Næring på Jæren 1-18

Page 1

01

INFORMASJON

2018

OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 14. årgang • 01 • februar 2018

Stines tegninger tar nye veier

Interiørråd på Håland SÆRING PÅ JÆREN:

Samfunnsbyggeren Olav Line

TEMA FORTSATT OMSTILLING

LARS-KRISTIAN OPSTAD OG BLUE LICE:

”KAN REVOLUSJONERE OPPDRETTSNÆRINGEN”


BECAUSE

LAND DOESN’T LAND DOESN’T CRUISE ITSELF LCARNUD E SE NL’ TF I SD E OI T CRUISE ITSELF BECAUSE

BECAUSE

NÆRINGSKUNDER: Topputstyrt GX med Toyota Leasing Plus 4500 kr eks mva pr/mnd 70.000 innskudd eks mva.

NN Y YL L AA NNDDCCRRUUI ISSEERR II BB U TIKK! UTIKK! TERRENGKAMERA UNDER BILEN • VENTILERTE SETER TERRENGKAMERA UNDER BILEN • VENTILERTE SETER

TORSEN LSD DIFFERENSIAL BAK • KAROSSERI PÅ FAST RAMME • PERMANENT 4WD TORSEN LSD DIFFERENSIAL BAK • KAROSSERI PÅ FAST RAMME • PERMANENT 4WD

NY LA ND R UINKL. I S MVA E RFRA I 526.300.BUTIKK! + MYE MERC • PRIS + MYE MER • PRIS INKL. MVA FRA 526.300.TERRENGKAMERA UNDER BILEN • VENTILERTE SETER

TORSEN LSD DIFFERENSIAL BAK • KAROSSERI PÅ FAST RAMME • PERMANENT 4WD + MYE MER • PRIS INKL. MVA FRA 526.300.-

Sørvest Sørvest

Sørvest

ToyotaSørvest SørvestAS AS Toyota toyotasorvest.no

toyotasorvest.no

Toyota Sørvest AS

VestreSvanholmen Svanholmen 9–11 Vestre 9–11 4313Sandnes Sandnes 4313 Tlf.: 51 82 25 00 Tlf.: 51 82 25 00

*Inklusive frakt,understellsbehandling,full tankl,leverings og reg.omk. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 7,4 l/mil, fra 197 g/km, fra 49,3 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.,

Vestre Svanholmen 9–11

Vi tar forbehold om trykkfeil. *Inklusive frakt,understellsbehandling,full tankl,leverings og reg.omk. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 7,4 l/mil, fra 197 g/km, fra 49,3 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr., Vi tar forbehold om trykkfeil.

4313 Sandnes


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Æ

lnnhold ”TIDEN FOR OMSTILLING ER IKKE OVER” Det var statsminister Erna Solbergs klare melding til Solamøtet i januar: ”Allerede i år kommer veksten til å ligge over historisk trend. Men kan vi puste ut av den grunn? Dessverre, det kan vi ikke”, var hennes hovedbudskap til forsamlingen av næringslivsfolk og politikere. Solberg nevnte spesielt globalisering, klimakrav og digitali­sering som grunner til at omstillingen må fortsette. I tillegg nevnte hun et særnorsk fenomen: ”Vi kommer til å få mindre vekst­impulser fra oljeog gassnæringen framover. Veksten må hentes fra andre sektorer.” Hvilke? Akkurat det gikk ikke statsministeren i detalj inn på, men administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er ikke i tvil om at reiselivsnæringen bør være én av dem. Etter hennes syn bør Rogaland ligge på nivå med Hordaland, noe som langt ifra er tilfellet i dag. Krohn Devold maner til en helt annen reiselivsinnsats i Roga­ land: ”Tradisjonelt har rogalendingene utmerket seg med å bry seg mindre om reiseliv enn folk i resten av landet”, påpeker hun og etter­lyser en koordinert innsats mellom alle gode krefter i hele regionen slik at man får sydd sammen gode opplevelsespakker med tilhørende markedsføring. Men pilene peker oppover. To mørke årganger er forbi, 2018 ser langt lysere ut. Bedriftene i Norge er mer optimistiske, det viser undersøkelser, og oljeprisen stiger, - noe som i omstillingens lys ikke bare gleder, men også gir bekymrede rynker i pannen. IKMs Ståle Kyllingstad er én av dem som frykter at gode oljeutsikter kan friste flere til å gå tilbake til ”gamle synder”, noe han på det sterkeste advarer mot. Vi har i denne årets første utgave av Næring på Jæren besøkt Malm Orstad, som er og har vært gjennom en stor omstillings­pro­ sess. For dem skulle innføringen av ”lean” bli en avgjørende faktor i et stort arbeid for å sikre fremtidige arbeidsplasser og nye markeder. Vi har også snakket med Møller Bil Sandnes og Jæren, som i 2015 og 2016 opplevde en radikal nedgang i etterspørselen etter nytte­ kjøretøyer. Noe måtte gjøres. På side 26-27 finner dere hvordan den nye salgssjefen løste utfordringene og nå har helt andre tall å vise til. Det er spennende å jobbe med næringslivsstoff. Vi gleder oss til et nytt år for og sammen med næringsliv og politikere i jærkommunene. Tips oss om dere har noe dere mener hører hjemme i spaltene. Vi vil veldig gjerne ha innspill.

Bonde og bedriftsleder .......................................................... 6 Jærbedrifter om 2018 .............................................................. 8 Særing på Jæren: Olav Line .................................................. 11 TEMA: Fortsatt omstilling .....................................15 NHO: Fremdeles behov for omstilling ...................... 16 Malm Orstad: Omstilling med lean ........................... 18 TEMA Leder omstillingsprosesser .......................................23 Ny hverdag i bilbransjen ............................................26 Fra olje til oppdrettsinnovasjon .................................28 Stines tegninger på nye veier .................................. .30 FØR & NÅ: FIlmavdelingen....................................................34 NY BEDRIFT: Hus 24-7............................................................36 GRÜNDEREN: Erling Eimhjellen ..........................................39 QUIZ ........................................................................................40 MAT ........................................................................................ 43 NYTT om NAVN .....................................................................44 MIN JOBB ................................................................................. 45 NYE SELSKAPER ....................................................................46 KRYSSORD ..............................................................................48 JURISTENS RÅD ..................................................................... 49 MIN JOBB ................................................................................. 49

30

Bethi Dirdal Jåtun, redaktør

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut seks ganger i året og distri­bueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå kommune. UTGIVER: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

11

06

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29 REDAKSJON: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Tlf. 901 40 447

34

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad

Følg oss på Facebook FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 22 000

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 18. april 2018. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


sŝ ŚĂƌ ĊƉŶĞƚ ĂǀĚĞůŝŶŐƐŬŽŶƚŽƌ ƉĊ <ůĞƉƉ sĞůŬŽŵŵĞŶ ƚŝů ŶLJƌĞŶŽǀĞƌƚĞ ůŽŬĂůĞƌ ŝ :čƌǀĞŐĞŶ ϱϯϬ – ůŽĐŬͲŐĊƌĚĞŶ

ĚǀŽŬĂƚĨƵůůŵĞŬƚŝŐ >ĂƌƐ ,ĞƐŬũĞ

ĚǀŽŬĂƚĨƵůůŵĞŬƚŝŐ ŝĂŶĂ d͘ ,͘ ^ĞůĚĂů

ĐŚƌŝƐƚŝŶĞΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ

ůĂƌƐΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ

ĚŝĂŶĂΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ

ŵŽď͗ ϵϬϵ ϴϱ ϰϱϯ

ŵŽď͗ ϵϬϭ ϰϮ ϮϬϮ

ŵŽď͗ ϵϱϵ ϳϲ Ϯϵϲ

Jærvegen 530

www.tengs-pedersen.no

51 97 10 00

Kæ ti kjæme du te Stokkalandsmarka? 54 fantastiske utsiktstomter på Jæren til salgs. STOKKALANDSMARKA

Her kan du byggje drøymehuset ditt som du vil. Vær rask! Dei flottaste tomtene går sjølvsagt til dei som er tidleg ute. Det er eit vakkert stykke land som no ligg klart. Veg, vatn og kloakk, du slepp å tenkje på slike ting. Og tomtene er store, du kan verkeleg breie deg, hvis det er om å gjere. Her kan du byggje med og utan byggjeklausul, setje opp drøymehuset ditt som du vil. Kommunen er raus med slike ting, vil at du skal vere glad med det du klarer å til. Me våger påstanden om at det er eineståande.

Gå inn på www.stokkalandsmarka.no og reserver tomt allereie i dag, eller kontakt oss på tlf: 51 79 30 00.

4

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

garpcity.no

ĚǀŽŬĂƚͬWĂƌƚŶĞƌ ŚƌŝƐƚŝŶĞ ƌĂĂƐƚĂĚ KƌƌĞ

Pris:

1 000 000

+ omk.

Tomtene er tilrettelagt for hus med utsikt. Tomteareal:

450 - 600 M2 Type:

BOLIGTOMT Sjølveigar


Arve Hegelstad Kristiansen Salgssjef Nyttekjøretøy arve.kristiansen@moller.no tlf. 91 38 34 94

Martin Tøraasen Selger Nyttekjøretøy martin.toraasen@moller.no tlf. 91 12 35 28

Thor Inge Kalberg Kjernekunde selger tor.inge.kalberg@moller.no tlf. 97 16 65 56

Roald Salte Firmabilansvarlig roald.salte@moller.no tlf. 98 49 14 97

Din nyttekjøretøyforhandler i Sandnes og på Jæren! Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Kvernelandsveien. Tlf. 24 03 49 00. sandnes.volkswagen.no

KPMG styrker laget på Bryne Lokal kunnskap i et globalt nettverk! Sumergo er blitt en del av KPMG, nå etablerer vi oss i Høghuset på Bryne. Her finner du våre kunnskapsrike rådgivere, advokater og revisorer som sammen jobber for å finne de beste løsningene på dine problemstillinger og behov. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg. Kom gjerne innom vårt kontor i 16. etasje for en uformell prat.

Reidar Seland Partner reidar.seland@kpmg.no 958 68 778

Eirik Braut Director eirik.braut@kpmg.no 952 387 59

Live Skogvold Senior Manager live.skogvold@kpmg.no 977 77 557

kpmg.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


Dagens beste stalltips:

One2Feed passer perfekt ...

Petter Aarrestad er bonde og driver et stort bruk på Årrestad på Undheim. Å drive gard i dag er som å styre en bedrift, sier han. - når du vil bytte til en fleksibel fôrmikser som kan tilpasses fjøset ditt, besetningen din og dine krav til effektiv drift. - når du vil ha en driftssikker løsning med gjennomtestet teknikk, kvalitetsmaterialer og minimalt vedlikehold.

Se One2Feed i aksjon på www.one2feed.dk Vil du høre mer om alle fordelene, ta kontakt med oss på 2195 03 55, så avtaler vi et møte.

- når du liker godt håndverk, god service og styring fra pc eller smarttelefon.

One2Feed A/S

+45 87 57 27 77

mail@one2feed.dk

www.one2feed.dk

BONDE OG

BEDRIFT TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

– tett på jærbonden i 120 år – fag- og bygdekultur frå Sør- og Vestlandet – 40 nummer i året

1 8 98

120 år 20

Bli abonnent du óg – då har du fullt oversyn!

18

Rugeegg, melkeproduksjon og store maskiner er hovedingrediensene på gården til bonde Petter Aarrestad på Undheim, som like mye er bedriftsleder som bonde.

–G

årdsdrift i dag er noe helt annet enn det var for bare én generasjon siden. Brukene blir stadig større og krever store investeringer. Flere av oss har også folk i arbeid, sier han der vi tar en runde rundt på garden i et for anledningen snørikt Undheim.

Store investeringer Da Aarrestad og ektefellen tok over gården i 1994 var de skjønt enige om at de ønsket driftsbygningene bort fra tunet. – Vi ville ikke at melkebilen skulle svinge inn foran huset der barna lekte og beveget seg, men heller styre trafikken på nedsiden av eiendommen, forklarer han. Dette ble styrende for den videre utviklingen av garden, sammen med ny teknologi og tilhørende maskiner. – Store investeringer, dette? – Ja, det har blitt mange millioner, sier han. – Flere planer? – Nei, nå er garden i godt gjenge. Driftsbygningene er i god stand og utstyret er oppgradert slik at vi kan drive etter dagens standarder.

Femte generasjon WW W. BOND EV ENNEN. NO 6

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Bygningsmassen på Årrestad-garden består i dag av to hønsehus, melkefjøs og det gamle kvigefjøset fra 1914 der Aarrestad har kontor


I 1991 ble satsingen på mink erstattet med rugeeggsproduksjon. I dag leverer Aarrestad til Hå Rugeri.

Melkeproduksjon er og har alltid vært en viktig del av gardsdriften på Årrestad.

SLEDER og der et stort bruksrom med kjøkken, TV-krok og langbord ikke minst benyttes av døtrene i huset, men også i forbindelse med større familiære sammenkomster. – I all fall de yngste har brukt dette rommet mye. Den eldste hadde nesten flyttet ut da dette gamle kvigefjøset stod ferdig oppusset, smiler han. Petter Aarrestad driver gården på Årrestad som femte generasjon og legger ikke skjul på at han håper en av døtrene en dag vil overta. – Men dette er ingen selvfølge, spesielt ikke så lenge gardsdriften i dag innebærer et langt større ansvar enn det gjorde tidligere. Vi har for eksempel flere ansatte, - bare det er en ganske betydelig endring i forhold til det tradisjonelle gårdsbruket og følgelig mer krevende for den som eventuelt skal overta.

Amploy AS Er du i gang med å planlegge neste års vekstsesong?

Amploy

Amploy AS tilbyr utleie av sesongarbeidere eller hel­­tidsarbeidere til din grønnsaksproduksjon eller husdyrproduksjon. Arbeiderne blir ansatt i Amploy AS som tar seg av innkvartering, lønn, skatt, arbeids­ tillatelse, osv. Vi kan også hjelpe deg med folk i forbindelse med sykdom blant dine egne ansatte eller ved produksjons­topper.

Godt hønsemiljø I slutten av 20-årene var han selv ikke særlig lysten på å overta, men lysten kom tilbake og han overtok driften og ble bonde utpå 90-tallet. Med god hjelp fra familien, fortsatte han som traktor- og maskinselger hos Felleskjøpet fram til 2005. – Far satte opp driftsbygningen for rugeeggsproduksjon i 1991. Vi drev tidligere med mink og ønsket å erstatte denne delen av driften, forteller han. Med 7.500 høner og rundt 500 haner er han i dag en av 19 ruge­ egg­produsenter til Hå Rugeri, som er Norges nest største og regnes blant verdens beste. Etter Norturas rapporter leverer Petter Aarrestad og de øvrige rugeeggsprodusentene i Rogaland opp mot ti egg mer per høne enn for eksempel ruge­eggs­produsentene på Østlandet.

Ta kontakt med Kristine Skrettingland på 902 80 279 for mer informasjon. Amploy AS tilbyr også vasking av driftsbygninger i landbruket. www.amploy.no

Amploy

”Amploy - Vi kjenner landbruket fra bås til bord!”

Ren mat – Vi jobber godt sammen og er åpne på at vi alle er avhengige av hverandre for at vi skal kunne levere kvalitetskylling til norske middagsbord. Jeg tror ikke folk er klar over hvor ren maten i Norge er. Her har media forsømt seg. Engasjementet høres PMS 280

PMS 300 N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


POSITIVE U Fire store jærbedrifter fra ulike næringer deler sitt syn på hva de og deres bransje har i vente det neste året. Import av hengere og brukte traktorer er en viktig og lønnsom del av gardsdriften.

tydelig i stemmen hos Undheim-bonden. – Ingen benytter for eksempel så lite antibiotika som Norge og Island i sin kylling­produksjon. Det er så lite at det ikke er å regne med engang. Skal vi kunne opprettholde dette, trenger vi forståelse i opinionen. Her har vi et stykke igjen å gå. Han forteller at det er en krevende pro­duksjon der man hele tiden må være tett på. – Jeg har flinke folk som henter eggene og som påser at flokken har det bra, men står selv for planleggingen av driften og følger denne tett, opplyser han.

