Næring på Jæren 4-2018

Page 1

04 2018

INFORMASJON

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP • TIME • HÅ 14. årgang • 04 • September 2018

TEMA LANDBRUK

TRAKTOREN – JÆRBONDENS VIKTIGSTE VERKTØY

Særing på Jæren:

Tegnehanne Spennende møbelhøst på Kåsen Hoff vil ha mer jærske poteter


Velkommen til oss!

Vi tilbyr: • Generell tannbehandling • Implantatbehandling • Tilpassing av snorkeskinner • CBCT (3D-røntgen) • Narkosebehandling i samarbeid med anestesilege.

Åpent hverdager fra 07:00-15:00 Opstadvegen 12 B, 4365 Nærbø Tlf: 51 43 46 86/epost: post@narbotann.no

Tannlegene Karleif Taksdal May Hilde Risholm Hansen Marit Lothe Dagfinn Holtan Kristian Nevland Tannpleier Marjana N. Pettersen


Tore Friestad

Æ

lnnhold

Redaktør

«SAMMEN ER VI STERKE» Tema i denne utgaven av Næring på Jæren er landbruk, og at livet som bonde er utfordrende har blitt ettertrykkelig bevist denne sommeren, som var den tørreste siden 1947. Det har vært mange nyhetssaker om tørre beiter, fôrmangel, tvangsslakt og andre negative følger av mangelen på regnvær. I en slik situasjon er samarbeid viktig, og heldigvis har vi her på Jæren et utrolig godt miljø i landbruket, der alle hjelper hverandre så langt det er mulig. «Sammen er vi sterke», som bonde Jofrid Torland Mjåtveit sier. Et annet viktig moment for å lykkes i landbruket er å ha riktig redskap for jobben. Traktoren er for mange bønder deres viktigste verktøy, og i denne utgaven kan du lese mer om hvordan man velger rett traktor, hva som finnes på markedet i dag, hvordan utviklingen har vært, og hva bonden kan vente seg av fremtidens traktorer. Ellers har vi blant annet snakket med 27 år gamle Hanne Sigbjørnsen. Det er nok mange som ikke kjenner det navnet, men hvis man sier «Tegnehanne» går det opp et lys. Tegneserieskaperen fra Kverneland har gitt ut flere bøker i sin selvbiografiske fortellerstil, og er denne utgavens Særing på Jæren.

Spennende satsing på Kåsen ................................................ 4 Nå skal Nærbø sentrum fornyes ........................................... 7 Burger, breiflabb og bowling ................................................ 8 Særing på Jæren: Tegnehanne.............................................. 11 TEMA: LANDBRUK ..................................................... 15 Klima påvirker traktorsalget ...................................... 16 Fornøyd med nytraktorene .......................................20 TEMA To traktorselgere svarer .............................................23 Essensiell vikarordning ..............................................24 Potetfabrikken på Jæren holder koken .....................26 Ny trend: Ku-kosing .................................................... 31 Suksess med norsk i-mek ......................................................34 Tørkekrise for jærbøndene ...................................................36 Denne roboten kan erstatte traktoren ..................................36 FØR & NÅ: God gårdsdrift i fortid og fremtid ....................38 QUIZ ........................................................................................ 41 KRYSSORD ..............................................................................42 GRÜNDEREN ..........................................................................44 Facebook kjøper vindkraft fra Jæren i 15 år .......................46 Klart for ny runde Klepp 24 ................................................... 47 MAT: Naboens kylling med kryddersmør .......................... 49 Nytt om navn ...........................................................................50 MIN JOBB ................................................................................. 51 NYE SELSKAPER ....................................................................52 JURISTENS RÅD .....................................................................57 KONKURRANSE ......................................................................57

8

11

Så begynn å bla i magasinet, og nyt høstens første Næring på Jæren! Tore Friestad, redaktør

16

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut seks ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå kommune. UTGIVER: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

REDAKTØR: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249 REDAKSJON: Tore Friestad ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Tlf. 901 40 447

20

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 22 000

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 17. oktober 2018.


Spennende satsing på Kåsen TEKST/ FOTO// TORE FRIESTAD

Møbelforretningen I. Bjørnsen, som i dag er en del av Møbelringen, har solgt møbler på Jæren siden 1939. Christian Bjørnsen tror denne høsten blir deres mest spennende noensinne.

–D

ette blir den største høsten i Møbelringens historie, det er jeg sikker på. Vi tar inn mange nye konsepter som jeg er sikker på at vil gi mange jærbuer lyst til å foreta litt fornyelser i hjemmet, forteller Christian Bjørnsen. Når Næring på Jæren snakker med ham, er det ennå for tidlig til at han kan avsløre detaljer, men han sier at det kommer veldig mye interessant både i moderne, nordisk stil og i eksklusiv, klassisk stil.

Tid for fargerike hjem Én ting han kan avsløre, er at farger er på vei tilbake i norske hjem. – Det har i mange år vært grått og beige som har dominert trendbildet, men nå er ikke folk redde for å ta den litt mer ut og få seg en fargerik hverdag. Det er vi som jobber her veldig glade for, vi er jo utdannet innen design og farge og skal fremover være veldig flinke til å dele vår kompetanse. Når vi har så mange dyktige leverandører som tilbyr veldig mye spennende farger og stoff, er det nesten en skam at så mange har grå, kjedelige stuer i stedet for tiltrekkende og harmoniske hjem i alle regnbuens farger! – Som alltid hos oss vil man kunne sette sammen sitt eget uttrykk og selv velge størrelse, stoff og farge på mange av produktene våre. En skreddersøm der kunden for alvor får det slik den vil ha det – for

4

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

eksempel kan man si at man vil ha spisebordet 236 centimeter bredt i stedet for 240, og velge sofauttrykk blant seks millioner farger, og det til samme pris som standardmodellen. Det er det ikke mange andre som kan tilby, og det gjør at alle kan finne noe som passer for dem hos oss!

Dynamitt og ny fasade – Min farfar Ingolf – i-en i I. Bjørnsen – startet denne bedriften på torget på Bryne. I starten drev han med alt mulig – møbler, jernvare og dynamitt, men etter hvert gikk det mer og mer over til å være kun møbler. Avdelingen på Kåsen, hvor Bjørnsen i dag holder hus, ble etablert på 50-tallet som et ekstralager for møbler. I 2017 ble lokalene

fornyet og utvidet med 1200 kvadratmeter, inkludert ny fasade og andreetasje. – Vi hadde et ønske om å utvikle oss mer og tilby kundene våre mer, og har nå rigget oss for fremtiden og en satsing mot å være en av de fremste møbelaktørene i distriktet. Nordmenn er som kjent verdensledende på investeringer i interiør, så at det er en fremtid i denne bransjen, selv om marginene er knallharde, er sikkert. Vi har allerede merket positiv effekt av utbyggingen, og tror det vil fortsette utover høsten.

Kundeservice utenom det vanlige «Hvorfor velger kundene deres dere», lyder spørsmålet, men idet Bjørnsen skal svare blir han avbrutt av en av hans kollegaer som har

Tradisjonsrike Møbelringen på Kåsen i Time opplever at stadig flere yngre kunder finner veien.


Farfaren Ingolf er i-en i I. Bjørnsen og startet bedriften på torget på Bryne. I dag er det barnebarnet Christian Bjørnsen som styrer skuta.

fått en telefon fra en kunde som sliter med å montere en køyseng han har kjøpt. «Send André bort for å hjelpe», sier Christian, og svarer med det på både sin kollegas og intervjuerens spørsmål. – Ja, det er ikke tvil om at vi leverer kundeservice utenom det vanlige. Det henger tett sammen med at jeg er så heldig å ha en fantastisk gjeng ansatte som har vært her lenge alle sammen og vet hva de driver med. Vi har fokus på kundeopplevelsen, og har klart å skape et veldig godt møbelmiljø her på Kåsen.

833 regnskapsbilag - krever framtidsretta og lettvint regnskapsføring

Sydlig handelslekkasje og ny kundegruppe Han sier også at det ikke bare er de sør for Skjævelandsbrua som handler her. Hver tredje kunde er faktisk fra Sandnes/Stavangerområdet. – Det snakkes mye om handelslekkasje til Forus, men faktum er at mange trekker nordfra til Jæren for å handle. Her får de god parkering, bra kundeservice og enkle forhold. Jeg mener også at en generell butikk på Jæren er kjekkere å komme til enn en i Stavanger. Her blir man mer sett som kunde. Det er noe man kunne profilert mer! – En annen ting jeg vil trekke frem er at snittalderen i kundegruppen vår har stupt de siste årene. Vi har klart å holde på de voksne, men har også i stadig større grad tiltrukket oss en yngre målgruppe. Jeg tror det er mange grunner til det, som muligheten man har til å skreddersy løsninger, flere valgmuligheter, og ikke minst et økt fokus på å kjøpe kvalitet som varer i mange år i stedet for noe billig som må fornyes etter kun et par år, forteller Bjørnsen. – I tillegg er vi, selv om vi er en del av Møbelringen, ikke låst til kjedens leverandører, og det betyr at vi kan ta inn mye interessant interiør som man ikke finner andre steder, og som vi tror vil passe spesielt godt i jærske hjem. Det er mange som er nysgjerrige på hva nytt vi får inn hver sesong!

Vi hjelper deg med å få på plass effektiv økonomistyring. Ved å nytte ny teknologi kan våre kunder fokusere på det som er viktigst for dem: Å drive godt, framtidsretta landbruk. Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


KJÆRLIGHETEN TIL UNIKT HÅNDVERK MODELL:

F O R M 01

M U LT I F O R M E R H V E R V S S E N T E R 4 3 13 SA N D N E S

6

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

CRAFTSMANSHIP SINCE 1982

TRE:

SORT EIK

S TO K K A M Y R V E I E N 2 2

T: + 4 5 5 16 3 0 5 0 0

W : M U LT I F O R M - F O R U S . N O


Nå skal Nærbø sentrum fornyes – Målet er å gjøre Nærbø til et enda bedre sted å bo og drive forretning, sier seniorrådgiver i Hå kommune Ole Vikse på Link Jæren sin nettside.

K

ommunestyret i Hå la forslaget til kommunedelplan for Nærbø sentrum ut til høring 14. juni.

Helhetlig struktur

Ole Vikse, seniorrådgiver i Hå kommune.

sentrumsavgrensingen integrerer dagens største handelsområder i et mer kompakt og velfungerende sentrum, beskriver Vikse, og forteller at høringsfrist for kommunedelplanen er 12. september, og at innbyggerne er invitert til å komme med sin input.

– «Nye» Nærbø sentrum skal bidra til identitet og bygge videre på eksisterende kvaliteter som stasjonsby, samtidig som vi skal skape noe helt nytt, fastslår Vikse. For å få en bedre struktur i dagens sentrumsareal er området delt opp i ulike sentrumssoner med en egen overordnet bebyggelsesstruktur. Planforslaget legger opp til å etablere en helhetlig struktur som binder sammen den nye sentrumskjernen, skaper liv i sentrum ved bevisst lokalisering og sambruk, bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og aktiviserer offentlige uterom.

Ny sentrumskjerne – Planforslaget definerer en ny sentrumskjerne som er konsentrert rundt jernbanestasjonen, torget og parken, samtidig som

Illustasjon av nye Nærbø sentrum: Mad Arkitekter.

Arve Hegelstad Kristiansen Salgssjef Nyttekjøretøy arve.kristiansen@moller.no tlf. 91 38 34 94

Martin Tøraasen Selger Nyttekjøretøy martin.toraasen@moller.no tlf. 91 12 35 28

Thor Inge Kalberg Kjernekunde selger tor.inge.kalberg@moller.no tlf. 97 16 65 56

Roald Salte Firmabilansvarlig roald.salte@moller.no tlf. 98 49 14 97

Din nyttekjøretøyforhandler i Sandnes og på Jæren! Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Kvernelandsveien. Tlf. 24 03 49 00. sandnes.volkswagen.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


Hanne Strøm Larsen kan fortelle at Lucky Bowl etter en tøff start nå har fått orden på sakene. Foto: Freeworldphoto

Burger, breiflabb og bowling TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Et av de nye tilbudene som skal lokke enda flere jærbuer til M44 etter utbyggingen, er Lucky Bowl. – Hos oss får man god mat og underholdning i samme lokaler, sier daglig leder Hanne Strøm Larsen, som forteller at de nå satser stort på helaftenpakker rettet mot både private og bedriftsmarkedet.

8

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

–S

enterleder Eli Ulveseter har lenge hatt et ønske om å få Lucky Bowl til M44, så det at kjedeleder Rune Skandsen endelig sa ja var nok en av hovedgrunnene til at senteret valgte å utvide. Jeg er ikke i tvil om at Lucky Bowl trekker mye folk til Bryne og M44, sier Hanne Strøm Larsen.

Unikt konsept Hun kan fortelle at Bryne-versjonen er en helt ny type satsing og det nye flaggskipet i Lucky Bowl-kjeden, som også holder til i Ski, Lørenskog, Asker, Bærum, Kongsberg, Drammen, Kristiansand, Bergen, Sandnes, Mariero og Åsen i Stavanger, samt Norges største bowlinghall på Veitvet i Oslo, som åpnet i sommer. – I motsetning til disse, der bowling er hovedfokus, satses det hos oss mye mer på restaurant- og bardelen. Vi er et spisested med bowling, ikke en bowlinghall med mat. Det ser man igjen i menyen, der det hos de andre stort sett kun går i burgere. Vi har burgerne, men også alt fra barbecueribs, biff og breiflabb til småretter, salater og sandwich,

samt et meget godt utvalg i drikkemenyen, sier hun.

Skjenking fra null til XL Mange assosierer nok Lucky Bowl med sagaen om skjenkebevillingssøknaden deres i Time kommune, som først ble avslått, så tatt opp igjen og godkjent. – Politikerne hadde rett og slett ikke forstått hva dette var, men da de ble forklart konseptet fikk vi naturligvis lov til å servere alkohol. Så nå har vi full, alminnelig skjenkebevilling, og tilbyr mange gode drinker. Spesielt er våre versjoner av mojito og strawberry daiquiri laget fra bunnen å anbefale, forteller Lucky Bowl-sjefen, og sier at det også blir godt mottatt at de kan servere XL-varianter med seks centiliter sprit i stedet for fire som er det vanlige. – I tillegg til problemene med skjenkebevillingen var det også litt annet rot i starten, så min første jobb da jeg kom inn som leder var å sørge for at vi rekrutterte riktig, at alle ble skikkelig opplært og at gode rutiner kom på plass. Det har vi klart, og nå


Gründerånd og innovasjonslyst kjennetegner jærbuen. I hvert nummer av Næring på Jæren presenterer vi derfor en ny bedrift. Du kan bli neste. Tips oss på post@lokomotiv.no

– Vi er et spisested med bowling, ikke en bowlinghall med mat, beskriver Hanne Strøm Larsen.

Tlf.: 909 86 620 E-post: kornelius@odlandas.no

Lucky Bowl Bryne har åtte bowlingbaner, samt annen underholdning som biljard, boksing, skytesimulator og pintball. Foto: Tore Friestad

er tilbakemeldingene vi får utrolig positive. Det var noen negative responser når vi først åpnet, men de som har gitt oss en ny sjanse sier at alt nå er som det skal og er meget fornøyde. For å si det på bowlingspråk – i stedet for en strike og full suksess med én gang, har Lucky Bowl Bryne gjort en spare. Alle kjeglene er nede, det tok bare en ekstra ball! – I helgene er vi fullbooket fra seks til elleve, så det er ikke tvil om at vi har kommet oss på det nivået vi ønsker. Det er jeg veldig stolt av, sier Strøm Larsen, som håper at både de som har vært innom før og de som ennå ikke har prøvd ut Lucky Bowl kommer innom.

Populære pakkeløsninger Lucky Bowl Bryne har spesialisert seg på det de kaller «helaftenpakker», og Strøm Larsen kan fortelle at disse har blitt svært godt mottatt. – Vi tilbyr komplett helaften for både firma og privatpersoner, og har avholdt blant annet bursdager, skoleavslutninger, teambuilding og familiebowling. Lucky Bowl er det perfekte stedet når en skal invitere på en gøy sammenkomst, enten for barn, voksne eller jobben. Vi har skreddersydd en rekke pakker som passer perfekt til ulike grupper, forteller Strøm Larsen, som sier at de allerede har fått en rekke henvendelser om julebord. – Her får man kombinert et herlig måltid med litt konkurranse, og det er det mange som finner tiltrekkende. Jeg føler at Bryne som by trengte et sted som Lucky Bowl, og responsen vi har fått fra kundene viser at de er glade for at vi er her. Målet vårt er å være nummer 1 blant alle i Lucky Bowl-kjeden i Norge og Sverige, og det har vi vært siden åpning. Jeg blir ikke overrasket om både flere i kjeden og nyetableringer vil følge opp vårt konsept, siden det har vist seg å være en så stor suksess.

BONDE æ me ikkje. Men me he utrulig respekt for det arbeidet bonden legge ned, dag etter dag, år etter år, og har dei siste 21 åra fått lov til å væra med å bygd fleire hundre moderne driftsbygninger på Jæren. Me he flinke smilande elektrikere som både forstår kæ dyra og bonden he behov for. Tenke du på å bygga ny driftsbygning eller renovere den du he? Ta kontakt eller kom innom, så kan me hjelpa til med vår erfaring. Har du en tegning eller bare nokre streker på en konvolutt?

