Næring på Jæren 3-2022

Page 1

NÆRING

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP, TIME OG HÅ

JÆREN

INFORMASJON TEMA

NR. 3 / JUNI 2022 / 18. ÅRGANG

TETT PÅ:

Frode Hagerup Jr ABOBIL:

Landets største bobilsenter

SIREVÅG SJØGREND:

Totalt 50 nye hytter

STRØMKRISE:

:

Ferie fritid&

Mer aktuelt med bio-kjel


HELELEKTRISKE HELELEKTRISKE MUSTANG MUSTANG MACH-E MACH-E

PRIVATLEASING PRIVATLEASING Fra pr. mnd.* mnd.* Fra 3.990,3.990,- pr.

2,49% flytende rente 2,49% flytende rente Opptil 610 km elektrisk rekkevidde Opptil 610 km elektrisk rekkevidde

*Pristilbudet gjelder Mach-E RWD Standard Range 2022 modell inkludert frakt og levering, Kverneland Bil forhandler Startleie/etabl.gebyr: kr 117.710,-. Månedsleie: kr 3.990,-. Totalpris: kr 261.350,,Nominellrente 2,49% variere medKverneland rentenivået. års bindingstid, kjørelengde 45 000 *Pristilbudet gjelder Mach-E RWD Standard Range 2022 modell inkludert fraktvilog levering, Bil3forhandler Startleie/etabl.gebyr: kr km. FordMånedsleie: Credit levertkrav3.990,-. Santander Consumer Bank AS. Forbehold om2,49% prisendringer og med skrivefeil. 117.710,-. Totalpris: kr 261.350,,Nominellrente vil variere rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Ford Credit levert av Santander Consumer Bank AS. Forbehold om prisendringer og skrivefeil. Vestre Svanholmen 9 4313 Sandnes Vestre Svanholmen 9 tlf 51Sandnes 84 03 00 4313 tlf 51 84 03 00

Eskervegen 7 4341 Bryne 7 Eskervegen tlf 51Bryne 77 82 82 4341 tlf 51 77 82 82

kvernelandbil.no kvernelandbil.no


ŧИŧЗЁЗŧ̄УБ̄ẀżŖТ

˛Ώ—ЉЇІΏ˛ỲЮẅ˜Їˆț˛̄ ˇỲЫ˝̄Ж–ЮỲ̄˙Λ̄В˛‚ЮЉŃ̄

РЉЮ˝Љ˝ỲЫЉЮ̄Љ˛̄Я—Љ˛Ő̄ŧЮ̄hЉˆ˝̄Ю‚̄ЉˆẀỲˆ̄Љ˛̄˙Λ̄—ЉỲŎ̄ˇЉЫ̄ЇІΏ˛ЉЉẅЉЮ˜Їț˙Љ˛̄˜Яˇ̄ ЇЯˇˇЉ˛̄˝Ỳˆ̄Λ̄˜ˆΛ̄—ЉˆЫỲẅ̄ẅЯЫ˝̄țЮ̄hЉ˛̄hІЉˇˇЉŐЙЉЫ̄˜Љ˙ț˛ț˝Љ̄ˇЯ˝Я˛Љ˛̄˙Λ̄ЊЯ˛ŏ̄Яẅ̄ẀțЇțЇ˜Љˆ̄ŊБСŦ̄ ТЙŦŧŋŎ̄Љ˛̄ЫЉЮ̄ˇЉ˛̄ЉЮЮ̄Їˆț˛̄˝Ỳˆ̄Λ̄˝ț̄Њț˝˝̄˙Λ̄ЮЯ˛˜ЇЉ̄—ЉỲЉ˛Ő̄țˇˇЉЮˆỲẅЮЉ˝̄ˇЉЫ̄БРŖ̄Љ˛̄ẀżŖТ̄Љ˛̄ˆỲ˝˝̄ ˆЉЮẅ˛ЉŎ̄Ẁ˛ЉЫЉ˛Љ̄Яẅ̄ˆț—Љ˛ЉŐ̄ЙЉЫ̄țЮЫ˛Љ̄Я˛Ы̄Љ˝̄ẅЯЫ˝̄țˆ˝Љ˛Юț˝Ỳ—̄ЊЯ˛̄ЊЯ˛̄ЫЉẅ̄˜Яˇ̄Љ˛̄–˝Љ̄Љ˝˝Љ˛̄ЉЮ̄ ЉˆЉЇ˝˛Ỳ˜Ї̄ЊțˇỲˆỲЉŏПРŐ̄țˇˇЉЮˆỲẅЮЉ˝̄ˇЉЫ̄БРŖ̄Љ˛̄ẀżŖТ̄Љ˛̄ˆỲ˝˝̄ˆЉЮẅ˛ЉŎ̄Ẁ˛ЉЫЉ˛Љ̄Яẅ̄ˆț—Љ˛ЉŐ̄ ЙЉЫ̄țЮЫ˛Љ̄Я˛Ы̄Љ˝̄ẅЯЫ˝̄țˆ˝Љ˛Юț˝Ỳ—̄ЊЯ˛̄ЊЯ˛̄ЫЉẅ̄˜Яˇ̄Љ˛̄–˝Љ̄Љ˝˝Љ˛̄ЉЮ̄ЉˆЉЇ˝˛Ỳ˜Ї̄ЊțˇỲˆỲЉŏПРŐ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŖœŕŐśŒŒ Ō

ØРŧЗЖØ̄ŰБ Ōŧ’̄Њ˛țЇ˝̄Яẅ̄ˆЉ—Љ˛ỲЮẅŐ̄Б—ẀỲˆЫЉ˝̄ˇЯЫЉˆˆ̄ЇțЮ̄hț̄ЉЇ˜˝˛ț–˝˜˝‚˛Ő̄РỲ̄˝ț˛̄ЊЯ˛ẀЉhЯˆЫ̄Яˇ̄˜Ї˛Ỳ—ЉЊЉỲˆŐ

www.toyotasorvest.no #lokaltilhørighet

STAVANGER

SANDNES (Bilhuset)

BRYNE

Langflåtveien 35

Vestre Svanholmen 9 - 11

Eskervegen 1 A,

4017 STAVANGER

4394 SANDNES

4341 BRYNE

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00


TEMA:

INNHOLD 6 8 10 12 14 20

Ferie & fritid

Kort og Godt Viser frem verktøy-bedrifter Fra hobby til fotograf-bedrift Gode fiskekaker av sik Mange vurderer pelletsfyring Hudterapeut

38

24 26 32 34 36 38 40

FASTE SPALTER 16 Tett på Frode Hagerup jr.

Driver Norges største bobilsenter Hagetips Populær tur-bok om Jæren Tar vare på Smiegaarden Nytt hyttefelt i Sirevåg Fornyer gartneri-utsalget Mange besøker Friluftsfyret

30 Juristens råd: 45 Nye bedrifter 48 Min Jobb: Andreas Bjorland 49 Nytt om navn 50 Gründerspalten: Roger Lode

24

40

32

Mange turistmuligheter Vi har Kongeparken, Preikestolen og Kjerag som drar turister hit. Potensialet for turistsatsing på Jæren er stort når det allerede kommer mange turister til vårt distrikt. Rundt 300 000 går til Preikestolen. 60 000 til Kjeragbolten, og over 200 000 besøker Kongeparken. Vi har jærstrendene og kysten som hovedattraksjon. Sykkelsatsing er godt i gang, men vi skulle gjerne hatt en mer sammenhengende sykkelsti nær bølgene for å gjøre sykkelturen enda mer spektakulær. Det blir spennende å se hva som kommer ut av satsingen på aktiviteter i Njåskogen. En utendørs og innendørs klatrepark blir nevnt. Kanskje kan vi få landets Europas største minigolfpark her, og overgå den flotte familieparken på lille Torvastad? Nasjonal turistveg skal ruste opp noen rasteplasser. Men vi trenger flere. Industri og landbruk har vi vært flinke til her på Jæren. Turistsatsingen begynner å spire. Riktig god lesning og riktig god sommer!

Dagfinn Hauge REDAKTØR

4

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

NÆRING

JÆREN

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på Næringslivet på Jæren. Magasinet kommer ut seks ganger i året og har full distribusjon til husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå. Utgiver: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne 51 77 84 00 lokomotiv.no Redaktør: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249

Forsidefoto: Frode Hagerup jr. Foto: Dagfinn Hauge Trykk: Kai Hansen Trykkeri Distribusjon: Husstander: Schibsted Distrubusjon Vest. Bedrifter: Posten Norge.

NO - 9453

Annonser: Unni Stødle unni@lokomotiv.no 932 14 318

Spørsmål vedrørende distribusjonen:

Elin Nærland elin@lokomotiv.no 928 47 084

Følg oss på Facebook: facebook.com/ naeringpajaeren

Design/produksjon: Lokomotiv Media AS Kai Hansen Trykkeri AS

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 30. august.

post@lokomotiv.no


24

S A N D N E S P O S T EN A N N O N S E B I L AG

ANNONSE

Den sikreste og raskeste veien til toppen - For oss er det viktig med god service og rask levering, samt effektive og trygge stillassystemer i god kvalitet, slik at både vi og kundene våre er konkurransedyktige til enhver tid, sier daglig leder i Aluhak Gruppen AS, Sten Bergman. Aluhaks kjerneindustri er i hovedsak produksjon, salg og vedlikehold av egenutviklet stillassystem – og utstyr i norsk, miljøvennlig aluminium til oljeog gassnæringen. Aluhak Gruppen AS har også et mål om å posisjonere seg og en foretrukket samarbeidspartner i bygg og anleggsbransjen.

Vedlikehold av oljeinstallasjoner på norsk sokkel er kommet skikkelig i gang igjen, og vi merker at optimismen er tilbake hos våre kunder. De siste årene har vært veldig travle. På grunn av de store svingninger i offshore-markedet, merker vi at stadig flere velger å leie i stedet for å investere i store summer i eget utstyr. I hele 2020 var alt utstyret vår utleid, forteller daglig leder Sten Bergman. For å få flere bein å stå på har bedriften de siste årene også satset på utleie, montering og demontering av aluminiumsstillas til landbaserte bedrifter, blant annet innen industri, bygg og anlegg, samt private hus og hytter. Vi ønsker å bli enda sterkere og mer etablerte på dette området i årene som kommer. Målet er å være «top of mind» og være landsdekkende innen stillas med tilhørende produkter og tjenester. Systemet vårt er veldig enkelt, og kundene kan velge å montere det selv eller om vi skal gjøre det for dem, forklarer den daglige lederen og henviser til nettsiden aluhak. no. Det er det enkelt å finne ulike tilbud på lettstillas i alle størrelser. Kvalitet og sikkerhet Westcoast Aluminium AS ble etablert på Karmøy i 1986, og fikk navnet Aluhak i 2009. Aluhak Gruppen AS har hovedkontor i Møllevegen 3B på Orstad, og for å få nærhet til kundene har bedriften etablert Aluhak Drift avd. Oslo, Aluhak Drift avd. Bergen, Aluhak Drift avd. Stavanger, Aluhak Drift avd. Trondheim og senest Aluhak Drift avd. Tromsø i september 2020. Aluhak Gruppen AS består også av Aluhak Utleie, Aluhak Produksjon i Årdal i Ryfylke, Aluhak Academy, Aluhak Systems og Aluhak Production i Polen.

Aluhak Systems Møllevegen 3B, Orstad Næringspark

Tlf. 51 42 57 00 www.aluhak.no

Aluhak Gruppen AS er ISO-sertifisert og Achilles JQSsertifisert, og har alltid fokus på kvalitet og sikkerhet når de utvikler og produserer stillassystemer. Aluminium har lav egenvekt, unike styrkeegenskaper og lang levetid, og er det perfekte materialet til produksjon og utvikling av stillas. Med våre innovative og strengt kvalitetssikrede stillassystemer- og utstyr, ønsker vi å gjøre arbeidsdagen til våre mange og ulike kunder både enklere, tryggere og mer effektiv, forteller Bergman. Utvikler komponenter og utstyr Bedriften jobber hele tiden med å utvikle nye komponenter og nytt utstyr for å gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som skal bruke det. - For oss er det viktig å ha høy fagkompetansen innen bransjen. Vi lærer hele tiden av bygg- og anleggsbransjen, og vi har dyktige stillasmontører og innovative ingeniører som optimaliserer og utvikler komponenter og utstyr, sier den daglige lederen, som oppfordrer lærlinger til å ta kontakt. Aluhak Gruppen AS har også nylig opprettet Aluhak Academy, hvor hele konseptet baserer seg på hvordan de kan utvikle og utdanne personell, både internt og eksternt for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Samt gi personell den nødvendige kunnskap for å utføre alle arbeidsoperasjoner på en sikker, smidig og effektiv måte. Vi er en bedrift i full vekst og det er lett å få jobb når fagbrevet er bestått, utdyper han. Selskapet er også blitt en mesterbedrift, hvor de tilrettelegger at lærlinger kan få fagbrev i stillas hos dem. Stikk gjerne innom eller ta kontakt for en stillasprat, avslutter Sten Bergman.


KORT &

GODT 35 frivillige driver gjenbruksbutikken til NLM på Varhaug. Her er de som var på jobb da Næring på Jæren var innom på besøk. Fra venstre Aslaug Haugland, Else Rage, Torunn Aarsland og Grete Aarsland.

35 frivillige driver gjenbruks­butikken på Varhaug Gjenbruksbutikker er i vinden og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har nå 35 stykker totalt. Omsetningen var i 2021 på 87 millioner og gav et overskudd på 37 millioner til misjonen. – Gjenbruksbutikker har blitt en viktig inntektskilde for NLM, helt klart, sier Svein Kåre Håland. Han er

leder for butikken på Varhaug som nå har eksistert i 14 år. Gjenbruksbutikken er i de tidligere lokalene til Misjonssentralen som laget halvfabrikater til guttelag. Her har de en rimelig leie. Gjenbruksbutikken har en årlig omsetning på rundt 750 000, og en god del kommer fra møbelsalg.

