Næring på Jæren 4-2019

Page 1

15

INFORMASJON

ÅR

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP • TIME • HÅ 15. årgang • 04 • august 2019

Envirex vokser ut av lokalene Øksnavad vgs: Mange søkere til ny linje

Tett på: Brigt Vold Fra problem til bondens gull

TEMA

Landbruk

Entusiasme rundt sauehold

04 2019


2.985,-

FORD LEASE

Ford Proff+

Fo

Skreddersydd varebil for rask levering - gjør valget enklere AhWl[d[ j_b [j dojj[a`´h[j´o ^Wh [dZh[j i[] l[i[djb_] Z[ i_ij[ h[d[$ L h[ akdZ[h ij_bb[h ij´hh[ ahWl j_b aec\ehj" j[adebe]_ e] a`´h[effb[l[bi[h$ C[Z <ehZ i_d[ Fheô! lWh[X_b[h ^Wh l_ iWjj iWcc[d [d efj_cWb ceZ[bb iec j_b\h[Ziij_bb[h Z_ii[ X[^el[d[$

Fhe c[ Wdd

D

Do[ JhWdi_j 9edd[Yj

Transit Connect 1.5 TDCI 100 hk 220 L1 PROFF+

Tran

C d[Zib[_[0

C d

<hW

1 690,-

<hW

Startleie: 31 520,- CO2: 118 – 146 g/km

Sta

J_b^[d][h\[ij[

Nye Ford Focus stasjonsvogn er lenger, har mer plass i baksetet :78! c[Z *"(Ç Z_ifbWo e] ÷[hdijoh_d] hWjj og et mye større bagasjerom som nå rommer hele 608 liter. Iaol[Z´h # l[dijh[ i_Z[ :h_lijeôlWhc[h c[Z j_c[h Ford Focus får du nå i en rekke skreddersydde varianter som er N[ded ^el[Zboi c[Z B;: a`´h[boi L_dZk _ XWaZ´h" efflWhc[j smartere enn noen gang tidligere, og nye Ford Co-Pilot360 7bkc_d_kci\[b][h ',Ç Ho]][i[dieh med selvkjørende egenskaper bidrar til økt trygghet både for fører, 9hk_i[aedjhebb$ ?dabkZ[h[h ia_ddhWjj 7kjecWj_ia ab_cWWdb[]] (#ied[h passasjerer og medtrafikanter. Aebb_i`edifkj[ fWiiWi`[h 7kjecWj_ia d³h%÷[hdboi c[Z WkjecWj_ia[ ^el[Zboi Wl%f e] h[]di[dieh Kontakt oss for prøvekjøring og tilbud !! D´ZXh[ci[Wii_ijWdi[ B;: lWh[heciX[boid_d] JWahW_bi

9edd[Yj Fheô! _dd[^ebZ[h Xb$W$0

Prisen er inklusive leveringsomkostninger Stavanger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp 91 –drivstofforbruk 136 g/km (1,5l TDCI l/m Prisen er inklusive leveringsomkostninger Ski. Transit Connect 1.5 TDCI 100HP 220 L1 PROFF+. CO2-utslipp 118 g/km.fra Blandet fra 0,45 l/mil.95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Blandet drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 Prisen e kan ikkekan kombineres med andre rabatter gjelderrabatter. kontrakter signert til og med 31. august 2019. Startleie: kr 31 520,-. *) Månedsleie: kr 1 690,-. Avtaletid: 36 mnd.vil Total kjørelengde: 000 km. Inkluderer Tilbudet 150 HKTilbudet ). Tilbudet ikke kombineres medogandre Startleie/etabl.geby.: kr 51.250,-. Månedsleie inkl etabl.gebyr: kr 2.985,variere med45rentenivået. Avtaletid: 2 års bindingstid. Total kj vinterdekk, serviceavtale. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Lease. Tilbudet gjelder kun bedriftskunder. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud. vinterde kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendring og trykkfeil.

Kverneland Bil Ford

Kverneland Bil Ford | Bilhuset Kverneland Bil Bryne Vestre Svanholmen 9 Eskervegen 7 51 84 03 00 51 77 82 82

KVERNELAND BIL Bryne

www.kvernelandbil.no

Ford Bilhuset

KVERNELAND BIL Bryne, Eskervegen 7 Tlf. 51 77 82 82


Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE ALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE ARBEIDKRAFT TILARBEIDKRAFT LEIE KVALIFISER TIL LEIE OM AMPLOY MPLOY OM AMPLOY Annonse KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE OM AMPLOY KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT TIL LEIE OM AMPLOY OM AMPLOY Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

FORD LEASE

Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. arbeidskraft til landbrukarbeidskraft og næringsdrivende. til landbruk og næringsdrivende. Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble startet av David Maskell flere år Amploy AS ble startet av David AS Maskell flere år Amploy bleEier startet avopprettet Davidhar Maskell flere årerfaring Amploy ASavble forover å levere høy kvalifisert + arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. siden. selskapet 10 års med siden. Eier av selskapet siden. har over 10av årsselskapet erfaring har medover 10 års erfaring Eier medi Norge. arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. Amploy AS ble startet av David Maskell flere år utleie av arbeidskraft til landbruk markedet utleie av arbeidskraft til utleie landbruk markedet i Norge. avAmploy arbeidskraft til landbruk i Norge. Amploy AS betrakter ble startetsine av markedet David Maskell flere og år vi siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring med AS kunder individuelt Amploy AS betrakter sine kunder individuelt ogopprettet vikunder Amploy AS ble for å levere høyvikvalifisert Amploy AS ble opprettet å levere Amploy AS betrakter individuelt siden. Eier av sine selskapet har over 10kundes årsogfor erfaring medhøy kvalifisert utleie av arbeidskraft til landbruk markedet i Norge. tilpasser arbeidskraft spesielt etter behov. eô!ceZ[bb[d[ [h kjijohj ib_a l h[ akdZ[h ´dia[h Z[j$ <ehZ[b[d \eh Z[] [h Wj l_ ^Wh Z_ii[ X_b[d[ f bW][h arbeidskraft til landbruk ogkundes næringsdrivende. tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov. tilpasser arbeidskraft spesielt etter behov. arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. utleie av arbeidskraft tilerlandbruk markedet i Norge. Amploy AS betrakter sine kunder individuelt og vi Ideen bak Amploy AS å tilby kvalifisert Amploy AS bleerstartet avkvalifisert David Maskell flere år Ideen bak Amploy AS erIdeen å tilby kvalifisert [Z aehj b[l[h_d]ij_Z$ ;d Wdd[d \ehZ[b [h Wj Fheô! [h iWjj iWcc[d \eh Wj X_b[d iaWb \ [d ^´o[ij ckb_] bak Amploy AS å tilby Amploy AS ble startet avsom David Maskell flere år Amploy AS betrakter sine individuelt vi tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov. arbeidskraft til landbruk ogkunder selskaper har og behov arbeidskraft til landbrukarbeidskraft og selskaper som har behov siden. Eier av selskapet har over 10har års erfaring med til landbruk og selskaper som behov d[d^ dZil[hZ_$ :[j X[joh Wj b[Wi_d]b[_[d Zk X[jWb[h Xb_h bWl[h[$ tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov. siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring med Ideen bak Amploy AS er å tilby kvalifisert for ekstra hjelp når dem trenger det. for ekstra hjelp når demfor trenger det. utleie arbeidskraft til det. landbruk markedet i Norge. ekstra hjelpav når dem trenger Ideen bak Amploy er å tilby kvalifisert arbeidskraft til landbruk og selskaper som har behov utleie avAS arbeidskraft landbruk i Norge. Amploy AS betrakter sine kunder til individuelt ogmarkedet vi arbeidskraft til forvente: landbruk og selskaper som har behov for ekstra hjelp når dem trenger det. Amploy AS betrakter sine kunder Hva kan du tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov.individuelt og vi Hva kan du forvente: fordu ekstra hjelp når dem trenger det. Hva kan forvente: tilpasser arbeidskraft spesielt Ideen AS er å tilby kvalifisert • bak FullAmploy dokumentasjons pakke for dineetter kundes behov. • Full dokumentasjons• pakke for dine Hva kan du forvente: Full dokumentasjons pakke for dine arbeidskraft til landbruk og selskaper har behov Ideen bak Amploy AS ersom å tilby kvalifisert ansatte ansatte Hva kan du forvente: ansatte for ekstra hjelp når dem trenger det. arbeidskraft til landbruk og selskaper som har behov • Full dokumentasjons pakke for dine • 24h kontakt med din egen kunde • 24h kontakt med din• egen 24hkunde kontakt med din egen • Full dokumentasjons pakke fortrenger dine det. ansatte for ekstra hjelpkunde når dem behandler behandler behandler ansatte • 24h kontakt med din egen kunde Hva kan du forvente: • Personell med gode kvalifikasjoner og • Personell med gode kvalifikasjoner og • Personell med gode kvalifikasjoner og • lang 24h kontakt med din egen kunde behandler arbeidserfaring • Full dokumentasjons pakke for dine Hva kan du forvente: lang arbeidserfaring lang arbeidserfaring • Personell med gode kvalifikasjoner og •tattbehandler Vi sørger at vår personal har tatt ansatte • Vi sørger at vår personal • Vihar sørger at vår •personal har kvalifikasjoner tatt som manpakke • nødvending Personell med gode og Full dokumentasjons for dine lang arbeidserfaring • 24h kontakt vaksinasjoner med din egen kunde nødvending vaksinasjoner som man nødvending vaksinasjoner som man lang arbeidserfaring • Vi sørger at vår personal har tatt ansatte trenger for å jobbe med landbruk behandler trenger for å jobbe med trenger landbruk for å jobbeatmed landbruk Vi sørger vårregnskap personal har tatt nødvending vaksinasjoner som man •• Beste i •Norge byrå PWC 24h kontakt med din egen Personell med gode kvalifikasjoner og kunde • Beste i Norge regnskap • byrå Beste•PWC i Norge regnskap byrå PWC nødvending vaksinasjoner som man trenger for å jobbe med landbruk som tar ansvar for våre kunder behandler lang arbeidserfaring som tar ansvar for våre kunder som •tar trenger ansvar for våre kunder fordokumentasjon å jobbe med landbruk • Beste i Norge regnskap byrå PWC Sikkerhet pågode at alle Vidokumentasjon sørger vår personal har tatt • at Personell med kvalifikasjoner og • Sikkerhet dokumentasjon på••at alle • Sikkerhet på at alle Beste i Norge regnskap byrå PWCer som tar ansvar for våre kunder norske standarder og reguleringer nødvending vaksinasjoner som man norske standarder og reguleringer er lang arbeidserfaring norske standarder og reguleringer er som tar ansvar for våre kunder • Sikkerhet dokumentasjon på at alle realisert trenger •for åVijobbe med realisert sørger atlandbruk vår har tatt realisert Sikkerhet priser dokumentasjon på personal at alle norske standarder og reguleringer er ••• Rimelige knyttet til høyest Beste i Norge regnskap byrå PWC • Rimelige priser knyttet til høyest nødvending vaksinasjoner som man • Rimeligenorske priser knyttet til høyest standarder og reguleringer er realisert kvalitet tar ansvar for våre kunder kvalitet kvalitet som trenger for å jobbe med landbruk realisert • Rimelige priser knyttet til høyest • Kjapp levering av personell • levering Sikkerhet dokumentasjon på at alle • Kjapp levering av personell • Kjapp av priser personell • Rimelige til høyest kvalitet Besteknyttet iog Norge regnskap norske •standarder reguleringer er byrå PWC kvalitet • Kjapp levering av personell som tar ansvar for våre kunder realisert Våre Tjenester: Våre Tjenester: • Kjapp levering av personell Våre Tjenester: • priser Sikkerhet dokumentasjon på at alle •av driftsbygninger Rimelige knyttet til høyest Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring og kontorlokaler rbeidskraft tilVåre næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøringtilavlandbruk, driftsbygninger og kontorlokaler Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft Rengjøring av driftsbygninger Tjenester: norske standarder og reguleringer er kvalitetog kontorlokaler ustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokalerVåre Tjenester: • Kjapp levering av personell realisert Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler • Rimelige priser knyttet til høyest

ord Proff

Do[ JhWdi_j 9ekh_[h

Våre Tjenester:

kvalitet

Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler • Kjapp levering av personell

nsit Courier 1,5 TDCi 75 hk PROFF+

Våre Tjenester:

Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler

d[Zib[_[0

1 190,-

artleie: 32 008,- CO2: 112 – 126 g/km

For hele Jæren-området ønsker vi åpersonell tilby Vihar tilbyr kvalifisert personell som har Vi tilbyr av private hjem, gård ren-områdetFor ønsker vi å tilby Vi tilbyrvi kvalifisert som Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gårdrengjøring hele Jæren-området ønsker å tilby Vi tilbyr kvalifisert personell som har av traktor Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gårdJærenfor bruk effektivt og pålitelig mannskap til kunder kontor, og utvask i hele ålitelig mannskap til kunder nødvendig kompetanser for bruknødvendig avkompetanser traktor kompetanser kontor, flyttevask og utvask i hele Jæren-flyttevask effektivt og pålitelig mannskap til kunder nødvendig for bruk av traktor kontor, flyttevask og utvask i hele JærenVi tilbyr kvalifisert personell som har hjelp med Vi tilbyr rengjøring avandre private hjem, gård og maskiner som er relatert til som trenger området Sammen kan vi skreddersy et trenger hjelp med som trenger hjelpog andre maskiner som og er relatert til Sammen kan viområdet skreddersy et med andre somområdet er relatert til som Sammen kan vipasser skreddersy et hjem, gård Forhøytrykksvasking/rengjøring hele Jæren-området ønsker vi å tilby Vimaskiner tilbyrAmploy kvalifisert personell har Vi tilbyr rengjøring av private nødvendig kompetanser for bruk av traktor kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenlandbruk. AS kan hjelpe deg med av opplegg som dine behov. svasking/rengjøring av landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med AS kan hjelpe opplegg som passer dine behov. som passer dine behov. høytrykksvasking/rengjøring av til landbruk. Amploy deg med effektivt påliteligtil mannskap kunder nødvendig kompetanser bruk av traktor opplegg kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenog andre maskiner som og er relatert området Sammen kan viav skreddersy et for utføring dine daglige arbeidsoppgaver. driftsbygninger og industrilokaler Viog er vi veldig fleksible på tidspunkt og vi inger og industrilokaler utføring av dine daglige utføring arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på Vi tidspunkt IOD9 ) c[Z ,ÉÉ ia`[hc e] dWl_]Wi`ed driftsbygninger og skjærebedrifter, industrilokaler dine daglige arbeidsoppgaver. ertar veldig fleksible på tidspunkt ogervienkelt som trenger hjelp med og andre maskiner somtil erårelatert til området Sammen kan vi Det skreddersy etog landbruk. Amploy ASSlakterier, kan hjelpe deg med opplegg som av passer dine behov. Våre ansatte er vant utføre kyllinghus, segtilbyr av alle formaliteter! skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og For hele Jæren-området ønsker vi å tilby Vi tilbyr kvalifisert personell som har Vi rengjøring av private hjem, gård Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er vantpåtilAS å utføre tar seg avforutsigbart. alle opplegg formaliteter! Det er enkelt og høytrykksvasking/rengjøring av landbruk. Amploy kan hjelpe deg gård, med som hjelp passer dine behov. utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er tar veldig fleksible på tidspunkt og vigård, 7bkc_d_kci\[b][h '+Ç arbeidsoppgaver grise kylling grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi Ved av våre kvalifiserte effektivt pålitelig mannskap til kunder nødvendig kompetanser for bruk av traktor kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenfefjøs eller grisehus, småfefjøs: Vi tarog eller arbeidsoppgaver på grisearbeidsoppgaver gård, kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp avforutsigbart. våre kvalifiserte storfefjøs småfefjøs: Vi tar på grise gård, kylling gård, Ved hjelp av våre kvalifiserte driftsbygninger ogerindustrilokaler utføring av daglige Vi er veldigdagen fleksible på tidspunkt vi Våre ansatte er jobben vant til enten å utføre tar seg av alle formaliteter! Detdine er enkelt ogarbeidsoppgaver. ansatte din enklere! og gård, storfe gård den litenmed eller stor. og på andre arbeidsteder ansatte dagen din somerku trenger hjelp og gård andre maskiner som er relatert til blir enklere! området Sammen kanblir vi skreddersy et en den er litenjobben eller stor. gård, storfe og på arbeidsteder Vedku ;b[ajhed_ia ab_cWWdb[]] ansatte blir enklere! enten den liten eller stor.gård kuandre gård, storfe og på andre arbeidsteder Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, ansatte er vant til å utføre tar segdagen av alledin formaliteter! Det er enkelt og arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, forutsigbart. hjelp Våre av våre kvalifiserte knyttet til landbruk. knyttet til høytrykksvasking/rengjøring avlandbruk. landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med opplegg som passer dine behov. knyttet til landbruk. storfefjøs eller småfefjøs: Viansatte tar dagen arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte din blir enklere! ku gård, storfe gårdgrisehus, og på andre arbeidsteder B;: lWh[heciX[boid_d] driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er veldigdagen fleksible på tidspunkt ansatte din blir enklere! og vi enten den er liten eller stor. ku gård, storfe gård og på andre arbeidsteder knyttet til jobben landbruk. Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, FWha[h_d]ii[dieh \ehWd _dd[^ebZ[h ho]][i[dieh Våre ansatte er vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og knyttet til landbruk. For hele Jæren-området ønsker vi å tilby Vi tilbyr som har Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gård grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi tar arbeidsoppgaver påkvalifisert grise gård, personell kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte Iaol[Z´h Ä X[]][ i_Z[h c[Z l_dZk X[]][ i_Z[h ku dagen din blir enklere! jobben og enten den er mannskap liten eller stor. gård, storfe gårdkompetanser og på andre arbeidsteder effektivt pålitelig til kunder nødvendig for bruk av traktor ansattekontor, flyttevask og utvask i hele Jærenlandbruk.som er relatert til som trenger hjelp med andretilmaskiner området Sammen kan vi skreddersy et JWahW_bi ogknyttet 1 1 1 dine behov. +47 902 80 279 av høytrykksvasking/rengjøring landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med opplegg som passer 1 driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på tidspunkt og vi 1 er enkelt og mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5lSki. EcoBoost er inklusive leveringsomkostninger Transit Courier 1.5 TDCI 75 HK PROFF+. CO2-utslipp fra 112 – 126 g/km (1,5 TDCI 75HK – 1.0 l EcoBoost HK). Blandet 43–0,56 l/mil. Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre 100 ansatte erdrivstofforbruk vant tilfraå0,utføre tar seg av alle formaliteter! Det

9ekh_[h Fheô! _dd[^ebZ[h XbWdj Wdd[j

jørelengde: 30.000 km. Forutsetter

t kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. august 2019. Startleie: kr 32 008,-. *) Månedsleie: kr 1 190,-. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 45 000 km. Inkluderer ekk, serviceavtale. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Lease. Tilbudet gjelder kun bedriftskunder. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud

grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi tar post@amploy.no jobben enten den er liten eller stor.

arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, ku gård, storfe gård og på andre arbeidsteder knyttet til landbruk.

forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte ansatte dagen din blir enklere! 1

Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE

1

OM AMPLOY

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

3


Innhold

Dagfinn Hauge Redaktør

Valgets kvaler, og muligheter Om noen få dager er det kommune- og fylkes­ tingsvalg. Kanskje et av de mest spennende på lenge? Velgermassen er i bevegelse. Dette kan få konsekvenser, ikke bare i kommuner- og fylkes­ styrer, men også for regjeringen. Samtidig med valget har vi den laveste arbeids­ ledigheten på 10 år. Det gir mange valg­ muligheter for arbeids­takerne. Og mange får nok tilbud om å begynne på en ny arbeidsplass. Det er kamp om folk med den riktige kompe­ tansen. Å skifte arbeidsplass er et stort valg. Og det er ikke bare lønn som lokker. Er det et godt arbeidsmiljø, lyse og trivelige lokaler og en god ledelse som gir rom for utvikling? For mange betyr dette mer enn høy lønn. Til tross for den lave arbeidsledigheten er det fortsatt mange som etablerer ny virksomhet. I Norge, også i Rogaland, har vi faktisk hatt en liten økning i nyetableringer sammenliknet med 2018. Det er tydelig at fokus på entreprenørskap og gode oppstarts-miljøer betyr noe. Risiko­ villige investorer viser interesse og er nysgjerrige på nye selskaper. I gjennomsnitt går halvparten av oppstarts­ bedriftene i oppløsning før det første året er omme. En som ikke har tenkt å gi seg er dette magasinets gründer, artige Freddy Paulsen. I det gamle hønse­huset klekker han ut nye planer og begynner å ansette flere folk. Kjekt er det også å følge Envirex, en gründerbedrift i sterk vekst.

Hjelpearbeid som hobbybedrift

6

Bygger kjøkken- og baderomsinnredning

8

Min jobb: Sveinung Paulsen

11

Verkstedfamilien

12

Teknologitårnet på tegnebrettet

16

Gründeren: Freddy Paulsen

20

Tett på: Brigt Vold

22

Envirex vokser ut av lokalene

25

Solid vekst for Fjøssystemer

29

Sauehold engasjerer

32

Vil lage gjødsel av problemavfall

34

Sau i fokus på Vitengarden

36

Populær linje på Øksnevad vgs

39

Juristen: Ingen kommer inn i mitt fjos 43

Jærmessa blir gratis

Kverneland passerte 140 år 45

TEMA

Nye bedrifter

48

Treffsikker aktivitet

54

Nytt om navn

55

Matspalten: Blåskjellsuppe

56

Konkurranser

57

20

22 36

Godt valg og god lesning!

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut seks ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå kommune.

39

REDAKTØR: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249

UTGIVER:

ANNONSER: Unni Stødle unni@lokomotiv.no Mob. 932 14 318

Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Mob. 901 40 447

4

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

44

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Catrine Undheim. Foto: Dagfinn Hauge

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN Eller les våre artikler her: www.npj.no

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 22 000

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 16. oktober 2019.


Norges mest fornøyde kunder i dag. Og i morgen Volvo gikk til topps i Norsk Kundebarometer 2019 – Kundetilfredshetsprisen* for andre år på rad og har Norges mest fornøyde kunder, uansett bransje. Volvo er teknologi for en bedre fremtid og førstevalget til Norges mest fornøyde kunder.

* Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. Les mer her: www.kundebarometer.com

VOLVO XC60 T8 PLUG-IN HYBRID Med Volvo XC60 er du klar for alle veier, og all slags vær. Funksjoner som bakkekontroll og bakkestarthjelp gir deg litt ekstra hjelp akkurat når du trenger det. Kjør elektrisk i byen eller la 390 hk og AWD ta deg fra 0-100 på 5.5 sekunder på langturer. Velg mellom sportslig R-Design og luksuriøs Inscription. Volvo XC60 T8 ble kåret til World Car of the Year 2018!

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING!

Blandet forbruk fra 2,2-2,4 l/100 km. CO2-utslipp fra 50 g/km. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha annet enn annonsert utstyr.

Ford Bilhuset

Kverneland Bil Bryne Eskervegen 7, tlf. 51 77 82 82

kvernelandbil.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

5


Med hjelpearbeid som hobbybedrift Kristian Haus og kona Ingrid importerer håndlagde kort og smykker fra India. De er en del av Hillcraft som gir arbeid til vanskeligstilte kvinner i den indiske byen Ranikhet. TEKST/FOTO// DAGFINN HAUGE

Ved et opphold i India i 2006 kom ekteparet Ingrid og Kristian Haus i kontakt med non-profit organisa­ sjonen Hillcraft. Den ble startet av danske Lone Jakobsen og en lokal indisk kvinne og gir arbeid til indiske kvinner i en vanskelig livs­situasjon. Arbeidet synes de var så bra at de ønsket å bidra. Dermed etablerte de Hillcraft Norway som importerer varer som de indiske kvinnene produserer. – Vi begynte helt i det små med lager i kjellerboden til leiligheten vi hadde i Kristiansand. Så flyttet vi til Verdalen og tok kjelleren i bruk som lager, forteller de to. I april kunne de fornøyd invitere til åpningsfest i nærings­bygget helt i enden av Rogneveien i Verdalen. Her har de fått 100 kvadratmeter å boltre

seg på og god plass for bedriften til å vokse i om det går bra med den. I tillegg er det lettere for andre å bidra når ikke bedriften er lokalisert i et privathus. – Nå er vi rigget for framtiden. Vi er takk­nemlige som fikk denne mulig­ heten, sier Kristian.

Foreløpig på dugnad

I 2008 registrerte de virksomheten som et enkelt­manns­foretak. Nå har de gjort den om til AS. – Det gir oss nye muligheter. Mange har puttet inn kapital i bedriften og en gang i framtiden kan vi kanskje ansette noen. Foreløpig driver vi dette helt på dugnad, forteller Haus. Varene blir lagret i det nye lokalet. Så blir de levert ut til mange kunder rundt om i Norge som selger de videre via sitt nettverk. Noen har gjerne en skål med smykker og kort på sin arbeids­plass og selger de til sine kollegaer eller kunder. Kristian og Ingrid vil ha åpent en kveld i uka i det nye lokalet der kunder kan droppe innom. – Hillcraft legger vekt på ha fine håndlagde produkter til en rimelig pris, sier Ingrid.

