Hvorfor ble du AD? – Jeg liker ĂĽ vĂŚre kreativ! Har alltid likt ĂĽ tegne, lage ting og presentere idĂŠer. Litt perfeksjonisttendenser har jeg ogsĂĽ alltid hatt, pĂĽ godt og vondt! Jeg liker ogsĂĽ ĂĽ utfordre meg selv, og som AD støter du av og til pĂĽ oppgaver som kan vĂŚre litt tricky! Litt spikersuppekoking. Derfor er det godt at vi fungerer som et team her pĂĽ jobben. Samarbeid lenge leve! IdĂŠer og skisser henges opp pĂĽ veggen. Da fĂĽr vi den tilbakemeldingen vi trenger for ĂĽ kjøre pĂĽ videre! 2. Hvilken utdannelse kreves? – Jeg har selv en Bachelor of Design og er utdannet Markedskommunikatør. 3. Hva er dine ansvarsomrĂĽder og arbeidsoppgaver? – Flere ulike oppgaver surrer rundt her i gĂĽrden. Alt fra smĂĽ annonser til større kampanjer. BĂĽde digitalt og print. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Det er mulig ĂĽ gĂĽ gradene. Jeg begynte som Art Director Trainee og nĂĽ er jeg Art Director. 5. Hvordan er arbeidstiden? – Fleksibel. 6. Og lønnsnivĂĽet? – Normalt. 7. Hva er det beste med jobben? – Jeg fĂĽr mulighet til ĂĽ vĂŚre kreativ hver eneste dag. Det er gøy ĂĽ dra pĂĽ jobb! Variert arbeid, kjekke folk, kjekt miljø, selv om det kan bli temmelig hektisk hvis flere deadlines skal nĂĽs pĂĽ samme tid! Heldigvis jobber jeg bra under litt press! 8. Hvilke andre jobber kan du fĂĽ med din utdannelse og jobberfaring? – Blant annet grafisk designer, arbeid innen marked og kommunikasjon m.m. 9. Dersom du skulle velge utdannelse i dag, ville du da ha valgt det samme? – Absolutt!

Ring og bestill pĂĽ tlf. 05178

NÆRING I SANDNES

‚‚ 4 5


ASIANOR MARKET AS Langgata 70, 4306 Sandnes Daglig leder: Que Phuong Paulsen Styreleder: Que Phuong Paulsen Virksomhet: Regnskap og bokføring

HAMMAREN UTVIKLING AS Havnegata 15, 4306 Sandnes

SCENE 52 AS Storgata 51, 4307 Sandnes

Daglig leder: Åge Kolstø Styreleder: Torgeir Ravndal

Daglig leder: Tommy Skjæveland Styreleder: Tommy Skjæveland

Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom SERVICEMODUL AS

BELASHED AS Langgata 3, 4306 Sandnes Daglig leder: Michelle Jo Monteau Styreleder: Michelle Jo Monteau

HANTA AS

Austråttvei 32, 4326 Figgjo

Muninsgate 1A, 4306 Sandnes Daglig leder: Nina Eritsland

Daglig leder: Terje Myklebust Styreleder: Terje Myklebust

Styreleder: Nina Eritsland SOLSKJERMING OG REKLAME AS

BERENSKAP AS Midtre Hamravei 4, 4314 Sandnes Daglig leder: Roman Berenblyum Styreleder: Roman Berenblyum Virksomhet: Undervisning ved vitenskapelige høyskoler BLOMST VIOLA AS Storgata 31, 4307 Sandnes Daglig leder: Hanne Kristensen Styreleder: Hanne Kristensen Virksomhet: Butikkhandel med blomster og planter

HOUSE4US AS Gamleveien 68, 4315 Sandnes

Hovebakken 9, 4306 Sandnes Daglig leder: Svein Omland

Daglig leder: Ordin Tveiterå Styreleder: Terje Hellevik

Styreleder: Svein Omland Virksomhet: Annen ferdiggjøring av bygninger

Virksomhet: Kjøp og salg av egen fast eiendom LIGL AS

TDQ AS Brattebøforen 63, 4308 Sandnes

Marius Skadsemsvei 30, 4316 Sandnes Daglig leder: Morten Tidemann

Daglig leder: Quan Duc Truong Styreleder: Quan Duc Truong

Styreleder: Morten Tidemann Virksomhet: Fotokopiering, forberedeing av dokumenter m.v.

