ListerLiv 3-22

Page 1

liv ÅRGANG3.•2022•3LISTER NÆRINGSLIV • HANDEL • TURISME // I LYNGDAL, FARSUND OG FLEKKEFJORD PREGSETTERPÅLISTER BRKLYN: FARSUND: FOTOGRAFENPORTRETTFLEKKEFJORD: BUTIKKDØGNÅPENPÅØYNA LISTER: KUN VOKSERLYNGDAL

• Attraktiv enebolig nær skole • Rolig, veletablert nabolag • Balansert ventilasjon • Hage • Turterreng • Garasje/P-plass • 126 kvm, 2 etasjer, 3 soverom • Pris fra 4.450.000,-

I den skogkledde hellingen legges det tilrette for rundt 12 varierte og funksjonelle boliger. De vil ligge naturskjønt og solfylt til, og imøtekomme behovene til dagens og fremtidens flekkefjæringer på en god måte.

Søylandslia – attraktive nye eneboliger Et nytt og spennende boligfelt, Søylandslia, ligger bare minutters gange fra Flekkefjord sentrum. Adresse: Jordet, 4404 Flekkefjord For nærmere informasjon kontakt Eger Bygg på tlf. 51 46 12 80 eller se egerbygg.no/prosjekt

Foto: Sandra Surdal

Foto: BRKLYN Foto: Sandra Surdal

Dag 2 til 50% AQUARAMA BAD & SPA Badeanlegg for hele familien

30 Til

Preger næringslivet i Lister

20 Preger næringslivet i Lister 24 Døgnåpen

32 Kort

LEDER 6 Ønsker flere fagfolk til Lyngdal 8 Befolkningsvekst forventes kun i Lyngdal 12 Foreviger øyeblikkene 14 Sommerens byfest i Lyngdal 16 Kjørende

35 Det

4 ListerLiv 3/2022 08243220

I år er det 185 år siden Flekkefjord Sparebank for første gang åpnet dørene, da som den første sparebanken mellom Stavanger og Kristiansand. I dag er banken en av Norges lengstlevende, selvstendige banker og ambisjonene er klare.

Listers egen «lokalbank» ruster opp

Til herre og dame Paa Lundsen

Ønsker flere fagfolk til Lyngdal

–Nå fikk jeg nettopp en telefon fra en kunde som har bryllupsdag i dag og som ville at jeg skulle finne et antrekk til kona som gave i anledning dagen, sier Siv Anita, som startet herrebutikken Paa Lundsen i Flekkefjord for seks år siden. hostell på Lomsesanden lokalbank ruster opp butikk Merkur-styret Merkur-programmet herre og dame Paa Lundsen rundtur i Lyngdal spektakulære museet i Jøssingfjord

38 MAT 43 INNHOLD

BRKLYN er Lister-regionens hoffeleverandør av design, film, foto, bildekor, profileringsartikler, nettsider, annonser og skilt, ja, muligens også enda mer.

– Det som er unikt, er at når du går inn døra hos oss, så åpnes samtidig døra til 1200 fagfolk over hele Norge, alle med spesialkompetanse innen bygg og anlegg, sier Torhild Hessevik Eikeland, arealplanlegger og kontorleder ved kontoret til Asplan Viak i Lyngdal.

19 Listers egen

28 Støtte fra

på Øyna 28 Lister representert i

LA OSS TA VARE PÅ DIN BMW. En serviceavtale fra

engangsbeløp, og kan ta

• betaler et bilen service så ofte det er nødvendig innenfor avtalen.

Bavaria

Tel: 99

Bavaria

Tel: 37 00 69

99

Farsund

Bavaria.no BMW vil lønne seg.

38 14 54 30

Du

• Serviceavtalen kan brukes hos alle BMW verksteder i Norge.

Tel:

• Serviceavtale kan kjøpes uavhengig av bilens alder.

5ListerLiv 3/2022 Stavanger 51 90 66 Kontorveien00 12, 4033 Stavanger Kristiansand 38 00 30 50 Kristian IVs gate 23, 4612 Kristiansand kai-hansen.nopost@kai-hansen.no Haugesund 52 70 33 5532Fjellveien701A,Haugesund Ølen 53 76 60 Haukelivegen80 668, 5582 Ølensvåg Kan trykkekantenkedudet,videt!

Bavaria

Arendal

• Ved aktiv avtale følger gratis veihjelp.

Kristiansand

00

38 38

6 ListerLiv 3/2022

I arbeidet med dette magasinet, som utgis fire ganger i året, kan vi fastslå at vi allerede ser spor av at mye godt arbeid på disse områdene allerede er påbegynt. Skal man lykkes, kreves kontinuerlig innsats for å holde på og videreutvikle det særpreget Listerregionen har å tilby turister, egne innbyggere, potensielle innbyggere og ikke minst også bedriftseiere og investorer. For dette henger sammen.

ListerLiv er et politisk uavhengig gratismagasin med fokus på folk, fritids- og næringsliv i Listerregionen.

livLISTER

At hyttebeboerne er en viktig kundegruppe for handelsstanden i begge disse to byene, er udiskutabelt. Hvor stor del av omsetningen de utgjør, har ikke vi tall på, men ifølge innehaverne av Paa Lundsen, som selger herre- og dameklær i gågata i Flekkefjord, og som vi har besøkt i dette nummeret av ListerLiv, er hyttefolket en viktig grunn til at de kan drive. For hyttefolket kommer ikke bare til Flekkefjord sommerstid, som de fleste andre turister gjør, de kommer hele året. Sammen med innbyggerne i Flekkefjord utgjør de en viktig del av kundegrunnlaget til ikke bare Paa Lundsen, men til handelsvirksomhetene som sådan.

Forinnbyggere.Flekkefjord

Bethi Dirdal Jåtun, redaktør

Regionplan Lister 2030, som er et felles styringsdokument for de seks kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har satt seg fem mål fram mot 2030. Disse er: Å ha etablerte by- og bygdesentra, å sørge for at regionens rike natur- og kulturressurser utvikles og brukes på en bærekraftig måte, at man har sunne, inkluderende utemiljø og turstier tilrettelagt for alle, at Lister framstår som en synlig og utadrettet region attraktiv for bosetting, besøk og bedriftsetablering og at kultur-, kunst- og fritidstilbudet i regionen styrkes ytterligere.

BethiREDAKTØRDirdal Jåtun • T: 450 44 029 • bethiselskap@gmail.com

Så, lykke til i arbeidet fram mot 2030. Vi skal på vår side sørge for å gjenspeile mye av alle de initiativ og gode krefter som forenes for å skape en stadig bedre Listerregion.

LISTERSOMSAMARBEIDUTVIKLERREGIONEN

ElinANNONSEBESTILLINGNærland•T:92847 084 • elin@lokomotiv.no Unni Stødle • T: 932 14 318 • unni@lokomotiv.no

I dette nummeret presenterer vi også en av de mange merkede turstiene i regionen, som bidrar til at stadig flere kommer seg ut på tur, noe som jo er et uttalt mål.

DISTRIBUSJON & OPPLAG

Full distribusjon til husstander og bedrifter, samt større hyttefelt, campingplasser og turistdestinasjoner i Lyngdal, Farsund og Flekkefjord med et opplag på 15.500 eksemplarer.

NESTE KommerUTGAVE16.november 2022.

Ifølge ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er Lyngdal den eneste blant de seks Lister-kommunene som forventes å få befolkningsvekst fram mot 2050. Tallene viser en forventet vekst i antall innbyggere i Lyngdal på fem prosent, noe som utgjør 474

6, 4344 Bryne telefon: 51 77 84 00 e-post: SirdalmagasinetNæringVIwww.lokomotiv.nopost@lokomotiv.noUTGIROGSÅ:påJæren

LEDER NO 9453

HuldaUTGIVER:Garborgsvei

ListerLiv utgis fire ganger i året, to utgaver på våren og to på HarTIPSKaiTRYKKMegabiteDESIGNBethiFORSIDEBILDEhøsten.DirdalJåtunJ&D&PRODUKSJONHansenTrykkeri,StavangerOSSduinnspilltilsakervikanskrive om, ta kontakt på tips@lokomotiv.no.

og Farsund er tallene ifølge SSB langt mørkere. Disse to befinner seg blant kommunene som har størst framskrevet nedgang i antall innbyggere fram mot 2050.

