Næring på Jæren 5-2017

Page 1

05

INFORMASJON

2017

OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 13. årgang • 05 • oktober 2017

OLJEOPTIMISME:

Aarbakke på veg oppover

Belysning på nett SÆRING PÅ JÆREN:

Mor til Unge SPOR

GEIR OVE SALTE:

TEMA ENERGI &MILJØ

”ENERGIEFFEKT­IVISERING VIKTIG GRUNN TIL VEKST”


ROGALAND INDUSTRI & LANDBRUK AS

Få varene levert eller hent selv på et av våre lager: Jernbaneveien 21, Nærbø / Vasshusveien 46 Ualand

Vi har også stort utvalg av dyrevogner og hengere, vi er bl.a. forhandler av Gigant hengere fra Nils A. Mørk Maskin AS

www.rilas.no 2

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Æ

lnnhold MOTGANG SKAPER OGSÅ NYTT Det har vært stille fra oljeservicebedriftene på Jæren – en god stund. Overgangen fra tjukke ordrebøker og kunder på døren til prispress, uthaling av beslutninger og etterhvert stillstand, må ha vært brutal. Vi har det siste halvannet året erfart at bedrifter ikke har ønsket å uttale seg av nevnte grunner. De har opplevd å ikke ha noe å melde, eller endog til nærmest vært beskjemmet over situasjonen, som om den var selvforskyldt. Men hvem kunne forutse at stupet i oljeprisen denne gangen ville vedvare og vedvare når all tidligere erfaring viste at det bare var et spørsmål om tid før alt var tilbake i samme gjenge? Denne gangen stemte ikke tidligere erfaringer. Denne gangen var det alvor. Mange har kjempet og klart en krevende omstilling. Aarbakke er en av dem. Sjefen sjøl, Inge Brigt Aarbakke, melder i denne utgaven av Næring på Jæren om en ordrereserve på 150 millioner. De har blant annet jobbet beinhardt for å arbeide seg inn på eksportmarkedet. Nå begynner innsatsen å kaste av seg. ”Vi hadde aldri klart å vinne anbud i utlandet om vi ikke hadde analysert driften som en følge av nedgangen og begynt å jobbe smartere og mer effektivt. Og denne lærdommen vil vi ikke gå bort fra, selv om det nå forhåpentligvis blir bedre tider.” er hans konklusjon. Administrerende direktør i NOT-konsernet, Geir Ove Salte, har også opplevd nedgangen i oljeindustrien, men med flere bein å stå på har ikke denne fått samme innvirkning på driften i selskapet som hos mange andre. I NOT peker pilene jevnt og trutt oppover. En viktig grunn til dette er energieffektivisering, forteller Salte som du kan lese mer om på side 8 og utover. Der finner du også mer om hva NOT er. Tema i denne utgaven av Næring på Jæren er Energi & Miljø, der vi i tillegg til ovennevnte blant annet har besøkt lightup.no, som er en lokal nettbutikk med salg av belysning. Vi har også sett nærmere på etterspørselen etter solcelleanlegg og hva som videre skjer når det gjelder utviklingen av vindkraft her i området. Særing på Jæren er denne gang Unge SPORs Iren Førland, som i flere år har gitt barn og unge et aktivitetsalternativ eller -supplement til idretten. Vi ønsker alle våre annonsører og lesere en god høst. Neste nummer har tema ”Håndverkere” og gis ut 7. november. Ta kontakt om du har ideer, innspill eller ønsker å annonsere.

Krafttak for Q ............................................................................. 5 Smånytt ...................................................................................... 7 NOT: Miljøhensyn betaler seg ................................................ 8 SÆRING på JÆREN: Iren Førland ........................................ 11 TEMA: Energi & Miljø .......................................15 Aarbakke: Merkbar bedring i oljebransjen ............. 16 Smånytt ......................................................................... 19 Ny vind blåser over Jæren .........................................20 Elektrisk kjøreglede ...................................................22 TEMA ­ Kan spare nordmenn for 800 mrd .............................24 OTD: Envirex gleder seg til å delta ..........................26 Smart med smartlys ....................................................30 Vil skape flere energieffektive boliger på Jæren ...32 Flere bedrifter satser energieffektivt .......................34 Flere vil ha solcelleanlegg .........................................36 FØR & NÅ: Atec, øremerket i fortid og fremtid ..................38 MAT: Blåskjell Tom Kha .......................................................... 43 NYTT om NAVN .....................................................................44 MIN JOBB: Veterinæren ......................................................... 45 NYE SELSKAPER ....................................................................46 KONKURRANSE ......................................................................48 JURISTENS RÅD .....................................................................48

8

11

16

36

God høst.

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29

UTGIVER:

ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Tlf. 901 40 447

REDAKSJON: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Bethi Dirdal Jåtun TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

DISTRIBUSJON: Schibsted Distribusjon Vest Opplag: 23 600

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut syv ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time, Hå og Eigersund kommune.

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 7. november 2017. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


Arkitekttegnet

Sentralt på Bryne Storenubben

FLYTT I NN SOMME R/HØST

2018

TA KONTAKT FOR VISNING

5 store rekkehus

fra 4 650 000,- + omk.* Areal fra 164 - 166 m2

*I tillegg kommer 2,5% dokumentavgift av tomteverdi, ingen indeksregulering

Med CLEVERAIR styrer trekken seg selv Den danske peisprodusenten RAIS har utviklet CleverAir. Det er en intelligent forbrenningsteknologi som hele tiden sørger for riktig lufttilførsel. Resultatet er miljøvennlig fyring, mindre vedforbruk og rene glass.

en selv...

gjøre jobb

Fabrikkveien 3, 4033 Stavanger. Telefon 51 88 33 88 E-post: stavanger@varmefag.no www.varmefagstavanger.no

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Kan vi få bli din lokale partner på boligvarme i ditt distrikt? Vi er en av landets største fagforhandlere av vedfyrt boligvarme, gassfyrte ildsteder og luft-luft varmepumper og ønsker å bli din lokale samarbeidspartner.

RAIS VIVA L 160

4

Megler: Randi Tveit 952 90 691 randi.tveit@em1.no

Se alle våre prosjekter på teambygg.no

Økonomisk og miljøvennnlig forbrenning fra RAIS:

La ovnen

Salgsansvarlig: Morten Moene 913 22 941 morten@teambygg.no

Gi kundene dine inspirasjon og valgmuligheter i vår store utstilling på Forus. Her finner du de kjente merkevarene som kundene etterspør - som RAIS, Contura, Termatech, Brunner og Norsk Kleber. Vi samarbeider med sertifiserte montører, som sørger for trygg og forskriftsmessig montering. Kontakt oss for en prat! Vi har kunnskapen.

Sterk Kommunikasjon

• Barnevennlig • Gode solforhold

SK A R P.N O

• Inntil 4 soverom • Inntil 2 stuer


KRAFTTAK FOR Q TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

I august tok landbruks- og matminister Jon Georg Dale første spadetak i neste skritt av Q-Meierienes utvikling på Jæren. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


Slik kan området rundt Q-Meieriet på Øksnevad se ut i 2020. Ill: Q-meieriet

E

t opp mot 6.300 kvadratmeter stort produksjonsanlegg skal nå settes opp i Klepp. – Vi trenger konkurranse i melke­ markedet, og det har Q bidratt til i 20 år, sa ministeren. Nå er Qs mål å ta en markedsandel på 30 prosent.

I dag 20 prosent Q-Meieriene har i dag cirka tjue prosent av markedet på melk og rundt ti prosent av yoghurt-markedet. Byggeprosjektet på Øksnevad i Klepp er et viktig ledd i planen om å øke disse tallene. – Vår nye fabrikk skal representere fremtidens meieriproduksjon – kompetansedrevet, nyskapende og effektiv. Denne utbyggingen vil også gi bøndene på Jæren gode og langsiktige leveranseavtaler. Vi tar imot rundt 70 millioner liter melk hvert år nå, og har potensiale for stor vekst når vi får opp de nye lokalene. Utbyggingen gir oss mye bedre kapasitet og enda mer rom for innovasjon. Forbrukerne vil ha flere Q-produkter, og vi vil gi dem det, forteller

6

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-Meieriene.

Konkurranse i melkemarkedet Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var på plass under åpningsseremonien. Han mente denne utviklingen ikke bare var viktig for Q, men for hele landet. – Q-Meieriene har skapt et produktmangfold i norske butikker som vi ikke hadde sett uten dem. Konkurranse er viktig for utvikling, og det er derfor bra at Q nå vil utvide og ta nye markedsandeler, sa Dale. Bent Myrdahl har på sin side mye skryt å gi til mannen som var invitert til å ta det første, symbolske spadestikket.

Konkurranse på like vilkår – Landbruks- og matminister Dale fremmer økt konkurranse og økt innovasjonstakt i matbransjen, og er dermed en fin representant for forbrukerne. Dale har også sørget for at det fra 1. juli 2017 ble mulig å konkurrere med lik melkepris, enten man har egne melkeprodusenter som Q eller om råmelken

kjøpes fra Tine. Det var utrolig viktig for oss, ettersom vi siste tre år faktisk har betalt 65 millioner kroner for å matche Tines bonusutbetalinger. Nå ligger alt til rette for at vi skal kunne konkurrere på likt grunnlag og nå vårt mål om 30 prosent markedsandel, fastslår Q-sjefen.

Starter med veiarbeid Nybygget, som skal integreres i dagens 3.500 m2 store bygningsmasse, skal etter planen stå klart rundt årsskiftet 2019/20. Men først skal veien flyttes. – For å frigjøre plass til utvidelsen, skal hovedveien som går rett forbi meieriet flyttes vestover, og det skal lages underganger og rundkjøring for å sikre den ulykkesutsatte Øksnavadkrossen. Målet er å starte flyttingen av veien i oktober, og den skal stå ferdig i mai/juni neste år. Så begynner arbeidet med selve fabrikken. Den er viktig for vår utvikling, men til syvende og sist er det ikke digre bygg som avgjør, men å levere produktene som folk vil ha på bordet. Og på innovasjon kan ingen slå oss, forteller Myrdahl.


Avgjørelse om Landbruks­ direktoratet utsatt Regjeringen bestemte ikke lokalisering av fremtidig Landbruks­dire­­­ktorat før valget, slik det var ventet. Jæren må derfor vente på beskjeden om hvor­vidt det kommer nye statlige arbeidsplasser hit eller ikke. Saken er i stedet utsatt på ubestemt tid og vurderes fortsatt i Landbruks- og mat­ departementet. – Vi arbeider oss grundig gjennom disse

vurderingene. Tidspunktet for når konklusjon vil foreligge er ikke klart, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK Trøndelag.

Beslutningen om hvor Landbruksdirektoratet skal legges, er utsatt.

Risa valgte Ford for tredje gang Hele 120 Ford Connect og tre Ford Custom ble nylig overlevert til Risa på Nærbø, i løpet av oktober vil ytterligere 12 Ford Ranger pickuper bli overlevert anleggsentreprenøren. – Med denne ordren har vi de siste ti årene levert mer enn 630 nye Ford til Risa. Vi er selv­sagt veldig fornøyd med at en så stor aktør er så fornøyd med Ford at de velger oss gang etter gang. Dette er kjøretøy som blir brukt i anleggs­bransjen og får mye juling. Det er et kvalitets­stempel for våre Ford-modeller, sier daglig leder Arve Edland hos Kverneland Bil Bryne AS, som har inngått den store bilavtalen.

Konsernsjef i Risa, Bjørn Risa, sier at de er veldig godt fornøyd med den nye avtalen. – Vi har hatt en praksis om at vi skal for­ holde oss til færrest mulig partnere. Det gir oss mindre administrasjon rundt bilholdet. Val­get av Ford igjen er både fordi de leverer bra kvalitet, de ansatte trives med bilene som arb­eid­splass og de tilbyr konkurransedyktige priser. Den service og oppfølging vi har fått i alle disse årene har også vært svært bra, sier Bjørn Risa.

Kverneland Bil Bryne AS har de siste ti årene levert mer enn 630 biler til Risa.

Valget er tatt Fra Jæren kom Margret Hagerup (H), Geir Pollestad (Sp) og Solfrid Lerbrekk (SV) inn på Stor­tinget, og både bedrifter og privat­ personer er nå spent på å se hva de tre får til for nærings­livet på Jæren. Slik stemte de tre jærkommunene under stortingsvalget 11. september (endring siden sist stortingsvalg i parentes):

Time kommune:

Klepp kommune:

Hå kommune:

• Høyre: 27,8% (+0,2) • Ap: 19, 4% (-1,2) • Frp: 18,4% (+2,3) • KrF: 11,5% (-2,4) • Sp: 11,4% (+1,3) • SV: 3,7% (+0,6) • MDG: 2,7% (+0,1) • Venstre: 2,6% (-1,3) • De Kristne: 0,8% (-0,5) • Rødt: 0,5% (+0,3) Andel av befolkningen som stemte: 81,0% Forhåndsstemmer: 2.923

• Høyre: 27,9% (-1,8) • Frp: 25,1% (+3,0) • Ap: 16,2% (+0,2) • Sp: 11,1% (+1,5) • KrF: 10,4% (-3,0) • SV: 2,4% (+0,6) • Venstre: 2,3% (-0,9) • MDG: 1,6% (-0,1) • De Kristne: 0,8% (-0,2) • Rødt: 0,7% (+0,4) Andel av befolkningen som stemte: 79,5% Forhåndsstemmer: 3.285

• Høyre: 23,3% (-0,5) • Frp: 22,8% (+3,5) • KrF: 16,9% (-2,8) • Sp: 15,4% (+1,5) • Ap: 13,5% (-1,2) • SV: 2,3% (+0,4) • De Kristne 1,5% (-0,6) • Venstre: 1,3% (-0,6) • MDG: 1,3% (+0,1) • Rødt: 0,5% (+0,3) Andel av befolkningen som stemte: 80,5% Forhåndsstemmer: 3.305

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


Miljøhensyn betaler

Geir Ove Salte, gründer og konserndirektør i NOT med hovedkontor på Nærbø/Bryne.

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

I gjennomsnitt lakkerer de 40.000 meter aluminiumsprofiler per uke. I løpet av ett år blir det 2.080.000 meter, noe som tilsvarer to ganger tur/retur Stavanger-Oslo.

O

g dette er bare én av produksjons­ linjene til det jærbaserte NOT-kon­ sernet som i 2007 ble innlemmet i Bjørn Ryggs BR-Industrier med gründeren Geir Ove Salte som konserndirektør. Salte eta­blerte i 2001 Lode Lakkering sammen med Per Morten Ikdahl i Lode Sveis på Nærbø, og de to eier i dag henholdsvis 34 og 10 prosent av NOT-aksjene, mens Bjørn Rygg har de resterende 56.

Utvidet horisont – Selvsagt har dette gitt oss mer butikk, men den viktigste gevinsten er den utvidede horisonten vi har fått tilgang på. Vi har hele tiden vært opptatt av å skape trygge arbeidsplasser, noe også Bjørn er opptatt av. Dessuten er han en fantastisk motivator, sier Salte som i tillegg til egne ledermøter deltar på konsernledersamlingene i BR-Industrier fire ganger i året. Han forteller at NOT på

8

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Fosfatisering og Xylan brukes ved ekstreme behov for overflate­ beskyttelse, som for eksempel på store dyp. Foto: NOT

tross av nedgangstider i regionen styrer mot en omsetning på rundt 145 millioner kroner dette året, noe han er godt fornøyd med. Kon­ sernet har vist en jevn økning siden dag én.