Virksomhet: Reparasjon av maskiner

BOB BYGG AS

LITTLE MISS FLEX AS

Bersagelveien 290, 4311 Hommersåk Daglig leder: Krzysztof Marek Wojcik Styreleder: Krzysztof Marek Wojcik Virksomhet: Snekkerarbeid

Holbergs gate 35, 4306 Sandnes Daglig leder: Anne Lene Klingberg Styreleder: Anne Lene Klingberg Virksomhet: Reklamebyrå

BRI NORHULL AS Forusbeen 226, 4313 Sandnes Daglig leder: Morten Urrang Styreleder: Bjørn Rygg Virksomhet: Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore

Hovebakken 27, 4306 Sandnes Daglig leder: Kevin Løyning Styreleder: Kevin Løining Virksomhet: Gulvlegging og tapetsering

BRI OFFSHORE AS Forusbeen 226, 4313 Sandnes Daglig leder: Morten Urrang Styreleder: Bjørn Rygg Virksomhet: Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore BRI OFFSHORE HOLDING AS Forusbeen 226, 4313 Sandnes Daglig leder: Morten Urrang Styreleder: Bjørn Rygg FOUR SEASON SPA AS Langgata 10, 4306 Sandnes Daglig leder: Suphajira Hanthawee Styreleder: Suphajira Hanthawee Virksomhet: Virksomhet tilknyttet kroppspleie og fysisk velvære GEOBLASTER AS St Olavs gate 46, 4306 Sandnes Daglig leder: Odd Egil Malmin Styreleder: Odd Egil Malmin Virksomhet: Butikkhandel GOLDEN THAI MASSASJE AS Langgata 53, 4306 Sandnes Daglig leder: Sakhon Sanguanhong Styreleder: Sakhon Sanguanhong Virksomhet: Tilknyttet kroppspleie og fysisk velvære

LØINING OG FLATEN AS

NERIA AS Somaveien 28B, 4313 Sandnes Daglig leder: Einar Skretting Styreleder: Einar Skretting Virksomhet: Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi NOS SERVICE AS Forusbeen 226, 4313 Sandnes Daglig leder: Ivar Hognestad Styreleder: Bjørn Rygg Virksomhet: Bearbeiding av metaller PP MAXI AS Gravarsveien 7, 4306 Sandnes Daglig leder: Kåre Nygaard Styreleder: Kåre Nygaard Virksomhet: Drift av restauranter og kafeer SANDER HOLDING AS Solaveien 88, 4316 Sandnes Daglig leder: Roger Asakil Joya Styreleder: Arild Bringeland Virksomhet: Forretningsmessig tjenesteyting SCANDI FILM AS Hanakroken 20, 4328 Sandnes Daglig leder: Sveinung Vikeså Styreleder: Sveinung Vikeså Virksomhet: Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer

THEODOR DAHLS VEI AS Luramyrveien 59, 4313 Sandnes Daglig leder: Leidulf Heskje Styreleder: Wiggo Erichsen Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom TURBINE AS Gamleveien 87, 4315 Sandnes Daglig leder: Per Gerhard Jensen Styreleder: Tom Gaudland Virksomhet: Utgivelse av bøker ULTRATECH NORGE AS Amboltveien 3, 4311 Hommersåk Daglig leder: Christian Dahl Styreleder: Gorm Finn Gundersen VELDE PUKK AS Noredalsveien 294, 4308 Sandnes Daglig leder: Egil Velde Styreleder: Martin Bekkeheien Virksomhet: Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin VITAL SERVICE AS Postveien 183, 4307 Sandnes Daglig leder: Vitalijus Prosevicius Styreleder: Vitalijus Prosevicius Virksomhet: Malerarbeid VÅGEN PASTA AS Vågsgata 33, 4306 Sandnes Daglig leder: Irene Sørensen Styreleder: Jan Henrik Jelsa Virksomhet: Cateringvirksomhet VÅGSGATEN 40 HJEMMEL AS Vågsgata 41, 4306 Sandnes Daglig leder: Evald Traa Styreleder: Johannes Vold Virksomhet: Utleie av egen eller fast eiendom


VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Dersom ulykken rammer! “Ledelsen bedømmes ikke for krisen, men for hvordan den håndteres” Har bedriften nødvendige beredskapsplaner? Har bedriften nødvendige ferdigheter i kriseledelse, informasjons-/medie- håndtering, samt i pårørendestøtte? Vekker svaret uro, kan Optimal Sikkerhet, bidra til at din virksomhet blir bedre beredt ved uønskede hendelser. Jærveien 144, 4344 Bryne Tlf: 934 22 765 www.optimal-sikkerhet.no

NÆRING I SANDNES

‹‹ 47


‹‹ Det blir kryssord i hver eneste av årets seks Næring i Sandnes-utgaver. Løsningen sendes til Lokomotiv Media, pb 393, 4349 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 15. mai 2015. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Misbruker

Hermod © 523 12-2014

Ukjent

Fugl

Bølge

Busk

Kjøretøy

Forsik-

ring

Bondsk

Instru-

ment

Pomp

Tone

Dult

Mate

Hundse Land Publisitet

Tall fork.

Kjør

Toneart Forval.

Hest Årtusen

Kjøretøy

Isolasjon

Tokt

Triumfere

Munning

For-

verring

gren Artikkel

Gutte navn Erkjenne

Fisk

Båt

Partikkel

Gutte navn

Polit.-

parti

Slektning

Moderne

Streng

Fugl

Tre

Not

Trivsel

Hvilte

Makelig

Tall

Blant

Værlag Pryle

Hefte

Tallord

Fullkomne Flatemål

Mester-

skap

Bed

Gutte navn

Form

Ruste

Levne

Overhode

Pedal

Kjentmann

Kalle

Tall Bekreft

Byge

-else Hemme Pike navn

Drikk

Antrekk

Knippe

Buden

Eiend. pron. Sykdom

Ende

Keiser

Kroe Pike navn Pike navn

Sorg

Sirlig

Drikk

Utkast

Fotpleie

Over

Tall

Sprø Skipsrom

Titteskap

Husdyret

Pine

Hovedstad Løpe

Pike navn Plass

Månefase

Artikkel Anfallet

Beite Kløv ranse

Illojal

Dans

48

‹‹

NÆRING I SANDNES

Hylle

Overdådig Bedrag

Uttalte

Skjelett Løfte

Innpak-

Mynt fork.

Konkur-

Fisk

Anfall

Kikke

ning

Artikkel

Anfall

Sang

2000

Fartøy

Lære

To


Juristens råd

‹‹

Næring i Sandnes har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring i Sandnes på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller til konkurranse@lokomotiv.no innen 15. mai 2015.

Strengere krav for elektrobransjen

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Brit Haukland, gratulerer!

Allmenngjøring av tariffavtale

Hun får et gavekort fra Sandnes Sentrum i posten.

Stadig flere bransjer opplever at tariffavtaler, helt eller delvis, blir standardkrav for hele bransjen eller enkelte områder. Vi har fra tidligere innført allmenngjorte tariffavtaler innenfor byggebransjen, skips- og verftsindustrien, landbruks/gartneribransjen, renholdsbransjen samt fiskeindustrien hvor allmenngjøring trådte i kraft 1. februar i år. Den 3. februar i år vedtok Tariffnemnda at også den landbaserte elektrobransjen skal allmenngjøres. Allmenngjøring av tariffavtaler er ett av flere virkemidler som de siste årene er iverksatt for å motvirke sosial dumping og konkurransevridning i de aktuelle bransjene. Dette er også bransjer hvor man erfaringsmessig har sett at eksempelvis utenlandske arbeidere har hatt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske ansatte.