7ListerLiv 3/2022 GL Glass AS i Mandal: Leverer glassklar kvalitet Med alt på lager og kjapp levering som sitt varemerke, er Robert Lillesund alltid glassklar Enten det gjelder fasader, baldakiner eller glassrekkverk. TA KONTAKT FOR GRATIS BEFARING T: 916 49 244 E: mandal@glglass no W: www glglass no Vi bryr oss Vi setter service på topp når det kommer til kunder, og gjør alt vi kan for at du skal føle deg ivaretatt og at behovene dine blir møtt. Vi følger gjeldende lover og reguleringer Du kan alltid være sikker på at våre produkter kommer med kvalitet og sikkerhet, bygget i henhold til alle lover og krav. Høy kvalitet Vi er veldig strenge med hvem vi handler både glass, metall og øvrig materiale fra. Alle produktene vi leverer holder topp kvalitet – hver gang!

INNEN BYGG OG ANLEGG

8 ListerLiv 3/2022

Torhild

Selv om de kan spille på medarbeidere og kontorer over hele landet, ønsker Lyngdal-kontoret seg flere flinke kolleger.

Hessevik Eikeland er arealplanlegger og kontorleder ved kontoret til Asplan Viak i Lyngdal. Hun har utdannelse fra det som da het Landbrukshøgskolen på Ås, nå NMBU, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og har jobbet med arealplanlegging siden hun

ØNSKER FLERE FAGFOLK

TIL LYNGDAL

– Vi jobber i et landsomfattende nettverk med flere ulike fagområder

– Det som er unikt, er at når du går inn døra hos oss, så åpnes samtidig døra til 1200 fagfolk over hele Norge, alle med spesialkompetanse innen bygg og anlegg.

flyttet til Farsund for tjue år siden. Etter mange års arbeid både i det private og i to kommuner i Lister, begynte hun i Asplan Viak for litt over ett år siden.

innen bygg og anlegg og ønsker å knytte til oss enda flere flinke folk med den rette kompetansen, sier hun.

9ListerLiv 3/2022 «

Asplan Viak-kontoret i Lyngdal feiret nylig tretti år. Virksomheten begynte med Kåre Kalleberg, som fortsatt jobber ved kontoret og som har spesialkompetanse på vann- og avløpsanlegg. Han har i årenes løp bygd opp et sterkt fagmiljø, noe som gjør at hovedtyngden av prosjektene har vært innen vann og avløp. Slik er det også i dag, men flere fagfelt begynner å gjøre seg gjeldende. Torhild Hessevik Eikeland forteller at hun hovedsakelig jobber med reguleringsplaner og har nå flere prosjekter på gang, de fleste av dem på vegne av privatpersoner som planlegger bolig- eller hyttefelt.

BRUKER KVALITETENE

– Vi er på jakt etter folk innen bygg og anlegg, gjerne med spesialkompetanse,

understreker Torhild som oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

Hun er opptatt av å skape vinn-vinn–situasjoner.Mangeforhold

har oppigjennom årene hatt mange samarbeidsprosjekter med flere kommuner i Lister. Mange

REGULERINGSPLANER

–Vi utarbeider tegninger og søknader til kommunen, tar prosjekteringen og lager reguleringsplaner. Har du en eiendom du ønsker å utvikle, et boligfelt, hyttefelt eller næringsområde, så har vi kompetansen, sier hun.

har stor betydning når et område skal reguleres. Et godt kartleggingsarbeid er viktig for å finne ut hvilke områder som egner seg best for bygging, hvilken type bebyggelse man ønsker seg og hvordan denne best kan tilpasses natur og andre kvaliteter i området. Å ta vare både på landskap og natur, og integrere tomtene slik at området totalt sett får en bedre kvalitet, gir også høyere gevinst. Spesielt gjelder dette hytte- og boligtomter, påpeker Lyngdalskontorethun.

Gode medarbeidere på Lyngdalkontoret til Asplan Viak. I midten, kontorleder Torhild Hessevik Eikeland.

Lyngdal-kontoret er på jakt etter folk med spesialkompetanse innen bygg og anlegg.

Det er også Asplan Viak som har fått jobben med å utarbeide landskapsplanen for den kommende Anne Cath. Vestly-parken.

TA KONTAKT!

I dag er de seks ansatte på kontoret i Lyngdal. Ønsket er å bli flere. Forhåpentligvis innen året er omme, men det kommer helt an på.

–I tillegg har vi alltid vært gode på arealplanarbeid. Etter hvert har det også blitt mange prosjekter innen andre former for bygg og anlegg, legger avdelingslederen til.

har det vært utfordrende å få tak i den kompetansen de er på jakt –etter.Også

av prosjektene har dreid seg om å få et best mulig opplegg for vannforsyning og avløp.

Kontorleder og arealplanlegger Torhild Hessevik Eikeland. Mye av planleggingsarbeidet foregår på skjerm.

– Vi ønsker å bygge opp et miljø for flere fag her i Lyngdal, understreker SåTorhild.langt

nå jobber Asplan Viak Lyngdal blant annet med hovedplanen for vann og avløp i Lyngdal kommune, vannforsyning og sjøledning for landbasert akvakultur i Lundevågen i Farsund og fornyelse av vann- og avløpsnettet i Farsund. Når det gjelder planarbeid, jobber Torhild blant annet med Camp Lyngdal.

– Vi har hatt mange artige diskusjoner om nye former for camping. Det gjelder å tenke kreativt, smiler hun.

Vi ønsker å bygge opp et miljø for flere fag her i Lyngdal. Ta kontakt om du tenker at dette høres spennende ut eller kjenner noen du tenker burde være aktuelle for oss.

« «

10 ListerLiv 3/2022

STØRRE FAGMILJØ

behov for i Lister og hvordan vi kan trekke til oss de rette folka, fortsetter Akkurathun.

– Ta i hvert fall kontakt om du tenker at dette høres spennende ut, oppfordrer –Torhild.Ellerkjenner noen du tenker burde være aktuelle for oss.

Torhild Hessevik Eikeland

– Foreløpig har vi ingen arkitekter på kontoret vårt i Lyngdal, noe vi gjerne skulle hatt. Men vi har tilgang til arkitekter i systemet vårt og har blant annet samarbeidet med arkitekter ved Kristiansand-kontoret, noe som fungerer veldig fint, sier hun.

Lister Næringsforening har engasjert seg og er nå i ferd med å kartlegge hvilken kompetanse det er

Norconsult

og rådgivere bidrar til østMandalvestKristiandsand-E39 11ListerLiv 3/2022 Din totalleverandør av vinduer, dører og fasader i aluminium w w w t o r e a n d e r s e n a s 370 94 206 post@torandersen.as

norconsult.no/kristiansand

Våre ingeniører

en verdifull utvikling

Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi.

Alle typer Totalleverandørrørleggertjenester.avkomplette bad og våtrom. Installasjon av varmepumper og gulvvarme. Svegeskogen 3, Flekkefjord 38 32 32 20 | 455 04 370 | al@frov.no VEIEN TIL DRØMMEBADDITT Du finner oss i Svegeskogen!

Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

LISTERREGIONEN: LyngdalforBefolkningsvekstventeskuniFramtil2050vilinnbyggertalletiNorgevoksemed11prosent.DetsammegjelderforAgder.ILister-regionenerdetderimotbareiLyngdalatdetforventesvekst. Både i Agderregionen og i Norge for øvrig, vil byer og sentrale strøk får flere innbyggere, mens distriktene får færre. Foto: unsplash.com

framover vil ifølge SSB preges av lavere folkevekst og en økende andel eldre.

Ifølge ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er Lyngdal den eneste blant Lister-kommunene som forventes å få befolkningsvekst fram mot 2050. Tallene viser en forventet vekst i antall innbyggere på fem prosent, noe som tilsvarer 474 Innbyggerantalletinnbyggere.

Befolkningen i Norge blir eldre. Fra 2022 til 2050 er andelen i befolkningen som er 70 år og eldre ventet å øke fra 13 til 21 prosent.

at befolkningsveksten har vært høy i Norge, mens fødselsoverskuddet i samme periode har bidratt stadig –mindre.Viforventer

DISTRIKTENE TAPER

INNVANDRING

13ListerLiv 3/2022

Ifølge SSBs framskrivinger kommer befolkningen i Norge ytterligere til å sentraliseres, noe som går hardt utover de fleste kommunene i Listerregionen.

På landsbasis er det forventet at 40 prosent av samtlige kommuner i Norge kommer til å oppleve en nedgang i folketallet fram mot 2050. I Agder er det framskrevet nedgang i åtte av tjuefem kommuner. Blant disse åtte finner vi både Sirdal, Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

STØRST NEDGANG

I 2050 – I 2050 forventer vi at det årlig vil dø flere enn det fødes, og da vil innvandringen alene bidra til at vi fortsatt får folkevekst, påpeker Tømmerås.

