Næring på Jæren 2-2019

Page 1

15

INFORMASJON

ÅR

02 2019

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP • TIME • HÅ 15. årgang • 02 • April 2019

TEMA

Bygg & Bo

ByggOpp garanterer lærlingplass Tett på: Ingrid Roth

Ove satser på Angus Velur-stoff er tilbake

Jæren er Mazak Integrex land

Kristin utmerket seg


Unikt tilbud til deg i bygg og anleggsbransjen

Eksklusiv kampanje til alle innen bygge- og anleggsbransjen. Inntil kr. 68. 800,- i kundefordel på Ford Ranger!

Ranger XLT, 160 hk, automat, fra 2 590,- pr. mnd.* * Inkluderer følgende utstyr: • SYNC m/ touchskjerm • Metallic lakk • Motor/kupévarmer

• Tilhengerfeste • Skinntrukket ratt og girspak • Cruisekontroll

KVERNELAND BIL Bryne Eskervegen 7 Tlf. 51 77 82 82

*) Kampanjen gjelder næringsdrivende registrert i bransjen Bygge-og anleggsvirksomhet (Bransjekode 41000-43499). CO2-utslipp fra 184 – 231 g/km (2,2 Duratorq TDCI 160 HK 4X4 – 3,2 l Duratorq 200 HK 4x4 Automat). Startleie/etabl.gebyr: kr 63 030,-. Månedsleie inkl. termingebyr: kr 2 590,-. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 45 000 km. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Bildene er illustrasjoner og kan avvike fra tilbud.


Solheim Fjellg Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend Solheim m Fjellgrend Solheim Fjellgrend olheim Fjellgrend Fjellgrend lheim Fjellgrend

Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend

Solheim Fjellgrend m Solheim Fjellgrend Fjellgrend

Solheim Fjellgrend mmFjellgrend Fjellgrend SolheimFjellgrend Fjellgrend Solheim

Sirdal --Nøkkelferdig hytte, 4hytte, soverom, Sirdal Nøkkelferdig 4 Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt

Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom h

preparerte skiløyper. byr på en rolig og attraktiv beliggenhet ca m Hyttefeltet ligger iHyttefeltet Solheimsdalen opp fra Sageneset både sommer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fl preparerte skiløyper. Hyttefeltet på en rolig og attra Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flereGjennom ulike hyttetyper påbyr 22 flotte tomter! både sommer og vinter. Detmed er god avstand mellom hyt preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig og attraktiv beliggenhet gode turmuligheter Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per O utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på har 22 flotte både sommer og vinter. Det er hytte, godPris avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene flott tom Sirdal - Nøkkelferdig 4 soverom, selveiertomt fra kr.I samarbeid med utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! 3.790.000,Kontakt: Kjetilhyttefeltet Pedersen, Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom går kp@aktiv.no/905 83 000 - Fo preparerte skiløyper. byr på en rolig attraktiv beliggenhet med godering turmuligheter +ogomk. Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 000 - For visning, Per Ove Øglænd, 952 52går 613 Hyttefeltet ligger iHyttefeltet Solheimsdalen opp fra 83 Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet

Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveierto Solheim Fjellgrend Solheim Fjellgrend SirdalSolheim - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt Fjellgrend Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt

både sommer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt Nøkkelferdig 4 soverom, selveiertomt Sirdal - hytte, Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt

I samarbeid med Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4i Solheimsdalen soverom, selveiertomt Hyttefeltet ligger opp fraflotte Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går preparerte skiløyper. Hyttefeltet på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmulig Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper påbyr 22 tomter! I samarbeid med preparerte skiløyper. Hyttefeltet byrgod på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter Sirdal Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt både sommer og vinter. Det er avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene ha preparerte skiløyper. Hyttefeltet byrligger på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4Det soverom, selveiertomt Hyttefeltet i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 mellom - For visning, ring Per Oveog Øglænd, 952tomtene 52 613 har flott både sommer og vinter. er god avstand hyttetomtene de fleste preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går både sommer og vinter. Det både er god avstand mellom de fleste tomtene har flott Her tilbyr vi flereog ulike hyttetyper på 22har flotte - utsikt. Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt sommer og Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene flott tomter! Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4hyttetomtene soverom, selveiertomt Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp Sirdal fravinter. Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fraflotte Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går preparerte skiløyper. Hyttefeltet på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter I samarbeid med gerutsikt. i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi rolig flere ulike hyttetyper påbyr 22 tomter! Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går preparerte skiløyper. Hyttefeltet byrgod på en rolig og attraktiv beliggenhet med både sommer og vinter. Det er avstand mellom hyttetomtene og83 de fleste tomtene både sommer Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flottcamping. Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83gode 000 -turmuligheter For visning, ring Perhar Oveflott Øglænd, 613 Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 000 - For visning, ring Per952 Ove52Øglænd, 952 øyper. Hyttefeltet byr på og envinter. rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter Hyttefeltet ligger igod Solheimsdalen fra Sageneset Gjennom hyttefeltet Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - Gjennom Foropp visning, ring Per Oveog Øglænd, 952 52 613turmuligheter både sommer og vinter. Det errolig avstand mellom hyttetomtene de fleste tomtene har flott går Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fraflotte Sageneset camping. hyttefeltet går preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en og attraktiv beliggenhet med gode opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 tomter! utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! ogKontakt: vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter utsikt. Her tilbyr vi en flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83rolig 000 -attraktiv For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 flott Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går preparerte skiløyper. Hyttefeltet byrgod på og beliggenhet med gode turmuligheter både sommer og vinter. Det er avstand mellom og de fleste tomtene ryrpå rolig attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter Iog samarbeid med både sommer vinter. Det erhyttetomtene god avstand mellom hyttetomtene og de flestehar tomtene har flott Ikp@aktiv.no/905 samarbeid vi en flere ulikeog hyttetyper på flotte Kontakt: Kjetil Pedersen, 83 000 -samarbeid For visning, ring Permed Oveog Øglænd, 952 52en 613 rolig både sommer og 22 vinter. Dettomter! erpreparerte god med avstand mellom hyttetomtene de byr fleste tomtene har flott I skiløyper. Hyttefeltet på og attraktiv beliggenhet med gode turmulighete ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! Kontakt: Kjetil Pedersen, - For visning, Per Overing Øglænd, 613 Pedersen, kp@aktiv.no/905 000 - Forring visning, Per952 Ove52Øglænd, 952 52 613 avstand mellom og deKjetil fleste tomtene har flott 83 00083 utsikt.hyttetomtene Her tilbyr vi Kontakt: flere ulike hyttetyper på 22kp@aktiv.no/905 flotte tomter! I samarbeid med både sommer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flot I samarbeid med skiløyper. Hyttefeltet byr på000 en- rolig og attraktiv beliggenhet med52gode turmuligheter yper på 22kp@aktiv.no/905 flotte tomter! Pedersen, 83 For visning, ring Ove Øglænd, 952 613 Kontakt: KjetilPer Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 I samarbeid med utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 I samarbeid med mer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 52 soverom, selveiertomt I samarbeid med dno/905 medvi83 tilbyr flere påPer 22 Ove flotte tomter! 000ulike - Forhyttetyper visning, ring Øglænd, 952 613 I samarbeid med Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 6

ig hytte, 4 soverom,Sirdal selveiertomt - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertom

l - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt

Sirdal - Nøkkelferdig hytte, 4 soverom, selveiertomt erdig hytte, 4Nøkkelferdig soverom, selveiertomt I samarbeid med Sirdal - Nøkkelferdig hytte,4 4selveiertomt soverom, selveiertomt selveiertomt Sirdal --Nøkkelferdig hytte, 4hytte, soverom, Sirdal soverom, Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går

sommer og vinter. Det god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott dig hytte, 4både soverom, selveiertomt Sirdal -Her Nøkkelferdig hytte, soverom, selveiertomt Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra4 Sageneset Gjennom hyttefeltet går I ersamarbeid med preparerte skiløyper. Hyttefeltet på en roligcamping. og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter len opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. tilbyr vi flere ulike hyttetyper påbyr 22 flotte tomter!

preparerte skiløyper. byr -påFor en rolig og attraktiv beliggenhet medØglænd, gode turmuligheter ligger iHyttefeltet Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom går jetil Pedersen,Hyttefeltet kp@aktiv.no/905 83 000 visning, ring Per Ove 952 52hyttefeltet 613 Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går

Sirdal --Nøkkelferdig hytte, 4hytte, soverom, Sirdal Nøkkelferdig 4 selveiertomt soverom,

selveiertomt

preparerte skiløyper. byr på en rolig og attraktiv beliggenhet camping. med gode turmuligheter Hyttefeltet ligger iHyttefeltet Solheimsdalen opp fra Gjennommed hyttefeltet preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr påSageneset en roligog ogdeattraktiv beliggenhet gode både sommer og Det er god avstand mellom hyttetomtene og turmuligheter degår fleste tomtene har flott både sommer og vinter. Det er vinter. god avstand mellom hyttetomtene fleste tomtene har flott et byr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter beid med Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fraflotte Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per Oveog Øglænd, 952 52 613 både sommer og hyttetyper vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene de fleste tomtene har flott preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flere ulike på 22 tomter! utsikt. Her tilbyr vi flere ulike hyttetyper på 22 flotte tomter! god avstand mellom hyttetomtene og dehyttetyper fleste har flottmed gode preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig ogtomtene attraktiv beliggenhet utsikt. Her tilbyr viDet flere ulike på 22 flotte tomter! både sommer og vinter. er god avstand mellom hyttetomtene og turmuligheter de fleste tomtene har flott yr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter ligger i Solheimsdalen opp camping. Gjennom hyttefeltet gårflott Kontakt: Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 fra 000 Sageneset - For visning, ring Per Oveog Øglænd, 952 52 613 har både sommer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene de fleste tomtene I Kjetil samarbeid med yttetyper utsikt. påHyttefeltet 22 Her flotte tomter! tilbyr viflere flere ulike hyttetyper på 22tomter! flotte d avstand mellom hyttetomtene og dehyttetyper fleste tomtene har flott tomter! utsikt. Her skiløyper. tilbyr vi ulike på flotte preparerte Hyttefeltet byr på en22 rolig og attraktiv beliggenhet med gode Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per turmuligheter Ove Øglænd, 52Øglænd, 613 Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 For visning, ring Per952 Ove 952 Hyttefeltet ligger i Solheimsdalen opp fra Sageneset camping. Gjennom hyttefeltet går 52 613 I samarbeid etyper på 22 flotte tomter!med både sommer og vinter. Det er god avstand mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott preparerte skiløyper. Hyttefeltet byr på en rolig og attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter aktiv.no/905 83 000 For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 8322 000 - For visning, Per Overing Øglænd, 613 Kontakt: Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - Forring visning, Per952 Ove52Øglænd, 952 52 613 p fra Sageneset camping. hyttefeltet går utsikt. Her tilbyr vi flereGjennom ulike hyttetyper på flotte tomter! IKjetil samarbeid med Isommer samarbeid med både og vinter. er god avstand v.no/905 83 000 -attraktiv For visning, ring Per Det Ovemed Øglænd, 952turmuligheter 52 613mellom hyttetomtene og de fleste tomtene har flott på en rolig og beliggenhet gode I samarbeid med kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 Kontakt: Kjetil Pedersen,

g hytte, 4 soverom, selveiertomt

DEPRO AS, en attraktiv arbeidsplass

I samarbeid med utsikt. Her tilbyr vi flere hyttetyper på har 22 flotte vstand mellom hyttetomtene ogulike de fleste tomtene flott tomter! I samarbeid med per på 22 flotte tomter! Kontakt: Kjetil Pedersen, kp@aktiv.no/905 83 000 - For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613 o/905 83 000 - For visning, ring Per Ove Øglænd, 952 52 613

I samarbeid med

Depros service-innstilling og evne til å levere gjør at våre kunder ønsker å plassere mer arbeid hos oss som leverandør.

De ansattes engasjement bidrar til topp leveranser som gjør at bedriften er svært konkurransedyktig i et globalt marked. Når våre kunder utfordrer Depro kan de; Consider it done. Les mer om Depro på vår hjemmeside: www.depro.no

DK0319

Våre nye ansatte

- Fantastisk. 12 nye topp kvalifiserte medarbeidere i Depro. Dette viser at Depro er en attraktiv arbeidsplass og har et godt rykte på Jæren, noe vi er svært stolte av, smiler HR sjef Leif Harald Mo, samtidig legger HR sjefen til at Depro vil ansette enda flere nye medarbeidere i tiden fremover.

www.depro.no


Innhold

Dagfinn Hauge Redaktør

Blekkskrivere mer aktuelle igjen

8

Jæren kabelnett tilbyr høyere hastighet

10

Gode muligheter

Satser på Angus storfe

12

Tett på: Ingrid Roth

14

I SR-banks konjunkturbarometer for 2019 sier 6 av 10 bedrifter at de venter vekst. 7 av 10 oljebedrifter er positive. Optimismen rår i alle fylker og hele 65% venter bedring. Det er det høyeste nivået som er målt siden 2014. Gode tider i våre naboland begrenser arbeidsinnvandringen og lav arbeidsledighet her gjør at kampen om arbeidskraft øker.

Begravelsesbyrå som satser

18

Gründerspalta: Heidi Netland Berge

21

Vant pris med eldreboksen

22

Nytt demosenter for Mazak-maskiner

24

Lærling i Norgestoppen

27

Prosjektil og ALC står sterkt sammen

32

Garanterer lærlingplass

34

Gir gode energiråd

37

Konverterer oljefyranlegg

38

Hektisk aktivitet i Kverneland Næringspark 40

Kåring av finest næringsbygg

42

#Ka e greiå?

44

Velur-stoff på vei tilbake

46

Lyktes med nisjebdrift

48

Regjerningen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeids­markedet. De to siste årene har det blitt 70 000 flere sysselsatte og for første gang på 10 år stiger syssel­ settings­raten. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 340 millioner. Nivået er likevel fortsatt høyt. Antall plasser til individuell jobbstøtte og varig tilrettelagt arbeid økes. Folk med høy utdanning innen økonomi og administrasjon, humanistiske og estetiske fag, samt ufaglærte ser ut til å gå et vanskeligere arbeidsmarked i møte, sier SSB. På den andre siden trengs det mange innen helsesektoren, byggog anlegg og IT-bransjen, lærere og forskere. Det er viktig å være obs på at i 2019 er det kun en brøkdel av jobbene som lyses ut. Skal en ha jobb er det lurt å oppsøke potensielle arbeidsgivere eller ta kontakt med rekrutteringsbyrå. – Det er fascinerende å se alle jobbmulighetene som finnes, bare innenfor vår egen kommune, sier senior­rådgiver Sigurd Aukland ved tjenesteområdet for barn og unge i Klepp kommune til KleppMagasinet. Han samarbeider tett med Næringsforeningen om det som kalles Mulighets­ dagen i Klepp der 9. klassingene får møte lokale bedrifter. Mulighetsdagen er et flott tiltak for å motivere de unge til å fullføre en utdanning og komme seg ut i jobb.

TEMA

Nye bedrifter

50

Min jobb: Arild Vik

54

Nyansatte 55 Mat: Sandtangenboller

57

Konkurranser

57

27

I dette nummeret skriver vi om BYGGOPP som tilbyr lærlinge­garanti for å få flere til å ta fagutdanning innen bygg- og anleggs­bransjen. Og det finnes mange veier til fagbrev. En vei kan være gjennom mye praksis ute i bedriften. Så her er det gode muligheter også for de skoleleie ungdommene til å få seg et fagbrev.

32

God lesning!

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut seks ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå kommune.

REDAKTØR: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249

UTGIVER:

ANNONSER: Unni Stødle unni@lokomotiv.no Mob. 932 14 318

Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Mob. 901 40 447

30

38

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Kristine Haus. Foto: Byggelaget

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN Eller les våre artikler her: www.npj.no

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 22 000

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 12. juni 2019.


© Inter IKEA Systems©B.V. Inter 2019 IKEA

Utbygger eller entreprenør?

Ikke kom Ikke kom til IKEA til IKEA Utbygger eller entreprenør?

Som utbygger eller entreprenør har du mange oppgaver som skal gjennomføres før leilighetene står klare til å flyttes inn i. Hadde det vært deilig å bare lene deg tilbake og se noen andre planlegge smarte innredningsløsninger? Eller bestille møblene og transportere dem? Som utbygger eller entreprenør har alt du sammen mange oppgaver Montere og installere? Eller kanskje samlet? som skal gjennomføres før leilighetene står klare til å flyttes inn i. Hadde det vært bare tilbakeDerfor og se noen andre planlegge smarte Vi vetdeilig at detåer en lene traveldeg hverdag. kommer vi på gratis befaring, innredningsløsninger? Eller bestille møblene og transportere dem? stappfulle av inspirasjon, smarte løsninger og mange års erfaringer Montere Eller kanskje sammen samlet? – sånn at og du installere? slipper å komme innomalt IKEA. Vi vetoss at det er en travel hverdag. Derfor vitil på gratis befaring, Ring på telefon 468 27 931, eller sendkommer en e-post stappfulle av inspirasjon, smarte løsninger ogfor mange års erfaringer business.forus@IKEA.com så kjører vi innom en prat. – sånn at du slipper å komme innom IKEA. Ring oss på telefon 468 27 931, eller send en e-post til business.forus@IKEA.com så kjører vi innom for en prat.


VI ER PARTNER FOR BONDEN, INDUSTRIEN, MARINEN OG OFFSHORE.

Størst på smøreolje og drivstoff

Coop Klepp feirer 100 år Dette året runder Klepp Coop 100 år. Og en mer aktiv 100-åring skal en lete lenge etter. Siden nyttår har Coopbutikkene i Klepp stadig lagt ut nye 100 krones tilbud, og i april åpnet Coop Klepp en ny Extra-butikk i de gamle lokalene til El-kjøp rett over veien i forhold til kjøpesenteret Jærhagen.