Høyner kvinnenes status

Kvinner har lav status i India i forhold til menn. Det å ha eget arbeid og skaffe seg inn­ tekt styrker kvinnenes selv­respekt og 6

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ingrid og Kristian Haus driver på dugnad import­ bedriften Hillcraft Norway som importerer håndlagde produkter fra vanskeligstilte kvinner i India. Nå har de fått nye lokaler i Verdalen og etablert AS.

gjør noe med deres posisjon i familien og samfunnet ellers. Hillcraft gir også kvinnene hjelp til opprettelse av livs­forsikring, forskjellige spareordninger og ikke minst barnas skolegang. Alle produktene blir laget for hånd. Men de fleste kvinnene som jobber i bedriften hadde ingen kunnskap om slikt arbeid på forhånd, så derfor får de god opplæring. Ingrid har denne våren vært i India sammen med 25 damer fra Norge. Under oppholdet jobbet de sammen med arbeiderne på Hillcraft. – Hva er det som driver dere? – De fleste av oss mennesker har et ønske om å bety noe for andre. Det er veldig kjekt å se hvor mye arbeids­ plassen betyr for dem og det gjør vårt arbeid meningsfylt, sier de to engasjerte kleppsbuene. Bedriften i India hadde i starten 3-4 ansatte. Nå er de over 50, og arbeidet nyter stor annerkjennelse i NordIndia der bedriften er lokalisert. Varene selges i India, Sveits og Norge.


K J E LINOLEUM OPPLEV DEN NYE JKE LINOLEUM UTVIKLET I SAMARBEID MED HALVOR BAKKE “Linoleum er en liten revolusjon til kjøkkenet, et slitesterkt og bærekraftig naturmateriale. Dessuten er den matte, fløyelsmyke overflaten helt utrolig vakker og fantastisk sammen med materialer som eik og aluminium. Hvis du skal ha nytt kjøkken, må du komme og oppleve det!” HALVOR BAKKE S I G N AT U R E

Se mer på jke-design.com

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

7


Tore Sinnes, Uffe og Mai Kari Ericsson har fått hodet over vannet etter et tøft fjorår. Vektlegging på egenproduksjon av kjøkken- og baderomsinnredning gir gode resultater. Mange kunder setter pris på den gode oppfølgingen de får hos Bostil.

Bostil lykkes med mer egenproduksjon TEKST/FOTO// DAGFINN HAUGE

Etter å ha lagt bak seg et tøft fjorår har Bostil på Orstad dreid litt på roret og satser enda mer på egenproduksjon av kjøkken- og baderominnredning. Det gir gode resultater. Nå er det kjapt 10 år siden den gamle bygdemølla på Orstad ble pusset opp og omgjort til en trendy interiør­ butikk for folk som ønsket å legge litt mer penger i interiøret enn de fleste av oss.

Men Bostil er så mye mer enn dyre design-møbler. Her kan du få laget garderober, bokhyller, skjenker, bord med mer, samt kjøkken- og baderominnredning etter eget ønske og behov. Alt blir produsert i kjelleren

KUTT KOSTNADER Velg internett fra Jæren Kabelnett Pris fra kr. 319,- pr. mnd. - Best på pris - Ekspert på Wi-Fi - Raskere internett

8

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

på Mølla og kan konkurrere, også på pris, skal vi tro Tore Sinnes. De jobber også en del med belysning. – Riktig belysning har stor betydning


for funksjon og trivsel. Det er viktig å planlegge dette godt. Sammen med kunden finner vi løsninger som passer dem, sier Mai Kari Ericsson. Hun og mannen, Uffe, dro i gang Bostil for 10 år siden. Etter tre år ble svigersønnen, Tore Sinnes, med på lasset. – Vi opplever at folk blir overrasket etter å ha sjekket priser rundt omkring. De finner ut at vi ikke er spesielt dyrere når det gjelder kjøkken- og baderominnredning enn andre, sier hun. – Vi har for eksempel Bora hvitevarer som har tre prisgrupper. Og det er kundens valg om det skal være rimelig eller dyrt, legger Tore til. Likevel. Lampene som henger fra taket og stolene rundt omkring er ikke hyllevarer i en hvilken som helst møbelbutikk. De er nøye utvalgt for sin form og kvalitet. En favorittdesigner er engelske Tom Dixon.

Fra lyst til mørkt

Tidligere var det lyse vegger i hele butikken. Nå har de malt den om. Veggene har fått en mørk koksgrå variant som kler de mørke utstillings­ kjøkkenene. Lys fra de store vinduene, kombi­nert med mange møbler i lys eik gir et koselig nordisk inn­trykk. Inspirasjonen har de hentet fra sin forrige arbeidsgiver i Sverige der et vanlig hus var interiørbutikk. Alt i huset var til salgs. Noe av det hjemme­ koselige har de også fått til på Orstad. – Folk spør om de kan flytte inn hit, smiler Mai Kari. Hun forteller at de har fått en veldig god respons på mørke kjøkken. Nå skiller de seg også ut med å ha mørke skrog. Materialtypen er litt spesiell. Det er gjennomfarget MDF som kalles valchromat.

Bruker god tid

Bostil ønsker å bruke god tid på kundene for å finne ut hva de liker.

Først har de et møte for å bli kjent og høre hva kunden kunne tenke seg. Så reiser de hjem til kunden for å ta mål og se hvilken stil de har i dag – for så å komme med forslag. – Det er veldig kjekt å jobbe sammen med kundene og løse et problem. Noen blir vi så godt kjent med at vi etterpå blir invitert på middag eller grillkveld. Det er kjempekoselig, smiler de og mener at folk er mer åpne og rause enn før. – Ser dere på nettbutikker som en konkurrent? – Ja, når det gjelder noen av produk­ tene, men vi opplever også at mange ønsker å handle lokalt. I tillegg tilbyr vi produkter som ikke finnes på nettet. Nå har de ordrer på egenprodusert innredning et godt stykke fram i tid. Det gir en god trygghet om at de vil lykkes med å vektlegge

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m.

Elling Varhaug

Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

Tlf 982 24 530

LANDBRUKSTILBUD VARMTVANNSVASKER

PW-H35/4S D1915P4 T 400V / 230V / 3FAS 40-190 bar 450-900 liter/time

20.950,VEIL 37.114,- + mva

+mva

Inkludert: Turbolanse, dobbellanse & 20m HT slange

Jærveien 34, 4365 Nærbø

KRAN OG KJETTING AS

 51 41 22 50

salg@vestec.no

OLJEFRI STEMPELKOMPRESSOR STØPEJERNSBLOKK

MAC OF 50/150 230V / 1FAS 150L/MIN / 8 bar

14.320,-

+mva VEIL 16.320,- + mva

PROFFSENTER

* vedlikeholdsplan må følges

Vestec as Møllevegen 1A Klepp Stasjon N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

9


skarp.no

GRATIS BEFARING

Bygge nytt eller fikse boligen?

VI ER DIN ELEKTRIKER Tore Sinnes er utdannet tømrer mens Uffe Ericsson er finsnekker. Sammen produserer de spesialtilpassede kjøkken – og baderomsinnredninger i kjelleren til den gamle mølla på Orstad og opplever at etterspørselen øker.

Vår jobb er å gi gode og kvalifiserte råd. Samtidig skal vi inspirere. Vi brenner for faget vårt.

egenprodusert og spesialtilpasset innredning. Og omsetningen så langt i 2019 er de godt fornøyd med. Det viser at strategien de nå har lagt seg på lønner seg. Omsetningen til Bostil har vært rundt 3-5 millioner. Resultatet har svingt. 2018 var et tøft år og de havnet på minussiden etter å ha vært gjennom et godt plussår i 2017.

BONDE æ me ikkje. Men me he utrulig respekt for det arbeidet bonden legge ned, dag etter dag, år etter år, og har dei siste 21 åra fått lov til å væra med å bygd fleire hundre moderne driftsbygninger på Jæren. Me he flinke smilande elektrikere som både forstår kæ dyra og bonden he behov for. Tenke du på å bygga ny driftsbygning eller renovere den du he? Ta kontakt eller kom innom, så kan me hjelpa til med vår erfaring. Har du en tegning eller bare nokre streker på en konvolutt?

Bryne Elektriske består av over 30 høyt kvalifiserte, dyktige medarbeidere. Du skal være trygg på at du alltid får gode og framtidsrettede løsninger enten det gjelder sterkstrøm, svakstrøm, spredenett, alarmanlegg, belysning eller styringssystemer. Kontakt oss dersom du har et stort prosjekt på gang eller bare trenger å få skiftet en stikkontakt.

VESTHAGEN 9, BRYNE 51 77 92 00 BRYNE-ELEKTRISKE.NO

• BOLIG • LANDBRUK • NÆRINGSBYGG • VA

Ta kontakt!

Kjøpmannsbrotet 3, Kleppe

10

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Tlf. 51 78 87 90 Mandag-fredag 7-15

Gisle Håland Tlf. 484 94 805 gisleror@gmail.com


MIN JOBB

Yrke/tittel: Salgssjef nybil Volvo Navn: Sveinung Paulsen Alder: 50 Arbeidssted: Kverneland Bil

1. Hvorfor ble du (yrke/tittel)? Bil har vært den store hobbyen siden jeg var liten gutt. Da jeg var ferdig i militæret og fikk tilbud om fast jobb hos det som den gang het Rieber Thorsen, så var valget lett. 2. Hvilken utdannelse kreves? Ingen formell utdannelse kreves. Det er en del intern opplæring og diverse sertifiseringer. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? Arbeidsoppgavene mine er å følge opp egne salg, pluss avdelingens mål, både i antall biler og inntjening. Annonsering og lage kampanjer har jeg også ansvar for.

IT konsulent | IT dri | IT leverandør | Dataverksted

4. Hvilke utviklingsmuligheter mener du å ha i stillingen? Bilbransjen er i endring, så det er store utviklingsmuligheter. 5. Hvilke egenskaper synes du er viktig å ha i din jobb? Være utadvendt og ærlig. Det handler om tillit når folk skal ta valget om å kjøpe seg bil. 6. Hvordan er arbeidstiden? 9.00 - 16.30. Tirsdager er langdag til klokka 20.00 pluss at jeg jobber hver 3. lørdag 10.00 – 14.00.

ALT INNEN DATA OG IT DRIFT HJEM PÅ DØREN TIL BEDRIFTER, BØNDER OG PRIVATE SERVICEVERKSTED I VESTHAGEN 2, I JS HAGEN - BYGGET

PC/MAC SJEKK KR 890 HDD sjekk, oppdatering, enkel rens

Les mer på www.datahjelpen.it

7. Hva er det beste med jobben? Det å treffe folk. Det går ikke an å være bilselger uten kunder, så det med å skape relasjoner som gjør at en klarer å selge bil (og å selge Volvo ). 8. Hva ville du valgt dersom du skulle hatt et annet yrke? Måtte blitt noe mekanisk. 9. Noe du gleder deg til i jobben framover? Volvo kommer nå med hel-elektriske biler. Det blir spennende.

Datahjelpen.IT as

Vesthagen 2, Håland Industriområde, Bryne E-post: post@datahjelpen.it

Ring oss i dag: 51 48 50 00 Besøk oss på ne : www.datahjelpen.it N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

11


BRYNE BIL:

Skrur tiden tilbake TEKST/FOTO// DAGFINN HAUGE

Som en av få profesjonelle verksteder i landet har bilverk­ stedet Bryne Bil på Håland en egen classic-avdeling. Mekaniker Andreas Abelsnes er en entusiast utenom det vanlige med en unik interesse for gamle kjøretøy. Innerst i hallen hos Bryne Bil står det for tiden en rød MG TD 52 modell som er inne for utskifting av det elektriske anlegget. Andreas er i ferd med å finne utav et helt virvar av ledninger. Dette

har han vært borti mange ganger før. Den rutinerte mekanikeren har restaurert et utall gamle biler og traktorer. Selv har han et spesielt øye

for Jaguarer og har for tiden stående en Jaguar E-Type serie 1 roadster 63 modell i garasjen hjemme.

Drømte om familiebedrift på Jæren

Bryne Bil er en skikkelig familie­ bedrift. Andreas Abelsnes hadde lenge gått med en tanke om å drive eget bil­verksted sammen med sine to sønner. De var engasjerte i hver sin bedrift da

VELKOMMEN TIL SASIRO I unike omgivelser tilbyr vi kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.

Telefon: 51 50 22 80 E-post: kurs@rogbr.no facebook.com/Sasiro.as/

12

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

• I Samfunnssikkerhetsenteret i Rogaland får du både teori og praktiske øvelser på samme sted. • For mer info og kursoversikt se våre nettsider: www.rogbr.no/kurs. • Vi tilrettelegger også kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.

Kontakt Ove Haugstad på tlf. 911 18 754 eller epost: ove@oen-haugstad.no


de fikk spørsmålet fra Bilextra om de ville starte opp for seg selv på Bryne i Bilextra-kjeden som nå teller 300 verksteder. Driften av verkstedet måtte de stå for selv, men de gikk inn i et samarbeid når det gjaldt innkjøp av deler og kursing.

– Jeg har i alle år drømt om å ha et lite verksted for å betjene kundene på Jæren, forteller Andreas.

Mens flere verksteder nå merker at de får mindre å gjøre etter hvert som antall el-biler øker, så har Bryne Bil fullt kjør.

Det finnes få profesjonelle bilverk­ steder i Norge som restaurerer gamle biler. Derfor får Bryne Bil hen­ven­delser fra hele Sør-Norge.

– Jeg har egentlig arbeid i flere år framover, så vi skulle hatt en mekaniker til i denne avdelingen og litt bedre plass, sier Andreas som holder på med to-tre biler samtidig.

– Det er utrolig kjekt å restaurere gamle biler, men det er ikke noe en blir rik på, legger Andreas til.

I starten solgte de en del bruktbiler Men det har ikke vekt på nå. De vil heller satse mer på classic-avdelingen.

Trekløveret Abelsnes var ikke i tvil. Dette var anledningen de ikke måtte la gå fra seg.

Først gikk Morten og faren i gang. Ett år senere var Jørgen på plass. I dag teller Bryne Bil ni ansatte pluss to lærlinger og omsetter for rundt 15 millioner kroner.

Vil satse på classic-avdelingen

Minstemann er sjefen

Minstemann Morten Abelsnes er daglig leder og har ansvaret for verk­stedet. Jørgen har karosseri­ avdelingen, mens Andreas har classic-avdelingen.

Når han venter på deler til den ene, skrur han på de andre. – Går du aldri lei av skru på gamle biler? – Nei, jeg kan holde på hver eneste dag, smiler han.

På parkeringsplassen er det helt fullt med kundebiler, så mekanikerne har begynt å drømme om større plass.

Interessen for gamle biler fikk han da han som 10-åring var på ferie i Danmark og så en gammel Jaguar. Unggutten ble fascinert, og siden har det vært Jaguar som har vært bilen med stor B.

Selv om de begynner å få lyst på nye lokaler så har de ikke lyst til å bli så mye større. Da vil de miste nærheten til kundene, noe de mener er veldig viktig.

HAUGABAK K A TO INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER PÅ KLEPPE Bolig 1

Bolig 2 SO

Bolig 3

LG T

Priser fra 5.990.000 til 6.290.000 4 soverom | Bruksareal 179 m2 | Primærrom 172 m2

Kontakt Alf Rune Stangeland på tlf: 916 33 407 eller besøk www.signaturhus.no for ytterlige informasjon.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

13


– Det er tøft å drive bilverksted. Vi har måttet ta store investeringer og stadig oppdatere oss. Men det har gått godt og vi har sluppet å lete etter kundene, forteller Jørgen. Mange av de tidligere kundene fulgte etter da de startet opp for seg selv.

Sentrale i Gråtasslauget

Bryne Bil reparerer og tar service også på nye biler med garanti. Og de understreker at eieren uansett ikke mister nybilgarantien. Verkstedet har også en sentral rolle i Gråtass­lauget på Bryne som teller hele 100 medlemmer. De er svært så delaktige i restaurering av de gamle traktorene og bidrar med å skaffe deler. Jørgen har selv en gråtass som han har plukket helt i fra hverandre og restaurert. Traktoren er bedre nå enn den var da den var ny, smiler han. Lakkering setter de ut til andre små lakkeringsverksteder i nærheten. Bryne Bil legger også vekt på å ta imot så mange ungdommer som de kan få plass til enten det gjelder utplassering eller arbeidsuker. – Ungdommene er alltid velkomne her, understreker de og legger samtidig til at det er viktig for verkstedet å ta imot lærlinger.

Tlf.: 917 89 559

14

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Andreas Abelsnes skrur fulltid på gamle veteranbiler. Han har kunder fra hele landet og nok å henge fingrene i.


Opp? Lei lift hos oss – www.ekstralift.no

Vi har verdens største selvgående lift

Ned? Lei graver hos oss – www.ekstragraver.no

ALT FOR BONDEN!

CLAAS traktorer og høstemaskiner kjøper du hos oss

Ring oss på 970 85 666 Jærveien 148 4340 Bryne

PRODUKSJON AV AVANSERTE PRODUKTER

Torlandsveien 190 4365 Nærbø Tlf: 915 46 811 www.torlandmaskin.no

GLØDEFISK

www.msas.no

Ett kontaktpunkt Ett verksted En faktura En dokumentpakke

t t a l k v a Lei ?

Tekstil-Vask tilbyr klattfrie vaskeritjenester til bedrifter fra

Egersund til Stord. Mopper, matter og arbeidsklær hentes, vaskes miljøvennlig og leveres til avtalt tid. Null klatt. Ta kontakt og bli kvitt klatt i dag. Tekstil-Vask Sør AS

Phone 98 21 72 95

Bjorhaugslettå 3

� postmottak@tekstil-vask.no

Følg oss på

4365 Nærbø

 www.tekstilvask.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

15


Teknologitårnet kan bli kledd av 520 solcelleplater som skal produsere nok energi til driften av bygget. Panelplatene skifter farge alt etter hvordan lyset treffer de.

1-2-3 teknologitårn TEKST/FOTO// DAGFINN HAUGE

– Wow. Kan dette bygges på Bryne?

Så raskt kan det gjøres dersom entusiasmen om teknologi­tårnet, nevnt som et av de smarteste byggene i verden, brer om seg i næringslivet på Jæren.

Et nytt signalbygg. Et teknologisenter som kan tiltrekke seg spennende firmaer som former framtiden. Sam­ spill mellom næringsliv og skole. Et høydepunkt i Hetlandskvartalet. Et bygg i verdensklasse på den tidligere trallfa-tomta, der spiren til roboteventyret på Jæren vokste fram.

– Klikk, klikk, klikk, klikk. Sivilarkitekt Peter Feltendal, får de fremmøtte journalistene til å trykke ivrig på foto-avtrekker’n og de andre møtedeltakerne til å gni seg i øynene. Et 12 etasjes Soria-Moria slott stiger frem på skjermen. Fasaden er dekket med 520 gjennomsiktige solcelleplater som skifter farge alt etter hvordan lyset treffer de.

– Vi må posisjonere oss med tanke på fremtidens arbeidsplasser, sier næringssjef i Time, Reidar Hebnes. Det var han som først trakk i jakke­ ermet til senior business manager, Svein Olavsen, i MIRIS under Nordic Edge Exp konferansen i Stavanger i fjor høst og fikk de spennende eiendoms­utviklerne til Bryne. Nå, når støvet fra Asplan Viak, et av

Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, sin mulig­hets­studie har lagt seg, står bare mulig­hetene igjen. Og de må jærsk kapital eller andre gripe. Ellers blir det hele et luftslott.

Limtre og betong

Konstruksjonen av bygget i limtre og betong kan reises på like mange dager som det er etasjer. Fabrikkbygde element heises kjapt på plass og redu­ serer tiden med byggestøv og støy, for­ teller arkitekten, men med for­be­hold. – Selve tårnkonstruksjonen vil kunne monteres på relativ kort tid om man bruker et prefabrikkert system, som for eksempel CREE. Men antall dager avhenger av størrelsen på etasjene, antall kraner, folk osv., sier han. – Det er alt for tidlig å si noe om byggetid da dette avhenger av mange

VERDI‐ OG SKADETAKSERING

    

Bolig og næringseiendommer Landbrukseiendommer Innbo og løsøre Maskiner og prosessutstyr Driftstilbehør og driftsløsøre

www.bbetakst.no

9 erfarne medarbeidere med høy kompetanse innenfor sine fagområder. Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.

   

16

Rådgiving og konsulenttjenester Prosjektstyring Sakkyndig bistand Energimerking av bygg

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Welhavens vei 15, 4319 Sandnes Telefon sentralbord: 51 68 54 50

E‐post: post@bbetakst.no

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79


skarp.no

VI SKAL GJØRE BYGGEBR ANSJEN BEDRE

andre faktorer, grunn­forhold, tekniske anlegg osv. Vi er ennå kun i mulighetsstudie-fasen. – Hva er fordelene med å bruke både limtre og betong i konstruksjonen? – Fordelen med en hybridkonstruksjon av betong og tre er at man bruker de beste egenskapene fra de to materialer. Treet tar trekk kreftene og betong tar trykk kreftene, på den måte kan man kraftig redusere mengden av betong samtidig med at man beholder fordelene som betongen gir i forhold til brannsikring, lyd og vekt for å stabilisere bygget. Man får også eksponert tre i etasjene, noe som har en positiv effekt på inneklima og trivsel. Interiøret blir lyst og lett. Sollyset trenger gjennom solcellene. De lyse limtre-elementene skaper en spennende kontrast til betongen og gir lokalene et nordisk preg. Om bygget blir et av de mest moderne i verden er det vanskelig å svare noe sikkert på. – Bygget skal illustrere potensialet ved å tenke helhetlig omkring energi, materialer og form, hvor delene understøtter hverandre. Ved den synlige integrasjon av SPARK edge server, viser bygget også hvordan databehandling og automatisering fyller en stadig større del av hverdagen vår, sier Feltendal.

Vi skal gjøre byggebransjen bedre ved å gi rett råd til rett tid og med rett kompetanse og erfaring. Våre kjerneområder er prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon for alle typer offentlige og private byggherrer. prosjektil.no / alc-as.no

Forbered hagen på høst Vi hjelper deg med alt fra luking og plenklipp, beplantning, beskjæring/trefelling og ferdigplen til gravearbeid, steinarbeid, tømmerarbeid og spyling/fasadevask m.m. Vi tilbyr også hagedesign/tegning om du vil gå mer grundig til verks.

NB! Se eksempel her på CREE byggesystem, en etasje hver dag: https://www.youtube.com/ watch?v=YRtmyF5DT40

Ring oss allerede i dag!

Vil gi alt for å lykkes

– Men, hvor stor er sjansen for at det blir bygget? Vi spør eiendomsutvikler Svein Olavsen i MIRIS. Firmaet ønsker å gå inn som deleier i bygget og i tillegg drifte datasenteret som vil bli plassert i midten av det. – Vi tror på dette, og vil gi alt for å lykkes. – Hva kan stoppe prosjektet? – Det er sikkert mange ting som kan stoppe et slikt prosjekt, men jeg har

Vi utfører både store og små oppdrag, kontakt oss for GRATIS befaring og et uforpliktende tilbud

ROGALAND GARTNERSERVICE AS Tlf.: 95 400 700 • post@gartnerservice.as N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

17


VI ER PARTNER FOR BONDEN, INDUSTRIEN, MARINEN OG OFFSHORE.

Og det er et tøft utsagn i et marked med mye ledig kontorplass.

Utrolige mengder energi

I dag finnes det 9 millioner data­ sentre verden over. Og det blir stadig flere. Industrien har allerede et CO2 utslipp tilsvarende flyindustrien, og innen 2025 vil 20 % av verdens energi­­for­bruk bli konsumert av denne bransjen, skal vi tro Svein Olavsen.

Størst på smøreolje og drivstoff

Lyset strømmer inn gjennom fasadeplatene. Konstruksjoner av limtre myker opp interiøret og gir det et nordisk preg.

men vi vil selvsagt trenge ikke fokus på det. Jeg har detdere leietakere, Hosfokus oss på kan få alt. lokal hjelp fra aktører som Time motsatte. Hva vi må sikre at dette Fettfor – Olje – Smøremidler kan gjennomføres. Kjemi – Drivstoff –kommune Parafin og Jærtek også. – Hvem har ansvaret for å jobbe med mulige eiere og leietakere? – Eierstrukturen jobber jeg sammen med styret i Jæren Teknologiforum for å finne. Det er sannsynlig at vi tar en rolle med tanke på å få på plass

Arnfinn Vigrestad, styreleder i Jæren teknologiforum, vil også bidra med å finne leietakere. – Vi vil være selektive på hvem som skal inn som leietakere. Her snakker vi om fremtidens arbeidsplasser, sier han.