Næring på Jæren møter konserndirektøren på Håland på Bryne, i det relativt nye bygget til NOT Overflatebehandling med beliggenhet bare et steinkast fra Aarbakke. Fra han startet med én ansatt i Lode Lakkering i 2001, leder han i dag et konsern med rundt 100 ansatte. NOT ansees som en av de markedsledende i bransjen, og Salte tilskriver mye av veksten det kontin­ uerlige fokuset de har hatt og fortsatt har på energieffektivisering, miljø og sertifi­ seringsarbeid.

fastslår han og forteller at de for noen år tilbake for eksempel vant et anbud på et bygg i Stavanger nettopp basert på miljøkriterier. – Vi leverte det beste CO2-regnskapet og fikk jobben, sier han enkelt. – Det kommer ikke til å bli mindre av dette i framtiden? – Nei, vekten på miljøhensyn vil bare øke i styrke enten det gjelder bygg og anlegg, infrastruktur, offshore, landbruk eller marin sektor, sier han. Ifølge Salte innebærer fokuset på miljø og energiforbruk også en langt større kontroll over uforutsette hendelser og avvik. – I vår bransje er det ekstra viktig å legge til rette for god HMS, sier han og forteller at de også i innkjøp alltid jakter de mest miljøvennlige produktene.

Miljø, energiforbruk og HMS

Livslang levetid

– Det koster, men gevinsten er så mye større,

Infrastruktur-prosjekter utgjør en stor og

Kontinuerlig forbedring


MYE AV DEN VEKSTEN VI OPPLEVER LIGGER I ET KONTINUERLIG FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING, MILJØ OG SERTIFISERINGSARBEID.

seg

Martin Salte og Jacob Minde, henholdsvis daglig leder og lærling ved NOT-anlegget på Håland i Time. Troll Bygg i Hinna Park har varmforzinkede fasadeplater i stål fra NOT Varmforzinking, noe som betyr minimalt vedlikehold. Foto: NOT

viktig del av NOT-porteføljen. – Både Statnett, NSB, Statens Veg­vesen og Telenor har ikke sjangs til å drive ved­ likehold på alle de omfattende prosjektene de utvikler. Vegvesenet forlangte for eksempel 150 års levetid da de skulle satte opp Drammensbrua, noe vi kunne imøtegå, sier han og legger til at de også har levert overflatebehandlingen av Lysefjordsbrua. – Hvor mye fordyrer overflatearbeidet de ulike leveransene? – Så lenge vi kan levere livstid, handler det ikke om fordyring, heller tvert imot, er svaret. På et ark setter han opp et regnestykke. – Ser du? Kostnaden for å sørge for at metaller ikke ruster, men holder seg tiår etter tiår, er minimal. Overflatearbeid er et smalt fagfelt og utgjør ifølge Salte som regel bare rundt tre prosent av et totalprosjekt.

– Folk kommer som oftest ikke på at jobben blir gjort en gang, men den har stor be­­tydning for sluttresultatet, ikke minst over tid.

Mest spesialbestillinger I motsetning til serieprodusenter, som for eksempel Kverneland og tks, leverer NOT for det meste håndarbeid. – Vi jobber mye med spesialbestillinger, noe som gjør at vi i liten grad kan benytte oss av roboter. Her er det håndarbeid som gjelder, noe som fordrer dyktige folk, sier han og roser medarbeiderne. – Vi har flinke og dedikerte folk. Uten dem hadde vi ikke vært der vi er i dag.

NOT-KONSERNET • Etablert i 2007, da BR-Industrier gikk inn i selskapet til Geir Ove Salte og Per Morten Ikdahl på Nærbø. • Konserndirektør: Geir Ove Salte • Antall ansatte: 103 • Hovedkontor: Nærbø/Bryne • Består av følgende selskaper i åtte lokasjoner: NOT Varmforzinking (Nærbø), NOT Pulverlakk (Sandnes), NOT Sinterco Pulverlakk (Larvik), NOT Industrimaling (avd Bryne – Sandnes - Nærbø), NOT Over­flatebehandling, avd. Xylan (Bryne) NOT Overflatebehandling AS, avd.Beis (Bryne) • Tjenester: Varmforzinking, sandblåsing, glassblåsing, lakkering, pulverlakkering, beising (syrevask av rustfritt stål), Xylan-­ behandling, Zink- fosfatisering, passiv brannbeskyttelse/brannisolering og metallisering.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


FØRSTE LÆRLING I NOT

Jacob Minde har nylig startet på sin toårige praksisperiode i NOT Overflatebehandling på Håland, Bryne. -graset er grønnere på vår side!

Jacob Minde fra Bryne er tidenes første lærling i NOT-konsernet.

–V

i har så langt hatt for lite fokus på dette med lærlinger, men ser for oss at det skal bli en endring på det framover, sier konserndirektør i NOT, Geir Ove Salte. Jacob Minde jobber ved NOT-anlegget på Håland på Bryne, der Martin Salte er daglig leder. – Vi er alltid på jakt etter dyktige folk, og lærlingeordningen er en svært god måte å bli kjent med potensielle arbeidstakere på, sier han. Minde, som nylig har startet på sin toårige praksisperiode, er så langt godt fornøyd med tingens tilstand. – Jeg trives med arbeidsoppgavene, sier han. – Og plassen. Det er tydelig at han ser fram til to år hos NOT på Håland, - og gjerne også mer enn det.

AM Stripespreder - Norsk patent, produseres lokalt - Rustfritt fordelerhus med stor kapasitet - 5 års garanti, minimalt vedlikehold - Jevn spredning, også i hellende terreng

Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering.

Stripespredere, fanespredere, pumper, slanger, slangetromler, koblinger, gjødselkummer, bunnuttak, veggkraner, røredyser og rørepropeller.

Agromiljø AS - Tlf. 51 71 20 20 post@agomiljo.no - www.agromiljo.no

10

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


SÆRING på Jæren

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

Scenelivet for alltid TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD/ ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

32 år gamle Iren Førland har allerede hatt en lang karriere som artist, men aller best trives hun bak scenen, mens hun ser ungdommen i Unge SPOR finne seg selv gjennom revy, teater og musikaler. – Å få være med på andres eventyr, det er mitt eventyr. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


Unge SPOR hatt inne utallige jærske ungdommer og skapt et miljø som har satt kultur-Jæren på kartet. Foto: Preben Haugstad

–J

eg er en litt bortskjemt attpåklatt, det er nok mye av grunnen til at det har blitt som det har blitt og jeg tror jeg kan få til alt. Så når jeg fikk det for meg at jeg skulle til scenen, ble det slik, for­k larer Iren Førland med et stort smil om munnen mens vi sitter i lokalene til Unge SPOR, like ved inngangen til Sandtangen.

Visste veien å gå Målsetningen var der tidlig. Allerede som 16-åring fant Iren ut at hun som voksen ville jobbe med ungdom og kultur, og da hadde hun allerede stått på scenen selv i flere revyer og musikaler.

– Jeg har alltid vært målbevisst, og da jeg var russ fikk jeg anledning til å samle en ungdomsgjeng og etablere en revy. Det ga mersmak, kan du trygt si. Samtidig fant jeg ut at jeg måtte jobbe med faget og studere slik at jeg ble flink nok til å undervise. Så jeg reiste ut i verden og fikk kunnskap, titler og erfaring, sier Iren, som siden hun var 16 også har jobbet fri­lans som solist i begravelser og bryllup, sangtekstforfatter og mye annet.

SÆRINGEN Navn: Iren Førland Alder: 32 år Sivil status: Gift, to barn Stilling: Gründer og leder av Unge SPOR, Bryne

På riktig spor I 2006 fikk Iren en telefon som på mange måter forandret livet hennes. Roar Bore, ansvarlig for revymiljøet på Lye, hadde lyst at hun skulle

være leder for to prosjekt i SPOR. Oppdraget var å samle ungdom som ville jobbe med scene og få frem et ungdomsprosjekt.

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

12

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

KRAN OG KJETTING AS

tlf.nr 51 79 85 79


SÆRING på Jæren

For Iren Førland er det viktig å være en arena for de ungdommene på Jæren som har en kulturell åre.

Velkommen til Sparebanken Sør i Storgata 13, Bryne.

Så her er vi; Jærens nyeste bank- og forsikringsaktør med lange tradisjoner fra Telemark og Agderfylkene. Nå kommer vi til Rogaland

og Jæren med dyktige medarbeidere som kjenner området fra innsiden. Vi gleder oss til å bli kjent med deg og å hjelpe privatfolk, næringsliv og lokalmiljøer på Jæren til å vokse inn i fremtiden! Sparebanken Sør så dagens lys i 1824. Sikkert en traust og kjedelig gjeng, tenker du. Engasjerte, glade og oppdaterte, svarer vi da.

PÅ BRYNE!

193 ÅR OG NY

– Som 21-åring var det superskummelt, men jeg sa jo selvsagt ja. Jeg laget revyen Skumma Kultur i 2006, og etter et studieår i USA kom jeg tilbake til neste oppsetning, musikalen Maestro, i 2008. Den er på mange måter starten på Unge SPOR-konseptet, forteller Iren. – Vi ville skape en arena hvor man kunne være noen andre enn seg selv i fem minutter, og en arena for estetisk anlagt unge. Det er ikke overalt på Jæren – hvor idretten står utrolig sterkt – at det var, og ennå i noen tilfeller er, greit å være kunstnerisk anlagt. Vi går nok ennå glipp av mange jærske talent fordi de gjør det de tror de skal gjøre, ikke det de vil. Jeg vet at når vi går rundt og deler ut brosjyrer så er det ungdom som vil ta en, men som ikke tør. Det

www.sor.no | tlf. 09200

Det har blitt mange oppsetninger med gjengen i Unge SPOR.

Tar imot applaus etter forestillingen ”Speil, Speil”. Foto: Eirik Halvorsen

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 13


er trist, og jeg håper og tror at det vil bli slutt på det. Gjør som du har lyst, vil jeg skrike til ungdommen! Når teppet på Maestro-musikalen gikk ned for siste gang, ble SPOR nedlagt, og Iren stod igjen med 40 kjempegira ungdom og et viktig spørsmål: «Er det slutt nå?». Men hun fikk bruke overskuddet på 40.000 fra musikalen til neste prosjekt, og resten er historie. – Sammen med den fantastiske ekte­ mannen min Frode og to herlige sjeler i Johanne Steinsland og Linn Skretting, startet jeg Unge SPOR. Endelig var drømmen jeg hadde jobbet mot oppfylt.

Mer enn scenekunst Siden den gang har Unge SPOR hatt inne utallige jærske ungdommer, og skapt et miljø som har satt kultur-Jæren på kartet. – Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til. Vi har gått fra en idé rundt stuebordet vårt til å kunne bistå spilleglade ungdom som vil ha en fremtid i feltet, eller i det minste har vi hjulpet med å gi dem en fan­tastisk ungdomstid med et strålende miljø og gøyale aktiviteter. Dette er definitivt mer en livsstil enn en jobb. For når man virkelig brenner for noe, hvordan kan man se på det som en jobb?!

Mange, mange barn og unge på Jæren har vært innom Iren Førlands Unge SPOR. Foto: Eirik Halvorsen

– Over tid har Unge SPOR utviklet seg fra å være et sted hvor man lærer om faget scene­ kunst til å også gjøre et viktig ungdomsarbeid på Jæren. Her har ungdom noen å snakke med om ting de ikke vil ta opp med mor og far. Jeg er mer som en irriterende storesøster, ler Iren.

Miserabel-drøm

1355-0

Iren Førland trives godt på scenen selv også og har nok fortsatt en del ugjort.

– Hva er det verste med å være daglig leder i Unge SPOR? – Fjortisting som «Flink pike-syndromet» - jeg hater det. Og superengasjerte supermammaer som krever at ungen gjør alt, ofte mot ungens vilje. Vi vil ikke ha inn ungdommer hvor mamma er den som

virkelig vil – de må få ta avgjørelsen selv. – Og det beste? – For meg – det å få være veileder i et utrolig verdifullt, skapende miljø, og å se tidligere medlemmer som nå er ute i verden og jobber som kunstnere. Jeg ville ikke byttet det mot noe! – Så du kunne ikke tenkt deg å stå på scenen på en stor oppsetning? – Vel.. Jeg har mange inspirasjonskilder, men den største er Les Mis. Å spille Eponine har lenge vært en hemmelig drøm. Nå er jeg kanskje for gammel for det. Men kanskje Fantine? Det er en drøm som kanskje ikke går i oppfyllelse, men drømmer er håp, og uten håp er ikke livet verdt å leve.

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. TlF. 66 66 85 8590 9010 10

14

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

www.ra


TEMA ­

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler. Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

ENERGI & MILJØ 22

26

Foto: Risa

20

30

Aarbakke jobber smartere og mer effektivt: ”Vi har de siste tre månedene hatt 30 prosent oppgang på ordreinngang”, forteller Inge Brigt Aarbakke. De lokale oljeservicebedriftene er på vei oppover. Vindkraft er også under oppseiling, men ikke i den grad mange kanskje hadde forventet. Likevel, flere nye prosjekter er på gang og Høg-Jæren Vindpark regnes som Nordens mest effektive. Elbilsalget på Jæren er stigende. Hos Bavaria Bryne er rundt to tredjedeler av nybilsalget elektrisk. Dette er bare noe av det dere kan lese på TEMA-sidene.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


Merkbar bedring i oljebr TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

– Jeg føler at ting er på vei opp. Vi har de siste tre måne­ dene hatt 30 prosent oppgang på ordreinngang, sier Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS på Bryne.

E

tter tøffe år med ordrenedgang, svikt­ ende inntekter, permitteringer og opp­­sigelser er det tegn til at den norske olje­­næringen nå er i ferd med å reise seg fra knestående.

150 mill. i ordrereserve – Vi har per i dag en ordrereserve på 150 milli­ oner kroner. Jeg ser ikke at det skal komme en ny dupp i markedet, og er derfor positiv. Subsea er fremdeles ganske lite, men nedihull er enormt aktive, og der har vi vokst mye, forteller Inge Brigt Aarbakke. Han sier at Aarbakke AS har lykkes fordi de har gjort de riktige tingene i nedgangstiden. – Vi har vært aktive og stadig tatt andeler av markedet - vi har i vår bransje økt markedsandelen fra 10 til 18 prosent siden 2010. Så selv om det ikke har vært like mange store oppdrag som før, har det vært flere oppdrag. Det gjør at det har svidd litt mindre her enn hos mange andre, sier Aarbakke,

Inge Brigt Aarbakke tror på positive tider fremover. Nå skal hele bedriften samles på Håland, og lokalene i Vardheia fraflyttes.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

16

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

ransjen

VI HADDE ALDRI KLART Å VINNE ANBUD I UT­ LANDET OM VI IKKE HADDE ANALYSERT DRIFTEN SOM EN FØLGE AV NEDGANGEN, OG BEGYNT Å JOBBE SMARTERE OG MER EFFEKTIVT. INGE BRIGT AARBAKKE, AARBAKKE AS

Aktiviteten hos Aarbakke AS er i ferd med å ta seg opp. Foto: Aarbakke

som forteller at de ennå har ti stykker som er permittert, men at håpet er at de snart skal kunne ta disse inn igjen, og så ansette flere.

