Næring i Sandnes 1-2018

Page 1

01

INFORMASJON

2018

OM NÆRINGSLIVET I SANDNES 6. årgang • 01 • Mars 2018

TEMA

SKOLE, UTDANNING OG REKRUTTERING

Avløyserlaget i Sandnes sysselsetter 1000 SANDNESGAUKEN:

Arne Idland

NY KARRIERE:


SUV-DAGER! RENTEKAMPANJE

2,95%* MAZDA FINANS

}{zd{ CX-5 AWD

}{zd{ CX-3 AWD

Fra kr 433 900,Kundefordel kr 35 900,i form av komplett vinterhjulpakke og parkeringsvarmer.

Fra kr 371 900,Kundefordel kr 35 900,Velg mellom prisavslag eller utstyrspakker.

*Eff.rente 5,34% ved et lån på kr. 200 000 over 5 år. Etbl. og tinglysnings gebyr er kr. 4 290, termingebyr kr 85. Kredittkostnad er kr. 18 186. Forutsetter 35% egenkapital, renten er flytende. Kampanjen gjelder til og med 31.03.2018. Fra-pris ink. frakt og lev. omkostninger, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO2-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

mazda

www.kvernelandbil.no

Kverneland Bil AS | Mazda Bilhuset Vestre Svanholmen 9 Tlf. 51 84 03 00 Man-fre-08.30-16.30 (tirs til 20.00). Lør 10.00-14.00.


Æ

Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

lnnhold

Revisjon på øverste nivå ������������������������������������������������������   4

Å FINNE SIN PLASS

Bøndenes vikarbyrå �������������������������������������������������������������   6

I Rogaland har 83 prosent av de som søker lærekontrakt, fått lærlingeplass. Det viser tall fra Udir og fylkeskommunen. Rogaland er med det best i den nasjonale klassen når det gjelder å skaffe til veie lærlingeplasser.

SANDNESGAUKEN: Arne Idland �������������������������������������� 11

TEMA: Skole, utdanning og rekruttering ��������������� 19

I Fylkeskommunen er Catrine Utne Pettersen meget godt fornøyd med tallene og med at de har klart å øke antall lærekontrakter i forhold til fjoråret. – Vi er stolte av jobben som er gjort i Rogaland, spesielt med tanke på de økonomiske utfordringene mange bedrifter i regionen har hatt og ennå har, sier hun.

Hemmelighetene i jobbsøkerprosessen ���������������� 20

Sandnesskolen satser på realfag ����������������������������� 22

Derfor er jeg avløyser ���������������������������������������������������������   8

Selv om noen fortsatt opplever å ikke få læreplass i det hele tatt, er det lov å glede seg over utviklingen. Pilene peker oppover, og det er tydelig at det jobbes godt med dette også her i kommunen. Vi har møtt en av lærlingene som egentlig søkte lærlingeplass innen TIP-faget, der det ikke var læreplass å oppdrive. Dette resulterte i at han ba om lærlingeplass i KIWI-butikken på Hommersåk, der han var ringevakt, og fikk det. Noe som skulle vise seg å være et sjakktrekk. Han trives en hel haug og vet hvor veien videre skal gå; daglivarebransjen, selvsagt.

Lokal Geitost i verdensklasse �������������������������������������������� 16

Lærlingesatsing ��������������������������������������������������������� 26

TEMA

Norgesgruppen dobler antall lærlinger ����������������� 28

Menn i Helse �������������������������������������������������������������� 33

GRÜNDEREN ������������������������������������������������������������� 35

Man lever så lenge man lærer �������������������������������� 36

NY BEDRIFT: Rette Maen ����������������������������������������������������� 40 MAT: Maggis havrebrød ����������������������������������������������������� 43 NYTT om NAVN: ������������������������������������������������������������������ 44 MIN JOBB ������������������������������������������������������������������������������� 45 NYE SELSKAPER i SANDNES �������������������������������������������� 46

I flere år har utdanningsmyndighetene påpekt mangelen på realfagskompetanse her i landet. For tre år siden ble det tatt action. Da utpekte Utdanningsdirektoratet Sandnes og 33 andre kommuner til såkalte realfagskommuner, noe som blant annet innebærer at hver barnehage og skole i Sandnes skal ha utformet sin egen realfagsstrategi. Kommunaldirektør, Pål Larsson, i Sandnes kommune leser av resultatene fra årets nasjonale prøver, at de er på riktig vei. Vi har besøkt Sandved skole, som gjorde det best, for å høre hvordan de jobber med realfag i skolen, noe som har betydning for framtidens arbeidsgivere. Mange har de siste årene måttet søke nye utfordringer, som det heter, grunnet nedgangen i oljeindustrien. Noen har flyttet, andre har begynt å studere, og noen skifter karrierevei. «Menn i helse» er et eksempel på sistnevnte, der primært menn som har jobbet i oljå, utfordres til å gå inn i helsesektoren, noe som for noen har gitt en nye og meningsfull jobbtilværelse. Les mer om dette side 33. Bethi Dirdal Jåtun, redaktør

Næring i Sandnes er et uavhengig magasin med fokus på næringslivet i Sandnes. Næring i Sandnes kommer ut 4 ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes.

Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

REDAKSJON: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad ANNONSEANSVARLIG: Unni Stødle unni@lokomotiv.no Tlf: 932 14 318

JURISTENS RÅD ������������������������������������������������������������������� 49 KONKURRANSE �������������������������������������������������������������������� 49

6

16

20

33

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS FORSIDEFOTO: Tore Friestad TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 31.000

LIK OSS PÅ FACEBOOK FACEBOOK.COM/NÆRING I SANDNES M

1

24

UTGIVER:

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29

KRYSSORD & SUDOKU ������������������������������������������������������� 48

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Dette eksemplet synliggjør et vesentlig aspekt: Det er utfordrende å velge utdanningsløp, valgene er mange allerede på videregående, og mange elever strever med å finne sin plass. Å få muligheten til å prøve ut et fag allerede tidlig i utdanningsløpet, er et gode enten det stadfester eller gjør at man velger å sjekke seg selv ut av en retning man trodde var riktig.

Neste Næring i Sandnes kommer ut 30. mai 2018. NÆRING I SANDNES

‹‹ 3


Revisjon på øverste nivå TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

I januar ble FSS Revisjon, som har over 30 års historie i Sandnes, slått sammen med RSM Norge, noe som ifølge Trond Nygård, avdelingsleder i RSM Rogaland, vil gi tett oppfølging fra lokale revisorer og god støtte i en større organisasjon.

F

or lokale FSS var det rett tidspunkt og riktig samarbeidspartner som ble avgjørende for beslutningen om sammenslåing. – Vi er i oss selv ikke store nok til å ta den rollen i utviklingen som vi ønsker. Ved å forene krefter med RSM Norge, et selskap som nå har 190 ansatte i viktige forretningssentra i Norge og som deler våre ambisjoner og verdier, har vi det vi trenger for å levere på øverste nivå også i årene som kommer, fastslår avdelingsleder Trond Nygård.

Fikk sitt førstevalg Hans Ragnar Berg, daglig leder i RSM Norge, forteller at de har vokst jevnt og trutt de siste årene, uten at de har hatt et eksplisitt mål om vekst. – Vekst må komme som et resultat av at vi lykkes med å levere relevante tjenester hver eneste dag. Vi har inntatt markedet i Hordaland, Agder-fylkene og nå Rogaland, men det har mer å gjøre med at vi har grepet muligheten når vi har funnet dyktige mennesker som deler våre verdier. Vi fikk øynene opp for FSS Revisjon første gang for flere år siden, og de har siden vært vårt førstevalg her i regionen, sier Berg.

dette hos RSM Rogaland, fastslår Nygård. – Vi har ganske enkelt blitt et større lag med bedre ressurser og bredere bransjekunnskap. Jeg vil påstå at våre mindre kunder ikke vil merke stor forskjell, bortsett fra at firmanavnet er endret, sier Strøm.

Rom for positiv overraskelse – Rutinearbeidet vil nok forsvinne. Samtidig medfører endringer nye muligheter, og jeg tror de pågående endringene bare vil gjøre det enda mer spennende og interessant å være revisor – vi kan bruke tiden vår på å hjelpe kunden med de store linjene.

Ivaretar lokal forankring Nygård og Strøm er veldig opptatt av å fortelle nåværende og potensielle kunder at de skal fortsette å levere det de har gjort i alle år: Tett oppfølging av lokale revisorer som kjenner bedriftene de jobber med. – Sammenslåingen gjør bare at større kunder som har behov for mer avanserte tjenester og spesialkompetanse nå kan få

– Avslutningsvis: Hvorfor har revisorer så ofte kjedelige selskapsnavn – FSS, RSM, BDO, PwC, KPMG? – Alle har de vel en tilknytning til navnene på gründerne – historisk er jo dette en veldig personlig business. Det er vel også noe i at revisorer tidligere gjerne skulle være litt trauste og anonyme. Man ville kanskje ikke ha en revisor som var oppfinnsom og kreativ, og det viser igjen i firmanavnet, spekulerer Berg. – En av fordelene med å være i en bransje som blir sett på som litt kjedelig: Vi har mye rom til å overraske positivt, og gjør det til stadighet, sier Strøm til nikk og humring fra sine to revisorkollegaer.

Forandringer i vente Teknologisk utvikling, endring i kompetansekrav og nye rammebetingelser gir en rekke muligheter, men også økte krav til revisorer i SMB-markedet. – Det kreves mye for å evne å endre seg i takt med tiden, og vi er derfor glade for å kunne samle mange dyktige revisorer i Norge under samme paraply for å kunne håndtere endringsprosessene vi vet kommer, fastslår Berg, som samtidig ikke er redd for at revisoryrket vil forsvinne helt som følge av automatisering.

4

‹‹

NÆRING I SANDNES

Daglig leder i RSM Norge Hans Ragnar Berg (til høyre) er glad for å ha funnet likesinnede rogalandspartnere i Gunnar Strøm og Trond Nygård (midten).


KJÆRLIGHETEN TIL UNIKT HÅNDVERK MODELL:

F O R M 01

M U LT I F O R M E R H V E R V S S E N T E R 4 3 13 SA N D N E S

CRAFTSMANSHIP SINCE 1982

TRE:

SORT EIK

S TO K K A M Y R V E I E N 2 2

T: + 4 5 5 16 3 0 5 0 0

W : M U LT I F O R M - F O R U S . N O


AVLØYSERNE ER EN VARIERT GRUPPE, MEN HOVEDSAKELIG KAN VI SI AT UNGDOM OG UTLENDINGER UTGJØR DE TO STØRSTE GRUPPENE. REIDUN BJAANES HOV, DAGLIG LEDER I AVLØYSERLAGET NORD-JÆREN

Avløyserlaget:

Bøndenes vikarbyrå TEKST// TORE FRIESTAD

– Folk er nok ikke klar over hvor stort landbruket er her på Nord-Jæren – de tenker på bondeland som lenger sør. Men dette er en viktig næring som genererer veldig mange arbeidsplasser for området, både direkte og indirekte, og vi som avløyserlag må gjøre det vi kan for å opprettholde aktivitet og kompetanse, sier Reidun Bjaanes Hov, daglig leder i Avløysarlaget Nord-Jæren. 6

‹‹

NÆRING I SANDNES

–M

ed en årlig omsetning på rundt 65 millioner kroner og rundt 1000 hel- og deltidsansatte er Avløysarlaget Nord-Jæren en av de største bedriftene med hovedkontor i Sandnes. – Vår jobb er å skaffe avløysere til helger og ferier og landbruksvikarer ved sykdom eller permisjon. Vi fører lønn og holder regnskap, ordner refusjon, hjelper med arbeidskontrakter, veileder rundt lovgivning,


Anne Brit Mæland og Reidun Bjaanes Hov har mye å gjøre på kontorene til Avløysarlaget Nord-Jæren i Hoveveien i Sandnes. Blant oppgavene er rekruttering inn til avløyserfaget. (Foto: Tore Friestad)

Ikke kun bondesønner og -døtre

– Uten avløysere hadde det ikke vært mulig å opprettholde et levende landbruk, sier Reidun Bjaanes Hov i Avløysarlaget Nord-Jæren. (Foto: JS Norge)

bistår med søknader, og hjelper generelt sett med det vi kan. Uten avløysere hadde det ikke vært mulig å opprettholde et levende landbruk, da hadde bøndene jobbet seg i hjel. Dette er et yrke hvor man er avhengig av hjelp, og vi er veldig glade for å kunne bistå med trygg og pålitelig arbeidskraft, forteller Reidun Bjaanes Hov i Avløysarlaget Nord-Jæren.

Slipper papirarbeid Avløyserordningen har eksistert i mange år, der større, regionale lag har arbeidsgiveransvar og så leier ut kompetente folk til bøndene. Grunnen til at dette er bedre enn at bøndene selv ansetter avløyser, er enkel: – Det gjør at bonden kan fokusere på jobben sin og la oss ta oss av forsikringer, lønnsføring, rekruttering og så videre. Bøndene er spesielt glade for å slippe alt papirarbeidet, sier Anne Brit Mæland med et smil.

– Hvem er avløysere på Nord-Jæren? – Det er en variert gruppe, men hovedsakelig kan vi si at ungdom og utlendinger er de to største gruppene. Man skulle kanskje tro at det kun var bondesønner og -døtre som jobbet som avløysere, men slik er det faktisk ikke! Jeg vil anslå at rundt 25 prosent av ungdommen har liten tilhørighet til landbruket før de begynner som avløyser, og faktisk er det slik at de som er «byaser» ofte gjør en bedre jobb fordi de har foretatt et aktivt valg og er interessert i dette. For noen avløysere er det en mulighet til å være i nærkontakt med dyr, for noen en deltidsjobb hvor de får betalt mer enn i de fleste deltidsjobber en ungdom kan få, mens noen ser for seg en fremtid i faget og ønsker å lære. Det varierer veldig, men dette er et fag for alle, og hvor unge tas godt vare på, sier Bjaanes Hov, og forteller at Avløysarlaget Nord-Jæren hvert halvår har avløyserkurs for interesserte.

Kjøper seg trygghet Det er dog ikke alle bønder i dekningsområdet som er medlem av Avløysarlaget Nord-Jæren. – Jeg vil anslå at rundt 60-65 prosent av bøndene bruker oss. Vi skulle gjerne sett at alle brukte oss, og jeg har mange ganger lurt på hvorfor de som ikke er medlem velger å stå utenfor. De går glipp av mange fordeler, for eksempel kan vi fremforhandle yrkesskadeforsikringer, som man må ha når man har folk i lønnet arbeid, på landsbasis, og får dermed god pris. Og medlemskontingenten, som de selv bestemmer på årsmøtet, er nå på 1250 kroner i året, så det er ingen ublu kostnad, fastslår Bjaanes Hov,

som mener at den fremste grunnen til å være medlem hos dem, er tryggheten man får: – Hvis en bonde blir syk, skal vedkommende slippe å bekymre seg for driften og dyrene. Det er bare å ringe oss, så fikser vi alt. Den tryggheten er mye verdt. Situasjonen i dag er ikke som den var for kun 20 år siden – nå er ofte ungene på gården ikke interessert, partneren har en annen jobb, og naboen har lagt ned driften. Da kan det bli vanskelig å finne en god vikar selv, og da der det verdifullt å ha vårt telefonnummer.

Nedgang i bønder Avløyserlaglederen forteller at da hun startet i jobben i 1998, var det over 500 medlemmer bare i Sandnes – i dag er tallet kun 216. En trend i landbruket er nettopp det at det blir færre bønder, og at gårder blir større og mer automatisert og digitalisert. Det krever omstilling både hos bøndene og hos Avløysarlaget. – Det bringer for bøndene sin del med seg behov for investeringer i ny teknologi, Vi ser også en økning i behovet for heltidsansatte avløysere, ikke bare noen som er der i helger og ferier – når gårdene blir større, trenger man en gårdsarbeider på fast basis, ikke kun en vikar. Det gjør at vi som avløyserlag må legge litt om på vår rekrutteringsprofil, og antall utlendinger tilknyttet oss har vokst mye de siste årene. Siden det blir færre bønder i distriktet, så har vi for flere år siden også startet med å ta jobben med lønnsføring for andre næringsdrivende, og vi vil selvsagt gjerne ha flere slik kunder også, inviterer Bjaanes Hov.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 7


1. Hva var din tidligere erfaring med landbruk før du tok avløyserjobben? 2. Hvorfor valgte du å bli avløyser? 3. Hva er dine arbeidstider og arbeidsoppgaver? 4. Hva er spesielt kjekt med jobben som avløyser? 5. Ser du for deg å fortsette innen landbruket i fremtiden? 6. Vil du anbefale andre å ta avløyserkurs?

