Næring på Jæren 2-2018

Page 1

02 2018

INFORMASJON

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP • TIME • HÅ 14. årgang • 02 • april 2018

TEMA BYGG & BO

Klepp-bedrift med rullestoler til hele verden

Iskremgården satser nytt og stort

ORSTADBYEN:

ET NYTT JÆRSAMFUNN TAR FORM


VIL DU BYGGE NOE? Vi kan hjelpe deg med det arkitektoniske og bygging.

MMET HIMMELRO T HAR MOTTA NE SIN HÅ KOMMU KPRIS BYGGESKIK FOR 2017.

Vi bygger hytter på Jæren!

Vi har en nydelig hytte under oppføring noen steinkast fra stranden på Ogna. Hytten kommer for salg, så her er det bare å følge med om du vil sikre deg noe av det beste langs Jærkysten. Vi har til nå bygget 70 hytter på Jæren, og har 130 tomter igjen, til aktuelle prosjekter. www.borestrandhytter.no www.himmelrommet-ogna.no

Følg oss på sosiale medier for oppdateringer Woodland_bygg

Woodland A/S

www.woodland-bygg.no


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

BYGGEAKTIVITETEN I FERD MED Å TA SEG OPP Glenn Skretting i SI Bygg er klar: Nå er tiden for å handle om man tenker seg nytt hus eller ny leilighet. I likhet med flere andre opplever SI Bygg at vindene er i ferd med å snu. Pilene peker oppover og markedet er i ferd med å normalisere seg, noe som betyr at aktiviteten på nybyggsiden også tar seg opp. Eiendomsmeglerne rapporterer om en mer krevende hverdag, der de må jobbe atskillig mer og på en annen måte for å finne kjøpere. Mens det tidligere var normalt med en til to visninger før salg, har det nå en periode ikke vært uvanlig med fem-seks visninger. Likevel opplever også meglerne at ting er i ferd med å snu. Mange har sittet på gjerdet og avventet boligkjøp de siste årene, men når flere beveger seg inn i markedet, begynner ballen å rulle igjen. Orstadbyen, som når den står ferdig i 2050 skal ha 7.000 boliger og opp mot 20.000 innbyggere, begynner forsiktig å ta form. Like ved Frøyland Orstad kirke samarbeider Øster Hus og Block Wathne om prosjektet Orstad Utsyn, der familier begynner å flytte inn i eneboliger og der 12 av 24 leiligheter i blokken på området er solgt. Det er første gang tre norske kommuner – Sandnes, Klepp og Time – har gått sammen om en felles kommunedelplan for boliger og næring. Etter hvert skal området videreutvikles og reguleres slik at alt av tjenester blir å finne i Orstadbyen, som blir et eget, nytt samfunn på Jæren. Utbyggingen av infrastrukturen i området vil også bidra til å gjøre området mer sentralt, ikke minst med tanke på den planlagte veiforbindelsen fra Rv. 44 til E39 ved Bråstein. Utbyggerne merker økende interesse for området, men innrømmer at de har en jobb å gjøre for å tiltrekke seg folk fra Sandnes og Stavanger. ”Vi må lære folk at dette ikke ligger langt ute i ”gokk”. Jeg frykter at mange går glipp av en fantastisk mulighet til å få en førsteklasses bolig med en uslåelig utsikt fordi de overvurderer reisetiden og feilbedømmer beliggenheten, sier Kåre Vigdel i Block Wathne, som er klar for å legge inn en ekstra innsats. Tema i dette nummeret av Næring på Jæren er Bygg & Bo, og dere kan lese mer om både SI Bygg, Aktiv Jæren og Orstadbyen på temasidene. I tillegg snakker vi med Bjørns hage og anlegg som de siste årene har hatt stor pågang fra private som ønsker å utbedre hageog uteområder. Vi er også innom Bryne Gardin og Solskjerming i Storgata for gode tips og råd til solskjermingsløsninger. Men dette er langtifra alt – vi er også innom nye, lokale issmaker, rullestoleksport og Lille Aske fra Undheim. God lesning!

Æ

lnnhold

Ny bedrift: Boly ......................................................................... 4 Nye smaker på Iskremgarden ................................................ 6 Alu Rehab: Økende eksport .................................................... 8 SÆRING PÅ JÆREN: Jan Aa. Størksen ................................. 11

TEMA: BYGG & BO

Orstadbyen tar form ................................................... 16

SI Bygg tror på bedre tider ........................................20

Ny hverdag i meglerbransjen ...................................24

Hageanleggerne klar for vår og sommer ................26

Mange solskjermingsmuligheter ..............................30

TEMA

Merittert ost produseres på Undheim .................................36 Milliongave til Bryne vgs .......................................................40 GRÛNDEREN ..........................................................................44 KRYSSORD & SUDOKU ......................................................... 47 NYE SELSKAPER På JÆREN .................................................54 JURISTENS RÅD .....................................................................57 KONKURRANSE ......................................................................58

6

11

Bethi Dirdal Jåtun, redaktør

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut seks ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå kommune. UTGIVER: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

8

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29 REDAKSJON: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Tlf. 901 40 447

20

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 22 000

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 13. juni 2018. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


Har du Alt på det rene?

Tilfeldig møte TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Tekstil-Vask tilbyr et godt førsteinntrykk

Boly er et nytt og fremtidsrettet boligbyggerog eiendomsutviklingsselskap tuftet på erfaring fra Tveit & Hafnor og pågangsmot fra Probygg Jæren. Ole Tobias Salte og Jan Erik Hafnor er henholdsvis daglig leder og salgs- og markedsansvarlig i den nye bedriften, som ble til som en følge av tilfeldigheter og god timing.

F

redag 24. november spilte Valentourettes konsert på Checkpoint Charlie i Stavanger. I publikum var Ole Tobias og sønnen til Jan Erik, Thore. De kom i snakk og Thore sa da at Ole Tobias burde ta kontakt med hans far for å høre om en interessant mulighet.

Hva gjør vi? • • • • • •

Utleie av matter med og uten logo Vask og reparasjon av arbeidstøy Utleie av sengetøy Utleie av duker og servietter Tekstiladministrasjon Utleie av mopper

Hvorfor bruke oss? • • • • • •

En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg Moderne vaskelinjer Miljøbevisst Iso-sertifisert Faste kjøreruter i hele Rogaland Nærhet til kundene og korte beslutningsveier

Vinnarskalle.no

Trengte hverandre – Jeg er nå 56 år og har jobbet med boligbygging i Tveit & Hafnor i snart 40 år. Jeg tenkte på fremtiden og vurderte forskjellige løsninger for selskapet – ansette en «ny» daglig leder, legge ned og drive kun for meg selv, eller noe annet. Så kom jeg i kontakt med Ole Tobias, og da forstod jeg fort hva som var riktig vei fremover, forteller Jan Erik. – Vi var litt i motsatt situasjon. Jan Erik så etter noen som kunne ta over noe av ansvaret i sin bedrift, mens Probygg Jærens omsetning har vokst fra 3,7 til 13 millioner kroner de siste årene. Jeg og mine kompanjonger Atle Lode-Ree og Magnus Thunshelle kjente på behovet for å få inn mer erfaring, trygghet og tyngde slik at vi kunne ta de neste skrittene videre, sier Ole Tobias. De to ble enige om at de kunne hjelpe hverandre, og avgjørelsen om å slå sine krefter sammen i et nytt selskap, Boly, ble tatt.

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

– ALT PÅ DET RENE

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø 982 17 295 – leiv@tekstilvask.no

tekstilvask.no

4

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

VI KOMMER FREMOVER TIL Å SATSE PÅ PROSJEKTUTVIKLING I EGEN REGI, DER VI KJØPER TOMTER, BYGGER TILTREKKENDE BOLIGER OG SELGER DISSE. OLE TOBIAS SALTE, BOLY


NY

BEDRIFT

ble til bedriftssammenslåing Rigget for de neste 40 år Rogaland har derfor fått en ny bedrift med mål om å vokse til å bli den foretrukne eiendomsutvikleren i regionen. – Boly skal kunne ta på seg alle typer oppdrag i boligsegmentet, men har også kunnskap og erfaring innen andre byggeprosjekter, som næringsutvikling. Vi kommer fremover til å satse på prosjektutvikling i egen regi, der vi kjøper tomter, bygger tiltrekkende boliger og selger disse. Vi vil også bruke vår sterke kompetanse i EAT-prosjekter (Red.anm.: Enebolig Andres Tomt), altså bygging av enebolig på kundens egen tomt. I tillegg vil vi fortsatt drive med rehab og byggfiks, samt ta del i reguleringsarbeid, forklarer Ole Tobias. – Vi er stolte av vår historie, men er nå rigget for de neste 40 årene. Det er et utfordrende marked vi opererer i, men med denne nye strukturen er vi klare for å møte fremtiden. Vi har svært dyktige tømmermenn og prosjektledere, som gjør at vi kan holde kostnadene under kontroll uten at dette går utover kvaliteten på det vi gjør. Vårt fremste mål framover er å levere høy kvalitet. Vår jobb er å skape et godt hjem for kundene våre, og vi har verktøyene som kreves for å få dette til, sier Jan Erik.

Ole Tobias Salte (t.v.) og Jan Erik Hafnor, som tidligere representerte Probygg og Tveit & Hafnor, har nå slått seg sammen og jobber videre i selskapet de har kalt Boly.

Arve Hegelstad Kristiansen Salgssjef Nyttekjøretøy arve.kristiansen@moller.no tlf. 91 38 34 94

Martin Tøraasen Selger Nyttekjøretøy martin.toraasen@moller.no tlf. 91 12 35 28

Thor Inge Kalberg Kjernekunde selger tor.inge.kalberg@moller.no tlf. 97 16 65 56

Roald Salte Firmabilansvarlig roald.salte@moller.no tlf. 98 49 14 97

Din nyttekjøretøyforhandler i Sandnes og på Jæren! Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Kvernelandsveien. Tlf. 24 03 49 00. sandnes.volkswagen.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


Nye smaker på Iskre TEKST// TORE FRIESTAD

ALT FOR BONDEN!

Siden Næring på Jæren sist var på besøk på Iskremgården på Vigrestad i 2009, har de hatt en stabil og gradvis vekst. Nå ønsker Grete og Ole Morten Høiland å få sin vel­ smakende merkevare ut til folk i hele Norge og lanserer en ny, moderne profil og flere spennende smaker.

–D

ette blir en veldig spennende sommer, der vi har mange nye smaker å by på, sier Ole Morten, og viser frem de ti ulike smakene Iskremgården nå kan by på.

CLAAS traktorer og høstemaskiner kjøper du hos oss

Mer mot barna

Torlandsveien 190 4365 Nærbø Tlf: 915 46 811 www.torlandmaskin.no

– Mintolade, Sitrolina, Ismokka og Kaffepause er helt nye. Personlig håper jeg sistnevnte vil bli en stor suksess, siden jeg virkelig elsker kaffiis. I tillegg har vi fått en ny profil og ny innpakning. Vi ville være litt mer lekne, med det mål å satse bredere og samtidig rette profilen mer mot de som virkelig elsker god is – barna, forteller han. – I tillegg til de fire nyhetene, kommer vi også med ulike relanseringer. For eksempel er Kompis den svært populære Kinder-isen vi hadde for noen år tilbake. Den vet vi vil bli veldig godt mottatt fordi vi har fått så mange henvendelser om den på Facebook, sier Grete, og inviterer samtidig folk til å ta kontakt i sosiale medier om de har noen ønskesmaker eller tilbakemeldinger på de nye istypene. Foreløpig selges halvliterboksene til Iskremgården stort sett

Besøk oss på facebook!

6

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


FØR &

mgården

bare i Rogaland, men de har et mål om å utvide satsingen. – Vi er i ferd med å legge en plan på hvor isen vår skal selges, men vi har ikke hastverk.

Romantisk og teknisk suksess – Hva er det så som gjør isen deres så god? – Vi behandler hver boks med kjærlighet, fastslår Grete. – Tørrstoffprosenten i isen vår er høy, og det gjør at det er god tyggekonsistens på isen og at smaken sitter lenge i. I tillegg har vår is lavere luftmengde enn de fleste andre, og vi lar fettmengden stå til resten av innholdet i isen i stedet for å ha en standard 10 prosent, forklarer Ole Morten. – Der fikk du både det romantiske og det tekniske svaret! ler Grete.

Større smil med is Da ekteparet begynte med sin isproduksjon i 2006, hadde de ikke trodd at det skulle bli så stort og populært som det har blitt. – Vi ville bare gjøre noe litt anner­ledes. Til­feldigvis leste jeg en artikkel om noen som laget is. Det virket spennende, dessuten er det ikke så mange andre som gjør det. Vi tenkte at det i det minste ville være kjekt å jobbe

med og prøvesmake, og tenkte også at is gir et større smil hos kundegruppen enn ost, sier Ole Morten, og påpeker at ungene deres har vært veldig fornøyde med å vokse opp på en gård der det alltid er is i fryseren, selv om de ikke har vært så positivt innstilt når far gjør dem til prøvekaniner på litt mer spesielle istyper han leker med, som den ikke veldig godt mottatte tacosausisen. – I starten laget vi 300 liter is på kveldstid, og kjørte selv rundt til lokale butikker i en varebil med en fryseboks baki som man ikke kunne åpne skikkelig fordi lokket slo i taket. Nå lager vi fra 1000 til 3000 liter is i hver produksjonsrunde, og har fått på plass et godt transportsamarbeid med ASKO og har fryselager i Drammen, forteller Grete.

«FØR & NÅ» er en artikkelserie i Næring på Jæren, der vi henter fram en person eller bedrift fra arkivet og sjekker hvordan stoda er i dag.

Spennende fremtid – Hva er ståa hos Iskremgården når vi kommer tilbake om ti år for å lage en ny «Før og nå»artikkel? – Vi holder i hvert fall ennå på. Vi har ikke uttalte mål om å gjøre store byks, men vil vokse sakte, men sikkert. Vi har kapasitet til å lage mer is, og vil nok i løpet av nærmeste fremtid lansere «serving size»-størrelse på 150 milliliter, og om ti år vil vi ha nasjonal dekning på det. Så jeg tror nok vi vil ha doblet omsetningen til da.

Uendelig papirarbeid De to trodde at det kom til å være selve produ­ksj­ onen som ville være vanskeligst med å være is­ bønder, men sier at det definitivt er papir­arbeidet som er mest utfordrende. Det tar aldri slutt. – I tillegg er det som de fleste kjenner til et stort spill rundt hvem som får inn varer i butikkene, og det er spesielt vanskelig å få innpass i isdisken, der det er trangt om plassen, sier Grete.

Mye er skjedd siden sist Næring på Jæren besøkte Iskremgården. I år lanseres både nye smaker og ny innpakning. Foto: Tore Friestad

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


STADIG ST TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Salg av nyere traktorer, nye Chieftain dumpere og maskinhengere. Tlf. 92 45 17 77

Aarrestad Maskin • Timevegen 730 • Undheim www.aarrestad-maskin.no. post@aarrestad-maskin.no

Med produksjon i Kina og et stigende salg i Japan er rullestolprodusenten Alu Rehab i Klepp i ferd med å rigge seg for det asiatiske markedet, samtidig som selskapet opplever fortsatt vekst i Europa.

I

motsetning til sine norske konkurrenter, der forholdet mellom eksport og hjemmemarked er 20/80, går rundt 80 prosent av det Klepp-bedriften produserer til eksport. Det europeiske markedet betjenes av Alu Rehabs egen organisasjon i Danmark, like utenfor Århus, der rundt 35 ansatte jobber med lager, administrasjon og salg. I tillegg har selskapet egne salgsapparater i flere land i Europa, deriblant Tyskland og Frankrike, og altså produksjon i Kina. Hovedkontoret, der konsernledelsen sitter, er på Øksnevad i Klepp, hvor rundt 15 personer har sitt daglige virke. Det er blant annet her nye ideer tar form og utvikles både på datamaskin og i produksjon.