Forlater Vardheia De siste årene har Aarbakke AS delt sin drift mellom lokaler i Vardheia og på Håland. Nå er avgjørelsen tatt om at hele produksjonen skal flytte til Håland. – Her på Håland har vi nye, topp moderne fasiliteter, og dette er også en faktor i arbeidet med å holde kontroll på kostnadene. Vi har hatt mange fine år i Vardheia, men det blir veldig bra å samle driften, sier Aarbakke.

Høyere omsetning enn forventet – I en Aftenbladet-sak i desember stod det at «Omsetningen i Aarbakke AS var på 639 milli­ oner i 2015, mot 804 millioner i 2014. Grün­ deren sier han forventer omsetning rundt 500

millioner i 2016, og et ytterligere dropp til 400 neste år.» Stemmer de tallene med situasjonen nå? – Nei, omsetningen i år blir definitivt høyere enn jeg trodde. Vi har ganske enkelt fått mer jobb enn vi så for oss da vi laget prognosene. Det er litt mer mat å ta av, fastslår Aarbakke.

Suksess i utlandet Oljenedturen har selvsagt skapt mange utfordringer i en rekke bedrifter og bransjer, men den har også hatt sine fordeler. Flere selskaper, inkludert Aarbakke AS, har inntatt internasjonale markeder. – Vi hadde aldri klart å vinne anbud i ut­landet om vi ikke hadde analysert driften som en følge av nedgangen, og begynt å jobbe smartere og mer effektivt. Og denne lær­ dommen vil vi ikke gå bort fra, selv om det nå

for­håpentligvis blir bedre tider, sier Aarbakke, som poengterer at de også har vært heldige med valutaen opp mot euro og dollar.

Gode samarbeid Aarbakke er også en del av Alloyance-sam­ arbeidet, som jobber for å finne flere oppdrag og nye bransjer for mekaniske bedrifter på Jæren, og inngikk i mars også et samarbeid med Rosenberg. – Vi vil ut i verden og dele med oss den kunnskapen og kapasiteten vi har her på Bryne. Da er man avhengig av et godt nettverk. Alloyance er et langsiktig prosjekt, og utrolig interessant å være en del av. Rosenbergsamarbeidet gjør at vi sammen kan gi anbud som vi hver for oss ikke kan ta oss av. Den kombinerte kompetansen betyr at vi kan kjempe om ordre i 100-millionersklassen, og det er veldig spennende.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

Kina vil forby fossilbiler Gjør Kina alvor av planene om å forby bensin- og dieselbiler, kan det forandre bilindustri og samferdsel i hele verden. Nylig opplyste det kinesiske industri­departe­ mentet at de jobber med en plan for å forby tradisjonelle biler som bruker fossilt driv­stoff, for å få bukt med utslippene og luft­foru­ren­ singen i landet. Samtidig vil de satse hardt på elbiler og andre typer kjøre­tøyer med lave klima­­utslipp. I Kina selges det hvert år rundt 24 millioner kjøretøyer. En firedel av alle nye biler i verden befinner seg i landet. Så hvis Kina sier nei til flere

forbrenningsmotorer, vil resten av verden følge etter. For det kinesiske markedet er ganske enkelt for stort til at resten av verden kan miste det. Noe tidspunkt for utfasingen av fossil­bilene er ennå ikke oppgitt, men så snart som neste år må kinesiske bilprodusenter sørge for at åtte prosent av produksjonen består av el- eller hybridbiler. Allerede er det 181.000 ladepunkter for elbiler i Kina – til sammenligning er det i Norge 8600.

Forbyr Kina bensin- og dieselbiler, vil resten av verden følge etter.

God klimapolitikk er god næringspolitikk Verdens klima- og miljøproblemer er en forretningsmulighet for Norge, skriver Nils A. Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF og Johan Einar Hustad, direktør ved NTNU Energi i en kronikk i Aftenposten. Energieventyr har gitt landet kompetanse innen vannkraft, petroleum og prosess­ind­ ustri. Med offentlig tilrettelegging kan disse sektorene gjøre Norge til utstillings­v indu for løsninger en klimatruet verden roper etter. SINTEF og NTNU mener god klima­ politikk vil være god næringspolitikk – og vice versa – i Norge. Ved å gi karbon­avtrykk stor vekt når offentlige innkjøp besluttes, kan landet bli testmarked for grønne norske produkt som gir arbeidsplasser. Det vil styrke

bedrifter som ser de mulighetene «klodepinen» gir. Røkke og Hustad peker spesielt ut fire satsingsområder: Transport, industri, smarte energisystem, og fjerning av karbon fra olje og gass. Viktige tiltak er å styrke relevante forskningsprogrammer, etablere forsknings­ sentre og bygge pilotanlegg. Videre satsing på forskningsbasert viten er et «must» om Norge skal komme i mål også med resten av pakken.

Nils A. Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF og Johan Einar Hustad, direktør ved NTNU, mener god klimapolitikk vil gagne norsk næringsliv.

Block Berge deles i to Betongelementfabrikken på Øksnevad fortsetter under Block Berge-navnet, mens entreprenørdelen av virksomheten blir nytt distriktskontor under Veidekke Entreprenør. Dette skjer i løpet av et halvt års tid og gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2018.

forretningsutvikling i Veidekke siden 2012.

Nytt distriktskontor

Yngvar Karlsen, som har ledet Block Berge Bygg AS de siste ni årene går over i Veidekke Entreprenør region syd, der han skal jobbe med forretningsutvikling og sikkerhetsstyring. Ny sjef for betongelementfabrikken, som videreføres under Block Berge Bygg AS, blir Egil Vestbø som tidligere har jobbet i Block Berge, men som nå kommer fra jobben som daglig leder i Prefab Design AS.

Aage Tengs, konstituert daglig leder i dagens Block Berge, leder endringsprosessen og går etterhvert over i stillingen som distriktssjef for Veidekke Entreprenørs nye distriktskontor i Klepp. Det nye distriktskontoret sam­ lokaliseres med Veidekke Eiendom som ligger i nabobygget til Block Berge på Øksnevad. Tengs kommer fra Arendal og har jobbet med

18

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Karlsen ut, Vestbø inn

Block Berge Entreprenør blir distriktskontor i Veidekke, mens betongelementfabrikken fortsetter under dagens Block Berge-navn.


Bjorlandstunet, Nærbø

Jysla jillt PÅ NÆRBØ

• Stort og allsidig idrettsmiljø • Trygge oppvekstvilkår • Sosialt for både store og små • Kort veg til toget

*I tillegg kommer 2,5% dokumentavgift av tomteverdi, ingen indeksregulering

SKARP.N O

• Rekkehus med spennende arkitektur og gode løsninger • Mange skoler og barnehager

Flotte rekkehus

fra 3 090 000,- + omk.* Areal fra 109 - 132 m2

Salgsansvarlig: Morten Moene 913 22 941 morten@teambygg.no

Megler: Randi Tveit 952 90 691 randi.tveit@em1.no

Se alle våre prosjekter på teambygg.no

KH MASKIN

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 19


NY VIND BLÅSER OVER TEKST// TORE FRIESTAD

Høg-Jæren vindpark gir allerede god effekt, og det er sannsynlig at antall vindturbiner i regionen vil stige jevnt og trutt fremover for å utnytte den stabile jærvinden og skape ren, fornybar energi.

V

indkraft har en lang og stolt historie her på Jæren: Den første vindmøllen i Norge ble bygget på Jæren på 1400-tallet, og på 1900-tallet var det rundt 500 vindmøller tilknyttet gårder i distriktet.

20

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

32 vindmøller Norske vindkraftverk hadde ved utgangen av 2016 en samlet installert ytelse på 873 MW, og en solid andel av dette kommer fra Jæren. Vindturbinene på Høg-Jæren har siden åpningen i 2011 blitt en naturlig del av det jærske landskapet, og kan

forsyne rundt 13.000 husholdninger med ren, fornybar strøm som kommer både klima og befolkning til gode. – Vindparken består av 32 vind­møller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Det blåser godt på Jæren, og dette resulterer i svært bra produksjonsresultater. Jæren Everk melder også om en positiv tilleggseffekt av mer volum i strømnettet – i samspill med den unike vannkraften gjør vindkraften nettet mer stabilt for sluttbrukeren, forteller Rune Hersvik i Norsk Vind Energi AS.


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

JÆREN Mer vind i omløp Inntil nylig var det kun Høg-Jæren, samt et 3-møllers prosjekt i Røyrmyra vindpark utenfor Varhaug og de to møllene på Lyefjellet, som gjorde vind om til strøm her i distriktet. Men nye prosjekter kommer stadig til. Vindparker i Sandnes er på gang, Tellenes vindpark lokalisert rundt Titaniagruvene i Sokndal, Norges største ferdigbygde vindpark, vil ha offisiell åpning 20. september, og den siste av de 33 turbinene i Egersund vindpark er nylig reist. – Tellenes og Egersund har en ytelse

på henholdsvis 160 og 112 MW. Vårt neste store prosjekt nå er «Bjerkreimklyngen» som består av fire enkeltprosjekt. De er lokalisert i Hå, Bjerkreim og Gjesdal kommune, skal inneholde 94 vindmøller, og vil til sammen ha en installert effekt på nærmere 400 MW, tilsvarende årlig strømforbruk til 75.000 husstander.

Utnytter vinden fra vest Ennå er mer enn halvparten av energien som brukes i Norge i industri, næring, offshore og innen transport fossilbasert, men det er

Stortingets målsetting at denne fossile energibruken gradvis skal fases ut til fordel for fornybar energi, og da er det behov for flere vindparker. – Vindkraft er et satsingsområde for norske politikere, og er en naturlig del av stegene mot 0-utslippsamfunnet. Vind er en utrolig verdifull ressurs som blåser rett forbi om vi ikke utnytter potensialet. Jæren har som nevnt svært gode forhold for vindkraft, så det vil overraske meg om det ikke er flere vindturbiner her om 30-40 år, sier Hersvik.

Høg-Jæren vindpark produserer årlig om lag 250 GWh, noe som har ført til at vindparken i 2012, 2013 og 2014 vant Norweas bransjepris «Årets vindkrigar», også kalt «Vindmøllenes Oscar», for mest energieffektive vindpark i Norden.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 21


Elektrisk kjøreglede TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Elbilsalget vokser stadig. – Vi merker at utviklingen går i den retning. Allerede nå er rundt to tredjedeler av våre nybilsalg enten elbil eller hybrid, forteller Robert Haugland, salgsansvarlig hos Bavaria Bryne.

I

følge tall fra Motorvognregisteret og SSB består rundt tre prosent (Klepp 3,6%, Time 3,6%, Hå 2.2%) av bilparken på Jæren av elbiler. Det tallet har økt jevnt de siste årene, og vil etter alt å dømme fortsette å stige også i tiden fremover. – Salget av hybrid- og elbil har blitt veldig stort, og vi merker en solid økning bare på det siste året. Den store volumselgeren hos oss er elbilen i3, som står for rundt 35 prosent av totalsalget. Hakk i hæl ligger hybriden 225. BMW er allerede det bilmerket som har størst modellspekter innen hybridbiler, forteller Haugland, som påpeker at den fremste grunnen til at hans kunder kjøper BMW, er at de jakter på den ekte kjøregleden, som de også finner i el- og hybridmodellene.

Tydelig trend Statistikk viser at omtrent fire prosent av den norske bilparken per i dag er elbiler, mens 50 prosent er bensinbiler og 46 prosent diesel. Men om man ser på personbilsalget i 2016, tok dieselbiler 25 prosent av markedet, bensin 25%, mens hybrid (31%) og elbiler (19%) utgjorde halvparten. Så at vi er inne i et skifte fra de tradisjonelle forbrenningsmotorene er det ikke tvil om. Hva er så grunnen til det? – El- og hybridbiler støyer lite, forurenser ikke omgivelsene med eksos, og energieffektiviteten er dessuten svært god. Og vi vet at miljø og energiforbruk er et stadig viktigere argument for bilkjøpere. Det Salgsansvarlig Robert Haugland hos Bavaria Bryne sier at de har merket en solid økning i salgstallene på elbil og hybrid bare det siste året.

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

22

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Det komplette bilsenteret på Nærbø


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

– Men det er en tankevekker. Man må spørre seg hvor mange som kjøper og har elbil på grunn av disse insentivene. Økonomi er en viktig faktor for de aller fleste bilkjøpere, og fordelene som finnes i dag gjør at man får veldig mye bil for pengene. Det finnes fremdeles flere gode grunner til å velge elbil, men om det som for mange er det viktigste argumentet forsvinner, vil det naturligvis kunne få følger for kjøpsmønsteret, påpeker Haugland.

Mye nytt i vente Under den store bilmessen i Frankfurt i midten av september var det mange spennende nyheter for de som er interesserte i el- og hybridbiler. – Det kan virke som om bilindustrien har konkludert med at dette er fremtiden, og alle bilselskapene satser stort i denne retning. Det samme gjenspeiles hos flere myndigheter. For eksempel har både Norge og Tyskland sagt at det ikke skal selges fossile biler etter 2025, og det virker som om også Kina, verdens største bilmarked, nå setter stopp for biler med forbrenningsmotor – det kan ha veldig store følger, sier Robert Haugland, salgsansvarlig hos BMW-forhandleren Bavaria Bryne.

BMWs el-visjon

DEN STORE VOLUMSELGEREN HOS OSS ER ELBILEN I3, SOM STÅR FOR RUNDT 35 PROSENT AV TOTALSALGET.

Haugland er naturlig nok spesielt interessert i hva BMW skal foreta seg i årene fremover. Selskapet har nemlig nylig kunngjort at de innen 2025 kommer med 25 ladbare biler, hvorav 12 skal være hel­elek­triske. – De har allerede har opplyst at SUV-en X3 skal komme i batterielektrisk utgave høsten 2019. Og de presenterte på messen i Frankfurt en ny elektrisk konseptbil som ikke engang jeg hadde fått sett før den ble presentert for massene, sier Haugland. BMW i Vision Dynamics, som den nye konseptbilen heter, ses i bransjen på som en «Tesla killer». Bilen skal ha 600 kilometers rekkevidde, en toppfart på over 200 kilometer i timen, og en akselerasjon fra null til hundre på fire sekunder. Mini, som også selges hos Bavaria, dog ikke på Bryne, kommer også med sin første elbil i 2019.

er dog vanligvis økonomi som er det viktigste argumentet rundt bilkjøp, så så lenge det er økonomiske insentiver for å kjøpe el og hybrid, vil nok denne trenden vedvare. Hva som skjer hvis disse fordelene fjernes er mer usikkert, sier Bavaria Brynes salgsansvarlige.

Tankevekker rundt insentiver Danmark har gjeninnført registreringsavgiften på elbiler, med det resultat at kun 17 privat­ personer i landet kjøpte elbil i løpet av 2017s seks første måneder. Om det blir like store følger hvis for eksempel fordelen med gratis bompassering fjernes i Norge, er Haugland usikker på. Statistikken lyver ikke – tallene er definitivt på vei oppover.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 23


NYE ELBILER PÅ LØPENDE BÅND

Toyota satser som én av mange på elbiler og planlegger masseproduksjon innen 2020.

Volkswagen-konsernet har presentert en ny stra­tegi som betyr at alle modeller i gruppens merke­­navn, som i tillegg til Volkswagen også ink­luderer Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania og MAN, skal ha en elektrisk variant innen 2030.