Navn: Emilie Håvardsdatter Høgmoe Alder: 17 ½ år Bosted: Bråstein Hvor er du avløyser: Bråstein 1. Jeg bor og er vokst opp på gård, og har alltid vært involvert i større eller mindre grad. 2. Jeg ønsket å kunne tjene mine egne penger, i tillegg til at det også innebærer å ha et ansvar. 3. Det er veldig forskjellig. Noen perioder er det masse å gjøre, for eksempel når det er vår og lammene kommer, mens på vinteren er det ikke like travelt. 4. Det som er kjekt med jobben er kunne tjene penger og få kose med dyrene. 5. Ja, jeg gleder meg til det er min tur å arve gården etter min far. 6. Jaa! Det er mye varierende arbeid og du får jobberfaring. Det viser at du står på, et pluss er jo også at det er gode penger for ungdommen med tanke på at det ikke er så lett å få seg jobb på andre felt.

JEG VIL DEFINITIVT ANBEFALE INTERESSERTE I Å TA ET AVLØYSERKURS. DU LÆRER IKKE ALT PÅ ET KURS, MEN DU FÅR MED DEG MYE VIKTIG «GRUNNLÆRE». DET VIL VÆRE LETTERE Å FÅ JOBB SOM AVLØYSER OM DU HAR TATT ET SLIKT KURS. KJERSTI VAALAND KALBERG, AVLØYSER

8

‹‹

NÆRING I SANDNES


Navn: Kjersti Vaaland Kalberg Alder: 29 år Bosted: Kalberg, Kvernaland Hvor er du avløyser: Er for tiden

avløyser i et robotfjøs på Folkvord. Der har jeg vært fast i tre år nå og trives veldig godt. 1. Jeg begynte å arbeide i fjøs i 12-årsalderen og fant fort ut at dette var noe jeg trivdes godt med. Jeg tok agronomutdanning på Øksnevad VGS og har siden 2010 vært i Avløysarlaget Nord-Jæren. 2. Jeg trives så godt med å arbeide med dyr. Jeg ser ikke på det som et «arbeid», så dette er drømmejobben! 3. Jeg går i fjøset stort sett bare om morgenen i hverdagene. Jeg starter opp rundt 06.30 og er normalt sett ferdig kl 10.00. Jeg fant ut det ble litt vanskelig å arbeide kveld da jeg har to små barn og en mann som arbeider veldig mye. Da er denne løsningen super for min del. 4. Først og fremst er det arbeidet med dyr, spesielt storfe som er min favoritt blant produksjonsdyra. Jeg trives med å være i aktivitet og det får du virkelig utnytte i denne jobben. Det er en spennende jobb der ingen dag er lik, du vet aldri hva som venter deg bak fjøsdøra. 5. Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg er så heldig å ha funnet meg en odelsgutt, og kommer i hvert fall til å fortsette som avløyser til vi en gang overtar gården. Hoveddriften er ammedyr, noe vi nok kommer til å fortsette med når vi tar over. 6. Jeg vil definitivt anbefale interesserte i å ta et avløyserkurs. Du lærer ikke alt på et kurs, men du får med deg mye viktig «grunnlære». Det vil være lettere å få jobb som avløyser om du har tatt et slikt kurs.

Navn: Morten Tunge Alder: 51 år Bosted: Sandnes Hvor er du avløyser: Jeg er

landbruksvikar og er rundt 1 – 2 uker på hvert bruk. 1. Har alltid hatt stor interesse for alt som har med landbruk å gjøre. Jeg er vokst opp på gård på Randaberg, og hadde spora­ diske avløyserjobber etter at jeg flyttet derfra og frem til jeg var 32 år. Etter det ble dette hovedinntekten min. 2. Jeg har jobbet som møbelsnekker i forskjellige bedrifter i en tiårs tid. Mine tanker falt stadig tilbake til gårdsarbeid og god hevdalukt. Da

jeg ble far i 1997, sa jeg opp jobben som trappesnekker og begynte som avløyser på heltid. Dette for å kunne være hjemme med barna på dagtid, mens kona var på jobb. 3. Innenfor rimelighetens grenser på 7,5 timers arbeidsdag. Har så å si alltid delt arbeidsdag, med hovedvekt på dyrestell morgen og kveld. Med mer og mer automatisering er det mer fleksibelt på tider for foring og stell. Det er likevel fortsatt like mye arbeid, for brukene blir bare større og større. 4. Jeg treffer mye folk med sunt bondevett og det er stor variasjon i arbeidet. Siden jeg går litt fra gårdsbruk til gårdsbruk blir det ekstra interessant, med stadig nye impulser. 5. Ja, det vil jeg. Tidene er i store forandringer, så hva fremtiden vil bringe vet ingen. Norge trenger bønder og bønder trenger fri, og da trer jeg inn. 6. Er du som meg og har «sittevegring» og liker fysisk arbeid, må du bare gå i gang. Hvis du ikke er redd nærkontakt med store dyr, vil jeg sterkt anbefale avløyserkurs.

Navn: Ståle Oseland Alder: 18 år Bosted: Sviland Hvor er du avløyser: På

hjemgården hos far Morten Oseland, samt hos Leif Helge Rønneberg, en annen bonde på Sviland. 1. Jeg er født og oppvokst på gård, og har alltid vært med på det arbeidet som må gjøres. 2. Jeg valgte å jobbe som avløser siden jeg liker å jobbe med dyr, og jeg hadde erfaring med dyr og landbruk hjemme. Det var derfor en grei måte å få tak i jobb på. 3. Jeg begynner klokka 06.00 om morgenen, og det går vanligvis tre timer på både morgenstell og kveldsstell. Kveldsstellet starter i femtiden. Arbeidsoppgavene i fjøset er å melke kyr og fôre både kyr, kalver, okser og sauer. Måke ned drit fra båsene og strø. Hente rundballer med traktor. 4. Det kjekkeste med å være avløser er at man får jobbe med dyr og håndtere maskiner, kjøre traktor osv. 5. Jeg vil bli bonde og overta hjemgården så snart jeg får muligheten. 6. Jeg vil anbefale folk og ungdommer som har lyst å jobbe med dyr å ta avløserkurs, fordi jeg syns det å være avløser er en grei jobb, og det er ikke problem å få tak i arbeid om en bare vil det nok.

VI ER ET LOKALT, TILGJENGELIG OG FLEKSIBELT REVISJONSSELSKAP * REVISJON * RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER * SKATT OG AVGIFTER *

Velkommen til oss!

HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND - BYGGET V/BRYNE STASJON 51 77 07 90 / 911 69 145 www.sagvaag-revisjon.no

NÆRING I SANDNES

‹‹ 9


NYSTEKT BRØD får deg til å lengte etter god frokost eller lunsj. Bare duften av nystekt brød er nok til å la tennene løpe i vann. Vi baker våre brød med stolthet og begeistring! Og HUSK, vi baker med himalayasalt, sunne oljer og på den gamle måten og helt UTEN E-stoffer.

Sjekk ut jærbakeren.no for å finne oversikt over våre utsalg!

Ønsker din bedrift leveringsavtale med Jærbakeren? Kontakt Fredrik Holst på tlf 995 33 097 eller mail Fredrik.holst@narbakst.no

DET FINNES BARE GODE GRUNNER TIL AT YAMAHA ER MARKEDSLEDER! HER ER TO GODE GRUNNER TIL!

MT-09 SP Fabrikkveien 5, 4033 Stavanger, Tlf. 51588800. www.rovikmc.no

MT-125 Din YAMAHA-spesialist i Rogaland!

NMCF NORSK MC-FORHANDLER FORENING

10

‹‹

NÆRING I SANDNES


Sandnes

GAUKEN

l Sandnesgauken portretterer vi en Sandnes-patriot med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper innen et område. Sandnesgauken har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem.

Et liv midt i blinken Arne Idland har vært lovende skiskytter, sjef for Norges skiskytterlandslag, elitecoach i Skiskytterforbundet og leder for Sandnes Sentrum AS. Han er nå sportssjef for Blinkfestivalen, i tillegg til å være leder for Team iSandnes, den lokale satsingen med mål om å få lokale talenter opp i skiskyttertoppen.

TEKST// TORE FRIESTAD / ILLUSTRASJON/ HILDE B. LAMBRECHTS

NÆRING I SANDNES

‹‹ 11


Tre generasjoner som er mer enn middels interessert i OL på vinterferie i Sirdal. I sofaen fra venstre: Farfar Tor Idland, Torjus Idland (sønn), Herborg Idland (datter) og far Arne. Med ryggen til: Datter Augusta Idland.

FAKTA Navn: Arne Idland Alder: 48 år Fra/bor: Figgjo / Figgjo Sosial status/barn: Gift og tre barn Stilling: Sportssjef i Blinkfestivalen, teamleder Team i Sandnes

V

inter-OL i Pyeongchang er nylig overstått, og for første gang på mange år fulgte Arne Idland arrangementet fra sofaen hjemme på Figgjo og på hytta i Sirdal. Når Næring i Sandnes møter ham noen dager før lekene åpner, er han ikke direkte misfornøyd med det. – Det er helt greit. Jeg har vært med på en del OL tidligere, og det er veldig gøy, men samtidig er det en måned borte fra familien. Så i år er jeg happy med å følge opp ungene hjemme og se OL på TV. Og jeg vil nok få med meg det meste, spesielt skiskytingen og langrenn såklart, men også skøyter, hopp, kombinert og mye mer. Jeg har troen på at det blir et fantastisk bra OL for Norge.

12

‹‹

NÆRING I SANDNES

Familieidrett

Manglet Bjørndalen-drive

Vinteridrett, først og fremst skiskyting, har vært en sentral del av livet til Arne i over førti år. – Mine foreldre bygde en hytte i Sirdal i 1975, og snart var hele familien bitt av skibasillen. Det er ganske typisk – å lykkes i skiidrett krever mye innsats, og det ser vi også blant utøverne i Team iSandnes, som jeg er så heldig å være en del av nå. Det er sjelden en ungdom alene, hele familier involverer seg. Mine foreldre hadde ikke noen idrettsbakgrunn, men interesse og innsats gjorde at vi unger raskt tok det til oss og satset i den retning. Arnes søster Åse var på elitelag og deltok i OL i skiskyting i 1992 og hans bror Torleif har i flere år vært trener i Sirdal ski, så det er ikke tvil om at familien Idland passer den norske klisjeen om «ski på beina». – Interessen for skiskyting har også blitt videreført til neste generasjon. På Team iSandnes har fire av fjorten utøvere etternavnet Idland, inkludert min 17 år gamle datter Augusta og 19 år gamle sønn Torjus – og 14 år gamle Herborg er også i gang med skiskyting, forteller Arne, som selv bygget hytte i Sirdal i 2009 og nå bruker store deler av året her sammen med familien.

Selv om Arne var en solid skiskytter, som både har vunnet junior-NM og vært på junior- og B-landslaget, forstod han etterhvert at han ikke hadde det siste lille som trengtes for å bli blant de aller, aller beste i verden. – Folk som Halvard Hanevold og Ole Einar Bjørndalen hadde en nær umenneskelig drivkraft, i tillegg til solide evner. Man må ha en helt sinnssyk indre drive for å gjøre jobben som kreves for å nå toppen, og det er mest det som er i hodet som skiller de beste fra de nestbeste, er min erfaring. Arne ser dog ikke tilbake på sin aktive skiskytterkarriere med anger. – Jeg har alltid nytt idretten og var glad for det jeg hadde oppnådd når jeg sluttet. Jeg hadde lært utrolig mye, blant annet om å jobbe målrettet, å kunne være selvstendig, samtidig som man må samarbeide godt i team for å lykkes.

Endte på A-landslaget Parallelt med at han var aktiv utøver tok Arne en utdanning som ville la ham gjøre idretten han elsker så høyt til en karriere. – Jeg tok trenerstudium og coachingseminar på hovednivå på


Sandnes

GAUKEN

Team i-Sandnes er på vei mot gull. – Jeg er sikker på at det om noen år står utøvere som snakker vår dialekt på pallen i store arrangementer – kanskje allerede i OL i 2022, sier Arne.

Idrettshøgskolen. Det å kunne hjelpe andre med å finne sin motivasjon og løfte dem videre, syns jeg virket meget interessant. Han fikk raskt sjansen. I 1993 fikk han tilbud om å jobbe som trener for Storbritannias landslag, som er tett knyttet opp til det britiske Forsvaret. De hadde løpere som hevdet seg mot topp 12 i verden, så det var høy klasse og en god første trenererfaring for Arne. – Jeg var der til 1996, og så var jeg sjef for det norske junior- og rekruttlandslaget fra 96 til 2002. Så ble jeg landslagssjef for A-laget i skiskyting i en periode hvor de norske utøverne var dominerende i verdenscup og mesterskap. Vi tok en hel del gull og hadde noen veldig gode VM, men så ble det dessverre ingen gull i Torino-OL, og det var selvsagt en liten nedtur.

Plutselig i sentrum

Arne sekunderer Frode Andresen under OL i Torino i 2006.

Så tok karrieren til Arne en litt uventet retning. Han fikk nemlig jobben som leder i Sandnes Sentrum AS høsten 2006, og Sandnesposten omtalte da ansettelsen som «en overraskelse», og «ikke den mest naturlige veien å gå, men bakgrunnen hans er det som gjør denne ansettelsen så spennende». – Jeg hadde da allerede vært involvert

i å planlegge og gjennomføre den første Blinkfestivalen i juli, og fikk en mersmak på å hjelpe med å sette Sandnes på kartet og få ulike aktører til å jobbe sammen. Og jeg mener at min erfaring fra idretten ga meg mange verktøy for å gjøre jobben som sentrumsleder. Det handlet om å få alle til å dra lasset sammen

mot samme mål, selv om man har kryssende interesser. Å få være med på å knytte den minste kioskeier sammen med store investorer var en kjekk jobb. Han hadde stillingen i fem år, og har ennå sterke meninger om hvordan man kan gjøre

NÆRING I SANDNES

‹‹ 13


Sandnes

GAUKEN

sentrum bedre – «få gang på Øglændskvartalet, vi trenger å få inn en magnet i nordre enden av Langgata, legg til rette for parkering – folk shopper ikke med sykkel, ta vare på den unike posisjonen vi nå har med å bygge ut havneområdet, tiltrekk interessante investorer og næringsaktører til den beste næringsadressen i regionen» er blant sitatene han kommer med.

Fra ingenting til verdens største på et Blink En del av jobben han gjorde som leder i Sandnes Sentrum beholdt han også etter at han i 2011 gikk tilbake til idretten som elitecoach i Skiskytterforbundet – å videreutvikle Blinkfestivalen som et festarrangement og et trekkplaster for Sandnes. – Jeg har vært sportslig ansvarlig i Blink siden oppstarten, og det har vært en fantastisk spennende reise. Vi har bygget det opp fra ingenting til verdens største skiarrangement uten snø! Når vi ser på TV-dekning og omfang er dette et av de største idrettsarrangementene i Norge. Samtidig er vi klar over at Blink har blitt mye større enn vi som holder på med det direkte. Dette er et viktig arrangement for Sandnes, og det er befolkningen som eier det. Vi tilrettelegger bare. I starten var det snakk om at Blinkfestivalen skulle gå på rundgang mellom ulike steder, men Sandnes tok Blink til brystet så raskt, både beboere, næringsliv og kommunen, at det aldri siden har vært et tema å flytte den, sier Arne, som i 2013 gikk inn på eiersiden av Blink gjennom selskapet Axelar sammen med Odd Langhelle og Roger Aardal. Verdens beste utøvere besøker hvert år Blinkfestivalen, og titusener av tilskuere

og hundretusener av TV-tittere får i sommerdagene arrangementet pågår en smakebit av det beste av Sandnes og omegn. Etter at Arne sommeren 2017 mistet stillingen som elitecoach og assistent til skiskyttersjefen på grunn av pengemangel i Skiskytterforbundet, har han hatt en 50 prosent stilling i Blinkfestivalen, hvor han både jobber med sommerens arrangement, men også andre prosjekter som han foreløpig holder hemmelig, utover å si at de vil bygge videre opp om og styrke posisjonen til Blinkfestivalen. – Vi kan ikke stå stille, men må alltid sørge for å ta Blink til neste skritt inn i fremtiden.