Hos oss kan dere få alt. Fett – Olje – Smøremidler Kjemi – Drivstoff – Parafin

I slutten av mai markeres jubileet med «100-uka». Da blir det trolig masse gode tilbud i butikkene på Jærhagen og i Coop sine butikker i Klepp. Kanskje vanker det kaffe og kake på kundene? Hele programmet var ikke klart da Næring på Jæren gikk i trykken. Jubileums­markeringen avsluttes etter stenge­tid lørdag 25. mai med fest­k veld for 400 ansatte og samarbeids­ partnere. Her blir det rød løper, innslag fra Klepp kultur­ skole og sang av Hilde Selvikvåg. Magene skal fylles med en herlig tre-retters middag fra Farstad catering. I anledning jubileet blir det gitt ut jubileumsbok og den fjerde kokeboken i rekken med oppskrifter fra ansatte og kunder.

Færre fødsler fører til færre mottakere av foreldre­penger

- Fyllestasjon for diesel. - Dieseltanker i alle varianter for salg og uteie.

Velkommen innom oss i Vardheia på Bryne og få deg divstoffkort. ALLE KAN FÅ! Ta kontakt med oss angående drivstoff for firma og private. Gunstige priser. Fyll drivstoff flere steder i distriktet.

82 400 kvinner og 53 800 menn mottok foreldre­ penger i løpet av året 2018. Det er en nedgang på 3 prosent for både kvinner og menn sammenlignet med 2017. Totalt var det 136 100 mottakere av foreldrepenger i 2018. Nedgangen i antall mottakere henger sammen med nedgangen i antall fødsler de siste årene. Ifølge SSB ble det født 55 100 barn i 2018, en nedgang på 3 prosent fra 2017.

6

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

RING: 51 64 24 00 VI LØSER DE FLESTE PROBLEM, SMØRER ALT FRA MOPEDEN TIL OLJERIGGEN. Robotvegen 6, Bryne • www.knapphus.no Asbjørn Haaland Tlf. 928 45 333 • E-post: asbjorn@knapphus.no Konrad Ree Tlf. 915 24 449 • E-post: konrad@knapphus.no


K J E LINOLEUM

OPPLEV DEN NYE JKE LINOLEUM UTVIKLET I SAMARBEID MED HALVOR BAKKE

“Linoleum er en liten revolusjon til kjøkkenet, et slitesterkt og bærekraftig naturmateriale. Dessuten er den matte, fløyelsmyke overflaten helt utrolig vakker og fantastisk sammen med materialer som eik og aluminium. Hvis du skal ha nytt kjøkken, måHALVOR duBAKKE komme og oppleve det!” S I G N AT U R E

Se mer på jke-design.com eller besøk vår butikk på: Stokkamyrveien 22 4313 Sandnes


Blekkskriveren gjør comeback TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Miljøvennlig og mye rimeligere. Nå gjør blekkskriveren come­ back hos private, små- og mellom­store bedrifter, forteller Asle Haveland i Datahjelpen IT. Han har nettopp blitt Epsonforhandler på Jæren. Vi møter en entusiastisk daglig leder for Datahjelpen IT i sitt kontor og verksted på Håland industriområde ved Bryne. Ivrig kan han legge frem dokumentasjon på at nå har blekk­ skriverne tatt igjen og gått forbi laser­ skriverne når det gjelder økonomi, miljø og prestasjoner. Blekkskrivere har normalt vært rimelige, mens blekk har vært dyrt. Derfor har det før vært en bedre løsning å investere i en litt dyrere laserskriver dersom en skal bruke skriveren mye. Men nå er dette snudd på hodet, mener Haveland.

Daglig leder Asle Haveland og dataelektroniker Kristine Fjeldsaa i det lille firmaet Datahjelpen IT tilbyr seg å komme hjem til kundene for å gi hjelp med datautstyr og programmer.

i Vest-Europa byttet til en bedrifts­ skriver fra Epson ville CO2-utslippet blitt redusert med en mengde som tilsvarer volumet som absorberes av minst 26,9 millioner trær.

Liten bedrift, stort arbeidsfelt

Datahjelpen IT ble etablert som AS i 2015 og er nå tre ansatte pluss en spesialist som leies inn på oppdrag med å redde data fra ødelagte harddisker.

– De nye blekkskriverne er energi­ effektive og miljøvennlige. De bruker 96% mindre energi enn laserskriverne, har 94% mindre avfall og avgir opptil 92% mindre CO2, forteller han.

Bedriften har et bredt arbeidsfelt der de gjør alt fra å sette opp dataløsninger for firmaer, bønder og privatpersoner, monterer overvåkningsutstyr i fjos og på arbeidsplasser, samt løser opp i dataproblemer eller fikser utstyr.

Asle legger til at dersom alle bedrifter

Asle forklarer hvordan de kan ordne

opp i trege tråløse internettløsninger. – Mange lurer fælt på hvorfor nettet er så treigt når de har investert i en god ruter. Men det er flere ting som kan spille inn. For eksempel kan naboens tråd­løse nett ødelegge for ditt, eller du har en gammel enhet som bruker mye av kapasiteten. Vi kan måle og finne utav hva som er problemet og sette opp en løsning som avhjelper problemene, sier han. I Vesthagen 2 der Datahjelpen IT holder til er det mange ledige kontor­lokaler. – Det hadde vært kjekt om flere gründer­ bedrifter, datafirmaer eller andre ville etablert seg her så kunne vi fått til et spennende miljø i de nye lokalene, sier Asle og legger til at her er også et godt kursrom i tillegg til kontorene.

EGEN HYTTEAVDELING PÅ JÆRHAGEN

VELKOMMEN!

8

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Slettvolls kolleksjon utemøbler er presentert i ny vårutstilling. Velkommen. Slettvoll Stavanger Marieroveien 21A, 51 88 18 88 Åpningstider: 10.00–17.00, torsdag 10.00–19.00, lørdag 10.00–15.00 www.slettvoll.no

HEIMSTADNESET I BJERKREIM Innflyttingsklare hytter med fantastisk utsikt! BØR SES! Visning etter avtale Hyttefelt

Storavatnet Felles bryggeanlegg

FINN-KODEN HYTTE 32: 121768848

• Under 1 times kjøring fra Jæren • Skitrekk og skiløyper etc. bare 15 minutter unna • Nær idylliske Fossbrekka • Felles bryggeanlegg • Gode bademuligheter www.bjerkreim-trelast.no

Kontakt Rune 950 45 145 eller Ola 924 80 639 N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

9


JÆREN

KABELNETT

ØKER TEKST// DAGFINN HAUGE

Jæren Kabelnett øker antall internett-kunder for 2. året på rad, og har gjort store investeringer for å møte fremtidens behov for høyere internetthastighet. – Vi har hatt en rivende utvikling den siste tiden. For andre året på rad opplever vi vekst i antall internett­ kunder. Vi opererer i et marked med tøff konkurranse fra store landsdekkende aktører. Som en lokal aktør er det veldig kjekt å se at kundene gir oss tillit og at vi opplever vekst, sier daglig leder i Jæren Kabelnett, Gisle Høyland.

Gisle Høyland sammen med teknisk sjef, Reidar Egeland som arbeider med et signalskap i kabelnettet.

organisasjon med åtte ansatte. – Siden vi er eiet av abonnentene våre har vi alltid mål om å være best på pris, sier Gisle Høyland.

Raskere bredbånd

Jæren Kabelnett har investert store beløp i teknisk utstyr og infra­struktur. Fra januar i år tilbys kundene bredbånd med opptil 300 Mbit/s i nedlastingshastighet. – Nå er vi rigget for framtiden og enda bedre rustet til å møte konkurransen. Statistikken vår viser at denne hastigheten dekker dagens behov og vel så det. Når behovet melder seg kan vi øke ytterligere. Vi har også satset tungt på å utvikle og forbedre kundeservicen, sier Høyland. – Vårt nedslagsfelt er Time og Klepp kommune. Med kontor på Bryne har vi kort avstand til kundene hvis de trenger hjelp. Vi er opptatt av å gi kundene våre råd og hjelpe dem å bruke utstyret riktig. Trådløst nettverk er for eksempel en under­v urdert «flaskehals» som kan gi kunden redusert dekning og hastighet hvis det ikke er satt riktig opp, sier Høyland.

Eies av abonnentene

Jæren Kabelnett leverer bred­bånd, TV-kanaler og trådløse nettverks­løsninger (Wifi). Selskapet er organisert som en forening og eies av abonnentene. Vedtektene som ligger i bunn sier at kabelnettet skal være et non-profit basert foretak. Historien går helt tilbake til 1991. I starten ble kablene gravd ned på dugnad av medlemmene. Nå drives kabelnettet som en profesjonell 10

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

ALT I GRAVING - Bolig - Landbruk - Næring Ring direkte: Tom Ree 908 37 049 Sven Steinsland 918 72 623

Undheimsvegen 885, 4342 Undheim


MED TOYOTA I RYGGEN Full service er på 60 minutt

Legendarisk et driftssikkerh

12 måneder veihjelp

Rask levering er av originaldel

PROACE Lang fra 301.750.- ekskl. mva*

HILUX Topp utstyrt SR+ Invincible X fra 409.050 .- ekskl. mva*

LAND CRUISER fra 448.354.- ekskl. mva*

Med varebil fra Toyota er du sikret høy kvalitet og legendarisk driftssikkerhet. I tillegg har du hele Toyotas serviceapparat i ryggen. Vårt nettverk av 80 forhandlere og 90 verksteder jobber for å få deg tilbake på veien så fort som mulig og tilbyr blant annet 60 minutters Express Service og veihjelp hele døgnet, hele året.

Sørvest

*Pris ekskl. mva inkl frakt, lev. og reg.omk.ekskl. mva. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Proace fra 0,55 l/mil, fra 144 g/km, fra 48.2 mg/km. Hilux fra 0,70 l/mil, fra 185 g/km, fra 82,2 mg/km Landcruiser fra 0,77 l/mil, fra 203 g/km, fra 37,1 mg/km Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om skrivefeil.

Toyota Sørvest AS toyotasorvest.no

Vestre Svanholmen 9–11 4313 Sandnes Tlf.: 51 82 25 00

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

11


Satser på Angus TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

– Nå har jeg fått en ny giv. Dette er knallgildt, sier bonde Ove Byberg. Åtte Aberdeen Angus storfe er på plass i innhegningen på Voll. Byberg satser på livdyrproduksjon av Angus. Det synes han er spennende. Samtidig slipper han å investere i nytt fjos. Et halvtak gjør nytten. Og stort sett er det gras dyrene spiser. – Vi har fått noen gilde dyr med godt lynne, sier Byberg som tror at sammen med kyllingproduksjon og juletresalg så kan gården også bli levevei for neste generasjon. Ove ønsker å få på plass rundt 2025 dyr av rasen Aberdeen Angus innenfor et areal på 150 mål.

Bonde Ove Byberg på Voll har nylig fått på plass flere dyr av rasen Aberdeen Angus. Han ønsker å utvide produksjonen med flere dyr etter hvert.

Overtaler bønder

kjøtt­produksjon av Angus. Dette er fremtiden, mener innovasjon og markeds­ansvarlig i Prima Jæren Anders Hellgard.

Prima Jæren satser på å få mange bønder til å vurdere Angus som et godt tilskudd til produksjonen på gården fordi de foreløpig ikke klarer å møte etterspørselen etter anguskjøtt. Det er en litt annen situasjon enn en har på sau og gris for tiden. – Vi ønsker at flere begynner med

For to år siden slaktet Prima 1200 angusdyr. I fjor klarte de, i godt samarbeid med Nortura og Angusforeningen, å levere 2500 dyr til markedet. Målet for inneværende år

er 3300 norske Angus. – Men vi vurderer at markedet trenger 4-5000 kvalitetsdyr av kjøttfe i året, sier Hellgård. Prima Jæren leverer det meste av anguskjøttet til ferskvarediskene i Meny. Men foreløpig klarer ikke slakteriet å møte etterspørselen.

Vi kan landbruksjuss Odel, jordskiftesaker, ekspropriasjon- og servituttskjønn.

REPARASJON AV LANDBRUKSMASKINER 4343 ORRE - TLF. 51 42 81 00 MOB. 911 50 314 - 986 55 414 Vi flytter i Stavanger til Domkirkeplassen 3 Telefon: 51 91 75 00 / hammervollpind.no 12

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Derfor er Anders ute for å overtale bønder til å satse på Angus. – Bøndene får en betraktelig bedre pris for dette kjøttet enn for andre raser, forteller han. Første mål er å få opp mengden. Etter hvert ønsker de å optimalisere fôret for å få den eksakte mengden fett i kjøttet,

noe som gir den aller beste smaken. Angus regnes som veldig godt egnet for norske forhold. Den spiser mange slags vekster og kan bidra til at vegetasjonen holdes nede, nesten på samme måte som sau og geit. – Vi mener dette er riktig vei å gå for å møte et marked som ønsker

en trygghet for god kjøttkvalitet i Norge, samt at dette prosjektet er med på å balansere underskuddet på Storfe i Norge og å sikre at Norge er selvforsynt med godt storfekjøtt i fremtiden. Norge burde ha alle forutsetninger for å fremskaffe biffkjøtt i verdensklasse og samtidig gjøre det med bedre fokus på bærekraft, sier Hellgård.

Syns du kvalitetsarbeid/KSL er krevende? Driver du virksomhet, forretning eller landbruk? Vi forhandler alle Perstrup-produkter

Vi tilbyr: • Komplett KSL rådgivning • Bistand i ”dokumentjungelen” • Bistand ved revisjoner og tilsyn • Bistand til å sette mål og til å komme ajour med ditt kvalitetsarbeid! Ta kontakt med vår kvalitetsrådgiver Elise Unander Mjølhus for en uformell samtale.

bl.a.: Vi forhandler alle Perstrup-produkter • bl.a.: Gjødseltanker

Skrapegulv nå også Gjødseltanker med gummibelegg Skrapegulv nå også • • Industritanker med gummibelegg • Tankoverdekning • Industritanker • Fôrtanker Tankoverdekning •• Komplette fjøssystemer Fôrtanker •• Plansilo Komplette fjøssystemer •• Rømningsstiger • Plansilo Rømningsstigerfra MPG www.mpg.se •• Takpresenning • •

4m, 5m, 6m beholdere, størrelse 10-50 elementer 4m, 5m, 6m beholdere, størrelse 10-50 elementer

Takpresenning fra MPG www.mpg.se Mob.93215061 www.perstrup.dk Mob.93215061 www.perstrup.dk

www.tf-regnskap.no • Telefon: 51 74 48 80 Epost: post@tf-regnskap.no

Vår kunnskap, dine muligheter

Besøk oss på facebook! N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

13


Nye utsikter TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Daglig leder i Jæren Produktutvikling, Ingrid Roth, liker å lese krim. Men at skjebnen til Jæren Produktutvikling skulle bli så usikker og spennende denne våren, det kunne hun nok vært foruten.

Fra stuevinduet sitt på Lye kan Ingrid se utover halve Jæren. Sola står opp bak vindmøllene på Lyefjellet og synker ned i havet ved Feistein Fyr, ofte i et fargekalas som Ingrid kan ta med seg inn i de abstrakte bildene hun maler. – Utsikten er helt fantastisk. Den er virkelig noe å glede seg over, smiler hun. Denne våren har det vært stor usikkerhet rundt fremtiden til Jæren Produktutvikling som Ingrid er daglig leder for. Usikkerheten har gått på om de fem jær-kommunene som eier stiftelsen fortsatt vil sponse driften, og hvilket nivå støtten eventuelt skal ligge på. – Signalene fra rådmennene har i over ett år vært at de ikke ønsket å bevilge mer enn 1,2 million kroner til fortsatt drift. Det blir for lite. Da kan vi bare ha en ansatt, og det er for lite til forsvarlig drift. Vi måtte i hvert fall ha vært to ansatte og da måtte budsjettet minimum ha vært på 1,9 million. Ingrid synes gründerne på Jæren fortjener et eget tilbud. Det blir ikke det samme å reise til Stavanger for å få etablererveiledning av etablererorganisasjonen Skape. – Jeg har jobbet i næringslivet både i Ryfylke og Stavanger. Mentaliteten er en helt annen her ute. Her står det å hjelpe hverandre mye sterkere, en 14

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

mye sterkere dugnadsånd. Styre i Jæren Produktutvikling har sammen med daglig leder satt sluttdatoen til 1. juni. – Er det noen mulighet at du og Jæren Produktutvikling fortsetter arbeidet om kommunene ombestemmer seg og kommer opp med flere penger? – Det tror jeg ikke de gjør.

Entusiasme for gründerskap

Den tunge olje-nedturen vi har vært gjennom har ført med seg noe positivt, mener Ingrid. – Vi har fått en entusiasme for gründerskap. Den kreativiteten mange tok ut på fritiden før, den tar de nå ut på å arbeide med egne bedriftsideer. Folk er blitt mer villige til å ta risiko. Dette må vi ta vare på. For en ny oljenedtur kommer før eller senere, det er det liten tvil om, og da må vi ha evne til å omstille oss. – Det er mange på Jæren som sitter på gode ideer og som har tro på at de skal klare å etablere sin egen bedrift. Her har Jæren Produktutvikling hatt en viktig funksjon, som en god støtte i etablererfasen, sier Ingrid. Selve prosjektet Gründerarena som

TETT PÅ Navn: Ingrid Roth Alder: 51 Sivilstatus: Samboer med Tord, ett barn og tre barnebarn Bosted: Lye Stilling: Daglig leder i Jæren Produktutvikling. Aktuell: Har sammen med styret lagt ned Jæren Produktutvikling etter at det ble stor usikkerhet rundt videre økonomisk støtte fra eierkommunene.

ble opprettet under oljenedturen ble lagt ned ved årsskiftet og leie­ kontrakten til lokalene i Høghuset på Bryne går ut i mai. – Jeg er kjempestolt over hva vi har fått til sammen med næringsliv og kommuner. Mange gründere har fått starthjelp. Og så har vi fått stor oppmerksomhet rundt prosjektet. Her har statsministeren og andre politikere vært innom. – Ja, det har vært helt fantastisk. Jeg har møtt så mange flotte mennesker og blitt veldig beriket gjennom dette arbeidet, smiler Ingrid.