KAN SPARE NORDM

800 MILLI

Fra 2019 kommer alle nye bilmodeller fra Volvo til å være enten elbiler eller hybrider, mens Jaguar Land Rover har meldt at alle nye modeller fra 2020 skal være elektrifisert.

Mercedes EQ Også Mercedes elektrifiseres, under navnet EQ. Det er allerede kjent at den første modellen, EQC, blir klar i løpet av 2019. På Frankfurtmessa viste selskapet fram EQA, som blir den første nye elbilen i kompaktklassen, og ga følgende kommentar: – Innen 2022 skal vi ha lansert mer enn ti nye elbiler på markedet. Concept EQA viser at vi mener alvor når vi tilbyr elektrisk drift i hele modellporteføljen vår, sa Mercedes-Benz-sjef Dieter Zetsche.

Honda og Toyota Honda hadde med seg nye CR-V til Frankfurt. Den blir ikke levert med dieselmotor i Europa, og selskapet fortalte at dette er første eksempel på at alle modeller fra nå kommer til å tilbys med en eller annen form for elektrisk drivlinje. Det er allerede kjent at de japanske hybridpionerene i Toyota i større grad har valgt å fokusere på batterielbiler, og nå planlegger masse­ produksjon av elbiler innen 2020. Innen 2022 skal de angivelig slippe elbiler som har lengre rekkevidde, og som kan lades på minutter. Mazda har en elbil på planen for 2019, og har uttalt at Norge er et aktuelt marked for denne.

Ny Nissan Leaf Blant mange konsepter i Frankfurt, skal vi ikke glemme at andre generasjon av verdens mestselgende elbil også er klar for masse­ produksjon: Nissan Leaf kommer til norske veier rundt påske neste år. (Kilde: tu.no)

24

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Det vil koste over 1000 milliarder kroner å plugge brønnene på norsk sokkel med dagens teknologi, og skattebetalerne må ta det meste av regningen. Heldigvis finnes det en god hjelper.

I

alle eventyr finnes det en bad guy. I oljeeventyret heter en av disse skurkene «microtubes». Aarbakke Innovation utvikler nå en teknologi som kan redusere kostnaden ved «microtubes» drastisk. Beklageligvis må de ta mye av regningen for innovasjonsarbeidet selv.

Når oljebrønner forlates De kommende årene skal mer enn 3000 oljebrønner på norsk sokkel plugges og forlates. Måten dette løses på


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

Microtube-fjerneren i Reid Skjærpes venstre hånd kan bli stor business for Aarbakke Innovation. – Dette er revolusjonerende teknologi, sier han.

Risikofullt – Vi bruker veldig mye ressurser på forskning og utvikling – mye mer enn vi skulle måttet gjøre. Med denne løsningen som eksempel er det lett å se at det er staten som har mest å tjene på ny teknologi. Ved å få redusert denne kostnaden, blir det mer penger å bruke til helse, omsorg, utdanning og infrastruktur. Vi har fått noe støtte, men har måttet betale mesteparten av regningen selv. Det er en risiko på flere måter. Man risikerer at et selskap ikke har ressursene til å utvikle nyttig teknologi, at de må selge teknologien ut av landet, eller at de ikke ser nytten av å forsøke å løse neste oppgave som samfunnet har godt av.

MENN FOR

God butikk

IARDER i dag er at man trekker ut kilometervis med produksjonsrør, deretter pumpes sement ned i hullet for å tette det. Dette er kostbart, spesielt det å trekke ut røret. Å la dette stå igjen ville vært optimalt, men det er dessverre ikke så enkelt. For å fjerne risikoen for fremtidige lekkasjer, må man få ut ledningene som ligger mellom fôringsrøret og produksjonsrøret, festet til sistnevnte. Dagens løsning er å trekke ut alt av produksjonsrør, og det tilsvarer fort 700 tonn per hull. Da kreves en rigg, noe som koster utrolig mye. Aarbakke Innovation har de siste årene jobbet med å utvikle teknologi som reduserer den utgiften.

Ny teknologi – Det kan være gøy å utvikle nye duppe­ dingser, men det skal være målrettet. Vi har sett på muligheter og kostnader og har iden­ tifisert riggen som en stor utgift i olje­bran­sjen. Med løsningen vi har utviklet, trenger en ikke å trekke produksjonsrøret ut, - følgelig trengs da heller ingen rigg. Man kjører

bare microtube-fjerneren vår ned i produk­ sjons­røret, skanner røret for å finne ut hvor ledningen er festet, borer et hull i røret der, kutter av ledningen og trekker den opp. Så gjentas prosessen hver tolvte meter oppover røret. Det høres ut som en enkel løsning, men den kan spare enorme summer, forklarer Reid Skjærpe, daglig leder i Aarbakke Innovation.

Planen videre for mikrotube-fjerneren er å presentere en fungerende prototype utpå nyåret, som skal bevise at dette fungerer, og så handler det om klargjøring for nedihullsoperasjon. – Hva vil Aarbakke Innovation tjene på dette produktet om alt går som planlagt? – Vel, når ting er såpass revolusjonerende er det vanskelig å prise, men det er klart; om vi kan redusere utgiften på «plug and abandon» til en femtedel, så bør også vi gjøre god butikk på dette. Det vil gi oss rom til å satse videre på andre ideer vi har, sier Skjærpe.

Trenger støtte fra staten «Plug and abandon»-prosessen er forespeilet å ha en kostnad på minst 1000 milliarder kroner, og det er bare på norsk sokkel. Og det er i all hovedsak staten, og dermed norske skattebetalere, som må ta regningen. Når vi vet at hele oljefondet er på rundt 8000 milli­arder kroner, sier det noe om hvor stort dette er. Skjærpe sier at de ser på utviklingen av denne løs­ningen som et samfunnsansvar, men kommer også med kritikk til det offen­ tlige, som han mener i for liten grad støtter innovasjonsarbeidet som gjøres i norske bedrifter.

Aarbakke Innovations nye teknologi kan gi betydelige kostnadsbesparelser når 3000 oljebrønner på norsk sokkel skal forlates.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


Gleder seg til å delta

Envirex har de siste årene utviklet mange spennende løsninger, og ser frem til å vise et utvalg produkter frem på OTD.

26

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

på OTD TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

18. og 19. oktober avholdes Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger Forum. Hit ventes opptil 20.000 besøkende og mer enn 300 utstillere.

–V

i vil vise oss frem for nåværende og potensielle kunder, samarbeidspartnere og ansatte. OTD er en meget bra anledning til det, sier Kjetil Storhaug Njærheim og Bjørn Tore Lien hos subsealeverandøren Envirex AS, som skal delta som utstiller på OTD for første gang.

Nedgangen viktig for vekst I de seks årene siden etablering har Envirex AS, som leverer mekaniske og hydrauliske produkter til offshore-industrien, gradvis vokst til å bli et kjent navn i den norske subsea­ bransjen. De har signert noen større ramme­ avtaler, blant annet med Norske Shell. Daglig leder Kjetil Storhaug Njærheim tilskriver noe av suksessen nedgangen i oljebransjen. – Timingen har vært god. Både store og små selskap har vært mye mer lydhøre for nye løsninger, nye forslag og nye aktører de siste årene, og det har åpnet døren for at vi får møte på nye interessante kunder og diskutere spennende løsninger, forklarer Njærheim, og får støtte fra salgssjef Bjørn Tore Lien: – Nedgangen har helt klart vært en viktig faktor i vår vekst. Det er knallhard kon­ kurranse, men vi har fått mulighet til å bevise at vi har kompetansen våre kunder behøver, og produsere innovative løsninger som fungerer.

Sammen med våre søsterselskap, iCsys og Envirent, leverer vi en servicepakke som er meget spennende for mange selskaper.

Ned fra gjerdet, inn på banen De to karene gleder seg nå til å vise Envirex frem på OTD. – Vi har vært der som besøkende før, men dette blir første gang som utstiller. Grunnen til at vi valgte å delta er at jeg er av den mening at man ikke oppnår noe ved å sitte på kontoret og håpe at telefonen ringer. Man må ut og vise ansiktet, vise produktene og vise hva man kan. OTD er en god anledning til å gjøre det. Oljebransjen har fortsatt problemstillinger som skal løses, og vi vil ikke være passive og sitte på gjerdet, men skal inn på banen og vise hva vi kan bidra med, sier Envirex-lederen. Njærheim forklarer at det finnes flere grunner til at de har valgt nettopp OTD-messen. Den er lokal, det er

• Design og konseptutvikling • Engineering • Sveis & FabrikasjoN • Installasjon/Sammenstilling • Montering & Testing • Service & Vedlikehold • Hydraulikk system • Pneumatikk system • Kjemi / Vaskeanlegg • Ombygging & Optimalisering av eksisterende anlegg • A-Å leverandør (One-stop-shop)

North Sea Solutions AS • Skogateigen 27, 4362 VIGRESTAD, NORWAY northseasolutions.no • post@northseasolutions.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 27


gratis inngang for folk og dermed lav terskel for å stikke innom, og det er mange potensielle kunder, samarbeidspartnere og kollegaer der.

Forsiktige forventninger – OTD er en messe for den norske indu­strien som vi er en del av, og vi iden­tifiserer oss med andre deltakere her. Vi kunne ventet til ONS, som er en kjempeinteressant messe, en av verdens største, men der er det også lettere å havne i skyggen av de virkelig store aktørene. Jeg tror at det på OTD er lettere å nå frem med vårt budskap til de vi ønsker å treffe. – Hva håper dere å få ut av OTD? – Vi har forsiktige forventninger. I dag er det ikke slik at man kan lage en flott plakat eller kjøpe en messeplass og forvente at jobbene detter inn. For all del, ingenting er jillere enn om noen kommer til oss og sier «jeg vil ha det du tilbyr»! Men først og fremst ser vi på dette som en mulighet til å vise frem produktene vi har utviklet og vise hvordan de fungerer, sparre med folk i miljøene og lære mer om andre selskaper, ny teknologi og behov i bransjen. Å delta på OTD er en betydelig investering, så jeg håper at vi i etterkant føler at dette var bra, og at dette må vi gjøre igjen, sier Njærheim.

Mye å by på OTD arrangeres av Offshore Media Group, og veksler på å avholdes i Stavanger og i Bergen. – Dette arrangementet avholdes i skyggen av en oljebransje som har slitt voldsomt de siste årene. Sett i dette perspektiv er det imponerende at vi har klart å samle over 300 utstillere, mener redaktør Helge Keilen hos Offshore Media Group. Selve utstillingen åpnes av konserndirektør i Statoil, Arne Sigve Nylund, som også vil delta på PetroLive: OTD Edition som gjennomføres i samarbeid med oljenettavisen Petro.no. Der vil han, Ståle Kyllingstad i IKM Gruppen og Daniel Rennemo i PwC møte de erfarne oljejournalistene Glenn Stangeland og John Økland i en-til-enintervjuer foran publikum.

DEA, Faroe Petroleum og Engie over to dager gjennomføre cirka 1500 møter med leverandørindustrien, forteller Keilen, som sier at messen er bortimot fullsatt over to store haller, og at det som vanlig inviteres til Oktoberfest på kveldstid, noe som historisk sett har vært en heidundandre feiring. – Vi gleder oss veldig til å snakke med operatørene om hva vi gjør og deres tanker videre, og syns alltid det er kjekt å være sosiale, så det dukker nok opp en Envirexdelegasjon på oktoberfesten også, smiler Envirex’ Njærheim og Lien.

Operators Corner Nytt av året på OTD er Operators Corner. – Her skal mer enn 50 nøkkelpersoner fra Statoil, AkerBP, Centrica,

På OTD er det mange utstillere fra leverandørsiden av olje- og gassbransjen.

Kampanjetilbud på nye e-Golf med rekkevidde på inntil 300 km. Kampanjetilbud på nye e-Golf med rekkevidde på inntil 300 km.

Vinterhjul og Serviceavtale 3 år /30.000 km

e-Golf fra kr 314.420,-** Fra kr 2.995,-*** pr. mnd.

kun kr 4.900,-

*** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 69.140,-. Totalpris kr 176.960,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km. Avtalen har flytende rente.

Alle tilbud gjelder frem t.o.m. 30.11.2017. *Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165.674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.*** Pris gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Strømforbruk blandet kjøring: 11,9 kWh/100 km. CO2-utslipp 0 g/km. Avbildet modell kan avvike. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Møller Bil Sandnes og Jæren Ganddal, 4323 Sandnes. Tlf: 24 03 49 00 www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-sandnes

28

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Møller Bil Egersund Fossveien 4, 4373 Egersund. Tlf: 24 03 29 00 www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-egersund


Skattegunstig overgangsvindu til nyttår

Sparing er en god idé – og den blir enda bedre med aksjesparekonto Med den gode nyheten aksjesparekonto er det blitt enklere og mer gunstig å spare i aksjer. På aksjesparekontoen samler du enkeltaksjer og aksjefond, og du kan gjøre bytter uten å skatte av gevinsten. I et kort overgangsvindu, fram til nyttår, kan du flytte alle aksjer og aksjefond med urealiserte gevinster til en aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Gjør det selv – eller be oss om hjelp! På jaerensparebank.no finner du masse informasjon om aksjesparekonto. Les deg opp og opprett konto i mobilbanken selv – eller få hjelp av rådgiveren din i lokalbanken.

Telefon 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Kleppe ◊ Kvernaland Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


Stadig flere handler lamper på nett fra nettbutikken til Martin Erlandsen, Klepp.

Smart med smartlys TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Smartteknologien er på full fart inn i norske hjem, og boliger totaladministreres allerede via en app på mobilen. Du trenger imidlertid ikke ta hele huset for å få del i det siste nye.

E

lektriker og gründer, Martin Erlandsen (30), som driver nettbutikken lightup. no fra kontorer i Kjøpmannsbrotet i Klepp, tilbyr for eksempel lyspærer du kan styre via en app på telefonen: – Med den kan du endre farge og styrke på lyset, legge inn tidspunkter for når lyset skal slås av eller på, når det skal dimmes osv., forteller han og legger til at dette er en gunstig funksjon i forbindelse med ferieturer og liknende. – Det skaper liv og bevegelse i huset, som om folk er til stede, fortsetter han.

LED-revolusjonen Bare på de sju årene siden Erlandsen i 2010 etablerte nettbutikken lightup.no ved siden av jobben som elektriker, har mye skjedd på belysningsfronten. – LED utgjør så langt den viktigste

30

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

endringen. LED-pærene blir rimeligere og mer effektive for hvert å som går. I dag får du fullgode erstatninger til alle glødepærer og det samme fine lyset til under 100-lappen! Pærene er laget for å lyse i mange år og utgjør en stor del av energibesparelsen med sitt lave strømforbruk. Flere og flere lamper leveres også med integrerte LED-lys tilpasset lampene, noe som gir godt og blendefritt lys.

I dag sitter han sammen med to medarbeidere i kontorer i tredje etasje over Mekonomen i Kjøpmannsbotet i Klepp. – Og de er dyktige, legger han til. Det ser ut til at årets omsetning vil lande på godt over 20 millioner, noe som er en økning på 50 prosent i forhold til fjoråret. – Det er kjekt at det går godt, sier han forsiktig.