Forskning og utvikling -graset er grønnere på vår side!

Spesialisten på effektiv og miljøvennlig håndtering av flytende husdyrgjødsel.

Vi markerer 30-årsjubileum med lansering av ny AM-Stripespredermodell

– Vi er i tett på markedet og får stadig input fra selgere og brukere rundt omkring i verden, slik at vi hele tiden holder trykk på produktutviklingsarbeidet, påpeker direktør Kjetil Gausel som har jobbet i selskapet siden 1991 og kjenner godt alle deler av driften. Alu Rehab har helt siden etableringen i 1989 satset på forskning og utvikling. – Vi må hele tiden være villig til å tenke nytt, til å fange opp nye ideer og behov både fra brukerne selv og fra de ulike fagmiljøene, sier han og forteller at han stadig er på reisefot. Organisasjonen i Europa skal følges opp, det samme skal produksjonen i Kina. Dessuten prioriterer han oppfølging av bestemte kunder.

AM-Quattro

-for kapasitet over 300m³/h Ta kontakt for mer info: Kyrre Vastveit: 982 91 850 Geir Hauso: 459 69 525

Agromiljø AS - Tlf. 51 71 20 20 post@agomiljo.no - www.agromiljo.no

8

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Kjetil Gausel, direktør i Alu Rehab på Øksnevad i Klepp


TØRRE PÅ EKSPORT

Under merkenavnet ”Netti” har Alu Rehab fått en gyllen posisjon på rullestolmarkedet i store deler av verden som en av de ypperste produsentene av komfort-rullestoler.

Posisjon som produsent av komfort-rullestoler – Mens vi tidligere brukte tid og ressurser på de fleste henvendelser, er vi i dag mer selektive og fokuserer mest av alt på markeder der vi allerede har godt fotfeste, for å ytterligere utvikle disse, sier han og forteller at de lykkes godt med strategien. Fjorårets omsetning var på rundt 150 millioner, noe Gausel er fornøyd med. – Pilene peker oppover. Vi vokser i om­ setning for hvert år som går, sier han. Under merkenavnet ”Netti” har Alu Rehab fått en gyllen posisjon på rullestolmarkedet i store deler av verden som en av de ypperste produsentene av såkalte komfort-rullestoler.

Tilpasses brukerne – Mens brukerne tidligere måtte tilpasse seg rullestolen, tenker vi omvendt. Rullestolen er ikke primært et transportmiddel, selv om

mange land i dag fortsatt oppfatter den som det. De fleste rullestolbrukere oppholder seg i stolen store deler av dagen. Det er derfor viktig at den er god å sitte i over tid, forklarer Gausel. Alu Rehab ble etablert i 1989 av familier med rullestolbrukere i familien og bakgrunn fra de lokale hjørnestinsbedriftene Øglænd DBS og Høyang Polaris. Tanken var at det måtte kunne gå an å lage bedre stoler enn de som da dominerte markedet. Fra produksjon i Norge, via Polen til nå i Kina, produserer Alu Rehab i dag komfortrullestoler til Europa, Australia, Afrika, SørAmerika og Asia.

Kina viktig for vekst i Asia – Da vi flyttet produksjonen til Kina i 2002, var det primært for å bli mer konkurranse­ dyktige i pris. I dag ser vi at vår plass i Kina også vil være et viktig brohode ikke bare for vekst i Asia generelt, men også i Kina spesielt,

der velstanden er økende og der behovene for hjelpemidler vil øke, på samme måte som de vil det her hjemme. Folk lever lengre. På sikt kommer Alu Rehab til å etablere seg med eget salgsapparat også i Asia. Akkurat når det blir, tør ikke Gausel si, men at det jobbes med, er på det rene.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


Gir eksportråd Han forteller at de jevnlig får forespørsler fra selskaper som ønsker å satse på eksport, og som trenger veiledning og råd. – Senest denne uken fikk jeg en telefon fra en relativt nystartet bedrift som lurte på hvordan de skulle gå fram, smiler han og understreker at de så langt de kan gjerne bistår. – Det er en rekke faktorer man må være obs på for å lykkes. For oss har det vært viktig å hele tiden være tett på marked og sluttbruker, fange opp hvilke behov som rører seg og være i tett dialog med viktige kunder, sier han.

Justert markedsstrategi

Rundt 80 prosent av det Klepp-bedriften produserer går til eksport, og det er salgs­ organisasjonen i Århus i Danmark som betjener det europeiske markedet.

Da bedriften i 2012 mistet sin mangeårige kontrakt som førstevalg hos Nav i konkurranse med et amerikansk selskap, valgte de å gå tettere på store, gode kunder i velfungerende markeder heller enn å satse i nye. – Vi diskuterte løsningene våre med dem, ba om tilbakemeldinger og om ideer til nye løsninger osv. En strategi de har fortsatt med. Å være i tett dialog med kunden styrker ikke bare relasjonen, men gir seg også utslag på bunnlinja. Alu Rehab har blant annet innledet et samarbeid med Klepp kommune, der de ser nærmere på alle de utfordringene rullestolbrukere som bor for seg selv støter på i løpet av et døgn. – Vi som er funksjonsfriske tenker ikke over det, men å komme seg fra seng til stol, er ingen selvfølge. Så er det morgenstellet, - å komme seg over dørterskelen og inn på badet kan være en utfordring, fra stolen til toalettet, til dusjen, osv. Alt dette er ting vi må studere nærmere for å finne ut hvordan vi best kan finne løsninger sammen med brukerne, slik at de kan få egnede hjelpemidler. For stadig flere vil trenge hjelp til dette framover, også i vårt land.

VI ER ET LOKALT, TILGJENGELIG OG FLEKSIBELT REVISJONSSELSKAP * REVISJON * RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER * SKATT OG AVGIFTER *

Velkommen til oss! 10

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND - BYGGET V/BRYNE STASJON 51 77 07 90 / 911 69 145 www.sagvaag-revisjon.no


SÆRING på Jæren

Handlekraftig mann med verdifulle tanker

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

TEKST// TORE FRIESTAD/ ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

Jan Størksen er kjent for å ha utviklet Frelsesarmeen som merkevare i Norge, og har også delt sine meni­nger om alt og intet i bøker, radio, aviser og som fore­drags­ holder. – Jeg har alltid vært engasjert og glad i å si min mening, og tydeligvis syns noen at det jeg gjør og sier har en verdi.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


Jan Aa. Størksen bor i Klepp sammen med kone og to barn, et sted han har bodd lenger enn noe annet sted i sitt 57-årige liv. Foto: Tore Friestad

D

a Jan Størksen var seks år gammel, solgte hans foreldre gård og grunn for å hjelpe som offiserer i Frelsesarmeen på ulike steder i Norge, og det medførte at Jan vokste opp uten noe tydelig definert hjemsted.

Omflakkende oppvekst – Det er bare familier i Forsvaret og diplomater som flytter i det tempoet vi gjorde. Jeg har på mange måter hatt en omflakkende oppvekst og har blant annet bodd i Hønefoss, Oslo, Vik i Sogn, Langesund, Fosnavåg, Gjøvik, Oslo igjen, Moss, Brumunddal, Stord, Bømlo, Asker.. Mange ville nok sett på det som skum­melt og en rotløs tilværelse, men jeg har sett på det som en mulighet til å vokse og til å etablere kontakter i mange ulike sosiale lag. Jeg har alltid syns det var spennende å utforske nye miljøer og møte nye utfordringer, forteller Jan. Det var tilfeldigheter som gjorde at han og familien endte opp med Jæren som bosted. – I bunn og grunn ønsket jeg at våre barn skulle få bo nær sine besteforeldre, noe jeg på grunn av tidlig død og lang avstand aldri fikk

12

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

med mine, så til min kones store overraskelse kjøpte jeg denne tomten på Klepp hvor vi så bygget et hus jeg tegnet! Det er tolv år siden vi flyttet hit, så nå har jeg bodd på Jæren lenger enn jeg har bodd noe annet sted. Det må vel gjøre meg til jærbu, det.

Gjort mye i armeen

SÆRINGEN Navn: Jan Aasmann Størksen Alder: 57 år Fra/bor: Alle og ingen steder/Klepp Sosial status: Gift med Ingunn, professor ved Universitetet i Stavanger. To barn: Clement, som går siste året på musikklinjen ved Vågen vgs., og Tabita, som går første år på Vågen vgs., musikk. Stilling: Medie- og innsamlingssjef Frelsesarmeen frem til sommeren, så jobbsøker i 2019 etter ett år i USA

Jan fulgte sine foreldre inn i Frelsesarme-miljøet, og endte til slutt i rollen som markedssjef. Som sine foreldre er ikke Jan alltid enig i alt Frelsesarmeen gjør, men han mener organisasjonen spiller en viktig rolle i samfunnet. – Mor og far var ofte kjempeirriterte, og slikt går litt i arv, men det er ikke tvil om at Frelsesarmeen gjør en god jobb, spesielt i sosiale virkeområder som rusomsorg, der de har vist kreativitet og skapervilje for å hjelpe folk som trenger en støttende hånd. Samtidig skulle jeg gjerne likt å se langt høyere

tempo og økt evne til å fornye seg både i organisering og menighetsarbeid for å være mer i takt med tiden, sier Jan, som i sitt virke som offiser i Frelsesarmeen har jobbet med menighetsarbeid, rusomsorg, markedsføring, bistand, og mye annet, både i Norge og i land som Kenya og Bangladesh.

Skapelse gjennom handling Jan snakker fort og mye, og er vant til å takle


SÆRING på Jæren

utfordringer ved å gå rett på. Slik har han lykkes med å få til mye som mange andre ville ansett som umulig. – Det er fort gjort at livet blir fylt av mye «dersom-hvis-om»-vissvass som fører til at man ikke tør gjøre noe. Jeg er av den mening at hvis man brenner for noe, må man kjøre på og så heller håndtere hindringer når man støter på dem. Som en følge av det har jeg fått være med på veldig mye interessant. Noe av det jeg er mest stolt av er etableringen av Sally Ann, som nå er kjent som Others, i Norge. I tillegg skal flere bokutgivelser, musikkprosjekter, TV-serier og mye annet nevnes. Jeg har vært heldig som har fått gjøre så mye spennende! Jeg er veldig lett å overtale til å være med på ting, og da driver jeg ofte prosjekter fremover så langt det lar seg gjøre.

Glad i lagarbeid I løpet av sine år som markedssjef i Frelses­­armeen hentet han hjem en rekke utmerkelser, blant annet fikk han Kommuni­ kasjonsprisen i 2003. – For meg har det aldri handlet om priser og rekorder, men om å gjøre en skikkelig jobb. Og det klarer man sjelden å gjøre alene – man er alltid avhengig av å ha et godt team rundt seg. Jeg har troen på lag, og min drivkraft er å skape noe i fellesskap. Om det er å løfte en fattig kvinnegruppe i slummen i Bangladesh eller bidra til at ConocoPhillips har den mest funksjonelle stand på oljemessa som er målet, er utgangspunktet det samme – man må ta tak i muligheter og jobbe sammen. Hans kommunikasjonsarbeid i Frelses­ armeen gjorde at en rekke andre bedrifter og organisasjoner så på Jan som en god ressurs. – Selv som offiser hendte det at reklamefolk ringte for å be meg om

Arbeidet i Frelsesarmeen har tatt Jan Størksen mange steder, her sammen med en ung leder i et prosjekt for funksjonshemmede i Nairobi, Kenya. Foto: Privat

råd, og jeg ble til slutt headhuntet til et reklamebyrå i Oslo, før jeg etablerte et eget byrå da jeg flyttet til Stord. De siste ti årene har jeg jobbet som frilanser med kunder som ConocoPhillips, Kitch’n og Frelsesarmeens internasjonale hovedkontor i London, samt som foredragsholder for alt fra sykepleierseminar i Indre Sjåk til ledergruppen i PwC. Litt spesielt er det at Vinmonopolet stadig ber meg, som er avholdsmann, om å snakke til dem, men jeg klager ikke. I starten var det slik at andre foredragsholdere fikk godt betalt for jobben, mens jeg fikk en kvast blomster, men så etablerte jeg kontakt med Seminarpartner

Her på en litt annen sykkel i Dhaka Sykling er blitt Jan Størksens store hobby. Her på turen som ble til boken ”Pedalkraft”, en av flere bøker Størksen har gitt ut. Foto: Privat i Bangladesh. Foto: Privat

som gjorde at dette ble en fin inntektskilde for meg.

Deler ærlige tanker Folk her i regionen vil også kjenne igjen Jans navn fra media, der han i ti år har vært deltaker i Laust og fast i NRK Rogaland, i tillegg til å dele sine søndagstanker i Stavanger Aftenblad. – Det skjedde som så mye annet – noen tok kontakt og ville ha meg med på noe, og jeg sa ja. For meg som jobber en del hjemme alene på Klepp er det veldig greit å kunne løfte hodet litt og være med i noen hyggelige miljøer. Laust og fast er en fin arena mellom mennesker som tilfeldigvis møtes – vi tar på mange måter den uformelle praten i et kaféhjørne ut i eteren, og jeg har ingen andre ambisjoner enn å bidra meg min stemme og mine synspunkt, så får lytterne la de små grå vandre basert på det. Jeg er veldig klar på at jeg tar alt på sparket, så det er ikke tvil om at jeg er «laust»-delen av det programmet! Også i Søndagstanker, som det også har blitt et par bøker utav – nylig en samlebok jeg laget med min sønn Clement, serverte jeg ærlige tanker basert på magefølelsen. Det er en artig måte å finne ut hva man selv mener – det er mye man ikke skulle tro man hadde noe synspunkt på, men så viser det seg etter litt prat og skriving at man har sterke meninger, sier Jan og ler hjertelig.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 13


SÆRING

Din bemanningspartner i Rogaland

på Jæren

Du er avhengig av dyktige medarbeidere for å lykkes i din virksomhet, derfor sørger vi for at du har riktig person på rett plass, når du trenger det. Jobzone har lang erfaring innen bemanning og rekruttering, og bistår deg med fleksible løsninger.

Vikariater eller faste ansettelser Jobzone bistår med kompetente medarbeidere på alle nivåer til de fleste yrkesområder og bransjer. Vi hjelper deg å finne motiverte medarbeidere med relevante fagkunnskaper, ferdigheter og egenskaper til både vikariater og faste ansettelser. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om ditt bemanningsbehov: Morten Ree, tlf: 481 90 915 eller epost: morten.ree@jobzone.no Jobzone Stavanger Interiørgården 3. etg, Luramyrveien 1 4313 Sandnes.

Idèreiser AS Ring oss for tilbud for: bedriftstur, familietur, skoletur, tematur, dansetur, tur for pensjonister og foreninger, landbruksfaglig tur, golf-tur, jubileumstur, båt og sykkelferie, venninneeller gutteturen.

LEDIGE PLASSER: 1.

Charterfly til Bratislava 01.- 03. juni 2018

2.

Elvecruise på Duero i Portugal 18.- 25. juni 2018

3.

Eksotiske Georgia 09.- 18. august 2018

4.

Spa eller sykkelferie i Ungarn/ Balatonsjøen 17.- 24. september 2018

5.

Charterfly til Krakow/Polen i høstferie 06.- 09. oktober 2018

6.

Cuba rundreise, med rolige dager i Cayo Santa Maria i slutten 07.- 22. november 2018

7.

