Næring i Sandnes 1-2017

Page 1

01

informasjon

NÆRING i sandnes 5. årgang Nr. 01 FEBRUAR 2017

TEMA BIL & TRANSPORT

Generasjonsskifte i Obed Motor Forum:

Aldri bedre Ny pizzarestaurant på Folkvord

Genette Våge (19) på motorcross-toppen

2017


Sikre deg din næringstomt sentralt i Sandnes Fleksible tomtestørrelser på Foss Eikeland og våre andre næringsområder i nærheten av Sandnes sentrum. Skreddersy ditt eget bygg med passende fasiliteter.

Foss Eikeland og andre spennenede næringstomter sentralt i Sandnes

Foss Eikeland

Stangeland Næringspark

- Transportsentrum på Nord-Jæren

- Jærens framtidige knutepunkt

Nytt område med fremtidig tilknytning til Vagle og godsterminal på Ganddal. Halvparten av tomtene er allerede solgt til bedrifter hovedsakelig innen transport- og logistikkbransjen. Området er opparbeidet med vei, vann og avløp, og tomtene er grovplanert. Vegforbindelse mot godsterminal/Rv44 er under planlegging. Statens vegvesen arbeider med en ny kommunedelplan for videreføring av denne hovedveien fram til E39 på Bråstein. Sandnes tomteselskap er utbygger sammen med Ull AS.

Et av de mest sentrale næringsområdene på Nord-Jæren med god logistikk; omkranset av E39, Fv509 og Rv44. Gode profileringsmuligheter. Hele området passer perfekt for effektiv tilgang til vegnettet i regionen. Bare en kilometer fra Sandnes sentrum og alle byens tilbud. Formål er kontor/industri. Status: Nær ferdig utbygd, et par ledige tomter.

Status: Under utbygging

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Prosjektleder Martin Eskeland Telefon: 51 33 53 20 / 993 07 083 E-post: martin.eskeland@sandnes.kommune.no

Kontaktperson Stangeland Næringspark Anita Gundersen, Telefon: 907 77 404


Hesthammer

Sola flyplass 10,5 km / 12 min Sandnes sentrum 2,5 km / 5 min Stavanger sentrum 15 km / 16 min

Stangeland Næringspark

Sola flyplass 27,5 km / 28 min Sandnes sentrum 15,6 km / 19 min Stavanger sentrum 31 km / 32 min

44 509

SANDNES SENTRUM

13

44

Eksisterende veinett Foreslåtte veialternativ Kilde: vegvesen.no

505

E39

Vagle Næringspark Sola flyplass 16 km / 20 min Sandnes sentrum 4,5 km / 9 min Stavanger sentrum 20 km / 21 min

Foss Eikeland Sola flyplass 17,5 km / 21 min Sandnes sentrum 6 km / 10 min Stavanger sentrum 21,5 km / 22 min

44

333

E39

505

Vagle Næringspark

Hesthammer

- Større arealer, sentralt plassert

- Prisidylliske næringstomter i Hommersåk

Ligger ved godsterminalen på Ganddal. Området er under utvikling for bedrifter med behov for større arealer til sin virksomhet. Det er under planlegging ny hovedvei fra Rv44 på Skjæveland, over godsterminalen, forbi Vagle og til Foss Eikeland. Statens vegvesen arbeider med en ny kommunedelplan for videreføring av denne hovedveien fram til E39 på Bråstein. Næringsparken blir knutepunkt for logistikkbedrifter i regionen. Posten Norge og Rema Distribusjon er allerede i gang med oppføring av sine nye bygg.

Hesthammer næringstomt kan by på nærhet til natur og kort vei og gode bussforbindelser til Stavanger og Sandnes. Næringstomtene på Hesthammer ligger på en tredjedel av prisen i Sandnes og Forus. Hesthammeren er en utvidelse av et allerede eksisterende næringsområde. Tomtestørrelsene kan tilpasses.

Status: Under utbygging

Tomtene og infrastrukturen i dette prosjektet er tilrettelagt av Sandnes tomteselskap KF, som utvikler gode og rimelige tomter på vegne av Sandnes kommune og utbyggere. www.sandnes-tomteselskap.no

Status: Under utbygging


Fantastiske leiligheter og enebolig i kjede

Illustrasjon

Orstad Utsyn Jorina Edlands veg 65 To- og treroms leiligheter med livsløpsstandard og smarte, moderne og effektive planløsninger som utnytter arealet maksimalt. Beliggende i blokk på fem etasjer med heis og parkeringskjeller, samt sportsbod. Priser fra 2 048 000,-

Illustrasjon

Illustrasjon

Orstad Utsyn Gabriel Edlands veg 2-14 Store eneboliger over tre plan beliggende i blindvei med god avstand til omkringliggende bebyggelse. Romslig garasje på 25 m², og stor bod på 22 m² i garasjens kjeller. Opparbeidet og beplantet tomt. Det innbydende gårdsrommet gir et hint om den store skjermede hagen bak boligen. En bolig for salg, 6 248 000,Ta kontakt for privat visning.

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

blockwatne.no/orstad Sted: Morenefaret 1, 4340 Bryne. Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 000 86, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig. Langåpent på tirsdager til kl 19.


Æ

lnnhold

Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Emballasjekameratene i Hoveveien .................................6 Generasjonsskifte i Obed ..................................................8 SANDNESGAUKEN: Genette Våge (19) ........................11

Krevende tider Det er ikke nødvendigvis forventningene til et nytt år som dominerer. Arbeidsledigheten i Rogaland er for øyeblikket den høyeste i landet. Og selv om Sparebank 1 SR-Banks årlige konjunkturbarometer for Sør- og Vestlandet melder om forsiktig optimisme og vinder som skal snu, lurer andre på om de i det hele tatt kommer til å gjøre det.

TEMA: Bil & Transport ......................................15

Når TS velger arbeidsbiler ...............................16

Rekordår for Motor Forum ................................19

Vil ha fortgang i veibyggingen ........................ 20

TEMA Tverrforbindelsen: Hvorfor så lang tid? ..........22

Ny bil-knokser på Foss-Eikeland .....................23

I det store bildet lever vi i Norge fortsatt på en gyllen gren, men på mikronivå er livet blitt utfordrende for mange, spesielt her i regionen. Å miste jobben, er dramatisk. Å søke og søke, uten å få napp, er krevende. Det samme er det å skulle ta de rette beslutningene i et marked som i mange tilfeller står bom stille. For noen glipper det. Virksomheter bukker under og arbeidsplasser går tapt.

Bilhuset: Full fart ................................................ 24

EM-vinneren i bilmekanikerfaget ................... 28

Gerds Trafikkskole anbefaler .......................... 30

70.000 containere i året .....................................32

A3: Nytt transportfirma .................................... 34

Bildet er likevel ikke helsvart. For noen har nedgangen ført til at de endelig har turt å følge drømmen om å starte for seg selv. For andre har den gitt puffet til å ta den utdanningen de alltid tidligere har utsatt eller den de egentlig skulle ha gått for.

Drone på byggeplassen ................................................. 34

I dette nummeret av Næring i Sandnes, der bil og transport er tema, forteller Motor Forum om en 2016-omsetning høyere enn de noen gang tidligere har hatt. På Foss-Eikeland har Hermod Teigen AS opprettet et nytt mottak for bilvrak. Folkvord Gård planlegger åpning av pizzarestaurant ved siden av det allerede eksisterende tilbudet med rykende ferske kanelboller, interiørartikler, høner og egg. Og den relativt nystartede bedriften, Emballasjekameratene, forteller om stayerevne og piler som peker oppover. Joda, det er fortsatt mye som går rette veien. Vi har flere eksempler i denne årets første utgave av Næring i Sandnes.

NYE SELSKAPER ............................................................. 46

Folkvord Gardsutsalg med pizza .................................. 36 Nedgangstider: Forsiktig optimisme .............................39 NYTT om NAVN .............................................................. 44 KRYSSORD / SUDOKU .................................................... 48 JURISTENS RÅD / KONKURRANSE ...............................49 MAT ..................................................................................................50

Selv gleder jeg meg til igjen å ta fatt som redaktør av magasinet og ser fram til mange møter med flotte næringslivsrepresentanter i Sandnes. Oppgaven vår er først og fremst å løfte fram de gode tingene som skjer, uten at vi dermed skal hoppe over det som er vanskelig. Ta kontakt! Vi trenger ideer og innspill for å lage et best mulig blad.

8

24

‹‹

‹‹

11

‹‹

34

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet i Sandnes. Næring i Sandnes kommer ut 4 ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes og Gjesdal.

Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

redaksjon: Bethi Dirdal Jåtun Tore Friestad Annonseansvarlig: Unni Stødle unni@lokomotiv.no Tlf: 932 14 318

design/produksjon: Lokomotiv Media AS

LIK OSS PÅ FACEBOOK

FORSIDEFOTO: Bethi Dirdal Jåtun Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Opplag: 28.500

FACEBOOK.COM/NÆRING I SANDNES M

1

24

Utgiver:

redaktør: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com 450 440 29

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring i Sandnes er et uavhengig

Neste Næring i Sandnes kommer ut 4. april 2017. Næring I SANDNES

‹‹ 5


LOGOBIL: Monica Sari Laine og Jonny Gilje foran sin nyeste firmabil, som brukes til vareleveranser.

På hjul med emballasje

Tekst/foto// Trude Håland

Jonny Gilje og Monica Sari Laine i Emballasjekameratene har til sammen over 50 års erfaring fra bransjen. Det de ikke vet om hvilke produkter som trengs på kontoret eller i kantina, er ikke verdt å vite.

S

ANDNES: Det er stor spennvidde på varelageret i Hovebakken hos bedriften som så dagens lys i 2013. Jonny Gilje sa opp fast jobb i et stor firma og hadde egentlig ingen umiddelbar plan om å starte for seg selv. Så bød muligheten seg, og han fikk etter hvert samboeren med på laget. De to hadde tidligere vært kolleger. I dag fungerer hun som daglig leder, mens Gilje farter mye rundt på kundebesøk.

Vokste fort Etter å ha fått med seg en ekstern investor, startet det hele i matbutikken Jokers tidligere lokaler på Malmheim. Men firmaet vokste fort ut av disse, og flyttet til større forhold ved

6

‹‹

Næring I SANDNES

Godsterminalen i Sandnes, før de til slutt landet i Hovebakken 9. Utallige timer, både seint og tidlig, på kontoret og bak dataskjermen hjemme i leiligheten, har gitt resultater. I 2014, som var første reelle driftsår, var omsetningen 2,2 millioner kroner, mens den året etter var doblet. I fjor passerte selskapet 7 millioner med god margin, og kan vise til positive tall. I begynnelsen banket de to på utallige bedriftsdører for å gjøre det nystartede firmaet kjent. Det var sjelden en frikveld. – Det blir ofte lange dager, men vi er innstilt på at det er hardt arbeid som må til for å lykkes i bransjen. Ikke sant, sier Monica, og setter blikket i samboer og kollega Jonny.

Service i høysetet Han nikker samtykkende. Hele arbeidslivet har den tidligere fotballspilleren i Riska, Bryne og Sandnes Ulf, jobbet med forbruksartikler og kontorrekvisita til storhusholdninger, i tillegg til profilering. I alle hyller og bord på kontoret står reklameprodukter. Det dreier seg om alt fra små dropsesker, via kulepenner, til krus med firmalogo på. I et stativ står det paraplyer, også disse laget spesielt for en kunde, og ei bunke t-skjorter ligger pent pakket sammen og klar for levering. Og kopipapir. Det går mye kopipapir. – Har vi ikke det kunden vil ha på lageret, skaffer vi det. Det er utgangspunktet. Vi er ikke veldig opphengt i mengde, men heller i


TRIVES: Frode Eriksen er storfornøyd med arbeidstreningen han får hos Jonny Gilje og Emballasjekameratene gjennom NAV.

å få levert det vi skal nøyaktig når kunden vil ha det, selv om vedkommende ringer en lørdagskveld og sier det haster med å få kjørt ut 1000 tannstikkere. Å yte den ekstra servicen er viktig for oss. Den står i høysetet uansett og skal være vårt fremste kjennetegn, sier Gilje og smiler.

På plass 24/7 I løpet av de snart fire årene som har gått siden oppstarten, har læringskurven tidvis vært bratt. Konkurransen er hard, det gjelder å ligge et hakk foran de andre. I bransjen har store firma som Nor-Engros og Binders tatt store jafs i markedet. Fordelen med å være et relativt lite firma, er at man kommer tett på og har friere tøyler. Som i tilfellet med tannstikkene. – Da kjørte jeg fra hytta vår på Forsand, til Bryne. Det var Jæren traktorpullingklubb som skulle ha bankett etter et stevne. Det er klart jeg satte meg i bilen. Vi er en unik og annerledes leverandør og bryr oss om de små, uansett hvor små de er, understreker Gilje. Mange av de største bedriftene i distriktet har sentralavtaler med leverandører som holder til på andre kanter av landet. Det satser Gilje på at Emballasjekameratene kan gjøre noe med framover. Han håper at flere ser nytten av å handle lokalt, nettopp på grunn av muligheten for tett oppfølging og at man er «på» nærmest 24/7. – Vi trenger nødvendigvis ikke være hovedleverandør, men kanskje nummer to eller tre, når det trengs rekvisita eller andre produkter i mindre kvanta, sier Gilje. Emballasjekameratene opererer ikke med bindende kontrakter av en bestemt varighet. Tillit er et stikkord.

Provisjonslønn Per i dag teller bedriften ti ansatte, inkludert dem selv. Selgerne får provisjonslønn, men den er høyere enn de som både har fast lønn og får provisjon av salget. – Vi hadde ikke hatt sjanse til å gjøre det på en annen måte, men det fungerer som en fin motivasjonsfaktor, sier Gilje. Et par av selgerne og et par ansatte som jobber på lageret, har kommet via NAVs tilbud til arbeidssøkende om jobbtrening som kan ende med at de blir værende. – Mye er opp til dem selv, men vi har sett mange eksempler på at folk har blomstret og fått struktur på hverdagen sin. At NAV bidrar med en del av lønnskostnadene er en vinn-vinn-situasjon.

Næring I SANDNES

‹‹ 7


‹‹

Christina har praktisk talt vokst opp med dette og kjenner både selskap og bransje veldig godt. Berit Stangeland Hanssen

GENERASJONSSKIFTE: Christina S. Hanssen (fremst) går inn som administrerende direktør, mens moren, Berit Stangeland Hanssen, trekker seg mer tilbake fra den daglige driften i byrået.

8

‹‹

Næring I SANDNES


Generasjonsskifte

i Obed

Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

For 50 år siden, da Obed Stangeland kjøpte Beyers Begravelsesbyrå, var en begravelse en begravelse. I dag, når barnebarnet til Obed inntar sjefsstolen, er en begravelse på langt nær en begravelse.

S

om andre bransjer er også gravferdsbransjen i kontinuerlig utvikling, og spesielt mye har skjedd i tiden etter at Obeds datter, Berit Stangeland Hanssen, og ektefellen Herbjørn Hanssen tok over det tradisjonsrike begravelsesbyrået i Sandnes for snart 30 år siden. En ting er opprettelsen av avdelinger i Stavanger og Bryne og etableringen av et nytt og moderne hovedkontor i Sandnes, forresten et av de første spesialdesignede bygg for begravelsesdrift i Skandinavia. Men det som virkelig har endret seg, er selve tjenesten, hva et begravelsesbyrå faktisk kan bistå med og de utallige måtene en gravferd kan løses på.

