Næring på Jæren 5-2016

Page 1

informasjoN

NÆRING

05

2016

OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 12. årgang • 05 • august 2016

Nå kommer NPJ også ut i Egersund/ Dalane

ONS og Pulpit i høst Særing på Jæren:

Siv Elise Seland Tema:

Bank og finans Tips til bedret økonomi

Den digitale

lommeboken utvikles


Spør oss om sparing!

Telefon 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe ◊ Kvernaland Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

2

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

Spar langsiktig og få muligheter. Spar opp reserver og føl deg tryggere. Glem hjulet og lyspæra: Sparing er verdens beste idé.


Tore Friestad

Æ

lnnhold

Redaktør

Fra Mæland til Mars ............................................................. 4 Klart for den 22. ONS-messa ............................................... 6

Sommeren er over, men heldigvis er også høsten full av muligheter!

Ny bedrift: Maritex-Marine ............................................... 10

– Vi skal være Jærens lokalbank ........................... 19

Allerede i månedsskiftet august/september er det klart for den 22. ONSmessen. I en tid der oljeindustrien her i regionen og ellers i verden har hatt og har sine utfordringer, er det passende at temaet for konferansen er «Transition». ONS-sjef Leif Johan Sevland har en klar oppfordring: – Kom deg ut, vis deg fram og treff kunder, så går det nok bra. Samme oppfordring har Inger Tone Ødegård, koordinator for det som omtales som «regionens viktigste næringslivskonferanse», Pulpit, der man i år skal finne ut hvordan man kan bruke regionens kompetanse til å løse fremtidens behov. Onsdag 28. september presenteres interessante tema av engasjerende foredragsholdere, og både før, under og etter konferansen er det fokus på nettverksbygging. Denne utgavens Særing på Jæren valgte å bygge sitt nettverk sakte, men sikkert her i Norge. Siv Elise Seland er motedesigneren som takket nei til jobb i Versace, og i stedet valgte å bygge opp kleskolleksjonen iiS of Norway sammen med moren Olaug på Sæland. Det har gitt folkekjære strikkeprodukter, og nå ligger familiebedriften an til tidenes beste resultat. Tema i denne utgaven er Bank og finans, og det er ikke mange næringer som opplever like store endringer som denne bransjen. Konkurransen om kundene er knallhard, og den teknologiske utviklingen går i hundre. Hvordan vi vil bruke banken om 10, 20 eller 50 år er umulig å spå, men den nærmeste fremtiden er utvilsomt mobil. De fleste tror at mobilbetalingsløsningene vil ta en stadig større del av markedet, og smarttelefonen vil bli den digitale lommeboken med alt det innebærer. Det begynte som vennebetaling, men kan nå brukes i flere og flere butikker, nettbutikker, apper, og på lag og foreningers kakesalg. Samtidig er det nok klart at mobilbetaling vil være et tillegg til, ikke en erstatning for, kort og kontanter. For hva om du bruker opp hele batteriet på å jakte Pokémon? Da er det greit å ha en backup, og bankkortet går aldri tom for strøm. Også bruken av selve banklokalene er i endring. Mer og mer av vår bankaktivitet foregår på bankers nettsider og apper. Likevel er det slik at ved de større hendelsene i livet ønsker kundene å møte en faktisk levende person, i stedet for digitale veiledere. Det gjør at norske banker nå bygger opp sterke rådgivningsavdelinger, både mot privatkunder og bedrifter. Vi presenterer også fem tips til bedret privatøkonomi i samarbeid med Norsk Familieøkonomi, som mener at norske forbrukere er altfor lojale til sine bank- og forsikringsforbindelser. Det er mye penger å spare på å gjøre en ørliten innsats for å få ned prisene på de store husholdningsutgiftene. Les mer om det, og mye annet, litt uti magasinet.

Trender og fremtid i bank og finans .................... 20

Mye penger å spare i privatøkonomien .............. 22

Den digitale lommeboken vokser ........................ 24

Særing på Jæren: Jordnær motedronning ....................... 13

TEMA

5 tips fra Norsk Familieøkonomi ........................... 28

Byr jærbønder på gode råd .................................. 31

Fornøyde banksjefer med tro på fremtiden ....... 32

Suksessfull etablering på Jæren ............................ 35

Sparebankstiftelser søker støttesøkere .............. 38

Rådgivende regnskapsførere .............................. 40

Kryssordløsning ................................................................. 43 Nytt om navn ...................................................................... 44 Min jobb: Bankrådgiver ..................................................... 45 Nye selskaper på Jæren ................................................... 46 Kryssord / Sudoku ............................................................. 48 Juristen / Konkurranse ........................................................ 49 Mat og vin ........................................................................... 50

6

17

‹‹ 13 ‹‹

‹‹

40

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

redaksjon: Tore Friestad Berit Bryne Annonseansvarlig: Katrine F. Killingland katrinefk@lokomotiv.no Tlf.: 901 40 447

design/produksjon: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad Trykk: Gunnarshaug Trykkeri

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

Utgiver:

redaktør: Tore Friestad tore@lokomotiv.no

Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Opplag: 20 000

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut åtte ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time, Hå og Eigersund kommune.

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 28. september 2016. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3


MØTEPLASS FOR UTVIKLING. Pulpit skal være et sted for innsikt og utsikt, nye tanker, dialog og nye forbindelser.

Fra Mæland Tekst// tore friestad

til Mars

Onsdag 28. september arrangeres det som omtales som «regionens viktigste næringslivs­ konferanse». – Med nye muligheter som hovedtema, egen førkveld og et meget interessant program, er årets Pulpit en unik mulighet for inspirasjon og nettverksbygging, sier koordinator Inger Tone Ødegård.

4

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


P

ulpit er en arena hvor næringslivet, akademia og forskning møtes med fokus på hvordan regionens kompetanse kan utvikles og forvaltes. – Årets tema er hvordan man bruke regionens kompetanse til å løse fremtidens behov. Denne konferansen skal stimulere til nye forretningsmuligheter, nye markeder og nye muligheter, og én av måtene vi gjør det på er å invitere foredragsholdere som informerer, inspirerer og engasjerer. Vi har i år et veldig stort spenn i tematikk, og jeg er ikke i tvil om at besøkende vil få mye utav dette, sier Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, som står bak Pulpit sammen med SpareBank 1 SR-Bank. På programmet står blant annet visjonæren Bas Landsdorp som står bak Mars One-prosjektet, næringsminister Monica Mæland skal gi regjeringens syn på nyskaping og omstilling, Stephane Garelli vil fokusere på de økonomiske konsekvensene av Brexit og utfordringer i Eurosonen generelt, professor Torger Reve skal blant annet snakke om vekstforhold for bedrifter i Rogaland, mens Kyrre M. Knudsen fra SRBank vil presentere sitt ferske konjunkturbarometer.

å rs

G AR A

NT

20

r

sle

f

fer

og hen

g

GAR rs

AN

10

TI •

• 10 å

I•

sku

Vel så viktig som foredragene som holdes, er Pulpit som nettverks­ arena. I tillegg til tiden mellom foredragene, er det også tilrettelagt for møter på en egen Get Together etter at det offisielle programmet i Stavanger Konserthus er avsluttet. – Hver person som er her er en potensiell samarbeidspartner og mulig døråpner for din bedrift, så benytt sjansen til effektive møter og nettverksbygging. Noen er kjempeflinke på den biten, og har god effekt av kontaktene som etableres på konferansen. Spesielt i disse dager, hvor veldig mange bedrifter vurderer nye forretningsmuligheter, er det viktig å skape forhold til nye personer, påpeker Ødegård. – Har du noen råd til de som har tenkt seg på Pulpit? – Se på deltakerlisten før du kommer og legg en plan for hvem du vil snakke med, vær åpen og klar til å snakke med nye mennesker, og husk for all del å ta med nok visittkort!

• 20

Husk visittkort!

skrog

Førkveld med nye muligheter Nytt av året er at det avholdes et arrangement på konserthuset også tirsdag kveld, der man skal bringe videre det store nyskapingsprosjektet «Nye muligheter», hvor også Validé og Innovasjon Norge er involvert, og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ønsker velkommen. – Høsten 2015 og våren 2016 samlet «Nye muligheter» 200 kunn­ skaps­rike deltakere fra næringsliv og akademia til ulike workshoper. Målet er å legge til rette for teknologioverføring og vekst, med et særskilt fokus på områdene mat, fornybar energi, it og helse. Pulpit er en glimrende anledning til å ta disse prosjektene et steg videre. På førkveld-arrangementet 27. september vil det bli jobbet videre med mange av prosjektene som er dratt i gang siden i fjor høst. – «Nye muligheter» skaper nye møteplasser for talentfulle gründere, dyktige entreprenører og virksomheter med vekstpotensial. Vi har allerede mange gode eksempel på suksessbedrifter i regionen som har knekt koder for fremtiden, og noen av disse lokale heltene skal bli presentert på Pulpit, forteller Ødegård, og utdyper: – For vår del er det viktig å få frem at det ikke bare er enkeltpersoners gode ideer som er viktige for å skape utvikling – vi er avhengig av at hele regionen trekker i samme retning, og at det ligger en god struktur i bunn som enkelt muliggjør samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlige instanser. Samarbeid er nøkkelen til suksess! Mitt håp for Pulpit er at vi skal la bedriftsledere se hvor mye som er mulig og skape begeistring for å gå i takt videre med store visjoner.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 5


KLAR FOR OLJEVERDA. Line Grønhaug og Leif Johan Sevland gler seg til å ynskja velkommen til ONS 2016.

Klart for den 22. ONS-messa Tekst/foto// berit bryne

Utstillarar, investorar, føredragshaldarar, beslutningstakarar og gjester frå heile verda er venta til Stavanger når ONS 2016 blir arrangert i månadsskiftet august-september.

T

il ONS-organisasjonen i Næringslivets Hus i Stavanger aukar det på med telefonar og mailar når Næring på Jæren er innom for å ta tempen i planleggjingsinnspurten. Det kjem nok til å lysa i vindua til langt utover kveldane framover, lyder langtidsvarselet. – Nå er det siste finish. Me har full kontroll, men mange detaljar gjenstår, melder administrerande direktør Leif Johan Sevland. Kommunikasjonsdirektør Line Grønhaug driv ennå med marknadsføring og sal og gler seg: – Dette er ein veldig kjekk periode. ONS er høgdepunktet for alt me har planlagt mot i to år.

Utstillinga På messeområdet på Tjensvoll er det ni utstil-

6

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

lingshallar på til saman 27 000 kvadratmeter. To område er sett av til innovatørar og selskap med rein energi-initiativ: Innovation Park og Clean Energy Park. Gamle og nye utstillarar er venta. Frå Hillevåg kjem det ein ringrev som har vore med i alle førti år. – Me har sjekka kvifor utstillarane deltek. Dei svarer blant anna at dei måtte ha reist rundt i eit halvt år for å møta så mange folk som dei treffer her, seier Grønhaug.

Rikhaldig konferanseprogram ONS-konferansen er kjend som eit av verdas viktigaste olje-, gass- og industriforum. 400 føredragshaldarar er venta; mange av dei verdsstjerner innan fagfelta sine. Konferanseprogrammet er delt inn i fem

arenaer: ONS Conference, ONS Centre Court inne i utstillingsområdet, det nye konseptet ONS Technical Sessions, ONS Young og International Markets.

Besøkstal I 2014 deltok 1392 utstillarar frå 39 land på ONS. Publikumstalet vart rekordstort – 91 862 personar frå meir enn 100 land. Det nest største besøkstalet er 60 000. – 2014 var eit fantastisk år. Nå har me vidareutvikla ONS og arbeider for å bli den flottaste energimøtestaden i verda. Staben er allereie i gang med planleggja ONS i 2018, seier Sevland.

Overgangstema Temaet for ONS 2016 er «Transition».


MANGE BESØKANDE. Frå ONS 2014, oversikt over eit av utstillingsområda med Suncor sin stand i sentrum. (Foto: ONS/Fotograf Kallen)

– Me tek sist tema, «Changes», vidare og ser på aksjonar som er nødvendige for å stabilisera industrien. Temaet blir tilnærma med tre vinklingar: For det første blir olje- og gassindustrien påvirka av klimaavtalen i Paris. Ingen av oss vil at klimaet skal endrast på ein negativ måte. Me må leita etter nye olje- og gassfelt, utvikla bærekraftig energi og samtidig redusera utslepp, påpeikar Sevland. Dernest kjem utfordringa med å driva billigare. Kostnadene med olje- og gassutvinning kom til eit så høgt nivå at det på mange område ikkje lenger var bærekraftig. – Det tredje punktet handlar om leiarskap.

Korleis kan leiarar i energibransjen visa veg gjennom «transition» og inn i ei ynskja framtid?

Frå nedtur til opptur På spørsmål om korvidt den langvarige nedturen i bransjen har påvirka planlegginga, svarar Sevland: – Me er audmjuke. Veldig mange har mysta jobbane sine. Mange unge utdannar seg til yrke det kan bli vanskeleg å koma inn i. Det har vore to beintøffe år i næringa. Nå vil me visa fram det gode som ligg foran oss, og diskutera korleis me kan koma sterkare ut av krisa.

Grønhaug legg til at er det éin gong det er viktig å få med seg ONS, er det nå: – Mange som har delteke på messa har fått skrive kontraktar. – Firma frå heile verda kjem til Stavanger på jakt etter norske selskap. Me er kjende for å vera moderne og innovative. Mange utanlandske selskap har ein annleis kultur og ynskjer å kjøpa norske tenester og partnerskap, fortel Sevland, som oppfordrar: – Kom deg ut, vis deg fram og treff kundar, så går det bra!

Lokale utstillarar på ONS Kva skal du og firmaet ditt gjera på ONS 2016? Kva forventningar har de til årets messe og til resultata av arrangementet? Harald Knutsen, Meisle, Bryne:

Even Hægstad, Teo Teknikk, Nærbø:

– Vår stand på ONS 2016 skal ha fokus på 3Dprinting. Me kjem til å ha utstilt eit veldig stort 3D-printa objekt. Kva det er får ein sjå på ONS. – Me forventar å få besøk av mange ulike bedrifter som tenker innovasjon og utvikling, og som er ute etter samarbeid i produktutviklingsfasen. Me vil gje dei besøkande ein smakebit på korleis ein kan bruka 3D-printing frå idé til ferdig produkt. Det kan vera modellar i ein bestemt skala eller i full storleik.

– Me skal stilla ut vekter for langvarig subseabruk. Dei er laga i eit veldig korrosjonsbestandig materiale som kallast Super Duplex. Me lagar reint mekaniske vekter, utan elektronikk, som gjer at me held eit heilt anna prisnivå enn konkurrentane våre når ting skal brukast under vatn. Ulempa er at ein må lesa av under vatn, med dykkar eller ROV.

– Me reknar med å møta ein del kjende kundar og leverandørar, og håper òg å møta nye kundar. ONS er ikkje ei salsmesse, så det er ikkje så lett å måla konkrete resultat etterpå, men me føler at det har vore positivt å vera med. Me har stilt ut på ONS sidan 2008.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 7


Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg!

bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted T. Bjorhaugslettå 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Bjorhaugslettå 8, Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 Opstadvegen Tlf. 905 06 566 566647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen 12, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Tlf. 51 42 79 69

www.meca.no www.meca.no www.meca.no

Nå får du overraskende god kampanjerente hos Kia! NYHET: Kia Niro Hybrid – Nå blir det gøy å være fornuftig STØRRE BATTERI MED 250 KM REKKEVIDDE*. CHECK!

SIGNER KONTRAKT NÅ

FÅ EN AV DE FØRSTE BILENE!

