Digital Collection of the Art Museum: Porcelain - Цифрова колекція художнього музею: Фарфор

Page 1

Миколаїв – Mykolaiv – 2021


Даний каталог презентує музейне зібрання групи обліку «Декоративно-ужиткове мистецтво: порцеляна», яка є складовою частиною колекції Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. Видання каталогу та оцифрування музейних предметів було здійснено завдяки державній програмі підтримки закладів культури, впровадженої Українським культурним фондом, та комунальній установі Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва». В рамках проекту «Цифрова колекція художнього музею: Фарфор» музей надав для оцифрування 302 одиниці порцелянових виробів. Для друкованого каталогу було відібрано 121 експонат. Каталог складається з трьох розділів. До першого увійшли порцелянові вироби країн Західної Європи XVIII – XX ст. – Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Англії; Центральної Європи XIX –XX ст. – Польщі та Чехії; та Східної Азії XX ст. – Японії. Другий розділ каталогу представляють вироби країн Східної Європи. XIX –XX ст. - України, Латвії та Росії. Незначна частина колекції складає третій розділ. Це порцеляна з невизначеними країнами виробників з марками та без марок і клейм. Основа колекції порцеляни була закладена у 1948 році. Саме у цей час до музейного зібрання з Київського музею західного та східного мистецтва було передано 68 одиниць фарфорових виробів, частина яких увійшла до постійної експозиції зали західноєвропейського мистецтва. Це витончена майсенська порцеляна – вази, тарілки, чайні пари, вишукана ваза для варення, виконана у техніці «пат сюр пат». Берлінська королівська мануфактура представлена предметами посуду з чудовими букетиками та гірляндами з квітів і позолотою у декорі. Ці порцелянові вироби вирізняються ніжним колоритом. 2

Напрочуд гарними, з декорованим надглазурним розписом із позолоченим орнаментом, з витіюватим прорізним ажурним рельєфом виглядають в експозиції порцелянові вироби Віденської фарфорової мануфактури. Порцелянове мистецтво Франції представлено дивовижним фарфором Севра, виробами фабрики графа д’Артуа, ліможським фарфором мануфактури КуссакБонваль та паризькою порцеляною мануфактури Nast. Протягом 1951-52-х років колекція поповнилась надходженнями з Одеського музею західного та східного мистецтва. Серед них вази-фруктовниці з Майсена, які є зразками досконалості і вишуканої майстерності. Два декоративних блюда Петра Печерного надійшли з Дирекції художніх виставок УРСР. Жителька міста Миколаєва Банкул О.А. у 1980 році подарувала музею порцелянові вироби зі своєї колекції. У тому числі фарфор відомого заводу художньої порцеляни Олексія Попова в Російській імперії I половини XIX ст. У подальші роки надходження до колекції порцеляни відбувалося завдяки копіткій праці наукових співробітників музею. Вони вивчали та досліджували цікаві експонати у приватних осіб для придбання їх до музейної колекції, серед яких є багато зразків національного та світового мистецтва порцеляни. Музеєм була придбана порцеляна у місцевих колекціонерів Клавсуть О.П., Занчевської Н.С., Манческо Л.С., Мурзіної М.І., Явкіної Ж.В. тощо. У 1989 році у жительки Миколаєва Венецької Л.Г. музей придбав біля 30 фарфорових виробів. Це порцеляна відомих російських підприємств початку XIX – XX ст. – фабрика Гарднера в Москві, Товариство виробництва фарфорових та фаянсових виробів М.С. Кузнєцова, а також комплект тарілок та блюдо французьких виробників початку XX ст.