Lyngdal er den eneste blant Lister-kommunene som forventes å få befolkningsvekst fram mot 2050. Foto: Lyngdal kommune

I 2031 vil det bo flere eldre (65+ år) enn unge (under 20 år) i landet som helhet. Dette vendepunktet vil skje på samme tid i Agder. Flekkefjord og Farsund vil være i en slik situasjon allerede om få år, mens det i Lyngdal ikke forventes å skje før i 2036.

Befolkningsvekst skjer når det fødes flere enn det dør, og når det er flere som innvandrer enn utvandrer fra landet. Høy nettoinnvandring, spesielt gjennom 2010-tallet, har bidratt til

FLERE ELDRE

I dagens Agder er det Risør som har den høyeste andelen eldre over 70 år. Til sammenligning har Iveland og Bykle lavest andel med henholdsvis 10 og 11 Befolkningsutviklingenprosent.

i Agder er i dag totalt 311.000. Ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) nyeste befolknings framskrivning skal dette antallet øke til 347.000 innbyggere i 2050, noe som tilsvarer en økning på 11 prosent, nøyaktig likt den forespeilede veksten på landsbasis.

– Framover vil befolkningsveksten i Norge bli betydelig lavere enn hva vi har vært vant med de siste tiårene, sier demograf Ane Tømmerås i SSB.

Flekkefjord og Farsund er ifølge SSB de kommunene som har størst framskrevet nedgang i befolkningen. Det kan bli over 550 færre innbyggere i disse to kommunen i 2050 sammenlignet med i dag.

I Agder er det som i landet for øvrig de største bykommunene Kristiansand, Grimstad og Arendal som vokser mest i antall innbyggere. Kristiansand topper lista med en forventet vekst på rundt 23.000 personer fram mot 2050, viser de nye tallene fra SSB.

«

SSBs framskriving legger til grunn at nettoinnvandringen vil øke noe de neste årene, hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina. Den vil deretter synke til en langsiktig trend på rundt 11.000-12.000 årlig.

at innvandring vil fortsette å være den sterkeste driveren til befolkningsvekst i Norge framover, men veksten vil ikke bli like høy som den har vært, noe som skyldes at vi også venter en noe lavere innvandring på sikt, fortsetter Ane Tømmerås.

At unge flytter til sentrale strøk og får barn der, bremser befolkningsaldringen i de norske byene. Til gjengjeld forårsaker det høy aldring i distriktene.

PAKKEPRISER

BILDENES BETYDNING

Favorittmotivet er mennesker; familiebilder, bilder av barn og brudepar. Sitt første speilreflekskamera fikk hun i 2009, samme dag som bestemoren døde, noe som ble en viktig påminner om bildenes betydning.

I dag opererer hun med pakkepriser fra 3.200 kroner og oppover i tillegg til priser per bilde, om det er andre ting enn portrettfotografering som står på Ettønskelisten.årpåfolkehøgskole

Therese Larsen (28) fra Borhaug i Farsund drømmer om å leve av å fotografere – og er godt på vei.

Siden denne dagen for tretten år siden, har Therese tatt mange bilder av både venner og familie. Etter hvert kom også oppdragene fra andre inn.

FOREVIGER ØYEBLIKKENE

– I starten tok jeg to hunder kroner per oppdrag, sier hun og ler lett.

14 ListerLiv 3/2022

–Man vet aldri når de man er glad i ikke er mer. Derfor er minnene så viktige, bildene av små og store øyeblikk, sier hun.

– Når man er alene, er det greit å ha en solid inntekt. Målet er å gå «all in» som fotograf, men jeg er ikke helt der enda, sier hun og forteller at hun har en seksti prosents stilling i dagligvarebutikken og tidvis også jobber der opp mot hundre prosent.

er fortsatt å finne i kassen på Joker-butikken på Borhaug på Lista, der hun har jobbet i elleve år, men fotooppdragene er en viktig sidegeskjeft, og i 2018 etablerte hun sitt eget foretak under navnet «Larsen Foto og Media».

i Bergen i 2012, på linja «Foto Global», ga ytterligere inspirasjon til fotosatsingen, og hun begynte å ta oppdrag utover venneog familiekretsen. I år har hun blant

Hun

«

Therese Larsen (28) drømmer om å jobbe som fotograf på heltid.

«

OVERSKYET BEST

– Jeg liker duse og varme farger. Skog er jeg ikke særlig glad i. Det gir et altfor grønt og lukket uttrykk, sier hun.

alltid på lek og moro i tillegg til selve fotograferingen.

DUSE OG VARME BILDER

For å balansere fotooppdragene med jobben på Joker, har hun lagt seg på rundt ti oppdrag i måneden.

15ListerLiv 3/2022

Når man tar bilder ute, som Therese, vil været alltid være en joker. Masse sol, lite sol, regn eller overskyet –det kan aldri helt planlegges, selv ikke med hjelp av dagens moderne værmeldingstjenester. Men det beste fotoværet er helt klart overskyet vær. Det gir et mykere lys.

FAMILIEFOTOGRAFERING

Ofte er det kundene selv som velger hvor bildene skal tas, spesielt gjelder det for brudepar. De har som regel sett for seg hvordan de vil ha det, noe Therese har full forståelse for.

– Hva vil du si er din signatur som fotograf? – Det må nok være tonene i bildene, lyset og fargene.

– Kileleken fungerer som regel alltid godt. Den løser opp og skaper gode smil. Enten skal alle kile mamma eller pappa eller en av ungene. Et annet alternativ er å få ungene til å leke i forgrunnen, mens foreldrene står i bakgrunnen og ser på – det gir ofte veldig fine øyeblikksbilder, eller så funker det også godt om jeg får familien til å gå mot eller fra meg, forteller hun.

Hun har tatt en god del familiebilder. ... og brudebilder. Lista-naturen er favorittkulisser. Alle foto: Therese Larsen

Som regel kommer kundene til Lista, der hun har flere gode lokasjoner å velge mellom. Favoritten er nok strendene, der både farger og lys er i tråd med det uttrykket hun liker aller best i bildene.

fotografthereselarsen.com.

Er det familier med små barn som skal fotograferes, forbereder hun seg

– Kundene finner meg på Facebook, Instagram eller nettsiden min,

– Er været overskyet, er Listastrendene en absolutt favoritt!

annet hatt kunder både fra Hidra, Kristiansand, Grimstad, Arendal og Egersund.

16 ListerLiv 3/2022 SOMMERENS BYFEST I LYNGDAL Det ble fantastisk kjekt! Fredag 15. juli, lørdag 16. og søndag 17. juli var det full fart og for første gang BYFEST i Lyngdal sentrum tre dager til ende. Det var noe veldig mange satte pris på, og her er glimt fra lørdagens program. «

17ListerLiv 3/2022 «

18 ListerLiv 3/2022 Bestill GRATIS huskatalog på hellvikhus.no BYGGE NYTT HUS? LEDIG STILLING: Fagansvarlig elkraft Vi søker en dyktig og positiv nøkkelperson for å drive kraftselskapet fremover gjennom forbedring av teknologi og vedlikeholdskonsepter. Søknadsfrist: 25. september 2022 Du finner mer informasjon om stillingen og Sira Kvina Kraftselskap på www.sirakvina.no Vi mertrengerkraft Sira Kvina kraftselskap er en spennende arbeidsplass og kan by på utfordringer og mange muligheter. Trenger du hjelp av en rørlegger eller baderomdesigner? Hos oss finner du fagfolk som er kvalifisert og utdannet for å gi deg best mulig service Bestill rørlegger eller baderomdesigner, eller ta turen innom en av butikkene våre i Flekkefjord, Lyngdal eller Farsund så hjelper vi deg! Kontakt oss Flekkefjord, Brogata 31 - t. 38 32 22 41 Lyngdal, Agnefestveien 30 - t. 38 33 00 70 Farsund, Sundeveien 37 - t. 38 39 00 44 VAKTTELEFON 24/7: 480 99 800Lyngdal - Farsund - www.bademiljo.no

NORGE OGSÅ NESTE ÅR

du med bussen i Nederland, er det noe rimeligere.

Ved vinduene er det laget trestoler slik at gjestene kan nyte utsikten mens bussen er på tur. Bussen er et skikkelig blikkfang blant de mange hvite bobilene og campingvognene ved Lomsesanden på Lista i Farsund. I sommer har de kjørt fra Kristiansand til Stavanger og tilbake.

19ListerLiv 3/2022

«De blir hos oss i to dager nå og kommer igjen med en ny gjeng senere i sommer. Jolisa og gjengen hennes har med seg ni ungdommer på aktivitetsopplevelser i Norge. Vi liker at vi ble et av stoppestedene deres», skriver Lomsesanden Opplevelser & Camping videre på sin Facebookside.