Første næringssjef i Time

Ingrid gikk rett fra videre­gående inn i regnskaps­avdelingen til Norway Foods. På si ble det studier på BI i prosjekt­ ledelse, markedsføring og organisa­sjons­utvikling. Så ble det 10 år med nærings­


N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

15


utvikling i Ryfylke, både som prosjektleder og daglig leder for Distriktenes Utviklingsfond i Ryfylke, senere kalt Ryfylke IKS, som var lokalisert på Hjelmeland.

næring, smiler Ingrid.

Turen gikk så til Biomarine Vekst og senere ble Ingrid næringssjef i Time.

Stillingen var nyopprettet. Nærings­ sjefen skulle være et bindeledd mellom kommune og næringsliv. En krevende stilling som ble litt for byråkratisk for Ingrid. Hun liker bedre å være litt mer «hands on» på næringslivet.

– Jeg visste ingenting om Jæren. Så det første jeg gjorde var å ringe til Heidi Netland Berge. Hun tok meg med på en skikkelig kjøretur rundt på Jæren og viste meg alt av bedrifter og

Turen gikk videre til en prosjekt­ stilling i Stiftelsen Det Internasjonale Hus i Stavanger hvor hun bygget opp Senter for etnisk næringsutvikling. Da stiftelsen gikk i oppløsning fikk

BESTILL CONTAINER

INGEN

– Hva skal du gjøre etter at Jæren Produktutvikling er nedlagt? – Da skal jeg starte min egen bedrift innen det å hjelpe folk i livskriser, som for eksempel ved dødsfall og samlivsbrudd. Min bedrift skal gjøre

I unike omgivelser tilbyr vi kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.

7

hele dager!

Tlf. 51 800 800

Design og illustrasjon: DataTrykk AS

www.renovasjonen.no post@renovasjonen.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Krim og malersaker

VELKOMMEN TIL SASIRO leiekostnader i

16

Ingrid ta med seg prosjektet «Make your own business» inn i Jæren Produktutvikling hvor hun for ett år siden overtok stillingen som daglig leder etter Per Kverneland.

Telefon: 51 50 22 80 E-post: kurs@rogbr.no facebook.com/Sasiro.as/

• I Samfunnssikkerhetsenteret i Rogaland får du både teori og praktiske øvelser på samme sted. • For mer info og kursoversikt se våre nettsider: www.rogbr.no/kurs. • Vi tilrettelegger også kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.


det enklere for folk å møte slike situasjoner. Når Ingrid skal slappe av tar hun gjerne frem malersakene og dekker lerretet med kraftige farger, eller hun setter nesen ned i en bok. Etter kun i underkant av ett år med malerpenselen har hun fått god opp­ merk­somhet rundt hobbyen. Og nå skal hun ha utstilling i rus-organi­ sasjonen Fra offer til kriger. Pengene av eventuelle salg går til deres drømmefanger-fond. – Jeg er veldig glad i å lese. Det blir mye krim. Men jeg elsker eventyr, så Asbjørnsen og Moe og HC Andersen er også blant favorittene.

Turen går til hytta

Foreldrene har hytte på Skartveit på Halsnøy i Finnøy kommune. Her tilbrakte Ingrid ofte hele sommeren

da hun var liten. – Jeg elsker å fiske og bade, forteller hun. Ingrid tar fremdeles ofte turen til Skartveit. I tillegg går turene nå gjerne til samboerens hytte i Bjerkreim. – Hvordan var du som barn? – Jeg var en typisk jente som lekte med dukker. En stille og forsiktig jente med godt humør som likte å lese og være sammen med venner. Jeg er fortsatt veldig sosial og setter pris på samvær med familie og gode venner. Jeg har alltid hatt livlig fantasi, og har skrevet mange små eventyr og historier for meg selv. – Har du opplevd noen nedturer i løpet av livet? – Jeg hadde et ekte­skap som var ødeleggende. Men jeg kom meg ut av

det med god hjelp fra familie, venner og andre. Det var en vond erfaring, men den gjorde meg sterkere. – Er det noe som provoserer deg? – Jeg blir provosert når folk blir behandlet dårlig, spesielt når det går ut over barn. Barne­vernet i Norge er flinke, men de blir oppspist av byråkrati. Jeg støtter aksjonen HeiErna som er for mer ressurser til Barnevernet. Ingen barn i Norge skal ha det vondt. – Noe spesielt du gleder deg til? – Jeg er generelt en glad dame som gleder meg over hverdagsøyeblikkene. Jeg er rik på alt annet enn penger, ler Ingrid. Men kjæresten min leverer inn lottokupong, og hver uke gleder jeg meg til at vi vinner tohundre millioner. De skal jeg bruke på familien og investert i nye småbedrifter med høy risiko, smiler hun.

Kielland er vårt egendesignede, lokalproduserte kjøkken. Det gjenspeiler vår mangeårige erfaring fra kjøkkenbransjen og er et flott og bærekraftig produkt hvor vi har lagt vekt på funksjon, design og kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Madlaveien 50, 4009 Stavanger 51 64 64 80 www.kielland-home.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

17


Med spesialinnredning for begravelser TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

kan håndteres innendørs.

Omsetning i 2018: 23 millioner

– Alt vi gjør skal skje på en verdig måte som om de etterlatte alltid var til stede, understreker Christina.

Resultat: 1 million.

I år runder Obed begravelses­ byrå 80 år. Familiebedriften har gjort store investeringer og blitt et av de fremste begravelsesbyråene i landet. Ja, Obed begravelsesbyrå har til og med fått besøk fra begravelsesbyrå i utlandet som ønsker å se hvordan de gjør det.

OBED BEGRAVELSESBYRÅ

Ansatte: 10 Avdeling: Bryne, Sandnes og Stavanger. Anledning: Obed begravelsesbyrå runder 80 år i år.

Møter nye skikker

Kjølerommet gjør at den døde ikke behøver å bli oppbevart i et gravferds­ kapell, mens stellerommet gjør det mulig for muslimer eller andre å stelle sine døde på tradisjonelt vis i et egnet lokale.

– I 2007 var Obed Begravelsesbyrå et av de første begravelsesbyrå i Norge som investerte i et nytt bygg spesialinnredet for byrådrift. Dette skjedde i Sandnes. I årene etter ble det kjøpt inn eiendommer både på Bryne og i Stavanger. Disse er i løpet av noen år blitt renovert. Nå har alle avdelingene både samtalerom, syningsrom, stellerom, kjølerom og store gravmonumentutstillinger.

hele mer praktisk. Nå kan vi svøpe den døde inn i lik-klede og frakte den avdøde til begravelsesbyrået på båre. Så kan vi stelle de hos oss. For slektninger som kommer langveisfra og som vil se den døde, eller andre som har lyst å ta et siste farvel med den døde, har vi et eget syningsrom. Rommet er delt i to, en del der kista står og en del der de pårørende kan sitte i ro og fred, samtale og sørge, forteller faglig leder Christina Stangeland Hanssen som også er en av eierne i familiebedriften. Hun er også tredje generasjon Stangeland Hanssen som driver Obed begravelsesbyrå.

Muslimene har blant annet en skikk om at menn steller menn og kvinner steller kvinner. I Norge er det ikke så ofte at de etterlatte er med og steller den døde, men det er det i andre religioner.

– Disse investeringene har gjort det

En egen garasje i byggene gjør at alt

Historien til Obed startet i 1939.

1/8 side: Bredde 95mm x Høyde 70 mm

I dag er ikke kirke­gårdene vigslet lenger, de er kun velsignet. Det betyr at alle kan gravlegges her, uansett religion. På Jåttå, Sola, Soma og nå Time grav­lund har andre religioner egne felt der de kan gravlegges etter deres tradisjon.

Fra lite til stort byrå

1/4 side: Bredde 95mm x Høyde 140 mm

ELEKTRO Driftsbyggning,hus og industri

AUTOMASJON Verktøymaskiner, cnc elektro og mekanisk

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

TLF:488 88 000 - www.acs.as

ELEKTRO 18

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Driftsbyggning,hus og industri.


Henry Beyers hadde papirforretning og et lite trykkeri i Langgata i Sandnes i 1930-årene. Utstillingene i butikkvinduet hans ble lagt merke til, og ganske snart kom spørsmålet fra familier om han ville hjelpe dem med å dekorere til gravferder i kirker og kapell. Senere ble han oppfordret til å starte begravelsesbyrå, og i 1939 ble Beyers Begravelsesbyrå stiftet.

Faglig leder i Obed, Christina Stangeland Hanssen, med en diamantformet kiste.

Obed Stangeland, som dagens navn stammer fra, var ansatt som gartner og graver i parkvesenet og fikk gjennom dette god kontakt med Henry Beyer. Obed fikk av og til fri fra jobben for å hjelpe Henry Beyer i travle tider.

Da Henry Beyer bestemte seg for å tre inn i pensjonistenes rekker i 1966, overtok Gudrun og Obed Stangeland Beyers Begravelsesbyrå. I bolighuset i Møllegata 7, hvor familien Stangeland bodde, ble hjørnet til en av stuene i første

etasje brukt til kontor. Obed tok seg av «bedemanns»-oppgavene mens Gudrun tok seg av kontorarbeidet og telefonen. De første årene Gudrun og Obed drev begravelses­

skarp.no

Selvforsynt,kortreist og fornybar

GRATIS BEFARING

Lad bilen trygt og hurtig

LADESTASJON HJEMME Ladestasjon til el-bil er en smart investering. På grunn av brannfare anbefales det ikke å lade bilen i stikkontakt. En hjemmeladestasjon er derimot en trygg løsning – i tillegg lades bilen raskere. På flere av løsningene kan du kontrollere forbruk av strøm, statistikk og ladestatus. Som autorisert installatør tar vi ansvar for at du får en god og trygg løsning for bilen din. Vi tilbyr løsninger for alle typer ladebehov, og leverer løsninger for private, borettslag og næringsliv.

VESTHAGEN 9, BRYNE 51 77 92 00 BRYNE-ELEKTRISKE.NO

Ta kontakt på: 906 56 907 eller 959 17 807

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

19


skudd på egen gravferd, for å unngå økonomiske vansker i sammenheng med begravelsen.

Et ettertraktet yrke

– Er det dyrt med en begravelse?

Liv Christence Cappelen, Susann Barane Olsen, Jarle Nærland, Christina Stangeland Hanssen og Gry Cappelen i det nye syningsrommet til Obed begravelsesbyrå på Bryne.

byrået var utfordrende. Det var avdrag på kjøpesummen som skulle betales, og en gammel bårebil som skulle vedlikeholdes. Det var jobb døgnet rundt, og det ble så tøft økonomisk for familien å drifte begravelses­byrået at de en tid vurderte å selge bedriften. Men de bestemte de seg for å fortsette driften av begravelses­ byrået og stadig foreta nyinvesteringer. I dag er Obed et av to store begravelsesbyrå i Sør-Rogaland.

Nye trender

Trendene skifter også innen denne bransjen. Fra helt gammel av skulle kistene være svarte. Så gikk en over til hvit farge. De fleste i dag velger hvit kiste, men Obed selger også, i løpet av et år, et par ferrarirøde diamant­ formede kister, lik den de har i utstillingsvinduet på Bryne. – I dag er alt mulig. En kan bare sende

fargekoden til oss, så får en den fargen de vil ha på kista. Om en ønsker å male logoen til favoritt-fotball-laget sitt på kista kan vi også få til det, forteller daglig leder Liv Christence Cappelen. I dag er ofte gravsteinene svarte og polerte, gjerne med et åpent hull der en kan plassere en gravlykt. Om du vil kan du også få litt bling på den med for eksempel swarovski krystaller. Det er også en trend at flere og flere planlegger sin egen gravferd på forhånd. Til det har Obed utarbeidet et eget opplegg. – Noen har kanskje få etterlatte, eller at de etterlatte er gamle og det er vanskelig for de å ordne med en begravelse. Da kan det være greit at alt er ordnet på forhånd. Det går også an å innbetale til en spesiell konto hos byrået, som et for­

– Det kommer alt an på hva en velger. Men utenom gravsteinen kommer en begravelse i gjennomsnitt på 35-40 000 kroner. En gravstein ligger på mellom 10-60 000, forteller Cappelen. På Time kirkegård kan en tydelig se trender på gravsteinene. Noen felt er helt gråe av granittstein, andre felt domineres av rødlig stein. Før var det helst bare et symbol i sangheftet. Nå har en gjerne egne personlige bilder der. A5 er formatet som har vært mest brukt. Nå vil flere ha avlange 3-foldede sanghefter som passer i dresslomma eller håndveska. I dag har Obed 10 ansatte. Og når de ut­ lyser en stilling så er det mange søkere. – Det er et attraktivt yrke å være gravferdskonsulent eller bedemann som det kalles. For to år siden lyste vi ut en stilling. Da fikk vi inn 120 søkere. Sist fikk vi inn 90. Og det er få som slutter, forteller Cappelen og nevner fordeler som stor variasjon, mye frihet og det at en møter mange kjekke mennesker.

Torland Transport Torlandsveien 231 4365 Nærbø Mob 950 78 307 20

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Lokal transport Hovedsakelig landbruk Utlandet: Danmark


GRÜNDEREN • • • •

Navn: Heidi Netland Berge Alder: 50 Bosted: Bryne Bedrift: Heidi Netland Berge

1. Kort fortalt – hva er din gründerbedrift? Rådgiver og prosjektleder mat &reiseliv, i tillegg foredrag og kurs «Bruk Alt». 2. Hvor lenge har du jobbet med dette? Startet for fullt i november 2018. 3. Hvor kom ideen fra? Jeg hadde lyst å bruke kompetansen jeg har opparbeidet i løpet av 35 år til å jobbe med bredere felt og prosjekter, ikke bare i en enkelt bedrift. 4. Hva var de første skrittene fra idé til oppstart? Første skritt var å kartlegge om det var behov i markedet for disse tjenestene, når det var avklart var det bare å starte opp 5. Hvordan har du jobbet videre med dette? Brukt nettverket mitt, søkt på prosjekter og brukt sosiale medier til å spre ordet.

6. Hva skal du gjøre fremover? De neste månedene vil mye av tiden gå til å være prosjektleder for et forprosjekt; Opplevelsessenter for Eigersund kommune – veldig spennende! Og i tillegg jobbe med produktutvikling og marked for noen matbedrifter. 7. Hva er målet med bedriften på lang sikt? Å ha en stabil kundemasse, samhandle med andre i samme bransje og eventuelt ansette flere for å lage et sterkt kompetansemiljø. 8. Hvilke egenskaper synes du er viktig for en gründer? Stahet, tro selv om det butter litt, knytte til seg et godt nettverk, både faglig og for motivasjon, og bruke det. 9. Hva er kjekkest med gründertilværelsen? Bidra til å skape utvikling og verdier, og friheten til å styre dagene selv. 10. Og det mest krevende? Finne motivasjon om det går litt trutt, pluss å skille arbeidstid og fritid. 11. Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift? Sjekk marked, bygg nettverk, spør om råd og GJØR DET! Det kan være du tryner, men verden går ikke under av den grunn og du vil sannsynligvis angre mer om du ikke gjorde det

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

21


Frå venstre Sunniva Muren, Marta Elvira Eidsaa Bjorland og Malin Rosnes i ungdomsbedriften Eldregnisten. Foto: Tårn Helge Helgøy

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

Eldregnisten blei beste ungdomsbedrift Eldregnisten UB blei kåra til både beste sosiale entreprenør og beste ungdomsbedrift i Rogaland då Entreprenørskapsdagen blei arrangert i Forum Expo i Stavanger i mars. Bedrifta har utvikla eit produkt som heiter Eldreboksen, som er eit spel for eldre som skal vekke gamle minne og gje dei meistringskjensle. Bedrifta skal representere Rogaland i NM på Lillestrøm 25. og 26. april. Eldregnisten UB består av Sunniva Muren frå Klepp og Marta Elvira Eidsaa Bjorland og Malin Rosnes frå Hå. Dei er elevar ved Tryggheim vidaregåande skule.

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

Har du Alt på det rene? Vi kan arbeidstøy og matter! Vi tilbyr:

Hvorfor bruke oss?

• En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg • Moderne vaskelinjer • Miljøbevisst • Iso-sertifisert • Faste kjøreruter i hele Rogaland • Nærhet til kundene og korte beslutningsveger Vinnarskalle.no

• Vask, reparasjon og administrasjon av arbeidstøy • Utleie av matter med og uten logo • Utleie av avlastningsmatter • Utleie av sengetøy, duker, servietter og mopper • Tekstiladministrasjon

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø 982 17 295 – leiv@tekstil-vask.no

tekstilvask.no

22

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Følg oss på

– ALT PÅ DET RENE


Sett en norsk REKORD i møkkakjøring! -

Rund tank gir best stabilitet Fra 3300L til 12.000L Leveres i galvanisert utførelse Vognene spekkes etter kundens ønsker. -

Buede endelokk for ekstra styrke Norskprodusert Nedsenket hjulaksling Lavtrykk, høytrykk, vakuum og kombi

Bak fra venstre: Hans Magnus Fuglestad, Håvard Barane, Jonas Husabø, Foran fra venstre: Astrid Meldahl, Henrik Rosså, Hilde Berge, Matilda Adwoa Nartey

Ny medarbeider? Ring oss på 401 05 035 Vi finner kandidater med rett kompetanse, som du kan kontakte for intervju. En effektiv form for rekruttering. NAV har også virkemidler som er verdt å kjenne til dersom du har ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å gi en arbeidssøker en sjanse til å komme i jobb. www.nav.no/Rogaland/

garpcity.no

For mer info: www.rekord-system.no • Telefon: 51422620 • E-post: post@rekord-system.no • Rogneveien 2, 4352 Kleppe

Kæ ti kjæme du te Stokkalandsmarka? 54 fantastiske utsiktstomter på Jæren til salgs. STOKKALANDSMARKA

Her kan du byggje drøymehuset ditt som du vil. Vær rask! Dei flottaste tomtene går sjølvsagt til dei som er tidleg ute. Det er eit vakkert stykke land som no ligg klart. Veg, vatn og kloakk, du slepp å tenkje på slike ting. Og tomtene er store, du kan verkeleg breie deg, hvis det er om å gjere. Her kan du byggje med og utan byggjeklausul, setje opp drøymehuset ditt som du vil. Kommunen er raus med slike ting, vil at du skal vere glad med det du klarer å til. Me våger påstanden om at det er eineståande.