Fra

272.400,-

Vi er ikke nybegynnere når det gjelder elbiler. fra 140.400,Det har gitt oss muligheten til åPicanto forbedre ting underveis. En av forbedringene er et nytt batteri Rio påfra 30172.400,kWt som gir deg klasseledende kjørelengde på opptil 250 km*.

NISSAN LEAF KAMPANJEPRIS FRA 209 990 KR

cee’d SW fra 232.400,-

KAMPANJEPAKKE VERDI 14 000 KR:

30kWt batteri fra 264 990 KR

Se nissan.no eller søk på Nissan LEAF. • Komplette vinterhjul Kåret til Norges Vi tilbyr nå en lånerente på kun 1,95%* ved kjøp av våre populære • Hurtiglading for beste 2 000nybilgaranti kr fra Fortum Charge & Drive I august lanserer vi den spennende nye hybriden Kia Niro. Her får du en miljøvennlig og Kåret til Norges

modeller Picanto, Rio og cee’d. Tilbudet gjelder til 30. juni, så leggELEKTRISKE 100% NISSAN LEAF. CHECK! drivstoffgjerrig bil med imponerende teknologi og førsteklasses kjørekomfort. Nye Niro turen innom oss allerede i dag! er rett og slett et veldig bra valg hvis du tar miljøet på alvor, og samtidig ønsker ekte og 1,99 % KAMPANJERENTE** GJØR VERDEN ELEKTRISK. januar 2016. avbeste Forbrukerrådet, nybilgaranti av Forbrukerrådet, januar 2016.

inspirerende kjøreglede.

*Eff. rente 6.91% ved lånebehov kr 150.000,- o/3 år. Etableringsgebyr kr 4.250,- termingebyr kr 85,- total kredittkjøpspris kr 160.392,-. Forutsetter 35% kontant-andel. Renten er subsidiert i tre år for deretter å bli justert til normal produktrente. Priser levertforhandler, forhandler, årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil avvik fra og avbildet CO2-utslipp fra 88CO2-utslipp g/km, forbruk fra l/mil v/bl. kjøring. fra 0,33 l/mil v/bl. kjøring. Priser levert årsavgift tilkommer. Forbehold omog trykkfeil avvikmodell. fra avbildet modell. fra0,38 86 g/km, forbruk

Dalane Bil AS Fossveien 2 Dalane Bil AS, Fossveien 2, 4373 Egersund 4373 Egersund Telefon: 49 62 00, www.dalane-bil.no Tlf: 51 49 51 62 00 Man. – Fre. 07.00 16.00 Egersund Fossveien 2, -4373 Fossveien 2,● 4373 Egersund Tirs. 07.00 - 19.00

Tlf. 51 49 62 00 Fax.: 51 49 62 01 Tlf. 51 49 62 00 Fax.: 51 49 62 01

*Basert på New European Driving Cycle (NEDC) typegodkjenning. Gjennomsnittlig faktisk kjørelengde ● for 30kWt batteri er 125-200 km under normale forhold. Kjørestil, underlag, temperatur, air conditioning og en rekke andre faktorer påvirker rekkevidden. **Priseksempel: 1,99 % nom./4,58 % eff. Egenkapital 35 % Lånebeløp kr 153 025 over 3 år. Etableringsgebyr kr 2 767. Totalkostnad kr 239 415. Tilbudet gjelder til 31.mars 2016

8

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


MEGABITE

OVERTAR FRA AUGUST LOKOMOTIV MEDIA SIN REKLAMEAVDELING PÅ BRYNE, SAMT EGERSUND-BASERTE BULLDOG REKLAME. Vi etablerer reklamebyrået Megabite Jæren & Dalane AS, og opprettholder kontorene både på Bryne og i Egersund. For deg som kunde i Lokomotiv og Bulldog Reklame betyr dette et enda sterkere lokalt tilbud – fra idè til trykk og digital markedsføring. Vil du vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat på tlf 901 555 25 eller se www.megabite.no.

STAVANGER: Ipark, Prof. O. Hansensvei 7. Tlf: 51 59 26 52 BRYNE: Forum Jæren 5. etasje. Tlf: 901 555 25 EGERSUND: Sokndalsveien 15. Tlf: 956 02 801

www.megabite.no


NY fem

BEDRIFT

Grev grøft. Røyrleggjing for Ryfast-prosjektet har vore sommarens store oppdrag for Jostein Salte.

Mysta jobben - starta selskap Tekst/foto// berit bryne

Då Jostein Salte vart arbeidsledig i vinter, var spørsmålet om han skulle venta på ny jobb eller starta for seg sjølv. Resultatet vart Maritex-Marine, som no har ti tilsette og full ordrebok.

S

10

elskapet starta Orre-buen 18. februar i lag med Arnstein Johnsen, opprinneleg frå Stavanger, nå busett på Pollestad. Selskapet er organisert med Maritex-Group som hovudselskap over Maritex-Marine og Maritex Rental. Maritex-Rental vart etablert i 2011 av Arnstein Johnsen og har hovudsakeleg leigt ut lektarar, maskinar og utstyr til andre firma. Nye Maritex-Marine er eit driftsselskap med satsing innanfor maritime konstruksjonar og entreprenør­verksemd. Hovudoppgåvene er bygg­ ing av brygger og kaianlegg av betong og tre.

Travel kvardag

Bratt nedtur

Yrkesstolthet

Jostein Salte gjekk ut i arbeidslivet etter grunnkurs i mekaniske fag. Læretida hadde han hos Akkar. Fagbrev for anleggsmaskin vart fullført hos Stangeland Maskin, før det bar tilbake til Akkar. – Det må jo seiast at det merktest at det vart skikkeleg nedgang i oppdrag før jul. Då eg mysta jobben, var spørsmålet om eg skulle gå ledig eller starta sjølv. Eg fekk jobbtilbod etter konkursen til Akkar, men hadde då allereie valt å starta for meg sjølv i lag med Johnsen.

Gründeren kjenner yrkesstolthet kvar gong eit lite eller stort prosjekt er fullført. Dei beste opplevingane han har hatt i den maritime anleggsbransjen har vore to veldig fine, private bryggeanlegg i Hafrsfjord og på Mosterøy. – Det å vera med gjennom alt, frå ein lang søknadsprosess hos kommunen og Fylkesmannen til å realisera draumeprosjektet til kunden, er ein god følelse, seier Salte. I sommar har Maritex-Marine blant anna lagt ned eit røyr for overvatn frå den komande

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Etter oppstart har det gått overraskande bra: – Det har gått i eitt bankande! Me er ein god gjeng, og arbeidsdagane er varierte. Det er ein del administrasjon, og arbeidet ute skal fylgjast opp. Me har oppdrag frå nord til sør i Rogaland, samt enkelte oppdrag i nabofylka. I august skal me til Fedje i Øygarden for Kystverket Vest i samband med moloreparasjon. – Me får sett mange flotte plassar og treffa trivelege folk. Å vera på sjøen kan vera utfordrande, men når det er fint vêr er det fantastisk.

Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Med gravemaskinar plassert på lektarar i sjøen nord for Hundvåg har selskapet greve ei omlag 150 meter lang undervannsgrøft, installert røyret, dokumentert arbeidet med fjernstyrt undervannsutstyr og avslutta med å leggja singel oppå røyret.

Roleg framdrift Konkurrentar har han - rundt seks-sju andre selskap som byggjer trebrygger. På entreprenørsida er det mindre rift om oppdraga. Til graving av grøfter trengs det tyngre utstyr som det ikkje er så mange som har. Planen for vidare drift er å ta det «veldig rolig» og halda botnlinja. Personell skal leigast inn til toppar. – Det var god gang i alt for nokre år sidan. Marknaden kjem til å ta seg opp, men det blir nok aldri heilt slik det var, fastslår Salte.

NY fem BEDRIFT

I hver utgave vil vi presentere en ny jærbedrift. Har du forslag til hva den neste kan være? Send mail til tips@lokomotiv.no.


ELEKTRO ■ RØRLEGGING ■ VARMEPUMPER L U F T R E N S E R E ■ S PA ■ K J Ø L E R O M

HØSTEN NÆRMER SEG MED STORMSKRITT En Daikin varmepumpe gir deg et behagelig inneklima året rundt. Sjekk adressen din i vår gratis energianalyse på www.ave.no, og se hvor mye du kan spare på strømutgiftene med en varmepumpe fra Daikin!

Konta kt oss for en gratis og uf orplik ten varm epum de pebefar ing!

ENDELIG ER STRONG SPAS I BUTIKKEN Dette er kvalitets-spa produsert i Amerika, perfekt for harde norske forhold. Noen har lokk med hele 15 års garanti! Vi har nå kampanjepriser på utvalgte modeller, kom innom oss for en demonstrasjon!

VI ÅPNER BUTIKK PÅ BRYNE 16. september 2016 åpner vi en butikk i Industrivegen 8. Vi har lenge vurdert å åpne en butikk på Bryne, og med ett par ildsjeler fra regionen ser vi at det endelig skal bli virkelighet. Dette ser vi frem til, og håper at butikken vil fungere godt slik at vi over tid kan vokse og bli en del av lokal samfunnet. I vår butikk på Bryne vil du kunne kjøpe produkter innen: • Metallbearbeiding • Transmisjoner • Verkstedmateriell • Verkstedinnredning • Maskiner

AVE.NO ■ TLF.: 09543 ■ JÆRVEGEN 67, NÆRBØ

HAR DU LYST?

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål: Arild Salte / 458 62 640 / arild@ail.no Svein Hadland / 450 06 403 / svein@ail.no

Å BYGGE UT, BYGGE OM, BYGGE PÅ ELLER BYGGE NYTT?

BYGGEBRANSJEN HAR NÅ GOD KAPASITET OG VI ER KLAR FOR Å SE PÅ MULIGHETER SAMMEN MED DEG. TA KONTAKT!

METALLBEARBEIDING - TRANSMISJONER - VERKSTEDMATERIELL - VERKSTEDINNREDNING - MASKINER

ARKITEKTKONTORET IHT KJØPMANNSBROTET 7 4352 KLEPPE

TELEFON: 51 78 97 70

ROGALAND – VEST AGDER – HORDALAND – TRØNDELAG – MØRE – ØSTLANDET Velg AIL – din tusenkunstner i snart 70 år.

iht.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 11


I X TA BESTILL

ALE V DE LOK HOS EN A

Har biler med plass til

ENE!

SENTRAL

N E R Æ J Å P

16 passasjerer

51 42 43 44

SJEKK PRISER PÅ: WWW.TAXIKALKULATOR.NO

UNINOR

FRAMTIDSRETTET NÆRINGSAREAL PÅ HOVLAND FOR KJØP ELLER LEIE

UNINOR ITKON

T. HOLAND

Eigerøy Næringspark ligger i et veletablert næringsområde ved Hovland på Eigerøy i Egersund. Næringsparken ligger med enkel adkomst like ved FV60.

OMRÅDE B

OMRÅDE A

OMRÅDE A

Tomtene kan deles opp etter ønske/behov. Leveres grovplanert og med fiber, strøm, vei, vann og avløp til tomtegrense. Kvm pris er kr. 850,-. Utbygger:

OMRÅDE B

Prosjektert kombinasjonsbygg for leie. Ta kontakt for mer informasjon.

DNB EIENDOM EGERSUND Nytorget 6, 4370 Egersund. Tlf: 954 63 000. www.dnbeiendom.no • mail: egersund@dnbeiendom.no

12

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Kontaktinformasjon DNB Eiendom Johnny Nicolai Olsen Daglig Leder / Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Mobil: 40 24 11 27 Epost: Johnny.Olsen@dnbeiendom.no


Særing på Jæren

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

Jordnær motedronning Tekst/foto// berit bryne / ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

«Alle» motedesignarar vil til Milano og Paris. Siv Elise Seland vil vera på Sæland. Her har ho skapt suksessbedrifta iiS of Norway i lag med mora Olaug. N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 13


Særing på Jæren

Månadens særing • • • • •

Namn: Siv Elise Seland Alder: 40 Sivil status: Sambuar, tre born Frå: Sæland i Time Stilling: Kreativ leiar og designer i iiS of Norway

H

o vart kjend for lusekofter i mjukt garn, med freshe fargekombinasjonar og skinande paljettar. Ein kunne tru at ho strikka seg gjennom oppveksten. Men ho tykte det var kjedeleg å strikka, og ikkje vart det fint heller. Til skulestrikkinga fekk ho hjelp av farmora. – Men eg likte formingsarbeid! fortel Siv Elise Seland. – Farmor likte å mala og driva med formings­­arbeid og kjøpte inn ting til hobby­ prosjekt. Eg likte godt å teikna, mala og forma ting med hendene. På skulen sat eg ofte og teikna.

FRI SOM FUGLEN. Gamle malingsrestar kom til syne på ein vegg då Siv Elise Seland skulle pussa opp huset etter farmora. Seland malte inn ein fugl og fekk eit nydeleg veggmaleri på kjøkkenet.

Læring frå botnen Seland voks opp på ein av Sæland-gardane nordaust i Time. Ho var med faren og henta sauer på fjellet, treivst med fjosarbeid og var avløysar ein periode. – Eg likte alltid å vera med på garden og å driva med fysisk arbeid, men såg aldri føre meg at eg skulle ta over drifta. Det vart heller aldri kravd av meg, sjølv om eg er einebarn. Det å bli bonde betyr mykje arbeid og er eit val ein må ta sjølv. Seland ante ikkje kva ho ville utdanna seg til etter vidaregåande skule. Ho reiste blant anna til Frankrike som au pair og var passert dei tjue då ho pensa inn på tekstil- og trikota­ sje­sporet. Mor hennar, Olaug Vesterheim Seland, har alltid drive i bransjen. Siv Elise måtte ut og bli kjend med faget på eiga hand. – Mor sette meg i kontakt med Gerd Vikingstad. Ho hadde starta opp designfirmaet ODA of Norway og trengde ein assistent. Eg vart sekretær, tok rekneskapet, arbeidde på lageret, var med på innsal på messer og var til og med modell for kleda hennar innimellom. Eg kom tett på og såg kva det gjekk i, seier Seland, som leita opp Teko Center i Danmark og tok designutdanning der.

Takka nei til Versace Etter fullført utdanning som motedesigner i 2001 tok ho mastergrad i fashion design i Italia. Mens ho studerte laga ho sine første kolleksjonar for mora sitt selskap Davina. Praksisplass fekk ho hos Stefano Guerriero. Så vart ho tilboden plass hos Versace - utan å ha søkt. – Viss eg skulle satsa vidare på det nivået

14

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

innan fashion, måtte eg truleg ha arbeidd i fleire år som assistent. Det er veldig dårlig betalt og ein får lite interessante arbeids­oppgåver. Er det dette eg vil bruka åra på, spurde eg meg sjølv. Den overflatiske og ekstravagante stilen hos Versace var heller aldri heilt «min stil». Eg hadde arbeidd sjølvstendig for mor, og hadde lyst til å utvikla meg vidare og skapa klede som fleire vil kunne ha glede av. Seland hadde i mellomtida treft Franscesco frå Puglia. Då mailen frå Versace kom, viste det seg at ho var gravid. Ho fekk med seg kjærasten for eit opphald i Noreg der ho skulle vera med og vidareutvikla Davina. Så skulle dei flytta tilbake til Italia - var tanken.