Madagaskar (program kommer) 24.november - 9. desember 2018

Vi formidler òg utleie av leiligheter eid av nordmenn i Montenegro - et billigere feriealternativ enn Kroatia Kan anbefales på det sterkeste pga. spektakulær natur, god mat og kjekt prisnivå. Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe tel.: 51425744, 909 77 141 ide@idereiser.no

14

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

www.idereiser.no

Amerikaeventyr og jobbsøking I 2017 inntok Jan igjen rollen som markedsansvarlig i Frelsesarmeen på heltid, men han går nå inn i sin siste tid i den jobben. I august drar nemlig familien Størksen til Portland, Oregon i USA. – Min kone skal jobbe som forsker på universitetet der borte, mens Tabita skal gå på college og Clement forhåpentligvis kommer inn på et universitet 3-4 timer unna. Selv skal jeg bruke mye tid på min store hobby – å sykle – jeg har allerede meldt meg på et nidagersritt, samtidig som jeg skal sørge for at maten står på bordet og hjemmet er klart til at familien skal kunne senke skuldrene og nyte dette eventyret vi drar på sammen, sier Jan, som samtidig ikke vil bli forundret om et prosjekt av en eller annen art vil fange hans interesse og stjele litt av husfartiden. Planen er at det blir ett år i USA, før familien vender tilbake til Klepp. Hva Jan skal drive med da, vet han ikke, men han er åpen for det meste. – Det er selvsagt en risiko å melde seg arbeidsledig som 58-åring, men hvis jeg skal leve som jeg preker om å ta sjanser og tørre, kan jeg ikke feige ut. Jeg har aldri søkt på en jobb i hele mitt liv, så å lage en CV kan bli rart, men jeg håper da at noen vil ha interesse av å få meg med på laget. Jeg har aldri vært en som har de store karrieremålene – jeg har latt hjertet styre valgene mine, så det er det samme om jeg jobber i ledelse eller på gulvet. Mitt eneste krav er at det er en plass og et arbeid som gir meg mening og hvor jeg får utføre noe sammen med andre. Så å jobbe med utvikling av lag, forretninger eller organisasjoner er noe jeg kan tenke meg, sier Jan som en invitasjon til jærske bedrifter.


TEMA

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler. Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

BYGG & BO 16

20

24

30

”Ser et sunnere boligmarked” skriver Dagens Næringsliv i slutten av mars, der meglere forteller om raskere salgstid, bedre priser og flere folk på visning. Lokale aktører bekrefter dette, samtidig som de understreker at rammebetingelsene er endret. Mer om dette på de neste sidene. Her finner du også mer om utviklingen av Orstadbyen, dette langsiktige samarbeidsprosjektet mellom Sandnes, Klepp og Time som når alt er ferdig vil ha et innbyggertall på rundt 20.000 mennesker. Vi har også snakket med hageplanleggerne i Bjørns Hage og Anlegg og solskjermingseksperten i Bryne Gardin & Solskjerming.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


HER SKAL JÆREN

BYGGES TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Som et ledd av utbyggingen i Bybåndet Sør, etableres Orstad­ byen. Området skal til slutt ha rundt 7.000 nye boliger og opp mot 20.000 nye innbyggere. – Orstadbyen er en utbygging som vil ta flere generasjoner, sier Rune Ree i Øster Hus, Yvonne Gabrie­lsen i Orstad Utviklingsselskap og Kåre Vigdel i Block Watne.

F

or første gang har tre norske kommuner - Sandnes, Klepp og Time - gått sammen om en felles kommunedelplan for boliger og næring. Dette er vedtatt og god­ kjent som Bybåndet sør. Her er områder for plassering av fremtidens boliger og industri definert, og Orstad i Klepp, Kvernaland og Njåfjell i Time, og Vagle og Foss-Eikeland i Sandnes er identifisert som de fremste ut­ viklings­­områdene.

Orstad Utsyn i gang På Orstad Utsyn har eneboliger, rekkehus og leilighetskompleks allerede begynt å reise seg mot den jærske himmelen, og familier har

begynt å flytte inn i sitt nye nabolag. – Orstadbyen har vært snakket om i 25 år, så det var en stor hendelse når byggingen tok til her i 2015. I dette prosjektet, som er første del av utbyggingsplanen, skal vi bygge rundt 300 boliger, og det er foreløpig regulert 600 boliger her i området per dags dato. Det er jo nesten bare en dråpe i havet når vi vet at det i 2050 etter planen skal ha kommet 6-7000 nye boliger her, sier Yvonne Gabrielsen i Orstad Utviklingsselskap.

Liv i nytt nabolag Området like ved Frøyland og Orstad kirke, som har fått navnet Orstad Utsyn, bærer

Boliger settes fortløpende opp på Orstad Utsyn og flere familier har allerede flyttet inn i området, her i snødrakt fra slutten av februar. Foto: Utbyggerne

16

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

ennå preg av at det er under utvikling, men det begynner å ta form som et levende nabolag, der man ser lys i vinduer, avtrykk etter barneføtter i snøen på lekeplassen, og spor av aktivitet på bålpannen i et felles uteområde. – Vi har påbegynt arbeidet med rundt 30 eneboliger, der flere allerede er flyttet inn i, og 12 av 24 leiligheter er solgt i blokken som overleveres i mai. Vi har stor tro på dette pro­ sjektet, og har allerede besluttet bygging av nye eneboliger og leiligheter uavhengig av salg – vi bygger uansett. Orstadbyen er en stor satsing for Øster Hus, men nå som området er tilrettelagt med veier og det begynner å bli liv her, er jeg sikker på at stadig flere vil få opp øynene for hvor godt det vil bli å bo her, sier Rune Ree, og får støtte fra Kåre Vigdel i Block Watne. – Det at to bunnsolide, store, lokale aktører som Øster Hus og Block Watne har investert så mye i dette området, er både et kvalitetstegn og en trygghet for de som lurer på å kjøpe bolig


TEMA BYGG & BO

HER JOBBER ØSTER HUS OG BLOCK WATNE MED HVERANDRE, LÆRER AV HVERANDRE, UTFORDRER HVERANDRE OG KONKURRERER MOT HVERANDRE – ALT TIL DET BESTE FOR VÅRE KUNDER. KÅRE VIGDEL, BLOCK WATNE Utbyggingen av Orstadbyen vil ta generasjoner, sier utbyggerne (f.v.) Rune Ree i Øster Hus, Yvonne Gabrielsen i Orstad Utviklingsselskap og Kåre Vigdel i Block Watne. Foto: Tore Friestad

her. Vi er i gang med 18 eneboliger, og vil ha leiligheter klare til innflytting neste år, forteller Vigdel.

Samarbeid om samfunnsutvikling Vigdel og Ree mener at samarbeid mellom to utviklere fungerer svært godt når prosjektet er for stort og tungt til at én aktør kan dra det alene. – Her finnes det en tydelig, overordnet plan utarbeidet av flere kommuner, og Øster Hus og Block Watne jobber med hverandre, lærer av hverandre, utfordrer hverandre og konkurrerer mot hverandre – alt til det beste for våre kunder, sier Vigdel. – Vi er ikke investorer som spekulerer i tomte­utvikling, vi er samfunnsbyggere med lang­siktig horisont. På Orstad Utsyn, samt vid­­ere i arbeidet med Orstadbyen, vil vi legge til rette for at dette blir et godt samfunn med et bredt spekter av tjenester for en variert mål­gruppe, med god tilgang til alt av tjenester, sier Ree.

Byinnhold kommer på sikt For selv om det foreløpig utelukkende er boliger som bygges, er det et mål at området skal bli en ny jærby med alt det innebærer. – Det er allerede et aktivt miljø her i distriktet med et velfungerende tilbud, men i fremtiden vil det komme ytterligere utvikling innen både næring, handel, idrett og kultur, men først skal vi få litt befolkningsvekst. Etter hvert vil Orstadbyen videreutvikles og reguleres slik at alt av tjenester er til stede i nabolaget. Utbyggingen av infrastrukturen i området vil i tillegg bidra til å gjøre Orstad enda mer sentralt, ikke minst med tanke på den planlagte veiforbindelsen fra Rv. 44 i vest til E39 ved Bråstein, forteller Gabrielsen.

Må vise at området er sentralt Vigdel og Ree forteller at de nå merker stadig mer interesse om Orstad Utsyn, og sier at det

er jevnt tilsig med folk på visning. Samtidig innrømmer de at de har en jobb å gjøre spesielt med ett aspekt av området. – Vi må lære folk at dette ikke ligger langt uti gokk. Spesielt folk fra Sandnes og Stavanger er litt skeptiske til å se på dette fordi «det ligger så langt vekke», men sannheten er at det kun er en 10 minutters kjøretur til Sandnes, samt gode tog- og bussforbindelser, forteller Ree. – Block Watne har også kontorer på Østlandet, og der borte blir det å bo 3540 minutter fra Oslo regnet som relativt sentralt, så vi er definitivt litt bortskjemt med korte avstander her i regionen. Jeg frykter at mange nå går glipp av en fantastisk mulighet til å få en førsteklasses bolig med en uslåelig utsikt fordi de overvurderer reisetiden og feilbedømmer beliggenheten, mener Vigdel.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


8 1 0 2 L I R P A . 28 E

ÅPNER VÅRT NY E. N Y R B Å P IP K S G FLAG

Dette topp moderne bygget, vil inneholde blant annet en stor Biltema Café, selvbetjente kasser, hentelager til plasskrevende varer, brede luftige ganger, stor gratis parkering der det vil bli uproblematisk å ta med tilhengeren, eller parkere bobilen. Varehuset vil romme alle våre 19 000 varer fordelt på 8 varegrupper. Åpningstider 8-20 (9-18)

TOTA L E N T R E P R E N Ø R

VI TAKKER FOR OPPDRAGET!

VI HAR UTFØRT: PLANLEGGING AV UTENDØRS VA-ANLEGG.

REKKVERK OG TRAPPER I STÅL

VI HAR UTFØRT ALT RØRLEGGERARBEID

LEVERT OG MONTERT PORTER OG BRANNGARDINER

TAK OG MEMBRANARBEID

GLASS- OG ALUMINIUMARBEIDER

Entreprenør


VI HAR LEVERT LUFTBEHANDLINGSANLEGGET

ARKITEKT,RÅDG.ING. BYGGETEKNIKK, GEOTEKNIKK OG BYGNINGSFYSIKK.

GRUNN- OG UTENDØRSARBEIDER

VI HAR UTFØRT PROSJEKTERINGEN FOR BETONGELEMENT.

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGGETEKNIKK

FASADER, TRAPPER OG AMFI

LEVERT LÅS OG BESLAG

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV ALLE ELEKTROINSTALLASJONER

mail: kr@4con.no • mobil: 480 07 927 www.4con.no

SOLSKJERMING


Tror på lysere nybyggtider TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

SI Bygg på Varhaug har drevet med boligutvikling siden 1980. På grunn av de siste års nedgangstider har de dreid virksomheten over mot rehab og EAT-kontrakter, og har slik klart å opprettholde bra aktivitet.

–N

å opplever vi lysning og er forsiktige optimister uten å ta helt av, sier Asle Ingebrethsen og Glenn Skretting. – Vi skal ikke lenger tilbake enn til rundt 2010 da vi kjøpte tomter og utviklet til salg i så­pass stor grad at vi nesten ikke hadde tid til annet. Vi har dog likevel alltid vært klare på å ta det vi kan for alltid å ha en fot også i det mark­ edet. Det har tjent oss godt de siste årene. Både i år og i fjor har fordelingen på omsetningen vært omtrent 50 prosent fra nybygg og 50 prosent fra rehab, forteller Skretting.

Edruelig bemanning – Vi har også hatt en fordel ved at vi har valgt å holde bemanningen på et edruelig nivå siden vi startet opp for nesten førti år siden. Filosofien vår har alltid vært å ha god kontroll og korte linjer fra tømrer til eier. Vi tenker at det er bedre å drive godt som små enn å risikere alt med for mye vekst. Det kunne kanskje ført til at vi hadde tjent mer i gode tider hvis vi var 100 mann da, men ved å være rundt 20 stykk, er det lettere å snu seg om, slik vi har gjort nå de siste årene, fastslår Ingebrethsen, og sier at SI Bygg fremdeles vil være sterkt involvert i rehabmarkedet fremover, uansett hva som

20

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

VI HAR EN STOR TOMTEBANK Å BYGGE PÅ, SÅ MULIGHETENE ER MANGE. BUDSKAPET JEG HAR TIL ALLE SOM SPØR NÅ, ER AT DETTE ER RIKTIG TID FOR Å HANDLE OM MAN TENKER SEG ET NYTT HUS ELLER NY LEILIGHET. GLENN SKRETTING, SI BYGG


TEMA BYGG & BO

SI Bygg driver 50/50 med nybygg og rehab, men forventer at nybyggaktiviteten skal ta seg opp framover.

skjer med nybygg, da det er mange eldre boliger på Jæren som trenger oppgradering.

Forventer økning i nybygg Nå melder Skretting og Ingebrethsen (Red. anm.: Glenn kommer for øvrig fra en annen gren av Skretting-familien enn den som etablerte SI Bygg i 1980, mens Asle er andre generasjon Ingebrethsen i selskapet) at de har troen på at nybyggsalget vil ta seg opp.

– Nøyaktig når det skjer er vanskelig å si, men stemningen blant alle vi snakker med er mer positiv enn på lenge. Men når det løsner, vil det bli travelt på meglerkontorene på Jæren. Vi håper selvsagt at det vil skje snart, for det gjør det mulig for oss å planlegge med lenger horisont enn vi gjør i dag, sier Ingebrethsen.

Tid for å handle Skretting forteller at de allerede har mange

nye boliger ute for salg, rettet mot alle slags målgrupper og plassert over hele Jæren, og at flere store prosjekter er i emning. – Vi har en stor tomtebank å bygge på, så mulighetene er mange. Budskapet jeg har til alle som spør nå, er at dette er riktig tid for å handle om man tenker seg et nytt hus eller leilighet. De som spår mener at vi nå er på vei oppover igjen, og da er bolig alltid en smart investering, påpeker Skretting.

Unn deg noe vakkert til hjemmet!

Bryne Steinindustri ble etablert i mars 2012, og har siden den tid vært i stadig vekst. Til tross for å være relativt nyoppstartet, har bedriften fagfolk med over 17 års erfaring innenfor bransjen. Dette gjør at Bryne Steinindustri derfor bygger på kompetanse og kvalitet. Vi er prisvennlige med kort leveringstid, samtidig som vi til en hver tid er løsningsorientert og opptatt av å gjøre kunden fornøyd. For oss er dette en livstil, og vi har lidenskap for det vi driver med. Vi legger vår ære i at resultatet skal være perfekt hver gang! Åpningstider: Våre åpningstider er hovedsakelig hverdager mellom 08.00-16.00. Men ring alltid først, vi kan være ute og jobbe. Vesthagen 1, 4344 Bryne / Tlf. 917 59 103 / post@brynestein.no

Kom innom oss på Håland - Vi har stort utvalg i tapet, gulv, maling, gardin og fliser.

Vesthagen 1, håland, Bryne tlf: 900 58 247 www.hus247.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 21


Britt Fagerland Eiendomsmegler MNEF og håndballtrener

Trenger du en eiendomsmegler som er litt mer AKTIV?

Vi i Aktiv er litt mer enn bare eiendomsmeglere. Vi er aktive bowlere, klatreinstruktører, idrettsutøvere, turnere, håndballtrenere, fedre, mødre, tanter, besteforeldre. Vi er levende opptatt av nærmiljøet vårt. Det er kanskje derfor vi gjør en ekstra god jobb når vi skal selge boligen din.