Formidabel vekst

Svært leveringsdyktige

Lightup.no er én av få nettbutikker med adresse Rogaland. Da Erlandsen flyttet hit for fire år siden, startet han først opp med kontor og lager på Skurve i Gjesdal. – Da gjorde jeg alt selv, - stod med mobilen på øret og snakket med kundene mens jeg pakket varer, oppdaterte nettsiden og gjorde administrativt arbeid. På et tidspunkt var jeg nødt til å utvide med flere folk, smiler han.

Rogalandingene er i flertall blant de 30.00040.000 kundene i lightup.no. Sammen med folk fra Oslo og Akershus. – Hva er det som gjør at stadig flere velger å handle lamper på nett? – Vi har et godt utvalg, og så er vi utrolig kjappe på levering. Folk får lampen på døra, og er de ikke fornøyd, er returen gratis, kommer det kjapt.


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

LED-PÆRENE BLIR RIMELIGERE OG MER EFFEKTIVE FOR HVERT ÅR SOM GÅR. I DAG FÅR DU FULLGODE ERSTATNINGER TIL ALLE GLØDEPÆRER OG DET SAMME FINE LYSET TIL UNDER 100-LAPPEN! MARTIN ERLANDSEN, LIGHTUP.NO

sikkert ser en veldig stor del av interiøret, en lampe man umiddelbart legger merke til. Utvalget på lightup.no bestemmes ut fra etterspørsel og trender. – Vi drar på messer, primært i Sverige og Tyskland, for å velge ut de gode produktene, forteller han.

Elektriker og gründer Martin Erlandsen driver en av få nettbutikker med adresse Rogaland.

Han har allerede mange tanker om hvordan de kan videreutvikle og utvide produktet. – Vi har noen blogginnlegg med tips og råd når det gjelder belysing, men jeg ser at vi kan gjøre langt mer på dette området. Vi har blant annet drøftet om vi skal knytte til oss montører og lysdesignere for å komplettere tilbudet, sier han.

Mange lyspærer in

Høysesongen i gang

– Hva er det som rent trendmessig rører seg i markedet nå? – Store lamper med mange lyskilder! Vi har for eksempel én med 24 store lyskilder. Han leter fram lampen på mobilen. Rekker den fram over bordet. – Denne gir et veldig fint lys, samtidig som den er iøynefallende. Den utgjør som du

Belysningsbransjen står foran høy­ sesongen, og Erlandsen gleder seg, ikke bare til høstens måneder, men også til jule­høytiden. – Julebelysning har tatt helt av. Det så vi i fjor. Hadde jeg visst hvor populære de kunstige juletrærne skulle bli, hadde jeg tatt inn langt flere. Nå er jeg forberedt.

REVISJON RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER SKATT OG AVGIFT

Velkommen til oss!

www.sagvaag-revisjon.no HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND-BYGGET V/ BRYNE STASJON TELEFON: 51 77 07 90 / 911 69 145

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


Vil skape flere energieff TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Å energieffektivisere en bolig, kan være svært økonomisk gunstig, - og om Norge skal nå sine klimamål, er ene­boligen en av de viktigste kildene.

–M

in erfaring er at altfor mange ikke kjenner til hvilke muligheter de har når de skal pusse opp en bolig, sier Anders Serigstad, som nå satser på en karriere som energirådgiver.

Enova-støtte – Jeg har allerede jobbet som energirådgiver i snart tre år, men er nå i ferd med å skille takst og energirådgivning ut av Serigstad Bygg hvor jeg jobber og inn i eget firma for å starte opp selv. Så langt i år har jeg hatt cirka ti oppdrag, men det er et potensial for utrolig mye mer. Folk bør få vite hvordan de kan bygge energieffektivt, samt kunnskap om hvor­dan de kan få støtte på opptil flere hundre tusen kroner fra Enova til energieffektive bygge­ prosjekter, forklarer Anders Serigstad, som på­peker at nettopp det å hyre inn en energi­ rådgiver er et av tiltakene Enova gir støtte til.

Sparte mye på gode råd Én jærbu som har sett verdien i å bruke

MIN ERFARING ER AT ALTFOR MANGE IKKE KJENNER TIL HVILKE MULIGHETER DE HAR NÅR DE SKAL PUSSE OPP EN BOLIG. ANDERS SERIGSTAD

Anders Serigstad (t.v.) vil gi råd om energitiltak til både byggebransjen, her representert av Kenneth Rangen fra Johnsen

Fosse Mekaniske Rep. av traktorer og redskaper

Salg av PETRONAS olje og smørefett Tlf: Endre 907 42 902 Mail: fossemek@gmail.com

32

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

VERKSTED • I-MEK • MASKINSTASJON Tlf.: 97 55 46 80


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

ektive boliger på Jæren energirådgiver er Bjørn Morten Gundersen. Da han skulle bygge litt om på huset på Nyland, fikk han tips om å kontakte Anders Serigstad. Det er en avgjørelse han ikke angrer på. – Det var veldig nyttig. Jeg kjente til Enova, men det er vanskelig å finne utav alt. Og byggebransjen lærer ennå, så det er utvilsomt verdi i å hente inn noen med ren kompetanse på energi. Noe av det første Anders sa, var at vi burde forandre vindusbestillingen fra tolags til trelags. Det kostet litt mer, men det sparer seg fort inn igjen, både med tanke på støttemidler fra Enova og energibruk. Vi har også satt inn passivdører, etterisolert hele huset etter Anders’ råd, og gjort det om til smarthus, sier Gundersen.

Sparer mye penger på dette For ham var det økonomien som var fremste årsak til å bygge energieffektivt. Det er typisk, kan Serigstad fortelle. – Den generelle interessen for energi­effekt­ ivisering er fryktelig laber her på Jæren, og det er overraskende når det er så mange som sier at de ønsker å kjempe for miljø og klima. Men ved å vinkle på at man kan spare mye penger på dette, fanger jeg i det minste interessen til noen. For eksempel: Å bytte et gammelt tolagsvindu fra 80-tallet med et moderne trelags, tjener man inn igjen på et år, forklarer energirådgiveren, før han sier at heller ikke størstedelen av byggebransjen har fokus på dette.

– Nær svindel

n & Jensen, og privatpersoner, som Bjørn Morten Gundersen.

En bolig som har energikarakter A eller B vil vanligvis bruke mellom 5-10000 kWh, mens

Serigstad Bygg

Boligtakst, Energirådgivning og Boligbygging

Skal du pusse opp, renovere, selge bolig eller bygge nytt? I samarbeid med Rockwool finner vi de beste løsningene til etterisolering av din bolig. I kombinasjon med at vi bruker vår Energirådgiver Anders Serigstad til å skreddersy løsningene får vi det beste resultatet. Ta kontakt med oss idag:

95960288 / 90195850 energi.serigstad@icloud.com

en C- eller D-bolig fort kan bruke mer enn det dobbelte. – Det som bygges i dag er nær svindel! Det brukes tolags vinduer og 25 centimeter vegger fordi «det er godt nok». Hvis folk hadde visst hvor mye de på sikt sparer ved å oppgradere litt, tror jeg de ville blitt sjokkert. Selv sparer jeg rundt 9-10.000 kW i året etter å ha gjort noen relativt enkle og rimelige energitiltak – det er nok til en sydentur hvert år, det! Folk tar gjerne kontakt med meg i etterkant, når de finner ut at de kunne fått mye i støtte og spart mye i strømutgifter ved å bygge energieffektivt - og er da skuffet over manglende kompetanse hos bygg­mester, forteller Serigstad, som på­peker at også næringsbygg har mye å tjene på energi­ tiltak, selv om de ikke får støtte hos Enova.

Energieffektivt potensial Hva som vil skje fremover, er ikke Serigstad sikker på, men han har troen på at interessen for energieffektiv bygging skal øke, og at flere skal lære om verdien i å ta kontakt med en energirådgiver før man setter i gang med å rehabilitere hjemmet. – Det er en viktig grunn til at jeg nå vil starte et eget energirådgivningsselskap her på Jæren, og det er at det er et enormt potensial her. Jeg brenner virkelig for energieffektiv bygging, og ønsker å hjelpe andre med å bygge velisolerte hjem med god komfort og liten kostnad. Mye skjer innen både teknologi og regelverk, og da er det smart å ha noen med ekspertise på dette involvert i byggeprosessen. Det er i tillegg mye som tyder på at strøm­prisen vil stige drastisk i løpet av de neste årene, og da vil det være enda mer fornuftig å ha foretatt energibesparende tiltak, fastslår Serigstad, og påpeker at det heller ikke er noen garanti for at Enova-støtte vil opprettholdes i all fremtid.

Energirådgivning ved rehabilitering – Når man først bruker mye penger på å fikse opp et hus, er det verdt å gjøre det skikkelig, og da bør man også tenke på energi og tilpasse huset til nye krav. Det er mange hus fra 70-tallet rundt omkring på Jæren som er godt modne for en fornyelse, og de fleste vil ha mye å tjene på å hente inn en energirådgiver. Jeg har i hvert fall nytt veldig godt av det, forteller Bjørn Morten Gundersen. – Forresten, jeg har faktisk en kompis som skal fikse huset nå snart. Jeg sender ham ditt navn, Anders, og sier han skal ta kontakt – OK? – OK!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


JÆRNÆRINGEN SATSER

ENERGIEFFEKTIVT TEKST// TORE FRIESTAD

Mange selskaper på Jæren ser gevinsten av å drive energi­effektivt, noe det vil bli stadig mer fokus på i årene som kommer. Vi ba noen av lederne på dette området om å fortelle litt mer om hva de har gjort og hva de skal gjøre fremover. Kverneland Næringspark, Norges mest effektive – Vi hadde siden dette prosjektet først kom i gang en visjon om å skape Norges mest effektive næringspark, og det gjorde vi! Vi bygger med tunge materialer som gir energieffektive bygg. Alle våre kombibygg benytter i tillegg en interessant geoenergi - det er boret ca. 800 meter energihull for hvert bygg! Vi bruker også geokjøling om sommeren, sier daglig leder i Kverneland Næringspark, Per-Steinar Lothe. – Byggene er bygget slik at det ikke skal være nødvendig med kjøling på kontorene - det er lukkevindu på hvert kontor. Det er bare i spesialrom det kan brukes kjøling. All kjøling bør bort! Byggene i dag er så godt isolert at varmebehovet er minimalt. Ett bygg har flisfyring som varmekilde. Solcelleenergi kan være et interessant Per-Steinar Lothe, daglig leder supplement, men det må være i tunge Kverneland Næringspark. bygg med stor treghet i varmebehov.

34

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Tine på Kviamarka jobber kontinuerlig med energisparing og har mange tiltak under utvikling.

TINE Meieriet Jæren, - langt framme i norsk og europeisk sammen­heng – Vårt fokus er å bruke minst mulig energi på de prosessene vi skal gjøre. Det er de kWh du ikke bruker som størst gevinst for både


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

SOLCELLEENERGI KAN VÆRE ET INTERESSANT SUPPLEMENT, MEN DET MÅ VÆRE I TUNGE BYGG MED STOR TREGHET I VARMEBEHOV. PER-STEINAR LOTHE, KVERNELAND NÆRINGSPARK

Kverneland Næringspark på Øksnevad i Klepp ble bygget med visjonen om å skape Norges mest energieffektive næringsp­ark.

Jærhagen utvides med 45.000 kvadratmeter. Miljøtiltak følger planleggingen av nybygget.

miljø og lommebok! På Tine Jæren er det mange mindre tiltak som støtter opp om dette. En kan nevne melke- og myseseparatorer med direkte drift, dvs. uten girkasse, som har vært det vanlige opp til dags dato. Når separatoren skal bremses ned, skifter motoren over til generator og lader da bremseenergien tilbake på nett. Torbjørn Kvia, teknisk leder i Tine. Det samme prinsippet har vi på kranene i ostelageret. Tine Jæren selger i tillegg sin overskuddsenergi til Jæren Fjernvarme og til Miljøgartneriet. Vi gjenvinner også varme fra avløpet ved hjelp av kjølemaskiner og varmepumper, forteller teknisk leder, Torbjørn Kvia. – Det jobbes med forbedringer av varmesystemer kontin­ uerlig i en eller annen form. Tine Jæren ligger svært langt fremme i både norsk og europeisk sammenheng. Tine har jobbet med energisparing siden slutten av 70-tallet. Dagens viktigste bidrag er nok allikevel at det blir satt mål og gitt ressurser til ENØK. Vi har alltid masse spennende tiltak under utvikling. Jeg vil nevne el-kjel, fjernvarme kjøp og salg, samt enda bedre utnyttelse av spillvarme. Videre er det nå stort fokus på å redusere CO2-utslipp, her har vi et spennende prosjekt med Jæren Fjernvarme og IVAR.

Jærhagen med miljøtiltak – Jærhagen er Miljøfyrtårnsertifisert og resertifisert, noe som igjen betyr at strømsparing og miljø er fast tema fra drift på butikkledermøtene våre. Vi har EOS-system som følges opp av drift, og har høy fokus på å benytte de rette energikildene, blant annet bruker vi noe fjernvarme, opplyser Siri Øksnevad Olsen, senterleder på Jærhagen. senterleder Siri Øksnevad Olsen. – Kjøpesenteret er i en spennende prosjektfase nå. Coop Klepp utvider Jærhagen AS med hele 45.000 kvadratmeter, og miljøtiltak følger planleggingen av nybygget. Fokus på energieffektivisering har helt klart hjulpet oss til å være mer bevisste på miljø, samtidig som det har gitt oss lavere kostnader på energi. En vinn-vinn-situasjon! sier hun. – Vi er stolte av å være miljøfyrtårn og vil fortsette å jobbe målbevisst med å holde energibruk og -kostnader nede. Vi er for eksempel i gang med å skifte hele senteret over til LED-belysning og jobber kontinuerlig med å styre energien til det varierende behovet vi har på ulike tider av døgnet og ulike årstider.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 5


SMART Å INVESTE

På et industribygg på Vagle har Kverneland Energi lagt solceller på til sammen 1,3 mW.

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Norge hadde nær en firedobling av installert solkraft fra 2015 til 2016. Tallene vil fortsette å vokse kraftig fremover.

S

36

olkraft er verdens raskest voksende energiteknologi. I 2016 ble det installert over 11 MWp solceller i Norge, mot 2,45 MWp i 2015. Det vil si nær en firedobling på bare ett år. – Vi opplever en sterk økning i interessen også her på Jæren, sier Aksel Kverneland.

– Jeg skulle egentlig tette taket, men leste en artikkel om disse karene, og fant ut at jeg like gjerne kunne tette det med solceller, forteller Skårland, og nikker i retning far og sønn Aksel og Jonas Kverneland, som henholdsvis innehar rollene styreformann og daglig leder i Kverneland Energi.

Tettet taket med solceller

Investering som lønner seg

Skyene henger lavt og himmelen er mørk med regn i luften når vi besøker Olav Skårland på Undheim en torsdag ettermiddag i september. Men selv i dette været tikker det jevnt og trutt inn 7-800 watt på måleren fra solcelleanlegget han tok i bruk i vår.

Anlegget til Olav Skårland dekker takflater på både øst- og vestsiden. Dette gjør at anlegget gir effekt fra sola står opp tidlig om morgenen og leverer strøm til den går ned. – Jeg er titt og ofte borte og kikker på måleren hvor mye strøm som genereres. Det

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

er spennende å følge med på, og nok en grunn til å håpe på godt vær! Folk har spurt hvorfor jeg, som er så langt oppi årene, gjør dette. Hva skal jeg vente på? Det er nå jeg lever! Jeg er den første her i nabolaget som har det, men det vil bli mange flere. Det er jeg ikke i tvil om, sier Skårland. Det er Aksel Kverneland enig i. Han begynte så smått å drive med solceller for 15 år siden, men det var først i januar i år at familiebedriften Kverneland Energi ble etablert og satsingen for alvor var i gang.