Mennesket bak De siste tiders fokus på grisebønder i Rogaland, som grunnet kritikkverdig drift ikke bare er i Mattilsynets søkelys, men også i politiets, berører Aarrestad. – Alle må gjøre så godt de kan. Vi skal ha det i orden på garden. Det har også med økonomien å gjøre. Et sykt dyr produserer ikke. I disse tragiske sakene tenker jeg også på menneskene bak. Hvordan blir de tatt vare på oppi det hele? Riktignok er de anonyme i media, men det kommer fort ut på bygda hvem de er. Ingen ønsker at slike ting skal skje. Da må man spørre seg selv hvorfor.

Maskinhobby I tillegg til rugeeggs- og melke­produksjonen, driver Petter Aarrestad med maskiner. Han kaller det hobby, en hobby som per i dag tar mest tid om han setter de daglige gjøremålene opp mot hverandre. Et salg på 50-60 traktorer i året, krever ikke bare administrative rutiner, men også markedsføring, omregistreringer osv. – Jeg selger brukte traktorer fra England, men tar også traktorer i innbytte, slik at jeg får en fin blanding, sier han. Hengerne importerer han fra Nord-Irland i merket Chieftain. – Jeg trives veldig godt med dette. Dessuten er det lønnsomt og gir oss en større økonomisk frihet, påpeker han.

Organisering viktig For Aarrestad og ektefellen har det vært viktig å prioritere ferier. Hver sommer har de hatt rundt tre uker sommerferie sammen med jentene. – Er ikke dette vanskelig når man driver gard? – Det meste dreier seg om organisering og tilrettelegging. Har man god oversikt, gode rutiner og gode folk, kan man få til mye.

8

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

AKVA GROUP

LEVERANDØR TIL OPPDRETTSNÆRINGEN, TIME KOMMUNE

E

tter det som beskrives som et nytt rekordår for havbruks­ næringen i 2017 går AKVA group med full fart inn i et spennende 2018. Selskapet har en høy ordrereserve og opplever stor aktivitet og positiv utvikling på de fleste områder. Selv om senioranalytiker Dag Sletmo i DNB nylig kunngjorde at han ikke har tro på nok et rekordår for norsk sjømateksport i 2018, opplever AKVA group fortsatt høy aktivitet i markedet. Det landbaserte segmentet leverer gradvis mer lønnsomme prosjekter og man ser ytterligere mulig­ heter for vekst. Utover aktiviteten i Nordic, Europa og Americas, har AKVA group også styrket sin tilstedeværelse og evne til å vinne viktige kontrakter i Middelhavsområdet, Midtøsten og på østkysten av Canada. I et foredrag under Sjømatrådets årlige presentasjon uttalte stats­ sekretær Roy Anglevik følgende: «Teknologien vi nå utvikler vil være en av de store pilarene innenfor neste generasjon i havbrukssektoren». Han pekte samtidig på at vi må bli flinkere til å se teknologiløsninger i sammenheng med biologi. – Dette fokuset er vi svært glade for. Bærekraftig biologi er et premiss for all teknologien vi leverer. Vår teknologi skal bidra til å løse bransjens biologiske utfordringer og til å fremme bærekraftig akvakultur gjennom innovasjon og teknologi, sier Renate Hjørnevik, direktør for markedsføring og kommunikasjon i AKVA group. – Et annet viktig satsningsområde for oss, som også er et «buzzord» generelt, er digitalisering. For å styrke vår posisjon i markedet er det viktig for oss å følge med på megatrender. Vi utvikler ny teknologi, som apper og skytjenester, for å gjør våre systemer og teknologiløsninger enda mer brukervennlige og fleksible for kundene. I tillegg gjør vi utstrakt analyse av data for å optimalisere produksjon og bedre fiskevelferd, poengterer Hjørnevik.


UTSIKTER FOR 2018 TEKST// TORE FRIESTAD

ØGLÆND SYSTEM

LEVERANDØR TIL OLJE- OG GASSINDUSTRIEN, OFFSHORE-VIND, SHIPPING OG INFRASTRUKTURPROSJEKTER, KLEPP KOMMUNE

I

2017 ble Øglænd System kjøpt av storkonsernet Hilti Group, noe som har gitt dem store muligheter både lokalt og globalt. Som et resultat av dette har de fått tilført nye produkter og løsninger som komplementerer produktporteføljen, samtidig som nye markedsmuligheter åpner seg. – 2017 var et bra år for Øglænd System Salg med ni prosent omsetningsvekst. Vi forventer ytterligere vekst på ti prosent i 2018. Derfor vil Øglænd System Salg ansette flere dyktige folk i løpet av året, da spesielt med fokus på forretningsutvikling. Selv om de store prosjektene vi har levert til i Korea nå går mot slutten, ser vi en stigende aktivitet innen olje- og gassindustrien, forteller salgsdirektør Jone Kristensen. I fjor investerte selskapet i nytt utstyr til fabrikken, noe som vil senke produksjonskostnadene og øke kapasiteten. Andre halvdel av 2017 opplevde produksjonsenheten en brems i ordrevolumet. 2018 vil fortsatt være noe utfordrende, men periodevis vil det være stor pågang til tunnelprosjekter. Produksjonsenheten vil i tiden som kommer fokusere spesielt på å utvikle mer effektive produksjonsmetoder. – Teknologiavdelingen vår utvikler stadig nye produkter. I disse dager lanseres for eksempel en starterbrakett for hulldekke, som gir kundene en tryggere og mer effektiv arbeidsmetode for å lage festepunkter i hulldekke-elementer. Denne avdelingen gir dessuten teknisk støtte til våre tolv datterselskaper verden over. Vi har også over lengre tid hatt ingeniører på utveksling til et prosjekt i Korea for å bistå i arbeidet med installasjon av våre produkter og systemer der. Denne typen utvekslinger ser vi for oss at det blir flere av i 2018, fastslår salgsdirektør Kristensen.

KVERNELAND GROUP OPERATIONS NORWAY

LEVERANDØR TIL LANDBRUKSNÆRINGEN, KLEPP KOMMUNE

E

n kontinuerlig investering i effektive maskiner og robotisering av prosesser/operasjoner, i tillegg til stor satsing på forskning og utvikling preger Kverneland Group. – Her ligger vi et hestehode foran våre konkurrenter, slik vi skal gjøre. Fremtidens plog kommer nok ikke til å se ut som den gjør nå, men én ting er sikkert – den kommer til å bli utviklet av Kverneland på Jæren, lover Magne Opstad, administrerende direktør for Kverneland Group Operations Norway, som sier at den nye plogen som nylig er lansert, i-Plough 2500, er blitt meget godt mottatt i markedet. Full produksjon starter nå til våren. Selskapet har flere ganger de siste 10-15 årene vurdert mulig­ hetene for å flytte hele eller deler av produksjonen til «billigere» land. – Hver gang har vi konkludert at risikoen har vært for stor og besparelsene for små. Vår største konkurransefordel ligger nemlig i kompetansen og kunnskapene hos vår viktigste ressurs – våre dyktige ansatte her på Jæren, fastslår Opstad. Siden 2012 har selskapet investert mer enn 400 millioner kroner i fabrikken, hvorav 160 millioner er gått med til flytting av all aktivitet fra den gamle fabrikken på Kvernaland, som nå ligger for salg. For å sikre framtiden har de nylig besluttet å investere enda 400 millioner kroner i å eie eiendommen og bygningene, og i perioden frem til 2022 planlegges det å investere ytterligere 400 millioner i fabrikken. – Vi lanserer i disse dager et prosjekt som heter KK2030. Dette skal gi oss minimum 30 prosent produktivitetsvekst innen utgangen av 2020. I forbindelse med et stort investeringsprogram trenger vi økt lønnsomhet. 94 prosent av omsetningen vår kommer i dag fra eksport, og vi blir sterkt påvirket av eurokursutviklingen. For tiden er den veldig positiv, men vi

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


må også forberede for sterkere kronekurs, forteller Opstad. Kverneland Group i Norge har hatt en vekst på ca. 6 prosent i 2017 og planlegger videre vekst i 2018 og fremover. – Ordreboken er fyldig, med omtrent 1900 plog i ordre – noe som utgjør nesten halvparten av planlagt produksjon i 2018. Ellers rekrutterer vi stadig fagarbeidere og ingeniører og tar nå inn ca. 30 lærlinger på årsbasis. Det er også verdt å nevne at vi stadig er på jakt etter ressurser innen automatisering og robotisering, så om noen føler de kan bistå på det området, er det bare å ta kontakt, inviterer Opstad.

RISA

ANLEGGSENTREPRENØR, HÅ KOMMUNE

N

ærbø-entreprenøren Risa feirer 70 år i 2018. – De siste årene har vi profesjonalisert selskapet med vekt på god styring og evne til å prioritere oppdrag som er riktige for oss i et marked med mange muligheter. Nå skal vi

høste av satsingen samtidig som vi skal posisjonere oss på noen sentrale områder der vi vet vi er spesielt konkurransedyktige, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt. Det skjer for tiden mange endringer i anleggsbransjen. Det grønne skiftet er i gang, og Risa er posisjonert helt i forkant når det gjelder utvikling og bruk av maskiner med lavt eller nullutslipp av klimagasser. Dette foregår samtidig som Risa gjennomfører en om­fattende digitalisering av viktige sider ved styring og drift av selskapet. Satsingene gir allerede resultater. – Det vi gjør blir lagt merke til og gir uttelling i form av oppdrag. Anbudsrundene dreier seg ikke lenger bare om pris. I dag konkurrerer vi blant annet på forhold som evne til samfunnsansvar, hvor aktive vi er i det grønne skiftet og hvor gode vi er på HMS. Vi har jobbet lenge med slike forhold, blant annet gjennom satsingen på bedriftskulturen – Ekta vare. Det gir oss viktige konkurransefortrinn, framhever Risa-direktøren. Et eksempel på et forretningsområde som er blitt stadig viktigere for Nærbø-entreprenøren er energisektoren. Risa bygger i dag Nord-Norges største vindpark på Kvitfjell i Troms. Samtidig har selskapet vunnet flere viktige oppdrag innen etablering og vedlikehold av infrastruktur for vannkraft i Sør-Norge. Prosjektene er større men også mer komplekse enn noen gang, noe som krever både høy formell kompetanse og ikke minst bred erfaring. – Vi er i dag en kunnskapsbedrift med god kombinasjon av mennesker med lang erfaring og høy kompetanse. Det er bredt sammensatt kunnskap som gjør at vi er i stand til å utføre disse oppdragene. Det betyr at vi satser på videreutvikling og styrking av kompetansen til de som allerede jobber hos oss samtidig som vi rekrutterer mange nye. Utsiktene ser lyse ut, utfordringen nå er å ikke vokse raskere enn at vi har god styring og kontroll på det vi gjør. Det hjelper også at vi har utrolig motiverte ansatte, sier Viding Tvedt.

DITT

KOMPLETTE BILSENTER

PÅ JÆ R E N

Ny retning i livet, i gode omgivelser i Sirdal. Rusomsorg. Samarbeidsavtale med kommunene. Tlf.: 38 37 06 30 - www.grubeli.no MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 7 ÅRS/140 000 KM GARANTI

10

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

reimeoglode.no 51 79 10 10


SÆRING på Jæren

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren.

Samfunnsbyggeren TEKST// TORE FRIESTAD/ ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

Olav Line, som har drevet med eiendoms­ utvikling mesteparten av livet, skal nå styre et prosjekt hvor ti milliarder kroner investeres for å skape en by mellom Oslo og Bærum på størrelse med Bryne sentrum. Han er likevel forsiktig med å komme med råd til hva Bryne bør foreta seg for å skape mer liv i bygatene. Men klarer ikke å holde seg helt…

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


SÆRINGEN Navn: Olav Line Alder: 59 år Fra/bor: Bryne/Oslo Sivil status: Samboer – tre barn Stilling: Administrerende direktør Mustad Eiendom

–J

eg vil ikke være den som kommer hjem til Bryne og forteller de som styrer her hvordan de skal gjøre det, men generelt sett er det viktig å se helheten i det man holder på med og ta grep som gjør at stedet er attraktivt for de som skal bo og jobbe her. Da må alle involveres i prosessen, forteller Olav. Olav har nå bodd lenger utenfor Jæren enn på, men omtaler ennå Bryne som «hjem».

Mye av alt – Jeg har svært gode minner fra oppveksten på Bryne på 60- og 70-tallet. Sentrum, og spesielt Storgata, var fylt med liv og aktivitet, og jeg vil gjerne se det slik igjen. Bryne har vært gjennom en transformasjon siden da, og ikke alt som er gjort de siste tretti årene har vært like vellykket. Oppskriften på en god by er mye av alt - et mangfold av kultur, arbeid, handel

12

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

og boliger, og å først og fremst ta hensyn til menneskene, rådgir byutviklingseksperten, og oppfordrer også til enda sterkere eierskap til den beste ressursen vi har på Jæren – de fantastiske jordbruksproduktene. – I Oslo er Prima Jæren et kvalitetsmerke og tomater fra Wiig det beste man kan få. Bryne bør ikke vær beskjedne i denne sammenheng, men stolte, og bli enda flinkere til å inkludere det supre, lokale matfatet som en del av identiteten sin. Å gi byen en sterk identitet, noe jeg føler den mangler litt i dag, kan brukes som grunnlag for å skape et interessant byliv for beboere og besøkende.

Lærte i familiebedriften Olav Line er sønn av Lars Line, som er sønn av Olav Line. Som ung tilbrakte nyeste blad Olav mye tid i familiens entreprenørfirma, Olav

Olav Line i 1972, en nysgjerrig gutt som likte å være med far på arbeid, i entreprenørfirmaet Olav Line AS.

Line AS – som blant annet har bygget rådhuset og Storstova på Bryne. – Fra jeg var bitteliten plaget jeg livet av arbeidskarene der, spurte og grov og var med.


SÆRING på Jæren

NÅR MAN JOBBER MED NOE MAN BRENNER FOR, ER ARBEIDET VELDIG MYE LETTERE. DET ER HEMMELIGHETEN BAK Å LYKKES I ARBEIDSLIVET, TROR JEG.

Olav Line med innlegg under Bykonferansen i Bryne.

Det var gode folk, og de forstod at jeg likte å holde på, så de ga meg alltid litt småarbeid. Jeg lærte mye av å studere de som kunne gjøre jobben, og ble imponert over innsatsen de la ned. Den lærdommen har jeg tatt med meg videre. Som leder må man skape et egalitært miljø der alle spiller på samme lag. En leders jobb, slik jeg ser det, er å inspirere andre, og det er noe jeg har tatt med meg fra far og farfars entreprenørfirma, sier Olav, og påpeker stolt at han også lærte nevenyttige triks i oppveksten - i Oslo anses han for å være en handy mann, siden han er en av få i nabolaget som kan fikse ting i huset selv, i stedet for å måtte ringe etter hjelp.