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

‹‹

Allmenngjøring innebærer at det innføres minstebetingelser for lønn, men også at det gis regler for overtidsbetaling, dekning av reiseutgifter, kost og losji mm. Allmenngjøring innebærer således at man går bort fra det som ellers er vanlig i norsk arbeidsliv om at lønn og øvrige betingelser er noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, på individuelt eller kollektivt nivå. Allmenngjøringsreglene innebærer da at de betingelser og vilkår som ellers i bransjen er tariffestet blir ufravikelige «minstevilkår» for alle som er ansatt eller innleid i bransjen uavhengig av om de f.eks. er fagorganiserte, norske eller utenlandske ansatte. I tillegg til at arbeidsgiver må sørge for at betingelsene for egne ansatte er i samsvar med minstekravene, så må de også sørge for at deres underleverandører oppfyller samme krav. I den anledning er det innført solidaransvar for virksomheter som benytter underleverandører samt informasjons- og påseplikt for å bedre sikre at minstekravene faktisk etterleves og gjennomføres.

1

Svar sendes enten per post til Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne, - merk konvolutten med “Konkurranse Næring i Sandnes”, eller til konkurranse@lokomotiv.no

Det er foreløpig ikke kjent når reglene om allmenngjøring blir innført, men ventelig vil det ikke ta mange måneder før det er vedtatt en ny allmenngjøringsforskrift.

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

NÆRING I SANDNES

‹‹ 49


J=FL=C9EH9FB= J=FL=C9EH9FB= "

*$1-" *$1 -

E9R<9 >AF9FK E9R<9 >AF9FK

røveHos oss er p kjøring alltid

GRATIS!

Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN *()+ g_ *(), Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN *()+ g_ *(),

EYr\Y ;P%- Zd] Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN a *()+ g_ *(),& E]f na cYf acc] laddYl] gkk " kdYhh] Yn& <]j^gj EYr\Y ;P%- Zd] Fgj_]k e]kl kgd_l] KMN a *()+ g_ *(),& E]f na cYf acc] laddYl] gkk " kdYhh] Yn& <]j^gj `Yj Z"\] aff% g_ mlka\]f Zdall ghh_jY\]jl& E]\ ^gjZ]\j]l cge^gjl$ klÂśjj] Z]jÂśjaf_kkcb]je g_ EYr\Yk `Yj Z"\] aff% g_ mlka\]f Zdall ghh_jY\]jl& E]\ ^gjZ]\j]l cge^gjl$ klÂśjj] Z]jÂśjaf_kkcb]je g_ EYr\Yk affgnYlan] af^glYafe]flkqkl]e$ ER< ;gff][l$ kge _aj \]_ kÂśedÂśk lad_Yf_ lad Ydl \m lj]f_]j$ ^jY fYna_Y% affgnYlan] af^glYafe]flkqkl]e$ ER< ;gff][l$ kge _aj \]_ kÂśedÂśk lad_Yf_ lad Ydl \m lj]f_]j$ ^jY fYna_Y% kbgf lad emkacc& >d]j] fq] kacc]j`]lkkqkl]e]j$ Zd&Y& D=<%^jgfldqcl]j e]\ Y\Yhlanl ^b]jfdqk kYel Y\Yhlan kbgf lad emkacc& >d]j] fq] kacc]j`]lkkqkl]e]j$ Zd&Y& D=<%^jgfldqcl]j e]\ Y\Yhlanl ^b]jfdqk kYel Y\Yhlan ^Yjlk`gd\]j ^gj ]ckljY ljq__`]l g_ cge^gjl n]\ dYf_cbÂśjaf_& :DAJ <M E=< GKK A *()-7 ^Yjlk`gd\]j ^gj ]ckljY ljq__`]l g_ cge^gjl n]\ dYf_cbÂśjaf_& :DAJ <M E=< GKK A *()-7