Garantert varighet på 30 år – Solcelleteknologien er moden nok og prisene lave nok til at dette nå har potensial til å kunne monteres på mer eller mindre alle norske bygg. I vårt første halve driftsår har vi installert 15 anlegg med stort og smått, på hus, hytter og næringsbygg. De fleste i egen regi, men også noen prosjekter i samarbeid med solaktørene


TEMA ­ ENERGI & MILJØ

RE I SOLEN redusere strømkostnadene vesentlig. I tillegg vil bruk av ren, kortreist energi være med på å gi det jærske landbruket et enda bedre image, påpeker Aksel.

Taket kan tjene penger for deg Solcelleanlegg er dog stadig mer populært også på privatmarkedet, og det er mange fordeler med å installere det. 1. januar trådte plusskundeforskriften i kraft. Det betyr at man kan selge overskuddstrømmen man produserer til kraftleverandøren. I tillegg tilbyr Enova investeringsstøtte som dekker en andel av kostnaden ved å installere solcelleanlegg. – Solceller er like effektive på Jæren som i Tyskland, på tross av mindre sol. Dette på grunn av at vi har lavere temperaturer, klarere luft og alt regnet gjør at vi alltid har rene solcellepaneler, forklarer Jonas.

Gjør lidenskap til levebrød En annen faktor som kan gjøre at salget av solcelleanlegg stiger det neste året, er at det

Solcelleanlegg på hus, hytter og næringsbygg vil bli et stadig vanligere syn fremover.

Solcellespesialisten og Otovo. Interessen blir stadig større etter hvert som flere oppdager fordelene, sier Aksel, og får støtte av sønnen Jonas: – Mange av våre kunder vil ha solcelle­ anlegg fordi de er interessert i teknologien. Andre har et miljøfokus og argumenterer med ren, kortreist energi. Det som dog bør appellere til allmennheten er at dette er en investering som lønner seg. Solcelleanleggene våre har en garantert varighet på 30 år. Ser man alle kostnadene opp mot hva anlegget produserer i perioden, vil strømprisen ligge rundt 30-40 øre

LANDBRUKET ER ET SATSINGS­OMRÅDE. VI SER FOR OSS AT SOLCELLER PÅ LÅVETAKET OM NOEN ÅR ER ET LIKE VANLIG SYN PÅ JÆREN SOM STEINGARDEN RUNDT JORDET. AKSEL KVERNELAND, KVERNELAND ENERGI

kWh. Prisen til kraftleverandører er i dag på cirka én krone, og vi tror den prisen vil stige når kraftnettet i Norge skal utbedres og når de får mulighet for salg av strøm til Europa.

Har troen på landbruket

Olav Skårland er godt fornøyd med solcelle­an­legget Jonas og Aksel Kverneland har levert til taket hans. – Jeg er den første her i nabolaget som har det, men det vil bli mange flere. Det er jeg ikke i tvil om!

Kverneland Energi tilbyr sine tjenester og produkter til både privatboliger, hytter, næringsbygg og offentlige bygg. Det er spesielt ett område hvor de ser stort potensial på Jæren. – Landbruket er et satsingsområde. Vi ser for oss at solceller på låvetaket om noen år er et like vanlig syn på Jæren som steingarden rundt jordet. Solenergi er veldig gunstig for bøndene – de har et høyt forbruk og relativt høye energikostnader. Bruk av solceller kan

innen 2019 skal installeres såkalt AMS-måler i alle norske hjem. Det vil sannsynligvis medføre høyere strømregning for folk flest, i tillegg til at denne måleren gjør det enklere å bli plusskunde som selger strøm tilbake til markedet. Med et batteri som lagrer solcelleenergien, kan man også velge å bruke denne når den ordinære strømprisen er på sitt høyeste. Teknologien er klar, så nå er det bare å overtale jærbuen til å benytte seg av den. – Dette er mer enn en jobb for oss, det er en lidenskap. Interessen for teknologien har motivert oss så langt, men økt miljøfokus, stadig forbedret teknologi og tro på økte strømpriser gjør at vi nå tror det går an å ha dette som et levebrød, sier far og sønn Kverneland.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37


ØREMERKET I FORTID

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Da Næring på Jæren var på besøk hos ATEC i 2007, kunne de fortelle om en stor satsing på øremerker. Det gikk beklageligvis skeis når landbruksministeren valgte å utsette kravet om å merke sauer i to år. Når vi i 2017 igjen er innom, forteller de om en stor satsing på øremerker, nå til storfe. Men denne gangen er de sikre på suksess.

–P

roduktet, Smartbow, vil være et veldig viktig verktøy for bøndene. Det er en datastyrt aktivitetsmåler for storfe som blant annet måler brunst, gir indikasjon på

38

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

drøvtygging, og inneholder en GPS som gjør at man raskt kan lokalisere riktig ku i fjøset, forklarer daglig leder Tor Hetland, før salgsansvarlig Anita Henriksen utdyper:

Hjelpemiddel for storfe – Hvis man ikke klarer å bedekke dyret første brunsten, går det fire uker før man kan prøve igjen. Det er mye tapt melk og penger. Når det gjelder drøvtygging, gir Smartbow mulighet til å tidlig oppdage sykdommer eller avvik fra normalen, som bonden får beskjed om på SMS og mail. Og skulle det bli nødvendig å tilkalle veterinær eller inseminør, slipper de å bruke mye tid på å finne riktig ku, de kan bare gå på bondens lett og lokalisere den via GPS. Dette er utrolig smart og veldig verdifullt, mener Henriksen, som forteller


FØR &

OG FREMTID

mulig penger. Slik situasjonen er for bønder i dag, er det å ta riktig avgjørelse til enhver tid utrolig viktig, og derfor er Smartbow en fornuftig og lønnsom investering, sier Henriksen. – Jeg har lett etter denne type teknologi i rundt 30 år, og i fjor fant jeg det endelig i Smartbow! Foreløpig står dette kun for rundt fem prosent av ATECs omsetning, men det vil definitivt bli mye mer veldig snart. Nå satser vi for fullt, og dette skal bli en suksess, fastslår Hetland.

Klare for fremtiden – Hvordan har de ti siste årene vært for ATEC? – Vi hadde etter forrige artikkel fem år som var relativt bra. Så fulgte tre-fire knallharde år. Nå har vi etter mye omlegginger og tilpasninger snudd situasjonen, og gjør det nå såpass godt at

«FØR & NÅ» er en artikkelserie i Næring på Jæren, der vi henter fram en person eller bedrift fra arkivet og sjekker hvordan stoda er i dag.

vi kan smile, om ikke hele veien til banken helt ennå, forteller Hetland, som forklarer at selv om ATEC de siste ti årene har redusert sin satsing på leketøy har de fremdeles et meget bredt produktspekter, og er ennå en av de fremste leverandørene av elektrisk inngjerding. – Hvor er dere så hvis vi er tilbake om ti år? – Vi er fremtidsrettet og har en plan for hvordan vi skal fortsette å være relevante. Som en liten aktør i en utsatt del av markedet krever det at vi jobber smart og leverer en service og kompetanse som gjør at våre kunder ser verdien i å bruke oss. Jeg er meget positiv, blant annet fordi vi snart vil se effekten av vår satsing på Smartbow, sier Tor Hetland til enige nikk fra sin kollega Anita Henriksen. OBS! Du kan lese hele saken fra 2007 på Næring på Jæren sin Facebook-side. .

Artig å lese om hva som stod i Næring på Jæren for ti år siden.

at Smartbow er lett å bruke og at det vil komme flere innovative løsninger og bruksområder for teknologien fremover.

Har lett i 30 år Foreløpig vandrer 300 norske kyr rundt med Smartbow-teknologi levert av ATEC i øret. Målet til Hetland og Henriksen er at teknologien i første omgang skal nå 30.000 av cirka 900.000 storfe som finnes i Norge. – Det er en målsetning som vi realistisk håper å nå i løpet av de neste tre-fire årene. Bonden investerer i aktivitetsmåler for å optimalisere dyrenes ytelse og tjene mest

Tor Hetland og Anita Henriksen i ATEC er sikre på at øremerket Smartbow vil bli en populær løsning hos storfebønder på Jæren.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 39


CNC-MASKINERING • ENGINEERING • TESTING

NORGES ENESTE COMPEX-SENTER

Høypresisjon multiakse CNC-maskinering opp til 1 meter i diameter og 4 meter lengde Vår engineeringavdeling står klar til å hjelpe deg med å optimalisere ditt produkt. Kontakt oss for tilbud.

FSE, Ex Kurs og CompEx-sertifisering Nettkurs, verksted-, klasserom- eller kombinasjonskurs. Vi gir opplæring og sertifisering av kompetanse for valg, bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Kontakt oss på post@extek.no www.extek.no

www.energyX.no

Kompetanse, ansvar og sikkerhet!

Sammen med lokale samarbeidspartnere tilbyr vi smarte løsninger innen bygg og i-mek

Lely Vector

Lely Discovery

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

40

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Sør 3178 Våle Tlf. 33 30 69 61 sor@fjossystemer.no

Lely Astronaut

Fjøssystemers fangfront

Natura Step aviarsystem

Fjøssystemer støtter kombinertlandslaget

Vest 4365 Nærbø Tlf. 51 43 39 60 vest@fjossystemer.no

Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 86 25 05 nordvest@fjossystemer.no

Midt 7473 Trondheim Tlf. 72 89 41 00 midt@fjossystemer.no

Bygg 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 bygg@fjossystemer.no


Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Som MECA verksted er vi på tå hev når bilen din Hvilket bilmerke har dukommer Som MECA verksted er vi på tå hev når bilen din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg!

bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå Bjorhaugslettå 8, 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Tlf. 51 43 51 60 T. Tlf.Høyland 51 43 51Bilverksted 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 905 06 06 566 566647, 4360 Varhaug Opstadvegen Tlf. Tlf. 905 06 566

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69

www.meca.no www.meca.no www.meca.no e f f e No rg kt i v e s m e næ est ring spa rk

LEDIG FOR LEIE

KVERNELAND NÆRINGSPARK

!

4 30.000 m2 Uteareal 4 1.500 m2 Råbygg - kombinasjonsbygg

TILPASSES DITT BEHOV OG STØRRELSE

Vi har 1.500m² industribygg under oppføring som kan tilpasses ditt behov og størrelse for leieareal. Arealer tilpasses fra 200 til 1 500m².

TOTALKONSEPT

FOR REALISERING AV KOMBIBYGG

Kontakt oss gjerne for en prat:

Per Steinar Lothe, gründer 976 98 866, psl@lothe-solutions.no Web: kverneland-naeringspark.no

Vi har også inntil 30.000m² uteareal til svært gunstig leiepris. Størrelsen på uteareal tilpasses ditt behov. Velkommen til en spennende prat!

TOTALRÅDGIVNING

BYGG

• Rådgivning knyttet til byggeprosess, drift, investering og finansiering • Over 40 års erfaring med totalkonsept

Lavere totalkostnad

TOMT • Klargjorte tomter • Fleksible løsninger for tomtestørrelser

• Energiklasse A • Geovarme/kjøling • Kortreiste, tunge materialer • Lang levetid • Driftseffektive bygg

Best mulig løsning

Realisérbart

FINANSIERINGSSTØTTE • I et stramt marked har vi muskler til å være finansiell hjelper frem til du sitter som herre i eget hus

Siv-Grete Lea, daglig leder 906 51 288, sgl@lothe-solutions.no Web: lothe-solutions.no

www.lothe-solutions.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


TIPS OSS!

DIN ANNONSE HER?

DU FINNER OSS PÅ BRYNE I INDUSTRIVEGEN 8

Transmisjoner

NÆRING PÅ JÆREN presenterer ulike bedrifter og virksomheter som skaper verdier og utvikling. Magasinet fokuserer på folk i det lokale næringslivet.

Metallbearbeiding

Verkstedmateriell

Kontakt: FULL DISTRIBUSJON – ALT AV HUS-I Næring på Jæren jobber Verkstedinnredning redaksjonen uavhengig av det Ta kontakt STANDER OG NÆRINGSLIV I KOMMUNENE Katrine på tlf. 901 på 40 447 som skjer på annonsefronten. tips@lokomotiv.no KLEPP, TIME, HÅ OG EIGERSUND katrine@lokomotiv.no Våre journalister er klare for Lang levetid – 7 utgivelser i året Høyt opplag – 23.600 eksemplarer

Maskiner

Alf I Larsen AS

51 44 35 00

www.ail.no

post@ail.no

Vestre Svanholmen 17, 4313 Sandnes / Industrivegen 8, 4344 Bryne

70 år 1947 - 2017

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør www.hebra.no

dine innspill!

Unni på tlf. 932 14 318 unni@lokomotiv.no

Uansett om du du ber oss bygge stillaset høyt eller langt – det viktigste vil alltid være sikkerheten! Stillas Montasje Rogaland har i løpet av kort tid fått et solid fotfeste i stillasbransjen i vår region. Vi tror det er fordi kundene opplever at vi yter god service, at vi kan det vi holder på med og at vi leverer stillas- løsninger til konkurransedyktige priser. Og våre kunder kan stole på at vi aldri sier ja til noe som går utover sikkerheten – hverken for montørene eller de som skal bruke stillaset. Vi er i disse dager kommet godt i gang med salget av våre egne stillaspakker, og stillashenger med utstyr. For privatpersoner har vi stillashengere klare for utleie. Ta kontakt – vi bistår gjerne med å finne den rette løsningen for dere. Telefon: 4000 3005 E-post: post@stillasmontasje.com Adresse: Jærvegen 528, 4352 Kleppe

www.hebra.no 42

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


FEM MAT

Blåskjell Tom Kha Blåskjell med asiatisk vri smaker ikke bare eksotisk, men fantastisk. Nydelig som kveldsrett, gjerne i gode venners lag eller når det ene venneparet kommer på besøk fredags- eller lørdagskvelden. Bon appetit! INGREDIENSER: SAUS • 1 boks Tom Kha paste (fås i innvandrerbutikker) • 1 stor boks kokoskrem (ev. kokosmelk eller fløte) • 2 stilker sitrongress • 100 g ingefær • 50 g brunt sukker • 1/2 dl soyasaus • 1/2 dl fiskesaus (asiatisk) INGREDIENSER: SKJELL • 2 kg blåskjell • 1/2 løk • 1 fedd hvitløk • Litt smør • Én bunt koriander og én lime i båter til servering. SLIK GJØR DU: SAUSEN Knus sitrongresset ved å slå hardt på stilkene med flatsiden av en kniv eller en kjele, og del hver stilk i 3–4 biter. Del ingefæren i biter. Finhakk korianderen. Ha alle ingrediensene untatt korianderen i en gryte og kok godt sammen. Fisk opp sitrongresset og ingefæren. La sausen stå på svak varme mens du tilbereder skjellene. SLIK GJØR DU: SKJELLENE Vask skjellene i kaldt vann og rens bort vekster og annet på skallet. Fjern skjell som er ødelagte og som ikke lukker seg når de kommer i kaldt vann. Finhakk løk og hvitløk, fres i smør, ha i skjellene og fres littegrann før lokket tas på. Damp skjellene til de åpner seg. Kast de som ikke har åpnet seg. Bland skjellene inn i sausen sammen med korianderen, og spar litt koriander til å drysse på toppen. Server med limebåter og gjerne ferskt brød.