Gå inn på www.stokkalandsmarka.no og reserver tomt allereie i dag, eller kontakt oss på tlf: 51 79 30 00.

Pris:

1 000 000

+ omk.

Tomtene er tilrettelagt for hus med utsikt. Tomteareal:

450 - 600 M2 Type:

BOLIGTOMT Sjølveigar

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

23


– Dette er en livsstil. Jeg lever og ånder for dette. Jeg har stor tro på produktet og blir nesten mer enn misjonær enn selger, ler Kverneland.

Reidar Kverneland og Arnstein Nilsen er god fornøyd med de nye lokalene på Håland. I slutten av mars inviterte de kunder og leverandører fra inn- og utland til innvielsesfest og fagseminar.

Mazak-maskiner for hundrevis av millioner på Jæren TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Ingen steder i verden står det like tett med Mazak Integrex maskiner per kvadratmeter land og lager deler som på Jæren. Det er ikke for ingenting Reidar Kverneland i Ravema smilende kaller Jæren for Integrex-land. En Mazak Integrex (fleroperasjonsmaskin) kan kombinere ulike bearbeidingsprosesser, som dreiing, fresing og gjenging. Den passer godt til industrien på Jæren som lager mye deler til oljeindustrien rundt om i verden. Men en Mazak Integrex-maskin er ikke noen billig fornøyelse. Den koster gjerne mange millioner. Derfor må oppetiden være høy. Servicefolkene til Ravema må være raskt på plassen om noe skulle gå galt.

Livsstil å selge Mazak

– Dette området er unikt på mange måter, kanskje spesielt fordi vi har lite serieproduksjon her. Våre maskiner er kjappe å stille om, og passer derfor perfekt. Dette gjør at vi har oppnådd en tetthet i området på våre maskiner som du ikke finner noe annet sted i verden. Innenfor område her på Håland er det over 100 Mazak-maskiner. Så per definisjon er dette Integrex land, smiler Reidar Kverneland. Han er fødd og oppvokst i jærindustrien. Det var oldefaren som startet Kverneland plogfabrikk. Nå er det snart 30 år siden Ravema etablerte seg i Norge. Reidar Kverneland har vært med fra dag 1, og selv om han har passert 60 har han ingen planer om å slutte. 24

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema er en familieeid bedrift og har totalt 150 ansatte i Norge, Sverige og Finland. I dag leverer de alt av maskiner og verktøy en trenger til et verksted.

Nye lokaler på Håland

Tidlig på nyåret flyttet Ravema inn i nye lokaler ved veien helt i starten på Håland industriområdet. – Dette er en perfekt beliggenhet for oss, sier Kverneland. Sammen med selger Arnstein Nilsen viser han stolt fram de nye flotte lokalene. Her står det maskiner til over 12 millioner kroner i demosenteret. Kontorer har de i 2.etasje. Området Ravema på Jæren dekker går fra Risør til Haugesund. Men både selgere og servicefolk overlapper hverandre geografisk.


KONGEN KONAV GENPICK-UP! AV PICK-UP! LEASING FRA KR 59,- PR DAG EKS MVA.

BILER PÅ LAGER FOR RASK LEVERING

Gjelder Isuzu 2d aut Premium inkl Bedliner og S Met.lakk. 36mnd 45.000km Startleie kr 75.000,+ mva

1

”PICK UP OF THE YEAR 2018 ”

1

”BEST WORKHORSE PICK-UP ”

1

”MOST RELIABLE PICK-UP”

1

”PICK-UP OF THE YEAR 2018”

EXPORT & FREIGHT AWARDS - OKTOBER 2018

TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

PICK-UP & 4X4 - MARS 2018

WHAT VAN - DESEMBER 2017

PRIS FRA KR 313.742,- EKS MVA

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

(369.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,Pick-u up

Black Edition

Trooper

Magnum

Arcttic Truck 35

Arc ctic Truck 33

18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol - USB-kontakt - 8 høyttalere Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm Elektronisk tilhengerassistent

Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 års garanti - isuzu.no

EL-BIL KAMPANJE

Vinterhjul uten pristillegg

STO

U T VART LG

OVE på Best ti n gara

Tengsareidveien 4, 4373 Egersund Telefon 51 46 19 80

Følg med på holmanebil.no

R 40 PÅ L EL-BIL ER AGE R

Lang og ko erfaring mpe solg tanse, hund t flere re elbiler

Flere er lass prisk


Du blir større i en mindre bank Vi kjenner nabolaget ditt, bygda di og byen din. Jo bedre vi blir kjent med deg og dine behov, jo bedre kan vi hjelpe deg.

Jærsk business er vår business Vi tilbyr små og mellomstore næringskunder et bredt og kompetent tilbud. Fire rådgivere vier all tid til landbruket.

Hvorfor velge Jærens eneste lokalbank? Du kan’kje drikka kaffi på telefonen Vi tilbyr ansikt-til-ansikt kontakt med våre rådgivere på et kontor nær deg. Daglige behov fikser du enkelt i mobilbanken vår.

Vi støtter og sponser lokalmiljøet Vi pløyer deler av overskuddet tilbake til ditt nærmiljø, slik at Klepp, Time og Hå blir enda bedre å bo og leve i.

Du får rask respons og treffer fjåge folk Våre rådgivere kan hjelpe deg med veldig mye. Hos oss møter du mennesker, ikke roboter. Våre medarbeidere bor og virker i lokalmiljøet.

Telefon 915 03290 | www.jaerensparebank.no


TEMA: BYGG & BO

– Klart det var stas! TEKST// DAGFINN HAUGE

I lærling-konkurransen til Norgeshus-kjeden kom Kristin Haus fra Bryne på en delt 2. plass. – Kristine var en lærling som utmerket seg, sier Per Inge Ree som meldte Kristin på konkurransen. Han er daglig leder i Byggelaget. At Kristin valgte å bli tømrer kom overraskende på familien som er full av akademikere. – Mange ungdommer er usikre på hva de skal begynne på etter ungdoms­ skolen. Noen tar en pause, mens andre begynner på studiespesialisering. Jeg hadde ikke lyst å gå på studiespesialisering, så jeg bestemte meg i siste liten på å ta bygg- og anleggsteknikk, forteller Kristin.

Og det var et valg hun ikke har angret på. Da hun skulle ut i lære støtte hun på en utfordring. Oljenedturen hadde gjort at færre bedrifter tok inn lærlinger. Kun 50% av tømrer­lærlingen fikk plass det året. Heller ikke Byggelaget, der hun hadde vært i praksis, hadde behov for lærlinger dette året

Stortrives

– Jeg tok en rekke telefoner. Så ringte

jeg Byggelaget. Der hadde jeg vært i praksis og trivdes veldig godt. Daglig leder i Byggelaget, Per Inge Ree, merket raskt at her var det en lærling som ikke tok et nei for et nei og var skikkelig motivert for å starte som tømrer. Så, selv om han ikke hadde tenkt å ta inn noen lærlinger det året, fikk Kristin ja. Det skulle han ikke angre på for det viste seg at Kristin var en av de bedre lærlingene han hadde tatt inn. Og da Norgeshus-gruppen i fjor høst drog i gang en konkurranse for å nominere landets beste lærling i sin kjede, meldte Per Inge på Kristin. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

27


TEMA Bygg & Bo

Fotograf og teknisk sjef fra hovedkontoret i Trondheim fulgte Kristin en hel arbeidsdag, og spurte henne ut om alt mulig innen faget og studerte på hvordan hun løste forskjellige oppgaver. Og Kristin gjorde det så bra at hun fikk delt 2. plass til slutt. – Klart det var stas, sier Kristin som ikke skjul på at det også var stress å ha noen som fulgte med og filmet alt hun gjorde i løpet av en dag. – Vi synes iallfall at det var kult. Kristin er en svært flink tømrer og er en som bidrar helt på lik linje med de andre i teamet, sier lærlingansvarlig i Byggelaget, Gunnar Hognestad. Nå er Kristin fast ansatt i Byggelaget. Hun stortrives som tømrer, men poengterer også at dette ikke trenger å være punktum. På fagutdannelsen kan hun lett bygge videre og bli ingeniør dersom hun skulle ønske det.

Løfte frem lærlingene

Vivi Fuhr Hjelde er HR- og organi­ sasjons­sjef i kjeden Norgeshus og primus motor bak konkurransen. – Vi ønsker å løfte fram våre flinke lærlinger og gi dem noe ekstra. Derfor arrangerer vi denne konkurransen der alle våre 120 forhandlere kan nominere kandidater blant siste-års lærlinger, sier Hjelde. Hun forteller at de ble svært overrasket over det høye nivået på de nominerte.

FLISHUGGER, 6,5 HK

Daglig leder i Byggelaget, Per Inge Ree, er stolt over at Kristin Haus ble kåret til en av de tre beste lærlingene i Norgeshuskjeden.

Og mellom de tre beste var det svært lite som skilte. Vinneren fikk et gavekort fra Optimera. Norgeshus ønsker nå å gjøre konkurransen til en årlig begivenhet. – Vi vet at bygg- og anleggsbransjen kommer til å mangle mye folk fremover. Dersom aktivitetsnivået er som nå i 2025 vil vi mangle 25 000 arbeidere. Derfor er det viktig at vi gjør noen grep for å rekruttere nye lærlinger, sier hun. I tillegg til den årlige konkurransen har Norgeshus opprettet en lærlingskole og sosiale samlinger med faglig innhold for lærlinger. – Vi hadde nettopp en samling på Våler der vi så på nye byggemetoder, besøkte fabrikken og orienterte om produkter og tjenester. I tillegg hadde vi det kjekt sosialt og kjørte gokart, forteller Hjelde.

VEISKRAPE TIL ATV

Brukes til retting av grusveier og gårdsplasser. Arbeidsbredde: 135 cm. Lengde: 270 cm. Vekt: 90 kg. Effektiv måte å holde grusveien i orden på. Med hjul som kan innstilles så du får riktig helling på veien. Produsert i Danmark. Art. nr 90 41 244 Førpris 11.870,- (9.496,-) FR I

RABATT

BEST-

10%

SELGER

6.744

00

eks mva

FRI

FRAKT

MINIGRAVER

Kompakt og sterk minigraver på 590 kg med 13,5 HK Briggs & Stratton bensinmotor, komplett med tre skuffer, rippertann og klo. Se mer info på nettsiden. Art. nr 90 58 906

NYHET

RABATT

8.43000

10.68000 8.544

00

eks mva

FRI

FRAKT

84.37000 67.496

DONEHEIA 62 - 4516 MANDAL - TEL 21 98 47 47 - WWW.P-LINDBERG.NO - NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET

28

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

• Byggelaget AS ble startet i 1993 • I starten var vekten på oppføring av offentlige bygg. • Fra 2006-2007 ble det satset mer også på privatmarkedet. I dag er fordelingen cirka 50-50 på næring, offentlig og privatkunder. • Bedriften hadde en jevn økning fram til 2013 og var på det meste oppe i 50 ansatte. • I 2018 omsatte bedriften for i overkant av 70 millioner • I dag har bedriften 38 ansatte, inkludert lærlinger.

PÅ FR AK TDRER R ALLE O3500 + OVER LLTID, A MVA - SE T T! UAN

10%



FAKTA

00

FRI

FRAKT

eks mva

GJELDER TIL OG MED 30/04 2019

tarforbehold forbeholdfor fortrykkfeil trykkfeilogogutsolgte utsolgtevarer varer ViVitar

Kraftig, mobil flishugger på 6,5 HK for inntil 10cm diam. Justerbart utkast. Sikkerhetsbøyle. Vekt: 85 kg. Art. nr 90 54 661 Førpris 9.370,- (7.496,-)

De hadde også en gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet. Bygg- og anleggsbransjen har altfor mange alvorlige uhell. I løpet av ett år skjer det 5-7 dødsfall innenfor fagområdet.


Vi engasjerer oss i grønt skifte

Gunnar Hognestad

Tar ansvar

Normalt tar Byggelaget inn 2-3 lærlinger hvert år. Lærlingansvarlig Gunnar Hognestad følger dem opp og passer på at de får bryne seg på mange forskjellige utfordringer innen tømrerfaget. – Vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å bidra til å rekruttere neste generasjon til faget, sier Per Inge. Etter noen vanskelige år under oljenedturen er firmaet nå i godt gjenge igjen. Kundene kommer fra Randaberg i nord til Hognestad i sør. Nå har byggelaget tenkt å markere seg sterkere utover Jæren også. For å vise igjen har de blant annet gått inn som en sponsor av Nærbø Håndball.

Varmepumper Bioolje-anlegg Biogass-anlegg Flis/pellets-anlegg I tillegg tilbyr vi:  Propan på bulk til konkurransedyktige priser  Nødfylling på dagen i vårt distrikt  Installasjon, rep og service på gassanlegg  24 timer døgnservice Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

www.ohetland.no Mail: anita@ohetland.no

Tlf: 90079529

DITT

KOMPLETTE BILSENTER

PÅ JÆ R E N

På markedet med Qdings Endelig, etter lang tids testing er gründerbedriften Yekk Agri på markedet med Qdings. Dette er en «dings» som plasseres i nesen til kalver, kyr eller okser for å venne de av med å patte. Den kan også brukes for å hindre smittespredning blant storfe. – De vi har pratet med har vært veldig positive. Nå er vi ute i butikken hos Felleskjøpet på Klepp og Bryne Landbruksservice med produktet i medium størrelse. Den passer til unge kyr. Så skal vi lage en i liten for kalver og en i stor for eldre dyr, forteller Kjell Henning Boye.

NYE MITSUBISHI OUTLANDER PHEV FULLADET MED NYHETER

reimeoglode.no 51 79 10 10 N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

29


Vi

gratulerer

Vi as med Industria nytt flott næringsbygg på Håland, Industria as med Bryne! nytt flott næringsbygg på Håland, Bryne!

gratulerer

HOVEDENTREPRENØR HOVEDENTREPRENØR

HOVEDENTREPRENØR

KOMPLETT BETONGELEMENT BETONGELEMENT RÅBYGG RÅBYGG KOMPLETT INKL. INKL. FASADER FASADER

KJERNEBORING KJERNEBORING OG OG BETONGSAGING BETONGSAGING

BETONGARBEID BETONGARBEID

KOMPLETT BETONGELEMENT RÅBYGG INKL. FASADER

KJERNEBORING OG BETONGSAGING

BETONGARBEID

BYGGEVARER BYGGEVARER

RÅDGIVER RÅDGIVER INNEN INNEN AKUSTIKK AKUSTIKK OG BRANNSIKKERHET OG BRANNSIKKERHET

MALERARBEID MALERARBEID OG OG GULVLEGGING GULVLEGGING

BYGGEVARER BYGGEVARER TIL TIL PROFFEN PROFFEN BYGGEVARER

RÅDGIVER INNEN AKUSTIKK OG BRANNSIKKERHET

MALERARBEID OG GULVLEGGING

VENTILASJON OG OG BESLAGSARBEID BESLAGSARBEID VENTILASJON

GRUNN GRUNN -- OG OG UTENDØRSARBEID UTENDØRSARBEID

FLIS FLIS OG OG GULVSTØP GULVSTØP

BYGGEVARER TIL PROFFEN

VENTILASJON OG BESLAGSARBEID

GRUNN - OG UTENDØRSARBEID

FLIS OG GULVSTØP post@kvernelandmurogflis.no post@kvernelandmurogflis.no Tlf: Tlf: 40 40 40 40 44 44 40 40


GLASSFASADE OG INNVENDIGE KONTORVEGGER

ARKITEKT

KJØKKEN

GLASSFASADE OG INNVENDIGE KONTORVEGGER

ARKITEKT

KJØKKEN

stavark.no

Avdeling Forus, tl@dkforus.no Tlf: 974 17 116

SLIPT BETONG GULV OG LAGT EPOXY PÅ GULVENE

LEDDPORTER, STÅLDØRER, OG RULLEPORT

UAVHENGIG KONTROLL

stavark.no

Avdeling Forus, tl@dkforus.no Tlf: 974 17 116

SLIPT BETONG GULV OG LAGT EPOXY PÅ GULVENE

LEDDPORTER, STÅLDØRER, OG RULLEPORT

UAVHENGIG KONTROLL

RØRLEGGERARBEID

TRAPPER OG REKKVERK

LÅSESMED

RØRLEGGERARBEID

TRAPPER OG REKKVERK

LÅSESMED


TEMA Bygg & Bo

Salg og markedsansvarlig Magne Fuglestad og daglig leder Sverre Heskestad i Prosjektil er glade for å forene krefter med daglig leder Arild Lunde i ALC. Sammen kan de tilby et komplett rådgivningsmiljø innen byggog anleggsbransjen.

Ble sterkere sammen TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Prosjektil og ALC er nå distriktets størst lokaleide rådgivningsfirmaet innen bygg- og anleggsbransjen. De ønsker å ta opp konkurransen med nasjonale og internasjonale konkurrenter.