– Møbler fra 50-tallet og teakmøbler er spesielt ettertraktet, forteller Håland. Butikken får god respons på det de legger ut på Facebook og noen kommer langveisfra for å kjøpe «skatter» på Varhaug.

de også opprettet en stilling i Frilager Norge. Mest populært er det å låne kanoer og ski. – Hvem er det som låner utstyret? – Speiderne låner sitt eget utstyr mye. De låner det selvfølgelig gratis. Skolene kommer også med mer og

mer bestillinger. Ellers er det mange privatpersoner. Mange, spesielt unge tenker at det er like greit å leie utstyr som å kjøpe det, forteller Ommundsen. Utstyret bestiller en på nettet. Så henter en det på etablerte hentesteder. Les mer på frilager.no.

Frilager øker Frilager som leier ut friluftsutstyr og kanoer til en rimelig pris har blitt et populært tiltak. I fjor hadde de over 6500 ordrer og leverte ut mer enn 20 500 produkter antall bestillinger. – Dette er en stor økning fra 2021, sier lageransvarlig Atle Ommundsen. Han opplever stor pågang, spesielt fra begynnelsen av mai til ut september. – Vi disponerer 220 kanoer. I fjor hadde vi over 7000 utleie på dem, forteller han. Frilager er en form for delings­ økonomi der Turistforeningen, Ryfylke og Jæren Friluftsråd og Vesterlen speiderkrets bidrar med sitt utstyr som blir lånt ut gjennom Frilager. Alle kommunene på NordJæren bidrar økonomisk i prosjektet. Dette sikrer blant annet midler til å ha ansatte som drifter det hele. Frilager Nord-Jæren har nå 5,5 stillinger og på Haugalandet er det en. I tillegg sprer nå ideen seg fra Rogaland til andre kanter av landet. Derfor har

6

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Hotell Jæren dobler kapasiteten Kapasiteten er sprengt, så nå utvider hotellet kurs- og konferansekapasiteten fra 150 til 300 deltakere. Den totale kapasiteten på julebord og andre festlige arrangementer øker fra 400 til 600 gjester. Antall rom blir også utvidet fra 52 til 96.

El-gründer UB består av: Fra venstre Tord Hegre, Samson Økland, Vegard Bjørheim, Snorre Varhaug, Fiip Aase og Arne Espevik.

Unik UB består av: Fra venstre Rebecca Holen Hellestø, Julie Evensen, Anita Lerbrekk, Ema Mitrovic og Julian Fløysvik (ikke tilstede da blide ble tatt).

Tryggheimelever tok førsteplassen

På grunn av stor aktivitet og god etter­ spørsel utvider Jæren hotell kapasiteten og har også behov for flere ansatte. Til høyre arrangement-ansvarlig Trine Oftedal sammen med hotelldirektør Mette Vigre.

Risa AS fikk kontrakt på 508 millioner

11 300 elever har drevet ungdomsbedrifter over hele landet Risa AS skal stå for driften på riksveiene i Rogaland sør dette skoleåret. 350 av disse kvalifiserte seg til NM. for Boknafjorden til Flekkefjord. I kontrakten ligger det at Risa El-gründer UB frå utdanningsprogrammet må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy fordi Vegvesenet har som Vg2 el-energi og e-kom på Tryggheim vgs mål å halvere utslippene å sine prosjekter innen 2030. vant innovasjonsprisen og prisen for størst For to og et halvt år siden holdt Risa-konsernet på å gå over verdiskapingspotensial i fylkesmesterskapen. I ende. Nå viser 2021-tallene at de er tilbake for fullt og har bedre landsfinalen ble bedriften kåret til landets beste inntjening enn i toppåret. Resultat før skatt i 2021 var på 32 yrkesfaglige ungdomsbedrift. millioner. Risa-gruppen omsatte i fjor for 1,294 milliarder Ungdomsbedriften utvikler sensorpakker som kroner. bønder kan feste på pålene til et strømgjerde og få varsel Sammen med Kruse Smith Anlegg og CIWI fikk på mobilen eller PC-en sin dersom det skjer noe galt med Risa Gruppen i mars kontrakt på bussveien gjerdet (brudd/jordfeil). mellom Stavanger og Sandnes. Den er verd Unik UB fra Bryne vgs tok tredjeplassen i den samme 1,4 milliarder. Bussveien skal stå kategorien med en barnebok om det å ha diagnoser for å skape ferdig i 2026. åpenhet og fjerne tabuer.

7

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Viser frem lokale teknologi- og industriverktøy-leverandører

Eirik Njærheim fra Jærtek AS og Annett Anfinnsen fra Robotic Innovation AS er begge utstillere på Bryne industriEXPO 2022 som Kenneth Lia i Bryne Nærings­ forening står bak.

9. juni går Bryne IndustriEXPO av stabelen for første gang. Over 800 besøkende skal få se hva lokale teknologi- og industriverktøy-leverandører kan tilby industrien. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

D

eltakerne kommer fra lokale bedrifter, men også fra våre naboland og noen helt fra

Italia. – Denne dagen kan deltakerne besøke utstillerne direkte i deres egne lokaler/showrom, og får slik innsikt og kunnskap om det beste regionens bedrifter innen innovasjon og teknologi har å by på, forteller Kenneth Lia, leder i Bryne Næringsforening. Han er primus motor for tiltaket og tror det har kommet for å bli. – Utviklingen i industrien skjer så raskt nå at dette må vi arrangere hvert år, ivrer Annette Anfinnsen, daglig leder i Robotic Innovation AS. Hun er en av de 13 utstillerne og vil vise fram robot-teknologien til firmaet. Daglig leder i Jærtek AS, Eirik Njærheim, er også begeistret. Han vil vise fram programvarene firmaet utvikler for industrien.

8

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

BARE POSITIVE TILBAKEMELDINGER Ideen til Bryne industriEXPO vokste fram etter samtaler med forskjellige bedrifter. Erfaring ble hentet fra Varnamo industriEXPO i Sverige der Ravema AS har deltatt. Selv om flere av utstillerne er konkurrenter har det kommet bare positive tilbakemeldinger på tiltaket. Det er en styrke å vise hvor mye kompetanse på feltet som finnes innenfor et lite geografisk område. Hver bedrift lager sin egen tidsplan som settes opp i programmet. Så kan del­ takerne prioritere hva de vil få med seg. Annette i Robotic Innovation vil holde foredrag i fabrikken og sette opp en demo som viser hva de mobile robotene hennes kan utføre. – Når vi gjør det på denne måten, at deltakerne bli invitert til bedriftene, blir kostnadene holdt nede på et fornuftig nivå, poengterer Lia.

UNIKT INDUSTRIOMRÅDE Flere bedrifter har ønsket å bli med, men i år har arrangøren holdt litt igjen. At tiltaket kan bli større til neste år, ser de ikke bort ifra. Det er enormt mye spennende innen industri innenfor et lite geografisk område. – Det finnes ekstremt mye bra industri på Jæren. Men vi har kanskje ikke vært de flinkeste på salg og markedsføring, sier Njærheim. Om kvelden bys gjestene på middag og underholdning i et eget telt på Håland Industriområde. – Er IndustriEXPO åpent for alle? – Ja, alle interesserte kan melde seg på, også studenter, sier Lia som gleder seg veldig til å se hvor godt tiltaket slår an. Så langt er alle motiverte på at dette skal bli et stort arrangement. I år var noe av det viktigste å komme i gang.


Ravema As Ilebergveien 3, 3011 Drammen Ravema Demosenter Pauline Wiigs veg 4 4344 Bryne Kontakt: Reidar Kverneland tlf. 916 01 171 Arnstein Nilsen tlf. 418 07 813

www.ravema.no

DIN PROFFLEVERANDØR AV VERKTØY OG INDUSTRIREKVISITA VI ER IKKE STØRST, MEN PRØV OSS FØRST. KUNDE, SERVICE OG KUNNSKAP I FOKUS! TA KONTAKST MED OS – SÅ FÅRENDUGEDER T DU TR

Martin Vagles veg 7, 4344 Bryne

Tlf: 90 17 06 20 | www.voias.no

LOKALER TIL LEIE på Håland/Bryne Tlf: 99561791 / jaba@jbgroup.no

LOKALER TIL LEIE på Håland/Bryne Tlf: 99561791 / jaba@jbgroup.no

• • • •

500-2000 m² verksted / lager Eventuelle kontor i tillegg Bra takhøyde Høy profilering

• • • •

500-2000 m² verksted / lager Eventuelle kontor i tillegg Bra takhøyde Høy profilering

9

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


– Det beste jeg har gjort til nå Birgitte Maudal Berge har kastet seg utpå og etablert egen bedrift. Nå skal 28-åringen gjøre det hun liker best, å forevige store og små på Jæren i og utenfor fotostudioet på Klepp. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Vi finner Birgitte på et lite kontor over slakterbutikken Håland Kjøtt ved Jærhagen. Her deler hun et stort og lyst foto-studio sammen med den etablerte Klepp-fotografen Tore Myrstad. Kun noen måneder har gått siden hun valgte å gå «all in» som fotograf. – Jeg har alltid elsket å ta bilder. Da jeg gikk på lærerskolen i Bergen, ble det mange oppdrag ved siden av studiene. Jeg tok på meg litt for mye, så det ble litt stress, forteller Birgitte. Etter studiene begynte hun som lærer ved Bore barneskole og fortsatte med å ta fotooppdrag på si. Men skapertrangen ble for stor til å ha fotograferingen ved siden av jobben som lærer. – Det siste året har jeg vært i permisjon med minsten. I løpet av permisjonen gikk jeg inn i en prosess som førte til at jeg sa opp jobben og bestemte meg for å satse for fullt som fotograf. Det er det beste jeg har gjort. Og jeg må klype meg i armen når jeg tenker på hvor heldig jeg er som har muligheten til å starte for meg selv, sier Birgitte. SIN EGEN BILDESTIL – Etter hvert så er det mange fotografer på Jæren. Hvordan kan du lykkes i denne bransjen? – Alle fotografer har sin egen bildestil, så det er bra at der er noe for enhver smak. Min styrke ligger nok

10

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

i det relasjonelle, og det er viktig for meg å få fram både personlighet og følelser i bildene. Det er vanskelig uten en god relasjon til kunden. Den gode relasjonen er også viktig med tanke på at kunden får en god opplevelse under selve fotograferingen. Til slutt skal bildene mine være kjent for å ha fine farger i seg. Kunden skal ville få de opp på veggen i hjemmet sitt, og bruke dem som en naturlig del av interiøret. – For å skille meg ut, tenker jeg å tilby nye typer fotograferinger. En trenger nemlig ikke bare å gå til

’’

Bildene mine skal være kjent for å ha fine farger i seg. BIRGITTE MAUDAL BERGE

fotografen når en har en 1-åring eller konfirmant i huset. Så ønsker jeg å skille meg ut ved å bruke film i tillegg til digitalt. Filmruller er litt på vei inn igjen. Endelig stiller jeg høye krav til kvalitet.

I løpet av studietiden hadde Birgitte fordypning i media, kommunikasjon og foto. Men mest av alt er hun selvlært og har prøvet og feilet i mange år. – Nå ligger det også så mange ressurser i sosiale medier som en kan lære av, forteller hun. I permisjonstiden har hun også lest seg opp på hvordan hun kan lykkes med å drive egen bedrift. Og kanskje vil hun senere jobbe med å inspirere og motivere andre kvinner med å starte opp for seg selv. Men nå er det fotograferingen som gjelder. STUDIO-SAMARBEID – Hvilke kategorier er det du ønsker å jobbe innen? – Jeg ønsker først og fremst å fotografere mennesker og tilknytningen mellom dem. Da mener jeg at det mest verdifulle vi har i livet er hverandre. Når det er sagt, elsker jeg variert arbeid og nye utfordringer, så en må ikke være redd for å ta kontakt om en tenker at jeg kan hjelpe ens bedrift. – Det at du deler studio med Tore Myrstad, blir dere ikke da konkurrenter? – Nei, vi ønsker å hjelpe hverandre, framfor å være konkurrenter. I tillegg har vi ulik bildestil, noe som gjør at vi tiltrekker forskjellige kunder. Birgitte har stor tro på at hun skal klare å komme over oppstartsfasen. Og oppdragene har begynt å tikke inn.


Birgitte Maudal Berge har gjort foto-hobbyen om til levebrød.

11

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Blir det slutt på himmelske fiskekaker og prisbelønt kaviar? Vestgaard Mat har drevet med matproduksjon og selskapslokaler i over 20 år. Nå henger til-salgs-skiltet på veggen og fremtiden til virksomheten er usikker. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

– Vi har fokus på å drive videre i en eller annen form. Så får vi se hva som skjer. Vi selger ikke plassen for enhver pris, sier Brit Agnes Lerøy og legger til at foreløpig er det full drift så kunder trenger ikke vær redde for å ta kontakt. Hun forteller mer enn gjerne om virksomheten selv om fremtiden er usikker. – Vi trives veldig godt med dette, spesielt siden vi får så mange gode tilbakemeldinger fra folk som har vært her. Før de tok over garden på Friestad ved Orrevatnet drev hun og mannen Bernt med salg av dykkerutstyr og holdt dykkerkurs. De var rundt om i hele verden og drev med dykking. Så gjorde de bønder av seg og drev med mink og rev på garden Bernt hadde vokst opp på. Men de kjente på at det var ikke bønder de var. Derfor skilte de ut mesteparten av jorda og satset på produkter av sik fra Orrevatnet og selskaper i løa som de har omgjort til selskapslokale. Bernt er tredje generasjon som utnytter fiskeressursene i Orrevatnet. – I begynnelsen solgte vi sik til Østlandet og til Peder Ree på Bryne. Så begynte vi begynte å lage fiskekaker av sik. De ble godt mottatt. Så reiste Bernt til Sverige og Finland og lærte hvordan en produserer kaviar av rogn fra siken. Denne kaviaren har vi mottatt pris

12

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Brit Agnes Lerøy har god hjelp av Tone Westergård i produksjonen til Vestgaard Mat. Nå går de en spennende tid i møte der flere alternativer kan bli utgangen for virksomheten.

for og levert til kjente kokker som Hellstrøm, Skjelde og Brimi. I år er vi helt utsolgt, forteller Brit. BUSS-TURISTER OG BUFFÉ Låven er innredet til selskapslokale med scene og plass til 100 personer. I den tidligere siloen har det blitt flotte toaletter. Lokalene leies ut til bryllup, konfirmasjoner og jubileer. Selv arrangerer de blant annet søndagsmiddager og swingkvelder. Buss-turister tar også gjerne en sving innom her på lunsj. Familier og venner leies inn som personal ved større selskaper. Det tidligere fjøset er innredet til kjøkken. Her filtreres siken og her skjer det produksjon av fiskekaker, marinert sik, kaviar, jærgome, knekkebrød og lefser.

– Det er en livsstil å drive med dette, understreker Brit. Hun har jobbet på heltid med Vestgaard Mat. Bernt kjører langtransport utenom virksomheten på Orre. De har brukt svært lite penger på annonsering. Jungeltelegrafen har gått. Koronapandemien ødela mye og aktiviteten har naturligvis vært lav i denne perioden. Det er noe av årsaken til at de nå vurderer salg. Har du lyst å smake produktene til Vestgaard Mat finner du de i salg hos Ystepikene, Skjæveland gardsutsalg og Øksnevad gardsutsalg. Og så selger de produktene gjennom REKO-ringen. Lefsene finner du i de fleste Helgø Meny butikkene og hos Mega på Klepp.


GRILLMENY Ifrå 269,- perr håve Sjå meir hær: haland.no post@haland.no - tlf. 51 78 69 50

Prøv vårt faste SUPER-tilbud BankersDeal! Ved bestillinger av 5 pizzaer eller flere så er det

KUN 189,-* pr pizza.

*#10 Ein me alt til 209,­

Valget er fritt men prisen er fast.

Ta kontakt med Jenny, Marius eller Lotte for bedrifts­ avtale/fakturakunde eller en hyggelig pizzaprat: Bankers Bryne: marius@bankerspizza.no • 477 47 730 Bankers Klepp: lotte@bankerspizza.no • 920 13 083 Bankers Nærbø: jenny@bankerspizza.no • 934 25 039 Bankers Varhaug: jenny@bankerspizza.no • 934 25 039

13

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Bønder vurderer bio-varme Med høye strøm- og gasspriser ser flere bønder etter alternative varme-kilder. Nå fremstår flis, pellets og ved som gode alternativ. Det tar Fjøssystemer AS på alvor og har begynt som forhandler av biokjeler fra østeriske Fröling. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Ruben Prestegård Lende og Morten Helliesen har bare en roll up å vise fram da Næring på Jæren er på besøk. Tilhengeren med demo-ovnen er for tiden på Østlandet hvor flere bønder allerede har bestilt biokjel. Nå opplever Fjøssystemer lokalt at forespørslene etter biovarme også øker på Jæren. – Biokjelene er driftssikre og enkle å betjene. En kan blant annet styre de fleste funksjonene via en app på telefonen. Det gir våre serviceteknikere mulighet for fjernhjelp om det skulle være behov for det. Fröling har produsert biokjeler i over 50 år, så produktene er gjennomprøvd og solide, forteller selger Ruben Prestegård Lende. Kjelene kan levere fra 7kW til 1500kW, noe som gjør at de kan brukes i hus og hytter til større fabrikklokaler.

ØKENDE INTERESSE Marius Follo hos O. Hetland AS er godt kjent med bruk av biovarme. De har levert flisanlegg til flere bygg til Time kommune. – Ovnene vi selger kan bruke både pellets og flis, understreker han. Follo har også merket en økende interesse for pellets- og flisoppvarming. Han får nå spørsmål fra både private og næringsdrivende som vurderer å installere pelletsovn. Follo nevner at det er mulig å søke om støtte fra Enova for private og Innovasjon Norge for næringsdrivende til installasjon av biovarme-anlegg. KRAFTFÔR AV NORSK BARSKOG 70 000 tonn melasse blir årlig importert til bruk som ingrediens i kraftfôr. Nå samarbeider Fiskå Mølle med Glommen Technology om å produsere egen melasse av norsk gran og furu. Planen er å starte byggingen av en fabrikk til høsten. Restfraksjonen fra produksjonen er brenselpellets. – Vi får utnyttet treflisa som er et restprodukt av trestokken. Dette er et spennende felt og et strålende eksempel på et grønt skifte, sier utviklingssjef i Fiskå Mølle Harald Hetland til fiska.no. MILJØVENNLIG PELLETS? Pellets regnes som klimanøytralt fordi det slipper ut samme mengde karbondioksid ved forbrenning som det voksende treet en gang tok opp fra luften. Men i og med at en nå ønsker tiltak på kort sikt for å begrense CO2-utslipp pågår det en diskusjon om en kan regne pellets som en del av det grønne skiftet. 500 forskere har skrevet brev til fem verdensledere under overskriften om at trær er viktigere for menneskene levende enn døde. Men så lenge pellets er et restprodukt som nyttes av annen produksjon, blir miljøregnskapet bra, mener produsentene. PRODUSERER NOK I NORGE Moelven Industrier bygget i 2019 ny pelletsfabrikk. Det er den første pelletsfabrikken som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. Den produsere nå 80 000 tonn årlig.

Ruben Prestegård Lende og Morten Helliesen i Fjøssystemer AS på Varhaug får nå inn østeriske biokjeler for salg til private og næringsdrivende.

14

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


– I dag går rundt 75 prosent av vår pelletsproduksjon til eksport, forteller fabrikksjef Ole Frantzen. En regner med at behovet for pellets i Norge vil gå fra 28 tonn i 2016 til 65 millioner tonn i 2025. Høye strøm- og gasspriser, pandemi, krig og grønt skifte gjør bruk av pellets mer aktuelt og behovet kan dermed øke. – I Sverige er det mye mer vanlig enn i Norge med pelletsovner i privathus, forteller Frantzen. – Tror du prisen på pellets vil holde seg nå som energiprisene stiger? – Den vil nok følge markedet, men prisen på pellets er ikke så utsatt for variasjoner som gass og strøm, mener han. Til tross for at Moelven produserer nok pellets for å mette det norske markedet, skjer det en utstrakt import av pellets. Det er kanskje litt rart når en ser på pellets som et miljøprodukt. Slik svarer kommunikasjonsrådgiver i olje- og energidepartementet, Henrik Hoel, på dette: – Pellets er en handelsvare hvor tilbud og etterspørsel avgjør hvilke veier varestrømmene går, som for andre varer. I dette tilfelle er det markedet, ikke staten, som er best egnet til å løse dette. Inga Ragnhild Holst i Norsk Bioenergiforening sier det på denne måten: – Det er ikke gitt at en slik import kommer med større klimaavtrykk. En rekke faktorer spiller inn når en regner

Kyllinghus trenger mye varme. Mange kyllingprodusenter vurderer nå biokjel til oppvarmingen istedenfor gass eller strøm.

på klimaavtrykk, blant annet hvordan pelletsproduktet er produsert og hvor i landet en befinner seg når det gjelder transport.

Trenger du en tilhenger? Vi leier ut: Biltransporter • Grindhenger Skaphenger • Flathenger

Bedriftsvegen 7 - Bryne (Håland Industripark) Mob: 952 14 337

Tlf: 51 42 01 20 | www.atvgarden.no

Polaris ATV & Ranger Traktorregistrerte arbeidsmaskiner Unik fremkommelighet Klasseledende kjøreegenskaper Stort utvalg av redskap og utstyr Gården Eget verksted Kom innom ATV-

og prøv din nye

firhjuling!

Butikken av og for dyreelskere Stort utvalg Nettbutikk: hcpet.no Klikk og hent Fryserom Kunnskap og kvalitet Hundekurs

Bedriftsveien 15, Vibemyr/Lura, www.hcpet.no

15

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


FARGEKLATT Frode Hagerup jr. er en kreativ kaktus i den jærske folkefloraen, uten frykt for å stikke seg fram. Det har gitt han mange spennende utfordringer, oppmerksomhet, ros og litt kritikk.

TETTpå Navn

Frode Hagerup jr.

Alder

38 år

Bosted Kverneland Stilling Turistsjef, skogvokter, farsemisjonær, konseptutvikler Sivilstand

Gift, fire barn

M

ed gult hår og farsemisjonering har Frode Hagerup klart å gjøre seg bemerket i både TV og aviser denne våren. – Når jeg våger å stikke hodet fram slik jeg gjør er det alltid noen som kommer med syrlige kommentarer på sosiale medier. Og jeg har fått skikkelig kjeft av folk fra egen bygd for å gå inn for utbygging av industri ved Kverneland. Men det må jeg tåle, smiler Frode Hagerup jr. Han har plantet seg godt oppe i høyden, nærmere bestemt 17. etasje i Høghuset midt i Brynebyen. Her har han god utsikt til nye sprell. Bordhockey-spillet er innen rekkevidde fra kontorstolen.

16

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Frode har vært på landslaget i bordhockey og reist Europa rundt for å spille landskamper. Neste år skal han være med å arrangere VM i bordhockey på Bryne. Sammen med venner avholder han en turnering i krolf på Kverneland hvert år. Nå har de holdt på i 20 år. Krolf er en blanding av krokket og golf.

– Vi begynte med krokket-settet fra Åna. Men nå har krolf blitt en sport i Danmark med egne spesielle køller og baller. Vi har fått kritikk av dansk krolfunion for ikke å følge reglene i sporten, ler Frode som glatt innrømmer at han er glad i litt sære ting. Men det er ikke bare i sære idretter han er aktiv. I mange år har han spilt


for innebandylaget til Frøyland IL som en god periode spilte i eliteserien under navnet Kverneland IBK. MANGE HATTER OG SPRØE IDEER For tiden har Frode 60 prosent stilling i turistsatsingen Opplev Jæren, 20 prosent som prosjektleder i Njåskogen og resten i litt av hvert. Han er medeier i restauranten Hemmeleg der

han kaller seg kreativ leder, sitter i kommunestyret for Høyre og i diverse andre styrer. Men aller helst styrer han på med å finne på kreative og gjerne litt sprøe ideer. Det siste prosjektet Hagerup har hendene og hodet med i kalles «Jæren hummer- og kanarioppdrett AS». Det er et selskapslokale av det originale slaget

som skal skape liv i toppen av Høyhuset der Vidsyn holdt til før. Her vil de ta matformidling til nye høyder, som de skrev i søknaden til Innovasjon Norge, og fikk 400 000 i oppstartstøtte. Bonde Jone Wiig er medeier og skal sørge for grønnsakene, Alf Reime skal lede styret og Linn Vorkinn er ansatt som daglig leder.

17

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


’’

Det er et sunnhetstegn å kunne være litt annerledes. Jeg er glad i kontraster FRODE HAGERUP JR.

– Dette skal bli en restaurant folk må oppleve i fremtiden. Her blir det et akvarium med hummer i, en vegg der vi dyrker sopp og salat dyrket i gjødsel fra karpefisk. Her skal det bli toalett med utsikt over Jæren, peker Hagerup. Han har mange løgne ideer for hele etasjen, som skal bli et sted du bare må oppleve. Men først så vil lokalene drives som selskapslokaler til større arrangementer og møter.

LITT ANNERLEDES Frode slipper å notere timer der han er engasjert. De forskjellige prosjektene flyter litt inn i hverandre. – Jeg må ha fleksibilitet ellers så hemmer det kreativiteten, mener han. Og så er det kjedelig å bare drive på med en ting. Det lengste jeg har jobbet på en arbeidsplass er i fem år. Gulfargen på håret er inspirert av farsene han er en ivrig misjonær for. Humor er en viktig del av engasjementet, og Hagerup er ikke redd for å bli tatt som useriøs. – Det er et sunnhetstegn å kunne være litt annerledes. Jeg er glad i kontraster, understreker han. Frode har jobbet mye med mat. Etter fem år som kjedeansvarlig for ASKO i Rogaland startet han opp serveringsstedet Jordbærpikene på M44. Nå er han farsemisjonær og deleier i restauranten Hemmeleg. Han har bachelorgrad i hotell-ledelse og fag-utdanning som kokk, men strøk på fagprøven. – Hva gikk galt? – Jeg skulle lage lam og sausen ble for tjukk. Du kan si at jeg har et anspent forhold til lammerygg, ler Frode. Han legger til at han aldri har lagt vekt på eksamenspapirer. – En må ikke føle seg mislykket om en ikke klarer å fullføre skolegangen. Det er erfaringen mens en går på skolen som er viktig. – Hva jobbet mor og far med?

18

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

– Mor jobber med HR og er nå i NAV. Far har jobbet i reklamebyrå, men jobber nå med utvikling av nettsider. Fra mor har jeg gjennomføringskraft og fra far den kreative siden. Mor kommer fra kvernelandfamilien som er en skikkelig gründerfamilie. – Tre ord som beskriver deg selv? – Engasjert, kreativ, skapende og med gjennomføringskraft. – Og så er jeg opptatt av å ha delementalitet.

– Har du noen forbilder? – Den britiske kokken, TVpersonligheten og matskribenten, Heston Blumental, som blant annet driver med kjemisk matlaging og er flink til å tenke utenfor boksen. Jeg henter inspirasjon fra folk som tør å stikke seg ut. – Hva liker du å gjøre på fritiden? – Grensene mellom arbeid og fritid viskes litt ut. Men jeg er engasjert i Frøyland idrettslag og spiller innebandy i 2.divisjon. Og så er jeg med egne unger som også spiller innebandy. – Så er jeg glad i å reise på gutteturer eller ta et fint avbrekk med å reise til svigermor i Trøndelag. – Hva kobler du av med? – Jeg er en livsnyter, har interesse for vin og slapper gjerne av med en Marvel-serie på Nettflix.

– Noe favorittmåltid? – Det må bli reker og hvitvin eller ost og spekemat. Men nå har jeg begynt å få kløe i ansiktet av reker. Det er verre enn glutenallergi. – Hva ville du blitt om du skulle valgt deg et annet yrke? – Jeg trives så godt med det jeg gjør at jeg ikke kunne tenkt meg noe annet. – Hva synes du er de viktigste egenskapene til en leder? – Raus, inkluderende og tydelig. – Når du har ferie, hvor går turen? – Det går ofte til svigermor som jeg kaller for Trøndelag spahotell uten spa. Reiser vi til utlandet foretrekker jeg storby fremfor å reise på solferie til Syden. – Noe sted du drømmer om å dra til? – Vi reiser på familieferie til en ny by hvert år. I tillegg har jeg vært i mange byer, spesielt i Øst-Europa med bordhockey-landslaget. Men jeg kan godt tenke meg å reise til vestsiden av USA, nærmere bestemt San Fransisco. – Er det en sak du brenner for? – Jeg brenner for lokal matkultur. Folk må være bevisst på hva de handler, bruke sin forbrukermakt og kjøpe lokale varer. – Hva gjør deg sint? – Urettferdighet. Og så blir jeg lett hissig når jeg spille innebandy. Innebandy er for meg en ventilator der jeg får ut kroppslig frustrasjon og gir tydelig beskjed hva jeg mener. – Hva gjør deg lykkelig? – Det er kjekt å oppleve at egne barn er stolt over faren sin. Når jeg får realisert meg selv. Og så er jeg glad i oppmerksomhet. Når jeg leverer mine barn i barnehagen får jeg fantastisk oppmerksomhet fra ungene der etter at jeg farget håret gult. – Noe du gleder deg til? – At samfunnet er tilbake til normalen som før pandemien. Så gleder jeg meg til neste fase av livet når ungene har flyttet ut og jeg kan reise og «leve livet» med kona igjen.


VELKOMMEN TIL ET LANDSKAP AV BOMULIGHETER – SALGET ER IGANG!

Roa ner - med ny bolig i BKS-2 i Stemmenmarka Fra kr 4.450.000 (Fast pris) • Salget er igang – 2 av 5 solgt!

5 familieboliger i rekke 120 KVM | 4 SOVEROM •

2 stuer og moderne kjøkken fra Sigdal

Vestvendt hage med egen sportsbod

Tegnet av Boligpartner sine arkitekter

Parkering utenfor egen bolig

Finn boligen som passer for deg: stemmenmarka.no For spørsmål kontakt salgsansvarlig Espen Thunes Tlf. 91 10 31 00 / espen.thunes@boligpartner.no

19

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Fra sko til hudpleie – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er kjempegildt og jeg stortrives, sier Trine Undheim Fuglestad i Krystall Hud og Velvære. Nå er det 14 år siden hun gikk fra å være skoselger til å bli hudterapeut. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

– Jeg slet med vonde knær etter håndballkarrieren min og måtte finne meg en jobb der jeg kunne veksle mellom å sitte og stå. Dermed falt valget på å bli hudterapeut, forteller Trine Undheim Fuglestad. I 2011 tok hun steget ut og startet opp for seg selv.

– Jeg brenner for yrket mitt og elsker å snakke om faget, sier Trine Undheim Fuglestad som nå har jobbet som hudterapeut i 10 år på Bryne.

20

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

For fire år siden flyttet Trine sin lille bedrift opp på gateplan i Storgata på Bryne i egne lokaler og er med på å skape liv i hovedgata. – Tidligere leide jeg et rom hos 2xAnne Frisør, og hadde mange kjekke år der. Så fikk jeg tilbud om å leie lokale her. Her var det bedre plass og jeg ble

mer synlig, men husleien var også dyrere, så det var et stort steg å ta, forteller hun. Søsteren insisterte på at hun måtte ta sjansen. Flyttingen har hun ikke angret på. Nå er listene fulle.


– Det er kunder som vil fornye eller reparere huden sin med god hudpleie eller en litt dypere behandling som microneedling med skinpen. Andre vil fikse brynene sine med microblading, som er en semipermanent behandling der vi tegner inn hårstrå, forteller Trine. – Når jeg ligger så lett tilgjengelig er det også lettere for folk å droppe innom for å spørre om råd. I fjor hadde hun 37 prosent økning i omsetningen. Normalt har Trine fri på mandager og annenhver lørdag. På tirsdager og torsdager har hun langdag. Men i travle perioder må hun utvide åpningstidene. TILBYR GRATIS HUDANALYSE – Hvem er kundene dine? – Generelt er det mest damer mellom 40-65 år. Men jeg har også unge som kommer med hudproblemer som akne og tørr hud Jeg blir veldig glad når de kommer og vil ha en hudanalyse for da kan jeg veilede kunden og gi råd om hva huden trenger av enten behandling eller

produkter med gode virkestoffer i. Men her er alle aldre Her om dagen hadde jeg en flott kunde som var 90 år og fikk nye bryn. Det er aldri for sent å fornye seg litt. – Veldig mange av kundene mine går her fast. Trine passer på å oppdatere seg innen faget hele tiden via kurs og fagstoff. I 2013 tok hun ekspertutdannelse i Dermalogica som menes å være førstevalget blant profesjonelle hudterapeuter over hele verden. – I vårt yrke blir vi aldri ferdig utdannet, mener hun. – Hvordan går det økonomisk? – Det har stort sett gått bra og jeg har kunnet ta ut en grei lønn. I tillegg setter jeg pris på friheten jeg har når jeg driver for meg selv. Hver sommer stenger hun virksomheten i fire uker og drar til Spania for å «lade batteriene».

Nissan ARIYA

Elektrisk crossover Prøvekjøring og levering starter i sommer fra

414 650 kr

Ålgårds Auto AS er din lokale merkeforhandler av Nissan. Bedriftsveien 18, 4313 Sandnes

21

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


SALG OG VEDLIKEHOLD AV LASTEBILKRANER OG ANNET LØFTEUTSTYR

• Arbeidsrett

• Kontrakter og næringsliv

• Arv og dødsboskifte

• Odel og landbruksrett

• Barnesaker og barnevern

• Separasjon og skilsmisse

• Erstatning og forsikring

• Trygderett - NAV-saker

• Fast eiendom og entreprise

• Tvisteløsning og prosedyre

Foto: Ingeborg Skrudland

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale Advokat Tom Erik Vestrheim

Sørvest Kran & Rep AS Langmyra 11, 4344 Bryne Tlf. 40 10 66 66 post@svkran.no www.svkran.no

Advokat Liss Byrkjedal

Advokat Olav Hetland

- din lokale advokat for private og næringsdrivende Hetlandsgata 5, 4344 Bryne

www.jaeradvokatene.no

E39 Rogfast www.norconsult.no/stavanger

Hver dag forbedrer vi hverdagen Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også. Deloitte skaper verdier på Jæren, samtidig som vi benytter oss av vår nasjonale og globale kompetanse. Vi leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser, konsulenttjenester og utleie av økonomipersonell. Sammen med deg finner vi de beste løsningene! Vi holder til i Forum Jæren. Kontakt: Else Høyland Joranger tlf: 905 47 673 www.deloitte.no

22

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

© 2020 Deloitte AS

I Norconsult kombinerer vi ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse for en helhetlig tilnærming. Med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunns­ nyttige løsninger. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT.

Every day we improve everyday life


Helelektriske XC40 Recharge FWD. Kort leveringstid! Pris fra kr 473 600*, inkludert 3 års service og forsikring. VELKOMMEN TIL OSS

*Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert fra forhandler. El-rekkevidde WLTP opptil 400 km. Blandet WLTP forbruk 2,0 kwh/100 km.

Vestre Svanholmen 11 4313 Sandnes

Eskervegen 7 4341 Bryne

kvernelandbil.no


Nå har Tor solgt 1200 bobiler Telemarkingen Tor Alvern startet opp med bobilsalg i garasjen på kjøpesenteret Jærhagen i 2006. 16 år senere er han innehaver av Norges største rene bobilsenter som er lokalisert på Håland utenfor Bryne og har solgt over 1200 bobiler.

N

å sliter vi med å få tak i nok biler. Vi har bestilt 160 enheter og er heldige om vi får tak i 100. Vi har plass til 50 bobiler i hallen. Nå har vi cirka halvparten, så dette er en utfordrende situasjon, forteller Tor Alvern. Pandemien har gjort at produsentene har leverings­problemer. Krigen i Ukraina har ikke gjort situasjonen bedre. Mens alle har trodd at bobilsalget har gått opp under pandemien er de faktiske forhold at nybilsalget av bobil har gått ned de siste tre årene. – Hos oss har det imidlertid gått mot­satt. Salget vårt har gått opp, smiler Alvern. – Hva er grunnen til det?

Spiren til Abobil var at Tor Alvern selv ville kjøpe en bobil. Den han ønsket å kjøpe fikk han ikke tak i, så han tok kontakt med produsenten i Tyskland. Produsenten ba han importere fem bobiler så skulle han få den ene gratis. Nå har han solgt over 1200 bobiler gjennom firmaet sitt.

Vi driver med alt innen mur, flis og skifer Hydroscand AS, avd. Bryne Tlf: 51 48 96 50 bryne@hydroscand.no post@kmfas.no / 40 40 44 40

24

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

24t service: 901 38 811


TEMA

:

Ferie fritid&

En stor parkeringsplass gjør at firmaet kan tilby plass for bobilen til de som ikke har parkeringsmulighet hjemme hos seg selv.

– Noe er kanskje på grunn av nybygget. Men så legger vi også veldig vekt på å hjelpe kundene raskt dersom de har problemer med noe. Alvern har bakgrunn fra person­ bilbransjen og var veldig tydelig på at når han startet opp med bobilsalg skulle han ta med seg seriøsiteten den bransjen hadde over i en bransje der det var mange «cowboyer». Og det har lønt seg. Tillit betyr mye når en skal investere rundt en million i noe som ruller på hjul. Alvern har et godt samarbeid med NAV når det gjelder lærlinger. Og han jobber samtidig med å få til en egen fagutdanning for bobilmekanikere. COMFORT OG FRIHET – Hva er nytt innen bobilområdet? – Før måtte bobilturisten overnatte på campingplasser. Nå har alle kommuner og tettsteder sett at det er viktig å ha sentrumsnære oppstillingsplasser med tømme- og fyllemuligheter for bobiler. Kommunene ønsker å ha tak i lommeboka til turistene, derfor

I 2020 flyttet Abobil inn i nytt kjempestort bobilsenter på 3000 kvadratmeter til 63 millioner.

må de legge til rette for at de ikke kjører til en annen plass. Bobilturistene legger i gjennomsnitt igjen 1000 kroner dagen i lokalt næringsliv der de er. Oppstillingsplassene finner en på nettsiden www.bobilverden.no. Noen steder koster det rundt 150 kroner døgnet å stå, andre steder er det gratis. – Nå har det også blitt mer stuereint å være bobilturist. Før hadde det gjerne et harrystempel. Det er borte nå. Elektriske bobiler vil det også komme etter hvert fordi det er et krav om at bransjen må bli fossilfri innen 2030. Problemet er tyngden. Batteriene veier mye og da må en gjerne ha utvidet sertifikat for å kjøre bobil. MÅL OM Å JOBBE MINDRE En av grunnene til at Tor startet opp med bobil var ønske om å jobbe mindre. Men det gikk bare et år som selvstendig næringsdrivende før arbeidsdagene ble lange igjen. Men nå, når han har passert 54, har han tenkt å ansette flere og gjøre alvor av å få seg litt mer fritid.

ER DU OGSÅ EN SURFER? Med

I 2021 solgte Abobil 152 enheter. Omsetning endte opp på hele 131 millioner og gav et overskudd på 15 millioner. Dette året har også begynt godt og i løpet av de fire første månedene solgte de 50 enheter. Da det var rolig under starten av pandemien i 2020 valgte Tor å ikke permittere sine ansatte, men heller at de tok etterutdanning. – Driver du med utleie av bobiler? – Vi har kun to bobiler for utleie. Det tar for mye tid å drive med det. Men private kan ofte finansiere bobilen sin ved å leie den ut. – Hva tenker du om fremtiden for bedriften din? – Vi må omstille oss. Det er 55 000 registrerte bobiler i Norge nå og vi skal bli gode på ettermarkedet. Der ligger fremtidig suksess. Vi må kunne hjelpe kjapt når det gjelder reparasjoner og fuktarbeid. Nå har vi god verkstedplass og tar inn flere fuktreparasjoner hver uke.

Å JA, DET BLIR NOK EN DEL SURFING I VINTER OGSÅ!

fra Klepp Energi får både du og resten

av familien full frihet til å surfe i vei, strømme TV, spille og laste ned fra nettet. Hver dag, hele året. Les mer på klepp-energi.no

25

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


10 hagetips fra hagesjefen Endelig hagetid! Her kommer ti gode tips til hvordan du gjør hagen din i stand. TEKS: MARIT SAGEN

1

GI NÆRING TIL PLANTENE SOM HAR OVERVINTRET Gir du god næring om våren, vil du få flotte planter gjennom hele sesongen. Kjøp næringsrik blomsterjord av god kvalitet når du skal potte om overvintrede planter.

2

SÅ SOMMERBLOMSTENE DINE SELV Det er ikke så mye som skal til for å lykkes. Nok lys og riktig temperatur er nøkkelen til suksess. Er du så heldig å ha en bred vinduskarm, uten alt for sterk varme eller direkte sollys, ligger alt til rette for egenproduksjon. Hvis ditt eneste alternativ for produksjon er i kjelleren, så går det helt fint, men du må sørge for nok kunstig lys og riktig temperatur. Det finnes et bredt utvalg av torvpotter og minidrivhus, godt egnet for hobbygartneren. Husk å kjøpe god jord, egnet for såplanter.

3

BENYTT PLANTER DU KAN HA NYTTE AV Ingenting smaker bedre enn grønnsaker og urter som du henter fra din egen hage. I tillegg er det billig og enkelt å vedlikeholde. Du kan dyrke i potter og kasser eller direkte i hagen. Jeg garanterer en morsom og smakfull hage hvis du legger litt innsats i det. Tomater, agurk, squash, salat, jordbær, rabarbra og diverse krydder og urter i kasser er flotte nytteplanter. Husk at noe må du så inne og plante ut, mens andre vekster kan sås direkte ut.

4

VANNING! Vanning er viktig. Det er ikke lett å holde småpottene fuktige, men selvvanningssystemer med undervanning er superenkelt, og du er sikret jevn tilførsel av vann. Selvvanning kan du også lage i krukker

26

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Marit Sagen er sjef for Hagemessen som blir arrangert i Lillestrøm.

og tønner, det gir jevn vanntilførsel og sparer deg for mye arbeid. I bedene er det praktisk å bruke svetteslange hvis du ikke er hjemme og kan sette på sprederen om ettermiddagen. Husk for all del at det må være hull og god drenering i alle potter, urner og krukker som står ute.

5

HUSK Å PLEIE PLENEN En fin plen krever litt arbeid, men ikke mer enn at det bør være gjennomførbart for alle. Ha på gjødsel 2-3 ganger før midtsommer, deretter kan du la den hvile. Klipp den jevnlig,

men ikke for kort. 4 cm er en god lengde på gresset.

6

IKKE JUKS MED GRUNNARBEIDET Grunnarbeid er kjedelig, men du vil aldri angre på det når det først er gjort. Enten du skal legge stein, plen eller plante trær og blomster, er det grunnarbeidet som bestemmer hvordan det endelige resultatet blir. En anleggsgartner har kompetanse på grunnforhold, oppbyggingsløsninger og beplantning og et par timers befaring kan være en god investering.


TEMA

:

Ferie fritid&

7

SØRG FOR Å HA ORDENTLIG HAGEREDSKAP Sløve sakser, dårlige spader og gamle river og raker skaper mye unødvendig irritasjon i hagearbeidet. Invester i ordentlig verktøy. Det vil alltid lønne seg.

8

BEGYNN Å LUKE SÅ TIDLIG SOM MULIG Ugresset har en lei tendens til å være raskest ute om våren. Tar du problemet bokstavelig talt med roten, vil du spare deg mye jobb utover sommeren.

9

BRUK LYS I HAGEN Lys opp det du er mest stolt av i hagen din. Et par LED-lys strategisk plassert skaper en fantastisk stemning på sommerkveldene.

10

VIKTIGST AV ALT: IKKE STRESS! Ta deg tid til å nyte hagen din. Hagen skal være et fristed som gir ro i sjelen. Ikke ha for store ambisjoner og sørg for rikelig med kaffepauser når du først jobber med hagen.

SOMMAR PÅ HÅ GAMLE PRESTEGARD

JONE KVIE skulptur / objekt, 4. juni - 28. august 2022 PER DYBVIG teikning / animasjon, 4. juni – 4. september 2022 POLARFARAR OG FYRVAKTAR THEODOR CLAUDIUS JACOBSEN Obrestad fyr, 11. juni – 4. september 2022 Utstillingar, kunstbutikk, kafé, utleige www.hagamleprestegard.no post.hgp@ha.kommune.no

27

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Åpner sommeren 2022

28

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


– VI SKAPER NYE NORSKE REKORDER HVER DAG

Telefon: 406 45 290 E-post: post@rekord-transport.no

SPESIALISTEN PÅ REPARASJON OG SKIFTE AV BILGLASS!

• Tanktømming • Fettutskiller • Slamsuging • Sandfangere • Lekkasjesøk • Oljeutskillere

• Rørspyling • Rørinspeksjon • Rørfornying, nytt rør uten å grave • Rotkutting • Tining av frosne rør

Stene Renovasjon på farten 24 timer i døgnet KLAR SIKT GIR TRYGG KJØRING!

Åpner tette avløp, Tømmer tanker, Rørinspeksjon, • Spyling av kjøkkenavløp Oljetanker, Lekkasjesøk

• Tømming av renseanelgg

HURTIGRUTA CARGLASS SPYLERVÆSKEAVTALE

24 timers service 51 60 99 00

Vi gir deg gratis påfyll av spylervæske i 1 år. Avtalen gjelder alle våre avdelinger. For registrering HURTIGRUTA CARGLASS send «hurtig» til 2240. SPYLERVÆSKEAVTALE DIN SIKKERHET – VÅRT ANSVAR!

Stene Renovasjon AS, Larsamyrå 6, 4313 Sandnes Tlf: 51 60 99 00 • Epost: stebjo@steneas.no

09500

www.hurtigruta.no 29

Solavegen 25 4352 Kleppe

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


JURISTENS

råd

Liss Byrkjedal Advokat hos Jæradvokatene

På jakt etter sommerkroppen? Spis mer kylling!

«Det er snart tid for sommerferien! Retten til ferie reguleres av ferieloven. I denne artikkelen tar vi opp de vanligste spørsmålene arbeidsgivere og arbeidstakere har om ferie. Alle arbeidstakere som begynt i jobben senest 30. september i ferieåret, har rett på minst 25 «virkedager» ferie. I praksis betyr dette at alle arbeidstakere har rett på 4 uker og 1 dag ferie hvert kalenderår. Mange har imidlertid avtalefestet rett til 5 uker og 1 dag. Arbeidstakere som fyller 60 i løpet av kalenderåret, får i tillegg den såkalte «senioruken». Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet. På samme vis plikter arbeidstaker å ta ut ferien, men her er det enkelte unntak for nyansatte.

En sommervikar har normalt begynt i jobben før 30.09. Dette betyr faktisk at også sommervikarer har rett til 3 uker sammenhengende sommerferie, med mindre sommervikaren har gjort en avtale med arbeidsgiver om at vedkommende kan jobbe hele sommeren. Vi anbefaler både arbeidsgivere og sommervikarer å avklare dette før ansettelse. Ferieloven gir en viss adgang for arbeidsgiver til å endre allerede fastsatt ferie, såfremt dette skyldes uforutsette hendelser som ikke kan avhjelpes. Arbeidstaker har i så fall krav på erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av endringen. Dersom arbeidstakeren blir syk før eller underveis i ferien, har vedkommende krav på å få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Det er en forutsetning at man er 100% sykemeldt og at dette kan dokumenteres med legeerklæring. En arbeidstaker har i utgangspunktet ikke krav på å få overført ferie til neste ferieår. Ifølge loven kan partene inngå skriftlig avtale om overføring av feriedager på inntil 2 uker til påfølgende ferieår. Dette kan gjøres via mail. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av inneværende ferieår, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.»

30

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

GLØDEFISK

Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien, så lenge dette er innenfor rammene ferieloven setter. Alle arbeidstakere har rett på 3 uker sammenhengende sommerferie i tidsrommet 01.06. – 30.09.

Lei av klatt

?

Tekstil-Vask tilbyr klattfrie vaskeritjenester til bedrifter fra Egersund til Stord. Mopper, matter og arbeidsklær hentes, vaskes miljøvennlig og leveres til avtalt tid. Null klatt.

Ta kontakt og bli kvitt klatt i dag. Phone 982 17 295 � postmottak@tekstil-vask.no  www.tekstilvask.no


Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv Vi utfører isolering og tekking til løft av person.

Kranbiler og beltekraner i forskjellige størrelser

av tak og membraner

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, i næringsbygg, offentlige bygg, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. eneboliger, terrasser og garasjer. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

GLØDEFISK

1:1

125x40mm

KRAN OG KJETTING AS

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

3 i ett!

Logo på negativ bakgrunn

Prefab. Sveis. Maskinering.

Sort/hvit logo på negativ bakgrunn

Sort/hvit logo på lys bakgrunn

Oddvar Mæland

1:2

Mob. 922 90 003 Mail: oddvar@planering.no

www.msas.no

200x200mm NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

E.VARHAUG

7

transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN -TRUCK - PERSONLIFT M.M. - ADR STYKKGODS

B E T O N G A R B E I D Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

HUSK NY FORSKRIFT VED BOLIGSALG, Avdeling: --VI Selger: HAR RAPPORTEN DU TRENGER. Design: Kjell Tengs Mål: 1: DIV i A4 Kunde: E Varhaug Transport

Dato: ---------- Rev:

Tom-Kenneth Amdal

Dato: 26.09.19

Rev: 01

Filnavn: E Varhaug Klister

gheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke brukes, s uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid.

Dato: ---------- Rev:

post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

Mads ve Skrettingland Maskin

Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev:

Serika Takst AS 959 60 288 | post@serikatakst.no | www.serikatakst.no

Kunstgjødselspreiing med GPS - Direktesåing 6 m med GPS Sprøyting med GPS - Jordarbeiding - Graving 8t - Gjødselmiksing Slåing, raking, sprederive og 2 presser med filmbinding

E-post: madsi_660@hotmail.com - Tlf: 484 50 365

31

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


TEMA

:

& Ferieid frit

Nytt opplag for populær jærsk turbok Ida Jaarvik Hetland har laget boka mange bokhyller i distriktet manglet. 100 turer med jærsk morenejord under føttene og høy himmel over hodet har slått så godt an at nå har boka kommet ut i opplag to. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Ida Jaarvik Hetland ønsker å inspirere andre til å komme seg ut på tur og oppdage hvor mye fin natur det er her på Jæren.

32

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


J

eg hadde ikke sett for meg at boka skulle selge så godt, smiler Ida Jaarvik Hetland. Vi møter henne på ett av turmålene, Tinghaug, og har god utsikt over store deler av flat-Jæren. Nettopp det er noe av det unike med fotturer på Jæren, at det skal ikke mange høydemetrene til før en har god utsikt. Første opplag på 2200 bøker som kom ut rett før jul forsvant raskt. Mange av de lå nok fint innpakket under juletreet. I januar trykket Jæren Forlag opp nye 2000. – Boka går jevnt og trutt. Det er veldig kjekt, synes Ida som dermed sprer av turgleden hun selv har hatt siden hun var liten og gikk med mora fra turisthytte til turisthytte i fjellet. MED MOBILKAMERA OG BÆREMEIS Bokprosjektet startet med covid-19 pandemien og ivrige småbarn. Løsningen på hjemme-tilværelsen ble å gå tur ved kysten og i skog og hei. Mange

bilder ble knipset med mobilkamera underveis av hobbyfotografen. Etter hvert begynte ideen om bok å modnes og Ida tok kontakt med Bjørn Moi i Jæren Forlag. Han tente raskt på ideen, men ba Ida løfte blikket og gå flere og lengre turer, ikke bare barnevennlige. Dermed var det bare å plassere minsten i bæresele og komme seg på tur igjen. Til slutt ble det 100 turer. – Bjørn utfordret meg hele tiden. Det har vært veldig positivt å ha han å sparre med. Vi har hatt en god dialog. OPPDAGE NÆRMILJØET Ida var redd hun kunne bidra til å øke presset på naturen flere steder og tok kontakt med noen av grunneierne for å få deres råd. – De fleste grunneierne var kjempepositive til at jeg skrev om deres område. Andre grunneiere har tatt kontakt med meg i ettertid for at jeg skal skrive om deres område slik at andre kan oppdage hvor fint det er der de bor.

– Noe sted som du selv har oppdaget og som har overrasket deg? –Ognaheiå har jeg aldri gått i tidligere. Den var litt wow, her var det veldig flott. Ida har tatt de fleste bildene i boken selv, og manglet hun noen spurte hun familiemedlemmer og andre via Instagram. Flere var positive til å bidra med bilder. June Line har stått for designen av den kjempefine boka. Ida hadde ikke sett for seg at boka skulle selge så godt i Stavanger og Sandnes også. Men det er tydelig at det er flere enn jærbuer som er interessert i å oppdage turmulighetene på Jæren. – Dersom vi er stolte av plassen vår så får andre lyst å komme hit, sier hun. Det gikk en del seine kvelder til bokjobbingen. – Det var kjekt å jobbe med den. Jeg har hatt lyst å skrive bok, men hadde ikke drømt om at det skulle bli en turbok, smiler hun.

Tilbudet gjelder til 15. juli 2022

SOLSKJERMING TIL HJEM OG ARBEIDSPLASS! I mer enn 50 år har vi levert solskjerming. En lokal familiebedrift du stoler på. www.sandnes-markise.no - Telefon 51 66 07 70

40%

hvit/grå/sort duoplissé

35%

utvendig zip screen

30%

alt innvendig

TA KONTAKT FOR BEFARING

Følg oss gjerne på Facebook

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING SIDEN 1967

33

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


TEMA:

Ferie & fritid

Det gnistrer i Smiå på Undheim

Etter to tøffe koronaår er det igjen god fyr i peisen. Bestillingene begynner å ta seg opp og gjestene er i ferd med å komme tilbake i Smiegarden på Undheim. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

N

å er det 12 år siden Eli Undheim pakka kofferten, satte seg i bilen og forlot det blide Sørlandet for å ta over en nedstøvet perle i Undheim sentrum. Smiegarden var full av gammelt skrot og antikviteter og Eli har hatt hendene fulle med å gjøre om den gamle smia til et møtested og selskapslokale. – Da jeg tok over regna det gjennom taket og pipa var ødelagt. Det var det første jeg måtte ta tak i. Jeg gikk på med godt mot, men heldigvis visste jeg ikke hva jeg gikk til, smiler Eli. Noe av det første hun gjorde var å invitere banksjefen i Time sparebank og lederen av komiteen for gavefondet til banken på frokost slik at de fikk se hva hun hadde å stri med. Av gavefondet fikk hun 250 000 kroner. Det var nok til å fikse pipa og tette taket. Dermed var hun i gang. På en sponsortur møtte hun også entreprenøren Per Steinar Lothe. Han ble interessert i prosjektet og ble eier av en liten aksjepost i Smiegarden kultur og gjestehus AS. – Per Steinar er en velgjører og har hjulpet meg med materialer, isolering og ny ytterdør. Jeg hadde ikke kommet langt uten han, mener Eli. KULTURMINNE, MEN IKKE FREDET Eli har røttene sine i bygda. Foreldrene forpaktet en gard på Sørlandet da hun ble født, men flyttet tilbake til Undheim da de overtok heimegarden Slettene til faren. Eli flyttet tilbake til Sørlandet da hun ble voksen og jobbet 35 år innen helsefag og med markedsføring og journalistikk. – Mor ville at jeg skulle flytte tilbake og overta et hus på Slettene. Men jeg hadde ingen planer om å komme tilbake til Jæren. Så kom Smiå for salg i 2009. Det var her jeg lekte da jeg var liten og jeg så for meg hva jeg kunne få til her. Den var et kulturminne, men ikke fredet. Det første hun satte i gang med da hun overtok var kaffe- og vaffelsalg i sammenheng med Undheimsdagene. Og så arrangerte hun loppemarked med ting fra den gamle smia. Folk kom og var interessert i plassen.

Eli Undheim har laget et unikt møtested og selskapslokale med å ta vare på den gamle smiå i Undheim sentrum.

34

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

SMÅ SKRITT OG GOD TÅLMODIGHET Eli så potensiale i den gamle smiå og den gamle representasjonsboligen til


Meningen er at hele huset skal få tilbake sin opprinnelige stil. 2. etasje i smia er det også mye å ta tak i og store muligheter. – Det er stadig noe å investere i, sier Eli som tilbyr overnatting og frokost i villaen for turister og surfere.

Det er god fyr i peisen på Smiegarden hos Eli Undheim. Nå begynner aktiviteten å ta seg opp igjen med utleie til selskaper og møtevirksomhet.

Høyland Meieri som var flyttet i deler fra Sandnes og reist på småbruket til smeden. Men uten en stor bankbok i baklommen, har hun måttet ta steg for steg i restaureringsarbeidet. Selskapslokalet i grisehuset ble sett i stand for fem år siden. Her er det forfatterkvelder og små konserter. I

tillegg leies det ut til selskaper. Mat får de fra et catering-firma. Eli har planer om å lage kjøkken i den tidligere siloen og hevdaskuten. Sveitservillaen skal med tiden få tilbake den opprinnelige stilen. Det ene veggen ble restaurert for noen år tilbake.

SAMARBEID MED KNUDAHEIÅ I koronaperioden har Eli tatt en del ekstra­ vakter på Lindrende avdeling Boganes til Stavanger kommune. Håpet er at hun kan leve av å drive Smiegarden på heltid. Videre har hun et godt samarbeid med Garborgsenteret som arrangerer sommerkvelder på Knudaheiå. Her er det pianist Bjørge Verbaan og sanger Jorunn Undheim som står i spissen. Etter konserten kan tilhørerne dra til Smiegarden, få servering og en god drøs. Smiegarden er medlem i Hanen som består av 38 små og mellomstore bedrifter som samarbeider om å bruke hverandres produkter, gir hverandre råd og vink og anbefaler hverandre for kundene. Eli er regionleder for nettverket.

BMW iX3 SUV

Fully Charged Edition

ELEKTRISKE BMW iX3 HOS BAVARIA

661 600 kr

Pris

Kampanjemodellen «Fully Charged» inneholder blant annet: • • • • • • • • •

Comfort access system Panorama soltak Stor navigasjonsskjerm Parkeringsassistent plus Active cruisecontrol Oppvarmet ratt Hengerfeste Sportsseter i skinn m/ elektrisk regulering Rekkevidde 460 km (WLTP)*

Velkommen til prøvekjøring hos oss! Stavanger T: 51 96 50 00 Fabrikkveien 36 4033 Stavanger

Bryne T: 51 77 66 50 Trallfavegen 7 4344 Bryne

#Bornelectric

Bavaria.no

35

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Hytter med havutsikt og sjøsprut Blant knauser og berg, ytterst ved havet, ikke langt fra Sirevåg havn, popper det opp nye hytter. Fullt utbygd blir det rundt 50 hytter i Sirevåg sjøgrend, det nyeste hyttefeltet i Hå kommune. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Jan Erik Tuen skuer utover sjøen fra berget over de to første hyttene som er under oppføring. De skal stå klare når bølgene fra høststormene ruller innover knausene. Dette er Tuens barndomsrike. Her bodde farmora og farfaren, og her lekte han i fjæresteinene. For 17 år siden begynte han og broren Ernst Morten i ET Bygg AS å utvikle planene om hyttefeltet på grunnen som onkelen eide. På grunn av arkeologiske utgravinger, leting etter jærtistelen og en lite gjennomførbar regulert veitrasé,

De som vil ha tomt med utsikt og nærhet til sjøen må gripe sjansen nå. Det er knapphet på slike tomter, mener selger Jan Erik Tuen.

36

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

har prosessen tatt lang tid. I perioder har planene bare ligget i en skuff. Men så kom de til enighet med Statens Vegvesen om plassering av ny vei og kryss, og det ble fart i sakene. Først i 2020 kom spadene i jorda, og nå er all infrastruktur på plass. Den første hyttekjøperen i det nye hyttefeltet kan nyte kaffen og utsikten fra hyttevinduet nå til sommeren. UNIK BELIGGENHET – Vi har hatt stor tro på prosjektet hele tiden selv om det har tatt lang tid for å få det klart. Det er knapphet på tomter

med en slik beliggenhet som disse, forteller Tuen. I juni i fjor solgte han de to første hyttene. Tre ble solgt nå sist i februar/ mars. Til nå er sju solgt. Han har som ambisjon om å selge oppimot ti stykker i løpet av året. – Dersom vi selger fem i året, så er vi kjempefornøyde. Hyttemarkedet går litt i bølgedaler, akkurat som boligmarkedet. Sirevåg sjøgrend er delt mellom to utbyggere. Egersundfirmaet Norrøn Bolig AS har drøye 25 tomter i den øvre delen, inkludert et felt som er regulert


TEMA

som reiselivsanlegg. Sirevåg sjøgrend AS/ET Bygg AS som Ernst Morten og Jan Erik representerer har 25 tomter i den nedre delen. Infrastrukturen har de to utbyggerne vært sammen om. ATTRAKTIV MED HYTTE I NÆRHETEN En av hyttekjøperne på Sirevåg har tidligere hatt hytte i Danmark. – Nå har det blitt mer aktuelt med hjemmekontor. Det har gjort det mer attraktivt å ha en hytte i nærheten av der en bor. Kort vei gjør at en kan reise på hytta, nyte utsikten og være på jobb samtidig, sier Tuen. – Hvem er det som kjøper hytte i Sirevåg-området? – Det er stort spenn på folk, men de fleste er nok 50 pluss. – Er det mulig å gjøre noe egeninnsats på hyttene? – Ja, vi kan være fleksible når det gjelder egeninnsats. Vi bygger hytta ferdig utvendig, så kan vi avtale hva som gjøres innvendig. I utgangspunktet var flere av hyttene i to etasjer. Noen av disse har

:

Ferie fritid&

Sirevåg sjøgrend er det nyeste hyttefeltet sør i Hå kommune. I denne delen av kommunen er det blitt mange hytter etter hvert. Fra før ligger Himmelrommet og Helgå hyttefelt på Ogna, Holmane og Vatnamot hyttefelt helt sør i kommunen, samt rett over kommune­ grensa ligger Hellvik med blant annet Vassvik og Maurholen hyttefelt.

nå blitt nedskalert til en etasje med hems og passer finere inn i terrenget. Prisklassen på hyttene til Sirevåg

sjøgrend AS er fra 3,3 til 5,7 millioner, alt etter plassering og størrelse.

Skulle du ønske du hadde like flotte plantekasser som i «Tid for hage»? Snakk med oss!

Mail: post@tynnplate.no Tlf: 51 79 20 00 www.tynnplate.no

37

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Interiørarkitekt Trine Lise Giske fra Monkeystudio AS har tatt med seg nye tanker inn i gartneriutsalget til Anne Wiig på Wiig.

Fornyet gartneriutsalg på Wiig Det er lite som overlates til tilfeldighetene når Anne Wiig nå har løftet gartneriutsalget på Wiig enda en divisjon opp. Med seg har hun fått interiørarkitekt Trine Lise Giske fra Monkeystudio AS.

TEMA

:

Ferie fritid&

TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Trine Lise har vært innom Wiig gartneri hver uke det siste året. Det har gitt resultater i endringer som nytt salgstorg, større kafé, bildefolierte toaletter og nyorganisering av utstillingen. Gartneriutsalget har blitt en destinasjon ute ved jærkysten som mange reiser langt for å besøke. Her skjer det ulike kurs, foredrag og konserter i tillegg til salg av planter, krukker, lokalmat og mye annet. Sundays hagemøbler er det også en avdeling for. – Vi skal ikke være et vanlig hagesenter, understreker Anne. Hun serverer blant annet hjemmelaget tomatsuppe i kafeen som også er oppgradert dette året.

38

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Gartneriet har en del egne produkter for salg som de lager av grønnsaker og bær som de produserer selv og et eget hjemmelaget brød. Vareutvalget er uvanlig stort til å kunne kalles et gartneriutsalg. – Vi tar inn det vi liker selv. Og det må være kvalitet for vi liker ikke å få klager, smiler Anne. De unike piccolotomatene til Wiig garteri kan du kjøpe i kassevis her i gartneriutsalget. Nå produserer de også syltetøy på glass av grønnsaker og bær i gartneriet. Disse får du kun kjøpt i utsalget på Wiig. Anne tror alle gardsutsalgene som nå popper opp er med på å gjøre folk enda mer oppmerksomme på lokalmat. De skaper variasjon og er med på å styrke hverandre.


Kåre Wiig har nå overlatt hele gartneri­ virksomheten til dattera. Han er imponert over det Anne får til. Begge har stor tro på gartner­ næringen selv om energiprisene har føket i været den siste tiden.

Byggmesterne Espen Byberg og Joar Solås gjør et flott arbeid med å fornye kafeen.

Nå blir vi enda mer synlige på Jæren Vi takker for tilliten kundene våre gir oss. Nå øker vi tilstedeværelsen og synligheten ytterligere på Bryne, Klepp, Nærbø med omegn.

www.magnar-eikeland.no

www.crisma.no

ADRESSE: Ljosheimvegen 2, 4050, Sola TELEFON: 47 67 66 00

Du finner oss på Sola!

Vi takker for tilliten med vaktholdet på Jærnåttå!

Hos oss kan du samle alle dine sikkerhetsbehov til en fast månedspris: Alarmanlegg med overvåking fra Avarn Security alarmstasjon Utrykningsabonnement Adgangskontroll Kameraovervåking Teknisk service og årlig kontroll Mobilt vakthold Områdevakthold Resepsjonstjeneste Svinnforebyggende tjenester

Ta kontakt med din lokale sikkerhetsrådgiver, Richard Hovland, tlf. 473 46 614 richard.hovland@avarnsecurity.com 39

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


TEMA

:

& Ferieid t fri

Hvileplass med havutsikt Friluftsfyret Kvassheim og Assistentboligen er pusset opp for 18 millioner og har blitt et flott utgangspunkt for turinteresserte og turister. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Senter- og aktivitetsleder Oddrun Aksnes har satt seg godt til rette med kaffekoppen ved de store vinduene i Assistenboligen og kan skue utover en vårstille hav. Her tilbyr Jæren Friluftsråd overnatting for 8-12 personer i huset og uthuset som ble revet i 2018 og bygd opp igjen i samme stil. Boligen kan du bestille hele året via nettstedet inatur.no og har allerede blitt et populært overnattingsted for turister og folk fra distriktet som ønsker seg et spesielt overnattingssted. – Det er ulike grupper som bestiller seg inn her. Det kan være familier, vennegjenger eller kollegaer som har et lite seminar, forteller Aksnes. Virkelig flott og unik har boligen blitt med stedbygd kjøkken, vegger og tak i kryssfiner. På loftet er det lavt under taket. Her er det også stedbygde senger. MANGE BESØKER FRILUFTSFYRET. Friluftsfyret er det yngste fyret langs jærkyseten og var i drift fra 1912 til 1990. Det er fredet, men ikke vernet kulturminne. Jæren Friluftsråd overtok driften av fyret i 2004. Målet var at Kvassheim fyr skulle bli et informasjonsog friluftslivsenter tilknyttet jærstrendene landskapsvernområde. Senteret består av fem bygg, fyrmesterboligen med fyrlykt er utstillingslokale, maskinhuset har blitt varmestue og kafé, i assistentboligen og uthuset tilbys det overnatting. Assistentboligen

40

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

inneholder også helårsåpent toalett. I Ingermanlandbygget står livbåten fra det forliste russiske skipet Ingermanland utstilt. Friluftsfyret er en del av opplevelsestilbudet i Nasjonal turistveg Jæren. – Her viser vi fram verdien av jærstrendene gjennom utstillinger i fyret. I området rundt her kan en oppdage sjeldne orkideer og oppleve et rikt fugleliv. Fyret er også for mange et utgangspunkt for tur langs strendene og er et fantastisk rekreasjonsområde, sier Aksnes. I løpet av et år er det 10-15 000 besøkende på anlegget som er universelt utformet. UNDERVISNING OM HAVET Mange skoleklasser kommer på besøk og får undervisning om blant annet plast i havet, naturkunnskap og friluftsliv. Jæren Friluftsråd har akkurat fått innvilget en søknad om penger til undervisning, og kan i tiden fremover i større grad invitere skoleklasser på besøk for en lærerik dag på Friluftsfyret. Friluftsfyret er ett av tre senter i Besøkssenter Våtmark Jæren. De andre sentrene er Friluftshuset på Orre og Mostun Natursenter i Stavanger. I sommerhalvåret fra St. Hans til 14. august kan besøkende på Friluftsfyret hver dag mellom 11.00 og 16.00, utenom mandager, slappe av i fyr-kaféen med lapper, kanelboller, kaffe og is. Ellers om året er det åpent i varmestova på lørdag og søndager.


Oddrun Aksnes er senter- og aktivitetsleder i Jæren Friluftsråd og kjenner fyret godt.

I Ingermanlandbygget står livbåten fra det forliste russiske skipet Ingermanland utstilt.

Mange tar en stopp i kafeen på Kvassheim fyr og nyter utsikten over havet.

41

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Industria as med nytt flott næringsbygg på Håland, Bryne!

! r e m o s d o G V I Ø N S K E R K U N D E R O G S A M A R B E I D S PA R T N E R E E N T RY G G O G G O D S O M M E R !

SAGING

BETONGARBEID

GLASSFASADE OG INNVENDIGE KONTORVEGGER

ARKITEKT

KJØKKEN

stavark.no

Avdeling Forus, tl@dkforus.no Tlf: 974 17 116

LEDDPORTER, STÅLDØRER, OG RULLEPORT

UAVHENGIG KONTROLL

PALLESEN SVEIS LOGO - HVIT / LYS BAKGRUNN FARGER - SORT - RØD: CMYK 100% MAGENTA 100% GUL - PMS: 032 GRÅ TEKST: 50% SORT

IKK T

MALERARBEID OG GULVLEGGING

www.kpmg.no

RBEID

FLIS OG GULVSTØP

SLIPT BETONG GULV OG LAGT EPOXY PÅ GULVENE

www.jls.no

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider medPALLESEN små og mellomstore bedrifter, SVEIS LOGO - SORTorganisasjoner / MØRK BAKGRUNN - HVIT RAMME og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ FARGER - SORT - RØD: CMYKskatt 100% Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, ogMAGENTA avgifter, 100% GUL - PMS: 032 årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

RØRLEGGERARBEID

www.pallesensveis.no

TRAPPER OG REKKVERK

GRÅ TEKST: 30% SORT

www.foss-eik.no

LÅSESMED

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

post@kvernelandmurogflis.no Tlf: 40 40 44 40

post@kvernelandmurogflis.no

www.runar.as www.runar.as

www.brynerevisjon.no

www.jaertek.no

www.jaer-bygg.no

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: www.kjellhaver.no

www.haa-rugeri.no

www.glassfiber.no

Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

www.lokomotiv.no

42

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

www.nyland.no

www.unimek.no

www.lieblikk.no


Vi kanVitilby kanog tilby utfører og utfører transport transport og og kranoppdrag kranoppdrag på hjulpåoghjul belte og for belte både for privat både privat og næring. og næring.

HARDE TYPER OBSERVERT PÅ BRYNE!

Gratulere med nytt flott bygg!

www.etbygg.com

www.kvernelandenergi.no www.kvernelandenergi.no

Ekstrautstyr: Ekstrautstyr: Ekstrautstyr: Grabb/klype • Snøbørste • Trefellingsutstyr/Hydraulisk Grabb/klype Grabb/klype • Snøbørste • Snøbørste • Trefellingsutstyr • Trefellingsutstyr pallegaffel Radiostyrt truck ••Beltebord Beltebord/Personkurv Radiostyrt Radiostyrt truck truck • Beltebord Båt tralle/Kappeltralle/Maskintralle/Brønntralle

Om du har kasko eller delkasko, reparerer vi steinsprutskaden kostnadsfritt og effektivt. Ikke vent • for lenge – blir skaden større Prestegårdsmarka Prestegårdsmarka 1 B, 4347 1 B,Lye 4347 • E-post: Lye • E-post: post@kimverdal.no post@kimverdal.no Tlf. 975 • Tlf. 42975 88042 • www.kimverdal.no 880 • www.kimverdal.no risikerer du å betale 2000,- i egenandel! tlf 975 42880 www.kvernelandenergi.no Tel 905 56 907 / 405 50 644

www.kimverdal.no www.kimverdal.no

tlf 975 42880

Bestill på 09500 eller hurtigruta.no. Logo på negativ bakgrunn

Logo på negativ Logo påbakgrunn negativ bakgrunn

Sort/hvit logo på negativ bakgrunn Sort/hvit Sort/hvit logo på negativ logo påbakgrunn negativ bakgrunn

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

eddersydd

www.dataplan.no

Sort/hvit logo på lys bakgrunn

www.jaerenmaskinering.no

www.ahbygg.no

post@ahbygg.no

www.ke.no

tlf.nr 51 79 85 79

www2.deloitte.com www.deloitte.com

Graving

Sort/hvit Sort/hvit logo på lys logo bakgrunn på lys bakgrunn

Du finner oss i Morenefaret 1 på Bryne.

tlf.nr 51 79 85 79

B E T O N G A R B E I D

gg på ted, mere

www.carglass.no

Annonse_98x140_HC_Hardetyper.indd 1

www.kleppspesial.no

www.jts.as

www.rogalandshus.no

www.serikatakst.no

Elektrisk anlegg levert av: 1 stk 2 x 1 meter ballbinge Leverandør av stål, armering og byggevarer

www.ps-h.no

rag som graving, steinlegging, løing, sport mm. Elementmontering og forskaling a jord. Med lang erfaring i bransjen fagfolk i ryggen, tar vi små og store r private, bedrifter og kommuner. for gratis befaring!

rt av:

Vår bilpark Vår bilpark består av består 13 biler av 13 – kran, biler krok, – kran,plan krok, ogplan trekkvogn. og trekkvogn. UtstyrtUtstyrt med kraner med fra kraner 6 TMfratil6100 TM TM til 100 og 3TM beltekraner og 3 beltekraner - 3TM til - 3TM 29 TM. til 29 TM. «Vi kommer «Vi kommer inn de trangeste inn de trangeste plassene» plassene»

Gulvwww.ecs.as og malingsarbeid

www.rekord-transport.no 4 x 2 meter Kunstgrassbane

Eller

Leverandør av stål, armering og byggevarer

Gittersperr og kranban

5 x 2 meter Kunstgrassbane

Datahjelpen.IT Leverandør av stål, armering og byggevarer

www.stavnem-vigrestad.no Leverandør av betongelement

www.datahjelpen.it

www.risa.no

eveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

43

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


NYE SELSKAPER KLEPP: VIBÅ TAXISENTRAL AS

Jærvegen 530, 4350 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Thomas Hauge Halleraker Virksomhet: Drift av taxisentral samt hva hermed kommer i forbindelse.

STAVANGERFOTOGRAFEN AS Jærvegen 528, 4350 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Elise Kårtveit Åkesson Virksomhet: Fotograf med tilhørende trykkeri.

HYTECH ACCESS & INSPECTION AS

Plogfabrikkvegen 9, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Arild Tjensvold Styreleder: Kenneth Erga Virksomhet: Tjenesteyting innen inspeksjon, service og vedlikehold av utstyr og systemer offshore og på land.

HG FOLIE OG FOTO AS Møllevegen 18, 4353 KLEPP STASJON

JÆREN

Styreleder: Hallfridur Bödvarsdottir Virksomhet: Dekorfoliering, fotografering, laging av skilt, reklame, bil dekor, banner, profilering, design, rollop og annet som naturlig faller sammen med dette.

STEINAR JONASSEN

Kåsenvegen 12B, 4341 BRYNE Innehaver: Steinar Sveinsvoll Jonassen Virksomhet: Kjøp, salg og reparasjon av landbruksutstyr. Leiekjøring innen landbruket.

REFRESH MALING OG VEDLIKEHOLD AS

Longholsvegen 38, 4351 KLEPPE Styreleder: Shukri Alwakaa Virksomhet: Malearbeid.

NABOEN UTLEIE SØR AS

Plogfabrikkvegen 17, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Nina Aasland Styreleder: Olav Gilje Aasland Virksomhet: Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr.

VOLL BILVASK OG BILPLEIE AS Vollvegen 53, 4354 VOLL Daglig leder og styreleder: Bestun Sidiq Mohammed Virksomhet: Bilvask og bilpleie, samt alle former for investeringer, herunder aksjer, eiendommer, løsøre, etc. og alt hva som hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskap med samme eller lignende formål.

GRØNNSALG AS

Theavegen 14, 4343 ORRE Daglig leder og styreleder: Preslav Dimitrov Petrov Virksomhet: Kjøp og salg av grønnsaker.

P2P HODNE TRADING

Dynjarbakken 3, 4350 KLEPPE Innehaver: Kjartan Cederløv Hodne Virksomhet: Kjøp og salg av kryptovaluta.

PROSJEKT MONTASJE AS

c/o Harald Bauer Lensmann Carlsens veg 21, 4350 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Harald Bauer

Virksomhet: Engroshandel med byggevarer samt montering av disse og dertil hørende virksomhet, herunder også deltagelse i selskaper som driver tilsvarende virksomhet.

REPAFELG AS

Selevegen 361, 4354 VOLL Daglig leder og styreleder: Vaidas Tamasiunas Virksomhet: Reparasjon av felger og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet.

TIME: FARES TUR

Fiolstien 12, 4340 BRYNE Innehaver: Ali Fares Virksomhet: Drosjesjåfør, persontransport.

BIRDLASER KLUBBEN

Smedavegen 5, 4342 UNDHEIM Innehaver: Arvid Bernhard Klubben Virksomhet: Produksjon og salg av fuglelaser og ultrafine bubblesystemer.

833 regnskapsbilag - krever lettvint og rasjonell regnskapsføring

Full kontroll på økonomien med PowerOffice Go Godkjenn faktura

Lønn

Godkjenn betalinger

Reiseregning

Timeføring

Registrere utlegg

Snakk sammen Kjell Haver Regnskapsservice AS Welhavens vei 5 • 4319 Sandnes T: 51 68 60 60 • M: post@kjellhaver.no www.kjellhaver.no

44

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Vi hjelper deg med å få på plass effektiv økonomistyring. Ved å nytte ny teknologi kan våre kunder fokusere på det som er viktigst for dem: Å drive godt, framtidsretta landbruk. Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG


GUTTEHUSET EFTELAND

Helleberget 21, 4347 LYE Innehaver: Susanne Efteland Virksomhet: Nettbutikk med import og salg av klær fra Kina.

DEN GODE TONEN AS

c/o Rishton Eikelandsmyrane 194, 4334 ÅLGÅRD Styreleder: Timothy John Rishton Virksomhet: Kulturformidling (språk og musikk).

AMALIE SKJÆVELAND

Solblomvegen 6, 4355 KVERNALAND Innehaver: Amalie Skjæveland Virksomhet: Modelloppdrag.

GREEN-COFFEE NORGE, GABRIELSEN

Steinaldervegen 32, 4345 BRYNE Innehaver: Sigrun Gabrielsen Virksomhet: Å tilby forbrukerne kaffebaserte produkter med en eksepsjonell smak som er miljøvennlige.

ANGELIE MENDEZ CAVERTE

Øgårdsbakken 1, 4340 BRYNE Innehaver: Angelie Mendez Caverte

Virksomhet: Salg av festpynt, baking, festkostymer, hobbyprodukter og tilbehør.

JÆREN SOLKRAFT AS

Undheimsvegen 408,4342 UNDHEIM Daglig leder: Pål Undheim Styreleder: Tor Inge Vevatne Virksomhet: Utvikle solkraftprosjekt i Rogaland fylkeskommune inkludert batterisystem og anna infrastruktur. Ho skal óg kunne jobbe med andre infrastrukturprosjekt innan fornybar energi og elektriske installasjonar og anna som fell naturleg under dette.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

UNDHEIM SOLKRAFT AS

Undheimsvegen 408, 4342 UNDHEIM Daglig leder: Pål Undheim Styreleder: Tor Inge Vevatne Virksomhet: Verksemda skal primært uvikle solkraftprosjekt i Rogaland fylkeskommune inkludert batterisystem og anna infrastruktur. Ho skal òg kunne jobbe med andre infrastrukturprosjekt innan fornybar energi og elektriske installasjonar og anna som fell naturleg under dette.

VELKOMMEN TIL OSS I VELKOMMEN TIL OSS I

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

BLOCKGÅRDEN BLOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM I KLEPP SENTRUM

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt ; Gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid gjør det lett å holde orden på bedriftsøkonomien. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

918 39 454 | www.fasitregnskap.no

Grand-bygget Hulda Garborgs veg 4, BRYNE Telefon Bryne 51 77 07 90 Telefon Stavanger 51 51 03 70 erga.no Revisjonstjenester | Rådgivning | Årsregnskap og skattepapirer | Skatt og avgift

Jæren Regnskap er i stadig større grad Regnskap er i stadig større grad blittJæren en samarbeids partner og total leverandør blitt en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør innen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

P A R T N E Torill Skjæveland Rune Stakkeland P A R T Wiig N E Oddmund Torill Skjæveland Magnar Espedal Rune Stakkeland Oddmund Wiig Magnar Espedal

R E : Hodne R E : Hodne

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig P A R T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal P A R T N E R Livar EOddmund : OhmaWiig Rune Stakkeland Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Rune P A R T N Stakkeland E R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Oddmund Wiig Torill Skjæveland Hodne Magnar Espedal Oddmund Wiig Rune Stakkeland Magnar Espedal Magnar Espedal Oddmund Wiig Magnar Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 51 78 86 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 51 78 86 50 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

45

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


NYE SELSKAPER HÅ: V HØYER AS

Gardsvegen 7, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Brit Helen Jonassen Virksomhet: Tjenester knyttet til boligstyling, interiørdesign og produktstyling.

JÆREN

forbindelse. Arbeidsfellesskapet er utelukkende for dette oppdraget, og skal ikke innebære et fast samarbeidsforhold mellom partene.

NYGÅRD BYGG AS

SIW HELEN BØ FOTO

Stokkalandshadlet 20, 4362 VIGRESTAD Innehaver: Siw Helen Bø Virksomhet: Fotografi. Fotografering og grafiske tjenester.

Stokkalandssvingen 19, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Thomas Andre Nygård Virksomhet: Selge tjenester og varer innen tømrer/snekker - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

RLH ANS

NORSK DYREIMPORT LODE

c/o Risa AS Bjorlandsringen 99, 4365 NÆRBØ Deltakere: Risa AS, Hæhre Entreprenør AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS Styreleder: Knut Harestad Virksomhet: Entreprenørarbeider som hovedentreprise i tilknytning til Statens vegvesens utlyste kontrakt for Prosjekt E39 Rogfast - Entreprise E03 - Hovedtunneler, Harestad - entreprisegrense E03/E02 og alt som står i den

Brattlandshadlet 21, 4360 VARHAUG Innehaver: Hanna Lode Virksomhet. Import av hunder via andre land i EU hovedsakelig. Salg via nettet

GS BRASETVIK

Storægrå 10A, 4365 NÆRBØ Innehaver: Gunn Sissel Bratsetvik Virksomhet: Salg av hudpleieprodukter og kosmetikk til privatpersoner.

FISKEBEKK AS

c/o Per Kjetil Fiskebekk Solheimsvegen 13, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Per Kjetil Fiskebekk Virksomhet: Levering av byggog anleggstjenester, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med ovennevnte, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, samt kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

KAFFISTÅVÅ AS

Eivindhagen 2, 4360 VARHAUG Daglig leder: Hans Kristian Dalaker Styreleder: Kjell Arne Sandve Virksomhet: Kafe- og catering­ virksomhet og alt som naturlig hører sammen med slik virksomhet, her­ under deltakelse i andre selskap.

ENOK NÆRLAND

Nærland 13, 4365 NÆRBØ Innehaver: Enok Nærland Virksomhet: Utleie av maskiner og frivillig bortforpaktning av landbrukseiendom.

Revisjon Vest AS er et lokalt revisjonsfirma for små og mellomstore firma i Stavanger, Sandnes og Bryne. Vi har ca 680 firma som kunder i Sør Rogaland, og våre ansatte er bosatt fra Stavanger til Bryne. Vårt kontor er sentralt plassert på Forus med god parkering til kundebesøk. For mer informasjon se revisjonvest.no

51 95 87 80 | post@revisjonvest.no

VI SER BEDRIFTEN DIN

med nye øyne Vi er over gjennomsnittet glade i tall. Men for oss betyr tall noe mer enn et korrekt regnskap. Tall er resultat av aktiviteter, mennesker, prosesser og ikke minst – tall er muligheter! Derfor inviterer vi deg med bak tallene, for å se på hvilke løsninger for vekst, lønnsomhet og utvikling som ligger der.

Regnskap | Rådgiving | Bedriftsutvikling

brainiacs.no

46

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


Me e ikkje så goe på jordbruk...

Profilering og dekor derimot.

kai-hansen.no


MIN JOBB Yrke/tittel Verksmeister Navn

Andreas Bjorland

Alder

41 år

Arbeidssted

Åna fengsel

+ KVIFOR BLEI DU VERKSTMEISTER PÅ ÅNA FENGSEL? Eg begynte i eit vikariat i 2010. Eg syntest det var ein spanande arbeidsplass med mange gode kollegaer. + KVA FOR EI UTDANNING MÅ DU HA? For å arbeide i verksdrifta (aktivisering av innsette) må me ha ei yrkesutdanning/fagbrev. Det er også krav om ei etatsutdanning etter tilsetting. + KVA ER DINE ARBEIDSOPPGÅVER OG ANSVARSOMRÅDE? Eg har ansvar for uteområdet og gardsdrifta ved fengselet. Innsette kan her ta fagbrev innan veg og anlegg, landbruksmekanikar, anleggsgartnar/gartnar, skogbruk og naturbruk. Me har også stort fokus på dei som ikkje ønsker eit skuleløp, men treng eit positivt innhald i soninga. Då er arbeid med dyr ein viktig aktivitet. + KVA UTVIKLINGSMOGLEGHEITER MEINER DU Å HA I STILLINGA? Eg synes Åna har ein god kultur der nye forslag til utvikling av arbeidsplassen blir møtt med positivet. Eg synes fengselet har gjort mange gode grep for at innsette skal få eit rehabiliterande innhald i soninga. + KVA FOR NOKRE EIGENSKAPAR SYNES DU ER VIKTIG Å HA I DIN JOBB? Det viktigaste er å kunne omgås mange forskjellege typar folk. Det mest motiverande med jobben er å sjå innsette som får ei positiv endring gjennom soninga.

+ KVA ER ARBEIDSTIDA? Vi har arbeidstid frå 07.20 – 14.50 + KVA ER DET BESTE MED JOBBEN? Det er arbeidsmiljøet og moglegheitene til å gjere ein forskjell for personar i ein sårbar situasjon. + KVA SYNES DU ER MEST UTFORDRANDE MED JOBBEN? Det kan være utfordrande å ha nok tolmod når innsette ikkje er motivert eller viser dårlege haldningar. + KVA VILLE DU VALT DERSOM DU SKULLE HATT EIT ANNET YRKE? Eg er godt fornøgd med arbeidet eg har. Dersom eg likevel skulle gjort noko anna har eg tenkt at å hjelpa personer som står utanfor arbeidslivet inn i arbeid måtte vore givande. Når me hjelper innsette med arbeid møter me mange positive bedrifter i området. + NOKO DU GLER DEG TIL I JOBBEN FRAMOVER? Det forgår nå ei utviding av Rødgata på Åna (open soning). Dette vil gje fleire moglegheit til å sona på eit lågare sikkerheitsnivå. Dette er positivt og er kjekt å følgja framover. + VIL DU ANBEFALE ANDRE Å BLI VERKSTMEISTER I FENGSELET? Sjølvsagt. Det er ein givane jobb i eit godt arbeidsmiljø.

PÅ TIDE Å BYTTE BEREDER? Hva med en etterlengtet og nyskapende SMART bereder, for å kontrollere strømforbruket og unngå effekttoppene!

TA KONTAKT MED OSS FOR ETT UFORPLIKTENDE TILBUD

Høiax CONNECTED -smart varmtvannsbereder med skyløsning. Vesthagen 9, 4344 Bryne TLF 51 77 82 00 | POST@BRYNEROR.NO

48

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


NYTTom

NAVN

Fortell oss hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Erik Alstadsæter STILLING: FINANSIELL RÅDGIVER F I R M A : S PA R E B A N K E N S Ø R , B R Y N E

Erik Alstadsæter kommer fra Bryne og er bosatt på Bryne. Han er ansatt i Sparebanken Sør på Bryne som finansiell rådgiver. Langeland kom fra jobb i Aarbakke som servicetekniker.

Bjarne Langeland STILLING: FINANSIELL RÅDGIVER AFR F I R M A : S PA R E B A N K E N S Ø R , B R Y N E

Bjarne Langeland kommer fra Bergen og er bosatt på Sandnes. Han er nå ansatt i Sparebanken Sør på Bryne som finansiell rådgiver. Langeland kommer fra Sparebanken Vest hvor han jobbet som finansiell rådgiver.

Snorre Einarson Lea S T I L L I N G : S E LG E R / P R O S J E K T L E D E R / TEKNISK LEDER F I R M A : S I R E VÅG M E K A N I S K E A S

Snorre Einarson Lea er ansatt i Sirevåg Mekaniske AS som selger, prosjektleder og teknisk leder. Han har tidligere jobbet hos Foss-Eik Mek.

Bjarne Nylund S T I L L I N G : S A LG S KO N S U L E N T

Stein Erik Pedersen

FIRMA: ABOBIL AS

STILLING: SVEISER/MEKANIKER

Bjarne Nylund er ansatt som salgskonsulent hos Abobil på Håland. Han kommer fra jobb som kaptein hos Norled. Nylund har seilt på sjøen i 23 år.

F I R M A : S I R E VÅG M E K A N I S K E A S

Per Helge Bø STILLING: LÆRLING C N C - M A S K I N E R I N G S FAG E T B E D R I F T: S TA N G E L A N D G L A S S F I B E R PRODUKTER AS

Per Helge er nyeste lærling hos Glassfiber Produkter. Han skal ta fagbrevet innen CNC maskineringsfaget. Per Helge er utdannet tømmermann, og har i tillegg jobbet mye med glassfiber. Per Helge vil få stor nytte av kompetansen nå som CNC-maskinering har blitt en sentral del av produksjonsarbeidet hos Glassfiber Produkter.

Stein Erik Pedersen er ansatt i Sirevåg Mekaniske AS som sveiser/industrimekaniker. Han har tidligere jobbet hos Herredsvela Transport.

Mads Birk Andersen STILLING: MARKEDS- OG PROSJEKT UTVIKLER F I R M A : B J Ø R N S H AG E O G A N L E G G A S

Mads Birk Andersen er ansatt som ny markeds- og prosjektutvikler i Bjørns hage og anlegg AS. Mads har solid erfaring både som prosjektleder og prosjektutvikler i offentlig og privat sektor. Med Hans kompetanse og pågangsmot er BHA klar til videre vekst.

Sofie Heimstad STILLING: FINANSIELL RÅDGIVER F I R M A : S PA R E B A N K E N S Ø R , B R Y N E

Sofie Heimstad kommer fra Oslo og er nå bosatt på Orre. Hun er ansatt som finansiell rådgiver i Sparebankn Sør på Bryne. Heimstad kommer fra jobb i SRbank hvor hun jobbet som teamleder på kundesenteret.

Kurs & Kompetanse Rogaland er din leverandør av kurs for flere klasser truck, i tillegg til lifter og masseforflytningsmaskiner. Vi tilbyr også kurs for fallsikring og traverskran.

KOMMENDE KURS

PÅMELDING: WWW.KKROGALAND.NO Truckfører kurs Bryne 2 dager - 13 og 15 juni kl 08.00 - 15.30 Truckfører kurs Bryne 3 kvelder - 11, 13 og 14 juli kl 16.30 - 21.00 Teleskoptruck kurs Bryne 1 kveld - 20 juni kl 16:30 - 21:00 Kurs blir lagt ut fortløpende på hjemmesiden, og ved behov kommer vi gjerne til dere og holder kurs. Ta kontakt med Brian for en uforpliktende prat på tlf. 908 92 480 / e-post: brian@kkrogaland.no

49

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


+ HVORDAN HAR DU JOBBET VIDERE MED DETTE? I begynnelsen var det viktig med annonsering, men, i dag er det viktigste at vår gjester er fornøyde, og at «jungeltelegrafen» går... + HVA SKAL DU GJØRE FREMOVER? Fortsette å lage turer som våre gjester er fornøyde med! + HVILKE EGENSKAPER SYNES DU ER VIKTIG FOR EN GRÜNDER? En grunder må ha «stå-på vilje» og selvdisiplin. Du vil alltid måtte yte mer enn ved en vanlig 7-15 jobb. I mitt tilfelle er det også veldig viktig å lytte til våre gjester, og yte god service. + HVA ER KJEKKEST MED GRÜNDERTILVÆRELSEN? Det hyggeligst er fornøyde kunder! Det er jo også hyggelig å få følelsen av å ha prestert noe bra.

GRÜNDEREN Navn

Roger Lode

Alder

54 år

Bosted Lode, Nærbø Bedrift DinGolfReise

+ KORT FORTALT – HVA ER DIN GRÜNDERBEDRIFT? Det er et reisebyrå som er spesialisert på skreddersydde golfreiser til Tyrkia, Spania, Portugal, Polen, Storbritannia, Litauen, Norge og Danmark. I tillegg jobber vi nå med å lage turer hvor de som vil kan få følge vår nye verdensstjerne Viktor Hovland på sine turneringer rundt om i verden.

+ OG DET MEST KREVENDE? Som grunder må du ofre mye. Du må stå på «døgnet rundt» og det er ikke alltid enkelt å ta ferie. + HVA ER DINE BESTE TIPS TIL ANDRE SOM HAR EN IDÉ DE VURDERER Å GJØRE TIL BEDRIFT? Det må være å ikke nøle med å ta steget. Være forsiktig med å ta for stor risiko i begynnelsen, og heller bygge «stein for stein». På den måten vil du alltid ha kontroll, og konsekvensene vil ikke bli for store om du ikke skulle lykkes.

+ HVOR LENGE HAR DU JOBBET MED DETTE? 13 år + HVOR KOM IDEEN FRA? Jeg kjøpte hus i Belek, Tyrkia i 2006 og startet med golfreiser til Belek, hvor gjestene kunne leie hus, og spille golf. Siden har det bare utviklet seg og vi er i dag den største aktøren for spesialiserte golfreiser fra Norge. + HVA VAR DE FØRSTE SKRITTENE FRA IDÉ TIL OPPSTART? Når ideen var tent, så var det viktigste å lage en nettside med god informasjon for våre gjester. (www.DinGolfReise.no)

bedriftshelsetjeneste

- del av Mediteam as Hålandsvegen 24, 4344 Bryne, Tlf.: 51 79 95 60, www.jbht.no

50

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN

Vi vanner dine idé-spirer INNOVASJON : GRÜNDERSKAP Spire Innovasjon ønsker å være din foretrukne innovasjonspartner. Vi bygger vår virksomhet på jærsk drivkraft og legger stein på stein. aadne@spireinnovasjon.no | 468 21 891 | spireinnovasjon.no


Du blir større i en mindre bank Vi kjenner nabolaget, bygda di og byen din. Jo mer vi vet om dine behov, jo bedre kan vi hjelpe.

Rask respons og fjåge folk Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. Hos oss møter du mennesker, ikke roboter.

Jærsk business er vår business Vi har et bredt og godt tilbud til små og mellomstore næringskunder. Fem rådgivere vier all tid til landbruket.

Hvorfor velge Jærens eneste lokalbank?

Vi støtter og sponser lokalmiljøet Vi pløyer deler av overskuddet tilbake til ditt nærmiljø, slik at Klepp, Time, Hå og Gjesdal blir enda bedre å bo og leve i.

Vi deler overskudd med deg Alle får kundeutbytte: Om du er privatperson, bonde eller bedrift. Om du har mye eller lite i lån og innskudd.

Telefon 915 03290 | jaerensparebank.no 51

Nr 3/2022 NÆRING PÅ JÆREN


NYE NYE BOLIGER BOLIGER Bilde er tatt fra 3. boligplan Bilde er tatt fra 3. boligplan

Finn ditt “Skagen”

Finn ditt “Skagen”

på Brusand

på Brusand

Bru 21 Bru 21

Bru Bru 21*21* - bygget - bygget er er reist ogog reist tettet tettet

Ennånoen noen godbiter godbiter igjen Ennå igjen--Bru Bru21, 21,Brusand Brusand Du kan ennå sikre deg en leilighet i dette unike prosjektet på Brusand. Her får du feriefølelse Du kan ennå sikre deg en leilighet i dette unike prosjektet på Brusand. Her får du feriefølelse hele året, enten du er fastboende eller tilbringer helgene her. Togstoppet, matbutikken, hele året, enten du er fastboende eller tilbringer helgene her. Togstoppet, matbutikken, turterrenget, utsikten, lyset, innglasset terrasse... Listen med plussord er lang! turterrenget, utsikten, lyset, innglasset terrasse... Listen med plussord er lang! Ledig toppleilighet på 140 m2 med 20 m2 isolert utestue og en fantastisk takterrasse på 66 m2 Ledig toppleilighet på 140 m2 med 20 m2 isolert utestue og en fantastisk takterrasse på 66 m2 Leiligheter 2- og 3-roms, BRA 60 - 140 m2. Pris fra 2 948 000,Leiligheter 2- og 3-roms, BRA 60 - 140 m2. Pris fra 2 948 000,12 av 19 solgt. 12 av 19 solgt.

*VISNING *VISNING Ta kontakt for privat visning i vår møblerte visningleilighet i Bru 23 . Nå er det også mulig å oppleve utsikten fra Bru 21.

Ta kontakt for privat visning i vår møblerte visningleilighet i Bru 23 . Nå er det også mulig å oppleve utsikten fra Bru 21.

Kontakt Kåre Vigdel 916 00 Kåre 086, Vigdel kare.vigdel@obos.no Kontakt Les 00 mer086, på blockwatne.no/brusand 916 kare.vigdel@obos.no

Les mer på blockwatne.no/brusand


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.