BRUK ALT

Næring på Jæren presenterer oppskrifter fra kokeboken «Bruk alt», en bok som skal inspirere til å lage herlig mat med en bedre utnyttelse av råvarene og det vi allerede har i skap og skuffer.

Litt gammelt og litt nytt, både gamle mattradisjoner og ny inspirasjon har forfatterne Heidi Netland Berge og Ingveig Tveranger gjort seg nytte av.

BRUK ALT DEILIG MAT OG GOD SAMVITTIGHET

BRUK ALT

DEILIG MAT OG GOD SAMVITTIGHET

He i di N e t l an d Be r g e o g I n g ve i g Tv e ra ng e r

Boken er utgitt på Jæren Forlag i 2017.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Mats Ommundsen

Henriette O. Hovland

er ny lærling på salg & markedsføring hos Abobil.no. Han er 18 år og går på Jåttå videregående skole. Dette er 3. år på skolen og han skal være hos Abobil.no på Bryne frem til 2019 når han er ferdig utdannet.

er bygningsingeniør og nyansatt ved Arkitektkontoret IHT som bistår med alt fra planlegging av tomt, skisseutvikling, søknader med teninger, arbeidstegninger, energiberegninger, detaljtegninger og dimensjonering.

Petter Bergli

Rune Helseth Andersen

27 år, er ny på salgsavdelingen hos Abobil.no. Han kommer fra Norwegian Outlet, hvor han var daglig leder i en av butikkene der. Han er CNC-operatør av utdanning, men trives bedre med salg og kundekontakt.

(38) fra Bryne, er ansatt hos Alf I Larsen AS, som teknisk selger innenfor Transmisjoner. Har tidligere jobbet for Tore Vagle og er utdannet sveise- og platearbeider.

Hans Bærheim 50 år, er ny på verkstedet hos Abobil. no. Han kommer fra Energy X på Ålgård og er utdannet CNC-operatør. Hans har campingvogn som brukes flittig og reparerer det aller meste av biler og vogner hos Abobil.no

Gullklokke til Ole Nordskog Ole Nordskog fra Vigrestad (t.h.), ble nylig tildelt gullklokke for 25 års lang og tro tjeneste ved Haugstad Trevarefabrikk AS på Vigrestad. Gullklokken ble tildelt av daglig leder Steinar Gulaker under et firmaarrangement på Flor & Fjære.

Camilla er ansatt hos Gode venner dyreklinikk. Hun er autorisert dyrepleier utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2011 og har 3,5 års erfaring fra dyreklinikk. Hun har to katter og én hest, og interesserer seg særlig for ernæring og adferd

Lars Sølve Larsen er ansatt som ny avdelingsleder hos Itkon AS på Bryne. Han har tidligere jobbet som Storkundeansvarlig i Telenor, Key Account manager hos Dataplan og salgsansvarlig hos Waterlogic. Med sin erfaring fra salg mot bedriftskunder vil han være med å styrke vår posisjon på Jæren.

Steinar Gulaker, daglig leder (t.v.) gratulerer Ole Nordskog for lang og tro tjeneste ved Haugstad Trevarefabrikk.

44

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


MIN JOBB

Yrke: Veterinær Navn: Heidi Wolff Alder: 47 år Arbeidssted: Seniorinspektør i Mattilsynet

Medlemmer i Norsk Familieøkonomi får tilgang til en rekke framforhandlede avtaler - som NorgesEnergis Topp 5-garanti! Den sikrer deg en av landets beste strømavtaler. Meld deg inn i dag! Sparer du ikke penger på våre avtaler får du pengene igjen.

1. Hvorfor ble du veterinær? – Jeg er vokst opp på gård og har alltid hatt stor interesse for dyr. Faren min angret alltid på at han ikke tok veterinærutdanning, så det påvirket meg nok litt. Han reiste mye rundt og hjalp folk i bygda i lammingen, - ofte med meg på slep. Jeg visste hva jeg skulle bli allerede før jeg begynte på skolen, så det var greit. 2. Hvilken utdannelse kreves? – Allmenn studiekompetanse med realfag, praksis, - og veterinærhøyskolen. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Jeg arbeider hovedsakelig med tilsyn på sau, storfe, gris og mink og saksbehandling i forhold til dette. Jeg er kontaktperson for Dyrevernnemda i mitt område og så er det jo en del møter med landbrukskontorene, næringen osv.

ONSE DIN HER? ANNONSE HER?

PÅ JÆREN edrifter og verdier og kuserer på ringslivet.

FULL DISTRIBUSJON – ALLE HUSSTANDER OG BEDRIFTER I KLEPP, Kontakt: TIME, HÅ OG EIGERSUND KOMMUNE HUS-

4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Jeg kan utvikle meg faglig og få spesialkompetanse innen enkelte områder ved hjelp av kurs, videreutdanning og praksis. Vi blir litt poteter, kan brukes til mye. 5. Hvordan er arbeidstiden? – Arbeidstiden er fra 8.00 til 15.30. Vi har fleksitid og kan planlegge mye av dagene våre selv. Jeg begynner vanligvis på jobb klokken 5.00. Vi sitter i åpent landskap, og den beste arbeidstiden på kontoret er frem til 7.30, da er det stille og fredelig. 6. Hva er snittlønnen i en stilling som dette? – Rundt 500 000 kroner i året 7. Hva er det beste med jobben? – Det beste ved jobben er å få komme seg ut på tilsyn og møte flinke engasjerte bønder som er glade i dyra sine. Ellers har jeg veldig kjekke kollegaer.

LT AV MMUNENE på itlf. 447 Lang levetidKatrine – 7 utgivelser året 901 – Høyt40 opplag IGERSUND katrine@lokomotiv.no – 23.600 eksemplarer

8. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – For noen år siden var jeg på tilsyn på sau. Da vi var ferdige med tilsynet spurte bonden, som var ungkar, om jeg var gift? «Ja, gift og med 4 unger» svarte jeg. «Søren og», sa han. «Da går ikke det.»

elser i året Unni på tlf. 932 14 318 KONTAKT: semplarerKatrine på unni@lokomotiv.no tlf. 901 40 447 katrine@lokomotiv.no

9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da arbeidet som? – Bonde, politi, gartner eller et annet spennende yrke.

Unni på tlf. 932 14 318 unni@lokomotiv.no

10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Jeg gleder meg til å gå ut på tilsyn og til ku-signal-kurset. Ellers så gleder jeg meg til møte med dyrevernsnemnda i desember. Da møtes vi hos lederen og har et skikkelig riskrem-gilde mens vi legger planer for det kommende året.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

KLEPP BRI AGRI IMPORT AS Rognevegen 2, 4352 KLEPPE Etablert: 07.08.17 Daglig leder: Arnt Sigve Undheim Styreleder: Arnt Sigve Undheim Virksomhet: Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk ES EIENDOM VINSTRA AS Rognevegen 2, 4352 KLEPPE Etablert: 03.08.17 Daglig leder: Arnt Sigve Undheim Styreleder: Arnt Sigve Undheim Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers ORDNA AS Myrvegen 28A, 4352 KLEPPE Etablert: 11.08.17 Styreleder: Stein Kjetil Høiland Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers YEKK AS Liljevegen 40, 4352 KLEPPE Etablert: 22.08.17 Daglig leder: Kjell Henning Boye Styreleder: Kjell Henning Boye

TIME BAMSIC AS Mårvegen 33, 4347 LYE Etablert: 17.08.17 Daglig leder: Simen Andre Øgreid CARETAKER AS Vesthagen 4, 4344 BRYNE Etablert: 21.08.17 post@caretaker.as www.caretaker.as Daglig leder: Johnny Rosland Styreleder: Odd Arne Bakker ELREP AS ELESCO ROGALAND Hålandsvegen 26, 4344 BRYNE Etablert: 15.08.17 Daglig leder: Nils Gunnar Rage Styreleder: Nils Gunnar Rage Virksomhet: Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk EZ TRANSPORT & BUD AS Langholvegen 56, 4345 BRYNE Etablert: 21.08.17 Daglig leder: Espen Calle Løkke Styreleder: CalleT Løkke P Espen A R N E

R E : Torill Skjæveland Hodne Rune Stakkeland P A R T Wiig N E R E : Oddmund Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune Stakkeland Oddmund Wiig Magnar Espedal

46

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

FARSUND BÅTHAVN AS Meierigata 22, 4340 BRYNE Etablert: 18.08.17 Daglig leder: Steinar Haugseng JRPH AS Grønstien 4, 4344 BRYNE Etablert: 23.08.17 Daglig leder: John Gravdal Styreleder: Kårstein Bø JÆRTEK AS 13. etasje Hetlands gata 9, 4344 BRYNE Etablert: 17.08.17 Daglig leder: Eirik Njærheim Styreleder: Arnfinn Vigrestad

SKRETTINGLAND INVEST AS Skjeraberget 82, 4365 NÆRBØ Etablert: 22.08.17 Daglig leder: Åsbjørn Skrettingland Styreleder: Åsbjørn Skrettingland FLOWMATIC AS Sørskogvegen 58, 4364 SIREVÅG Daglig leder: Jan Brouwer Styreleder: Christopher Vold HENRIK STOKKELAND HOLDING AS Kvimarka 75, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Henrik Aleksander Stokkeland Styreleder: Henrik Aleksander Stokkeland W17 INVEST AS Kvimarka 75, 4365 NÆRBØ Etablert: 03.08.17 Daglig leder: Henrik Aleksander Stokkeland Styreleder: Henrik Aleksander Stokkeland Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I

PORT & DØRSENTER VEST AS Vesthagen 10, 4344 BRYNE Etablert: 21.08.17 Daglig leder: Rune Storbukås Styreleder: Jens Hodne

BLOCKGÅRDEN BLOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM U&U HOLDING AS Kirsten Brynes veg 7, 4344 BRYNE Etablert: 10.08.17 Daglig leder: Tommy Espen Undheim Styreleder: Svein Børge Ueland

MATFYLKET AS Næringsvegen 27, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Anbjørn Øglend Styreleder: Anbjørn Øglend Virksomhet: Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

I KLEPP SENTRUM

WONG EIENDOM AS Storgata 38, 4340 BRYNE Etablaert: 01.08.17 Daglig leder: Wan Jun Wang Styreleder: Wan Jun Wang Virksomhet: Kjøp og salg av egen fast eiendom

HÅ REE SOLUTIONS AS Stokkalandssvingen 15, 4362 VIGRESTAD Etablert: 25.08.17 post@reesolutions.no www.reesolutions.no Daglig leder: Jim Ree Styreleder: Jim Ree Virksomhet: Utleie av arbeidskraft

RH BLIKK AS Bjorhaugslettå 25, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Geir Erik Reinertsen Styreleder: Frode Høyland INMURU AS Trappestien 30, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Rune Særheim Styreleder: Rune Særheim

Jæren Regnskap er i stadig større grad Regnskap er i stadig større grad blittJæren en samarbeids partner og total leverandør blitt en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør innen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig P A R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne Torill Skjæveland Hodne Espedal Hodne P A R T N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Magnar Espedal Oddmund Wiig Magnar Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352


Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

PROFESJONELT REGNSKAP PÅ KUNDENS PREMISSER • Vi har allsidig kompetanse innenfor både tradisjonelle og "sky-baserte" økonomisystemer. • Vi tar hele regnskapsarbeidet, eller deler av jobben. • Vi arbeider om ønskelig i kundens lokaler. • Vi tilbyr "lønnsvikar".

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Dataplan Regnskap AS Nærbø - Bryne - Forus - Sandnes - Tau Tlf. 51 96 30 00 - www.dataplan.no

BLI ABONNENT! Kun kr 199,– for et helt år. Bestill på: www.sirdalmagasinet.no Sirdalmagasinet kommer ut 6 ganger i året og har utgivelse før vinterferien, før påskeferien, i sommerferien, før Sirdaldagene, en høstutgave og ved sesongstart i desember.

For deg som er glad i Sirdal

Sirdalmagasinet er et magasin for alle som bor i eller besøker Sirdal. I 10 år har vi oppdatert fastboende, turister og hytteeiere på det som skjer og det dalen har å tilby, både sommer og vinter. Artiklene i Sirdalmagasinet gjenspeiler friluftsliv, sport, hyttebesøk, kultur og næringsliv i Sirdal og omegn. Bestill direkte på: www.sirdalmagasinet.no, mail: post@lokomotiv.no eller tlf: 51 77 84 00

Les mer på www.sirdalmagasinet.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 47


KONKURRANSE

Juristens råd e f f e No rg kt i v e s m en est rinegen Næring på Jæren haræsin gsp jurist, a k! Per Bergstad fra ProJure. Han rtar for seg ulike KVERNELAND

LEDIG FOR LEIE ‹‹

FINN RIKTIG FIRMANAVN

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne 2 2 eller konkurranse@lokomotiv.no innen 19. oktober

juridiske problemstillinger vedrørende ulike NÆRINGSPARK

aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

4 30.000 m Uteareal 4 1.500 m Råbygg - kombinasjonsbygg

DU FINNER OSS PÅ BRYNE I INDUSTRIVEGEN 8

VELKOMMENindustribygg TIL OSS I Vi har 1.500m² under TILPASSES VELKOMMEN TIL OSS I Vinn et gavekort fra Klepp Soneterapi. oppføring som kan tilpasses ditt Transmisjoner DITT BEHOV BLOCKGÅRDEN behov og størrelse for leieareal. BLOCKGÅRDEN KLEPP SENTRUM fra 200 til 1 500m². OG STØRRELSE ArealerII tilpasses KLEPP SENTRUM Skattegunstig overgangsvindu til nyttår

Nye varslingsregler fra 01.07.17 TOTALBYGG

Metallbearbeiding

Rygg og nakkemassasje

FOR REALISERING AV KOMBIBYGG

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Gullborg Høyland, Nærbø.

Verkstedmateriell

Vi har også inntil 30.000m² uteareal til svært gunstig leiepris. Størrelsen på uteareal tilpasses ditt behov. Velkommen til en spennende prat!