– Styrken med å være lokaleid er korte beslutningsveier og samlet kompetanse geografisk. Å ha alle disse fag­ områdene i eget hus betyr at vi har kontroll på både

PRETRE AS ER NY EIER AV JÆREN TRETEKNIKK

Det var i fjor vår at Prosjektil AS kjøpte opp 50 prosent av aksjene i ALC AS som siden 2002 har hatt kontorer i Øksnevad Næringspark. Nå har de ett år bak seg som to selvstendige firmaer i et tett samarbeid. Etter hvert er planen at de skal bli ett firma med en kontorlokasjon, trolig nærmere Stavanger. Men det betyr ikke at de vil svekke sin tilstedeværelse på Jæren. – ALC hadde kompetanse på noe vi i Prosjektil manglet, det bygge­tekniske. Vi er spesialister på administrasjon av prosjekter, vei, vann, avløp og det landskapstekniske. At vi nå har gått sammen betyr at vi kan tilby et komplett rådgivnings­miljø. Dette var vinn-vinn for begge og nødvendig for at vi kan ta opp konkurransen med de store aktørene om store prosjekter, sier daglig leder i Prosjektil Sverre Heskestad. Han legger til at det ikke kun er store prosjekter de er interessert i. Nei, de bygger alt fra private garasjer til store haller.

Pretre AS sin sterke utvikling og markedsposisjon, langsiktighet og strategi gir det beste utgangspunktet for utvikling og vekst også for Jæren Treteknikk i sør-vest.

God lokal kjennskap

Daglig leder i ALC, Arild Lunde, mener det er svært viktig å bygge opp et sterkt lokalt multidisiplint rådgivnings­miljø. 32

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

www.pretre.no


kvalitet og kostnader, sier han.

FAKTA OM PROSJEKTIL

FAKTA OM ALC

Lunde synes oppkjøpet kom på et helt riktig tidspunkt.

• Rådgivende ingeniørselskap innen bygg og anlegg • Stiftet 2000 • 50 ansatte • Omsetning i fjor 62,5 mill. • Større prosjekter: Velodromen på Sola, Tytlandsvik Aqua, Gand vgs og Stavanger Lufthavn Sola.

• Rådgivende ingeniørfirma i byggteknikk • Stiftet i 1997 • 12 ansatte • Omsetning i fjor 17 mill. • Større prosjekter: Bjerkreimshallen, Sandnes Rådhus, Titania, Jærmuseet.

– Jeg er 62 år nå og for meg var det viktig å se fremover, sikre arbeidsplassene i ALC, slippe litt av ansvaret fra skuldrene mine og konsentrere meg mer om fag, sier han.

Mer fra samme selskap

Det stilles nå større krav til bygge­ prosjekter i alle faser, til og med i dokumentasjonsfasen. En trend er at oppdragsgiverne i større grad ønsker totalpakker slik at de slipper å forholde seg til mange ulike leverandører. – Det kan vi nå tilby, så vi står bedre rustet enn noen gang til å møte utford­ ringer oppdragsgiverne krever, sier Heskestad. Selskapene tilbyr nå alle type tjenester

innen prosjekt- og bygge­ledelse, prosjektering VVA, landskaps­arkitektur og tekniske fag, prosjekterings­ledelse, uavhengig kontroll og SHA. I tillegg satses det på bruk av VR og drone i prosjektering, visualisering og film. Mens ALC-ansatte har en snittalder på over 50, består Prosjektil av et yngre mannskap med en snittalder på godt under 40 og en kvinneandel på 40 %.

Det er kamp om gode ingeniører innen bygg og anlegg så Prosjektil har lagt vekt på å snappe de beste rett fra skolebenken. – Ingeniører trenger gode miljø å utvikle seg i. Det tilbyr vi, og vi ser at flere søker seg til oss. Det er viktig med tanke på framtiden, sier Heskestad.

ER DU KLAR FOR NOE NYTT ?

Trefab har utviklet en serie små hytter i flere størrelser som kan tilpasses ulike tomter. Vi leverer høy kvalitet og bruker kun naturlige materialer. Hyttene leveres nøkkelferdig som moduler, noe som gir meget kort byggetid. Hyttene produseres i Ryfylke.

Ta kontakt for å få vite mer !

Trefab www.trefab.no

400 01 895 N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

33


TEMA Bygg & Bo

Lærling-garanti skal gi flere søkere TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

BYGGOPP Rogaland garanterer lærlingeplass til alle sine elever fra våren 2019. Dette kan forhåpentligvis bidra til å sette fart i søkningen til bygg- og anleggsfagene. I industrihallen til Hå Element på Varhaug er det hektisk aktivitet. Store betongelementer til alt fra fjos til leilighet- og næringsbygg klargjøres.

Begge lærlingene under­ streker at de trives godt på den nye arbeidsplassen og skryter av miljøet.

Vi treffer lærling Robert Haver som er i full gang med å binde opp armering i et nytt betongelement og lærling Roger Haugland. Begge var på vei til å utdanne seg innen mekaniske fag, men de trivdes ikke helt.

Daglig leder i Hå Element Randi S. Egeland er godt fornøyd med de nye lærlingene sine.

En telefon til opplæringskonsulent Gaard Emil Gramstad i BYGGOPP Rogaland var nok til at de kjapt ble tilbudt ny lærlingplass i et annet fagområde. – Jeg var litt lei av det jeg gjorde før og ville prøve noen nytt. Dette er veldig kjekt. Her ser vi resultatet av det vi gjør. Nå tror jeg jeg har truffet det rette, forteller Roger.

– Dette er en fin måte å rekruttere nye til bransjen. Målet vårt er at alle lærlingene våre skal få tilbud om fast jobb når læretiden er over, sier hun. Hå Element har 45 ansatte og godt over 100 millioner i omsetning. De er spesialister på polerte betong-fasader og har hatt full aktivitet også under oljenedturen. Hå Element AS eier også Hårr Betong AS på Vigrestad, der de har fire lærlinger for tiden.

Høy status med fagbrev

Veiene er mange inn i bygg- og anleggs­bransjen. Du kan gå rett fra ungdomsskolen ut i lære. Da tar det fire år før du kan avlegge fag- eller svenneprøven. Eller du kan ta ett, to eller tre år på skole før du begynner i lære. Etter du har bestått fag- eller svenneprøven kan du bygge videre til å bli ingeniør om du ønsker det. – De med fagbrev eller svennebrev i bunn blir ofte de beste ingeniørene. De får en praktisk erfaring som er svært nyttig å ha med seg, sier daglig

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Elling Varhaug

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m.

Tlf 982 24 530

Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

Jærveien 34, 4365 Nærbø

34

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person.

KRAN OG KJETTING AS


leder i BYGGOPP Rogaland, Per Roy Haaland. BYGGOPP, eller Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk som det heter, skal kvalitetssikre opp­lær­ingen og være et servicekontor for lære­bedriftene og lærlingene. De skriver lærlingkontrakten og har et godt kurs­tilbud for sine lærlinger og øvrige ansatte. – Gjennom vår nye garanti-ordning skaper vi en trygghet for søkere, elever og foresatte, poengterer Haaland.

Store muligheter

BYGGOPP Rogaland har 457 lære­ bedrifter og hadde 521 aktive lærlinger ved årsskiftet.

Daglig leder i Hå Element Randi S. Egeland viser tegningene over et nytt prosjekt. Fra venstre opplæringskonsulent i BYGGOPP Gaard Emil Gramstad, daglig leder i BYGGOPP Per Roy Haaland og lærlingene Robert Haver og Roger Haugland.

Haaland mener det er kjempe­viktig å rekruttere norsk ungdom til dette spennende fagområde. – På offentlige anbud er det krav med 10% lærlinger på bygge­plassen. Det er en fantastisk god ting og burde nesten vært et krav på alle byggeplasser, sier han.

Vi utfører

isolering og tekking av tak og membraner

i næringsbygg, offentlige bygg, eneboliger, terrasser og garasjer.

Opplæringskonsulent i BYGGOPP, Gaard Emil Gramstad, er egentlig murer i tredje-generasjon. Nå trives han med å følge opp ungdommene.

– Det er veldig kjekt å jobbe med ung­dom­mer og hjelpe de til å ta de rette valgene. Innenfor vårt område er mulighetene enorme og fremtids­ utsiktene svært gode, mener han.

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

1355-0

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. TlF. 66 66 85 8590 9010 10

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

35

www.ravem


Juristens råd

Diana Seldal

Lærlingen – elev eller arbeidstaker? På Jæren står yrkesfaget høyt i kurs og et raskt søk på internett viser at flere bedrifter og kommuner på Jæren søker lærlinger fra høsten 2019. Hvordan står det så til med bevisstheten rundt hvilke plikter som oppstår når man blir en lærebedrift med ansvar for en lærling? Er det arbeidsmiljøloven som gjelder? Er lærlingen omfattet av tariffavtalen? Hva skal lærlingen ha i lønn og kan han eller hun jobbe overtid? Skal lærlingen være omfattet av bedriftens pensjonsordning og yrkesskadeforsikring? Kan lærlingen sies opp? Lærlingen er i en mellomsituasjon – han eller hun er under opplæring og arbeidstaker på samme tid. Opplærings­loven og arbeidsmiljøloven gjelder side om side. Hvis bedriften har tariffavtale er lærlingen også dekket av denne, herunder tariffbestemte lønns- og arbeids­tidsbetingelser. Lærebedriften får tilskudd fra fylkeskommunen for å ha lærlingen i bedriften. Til gjengjeld stilles det visse krav til bedriften. Bedriften må være godkjent av Fylkes­kommunen og må ha kompetanse, tid og utstyr til å kunne gi lærlingen opplæringen som kreves. Det skal inngås to parallelle kontrakter - en lærekontrakt som skal god­kjennes av fylkeskommunen, som blant annet fastslår hvem som har ansvaret for opplæringen, og en tradisjonell arbeids­ kontrakt. Arbeidsmiljøloven § 14-6 stiller minimums­krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde, blant annet opplysninger om stillings­kategori, prøvetid, rett til ferie og ferie­penger, oppsigelse og avlønning. Hvis lærlingen har fylt 20 år skal ved­kommende innrulleres i bedriftens pensjonsordning. I alle tilfeller må det tegnes yrkesskade­ forsikring for lærlingen på lik linje som for de øvrige ansatte. Et spørsmål som ofte dukker opp er om bedriften kan pålegge lærlingen å jobbe overtid. En lærling som er ung og full av pågangs­mot er kanskje den første til å takke ja til mer arbeid. I utgangspunktet er det anledning til å bruke lærlingen til overtids­arbeid så lenge det er innenfor arbeids­miljø­lovens og eventuelle tariffavtales rammer. Men her må bedriften være klar over ett viktig og absolutt unntak - ansatte mellom 15 og 18 år skal ikke jobbe overtid.

M44, Bryne

LANG ERFARING

STORE BYGGEPROSJEKTER TOTALENTREPRISER

PÅ EKSISTERENDE

OG NYE NÆRINGSBYGG

Lønnsnivået vil variere etter hvilket fag det er snakk om og om lærlingen er omfattet av tariffavtale. Det er imidlertid vanlig at lærlinge­lønnen utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev. Lønnen vil deretter stige i takt med tiden og lærlingens evne til verdiskapning. Når læretiden så kommer til en ende, vanligvis etter to år, står bedriften fritt til å ansette lærlingen. I så fall må ny arbeidsavtale inngås.

Kontakt: Kjell Terje, 934 35 286

Ved å være lærebedrift tar bedriften et viktig samfunnsansvar og kan være med å forme neste generasjons arbeidstakere. Dagens lærlinger er morgendagens arbeidsstyrke. En lærlings positive opplevelser fungerer også ypperlig som markedsføring av bedriften som arbeidsgiver for framtidige arbeidssøkere. Verdien av et ryddig forhold til lærlingen skal man derfor ikke kimse av.

www.byggelaget.no


Gode energi-råd å få TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Enova delte ut 750 000 kroner til energirådgivning i fjor, fordelt på 621 saker. Energirådgivningsoppdrag har økt jevnt og trutt de senere årene. Anders Serigstad er takstmann og en av flere som tilbyr energirådgivning på Jæren. Han har ikke kø av folk som søker gode råd for å få ned energibruken, men han merker en økende interesse samtidig med at strømprisene øker. – Strømprisene vil nok være høye fremover i årene som kommer. Det er ikke kun den tørre sommeren vi hadde i fjor som er grunnen til at prisen er høy nå. Vi har flere avtaler internasjonalt som skal følges opp, sier Serigstad. Det er mest folk som eier 70-, 80- og 90-talls hus som ønsker energiråd. Anders tar 10 000 kroner for en rådgivning. Da kan en få 5000 kroner tilbake i støtte fra Enova. Legger en på termofotografering av huset økes prisen til 15 000 og støtten med 2500.

VI SKAL GJØRE BYGGEBR ANSJEN BEDRE

skarp.no

– Det første jeg ser på er isoleringen av huset. Mange hus er dårlig isolert. Skal du legge ny drenering rundt huset er det lurt å etterisolere kjellermuren samtidig. Vinduene bør være trelagsvinduer og isolasjonen i veggene bør være minst 20 centimeter.

Anders Serigstad er takstmann og energirådgiver. Han opplever at flere søker råd for å få ned strømutgiftene på eldre hus.

Flere tiltak samtidig

Det har vært stort fokus på varmepumper. – Mange tror at å installere luft til luft varmepumpe alene, er nok til å redusere strømforbruket. Det er heller ikke tilstrekkelig å ha varmepumpe som eneste kilde til fornybar energi ved søknad om støtte til oppgradering av bygningskroppen. Men kombinert med vedovn, eller solcellepanel kan det gå, sier Anders For noen kan det være lettest å øke isolasjonen i veggene på yttersiden samtidig med at en skifter panel og vindsperre. Andre må ta opp veggene på innsiden. Skal du etterisolere kaldloftet så er det ikke bare å rulle ut ny isolasjon. Den må også stå i sammenheng med dampsperren slik at en ikke får kondens og dertil miljø for mugg. Plassering av vinduer på nye hus er også viktig. I nord og øst vil de gi et varmetap. I sør og vest kan de bidra med varme. Ellers så er det mulig å få støtte til mange av tiltakene. Og det kan være lurt å gjøre flere samtidig.

Vi skal gjøre byggebransjen bedre ved å gi rett råd til rett tid og med rett kompetanse og erfaring. Våre kjerneområder er prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon for alle typer offentlige og private byggherrer. prosjektil.no / alc-as.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

37


TEMA Bygg & Bo

– Ikke fjern

oljefyren TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Oddvar Hetland og sønnen Jan Gunnar anbefaler kundene å vurdere en konvertering av oljefyringsanlegget til bio-olje eller bio-parafin før de graver opp oljetanken og hiver ut oljefyren.

– Du trenger ikke grave opp oljetanken. Vi kan enkelt bygge om oljefyren, sier Oddvar Hetland, daglig leder i varmefirmaet O. Hetland på Lye. Det er mye forvirring og frustrasjon ute og går angående utfasing av oljefyringsanlegg. Fra 2020 er det ikke lov å bruke fyringsolje i privathus og fra 2025 omfatter dette også driftsbygninger i landbruket. Innen 2020 kan en få tilskudd til å grave opp og fjerne sitt private oljefyringsanlegg med inntil 10 000 kroner, men kun dersom en investerer i et nytt anlegg med vannbåren varme som er godkjent for støtte fra Enova. Dette er kriteriene: 1. Oljefyren må være erstattet med en vannbåren varmeløsning som gir rett til støtte fra Enova 2. Arbeidet skal være utført av fagfolk 3. Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og -tank, samt for den nye varmeløsningen, må være datert innenfor de siste 18 månedene Støtten er på 10 000 kroner. I tillegg får du støtte til den nye varmeløsningen. Det er solide støtteordninger knyttet til å gå over til flere andre energisparende og miljøvennlige løsninger Ved å gå inn på Enovas og Innovasjon Norges hjemmesider, kan du lese mer om dette. Er du i tvil om hva du skal gjøre kan det være lurt å snakke med Enova eller en energirådgiver.

Bygg om til bio

Oddvar Geir Hetland har levert varmeanlegg i over 20 år og kjenner bransjen godt. Han mener mange ikke er klar over at det er lov å bygge om oljeanlegget til å bruke bioolje eller bioparafin. – Det er en enkel konvertering som skal til. Det behøver ikke å bli dyrt, sier Hetland. Sigbjørn Undheim i Jæren Olje står klar med biobrensel, så det skal ikke være noe problem. – Er bioolje dyrere enn vanlig fyringsolje? – Du må regne med at den per i dag er cirka 1,5 krone dyrere og at effektiviteten synker et par prosent, forteller Undheim. Men selv om det blir litt dyrere i forbruk kan det være en god løsning i forhold til det å skifte ut hele anlegget. 38

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Sigbjørn regner med at mange vil fylle opp oljetanken i slutten av desember. Han legger til at en bør bestille rensing av tanken før en legger om til bio-produkter.

Holder tritt med grønt skifte

O. Hetland har hatt en jevn vekst siden starten i 1999. Nå er de fem ansatte og har en omsetning på rundt 10 millioner kroner. Ved det grønne skiftet forventer en vekst i markedet. I løpet av disse årene har det vært en omstillingsprosess fra fossilt brennstoff til fokus på mer miljøvennlige og fornybare løsninger. – Det har skjedd mye i markedet. Vi har for eksempel konver­ tert mange anlegg fra oljefyring til gass, forteller Hetland. I dag leverer firmaet på Lye løsninger og har service innen hele varmefagområdet. Mange av kundene kommer fra offentlig sektor. – Vi merker at kundene blir stadig mer opptatt av å redusere utgiftene til oppvarming. Kundegruppen er også mer miljø­ bevisst. Dette er en positiv utfordring for oss. Vi arbeider derfor aktivt for å redusere energikostnadene i privat­hus, næringsbygg og landbruk. Firmaet tilbyr et bredt spekter av klimanøytrale gassløsninger, fossilfri brensel, varme­ vekslere, større varmepumper og flisfyring, sier Hetland og legger til at det er bare å ta kontakt dersom en lurer på noe.