Ta kontakt!

Kjøpmannsbrotet 3, Kleppe

Tlf. 51 78 87 90 Mandag-fredag 7-15

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


YA R I S H Y B R I D M E R LØNNSOMT ENN ELBIL ( B e r g e n s a v i s e n 31 . 05 .18)

50% ELEKTRISK UTEN LEDNING **

Med økte gebyrer for bomring, årsavgift og parkering går elbilens fordelsfest mot slutten. Da Autolease på oppdrag fra BA regnet på kostnadene for leasing, drivstoff og bompenger over en periode på 4 år var det Toyota Yaris 1.5 CVT Active Go Hybrid som kostet minst totalt og toppet tabellen over sine elektriske konkurrenter. DET LØNNER SEG Å VELGE TOYOTA HYBRID.

PRIS FRA 1.965,-*

1,95% FASTRENTE I 3 ÅR*

VINTERHJUL UTEN TILLEGG I PRISEN

*Inkl. frakt,full tank, lev. og reg.omk. 16500,-. Yaris Active Go:Startleie/etabl.gebyr 34.890,-. Totalt 129.210,-. 3 års bindingstid. Total kjørelengde 45 000 km.. Toyota Yaris Hybrid forbruk/CO2/NOx: fra 0,33 l/mil, fra 84 g/km, fra 4,7 mg/km. Avbildet bil kan ha påmonter ekstra utstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. **Gj.snittlig kjøreandel 50% (tid) basert på 5000 prøvekjøringer, med gj.snittsfart 37.9 km/t. Målingene er utført ved hjelp av utstyr fra Driveco OY, montert i over 600 demobiler hos Toyota-forhandlere.

Toyota Sørvest AS toyotasorvest.no

10

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Vestre Svanholmen 9–11 4313 Sandnes Tlf.: 51 82 25 00


SÆRING på Jæren

Historien om Tegnehanne

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

Med fortellinger basert på sitt eget liv, har Hanne Sigbjørnsen fra Kverneland blitt en av Norges mest populære tegneserieskapere. Gjennom Tegnehanne utleveres opplevelser, meninger, sorger og drømmer, og stadig flere lesere setter pris på morsomhetene!

TEKST// TORE FRIESTAD/ ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


SÆRINGEN Navn: Hanne Monge Sigbjørnsen Alder: 28 år Fra/bor: Kverneland/Oslo Sosial status: Samboer med Jostein Larsen Stilling: Frilans tegneserieskaper

Nærum-beundring

Hanne Sigbjørnsen i Bryne før jubileumsfeiring med videregående-gjengen.

–J

eg tror grunnen til at så mange liker det jeg gjør, er at de kjenner seg igjen i historiene jeg forteller. Det er kanskje et litt klisje svar, men det er sannheten. Jeg snakker om det mange ikke sier noe om, og folk forstår da kanskje at de ikke er så rare som de fryktet! sier Tegnehanne og ler. – Hadde du trodd dette skulle bli så stort som det har blitt, med bokopplag på til sammen 30.000 bøker, 50.000 følgere på Facebook, og opptil 200.000 lesere av spalten din i Aftenposten? – Ehm, NEI! Jeg tenkte ærlig ikke på at det var en mulighet, og hadde aldri turt å håpe det. Selv om jeg ikke har en fanskare på størrelse med Jo Nesbø er det for meg helt absurd at så mange følger med på det jeg lager. Men det er jo veldig kjekt!

Sigbjørnsen startet bloggen sin i 2010, vant «Årets blogger 2011» på Vixen Blog Awards, og ble kåret til «Norges mest elskede blogg» i 2012. Nå deler Hanne sine historier annenhver uke i Aftenposten og hver måned i Lunsj. I tillegg har hun gitt ut tre bøker om Tegnehanne – «Tegnehanne», «Ambisjoner» og «Blod, svette og tress-is». – Det startet med at jeg og en venninne i barndommen i stedet for å leke ut våre fantasier, tegnet og fortalte historiene til tegningene. Da ble jeg raskt «den som var flink til å tegne». Men når jeg begynte å gjøre dette profesjonelt, var jeg «den som ikke kan tegne». For å si det sånn – da jeg møtte Knut Nærum, fortalte han meg at han «beundret min evne til å tegne enkelt». Hahaha! Men han har et poeng – det er mer humor i en stygg tegning enn en fin. Hanne lager ikke tradisjonelle tegneseriestriper, men noe som kan beskrives som tegneseriekåserier, der hun vanligvis akkompagnerer tegningene med tekster av ulik lengde. – Jeg begynte med tradisjonell stripeserie, men likte ikke det formatet. Jeg fant det veldig begrensende for historiene jeg ville fortelle. Bakgrunnen for at jeg startet bloggen var jo å skrive, men samtidig ville jeg tegne og gjøre det morsomt. Så da ble Tegnehanne-formatet født! Og det funket jo tydeligvis å gjøre noe litt annerledes.

Selvbiografisk og utleverende

Hanne Sigbjørnsen som barn.

12

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Det er kun nylig at Hanne har satt et «normalt» arbeidsliv til side og blitt tegner og skribent på fulltid. Mens bloggen ble stadig mer populær etter oppstarten i 2010, gjorde hun seg ferdig på sykepleiestudiet, og gikk så inn i jobb som sykepleier og jobbet i faget med stadig lavere stillingsprosent for å få tid til stadig flere tegnejobber, frem til hun sluttet i 2016. Hennes nyeste «Tegnehanne»-bok, den utrolig morsomme «Blod, svette og Tress-is» som kom ut i 2017, handler om tiden fra hun søkte på sykepleierstudiet til hun sluttet som sykepleier. – Alt i Tegnehanne handler om livet mitt, enten det er noe som har skjedd meg direkte, historier jeg hører fra kollegaer og venner, eller noe jeg har sett på TV eller lest som engasjerer meg og jeg kan gjøre min vinkling

Tegnehanne (t.h.) er utdannet som sykepleier.

på. Det krever litt å være selvbiografisk og utleverende, men jo mer man er ærlig, jo lettere blir det. De vanskelige historiene å fortelle er de som involverer andre folk. Jeg kan godt drite meg selv ut, men er litt ukomfortabel med at andre skal føle at jeg henger dem ut. Det har hendt at jeg har tøyd strikken litt med samboeren min Jostein, så han vil ikke at foreldrene skal lese akkurat det!

«På jobb» i sosiale settinger – Er det slik at folk er redde for å snakke med deg, i frykt for at de kan ende opp i Aftenposten uken etter? – Jeg har ikke inntrykk av at folk begrenser seg rundt meg, jeg blir ennå fortalt hemmeligheter av venninner! Det var noen situasjoner på sykehuset hvor jeg fikk beskjeden «Ikke skriv om dette», men det er veldig unntaksvis at jeg opplever. Når Næring på Jæren møter Hanne, er hun hjemme i anledning gjenforening for Time vidaregåande skule. – Tenker du at det her kan være noen historier å hente og er obs på det? – Ja, jeg er jo litt «på jobb» når jeg er ute i sosiale settinger og ser etter potensielle historier. Jeg prøver generelt å putte meg selv litt i situasjoner der jeg kan oppleve noe. Det er tross alt slik at man får ideer overalt, unntatt når man setter seg ned like før deadline og skal tvinge dem frem!

Mange historier å fortelle Selv om hun nå har forlatt sykepleieryrket, i hvert fall inntil videre, er Hanne ikke redd for at hun skal slippe opp for historier å fortelle. – Det er klart at det var mye å hente fra tiden som sykepleier, der jeg traff mange mennesker i ulike og uvanlige situasjoner, men folk har spurt om det siden jeg begynte. Nå har jeg fått et ganske stabilt liv, men samtidig har begynt å skrive mer om samfunnet og ikke bare om meg selv, så jeg går aldri helt tom for inspirasjon. Børge Lund sitter for seg selv og skriver hysterisk morsomme, gjenkjennelige historier om å det jobbe på kontor med andre, så hvis han klarer det, skal jeg klare dette.


SÆRING på Jæren

og vi skrev den sammen før jeg laget tegninger. Denne boken har samme format som «Tegnehanne», men den handler ikke om meg. Og det var befriende – jeg tror jeg har blitt narsissistisk av å skrive om meg selv hele tiden, så det var kjekt å gjøre noe litt annerledes! Det vil si, mesteparten er generelle observasjoner, men selvsagt har vi hentet noe fra vår egen erfaring som 15-16-åringer. Det viste seg da at jeg var en ganske drit ungdom, mens Jostein var positiv og digget foreldrene sine. Men det var med på å skape en balanse i boken, så det var bare fint, sier forfatteren.

Reisehefte på egenhånd

Tegnehanne i God Morgen Norge på TV2.

Litt fri fra narsissismen Noe litt annerledes leverte hun i «Lykke til», som kom ut i 2017. Dette var et prosjekt hun fikk pitchet av Kagge Forlag. – De så for seg at det skulle være en slags håndbok for unge voksne – den perfekte konfirmasjonsgaven. Jeg fikk med meg Jostein,

Noe kommer i 2019! Hva som er veien videre for Hanne Sigbjørnsen og Tegnehanne, har hun ikke et klart svar på. – Jeg er opptatt av å utvikle meg og innimellom gjøre noe nytt og annerledes, som «Rum & Ruins». Hvis man kun gjør det samme hele tiden, blir man lite kreativ, og leserne går lei. Jeg skal i gang med et nytt prosjekt i høst, men jeg har ennå ikke en tydelig plan om hva det skal være. Hvis jeg skal leve av å lage tegneserier, må jeg lage noe mainstream, men samtidig vil jeg også gjøre mer nisje. Så vi får se! Et eller annet kommer i 2019, såpass kan jeg love!

I sommer ga hun ut sin første engelskspråklige publikasjon, «Rum & Ruins – An illustrated travel journal from Central America», denne gangen uten et forlag i ryggen. – I starten av 2018 forlot jeg det virkelige liv, og foretok en seks ukers reise gjennom Mellom-Amerika. Ut fra det kom en slags illustrert dagbok, om reisingen, nye venner, langdistanse­forholdet med Jostein, og generelle observasjoner. Det var greit å slippe stresset som kommer fra forlaget denne gangen, sier Hanne, men innrømmer samtidig at hun er flink til å prokrastinere og derfor har godt av litt mas.

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og og da blir blir man man flink til det. det. Selvfølgelig Selvfølgelig gjelder alle allevigarantier garantier på å vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, da til gjelder på bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

Velkommen til oss!

Klepp Auto Auto Bilverksted Bilverksted AS AS Klepp Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpmannsbrotet 9, 4352AS Kleppe Klepp Auto Bilverksted Tlf. 51 78 60 60 Tlf. 51 78 60 60 9, 4352 Kleppe Kjøpmannsbrotet www.kleppauto.no T. Berland Bilverksted Bilverksted T. Berland Tlf. 51 78 60 60 Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Tlf. 51 42 79 69 Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 69

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå 8, Bjorhaugslettå 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Opstadvegen 647, Opstadvegen 647, 4360 4360 Varhaug Varhaug Haaland Bilverksted Tlf. 905 06 566 Tlf. 905 06 566 Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566

www.meca.no www.meca.no www.meca.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 13


Går du kanskje og tenkje på at noge sko våre gjort mæ fjoset, det seg væra enten rehabilitering, påbygg elle nybygg, og at de i den forbindelsen trenge oppgradering eller nytt melkeutstyr. Ikkje nøl mæ å ta kontakt mæ oss så får me gang på det!

Kjære melkeprodusent!

Sac Norge kjører og ett lojalitetsprogram, ett program som belønner våre trofaste kunda!

For å styrke posisjonen på det norske markedet har S. A. Christensen A/S (SAC) opprettet eget salgskontor i Norge. Innsatsen vil skje ut fra vårt kontor og lager på Klepp, Hattelandsvegen 98, 4352 Kleppe.

SAC NORGE

- for kua, melka og melkeren...

ODDLEIV SELE | Tlf. 412 82 256 E-post: ose@sacmilking.com

Full-line leverandør for melkeprodusenter Full-line leverandør for melkeprodusenter.....

Betongspalter til storfe og gris. PVC dører og vindu til landbruksbygg Last ned Produktkatalog på www.linkbetong.no

982 17 880 : kih@linkbetong.no : www.linkbetong.no 14

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler. Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

LANDBRUK 20

24

26

34

Landbruk er den viktigste næringen på Jæren, og vi elsker å fortelle historiene om og for det jærske bondelivet og tilknyttede bedrifter. På de neste sidene får du blant annet lese mer om bønder, traktorer, poteter, landbruksvikarordningen, i-mek og poteter.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


Vidar Haukeli hos Jæren Traktorsenter sier at de tilbyr traktormerker som utfyller hverandre, hvilket gjør at bonden har mulighet for å se alle potensielle kjøp under samme

Klima påvirker traktor På landsbasis har Massey Ferguson, Fendt og Valtra nesten 50 prosent av traktormarkedet. Her i distriktet er det Eiksenteret som selger disse merkene, og daglig leder hos Jæren Traktorsenter på Klepp, Vidar Haukeli, kan fortelle at han er relativt fornøyd med det lokale traktorsalget.

–B

– Traktorsalget har generelt ligget stabilt i mange år, men det har gått litt ned i år. Grunnen er ganske enkelt klimaet, mener Haukeli. Fjoråret var som kjent elendig for bøndene, med våte forhold, dårlige avlinger og ekstrautgifter for å få nok fôr.

16

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Valtra vokser – Det gjorde nok at noen valgte å legge traktorinvesteringen litt på vent. Til tross for dette har vi hatt et ålreit første halvår. Det hjelper selvsagt å ha tre store, kjente merkenavn å tilby. Valtra, som vi overtok

salget av i 2016, har vokst veldig og har en 25 prosent markedsandel i år. Det er langt høyere enn før. Grunnen til det er nok både at vi har gjort en god salgsjobb og at de har kommet med en ny modell, T234, med hele 240 hestekrefter. Den er vår desiderte bestselger, og vi har solgt åtte stykker av den så langt i år, forteller Haukeli. Etter at Næring på Jæren snakket med Haukeli i starten av juni kom det en elendig sommer for bøndene med tørre forhold, dårlige avlinger og ekstrautgifter for å få nok fôr. Hvilken innvirkning det vil ha på årets og neste års traktorsalg vites ennå ikke – tradisjonelt er senhøsten høytid for traktorkjøp.


Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag siden 1985 Stavanger

Haugesund

e-post: kontoret@vierdal.no / tlf.: 906 54 444

www.vierdal.no

Serigstad FlexiFeed - Fôrkuttere du kan stole på Gode priser ved bestilling før 28.09.2018 tak.

salget

Fra 67 200,-

Viktig med service Traktorselgeren forteller at normalen er at bønder bytter ut sin traktor hvert femte år. – Det har med garanti og service å gjøre. Ved å ha en traktor med service- og garantiavtale, har bonden full kontroll på kostnaden for de neste fem årene og risikerer ingen overraskelser. Det er viktig å huske at traktoren er mange bønders viktigste arbeidsredskap, så de kan ikke risikere å plutselig stå uten. Om noe går galt, må de kunne ta en telefon og få hjelp mer eller mindre øyeblikkelig. Da vil de gjerne ha en partner som oss, som er i nærheten og klar til å bistå, forklarer Jæren Traktorsenter-sjefen. Nysalg av traktor utgjør cirka 30 prosent av omsetningen til Eiksenteret, som i tillegg til hovedkontoret på Klepp har avdelinger på Varhaug, i Lyngdal, Hægeland, Rykene, Furnes, Elverum og Vinstra. – De som ikke kjøper traktor, trenger deler, så vi

Du får de hos:

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


-graset er grønnere på vår side!

Spesialisten på effektiv og miljøvennlig håndtering av flytende husdyrgjødsel.

Vi markerer 30-årsjubileum med lansering av ny AM-Stripespredermodell

AM-Quattro

-for kapasitet over 300m³/h Ta kontakt for mer info: Kyrre Vastveit: 982 91 850 Geir Hauso: 459 69 525

Agromiljø AS - Tlf. 51 71 20 20 post@agomiljo.no - www.agromiljo.no

TRANSPORT GJØDSEL

Vi tilbyr flytting, spreiing med kanon og dessuten transport av gjødsel. Kapasitet med henger er 35 m3. Vi tilbyr også omrøring av gjødsel og utkjøring med slangespreiing.

har et veldig stabilt ettermarked, og er ikke avhengig av å selge masse traktorer hvert år for å ikke gå ad dundas. Og når vi leverer servicen kundene forventer, kommer de tilbake neste gang de trenger traktor.