Har troen på Sandnes-gull Et par viktige ledd i å bygge videre opp om skiskytterkulturen og -interessen her på relativt flate og ofte snøfrie Sandnes, har vært etableringen av juniorteamet iSandnes og åpningen av Sandnes Arena. – For oss i Blink er det veldig kjekt å kunne bidra til denne utviklingen, og jeg er veldig stolt over samarbeidet som har vært for å på plass Sandnes Arena. Dette gir oss et glimrende utgangspunkt for fremtidig satsing, og jeg er sikker på at det om noen år står utøvere som snakker vår dialekt på pallen i store arrangementer – kanskje allerede i OL i 2022, sier Arne med et litt drømmende blikk. Da junior-NM i januar ble avholdt på Simostranda, Ole Einar Bjørndalens hjembygd, tok en av iSandnes’ unge lovende, Martin Nevland, gull både på fellesstarten og sprinten, så prissankingen til distriktet er allerede i gang. – Som teamleder er det fantastisk å få

Sandnes Arena i Melshei er et unikt regionalt rulleskianlegg, med over 4 km rulleskiløyper og standplass for skiskyting

være med på den utviklingen og bidra til at ungdommen finner en interesse de virkelig brenner for. Jeg bruker mye dugnadstid på dette, men det er en lidenskap, så da er det bare kjekt, fastslår Arne, og oppfordrer samtidig flere idrettslag til å benytte seg av Sandnes Arena til å bygge opp et skiskyttermiljø.

Lag for å lykkes – Hva er det med idrett som tiltrekker deg så mye? – Det er en fin måte å drive sunn konkurranse og tenke utvikling. Det er spennende, det er sosialt, og det skaper entusiasme og sunn patriotisme. Det viktigste med all idrett er at man lærer å spille på lag. Å bygge lag er noe jeg alltid har vært opptatt av. Det er få som klarer å bli gode helt alene – selv som individuell utøver er man avhengig av et godt team rundt seg for å lykkes. Slik er det i idretten, slik er det i Blink, slik er det i Sandnes sentrum, og slik er det i livet, fastslår Arne.

Arne og hans to eldste barn. Augusta (17) og Torjus (19). De hevdet seg begge i toppen i NM i januar. Augusta fikk en 6. og 9. plass, og Torjus ble nr. 7.

14

‹‹

NÆRING I SANDNES


Trenger du ny medarbeider? Ring meg på 401 05 035. Vi finner kandidater med rett kompetanse, som du kan kontakte for intervju. En effektiv form for rekruttering. NAV har også virkemidler som er verdt å kjenne til dersom du har ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å gi en arbeidssøker en sjanse til å komme i jobb.

Blåsenborg Reklamebyrå

Hilde Berge, NAV Marked Sør-Rogaland

Stilig interiør på hytta er mer enn bord, stoler og lamper.

Vi hjelper deg å finne den beste gardinløsningen!

Fischer plisségardiner montert i hytte i Sirdal.

Gardinene er på en måte en del av utsikten! Vinduene på hytta kan lekkert kles inn med plisségardiner, lamellgardiner og andre varianter. Vi i Kompaniet har det helt store utvalget av hyttegardiner og det du måtte trenge innen solskjerming. Også for skråvinduer. Vi kommer på gratis befaring og tar mål. Vi kan også montere så lenge du har bilvei noenlunde frem til hytta. GARDINER TIL HYTTA Ring Pål på 48 38 71 10.

- 25 %

RABATT UT MARS MÅNED

Haugåsstubben 14, 4016 Stavanger. T: 40 00 51 51. E: post@kompaniet.no www.kompaniet.no NÆRING I SANDNES

‹‹ 15


LOKAL GEITOST I VERDENSKLASSE

Etter at Bo Jensen mottok «Super Gold»-utmerkelsen for sin egenproduserte chevre i fjor, har det ikke manglet på medieomtale. Foto: Bethi Dirdal Jåtun

TEKST// BETHI DIRDAL JÅTUN

Dansken fra Sandnes har ikke bare vunnet innpass hos lokale kjendiskokker med sin chevre. Lille Aske selges i delikatesseforretninger og serveres i de beste restauranter landet over.

A

t den eksklusive chevre-osten nok også kunne ha blitt servert i de beste restauranter verden over, er ganske sikkert. Superlativene hagler over den energiske dansken med bostedadresse Sandnes, som i fjor høst mottok «Super Gold»-utmerkelsen i «World Cheese Awards»

16

‹‹

NÆRING I SANDNES

i London for sin Lille Aske, som eneste norske ost.

Må vise seg fram – Det var totalt 3.000 oster med i konkurransen, og bare 66 av disse fikk «Super Gold», forteller Bo Jensen (44) stolt og trekker

opp det ene avisutklippet etter det andre fra veska. Medietrykket har vært enormt etter at han fikk Super Gold med sin Lille Aske chevre. Men selv om henvendelsene kommer av seg selv, har Jensen på ingen måte lagt seg til hvile på laurbærene. Månedene etter Londonoppturen har han brukt til å følge opp og knytte nye forbindelser. – Jeg er dansk, jo, smiler han. – I motsetning til dere nordmenn, har vi langt lettere for å by på oss selv og vise fram det vi er stolte over. Dessuten er det viktig for meg å ha det gøy på jobb.

Opptatt av smak Bo Jensen har også tidligere fått utmerkelser


Med denne osten vant den danske Sandnesmannen «Super Gold»-utmerkelsen i «World Cheese Awards» i London i fjor.

for sin teft for ost og smak. Allerede i sin første sesong som sjefsyster i ysteriet på gården til Astrid og Njål Sikveland på Undheim i Time, mottok han utmerkelsen Årets nyskapning i Det Norske Måltid, da med Knudenosten. Den danske Sandnesmannen har hele livet jobbet med smak. Som baker, konditor, slakter og servitør ivrer han for lokalproduserte varer. – Fra jord til bord har alltid opptatt meg, sier han og forteller at hans inngang som daglig leder og aksjonær av ysteriet i 2011 egentlig var ganske tilfeldig. At han har vunnet innpass i bransjemiljøene og hos alle landets ledende kokker, er imidlertid ikke tilfeldig. For selv om produktet er godt, selger det seg ikke selv.

Det skal være kjekt Bo Jensen pleier ikke bare kontakten med flere titalls ulike medier, men også med bransjefolk og kokker i såvel inn- som utland. Det er ikke tilfeldig at Lille Aske dukker opp i den nye kokeboken til radarparet Hellstrøm og Truls for eksempel. Og da Vamp hadde konsert på Undheim i fjor høst, ikke langt fra ysteriet til Jensen, ringte Bo like godt bandleder Staveland og ba om å få servere dem stedets lokale ost før de skulle på scenen. – Lille Fuggel (red.mrk.: Tittelen på en av Vamps mest spilte låter) og Lille Aske, vet du, smiler han fornøyd. Hva han fikk utav det? I utgangspunktet

ikke noe annet enn mer jobb og et hyggelig møte. – Utrolig kjekke folk de Vamp, sier han på dansk med hint av sandnesisk. Det skulle vise seg at Staveland var ostekjenner.

Produserer for hånd Etter noen hektiske måneder med stort medietrykk og mye oppmerksomhet, handler livet til Bo Jensen nå først og fremst om osteproduksjon. Sesongen starter i midten av februar og avsluttes i oktober. I fjorårssesongen produserte han mellom 15.000 og 18.000 oster til en verdi av én million. I år regner han med å produsere

NÆRING I SANDNES

‹‹ 17


opp mot 20.000 oster, et arbeid han utfører ene og alene. Når vi spør om han vurderer å ansette folk, rister han smilende på hodet: – Du skal vite nøyaktig hva du gjør. Dette

handler ikke om produksjon, men om feeling. Det blir ikke få kjøreturer mellom Sandnes og Undheim, – ofte må han også avgårde om nettene. – Ostene må voktes døgnet rundt, akkurat

som små barn. Det hender seg jeg er på plass i ysteriet allerede ved tretiden om morgenen! sier han.

Råvaren viktigst Det aller viktigste for ostekvaliteten er kvaliteten på råvaren, altså geitmelka. Og melka fra Undheim er i særklasse. Bo tror også vannkvaliteten på gården er av betydning for de gode resultatene. – Vi skal være skikkelig stolte over gode råvarer fra Rogaland, seier han og forteller at den siste touchen på osten, asken, imidlertid er importert. – Den kommer fra Frankrike. Og franskmennene er blant dem som har jublet høyest over kvaliteten på ostene fra Jæren.

Satser for fullt

Hellstrøm er bare én av kjendiskokkene som har omfavnet Bo Jensens Lille Aske, ja, han har sogar tatt osten inn i sin nyeste kokebok. Foto: Privat

Tidligere var osteproduksjonen en bigeskjeft for Jensen som de siste årene har jobbet som konditor ved Sola Strandhotell. Men i fjor tok han skrittet fullt ut og satset alt på osten. Blant de norske restaurantene som har satt Jensens oster på menyen er blant andre Stattholdergaarden, Tango Bar & Kjøkken, Re-Naa og Charles & De. Det blir det garantert flere.

Rogaland på skattetoppen Rogaland troner øverst på skattetoppen blant landets 19 fylker. Mer enn hver femte krone av de totalt 476 skattemilliardene fra alle fylkene, kommer fra bedrifter, næringsdrivende og personlige skatteytere i Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad.

Når det gjelder skatt, er det bare Oslo som er i nærheten av Rogaland. Rapporten viser at Rogaland bidro med hele 66 milliarder kroner i selskapsskatt, og er derfor det enkeltfylket i Norge der bedriftene betaler mest i skatt.

Dette skyldes naturlig nok de mange, store oljeselskapene i landet. Utvinning av petroleum utløser en særskatt, som fanges opp av årsregnskapet i bedriftene, skriver avisen.

D

e fire fylkene Rogaland, Oslo, Akershus og Hordaland bidro med 63 prosent av skattetotalen i 2016, hvorav Rogaland altså stod for 104 milliarder. Samlet gir næringsaktiviteten og personskatten i de fire fylkene 300 milliarder kroner til fellesskapet, går det frem av en ny rapport fra DNB og Nyanalyse. Rapporten viser også at Rogaland er helt i front av verdiskapningen, der bare Oslo er foran. Oslo hadde en verdiskapning på 315 milliarder, mens Rogaland var nest best av fylkene med 195 milliarder kroner.

18

‹‹

NÆRING I SANDNES

Rogaland bidro med 66 milliarder kroner i selskapsskatt i 2016 og er med det det enkeltfylket i Norge der bedriftene betaler mest i skatt.


TEMA

I hvert nummer av Næring i Sandnes velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler. Fellesnevneren vil alltid være Sandnesrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING 20

22

28

33

Utviklingsmatematikk ved Sandved skole skal bidra til å sikre framtidens realkompetanse, noe blant annet Googles norgessjef etterspør i en tid der den digitale utviklingen springer i rekordfart. Aftenskolen Rogaland, som tilbyr 90 ulike kurs, holder på klasseromsundervisningen og vil ikke på nett om de kan slippe, og Norgesgruppen skal doble antall lærlingplasser framover. Næring i Sandnes har sett nærmere på skole, utdanning og rekruttering.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 19


VET HEMMELIGHETENE I JOBBS

TEKST// TORE FRIESTAD

AS3 Employment etablerte sitt kontor i Sandnes sommeren 2016. I 2017 har de hjulpet over 200 av sine 300 kandidater, hvorav mange har vært jobbløse i flere år, inn i faste stillinger. – Vi har lykkes gjennom individuell, tett oppfølging med våre kandidater og et solid samarbeid med det lokale næringslivet, forteller avdelingsleder Eva Camilla Skarstein.

T

allene til AS3 Employment er spesielt imponerende når man lærer at de som får bistand av selskapet stort sett er folk som har helseutfordringer eller har gått lenge uten jobb. – Det er NAV og kommunene som er vår oppdragsgiver her i Rogaland. Rundt 75 prosent av våre kandidater har nedsatt arbeidsevne, men vi klarer i svært mange tilfeller å hjelpe dem ut i fast arbeid, tilpasset deres arbeidsevne. De resterende 25 prosentene har ikke helseutfordringer, men har gått ledige så lenge at NAV vurderer det som nødvendig at de får en tettere oppfølging i arbeidssøkerprosessen, forklarer Eva Camilla Skarstein.

20

‹‹

NÆRING I SANDNES

Riktig jobb til riktig kandidat Skarstein er tydelig på at det ikke finnes noen «quick fix» for å få folk i arbeid. – Det er definitivt ikke slik at vi bare kan ordne dem en jobb på dag 1. Det handler om å bruke tid til å kartlegge kandidatens kvalifikasjoner, evner og nettverk. Den individuelle oppfølgingen vi tilbyr – hver kandidat har kun én karriereveileder hos oss å forholde seg til gjennom hele prosessen, inkluderer også kartlegging fra vår psykolog og fysioterapeut om det er nødvendig, slik at vi kan få full oversikt over den riktige veien videre. Vi fokuserer på hele mennesket, ikke bare utdanning og hvor de jobbet sist.

Vi bygger opp en kompetanseprofil som skal brukes til å selge inn kandidaten til en potensiell arbeidsgiver. Samtidig krever denne prosessen mye innsats fra våre kandidater. Vi fasiliterer og jobber sammen med kandidaten, men det handler om at de skal ta tak i egen jobbsøkerprosess, og de må møte både ukentlige og langsiktige mål, fastslår AS3avdelingslederen, og forteller at de samtidig heller ikke kaster sine kandidater inn i en hvilken som helst jobb. – Nei, dette er ingen jobbfabrikk. Vi har langsiktige mål for våre kandidater, og verken arbeidstaker eller arbeidsgiver er tjent med at noen kommer inn i en jobb de ikke vil ha på


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

TEMA

Eva Camilla Skarstein (midten), avdelingsleder i AS3 Employment, som i fjor hjalp 200 jobbsøkere inn i faste stillinger.

TIPS TIL JOBBSØKENDE

SØKERPROSESSEN et sted de ikke trives. Det handler om å finne riktig jobb til riktig kandidat. Vi har som mål at 65 prosent av våre kandidater i løpet av seks måneder skal være i fast arbeid tilpasset arbeidsevne, og det målet nådde vi altså i vårt første år.

Godt samarbeid med bedrifter

Hun forteller også at hun er meget imponert over det lokale næringslivet. – Vi jobber veldig markedsorientert. Omtrent halvparten av tiden vår går til å være ute for å lære hvor det er mulig for kandidatene våre å få jobb. Vi møter da åpne dører og positive bedriftsledere som setter pris på det vi leverer, og som ikke dømmer kandidater på grunn av hull i CV-en, men ser hele mennesket og ønsker å ta litt samfunnsansvar. Vi har tett oppfølging med både bedrift og kandidat både før og etter kontrakt om fast stilling er underskrevet, og får positive tilbakemeldinger fra alle. Vi kan til enhver tid tilby 300

motiverte kandidater med et bredt spekter kompetanse, så mange bedrifter kommer nå tilbake til oss for å høre om vi har noen profiler som passer dem før de lyser ut en stilling.

Vil hjelpe enda flere Man skal ikke gå lenge i gangene til AS3 i Nysted-bygget på Lura før man føler at det her er en veldig positiv stemning. – Vi får jobbe med å få folk tilbake i arbeid, og det er jo herlig! Vi vet hva vi driver med og ser at det vi gjør er veldig positivt for både kandidatene våre, bedriftene vi skaffer gode arbeidere, og samfunnet som helhet. Det er allerede stor pågang av folk som vil inn til oss, og planen er å vokse betydelig på flere områder i 2018, slik at vi kan bistå enda flere!

