Næring på Jæren 6-2017

Page 20

Gjenoppliver norsk møbelhistorie Frode Tingbø (t.v.), Jørgen Tengesdal og Kriss Elde grunnla Eikund sammen med Morten Hippe og produserer norsk møbeldesign fra 1950- og 60-tallet på Hellvik.

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

En kontrakt til en verdi av flere millioner ble en skikkelig kickstart for møbelprodusenten Eikund. I mars i år åpnet luksushotellet At Six i Stockholm med 331 eksemplarer av Torbjørn Bekkens Veng-stol, produsert i søre Hå.

–V

i ville ta vare på og fremheve norske møbeldesigntradisjoner, og så samtidig raskt potensialet for å gjøre god business utav dette, forteller Jørgen Tengesdal, daglig leder i Eikund, som nå relanserer en rekke norske møbelklassikere.

20

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Gullalderen til norsk møbeldesign På forsommeren i 2015 startet prosessen med å se på muligheten for å gjøre noe utav en idé om å samle norske klassikere i et brand, produsere disse lokalt, og selge dem til en engasjert målgruppe. Den største utfordringen var ifølge

Jørgen Tengesdal å velge ut hvilke designere og produkter de i første omgang skulle satse på. De endte opp med åtte designere med produkter fra «gullalderen» til norsk møbeldesign, 1950- og 60-årene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.