Maten lages i fellesskap enten på kjøkkenet i første etasje eller utendørs, og gjestene får bryne seg på alt fra surfing og kajakkpadling til fjellturer. Nederlenderne har fått oppleve både utsikten fra Preikestolen og Kjeragbolten.

Ikke rart denne bussen vekker oppsikt. Foto: Lomsesanden Opplevelser & Camping

FOLK BOOKER SEG INN

– Målet er å ta med gjestene på eventyr utendørs. Vi elsker Norge! Vi hadde ikke lyst til å være låst til ett sted. Dette er den perfekte løsningen.

Nå er bussen totalrenovert, har ni sengeplasser, solcellepanel på taket og byr på norske naturopplevelser.

Kjørende hostell på Lomsesanden

«

Så langt har det vært flest nederlandske gjester, og noen amerikanere, forteller søstrene. Men de er tydelige på at alle er velkomne. Planen er å komme tilbake til Norge igjen også neste år, og da står sikkert også Lomsesanden på programmet igjen.

TIL VG UTTALER NEDERLANDSKEDEJENTENE:

Det var i 2020 at tvillingsøstrene Saskia og Jolisa van Leeuwen (31) sammen med venninnen Eileen Helfferich (27), alle fra Nederland, bestemte seg for å gjøre om en buss til et kjørende hostell. For rundt 70.000 kroner kjøpte de en 40 kvadratmeter stor engelsk dobbeltdekker fra 1976 på et online bruktmarked.

BLIKKFANG

Tidligere har bussen kun fartet i Nederland. Men i april 2022 åpnet en ny skipsrute mellom Eemshaven og Kristiansand. Det har gitt nye muligheter. Bussen har en toppfart på 68 km/t, men de har klart å komme opp i 92 km/t i de norske nedoverbakkene, forteller jentene «Lakaravana»,stolt.

«Sannsynligvis årets mest spesielle innsjekk» skriver Lomsesanden Opplevelser & Camping på sin Facebookside og viser bilder av bussen til jentene fra Nederland.

– Du ser folk sperre opp øynene når vi kommer kjørende. Og når de ser at det er en jente som kjører i tillegg, er det gøy å se reaksjonene deres, forteller Saskia videre til VG.

som er navnet på bussen, kan leies i sin helhet, eller man kan booke seg inn én og én. Det siste er det mest vanlige, ifølge jentene. For en 8-dagers tur i Norge er prislappen 13.000 kroner. Da er alle måltider og aktiviteter inkludert. Blir

UNG REKRUTTERING

– I sommer har vi hatt ni studenter hos oss. De studerer økonomi, IT og markedsføringsledelse. Gjennom denne ordningen får de ikke bare relevant arbeidserfaring, men blir også kjent med oss som bank og arbeidsmiljø. Vi ønsker å synliggøre banken som en attraktiv arbeidsgiver, noe som er helt nødvendig for å få tak i relevant kompetanse og for å få ungdommene til å flytte hjem igjen etter endt studietid, påpeker banksjefen. Summer internship er en del av bankens langsiktige rekutteringsstrategi og det

NYTT KONTOR I MANDAL

har egentlig lagt opp til en motstrømsstrategi sammenliknet med de større bankene. Der de legger ned, etablerer vi, smiler hun.

20 ListerLiv 3/2022 «

Siden Nag Flikka begynte som banksjef i september for to år siden, har ikke bare et nytt avdelingskontor kommet til, men antall ansatte har økt fra 37 til 53, og banken har for første gang i historien fått ny logo og visuell profil.

Vekst

Samtidig som Flekkefjord Sparebank satser på flere folk, må de også henge med i teknologiutviklingen og tilby de digitale tjenestene som bankkunder i 2022 forventer.

– Vi ønsker å ha begge hendene på rattet og videreutvikle banken til beste for regionen vi opererer i. Da er det viktig at beslutningene tas lokalt og ikke på et hovedkontor et annet sted i landet. All vår kapital skal brukes på innbyggere og næringsliv i Lister- og Lindesnesregionen, der vi også skal dele av vårt overskudd og hele tiden bidra som en engasjert samfunnsaktør, fastslår banksjefen som blant annet har bakgrunn som finansdirektør i AFHungruppen.erogså

veldig opptatt av å ansette lokale folk som kjenner området. Derfor har banken blant annet opprettet «summer internship» for studenter i regionen, unge folk som studerer utenbys og som har en kompetanse banken trenger.

– Den gamle var veldig fin, men produsert for trykk. I dagens digitale banksamfunn trenger vi en logo som fungerer på nett, sier hun.

I år er det 185 år siden Flekkefjord Sparebank for første gang åpnet dørene, da som den første sparebanken mellom Stavanger og Kristiansand. I dag er banken en av Norges lengstlevende, selvstendige banker, og ambisjonene er klare:

FRAMTIDSRETTET

gleder banksjefen at flere som hadde studentkontrakt i fjor, også er på plass i –år.Vi

– Derfor er det så viktig med gode samarbeidspartnere, understreker

LISTERS EGEN «LOKALBANK» RUSTER OPP

er helt avgjørende for at vi skal kunne være en selvstendig sparebank også framover i tid. Derfor må vi øke markedsandelen i flere deler av regionen, fastslår administrerende banksjef, Heidi Nag Flikka.

Nylig åpnet hun et nytt avdelingskontor i Mandal og har nå fem i tallet. I tillegg til Mandal er sparebanken representert i Moi, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal. Hovedkontoret ligger, som navnet tilsier, i Flekkefjord, der banken har en markedsandel på rundt femti prosent.

Vil være selvstendig Mens andre banker på størrelse med Flekkefjord Sparebank går inn i allianser eller slår seg sammen med andre, ønsker Flekkefjord Sparebank å stå på egne ben. Hvorfor er det så viktig?

Foto:Lindesnesregionen.FlekkefjordSparebank

har flere filialer i Lister- og

Flekkefjord,HovedkontoretSparebankliggerimenbanken

21ListerLiv 3/2022

Administrerende banksjef, Heidi Nag Flikka, har store vekstambisjoner for den lokale sparebanken. Foto: Flekkefjord

Ikke hvem som helst kan bli kunde i Flekkefjord Sparebank. Men bor du i Lister- eller Lindesnesregionen eller har tilhørighet der, er du velkommen som kunde.

Flekkefjord Sparebank feirer 185 år i år. Foto: BRKLY

setting.mensegsamtidiglønnsomt,habanksektorenbankselv.–vekst.banksjefenlokalsamfunn.godeogvisamfunnsaktørengasjertderskalstøtteoppombidratilåbyggeoglevende«somharetklartmålomÅblienstørrebank,eretmålisegDetstillesstorekravtilådrivei2022.Myeharendretsegidesenereår,ogvimåenvissstørrelseforåkunnedrivesierhunogfortellerathunerveldigopptattavåtamedhistorientilFlekkefjordSparebank,plasseredenienframtidsrettet

brenner

22 ListerLiv 3/2022

– Når vi i år markerer vårt 185-års jubileum, så feirer vi både fortid, nåtid og framtid. Vi går spennende tider i møte, avslutter Heidi Nag Flikka, bankens første kvinnelige banksjef noensinne. tilbyr tjenester innen bygg og anlegg

Arkitekt , ingeniør og konsulenttjenester Vi

Foto: Thomas Abrahamsen

O r g n r 8 2 6 0 9 1 3 1 2 V o l l m o n a v e i e n 3 8 , 4 5 5 0 F a r s u n d T l f 4 7 6 6 8 6 8 1 E p o s t : p o s t @ g t a k k n o w w w g t a k k n o «

Dessuten jeg for bankens rolle som

Banken har opprettet «summer internship» for studenter i regionen, unge folk som studerer utenbys og som har en kompetanse banken trenger.

SPENNENDE LEDEROPPGAVE

– Jeg er lokalpatriot. Å få lede en så tradisjonsrik virksomhet med så lang historie, ser jeg på som en spennende og stor lederoppgave. Dessuten brenner jeg for bankens rolle som engasjert samfunnsaktør der vi skal støtte opp om og bidra til å bygge gode og levende lokalsamfunn.

23ListerLiv 3/2022 VI BORER ETTER S T Å L E S E N B R Ø N N B O R I N G A S 4 5 6 0 V A N S E / T L F 9 0 9 8 5 1 7 2 l e i f . a r i l d . s t a l e s e n @ g m a i l . c o m VANN! Trenger Flekkefjord!medTaelektriker?dukontaktBravida Tlf. 38 32 69 www.bravida.no/flekkefjord00 Vi kanogkonstruksjonbygg KONTAKT OSS b derome.no, tel 37 40 03 00, alfatre-sor@derome.no Fabrikker i Grimstad, Larvik, Minnesund, Svarstad og Tanumshede Vi har mange år med opparbeidet kompetanse innen alt av trekonstruksjoner til alle typer bygg: → takstoler →→bjelkelagprecut → bæresystemer → spesialkonstruksjoner Nå er vi på Alfa Tre en del Deromeav

– Det er så vi kan kommunisere med alle, smiler han.