Hjak ^jY +,( -(($% t 9O< <a]k]d YmlgeYl ^jY ,+* -(($% Hjak ^jY +,( -(($% t 9O< <a]k]d YmlgeYl ^jY ,+* -(($%

Andreas Skretting

Ivar Egeland

Kenneth Walde

*()- EYr\Y ;P%-$ ^jY%hjak]j afcd& ^jYcl g_ d]n&gecgklf& h" )+((($% "jkYn_a^l ladcgee]j& <janklg^^gjZjmc cgeZaf]jl cbÂśjaf_ ,$.%/$* d')(( ce& ;G*%mlkdahh ))1%).- _'ce$ FGp .%/* e_'ce& 9dd] fq] EYr\Y h]jkgfZad]j k]d_]k e]\ - "j')(( ((( ce fqZad_YjYfla$ )* "jk jmklZ]kcql% *()- EYr\Y ;P%-$ ^jY%hjak]j afcd& ^jYcl g_ d]n&gecgklf& h" )+((($% "jkYn_a^l ladcgee]j& <janklg^^gjZjmc cgeZaf]jl cbÂśjaf_ ,$.%/$* d')(( l]dk]k_YjYfla$ + "jk dYcc_YjYfla g_ afflad )( "jk EYr\Y n]aYkkaklYfk]& Mlklqj Yn`]f_]j Yn mlklqjkfan"& "J]fl]cYehYfb] EYr\Y >afYfk ^j]e lad ce& ;G*%mlkdahh ))1%).- _'ce$ FGp .%/* e_'ce& 9dd] fq] EYr\Y h]jkgfZad]j k]d_]k e]\ - "j')(( ((( ce fqZad_YjYfla$ )* "jk jmklZ]kcql% +('.%*()-& =ck]eh]d d"f2 *$1- fge& .$// ]^^& =_]fcYhalYd +- & D"f]Z]dÂśh cj )-(&((($% g'- "j& =lYZd]jaf_k_]Zqj cj ,&*,($%& LglYd% l]dk]k_YjYfla$ + "jk dYcc_YjYfla g_ afflad )( "jk EYr\Y n]aYkkaklYfk]& Mlklqj Yn`]f_]j Yn mlklqjkfan"& "J]fl]cYehYfb] EYr\Y >afYfk ^j]e lad cgklfY\ cj )./&).($%& J]fl]f ]j kmZka\a]jl a + "j ^gj \]j]ll]j " Zda bmkl]jl lad fgjeYd kYd_kj]fl]& >gjZ]`gd\ ge ljqcc^]ad& +('.%*()-& =ck]eh]d d"f2 *$1- fge& .$// ]^^& =_]fcYhalYd +- & D"f]Z]dÂśh cj )-(&((($% g'- "j& =lYZd]jaf_k_]Zqj cj ,&*,($%& LglYd% cgklfY\ cj )./&).($%& J]fl]f ]j kmZka\a]jl a + "j ^gj \]j]ll]j " Zda bmkl]jl lad fgjeYd kYd_kj]fl]& >gjZ]`gd\ ge ljqcc^]ad&

NĂ… ER NYE MAZDA CX-5 HER!

Ă…pningstider: Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes # """

MASKINERING - DREIING - VALSING - SKJÆRING - SVEISING - STÅL KONSTRUKSJONER

Vi har ledig kapasitet i nytt maskineringssenter: For ĂĽ fortsette vĂĽr satsing mot ĂĽ vĂŚre en mest mulig komplett og fleksibel samarbeidspartner for vĂĽre kunder har vi investert i et nytt vertikalt maskineringssenter fra Haas, nĂĽ ogsĂĽ med 3-D programmering. Kontakt oss for mer informasjon: Jarle KjesĂŚth: 51 79 84 52 / 958 28 406, jarle@jls.no Lars Jan Haaland: 51 79 84 55 / 915 95 940, ljh@jls.no

Open every day JLS Mekaniske | Opstadvegen 653 | 4360 Varhaug

JÌren Landbrukssenter as ble fra 1.1.2014 JLS Mekaniske. Gjennom de senere ür har oppdrag til industri og offshore blitt den klart største bidragsyter til vür produksjon. Vi besluttet oss derfor for ü endre navn til noe som mer gjenspeiler vür produksjon pr. i dag.