GPS, hestekrefter og komfort De siste årene har utviklingen innen traktorer vært rivende, og det kommer stadig nyvinninger som skal gjøre det lettere å være gårdbruker. – Trenden i det siste har vært GPS og selvkjørende traktorer. Det gir mer gjødsling som er nøyaktig på centimeteren og gjør at man ikke sløser unødvendig. I tillegg ser vi at bøndene ønsker flere hestekrefter. Tidligere var snittet 100 hester, nå er det nærmere 150. Gjødselsvogn og annet utstyr som traktoren drar blir større, så da må traktorene også bli større. Og så er det stadig økt fokus på komfort. Den gjennomsnittlige bonden kjører nok dobbelt så mye nå per traktor per år sammenlignet med for 15 år siden, og når man oppholder seg i traktoren i mange timer hver dag er det viktig å ha det behagelig og en god sittestilling, påpeker Haukeli, og sier at det nedover i Europa har begynt å komme eltraktorer, og at han tror dette vil komme mer og mer i Norge i årene fremover.

Tradisjon, research og dametekke – Hva er grunnen til at bønder velger det traktormerket de ender opp med? – Det er mange grunner til det. Noen går bare for det de alltid har hatt og det de er vant med. Litt som fotballag, der man velger ett og så holder seg til det resten av livet. Andre leser seg opp på nettet og sjekker nøye på nye modeller, funksjoner, størrelser og prisnivå. Vår jobb er å ha produktene de ønsker seg, hva enn det måtte være. Én ting som er veldig spesielt her på Jæren er tempoet i salgsprosessen, kan Haukeli fortelle: – Jærbuen blir ofte sett på som litt traust og forsiktig, men det stemmer bare ikke. Bøndene her er veldig interessert i ny teknologi, og når de har bestemt seg for noe, går det fort. Selgere som er på besøk fra Østlandet blir sjokkert når de ser kontrakter bli signert på traktorhjul på messene vi er med på. Så for å tiltrekke seg nye kunder her i distriktet må man definitivt være på hogget! – Så det er ikke så enkelt som Tommy & Tigeren sier i «Massey Ferguson»-sangen sin: «Hvis du skal få dæg ei dama nere på Jæren, så æ dæ greit å ha den tøffaste traktoren på prærien»? – Vel, det er ikke usannsynlig at «tøffhet» er en faktor for mange når de foretar valget! Men det finnes mange gode grunner til å velge Massey. Den sangen lever for øvrig i aller høyeste grad ennå, og blir nynnet på av mange som er innom i traktorhallen vår!

Ta kontakt

Gjødseltransport AS 986 66 223 Håvard Garpestad 957 71 737 Jan Fuglestad 918 71 737 Jon Terje Ellingsen 18

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Hos Jæren Traktorsenter i Klepp er de relativt godt fornøyd med det lokale traktorsalget.


^ĞůǀĨŽƌƐLJŶƚ͕ ŬŽƌƚƌĞŝƐƚ ŽŐ ĨŽƌŶLJďĂƌ ĞŶĞƌŐŝ >ĂŶĚďƌƵŬĞƚ Ğƌ ƐƚŽƌĨŽƌďƌƵŬĞƌ Ăǀ ĞůĞŬƚƌŝƐŬ ƐƚƌƆŵ ŽŐ ŚĂƌ ƐƚŽƌĞ ƚĂŬĨůĂƚĞƌ ƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐ ƚŝů ƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ Ăǀ ƐŽůĞŶĞƌŐŝ ^ŽůĐĞůůĞŶĞ ŬĂŶ͗ • ,ĂůǀĞƌĞ ƐƚƌƆŵƌĞŐŶŝŶŐĞŶ • EĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐƚŝĚ ŶĞĚ ŵŽƚ ϳ Ċƌ • ϯϬ Ċƌ н ůĞǀĞƚŝĚ • DŝŶŝŵĂůƚ ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ • ZĞĚƵƐĞƌĞƌ ŐůŽďĂůĞ KϮ ƵƚƐůŝƉƉ • &ƌĂŵƚŝĚƐƌĞƚƚĞƚ ŽŐ ƉŽƐŝƚŝǀƚ ŝŵĂŐĞ Ğ Žŵ Ğƚ ƚŝůďƵĚ ŝ ĚĂŐ ŽŐ ďůŝ ŵĞĚ ƉĊ ŵŽƌŐĞŶĚĂŐĞŶƐ ĞŶĞƌŐŝůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ <Žŵ ŽŐ ƐĞ ĞŶ Ăǀ ǀĊƌĞ ĂŶůĞŐŐ ŝŶƐƚĂůůĞƌƚ ŚŽƐ ďƆŶĚĞƌ ŝ ZŽŐĂůĂŶĚ

ǁǁǁ͘ŬǀĞƌŶĞůĂŶĚĞŶĞƌŐŝ͘ŶŽ dĞů ϵϬϱ ϱϲ ϵϬϳ ͬ ϰϬϱ ϱϬ ϲϰϰ

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 19


TEMA LANDBRUK

Fornøyd med nytraktorene TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Da Tommy Hadland nylig skulle kjøpe seg nye traktorer, var handelen unnagjort på en liten time. – Jeg visste hva jeg trengte, og gutta på Eiksenteret visste hva de hadde, så etter en kort samtale var vi i mål, sier grisebonden fra Varhaug.

–J

eg er av filosofien at et godt kundeforhold betyr mye, så når jeg fortalte hva jeg ville ha og Ådne Skrettingland kom med sine innspill om hva som var riktig valg for meg, går jeg ut fra at jeg får det jeg trenger og at prisen er passe. Jeg er ikke så flink til å bruke tid på sånt, så når jeg først bestemmer meg blir ting gjort i en fart, og hvis noen holder det de lover, forblir jeg kunde hos dem. Denne gangen endte Hadland opp med to Fendt-er, en 211 med dobbelt hjulsett og en 313.

Vi kan landbruksjuss! Vi har et av landets største juridiske fagmiljøer innen eiendomssektoren.

• odel • jordskiftesaker • ekspropriasjon- og servituttskjønn mv.

Gikk for Fendt – Jeg har hatt Massey i mange år nå, men hadde Fendt for ti år tilbake og ville tilbake til det. De er i en klasse for seg, og samtidig som de koster litt mer, har de en helt annen gjensalgsverdi, og i mellomtiden en komfort som er uslåelig. Så det er det som vil være på gården her fremover, fastslår Hadland. Han gjorde bestillingen i mars, og fikk levert traktorene i juni. Så langt kan han rapportere at alt fungerer som forespeilet. – Som grisebonde er hovedbruksområdet for traktoren her på gården å flytte og kjøre lort. Det krever en kraftig maskin som kan løfte tungt, samtidig som den ikke må være så stor at den lager dype hjulspor og ødelegger jordet under lorting. Løsningen var store tvillinghjul, og den har stått til forventningene og vel så det! Som en følge av klimaendringene er det mye mer fokus på å velge riktig traktor, dekk og utstyr. Det gjør at arbeidet blir enklere og avlingen bedre.

– Traktor er jillt Hadland forteller at han ikke kan være annet enn imponert når han ser utviklingen innen traktor siden han startet i faget. – Da var det små traktorer med små hjul som satte dype spor. 100 mål gress tok en uke før, nå går det på noen timer. Og nå er det GPS som gjør det enkelt å vite hvor man har vært og hvor man skal. I tillegg har kjørekomforten blitt slik at det nesten er som å kjøre bil. Noe helt annet enn de radbrekkende, fjørløse hoppetraktorene

SOM GRISEBONDE ER HOVEDBRUKS­OMRÅDET FOR TRAKTOREN HER PÅ GÅRDEN Å FLYTTE OG KJØRE LORT. DET KREVER EN KRAFTIG MASKIN SOM KAN LØFTE TUNGT, SAMTIDIG SOM DEN IKKE MÅ VÆRE SÅ STOR AT DEN LAGER DYPE HJULSPOR OG ØDELEGGER JORDET UNDER LORTING.

Bergelandsgt. 13 | telefon 51 91 75 00 | hammervollpind.no

LANDBRUKSTILBUD

STEMPELKOMPRESSOR STØPEJERNSBLOKK

VARMTVANNSVASKER

PW-H35/4S D1915P4 T 400V / 230V / 3FAS 40-190 bar 450-900 liter/time

20.950,VEIL 36.031,- + mva

+mva

Inkludert: Turbolanse, dobbellanse & 20m HT slange

20

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

PERFECT 3/100 400V / 230V / 3FAS 408L/MIN / 10 bar

PROFFSENTER

En kompressor som tåler mye. Støpejernsblokk og lavt støynivå. Litt dyrere, men mye bedre.

 51 41 22 50 - salg@vestec.no

10.950,-

+mva VEIL 12.800,- + mva

Vestec as Møllevegen 1A Klepp Stasjon


Grisebonde Tommy Hadland framhever traktoren som et viktig verktøy for bonden og konkluderer: «Å være bonde er ganske enkelt jillt!»

vi hadde før. Min nye traktor har matboks med kjøling i, sier bonden, som forteller at nyinvesteringen også er et ledd i å sikre at sønnen på 17 år forblir interessert i gårdsdriften. – Selv om det først og fremst er et arbeidsverktøy – traktor er og skal være jillt!

Merketilhørighet, men gården først Når det gjelder hva slags traktormerke som velges, forteller han at det nok stemmer at veldig mange er merkebundet. – Ja, mange bytter aldri. Hvis man har valgt grønt, forblir man grønn, og blå er blå. Man liker det man blir vant til, og så er det jo ingenting som er kjekkere enn litt kameratslig kniving med naboen om hvem som har den beste traktoren, sier Hadland og ler. – Litt konkurranse i markedet er bare sunt, det sørger for prispress og utvikling. Og

Nye traktorer hos bonde Tommy Hadland på Varhaug.

det hender at man får noen til å bytte. For det finnes ting som overgår merketilhørigheten. Hvis «ditt» merke ikke holder følge med teknologien, hvis prisen blir for høy sammenlignet med lignende modeller hos konkurrenten, eller hvis salgskanalen skuffer på servicen, tror jeg ikke det er mange bønder som lar det passere i stillhet og kjøper ny traktor av samme modell på samme sted. Gården kommer først! Derfor er det viktig å alltid tilfredsstille kunden, og det har definitivt Eiksenteret klart med meg. Å ta vare på traktorkundene sine blir nok ennå viktigere i fremtiden, ettersom det blir stadig færre, men større gårdsbruk her i landet og her i distriktet, påpeker Hadland.

Mening i grisedebatten Som grisebonde er han tydelig på at selv om traktor er et verdifullt redskap, er det i fjøset kronene blir tjent. – Dyrene må følges opp, og da kan man ikke sitte i traktoren hele dagen, samme hvor behagelig det er! Han er naturligvis klar over kritikken som har kommet mot flere grisebønder den siste tiden, og sier at det er en sak som har flere sider. – Det finnes grisebønder som ikke burde få lov til å ha dyr, og noen som trenger enn oppstramming, men de fleste av oss er oppegående bønder som har drevet med dette i generasjoner og vet hva vi gjør. Han forteller også at noe av utfordringen er en utskiftning i rase som ga mye mer grisunger og mer aktive dyr som trenger mer stell, hvilket gjør at man ikke kan ha så mange dyr som man har hatt før for å få fulgt opp alle.

Da grishuset brant ned i 2000, gikk det noen dager før Hadland bestemte seg for å bygge nytt: Det nye huset ble dobbelt så stort.

– Å redusere bestanden ville både gjort det enklere å sikre god dyrevelferd og samtidig stoppet overproduksjonen av svinekjøtt som nå pågår. Hver bonde må gjøre det som fungerer i sitt grisehus, men samtidig må vi samarbeide der vi kan, sier Hadland, som er med i Brekkå Purkering.

Liker bondelivet, hater papirarbeidet Selv er han innstilt på å fortsette å utvikle gården videre etter behov i årene som kommer. – Jeg liker å drive med dette, og selv om drømmen på sikt er å flytte til en fjellgard i midten av ingenting, koser jeg meg og har troen på det jeg driver med. Jeg vet hvordan det er å ha det tungt. Da grisehuset her brant ned i februar 2000 gikk det noen dager før jeg bestemte meg for å bygge opp igjen, men i september var et nytt, dobbelt så stort grisehus på plass og motet på topp. Og jeg har egentlig aldri mistet det, selv om de ufattelige mengdene papirarbeid gjør sitt beste! Å være bonde er ganske enkelt jillt!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 21


garpcity.no

Kæ ti kjæme du te Stokkalandsmarka? 54 fantastiske utsiktstomter på Jæren til salgs. STOKKALANDSMARKA

Her kan du byggje drøymehuset ditt som du vil. Vær rask! Dei flottaste tomtene går sjølvsagt til dei som er tidleg ute. Det er eit vakkert stykke land som no ligg klart. Veg, vatn og kloakk, du slepp å tenkje på slike ting. Og tomtene er store, du kan verkeleg breie deg, hvis det er om å gjere. Her kan du byggje med og utan byggjeklausul, setje opp drøymehuset ditt som du vil. Kommunen er raus med slike ting, vil at du skal vere glad med det du klarer å til. Me våger påstanden om at det er eineståande.

Gå inn på www.stokkalandsmarka.no og reserver tomt allereie i dag, eller kontakt oss på tlf: 51 79 30 00.

Pris:

1 000 000

+ omk.

Tomtene er tilrettelagt for hus med utsikt. Tomteareal:

450 - 600 M2 Type:

BOLIGTOMT Sjølveigar

Trenger du ny medarbeider? Ring meg på 401 05 035. Vi finner kandidater med rett kompetanse, som du kan kontakte for intervju. En effektiv form for rekruttering. NAV har også virkemidler som er verdt å kjenne til dersom du har ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å gi en arbeidssøker en sjanse til å komme i jobb.

Hilde Berge, NAV Marked Sør-Rogaland

22

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA LANDBRUK

TO TRAKTORSELGERE SVARER

Jon Magne Torsteinbø, salgssjef traktor Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA).

1. Hvilke traktormerker selger dere? AAM: John Deere, Fendt, Massey Ferguson, Valtra og New Holland. Dessuten tar vi også innbytte i de fleste merkene. FKRA: Vi selger et av verdens ledende merker, John Deere, som har 100-årsjubileum i år og alltid er en bestselger her i landet.

2. Hvor mange traktorer solgte dere det siste året? AAM: Cirka 40 stykker, noe som er en oppgang sammenlignet med året før. Men vi ønsker selvsagt å selge enda mer! FKRA: Totalt solgte Felleskjøpene nærmere 700 traktorer i 2017, en liten nedgang i forhold til 2016, noe som i stor grad skyldes leveringsproblemer av populære modeller.

3. Hvor stor prosentandel av omsetningen utgjør traktor kontra andre produkter? AAM: Cirka 80 prosent kommer fra traktorsalg, mens tilhengere og andre produkter står for de resterende 20 prosentene. FKRA: For oss er traktor superviktig, men salget utgjør likevel bare under fem prosent av totalsalget i FKRA. Vi holder på med veldig mye forskjellig.

4. Hvem er deres traktorkunder? AAM: Bønder over hele landet, samt

Petter Aarrestad, eier og daglig leder av Aarrestad Maskin (AAM).

entreprenører og noen private. Alle er velkomne til oss for en traktorhandel!

7. Hvordan har utviklingen av traktorer vært de siste årene?

FKRA: Bonden og maskinstasjonene er de største kundegruppene hos oss, men vi selger også en del traktor til andre kunder som entreprenører, kommuner, borettslag og andre bedrifter.

AAM: Det skjer mye utvikling. For eksempel blir GPS-teknologi stadig viktigere og vekt/ effekt-forholdet er noe man alltid må ta hensyn til. Det blir veldig spennende å følge med på de teknologiske fremskrittene.

5. Hvorfor kjøper de ny traktor og hva ser de da etter?

FKRA: John Deere står i fremste rekke når det gjelder teknologi. Vi selger i dag en stor andel traktorer med autostyring. De kan også kommunisere med redskapene. I tillegg er de knyttet opp mot nettet, slik at vi kan kommunisere med traktoren. Dokumentasjon av arbeidet er også en del av dette. Her er det et utall av muligheter. Traktorene blir stadig mer avanserte. Vi ser også at det blir mer og mer hestekrefter. Men samtidig selges det ennå også enklere traktorer.

AAM: En bondes behov endrer seg stadig, og da må utstyret tilpasses. Bonden trenger rette funksjoner til sitt behov, komfort og en god pris. FKRA: Alle kundene har behov som skal dekkes. Noen ønsker en enkel og grei traktor. Andre ser etter en som kan dekke behovet for presisjonslandbruk. Andre vektlegger service og ser på den totale kostnaden. Effektivitet er nok også et viktig stikkord.

6. Hvorfor velger de å handle hos dere? AAM: Vi selger nesten nye traktorer, som kanskje bare er kjørt 4-500 timer. Det er mye å spare på det i forhold til noe helt nytt. Vi tilbyr ganske enkelt rett produkt til riktig pris, og sørger alltid for en trygg handel med garanti. FKRA: Noen velger oss på grunn av trygghet og service, andre på grunn av produktet. Det er nok like mange grunner som vi har kunder.

8. Annet å si om traktorer, jærsk landbruk eller din bedrift? AAM: Jærsk landbruk er fremoverlent og flinke til å ta i bruk ny teknologi, som vi vil være med å skaffe nyere traktorer til. FKRA: Vi i FKRA skal være i fremste rekke når det gjelder presisjonslandbruk. Vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner. Miljøet for landbruk på Jæren er enestående. Det er et fantastisk engasjement og vi ser at kundene våre her er levende opptatt av yrket.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 23


ESSENSIELL VIKAROR Landbruksvikar Glenn Sundvor og daglig leder i Landbrukstenester Hå Siri Fuglestad er glade for at de kan bistå Jan Bjorland (t.h.) og andre bønder i Hå om noe skulle oppstå.