I NYE LOKALER

Byrået

– Det var som å flytte fra en sliten hybel til et nytt hus, smiler Hugo. De eier de nye lokalene selv og har vært med i planleggingen helt fra starten av, noe som betyr at de har fått akkurat de tilpasningene de var ute etter.

24 ListerLiv 3/2022

BRKLYN er Lister-regionens hoffeleverandør av design, film, foto, bildekor, profileringsartikler, nettsider, annonser og skilt, ja, muligens også enda mer.

Reklamebransjen har tradisjonelt sett vært svært konjunkturavhengig. Når samfunnshjulene går fort rundt, står oppdragene i kø. Når det butter imot, minker oppdragene, ja, forsvinner ofte helt. Dette har til nå vært ukjent for BRKLYN som i desember i fjor flyttet fra lokaler i Elvegata til nye lokaler i området der den gamle pølsefabrikken til Svindland var lokalisert.

« T a k o n t a k t f o r e t u f o r p l i k t e n d e t i l b u d T l f : 3 8 3 2 5 4 0 0 h o r j e n . f l e k k e f j o r d @ n o r l i . n o V i m ø b l e r e r d i n b e d r i f t

Reklamebyrået i Flekkefjod har flyttet inn i nye og moderne lokaler. Foto: BRKLYN

–Vi har kunder i Stavanger og Kristiansand også, men tyngdepunktet er Listerregionen: Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Farsund, samt Moi og Egersund, forteller Hugo Skarsten Larsen, som er fra Flekkefjord, bor i Flekkefjord og jobber som designer og fotograf i byrået.

i Flekkefjord er et fullservice reklamebyrå som bistår med det aller, aller meste som bedrifter, foreninger, lag, festivaler og privatpersoner måtte trenge av profileringsartikler og designhjelp. Veldig mange lokale aktører i Flekkefjord og omegn har da også hyret inn BRKLYN for å finne sitt særpreg eller produsere ulike ting som skal fremme virksomheten.

Ronald overtok et eksisterende reklamebyrå i Flekkefjord, endret navn og ga det ny profil. En del kunder var allerede tilknyttet byrået i tillegg til de nye kontaktene Ronald brakte med seg inn, og dermed fikk han virksomheten raskt i gang. Hugo kom inn ikke mange månedene etter, og i dag er de fem fast ansatte og tre eiere i selskapet.

– Og så leier vi inn tjenester som vi eventuelt trenger utover det vi selv gjør, legger Hugo til.

Hugo henvender seg til makker Ronald Lohne, som startet byrået i 2014.

PREGER NÆRINGSLIVET I LISTER

25ListerLiv 3/2022 I dag er det Foto:forfotograferingproduktsomgjelderHugoSkarstenLarsen.BethiDirdalJåtun «

Byrået gjør en god del produktfotografering for bedrifter i Listerregionen.

Hugo Skarsten Larsen

Han ser ikke bort ifra at de vil trenge flere folk – på sikt. Kanskje først og fremst i produksjonen.

FLERE FOLK?

26 ListerLiv 3/2022 «

Vi har også en del faste ramme avtaler med større kunder som for eksempel Egenes Brannteknikk og AMV, Andersen Mekaniske Verksted. Dette er viktig for oss.

I starten var det naturlig å bruke en del av tiden på innsalg.

PRODUKSJON

– Vi er opptatt av fornøyde kunder. Så snar vi er ferdig med ett oppdrag, kommer som regel nye inn, forteller de to.

Som regel kommer de ganske raskt fram til det kundene er ute –etter.Når et firma for eksempel kommer for å få laget en logo, starter vi som regel med et innledende møte etterfulgt av en oppfølgingsmail med oppdragsbeskrivelse og pris. Så fort kunden godkjenner, lager vi en presentasjon. I veldig mange tilfeller er det «spot on», og da går vi videre til utførelsen og lager filer og produkter alt etter hva kundene ønsker.

– Vi har også en del faste rammeavtaler med større kunder som for eksempel Egenes Brannteknikk og AMV, Andersen Mekaniske Verksted. Dette er viktig for oss, poengterer han.

Store maskiner gjør at BRKLYN både produserer skilt og trykker på tekstiler og andre ting. Foto: BRKLYN

Unikt med BRKLYN er at de nærmest har sitt eget lille trykkeri i byrået. Store maskiner gjør at de kan produsere plakater og skilt i mindre og større skala. De kan også trykke logoer, bilder eller tekster på tekstiler eller andre ting og er blant annet fast leverandør av drakter til flere lokale fotballklubber.

RETT PÅ

– Akkurat nå klarer vi oss, men det går hele tiden framover. Det koster å utvide laget med én person, men jeg ser ikke bort ifra at det kan skje.

«

Hugo stortrives i jobben, både med de ulike oppgavene og med menneskene han jobber sammen med. Spesielt godt trives han når han kan utfordre seg selv, tenke nytt og forsøke å komme fram til de løsningene som gagner kunden best.

Hugo Skarsten Larsen har jobbet i byrået siden starten.

27ListerLiv 3/2022 fornminneparkTingvatn Åpent alle søndager Flekkefjordmuseum Åpent 3. og 6. oktober NordbergFort Åpent alle søndager og 4. oktober Vigeland hus i Mandal Åpent 4. og 6. oktober UldvarefabrikSjølingstad Åpent 4.-7. og 11.-14. oktober Se program og åpningstider: Høstferievestagdermuseet.nopå Vest-Agder-museet EPSI 2021 EPSI 2021 år på rad med Norges mest fornøyde tv- og bredbåndskunder Tregt eller ustabilt nett kan fort gi dårlig stemning. Vi leverer lynraskt og stabilt fibernett med lokal kundeservice til Norges mest fornøyde kunder. Mindre irritasjon = mer idyll. Vi leverer Norges raskeste og mest stabile familieidyll

Landhandelen på Andabeløy, eller «Øyna» som folk kaller den, der det bor 120 fastboende, er blitt såkalt «døgnåpen butikk», noe som betyr at både de 120 fastboende og hyttefolket på øya kan handle akkurat når på døgnet det passer dem.

MERKUR-BOKHANDLER

28 ListerLiv 3/2022

Åshild Vere Jacobsen, som driver Farsund Bokhandel i Farsund, sitter i styret for Merkur-programmet, som representant for bokhandlerne.

HØYTEKNOLOGISK

butikkDøgnåpenpå«Øyna»

De ansatte i butikken på Andabeløy er veldig godt fornøyd med at Øyna Landhandel er blitt døgnåpen. Foto. Smaabyfotografen

Like før sommeren ble landhandelen på øya døgnåpen og ferja elektrisk –med gratis overfart. Dette ble selvsagt behørig markert.

«A

Merkur-programmet har hun vært tilknyttet siden 2008. Bokhandelen hennes i Farsund var en av tre butikker som

– Den nye elferja er et fantastisk miljøløft for Flekkefjord kommune og spesielt for dem som bor her ute på Andabeløy. Med den nye ferja reduserer vi utslippene med 80 prosent. Elferja er helt stille når den trafikkerer fjorden. Det gleder jeg meg over, sa områdeleder Dag Eriksen i Boreal Sjø i sin tale for dagen.

Elisabeth Tobiassen fra Andabeløy Vel takket på sin side Merkur-programmet og Listerfondet som begge har bidratt til finansieringen av det nye betalingssystemet på butikken der kundene nå enkelt kan benytte bankkort og kode for å komme inn i butikken, finne varene de vil ha, scanne dem i den selvbetjente kassen, og benytte

deltok i pilotprosjektet «Bokhandelen som sosial og kulturell –arena».Kontakten med Merkur har vært viktig for meg som distriktbokhandler, og den har vært avgjørende for utviklingen av «kulturbokhandelen». Både nettverksbygging, kompetanseutvikling, konsulentbistand og støtteordninger har vært avgjørende for å kunne utvikle den lokale

Åshild som har jobbet i bokhandel hele sitt yrkesaktive liv, feiret nylig 20-årsjubileum for Farsund Bokhandel som hun selv både eier og driver. Hun sitter også i styret for Bokhandlerforeningen.

ndabeløy er Flekkefjords nest største, naboøy til Hidra og ligger med innsyn innover mot Flekkefjord sentrum.

Lister representert i Merkur-styret

HANDLEKRAFTIG

GODT SAMMENSATT

29ListerLiv 3/2022 «

Så lenge Øyna Landhandel er en del av Merkur–programmet, har 75 prosent av utgiftene i forbindelse med oppgraderingen blitt dekket.