Ring meg i dag for å avtale en uforpliktende befaring Britt Fagerland, 959 21 585, bf@aktiv.no Litt mer enn bare eiendomsmegling


NorDan ble Årets bedrift 2017 Dør- og vindusprodusenten NorDan ble 16. november kåret til Årets bedrift i Stavanger-regionen, i konkurranse med Fiskå Mølle, Altibox, Roxel og Pizzabakeren. Fra sitt hovedkontor på Moi har prisvinneren tredoblet den årlige omsetningen fra begynnelsen på 2000-tallet til i dag. – Veksten har ført til at NorDan i dag sysselsetter totalt 1.600 medarbeidere, og

driver produksjon i ti fabrikker både hjemme og ute. Årets vinner er også en innovativ og internasjonalt rettet virksomhet, med fabrikker i Sverige, Polen og Litauen og 25 salgskontor rundt omkring i verden. Og sist, men ikke minst: Årets vinner er en bedrift som tar samfunnsansvar. En familiebedrift, eid og ledet av bedriftsledere som jobber langsiktig, og som tar ansvar i og for lokalmiljøet, påpekte ordfører Christine Sagen Helgø, som tradisjonen tro sto for prisoverrekkelsen under festmiddagen i Rosenkildehuset.

NorDan bla kåret til Årets bedrift i Stavangerregionen i skarp konkurranse med Fiskå Mølle, Altibox, Roxel og Pizzabakeren.

Vil få flere kvinnelige teknologer Næringslivet trenger flere teknologer, og behovet øker dramatisk hvert år. Én viktig faktor for å løse denne utfordringen er informasjon, spesielt rettet mot unge jenter.

GRAVEFRI SIKRING AV OLJETANK

I en fersk undersøkelse bestilt av NHO sier nemlig halvparten av jentene mellom 12 og 19 år at de har liten kunnskap om utdannelser og yrker innen teknologi. Kun tre av ti foreldre har god oversikt over teknologiutdanninger. – Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen. I dag er det få kvinner som velger en slik retning, og det ønsker vi å endre på, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Derfor har NHO i høst vært ute på en norgesturné med målgruppe jenter i 10. klasse, der de informerer unge jenter om muligheter i relevante teknologiyrker, og oppfordrer til økt fokus på kreativ problemløsning og skaperevne. Målet er at flere jenter i fremtiden skal velge realfag og tekniske fagyrker.

Vi tømmer, rengjør og sikrer tanken helt uten å grave. Når jobben er utført sender vi dokumentasjon til kommunen og kopi til deg.

En enkel, rask og rimelig måte å sikre din gamle oljetank på! Frem til 31.12.18 har ENOVA en utvidet tilskuddsordning for deg som ønsker å erstatte fossil oppvarming. Se vår hjemmeside for mer informasjon

www.jtrgruppen.no

Kontakt oss på 976 35 530 eller post@jtrgruppen.no

NHO jobber aktivt for å få flere jenter interessert i teknologifag.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 23


NY HVERDAG I MEGLER TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

For syv-åtte år siden gikk megleryrket stort sett ut på å ekspedere boliger. Nå må Signe Vagle i Aktiv Eiendomsmegling og hennes kollegaer jobbe knallhardt for hvert salg.

–D

et er utfordrende, men samtidig er det veldig spennende og utrolig givende å få hjelpe folk inn i sitt drømmehjem, sier hun.

Mer krevende Nedgangen i boligmarkedet har vært stor de siste årene, med flere boliger ute for salg, salgspriser under prisantydning, og mye lenger salgstid for hver bolig. – Det meste blir solgt til slutt, men der det tidligere stort sett alltid kun var nødvendig med én eller to visninger, er det nå ikke uvanlig med fem-seks. Det er kjøpers marked. I tillegg må vi bruke mye kunnskap og ressurser for å markedsføre boligen på riktig vis for å nå ønsket målgruppe. For bare få år siden var annonsering i avisen standard, men nå går det meste digitalt med markedsføring i sosiale medier. Det er en ny hverdag for meglere, der vi må jobbe mye mer og på en annen måte for å finne kjøpere. Det krever mye kunnskap, og gjør at det er viktigere enn noen gang å velge riktig megler, mener Vagle.

Kunnskap og kjemi Hun begynte sin karriere som eiendomsmegler hos Aktiv Jæren i 2004. – Jeg begynte som «back office» på kon­ toret, men fikk også jobbe med salg. Etter en lovverksendring i 2008 trengte alle sertifi­sering for å bli megler, og jeg har jobbet for fullt i yrket siden 2010, sier Signe, som ikke tror at megleryrket vil forsvinne med det første. – Det krever mye kunnskap om markedet, markedsføring og lovverk å selge bolig, og jeg tror nok mange banker er skeptiske til

24

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Signe Vagle forteller om en ny hverdag for meglerne, samtidig som hun opplever at markedet er i ferd med å snu.

at privatpersoner skal håndtere salget selv. Store pengebeløp krever en profesjonell hånd. Det er jo selvsagt også en større trygghet for potensielle boligkjøpere, som vi for øvrig har porteføljer på, å ha en trygg, kompetent megler involvert i prosessen.

God historikk Statistikken viser at hun har solgt mye på Jæren de siste årene – 107 eneboliger, 85 rekkehus, 25 leiligheter, 20 tomannsboliger og fire tomter. Hva er hemmeligheten bak å være en god megler? – Det er en livsstil som krever at man står på mer eller mindre døgnet rundt hele uken, så man må brenne for det man holder på med.

Selvsagt må man ha kunnskapen om hva som er viktig og riktig prosess og kunne gi svar på spørsmål som kommer, men det handler vel så mye om kjemi, at man kan finne ut hva både kjøper og selger er opptatt av og hjelpe dem begge med å oppnå sin boligdrøm. En megler lever av fornøyde kunder, og når jeg avslutter en avtale med to smilende parter, er jeg stolt av jobben jeg har gjort, sier Signe.

Sterkt redusert salgstid Både Signe og andre lokale meglere tror at vi nå har nådd bunnen på boligmarkedet, og at salget vil stige i løpet av nærmeste fremtid. – Vi ser allerede tegn på at det er i ferd med å snu. Av erfaring vet vi at når det snur,


TEMA BYGG & BO

BRANSJEN

MÅ KUNNE STOLE PÅ MEGLER – Vi hadde første visning av leilig­heten over påske i fjor, så det tok vel cirka åtte måneder før vi fikk solgt, men vi hadde is i magen og kjøpte ikke vår nåværende bolig før sal­get var i boks, forteller Inger Marie Heigre. Inger Marie Heigre og mannen mener begge at valg av megler har mye å bety for salget. De benyttet derfor samme megler denne gang som de gjorde da de først solgte boligen sin på Orstad i Klepp i 2014.

Inger Marie Heigre og ektefellen gikk på visninger for å teste ut ulike meglere.

Må kunne faget sitt – Før vi skulle selge boligen vår på Orstad, fulgte vi litt med på ulike meglere i Rogaland og gikk på en del visninger, noe som mer eller mindre fungerte som intervjuer. Vi fikk på denne måten ”prøve ut” meglere og se hvem vi likte og stolte på, forteller Heigre. Hun og mannen var opptatt av å finne en megler som framstod troverdig og kunne faget sitt. Når de nå skulle selge leiligheten sin, valgte de derfor samme megler. Fornøyd – Vi var fullstendig klar over at vi ikke ville få det samme for leiligheten som vi kjøpte den for, men når vi nå fikk en billigere bolig i dette markedet, går det omtrent opp i opp, forteller Inger Marie som i dag bor i et rekkehus i Verdalen. – Her har vi rom til hele familien når vi får besøk, - og slipper hagestell. Så her blir vi, smiler hun. Mot bedre tider Selv om det fortsatt tar relativt lang tid å få solgt en bolig i dagens marked, melder flere av meglerhusene i likhet med Aktiv om bedre tider. DNB Eiendom melder for eksempel at over 50 prosent av salgene i mars gikk over prisantydning. Også Privatmegleren ser de samme sunnhetstegnene.

så snur det fort. Det er mange som har sittet på gjerdet og avventet boligkjøp de siste årene, men når flere beveger seg inn i markedet, vil ballen begynne å rulle igjen, der kjøp fører til salg, som fører til kjøp, som fører til salg, og så videre, sier Signe. Regionsjefen for EiendomsMegler 1 Jærmegleren, Bård Birkeland, presenterte nylig en uoffisiell statistikk i kjedens boligavis som viste at på Jæren ble boliger i starten av 2018 i gjennomsnitt solgt etter 123 dager. Til sammenligning tok det 187 dager å selge en bolig i samme periode i fjor. I fjerde kvartal 2011 var salgstiden bare 25 dager for boliger i Rogaland, så dagens situasjon er en ganske annen, likevel – pilene peker oppover.

Direktøren i DNB Eiendom, Terje Buraas, sier at totalmarkedet er om­trent som det var i 2017, men at det nå tilføres nær ti prosent flere boliger enn det som selges, noe som er positivt for å unngå for brå vekst. Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren forteller at deres meglere melder om masse folk på visninger og god aktivitet i budrundene. Spesielt småleiligheter ser ut til å gå en del over prisantydning.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


Grønne fingre venter TEKST// TORE FRIESTAD

Etter en lang og kald vinter, der vedlikehold av veier har vært hovedoppgaven, er Einar K. Jensen og Kim Reinertsen i Bjørns hage og anlegg klare for at frosten skal slippe taket slik at de kan gå i gang i private hager med grønne plener, granittheller og beplantning.

P

lanen er at vi skal møtes på kontoret til Bjørns hage og anlegg på Nærbø for en prat, før vi drar ut for å se på noen av hagene de snart skal i gang med. Men kvelden før kommer snøen overraskende tilbake på Jæren, og da blir planene endret.

Rekordfrost i år

rekordfrost, ned til 60 centimeter. Vanligvis kan vi grave og holde på allerede i februar, men i år er det ikke klart for det før etter påske. Men vi har mye erfaring i dette yrket, og sparer derfor alltid litt arbeid vi faktisk kan gjøre selv om det er vintervær, som steinarbeid, i tillegg til at vi har mye jobb med brøyting og strøing, legger Einar K. Jensen til.

Leverer både grønt og grått Bjørns hage og anlegg, som ble startet av Bjørn Risa for 25 år siden, er en allsidig

bedrift med bred kompetanse innen hage- og anleggsarbeid. Her foregår alt fra graving og drenering til grøntarbeid og vedlikehold. Selskapet er en mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget, med kundegrupper fra det offentlige, byggherrer, entreprenører, velforeninger og privatpersoner i hele Rogaland. – Vi jobber med alt som kan leveres oppå anlegg, og om det er noe vi ikke kan, har vi mange gode partnerskap, ikke minst siden vi er en del av Risa-gruppen. Det er derfor sjelden vi må si nei til noe.

1355-0

– Jeg ble oppringt klokken halv fire i natt om at snøen ble liggende, og da måtte vi snu oss rundt og iverksette arbeidet for å rydde fortauene og veiene vi har ansvar for for snø. Det har vært en del av det i vinter, forteller Kim Reinertsen, formann for privatavdelingen i Bjørns hage og anlegg. – Naturligvis fungerer det ikke så bra å plante når det er frost, og i år har det vært

Einar K. Jensen og Kim Reinertsen har brukt mye tid på vintervedlikehold, der de strør, måker og legger til rette for gode og trygge veier i regionen. Nå gleder de seg til våren. Foto: Tore Friestad

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. 66 85 90 10 TlF. 66 85 90 10

26

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

www.ra


TEMA BYGG & BO

på våren

Bjørns hage og anlegg ser fram til våren og situasjoner som denne. Foto: Bjørns hage og anlegg

Selv om anleggsarbeid utgjør størstedelen av omsetningen, har vi også mye arbeid i privatmarkedet. Spesielt de siste årene, da det har vært litt rolig rundt husbygging, har folk brukt mer tid og penger på å utbedre stedet de bor, forteller Jensen, og sier at de har mange oppdrag som venter på bedre vær.

Vedlikeholdsfri trend – Våre privatkunder er alle som har behov for hjelp i sine uteområder hjemme. Vi gjør alt fra å sette opp en postkasse til å planlegge og installere ett mål med granittstein. Vi har

Stadig flere velger granitt rundt huset, noe Bjørns hage og anlegg bistår med. Foto: Bjørns hage og anlegg

mange fagfolk med veldig sterk kompetanse i anleggsgartnerfaget som leverer bra arbeid, og det gjør at mange her i regionen kjenner til oss og velger å kontakte oss når de skal ha noe gjort, mener Reinertsen. De to kan fortelle at mange av deres kunder nå ønsker å få sine hager så vedlikeholdsfrie som mulig, fordi de vil at det skal se fint ut, men ikke har tid eller lyst til å jobbe i hagen. – Folk har det travelt, og vil ikke bruke fritiden sin på å luke. Så vi har jobbet mye med stein i det siste, spesielt er granittheller veldig in, siden de er stilrene og varer lenge

uten å falme slik som betong gjør, sier Jensen, og får støtte fra sin kollega:

Kommer på befaring – Det er definitivt en trend at det skal være enkelt å vedlikeholde, men ugress er sterkt og naturen trenger gjennom, så helt vedlikeholdsfritt kan man aldri gjøre et uteområde. Men vi kan bistå med det meste, og kommer gjerne på befaring for å se på kundens eiendom og komme med et forslag til hva man kan gjøre, sier Reinertsen.

VELKOMMEN TIL SASIRO I unike omgivelser tilbyr vi kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.

Telefon: 51 50 22 80 E-post: kurs@rogbr.no facebook.com/Sasiro.as/

• I Samfunnssikkerhetsenteret i Rogaland får du både teori og praktiske øvelser på samme sted. • For mer info og kursoversikt se våre nettsider: www.rogbr.no/kurs. • Vi tilrettelegger også kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 27


PROACE TILPASSET DITT BEHOV

Toyota Sørvest har et eget nærings­ team som kan hjelpe dere med å finne rett bil med rett finansiering for deres behov. Velkommen til en kostnads­besparende bilprat!

2,95% fastrente i 3 år Leasing Plus**

VELG MELLOM 3 LENGDER:

Proace Compact Lengde: 4,61 m

Proace Medium Lengde: 4,96 m

Proace Lang Lengde: 5,30 m

Proace Compact Basic fra 248.000,-*ekskl. mva Leasing 1.961.-per mndekskl.mva. Proace Medium Basic fra 265.000,-* ekskl. mva. Leasing 2.101.-per mndekskl.mva. Proace Lang Basic fra 292.570,-*ekskl. mva. Leasing 2.540.-per mnd ekskl.mva.

Toyota Sørvest AS toyotasorvest.no

Vestre Svanholmen 9–11 4313 Sandnes Tlf.: 51 82 25 00

*Alle priser ekskl.mva og inkl. frakt, lev.understellsbehandling,full tank og reg.omk. Priseks Leasing Plus via Toyota Financial Services basert på 36 mnd bindingstid/45 000 km, startleie10% av bilpris. Etabl.geb. 3 852,-.Totalkostnad Compact 103.448,/Medium 114.488,-/Lang 130.940,-Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: fra 0,52 l/mil, 137 g/km, 34,7 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.Vi tar forbehold om trykkfeil.


Ta kontakt for gratis befaring!

T. AASEN SOLSKJERMING Forusparken 28 post@t-aasen.no 51 85 99 00

LERKEVEGEN – LYE to moderne familieboliger med romslig tomt

Lerkevegen 16, 4347 Lye Areal 106 m 2 | Soverom 4 Tomta grenser til friområder som gir skjermede uteområder. Det er kort, trygg veg til både barne- og ungdomsskole, barnehage, og flott moderne idrettsanlegg. Pris fra kr 3 390 000–3 435 000,– FINN-kode: 115326565

Kontakt meg i dag! Arild Olsen arild.olsen@boligpartner.no 915 91 365

BoligPartner Bryne Tlf: 51 77 19 60 bryne@boligpartner.no Jernbanegata 9, 4340 Bryne

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


GAVEN TIL DEN SOM HAR ALT

SOLSKJERMINGSTRENDER:

Smartløsninger o  Konfirmasjonsgave  Bryllupsgave  Bursdag  Mor eller far

Gavekortet kan brukes i 5000 butikker på 100 kjøpesentre og over 60 hoteller, og fås kjøpt hos Jærhagen.