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

– Uten denne landbruksvikarordningen hadde det vært mye mindre trivelig å være bonde, sier Jan Bjorland. Han er meget fornøyd med at daglig leder i Landbrukstenester Hå Siri Fuglestad og vikar Glenn Sundvor står parat om noe skulle skje med ham eller en av hans bondekollegaer.

F

or ti år siden overtok avløyserlagene ansvaret for landbruksvikarordningen fra kommunen, og i Hå, som er kommunen i Norge med høyest dyretetthet, har effekten vært meget positiv.

Trygt for bøndene – Vi har nå fire personer i full stilling som landbruksvikar. De skal kunne gå inn på en hvilken som helst gård hvor som helst og når som helst, uten forklaring på hva og hvordan ting gjøres, og sørge for at driften går som planlagt. Det krever mye kompetanse og stå-på-vilje. I 2017 hadde vi 263 dager utført sykdoms-/kriseavløsning på 17 forskjellige gårder. Hva som hadde skjedd om vi ikke var her er ikke godt å si, men når man har dyr må man sørge for at de til enhver tid blir passet på, og da er det verdifullt at vi er her, forteller

24

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Siri Fuglestad, som når vi møter henne sier at den dagen er tre av hennes vikarer ute på jobb, mens én er på kurs hos Nortura for å få informasjon om det siste nye innen griseoppdrett. – For bønder er det en enorm trygghet å ha landbruksvikar tilgjengelig hvis noe uforutsett skjer. Hvis man er på vei til sykehuset i ambulanse, vil man ikke måtte bekymre seg for hvem som skal ta seg av dyrene. Én beskjed til Siri, så ordner hun det. Dette er en ordning man håper man aldri har bruk for, men som man setter stor pris på at er der, forklarer Jan Bjorland, som driver med ku og gris noen kilometer utenfor Nærbø, og har benyttet seg av landbruksvikar både i anledning pappapermisjon, kneoperasjon og ferieavvikling.

Mer enn en kriseløsning Først og fremst skal landbruksvikarene steppe inn ved sykdom og permisjoner og styre gården i alt fra én dag til flere måneder, men om sykefraværet er lavt og det er ledig kapasitet, kan de brukes når bønder tar ferie. – Når kommunene styrte vikarordningen, fikk man kun hjelp om det var helt krise. Nå har Siri organisert det slik at det også er mulig å få støtte utenom det. Jeg kan ikke se for meg at dette kunne blitt administrert på en bedre måte, så jeg håper at ordningene forblir slik den er, sier Bjorland. Når Næring på Jæren er på besøk, har bonden landbruksvikar Glenn Hatteland Sundvor på besøk, selv om han verken er syk eller på ferie. I stedet for at vikaren sitter på kontoret og venter på at noen skal bli syke, er han ofte ute og gjør seg kjent


TEMA LANDBRUK

DNING Landbruksvikarene i Hå (f.v.): Hans Egil Gjersdal, Marie Hognestad Brådli, Glenn Hatteland Sundvor og Gaute Ødemotland, feirer at landbruksordningen i ti år har blitt styrt av Siri Fuglestad og Landbrukstenester.

med forskjellige gårder og typer gårdsdrift i kommunen. – På de syv-åtte årene jeg har jobbet som landbruksvikar, har jeg nok vært innom opptil 50 ulike gårder her i Hå. Jeg har ennå til gode å få noen veldig negative tilbakemeldinger på jobben jeg har gjort, og de setter pris på at de kan få inn en dyktig vikar når det trengs, forteller Glenn mens han sørger for at kalvene til Jan får maten sin.

Komplisert kabal Rollen som «superinnbytter» trives Sundvor godt i. – Men jeg må jo ha noe å gjøre frem til han gamle gir seg og jeg får overta, så jeg blir nok i denne jobben i i hvert fall fem år til. Det er en litt spesiell tilværelse, der man mer eller mindre til enhver tid må være klar for at Siri ringer og kaller meg inn, men jeg liker utfordringen.

– Det er litt av en kabal å administrere denne ordningen – det er jo ikke slik at fire og fire bønder blir syke; én uker er det ingen som trenger oss, og den neste er det åtte. Men vi finner alltid utav det! Det har kun skjedd én gang at jeg selv måtte tre inn fordi jeg ikke fikk tak i noen andre. Det er veldig jillt å kunne bistå bønder som trenger hjelp, fastslår Siri.

Besøk oss på facebook!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


VI TRENGER FLERE POTETDYRKERE, IKKE FÆRRE – VI ØNSKER ENDA MER LOKAL, JÆRSK POTET! JEG SER INGEN GRUNN TIL AT DET VIL BLI MINDRE VANLIG MED POTETER TIL MIDDAG, SÅ AT DET ER FREMTID I DETTE FAGET ER DET IKKE TVIL OM! TOVE FJØRTOFT, HOFF JÆREN

Fabrikksjef Tove Fjørtoft er meget godt fornøyd potetene som leveres fra jærske bønder til Hoff Jæren.

Potetfabrikken på Jæren holder koken TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

BEITEPUSSERE PÅ ARM

20%

RABATT

KOMBIMASKIN 43 CCM

Kombisett med kantklipper, motorsag og hekkeklipper. Kantklipperen/gresstrimmeren leveres med både blad og trimmerhode. Inkl. H-bæresele. Ytelse: 1,2 kW. Art. nr 90 41 505 Førpris 2.120,(1.696,-)

25000

0%

RABATT

29.39500

BATT

23.51600

eks mva

1.87000 1.49600

eks mva

DONEHEIA 62 - 4516 MANDAL - TEL 21 98 47 47 - WWW.P-LINDBERG.NO

26

‹‹

N Æ R I N GNæring PÅ J ÆpåR EJæren.indd N 183442 1

NO

RG GRENSAG/ STØR ES N KANTKLIPPER ETTBUSTE TIL LA TIKK TIL TRAKTOR ND-

BRUK Sagen er konstruert ET med 3 stk. 600 mm sagblad med 80 tenner pr. blad. Den klarer kapping av greiner på opptil 200 mm, og gir en ren og jevn snittflate. Effektiv arbeidsbredde: 1.750 mm. Art. nr 90 50 650 Førpris 78.745,(62.996,-)

20%

RABATT

62.99500

Vi tar forbehold for trykkfeil og utsolgte varer

Beitepusser med slagjern, som kan brukes til mange oppgaver i hardt miljø. 220 cm arbeidsbredde. Effektbehov: 80 - 120 HK. Antall slagjern: 20 stk. Antall kilereimer: 4 stk, SPB1393. Lengde, PTO-aksel: 210 cm. Art. nr 90 53 947 Førpris 36.745,(29.396,-)

50.39600

eks mva

GJELDER TIL OG MED 31/8 2018

06-08-2018 08:28:46


TEMA LANDBRUK

Potetfabrikken i Klepp, Hoff Jæren, har ansvar for hele ferskvareproduksjonen til Hoff. En av de største kundene er Fjordkjøkken på Varhaug der Klepp-fabrikken leverer over 1000 tonn blansjerte poteter årlig.

sorteres både av maskiner og mennesker for For mange jærbuer er ikke å garantere at sluttbrukeren får potetene av middagen et komplett måltid høyest kvalitet. Størrelsen er én faktor, men poteten skal også være mest mulig rund og hvis det ikke er poteter fin, og uten vekstsprekker eller andre feil både utenpå og inni. De må tåle å bli kokt uten inkludert. På Klepp Stasjon å gå i oppløsning, beskriver fabrikksjefen, jobbes det tre skift året rundt og poengterer at de ennå lager potetmel her, hvilket gjør at alle poteter, selv om de på fabrikken til Hoff Jæren ikke er pene nok til å spises, blir brukt i for å sørge for at tusenvis av matproduksjon. tonn med poteter kommer ut til Stor kunde i Fjordland norske middagsbord I gamle dager var alt arbeidet manuelt, mens

–P

oteter er både sunt og godt, og her på Jæren har jeg inntrykk av middagen veldig ofte inkluderer store, melne poteter med mye god saus på, sier trønder Tove Fjørtoft. I mer enn 120 år har jærske bønder levert sine poteter til fabrikkbygningen på Klepp Stasjon. Det som i starten het Jæren Potetmjølfabrikk har naturligvis utviklet seg i den tiden, men fremdeles er det det å ivareta råvaren på best mulig vis som står i fokus. – Potetene skannes og fotograferes, og

det etter hvert har kommet til flere maskiner og automatiserte prosesser som skal bistå de 22 ansatte ved dette anlegget. Hvert år står Hoff Jæren, som ble navnet da Hoff, mest kjent for sine «opphøgde potteter» som ikke produseres på Jæren, i 1994 fusjonerte med Jæren Potetmjølfabrikk, for produksjonen av cirka 1000 tonn potetmel, rundt 500 tonn med hermetikkpoteter, og over 5000 tonn skrelte poteter, matpoteter og sous vide-poteter. – Her på Jæren har vi ansvaret for all ferskvareproduksjonen til Hoff. En av våre største kunder er Fjordkjøkken på Varhaug.

Vi leverer over 1000 tonn blansjerte poteter hit i året, så om man har spist en Fjordland-rett med poteter, har de sannsynligvis vært innom oss.

Poteter i mange varianter Hoff er størst i Norge innen potetforedling, og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon. – Vår oppgave er å skape mest mulig verdi utfra det produsentene leverer til oss, og vi har en rekke spennende potetprodukter å tilby kundegruppen. I tillegg til ferskvarene som lages her på Jæren leverer Hoff også blant annet pommes frites av ulike typer, chips, potetsprit og mye mer, forteller Fjørtoft, og sier at de har fått mange positive tilbakemeldinger på vegetarburgerne som nylig ble lansert, og at de har store forventninger til potetsalaten som nå er på vei ut i dagligvaremarkedet.

Søker flere jærske potetdyrkere Fjørtoft sier at hun har enorm respekt for potetbønder, og man får ikke inntrykk av at det kun er fordi Hoff er et samvirke og bøndene derfor teknisk sett er sjefen hennes. – Det å dyrke poteter er utrolig

1/8 side: Bredde 95mm x Høyde 70 mm

Landbrukstenester Hå Vi hjelper bonden med den arbeidskraft som trengs på garden. Vi betaler lønn til over 500 personer hver måned også for lokale bedrifter. Nærbø kontoret Jadarvegen 26 C 900 58 324

Varhaug kontoret Møllevegen 4 51 79 36 65

Nærbø kontoret Jadarvegen 26 C 900 58 324

ELEKTRO Driftsbyggning,hus og industri

AUTOMASJON Verktøymaskiner, cnc elektro og mekanisk

TLF:488 88 000 - www.acs.as N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 27


REPARASJON AV LANDBRUKSMASKINER 4343 ORRE - TLF. 51 42 81 00 MOB. 911 50 314 - 986 55 414 Time Avløysarlag

Hoff Jæren ligger på Klepp Stasjon.

utfordrende. Man må vite hva man holder på med for å lykkes, og selv da har man ingen garanti for suksess. Dette er et værutsatt produkt, og de to foregående årene har det vært mye fuktighet og lite varme, mens vi i år har hatt mye varme og ingen fuktighet. Da sier det seg selv at det er krevende å holde på med dette! I konkurranse med husdyrdrift og alt annet som er mulig å dyrke, samt økt spesialisering innen én type gårdsdrift i stedet for å ha litt dyr, litt gress, litt korn og litt poteter, kan det fort skje at antall potetbønder på Jæren synker. Det håper Fjørtoft naturlig nok at ikke skjer. – Det er utrolig viktig å holde på de som produserer, og vi gjør det vi kan for å sikre god drift og å trygge arbeidsplasser både her på fabrikken og blant bønder i distriktet. Så det vi trenger er flere potetdyrkere, ikke færre – vi ønsker enda mer lokal, jærsk potet! Jeg ser ingen grunn til at det vil bli mindre vanlig med poteter til middag, så at det er en fremtid i dette faget er det ikke tvil om!

Time Avløysarlag tilbyr utlønning for bønder og mindre bedrifter. Me har gode forsikringsordningar. Time Avløysarlag har 260 medlemmer, for det meste bønder med husdyrproduksjon, som har behov for avløysing i helgerog ferier. Me kan tilby ordna lønns- og arbeidsvilkår. Det er også behov for personar som kan vera disponible på vekedager. Time Avløysarlag, Hognestadvegen 86, 4344 Bryne. Tlf. 51 77 18 18 / 902 07 932 e-post: siv.erlandsen@n-lt.no web: time.avloserlag.no

BONDEVENNEN Nr. 19 - 8. juni 2018

Ny retning i livet, i gode omgivelser i Sirdal. Rusomsorg. Samarbeidsavtale med kommunene. Tlf.: 38 37 06 30 – www.kabr.no Grubeli har byttet navn til ABR Bjørnestad

Bilde 26 Hoff bånd mangler

Det er 22 ansatte ved Hoffs anlegg på Jæren

GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB!

Ekstrautstyr! Trådløs fjernstyring!

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi Telefon 51 79 35 50 www.jaerbu.no

28

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Velkommen til oss for gode tilbud. Vi har utstyr til både plen og landbruk.

Vårt verksted kan ta service og rep på alt vi selger. Telefon: 51 79 85 00. Salg: 91 68 54 21 Adresse: Bøveien 8, 4365 Nærbø.

Vi ønsker å kjøpe: Traktorer 2000 - 2018 modeller med ca. 70-120 hk. Serigstad forhøstere i god stand. Ploger og steinsvanser fra Kverneland. Eldre traktorer, anleggsmaskiner og redskaper. Vi kjøper også defekte traktorer og gravemaskiner. Vi kjøper for videresalg og eksport. Hurtig og ryddig oppgjør før vi henter varen. Vi ordner transport via profesjonell samarbeidspartner – Grødem Transport.

Ta gjerne kontakt med Tore Sivertsen på 976 62 380 eller tore.sivertsen@lyse.net

Nøl ikke med å ringe for en samtale.

ÅLGÅRD BRUKTBIL AS N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


ET VALG FOR FREMTIDEN Noen valg er viktigere enn andre. Derfor skal vi være et bærekraftig alternativ for dyra, kloden og deg.

Vi er nødt til å ta ansvar, og vi vet at dere forventer det. Men vi vil ikke bare «ta» ansvaret. Vi vil eie det.

Som en av Norges største kyllingprodusenter, kan vi utgjøre store forskjeller. Det var derfor lett for oss å ta valget om en mer bærekraftig produksjon.

I praksis betyr dette at vi, innen 2025, skal være så klimanøytrale som overhodet mulig. Den Stolte Hane ønsker å være kjent som kyllingprodusenten som setter miljøet i fokus, som tilfredsstiller dyras adferds-behov på̊ en god måte, og som tar i bruk ny teknologi og forskning for å oppnå̊ disse målene.

Fra vårt hjem på Jæren har vi fokus på lokal produksjon i samarbeid med bønder fra området. Sammen har vi implementert tiltak som øker trivselen hos dyra, og som etterlater et mindre fotavtrykk på kloden vår. Dette er vi stolte av. Men vi vet også at vi kan bli bedre.

Den Stolte Hane. Et godt valg.

Kyllinger fra Rogaland er Europas sprekeste. Vi forhandler alle Perstrup-produkter bl.a.: • • • • • • • •

gjødseltanker Greenline gjødseltank skrapegulv nå også med gummibelegg industritanker tankoverdekning fôrtanker komplette fjøssystemer plansilo

4m, 5m, 6m beholdere, størrelse 10-50 elementer

Vi leverer rømningsstiger for bruk innvendig. Mob.93215061 www.perstrup.dk

30

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA LANDBRUK

Ny trend:

Ku-kosing Ku-kosing in i USA.

På Mountain Horse Farm i den amerikanske staten New York tilbys besøkende nå en unik mulighet til å kose med kyrne. Kan dette være en potensiell inntektskilde for jærske bønder?

P

å nettsiden beskrives opplevelsen som «en unik mulighet som kan bringe avslapping, helbredelse, bevissthet om kroppsspråket ditt, komfort, oppmerksomhet, bygge selvsikkerhet, hjelp med å overvinne frykt, bygge tillit, lar deg være leken og lærer deg å sette grenser.»

Har mye vi ikke har Dette forklares med at «kyr har en kroppstemperatur som er litt høyere enn

mennesker, og deres hjertefrekvens er lavere enn vår. Å kose med en ku, – følelsen av lavere hjertefrekvens og høyere kroppstemperatur, er veldig avslappende.»

300 dollar for 90 minutter I løpet av 90-minuttersøkten, som koster 300 dollar for to personer, kan man klemme på kyrne, børste dem, leke med dem og selvfølgelig kose med dem, og øktene blir tilrettelagt av en spesialist og en lisensiert rådgiver.