Fant hemmeligheten for suksess Planen var at han skulle overta familiebedriften som hadde rundt 60

ansatte, og som ble sagt om da Olav som en av foredragsholderne ble introdusert på Bykonferansen i høst at «er årsaken til at Bryne i dag har så mange betongbygg». Men slik ble det aldri. – Jeg begynte med min utdanning, selv om det ikke var vanvittig oppfinnsomt – jeg fulgte i min fars fotspor og gikk på NTH, det som i dag er NTNU. Før jeg skulle hjem til Bryne for å ta styringen i entreprenørselskapet, ville jeg ta litt økonomi i Oslo. I den tiden ble Olav Line AS solgt, og jeg visste ikke lenger helt hva jeg skulle gjøre resten av livet. Når planen forandret seg, endte Olav først opp med å ta jobb i det som da het Aker Engineering, men heller ikke det gikk etter planen. – Jeg kjedet livet av meg. Å feste skruer og bolter på ventiler var utrolig langt fra det jeg var interessert i. Tilfeldigvis så jeg en ledig stilling i et selskap, Avantor, som drev med eiendomsutvikling, og det var et lykketreff. Jeg begynte der i 1986, og fikk raskt mye ansvar. Det var en fantastisk skole innen eiendomsutvikling, og jeg fikk anledning både til å gå på trynet og til å fly. Når man jobber med noe man brenner for, er arbeidet veldig mye lettere. Det er hemmeligheten bak å lykkes i arbeidslivet, tror jeg.

Privilegium å skape samfunn Siden den gang har Olav drevet med eiendomsutvikling i selskaper som Storebrand Eiendom, NSB Eiendom, Steen & Strøm, Norwegian Property, Selvaag Eiendom, og i der han jobber nå, Mustad Eiendom. – Selv om det ser ut som om jeg har holdt på med mye det samme hele karrieren, har jeg vært involvert i et vidt spekter prosjekter og ulike typer selskaper. I starten var det mest fokus på å bygge hus som kunne leies ut. Nå er vi mer opptatt av å være med på å utvikle gode byer og byområder. Tanken er at det ikke bare er huset som må være bra for at noe skal være et godt sted å bo. I den sammenheng har jeg samarbeidet med naboer, næringsliv, politikere, banker og allslags organisasjoner.

Jeg har hatt et bredt virkeområde, og det er veldig kjekt. Det er et privilegium å få det ansvaret og den tilliten det er å skulle bidra til å skape gode bosamfunn.

Timilliardersprosjekt Mustad Eiendom er et familieselskap som har holdt på siden 1875 og nå er på vei inn i syvende generasjon. Olav inntok lederstolen i februar i fjor. – Det er et spesielt ansvar å lede et selskap som har vært her i 150 år, der man må gjøre sitt for å sørge for at de kan holde på i 150 år til. Samtidig er det veldig flott å jobbe i et familieselskap som dette, fordi de sier og gjør det mange andre sier at de gjør – tenker langsiktig. Det passer godt med min jærske natur, der man ikke lar seg vippe av pinnen av store tall, og vet at om man bygger stein på stein får man til slutt en solid steingard som tåler tidens tann. Hovedjobben hans i Mustad Eiendom er å styre et prosjekt hvor 10 milliarder kroner skal investeres; utviklingen av Lilleakerbyen – et cirka 280 mål stort område som skal utvikles til en ny urban struktur mellom Oslo og Bærum. 330.000 kvadratmeter næringslokaler skal fylles, og 1500 boliger bygges. – Her skal vi fra bunnen skape en by som er god å leve i, med mye liv og aktivitet, skoler, helsetilbud, idrett, transport, arbeidsplasser, mange ulike boligkonsept og alt annet. Dette er det største enkeltprosjektet jeg har vært in­volvert i, og det er vanvittig spennende. Historisk sett var dette et industriområde, som på 80- og 90-tallet ble omgjort til han­del og kontor. Slik det står i dag minner det litt om Forus, bortsett fra at det er god kollektiv­dekning og det bor en del folk her, sier han med en liten latter.

Skeptisk til kjøpesenter i byen Området som utvikles er mest kjent for kjøpesenteret CC Vest, som årlig har rundt tre millioner besøkende. Men Olav er tydelig på at CC Vest slik det fremstår i dag ikke vil være en del av hans nye byområde. – Vi skal nå lage en by, og i det

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 13


Lilleaker

NORGES ENESTE COMPEX-SENTER

Bryne FSE, Ex Kurs og CompEx-sertifisering Nettkurs, verksted-, klasserom- eller kombinasjonskurs. Vi gir opplæring og sertifisering av kompetanse for valg, bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Kontakt oss på post@extek.no www.extek.no Kompetanse, ansvar og sikkerhet!

Line jobber i dag for å utvikle Lilleaker-området mellom Oslo og Bærum til en ny by på størrelse med Bryne.

arbeidet må kjøpesenteret åpnes opp. Kjøpesenter har sin

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

funksjon, men det fungerer ikke som en del av et levende bybilde. Så selv om CC Vest er en stor kommersiell suksess, må vi gjøre det om til en passende del av Lilleakerbyen. Ved å vrenge kjøpesenteret inn-ut og lage fasader mot gatene, blir butikkene der en del av byen, i stedet for at senteret er en ting i byen som drenerer bylivet. Målet for CC Vest er fortsatt suksess, men med en annen struktur som er mer åpen ut mot byen.

Må velge Det er ingen hemmelighet at M44, med sine noen og seksti butikker, har gjort at mye av handelen i Bryne siden Olav Lines barndom er flyttet vekk fra bymiljøet og inn i kjøpesenteret. Akkurat som Jærhagen har gjort det på Klepp, og Torgsenteret har gjort det på Nærbø. – Det er sagt og skrevet mye om «Kjøpesenter-Norge» og effekten det har på sentrumsmiljøene her. Jeg vil ikke si noe imot kjøpesentrene på Jæren, men man kan ikke få det i pose og sekk. Folk vil ha liv i byen, samtidig som de vil ha fordelene med kjøpesenter, og det går ikke. Da er det viktig at politikere og byutviklere tar ansvar, og om målet er mer aktivitet i sentrumsgatene, må noe gjøres. For vår del er det litt enklere, siden Mustad Eiendom eier hele området vi nå utvikler til Lilleakerbyen, og kan gjøre dette fra bunnen av, men jeg mener at det absolutt finnes grep man kan ta for å få mer byliv i Bryne sentrum. Jeg er veldig glad for at byplanen nå tar hensyn til å skape et godt sted for menneskene, og gleder meg allerede til å komme tilbake til Jæren med et attraktivt regionssenter i Bryne i fremtiden!

14

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030


TEMA

I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler. Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

FORTSATT OMSTILLING

16

18

24

26

Ifølge NHOs Rogalandsdirektør, Svein Olav Simonsen, er det mest positive som har kommet ut av næringslivets omstillingsarbeid de siste par årene kostnadskontroll, kvalitetsøkning, nye klynger, nye samarbeid, nye bransjer og nye gründersatsinger. I likhet med IKMs Ståle Kyllingstad frykter han imidlertid at bedre tider og høyere oljepris kan lure mange til å gå tilbake til slik det var. Det må IKKE skje, er hans budskap. Fortsatt omstilling er påkrevd om lokalt og regionalt næringsliv skal kunne gå rakrygget inn i framtiden.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.”

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland, daglig leder

Fremdeles omstilling TEKST// TORE FRIESTAD FOTO// MOMENT STUDIO

bente@haalandasfalt.no

Regiondirektør i NHO Rogaland Svein Olav Simonsen mener det er gjort et solid stykke omstillingsarbeid i regionen de siste årene. Likevel mener han det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon og nye ideer, både fra bedrifter og enkeltpersoner.

–V

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

i kan mye mer enn vi tror, sier han. Simonsen trekker gjentatte ganger frem behovet for å tenke mye større tanker om hva vi kan bruke kompetansen vår til. – Vi er gode på mange ting, og flere ting enn vi tror. Det blir for mye at «vi har jo bygget oljeplattformer, så da kan vi kanskje bygge vindmøller». Det blir for lettvint, det blir for snevert, og vi går glipp av svært mye på veien når vi ikke tenker større. Vi har fått en unik sjanse til tenke nytt og annerledes, og det har vært en formidabel utvikling på mange områder. Vi må ta vare på de som våger å tenke nye tanker. Min bekymring er at vi slipper alt vi har lært og hopper tilbake til oljeindustrien og slik det var før, sier Simonsen.

– Må tenke langsiktig

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

16

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Selv om mye tyder på bedre tider, for eksempel sier 60 prosent av bedrifter på Sørvestlandet at de forventer vekst i 2018 og arbeidsledigheten i regionen blir stadig lavere, mener Simonsen at vi nå ikke kan gå tilbake til slik det var, der vi mister de gode ideene som har kommet frem de siste årene. – Vi skal ikke klage når arbeidsledigheten går ned, men vi må tenke langsiktig, og sørge for at arbeidsledigheten er lav i 2023 også. Oljebransjen er i fremtiden fortsatt preget av overkapasitet og pressede marginer, og når Åsta Hansteen og Sverdrup fase to er på plass ute i havet, har vi lagt de store utbyggingene bak oss. Om ikke de fantastiske kompetansemiljøene skal forvitre, må vi finne andre ting å gjøre i Rogaland i tillegg til oljeservice. Vi må ut i verden og inn i andre markeder og segmenter. Det mest positive som har kommet ut av denne omstillingen er kostnadskontroll, kvalitetsøkning, nye klynger, nye samarbeid, nye bransjer og nye gründersatsinger. Det kan vi ikke gi slipp på, men må bruke til å nå nye mål.


TEMA FORTSATT OMSTILLING

behov for

Har du Alt på det rene? Tekstil-Vask tilbyr et godt førsteinntrykk

Søker penger til innovasjon

Hva gjør vi? • • • • • •

Vinnarskalle.no

Simonsen tiltrådte som region­ direktør for NHO Rogaland i 2015. Dit kom han fra stillingen som salgs- og markedssjef i Weatherford, hvor han hadde vært ansatt siden 2012. – Jeg var en av dem som mistet jobben i nedgangen, og det gjorde at jeg hadde et sterkt syn på det som skulle gjøres i omstillingen som måtte til. Alle kan klippe Regiondirektør i NHO, snorer og smile i en stilling som Svein Olav Simonsen. dette, men å få hjelpe bedrifter ved å snakke om nødvendigheten av omstilling har vært både lærerikt og kjekt, sier Simonsen, og sier litt om hva som ennå mangler i Rogaland: – Vi har fått til mye de siste årene, men det er ennå behov for fond som vil gjøre det lettere for gründere og innovasjonsbedrifter å ta gode ideer videre til neste utviklingsskritt. Det jobbes med det, blant annet har SR-Bank, Lyse og Smedvig lovet å hoste opp 250 millioner kroner til et gründerfond - hvis staten gjør det samme. Det har de så langt ikke blitt med på, og det er trist. Forhåpentligvis finner vi en løsning på det. Men jeg har uansett ståltro på denne regionen, og vi gir ikke opp jobben med å hjelpe næringslivet å lykkes. Så skal vi se at rogalandsk kompetanse blir retningsgivende for neste generasjoners industrieventyr også!

Utleie av matter med og uten logo Vask og reparasjon av arbeidstøy Utleie av sengetøy Utleie av duker og servietter Tekstiladministrasjon Utleie av mopper

Hvorfor bruke oss? • • • • • •

En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg Moderne vaskelinjer Miljøbevisst Iso-sertifisert Faste kjøreruter i hele Rogaland Nærhet til kundene og korte beslutningsveier

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

MIN BEKYMRING ER AT VI SLIPPER ALT VI HAR LÆRT OG HOPPER TILBAKE TIL OLJEINDUSTRIEN OG SLIK DET VAR FØR. SVEIN OLAV SIMONSEN, REGIONDIREKTØR I NHO

– ALT PÅ DET RENE

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø 982 17 295 – leiv@tekstilvask.no

tekstilvask.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


VELLYKKET OMSTILLIN TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Hovedgrunnen til at Malm Orstad har lyktes i sin omstilling og snudd underskudd til overskudd, er lean-metodikken som administrerende direktør Lauritz Haringstad Løvø har innført.

–D

et er kanskje en bombastisk påstand, men jeg vil si at vi ikke hadde overlevd uten disse endringene, sier Idar Vassbø i Voll-bedriften. – Du får ingen protest fra meg, svarer eier Magne Orstad.

18

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Suksess med lean-strategi Magne Orstad forteller at han allerede før nedgangen i oljemarkedet hadde sett behovet av å starte opp med lean. – Det var på tide å gjøre noe, og jeg hadde hatt navnet til Lauritz på blokken en stund. Lean er et bevist god produksjonssystem, og da er det veldig bra å få inn en med svart belte i dette. Da bunnen falt ut av oljemarkedet spurte jeg han om han angret på at han hadde takket ja til en lederrolle i Malm Orstad, sier Magne og kikker over bordet på Løvø. – Det gjorde jeg definitivt ikke, sier Løvø tydelig, og utdyper: – Det er lett å være leder i gode tider, men jeg syns det har vært kjempeinteressant å virkelig få bruke min lange lederutdannelse til noe. Samtidig skal jeg være tydelig på at dette ikke er min ære – de ansatte har jobbet knallhard og tatt eierskap til omstillingsprosessen, styret og eierne har støttet det, og vi har spilt godt på lag med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Alle har dratt i samme retning, og det har gjort at det var mulig å lykkes, forklarer Løvø.


TEMA FORTSATT OMSTILLING

direktør skulle saksbehandlet disse. Nå har vi kvalitet i alle systemer, og æren for det ligger hos hver enkelt medarbeider i Malm Orstad som har gjort en fantastisk solid lean-jobb, fastslår Løvø.

Fra 60-tallet til 97 prosent

NG PÅ VOLL

Et av de klareste tegnene på at Malm Orstad har lykkes i sin omstilling, er om man ser på tallene for leveringspålitelighet – altså at produktene deres blir levert etter avtale og uten feil. For noen år siden lå denne prosenten på 60-tallet. Nå har de nådd 97 prosent leveringspålitelighet. – Det gjør definitivt jobben min mye enklere. Tidligere snakket jeg stort sett med kunder om fortiden – feil i leveranser og mangler. Nå kan jeg snakke med dem om fremtiden, hva de trenger og hva vi kan levere. Da er det mye lettere å selge, fastslår salgs- og markedsansvarlig Idar Vassbø.

– Kunne solgt billetter Resultatene av lean-prosessen har blitt lagt merke til også utenfor Malm Orstads dører på Voll. – Det har vært så stor interesse rundt det vi har gjort at vi nesten kunne solgt billetter til alle de som vil komme på besøk for å lære mer om denne snuoperasjonen, ler Magne

Idar Vasshus (t.v.), Magne Orstad og Lauritz H. Løvø i Malm Orstad ser positivt på framtiden.

Gir æren til de ansatte 40 millioner kroner i minus i regnskapet for 2016 er snudd til plusstall i 2017. Omsetningen er cirka den samme begge årene, men grunnet forbedringsarbeidet som er gjort, er resultatet kraftig forbedret. – Da jeg kom inn høsten 2015, konstaterte jeg at vi faktisk hadde ganske mange problemer, avvik som kostet penger, svak leveringspålitelighet, småfeil i leveranser. Så selv om vi hadde mange ordrer, tjente vi ikke så mye penger på dem. Det var derfor nødvendig med et grundig forbedringsarbeid. Gjennom lean-arbeid har vi fått orden i verktøykassen. Det handler om å effektivisere driften og produksjonen og gi hver enkelt ansatt eierskap til sitt arbeidsområde og mulighet og ansvar til å ta hånd om feil de ser. I 2017 ble over 1300 problemer utbedret på dette viset, og det hadde ikke vært mulig om jeg som administrerende

Malm Orstad har også gått inn i et tettere samarbeid med andre bedrifter, noe som også kaster av seg.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 19


DET HAR VÆRT SÅ STOR INTERESSE RUNDT DET VI HAR GJORT AT VI NESTEN KUNNE SOLGT BILLETTER TIL ALLE DE SOM VIL KOMME PÅ BESØK FOR Å LÆRE MER OM DENNE SNUOPERASJONEN. MAGNE ORSTAD

Orstad, og forteller at de i høst vant inspirasjonspris for jobben de har gjort – noe han først og fremst anser som «en klapp på skulderen til dyktige ansatte». – Så langt har vi hatt besøk av en rekke ulike bedrifter, fra Håland Kjøtt til Statoil, og flere i media har ønsket å viderefortelle denne suksesshistorien. I tillegg har både næringsforening og universitet bedt om å få studere hva vi har gjort, og det vil bli skrevet oppgaver om dette av både bachelor- og masterstudenter, sier Vassbø.