Rogaland Gartnerservice as Vi utfører både store og små oppdrag, kontakt oss for GRATIS befaring. 95 400 700 • post@gartnerservice.as

Ta kontakt allerede i dag!

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå Bjorhaugslettå 8, 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 905 06 06 566 566647, 4360 Varhaug Opstadvegen Tlf. Tlf. 905 06 566

www.meca.no www.meca.no www.meca.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

39


TEMA Bygg & Bo

Per Steinar Lothe kan fornøyd konstatere at når reiser det seg flere bygg i rekordfart i Kverneland Næringspark.

Hektisk bygge-aktivitet i Næringsparken TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Det er full aktivitet i Kverneland Næringspark. Nye bygg reises i høyt tempo. – Dette blir perlå i næringsparken, smiler parkeier Per Steinar Lothe.

– Jeg har nå kun tre tomter igjen å selge. Et firma har en av disse tomtene på hånd, forteller Lothe. Det vil være cirka 15 bedrifter som har etablert seg i parken ved utgangen av 2019. I tillegg kommer firma som er etablert i sentrumsområdet og som styres av Masiv AS.

Gjennom en tøff periode

Han viser til Norsk Stål AS sitt bygg som er i ferd med å reise seg. Bygget vil bestå av en stor hall i stål med tilhørende kontorbygg som får fasade i murstein.

Lothe kjøpte området på 210 mål i 2006 av Kverneland Plogfabrikk. Og i 2008 var reguleringsplanen ferdig. En av kostnadene han måtte ta for å bygge ut det nye næringsområdet var å bygge den flotte rundkjøringen ved plogfabrikken.

Rett overfor Norsk stål AS skal Aqva Group AS inn i bygget som tidligere huset Jæregg.

– Det så bra ut i 2007, men så smalt det med finanskrisen. I 2008 var det ingen kjøpere, forteller han.

– Jeg har garantert at Aqva Group skal kunne halvere energibruken sin i dette bygget i forhold til der de var før. Hvis ikke det skjer skal jeg betale resten, ler Lothe.

Likevel tok det ikke motet fra den ivrige bonden fra julebygda. Han tenkte at nedgangstidene var en gyllen mulighet til å få god pris på grunnarbeidet. Og det fikk han. Anbudet gikk til TS maskin AS.

Ved siden av Norsk Stål kommer AS Sigurd Hesselberg med lifter og gravemaskiner som i dag er lokalisert på Sola. Hytech AS flytter inn i nytt bygg og blir nabo til Hesselberg. Hytech AS og Hytech Trading AS flytter samtidig all virksomhet på Sola til Kverneland Næringspark. I SJT Miljø sitt bygg har Halliburton flyttet inn. 40

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Men da gjelda passerte 45 millioner kroner og avdragene begynte å komme valgte de andre to medeierne i Næringsparken å trekke seg ut.

Sparebank 1 SR-bank gjorde at han klarte å holde det flytende gjennom de tunge årene. – I januar 2018 måtte vi gjøre noe og valgte å senke tomteprisene. I løpet av en uke solgte vi 20 mål. Nå er fremtidsutsiktene gode og det meste er solgt. 20 mål til av parken vil være byggeklar om 5-6 år.

Rimelige og fleksible bygg

Per Steinar Lothe har en unik erfaring med betongbygg. Han begynte i 1967 i Block Berge bygg. På den tiden bygget Block Berge rimelige næringsbygg i betong. Nå mener Per Steinar at han har overtatt den rollen. – Jeg bygger rimelige energieffektive bygg som lett kan utvides både i bredden og høyden ettersom bedriften vokser. Tomtene her er såpass store at det er plass til en utvidelse. Byggene er satt sammen av elementer og om nødvendig skal de kunne flyttes. Jeg tenker 50 år framover i tid, smiler Lothe.

– Jeg hadde en visjon med prosjektet og ikke lyst til å selge, så jeg kjøpte de ut i 2010, forteller Lothe.

Byggene har A-klasse som er høyeste energiklassen. Det har han fått til med å begrense størrelsen på vinduene og med betongelementer som er 45 cm tykke. Da han starte å bygge med betong på 70-tallet var de på 25 centimeter.

Gode bankforbindelser i DNB og

– Prisen på strøm vil bli billigst


om natten. Siden varmen lagres i betongkonstruksjonene kan vi varme opp byggene om natten og uten oppvarming på dagen vil temperaturen ikke synke mer enn et par grader. I de første byggene er det boret 800 lm GEO varme.

Ivrig pensjonist

Per Steinar er nå 76 år og kunne ha hvilt på laurbærene. Men energi­bunten har arbeidsdagen full av prosjekter. Han har ikke tenkt å pensjonere seg med det første. Lothe vil ikke sammenligne seg med eiendoms­ kongen Olav Thon. Men han tror de har samme gleden av å skape noe.

I tillegg til Næringsparken har han også hånd om andre områder som det kan bygges næringsbygg på. Og så har han et prosjekt i Den Dominikanske Republikk der han også lager bygg av betongelement, og støyper plastavfall inn i betongen.

KUTT KOSTNADER Velg internett fra Jæren Kabelnett Pris fra kr. 319,- pr. mnd.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

41


TEMA Bygg & Bo

Kåring:

Jærens råeste næringsbygg? TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

lokaler og showrom til bygg­firmaet Stensland & Byberg, samt 20 ledige kontorplasser til andre firmaer. Totalt er bygget på 2700 kvadrat­meter.

En trekantet tomt gav utfordringer. Arkitektene hos Stav arkitekter tok utformingen på tomta med seg inn i nybygget til Industria ved inngangen til Håland industrifelt. Bygget er en av kandidatene til Næring på Jæren sin kåring av Jærens flotteste næringsbygg.

– I showrommet skal det være prøver av kledning, terrassebord, utvendig platekledning, innvendige plater, egen­produserte lamper, spiler, parkett og inn­vendige dører. Dette blir unikt til å være et byggfirma, forteller trainee eiendoms­utvikler Silje Stensland.

Sammen med interiørdetaljer i sort­lakkert stål, glassvegger, gulv av eik og accoya samt yttervegger i rå ubehandlet mur mener byggherren Industria og byggefirmaet Stensland & Byberg at de har fått et av de flotteste næringsbyggene på Jæren.

Tredje etasjen har en stor trivselstue som daglig brukes til kantine. Den utmerker seg med egenproduserte lamper, detaljer i svart stål, bord av eik, rå mur og vinduer til gulvet. Herfra kan du gå ut til en 286 m2 stor takterrasse med gulv av accoya.

Første etasje huser butikklokale til Jæren Skog og Hage og demosenteret til Ravema. I 2. etasje finner en kontor­

– Vi i Industria jobbet med tomten i flere år. Men først

VERDI‐ OG SKADETAKSERING

    

• Forhandler av Polaris ATV & Ranger • Mye kjekt og nyttig utstyr • Stort delelager • Eget verksted 42

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Bolig og næringseiendommer Landbrukseiendommer Innbo og løsøre Maskiner og prosessutstyr Driftstilbehør og driftsløsøre

www.bbetakst.no

9 erfarne medarbeidere med høy kompetanse innenfor sine fagområder. Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.

Telefon: 51 42 01 20 www.atvgarden.no gunnvor@atv.as

   

Rådgiving og konsulenttjenester Prosjektstyring Sakkyndig bistand Energimerking av bygg

Welhavens vei 15, 4319 Sandnes Telefon sentralbord: 51 68 54 50

E‐post: post@bbetakst.no


– Vi har valgt å bygge et litt spesielt bygg. Det er mange lokaler som står ledige for tiden, så her måtte vi tilby noe ekstra for å skille oss ut, forklarer styre­formann i Industria, Rein Inge Hoff. – Bygget føles veldig rolig og åpent, sier Fredrik Stensland. Han er godt fornøyd med resultatet. Det er ikke fritt for at de er litt stolt over bygget som nå er det første som møter deg ved inngangen til Håland industriområde. nå når markedet snudde og det dukket opp to spennende leietakere i 1. etasje fikk vi de nødvendige verktøyene vi trengte for å realisere signalbygget, forteller Sjur Heskje, daglig leder i Industria.

Opp? Lei lift hos oss – www.ekstralift.no

Vi har verdens største selvgående lift

Ned? Lei graver hos oss – www.ekstragraver.no

Ring oss på 970 85 666

Hvem er din kandidat til Jærens flotteste næringsbygg? Send oss ditt forslag med gjerne litt tekst og bilder til tips@ lokomotiv.no, eller legg det inn som en kommentar under artikkelen på Facebook.

• BOLIG • LANDBRUK • NÆRINGSBYGG • VA

Jærveien 148 4340 Bryne

PRODUKSJON AV AVANSERTE PRODUKTER www.msas.no

Ett kontaktpunkt Ett verksted En faktura En dokumentpakke

Gisle Håland Tlf. 484 94 805 gisleror@gmail.com N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

43


TEMA Bygg & Bo

#vårgreie På den ene veggen til møterommet har Norganic på Kverneland foliert et landskapsbilde. Bildet kom først på plass som fane på websiden. Etter hvert ble det også trykket på baksiden til visittkortene. Responsen var så god på bildet at det til slutt ble foliert på den ene møteromsveggen. – Det er mange som kommenterer det og synes det er flott, forteller Norganic-eier Tore Breiland. Bildet gir tanker om ren natur som harmonerer godt med det bedriften arbeider med, økologisk mat. Siden det er foliert på en glass­vegg, forandrer det seg litt etter hvordan lyset slår inn på det. Foran veggen har Breiland plassert sine gamle 60 og 70-talls møbler. Til sammen har det gitt et hvilepunkt som de ansatte synes er artig. Har du noe som frisker opp på din arbeidsplass, kontor, verksted eller butikk? Det være seg kunst, møbler, planter, tapet eller annet. Legg et bilde inn under saken på vår Facebook-side eller send den til tips@lokomotiv.no.

RAMIRENT er Norges største utleier av maskiner og utstyr til privat- og proff markedet.

Me lige å grava! VI HAR DET MESTE. SPØR OSS! Hos oss er du i trygge hender og får tips og veileding til små og store prosjekter. Vi har kunnskapen og maskinene som gjør at du aldri går tomhendt fra Ramirent. Derfor er Ramirent «best i Byen», kom innom og prøv oss!

Litt av utvalget • Varmevifte • Lensepumper • Vannsuger med pumpe • Støvsuger finstøv • Meiselhammer • Betongsag

Per Terje: 468 90 169 www.grava.no

Ramirent Stavanger • Midtgårdveien 1 - Gausel 4031 Stavanger• Tlf. 51 95 87 00 stavanger@ramirent.no • www.ramirent.no NB: slitasje, rengjøring og MVA kommer i tilegg

44

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

• Kjernebormaskin • Strømaggregat • Gulvsag • Betongsliper • Vibroplate


MEGABITE JD

MEGABITE JD

Vi leverer solcelleanlegg i høy kvalitet Vi leverer solcelleanlegg i høy kvalitet - fra små boliger til store næringsbygg! - fra små boliger til store næringsbygg!

En fremtidsrettet og klimavennlig løsning, som i tillegg gir økonomiske besparelser. Kontakt oss, så hjelper vi deg med et komplett anlegg tilpasset ditt hus eller bedrift!

En fremtidsrettet og klimavennlig løsning, som i tillegg gir økonomiske besparelser. Kontakt oss, så hjelper vi deg med et komplett anlegg tilpasset ditt hus eller bedrift!

celleanlegg i høy kvalitet Forhandler:

Installatør:

r til store næringsbygg! Forhandler:

Welhavensv.9 • Sandnes Tlf. 91 78 50 07 post@norsolar.no • www.norsolar.no

Brannstasjonsv.8 • Sandnes Tlf. 51 66 15 00 post@activeel.no • www.active-elektro.no

avennlig løsning, som i tillegg gir økonomiske besparelser. deg med et komplett anlegg tilpasset ditt hus eller bedrift! Welhavensv.9 • Sandnes Tlf. 91 78 50 07 post@norsolar.no • www.norsolar.no

Installatør:

Brannstasjonsv.8 • Sandnes Tlf. 51 66 15 00 post@activeel.no • www.active-elektro.no

Installatør:

Vi gjør det lett for deg å ha Brannstasjonsv.8 • Sandnes Tlf. 51 66 15 full 00 kontroll post@activeel.no • www.active-elektro.no Sense

Ikke vær i tvil om alle dører og vinduer er lukket og låst. Med Gilje Sense har du full oversikt.

gilje.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

45


TEMA Bygg & Bo

VELUR ER TILBAKE

Jan Herigstad, Anne-Lise Hiim og Eirik Hodne i Fagmøbler trives godt i de nye lokalene i kjøpesenteret Jærhagen.

TEKST OG FOTO// DAGFINN HAUGE

Det er lenge siden velur var pop. Men nå er stoffet tilbake igjen, gjerne i kraftige farger.

og dermed utnytte plassen bedre i stua.

Næring på Jæren er innom Fagmøbler som har etablert ny 2000 kvadratmeter stor butikk i Jærhagen kjøpsenter.

Generelt sett selges det mindre av møbler i grått og hvitt. Nå skal det helst være farger, og gjerne sterke farger.

Daglig leder Jan Herigstad forteller gjerne om nye trender i møbelbransjen.

– Men hvitoljet eik holder stand, forteller han.

– Vi har for eksempel en norsk leverandør som lager senger på mål slik at de passer akkurat inn til plassen i hytta. I tillegg blir den malt i den fargen kunden vil ha.

– Velurstoffet har vært borte i mange år. Nå er stoffet imidlertid tilbake og gjerne i sterke farger. Det er en tydelig trend. Sofabordene skal gjerne være mindre enn før i tiden da en ofte skulle ha et sofabord som var stort nok til å dekke på til et kaffeselskap. Nå er de mindre, gjerne bare til å kunne sette fra seg en ting eller litt pynt der. I tillegg er det gjerne to bord som kan settes sammen.

Når det gjelder spisebord er det populært med bord bestående av to planker med åpen stripe i midten. Det gir mye liv til bordplaten.

Fagmøbler på Klepp har nå åtte ansatte som utgjør 4,5 årsverk. Omsetningen ligger på rundt 13 millioner. I år er målet 20.

En annen trend er at kundene i større grad ønsker at møblene blir montert, kjørt ut og satt på plass av personal fra butikken.

Møbler og interiør har totalt sett hatt en nedgang på seks prosent de senere årene. I så måte gjør Fagmøbler det bra og har hatt størst økning av kjedene.

Egen hytteavdeling

– Vi hadde i utgangspunktet ikke tenkt å flytte til et kjøpesenter. Men vi er glade for at vi gjorde det. Her kommer det kunder fra Egersund til Stavanger, og mange som nok ikke ville stoppet på Skjæveland der vi var før, dropper nå innom butikken, sier Herigstad.

– Velger du skinn er cognac-fargen nå populær igjen, forteller Herigstad.

Bein med aluminiumsfarge eller børstet stål er mer ut. Nå er det inn med svart-lakkerte bein til bordene.

I de nye lokalene har Fagmøbler fått på plass en egen hytteavdeling. Her er det typiske hyttekøyer, solide bord med kryssbein. Stilen er mer solid og røffere.

Når det gjelder sofa har modulsofaene blitt helt dominerende. En modulsofa gjør at en kan bygge sofaen slik en vil

– Jeg vet ikke om at det er noen andre møbelforretninger som har en slik avdeling, sier Herigstad.

46

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Da Næring på Jæren er innom Fagmøbler er utstillingen mest rettet mot hytter på fjellet. Snart skal de gjøre den om slik at utstillingen blir mer mot sommer-hytter ved sjøen.


HAUGABAK K A TO INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER PÅ KLEPPE Bolig 1

Bolig 2 SO

Bolig 3

LG T

Priser fra 5.990.000 til 6.290.000 4 soverom | Bruksareal 179 m2 | Primærrom 172 m2

Kontakt Alf Rune Stangeland på tlf: 916 33 407 eller besøk www.signaturhus.no for ytterlige informasjon.

VI HAR TAKKET FOR OSS PÅ REE, ER NÅ PÅ PLASS I NYE REPRESENTATIVE LOKALER PÅ HÅLAND

Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen!

Er du på jakt etter robotklipper, tilhenger i alle størrelser, utstyr til betongsaging er dette plassen. Vi har ett velutstyrt verksted der vi tar service og reparasjoner på alt av skog og hageprodukter, både til private og næringslivprodukter. Vi er og ett godkjent verksted av Statens vegvesen til å ta reparasjoner på lys og bremser på alt av biltilhengere.

Pauline Wiigs-veg 4 • Håland Bryne • Tlf. 915 28 260 Åpent: Man. - ons. - tors. - fre. 9-17 • Tirs. 9-19 • Lør. 10-14.

ODD ERIK

ANDERS

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

47


TEMA Bygg & Bo

Lyktes med nisjebedrift TEKST// DAGFINN HAUGE

– Du finner ikke en annen butikk som tar service og reparasjoner på alle typer skog og hage maskiner, betongsagingsutstyr og tilhengere i dette området, sier Odd Erik Rosseland i Jæren Skog og Hage. Det er nå fem år siden han og sønnen Anders startet spesialbutikken for verktøy og små maskiner. Erfaring og leverandører tok Odd Erik med seg fra tiden da han jobbet i AK Maskin på Kåsen. – Det var litt dristig å gå fra en trygg jobb og starte som gründer når en er over 50 år. Men det viser seg at vi traff markedet godt, sier Rosseland som nå gleder seg over å være på plass i nye lokaler på Håland industriområde. En bedre utstillingsplass kunne han neppe fått i nybygget som ligger helt ved veien i starten av industri­ området. Lokalene på Ree der de var før var mørke, kalde og slitt. I den nye

Odd Erik og Anders Rosseland i Jæren skog og hage rakk å flytte inn i nye flotte lokaler før den mest hektiske tiden for butikken og serviceverkstedet setter inn.

butikken har de fått mer enn dobbelt så stor plass. Nå har de 300 kvadrat­ meter å boltre seg på.