Han og firmaet MIRIS mener at her finnes det store muligheter for å tenke grønt. De ønsker, slik som på Bryne, å bygge mindre datasentre der maskinene kjøles ned med vann, som igjen føres ut i rør og gir varme til de om­kring­ liggende bygg. Med seg på laget har de NOKIA til å bygge og utvikle dette. Det vanlige i dag er at dataserverne kjøles ned av vifter som blåser varmen ut i luften. Dermed mister en energi en kunne gjenbrukt.

VI ER PARTNER FOR Fyllestasjon for diesel. BONDEN, -INDUSTRIEN, - Dieseltanker i alle varianter MARINEN OG for salgOFFSHORE. og uteie.

Størst på smøreolje og drivstoff Velkommen innom oss i Vardheia på Bryne og få deg divstoffkort. ALLE KAN FÅ!

Ta kontakt med oss angående drivstoff for firma og private. Gunstige priser. Fyll drivstoff flere steder i distriktet.

65 000 kvm 60 spennende butikker Flere spisesteder Mye opplevelse

1 250 gratis parkeringsplasser

Hos oss kan dere få alt. Fett – Olje – Smøremidler Kjemi – Drivstoff – Parafin

RING: 51 64 24 00 VI LØSER DE FLESTE PROBLEM, SMØRER ALT FRA MOPEDEN TIL OLJERIGGEN. Robotvegen 6, Bryne • www.knapphus.no Asbjørn Haaland Tlf. 928 45 333 • E-post: asbjorn@knapphus.no Konrad Ree Tlf. 915 24 449 • E-post: konrad@knapphus.no

18

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Festhelgen på Klepp 6. - 8. september


Datasenteret på Bryne vil kunne gi fjernvarme til skole, stadion og svømmehall. Men også dette fordrer store investeringer. I tillegg er markedet for edge compu­ ting i sterk vekst. Det er data­be­han­ dling som for eksempel brukes til dataspilling, førerløse busser, IoT*, Ole Christian Braaten, senior manager strategic transformation I Nokia er klar med teknologien som kan brukes I datasenetet på Bryne. – Det er forskjellige teknologier for å kjøle ned servere ved hjelp av væske. Vann leder varme 4000 ganger mye bedre enn luft. Vi har lenge hatt vannavkjølt datasenter for eksempel i Tampere i Finland. Der hentes det vann fra en nærliggende innsjø. Dette pumpes rundt i fjern­varmeanlegget i byen. «chilled door approach» – Vi har også brukt en annen kjøle­ teknologi på våre basestasjoner som kalles «Cold Plate» teknikk. Se for

eksempel denne bloggen for mer info: https://www.nokia.com/blog/nokia5g-cool-and-green/ – Det finnes også andre teknologier som kan benyttes. For eksempel Immersive cooling. – Har dere testet teknikken dere ønsker å bruke på Bryne andre steder? – Teknologien er testet ut andre steder eller sammen med partnere som vi vurderer å ta inn avhengig av tids­­linje for ferdigstillelse av bygget og for­deler med de tekniske muligheter. Det kan også hende vi ender opp med en kom­binasjon av teknikkene da det kan være mer optimalt for gjenbruken av var­ men. Planen er å teste det ut før det installeres i det nye bygget. – Vil dere kun levere utstyret til data­ sen­teret eller skal dere også drifte det? – Vi ønsker å gjøre begge deler på en mest mulig bærekraftig måte.

NOTERT: Edge Coputing: Begrepet edge computing eller direkte oversatt, data­behandling på kanten, impliserer at prosesseringen skjer i utkanten av infra­strukturen, der dataene oppstår, i stedet for at de sendes den lange veien til data­sentre eller til skyer for å behandles der. Smarte byer er et eksempel der prosesseringen med fordel kan flyttes til «the edge». Kilde: Computerworld. Sikker­het: Tradisjonelle datasenter bygges i fjellhaller o.l. blant annet på grunn av sikkerhet. Et edge computing data­senter skal ikke lagre data og behøver derfor ikke det samme sikker­hets­nivået. IoT: Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet Internet of Things (IoT), er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. Kilde: Wikipedia. Solcelleplater: København Internasjonale skole er kledd med den type fasadeplater som produserer solenergi og som er tenkt brukt på teknologitårnet. Se hvordan det ble her: https://www.youtube.com/ watch?v=DaHwaOAKtzk

RILAS--RØRHANDEL RØRHANDEL RILAS

Tlf.:97 9774 7419 1926 26 -- www.rilas.no www.rilas.no Tlf.: Kontaktoss ossgjerne gjerne for for et et godt Kontakt godttilbud! tilbud! N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

19


GRÜNDEREN

rammeavtaler med to firmaer som ville gi meg oppdrag. Jeg trengte også lisens på noe software som er i prisklassen skyhøy. Jeg gikk da tilbake til banken fortalte hva som hadde skjedd. Jeg spurte om jeg kunne få låne litt til. Og heldigvis gikk de med på det. På eiendommen jeg kjøpte på Bryne var det et nedlagt hønsehus. Dette ble tatt i bruk som kontor.

Freddy Paulsen har tatt et gammelt hønsehus i bruk som kontor. Her driver han med styrke­ beregning på materialer for mange ulike selskaper.

• • • •

Navn: Freddy Paulsen Alder: 49 Bosted: Bryne Bedrift: Lynet Engineering as

1. Kort fortalt – hva er din gründer­bedrift? Lynet Engineering er en liten ingeniørbedrift som driver med styrkeberegninger av forskjellige strukturer. Det regnes mest på lette og sterke komposittmaterialer som ikke ruster, men også stål og andre metaller. 2. Hvor lenge har du jobbet med dette? Jeg har jobbet som strukturingeniør i 24 år i forskjellige store bedrifter i inn- og utland. Lynet Engineering etablerte jeg i november 2015. 3. Hvor kom ideen fra? Jeg mistet plutselig jobben i Kongsberg­ gruppen en mandag morgen i november 2015. Neste dag skulle jeg signere låne­ papirene for det nye huset på Bryne. Jeg holdt tett om oppsigelsesbrevet i mitt møte med banken. Av de firmaene jeg kjente godt til så var det masseoppsigelser i den tiden, så jeg visste det ville være umulig å få seg ny fast jobb innen kort tid. Skulle jeg gått på NAV ville nok huset gått fort på tvangsauksjon. Så onsdag samme uke ble stiftelsesdokumentet skrevet og sendt til Brønnøysundregisteret. 4. Hva var de første skrittene fra idé til oppstart? Allerede under etableringen fikk jeg 20

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

5. Hvordan har du jobbet videre med dette? Jeg har ikke sølt bort penger på overprisede annonser eller andre reklameprodukter. Hjemme­siden lagde jeg først når jeg skulle søke etter flere ansatte slik at det fantes en side som potensielle kandidater kunne titte på for å få et inntrykk på hva jeg holdt på med. Stort sett så er kundene som har dukket opp gamle kollegaer i fra tidligere jobb­for­hold. De gangene det dukker opp nye firmaer som er ukjente for meg, så er det fordi noen har fått anbefaling ifra en gammel kollega. 6. Hva skal du gjøre fremover? Nå har jeg akkurat signert kontrakter med tre nye ingeniører som skal jobbe hos Lynet. Så jeg må sette av tid til opplæring. 7. Hva er målet med bedriften på lang sikt? Det langsiktige målet er å bli vest­landets beste kompe­tansesenter på kompositt­ materialer. Bruk av lette kompositt­materialer er svaret på å få ned energibruken i transport­sektoren. For oppdrettsnæringen er jeg overbevist om at lukkede anlegg blir et myndighetskrav. Glassfiber er et svært kon­kurranse­dyktig alternativ både til flytende anlegg og tanker på land. Skal man først bygge vindmøller bør man bygge dem langt til havs. Jeg synes det er helt utrolig at søylen på Equinors Hywind ikke er bygget i glass­ fiber. Det burde jo vært et åpenbart valg. Hva med mikroplast i havet? Det synes jeg vi skal ta alvorlig. En båt i komposittmaterialer vil avgi betydelig mindre mikroplast i sin levetid enn malingen som er påført en tilsvarende stålbåt. Og i dag kan faktisk også glassfiber gjenvinnes til nye produkter. 8. Hvilke egenskaper synes du er viktig for en gründer? Man må vært service-innstilt ovenfor kunder. I restaurantbransjen er dette åpen­ bart, men dette gjelder egentlig alle yrker. Og man trenger en stor dose tålmodighet. Ting tar tid.

9. Hva er kjekkest med gründer­tilværelsen? Den største overraskelsen er den store variasjonen i oppgaver og alt en lærer av nye ting ifra andre bransjer. Jeg jobber ikke bare for oljebransjen og subsea lengre. Det er bygg, marin transport, fiskeoppdrettsanlegg og broer. Jeg har hatt Skype-møter med en bedrift i California som holder på med design av oppskytningsraketter. I denne uka hadde jeg et Skype-møte med noen jordskjelvseksperter i Japan som måtte ha egen tolk i engelsk. Fascinerende! 10. Og det mest krevende? Jeg satte jo listen høyt med å kalle bedriften Lynet Engineering. De fleste oppdragene som kommer inn har svært korte frister. Og med mange kunder på samme tid er det tøft å kunne levere på forventet tid. Jeg mener likevel at man skal «gi jernet» og yte best mulig hele tiden for sine kunder. 11. Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift? Jeg har tre tips: 1) Uansett hva man skal starte med så haster det med å få inntekter. Man kan ikke perfeksjonere et produkt i årevis for så å slippe det ut på markedet. 2) Har man tenkt å overleve på at man selv daglig skal ringe mulige kunder for å selge et produkt eller tjeneste, så bør en virkelig tenke seg om. Folk er i dag oversvømt med reklame og telefonterror ifra andre selgere. Så her vil jeg si: bare glem det! 3) Regnskapet setter du ut til andre som kan det! I kampens hete vil jeg selv prioritere kundens problemer fremfor annet papirarbeid. Kemneren har et helt annet syn på hva slags frister som skal prioriteres.

Firmaet Lynet Engineering går godt og Freddy Paulsen har som mål å skape Vestlandets beste kompetansesenter på komposittmaterialer.


PICK-UP! KONAV GENMED AV US PICBILER K-UP! OVER 30KONGEN ÅRS ERFARING • Stort utvalg • Besøk oss på Motorama i Sørmarka Arena 31. aug og 1. sep • Vi skaffer biler på bestilling

1

”PICK UP OF THE YEAR 2018 ”

1

”BEST WORKHORSE PICK-UP ”

1

”MOST RELIABLE PICK-UP”

1

”PICK-UP OF THE YEAR 2018”

EXPORT & FREIGHT AWARDS - OKTOBER 2018

TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

PICK-UP & 4X4 - MARS 2018

S

BILER PÅ LAGER FOR RASK LEVERING

WHAT VAN - DESEMBER 2017

PRIS FRA KR 313.742,- EKS MVA

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

(369.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,Pick-u up

Black Edition

Trooper

Magnum

Arcttic Truck 35

Arc ctic Truck 33

18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol - USB-kontakt - 8 høyttalere Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm Elektronisk tilhengerassistent

EL-BIL KAMPANJE FRA KR 99.000,-

Vinterhjul uten pristillegg STO

U T VART LG

OVE

R 40 PÅ L EL-BILE AGE R R

på Best ti n gara

Tengsareidveien 4, 4373 Egersund Telefon 51 46 19 80

Følg med på holmanebil.no

Lang og ko erfaring mpe solgt tanse, hund flere re elbiler

Flere er lass prisk


Oljesjeiken TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Brigt Vold er oppvokst i bensindunst og med olje under fingerneglene på bensinstasjonen i Vigrestad sentrum. Nå eier jærbuen oljefirmaer som totalt omsetter for rundt 500 millioner kroner årlig. Det er ikke i noe fancy kontorbygg Næring på Jæren finner fram til på Vigrestad. Nei, vi skal opp en trapp bak service-hallen til bensinstasjonen i Vigrestad sentrum. Her bygget faren til Brigt, Martin Vold, opp sin virksomhet. Martin drev servicestasjonen, kjørte taxi, 22

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

rykket ut med ambulansebil og var brannsjef. I det innerste kontoret, kledd med villmarkspanel og omgitt av en utstoppet ulende ulv og en gaupe samt diverse bilder av lastebiler, finner vi en avslappet bedriftsleder med et lurt smil om munnen.

I kroken står et hjørneskap han har arvet. Skapet kjøpte farmor og farfaren til bryllupet sitt. Det ble laget av naboen deres som var møbel­ snekker. Kontorpulten kommer fra den lokale bedriften Aarsland Møbelfabrikk. Brigt er ikke så opptatt at alt skal være så fint, flott og moderne på kontoret. Det viktigste er at det fungerer godt og at det er ryddig og ordentlig. Og han setter pris på ting som er produsert lokalt. Kontoret ligger kun et steinkast fra


Brigt Vold har arvet farens virksomhetstrang og har startet en rekke bedrifter. Nå leder han Jæren Olje som har blitt en betydelig drivstoffleverandør i distriktet.

Fyllestasjonen på Varhaug har kvaliteter Brigt Vold liker. Her er det romslig, ryddig og pent. Sykler du forbi kan du parkere sykkelen og slå deg ned på rasteplass-bordet.

TETT PÅ Navn: Brigt Vold Alder: 49 Sivilstand: Gift med Helen, tre barn Bosted: Vigrestad sentrum Stilling: Daglig leder for Jæren Olje Aktuell: Daglig leder for Jæren Olje som er i stadig vekst og nylig gikk inn i et strategisk samarbeid med Oljeog Energisenteret i Buskerud.

huset der han bor, og her på Vigrestad trives han godt. Brigt kunne ikke tenkt seg å bo en annen plass. På Vigrestad finner han alt han trenger. PC-en tar han ikke med seg hjem. Der har han et skille. Men helt ut kobler han ikke av etter arbeidstid. Det er mye som kan ordnes via telefonen.

Arvet farens virksomhetstrang

Fra den spede begynnelse med å skru på sykler og mopeder i farens service­ verksted og fram til i dag har det skjedd mye spennende rundt Brigt. Det er historien om den ivrige lastebilmekanikeren som stadig så nye mulig­ heter innen sitt fagområde. Og du må følge nøye med om du skal få med deg alt hva han har hatt fingrene i. Det meste dreier seg om store kjøretøy og interessen rundt dem. Vi nevner kjapt firmaene Brigt har startet, er eller har vært deleier i: Johs. Lunde bil AS, Jæren Verksted Holding AS, Jæren Bil & karosseri AS, Sola Stor­bil­ senter AS, Termosenteret AS, Lakk og Verk­tøy AS, Tilhengerspesialisten AS. Flere av disse firmaene er nå samlet i Jæren Storbilsenter AS. I tillegg kommer Finnøy Olje, Randøy Olje, Haugaland Olje og Agder Olje og noen eiendomsselskaper. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

23


Volumene er store og marginene små i denne bransjen. Daglig leder Brigt Vold

år gammel fikk han sin første bil, en lyseblå 1969 modell VW Boble. Etter hvert ble det en lønnsom hobby å fikse opp biler for å selge de etterpå. – Jeg har ikke tall på hvor mange biler jeg har hatt, forteller han.

Nå leder han Jæren Olje som han har bygget opp til å bli en betydelig drivstoff-leverandør på Jæren. Åtte store tankbiler fra firmaene han eier og er deleier av er på hjul rundt om i Rogaland og Agder. Produktene er diesel, fyringsolje, para­fin, bensin, bunkersolje, biodiesel, biofyringsolje, HVO og AdBlue. I tillegg har de bygget 45 fylle­ stasjoner som er spesielt tilrettelagt for store kjøretøyer. Her er det også salg til private. Brigt har ikke tenkt å stoppe der. Han er stadig på utkikk etter nye tomter for å bygge flere fyllestasjoner. De har også inngått et samarbeid med Olje- og energisenteret i Buskerud. Dermed kan de tilby over 100 driv­stoff­stasjoner i Sør-Norge der transport­ørene kan benytte et felles drivstoffkort.

Måtte starte fra bunn

I tiden da Brigt skulle til å overta farens firma, Martin Vold AS, mistet de kontrakten som transportør for oljeselskapet Shell, en kontrakt de hadde hatt helt siden 1970-tallet. Dermed måtte Brigt starte fra bunnen igjen etter at han hadde 24

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

sluttet på storbilsenteret. Men han likte godt bransjen og kjøringen, så han tenkte at kunne holde seg selv med arbeid, så var han fornøyd. Etter et par år alene begynte firmaet å vokse. Nå er de 11 ansatte i Jæren Olje og firmaet har en omsetning på over 300 millioner. – Det er store tall. Men volumene er store og marginene er små i denne bransjen, sier han. Brigt Vold AS eier 100 prosent av aksjene i Jæren Olje. I tillegg eier han også Finnøy olje og Randøy olje og 50 prosent av aksjene i Haugaland olje og Agder olje. Totalt har firmaene til sammen 17 ansatte og en omsetning på over 500 millioner.

Liverpool og slalåm

Under oppveksten var Brigt lite interessert i idrett. Skolen var heller ikke hans favoritt. Fritiden tilbrakte han på bensinstasjonen, enten med å skru i servicehallen eller å stå i kassen. Og hadde han skolefri, ble han gjerne med tankbilen på tur.

Den første fotballkampen han så var det kona, Helen, som dro han med på. Siden har interessen for Liverpool økt og det hender han tar turen over til England for å se fotball-laget i virkeligheten på Anfield arena. Om sommeren går turen til huset i Spania og om vinteren er de ofte å finne i hytta på Stavtjørn. Der er slalåm aktiviteten. Langrenn er han ikke interessert i. – Jeg må ha noe med fart, smiler han. Selv om Brigt har liten interesse for idrett er Jæren Olje en ivrig sponsor av breddeidrett. – Det er mye gjille folk der ute, og vi liker å støtte opp og hjelpe til. Vi er ikke så flinke på dugnad, så vi hjelper heller til med sponsormidler. Det har vi gjort i alle år. Idrettslagene er en viktig miljøskaper i bygdene, så det er viktig for oss å støtte de, understreker han.

– Jeg stod i kassen fra jeg kunne nå opp til disken, smiler Brigt. I servicehallen hadde han tilgang på alt verktøy han trengte. Først var det å skru på sykler, så på mopeder. 14

Den første tankbilen til Jæren Olje.


SUBSEA-EVENTYRET PÅ STORHAUG TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

– Joda, vi kan nok kalle oss et lite eventyr, smiler admini­ strerende direktør for Envirex AS, Kjetil Njærheim. Den unge bedriften på Storhaug i Klepp er i ferd med å vokse ut av lokalene midt ute på bonde­ landet hvor kyrne går rundt omkring og beiter.

Og kundegruppen som har fått øynene opp for den unge bedriften er ikke å kimse av. Store bedrifter som Equinor, Shell, IKM, Subsea 7, Deep Ocean, Aker BP og underleverandører til disse har hatt glede av å engasjere de ivrige jærbuene. – Tidligere stod disse kundene fra olje- og gassnæringen for 90 prosent

Jone Sæland, Rolf Langevoll, Thomas Aunvik, Kjetil Njærheim, Kenneth Thunheim i verkstedet foran en ROV skid som er under arbeid.

av omsetningen. I løpet av de siste årene har nye forretningsområder som for eksempel fiskeoppdrett kommet til, så nå er den kategorien nede i rundt 70 prosent, forteller Kjetil Njærheim. Han var en av de første de to gründerne ansatte. Njærheim var det han selv kaller blåruss og skulle ta seg av papir­ arbeid og salg.

Hydraulikk, mekanikk og elekronikk Envirex group består nå av tre firmaer, Envirex AS, Envirent AS og Icsys AS. Envirex arbeider med hydrau­likk og mekanikk. Envirent driver med utleie og vedlikehold av utstyr til subsea-operasjoner i Nord­sjøen. Icsys jobber med elektronikk. De tre firmaene samarbeider tett.

1355-0

For åtte år siden startet Thomas Aunvik og Kennet Thunheim i det små med å leie seg ut som konsulenter til oljebransjen. I dag jobber det 28 ansatte i teknologi­bedriften som nærmer seg 100 millioner i omsetning.

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. TlF. 66 66 85 8590 9010 10

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

25

www.ravem


Oppdragene er utfordrende og varierte. – Vi har ennå ikke fått en oppgave vi ikke har klart å løse, sier Kjetil og peker på en kopp det står NASA på. Her er det tydelig hvor inspirasjonen hentes fra. På skjermen viser han en filmsnutt fra NASA’s arbeid på månen. Herfra hentet de ideen til et avansert produkt som skal kontrollere rørledninger på et oljeraffineri. – Det blir skikkelig kult. Når vi er ferdige med det så må du komme innom, smiler Thomas.

Overfylte lokaler

Lokalene til Envirex group er nå overfylte. De har tatt i bruk brakker for å få kontorplass til alle ansatte. Så nå er de på utkikk etter nye lokaler. Men de legger vekt på at lokalene må passe til den nøkterne satsingen. I løpet av de første årene har de nemlig klart den kraftige ekspansjonen uten å ta opp lån i banken.

Thomas Anvik og Kjetil Njærheim kan glede seg over sterk vekst for Envirex.

– Vi ønsker å være en jær-bedrift så vi ser etter lokaler sør for Skjæve­lands­ brua, sier Kjetil.

av presentasjonen de holdt.

Han må le når han forteller om en stor kunde som var på besøk i lokalene på Storhaug. Utenfor møterommet gikk det kyr og beitet. Den japanske kunden ble mer opptatt av kyrne enn

– Hvilken type folk er det dere trenger?

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

Envirex er også på jakt etter nye folk.

– Prosjektledere, elektroingeniører, ingeniører innen mekanikk og

Vi engasjerer oss i grønt skifte

Varmepumper Bioolje-anlegg Biogass-anlegg Flis/pellets-anlegg

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

I tillegg tilbyr vi:  Propan på bulk til konkurransedyktige priser  Nødfylling på dagen i vårt distrikt  Installasjon, rep og service på gassanlegg  24 timer døgnservice Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

www.ohetland.no Mail: anita@ohetland.no 26

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Tlf: 90079529


DK0519

www.depro.no

Jone Sæland og Rolf Langevoll arbeider med en ROV skid.

Vi kan landbruksjuss Odel, jordskiftesaker, ekspropriasjon- og servituttskjønn.

Kontakt advokat og partner Paul Aakre, paul.aakre@hammervollpind.no Thomas Aunvik viser fram den nyeste maskinen som produserer kretskort.

hydraulikk, offshorepersonell, nevner Kjetil og legger til at om den som leser dette har den rette bak­grunnen, så er det ikke feil å sende inn en åpen søknad. – Vi har et ungt og sultent miljø som holder på med mange spennende ting. Flere er så engasjerte i det de produserer at de sitter igjen lagt over arbeidstiden, sier han.

Bredde gir suksess

Envirex sin bredde er mye av grunnlaget for suksess. De arbeider i grensesnittet mellom det hydraulisk mekaniske og kontrollsystemer. De lager alt fra kontroll­systemer til hydraulisk-mekaniske maskiner. – Det er ikke veldig mange bedrifter som har kompetanse på begge områdene, forklarer Thomas.

Bedriften har hatt en jevn vekst. Men de jakter stadig etter å utvikle et produkt som virkelig tar av. Kjetil har nylig vært i Huston og presentert bedriften for nye store og interessante kunder det kan bli aktuelt å samarbeide med. Envirex er fortsatt heleid av gründerne og de ansatte.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

27


Foto: Ingeborg Skrudland

F.v. Tove Heskje (Bryne), Liv Hilde Nesvåg (Kleppe) og Elena Zahl Johansen (Bryne).

Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. De er flinke, de er fjåge og du treffer dem på et kontor nær deg. Rådgiverne våre kan hjelpe deg med veldig mye. Daglige behov fikser du enkelt i mobilbanken. Bruk lokalbanken, snakk med folk som bor og virker i lokalmiljøet.

Telefon 915 03290 | www.jaerensparebank.no


TEMA: LANDBRUK

Solid vekst for Fjøssystemer AS Daglig leder i Fjøssystemer Vest, Jan Ove Dybing, har bygget opp Fjøs­systemer Vest til å bli en solid bedrift som leverer gode resultater år etter år.

TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Da Jan Ove Dybing tok over Fjøssystemer fra faren for 17 år siden var det en ansatt og en frilanser i firmaet. I dag er de 35 ansatte. Langvarige forhold med solide leverandører og trofaste ansatte har gitt suksess. – Det vi selger skal være kvalitet. Selvfølgelig kunne det vært fristende å kjøpe billigprodukter. Men det hadde ikke holdt i lengden, mener Jan Ove Dybing.

Området som Fjøssystemer Vest dekker går fra vestsiden av Sogne­ fjorden helt til kanten av Agder­ fylkene. I Horda­land har de egne ser­ vice­folk. Resten betjenes fra Nærbø.