Samarbeid gir resultat For få år siden måtte Malm Orstad nesten lukke døren for nye ordre og hadde ikke tid til å jobbe med annet enn oljekundene, noe som førte til problemer når de måtte snu seg rundt og jage kunder. En del av omstillingsprosessen de har vært gjennom har vært å få flere bein å stå på i tillegg til energi gjennom akvakultur og forsvarsmarkedet. – Vi leverer nå også til blant annet fiskeoppdrett og Forsvaret, i tillegg til at vi

sammen med tre andre selskaper har dannet firmaet 4C Solutions, som gjør det mulig for oss å ta større oppdrag og samlet levere komplette systemer i stedet for å tilby enkeltkomponenter hver for oss, forklarer Løvø.

Positive til fremtiden Selv om pilene nå peker opp for Malm Orstad, har de ingen planer om å falle tilbake til gamle synder. – Planen er å fortsette å effektivere produ­ ksjonen, noe vi uansett må for å kunne konkurrere i et verdensmarked, samt opprett­ holde flere ulike kundebaser. Vi har jobbet med oljebransjen så lenge at vi vet at dette ikke var første gang det var stopp i det markedet, selv om det var spesielt vanskelig nå, og at det definitivt ikke vil bli siste gang, forklarer Vassbø. Budsjettet for 2018 er dog skrudd opp cirka 20 prosent i forhold til i fjor, så det er ikke tvil om at Malm Orstad er positive til fremtiden. – I fjor og i år er som to forskjellige verdener. Da jeg begynte her var vi omtrent 125 ansatte, mens vi i dag er 97. Planen er at vi skal opp igjen Administrerende direktør i Malm Orstad, Lauritz Haringstad Løvø, har innført produksjonsmetoden ”Lean”, noe som har gitt resultater.

VI ER ET LOKALT, TILGJENGELIG OG FLEKSIBELT REVISJONSSELSKAP * REVISJON * RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER * SKATT OG AVGIFTER *

Velkommen til oss! 20

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND - BYGGET V/BRYNE STASJON 51 77 07 90 / 911 69 145 www.sagvaag-revisjon.no


TEMA FORTSATT OMSTILLING

på det gamle nivået, om ikke i 2018, så neste år. Vi har mange gode ideer, et stort anlegg og plass til mer verdiskaping, sier Løvø, som ønsker at det blir tettere kontakt mellom universitetet og bedriftene i regionen, at teori og praksis, blant annet rundt lean, blir tettere sammenkoblet for å løfte regionen i lag. – Lean har hjulpet oss veldig, og selv om det store løftet nå er gjort, skal vi ikke stoppe. Forbedringer må skje hele tiden. Hvis vi slutter med det, dør vi ut som selskap. Og det skal vi ikke gjøre, fastslår Magne Orstad.

LEAN Hovedprinsippet med lean er å eliminere sløsing i en produksjonsprosess, og på den måten redusere produksjonstid, ressurs­innsats og kostnader. Historien bak Lean kan trekkes tilbake til Henry Ford. Allerede i 1922 beskrev han i sin bok «My Life and Work» hvordan amerikanske bønder jobbet unødvendig ineffektivt. Men det var den japanske bilprodusenten Toyota som utviklet filosofien som i dag har fått navnet «Lean Production.» Kilde: Stavanger Aftenblad

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person.

Elling Varhaug

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m.

Tlf 982 24 530

Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

Jærveien 34, 4365 Nærbø

KRAN OG KJETTING AS

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 21


Foto: Ingeborg Skrudland

Er du klar for fremtiden? Et gardsbruk er i konstant utvikling, og du som bonde skaper store verdier. I det arbeidet er det viktig med solide og effektive smarbeidspartnere. I Jæren Sparebank er vi fire rådgivere med fullt fokus på landbruk. Ta kontakt – vi kommer gjerne på besøk. F.v. Magne Moi, Randi Kleiveland, Otto Hustoft og Kjell Hodne.

Telefon 915 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Kleppe ◊ Kverneland ◊ Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad


TEMA FORTSATT OMSTILLING

Leder omstillings­ prosesser TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

I mars i fjor etablerte Nina Heen (58) sitt eget selskap der hun bistår bedrifter i omstilling.

–H

ardt arbeid lønner seg, fastslår hun og forteller at hun allerede har flere oppdrag som HR-leder i større og mindre virksomheter lokalt.

Etablerer nye kulturer – Min jobb er å se på strukturer og legge til rette for endringsprosesser, sier hun og forteller engasjert om ett av oppdragene der hun blant annet jobber sammen med ledergruppa i bedriften for å bygge en ny, positiv og fellesskapsbyggende kultur i virksomheten. – Vi trenger å skape de gode fortellingene, påpeker hun. Heen har jobbet målbevisst og strukturert for å få sin egen virksomhet på plass og kan allerede ta ut lønn.

Erfaring med omstilling Sin yrkesfaglige bakgrunn har hun fra olje­­bransjen, sist som Organiza­tional Develomment Manager i det amerikanske olje­service­selskapet Roxar på Forus, der hun sluttet for halvannet år siden. – Jeg visste hvilken vei det bar. Mange selskaper i oljeservice hadde allerede ned­ bemannet. Selv ledet jeg om­strukturerings­ prosessene som tvang seg fram også hos oss. De amerikanske eierne var tvunget til å ta grep. Ett av dem var at sentrale stillinger, som min, etter hvert ble overdratt til moder­selskapet.

Gründerhjelp på Bryne Hun hadde lyst til å starte for seg selv. Bygge videre på de kunnskapene

Nina Heen (58) har anvendt sine erfaringer fra omstilling i oljebransjen til ny forretningsidé og egen virksomhet.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 23


TEMA FORTSATT OMSTILLING

FORRETNINGSIDEEN HADDE JEG, MEN JEG VAR USIKKER PÅ OM JEG HADDE MOTET SOM TRENGTES. JEG STARTET DERFOR MED EN SWOT-ANALYSE PÅ MEG SELV FOR Å FÅ BEDRE OVERSIKT OVER STYRKER OG SVAKHETER. NINA HEEN, GRÜNDER

hun hadde ervervet seg, ikke minst gjennom de siste årene, der endring, omstrukturering og omstilling dominerte. – Forretningsideen hadde jeg, men jeg var usikker på om jeg hadde motet som trengtes. Jeg startet derfor med en SWOT-analyse på meg selv for å få bedre oversikt over styrker og svakheter, ler hun. Noe som blant annet resulterte i tre måneder hos Gründerarena Jæren på Bryne. – Hvorfor bare tre? – Ellers ville jeg ikke ha måttet pushe meg slik jeg nå har gjort.

Selvledelse avgjørende For Nina Heen var ikke økonomien kritisk, men hun var likevel opptatt av å komme seg raskt videre. Tre mål satte hun seg: Først; å få seg en mentor. Dernest; å inngå et partnerskap og så: Tjene penger. – Dette har jeg fått til, sier hun enkelt. Men det har ikke kommet av seg selv. Fremfor alt har hun jobbet for å skaffe seg nye kontakter. – Jeg har blant annet jobbet mye mentalt. Det gjelder å ha kontroll på psyken, konkluderer hun og forteller at hun jevnlig

sørger for å gi seg selv utfordringer, slik at hun alltid har noe strekke seg etter.

Vil ansette folk Hun kaller hjemmekontoret for hovedkontoret og Gründerarenaen for avdelingskontoret. – Det er viktig å tulle litt, smiler hun. – Ikke ta seg selv så høytidelig. Dessuten, kontorplassen er ikke det viktigste. Det som betyr noe er å være der kundene er. Selskapet sitt har hun kalt HR Interim Lead AS, der hun leier seg ut til selskaper som trenger HR-leder en periode eller som har behov for erfaring og kompetanse i endringsprosesser. Hun har allerede flere oppdrag og trives godt hos kunden. Drømmen er imidlertid å bygge opp noe eget. – På sikt ønsker jeg å ansette folk, sier hun.

Talentutviklingsprogram I utgangspunktet var planen å utvikle et talentutviklingsprogram, noe hun også begynte så smått med utformingen av. Målgruppen var nyutdannede ingeniører, de som da oljekrisen inntraff, mistet jobbene sine først. – Vi hadde trengt disse med oss inn i det

grønne skiftet. Nå sitter de i Trondheim, Oslo og Bergen istedenfor, sier hun. Hennes opprinnelige forretningsidé var å utarbeide et talentutviklingsprogram der unge ingeniører kunne klargjøres for andre bransjer med behov for samme grunnkompetanse. Markedet var imidlertid ikke klar for opplegget. Siden mars i fjor har hun derfor konsentrert seg om HR Interim Lead AS.

Alderen ingen hindring Gründerarenaen er og har vært en viktig del i prosessen fram til der hun er i dag. – Jeg trenger å komme hjem til ”mor” en gang i blant, ler hun. – Folkene på Gründerarenaen er fantastiske. Jeg har lært utrolig mye og ikke minst fått mange positive innspill. – Hva med alderen din? Du fryktet ikke at den kunne være til hinder? – Nei. Det er nå vi skal dele erfaringer og kompetanse. Næringslivet har i alle høyeste grad bruk for oss. Sammen med de unge, selvsagt. Hun har på ingen måte skrinlagt ideen om talentutvikling og tror at anledningen kommer til å by seg. Med tiden. Og da skal hun være klar.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

24

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


VI ØKER VÅR

KOMPETANSE

Etter 25 års drift kan vi med stor glede meddele at vi har valgt å knytte til oss Norgeshus som en solid samarbeidspartner. Et samarbeid med Norgeshus vil være med på å styrke vår kompetanse som totalleverandør- både på boligsatsingsområdet og på prosjektsiden, da særlig i forhold til større utbygginger. Ovenfor våre faste kunder er vi det samme firmaet som som før og vi vil fortsette å tilbyr forutsigbare gode løsninger for kunden, bare enda mer styrket på de nevnte områdene.

www.byggelaget.no

REHABILITERING - OMBYGGING - TILBYGG TOTALENTREPRISE - BOLIG

post@byggelaget.no

4344 Bryne Tlf: 51 77 91 91 www.byggelaget.no

+47 51 77 91 91

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


Ny hverdag i bilbran TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Bilbransjen i regionen har gått gjennom noen tøffe år, spesielt i varebilsegmentet. Med ned­bemanningen sank behovet for arbeidsbiler. Flere drøyde også med å skifte ut bilene de hadde.

H

os Møller Bil Sandnes og Jæren snudde trenden i fjor, men det krevde også solid innsats og mer direkte kontakt med eksisterende og potensielle kunder. I 2015 og 2016 hadde Volkswagenforhandleren på Ganddal nedgang i salget. Oljekrisen påvirket først og fremst salget på nyttekjøretøy.

2017 et godt år – Mange leasingkunder, som varebilkunder stort sett er, valgte da å avslutte kontrakten på grunn av mindre behov eller utsette bilbyttet ett år eller to i stedet for å levere inn den gamle bilen og opprette ny leasingavtale. Men det er i ferd med å snu, og 2017 var et svært godt år, der vi leverte totalt 322 biler – over målet for året. Det er vi meget godt fornøyd

med, og vi har troen på at de gode tidene vil fortsette, samtidig som vi skal fortsette å gjøre en solid innsats, forteller Arve Hegelstad Kristiansen, som tok jobben som salgssjef for VW nyttekjøretøy hos Møller Bil Sandnes og Jæren i juli 2016.

Gjør det enkelt for kundene – Tidligere var det nok slik at man kunne sitte på kontoret og ta imot nye bestillinger, og da var salgsjobben gjort. Slik er det definitivt ikke lenger – ordrehåndteringens tid er forbi, nå må man være selger. Vi må ut og treffe kundene og vise dem hva vi er best på og hvorfor de bør velge våre varebiler, forteller Kristiansen, og forteller at bilforretningen har blitt mer aktiv på sosiale medier, deltar mye i nettverkstreff og er ute på bedriftsbesøk to dager i uken for å fortelle hva de kan by på – et tall som etter planen skal øke til tre dager. Han sier at de også i større grad tar hensyn til at det skal være enklere for deres kunder å forholde seg til kjøretøyet sitt, og eventuelle bilkjøp. – Kundene har mer enn nok å gjøre i sitt arbeid, og har ikke tid til å bruke en dag på å se på biler. Det skal være slik at vi bruker tid på dem, mens de ikke bruker tid på oss. Vi skal kjenne kundene våre så godt at vi til enhver tid vet hva de behøver, og leverer en tjeneste og et produkt som gjør at de er svært godt fornøyde med hva de får for pengene. Kundetilfredshet prioriteres veldig høyt hos oss, og vi scorer alltid meget bra, sier Kristiansen, og skryter samtidig av jobben som blir gjort av servicemarkedsavdelingen, ledet av Cathrine Sundt.

Salgsapparatet hos Møller Bil Sandnes og Jæren måtte legge om salgsstrategien da markedet for varebiler buttet i 2015 og 2016. Det har gitt frukter.

Jobben etter bilsalget

Arve Hegelstad Kristiansen, salgssjef for VW nyttekjøretøy hos Møller Bil Sandnes og Jæren siden juli 2016.

26

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

– Vi har ansvar for alt som skjer med bilen og kundeforholdet etter at salget er gjort. Vi har blitt mye bedre på oppfølging de siste årene, og leverer en høy servicegrad for å ta vare på kundene vi har. Varebilen er et av arbeidsverktøyene til kundene våre, og like lite som en snekker klarer seg uten hammeren i flere uker, klarer han seg heller ikke uten bilen sin. Vi må derfor holde oss til avtaler, ha kort ventetid, og sørge for at kunden har det de trenger til enhver tid. Leasing er i den

sammenheng svært forutsigbart. Kunden har da alltid et moderne, trygt og stabilt kjøretøy og en garanti om noe skulle gå galt. Og med en god service- og vedlikeholdsavtale, slik vi kan tilby, er man sikker på å alltid ha et bra bilhold. – På mange måter selger Arve og hans kollegaer den første bilen til en tilfeldig bedrift, men det er jobben som gjøres hos oss som gjør


TEMA FORTSATT OMSTILLING

nsjen

TIDLIGERE VAR DET NOK SLIK AT MAN KUNNE SITTE PÅ KONTORET OG TA IMOT NYE BESTILLINGER, OG DA VAR SALGSJOBBEN GJORT. SLIK ER DET DEFINITIVT IKKE LENGER – ORDREHÅNDTERINGENS TID ER FORBI. ARVE HEGELSTAD KRISTIANSEN, SALGSSJEF

I høst lanserer Møller Bil Sandnes og Jæren sin første elektriske varebil, eCrafter.

og Jæren, og akkurat små nok til å gi alle personlig service. Jeg både håper og tror at vi vil få enda flere gode kunder på Jæren i år, sier Kristiansen.

Elvarebilen kommer i 2018

at de kommer tilbake neste gang de skal handle bil, sier servicemarkedsleder Sundt med et smil, og lover at det de har lært i de harde tidene ikke vil bli glemt, men tatt med videre inn i gode tider.

