Næring i Sandnes 4-15

Page 1

04

informasjon

NÆRING i sandnes

2015

3. årgang Nr 04 SEPTEMBER 2015

Sponsorer jobber for sponsorer Investerer i parkering Møt Roy Hegreberg!

Ny nisjebutikk i Langgata

Nye Sandnes vokser fort fram Næring I SANDNES

‹‹ 1


SandneS Sentrum

SandneS Sentrum

MIDT I SENTRUM

LANggATEN NORD

nÆrInGSlOkaler OG nÆrInGSeIendOMMer

vI arBeIder høyT OG lavT FOr aT dIn drøM Skal BlI TIl vIrkelIGheT

vI har 30 års erfaring med utvikling av næringseiendommer i sentrum.

For informasjon om prosjektet og utviklingen – følg med på:

www.doe.no

www.jm.no

SandneS Sentrum

SandneS Sentrum

VågSALLMENNINgEN

“BYSTASJONEN”

SenTral eIendOM SOM kan ByGGeS FOr SenTruMSFOrMål

nyTT OG FlOTT handelSSenTer MIdT I Byen Fra PrOFIer

For informasjon om prosjektet kontakt vågsallmenningen aS co/ nordica aS

For informasjon om våre prosjekter – besøk oss på:

www.nordica.no

www.skanska.no

SandneS Sentrum

SandneS Sentrum

HAVNESPEILET

BRUELAND

kOnTOr- OG ServerInGSlOkaler I SjøkanTen. InnFlyTTInG aPrIl 2016

eT MOderne STOrGårdSkvarTal Med eT nyTT ParkrOM!

For informasjon om prosjektet kontakt dnB næringsmegling aS

For informasjon om våre prosjekter – følg med på:

tonje.rosenvold@dnb.no

www.romeiendom.no


DESTINO • Arkitektur: Space Group

SandneS Sentrum

HAVNEPARKEN

Tog til Stavanger

Buss / Togstasjon

Kruse Smith Eiendom

Sandnes Rådhus

Base Property & Ineo Eiendom

Havnespeilet

AKTUELT

Sandnes skal transformeres og utvikles til en framtidsby der det skal være godt å jobbe og bo – en attraktiv adresse for næringslivet og et nytt regionalt tyngdepunkt. Vi starter med Havneparken. Den nye bydelen Havneparken erstatter gamle Sandnes Havn. Totalt skal det bygges 153 000 m2 med næringsbygg, hotell og boliger. Bare de neste 10-15 årene skal det investeres for 14-15 milliarder kroner i Sandnes sentrum. For informasjon om prosjektet

www.havneparken-sandnes.no


KONGE NYHET TIL KONGE PRIS fra kr 1 998 000

SALGET ER I GANG!

3D: www.render.no

De første leilighetene på KONGE plassen Hove Gård ble raskt utsolgt. Nå er vi endelig tilbake med leiligheter med ett eller to soverom.

Foto: GettyImages

FLERE KONGE GRUNNER TIL KJAPPE SEG • Kun 9 leiligheter i første byggetrinn – bygg A • Fra ca. 47 til ca. 66 m2 – nøkkelferdige, fine med mye lys Plass til en liten prins eller prinsesse i de største Carport i eget parkeringshus Suksessen Hove Gård – stikk oppom og se hvor fint det er! Kort vei til til jobb, tur&trening, butikk&byliv Betal kun 50 000 nå – resten ved innflytting

VI GLEDER OSS TIL Å SNAKKE MED DEG! Kontakt Jadarhus ved Mette Lise Stensen på 932 47 158 eller AktivEiendomsmegling ved Stian Løge 404 76 404. hovegård.no

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

• • • • •


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Sandnes i vekst på flere måter Det skjer fort. Plutselig er Sandnes Sparebanks nybygg i sentrums indre havn reist. Og om ikke lenge begynner rådhuset å ta form. Spørsmålet er hvem det skal huse. I skrivende stund går Stavanger-ordfører Sagen Helgø ut og lover at det nye rådhuset i Sandnes kan være hovedsetet i en ny storkommune på Nord-Jæren. Foreløpig synes få Sandnes-politikere å omfavne idéen. Men mye kommer til å skje i løpet av det neste tiåret, mye som får stor betydning for hvordan Sandnes kommune og Sandnes som by vil bli inn i framtiden. Vi har blant annet snakket med byantikvaren i Sandnes om betydningen av estetikk og fasader. Sitter noen i førersetet? Finnes der retningslinjer for hvordan Sandnes skal se ut slik at framtidige innbyggere og lokale styresmakter skal slippe å irritere seg over manglende planlegging når det gjelder utforming og eksteriør, slik vi i dag gremmer oss over fordums dumheter. Diskusjonen om Sandnes Øst lever fortsatt i beste velgående. Hvorfor bygge ut bosteder på ”landsbygda” når det er i sentrum vi trenger fortetting og flere innbyggere, undrer lederen av Stavanger Arkitektforening, Alexandria Algard. Hun mener at indre havn-prosjektet er forbilledlig, men ønsker flere boliger og prosjekter i sentrum før eventuelt Sandnes Øst blir bygget ut. Utbygging er temaet i dette nummeret av Næring i Sandnes, og vi har i tillegg til utbyggere og kommunale representanter også snakket med Sandnes Parkering, som utgjør en viktig del av byplanleggingen framover. Her er det allerede investert relativt store summer for å få skikkelige parkeringsanlegg på beina. Foreløpig er ikke bruken av dem noe å skryte av, men Sandnes Parkering mener det bare er et spørsmål om tid før folk begynner å legge om sine parkeringstankemønstre. Langgata har fått en ny nisjebutikk. Skjult er navnet på mote- og interiørbutikken som ligger vis-a-vis den gamle handelsskolen i nordenden av gata. ”Mange vet ikke engang at dette er Langgata”, opplever innehaveren som har satset friskt og som tilbyr et konsept med kunden i sentrum. Gratis parkering, Netflix, kundetoalett og iPad til far... Og en atmosfære preget av viljen til å by på seg selv. Det merkes. En tur innom Skjult anbefales på det varmeste! ”Vi har tro på Sandnes!” Det samme sier Base Property, eiendomsutvikleren som blant annet skal bygge hotell i indre havn. ”Sandnes vil noe!” er gjennomgangstonen hos flere av utbyggerne. I det hele tatt synes det å være en god giv til tross for vanskeligere tider.

Æ

lnnhold

Ny privatistskole i sentrum .............................................. 6 Sponsorer jobber for sponsorer ...................................... 7 Skjult åpenbaring i Langgata 67 ...................................... 8 Landeveiens Rolls Roys .................................................. 10

Hvordan ivareta det opprinnelige i det nye? . 14

Bygger identitet ................................................. 17

Supert på Sviland ............................................. 20 TEMA

Det blir hotell i indre havn ............................... 22

God parkering på plass i Sandnes ................. 26

Hva gjør veksten med skolene?...................... 30

Flere bedrifter velger Sandnes....................... 34

Nytt om navn ................................................................... 44 Min jobb ............................................................................ 45 Nye bedrifter i Sandnes ................................................. 46 Kryssord .......................................................................... 48 Juristens råd / Konkurranse ............................................ 49

7

‹‹

8

‹‹

14

‹‹

34

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet i Sandnes. Næring i Sandnes kommer ut seks ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes.

Utgiver: Lokomotiv Media AS, Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne. Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

Annonseansvarlig: Katrine F. Killingland katrine@lokomotiv.no Tlf.: +47 901 40 447

LIK OSS PÅ FACEBOOK

FORSIDEFOTO: Bethi Dirdal Jåtun Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Distribusjon: Norpost Opplag: 28.500

FACEBOOK.COM/NÆRING I SANDNES M

1

24

redaktør: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com

design/produksjon: Lokomotiv Media AS

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring i Sandnes er et uavhengig

Neste Næring i Sandnes kommer ut 21. oktober 2015. Næring I SANDNES

‹‹ 5


Ny privatistskole i sentrum Tekst/foto// siri m. helstrup

Lett tilgjengelig i Langgata har nå Sandnes’ siste utdanningstilbud åpnet dørene. Metis er en privatistskole med tidligere Akademiet-rektor Harald Unneland Dyngen, ved roret.

A

llerede i sommer inntok de første elevene de nyoppussede lokalene på bankplassen. Da var det matematikk for videregående som sto på timeplanen. – De fleste privatister tar fag for å få generell studiekompetanse, de tar fag de mangler fra før eller fag de vil forbedre karakteren i, forteller Unneland Dyngen. – Og matte er da det store faget. Men det er også mange som må fikse norskkarakterene sine. Ellers tar Metis sikte på å kunne tilby det meste av både enkeltfag og fagpakker, fra psykologi og kjemi til kroppsøving.

Etablert i Bergen Metis er ingen nybegynner i undervisningsfaget, men har siden 2008 uteksaminert rundt 13.000 studenter i Bergen – både privatister og vanlige videregående elever. Nytt av året er altså avdeling Sandnes, Oslo og Stavanger. – Planen er å drive for privatister her i Sandnes i to år, og så håper vi å kunne åpne både privat videregående og ungdomsskole i tillegg. Vi venter på ny privatskolelov, forklarer Unneland Dyngen. Enn så lenge er rektor klar for å ta imot 300 privatister i høst. I tillegg til å være synlige i gatebildet i sentrum, har skolen også drevet offensiv markedsføring i andre kanaler for finne målgruppen: – Markedsføring er viktig når man er ny, da må man bli kjent. Så vi har hatt både avisannonser, stands og informative nettsider. Vi har også vært aktive på sosiale medier for å sørge for at folk i byen vet om våre skoletilbud. Det finnes et par konkurrenter i distriktet, men Unneland Dyngen har stor tro på produktet, og sier at Metis prøver å ligge lavt i pris, og at det samtidig skal være høy kvalitet på all undervisning, og svært god oppfølging.

Smart skreddersøm Studenter som benytter seg av privatistundervisning er ofte ungdom, enten de kommer rett fra vanlig videregående eller har hatt pause en stund og trenger oppfriskning. – Men det finnes jo også noen som for eksempel må omskoleres av ulike grunner.

6

‹‹

Næring I SANDNES

For eksempel en utdannet frisør som utvikler allergi. Metis tar også tekniske hjelpemidler i bruk i undervisningen: – All undervisning foregår via Smart Board og It’s Learning, slik at øktene er tilgjengelige for elevene også i etterkant. I tillegg kjører vi en del testing av elevene og gir mye tilbakemelding og coaching. En annen nyhet er at man kan få personlig lærer (PL), som vil si at man kan shoppe pakker med privatundervisning, enten alene eller i små grupper. – Denne formen for undervisning har vi hatt stor suksess med i Bergen. Foresatte til ungdom, sliter ofte når de skal hjelpe datter eller sønn med lekser, ofte til stor frustrasjon for begge parter. Og så har vi selvsagt karaktergaranti; Om du ikke oppnår bedre karakter enn tidligere, får du pengene tilbake.

Kjendisene kommer Den nye privatistskolen i Sandnes sentrum har undervisning både på dag- og kveldstid. Og de skal også arrangere mer generelle kurs. – For eksempel skal Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Dagbladet og Luksusfellen, ha kurs i privatøkonomi. Oddbjørn By skal lære bort eksamensmestringsteknikker og Marco Elsafadi skal snakke om hvordan finne sin indre motivasjon. Alle disse kursene ble avholdt i Bergen i vår, med gode tilbakemeldinger.

Tidligere Akademiet-rektor, Harald U. Dyngen, åpner ny skole i Langgata i Sandnes.

FAKTA Lovsak: Endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) 07.04.2015 - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Lovendringene ble vedtatt med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Bl.a. ble gjeldende godkjenningsordning utvidet med to nye grunnlag: videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram, og særskilt profil. En friskole blir ikke godkjent dersom etableringen vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. • •

I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov. Tittelen på loven skal lyde: Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)


Sponsorer jobber for sponsorer Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Legger inn et ekstra gir i sponsornettverket til Sandnes Ulf (f.v.): Renate Thunem, Gunnar Ellingsen, Solveig Larsen og Robert Gya.

Representanter fra SatsElixia, Waterlogic, RMB Malerservice og R & K Service, Sandnes Sparebank og d10 utgjør til sammen ressursgruppen i sponsornettverket til Sandnes Ulf slik at sponsorene skal få maksimalt utav sponsorkronene sine.

D

et er altså ikke nok å sponse, stille på månedlige sponsorsamlinger og hjemmekamper? – Vi opplever dette som en ytterligere mulighet til å knytte kontakter og bygge relasjoner! kommer det kjapt fra Renate Thunem, medeier og styreleder i RMB Malerservice AS, som valgte å sponse Sandnes Ulf for rundt ett år siden. – Det er jo derfor vi er med!

Dugnadsinnsats Sammen med Solveig Larsen, tidligere salgsog markedsansvarlig i Kronengruppen, nå prosjektleder i SatsElixia, Gunnar Ellingsen i R & K Service og Robert Gya i Waterlogic, var hun ikke sen om å gripe sjansen da markedsavdelingen i Sandnes Ulf utfordret sponsorene til å etablere et eget sponsorutvalg. Næring på Jæren treffer de fire under en arbeidslunsj på Kronen Gård. Arild Tveteraas fra d10 reklamebyrå og Kenneth Våge i Sandnes Sparebank er også med i gruppen, men var forhindret fra å møte denne dagen. – Er dette å forstå som en slags dugnadsinnsats for sponsorene i Sandnes Ulf? – Det er en måte å se det på, smiler Robert Gya. – Men også for klubben. Vi bidrar også

som en ressursgruppe for markedsavdelingen i Sandnes Ulf, legger han til.

Mykere inngang Ifølge Solveig Larsen, som leder det nyetablerte sponsorutvalget, er en viktig oppgave å bidra til at nye sponsorer får en god start når de kommer på samlinger. – Vi skal fungere som faddere for nye sponsorer, sørge for at de blir godt mottatt og ivaretatt, - og selvsagt bidra til å introdusere dem til andre i nettverket, sier hun som på sin side har vært med i nettverket i tre år nå. – Det hadde vært veldig OK å bli mottatt på en slik måte da vi kom inn som nye sponsorer for ett år siden, kommenterer Thunem i RMB Malerservice AS. – Folk må uansett være villige til å by på seg selv i slike settinger, men med en fadderordning finner man seg mest sannsynlig raskere til rette, mener hun.

Gi, og du får! – Vår tankegang er at gir du, så får du. Åpner jeg døren for Renate en gang, så vil hun gjøre det samme for meg ved en annen anledning, smiler Solveig Larsen. De fire rundt bordet legger ikke skjul på at de gjennom dette arbeidet øyner muligheten

for å posisjonere seg ytterligere. – Vi blir mer synlige, selvsagt. På ulike kick-offs, turer osv. Dessuten vil vi fungere som et mellomledd mellom sponsorene og Sandnes Ulf. Det kan være lettere å melde inn ting til oss enn å gå direkte til klubben, påpeker Larsen. I tillegg framhever de fire at de nok er over gjennomsnittet interessert i relasjonsbygging og nettverksarbeid, og at dette framfor alt er kjekt!

Med uansett! Tanken er at så mange som mulig av sponsorene i Sandnes Ulf skal være innom sponsorutvalget. Allerede neste år er planen at to av medlemmene skal skiftes ut. – Kontinuitet er viktig, derfor skifter vi ikke ut hele gruppen, men sørger for at noen alltid bærer historien med seg videre, forteller de. Ifølge de fire har de fleste sponsorene valgt å bli med Sandnes Ulf videre, til tross for at de sportslige prestasjonene ikke har stått helt i stil med ambisjonene. – Klart det var en nedtur da vi rykket ned en divisjon. Men klubben gjorde et lurt trekk da de lanserte ”Med uansett!”, mener Thunem. – Den traff nok mange, meg inkludert.

Næring I SANDNES

‹‹ 7


NY fem

BEDRIFT

Skjult

åpenbaring i Langgata 67 Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Med Netflix for barna, iPad for far, eget kundetoalett og gratis parkering, har innehaver Farnosh Dalili (34) skapt en ny butikkopplevelse for travle damer i Langgata 67.

M

ange kommer ikke på at det er Langgata engang, men på hjørnet, vis-a-vis de gamle, ærverdige handelsskolelokalene i nordenden av gata, finner vi mote- og interiørbutikken Skjult, en helt ny bedrift i Sandnes kommune og et, skal vi tro kundene, yndet møtested med flere fristelser.

Ikke kjøpeplikt! – Men det er lov å bare komme innom for en prat og en kopp kaffe eller for å amme i sofaen

8

‹‹

Næring I SANDNES

her. Vi har ikke kjøpeplikt, triller det utav Farnosh som har gått svanger med forretningsidéen om Skjult i nærmere seks år. Endelig er den virkeliggjort, og hun ser ut til å befinne seg vel med tingenes tilstand.

Langgata? – Dette er jo drømmen! Lokalene kjøpte hun og ektemannen i fjor. – Vi har snakket om konseptet lenge, visste akkurat hva vi skulle ha og hvorfor. Men

lokalet, det var vanskelig å finne. – Men her? Dere ligger jo utenfor allfarvei. Her er det jo praktisk talt ingen andre butikker. – Nei, men de kan jo komme! Nå er i alle fall vi her, og kundene har funnet veien fra dag én. Personlige nettverk, Facebook og Instagram har trukket kvinner i alle aldre til butikken som framstår som eksklusiv. – Det skremmer ikke folk, da? – Sikkert noen, men vi har altså ikke


Sofa for amming, kaffe og gjerne en prat.

Skjult-innehaver Farnosh Dalili (34) har allerede fått en god del faste kunder.

kjøpeplikt. Det er lov å ta seg en runde bare for å se eller snakke. Dessuten har vi ikke utelukkende eksklusive varer, opplyser hun.

Bare hos Skjult Iben er ett av merkene Farnosh fører i den nye mote- og interiørbutikken i Sandnes sentrum. – Det er en venninne av meg som står bak det. Hun har også hjulpet meg med å finne fram til flere spennende leverandører som jeg er helt alene om her i byen. Det er også en viktig del av konseptet, smiler hun og ber datteren på sju vise meg lekerommet som skjuler seg bak en sirkelformet åpning i veggen ved siden av disken. Store, stilige lamper i taket, artige bilder på veggene, lekne giraffhoder, benk med skinnfell og en flatskjerm med Netflix. – Det skal være godt for travle damer å

Populære duftlys.

komme hit. Å vite at barna kan holdes i ånde uten å forstyrre, er viktig for å få ned pulsen. At mennene på samme måte kan forsvinne inn i nettaviser eller googlesøk, er også klokelig tatt hånd om. Farnosh er selv trebarnsmor og vet hva det går i.

Gratis parkering – Det skal være enkelt å komme hit, og med det mener jeg at kundene skal kunne parkere like utenfor butikken, gratis, understreker Farnosh mens hun plukker opp leken som falt på golvet fra tvillingvognen til en av kundene. – Har du vært her før? – Åja, flere ganger. Hege, mor til tvillingene er på shopping med venninnen Lene, og har funnet en flagrende t-shirt med print.

Barnas hule.

– Det er jo så mye fint her. Dessuten føler vi oss så velkomne. – Hvem er hovedmålgruppen? spør vi Fanrosh. – Det er vanskelig å si. Jeg har hatt 16-åringer innom og råflotte eldre damer som gjerne kommer flere ganger i uken. Men jeg tror nok tyngdepunktet ligger hos damer på mellom 30 og 50 år.

Friskt mot Det har vært rolig i juli, men det bekymrer ikke den ferske gründeren med lang erfaring fra klesbransjen. – Jeg merker allerede at det tar seg opp nå og gleder meg til å ta imot flere kunder utover høsten!

Næring I SANDNES

‹‹ 9


Tekst/FOTO//siri m. helstrup//ILL/kathrine kristiansen

Landeveiens Rolls Roys Det har vært få sidespor i livet til 34-årige Roy Hegreberg. Med en sykkelgal far og en like ivrig storebror, begynte også Roy tidlig å gi full pedal på landeveien – og siden har han aldri sluppet tak i styret. 10

‹‹

Næring I SANDNES


S

tøvet har akkurat lagt seg etter 126 tapre rytteres kamp om podieplass gjennom den 912 kilometer lange Tour des Fjords. Men daglig leder, Roy Hegreberg, hviler ikke på sine laurbær av den grunn: – Nå er det tid for evaluering av alt. Det gjelder å bruke momentet vi nå har i forhold til neste år, smiler Hegreberg. I år var tredje gang Touren langs fjorden gikk av stabelen, og hvert år har den vokst seg større. – Det er et komplekst arrangement med mange involverte som har vokst veldig fort. Det gjør at det blir mer penger inn og flere samarbeidspartnere for hver gang. Og så dekker den jo så store områder at det er mye å organisere. Vi er noen få som jobber fast med dette pluss mange på dugnad.

Ble Norgesmester i 2010.

Folkefest Som liten gutt hadde Roy både en far og en storebror å følge i sykkelsporet. Han kjørte sitt første løp som 5-åring. Og selv om landeveisritt slett ikke var noen vanlig fritidsaktivitet på den tiden, fortsatt han sin aktive karriere. – I starten av 2000, kikket folk rart på meg når jeg sa jeg syklet, ler han. – Nå er det blitt en folkesport! Interessen har eksplodert både på TV, for Nordsjørittet og for profiler som Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen. Og folk er veldig patriotiske når det gjelder idrett. Det ble tydelig under årets Tour da både voksne og barn trosset vind og vær for å heie fram syklistene med både bunad og ballonger. – Det var helt vilt med folk, hele befolkningen var ute i gatene! Og selv om det var midt i Hardanger med kun ett hus, så kom folk ut, sier Hegreberg fornøyd.

Neste etappe Selv om værgudene ikke spilte på lag under årets Tour des Fjords, viser de seg fra sin beste side i Vågen i Stavanger i dag. Og det var her det hele begynte en vakker dag i 2001: – Min far og en del andre fra sykkelmiljøet startet et showløp. I 2008 tok det seg opp og endagsrittet Rogaland Grand Prix, arrangert av Rogaland Cyklekrets, så dagens lys. Det var altså på et lavere nivå enn i dag, men vi lærte veldig mye av det. Fire år senere var tiden kommet for å trappe opp til etappeløp. – Da skjønte vi at vi måtte få med Alexander Kristoff – vi visste at han ville bli stor! Og dermed kunne han være med og skape interesse rundt rittet. Da hadde Hegreberg selv avsluttet sin aktive sykkelkarriere og hadde en ”vanlig” jobb innen rekruttering og headhunting. – Planen var da at jeg skulle jobbe med

Daglig leder av Tour des Fjords, Roy Hegreberg, skinner om kapp med solen under årets ritt.

Stor mediainteresse for Touren. Her er det dansk TV som intervjuer.

Tour des Fjords i halv stilling ved siden av, men jeg tror jeg hadde totalt fem arbeidsdager der i fjor, ler Hegreberg. – Men det var andre tider da og jeg ville ut og gjøre noe annet.

Hele folket i arbeid Selv om han trivdes godt og lærte mye i rekrutteringsbransjen, er han nå svært fornøyd med å holde hjulene i gang i Touren på heltid. – Eg trege ikkje ett sekund på at eg blei med på dette! Jeg er veldig privilegert! Jeg har måttet lære alt fra begynnelsen av, men nå begynner vi å se hvordan dette bør gjøres. Organisasjonen eies av Stavanger Sykleklubb og Nordsjørittet, men klubber langs hele løypa gjennom Rogaland og Hordaland stiller på dugnad under arrangementet. – Idretts-Norge er ganske spesielt. Det er ikke bare for proffene slik som i mange andre land, men mye mer folkelig. Og det er det viktig å ta vare på! Skulle dette vært et arrangement kun gjennomført av profesjonelle, hadde det blitt dobbelt så dyrt. Jeg er veldig takknemlig for denne modellen vi har her – og tror også det er sunt for oss!

Unik markedsføring Rittmesteren er fullstendig klar over hvor godt vi har det her i landet, og synes det er viktig å kunne bidra til fellesskapet. For Touren kommer ikke bare rytterne til gode: – Markedsføringsmessig er det få andre arrangementer som kan sammenlignes. I denne sammenhengen er det helt naturlig å vise fram regionen. Og Fjord-Norge er jo en av våre sterkeste merkevarer, det er ekstremt eksotisk og flott med mye variasjon fra det flate Jærlandskapet til Ryfylke og de ulike bysentraene. Dette gjør det spennende for rytterne, men også for media. I år stilte 24 ulike nasjoner fordelt på 21 lag, blant annet fra Sør-Afrika og Australia. TV2 hadde full dekning av rittet – sammen med Eurosport som kringkastet norsk natur og idrettskultur i 65 land. – Vi bringer altså verdier inn i et stort marked. Og dette er et arrangement som eies av idretten selv. Landeveissykling har aldri fått noen egen arena, vi har brukt de veiene som er.

Pop blant publikum Det er likevel klart at det koster å få et slikt

Næring I SANDNES

‹‹ 11


arrangement til å gå av stabelen, så Hegreberg & co. er avhengige av gode støttespillere og sponsorer. – Det har vært en utfordrende periode å hente inn sponsormidler nå under oljekrisa. Det har vært tøft og vi har måttet tørre å satse. Men, det viser bare hvor godt produkt vi har. Inntektene går blant annet til å leie inn tjenester, som politi og ambulanse. – Det er nytt for de også med så store løp, så vi må bygge stein for stein. Men nå har vi rammene og mulighetene ligger åpne. I tillegg skal det settes opp løyper, storskjermer og så videre – arrangørene får ingen inntekter fra publikum. – Nei, dette skal være gratis for publikum. Og det blir jo nesten som hjemmebesøk for veldig mange av de 800.000 som bor langs ruta.

Gullgutten I løpet av sommeren skal Hegreberg selv være publikum under Tour de France. Og så kanskje ha litt ferie.

– Jeg føler ikke at jeg har ofret noe for syklingen – kun fått muligheter! Men jeg kjenner det skal bli godt å få litt fri også, smiler han. – Dette blir en livsstil, og til tider kan det være utfordrende bare å få trent selv en gang eller to i løpet av uka. Det var lettere da jeg selv var aktiv og det å slappe av var en del av jobben. Men på sikt kan det kanskje normalisere seg litt. Da er det ingen tvil om hvem som står øverst på prioriteringslista: – Jeg har en gutt på fem og et halvt år, og han er absolutt det viktigste for meg! Det å få kvalitetstid med ham – det er der jeg finner balansen. Men å være på hjul ligger tydeligvis i genene, så sønnen har selvsagt allerede syklet barneløp. – Og når vi leker, skal han ofte være Kristoff, humrer far. Og til neste år kan han kanskje få møte enda flere av sine helter, da Tour des Fjords har søkt om høyere rangering. – Da kan vi invitere enda flere kanoner,

samt ha flere aktiviteter knyttet til som for eksempel konserter. I bunn og grunn er det økonomien som setter tak for hvor stort arrangementet kan vokse seg: – Vi trenger ikke bli enda større, men hvis kommuner og sponsorer vil … Enn så lenge gleder Hegreberg seg over årets suksess. – … og nå skjønner endelig folk hva jeg har drevet på med i alle år!

Kvartside NIS.ai 1 11.08.2015 22:37:54

• Tanktømming • Fettutskiller • Slamsuging • Sandfangere • Lekkasjesøk • Oljeutskillere

C

M

Y

CM

MY

• Rørspyling • Rørinspeksjon • Rørfornying, nytt rør uten å grave • Rotkutting • Tining av frosne rør

Stene Renovasjon på farten 24 timer i døgnet

CY

CMY

Har du problemer med rør/avløp/kummer/tanker etc. • ordner Spylingfor av deg kjøkkenavløp Kontakt oss; vi fra A til Å

K

SMS KAFFE til 1963 RING 815 51 960

• Tømming av renseanelgg

24 timers service 51 60 99 00 Stene Renovasjon AS, Larsamyrå 6, 4313 Sandnes Tlf: 51 60 99 00 • fax: 51 60 99 01 • Epost: stebjo@steneas.no

12

‹‹

Næring I SANDNES

Æ


Æ I hvert nummer av Næring i Sandnes velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

TEMA

16

‹‹

22

‹‹

24

Fellesnevneren vil alltid være Sandnesrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

‹‹

26

‹‹

Sandnes vokser raskt Utbygging er tema i høstens første utgave av Næring i Sandnes. En ny tid er i ferd med å ta form og tydeligst kommer endringen til uttrykk i havneområdet i Sandnes sentrum. For der skjer ting fort. Men det bygges også andre steder i kommunen, både på nærings- og boligsiden. Vi har snakket med ulike aktører og involverte, blant annet har vi sett nærmere på identitet, eksteriør og parkering, - alt i lys av den raske utviklingen både i sentrum og i kommunen som sådan.

‹‹

N æ r i n g Ii SsAa NnDdNnEeSs

‹‹‹ 13


TEMA Sandnes vokser raskt

Byantikvar i Sandnes, Gro Persson, er fornøyd med bevaringsarbeidet som skjer i sentrum, men skulle ønske at nye bygg i større grad ble utformet og gitt farger i tråd med helheten.

Hvordan ivareta det opprinnelige i det nye Sandnes? Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Hvordan sørge for at Sandnes ivaretar identitet og særpreg midt oppi alle de store utbyggingsprosjektene som ikke bare ligger på tegnebrettet, men som er i full gang allerede?

B

yantikvar Gro Persson tar imot Næring i Sandnes på sitt kontor i tredje etasje i Sandnes Rådhus som om få år opphører som det. Et nytt rådhus er ferdigtegnet og skal om ikke lenge settes opp i Vågen. Persson er opptatt av at det eksisterende rådhuset, som var et praktbygg da det stod ferdig i 1961, må ivaretas.

14

‹‹

Næring I SANDNES

Ny bruk – Folk kommer ikke på at dette bygget faktisk begynner å bli historisk. Det er over 50 år. Hun henter fram et bilde av trappen inne i rådhuset, tatt fra øverste etasje og nedover, helt ned til underetasjen. – Er den ikke vakker? Slike trapper lages ikke i dag.

Persson er opptatt av hva rådhuset skal brukes til etter at administrasjon og politikere er flyttet inn i det nye bygget i Vågen. – Jeg mener helt klart at fasaden må beholdes, - og trappen, smiler hun. – Men inne kan man gjøre mye og legge til rette for andre bruksmodeller.


TEMA Sandnes vokser raskt

Positiv giv En av byantikvarens viktigste oppgaver er å sørge for at bygg, viktige for historien i Sandnes, blir tatt vare på. – Bruken er avgjørende. Får vi ikke fylt byggene med framtidsrettet virksomhet, har vi tapt, sier hun. – Det er altfor dyrt å beholde tomme hus og bygninger. De må få fylles med liv og virke! Slik Gamla Værket er blitt det, B-Young, Idland-bygget, sykehuset i Sandnes sentrum og nå også den gamle folkeskolebygningen nord i Langgata. Persson som har hatt jobben som byantikvar i Sandnes i to år nå, roser mye av det som skjer. – Flere politikere begynner å se verdien av å ta vare på det som har vært og fylle det med nytt innhold. Med ordfører Wirak i spissen omgjøres den gamle folkeskolen i byen, dette ærverdige, særegne bygget, til en moderne barnehage, sier hun glad.

En egen fargepalett – Finnes det retningslinjer for hvordan nye bygg i Sandnes skal være rent estetisk? – Ja! Kommuneplanen stiller krav om tilpasning til historisk bebyggelse både i høyder, materialbruk og farger. Hun henter fram en plakat med flere fasadeskisser av eldre bygg, alle i duse, fargetoner som tåler tidens tann. Nederst på plakaten ligger en lang fargerekke med toner innom grågrønt, ulike bruntoner og gylne farger. – Dette er fargepaletten til det historiske Sandnes, smiler hun. – Men bare for eldre bygg? – Nei, det er like viktig å la seg inspirere av denne fargepaletten også for nye bygg. Med en felles fargepalett for gammelt og nytt, vil vi få et helhetlig og vakkert bybilde og styrke Sandnes sitt særpreg og egenart, sier hun, men: – Det har vist seg vanskelig å pålegge utbyggere og deres konsulenter å benytte disse. Jeg mener imidlertid at det er deres faglige plikt å etterspørre og sørge for at nye bygg utformes og gis farger som gagner helheten, sier hun bestemt. Hun rister på hodet av det hun kaller ”reklamefarger” på et boligbygg ikke langt fra rådhuset. – Selv om reguleringsplanen stiller krav om lyse farger, har nok en konsulent ment at den selvlysende grønne var et bedre og stiligere alternativ.

Langgata rustes opp Persson er imidlertid veldig godt fornøyd med det bevaringsarbeidet som nå skjer i Langgata. – B-Young er et ypperlig eksempel. Det samme er Idland-bygget, sier hun og roser Utvalg for kultur og oppvekst, under ledelse av

Rådhustrappen: ”Er den ikke vakker? Slike trapper lages ikke i dag.”

Ap-politiker Annelin Tangen, som har besluttet å dele ut 300.000 kroner i Kulturminnetilskudd for å bidra til å dekke den merkostnaden huseiere har ved å velge originale vinduer, panel og listverk. – 300.000 kroner, - ikke veldig mye? – Det er såkornsmidler, noe som tidligere har vist seg å ha større effekt enn man kanskje tror. – Har dere fått noen konkrete søknader så langt? – Mange har henvendt seg til oss med spørsmål og flere har sagt at de kommer til å søke. Jeg opplever at flere huseiere i Langgata ønsker å bidra til at vi henter fram og gjenskaper det opprinnelige Sandnes, sier hun engasjert og understreker at hennes oppgave er et kontinuerlig arbeid for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig.

Ta kontakt! – Hvordan kan politikerne ta bestemmelser om de ikke får det rette grunnlaget å ta dem på? sier hun og legger fram ulike skisser som viser fasader på ulike bygninger i Sandnes, - hvordan de nå fremstår og hvordan de kan føres tilbake til sin opprinnelse. – Illustrasjonene er svært viktige i dette kunnskapsarbeidet, fastslår hun. I motsetning til Stavanger har ikke Sandnes mange store offentlige bygg fra gammelt av. Det er derfor desto viktigere å ta vare på de få som finnes, mener Persson og trekker blant annet fram KinoKino-bygget som tidligere var rådhuset i Sandnes og altså nå det eksisterende

rådhuset som etter hvert blir overflødig for politikere og kommuneadministrasjon. Om Øglænd-bygget i sentrum ikke kan karakteriseres som et offentlig bygg, er likevel verneverdien stor, ifølge byantikvaren: – I tillegg til Øglænd-historien og deres betydning for næringslivet er dette en skikkelig funkisperle som absolutt må ivaretas, sier hun engasjert. Byantikvaren oppfordrer både eksisterende og nye eiere av hus og bygninger i Sandnes om å ta kontakt. Hun er mer enn klar til å bistå: – Dette handler om identitet, og alle vil tjene på at nytt og gammelt utvikles hånd i hånd.

BYANTIKVAR En byantikvar er en offentlig tjenestemann tilknyttet enkelte norske kommuner og kommunens rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, anlegg og miljøer. Byantikvaren kan også ha også enkelte forvaltningsoppgaver. Det er byantikvar i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Sandnes. På Røros bruker man betegnelsen «kulturminneforvalter», i Ullensaker «kulturminnekonsulent». Kilde: Wikipedia

Næring I SANDNES

‹‹ 15


TEMA Sandnes vokser raskt

Mange flere søker etablerertilskudd Finn Schjøll Blomster er et av de nye innslagene på Kvadrat. Schjøll var selv tilstede åpningsdagen. Foto: Facebook/Kvadrat

Kvadrat enda større I begynnelsen av august åpnet flere nye spisesteder og butikker i Kvadrat som første halvår hadde en salgsnedgang på 2,6 prosent. Ombyggingen får skylden.

S

enterleder Bent O. Hansen er likevel godt fornøyd med det han mener er et etterlengtet ansiktsløft for Kvadrat og er glad for at de nå kan vise fram et senter med enda flere tilbud i det 2500 kvadratmeter store nybygget. Ikke alle leietakerne er på plass enda, men til jul skal alle de 14 spisestedene og butikkene være klare.

Mat og kjøkken – Vi har stor tro på at vi tar igjen den tapte omsetningen og at vi får vekst også i 2015, uttaler senterleder Hansen til Stavanger Aftenblad. Nybygget inneholder hovedsakelig mat og kjøkkenutstyr.

Scenekjøkken – Vi vet at kundene er opptatt av god mat og gode opplevelser. Utearealene fornyes også kraftig, og vi får blant annet lekeområde for barn. Det jobbes også for å få på plass uteservering hos Sabi Sushi. I tillegg jobber vi også med en ny arena som vi har kalt formidlingsarena. Dette er et scenekjøkken som skal brukes til formidling, promotering, testing og lignende. Her kan eksterne og interne leie seg inn, forteller Hansen videre til avisen. Kvadrat er per i dag landets femte største kjøpesenter målt i omsetning.

Innovasjon Norge i Rogaland melder at de per medio juni har delt ut flere midler i etablerertilskudd enn i hele 2014 til sammen.

T

otalt har Innovasjon Norge i Rogaland så langt i år delt ut 35 millioner kroner til ulike etablerere i fylket. I fjor betalte de ut totalt 32 millioner kroner og året før 19 millioner. – Sammenligner vi årets tilskudd med samme periode i fjor, ser vi en tredobling i støtte, uttaler Kari Holmefjord Vervik, nestleder i Innovasjon Norge Rogaland, til Rogalands Avis.

Det går i olje og gass I midten av juni hadde 108 ulike prosjekter i Rogaland fått støtte mot totalt 97 prosjekter i fjor og 65 prosjekter i 2013. Omkring en fjerdedel av prosjektene som har fått støtte i Rogaland hittil i år befinner seg innenfor olje og gass-segmentet. – Vi ser en økning i antall tilskudd gitt til utviklingsprosjekter innen olje- og gassnæringen, samt en økning i prosjekter hvor teknologi eller tjenester utviklet innenfor olje og gass søkes utviklet for andre markeder, påpeker Holmefjord Vervik til avisen.

Internasjonalt potensiale Innovasjon Norge Rogaland registrerer dessuten at nesten alle prosjektene innenfor olje og gass har som mål å bidra til effektivisering og kostnadsbesparing. I tillegg utgjør prosjekter knyttet til redusert risiko og forbedring av miljø en betydelig del av prosjektene som så langt i år har fått etablererstøtte. Svært mange nyetableringer er også knyttet opp mot IKT i olje- og gassbransjen. – Etter vårt syn har alle prosjektene et internasjonalt potensiale, poengterer Holmefjord Vervik.

Norge og London leder an Ifølge analyseselskapet real Capital Analytics (RCA) er Norge og London de store vekstmaskinene i det europeiske eiendomsmarkedet. Det melder nettstedet nenyheter.no.

N

orge vies mye oppmerksomhet i en oppsummering av nevnte rapport i Property Magazine. Her formidles det at store porte­ føljekjøp danner mye av bakgrunnen for en oppgang på 63 prosent i de nordiske investeringsvolumene i første halvår.

Mindre konkurranse Analysedirektør Tom Leahy i RCA sier at Norden appellerer til inter­ 16

‹‹

Næring I SANDNES

nasjonale investorer, fordi regionen består av små, sunne, velstående og dynamiske økonomier med kjerneeiendommer. – Den svakere kronen, presset av oljeprisen, har gjort eiendomsinvesteringer i Norge spesielt attraktivt, uttaler Leahy som forteller at internasjonale investorer kjøper porteføljer for å skalere opp Norden, fordi det er mindre konkurranse om de store transaksjonene fra innenlandske eller regionale aktører.

London forbi New York I Storbritannia er det også store porteføljesalg som trekker opp volumene. Bare i London utgjorde investeringsvolumene i første halvår 28,9 milliarder euro, nærmere 260 milliarder kroner. Den britiske hovedstaden har dermed tatt over tronen fra New York som verdens fremste investeringsby for eiendomsinvestorer.


TEMA Sandnes vokser raskt

BYGGER identitet

Tekst// tore friestad

Næring I SANDNES

‹‹ 17


TEMA Sandnes vokser raskt

Havneparken er et eksempel på det Alexandria Algard betegner som god byutvikling, - alt samlet på ett område. Foto: Sandnes Tomteselskap

Hvilken innvirkning har den massive sentrumsutbyggingen sammen med boligog næringsutviklingen også ellers i kommunen å si for byens identitet og fremtid?

D

en veksten Sandnes nå opplever er utrolig gledelig, og man kan ikke annet enn å rope høyt hurra for den. Samtidig er det utrolig viktig at ting blir gjort riktig i denne utviklingsfasen byen nå er inne i. Sandnes har nemlig, som de fleste andre byer i Norge, lenge slitt med arven fra den modernistiske bytenkningen de siste 30 årene, der man skulle ha en funksjonsoppdelt by, med boliger ett sted, arbeidsplasser ett sted og handel ett sted. Det førte til stor spredning og en enorm avhengighet av transport, hovedsakelig med bil, noe som svekker lokalsamfunnet og vanskeliggjør gode kollektivløsninger, mener Alexandria Algard, leder av Stavanger Arkitektforening som har over 200 medlemmer fra hele Rogaland.

Vil gjenurbanisere Algard har bred internasjonal erfaring som arkitekt fra Århus, Rotterdam og Basel, samt verdensmetropolene Dubai, Tokyo og New York, og håper at Sandnes’ kommuneadministrasjon og politikere nå radikalt endrer måten man tenker byutvikling på. – Om man ser på bilder av Sandnes fra 50- og 60-tallet, ser man et yrende liv i gatene. Grunnen til det var at folk bodde i nærheten av et handelssentrum, der også arbeidsplassene var. Alt hang sammen på en naturlig måte og skapte en tydelig identitet for beboerne. En slik

18

‹‹

Næring I SANDNES

integrering av byen håper jeg man skal få til igjen, der kontorer, kafeer, boliger, barnehager og butikker ligger side om side i et flerfunksjonelt, urbant økosystem. Det er det som skaper en god og trivelig by, sier Algard, og skryter av prosjektet Havneparken, som hun omtaler som «et stort skritt i riktig retning».

Nye Sandnes sentrum Havneparken er et 153.000 kvadratmeter stort prosjekt i den nordre delen av Sandnes sentrum, en del som tradisjonelt sett har vært nyttet til havnevirksomhet, industri, handelsvirksomhet for trelast- og byggevare, lager og annen handelsvirksomhet. Området er nå omregulert til en moderne sentrumsbydel, med planlagte investeringer for over fire milliarder kroner, blant annet i form av 350 boliger, hotell, kontorvirksomhet, spisesteder, handel og ikke minst, nytt rådhus. – «Nye» Sandnes sentrum vil framstå som koselig og atmosfærisk, med alt det som moderne mennesker trenger innen rekkevidde.

‹‹

Havneparken blir et område nøyaktig som Alexandria ønsker seg, med en rekke ulike funksjoner som sørger for at det blir aktivitet her hele dagen. Kronen på verket er en flott havnepromenade som vil bli alle sandnesgaukers nye favorittsted i sentrum, mener Torgeir Ravndal, leder av Sandnes Tomteselskap, et kommunalt foretak eid av Sandnes kommune som opererer på vegne av kommunen i alt som har med tilrettelegging og salg av tomter å gjøre. I Havneparken-prosjektet er de med som representant for kommunen, som er grunneier av området. – Havneparken er et meget godt eksempel på transformasjonen av Sandnes sentrum, men vi har også mange andre spennende bolig- og næringsprosjekter på gang som skal være med på å utvikle hele kommunen, hovedsakelig langs dobbeltsporet og busway-linjen, forteller Ravndal. Det viktigste prosjektet med tanke på å skape Sandnes’ nye identitet og fremtid mener han er fornyelsen av Ruten.

Om man ser på bilder av Sandnes fra 50- og 60-tallet, ser man et yrende liv i gatene. Folk bodde i nærheten av et handelssentrum, der også arbeidsplassene var. En slik integrering av byen håper jeg man skal få til igjen.


TEMA Sandnes vokser raskt

– Helt klart. Dette skal bli et kollektivknutepunkt for ti millioner reisende per år, og for folk flest er det Ruten som ER Sandnes sentrum. Sandnes Tomteselskap er i gang med å lage områdeplanen for prosjektet, og denne skal behandles i 2016. Da vil beboerne her i byen virkelig få noe å glede seg til!

‹‹

Pro og kontra Sandnes Øst Vekstraten i Sandnes tilsier at innbyggertallet passerer 100.000 innen 2030, opp fra 73.000 i dag. Da vil det trenges store satsinger på boligutbygging, og kommunen har bestemt at Sandnes Øst, mellom Vatnekrossen og Sviland, er løsningen. Her skal det etter planen

Jeg mener det er hull i hodet å satse på Sandnes Øst fordi det er en fortsettelse av byspredningen vi må finne en løsning på.

bygges 10.000 boliger i løpet av de neste 20-25 årene. – Dette er vårt største prosjekt, og det er her størstedelen av veksten i Sandnes vil komme fremover. Her er det plass til å lage et prosjekt som hele Nord-Jæren vil nyte godt av i årene framover. Det vil også bygges opp et solid kollektivtilbud parallelt som den øvrige utviklingen av Sandnes Øst. Prosjektet ble enstemmig vedtatt i bystyret tidligere i sommer, og vi er nå klar til å for alvor sette i gang arbeidet med å utvikle fremtidens boområde i Sandnes, sier Ravndal.

Leder i Stavanger Arkitektforening, Alexandria Algard. Foto: Ingveig Tveranger

Torgeir Ravndal i Sandnes Tomteselskap. Foto: Tore Friestad

Hull i hodet...! Alexandria Algard er mer skeptisk til planene, og mener at utbyggingsfokuset i regionen i første omgang bør ligge på å transformere eksisterende byområder. – Jeg mener det er hull i hodet å satse på Sandnes Øst fordi dette er en fortsettelse av byspredningen vi må finne en løsning på. Jeg ville gjerne sett at det heller ble bygget boliger i forbindelse med Bybåndet, der det ennå er

lav tetthet og betydelig plass, samt et godt kollektiv- og servicetilbud. I tillegg er det verdt å nevne at det ville vært mer i tråd med regjeringens retningslinjer for byutvikling, der det skal bygges kompakt i stedet for å spres utover. Så dette er ikke noe bare jeg mener, og det er viktige poeng som vi bør ta mer inn over oss i denne regionen, mener hun.

NÆRINGSTOMTER

TIL SALGS PÅ BRYNE Ørnatua Næringspark er en del av Vardheia næringsområde som ligger i grenseområdet mellom Klepp og Time kommune. Vi tilbyr byggeklare tomter i størrelser fra 3 til 15 dekar.

FOR MER INFORMASJON TA KONTAKT MED: // Nils Refve tlf. 909 29 904 // Gunnar Kluge tlf. 915 39 229

AVSTAND TIL VIKTIGE KNUTEPUNKT: - Godsterminal Ganddal: 12 km - Bryne Sentrum: 2 km - Klepp Sentrum: 5 km - Sola Flyplass: 20 km

eller les mer om næringsparken på www.ornatua.no

- Sandnes Sentrum: 20 km - Stavanger Sentrum: 34 km - Risavika havn: 28 km

Næring I SANDNES

‹‹ 19


TEMA Sandnes vokser raskt

SUPERT PÅ SVILAND Tekst/FOTO// siri m. helstrup

Da Ingelin Steinsøy og samboeren skulle skape sitt eget første hjem, gjorde de som så mange andre unge i Sandnes, de flyttet østover.

J

eg er fra Lura, og ville gjerne fortsette å bo i Sandnes, forteller Ingelin Steinsøy. Hun har akkurat parkert bilen utenfor rekkehuset oppe i lia med panorama til både dal og fjell. Fra hundehuset bjeffer det firbente familiemedlemmet ivrig. – Vi fikk hund først, smiler Steinsøy. I bilsetet sover familiens siste tilskudd, fem uker gamle Tilde. Og Steinsøy har framtidsplanene klare: – Her er det plass til flere!

Bybanen kommer Bydelen Sviland i Sandnes Øst er et av kommunenes ferskeste boligområder. Jordbruk har vært innbyggernes fremste næring, men også lastebil, betongvareindustri og masseuttak er representert. I tillegg ligger Sviland kraftverk ved foten av fjellet Sygnå. Men nå har også boligutbyggerne inntatt bygda for fullt. I 2008 godkjente kommunestyret en utbygging av omtrent 160 nye boenheter, og den første grunnmuren ble påbegynt i 2012. Jamfør med befolkningsveksten i området, er også bybaneforbindelse til Sandnes sentrum med i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Noe av det som lokker sandnesgauken til området, er muligheten til å eie noe eget: – Vi er førstegangskjøpere, og det var samboeren min som kjøpte her først. Da gjaldt det å finne noe vi hadde råd til som ikke lå for langt unna sentrum.

Barnevennlig miljø Både barnehage og skole er i nærheten. – Og det er gåavstand, uten at man må krysse noen trafikkert vei. Ungdomsskolen er litt lengre unna, men da går det jo buss. Barneskolen på Sviland har eksistert siden 1913, mens barnehagen ble opprettet i 2010.

20

‹‹

Næring I SANDNES

Ingelin Steinsøy stortrives i eget rekkehus på Sviland, med samboer, hund og baby Tilde.


TEMA Sandnes vokser raskt

– Det er bare nyetablerte folk her i gata, forteller Steinsøy. Hun trives godt med det sosiale miljøet som oppstår – og i tillegg har paret lokket med seg flere andre vennepar til både leilighet, rekkehus og enebolig i nabolaget.

Natur og idrett Med vakre naturområdet som Rogaland Aboret, Melsheia og Tusenårsskogen på dørstokken, ligger forholdene til rette for et aktivt friluftsliv. Og skulle datteren ønske litt mer action, er det også idrettsplass og nybygget BMX-bane like i nærheten. – Vi flyttet inn for halvannet år siden, og det lever absolutt opp til forventningene! På sikt står en enebolig på ønskelisten: – Og det kan gjerne være her på Sviland! Flere nye boenheter er under bygging med utsikt til bydelens kuperte terreng, med Nuten på Nordland i Søredalen som det høyeste punkt, 462 meter over havet.

Mer godt i vente i øst Øster Hus tilbyr rekkehus på Sviland

Populære boliger Tekst/FOTO// siri m. helstrup

Leiv Inge Stokka i Eiendomsmegler 1, er godt fornøyd med boligsalget på Sviland.

S

alget av de nyoppførte boligene på Sviland har allerede pågått en stund, men det er fremdeles mulig å slå kloa i en av dem: – Salget har vært veldig godt! Mellom 50 og 100 boliger har fått nye eiere, men vi har 12 leiligheter og 4 rekkehus på rundt 110 kvadrat igjen.

Ingen krise Mens det i tabloidene skrives om krisetilstander i boligmarkedet, fnyser Stokka av beskrivelsen: – Det er ikke krise! Kanskje litt roligere i år enn normalt, men det er alltid stille om sommeren. Og på dager med fint vær, lar folk

visning være visning og drar heller på stranda. Dårlig vær og hverdag pleier å gjøre sitt for at kjøpelysten kommer tilbake i slutten av august.

Mer for pengene Av de som allerede har signert kjøpskontrakt på Sviland finner vi alle aldersgrupper. – Men det er kanskje en liten overvekt av de yngre i aldersgruppen 25-35. Ellers kan det også godt være litt eldre, etablerte par – og folk som allerede har bodd i området. Fordelene ved å kjøpe her for eksempel i forhold til Sandved er tydelige. – Ja, man kan fort finne noe her til noen hundre tusen billigere. Ulempen er at mange tror det er så langt fra byen. – Men det er det egentlig ikke. Setter du deg i bilen, er du i Sandnes sentrum på 7 minutt, sier Stokka.

Videreutviklingen av Sandnes øst innebærer både bybane og ulike service-tilbud.

U

tbyggingen foregår i etapper, forklarer Laila Haugland, prosjektleder for Sandnes Øst i Sandnes Tomteselskap. Første etappe er da Vatnekrossen. – Her er planen om Busway vedtatt og finansiert, og skal kunne ta med de første passasjerene til Sandnes sentrum i 2021, sier Haugland. Deretter går ferden videre gjennom øst med siste holdeplass på Sviland. Sistnevnte har ikke hatt butikk siden 1971, men det kan det også bli en råd med etter hvert: – De ulike sentrene i Øst skal få ulike handels- og servicetilbud. Dette er i tråd med planene om å bygge tett langs holdeplassene, slik at folk skal kunne gå eller sykle til de stedene de har behov for til daglig – og biltrafikken dermed blir redusert, påpeker Haugland. Laila Haugland.

Næring I SANDNES

‹‹ 21


TEMA Sandnes vokser raskt

Base Property utvikler både nærings- og boligeiendommer i Sandnes indre havn. Ifølge Njå kommer de til å gå i gang med boligprosjektet allerede neste år.

Nedgangstider forstyrrer i mindre grad Base Property Tekst// bethi dirdal jåtun

Så snart det nye rådhuset står ferdig i indre havn, starter arbeidet på nabotomta. Base Property planlegger hotell. Hvem som skal drive det er foreløpig uklart, det samme er utformingen, men hotellet, det kommer.

S

kal det komme et nytt hotell i Sandnes, er dette plassen! fastslår Odd Are Njå hos Base Property, det lokale eiendomsselskapet med Alfred Ydstebø i spissen. – Selv om hotellmarkedet er tregt for tiden, har flere aktører meldt sin interesse, forteller han. – Vi er avhengig av å få en bra start fra dag én, og da nytter det ikke å ønske hotellgjester velkommen til en byggeplass. Men så snart rådhuset nærmer seg ferdig i 2018, går vi i gang, lover Njå.

Sandnes vil! – Hvorfor Sandnes?

22

‹‹

Næring I SANDNES

– Jeg er selv fra Sandnes. Dessuten er byen blitt utrolig spennende. Sandnes vil noe! Bare det de gjør med indre havn for eksempel. Her inviteres alle involverte utbyggere til møter én gang i kvartalet for å få de siste oppdateringer og muligheten til å drøfte ulike saker. Nye aktører blir også inkludert. – Hvor mye betyr dette for dere? – Det bidrar i alle fall til at vi blir en samarbeidspartner og ikke en motpart. Kommunen er en utrolig viktig brikke når det gjelder utvikling av eiendom. Er vi sammen om planleggingen, blir som regel sluttproduktet bedre. Her som ellers er kommunikasjonen helt avgjørende. Å treffes jevnlig, betyr mye i denne sammenheng, mener Njå.


TEMA Sandnes vokser raskt

flere interessenter. – Når Sandnes kommune velger å legge rådhuset sett i dette området, og prosjektet plasseres i vannkanten, sier det seg selv at dette blir en av de beste næringseiendommene i Sandnes. – Er Base Property på jakt etter flere tomter og utbyggingsprosjekter i Sandnes? – Absolutt. Vi ønsker mer i Sandnes og er på utkikk hele tiden, men er nok mer kritiske nå enn vi var tidligere.

Odd Arne Njå i Base Property.

Store investeringer

Base Property er allerede godt i gang med byggingen av et nytt hotell på Sandnessiden av Forus, i Koppholen. Det er Choice-kjeden som skal drive hotellet som åpnes i løpet av mars måned neste år.

Det var sammen med eiendomsinvestoren Ivar Isdals selskap, Ineo Eiendom, at Base Property signerte kjøp av to tomter for tilsammen 80 millioner kroner med Sandnes Tomteselskap i oktober i fjor. Men Base Property og Ineo Eiendom er ikke alene om å satse i Sandnes. Kristiansand-selskapet Kruse Smith har kjøpt et tomteområde for opp mot 300 millioner kroner fra Sandnes Tomteselskap og planlegger milliardinvesteringer de neste årene. – Vi planlegger å bygge mellom 300 til 400 leiligheter i tillegg til et næringsbygg over de neste fem til ti årene. Investeringene vil samlet komme på et sted mellom 1,5 og to milliarder kroner, uttalte Sigve Hebnes, administrerende direktør i Kruse Smith Eiendom før jul i fjor.

Flere vil ha leilighet I tillegg til hotellet planlegger Base Property også leiligheter og næringsbygg i Sandnes indre havn. – Det har tidligere vært oppslag i media om at toppleiligheten allerede er solgt til den høyeste prisen i Sandnes noensinne, oppgir han og forteller at mange har ringt og satt seg på liste for leilighet i samme bygg. – Hvor mange? – Det er snakk om titalls, noe som er et veldig positivt tegn for oss, sier Njå og legger til at de planlegger å gå i gang med boligprosjektet i løpet av neste år. – Foreløpig er vi på skissestadiet. Slik vi nå tenker blir det rundt 40 leiligheter, de aller fleste med en størrelse på mellom 90 og 120 kvadratmeter. Men dette kan endre seg. Det kommer an på markedet. Vi kan ende opp med flere og litt mindre leiligheter, det vil tiden vise.

Tar krisen med fatning – Hvordan forholder Base Property seg til oljekrise og spådommer om fall i boligprisene? – Vi merker selvsagt endringene, noe vi også tar inn over oss. Men vi mener at enkelte områder holder seg bedre enn andre. Sandnes indre havn er et svært attraktivt område. Det vil ikke være her vi eventuelt opplever de største konsekvensene i forhold til pris. Njå understreker imidlertid at de i dag opererer med andre budsjetter enn for bare ett år siden. – Når et marked får en korreksjon, korrigeres det i alle ledd. Dette henger sammen. Men det betyr ikke at markedet stopper opp av den grunn. Vi trenger fortsatt boliger og hotellsenger i framtiden.

Lukurativ næringseiendom I tilknytning til boligprosjektet Base Property utvikler i Sandnes indre havn, kommer også et næringsbygg på 6000 kvadratmeter. Det er foreløpig uklart hvem som blir leietakere, men ifølge Njå snakker de med

VI TILBYR PARKERINGSTJENESTER TIL TRAFIKANTER OG EIENDOMSSELSKAPER. BLANT VÅRE TILBUD FINNER DU: • Parkeringsplasser og abonnementsordninger for deg som skal til Sandnes. • Betaling ved bruk av EasyPark, som også kan settes opp for bruk både i næring og privat i en og samme app. • Vi skreddersyr abonnementer i våre nye P-hus i Nygaardshagen og Bystasjonen til gunstige priser. • Drift av parkeringsplasser og parkeringshus. Vi tilbyr kompetanse og lang erfaring. • Dyktige medarbeidere med fokus på at vi er BYENS BLIDE VEILEDERE. Velkommen til å ta kontakt på tlf. 51 33 60 60, Holbersgaten 15, parkhus@sandnes.kommune.no eller www.sandnesparkering.no

Næring I SANDNES

‹‹ 23


Sandsgård: AD. MOMENT

ENEBOLIGER I REKKE KR 0,- VED KONTRAKT OG FAST PRIS! 187 M² BRA – 4 SOVEROM FRA 5 190 000,-*

REKKEHUS FRA 3 390 000,-*

BO LIKE VED SANDVEDPARKEN – FLYTT INN I HØST I løpet av de neste månedene ferdigstilles flere nye boliger på Sandsgård. Du kan velge mellom rekkehus og eneboliger i rekke, alle med Sandvedparken som nabo. Kontakt megler i dag for å avtale visning i området og for å se de ledige boligene. Velkommen til Sandsgård! * Pris forutsatt egeninnsats. + 2,5 % avgift til staten. Kun av tomteverdi ved kjøp av ny bolig.

OSTER-HUS.NO

Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!

Hege K. Dahl, 906 29 169 hege.kyllingstad.dahl@em1.no

Janne Bore, 920 62 308 janne.bore@em1.no

Jan Einar Thesen, 917 03 533 jan.einar.thesen@em1.no

Følg Øster Hus på Facebook!


HUS GRUPPEN

ØSTER HUS GRUPPEN

E NS I GN

ØSTER HUS GRUPPEN

| 3d illustrasjoner: Ensign 3D

Kr. 0,-

Kontakt oss for privat visning!

Aase Gaard | Eneboliger fra kr. 4.140.000,-* Fra 118-178 m2 BRA • 3-6 sov • Terrasse/hage • Carport God beliggenhet på feltet • Sentralt - nær barnehage/skole

Sørbøhagane | Rekkehus kr. 4.290.000,-*

Sørbøhagane

FAMILIEVENNLIGE ENEBOLIGER & REKKEHUS I SANDNES

Aase Gaard

VED SIGNERING AV KONTRAKT OG FASTE PRISER.

Jærveien | Eneboliger fra kr. 4.890.000,-* 162 og 175 m2 BRA • 3/4 sov • 2 stuer • Carport Hage/uteområde • Belegningsstein i gårdsrom Innflyttingsklare på 4 måneder!

Jærveien

135 m2 BRA • 3/4 sov, hoved-soverom med eget bad Hage/uteområde • Attraktivt område, kort vei til sentrum

Kontakt megler for privat visning: Janne Bore 920 62 308, janne.bore@em1.no Jan Einar Thesen 917 03 533, jan.einar.thesen@em1.no

klepphus.no Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!

* Forutsetter egeninnsats + Dok. avgift 2.5% av tomteverdi

Meget gode betalingsbetingelser:

VI HAR ET GODT UTVALG AV BOLIGER I SANDNES.


TEMA SANDNES VOKSER RASKT

Tradisjonelt sett har Ruten vært sandnesfolk sitt førstevalg for parkering, men snart skal området ombygges og da må folk finne andre parkeringsløsninger.

God parkering

på plass i Sandnes Tekst/foto// tore friestad

Den enorme veksten i Sandnes sentrum krever endringer i parkeringsmønsteret, noe som betyr store investeringer. 11 millioner kroner er så langt brukt i ny parkeringsteknologi.

26

‹‹

F

or å skape et levende sentrum er tilstrekkelig, god parkering utrolig viktig, sier Kjell Veire, daglig leder i Sandnes Parkering. Sammen med politikere og næringslivsaktører jobber Sandnes Parkering for at byen skal være så enkel som mulig å bruke. Kommunens strategiske sentrumsplan legger opp til at

Næring I SANDNES

parkering skal foregå under jorden der det er mulig, samtidig som det skal være trygt, lyst og lett tilgjengelig, slik at alle føler seg velkomne.

Mange ulike behov – For oss er ikke en parkert bil bare en parkert bil. Vi må tenke på hvilke behov de som sitter inni har. Både de som reiser til jobb med kun

matpakken som passasjer, barnefamilien som skal til barnehage, skole, på jobb og på handel, eldre som har vanskelig for å gå, og alle andre. Det er et veldig nyansert bilde, og vi må lage løsninger som tilfredsstiller alle, sier Veire, som samtidig mener at folk i Sandnes kan bli flinkere til å benytte seg av de mange gode mulighetene som allerede finnes:


TEMA SANDNES VOKSER RASKT

Kjell Veivre, daglig leder i Sandnes Parkering, tilbyr 345 tilgjengelige parkeringsplasser i et topp moderne anlegg i Bystasjonen.

Er det latskap som gjør at mange velger å kjøre forbi de nye parkeringsanleggene og heller stå i kø for å få plass på Ruten?

– Parkeringsanleggene i sentrum har ofte mye ledig kapasitet, mens vi ser at folk står i kø for å få plass på Ruten. Det handler nok litt om tradisjoner: «det er på Ruten man står når man parkerer i Sandnes»-tankegangen, og litt om vaner hos bilister som ikke vil gå lengre enn de absolutt må, selv om det slett ikke er lang avstand til de nye, flotte parkeringsanleggene under Bystasjonen og i Nygaardshagen i Jærveien.

Store investeringer Den enorme veksten Sandnes opplever har krevd endringer i parkeringsmønsteret og store investeringer. – De siste årene har vært veldig spennende, blant annet på grunn av etableringen av parkeringsanleggene Bystasjonen og Nygaardshagen. Dette er glimrende eksempler på offentlig/privat samarbeid. Vi har investert nærmere 11 millioner kroner i parkeringsteknologi som blant annet inkluderer røde og grønne lys i taket, RFID-brikker for abonnenter, samt informasjonsskilter ved innfartsårer som gir oversikt over antall ledige plasser, forteller Veire.

Bøter godt for sirkulasjonen Godt informasjonsarbeid skal minimere letetrafikk i sentrum. Forskning viser nemlig at nærmere 50 prosent av all biltrafikk i bysentra er bilister som leter etter parkeringsplass, og denne typen «letetrafikk» ønsker man å minimere. Et annet moment ved dette er et av bilisters største hatobjekter – parkeringsbøter. – Vårt mål er ikke å ilegge flest mulig bøter, men å sørge for at det er sirkulasjon på parkeringsplassene slik at flere kan bruke dem. Å sette begrensninger på parkeringstid, bidrar til at flere finner ledige korttidsplasser. De som

trenger et sted å stå hele dagen har andre, mer praktiske alternativer. Vi tilbyr i den sammenheng flere rimelige, tilpassede abonnementsordninger over hele Sandnes, så det er bare for private og næringsaktører å ta kontakt for å få et tilbud, inviterer Veire. Folk flest er svært forståelsesfulle om de skulle være uheldige og få en bot. – Når vi forklarer situasjonen, forstår de hvorfor det er som det er. Vi skal sørge for at flest mulig kan benytte seg av sentrum, og da er det et must å sørge for sirkulasjon i parkeringen. Samtidig skal vi bruke skjønn og sunn fornuft i alle situasjoner. Vi ønsker å være byens blide veiledere, smiler parkeringssjefen.

«Park&Ride» på vei inn Totalt har Sandnes Parkering KF sammen med sitt datterselskap Sandnes Parkeringsdrift AS i dag ansvar for omtrent 4000 parkeringsplasser i Sandnes-regionen. De fleste av disse ligger sentrumsnært, men i det det siste har politiske innspill også ført til at man har utviklet såkalte «Park&Ride»-plasser utenfor sentrumssonen, for eksempel på Bogafjell ved Helgø. – Vi er også i ferd med å gjøre klar en tilsvarende plass i Vatnekrossen ved Hana Skole. Her kan de som ikke er avhengige av å ha bil i sentrum parkere gratis for så å ta kollektivtransport videre. Dette reduserer både trafikken og kampen om parkeringsplassene i sentrum. Nå, med stadig flere bomringer på veiene, er dette også et veldig godt økonomisk insentiv for bilister på vei til Sandnes sentrum, forklarer Veire.

– For eksempel vil de 1000 parkeringsplassene øst for Vågen videregående skole forsvinne innen relativt kort tid, og på Ruten er det snakk om å bygge et underjordisk parkeringsanlegg i stedet for den løsningen vi har i dag. Uansett er det viktig å kunne tilby kundene våre gode alternativer. Det blir utrolig spennende å jobbe med dette i de kommende år, også med tanke på utviklingen som skjer innen parkeringsteknologi. For oss handler alt om å gjøre parkering så enkelt og bra som mulig. Jeg lover i hvert fall at vi skal gjøre vårt for at Sandnes forblir en by som er lett og trivelig å bruke, med god tilgjengelighet for alle som vil benytte seg av sentrum, avslutter parkeringssjef Veire.

FAKTA Sandnes Parkering er Sandnes kommune sitt parkeringsselskap, og er delt i to organisasjoner. Moderselskapet Sandnes Parkering KF er et kommunalt foretak som tar seg av offentlige parkeringsplasser, mens datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS er et aksjeselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet og drifter parkeringsbygg- og plasser for private aktører.

Parkeringsfremtid i Sandnes Flere større byggeprosjekter i sentrum vil føre til nedbygging av et stort antall parkeringsplasser framover.

Næring I SANDNES

‹‹ 27


vecora

På millimeteren uansett størrelse Vi leverer alt innen trelast, byggevarer og festemidler til proffmarkedet i Rogaland. Vi jobber for å gjøre våre kunder bedre – enten det er hyttebygging i Sirdal eller Norges største leilighetskompleks! Med 20 års erfaring i bransjen, vet vi hva som skal til: Nøyaktighet, nøyaktighet, nøyaktighet. Det er vår ambisjon, vårt mål, vår virkelighet. Vårt store lager, vår precut-avdeling og våre ingeniører pakker, kapper og dimensjonerer nøyaktig slik du vil ha det. Prøv også vårt logistikkonsept som forenkler byggeprosessen; Vi samarbeider med deg for å finne de optimale leveringene som holder transportkostnadene nede. På millimeteren, til rett tid, med full oversikt. Med våre løsninger skal kunden bygge rasjonelle boliger. – Alle fortjener et godt sted å bo!

VANNKANTEN STAVANGER Vi er stolt samarbeidspartner til et av Norges største leilighetskompleks i tre. Vannkanten fikk WAN AWARDS PRICE 2014 for verdens flotteste bygning i tre. Vannkanten er også nominert til årets trebyggeri 2014 i Norge.

Byggevarepartner siden 1995 Hovedlager Kleppe, Stasjonsveien 1, 4352 Kleppe Lager Forus, Vestre Svanholmen 13, 4313 Sandnes Lager Nærbø, Jernbanevn. 11/12, 4365 Nærbø Telefon: 51 78 77 00 post@partner-tre.no / www.partner-tre.no


LOKOMOTIV MEDIA

VI SKAPER TRIVSEL OG MILJØ I SANDNES

VI BYGGER HAVNESPEILET FOR FREMTIDEN DNF er en av distriktets ledende leverandører av energieffektive og miljøvennlige løsninger til bygg. Som teknisk totalleverandør på Havnespeilet i Sandnes sentrum har vi sammen med totalentreprenør Masiv Bygg AS sørget for at det nye hovedkontoret til Sandnes Sparebank får passivhus-standard med lavt energiforbruk og et godt arbeidsmiljø. Restauranten i første etasje betyr at hele regionen får nyte dette trivelige signalbygget i hjertet av Sandnes. Les mer på dnf.cc.

Teknisk totalleverandør

VVS - Elektro - Automasjon - Service


TEMA Sandnes vokser raskt

Hvordan klarer skolene i Sandnes å holde tritt med befolkningsveksten? Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

– Da jeg begynte som kommunaldirektør i 1998, hadde Sandnes 48.000 innbyggere. I dag er vi opp mot 75.000, - en utvikling som mer enn noe annet har skjerpet oss, sier kommunaldirektør Kari Bente Daae.

H

undre prosent kontroll får vi aldri, men vi jobber langsiktig og opplever at vi gjennom skolebehovsplanen har god oversikt og kan planlegge nybygg og utbygg i tråd med utviklingen, svarer kommunaldirektøren for oppvekst skole, som mener at den formidable befolkningsveksten i Sandnes først og fremst har vært et gode for barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Mer framoverlent For perioden 2009 til 2018 investeres det til sammen 1,5 milliarder kroner i utbygging av skolekapasiteten i Sandnes. – Selvsagt er veksten utfordrende, men den har gjort oss stadig bedre og gitt oss en helt egen driv, mener hun. – Med utvikling kommer også mangfoldet, noe jeg mener utelukkende har vært positivt for Sandnesskolen. Ikke bare har utviklingen tvunget oss til å innta en mer framoverlent rolle, men den har også krevd omstillinger i stadig raskere takt. Vi er blitt flinkere til å snu oss rundt, og vi har inntatt plassen i førersetet, beskriver hun.

Vil unngå dominoeffekt Kari Bente Daae og hennes stab på sju har ansvar for alle oppgaver knyttet til skoledrift og –utvikling i kommunen. Antall skolebarn i barne- og ungdomsskolen i kommunen er i dag 9.500. Med utviklingen skyver bostedsmønstrene seg, og det er naturlig at noen skoler en periode ikke har fullt opp mens andre i perioder må benytte seg av både gruppe- og spesialrom for å få plass til alle elevene. – Det er loven som fastsetter elevens rett til å gå på den nærmeste skolen, men dersom den er full, må vi jo vurdere om det er mulig å tilby plass på den skolen som ligger nest-nærmest.

30

‹‹

Næring I SANDNES

Ansvarlig for drift og utvikling av Sandnesskolen, kommunaldirektør Kari Bente Daae, her midt i en tankerekke.


TEMA Sandnes vokser raskt

Nylig ble nyrehabiliterte Ganddal skole innviet.

Matematikksatsingen i Sandnesskolen har gitt oppløftende resultater.

Det vil imidlertid fort kunne gi en uheldig dominoeffekt, for dersom den neste skolen også er full, må andre elever flyttes derfra. Dette er for eksempel tilfellet ved sentrumsskolene, opplyser Daae som først og fremst har valgt å møte den voldsomme veksten med fokus på kompetanseutvikling av de ansatte i skolen.

Mangfold utvikler – Vi har blant annet fokus på nyutdannede lærere gjennom fadderordninger, og vi har egne coachingopplegg for rektorene i Sandnesskolen. Vi er til for de ansatte. Om ikke de lykkes, lykkes heller ikke vi! fastslår hun og fortsetter: – I år er vi med i det statlige prosjektet ”Kompetanse for mangfold”, der fokus er det flerkulturelle i skolen, noe vi vil møte i stadig økende grad framover. Så langt har likevel ikke Sandnesskolen opplevd de samme utfordringene på dette området som flere andre større byer i Norge. – Vi har til nå hatt de ressursene vi trenger for å imøtekomme utfordringer med hensyn til flerspråklighet og behovet for andre typer spesialundervisning. Men mye tyder på at dette vil bli mer utfordrende i årene som kommer, særlig siden vi de siste årene har måttet foreta økonomiske innskrenkninger. Det går i første omgang ikke utover de som trenger spesiell oppfølging, men fører til at det blir mindre ressurser til ordinær drift, opplyser hun.

Nye skoler og utbygg Det er i alt 29 barne- og ungdomsskoler i Sandnes i dag, flere av dem har allerede vært gjennom større og mindre utbyggingsprosjekter:

Sørbø skole er bygget ut og har fått mange flotte lekeapparater.

– Iglemyr skole er nettopp bygget ut med ett nytt trinn i 1.-7. klasse. Utbyggingen ved Ganddal skole er nettopp ferdigstilt, det samme er Sørbø skole som er bygget ut med to trinn. I Skårlia skal det bygges ny barneskole, og planen er å etablere en helt ny ungdomsskole på Bogafjell, for å nevne noe. – Hva skjer i sentrum av Sandnes? – I øyeblikket er det en del frustrasjon knyttet til Stangeland skole der man har måttet ta i bruk spesialrom for å få plass til alle elevene. Her skal vi utvide det vi kan, det samme skal vi på Sandved barneskole, men det er begrenset hvor mye større disse to skolene kan bli. Tomtene de ligger på tillater det ikke. Med den fortettingen som planlegges i sentrum, vil vi garantert få behov for flere skoleplasser, men foreløpig er ingen tomt avsatt til formålet. En egen plangruppe nedsettes i disse dager nettopp for å jobbe med denne saken, forteller hun.

Lærerrekruttering og ildsjeler Daae legger ikke skjul på at det er utfordrende å rekruttere lærere. – Det har det vært en stund, og det kommer det mest sannsynlig også til å bli framover. Vår viktigste oppgave i så henseende er å sørge for at de vi har blir værende! sier hun og legger til at Sandnesskolen har fått et godt omdømme, noe hun blant annet tilskriver det utstrakte samarbeidet de har utviklet med ulike kompetansemiljøer rundt omkring i landet, deriblant Universitetet i Stavanger. – Vi er dessuten opptatt av å ta vare på ildsjelene! I sommer mottok vi som kommune

i konkurranse med kommuner i hele landet, innovasjonsprisen for vår satsing på russisk matematikk. Denne prisen, som vi er utrolig stolte over, deler vi med læreren som tente oss alle med sin entusiasme om å få barn til å beherske matematikk. I samarbeid med universitetet i Stavanger utviklet vi et eget kompetanseopplegg for 1.-4. trinn, og nå har vi startet en prosess hvor vi ser på mulighetene for å gjøre det samme for 5.-7. trinn. Prosjektet har gitt svært gode resultater, og det er mye av grunnen til at nettopp vi fikk prisen, mener hun og legger til slutt til: – Og den prisen er vi grusomt stolte over å ha fått!

Sandnesskolen bygges ut •

• • •

Økonomi: fra 2009 og fram til 2018 skal det investeres til sammen rundt 1,5 mrd kroner til utbygging av skolekapasiteten i Sandnes kommune. Antall barne- og ungdomsskoler per i dag: 29 Nylig bygget ut: Iglemyr skole, Ganddal skole, Sørbø skole Skoler som skal bygges ut fram mot 2018: Sandved skole, Giske ungdomsskole, Hommersåk skole, Bogafjell barneskole, Buggeland skole og Skeiane ungdomsskole (nybygg og/eller rehabilitering av eksisterende bygg). Nye skoler som skal bygges fram mot 2018: Ny skole i Skaarlia, Bogafjell får ungdomsskole og Figgjo skole får 1.-10. trinn mot dagens 1.-7.

Næring I SANDNES

‹‹ 31


LOKOMOTIV MEDIA

VI GRATULERER BOGAFJELLHALLEN! BYGGHERRE

TOTALENTREPRENØR

PROSJEKTLEDER OG BYGGHERREOMBUD

TEKNISK TOTALENTREPRENØR

OPPMÅLING OG DOKUMENTASJON

GRUNNENTREPRENØR / ANLEGGSGARTNER

ISOLERING OG TAKTEKKING

BETONGENTREPRENØR

BLIKKENSLAGARBEID

BETONGSAGING OG KJERNEBORING

Pantone 158 C RGB: 244/125/43

Svart

60 % svart

TOTAL Betong as


Sandnes kommune vant innovasjonspris Sandnes kommune vant Innovasjonsprisen 2015 for sitt arbeid med russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen.

P

risen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey under Arendalskonferansen 12. juni, og direktoratet for forvaltning og IKT skriver følgende om Sandes, årets vinner:

Russisk matematikk Sandnes kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes får toppresultater på nasjonale prøver i matematikk etter at skolen tok i bruk metoden.

Høyt faglig nivå Smeaheia skole i Sandnes kommune la om til russisk metode i matteundervisningen for å bedre motivasjonen til elevene og øke progresjonen i læringen. Den nye undervisningsmetoden legger opp til et høyt faglig nivå fra tidlig alder. Elevene opplever nå god mestringsfølelse og har en positiv opplevelse av faget.

Engasjert mattelærer Skolen har lagt til rette for at en engasjert mattelærer har fått lov til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Læreren sitt engasjement og kunnskap, kombinert med kommunens vilje til å prøve ut nye idéer og bygge innovasjonskultur, har vist at det er mulig å oppnå svært gode resultater.

Mot til å satse! Elevene som har blitt undervist med russisk matematikk skårer nå blant de beste på nasjonale prøver. Hele 65 % av elevene ved 5. klassetrinn på skolen er på det høyeste mestringsnivået, ingen på det laveste. Slike resultater kommer ikke av seg selv. I juryens begrunnelse blir spesielt Sandnes kommunes mot til å satse på ildsjelene, bygge system rundt innovasjonene og ledelsens uredde tilnærming til nye ideer og løsninger trukket frem.

Lærer og ildsjel Gerd Inger Moe ville prøve ut nye undervisningsmetoder i matte, og fikk det! Kommunen fikk innovasjonsprisen!

Skole i helsemestring School of Health Mastery, et treårig nettbasert studium i naturmedisin, etablerer seg i høst i Sandnes-/Stavanger­området under ledelse av Vilhelmína Magnúsdóttir i Sandnes.

V

i har vår første samling i slutten av september, forteller Magnúsdóttir i en pressemelding. Studiet er nettbasert, men det legges opp til flere samlinger gjennom året. For de norske studentene vil undervisningen foregå i Sandnes-/Stavanger-området. Den norske avdelingen har fått navnet Skole for helsemestring. Ifølge pressemeldingen har studiet fokus på praktisk, nyttig og praktiserende kunnskap helt fra begynnelsen og frem til studentene får sitt diplom i helserådgiving. – Skolens motto er “Vær ansvarlig for din egen helse”, og dette danner grunnlaget for alt

pensum. Et viktig mål er å gi studentene styrke slik at de kan styre sin egen helse. Når studenter begynner på Skolen for Helsemestring legger de ut på et eventyr i en ny måte å leve på, sier Vilhelmína Magnúsdóttir, daglig leder av Skolen for helsemestring i Norge. I studiet får man blant annet undervisning i fegene helhetlig naturmedisin, tradisjonell urtemedisin, øyeanalyse, personlig forvandling, helende mat og ernæring, eteriske oljer, blomsteressenser og esoterisk naturmedisin. Vilhelmína Magnúsdóttir, daglig leder av Skole for helsemestring i Sandnes/Stavanger.

Næring I SANDNES

‹‹ 3 3


TEMA Sandnes vokser raskt

I næringsområdet på Foss Eikeland har transportrelaterte virksomheter kjøpt seg inn, deriblant Scania og Ørland Transport.

Flere bedrifter velger Sandnes Mens byggeaktiviteten i Havneparken er et svært synlig bevis på det som skjer av næringsetablering i Sandnes kommune, reises samtidig flere nye næringsbygg i mindre synlige deler av kommunen. Tekst/foto//bethi dirdal jåtun

E

tt av dem er i næringsområdet på Foss Eikeland. Her har både Scania Norge, gjenvinningsbedriften Hermod Teigen, Ørland Transport og Sviland Transport kjøpt tomt. Ørland har allerede flyttet inn i sitt nybygg. Med det er halvparten av næringsområdet fylt med ny virksomhet, noe både Sandnes Tomteselskap og eiendomsselskapet Ull AS, som begge eier hver sin del av området, svært godt fornøyd med. Foss Eikeland-området ligger ned mot Figgjoelva nær grensen til Klepp kommune og utgjør totalt 100 dekar.

Synergier viktig – Vi har solgt omtrent halvparten av arealet,

34

‹‹

Næring I SANDNES

opplyser prosjektleder Martin Eskeland i Sandnes Tomteselskap og peker ut tomtene på kartet. – Næringsområdet på Foss Eikeland er en utvidelse av et allerede eksisterende område der blant andre Håkull holder hus med deler av sin virksomhet. Sandnes Garn og Sandnes & Jæren Ridesenter ligger dessuten like ved, forteller Eskeland og legger til at ridesenteret på sikt skal etablere seg i et for dem mer egnet område. Både Martin Eskeland og kollega Laila Haugland i Sandnes Tomteselskap understreker at synergier er en vesentlig faktor i forhold til hvor bedrifter velger å etablere seg. På Foss Eikeland har tydeligvis Scania, som

først kjøpte tomt, banet vei for etableringen av flere transportselskaper i samme nabolag. – Synergier er viktig. Det har vi også sett i andre næringsområder, sier de to og legger til at den bransjen som først etablerer seg i et næringsområde ofte viser seg å bli toneangivende for de aktørene som følger etter.

Nye veier Det jobbes allerede med utbedring av vegnettet i forbindelse med den økte næringstrafikken i området. – Det blir anlagt en helt ny fylkesvei 505 med bro over godsterminalen, en vei som vil bety mye ikke bare for virksomhetene på Foss Eikeland, men også for næringsområdet på


TEMA Sandnes vokser raskt

Vagle, påpeker Eskeland. Haugland legger til at ny trassé fra Foss Eikeland til Bråstein ved E39 også er under planlegging, en vegstrekning som ikke bare skaper jubel blant bedriftene i området, men som i aller høyeste grad også privatbilistene vil få stor glede av. Statens Vegvesen anslår ifølge Stavanger Aftenblad byggestart i løpet av 2016, og ser for seg ferdigstilling i løpet av 2018. Prosjektet blir fullfinansiert av Jæren pakke 1.

Sviland neste Neste næringsområde i Sandnes som åpnes opp for tomtesalg er Sviland. – Reguleringsplanen ble nylig behandlet i bystyret og går ting etter planen, kan vi legge ut tomter for salg allerede i løpet av neste år, sier Martin Eskeland og opplyser at næringsområdet på Sviland er på samme størrelse som Foss Eikeland, rundt 100 dekar. – Hvilke selskaper eller bransjer ser dere for dere i næringsområdet på Sviland? – Det er for tidlig å si. Først må vi fullføre planleggingen og avvente responsen i markedet, så kan vi muligens stake ut en tydeligere kurs, mener Eskeland.

Rema og Posten til Vagle Det største næringsområdet i Sandnes ligger på Vagle, ikke langt fra Foss Eikeland og vis-avis godsterminalen på Ganddal. Her skal blant annet Posten Norge og Rema 1000 til sammen bygge ut 42.000 kvadratmeter, noe som betyr godt over 400 arbeidsplasser. – Vi gleder oss til å samle all aktivitet på ett sted, sier Reidar Sørvåg, daglig leder i Rema Distribusjon i Stavanger til Stavanger Aftenblad. Bedriften har behov for å samle tre ulike lagre under ett tak og bygger derfor nytt på Vagle. – Vi håper at det nye bygget skal stå klart høsten 2017, men det kan også bli 2018, sier Sørvåg videre til avisen. Posten Norge, som skal bygge på nabotomta, håper deres nye logistikkterminal vil være innflyttingsklar i samme periode. Hensikten med nybygget er som hos Rema å samle Postens logistikkvirksomhet på ett sted. Sandnes Tomteselskap eier 20 prosent i selskapet Vagle Næringspark AS, som skal bygge ut en betydelig del av næringsområdet på Vagle. – Må dere jobbe aktivt for å få inn interes-

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

• • • • • • •

senter, eller kommer henvendelsene nærmest av seg selv? – Det er som regel en kombinasjon, men vi opplever i stor grad at selskapene selv tar kontakt og så er det viktig for oss å følge opp på best mulig vis, sier Martin Eskeland og Laila Haugland.

– Den bransjen som først etablerer seg i et næringsområde blir ofte toneangivende for de som følger etter, sier Laila Haugland og Martin Eskeland i Sandnes Tomteselskap

Grunnerverv Seksjonering av eiendom Eiendomsutforming Stiknings- og kontrollplaner Landmåling og matrikkelarbeid Sol-/skyggediagram Landbrukstakst Matricula AS Strandgata 5 4307 Sandnes Tlf. 913 50 561 post@matricula.no www.matricula.no

Næring I SANDNES

‹‹ 3 5


#

Send inn bilde og få det på trykk!

VI VISER SANDNES BESTE ARBEIDSPLASSER ‹‹

Ta et bilde av deg og dine kolleger på jobben og få det på trykk i Næring i Sandnes. Vis oss din arbeidsplass ved å legge ut bilde på Instagram eller Facebook med #sandnesbestearbeidsplass eller send det til post@lokomotiv.no

SealWeldPro

Mani By sta

sjonen


# Skjult

ger Region Stavan

Fig gjo Norway

Klippoteket Ganddal

S a n dn

es


Skreddersydd kjøkken, bad og garderobe. Det lille ekstra får du hos oss!

HELT NYE MAZDA CX-3 RENTEKAMPANJ E

2,95%*

MAZDA FINANS

” ET KNALLKJØP! SUV CX-3 2013– og 2014 ” Mazda Vinneroppskriften. Det er nesten Med knakende god pris, kult design og masseNorges utstyr mest solgte utrolig at noe så vakkert kan være så fornuftig. ” kommer dette til å bli en av årets store SUV-hits. ” AUTOFIL, NR 7 - 2015

BIL, NR 6 – 2015

Mazda CX-5 ble Norges mest solgte SUV i 2013 og 2014. Men vi kan ikke tillate oss å slappe av. Derfor har både inn- og utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort, større berøringsskjerm og Mazdas innovative infotainmentsystem, MZD Connect, som gir deg sømløs tilgang til alt du trenger, fra navigasjon PRESSEN til musikk. Flere nyeSAGT sikkerhetssystemer, bl.a. LED-frontlykter fjernlys samt HAR SITT. Kom innom og oppdagmed alleadaptivt dimensjonene av adaptiv helt nye Mazda CX-3 du også. fartsholder for ekstra trygghet og komfort ved langkjøring. BLIR DU MED OSS I 2015?

Velkommen til prøvekjøring!

PrisFra fra 241 340 500,000,-| AWD | FraDiesel 261automat 00,- fra 432 500,-

Hegre AS Gamleveien 81, 4315 Sandnes. Tlf. Åpningstider: Kenneth Walde Andreas Skretting Ivar Egeland www.hegre.no

38

‹‹

Næring I SANDNES

Åpningstider: Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no.

Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. pålydende kr 13 000,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km, NOx 3-63 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

2015 Mazda CX-5, fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn. på 13000,- årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Utstyr avhenger av utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda Finans frem til 30/6-2015. Eksempel lån: 2,95 % nom. 6,77 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-. Totalkostnad kr 167.160,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbehold om trykkfeil.

Torkel Haabethsv. 47 • 4325 Sandnes • Tlf.: 51 60 95 90


En av fire bedrifter i regionen planlegger flytting 25 prosent av bedriftene på Nord-Jæren har planer om å flytte i løpet av de neste fem årene. Det viser en undersøkelse Rogaland Fylkeskommune har foretatt. Trenden er at flere vil fra Forus til Lura.

Å

rsaken til flytteplanene er ikke misnøye med dagens plassering. Halvparten av bedriftene oppgir behovet for større areal som hovedårsak. Samtidig sier flertallet at Bussvei 2020 i liten grad vil ha betydning for valg av lokalisering, og når det gjelder kontorvirksomhetene oppgir nær 40 prosent at de ønsker å etablere seg i urbane områder.

Busstilbudet ikke viktig Tallene er på ingen måte ønsketenkning for planleggerne i Fylkeskommunen som er i gang med en kollektivsatsing på 12-13 milliarder kroner. – Vi har en jobb å gjøre! Mange har muligheten til å ta bussen, og det må vi få informert mye bedre om, sier Christine Haver i Rogaland Fylkeskommune til magasinet Rosenkilden.

planer i sammenheng, går tallene ikke i hop. Her må vi passe på å få en bærekraftig strategi for hvordan man forvalter dette framover, sier Haver videre.

Tøffere styring På spørsmålet om dette innebærer en tøffere styring av næringslokalisering enn før, svarer Haver: – Det er i alle fall en erkjennelse av at vi i dag har en altfor stor andel som ikke er lokalisert i forhold til de planene vi har. Det kan tale for en tøffere styring. Det er helt avgjørende at vi lokaliserer oss i samsvar med hovedtraséer.

Trenger strategi – Vår største oppgave framover vil være å forvalte og ha en bevisst holdning til hvor vi ønsker å plassere virksomhetene. Jeg tror det er mange som begynner å ta innover seg at arealet på Forus er så stort at dersom man bare pøser på med arbeidsplasser er det egnet til å knekke byområdene. Når man ser på Forus og sentrumsområdenes

Christine Haver i Rogaland Fylkeskommune. Foto: Jernbaneverket

Gebyrene i kommune-Norge øker mer enn inflasjonen I gjennomsnitt betaler norske husstander 12.509 kroner i året for vann, avløp, renovasjon og feiing. Økningen fra i fjor overgår inflasjonen.

I

følge årets rapport fra Huseiernes Landsforbund om kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjons- og feieavgift lå den gjennomsnittlige økningen per husstand på 3,2 prosent. Den generelle inflasjonen i Norge fra 2014 til 2015 ligger på 2 prosent.

Over hvert år – Som enkeltår er det udramatisk, men om vi ser helt tilbake til 1992, da vi begynte med denne statistikken, så har gebyrene økt 50 prosent over inflasjonen hvert år. Da begynner det å bli dramatisk, forteller utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund til NTB.

Store forskjeller Ser en på gebyr- og avgiftsnivået generelt, er det Søndre Land i Oppland som kommer verst ut i hele landet. Hver husstand i innlandskommunen må ut med 20.810 kroner i året. Best ut kommer Årdal i Sogn og Fjordane, med 6.059 kroner per husstand.

De ti dyreste / rimeligste kommunene 1.

Søndre Land: 20.810 / Årdal: 6.059

7.

Nesseby: 18.484 / Klepp: 7.738

2.

Høylandet: 19.338 / Sola: 6.331

8.

Lardal: 18.434 / Sandnes: 7.741

3.

Frosta: 18.921 / Kvam: 6.583

9.

Gjemnes: 18.430 / Hå: 7.857

4.

Tysfjord: 18.846 / Volda: 6.685

10. Kåfjord: 18.355 / Frogn: 7.871

5.

Gjerstad: 18.713 / Trondheim: 6.936

(Tall i kroner)

6.

Hjartdal: 18.703 / Stavanger: 7.206

Næring I SANDNES

‹‹ 39


Få det Steinfint Med godt grunnarbeid, stødig hånd og sikkert øye legger vi stein i oppkjørsel, gårdsplass og hage. Vi legger stor vekt på estetikk og leverer solid håndverk som gir glede i generasjoner. Det blir Steinfint når vi har vært på besøk. Ring oss nå for befaring. Gjermund Serigstad m: 902 85 508

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169 www.grava.no

40

‹‹

Næring I SANDNES


Indre Vågen Atrium i Sandnes. Flytt inn i helt nye leiligheter! Foto: Arne Bru Haug (portrett) og Sindre

“Jeg har vært mer i Sandnes sentrum det siste halvåret enn i resten av livet til sammen, sier Berit Nyheim (52). Hun og mannen Trygve (54) var absolutt ikke enige med de som mente de var for unge til å flytte fra enebolig til leilighet. Ett krav var likevel absolutt for Lura-paret: De skulle kunne gå til alt! Flere enn hundre er solgt. Vi har igjen leiligheter fra 49 til 130 m2, og et særlig godt utvalg fra 93 til 114 m2. Alt er fiks ferdig. Glem illustrasjoner. Kom heller og kjenn på varene. Se hvor fint det er, flytt rett inn. Naboene gleder seg til å treffe deg! skanska.no/indrevagen

Visning i Havnegata 3H mandag fra 16.00-17.30. Kontakt ellers Thomas Jansen på 982 10 151 eller thomas.jansen@skanska.no


Vant Sverdrup-kontrakt Sandnes-bedriften Cubility AS fikk i sommer oppdraget med å rense alt slam fra boring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

F

or oss er dette en stor og prestisjefylt kontrakt, uttaler daglig leder Even Gjesdal i Cubility til Sysla. Kontrakten har en verdi på «noen millioner dollar», uten at Gjesdal ønsker å være mer spesifikk på dette.

Ny teknologi Selskapets patenterte teknologi, MudCube, skiller ut boreslam for gjenbruk, mens avfallsmassen fra det utborete hullet transporteres til land. Kort og litt forenklet sagt består teknologien i en stor, innebygd «støvsuger» som utnytter vakuumet til å dra boreslammet gjennom en sikt. Metoden skiller seg fra teknologi som utnytter g-kreftene til å rense oljeholdige væsker offshore.

Har solgt 50 enheter – Løsningen vår gir ingen vibrasjoner, minimalt med støy, og den sørger for at oljedamp og -tåke transporteres bort til et egnet sted, noe som er bra for arbeidsmiljøet, sier Gjesdal. Cubilitys renseteknologi er tatt i bruk på rigger og plattformer over store deler av verden, også på norsk sokkel. – Med denne kontrakten har vi passert 50 solgte enheter, opplyser Even Gjesdal.

Gode tider Cubility merker lite til nedgangstidene i bransjen. Tvert i mot er ordretilgangen økende både i og utenfor Norge. – Vi registrerer at markedet er mer ruglete nå. Men vi ligger foran forretningsplanen vår i

andre geografier. Produktet vårt er globalt, og Cubility leverer framtidsrettet teknologi, sier Gjesdal til offshore.no i forbindelse med Johan Sverdrup-oppdraget. Cubility er lokalisert på Kvål i Ganddal der de i samarbeid med Statoil har bygget et fullskala operasjonssenter for testing av borevæsker og teknologi. Cubility har også kontorer i London og Houston.

Omsetning og resultat Sandnes-selskapet hadde i 2014 en omsetning på 150,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 29,7 millioner kroner. Oppgjør til tidligere eiere bidro imidlertid til at resultatet før skatt ble 1,4 millioner kroner. (Kilde:sysla.no)

ASPLAN VIAK UTVIKLER HELHETLIGE, MILJØRIKTIGE OG FUNKSJONELLE LØSNINGER ARKITEKTUR / LANDSKAPSARKITEKTUR / PLAN OG URBANISME / SAMFUNNSANALYSE / SAMFUNNSPLANLEGGING / BYGG OG ANLEGG / SAMFERDSEL / VANN- OG MILJØTEKNIKK / TEKNISKE INSTALLASJONER / GEOINFO OG VISUALISERING

asplanviak.no

42

‹‹

Næring I SANDNES


‹‹

KRYSSORdløsning 3/15

Og den som ble trukket ut med riktig løsning er: Per Gunnar Hansen fra Sandnes. Gratulerer! Kjøretøy

S

Helling

Anno

S

U

P

Å

K

L

O

R

R

E

Å

K

Fugl

Kors

R

B Avslutte Rimet Langsom Gyldighet

R Lidelse

H Betrakte

Guide

R E I S E

E N S E T

R

Y Krypinn

Fokus

B

E

S

Rydde

R

E

M O OmBalanse komme

Hvorvidt

D E

T R

R

U

O

M

Fyldig

F E T

N T S K E Idrett

N

Hemme

D

I

I

F Ø

Like

Brus

K Artikkel

L Idrett

Røst Beholder

S Tokt Rekke

K R

N

U

Å

K

Hunndyr Drønne

T O

A

Åre

R

A R T

I

E

N

Person.

pron.

Bøyd

B

D

U

N

E

E

T

D E R

Glød

L

I

G

Pike navn

A

M A

L

I

Gjøre klar

R

E

N

Stusse

D

R

Lege fork. Nys-

gjerrig

Krave

S

K

I

N

N

Land

K

B

B

Y

Artikkel

N

O

Følgen-

de

I

A

N

L

E

Dårlig

S

Blåse

A

F

Svar

E

K

Gnom

E

N I

Bilde

N E

T

Y

Land

N U

E

E

E

K

G

A

I

S

Sperma Splitte

I

D

S E Hunndyr

N G Gutte navn

V Bunt Plastisk

Tabbe Banner

F A N

M E J U K Hår

Dekke

B

Nedbør

I K E N Gutte navn Pike navn

I

E N

N

Dyr

I

E

FN

U

N

N

Ø

L

E

Æ Artikkel

G

Forsik-

E

D

R

A

Myte

A

M I

S

S

N

E

J

A

E

G

T

Navn

S

Å

B

E

T

K

E

N

R

T

K Mynt fork.

Inngang

R

A

G

G

ling

I R

N Stjele

N

V

E L

Tall

E

Bit

R Insekt

E

Servere

O

N

N

G

S

I

Preke

T

T

R

E

T

A

Tråkk

S

E

E

T E Vekt fork.

E

Tekke

S

U

Tone

B

L

I

N

K

F

E

S

T

I

V

H

E

T

E

Enslig

A

L

E

I

N

E

Tall

Skiftende

S

P

P

Eiend. pron.

F U

Å

I

ring

M A

Ital. elv

Plagg fork.

Nedbør

L

H

Spiste

Trykk

G

E

Å

Doven

Rensemiddel

Utveks-

D

L

-ende Dyrebolig

Avlevere Bolig

A

Donerte

N

Vink

Feil

I

O

Æ D Fortrylle

F

O

T

Opptred

Laste

N

Pels

Nær

B

O

E R

-else

Hermod Kommentar © 524 12-2014 Farm

T

Pike navn Fisk

Bekreft

Kåt

Pine

I Opplyse

A

R

Lukte

Tone

R

E

S

T

I

E

M

Laste

U

T

E

L

B

A

L

E

N

U

N

N

T Over

Pike navn

Mester-

skap

Tall

Ukjent

Takstmenn kan bli økonomisk ansvarlig Autorisasjon og økt ansvar er to av forslagene som Justisog beredskapsdepartementet ser for seg til neste år.

V

i vil jobbe med disse tiltakene frem mot våren 2016, og så må vi sende dem ut på høring før vi fremmer forslag i Stortinget, sa statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) til nettavisen E24 i juli.

Flere tiltak vurderes Noen av tiltakene som departementet vurderer er ifølge Kallmyr å holde takstmenn økonomisk ansvarlige for feil i sine tilstandsrapporter, en autorisasjonsordning, innføring av profesjonsansvar og at takstmann skal bli en

beskyttet tittel. Profesjonsansvaret vil følge med en autorisasjon og medføre økonomisk ansvar ved grove feil eller mislighold.

Obligatorisk tilstandsrapport? I lengre tid har takst- og eiendomsbransjen arbeidet med nye tilstandsrapporter, et arbeid som stoppet opp i fjor. Samtidig har politikere i regjering og utenfor innsett at en obligatorisk tilstandsrapport ved boligsalg ville være godt for Norge. Det mener Kallmyr også. Ifølge statssekretæren vil departementet

nå følge med på utviklingen, og hvis bruken av tilstandsrapport ikke øker, vil det bli en ny vurdering av å gjøre det obligatorisk med tilstandsrapport ved boligsalg. – Det er mange forbrukere som kjøper og selger boliger. Profesjonsansvar for takstmenn betyr at man flytter mye av risikoen fra forbruker til profesjonelle, sier Kallmyr. (Kilde: byggmesteren.no)

Næring I SANDNES

‹‹ 4 3


Nytt om

navn

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Harald Sundalskleiv

Idar Tranøy

er ansatt i Cegal AS med overordnet ansvar for salg. Han kommer fra stillingen som Sales Manager Scandinavia i Schlumberger Information Solutions.

begynner i august som prosjektleder/kalkulatør i SV Betong og skal primært jobbe med prosjekter i tidlig fase, samt marked og kalkulasjon. Tranøy har tidligere erfaring fra blant annet Block Berge og AS Betong.

Nina Amdal Fiskaaen

Isabell Andersson

er ansatt i Cegal AS med overordnet ansvar for produkt- og forretningsutvikling. Hun kommer fra stillingen som VP Oil & Gas i Every.

begynte i SV Betong som ass. prosjektingeniør i april. Hun er nyutdannet fra Halmstad Høgskole i Sverige og kommer fra Småland i Sverige og vil bidra i implementeringen av selskapets nyeste styringssystem.

Mariann Kyllingstad

Trond Inge Rasmussen

begynte i mai i SV Betong som prosjektleder i avdelingen for total entreprise og skal jobbe med totalprosjekter og marked, samt utvikling av SV Betongs egne prosjekter. Kyllingstad kommer fra Selvaag Bolig.

er ansatt som Area Sales Manager ved FREJA Transport & Logistics i region SørVest. Han har bred, solid og relevant kompetanse, og kommer sist fra stillingen som Base Manager i Baker Hughes Norway. Før det har Rasmussen blant annet jobbet som selger og salgsansvarlig hos DHL og TNT i Stavanger-regionen.

1.Etaje: b.young Coop Mega Cubus Fame Feel Floriss Gullfunn Hey Honey Kappahl Kitch’n Linus og lykke Magneten Sport www.fotballbutikk.no Me amore Nille Posten Reidun Salongen SR-Bank/EM1 Sunkost Vinmonopolet Vitusapotek Ålgård Sko 2. Etaje: Frisørstuå Herligheden Princess Ringo Ålgård Zoo Irinas Systue

44

‹‹

Næring I SANDNES

HØSTENS NYHETER PÅ AMFI ÅLGÅRD

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Våre butikker

10-20 (18) AMFI.NO/ALGARD


Min jobb

Yrke: Maler Navn: Modestas Dalinkevicius Alder: 37 år Arbeidssted: RMB Malerservice AS, Sandnes 1. Hvorfor ble du maler? – Jeg har alltid likt å male, så for meg så ble det helt naturlig å satse på malerfaget.

Sandnes Taxi

2. Hvilken utdannelse kreves? – Jeg har jobbet som maler i 16 år. Jeg har ikke noen skolebakgrunn i faget, men holder nå på med fagbrevet. Har kun praktisk eksamen igjen. Satser på å få tatt den før jul. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Jeg skal sørge for at alle har noe å gjøre, samt at alt blir gjort riktig og innen avtalte tidsfrister. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Her hos RMB så har jeg kommet så langt jeg vil, for neste steg er kontorjobb, og det vil jeg ikke. Jeg elsker å være ut der det skjer, hos kundene.

JULEBORD I SIRDAL fra1390,- pr prs i dobbeltrom

Inkluderer overnatting, julebord med levende musikk, og julefrokost. Vi tilbyr innendørs og utendørs aktiviteter. enkeltromstillegg 200,-.

5. Hvordan er arbeidstiden? – Hos RMB har vi fleksitid. Det passer oss helt perfekt, med tanke på unger som skal hentes og kjøres i barnehage og skole. Noen ganger starter jeg kl 06.00 og andre ganger kl 08.00. Hvis jeg skal hjem til kunder, så er det også greit å starte kl 08.00. De må jo få skjønnhetssøvnen sin de og. 6. Og lønnsnivået? – Jeg skal ikke klage på lønnen. Den er jeg veldig fornøyd med. 7. Hva er det beste med jobben? –At jeg får treffe forskjellige folk hele tiden, og at når vi er ferdige så er det alltid så stor forskjell fra vi startet. Jeg elsker å se når ting er ferdig og hvor flott det har blitt. 8. Dersom du skulle velge utdannelse i dag, ville du da ha valgt det samme? – Hvis jeg skulle valgt på nytt i dag så hadde jeg uten tvil valgt det samme. Har aldri angret på dette valget.

+47 38 37 74 00 B O OKING@HOTELSIRDAL.NO W W W. H O T E L S I R D A L . N O

Næring I SANDNES

‹‹ 4 5


nye selskaper i sandnes ALTIRØR INVEST AS Adr.: Ileveien 13, 4310 Hommersåk Daglig leder: Rune Paulsen Styreleder: Martin Haga

AMUNDSEN SPESIAL KVADRAT AS Adr.: Gamle Stokkavei 1, 4313 Sandnes Daglig leder: Eva Mariann Amundsen Styreleder: Trond Amundsen Virksomhet: Butikkhandel med kaffe og te

B.J.CONSULTING AS Adr.: Edvard Munchs gate 9, 4307 Sandnes Daglig leder: Bjørg Dagmar Johannesson Styreleder: Bjørg Dagmar Johannesson Virksomhet: Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler BJØRG LINDAL Adr.: Bruhagen 2, 4306 Sandnes Daglig leder: Bjørg Lindal Styreleder: Bjørg Lindal Virksomhet: Kjøp og salg av egen fast eiendom COMPANIE HOLDING AS Kløverveien 14, 4326 Sandnes Daglig leder: Bengt Magnussen Styreleder: Bengt Magnussen Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers EIVIND LINDAL AS Jærveien 76, 4319 Sandnes Daglig leder: Eivind Styreleder: Eivind Virksomhet. Kjøp og salg av egen fast eiendom EMPIRE TATTOO & PIERCING BYSTASJONEN AS Vågsgata 16, 4306 Daglig leder: Tor Inge Halvorsen Styreleder: Jan Rudi Virksomhet: Personlig tjenesteyting

LETSCRE8 AS Aspermyrveien 25, 4329 Sandnes Daglig leder: Anne Oma Styreleder: Anne Oma Virksomhet: Reklamebyråer

MAGNE TODNEM AS Heigreveien 439, 4312 Sandnes Daglig leder: Magne Todnem Styreleder: Magne Todnem Virksomhet: Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr MALKOM AS v/Forus Teknologipark Forusbeen 222, 4313 Sandnes Daglig leder: Bjørn Willy Stokkenes Styreleder: Bjørn Willy Stokkenes Virksomhet: Programmeringstjenester MØLDALHAGEN II AS Strandgata 15A, 4307 Sandnes Daglig leder: Helge Sigve Wiig Styreleder: Knut Enok Soma Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers O. KRISTENSEN BYGG AS Akselhagen 38E, 4322 Sandnes Daglig leder: Odd Arne Kristensen Styreleder: Odd Arne Kristensen Virksomhet: Oppføring av bygninger OUTDOORLIFE NORWAY AS Høgarinda 27, 4332 Figgjo Daglig leder: Johannes Cornelis Apon Styreleder: Johannes Cornelis Apon Virksomhet: Guider og reiseledere

EXACTPROFF AS Leiteveien 25, 4312 Daglig leder: Olaf Wolfgang Styreleder: Olaf Wolfgang Virksomhet: Oppføring av bygninger FAST FRUKT AS Åsveien 94, 4328 Sandnes Daglig leder: Marin Styreleder: Marin Vrcic

LAYA AS Vågsgata 9, 4306 Sandnes Daglig leder: Samer Radwan Saad Styreleder: Samer Radwan Saad Virksomhet: Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næringsmidler

HUSET VÅRT HOLDING AS Langgata 41, 4306 Sandnes Daglig leder: Daniel Øvstebø Styreleder: Daniel Øvstebø JOHAN LINDAL AS Skogsbakken 41, 4319 Sandnes Daglig leder: Kjell Magne Stangeland Styreleder: Sissel Stangeland Virksomhet: Kjøp og salg av egen fast eiendom

REN ENERGI RAMSLAND AS c/o J.E. Gabrielsen Giskegata 6A, 4317 Sandnes Daglig leder: Jonny Egil Gabrielsen Styreleder: Jonny Egil Gabrielsen Virksomhet: Produksjon av elektrisitet fra vannkraft SNKRAFT AS Gjetaren 54, 4324 Sandnes Daglig leder: Jan Ove Øksendal Styreleder: Thomas Lia Virksomhet: Annen teknisk konsulentvirksomhet SØRLANDSHYTTENE AS Nikkelveien 8, 4313 Sandnes Daglig leder: Rolf Atle Kristoffersen Styreleder: Rolf Atle Kristoffersen Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

ØGLÆND HAGE OG ANLEGG AS Vagleveien 36, 4323 Sandnes Daglig leder: Christian Øglænd Styreleder: Tor-Erik Øglænd KIROPRAKTOR AKUTTEN AS Bystasjonen Vågsgata 16-18, 4306 Sandnes Daglig leder: Edward Christer Førland Styreleder: Edward Christer Førland Virksomhet: Andre helsetjenester KJØRETØY OG MASKIN UTLEIE AS Langgata 70, 4306 Sandnes Daglig leder: Morten Johnsen Daglig leder: Morten Johnsen Virksomhet: Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner LEPTON AS Rossaveien 37, 4323 Sandnes Daglig leder: Tommy Hårstad Styreleder: Tommy Hårstad

LINK PROFILERING AS Nikkelveien 8, 4313 Sandnes Daglig leder: Monika Hovland Styreleder. Siv Wollstadmo Virksomhet: Reklamebyråer MANN SANDNES AS Bystasjonen Vågsgata 16, 4306 Sandnes Daglig leder: Kyrre Eirik Øien Styreleder. Kyrre Eirik Øien Virksomhet. Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr MK KOBBERVEIEN 43 AS Gamleveien 87, 4315 Sandnes Daglig leder: Arvid Martin Kvalbein Styreleder. Elsa Kvalbein Virksomhet. Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers MK&CO AS Gamleveien 87, 4315 Sandnes Daglig leder: Arvid Martin Kvalbein Styreleder: Elsa Kvalbein NYGÅRDSHUSENE AS Havnegata 16, 4306 Sandnes Daglig leder: Tage Pedersen Styreleder: Rune Underhaug Virksomhet. Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers NØTTEESKE AS Vinkelgata 9, 4307 Sandnes Daglig leder: Thomas Wollburg Styreleder: Thomas Wollburg Virksomhet: Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi


VÅRE TJENESTER BESTÅR AV:

Postboks 14 Bjorhaugslettå 44 4365 Nærbø T (+47) 51 79 13 00

EKTA VARE: Risa AS er en av landets største entreprenører innen bygg og anlegg. Vi driver med graving, sprenging, veivedlikehold, riving og boring.

Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

www.dataplan.no

Næring I SANDNES

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING I SANDNES KRYSSORD 4/15

Løsningen sendes til Lokomotiv Media, pb 393, 4349 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 5. oktober 2015. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Hermod Hindring Plagg 12-2014 fork.

© 525

Fugl

Fisk

Utslette

Nynorsk

Synlig

Plugge

pron.

Når

Donerte

Tekkelig Oppdage

Klissen

Pike navn Rolig

Skikk

Løvtre

Kvinne

Bekreft

-else

Artikkel

Asen Individ

Makkverk

Hilse

Ukjent

Gutte navn

Stirre

Rom Asen

Stillhet

Sjødyr

Språk Pike navn

Bare

Dyrelåt Bakverk Terreng

Pikejeger Romania Omkalfatre

Opphisset

Gud-

fryktig

Is

Artikkel

Stige

Kikke

Land Tall fork.

Ilsk

Gjennom Husk

Frese Utenl. by Opplyse

Lunte Egg

Kna Toneart

Konge

Utløper

Selv pron.

Knall

pron.

ring

Høvding

Grus

Presta-

Utflukt

Land

sjon

Idiot

Forval.

gren

Mester-

Avsnitt

Bevegelse

Ro

Fugl

Man

Kammer

Havarist

Del

Nynorsk

Person.

Forsik-

Utydelig

Pause

Lydløs

Rygg

Stokk Hyssing

Fartøy

redskap

Am. stat

Anlegg

Måleenhet Hodeplagg

skap

Moderne

Tegning

Hvis

Drivkraft Pike navn Eiend. pron.

Oppdrett Lumpen

Tall Gutte navn

Lidelse

48

‹‹

Næring I SANDNES

Byge Bonde

Krem

Svar

Ubest. pron.

Omtale

Tekke

Spania

Tall

Byrå


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring i Sandnes har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring i Sandnes på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller til konkurranse@lokomotiv.no innen 5. oktober 2015.

Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Hun får et gavekort fra Sandnes Sentrum i posten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Fra 1. juli kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge (tiltakshaver) har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Eksempel på tiltak som en med slike forbehold kan oppføres uten søknad er: Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må videre være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue. Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Også levegger med begrenset høyde, lengde og avstand til nabogrense, mindre støttemurer og mindre fylling eller planering av terreng, er under visse forutsetninger unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015. Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Etter Nabolovens bestemmelser er det begrensninger i hva som må aksepteres av bygg og innretninger på naboeiendommen, uavhengig av om det offentligrettslig er adgang til oppføring. Dette kan bety at flere nyoppføringer kan medføre dårlig naboskap, og flere tvister.

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Anna Aase fra Sandnes, gratulerer!

Svar sendes enten per post til Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne, - merk konvolutten med “Konkurranse Næring i Sandnes”, eller til konkurranse@lokomotiv.no

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g I S ANDNE S

‹‹ 49


Quick Transport AS har sin base på Jæren Vivian er klar til å kjøre varer for dere med sin nye MAN lastebil med kjøl og frys.

Open every day

09:00-22:00

Tel : 46 22 88 41, 98 02 93 39

Ring og bestill på tlf. 05178 Oljem.ann170x242

08-01-13

14:59

www.thaimassasje.net St.Olavsgt. 46, 4306 Sandnes

fri parkering

Side 1

Kurs og konferanse med hjerneføde på menyen.

reload.no

...og det er enda mer spennende på innsiden

norskolje.museum.no ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00.

50

‹‹

Næring I SANDNES

VITENFABRIKKEN


NÆRING I SANDNES DISTRIBUERES TIL

28.500 HUSSTANDER OG BEDRIFTER I SANDNES KOMMUNE*

BLI SYNLIG I SANDNES! Sandnes beste markedskanal

6 utgivelser i året

Opplag på 28 500

25% på årsavtale

04

2015

ING R Æ N s e n d n i sa

infor masj

on

Næring i Sandnes inneholder varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet i Sandnes. Magasinet setter dagsorden og er blitt godt kjent siden lanseringen i mai 2013. * Magasinet er gratis og går ut til alle husstander og bedrifter i Sandnes kommune, samt bedrifter på Forus, Hinna Park, Hillevåg og Dusavik.

Nr 04 3. årgang BER 2015 SEP TEM

jobber Sponsorer nsorer for spo i parkering Investerer

Bilde av siste utgaven av NIS

! Hegreberg Møt Roy

k Ny nisjebutikta i Langga

eS Nye SaNdN ram t r f vokSer fo

SANDNES NæriNg i

‹‹ 1

ANNONSER I NÆRING PÅ SANDNES! Ta kontakt med: Anne Gunn Bø, mobil 977 01 180, epost: anne.gunn@lokomotiv.no Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no NNæÆrRi nI NgGI PÅ S A NJ Æ D NREESN

‹‹‹513


SØRBØHAGANE SANDNES

Idyllisk og barnevennlig i Sandnes!

Illustrasjon

Store, praktiske familieboliger ved Stokkelandsvannet Sørbøhagane ligger idyllisk til ved Stokkelandsvannet , noen minutters gåtur fra Ganddal stasjon. Området består av feltene Kallsåkeren og Faksavollen og er utrolig velegnet for barn, med unike tilbud som basket- og sandvolleyballbane, BMX-bane og flere flotte lekeplasser – og ikke minst med skoler, barnehager og fritidstilbud som nære naboer. Boligene er også familievennlige – innholdsrike, praktiske rekkehus og eneboliger, med plass nok til alt og alle. Kom og se selv hvor fint dere kan få det!

FAKSAVOLLEN

Illustrasjon

Illustrasjon

KALLSÅKEREN

«Nærheten til alt er et enormt pluss i familiehverdagen!» FRISTET? Møt oss i Kallsåkeren 25!

MARIANNE SØRBØ PEDERSEN mobil 478 28 909 mariannesorbo.pedersen@blockwatne.no

BLOCK WATNE  FORUS Luramyrveien 40, 4313 Sandnes Telefon 51 44 43 00