Det er på samme måte med jobbsøking som med salg. Jo bedre du kjenner markedet, jo bedre blir du i stand til å velge hvordan du vil henvende deg til kundene dine, og desto mer sannsynlig er det at du får solgt produktet ditt. Og produktet ditt er deg! Før du begynner å søke jobb kan det derfor være smart å se litt nærmere på hvilke forhold som generelt karakteriserer stillingsmarkedet – og helt konkret ditt eget stillingsmarked. Ved å identifisere og undersøke hele ditt spesifikke stillingsmarked, øker du sannsynligheten for at du lykkes med prosessen. Stillingsmarkedet er generelt kjennetegnet ved at det er oppdelt i et synlig og et usynlig marked. Det synlige stillingsmarkedet omfatter ledige stillinger som er annonsert i aviser og på internett. Her er konkurransen stor. Det usynlige stillingsmarkedet kjennetegnes ved at det ikke er en offentlig stillingsannonse/jobbeskrivelse. Det kan være snakk om en kommende stilling. Hvem vet om disse stillingene? Bedriftene, vikar- og rekrutteringsbyråene, headhunterne og nettverket ditt. Undersøkelser viser at det usynlige stillingsmarkedet generelt er det største. Det er som et isfjell der bare toppen synes og den aller største delen er usynlig. De fleste arbeidsledige søker på de få utlyste stillingene som er, mens de færreste jobber aktivt i det skjulte arbeidsmarkedet. Det sies at 90 prosent av alle som søker jobb retter all sin aktivitet mot 20 prosent av markedet (de utlyste stillingene). Kun 10 prosent søker inn mot det usynlige markedet, som altså er på hele 80 prosent. Så vær proaktiv i jobbsøkerprosessen – det nytter ikke å vente på at den rette stillingen blir utlyst – finn selskapet du vil jobbe i, skap en kontakt og selg deg selv inn!

NÆRING I SANDNES

‹‹ 21


TEMA

SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

SANDNESSKOLEN SATSER TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Bare én uke før Sandved skole arrangerer realfagsuke for tredje år på rad, kommer resultatene fra de nasjonale prøvene som viser at nettopp deres femteklassinger gjør det bedre i matte enn alle andre femteklassinger i kommunen.

Sandnes er utpekt av Utdanningsdirektoratet som realfagskommune, noe som betyr at alle grunnskolene har et spesielt fokus på realfagene.

I

tillegg viser resultatene at mer enn en fjerdedel av Sandnes-elevene ligger i øvre sjikt når det gjelder matte. Kommunaldirektør i oppvekst skole i Sandnes kommune, Pål Larsson, sier seg fornøyd, men tror at de allerede neste år vil spore ytterligere fremgang i regning som resultat av Sandnesskolens realfagsstrategi vedtatt høsten 2015, samme år som Utdanningsdirektoratet utpekte Sandnes og 33 andre kommuner til realfagskommuner. Direktoratets mål er at barnehager og skoler i disse kommunene skal løfte seg ut av det norske realfagsproblemet.

22

‹‹

NÆRING I SANDNES

Koding i grunnskolen Det har i flere år vist seg at den norske skolen ligger til dels langt etter andre land i matematikk, noe norgessjefen i Google, Jan Grønbeck, fortsatt mener er tilfellet når han i Dagens Næringsliv tidligere i år etterlyser en større satsing på logikk og matematikk allerede i grunnskolen. – Vi går inn i en verden som kommer til å være 100 prosent styrt av dette. Da må vi ha en befolkning som er lesedyktig. Koding er fellesnevneren for alt, mener Grønbeck som mener at koding må inn i grunnskolen.

På Sandved skole i Sandnes står koding allerede på programmet. – Koding er en viktig del av realfagsuken og foregår også i flere klasserom året gjennom, forteller rektor ved Sandved skole, Siri Selvikvåg Wernø. – Det virker som om elevene deres allerede viser god framgang i matte? – Det er alltid kjekt med gode resultater, slik årets nasjonale prøver viser, og vi er stolte over elevene våre. Det er samtidig viktig for oss å presisere at det er vilje, motivasjon og evne til å lære som er viktig, svarer hun.


R PÅ REALFAG

Garman Laland, Anita Nesse Aase, Morten Ledet Christensen og Siri Selvikvåg Wernø er alle sentrale i realfagssatsingen ved Sandved skole. Foto: Bethi Dirdal Jåtun

Snakker mer matte I likhet med de øvrige barneskolene i Sandnes utviklet Sandved skole i 2015/2016 sin egen realfagsstrategi, der de blant annet besluttet å arrangere en realfagsuke hvert år. De har også i likhet med de fleste andre skolene i Sandnesskolen innført såkalt «utviklende matematikk», en videreføring av det som startet med én lærer på Smeaheia skole under navnet «russisk matte». – Vi snakker i mye større grad matematikk, – og gir plass for undring og flere løsninger, påpeker lærer Anita Nesse Aase som

underviser i utviklende matematikk på første trinn og som er imponert over hvor raskt de små tar inn over seg og anvender vanskelige begreper. – Her en dag kom en av elevene opp til meg og sa: Du, om ikke vi jobber med den kommutative loven for addisjon nå? Hun ler fornøyd og fortsetter: – Vi bruker i det hele tatt en god del tid til undring og praktisk matte. – Som jo er koding, skyter Morten Ledet Christensen, IT-ansvarlig ved skolen og medlem av skolens realfagskomité, inn.

Sammen med Anita Nesse Aase og Garman Laland, som underviser i matte og naturfag, har han over tid planlagt den kommende realfagsuken der blant annet programmering av legoroboter står på programmet. – Det er kjempepopulært! Å kunne ha fokus på realfagene en hel uke, på alle trinn, er noe både vi og elevene setter stor pris på, forteller de.

Vitenfabrikken betydningsfull Rektor oppgir at de nyter godt av å ha Vitenfabrikken i gåavstand,

NÆRING I SANDNES

‹‹ 23


TEMA

SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

noe som ytterligere forsterker realfagssatsingen ved skolen. – Vi har et langsiktig perspektiv på dette, dessuten har vi fokusert på matematikkopplæringen over flere år nå og hatt «regning i alle fag» som utviklingsområde, forteller hun og legger til at en lærer med master i faget og flere med videreutdanning, selvsagt også har betydd mye for utviklingen. – Disse fungerer som ressurspersoner og bidrar med kompetansehevende tiltak overfor de øvrige lærerne, noe som blant annet har resultert i mattekasser.

DE FIRE HOVEDMÅLENE I SANDNES KOMMUNE SIN REALFAGSSTRATEGI ER: 1. Bevisstgjøring av det gode arbeidet som gjøres innenfor realfag på hver enkelt skole 2. Et mer systematisk arbeid med realfag 3. Se realfagsarbeidet i sammenheng med andre fagog innsatsområder 4. Identifisere områder der man kan bli bedre og sette inn tiltak

Amalie Zeiler og Jesper Stephansen ved Sandved skole jobber med Lego Mindstorms for å lære koding. Foto: Morten L. Christensen

Mattekasser – ??? – Hvert trinn og hver klasse har egne mattekasser med materiell som terninger, penger, målebånd osv. oppi, for å tydeliggjøre den mer praktiske delen av matematikkfaget, noe som definitivt har vært en styrke, forklarer Laland som opplever kommunens engasjement og økte fokus på realfagene som motiverende. – Målet er ikke å score høyest på de nasjonale prøvene, men å sørge for at vi har

elever som lærer og har lyst til å lære. Vi jobber mye med trivsel her på skolen, noe som er avgjørende for læringsklimaet. Sammen med engasjerte og dedikerte lærere opplever vi at det gir resultater. Akkurat hvordan det faglige nivået i realfagene kommer til å være om noen år, vet vi ikke, men målet er at elevene skal lære stadig mer slik at de blir bedre rustet i møte med en framtid preget av digitalisering og automasjon, avslutter rektor Siri Selvikvåg Wernø.

LANDBRUKSPRESENNING Skreddersydde presenninger til bonden.

www. tjessempresenning.no 454 88 300 Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

24

‹‹

NÆRING I SANDNES


BLI ABONNENT! Kun kr 199,– for et helt år. Bestill på: www.sirdalmagasinet.no Sirdalmagasinet kommer ut 6 ganger i året og har utgivelse før vinterferien, før påskeferien, i sommerferien, før Sirdaldagene, en høstutgave og ved sesongstart i desember.

For deg som er glad i Sirdal

Sirdalmagasinet er et magasin for alle som bor i eller besøker Sirdal. I 10 år har vi oppdatert fastboende, turister og hytteeiere på det som skjer og det dalen har å tilby, både sommer og vinter. Artiklene i Sirdalmagasinet gjenspeiler friluftsliv, sport, hyttebesøk, kultur og næringsliv i Sirdal og omegn. Bestill direkte på: www.sirdalmagasinet.no, mail: post@lokomotiv.no eller tlf: 51 77 84 00

Les mer på www.sirdalmagasinet.no

Ferdighus eller arkitekttegnet – snakk med oss!

Velkommen til vårt kontor i Egersund eller på Bryne Bryne – Jernbanegata 12, Egersund – Jærveien 1250, 51 46 16 00. hellvikhus.no

TIPS OSS! I Næring i Sandnes jobber redaksjonen uavhengig av det som skjer på annonsefronten. Våre journalister er klare for dine innspill!

Ta kontakt på tips@lokomotiv.no

• Tanktømming • Fettutskiller • Slamsuging • Sandfangere • Lekkasjesøk • Oljeutskillere

• Rørspyling • Rørinspeksjon • Rørfornying, nytt rør uten å grave • Rotkutting • Tining av frosne rør

Stene Renovasjon på farten 24 timer i døgnet Har du problemer med rør/avløp/kummer/tanker etc. • ordner Spylingfor av deg kjøkkenavløp Kontakt oss; vi fra A til Å

• Tømming av renseanelgg

24 timers service 51 60 99 00 Stene Renovasjon AS, Larsamyrå 6, 4313 Sandnes Tlf: 51 60 99 00 • fax: 51 60 99 01 • Epost: stebjo@steneas.no

NÆRING I SANDNES

‹‹ 25


Lærlingesatsing i næ TEKST// TORE FRIESTAD

Per i dag er det 4875 løpende lærekontrakter i Rogaland. – Det gjøres en meget god jobb, men fremdeles ønsker vi at flere bedrifter blir lærebedrift, sier Catrine Utne Pettersen, sjef for Seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune.

V

eien til en karriere som fagarbeider er vanligvis en yrkesfaglig utdannelse som består av to år i skole og to år i bedrift som lærling. – Denne modellen er knallgod, og jeg vet at andre land ser til Norge når det gjelder rekruttering til og utdanning for fagarbeidere. Samtidig er vi helt avhengige av at arbeids- og næringslivet frivillig tar opplæringsansvar for at dette skal fungere. Det vil være et stort behov for faglærte i årene fremover, og det krever at arbeids- og næringslivet tar ansvar, sier Utne Pettersen.

83 prosent i Rogaland Ennå er det mange lærlinger i Norge uten læreplass. På landsbasis var det per 1. oktober i fjor 26.534 søkere til 16.370 lærekontrakter. 62 prosent av søkertallet har blitt godkjent og startet mellom 1. januar og 1. oktober. Tall fra Udir og fylkeskommunen viser imidlertid at Rogaland er det fylket hvor størst andel søkere, hele 83 prosent, har fått godkjent lærekontrakt, mens kun 47 prosent har fått det samme i Telemark. – Dette er meget imponerende tall. Vi er selvsagt ikke fornøyde før alle har fått læreplass, men samtidig er det mange, mange

flere som har fått signert lærekontrakter enn på samme tid i fjor. Vi er stolte av jobben som har blitt gjort i Rogaland, spesielt med tanke på de økonomiske utfordringene mange bedrifter i regionen har hatt og ennå har. Noen bedrifter har måttet stenge dørene for lærlinger fordi de ikke har hatt oppdrag nok, men ennå er det mange som gjør en solid innsats. Bedriftene i regionen ser nytteverdien i å ha lærlinger og strekker seg langt for å få det til. Samtidig har kommunene tatt mer ansvar, både når det gjelder å ta inn lærlinger i egne rekker og å oppfordre flere aktører i det lokale næringslivet til å bli lærebedrifter, og det er vi veldig glade for, forteller Utne Pettersen.

NorgesGruppen dobler antall lærlinger NorgesGruppen skal frem mot 2020 øke antallet løpende lærlingekontrakter til 500 stykker. Med det blir selskapet en av Norges største private lærlingebedrifter, og det vil også virke inn på antall lærlingplasser de tilbyr i Rogaland, blant annet gjennom dagligvarekjedene Meny, Spar, Joker og Kiwi. – Vår bransje har behov for mange kvikke hoder og effektive hender i årene fremover,

VI ER SELVSAGT IKKE FORNØYDE FØR ALLE HAR FÅTT LÆREPLASS, MEN SAMTIDIG ER DET MANGE, MANGE FLERE SOM HAR FÅTT SIGNERT LÆREKONTRAKTER ENN PÅ SAMME TID I FJOR. VI ER STOLTE AV JOBBEN SOM HAR BLITT GJORT I ROGALAND Catrine Utne Pettersen, sjef for Seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune.

26

‹‹

NÆRING I SANDNES

CATRINE UTNE PETTERSEN, SJEF FOR SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

TEMA

æringslivet

NorgesGruppen har har i dag mer enn 300 lærlinger på plass i sine ulike selskaper og skal doble antallet innen 2020. Det sier konsernsjef Runar Hollevik.

og vi ønsker å gi flere elever enn vi gjør i dag en god start på yrkeslivet. Vi lever av gode kundemøter hver dag, og er avhengig av flinke ansatte. Å tilby lærlingeprogram er relevant for å drive god butikk, og det er en viktig del av vår samfunnsrolle, sier NorgesGruppens konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Elever mangler arbeidsgivere De siste årene har det vært en sterk stigning i antall elever som søker seg til handelsfaget. En av de store utfordringene i det norske

arbeidslivet, også innen handel, er tilgang på lærlingeplasser hos relevante bedrifter. NorgesGruppen ønsker derfor å samarbeide med utdanningsinstitusjonene om gode og praktisk rettede lærlingeprogram. – Vi har nok av eksempler på folk som ikke har trivdes i det tradisjonelle skolesystemet, men som i dag har en strålende yrkeskarriere hos oss, sier Hollevik. NorgesGruppen har gjennom årene etablert flere gode lærlingeprogram innen sine ulike forretningsområder, og har i dag mer enn 300 lærlinger på plass i de ulike selskapene.

Ambisiøse mål NorgesGruppen skal ha lærlinger innen alle forretningsområder. Antall fagbrev for arbeidstakere i voksen alder skal økes, og antall godkjente lærebedrifter i NorgesGruppens sfære skal økes med 50 prosent frem mot 2020. - Vi ønsker også å integrere den viktige opplæringen kjedeskolene gjør for å utdanne sine ansatte, som en del av den offentlige opplæringen. Det er ambisiøse mål, men vi tror det er gjennomførbart, sier Hollevik.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 27


Dariusz Ernestowicz er lærling hos Kiwi Hommersåk og ser for seg en karriere innen dagligvarehandelen, noe butikksjef Ann-Cathrin Meling bifaller.

Første, men ikke siste, TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Dariusz Ernestowicz har vært lærling hos Kiwi Hommersåk det siste året, og er strålende fornøyd med oppfølgingen han får av butikksjef Ann-Cathrin Meling. – Lærlingeordningen er en smart måte å drive både utdanning og rekruttering på, mener butikksjefen som er klar til å være med på NorgesGruppen og Kiwis satsing på lærlinger.

28

‹‹

NÆRING I SANDNES

–J

eg syns det er viktig for allslags bedrifter å bidra til at lærlinger får fullført sin utdanning. Siden Dariusz er min første lærling, er dette ganske nytt for meg, så det blir litt prøving og feiling. Vi får litt oppfølging fra Opplæringskontoret, litt fra Kiwi sentralt, og litt fra teoribøkene. Det er veldig kjekt å ha en lærling som vi kan bruke litt tid på og føre dypere inn i faget, i stedet for å bare sette ham i arbeid, som vi må gjøre med de fleste andre ansatte. Vi har jevnlig møter for å se hvordan vi ligger an i læringeløpet hans, og jeg er positivt overrasket over hvor givende og lærerikt det er å ha en lærling inne, forteller Ann-Cathrin Meling, som i tolv år har vært butikksjef på Kiwi Hommersåk, en av de største Kiwi-butikkene i Sandnes. – Jeg stortrivs her. Jeg blir godt fulgt opp og får mange muligheter til å jobbe og lære. På siste eksamen jeg hadde skrev jeg kun om Kiwi,


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

TEMA

JEG ER POSITIVT OVERRASKET OVER HVOR GIVENDE OG LÆRERIKT DET ER Å HA EN LÆRLING INNE. ANN-CATHRIN MELING, BUTIKKSJEF PÅ KIWI HOMMERSÅK – Jeg lærer alt med å jobbe i butikk og drive butikk og får være med på alt som skjer – åpning og stenging, kasse, ulike avdelinger, kontor, butikksjefoppgaver, fra tidlig morgen til sent på kveld, alle dager i uken. Akkurat nå har jeg hovedansvaret for øl- og brusavdelingen, og får vise meg litt frem på den. Jeg fikk til og med være med på å bygge i butikken når vi i fjor stengte ned i to uker for å installere nye kjøledisker og ventilasjonsanlegg. Så jobbhverdagen er fleksibel og spennende!