50

‚‚

NÆRING I SANDNES

09:00-22:00

Tel : 46 22 88 41, 98 02 93 39

www.thaimassasje.net St.Olavsgt. 46, 4306 Sandnes

fri parkering


LOKALAVISEN/dittbudskap.no

Alternativ til briller og kontaktlinser:

Alderstilpasset øyelaserbehandling

Ønsker du et varig alternativ til briller, progressive briller eller kontaktlinser? Nå er løsningen her: Øyelaserbehandling for både unge voksne og godt voksne. For unge voksne i tjue-årsalderen og til slutten av førtiårene, som bruker briller eller kontaktlinser, tilbyr vi behandling med Carl Zeiss femtoLASIK, tripple A software som er Zeiss nyeste behandlingsmetode for nærsynthet, hornhinneskjevhet og overlangsynthet. Også for alle dere over 50 år med alderssyn Godt voksne fra 50 års alder og oppover har forskjellig syn på avstand og på nært (såkalt alderssyn). Vi kan tilby behandling med

Carl Zeiss femtoLASIK Presbyond Laser Blended Vision, som gir et alternativ til lesebriller, progressive briller og kontaktlinser.

Behandlingen foretas med laser, ingen implantater. Før en eventuell behandling blir øynene undersøkt og målt ut øyemedisinsk, for å utelukke øyesykdommer og grå stær, og nøyaktig måle ut brillestyrken som øynene behandles for. Forventet resultat og risiko blir vurdert og analysert av spesialist i øyesykdommer sammen med deg. Forundersøkelse, behandling og etterkontroller gjennomføres av lege og spesialist i øyesykdommer Dr. Petter Montagu-Pettersen.

Behandlingen er hurtig: Under ett minutt per øye. Man får lokalbedøvelse i form av bedøvende øyedråper. Etter behandlingen hviler man på klinikken i ca. 3 timer i liggestol – og kan dra hjem etterpå. stand og nært hold allerede samme kveld, og man kan normalt sett gå på jobb og kjøre bil neste dag. Metoden og maskiner er nyutviklet av vår utstyrsleverandør Carl Zeiss. Aldersgrense for behandling: 18 år. Priser: Tripple A Zeiss FemtoLASIK 35.000,Presbyond Laserblended Vision FemtoLASIK 42.000,Forundersøkelse, behandling, nødvendige øyedråper og etterkontroller er inklusive.

Bestill time for synsundersøkelse: post@pmp-synskirurgi.no / telefon 976 58 664 Kongsgaten 10 (Handelens Hus), 4005 Stavanger Telefon 976 58 664 – post@pmp-synskirurgi.no – www.pmp-synskirurgi.no


BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL

Et eldorado for store og små familier! «En utsikt du aldri blir lei av!»

Bo godt helt inntil natur og fritidsmuligheter

Buggelandskogen er et variert og levende bomiljø med mange ulike typer boliger. Bare se her!

Buggelandskogen er et utpreget barnevennlig område, perfekt for familier. Det bygges likevel flere typer boliger, for å gi rom for at både små og store familier, så vel som folk i andre livsfaser, kan finne sin oase her. Dette gir de mest levende bomiljøene! Så hvis du ser etter grønne, friske omgivelser å bo i, nært alt du behøver i hverdagen, ikke se lenger enn til Bogafjell!

REKKEHUS – 2 ETASJER

LEILIGHETER

Illustrasjon

REKKEHUS – 3 ETASJER

Ta kontakt med selger for mer informasjon

ANNE LILL F. ANDERSEN Mobil 916 15 271 anne.andersen@blockwatne.no

Illustrasjon

ENEBOLIGER I KJEDE

Illustrasjon

BLOCK WATNE FORUS Luramyrveien 40, 4313 Sandnes Telefon 51 44 43 00

Illustrasjon


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.