Merkevara iiS of Norway Det er 12 år sidan. I dag arbeider Franscesco i Lyse, tre ungar fyller huset som Seland overtok etter farmora, og familiebedrifta har gjort det stort i moteverda i Noreg. Davina vart omskapt til iiS of Norway, med mor som ansvarleg for blant anna produksjon og logistikk og dotter som kreativ designer. Sommaren 2006 lanserte dei iiS Woodling. – Det var hardt arbeid å innarbeida ein ny merkevare. Det var lange og lite glamorøse salsreiser med trillekoffert rundt i heile Noreg. I tillegg viste me kolleksjonane under Oslo Fashion Week i mange sesongar. Me vart nominert til magasinet Hennes Designpris Nåløyet to gonger. Ei spennande, men svært krevjande tid, seier Seland. I 2011 vart den første Little Mountainskolleksjonen presentert.

Travelt i tunet Ein vanleg arbeidsdag i juli er Siv Elise oppteken med å bli ferdig med Little Mountainsklede for neste år. – Eg startar i god tid, men det er alltid hektisk i sluttfasen. Nå held eg på med målskjema til fabrikken som lagar prototypen. Når me har vist prøvekolleksjonen til kundane, får me innkjøpsordrar frå dei og lagar størrelsesmålskjema til produsentane. Siv Elise og Olaug tek seg av alle ledd i drifta. Kleda blir produsert av eit Hong Kongstyrt firma som har produksjonen sin i Kina. Dei vel sjølv ut råvareleverandørane sine, som igjen kjøper kvalitetsfibrar frå land som Australia, New Zealand og Sør-Amerika med høge krav til kvalitet og etisk produksjon. Jamnleg kjem det inn prototypar som skal tilpassast og godkjennast. Snart skal lastebilar med varer til pre-fall-vaksenkolleksjonen svinga inn i gardsrommet.

Inspirasjon frå naturen Når Seland skal lada batteria, spring ho ein tur i skogen eller på fjellet. Mykje av inspirasjonen til arbeidet finn ho i dei harmoniske omgjevnadene: – Naturen er kjempeviktig for meg! Den er ein del av grunnpilaren i merkevaren iiS Woodling. Når eg joggar, stoppar eg ofte for å sjå på former og fargespel. Ein dag låg tåka lagvis oppover i lia. Eg henta fotoapparatet, jogga ut igjen og tok bilde. Resultatet vart ein kjole med print av Sælandsskogen som vert levert denne hausten. – Mange har stussa over at eg vel å bu her


NYE KLEDE. Siv Elise Seland (t.v.) og mora Olaug Vesterheim Seland gler seg over den komande haustkolleksjonen til iiS Woodling.

på «verdens ende». Som designer likar eg å vera i eit kreativt og myldrande miljø. Samtidig er eg blant dei rundt 20 prosenta av befolkningen som er høgsensitiv og treng mykje tid med ro. Eg får energi av å vera aleine og trekker meg tilbake for å vera kreativ, seier Seland. Inspirasjon til nye idear får ho frå mykje - museumsgjenstandar, ei gammal kofte frå farmor, ei bok frå 1920 med strikkeoppskrifter frå Etne. Ho elskar å reisa aleine til Paris, London, Milano, Amsterdam eller Shanghai. Så fort ho set seg på flyet blir ho kreativt stimulert. I metropolane ruslar ho rundt i butikkar og på stoffmesser og fokuserer på neste kolleksjon. Julekolleksjonane er folklore-inspirert: – Det var det me begynte med. Nå utgjer denne stilen om lag fem prosent av produksjonen. Trendane varierer, og me må tilpassa oss ein stor konkurranse. Me samarbeider blant anna med trendbyrå som forutseier neste sesongs fargar og snitt.

Rivande utvikling iiS of Norway har hatt ei positiv utvikling. – Eg er glad og takknemleg for at det går

EKTE NORSK. Dei glamorøse lusekoftene familiebedrifta iiS of Norway vart kjend for utgjer i dag rundt fem prosent av produksjonen.

bra! Det har vore krevjande år, med tre barselperiodar. Dei siste par åra har me hatt ein auke på 25 prosent og ligg an til tidenes beste resultat. Franscesco stiller ekstra opp i heimen, og nå arbeider far min hundre prosent for oss etter at han pensjonerte seg. Han er lagersjef, styrer nettbutikken og leier arbeidet med å tilpassa løa til lager- og outlet-lokale. Målet vårt på sikt er å skapa arbeidsplassar for fleire. Siv Elise har eit anna stort mål: Fire kash-

mirgeiter sprett rundt på garden og symboliserer draumen om å også produsera ulla til kleda hennar. – Nå er geitene bare for kos, men ein dag vil me selgja plagg me har produsert hundre prosent sjølv. Det er langt fram, men alt er mulig!

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 15


BLU Foto: Berit Bryne

ALDRI REKKEHUS OG STASJONSVOGN. ELLER ... Din første bolig. Vår beste rente. Fra

2,0%

Eff. rente fra 2,07 %, 2 mill o/25 år, kostnad: 557 102,– Totalt: 2 557 102,–

Æ


Æ I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

TEMA

28

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

‹‹

24

‹‹

Foto: Berit Bryne

32

‹‹

35

‹‹

Bank og finans I disse dager har vi alle banken vår lett tilgjengelig

spennende muligheter. På de neste sidene får du lese

i lommen, og den teknologiske utviklingen på

hvordan noen av aktørene i næringen beskriver dagens

banktjenester har aldri gått så fort som nå. Det byr

situasjon og hva de tror om fremtiden, samt råd om

på utfordringer for industrien, men også mange

hvordan du bør håndtere din egen økonomi.

NNæærri ni ngg på på jjæærreenn

‹‹‹‹ 1717


TEMA bank og finans

– Vi skal være

Jærens lokalbank 18

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA bank og finans

Tekst/foto// tore friestad

Time Sparebank og Klepp Sparebank ble offisielt slått sammen til Jæren Sparebank 1. januar 2015. Halvannet år senere fastslår administrerende banksjef Tor Egil Lie at de har klart å holde på posisjonen som lokalbanken i de tre jærkommunene.

–S

elv om banktjenestene både privat­ personer og næringsaktører benytter seg av i hverdagen er lett tilgjengelige på våre nettsider eller i app, er det hver eneste dag mange som kommer på besøk i banken for å få rådgivning eller bistand med ulike tjenester. Vi ønsker å være dyktige på råd­ givning, i tillegg til å tilby alt som trengs for at kundene våre skal kunne det meste selv på nett, forteller banksjef Tor Egil Lie.

Nærhet til brukerne Jæren Sparebank har, i tillegg til hovedkontoret i Bryne sentrum, avdelinger på Vigrestad, Varhaug, Undheim, Kvernaland, i Kleppekrossen og på Jærhagen i Klepp. – Vi er opptatt av å være til stede i miljøene vi tjener, og merker at folk ennå har behov for og setter pris på den lokale banken sin. Nærhet til kundene er positivt både fordi det gjør at folk får et tettere forhold til banken sin, og vi som bank har en unik kjennskap til forholdene i nærmiljøet, og kan derfor bistå kundene våre bedre. Hvis en familie for eksempel vurderer å kjøpe bolig i Stokkelandsmarka på Vigrestad, kjenner vi området, markedet, utbygger, og sannsynligvis også deres nye naboer. Bank er mye mer enn bare tall, og vi vil være en synlig aktør i lokalsamfunnet som har gode relasjoner til befolkningen, sier Lie.

Møter både yngre og eldre I en tid der flere av de landsdekkende bankene i økende grad legger ned lokalkontorer og fokuserer på tilstedeværelse på nett og ved hovedkontor i større byer, mener Lie at det er

SIKRE PENGER. Hvelvet er ikke lenger fylt med penger – i dag foregår det meste av betaling digitalt, mens banklokalene rundt om på Jæren hovedsakelig er rådgivningslokaler.

viktig at lokalbanker holdes åpne i lokalsamfunnene. Han vil ikke frede alle avdelingskontorene til Jæren Sparebank for all fremtid, men sier at nedleggelser så langt aldri har vært et tema på styremøtene i banken. – For å virkelig kunne kalle oss lokalbanken på Jæren må vi jo være til stede i lokalmiljøene. Vi vil og skal være tett knyttet til hele Jæren, og jeg ser mye verdi i å være representert i mange av jærbygdene. Ennå er det slik at mange av den eldre garde liker best å ta turen innom bankens kontorer når de skal fikse noe, og det er faktisk slik at også våre yngre kunder, som har vokst opp med å ha banken tilgjengelig i lommen til enhver tid, ønsker å komme på besøk og snakke ansikt til ansikt med en av våre dyktige rådgivere når det gjelder større endringer, som boliglån eller lignende. Samtidig er det et faktum at folk i stadig større grad benytter seg av de førsteklasses tekniske løsningene som finnes på nett, og for å opprettholde lokalkontorene må det jo være et behov for dem hos kundegruppen. Vi får se hvordan utviklingen blir der, men vi vil holde stand så lenge det er verdi i det både for oss og kundene, forsikrer banksjefen.

Fornøyde kunder Over 30 000 jærbuer benytter seg av én eller flere av Jæren Sparebanks produkter, som blant annet inkluderer lån, sparing og forsikring. – Som en uavhengig bank bestemmer vi selv hva vi vil gjøre, samtidig som vi som en del av Eika-alliansen har tilgang på et bredt spekter konkurransedyktige produkter og spesialkompetanse innen en rekke områder

når det trengs. Etter enhver fusjon vil det være noen utfordringer og detaljer som må løses, men jeg er godt fornøyd med hvordan vi har taklet sammenslåingen. Jeg føler at kundene ser at vi står sterkere som Jæren Sparebank, forteller Lie, og sier at han også opplever at bankens mange bedriftskunder innen både jordbruk og andre næringer føler seg godt ivaretatt.

Klar for fremtiden I en tid der utviklingen for både store og små banker går i et utrolig tempo, og både store, internasjonale aktører som Google og Facebook samt små finansteknologiselskap forventes fremover å forsøke å komme seg inn i et bankmarked hvor det allerede er tøff kamp om kundene, stilles det store krav til bankers konkurranseevne. – Vi er et speilbilde av samfunnet vi lever i, og må bare være flinke til å finne vår plass i markedet. Jæren Sparebank er godt rustet for fremtiden, uansett hva den har å by på. Fremover blir det utrolig viktig å henge med i den teknologiske utviklingen. Samtidig må vi opprettholde de unike egenskapene vi som lokalbank kan tilby. Vi nyter en stor tillit her på Jæren, og er opptatt av å ivareta den tilliten, og vil fortsette å være banken som yter mest og best for jærbuen.

<-- J FOR JÆREN. Tor Egil Lie er administrerende banksjef i Jæren Sparebank, og han er fornøyd med hvor de er etter fusjonen i fjor.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 19


TEMA bank og finans

Trender og fremtid

i bank og finans Tekst// tore friestad

Øystein Bortne er markeds­ analytiker i SR-Bank, og kan fortelle at den raske utviklingen i bankindustrien vil fortsette, men er samtidig klar på at norske banker står meget sterkt og i lang tid har vært i fronten av teknologisk nyskapning i industrien.

–H

istorisk sett har et kjennetegn ved bankvesenet vært at det er en nasjonal industri der banker konkurrerer innenfor landegrenser. Men bank er en attraktiv bransje å være i, og jeg er ikke i tvil om at store internasjonale aktører som Apple, Facebook og Google vil inn i dette markedet. Samtidig vil det ta tid, kanskje spesielt her i Norge, sier Bortne. Tall fra OECD viser nemlig at tilliten til norske banker er meget høy, sammenlignet med bankvesenet i andre land. En viktig grunn er at det norske bankvesenet er underlagt svært strenge reguleringer og krav til blant annet kapitaldekning og kontroll i bankene. Dette regelverket skal være med på å sørge for at kundene er godt sikret. – Det kan hende at nordmenn i løpet av de neste årene vil velge å sende småbeløp til en kompis gjennom Messenger eller Snapchat i stedet for programvare utviklet av norske banker, men å låne til bolig, spare pensjon eller forsikre ungene krever at man har veldig stor tillit til de man kjøper tjenesten fra, og her har norske banker altså en klar fordel.

– Rigget for utvikling Denne tilliten gjør også at nordmenn stoler at produkter som lanseres av norske banker er trygge. Det betyr at det er stort potensial for utvikling her i landet. Mange mener at den største utfordringen for norske banker fremover vil være å velge riktig i den stadig sterkere

20

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

TEKNOLOGI OG TILLIT. Øystein Bortne mener at selv med fintech, blockchain og andre buzzord som i disse dager finner veien inn i bankenes hverdag, er det viktigste å skape tjenester som kundene vil ha. (Foto: Sparebank 1)

strømmen av nye produkter og tjenester. – Ting går veldig raskt. Det er ikke mer enn ni år siden iPhone ble introdusert, og nå foregår en veldig stor andel av banktjenester via apper. Norske banker har dog alltid vært godt rigget for utvikling. Vi har hatt nettbanker helt siden midten av 90-tallet, og var tidlig ute med mobilbanker i 2010. Det bankene først og fremst må finne ut er når man skal satse på hva, og samtidig sørge for at løsningene man tilbyr er trygge og stabile, poengterer markedsanalytikeren.

Data gir forretningsmuligheter Hva blir så det neste som kommer? Brillebank? Roboter? Tingenes internett? – Det er vanskelig å spå, men spesielt sistnevnte er meget interessant. Om alt blir koblet

sammen, kan man for eksempel betale bilforsikring etter hvordan man faktisk kjører bilen. Mer data vil alltid gjøre at bankindustrien kan finne nye forretningsmuligheter og nye tjenester. Det er kanskje ikke mer enn ti-femten år til vi ser tilbake på denne tiden og tenker på hvor merkelig det var når vi brukte telefonen som bank, akkurat som vi nå syns det er rart at vi for ikke så altfor lenge siden brukte sjekkhefter. Målet med teknologisk nyskapning er å gjøre livet enklere for brukerne, og det vil alltid komme noe nytt som gjør at vi lurer på hvordan vi klarte oss uten det «i gamle dager». Det blir uansett spennende å følge utviklingen i bankverdenen de neste årene, fastslår Bortne.


PEUGEOT 208 Allure 82 hk

205.000,KAMPANJENYE PEUGEOT 2008 SUV PRISER! BEHERSKER ALLE FORHOLD Kampanjepris

Mye bil for pengene!

PEUGEOT 308 GT Line med automatgir Kampanjepris Spar kr. 20.200,-

319.900,-

1.99% KAMPANJERENTE

Leasing: 1.375,- pr. mnd inkl. mva Forskotsleige: 39.900,- inkl. mva Forskuddsleie: Etabl.gebyr ink.mva:

5.363,- Totalpris over 3 år: 99.047,-

PEUGEOT 2008 Allure 110hk Kampanjepris 259.900,Automat Spar kr. 11.100,-

ACTIVE CITY BRAKE / MIRROR SCREEN / ÅRETS MOTOR 2008 ALLURE 110 HK PURETECH AUTOMAT

Lanseringstilbud: Klasseledende automat til kun 4.900,- og panorama glasstak til kr 0,-

Spar kr 17.000,Leasing: 2.499,- pr. mnd inkl. mva

259.900,-

Forskuddsleie: 39.900,- inkl. mva Etabl.gebyr ink.mva:

5.363,- Totalpris over 3 år: 139.000,-

Kampanjepris kun kr

1.99% KAMPANJERENTE

Levert Egersund. 3 års – kjørelengdelevert totalt Egersund. 30.000 km.CO2 1,99% nom.fra rente. Pris er inkl. frakt ogbindingstid leveringsomkostninger utslipp 103 g/km. Bildene er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,48 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

1.99% Leasing: 1.699,- pr. mnd inkl. mva

KAMPANJERENTE

Forskuddsleie: Forskotsleige: 39.900,- inkl. mva Etabl.gebyr ink.mva:

5.363,- Totalpris over 3 år: 108.551,-

Dalane Bil AS, Fossveien 2, 4373 Egersund, Telefon: 51496200, www.dalane-bil.no

Det kan være greit å ha alt på ett sted Enten du trenger hjelp til kjøp eller salg av bolig, banktjenester, eller bare noen gode råd, så kan du alltid snakke med oss! sr-bank.no 02002 eiendomsmegler1.no

02070

LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE

Kommunikasjonsb kan brukes med fø fargekombinasjon

Lys blå Hvit tekst

Lys blå 50 Royal teks

Sand

Sand 50% Royal/Hove blå tekst

Royal/HovedStandard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer blå tekst og kundetilpasset treemballasje.