– I fjor var vi på gasellelisten til Dagens Næringsliv. Det er vi stolte av, smiler Rosseland.

Begynte i det små

Kvalitet og service

En velvillig arbeidsgiver gjorde at Odd Erik kunne begynne i det små. Først jobbet han 50 prosent med butikken. Sønnen, Anders var da i Nordsjøen, og jobbet i butikken når han var i land. I tillegg hadde de hjelp av en tidligere kollega til Odd Erik i AK maskin som nå var pensjonist. Omsetningen vokste raskt og det gikk ikke lenge før Odd Erik måtte jobbe med butikken på fulltid. I løpet av de fem årene butikken har eksistert har omsetningen vokst så mye at sønnen Anders har sagt opp jobben i Nordsjøen og bidrar nå for fullt med å fikse og ta service på maskinene de får inn fra egne kunder og butikker som Coop, Monter og Plantasjen.

Produktene han selger mest av er robotklippere og bil-tilhengere av alle størrelser. – Jeg selger 80-100 tilhengere i året, forteller Rosseland. Rundt 60 prosent av kundene hans er private. Resten er bedriftskunder. Med den nye butikken har han blitt mye mer synlig og fått flere dropp-inn kunder. – Jeg råder folk til å kjøpe kvalitet. Det kan være dyrt å kjøpe billig. Kjøper du en billig maskin, for eksempel gjennom en nettbutikk, kan det bli vanskelig å skaffe deler til den når den går i stykker, sier Rosseland.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

48

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


DESTINO

tett på

de små øyeblikkene

Tett på Bryne-buen – på sentrum – og på friområdene og turstiene langs Eivindsholtjørn. Tett på de gode opplevelsene – for store – og for små. Her bygger vi hagebyen Tunheimgarden – arkitektoniske eneboliger, atriumsboliger og rekkehus – for nyetablérere og réetablere.

Atriumsboliger 159 kvm | Pris fra kr 5.390.000

Store eneboliger ca 152 - 165 kvm | Pris fra kr 5.790.000

Rekkehus ca 88 - 102 kvm | Pris fra kr 2.990.000

Les mer om boligene på – www.tunheimgarden.no Steinar Stokka • mobil: 465 95 969 • sst@aktiv.no Andreas Rage • mobil: 934 94 115 • andreas@aktiv.no


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN VETERINÆR RENATE UNDHEIM AS

REE INVEST AS

TIME Vesthagen 11, 4344 BRYNE Styreleder og daglig leder: Tor Alvern Virksomhet: Investering i andre selskaper.

Jærvegen 142, 4344 BRYNE Daglig leder: Hans Kristian Aasland Styreleder: Morten Søyland Eie og investere i aksjer og andeler blant annet i fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

BYGGMESTER BYBERG & SOLÅS AS

HS PARKETT GULV HELENA SAARMAA

ALVERN INVEST AS

Hauglandsvegen 267, 4346 BRYNE Daglig leder: Espen Byberg Styreleder: Joar Solås Kjøp og salg av material. Oppføring nybygg og rehabilitering, bolig, landbruk, næring samt alt hva herved står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper.

VELKOMMEN Hetlandsgata 7, 4344 BRYNETIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I Styreleder: Mikael Åsbjørnsson-Stensland PERSILLE AS

I KLEPP SENTRUM

JÆRHALLEN AS Trallfavegen 3, 4344 BRYNE Daglig leder: Asle Tjøtta Styreleder. Nils Steinsland Virksomhet: Investering i eiendom, utleie av eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Holmavegen 4, 4344 BRYNE Innehaver: Helena Saarmaa Virksomhet: Gulvlegging, gulvsliping, lakkering og salg av parkett og byggevarer.

MGB 1 AS

ABOBIL.NO INTERIM AS Vesthagen 11, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Tor Alvern Virksomhet: Kjøp og salg av nye og brukte motorvogner, utleie av tilsvarende og tilhørende delesalg, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomheter.

LOCKGÅRDEN LOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM Drift av utvikling og salg av programvare og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, her under å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Gulaksvegen 33, 4345 BRYNE Styreleder: Renate Undheim Virksomhet: Veterinær tjenester.

HEMMELEG AS

Juvelvegen 28, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Frode Hagerup Styreleder: Jone Wiig Virksomhet: Drive restaurant og bar virksomhet, og det som naturlig hører til inn under dette.

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

Jæren Regnskap er i stadig større grad Regnskap er i stadig større grad tJæren en samarbeids partner og total leverandør t en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør nen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør nen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

c/o Marion Risa Ouff Kvålevegen 14, 4345 BRYNE Styreleder: Bjørn Risa Virksomhet: Investering i og utleie av fast eiendom, virksomhet i tilknytning til dette, finansielle investeringer, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, samt det som står i naturlig forbindelse med dette.

TOF HOLDING AS Hauglandsvegen 267, 4346 BRYNE Daglig leder og styreleder: Espen Byberg Virksomhet: Kjøp, salg og utleie av eiendom, handel med aksjer og andre verdipapirer. Deltakelse i andre selskaper.

Gjør regnskapet enkelt; Fasit Regnskap tilbyr gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid, noe som gjør det mye lettere å holde orden på bedriftsøkonomien. Det er enkelt å forholde seg til både regnskapssystemet og oss. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne Skjæveland Hodne Espedal Hodne R T N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma mund Wiig nd Hodne Magnar Espedal Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig ard Espedal mund Wiig nd Hodne Magnar Espedal g nd ar Espedal l g al

50

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

www.fa sitregnska p.no Fasit Regnskap | Hulda Garborgs veg 6, 4344 Bryne | 918 39 454


BJØRNSEN ADVOKATFIRMA AS

ØGÅRD LOGISTIKK EIENDOM AS

KÅSEN BIL AS

Forum Jæren Hetlandsgata 9, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Trond Bjørnsen Virksomhet: Advokatvirksomhet og all virksom­ het som naturlig står i forbindelse med det.

Bedriftsvegen 35, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder Per Klingsheim Styreleder: Oddbjørn Grude Kjøp og salg av egen fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kåsenvegen 1, 4341 BRYNE Daglig leder og styreleder: Geir Michal Gya Virksomhet: Brukthandel med biler og andre gjenstander, annen handel, tjenesteyting, utleie av enhver art, kjøp og salg av aksjer og hva dermed står i forbindelse, herunder deltakelse i beslektet eller annen virksomhet.

INSA SERVICE AS Fjellsvingen 35, 4347 LYE Daglig leder og styreleder: Inesa Bickuviene Virksomhet: Drive innen transport av stykkgods og renholdstjenester for privatpersoner, bedrifter og næringsdrivende, samt hva dermed står i forbindelse, herunder deltakelse i beslektet eller annen virksomhet.

FOTTERAPEUT CATHRINE HENRIKSEN c/o Cathrine Grude Henriksen Røysvegen 13, 4355 KVERNALAND Innehaver: Cathrine Grude Henriksen Virksomhet: Fotklinikk som vil utføre fotbehandlinger, salg av fotprodukter.

YOUTH AS Solavegen 25, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Nina Lea Virksomhet: Salg av klær.

AJ MOTOR AS

47BYGG AS KVESS AS Jærvegen 152, 4344 BRYNE Daglig leder: Reber Mohammed Ahmad Styreleder: Alan Nowroz Ali Virksomhet: Salg av mat.

LENDE MASKIN DA Kvernelandsvegen 344, 4346 BRYNE Daglig leder: Bjørnar Lende Virksomhet: Utleie av arbeidskraft og maskiner innen landbruk og entreprenørvirksomhet.

SHIRO OKAMI AS Ragnestølberget 8, 4347 LYE Daglig leder og styreleder: Bjørn Tore Bjørsvik Virksomhet: Å levere redaksjonelle tjenester/ produkter inkludert foto og drift av online nyhets­tjenester, tekst og foto til byrå, samt konferanse­tjenester/-produkter, inkludert eie deler av konferanseselskap.

KLEPP STYRKEFYSIOLOGEN AS Presten Soles veg 41, 4352 KLEPPE Styreleder: Fredrik Tonstad Vårvik Virksomhet: Undervisning, kurs, opplæring og skriving innenfor trening, idrett, og ernæring. Personlig trening. Samt virksomhet beslektet med dette.

Øksnevad Ring 49, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Saulius Orlovas Virksomhet: Oppføring av bygninger og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

BJØRNAR BORE Nymyra 20, 4352 KLEPPE Innehaver: Bjørnar Bore Virksomhet: Skal jobbe som musiker.

NAPRAPAT HATTELAND AS Solavegen 21, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Linn Hansen Hatteland Virksomhet: Helsetjenester og naprapatbehandling for næringslivet og privatpersoner.

SORGENFRI INVEST AS c/o Tønnes Helge Kverneland Sandmyrvegen 58, 4341 BRYNE Daglig leder og styreleder: Tønnes Helge Kverneland Virksomhet: Eie og investere i aksjer og andeler blant annet i fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

DALVEGEN EIENDOM AS c/o Trond Obrestad Skasvegen 91, 4354 VOLL Styreleder: Trond Obrestad Virksomhet: Utvikling og utleie av eiendom.

KOPERNIKUS DAREK ZIEL ZIELINSK Prestevegen 6, 4352 KLEPPE Innehaver: Dariusz Zielinski Virksomhet: Produksjon av kjøttprodukter: fjærkre, storfekjøtt, svinnekjøtt. Salg av kjøttprodukter. Produksjon og salg av leverpostei og andre homo­geniserte produkter. Salg av kjøttvarer, krydder. Salg via internett. Produksjon av matpakker.

Vi tilbyr deg som kunde valg av tradisjonell regnskapsføring eller skybasert regnskap, tilpasset dine behov.

Bergelandsvegen 25, 4352 KLEPPE Daglig leder: Frode Aleksander Johannessen Aasland Styreleder: Eirik Bloch Johnsen Virksomhet: Utleie av maskiner og utstyr.

SPOTEYE AS c/o Per Freisberg Nordsjøvegen 1031, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Per Kristofer Freisberg Virksomhet: Levering av digitale videotjenester.

T&D LYD OG LYS AS Myrsnipevegen 11, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder og styreleder: Tommy Idsal Virksomhet: Kjøp, salg og utleie av lys, lyd og dj til arrangementer.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Adresse: Solavegen 21, 4352 Kleppe Tlf.: 51 42 20 10 / E-post: post@status-as.no / www.status-as.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

51


FANTASTISK HABIB ABBOUD

TROLLHASSEL AS

TROLLVIKA AS

Håbakken 79, 4355 KVERNALAND Daglig leder: Øystein Lunde Ohna Styreleder: Elin Braut Virksomhet: Kjøp og salg av aksjer og andeler, samt formuesforvaltning og hva herved står i forbindelse.

Håbakken 79 4355 KVERNALAND Styrets leder: Elin Braut Virksomhet: Drive med helsefremmende arbeid og veiledning og hva herved står i forbindelse.

Tjøttavegen 12, 4341 BRYNE Innehaver: Habib Farid Abboud Virksomhet: Import og salg av klær, leker, hobby -og gaveartikler, matvarer og andre varetyper via nettbutikk og andre butikklokaler.

DEBIA FINANS

G&M INVEST AS

Nymyra 34, 4352 KLEPPE Styreleder og daglig leder: Frode Haugen Virksomhet: Inkassovirksomhet, inndrivelse av fordringer og rådgiving i den forbindelse.

Lensmann Carlsens veg 41, 4352 KLEPPE Styreleder og daglig leder: Geir Erik Børresen Virksomhet: Investeringer i aksjer og andre finansaktiva samt eiendom.

JÆREN MASKIN AS Saltevegen 165, 4343 ORRE Daglig leder: Roald Breivik Styreleder: Arthur Salte Virksomhet: Drift av maskinstasjon med hoved­vekt på utleie av tjenester for gardsbruk, samt annen virksomhet som naturlig kan knyttes til dette.

VEGARD SOLHEIM TRANSPORT AS

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV:

Sporafjellvegen 5A, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Vegard Bilstad Solheim Virksomhet: Kjøp, salg av tjenester knyttet til transportvirksomhet og godstransport på vei samt hva derved står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Investere i aksjer og andre selskaper og virksomheter.

Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

God påske fra Grand Revisjon! Vi er et lokalt, tilgjengelig og fleksibelt revisjonsselskap med vekt på faglig kompetanse og kvalitet i våre leveranser. Live, Anne Gunn, Gunn Karin og Hilde ønsker eksisterende og nye kunder velkommen!

Revisjonstjenester I Rådgivning I Årsregnskap og skattepapirer I Skatt og avgift

52

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Grand-bygget Hulda Garborgs veg 4 4344 Bryne grandrevisjon.no


HÅ JÆREN UTEOMRÅDE DA Bjorhaugslettå 13, 4365 NÆRBØ Eiere: Kim Mjølhus Reinertsen og Geir Erik Reinertsen Virksomhet: Fornuftig drift av hage og anlegg.

MDJ HOLDING AS Brattlandsmarka 52, 4360 VARHAUG Daglig leder og styreleder: Dragana Marinkovic Jensen Virksomhet: Å investere i aksjer og verdipapirer samt alt som hører naturlig til dette.

STUNDOM DESIGN Motlandshagen 52, 4365 NÆRBØ Innehaver: Asle Eggebø Virksomhet: Snekring av møbler og innred­ninger i trematerialer, for innen - og utendørs bruk.

GEGRA INVEST AS

ROJ FRISØR NEHAD OMAR DADAKO

ISO GRUPPEN AS

Jernbanevegen 3A, 4365 NÆRBØ Innehaver: Nehad Omar Dadako Virksomhet: Alt innen frisør og skjønnhet.

Jernbanevegen 6, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Tor Harald Nordvik Virksomhet: Eie aksjer i andre selskap, eie fast eiendom, eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.

DMS SOLUTIONS AS Stokkalandssvingen 15, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Jim Ree Virksomhet: Fjernarkivering og totalløsninger for dokumentstyring og annen virksomhet som kan forbindes med dette.

CONSULITA AS Storhaugsletta 2, 4365 NÆRBØ Styreleder: Marius Armonas Virksomhet: Konsulentvirksomhet: Etableringsrådgivning og administrativ rådgiving for utenlandske arbeidsinnvandrere og bedrifter. Oversettelse av dokumenter og salg av tjenester og produkter. Konsulent­ virksomhet innen IT og regnskap. Samt rådgiving og deltakelse i andre virksomheter.

Skoglyvegen 21, 4362 VIGRESTAD Styreleder: Gerhard Gravdal Investering samt utvikling og salg av fast eiendom.

REE HOLDING AS Stokkalandssvingen 15, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Jim Ree Virksomhet: Salg og kjøp av næringsvirksomhet/aksjer og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksom­ het, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

VMV PRODUCTION AS Fabrikkvegen 6, 4362 VIGRESTAD Styreleder: Gunnar Vold Virksomhet: Salg og produksjon av metallvarer og det som herved står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper.

Store nok til å ha tyngde. Små nok til å bry oss. Med 190 medarbeidere, er vi store nok til å ha tung kompetanse og lang erfaring innen revisjon, skatt og transaksjoner. Samtidig er vi små nok til å gi deg tett oppfølging og tilpasse oss din virksomhets unike behov. Det er fordelen ved å være akkurat passe stor.

rsmnorge.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

53


IT konsulent | IT dri� | IT leverandør | Dataverksted

MIN JOBB

• • • •

Yrke/tittel: Kommunikasjonsrådgiver Navn: Arild Vik Alder: 44 Arbeidssted: Skarp reklamebyrå

1. Hvorfor ble du kommunikasjonsrådgiver? Jeg tok journalistutdannelse, og startet mitt arbeid i reklamebransjen med tekst, foto og film. Jeg har et ønske om å jobbe med kommunikasjon og hjelpe bedrifter til å nå ut til kunder med sin historie - på en riktig og god måte. 2. Hvilken utdannelse kreves? I et reklamebyrå jobber både grafikere, tekstforfattere, rådgivere, webdesignere med flere. En kommunikasjonsrådgiver har ofte bakgrunn fra journalistutdanning eller annen høgskoleutdanning innen kommunikasjon. Høgskolen Kristiana i Oslo har flere fag som retter seg dirkete mot arbeid i reklamebyrå. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? Jeg har ansvar for salg og oppfølging av kunder. I tillegg jobber jeg mye med tekst, foto og film. I disse oppgavene ligger det også arbeid med web og sosiale medier. 4. Hvilke utviklingsmuligheter mener du å ha i stillingen? Som rådgiver i et reklamebyrå har du mulighet til å forme din hverdag. Det er stor forskjell på hvordan rådgivere jobber, og arbeidsoppgavene blir tilpasset kompetanse og interesser. 5. Hvilke egenskaper synes du er viktig å ha i din jobb? For å lykkes som rådgiver må du ha arbeidslyst, interesse for faget og stor gjennomføringsevne.