Vil ha mer på Jæren Møller Bil Sandnes og Jæren leverer varebiler til en rekke bransjer, spesielt bygg og anlegg og håndverkere, der Volkswagen Caddy og Transporter er de absolutt mest populære alternativene. De satser nå også i enda større

grad mot taxinæring og persontransport. Målgruppen deres dekker et geografisk område fra Sandnes i nord til Nærbø i sør, og inkluderer både bedrifter med flere titalls biler og de som kun har én. – En utfordring for oss med jærkunder er at de kjører RV 44 eller E39 til Forus uten å tenke på å komme innom oss på Ganddal. Vi ønsker å ha et solid fotavtrykk på Jæren, og det er grunnen til at vi ofte reiser sørover på bedriftsbesøk. Fordelen med oss er at vi er akkurat store nok til å serve hele Sandnes

2018 byr også på nyheter for Møller Bil – i høst kommer nemlig deres første elektriske varebil. – Det vil skje mer innen varebilmarkedet de neste fem årene enn det har skjedd de siste hundre, og eCrafter er vårt første innslag av elversjon på nyttekjøretøy. Vi har gode forventninger til den, så får vi se hvor mange som foretrekker den over fossile varianter. Det er jo svært populært med elbiler i privatmarkedet, så interessen for elektriske biler er der absolutt, og for bytransport og for aktører som Posten kan den være et godt alternativ. I tillegg har Enova støtteordninger som kan gjøre det enda mer aktuelt for bedrifter med et tydelig miljøfokus å velge elektrisk varebil. Uansett skal vi bruke året på å forklare folk hvorfor det er riktig å velge Møller Bil Sandnes og Jæren, fastslår Kristiansen.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 27


FRA OLJEPROSJEKT TIL O TEKST// TORE FRIESTAD

Nedgangen i oljemarkedet har skapt grobunn for nye ideer og gründerselskaper som Blue Lice, hvor Lars-Kristian Opstad fra Nærbø er operasjonssjef. De har utviklet et nytt, fore­ byggende våpen i kampen mot lakse­lus som vekker stor oppmerksomhet både i bransjen og hos investorer.

–J

eg jobbet som prosjektkoordinator i National Oilwell i fire spennende år, og fikk der være med på mye utfordrende og interessant arbeid, forteller LarsKristian Opstad fra møterommet på Inno­vation Dock i Stavanger Øst, hvor han holder hus i dag. Da kræsjet i oljebransjen kom, endte det med at han måtte finne noe annet å gjøre. – Jeg hadde litt småjobber, og søkte på ulike stillinger – blant annet var jeg på annengangs intervju til jobben som butikksjef på det nye, store Felleskjøpet på Klepp. Så fikk jeg nyss i at noe som het X2-labs ville kjøre i gang et program som skulle innlemme nye folk og ideer i den blå revolusjonen. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men sendte inn en søknad og kom som en av 40 videre til et fireukers hyperakseleratorprogram, der vi ble satt sammen i lag som skulle utvikle ambisiøse startup-prosjekt.

Vil løse lakselusproblem Teamene ble konstruert basert på tidligere erfaringer, personlighetstester og komple­men­ terende styrker. Lars-Kristian og hans nye kollegaer fant raskt retningen for hva de ville jobbe med. – Vi identifiserte lakselus som et enormt problem for oppdrettsindustrien. Vi hadde en konkret idé og brukte to uker på å skrape samme forskningen vi trengte til å realisere ideen, bygge prototype og få ideen testet. Vi visste at vi kom med lite erfaring inn i en bransje med mye kunnskap og var ydmyke og snakket med folk for å finne ut hva som var

28

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

prøvd og hva de trengte for at vår idé skulle kunne brukes, sier Opstad. Blue Lice ble født i februar 2017 og har siden fått mye oppmerksomhet.

Investering fra Strawberry-Stordalen Visjonen til Blue Lice er å redusere behovet for behandlinger av laks i oppdrettsmerder, noe som per i dag er en vanvittig utgift for industrien. Blue Lice-teknologien kan spare oppdrettsnæringen for 15 milliarder kroner i året. Det har gjort at investorer har vist stor interesse for arbeidet deres. – Vi hadde en vellykket prototype å vise frem for investorer og pitchet oss frem i ulike miljøer. Med flere potensielle investorer gjaldt

det å finne de rette folkene. Til slutt endte vi opp med å takke ja til Ekko Invest fordi de tilbudte den beste totalen. De ga oss både to millioner kroner, samt et nettverk og et engasjement som er vanskeligere å finne enn penger, forteller han. Cirka samtidig var Petter Stordalen ute og søkte etter gode ideer. Han ønsket for andre år på rad å investere én million kroner i en nordisk gründerbedrift. Blue Lice var ett av 2074 selskaper som sendte inn søknad. Tre svenske og tre norske selskaper, alle de tre norske fra Innovation Dock i Stavanger, ble kalt inn til finalen i Stockholm. – Vi presenterte Blue Lice i ti minutter før vi ble grillet av et panel på seks stykker, inkludert


TEMA FORTSATT OMSTILLING

OPPDRETTSINNOVASJON

Blue Lice-gjengen mottar 2 millioner fra Petter Stordalen under et arrangement i Stockholm i fjor.

Blue Lice har utviklet en helt ny måte å motvirke lakselus, en teknikk som kan spare oppdrettsnæringen for 15 milliarder i året.

Lars-Kristian Opstad fra Nærbø i Blue Lice, gründerselskapet som blant annet har fått to millioner fra Petter Stordalen. Foto: Tore Friestad

Stordalen. Det gikk veldig bra og endte med at Stordalen ikke ville investere én million, men to. Etter harde forhandlinger, raskt gjennomført siden vi hadde et fly å nå, kom vi til en enighet alle var fornøyd med. Vi bygger et sterkt lag, fast­slår Lars-Kristian, og sier at han før de for­lot Stock­holm fikk karismatiske Stordalen til å spille inn en Snapchat-melding til kona Alexandra.

Suksess med rett sammensetning Lars-Kristian mener at noe av grunnen til at de har lykkes i sin start-up, er at de har stilt høye

krav til både seg selv og samarbeidspartnere for å finne gode medspillere. – For å oppnå suksess må vi ha med oss folk som kan levere det vi trenger for å lykkes. Vi stilte til og med høye krav til Stordalen, noe han respekterte og var takknemlig for, sier Lars-Kristian med et smil. Disse høye kravene er noe av grunnen til at de har benyttet seg av mange sam­arbeids­ partnere på Jæren, som Vink, Jærprint og Bryne Landbruksservice. – Jærbuen er veldig tilpasningsdyktig, og strekker seg litt lenger for å kunne levere, skry­ter Opstad, som prøver å selge ideen om å eta­blere Blue Lice på Jæren når det er tid for å finne egne lokaler.

Stort potensial i oppdrett Selv om Blue Lice har eksistert i mindre enn ett år, er de på god vei til å bli et veldig spennende selskap. Lars-Kristian er dog klar på at ambisjonene er høye. – Verden vil trenge mer sunn mat, og fiske­ oppdrett har ennå et enormt potensial. Hvis vi kan hjelpe med å løse et av bransjens største pro­blemer, og bygge videre på dette, tror jeg Blue Lice kan bli noe veldig stort, sier LarsKristian. – Hva ville skjedd om du ikke hadde mistet jobben i National Oilwell? – Det er et interessant spørsmål. Svaret er at jeg nok ennå ville vært der og at Blue Lice ikke ville ha eksistert.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


Stines tegninger tar nye veier TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Hun har nylig inngått et større samarbeid med brille­ merket Kaibosh. I tillegg presenterer hun egne illustrasjoner i storformat i lokalene til Bitmap i Stavanger. Stine Rommetveit (39) fra Bryne har bestemt seg:

–D

ette året skal jeg gi full gass, smiler hun. Listen over ønskede sam­ arbeids­partnere er allerede påbegynt. To avtaler ble inngått mot slutten av fjor­året, og Næring på Jæren møter henne i for­bindelse med den ene; en utstilling i lokalene til Bitmap i Kvitsøygata i Stavanger, der hennes illustrasjoner pryder veggene fra inngangs­ partiet og helt inn til enden av den lange, lyse gangen som leder inn til mange forskjellige virksomheter i flere etasjer.

Verdifull eksponering – Jeg har aldri gledet meg så mye til en ut­ stilling noen gang før, betror hun oss. Utstillingen er et samarbeid med Bitmap, som holder til i første etasje. – Det er de som har hatt hånd om alle trykkene og fått tegningene mine opp i stor­ formater. Hun ser seg fornøyd rundt. – Jeg har vært helt rolig, for disse folkene kan sine ting. Papiret de velger, inn­ rammingen, materialvalgene, alt er slik det skal være. Bildene skal henge i alle fall fram til sommeren. – Tenk bare hvor mange som kommer til å bli eksponert for bildene på vei inn til kundemøter eller egen arbeidsplass, sier hun

30

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

rolig, men oppglødd. I samarbeid med Bitmap skal hun også jobbe med ulike utsmykningsprosjekter, i store og små formater. – Dette samarbeidet gjør at jeg kan levere prosjekter fra a til å hos kunder, om det er lokalt på Jæren eller andre steder, påpeker hun.

Falt for ideen Den andre avtalen hun har undertegnet aner hun bare konturene av. – Jeg har en god stund fulgt brillemerket Kaibosh på Instagram. De har en kunstnerisk touch i alt de gjør, noe jeg liker, smiler hun.. De stod derfor høyt på prioriteringslisten over ønskede samarbeidspartnere. Hun gikk rett på sak; tok en telefon og presenterte ideen sin: Å legge Kaiboshs briller på sine illustrasjoner. – På den måten vil merket få sin helt egne vri og skille seg klart ut fra konkurrentene, legger hun forklarende til og fortsetter: – De var helt med. Hun medgir at denne arbeidsformen er helt ny for henne. – Jeg er ikke vant med å ta slike initiativ. Jeg er en person som helst holder meg i bakgrunnen. Men nå er det slutt på det. I november i fjor dro hun til Bergen for å

Kunstneren Stine Rommetveit har inngått samar­ beid med brillemerket Kaibosh og er klar for å ta nye steg: Dette året skal jeg gi full gass, sier hun.

overvære lanseringen av brilleillustrasjonene, en hel rekke med egentegnede ansikter, alle ulike, iført hver sine par med Kaibosh-briller. – Bildene mine var ikke hengt opp på veggen, men plassert rundt i lokalet sammen med produktene. Akkurat slik jeg liker det, ivrer hun på sin rolige måte.

Sin egen strek 2018 er året der beskjedne Stine Rommetveit har bestemt seg for å by på seg selv. Melde seg på. Ta flere initiativ enn hun noen gang tidligere har gjort.


TEMA FORTSATT OMSTILLING

JEG ER EN PERSON SOM HELST HOLDER MEG I BAKGRUNNEN. MEN NÅ ER DET SLUTT PÅ DET. STINE ROMMETVEIT

– Det verste som kan skje er at jeg får et nei. Det er jo ikke verre. Opprinnelig drev hun med keramikk og startet verksted og eget utsalg i Bryne i 2005. I 2011 tok imidlertid streken over. – Jeg har alltid likt å tegne. Det faller natur­lig for meg. Å drive med keramikk består av mange prosesser hvor utfallet ofte er usikkert. Men å ha jobbet i mange år med å modellere i leire, tredimensjonalt, tar jeg med meg når jeg former og skraverer motivene på papiret, sier hun. – Tegningen har mer ro over seg og er

lettere å kontrollere. De siste årene har hun drevet med illustra­sjoner og utviklet sin helt egne strek. Hun tegner ofte ansikter, - både mennesker og dyr. – Jeg synes det er spennende å uttrykke meg gjennom mennesker og dyr, der ansikter er en vesentlig del av å skape en stemning og historie.

Må kjenne for det Tiden i barselpermisjon med Tim, som nå er godt over halvannet år, mener hun er én

viktig pådriver for det som nå skjer. – Jeg kjente at jeg var veldig klar for å begynne å jobbe for fullt igjen, og samtidig tenke stort. Selv om jeg kommer fra Bryne og bor her, setter det ingen begrensninger for hvor langt mine arbeider kan nå. – Du er ikke redd for å blande kunst og kommersialitet, da? – Jeg synes det er helt topp at tegningene mine vises hos Kaibosh, som en utstilling formet som en reklamekampanje. Fordi jeg har sansen for dem og det de står for. Det er det som er avgjørende for meg.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


VIGRESTAD NÆRINGSFORENING ble etablert i 2010. Foreningen ble opprettet i den hensikt å presentere og representere medlemsbedriftene i næringslivet på Vigrestad. Vi ønsker å være et naturlig knutepunkt for næringslivet på Vigrestad, og en arena der vi har oversikt over næringsutviklingen i lokalmiljøet. Bli medlem i dag! www.vigrestadnaeringsforening.no post@vigrestadnaeringsforening.no

tlf. 51 43 73 01 e-mail:vigrestad@comfort.as

tlf. 481 82 999 egil@stikkaren.no

tlf. 51 43 78 00 post@vigrestad-buss.no 32

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

tlf. 480 03 215 kb@bomadland.no


VISJONEN TIL VIGRESTAD NÆRINGSFORENING: «Foreningens formål er å ivareta næringslivet i Vigrestad sine interesser, både store og små bedrifter. Foreningen skal arbeide for å fremme næringsutvikling og gode vilkår for industri og næring på Vigrestad. Foreningen skal engasjere seg og fremme godt samarbeid og miljø mellom de ulike næringsaktørene, ulike bransjer og næringsområder i Vigrestad. Videre skal foreningen bygge nettverk blant medlemsbedriftene og ikke minst bli en dyktig organisasjon i samarbeid med kommunen.»

www.morene.no

Home of ORIJEN & ACANA

Tlf. 51 43 10 00

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


SNURRER FORTSATT FILM TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

«Jeg tror filmer på internett vil bli mer vanlig i fremtiden», sa Eirik Fosse fra Lye til Næring på Jæren i 2006. Vi kan definitivt fastslå at han fikk rett i det, og akkurat det er noe av grunnen til at selskapet Filmavdelingen opplever stor suksess.

–I

dagens samfunn er film en svært populær metode for kommunikasjon, informasjon og salg. Mer og mer informasjon blir spredt via video, både internt og eksternt. Den største utfordringen med kommunikasjon i dag er å skape et innhold

34

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

som skiller seg ut og ikke bare drukner i mengden. Det er mange aktører som tilbyr filmproduksjon, men Filmavdelingen er definitivt blant de ledende selskapene i regionen. Erfaringen, engasjementet, kreativiteten og kompetansen vi sitter på, gjør

at vi stadig lykkes med å tiltrekke oss kunder, forteller Eirik Fosse.

Fra Forum Jæren til Randaberg For tolv år siden var Eirik Fosse daglig leder av Storymaker AS og hadde allerede selskap som Statoil, Conoco Phillips og Aker Kværner på kundelisten. I 2007 fusjonerte selskapet med Lokomotiv Media, og opererte som filmavdelingen der. I desember 2009 gikk de tilbake som et eget aksjeselskap, og Filmavdelingen AS var født. – Vi holdt til på Forum Jæren noen år til, men hadde flest kunder nord i fylket. Det er jo en kjent sak at det er lenger å reise fra Stavanger til Jæren enn fra Jæren til Stavanger,


FØR &

«FØR & NÅ» er en artikkelserie i Næring på Jæren, der vi henter fram en person eller bedrift fra arkivet og sjekker hvordan stoda er i dag.

– Det er fordelt omtrent 25 prosent doku­mentar/drama - og det at vi får støtte etter å ha blitt faglig vurdert av fond og institutt er et klart kvalitetsstempel - og 75 prosent bedriftskunder. Vi har jobbet med både store og små bedrifter og offentlige etater. Vi tar oss av hele prosessen; manus, produksjons­planlegging, opptak, klipp og ferdigstilling, selvsagt i tett samarbeid med kunden. Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at det er et tydelig mål med filmen, slik at vi vet at produktet vårt blir brukt til noe fornuftig og kunden får glede av det, forteller Fosse, og sier at de blant annet har hatt jærske aktører som Aarsland Møbelfabrikk og Jærmuseet på kundelisten nylig.

Ennå stort potensial i video – Du hadde rett i at filmer på internett ville bli mer populært. Har du noen nye spådommer for fremtiden? – Video har ennå stort potensial, både som markedsføringsverktøy og som underholdning, så jeg har faktisk enda mer tro på fremtiden for et selskap som vårt nå enn jeg hadde i 2006. Antall kanaler for distribusjon av film har eksplodert de siste

årene med Youtube, Facebook, Snapchat og så videre, og det vil bare bli mer og mer video i disse, samt splitter nye kanaler i årene som kommer. Og vi skal fortsette å være en av de fremste ekspertene på dette i Rogaland, sier Fosse.