Åshild programmet.styretFarsund,BokhandeldriverJacobsen,VeresomFarsundisitteriiMerkur-

– Jeg er ekstra glad i butikken her på Øyna der jeg også var med da det først ble bestemt å bygge butikk her for 21 år siden. Jeg tror det tok bare fem uker fra beslutningen om å bygge butikk ble tatt til den stod ferdig. Det viser et lokalsamfunn som virkelig tar tak når det gjelder, uttaler Merkur-programmet,han.som

Roy Mikalsen, som jobber som konsulent i Merkurprogrammet, løftet fram landhandelen på Andabeløy som en høyteknologisk butikk.

FORTSATT KUNDEKONTAKT

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppnevner programstyret for Merkur. Styret, som er sammensatt av representanter for dagligvarekjedene, butikkdrivere, kommuner og andre samarbeidspartnere, vedtar budsjett og gir strategiske føringer for det daglige arbeidet i Merkur-programmet.

Mikalsen har på vegne av Merkurprogrammet i Agder ansvaret for til sammen rundt 60 bygdebutikker. I nær fremtid er det planlagt 10 nye selvbetjente og døgnåpne butikker i Agder.

en del av regjeringens distriktssatsing. Hovedmålsettingen er å få folk til å bosette seg og bli boende i distriktene.

– Vi kjenner til de lange åpningstidene i byen. I distriktene kan vi ikke på samme måte ha folk i butikken like lenge. Men med døgnåpen butikk, løser vi utfordringen, påpeker han.

kassakvitteringen til å komme seg ut av butikken igjen.

bokhandelen til å bli en etablert sosial og kulturell arena i Farsund – i tillegg til å være en tradisjonell bok- og papirhandel, sier hun.

Ferja til Andabeløy har både blitt elektrisk og gratis i løpet av året. Foto: Smaabyfotografen

ligger under kommunal- og distriktsdepartementet, er

BEDRE BETINGELSER

Turen fra Abelnes til Andabeløy tar bare sju minutter. Som regel ligger båten en halv time på «Øyna» i de rolige formiddagstimene. Men i

30 ListerLiv 3/2022 «

OGSÅ DRIVSTOFF

ØKT OMSETNING

morgen- og ettermiddagsrushet går den i ett kjør. I år har også ferjeturen blitt gratis både for biler og passasjerer, og med døgnåpen dagligvarebutikk, har de fastboende fått en mer fleksibel hverdag.

butikker.avomlegginggirprogramMerkur-mentetsdeparteogKommunal-distriktsstøttetildistrikts

Øyna Landhandel fikk støtte fra Merkur-programmet til å legge om butikken til døgnåpen butikk med det som kreves av teknologi og tilrettelegging.

Den ordinære kassen er blitt erstattet med en selvbetjeningskasse, og overvåkingskameraer sammen med RMA-Butikkstyring, sørger for at Øyna Landhandel kan fjernstyres. De ansatte deler på å gå vakt. Skulle noe skje, er det alltid noen som kan hjelpe, uansett når på døgnet det måtte være.

Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knyttet til utvikling av dagligvarebutikker og drivstoffanlegg i distriktene. Budsjettrammen for 2022 er på 61 millioner kroner.

Målet er at de nye selvbetjenings systemene skal gi omsetningsvekst i butikken. Øyna Landhandel er Andabeløys eneste butikk, og på de mindre enn 100 kvadratmeterne får man kjøpt både dagligvarer, lokale produkter, tur– og turistutstyr, bensin, diesel og gass.

Støtte fra Merkur-programmet

Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til gode, nærliggende dagligvarebutikker og også bokhandlere. For å få til dette, har Merkur-programmet blant annet ansatt ti konsulenter som bidrar til å gi kjøpmenn i distrikter over hele landet både opplæring og rådgivning.

– Dette betyr ikke redusert kontakt med kundene, tvert imot. Det viktigste er jo kontakten mellom kundene og de som jobber der. Med selvbetjente kasser vil de ansatte, når de er på jobb, få bare enda mer tid til å prate med kundene, sier han.

DAGLIGVARE OG BOKHANDEL

Andabeløy har de siste årene opplevd økt aktivitet gjennom flere turløyper og opplevelser. Større aktivitet på øya fører også til større aktivitet i butikken som er det lille lokalsamfunnets møtepunkt. Det var også lokale entreprenører som bidro til å få de nye systemene på plass.

Merkur arbeider også for at butikkene skal etablere tilleggstjenester, noe som ikke bare gir større lønnsomhet, men også et bedre tjenestetilbud for innbyggerne.

Merkur-programmet er kommunal- og distrikts departementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet er en del av Distriktssenteret.

Nå kan 120 fastboende handler på butikken hele døgnet – det samme gjelder selvsagt hyttefolk og besøkende. Foto: Øyna Landhandel

Arkitektur er utforming av en bygningskropp/et anlegg i et landskap som sees enkeltvis eller samlet. Praktiske og sanselige behov skal være tilfredsstilt. Arkitektur skal ivareta de indre rom og plassdannelsen mellom bygninger.

Arkitektur er kunsten å planlegge og utforme byggverk.

Arkitektur Landskap Arealplanlegging

Arkitektur

S T R A N D G A T E N 3 2 , 4 4 0 0 F L E K K E F J O R D 9 5 0 0 7 0 9 9 A I N A @ A B I D E S I G N N LØSNINGERPRIVATEINTERIØRARKITEKTTJENESTEROOGOFFENTLIGEOPPDRAGTILPASSETDITTBEHOV V Å R E A R B E I D S O M R Å D E R BYGGETEKNIKK UAVHENGIG KONTROLL SØKNADSARBEID T A K O N T A K T 908 39 121 | MIKAEL@VIKBP.NO STRANDGATEN 32, 4400 FLEKKEFJORD HEAD ENERGY BRANNCON w w w . h e a d e n e r g y . n o

Vi er av den oppfatning at arkitekten er og alltid vil være en av de viktigste samarbeidspartnerne i de fleste byggesaker. Vi forsøker å være bevisste på å tilpasse oss de krav omgivelsene til enhver tid stiller, da våre oppgaver vil variere fra sak til sak. Vi ønsker å levere høy kvalitet på våre tjenester og bli førstevalget for oppdragsgivere innen vår region.

Landskap Arealplanlegging

For å kunne levere god arkitektur er vårt mål å ivareta kontinuerlig kompetanseutvikling og beholde og videreutvikle vårt gode medmenneskelige miljø som basis for våre prestasjoner

SALGSTID

Flekkefjord for seks år siden, og som i år også har tatt inn dameklær i sortimentet, smiler mot kompanjong Hilde når hun forteller. De to eier og driver klesbutikken på hjørnet i Kirkegata i småbyen som i dag syder av liv. Turistene preger bybildet og det går i tysk, amerikansk og nederlandsk i tillegg til norsk, selvsagt.

– Men er det ikke litt småskummelt å handle på vegne av svigersønnen?

Anita, som startet herre butikken Paa Lundsen i

Vi lar oss fascinere av oppgaven kunden har gitt Siv Anita. Selv om de Paa Lundsen har et nært forhold til kundene sine, kan ikke dette akkurat være hverdagskost.

«Siv

De startet salget i slutten av juli, og salgsplakatene fyller både bord og stativ i butikken, noe Asbjørg Ubostad, som tidligere bodde i Flekkefjord, men nå har flyttet til Farsund, vet å benytte seg av. Foran henne på disken ligger firefem plagg – til svigersønnen. Nok et overraskende trekk. Paa Lundsen-kundene er tydeligvis ikke som alle andre kunder.

– Han foretrekker dette merket, sier hun forklarende mens Siv Anita sirlig bretter de ulike plaggene sammen og putter dem i en pose.

– Nå fikk jeg nettopp en telefon fra en kunde som har bryllupsdag i dag og som ville at jeg skulle finne et antrekk til kona som gave i anledning dagen.

– Jo, så absolutt. Hun ler.

– Men jeg har konferert med datteren min på telefon. Vi finner utav det.

NÅ OGSÅ DAMEKLÆR

– Du har allerede i tankene hva du skal plukke ut som bryllupsdagsgave?

Hun nikker, fortsatt med smilet om –munnen.Jegser for meg hva det skal være, ja.

TIL HERRE OG PAADAMELUNDSEN

Paa Lundsen er den eneste klesbutikken i sentrum av Flekkefjord som tilbyr herreklær. Det var også derfor Siv Anita valgte å fortsette med det da herreklesbutikken hun tidligere jobbet i, la ned. Nå har hun drevet i seks år og opparbeidet seg en solid og trofast kundekrets. Etter at kompanjong Hilde kom inn i bildet, har de også valgt å ta inn dameklær.