• Konkurransedyktige priser • Hyppige og raske leveringer reduserer behov for lager • Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet Lilla Hvit tekst • Varmebehandlet KD 5630 • Godkjent av Mattilsynet i henhold til internasjonal standard ISPM - 15 • Alle er IPPC merket

FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass Orange raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no Hvit tekst Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Adresse: Øksnevad Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st. Grønn Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: Hvit tekst «Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket».

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 21


TEMA bank og finans

Mye penger å spare i privatøkonomien Tekst/foto// tore friestad

Er nordmenn prisbevisste nok på de store husholdningsutgiftene? – Nei, er det klare svaret fra Reid Krohn-Pettersen. Han er sjefsøkonom i Norsk Familieøkonomi, som i 20 år har bistått norske husstander med økonomisk rådgivning. 22

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA bank og finans

–N

ordmenn er ganske enkelt for lojale, uten at det er noen god grunn til å være det. Det er nemlig sjelden langvarige kunder får tilbud om bedre premisser, så en ny kunde har ofte mye bedre avtaler enn én som har vært lojal i 30 år, forklarer Krohn-Pettersen. Kun rundt ti prosent av oss bytter bank og/eller forsikring årlig, mens det tallet nedover i Europa er nærmere 30 prosent. – Det er store summer å spare, og mye penger å tjene, på å gjøre noe som er mye mindre komplisert enn folk flest tror. Vi er for flerbankeri, der man sprer boliglån, forsikring, sparing og kredittkort over flere steder, alt etter hvor man får de beste tilbudene. Det er såre enkelt i dagens nettverden, og veldig besparende, fastslår Krohn-Pettersen.

– Tjener mye på dårlig rådgivning Han mener at kunder er litt for godtroende på at banken er der først og fremst for å hjelpe dem. – Finansforbundet selv sier at bankansatte nå er selgere, ikke rådgivere. De har salgsmål som må nås, og det viktigste kan da bli å overtale kunden til å velge det produktet som er best for banken, ikke det som er best for kunden. For eksempel tjener bankene vanvittig mye på rådgivning innen sparing – altfor mange blir anbefalt dyre aksjefond, i stedet for rimelige aksjeindeksfond som har lavere kostnad og lavere risiko, og over tid gir bedre avkastning når alt kommer til alt. Det er store forskjeller, og å holde oversikten kan ha mye å si for en families økonomi. Det vil vi hjelpe med, sier økonomen.

Fant 24 000 på én time

PENGERÅD: Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi inviterer flere til å lære om hvordan de kan bedre sin økonomi. – Det er ikke så vanskelig som mange tror, sier han.

Sjefsøkonomen forteller at store deler av dagen til flere av de ti Norsk Familieøkonomi-ansatte som sitter i åttende etasje på Forum Jæren går med til gjennomgang av økonomien til deres medlemmer, som får én time gratis rådgivning inkludert i sitt abonnement. – Det er mange som tilbyr sine medlemmer rabatterte priser på ulike tjenester og produkter, men denne rådgivningen gjør oss unike. Vi gjennomfører vanligvis fem til ti slike møter hver dag. Typisk får vi tilsendt alle nødvendige dokumenter på forhånd, og kommer så gjennom et Skype-/eller telefon-møte med våre anbefalinger til hva familien bør gjøre for å redusere utgifter og øke inntekter. Medlemmer i Rogaland møter vi ansikt til ansikt på vårt kontor på Bryne. Ofte er det ikke så mye som skal til – for ikke så lenge siden klarte vi i løpet av et én-times møte å hjelpe en familie med å spare 24 000 kroner i året, ved å bytte boliglån og forsikring! Helt nytt er det at vi nå også tilbyr én gratis time juridisk rådgivning, noe vi tror mange vil ha god nytte av fremover, forteller Krohn-Pettersen.

Skjult diamant Nær 100 000 har medlemskap i Norsk Familieøkonomi. Her får de tilgang til en rekke rabatterte innkjøpsfordeler på alt fra forsikring og sparing til strøm og hotell, og mange gode tips og råd til bedret privatøkonomi gjennom tester og undersøkelser på nett og i medlems­ magasinet. – Jeg vet at mange liker oss fordi vi er komplett uavhengige. Vi har ingen produkter å selge, men benytter oss av leverandørene som til enhver tid er best. Det at vi ikke er kjøpt og betalt gjør at folk stoler på at vi har et uhildet syn på det meste innen familieøkonomi. Det vi gjør i Norsk Familieøkonomi er nok en litt skjult diamant, men vi jobber for at stadig flere skal finne oss og nyte fordelene vi kan by på. Som medlem i Norsk Familieøkonomi vil du normalt spare flere tusen kroner på ditt husholdningsbudsjett ved å benytte våre medlemsavtaler, sier Krohn-Pettersen, og sier at de lover medlemskontingenten tilbake til kunder som ikke sparer mer enn de 768 kronene den koster etter å ha tatt i bruk minst to medlemsfordeler.

Nå på nett Norsk Familieøkonomi er en viktig aktør innen forbrukerøkonomi, og er ofte i media som følge av sine mange tester av ulike produkter og tjenester, som skadeforsikring, reiseforsikring, dyreforsikring, budsjettapper, boliglån og mye mer. – Igjen tror jeg media stoler på oss fordi vi er en uavhengig, objektiv aktør, og vår mening har derfor mye vekt. Fremover vil vi bli mer og mer digitale, og nylig lanserte vi vårt nettmagasin som jeg tror vil være en viktig faktor i å skape enda mer oppmerksomhet rundt fordelene med å ha god oversikt over sin økonomi, og hvordan vi kan bistå med det.

OBS! Se tips fra Norsk Familieøkonomi om hvordan du kan spare penger på side 28 i dette magasinet.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 23


TEMA bank og finans

Den digitale lommeboken vokser

24

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA bank og finans

Tekst// tore friestad

Bruken av mobilbetaling øker raskt, og stadig flere nordmenn har nå én eller flere mobilbetalingsløsninger på sin smarttelefon.

D

et hele begynte med vennebetaling, og har siden utviklet seg til betaling hos forening og lag, i nettbutikker og i apper, samt i fysiske butikker. Ett eksempel er at MobilePay har inngått en avtale med Rema 1000, og allerede før jul kunne kunder i butikken i Kleppekrossen betale for sine dagligvarer med mobilen. – Det er noen som bruker det, og jeg er sikker på at det bare vil bli mer og mer populært etter hvert som tilbudet blir mer kjent og flere kommer seg over den lille kneiken det er å ta den i bruk for første gang. Jeg tror det er veldig positivt å ha en slik løsning i butikken, både for kunder som får enda et betalingsalternativ, og for oss i kassen som i snitt sparer tretti sekunder per kunde sammenlignet med bankkort. De som bruker MobilePay sier de er veldig fornøyde når de ser hvor lett det er, sier kjøpmann Natasha Hausberg, som oppfordrer folk til å bare hoppe i det og prøve ut mobilbetaling, samtidig som hun tilbyr sine kunder hjelp til oppsett og førstegangsbruk om de ønsker det.

Verdifull dansk erfaring Knut Anders Wangen er sjef for MobilePay, som er utviklet av Danske Bank, i Norge, og sier at de er godt fornøyde med hvor de befinner seg i det norske markedet. – Vi har fått etablert en god plattform, har en trofast brukerbase som stadig vokser, og har inngått partnerskap med mange store aktører. Vår fremste fordel er at vi allerede har solid erfaring med dette. MobilePay ble nemlig lansert i Danmark for tre år siden, og der har vi vokst til å bli den største aktøren på mobilbetaling. Vi er også store i Finland. Det drar vi nytte av når vi nå skal utvikle produktet videre her i Norge. Vi satser for eksempel stort på

nettbutikker. I Danmark er vi allerede tilgjengelig som betalingsløsning i 3000 nettbutikker, og vi har en ambisjon om å være i 1000 norske nettbutikker i løpet av året, sier Wangen.

Nordmenn velger å vippse DNBs Vipps er per i dag den av mobilbetalingsløsningene som er desidert mest populær, med godt over to millioner nedlastninger og 1,6 millioner aktive brukere. MobilePay og Mcash har begge under en halv million nedlastninger. Et annet tegn på at DNB har lykkes med markedsføringen av sin mobilbetalingsløsning er at navnet har blitt synonymt med det å sende penger med mobilen – man betaler ikke, man «vippser». – Det siste året har gått over all forventning, og vi har hatt en enorm resonans i markedet. Vår app er mer populær enn sosiale medier-gigantene Instagram, Twitter og Snapchat! Jeg tror man trygt kan si at vi vant kampen om vennebetaling, og nå handler det om å ta det neste skrittet både i butikk, online og i apper. Vi jobber stadig med å utvikle tilbudet og ser for oss at Vipps kan benyttes for all betaling i fremtiden. Vi vet at det er de som klarer å lage den enkleste og mest intuitive løsningen som vil vinne konkurransen om å være førstevalget hos både forbrukere, bedrifter, og lag og foreninger. Det er klart at Vipps ligger meget bra an der, sier Geir Bærheim, banksjef i DNB Rogaland Sør.

Teknologiske totalopplevelser Sparebank 1 har et mål om å ta førerposisjonen om å være den foretrukne digitale lomme­ boken for norske forbrukere. Elisabeth Haug er administrerende direktør i SpareBank 1 Mobilbetaling, og sier at mCash ønsker å være mer enn bare en løsning for betaling med mobil.

– Innovasjon handler om å løse ting bedre enn før, ikke å forsøke å erstatte velfungerende løsninger uten at alternativet er bedre. For eksempel er betalingsløsningene i norske butikker allerede brukervennlige og trygge. Men – man er ikke i butikken for å betale, man er der for å handle! Vi har tro på at det å skape en bedret totalopplevelse for forbrukerne er veien å gå for å lykkes fremover. Det skal vi gjøre ved å fylle den digitale lommeboken med funksjoner brukerne ønsker å ha i den. og bruke teknologi til å skape mer kundevennlige tjenester. Når vi i høst lanserer KID-fri fakturabetaling på mobilen, er det ett eksempel på hvordan vi møter forbrukernes økte krav til brukervennlighet, samtidig som dette gir store kostnadsreduksjoner til fakturautstedere, forklarer Haug.

Gladmat-Sping Nylig har også Sparebanken Vest for alvor begynt å rulle ut løsningen Sping, som er utviklet av IT-selskapet Evry. Denne ble blant annet tatt i bruk under Gladmat-festivalen i Stavanger i sommer, og sikter mot å ta sin del av markedet fremover. – Sping er en mobil løsning som gir virksomheter muligheten til å raskt etablere seg på en mobil plattform hvor man kan tilby ulike tjenester - alt i én app. Det som skiller Sping fra andre mobile betalingsløsninger er dette samspillet mellom ulike funksjoner i løsningen. Driver man en medlemsbasert virksomhet, for eksempel, vil de som betaler kontingent gjennom Sping automatisk innrulleres i et elektronisk medlemsregister. Det er bare en av mange ulike tilgjengelige funksjoner i Sping.

Saken fortsetter på neste side ->

<-- MOBIL I KASSEN. Hos kjøpmann Natasha Hausberg på Rema 1000 Klepp kan man nå betale med MobilePay. (Foto: Tore Friestad)

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 25


TEMA bank og finans

For mange alternativer? Så kan man stille seg spørsmålet – er det ikke lite brukervennlig med så mange alternativer? Vil ikke det faktum at mobilbetalingsløsningsaktørene inngår samarbeid med ulike aktører gjøre at det er sammenlignbart med at man på Rema kun kunne betalt med pund, på Vinmonopolet tar de euro, på McDonalds dollar, mens hos Narvesen trenger man yen? Enhver forbruker må altså ha tre-fire ulike løsninger tilgjengelig etter hvilken butikk eller festival de besøker om de ønsker å legge igjen bankkort og kontanter hjemme og kun betale med mobilen. – Det er litt upraktisk, det er klart, men markedet er ennå umodent, og det pågår en rekke initiativ for å finne ut hvordan dette kan løses på en bedre måte. I løpet av nærmeste fremtid kommer det til å bli standardisert med forbrukervennlige og kostnadseffektive løsninger, fastslår mCashs Elisabeth Haug. – Samtidig er det ikke tvil om at den sunne konkurransen mellom de ulike aktørene kommer kundene til gode ved at vi driver hverandre fremover. Utviklingen går ekstremt fort på dette området her i Norge, sier Knut Anders Wangen i MobilePay, og påpeker at de ikke er noe i veien for at nettbutikker eller apper kan ha flere betalingsalternativer – det er kun i butikker, der man må installere et fysisk objekt, at det er upraktisk å tilby kunden mange valgmuligheter.

Global konkurranse Både Haug, Wangen og Bærheim er dog klare på at den største utfordringen ennå står foran dem. Det er nemlig forventet at konkurransebildet vil bli flyttet fra lokalt mellom banker her i Norge til globalt. – På sikt er det ikke bare andre norske banker vi konkurrerer mot, men også store internasjonale aktører som Apple, Facebook og Google. Og den kampen blir tøff når den kommer. Noen i bransjen frykter at vi bare klargjør

26

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

det norske markedet for disse globale aktørene ved å skape en befolkning som er erfarne med å bruke mobilbetalingsløsninger. Derfor er det viktig for oss at vi allerede har en stor skare med aktive og trofaste Vipps-brukere, sier Bærheim. – Jeg er ikke i tvil om at minst en av disse aktørene vil være til stede i Norge med noe som er brukervennlig og bra i løpet av 2017. Det gjelder bare å være bedre – og det er fullt mulig. Vi går ikke for verdensherredømme,

men for å skape en løsning som er best mulig for norske forbrukere. Den spesialtilpasningen vil nok ikke Apple gjøre, og slik kan vi slå dem, påpeker Haug. – Én ting er sikkert – det vil være mye utvikling innen mobilbetalingsløsninger allerede i høst, så hvor vi er om fem eller ti år er umulig å spå. Jeg er dog ikke i tvil om at mobilen vil få en stadig viktigere rolle som lommebok både digitalt og fysisk fremover. Så det er bare å laste ned og begynne å bruke, inviterer Wangen.


MAZDA CX-5

NÅ INKL. VINTERHJUL OG HENGERFESTE KUNDEVERDI 36 000,-)

RENTEKAMPA NJE

2,95%*

UAVHENGIG AV EGENKAPITAL

Med god komfort, innovativt infotainmentsystem og stort utvalg av sikkerhetssystemer som bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys, autombrems og blindsoneovervåking byr Mazda CX-5 på et høyt nivå av sikkerhet og kjøreglede. I tillegg Mazdas intelligente firehjulsdriftssystem som gir deg full kontroll uansett vær.

FRA 350 500,- | AWD DIESEL AUTOMAT FRA 442 500,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 13 000,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Kampanjeperiode Mazda CX-5 frem til 30.06.2016. *Rentekampanje Mazda Finans, 2,95% nominell rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapitalkrav 0 %, lånebeløp 150 000,- o/5 år. Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på alle nye Mazda frem til 30.6.2016. Forbehold om trykkfeil.