Siden de har et langvarig kundeforhold hos sine leveran­ dører har de også kunnet være med å påvirke utviklingen av utstyret.

– Det er et stort og variert distrikt, et kjempespennende område, sier Dybing.

– Det er andre forhold å drive jordbruk her i landet enn nedover i Europa, understreker han. Da må også utstyret tilpasses norske forhold.

Vekst uten banklån

Bedriften har gått fra 19 millioner i omsetning til 170 på 17 år. Resultatet for 2017 var på 12 millioner og rundt det blir det også for 2018.

Han er utdannet økonom og hadde bakgrunn fra bank da han overtok farens bedrift. Dermed er det kanskje ikke så rart at han har hatt god kontroll over økonomien. – Det er helt unikt at vi aldri har hatt lån i banken, noe som også har gitt oss en veldig handlefrihet og vi har skapt en god og trygg arbeidsplass. Det er viktig for meg, sier Jan Ove.

Overskuddet har han pløyd inn i bedriften. – Merkevaren Fjøssystemer står sterkt. Vi leverer utstyr til hele spekteret og har kompetanse på alle dyreslagene. Derfor har vi heller ikke vært så sårbare dersom investeringene i en type produksjon går ned.

Konsentrerer seg om i-mek

Mens de argeste konkurrentene også selger traktorer og utstyr, konsentrerer Fjøssystemer seg om det som skjer innenfor driftsbygningens fire vegger. – Våre selgere må ha god kunn­ skap om dyr og være opp­ daterte på krav og forskrifter. Montørene må være gode til å skru og gjerne ha automa­ sjon- eller elektro-utdannelse, forteller Dybing og legger til at de har en solid stab og lite gjennomtrekk.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

29


Fjøssystemer tar sam­ funnsansvar gjennom å være lære­bedrift. De har godt samarbeid med yrkes­ fagskolene og tar inn 1-2 lærlinger hvert år.

Gode leverandørforbindelser

Bedriften legger vekt på å ha et godt og tett samarbeid med sine leverandører. – Nå har vi hatt samme leverandør for gris og fjørfeinn­redning i 40 år. Og med Lely traff vi godt. Der fikk vi en stor og solid leverandør på blant annet melkeroboter. Dybing tenker at Fjøssystemer har rundt 50 prosent av markedet på i-mek utstyr, kanskje litt mer på melkerobot i deres område. – Men vi må ikke bli mette og fornøyde. Vi har ansvar for kundene vi har i dag og de skal vite at vi er her i all framtid. Tiden vil vise om der er grunnlag for at vi skal vokse og bli enda større.

Daglig leder Jan Ove Dybing sammen med Malin Horpestad som er serviceleder for produktene fra Lely, Marius Dybing som er daglig leder for Lely-produktene og Morten Helliesen som er servicesjef for i-mek.

Dybing mener at faren la et solid grunnlag i starten som de har videre­ ført og utviklet. Når han selv blir pen­ sjonist om en del år regner han med at sønnen Marius overtar driften. Han er i dag daglig leder for Lely produktene og selger. Så kontinuiteten er sikret.

Og Nærbø er stedet de har vært og kommer til å være i framtiden. Selv om Jan Ove stort sett sitter på kontoret er han også ofte i kontakt med gamle kunder som han selv fulgte opp da han jobbet med salg.

Sandwichpanel Norge Sandwichpanel for alle bygg innen landbruk, industri og næring

www.sandwichpanel.no 30

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


-graset er grønnere på vår side!

Husk å ta vare på verdiene under fjøset også! Stripespreder AM-Modell 50

-Rustfritt fordelerhus -grovere slanger for større kapasitet

Rustbestandige slangetromler

– på lag med bonden

DODA gjødselpumper

AM-Kum gjødsellager 100-1000m³

Spesialisten på effektiv og miljøvennlig håndtering av flytende husdyrgjødsel.

Bedriftsvegen 35, Klepp Stasjon post@grudebygg.no Tlf. 51 78 98 50 www.grudebygg.no

Agromiljø AS Tlf. 51 71 20 20 www.agromiljo.no post@agromiljo.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

31


TEMA

Landbruk

Det er liten tvil om at erfarings­­gruppa til damene i Hå har øke interessen og motivasjonen for saue­hold. Fra venstre: Catrine Undheim, Vibeke Aniksdal Ueland, Johanne Grødem og Tonje Nærland Kloster.

Skaper entusiasme rundt sauehold TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

– Det er veldig mange som har lyst å være med oss. Men vi har problemer med å huse alle, smiler Cathrine Undheim. Hun er leder for en erfaringsgruppe for sau som teller 31 entusiastiske damer i Hå kommune. Fra gammelt av er det gjerne mennene som har hatt studieringer og gått på møter. Men i Hå har damene meldt sin ankomst med full styrke. Da Sør-Jæren sau og geit var samlet til fellesmøte på bygda­ huset på Nærbø i januar 2017 ble det bestemt at en skulle lage rene erfaringsgrupper for menn og damer. Det ble en umiddelbar suksess, iallfall for damene.

Et supert tiltak

Gruppa som Cathrine Undheim ble leder for talte hele 31 stykker, både unge og eldre. – Det ble vanskelig å dele gruppa i flere smågrupper. Da hadde vi gått glipp av mye god erfaring. Samtidig kunne vi ikke bli for mange, for da ville det bli problemer med å huse alle, forteller hun. Catrine understreker at dersom det er flere som har lyst å være med i en erfaringsgruppe må bare ta kontakt med styret i Sør-Jæren sau og geit. – Vi har lyst til å inkludere alle og lager gjerne nye grupper. Normalt møter 15-20 stykker opp på hver samling som foregår hjemme hos medlemmene. Eksterne foredrags­ holdere dras inn og erfaring utveksles. Stemningen er løs og drøsen går lett. Her er det mange som har noe felles. – Jeg synes dette er et kjempetiltak og går ofte på treffene. Det er kjekt å se hvordan andre har det og det er godt å 32

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

utveksle erfaring og få vite at det en gjør ikke er helt galt, sier Johanne Grødem. Hun er blant de yngste i gruppa som møtes 4-5 ganger i året.

Kjekt med sau

Det var Hanne Elise Lindal som satt i styret i Sør-Jæren sau og geit som tok initiativet til å danne gruppene. – Å opprette rene damegrupper er noe av det beste jeg har gjort i min tid i styret. Det er så gildt å tenke på at interessen er så stor og god, sier hun. Og det er tydelig at gruppa har skapt entusiasme rundt sauehold og ført til vennskap sauebønder imellom. – Det er kjekt med sau. Vi gleder oss til lemminga. Men det

«Me gjære det meste for dei fleste» Hagearbeid, trefelling, stubbefresing, graving, steinløing, legging av belegningsstein, snørydding, vaktmesteroppgaver Utleige av arbeidskraft Ta kontakt med daglig leiar Magnar Mjåtveit Mobil 992 35 175 Nærbø Bygdeservice SA Torlandsvegen 235, 4365 Nærbø naerbo@bygdeservice.no


er også en travel tid, så det er også kjekt når den er over. Og så er det veldig kjekt når vi slipper sauene ut på grønt gress om våren, forteller Vibeke Aniksdal Ueland. – Det er gjerne slik at vi i landbruket sitter på hver vår gård og en går mye alene. Derfor er slike treff utrolig viktig for det sosiale. Og i og med det er et mannsdominert yrke er det godt å treffe andre damer som står i samme utfordringer, sier Tonje Nærland Kloster som også er flink til å invitere barnehager og skoler for å se på lemminga.

833 regnskapsbilag - krever framtidsretta og lettvint regnskapsføring

Viktig del av jærsk landbruk

Sau har gjerne lett å komme i bakgrunnen i jærsk land­ bruk. Likevel er det en svært så viktig del. Bare i Hå er det 177 garder som har sauehold. De fleste har det som tilleggsnæring da det er vanskelig å få til en grei inntekt av kun å holde sau. I erfaringsgruppa har de hatt kurs i lemming, kopplam, klauv­skjæring, skjærekurs ved matlaging, utplukk av liv­ lam og hold-vurdering som viser om de er klare til slakt. De har også opprettet en lukket gruppe på Facebook. Her avtaler de treff og å gå på fellessamlinger samt opplevelser og erfaring med sauehold. Landbruksavdelingen i Rogaland Fylkeskommune har bi­ dratt med økonomisk støtte for å styrke verdi­ska­pningen i sauenæringen og fellesskap blant spesielt unge bønder.

Vi hjelper deg med å få på plass effektiv økonomistyring. Ved å nytte ny teknologi kan våre kunder fokusere på det som er viktigst for dem: Å drive godt, framtidsretta landbruk. Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG

DITT

KOMPLETTE BILSENTER

PÅ JÆ R E N

Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag siden 1985 NYE MITSUBISHI OUTLANDER PHEV FULLADET MED NYHETER

reimeoglode.no 51 79 10 10

Stavanger

Haugesund

e-post: kontoret@vierdal.no / tlf.: 906 54 444

www.vierdal.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

33


TEMA

Landbruk

Fra problem til bondens gull TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Lykkes seniorforsker Arne Sæbø med sitt prosjekt kan granulat eller pellets laget av avfallet i husdyr­produksjon, fiskeoppdrett og biogassproduksjon konkurrere med mineralsk gjødsel og gi god næring til gras og korn. Dermed får en også nytte av tre potensielle forurensningskilder.

En forskergruppe ved NIBIO, samt en gruppe av sam­arbeids­­­ partnere innen jord­bruk og fiske­­oppdrett, har fått i opp­gave å gjøre om hus­dyr­gjødsel, fiske­ slam og rester etter bio­gass­­ produksjon til organisk gjød­sel som kan selges i inn- og utland. – Kravene til spreieareal for husdyr­ gjødsel blir trolig strengere fram­ over. Derfor er det viktig å finne bruksområder for husdyrgjødsel slik at vi kan opprettholde den produksjonen vi har i dag, forteller prosjekt­leder Arne Sæbø. Han er stasjons­leder og seniorforsker ved forsknings­senteret på Særheim. Nå står han som prosjektleder midt oppe i et 3-årig forskningsprosjekt som kan gi en bærekraftig løsning på utfordringen med slam fra sette­ fisk­produksjon, restavfall fra biogassproduksjon og for bærekraftig bruk av husdyrgjødsel. – Det er utrolig spennende og det er veldig stor interesse for dette prosjektet, forteller Sæbø. Han har jobbet med temaet jord og gjødsling i forskjellige prosjekter, og har som spesielt interessefelt å forske på hvordan en kan redusere avtrykket av økt landbruksproduksjon på en bærekraftig måte.

Vil konkurrere med mineralgjødsel

Prosjektet som kalles MAFIGOLD startet opp i mars med å samle inn råstoff og lage nye blandinger. I høst vil forsøkene komme i gang på modellplanter av gress og korn i veksthus. Neste år skal de til med testfelt ute både i Norge og Vietnam. Dersom de kan komme fram til en 34

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

blanding som delvis kan erstatte mineralgjødsel, er de fornøyde.

bli tatt opp og ikke bare blir liggende å forurense havbunnen.

– Først i prosjektet vil vi arbeide med metoder for av-salting, av-vanning og tørking av hus­dyr­g jødsel og slam fra fiske­­opp­drett. De tørre produktene vil vi bruke til utvikling av gjødsel­ produkter, jord­forbedrings­midler og vekstmedier. Dernest skal vi arbeide med å optimalisere ut­nyttelsen av nærings­­stoffene i de resirkulerte produktene til forskjellige plante­ produk­sjoner i jord og hagebruk. Til slutt skal prosjektet beregne netto utslipp av klima­gasser fra prosessering, tran­sport og bruk av produktene ved hjelp av livs­syklus­ analyser (LCA), presiserer Sæbø.

Et mål er også å lage biogass av 30 prosent av husdyrgjødselet. Her blir det store mengder reststoffer en må vite hva en kan gjøre med.

Lager pellets eller granulat

På Jæren har vi en stor husdyr­ produksjon. Det gir for mye gjødsel. Og langs vestlandskysten er det store land­­anlegg for smoltoppdrett som gir mye fiskeslam. I tillegg er det ønske om at oppdrettsanlegg får lukkede mærer slik at avføring fra oppdretts­ fisk og fôr som faller til bunnen kan

På Østlandet er det en stor produksjon av korn. Her er det et behov for mer organisk gjødsel. Også i andre land finnes det et slik behov. Dermed kan løsningen bli å lage pellets eller granulat av blandingen slik at det blir lett å frakte over store avstander.

Kan bety mye

Lykkes de med prosjektet vil det kunne gi: 1. Økt kunnskap og bedre løsninger for å øke resirkulering av nitrogen, fosfor og kalium, samt mikro­nærings­ stoffer og organisk materiale for å forbedre jordkvalitet og bærekraft. Økt resirkulering burde føre til redu­sert tap av næringsstoffer og eutrofiering. 2. Økt kunnskap, utvikling og imple­ men­tering av retningslinjer og praktiske


løsninger for å redusere ut­slipp spesielt av metan og lystgass. Ved bedre bruk av næringsstoffer, vil det være mindre behov for gjødsel, som vil føre til redusert utslipp av CO2. 3. Økt konkurranseevne for bønder, som kan utnytte ressursene bedre og dermed øke avlinger og inntekter. 4. Mulighet for nye arbeidsplasser i bioøkonomien. Arbeidsplassene vil komme som følge av at større mengder biomasse skal håndteres og videre­utvikles til høyverdiprodukter for sluttbrukeren. 16 millioner har Sæbø fått til prosjektet fra samarbeids­­partnere, jordbruksavtalen og matfond.

Forskningsstasjonen er i vekst

For fire år siden hadde forskningsstasjonen 11 ansatte. I dag er antallet 20. Det har vært en stor økning i spennende prosjekter og stasjonen har nå seks forskere som kun jobber med veksthuskulturer. I tillegg har de 2-3 teknikere som driver forsøkene i vekst­huset I fjor kunne de åpne nytt veksthus til 20 millioner kroner. Det nye veksthuset skal blant annet vise hvordan man kan produsere mat i et lukket system, uten CO2 utslipp og kun med fornybar energi.

REPARASJON AV LANDBRUKSMASKINER 4343 ORRE - TLF. 51 42 81 00 MOB. 911 50 314 - 986 55 414

Time Avløysarlag

Time Avløysarlag tilbyr utlønning for bønder og mindre bedrifter. Me har gode forsikringsordningar. Time Avløysarlag har 210 medlemmer, for det meste bønder med husdyrproduksjon, som har behov for avløysing i helgerog ferier. Me kan tilby ordna lønns- og arbeidsvilkår. Det er også behov for personar som kan vera disponible på vekedager. Time Avløysarlag, Hognestadvegen 86, 4344 Bryne. Tlf. 51 77 18 18 / 902 07 932 e-post: siv.erlandsen@n-lt.no web: time.avloserlag.no

Syns du kvalitetsarbeid/KSL er krevende? Driver du virksomhet, Nr. 19 - 8. juni 2018 forretning eller BONDEVENNEN landbruk?

Vi tilbyr: • Komplett KSL rådgivning • Bistand i ”dokumentjungelen” • Bistand ved revisjoner og tilsyn • Bistand til å sette mål og til å komme ajour med ditt kvalitetsarbeid! Ta kontakt med vår kvalitetsrådgiver Elise Unander Mjølhus for en uformell samtale.

Tlf.: 909 86 620 E-post: kornelius@odlandas.no www.tf-regnskap.no • Telefon: 51 74 48 80 Epost: post@tf-regnskap.no

Vår kunnskap, dine muligheter

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

35


Gruppa bak utstillingen på Vitengarden om sauen. Fra venstre Marianne H. Risdal, Tormod A. Nesheim, Silje A. Berge, Anne Jorunn Frøyen og Endre Ueland.

IDG-Tools AS har fått ny representant i Rogaland; Steffen Hellem, 49 år, bosatt i Stavanger. Har over 30 års erfaring i forskjellige serviceyrker og har stort fokus på fornøyde kunder. Vi har verktøybutikker på hjul, og våre representanter er på plass på kort varsel. Ring Steffen på mobil 95 05 40 57 og «butikken» kommer til deg.

GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! • Forhandler av Polaris ATV & Ranger • Mye kjekt og nyttig utstyr • Stort delelager • Eget verksted 36

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Telefon: 51 42 01 20 www.atvgarden.no gunnvor@atv.as

Ekstrautstyr! Trådløs fjernstyring!

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi Telefon 51 79 35 50 www.jaerbu.no


TEMA

Landbruk

VITENGARDEN:

Spennende utstilling om sauen TEKST // DAGFINN HAUGE

Historiker, kunstner, tekniker og peda­go­ger har vært i sving for å skaffe doku­mentasjon og utforme den nyeste utstillingen på Vitengarden, Sauen, som ble åpnet av selveste land­bruks­ minister Olaug Bollestad nå i sommer.

avdelingsdirektør ved Vitengarden, Helene Ø. Larsen. Hun har allerede hatt besøk av mange barnehager, pensjonistforeninger og lag som vil se utstillingen.

– Responsen har vært utrolig positiv. Vi merker at dette er et tema som appellerer til folk. Sauen er det mange som har et forhold til, sier

Den 200-år gamle ordningen med å sende sauen til fjells er ganske unik. Kun i Middelhavsområdet finnes noe tilsvarende.

Unikt å send sauen til fjells

I dag er det rundt 50 000 sauer som blir sendt til fjells hver sommer fra Rogaland og Agder. De fleste heia­ sjefane og gjeterne har vært fra Jæren. Sauene har en viktig funksjon. Ikke bare skaffer de oss kjøtt og ull, men de holder også kulturlandskapet åpent.

Utstilling i fire soner

Utstillingen er oppdelt i fire soner: 1. En småfeklinikk der barna tar på seg rollen som veterinær, undersøker sauer og lam og stiller diagnoser. Deretter må dyret behandles. Treng det

garpcity.no

Endelig har sauen fått sin fortjente plass på Vitengarden ved Nærbø. Den spennende og lærerike utstilling har allerede fått kjemperespons fra både barn og voksne.

Kæ ti kjæme du te Stokkalandsmarka? 54 fantastiske utsiktstomter på Jæren til salgs. STOKKALANDSMARKA

Her kan du byggje drøymehuset ditt som du vil. Vær rask! Dei flottaste tomtene går sjølvsagt til dei som er tidleg ute. Det er eit vakkert stykke land som no ligg klart. Veg, vatn og kloakk, du slepp å tenkje på slike ting. Og tomtene er store, du kan verkeleg breie deg, hvis det er om å gjere. Her kan du byggje med og utan byggjeklausul, setje opp drøymehuset ditt som du vil. Kommunen er raus med slike ting, vil at du skal vere glad med det du klarer å til. Me våger påstanden om at det er eineståande.

Gå inn på www.stokkalandsmarka.no og reserver tomt allereie i dag, eller kontakt oss på tlf: 51 79 30 00.

Pris:

1 000 000

+ omk.

Tomtene er tilrettelagt for hus med utsikt. Tomteareal:

450 - 600 M2 Type:

BOLIGTOMT Sjølveigar

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

37


Sett en norsk REKORD i møkkakjøring! -

Rund tank gir best stabilitet Fra 3300L til 12.000L Leveres i galvanisert utførelse Vognene spekkes etter kundens ønsker. -

Buede endelokk for ekstra styrke Norskprodusert Nedsenket hjulaksling Lavtrykk, høytrykk, vakuum og kombi

Det spennende tingrommet med mange historiske ting knyttet til sauen.

anti­biotika? Må føttene bandasjeres? Eller kan dyret rett og slett aldri bli friskt? 2. Heiaføring og årssyklus sammen med sauen fortalt gjennom foto. 3. Sauen og sauehold tolket av filmkunstneren Anne Helen Robberstad. 4. Hundre ting om sauen. Gjennom museums­g jen­stander og andre ting forteller en om sauens plass i vår kultur.

Viser fra fødsel til slakt

Ting-rommet er kreativt utformet ved de enkelte tingene blir opplyst av en spotlight etter tur og en fortellerstemme gir informasjon. Da blir det mer levende enn bare å lese av en tekst på en tavle. – Dere viser hele prosessen, også slakt. Får dere noen negative reaksjoner på det? – Nei, vi har ikke fått noen reaksjoner på det. Kanskje blir noen vegetarianere i en uke etterpå, ler tekniker Endre Ueland og legger til at de har redigert bort de blodigste scenene i filmen som vises i filmrommet. – Men det er viktig å vise hvor kjøttet vi spiser kommer fra. Og vi ønsker gjerne at en har et forhold til det, sier Helene. Utstillingen har blitt sponset av Sparebankstiftelsen med 250 000 kroner. – Dersom det er grupper, lag eller organisa­sjoner som ønsker tilbud på en kveld om sauen med noe godt å spise til, er det bare å ta kontakt, legger Helene til.

Landbruksminister Olaug Bollestad åpnet den nye utstillingen i juni. Her i prat med Magnus Mæland.

38

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

For mer info: www.rekord-system.no • Telefon: 51422620 • E-post: post@rekord-system.no • Rogneveien 2, 4352 Kleppe

På jakt etter Lykke til med ny sesong sommerkroppen? Heia Spis merNærbø! kylling!


TEMA

Landbruk

ØKSNEVAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Kamp om plassene på nytt ut­dannings­tilbud

Åsne Særheim og Live Søyland er i ferd med å rydde ut av ridehallen for sommeren. De kjempefornøyd med de to årene de har gått på Øksnevad vgs. Rektor Rune Haaland synes det er kjekt med gode tilbakemeldinger fra elevene.

TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Øksnevad videregående skole opplever gode søkertall. Nytt for høsten er naturbruk med dyre­ kunnskap, et utdannings­tilbud som slo godt an med en gang. Naturbruk med dyrekunnskap er et 3-årig tilbud for elever som ønsker naturbruk kombinert med full realfagkompetanse, altså spesiell studiekompetanse. – Vi visste at det var et behov for dette tilbudet. Men vi ble positivt overrasket da vi så at så mange som 30 ungdommer hadde dette valget på

førsteplass. I tillegg hadde søkerne et jevnt høyt karaktersnitt, forteller rektor Rune Haaland. Han synes det er en fest å lese de hyggelige søkertallene til skolen gene­ relt og det nye tilbudet spesielt. Til høsten vil skolen ha rundt 400 elever fordelt på utdannings­pro­grammene naturbruk, anleggsfag (Bygg og anlegg og TIP) og tilrettelagt under­visning. Tidligere var Øksnevad vgs en tradisjonell jordbruksskole. – Det har vært en berikelse for skolen å få inn et bredere tilbud, mener Haaland.

Stadig fornyelse

Mens det er jentene som dominerer på Naturbruk med vekt på hest er det

guttene som dominerer på anleggsfag. Aktuelle yrker etter å ha gått på Øksnevad er for eksempel anleggs­ maskinfører, anleggs­mekaniker, anleggs­gartner, gartner, agronom og fag­arbeider med hest. Elevene kan også gå tre år ved Øksnevad. Da kan de få studie­kompetanse, noe som gjør elevene i stand til å studere videre til mange ulike yrker. I løpet av de 12 årene Haaland har vært rektor har han opplevd at det har skjedd mye positivt rundt skolen. Fylkes­­kommunen har vist at de ønsker å satse på Øksnevad og har bevilget penger til oppgraderinger og nye bygg. Det siste nybygget er et flott veksthus til 10-12 millioner som har blitt N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

39


Felleskjøpet inn på solenergi ferdigstilt i år. Kommende skoleår er det planer om å renovere en del av de eldste byggene ved skolen. På sikt skal også det gamle bygget som står igjen etter «Fattiggarden» rives til fordel for et nytt og moderne undervisningsbygg.

Selvforsynt, kortreist og fornybar energi Landbruket er storforbruker av elektrisk strøm og har store takflater tilgjengelig til produksjon av solenergi.

– Fylkeskommunen har bestemt at skolen i løpet av de neste fem årene skal kunne ta imot 60 flere elever enn i dag. Det betyr at vi må utvide lokalene ytterligere, sier Haaland som synes det er veldig kjekt at det blir satset på skolen.

Stor gård

42 hester har fått plass i stallen på gården. Noen eier skolen og noen er elevenes egne. I tillegg har skolen cirka 40 kyr, 50 sauer, 10 geiter, samt griser og høns. Gården er på 15 00 mål og har en melkekvote på 300 000 liter.

Kontakt en av våre selgere:

Ola Haugland 915 34 199 ola.haugland @fkra.no

Torvald Øvrebø 952 28 635 torvald.ovrebo @fkra.no

Per Arvid E. Ueland 917 84 925 perarvid.ueland @fkra.no

Thomas Brådli 941 800 60 thomas.bradli @fkra.no

Totalt har skolen 120 ansatte. Sju av disse er kun engasjert i driften av gården. – Vi har et veldig stabilt og godt pedagogisk personale som legger vekt på å se den enkelte elev og gjøre dette til en god skole å gå på. Det gjør at vi har et godt rykte og at mange søker seg til skolen, mener Haaland.