Velkommen! Solavegen 25, 4352 Kleppe – www.jaerhagen.no

På jakt etter sommerkroppen? Spis mer kylling!

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Solskjerming er nærmest blitt for et eget fagfelt å regne. Valgmulighetene er mange, noe som gjør at stadig flere kunder ønsker veiledning og kyndige råd. Det opplever blant andre Lin Katrine Kvia i Bryne Gardin & Solskjerming.

–J

eg har for eksempel flere kunder som ber meg ta de endelige avgjørelsene, sier hun, der vi treffer henne bak ”klippebordet” i de nye butikklokalene i Storgata 26 på Bryne.

Lang erfaring Kvia, som har 22 års erfaring fra gardinbutikken moren drev i Brynesenteret fram til i fjor høst, syr og tilpasser gardiner, gjerne også med puter og brikker til, om det er ønskelig. Hver tirsdag og fredag er hun på befaring for å ta mål og finne gode solskjermingsløsninger hos kunder både på Jæren, i Sandnes og Stavanger. – Når det gjelder gardiner, er vi en av få her i området som tilbyr

30

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


TEMA BYGG & BO

og velurgardiner

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

Lin Katrine Kvia i Bryne Gardin & Solskjerming har 22 års erfaring med solskjerming og driver sin egen butikk fra lokaler i Storgata i Bryne.

WŽƌƚĞƌ ĨŽƌ ũčƌƐŬĞ ĨŽƌŚŽůĚ

metervare og målsøm. Derfor får vi også en god del henvendelser fra kunder innover, smiler hun. Bare to uker etter at butikken i Brynesenteret la ned, åpnet Kvia dørene til sin nye virksomhet, der hun enn så lenge er eneste ansatte.

Showroom og montering – Det er dette jeg kan, så valget var egentlig enkelt, sier hun og viser oss rundt i lokalet der hun har de fleste løsningene utstilt, slik at kundene kan se hvilke muligheter som finnes. Hun har til og med montert en screen på utsiden av vinduet, slik at hun få vist hvordan den funker. Silhuetten, som umiddelbart likner på en mer raffinert og bredere tekstilutgave av persiennen, er et produkt som har vært på markedet i noen år, men som ikke så mange har fått øynene opp for enda. – Det tar litt tid før folk får det med seg. Akkurat nå er det plisseer som er i vinden, og så lenge både naboen, venninnen og ulike interiørmagasiner har disse, er det jo ikke så rart at mange etterspør nettopp plissé, sier Kvia som understreker at hun gjerne anbefaler andre løsninger dersom hun mener de vil egne seg bedre og kunden er åpen for det.

• • • • •

>ĞĚĚŚĞŝƐĞƉŽƌƚĞƌ ŽŐ ƌƵůůĞƉŽƌƚĞƌ ^ƚĊů ŽŐ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ ZƵƐƚĨƌŝĞ ƐŬŝŶŶĞƌ ŽŐ ďĞƐůĂŐƐĚĞůĞƌ ^ŝĚĞĚƆƌĞƌ DŽŶƚĂƐũĞ ŽŐ ƐĞƌǀŝĐĞ

Gardiner i vinden Langt de fleste foretrekker å få produktene montert.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


TEMA BYGG & BO

Silhuetten, som likner en mer raffinert og bredere tekstilutgave av persiennen, er et produkt ikke så mange har fått øynene opp for enda.

– Jeg gjør alt, bortsett fra monteringen. Der har jeg to gode montører å spille på, sier Kvia som fryder seg over at gardinene er på full fart inn igjen. – Gjerne i velur, sier hun begeistret og viser flere prøver i nydelige farger, i blank og matt versjon, med og uten tekstur. – Jeg hadde en kunde innom som hadde malt soverommet i en gråbrun farge og som ønsket seg velurgardiner i samme tone, men vi fikk det ikke helt til å stemme. Så vi gikk for en mørk lyngfarge i stedet, noe som ble utrolig fint.

Motorisert solskjerming Smarte hus er blitt et begrep, og leveran­dørene kommer med sine smarte og intelligente løsninger, en etter en, så også sol­skjermings­ leverandørene. Bryne Gardin & Solskjerming har selvsagt motoriserte solskjermingsenheter i sitt sortiment, under produktnavnet PowerView. – De går på batteri, koples opp mot en app, og så kan du plotte inn det du ønsker, - for eksempel at gardinene på soverommet skal gå opp klokken sju om morgenen, slik at du våkner. Eller det kan være du glemte å blende

Mange fine kombinasjons­ muligheter hos Bryne Gardin og Solskjermking.

Velur er in igjen, og Lin Katrine har mye å velge mellom.

vinduene i stua da du kjørte til jobb, en operasjon som enkelt gjøres via mobilen slik at du slipper å kjøre hjem igjen for å fikse det. – Er det mange som etterspør motoriserte solskjermingsenheter? – Stadig flere, og spesielt dersom vi får mennene i tale. De er som oftest mer klar for dette enn kvinnene, som ofte er mer tilbake­ holdne.

På kundenes premisser Bryne Gardin og Solskjerming holder i prin­sippet åpent mandager og onsdager til

klokken 15.00 og torsdager til klokken 18. Tirsdager og fredager er Lin Katrine Kvia som regel på farten hjemme hos kunder. – Men har jeg ikke fullt opp, er jeg selvsagt i butikken også disse dagene, og da er det bare å komme innom, opplyser hun og legger til at dersom kundene ønsker andre tidspunkt enn de hun i utgangspunktet har satt opp, så ordner hun selvsagt det. – For meg er det viktig å legge til rette for kunden. Velkommen!

- Alt innen tømmerarbeid - Rehabilitering bad, vi ordner alt. - Tilbygg/ påbygg - Nytt tak, nye vindu, ny kledning - Etterisolere boligen

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

32

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

KRAN OG KJETTING AS

Telefon 982 46 475 - Mail post@bm-sl.no


DESTINO

Bo urbant, lunt og landlig på samme tid! Priser fra 6.990.000,- til 8.490.000,- + omk. kr. 51.256,- • Antall soverom fra 4 – 7. Bruksareal fra 188 m2 til 297 m2 • Primærrom fra 170 m2 til 260 m2

Landlige omgivelser så langt øyet kan se.

Åpen og inviterende atmosfære.

To av boligene får utsikt mot havet.

Kontakt Bjørn Rune Salte på telefon: 416 07 781 for ytterlige informasjon.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


VIGRESTAD NÆRINGSFORENING ble etablert i 2010. Foreningen ble opprettet i den hensikt å presentere og representere medlemsbedriftene i næringslivet på Vigrestad. Vi ønsker å være et naturlig knutepunkt for næringslivet på Vigrestad, og en arena der vi har oversikt over næringsutviklingen i lokalmiljøet. Bli medlem i dag! www.vigrestadnaeringsforening.no post@vigrestadnaeringsforening.no

tlf. 51 43 73 01 e-mail:vigrestad@comfort.as

tlf. 481 82 999 egil@stikkaren.no

tlf. 51 43 78 00 post@vigrestad-buss.no

34

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

tlf. 480 03 215 kb@bomadland.no


VISJONEN TIL VIGRESTAD NÆRINGSFORENING: «Foreningens formål er å ivareta næringslivet i Vigrestad sine interesser, både store og små bedrifter. Foreningen skal arbeide for å fremme næringsutvikling og gode vilkår for industri og næring på Vigrestad. Foreningen skal engasjere seg og fremme godt samarbeid og miljø mellom de ulike næringsaktørene, ulike bransjer og næringsområder i Vigrestad. Videre skal foreningen bygge nettverk blant medlemsbedriftene og ikke minst bli en dyktig organisasjon i samarbeid med kommunen.»

www.morene.no

Home of ORIJEN & ACANA

Tlf. 51 43 10 00


OST FRA UNDHEIM:

Plasserer Jæren på det gastronomiske verdenskartet TEKST// BETHI DIRDAL JÅTUN

Etter «Super Gold»-utmer­k­ elsen i «World Cheese Awards» i London i fjor høst, er en ny og hektisk osteproduksjonssesong på Undheim i gang. I år er målet 20.000 håndproduserte oster.

I

produksjonen står sjefsyster Bo Jensen (44), opprinnelig fra Danmark, alene. På spørsmålet om han vurderer å ansette folk, rister han smilende på hodet: – Her skal du vite nøyaktig hva du gjør. Dette handler ikke bare om å produsere, men om feeling. Osten fra Undheim har ikke bare vunnet innpass hos lokale kjendiskokker, men selges i delikatesseforretninger og serveres allerede i de beste restauranter landet over.

Må vise seg fram Medietrykket har vært enormt etter at Jensen mottok Super Gold for sin Lille Aske chevre i London i fjor høst. Men selv om henvendelsene kommer av seg selv, har Jensen på ingen måte lagt seg til hvile på laurbærene. Månedene etter

Ysteriet til Bo Jensen er på Undheim, med melk fra geitene til Astrid og Njål Sikveland.

London-oppturen har han brukt til å følge opp og knytte nye forbindelser. – Jeg er dansk, jo, smiler han. – Vi liker å by på oss selv og vise fram det vi er stolte over. Dessuten er det viktig for meg å ha det gøy på jobb.

De viktige råvarene Bo Jensen har også tidligere fått utmerkelser for sin teft for ost og smak. Allerede i sin første

sesong som sjefsyster i ysteriet på gården til Astrid og Njål Sikveland på Undheim, mottok han utmerkelsen Årets nyskapning i Det Norske Måltid, da med Knudenosten. – Det som er aller viktigst for ostekvaliteten er kvaliteten på råvaren, altså geitmelka, påpeker han. Melka fra gården på Undheim er i særklasse. Astrid og Njål Sikveland har i over 20 år produsert melk av alle høyeste kvalitetsgrad, såkalt elitemelk. Et

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Ventilasjon Kjøling Automatikk Service

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

36

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

sfp.no post@sfp.no 40432600


Emballasjen til Lille Aske, - med geita i sentrum. Bo Jensen er opptatt av de gode råvarene.

variert beite og veldig godt dyrestell, er sterkt medvirkende til det, forteller han. – I tillegg til vannkvaliteten på gården. Vannet er nemlig ekstremt rent. Vi skal være skikkelig stolte over gode råvarer fra Rogaland! Den siste touchen på osten, asken, er imidlertid importert. Den kommer fra Frankrike. Og franskmennene er blant dem som har jublet høyest over kvaliteten på ostene fra ysteriet på Undheim, som trolig er Norges minste.

Alltid jobbet med smak

Etter at Bo Jensen mottok «Super Gold»-utmerkelsen for sin egenproduserte chevre i fjor, har det ikke manglet på medieomtale. Foto: Bethi Dirdal Jåtun

Som baker, konditor, slakter og servitør ivrer Bo Jensen for lokalproduserte varer. – Fra jord til bord har alltid opptatt meg, sier han og forteller at hans inngang som daglig leder og aksjonær av ysteriet i 2011 egentlig var ganske tilfeldig. At han har vunnet innpass i bransjemiljøene og hos alle landets ledende kokker, er imidlertid ikke tilfeldig. For selv om produktet er godt, selger det seg ikke selv. Jensen pleier ikke bare kontakten med flere titalls ulike medier, men også med bransjefolk

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37


og kokker i såvel inn- som utland. Det er ikke tilfeldig at Lille Aske dukker opp i den nye kokeboken til radarparet Hellstrøm og Truls for eksempel. Og da Vamp hadde konsert på Undheim i fjor høst, ringte Bo like godt bandleder Staveland og ba om å få servere bandet stedets lokale ost før de skulle på scenen, noe de takket ja til. Det skulle til og med vise seg at Staveland var over snittet interessert i ost.

Satser for fullt

Bo Jensen har opprettet kontakt med de fleste sjefskokker i Norge. Her med Eyvind Hellstrøm.

garpcity.no

Etter noen hektiske måneder med stort medietrykk og mye oppmerksomhet, handler livet til Bo Jensen nå først og fremst om osteproduksjon. Sesongen starter i midten av februar og avsluttes i oktober. I fjorårssesongen produserte han mellom 15.000 og 18.000 oster til en verdi av én million. I år regner han med å produsere opp mot 20.000 oster. Det blir ikke få kjøreturer mellom Sandnes, der han bor, og Undheim, - ofte må han også avgårde om nettene. – Ostene må voktes døgnet rundt, akkurat som små barn. Det hender seg jeg er på plass i ysteriet allerede ved tretiden om morgenen! sier han. Tidligere var osteproduksjonen en bigeskjeft for Jensen som de siste årene har jobbet som konditor ved Sola Strandhotell. Men i fjor tok han skrittet fullt ut og satset alt på osten. Blant de norske restaurantene som har satt Jensens oster på menyen er blant andre Stattholdergaarden, Tango Bar & Kjøkken, Re-Naa og Charles & De. Det blir garantert flere.

Kæ ti kjæme du te Stokkalandsmarka? 54 fantastiske utsiktstomter på Jæren til salgs. STOKKALANDSMARKA

Her kan du byggje drøymehuset ditt som du vil. Vær rask! Dei flottaste tomtene går sjølvsagt til dei som er tidleg ute. Det er eit vakkert stykke land som no ligg klart. Veg, vatn og kloakk, du slepp å tenkje på slike ting. Og tomtene er store, du kan verkeleg breie deg, hvis det er om å gjere. Her kan du byggje med og utan byggjeklausul, setje opp drøymehuset ditt som du vil. Kommunen er raus med slike ting, vil at du skal vere glad med det du klarer å til. Me våger påstanden om at det er eineståande.

Gå inn på www.stokkalandsmarka.no og reserver tomt allereie i dag, eller kontakt oss på tlf: 51 79 30 00.

38

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Pris:

1 000 000

+ omk.

Tomtene er tilrettelagt for hus med utsikt. Tomteareal:

450 - 600 M2 Type:

BOLIGTOMT Sjølveigar


Nye leiligheter midt i sentrum av vigrestad Velkommen til splitter nye leiligheter i prosjektet Lagård på Vigrestad. Her får man alt man kan ønske seg, og litt til. Med en leilighet i Lagård får du blant annet nydelig utsikt, gode solforhold, gjennomgående bra standard og fast parkeringsplass i lukket anlegg. Leilighetene har varierte størrelser fra 56 til 142 m2 BRA, med 1, 2 eller 3 soverom. Alle leiligheter har romslig og solvendt balkong, noen har 2 balkonger. Parkering i lukket anlegg.

Leilighetene har store vindusflater som slipper inn både lys og varme. Lys eikeparkett gir også en varm følelse, og vannbåren varme gir godt inneklima. I Vigrestad sentrum er du kun en heistur unna dagligvarebutikk, og med resterende fasiliteter i umiddelbar nærhet. Få minutter unna finner man den jærske natur, steingarder, gårdsdrift, hester, turløyper, skole, barnehage, idrettsanlegg, jernbane, kysten og badestrender, alt i skjønn forening. Flere leiligheter er helt eller delvis ferdigstilte og kan besiktiges etter avtale med megler. Velkommen til visning!

Pris fra:

2 190 000,+ omk.