Vi er Brother Partner og forhandler A3/A4 blekk- og A4 laserskrivere l små og store formål Vi leverer Microso� Office 365 og Google G-Suite skyløsninger Vi leverer og dri�er alt innen data, ne verk og trådløst ne , kameraovervåking m.m. Ring oss i dag for en uforpliktende prat

Datahjelpen.IT as

Vesthagen 2, Håland Industriområde, Bryne E-post: post@datahjelpen.it

Tlf: 51 48 50 00

Besøk oss på ne : www.datahjelpen.it

Kylling er grunnstammen i et sunt kosthold

6. Hvordan er arbeidstiden? En vanlig dag hos oss i Skarp er 08-16, men i perioder med mye arbeid blir det noe overtidsjobbing. 7. Hva er det beste med jobben? Jeg trives veldig godt med variasjonen i jobben. De beste dagene er når en får jobbe med kunder slik at de opplever at kommunikasjonsarbeidet gir utslag i synlighet og salg, og at kunden får igjen for investerte penger. 8. Hva ville du valgt dersom du skulle hatt et annet yrke? Usikker. Jeg er svært fornøyd med å jobbe som rådgiver i Skarp. 9. Noe du gleder deg til i jobben framover? Vi har nettopp fått nye kontorer i Sandnes sentrum, og det fungerer veldig bra. I tillegg har vi fått flere nye og spennende kunder. I vår skal jeg jobbe med flere viktige oppgaver med eksisterende kunder. Oppsummert: Det er lett å fylle dagene med spennende oppgaver denne våren. 54

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Vi klekker stjerner!


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no Stig Richard Lomeland

Martha Klungtveit

Stig Richard Lomeland (48) er ansatt som produksjonsmedarbeider i Depro. Han kommer fra stillingen som mekaniker i Eigerøy Båt og Motor.

Martha Klungtveit er ansatt som regnskapsfører hos oss i Team­ regnskap AS som er et av selskapene i Dataplan. Martha har arbeidet med regnskap i forskjellige bedrifter på 10. året før hun kom til oss.

Jan Erik Andersen Jan Erik Andersen er ansatt som systemkonsulent i Visma Businessteamet i Dataplan Solutions AS. Jan Erik kommer fra Amesto Solutions AS hvor han også jobbet som Visma Business konsulent. Henning Riis Kristensen Henning Riis Kristensen har startet som IT-lærling hos Dataplan IT Partner AS. Henning kommer rett fra studier.

Joakim Børkja Joakim Børkja er ansatt som regnskapsfører/kundekonsulent hos Dataplan Regnskap AS og skal jobbe både på Forus- og Bryne kontoret. Joakim kommer rett fra studier. Kathinka Rivø Mauritzen Kathinka Rivø Mauritzen er ansatt som lønnsmedarbeider i Dataplan Regnskap AS. Kathinka kommer fra Falck hvor hun har lang erfaring fra administrasjon og lønnsarbeid.

Lars Ola Solstad Lars Ola Solstad er ansatt som virksomhetsleder for Dataplan Regnskap AS. Lars Ola kom senest fra Berendsen Tekstil Service, der han var daglig leder for selskapets anlegg i Sandnes og Kristiansand. Lars Ola har også lang erfaring fra hotell bransjen hvor han har jobbet i Radisson-gruppen i mange år. Kjersti Skei Kjersti Skei (34) er ansatt som Dokument kontroller i Depro fra 11. mars 2019. Hun kommer fra stillingen som kontormedarbeider i Haga AS. Kjersti har tidligere jobbet mange år som dokument kontroller hos ER Offshore AS. Kim Richter Kim Richter (42) er ansatt som Finance Manager i NOHA NORWAY AS, på Orstad. Han er utdannet siviløkonom, og har Master fra NHH. Kim har lang erfaring med økonomi og ledelse fra selskap som Ernst & Young, Lyse og Centrica Energi/ Spirit Energy.

Håndverkere til din bedrift www.fleksi.no Tlf 47 50 40 22

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

55


OPPGAVER

20 SPØRSMÅL

HJERNETRIM

1. Hva heter hovedstaden i Libanon? 2. Hvilket program var den første «minutt for minutt»-sendingen NRK produserte, som varte i 7 timer og 16 minutter, ble sendt i 2009 og var en stor suksess? 3. Hva heter nabobyen til Andeby, i Donalds univers? 4. Hva heter det irske lavprisflyselskapet som blant annet er kjent for sine «kreative» gebyrer? 5. Hvem lå 2 uker på toppen av VG-lista med ”Jeg vil ha en blå ballong” i 1963? 6. I hvilken by kommer Avisa Nordland ut?

7. Hva kalles kanalbåtene i Venezia?

8. Hvor fort roterer en vanlig LP-plate? 9. Hvem var kirke- og undervisningsminister i regjeringen Einar Gerhardsen fra 1945 til 1948 og kringkastingssjef fram til 1962? 10. Hvilket engelsk fotballag blir kalt ”the Red Devils”? 11. Hvilken norsk forfatterinne fikk en Nobelpris i 1928? 12. Hvilket pseudonym bruker forfatterekteparet Alexander Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril når de skriver kriminalromaner om «kommissarie Joona Linna»? 13. På hvilken øy i Rogaland ligger Utstein kloster? 14. Hvilken kjent tidligere NRK-journalist var jazzspaltist i Dagens Næringsliv 1990-1995? 15. Hvor vokste sjimpansen Julius opp før han flyttet tilbake til Dyreparken i Kristiansand? 16. Hva var spesielt med sommer-OL i Berlin i 1916, i Tokyo i 1940 og i London 1944? 17. Hvilken Hollywood-skuespiller har vært sammen med Sherilyn Fenn, Winona Ryder, Jennifer Grey, Kate Moss og har to barn med Vanessa Paradis? 18. Hva er en palettkniv? 19. Hvilken opera av Puccini er musikalen ”Miss Saigon” basert på? 20. I hvilket rockabilly- og underholdningsband har Arnulf Paulsen spilt trommer?

4

1 11

4

5 5

1 2

2

3

2 6

6

6

STREKEN: Tallet i den svarte ruten viser antall streker som er koblet til denne ruten. Oppgaven går ut på å plassere horisontale eller vertikale streker i de de hvite rutene, som samsvarer med tallet. Alle de hvite rutene må fylles med en strek.

1. Beirut 2. Bergensbanen minutt for minutt 3. Gåseby 4. Ryanair 5. Arne Bendiksen 6. Bodø 7. Gondoler 8. 33 1/3 omdreininger i minuttet 9. Kaare Fostervoll 10. Manchester United 11. Sigrid Undset 12. Lars Kepler 13. Klosterøy 14. Knut Borge 15. Hjemme hos en menneskefamilie 16. Det ble ikke arrangert 17. Johnny Depp 18. En liten, avrundet kniv som ser ut som en stekespade 19. Madama Butterfly 20. Vazelina Bilopphøggers

Kryss og tvers

PÅ KRYSS OG TVERS T N Y D K

I

3

1

2 1

MINIKRYSSORD

1

N Ø Y K C G Å D L

4

S Y V Z Y A P U S Å U H N H L

3

E T Ø C F Q H E N R X U U B A

N G G S A J S Z E L

J D A S

I

I

1

E L H Æ B B

N T N T R S A T

R Y D E

I M G T E

I

I

I

E

I

3

R N O

2

G D Å G N S R D E R Y E L K F T

I

L

G Y A E R R L Y R B

E E S D U R

I

D F E D U G A E

B N J O R K

I

P E N T A

R K E Å F K S V H

I

I

E R

Vannrett 1. EU-land 6. Kvinne 7. Fullkommen 9. Fniste 10. Kraftløs 14. By i USA 15. Kattedyr 17. Rhodium 19. Lauge 21. Veggkledning

V U A X O N M L K S L H O

N K N P K K L G G N S K R E U Z E Æ E T A P P E N E E Z Ø S

H R T N A F E L G N A R K D F

du finne alle ordene? De9.kan stå vannrett, loddrett, diagonalt, og baklengs. 1. Kan BANKRAN GISSE 17. NURK 2. 1.BETRO 10. GJENGIVELSE 15. LYDTEKNIKER 18. RINGSIDE 8. FØRSTEFARMASØYT BANKRAN 16. MALES 9. GISSE BETRO 3. 2.BÆREREDSKAP 11. KOPIERER 19. UHINDRET 10.12. GJENGIVELSE BÆREREDSKAP 4. 3.ENERGIER KRANGLEFANT 17. NURK20. YITZHAK 18. RINGSIDE 11. KOPIERER 4. ENERGIER 5. 5.ETAPPENE 13. LITEN 19. UHINDRET 12. KRANGLEFANT ETAPPENE 6. 6.FOTBALL LUKING 20. YITZHAK 13.14. LITEN FOTBALL 7. 7.FRYDENLUND LYDTEKNIKER 14.15. LUKING FRYDENLUND 8. FØRSTEFARMASØYT 16. MALES 4

1 11

1

4 2

6

6

1

2

3

4

1

2

1 3 1

4

1

4

1

Y

E L

R Y

K Ø J

S E

A S

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

H E N R S Z

I

E L

U

N T N T R

I M G T E

I

E

I

N

D L L

B A

Æ B B A T

R N O

G N S R D E R Y E L K F

E E

D U R

T

R K E N

L

I

G Y A E R R I

D F E D

I

P E

F K S V

R K

I

E M N

S

R E U

E T A P P E N E E

G

A E R

S L H O

R T N A F E L G N A R K 9. GISSE 10. GJENGIVELSE 11. KOPIERER 12. KRANGLEFANT 13. LITEN 14. LUKING 15. LYDTEKNIKER 16. MALES

N T

I

E

K

L

T A

U A

K N P

O N

R B

I

1. BANKRAN 2. BETRO 3. BÆREREDSKAP 4. ENERGIER 5. ETAPPENE 6. FOTBALL 7. FRYDENLUND 8. FØRSTEFARMASØYT

56

A

G D I

2

2

organisme 13. Munter 16. Besvergelse 18. Eie 20. Fins

Kryss og tvers T

N G

1

3

1

Loddrett 1. Fortvilet 2. Vær hilset 3. Sjøpattedyr 4. Havørn 5. Negativ elektrode 8. Hvetekim 11. 4 + 5 12. Encellet organisme Vannrett Loddrett 1. EU-land 1. Fortvilet 13. Munter2. Vær hilset 6. Kvinne 7. Fullkommen 3. Sjøpattedyr 9. Fniste 4. Havørn 16. Besvergelse 10. Kraftløs 5. Negativ 14. By Eie i USA elektrode 18. 15. Kattedyr 8. Hvetekim 17. Rhodium 11. 4 + 5 20. Fins 19. Lauge 12. Encellet 21. Veggkledning

E

2

3 2

3 1

1 4

4

4

3

2 6

2 1

2

3

2 3

3

5 5

4

2

2

2

ULIKE NABOER: Målet med denne oppgaven er å plassere et tall fra 1 til 4 i hver enkelt blokk slik at ingen blokker som berører hverandre (også diagonalt) deler det samme tallet. Alle blokkene må fylles for at oppgaven skal være løst.

E M N V N T I

4

Ø S

17. NURK 18. RINGSIDE 19. UHINDRET 20. YITZHAK

F

LANGTUR: Rutenettet av prikker skal være forbundet i en lang sammenhengende sløyfe. Alle prikkene skal inngå i sløyfen, og strekene kan ikke krysse hverandre. For at du skal komme i gang med oppgaven, er noen av punktene allerede forbundet.


KONKURRANSE

‹‹

FINN RIKTIG FIRMANAVN

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no Innen 16. mai 2019.

Sandtangenboller med fyll

Dette er barnas favoritt. En bolle med mening. De har mye god og riktig næring, samtidig som det er spennende å spise seg inn til sjokoladen. Dette er super mat på tur.

Rygg og nakkemassasje

DU TRENGER: (ca. 22 stk) • 6 dl siktet spelt • 5 dl sammalt hvete • 3 dl havregryn eller havremel • 1 ts salt • 1 ts kardemomme • 1 dl Sukrin Gold / 1 dl sukker • 40 g meierismør i terninger • 3 ts tørrgjær • 5 dl melk • 22 biter med sjokolade Bland alt det tørre i kjøkkenmaskinbollen. Hell over lunken melk. Elt deigen i minst 5 min til deigen slipper bollen. Bland i terningene med smør mot slutten av eltingen. Tilsett mer mel (½-1 dl mel) om deigen er klissete. Deigen skal ikke være for tørr, men slippe bollen. Havregrynene vil trekke en del væske i heveprosessen. Hev deigen på et lunt sted i ca. 1,5 time.

TIPS til sjokoladebiter: Melkerull, 70 % sjokolade eller andre sjokolader med smak.

GODT NOK

godt nok

Etter suksessen med boken «Balanse» – sammen med Helene Lebrekk – er nå Maggi Gausel ute med sin nye bok «Godt nok». I «Godt nok» finner du enkle eksempler til t urmat, kaffimat, lunsjer, hverdags­middager, desserter og brød med mer. Boka byr på sunne, nærings­rike og lekre oppskrifter som gir gode mat­opplevelser uten dårlig samvittighet. Det er godt nok nemlig mye som kan være både sunt nok og godt nok! Margrethe (Maggi) Gausel

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Ønsker du en raskere hevetid, tilsetter du en pakke gjær. Da vil hevetiden være rundt 1 time. Legg en bit sjokolade oppunder hver bolle og trill 22 boller. Etterhev bollene i 10–15 min. Pensle med egg. Stekes på 220 grader i ca. 8–10 min. Avkjøles på rist.

1

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. 1

6

2

7

3

8

4

9

5 Navn: Adresse:

- enkle og sunne matgleder

Jæren Forlag

Postnr./-sted:

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

57


Kæ skjer AK TIVITE TSGUIDE

Unge SPOR 10 år

65 000 kvm 57 spennende butikker Flere spisesteder Mye opplevelse

Vi feirer som stolte eiere og fremdrivere av ”Kulturbanken” midt i Bryne sentrum! -Et scenerom, øvingsrom, ressurssenter og møtested for levende kultur-

1 250 gratis parkeringsplasser

Vil du være med å bidra til å skape historie på Jæren? Vi trenger hjelp til å dra lasset, og alle kan bidra.

Åpner snart! Skyland trampolinepark Jordbærpikene Holdbart.no Jonas B.

Ta kontakt om du vil være med i arbeidsgjengen, heiagjengen eller det økonimiske støtteapparatet!

post@ungespor.no | 982 66 405 facebook.com/kulturbank

ÅPNINGSTIDER PÅSKEN COOP EXPRESS HVERDAGER 6-24 ALLE HELLIGDAGER 9-21

ONSDAG 17.APRIL JÆRHAGEN 10-18 COOP MEGA 8-22 VINMONOPOLET 10-15

Vippse en bursdagsgave?

PÅSKEAFTEN 20.APRIL JÆRHAGEN 10-16 COOP MEGA 8-16 VINMONOPOLET 10-15

Vipps Unge Spor #13203 | Alle gaver går rett til utviklingen av Kulturbanken

Brun pub på Varhaug

med hyggelig atmosfære KOMMENDE KONSERTER PÅ STASJOEN 18. april: Silo&Saft 20. april: Kira J 1. juni: Leif & Kompisane 10. august: Ole Gas Band

Do

Billetter selges på Goticket (Gjelder alle arrangementene)

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

Populær quiz: Hver torsdag i partallsuker Arrangement/lønningspils:

Ta kontakt med Olav Madland. Vi skreddersyr ett kjekt opplegg for dere. (419 24 000 | olav.madland@hotmail.no)

ss! kse ssu Salg

ss! kse ssu Salg

Kontaktinfo: post@torstdrikke.no Kontaktinfo:

+47 911 35 685

post@torstdrikke.no

Postveien 34b 4317 Sandnes

+47 911 35 685 Postveien 34b 4317 Sandnes

www.torstdrikke.no

ss! kse ssu

www.torstdrikke.no Salg

Rådhusgata 9, Varhaug

58

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Kontaktinfo: post@torstdrikke.no +47 911 35 685 Postveien 34b

Bli forhandler

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. Bli01.06 forhandler - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no


Kæ skjer Foto: Pål Laukli

AK TIVITE TSGUIDE

STAVANGER 6.–12. MAI 2019

HILDEGUNN GJEDREM JAN GARBAREK GROUP FEATURING TRILOK GURTU : MILES OKAZAKI : AL DI MEOLA : VINCENT PEIRANI : MARIUS NESET OG STAVANGER SYMFONIORKESTER : BJØRN ALTERHAUG KVINTETT : SIGVART DAGSLAND OG TORD GUSTAVSEN : KNUT REIERSRUD BAND : JOHN SCOFIELD COMBO 66 : HILDEGUNN GJEDREM : FIEH : HELGE LIEN TRIO MED TORE BRUNBORG : LINDA EIDE’S GRAND JAZZ : TOR YTTREDAL IMPRESSION QUARTET : VALKYRIEN ALLSTAR OG BJERGSTED JAZZENSEMBLE : TORUN ERIKSEN OG KJETIL DALLAND : ANGÉLIQUE KIDJO : MORTEN QVENILD : ESPEN ERIKSEN TRIO MED ANDY SHEPPARD : DIDRIK INGVALDSEN BERLIN TRIO : MYLES SANKO : SIGNIFICANT TIME

Se maijazz.no eller last ned mai:jazz-app for billettbestilling og mer informasjon

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

59


Store eneboliger Illustrasjon Dynjarbakken 8

Visningbolig Dynjarbakken 28

9 solgt Dynjarbakken Kleppestemmen Klepp Enebolig, 6-roms, BRA fra 149-180 m2 + garasje/bod. Pris fra 5 998 000,Møblert visningsbolig blockwatne.no/dynjarbakken

2 solgt Illustrasjon

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 195 m2 + garasje/bod Pris fra 5 448 000,-

Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 201 m2 + garasje/bod Pris fra 6 448 000,-

blockwatne.no/orstad

blockwatne.no/orstad

Nyhet

Illustrasjon

Illustrasjon

Engsyrevegen 82-90 Bøtunet - Nærbø

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg

Enebolig i kjede, BRA 128 m , med carport Pris fra 3 598 000,-

Enebolig, 6-roms, BRA 194 m2 + garasje/bod Pris 4 198 000,-

blockwatne.no/engsyrevegen

blockwatne.no/skoratuaa

2

Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.