Kirken bare én aktør Dette er nok noe de færreste tenker over, heller ikke når vi står der selv, som ettterlatte, og skal ta avgjørelser vi aldri før har vært i nærheten av å ta. Men det som før var en begravelse, er nå mange ting. ”En personlig seremoni” er blitt et begrep ikke bare i Obed Begravelsesbyrå, men i hele bransjen. De etterlatte har i dag muligheten til å gi begravelsen personlighet og kan i prinsippet velge en seremoni tilpasset nærmest enhver religion eller livsanskuelse. – Kirken er i dag bare én av flere muligheter. I tillegg til kapellene, som er livssynsnøytrale, benyttes også samfunnshus og andre forsamlingslokaler til formålet. Vi har dessuten et eget seremonirom i første etasje her hos oss, sier Christina S. Hanssen (34), ny administrerende direktør i Obed Begravelsesbyrå, og tredje generasjon i familiebedriften. I fjor var det 50 år siden morfaren hennes kjøpte Beyers Begravelsesbyrå. Mange Sandnesbuer og flere med dem kan nok fortsatt huske byens egen bedemann som ikke bare tok seg av selve grav-

ferden, men som gjerne også ledet minnemøtet etterpå. Og selv om Obeds lærerutdannede datter, Berit Stangeland Hanssen, og mannen hennes, som i utgangspunktet er ingeniør og som kom fra Jonas Øglænd hvor han konstruerte verktøy til sykkelproduksjonen, begge har ledet flere minnemøter oppigjennom, noe også øvrige ansatte i Obed har gjort, er ikke det lenger en oppgave bedemannen vanligvis tar seg av.

Ikke planlagt – For å kunne jobbe i denne bransjen, må du ha personligheten til det, sier den nye lederen og opplyser at hun begynte som fungerende allerede i mars i fjor, i en jobb hun i likhet med

Obed Sandnes Begravelsesbyrå •

• •

Distriktets eldste med i alt tre av­ delingskontor, etablert av Henry Beyer i 1939, kjøpt av Obed Stangeland i 1966. Egen gravmonumentsavdeling, Obed Gravmonument. Byrået er medlem av Virke Gravferd, og Christina S. Hanssen er leder av lokalavdelingen i Rogaland, noe også moren, Berit S. Hanssen, har vært. Hun har i tillegg sittet i sentralstyret for Virke Gravferd i 13 år, fem av dem som styreleder.

STARTEN: Det startet med Obed Stangeland, far av Berit og Christinas farfar.

Næring I SANDNES

‹‹ 9


GODT OVERBLIKK: Chistina (t.h.) har nærmest vokst opp i bedriften der hun nå overtar roret.

sin mor, ikke hadde planlagt å ta. Men livet tenderer til å stake ut sin egen kurs. – Dette var ikke den opprinnelige planen, nei, sier Christina Stangeland Hanssen halvt smilende i sofakroken på sitt kontor i andre etasje i Hoveveien, der Næring i Sandnes møter mor og datter bare få dager før generasjonsskiftet er et faktum rent formelt. Berit Stangeland Hanssen har fortsatt rollen som styreleder i selskapet og virker svært rolig og tilfreds med situasjonen. – Christina har jo praktisk talt vokst opp med dette og kjenner både selskap og bransje veldig godt, sier hun. Det nye forretningsbygget i Hoveveien er satt opp i hagen til eneboligen der familien Stangeland Hanssen både hadde sitt familieliv og altså drev begravelsesbyrå. Christina og broren lærte tidlig å forstå hva det innebar, og etter hvert som de ble eldre, bidro de med praktiske gjøremål i driften. Christina sang også i begravelser. – Det hender jeg gjør det fortsatt, smiler hun.

Veien videre – Hva kommer du som ny leder til å legge vekt på framover? – Vi kommer til å jobbe videre med utviklingen av de personlige seremoniene. Selv har jeg nylig avsluttet kurset vedrørende gravferdstaler, noe som gjør at jeg kan står for talen i

10

‹‹

Næring I SANDNES

forbindelse med utenomkirkelige seremonier, sier hun. Mye er blitt digitalisert. I dag tilbyr flere begravelsesbyråer for eksempel egne minnesider. – Her kan slekt og venner finne informasjon om begravelse og minnemøte, bestille blomster til gravferden osv., informerer Berit og legger til at også programmene i forbindelse med gravferder har helt andre uttrykk i dag enn for bare få år siden. – Tidligere hadde alle et enkelt hvitt ark med kors eller andre symboler på forsiden. I dag har de fleste alt annet enn det, smiler hun. Det er sønnens firma som designer, trykker og leverer både disse og byråets øvrige trykksaker. Han har også bidratt i utviklingen av dataprogrammet Obed benytter.

Ingen egen gravferdsutdanning Det finnes ingen egen utdannelse for å jobbe i gravferdsbransjen, eller det vil si, Europa tilbyr en bachelor, men få har tatt den. Berit understreker imidlertid at samtlige medarbeider hos dem har gjennomgått Virke Gravferds e-læringskurs, samt flere tilhørende fagkurs. – Men den viktigste opplæringen skjer i eget hus gjennom både praktisk og teoretisk opplæring og veiledning, understreker hun. – Hos oss har vi blant annet prester og sykepleiere. Det er de personlige egenskapene det kommer an på, legger Christina til.

– Vi må være åpne, for vi møter absolutt ALLE. I tillegg møter vi alle i en situasjon helt utenom det vanlige. Folk er i sorg og reagerer ofte annerledes enn de til vanlig gjør, sier hun og fremhever også nøyaktighet og tålmodighet som to vesentlige egenskaper for en bedemann. – Mulighetene er mange, og det er vår oppgave å guide de etterlatte inn på det sporet som er riktig for dem. Det er derfor viktig å stille de riktige spørsmålene, supplerer Berit. – Mye skal bestemmes på kort tid.

Egne veier Bygget vi sitter i er spesialdesignet for virksomheten, noe de færreste i gravferdsbransjen både her til lands og ellers i Skandinavia har. Hos Obed opplever de også at stadig flere foretrekker å komme til dem, i et av samtalerommene, heller enn å invitere bedemannen hjem. Et annet uttrykk for Obeds vilje til nytenkning er minnekonsertene de hvert år siden 2010 har arrangert. – Musikk rører ved følelsene våre på en helt egen måte og bidrar til sorgbearbeiding. Vi inviterer alle som har mistet noen av sine kjære det gjeldende året, men konserten er åpen for alle – og gratis, opplyser Christina S. Hanssen, som selv deltar med sang under konsertene. Men det er bare en bitteliten del av det hun framover skal drive med, som ny administrerende i Obed.


Sandnes

gauken

Styrer selv

l Sandnesgauken portretterer vi en Sandnes-patriot med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper innen et område. Sandnesgauken har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem.

Tekst//Bethi Dirdal Jåtun//ILL/ Hilde Lambrechts

Som femåring falt hun pladask for crossykkelen i Biker Street-butikken ved IKEA på Forus. I dag er hun 19 og verdens femte beste kvinne i motorcross.

Næring I SANDNES

‹‹ 11


Sandnes

gauken

fakta •

• • • •

• •

Hva: Motorcrossutøver i verdensklasse og elev ved Sandnes videregående skole. Alder: 19 år Bosted: Sandnes og Lommel i Belgia Sivil status: Kjæreste Foreldre: Ingjerd Klyve, mor og administrator og Ole Petter Våge, far og koordinator Starten: Fikk sin første motocrosssykkel da hun var 5 år og har kjørt motocross siden 2003. 2011: Skrev norsk motorsport­ historie da hun som første jente tok tredjeplassen i en gutteklasse under andre NM-runde i motocross. Samme år ble hun første norske motocrossutøver i finalen i Det amerikanske motocrossmesterskapet. 2013: Debuterte i verdenscupen. 2014: Norgesmester i motocross for damer og sølvvinner i Det svenske motocrossmesterskapet. Kåret til Norges beste kvinnelige motorsportutøver av Norges Motorsportforbund. 2015: Nummer fem i VM.

M

ålet er selvsagt å stå øverst på pallen, og det så snart som mulig. – Klarer jeg det ikke innen jeg er 25, kommer jeg nok til å gå over til noe annet. Hun har et reflektert forhold til at motorcrosstilværelsen har begrenset levetid. Som en av de mest krevende sportsgrenene i verden, både fysisk og teknisk, er det få som kjører til over fylte 30. Det er derfor viktig for den unge motorcrosskjøreren med adresse Sandnes og Belgia å fullføre videregående. Planen for høyere studier har hun også klar: – Ledelse og markedsføring synes jeg er veldig spennende. Dessuten vil jeg ta pedagogikk slik at jeg kan lære å lære andre. Jeg holder en god del foredrag, blant annet som en del av sponsoravtalene, og liker det veldig godt.

Stavanger eller Sandnes? Genette Våge framstår som en verbalt sterk, snartenkt, målrettet og selvbevisst ung dame, men også ydmyk, jordnær og med en varm og personlig tilstedeværelse. Når hun opptrer i spaltene til Aftenbladet omtales hun som ”Stavanger-jenta”. I Sandnesposten går hun ikke overraskende under betegnelsen

12

‹‹

Næring I SANDNES

”Sandnes-jenta”. – Hva er riktig? – Begge deler, egentlig. Hun smiler bredt, noe hun forresten gjør svært ofte. – Jeg har vokst opp i Stavanger, men de siste to årene har vi bodd i Sandnes, på Stangeland. Og vi, det er familien på tre; mor, far og Genette.

Har vært innom det meste Det må være far som har pushet, tenker du muligens, og er nok ikke den første. Og selvsagt er han, sammen med mor Ingjerd Klyve, en viktig brikke i Genettes karriere: – Uten mor og far hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. De har vært med på alt! Men pushing? Var det opp til foreldrenes sportslige utgangspunkt, ville nok alpint eller håndball stått høyere i kurs. – Far var proff alpinist og mor aktiv håndballspiller, opplyser Genette som gjennom barneårene fikk prøve seg i det meste: Ballett, ski, kick-boksing, svømming, dans, turn, klatring, fotball, håndball. Men uansett vendte hun alltid tilbake til crossykkelen. – Hvorfor? – Det var helt annerledes. Nesten ingen jeg kjente drev med cross. Jeg tror det i seg selv fascinerte. Dessuten gir det et helt vanvittig adrenalinkick.

Tilbake etter skadeopphold Hun har ikke konkurrert på sju måneder, grunnet skade, og er naturlig nok spent foran årets sesongstart. – Jeg ble kastet av sykkelen i en sving og skadet armen allerede under første VM-runde i Qatar i fjor. Håpet var å komme tilbake tre måneder senere, til tredje runde. Men det skulle ta lengre tid. Fortsatt er hun ikke helt restituert, men trener for fullt og ser fram mot første VMrunde i Indonesia i begynnelsen av mars. Juleferien tilbrakte hun sammen med foreldrene i Spania på et tre uker langt treningsopphold. – Her er banene åpne hver dag, solen skinner og det er enkelt å legge til rette for gode treningsøkter. Gode treningsforhold er også en vesentlig grunn til at hun store deler av året bor i Belgia, i byen Lommel, like ved grensa til Nederland. Her har hun et godt apparat rundt seg, med manager og teknisk team, og hun kan trene hver dag. Det kan hun ikke hjemme i Norge. – Tilgangen til banene er begrenset, noe som gjør at jeg ikke får forberedt meg slik jeg må på det nivået jeg kjører. – Er du redd for at skaden kommer til å

hemme deg denne sesongen? – Jeg er jo langt svakere i høyre enn i venstre hånd. Det merkes når jeg kjører. Så er det opp til meg selv å ikke la det forstyrre fokus.

Bor og trener i Belgia I Belgia bor hun i en leilighet som eies av manageren, Johan Boonen, ikke langt fra treningsbanen, og heller ikke langt fra Nederland. – Jeg kan praktisk talt spasere mellom de to landene, sier hun og forteller at hun har bodd i Belgia i litt over to år nå. – Dagsprogrammet er tett. Opp klokken sju, litt fysio fram til åtte, så skolearbeid før treningsøkten starter klokken ett. Før det skal sykkelen klargjøres og lastes inn, treningstøyet finnes fram og så er det sammenhengende kjøring fram til fire-fem-tiden om ettermiddagen. Etter treningsøkten skal sykkelen på plass igjen, treningstøyet vaskes og jeg dusje. Så må jeg få i meg litt mat, og når jeg synker ned i sofaen klokken åtte, er jeg trøtt, beskriver hun. I sofaen om kvelden blir det som regel en film, en episode eller to fra en TV-serie, noen telefoner til familie og venner, litt jobbing på epost eller sosiale medier før hun køyer klokken tjueto.

Bilavtale med Kverneland Bil Mazda I løpet av det siste året har Genette etablert sitt eget firma, som hun ikke overraskende har kalt genette811. Tallet 811 er blitt hennes varemerke og er nummeret på brystet når hun konkurrerer. – Jeg har hatt det omtrent helt siden jeg begynte å konkurrere. – Hvorfor eget firma? – Blant annet fordi vi erfarer at jeg selv bør ta aktivt del i dialogen med potensielle og eksisterende sponsorer. Hun forteller at å drive slik hun i dag gjør hadde vært helt utelukket uten sponsorhjelp. Det siste året har imidlertid nærmest vært dødt hva nye kontrakter gjelder. – Jeg forstår jo at bedrifter ikke går inn med midler til idrettsutøvere når de må si opp ansatte. Derfor var det viktig å få i havn en avtale med Kverneland Bil Mazda mot slutten av fjoråret. – Og ekstra kjekt at jeg ordnet alt selv, sier hun stolt. – Far traff dem ikke før avtalen var i boks. Hun gir en beskrivelse av hvordan hun gikk fram, av første møte, den overraskende positive responsen og så, kort tid etterpå, det endelige svaret. – Jeg trodde nesten ikke det var sant. Bilen står parkert utenfor. En snedden Mazda med motorcrossriktig dekor, selvsagt


t

TIDLIG. Interessen for motorcross kom tidlig.

t

KONKURRANSE. Genette Våge i midten.

t

UTSTYR. Motorcross krever mye utstyr og relativt store investeringer.

t

I MEDIA. Her er det NRK som intervjuer henne på sykehuset, når hun har skadet armen.

t

SPONSOR. Sponsoravtalen med Kverneland Bil Mazda er et faktum.

t

TRENING. Såvel fysisk som psykisk trening må til.

Næring I SANDNES

‹‹ 13


Sandnes

gauken

med genette-navnet godt synlig flere steder. – Jeg trodde det var viktig for idrettsutøvere å fokuserer på sporten mens andre tok seg av resten? – Jeg ser at det er betydningsfullt at jeg selv presenterer meg og ikke minst diskuterer med sponsorene hvordan jeg kan hjelpe dem.

Dedikert team Hun har et stort team bak seg; trenere, fysioterapeut, massør, presseansvarlig, markedsansvarlig, fotograf, designer, mekaniker, - i alt 15 personer, - og enda noen til. – De fleste gjør dette frivillig, fordi de har lyst. De mottar ikke lønn, men er genuint interessert, opplyser hun og forteller at det aldri hadde gått om de måtte lønne alle medvirkende. Motorcross er en dyr sport i seg selv. En ting er utstyret, som ofte sponses direkte, men så er det alle flyreisene og hotelloppholdene ikke bare for Genette selv, men også for teamet. Det er fraktkostnader, markedsføring osv. Derfor jobber hun for å få inn flere sponsorpenger, ikke utelukkende utstyrsavtaler. Hvor stort er årsbudsjettet til en motorcrosskjører på hennes nivå?

– Vi liker ikke å gå ut med tall, men motorcross er ingen rimelig sport, og jeg hadde ikke hatt noen mulighet til å drive uten sponsorene mine.

Hele pakken Hvorfor driver hun med dette? Det kan ikke bare være adrenalinkicket? For første gang i samtalen stopper hun opp. Tenker seg om: – Det er vel hele pakken. Det å hele tiden utvikle seg, ikke vite hvordan banene er, for selv om jeg har kjørt der før, endrer vær og vind kjøreforholdene. Et spor du tidligere har kjørt, kan oppleves på en helt annen måte, humpene er forskjellige, svingene. Det blir stille noen sekunder igjen. – Dessuten har jeg et vanvittig konkurranseinstinkt, kommer det så. Hun understreker at det ikke alltid er gøy. At hun noen ganger griner og lurer på hvorfor hun gjør det hun gjør. Men det går over. Reisingen, det å møte nye folk, representere, holde foredrag, drive sitt eget firma, utvikle egne merkevarer. – Jeg er utrolig heldig.