Topp moderne Kameraet på iPhonen til Fosse har bedre bildekvalitet enn det store kameraet han har på skulderen i NpJ-saken fra 2006, så utviklingen går fort i filmbransjen. – Derfor er det viktig for oss i Film­ avdelingen å være utstyrsmessig helt fremme – ingen skal kunne ta oss på det. Når alle går med et høykvalitetskamera i lommen, må vi kunne tilby noe enda bedre, og vi har lang erfaring i å sørge for et bra resultat, sier Eirik, mens han viser rundt i flotte lokaler som inneholder alt av topp moderne utstyr som trengs for å lage en tiltrekkende film, enten temaet er Hitler eller Aarsland Møbelfabrikk.

Les hele artikkelen fra 2006 på Næring på Jæren sin Facebook-side."

Eirik Fosse fra Lye, driver filmselskapet Filmavdelingen AS fra lokaler på Randaberg.

så i 2011 flyttet vi til Randaberg. Men vi har ennå mange gode kunder på Jæren, og jeg liker svært godt å jobbe med jærbuer, sier Fosse, som avslører at de nylig har signert en femårs leiekontrakt i lokalene på Randaberg og derfor nok ikke vil vende tilbake til Jæren med det første.

Kommersiell og kunst-kombo Filmavdelingen har i dag en todelt operasjon, der de på den ene siden lager kortfilmer og dokumentarer - blant annet har de nylig solgt en dokumentarserie om nordmenn som kjempet for Hitler under krigen til fem land, samtidig som de ennå produserer reklame- og oppdragsfilmer for næringslivet.

Eirik Fosse spådde i artikkelen for femten år siden at internett kom til å bli en viktig kanal for film.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 5


Ny farge i tilværel

Merethe Elin Kvia driver interiørbutikken HUS 24-7 fra lokaler på Håland i Bryne.

Blandemaskin som hjerte

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

I fjor vår åpnet Merethe Elin Kvia HUS 24-7, hvor hun får dyrke sin lidenskap for farger og interiør og dele smarte råd og gode opplevelser til jærske huseiere.

I

ngen i verden bruker så mye penger på hjemmet sitt som nordmenn, og det gjør at det er gode kår for interiørbransjen her i landet. Når Næring på Jæren er på besøk hos HUS 24-7 har det gått ni måneder siden åpning av butikk med tekstiler, maling, gulv, tapet, interiør og møbler, og Merethe er bra fornøyd med hvordan det har gått.

36

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

– Vi har alltid noe å gjøre, og det går sakte, men sikkert oppover. Det å starte en ny bedrift krever tålmodighet, noe jeg av natur ikke har store doser av, men det går greit når det er noe man virkelig brenner for, forteller Merethe Elin Kvia, som sammen med interiørkonsulent Vigdis Irene Jakobsen også tilbyr konsulenthjelp, styling og borddekking.

Og sjelden har man møtt noen som er like opptatt av farge som Merethe. Hun omtaler seg selv som «fargegal», og sier at muligheten til å selge egenkomponerte farger var en viktig grunn til at hun etablerte HUS 24-7. – Blandemaskinen min er, sammen med kjøkkenøyen hvor vi blant annet har matlagingskurs, hjertet i butikken her, og jeg er utrolig opptatt av farger og fargepsykologi. Jeg har tidligere laget farger for Fargerike, og har jobbet med folk som Halvor Bakke og Dagny Thurmann-Moe, sier Merethe, mens hun viser hvordan maskinen kan lage alle slags farger, og at det til og med er mulig å ta med et lite fargeeksempel fra en tekstil eller lignende og få maling i denne fargen.


NY

BEDRIFT

lsen Nå skal hjemmet ha farge I mange år har standarden i norske hjem vært at vegger og tak skal være ensfarget og nøytralt, slik at det er lettere å selge. Det forteller Merethe at det nå er slutt på. – Det selges nesten ikke boliger med hvite vegger lenger – folk vil ha noe spennende. Fargevalg er veldig personlig, men med en gang et hjem har farge, blir besøkende nys­ gjerrige. Det viktigste er at boligen din er et godt sted for deg å være, at den uttrykker personlig­heten til de som bor der, og at formen tilfører noe til funksjonen. For eksempel kan et blått soverom gi lavere hjerterytme og gjøre det lettere å få en god natts søvn, mens grønntoner gir et godt sted å bo, beskriver fargesjefen.

Kreativt miljø Butikken ligger på Håland som allerede hjem for aktører som Monter, Bohus og vegg-i-vegg med HUS 24-7 – Bryne Steinindustri. – Dette er et godt sted å holde til, lett tilgjengelig fra hele Jæren, og med et bredt tilbud. Jeg syns at en nisjebutikk som vår passer godt inn her, og kunne ikke tenkt meg å holde til på et senter eller i sentrum. Jeg ønsker å jobbe i et kreativt miljø, så da er det også veldig fint å ha Vigdis Irene med meg. Hun er svært kreativ og kan mye jeg ikke kan, så vi utfyller hverandre godt og kan levere det kundene være behøver og vil ha. Herfra server vi kunder fra Holmane i sør til Rennesøy i

nord, og kundemassen består av både unge og eldre, menn og kvinner, de som er veldig interessert i interiør og de som ikke har peiling på hva de vil ha – bare at de vil ha noe nytt. – Vi jobber tett med våre kunder, og jeg føler at jeg kjenner dem ganske godt når jeg er ferdig med et prosjekt på grunn av alle spørsmålene vi stiller for å være sikre på at de får noe de liker. Vi håndterer både nybygg og renoveringer, fra hele hus til enkeltrom. Vi liker både store og små oppdrag – det er jo veldig jillt å kunne utfolde seg på en do, ler Merethe.

Vil ha bredere tilbud Fremover er planen å fortsette med det de har gjort så langt, siden det ser ut til å fungere bra, men Merethe ønsker også å ha enda flere med på laget. – Å få inn en kjøkkenleverandør og garderobeleverandør, vil gi oss enda flere bein å stå på og vil være enda en god grunn for folk til å komme innom. Vi ser også på muligheten til å ta inn interiørkonsulenter som vil jobbe som hos en frisør, der de leier kontor hos oss, men tjener sin egen lønn, forteller Merethe, og sier at de også jevnlig har matlagingskurs og andre arrangementer i butikken sin, og ber interesserte følge HUS 24-7 på Facebook, samtidig som hun inviterer folk til å komme på besøk i butikken for å få inspirasjon og tips til hvordan de kan friske opp i hjemmet.

1355-0

Nå skal det være farger – og Merethe Elin Kvia kan gi deg nøyaktig den nyansen du vil ha.

Ravema AS AS Åsveien 21 Ringeriksveien 32F 3475 3414 Sætre Lierstranda Tlf. TlF. 66 66 85 8590 9010 10

Ravema Ravema AS Demosenter: Ravema Demosenter: Åsveien Orstadveien 21 134 Orstadveien 134 3475 4353 SætreKlepp St. 4353 Klepp St. Tlf. 66Reidar 85 90Kverneland 10 Tlf. Reidar 91 60 11 Kverneland 71. Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37

www.ravem


boligpartner.no

NYTT ÅR – NYTT GODT HJEM? NYTT ÅR – NYTT GODT HJEM?

Illustrasjonsbilde

SJEKK UT VÅRE PROSJEKTER! KVERNALAND

SIREVÅG

KVERNALAND

NÆRBØ

Skudebergvegen 36 Enebolig i kjede fra kr 5.590.000,FINN-kode: 81817970

Havraskaret 5 Enebolig i kjede fra kr 2.690.000,FINN-kode: 60745912

Topas- og Juvelvegen Enebolig fra kr 4.690.000,FINN-kode: 105786369

Veslemøyvegen 15 Rekkehus fra kr 3.690.000,FINN-kode: 96637877

KLEPPE

KLEPPE

KLEPPE

KLEPPE

Kornvegen 146 Rekkehus fra kr 2.990.000,FINN-kode112642713

Sporafjell leiligheter fra kr 2.490.000,Finn-kode 112640889

Sporafjell Eneboliger fra kr 4.490.000,Finn-kode 112629948

Sporafjell Enebolig fra kr 5.190.000,Finn-kode 112644156

VARHAUG

LYEFJELL

KLEPP STASJON

Klaratunet Leiligheter og rekkehus fra kr 2.290.000,Finn-kode 112637674

Lerkevegen 16 Rekkehus fra kr 3.390.000,FINN-kode 112643691

Industrivegen Enebolig fra kr 5.190.000,FINN-kode 112638626

Loyd Jarle Loyd Jarle Hetland Hetland

loyd.hetland@boligpartner.no loyd.hetland@boligpartner.no 909 90925 25900 900

Arild Olsen Arild Olsen

arild.olsen@boligpartner.no arild.olsen@boligpartner.no 915 91365 365 915 91

Kjell Inge Ree

kjell.inge.ree@boligpartner.no 950 88 412

BoligPartner Bryne | Jernbanegata 9, 4340 Bryne Tlf: 517 71 960 | bryne@boligpartner.no | boligpartner.no


GRÜNDEREN

Norske arbeids­ takere ser lyst på 2018

Erling Eimhjellen,

53 år, bosatt på Kverneland.

I likhet med bedriftseiere har også nordmenn ansatt i privat sektor troen på 2018. I en ny, internasjonal undersøkelse mener to av tre at bedriften de jobber for vil prestere bedre dette året enn det forrige, og nesten like mange nordmenn forventer høyere lønn. Den globale arbeidsmarkedsundersøkelsen Randstad Workmonitor, gjennomført av verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR, tar blant annet for seg arbeidstakernes fremtidstro på landets økonomi, bedriftens prestasjoner og egen lønn og bonus.

Mer positive toner Undersøkelsen viser at norske arbeidstakere ikke lar seg bekymre av fortsatt usikre økonomiske tider. 63 prosent tror at selskapet de jobber i vil gjøre det bedre i 2018 enn i 2017. Nesten like mange – 59 prosent – tror at Norges økonomiske situasjon vil forbedre seg dette året. På samme tidspunkt i fjor svarte 54 prosent at bedriften de jobber i vil prestere bedre i det kommende året, og at landets økonomiske situasjon vil forbedre seg.

Tror på høyere lønn – Optimisme er på vei tilbake med full kraft. Da vi stilte samme spørsmål mot slutten av 2016, svarte for eksempel bare 43 prosent av nordmenn at de forventet høyere lønn. En såpass kraftig oppgang viser at arbeidstakernes håp og forventninger stiger i takt med at usikkerhet og urolighet i arbeidsmarkedet forsvinner, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad.

Jeg har bakgrunn fra automatisering og vann­behandling, og i oktober 2016 startet jeg selskapet UVanTECH AS, som utvikler tekno­ logi for vannrensing med ultraviolett lys. Hva er din gründeridé? I UVanTECH AS har jeg utviklet en UVstrøm­forsyning som er 50 prosent mindre enn kon­kurrerende produkt med samme effekt. Produktet er tilpasset drift i det tøffe miljøet på skip og fiskeoppdrettsanlegg. Hovedmarkedet er shipping: Spredning av fremmed liv og bakterier med ballast­vann fra skip er antatt å være verdens fjerde største miljøtrussel. Det er nå kommet krav om at alle skip må installere rense­system for ballastvann. UV-lys er en av de mest brukte teknologiene innen slik vannrensing, og det er også en økende trend med lukkede system innen oppdrettsnæringen. Strate­ gien er å være under­leverandør av produkt, rådgivning og service til maskin­byggere, systemleverandører og OEM-kunder. Hvilke egenskaper kreves for å være en gründer? Man må ha en god idé og forståelse av markedet/kundens behov.

Hva er det kjekkeste med å være gründer? Det er når en får bekreftelse på at ideen eller produktet fungerer, kunden er fornøyd og du ser at «dette er det forretning i». Hva er mest krevende? Som gründer har man mange roller, alt fra teknikker, selger, innkjøper, regnskapsfører og leder. Noen av disse funksjonene kan man kjøpe, men det kan være kostbart og man må tenke på hvilke roller man bør ha, hvilke man har evne til å dekke selv og hvilke tjenester man bør kjøpe. Hvordan kobler du av? Jeg liker å gå på jakt og gå fjellturer til fots eller på ski. Hvordan kombinere du rollen som gründer med familieliv? Å drive som gründer er tøft og krevende. Jeg føler med heldig som har en familie som gir meg støtte. Jeg prøver så godt jeg kan og sette av tid til familien, for eksempel med familiemiddager, hytteturer og en god frokost. Hva er ditt beste tips til andre gründere? Stol på deg selv, men lytt til andre. Ta beslutninger og stå for dem!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 39


QUIZ

JÆREN

1. Hvem vant Byutviklingsprisen for Time kommune i år? 2. I 1894 ble Hå kommune delt i to – hva het de nye kommunene? 3. I hvilket år gjenoppstod Hå kommune? 4. Hva heter håndballtreneren bosatt på Klepp som i desember var i håndball-VM? 5. Hvilken jærbu ble i fjor høst valgt inn på Stortinget for SV?

Hodne Gartneri utvider for 30 millioner

VAREHANDEL

1. Hvilken burgerkjede skal åpne ved Jærhagen kjøpesenter? 2. Hva heter gullsmedbutikken i Storgata på Bryne? 3. Hvor mange nordmenn bruker Vipps aktivt? 4. I snitt - hvor mye regnet man med hver nordmann ville bruke på julehandel i desember? 5. Hvilken kjede arrangerte i 2016 «strammedag» i stedet for Black Friday?

AMERIKANSKE PRESIDENTER

1. Hvem var USAs første president? 2. I hvor mange perioder var Franklin D. Roosevelt president? 3. Hvor mange prosent av stemmeberettigede amerikanere stemte i 2016? 4. Hvilke fire presidenter finner man på Mount Rushmore? 5. Hva stod skrevet på Donald Trumps røde caps?

HVILKET ORD MANGLER I SANGEN?

1. «The colors of the rainbow so …. in the sky» 2. «Ja humøret i Marcello sin kjeller er ….» 3. «Små barn av regnbuen og en …. jord» 4. «If you wanna be my …., you gotta get with my friends» 5. «This gun’s for hire, even if we’re just …. in the dark»

GOD JUL!

1. Hvem laget sangen «Last Christmas»? 2. Fra hvilket land kom skikken med å pynte juletre? 3. Hvor mange reinsdyr har julenissen? 4. Hva heter hovmesteren til Miss Sophie? 5. Og de fire gjestene hennes?

Hodne Gartneri utvider veksthuset med 9000 kvadratmeter, noe som både gir bedre energi- og ressursbruk og som ruster driften mot import. – Konkurransen mot importblomster er hard. Med nytt veksthus blir vi enda mer effektive på arbeid og energi og vil i all fall nærme oss kostnadsnivået ellers i Europa, sier Trond Hodne til Nationen.

Mest til dagligvarebutikker Han er daglig leder og eier Hodne Gartneri AS i Klepp sammen med broren Svein. – Vi trenger plass for å lage god kvalitet og vi må prøve å ligge på forskudd. Vi må være klar med areal når markedet er der, ellers tar andre salget, fortsetter Hodne. Med utvidelsen øker kapasiteten fra 1,6-1,7 millioner til 2,5-2,7 millioner planter per år, der vel 90 prosent av blomstene er av typen ildtopp. Størsteparten av salget går til dagligvarebutikker via grossisten Blomsterringen. Tollvernet, som er på 72 prosent for ildtopp mot EU, er ifølge Hodne avgjørende for investeringen. Importprisen styrer langt på vei prisnivået.