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra: Finnkode:

Lagård, Vigrestad Fra Kr. 8.946,,Leilighet, eierseksjon 56 - 142 m² 69953081

Kontakt: Geir Helgeland gh@aktiv.no / 45 00 77 62 Trond Kristoffersen tk@aktiv.no / 45 00 77 61 Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 39


DITT

KOMPLETTE BILSENTER

PÅ JÆ R E N

Milliongave jærsk indu

P E U G E OT 3 0 0 8

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 7 ÅRS/140 000 KM GARANTI

reimeoglode.no 51 79 10 10

Samarbeid mellom lokale bedrifter, Opp­ lærings­kontor for Industrifag i Rogaland og fylkes­kommunen gjør at Bryne videre­gåande skule nå kan gi sine elever opp­læring i produksjonstekniker- og CNC-faget på samme maskiner som brukes i arbeidslivet.

–D

ette sikrer rekrutteringen til faget og gjør at lærlinger fra oss kan gå rett i gang med arbeidet i stedet for å bruke mye tid på opplæring på maskinene, sier avdelingsleder Sigve Aasland ved Bryne videregåande skule.

Vinn-vinn – Det er helt kanon å få nye maskiner. Dette er noe jeg vil jobbe videre med, og da er det godt å få opplæring i de riktige maskinene fra dag 1, forteller elev i CNC-faget ved Bryne vgs. Alexander Horpestad, som kanskje har lært spesielt mye, siden han og hans medelever fikk være med på å sette opp og finne utav de nye maskinene da de ble levert og installert i midten av mars. – Nå kan vi både tiltrekke oss de beste elevene og tilby

Thea Engen Sæland, Kristina Aga og Kirsten Vigre er blant de som nå får sin undervisning på en topp moderne maskinpark på Bryne vgs.

40

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


sikrer strifremtid

Elev Alexander Horpestad og avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon (TIP) Sigve Aasland er takknemlige for støtten Bryne vgs. har fått fra lokale industribedrifter til nye maskiner.

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

bedriftene lærlinger som kan maskinene de skal jobbe på. Det er ikke uten grunn at bedrifter først tar inn Bryne-elever som lærlinger, de vet at de kan faget.

Rundt 30 jærbedrifter med Rundt 30 jærske industribedrifter har gjennom OFIR gitt skolen de nye maskinene i gave, samtidig som fylket har matchet den fem millioner kroners investeringen. Totalt er det snakk om fire CNC-maskiner hvorav to ble levert i august i fjor og to i mars i år, to produksjonsteknikkroboter, én stanse, samt en del hydraulikk- og pneumatikk-undervisningsmoduler. Én av bedriftene som er med på spleiselaget, er IKM Haaland. – Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon som kommer både skolen, elevene og bedriftene til gode, og vi er veldig glade for å kunne bidra. Med en moderne maskinpark får elevene den kompetansen de trenger, og det gjør at vi slipper å bruke mye ekstra tid på å lære dem opp. I tillegg gjør dette disse fagene mer tiltrekkende og det er viktig for oss som er avhengige av stadig påfyll av dyktige fagfolk, sier HR-leder i IKM Haaland Marit Qvalbeen, som gleder seg til å ta imot nye lærlinger fra Bryne vgs..

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Unikt samarbeid Avdelingsleder Aasland ved Bryne vgs er veldig glad for det gode samarbeidet mellom næringsliv og utdanning på Jæren. – For oss er det viktig å produsere en vare som

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


markedet trenger. Det er viktig å utdanne elevene våre til jobbene som faktisk skal fylles i industrien, og med kunnskapen de trenger. Når jeg er rundt på samlinger i Norge og forteller om dette opplegget, hender det at jeg får negative tilbakemeldinger om at vi «lar næringen diktere hva vi gjør». Det er et synspunkt jeg virkelig ikke forstår. Vi må være fremtidsrettet og

IKM Haaland er én av de rundt 30 bedriftene som har finansiert maskinene til Bryne vgs. – Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon, og vi er veldig glade for å kunne bidra, sier HR-leder Marit Qvalbeen.

proaktive og tilby utdanning der bedriftene behøver kompetanse, og jeg er sikker på at dette unike, jærske samarbeidet er med på å gjøre oss til en enda mer kunnskapsrik og innovativ industriregion, sier Aasland, som samtidig skryter av den gode jobben som gjøres av lærere og engasjerte elever i et strålende klassemiljø.

Positiv effekt og ønskeliste For ti år siden fikk daværende Time vgs. nye CNC-maskiner et lignende spleiselag med lokale industribedrifter under OFIR. Resultatet av det var en dobling i søkertall, elever med god og riktig kompetanse, og et fornøyd næringsliv. Ennå er det for tidlig å se hva resultatet av den nye investeringen vil være, men Aasland er ikke i tvil om at det vil ha positiv effekt. – Interessen er god, og vi får i hvert fall fylt opp alle klassene også neste år, men venteliste på flere områder. Produksjonsteknikerfaget er en ny fordypning i Industriteknologi på VG2, og jeg regner med at det vil bli enda mer populært de neste årene. Disse elevene er veldig interesserte og dyktige, og vil utvilsomt være gode tilskudd til det jærske industrimiljøet når de går ut i lære. På spørsmål om hvorvidt han nå har fått alt han har på ønskelisten sin, smiler Aasland og sier at han er veldig takknemlig for alt de har fått, men at de også gjerne skulle hatt 134.000 kroner i støtte til et par avanserte demomaskiner til sveisefaget. Så hvis noen jærske bedrifter ønsker å bidra til at Jæren har Norges beste sveisere i årene som kommer, er det bare å ta kontakt.

Vi leverer spesiallaget kjøkken tilpasset dine behov - direkte fra fabrikk på Vigrestad

25%

rabatt på kjøkken med levering tom. uke 27

vigrestadkjokken.com

Din lokale leverandør av kjøkken, bad og garderobe Åpningstider: Mandag - fredag: kl 09 - 16 Torsdag: kl 10 - 18 Lørdager og ettermiddag etter avtale

42

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Kontakt: Langgata 23, 4362 Vigrestad Mail: vigrestad@vigrestadkjokken.no Tlf: 906 98 896


Vi er herfra. Dette kan vi. Eiendomsmegler Vest Jæren er din lokale megler i Hå, Time og Klepp. Vi har fokus på lokalkunnskap og engasjement. Bente og Ingvild utgjør vårt kompetente meglerteam på Nærbø. emvest.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


GRÜNDEREN

PRODUKSJON AV AVANSERTE PRODUKTER 150 x 75

www.msas.no

Vi produserer utstyr, konstruksjoner og maskiner som benyttes innen oljeog gassutvinning, brannvernsystemer, prosessindustri og bygg/anlegg.

Vi kan produksjon. Vi hjelper kunden å bli bedre.

1. Kort fortalt, hva er din gründerbedrift? – Et sosialt entreprenørskap som normaliserer galskap og hjelper mennesker tilbake til samfunnet. Via kurset «Skipper i eget liv», har 16 av våre 19 deltakere kommet tilbake til skole/arbeid. Vi har også kurskonseptet «Kollisjonskurs», foredrag/ fagdager og humorshowet «Åpen dag på lukket avdeling». 2. Hvor lenge har du jobbet med dette? – Vi startet opp 12. mars 2015.

Navn: Linda Øye Alder: 41 år Bosted: Orstad, Klepp Bedrift: Fra offer til kriger AS

3. Hvor kom ideen fra? – Ideen og konseptet er utviklet fra egne erfaringer, der jeg som 26-åring ble gitt opp av helsevesenet og ble ufør. Etter hvert innså jeg at det ikke var min psykiske lidelse som hindret meg i en reell deltakelse i samfunnet, men at jeg gradvis og ubevisst hadde gått inn i en offerrolle. Jeg snudde mentalitet fra offer til å finne den indre krigeren i meg.

bjorn@bobyggjaren.no - Tlf: 930 36 859

4. Hva var de første skrittene fra idé til oppstart? – Først laget jeg en prosjektbeskrivelse og fikk kjørt en pilot med støtte fra Extrastiftelsen. Jeg fortsatte og bygge ut med humorshow, veiledning, fagdager og foredrag. Da jeg fikk regnskapstallene fra mitt regnskapsfirma Kallesten i 2016, så jeg at mitt arbeid hadde gitt en omsetning på rundt 500.000 kroner, - og innså at jeg hadde skapt en bedrift. Da trengte jeg hjelp fra mennesker med en annen kompetanse. 5. Hvordan har du jobbet videre med dette? – Jeg oppsøkte Ipark og kom i kontakt med Validé. Veien videre gikk til ITSA, et akselerasjonsprogram over 12 uker. Via dem lærte vi mye om forretningsutvikling og fikk på plass et kompetent styre.

100 x 50

6. Hva skal du gjøre fremover? – Nå får vi hjelp fra Validé og styret og Bjørn Christensen som jobber i Alliance Venture for å få på plass investorer. 7. Hva er målet med bedriften på lang sikt? – Målet er å kunne tilby kurs nasjonalt via lokalavdelinger. 8. Hvilke egenskaper kreves for å være gründer? – Tålmodighet. Å lære mest mulig av feilene man gjør. Å feire alt det riktige man gjør. Se sin begrensing på kompetanse og innhente mennesker som kan det man selv ikke kan.

Sense

Vi gjør det lett for deg å ha full kontroll Ikke vær i tvil om alle dører og vinduer er lukket og låst. Med Gilje Sense har du full oversikt.

gilje.no

44

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

9. Hva er det kjekkeste med gründertilværelsen? – Det å skape et tilbud som ikke finnes. Et tilbud som faktisk gjør det mulig å la mennesker våge, tro og drømme. Det å få være en del av mennesker som gjenerobrer sin identitet er fantastisk. Det å bryte tabuer og skape aksept i samfunnet er også utrolig kjekt. Per nå har jeg syv ansatte. Det å eie tiden min setter jeg stor pris på. 10. Og det mest krevende? – Å finne motivasjonen når man møter avslag på avslag. Det å finne frem i jungelen av tilskudd og følelsen av ofte å falle mellom stoler. 11. Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift? – Gjør mest mulig av det du er god på og innhent kompetanse på det du ikke kan. Skap deg et godt team. De feilene man ikke lærer av andre må man gjøre selv - lær derfor mest mulig av andres!


Du blir større i en mindre bank Vi kjenner nabolaget ditt, bygda di og byen din. Jo bedre vi blir kjent med deg og dine behov, jo bedre kan vi hjelpe deg.

Jærsk business er vår business Vi tilbyr små og mellomstore næringskunder et bredt og kompetent tilbud. Fire rådgivere vier all tid til landbruket.

Hvorfor velge Jærens eneste lokalbank? Du kan’kje drikka kaffi på telefonen Vi tilbyr ansikt-til-ansikt kontakt med våre rådgivere på et kontor nær deg. Daglige behov fikser du enkelt i mobilbanken vår.

Vi støtter og sponser lokalmiljøet Vi pløyer deler av overskuddet tilbake til ditt nærmiljø, slik at Klepp, Time og Hå blir enda bedre å bo og leve i.

Du får rask respons og treffer fjåge folk Våre rådgivere kan hjelpe deg med veldig mye. Hos oss møter du mennesker, ikke roboter. Våre medarbeidere bor og virker i lokalmiljøet.

Telefon 915 03290 | www.jaerensparebank.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


VI UTFØRER PKK

TILHENGERSALG

TRALLESALG

VERKSTED

Profftilhengere til alle formål – der har du oss! Vi er importør av Ifor Williams Trailers, Tow Master, Amco Veba, Scanvogn, Tikitilhengere, Tredal og Eurowagon.

Vi selger og kjøper nye og brukte lastebiler og hengere. Vi forhandler også kvalitetshengere fra nederlandske Broshuis, og kan tilby alt fra standardhengere til spesialtraller.

I våre verksteder på Bryne og Sola har vi topp moderne utstyr og ett omfattende delelager. Vi er autorisert for PKK og reparasjoner på alle typer tunge kjøretøy og hengere

LAKK OG VERKTØYBUTIKK Vi er distriktets ledende leverandør av høykvalitets utstyr og materiell til krevende prosjekter, for både profesjonelle og hobbyister. Vi har alt fra lakk, verktøy, bilpleie, pusseprodukter, arbeidsklær og foliering

51 69 80 00 | post@jaerenstorbilsenter.no | www.jaerenstobilsenter.no

Jæren Storbilsenter | Varabergmyra 1 | 4051 Sola

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og og da blir blir man man flink til det. det. Selvfølgelig Selvfølgelig gjelder alle allevigarantier garantier på å vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, da til gjelder på bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til Velkommen til oss!

Klepp Auto Auto Bilverksted Bilverksted AS AS Klepp Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpmannsbrotet 9, 4352AS Kleppe Klepp Auto Bilverksted Tlf. 51 78 60 60 Tlf. 51 78 60 60 9, 4352 Kleppe Kjøpmannsbrotet www.kleppauto.no T. Berland Bilverksted Bilverksted T. Berland Tlf. 51 78 60 60 Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Tlf. 51 42 79 69 Tlf. 51 42 79 6912, 4352 Klepp Stasjon Bedriftsvegen Tlf. 51 42 79 69

www.meca.no www.meca.no www.meca.no 46

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå 8, Bjorhaugslettå 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Opstadvegen 647, Opstadvegen 647, 4360 4360 Varhaug Varhaug Haaland Bilverksted Tlf. 905 06 566 Tlf. 905 06 566 Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.


KRYSSORD

‹‹

NÆRING PÅ JÆREN KRYSSORD 2/18

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 20. mai 2018. Vinneren av forrige nummers kryssord er Rannveig Thu, Bryne. Du mottar et flaxlodd i posten. Lett

5 8 9 2

6

3

9

6

4

5

1

5

4

7

3

6

3

8

5 2

7 9 2

8 9

7 1

6

© Bulls

3 5

4

9

4 9 6

8

7

3

5

1 2

4

8

8

9

8

5

1

8

9 6

2

3 4 © Bulls

Vanskelig

7 4

1 9

8 3

9 7

2 9

2

8

Medium

7

5

7

7 8

7

2

9

4

3

7

6

8

2

2

3

7

3

4

9

4

1 1 9

1

3 © Bulls

SUDOKU FASIT © Bulls

© Bulls

5

3

7

8

4

1

9

6

2

5

1

2

6

4

7

5

8

9

1

3

8

9

1

5

3

6

2

4

7

8

4

4

2

9

5

8

6

1

3

7

3

6

5

3

2

7

1

8

9

4

2

7

8

1

9

3

4

5

6

2

9

1

3

6

8

2

5

7

4

9

6

5

4

7

6

9

3

2

8

1

7

8

9

2

1

4

7

3

5

6

Lett N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 47

7 4 3 1 6 9 8 5 2

Medium

2 9 6 5 7 8 3 4 1

9 7 4 8 5 6 2 1 3

1 8 5 2 4 3 7 9 6

3 6 2 9 1 7 4 8 5

4 5 9 7 2 1 6 3 8

8 3 7 6 9 5 1 2 4

6 2 1 3 8 4 5 7 9

© Bulls

1 2 7 5 8 9 3 4 6

6 5 4 3 1 7 9 2 8

9 8 3 6 2 4 5 1 7

Vanskelig

7 3 9 8 6 1 4 5 2

8 4 2 9 7 5 6 3 1

5 1 6 4 3 2 8 7 9

4 6 1 7 9 3 2 8 5

2 9 5 1 4 8 7 6 3

3 7 8 2 5 6 1 9 4


F so ler lg e t!

7 REKKEHUS MED PANORAMAUTSIKT Fantastisk utsikt Bod ute og inne

Randi Tveit Trond Tveit tlf. 952 90 961 tlf. 932 41 604 trond@rogalandshus.no randi.tveit@em1.no

Naturen inn i stua 3 (2) soverom

Modrene arkitektur 2 Bad

Ca 110 m2 BRA

Balkong ut fra stue

Carport

For mer informasjon, besøk www.rogalandshus.no

Trenger du ny medarbeider? Ring meg på 401 05 035. Vi finner kandidater med rett kompetanse, som du kan kontakte for intervju. En effektiv form for rekruttering. NAV har også virkemidler som er verdt å kjenne til dersom du har ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å gi en arbeidssøker en sjanse til å komme i jobb.