Positiv til flere lærlinger

lærling og jeg bestod, så jeg lærer i hvert fall noe som er riktig, sier Dariusz Ernestowicz og smiler.

Det at NorgesGruppen, som Kiwi er en del av, nå melder at de skal doble antall læreplasser, vil si at butikksjef Ann-Cathrin vil kunne få flere lærlinger i tiden som kommer. – Vi har veldig gode erfaringer med Dariusz, så jeg er definitivt ikke negativ til det. Kiwi er veldig opptatt av å rekruttere internt og gi sine egne ansatte muligheter, så om vi kan få inn flere lærlinger som allerede fra starten kan bli opplært i systemene her, er det meget positivt for kjedens fremtid. Jeg ser på det som positivt for både bedriften og lærlingen, og det er en smart måte å drive både utdanning og rekruttering på, sier hun, og påpeker at hun hadde en fordel i og med at Dariusz allerede hadde jobbet litt for henne, mens bedrifter flest

Mye å lære Dariusz har hatt en litt uvanlig vei inn i handelsfaget. Første år på videregående gikk han på TIP, teknikk og industriell produksjon, før han på andre året studerte til å bli bilmekaniker. – Det var problemer med få læreplasser der, samtidig som jeg jobbet litt som ringevikar her på Kiwi. Jeg spurte derfor Ann-Cathrin om hun var interessert i å få en lærling. Det var hun, og jeg skiftet karriere der og da. Jeg er veldig fornøyd med at jeg nå har funnet et fag jeg brenner for og en så flott læreplass som dette, sier 21 år gamle Dariusz, som tar teoribiten av faget gjennom Opplæringskontoret. Selve lærlingtiden på Kiwi består ifølge Dariusz enkelt forklart av «alt».

Hjertet mitt er grønt, og jeg tenker å gå oppover i systemet her på Kiwi så langt som mulig.

ikke kan være helt sikre på hva som kommer når de tar inn en lærling.

Grønn fra topp til tå Dariusz er ikke i tvil om hvor fremtiden hans ligger – han er grønn fra topp til tå, og har til og med kjøpt seg grønn brilleinnfatning. – Hjertet mitt er grønt, og jeg tenker å gå oppover i systemet her på Kiwi så langt som mulig. Nå har jeg to år igjen av læretiden, og så får vi se hva som skjer da. – Jeg går nok av med pensjon snart, og da kan jo du overta, sier Ann-Cathrin med et smil og ser på Dariusz, som kikker ut i luften. – Ja, kanskje det... Ann-Cathrin sier at lærlingen hennes er ivrig og lærevillig, vet hva han må jobbe med og ta tak i. – Han er veldig interessert i faget, så hvis han fortsetter å jobbe hardt, kan han nå så langt han vil.

Ikke redd for roboter Både Ann-Cathrin og Dariusz forteller om store endringer i dagligvarehandelen de siste årene, – det vil bli mye forandringer også i fremtiden. – Det er ikke mange år siden vi brukte mye tid på varetelling, bestille nye varer og prise om produkter manuelt, men nå skjer alt det mer eller mindre automatisk. Det er fokus på effektivisering i alle ledd, så noen jobber vil forsvinne og nye vil oppstå. I Statene er det allerede butikker som har fjernet kassene og introdusert automatisk korttrekk, og det vil nok med tiden komme til Norge også. Det er ikke tvil om at enda mer av faget vil bli automatisert i årene fremover, fastslår hun. Dariusz er dog ikke bekymret. – Den viktigste jobben i dagligvarehandelen, spesielt på en liten plass som Hommersåk, er kundekontakt og kundeservice. Det er tøff konkurranse her, med fire butikker og 6600 mennesker, så vi må levere førsteklasses service hver eneste dag og til hver eneste kunde. Det er det som gjør at folk kommer tilbake til oss, og det er en jobb ingen robot kan gjøre – i hvert fall ikke ennå. Og jeg har jo litt utdanning fra TIP, så om så skulle være, blir jeg gjerne robotsjef i Kiwi!

NÆRING I SANDNES

‹‹ 2 9


MEGABITE J&D

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt; Regnskap kan være en komplisert affære, men Fasit Regnskap tilbyr gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid, som gjør det mye lettere å holde orden på bedriftsøkonomien. Det er enkelt å forholde seg til både regnskapssystemet og oss. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

w w w . f a s it r e g n s k a p . n o

Fasit Regnskap | Hulda Garborgs veg 6, 4344 Bryne | 918 39 454

30

‹‹

NÆRING I SANDNES


Stor interesse rundt ny Sandnes-bank

Har du Alt på det rene? Tekstil-Vask tilbyr et godt førsteinntrykk

Bjørn Maaseide etablerer gjennom selskapet Kraft Finans en ny bank med hovedkontor i Sandnes. Banken hentet nylig inn 500 millioner kroner fra investorer.

–D

et er jo egentlig helt utrolig at vi klarer et slikt beløp på bare litt over to dager. Det sier jo alt om interessen for Kraft Bank, sier Maaseide, som er hovedaksjonær i Kraft Finans med 45 prosent av aksjene, til Stavanger Aftenblad. Kraft Finans har de siste årene opplevd en enorm vekst og har nå 40 ansatte fordelt på kontorer i seks byer; Sandnes, Stavanger, Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Forvaltningskapitalen er på over tre milliarder kroner og bare i løpet av 2017 hentet selskapet inn én milliard kroner i nye penger.

Banken åpner i mai

– Nå gjelder det å få på plass staben, og så er det strengt tatt bare å kjøre i gang, sier en offensiv Førland til Aftenbladet.

Bankversjon av Luksusfellen Kraft Bank skal tilby økonomiske «redningspakker» til privatpersoner som har havnet ut i uføret, for eksempel de som har pådratt seg heftige forbrukslån og som sliter med å komme økonomisk på rett kjøl igjen. – Vi vet at det er enormt mange der ute som sliter med store økonomiske problemer. Ved hjelp av et par enkle tastetrykk på nett, kan du fort få 250.000 kroner i forbrukslån. Og slik kan du holde på til du har nådd i hvert fall 2 millioner kroner – og det uten noen form for sikkerhet. Da sier det seg selv at det er fort gjort å havne i trøbbel, sier Førland. – Vår hjelp kan på mange måter sammenlignes med en personlig trener i økonomi. En rådgiver som vil møte kunden ansikt til ansikt enten på et av våre kontorer eller på Skype. Vi vil også tilby kunder at vi kan komme hjem til dem hvis det er ønskelig, sier Førland og Maaseide. I tillegg skal den nye banken fungere som en innskuddsbank hvor de lover en rente på rundt to prosent – altså en god del høyere enn hva andre tradisjonelle banker kan tilby.

Hva gjør vi? • • • • • •

Vinnarskalle.no

Svein Ivar Førland, som tidligere var sjef i Sandnes Sparebank, blir administrerende direktør i den nye banken. Kraft Bank har allerede startet rekrutteringen av nye medarbeidere, og håper å være i full sving i starten av mai.

Utleie av matter med og uten logo Vask og reparasjon av arbeidstøy Utleie av sengetøy Utleie av duker og servietter Tekstiladministrasjon Utleie av mopper

Hvorfor bruke oss? • • • • • •

En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg Moderne vaskelinjer Miljøbevisst Iso-sertifisert Faste kjøreruter i hele Rogaland Nærhet til kundene og korte beslutningsveier

Kontakt oss i dag for tilbud.

Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov.

– ALT PÅ DET RENE

Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø 982 17 295 – leiv@tekstilvask.no

tekstilvask.no

NÆRING I SANDNES

‹‹ 31


HELSE OG VELVÆRE DIN ANNONSE Kr 3900,HER LASER FOR MUSKELkampanjepris OG SKJELETTPLAGER -20%

DIN ANNONSE Ned i vekt og 999,endre livsstil? HER

avd. Sandnes Anne Harila avd. Sandnes

Langgata 96 B – Tlf. 51 37 10 00 – Mob. 902 12 392

18 - 65+

kr 3120,-

Nakke, skulder, kne/arm, bruddskader, bihulebetennelse/sår

KOSMETISK LASERBEHANDLING

(pr. mnd.)

Kosthold- og treningsprogram

Oppstart hver uke!

NETTKURS

DIN ANNONSE HER

Kr 6500,-

En-til-en kurs med god veiledning og vektoppfølging på Bryne. Kroppsanalyse er inkludert.

kr 5200,-

Kursleder Hilde Nilssen Personlig trener, kostveileder & coach hilde@lettogstabil.no

ert.no

kampanjepris -20%

Kr 3900,-

ort gavek d i t e p Kjø u er gla d til en 18. s 20 Tilb

jeld et g

er til

31. m

kr 3120,-

ar

-50%

ud

på alle medisinske behandlinger

BESTILL

ET TRYGT VALG

Medisinsk hudpleie • Filler • Fettfjerning med Coolsculpting • kjemisk peeling • Laser hudbehandling • Cynosure (Alexandrite) laser for hårfjerning • Permanent makeup-tatovering • LPG behandlinger • Spabehandling • Massasje • Frisør • Hudpleie • Vipper og bryn • Manikyr/pedikyr • Fotona laser mot tunge øyelokk • Fotona 4D hudforyngelse med laser. *Gjelder ikke fillere og Belkyra ALLe Våre injekSjoner utFøreS AV LeGe.

ANNONSEPLASS HER Spesialister Kiropraktor Allmennmedisin Psykologi & Terapi Bedriftshelsetjeneste

Sandnes - Trim Towers Larsamyrå 18

Stavanger - Sentrum Olav Vs gate 11

For å bestille time kontakt oss på: post@forusakuttenkolibri.no

32

‹‹

NÆRING I SANDNES

52 69 69 69

forusakuttenkolibri.no

i Sandnes

kampanjepris -20%

Vardmyra 3, Bryne - 452 33 884 - lettogstabil.no

Livsstil Vaksine Kirurgi Legevakt Forskning

10 år

www.laserklinikken.no – sandnes@laserklinikken.com

Effektivt og tidsbesparende kurs med personlig veiledning hver uke.

LOKALT KURS

Utvekster/fotvorter/flekker/ fjerning av tatoveringer

Bli HÅRFRI til sommeren! Begynn hårfjerningen tidlig Vanligvis nødvendig med 4-6 behandlinger. Vi benytter topp kvalitets laser Alexandrite Gold Standard. 40-60% hårfri etter første behandling!

Kr 9500,-

Bikinilinje - nå 750,- (ord. 1500,-) Armhuler - nå 750,- (ord. 1500,-) Legger - nå 1500,- (ord. 3000,-) Menn: Hel rygg - nå 2500,- (ord. 5000,-) Skuldre - nå 1500,- (ord. 3000,-)

kampanjepris -20%

kLinikk ASenA - Breigata 4, Stavanger Ta kontakt på tlf. 51 55 04 00 - klinikkasena.no

kr 7600,-

Your body is your temple


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

TEMA

BESTILL

ANNONSEPLASS HER Prosjektleder Vidar Kringlemoen, Geir Jarle Brekkhus, og Cecilie Madland, leder for avlastningsboligen hvor Geir Jarle nå er i praksis, er alle meget godt fornøyd med hvordan KS-prosjektet «Menn i he lse» fungerer.

Kr 18 000,Søker flere omsorgsfulle menn 46 år gamle Geir Jarle Brekkhus har nylig startet en ny karriere. Gjennom kampanjepris -20% rekrutteringsprosjektet «Menn i helse» har han funnet sitt kall. – Jeg stortrives i denne jobben, og skulle ønske jeg hadde gjort dette for mange år siden, sier han. TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

I

2018 skal over 400 menn i hele Norge ut i en 12 ukers arbeidspraksis for å finne ut om de har det som trengs for å bli gode helsefagarbeidere. – Da vi holdt informasjonsmøte i Stavanger i januar, møtte 160 menn som i dag får støtte fra NAV, og 116 av disse ønsket å komme på intervju etterpå. Derfra valgte vi ut 35 stykker som får 12 ukers arbeidspraksis på sykehjem, og 25 av disse får videre tilbud om skoleplass og lære i kommunen, forklarer Vidar Kringlemoen, som er prosjektleder for Menn i helse Sør-Rogaland.

kr 14 400,-

Trenger 35.000 SSB mener at det vil mangle inntil 35.000 fag­ arbeidere i helse- og omsorgsyrker innen 2035. – Det er stort behov for flere folk, og da må man rekruttere fra begge kjønn. Norge er ennå et av de landene i Europa med mest kjønnsdelt arbeidsmarked, og det ønsker vi å gjøre noe med. «Menn i helse» er positivt både for arbeidsmiljø og pasientene ved at flere menn kommer inn i denne sektoren og bidrar med sin bakgrunn og sine egenskaper, og dette kan også bidra til økt andel av menn innenfor helse- og omsorgssektoren ved at unge menn får forbilder som allerede er i bransjen. Vi ser

allerede en positiv utvikling, der antall menn i omsorgsyrkene har gått fra ti prosent til tretten prosent, delvis på grunn av «Menn i helse», forteller Kringlemoen. Samtidig er det, til tross for at arbeidsledigheten har gått ned den siste tiden, ennå mange som går på NAV. «Menn i helse» gir menn som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker en ny mulighet. – Mange menn går i dette programmet fra å være mottakere av ytelser gjennom NAV til å bli aktive og fornøyde arbeidstakere. Det er bra for den enkelte mann, for pasientene, for arbeidsmiljøet i helse og omsorg,

NÆRING I SANDNES

‹‹ 3 3


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

for kommunen, og for samfunnet generelt, fastslår prosjektlederen.

Mye mer enn rumpevask Geir Jarle Brekkhus har tidligere jobbet fem år som taxisjåfør og elleve år i ventilasjonsbransjen. I januar 2017 satt han på en NAV-kafé sammen med andre arbeidssøkende da Vidar kom innom for å fortelle om det nye prosjektet «Menn i helse». – Jeg meldte meg til intervju og ble tatt inn i programmet i mars i fjor. Så var det tre måneders praksis, og så sommerjobb på skjerma avdeling på Åse, før jeg i midten av august fikk begynne på skole – VG1 programfag helse, samtidig som jeg var på somatisk avdeling på Åse. Nå, etter nyttår, har jeg begynt på VG2, og har kommet hit i praksis, forteller Brekkhus. «Hit» er avlastningsboliger på Ganddal, hvor de ansatte bistår rundt 50 familier som skal få avlastning i kortere eller lengre perioder.

TEMA

DETTE ER EN SMART OG INTERESSANT MÅTE Å REKRUTTERE MENN PÅ, OG JEG HAR TROEN PÅ AT STADIG FLERE GUTTER OG MENN I FREMTIDEN VIL FINNE UT HVOR INTERESSANT DET ER Å JOBBE I DETTE FAGFELTET. CECILIE MADLAND, LEDER FOR AVLASTNINGSBOLIG I SANDNES

Lønn tilsvarende tidligere jobb – Jeg stortrives i min nye hverdag. Yrket er fascinerende på mange måter, og jeg skulle ønske at jeg hadde gjort dette karrierebyttet for mange år siden. Jeg tror mange menn ikke kjenner til mangfoldet i helsesektoren og alle retningene man kan ta. Kommentarer jeg fikk fra kompiser gikk i retning «æææ, skal du vaske rumper», og det er en del av jobben, men når man ser at det handler om å hjelpe syke mennesker, går det helt fint. Og jobben er veeeldig mye mer enn det. Før gikk jeg mer på jobb for å tjene penger, nå betyr det mindre. Selve jobben, det å kunne hjelpe folk og å føle at du trengs, har mer verdi enn lønna, sier Brekkhus, som samtidig sier at lønna er på nivå med det han ville hatt om han hadde fortsatt i sitt tidligere yrke. Prosjektet får også støtte hos Cecilie Madland, som er leder for avlastningsboligen hvor Geir Jarle nå er i praksis.