Venner for livet Asbjørn Mæland 952 92 666 asbjorn.maeland @fkra.no

Sten Ivar Skretting 900 77 780 sten.ivar.skretting @fkra.no

John Morten Varhaug 470 25 327 johnmorten.varhaug @fkra.no

På en liten omvisningsrunde treffer vi på elevene Åsne Særheim og Live Søyland. De er i ferd med å avslutte sitt andre skoleår på Øksnevad. Stall og hall blir ryddet og vasket. De to jentene er nettopp ferdige med å sope tribunen i hallen til hesteridning. Begge har gått på naturbruk med vekt på hest og er kjempefornøyde med skolen. – Jeg var her i hospitering da jeg gikk i 9.klasse. Det såg så kjekt ut at jeg valgte å søke, noe som jeg ikke angrer på. Det har vært så kjekt å gå her at jeg ville ha valgt det samme om jeg skulle gjort valget påny, sier Åsne. – Her har vi fått venner for livet, legger Live til.

40

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Vi forhandler alle Perstrup-produkter

bl.a.: Vi forhandler alle Perstrup-produkter • bl.a.: Gjødseltanker

Skrapegulv nå også Gjødseltanker med gummibelegg • Skrapegulv nå også • Industritanker med gummibelegg • Tankoverdekning • Industritanker • Fôrtanker Tankoverdekning •• Komplette fjøssystemer Fôrtanker •• Plansilo Komplette fjøssystemer •• Rømningsstiger • Plansilo Rømningsstigerfra MPG www.mpg.se •• Takpresenning • •

4m, 5m, 6m beholdere, størrelse 10-50 elementer 4m, 5m, 6m beholdere, størrelse 10-50 elementer

Takpresenning fra MPG www.mpg.se Mob.93215061 www.perstrup.dk Mob.93215061 www.perstrup.dk

Din proffleverandør av verktøy og Industrirekvisita Martin Vagles veg 7 , 4344 BRYNE

Tlf 90 17 06 20

Kunde: Verktøy og industri

w w w. r u m a g . c o m Tegningen, utformingen og idéen er Rumags eiendom og må ikke nyttes eller etterlignes uten vår tillatelse.

Avdeling: -

Farger PMS/Folie: Mål : 1: Dato: 26.9.18

i A4 Rev: 01

Selger: Kjell Tengs

www.voias.no - birger@voias.no

Besøk oss på facebook!

Design: Hilde B Lambrechts

Filnavn: logo med ny adresse_sept2018

Vi er ikke størst, men prøv oss først. Kunde, service og kunnskap i fokus!

Dato:

Rev:

Dato:

Rev:

Dato:

Rev:

Dato:

Rev:

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

41


PREKUTT

Trenger du byggesett til ditt neste prosjekt? Trefab tegner og produserer moderne prekutt og komplette byggesett. Merking, fresing og pakking slik du ønsker det. Kort leveringstid. Ta kontakt for å finne ut mer og få et uforpliktende tilbud!

LA JÆRØK HJELPE DERE MED REGNSKAPET JÆRØK finner du på: BRYNE: Myrvegen 2, ved Biltema SANDNES: Welhavensvn. 19 på Stangeland VARHAUG: fra 2018, Møllevegen 4, 2. etg. på Felleskjøpet

Vi tilbyr regnskapsføring (også landbruksregnskap), utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapir, rådgivning innen regnskap og skatt, etablering av foretak, lønn og fakturering, budsjettering og analyse og andre relaterte tjenester.

400 01 895

Trefab

trefab.no

Kontaktinformasjon: post@jarok.no, tlf. 905 79 580. Hjemmeside: www.jarok.no

Sammen med lokale samarbeidspartnere tilbyr vi smarte løsninger innen bygg og i-mek

Lely Vector

Lely Discovery

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

42

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Sør 3178 Våle Tlf. 33 30 69 61 sor@fjossystemer.no

Lely Astronaut

Fjøssystemers fangfront

Natura Step aviarsystem

Fjøssystemer støtter kombinertlandslaget

Vest 4365 Nærbø Tlf. 51 43 39 60 vest@fjossystemer.no

Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 86 25 05 nordvest@fjossystemer.no

Midt 7473 Trondheim Tlf. 72 89 41 00 midt@fjossystemer.no

Bygg 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 bygg@fjossystemer.no


TEMA

Juristens råd

Landbruk

likevel gårdbrukeren innvilges et rimelig forhåndsvarsel, i alle fall der det ikke er mistanke om alvorlige lovbrudd.

Diana Seldal er advokat i TP Advokatfirma DA, avdeling Kleppe.

«Ingen skal inn i fjøset mitt!» - sa gårdbrukeren fra Troms da Mattilsynet kom på kontroll og ville inn i fjøset hans. På lik linje med denne gårdbrukeren opplever vi at flere lokale gårdbrukere har mistet noe av tilliten til Mattilsynet. Særlig etter historien om pels­dyr­bonden på Sandnes som opplevde at Mattilsynet skrev en feilaktig rapport om dyreholdet. Men hva er egentlig bondens rettigheter når Mattilsynet banker på døren? For det første, har man krav på et forhåndsvarsel? Hverken matloven eller dyrevelferdsloven stiller krav til at bonden skal varsles på forhånd. Mattilsynet har etter begge disse lovene rett til «uhindret adgang til sted eller lokale der det foregår aktivitet omfattet av loven». Og det følger av en EU-forordning som Norge har sluttet seg til at «offentlig kontroll skal foretas uten forhåndsvarsel». Hensynet bak regelen er at myndighetene skal kunne foreta en reell kontroll uten at bonden skal kunne «pynte brura» før tilsynet. Av hensyn til tilliten til Mattilsynet bør

I alle tilfeller skal Mattilsynet ta visse hensyn når de ankommer. Inspektører kan ikke uten videre bevege seg inn på gården uten at de har meldt sin ankomst. Og i henhold til grunnleggende forvalt­ ningsmessige prinsipper skal Mat­tilsynets kontrollører opptre hensynfult og saklig. Inspektørene har plikt til å legitimere seg og informerer om formålet og lovhjemmelen for tilsynet. Videre skal det opplyses om en sentral og viktig regel; gårdbrukerens rett til å ha med et vitne under inspeksjonen. Ikke under noen om­stendig­het kan inspektørene kreve å få komme inn i gårdbrukerens bolighus. Gårdbrukeren har altså visse rettigheter, men konklusjonen er at man ikke kan nekte Mattilsynet tilgang. Hvis Mattilsynets inspektører nektes adgang kan gårdbrukeren risikere at politiet dukker opp for å bistå inspektørene. Tar man det et steg videre og truer inspektøren kan man i ytterste konse­k vens risikere fengselsstraff. Hvilket var tilfelle for bonden fra Troms som nektet Mattilsynet tilgang til fjøset, samtidig som han hyttet med høygaffelen og ropte: «Ingen skal inn i fjøset mitt, og jeg har både høygaffel og motorsag å forsvare meg med!». Enden på visen var en bot på 5 000 kroner og betinget fengsels­ straff i 15 dager. (Dom fra Hålogaland Lagmannsrett LH-2015147247)

VI TAR I MOT ALT AV JERN OG METALL – SOM BIL, CAMPINGVOGN OG LANDBRUKSMASKINER

VR AKPANT 3000,-

Vi henter bile n di etter av tale! n Vi er lokalisert flere steder i Rogaland. Ta kontakt med ditt nærmeste mottak: Sandnes: tlf.: 51 66 67 00 E-mail: sandnes@hermod-teigen.no Egersund: tlf.: 98 03 22 34 E-mail: egersund@hermod-teigen.no Sola: tlf.: 92 22 92 80 E-mail: egersund@hermod-teigen.no

Hermod Teigen AS, Fosseikeveien 14 4323 Sandnes, tlf 51 66 67 00

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

43


Jærmessa klinker til med gratis adgang TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Dette året kan du komme inn gratis på Jær­messa. – Vi må fornye oss, ivrer daglig leder i Varhaug, Jan Christian Vasshus. For første gang arrangerer de også fotball­ turnering samtidig. Fotballturneringen er for barn mellom 12-15 år. Den er også gratis. – Vi mister inntektene på inngangsbilletter. Men så håper vi at flere kommer og at vi dermed kan selge mer mat, aktivitetskort og at det vil slå positivt ut for utstillerne, sier Jan Christian. Jærmessa arrangeres i år for 34. gang. Besøket har ligget stabilt mellom 3-5 000. Nå håper de på å løfte det enda et par hakk opp med gratis inngang og fotballturnering samtidig. Målet er å komme oppimot 10 000 besøkende.

Daglig leder i Varhaug IL, Jan Christian Vasshus, har et rikholdig tilbud av aktiviteter for barn som besøker Jærmessa siste helga i august.

For noen år siden erstattet de tivoli med å lage en rekke aktiviteter en kunne delta på etter at en kjøpte et aktivitetskort. Dette har slått godt an.

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Vektleggingen på dyr har vært populært lenge. I år satser de på en aldri så liten utvidelse på dette området. Vasshus vil holde det litt hemmelig. Den som kommer på messa får se (!). – Jeg er like overrasket hvert år over hvor populært det er med dyrene. Det er fascinerende, sier Jan Christian. Varhaug har et fantastisk flott idrettsanlegg. Med to store haller, trimstudio, flere fotballbaner og turnrom har barn og voksne en unik boltreplass. En fotballhall er allerede under planlegging på grusbanen. Nå har de også kjøpt 80 mål ved siden av den gamle hallen. Her skal idrettslaget ha muligheten til å vokse enda mer i fremtiden.

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Det er liten tvil om at idrettslaget er sentrum i bygda, og det vil det nok være i lang tid framover. For ildsjelene i idrettslaget ligger ikke på latsiden, de tenker hele tiden nytt. På Jærmessa stille «halve» bygda villig opp på dugnad til rigging, rydding, matsalg og som ledere på aktiviteter. 44

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Kverneland feiret 140 års jubileum Rett før sommerferien feiret både ansatte, ledelse og gjester at Jærens eldste og største industribedrift, Kverneland, passerer 140 år. Det var Ole Gabriel Kverneland som startet fabrikken i 1879. Han produ­ serte først ljåer, sigder, heste­ploger og harver. I 2012 ble fabrikken kjøpt opp av japanske Kubota Corp. Japanerne har fortsatt satsingen på Jæren og Kverneland er i dag en av verdens ledende produsenter av land­bruks­ redskaper. I 2018 omsatte Kverneland for 849 millioner. Over flere tiår har Kverneland Group utvidet betydelig gjennom flere oppkjøp av en rekke produsenter av landbruksredskaper. I dag selges maskinene under de kjente merkene Kverneland og Vicon.

Kverneland Group har et sterkt fokus på å utvikle og tilby bærekraftige, og smarte løsninger til presisjons land­ bruk. De tilbyr en omfattende pakke med systemer og løsninger til det profesjonelle landbruket. Tilbudet om­ fatter jordbearbeiding, såing, fôr, gras og balleutstyr, spredning og sprøyting. 140 års jubileet vil bli feiret globalt

på flere arenaer gjennom 2019, både internt og eksternt, i samarbeid med Kverneland-forhandlere og distribu­ sjonspartnere over hele verden. Merkedagen vil også være et sentralt element i Kverneland-gruppens til­ stede­værelse på de store inter­nasjonale showene SIMA, Paris, 24. til 28. februar 2019 og Agritechnica, Hannover 10. til 16. november 2019.

ALT INNEN: Graving Drenering/grøfting med grøfteplog Planering med 5,5 m skjær Dyrking Utgraving av driftsbygninger Omgraving/Profilering av myr

Følg oss på facebook. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

45


Vi Vi har lang erfaring I 46 årIår har lang erfaring I 46 46 år innen landbruksinnen landbrukshar vi drevet har vi drevet har vi drevet drenering og drenering og Betre dyrevelferd alternative løsninger alternative løsninger rørhandel rørhandel rørhandel I 46 år innen VA til landbruket I 46 år innen VA til landbruket = friskare dyr! på Vigrestad entreprenører. Vigrestad ogog entreprenører. Vigrestad La Dagros få drøyme seg vekk på ei 2 delt vannmadrasspå i fjosetpå har vi drevet har vi dreve Vi har lang erfaring innen landbruksdrenering og alternative løsninger innen tilerfaring landbruket Vi har VA lang og entreprenører. innen landbruks-

drenering og l Drensrør l Avløpsrør alternative løsninger l Drensrør l Drensrør l Trekkerør innen VA til landbruket l Avløpsrør l Kummer/ l Avløpsrør 2 delt vannmadrass, den ultimate ku-komforten. og entreprenører. l Trekkerør kumløsninger Betre helse, madrassa beskyttar kua sine hasar og kne l Trekkerør l Kummer/ l Vannledning/ l Drensrør l Kummer/ koplinger kumløsninger God dyrevelferd Vi har lang er l Avløpsrør l Platon kumløsninger l Vannledning/ l Trekkerør Tørr madrass = reine dyr l Isodren l Drensrør innen landbru l Vannledning/ Kummer/ Kom gjerne innom vårt kontor koplinger l l Drensrør Sparer strø kumløsninger på Årsland forl koplinger l Platon å Avløpsrør se vårt storedrenering utvalg! med filter og Mindre melkelekkasje l Vannledning/ l Isodren l Fiberduk l Trekkerør l Platon koplinger Kom gjerne innom vårt kontor Hygienisk = lågare celletall alternative lø Kontakt oss og mye mer... l Drensrør ... l Isodren l Platon l Kummer/på 51 43 75 06 Kom gjerne innom vårt kontor på Årsland for å se vårt store utvalg! med filter l Isodren innen 2 delt vannmadrass utgjer store fordelar for både ku l Drensrør eller se vår VA til la kumløsninger nt for Kom gjerne innom vårt kontor jeDrensrør Fiberduk Klpå er og hjemmeside for å se vårt store utvalg! prisÅrsland medlfilter lavemed og bonde. Ring eller mail oss for meir på Årsland forlå Vannledning/ se vårt storeog utvalg! filter entrepren ring! ... og mye mer... drens.no 4362 Vigrestad hurtig leve

informasjon.

RAB B EL B A B B EL A S

rørhandel på Vigrestad

l Fiberduk ... og mye mer...

www.gladq.no | TLF: 900 45 775 | Epost: post@gladq.no

Selvforsynt,kortreist og fornybar

rørhandel I 46 år på Vigresta har vi drevet rørhandel på Vigrestad

koplinger Kontakt oss l Drensrør l Platon på 51 43 75 06 for lntAvløpsrør l Isodren eller se vår Kje Kom gjer iser og prTrekkerør lavel l Drensrør hjemmeside ring! drens.no 4362 Vigrestad hurtig leve på Årslan l Kummer/ med filter kumløsninger l Fiberduk l Vannledning/ ... og mye mer... koplinger l Platon l Isodren Kom gjerne innom vårt kon Kontakt oss l Drensrør på 51 43 75 06 på Årsland for å se med filter eller se vårvårt stor Kjent for og er hjemmeside is pr lavel Fiberduk ! drens.no 4362 Vigrestad ig levering hurt ... og mye mer... l Fiberduk ... og mye mer...

RAMIRENT er Norges største utleier av maskiner og utstyr til privat- og proff markedet.

VI HAR DET MESTE. SPØR OSS! Hos oss er du i trygge hender og får tips og veileding til små og store prosjekter. Vi har kunnskapen og maskinene som gjør at du aldri går tomhendt fra Ramirent. Derfor er Ramirent «best i Byen», kom innom og prøv oss!

Litt av utvalget • Varmevifte • Lensepumper • Vannsuger med pumpe • Støvsuger finstøv • Meiselhammer • Betongsag

Ta kontakt på: 906 56 907 eller 959 17 807

Ramirent Stavanger • Midtgårdveien 1 - Gausel 4031 Stavanger• Tlf. 51 95 87 00 stavanger@ramirent.no • www.ramirent.no NB: slitasje, rengjøring og MVA kommer i tilegg

46

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

• Kjernebormaskin • Strømaggregat • Gulvsag • Betongsliper • Vibroplate


400 05 113 Porter for jærske forhold

Jet gJødselpumper Priser fra

58 900,-

NYHET! Hydr.lastestativ som tillegg/ekstra utstyr

Jet 2000 / 2100 Suveren omrøringskapasitet 9000 l/min v/540 rpm l Regulerbare støtteføtter l Regulerbar tårnhøyde 150-230 cm l Regulerbar vinkel mellom tårn og pumperør l Gode kutteegenskaper av silo- og fôrrester l Leveres galvanisert l

JLS mekaniske Jæren Landbrukssenter AS Opstadveien653 653 Opstadveien 4360Varhaug Varhaug 4360 Telefon Telefon51 51797984845050 Telefax Telefax51 51797984845151

Ring vår selger 909 58 535

• • • • •

Leddheiseporter og rulleporter Stål og aluminium Rustfrie skinner og beslagsdeler Sidedører Montasje og service

www.jls.no

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå Bjorhaugslettå 8, 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 905 06 06 566 566647, 4360 Varhaug Opstadvegen Tlf. Tlf. 905 06 566

www.meca.no www.meca.no www.meca.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

47


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

TIME WKROLLAND CONSULTING AS c/o Willy K. Rolland Gudrun Lalands veg 20 4340 BRYNE Styreleder: Willy Kristian Rolland Virksomhet: Konsulenttjenester innen risiko­ styring, teknisk sikkerhet, HMS/HSE/sikkerhetsgjennom­ganger. Arbeidsmiljø og verifikasjon av sikker­hets­barrierer. Energibasert industri (olje og gass), landbaserte bedrifter samt organisasjoner. Prosjekt­styring og oppdrag innen aluminium, korrosjon og kjemi.

MIA'S TAKE AWAY AS c/o Odd Kjetil Tegle Elgvegen 8, 4347 LYE Daglig leder: April Mae Incio Tegle Styreleder: Odd-Kjetil Tegle Virksomhet: Gatekjøkken - catering.

JÆREN OVERFLATEBEHANDLING AS

FRUVITA AS

Kalbergvegen 3, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Kenneth Sikveland Lakkering av maskiner og utstyr, og alt som naturlig hører under dette. I tillegg også alle former for investeringer, herunder aksjer og aksjefond.

Steinaldervegen 14, 4345 BRYNE Styreleder: Johan Jakobsen Virksomhet: Import og salg av dagligvarer.

TORGET RESTAURANT AS Torget 5 4340 BRYNE Daglig leder: Dionelie Labanon Egeland Styreleder: Annbjørn Egeland Virksomhet: Lage mat, selge og servere mat og drikke i lokalet eller utenfor. Også alkohol holdig drikke. Selge mat til selskap eller private. Leie ut lokalene til lukkete selskaper med matservering.

SPECTRE AS Hetlandsgata 43, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Roger Jørgensen Virksomhet: Konsulenttjenester. Eiendomskjøp og skogsarbeid.

ABOBIL EIENDOM AS Vesthagen 11, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Tor Alvern Virksomhet: Investering i og utleie av fast eiendom, samt hva dermed står i forbindelse.

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMENABOBIL.NO TIL OSS I Kong Sigurds gate 1, 4345 BRYNE DRIFT AS CONTARE AS

SPINNWILL AS Gamle Åslandsvegen 7, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Roger William Holenbakken Olsen Styreleder: Tom Erik Weum Virksomhet: Medieproduksjon - produksjon av radioreklame, podcast og andre lydprodukter, samt dertil tilhørende tjenester.

TJORA TRANSPORT Åslandsvegen 86, 4355 KVERNALAND Innehaver: Frank Andre Tjora Virksomhet: Transport på veg og sjåfør utleie.

TRENDUS AS Arne Garborgs veg 15, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Simon Andreas Skaar Virksomhet: Salg og markedsføring av gave­ artikler via netthandel og fysisk butikk til både privat og bedriftsmarkedet.

BLOCKGÅRDEN BLOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM

Daglig leder: Dag Livar Salte Styreleder: Jan Sverre Grimstad Virksomhet: Rådgivning innenfor implementering av forretningssystemer og business intelligence og IT consulting, samt utvikling.

PLUSSFIX AS

Vesthagen 11, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Tor Alvern Virksomhet: Kjøp og salg av nye og brukte motor­ vogner, utleie av tilsvarende og tilhørende delesalg, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet.

JÆREN SMÅDYRKLINIKK AS I KLEPP SENTRUM

c/o Andreas Johansen Eide Kvernbakken 99, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Andreas Johansen Eide Virksomhet: Kjøp og salg av dugnadsprodukter.

Morenefaret 1, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Dagny Spanne Kjær Virksomhet: Veterinærtjenester.

R PROFF BYGG PARTNER ANGELICA

MARAKKEL AS

Biskop Hognestads gate 7, 4344 BRYNE Innehaver: Angelica Caldarar Virksomhet: Bygg og anleggsleverandør.

XANDER ANNETTE HODNE

Solblomvegen 11, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Kjell Reidar Stokdal Virksomhet: Eie og investere i aksjer og andeler iblant annet eiendom, samt det som naturlig følger med dette.

Vestervegen 20B, 4340 BRYNE Innehaver: Annette Hodne Virksomhet: Salg av klær, sko og undertøy via nettbutikk.

Jæren Regnskap er i stadig større grad Regnskap er i stadig større grad blittJæren en samarbeids partner og total leverandør blitt en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør innen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. innen økonomisk og administrativ bistand Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ PP AARRT NT ENR EE: R E : Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig årsoppgjør og økonomisk rådgiving. P A R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Skjæveland Torill Hodne Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Hodne P A R T N E Torill Skjæveland Rune Stakkeland P A R T Wiig N E Oddmund Torill Skjæveland Magnar Espedal Rune Stakkeland Oddmund Wiig Magnar Espedal

R E : Hodne R E : Hodne

P A R T N E R Livar EOddmund : OhmaWiig Rune Stakkeland Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Magnar Espedal Oddmund Wiig Magnar Espedal

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

48

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352


KLEPP YNDESTRIKK ELLINOR GOOD

HÅRFEEN NEGLEPLEIE ANNA MARIA

Skjærpevegen 12B, 4342 UNDHEIM Eier: Ellinor Good Virksomhet: Strikkeoppskrifter som selges og annen økonomisk aktivitet knyttet til strikking og håndarbeid.

Solavegen 21, 4352 KLEPPE Innehaver: Anna Maria Michor Virksomhet: Neglepleie. Det er kosmetikk­ industrien. Selskapet vil også kjøre rengjørings­tjenester.

VERUS AS

SKYLAND JÆRHAGEN AS

Kjelabrotet 32, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Øyvind Lerbrekk Virksomhet: Å eie, investere i aksjer og verdipapirer.

Solavegen 25, 4352 KLEPPE Daglig leder: Terje Andreassen Styreleder: Jørgen Pettersen Virksomhet: Trampolinepark.

CHRISTINE KJÆRLAND

FRØYLANDSVATNET AS

Rosselandsvegen 66, 4344 BRYNE Innehaver: Christine Midttveit Kjærland Virksomhet: Youtube-kanal og netthandel.

HYGGE BRYNE AS Storgata 32, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Gry Hatteland Opstad Virksomhet: Detaljhandel med salg av tekstil og interiør.

R.E. TRADING ROSETTE INOC Loen 12, 4340 BRYNE Innehaver: Rosette Zapatalo Inoc Virksomhet: Kjøp og salg av brukte vesker, sko og lærartikler.

SKRETTINGS VERDEN c/o Ann cecilie Skretting Ragnestølberget 15A, 4347 LYE Innehaver: Ann Cecilie Skretting Virksomhet: Salg på nett og litt hjemme av garn og tilbehør for strikking og hekling.

RORTVEDT INVEST AS Thore Ellingsens veg 7, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Sander Tegle Rørtvedt Virksomhet: Konsulentvirksomhet, kjøp og salg av verdipapirer, formidling av verdipapirer og finansielle tjenester, og annet som naturlig kan knyttes til dette. Delta i andre selskap og foretak.

PERI HOLDING AS Røysvegen 11, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Per Arne Primstad Virksomhet: Å eie, investere i aksjer og verdipapirer.

Orstadvegen 134, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Magne Auestad Virksomhet: Salg og utleie av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

REG INVEST AS

VGARDEN AS

IGANG TOTALENTREPRENØR AS

Stangelandsvegen 88, 4354 VOLL Daglig leder og styreleder: Helga Kristine Bore Virksomhet: Å eie og drive med kjøp og salg av aksjer samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

BKM AS Mellemyra 7, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Berit Maudal Virksomhet: Investere i aksjer og andre verdi­ papirer og annet som naturlig faller sammen med dette.

KVITEMYR AS Sveinsvollvegen 212, 4354 VOLL Daglig leder og styreleder: Lidvar Sveinsvoll Virksomhet: Investere i aksjer og andre verdi­ papirer og annet som naturlig faller sammen med dette.

c/o Rønnaug Egeland Øksnevadvegen 84, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Rønnaug Egeland Virksomhet: Eie, investere i aksjer og verdipapirer.