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

– på lag med bonden

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Bedriftsvegen 35, Klepp Stasjon post@grudebygg.no Tlf. 51 78 98 50 www.grudebygg.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


VIGRESTAD NÆRINGSFORENING ble etablert i 2010. Foreningen ble opprettet i den hensikt å presentere og representere medlemsbedriftene i næringslivet på Vigrestad. Vi ønsker å være et naturlig knutepunkt for næringslivet på Vigrestad, og en arena der vi har oversikt over næringsutviklingen i lokalmiljøet. Bli medlem i dag! www.vigrestadnaeringsforening.no post@vigrestadnaeringsforening.no

tlf. 51 43 73 01 e-mail:vigrestad@comfort.as

tlf. 481 82 999 egil@stikkaren.no

tlf. 51 43 78 00 post@vigrestad-buss.no

32

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

tlf. 480 03 215 kb@bomadland.no


VISJONEN TIL VIGRESTAD NÆRINGSFORENING: «Foreningens formål er å ivareta næringslivet i Vigrestad sine interesser, både store og små bedrifter. Foreningen skal arbeide for å fremme næringsutvikling og gode vilkår for industri og næring på Vigrestad. Foreningen skal engasjere seg og fremme godt samarbeid og miljø mellom de ulike næringsaktørene, ulike bransjer og næringsområder i Vigrestad. Videre skal foreningen bygge nettverk blant medlemsbedriftene og ikke minst bli en dyktig organisasjon i samarbeid med kommunen.»

www.morene.no

Home of ORIJEN & ACANA

150 x 75

bjorn@bobyggjaren.no - Tlf: 930 36 859

Tlf. 51 43 10 00 100 x 50

tlf. 930 36 859 bjorn@bobyggjaren.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


SUKSESS MED NORS

TEKST// TORE FRIESTAD

Både dyr og mennesker blir imponert over produktene som leveres av Reime Landteknikk.

Reime Landteknikk jobber for å få landbruksnæringen til å velge innendørs mekaniseringsutstyr fra Reime Agri, og kan vise til veldig gode tall på de tre årene som har gått siden selskapet gjenoppstod.

–D

ette var et selskap på 90-tallet som drev med mye av det samme, men som ble kjøpt opp av A-K maskiner fordi de ville ha mer tyngde innen i-mek. De siste årene har de gått tilbake til å fokusere mest på traktor, og da trengte Reime Agri en ny salgskanal. Så nå er vi tilbake, forteller daglig leder Idar Nedrebø.

34

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ansatte er medeiere Omsetningen til Reime Landteknikk lå i 2017 på rundt 80 millioner kroner, og i år har bedriften et mål om å nå 90 millioner. – Noe av grunnen til at vi gjør det så bra er at vi i reetableringen fikk med oss mange av de samme som var med oss på 90-tallet. Dette er folk som har jobbet i bransjen i mange år, har gode kundekontakter og mye kunnskap om produktene. Selskapet har tretti ansatte som til sammen eier rundt 40 prosent av selskapet. – Vi hadde ikke vært der vi er i dag om de ansatte ikke var med på eiersiden. Det gir et mye tettere forhold til arbeidsplassen, og gjør at man virkelig «blør for drakten», mener Nedrebø.

Mange fordeler med norsk utstyr Reime Landteknikk ivaretar, sammen med tilknyttede servicepartnere, service, deler og salg av innendørsmekanisering for blant annet

GEA (tidligere Westfalia og Mullerup), Skiold og Nærbø-baserte Reime Agri. Selskapet har et landsdekkende salgsapparat, der de største kundegruppene naturligvis finnes i de største landbruksområdene på Jæren, i Gudbrandsdalen og i Nord-Trøndelag, men Nedrebø sier at de har levert utstyr til de mest utrolige plasser, «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». – Vi tilbyr komplette i-mek-løsninger til både storfe, gris, småfe og fjørfe. Kort fortalt – om man har dyr, kan vi skaffe riktig innredning. Og vi er den leverandøren i Norge som i størst andel leverer norskprodusert utstyr. Det tror jeg er en viktig grunn til at vi gjør det så bra. Det er mange fordeler med å velge norsk. Landbruksnæringen i Norge er ikke veldig stor i verdenssammenheng, og driftsformene er ikke identiske med det man finner andre steder. Reime kan lettere produsere utstyr tilpasset norske forhold, og skreddersy etter den enkelte bondes ønsker og behov, sier han.


K I-MEK

   

&ŽƌŚĂŶĚůĞƌ Ăǀ WŽůĂƌŝƐ ds Θ ZĂŶŐĞƌ DLJĞ ŬũĞŬƚ ŽŐ ŶLJƚƚŝŐ ƵƚƐƚLJƌ ^ƚŽƌƚ ĚĞůĞůĂŐĞƌ ŐĞƚ ǀĞƌŬƐƚĞĚ

& <d KD Ez DK >> E ͗  ZĞŐŝƐƚƌĞƌĞƐ ƐŽŵ ƚƌĂŬƚŽƌ ϰϬ ĞůůĞƌ ϲϬ Ŭŵͬƚ  ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚ ĨŽƌ Ϯ ƉĞƌƐŽŶĞƌ  ^ĞƌǀŽƐƚLJƌŝŶŐ͕ ĨŝƌĞŚũƵůƐƚƌĞŬŬ͕ ŬƌŽŬ ŽŐ ƚŝůŚĞŶŐĞƌƐƚƆƉƐĞů Ğƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚ  ϱϳϬĐĐ ŵŽƚŽƌ͕ ϰϰ ŚŬ

^ƉŽƌƚƐŵĂŶ ϱϳϬ yϮ͗ dŝƉƉ ƉĊ ŬĂƐƐĞ͕ ƚƵƌĨ ;ĚĞůƚ ďĂŬĂŬƐůŝŶŐͿ

^ƉŽƌƚƐŵĂŶ ϱϳϬ ϲdžϲ͗ ŬƚĞ ƐĞŬƐŚũƵůƐĚƌŝĨƚ͕ ƚŝƉƉ ƉĊ ŬĂƐƐĞ

DET ER MANGE FORDELER MED Å VELGE NORSK. LANDBRUKS­ NÆRINGEN I NORGE ER IKKE VELDIG STOR I VERDENSSAMMENHENG, OG DRIFTSFORMENE ER IKKE IDENTISKE MED DET MAN FINNER ANDRE STEDER.

ZĂŶŐĞƌ ϱϳϬ͗ ŶŬĞů Ċ ƐƚŝŐĞ ŝŶŶ ŽŐ Ƶƚ Ăǀ

^ƉƌƆLJƚĞ ŵĞĚ ďŽŵ͗ <ĂŶ ĞŶŬĞůƚ ŬŽƉůĞƐ Ăǀ ŽŐ ƉĊ

dĞůĞĨŽŶ͗ ϱϭ ϰϮ Ϭϭ ϮϬ DĂŶĚĂŐͲ ĨƌĞĚĂŐ͗ Ϭϴ͘ϬϬͲ ϭϱ͘ϯϬ dŽƌƐĚĂŐ͗ Ϭϴ͘ϬϬ – ϭϵ͘ϬϬ >ƆƌĚĂŐ͗ ^ƚĞŶŐƚ

ΗDĞ ƚĞƉĂƐƐĞ ŵĂƐŬŝŶĞŶ ŝƚƚĞ ĚŝŶĞ ďĞŚŽǀ͘ <Žŵ ŝŶŶŽŵ ŽƐƐ Ċ ƉƌƆǀĞŬũƆƌ ĚĞŝ ŶLJĞ ŵŽĚĞůůĂŶĞΗ

ǁǁǁ͘ĂƚǀŐĂƌĚĞŶ͘ŶŽ

IDAR NEDREBØ, DAGLIG LEDER REIME LANDTEKNIKK

Idar Nedrebø forteller at Reime Landteknikk sikter mot omsetning på 90 millioner kroner i år. Foto: Tore Friestad

Nedrebø mener at et annet moment som gjør at mange bønder velger norske løsninger er at landbruksnæringen selv er veldig opptatt av å selv markedsføre seg med at man bør velge norskprodusert og kortreist. – Da bør det være slik også når bøndene selv velger hvem de skal handle hos. Kundene våre syns det er viktig å støtte norske arbeidsplasser og i størst mulig grad unngå import.

– Jærsk jordbruk best i Norge Grunnen til at Reime Landteknikk har mye å gjøre, er at det er høy aktivitet i landbruket, og stort behov for nytt utstyr. – Her på Jæren skjer det alltid mye. For tiden er det mye som skjer innen fjørfe, der nye krav gjør at mange bytter innmaten og moderniserer, og så er det stadig nye driftsbygninger med melkeroboter for storfe. Jærbonden er ekstremt flink til å snu seg rundt og tilpasse seg både ny forskning, ny teknologi og nye politiske retningslinjer, og det gjør at Jæren har det mest dynamiske og fremtidsrettede jordbruket i Norge. Vi har et veldig bra miljø av bønder her, og vi skal fortsette å gjøre det vi kan for at de har utstyret de trenger for å lykkes.

Peder Skåre Distriktssjef Sørvest peder.skare@landkredittbank.no Tlf. 911 01 528

Har du riktig rente på lånet ditt? Vi har spesialkompetanse på landbruksfinansiering og blant markedets beste betingelser på landbrukslån. Kontakt Peder for et godt tilbud. | Landkredittbank.no | 815 52 245

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 5


Tørkekrise for jærbøndene I 2017 var det regn som skapte utfordringer og fulle gjødsellager. Da kom ikke bøndene seg ut på jordene med traktor fordi det var for bløtt. Denne sommeren skapte tørken trøbbel og stort behov for fôr. Landbruksrådgivning, Felleskjøpet, Fiskå Mølle og Fatland.

Store problemer

Åpent informasjonsmøte for bøndene hos Fatland i midten av juli. Foto: Fatland

18. juli avholdt Fatland Jæren et åpent informasjonsmøte om fôrsituasjonen i fylket, og interessen var enorm. Over 150

møtte opp, og 4000 har i etterkant sett opptaket som ble gjort av innleggene fra blant andre Fylkesmannen i Rogaland, Norsk

Tørkesituasjonen har skapt store problemer for bønder over hele Norge, og selv her på Jæren har det ført til fremskynding av slakt, innflytting av kviger på grunn av manglende beite, og dårlig slått. Frank Tunheim i Klepp Bondelag frykter at dette kan bli et tungt år for mange bønder i området. – Jeg tror det er mange som kommer til å slite både psykisk og økonomisk i løpet av året. Jeg tror også at mange kommer til å slakte ut, og det får jo konsekvenser for neste år igjen, sier han til Jærbladet.

Denne roboten kan erstatte traktoren

Roboten «Thorvald» kan erstatte traktoren.

1355-0

Bønder fortviler over at store tunge maskiner ødelegger jorda, men nå kan forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås ha funnet en løsning: Roboten «Thorvald». – Ideen kommer fra bøndene selv, sier Pål Johan From, professor og leder for forskningsprosjektet på NMBU til NRK. Med 12 millioner kroner i støtte fra Landbruksdirektoratet er tanken at en snart skal kunne bytte ut traktoren med en liten robot. – Vi opplever at det er stort behov for å lage små, lette og intelligente maskiner for landbruket, sier From. Målet til forskerne et at innen det er gått fire år, kan traktoren byttes ut med «Thorvald».

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. TlF. 66 66 85 8590 9010 10

36

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

www.ra


Helland Silosystem Norsk kvalitet – det lønner seg!

Helland Silo har skånsom påfylling og jevn tømming med UNIPRO ”Først inn - Først ut” funksjon. Justerbar Utmatingskule med riktig fôrskrue gjør transport av fôret mer skånsomt og lønnsomt!

Helland Mekaniske AS

www.helland-silo.no

Tlf: 51 61 25 80

Minirenseanlegg for hus/hytter og oljeutskiller for landbruk − − − −

Godkjent avløpsanlegg Enkel montering Lydløst og luktfritt Prisgunstig

Testet i henhold til NS-EN 12566-3

Sett en norsk REKORD i Norgesmøkkakjøring! smarteste Rund tank gir best stabilitet beitegjødsel! Fra 3300L til 12.000L -

HELGJØDSEL 4

BIODISC 5 til 500 personer

BIOSAFE 5 til 300 personer

Lokal representant

Sandnes Maskin

Grunnarbeid, grøfting, vann, avløp og renseanlegg. Tlf. 954 09 360 - post@sandnesmaskin.no www.sandnesmaskin.no

Leveres i galvanisert utførelse Vognene spekkes etter kundens ønsker. -

Buede endelokk for ekstra styrke Norskprodusert Nedsenket hjulaksling Lavtrykk, høytrykk, vakuum og kombi

Nå med tilsatt Selen!

• Positivt for imunforsvaret • Motvirker Mastitt • Bedre smak og avbeitning

Organisk-mineralsk gjødsel

500 kg

NPK 18-1-10 m/Selen Reg. nr 7070 – Klasse 1

www.naturgjodsel.no

Gjødselen er utviklet i samarbeid med NLR Rogaland. Se naturgjodsel.no for mer info og tester/rapporter, samt forhandleroversikt. Tlf: 51 42 00 22 • E-post: info@naturgjodsel.no

For mer info: www.rekord-system.no • Telefon: 51422620 • E-post: post@rekord-system.no • Rogneveien 2, 4352 Kleppe N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37


Jofrid Torland Mjåtveit mener at det er viktig at bønder påtar seg verv i samvirkeorganisasjoner for å sørge for at de får god pris for produktene de utvikler.

God gårdsdrift i fortid og TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

V

isjonen som henger på veggen på driftskontoret er ennå den samme som i 2006: «Enkel drift – høg kvalitet». Det er tanken som ligger til grunn for mye av landbruket på Jæren, mener Jofrid. Samtidig påpeker hun viktigheten av å sørge for at leddet mellom gård og forbruker fungerer optimalt, og sier at det er grunnen til at hun har inntatt flere roller i samvirkelag og landbruksrelaterte organisasjoner. – For at vi skal kunne selge våre

produkter, er vi avhengige av at bedriftene og organisasjonene vi leverer til og samarbeider med blir godt styrte. Jeg liker å engasjere meg og å ta ansvar, og ser på dette som en forlengelse av gårdsdriften, forteller hun.

Står sterkere sammen Jofrid har vært leder i Nærbø Bondelag, i konsernstyret til Nortura, valgkomiteen til Rogaland Bondelag, kontrollkomiteen til Geno, styret i Landbrukshøgskulen, og

er nå leder for det lokale produsentlaget i Tine. – Som bonde klarer man ikke gjøre mye alene, og om vi hver enkelt skulle brukt tid på å selge produktene våre, hadde vi aldri klart oss. Det å stå sammen i ulike samvirkeorganisasjoner, som har mottaksplikt og gjør at bønder kan fokusere på gårdsdriften, er utrolig viktig og verdifullt, og gir oss en trygghet som produsenter og mer makt inn mot de store kjedene. Det er viktig at bøndene

Opp? Lei lift hos oss – www.ekstralift.no

Ring oss på 970 85 666

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

38

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

tlf.nr 51 79 85 79

Ned? Lei graver hos oss – www.ekstragraver.no

Jærveien 148 4340 Bryne


FØR &

«FØR & NÅ» er en artikkelserie i Næring på Jæren, der vi henter fram en person eller bedrift fra arkivet og sjekker hvordan stoda er i dag.

fremtid på Jæren står sammen, fastslår hun og deler sitt håp om at enda flere av sine kollegaer vil engasjere seg i ulike organisasjoner for å sikre at det jærske landbruket står like sterkt i fremtiden. – Det er mange som satser her i distriktet, sier hun og peker ut på naboene som bygger nytt fjøs. – De som investerer nå må vite at de har en inntekt i fremtiden og får betalt for produktene sine, og det krever at flest mulig tar ansvar for

å sørge for at produsentlagene er tett på, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtidig må vi være på politikerne for å kjempe for tollvern, jordvern, klima og jordbruksavtalen.

Fremdeles blant de beste I artikkelen fra 2006 var det tema at Torland Gard var blant de beste, «om ikke den beste», oksekjøttprodusenten i distriktet. – Tilbakemeldingene jeg får tyder på at vi ennå har et meget godt navn hos kundene våre,

Fosse Mekaniske

og det er vi selvsagt glade for. Vi fikk en ny robot i 2013, ellers er det meste likt som det har vært de siste tiårene – vi leverer melk til Tine og kjøtt til Nortura. Det er potensiale for at den gode driften på Torland Gard kan fortsette i minst tolv generasjoner til! Folk trenger god mat også i fremtiden, og det kan vi være med på å levere.

2 delt vannmadrass til ku, den ultimate ku-komforten

Salg av PETRONAS olje og smørefett

RABBE LB A BBE L AS

Rep. av traktorer og redskaper

Betre komfort gir meir melk God dyrevelferd Kua får betre helse, madrassa beskyttar kua sine hasar og kne Me har med oss modell av ei 2 delt vannmadrassa i full storleik og bevegeleg nakkebom på Agroteknikk, hall A. Hjarteleg velkommen til ein god drøs! www.gladq.no | TLF: 900 45 775 | Epost: post@gladq.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 39


Foto: Ingeborg Skrudland

Er du klar for fremtiden? Et gardsbruk er i konstant utvikling, og du som bonde skaper store verdier. I det arbeidet er det viktig med solide og effektive smarbeidspartnere. I Jæren Sparebank er vi fire rådgivere med fullt fokus på landbruk. Ta kontakt – vi kommer gjerne på besøk. F.v. Magne Moi, Randi Kleiveland, Otto Hustoft og Kjell Hodne.