Andreas Skretting

Alt innen bygging

.

Tlf. 936 97 500 Skogateigen 25, 4362 Vigrestad

-Fagkunnskap gir trygghet.

1-8 NPJ.ai 1 11.08.2015 22:38:29

Y

CM

MY

K

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

transporterer det meste:

M

CMY

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person.

E.VARHAUG

C

CY

Ivar Egeland Tommy Schmidt Kenneth Walde

Åpningstider: Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no.

SMS KAFFE til 1963

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

RING 815 51 960 Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 27


TEMA bank og finans

5 tips fra Norsk 1. Hva skal du si nei til, når du er i banken; Når man er i banken og forhandler om boliglån, pass på at du ikke blir påvirket til å kjøpe andre tjenester eller produkter. Er man i banken og forhandler om boliglån, så la det bli med det. Ofte blir man bedt om å ta stilling til forsikrings-, spare-, pensjonsog kredittprodukter når man skal signere lånedokumentene. Man kan til og med få et «bedre» lånetilbud dersom man også kjøper ulike forsikringsprodukter – typisk skade- og reiseforsikring. Disse produktene er som oftest så dyre at den lille lånerabatten ikke lønner seg. Be banken om å komme med tilbud på disse produktene uavhengig av boliglånet, og sammenlign dem så med konkurrentene til banken. Det lønner seg ofte å ha boliglånet et sted, forsikringene et annet sted, sparingen et tredje sted og kredittkortet et fjerde sted.

2. Budsjett Det er smart å ha et hverdagsbudsjett, og det er enklere enn du tror å ordne. Enten man bruker en «budsjett-app» på telefonen til å holde nøye kontroll (som anbefales) eller ei, så kan man nå enkelt hente ned oversikt fra nettbanken og sammenligne eget forbruk måned for måned. Det er ikke til å stikke under stol at februar og august/september er de største fakturamånedene, og da er det greit å ha satt av midler til disse månedene. Ved å «eksportere» dine transaksjoner i nettbanken til en xl-fil kan du raskt sjekke ditt forbruk. Alle transaksjoner er kodet, slik at oversikten vil vise dine faste utgifter som boliglån, forsikring, strøm og telefoni osv. Den vil også vise hvor mye du bruker i dagligvarer, klær og sko, samt ulike poster som er ekstraordinære. På denne måten kan du enkelt tilpasse ditt handlemønster, ta høyde for de ekstraordinære utgiftene og så videre. Det er veldig smart og oversiktlig.

3. Vet du hva du får i pensjon? Ved å gå inn på www.minpensjon.no så vil du enkelt få oversikt over hva som stipuleres

28

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

å være din pensjon den dagen du er ferdig i yrkeslivet. Her vil man enkelt få en oversikt over egne fripoliser, pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold, samt hva man forventer å kunne få fra NAV (alderstrygd). På denne måten kan en da også enkelt sette opp et spareprogram for å nå de ønskede pensjonsytelsene en ønsker. Men først må man ha et forhold til hva man forventer og ønsker i pensjon den dagen en trer inn i pensjonistenes rekker. Er du fornøyd med 50, 60 eller 70 prosent av dagens lønn som pensjonsinntekt? Svaret vil gi grunnlaget for hvor mye du bør spare de neste årene for å oppnå ønsket pensjonsinntekt. Dessuten vil avstanden til pensjonsalder, antall år, bestemme hvilken spareform som anbefales – jo lenger tid det er til

pensjonsalder, jo høyere risiko kan man ta med sparemidlene (typisk aksjefond). Å begynne pensjonssparing så tidlig som mulig er smart.

4. Har du riktig forsikring? Mange av oss har forsikring via jobb, der arbeidsgiver betaler. Alt fra livsforsikring (dødsfallforsikring), uføreforsikring (engangsutbetaling, livsvarig) og/eller reiseforsikring. Da er det viktig å ha oversikt over hva man faktisk har. Det er jo usedvanlig dumt å være overforsikret, det vil si at du både betaler for en forsikring privat på samme tid som du har en tilsvarende forsikring på jobb. Typisk er


TEMA bank og finans

Familieøkonomi

livsforsikring/gjeldsforsikring. Oftest er det ikke nødvendig å ha egen forsikring som skal tilkomme dine etterlatte betalt av både deg og din arbeidsgiver, men vi opplever ofte i vår rådgivning at dette faller utenfor oversikten, og her er det en del penger å spare for mange. Dessuten kan det være lurt når man er i lønnsforhandlinger å få arbeidsgiver til å betale for denne type forsikringer, da en kollektivt ofte får mye bedre avtaler enn om en privatperson skal kjøpe dette individuelt.

5. Betaler du riktig premie på dine forsikringer? Vi opplever at det lønner seg å bytte eller forhandle forsikring minst annethvert år. Ikke for å være vanskelig, men for å spare penger. Det er en kjensgjerning at forsikringsselskapene, og bankene, skrur opp forsikringspremien på dem som sitter urørlig og ikke foretar seg noe. Det lønner seg aldri å være lojal mot forsikringsselskapet eller banken. Det er mange, faktisk veldig mange, år siden man fikk lojalitetspris. I dag er det dem som tester konkurransen i markedet som får den beste prisen på forsikringene sine – de som enkelt tester dagens selskap opp to eller tre andre. Enkelt er det også. Det er bare å skanne/kopiere dine forsikringsdokumenter, streke over prisen på

hver enkelt forsikringsobjekt og så sende dette til minst to (helst tre) forskjellige selskaper og be om tilbud. Da kan man enkelt sammenligne med eget selskap, og bytte til den som har best pris og vilkår. Eller som mange gjør, bruke denne nye informasjonen til å presse prisen ned i nåværende forsikringsselskap. Vi har mange eksempler på at man kan oppnå så mye som 30 til 40 prosent bedre betingelser ved å sette selskapene opp mot hverandre. Det er en grunn til at norske forsikringsselskap har

rekordhøye resultater hvert år, det er fordi kun 14 til 15 prosent av Norges befolkning bytter forsikringsselskap hvert år – det er veldig få, sammenlignet med resten av Europa. Lykke til! Lurer du på noe, kan våre rådgivere være behjelpelige. Sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen, Norsk Familieøkonomi

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 2 9


NÆRING PÅ JÆREN DISTRIBUERES TIL

20.000 HUSSTANDER OG BEDRIFTER I KOMMUNENE KLEPP, TIME, HÅ OG EIGERSUND

BLI SYNLIG PÅ JÆREN! Jærens beste markedskanal

8 utgivelser i året

Opplag på 20 000

25% på årsavtale

05

NÆRING

2016

inform asjon

• i KLEPP GSLIVET t 2016 OM NÆRIN g • 05 • augus 12. årgan

TIME • HÅ

ER NÅ KOMM uT NPJ OGSÅ uNd/ I EGERS daLaNE

it i høst ONS og Pulp :

Særing på Jæren

nD

Siv EliSE SEla Tema:

Bank og finans økonomi TipS Til BEDrET

De nebdokigenitutavile kles lomm

Elise Eriksen frå Bø skule finn ut koss det føles å få ein orkan midt i fleisen.

Med varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet på Jæren, har Næring på Jæren blitt en favoritt hos jærbuen. Magasinet setter dagsorden og er svært godt kjent. Næring på Jæren er gratis og går til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå. Nytt av i år er full distribusjon til Eigersund kommune.

ANNONSER I NÆRING PÅ JÆREN!

Neste utgave har tema FRÅ FJØS TIL FAT, utgivelse 28. september. Bestillingsfrist 31. august. Sikre deg en plass allerede nå! Ta kontakt med: Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost:katrine@lokomotiv.no Unni Stødle, mobil 932 14 318, epost: unni@lokomotiv.no

330 0

‹‹‹‹ NNæærri ni nggpåpåj jæærreenn

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


TEMA bank og finans

PROFESJONELL BONDEPARTNER. Klepp Rekneskapslag, her representert ved Anette Tjessem Holta, Gro Mabel Anda, Martin Svebestad, Janne Beth Østebrød og Thomas Kvia, vil være en støttespiller når bønder skal foreta strategiske valg om utviklingen på gården.

Byr jærbønder på gode råd Tekst/foto// tore friestad

Når Klepp Rekneskapslag søker nye ansatte, er ett av kravene «hjerte for landbruk». Martin Svebestad og hans medarbeidere skal nemlig være økonomisk rådgiver for jærske bønder.

K

lepp Rekneskapslag har i 60 år bistått næringsdrivende innen landbruk med tradisjonelle regnskapstjenester som bokføring, fakturering, lønn, bilagshåndtering, betaling av regninger, og årsoppgjør. Den siste tiden har de også inntatt en mer involvert rolle som rådgiver for mange bønder. – For en tid tilbake merket vi at det ikke økte med landbruksaktører i Klepp, og vi hadde da to valg. Enten måtte vi også rette oss mot andre næringer, eller vi måtte spesialisere oss på landbruk og bli en nyttig samarbeidspartner for et større geografisk område. Jeg er ikke i tvil om at vi valgte riktig ved å bygge opp et solid rådgivningslag og satse fullt ut på Jærens viktigste næring, sier Martin Svebestad, daglig leder i Klepp Rekneskapslag.

Rik kompetanse De 25 ansatte som sitter i Rogalands Landbrukspark på Særheim bistår nå over 850 kunder med økonomisk rådgivning, og er en

støttespiller og samtalepartner for bønder som skal foreta strategiske valg og planlegging av videre utvikling på gården. – Spesialisering innen et fagområde er noe vi ser stadig mer av i regnskapsindustrien, og våre kunder er meget fornøyd med vår inngående kjennskap til landbruket. Vår lange erfaring, kombinert med kunnskap om siste nytt innen teknologi og lovverk, garanterer kompetente råd. I tillegg har vi et kjempenettverk av fagrådgivere i ryggen her på Særheim, noe som gir oss en styrke ikke mange andre rådgivere har. Vi ser hele bildet og kan kombinere økonomiske råd med det rent agronomiske til det beste for kunden. I tillegg har vi som samvirke ingen eiere som krever stort utbytte, og det gjør at vi kan være konkurransedyktige på pris. Det er naturlig nok økonomisk gunstig for våre kunder, smiler Svebestad.

Fremtidsrettet landbruk I dagens landbruksindustri, hvor konkurran-

sen er stor og marginene små, kan et feilvalg få store negative økonomiske konsekvenser for en gårdbruker. Spesielt med tanke på at det blir stadig flere større gårdsbruk i motsetning til tiden der hver bonde hadde 15-20 kyr og klarte seg fint med det. – Det er helt klart fornuftig å få profesjonell hjelp til å planlegge fremtiden. Det gjelder både innen hverdagslig drift, der vi har god oversikt over økonomien og tett dialog med kunden, og spesialistrådgivning innen tunge områder som eierskifte, langsiktig driftsplanlegging og nye investeringer. Vi bistår mye med såkalt veivalgsrådgivning, der vi gjennom samtaler med gårdbrukeren og gjennomgang av økonomien kommer med en ærlig tilbakemelding om hva som er mest fornuftige retning å ta videre. Målet er å bidra til et fremtidsrettet landbruk her på Jæren, og at økonomien i det hele er på plass, sier Svebestad.

NNæærri ni ngg på på jjæærreenn

‹‹‹3131


TEMA bank og finans

Fornøyde banksjefer

32

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n


TEMA bank og finans

med tro på fremtiden Tekst/foto// tore friestad

Både Ståle Hoff hos SpareBank 1 SR-Bank og Ommund Braut i Sparebanken Vest melder om tøff konkurranse og lynrask utvikling, men begge sier at de er fornøyde med sine bankers posisjon på Jæren.

B

åde SR-Bank og Sparebanken Vest er regionalbanker på Sør-Vestlandet, der førstnevnte har sitt utspring i Rogaland, men siden har opprettet kontorer i både Hordaland og Agder, mens sistnevnte har kommet sørover fra kjerneområdet i Hordaland. – Som regionalbank har vi den lokale tilknytningen som mange kunder føler de store nasjonale bankene mangler, samtidig som vår størrelse gjør at vi i mange tilfeller kan bidra mer og påta oss større engasjement enn lokalbanker. Vi tar det beste fra begge leire, og det kommer våre kunder til gode, mener Ståle Hoff, og får støtte fra Ommund Braut: – Nå er det fem år siden vi åpnet kontoret på Nærbø, og vi har definitivt funnet vår plass i bankmarkedet her på Jæren. I snitt har vi siden starten fått nye kunder hver dag! Som nyetablert utfordrer må man være minst like god som de andre, både på produkter, tjenester og service, og det tror jeg vi har bevist at vi er. Så er det sunt med god konkurranse – det garanterer at vi alle stadig utvikler oss på en positiv måte for kunden, sier Braut.

Fortsatt behov for lokalbanken I en tid der man kan håndtere det aller meste av sine bankbehov digitalt, er både Hoff og Braut klare på at tilgangen på dyktige økonomiske rådgivere i relativt nærliggende lokaler ennå er en av de viktigste grunnene til folks valg av bank. – Spesielt ved de store livshendelsene, fra førstegangs boligkjøp til arv, ønsker folk å snakke med en faktisk person. Jeg tror derfor ikke det er stor fare for at de lokale bankkontorene vil forsvinne med det første. Bruksmønsteret er annerledes, og det er nå nesten ikke den ting man ikke kan løse på mobilen, men det gjør at vi kan skape gode faglige miljø som kan bistå kundene med det de ønsker hjelp til,

sier Braut. – Vi opplever akkurat det samme. Kundene er sjeldnere i banken, men ønsker god, personlig økonomisk rådgivning til større hendelser. Da vil folk se et annet menneske i øynene, og være sikker på at alle parter fullt ut forstår situasjonen. Så kunderådgiverne våre har mer enn nok å gjøre. Vi bruker også mye tid på assistert selvbetjening for å lære kundene hva og hvordan de kan bruke våre tjenester på nett og mobil, forteller SR-Hoff.

– Alle er sin egen banksjef Når det gjelder den teknologiske utviklingen i bankverdenen, så går den nå i et rasende tempo. Bankene satser store summer på utvikling, jobber stadig med nye, brukervennlige tjenester i digitale flater fordi generasjonen som nå vokser opp ønsker å være i stand til å styre alt bankrelatert enkelt selv. – Kompetansen som trengs for å jobbe i bank er definitivt helt annerledes enn for 20-30 år siden. Alt skal være lett tilgjengelig til enhver tid, og om man trenger hjelp til noe må servicen være god og responsen være kjapp. I SR-Bank bruker vi mye ressurser på å ligge foran i den digitale utviklingen, og alltid ha tilgjengelig de tjenester og produkter våre kunder ønsker, samtidig som vi har mye intern opplæring av ansatte for å bli eksperter på alt vi tilbyr. Kunden skal føle merverdi av å være hos oss, fastslår Hoff. – Tidligere var det banken som hadde oversikt over kundenes kontoer, forsikringer og andre verdipapirer, men nå er alle sin egen banksjef, og kan selv holde kontrollen med et par klikk på mobil eller data. Den digitale revolusjonen gjør også at det er veldig lett å til enhver tid se hvor man får de beste tilbudene, og be sin bank om oppdaterte avtaler. Kunden har makten, og vi som bank er der for å tilrettelegge på best mulig vis, sier Braut.