Orstadvegen 134, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Rønnaug Egeland Styreleder: Helge Orstad Virksomhet: Virksomhet innen bygg og anlegg, samt deltakelse i andre virksomheter

LYNGNESVEIEN 34 AS c/o Trond Inge Ueland Daglig leder: Trond Inge Ueland Styreleder: Thor Harald Hogstad Konglevegen 1, 4352 KLEPPE Virksomhet: Oppføring av hus, og andre produkter/ tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

SOLA ATRIUM FRISØR AS SOLA ATRIUM NÆRING 2 AS SOLA ATRIUM VELVÆRE AS Plogfabrikkvegen 2, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Frank Skjæveland Styreleder: Magne Svendsen Virksomhet: Utvikling, salg og utleie av nærings­ eiendom og alt som hermed står i forbindelse.

ATRIUMSGÅRDEN AS Plogfabrikkvegen 2, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Frank Skjæveland Styreleder: Lars Arvid Hegelstad Virksomhet: Å erverve, eie, utvikle og realisere eiendom, samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

49


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

HÅ GRØDELAND STEIN & HAGE EIENDOM Parallellvegen 8, 4343 ORRE Daglig leder og styreleder: Johnny Grødeland Virksomhet: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

MADLA VEST 1 AS MADLA VEST 8 AS Plogfabrikkvegen 2, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Frank Skjæveland Styreleder: Magne Svendsen Virksomhet: Utvikling, salg av boliger og alt som hermed står i forbindelse. RA HELSE OG VELVÆRE AS c/o Rune Andersen Leilighet H0404 Tangarholen 6, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Rune Andersen Virksomhet: Salg av produkter og tjenester relatert til helse.

MATKJELLEREN, BENTE MELLEMSTRAND Motlandsvegen 18, 4365 NÆRBØ Innehaver: Bente Mellemstrand Virksomhet: Omsetning av smørbrød, koldtbord o.l.

NÆRBØ EIENDOM AS Njærheimvegen 16, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Per Morten Ikdahl Styreleder: Jørn Arve Årdal Virksomhet: Drift av forretningsbygg ved utleie eller annen forretningsmessig utnyttelse.

MBJ HOLDING AS Aniksdalsvegen 61, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Stein Olav Omland Styreleder: Stian Hansen Omland Virksomhet: Erverv, salg, utleie og drift av fast eiendom, investeringer i verdipapirer og andre finansaktiva.

OVE SKÅRLAND HOLDING AS c/o Ove Skårland Sandhoppet 18, 4363 BRUSAND Styreleder og daglig leder: Ove Skårland Virksomhet: Investering i aksjer og delta i andre virksomheter, samt alt hva dette medfører.

Gjør regnskapet enkelt; Fasit Regnskap tilbyr gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid, noe som gjør det mye lettere å holde orden på bedriftsøkonomien. Det er enkelt å forholde seg til både regnskapssystemet og oss. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

w ww.fasi tregnskap.no Fasit Regnskap | Hulda Garborgs veg 6, 4344 Bryne | 918 39 454

50

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

BG JÆREN AS Nygård 13, 4364 SIREVÅG Daglig leder: Øyvind Langemyr Styreleder: Sverre Garpestad Virksomhet: Entreprenørvirksomhet og dermed beslektet virksomhet, herunder produksjon i steinbrudd.

JOA TERRASSER AS Opstadvegen 643, 4360 VARHAUG Daglig leder: Jan Erik Tuen Styreleder: Egil Skjæveland Virksomhet: Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

KORETO AS c/o Tore Dubland Dublandsvegen 1B, 4360 VARHAUG Daglig leder: Tore Dubland Styreleder: Reidar Skretting Virksomhet: Investering i aksjer og andeler.


KRISTOFFER ØGLEND AS Næringsvegen 27, 4365 NÆRBØ Styreleder og daglig leder: Kristoffer Øglend Virksomhet: Investeringer i andre selskaper, samt det som står i forbindelse med dette.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

BJORHAUG INVESTERING AS Bjorhaugslettå 38, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Skjalg Espedal Styreleder: Rune Aasland Virksomhet: Investering i og forvaltning av andeler i andre selskaper med virksomhet innen­for utvikling og salg av fast eiendom.

ITGR - SYSTEMS AS Søylandsvegen 10, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Anders Skeie Virksomhet: Utvikling av automasjonstjenester og utstyr og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Vi tilbyr deg som kunde valg av tradisjonell regnskapsføring eller skybasert regnskap, tilpasset dine behov. Adresse: Solavegen 21, 4352 Kleppe Tlf.: 51 42 20 10 / E-post: post@status-as.no / www.status-as.no

Vi satser på landbruk! Vi hjelper deg å få brikkene på plass! Vi kjenner godt utfordringene og behovene til landbruket, og tilbyr lokale rådgivere som kan treffe deg på gården eller på ett av våre lokale kontor. Kontakt oss på tlf 915 02 002.

Eiendomsmegling

Skadeforsikring

Sparing og pensjon

Personforsikring

Lokale kontor & egen landbruksrådgiver

Vipps

Driftskreditt

Finanisering

Leasing

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

51


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN NÆRBØ GARASJE AS

MEIERITOMTEN BOLIG AS

Svanevegen 13, 4360 VARHAUG Styreleder: Alf Helmik Stålesen Virksomhet: Kjøp, salg og reparasjon av brukte biler.

Bjorhaugslettå 38, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Skjalg Espedal Styreleder: Pål Njærheim Virksomhet: Å kjøpe, selge, utvikle og forvalte eiendommer og tomtearealer, samt utleie av lokaler og dertil hørende virksomhet.

NBK INVEST AS Lindtjørn 64, 4364 SIREVÅG Daglig leder og styreleder: Eva Helleren Virksomhet: Investere i eiendommer og andre selskaper.

OUTLAW HOLDING AS Langgata 15, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Tor Sigve Svalestad Virksomhet: Investeringsselskap, herunder investering i aksjer og andeler, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

FURLAND BYGG Motlandshagen 166 4365 NÆRBØ Innehaver: Hans Kristian Furland Snekkervirksomhet med salg av tjenester og varer. Oppføring og reparasjoner innen byggebransjen.

BERNSSEN BYGGTJENESTER Kvimarka 74, 4365 NÆRBØ Innehaver: Ørjan Julenissen Bernssen Virksomhet: Utleie av arbeidskraft relatert til bygge­ bransjen. Tømring.

HGE INVEST AS MAKJE INVEST II AS Fabrikkvegen 1, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Kjellaug Aarsland Styreleder: Martin Svensen Aarsland Virksomhet: Å forvalte selskapets midler, hoved­sakelig gjennom investeringer i verdipapir og andre selskaper.

OAV AS

NYNORSKHJELPEN ALF MAGNE SIREV

Søra Subagata 10A, 4362 VIGRESTAD Styreleder: Odd-Arild Vold Virksomhet: Investering i selskaper, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

c/o Alf Magne Sirevåg Krossmyra 1, 4365 NÆRBØ Innehaver: Alf Magne Sirevåg Virksomhet: Omsetjing av bokmål til nynorsk, og generell korrekturlesing.

E TUNES

R.K TRANSPORT AS

c/o Trygve Eeg Tunes Spødarbakken 14, 4340 BRYNE Innehaver: Trygve Eeg Tunes Virksomhet: Konsulenttjenester, risikostyring, beredskap og kontinuitetsledelse. Planlegging og gjennomføring av arrangement.

c/o Rolandas Kudis Huldrevegen 6, 4365 NÆRBØ Styreleder: Rolandas Kudis Virksomhet: Transporttjenester

BYGG & UTVIKLING AS Greipvegen 4,4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Tom-Erlend Ueland Virk­som­het: Byggeledelse og andre produkter/ tjenester som naturlig hører sammen med dette, slik som konsulentbistand og rådgivning innenfor faget.

GYMMEN AS Jadarvegen 2, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Mattis Bjorheim Styreleder: Mads Even Bjorheim Virksomhet: Drift av treningssenter.

BRUSALI HOLDING AS Brusalivegen 217, 4363 BRUSAND Daglig leder og styreleder: Egil Madland Virksomhet: Investering i og forvaltning av verdi­papir og fast eiendom, og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltagelse i andre virksom­heter av enhver art.

HÅ ØLUTSALG AS Jadarvegen 22, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Tove Bø Virksomhet: Å selge øl og mineralvann.

T.A GASS AS Fiolvegen 6, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Thomas Heimdal Bjånes Styreleder: Anders Skeie Virksomhet: Salg og distribusjon av gass samt produkter og tjenester som lar seg selge ved samme utsalgssted. Videre vil selskapet ha mulighet for å investere i verdipapirer.

SAV HOLDING AS Vestkroken 16C, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Stig Andre Vigre Virksomhet: Investere i aksjer og andre verdipapirer og annet som naturlig faller sammen med dette.

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

STILLKOM HOUSING AS Jernbanevegen 6, 4365 NÆRBØ Styreleder: Tor Harald Nordvik Virksomhet: Utleie og innleie av boliger, investering i eiendom samt det som faller naturlig under dette.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

52

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


HELTI AS

TAPTO HOLDING AS

LANDHANDEL DYREFOR AS

Svanevegen 8, 4360 VARHAUG Styreleder: Tor Håkon Helvig Virksomhet: Investeringsselskap, herunder investering i aksjer, andeler i selskap etter selskapsloven og utenlandske selskaper, obligasjoner, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Skulegata 10A, 4360 VARHAUG Styreleder: Johannes Bøe Virksomhet: Investering, utvikling og omsetning av fast eiendom samt porteføljeinvesteringer i andre selskaper.

Kviavegen 30, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Ingvill Espeland Reime Styreleder: Mindor Reime Virksomhet: Detaljhandel med dyrefor og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

WINDPO AS Kvileitet 101, 4365 NÆRBØ Styreleder: Kjell Norvald Skjølingstad Virksomhet: Konsulentvirksomhet, investering i aksjer og verdipapirer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet.

LHM AS Skjeraberget 92, 4365 NÆRBØ Styreleder: Leif Helge Matnisdal Virksomhet: Investering i selskaper, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

TUFTES TREVARE Kvalbein 91, 4363 BRUSAND Innehaver: Kjell Inge Tufte Virksomhet: Varer, hus til kjæledyr, som katt, hund og kanin. Utendørs fuglehus med matbrett og hønsehus med vagler og rugekasser. Alt blir produsert i eget lokale, fabrikkutsalg og på bestilling.

JÆREN BOBIL&CARAVAN SUPPORT ST c/o Stein-Ove Hegna Roskdalen 22, 4365 NÆRBØ Innehaver: Stein Ove Hegna Virksomhet: Reparasjon og ettermontering av utstyr relatert til bobil og caravan.

MADLAND TRANSPORT AS Brusalivegen 217, 4363 BRUSAND Daglig leder og styreleder: Egil Madland Virksomhet: Transport og spedisjonsvirksomhet, investering i eiendom og verdipapir og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltagelse i andre virksomheter av enhver art.

Velkommen til Grand Revisjon! Vi er et lokalt, tilgjengelig og fleksibelt revisjonsselskap med vekt på faglig kompetanse og kvalitet i våre leveranser.

Grand-bygget Hulda Garborgs veg 4 4344 Bryne post@grandrevisjon.no Telefon 51 77 07 90 grandrevisjon.no

Live, Anne Gunn, Gunn Karin og Hilde ønsker eksisterende og nye kunder velkommen!

Revisjonstjenester I Rådgivning I Årsregnskap og skattepapirer I Skatt og avgift

BEITEPUSSER

FRUKTKVERN

Solid og stødig fruktkvern til oppmaling av frukt, bær og grønnsaker før pressing. Mål: 57,5 x 31 x 33 cm. Art. nr 90 56 227 FR I

PÅ FR AK TDRER R ALLE O3500 + OVER LLTID, A MVA - SE T T! UAN

14.39600

eks mva

RABATT

BEST-

FRI

FRAKT



BEST-

SELGER

15%

17.99500



FRUKTPRESSE

Det perfekte produkt til pressing av frukt, bær og grønnsaker. Rask montering og brukervennlig design. Leveres inkl. pose. Mål: Høyde 57cm, Ø 37 cm Vekt: 12,3 kg. Art. nr 90 56 228

tarforbehold forbeholdfor fortrykkfeil trykkfeilogogutsolgte utsolgtevarer varer ViVitar

Veldig sterk og robust bensindrevet slagklipper med 32 Y-kniver som raskt får bukt med gammelt gress og kratt. Art. nr 90 56 555 Førpris 21.245,- (16.996,-)

SELGER

1.24500 99600

eks mva

7

KG

1.49500 1.19600

DONEHEIA 62 - 4516 MANDAL - TEL 21 98 47 47 - WWW.P-LINDBERG.NO - NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET

12

LITER

eks mva

GJELDER TIL OG MED 31/08 2019

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

53


Best på dødballer TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Nå er det bare å finslipe frispark­ foten. Klarer du å treffe hode til figuren av Jo Åge Und­heim fire ganger i løpet av fem forsøk, ja da vinner du en fotball­trøye. Om du studerer sidene i Næring på Jæren med nye bedrifter kan du finne noe morsomt innimellom. Firmanavnet; Frisparkkongen, pirret nysgjerrigheten vår. – Bedriften ble til i et godt selskap og over et glass vin, smiler Jo Åge Und­heim som selv har en fotball­ karriere i Rosseland BK. Med seg på laget fikk han sin gode venn og tidligere midtstopper på Vaulen, Jone Halvorsen. Ingen av de to kan skryte på seg å være frisparkspesialister. Men Jo Åge ymter frempå at innleggene hans fra venstrekanten i Rosseland ikke var så aller verst. Prototypen til utstyret ble til i hagen til Jo Åge, og ungene storkoste seg med den. Ideen vokste. Hvorfor ikke lage til noe som andre også kunne ha glede av, både barn og voksne? Sammen gikk de i gang med å pønske ut et konsept. – Vi kunne jo kjøpt noe konkurranse-

Jone Halvorsen og Jo Åge Undheim har utviklet utstyr til en artig frispark-konkurranse. Bedriften Frispark­ kongen er bare en hobby og kompisene satser først og fremst at den skal bidra til mye lått og løye.

oppblåsgreier fra Kina. Men det er mye kjekkere å utvikle noe selv, sier Jone. Det hele går enkelt og greit ut på at deltakerne fra distanse skal skyte ballen slik at den treffer rett på hodet til en figur av Jo Åge i fotballdrakt. Et riktig treff gjør at figuren vipper og legger seg vannrett. Klarer du fire treff med inntil fem baller, vinner du en fotballtrøye. Det er ikke lett, så her er det bare ned på fotballbanen å trene.

– Vi satser på å være til stede på store idrettsarrangement. Og så kan vi leie ut utstyret til utdrikkingslag, barne­ selskaper, firmafester og andre arrange­ menter. Vi regner ikke med å tjene store penger på det. Det er først og fremst en hobby og noe vi gjør sammen for gøy, smiler de to fotball-entusiastene. Klarer de å få igjen pengene som de har lagt ut på utstyret er de fornøyd. Resten er ren bonus.

Nye, rentbrennende ovner utnytter varmen dobbelt sp godt som gamle ildsteder, og er en god investering for deg og miljøet.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

XXL

Maskinveien

G-MAX Tvedtsenteret

Traktorveien

Forusbeen

n veie

54

CONTURA 870

Skeidar

Tvedtsenteret

or Mot

RAIS NEXO 120 HVIT MED SIDEGLASS (VEDNISJER ER EKSTRAUTSTYR)

Hos Varmefag får du gode råd om hvilket ildsted som passer best for deg. Ta gjerne med deg en skisse og bilder av rommet og besøk oss for en peisprat!

M-DESIGN GASSPEIS LUNA PANORAMA 1000 RD DIAMOND

Fabrikkveien

FAGFOLK

Lagerveien

FÅ HJELP AV ERFARNE

Besøk oss på Forus! Fabrikkveien 3, 4033 Stavanger. Telefon 51 88 33 88 E-post: stavanger@varmefag.no


Nytt om

NAVN ‹‹

Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Kai-Sturla Hetland

Leah Flaig

Kai-Sturla Hetland (29) er ansatt som prosjektleder i Depro AS. Han kommer fra stillingen som Piping Lead hos Aker Solutions. Kai-Sturla har fagbrev i platearbeiderfaget og maskinteknikk. Kai-Sturla er ingeniør med over 10 års erfaring innen subsea og topside.

Gode venner dyreklinikk i Kjøpmanns­­ brotet har fått en til veterinær. Hun heter Leah Flaig, og har jobbet på en stor klinikk i England før hun kom til oss. I tillegg til hunder og katter, behandler hun også reptiler og eksotiske dyr.

Ketil Waal

Svenn-Kjetil Kristiansen

Ketil Waal (36) er ansatt som prosjekt­ leder i Depro AS. Ketil kommer fra stillingen som prosjekt­leder hos Dwellop. Han har tidligere jobbet som service engineer hos Dwellop og auto­ matikk­mekaniker hos Mantena AS, Stavanger. Ketil har fagbrev som auto­ ma­tikk­mekaniker.

Svenn-Kjetil Kristiansen har begynt hos Verktøy og Industri AS som selger. Han har jobbet som selger hos Tibnor og Malm Orstad de senere årene. SvennKjetil er utdannet industri-rørlegger og har erfaring som selv­stendig nærings­ drivende, prosjekt­leder og selger.

Ole Engedal

Robert Stålesen Høyland

Ole Engedal (24) er ansatt som tekniker i Jæren Kabelnett. Han kommer fra Port Teknikk AS hvor han var servicetekniker.

Robert Stålesen Høyland (18) er ansatt som lærling i logistikkfaget i Depro.

Er du arbeidssøker eller trenger du nye medarbeidere?

Jobzone ønsker å være en rådgiver og diskusjonspartner ved alle bemanningsbehov, enten det gjelder korte vikariater eller faste ansettelser. Vi jobber innen disse bransjene: • Bygg og anlegg • IT • Transport • Industri • Lager og logistikk Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bemanner Jæren

Luramyrveien 1 - tlf: 51 30 40 90 - www.jobzone.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

55


FEM MAT BESTILL CONTAINER

INGEN

leiekostnader i

7

BLÅSKJELLSUPPE

hele dager!

Tlf. 51 800 800

Design og illustrasjon: DataTrykk AS

www.renovasjonen.no post@renovasjonen.no

Denne retten er nok min families absolutte favoritt. Vi synes det er så mye festmat i blåskjell, og at det er så enkelt å lage denne retten god. Sjøl vokste jeg opp med at vi dykka etter blåskjell eller at vi stakk hånda ned i tangtustene utenfor brygga for å finne dem. Så la vi skjellene rett på en rist over varme glør. Når skjellet åpnet seg, pirket vi ut maten og slurpet i oss. Fremdeles plukker vi skjellene selv om sommeren, men et nett fra fiske­ handleren gir større kontroll på mengde og eventuell nervegift, som jo finnes i noen skjell. Blåskjell kan lages på utallige vis. Min måte gir mye suppe og mye smak. Dermed blir det et fullverdig måltid.

DU TRENGER: • • • •

1 nett blåskjell 50 g meierismør 5 ss god olivenolje ½ til 1 chili, avhengig av hvor mye smak du vil ha • 1–2 finhakka løk • 2–3 gulrøtter

• ½ til 1 rød paprika • ½ bunt vårløk • 1 håndfull friske urter som gressløk, persille og dill • 2–3 dl hvitvin • 1–2 pakke fløte • ½ fenikkel

Bak fra venstre: Hans Magnus Fuglestad, Håvard Barane, Jonas Husabø, Foran fra venstre: Astrid Meldahl, Henrik Rosså, Hilde Berge, Matilda Adwoa Nartey

Ny medarbeider? Ring oss på 481 87 554 Vi finner kandidater med rett kompetanse, som du kan kontakte for intervju. En effektiv form for rekruttering. NAV har også virkemidler som er verdt å kjenne til dersom du har ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å gi en arbeidssøker en sjanse til å komme i jobb. www.nav.no/Rogaland/

SLIK GJØR DU: • Rens skjellene godt. Ta bort dem som ikke ser friske ut, og sørg for at skjellene som legges i gryta, er rene. • Bruk en stor gryte, og smelt smør og olivenolje. • Ha i løk og chili, og stek på svak varme til løken er blitt myk. • Skru opp varmen på fullt og hell i blåskjellene. • Rør litt rundt med ei sleiv, slik at løken blander seg med skjellene. • Hell på hvitvin og sett på lokket. • Sjekk at alle skjellene har åpnet seg før du heller på fløte og fint oppskårne grønnsaker. • La det hele få et oppkok før du skrur ned varmen og lar suppa stå og trekke. • Synes du suppa blir for tynn, kan du tilsette litt maisenna rørt ut i vann. • Vil du ha ei tynnere suppe, tilsetter du mer fløte. Da rekker suppa til flere. • Strø over oppklippa urter like før servering. • Brød og smør er nydelig til. 56

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

SOMMERMAT FRA SØRLANDET For mange er Siv Kristin Sællmann selve symbolet på det blide Sør­landet. TV-profilen elsker landsdelen sin med det friske sjø­ vannet, blankpolerte svaberg og alle de hyggelige menneskene. Nå har hun skrevet kokebok som en kjærlig hyllest til sommeren. Fellesnevneren for oppskriftene i boken er enkelthet, kreativitet og ikke minst fargerike bilder som oser av Sørlandet, sjø, sol og sommer. Dette er retter som alle klarer å lage, og gjerne på brygga eller terrassen om ønskelig. «Jeg håper at boken kan inspirere til fine matopplevelser i godt selskap» – sier Siv Kristin. «Sommermat fra Sørlandet» er en bok for alle som på en eller annen måte er glade i Sørlandet. Og hvem er ikke det? Nå kan sommeren nytes hele året...


20 SPØRSMÅL 1. Hvilket metall inngår i legeringen nysølv, foruten nikkel og sink? 20 20 SPØRSMÅL SPØRSMÅL

HJERNETRIM HJERNETRIM

4

5 5

2 1

1

1

Y

E L

R Y

G D

J

S E

A S

H E N R S Z

I

E L

U

N T N T R

I M G T E

I

E

I

N

D L L

B A

Æ B B A T

R N O

G N S R D E R Y E L K F

1 3

2 6

6 16 2 31 1 2 STREKEN: Tallet i den 3 3 svarte ruten viser antall 1 1 streker som er koblet til denne ruten. Oppgaven går ut på å plassere horisontale eller vertikale 4som2samsvarer med streker i de de hvite rutene,1 1 tallet. Alle de hvite rutene må fylles med en strek. 1 4 3 4 3 4 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3 4 2 4 2 1 2 11 2

H R T N A F E L G N A R K D F

Z E Æ E T A P P E N E E Z Ø S

R N O

A T A S J

S

E L

R Y

N G

Ø Y

E

A

S Z

I

I M G T E

I

E L

E

I

N T N T R

L

B A

Æ B B

D L

N

U H E N R

Kryss og tvers

1

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

57

LANGTUR: Rutenettet av prikker skal være

11

5

1

1

2

3

2

4

3

2

1

4

2

1

ULIKE NABOER: Målet med denne oppgaven er å plassere et tall fra 1 til 4 i hver enkelt blokk slik at ingen blokker som berører hverandre (også diagonalt) deler det samme tallet. Alle blokkene må fylles for at oppgaven skal være løst.

4

H

2

K

2

4

I B N J O R K

2

4

1

LANGTUR: Rutenettet av prikker skal være LANGTUR: av prikker skal være forbundet i Rutenettet en lang sammenhengende sløyfe. forbundet i enskal lang sammenhengende sløyfe. Alle prikkene inngå i sløyfen, og strekene Alle prikkene skal inngå i sløyfen, ogskal strekene kan ikke krysse hverandre. For at du komme i kan krysse hverandre. For av at du skal komme i gangikke med oppgaven, er noen punktene gang med oppgaven, er noen av punktene allerede forbundet. allerede forbundet.

I

I

N K N P K K L G G N S K R E U

E R

V U A X O N M L K S L H O

3

3

E

Loddrett 1. Fortvilet 2. Vær hilset 3. Sjøpattedyr 4. Havørn 5. Negativ elektrode 8. Hvetekim 11. 4 + 5 12. Encellet organisme Vannrett Loddrett 1. EU-land 1. Fortvilet 13. Munter2. Vær hilset 6. Kvinne 7. Fullkommen 3. Sjøpattedyr 9. Fniste 4. Havørn 16. Besvergelse 10. Kraftløs 5. Negativ 14. By i USA elektrode 18. Eie 15. Kattedyr 8. Hvetekim 17. Rhodium 11. 4 + 5 20. Fins 19. Lauge 12. Encellet

ULIKE NABOER: Målet med denne oppgaven er å ULIKE NABOER: plassere et tall fraMålet 1 til 4med i hverdenne enkeltoppgaven blokk slik er at å plassere et tallsom fra 1berører til 4 i hver enkelt blokk ingen blokker hverandre (ogsåslik at ingen blokker som diagonalt) deler detberører sammehverandre tallet. Alle(også blokkene diagonalt) deler det samme tallet. blokkene må fylles for at oppgaven skal væreAlle løst. må fylles for at oppgaven skal være løst.