Telefon 915 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Kleppe ◊ Kverneland ◊ Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

40

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


QUIZ

WŽƌƚĞƌ ĨŽƌ ũčƌƐŬĞ ĨŽƌŚŽůĚ

Næring

1. Hva heter selskapet grunnlagt av Elon Musk i 2016, som blant annet driver med tunnelboring? 2. Hvilken bowlingrestaurantkjede åpnet på Bryne våren 2018? 3. Hvem er Norges næringsminister per 1.8.18? 4. Hva er Statoils nye navn? 5. I hvilket land har netthandelbedriften Zalando sitt hovedkvarter?

Jæren

>ĞĚĚŚĞŝƐĞƉŽƌƚĞƌ ŽŐ ƌƵůůĞƉŽƌƚĞƌ ^ƚĊů ŽŐ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ ZƵƐƚĨƌŝĞ ƐŬŝŶŶĞƌ ŽŐ ďĞƐůĂŐƐĚĞůĞƌ ^ŝĚĞĚƆƌĞƌ DŽŶƚĂƐũĞ ŽŐ ƐĞƌǀŝĐĞ

Landbruk

1. Hva står «i-mek» for? 2. Hvilken traktor har solgt best i Norge i 2018? 3. Hvilket potetprodukt er Hoff mest kjent for? 4. Hvor mye melk gir en norsk ku i snitt per dag? 5. Hvilken duo ga ut sangen «Massey Ferguson» i 2001?

Film

1. Hvem spilte astronauten Alex Vogel i «The Martian»? 2. I 2008 gjemte leiemorderne Colin Farrell og Brendan Gleeson seg i en europeisk by – hvilken? 3. Rami Malek spiller en kjent musiker på kino i høst – hvem? 4. Hvem spilte «The Iron Lady» Margaret Thatcher i 2011? 5. Hvilket land ble Preikestolen flyttet til i «Mission: Impossible – Fallout»?

STÅLRØR

din lokale stålrørsleverandør på Bryne

Geografi

1. I hvilken verdensdel ligger landet Togo? 2. Fra hvilket land kommer popartisten Rihanna? 3. Hva er hovedstaden i Paraguay? 4. Hvilke tre land deler øya Borneo? 5. I hvilken kommune ligger Bergen?

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør

SVAR:

www.hebra.no

Næring: 1. The Boring Company, 2. Lucky Bowl, 3. Torbjørn Røe Isaksen, 4. Equinor, 5. Tyskland Jæren: 1. Time, 2. Steinkjerringa/Mor Norge, 3. Hoff, 4. Arne Garborg, 5. 1964 Landbruk: 1. Innendørs mekanisering, 2. John Deere, 3. Opphøgde potteter, 4. 26 liter, 5. Tommy & Tigeren Film: 1. Aksel Hennie, 2. Brügge, 3. Freddie Mercury, 4. Meryl Streep, 5. India Geografi: 1. Afrika, 2. Barbados, 3. Asunción, 4. Indonesia, Malaysia og Brunei, 5. Bergen

• • • • •

1. I hvilken kommune ligger Undheim? 2. Hva er navnet på statuen som står ved Synesvarden? 3. Hva heter potetindustribedriften som ligger ved Klepp Stasjon? 4. Aadne Eivindsson var hans fødenavn, hva er han bedre kjent som? 5. I september åpner ny kino på Bryne. I hvilket år åpnet Storstova dørene for første gang?

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


KRYSSORD

‹‹

NÆRING PÅ JÆREN KRYSSORD 4/18

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 24. september 2018. Vinneren av forrige nummers kryssord er Mai-Lis Reime Valdeland, Nærbø. Du mottar et flaxlodd i posten. Lett

7

3 9

7

4

4

1

3

9

7

6

2 1

4

2

1

7

3 4

4

8

6

1

3

7 6

8

6 2

8

3 © Bulls

Medium

5

1

9

7 8

3

4 3

8 7

1 3

6

5

3

4

1

9

9 8

1 3

4

5

7 © Bulls

Vanskelig

6

8

4 6

7

4 1

4

7

9

7

2 4

1

2

4

6

5

6

7 8

5

4

3

5 8

7

8 2 5

1

7

4 3 © Bulls

SUDOKU FASIT © Bulls

© Bulls

8

5

3

6

8

7

2

1

9

1

9

2

4

5

3

8

6

7

6

4

8

7

6

9

1

2

5

3

1

2

7

3

9

1

6

5

8

4

2

6

1

5

3

4

8

7

9

2

5

8

4

9

7

2

5

3

1

6

4

7

5

1

2

6

9

4

3

8

7

3

6

4

1

8

7

9

2

5

3

9

2

8

5

3

4

6

7

1

Lett

3 2 4 6 8 7 1 9 5

Medium

1 5 7 9 3 4 6 8 2

4 6 3 8 7 9 2 5 1

5 7 1 3 6 2 8 4 9

9 8 2 5 4 1 7 3 6

6 1 8 4 5 3 9 2 7

7 3 9 2 1 8 5 6 4

2 4 5 7 9 6 3 1 8

© Bulls

5 8 3 2 7 4 1 9 6

1 6 4 5 9 8 3 2 7

7 2 9 1 3 6 8 4 5

9 7 8 6 1 5 2 3 4

3 1 6 4 2 7 5 8 9

2 4 5 3 8 9 7 6 1

6 3 7 8 4 1 9 5 2

8 5 1 9 6 2 4 7 3

4 9 2 7 5 3 6 1 8

Vanskelig N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

4

‹‹

9

42


GLED DEG TIL KLEPP 24 – FESTEHELGEN PÅ KLEPP 7. - 9. SEPTEMBER 2018

TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 10

Jærhagen tyvstarter og ønsker deg velkommen til delåpning av den nye «Handlegaten» på senteret. • Nyåpningstilbud i butikkene • Overraskelse til første kunder i gata. • Stor kake og mye moro

7. - 9. SEPTEMBER

FREDAG: Nattåpent til kl. 24 - Timetilbud LØRDAG: Gratis konsert av GOGGEN og Gunnar Andersen ALLE DAGER: • Stort festtelt med dans hver kveld • Barneaktiviteter • Loppemarked • Matfestival • Stort utstillertelt utenfor Jærhagen • Tivoli • Masse aktiviteter for barna • Konkurranser og mye gøy

VI SES PÅ KLEPP 24 !

Følg med for program og tilbud på jaerhagen.no eller følg KLEPP 24 på facebook.

ÅPENT 07-20 WWW.JAERHAGEN.NO

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

• BOLIG • LANDBRUK • NÆRINGSBYGG • VA

Gisle Håland Tlf. 484 94 805 gisleror@gmail.com

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


GRÜNDEREN

Navn: Camilla Midbøe Thorsheim Alder: 40 år Bosted: Sirevåg Bedrift: Villa Camilla (Sirevåg Stasjon)

Villa Camilla på Sirevåg er en kafé, butikk og en plass det er mulighet for å skape små koselige

1. Kort fortalt – hva er din gründerbedrift? – Villa Camilla er en kafé, butikk og en plass det er mulighet for å skape små koselige sammenkomster for foreninger, bedrifter og vennegjenger. Jeg har lagt vekt på at det er et «hjemme hos»-konsept med nedpå stemning og hjemmelaget mat. Jeg har også skjenkebevilling. I butikken er det håndplukkete skatter fra lokale og kjente designere som en ikke finner alle andre steder. Jeg har valgt ut en del designere som tilbyr vintage, noe jeg er veldig glad i, og som står for bærekraftige verdier. 2. Hvor lenge har du jobbet med dette? – Jeg overtok Sirevåg Stasjon og begynte oppussing av lokalet for ett år siden. Siden da har det tatt cirka ni måneder før jeg åpnet dørene påsken 2018. 3. Hvor kom ideen fra? – Ideen om å skape noe selv har nok ligget på lur i mange år. Akkurat hvilken retning det skulle

ta ble nok ikke helt tydelig før muligheten om å leie Sirevåg Stasjon bød seg. Etter å ha flyttet fra det hektiske bylivet til stille og vakre Sirevåg er det én ting jeg virkelig har savnet innimellom; en liten urban impuls og en plass å gå å ta seg et glass vin en torsdagskveld. 4. Hva var de første skrittene fra idé til oppstart? – Jeg har vært så heldig å bli kjent med Gründerarena Jæren og har hatt kontorplass der mens jeg utviklet konseptet. Her har jeg fått hjelp til å sette konseptet i system, samt gode råd og samtaler underveis. Jeg er nok en «do-er» og var veldig rask med å få på meg malingsklærne og sette i gang. Veien har gått til underveis, og jeg er nok mer typen som har brettet opp armene og jobbet på, istedenfor å lage de store skissene på papir. 5. Hvordan har du jobbet videre med dette? – Jeg har vært veldig klar over at læringskurven ville bli bratt. Tanker og virkelighet skal forenes. Et av mine mantra har hele tiden vært å skape

E.VARHAUG

gode opplevelser for andre, men det er samtidig også viktig for meg å skape en hverdag som gir meg mening. Jeg har fokus på kvalitet over kvantitet. Og ønsker at de som kommer på besøk «hjemme hos meg» skal forlate Villa Camilla med godfølelsen; for maten og varene – men kanskje aller mest for god atmosfære og stemning. 6. Hva skal du gjøre fremover? – I sommer og høst er det Villa Camilla som har mitt hovedfokus. Jeg gleder meg til å fortsette arbeide med å utvikle min egen bedrift og ta i mot gjester og turister. Jeg har i tillegg til selve kafeen og butikken et 100 kvadratmeter stort pakklager som er under utvikling. Her er tankene og planene mange. 7. Hva er målet med bedriften på lang sikt? – Det er å være med på å bidra til å skape næring og arbeidsplasser. Personlig ønsker jeg å skape en hverdag som gir meg mening. Jeg har ambisjoner om å skape mitt eget designer-merke, som jeg en

150 x 75

transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

44

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

bjorn@bobyggjaren.no - Tlf: 930 36 859


GRÜNDEREN

sammenkomster for foreninger, bedrifter og vennegjenger, sier gründer og innehaver Camilla. Foto: Villa Camillas FB-side

gang i fremtiden håper jeg vil få muligheten til å realisere.

personlig, og da tror jeg det er viktig å kunne stå stødig i seg selv.

8. Hvilke egenskaper kreves for å være gründer? – Det tror jeg nok må være tålmodighet og det å være hardtarbeidende. Det er ingenting som vil komme gratis. Når man er gründer, vil en garantert møte mange utfordringer og hinder på veien. Jeg tror derfor at det er viktig å være bevisst og god på selvmotivering. I tillegg er det mange som vil mene noe om deg, gjerne

9. Hva er det kjekkeste med gründertilværelsen? – Glade og fornøyde gjester er vel noe av det aller beste! Det betyr at jeg har klart å bidra til å skape gode opplevelser for andre og det er lykke for meg. Ellers så er det gøy med alle de små tingene, delmålene: Et bra salg, en ny forespørsel, positive tilbakemeldinger, nye følgere på Facebook og Instagram, en god avtale… Alle disse små

GLADE OG FORNØYDE GJESTER ER VEL NOE AV DET ALLER BESTE! DET BETYR AT JEG HAR KLART Å BIDRA TIL Å SKAPE GODE OPPLEVELSER FOR ANDRE OG DET ER LYKKE FOR MEG.

tingene som hjelper meg videre og gir meg en følelse av å være underveis. Selvsagt er også frihet en kjekk ting. Jeg har faktisk mulighet til å bestemme arbeidsdagen min selv. 10. Og det mest krevende? – Uten tvil; å finne tid til seg selv! Grensen mellom jobb og privatliv er så å si ikke eksisterende i en oppstartsfase. I tillegg må jeg nok si at jeg synes at det er utrolig krevende med alt av regelverk som en må forholde seg til. Jeg har respekt for regelverket vi har og at det er der for en grunn, men det kunne kanskje være litt mer nyansert slik at det kan være lettere for små gründere å sette sin idé ut i praksis. 11. Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift? – Vær tro mot deg selv og gjør din greie! Vær/bli god på det du driver med. Ta vare på verdier og prinsipper – det vil lønne seg. Ha det gøy, – kjærlighet og glede.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


Facebook kjøper vindkraft fra Jæren i 15 år Den tyske investoren Luxcara har solgt kraftproduksjonen fra de 70 turbinene i Bjerkreim Vindpark fra oppstarten høsten 2019 og 15 år framover i tid, til Facebook.

D

et opplyser Norsk Vind Energi, som står for utvikling og prosjektledelse av vindparken i kommunene Hå og Bjerkreim i Rogaland, til NTB.

Norges største Vindparken blir Norges største når den åpner, med en estimert årsproduksjon på om lag 1 TWh, som tilsvarer årsforbruket til rundt 50.000 husholdninger.

Kjærkomne skatteinntekter – Dette er Facebooks hittil største kjøp av fornybar energi, et resultat av at de ønsker å bli fornybare i all sin virksomhet globalt. For oss lokalt betyr det mye næring i mange år for leverandører og entreprenører, kjærkomne

Facebook har investert i fornybar energi på Jæren.

skatteinntekter for kommunen og inntekter for grunneierne, sier seniorpartner Rune Hersvik i

Norsk Vind Energi, som er svært fornøyd med avtalen også for eget selskaps del.

Automatisk fôring med TKS - smart landbruk for smarte bønder

ENKEL LØSNING FOR ALLE FORHOLD! TKS K2 EasyFeed K2 EasyFeed, din inngang til automatisk fôring • 20 grupper med 12 starttider pr. gruppe • Individuell fôrmengde for hver gruppe • Mobilt touch display for enklere betjening av maskin • Kan punktutfôre, tilpasset båsfjøs • Kan ha veieceller for vektutfôring • Standard med to kraftfôrslag og et grovfôr, tillegg for flere • Enkel og lettfattelig styring - 62 doble kniver i Hardox - Hurtiginnfeste av kniver, uten skruer - Sentralsmøring er standard

I-mek

46

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Kompetanse Løsninger Produkter

Montering Service Optimalisering

www.fkra.no


Klart for ny runde Klepp 24 7. til 9. september får besøkende til Klepp bli bedre kjent med næringslivet og organisasjoner i kommunen når Klepp 24 avholdes for 30. gang.

A

rrangørene Jærhagen og Klepp Næringsforening frister på Facebooksiden med en festhelg spekket av underholdning, aktiviteter, konkurranser, tivoli og konserter for hele familien med gode tilbud i butikkene og salgsbodene! Og 8. september avholdes mosjonsløpet Pølsemilå, arrangert av Orre Idrettslag og Håland Slakterbutikk. Arrangementet har de siste årene tiltrukket seg godt over 30.000 besøkende.

Første helgen i september arrangeres Klepp 24 for 30. gang.

Jet gJødselpumper Priser fra

56 900,-

NYHET! Hydr.lastestativ som tillegg/ekstra utstyr

Jet 2000 / 2100 Suveren omrøringskapasitet 9000 l/min v/540 rpm l Regulerbare støtteføtter l Regulerbar tårnhøyde 150-230 cm l Regulerbar vinkel mellom tårn og pumperør l Gode kutteegenskaper av silo- og fôrrester l Leveres galvanisert l

JLS mekaniske Jæren Landbrukssenter AS Opstadveien653 653 Opstadveien 4360Varhaug Varhaug 4360 Telefon Telefon51 51797984845050 Telefax Telefax51 51797984845151

Ring vår selger 909 58 535 www.jls.no

ALT I GRAVING - Bolig - Landbruk - Næring Ring direkte: Tom Ree 908 37 049 Sven Steinsland 918 72 623

Undheimsvegen 885, 4342 Undheim

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 47


Sammen med lokale samarbeidspartnere tilbyr vi smarte løsninger innen bygg og i-mek

Lely Vector

Lely Discovery

Lely Astronaut

Sør 3178 Våle Tlf. 33 30 69 61 sor@fjossystemer.no

Natura Step aviarsystem

Fjøssystemer støtter kombinertlandslaget

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

Fjøssystemers fangfront

Vest 4365 Nærbø Tlf. 51 43 39 60 vest@fjossystemer.no

NONSEBESTILL HER? Neste utgave kommer 17. oktober.

ANNONSE ALLEREDE NÅ!

G PÅ JÆREN bedrifter og er verdier og okuserer på æringslivet.