Fremtidsrettet bankvesen Å forutsi hvordan bank- og finansverdenen vil se ut om så lite som fem år er mer eller mindre umulig, all den tid utviklingen går så fort, men både Braut og Hoff er sikre på at deres organisasjoner vil holde tritt med, og i mange tilfeller stå for, utviklingen. – Mange spekulerer i at aktører som tradisjonelt ikke har drevet med bankvirksomhet vil forsøke å innta markedet de neste årene. Det inkluderer store, verdensomspennende selskaper som Google, Apple og Facebook. I Norge har vi et sterkt bankvesen som kundene stoler på, og som jobber hardt med brukervennlig utvikling, så jeg tror de norske bankene vil holde stand i hvert fall i nærmeste fremtid, men på lengre sikt – hvem vet, spør Braut. SpareBanken 1 SR-Bank feiret 175 år i fjor, og feiret med å presentere planene for et nytt hovedkontor i Stavanger. – Dette blir et meget spesielt signalbygg i tre som både viser at vi satser på en lokal tilstedeværelse i Rogaland, og at vi er en moderne og fremtidsrettet aktør. Det er vanskelig å si hvordan utviklingen i bankverdenen vil være de neste årene, men jeg er sikker på at SR-Bank vil fortsette å være en regional bank som gjør det beste for kundene våre.

<- JÆRBUER TRENGER BANK. Ståle Hoff er banksjef i SR-Bank, og kan fortelle at til tross for den digitale utviklingen med så å si alt av banktjenester lett tilgjengelig på mobil og data, har folk ennå behov for sitt lokale bankkontor.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 3


STØRRE BATTERI MED 250 KM REKKEVIDDE*. CHECK!

Vi er ikke nybegynnere når det gjelder elbiler. Det har gitt oss muligheten til å forbedre ting underveis. En av forbedringene er et nytt batteri på 30 kWt som gir deg klasseledende kjørelengde på opptil 250 km*.

NISSAN LEAF KAMPANJEPRIS FRA 209 990 KR

KAMPANJEPAKKE VERDI 14 000 KR:

30kWt batteri fra 264 990 KR

• Komplette vinterhjul • Hurtiglading for 2 000 kr fra Fortum Charge & Drive

Se nissan.no eller søk på Nissan LEAF.

1,99 % KAMPANJERENTE**

GJØR VERDEN ELEKTRISK.

100% ELEKTRISKE NISSAN LEAF. CHECK!

Dalane Bil AS Fossveien 2 4373 Egersund Tlf: 51 49 62 00 Man. – Fre. 07.00 - 16.00 Tirs. 07.00 - 19.00 *Basert på New European Driving Cycle (NEDC) typegodkjenning. Gjennomsnittlig faktisk kjørelengde for 30kWt batteri er 125-200 km under normale forhold. Kjørestil, underlag, temperatur, air conditioning og en rekke andre faktorer påvirker rekkevidden. **Priseksempel: 1,99 % nom./4,58 % eff. Egenkapital 35 % Lånebeløp kr 153 025 over 3 år. Etableringsgebyr kr 2 767. Totalkostnad kr 239 415.

Det komplette bilsenteret på Nærbø

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Vi utfører branntetting, brannisolering, levering og montering av branndører i stål og tre, fuging og voksing av listverk. Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

www.dataplan.no

34

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

www.thermax.rl.no / post@thermax.rl.no Tlf 51 43 75 39


TEMA bank og finans

Suksessfull

etablering på Jæren Tekst/foto// tore friestad

Både Landkreditt Bank og Landbruksforsikring har hatt stor suksess med å etablere seg i Rogaland Landbrukspark på Særheim. – Her kommer vi tettere på en viktig kundegruppe, og det har hatt en meget positiv effekt, sier Peder Skåre. Foto: Privat.

MANGE JÆRSKE KUNDER. Etter å ha åpnet avdeling på Jæren har både Peder Skåre i Landkreditt Bank og Aksel Fiskaa i Landforsikring fått en solid vekst i kundemassen her i distriktet.

D

a Landkreditt Bank i 2013 bestemte seg for å ikke lenger ha all sin virksomhet samlet på Karl Johan i Oslo, men etablere avdelingskontor på strategiske steder i Norge, hadde de rundt 600 millioner kroner i utlånsportefølje til landbruk i Rogaland. Nå, tre år senere, har banken passert 1,6 milliard kroner netto utlån her i distriktet. – Det har vært utrolig mye aktivitet på veldig kort tid. Landbruket på Jæren er vant til tett oppfølging fra bankene, og det er en klar fordel å kunne treffe kundene på hjemmebane. Det er ennå de samme produktene vi tilbyr, men den lokale tilhørigheten som har vært savnet er nå på plass. At bøndene kan treffe noen som forstår fagfeltet landbruk ansikt til ansikt for å diskutere finansiering, er utrolig verdifullt for dem for begge parter, og slik sett er jeg ikke overrasket over at vi har lykkes med vår distriktssatsing, sier Peder Skåre, som kan fortelle at Landkreditt Bank samlet hadde en vekst i utlån på utrolige 24 prosent i 2015.

Fikk følge av forsikring Størstedelen av veksten her i regionen har kommet dette året, da Landkreditt Bank i januar flyttet fra kontor på Forus til Særheim i Klepp. Å være knyttet til Rogaland Landbrukspark har gitt nærhet til et stort og godt fagmiljø, og en mer sentral beliggenhet overfor mange i målgruppen. Samtidig som flyttingen til Særheim fikk bankmann Skåre selskap i Rogaland, da Aksel Fiskaa ble ansatt for å være Landbruksforsikring AS, delvis eid av Landkreditt AS, sin mann på Jæren og tok plass på nabokontoret. – I dag har Landbruksforsikring to til tre prosent av forsikringsmarkedet i det norske landbruket. Vår ambisjon er å doble det tallet i løpet av de neste årene. Med Peder og de andre distriktskontorene i Landkreditt Bank har vi sett hvor godt det fungerer å komme seg ut dit kundene er, og det var hovedgrunnen til at jeg kom inn her. Allerede etter et halvt år kan jeg fastslå at det fungerer også for forsikring

– vi har hatt en meget solid vekst i Rogaland. Landbruket har mange risikoer, og da er det veldig godt for jærbøndene at forsikringsmannen kan komme på besøk og sørge for at de har all den trygghet de behøver, mener Fiskaa.

Gode priser, også til private Hva som er grunnene til at bønder velger å samarbeide med Landkreditt Bank og Landbruksforsikring, er Skåre og Fiskaa enige om: – Først og fremst kan vi som en del av samvirke tilby meget konkurransedyktige priser. I tillegg sitter vi på mye kompetanse om kundenes fagfelt og forstår hva de trenger, og prøver alltid å gi en god, personlig oppfølging. Det er veldig interessant å få være med å bidra til utviklingen av det jærske samfunnet og landbruket i Rogaland, og vi tror på fortsatt suksess her fremover, sier de, og påpeker at både Landkreditt Bank og Landbruksforsikring også tilbyr sitt brede utvalg tjenester og produkter til privatpersoner.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 3 5


Vi gratuler totalentreprenør

arkitekt

36

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

rør

Ventilasjon

sedumtak

blikkenslager

tømmerarbeid

isolering og taktekking

solskjerming


Hå kommune har bygget nye bø skole på nærbø. den nye skolen (1-7 klasse) er planlagt for 550 elever med ato-avdeling for 20 elever og stor flerbrukshall med total bruttoareal på ca. 8972 m2 bta (1.+2. etg. (8377 m2) + tekniske rom på tak (585 m2)). forberedende arbeider startet i august 2014 og skolen er klar til bruk i august 2016.

rer Bø skule innVendig rekkVerk

grunnarbeid og utendørsarbeid

gulVlegger

Heis

støping og sliping aV betonggulV

flis

passiV brannsikring

elektro data alarmanlegg

Vi takker for oppdraget! HEIS

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 37


TEMA bank og finans

GRATIS PENGER. Styreleder i Sparebankstiftelsen Klepp, Elfin Lea, ber frivillige organisasjoner om å sende ham en søknad innen 31. oktober, slik at han får gitt ut midler til formål som kommer lokalbefolkningen til gode.

Sparebankstiftelser søker støttesøkere Tekst/foto// tore friestad

Som eiere av Jæren Sparebank har Sparebankstiftelsen Klepp og Sparebankstiftinga Time og Hå ansvar for å gi en andel av overskuddet i banken tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til lag og organisasjoner. Nå vil styrelederne Elfin Lea og Arnfinn Vigrestad ha enda flere prosjekter å gi økonomisk støtte til.

–S

tiftelsen sin oppgave er å ivareta de gode gamle sparebanktradisjonene i en ny tid. Tidligere var det bankene selv som delte ut midler til allmennyttige formål i lokalsamfunnet, men etter fusjonen til Jæren Sparebank er den jobben overlatt til stiftelsene, forklarer Elfin Lea.

38

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

For å unngå at midler som har blitt opptjent og lagt til side for å bidra til å bygge lokalsamfunnet skal forsvinne ut i det store intet når banker fusjonerer, har det blitt vanlig å opprette stiftelser som sikrer at det lokalbefolkningen har bygget opp skal være tilgjengelig for dem. I dag finnes det 28 slike

stiftelser i Norge. Siden Jæren Sparebank ble slått sammen av Time Sparebank og Klepp Sparebank, som gikk inn med ulik eierandel, er det to stiftelser som har ansvar for å dele ut overskuddet i riktig område med tanke på hvor midlene ble opptjent og hvor mange egenkapitalbevis de sitter på.


TEMA bank og finans

Foto: Garborgsenteret

SYKLER OG VÅTDRAKTER. Arve Gravdal (t.h.) er daglig leder i Sparebankstiftinga Time og Hå. Her har han gitt en sjekk på 50 000 kroner til Bryne triatlonklubb. (Foto: Privat)

1,5 millioner i vår I vår ga de to sparebankstiftelsene samlet over 1,5 millioner kroner til lag og foreninger på Jæren. – Sparebankene har alltid vært viktige samfunnsinstitusjoner, og det skal vi fortsette å være. Det er utrolig viktig å støtte opp om samfunnsnyttig arbeid som skaper en fellesskapsfølelse i lokalsamfunnet, fastslår Arnfinn Vigrestad. Sparebankstiftinga Time og Hå innehar den største eierandelen i Jæren Sparebank, på 63,9 prosent, mens Sparebankstiftelsen Klepp har 14,29 prosent av egenkapitalbevisene. Summene de har til rådighet til utdeling kommer an på hvor stort utbytte i banken er, mens stiftelsenes generalforsamling bestemmer hvor mye som skal utdeles hvert år.

Vil bedre hverdagen Søknadsfristen for høsttildelingene er 31. oktober, og Lea og Vigrestad oppfordrer alle lag og foreninger til å ta en kikk på nettsidene og lære mer om hva som skal til for å bli tildelt støtte. – Vi er spesielt på jakt etter større prosjekter som vi kan støtte over en litt lengre periode, og det er bare å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, og i god tid før søknadsfristen, for å få en i gang en dialog om hvordan vi kan bistå. Vi er her for å gi økonomisk støtte til de

som trenger det, og håper at dette tilbudet kan bli enda bedre kjent, slik at vi får bidratt til å bedre hverdagen for noen her på Jæren, sier Vigrestad.

Fra bedehus til bueskyttere Begge stiftelsene har samme prioriterte gaveformål, som er kultur, idrett, oppvekstmiljø og friluftsliv. – Disse pengegavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang prosjekter som er utviklingsorienterte, aktivitetsskapende og gir varig verdi. Idrettslag og skolekorps er allerede flinke til å benytte seg av muligheter som dette, men jeg vet at det er mye annet som også kunne hatt god nytte av disse midlene. Et godt breddetilbud er utrolig viktig. Vi har tidligere gitt til alt fra bedehus til bueskyttere, og om dere passer vår gaveprofil og har et prosjekt på gang eller noe dere ønsker å gjøre, er det bare å søke, oppfordrer Lea. – I en tid der mange bedrifter som har vært sponsorer må stramme sammen pengesekken litt på grunn av nedgangen i oljemarkedet, kan støttemidler fra Jæren Sparebank bety spesielt mye. Når det er sagt er jærske bedrifter veldig lojale og utrolig flinke til å prioritere støtte til lokalsamfunnet, men om vi kan bidra med ekstra støtte til et prosjekt som er på gang, er vi bare glade for det, smiler Vigrestad.

Verdifull ordførererfaring Både Lea og Vigrestad har bakgrunn som ordfører, i henholdsvis Klepp og Time. På spørsmål om hvorvidt det gjør de spesielt egnet til rollen som styreleder i sparebankstiftelse ler de. – Vel, vi har nok begge fartet mye ute i lag og foreninger gjennom hele vår ordførertid, og vet mye om hvor skoen trykker. Så vi har kanskje et litt annet perspektiv på arbeidet som gjøres enn de fleste, i tillegg til at vi kjenner mange som driver på med noe på Jæren, sier Lea, og påpeker at vennskap og kjennskap selvsagt ikke er avgjørende for hvorvidt søkere får støtte eller ei. – Nå ser jeg frem til å motta høstens søknader, og håper at det er mange spennende prosjekter på Jæren som vi kan hjelpe et skritt videre. Hvis man lurer på noe, er det bare å ta kontakt, så veileder vi gjennom hele prosessen, og vi tar gjerne et møte om noen vil det. Dette er gratis penger, så det er bare for jærske foreninger og lag å utnytte denne muligheten, inviterer Vigrestad.

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 39


TEMA bank og finans

GJØR OPP REGNSKAP. Torill Skjæveland Hodne og Rune Stakkeland i Jæren Regnskap bistår sine kunder med mer enn bare oversikt over bedriftsøkonomien. – Vi vil være en ressurs for våre kunder, og en dyktig rådgiver, sier de.

Rådgivende regnskapsførere Tekst/foto// tore friestad

I snart 35 år har Jæren Regnskap bistått bedrifter fra Stavanger til Sirevåg med fakturering, lønn, årsoppgjør, bokføring og andre regnskapstjenester. Men det er ikke alt: En bred kundemasse som inkluderer alt fra oljeserviceselskap til frisører har fått gode råd om drift, fremtidsplaner og annet.

–F

lere av våre kunder er mindre selskaper som ikke har mange andre sparringpartnere, så det å komme innom her og slå av en prat er veldig verdifullt for dem. Vi er der for alle, enten man har drevet selskap i flere tiår, nettopp har startet, eller går med en gründer i magen og ønsker å starte noe,

40

‹‹ N æ r i n g på j æ r e n

forteller Torill Skjæveland Hodne, daglig leder i Jæren Regnskap, og får støtte av kollega Rune Stakkeland: – Jeg har inntrykk av at det ofte er denne rådgivningsbiten bedrifter savner hos andre regnskapskontorer, og derfor legger vi stor vekt på det. Vi har bygget opp mye kunnskap og er-

faring, og har mye å bidra med. Vi skal være en ressurs å utnytte, og det setter våre kunder stor pris på. I dagens samfunn er det det samme om den som håndterer årsoppgjøret ditt sitter på nabokontoret, i Oslo eller i Bangladesh, så vi vil være noe mer enn bare tallknusere.


TEMA bank og finans

Tett på kundene Jæren Regnskap holder til i Klepp sentrum, og de aller fleste kundene holder til i nærområdet på Jæren. – Vi har et mål om å være tett på kundene, både når det gjelder regnskap og rådgivning. Det at vi har god kjennskap til hvem kundene er, hva de jobber med, og hvor de vil, bygger en tett relasjon og skaper et tillitsforhold som gjør det lettere å drive effektiv rådgivning, sier Stakkeland. – Vi er også opptatt av å bistå våre kunder med å føre godt regnskap. Det gjør det lettere å holde oversikt, og å til enhver tid være oppdatert på hvor man er og hva som må gjøres fremover. Effektive systemer og rutiner er kostnads- og tidsbesparende for kundene, og gjør økonomien i bedriften lettere å håndtere, slik at man kan konsentrere seg om kjernevirksomheten, samt planlegge smart for fremtiden, fastslår Skjæveland Hodne.

matisk, og selv om det ennå finnes dem som leverer permer med fakturaer og andre papirer, går stadig flere over til moderne papirløse elektroniske systemer og skanning av bilag. – Jeg begynte her i 1986 – da hadde vi nettopp fått inn en 300 kilos datamaskin, så den overgangen begynte for ganske lenge siden! Ting går ikke alltid så fort i en regnskapsbransje som er ganske traust, men her på Jæren Regnskap er vi opptatt av å følge den teknologiske utviklingen og tilby våre kunder de beste løsningene på både data og telefon, sier regnskapssjefen.

Sandnes og Jæren

Utvikling med 300 kilos data Den teknologiske utviklingen siden Jæren Regnskap startet opp i 1982 har vært dra-

Positivitet på Jæren

for markedssituasjonen i Rogaland. De som er direkte knyttet opp mot oljen har noen utfordringer, men det merkes enda mer lenger nord. Små og mellomstore jærske bedrifter klarer seg godt, selv i byggebransjen. I tillegg merker vi positive signaler om generell oppgang nå, så dette vil gå bra. Og om noen skulle trenge noen gode råd, er det bare å komme til oss, inviterer han med et stort smil.

KLIKK HER for å se våre kurs.

Jæren Regnskap har kontakt med et stort og spredt utvalg bedrifter på Jæren, og Rune Stakkeland kan fortelle at selv om Rogaland går gjennom tøffere tider i disse dager, går det godt med de fleste av deres kunder. – Det har vært litt mer omstilling det siste halvåret, og ingen får noe gratis lenger, men på meg virker det som om næringen på Jæren går meget bra. Faktisk er jeg litt overrasket over hvor bra det går med kundene våre til tross

Vi tilbyr kurs og opplæring innenfor mange områder. Sandnes og Jæren

Vi tilbyr kurs og opplæring innenfor mange områder

Har du praktisk erfaring men mangler formell kompetanse? Vi tilbyr kurs som dekker teorien du trenger til fagbrev innen Byggdrifter, Logistikk, Barne - og ungdomsarbeider, Kontor- og administrasjon, Salg, Sikkerhet (vekter), Renhold. HMS kurs, Data og språkkurs. For påmelding og informasjon

Ta kontakt med AOF Sandnes og Jæren

tlf: 51 60 37 50

www.aof.no/sandnes

ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEPARTNER‹‹ N æ r i n g på j æ r e n

41


NOTISER

Jærsk industri satsar på Tyskland Eksport til Tyskland skal bli eitt nytt bein å stå på for den mekaniske industrien på Jæren. No har den jærske næringsklynga Alloyance fått statlege omstillingspengar, skriv Jærbladet.

– KYR, REKER OG VESTLANDSFANDEN. Det er mye spennende å oppleve på Jæren i høst. Her fra en tidligere Jærmessa.

Variert arrangementshøst Enten du er interessert i sjøliv, landbruk el­ ler gatefest, finner du det på Jæren. I Sirevåg blir den store Kaifesten avholdt 20. august, Jærmessa går av stabelen på Varhaug 26.-28. august, mens Klepp 24 håper på over 30 000 besøkende 2.-4. september.

E

n lørdag midt i august inviteres det til årets store happening i Sirevåg. Kaifesten byr på 250 kilo stort rekebord og Onsdagsbandet fra Mandal spiller opp. Arrangementet har vokst til å bli en stor hit for både lokalbefolkning og tilreisende, og tiårsjubileet i fjor endte med nesten 1000 solgte billetter. Samme tall forventes også i år. Jærmessa har enda lenger tradisjoner, og arrangeres i år for 30. gang! Arrangementet byr på mye god underholdning for hele familien fra fredag 26. til søndag 28. august. Her kan du gjøre gode kjøp hos de mange utstillerne, og du kan delta på kjekke aktiviteter som ku-auksjon, bruskassestabling, cowboyfest, quiz, og kåring av Miss Jæren. Jærmessa har en egen avdeling for dyr og landbruk, og i tillegg vil du finne kunst og håndverk. Klepp Næringsforening inviterer 2. til 4. september til en festhelg spekket med underholdning, aktiviteter, konkurranser, tivoli og konserter for hele familien, samt gode tilbud i butikkene og salgsbodene. Arrangementet skal erstatte tidligere «Midt på nåttå», som har blitt kjørt i Klepp i 24 år. Klepp 24 byr på show med Prebz og Dennis, Pølsemilå, gratiskonsert med Vestlandsfanden, og mye mer. Du finner mer informasjon om alle arrangementene på Facebook.

42

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

J

ærske bedrifter leverer ein ekstremt høg kvalitet, er fleksible og har korte leverings­ tider, seier direktør i Alloyance AS, Arne Borg Pedersen, til Jærbladet. Han meiner desse kvalitetane skal klara å selja Alloyance inn i den tyske marknaden. Tysdag fekk den jærske næringsklynga med 16 medlemsbedrifter 560 000 omstillingskroner av staten til satsing på eksport til Tyskland.

– Blanke på eksport

SUCHE DIE DEUTSCHEN. Inge Brigt – Ein tysk bedriftsleiar Aarbakke og ordfører Reinert Kverneland vil knapt tru det er sant har tro på at Alloyance skal lykkes. viss ein kan lova at ein ordre levert på fredag vil bli produsert same helg. For mange bedriftsleiarar på Jæren går det sport i å gjera det umulege muleg, seier Borg Pedersen, og legg til at jærske bedrifter har ein ekstremt moderne maskinpark og er heilt i front når det gjeld produksjon av avanserte deler. Det han meiner bedriftene i næringsklynga er blanke på, er eksport. Det skal det no gjerast noko med. Heile målet med Alloyance er å samarbeida om å finna nye marknader for det bedriftene i næringsklynga kan best; avansert mekanisk industri.

Mål om 15-20 kontaktar Dei 560 000 kronene Alloyance har fått skal brukast på ein spissa marknadsundersøking i Tyskland. – Desse pengane er avgjerande for oss. Arbeidet er allereie i gang. Målet er å få 15-20 kontaktar i tyske bedrifter og at me i løpet av fyrste eller andre kvartal neste år har tre til fem førespurnader frå tyske bedrifter. Då er prosjektet ein suksess, seier Borg Pedersen til Jærbladet.


‹‹

KRYSSORdløsning 4/16

1355-0

Og den som ble trukket ut med riktig løsning er: Eli Undheim, Nærbø. Gratulerer!

Ravema AS Åsveien 21 3475 Sætre Tlf. 66 85 90 10

Ravema Demosenter: Orstadveien 134 4353 Klepp St. Reidar Kverneland Tlf. 91 60 11 71.

www.ravema.no

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 3


Nytt om

navn

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb!

Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Cathrine Helen Egeland

Monica Mørk Vikse

fra Egersund er ansatt som Key Account Manager i Nordsjø Media Samkjøringen. Første arbeidsdag var mandag 1. august. Cathrine kommer fra stillingen Key Account Manager i Positiv Opplæring.

har startet i jobben som eiendomsmegler/fagansvarlig hos EiendomsMegler 1 sin avdeling på Nærbø. Monica har jobbet i bransjen siden 2006. Når flyttelasset gikk fra Haugesund til Jæren, nærmere bestemt Varhaug, så var gleden stor når karrieren kunne fortsette i EiendomsMegler 1, avdeling Jærmegleren.

NYANSATT ELLER NY ANSATT? Send en mail til tips@lokomotiv.no med navn, bilde og en kort tekst, og spre det glade budskap om nyansettelser til hele Jæren!

Alt innen nybygg, påbygg, rehabilitering og betongarbeid.

4365 Nærbø – mob. 959 20 994 – tom.erik@aniksdalbygg.no

post@ahbygg.no

Følg oss på facebook C: M: Y: K:

44

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

0 0 0 78

B E T O N G A R B E I D

C: M: Y: K:

63 0 89 0

tlf.nr 51 79 85 79


Min jobb

Yrke: Senior rådgiver Navn: Heidi Brosten Vaaland Arbeidssted: Sparebanken Vest, Nærbø

1. Hvorfor ble du bankrådgiver? Det var litt tilfeldigheter, jeg begynte i bank etter to år i regnskapsavdelingen i Phillips Petroleum. Men det begynner å bli noen år siden.. 2. Hvilken utdannelse kreves? For å jobbe som rådgiver i bank må man ha økonomi/administrative fag fra høyskole/universitet. I tillegg kommer selvsagt flere interne eksamener, samt årlige oppdateringer. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? Jeg har ansvar for privatkunder, holdingselskaper og småbedrifter, og jobber da med finansiering, forsikring, sparing/plassering, og pensjon. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb til enhver tid i den stillingen jeg har, noe som har vist seg å gi meg nye muligheter.

PLASTHALLER Verkstedhall • Lagerhall • Anleggshall • Havnelager • Bulklager • Produksjonshall • Avfuktet lager • Idrettshall • Hall til landbruk Velg selv: Isolert • Ikke isolert • Størrelse • Farge • Kjøp • Leie • Leasing

Kontakt Kjell Ove i Stavanger: 907 49 903 kjell.ove.rossehaug@obwiik.no Skedsmo 64 83 55 00 obw@obwiik.no

5. Hvordan er arbeidstiden? I utgangspunktet åtte til fire, men jeg styrer det selv, og har ofte kundemøter før eller etter arbeidstid en dag og går tidlig en annen dag. 6. Og lønnsnivået? Sikkert som normalt for bransjen. 7. Hva er det beste med jobben? Uten tvil kontakten med kundene. Jeg møter personer i alle slags situasjoner og det gir meg perspektiv. 8. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? Det må være den gangen jeg innvilget boliglån til en kunde som hadde fått nei i egen bank. Jeg hadde skikkelig tro på kunden og tenkte at dette må vi få til. Kunden ble så utrolig glad at tårene kom. Det gjorde sterkt inntrykk på meg! Personen er fremdeles min kunde og det gleder meg at jeg sa ja den gangen. Det var en god dag! 9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da jobbet som? Definitivt noe kreativt innen form og farge. Har mye kreativitet i meg som jeg ikke alltid får brukt blant renter og tall. 10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? Det må være alle de kjekke kundemøtene med eksisterende og nye kunder. I tillegg så er vi en god gjeng på kontoret som gjør at det er kjekt å gå på jobb.

WWW.OBWIIK.NO

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 4 5


nye selskaper på Jæren

KLEPP PRO-LINE EIENDOM Bedriftsvegen 22, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder/styreleder: Henrik Torstein Ødegård DINBRUKTBIL.NO Gamlevegen 1, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Tommy Alvern Virksomhet: Detaljhandel med biler NORSKE BYGGESYSTEMER Kjengaren 18, 4352 Kleppe Daglig leder/styreleder: Robert Sebastian Jezak Virksomhet: Oppføring av bygninger FRODE KLEIVELAND Håbakken 5, 4355 Klepp Daglig leder/styreleder: Frode Kleiveland Virksomhet: Sveisekoordinator VAIDA VASKEBYRÅ Tjønnvegen 8C, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder/styreleder: Vaida Kemzuriene Virksomhet: Vask, renhold og service TREMT HOLDING Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder/styreleder: Ralf Dietrich Virksomhet: Etablering selskap friluftsliv, idrett, turisme

LANDHANDELEN NORGE Austbøvegen 11, 4340 Bryne Daglig leder: Gisle Karlsen-Oma Styreleder: Wicki Træland Virksomhet: Engroshandel med klær MOYIT Kong Sverres gate 8, 4344 Bryne Daglig leder/styreleder: Thomas Moy RST ENTERPRISE Grønbakken 4, 4344 Bryne Daglig leder/styreleder: Rui Sancho Tavares Virksomhet: Salg av trenings- og helseprodukter via nett ALLOYANCE Hetlandsgata 9, 4344 Bryne Daglig leder: Arne Borg Pedersen Styreleder: Inge Brigt Aarbakke DYRØY VEDLIKEHOLD Kvernelandsvegen 496, 4346 Bryne Daglig leder/styreleder: John Dyrøy Virksomhet: Snekker-/malerarbeid PICNIC BAR Smiegata 11, 4340 Bryne Daglig leder: William Mansour Styreleder: Akram Hikmat Yonan Virksomhet: Import/eksport mat og kartonger

SVG ENERGY NORWAY Austre Ring 9, 4344 Bryne Daglig leder: Asbjørn Torvid Schwerdt Styreleder: Odd Inge Vinningland Virksomhet: Miljørydding, -rensing o.l.

HÅ INGOLF365 Opstadvegen 24, 4365 Nærbø Daglig leder: Arnt Ivar Fremstad Styreleder: Cecilie Fremstad Virksomhet: Drift av idrettsanlegg IR INSPECTION Motlandsmarka 165, 4365 Nærbø Daglig leder/styreleder: Odd Knarrum HANDAL HELLAND Toppasvingen 4, 4360 Varhaug Daglig leder/styreleder: Per Ketil Helland Virksomhet: Konsulentvirksomhet SIGBJØRN SKJØRESTAD Ognavegen 46, 4364 Sirevåg Daglig leder/styreleder: Sigbjørn Skjørestad Virksomhet: Grønnsaksproduksjon m.m.

BRYNE MEDISINSKE HUDPLEIE Jernbanegata 4, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Monica Håland Virksomhet: Kosmetisk dermatologisk behandling

ISKREMGARDEN Vadlandsvegen 125, 4362 Vigrestad Daglig leder/styreleder: Ole Morten Høiland Virksomhet: Produksjon og varehandel av matvarer

360MUSIC Gamle Åslandsvegen 7, 4355 Kvernaland Daglig leder/styreleder: Tom Erik Weum Virksomhet: Impresariovirksomhet

RIND Liljevegen 3, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Gjert Anders Saltskår Bjerkevoll Virksomhet: Konsulenttjenester karriere og bemanning

WALDELAND MASKIN Kyrkjevegen 325, 4362 Vigrestad Daglig leder/styreleder: Jarle Waldeland Virksomhet: Maskin- og entreprenørvirksomhet

JUKASA Kong Haakons veg 70 4345 Bryne Daglig leder/styreleder: Stig Sæveland

BUTIKKDRIFT ØRJAN SKARSTEIN Jernbanegata 8, 4340 Bryne Daglig leder/styreleder: Ørjan Skarstein Virksomhet: Butikkdrift

JÆREN KRISTNE BOKHANDEL Storgata 26, 4340 Bryne Daglig leder: Elisabeth Hauge Styreleder: Jørn Sirevåg

NORD MEKANISKE Jærvegen 144, 4344 Bryne Daglig leder: Marit Eikrem Karlsen Styreleder: Fredrik Kverneland Virksomhet: Mekanisk virksomhet

TIME

www. tjessempresenning.no 454 88 300

JÆREN BYGDESERVICE GRAVING & BETONG Kvimarka 82, 4365 Nærbø Daglig leder: Atle Tjelta Pedersen Styreleder: Odd Gaute Frøyland Virksomhet: Graving, steinlegging, forskaling etc.

Med våre iLy terrassevegger blir du skjermet for både vind og innsyn. Vi skreddersyr etter dine mål og ser gjerne på gode løsninger sammen med deg.

Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

46

‹‹ NNæærri ni nggpåpåj jæærre enn


VELKOMMEN TIL OSS I

OCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM Velkommen til oss!

Bedre økonomi!