32 ListerLiv 3/2022

Hilde (t.v.) og Siv Anita eier og driver nisjebutikken Paa Lundsen med klær til både herrer og damer.

Sommeren travel Paa Lundsen i Flekkefjord.

« Vi fører merker som: Katrin Uri BIBENyTi Mo Second Female Just Female Selected FemmemYasflerTO KA Kirkegaten 17, Flekkefjord T: 38322535

er spesielt

hos

HØSTENS NYHETER

At det skulle ende opp med kompani skap, var ikke i tankene hennes den gang. Men kanskje Hilde gikk med slike planer. Hun sier i alle fall lurt:

– Det går mye i jordfarger og de litt brente høstfargene som oker og rustrødt. Svart, selvsagt, men også denne friske grønnfargen, forteller Hilde og viser fram en nydelig tunikaliknende kjole i knæsj grønn.

Vi begynte i januar, så det er fortsatt veldig ferskt, men responsen har så langt vært god. Det ser lovende ut, fastslår de to.

Hun stortrives i butikken på hjørnet, der hun enda er nokså ny. Kundekontakt har hun imidlertid lang erfaring med. Tidligere jobbet hun hos en optiker.

Men å drive butikk er en livsstil, noe de to damene i Flekkefjord ser ut til å ha funnet seg godt til rette med. Så blir det spennende å se om Paa Lundsen utvider med en etasje til etter hvert. Det har ingen hast, samtidig er det godt å vite at muligheten er der.

Blir det så bra som de har tenkt, kan det være at de utvider butikken med en etasje til. Etasjen over står for øyeblikket tom, mens kjelleretasjen under butikklokalet, benyttes som lager.

– De er veldig forskjellige. Mens damene liker å kikke og prøve klær, kommer mennene først og fremst når de trenger noe nytt og er veldig glade for å få hjelp til å finne enten ny dress eller nytt hverdagsantrekk.

LIVSSTIL

Asbjørg Ubostad, som bor i Farsund, har fått i oppdrag av svigersønnen å handle klær i et spesielt merke Paa Lundsen.

Her, på hjørnet av Kirkegata i Flekkefjord, ligger klesbutikken Paa Lundsen.

– Nei! Det kommer unisont.

Kundene strømmer til Paa Lundsen denne sommerdagen i august. De fleste er mest interessert i salgsstativene, men noen er også nysgjerrige på høstens nyheter.

TOSPANN

– Hilde stod plutselig foran meg i butikken en dag. Hun hadde hørt at jeg trengte folk, noe som var helt riktig, husker Siv Anita.

– Det er godt å kunne skille ting. Vi jobber sammen og trives godt med det, sier Hilde.

FLEKKEFJORD KULTURSENTER BILLETTER OG INFO FINNER DU WWW.FLEKKEFJORDKULTURSENTER.NOPÅ

– Helt det samme blir det jo ikke i en klesbutikk, men mye er likt, smiler hun og forteller at hun liker den variasjonen som herre- og damekundene gir.

Det merkes at de to innehaverne har et eget lag med det de driver med. Å eie noe selv, gir et ekstra gir, minst.

– Siv Anita visste ikke hva hun begikk seg ut på da hun tok inn meg.

– Men utenom jobb er vi jo stadig på sms eller telefon, smiler Siv Anita.

– Kjente dere hverandre fra før av?

De mener begge det var en fordel at de ikke kjente hverandre fra før av, at de ikke var venninner eller i slekt.

34 ListerLiv 3/2022 «–

– Joda... De ler godt og det ser ut som det går opp for dem begge at de faktisk tilbringer ganske så mye tid sammen også utenom arbeidstid.

Helt i starten av stien ligger to ganske intakte «jorplehus» – potetkjellere. I løpet av turrunden passeres også en gammel steinmur som står igjen etter hus fra gammelt av.

KORT RUND

Alle foto: Ut på tur Lister/Gjert Caspersen

I kystheilandskapet mellom Austad og Epledal i Lyngdal finner du en kort og fin rundtur med god utsikt.

TUR I LYNGDAL

Turen er godt skiltet og merket, har en lengde på rundt 2,5 kilometer og er ifølge Lister Friluftsråd av middels vanskelighetsgrad. Stien følger gamle gårdsveier langs gamle steinmurer og opp på det åpne heiområdet «Skuldra». Her er god utsikt utover Grønsfjorden til Lindesneshalvøya og vestover mot Farsund.

Adkomst: Fra Lyngdal kjører man mot Korshavn og tar av mot Epledal. Etter én kilometer går en vei opp til høyre. Følg denne veien cirka 250 meter innover og ta så innover stien til høyre. (Kilde/foto: Lister Friluftsråd/Gjert Caspersen) -

35ListerLiv 3/2022 «

36 ListerLiv 3/2022 Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også. Deloitte skaper verdier i Lister, samtidig som vi benytter oss av vår nasjonale og globale kompetanse. Vi leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser, konsulenttjenester og utleie av økonomipersonell. Sammen med deg finner vi de beste løsningene! Vi holder til i Lyngdal Kontakt: Helge Ege – tlf: 996 04 563, hege@deloitte.no www.deloitte.no Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. © 2022 Deloitte AS –Din lokale rådgiver på Sørlandet Våre arbeidsområder: • Byggeteknikk • Brannteknikk • Bygningsfysikk • Geoteknikk • Undervannsinspeksjoner • Rehabilitering • Miljørådgivning • Uavhengig kontroll • Industri- og næringsarkitekt Våre kontorlokasjoner: Kristiansand, Hunsfoss - Vennesla, Grimstad, Vigeland - Lindesnes og Hovden i Setesdal Les mer her: www.dagfinskaar.no Dinosaurene var oljens øyenvitner. Da grunnlaget for oljen og gassen på norsk sokkel ble lagt for mange millionerår siden, vandret dinosaurer på datidens kontinenter. Utstillingen står til 30. september

37ListerLiv 3/2022

I Hægebostad kommune finner dere en turstol på Blomliknuten og på IStakksteinsliknuten.Kvinesdalkommune

Bondelaget på Lista og i Lyngdal har i flere år arrangert «Landøyda-aksjonen» der flotte premier gir spiren til ekstra innsats, og absolutt alle er invitert til å være med, ikke utelukkende bøndene selv.

I fjor ble det samlet inn til sammen 1,8 tonn av den giftige planten. Ifølge Bondelaget er 200 gram av planten med de gule, små blomstene nok til å drepe en ku.

ALLE INVITERES MED

På sin Facebookside skriver det lokale bondelaget at det første hengerlasset som ble levert til destruering til sammen veide hele 2.420 kilo.

i Lista- og Lyngdalsområdet

Å rive planten opp med roten, er det beste. Eventuelt kan man hogge av planten, så den ikke får strødd seg.

Aksjonen er et samarbeid mellom Lista og Lyngdal Bondelag sammen med Landbrukskontoret i Farsund og Lyngdal. Denne blomsten er farlig for kyr som beiter. Lokale Bondelag tar affære.

I Farsund kommune er det Skjolnesveten, St. Olavsvarden og

Belønning når du når toppen. Foto: Lister Friluftsråd

«

Tilhengere for levering av ugressplanten i plastsekker står flere steder i Lyngdals- og Farsundsområdet. De som vil være med, kan også finne plastsekker ved tilhengerne.

Lista og Lyngdal Bondelag hadde i midten av august allerede samlet inn 600 kilo mer av den for landbruket uønskede planten «landøyda» enn på samme tid i fjor.

GODT TILRETTELAGT

Turstoler på toppen

Varbakk som alle tre har fått hver sin Iturstol.Lyngdal kommune har både Neseknipen, Skuldra, Skrelia og Månen fått hver sin turstol og i Flekkefjord kommune finner dere turstolen på Høgåsen og på Pederåsen.

står turstolen på Geiteknuten og på Knaben.

Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blad. Planten kan bli én meter høy og finnes oftest langs veier og grøfter. Hver plante kan lage over 2.000 frø som svever langt med vinden. Frøene dannes nå, så derfor haster det med en aksjon mot planten», skriver Bondelaget videre på sin Facebookside.

Som et tiltak for å få flere ut på tur og for å «lokke» enkelte til å ta turen helt opp til et utsiktspunkt, har Lister Friluftsråd bestemt seg for å sette ut turstoler som en liten «bonus» når man har nådd en

Ugressaksjontopp.

«Landøyda er giftig for storfe og hest, og ugraset sprer seg til stadig nye områder.

snakker med henne bare få dager før åpningen av det nye museumsbygget i begynnelsen av juli.