Hilde Berge, NAV Marked Sør-Rogaland

48

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


FEM MAT

Filippinsk kjøttdeiggryte

Giniling Guisado Giniling er en enkel rett med kjøttdeig som gir et lite, men godt inntrykk av hva det filippinske kjøk­ kenet kan by på, med milde, avstemte smaker. Få en lit annen og spennende vri på kjøtt­ deiggryta. Lykke til. INGREDIENSER 4 porsjoner • 400 g kjøttdeig • 3 ss olivenolje • 450 g jasminris • 2 båter hvitløk • 1 stk løk • 1 stk tomat • 1 stk gulrot • 1⁄2 stk grønn paprika • 1⁄2 stk rød paprika • 2 stk potet • 1 dl vann • 3 ss soyasaus • 1 ss fiskesaus (asiatisk) • 1 ts salt • 1⁄2 ts kvernet pepper

Foto: Matprat.no

GROVE HAVRESCONES

Litt nye og spennende smaker i kjøttdeiggryta. En fin variasjon. Foto. MatPrat

SLIK GJØR DU 1. Varm litt av oljen i en stekepanne og stek kjøttdeigen på høy varme til den har en fin farge. Bruk stekespaden eller en gaffel til å dele den i små biter. Ha den over i en sil og la den renne godt av seg.

fres grønnsakene i cirka to minutter på høy varme. Tilsett kjøttdeig, vann, soyasaus og fiskesaus. Senk varmen, sett på lokk og la retten trekke til potetene er møre. Smak til med salt og pepper.

2. Kok ris som anvist på pakken. 3. Skrell og kutt grønnsaker i små biter. Varm resten av oljen i stekepannen og

Scones lages med bakepulver som heve­middel, og er derfor raskt å lage. Grove scones passer til frokost, lunsj, som kuvert­brød eller som tilbehør til koldt­bordet. INGREDIENSER (8 porsjoner) • 340 g hvetemel • 100 g havremel • 1 ss bakepulver • 1 ts salt • 2 ss sukker • 4 ss rapsolje • 3 dl lettmelk • 3 ss havregryn

4. Server giniling sammen med kokt ris, gjerne med litt ekstra soyasaus ved siden av. (Kilde: MatPrat)

SLIK GJØR DU Forvarm stekeovnen til 200 °C. Bland sammen hvetemel, havremel, bakepulver, salt og sukker i en bolle. Ha i rapsolje og melk. (Om du ikke får tak i havremel, kan du lage det selv ved å kjøre havregryn i en blender til alt er helt finmalt.) Rør deigen lett sammen. Den skal være litt klissete. Ha deigen på midten av en stekeplate med bakepapir. Form og trykk ut deigen til den har en rektangulær form, ca 25 x 15 cm. Bruk en kniv og skjær i åtte like firkantede deler, men ikke skjær helt igjennom. Pensle med vann, dryss på havregryn og stek midt i ovnen i ca. 20 minutter. Avkjøl på rist. (Matprat.no)

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49


HELSE OG VELVÆRE DIN Kr 3900,ANNONSE LASER FOR MUSKEL OG SKJELETTPLAGER Nakke,HER skulder, kne/arm, bruddskader, bihulebetennelse/sår kampanjepris -20% avd. Sandnes Anne Harila avd. Sandnes

DIN ANNONSE HER Kr 6500,kampanjepris -20%

kr 5200,-

Langgata 96 B – Tlf. 51 37 10 00 – Mob. 902 12 392

kr 3120,-

KOSMETISK LASERBEHANDLING Utvekster/fotvorter/flekker/ fjerning av tatoveringer

www.laserklinikken.no – sandnes@laserklinikken.com

DIN ANNONSE HER

n Last ned appe og få lenger soltid

i Sandnes

20% rabatt

på valgfri behandling eller produkt mot fremvisning av denne annonse. Oversikt over behandlinger og priser www.paradishudpleiesalong.no

Kr 3900,-

JÆRENS BESTE PÅ BRYNSTYLING? Kyrkjebakken 2, 4352 Kleppe Tlf. 930 26 305 www.paradishudpleie.no

Hos oss SKINNER SOLEN hver dag fra kl. 6.00-23.00

10 år

kampanjepris -20%

kr 3120,-

PERSONLIG VELVÆR

BESTILL

Kr 9500,-

ANNONSEkr 7600,PLASS ! R Æ V L VE HER OPPLEV GLEDEN AV 20%

rense)

(18-års alderg

Bli brun og blid hos Brun og blid Nærbø Jadervegen 19, – hvor solen skinner hver dag fra kl. 06.00-23.00

Følg oss på

Nøkkelkort gir mulighet å trene hver dag mellom 5.30-23.00

kampanjepris -20%

Å KOMME I FORM

Følg oss på

hos Jæren Sportssenter PÅ NÆRBØ, Jadervegen 19

Tlf.: 51 43 35 22/ 928 07 251

www.jarensportssenter.no


Solid vekst i byggevaremarkedet Virke byggevarehandels års­ stati­stikk for 2017 viser en om­ setningsøkning på 5,6 prosent.

T

allene er hentet fra de ni største aktørene som er: Optimera, Bygg­ makker Handel, Coop Norge Handel, Løvenskiold Handel, E.A Smith, Carlsen Fritzøe Handel, Neumann Bygg, Gausdal Landhandleri, Ski Bygg.

Vekst på proffmarkedet

BESTILL

ANNONSEPLASS HER

Disse ni aktørene kontrollerer 641 utsalgs­ steder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nærmere 75 prosent av det norske markedet for byggevarer. Det er proffmarkedet som driver veksten i gruppen. Det sto for 61 prosent av om­ setningen, en økning på to prosent sammen­ lignet med 2016. Optimera, som er den største aktøren i gruppa, omsatte for 10,1 milliarder og hadde en vekst på 10,5 prosent. – Da ligger det jo også i kortene at det

er her de fleste av kjedene setter inn støtet. Å gjøre seg attraktiv for proff-kundene er nok del av strategien for de fleste, om ikke alle byggevarekjedene, sier direktør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel. Carlsen Fritzøe handel hadde størst vekst i 2017 med 19 prosent, mens Byggmakker hadde et tøft 2017 med en negativ vekst på – 1,9 prosent og en omsetning på 5,99 milliarder kroner.

Pris viktig

– Konkurransen i markedet tilspisser seg.

Vi ser at flere av aktørene tar større deler av verdikjeden, eller inngår strategiske samarbeid for å stå sterkere i prisforhandlinger, kommenterer Koksvik. Dette har, ifølge henne, også sammenheng med at prisene blir mer tilgjengelige for kundene. – Kunden kan i økende grad sjekke prisene hos konkurrerende virksomheter mens han besøker din butikk. Da blir man selvsagt litt mer opptatt av innkjøpsbetingelser og behovet for å prise seg riktig enn det man kanskje var tidligere, fortsetter hun. (Kilde: Virke byggevarehandel)

Kr 18 000,NYSTEKT BRØD får deg til å lengte etter god frokost eller lunsj. Bare duften av nystekt brød er nok til å la

kampanjepris -20%

kr 14 400,-

tennene løpe i vann. Vi baker våre brød med stolthet og begeistring!

Og HUSK, vi baker med himalayasalt, sunne oljer og på den gamle måten og helt UTEN E-stoffer.

Sjekk ut jærbakeren.no for å finne oversikt over våre utsalg!

Ønsker din bedrift leveringsavtale med Jærbakeren? Kontakt Fredrik Holst på tlf 995 33 097 eller mail Fredrik.holst@narbakst.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 51


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Anne Bilstad

Kjell Sør-Reime

Anne Bilstad (36), tobarnsmor fra Orre, er ansatt som LEAN-manager i Den Stolte Hane AS i Kviamarka fra 1. oktober i fjor. Hun kommer fra en stilling som prosjektleder i Proserv Norge AS.

Kjell Sør-Reime fra Varhaug er nyansatt stolt vaktmester hos Den Stolte Hane AS i Kviamarka og hadde sin første arbeidsdag 1. februar i år. Kjell har mesterbrev som tømrer og har de siste 25 årene jobbet hos Jærmester, først som tømrer, deretter som byggeleder.

Magnor Wiig

Einar Iversen

Magnor Wiig er ansatt i Jæren Regnskap AS. Han har master i revisjon fra Norges Handelshøgskole og har jobbet i sju år som revisor i PWC. Med dette vil han bidra til å videreutvikle Jæren Regnskap AS.

Einar Iversen begynte som prosjekterings­ leder i Total Betong AS ved årsskiftet og er allerede godt i gang i et total­entre­prise­­ prosjekt for et større settefiskanlegg. Einar kommer fra en tilsvarende stilling i Block Berge Bygg AS der han også var enga­sjert i innføring av nye verktøy for prosjekt­gjen­ nomføringen. Fra tidligere har Einar bred erfaring fra rådgiverbransjen innen prosjekt­ ering, tverrfaglig oppdragsledelse og ledelse.

Henrik Skeie

Anne Marie Hauge

Henrik Skeie (26), tobarnsfar fra Varhaug, ble ansatt som tekniker hos Den Stolte Hane AS i juni i fjor. Han har fagbrev som automatiker og kommer fra oljeservicebransjen. Henrik har fra tidligere jobbet med mange ulike arbeidsoppgaver innen elektro, mekanisk, montasje og ventilasjon.

Anne Marie Hauge er ny Key Account Manager i Q10 Personell. Hun har sju års erfaring fra bemanningsbransjen, hvor­av de siste fem årene som partner. Hennes styrke er salg, kundeoppfølging og rekruttering til vikariater og faste stillinger. Før det har hun 17 års erfaring som daglig leder i tekstilbransjen.

Jon-Inge Nesvik

Lars Mørk-Lorenzen

Jon-Inge Nesvik har begynt i Timeit AS som IT-konsulent. Han har tidligere jobbet med brukerstøtte i Alcom AS og i Telecomputing AS.

Lars Mørk-Lorenzen (41), Lye, er nylig ansatt som markedssjef i NOHA NORWAY AS på Orstad. Han har lang erfaring med markedsføring, spesielt fra dagligvarebransjen, og har tidligere jobbet i Red Bull, Arla og Bama.

www. tjessempresenning.no 454 88 300

Med våre iLy terrassevegger blir du skjermet for både vind og innsyn. Vi skreddersyr etter dine mål og ser gjerne på gode løsninger sammen med deg.

Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

52

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


MIN JOBB

Sett en norsk REKORD i møkkakjøring! -

Rund tank gir best stabilitet Fra 3300L til 12.000L Leveres i galvanisert utførelse Vognene spekkes etter kundens ønsker. -

Buede endelokk for ekstra styrke Norskprodusert Nedsenket hjulaksling Lavtrykk, høytrykk, vakuum og kombi

Yrke: Anleggsgartner Navn: Kim Reinertsen Alder: 28 år Arbeidssted: Bjørns hage og anlegg

1. Hvorfor ble du anleggsgartner? – Tilfeldig i første omgang. Etter ungdomsskolen gikk jeg byggfag på Time videregående, men oppdaget at det var flere spennende fag å velge mellom. Da første året var ferdig, gikk jeg anleggsgartnerlinjen på Øksnevad videregående og ble veldig interessert. Fra den tid har jeg arbeidet som anleggsgartner. 2. Hvilken utdannelse kreves? – Toårig skolegang på videregående, da rettet mot faget, - deretter to år i lære.

For mer info: www.rekord-system.no • Telefon: 51422620 • E-post: post@rekord-system.no • Rogneveien 2, 4352 Kleppe

3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Som leder for privatavdelingen i Bjørns hage og anlegg har jeg ansvar for befaringer, tilbud, kundekontakt, arbeidsflyt og oppfølging av anleggene. Jeg deltar også på ledermøter sammen med de andre i Bjørns hage og anlegg, der vi diskuterer og planlegger driften. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Jeg har allerede utviklet meg fra fagarbeider til bas. Interesse, engasjement og erfaringer gjennom arbeid, kurs og møter gir gode utviklingsmuligheter.

bedriftshelsetjeneste

- del av Mediteam as Hålandsvegen 24, 4344 Bryne, Tlf.: 51 79 95 60

5. Hvordan er arbeidstiden? – Fra april til desember jobber vi 40 timer i uken. Når det er vår og sommer er det mye arbeid å gjøre, mens vi på vinterstid kan bli litt hindret av frost og snø. Fra desember til mars jobber vi derfor 32,5 timer i uken. I tillegg til vanlig arbeid i vintermånedene, har vi også et stort ansvar for vintervedlikehold, noe som innebærer at vi er ute og strør, måker og legger til rette for gode og trygge veier. 6. Hva er snittlønnen i en stilling som dette? – Bruttolønna vil i utgangspunktet ligge på rundt 550 000,-. 7. Hva er det beste med jobben? – Det er spennende og varierende dager. Kundene er også veldig interesserte, noe som gir motivasjon til å gjøre en ekstra god jobb hos.

Ny retning i livet, i gode omgivelser i Sirdal. Rusomsorg. Samarbeidsavtale med kommunene. Tlf.: 38 37 06 30 - www.grubeli.no

8. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da arbeidet som? – Vanskelig å si, men kona mi mener jeg hadde egnet meg godt som historielærer. Jeg har stor interesse for historie og samfunn, men selve pedagogikken tror jeg ikke hadde vært noe for meg – det får være hennes jobb. 9. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Jeg gleder meg til å utvikle meg videre i jobben, få nye avtaler med kundene, og jobbe sammen med gode kollegaer. Og siden det i skrivende stund ennå er frost og snø, håper jeg at våren snart kommer og blir værende! N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5 3


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN Styreleder: Jan Håkon Nordbø Virksomhet: Butikkhandel med jernvarer

KLEPP ARCTICODE AS, Orrevegen 246, 4352 KLEPPE Daglig leder: Erik Årstad Styreleder: Eirik Oxholm Virksomhet: Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

HW COMPUTING AS, Hesjevegen 4, 4352 Kleppe Daglig leder: Helge Wetteland Styreleder: Helge Wetteland

AROST AS, Austhallet 21A, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Arild Steinnes Styreleder: Arild Steinnes B. HÅLAND HOLDING AS, Åsevegen 152, 4343 ORRE Daglig leder: Bente Håland Sgtyreleder: Bente Håland BORE INVEST AS, v/Endre Bore Stangelandsvegen 88, 4354 VOLL Daglig leder: Endre Bore Styreleder: Endre Bore

HARRY HEDLAND AS, Einervegen 5, 4352 KLEPPE Daglig leder: Harry Hedland Styreleder: Harry Hedland

JÆREN ANTIRUST AS, Selevegen 4, 4354 VOLL Daglig leder: Karin Steinsland Virksomhet: Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

CLENA NORGE HØYTRYKK-SPESIALISTEN AS, Orstadvegen 128B, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Jan Håkon Nordbø

MARINEMILJØ AS, Brautvegen 493, 4343 ORRE Daglig leder: Gunnar Uthaug Styreleder: Arnstein Johnsen Virksomhet: Annen forebyggende helsetjeneste NORDIC ROBOTICS RENTAL AS, Bedriftsvegen 25, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Per Joachim Kibsgaard-Petersen Styreleder: Kjetil Sævareid

HÅLAND ASFALT AS, Åsevegen 152, 4343 Daglig leder: Bente Håland Styreleder: Bente Håland Virksomhet: Bygging av veier og motorveier