REVISJON RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER SKATT•OG AVGIFT regnskap/revisjon

• årsoppgjør TELEFON: 51 77 90 / 911 69 145 •07lønn • fakturering • firmaetablering • rådgivning Bedre økonomi! • EDB-tjenester www.sagvaag-revisjon.no

HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND-BYGGET V/ BRYNE STASJON

• • • • • • •

regnskap/revisjon La oss gjøre jobben, så får du bedre årsoppgjør tid til det du kan. Det er god økonomi! lønn fakturering firmaetablering rådgivning AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP EDB-tjenester

La oss gjøre jobben,Postboks så får du 118,bedre 4365 Nærbø tid til det du51 kan.79 Det12 er god Tlf. 60 økonomi! , Fax 51 43

æren Regnskap er i stadig større grad en samarbeidspartner og totalleverandør en økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

33 50.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP Postboks 118, 4365 Nærbø

Tlf. 51 79 12 60 , Fax 51 43 33 50.

innen økonomisk og administrativ bistand Tlf. 51 79 12 20, post@hrd.no Rådhusgt. 2, Boks 104, 4368 Varhaug

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne T N E R EOddmund : Wiig Rune Stakkeland jæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma akkeland R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig nd Wiig Hodne Magnar Espedal

www.hrd.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 Block-gården, 4352 Kleppe post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Firmaregistreringer, nye og endringsmeldinger, regnskap, budsjett, årsoppgjør, lønn m.m.

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING på jæren KRYSSORD 5/16

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, PB 393, 4349 BRYNE / konkurranse@lokomotiv.no innen 8. september. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Lett

7

8

3

2

6

4

7

5

5

4 2 4

4

2 7

6

6

1

8 3

7

4

7

8

8

9

3

5 5

1

9

7

8

6

9

3

6

4

5 8 © Bulls

Medium

9

3 4

9

5 8

7

2

2

9

5

3

1

2

3

4

5

7

6 1 7 4

4 9

3

4

5

2

7

6 © Bulls

Vanskelig

4

7

3

2

5

8 2 5

4

1

6

8

7

5

3

2

4

7

3

7

4

1 4

8 6

6

7 © Bulls

© Bulls

© Bulls

4

9

8

7

2

3

5

4

6

3

5

2

4

6

8

1

7

3

9

6

1

6

3

7

9

4

8

2

5

2

4

9

6

3

7

8

5

1

2

1

2

3

1

5

4

9

6

7

8

9

7

5

8

1

6

2

3

9

4

8

8

7

9

4

1

6

2

5

3

5

3

1

2

8

5

7

9

4

6

7

6

4

5

9

2

3

1

8

7

Lett

5 7 2 3 4 8 1 6 9

Medium

9 1 8 7 6 5 2 4 3

3 6 5 1 9 7 4 8 2

8 4 1 5 2 3 9 7 6

2 9 7 6 8 4 5 3 1

7 2 9 8 5 6 3 1 4

6 8 4 9 3 1 7 2 5

1 5 3 4 7 2 6 9 8

© Bulls

2 7 1 8 6 5 9 3 4

4 9 6 3 7 2 5 8 1

8 5 3 4 9 1 2 6 7

9 1 5 2 8 4 6 7 3

3 8 7 6 5 9 4 1 2

6 4 2 1 3 7 8 9 5

1 3 4 9 2 8 7 5 6

5 6 8 7 4 3 1 2

7 2 9 5 1 6 3 4 8

9

‹‹

1

48

Vanskelig

SUDOKU fasit N æ r i n g på j æ r e n


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring på Jæren har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no innen 8. september 2016. Vinn et gavekort fra Klepp Soneterapi.

Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank og eiendomsmeglingstjenester Banker har en naturlig og svært sentral rolle knyttet til kjøp og salg av boliger i Norge. Bankene bidrar svært ofte med finansiering av boligene, og ofte blir også salgssum benyttet til å nedkvittere eller innfri lån selgeren har hatt.

Rygg og nakkemassasje

Svært mange banker har derfor også egne eiendomsmeglerforetak eller eierinteresser i slike. Det er da heller ikke uvanlig at meglerforetak og banker markedsfører hverandre og hverandres tjenester. Den nære forbindelse som da ofte er mellom bank og meglerforetak gjør det da også nødvendig å regulere nærmere forholdet mellom disse, noe som bla er gjort i Eiendomsmeglingsloven og Finansforetaksloven. Finanstilsynet sendte også ut et rundskriv (nr 7/2016) i april hvor det er gitt nærmere presiseringer knyttet til bankers markedsføring og anbefaling av bestemte eiemdomsmeglingsforetak. Blant annet presiseres det at banker ikke kan sette som vilkår at et bestemt meglerforetak skal benyttes, i forbindelse med tilbud om lån eller andre banktjenester. Kundene skal ha et fritt meglervalg.

Videre opplyser Finanstilsynet at det ikke er uvanlig at bankers saksbehandler mottar honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med egen megler. Finanstilsynet presiserer at bankene må innrette sin virksomhet slik at det er liten risiko for interessekonflikter med kundene, og at slike insentivordninger kan medføre høy risiko for at kundebehandlingen skjer i strid med god forretningsskikk. Kundenes valg av bank og valg av eiendomsmegler skal således ikke være påvirket av bankenes relasjon til de enkelte meglerforetak.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Dette hindrer ikke bankene å anbefale egne meglerforetak, men det må da gis eksplisitte opplysninger om at bruk av anbefalt megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Banken må kunne dokumentere dette.

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Andreas Løge, Sirevåg. Gratulerer!

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, PB 393, 4349 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. 1

6

2

7

3

8

4

9

5

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 49


fem MAT

A. Idsøe Kjøtt, pølser og andre delikatesser I Verksgata i Stavanger finner du landets lengste kjøttdisk, full av kjøtt og kjøttmat av ypperste klasse. Her er det bare å la blikket nyte meter på meter med godsaker. Fra gode gamle klassikere som lungemos og blodpudding, via vårt etterhvert berømte utvalg rå og røkte pølser. Innom svin, lam, storfe, nymalte kjøttdeiger og naturligvis vårt tørrsaltede bacon, før du

Ina Shelby

til slutt ender opp i en bugnende ostedisk der gamle franske kjenninger får følge av lokale nykommere

Kjøkkentjeneste

som Snedig fra Storhaug

KRYDRE INNSIDEN MED DET DU LIKER

Porchetta på grillen Vi anbefaler svineribbe som lages som porchetta (ribberull)

RULL SAMMEN MED FETTSIDEN UT

Vi nordmenn er rare. Vi spiser svineribbe som gale i desember, så er vi ferdige . En meget kort sesong. Tilgangen til svineribbe er stabil hele året gjennom, men brukes dessverre altfor lite. Den har utallige bruksområder som for eksempel på grillen. Porchetta er en super måte å bruke svineribbe på. Det er også noe av det enkleste og beste du kan lage på grillen til vennegjengen eller andre festligheter, så lenge du har et steketermometer og litt god tid. SLIK GJØR DU Det du trenger er et stykke utbenet ribbe. Helst uten svor, men du kan fint bru e begge deler. Beregn mellom 300-400 gram kjøtt til hver person. Start dagen før. Skjær et snitt på langs av ribben til du nesten kommer igjennom stykket, så den åpner seg som en bok. Snitt fettet på utsiden av ribben i passe store ruter. Du kan eventuelt be din favorittslakter hjelpe deg med dette. Krydre stykket på innsiden med det du liker. Vi pleier å bruke salt, pepper, hvitløk, olivenolje, sitronsaft og friske urter som bladpersille, salvie eller estragon.

12 50

‹‹

N æ r i n g på j æ r e n

Så ruller du stykket sammen sånn at fettet kommer på utsiden av rullen. Bind den opp stramt med hyssing. Gni utsiden av rullen godt med salt og pepper og legg den i kjøleskapet til neste dag sånn at smakene får satt seg. PÅ GRILLEN Legg rullen på indirekte varme på grillen. Det betyr at du ikke legger kjøttet rett over blusset. Du kan også benytte stang ( trekk den gjennom rullen) og rotere porchettaen regelmessig. Forsøk å holde temperaturen på ca 110 grader. Har du høyere temperatur er det ikke så farlig, men da blir steketiden litt kortere. Husk at du må passe kjernetemperaturen. Det er viktig. Når kjernetemperaturen er 65 grader er den ferdig. Dette tar ca fire timer ed 110-115 grader. Pakk rullen inn i folie og la den hvile i rundt 20 minutter før du skjærer den opp i skiver. Hva serverer du til porchettaen. Potetsalat pleier alltid å være godt sammen med flere alater, der en som regel har sine personlige favoritter.


fem VIN

CARRO MONASTRELL 2013: kr. 126 Bodega Barahonda fra det lille vinområdet Yecla har produsert denne gode grillvinen. Yecla ligger i, Alicante/Murcia regionen i Sør-Spania. I dette varme klimaet trives vindruen monastrell (mourvedre i sørFrankrike). Vinmarkene ligger opptil 800 meter over havet i kalkholdig jordsmonn, noe som bidrar at vinen ikke får en ”kokt bærkarakter”. Vinen er laget 100% på druen monastrell og kun gjæret i ståltank. Dufter av mørke bær og krydder –og urtetoner. Er saftig og har lett strukturerte tanniner. Mye grillvin for pengene.

Vin til grillmat Alt fra pølser og hamburgere tll fisk, fugl og oksekjøtt slenges på grillen. Som regel er også krydrede marinader, røykaromaer og grillskorper med i smaksbildet. For å hamle opp med dette er en grei hovedregel at du trenger viner some er fruktige og aromatiske. Til grillet rødt kjøtt trenger du en rødvin med rikelig fruktødme, smakskraft og strukturerte tanniner. Til grillet lysk kjøtt er det viktig at vinen er saftig og frisk, uten for framtrende tanniner. Til grillet fisk vil en hvitvin med god fruktkonsentrasjon og syrestruktur fungere godt. Her er noen eksempler på viner til grillmat du finner i hyllene til vinmonopolet. MARQUES DE RISCAL RUEDA 2015 : kr. 129,90 Marques de Riscal er et av de eldste vinhusene i Spania, med røtter tilbake til 1860. Rueda, i Castilla Y Leon, er et kvalietsområde for hvitvin kjent for sine aromatiske og strukturerte viner basert på den spanske druen Verdejo. Denne vinen er en blanding av druene Verdejo (85%) og Viura (15%). Vinen er ung og fersk med flott aroma av sitrus,pære og litt urter. Ukomplisert med flott syre og fin fylde. En god allround vin til de lettere sommerretter, grillet fisk og skalldyr. Kan også nytes alene mens du står og venter på grillen. Praktisk skrukork. ZIND-HUMBRECHT CLOS HÄUSERER 2013 : kr. 295 En fyldig og smaksrik hvitvin, med god fruktsødme, vil passe fint til krydrede sommerretter,spekemat, grillet fisk og lyst kjøtt. Domaine Zind-Humbrecht er en av de aller fremste vinprodusentene fra Alsace i Frankrike. Siden 1997 har vinmarkene vært dyrket økologisk og biodynamisk. Laget 100% av den berømte druen Riesling og kommer fra vinmarken Clos Häuserer fra byen Wintzenheim, i hjertet av Alsace. Flott duft av søte frukttoner som honning , mineraler og sitrus. Fruktig og rik med balansert sødme på smak, nydelig mineralpreg og syre. Flott fylde og lengde. Prøv den til A.Idsøe`s Porchetta, grillede pølser og grillet fisk med spicy tilbehør.

GEORGES DUBOEUF PINOT NOIR (300 CL) KR. 389,90 Den anerkjente vinprodusenten Georges Doboeuf fra Beaujolais i Burgund har laget denne sjarmerende rødvinen på papp. Vinen er laget av den berømte rødvinsdruen Pinot Noir. Den har en delikat rød farge, og dufter av røde bær og litt krydder. Smaken er saftig og frisk, med god syre og bløte tanniner. En god allround-vin til lyst kjøtt. Kan også nytes lett avkjølt til grillet hvit fisk. God sommer

GIOVANNI ROSSO DONNA MAGHERITA 2014 : kr. 165 En saftig, smaksrik og ikke alt for eikepreget rødvin av druen barbera kan være nydelig til grillet lyst kjøtt. Vinprodusenten Giovanni Rosso er berømt for sine baroloer og holder til i byen Serralunga d`Alba i Piemonte, Italia. Denne vinen er laget 100% på druen barbera fra vinmarker i Serralunga. Tolv måneder på store eikefat, botte. Dyp blårød på farge.Sval fruktdreven aroma av røde bær,noe urter og fatoner. Tørr, saftig og fruktig med fin fruktsødme, frisk syre og lette tanniner. Nyt den til Idsøe`s Porchetta, grillet svin, pølser og fugl. WEINERT CARRASCAL 2010 : kr. 159,90 Den argentinske druen Malbec gjør seg godt til grillet kjøtt med sin gode tanninstruktur og syre. Weinert Carrascal har vært blandt polets beste kjøp i en årrekke. Vinen er produsert av Bodega Weinert som holder til i det berømte vinområde Mendoza ved foten av Andesfjellene. Vinen har en drublanding av Malbec (40%) , Cabernet Sauvignon (40%) og Merlot (20%) og er lagret 24 måneder på franske eiketønner. Intens duft av mørke bær, urter og fataromaer. Saftig, med mørk bærfrukt på smak, konsertert med balanserte tanniner og syre. En meget god og rimelig grillvin til okse og lam.

Roar Hasle Roar er daglig leder i Lokomotiv Media, utdannet vinkelner fra Gastronomisk Institutt og brenner for gode mat- og vinkombinasjoner.

13 N æ r i n g på j æ r e n

‹‹ 51


Mulighet for Husbankfinansiering med meget gunstige rentevilkår Flytende rente 1,5% (fra september) og fastrente fra 1,3% (for august)

Nå lønner det seg å kjøpe bolig! Langåpent tirsdager til kl 19

Brattlandsplassen 4 og 6 Varhaug Skal du kjøpe ny bolig er det mange ting du skal ta stilling til. Noe av det kanskje aller viktigste handler om beliggenhet og planløsninger. Begge deler er godt ivaretatt her. Husbankfinansiering.

Type Selger

Leiligheter Magne Skårland

Les mer på blockwatne.no/bratlandsmarka

Pris fra

1.898.000,­

Illustrasjon

Illustrasjon

Torvald Tus veg 4 Tu, Bryne

Kvileitet 77 Nærbø

Sentrumsnære leiligheter m/heis, parkerings­ kjeller og balkong. Husbankfinansiering.

Type Selger

Leiligheter Kåre Vigdel

Moderne leiligheter i solrike omgivelser. Husbankfinansiering.

Type Selger

Leiligheter Magne Skårland

Les mer på blockwatne.no/ttvleilighet

Pris fra

2.398.000,­

Les mer på blockwatne.no/kvileitet

Pris fra

1.948.000,­

Illustrasjon

Illustrasjon

Dynjarbakken 2 Kleppe

Gulaksvegen 2 Bryne

Flotte leiligheter med eget trimrom. Husbankfinansiering.

Type Selger

Leiligheter Kåre Vigdel

Husbankfinansierte leiligheter med parkeringskjeller i attraktivt område.

Type Selger

Leiligheter Magne Skårland

Les mer på blockwatne.no/dynjarbakken

Pris fra

2.198.000,­

Les mer på blockwatne.no/gulaksvegen

Pris fra

1.898.000,­

Selgere Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E­post: kare.vigdel@blockwatne.no Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E­post: magne.skarland@blockwatne.no

Visning etter avtale Block Watne Jæren Morenefaret 1, 4340 Bryne