FULL DISTRIBUSJON – ALLE HUSSTANDER OG BEDRIFTER Kontakt: HUS- I KLEPP, TIME OG HÅ KOMMUNE

ALT AV OMMUNENE Katrine på tlf. 901 40 447 Lang levetid – 6 utgivelser i året – Høyt opplag EIGERSUND katrine@lokomotiv.no – 22.000 eksemplarer

Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 86 25 05 nordvest@fjossystemer.no

Midt 7473 Trondheim Tlf. 72 89 41 00 midt@fjossystemer.no

Bygg 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 bygg@fjossystemer.no

KOMPLETT LEVERANDØR TIL LANDBRUKET

Landbruksbygg Byggevarer KOMPLETT LEVERANDØR Bolig TIL LANDBRUKET Landbruksbygg - Byggevarer - Bolig Ta kontakt for et godt tilbud! Ta kontakt for et godt tilbud!

velser i året Unni på tlf. 932 14 318 KONTAKT: eksemplarerKatrine på unni@lokomotiv.no tlf. 901 40 447 katrine@lokomotiv.no Unni på tlf. 932 14 318 unni@lokomotiv.no

48

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Vesthagen 2, 4344 Bryne Tlf.: 51 48 84 00 post@js-service.no * www.js-service.no


FEM MAT

Naboens kylling med kryddersmør

Har du Alt på det rene?

Det var en sommerdag mannen min jobbet kveldsvakt. Jeg hadde ingen middagsplan og kjente plutselig en god grillukt fra naboen.

DU TRENGER TIL KYLLINGEN: 2. Kutt kyllingfileten på midten • 5 kyllingfileter • 150 g meierismør • 1 ss chili • 1 fedd hvitløk • 15 blader basilikum • 1 ts havsalt

TIL SALATEN • 100 g byggryn (2 pakker boil-in-bag) • 2 paprika etter ønske • ½ agurk • 1 vårløk • 100 g fetaost i chiliolje • Ruccula • 3 tomater • salt og pepper

SLIK GJØR DU

og smør godt på med kryddersmør før du «lukker» kyllingen igjen. Legg 1 eller 2 fileter i aluminiumsfolie og stek dem på grillen eller midt i ovnen på 250 grader i 25 minutter. Skjær gjennom kyllingen for å se om den er gjennomstekt.

3. Resten av smøret brukes som tilbehør når retten er klar for servering. 4. La byggrynsposene ligge i kaldt vann en time før du lager salaten. Bland så byggryn sammen med de oppskårne råvarene. Fetaosten som ligger i chiliolje, setter en veldig god smak på salaten. De kan kjøpes i de fleste butikker. Dette er små porsjoner som selges i pakker på 100 gram.

5. Kryddersmør er lett å lage, 1. Kutt basilikum, hvitløk og chili men man kan enkelt kjøpe i en food prosessor eller med kryddersmøret for å spare tid. kniv. Bland dette sammen Det er nemlig godt nok! med det romtempererte 6. Byggrynsalaten er super som smøret. Ha i salt. restemat til lunsj dagen etter. Da kan du rive kyllingen i biter og ha oppi salaten.

Du kan lese flere av Maggis oppskrifter i bøkene hennes, eller på bloggen «Godt nok».

Vi kan arbeidstøy og matter

Vi tilbyr: • • • • •

Vask, reparasjon og administrasjon av arbeidstøy Utleie av matter med og uten logo Utleie av avlastningsmatter Utleie av sengetøy, duker, servietter og mopper Tekstiladministrasjon

Vinnarskalle.no

Litt tilfeldig var jeg i området rundt postkassene, og naboen spurte om vi ville ha litt mat. Jeg var ikke vanskelig å be. Denne retten er et resultat av denne episoden.

Hvorfor bruke oss? • • • • • •

En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg Moderne vaskelinjer Miljøbevisst Iso-sertifisert Faste kjøreruter i hele Rogaland Nærhet til kundene og korte beslutningsveger

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

– ALT PÅ DET RENE

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø 982 17 295 – leiv@tekstilvask.no

tekstilvask.no Følg oss på

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no Dagfinn Hauge

Anne Oma

Dagfinn Hauge (51) tar over som redaktør for Næring på Jæren i høst. Han har blant annet bakgrunn som journalist i Jærbladet, internredaktør i Statoil og marked- og kommunikasjonsansvarlig i Norganic.

Anne Oma (32), fra Bryne – bor i Sandnes, er nå klar for nye utfordringer hos Megabite Jæren & Dalane på Bryne. Hun er utdannet journalist, og har syv års erfaring innen mediebransjen der hun blant annet har jobbet som tekstforfatter, grafisk designer og markedsansvarlig.

Tore Friestad

Jonas Mæland

Tore Friestad (34) fra Nærbø begynte 1. august som innholdsprodusent i Altibox, etter å de siste årene ha jobbet med Næring på Jæren og Næring i Sandnes for Lokomotiv Media og som tekstforfatter i reklameselskapet Megabite Jæren & Dalane.

Jonas er tilbake hos Mæland Rør der han jobber som rørlegger, hovedsakelig innen industri, næringsmiddelindustri og landbruk. Han er 35 år og fra Vigrestad.

Line Nødland Pollestad

Tone Grindland

Ble ansatt som regnskapsmedarbeider i Fasit Regnskap 6. august 2018 grunnet økt oppdragsmengde. Dette er hennes første jobb etter bachelorstudier i London og mastergrad i International business ved Edinburgh Napier University i Skottland.

Tone Grindland (42) blir ny regiondirektør for NHO Rogaland. Grindland kommer fra stillingen som næringssjef i Stavanger kommune og har tidligere jobbet for Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor i Brussel og i Rogaland. Grindland tar over som leder ved NHO-kontoret i Rogaland etter Svein Olav Simonsen som gikk bort i slutten av februar i år.

Vi satser på landbruk! Vi hjelper deg å få brikkene på plass! Vi kjenner godt utfordringene og behovene til landbruket, og tilbyr lokale rådgivere som kan treffe deg på gården eller på ett av våre lokale kontor. Kontakt oss på tlf 915 02 002.

Eiendomsmegling

Skadeforsikring

Personforsikring

Lokale kontor & egen landbruksrådgiver

Vipps

Driftskreditt

Finanisering

Leasing

50

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Sparing og pensjon


Reparasjon av alle typerINNENReparasjon ALT bilmerker GRUNNARBEID av alle typer Reparasjon av Reparasjon bilmerker Bertelsen maskin er et alle typer bilmerker av alle typer sentralgodkjent entreprenørfirma som bilmerker

• Kontroll, skifte og reparasjon av slitedeler: Vår kompetanse – din trygghet eksos, clutch, brems, forstilling, støtdempere, startere, dynamoer, startbatterier

• Feilsøking, kontroll og VI UTFØRER: reparasjon av motorstyring og Vår kompetanse – din trygghet • Periodisk kjøretøykontroll bensininnsprøytning (EU-kontroll) Mekanikerne våre har • Bilelektriske reparasjoner • Kontroll, skifte og snitterfaring på over 15 år! • Diagnose og feilkodelesing reparasjon av slitedeler: • Montering av eksos, ekstrautstyr clutch, brems, forstilling, støtdempere, • Kilometerservice, oljeskift, Mekanikerne våre har startere, dynamoer, startbatterier Mekanikerne våre har snitterfaring på over 15 år! på over 15 år! servicedeler snitterfaring

• Feilsøking, kontroll og • Dekk og avbalansering reparasjon av motorstyring og • Vi utfører Wurth bil innredning bensininnsprøytning • AC-service • Bilelektriske reparasjoner • Vi selger slitedeler til alle • Diagnose og feilkodelesing bilmerker over disk • Montering av ekstrautstyr

driver med alt innen www.lyebil.no grunnarbeid og har • Kilometerservice, oljeskift, oppdrag for bedrifter, Telefonservicedeler 400 06 447 • Dekk og avbalansering www.lyebil.no privatpersoner og • Vi utfører Wurth bil innredning • AC-service kommuner. Veletablert • Vi selger slitedeler til alle Telefon 400 06 447 bilmerker over disk www.lyebil.no bedrift med gode driftsresultater. Alt innen grunnarbeid

Mekanikerne våre har Telefon 06 snitterfaring på over 15 år! Telefon 400 400 06 447 447 – www.lyebil.no

Bertelsen maskin

Grundeveien 82,maskin 4352 Kleppe Bertelsen www.bertelsenmaskin.no Grudeveien 82, 4352 Kleppe Facebook: K Bertelsen maskin as www.bertelsenmaskin.no

ALT INNEN GRUNNARBEID Følg oss gjerne på facebook: K.Bertelsen maskin

Bertelsen maskin er et sentralgodkjent DITT entreprenørfirma som K driver O Mmed P Lalt E innen TTE Bgrunnarbeid I L S E NogThar ER PÅ JÆ R E N oppdrag for bedrifter, privatpersoner og kommuner. Veletablert bedrift med gode driftsresultater.

ALT INNEN GRUNNARBEID

Bertelsen maskin | Grudeveien 82, 4352 kleppe | www.bertelsenmaskin.no

Bertelsen maskin er et sentralgodkjent entreprenørfirma som driver med alt innen grunnarbeid og har oppdrag for bedrifter, privatpersoner og kommuner. Veletablert bedrift med gode driftsresultater. Bertelsen maskin Grudeveien 82, 4352 Kleppe www.bertelsenmaskin.no

Følg oss gjerne på facebook: K.Bertelsen maskin

Bertelsen maskin | Grudeveien 82, 4352 kleppe | www.bertelsenmaskin.no

NYE MITSUBISHI OUTLANDER PHEV F U L L ABertelsen DET MED NYHETER maskin Grudeveien 82, 4352 Kleppe www.bertelsenmaskin.no

reimeoglode.no 51gjerne 79 10 Følg oss på10 facebook:

VI UTFØRER: • Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) • Kontroll, skifte og reparasjon av slitedeler: eksos, clutch, brems, forstilling, støtdempere, startere, dynamoer, startbatterier

MIN JOBB

• Feilsøking, kontroll og reparasjon av motorstyring og bensininnsprøytning • Bilelektriske reparasjoner • Diagnose og feilkodelesing • Montering av ekstrautstyr • Kilometerservice, oljeskift, servicedeler • Dekk og avbalansering

Yrke: Inseminør Navn: Solfrid Mellemstrand Alder: 49 år Arbeidssted: Geno

• Vi utfører Wurth bil innredning AC-service 1. Hvorfor •ble du inseminør? • Vi selger slitedelermen til alle – Det var nok litt tilfeldig, jeg har alltid vært spesielt bilmerker over disk interessert i husdyr på garden.

2. Hvilken utdannelse kreves? – Helst bør man ha landbruksfaglig utdannelse, eller minimum en god del praksis i håndtering av storfe og gris. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Å ta imot bestilling av inseminering og sørge for at det utføres til avtalt tid. Arbeidsoppgavene består stort sett av å inseminere storfe og gris, samt drektighetskontroll av storfe. Ellers har jeg ansvar for å i størst mulig grad kunne tilby de sæddosene som kunden ønsker for sine dyr. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Vi er ansatt i Geno som har sin virksomhet på Hamar, og det er stort sett inseminørene som har sin virksomhet her på Jæren, utenom et par kontorstillinger. 5. Hvordan er arbeidstiden? – Vi arbeider turnus som går over alle årets dager. 6. Hva er snittlønnen i en stilling som dette? – Vi er lønna for hvert dyr og hver kilometer vi kjører, så jeg vil tro vi ender opp på en cirka vanlig industrilønn til slutt. 7. Hva er det beste med jobben? – Kontakten med dyr og dyreeier, og det å få være et positivt innslag i en travel bondes dag. 8. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – Det «løgnaste» må være da kua ikke var å finne på avtalt plass. Bonden var bortreist og kunne ikke hjelpe, så etter litt resultatløs leting, var det bare å pakke sakene sine sammen og reise. Kua var borte vekk! Men plutselig, da jeg skulle sette meg i bilen, stod kua der i all sin prakt, midt på plenen i hagen som den naturligste ting. 9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da arbeidet som? – Da måtte jeg ha vært bonde eller dyrlege. 10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Jeg gleder meg til å se videre utvikling av nye metoder i avlsarbeidet. Avkomsgransking, som man ikke så resultat av før mange år etter, er erstattet av genomisk seleksjon, som kan gi svar på avlsegenskapen med kun en vevsprøve. Det er spennende!

K.Bertelsen maskin

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 51


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

KLEPP PROTECH MONITORING AS Dynjarvegen 9, 4352 KLEPPE Daglig leder. Kianoush Eshaghi Styreleder: Kianoush Eshaghi DAMPEBODEN AS Tangarvegen 53, 4353 KLEPP STASJON Styreleder: Kim-Andrè Olsen Daglig leder: Kim-Andrè Olsen Virksomhet: Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg

TIME SELLY HOME AS Kjøpmannsbrotet 3, 4352 KLEPPE Styreleder: Krzysztof Zuba Daglig leder: Krzysztof Zuba Virksomhet: Engroshandel med møbler UNOTEK AS Roligheta 2, 4353 KLEPP STASJON Styreleder: John Breiland Daglig leder: John Breiland Virksomhet: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

HANG TEN AS Vollvegen 40, 4354 VOLL Styreleder: André Gilje Daglig leder: André Gilje

Store nok til å ha tyngde. Små nok til å bry oss. Merete, Gunnar og resten av FSS Revisjon er nå en del av RSM Norge - et akkurat passe stort revisjonsselskap i Sandnes. Velkommen! rsmnorge.no

rsmnorge.no

52

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

SKOGEN FOTO OG MEDIA AS Rubinvegen 20, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Jan Tore Skogen Styreleder: Jan Tore Skogen TEKNISK VVS AS Brekkevegen 41, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Jan Foss Styreleder: Jan Foss Virksomhet: Rørleggerarbeid WELD INTEGRITY AS Vardheivegen 58C, 4340 BRYNE Daglig leder: Max Elliott James Brown Styreleder: Max Elliott James Brown Virksomhet: Annen teknisk konsulentvirksomhet


CHAPERONE AS Hauabakkvegen 59, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Bjørn Christian Granberg Styreleder: Håvard Christopher Hana ANNE BRIT LESEHJELP AS Hellevegen 2, 4341 BRYNE Daglig leder: Anne Brit Farstad JB IOTEC AS Hålandsvegen 28, 4344 BRYNE Styreleder: Jan-Narve Bakken Daglig leder: Jan-Narve Bakken Virksomhet: Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

KLINIKK FOR ALLE BRYNE AS Hetlandsgata 9, 4344 BRYNE Styreleder: Rui Sancho Tavares Daglig leder: Hilde Tavares Virksomhet: Andre helsetjenester

TUFTEGARN AS Tuftevegen 21, 4355 KVERNALAND Styreleder: Harald Mjølne Daglig leder: Harald Mjølne

LAPWING AS Vardheivegen 66, 4340 BRYNE Styreleder: Jone Salte Daglig leder: Gabriel Pollestad Virksomhet: Annen teknisk konsulentvirksomhet RYGGRADEN SØSTER AS Hetlandsgata 9, 4344 BRYNE Styreleder: Rui Sancho Tavares Daglig leder: Hilde Tavares Virksomhet: Andre helsetjenester

TUFTEGARN III AS Tuftevegen 21, 4355 KVERNALAND Styreleder: Harald Mjølne Daglig leder: Harald Mjølne TUFTEGARN IV AS Tuftevegen 21, 4355 KVERNALAND Styreleder: Harald Mjølne Daglig leder: Harald Mjølne TUFTEGARN V AS Tuftevegen 21, 4355 KVERNALAND Styreleder: Harald Mjølne Daglig leder: Harald Mjølne

GODT BONDEVET OG HØG KOMPETANSE Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Det beste alternativet for landbruksog forretningsrekneskap Tlf. 51 77 18 00 ● post@timerl.no ● www.time-rekneskapslag.no

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5 3


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

HÅ FARSEKONGEN AS Dalen 16, 4340 BRYNE Daglig leder: Egil Seldal Styreleder: Bjørn Røken FINGERBØLET AS Lyngholen 35, 4345 BRYNE Daglig leder: Inger Berge Virksomhet: Veving av tekstiler

ELVIRA EFFECTS AS Hadlandshøyvegen 39, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Sian Louise Elvy Styreleder: Sian Louise Elvy Virksomhet: Frisering og annen skjønnhetspleie

EXACON AS Kvibakken 68, 4365 NÆRBØ Styreleder: Åge Åsbø Daglig leder: Åge Åsbø HH-HOLDING AS Seljevegen 14, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Harald Haugland

LODEVOLDEN III AS Bjorlandsringen 99, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Jarl Scheie Styreleder: Bjørn Risa

FUN INVESTERING AS Kolheivegen 18B, 4340 BRYNE Daglig leder: Fredrik Undheim Styreleder: Fredrik Undheim

NÆRLAND INVEST AS Nordsjøvegen 1586, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Anders Nærland

BJORHAUGSLETTA 11 AS Bjorhaugslettå 11, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Leif Øvestad Styreleder: Leif Øvestad

R-H INVEST AS Sollivegen 14, 4365 NÆRBØ Daglig leder. Runar Mjåtveit Styreleder: Henning Mjåtveit

K.N HOLDING AS Nyhusvegen 7, 4365 NÆRBØ Styreleder: Kjetil Nielsen Daglig leder: Kjetil Nielsen KRUSEMARKA EIENDOM AS Krusemarka 5, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Anders Nærland Virksomhet: Oppføring av bygninger

Vi tilbyr deg som kunde valg av tradisjonell regnskapsføring eller skybasert regnskap, tilpasset dine behov. Adresse: Solavegen 21, 4352 Kleppe Tlf.: 51 42 20 10 / E-post: post@status-as.no / www.status-as.no

TOTALLEVERANDØR INNEN:

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt ; Gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid gjør det lett å holde orden på bedriftsøkonomien. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

REGNSKAP, IT-TJENESTER, PROGRAMVARE, LØNN, RAPPORTERING OG RÅDGIVNING Som totalkunde i Dataplan vil du kunne forholde deg til en leverandør av både IT-systemer, programvare, løsninger, rapportering og IT-Tjenester Vi sikrer deg en trygg og skreddersydd leveranse som totalleverandør og som leverandør innen et av segmentene. Vi gir råd og designer optimale løsninger basert på dine behov.