Fortsatt mangler 16 millioner kroner til å få utstillingene på plass, men i løpet av de fem ukene senteret hadde åpent i sommer, var 11.000 gjester innom. Vitensenteret, som etter planen åpner igjen i oktober, tar uansett imot grupper etter avtale.

Det spektakulære bygget ligger like ved de berømte Hellerenhusene som rundt 40.000 turister kommer for å se hver eneste sommer. Prosjektleder for Jøssingfjord Vitenmuseum, Bess Grastveit, er forberedt på storinnrykk når ListerLiv

DET MUSEETSPEKTAKULÆREIJØSSINGFJORD

– Hva forventer du?

38 ListerLiv 3/2022

MANGE TURISTER

«

Museumsbutikken er ferdig – og har holdt åpent hele sommeren. Den har plass til 100 gjester, og i amfiet kan 86 personer se den 55 minutter lange filmen om krigshendelsene i Jøssingfjord. Det koster bare femti kroner per person.

– Mye folk! Det er allerede mange som spør.

I dette landskapetfantastiskeligger det nye Jøssingfjord Vitensenter. Foto: Jan Ove Grastveit

Vi kjenner Lister og vi kjenner Agder. Vi jobber hver dag for å ha mest for å ha de mest fornøyde kundene. Kom gjerne innom ett av våre kontorer for en boligprat.

I august åpnet vi eget kontor i Flekkefjord. Vi har også kontorer i Lyngdal, Kvinesdal, Farsund og Tonstad. Du finner oss også i Kristiansand og på Evje.

– Så langt har vi fått på plass 102 millioner kroner. Får vi bare inn de siste 16 millionene, er alt komplett, sier prosjektlederen som har jobbet med etableringen av praktbygget i Jøssingfjord helt siden 2007. Veien har vært kronglete, og spesielt har finansieringen vært krevende.

– Det begynte med at vi søkte nasjonale kulturbyggmidler. Sokndal kommune hadde da allerede gått inn med fem millioner kroner. Siden tilbudet vårt har nasjonalt innhold,

kjøpe bolig? Ta en prat med oss.

– Framme i kafeen er det 13,5 meter under taket og en utsikt som hører sjeldenhetene til, smiler hun og legger til at de som ønsker guida tur i bygget blant annet kommer opp i andre etasje der de får se både spennende arkitektur og natur.

«

Hun gleder seg til å vise folk rundt i det fantastiske bygget. Selvsagt hadde hun ønsket at alt var på plass, men det er likevel godt å kunne vise fram noe.

Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet Avd.

SelgeFlekkefjordeller

Hele eiendomsmeglerListers

Vi i Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet hjelper deg med kjøp og salg av bolig, fritidsbolig og eiendom i hele Lister-regionen – nå også i Flekkefjord.

KREVENDE FINANSIERING

40 ListerLiv 3/2022

–Vi har allerede planlagt og utformet utstillingene ned til hver minste bokstav. Håpet er at vi klarer å få på plass den gjenstående finansieringen slik at vi kan begynne installeringen til høsten, sier Grastveit forhåpningsfullt.

Det nye senteret ligger like ved denne turistattraksjonen. Foto: Jan Ove Grastveit

God mat og utsikt fra kafeen i det nye vitensenteret. Foto: Jan Ove Grastveit

Etter hvert gikk også alle kommunen i Dalane sammen om å gi prosjektet et lån på til sammen 30 millioner kroner. De kom seg videre, og nå er senteret som ligger i Jøssingfjord, ved fylkesvei 44, åpent for publikum.

Jøssingfjord Vitenmuseum ønsker å vise sammenhengen mellom natur, mennesker og teknologi. Et annet viktig mål er å vekke interessen for realfag hos barn og unge. Undervisningsrommet er klart, men mangler foreløpig utstyr. I løpet av sommeren har de hatt ulike aktiviteter for barn her –inne.Vi

FLERE MÅL

Vanvittig høyt under taket. Foto: Jan Ove Grastveit

fikk vi etter hvert 26 millioner kroner fra staten og 15 millioner kroner fra fylket. I tillegg kom flere private investorer på banen, forteller hun.

«

kommer i mål. Spørsmålet er bare når, sier Bess Grastveit som tross vedvarende utfordringer har stått i prosjektet siden starten og som nå gleder seg til å vise fram praktbygget i Jøssingfjord selv om det ikke er hundre prosent ferdig enda.

Senteret, som åpnet i juli, har sin egen butikk. Foto: Jan Ove Grastveit

DET JULEBORDETSTORE KANEFARTISNØEN! OPPLEV NORSK NOSTALGI Kontakt Per Thunstad for mer info/bestilling på 907 55 903 eller per@eikerapen-gjestegaard.no www.eikerapen-gjestegaard.no T I D F O R J U L E B O R D Julebord i omgivelsereventyrlige Velkommen til julestemning med utsikt og en bugnende buffét med julens fristelser. Kontakt Hotellsjef Kristine Marie direkte på: 38 35 88 00 ( tast kristinem@utsiktenhotell.no1) B e s t i l l i n g a v c a t e r i n g Julemat - Tapas - Koldtbord Tlf. 38 34 61 73 eller mail: rita@lyngdalinn.no Vi kan levere mat! Julemat serveres på LYNGDAL INN fra mandag 14. november T A M E D J O B B E N , F A M I L I E N O G V E N N E R P Å J U L E B O R D

42 ListerLiv 3/2022 DIN ANNONSE HER? Kontakt Unni Stødle T: 932 14 unni@lokomotiv.no318 TVEIT & TJOMLID TVEIT & TJOMLID SPRENGINGGRAVING,OGGRUNNARBEID VI HAR LEVERT SYSTEMHIMLING,TØMMERABEIDER,MOBILVEGGEROGDATAGULVMALER GULVSPARKLING, VINYLBELEGG HALVTAKSAMT LEVERT KJØKKEN OG GARDEROBER LEVERT ALT AV REKKVERK TIL TAKTERRASSERTRAPPER – BALKONGER. OG ALUMINIUM OG GLASS TIL VINTERHAGER PÅ BALKONGER Maltech Lyngdal: 993 58 808 | E-post: kay@maltech.no T l f : 3 8 3 2 6 0 1 0 F l e k k e f j o r d Levert og montert alt av løse møbler til rom, konferanserom, Lobby, bar og restaurant. Elektroarbeid. Vi har levert: Gipshimlingersystemhimlinger,ogglassvegg. Produserer Alt innen ventilasjon. Tømmerarbeid. ventilasjonsmontasje,Interiørutsmykning Vi har tatt oss av alt avfallet ved ombyggingen. i Flekkefjord med gjenåpning av hotellet! Foto: Kvinesdal. Tlf. 38350272. www.netlandogsonner.no Trenger du container – kontakt oss! 91 57 34 44 - E Betonggulv AS Alt innen ventilasjon.

• 2 glass rødvin

• 100 g bacon

Men det hender vi er heldige! En av naboene til Bjelland Gard har høner som ruger ut egg, noe det av og til blir mange hanekyllinger av. Da drypper det på oss. Når hanekyllingene blir slaktet, er «coq au vin» en av rettene som står på menyen.

«Coq au vin» betyr hane i vin og er en gammel oppskrift fra landsbygdene i Frankrike. I denne oppskriften har vi brukt kyllinglår, som er lettere å få tak i.

«

DETTE TRENGER DU

• 6 store champignon

avGladmat

Foto: Elisabeth Tønnessen

• 4 dl kraft eller vann pluss buljongterning

Del champignonen i fire, og fres dem i en tørr panne til vannet slipper og fordamper. Legg dem så i en ildfast form med høye kanter.

MAT

• 4 kyllinglår

Brun kyllinglårene raskt i pannen slik at de får farge på alle sidene og legg dem i formen med champignonen.

Skjær hvitløken i skiver og fres sammen med baconet og sjalottløken.

Skru opp temperaturen, hell i vinen og kok den inn til omtrent halvparten. Hell så på kraften.

• 8 sjalottløk

43ListerLiv 3/2022

• 1 kinesisk hvitløk

Karl Igland, daglig leder for Lyngdal IL og for Lyngdal Cup.

«Vi formidler enkle oppskrifter som gir kraft og energi gjennom dagen og lager mat til både hverdager og fest. På våre matkurs behøver du ikke å delta i matlagingen – her er det bare å komme, nyte og bli inspirert.»

Coq au vin

Hell innholdet i pannen over kyllinglårene og dekk formen med lokk eller aluminiumsfolie. Sett i ovnen på 160 grader i omtrent 2 timer.

SLIK GJØR DU

«Glad av mat» tilbyr kokebøker, matkurs og Kokebokforfatterforedrag.oggründer av konseptet er Gunhild Lovise Bjelland fra Bjelland i Gjesdal, der hun også holder sine matkurs. Hun sier: