Næring i Sandnes 3-2016

Page 1

03

informasjon

NÆRING i sandnes 4. årgang Nr. 03 MAI 2016

Ja eller nei til Nord-Jæren? Sandnesgauken:

Bodil Skjørestad Ny el-sykkel fra Sandnes Tema:

Sommer og reiseliv

2016


Foss-Eikeland næringsområde

Vi søker tomteområder ta kontakt med magnar eidsvåg på telefon 901 87 390

Flere sentrale næringstomter for salg

skreddersy ditt eget bygg Fleksible tomtestørrelser fra 3-4 dekar og oppover, med kort vei til sandnes sentrum. en unik mulighet til å skreddersy sitt eget kombinerte bygg med kontor, industri eller lager. mulighetene er mange! Hesthammer næringsområde

Foss-eikeland næringsområde De regulerte tomtene er en utvidelse av et allerede etablert og sentralt næringsområde med fremtidig tilknytning til godsterminal på Ganddal. Halvparten av tomtene er allerede solgt til bedrifter som har tilknytning til transportbransjen, samt innen salg og service av større kjøretøy. Størsteparten av området er ferdig opparbeidet med

vei, vann og avløp. Vegforbindelse mot godsterminal/44 er under planlegging. Det vil også komme vegforbindelse mot E39. Sandnes tomteselskap bygger ut området i samarbeid med Ull AS.

• samlet størrelse: 100 dekar

hesthammer næringsområde Nytt næringsområde med flott beliggenhet øst for Hommersåk,

med kort avstand til sentrum. En femtenminutters kjøretur fra Sandnes sentrum er alt som skal til før du er i Hesthammer næringsområde. regulering pågår og vil bli godkjent ila. 2016. Hesthammeren er en utvidelse av et allerede eksisterende næringsområde. tomtestørrelsene kan tilpasses etter kjøpers ønsker og behov. Kort vei til Hommersåk sentrum, rimelige tomtepriser, båtforbindelse til Stavanger og gode bussforbindelser til Sandnes.

• samlet størrelse: 30 dekar


Vagle næringspark

Byggeplass Rema 1000 Distribusjon – April 2016

Vagle Næringspark ligger sentralt plassert i regionen like ved godsterminalen på Vagle. Området er under utvikling for å bli et foretrukket valg for etablering av bedrifter med behov for større arealer til sin virksomhet. Posten Norge as og rema 1000 Distribusjon skal etablere seg i Vagle Næringspark og skal bygge nye logistikkanlegg på ca 50.000 kvm de neste årene. Hele området er på ca 500 dekar nytt næringsareal, med flere tilgjengelige tomter i ulike størrelser. Det skal etableres ny veiforbindelse fra godsterminalen på Ganddal til E39 ved

Bråstein. denne tverrforbindelsen vil styrke Vagle Næringspark sin beliggenhet spørsmål om Vagle næringspark?

kontakt Pål Njærheim Tlf. 952 40 006 • E-post: pn@k2-stavanger.no

“Tomteselskapet har til formål å anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter i Salg Sandnes, for både bolig, næring og offentlig formål. Sandnes tomteselskap besitter en høy kompetanse, som vil ivareta prosjektene som etableres.”

stangeland næringspark

klikk deg inn på våre nettsider for en oversikt over tomtene som ennå er for salg, eller ta kontakt med prosjektleder martin eskeland på telefon 993 07 083 eller e-post: martin.eskeland@ sandnes.kommune.no

avstaNder:

• kvadrat og Forus ca. 1 km • sandnes sentrum ca. 1 km Et av de mest sentrale nærings• Ganddal godsterminal ca. 5 km • stavanger lufthavn ca. 9,2 km områdene på Nord-Jæren med god logistikk; omkranset av E39, • risavika havn ca. 12 km • stavanger sentrum ca. 14 km Fv509 og rv44. aktører som • Bryne sentrum ca. 16,5 km etablerer seg her får meget gode • Gjesdal næringspark-skurve ca. 19 km Stangeland Næringspark•-dusavika, tomt stavanger Prisant.ca. kr.19 3200 pr/m² km profileringsmulighter.

Sandnes Sandnes Stangeland Næringspark - tomt Prisant. kr. 3200 pr/m² tomten ligger i stangeland Næringspark • tOmt 1: 2,5 dekar kontor Tomten ligger i Stangeland Næringspark i Sandnes kommune, området blant det mest sentrale næringsområde på Nord-Jæren. Den sentrale beliggenhet og nærhet til hovedfartsåren E39 er et viktig og lett tilgjengelig knutepunkt i regionen og området. Området er under utbygning. Flere aktører har allerede etablert seg. Tomten er en ferdig regulert kontortomt. Klar til å kunne bebygges. En unik mulighet til å få kunne få skreddersy sitt eget kontorbygg. Tomten ligger i Stangeland Næringspark i Sandnes kommune,beligområdet blant det mest sentrale næringsområde på Nord-Jæren. i Sandnes kommune. Den sentrale Tomten kan bebygges med 2.850 m² BRA kontor. Den sentrale beliggenhet og nærhet til hovedfartsåren E39 er et viktig og lett tilgjengelig knutepunkt i regionen og området. genheten og nærheten til hovedfartsåren . Området er under utbygning. Flere aktører har allerede etablert seg. Tomten er en ferdig regulert kontortomt. E39bebygges. er et viktig lett tilgjengelig Klar til å kunne En unikog mulighet til å få kunne få skreddersy sitt eget kontorbygg. Tomten kan bebygges med 2Hele 850 m²Stangeland BRA kontor knutepunkt. Næring-

FINN-kode: 64346389

Kontakt Anita Gundersen

sparkEmail passernering@em1.no perfekt for virksomheter som krever en effektiv tilgang til vegnettet i reTelefon 907 77 404 gionen. Dessuten er du bare en kilometer fra Sandnes sentrum og alle byens tilbud.

• tOmt 2: 3 dekar kontor og industri FINN-kode: 64346450

Salg Sandnes tomteselskap, et selskap i Sandnes kommune-konsernet, anskaffer og tilrettelegger arealer for bolig, næring og offentlige formål.

www.sandnes-tomteselskap.no

som et knutepunkt for logistikkbedrifter i regionen.

Stangeland Næringspark Eiendomstype Tomt omteareal 2.570 kvm. spørsmål om stangeland næringspark? Ref. nr 11150054 Matrikkel GNR 62, BNR 2211 Eiendomstype Tomt kontakt Anita Gundersen Tlf. 907 77 404 Parkering Må legges omteareal 2.570 kvm.opp til parkering på E-post: anita.gundersen@em1.no egen tomt. Ref. nr 11150054 Matrikkel

GNR 62, BNR 2211


Din stil, ditt gulv! Velg gulv blant fire ulike stilarter i Norges største Boen-showroom.

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ 2


Æ

lnnhold

Tore Friestad Redaktør

Brillefint i sentrum .............................................................. 6 Ja eller nei til Nord-Jæren kommune? .............................. 8 Vil skape fremtidens transportmiddel ......................... 12

Het patriotisme

Sandnesgauken: Bodil Skjørestad ................................. 15

Mandag 30. mai er det avstemning for om Sandnes, Stavanger og Sola skal gå sammen til å danne Nord-Jæren kommune. Det blir antatt at sandnesgauker kommer til å svare et definitivt «nei takk» til det spørsmålet, og gi enda et skudd i baugen til kommunereformen som skulle gjøre Norge mindre. Våre venner i sør, Klepp, Time og Hå, har allerede sagt sitt, og Jæren kommune ble lagt på is. Vi har snakket med varaordfører Pål Morten Borgli, som ikke ser noen store gevinster for næringslivet i Sandnes ved en eventuell sammenslåing til Nord-Jæren kommune. Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, har dog et annet syn på saken. – Jeg tror at vi gjennom en ny og større kommune vil tilrettelegge for enda større verdiskapning og økt konkurransekraft, sier hun. Hvorvidt det er et argument Sandnes’ beboere tror på, gjenstår å se. Uansett hva du måtte mene – la din stemme bli hørt mandag 30. mai. Høy valgdeltakelse er den beste garanti for at det er folket sin stemme som er tellende. Vi har også tatt en nærmere kikk på en av de mest utbredte virksomhetene i Sandnes, nemlig optikk. Det finnes nemlig hele syv optikere i sentrum, og vi har snakket med fem av dem i området rundt Langgata, og vi har snakket med den ferskeste, Sandnes Optikk, som mener de har noe nytt å tilføre byen. Denne utgavens «nye bedrift» er særdeles spennende. Per Hassel Sørensen tror at hans Podbike, en el-sykkel med fire hjul, skal være fremtidens transportmiddel, og han håper at han i løpet av 2017 kan starte masseproduksjon her i sykkelbyen Sandnes. Sandnesgauken vår i dette nummeret er Bodil Skjørestad, en kvinne mange kjenner som daglig leder på Kronen Gaard og GamlaVærket. Den tidligere kokken har nå gått tilbake til røttene, samtidig som hun har beholdt sjefshatten på, i sin rolle som daglig leder i Norges Kokkemesteres Landsforening. Her skal hun blant annet sørge for god rekruttering til et yrke som har stor mangel på arbeidskraft. – Vi trenger veldig mange flere unge kokker, og heldigvis peker søkertallene nå i riktig retning for første gang på veldig lenge, melder Bodil. Tema for dette nummeret er «Sommer og reiseliv». Aldri noen gang er det satset mer på reiselivet i regionen. Mange mener at reiseliv er den nye oljen, og vi har snakket med noen av aktørene som har ansvar for å skape disse verdiene for fremtiden. I tillegg presenterer vi en rekke av sommerens høydepunkter i Sandnes, blant annet Sommerrevyen, 10 på topp-turer, Kongeparken og andre turistattraksjoner, samt en oversikt over alle arrangementer i byen. Og hvis du er en av de mange som tenker på å male huset i sommer, bør du lese hvilke tips RMB Malerservice har til deg før du setter i gang.

Klar for sommerhandelen ............................... 20

Høytsvevende feiring i Kongeparken ............ 22

Industrihistorisk sommerrevy ........................ 24 TEMA

Rekordetterspørsel etter sommerreiser ........ 26

Skal få gauker ut i naturen .............................. 28

Sett farge på sommeren .................................. 30

Folkebanen i Sandnes ....................................... 32

Nykomling med langt perspektiv .................. 34

Sommerhotellenes stillingsrapport ................. 35

Gode tider for reiselivet .................................. 36

Turist i egen by ................................................. 37

Det skjer i Sandnes i sommer ......................... 38

Kryssordløsning ............................................................... 43 Min jobb: Selger ............................................................... 45 Nye selskaper i Sandnes ............................................... 46 Kryssord / Sudoku .......................................................... 48 Juristens råd / Konkurranse ............................................ 49 Sommersalat .................................................................... 50 Vin til sommeren ................................................................ 51

8

‹‹

15

‹‹

24

‹‹

34

‹‹

Ha en flott sommer!

Har din bedrift noe interessant å fortelle? Fortell det til oss, så forteller vi det til hele Sandnes! Send en mail til tips@lokomotiv.no!

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet i Sandnes. Næring i Sandnes kommer ut fem ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes og Gjesdal.

Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

redaksjon: Tore Friestad Jorunn Busk Berit Bryne Annonseansvarlig: Unni Stødle unni@lokomotiv.no Tlf: 932 14 318

design/produksjon: Lokomotiv Media AS

LIK OSS PÅ FACEBOOK

FORSIDEFOTO: Berit Bryne Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Opplag: 28.500

FACEBOOK.COM/NÆRING I SANDNES M

1

24

Utgiver:

redaktør: Tore Friestad tore@lokomotiv.no

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring i Sandnes er et uavhengig

Neste Næring i Sandnes kommer ut 22. september. Næring I SANDNES

‹‹ 5


Brillefint i sentrum Tekst/foto// tore friestad

Hvis du googler «optiker Sandnes», får du et solid utvalg alternativer. Det stoppet ikke Sandnes Optikk fra å åpne i januar. – Sandnes er definitivt optikerbyen i Norge, men vi tilbyr noe helt unikt, og derfor har jeg stor tro på at vi vil klare oss meget bra, sier Maiken Jensen.

FRITTSTÅENDE: Maiken Jensen har gjenåpnet Sandnes Optikk, til glede for mange gamle kunder.

I

sentrum av Sandnes er det mange valg for de som vil ha en ny brilleramme, trenger påfyll av linsevæske eller behøver en synstest; Seland Optikk, Vagle Optikk, Specsavers, tre Synsam-butikker, og nå altså Sandnes Optikk. – Her er det maks to minutters gåavstand fra én optiker til den neste. Man skal lete lenge for å finne et annet bysentrum med samme tetthet av optikere, sier Maiken Jensen, daglig leder i Sandnes Optikk.

Kunden i fokus Maiken har jobbet i optikkbutikk i Sandnes i over 20 år, de siste fire i en kjedestyrt butikk. Hun er glad for at hun har kunnet bryte ut av kjedeverdenen og etablere noe eget. – I en kjede har man mange begrensninger ved å være sentralstyrt, som lite innflytelse på innkjøp og markedsføring. Som en frittstående, lokaleid optiker kan vi være mer allsidige enn kjedebutikkene. Det kommer kundene til gode, selv om det krever beinhard jobbing fra vår side. Her kan vi selv bestemme hvilken faglig kompetanse og vareutvalg som skal til for å gi kunden det de behøver. At vi kan skreddersy vårt tilbud og slik gi god service til hver enkelt kunde tror jeg er en viktig grunn til at folk vil velge oss, sier optikksjefen, som tror at Sandnes-folk setter mer pris på frittstående butikker enn i de fleste andre byer. – Det er mye som er kjedestyrt i dag, men her i Langgata er det et rikt utvalg unike butikker, og det tror jeg er noe befolkningen setter pris på. Det er med på å gjøre Sandnes til et spesielt, positivt handelssted med egenart, og om beboerne er flinke nok til å bruke disse butikkene, vil det fortsette.

6

‹‹

Næring I SANDNES

Senter for syn Jensen er dog klar på at Sandnes Optikk er mer enn en brillebutikk. Her har de samlet flere ulike aktører innen øyehelse under samme tak. I andre etasje av lokalene i Langgata 13 holder nemlig offenlig øyelege Richard von Volkmann og Laserklinikken Klart Syn til. – Det gjør at vi har et totaltilbud og en faglig kompetanse som er svært tiltrekkende for kunder. Vi har samlet alt på ett sted. Spesielt det faktum at den offentlige øyenlegen vår kun har én måneds ventetid, i motsetning til et halvt til ett år som er det vanlige. I tillegg jobber han ofte til langt utover kveldene, noe som gjør at arbeidsfolk ikke må ta fri for å gå dit, forklarer Jensen. – Er Sandnes-folk flinke nok til å ta vare på øyehelsen sin? – Overraskende nok med tanke på antall optikere her i byen: Nei. Og det er trist. Å sjekke synet er én ting, men en enkel synsprøve kan også oppdage endringer i øyet, som kan være varsler for sykdommer som for eksempel diabetes. Så å foreta en synstest hvert andre år, uansett hvor godt man tror man ser, er absolutt å anbefale, fastslår Jensen.

Teknologi skaper behov Å sjekke synet er kanskje spesielt viktig i dagens samfunn. Vi tilbringer nå, mye mer enn for ti-femten år siden, både arbeidstid og fritid foran en eller annen form for skjerm. – I dag bruker vi øynene på en helt annen måte enn før, og det gir en helt annerledes problematikk. Det finnes ett-åringer som sitter på nettbrett i lengre perioder, og voksne som går fra skjerm til skjerm fra de står opp til de legger seg. At vi bruker øynene intenst over så lange


å rs

sle

r

rs

g og hen

GAR

AN

10

TI •

• 10 å

I•

Sandnes Optikk er en ny butikk, men et navn mange sandnesgauker kjenner godt til. Einar Arnøy startet nemlig familiebedriften Sandnes Optikk i 1974. De fem butikkene ble så solgt til Synsam i 2011, men nå har hans sønn Knut Arnøy, som har drevet Laserklinikken Klart Syn, altså gjenopplivet Sandnes Optikk sammen med Maiken. – Både Knut og jeg har tilknytning til dette navnet fra gammelt av. Så vi står ikke helt på bar bakke når det gjelder å få merkevaren ut til folk. Det er mange som kjenner til oss allerede, vi må bare informere om at vi er her igjen. Vi har fått mange positive henvendelser fra gamle Sandnes Optikk-kunder som har savnet oss og er glade for at vi nå er tilbake, sier Maiken. Hun forteller at det siden åpning i januar har gått over all forventning, og at de allerede har måttet ansette en ny optiker. – Fremover skal vi jobbe med å fortsette å skape gode forhold og yte skikkelig service til både gamle og nye kunder. Vi vil også bli mer synlige i bybildet, og planlegger blant annet å drive oppsøkende virksomhet til folk som ikke kan komme til oss, som på sykehjem, og vil også etablere synsscreeninger ute hos bedrifter. Det er mange spennende muligheter for vårt flotte synssenter, og jeg gleder meg til det som kommer, sier optikklederen.

NT

fer

f

Lang historie og spennende fremtid

G AR A

20

sku

perioder, vil naturligvis påvirke synet, og jeg er sikker på at det ikke vil bli mindre behov for optikere i årene fremover, sier Jensen, som oppfordrer til å ta jevnlige pauser fra mobil-, data- og TV-skjermene.

• 20

ØYE: En synstest kan avsløre ulike sykdommer, og bør foretas annenhvert år.

skrog

Tre råd for god øyehelse: 1. Ved mye nærarbeid, ta jevnlige pauser ved å se ut av vinduet. Øynene hviler når man ser på noe som er 6 meter eller lenger unna. 2. Bruk solbriller. Det er som solfaktor for øynene og beskytter mot øyesykdommer. 3. Kontroller synet og øynene jevnlig, selv om du selv mener du ser godt. Hos en optiker får du nemlig sjekket mer enn bare brillebehovet, og optikeren kan henvise videre til øyelege om det skulle være nødvendig.

Næring I SANDNES

‹‹ 7


Ja eller nei til Nord-Jæren kommune? Tekst// Jorunn Busk

FOLKEAVSTEMNING: Valgdag er 30. mai, finn ditt stemmelokale på sandnes.kommune.no. (Illustrasjon: Frank Ege, Dalane Tidene)

8

‹‹

Næring I SANDNES


Varaordfører Pål Morgen Borgli tror ikke det kommer noe godt ut av en sammenslåing med Stavanger for næringslivet i Sandnes. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er ikke enig.

E

n ny storkommune på Nord-Jæren har vært tema i lang tid, og 30. mai skal det avholdes folkeavstemning om hvorvidt Stavanger, Sandnes og Sola skal slå seg sammen. 25. april ble det avgjort at Klepp, Time og Hå ikke blir Jæren kommune, og mange sandnesgauker håper og tror at nei-siden skal vinne også i nord. En sammenslåing med Stavanger vil ikke være det beste for næringsutviklingen i Sandnes, mener for eksempel varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli (Frp). – Det er veldig bra for næringslivet at det ikke blir én kommune. Vi har en veldig optimal kommunestørrelse i Sandnes i dag, og jeg ser ikke for meg at det blir noe mer robust med Stavanger og Sola. Hvis det skulle være en fordel med sammenslåing, så er det vel å vise muskler internasjonalt, men jeg finner ingen flere spennende ja-argumenter, sier Borgli, og forteller han bruker mye tid på å besøke regionens bedrifter, og sier tilbakemeldingene han får her er at de fleste ikke er interesserte i å slå seg sammen med Stavanger. – Det er der jeg hører det er mest motstand. Eiendomsskatt og frykten for et større byråkrati er det som er avgjørende for mange, sier Borgli.

Mener Sandnes kommer godt ut Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) mener det er nå sjansen er der for å rigge regionen for kommende generasjoner. – Jeg tror at vi gjennom en ny og større kommune vil tilrettelegge for enda større verdiskapning og økt konkurransekraft. I tillegg tror jeg at det er gjennom en større kommune at vi klarer å tilby innbyggerne våre enda bedre tjenester som barnehage, skole og sykehjem, sier hun. Ordføreren påpeker at de enkelte kommunene fungerer godt i dag, men at det vil være en fordel at de blir én region med slagkraft, for eksempel for å møte de utfordringene og den situasjonen oljekrisen har brakt med seg. – Jeg mener at prinsippdokumentet som ligger til grunn for folkeavstemningen er et veldig godt dokument for Sandnes, blant annet fordi det står at vi skal jobbe for Gandsfjord bru, og det er historisk at Stavanger og Sola sier det i et dokument, sier Sagen Helgø.

Frykter prinsippendringer Det står også i prinsippdokumentet at den

politiske og administrative ledelse skal ligge i Sandnes, og at navnet på kommunen skal være Nord-Jæren. – Så jeg mener at dette er en unik sjanse for Sandnes, og det er vel noe av grunnen til at noen i Stavanger også synes dette er ganske krevende, mener Stavanger-ordføreren. Det er mange som frykter at punktene i prinsippdokumentet, som ikke er bindende, vil bli kraftig redigert når politikerne i et nytt kommunestyre kommer sammen for å bestemme den faktiske veien videre. Hva navn angår, mener Borgli at Sandnes her må anse slaget som tapt dersom det blir sammenslåing med Stavanger. – Når vi har brukt Greater Stavanger og Region Stavanger i prosjekter, eller hatt andre samarbeidsprosjekter, så har vi markedsført Stavanger-navnet til de grader. Så det må til og med jeg erkjenne, at Stavanger er litt mer kjent enn Sandnes. Enn så lenge, legger han humoristisk til.

Større byrder i storkommune Borgli mener også at en storkommune vil gjøre næringslivet i regionen enda mer utsatt for «kjennskap og vennskap» når det handles og inngås avtaler. – Det er et maktovergrep for et næringsliv som ikke trenger en større byrde. Dersom vi blir én kommune, vil det redusere den offentlige konkurransen om å være en tilrettelegger for næringslivet. Betingelsene blir dyrere, mer skattepolitikk og avgifter – alle disse tingene er det veldig lett å blåse opp i en større kommune. Jeg tror samtidig at byråkratiet kan bli tyngre og større i en storkommune fordi beslutningslinjene blir lengre. Dagens situasjon, der

bedrifter dersom de møter tungt byråkrati i én kommune, kan snu seg til en annen og teste ut mulighetene der, er meget bra, sier Borgli.

Vil heller ha Gjesdal enn Stavanger Men til tross for at Borgli ikke er så interessert i å slå seg sammen med Stavanger, betyr ikke det at politikeren utelukker en sammenslåing med noen som helst. – Jeg ser det som naturlig at Sandnes går sørover og østover, til Klepp, Sola og Gjesdal. Sandnes og Stavanger er to byer, og det er det som er «cluet» her. Et kommunestyre i Breiavatnet klarer nok ikke styre utviklingen av to sentrum, jeg tror ikke det er bra verken for den ene eller den andre, og i alle fall ikke for Sandnes sentrum, understreker han, og oppfordrer dermed Sandnes’ innbyggere til å stemme «nei» 30. mai. Borgli gleder seg nå mest til å få hele kommunesammenslåingsprosjektet overstått. – Utfordringen nå er at vi har viktige ting å styre med utover dette, og helt andre akutte problemer som eksempelvis arbeidsledigheten. Jeg gleder meg faktisk litt til dette er ferdig, sier han, samtidig som han nok håper at engasjementet som har vist seg hos sandnesgauker i denne saken også vil kunne la seg overføre til andre tema som Sandnes kommune jobber med. PS: Helt slutt på debatt om kommunesammenslåing er det nok likevel ikke. Mandag 25. april møttes nemlig ordfører, varaordfører og en representant fra mindretallet i Forsand, Gjesdal og Sandnes til dialogmøte. Initiativet kom opprinnelig fra Gjesdal, og det skal i løpet av mai utarbeides et prinsippdokument om hvordan en ny felles kommune kan bli.

Næring I SANDNES

‹‹ 9


Lokomotiv Media

Nytt fra reklamebyrået

Magasinavdelingen til Lokomotiv Media gir ut Næring på Jæren, Næring i Sandnes og Sirdalmagasinet, mens Lokomotiv på reklamesiden er et fullservice reklamebyrå. Her er noen eksempler på hva vi har jobbet med i det siste. For mer informasjon og flere eksempler, se www.lokomotiv.no.

Ny nettside, katalog og mye mer for Wiig Gartneri Wiig Gartneri leverer kvalitetsgrønnsaker fra Jæren til hele landet. I det 60 000 kvadratmeter store gartneriutsalget på Orre bugner det av sommerblomster, urter, planter og mye mer. Lokomotiv har hatt gleden av å bidra med ny nettside, ny katalog, skilting og sosiale medier. Se lokomotiv.no/wiig-gartneri

Ny nettside for ARC Arkitektur ARC Arkitektur skaper tiltalende bygninger og omgivelser hvor det er godt å være. Lokomotiv har bidratt til å synliggjøre dette gjennom ny nettside tilpasset alle skjermstørrelser. Den er unik, stilig og fremtidsrettet, akkurat som ARC. Se lokomotiv.no/arc

Ny logo og kommunikasjonskonsept for Børge Undheim Børge Undheim AS har drevet rugeri og kyllingoppdrett siden 1947. Selskapet distribuerer hønserasene Delkab White og ISA Brun og satser offensivt i markedet. Vi har bistått Børge Undheim med ny logo og et nytt, helhetlig kommunikasjonskonsept. Se lokomotiv.no/borgeundheim

Ta kontakt for en uforpliktende prat. 10

‹‹

Næring I SANDNES

Forum Jæren, Bryne. Tlf 51 77 84 00 www.lokomotiv.no


Det er vi som er SpareBank 1 Regnskapshuset i Sandnes SpareBank 1 Regnskapshuset SR er en ledende kunnskapsbedrift innen regnskap og rådgiving, kjennetegnet av personlig service, høy kompetanse, samt skreddersydde IKT-løsninger for våre kunder. Ta kontakt, så finner vi løsningen for deg!

Lokalt - Trygt - Effektivt Avdeling Sandnes Telefon 47 66 10 00 Langgata 17, 4306 Sandnes www.srregnskap.no

HAR DU LYST? Å BYGGE UT, BYGGE OM, BYGGE PÅ ELLER BYGGE NYTT?

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

BYGGEBRANSJEN HAR NÅ GOD KAPASITET OG VI ER KLAR FOR Å SE PÅ MULIGHETER SAMMEN MED DEG. TA KONTAKT!

ARKITEKTKONTORET IHT KJØPMANNSBROTET 7 4352 KLEPPE

TELEFON: 51 78 97 70

iht.no

Næring I SANDNES

‹‹ 11


NY fem

BEDRIFT

Vil skape fremtiden Tekst// tore friestad

Per Hassel Sørensen jobber for tiden hardt med å gjøre virkelighet av drømmen sin. Han mener at Podbike kan revolusjonere måten vi reiser på, og bidra til en mer energieffektiv fremtid.

P

odbike er enkelt forklart en sykkel med fire hjul og vær- og vindbeskyttelse – også kjent som en velomobil – med elektrisk motor. Hovedmålgruppen for produktet, som skal lanseres i 2017, er bilister som vil være syklister, men som ikke er det på grunn av utfordringer med reiseavstand, plass, værforhold og det at man føler seg utsatt som myk trafikant.

Opptil 200 ganger mer energieffektiv Podbike er nå i ferd med å utvikle en prototype som skal ut på prøvekjøring etter sommeren. Men først skal det avholdes et Podbike-forum i juni, der de som har vist interesse og er potensielle kunder skal få mer informasjon om Podbike samt komme med sine tilbakemeldinger om hva som er viktig, og gi input og tips til detaljer rundt prototypen. – Akkurat nå jobber vi med en detaljert digital 3D-konstruksjon. Slik det ser ut per i dag vil Podbike være 80 centimeter bred, og

12

‹‹

Næring I SANDNES

skal kunne parkeres på høykant, noe som gjør at den tar lite plass i bybildet eller garasjen når den ikke er i bruk. Mange er opptatt av sittestillingen, og den vil være som i en sportsbil – noe høyere enn i en Lamborghini Countach, men lavere enn i en Bugatti Veyron. Det er dog viktig å huske at dette er en sykkel, ikke en bil. Målet her er å bidra til miljøvennlige løsninger, for eksempel når det gjelder vekt. Bilindustrien blir bare tyngre og tyngre, og kjøretøy som krever ett tonn metall og et halvt tonn batteri er ikke bærekraftig. Podbike veier like mye som 2,5 eGolf-hjul, og har et energiforbruk som er 100 til 200 ganger mer effektivt enn i en diesel- eller bensinbil. Et solpanel vil være nok til å drive Podbike minst 10 000 kilometer, sier Sørensen.

Påkjøring ga utvikling Bakgrunnen for at Per Hassel Sørensen for alvor satte i gang arbeidet med Podbike var en dårlig erfaring på sykkel.

– Tidlig i januar 2009 syklet jeg en vanlig sykkel til jobb, og en bil så meg ikke og svingte inn foran meg. Jeg knuste kneet og slo meg i hodet. I etterkant av dette følte jeg med utrygg på sykkelen da jeg ikke lenger stolte på bilsjåførene rundt meg. Jeg kjøpte derfor inn et velomobil-byggesett fra Nederland for å kunne være litt bedre beskyttet, men fant fort ut at det ikke fungerte uten motor her i området, som er overraskende lite flatt i forhold til sitt rykte. Da begynte tankeprosessene rundt hvordan man kan få dette kjøretøyet til å fungere i en større skala, forteller Sørensen.

Lang erfaring og mye kompetanse Samtidig holdt han på med et masterstudie i bærekraftig energiteknologi, og han bestemte seg for at masteroppgaven skulle ta for seg hvordan man kunne utvikle dagens velomobil til fremtidens kjøretøy. Oppgaven utviklet seg så til et selskap som faktisk skulle gjøre tanke om til virkelighet.


s transportmiddel

– Dette er et tema som er mitt hjerte nært. Jeg kommer fra sykkelbyen Sandnes, og når jeg var 10-11 år gikk jeg på bossplassen der Øglend kastet de overflødige sykkeldelene sine og bygget mine egne konstruksjoner. Jeg jobber nå som ingeniør i Zaptec, som driver med konstruksjon av transformator til ladeledninger til elbiler, så jeg håper og tror at jeg er riktig person til å utvikle Podbike til et kjøretøy folk vil ha. Podbike AS samarbeider allerede med en rekke dyktige aktører på både karosseridesign, programvare, motor, elektronikk, hjulproduksjon og annet. Målet er å skape et praktisk, gøyalt og effektivt transportmiddel, og å igjen kanskje etablere en attraktiv sykkelproduksjon i sykkelbyen Sandnes, smiler Sørensen, som driver selskapet sammen med ektefellen AnneLise Heggland. – Det er et godt samarbeid. Jeg tar meg av konstruksjon og ingeniørvirksomhet, mens hun bruker sin kompetanse som siviløkonom til å holde overordnet kontroll. Selskapet skal vokse fremover, og jeg vil tro at vi har minst fem fast ansatte om ett år. I arbeidet med å skape Podbike har gründeren fått etablerertilskudd av Innovasjon Norge, og har nylig deltatt på deres Business

Boot Camp. Selskapet har et prosjektkontor på Creator Makerspace på Forus.

potensiale til å skape fremtidens transportmiddel for hele verden her i Sandnes!

Veien ut i verden Det langsiktige målet med Podbike er, i tillegg til å gjøre det bra på det norske markedet, å etablere seg internasjonalt. – Vi har allerede en rekke bestillinger på plass, og interessen er meget stor i både inn-og utland. Jeg håper at vi kan være i gang med masseproduksjon mot slutten av 2017 – det krever naturligvis en del forberedelser og kapital. Først skal vi bygge noen få kjøretøy, der folk her i området får være både forsøkskaniner og ambassadører. Når de nødvendige justeringene så er foretatt, og produktet er perfekt, sikter vi internasjonalt, avslører Sørensen. Varemerket er allerede registrert i mange land, og Podbike følger elsykkel-reglementet i blant annet EU, Australia, Japan og Kina. – Det at vi har mulighet til å installere HEPA-filter i Podbike, noe andre sykler og elsykler ikke kan, gjør det til et svært attraktivt produkt for de som bor på steder i verden hvor det er problemer med luftforurensning. Det er bare ett eksempel på problemene Podbike kan løse, og jeg er ikke i tvil om at vi har stort

NY fem BEDRIFT

I hver utgave vil vi presentere en ny sandnesbedrift. Har du forslag til hva den neste kan være? Send mail til tips@lokomotiv.no.

Næring I SANDNES

‹‹ 13


* Gjelder for kommunene Sandnes, Stavanger, Randaberg, Sola og Klepp samt området Ålgård/Figgjo. For andre områder: Ta kontakt for pristilbud. Pris er inkl. mva. Gjelder ikke bedrifter.

MAZDA CX-5

NÅ INKL. VINTERHJUL OG HENGERFESTE KUNDEVERDI 36 000,-)

RENTEKAMPA NJE

2,95%*

UAVHENGIG AV EGENKAPITAL

Med god komfort, innovativt infotainmentsystem og stort utvalg av sikkerhetssystemer som bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys, autombrems og blindsoneovervåking byr Mazda CX-5 på et høyt nivå av sikkerhet og kjøreglede. I tillegg Mazdas intelligente firehjulsdriftssystem som gir deg full kontroll uansett vær.

FRA 350 500,- | AWD DIESEL AUTOMAT FRA 442 500,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 13 000,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Kampanjeperiode Mazda CX-5 frem til 30.06.2016. *Rentekampanje Mazda Finans, 2,95% nominell rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapitalkrav 0 %, lånebeløp 150 000,- o/5 år. Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på alle nye Mazda frem til 30.6.2016. Forbehold om trykkfeil.

Andreas Skretting

14

‹‹

Næring I SANDNES

Ivar Egeland

Kenneth Walde

Åpningstider: Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Tirs.: 08:30-20:00. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no.


Sandnes

gauken

l Sandnesgauken portretterer vi en Sandnes-patriot med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper innen et område. Sandnesgauken har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem.

Tekst/FOTO//tore friestad//ILL/heidi kaldheim

Sjefskokk med oppskrift på god fremtid Bodil Skjørestads beste barndomsminner er fra mormors kjøkken, hvor hun fikk være med på å lage kjøttsuppe med klimper. Nå har hun som leder for Norges Kokkemesteres Landsforening ansvar for å sørge for at det utdannes mange nok dyktige kokker her i landet.

Næring I SANDNES

‹‹ 15


Sandnes

gauken

KAN KUNSTEN: Selv om hun nå er leder, har ikke Bodil glemt hvordan kokkekniven håndteres.

kokker, og heldigvis peker søkertallene nå i riktig retning for første gang på veldig lenge. Mitt håp er at vi om få år må starte nye kokkeklasser fordi det er så mange søkere. Først og fremst fordi det er et fantastisk yrke, med vanvittig mange karrieremuligheter. Alt fra en vanlig syv-til-tre-jobb på sykehus, skole eller i kantine, til en tilværelse som mesterkokk på en topprestaurant, sier Bodil, som beroliger bekymrede foreldre som tror at barnet skal bli som Gordon Ramsey om de velger kokkeutdannelse med at det definitivt ikke er virkeligheten man ser på TV.

Fra kokk til leder

fakta • • • • •

Navn: Bodil Skjørestad Alder: 48 Sivilstand: Gift og to barn Fra: Stangeland Stilling: Daglig leder Norges Kokkemesteres Landsforening

J

eg har alltid vært glad i å lage mat. Fra jeg var ganske liten, lot foreldrene mine meg styre på på kjøkkenet, og det ga rom for mye eksperimentering. Så interessen for matfaget kom tidlig. Mat er noe helt spesielt, og kjøkkenet er hjertet i alle norske hjem, hoteller og restauranter. Alle har positive minner relatert til ulike matlukter, og ingenting er bedre enn å samle familie eller venner til et

16

‹‹

Næring I SANDNES

godt måltid. Mat er glede, og det gjør det til en herlig jobb å arbeide som kokk, fastslår Bodil.

Søkertall i riktig retning Høsten 2015 inntok Bodil rollen som daglig leder i Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), en interesseorganisasjon for faglærte kokker. Foreningen består av 22 laug over hele landet med til sammen 1500 medlemmer. – Jeg jobber med mye forskjellig, men min hovedoppgave er å skape god rekruttering til faget, samt sørge for at utdanningsløpet er på det nivået det skal være. Dette er en meget viktig, og utrolig spennende, jobb, og jeg stortrives her på Måltidets Hus, hvor det gjøres veldig mye interessant arbeid. Hun har stor tro på at NKL skal lykkes med å trekke flere ungdommer til kokkeutdannelse de kommende årene. – Vi trenger veldig mange flere unge

Hennes egen kokkekarriere begynte som lærling på det som den gang var det nyeste hotellet i Sandnes – Residence. – Jeg hadde allerede hatt kokekjøkken som valgfag, og gikk på husmorskolen på Hinna. Det var klart at det var innen matfaget min fremtid lå. Etter endt utdanning fikk jeg min første skikkelige jobb på Victoria Hotel i Stavanger, hvor jeg var i ni år. Etter en kort periode tilbake på kjøkkenet på Hotel Residence i 1998, bestemte Bodil seg så for å gå i en litt annen retning. – Jeg ble ikke lenger superhappy for å lage den perfekte sausen, og tenkte at det kunne være sunt å komme seg litt bort fra grytene. Jeg fikk muligheten til å hoppe inn i en lederrolle som arrangementssjef på Residence, med ansvar for 30 ansatte, og det var en ny rolle hvor jeg storkoste meg. Etter et par år fikk jeg tilbud om å bli salgs- og markedsansvarlig på Kronen Gaard, og der fant jeg det som ennå er stedet hvor jeg virkelig føler meg hjemme. Det var her jeg for alvor så hvor viktig rolle et serveringssted har, og hvor mye det har å si at det gjøres en god jobb på kjøkkenet.

Kronen og Kongen Hun tok også del i sammenslåingen av åtte ulike overnattings- og serveringssteder i regionen til Kronengruppen. Etter seks år som markedssjef fikk Bodil så i 2006 jobben som


FLERE KOKKER: Bodil er glad for at det nå ser ut til at ungdommer vil bli kokker, men sier at det ennå trengs mange flere til ”verdens beste jobb”.

daglig leder for sin elskede Kronen Gaard. – Vi tok tidlig et veivalg om at det vi skulle satse på var skikkelig mat, laget av førsteklasses råvarer og med mye kjærlighet. Det var en stor suksess, og vi bygget opp et meget bra omdømme både blant privatpersoner og bedrifter, sier Bodil, som i 2012 i tillegg til å være leder på Kronen Gaard også overtok ansvaret for GamlaVærket. – Det var beintøft, slik det skal være å skape fornøyde kunder, men samtidig er det er utrolig rush når det går bra, sier hun, og forteller om sin mest kjente gjest, Kong Harald: – Da han kom til Kronen Gaard, var det et enormt press for å lykkes, selv om han er veldig lite kravstor. For å være ærlig tror jeg han ville vært godt fornøyd med fiskeboller i hvit saus. Han ville dog ikke avsløre sin favorittrett, fordi han visste at han da ville blitt servert det uansett hvor i Norge han dro, ler Bodil.

Samarbeid for suksess Både som kokk på diverse kjøkken, leder for Kronen Gaard og GamlaVærket, som leder for

arbeidsutvalget i serveringsbransjen i Sandnes, og i sin nåværende rolle i NKL, har Bodil vært opptatt av å legge til rette for samhandling. – Det er utrolig viktig for å lykkes i alle aspekter av livet. Selv om veldig mye gjøres bra her i regionen, jeg var for eksempel med da vi innførte 100-ugå i Sandnes – noe som er den største suksessen i serveringsbransjen noensinne, er det absolutt rom for forbedring. Man må bli flinkere på markedsføring for å trekke folk ut på restaurant, og så gi en service som garanterer at de kommer tilbake, fastslår Bodil. Også i en større sammenheng ser hun rom for samarbeid. – Jeg var nylig på et møte i Matfatet Jæren, hvor Rørosmat, som har skapt Norges tydeligste merkevare innen lokalmat, fortalte om sine erfaringer. Det er ikke tvil om at vi har potensiale til å gjøre noe minst like stort her i Rogaland, hvor vi i tillegg til å ha landets beste råvarer, har Gastronomisk Institutt, Det Norske Måltid, Gladmat og andre festivaler, samt veldig mange dyktige lokale kokker. Med litt samarbeid kan vi bringe det unike med regionen til hele Norge.

Ofret Las Vegas for kjærlighet På LinkedIn-profilen til Bodil finner man et sitat prominent plassert: «Angre heller på det du gjorde enn det du aldri turde gjøre». Når hun ser tilbake på sin karriere, er det noe hun angrer på? – Nei, faktisk ikke. Selv om jeg alltid har jobbet utrolig hardt og mye – litt i overkant vil nok familien si – har det vært så lystbetont at jeg ville gjort nøyaktig det samme igjen om jeg hadde valget. Jeg har alltid hatt innstillingen at det vil komme noe godt utav å ta sjanser og hoppe på togene som går forbi. Den eneste gangen jeg kan huske at jeg ble stående på perrongen var da jeg som ung fikk tilbud om å jobbe ett år i Las Vegas gjennom et utvekslingsprogram. Jeg var da så forelsket at jeg måtte takke nei til det. Men i år feirer vi sølvbryllup, så det er definitivt ikke en avgjørelse jeg angrer ett sekund på, sier hun med et smil.

Næring I SANDNES

‹‹ 17


Kurs og konferanse med hjerneføde på menyen.

Æ

D

reload.no

...og det er enda mer spennende på innsiden

VITENFABRIKKEN

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

Kom og lek i tretoppene Ta med deg gjengen og opplev en aktiv og morsom dag, full av spenning og mestring for både venner, barn og foreldre. Vi har utfordringer for alle aldre

ÅPNINGSTIDER 2016 Åpner til påske 24-27 mars: 10:00- 15:30 2. APR-19 JUNI: Lør/Søn 10:00- 16:00 20. JUNI-21 AUG: Alle dager 10:00-16:30 21. AUG- 16 OKT: Lør/Søn 10:00- 15:30

Kom og lek i tretoppene Ta med deg gjengen og opplev en aktiv og morsom dag, hoytlavt.no/nedstrand full av spenning og mestring for både venner, barn og foreldre. Vi har utfordringer for alle aldre

ÅPNINGSTIDER 2016

18

‹‹

Næring I SANDNES

Åpner til påske 24-27 mars: 10:00- 15:30 2. APR-19 JUNI: Lør/Søn 10:00- 16:00 20. JUNI-21 AUG: Alle dager 10:00-16:30 21. AUG- 16 OKT: Lør/Søn 10:00- 15:30


Æ TEMA

22

30

‹‹

I hvert nummer av Næring i Sandnes velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være Sandnesrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

‹‹

26

34

‹‹

‹‹

SOMMER OG REISELIV Finnes det noe bedre enn sommer? Sommer i Sandnes. Her finnes det et rikt utvalg aktiviteter og arrangementer som gir deg mye å gjøre enten solen skinner eller det blir nok en jærsk sommer.

‹‹

Enten du skal ut på reise, gir anbefalinger til tilreisende på besøk i Sandnes, eller kanskje vil være turist i egen by, er valgmulighetene mange, og på de neste sidene får du lese mer om dette.

N æ r i n g Ii SsAa NnDdNnEeSs

‹‹‹ 19


TEMA sommer og reiseliv

Klar for sommerhandelen Tekst// tore friestad

Allerede 1. juni braker det løs med tusenvis av besøkende til Sandnesugå, som i år arrangeres for 53. gang. Markedssjef i Sandnes Sentrum, Sigrun Gabrielsen, mener at Sandnes er godt på vei til å bli regionens beste handelsdestinasjon.

S

andnes er viden kjent for å være en svært god handelsdestinasjon. Mange tilskriver det til det brede utvalget butikker, den gode servicen man får og at det er kort vei mellom ulike handlearenaer. Sigrun Gabrielsen er enig i det, men sier at det også finnes flere grunner til at handelsstanden i Sandnes lykkes så bra. – Vi er opptatt av å skape godt samarbeid mellom de ulike aktørene som befinner seg i denne flotte byen, og arrangerer interessante aktiviteter som lokker beboerne ut i gatene. Den store utfordreren vår er ikke Kvadrat eller Stavanger, men netthandel, og derfor er det viktig å tilby det man ikke kan få på nett – en unik opplevelse for hver enkelt kunde, sier hun.

Velkommen til folkefest Sandnesugå, som avholdes fra 1. til 4. juni, er det største handelsarrangementet i byen. Barnas By skaper mye liv og røre, mens internasjonalt matmarked sørger for at det blir mye interessant på menyen. – Det er utrolig stor interesse blant utstil-

20

‹‹

Næring I SANDNES

lere, og det største problemet er faktisk å finne plass til alle som vil være med på denne folkefesten. Så det vil være utrolig mye å både se, gjøre, og handle, smiler Gabrielsen, og minner om at butikkene i Sandnesugå har åpent til klokken 21 onsdag og torsdag, 19 fredag og 17 lørdag.

Nyhet på menyen Nytt av året er at det skal tilbys varmmat under Sandnesugå. Værtskapet, en samleorganisasjon for serveringssteder i Sandnes, vil presentere syv av sine aktører i et telt i Flintergata, hvor man vil kunne få et solid utvalg mat og drikke. – Dette var noe som ble etterspurt i fjor, og da kaster vi oss rundt og sørger for at det er på plass i år. Værtskapsteltet skal være åpent fra 12 til 22, og her vil man få mange valgmuligheter rundt bordene i det 9x30 meter store teltet. Det er gitt skjenketillatelse, og det vil også være underholdning, så vi tror at dette vil være et populært sted å være også etter at butikkene stenger, sier Sandnes Sentrummarkedssjefen.

Liv i sentrum Når Sandnesugå er vel overstått, er det fortsatt mye igjen av sommeren. Gabrielsen er fornøyd med at det er en sommer spekket med ulike aktiviteter i sentrum. – Sommerrevyen, Nordsjørittet, Blinkfestivalen og alt det andre som skjer her er med på å skape en solid og positiv Sandnes-identitet, og mer liv i sentrum. Det er utrolig viktig for en by at det er mange tiltrekkende aktiviteter, og det er det ikke mangel på i Sandnes, fastslår Gabrielsen.

Bra fremtid for handel Det skjer mye i Sandnes som kan påvirke handelen her i riktig retning. Langgata fornyes med ny gate, nye lys, ny beplantning og kunst, og det er store planer for både Indre Vågen og Ruten. – Vi har som uttalt mål at Sandnes skal bli den fineste og beste handelsdestinasjonen i vår region innen 2018. Folk ser allerede nå at Sandnes tar mange positive skritt fremover, og jeg er veldig optimist til at Sandnes vil bli en enda bedre handelsdestinasjon.


RESTAURANTGUIDE RESTAURANTGUIDE

Lunch, middag, selskapsarrangement – hele året. Telefon 51 47 72 55 www.sogndalstrand-kulturhotell.no

LUNSJ – UTSTILLINGER – ARRANGEMENT – OVERNATTING God mat • Unike lokaler • Storslått natur

Åpent alle dager. Kontakt oss for informasjon og bestilling. Tlf. 51791660 • Håvegen 347, 4365 NÆRBØ • post.hgp@ha.kommune.no • www.hagamleprestegard.no Foto: Elizabeth Croft

SANDNES

TELEFON 90 40 60 70

WWW SABI.NO

MAT, HISTORIE OG EKTE OPPLEVELSER

...så mye mer enn du tror Hotell - Kurs og konferanse - Kafé - Restaurant - Selskapslokaler - Lysstøperi GLOPPEHALLEN - Fabrikkutsalg - idylliske bygninger med historie i sentrum

+47 51 61 29 00 - www.byrkjedalstunet.no

Næring I SANDNES

‹‹ 21


TEMA sommer og reiseliv

Høytsvevende feiring

i Kongeparken Kongeparken er regionens fremste turistattraksjon, og i anledning 30-årsjubileum har de investert i en ny aktivitet; Ørnen, som skal trekke enda flere modige sjeler til Rogaland. Tekst// tore friestad

V

i ønsket oss et nytt landemerke, noe som kunne sees på lang avstand og som gav utsikt over hele Jæren. Vi ville ha noe spektakulært som passer for de virkelig vågale, og samtidig var tilgjengelig for en bred aldersgruppe. Attraksjonen vi søkte fant vi hos en karusellfabrikk i Nederland, sier Håkon Lund, daglig leder - eller lekemester som han kaller det - i Kongeparken.

– Jækla høyt og jækla fort Ørnen, som åpnet 16. mai, er med sine 80 meter Rogalands høyeste bygg. Med to store armer på hver side løfter Ørnen to gondoler som hver tar ti personer. Gondolene er festet i spesiallagde wirer som er laget av kevlar. Når gondolene kommer opp på rundt 40 meter starter tårnet å rotere. En rotasjonshastighet på 70 kilometer i timen sørger for en ekstrem flytur. – Den går jækla høyt og jækla fort, og jeg har ennå ikke bestemt meg om jeg tør ta den. Men jeg er ikke i tvil om at det vil bli en po-

22

‹‹

Næring I SANDNES

pulær attraksjon - det er mange både små og store som er mye tøffere enn meg, smiler Lund.

Tror på dobling av turismeinntekt – Målet til Kongeparken er å ha opplevelser som trekker turister til Rogaland hele året. Jeg er nemlig overbevist om at turisme kan bli fremtidens olje for Rogaland, sier Lund. Han estimerer at turistnæringen i regionen i dag står for omtrent én milliard kroner i verdiskapning, og dette mener Lund kan dobles på kort tid. – Rogaland har utrolig mye å by på. Her finnes mange heftige naturopplevelser, bergog dalbaner, Norges fineste strender, lærerike og morsomme museer og vitensentre, for å nevne noe. Det er korte avstander fra den ene til aktiviteten til den andre, noe som passer ekstra godt for familier på ferie, fastslår parksjefen, og påpeker at Kongeparken og andre turistattraksjoner er store arbeidsplasser for unge medarbeidere, noe som er viktig i en tid med økende arbeidsledighet blant unge.

Skaper magiske øyeblikk Kongeparken ble skapt av visjonæren Gabriel Ålgård i 1986 etter tidenes byggearbeid, med en prislapp på 250 millioner kroner. Da Håkon Lund og Lund Gruppen overtok parkdriften i 1997, var det med lovnader om å fortsette det innovative arbeidet og investere penger i å skape en attraktiv park. – Det har vi definitivt gjort, med stadige oppgraderinger og én ny attraksjon hvert år. Ørnen kostet nær 34 millioner kroner, og de siste årene har vi investert hundrevis av millioner i nye opplevelser og attraksjoner. I 2011 kom Barnas Brannstasjon, i 2012 Spinnvidle, i 2013 Fossen, og i 2014 og 2015 bygget vi ut Gråtassland, som i fjor ble kåret til verdens beste nye fornøyelsesparkområde av THEAawards, fornøyelsesparkenes Oscar. Vi satser mye på å tilby og utvikle unike opplevelser som skaper magiske øyeblikk for familier som besøker oss, inviterer lekemester Lund.


Vi ønsker våre kunder og

samarbeidspartnere en god sommer!

I tillegg til aviser leveres blader, bøker og pakker i din postkasse før frokost.

www.runar.as

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Sjekk mer på www.helthjem.no Vårt mål er å yte revisjons- og rådgivningstjenester til lokale bedrifter i Sør-Rogaland, og å være en aktiv diskusjonspartner innenfor regnskap og skatt. Vi legger stor vekt på personlig kontakt og oppfølging av kundene, og ønsker å bidra med mer enn den lovpliktige revisjon.

“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.” www.toyotasorvest.no

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Bente Håland, daglig leder

For a great day at work bente@haalandasfalt.no

www.cramo.no

Din lokale distribusjonspartner:

Tlf. 46 41 88 88

Vi er en del av nettverket

www.helthjem.no

www.sdiv.no

Vi har alltid en traktor klar!

Vi utfører tjenester: • • • • •

Landbrukstjenester Gjødsling med vakuumvogn Pløying og jordfresing Utgraving og massetransport Salg og levering av pukk, grus, solla jord

• • • • •

Trefelling og hagearbeid Transport av maskiner og utstyr Utleie av maskintralle Sopevogn Alle typer traktorarbeid m.m

• Beleggningstein og støttemurer • Bemanningsutleie Ta kontakt for en uforpliktene prat! Vi fikser det meste!!!

Se også: www.herredsvela.net Herredsvela Maskin AS Hommersåk, TLF: 920 28 645

Næring I SANDNES

‹‹ 23


TEMA sommer og reiseliv

ALLSANG: Petter Aagaard skal også i sommer skape sang og glede i Indre Vågen.

Industrihistorisk sommerrevy Tekst// tore friestad

Når revygründer Tore Lie hver helg i juni inntar scenen på Vågen sammen med blant annet Christine Hope, Trond Hanssen og et syvmannsorkester, er Sandnes’ forvandling fra et teglverktettsted til byen vi har i dag noe av det som skal latterliggjøres.

D

et er ikke mange som er klar over at Sandnes for 100 år siden hadde syv teglverk, og at det var byens hovedindustri, slik olje er i dag. Vi syns derfor det er tid for å ta opp Sandnes’ glemte historie, og

24

‹‹

Næring I SANDNES

overgangen «Fra teglverk til latterverk», som showet heter, sier Tore Lie, og er rask med å påpeke at Sommerrevyen 2016 ikke bare vil handle om murstein: «Det kunne nok blitt dørgende kjedelig». Han kan avsløre at showet

også vil inneholde blant annet numre om kommunesammenslåing, Sandnesposten om 25 år, og andre lokale tema som vil få gauker til å smile og le.


TEMA sommer og reiseliv

LOKALT: Sommerrevyen, her representert ved regissør Trond Hanssen og gründer Tore Lie, har mye lokalt stoff på programmet.

God interesse Sommerrevyen skal ha ni forestillinger, fra torsdag 2. juni til lørdag 25. juni. Totalt er det plass til 4000 publikummere, og i slutten av april var allerede nesten 2500 billetter solgt. – Det betyr at vi ligger enda bedre an enn i fjor, og det er positivt, spesielt med tanke på at veldig mange venter til uken før arrangementet før de bestemmer seg for at de skal gå. Men vi merker at de som var på fjorårets show er tidlig ute for å sikre seg gode seter langs langbordene. Det er alltid noen som er skeptiske til revy, men svært mange av disse blir faktisk blodfans som tar med seg flere i vennegjengen eller kollegagruppen neste gang, sier Lie.

på scenen. Dette er en sosial affære med god mat og drikke langs langbordene, og ikke minst en allsang-session som løfter teltduken mot slutten av kvelden. – Dette er en helaften med 4-5 timers underholdning i Indre Vågen, så man får mye for pengene. Og jeg tror årets arrangement blir enda bedre enn de foregående. Ikke minst fordi vi har fått med oss en svært ettertraktet revyartist i Christine Hope, men også siden vi i år kan by på en herlig Biffbuffet levert av Big Horn Steak House med tilbehør fra PåSiå. Vår allsangleder Petter Aagaard sørger så for at den gode stemningen varer godt mot solnedgang. Dette blir flott!

– Bedre enn de foregående

Vil ha gauker ut i gatene

De som tidligere har vært på Sommerrevyen vet at dette er mer enn en timelang opptreden

Sommerrevyen hadde sin første oppsetning i 2013.

– Det var ikke noe slikt i Sandnes, og jeg var sikker på at dette var noe byen ville ha. Her er det, om man ser bort fra sykkel og ski, ikke så veldig mye som skjer på kulturfronten i sommerhalvåret, og jeg vil være med på å skape en mer levende by. Revygründeren uttalte i fjor at Sandnesfolk ikke var flinke nok til å bruke sin egen by. – Det står jeg ved. Sandnes er en rimelig øde by når man går her på kveldstid, og det er trist. Det å være ute for eksempel når det er 100-ugå viser at det er et enormt potensiale for å få mer folk ut i gatene. Sommerrevyen skal i hvert fall sørge for liv ved bryggekanten i junihelgene, lover Lie.

Næring I SANDNES

‹‹ 25


TEMA sommer og reiseliv

Tekst// berit bryne

Rekor etter Sandnesbuen og rogalendingen reiser på ferie som aldri før. Gjerne på turer bestilt hos lokale reiselivsaktører - selv om billige utflukter bare er litt nettsurfing unna.

R

eiseExperten Finnøy Buss, Ticket Feriereiser og Carica Cruiseeksperten rapporterer om travle tider og rekordstore ordrereserver. – Vi opplever ingen nedgang hos oss. Heller oppgang. Folk skal på tur uansett når de har fri, sier Heidi Wold Hannevig. Hun er daglig leder i ReiseExperten på Lura, som eies av Finnøy Buss. Sammen utgjør selskapene en godt etablert totalleverandør av reiselivstjenester.

Populære tematurer ReiseExperten spisser seg inn på tematurer og nye reisemål: – Vi prøver å skille oss litt ut med å skreddersy turer for bedrifter, foreninger og lag. Det kan være teambuilding, vin- og matturer, vandringer, storbyturer og turer med historisk innhold, sier Wold Hannevig. Turene er populære. I fjor ble det arrangert rundt 100 program-, gruppe- og firmaturer. I tillegg til de lengre turene i Norden, Tyskland, Østerrike og Italia er det også veldig populært med dagsturer, både blant bedriftskunder og privatpersoner. – Vi arrangerer turer der det er veier, oppsummerer Tom Andre Joakimsen. Han trekker fram Heidis lange fartstid i bransjen som et stort pluss: – Kundene har ønsker, og vi kan rådgi. Heidi kan med sine 30 års erfaring si at hun heller anbefaler å gjøre det sånn når kunden forteller om sine planer. Wold Hannevig legger til at den personlige relasjonen de tilbyr kundene er viktig. Gevinsten er lojale kunder og stadig nye reisende.

26

‹‹

N æ r i n g I SA S A N D N EESS


TEMA sommer og reiseliv

rdetterspørsel sommerreiser Heidi Wold Hannevig og Tom Andre Joakimsen i ReiseExperten Finnøy Buss. (Foto: Berit Bryne.)

Det lille reiselivskollegiet trives med å være lokale tilbydere av reiser. – Vi hjelper kundene når de trenger det. Det er travelt når det er mye å gjøre, og så slapper vi av når det er lite å gjøre. Denne bransjen er en livsstil, sier Joakimsen.

– Folk prioriterer familieferier Også hos Ticket Feriereiser i Sandnes er det gode tider. – Vi ligger bra an og har nå hatt to meget travle år. Folk reiser altså fortsatt, til tross for nedgangstider. De tidlige sommerbestillingene til hele selskapet har økt med seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier daglig leder Vibecke Stanghelle, som tror folk prioriterer reiser og familieferier heller enn å kjøpe ny bil for eksempel. Ticket Feriereiser har 18 butikker i Norge. På Sandnes-kontoret jobber fire personer med å selge et stort aspekt av reiser til hele verden: Charter, fly, cruise og hotellopphold. – Vi samarbeider med de store charterleverandørene og selger flest charterturer. Nå opplever vi også en økning i etterspørselen etter cruisereiser, spesielt i Middelhavet, sier Stanghelle.

Tryggere enn på nett Kunder får reisebyrået ved å annonsere i aviser

på landsbasis, samt via mail, telefon og i butikken. – Vi ringer til kundene før avreise, ønsker dem god tur og velkommen tilbake. Vi yter god service og har mange gjenkjøpere. Nettopp den personlige servicen er en grunn til at mange foretrekker å bruke reisebyråer i stedet for å selv bestille turer på nettet. Ifølge Stanghelle er de reisende også mer sikret når de bestiller gjennom byrå. Det kan fort bli kostbart dersom man bestiller på nettet og det blir en feil med navn eller dato. – De som bestiller på ticket.no har backup hos oss i butikk. Hos oss heter det «én kunde, én ticket». På spørsmål om hvordan hun tror sommersesongen kommer til å bli, svarer Stanghelle: – Det kommer an på været! I fjor sommer var det dårlig vær og veldig mye å gjøre. Om høsten arbeidet vi med å booke til i sommer. Kundene ønsket å sikre seg i tilfelle nok en dårlig sommer.

Satser på cruise og andre reiser Hos Carica Cruiseeksperten meldes det også at været avgjør hvor travelt det blir. – Hvis det regner ute, er det høytrykk inne hos oss. Da kimer telefonene, forteller markedssjef Magnar Haugland.

Carica er distriktets største tilbyder av cruisereiser. De har nylig tilført nye segmenter som sport-, ferie- og fritidsreiser, og framstår nå som komplett tilbyder av alle typer reiser. Ni personer er ansatt i butikken på Lura. I forbindelse med utvidelsen er tre nye medarbeidere hyret inn, og et butikklokale er også åpnet i Stavanger sentrum.

I vinden over hele verden Årlig cruiser i underkant av 3000 personer avgårde på ferie med billetter utstedt av Carica. – Vi har aldri hatt en så god ordrereserve som i år! Ferie vil folk ha, fastslår Haugland. Mest populært er det med cruise i Middelhavet fra mai til oktober. Her er det store skip med mye barneaktiviteter blant annet. – Vi har solgt fleste turer med verdens største cruiseskip, Harmony of the seas, som går fra Barcelona. Karibia er også et populært reisemål. Det blir samtidig stadig flere cruiseturer til Østen, og Cuba kommer til å bli en storselger til vinteren. – Cruise-ferier passer for folk i alle aldre. Overvekten av publikum er på 50+, men vi ser at et stadig yngre publikum får øynene opp for cruise, sier Haugland. – Nå mens jeg snakker med deg ramlet det inn en bestilling på mail på 22 personer som skal på cruise. Kjekt er det!

N æ r i n g I SA S A N D N EESS

‹‹ 27


TEMA sommer og reiseliv

28

‹‹

Næring I SANDNES


TEMA sommer og reiseliv

Skal få gauker ut i

De siste tre årene har Sandnes Turlag utgitt en «10 på topp»-brosjyre med forslag til vandreturer i Sandnes. – Forhåpentligvis er dette et lite ekstra push til folk for å komme seg opp av sofaen og ut i den vakre naturen som omgir oss, sier Sissel Tesdal Torgersen. Tekst// tore friestad

F

ørst og fremst er denne brosjyren god informasjon. Jeg har inntrykk av at mange går sin faste tur, for eksempel til flotte Dalsnuten, fordi de ikke vet om flere løyper. Med «10 på topp» gir vi informasjon om hvor man finner andre toppturer, hvordan man kommer seg dit, hvordan vanskelighetsgraden er og cirka hvor lang tid turen vil ta. Det gjør det enklere å prøve noe nytt, fastslår Sissel Tesdal Torgersen, som er ansvarlig for 10 på topp i Sandnes Turlag. I fjor var det over 400 mennesker i alderen 0,5 til 79 år som tok på seg gode sko og la turen til Sandnes’ knauser, nuter, varder og fjell, brukte tangen de fant i postkassen på toppen til å klippe et unikt merke, og som et resultat av sin innsats fikk diplom når de leverte brosjyren hos Hetland Sport.

brosjyre som en sunn, gratis, sosial aktivitet mellom kollegaene, og det er veldig positivt.

Nye ruter for store og små Hvert år kommer tre nye ruter inn i brosjyren. – I «10 på topp» er vi opptatt av variasjon, slik at man har både noe nytt, noen lette og de noe mer krevende turene å velge blant. Nye topper i år er Undeknuten, Grimslifjellet og Eilevfjellet. Sistnevnte er en fantastisk fin tur for barnefamilier, hvor det er mulig å kombinere med grilling i gapahauk. Fem av rutene i årets

program, de som er merket med vår maskot Turbo, arrangerer Barnas Turlag familieturer til, så det er noe man bør få med seg, sier Torgersen. Helt til slutt har Torgersen følgende oppfordring til sommeren og høstens fjellvandrere: – Nyt hverandres selskap i den herlige naturen vi har her i Sandnes! PS: 10 på topp-brosjyren for 2016 får du på Hetland sport, STF sitt tursenter i Stavanger, Sandnes Bibliotek, eller på Sandnes Turlag sine nettsider.

Sunn, gratis, sosial bedriftsaktivitet Rutene til de mange Sandnes-toppene er godt rødmerket av kommunen, og Torgersen skryter av at kommunen er flinke til å tilrettelegge for aktivitet i friluft og er en god samarbeidspartner for turlaget. – Kommunen gjør en svært god jobb med å merke rutene, og vi i turlaget gjør det vi kan for å holde stiene gode. Målet er å gjøre det så lett så mulig å benytte seg av naturen. Jeg vil spesielt at ungdom skal komme seg litt bort fra datamaskinen og oppleve hvor mye det å være utendørs kan gi dem både fysisk og psykisk. Vi har også opplevd at mange Sandnes-bedrifter bruker vår

Næring I SANDNES

‹‹ 2 9


TEMA sommer og reiseliv

Sett farge på sommeren Sommeren er høytid for både utendørs og innendørs maling, og Renate Thunem, daglig leder i RMB Malerservice, sier at de har flust med oppdrag de neste månedene. I tillegg byr hun på tips til de som vil utføre malejobben selv. Tekst/foto// tore friestad

N

år gradestokken stiger over 5 celsius også nattestid, og regnet slutter å dryppe så regelmessig, griper mange sandnesgauker sjansen til å friske opp fargen på huset. Det betyr at det ikke blir noen lang sommerferie på Renate Thunem eller hennes ansatte i RMB Malerservice. – Noen gjør ennå malejobben selv, men det blir færre og færre, så vidt jeg oppfatter. Det blir stadig vanligere å leie inn eksperter. Hovedgrunnen er nok at folk ikke har tid eller lyst til å bruke sommerferien på å stå i en stige utpå huset sitt, men like viktig er tryggheten

30

‹‹

Næring I SANDNES

om at jobben blir gjort skikkelig når man bruker noen som har kompetanse og erfaring med husmaling, sier Thunem.

Advarer mot svart arbeid Renate er opptatt av å advare mot svart arbeid, som ennå er utrolig utbredt i denne industrien. Hvis man bruker svart arbeidskraft, har man ingen garantier og ingen klagemuligheter om noe går galt. – Mister de et malingsspann på bilen din, er det fort du som må betale for å fikse det. I tillegg er de som driver svart arbeid ofte øst-euro-

peere som tar med seg malingen fra hjemlandet. Det betyr at den ikke vil takle forholdene her på kysten av Norge, og du må gjøre jobben igjen neste sommer. Svart arbeid ødelegger mye for oss som driver seriøst i bransjen. I verste fall kan du faktisk kan ende opp i fengsel for skatteunndragelse, eller risikere å måtte betale store summer i erstatning om en arbeider skader seg alvorlig på din eiendom fordi de ikke følger de strenge kravene til sikring.

Positivitet og aktivitet RMB tilbyr alt innen innvendig og utvendig


TEMA sommer og reiseliv

God helse i egen arbeidsplass Bedriften ble startet i 2010, da Renate og ektemannen Bjørn hadde vært sykmeldt i en lengre periode og hadde tilbud om full trygd. – Vi var ikke klare for å bli førtidspensjo-

Foto: Jordan

Foto: Jordan

maling, sparkling, tapetsering og gulvlegging av både nybygg og eksisterende bolig, og jobber for både private og næringskunder. – Vi har ikke et stort ønske om å være med på de aller største prosjektene, men er ofte en bidragsyter på mindre utbygginger. Vi vil heller ikke ta prosjekter der utbygger kun bryr seg om å gjøre det billigst mulig. Vi skal levere skikkelig håndverk, og være stolte av jobben som er gjort. Renate kan fortelle at det er en kjempespennende tid for selskapet, med godt trøkk og mye aktivitet. – Boligmarkedet er på vei opp, og mange av de mindre, useriøse utenlandske selskapene i samme segment har forsvunnet på grunn av nedgangen i oljemarkedet. Vi har regnet på ufattelig mange priser i det siste, og er så travle at vi har kunnet ansette en ny maler og tatt inn to personer i praksis. Vi har jobbet godt og riktig med vår profilering, blant annet i Sandnes Ulf-nettverket, og legger vår ære i å gjøre en god jobb. Fornøyde kunder er gode ambassadører og gir ytterligere referanser. Vi er nå veldig godt posisjonert til oppgangen som kommer, sier Thunem.

nister, og følte vi ennå hadde noe å bidra med i arbeidslivet. Samtidig var det vanskelig å finne en arbeidsgiver som kunne legge til rette slik vi behøvde. Vi har begge vært innom byggebransjen før, og fant derfor ut at vi kunne skape vår egen arbeidsplass, og være positive arbeidsgivere for andre – nå har vi ni malere, samt en prosjektleder i praksis, sier Thunem, og sier at både hun og Bjørn har fått helsen tilbake ved å være aktive arbeidere, noe få trodde var mulig for seks år siden.

– Det er ikke mange som tør velge kraftige farger, det går mest i lyse toner. Lenge har lysegrått og hvitt vært standard på hus her i regionen, men nå er det en helning mot beige, sand og gyldne farger. Men vi kan hjelpe uansett hvilken farge kunden velger, og kan også bistå med å velge riktig farge, inviterer malersjefen.

Fem tips til malere: •

Skiller seg ut Renate og Bjørn opprettet, sammen med Modestas Dalinkevicius som utgjør M-en i firmanavnet, RMB Malerservice. – I den spede begynnelse startet vi med hjemmekontor, og lager i garasjen, men med tiden ble dette for lite. Vi flyttet derfor for halvannet år siden til den gamle «Godsen» Sandnes Godssentral i Hoveveien, sier Renate. Selv om du ikke vet hvor dette er, har de fleste lagt merke til det lysegrønne bygget ved Sandnes stasjon. – Vi liker å skille oss litt ut, og være et lyspunkt i hverdagen til både besøkende og forbipasserende, og brukte derfor denne oppfriskende fargen når vi fikk velge. Ofte er industriområder forfalte og tragisk triste fordi det ikke blir ivaretatt. Slik kan ikke vi ha det, sier Thunem, som ikke tror at mange andre vil følge deres fargevalg.

Husk grundig vask av underlaget – inkludert skraping og skifte av kledning om nødvendig – før det males. Grunning må til på bart tre. Hvis du vasker huset med høytrykkspyler, må det tørke i noen dager, ellers lukkes fukten i kledningen. Unngå også å holde spyleren for nær veggen. Prøvemal litt – ofte ser ikke malingen lik ut på huset som på datamaskinen eller i boksen. Når du setter i gang – ta to strøk og ikke vær gjerrig med malingen. Det vanligste feilen privatpersoner gjør er at det ikke brukes nok maling. Gjøres jobben skikkelig, kan det holde i ti-tolv år. Ikke mal når solen står på, og husk at det må være minimum fem grader også på natten.

Næring I SANDNES

‹‹ 31


TEMA sommer og reiseliv

Folkebanen i Sandnes Tekst/foto// berit bryne

I Bærheim Golfpark kan du spela golf kvar dag året rundt - så sant banen er fri for snø. Sandnes Golfklubb er ein av få klubbar i landet som får nye medlemmer og faktisk tener pengar. No ser dei fram til ein aktiv sommar.

K

jempekjekt, seier Monica Hellestø, som både arbeider i Bærheim Golfpark og spelar golf. Ho berømmer klubben for eit knallgodt, inkluderande miljø med stor dugnadsvilje og plass til mange fleire i alle aldrar i «familien». Golfparken er ein av fire 18-holsbanane i Rogaland, og er med sine 2200 medlemmer den fjerde største i landet. Klubben har ti heiltidsstillingar på drift og vedlikehald av banen, samt eit par årsverk på deltid. Dagleg leiar og instruktør Ådne Stensland slo sitt første golfslag i 1977, 11 år gammal. – Eg vart biten av basillen etter eitt slag. Har spela sinnssjukt mykje golf og alltid jobba med sporten, fortel han i kontoret sitt i klubbhuset, som er ein ombygd silo.

golfinteresserte Bent Bærheim, med tilleggsjord, vart etter mange års planlegging og kamp mot byråkratiet omskapt til ein golfpark med særprega utforming i nydeleg, småkupert landskap. – Klubbfasilitetane skal bera preg av at dette har vore ein gard. Gamle bygningar er tatt vare på og sett i stand. I lag med gode samarbeidspartnarar har me lagt stein på stein og tenkt heilskapleg rundt utviklinga; kva er best for denne banen og plassen totalt sett, seier Stensland. Han kallar resultatet for «folkebane»: Ein casual, easy-going plass der du kan spela i dongeribukse og joggesko viss du vil. Passande, sidan mange meiner at golf er blitt den nye folkesporten.

Frå gard til golf

Kom som du er-filosofien, i kombinasjon med god tilretteleggjing for nybyrjarar, er ei annan årsak til populariteten. For fire år sidan begynte klubben å tilby gratis golfkurs. Du kan

Ein viktig del av suksessfaktoren til Bærheim Golfpark er nettopp den autentiske nærleiken til jordbruket som var her før. Garden til den

32

‹‹

Næring I SANDNES

Tilrettelagt for nybyrjarar

slå gratis treningsballar, og det blir arrangert gratis fellestreningar. – Folk må «leiast i handa» til dei blir golfarar. Golf blir ein livsstil for mange. Me gjer ein stor innsats for å gjera det så attraktivt som mulig for medlemmene å vera her, seier Stensland, og ramsar opp: Turneringar, fellestreningar, festar, turar og golfakademi. Aktiv Facebook-side, innhaldsrik nettside og informasjonsbrev frå Monica Hellestø kvar fredag. Butikk med vaksne fulltidstilsette som legg vekt på god service.

Bra for folkehelsa I tillegg til at golfspeling er ekstra kjekt i sommarhalvåret, er det god trim året rundt, påpeikar Stensland: Du går cirka 1,2 mil på ein runde, bruker fire timar og forbrenner rundt 1000 kaloriar. – Dette er kjekt og sosialt, og ein fin familieaktivitet. Golfing er rett og slett bra for folkehelsa!


På den landfaste øya Talgje i Ryfylke

Gi barna en kjekk dag i Fiolen Familiepark. Enten det er familietur, barneselskap eller avslutningstur med laget ditt er parken et ideelt sted. Du kan blant annet hoppe i høyet, kjøre de populære trøtraktorene våre og få nærkontakt med dyrene. For åpningstider og annen info, se:

Sandnes Taxi

www.fiolenfamiliepark.no

Foto: Rune Helliesen

EKTE OPPLEVELSER

TA TUREN TIL BYRKJEDALSTUNET Kulinarisk og historisk restaurant hvor alt lages fra bunnen av på vårt eget kjøkken. Vi har også eget bakeri. HØYDEPUNKTER SOMMERAKTIVITETER • Drypp ditt eget lys i lysstøperiet • Møt våre Geiter: Sol og Måne og de andre dyrene på setertunet. • Rebusløype på Setertunet • Ta en «selfie» med de norske villdyrene • Dyrelotto for hele familien

...så mye mer enn du tror

Byrkjedal, 4335 Dirdal - +47 51 61 29 00 - www.byrkjedalstunet.no

Næring I SANDNES

‹‹ 3 3


TEMA sommer og reiseliv

Nykomling med langt perspektiv Foto: BitMap

Tekst/foto// Berit bryne

Quality Hotel Pond ble åpnet 4. april. Nedgangstider til tross - forretningshotellet sikter seg inn på å bli den nye møteplassen på Forus.

34

‹‹

V

i er utrolig stolte og glade for endelig å kunne åpne dørene til vårt flotte hotell. Belegget de første ukene har vært som forventet, sier direktør Knut Berg, og fortsetter: – Isolert sett er det selvsagt litt dårlig timing. Men dette prosjektet har vært planlagt lenge, og vi har et langt perspektiv. Det er fortsatt viktig å møtes, og vi håper og tror at tidene bedrer seg. Uansett er bærekraftig drift både i opp- og nedgangstider avgjørende for suksess, og gode produkter må tåle tidens tann. Når vi sammenligner oss med de andre hotellene i regionen, er vi godt fornøyde, og arbeider nå

Næring I SANDNES

jevnt for å skape en posisjon i markedet. Hotellet eies av forretningsaktøren Alfred Ydstebø og Petter Stordalen i Choice.

skogen, vil vi bli et hyggelig og lunt «tjern» i en kald asfaltjungel, fastslår Berg.

Nært på naturen

– Quality Hotel Pond ønsker ikke bare å bli det foretrukne hotellet for overnattende på Forus, vi vil være en samlingsplass for innovatører, og en bidragsyter til utviklingen av denne fantastiske regionen, sier hotelldirektøren. Hotellets primære målgruppe for overnatting er forretningsreisende og kurs og konferanser. Det er derfor stengt i juli, og Berg henviser turister til et av Nordic Choice Hotels sine søsterhoteller.

Quality Hotel Pond er et fullservice konferansehotell med 20 ansatte, 184 rom, åtte konferansehaller, treningsrom, restaurant og bar. Navnet «Pond» er valgt fordi hotellet ligger i et terreng som for hundre år siden var dekket av Stokkavannet. Interiøret er planlagt ut fra naturens palett. På veggene henger fotografier med motiv fra Stokkavannet. Lobbyen er «the pond». – Som tjernet er en møteplass for livet i

Sommerstengt


TEMA sommer og reiseliv

Sommerhotellenes stillingsrapport: Lars Roalkvam, direktør, Quality Hotel Residence: Sommersesongen har vi stor tro på. Vi samarbeider tett med Kongeparken, som vi har gjort lenge. I tillegg gleder vi oss til spennende arrangementer i Sandnes i sommer. Vi gleder oss også til å åpne en nyrenovert førsteetasje med ny resepsjon, selskapslokale og konseptet Brasserie X og Bar X. Vi er heldige og har en del kontrakter som tilfører oss bra med rom, men situasjonen er, som ellers i regionen, krevende.

Helmer Steinsvåg, daglig leder, Kronen Gaard Hotell og GamlaVærket: Vi har fullt i dag og fullt i morgen og er fornøyd, men merker som alle andre nedgangen i oljemarkedet. Som historiske hoteller har vi dog større nedslagsfelt enn forretningshotellene. Vi er for eksempel store på arrangementer som brylluper og konfirmasjoner. Ellers er nettsidene til Kronen Gaard kommet på kinesisk - det åpner en ny verden som vi har stor tro på! Det er også positivt at hotellet ligger ved r13 og nær Preikestolen, Lyse­ fjorden og cruise-destinasjonen Lauvvik.

Walter Raustein, daglig leder, Hotell Sverre: Markedet i området er utfordrende, men vi har god tro på sommersesongen. Region Stavanger har gjort en god jobb. Preikestolen er blitt med på mange 10 på topp-lister over verdens flotteste attraksjoner, noe som bidrar til at vi får mange tilreisende. Et svakere forretningsmarked, og flere nye hoteller i regionen, gjør at vi får flere rom å tilby turistene også sein vår og tidlig høst.

Næring I SANDNES

‹‹ 3 5


TEMA sommer og reiseliv

Foto: Anne Lise Norheim

Foto: Monica Larsen/Region Stavanger

Gode tider for reiselivet Tekst// tore friestad

I fjor sommer var det en 25 prosent økning i antall ferierende hotellgjester her i regionen sammenlignet med sommermånedene i 2014. Mange mener at det ennå er et stort uforløst potensial i det rogalandske reiselivet, og at turisme kan være den nye oljen.

N

edgangen i oljemarkedet og svakere kronekurs har gitt en drastisk økning i reiselivsnæringen. Med god hotellkapasitet, lavere prisnivå og mange unike opplevelser, ligger alt til rette for at man kan få flere turister til å velge å komme til Rogaland. – I fjor var Rogaland vekstvinner på ferie og fritid i Fjord-Norge, og vi har tro på ytterligere økning i sommer. Pågangen er stor, og næringsaktører blir stadig flinkere på å skape engasjement og vise seg frem for potensielle besøkende. Preikestolen, som er den største turistattraksjonen i regionen, tiltrekker seg nærmere 250 000 tilreisende hver sommer. Jobben er å få disse til å bli enda lengre i området og oppleve mer av alt det vi har å by på, forteller Gunhild Vevik, kommunikasjonssjef i destinasjonsselskapet Region Stavanger.

En god base Vevik påpeker at Sandnes ligger svært godt til for å være en base for de som vil reise rundt og se på alt denne flotte delen av Norge kan by på.

36

‹‹

Næring I SANDNES

– En hyggelig bykjerne med flere fine hoteller, god kommunikasjon med både tog og buss, og korte avstander enten man vil nordover mot Stavanger eller Preikestolen, vest til de mange flotte strendene, sørøst til familienes favoritt Kongeparken, eller sørover til Jæren og alt som finnes der. Alt er lett tilgjengelig fra Sandnes, og det er nok noe som bedre kan kommuniseres ut til besøkende til regionen, sier hun.

Sommerbyen Sandnes Vevik er ikke i tvil om at Sandnes by også vil få sin andel av de tilreisende til regionen i sommer, og ramser opp flere gode grunner til det. – Vitenfabrikken er en stor attraksjon for barnefamilier, og Sandnes tilbyr flere gode, unike shoppingmuligheter, blant annet i flotte Langgata. Gatene i den tette bykjernen er hyggelige å spasere i, og nylig ble Nuart sin Sandnes Art Trail lansert, noe som vil gjøre sentrum enda mer urbant og interessant fremover. Det finnes også gode grøntområder tett

på, som Sandvedparken og Stokkalandsvannet, og flotte naturopplevelser på Dalsnuten eller de andre turområdene rundt byen. I tillegg er de store arrangementene, som Blinkfestivalen og Nordsjørittet, svært viktige for å skape liv i byen. Nå som også havneområdet for alvor begynner å bli tilgjengelig, med havnepromenaden og Charles Tjessems restaurant Mondo som trekkplaster, vil nok mange tilbringe deler av sommeren sin her, mener Vevik. Hun er klar på at det er viktig at lokalbefolkningen støtter opp om Sandnes, både ved å invitere folk hit, ved å være gode ambassadører for byen, og ved å selv benytte seg av det byen har å by på. – Aktørene i servicenæringen må på sin side fokusere på å være et godt vertskap som tør å vise seg frem og er sultne på å få flest mulig fornøyde gjester. Det handler om å skape gode, helhetlige opplevelser. Det finnes utrolig mange muligheter for god reiselivsvirksomhet her i regionen, så det er bare å gripe muligheten, fastslår Vevik.


Turist i egen by Tekst// tore friestad

Når man bestiller seg en feriereise til utlandet, er ofte noe av det første man gjør å sjekke Tripadvisor for å finne ut hva man kan finne på ved destinasjonen. Men når sjekket du sist alle mulighetene som ligger åpne i Sandnes?

D

et er lett å gå i samme spor her hjemme i hverdagen, uten å utforske alt det ditt flotte nærområdet har å by på. Derfor presenterer vi et utvalg av kjente og ukjente aktiviteter og besøksmål i Sandnes som man bør få med seg for å kunne kalle seg selv en ekte gauk. Bruk sommeren til å besøke noen av disse, eller hold dem i bakhodet i tilfelle du skulle møte på en turist som spør «What can we do here in Sandnes».

De Sju Ulvungane Sandnes har mange fine turer opp i høyden. Denne turstien går via syv utkikkspunkt. Foto: Region Stavanger

Foto: J an Inge Haga

t

TEMA sommer og reiseliv

Vitenfabrikken

Rogaland Arboret

Flotte attraksjoner for både store og små. Lek og læring i skjønn forening.

Norges største arboret med fine naturopplevelser for alle aldre i frodig parkanlegg.

Foto: Inger-Sigrun Slagstad Vik, Region Stavanger

Tengesdalsvatnet

Tryggvi Islandshestgård

En herlig badeplass når solen steker i Sandnes. God parkering og enkel tilgang.

Opplev en ridetur på den robuste, tøltende islandshesten. Passer for alle nivå. Foto: Inger-Sigrun Slagstad Vik, Region Stavanger

Foto: Jorunn Busk

Parapark

Actionball

Lutsivassdraget

Sandnes’ versjon av verdens nye turisttrend: Escape Room. Femstjerners moro!

Mye aktiv underholdning; innendørs fotball, squash, golf-simulatorer og beachvolleyball.

Lei en kano eller kajakk på Kronen Gaard Hotell, og nyt tilværelsen på vannet.

Næring I SANDNES

‹‹ 37


TEMA sommer og reiseliv

Det skjer i Sandnes i sommer Dato

Arrangement

Sted

29. mai

7-nutsturen

Maurits Kartevolds plass

1.-4. juni

Sandnesugå

Sandnes sentrum

1.-4. juni

Barnas By

Herja-parken

2.-25. juni

Sommerrevyen

Maurits Kartevolds plass

02. juni

Jentebølgen

Kvadrat

3.-5. juni

Riskadagene

Hommersåk

11. juni

Nordsjørittet

Maurits Kartevolds plass

18. juni

Urban Street Festival

Nordenden av Ruten

18.-19. juni

KM friidrett

Sandnes Stadion

27.-30. juli

Blinkfestivalen

Maurits Kartevolds plass

20.-21. august

Høstlekene i friidrett

Sandnes Stadion

27. august

Hanadagen

Hana

27. august

Ganddalsdagen

Ganddal

03. sept

Afterparty

Havnelageret

26. sept-1. okt

Eventyruka

Sentrum, Sandvedparken

03. august

Tour des Fjords

Maurits Kartevolds plass

Hver tirsdag

Bryggedans

Maurits Kartevolds plass

2016 1. - 4. juni Fullt program på SOMMERBYENSANDNES.NO

26. september - 1. oktober

Foto: John Sirevåg / Hallvard Fagerland

38

‹‹

Næring I SANDNES


Ill: Alliance Arkitekter

Øglændkvartalet får bygge høyt Ill: Link Arkitekter/Brick Visual

Det manglet ikke på advarsler om å tillate 27 meter i høyden midt i Sandnes sentrum, men politikerne applauderte igjennom det omstridte forslaget til nytt Øglændkvartal, skriver Stavanger Aftenblad.

D

et gamle Øglændhuset midt i Langgata har fått forfalle i årevis. Det var derfor stor frustrasjon da prosjektet rykket tilbake til start etter innsigelser fra fylkesmannen. I forkant av omkampen i utvalg for byutvikling hadde utbygger SPG Øglænd gjort det klart at veien videre var høyest usikker uten et ja fra politikerne, skriver Stavanger Aftenblad. – Vi har sett på denne saken bredt og lenge. Tegningene bra og planene er bra. Vi foreslår å stryke alle punktene i forslag til vedtak, sa Sigurd Trones (Frp), ifølge Aftenbladet. Forslaget innebar noe så sjeldent som å stryke samtlige 15 krav fra administrasjonen. Både kravet om å nedjustere høyden fra 7. etasjer til 5. etasjer, og kravet om lik fordeling mellom bolig og næring forsvant med et pennestrøk. Utbyggerselskapet SPG Øglænd, der Otium eier 39,5 prosent, har hånd om både Øglændkvartalet og nabotomten Aaslandkvartalet, der Dressmann før holdt til. Brødrene Jensen AS er nest største eier med 11,9 prosent. Prosjektet ble første gang behandlet av politikerne i september 2014. Også den gang var høyden et stridstema. Nå skal forslaget ut på høring før prosjektet skal til andregangsbehandling. Det store spørsmålet blir hva nasjonale vernemyndigheter vil si om prosjektet.

Signalbygg blir porten til Sandnes i sør Administrasjonen er skeptisk, naboene liker det ikke, men begeistrede politikere sier ja og amen. Et signalbygg på 55 meter blir porten til Sandnes fra Jæren, skriver Stavanger Aftenblad.

I

indre havn er forvandlingen av bykjernen godt i gang med Havneparken, Havnespeilet og Vågen. Nå følger hele området i det gamle rådhusets nabolag etter. Lengst kommet er prosjektet i trekanten mellom Jærveien og St. Olavs gate, hvor det skal bygges høyhus på 16 etasjer, samt flere boligblokker, med næringsareal i bunnetasjene. – Vi får en utrolig flott og bymessig utvikling av området. Nå vil folk virkelig oppleve at de kommer til en by når de kommer fra sør, understreker både utvalgsleder Inger Lise Erga og Leiv Rune Mjølsnes til Aftenbladet. – Sammen med utviklingen på vestsiden av Jærveien samt rådhusmarka, blir dette en helt forvandlet og flott del av Sandnes, tilføyer de. • Hele tomten er 7,3 dekar. På bakkeplan samt én og to etasjer opp, blir det næring, butikker og kontorlokaler. • Høyhuset skal ha 16 etasjer, her kommer 40 leiligheter. • Boligblokkene får fire til seks etasjer med skråtak og loft øverst. Mønehøyden (toppen av taket) varierer mellom 22,8 og 25,6 meter. • I alt skal blokkene få 99 leiligheter.

Næring I SANDNES

‹‹ 39


Lokalene fylles i Langgata Langgata begynner å gå tom for ledige butikklokaler. – Vi har jevn pågang fra folk som spør etter ledige lokaler, og vi merker uten tvil større pågang, sier markedssjef Sigrun Gabrielsen i Sandnes sentrum til Stavanger Aftenblad.

G

abrielsen sier at årsaken til at det nå kun er to ledige lokaler i Langgata er todelt.

– Folk begynner å se hvor fin Langgata blir når gravearbeidet som pågår for fullt avsluttes. De ser at dette er den rette tiden å starte opp i en gate som snart får sin blomstring. Vi ser også at folk som mister jobben ønsker å oppfylle en drøm om endelig å starte for seg selv, sier Gabrielsen. Flere interessante butikker har blitt og skal bli åpnet i Sandnes’ gågate for tiden.

– Det har skjedd mye i Sandnes de siste årene. Byen er mye finere enn for bare fem år siden. Jeg har lagt merke til at flere nisjebutikker flytter hit. Det gjør at miljøet i gata blir spesielt, forteller Marianne Lambersøy til Aftenbladet, som i mai åpnet bunadsbutikken Embla i Langgata 23. Dette blir den andre bunadsbutikken i Langgata. Nylig ble det kjent at nye eiere overtar Bunadhjørnet.

En ny bydel reiser seg Når prosjektet 2020park står ferdig utbygget på Forus Øst, skal det etter planen inneholde rundt 12 000 moderne kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger, butikker, kaféer og andre servicetilbud, skriver Sandnesposten.

M

ed en økende etterspørsel etter kontorarealer og boliger nær dobbeltsporet i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes sentrum har 2020park et godt håp om å holde målsetningen om å produsere mellom 5 000 og 10 000 kvadratmeter kontorareal per år fremover. Visjonen til 2020park er at dette skal bli Stavanger-regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger legger til rette for at parkens innbyggere og brukere opplever trivsel og effektivitet. Dette skal bli et nærområde hvor mennesker jobber, bor og oppholder seg i skjønn forening.

40

‹‹

Næring I SANDNES

– Effektiv arealutnyttelse i tilknytning et nærområde som dekker etterspørsel vil automatisk minske forflytningsbehovet. Vi ønsker en hverdag hvor tilgangen finnes der folk bor og jobber. Opp mot 12 000 arbeidsplasser og 600 boliger vil skape flere positive ringvirkninger i området, sier Jarl Endre Egeland til Sandnesposten.


dittbudskap.no

Kvartside NIS.ai 1 11.08.2015 22:37:54

Du har en dröm! Att få forma dina rum så att de speglar din personlighet och smak. Swedish Modern förenar både trend och tidlös design. Ett genuint svenskt hantverk för dej som vill förverkliga en dröm. Närmaste återförsäljare; se vår hemsida.

www.broderna-anderssons.se

Roma C

M

÷20% på Bröderna Anderssons ROMA modulsofa

Y

CM

MY

CY

www.broderna-anderssons.seCMY K

SMS KAFFE til 1963 RING 815 51 960 Møbelforretning, Langgt. 89, Sandnes Tlf. 51 66 15 90 www.ernstostvold.no Vi leverer fraktfritt Jæren, Sandnes, Stavanger med omegn. Åpent: Man–tor–fre 9–19, tir–ons 9–16.30, lør 10–14

e f f e No rg kt i v e s m e næ est ring spa rk

VI TOK DET GRØNNE SKIFTET ALLEREDE I 2010! Unik mulighet til å realisere ditt miljøvennlige kombibygg nå!

Første fase er kostnadsfri og uforpliktende for dere!

TOTALKONSEPT

FOR REALISERING AV KOMBIBYGG

Kontakt oss gjerne for en prat:

Første fase: Du får totalrådgivning knyttet til drift, investering og finansiering – samt prospekt på tomt og bygg i Kverneland Næringspark. Velkommen til en spennende prat!

TOTALRÅDGIVNING

BYGG

• Rådgivning knyttet til byggeprosess, drift, investering og finansiering. • 40 års erfaring med totalkonsept. Lavere totalkostnad

TOMT • Klargjorte tomter • Fleksible løsninger for tomtestørrelser

Per Steinar Lothe, gründer 976 98 866, psl@lothe-solutions.no Web: kverneland-naeringspark.no

!

• Energiklasse A • Geovarme/kjøling • Kortreiste, tunge materialer • Lang levetid • Driftseffektive bygg

Best mulig løsning

Realisérbart

FINANSIERINGSSTØTTE • I et stramt marked har vi muskler til å være finansiell hjelper frem til du sitter som herre i eget hus.

Siv-Grete Lea, daglig leder 906 51 288, sgl@lothe-solutions.no Web: lothe-solutions.no

Næring I SANDNES

‹‹ 41


Vi utfører

isolering og tekking av tak og membraner

i næringsbygg, offentlige bygg, eneboliger, terrasser og garasjer.

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

TIPS OSS! I Næring i Sandnes jobber redaksjonen uavhengig av det som skjer på annonsefronten. Våre journalister er klare for dine innspill!

Ta kontakt på tips@lokomotiv.no

• Tanktømming • Rørspyling • Fettutskiller • Rørinspeksjon • Slamsuging • Rørfornying, • Sandfangere nytt rør uten å grave • Lekkasjesøk • Rotkutting • Oljeutskillere • Tining frosnei døgnet rør Stene Renovasjon på farten 24 av timer Har du problemer med rør/avløp/kummer/tanker etc. Kontakt oss; vi fra A til Å • ordner Spylingfor av deg kjøkkenavløp

• Tømming av renseanelgg

24 timers service 51 60 99 00 Stene Renovasjon AS, Larsamyrå 6, 4313 Sandnes Tlf: 51 60 99 00 • fax: 51 60 99 01 • Epost: stebjo@steneas.no

42

‹‹

Næring I SANDNES


‹‹

KRYSSORdløsning 2/16

Og den som ble trukket ut med riktig løsning er: Solveig Øwre, Sandnes. Gratulerer!

www. tjessempresenning.no 454 88 300

Med våre iLy terrassevegger blir du skjermet for både vind og innsyn. Vi skreddersyr etter dine mål og ser gjerne på gode løsninger sammen med deg.

Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

Næring I SANDNES

‹‹ 4 3


NÆRING I SANDNES DISTRIBUERES TIL

28.500 HUSSTANDER OG BEDRIFTER I SANDNES OG GJESDAL KOMMUNE*

BLI SYNLIG I SANDNES! Sandnes beste markedskanal

5 utgivelser i året

Opplag på 28 500

25% på årsavtale

03

2016

ING ÆnR N es i sand

infor masj

on

4. årgang MAI 2016

Nr. 03

Bilde av siste utgaven av NIS Ja eller nei en? til Nord-Jær n: Sandnesgauke

stad Bodil Skjøre Ny el-sykkels fra Sandne

g reiSeliv Sommer o

Tema:

Næring i Sandnes inneholder varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet i Sandnes. Magasinet setter dagsorden og er blitt godt kjent siden lanseringen i mai 2013. * Magasinet er gratis og går ut til alle husstander og bedrifter i kommunene Sandnes og Gjesdal, samt bedrifter på Forus, Hinna Park, Hillevåg og Dusavik.

ANNONSER I NÆRING I SANDNES

Neste utgave har tema BANK/FINANS, utgivelse 22. september. Bestillingsfrist 18. august. Sikre deg en plass allerede nå! Ta kontakt med: Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no Unni Stødle, mobil 932 14 318, epost: unni@lokomotiv.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


Min jobb

ELEKTRO ■ RØRLEGGING ■ VARMEPUMPER L U F T R E N S E R E ■ S PA ■ K J Ø L E R O M

SKAL DU PUSSE OPP? Vi har rørlegger og elektriker klar til å hjelpe med ditt prosjekt!

NY VARMEPUMPE?

Konta k oss fo t r en gratis og uforp likten de befar ing!

Visste du at vi er en av Norges største Daikin forhandlere? Vi hjelper med å finne rett varmepumpe til din bolig!

LYSERE KVELDER Hvorfor ikke nyte kveldene utendørs i et av våre spa? Vi lanserer Strong Spas med Titan Hardcover, som eneste forhandler i Norge. Dette er et lokk med hele 15 års garanti! Se alle modellene på www.ave.no.

Yrke: Selger Navn: Oddbjørg Paulsen Bøe Arbeidssted: Ticket Freiereiser Sandnes Sentrum

1. Hvorfor ble du selger? –Jeg har alltid ønsket å jobbe i reisebyrå. 2. Hvilken utdannelse kreves? – Utdanning innen reiseliv. Man kan ta årsstudium, bachelor eller master på flere høyskoler. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Selge reiser i butikk, telefon og mail, kasseoppgjør, flyoppgjør etc. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Ticket har interne kurs som gjør at jeg kan videreutvikle min kompetanse.

AVE.NO ■ TLF.: 09543 ■ JÆRVEGEN 67, NÆRBØ

5. Og lønnsnivået? – Det er helt ok. Jeg får fastlønn, ikke provisjon. 6. Hva er det beste med jobben? – Gode kolleger og være i kontakt med de trivelige kundene våre. 7. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – Med mange forskjellige kunder og varierte arbeidsoppgaver må det bare bli mye gøy. 8. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da jobbet som? – Noe annet innen reiseliv, salg og service. 9. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Å hjelpe enda flere kunder å finne sin drømmereise.

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

www.dataplan.no

Næring I SANDNES

‹‹ 4 5


nye selskaper i sandnes

HAPPY TIME SANDNES Vågsgata 41, 4306 Sandnes Daglig leder: Renas Yonan Styreleder: Akram Yonan Virksomhet: Drift av restaurant/kafé ARCTIC TRIAL RACING Ileveien 13, 4310 Hommersåk Daglig leder: Annette Haga Styreleder: Martin Haga Virksomhet: Impresariovirksomhet J. BERTELSEN Amboltveien 3, 4311 Hommersåk Daglig leder/styreleder: Jørgen Bertelsen Virksomhet: Teknisk konsultentvirksomhet DAILY PLANIT Aspermyrveien 25, 4329 Sandnes Daglig leder/styreleder: Anne Oma Virksomhet: Drift av web-portaler AP COATING Kvednaberget, 4332 Figgjo Daglig leder: Carsten Petersen Styreleder: Liselotte Bisbjerg Virksomhet: Overflatebehandling av metall SIV STØFRINGSTØL Kvednaberget 43, 4332 Figgjo Daglig leder/styreleder: Siv Støfringstøl Virksomhet: Bedriftsrådgivning JANAINA Høylandsgata 7, 4306 Sandnes Daglig leder/styreleder: Janaina D’arc Cardoso De Lima Virksomhet: Kroppspleie og fysisk velvære

GRAYSTON Kapellveien 36, 4319 Sandnes Daglig leder/styreleder: Sigurd Skjørestad Virksomhet: Bedriftsrådgivning E.R. CONSULTING Prinsens vei 10, 4315 Sandnes Daglig leder/styreleder: Eirik Rasmussen Virksomhet: Konsulenttjenester IT INSIGHT CONSULTING Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes Daglig leder: Øivind Magnussen Styreleder: Emily Rae Hoole Virksomhet: Bedriftsrådgivning ØSTVOLD Gunnar Jansons vei 2, 4317 Sandnes Daglig leder/styreleder: Oddvar Østvold Virksomhet: Elektrisk installasjonsarbeid RE-HAB Chr. Krohgs gate 27, 4307 Sandnes Daglig leder/styreleder: Katarzyna Ewa Blaszczyk Virksomhet: Oppføring av bygninger LMS BYGGSERVICE Langgata 7, 4306 Sandnes Daglig leder/styreleder: Laimonas Vaisvila Virksomhet: Oppføring av bygninger VALVETECH Grasdalen 5, 4325 Sandnes Daglig leder/styreleder: Helge Hjelleflaten Virksomhet: Teknisk konsulentvirksomhet

SAFE YARDS Forusbeen 210, 4313 Sandnes Daglig leder: Bjørn Rygg Styreleder: Magnar Martin Aske Virksomhet: Teknisk konsulentvirksomhet SCANRAILING Strandgata 41, 4307 Sandnes Daglig leder/styreleder: Trond Bjarne Veggeberg Virksomhet: Engroshandel byggevarer MEAL & GRILL Gamleveien 25, 4315 Sandnes Daglig leder: Jonathan Slatiel Dean Styreleder: Que Phuong Paulsen Virksomhet: Drift av restaurant/kafé JÆRBYGG Welhavens vei 2, 4319 Sandnes Daglig leder/styreleder: Njål Østerhus Virksomhet: Oppføring av bygninger KLEPPHUS Welhavens vei 2, 4319 Sandnes Daglig leder/styreleder: Njål Østerhus Virksomhet: Oppføring av bygninger UNGE LOVENDE Buggelandstunet 23B, 4324 Sandnes Daglig leder/styreleder: Henning Haaland Virksomhet: Bedriftsrådgivning TALENTBOX Welhavens vei 19, 4319 Sandnes Daglig leder/styreleder: Dag Henrik Aas Virksomhet: Bedriftsrådgivning

REVISJON RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER SKATT OG AVGIFT Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser en riktig GOD SOMMER!

46

‹‹

Næring I SANDNES

www.sagvaag-revisjon.no HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND-BYGGET V/ BRYNE STASJON TELEFON: 51 77 07 90 / 911 69 145


glødefisk

Gode råd Trenger du gode og erfarne råd? Vi har kunnskap og nettverk som sikrer deg alt du trenger for å drive klokt. Vær lur – ring oss på 51 81 73 60.

PÅ FORUS OG BRYNE Revisjon. Rådgiving. Regnskap.

VI KAN TALL! 5

4

3

2

1

Din lokale partner på regnskap og økonomisk rådgivning Vi har et bredt tilbud av tjenester som kan tilpasses dine ønsker og behov - et totaltilbud som gir trygghet.

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge

Autorisert Regnskapsførerselskap

51 61 54 00 gjesdal-regnskap.no • e-post: gjesdal@gjr.no • Postboks 166 • Krambugata 15, 4330 Ålgård

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

HG-REGNSKAP Sandnes SA Autorisert regnskapslag

REGNSKAP FRA A TIL Å! Tlf: 51 68 62 00 www.hgregnskap.no Adr. Hoveveien 46, 4306 Sandnes - rett over Felleskjøpet

Welhavens vei 19 – 4319 Sandnes – www.sandnes-regnskap.no Mob: +47 92 43 91 57 - E-post: arve@sandnes-regnskap.no

Næring I SANDNES

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING I SANDNES KRYSSORD 3/16

Løsningen sendes til Lokomotiv Media, pb 393, 4349 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 1. september 2016. Den heldige vinneren mottar et flaxlodd i posten. Lett

9

2

5

3

4

6

6

1 3 6

8 3 6

4

4

9

6 5

8

7

3

9

1

7

3

5

3

3

9

8 5 3

7

4

8 © Bulls

Medium

6 8

8

7

6

3

2

7

1

1 8

7

6 9

8

7 1 2

1

2

5 3

5

9

7

4 1

4

3

1 5

3

9

9

6 © Bulls

Vanskelig

7

5 6

3

2

9

2

8

4

8 8

5

6

7

5 7 2

2

3

9

9 7

4

7 8 © Bulls

© Bulls

© Bulls

1

1

9

8

4

5

3

6

7

2

6

4

6

7

2

1

9

8

3

5

2

5

3

2

6

7

8

9

1

4

3

7

5

9

3

8

4

2

6

1

7

8

1

3

5

6

2

4

9

7

5

6

2

4

1

9

7

3

5

8

9

2

4

5

9

3

1

7

8

6

8

9

8

1

7

2

6

5

4

3

4

3

7

6

8

4

5

1

2

9

Lett

3 4 8 9 1 2 5 7 6

Medium

9 5 7 6 8 4 2 3 1

5 3 4 8 2 7 1 6 9

7 2 6 4 9 1 3 5 8

8 9 1 5 6 3 4 2 7

2 1 9 7 5 8 6 4 3

4 7 5 1 3 6 8 9 2

6 8 3 2 4 9 7 1 5

© Bulls

9 2 8 5 6 4 3 1 7

1 6 7 2 3 9 5 4 8

5 3 4 8 1 7 2 6 9

7 4 3 6 8 2 1 9 5

2 8 1 4 9 5 6 7 3

6 5 9 3 7 1 8 2 4

4 1 6 7 5 3 9 8 2

3 9 2 1 4 8 7 5 6

8 7 5 9 2 6 4 3 1

Vanskelig

SUDOKU fasit 48

‹‹

Næring I SANDNES


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring i Sandnes har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring i Sandnes på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller til konkurranse@lokomotiv.no innen 1. september 2016.

Kan arbeidsgiver kreve at oppsagt arbeidstaker tar ut ferie i oppsigelsestiden?

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Martin Jon Grude, Sandnes, gratulerer!

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse i at arbeidstaker avvikler ferie i oppsigelsestiden i forbindelse med avslutningen av et arbeidsforhold. Ferieloven regulerer når ferie kan avvikles i oppsigelsestiden. Her skilles det mellom tilfellene hvor arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker og tilfellene hvor arbeidstaker selv har sluttet i jobben. Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan beslutte at arbeidstakers ferie skal avvikles parallelt med oppsigelsestiden. Partene kan likevel bli enige om at arbeidstaker tar ut ferie i oppsigelsestiden. Dersom arbeidstakers oppsigelsestid er 3 måneder eller lengre kan imidlertid arbeidsgiver ensidig beslutte at ferie skal avvikles i oppsigelsestiden. Har arbeidstaker kortere oppsigelsestid enn 3 måneder kan han motsette seg avvikling av ferie i oppsigelsestiden.

Han får et gavekort fra Sandnes Sentrum i posten.

Når det gjelder ferietid som er fastsatt i forkant er det verdt å merke seg at Høyesterett har uttalt at arbeidstaker har krav på at oppsigelsestiden blir gjennomført sammenhengende. En arbeidstaker med 1 måneds oppsigelsestid, som blir sagt opp 5.juni, og hvor ferie på forhånd er fastsatt til 15. juli til 15. august, vil følgelig ikke påbegynne sin oppsigelsestid før den 1. september. Når arbeidstaker selv sier opp er hovedregelen at ferie kan fastsettes og avvikles i oppsigelsestiden. Ønsker arbeidstakeren å avvikle ferien i oppsigelsestiden etter egen oppsigelse, så kan vedkommende oppnå dette ved å levere oppsigelsen på et tidspunkt som medfører at fastsatt ferie og oppsigelsestid vil løpe parallelt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

‹‹

Dersom ferietiden ikke er fastsatt på forhånd så kan arbeidstaker likevel kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden. Vilkåret er at arbeidstaker etter oppsigelsestidens utløp ikke vil ha tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette innebærer at en arbeidstaker som sier opp sin stilling i juli, og som har to måneders oppsigelsestid, kan kreve at ferien avvikles parallelt med oppsigelsestiden. Dersom samme arbeidstaker hadde sagt opp i april, så ville vedkommende imidlertid ikke hatt rett til en slik parallell avvikling.

SVARSEDDEL

Svar sendes enten per post til Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne, - merk konvolutten med “Konkurranse Næring i Sandnes”, eller til konkurranse@lokomotiv.no

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g I SA N D N ES

‹‹ 49


fem MAT

Ina Shelby Kjøkkentjeneste Ina Shelby (44) er jurist, matblogger og opptatt av at maten familien spiser skal være laget på eget kjøkken. Har fokus på gode råvarer - gjerne kortreiste, sesongbaserte og økologiske - dyrevelferd og gleden ved å lage maten selv. Skriver om nysgjerrighet, entusiasme og glede over å lære nye ting, mindre om kokkefaget. Se kjøkkentjeneste.no for flere oppskrifter.

Tomatpesto Tomatpesto er så enkelt å lage selv at det ikke finnes noen grunn til å kjøpe den ferdiglaget. Dette trenger du 1 glass soltørkede tomater på olje (oljen skal også brukes, så bruk en av litt god kvalitet) 1 fedd hvitløk Ca 50 gram pinjekjerner Ca 50 gram parmesan, smuldret eller hakket lett Et par never friske basilikumblader Balsamicoeddik etter smak Salt om nødvendig SLIK GJØR DU Ha alle ingredienser i en foodprocessor, kjør til en glatt pesto, smak til med balsamicoeddik og eventuelt salt.

50

‹‹

Næring I SANDNES

Sommersalat Hemmeligheten med en god salat er mengden på tilbehøret. Ikke spar på godsakene, men less på med farger, smak og saftig tilbehør. DETTE TRENGER DU Utvalgt grønn salat, bruk gjerne en blanding av ulike typer, både røde og mørkegrønne salatblader Søte lange paprika Vårløk Små og ekstra søte tomater, som perletomater eller dulcitatomater Cantaloupe melon Tomatpesto, du kan lage den selv eller kjøpe ferdig Parmesan God skinke Pinjekjerner eller valnøtter

SLIK GJØR DU Vask og tør salaten skikkelig, eller bruk ferdigvasket salat. Finn frem en fin serveringsbolle og legg et lag med salatblader i bunn. Ha noen klatter tomatpesto på salaten og tilsett øvrige ingredienser. Ikke bland for mye, da vil alle godsakene bare legge seg i bunnen. Tomatpestoen vil tilføre både fuktighet og ekstra smak, så jeg synes ikke det er nødvendig med ekstra dressing. Legg over sammenrullede skiver med skinke på toppen og skjær av osten med en potetskreller.


fem VIN

Vin til sommeren

PETIT BOURGEOIS SAUVIGNON BLANC (300 CL) KR 419,90 Vinprodusenten Henri Bourgeois holder til i landsbyen Chavignol i hjertet av Sancerre-regionen i Loire, Frankrike. Området er berømt for å produsere hvitvin på den aromatiske druen Sauvignon Blanc. Domaine Bourgeois ønsket å lage en rimelig vin med tydelig Loire-preg, på samme måte som Chablis har sin Petit Chablis. Resultatet ble Petit Bourgeois Sauvignon Blanc. Vinen dufter av typiske Sauvignon Blanc-aromaer som solbær og stikkelsbær, samt sitrus. Frisk syre, lett og ren. En god allround-vin på papp til salater, fisk og skalldyr, osten Chevre eller som pur kos.

Om sommeren nyter vi godværsdagene på terrassen og spiser oftere lettere mat som salater, skalldyr, grillet fisk og kylling. Da passer det fint med friske og fruktige viner som ikke er for kompliserte. Til lette sommerretter er både hvitvin, rosevin og musserende vin utmerket. Vil du heller nyte rødvin, til for eksempel grillet hvit fisk eller kylling, passer det best med en lett, fruktig rødvin med lite tanniner. De kraftige rødvinene kan parkeres til entrecôten skal grilles. Fire eksempler på gode viner til lettere sommerretter: MARGUES DE RISCAL RUEDA 2015 : kr. 129,90 Marques de Riscal er et av de eldste vinhusene i Spania, med røtter tilbake til 1860. Riscal forbindes først og fremst med Rioja, men de har også 175 hektar vinmarker i Rueda i Castilla Y Leon. Rueda er et kvalitetsområde for hvitvin på 600-800 meters høyde, og er kjent for aromatiske og strukturerte viner basert på den spanske druen Verdejo. Denne vinen er en blanding av druen Verdejo (85%) og Viura (15%). Vinen er ung og fersk med flott aroma av sitrus, pære og litt urter. Flott syre og fin fedme. En meget god allround vin til de fleste lettere sommerretter. MARQUES DE RISCAL ROSADO 2015 : kr. 114,90 Marques de Riscal, et av de eldste vinhusene i Spania, lager også en god rosévin. Druene er hentet fra egne vinmarker i Rioja og er en blanding av druesortene Garnacha, Tempranillo og Carinena. Vinen har en flott duft av jordbær og bringebær, og er saftig og fruktig med middels fylde. Nyt den til Inas salat, skinke og spekemat, grillet kylling eller laks. Fungerer også fint alene, som kos på terrassen i solen. Praktisk skrukork.

GEORGES DUBOEUF PINOT NOIR (300 CL) KR. 389,90 Den anerkjente vinprodusenten Georges Doboeuf fra Beaujolais i Burgund har laget denne sjarmerende rødvinen på papp. Vinen er laget av den berømte rødvinsdruen Pinot Noir. Den har en delikat rød farge, og dufter av røde bær og litt krydder. Smaken er saftig og frisk, med god syre og bløte tanniner. En god allround-vin til lyst kjøtt. Kan også nytes lett avkjølt til grillet hvit fisk. God sommer!

JABOULET PARALLÉLE 45 ROSÉ 2014 : kr 137,50 En god rosévin fra kvalitetsprodusenten Paul Jaboulet Ainé fra Nord-Rhône I Frankrike. Laget av druene Grenache (50%), Cinsault (40%) og Syrah (10%). Druene er høstet fra 25 år gamle vinstokker, og kun lagret i ståltank. Lys rosa på farge, med aroma av bringebær, melon og fersken. Delikat, fersk, fin fylde og balansert syre. En strukturert og anvendelig tørr matvin til salater, grønnsaksretter, laks og lettere kyllingretter. Nyt den gjerne også avkjølt uten følge av mat. LAURENT-PERRIER BRUT : kr 359,90 Champagne er nærmest uslåelig til både aperitiff og lettere sommerretter. Denne champagnen kommer fra kvalitetsprodusenten Laurent-Perrier, som har 200 år med vinhistorie bak seg. Laget av den hvite druen Chardonnay (45%) og de røde druene Pinot Noir (40%) og Pinot Meunier (15%). Lagret i tre år før «liqueur d’ expedition», og deretter flaskemodnet i seks måneder. Lys grønngul på farge. Delikat og kompleks, med innslag av eple og sitrus, toast og mineraler. Flott syre og veldig forfriskende. Nytes som aperitiff, til fingermat eller friske forseggjorte sommerretter.

Roar Hasle Roar er daglig leder i Lokomotiv Media, utdannet vinkelner fra Gastronomisk Institutt og brenner for gode mat- og vinkombinasjoner.

Næring I SANDNES

‹‹ 51


Gode, rimelige familieboliger! – Du finner dem ved Vedafjellet

Praktiske planløsninger, moderne standard, godt inneklima og kort, trygg vei til skole, barnehager og fritidstilbud – det er mye som taler for boligene på Kleivane. Helt nye boliger som disse krever dessuten ingen tid til vedlikehold eller oppussing. Det gir deg tid som du kan bruke på familien. Kleivane er kort sagt et funn for en familie på jakt etter bolig!

Lyst å se det selv? Ta kontakt!

KLEIVANE SANDNES

Illustrasjon

Eneboliger med takterrasse To fine, romslige stuer, to bad, separat vaskerom og fire soverom. Sånt merkes i hverdagen – plass til å være sammen, plass til å være litt for seg selv! ENEBOLIGER – 4 soverom 151 m2 bra / 148 m2 p-rom Priser fra 4.598.000,– Illustrasjon

FINN: 63285910

KLEIVANE SANDNES

Illustrasjon

Rekkehus med carport To lyse, luftige stuer, ett–to bad, tre–fire soverom. Flere av rekkehusene har også eget vaskerom. Hage. Her kan dere nyte livet både inne og ute. REKKEHUS – 3 soverom 108–124 m2 bra / 97–112 m2 p-rom Pris kr: 3.398.000,– Illustrasjon

TORUNN K. THIEMER Mobil 905 26 999 torunn.thiemer@blockwatne.no

BLOCK  WATNE FORUS Luramyrveien 40, 4313 Sandnes blockwatne.no/kleivane

FINN: 61917111 / 65129760