Utover crosskjøringen er hun ikke spesielt interessert i mekking og motorer. – Jeg elsker sporten min, og jeg elsker å kjøre bil. Men jeg er jente i hodet og på utsiden. Jeg liker å pynte meg, stelle negler, iføre meg kjole og høye hæler. Noe som trolig ytterligere styrker merkenavnet genette811. Ikke minst så lenge de fleste konkurrentene, ifølge Genette, har en langt mindre feminin fremtoning. – Jeg var med kjæresten min da han kjørte (red.anm.: Kjæresten er også motorcrosskjører) og ble introdusert til en bekjent av ham som lurte på hvor vi ble kjent. I motorcrossmiljøet, svarte jeg, og fikk et vantro blikk. Kjører du motorcross?

‹‹

Uten mor og far hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. De har vært med på alt!

ALLTID TOPPUTSTYRT! FÅ UTSTYR FOR OPPTIL 34 500,-*

FOR KUN 4 900,-

Uansett om du velger Mazda CX-3, Mazda6 eller Mazda CX-5, får du mengder av utstyr som gjør det bedre å kjøre bil og enklere å leve et godt bil-liv. Oppgrader fra Vision til vårt høyeste utstyrsnivå, Optimum, for kun 4 900,- og gled deg over alt hva dette innebærer.

MAZDA CX-3 OPTIMUM, 1.5, 105 HK NÅ FRA 275 800,- | MAZDA6 OPTIMUM, 2.2, 150 HK NÅ FRA 368 300,MAZDA CX-5 OPTIMUM AWD, 2.0, 160 HK NÅ FRA 415 800,EKSEMPEL UTSTYR OPTIMUM • Autobrems • Integrert navigasjon • Parkeringssensor

• LED-frontlykter • Adaptiv Cruise Control • BOSE-lydanlegg

• Automatisk fjernlys • Ryggekamera • Blindsoneovervåking

• Smart key • Automatisk klimaanlegg

Kampanjen gjelder oppgradering fra utstyrsnivå Vision til Optimum. *Priseks. 34 500,- basert på Mazda6 Optimum, 2.2, 150 hk, 6 man.gir. Priseks. Mazda CX-5 AWD, 2.0 160 hk 6 man.gir, få utstyr for 30 000,- for kun 4 900,-, Mazda CX-3 Optimum 1,5, 105 hk, 6 man. gir, få utstyr for 18 000,- for 4 900,-. Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring: Mazda CX-3 4,0-6,3 l/100 km, Mazda6 3,9-6,4 l/100 km og Mazda CX-5 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp: Mazda CX-3 105-146 g/km, Mazda6 104-150 g/km og Mazda CX-5 g/km. NOx: Mazda CX-3 3,963,8 mg/km, Mazda6 7,3-55,8 mg/km og Mazda CX-5 6,2-72,8 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Kampanjer og rentekampanje gyldig til 31.03.2017. **Rentekampanje Mazda Finans til 2,95% nominell flytende rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapitalkrav 0 %, lånebeløp 150 000,- o/5 år. Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Forbehold om trykkfeil.

Kverneland Bil Stavanger-Sandnes AS Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes. Tlf: 51840300 www.kvernelandbil.no

14

‹‹

Næring I SANDNES

RENTEKAMP ANJE

2,95%** UAVH ENGIG AV EGENKAPITA L

Æ


Æ TEMA

24

I hvert nummer av Næring i Sandnes velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være Sandnesrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

‹‹

32

20

‹‹

28

Bil & transport Det nye Bilhuset på Forus ble laget for å være et «bilens Kvadrat». De to eierne forteller om hvordan det så langt har vært å drive det de mener er framtidens løsning. I Volvo-verkstedet samme sted jobber en EM-vinnende mekaniker som vi fikk snakke med like etter at seieren var

‹‹

‹‹

‹‹

innkassert. Hva betyr det for transportbedrifter at tverrforbindelsen Vagle-Foss-Eikeland trekker ut, og visste du at du burde sjekke førerkortet ditt før du setter en tilhenger på bilen? Dette og en god del mer, finner du på de neste sidene. God fornøyelse.

Næring I SANDNES

‹‹ 15


‹‹

TEMA

Bil & transport

At logoen ikke er tilgriset av sørpe, er viktig for oss. Vi har maler for hvordan bilene skal se ut når de parkeres. Olav Stangeland, Stangeland Gruppen

PICKUP: Denne pickup-typen med den velkjente logoen er et vanlig syn ute på veiene.

Tenker kvalitet ved kjøp av arbeidsbiler Tekst/foto// trude håland

Stangeland Maskin kan skilte med hele 559 arbeidsbiler, fra små varebiler til de største lastebilene, alle med viktige funksjoner. Derfor er det ikke tilfeldig hva som vektlegges ved nyanskaffelser.

V

i skifter ut mellom 20 og 30 arbeidsbiler hvert år, og ser på kvalitet før pris. Servicelengde avgjør også hvilke biler vi går til anskaffelse av. Vi vil ha de som tåler en del, sier Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen, der distriktets største entreprenør, Stangeland Maskin, er en del. Med drøyt 700 ansatte i Stangeland Maskin er det

16

‹‹

Næring I SANDNES

litt av en bilpark som skal holdes orden på.

10 års levetid Gjennomsnittlig levetid for hver enkelt firmabil er for det meste ti år. De kjøres til de går «tomme». Det gjelder ikke lastebiler, som aldri kjøres til det stadiet. De største kjøretøyene skiftes ut hyppigere, og det benyttes en seks-

årig avtale, hvor service- og reparasjonsavtaler inngår. – Vi gjør ingenting med lastebilene selv. Vi har en ekstern serviceavtale og leier også dekkene, framfor å eie dem. Det har vi gjort i 29 år, og er veldig fornøyd med den ordningen, smiler Stangeland. Når det er tid for service, utføres denne etter endt arbeidsdag. Ingen biler står stille i driftstida.

Eget verksted For de mindre kjøretøyene, som er små og litt større varebiler, såkalte «pizzabiler», samt pick-uper, kan disse leveres på Stangeland


TEMA Bil & transport

Maskins eget verksted for vedlikehold. Disse bilene legger utallige kilometre bak seg i løpet av et år og trenger service med jevne mellomrom. Er det lakkering som er behovet, har konsernet eget verksted til det formålet også. – Det er den mest gunstige måten for oss å håndtere en så stor bilpark på. Tenk deg logistikken hvis 464 biler skal leveres og hentes fordi de trenger enkelt vedlikehold hos forhandlernes verksteder. Vi har registrert at det kan være stor forskjell i servicelengden og generell levetid for ulike typer biler, sier Stange­land.

Flere merker De flere hundre arbeidsbilene er ikke av samme merke. De store parkeringsplassene viser en bred sammensetning. Det går i Toytoa, Ford, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Hyunday og Iveco. Nyanskaffelser beløper seg årlig til flere millioner kroner. – Vi sender ut anbud til ulike forhandlere. Det varierer litt hvor mange biler av et bestemt merke vi kjøper hvert år. Noen har gode serier en periode, som Toyota med sin Yaris-modell, som både har vært økonomisk gunstig og el-

lers en favoritt hos oss. Vi har rundt 150-200 biler av denne typen, som vi har kjøpt inn i to runder. Mer driftssikker bil skal du lete lenge etter. Det er synd den ikke lengre kommer med grønne skilter. Da er den dessverre uaktuell for oss, sier Stangeland. At det ikke er el-biler i den store bilparken, skyldes ganske enkelt at det er praktisk umulig i forhold til type biler som brukes i bransjen og med tanke på lademuligheter i løpet av dagen.

kommer inn meldinger på sjåfører som ikke oppfører seg på veien. – Vi liker at publikum gir beskjed hvis det skjer uregelmessigheter. Dersom vi får henvendelser om at våre biler gir et dårlig inntrykk, er vi på med én gang. Heldigvis skjer det ikke ofte. Faktisk er jeg ganske imponert over at vi klarer å styre den store bilparken. De ansatte er stolte ambassadører og gjør sitt for å opprettholde standarden på flere hundre biler som er ute i alle slags forhold.

Egne maler

Håndvasker hver dag

Arbeidsbilene brukes på de rundt 200 anleggene Stangeland Maskin har arbeid på, og bilene er ofte alt annet enn reine etter åtte timer ute i felten. Derfor stilles det høye krav til vedlikehold. Det nytter ikke å levere fra seg en skitten bil, verken inni eller utenpå. – Vi har fokus på profilering, og å ha representative biler ute på veiene. At logoen ikke er tilgriset av sørpe, er viktig for oss. Vi har maler for hvordan bilene skal se ut når de parkeres. Overholdes ikke dette må bilen stå i én måned. Det samme gjelder dersom det

Stangeland kaster et langt blikk ut vinduet fra andre etasje i det svære kontorbygget på Sola. En doning står pent oppstilt og skinner i sola. Det er ikke en liten varebil, men en Scania lastebil det tok ett år å bygge. – Han som kjører denne har hatt en slik i over 25 år og er et prakteksempel på en ansatt som tar vare på bilen sin og nærmest kjører den med andakt. Hver dag etter arbeidstid har han vasket den for hånd med svamp. Da ender det fort opp med en slik «premie» for den respektfulle bruken, smiler Stangeland.

t

MANGFOLD: Bilparken som teller 464 ulike typer varebiler, varierer også i merker.

t

PRAKTEKSEMPLAR: Olav Stangeland ved det han kaller «glansrosen» og en av hans desiderte favoritter blant over 500 firmabiler i Stangeland Maskin.

t t

EIGANESTUNNELEN NORD: Klargjøring til asfalt og fylling over portalene. Stangeland er på plass. Foto: Daniel Byberg. FRAMTIDEN: Det spirer og gror i TS-rekkene.

Næring I SANDNES

‹‹ 17


MOVE IT. MAKE IT. WORK IT. TRANSIT.

CUSTOM: NÅ MED AUTOMATGIR!

Transit, Transit Custom, Transit Connect og ikke minst den aller nyeste Transit Courier. Knapt noen er smartere, tøffere eller mer driftsøkonomiske. Alt i alt du finner ikke et mer effektivt arbeidsjern på fire hjul – alle håndverkeres drøm. Velkommen til vårt Transit-senter i Bilhuset!

Kverneland Bil Ford | Bilhuset Vestre Svanholmen 9 51 84 03 00

kvernelandbil.no


TEMA Bil & transport

Rekordår for Motor Forum Tekst/foto// bethi dirdal jåtun

Hybrid og elbil sammen med en attraktiv Renault-serie er grunnen til at billeverandøren i fjor opplevde sitt beste år noen sinne.

O

ljenedgang til tross, daglig leder for Motor Forum, Mauritz Eikeland, har i sitt 41-årige bil-liv aldri opplevd maken. – Hva er grunnen?

Plug-in og el-bil – Hybriden og de elektriske person- og varebilmodellene. Svaret kommer kontant. Mitsubishi Outlander er Norges mest solgte plug-in-modell og el-bilen Zoe seiler opp som en populær utgave blant elbilvariantene. Eikeland innrømmer at han ved inngangen av året var svært usikker på hvordan ting ville bli, ikke minst på grunn av nedgangstidene i regionen. Inntrykket hans er imidlertid at de med sitt gode og varierte modellutvalg både for Mitsubishi og Renault, ikke merket nedgangen på samme måte. – Dessuten har hele Renault-serien tilført oss nye og yngre kundegrupper, noe også hybriden helt klart har gjort, legger han fornøyd til fra sitt kontor i andre etasje på Motor Forum Forus. Ringen er på et vis sluttet. Da han som 20-åring startet sin karriere hos bilforhandler Harald Ludvigsen i Sandnes, var det Renault han først begynte å selge.

Målrettede kunder Til sammen jobber rundt 50 personer i Motor Forum Stavanger/Sandnes, femten av dem på Kvål og resten på Forus. – Kundene går langt mer målrettet til verks i dag enn tidligere. De fleste har lest seg opp og vet nøyaktig hva de skal ha, noe som gjør at vi nok ikke i samme grad får dem til å prøvekjøre andre bilmodeller enn den de på forhånd har bestemt seg for. Her kunne vi nok ha gjort mer, ikke minst fordi vi har så mange

Mauritz Eikeland, daglig leder av Motor Forum, opplevde i fjor det beste året noensinne.

spennende modeller også utover de som får mest oppmerksomhet, sier han. I Motor Forum har Mitsubishi hele tiden vært det ledende merket, og det var også Mitsubishi som var blant de første på elbilmarkedet med sin i-MiEV, noe Motor Forum fikk en meget positiv effekt av i 2011, da bilen først ble introdusert. – En rekkevidde på 16 mil er ikke allverdens, men for de som først og fremst trenger en bil rundt dørene, er dette et meget prisgunstig alternativ, - mange velger i-MiEVen nettopp av den grunn. 160.000 kroner for en ny elbil, er meget bra, opplyser Eikeland og legger til at bilkjøperen må legge til en del for å få Renaults elbil-alternativ, Zoe. En bil de imidlertid også selger godt av.

Årets nyheter – Noen nyheter dette året? – Zoe som har hatt en rekkevidde på 24

mil kommer nå med 40 mils rekkevidde. Det er en betydelig økning. Reelt snakker vi om en rekkevidde på 32 mil pluss-minus, noe som er bra for en bil av denne typen. – De fleste går for elbil når de skal ha en bil nummer to? – Slik startet det, men i dag opplever vi at mange kunder også ønsker elbil som bil nummer én. – Flere nyheter fra dere i år? – Grand Scenic kommer i ny utgave. Introduksjonen er planlagt i løpet av våren en gang. Dessuten får vi også nye Magane Sport Tourer. Det er ellers en del oppgraderinger på de fleste bilene vi har i forbindelse med nye årsmodeller, svarer han. Arbeidsdagen er så vidt i gang. Planen er å først jobbe noen timer på Forus og så avslutte dagen på Kvål. – Det er viktig å være tett på. Selv populære bilmodeller selger seg ikke selv.

Næring I SANDNES

‹‹ 19


TEMA Bil & transport

Vil ha fortgang på veibyggingen Tekst/foto// tore friestad

Kjell Haugland i Ørland Transport og Arild Netland i Norsk Scania mener at det er uforsvarlig at det trekker ut med å få på plass tverrforbindelsen mellom fylkesvei 44 og E39.

T

rafikksikkerheten er selvsagt den viktigste faktoren, men dette har også negative følger for den daglige driften til selskapene som ligger her på Foss-Eikeland, påpeker de to til Næring i Sandnes.

Farefullt – Min største frykt er at et uhell skal skje, og at menneskeliv skal gå tapt. Alle våre sjåfører tar ekstreme hensyn når de kjører gjennom boligområder, og vi får skryt for det, men det er unødvendig at dette skal være en risiko.

Planene for tverrforbindelsen ligger klare, så sett i gang byggingen og få fjernet denne faren så snart som mulig, er Kjell Haugland sin bønn til Sandnes kommune, All trafikk til og fra industriområdet på Foss-Eikeland må i dag gå via Hoveveien i Sandnes eller via Øksnevad i Klepp for å komme videre inn på fylkesvei 44 og E39. Ørland Transport-sjefen inviterer Sandnesordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli til å være med på en kjøretur mellom Foss-Eikeland og Sandnes i rushtiden,

slik at de kan oppleve hvor farlig det er. – Vi flyttet ut hit med lovnader om at veisystemet ville være klart til å håndtere trafikken. Slik er det definitivt ikke i dag, og det er katastrofalt dårlig. Jeg tror folk ville blitt sjokkert om de visste hvor mange vogntog som faktisk kjører på trange veier forbi boligområder, skoler og barnehager. Noen har ikke fulgt med i timen, og ingen tar ansvar, sier Arild Netland i Norsk Scania.

Økonomien nummer to Norsk Scania driver med salg og reparasjon av busser og store lastebiler, og Netland kan fortelle at den forsinkede infrastrukturen også kan ha negative økonomiske følger for selskapet. – Det er ikke tvil om at kunder kan forsvinne på grunn av at det er for tungvint å komme seg hit, og at det til slutt vil gå ut over arbeidsplasser. Det er ingen tjent med. Likevel kommer økonomien på desidert andreplass i denne saken – vi kan alltid finne noen ekstra kroner, men et ødelagt liv kan ikke erstattes, mener Scania-sjefen.

Ber om rask beslutning VEIVALG. Arild Netland (t.v.) og Kjell Haugland er godt fornøyde med området de har flyttet til på Foss-Eikeland. De skulle bare ønske at veiene til og fra industriområdet var bedre tilrettelagt for deres behov.

20

‹‹

Næring I SANDNES

Ifølge Statens Vegvesen skal byggingen av første del av tverrforbindelsen, fra fylkesvei 44 ved Godsterminalen på Skjæveland og over Vagle til fylkesvei 505 Kvernelandsveien, starte til sommeren. Det betyr at veien ikke er klar til bruk før sommeren 2019. Når det gjelder


TEMA Bil & transport

TUNGTRAFIKK. Mye tungtrafikk i Foss-Eikeland-området utfordrer sikkerheten, ifølge Ørland Transport og Norsk Scania.

tverrforbindelse videre fra Foss-Eikeland til Bråstein og E39, skulle denne etter planen åpnet i 2019, men det er fremdeles ikke avklart hvor traseen faktisk blir. En reguleringsplan for området er nå tidligst ventet å starte i 2018. – Vi må stille spørsmål til prioriteringene. Rema 1000 og Posten skal nå i høst åpne i Vagle Næringspark, og nå ryktes det at Coop også skal flytte sitt hovedlager dit. Her på Foss-Eikeland hører jeg at både et nytt transportselskap, et dekkverksted og en aggregatleverandør har kjøpt tomt. Det vil føre til veldig mye mer tungtrafikk på veier som allerede er overbelastet, og det annonseres ennå for ledige tomter både på Vagle og Foss-Eikeland, så flere aktører vil definitivt melde sin ankomst. Så selv når tverrforbindelsen til fylkesvei 44 til slutt står klar, vil ikke den nye veien dekke behovet. Vi trenger også en forbindelse til E39, fastslår Netland. – Vårt fremste ønske er at arbeidet med

begge disse veistrekningene iverksettes med en gang, samtidig. Så vidt jeg forstår finnes pengene der allerede, man har all relevant informasjon, og jeg er sikker på at det finnes nok av entreprenører i regionen som ville satt pris på oppdraget. Det eneste som nå trengs er at man ser behovet for å ta en rask beslutning, mener Haugland.

Optimister uten anger Både Netland og Haugland sier at de fremdeles er optimistiske med hensyn til at det skal bli orden på veisystemet, og på spørsmål om hvorvidt de angrer på avgjørelsen om å flytte til Foss-Eikeland, er svaret klart:

krav til at infrastrukturen var i orden før vi kjøpte tomtene. Men vi har fått noen fantastiske lokaler på et flott område – vi vil bare ha dette på plass, slik at vi kan utføre jobben vår på trygt vis. – Så et råd til andre som vurderer å flytte til Vagle eller Foss-Eikeland – still krav til myndighetene om at veien skal være på plass før dere signerer kontrakten. Om dere flytter hit til oss, kan vi i hvert fall love kjekke naboer!

– Nei, det har ikke vært i tankene. Vi hadde behov for større plass, og måtte ut. Dette var et strategisk riktig område, hvis veisystemet hadde vært på plass. Så selv om vi står for valget vi har gjort, ville jeg nok stilt strengere

Næring I SANDNES

‹‹ 21


TEMA Bil & transport

Tverrforbindelsen:

Hvorfor så lang tid?

Varaordfører i Sandnes, Pål Morgen Borgli, uttaler seg.

Harald Bøhn, leder for investeringsseksjonen i Statens vegvesen Region Vest.

Tekst// tore friestad

Harald Bøhn og Irene Hegre i Statens vegvesen Region Vest, og varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli, forklarer litt av årsaken til at det har tatt så lang tid å få på plass tverrforbindelsesprosjektene.

D

et er blitt mer regelen enn unntaket at vi ligger på etterskudd med nødvendig infrastruktur i Norge. Det er tidkrevende planer og kamp om prioriteringer. Det hadde selvsagt vært best for alle at all nødvendig infrastruktur hadde vært på plass i Vagle-Foss-Eikeland-området allerede, medgir varaordfører Pål Morten Borgli, som for øvrig takker ja til invitasjonen fra Ørlands Kjell Haugland om å selv se hvordan veien mellom Foss-Eikeland og Sandnes er for vogntog i rushtiden.

Flere årsaker til forsinkelser – Hva er grunnen til at disse veiprosjektene er forsinket? – Når det gjelder tverrforbindelsen fv. 505 Skjæveland – Foss-Eikeland, skyldes forsinkelsen to forhold. For det første en innsigelse fra Jernbaneverket i reguleringsplanfasen, for det andre forsinket byggeplanlegging i påvente av fullfinansiering. Gjennom reguleringsplanarbeidet var de største utfordringene knyttet til valg av trasé og kryssing av godsterminalområdet med ny bro. Prosjektet har dog siden sommeren 2015 hatt fullt trykk i henhold til fremdriftsplan. Grunnerverv og prosjektering har pågått for fullt, og vi jobber nå med at gravemaskinene skal synes på Vagle sommeren 2017. Prosjektet styrer mot en ferdigstillelse sommer 2019, sier Harald Bøhn, leder for investeringsseksjonen i Statens vegvesen Region Vest, som er prosjekteier for utbyggingsprosjektene/byggeplanlegging.

2222

‹‹

Næring I SAN NDNES DNES

Forsinkelsen av tverrforbindelsen mellom Foss-Eikeland og E39 Bråstein skyldes ifølge Vegvesenet mye sterke verneinteresser i området, noe som igjen har medført innsigelser i tidligere planprosesser.

Traseen ikke avklart – Tverrforbindelsen til E39 har tidligere vært forsøkt løst både i interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør og i kommunedelplan for E39 Ålgård – Hove, uten at en da lyktes med å avklare traseen. Det har derfor vært nødvendig å starte opp arbeid med en ny kommunedelplan med konsekvensutredning, sier Irene Hegre, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen Region Vest og prosjekteier for planprosjektene: – Statens vegvesen har stort trykk på å få ferdig kommunedelplan for tverrforbindelsen fra Foss-Eikeland til Bråstein. Vi er nå inne i en prosess med Rogaland fylkeskommune om korridorvalg. Et notat om korridorvalg vil av fylkeskommunen bli sendt på høring til kommunene, før saken behandles politisk av Rogaland fylkeskommune. Samordnet med dette håper vi våren 2017 å kunne legge forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, går vi straks i gang med reguleringsplanlegging. Før oppstart av byggeplanlegging/grunnerverv og bygging, må finansieringen være sikret. Prosjektet er avhengig av bompengemidler fra Bypakke Nord Jæren, en pakke som også inneholder

mange andre tunge og prioriterte prosjekter. Bypakken er porteføljestyrt, og tidspunkt for finansiering er per i dag noe uklart.

– Skal være på tilbudssiden – Rema og Posten har allerede fått godkjent prøvedrift på Vagle til høsten - og det ryktes at enda flere store aktører har kjøpt tomt på Vagle eller Foss-Eikeland. Vil disse få starte drift før både fv.44-Foss-Eikeland og Foss-Eikeland-E39 er åpnet? – Vi skal takke og være på tilbudssiden når bedrifter ønsker å etablere seg i regionen. Ingen ønsker økt transport på et dårlig utbygd veinett, men vi må jobbe på spreng med fremdrift, for i disse tider er det viktig å sikre arbeidsplasser også. Det er en drakamp om pengene, og flere prosjekt har blitt dyrere og mer krevende å planlegge enn tenkt. VagleKvål-Foss-Eikeland blir et av de viktigste næringsområder i regionen fremover, så vi må alle jobbe for å sikre gode løsninger både for nærmiljø og næringsdrivende, sier varaordfører Borgli. Etter det Vegvesenet er kjent med, ligger det ikke inne begrensninger på industriområdet om at tverrforbindelse helt til E39 må være på plass før det gis brukstillatelse. Rekkefølgekrav som det er gitt dispensasjon fra for Rema og Posten Bring, er fortsatt gjeldende.


TEMA Bil & transport

Ny bilknokser på Foss-Eikeland Tekst/foto// tore friestad

Hermod Teigen AS har investert nærmere 40 millioner kroner i et moderne bilsanerings- og skraphandelanlegg på FossEikeland. Anlegget åpnet i januar og har konsesjon på 4000 biler i året.

E

nnå er det langt frem, men vi har troen på at vi vil ha mer enn nok å gjøre, sier Årstein Skrettingland. – For fem år siden bygget Hermod Teigen AS et anlegg for å fragmentere biler i Egersund, og det vi skal gjøre her på Foss-Eikeland er å få mer mat til den kverna, altså ta imot vrakpantbiler for å klargjøre dem til Egersund. Det er både effektivt og miljøvennlig når man kan samle og gjøre alt ferdig her i fylket i stedet for å sende utrangerte biler Norge rundt, slik andre gjør, sier Årstein Skrettingland, som er leder for Hermod Teigen AS i Rogaland.

Streng sanering Skrettingland viser frem det topp moderne bilsaneringsanlegget, der en Suzuki Xsara med sine beste dager bak seg står klar til å tømmes for farlige stoffer. Dekk, batteri og katalysator fjernes, før olje, spylervæske, bremseolje, kjølevæske og bensin dreneres. – Hele prosessen tar cirka 20 minutter. Det som kan gjenbrukes selger vi videre, mens det resterende tas hånd om på miljøvennlig vis. Så sendes bilen videre til skrapjerndelen av anlegget, der den flates ut og klargjøres for sending til Egersund. Der kvernes den til små biter som sorteres og gjenbrukes. Det er et strengt regelverk for hvordan dette skal gjøres. Vi har kunnskapen, forsikrer han.

Rom for flere knoksere I en stor gravemaskin i skrapjernbygget sitter Kjetil Pettersen, driftsleder på Foss-Eikeland, og gjør seg klar til å knuse en rød Peugeot. Først bruker han kloa på gravemaskinen til å komprimere bilens sider og tak. Lyden smeller i veggene når en to tonn tung jernplate slippes

Årstein Skrettingland, leder for Hermod Teigen AS i Rogaland.

ned på den forsvarsløse varebilen. – Det heter å knokse bil, selv hos oss. Selv om Knoksen er en konkurrent, er det «å knokse» en så innarbeidet del av språket her i Rogaland at vi ikke kommer utenom det. Uansett er vi sikre på at det er et marked for to aktører. Vi har en veldig god beliggenhet her på Foss-Eikeland og tror mange vil velge oss fordi det er enklere å komme hit enn til travle Forussletta, sier Skrettingland, og informerer om at de også tilbyr å hente biler som skal knokses.

målet er å øke fra to til fire ansatte etter hvert som det blir mer å gjøre her på Foss-Eikeland.

Historisk skraphandel Han poengterer at bilsaneringen kun er én del av operasjonen på Foss-Eikeland. Hermod Teigen AS driver nemlig også med tradisjonell skraphandel – Selskapet har drevet med dette siden 1901. Vi sørger for at skrapet effektivt og miljøvennlig blir omgjort til innsatsvarer i ny industriproduksjon og har nå bygget landets desidert mest moderne anlegg for dette. Her er det ingen avløp ut i naturen utover vann, og ingen utslipp av kjemikalier. Vi har mottak av alle typer dreiespon, skrapjern og kappstål fra industrien, og erfaring fra anlegget i Egersund tilsier at også privatpersoner vil komme. Jeg vet for eksempel at mange bønder har hauger med jordbruksredskaper og annet som de nå kan få betalt noen kroner for å levere fra seg. Vi har tro på at det er forretning i dette, og

En Suzuki Xsara knokses i det nye anlegget til Hermod Teigen AS på Foss-Eikeland.

N æ r i n g I S A NDNES

‹‹ 23


‹‹ TEMA

Bil & transport

Vi har bygget et senter som håndterer kunden som bilbruker, ikke bare som bilkjøper. Ådne Kverneland

TO HENDER PÅ RATTET. Ståle Oftedal og Ådne Kverneland er gode konkurrenter, som nå samarbeider om å fortsette den tidlige suksessen på Bilhuset.

24

‹‹

Næring I SANDNES


TEMA Bil & transport

Full fart

inn i fremtiden

Tekst/foto// tore friestad

– Antall tilbud gitt har økt mye i en tid der det generelt er nedgang i bransjen i regionen, og bileiere av alle merker benytter seg av våre tjenester, sier de to eierne, som mener at Bilhuset på Forus er en fremtidsrettet løsning.

B

ilhuset ble laget for å være et «bilens Kvadrat», der man kan vite at man få alt man trenger av bil og bilrelaterte tjenester. Resultatet, som er Nordens – og kanskje hele Europas – største bilhus, åpnet høsten 2016, og eierne Ådne Kverneland og Ståle Oftedal opplever at det har vært en stor suksess.

Alle tjenester – Mange sa vi var gale som satset på et nesten 30.000 kvadratmeter stort bygg i disse tider, men de forstod ikke konseptet. Det unike her er ikke at konkurrerende bilforhandlere holder til på samme område - vi har faktisk bygget bilforretningene mindre - men det at vi har samlet alt man behøver som bilbruker, og det at vi samarbeider om å levere en god totaltjeneste til kunden uansett hvilket bilmerke de har, forklarer Ådne Kverneland, konsernsjef i Kverneland Bil, og ramser opp hva man finner på Bilhusets nivå én: – Dekkhotell, dekk- og felgsalg av alle merker, sentral deleoperasjon med engrossalg, karosseriavdeling, lakkavdeling, kosmetisk klargjøringsavdeling, teknisk uavhengig verksted for alle bilmerker, understellsbehandling, smart repair, glassreparasjoner, uavhengig bruktbilforretning som selger alle merker, bensinstasjon, og tre vaskemaskiner som går døgnet rundt. Dette altså i tillegg til bilforretninger for Ford, Volvo, Mazda, Toyota og Lexus på nivå to. Da er det ikke så mange behov igjen for en bilbruker, fastslår han med et stort smil om munnen.

Stordriftsfordeler Et viktig prinsipp for å få dette brede tilbudet til, var at man måtte være stor og profesjonell nok for å kunne levere riktig kvalitet og pris. Ådne Kverneland og Ståle Oftedal eier konseptene på bakkenivå sammen, og deler altså kostnader og fortjenester her, men det konkurreres ennå hardt om bilsalg mellom de to selskapene. – Hver for oss var vi litt for små til å kunne hente ut stordriftsfordeler, og det var en av grunnene til at Ådne i april 2013 kontaktet meg for å høre om jeg var interessert i å være med på dette. Det var jeg selvsagt! Både Kverneland Bil og Toyota Sørvest hadde tidligere måttet gi fra oss ting som vi nå kunne ta tilbake ved å jobbe sammen, for eksempel dekkhotell og dekkbutikk. Med samarbeid innen det som ligger i førsteetasjen her og påvirkning fra oss i andreetasje får vi nok volum til å kunne gi kunden en meget god og kostnadseffektiv opplevelse, sier Ståle Oftedal, som er administrerende direktør i Toyota Sørvest.

150 års erfaring En annen årsak til at det ble nettopp Ådne Kverneland og Ståle Oftedal som spiller på lag i Bilhuset, er deres mange likheter. Det er en god tone mellom de to herremennene, og den ene nikker mye når den andre snakker. – Det er en grunn til at det er to lokaleide bedrifter med lang historie i regionen som samarbeider her. Vi har til sammen holdt på med bil i snart 150 år, har samme erfaring og samme utfordringer, og kan ta avgjørelser på en måte

som er vanskelig for importøreide bilforhandlere som må sjekke med sjefene i for eksempel Wolfsburg. Både Ståle og jeg er eldre karer som har holdt på lenge nok til å vite at selv om vi gjorde det bra hver for oss, er vi sammen i stand til å gi kundene bedre service, sier Ådne. – Vi vil ikke ende opp i samme situasjon som den gamle kolonialen på hjørnet, at vi ble skviset ut av markedet fordi vi ikke klarte å fornye oss. Bilforhandlere tjener mindre per bil nå enn tidligere, så da er det nødvendig å ha andre inntektskilder, påpeker Ståle.

Leverer gode tall De to bilsjefene er heller ikke redde for at et så stort konsept som Bilhuset skal virke fremmedgjørende på potensielle kunder som heller vil velge mindre forhandlere. – Tallenes tale viser at det kommer flere hit enn i våre gamle butikker, og det tyder på at det ikke er høyere terskel for å komme på besøk til Bilhuset fordi det er stort. Det er selvsagt litt uvant å komme hit for første gang, men det går fort å få oversikt over hva som er hvor, og vi har flust med både nye og returnerende kunder, forteller Ådne Kverneland, som sier at det største problemet de har hatt er med parkering, men at de er i ferd med å løse den utfordringen med mer systematisk bruk av parkeringsplassene – til fordel for kundene. Apropos tall – Ståle Oftedal kan også vise til nøkkeltall som viser at Bilhuset er en suksess, når han sammenligner med tall fra året før. Han sier at besøket til hans bilbutikker er nær doblet.

Næring I SANDNES

‹‹ 25


TEMA Bil & transport

Har doblet besøket – Måten vi måler aktivitet på er gjennom tilbud gitt, og de ti første dagene av januar var det tallet 160, mot 95 i 2016. I perioden fra vi flyttet ut hit til nyttår økte salget fra 375 nye Toyota til 431 i forhold til året før. Det er 15 prosent opp i et marked som i samme periode har gått ned tre prosent, og vi har også merket en betydelig vekst på ettermarked. På verkstedene har vi nå et rent eksternkundefokus, siden klargjøring og lignende håndteres hos vårt fellesselskap Bilfiks. Dette har gitt oss en omsetningsøkning på rundt 25 prosent medregnet alt. Det er eksepsjonelt i disse tider. I tillegg har sykefraværet gått ned 0,4 prosent siden vi flyttet hit. Bilhuset er som et Kinderegg – både kunder, ansatte og eiere trives her, ler Ståle. Bilmerkene som de to leverer har en 25 prosents markedsandel på nybil i regionen, og nå er målet å øke tallet til 30 prosent. – Vi er på riktig vei. Vi klarer det nok ikke i 2017, men jeg har troen på at vi skal være der neste år. Vi er på vei opp. De to firmaene Kverneland Bil og Toyota Sørvest har her til sammen over 200 ansatte, og vi har budsjettert med en samlet omsetning på over 1,5 milliarder kroner. Alt ligger til rette for gode tider fremover, sier Ådne.

POPULÆRE BILFIKSERE. Morten Fosse og Helge Thoresen er teknikere hos Bilfiks, ett av de mange selskapene som holder til i første etasje på Bilhuset.

Spennende bilfremtid Ådne og Ståle har lang erfaring med bil, men er forsiktige med å spå hvordan bransjen vil se ut om noen år. – Bilbransjen står ovenfor store og spennende endringer, og jeg er glad for at vi tidlig har posisjonert oss med et velfungerende konsept. Privatbilen som transportmiddel vil ikke forsvinne på mange år, og de tjenestene som vi nå tilbyr her vil også trenges i fremtiden. Biler vil bli skitne, gummi vil bli slitt og vedlikehold vil kreves. Vi har bygget et senter som håndterer kunden som bilbruker, ikke bare som bilkjøper. Det er vi sikre på at er en fremtidsrettet suksessoppskrift, sier Ståle. – Det vil være forandringer både i hva slags biler som produseres, hvem som produserer biler, og hvordan biler brukes. Bilene kan gå på hydrogen og være selvkjørende, de kan produseres av teknologiselskaper som

‹‹

KOMPLETT: I Bilhusets første etasje skal bilbrukerne i prinsippet finne alle tjenester de trenger.

Google eller Alibaba, og det kan også bli en sammensmelting av privatbilisme og kollektivtransport. Kanskje blir det bare å trykke på

en knapp, så kommer en bil for deg å bruke. Uansett skal vi her på Bilhuset tilby tjenestene som trengs, fastslår Ådne.

Tallenes tale viser at det kommer flere hit enn i våre gamle butikker, og det tyder på at det ikke er høyere terskel for å komme på besøk til Bilhuset fordi det er stort. Ådne Kverneland

26

‹‹

Næring I SANDNES


Audi Forspranget ligger i teknikken

1.99% rentekampanje* Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro fra 5.385,-/mnd*

Audi er stolt samarbeidspartner av alpinlandslaget

www.audi.no

Nå har vi rentekampanje på våre quattro modeller med fri service 3 år/45.000 km inkludert i prisen. Se audi.no eller kontakt oss for nærmere informasjon. Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic Fra

kr. 621.700,-*

eller

Privatleasing gjennom Audi Finans

kun 5.385,-*/mnd

Kundebesparelse 83.905,inkl.

Service 3 år/45.000 km

0,-**

Følgende utstyr er inkludert i prisen: sportsseter i skinn/alcantara, 18” aluminiumsfelger, sportsunderstell, fjernbetjent kupévarmer, panorama soltak, Navigasjon plus, LED frontlykter, Smartphone interface, tilhengerfeste, Ambientebelysning, Adaptiv cruise control, Advanced key, 4-soners klimaanlegg, elektrisk bakluke, alarm, metallic lakk, 17” komplette vinterhjul og mye mer. * **

Veil. pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. Årsavgift tilkommer. Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165 674. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i Audi Finans. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Finans 100.000,-, månedsleie 5.385,- og totalkostnad 299.160,-, vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45.000 km. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildet kan avvike fra pristilbudet. Tilbudet gjelder t.o.m. 31. mars 2017. Forbruk fra 12,3 –4,2 l/100km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 287 - 109 g/km. Veil. pris på Panoramasoltak, fjernbetjent kupévarmer og Sportspakke plus er 65.430,Serviceavtalen dekker alle kostnader til bilens serviceprogram (foreskrevet av produsent) og innebærer bl.a. skift av oljer, oljefilter, luftfilter, pollenfilter, samt avlesing av lagrede feil i styreenheter og kontroll av alle sikkerhetsrelaterte komponenter m.m.

Forus

Vassbotnen 6, 4067 Stavanger. Tlf: 24 03 41 00, audiforhandlere.no/Moller-Bil-forus

facebook.com/audiforus


TEMA Bil & transport

Bilhusets Ådne Jelsa (t.v.) tok nylig gull i mekanikerfaget. Foto: WorldSkills

Bilhuset har EM-vinneren i bilmekanikerfaget Tekst/foto// bethi dirdal jåtun/ WORDSKILLS NORWAY

Ådne Jelsa (23), til daglig bilmekaniker hos Kverneland Bil Volvo på Forus, tok en suveren gullmedalje under EM i yrkesfag i Gøteborg i desember.

M

ålsettingen var å bli topp tre. Næring i Sandnes fikk Jelsa på tråden i bussen på vei hjem fra Sverige etter at han på suverent vis inkasserte gullmedaljen i bilmekanikerfaget. Hva betyr en slik seier? – Det gir en enorm mestringsfølelse og er god valuta for alle treningstimene, sier den sin-

28

‹‹

Næring I SANDNES

dige vinneren som tidlig visste hvilken yrkesvei han skulle velge. Allerede som konfirmant ble han avbildet med en Volvo i bakgrunnen. – Det måtte bli Volvo?

Takker arbeidsgiveren – Det er Volvo jeg har gått mest opp i og kan best.

Han takker arbeidsgiveren som har gitt ham nødvendig permisjon for å kunne konkurrere. Det begynte med deltakelse og seier i yrkes-NM for to år siden, en tolvteplass i VM i Brasil i fjor og nå altså førsteplassen i EM, der 14 bilmekanikere deltok. – Har du trent i verkstedhallen på jobb?


TEMA Bil & transport

Hvorfor bilmekaniker Yrkes-EM i yrkesfag gikk av stabelen i Gøteborg med over 70.000 besøkende i løpet av tre dager. Foto: WorldSkills

– Nei, det hadde blitt feil. Jeg kunne ikke ha tatt opp plass til det. Men jeg har fått trent i lokaler hos Opplæringskontoret til Rogaland Bilbransje på Forus og nå sist i et lagerlokale på Sola, som jeg leier sammen med noen kamerater.

Kraftig konkurranseinstinkt Forut for konkurransen svarte Jelsa følgende da han ble spurt om hvordan han opplevde å være en del av det norske landslaget i yrkesfag? – Jeg ser på det som en stor ære å representere Norge i internasjonale konkurranser som VM og EM. Faglig sett har jeg også fått stort utbytte av å være med. Du får en helt annen motivasjon til å utvikle deg når det står en konkurranse foran og venter på deg. Plutselig våkner konkurranseinstinktet, og det er et kraftig instinkt!

Feilsøking mest spennende Så å si hver ledig time har gått med til EM-forberedelsene der han har konkurrert i fire moduler: Motor og mekanisk, elektronisk feilsøking, motorstyring feilsøking og til sist bremser og hjuloppheng. Jelsa forteller at han foretrekker feilsøkingsøvelsene, både fordi de krever mest og er mest uforutsigbare: – Vi får ikke vite noe om feilsøkingsoppgavene før vi står der, noe som er desto mer spennende. Når det gjelder motor og mekanisk, får vi vite hvilken motor vi skal jobbe med på forhånd, så der er det mer måten vi utfører oppdraget på som teller, forklarer han. Vi hører såvidt summingen av stemmer fra de øvrige konkurransedeltakerne i bussen.

1. Hvorfor valgte du bilmekanikerfaget? – Jeg visste tidlig at det var bilmekaniker jeg ville bli. I oppveksten bodde jeg på en gård der jeg ble introdusert både for mekanikk og elektronikk, noe jeg fant veldig spennende. Flere i vennekretsen hadde samme interesse, og etter som årene gikk ble mange timer brukt på å fikse både mopeder, biler og andre kjøretøy. Når jeg stod foran valget om linje på videregående skole, var jeg ikke i tvil.

2. Hva er det beste med faget ditt? – Den faglige bredden og utviklingen. Bilbransjen er en av de bransjene som har størst fart når det kommer til utvikling, og du skal jobbe for å henge med. Når vi jobber med å løse problemer, er det sjelden en eksakt fasit. Det gjør at du også må være fleksibel og bruke kreativiteten for å finne feilene.

3. Hvorfor skal andre velge det faget du har valgt? – Fordi du får være en del av utviklingen i bilbransjen og fordi du får en veldig bred kompetanse når du velger denne utdanningsveien.

Høye poengsummer

4. På hvilken måte kan din deltakelse i EuroSkills spille inn på din videre karriere?

I tillegg til Jelsas gullmedalje kunne den norske EM-troppen i yrkesfag reise hjem med en bronsemedalje i sveisefaget og åtte “Medallion for Excellence”, noe som betyr særdeles god poengsummer. Denne utmerkelsen ble Jelsa til del under fjorårets VM, noe som altså gjorde at han fikk muligheten til å konkurrere i EM. – Erfaringene fra NM og VM gjorde at jeg var roligere, tror han. Av de til sammen 450 deltakerne under årets EM, oppnådde bilmekanikeren fra Norge niende høyeste poengsum. Det står det respekt av.

– Jeg har knyttet mange gode kontakter og fått mange positive linjer på CVen min. Det gjør at jeg ikke ser mørkt på framtiden som bilmekaniker. Likevel søker jeg alltid nye utfordringer, noe som har gjort at jeg nå tar studier på kveldstid for å gjøre en senere ingeniørutdannelse mulig. Om jeg kommer til å fullføre den utdannelsen vet jeg ikke enda, men jeg liker å ha dørene åpne.

Norsk fagutdanning scorer høyt

(Kilde: worldskills.no)

Over 74.000 mennesker besøkte mesterskapet i løpet av de tre konkurransedagene i desember, nær 35.000 av dem ungdommer fra Gøteborgområdet. – Vi er svært fornøyde! Deltakerne har jobbet knallhardt både før og under konkurransen, og vi er veldig stolte av dem. Dette viser at norske fagutøvere og norsk fagutdanning leverer gode resultater og står seg godt i det europeiske bildet, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway. Opp mot 500 nordmenn fra fylkeskommuner, høgskoler, yrkesfaglærere, arbeidsgivere, bransjefolk, opplæringskontorer, fagforbund, foreldre og venner, stilte som publikum og heiet fram de norske deltakerne.

Næring I SANDNES

‹‹ 2 9


TEMA Bil & transport

Skal du trekke campingvogn eller tung tilhenger, trenger du et 7 timers kurs for å kjøre lovlig.

B? B96? BE? C1E? Tekst/foto// Tore FriestaD

Det er ikke alltid like lett å vite hva som faktisk er reglene rundt førerkort. Med en stor bil, campingvogn eller henger skal det ikke mye til før man overstiger samlede tillatte totalvekt i førerkortklasse B på 3500 kilo. Hva gjør man da?

E

nkelt forklart kan alle med førerkort B trekke tilhenger med tillatt totalvekt opptil 750 kilo, uansett hvor stor bilen er. Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo kan man dog kun lovlig trekke hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo, forteller trafikklærer Morten Johnsen, og fortsetter: – Ved å gjennomføre et sju timers obligatorisk opplæringskurs kan du få påført tallkoden 96 i førerkortet. Da kan du kjøre et vogntog med tillatt totalvekt på maks 4250 kilo. Det er mange som skal på campingferie før første gang som finner ut at de behøver dette, og da kan de ta det relativt kjapt.

30

‹‹

Næring I SANDNES

Spiller overrasket Johnsen sier også at flere av B96-elevene kommer tilbake etter endt ferie og tar BE-lappen. Mange har store biler, og da er det lett å overskride selv 4250 kilo-grensen. BE krever, i tillegg til 7-timerskurset, en oppkjøring, og gir lov til å trekke henger med vekt på opptil 3500 kilo. Når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kilo må føreren ha klasse C1E-førerkort. – Jeg tror de aller fleste sjåfører vet at de kanskje må ha noe ekstra på førerkortet om de skal bruke en stor henger fra IKEA eller hvis de skal kjøre campingvogna til Sørlandet, og så spiller overrasket om de blir stoppet i

kontroll, men det er nok også de som ikke har fått med seg reglene rundt dette. Vegvesenet har en veldig god nettside som enkelt forklarer alt man kan lure på rundt førerkort, så jeg vil anbefale alle å se der om de er usikre på noe, sier trafikklæreren. Tall fra Statens vegvesen viser at 13.267 tok oppkjøring i klasse BE i 2015, og av disse bestod 94 prosent. Til sammenligning prøvde 98.585 seg på oppkjøring for klasse B, og kun 74 prosent bestod.

Populær skole I 1984 etablerte Gerd Johnsen Gerds Trafikkskole. Nå er det hennes tre barn Morten, Mo-


TEMA Bil & transport

nica og Maiken som styrer skuta. Dette er den eneste skolen i regionen som tilbyr opplæring innen alle førerkortklasser, og hvert år velger mer enn 1000 elever å ta føreropplæring her, og det tallet øker om man tar med deltakere på yrkessjåførkurs og andre kurs. – Undersøkelser viser at 90 prosent av våre kunder velger oss på grunn av anbefaling fra tidligere elever. Vi har holdt på med dette lenge, og har et respektert navn i bransjen. Det er tøff konkurranse blant de mange trafikkskolene i regionen, men Gerds Trafikkskole har faktisk hatt rekordår både i 2015 og 2016. Det at vi tilbyr alt fra moped til vogntog er nok en viktig faktor der. Hit kommer både 16-åringer som skal i gang med billappen, de godt voksne som endelig vil oppfylle MCdrømmen, jobbsøkende som vil ha sterkere kort i arbeidsmarkedet som yrkessjåfører, og de som bare lurer på hva slags førerkort de trenger for å kjøre campingvognen sin, sier Johnsen.

‹‹

Gerds Trafikkskole tilbyr opplæring i alle førerkortklasser.

Jeg tror de aller fleste sjå­ fører vet at de må ha noe ekstra på førerkortet om de skal bruke en stor henger fra IKEA eller hvis de skal kjøre campingvogna til Sørlandet, og så spiller overrasket om de blir stoppet i kontroll. Morten Johnsen, Gerds Trafikkskole i Sandnes.

SETT DEG INN I FRAMTIDEN

Pris fra 221.900,NYE PEUGEOT EXPERT NESTE GENERASJON ARBEIDSPLASS

Nå får du bil med vinterhjul, tilhengerfeste og innvendig kledning inkludert i prisen

// 3 seter // Opptil 2.500 kg hengervekt // Opptil 1.400 kg nyttelast // 3 lengder // Bertel O. Steen Rogaland, Vassbotnen 9, 4312 Sandnes, Telefon: 51 70 70 70, www.rogaland.bos.no Næring I SANDNES

‹‹ 31


TEMA Bil & transport

Ganddal godsterminal:

‹‹

70.000 containere i året Miljøhensyn blir stadig viktigere for både politikere, de som transporterer produkter og sluttkunden. Det er et klart ønske om at mer godstransport skal over på bane. Henning Håland, Ganddal Godsterminal

MYE Å GJØRE. Terminalsjef Henning Håland ved Ganddal godsterminal. Tekst/FOTO// tore friestad

Hver dag suser seks godstog gjennom Klepp, Time og Hå med 750 tonn av alt fra betongelementer til bleier. Ganddal Godsterminal, laste- og lossepunkt på Jærbanen, håndterer årlig over 70.000 containere.

J

ernbanen er en viktig logistikkløsning for en rekke næringer. Daglig ankommer seks bilvogner til Ganddal. – Det er vanvittig store mengder det er snakk om, og det er kjempeviktig for regionen å ha en god logistikkløsning på bane. Hvert år håndterer vi over 70 000 TEU, det vi kaller 20 fots containerne, og det blir stadig mer å gjøre. Man kan jo se for seg kaoset om det plutselig var 70 000 ekstra trailere på veiene her i regionen.

32

‹‹

Næring I SANDNES

Økning krever investering Cirka 32 millioner tonn gods ble sendt på norske jernbaner i 2016, og som en del av miljøsatsingen er planen at tallet skal øke. Henning Håland på Ganddal Godsterminal mener at det er potensial for økning på godstransport på jernbanen, men sier at det vil kreve store investeringer og mye planlegging. – Miljøhensyn blir stadig viktigere for både politikere, de som transporterer produkter og sluttkunden, så det er et klart ønske om

at mer godstransport skal over på bane. Men det krever at gammelt utstyr oppgraderes og at nye løsninger tas i bruk. På vei kan man finne andre ruter, men om jernbanen får et strømbrudd eller en signalfeil, står togene fast. Da er det utrolig viktig at utstyret alltid er i orden, slik at vi kan holde våre løfter om punktlighet. Det har vært et etterslep på oppdatering i mange år, og det må ordnes opp i, sier Håland, som også kunne tenkt seg et fjerde laste-/lossespor på Ganddal for å øke kapasiteten.


TEMA Bil & transport

Gleder seg til dobbeltspor En annen utfordring for godstogene er persontrafikken. På Jærbanen suser lokaltogene frem og tilbake hele dagen, og da krever det god ruteplanlegging for å få til en økning i godstrafikken. – Teoretisk sett kan vi kjøre GanddalOslo på 7,5 time, men det at vi må ta hensyn til lokaltrafikk gjør det umulig. Og med mange hundre tonn last sier det seg selv at det krever mye tid og energi å få et godstog opp i hastighet igjen etter at det har måttet stoppe. Dobbeltspor, som det er planlagt på Jærbanen, vil selvsagt være en enorm hjelp for oss. Da slipper vi å til stadighet vente på tog som kommer i motgående retning, og det vil gjøre at antall godstog per dag kan økes, fastslår Håland, og poengterer ovenfor motstandere av dobbeltsporet at jernbanen er ganske beskjedne når de trenger areal – det finnes ganske mange kilometer mer med vei, uten at mange protesterer på det. – Jeg brenner for tog, og har absolutt troen på at mer av godset som transporteres til og fra Jæren i fremtiden vil være på jernbanen. Det finnes muligheter og løsninger, så det er bare viljen det står på, sier terminalsjefen.

Coop-lageret til Ganddal Rema har allerede gjort det. Nå vurderer også Coop å bygge lager i Vagle næringspark på Ganddal.

T

il Stavanger Aftenblad uttaler regiondirektør i Coop, Dag Ove Aksland, at de per i dag ikke er gode nok på å utnytte jernbanen.

Nær jernbanen – Vi ruller fortsatt mye på veien, daglig kjører det om lag 150 trailerer inn og ut av lageret på Mariero, sier han til avisen. Coop vurderer Vagle næringspark og Gandal som et interessant område, ikke minst på grunn av nærheten til jernbanen.

Må flytte

I Vagle næringspark har Rema Distribusjon allerede etablert seg, det samme har Posten, som bygger sin logistikkterminal. Det vil bli stor trafikk med trailere og lastebiler når Rema Distribusjon starter med prøvedrift av sitt anlegg andre halvår i år. Planen er at den nye fylkesvei 505 skal sørge for at tungtrafikken unngår Ganddalkrossen og gir en god forbindelse til riksvei 44 og senere E39. Veien er imidlertid ikke påbegynt ennå. – Vi skulle ønske veien var på plass, sier Pål Njærheim, daglig leder i K2 Stavanger, en av eierne av Vagle Næringspark til Aftenbladet.

Området på Mariero, der Coops hovedlager i dag ligger, er nylig blitt regulert til boliger, noe som gjør at de vurderer å selge tomta og flytte til et mer egnet område.

Slipp bilkø. Ta toget. Visste du at på Jærbanen kjører det 143 lokaltog i døgnet? For mer informasjon se nsb.no eller nsb-appen.

Næring I SANDNES

‹‹ 3 3


TEMA Bil & transport

‹‹

Vi har valgt en unik modell, der sjåførene ikke er ansatt, men eier sin egen bil og også er med på eiersiden i selskapet. David Torgersen

David Torgersen, en av eierne i nystartede A3 Transport på Vibemyr.

Min bil er lastet med Tekst/FOTO// tore friestad

Klokken er like før ett en tirsdag ettermiddag i januar, og på lageret til A3 Transport på Vibemyr er tempoet høyt. Åtte biler skal lastes om før de sendes av gårde.

D

enne må være på vei før klokken 13.12 for å nå ferja til Ryfylke, sier daglig leder David Torgersen, som har full kontroll på hva som skal hvor, og når bilen må av gårde. A3 Transport hadde sin første dag i drift 1. september i fjor, men de tre som står bak, David Torgersen, Arild Refsland og Siv Løge, har alle lang erfaring fra transportbransjen.

På vår måte – Vi har jobbet i bransjen i mange år, blant annet i Mereco Transport. For noen år siden ble det selskapet oppkjøpt av store Postnord, og vi følte etter hvert at driften tok en retning vi ikke var enige i, forklarer Torgersen. Derfor bestemte de tre seg for å starte opp med transport på sin måte, og det gikk ikke lang tid før nyheten spredte seg og både gamle og nye kunder var på telefonen. – Mange kjente oss fra før, så oppstarten har gått veldig mye bedre enn forventet. Vi leverer godt over budsjettet, som i første år er

34

‹‹

Næring I SANDNES

satt til 18 millioner kroner. Dette er en frisk satsing i disse tider, men vi var trygge på at det var et marked for våre tjenester, og resultatene viser at vi hadde rett.

Kjører alt for alle A3 Transport kjører faste ruter i hele Rogaland, der de henter og leverer samme dag, i tillegg til at de har ekspressbiler klare for hasteoppdrag. – Vi kjører alt fra enkle konvolutter til store paller. Størstedelen av våre kunder akkurat nå er i bil- og bilverkstedbransjen, som er relativt stabil selv i nedgangstider, men vi kjører alle slags ting for kunder i alle typer bransjer, sier Torgersen, og informerer om at 3-4 prosent av omsetningen deres kommer fra leveranser til destinasjoner utenfor Rogaland. A3 Transport er kun én av mange aktører i transportbransjen i Rogaland, og Torgersen kan fortelle at konkurransen om kundene er hard. – Siden oljemarkedet har dempet seg, er

det flere biler tilgjengelig enn det som trengs, og noen er villige til å kjøre for priser der de egentlig ikke tjener penger. Vi har fokus på å være en pålitelig aktør som leverer kvalitet, og som siden vi er små og lokale kan snu oss raskt rundt og ta kjappe beslutninger, sier Torgersen.

Sjåfører med eierandel Per i dag har selskapet 14 sjåfører som i snitt kjører godt over 400 kolli daglig. – Vi har valgt en unik modell, der sjåførene ikke er ansatt, men eier sin egen bil og også er med på eiersiden i selskapet. Det skaper ekte tilhørighet og ekstra motivasjon til å kjøre økonomisk og levere en tjeneste av høy kvalitet. Resultatet er mer penger i lommene på sjåførene våre, og mer fornøyde kunder. Sjåførene våre er veldig selvgående, og forstår seg på service, fastslår Torgersen. Målet er 30 årsverk i løpet av tre til fem år, og 50 innen ti år. – Vi har en eventyrlig mulighet for vekst, og det er veldig kjekt og spennende, avslutter A3-lederen.


TEMA Bil & transport

Dronebruk på byggeplassen Styreleder i Geograf AS, Per Kverneland, satser på dronebruk i byggeprosesser, vegprosjekter og i landbruket.

Tekst/FOTO// tore friestad

Sandnes-selskapet Geograf AS har i 20 år levert analyser av havbunnen til oljeindustrien. Nå benytter de samme teknologi til å prosessere data fra dronebilder, blant annet for byggebransjen.

D

et finnes veldig mange interessante bruksmuligheter på dette området, sier styreleder i Geograf, Per Kverneland. – Vi er ennå bare i startfasen av å finne ut hvordan det er mulig å kombinere vår teknologi med droner, men vi har allerede flere ulike prosjekter på gang der vi bruker prosessering av dronebilder til å gi oppdragsgiver et bedre beslutningsgrunnlag, fortsetter han.

Fra olje til land Selskapet har gjennom en årrekke utviklet ekspertise på analyse av seismiske data, som bidrar til å navigere frem til oljefelt. Da oljemarkedet falt sammen for tre år siden, sank oppdragsmengden drastisk for Geograf, og driftsinntektene raste fra 30 millioner kroner i 2014 til 13 millioner i 2015. – Vi klarte ikke å snu oss rundt raskt nok, men nå tar vi basiskompetansen vår – å prosessere store mengder data og tolke resultatet – inn på land. Sandnes-selskapet vil bli spesialister på analyse av dronebilder, og Per Kverneland mener det er mange ulike aktører og næringer som kan dra nytte av resultatene. Ved å bruke profesjonelle droneselskap som Nordic Unmanned i Sandnes og Aeroview på Forus, får Geografs analytikere dataene som trengs til å ta prosessen videre og

skape relevant infor­masjon for kunden.

Interessant for kommuner Selskapet har blant annet et stort prosjekt for Sandnes kommune, der de analyserer dronebilder fra strandsonen for å finne avvik som ikke er byggemeldt. – Dette er en rimelig og effektiv måte for kommunen å finne hva som er registrert, og hva som ikke er det. Opprinnelig hadde vi tenkt å bruke fly- eller helikopterfoto til å utføre oppdraget med, men da vi, med hjelp fra Forskningsrådet, sjekket ut alle muligheter, så vi raskt at droner var en mye bedre løsning. Nå kan vi på 2-3 dager utføre en oppgave som tidligere tok opptil en måned. Dette er en løsning som er interessant for kommuner over hele Norge, påpeker Kverneland.

Bygg, poteter og Blinken Geograf har også etablert et samarbeid med Kruse Smith, der de blant annet fotograferer og analyserer en byggegrop for å kunne si hvor mye masse som er tatt ut. Modellen av bygget legges så inn for å se om den faktisk vil passe. – Det vil gjøre det mulig å følge byggeprosessen på en enkel måte. Det gir dessuten en helt annen garanti enn tegninger. Vi har bare så vidt sett begynnelsen på hvordan dette verktøyet

kan brukes i byggeindustrien, jeg er ikke i tvil om at det vil bli stadig vanligere å bruke droner på byggeplasser, sier Kverneland, og fortsetter: – Veibygging er en annen mulighet, der vi enkelt kan lage en nøyaktig 3D-modell som hjelper politikere og utbyggere å ta bedre avgjørelser. Nordic Unmanned har også fått et oppdrag fra Jernbaneverket, der vi vil kunne bistå med å sammenligne endringer over tid. I tillegg har vi nå et prosjekt rettet inn mot landbruk, der vi ved å overvåke åkrene kan fortelle bonden hvor det er for mye vann, hvor det er for mye nitrogen, hvor det er tørråte, og lignende. I fjor analyserte vi også dronebilder tatt før og etter Blinkfestivalen, som kan brukes til å gjøre den bedre i år.

Sandnes som droneklynge? Etter nedgangen i oljemarkedet reduserte Geograf fra 30 til 20 ansatte, men nå har selskapet lykkes med å finne nye markeder som de vil satse på. – Vi har i dag to ansatte som jobber med prosessering av dronebilder, og planen er å ha fem eller seks som utfører slike oppgaver før året er omme. Sandnes har potensial til å bygge seg opp som et kompetanseknutepunkt på bruk av droner – vi har flere av foregangs­ aktørene på området her i regionen!

Næring I SANDNES

‹‹ 3 5


‹‹

Her skal vi ha steinovn, for da blir pizzaen best. Jonas Skretting

SPESIALSØM Produksjon etter mål Solid sveis og slitesterk maskinsøm Med reklame etter ønske

www. tjessempresenning.no 454 88 300

Vi kan levere. Bare spør! Skal du dekke over et område? Trenger du en stor “paraply”? Det er bare fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner. Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tjessem Presenning AS Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon

PALLETREKK - STILLASPRESENNING - BÅTPRESENNING - TILHENGERPRESENNING - SPESIALSØM - VERKTØYVESKER - OFFSHOREBAGGER DINE SPESIALVESKER - SKILLEVEGGER - ILY TERRASSEVEGGER

36

‹‹

Næring I SANDNES


Folkvord gårdsutsalg går italienske veier

Tekst/FOTO// trude håland

De kommer ikke til å slutte med sine velsmakende skillingsboller og rundstykker eller ferske grønnsaker og egg. Men nye smaker er på vei i splitter ny restaurant. Restaurantdrift

BYR PÅ ITALIA: Jonas Skretting foran inngangen til det som snart skal bli en italiensk restaurant, på landet i byen.

J

onas Skretting smiler mens han viser vei til det gamle drivhuset på tunet. Det lukter svakt nymalt innenfor, i det som skal bli kjøkkenet i ekteparet Skrettings nye satsing på Folkvord gårdsutsalg. Han peker på rød teglmurstein langs den ene veggen. – Her skal vi ha steinovn, for da blir pizza­ en best. Vi har faktisk ansatt en greker som har fagbrev på denne typen mat. Han er utrolig flink med pizza- og pastaretter, smiler han og åpner enda ei dør, til det som skal bli selve restauranten.

Januarsola lyser gjennom drivhusvinduene. Når det blir vårligere ute, kanskje sommer i lufta, håper han å ta imot de første gjestene. Søknaden til kommunen sendes av gårde i disse dager. Selv om Skretting ikke tar noe for gitt, regner han med det skal gå i orden. Går alt etter planen, blir det restaurantdrift fra torsdag til søndag. – Vi liker å tenke i nye retninger for å utvide konseptet. Jeg tror folk vil like dette. Han flyttet til gården på Folkvord, som han tok over sammen med kona Silvia etter hennes besteforeldre, i 2000, men det var først åtte år senere at Silvia fulgte i sine foreldres og besteforeldres fotspor. De var torghandlere i Sandnes. Det hele startet med grønnsaker og egg, samt noen få interiørartikler. Deretter utviklet driften og konseptet seg kjapt.

Havnet på kjøkkenet Jonas, som hadde jobbet med data og telekommunikasjon i 16 år, havnet på kjøkkenet, hvor han har eksperimentert seg fram til oppskrifter som har falt i smak. Det er hans signatur på det delikate bakverket som selges hver dag. I helgene blir det horn og flere typer boller i tillegg til grove rundstykker og skillingsboller

med gul krem som tilbys i kafeen fra tirsdag til søndag. Klokka 11 tas de rykende ferske ut av ovnen. Denne formiddagen har allerede et par gjester lagt turen innom, og det er Sue Ellen Ree som har kontroll bak disken. – Mandager holder vi stengt, sier Skretting.

Mer interiør Men det er langt fra bare kafédrift som utgjør levebrødet. En del av den gamle låven er innredet til et hyggelig butikklokale. Egg og grønnsaker selges fremdeles, men fra et eget tilbygg utenfor. Langhårete skinnfeller i ulike grå og brune nyanser ligger på benker, og i hyllene står lyslykter, stearinlys i flere størrelser, bilder, vaser, krus, brett, trefjøler og puter, for å nevne noe. Et eget hjørne er viet klær fra det lokale firmaet Lilleba, som produserer de mykeste bambusplagg. Skretting er opptatt av at det skal være naturlig og liker fair trade-prinsippet. Til høsten skal butikken selge kjøkken- og baderomsartikler. – Vi var nettopp på interiør- og gavemessa i Oslo og plukket ut fra de nyeste kolleksjonene, så nå gleder vi oss til å utvide sortimentet, sier han.

Næring I SANDNES

‹‹ 37


FERSK BAKST: Sue Ellen Ree viser fram noe av dagens bakst som skal selges i kaféen.

Bryllup i hagen

Stor avdeling med Kebe stoler – Kom inn og prøv! Hos oss får du stolene montert og fritt levert hjem til deg. www.kebe.dk

Mody

Alf

INNBYDENDE: Inngangspartiet til Folkvord gårdsutsalg ønsker velkommen innom.

Lotus

Birdie

Møbelforretning, Langgt. 89, Sandnes Tlf. 51 66 15 90 www.ernstostvold.no INTERIØR: Salg av et bredt utvalg interiør finnes også på Folkvord gårdsutsalg.

38

‹‹

Næring I SANDNES

Vi leverer fraktfritt Jæren, Sandnes, Stavanger med omegn. Åpent: Man–tor–fre 9–19, tir–ons 9–16.30, lør 10–14

dittbudskap.no

På samme tun som den kommende restauranten, ligger det gamle hovedhuset. Det fungerer i dag som selskapslokale med plass til rundt 40 gjester. I fjor sommer var det bryllup her, med prest som viet ekteparet i hagen. – Vi har fullt opp hver helg, og er omtrent fullbooket for konfirmasjoner i et par år framover. Det er jungeltelegrafen som har gjort jobben, opplyser Skretting. Han gjør mye av vedlikeholdsarbeid og oppussing selv, og innrømmer at han er praktisk anlagt. – Jeg liker å gå her og ordne og få ting til. Det er lystbetont arbeid. Å se sin egen bedrift vokse og utvikle seg, er veldig moti­verende.


fem NOTIS

Oljekrisen:

Forsiktig optimisme Sparebank 1 SR-Banks årlige konjunkturbarometer for Sør- og Vestlandet viser en mer optimistisk tone blant bedriftseiere i regionen ved starten av 2017 enn tilfellet var for ett år siden.

Trine Stangeland (43), ny toppsjef i Sandnes Sparebank, tiltrer 1. mars. Foto: Privat

Ny toppsjef i Sandnes Sparebank For første gang inntar en kvinne sjefs­stolen i banken som har røtter helt tilbake til 1876. Trine Stangeland (43) er ny admini­ strerende direktør i Sandnes Sparebank og tiltrer stillingen 1. mars i år.

Kyrre M. Knutsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank, mener bunnen er nådd. Foto: SR-Bank

B

edriftsundersøkelsen er basert på svar fra 600 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Agder og omfatter spørsmål om økonomisk utvikling de siste 12 månedene, samt bedriftenes forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserver og antall ansatte. Mer enn halvparten av de spurte bedriftslederne har positive forventninger til tiden som kommer. Over 60 prosent forventer at omsetningen kommer til å stige som følge av stigende priser.

tangeland, som kommer fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler, herunder også eksterne Altibox-partnere, er vokst opp i Hommersåk og regner seg som Sandnes-jente. I dag bor hun på Sola sammen med mann og tre barn i alderen åtte til nitten år.

S

Oljeservice fortsatt krevende

Fra Lyse

Begynnelsen på slutten

I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Hun har vært styremedlem i Sandnes Sparebank siden mars 2015. Hun karakteriserer seg selv som handlekraftig og målbevisst, opptatt av å skape resultater. Til Stavanger Aftenblad uttaler hun følgende:

– En nedgang varer ikke evig, heller ikke denne gangen. Selv om noen har prøvd å gi inntrykk av det, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knutsen, til Aftenbladet og fortsetter: – Alt i alt er dette en nokså god start på året sammenliknet med i fjor. Vi får bekreftet de tallene vi fikk i høst, som viste at bunnen er nådd. Dette er begynnelsen på slutten. Neste bevegelse er oppover. Det er viktig, for det er mer krevende å ta beslutninger når ting faller.

Starter med speed-dating – Jeg ønsker å få folk med på forskjellige reiser, og vil blant annet ha speed-dating med samtlige ansatte både for å bli kjent med de so jobber i banken, men også få kunnskap om hva de mener er viktig i jobben og innspill til positive endringer.

I Rogaland begynner ting å stabilisere seg. Bygg- og anleggsbransjen, som har opplevd en betydelig nedgang, melder ifølge undersøkelsen om bedre utsikter. For bedrifter som har mer enn 2/3 av omsetningen knyttet til olje, er situasjonen imidlertid fortsatt krevende. Flertallet av disse venter fortsatt nedgang.

Fortsatt flat sysselsetting Knutsen påpeker at en fortsatt lav kronekurs er viktig for eksportbedrifter, men også for turistnæringen. Sysselsettingen i Rogaland blir ifølge Sparebank 1 SR-Banks målinger fortsatt ganske flat. – I Rogaland skraper vi bunnen. Her i fylket er det nå omtrent like mange som sier at de vil oppbemanne som nedbemanne, sier Knutsen. (Kilde: Aftenbladet)

Næring I SANDNES

‹‹ 39


æ

Medieplan

NÆRING i sandnes

2016

4. årgang Nr. 05 NOVEMBER 2016

2017

Distribueres til alle husstander og bedrifter i kommunene Sandnes og Gjesdal Næring i Sandnes inneholder varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet i Sandnes. Magasinet setter dagsorden og er blitt godt kjent siden lanseringen i mai 2013.

05

informasjon

sandnesgauken:

tom rune espedal tema:

Varehandelen alt klart for juleshopping

Damene styrer i sanDnes

UTGIVELSESPLAN 2017 - OPPLAG 28.500

Magasinet er gratis og går ut til alle husstander og bedrifter i kommunene Sandnes og Gjesdal, samt bedrifter på Forus, Hinna Park, Hillevåg og Dusavik. Med et opplag på 28.500 treffer du som annonsør hele Sandnes og Gjesdal gjennom Næring i Sandnes.

Utg.

Utgivelse

Bestillingsfrist

Materiellfrist

Tema

1-2017 2-2017 3-2017 4-2017

21. februar 04. april 26. september 05. desember

30. januar 9. mars 04. september 13. november

02. februar 13. mars 07. september 16. november

Bil og transport Bygg og bo Energi Varehandel

ANNONSEPRISER OG -FORMATER Helside B200 x H295 mm B220 x H315 mm (utf.)* Kr 18 000,-

Bakside Halvside ligg. B200 x H295 mm B200 x H140 mm B220 x H315 mm (utf.)* Kr 29 500,Kr 10 500,-

Halvside stå. B98 x H284 mm

Kvartside B98 x H140 mm

Åttendedelside B98 x H68 mm

Kr 10 500,-

Kr 6 500,-

Kr 3900,-

Alle priser er eks mva. *Husk +3 mm på alle sider. ANNONSEMATERIELL Annonseprisene er basert på FERDIG UTFORMEDE annonser i pdf-format. BESTILLING ANNONSER/BILAG LOKOMOTIV MEDIA as Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no Unni Stødle, mobil 932 14 318, epost: unni@lokomotiv.no

25%PÅ

RABATT E AL ÅRSAVT

i sandnes Forum Jæren, 4. etasje. Hetlandsgata 9, Bryne. 51 77 84 00. www.lokomotiv.no


scanlift ”doosan” 08-16_ANNONSEMAL MP 24.05.16 12.57 Side 1 scanlift ”doosan” 08-16_ANNONSEMAL MP 24.05.16 12.57 Side 1

Full truck hele året Full Full truck truck hele hele året året

R

‘AN SÅ FÅR AN NYTT LIV generasjon • Ny motvektstrucker fra Doosan Ny miljøvennlig generasjon EURO 4 dieselmotor. • Ny motvektstrucker fra Doosan Ny generasjon bremser • Vedlikeholdsfrie og påliteligEURO truck Ny miljøvennlig 4med dieselmotor. motvektstrucker fra Doosan • Sterk lave drifts – og vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsfrie bremser Ny miljøvennlig EURO 4 dieselmotor. nypålitelig Nordic bremser kabin Sterk og truck med Vedlikeholdsfrie •• Tiltbar –og leie leasing lave ––og vedlikeholdskostnader. Sterkdrifts pålitelig truck med • Kjøp Servicepunkter over hele landet. Tiltbar ny Nordic kabin lave drifts – og vedlikeholdskostnader. • Stort nye og brukte trucker på lager –utvalg leie –av leasing Tiltbar ny Nordic kabin • Kjøp over hele landet. Kjøp – leie – leasing • Servicepunkter Hamar: 62 brukte 55 08 10trucker / 90 16 14 Stort utvalg av nye på57lager Servicepunkter overog hele landet. • Stort Stavanger/Haugesund: 51 57 10 50 / 90 11 49 41 / 97 12 34 74 utvalg av nye og brukte trucker på lager • Hamar: 62 55 08 10 / 90 16 14 57

95%

Hos oss blir 95 % av bilen din gjenbrukt eller gjenvunnet.

Stavanger/Haugesund: / 90161114495741 / 97 12 34 74 Hamar: 6251555708101050/ 90 Stavanger/Haugesund: 51 57 10 50 / 90 11 49 41 / 97 12 34 74

Forhandlere: NY FORHANDLER FOR Hordaland 90 11 49 41 ØSTLANDET Agder 90 11 49 41 Forhandlere: Trucktech 69 30 48 50 Troms/Finnmark 77 63 96 00 NY FORHANDLER FOR Hordaland 90 1110 4950 41 / 90 11 Trøndelag 79 00 Larsamyrå 5173 5782 Forhandlere: 6, 4313 Sandnes: ØSTLANDET 90 1190491141 NY FORHANDLER FOR Agder Hordaland 49 41 Trucktech 69 30 48 50 Troms/Finnmark 77 63 96 00 ØSTLANDET Agder 90 11 49 41 Trøndelag 73 82 79 Trucktech 69 30 48 50 Troms/Finnmark 7700 63 96 00 Trøndelag 73 82 79 00

Nordland 75 12 21 90 Lofoten 76 08 07 74 Sunnmøre 70 15 21 00 Nordland 7512 12 34 21 90 49 41 / 97 74 Lofoten Nordland7675081207217490 Sunnmøre 70 15 21 Lofoten 76 08 07 74 00

www.scanliftmaskin.no Sunnmøre 70 15 21 00 www.scanliftmaskin.no www.scanliftmaskin.no

Sett en NORSK REKORD i transport du og.

VRAKPANT & GJENBRUK KUN HOS R

tlf. 51 63 72 50 www.knoks.no Telefon: 406 45 290 Mail: post@rekord-transport.no

Næring I SANDNES

‹‹ 41


Håndverkere LOK ALT

Bærheim Mur og Flis ble etablert i 2001 av Lauritz Bærheim som har over 40 års erfaring innen mureryrket. Vi utfører alt innen mur, puss, fliser, skiffer, piper og ildsteder. Vi har samarbeid med rørleggere og elektrikere. Vi kan derfor levere komplette pakkeløsninger. Bærheim mur og flis er godkjent som opplæringsbedrift og vi innehar svennebrev i murerfaget. Vi har også sentralgodkjenning og våtromsertifikat. www.baerheimmurogflis.no

Vi tilbyr følgende tjenester: Murer • Fliselegging • Ovner • Piper • Bad

BÆRHEIM MUR OG FLIS

Blidensol 2A, 4321 Sandnes – Telefon 516 29 044 – Mobil 922 88 456

Vi utfører

isolering og tekking av tak og membraner

i næringsbygg, offentlige bygg, eneboliger, terrasser og garasjer.

Besøk vår hjemmeside . W WW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

tlf. 900 18 730 sigbygg@lyse.net www.sigurdsenbygg.no

NYANSATTE I DIN BEDRIFT?

DIN ANNONSE HER?

Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kortog tekst og bilde Distribueres til 28.500 husstander og bedrifter i Sandnes kommune Gjesdal kommune. tips@lokomotiv.no Priser og medieplan - se til www.lokomotiv.no/magasin

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Annonser i Næring i Sandnes! NÆRING i sandnes 42

‹‹

Ta kontakt med: Unni Stødle, mobil 932 14 318. epost: unni@lokomotiv.no Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no Næring I SANDNES


Skreddersydd kjøkken, bad og garderobe. Det lille ekstra får du hos oss!

Torkel Haabethsv. 47 • 4325 Sandnes • Tlf.: 51 60 95 90

Et smart valg for smarte adgangskontroll løsninger Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person. I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

www.dormakaba.no Avdeling Sandnes - Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes - Telefon: 479 27 774

NYANSATTE I DIN BEDRIFT? Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ NÆRING i sandnes


Nytt om

navn

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Arild Hegerland

Jørn Døvling Kaspersen

er ny salgsleder i Seal Weld Pro AS i Sandnes. Han har lang erfaring fra legemiddelindustrien og oljeservicenæringen. Hegerland har hovedfag fra Universitetet i Bergen og mastergrad innen ledelse fra BI.

er ansatt som patentfullmektig hos Håmsø patentbyrå ANS. Jørn har doktorgrad i nanoteknologi ved Aarhus Universitet i 2014 og har de siste to årene hatt forskjellige forskningsopphold som post doc ved universitetene i Lund, Århus og København.

Kristian Hoff

Magnus Østby

er ansatt som patentfullmektig hos Håmsø patentbyrå ANS. Kristian kommer Subsea 7 hvor han jobbet som prosjektingeniør innen undervannsinstallasjon.

er ansatt som patentfullmektig hos Håmsø patentbyrå ANS. Magnus kommer fra stillingen som redaktør i fagbladet Bedre Gardsdrift og har tidligere jobbet med produktutvikling i Kverneland Group.

Cecilie Lærdal er ny salgskonsulent i Norengros Kjosavik og blir en del av teamet som arbeider med møbelsalg til privatbedrifter. Hun har bred erfaring fra møbelbransjen etter blant annet 10 år hos Kinnarps.

Tlf: 403 30 300 post@a3transport.no www.a3transport.no 44

‹‹

Næring I SANDNES


Skal du vrake bilen din?

NYTT MOTTAK FOR BILVRAK I SANDNES!

VR AKPANT 3000,-

Vi henter bile n din etter av tale!

Hermod Teigen AS, Fosseikeveien 14, 4323 Sandnes, tlf 51 66 67 00 Hermod Teigen AS nye anlegg på Sandnes er også et moderne mottak for alle typer jern og metaller. Vi er lokalisert flere steder i Rogaland. Ta kontakt med ditt nærmeste mottak: Sandnes: tlf.: 51 66 67 00 Egersund: tlf.: 98 03 22 34 Sola: tlf.: 92 22 92 80

E-mail: sandnes@hermod-teigen.no E-mail: egersund@hermod-teigen.no E-mail: egersund@hermod-teigen.no

Næring I SANDNES

‹‹ 4 5


nye selskaper i sandnes

ADIA INVEST AS Vindmøllhagen 2 4321 SANDNES Etablert: 20.12.16 Daglig leder: Adrian Svendsen Styreleder: Adrian Svendsen BFBK HOLDING AS c/o Trim Towers Larsamyrå 18 4313 SANDNES Etablert: 13.12.16 Daglig leder: Bjørn Maaseide Styreleder: Bjørn Maaseide BROOM BIL 2 AS Hoveveien 1 4306 SANDNES Etablert: 19.12.16 Daglig leder: Anis Medunjanin Styreleder: Anis Medunjanin BROOM BILIMPORT AS Hoveveien 1 4306 SANDNES Etablert: 19.12.16 Daglig leder: Anis Medunjanin Styreleder: Anis Medunjanin EIENDOMCONSULT AS Toppmeisveien 43 4328 SANDNES Etablert: 08.12.16 Daglig leder: Geir Idar Johnsen Styreleder; Geir Idar Johnsen GAUTHUN HOLDING AS Sygnasjå 3 4337 SANDNES Etablert: 22.12.16 Daglig leder: Rolf Gauthun Styreleder: Rolf Gauthun HEGRE INVEST AS Gamleveien 81 4315 SANDNES Etablert: 30.12.16 Daglig leder: Ragnhild Hegre Styreleder: Jostein Hegre JAMETO AS Solliveien 2 4326 SANDNES Etablert: 12.12.16 Daglig leder: Karl Johnny Braut Styreleder: Arvid Karlsen

46

‹‹

Næring I SANDNES

JONAS HEGRE AS Gamleveien 81 4315 SANDNES Etablert: 07.12.16 Daglig leder: Jostein Hegre Styreleder: Ragnhild Virksomhet: Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

STORGATA 34 INVEST AS Storgata 34 4306 SANDNES Daglig leder: Daniel Øvstebø Virksomhet: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers TALGØ TEKNOLOGI AS Grenaderveien 48 4309 SANDNES Etablert: 02.12.16 Daglig leder: Tor Ole Talgø Styreleder: Tor Ole Talgø Virksomhet: Annen teknisk konsulentvirksomhet

JORVIK CAPITAL AS Rådyrveien 14 4323 SANDNES Etablert. 21.12.16 Daglig leder: Bjørn Brodal Styreleder: Bjørn Brodal

KVIA INVESTERING AS Somaveien 1 4313 SANDNES Daglig leder: Bodil Kvia Styreleder: Bodil Kvia

NAVIGARE HOLDING AS Litagoveien 16 4326 SANDNES Etablert. 01.12.16 Daglig leder: Bjørn Hovdenakk

MRK BYGG AS Langgata 102B 4306 SANDNES Etablert: 19.12.16 Daglig leder: Ilona Moroz-Kozlowska Styreleder: Ilona Moroz-Kozlowska Virksomhet: Oppføring av bygninger

NEXIM AS Litagoveien 16 4326 SANDNES Etablert: 20.12.16 Daglig leder: Bjørn Hovdenakk Styreleder: Bjørn Hovdenakk

NORHEIM BYGG & MONTASJE AS Fjogstadveien 8 4329 SANDNES Etablert: 07.12.16 Daglig leder: Sigbjørn Norheim Styreleder: Sigbjørn Norheim Virksomhet: Snekkerarbeid

SCAND CONSULTING AS Solaveien 56A 4316 SANDNES Etablert: 07.12.16 Daglig leder og styreleder: Moustafa Mohamed Salaheldin Abdelghaffar Virksomhet: Annen teknisk konsulentvirksomhet

TORLY AS Slåttaveien 11 4319 SANDNES Etablert: 17.12.16 Daglig leder: Torleiv Bilstad Styreleder: Torleiv Bilstad

TROLLWEB INTERIM AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Etablert: 22.12.16 Daglig leder: Roy Andre Tollefsen WERI EIENDOM AS Luramyrveien 59 4313 SANDNES Etablert: 06.12.16 Daglig leder: Wiggo Erichsen Styreleder: Wiggo Erichsen

WERI HOLDING AS Luramyrveien 59 4313 SANDNES Daglig leder: Wiggo Erichsen Styreleder: Wiggo Erichsen WIGGO ERICHSEN HOLDING AS Luramyrveien 59 4313 SANDNES Etablert: 06.12.16 Daglig leder: Wiggo Erichsen Styreleder. Wiggo Erichsen


• Revisjon • Årsoppgjør • Rådgivning • Skatt/avgift

FSS REVISJON AS Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes. Tlf.: 51 63 85 00 · post@fss-revisjon.no · www.fss-revisjon.no

VÅRE TJENESTER BESTÅR AV: Lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt.

ss

REVISJON

VI KAN TALL! 5

4

3

2

1

Din lokale partner på regnskap og økonomisk rådgivning Vi har et bredt tilbud av tjenester som kan tilpasses dine ønsker og behov - et totaltilbud som gir trygghet.

Welhavensvei 5, N-4319 Sandnes, Norge

Autorisert Regnskapsførerselskap

51 61 54 00

Tlf: +47 51 68 60 60 www.kjellhaver.no

gjesdal-regnskap.no • e-post: gjesdal@gjr.no • Postboks 166 • Krambugata 15, 4330 Ålgård

skarp.no

Ny direktør på Hotell Sverre

ØKONOMI HANDLER OM MER ENN TALL

det handler også om perspektiv

Maren Skjelde, ny hotelldirektør ved Hotell Sverre. Foto: Kronengruppen Bryne - tlf: 959 16 098 - www.undheimogueland.no

Maren Skjelde kommer fra jobben som daglig leder i Finse 1222 til Hotell Sverre i Sandnes sentrum og overtar etter nåværende direktør, Walter Raustein, til sommeren.

Raustein, som til nå har vært direktør både ved Hotell Sverre og Thon hotell Sandnes, skal nå konsentrere seg nå om sistnevnte. – Maren har en bred erfaring innen hotelledelse og har vært ansvarlig for gjennomføring av flere arrangement, deriblant ekspedisjonsfestivalen «Expedition Finse», som har fått internasjonal oppmerksomhet. Maren er en person med sterkt engasjement som med sin erfaring innen drift og ledelse vil kunne styrke vår konkurransekraft, sier konsernsjef i Kronengruppen, Trude Marit Risnes, i en pressemelding. Margrethe Haga Andersen vil være konstituert hotelldirektør frem til 1. juli. Skjelde vil inngå i Kronengruppens ledergruppe når hun tiltrer stillingen ved Hotell Sverre 1. juli i år. Kronengruppen består i dag av 12 heleide datter og datterdatterselskaper.

Næring I SANDNES

‹‹ 47


kryssord

‹‹

NÆRING I SANDNES KRYSSORD 1/17

Løsningen sendes til Lokomotiv Media, pb 393, 4349 Bryne / konkurranse@lokomotiv.no innen 13. mars 2017. Den heldige vinneren fra forrige utgave er Svein B. Skjørestad, Hommersåk. Gratulerer! Du mottar et flaxlodd i posten. Lett

9

7

6

5

2

7

1

9 6

5

1

2

7

5

3

5 8

7

4

5

9

2

3

6

8

2

1

3

4

1 6

8

9 2

5

8 3

© Bulls

1

6 2

9

2

1

4

9

4

5

8

7

9

7

7

3

9

7

8

3

1

5

4 2

4

3 2

1 8

6 © Bulls

Vanskelig

4

5

3

9

3

7

2 3

4

4

1

Medium

7

6

4

2

6 5

6 9

5

4

6

7 2

7 6

8

2

9 © Bulls

© Bulls

© Bulls

7

2

1

7

3

9

5

6

8

4

1

4

8

3

6

2

7

1

9

5

6

9

6

5

1

8

4

3

2

7

2

6

3

4

7

1

2

9

5

8

5

5

9

2

8

3

6

4

7

1

4

8

7

1

4

5

9

2

6

3

3

3

4

9

5

6

8

7

1

2

9

7

2

8

9

4

1

5

3

6

8

1

5

6

2

7

3

8

4

9

Lett

8 2 9 7 6 3 4 5 1

Medium

3 5 4 1 9 8 6 2 7

5 4 3 9 8 1 2 7 6

2 9 7 3 4 6 8 1 5

1 6 8 5 7 2 9 3 4

6 3 2 8 1 5 7 4 9

9 8 5 4 2 7 1 6 3

4 7 1 6 3 9 5 8 2

© Bulls

5 3 9 1 8 4 2 6 7

1 6 8 9 7 2 5 3 4

2 4 7 5 3 6 9 8 1

7 5 4 3 2 1 8 9 6

8 2 3 4 6 9 1 7 5

6 9 1 8 5 7 3 4 2

9 7 5 6 1 3 4 2 8

3 8 6 2 4 5 7 1 9

4 1 2 7 9 8 6 5 3

Vanskelig

SUDOKU fasit 48

‹‹

Næring I SANDNES


konkurranse

Juristens råd

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring i Sandnes har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring i Sandnes på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne eller til konkurranse@lokomotiv.no innen 13. mars 2017.

La forsikringsselskapet betale advokatutgiftene dine

Vinneren av forrige nummers konkurranse er Silje Utz Tegle, Sandnes, gratulerer!

Mange som havner i en tvist vegrer seg mot å bruke advokatbistand for å løse uenigheten. Vår oppfatning er at dette først og fremst skyldes frykten for høye regninger fra advokaten. Det mange ikke er klar over er imidlertid at det er vanlig å ha en rettshjelpsforsikring innbakt i sin forsikringsavtale. Denne forsikringen innebærer at det kan bli betydelig rimeligere å forfølge sin rettslige interesse ved hjelp av advokat enn hva tilfellet er ellers. Vilkåret for at en rettshjelpsforsikring skal komme til anvendelse er at det foreligger en dokumenterbar tvist. Praktiske eksempler er at det oppstår uenighet mellom kjøper og selger i etterkant av et bilkjøp eller boligkjøp. I begge disse tilfellene vil man kunne få dekket store deler av advokatutgiftene av forsikringsselskapet. Enkelte tvister faller utenfor rettshjelpsforsikringenes dekningsområde. Dette gjelder bl.a. tvister som har sammenheng med forsikringstakers arbeidsforhold, samt tvister som gjelder arve- og familierettslige emner. Normalen hos de fleste forsikringsselskapene er at rettshjelpsforsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat som overstiger kr. 4.000,-, oppad begrenset til kr. 100.000,-. Dersom advokatkostnaden i en konkret tvist beløper seg til kr. 50.000,- vil forsikringstaker kun måtte betale ca. kr. 11.000,- av disse. Resterende beløp vil bli dekket av forsikringsselskapet. Forsikringen får bare anvendelse når det foreligger en tvist. Den dekker ikke utgifter til generell juridisk rådgivning. Vår erfaring er imidlertid at behovet for advokatbistand er særlig stort når man står i en tvist ettersom advokater har spisskompetanse på tvisteløsning både i og utenfor rettssalen.

Hun får et gavekort fra Sandnes Sentrum i posten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klipp her

‹‹

SVARSEDDEL

Svar sendes enten per post til Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349 Bryne, - merk konvolutten med “Konkurranse Næring i Sandnes”, eller til konkurranse@lokomotiv.no

Har du bil med automatgirkasse? Husk å skifte girolje og flushe girkassen. Ta kontakt for timebestilling Tlf: 5148 1934 post@transtec.no www.transtec.no Prestegardsmarka 4, 4347 LYE

Navn: Adresse: Postnr./-sted:

N æ r i n g I S A NDNES

‹‹ 49


fem MAT

Fyldig vintersalat Sprøstekte valnøtter og fetaost gir nydelig smak og fylde til denne vintersalaten som enten kan benyttes som et eget måltid, eller som tilbehør. dette trenger du 4 porsjoner • • • • • • • • • • • •

200 g valnøttkjerner 1 dl lønnesirup 1⁄4 ts malt kanel 1⁄4 ts kajennepepper 1⁄4 ts malt koriander 1⁄2 ts salt 200 g frisk spinat 65 g ruccula 1 stk granateple 100 g tørkede tranebær, aprikoser, svisker el.l. 200 g fetaost, evt. en vegansk ost 1⁄4 ts malt koriander

Dressing: • 1⁄2 dl balsamicoeddik • 2 ts grov sennep • 1⁄2 dl olivenolje • 1 ts salt • 1⁄2 ts kvernet pepper

Foto: Matprat.no

slik gjør du

Forvarm stekeovnen til 190 °C. Bland valnøtter, lønnesirup, kanel, kajenne, koriander og salt i en bolle og fordel det på et stekebrett med bakepapir. Plasser brettet midt i ovnen og stek nøttene i 15-25 minutter, eller til de har blitt gylne. Vend på dem 2-3 ganger i løpet av steketiden. Ta nøttene ut av ovnen og avkjøl helt. Skyll og tørk spinat og ruccola godt, bruk gjerne en salatslynge. Ha salaten i en vid salatbolle.

Skjær av bunn og topp av granateple og kutt gjennom skallet. Bruk hendene og bryt granateplet i to. Plukk ut de røde kjernene og bland inn i salaten sammen med tørkede tranebær (eller aprikoser eller svisker). Dryss fetaost på toppen. Bland sammen ingrediensene til dressingen. Tilsett litt vann om du synes den er for tykk. Hell halvparten over salaten, og server resten av dressingen ved siden av. (Kilde: Matprat.no)

Rød fiskesuppe Denne suppen har du på bordet i løpet av en halv time. Oppskriften benytter torskefilet, men her er det rom for variasjoner i massevis. Bruk den fisken du har tilgang på. dette trenger du 4 porsjoner • • • • • • • • • • • • • • • •

600 g skinn- og beinfri torskefilet 2 ss olivenolje 1 stk løk 2 båter hvitløk 1 stk rød paprika 1 stk fennikel 1 bit tommelstor frisk ingefær 2 stk hel stjerneanis 1 boks hakkede tomater 2 ss tomatpuré 2 stk fiskebuljong (terning) 8 dl vann 1 stk salt 1⁄2 ts kvernet pepper 1 dl frisk koriander 1⁄2 ts kajennepepper

slik gjør du Skjær fisken i biter og dryss over ½ ts salt. Sett til side. (Bruk den fisken du liker og har tilgang på.

50

‹‹

Næring I SANDNES

Foto: Matprat.no

Reker, blåskjell og andre skalldyr smaker også godt i suppen Koriander kan godt byttes ut med hakket persille eller vårløk.) Skrell og hakk løk og hvitløk. Del paprikaen i to, fjern kjernene, og hakk den i små biter. Skrell og finriv ingefær på et lite rivjern. Skjær fennikel i biter. Varm oljen i en vid kjele og fres løk, hvitløk, paprika, fennikel, ingefær og stjerneanis i 4-5 minutter, til alt er blankt og mykt.

Hell over hakkede tomater, tomatpuré, fiskebuljongterninger og vann, og kok opp. Senk varmen og la suppen småkoke i 15 minutter. Ta ut stjerneanisen. Bruk stavmikser og mos suppen til den er så grov/fin som du vil ha den. Smak til med salt, pepper og kajenne. Legg i fiskestykkene og la dem trekke i ca. 5 minutter, avhengig av tykkelsen. Dryss over hakket koriander og server suppen rykende varm, gjerne med ferskt brød. (Kilde: Matprat.no)


Velg gulv blant fire ulike stilarter i Norges største Boen-showroom.

2

2

•


Sørbøhagane Sandnes Innholdsrike rekkehus med gode planløsninger. Dette er store, flotte boliger, som skapt for familier! Unike turområder rundt Stokkelandsvatnet. Rekkehus, Kallsåkeren BRA 206 m2, P-rom 190 m2 Kontakt: Marianne Sørbø Pedersen, Telefon: 478 28 909 blockwatne.no/kallsakeren

Bogafjell Buggelandskogen Flotte familieboliger rett ved naturen. Nærhet til barneskole og barnehager. Område med mye utsikt. Rekkehus BRA 133 m2, to stuer, tre soverom og to bad. Enebolig i kjede BRA 160 m2, to stuer, fire soverom og to bad. Kontakt: Anne Lill F. Andersen, Telefon: 916 15 271 blockwatne.no/buggelandskogen

Skadberg Sola Leiligheter med to soverom og stor stue/kjøkkenløsning med utgang til balkong. Alle leilighetene har egen parkering i carport. Pris fra 2 998 000,- Solvendte balkonger mot sørvest. Leilighetene leveres nøkkelferdige. Kontakt: Torunn K. Thiemer, Telefon: 905 26 999 blockwatne.no/skadberg