Store energibesparelser

SVAR: Jæren: 1. Mellombels ølstove, 2. Nærbø og Varhaug, 3. 1964, 4. Thorir Hergeirsson, 5. Solfrid Lerbrekk Varehandel: 1. Burger King, 2. Jæren Gull & Sølvsmie, 3. 1,6 mill., 4. 10710 kr., 5. IKEA Presidenter: 1. George Washington, 2. Fire, 3. 55, 4. Washington, Jefferson, T. Roosevelt, Lincoln, 5. Make America Great Again Sangord: 1. pretty, 2. upåklagelig, 3. frodig, 4. lover, 5. dancing Jul: 1. Wham!, 2. Tyskland, 3. Ni, 4. James, 5. Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pomeroy og Mister Winterbottom 40

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Investeringen gir ellers store innsparinger i energi- og ressursbruken til gartneriet. Innsparingen er ifølge Gartnerforbundet på over 1,7 millioner kilowattimer (kWh), noe som svarer til strømforbruket til 85 husstander. I tillegg kommer en innsparing på over 350 tonn CO2 i året, ifølge energirådgiver Anders Sand. Hodne Gartneri kjøpte tidligere inn CO2 til bruk som vekstgass eller gjødsel for plantene. I det nye anlegget skal CO2-en gjenbrukes fra varmeproduksjonen.

CO2-gjenbruk – Gjenbruk av CO2 gjør at gartneriet nå har nok selv Det sparer samfunnet for iallfall halvparten eller opp mot to tredeler, sier Sand videre. – I en grønn næring ønsker vi å være så klimanøytrale som mulig og bevisste på miljøet. Vi tror også det vil lønne seg økonomisk på sikt, mener Hodne.


STÅLRØR

din lokale stålrørsleverandør på Bryne

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør

www.hebra.no

Ditt lokale Ditt lokale bilverksted bilverksted Hvilket bilmerke bilmerke har har du du Hvilket Som MECA MECA verksted verksted er vi vi på på tå tå hev hev når når bilen din din kommer til til oss, oss, enten enten det det gjelder gjelder Hvilket bilmerke har dukommer Som er bilen vanligMECA service, reparasjon eller EU-kontroll. MECA konsentrerer vi oss kun kun om Som verksted er vi på tå EU-kontroll. hev når bilenII MECA din kommer til oss, vi enten det om gjelder vanlig service, reparasjon eller konsentrerer oss åå reparere biler, og da blir man flink til det. Selvfølgelig gjelder alle garantier på vanlig service, reparasjon ellerflink EU-kontroll. I MECA konsentrerer oss kun om reparere biler, og da blir man til det. Selvfølgelig gjelder allevigarantier på å bilen. Et Et MECA MECA stempel serviceboken betyr at du du har hargjelder tatt godt godt vare på bilen bilen din. reparere biler, og da blirii man flink til det. Selvfølgelig allevare garantier pådin. bilen. stempel serviceboken betyr at tatt på Velkommen til oss! bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilen din. Velkommen til oss! Velkommen oss! Klepp AutotilBilverksted AS

Klepp Auto Bilverksted AS Kjøpmannsbrotet 9, 9, 4352 4352 Kleppe Kleppe Kjøpmannsbrotet Tlf. 51 78 60 60 Klepp Auto Bilverksted AS Tlf. 51 78 60 60 Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, T. Berland Bilverksted Bedriftsvegen 12, 4352 4352 Klepp Klepp Stasjon Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Bedriftsvegen 12, 4352 Klepp Stasjon Tlf. 51 42 79 69 Tlf. 51 42 79 69

Betal når det passer for deg! Betal det passer Opptilnår 24 mnd. rentefrifor deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

T. T. Høyland Høyland Bilverksted Bilverksted Bjorhaugslettå Bjorhaugslettå 8, 8, 4365 4365 Nærbø Nærbø Tlf. 51 43 51 60 T. Høyland Bilverksted Tlf. 51 43 51 60 Bjorhaugslettå 8, 4365 Nærbø Haaland Bilverksted Haaland Bilverksted Opstadvegen 647, 4360 Varhaug Tlf. 905 06 566647, 4360 Varhaug Opstadvegen Tlf. 905 06 566 Tlf. 905 06 566

www.meca.no www.meca.no www.meca.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


GAVEN TIL DEN SOM HAR ALT

Naboen + Risa Naboen signerte nylig en tre års samarbeidsavtale med Risa Service AS.

 Konfirmasjonsgave  Bryllupsgave  Bursdag  Mor eller far

Gavekortet kan brukes i 5000 butikker på 100 kjøpesentre og over 60 hoteller, og fås kjøpt hos Jærhagen.

– Takk til Risa Service for inngåelse av ny 3-årig samarbeidsavtale på leie av anleggsutstyr. Vi gleder oss til å fort­ sette det gode samarbeidet vi har hatt, uttaler Jone Ølberg i en presse­melding. Han er forretningsutvikler i Naboen. Risa Service uttaler på sin side: – For Risa Service er det viktig å ha leverandører vi kan identifisere oss med. Naboen er en samarbeidspartner med en god visjon og gode verdier som vi kjenner oss igjen i. Risa Service leverer maskiner, anleggsutstyr, kjøretøyer og verkstedtjenester først og fremst til Risa AS, Bjørns Hage & Anlegg AS og Jostein Myge AS. Jone Ølberg, forretnings­ ut­vikling Naboen AS (t.v.) og Kjetil Friestad, utleiesjef i Risa Service AS, er begge fornøyd med den nye tre­årsavtalen.

Optimismen er tilbake hos bedriftene

Velkommen! Solavegen 25, 4352 Kleppe – www.jaerhagen.no

Nye rør uten å grave eller rive

SR-Bank sitt konjunkturbarometer som ble presentert i januar viste at bedriftene på Sørvestlandet tror på flere ansettelser, høyere omsetning og flere oppdrag i 2018. – Dette er full revansj for næringslivet i Stavanger-regionen. Vi har vært vitne til VM i omstilling og nå kommer resultatene. Dette begynner nå å ligne på en normalsituasjon, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, til Aftenbladet.

Helt andre toner

Olimb Rørfornying AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf. 69 28 17 00 www.olimb.no

Din lokale kontakt: Olimb Rørfornying Rogaland AS E-Post: john.ludvigsen@olimb.no Tel.: 955 58 946

Undersøkelsen foretas tre ganger årlig blant cirka 600 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Agder, og ikke siden 2013 eller 2014 har optimismen vært høyere. – Noe av det mest spesielle er at mer enn syv av ti bedrifter med en omsetning på mer enn en tredjedel fra olje og gass nå er positive til framtiden, sier administrerende direktør i Sparebanken SR-Bank Arne Austreid.

Fallende arbeidsledighet Blir 2018 slik bedriftenes svar indikerer i dette konjunktur­baro­me­ teret, vil flere enn forventet komme i arbeid igjen. Arbeids­ledig­ heten i Rogaland har i 2017 falt fra 4,5 til 3,1 prosent, og vil fort­sette å falle det neste året. Samlet sett vil det kunne bli skapt 10.000 nye arbeids­plasser i 2018. Det kan igjen bli knapphet på arbeids­k raft, og derfor er det viktig at regionen klarer å tiltrekke seg talentene.

Større konkurranse om talentene

Tlf.: 917 89 559

42

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

– Bedriftene venter høy vekst i omsetning, god vekst i ordre­reserven og skal ansette flere. Det er likevel flere viktige momenter å være obs på. Færre arbeidsledige gir økt kamp om arbeidskraften og nye bedrifter får større konkurranse om talentene. Bedre tider i resten av landet og Europa gjør det noe mer utfordrende å trekke arbeidskraft til regionen vår nå sammenlignet med forrige oppgangsperiode. Jeg håper bedriftene fortsetter omstillingen og effektiviseringen, slik at de kan bidra til en robust region, konkluderer sjeføkonom i SR-Bank Kyrre M. Knudsen.


FEM MAT

Maggis havrebrød Dette brødet var en av grunnene til at jeg ønsket å lage en kokebok til. Vi har bakt det nesten daglig det siste året. Brødet inneholder mye havre og er derfor svært næringsrikt. Kesam gjør det ekstra saftig. Her kan man også bruke yoghurt av ulike slag. Et skikkelig godt glutenfritt brød som passer til både frokost, lunsj og kvelds. Havre er i utgangspunktet glutenfritt, men andre korn er gjerne malt på samme mølle. Derfor må man kjøpe glutenfritt havregryn om man har glutenallergi.

DU TRENGER: • 2 dl havremel (eller knust havregryn i blender) • 2 dl havregryn • 2 ts bakepulver • 2 ss Sukrin Gold /sukker (kan sløyfes) • ½ dl vann • 1,5 dl kullsyrevann • 3 ss mager kesam • ½ ts salt • havsalt til topping Sett ovnen på 200 grader varmluft.

SLIK GJØR DU: Bland alt det tørre i en bolle. Tilsett vann og kesam og rør godt. La det stå i et par min for at havregrynene skal trekke til seg væske. Dette er svært viktig slik at ikke brødet skal renne ut og bli tynt. Hell så deigen over på et bakebrett med bakepapir og smør utover med en slikkepott til en firkant på ca. 25 x 25 cm. Topp med havsalt eller urter etter smak.

Ønsker du et mer proteinrikt brød, kan du erstatte 1 dl vann med 1 egg. Brødet smaker best nystekt. Men det kan legges i kjøleskap eller fryses. Brødristeren er ypperlig til oppvarming fra frys.

Stekes midt i ovnen i ca. 13 min. Avkjøles på rist.

GODT NOK Etter suksessen med boken “Balanse” – sammen med Helene Lebrekk – er nå Maggi Gausel ute med sin nye bok “Godt nok”.

middager, desserter og brød med mer. Boka byr på sunne, nærings­rike og lekre oppskrifter som gir gode matopplevelser uten dårlig samvittighet.

I ”Godt nok” finner du enkle eksempler til turmat, kaffimat, lunsjer, hverdags­

Det er nemlig mye som kan være både sunt nok og godt nok!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

44

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Johan Eriksen Brodal

Sindre Haugstad

startet som IT Konsulent i Dataplan IT Partner AS 2. januar i år. Han har tidligere jobbet som konsulent hos Frontica og Cognizant.

(18), Vigrestad, begynte hos Jærentreprenør som lærling i fjor høst.

Helen Helgeland

Patryk Bosek

startet som autorisert regnskapsfører for Dataplan Regnskap AS 2. januar i år. Helen har flere års erfaring med regnskap og økonomi fra oljeservicebransjen, men har også vært innom både handel og kontor og byggebransjen.

(17) startet som lærling i Jærentreprenør i oktober i fjor etter ett år på Bryne vidare­ gåande skule. Han har fått lærekontrakt og satser på fagbrev i forskaling.

Anita Heigre

Odd Gaute Frøyland

(54) er ansatt som finansiell rådgiver i Spare­ banken Sør på Bryne. Etter to år i Gjesdal kommune som kontorleder ved Gjesdal ungdoms­skole er hun nå tilbake i bank hvor hun til sammen har over 20 års erfaring, blant annet fra Klepp Sparebank. Hun har jobbet med det meste innenfor privatmarked i bank, både som rådgiver og leder.

(24), Nærbø, begynte i Jærentreprenør i fjor sommer og kommer fra Vest Betong der han tok fabrevet og har jobbet i fem år.

Tor Kåre Fisketjøn

Elnar Ueland

er ansatt som ny bemanningsrådgiver i Vest Bemanning med ansvarsområde Jæren og Dalane. Han har tidligere jobbet mange år hos Sentralbakeriet/Bakers på Bryne, ved Gjensidige Landbrukssenter og sist som butikksjef hos Bohus, Bryne.

(51), Nærbø, begynte i Jærentreprenør i fjor sommer og kommer fra AF Gruppen. Han har jobbet i Jærentreprenør tidligere og også jobbet i Rogaland Entreprenør.

Mads Even Vold

Tor Magne Gramstad

(18) fra Vigrestad begynte som lærling hos Jærentreprenør i fjor høst. Han har gått grunnkurs og VK1 ByggTeknikk på Time vidaregåande skule.

(53) er bygg- og anleggsingeniør og startet som betongsjef i Jærentreprenør i september i fjor. Han har blant annet jobbet som jernbinder i Norwegian Contractor i Jåttåvågen, med plattformbygging i Canada og som prosjektleder i Kruse Smith.


MIN JOBB

Sett en NORSK REKORD i transport du og. Yrke: Avløyser Navn: Sara Aarsland Alder: 16 år

1. Hvorfor ble du avløyser? – Jeg ble avløyser fordi det passer godt i sammenheng med skole. Jeg bor på en gard hvor jeg kan jobbe når jeg vil, og jeg syns det er gøy å tjene penger selv. 2. Hvilken utdannelse kreves? – Opplæring gis på arbeidstedet, men man kan også ta kurs/ skolegang. Og det er ingen ulempe. Telefon: 406 45 290 Mail: post@rekord-transport.no

3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Mine ansvarsområder og oppgaver handler om å stelle og passe dyrene slik at bonden kan få fri. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Det er gode muligheter for utvikling av muskler, haha, samt læring av ansvar og selvstendig arbeid. 5. Hvordan er arbeidstiden? – Arbeidstiden er ”stedling” morgen og kveld, jeg har da en stor pause midt på dagen. 6. Hva er snittlønnen i en stilling som dette? – Lønna varierer med alder og erfaring. 7. Hva er det beste med jobben? – Det beste med jobben er at det er passelige arbeidstider ved siden av skolen. 8. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – Da jeg lo mest var når jeg filmet bonden da han slapp dyrene på beitet og dyrene sprang over gjerdet og til ”gokk”. Han ble da kjempesur da jeg filmet. 9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da arbeidet som? – Hadde jeg ikke hatt dette arbeidet ville jeg jobbet med å lage mat. 10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Jeg gleder meg mest til å få enda mer ansvar og gjøre flere arbeidsoppgaver i denne spennende jobben. Som bonde og avløyser er ingen dager like!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

KLEPP

TIME

BENNY ORSTAD BOLIGUTVIKLING AS Orstadvegen 263, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Ben Arne Orstad Styreleder: Ben Arne Orstad

JORUN KLEPPE AS Jærvegen 547, 4352 KLEPPE Daglig leder: Jorun Kleppe Styreleder: Jorun Kleppe Virksomhet: Tannhelsetjenester

SLE EIENDOM AS Smievegen 8, 4352 KLEPPE Daglig leder: Jens Hodne Styreleder: Jens Hodne Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom VOLL NÆRINGSPARK AS Vollvegen 66, 4354 VOLL Daglig leder. Magne Orstad Styreleder: Magne Orstad Virksomhet: Eiendomsforvaltning

ANNE-LISE SVANDALSFLONA AS c/o Orstad Rådgivning AS Morenefaret 5, 4340 BRYNE Daglig leder: Helge Orstad Styreleder: Helge Orstad

ASTOR INVESTERING 2 AS Vardheivegen 66, 4340 BRYNE Daglig leder: Gabriel Pollestad Styreleder: Gabriel Pollestad

CLAUS NIEMANN AS Orstad Rådgivning AS Morenefaret 5, 4340 BRYNE Daglig leder: Helge Orstad Styreleder: Helge Orstad

EUREKA MEDICAL AS c/o Orstad Rådgivning AS Morenefaret 5, 4340 BRYNE Daglig leder: Helge Orstad Styreleder: Helge Orstad

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

TIPS OSS OM REDAKSJONELLE SAKER E-post: bethiselskap@gmail.com

46

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

EOP HOLDING AS Tuhagen 6, 4341 BRYNE Styreleder: Ernst Olav Pettersen

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

DALEMA EIENDOM AS Industrivegen 1, 4344 BRYNE Daglig leder: Dag Leo Martinsen Styreleder: Dag Leo Martinsen

BRYNE FOTO AS Jupitervegen 2, 4340 BRYNE Daglig leder: Hildegunn Kolstad Styreleder: Sondre Andersen

DALEMA DRIFT AS Industrivegen 1, 4344 BRYNE Daglig leder: Dag Leo Martinsen Styreleder: Dag Leo Martinsen Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom


HÅ GEIR RUNE LARSEN AS c/o Orstad Rådgivning AS Morenefaret 5, 4340 BRYNE Daglig leder. Helge Orstad Styreleder: Helge Orstad

JAN LÆGAARD BRONI AS c/o Orstad Rådgivning AS Morenefaret 5, 4340 BRYNE Daglig leder: Helge Orstad Styreleder: Helge Orstad

MEACCOUNT AS Orrevegen 5B, 4340 BRYNE Daglig leder: Elisabeth Hilde-Gunn Heggland Styreleder: Marlin Jespersen Virksomhet: Regnskap og bokføring

BJORHAUGVEGEN 2 AS Søylandsvegen 76, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Roy Søyland Styreleder: Roy Søyland

JFUGLESTAD INVEST AS Stokkalandshadlet 22, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Johnny Fuglestad Styreleder: Johnny Fuglestad

SKJERNØY INVEST AS Holmavegen 9, 4344 BRYNE Styreleder: Tor Egil Aanestad

KEYTAG NORGE AS Myrbrotet 7, 4344 BRYNE Daglig leder: Torgeir Erland Styreleder: Torgeir Erland Virksomhet: Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I

SUBERIN AS Grønbakken 20, 4344 BRYNE Daglig leder: Alexander Scott Stevenson Styreleder: Alexander Scott Stevenson Virksomhet: Programmeringstjenester

KVIA BYGGTJENESTER AS Bjorhaugslettå 10, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Atle Kvia Styreleder: Atle Kvia

OCKGÅRDEN OCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM LYNGVEGEN AS Sandtangen 2, 4344 BRYNE Daglig leder: Ole Tobias Salte Styreleder: Ole Tobias Salte Virksomhet: Oppføring av bygninger

I KLEPP SENTRUM

TOLLAKSEN INVEST AS Storenubben 31B, 4344 BRYNE Styreleder: Bjørnar Tollaksen VESTHAUG HOLDING AS Nordlysvegen 1, 4340 BRYNE Daglig leder: Kjell Olav Hauge Styreleder: Kjell Olav Hauge

51 79 97 50

æren Regnskap er i stadig større grad æren Regnskap er i stadig større grad n samarbeids partner og total leverandør en samarbeidspartner og totalleverandør n økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør en økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne veland Hodne Espedal Hodne N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland keland E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig æveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Wiig odne Magnar Espedal keland E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig pedal Wiig Hodne Magnar Espedal

pedal

GODT BONDEVET OG HØG KOMPETANSE 50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 51 78 86 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 51 78 86 50 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

Det beste alternativet for landbruksog forretningsrekneskap Tlf. 51 77 18 00 ● post@timerl.no ● www.time-rekneskapslag.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 47


KRYSSORD

‹‹

NÆRING PÅ JÆREN KRYSSORD 1/18

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 1. mars 2018. Vinneren av forrige nummers kryssord er Kari Ingfrid Hatteland, Nærbø. Du mottar et flaxlodd i posten. Lett

7

5 2

1

1

3

4 2

3 8 2

7

8 4

1

5

7

1

9

3

5

5

4 3

4

9

9

7

5 7

4

2 8

9

1 © Bulls

Medium

8

2

9

7 5

7

9

2

3

9 4

7 3

4 8

2

8

5 6

7

9 1

6

4

4 7

4

4

3 8 © Bulls

Vanskelig

7 5

2

8

4

6 9

7

5

8

8 6

4

2

8

9

1

4

1

9

4 2

5

6 © Bulls

© Bulls

© Bulls

6

1

3

6

8

4

2

9

7

5

7

7

9

8

1

5

6

2

3

4

8

5

2

4

7

9

3

6

1

8

9

6

8

9

4

3

1

7

5

2

4

2

5

3

6

7

9

4

8

1

2

4

1

7

2

8

5

3

9

6

5

3

6

1

5

2

7

8

4

9

1

8

7

5

9

6

4

1

2

3

3

9

4

2

3

1

8

5

6

7

Lett

4 9 2 3 5 1 7 6 8

Medium

1 5 3 8 6 7 9 4 2

5 8 6 1 7 9 2 3 4

3 1 4 2 8 5 6 7 9

7 2 9 6 3 4 8 5 1

2 4 5 7 1 8 3 9 6

8 6 1 5 9 3 4 2 7

9 3 7 4 2 6 1 8 5

© Bulls

4 9 6 2 1 5 8 3 7

5 3 2 8 7 6 4 1 9

1 8 7 9 4 3 2 5 6

9 4 3 6 5 8 7 2 1

6 1 8 7 2 9 3 4 5

7 2 5 4 3 1 9 6 8

2 6 1 3 8 7 5 9 4

8 5 4 1 9 2 6 7 3

3 7 9 5 6 4 1 8 2

Vanskelig

SUDOKU FASIT 48

‹‹

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


KONKURRANSE

Juristens råd

‹‹

Har du FINN RIKTIG FIRMANAVN

Alt på det rene?

Foto: Ingeborg Skrudland

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn Tekstil-Vask tilbyr svaret til: Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne et godt førsteinntrykk eller konkurranse@lokomotiv.no Innen 1. mars 2018.

Sindre Meling er advokat ved Brynekontoret til ProJure, som i hvert nummer gir sine juridiske råd til leserne av Næring på Jæren.

Vinn et gavekort fra Klepp Soneterapi.

Tvangsinndrivelse av ubetalte fakturaer

Hva gjør vi?

Alle næringsdrivende vil på et tidspunkt oppleve at fordringer ikke blir betalt. Mange velger da å engasjere et inkassoselskap til å forestå innfordringen. Det er imidlertid ingenting i veien for at man selv foretar innfordringen ved å fremme begjæring om tvangsfullbyrdelse til namsmyndighetene.

VI ØKER VÅR

på boligsatsingsområdet og på prosjektsiden, da særlig i forhold til større utbygginger. Ovenfor våre faste kunder er vi det samme firmaet som som før og vi vil fortsette å tilbyr forutsigbare gode løsninger for kunden, bare enda mer styrket på de nevnte områdene.

Før en ubetalt faktura kan begjæres tvangfullbyrdet må fordringshaver sende varsel til skyldner om at tvangsfullbyrdelse vil bli krevd dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager. Hvis betaling ikke er mottatt www.byggelaget.no innen fristen kan det sendes en utleggs­begjæring til namsmyndighetene i den rettskrets hvor skyldneren er hjemmehørende.

• • • • • •

GAVEN TIL DEN 1 SOM HAR ALT

2

En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg Moderne vaskelinjer Miljøbevisst Iso-sertifisert Faste kjøreruter i hele Rogaland Nærhet til kundene og korte beslutningsveier

3

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

Er du klar for fremtiden? Vi tilbyr utførelse av alle typer kranoppdrag, sŝ ŚĂƌ ĊƉŶĞƚ ĂǀĚĞůŝŶŐƐŬŽŶƚŽƌ ƉĊ <ůĞƉƉ – ALT PÅ DET RENE

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 utvikling, Nærbø Et gardsbruk er i konstant og du som bonde skaper store verdier. – leiv@tekstilvask.no I det arbeidet982 er 17 det295 viktig med solide og effektive smarbeidspartnere. I Jæren Sparebank

både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv sĞůŬŽŵŵĞŶ ƚŝů ŶLJƌĞŶŽǀĞƌƚĞ ůŽŬĂůĞƌ ŝ :čƌǀĞŐĞŶ ϱϯϬ – ůŽĐŬͲŐĊƌĚĞŶ tekstilvask.no til løft av person. er vi fire rådgivere med fullt fokus på landbruk. Ta kontakt – vi kommer gjerne på besøk.

4

5

6

F.v. Magne Moi, Randi Kleiveland, Otto Hustoft og Kjell Hodne.

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler,  Konfirmasjonsgave trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m.

REHABILITERING - OMBYGGING - TILBYGG TOTALENTREPRISE - BOLIG

4344 Bryne Tlf: 51 77 91 91 www.byggelaget.no

 Bryllupsgave Ta kontakt: 975 42 880 Telefon 915 03290  Bursdag www.jaerensparebank.no post@kimverdal.no, www.kimverdal.no KRAN OG KJETTING AS Bryne ◊ Kleppe ◊ Kverneland ◊ Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad  Mor eller far

post@byggelaget.no

+47 51 77 91 91

ĚǀŽŬĂƚͬWĂƌƚŶĞƌ ŚƌŝƐƚŝŶĞ ƌĂĂƐƚĂĚ KƌƌĞ

D ĚǀŽŬĂƚĨƵůůŵĞŬƚŝŐ ITT >ĂƌƐ ,ĞƐŬũĞ

ĚǀŽŬĂƚĨƵůůŵĞŬƚŝŐ ŝĂŶĂ d͘ ,͘ ^ĞůĚĂů

O M P L E T TĚŝĂŶĂΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ E ĐŚƌŝƐƚŝŶĞΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ KůĂƌƐΛƚĞŶŐƐͲƉĞĚĞƌƐĞŶ͘ŶŽ ŵŽď͗ ϵϬϵ ϴϱ ϰϱϯ i 5000 ŵŽď͗ ϵϬϭ ϰϮ ϮϬϮ B I L SpåE N T E ŵŽď͗ ϵϱϵ ϳϲ Ϯϵϲ R Gavekortet kan brukes butikker

7

8

100 kjøpesentre og over 60 hoteller, og fås kjøpt hos Jærhagen.

Det er flere krav til utformingen av både varselet og selve utleggs­ begjæringen. På politiets nettside finnes det standardiserte skjema som det kan være fornuftig å ta utgangspunkt i.

Velkommen!

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 7 ÅRS/140 000 KM GARANTI

PÅ JÆ R E N

reimeoglode.no 51 79 10 10

Solavegen 25, 4352 Kleppe – www.jaerhagen.no

9

KPMG styrker laget på Bryne Lokal kunnskap i et globalt nettverk!

Klipp her

Sumergo er blitt en del av KPMG, nå etablerer vi oss i Høghuset på Bryne. Her finner du våre kunnskapsrike rådgivere, advokater og revisorer som sammen jobber for å finne de beste løsningene på dine problemstillinger og behov.

SVARSEDDEL

‹‹

Behandlingen av utleggsbegjæringen kan få tre ulike utfall. For det første kan namsmyndighetene avdekke formuesgoder hos skyldner hvor det etableres utleggspant eller utleggstrekk. For det andre kan utleggs­ begjæringen overføres til behandling i forliksrådet hvis skyldner fremmer innsigelser mot tvangsgrunnlaget. For det tredje kan utleggsforretningen ende opp med at det blir «intet til utlegg». Det innebærer at nams­ myndighetene ikke har funnet formuesgoder hos skyldner som er egnet til å tjene som dekning av kravet.

Utleie av matter med og uten logo Vask og reparasjon av arbeidstøy Utleie av sengetøy Utleie av duker og servietter Tekstiladministrasjon Utleie av mopper

Hvorfor bruke oss?

KOMPETANSE

En forutsetning for å kunne fremme begjæring om tvangsfullbyrdelse er at det må foreligge et tvangsgrunnlag. De alminnelige tvangsgrunnlagene er først og fremst dom og kjennelse fra norsk domstol eller avgjørelser med tilsvarende virkning. Iht. tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 bokstav f) kan også «skriftlig meddelelse som fordringshaveren selv har Etter 25 års drift kan vi med stor glede meddele at sendt skyldneren og som viser kravets omfang og grunnlag» være vi har valgt å knytte til oss Norgeshus som en solid samarbeidspartner. tvangsgrunnlag. En ordinær faktura vil som hovedregel være en «skriftlig Et samarbeid med Norgeshus vil være med på å meddelelse» iht. nevnte bestemmelse. styrke vår kompetanse som totalleverandør- både

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Martin Serigstad, Bryne. Vinnarskalle.no

• • • • • •

Rygg og nakkemassasje

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg. Kom gjerne innom vårt kontor i 16. etasje for en uformell prat.

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garbogsvei 6, 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. Reidar Seland Partner reidar.seland@kpmg.no 958 68 778

1

6

2

7

3

8

4

9

Eirik Braut Director eirik.braut@kpmg.no 952 387 59

5

Navn: Adresse: Postnr./-sted: N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49

Live Skogv Senior Ma live.skogvo 977 77 557


MEGABITE J&D

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt; Regnskap kan være en komplisert affære, men Fasit Regnskap tilbyr gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid, som gjør det mye lettere å holde orden på bedriftsøkonomien. Det er enkelt å forholde seg til både regnskapssystemet og oss. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

w w w . f a s it r e g n s k a p . n o

Fasit Regnskap | Hulda Garborgs veg 6, 4344 Bryne | 918 39 454


Kæ skjer AK TIVITE TSGUIDE

Storstova www.storstova.com

DIN ANNONSE HER

DIN ANNONSE HER

Kr 3500,Spesialpris

kr 3000,Pr annonse

Doktor Proktors sensasjonelle samling av Tre visne menn … og ei solstråle

D.D.S.Ø.I.F Fredag 2. mars kl. 19.00

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

DYR DU SKULLE ØNSKE IKKE FANTES

Kr 5700,-

UTSTILLING PÅ VITENGARDEN TIL OG MED 5. APRIL

BESTILL PLASS I DAG!

Spesialpris

OPNINGSTIDER: MÅNDAG – FREDAG KL. 10 – 15 SUNDAG KL. 12 – 17

kr 4000,-

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

95 x 140

Pr annonse

Torsdag 8. mars kl. 19.00

Spanande omvisning 2018

... eller enda bedre:

Torsdag 12. april kl. 19.30

ÅRSAVTALE

MADAME KÖHLERS

www.storstova.com

VinterRabarbra

Storstova, Arne Garborgs veg 26, 4340 Bryne Telefon: 51 48 14 10 - mail@storstova.com www.storstova.com

1/4 kr 3000,- pr annonse

Open dag - sundag 25. februar - klokka 13 og 15

Besøket startar med eit foredrag om rabarbra, så vert det guida tur med tende stearinlys ned i den mørke kjellaren for å sjå og oppleva rabarbra som veks utan lys og utan fotosyntese! Alle priser er eks mva. Det vert også smaksprøvar og mulighet for å kjøpa ulike rabarbraprodukt Billettprisar: Vaksne kr 200, barn kr Sjå meir på www.kohlerpav Har du ikke materiell kan vi lage for kr 500,iljongen.n o med seg heim. 100 og familie kr 500 og facebook.

kr 2000,- pr annonse

tlf. 481 35 085

Velkommen til store og små grupper i både februar og mars.

Ra ba rb rah age

PRM.AS

BESOKS B I L L 1/8 ETT

Sjå meir på www.kohlerpaviljongen.no og facebook Bernervegen 250, 4365 Nærbø - tlf: 481 35 085

PRM.AS

Ellers tar me imot grupper for omvisning i rabarbrahagen frå 1.mai til midten av september.

Kæ Kan du bruKa oss te?

unge sPor.no

for 1/8 side

totalleverandør av Kultur


Store innholdsrike eneboliger

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 16-24 Klepp

5 nye eneboliger – Orstad Utsyn Innbydende eneboliger i grønne omgivelser og med fantastisk utsikt. Stor stue/kjøkken med utgang til romslig takterrasse. Enkel/dobbel garasje. I garasjens underetasje er det en stor hagebod med BRA 24/36 m2. Mulighet for hagestue på takterrassen. Byggingen er igangsatt – 1 bolig solgt. Privat visning etter avtale. blockwatne.no/orstad

Møblert visningsbolig

Illustrasjon

Illustrasjon

Eneboliger med seks rom, BRA 201 m², P-rom 189 m². I tillegg kommer bod og garasje. Priser fra 6 448 000,Velkommen til privat visning i møblert visningbolig. Sted: Gabriel Edlands veg 4, Kleppe. Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.