T

2

P E N T A

I

6 6 25

2

3

E E S D U R

R K E Å F K S V

1

STREKEN: Tallet i den svarte ruten viser antall STREKEN: i dentil svarte ruten viser antall 5 streker somTallet er koblet denne ruten. Oppgaven streker som er koblethorisontale til denne ruten. Oppgaven går ut på å plassere eller vertikale går ut på å plassere vertikale 2med streker i de de hvite horisontale rutene, someller samsvarer streker i dede dehvite hviterutene rutene,må som samsvarer tallet. Alle fylles med enmed strek. tallet. Alle de hvite rutene må fylles med en strek.

I

E M N V N T

D F E D U G A E

G Y A E R R L Y R B I T I

Kryss og tvers

L

R Y D E

E L

17. 17.NURK RUNOLOGI 18. 18.RINGSIDE SENTER 17. 19. UHINDRET 19.NURK VANNLØP 18. RINGSIDE 20. 20.YITZHAK ØKOLOGISKE 19. UHINDRET 20. YITZHAK

A

I

I J D A S

K

Ø

G D Å G N S R D E R Y E L K F

I E I I M G T E

I N G G S A J S Z

9.9.GISSE ISBLOKK 10. 10.GJENGIVELSE KLOSTER 9. 11. KOPIERER 11.GISSE KONTAKT 10. 12. KRANGLEFANT 12.GJENGIVELSE LAKONISK 11. 13. LITEN 13.KOPIERER LENGDE 12. 14. LUKING 14.KRANGLEFANT PØLSEKLYPE 13. 15. LYDTEKNIKER 15.LITEN ROMA 14. 16. MALES 16.LUKING RULLATOR 15. LYDTEKNIKER 16. MALES

T

R N O

N T N T R S A T

E L H Æ B B

E T Ø C F Q H E N R X U U B A

S Y V Z Y A P U S Å U H N H L

N Ø Y K C G Å D L I T N Y D K

1.1.BANKRAN ANFØRER 2.2.BETRO ANVENDBAR 1. 3.3.BANKRAN BÆREREDSKAP BELTESTED 2. 4.4.BETRO ENERGIER BENEKTER 3. 5.5.BÆREREDSKAP ETAPPENE CARPACCIO 4. 6.6.ENERGIER FOTBALL DRAPENE 5. 7.7.ETAPPENE FRYDENLUND FANGSTUTSTYR 6. 8.8.FOTBALL FØRSTEFARMASØYT HENRIVE 7. FRYDENLUND 8. FØRSTEFARMASØYT

N G

2

36 6

6 64

Vannrett 1. EU-land 6. Kvinne 7. Fullkommen 9. Fniste 10. Kraftløs 14. By i USA 15. Kattedyr 17. Rhodium 19. Lauge 21. Veggkledning

MINIKRYSSORD PÅ KRYSS OG TVERS

Vannrett

T Vannrett 1. EU-land

E

4

52 211

21 1 3 3

organisme 13. Munter 16. Besvergelse 18. Eie 20. Fins

1

2 3

3

4

du finne alle ordene? De9.kan stå vannrett, loddrett, diagonalt, og baklengs. 1. Kan BANKRAN GISSE 17. NURK 2. 1.BETRO 10. GJENGIVELSE 15. LYDTEKNIKER 18. RINGSIDE 8. FØRSTEFARMASØYT BANKRAN 16. MALES 9. GISSE BETRO 3. 2.BÆREREDSKAP 11. KOPIERER 19. UHINDRET 10.12. GJENGIVELSE BÆREREDSKAP 4. 3.ENERGIER KRANGLEFANT 17. NURK20. YITZHAK 18. RINGSIDE 11. KOPIERER 4. ENERGIER 5. 5.ETAPPENE 13. LITEN 19. UHINDRET 12. KRANGLEFANT ETAPPENE 6. 6.FOTBALL LUKING 20. YITZHAK 13.14. LITEN FOTBALL 7. 7.FRYDENLUND LYDTEKNIKER 14.15. LUKING FRYDENLUND 8. FØRSTEFARMASØYT 16. MALES

4

2 1

Kryss og tvers

7. Hva kalles kanalbåtene i Venezia?

ble sendt i 2009 og var en stor suksess? 3. Hva heter nabobyen til Andeby, i Donalds univers? 4. Hva heter det irske lavprisflyselskapet som blant annet er kjent for sine «kreative» gebyrer? 5. Hvem lå 2 uker på toppen av VG-lista med ”Jeg vil ha en blå ballong” i 1963? 6. I hvilken by kommer Avisa Nordland ut?

1 11

5 5

4

A

4

21. Veggkledning

3

2

6

3

til 1962? 10. Hvilket engelsk fotballag blir kalt ”the Red Devils”? 11. Hvilken norsk forfatterinne fikk en Nobelpris i 1928? 12. Hvilket pseudonym bruker forfatterekteparet Alexander Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril når de skriver kriminalromaner om «kommissarie Joona Linna»? 13. På hvilken øy i Rogaland ligger Utstein kloster? 14. Hvilken kjent tidligere NRK-journalist var jazzspaltist i Dagens Næringsliv 1990-1995? 15. Hvor vokste sjimpansen Julius opp før han flyttet tilbake til Dyreparken i Kristiansand? 16. Hva var spesielt med sommer-OL i Berlin i 1916, i Tokyo i 1940 og i London 1944? 17. Hvilken Hollywood-skuespiller har vært sammen med Sherilyn Fenn, Winona Ryder, Jennifer Grey, Kate Moss og har to barn med Vanessa Paradis? 18. Hva er en palettkniv? 19. Hvilken opera av Puccini er musikalen ”Miss Saigon” basert på? 20. I hvilket rockabilly- og underholdningsband har Arnulf Paulsen spilt trommer?

L

L

Loddrett Loddrett 1. Fortvilet 1. EU-land 1. Fortvilet 6. Kvinne 2. Vær hilset 6. Kvinne 2. Vær hilset O 7. Fullkommen 3. Sjøpattedyr 7. Fullkommen 3. Sjøpattedyr 9. Fniste 4. Havørn F 10.9. Kraftløs Fniste 4. Havørn 5. Negativ 10. Kraftløs 5. Negativ By i USA Loddrett elektrode Vannrett B 14. 14. By i USA elektrode 1. Guttenavn 15. Kattedyr 1. Bedrager8. Hvetekim 15. Kattedyr 2. Besøkende 8. Hvetekim 7.EHøytid 17. Rhodium 11. 4 + 5 8. Pikenavn 17. Rhodium 3. Jaktbytte 11. 4 + 5 19. Lauge 12. Encellet du H finne alle kan og baklengs. 9. Gass R ordene? T K ADe9. NståOvannrett, K Z loddrett, K Z I diagonalt, 4. Pikenavn 1. Kan BANKRAN NURK 19. Lauge 12. Encellet du finne ordene? ståKvannrett, og RØ alle K E ÅDe9.Tkan FGISSE S Vloddrett, I diagonalt, EC17. Nbaklengs. V N 11.TRaptus 1. Kan BANKRAN GISSE 17. M NURK Vannrett Loddrett 21. Veggkledning organisme Loddrett 5. Om Vannrett P P Z D E 8. T FØRSTEFARMASØYT S GJENGIVELSE E T L E B 15. O LYDTEKNIKER B I18. RINGSIDE 2. 1.BETRO 10. 1. 1. BANKRAN 1. Guttenavn EU-land 1. Bedrager Fortvilet 21. Veggkledning organisme Vannrett Loddrett 7. 2. 12. Karakter 6. Razzia13. 2. 1. BETRO 10. GJENGIVELSE 15. 18. RINGSIDE Munter LYDTEKNIKER 8. FØRSTEFARMASØYT BANKRAN 6. Høytid Kvinne 2. Besøkende Vær hilset 1. EU-land 1. Fortvilet Vannrett Loddrett 16. MALES 9. GISSE 2. BETRO 8. Pikenavn 3. 3. BÆREREDSKAP 11.RKOPIERER 19. T UHINDRET B N J O K I P E N A I E R 7. Kvinne Fullkommen 3. Jaktbytte Sjøpattedyr 13. Munter 6. 2. Vær hilset 14. Rusmiddel 10. Sportslig 1. ANFØRER 17. RUNOLOGI 9. ISBLOKK 4. 9. Gass 16. MALES 9. GISSE BETRO 9. Fullkommen Fniste 4. Pikenavn Havørn 3. 2. BÆREREDSKAP 11. KOPIERER 19. UHINDRET 16. Besvergelse 7. 3. Sjøpattedyr 17. NURK 10. GJENGIVELSE 3. BÆREREDSKAP 1. EU-land 1. Fortvilet 11. Raptus 5. Om 10. 5. Havørn Negativ 4. 3.ENERGIER KRANGLEFANT 20. YITZHAK 10. 12. KLOSTER 18. SENTER 2. ANVENDBAR 4. 9. Kraftløs Fniste 16. Studio begivenhet 16. Besvergelse 17. NURK 10. GJENGIVELSE BÆREREDSKAP 12. Karakter 6. Razzia 14. Kraftløs By Eie i USA elektrode 10. 5. Negativ 18. RINGSIDE 4. 4.ENERGIER 11. KOPIERER ENERGIER KRANGLEFANT 20. K YITZHAK 18. 11. 12. KONTAKT 19. VANNLØP 3. BELTESTED 6. Kvinne 2. Vær hilset 10. Sportslig 14. Rusmiddel H I V U A X O N M L S L H O 15. By Kattedyr 8. Hvetekim 19. Folkerekke 13. Fiende18. 14. i USA elektrode 5. 4. ETAPPENE 13. LITEN 18. 11. KOPIERER ENERGIER Eie begivenhet 16. Rhodium Studio 17. +5 12. 13. LAKONISK 20. ØKOLOGISKE 4. BENEKTER 19. RINGSIDE UHINDRET 12. KRANGLEFANT ETAPPENE 15. Kattedyr 8. 4Hvetekim 20. Fins 3.11. 5. 5. ETAPPENE LITEN 19. Lauge Folkerekke 13.Sjøpattedyr Fiende 20. Fase 15. Flatemål 7. Fullkommen 19. 12. Encellet 17. Rhodium 11. 4 +5 19. UHINDRET 12. KRANGLEFANT ETAPPENE 6. 5. FOTBALL 14. LUKING 13. LENGDE 5. CARPACCIO 20. Fins 20. Veggkledning Fase 15. organisme Flatemål 13.14. LITEN FOTBALL 21. Lauge 12. Encellet N K N P KLUKING K L G 20. GYITZHAK N S K R E 21.USkjoldmø 9. Fniste 17. Rørlig 19. 6. 6. FOTBALL 21. Skjoldmø 17.Havørn Rørlig 13. Munter 14. PØLSEKLYPE 6. DRAPENE 13. LITEN FOTBALL 21. Veggkledning 4. organisme 7. 6. 15. LYDTEKNIKER 20. YITZHAK 24. Rekker 18. Besvergelse Renomméet 14. LUKING 7.FRYDENLUND FRYDENLUND 16. 13. Munter 24. Rekker 18. Renomméet 15. 15. ROMA 7. FANGSTUTSTYR 22. Eie Er nødt til 7. 7.FRYDENLUND LYDTEKNIKER 18. 14. LUKING FRYDENLUND 10. Kraftløs 5. Negativ 16. Besvergelse 23. Fins Tresort 8. FØRSTEFARMASØYT MALES 20. 16. 16. RULLATOR 8. HENRIVE 22. Er nødt til 18. Eie Z E Æ E T A P P E N E E Z Ø S 8. FØRSTEFARMASØYT 16. MALES 20. elektrode Fins 14. By i USA Kryss og tvers Kryss og tvers 23. Tresort og tvers 15. Kattedyr 8. Hvetekim H R3 1T N2 A F2 1 E2 L3 G N A R K D TR R FF KP Kryss Ø L N N A V D L 3 4 4 2 1 2 R E R R NO DL L Rhodium 11. 4 + 5 TE YE A KA AN F Ø 17. 4 1 4 2 1 2 ET YT ØN Ø A H E N R K UU NI BA A L 4 6 11 41 3 3 14 33 19. Lauge 12. Encellet N S E Z N I R E LK B ES GK ØG SD K H UL ÆC BK A du De9.kan stå vannrett, loddrett, diagonalt, og baklengs. 1. Kan BANKRAN 11 finne alle ordene? GISSE 17. NURK 4 1 3 3 EO G LE JS SR AR SO SM N AO B T N ZA TI N E T LO RL ÆC B 5 5 4 5 42 41 2 Veggkledning organisme L Y N JT EA AI M L RIA RA N NO Vannrett Loddrett R GL N T 21. E IE E E L S T N T A T 1 4 5 2 2.41.BETRO 10. GJENGIVELSE 18. RINGSIDE 2 FØRSTEFARMASØYT 1 15. LYDTEKNIKER 8. BANKRAN 1. EU-land 1. Fortvilet K E U P O P I B T P I E G D G N S R D R Y E L K F R Y E I M G T E I E I R N O 5 12 1 34 42 3 2 13. Munter2. Vær hilset 6. Kvinne IE D TB T G LE NI G Y D AY EG R R G S R YS EO LR R KS B FD 16. MALES 2.BÆREREDSKAP BETRO 5 1 3. 4 KOPIERER 4 9. GISSE 11. 19. UHINDRET 3 7. Fullkommen 3. Sjøpattedyr EIV E R YIL D F R EI R DI R A R AK B EG T S D LN UI G AO E 2 3 4 4 3 4 13 4 22 4 3 4. Havørn 9. Fniste 16. Besvergelse 17. NURK20. YITZHAK REI EK ET DE UF RKK SIL DV FI E MDS N C NA ETN 10. GJENGIVELSE BÆREREDSKAP 1 2 3 2 3 12. 10. Kraftløs 5. Negativ 4.23.ENERGIER KRANGLEFANT 3 R P EI E M T N AK I N R 9 3 3 RR N K EY FE KO SI V TE 12 2 11.1KOPIERER 14. By Eie i USA elektrode 1 18. RINGSIDE 4. ENERGIER 18. N NI R US R AN K O SS LIE H O 2 ETAPPENE 3 IR N PE ET LN TE A RL 15. Kattedyr 8. Hvetekim 113. LITEN 1 2 3 1 5. 25 43 KRANGLEFANT 2 2 6 2 3 4 12. 17. Rhodium 11. 4 + 5 E KI NL U PU AA KN OV NE GN LD SB SA R E O U 19. UHINDRET 5. ETAPPENE LR H 20. Fins 19. Lauge 12. Encellet 3 4 2 H Ø R T K A T N O K E E T A P P E N E E Ø S 4 2 2 3 3 K N P K G S R E U FOTBALL LUKING 20. YITZHAK LITEN FOTBALL 21. Veggkledning organisme 6 6. 6. 6 6 2 1114. 1 2 13. 3 4 1 24 1 P R FT P ES P LE G AE R F E T N ED A TE A ET NL E EB K Ø S 13. Munter 6 7. 7. 6 6 1 15. 1 2 14. 1 4 1 R T N A F E L G N A R K F FRYDENLUND LYDTEKNIKER LUKING FRYDENLUND 16. Besvergelse 18. Eie 8. FØRSTEFARMASØYT 16. MALES 20. Fins 4

11 11 5

6

1. Beirut 2. Bergensbanen minutt for minutt 3. Gåseby 4. Ryanair 5. Arne Bendiksen 6. Bodø 7. Gondoler 8. 33 1/3 omdreininger i minuttet 9. Kaare Fostervoll 10. Manchester United 11. Sigrid Undset 12. Lars Kepler 13. Klosterøy 14. Knut Borge 15. Hjemme hos en menneskefamilie 16. Det ble ikke arrangert 17. JohnSvar: ny Depp 18. En liten, avrundet kniv som ser ut som en stekespade 19. Madama Butterfly 20. Vazelina Bilopphøggers

MINIKRYSSORD

B

6

5 5 2 4 4 HJERNETRIM 2 2 3 9 2 4 3

MINIKRYSSORD MINIKRYSSORD

1. Kobber (50-80%) 2. Peter, Paul and Mary 3. Litteratur og billedkunst 4. Bild, også kalt BildZeitung 5. Å si fra seg et embete (abdisere) 6. Pyton 7. Mari Maurstad 8. Folkevandring 9. Stella McCartney 10. Kanadisk 11. Erik Fosse og Mads Gilbert 12. En gnager 13. Ved Drøbaksundet 14. Skiskyting 15. Cecilia Samartin 16. Milano 17. Malerkunsten (1880-1890-årene) 18. Kommunistiske 19. Jack Nicholson 20. En asiatisk kål (likner litt på kinakål)

4

N Y D K I N Ø Y K C G Å N Y D K I N Ø Y K C G Å Y V Z Y A P U S Å U H N Y7. Hva V kalles Z kanalbåtene Y A P i Venezia? U S Å U H N T Ø C F Q H E N R X U U B A T Ø C F Q H E N R X U U B A G G S A J S Z I E L H Æ B B G G S A J S Z I E L H Æ B B L J D A S IKryss N TogNtvers T R S A T L J D A S I N T N T R S A T Kryss og tvers YPÅDKRYSS E I M G T E I E I R N O TVERS Y D E I OG M G T E I E I R N O D Å G N S R D E R Y E L K F DRTRÅN YKK EC LG KÅ FD FG LYPND Ø SLKNR N R RDY V I DANVEØ TE EI A LZ AI N GF ØY R AE RE R RO LR O L Y R B T S I Y L V I Z GY YA AP EU RS RÅ L U YH RN BH ET TS N DØ SU R RQ GI N DH KF U EI AD D U G A E ESEKS T DRL UX GU AU EB GD DØKUC QR ÆF FI Q N DSH KF E L ECN K KO EE S ÅR RF O KM AS X VL OI L EC OM T N V N T KN EG ÅG F S KA S J VS I Z E I ME N L VH NÆ T B NL NJ T OA IR O KL ØI M PE LE A NA NT M A I E R NKEEJ LU OPJ XRD QK DAOI S P PI I BEN T NPT ITN E A T I R ES RA IE BV T UE PA E XW YO G NE SM O LR SK D S L H O I R VY UD AE X I OM NG MT L E K I SE L I HR ON I R A K G KV ZN S PN HK B KL OL Å GI G N S K R E U KIGJND GDN NCEMSRN KY RE E L UK T P EÅZKG K KLNUL S FG YR S ER DÆY EC ET O AH FP W PD WE K NV XE E E Z Ø S E I ÆT E I T L A I PG PY EA NE ER ER Z L ØY SR RN MT R NS NA Æ FR EE T LN EG S NE YA L R K D F REEÆT EL NUSAAD GDA NRF ZAEI RD KU DG FA N FVUEER N LD I B 1. Beirut 2. Bergensbanen minutt for minutt 3. Gåseby 4. Ryanair 5. Arne Bendiksen 6. Bodø 7. Gondoler 8. 33 1/3 omdreininger i minuttet 9. Kaare Fostervoll 10. Manchester United 11. Sigrid Undset 12. Lars Kepler 13. Klosterøy 14. Knut Borge 15. Hjemme hos en menneskefamilie 16. Det ble ikke arrangert 17. Johnny Depp 18. En liten, avrundet kniv som ser ut som en stekespade 19. Madama Butterfly 20. Vazelina Bilopphøggers

T T S S E E N N E E R R G G I I E E R R B B H H N N Z Z H H

1 1

3

LANGTUR: Rutenettet av prikker skal være

54 4

18. Hva er en palettkniv? 19. Hvilken opera av Puccini er musikalen ”Miss Saigon” Dbasert L D L på? 20. I hvilket rockabilly- og underholdningsband har Arnulf H L HPaulsen L spilt trommer?

4

2

PÅ PÅ KRYSS KRYSS OG OG TVERS TVERS

4 4

3

ULIKE NABOER: Målet med denne oppgaven er å plassere et tall fra 1 til 4 i hver enkelt blokk slik at ingen blokker som berører hverandre (også diagonalt) deler det samme tallet. Alle blokkene må fylles for at oppgaven skal være løst.

4

2

2

1

3

1

1

2

1

STREKEN: Tallet i den svarte ruten viser antall streker som er koblet til denne ruten. Oppgaven går ut på å plassere horisontale eller vertikale streker i de de hvite rutene, som samsvarer med tallet. Alle de hvite rutene må fylles med en strek.

5

6

2

2

5

6

3

1

2. Hvilken trio sang "If I Had a Hammer" på 1960-tallet? 1. Hva heter hovedstaden i Libanon? 8. Hvor fort roterer en vanlig LP-plate? 1. Hva heter hovedstaden i Libanon? 8. Hvor fort roterer en vanlig LP-plate? 3. program Innenfor hvilke kunstarter snakker man særlig om nyromantikken? 2. Hvilket var den førsteto«minutt for minutt»-sen9. Hvem var kirkeog undervisningsminister i regjeringen 2. Hvilket program var tysk den første forer minutt»-sen9. Hvem var kirkeog1945 undervisningsminister i regjeringen 4. Hvilken tabloidavis en av verdens største aviser utenfor Japan? dingen NRK produserte, som varte«minutt i 7 timer og 16 minutter, Einar Gerhardsen fra til 1948 og kringkastingssjef fram dingen NRK produserte, som varte i 7 timer og 16 minutter, Einar Gerhardsen fra 1945 til 1948 og kringkastingssjef fram ble sendt i 2009 og var en stor suksess? til 1962? 5. i 2009 Hvaogervarabdikasjon? ble sendt en stor suksess? til 1962? 3. Hva heter nabobyen til Andeby, i Donalds univers? 10. Hvilket engelsk blir gang kalt ”the Red Devils”? 6. Hva het det rølpete humor-tegneseriebladet som komfotballag for første i 3. Hva heter nabobyen til Andeby, i Donalds univers? 10. Hvilket engelsk fotballag blir kalt ”thei Norge Red Devils”? 4. Hva heter det irske lavprisflyselskapet som blant annet er 11. Hvilken norsk forfatterinne fikk en Nobelpris i 1928? 1986, men ble nedlagt i 1996? 4. Hva heter det irske lavprisflyselskapet som blant annet er 11. Hvilken norsk forfatterinne fikk en Nobelpris i 1928? kjent for sine «kreative» gebyrer? 12. Hvilket pseudonym bruker forfatterekteparet Alexankjent for7. sine «kreative» gebyrer? 12. Hvilket pseudonym bruker forfatterekteparet heter datteren til med Alfred og til Toralv Maurstad, 5. Hvem lå 2Hva uker på toppen av VG-lista ”JegMaurstad vil ha en derhalvsøsteren Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril når deAlexanskriver 5. lå 2som på av VG-lista med ”Jeg vil ha en der Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril når de skriver blåHvem ballong” iuker 1963? kriminalromaner om «kommissarie Joona Linna»? ertoppen gift med cellisten Aage Kvalbein? blå ballong” i 1963? kriminalromaner om «kommissarie Joona Linna»? 6. I hvilken kommer Avisa Nordland ut? 13. På hvilken øy i Rogaland ligger Utstein kloster? 8. Hva er migrasjon? 20by SPØRSMÅL 6. I hvilken by kommer Avisa Nordland ut? 13. På hvilken øy i Rogaland ligger Utstein kloster? 14. Hvilken kjent tidligere var jazz9. Hvilken kjendisdatter sluttet i Chloé i 2001 for å designe sinNRK-journalist egen kolleksjon 14. Hvilken kjent tidligere var jazz1. Hva heter hovedstaden i Libanon? 8. Hvor fort rotererNRK-journalist en1990-1995? vanlig LP-plate? spaltist i Dagens Næringsliv spaltist i Dagens Næringsliv 1990-1995? for Gucci? 2. Hvilket program var den første «minutt for minutt»-senHvem sjimpansen var kirke- ogJulius undervisningsminister regjeringen 15. Hvor9.vokste opp før han flyttetitilbake 15. HvorEinar vokste sjimpansen opp før og hankringkastingssjef flyttet tilbake fram 10. Hvilken nasjonalitet hadde dikteren og sangeren Leonard Cohen? dingen NRK produserte, som varte i 7 timer og 16 minutter, Gerhardsen fraJulius 1945 til 1948 til Dyreparken i Kristiansand? til Dyreparken i Kristiansand? ble sendt i 2009 var en stor suksess? til 11. Hvilke to og norske leger skrev boka "Øyne16.i Hva Gaza" som kom i 2009? i Berlin i 1916, i Tokyo i var1962? spesielt med sommer-OL Hva var spesielt1944? med sommer-OL i Berlin i 1916, i Tokyo i 3. Hva heter til Andeby, i Donalds univers? 16. Hvilket engelsk fotballag blir kalt ”the Red Devils”? 1940 og10. i London 12. Hva ernabobyen en kapivar? 1940 og i London 1944? 4. Hva heter det irske lavprisflyselskapet som blant annet17. erHvilken 11. Hvilken norsk forfatterinne fikk en Nobelpris i 1928? Hollywood-skuespiller har vært sammen med 13. Hvor går skillet mellom ytre og indre Oslofjord? 17. Hvilken Hollywood-skuespiller har vært sammen kjent for sine «kreative» gebyrer? Sherilyn Fenn, Winona Ryder, Jennifer Kate Mossmed ogAlexan12. Hvilket pseudonym bruker Grey, forfatterekteparet Sherilyn Fenn, Winona Ryder, Grey, Kate Moss og 14. I hvilken idrettsgren detmed konkurrert VM i Hochfilzen iJennifer 2017, da Ahndoril Norge har to barn med Vanessa Paradis? 5. Hvem lå 2 uker på toppen avble VG-lista ”Jeg vil ha under en der Ahndoril og Alexandra Coelho når de skriver har to barn med Vanessa Paradis? til sammen blå ballong” i 1963? bare tok 3 sølv og 1 bronse? 18. Hvakriminalromaner er en palettkniv? om «kommissarie Joona Linna»? 18. Hva er en palettkniv? 6. I hvilken byhar kommer Avisa boken Nordland"Mofongo", ut? 13. På hvilken øy ien Rogaland ligger Utstein kloster? 19. Hvilken opera av Puccini er musikalen Saigon” 15. Hvem skrevet som er oppkalt etter matrett fra”Miss Puerto 19. Hvilken opera av Puccini er musikalen ”Miss Saigon” basert på? 14. Hvilken kjent tidligere NRK-journalist var jazzRico? basert på? spaltist i DagensogNæringsliv 1990-1995? I hvilket rockabillyArnulf 16. Ved hvilken by ligger Linate-flyplassen, 20. hvor det skjedde enunderholdningsband flyulykke høstenhar 20. I hvilket rockabillyog underholdningsband har Arnulf Paulsen spilt trommer? 15. Hvor vokste sjimpansen Julius opp før han flyttet tilbake 7. Hva kalles kanalbåtene i Venezia? Paulsen spilt trommer? 7. Hva kalles kanalbåtene i Venezia? 2001? til Dyreparken i Kristiansand? 17. Innenfor hvilken kunstart snakker man om pointillismen? 16. Hva var spesielt med sommer-OL i Berlin i 1916, i Tokyo i 1940 og politbyrå? i London 1944? 18. I hva slags ettpartistater kalles det øverste organet 17."Ondskapens Hvilken Hollywood-skuespiller vært sammen med Kryss og tvers 19. Hvem spilte gal forfatter i filmen “The Shining”, hotell" på har norsk? Kryss og tvers Sherilyn Fenn, Winona Ryder, Jennifer Grey, Kate Moss og 20. Hva slags grønnsak er pak choy? har to barn med Vanessa Paradis? 1. Beirut 2. Bergensbanen minutt for minutt 3. Gåseby 4. Ryanair 5. Arne Bendiksen 6. Bodø 7. Gondoler 8. 33 1/3 omdreininger i minuttet 9. Kaare Fostervoll 1. Beirut 2. Bergensbanen for minutt Gåseby Ryanair 5. Arne Bodø 7. Gondoler 33 1/3 omdreininger i minuttet Kaare Fostervoll 10. Manchester United 11.minutt Sigrid Undset 12. 3. Lars Kepler4.13. Klosterøy 14.Bendiksen Knut Borge6.15. Hjemme hos en8.menneskefamilie 16. Det ble ikke9.arrangert 17. John10.Depp Manchester United 11. Sigrid Undset 12.ut Lars Kepler 13. Klosterøy Knut Borge 15. Hjemme hosBilopphøggers en menneskefamilie 16. Det ble ikke arrangert 17. Johnny 18. En liten, avrundet kniv som ser som en stekespade 19.14. Madama Butterfly 20. Vazelina ny Depp 18. En liten, avrundet kniv som ser ut som en stekespade 19. Madama Butterfly 20. Vazelina Bilopphøggers