I Stavanger møtte 160 menn for å høre mer om prosjektet «menn i helse».

– Det er et veldig spennende program. Det er svært positivt å få inn engasjerte menn i helse- og omsorgsfaget, både for brukere som får ulike rollemodeller å forholde seg til, og for arbeidsmiljøet. Dette er en smart og interessant måte å rekruttere menn på, og jeg har troen på at stadig flere gutter og menn i fremtiden vil finne ut hvor interessant det er å jobbe i dette fagfeltet, sier hun.

Et viktig mål med «Menn i helse» er å utfordre menn, som i utgangspunktet har en annen yrkesbakgrunn, å prøve noe nytt.

34

‹‹

NÆRING I SANDNES

– På vei i riktig retning Hva som vil skje med «Menn i helse» fremover er ikke bestemt, men Kringlemoen forteller at målet er at programmet skal øke videre og bli en del av den ordinære driften i kommunene, med inntak via NAV hvert år. – Jeg vet ikke om det noen sinne vil bli 50/50-fordeling mellom menn og kvinner i helse og omsorg, men med dette prosjektet er vi forhåpentligvis på vei i riktig retning, og det er veldig bra. Vi er meget glade for responsen som har vært, og hvor bra dette har fungert. Fremover håper jeg at vi kan både utvide til flere praksisplasser i kommunene som er med i dag, og at enda flere kommuner blir med på laget, forteller Kringlemoen. Geir Jarle Brekkhus sier at han anbefaler prosjektet på det varmeste til menn han snakker med som er arbeidsledige eller ikke vet hva de skal gjøre med sin yrkeskarriere. – Gjennom dette prosjektet har jeg fått et innsyn i ulike aspekter i faget, og selv om jeg ennå ikke har bestemt meg hundre prosent for hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig med utdanning og praksis, er én ting sikkert: Jeg skal jobbe med helse og omsorg!


GRÜNDEREN

I HYTTEVEGGEN Navn: Dagfinn Hauge Alder: 51 Bosted: Austrått Bedrift: Media Serv Nettsted: www.mediaserv.no

Storen jkt & Ulriken jumper

Slingsbytind down jkt & Roni half zip

Vi har stort utvalg i Fischer Twin Skin ski! Fischer Twin Skin Race Fischer Twin Skin X-lite

Testvinner Dagbladet Pluss November 2017 Testvinner Tv2 hjelper deg Februar 2018 Fischer Twin Skin Pro

Fischer Sprint Jr Fischer Twin Skin Pro Jr

Skipakker til barn fra

1599,-

Limited Edition

1. Kort fortalt, hva er din gründerbedrift? – Jeg arbeider med markedsføring og kommunikasjon. Mitt spesialfelt er tekst: Det å lage gode produkt- og tjenestebeskrivelser, suksesshistorier og artikler. 2. Hvor lenge har du jobbet med dette? – Jeg jobbet tidligere med markedsføring og kommunikasjon i Statoil og Norganic, men i januar 2017 valgte jeg å starte for meg selv på fulltid. 3. Hvor kom ideen fra? – Jeg har lenge hatt lyst til å drive for meg selv og styre min egen arbeidshverdag. I tillegg liker jeg godt å jobbe med prosjekter. Det får jeg god anledning til i Media Serv. 4. Hva var de første skrittene fra idé til oppstart? – Det var å velge hva jeg skulle satse på. Skulle jeg bruke min kompetanse til å selge egne produkter eller skulle jeg hjelpe andre? Jeg valgte det siste og fikk kunder gjennom mange som kjente meg fra før og visste hva jeg stod for. 5. Hvordan har du jobbet videre med dette? – Til å begynne med ønsket jeg å tilby alt innen markedsføring og kommunikasjon. Men etter hvert så jeg at det ble for omfattende. Nå fokuserer jeg mest på tekst. Så kommer arbeid med foto, webdesign og sosiale medier litt i tillegg. 6. Hva skal du gjøre fremover? – Forsøke å fortelle flere bedrifter hvor viktig det er for salget at de har gode produktbeskrivelser og suksesshistorier liggende på nett. De jeg har jobbet for ser at dette lønner seg, også for småbedrifter. 7. Hva er målet med bedriften på lang sikt? – Først og fremst å få en stabil og god kundemasse. Så vil jeg gjerne ha flere spesialister med på laget etterhvert.

by Dæhlie

8. Hvilke egenskaper kreves for å være gründer? – Noe av det viktigste for meg er tålmodighet og pågangsmot. De fleste gründerbedrifter tar det tid å bygge opp. 9. Hva er det kjekkeste med gründertilværelsen? – Det jeg liker best er at man får være sin egen herre og styre utviklingen av bedriften selv.

Ull fra Devold i ulike modeller og farger

Vi har skiutleie! www.magnetensport.no AMFI ÅLGÅRD

post@magnetensport.no Tlf. 51615055

10. Og det mest krevende? – Det er definitivt å skille mellom arbeid og fritid. 11. Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift? – Forbered deg godt før du setter i gang. Spør deg selv og andre om produktet ditt bidrar til å løse et problemet. Utfør en markedsundersøkelse. Om det er mulig, lag en pilot og test den ut før du satser alt på egen bedrift.

NÆRING I SANDNES

‹‹ 3 5


Man lever

Tone Valen Sletten mener livslang læring er særdeles viktig, både for å fylle fritiden med mer enn sofasitting og for å lykkes i et stadig skiftende arbeidsmarked. (Foto: Tore Friestad)

36

‹‹

NÆRING I SANDNES


SKOLE, UTDANNING & REKRUTTERING

TEMA

så lenge man lærer TEKST// TORE FRIESTAD

I Maslows behovspyramide troner «selvrealisering» øverst. Om det er grunnen til at mange velger å lære seg nye språk, gå på akrylmalingskurs eller studere psykisk helse hos barn og unge på Aftenskolen skal være usagt, men faktum er at det er en kontinuerlig høy interesse for kurs i dette landet. Aftenskolen Rogaland holder kurs i Sandnes, Stavanger og Bryne og tilbyr 90 ulike kurs, alt fra malerkurs til språkkurs, yrkesrettede kurs og Bergenstesten.

STUDIEFORBUND, HVA ER DET? Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlems­organisasjoner. Voksnes læring i studieforbundene er som oftest ikke-formell, men enkelte studieforbund har også tilbud innen det formelle utdanningssystemet. Det finnes 15 godkjente studieforbund i Norge, og disse har mer enn 470 medlemsorganisasjoner og 40.000 studietiltak for mer enn 500.000 deltakere. 14 godkjente studieforbund, alle unntatt Fremskrittspartiets Studieforbund, er organisert i Voksenopplæringsforbundet, studieforbundenes interesseorganisasjon. Voksnes læring i studieforbundene bygger på like mu-

ligheter til læring for alle, og på demo­ kratiske læringsformer i et livslangt læringsperspektiv. Studieforbundene er sentrale leverandører av kulturrelatert opplæring og kurs. Estetiske fag og håndverksfag utgjorde i 2011 47 prosent av all den godkjente kursvirksomheten. I arbeidslivet står studieforbundene for rundt ti prosent av kursvirksomheten. Det er spesielt stor aktivitet rettet mot primærnæringene. Det er betydelig aktivitet innenfor organisasjonskunnskap og andre emner som kvalifiserer til deltakelse i politikk og organisasjonsliv. Studieforbundene er underlagt lov om voksenopplæring. (Kilde: Wikipedia)

NÆRING I SANDNES

‹‹ 37


VI VET AT MAN LÆRER BEST NÅR MAN ER I EN KLASSEROMSSITUASJON MED TETT KONTAKT MELLOM LÆRER OG MEDELEVER. VÅR KURSVIRKSOMHET SKAL DESSUTEN VÆRE EN OPPFORDRING TIL SOSIAL OMGANG – IKKE EN UNNSKYLDNING TIL Å BRUKE ENDA MER TID I SOFAEN FORAN DATAMASKINEN. TONE VALEN SLETTEN, DAGLIG LEDER I AFTENSKOLEN ROGALAND

A

ftenskolen Rogaland, som avholder kurs i Sandnes, Stavanger og Bryne, byr dette vårsemesteret på rundt 90 kurs, fordelt på språkkurs som arabisk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk, norskkurs på alle nivå frem til Bergenstesten, yrkesrettede kurs som gir kompetanse som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider, fritidsog kulturkurs som tegning og sying, og spesialtilpassede kurs for bedrifter og grupper. – Vi er en ideell, selvstendig organisasjon som er medlem av Akademisk Studieforbund og får statsstøtte. Det betyr at vi kan tilby et bredt spekter kurs, alt etter hva det er interesse for i markedet, til overkommelig pris. Vi dekker derfor en bred målgruppe og mange interesser. For eksempel har vi på våre spanskkurs alt fra videregående elever som vil ha litt ekstra undervisning for å få bedre karakterer til pensjonister som reiser mye til Syden og vil lære seg språket. Det finnes mange gode grunner til å lære, fastslår daglig leder i Aftenskolen Rogaland Tone Valen Sletten, som i 2017 ble tildelt Voksenopplæringsforbundet Rogaland sin pris «Kunnskapstreet» for sin årelange innsats innen voksenopplæring.

Oljekrise ga kursnedgang Selv om Valen Sletten er greit fornøyd med interessen for kursene de tilbyr, forteller hun at det har vært en nedgang i antall kursdeltakere hos Aftenskolen de siste årene. – Det finnes flere grunner til det. For eksempel har nedgangen i oljemarkedet ført til at mange færre arbeidsinnvandrere har tatt norskkurs hos oss, og usikkerhet i arbeidssituasjonen har nok gjort at noen har valgt å ikke ta seg råd til en «luksusvare» som å lære et fremmedspråk, sier hun, og påpeker at dagens ungdom også i stadig større grad lærer seg fremmedspråket de er interessert i på videregående skole og derfor ikke trenger kurs til dette.

38

‹‹

NÆRING I SANDNES

Skeptisk til sofastudier I tillegg blir det stadig sterkere konkurranse fra nettbaserte kurs gjennom apper, Youtubevideoer og online kurstilbydere. – Ja, det er nok de som velger å lære seg basisen foran PC-skjermen. Vi har vurdert å gå den veien selv, men har konkludert med, i hvert fall i denne omgang, at vi vil holde vår kursvirksomhet i den virkelige verden. Både fordi vi vet at man lærer best når man er i en klasseromssituasjon og i tett kontakt med lærer og medelever, og fordi vår kursvirksomhet skal være en oppfordring til sosial omgang – ikke en unnskyldning til å bruke enda mer tid i sofaen foran datamaskinen. Hos oss kan man lære, ha det gøy og treffe andre med lignende interesser, sier Valen Sletten, og forteller at det også finnes stadig flere kurstilbydere gjennom for eksempel frivillige organisasjoner og andre skoler.

Omstilling og kompetansesatsing Aftenskolen Rogaland er klar over at kontinuerlig utvikling er nødvendig for å tiltrekke seg nye kursdeltakere.

– Det funker ikke å si at «dette har vi gjort i alle år, så det skal vi fortsette med». Vi må, som alle andre tjenestetilbydere, tilpasse oss markedsbehovet og ikke være redde for omstilling. En av fordelene våre er at vi har lite byråkrati og kan snu oss rundt raskt for å tilby det folk vil ha. Vi har allerede et solid nettverk av lærere, og det er bare å ta kontakt om man har ønsker om kurs, oppfordrer Valen Sletten, og sier at de allerede planlegger nyvinninger i kursplanen. – Vi håper å kunne tilby generell studiekompetansekurs allerede til høsten. Dette er en del av vår satsing på kompetansegivende kurs og videregående utdanning. Vi har allerede på plass helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette er trygge yrker i en tid med mye omskolering i arbeidslivet, og jeg tror mange vil fatte interesse for å ha denne kompetansen i bakhånd, fastslår skolesjefen, og inviterer interesserte til å lese mer på Aftenskolens nettside.

KURSVIRKSOMHET I NORSKE STUDIEFORBUND • I 2016 ble det gjennom studie­ forbundene i Norge avholdt 45.065 kurs for 504.848 deltakere • I Rogaland ble det arrangert 3.372 kurs i 2016, i snitt 7,2 kurs per 1000 innbygger (landssnittet er 8,6 per 1000) • Rogaland hadde 36.905 kursdeltakere (20.432 kvinner/16.473 menn), og til sammen 103.936 kurstimer. • Aldersfordeling: (a) 14-19 år: 6.672 pers. (b) 20-29: 4.739 (c) 30-39: 5.557 (d) 40-49: 6.126 (e) 50-59: 5.787 (f) 60+: 8.024

• I forhold til 2015 økte antall kurs med 1.1%, antall kurstimer med 5%, mens antall kursdeltakere sank med 0.3%. • Sandnes hadde 490 kurs, hvilket tilsvarer 6,5 kurs per 1000 innbyggere. Stavanger hadde 9.1 kurs per 1000 innbyggere, Haugesund 10, Gjesdal 5 per 1000, Sola 4.6. Til sammenlikning hadde Evenes kommune i Nordland 136.43 kurs per 1000 innbyggere. (Kilde: Voksenopplæringsforbundet)


Håndverkere LOK ALT

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Bærheim Mur og Flis ble etablert i 2001 av Lauritz Bærheim som har over 40 års erfaring innen mureryrket. Vi utfører alt innen mur, puss, fliser, skiffer, piper og ildsteder. Vi har samarbeid med rørleggere og elektrikere. Vi kan derfor levere komplette pakkeløsninger. Bærheim mur og flis er godkjent som opplæringsbedrift og vi innehar svennebrev i murerfaget. Vi har også sentralgodkjenning og våtromsertifikat. www.baerheimmurogflis.no

Vi tilbyr følgende tjenester: Murer • Fliselegging • Ovner • Piper • Bad

BÆRHEIM MUR OG FLIS

Blidensol 2A, 4321 Sandnes – Telefon 516 29 044 – Mobil 922 88 456

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Hvordan står det til med taket ditt?

LOKALAVISEN/dittbudskap.no

Få fjernet mose og grønske. Med vask og maling blir levetiden på ditt tak forlenget med mange år. Her er eksempel på før og etter takfornying:

Vi er eksperter på å holde tak/fasader rene og fri for mose og grønske. Vi utfører tak-/fasadevask både for private borettslag og industri, inklusiv vedlikeholdsavtale. Vi utfører

isolering og tekking av tak og membraner

i næringsbygg, offentlige bygg, eneboliger, terrasser og garasjer.

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

Ring oss i dag for helt uforpliktende befaring og pristilbud. Tlf: 47 83 19 19 Mail: otto@123tak.no www.norsktakfornying.no

NYANSATTE I DIN BEDRIFT?

DIN ANNONSE HER?

Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort kommune. tekst og bilde Distribueres til 31.000 husstander og bedrifter i Sandnes tips@lokomotiv.no Priser og medieplan - se til www.lokomotiv.no/magasin

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Annonser i Næring i Sandnes! NÆRING i sandnes Ta kontakt med: Unni Stødle, mobil 932 14 318. epost: unni@lokomotiv.no Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no


Vil ha flere barn og unge Akkurat det har Cato Bjerkeli i Sandnes erfaring fra som speider og speiderleder i snart 40 år. Nå satser han på å gjøre det til levebrød.

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

M

ed selskapet Rette Maen, som han registrerte for litt over ett år siden, ønsker han å ta barnehager og skoleklasser med på tur. Lære dem å sette pris på naturen og oppdage alle opplevelsene den kan gi. Han vil arrangere utebursdager, samarbeide med kommuner, med Jæren

40

‹‹

NÆRING I SANDNES

Friluftsråd, med Turistforeningen. Ideene er mange. Det gjelder bare å komme i gang.

Klar for å banke dører – Dette er året. Nå skal jeg satse. Det er dette jeg brenner for! Han har en fleksibel jobb, noe som gjør at

han kan gi seg selv litt tid, – foredle ideer og jobbe med salg og markedsføring. – Jeg har allerede begynt å banke dører. Næring i Sandnes møter ham i sitt ess, sammen med et knippe barn og unge i Melshei. Bålet brenner allerede liflig og Cato gir sine instrukser til pinnespikking og steking


NY FEM

BEDRIFT

e ut i friluft

av pinnebrød. Deigen ligger og venter i bollen. – Pizzapinnebrød, opplyser han. – Har du tomatsaus inni, da? kommer det fra en av guttene. – Jeg har Piffi og pizzakrydder. – Går det an å lage tacopinnebrød også? – Selvfølgelig.