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I SETT INVEST AS, Vassvegen 5, 4352 KLEPPE eg@trekompaniet.no Daglig leder: Erlend GIlje Styreleder: Erlend Gilje

BLOCKGÅRDEN BLOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM INNOBLUE AS, Haugen 4, 4352 KLEPPE Daglig leder: Lars-Kristian Opstad Styreleder: Lars-Kristian Opstad

JÆRCONSULT HOLDING AS, Orstadvegen 112, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Sigrunn Østerhus Styreleder: Rune Bakken

TNA AS, H0202 Skulevegen 19, 4352 KLEPPE Daglig leder: Andreas Espenes Virksomhet: Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg

I KLEPP SENTRUM

TIME

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt ;

AGRI PRODUKTER AS, Timevegen 73, 4346 BRYNE Daglig leder: Kristian Vinningland Styreleder: Kristian Vinningland

Gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid gjør det lett å holde orden på bedriftsøkonomien. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

BLS EIENDOM AS, Håland Vest, 4344 BRYNE Daglig leder: Geir Nielsen Styreleder: Roald Holen AU2MATE NORGE AS, Kirsten Brynes veg 7, 4344 BRYNE mail@au2mate.no www.au2mate.no Daglig leder: Ingebret Tunheim Styreleder: Carsten Jensen

9 1 8 3 9 454 | w w w .fasi t r egn skap.n o

Jæren Regnskap er i stadig større grad Regnskap er i stadig større grad blittJæren en samarbeids partner og total leverandør blitt en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør innen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

P A R T N E Torill Skjæveland Rune Stakkeland P A R T Wiig N E Oddmund Torill Skjæveland Magnar Espedal Rune Stakkeland Oddmund Wiig Magnar Espedal

51 79 97 50

54

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

R E : Hodne R E : Hodne

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig P A R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne Torill Skjæveland Hodne Espedal Hodne P A R T N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Magnar Espedal Oddmund Wiig Magnar Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 5151 7878868650 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352


B.GOA INVEST AS, Jonsokvegen 1C, 4344 BRYNE Daglig leder: Bjørnar Goa Styreleder: Bjørnar Goa GRENSESNITT AS, Storenubben 31B, 4344 BRYNE Daglig leder: Bjørnar Tollaksen Styreleder: Bjørnar Tollaksen Virksomhet: Programmeringstjenester

SVIHUS INVEST AS, Røysvegen 22 , 4355 KVERNALAND Daglig leder: Kim Tore Svihus Styreleder: Kim Tore Svihus

JÆREN GROSSISTEN AS, Storgata 20 , 4340 BRYNE Daglig leder: Renas Yonan Styreleder: Alan Hikmat Yonan Virksomhet: Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

MY DREAM AS, Hetlandsgata 9, 4344 BRYNE Daglig leder: Ingolf Midttveit Styreleder: Ingolf Midttveit

SYDVEST NORGE AS, Falkvegen 14, 4347 LYE Daglig leder: Trond Aanestad Styreleder: Trond Aanestad

BAARSLAND AS, Stokkalandssvingen 35, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Bjørn Aarsland Styreleder: Bjørn Aarsland

KLARA PIL AS, Fjellvegen 1, 4347 LYE Styreleder: Liss Mona Wammer-Pettersen

T.AA.RÅDGIVNING AS, Holmavegen 15B, 4344 BRYNE taa@risavika.no Daglig leder: Terje Aasen Styreleder: Terje Aasen Virksomhet: Byggeteknisk konsulentvirksomhet

KVERNELAND MUR & FLIS, Hålandsvegen 35, 4344 BRYNE Daglig leder: Vebjørn Evertsen Styreleder: Alfred Kverneland Virksomhete: Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

VETERINÆR TORBJØRN KONGSVIK FOTLAND AS, Dalen 14, 4344 BRYNE 922 33 216, vet.fotland@gmail.com Daglig leder: Torbjørn Fotland Styreleder: Torbjørn Fotland Virksomhet: Veterinærtjenester

KLISTERDEKOR AS, Torgplassen 16, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Atle Nærland Styreleder: Atle Nærland Virksomhet: Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign LEA PLANERING AS, Njærheimvegen 81, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Vegard Lea Styreleder: Vegard Lea Virksomhet: Grunnarbeid

RENHOLD KOMPANIET JÆREN AS, Bjorhaugslettå 19, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Faramarz Kakavand Styreleder: Faramarz Kakavand Virksomhet: Rengjøring av bygninger

SAFE PRIME HOLDING AS, Nordsjøvegen 4254, 4364 SIREVÅG Styreleder: Kaj Stokkeland

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

GODT BONDEVET OG HØG KOMPETANSE Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Det beste alternativet for landbruksog forretningsrekneskap Tlf. 51 77 18 00 ● post@timerl.no ● www.time-rekneskapslag.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5 5


HAR DU LYST? Å BYGGE UT, BYGGE OM, BYGGE PÅ ELLER BYGGE NYTT?

Har du prosjekt under planlegging og trenger en kyndig fagmann til å hjelpe deg videre i prosessen. Ta kontakt, jeg hjelper deg gjerne! Steinar Svennevik 40 40 78 44 BYGGEBRANSJEN HAR NÅ GOD KAPASITET OG VI ER KLAR FOR Å SE PÅ MULIGHETER SAMMEN MED DEG. TA KONTAKT!

Følg meg gjerne på facebook For mer kontaktinformasjon, besøk min hjemmeside

ARKITEKTKONTORET IHT KJØPMANNSBROTET 7 4352 KLEPPE

TELEFON: 51 78 97 70

www.bmsvennevik.no 1/8 side: Bredde 95mm x Høyde 70 mm

iht.no

“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.”

ELEKTRO Driftsbyggning,hus og industri

AUTOMASJON

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland, daglig leder

Verktøymaskiner, cnc elektro og mekanisk

TLF:488 88 000 - www.acs.as

Nye rør uten å grave eller rive

Olimb Rørfornying AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf. 69 28 17 00 bente@haalandasfalt.no

56

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

www.olimb.no

Din lokale kontakt: Olimb Rørfornying Rogaland AS E-Post: john.ludvigsen@olimb.no Tel.: 955 58 946


Juristens råd

Sindre Meling er advokat ved Brynekontoret til ProJure, som i hvert nummer gir sine juridiske råd til leserne av Næring på Jæren.

STÅLRØR

din lokale stålrørsleverandør på Bryne

Håndtering av

”katalog­haier”

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør

Kataloghaiers metoder har som regel til felles at bedriften lures til å kjøpe en unødvendig tjeneste ved hjelp av utspekulerte metoder. Den som lar seg lure, vil i utgangspunktet være forpliktet etter avtalen som blir inngått. Mellom næringsdrivende forventes det stor grad av profesjonalitet, og det skal mye til for å bli hørt med at man ikke skjønte hva tilbudet innebar, eller at avtalen ikke har noe fornuftig formål. Når det er sagt, er det mange måter å parere krav fra kataloghaier på. Jo mer utspekulert metode, desto lettere er det å argumentere mot at en gyldig og bindende avtale er inngått.

www.hebra.no

For det første: Den som påstår at en avtale har kommet i stand, har bevisbyrden for det. Dersom den påståtte avtalen er inngått over telefon, er det motparten som må bevise at avtalen er inngått. For det andre: Den som lager et uklart og diffust tilbud, som spekulerer i at selskapet betaler uten å tenke seg om, eller som prøver å skremme selskapet til å betale gjennom falske inkassovarsler e.l., får liten beskyttelse av rettsvesenet. Til sist: Bestrides et betalingskrav fra en kataloghai, og selskapet får et inkassokrav mot seg, kan inkassoen stanses ved å melde fra til inkassobyrået at kravet er omtvistet. Inkassobyrået skal i slike tilfeller stanse inndrivelsen og slette betalingsanmerkningen. Inkasso er bare egnet for opplagte krav, som ikke blir betalt av andre grunner enn tvist om kravet. Er kravet omstridt, skal det i stedet inn for domstolene.

LIE BLIKK GIR DEG SKREDDERSYDDE LØSNINGER Takrenner

30-70%

PROFESJONELT REGNSKAP PÅ KUNDENS PREMISSER • Vi har allsidig kompetanse innenfor både tradisjonelle og "sky-baserte" økonomisystemer. • Vi tar hele regnskapsarbeidet, eller deler av jobben. • Vi arbeider om ønskelig i kundens lokaler. • Vi tilbyr "lønnsvikar".

i april og mai

TAK, FASADE, TAKRENNER, BESLAG, TRAPPER OG REKKVERK Kontakt 46 94 00 00 • www.lieblikk.no

Dataplan Regnskap AS Nærbø - Bryne - Forus - Sandnes - Tau Tlf. 51 96 30 00 - www.dataplan.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 57


KONKURRANSE

‹‹

FINN RIKTIG FIRMANAVN

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no Innen 20. mai 2018.

DIN ANNONSE HER

Vinn et gavekort fra Klepp Soneterapi.

A

Arve Hegelstad Kristiansen Salgssjef Nyttekjøretøy arve.kristiansen@moller.no tlf. 91 38 34 94

Martin Tøraasen Selger Nyttekjøretøy martin.toraasen@moller.no tlf. 91 12 35 28

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Hjørdis Berthelsen, Kleppe

Rygg og nakkemassasje Britt Fagerland Eiendomsmegler MNEF og håndballtrener

Thor Inge Kalberg Kjernekunde selger tor.inge.kalberg@moller.no tlf. 97 16 65 56

ALT FOR BONDEN!

1

CLAAS traktorer og høstemaskiner kjøper du hos oss

2

Trenger du en eiendomsmegler som er litt mer AKTIV?

Roald Salte Firmabilansvarlig roald.salte@moller.no tlf. 98 49 14 97

(Ellen Kalvig, LY I, 2018, maleri)

3

Vi produserer utstyr, konstruksjoner www.torlandmaskin.no og maskiner som Last ned appen benyttes innen oljeog få 20% er soltid leng og gassutvinning, se) (18-års aldergren brannvernsystemer, prosessindustri og bygg/anlegg.

PRODUKSJON AV AVANSERTE ! 4PRODUKTER 5 VEL6VÆR Torlandsveien 190 4365 Nærbø Tlf: 915 46 811

150 x 75

Din nyttekjøretøyforhandler i Sandnes og på Jæren!

Hos oss SKINNER SOLEN hver dag fra kl. 6.00-23.00

Bli brun og blid hos

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Kvernelandsveien. Tlf. 24 03 49 00. sandnes.volkswagen.no

Følg oss på

Vi er levende opptatt av nærmiljøet vårt. Det er kanskje derfor vi95mm gjør x Høyde 70 mm 1/8 side: Bredde en ekstra god jobb når vi skal selge boligen din.

7

8

Litt mer enn bare eiendomsmegling

gjør det lett for deg å ha full kontroll

www.hagamleprestegard.no post.hgp@ha.kommune.no

1/4 side: Bredde 95mm x Høyde 140 mm

9 Ikke vær i tvil om alle dører og

Ring meg i dag for å avtale en uforpliktende befaring 100 x 50 Britt Fagerland, 959 21 585, bf@aktiv.no

kr 4000,Pr annonse

Vi kan Brun og produksjon. blid Nærbø ådagbli bedre. fra kl. 06.00-23.00

Spesialpris

24. mars – 27. mai Ellen Kalvig MØRKEROMSARBEID – OM LYS maleri Terje Roalkvam DIVISO objekt Eva Schjølberg OUSIA installasjon, tekstil

Jadervegen 19, kunden Sense Vi Vi hjelper – hvor solen skinner hver

www.msas.no Vi i Aktiv er litt mer enn bare eiendomsmeglere. Vi er aktive bowlere, klatreinstruktører, idrettsutøvere, turnere, håndballtrenere, fedre, mødre, tanter, besteforeldre. bjorn@bobyggjaren.no - Tlf: 930 36 859

Kr 5700,-

Flotte utstillingar, kunstbutikk med stort utval av kunst og kunsthandtverk, kafé med lokale matvarer, seminar og utleige av lokale.

vinduer er lukket og låst. Med Gilje Sense har du full oversikt.

ELEKTRO Driftsbyggning,hus og industri

AUTOMASJON Verktøymaskiner, cnc elektro og mekanisk

TLF:488 88 000 - www.acs.as

ELEKTRO Driftsbyggning,hus og industri.

AUTOMASJON Verktøymaskiner, cnc elektro og mekanisk.

gilje.no

TLF:488 88 000 Klipp her www.acs.as

‹‹

SVARSEDDEL

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. Kunde: ACS

Mål: 1: 1

Selger: Vidar Sigurdsen

i A4

Dato: 21.03.18

Rev: 01

Avdeling: --Design: Tom-Kenneth Amdal

Filnavn: ACS annonse

© Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke brukes, bearbeides eller vises uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid.

1

6

2

7

3

8

4

9

Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev:

... eller enda

ÅRSAVT

1/4 kr 3000,- pr

1/8 kr 2000,- p

Alle priser er eks mv Har du ikke materiell kan vi lage for k

5

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

www.oktoberfestiegersund.no

Billettsalg starter 2/5 Kl 09.00 Ta med dine venner/ansatte!

58

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Kæ skjer AK TIVITE TSGUIDE

DIN ANNONSE HER

Kr 3500,Spesialpris

kr 3000,-

Velkommen til søndagsmiddag!

Pr annonse

Kæ sk D.D.S.Ø.I.F

Åpent hver søndag 13 til 17. Guida tur i arboret på garden alle søndager i mai! Doktor Proktors sensasjonelle samling av Felles avgang fra tunet kl 12.30.

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

BESTILL PLASS I DAG!

A K T IV ITE TSGU

DYR DU SKULLE ØNSKE IKKE FANTES

Vi lager egne sider der du som OPNINGSTIDER: MÅNDAG – FREDAG KL. 10 – 15 om konserter, utstillinger, mess SUNDAG KL. 12 – 17 idrettsarrangement og

UTSTILLING PÅ VITENGARDEN TIL OG MED 5. APRIL

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

kåret til verdens morsomste farse

Full distribusjon - alle hus i kommunene Klepp, Time

KÅNÅ ELLER LIVET

Lang levetid - 7 utg Høyt opplag -

a bedre:

Tlf 915 54 745 • www.njaagarden.no

av ray

Cooney

TALE

pr annonse

pr annonse

va. kr 500,- for 1/8 side

JADARHEIM PREMIERE 20.APRIL

Forestillinger 19.00 | 21.&22.april Dørene og baren åpner 18.30

UNGESPOR.TICKETCO.NO

Vi skal ikkje sove bort

sumarnatta

Nyt et godt sommermåltid ute eller inne! Mandag – torsdag: 15:00-23:00 Fredag: 11:00-01:30 Lørdag: 12:00-01:30 Søndag: 12:00-23:00

Ta ko Unni Tlf.: 9 unni@


Store eneboliger

Husk visninghelg

lørdag 21. og søndag 22. a pril kl 13 - 15

Dynjarbakken Kleppestemmen Enebolig, 6-roms, BRA fra 149-180 m2 + garasje/bod. Pris fra 5 698 000,blockwatne.no/dynjarbakken

Illustrasjon

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

Enebolig i rekke, 6-roms, BRA 195 m2 + garasje/bod Pris fra 5 698 000,-

Enebolig i rekke, 6-roms, BRA 201 m2 + garasje/bod Pris fra 6 448 000,-

blockwatne.no/orstad

blockwatne.no/orstad

Illustrasjon

Illustrasjon

Soldoggvegen 7 og 9 Bryne

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg

Enebolig, 5-roms, BRA 167 m2 + garasje/bod Pris fra 5 548 000,-

Enebolig, 6-roms, BRA 193 m2 + garasje/bod Pris fra 4 198 000,-

blockwatne.no/soldoggvegen

blockwatne.no/skoratuaa

Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.