Dataplan 9 1 8 3 9 454 | w w w .fasi t r egn skap.n o

54

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Forus – Sandnes – Bryne – Tau Tel: +47 51 96 30 00 Web: www.dataplan.no


NÆR ELLER MODERNE LØSNINGER?

I Tveit har vi bare lokalkontor, 17 av dem. Fra Stavanger i sør til Bergen i nord. Derfra fører vi regnskap og rådgir 2700 bedrifter og 1700 jordbrukskunder. Vi tilbyr individuelt tilpassede, velutprøvde løsninger som bidrar til å effektivisere dine prosesser – og dermed gir økt lønnsomhet. Vi tilbyr også tjenester innen rådgivning, systemleveranse, lønn og personal. Tveit arbeider ut fra den filosofi at vi skal være tilstede der du er. MODERNE, KOMPETENT OG ENGASJERT.

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I

OCKGÅRDEN OCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM I KLEPP SENTRUM

Besøk oss på vårt kontor i Hillevåg – Eller kontakt Harald Selvåg på harald.selvag@tveit.no / 906 85 281 for et uforpliktende tilbud. Vite mer om oss? www.tveit.no

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV:

51 79 97 50

æren Regnskap er i stadig større grad æren Regnskap er i stadig større grad n samarbeids partner og total leverandør en samarbeidspartner og totalleverandør n økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør en økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne veland Hodne Espedal Hodne N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland keland E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig æveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Wiig odne Magnar Espedal keland E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig pedal Wiig Hodne Magnar Espedal pedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5 5


VELKOMMEN TIL SASIRO I unike omgivelser tilbyr vi kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

Telefon: 51 50 22 80 E-post: kurs@rogbr.no facebook.com/Sasiro.as/

• I Samfunnssikkerhetsenteret i Rogaland får du både teori og praktiske øvelser på samme sted. • For mer info og kursoversikt se våre nettsider: www.rogbr.no/kurs. • Vi tilrettelegger også kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.

KRAN OG KJETTING AS

Nye rør uten å grave eller rive

Torland Transport Torlandsveien 231 4365 Nærbø Mob 950 78 307

Lokal transport Hovedsakelig landbruk Utlandet: Danmark

Olimb Rørfornying AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf. 69 28 17 00 www.olimb.no

Din lokale kontakt: Olimb Rørfornying Rogaland AS E-Post: john.ludvigsen@olimb.no Tel.: 955 58 946

Nå kjøring med tvillinghjul på traktor

Mads Ove Skrettingland Maskin

Epost: post@jaertakst.no - tlf: 91 600 700

www.jaertakst.no

• Gjødselmixing • Utkjøring med 12m3 doff • Pløying med stripeplog • Kunstgjødselspreiing med GPS • Silotrøing • Rundballesamling • Steinhenting • Direkttesåing 6 m med GPS • Sprøting med GPS • Horving og tromling • Dumperkjøring

madsi_660@hotmail.com • Maskin tlf. 484 50 365

N E S V I K

PRODUKSJON AV AVANSERTE PRODUKTER www.msas.no

56

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ett kontaktpunkt Ett verksted En faktura En dokumentpakke

A S

ALT INNEN GRUNNARBEID OG STEINLØING. WWW.NESVIK.AS TLF:926 52 028


KONKURRANSE

Juristens råd

‹‹

FINN RIKTIG FIRMANAVN

Sindre Meling er advokat ved Brynekontoret til ProJure, som i hvert nummer gir sine juridiske råd til leserne av Næring på Jæren.

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no Innen 24. september 2018.

Skåre Vinn et gavekort fraPeder Klepp Soneterapi.

Distriktssjef Sørvest peder.skare@landkredittbank.no Tlf. 911 01 528

Kan arbeidsgiver ensidig beslutte lønnsreduksjon for sine ansatte? Arbeidsgivere som må kutte kostnader ser ofte på lønnskutt som et attraktivt alternativ til oppsigelse eller permittering. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver og de ansatte blir enige om en avtale om midlertid lønnskutt som alternativ til oppsigelser eller permitteringer.

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Joleif Ree, Bryne.

Rygg og nakkemassasje

Har du riktig rente på lånet ditt? Minirenseanlegg for å kjøpe:og Vi har spesialkompetanse landbruksfinansiering Vi på ønsker blant markedets beste betingelser på landbrukslån. hus/hytter og oljeutskiller Traktorer 2000 - 2018 modeller med ca. 70-1 Vi kan landbru Kontakt Peder for et godt tilbud.forhøstere i god stand. ALT I GRAVING Serigstad 1 for landbruk 2 Ploger og 3 steinsvanser fra Kverneland No

Opp?

Hvis partene ikke blir enige om lønnskutt har arbeidsgiver likevel en viss adgang til å gjennomføre tiltaket. I så fall må arbeidsgiver gi de ansatte en såkalt endringsoppsigelse. Det vil si oppsigelse av eksisterende arbeidskontrakt kombinert med tilbud om ansettelse på endrede lønnsvilkår. De rettslige kravene til endringsoppsigelser er i utgangspunktet like som ved ordinære oppsigelser. Det innebærer blant annet at en endringsoppsigelse må drøftes med den ansatte før endelig beslutning tas og at endringen på samme måte som ordinære oppsigelser må være saklig begrunnet.

- Bolig Eldre Vi traktorer, anleggsmaskiner ogstør redsk Godkjent avløpsanlegg -−Landbruk har et av landets | også Landkredittbank.no |og815 52 sm 24 Vi kjøper defekte traktorer gravemas − Enkel montering - Næring be

− Lydløst og luktfritt juridiske fagmiljøer inne Ring direkte: Vi kjøper for videresalg og eksport. Ta gjern Ring oss på − Prisgunstig eiendomssektoren. Hurtig908 og ryddig oppgjør før vi henter Tom Ree 37 049

Lei lift hos oss – www.ekstralift.no

4

varen.

5

970 85 666

H

Tore Siv

6 VI UTFØRER:

SvenTestet Steinsland 918 til 72NS-EN 623 i henhold 12566-3 Vi ordner transport via profesjonell Jærveien 148 samarbeidspartner – Grødem 4340 Bryne Transport.

Ned?

Lei graver hos oss – www.ekstragraver.no Vår kompetanse – din trygghet

976 62 3 KOMPLETT LEVERANDØR TIL LANDBRUKETtore.sive

4 • Periodisk kjøretøykontroll Bergelandsgt. 13 | telefo Nøl ikke med å ringe for en samtale. Kravet om at oppsigelser skal være saklig begrunnet praktiseres (EU-kontroll) Landbruksbygg strengt av domstolene. Terskelen for at en endringsoppsigelse skal • Kontroll, skifte og Byggevarer Undheimsvegen 885, bli vurdert som saklig begrunnet er en del lavere enn for vanlige KOMPLETT LEVERANDØR •P reparasjonBolig av slitedeler: 4342 Undheim oppsigelser. Dette skyldes at ulempene for den ansatte er mindre ved TIL LANDBRUKET Vår kompetanse – d Tlf.: 909 86 620 eksos, clutch, brems, Landbruksbygg - Byggevarer - Boligi endringsoppsigelser, ettersom den ansatte beholder jobben, men på E-post: kornelius@odlandas.no Ta kontakt for et godt tilbud! startforstilling, støtdempere, Ta kontakt for et godt tilbud! •M endrede vilkår. ere, dynamoer, startbatterier BIODISC BIOSAFE •B • Feilsøking, kontroll og VI UTFØRER: Gulating lagmannsrett behandlet nylig en sak hvor en arbeidstaker 5 til 500 personer 5 til 300 personer reparasjon av motorstyring og o hadde blitt pålagt lønnskutt gjennom en endringsoppsigelse. Selv Vår kompetanse – din trygghet Vesthagen 2, 4344•Bryne Tlf.: 51 48 84 00 Periodisk kjøretøykon Lokal representant bensininnsprøytning post@js-service.no www.js-service.no Gjø om arbeidsgiver vant frem i den aktuelle saken ga lagmannsretten (EU-kontroll) sam Mekanikerne våre har • Bilelektriske reparasjoner uttrykk for at endringsoppsigelser som kun innebærer en justering av • Kontroll, skifte og Se snitterfaring på over 15 år! inf lønn, ikke arbeidsoppgaver, krever svært gode grunner. Det innebærer • Diagnose og feilkodelesing Klippav her reparasjon slitede Grunnarbeid, grøfting, vann, avløp og renseanlegg. sam at arbeidsgivere som planlegger slikt tiltak må gjøre en grundig • Montering av eksos, ekstrautstyr clutch, brems, Tlf. 954 09 360 - post@sandnesmaskin.no vurdering av egen situasjon før det treffes beslutning om lønnskutt. forstilling, støtdempe www.sandnesmaskin.no• Kilometerservice, oljeskift,

Reparasjon ÅLGÅRD BRUKTBIL 7av alle typer 8 9 Reparasjon bilmerker av alle typ Sandnes Maskin Reparasjon av Reparasjon bilmerker alle typer bilmerker SVARSEDDEL av alle typer bilmerker Vi satser på landbruk! *

‹‹

Mekanikerne våre har Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, dynamoer, ere, startb Mekanikerne våre har snitterfaring på over 15 år! servicedeler snitterfaring på over 1 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. • Feilsøking, kontroll og • Dekk og avbalansering Merk konvolutt eller epost «Konkurranse Næring på Jæren». reparasjon av motors • Vi utfører Wurth bil innredning bensininnsprøytning 6 1 • AC-service Mekanikerne våre har • Bilelektriske reparasj Telefon 06 snitterfaring på over 15 år! • Vi selger slitedeler til alle Eiend Telefon 400 400 06 447 447 – www.lyebil.no 2 7 • Diagnose og feilkode meg bilmerker over disk www.lyebil.no • Montering av ekstrau 3 8 • Kilometerservice, olje servicedeler Vi hjelper deg å få Telefon 400 06 447 Skade• Dekk og avbalanserin 9 4 www.lyebil.no forsikring brikkene på plass! • Vi utfører Wurth bil in 28

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt ; Gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid gjør det lett å holde orden på bedriftsøkonomien. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

9 1 8 3 9 4 54 | w w w .fasi t r egn skap.n o

• AC-service

5

Vi kjenner godt Telefon 400 06 447 utfordringene og www.lyebil.no behovene til landbruket, Navn: og tilbyr lokale rådgivere Adresse: som kan treffe deg på gården eller på ett av Postnr./-sted: våre lokale kontor. Kontakt oss på tlf 915 02 002.

• Vi selger slitedeler til Lokale kontor bilmerker over disk & egen landbruksrådgiver

Drifts-

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹kreditt ‹ 57


Kæ skjer Anno 1860 AK TIVITE TSGUIDE

www.kohlerpaviljongen.no

Nærbø, telefon: 48 13 50 85

S elskap, kurs og andre arrangement

DIN ANNONSE HER

DIN ANNONSE HER

Kr 5700,Spesialpris

kr 4000,-

JULEBORD LOKAL MAT I UNIKE OMGIVELSER Bestill nå

Pr annonse

www.hagamleprestegard.no post.hgp@ha.kommune.no 51 79 16 60

Unge Spor preSenterer

Spesialpris

kr 3000,Pr annonse

www.kohlerpaviljongen.no

UTSTILLINGER – KUNSTBUTIKK – KAFÉ – UTLEIE OVERNATTING PÅ OBRESTAD FYR ARRANGEMENT – PRESTEGARDSHAGE FLOTT TURTERRENG

Kr 3500,-

Anno 1860

BESTILL PLASS I DAG!

PÅMELDINGSTURER TYROL 3.-10. september 2018 KRAKOW 6.-9. oktober 2018 JENTETUR 18.-24. oktober 2018 Cruise med sykkel i KROATIA HEVIZ I UNGARN 17.-24. oktober 2018 MADAGASKAR 24. nov-8. des. 2018 HEVIZ I UNGARN 8.-18. februar 2019 PASJONSPILLET I OBERAMMERGAU – kun hvert 10. år 17.-24. juni 2020

... eller enda bedre:

ÅRSAVTALE

Sk noer+Sang tal

Nærbø, telefon: 48 13 50 85

1/4 kr 3000,- pr annonse Sola kulturhuS

1/8 kr 2000,- pr annonse 16.September

CUBA 7. – 22. NOVEMBER 2018 GRUPPEREISE 16 dagers rundreise med norsk reiseleder Fra NOK 33.900 pr. pers Inkl. i prisen: Fly t/r Cuba, visum, Gamle Havanna, sightseeing, rundreise m. guide til Pinar del Rio, Trinidad, Santa Clara m.m. ferie på slutten i Cayo Santa Maria m. all-inclusive.

Se www.idereiser.no for mer informasjon

Alle priser er eks mva. Har du ikke materiell kan vi lage for kr 500,- for 1/8 side www.SolakulturhuS.no Based on the DreamWorks Animation Motion Picture and the Book by William Steig Book and Lyrics by David Lindsay-Abaire | Music by Jeanine Tesori Originally produced on Broadway by DreamWorks Theatricals and Neal Street Productions Original Production Directed by Jason Moore and Rob Ashford “I’m A Believer” by Neil Diamond Shrek the Musical JR. is presented through special arrangement with and all authorized materials are supplied by Music Theatre International, 421 West 54th Street, New York, NY 10019

www.ungespor.no |

/ungespor |

@ungespor

Idèreiser AS Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744, mobil. 909 77 141 ide@idereiser.no | www.idereiser.no


Brun pub N påY Varhaug H

ET

med hyggelig atmosfære KOMMENDE KONSERTER PÅ STASJOEN 15. september: Party m/Rune Rudberg band 29. september: Miss B & The BlueCats Billettreservasjoner sms 419 24 000.

Kæ skjer D.D.S.Ø.I.F

Populær quiz:

Hver torsdag i partallsuker Doktor Proktors sensasjonelle samling av Firmasammenkomster/lønningspils: Ta kontakt med Olav Madland. Vi skreddersyr ett kjektFANTES opplegg for dere. DYR DU SKULLE ØNSKE IKKE

...og det er enda mer spennende på innsiden

A K TIV IT E TSGUIDE 2017 reload.no

(419 24 000 | olav.madland@hotmail.no)

UTSTILLING PÅ VITENGARDEN TIL OG MED 5. APRIL

Vi lager egne sider der du som annonsør kan informere om konserter, utstillinger, messer, dans, mat og drikke, idrettsarrangement og andre aktiviteter

ss! kse ssu Salg

OPNINGSTIDER: MÅNDAG – FREDAG KL. 10 – 15 SUNDAG KL. 12 – 17

Kontaktinfo:

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

post@torstdrikke.no +47 911 35 685

Postveien 34b 4317 Sandnes

www.torstdrikke.no

Bli forhandler

Rådhusgata 9, Varhaug

Full distribusjon - alle husstander og bedrifter Hos oss SKINNER SOLEN i kommunene Klepp, Time, Hå og Eigersund hver dag fra kl. 6.00-23.00

PERSONLIG VELVÆR

Lang levetid - 7 utgivelser i året Høyt opplag - 23.600 n Last ned appe og få lenger soltid e)

20%

! R Æ VELV rens

(18-års alderg

Bli brun og blid hos Brun og blid Nærbø Jadervegen 19, – hvor solen skinner hver dag fra kl. 06.00-23.00

Følg oss på

Nøkkelkort gir mulighet å trene hver dag mellom 5.30-23.00

Ta kontakt med: Unni Stødle Tlf.: 932 14 318 OPPLEV GLEDEN AV unni@lokomotiv.no

Å KOMME I FORM

Følg oss på

hos Jæren Sportssenter PÅ NÆRBØ, Jadervegen 19

Tlf.: 51 43 35 22/ 928 07 251

www.jarensportssenter.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 59


Store eneboliger Illustrasjon

Illustrasjon

6 solgt Dynjarbakken Kleppestemmen Klepp Enebolig, 6-roms, BRA fra 149-180 m2 + garasje/bod. Pris fra 5 698 000,blockwatne.no/dynjarbakken

1 solgt Illustrasjon

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

Enebolig i rekke, 6-roms, BRA 195 m2 + garasje/bod Pris fra 5 698 000,-

Enebolig i rekke, 6-roms, BRA 201 m2 + garasje/bod Pris fra 6 448 000,-

blockwatne.no/orstad

blockwatne.no/orstad

3 solgt

Illustrasjon

Illustrasjon

Soldoggvegen 7 og 9 Bryne

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg

Enebolig, 5-roms, BRA 167 m2 + garasje/bod Pris fra 5 548 000,-

Enebolig, 6-roms, BRA 193 m2 + garasje/bod Pris fra 4 198 000,-

blockwatne.no/soldoggvegen

blockwatne.no/skoratuaa

Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.