Hele Sør-Rogaland som arena Speiderhytta i Melshei med sine flotte uteområder og fasiliteter er et sted han kommer til å benytte i sin nye virksomhet. – Jeg har fått lov til det, smiler han. – Men kundene bestemmer i stor grad hvor aktivitetene skal foregå. I prinsippet er hele

sør-Rogaland nedslagsfelt, og jeg har i årenes løp fått god oversikt og vet om mange egnede tur- og aktivitetssteder.

Brenner for dette Han hadde drømmejobben som daglig leder av Frikvarteret,

NÆRING I SANDNES

‹‹ 41


roverspeidernes hytte på Ådneram i Sirdal, der nettopp aktiviteter for barn og unge stod i sentrum. Men med nedgangstidene gikk også bedriftsmarkedet ned og styret besluttet å kutte stillingen til Bjerkeli og utelukkende satse på frivillighet. Han fikk jobb i et montasjefirma. – Men det er dette jeg brenner for! Timingen er perfekt. Det er nå eller aldri. Han forteller at ungene har flyttet ut, noe som gir større fleksibilitet både økonomisk og tidsmessig.

Mye mer enn aktiviteter – Jeg tenker jo stort om dette. For friluftsliv er langt mer enn uteaktiviteter. Det handler om folkehelse, fellesskap, samvær og mestring. Bare se på gjengen her. Nesten ingen av dem kjente hverandre fra før av, men se hvordan de snakker sammen og hjelper hverandre. Harmonisk! Han smiler fornøyd.

Konkurrenter – Det er akkurat dette som er så viktig. Jeg blir fortalt at når barn feirer bursdager på lekeland for eksempel, så leker de sammen to og tre. Jeg ønsker å bygge fellesskap der alle er med. Nettopp lekeland er en konkurrent når det gjelder bursdagsfeiringer. Han har selvsagt sjekket tilbudene på nett.

Med bedriften «Rette Maen» tilbyr Cato Bjerkeli for eksempel utendørsbursdager – der han ordner alt.

– Hvor tenker du å legge deg rent prismessig? – Det er vanskelig. Jeg vil ikke prise meg for høyt, samtidig som planen er å leve av dette. Det gjelder å finne et fornuftig nivå.

Et kvalitetsprodukt

Det skal ikke alltid mer til enn et bål og pinnebrød, denne gang med pizzakrydder.

42

‹‹

NÆRING I SANDNES

At det er kvalitet han bringer med seg, synes. Ikke bare i tilretteleggingen av samvær og aktiviteter, men også i dialogen med barna. – Tenker du primært barn og unge som målgruppe, eller tenker du deg også inn på eventmarkedet? – Det blir i så fall en bonus. Her er det så mange aktører og stor kamp om plassene at jeg ikke vil bruke kreftene mine på det nå i starten. Rette Maen er så vidt jeg har kunnet se et tilbud ingen andre per i dag tilbyr. Et helt liv som speider, med alt det av aktiviteter, leker, turalternativer, sikkerhets- og risikoanalyser, pedagogiske virkemidler og praktiske utfordringer og løsninger det innebærer, gjør at jeg er godt rustet. Det gjelder bare å nå ut med tilbudet. Og det skal jeg gjøre hva jeg kan for å få til.


FEM MAT

Maggis havrebrød Dette brødet var en av grunnene til at jeg ønsket å lage en kokebok til. Vi har bakt det nesten daglig det siste året. Brødet inneholder mye havre og er derfor svært næringsrikt. Kesam gjør det ekstra saftig. Her kan man også bruke yoghurt av ulike slag. Et skikkelig godt glutenfritt brød som passer til både frokost, lunsj og kvelds. Havre er i utgangspunktet glutenfritt, men andre korn er gjerne malt på samme mølle. Derfor må man kjøpe glutenfritt havregryn om man har glutenallergi.

DU TRENGER: • 2 dl havremel (eller knust havregryn i blender) • 2 dl havregryn • 2 ts bakepulver • 2 ss Sukrin Gold /sukker (kan sløyfes) • ½ dl vann • 1,5 dl kullsyrevann • 3 ss mager kesam • ½ ts salt • havsalt til topping Sett ovnen på 200 grader varmluft.

SLIK GJØR DU: Bland alt det tørre i en bolle. Tilsett vann og kesam og rør godt. La det stå i et par min for at havregrynene skal trekke til seg væske. Dette er svært viktig slik at ikke brødet skal renne ut og bli tynt. Hell så deigen over på et bakebrett med bakepapir og smør utover med en slikkepott til en firkant på ca. 25 x 25 cm. Topp med havsalt eller urter etter smak.

Ønsker du et mer proteinrikt brød, kan du erstatte 1 dl vann med 1 egg. Brødet smaker best nystekt. Men det kan legges i kjøleskap eller fryses. Brødristeren er ypperlig til oppvarming fra frys.

Stekes midt i ovnen i ca. 13 min. Avkjøles på rist.

GODT NOK Etter suksessen med boken «Balanse» – sammen med Helene Lebrekk – er nå Maggi Gausel ute med sin nye bok «Godt nok».

godt nok

I «Godt nok» finner du enkle eksempler til turmat, kaffimat, lunsjer, hverdags­ middager, desserter og brød med mer. Boka byr på sunne, nærings­rike og lekre oppskrifter som gir gode matopplevelser uten dårlig samvittighet.

Det er nemlig mye som kan være både sunt nok og godt nok!

Margrethe (Maggi) Gausel

godt nok - enkle og sunne matgleder

Jæren Forlag

NÆRING I SANDNES

‹‹ 4 3


Nytt om

NAVN

‹‹

Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Ingrid Egeland

Kristine Vassøy Svaboe

startet som regnskapsfører i Dataplan Regnskap AS 1. februar i år.

er ny konsulent i Proplan. Hun har en bachelor som dataingeniør og master i industriell økonomi. I Proplan vil Kristine jobbe som konsulent med fokus på Visma Business.

Annette Costa

Randi Johnsen

startet som regnskapsfører i Dataplan Regnskap AS 15. januar i år.

er ny salskonsulent i Norengros Kjosavik, – på helseteamet og skal jobbe mot Refusjonsmarkedet. Hun er utdannet sykepleier og har til nå jobbet på observasjonsposten til akuttmottaket på SUS.

Magnor Wiig

Arna Smistad (52)

er ansatt i Jæren Regnskap AS. Han har master i revisjon fra Norges Handelshøgskole og har jobbet i sju år som revisor i PWC og vil med dette bidra til viderutvikling av Jæren Regnskap AS.

begynte som daglig leder i Kongeparken 1. desember 2017. Hun kommer fra jobben som daglig leder i Måltidets Hus og har også vært HR- og PR-leder i det danske oljeselskapet Dong. Smistad har også vært ved Radisson SAS i Stavanger i ni år og ved Skipper Worse.

Frank Meland

Sonja Hauan

er ny prosjektleder i Proplan. Han kommer fra rollen som PM/Senior Global Sys Admin i Oceaneering AS, og har også fartstid som IT-leder og IT-konsulent. Som prosjektleder vil Frank være med å støtte og strukturere leveransene i Proplan.

er ny Manager OLU (Organisasjon og Lederutvikling) for Assessit. Hun kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Norsea AS og har også tidligere jobbet som HR & Organisasjonsdirektør i Norsea Group. Sonja er utdannet sosiolog/ samfunnsviter og har i flere år før hun gikk inn i oljeserviceindustrien, jobbet som leder og konsulent. Sonja skal utvikle Assessit sin OLU-satsing på Vestlandet.

Julie Holmboe er ny key account manager i Proplan, ansatt for å styrke salgsteamet i organisasjonen. Hun har en bachelorgrad i internasjonal markedsføring, og har tidligere erfaring fra salg i Axactor Norway AS.

44

‹‹

NÆRING I SANDNES


MIN JOBB

BESTILL CONTAINER

INGEN

leiekostnader i

7

hele dager!

Tlf. 51 800 800

Design og illustrasjon: DataTrykk AS

www.renovasjonen.no post@renovasjonen.no

Yrke: Karriererådgiver Navn: Olav Halvorsen Alder: 33 år Arbeidssted: AS3 Employment 1. Hvorfor ble du karriererådgiver? – Jeg ønsket å utgjøre en forskjell for mennesker og bidra til å bedre en utfordrende situasjon i arbeidsmarkedet. Jeg hadde et ønske om å hjelpe dem som ble rammet av nedgangstidene, men også de som har vært utenfor arbeidsmarkedet i lang tid.

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

2. Hvilken utdannelse kreves? – Det er en fordel om man har høyere utdanning, men det kreves ikke en spesifikk retning. På vårt kontor har vi en sammensetning av mange forskjellige bakgrunner og det betrakter vi som en styrke. Vi er flinke på forskjellige ting, dyrker en delingskultur og oppnår en god synergieffekt. Selv har jeg en bachelorgrad i samfunnsfag med personalledelse. Studien inneholder grunnleggende sosiologi samt arbeidsrelaterte fagfelt. De viktigste stikkordene er mennesker, samfunn og arbeidsliv. 3. Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver? – Rådgivning og markedsarbeid. Jeg er ansvarlig for å heve kandidaters jobbsøkerkompetanse og hjelpe dem til å reflektere over egen situasjon og muligheter. Jeg er også ansvarlig for å knytte tette relasjoner med næringslivet, finne jobbmuligheter for våre kandidater, og oppfordre bedrifter til å ta et samfunnsansvar ved å gi en mulighet til noen som trenger en ekstra sjanse. 4. Hvilke utviklingsmuligheter har du i stillingen? – Det finnes gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom AS3 sitt eget Transition Coaching-program. AS3 er også et selskap som gir ansvar til dem som ønsker det, og man kan velge å fordype seg i mer spesialiserte kompetanseområder.

Din leverandør av kortreiste trevareprodukter!

5. Hvordan er arbeidstiden? – Arbeidstiden er fleksibel. Vi jobber 7,5 timer per dag og kjernetid er mellom 9 og 15. 6. Hva er snittlønnen i en stilling som dette? – Snittlønn for en karriererådgiver ligger omtrent på snittet i Norge, men kunne med fordel vært høyere.

Vi produserer det meste av kledninger, terrassebord, listverk og vannbord. Vårt patenterte laftesystem er et fleksibelt og effektivt system for bygging av mange typer av bygg. Vi kan tilpasse elementene våre til driftsbygg i landbruket, service bygg, fritidsbygg og boliger.

7. Hva er det beste med jobben? – Det beste med jobben er man kan utgjøre en stor forskjell for enkeltmenneskers liv. Å få en kandidat i jobb, har en positiv effekt på både enkeltindivid, familie og samfunn. Det har positivt utslag på personens selvfølelse, og bedriftene sitter igjen med en takknemlig og lojal ressurs.

Har du en utfordring til oss så er det bare til å ta kontakt!

8. Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt på jobb? – En kandidat som trodde han hadde fått en praksisplass, men så plutselig fikk han lønn. Det viste seg at han hadde fått jobb uten å vite det.

SAGBRUK Hommersåkveien 250, Hommersåk Tlf: 90 79 90 53 post@riskasag.no www.riskasag.no

9. Hvis du ikke hadde din nåværende jobb, hva ville du da arbeidet som? – Kanskje president i Idrettsforbundet? Har hørt at de har det ganske festlig på jobb. 10. Hva gleder du deg mest til i jobben fremover? – Å hjelpe enda flere mennesker i arbeid!

NÆRING I SANDNES

‹‹ 4 5


NYE SELSKAPER I SANDNES A. ROAN AS Bjørneveien 40A, 4323 SANDNES Daglig leder: Andreas Roan Styreleder: Andreas Roan AARSTAD HOLDING AS Flintveien 15, 4332 FIGGJO Daglig leder: Eivind Aarstad Styreleder: Eivind Aarstad AETERNITUS INVEST AS Tronesgeilen 9, 4317 SANDNES Daglig leder: Lyudmyla Panchenko Styreleder: Linh Vu Duy Bui AKG 39 HOLDING AS Kobberveien 2, 4313 SANDNES Daglig leder: Egil Fosse Styreleder: Odd Jarle Dale ANOD AS Asheimveien 2, 4318 SANDNES Daglig leder: Agnete Oline Nodland Styreleder: Agnete Oline Nodland Virksomhet: Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste ANTOS AS Asheimveien 2, 4318 SANDNES Daglig leder: Anne Turid Salvesen Styreleder: Anne Turid Salvesen Virksomhet: Klinisk psykologtjeneste

BÆRHEIM VVS AS Prestveien 58, 4312 SANDNES Daglig leder: Finn Kristian Bærheim Styreleder: Finn Kristian Bærheim Virksomhet: Rørleggerarbeid CAMELIAS HUS AS Lundegeilen 20, 4323 SANDNES Daglig leder: Cathrine Kjærvoll Styreleder: Bjørn Kjærvoll Virksomhet: Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted CARDS OF WINE AS Skarahødden 23, 4326 SANDNES Daglig leder: Simonetta Sinigaglia Virksomhet. Annen undervisning ikke nevnt annet sted DAGENS LOGISTIKK AS Sørbøveien 75B, 4320 SANDNES Daglig leder: Innocent Charles Ukwueze Styreleder: Innocent Charles Ukwueze Virksomhet: Spedisjon DANNY THE DEVIL AS Hans og Grete stien 21, 4314 SANDNES Daglig leder: Dan Breidvik Styreleder: Dan Breidvik

ARILD SKADSHEIM INVEST AS Liljeveien 5, 4316 SANDNES arildskadsheim@gmail.com Daglig leder: Arild Skadsheim Styreleder: Arild Skadsheim

DITT NETTVERK AS Trødne 2, 4320 SANDNES Daglig leder: Kjetil Helliesen Styreleder: Kjetil Helliesen

ASEB AS Folkvordveien 58, 4318 SANDNES Daglig leder: Olav Johannes Asserson Styreleder: Olav Johannes Asserson

EIENDOM TR AS Leitehagen 29, 4322 SANDNES Daglig leder: Tor Rovik Styreleder: Tor Rovik

BALANSE REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS Smeaheiveien 5A, 4317 SANDNES torill@balanseregnskap.no www.balanseregnskap.no Daglig leder: Torill Johannessen Styreleder: Torill Johannessen Virksomhet: Regnskap og bokføring

ELBILHALLEN AS Hovebakken 9, 4306 SANDNES post@elbilhallen.no elbilhallen.no Daglig leder: Tom Kaare Riis Styreleder: Arild Skadsheim Virksomhet: Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

BASTLER AS Nøtteveien 20, 4327 SANDNES Daglig leder: Anders Sølvberg Styreleder: Fredrik Vikse

ELITEBYGG AS Hoveveien 9, 4306 SANDNES Daglig leder: Rolf Børge Rettedal Styreleder: Rolf Børge Rettedal Virksomhet: Oppføring av bygninger

BITTELITEN BRODERI OG MINIATYRER AS Buhagen 2 , 4322 SANDNES Daglig leder: Tone Karin Høie Styreleder: Tone Karin Høie Virksomhet: Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer BREKKE DESIGN & ARKITEKTUR AS Huldreveien 6A, 4315 SANDNES Daglig leder: Anita Brekke Styreleder: Anita Brekke Virksomhet: Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet

46

BYGGFORNYING AS Welhavens vei 15, 4319 SANDNES Daglig leder: Geir Soma Styreleder: Eyvin Magne Olsen Virksomhet: Oppføring av bygninger

‹‹

NÆRING I SANDNES

FELTSYSTEM AS Risavegen 132, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Ellen-Marie Time Styreleder: Egil Time FINEARTPRINT AS Blåklokkeveien 10, 4316 SANDNES Daglig leder: Steinar Figved Styreleder: Steinar Figved Virksomhet: Trykking ellers