TOTALKONSEPT

RÅDGIVNING Økonomisk og miljøvennnlig forbrenning fra RAIS:

• Energiklasse A • Geovarme/kjøling • Rådgivning knyttet til byggeprosess, Kortreiste, materialer Fra 1. juli 2017 har vi fått nye •regler om tunge varsling i arbeidsmiljøloven, i drift, investering og finansiering • Lang levetid Jæren Regnskap er i stadig større grad et eget nytt kapittel 2A. • Over 40 års erfaring med totalkonsept • Driftseffektive bygg Jæren Regnskap er i stadig større grad CleverAir. Det er en intelligent forbrenningsteknologi som blitt en samarbeids partner ogRAIS total leverandør Den danske peisprodusenten har utviklet

Kan vi få bli din lokale partner på boligvarme blitt en samarbeids partner og totalleverandør innen økonomisk ogriktig administrativ bistand. hele tiden sørger for fyring, mindre vedforbruk og rene glass. innen økonomisk og administrativ bistand. Lavere totalkostnad Best mulig løsning Realisérbart distrikt? 3 lufttilførsel. Resultatet er miljøvennlig Tidligere var det kun en plikti tilditt å utarbeide rutiner for intern varsling

Verkstedinnredning

Med CLEVERAIR styrer trekken seg selv

1

2

Din samarbeidspartner og totalleverandør Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

Julebordmeny P A R T N E R E : Torill Skjæveland Hodne Rune Stakkeland P A R T Wiig N E R E : Oddmund Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune Stakkeland Oddmund Wiig Magnar Espedal

-graset er grønnere på

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no

Sparing er en god idé – og den blir post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

lemmer i Norsk Familieøkonomi får enda bedre med bbaksjesparekonto lv... - Jevn spredning, også i hellende terreng jo en se g til en rekke2 retter framforhandlede avtaler nen gjøre ov La kr 495,Med den gode nyheten aksjesparekonto er det blitt enklere og mer gunstig 3 retter kr 565,å spare i aksjer. På aksjesparekontoen NorgesEnergis Topp 5-garanti! Den samler du enkeltaksjer og aksjefond, og du kan gjøre bytter uten å skatte av gevinsten. I et kort overgangsvindu, Du kan selvsagt også velgefram fra til nyttår, kan du flytte alle aksjer og aksjefond med gründer urealiserte Per Steinar Lothe, deg enoss av landets beste strømavtaler. Kontakt vår populære á la carte-meny gevinster til en aksjesparekonto uten at det utløser skatt. 976 98 866, psl@lothe-solutions.no gjerne for en prat: deg inn i dag! Sparer du ikke penger Bestill i dag på 51 48 32 89 Gjør det selv – eller be oss om hjelp! Web: kverneland-naeringspark.no På jaerensparebank.no finner du masse informasjon om aksjesparekonto. våre avtalerbooking@mollehagenrestaurant.no får du pengene Les deg oppigjen. og opprett konto i mobilbanken selv – eller få hjelp av facebook.com/mollehagenbryne

4

5

8 Telefon 03290 www.jaerensparebank.no

6

• Service & Vedlikehold

• Pneumatikk system

Jærveien 530 - Tlf. 51 42 14 50

post@agomiljo.no - www.agromiljo.no • Ombygging & Optimalisering av eksisterende anlegg

• A-Å leverandør (One-stop-shop)

‹‹

SVARSEDDEL

Klipp her

North Sea Solutions AS • Skogateigen 27, 4362 VIGRESTAD, NORWAY • northseasolutions.no • post@northseasolutions.no

Svar sendes enten til Lokomotiv Media,PMSHulda Garbogsvei 6, PMS 381 EC 421 ECInger Johanne W. Anda PMS 424 ECTerje Nesse Ørjan Lie PMS 381 EC PMS 421 ECInger Johanne W. Anda PMS 424 ECTerje Nesse Ørjan Lie 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. 1

6

2

7

3

8

4

9

Postnr./-sted: 48

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

RAIS VIVA L 160

Telefon 51 88 33 88 E-post: stavanger@varmefag.no Det www.varmefagstavanger.no

Agromiljø AS - Tlf. 51 71 20 20 Jærveien 530 - Tlf. 51 42 14 50 • Kjemi / Vaskeanlegg

Adresse:

utstilling på Forus. Her finner

906 51 288, sgl@lothe-solutions.no du de kjente merkevarene som Web: lothe-solutions.no

9

Bryne ◊ Kleppe ◊ Kvernaland Effektiv og◊ miljøvennlig gjødselhåndtering. Undheim Varhaug ◊ Vigrestad

Navn:

samarbeidspartner. I henhold til de nye reglene må rutinene være konkrete og rettes inn mot hver enkelt bedrift på en slikdine måte at formålet med Gi kundene inspirasjon og valgmuligheter i vår store regelendringen oppnås. Siv-Grete Lea, daglig leder

• Design og konseptutvikling

Stripespredere, fanespredere, pumper, slanger, slangetromler, system koblinger, gjødselkummer, bunnuttak, veggkraner, røredyser• Hydraulikk og rørepropeller.

5

til å være finansiell hjelper frem til og ønsker å bli din lokale du sitter som herre i eget hus

etterspør - som RAIS, Varslingsrutinene Det er lovfestet skjerpet kravkundene til varslingsrutinene. Contura, Termatech, Brunner og må være skriftlige, og de skal inneholde en oppfordring til å varsle www.lothe-solutions.no Norsk Kleber. • Engineering om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling, arbeidsgivers • Sveis & FabrikasjoN samarbeider med sertifiserte fremgangsmåte for mottak,Vimontører, samt behandling og oppfølging av som sørger for trygg • Installasjon/Sammenstilling Muskelog skjelettproblemer? varsling. og forskriftsmessig montering. Muskel- og skjelettproblemer? • Montering & Testing Fabrikkveien 3, 4033 Stavanger.

rådgiveren din i lokalbanken.

7

dersom forholdene tilsa det. Med de nye reglene skal det ikke lenger FINANSIERINGSforetas noen behovsvurdering, varslingsrutiner nå blir obligatorisk Vi er da en av landets største • Klargjorte tomter STØTTE fagforhandlere av vedfyrt i virksomheter med fem eller flere arbeidstakere, herunder både • Fleksible løsninger boligvarme, gassfyrte ildste• I et stramt marked har vi muskler for tomtestørrelser innleide og deltidsansatte. der og luft-luft varmepumper

TOMT

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

70 år

post@ail.no god gravlaks AM Stripespreder sennepssaus på toast 1947 - 2017 Vestre Svanholmen 17, 4313 med Sandnes / Industrivegen 4344 Bryneproduseres lokalt - Norsk 8,patent, Hovedrett: Himmelsk pinnekjøtt eller - Rustfritt fordelerhus stor kapasitet vidunderlig sprø ribbe med rikelig med tilbehør 5 års garanti, minimalt vedlikehold Dessert: Saliggjørende riskrem Alf I Larsen AS

51 44 35Forrett: 00 www.ail.no Velsignet

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig P A R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Skjæveland Torill Hodne Torill Skjæveland Hodne Espedal Hodne P A R T N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune Stakkeland P A R T N E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig vår Runeside! Stakkeland Magnar Espedal Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Magnar Espedal Oddmund Wiig Magnar Espedal

Kontakt oss for en prat!

Sterk Kommunikasjon

Maskiner

er fastsatt i loven at rutinene ikke må begrense arbeidstakeres Vi har kunnskapen. rett til å varsle. De kritikkverdige forhold det varsles om kan typisk være relatert til for eksempel et dårlig arbeidsmiljø. Andre forhold det kan tenkes varslet om er straffbare forhold, eller uetisk eller skadelig aktivitet. Reglene gir den ansatte et vern mot gjengjendelse, men da kun i den utstrekning varslingen skjer innenfor de grenser som følger av lojalitetsplikten, det vil si at arbeidstaker ved sin varsling må gå fram på en forsvarlig måte som ikke skader arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. I utgangspunktet vil det være arbeidsgiver som må bevise at virksomheten er påført eller kan påføres skade dersom man mener at varslingen har vært uforsvarlig.Det er også lovfestet at rutinene må være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten. Det er også viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke ensidig kan innføre nye varslingsrutiner. Disse må etableres og utarbeides i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte.


Kæ skjer A K T I V I T E TSG U IDE 2017

DIN ANNONSE HER og Jorunn Undheim

Kr 5700,-

kr 4000,Pr annonse

Spesialpris

kr 3000,Pr annonse

Kunstutstilling med kafé

ARR.: UNDHEIM IL

BESTILL PLASS I DAG!

laurdag 4. og sundag 5.november klokka 12 - 17

Anno1860

Sjå meir på www.kohlerpaviljongen og facebook Bernervegen 250, 4365 Nærbø - tlf: 481 35 085

PRM.AS

Spesialpris

Kr 3500,-

Velkommen til kunstutstillinga «I himmelen så og på jorden» av Elisabeth Litlehamar

UNDHEIMSHALLEN laurdag 21. oktober kl. 19.00 (dørene opnar kl. 18.00) BILLETTSAL: Ticketmaster og Prix Undheim. Pris kr 450,-. Ungdom 12-18 år kr 275,-. Barn under 12 år går gratis i lag med vaksne.

DIN ANNONSE HER

Jul i Strandhuset på Ølberg ... eller enda bedre:

ÅRSAVTALE

Strandhuset ligger bokstavelig talt på Ølbergstranden i spektakulære, maritime omgivelser. Kun 15 min. fra Sandnes og 20 min. fra Stavanger. Vi tilbyr moderne og inspirerende fasiliteter fordelt over tre etasjer. Vi tilrettelegger juleselskapet både for din bedrift og for deg som privatperson.

1/4 kr 3000,- pr annonse

Ta kontakt for bordreservasjon, omvisning eller for å motta et uforpliktende tilbud.

1/8 kr 2000,- pr annonse ÅPENT HELE ÅRET

Alle priser er eks mva. Har du ikke materiell kan vi lage for kr 500,- for 1/8 side

STRANDHUSET på Ølberg

booking@strandhuset.no 478 25 000 - strandhuset.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49


Kæ skjer A K T I V I T E TSG U IDE 2017

DIN ANNONSE HER

DIN ANNONSE HER

Julebordmeny

Pr annonse

Doktor Proktors sensasjonelle samling av

D.D.S.Ø.I.F

reload.no

Spesialpris

kr 4000,-

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

Pr annonse

Forrett: Velsignet god gravlaks med DYR sennepssaus på toast DU SKULLE ØNSKE IKKE FANTES Hovedrett: Himmelsk pinnekjøtt eller vidunderlig sprø ribbe med rikelig tilbehør Dessert: Saliggjørende riskrem 2 retterUTSTILLING kr 495,- PÅ VITENGARDEN TIL OG MED 5. APRIL 3 retter kr 565,-

BESTILL PLASS I DAG!

OPNINGSTIDER: MÅNDAG – FREDAG KL. 10 – 15 selvsagt også velgeKL. fra12 – 17 SUNDAG

Du kan vår populære á la carte-meny

Bestill i dag på 51 48 32 89 booking@mollehagenrestaurant.no facebook.com/mollehagenbryne

... eller enda bedre:

..................

GOOD FOOD

ÅRSAVTALE

..................

NICE PRICES!

1/4 kr 3000,- pr annonse

GAMLE ÅSLANDSVEGEN 7, 4355 KVERNALAND ............................................

HAMBURGER FRA 139,pr annonse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/8 . . . . . . . . .kr . . . . . . 2000,.. Åpningstider: POMMES FRITES Alle priser er eks mva. BUFFALO WINGS ONSDAG 14:00 - 23:00 du ikke kan vi lage for kr 500,- for 1/8 side 14:00materiell - 23:00 TORSDAG CHICKEN NUGGETS Har

BARNEMENY

FREDAG 14:00 - 02:00 LØRDAG 14:00 - 02:00 SØNDAG 14:00 - 21:00

VELKOMMEN

Matservering til kl. 21:00 alle dager

+ + +

Spesialpris

kr 3000,-

...og det er enda mer spennende på innsiden

Kr 5700,-

Kr 3500,-


JULEBORD • HØSTSEMINAR • LUNSJGRUPPER • OVERNATTING

NYHET

Jærsk mat i unike lokaler, spennende kunst, storslått natur og god julegavehandel!

Kæ skjer

Kontakt oss for informasjon og bestilling. Tlf. 51791660 • Håvegen 347, 4365 NÆRBØ • post.hgp@ha.kommune.no • www.hagamleprestegard.no

A K T IV IT E TSGUIDE 2017 AktivitetsdAg for HeLe fAmiLieN

s ø NdAg 8. o k to b e r

Å p e N t 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 | s A N d tA N g e N uNgespor.ticketco.No

Vi lager egne sider der du som annonsør kan informere om konserter, utstillinger, messer, dans, mat og drikke, idrettsarrangement og andre aktiviteter

FORHÅNDSK JØP 100KR VED ANKOMST 120KR

Du finner oss midt i Undheim – i Garborg sitt rike Til private samlinger, jubileer, konserter, minnestunder, forfatterkvelder, markeder, møter eller hagevandring. Det er alltid en kunstutstilling i Smiegarden. Du kan leie grishus, smie og

smieloft, inkludert hagen. Vi har 2 dobbeltrom B&B.

Full distribusjon - alle husstander og bedrifter Telefon: 91 52 15 76 E-post: eli.undheim@gmail.com i kommunene Klepp, Time, Hå og Eigersund Se vår facebookside

DIN ANNONSE DIN HER? ANNONSE HER?

Du finner oss midt i Undheim – i Garborg sitt rike Til private samlinger, jubileer, konserter, minnestunder, forfatterkvelder, markeder, møter eller hagevandring. Det er alltid en kunstutstilling i Smiegarden. Du kan leie grishus, smie og

for arrangement.

Medlem av www.hanen.no

Lang levetid - 7 utgivelser i året Høyt opplag - 23.600

smieloft, inkludert hagen. Vi har 2 dobbeltrom B&B.

Telefon: 91 52 15 76 E-post: eli.undheim@gmail.com Se vår facebookside for arrangement.

NÆRING PÅ JÆREN presenterer ulike bedrifter og Spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. virksomheter som skaper verdier og VELKOMMEN! utvikling. Magasinet fokuserer på folk i det lokale næringslivet. Medlem av www.hanen.no

FULL DISTRIBUSJON – Kontakt: ALLE HUSSTANDER OG BEDRIFTER I KLEPP, kontakt med: AVTaHUSTIME, HÅ OG EIGERSUND KOMMUNE

FULL DISTRIBUSJON – ALT STANDER OG NÆRINGSLIV I KOMMUNENE Unni Stødle Katrine på tlf. 901 40 447 KLEPP, TIME, HÅ OG EIGERSUND Lang14 levetid – 7 utgivelser i året – Høyt opplag Tlf.: 932 318katrine@lokomotiv.no – 23.600 eksemplarer

Lang levetid – 7 utgivelserunni@lokomotiv.no i året Unni på tlf. 932 14 318 KONTAKT: HøytUTGIVELSE: opplag – 23.600 eksemplarer unni@lokomotiv.no NESTE Katrine på tlf. 901 40 447 katrine@lokomotiv.no 7. NOVEMBER Unni på tlf. 932 14 318 unni@lokomotiv.no

BEST.FRIST ANNONSE: 16. OKTOBER


Sentrumsnære leiligheter Utsiktsbilde fra 3. etasje i Torvald Tus veg 4

Torvald Tus veg 4 og 2 Bryne

Nye leiligheter for salg

BRA 111 m 2

Nyhet! To store 3-roms leiligheter på BRA 111 m2. To bad og romslig innglasset terrasse på 20 m2. Stor bod på 14 m2 i tilknytning til dobbel parkeringsplass (6 m bredde). Andre leiligheter med BRA 54 - 97 m2/P-rom 50 - 91 m2. Pris fra 2 498 000,Innflytting fra desember 2017. blockwatne.no/torvaldtusveg

Thorvald Tus Veg 4

egen lysv

Nord

4 RV 4

12-14 min Br

15-17 min

yn

ev eg

en

Arn

eG

M44

Illustrasjon

arb

org

s ve

g

Sto rg

ata

Tog

Velkommen til privat visning etter avtale - opplev den flotte utsikten og sentrale beliggenheten. Sted: Torvald Tus veg 4, leil 201, 4341 Bryne. Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

Langåpent tirsdager til kl 19.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.