11

OPPGAVER


+47 902 80 279 post@amploy.no Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug post@amploy.no Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

Kæ skjer

post@amploy.no Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

60 Varhaug

Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE SER ARBEIDKRAFT TIL LEIE AK TIVITE TSGUIDE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE AMPLOY M AMPLOY OMOM AMPLOY Annonse KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KVALIFISER ARBEIDKRAFT TIL LEIE KONKURRANSE OM AMPLOY KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT TIL LEIE OM AMPLOY OM AMPLOY Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. arbeidskraft til landbrukarbeidskraft og næringsdrivende. til landbruk og næringsdrivende. Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert AS startet av David Maskell flere år Amploy AS ble startet av DavidAmploy Maskell flereble år Amploy AS bleEier startet avopprettet David Maskell flere årerfaring Amploy ASavble forover å levere høy kvalifisert arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. siden. 10 års med siden. Eier av selskapet siden. har over 10av årsselskapet erfaringselskapet medoverhar Eier har 10 næringsdrivende. års erfaring medi Norge. arbeidskraft til landbruk og Amploy AS ble startet av David Maskell flere år utleie av arbeidskraft til landbruk markedet utleie av arbeidskraft til utleie landbruk markedet i Norge. avAmploy arbeidskraft til landbruk i Norge. AS startetsine av markedet David Maskell flere og år vi siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring med Amploy AS ble betrakter kunder individuelt Amploy AS betrakter sine kunder individuelt og vikunder Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert Amploy AS betrakter sine individuelt og vi siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring utleie av arbeidskraft til landbruk markedet i Norge. tilpasser spesielt etter kundes behov.med arbeidskraft til landbruk ogkundes næringsdrivende. tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundesarbeidskraft behov. tilpasser arbeidskraft spesielt etter behov. arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. utleie av arbeidskraft tilerlandbruk markedet i Norge. Amploy AS betrakter sine kunder individuelt og vi Ideen bakAS Amploy AS åDavid tilby kvalifisert Amploy bleerstartet avkvalifisert Maskell flere år Ideen bak Amploy AS erIdeen å tilby kvalifisert bak Amploy AS å tilby Amploy AS ble startet avsom David Maskell flere år Amploy AS betrakter sine individuelt vi tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov. arbeidskraft til landbruk ogkunder selskaper har og behov arbeidskraft til landbrukarbeidskraft og selskaper som har behov siden. Eier av selskapet har over 10har års erfaring med til landbruk og selskaper som behov tilpasser spesielt etter kundes behov. siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring med Ideen bak Amploy AS er å tilby kvalifisert for ekstraarbeidskraft hjelp når dem trenger det. for ekstra hjelp når demfor trenger det. utleie arbeidskraft til det. landbruk markedet i Norge. ekstra hjelpav når dem trenger Ideen bak Amploy er å tilby kvalifisert arbeidskraft til landbruk og selskaper som har behov utleie avAS arbeidskraft landbruk i Norge. Amploy AS betrakter sine kunder til individuelt ogmarkedet vi arbeidskraft til forvente: landbruk og selskaper som har behov for ekstra hjelp når dem trenger det. Amploy AS betrakter sine kunder Hva kan du tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov.individuelt og vi Hva kan du forvente: fordu ekstra hjelp når dem trenger det. Hva kan forvente: arbeidskraft spesielt Ideen Amploy AS er å tilby kvalifisert • bak Fulltilpasser dokumentasjons pakke for dineetter kundes behov. • Full dokumentasjons• pakke for dine Hva kan du forvente: Full dokumentasjons pakke for dine arbeidskraft til landbruk og selskaper som har behov Ideen bak Amploy AS er å tilby kvalifisert ansatte ansatte Hva kan du forvente: ansatte for ekstra når dem trenger arbeidskraft og selskaper som har behov • Full dokumentasjons pakke for dine • 24hhjelp kontakt med til dinlandbruk egendet. kunde • 24h kontakt med din• egen 24hkunde kontakt med din egen • behandler Fullfor dokumentasjons pakke fortrenger dine det. ansatte ekstra hjelpkunde når dem behandler behandler ansatte • 24h kontakt med din egen kunde Hva du forvente: • kan Personell med gode kvalifikasjoner og • Personell med gode kvalifikasjoner og • Personell med gode kvalifikasjoner og • lang 24h kontakt med din egen kunde behandler arbeidserfaring • Full dokumentasjons pakke for dine Hva kan du forvente: lang arbeidserfaring lang arbeidserfaring behandler • Personell med gode kvalifikasjoner og • Vi sørger at vår personal har tatt ansatte • Vi sørger at vår personal • Vihar sørger at vår •personal har kvalifikasjoner tatt som manpakke •tattnødvending Personell med gode og Full dokumentasjons for dine lang arbeidserfaring • man 24h vaksinasjoner kontakt vaksinasjoner med din egen kunde nødvending vaksinasjoner som nødvending som man lang arbeidserfaring • Vi sørger at vår personal har tatt ansatte trenger for å jobbe med landbruk behandler trenger for å jobbe med trenger landbruk for å jobbeatmed landbruk Vi sørger vårregnskap personal har tatt nødvending vaksinasjoner som man •• Beste i •Norge byrå PWC 24h kontakt med din egen Personell med gode kvalifikasjoner og kunde • Beste i Norge regnskap • byrå Beste•PWC i Norge regnskap byrå PWC nødvending vaksinasjoner som man trenger for å jobbe med landbruk som tar ansvar for våre kunder behandler lang arbeidserfaring som tar ansvar for våre kunder som •tar trenger ansvar for våre kunder fordokumentasjon å jobbe med landbruk • Beste i Norge regnskap byrå PWC Sikkerhet pågode at alle Vidokumentasjon sørger vår personal har tatt • at Personell med kvalifikasjoner og • Sikkerhet dokumentasjon på••at alle • Sikkerhet på alle Beste i Norge regnskap byrå PWCer som tar ansvar for våre kunder norske og at reguleringer nødvending vaksinasjoner som man norske standarder og reguleringer er tarstandarder lang arbeidserfaring norske standarder og reguleringer er som ansvar for våre kunder • Sikkerhet dokumentasjon på at alle realisert trenger •for åVijobbe med realisert sørger atlandbruk vår har tatt realisert Sikkerhet priser dokumentasjon på personal at alle norske standarder og reguleringer er ••• Rimelige knyttet til høyest Beste i Norge regnskap byrå PWC • Rimelige priser knyttet til høyest nødvending vaksinasjoner som man • Rimeligekvalitet priser standarder knyttet til høyest norske og reguleringer er realisert tar ansvar for våre kunder kvalitet kvalitet som trenger for å jobbe med landbruk realisert • Rimelige priser knyttet til høyest • Sikkerhet Kjapp levering av personell • dokumentasjon på at alle • Kjapp levering av personell • Kjapp av priser personell • levering Rimelige til høyest kvalitet Besteknyttet iog Norge regnskap norske •standarder reguleringer er byrå PWC kvalitet • Kjapp levering av personell realisert som tar ansvar for våre kunder Våre Tjenester: Våre Tjenester: • Kjapp levering av personell Våre Tjenester: • priser Sikkerhet dokumentasjon på at alle •av driftsbygninger Rimelige knyttet til høyest Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk,ogRengjøring og kontorlokaler Arbeidskraft tilVåre næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring driftsbygninger kontorlokaler Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft tilavlandbruk, Rengjøring av driftsbygninger Tjenester: norske standarder og reguleringer er kvalitetog kontorlokaler smiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokalerVåre Tjenester: • Kjapp levering av personell realisert Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler • Rimelige priser knyttet til høyest

‹‹

Asbjørn Mæland FINN RIKTIG FIRMANAVN 952 92 666 IT konsulent | IT dri | IT leverandør | Dataverksted Forbered for høst Her er ni hagen logoer som mangler ett eller flere asbjorn.maeland element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media,Så Hulda sommer og høst er gode plantemåneder. lengeGarbogsvei det@fkra.no ikke er 6, 4344

st i bakken kan du plante både busker, trær, bær og stauder. Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no tergrønt og bartrær innen 2019. august eller september Innenbør 19.plantes september slik at de får etableret seg før vinteren kommer.

Våre Tjenester:

Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler

Vi tilbyr også hagedesign/tegning om du vil gå mer grundig til verks. ViRygg gjennomfører alltid en gratis befaring og nakkemassasje etterfulgt av et uforpliktende pristilbud.

Musikkfabrikken

Musikkfabrikken er en musiker-hub for alle musikere som vil skape, og være en del av kule DRIFT prosjekter, spille variert musikk og bidra i et felleskap.

For hele Jæren-området ønsker vi åpersonell tilby Vihar tilbyr kvalifisert personell som har Vi tilbyr av private hjem, gård For hele Jæren-områdetFor ønsker vi å tilby Vi tilbyrvi kvalifisert som Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gårdrengjøring hele Jæren-området ønsker å tilby Vi tilbyr kvalifisert personell som har av traktor Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gårdJæreneffektivt og pålitelig mannskap til kunder kontor, og utvask i hele for bruk fektivt og pålitelig mannskap til nødvendig for bruknødvendig avkompetanser traktor kompetanser kontor, flyttevask og utvask i hele Jæren-flyttevask ogkunder pålitelig mannskap til kompetanser kunder nødvendig for bruk avertraktor flyttevask og utvask kan i hele vi å tilby Vi tilbyreffektivt kvalifisert personell som har hjelp rengjøring private hjem, gård som trenger med Vi tilbyr området vi Jærenskreddersy et ogav andre maskiner som relatertkan til kontor, som trenger hjelp med som trenger og andre maskiner som og er relatert til Sammen viområdet skreddersy et Sammen hjelp med andre somområdet er relatert til som Sammen kan vipasser skreddersy et hjem, gård Forhøytrykksvasking/rengjøring hele Jæren-området ønsker vi å tilby Vimaskiner tilbyrAmploy kvalifisert personell har Vi tilbyr rengjøring av private kunder nødvendig kompetanser for bruk av traktor kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenav opplegg som dine behov. landbruk. AS kan hjelpe deg med høytrykksvasking/rengjøring av landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med AS kan hjelpe opplegg som passer dine behov. som passer dine behov. høytrykksvasking/rengjøring av til landbruk. Amploy deg med effektivt påliteligtil mannskap kunder nødvendig kompetanser bruk av traktor opplegg kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenog andre maskiner som og er relatert området Sammen kan viav skreddersy et for driftsbygninger og industrilokaler Vi er veldig fleksible på tidspunkt og vi utføring dine daglige arbeidsoppgaver. driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige utføring arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på Vi tidspunkt ogfleksible vi driftsbygninger og skjærebedrifter, industrilokaler dine daglige arbeidsoppgaver. ertar veldig på tidspunkt ogervienkelt som trenger hjelp med og andre maskiner somtil er relatert til området Sammen kan vi Det skreddersy etog av landbruk. Amploy ASSlakterier, kan hjelpe deg med opplegg som av passer dine behov. kyllinghus, segtilbyr avog alle formaliteter! Våre ansatte er vant utføre Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er til å utføre tar til seg av alle åformaliteter! Detav er alle enkelt For skjærebedrifter, hele Jæren-området ønsker vi vant å tilby Vi tilbyr som hartar seg Vi rengjøring private hjem, gård Slakterier, kyllinghus, ansatte erkvalifisert vant åpersonell utføre formaliteter! Detav er enkelt og høytrykksvasking/rengjøring av landbruk. Amploy kan hjelpe deg gård, med opplegg som hjelp passer behov. ler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er tar veldigVåre fleksible på tidspunkt og vigård, grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi forutsigbart. Ved avdine våre kvalifiserte arbeidsoppgaver på AS grise kylling effektivt pålitelig mannskap til kunder nødvendig kompetanser for bruk av traktor kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenrisehus, storfefjøs eller grisehus, småfefjøs: Vi tarog arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp avforutsigbart. våre kvalifiserte eller småfefjøs: Vi tar arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, Ved hjelp av våre kvalifiserte driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på tidspunkt vi nghus, Våre ansatte erstorfefjøs vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og ansatte dagen din enklere! og andre arbeidsteder jobbensom enten den erhjelp litenmed eller ku gård, storfemaskiner gård og på ansatte dagen din trenger og gård andre som er relatert til blir enklere! området Sammen kanblir vi skreddersy et jobben enten den er litenjobben eller stor. ku gård, storfe gård stor. og på andre arbeidsteder ansatte dagen din blir enklere! enten den er liten eller stor. ku gård, storfe og på andre arbeidsteder Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og Vi tar arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte knyttet til knyttet til høytrykksvasking/rengjøring avlandbruk. landbruk. Amploy ASlandbruk. kan hjelpe deg med opplegg som passer dine behov. knyttet til landbruk. storfefjøs eller småfefjøs: Viansatte tar dagen arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte din blir enklere! tor. ku gård, storfe gårdgrisehus, og på andre arbeidsteder driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på tidspunkt og vi ansatte dagen din blir enklere! enten den er liten eller stor. ku gård, storfe gård og på andre arbeidsteder knyttet til jobben landbruk. Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og knyttet til landbruk. For hele Jæren-området ønsker vi å tilby Vi tilbyr som har Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gård grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi tar arbeidsoppgaver påkvalifisert grise gård, personell kylling gård, forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte dagen din blir enklere! jobben og enten den er mannskap liten eller stor. storfe gårdkompetanser og på andre arbeidsteder effektivt pålitelig til kunderku gård, nødvendig for bruk av traktor ansattekontor, flyttevask og utvask i hele Jærenlandbruk.som er relatert til som trenger hjelp med ogknyttet andretilmaskiner området Sammen kan vi skreddersy et 1 1 1 dine behov. +47 902 80 279 av høytrykksvasking/rengjøring landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med opplegg som passer 1 driftsbygninger og industrilokaler utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Vi er veldig fleksible på tidspunkt og vi 1 er enkelt og Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, Våre ansatte er vant til å utføre tar seg av alle formaliteter! Det

Vi utfører både store og ALT INNEN DATA OG IT små oppdrag, kontakt HJEM PÅ DØREN TIL BEDRIFTER, BØNDER OG PRIVATE ss for GRATIS befaring SERVICEVERKSTED I VESTHAGEN 2, I JS HAGEN - BYGGET RN OG g et uforpliktende tilbud HDD sjekk, oppdatering, enkel rens MPINGVOGN

1

2

3

PC/MAC SJEKK KR 890

NER

grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi tar post@amploy.no jobben enten den er liten eller stor.

arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, ku gård, storfe gård og på andre arbeidsteder knyttet til landbruk.

Ring oss Ånestadvegen 14, 4360 Varhaug

forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte ansatte dagen din blir enklere! 1

Les mer på www.datahjelpen.it

Du må være mellom 15 og 25 år og har god kjennskap til instrumentet ditt.

Send en epost til iren@ungespor.no viss du vil vite mer.

Vi kan landbruksjuss TIL LEIE 4 KVALIFISER 5 ARBEIDKRAFT 6 Datahjelpen.IT as 65 000 kvm ALT INNEN: Odel, jordskiftesaker, allerede i dag!

1

Vesthagen 2, Håland Industriområde, Bryne

OM AMPLOY

E-post: post@datahjelpen.it 60 spennende butikker med grøfteplog oss i dag: 51 48 50 00 Planering med 5,5 m skjær Flere Ring spisesteder Dyrking Utgraving av driftsbygninger Mye opplevelse Omgraving/Profilering av myr

Graving ekspropriasjon- og servituttskjønn. Drenering/grøfting

AK PANT 400 700 000,-

ter bilen din r avtale!

8

9

ROGALAND GARTNERSERVICE1 250 AS gratis

Kontakt advokat og partner Paul Aakre, paul.aakre@hammervollpind.no

Hva kan du forvente: • •

Følg oss på facebook.

ermod-teigen.no hermod-teigen.no hermod-teigen.no

Amploy AS ble opprettet for å levere høy kvalifisert arbeidskraft til landbruk og næringsdrivende. Amploy AS ble startet av David Maskell flere år siden. Eier av selskapet har over 10 års erfaring med utleie av arbeidskraft til landbruk markedet i Norge. Amploy AS betrakter sine kunder individuelt og vi tilpasser arbeidskraft spesielt etter kundes behov. Ideen bak Amploy AS er å tilby kvalifisert arbeidskraft til landbruk og selskaper som har behov for ekstra hjelp når dem trenger det.

Besøk oss på ne : www.datahjelpen.it • post@gartnerservice.as

7

Hermod Teigen AS, Fosseikeveien 14 4323 Sandnes, tlf 51 66 67 00

• • •

‹‹

SVARSEDDEL

Er du en som kan og vil?

Full dokumentasjons pakke for dine ansatte 24h kontakt med din egen kunde behandler Personell med gode kvalifikasjoner og lang arbeidserfaring Vi sørger at vår personal har tatt nødvending vaksinasjoner som man trenger for å jobbe med landbruk Beste i Norge regnskap byrå PWC som tar ansvar for våre kunder Sikkerhet dokumentasjon på at alle norske standarder og reguleringer er realisert Rimelige priser knyttet til høyest Klipp her kvalitet Kjapp levering av personell

Er du mellom 14 og 25 år?

parkeringsplasser •

Vil du være en del av et skikkelig bra felleskap?

Kanskje Unge SPOR er noe for akkurat deg.

Vi leter etter unge talenter som brenner for musikk, dans, drama, foto, konstruksjon eller søm. Viss du vil utvikle deg scenisk og være en del av et kreativt og skapende miljø så er Unge SPOR perfekt.

Våre Tjenester:

Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”.

For mer info og søknadsskjema

www.ungespor.no

Festhelgen på Klepp 6 6. - 8. september

1 2

7

For hele Jæren-området ønsker vi å tilby effektivt og pålitelig mannskap til kunder som trenger hjelp med høytrykksvasking/rengjøring av driftsbygninger og industrilokaler Slakterier, skjærebedrifter, kyllinghus, grisehus, storfefjøs eller småfefjøs: Vi tar jobben enten den er liten eller stor.

3 4 5

Vi tilbyr kvalifisert personell som har nødvendig kompetanser for bruk av traktor og andre maskiner som er relatert til landbruk. Amploy AS kan hjelpe deg med utføring av dine daglige arbeidsoppgaver. Våre ansatte er vant til å utføre arbeidsoppgaver på grise gård, kylling gård, ku gård, storfe gård og på andre arbeidsteder knyttet til landbruk.

8 9

Vi tilbyr rengjøring av private hjem, gård kontor, flyttevask og utvask i hele Jærenområdet Sammen kan vi skreddersy et opplegg som passer dine behov. Vi er veldig fleksible på tidspunkt og vi tar seg av alle formaliteter! Det er enkelt og forutsigbart. Ved hjelp av våre kvalifiserte ansatte dagen din blir enklere!

1

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

58

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

John Morten Varha 470 25 327 johnmorten.varh @fkra.no

Er du ung musiker som vil spille sammen med andre? Er du gira på å være en del av et kreativt musikkmiljø med spennende utfordringer? Vil du være med på å bygge Jærens beste musikk-venue?

kan hjelpe deg med alt fra beplantning, luking/sprøyting, nklipp, beskjæring/trefelling og ferdigplen Våre Tjenester: til gravearbeid, kvalitet Arbeidskraft til næringsmiddelindustri, Arbeidskraft til landbruk, Rengjøring av driftsbygninger og kontorlokaler Kjapp levering av personell steinarbeid, tømmerarbeid og spyling/fasadevask •m.m.

Sten Ivar Skretting 900 77 780 Kulturbanken starter: sten.ivar.skretting @fkra.no


Kæ skjer AK TIVITE TSGUIDE

Do

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

DIN ANNONSE HER? NESTE UTGIVELSE: 16. OKTOBER BEST.FRIST ANNONSE: 23. SEPTEMBER

g u a . 1 3 31. 1au.sge- pt 1.sept

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

31. augGRATIS INNGANG t GRATIS1.INNGANG p e s GRATIS INNGANG

FAMILIEHELG FAMILIEHELG FAMILIEHELGPÅ VARHAUG PÅ PÅVARHAUG VARHAUG 2019

2019

2019

På Jærmesssa 2019 bugner det av gode På Jærmesssa 2019 bugner det av gode tilbud, og kjekke opplevelser for hele familien! På Jærmesssa 2019 bugner det av gode tilbud, og kjekke opplevelser for hele familien! N Æ R I N G PÅ J Æ R E N 59 tilbud, og kjekke opplevelser for hele familien!

KLIKK HER KLIKK HER for mer info

for mer info

K fo


Leiligheter nær Bryne sentrum

Illustrasjon

Illustrasjon Illustrasjon

Torvald Tus veg 2 og 4 Tu/Bryne

Gulaksvegen 4 Eivindsholen/Bryne

Leiligheter, 3-roms, BRA 97-111 m2 Leiligheter med innglasset balkong og flotte utsiktsforhold. Heis og parkering i lukket anlegg. Tre leiligheter har 2 parkeringsplasser i P-kjeller.

Leiligheter, 2- og 3-roms, BRA fra 54 -96 m2 Husbankfinansierte leiligheter med livsløpsstandard. Flotte utsiktsforhold, innglasset terrasse, heis og parkering i lukket anlegg.

Priser fra 4 198 000,-

Priser fra 2 198 000,-

blockwatne.no/torvaldtusveg

blockwatne.no/gulaksvegen

Ta kontakt for privat visning - møblerte visningleiligheter Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

60

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N