FRIHANDEL AS Parkveien 30, 4307 SANDNES Daglig leder: Mudhafar Jebur Ali Styreleder: Mudhafar jebur Ali GANDDAL LEGESENTER AS Olabakken 5, 4322 SANDNES oab@cavelinguam.no Daglig leder: Ole Andreas Bjordal Styreleder: Ole Andreas Bjordal GPUTING AS Kvernelandsveien 126, 4323 SANDNES Daglig leder: Nils Martin Pols Styreleder: Runar Sørbø Virksomhet: Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi HAIR BY M AS Skippergata 102, 4328 SANDNES Daglig leder: Merete Stangeland Styreleder: Kjell Magnar Stangeland HANADALEN LEGESENTER AS Hanaveien 17, 4327 SANDNES hannemay@lyse.net Daglig leder: Hanne May Hetland Styreleder: Hanne May Hetland HAPPY TIME KVADRAT AS Gamle Stokkavei 1, 4313 SANDNES Daglig leder: Renas Yonan Styreleder: Alan Hikmat Yonan Virksomhet: Drift av restauranter og kafeer HYBØLE AS Larsamyrå 18, 4313 SANDNES c/o Maaseide Promotion Daglig leder: Ole Seldal Styreleder: Ole Seldal Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers IS & PANNEKAKEHUSET AS c/o Tor Magne Raugstad Espelandveien 251, 4337 SANDNES Tor Magne Raugstad Espelandveien 249, 4337 SANDNES Daglig leder: Tor Magne Raugstad Styreleder: Tor Magne Raugstad Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og JA JOHANSEN HOLDING AS Gravarverket 8C, 4327 SANDNES Daglig leder: Jan Arvid Johansen Styreleder: Jan Arvid Johansen JMR HOLDING AS Hoveveien 5, 4306 SANDNES Daglig leder: Sindre Rovik Styreleder: John Magne Rovik JTH TJENESTER AS Breidablikk 13, 4325 SANDNES Daglig leder: Tomasz Jan Matuszewski Styreleder: Tomasz Jan Matuszewski Virksomhet: Transportformidling ellers KATARINA PERMANENT MAKEUP AS Solaveien 2, 4307 SANDNES katarinahammer@hotmail.no Daglig leder: Katarina Hammer Styreleder: Katarina Hammer


KOT AS Hjerteskjellveien 41A, 4310 HOMMERSÅK Daglig leder: Kjetil Jonsson Styreleder: Kjetil Jonsson Virksomhet: Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet KRYSTALLVEIEN 8 AS Krystallveien 8, 4321 SANDNES Daglig leder: Asle Gjesteland Styreleder: Asle Gjesteland LALAND HOLDING AS Kvernelandsveien 46, 4323 SANDNES Daglig leder: Kjetil Laland Styreleder: Kjetil Laland LAYTH DATA AS Gjesdalbakken 3, 4306 SANDNES Daglig leder: Layth Khalid Yassin Al-Sultani Styreleder: Layth Khalid Yassin Al-Sultani MALMIN AS Kalamyrveien 49, 4310 HOMMERSÅK Daglig leder: Christian Malmin MR YANKI AS Julie Eges gate 8, 4306 SANDNES mryankifrisor@gmail.com www.mryanki.no Daglig leder: Yigit Yalcin Styreleder: Wenche Yalcin

MUSIKKUNDERVISNING NORGE AS Jærveien 12, 4319 SANDNES Daglig leder: Jan Thomas Sviggum Styreleder: Jan Thomas Sviggum MØLLE BOLIG AS Storgata 41, 4307 SANDNES Daglig leder: Kim Henriksen Styreleder: Arne Espedal

PASSION4PETS AS Nikkelveien 8, 4313 SANDNES beate@passion4pets.no Daglig leder: Beate Eikemo Styreleder: Per Øivind Johansen Virksomhet: Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler

MØLLEKVARTALET AS Storgata 41, 4307 SANDNES Daglig leder: Kim Henriksen Styreleder: Arne Espedal

PROZERO NORGE AS Bedriftsveien 15, 4313 SANDNES Daglig leder: Kjetil Nygård Styreleder: Kristoffer Danielsen Virksomhet: Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr

NORWEGIAN GLOVES AS Jadarveien 7, 4307 SANDNES Daglig leder: Tore Knapskog Styreleder: Tore Knapskog

RENT HJEM & KONSULENT SERVICE AS Gamle Frøylandsvei 7, 4311 HOMMERSÅK Daglig leder: Vigdis Erene Maurseth Styreleder: Vigdis Erene Maurseth

NUDGE AS Hanaveien 4, 4327 SANDNES Daglig leder: Øystein Sandvik Styreleder: Øystein Sandvik Virksomhet: Programmeringstjenester

RESQUNIT AS Jakob Askelands vei 13, 4314 SANDNES Daglig leder: Helge Olsen Styreleder: Helge Olsen Virksomhet: Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted

ODYSSEY NAIL SYSTEMS AS Arne Garborgs vei 19B, 4319 SANDNES Daglig leder: Thu Anh Vu Styreleder: Thu Anh Vu

RUSTBUSTER FORUS AS Håholen 7, 4313 SANDNES Daglig leder: Krzysztof Buczkowski Styreleder: Jan Morten Rydningen Virksomhet: Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Slik gjør din bedrift regnskapet enkelt ; Gode priser, smarte digitale løsninger og tett samarbeid gjør det lett å holde orden på bedriftsøkonomien. Ta kontakt for et uforpliktende møte!

9 1 8 3 9 4 5 4 | w w w .fasi t r egn skap.n o

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no


KRYSSORD

‹‹

NÆRING I SANDNES KRYSSORD 1/18

Løsning sendes til LOKOMOTIV MEDIA, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 7. mai 2018. Den heldige vinneren fra forrige kryssord er Marit Østensen, Hommersåk Vinneren mottar et flaxlodd i posten,

7

5 2

1

1

3

4 2

3 8 2

7

8 4

1

5

7

1

9

3

5

5

4 3

4

9

9

7

5 7

4

2 8

9

1 © Bulls

Medium

8

2

9

7 5

7

9

2

3

9 4

7 3

4 8

2

8

5 6

7

9 1

6

4

4 7

4

4

3 8 © Bulls

Vanskelig

7 5

2

8

4

6 9

7

5

8

8 6

4

2

8

9

1

4

1

9

4 2

5

6 © Bulls

© Bulls

© Bulls

6

1

3

6

8

4

2

9

7

7

9

8

1

5

6

2

3

4

8

5

2

4

7

9

3

6

1

8

9

6

8

9

4

3

1

7

5

2

4

2

5

3

6

7

9

4

8

1

2

4

1

7

2

8

5

3

9

6

5

3

6

1

5

2

7

8

4

9

1

8

7

5

9

6

4

1

2

3

3

9

4

2

3

1

8

5

6

7

Lett

SUDOKU FASIT

4 9 2 3 5 1 7 6 8

Medium

1 5 3 8 6 7 9 4 2

5 8 6 1 7 9 2 3 4

3 1 4 2 8 5 6 7 9

7 2 9 6 3 4 8 5 1

2 4 5 7 1 8 3 9 6

8 6 1 5 9 3 4 2 7

9 3 7 4 2 6 1 8 5

© Bulls

4 9 6 2 1 5 8 3 7

5 3 2 8 7 6 4 1 9

1 8 7 9 4 3 2 5 6

9 4 3 6 5 8 7 2 1

6 1 8 7 2 9 3 4 5

7 2 5 4 3 1 9 6 8

2 6 1 3 8 7 5 9 4

8 5 4 1 9 2 6 7 3

3 7 9 5 6 4 1 8 2

Vanskelig NÆRING I SANDNES

7

‹‹

5

48


KONKURRANSE

KJÆRLIGHETEN

Juristens råd TIL UNIKT HÅNDVERK

BLI ABONNENT! TRE:

SORT EIK

Hva gjør vi?

M U LT I F O R M E R H V E R V S S E N T E R

T: + 4 5 5 16 3 0 5 0 0

W : M U LT I F O R M - F O R U S . N O

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

4 3 13 SA N D N E S

CRAFTSMANSHIP SINCE 1982

S TO K K A M Y R V E I E N 2 2

Vinnarskalle.no

MODELL:

F O R M 01

• Utleie av matter med og uten logo Sindre Meling er advokat i ProJure, somog i hvert Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. • Vask reparasjon av arbeidstøy nummer gir sine juridiske råd•til leserne av Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Utleie av sengetøy Næring i Sandnes. • Utleie av duker og servietter Lokomotiv Media, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne eller til konkurranse@lokomotiv.no innen 7. mai 2018. • Tekstiladministrasjon • Utleie av mopper

Kun kr 199,– for et helt år. Bestill på: www.sirdalmagasinet.no

Ned i vek endre liv Stilig interiør på hytta er

Sirdalmagasine t kommer u Kostholdog trenin DET FINNES BARE GODE stoler og lamper. 6 ganger i året og har utgivelse fø Hvorfor bruke oss? • Enav trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg vinterferien, før i å Tvangsinndrivelse NETTKURS Vipåskeferien, hjelper deg TIL AT YAMAHA ER MAR • Moderne vaskelinjer Vinneren av forrige nummers Effektivt og tidsbespa

ubetalte fakturaer

sommerferien,beste før Sirdaldagene, gardinløsn

• Miljøbevisst veiledning h konkurranse er Marion en høstutgavepersonlig ogD.ved sesongstart • Iso-sertifisert Hansen fra Sandnes.Gardinene Gratulerer! er på en måte en del KURS i desember. LOKALT • Faste kjøreruter i hele Rogaland Vinduene på hytta kan lekkert Alle næringsdrivende vil på et tidspunkt oppleve at fordringer ikke blir betalt. En-til-en kurs med go plisségardiner, lamellgardiner • Nærhet til kundene og korte beslutningsveier Hun får et gavekort fra Sandnes Mange velger da å engasjere et inkassoselskap til å forestå innfordringen. ogVivektoppfølging pås i Kompaniet har det helt Sentrum i posten. Det er imidlertid ingenting i veien for at man selv foretar innfordringen ved å Kroppsanalyse er inkl gardiner og det du måtte trenge oss i dagmontert for itilbud. Fischer plisségardiner hytte i Sirdal. Sirdalmagasinet er et magasin fo fremme begjæring om tvangsfullbyrdelse til namsmyndighetene. Kontakt Også for skråvinduer. Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov. Vi kommer påSirdal. gratis befaring som bor i eller besøker I 10 En forutsetning for å kunne fremme begjæring om tvangsfullbyrdelse er at det Vi produserer det meste av kledninger, terrassebord, også montere så lenge du har Kursl har vi laftesystem oppdatert fastboende, turib må foreligge et tvangsgrunnlag. De alminnelige tvangsgrunnlagene er først og listverk og vannbord. Vårt patenterte et tiler hytta. Perso fremst dom og kjennelse fra norsk domstol eller avgjørelser med tilsvarende ogbygging hytteeiere påRing det skjer og GARD Pålsom på hilde fleksibelt og effektivt system for av mange typer virkning. Iht. tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 bokstav f) kan også «skriftlig . 48 38 71 10 dalenvåre har tilå tilby, både og av bygg. Vi kan tilpasse elementene driftsbygg i sommer Vardm meddelelse som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser boliger. vinter.ogArtiklene i Sirdalmagasin kravets omfang og grunnlag» være tvangsgrunnlag. En ordinær faktura vil som landbruket, service bygg, fritidsbygg – ALT PÅ DET RENE RABATT hovedregel være en «skriftlig meddelelse» iht. nevnte bestemmelse. Har du en utfordring til oss så gjenspeiler er det bare til åfriluftsliv, ta kontakt! sport, hytte

HE Din leverandørFor av deg som er glad TO i Sir kortreiste trevareprodukter! GRU

Tekstil-Vask Sør AS Før en ubetalt faktura kan begjæres tvangfullbyrdet må fordringshaver sende Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø varsel til skyldner om at tvangsfullbyrdelse vil bli krevd dersom betaling ikke 982 17 295 – leiv@tekstilvask.no er mottatt innen 14 dager. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen, kan det sendes en utleggsbegjæring til namsmyndighetenetekstilvask.no i den rettskrets hvor skyldneren er hjemmehørende.

1

2

3

4

5besøk, kultur6og næringsliv i Sird

-2

og omegn.

Store innholdsrike ene

SAGBRUK Bestill direkte på: www.sirdalmagasine mail: post@lokomotiv.no MT-09 SP eller tlf: 51 77 Hommersåkveien 250, Hommersåk Tlf: 90 79 90 53 7 8 9 Fabrikkveien 5, post@riskasag.no www.riskasag.no

Haugåsstubben 14, 4016 Stavanger. T: 40 00 51 51. E: post@kompanie

Det er flere krav til utformingen av både varselet og selve utleggsbegjæringen. På politiets nettside finnes det standardiserte skjema som det kan være fornuftig å ta utgangspunkt Les meri. på www.sirdalmagasinet.no

SEMINAR • KONFERANSE • LUNSJGRUPPER • OVERNATTING

4033 Stavanger, Tlf. 51588800. www.rovikmc.no

God mat • Unike lokaler • Storslått natur

Klipp her

SVARSEDDEL

‹‹

Behandlingen av utleggsbegjæringen kan få tre ulike utfall. For det første kan namsmyndighetene avdekke formuesgoder hos skyldner hvor det etableres utleggspant eller utleggstrekk. For det andre kan utleggsbegjæringen overføres til behandling i forliksrådet hvis skyldner fremmer innsigelser mot tvangsgrunnlaget. For det tredje kan utleggsforretningen ende opp med at det blir «intet til utlegg». Det innebærer at namsmyndighetene ikke har funnet formuesgoder hos skyldner som er egnet til å tjene som dekning av kravet.

Din YAM

Svar sendes enten til Lokomotiv Media, Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne, eller til konkurranse@lokomotiv.no. Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring i Sandnes”.

Kontakt oss for informasjon og bestilling. 1 Tlf. 51791660 • Håvegen 347, 4365 NÆRBØ • post.hgp@ha.kommune.no • www.hagamleprestegard.no

6

2

7

3

8

4

9

Foto: Elizabeth Croft

5

Ny retning i livet, i gode omgivelser i Sirdal. Rusomsorg. Samarbeidsavtale med kommunene.

Navn:

Tlf.: 38 37 06 30 - www.grubeli.no

Adresse:

Illustrasjon

Postnr./-sted:

NÆRING I SANDNES

‹‹ 49


Den beste medisin for et menneske er et annet menneske

«Jeg lærer så utrolig mye av Gatemegling – og det er lærdom jeg vil ha med meg livet ut. Og jeg har blitt mye bedre kjent med meg selv.» Et blikk, ord sagt i sinne, misforståelser, rykter, utestengelse, erting. Små hendelser kan raskt vokse til store konflikter. Det kan være vanskelig å håndtere følelsene og reaksjonene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I Gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Vi benytter learning by doing metoden, og vi tar utgangspunkt i Marshall Rosenbergs teori om ikke-volds kommunikasjon (sjiraffspråket). Trygge, voksne frivillige bidrar som kursholdere, meglere og praktiske tilretteleggere i Gatemegling.

50

‹‹

NÆRING I SANDNES


Ka skjer AK TIVITE TSGUIDE

DIN ANNONSE SEMINAR • KONFERANSE • LUNSJGRUPPER • OVERNATTING HER God mat • Unike lokaler • Storslått natur

DIN ANNONSE HER

Kr 3500,Spesialpris

kr 3000,Pr annonse

Kontakt oss for informasjon og bestilling. Tlf. 51791660 • Håvegen 347, 4365 NÆRBØ • post.hgp@ha.kommune.no • www.hagamleprestegard.no Foto: Elizabeth Croft

Kr 5700,-

BESTILL PLASS I DAG!

Spesialpris

kr 4000,-

Bill: 51 602010 www.sandnes-kulturhus.no Pr annonse

Ingebjørg Bratland

... eller enda bedre:

Do

Søndag 18. mars, kl 19.00, Sandnes kulturhus

Comedians from London, are coming to KINOKINO, to offer you a full evening of stand up comedy show

...og det er enda mer spennende på innsiden

ÅRSAVTALE

reload.no

sesong Dette blir 7. p p to ed m mikere standupko d an fra Engl O på KINOKIN

1/4 kr 3000,- pr annonse 1/8 kr 2000,- pr annonse

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

Fredag 6. april, kl 21.00, KINOKINO, Olav Kyrresgt 5 Alle priser er eks mva. Dørene åpner kl 20.00. (18 års aldersgrense)

Har du ikke materiell kan vi lage for kr 500,- for 1/8 side

NÆRING I SANDNES

‹‹ 51


Store innholdsrike eneboliger

Byggingen har startet

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad Eneboliger med seks rom, BRA 201 m², P-rom 189 m². I tillegg kommer bod og garasje. Priser fra 6 448 000,-

Nyhet

Illustrasjon

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad Eneboliger, BRA 195 m², P-rom 187 m². I tillegg kommer bod og garasje. Priser fra 5 698 000,blockwatne.no/orstad Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.