Значне та цікаве поповнення колекції порцеляни відбулося у 1994 році. У цей час музеєм була придбана колекція фарфорових статуеток у місцевого колекціонера Кондратьєвої Г.О. В усі часи людина прагнула прикрасити своє житло різноманітними статуетками. Фігурки дітей і дорослих, птахів та тварин, казкових персонажів і реальних героїв, цілі сценки з життя, виконані з дивовижною достовірністю, – все це робить дрібну пластику історією в мініатюрі. Німеччина, Австрія, Франція, Англія, Україна, Росія – в кожній країні випускалися цілі колекції дрібної пластики. Придбана колекція статуеток цікава тим, що в ній представлені предмети різних країн виробників, створені у різному часовому просторі. Німецькі жанрові статуетки «Дівчина з котом» та «Джаз», статуетки тварин «Олень», «Кінь» та птахів «Дятел», штоф «Бюргер з гусаком» представляють порцеляну Федеральних земель на сході Німеччини, Тюрингії – це мануфактури у Грефенталі, Ліппельсдорфі, Ліхте, Зітцендорфі, Ільменау кінця XIX – XX ст. Значне місце у придбаній колекції займають статуетки Радянської доби. Ціла галузь промисловості – понад 20 заводів в різних куточках СРСР займалася виготовленням різноманітних предметів з фарфору і фаянсу. Десятки художників працювали над ескізами. Виготовлялися серії порцелянових фігурок різної тематики, від персонажів народних казок до фігурок робітників, колгоспниць, моряків, солдатів, танцівниць і багатьох інших. Ленінградський фарфоровий завод – це, мабуть, найстаріший виробник статуеток у колишньому СРСР. Його продукція будь-якого періоду має дуже велику цінність, хоча тиражі свого часу були величезними. Продукція заводу знаходиться в найбільших музеях світу. Здебільшого на заводі вироблялися сервізи та вази, проте

є і серії статуеток. Статуетки радянського періоду Дульовського фарфорового заводу були чисто білі з позолотою, або яскраві, розписані вручну самих різних розмірів. У музейному зібранні представлені статуетки з серій, присвячених народним казкам – «Іванушка на гусаку». За мотивами народної казки «Гуси-лебеді», оповідей Бажова – «Господиня мідної гори», танці народів світу – східний, індійський, китайський, танок дружби тощо. Фарфор з села Пісочне, виготовлений на Первомайському фарфоровому заводі, випускав мініатюрні статуетки, розписані вручну. Продукція заводу часто займала призові місця на Всесоюзних та міжнародних конкурсах і виставках. В Україні ще в першій половині ХХ століття активно працювали порцелянові заводи, які разом з країною переживали свої роки процвітання і занепаду, післявоєнної відбудови і розвитку. Хоча основним асортиментом був посуд – чайні та кавові сервізи, тарілки і комплекти посуду, особливе місце у випуску продукції займали статуетки. Майстри, які працювали над скульптурою малих форм, використовували не тільки традиційні і відомі, але і власні теми та напрацювання. У колекції представлені 5 порцелянових заводів України: Полонне, Київ, Городниця, Коростень та Баранівка. Одне з найбільш яскравих проявів самобутності – порцелянові статуетки з маркуванням «Полонне ЗХК». Це статуетки «Тарас Бульба», милі скульптурні групи «Діти з голубами», «Танець «Гопачок», «Пляжниця». В організації виробництва Городницького фарфорового заводу переважно виготовляли статуетки. Серед музейних експонатів це «Клоун з гітарою», «Танцююча пара», «Прикордонник з собакою» тощо. Є фігурки, які викликають щасливі спогади дитинства, 3


тому що створювалися за мотивами відомих і улюблених казок. Серія, випущена Київським експериментальним кераміко-художнім заводом, була присвячена повістіказці О.М. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно». У музейній колекції порцеляни зберігається красива і витончена фігурка, що зображує Буратіно на черепасі, яка виконана за мотивами цієї казки. Коростенський фарфоровий завод – одне з відомих порцелянових підприємств на території України. Порцелянові вироби заводу мають велику колекційну і художню цінність, відрізняються народним колоритом, виразністю образів і яскравістю фарб. Вони прикрашають музейні та приватні колекції. Тема космосу розкривається у статуетках «Супутник» та «Космонавт, що сидить на місяці» Баранівського фарфорового заводу – одного з найстаріших підприємств з виробництва фарфору на території України. Колекція порцелянових виробів у Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна порівняно невелика за кількістю одиниць зберігання, але її якість дозволяє мати уявлення про розвиток світового мистецтва порцеляни XVIII – XX століть. Висловлюємо щиру вдячність комунальній установі Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» та команді проекту «Цифрова колекція художнього музею: Фарфор» за продуктивну спільну працю, яка сприяла появі цифрової колекції порцеляни музейного зібрання та виданню цього каталогу. О.Л. Яблуновська, головний зберігач фондів Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна

4

This catalog presents the museum collection of the «Decorative and applied arts: porcelain», which is a part of the collection of the Mykolaiv Art Museum named after Vereshchagin. The publication of the catalog and digitization of museum objects was realized due to the state program of support of cultural institutions introduced by the Ukrainian Cultural Foundation, and municipal institution of Mykolaiv City Council «Mykolaiv Development Agency». As part of the project «Digital Collection of Art Museum: Porcelain», the museum provided 302 units of porcelain for digitization. 121 exhibits were selected for the printed catalog. The catalog consists of three sections: The first included porcelain products from Western Europe in the XVIII - XX centuries - Germany, Austria, France, Belgium, England; Central Europe XIX -XX centuries - Poland and Czech Republic; and East Asia in the XX century - Japan. The second section of the catalog presents units from Eastern Europe XIX-XX centuries - Ukraine, Latvia and Russia. Third section is porcelain with undefined countries with brands and without stamps and marks. The basis of the porcelain collection was created in 1948. At that time 68 pieces of porcelain were transferred from the Kyiv Museum of Western and Oriental Art to the museum collection, some of which became part of the permanent exhibition of the Hall of Western European Art. This is an elegant Meissen porcelain - vases, plates, tea pairs, an exquisite vase for jam, made in the technique of “pat sur pat”. The Berlin Royal Manufactory is represented by tableware with beautiful bouquets and garlands of flowers and gilding in the decor. These porcelain products have


very delicate flavor. The porcelain products of the Vienna Porcelain Manufactory look surprisingly beautiful, with decorated overglaze painting with gilded ornament, with ornate slit openwork relief. French porcelain art is represented by the amazing porcelain of the Sevres, the products of the Count d’Artois factory, the Limoges porcelain of the Cussac-Bonval manufactory and the Parisian porcelain of the Nast manufactory. During 1951-52, the collection was replenished with proceeds from the Odessa Museum of Western and Oriental Art. Among them are fruit vases from Meissen, which are examples of perfection and exquisite craftsmanship. Two decorative dishes of Peter Pecherny came from the Directorate of Art Exhibitions of the USSR. Bankul O. (inhabitant of Mykolaiv) in 1980 donated porcelain products from her collection including porcelain of the famous factory of art porcelain by Alexei Popov in Russian Empire in the first half of the XIX century. In the following years, the collection of porcelain developed due to the hard work of the museum’s researchers. They studied and researched interesting exhibits from private collections to purchase them for the museum collection, among which were many examples of national and world porcelain art. The museum purchased porcelain from local collectors Klavsut O., Zanchevskaya N., Manchesko L., Murzina M., Yavkina J., etc. In 1989 museum purchased about 30 porcelain products from inhabitant of Mykolaiv – Venetska L. This is porcelain of famous Russian enterprises of the early XIX - XX centuries - Gardner factory in Moscow, Society for the production of porcelain and earthenware by Kuznetsov, as well as a set of plates and a dish from French

manufacturers from the early XX century. A significant and interesting addition to the porcelain collection took place in 1994. At this time, the museum purchased a collection of porcelain figurines from a local collector Kondratieva G. At all times, people want to decorate their homes with various figurines. Figures of children and adults, birds and animals, fairy-tale characters and real heroes, whole scenes from life, made with amazing authenticity - all this makes a story in miniature. Germany, Austria, France, England, Ukraine, Russia - whole collections of small plastic art were produced in each country. The purchased collection of statuettes is interesting as it presents objects from different countries of origin, created in different time. German genre statuettes «Girl with a Cat» and «Jazz», statuettes of animals «Deer», «Horse» and birds «Woodpecker», damask «Burger with Goose» represent the porcelain of the Federal Lands in eastern Germany, Thuringia - are manufactories in Grefenthal, Lippelsdorf , Lichte, Zitzendorf in late XIX - XX centuries. Statuettes of the Soviet era has a significant place in the purchased collection. The whole industry - more than 20 factories in different parts of the USSR were engaged in the manufacture of various items of porcelain and earthenware. Dozens of artists worked on the sketches. A series of porcelain figurines of various subjects were made, from characters of folk tales to figurines of workers, collective farmers, sailors, soldiers, dancers and many others. The Leningrad Porcelain Factory is probably the oldest producer of statuettes in the former USSR. Its products of any period are of great value, even the circulation was huge. The plant’s products are placed in the world’s largest museums. Most of the factory produced sets and vases, 5


but there are also a series of statuettes. The statuettes of the Soviet period of the Dulovsky porcelain factory were pure white with gilding, or bright, hand-painted in various sizes. The museum collection presents statuettes from the series dedicated to folk tales – «Ivanushka on a goose», based on the folk tale «Swan Geese», Bazhov’s stories – «Mistress of the Copper Mountain», dances of the world - oriental, Indian, Chinese and more. Porcelain from the Pisochne village, made at the Pervomaisky porcelain factory, produced hand-painted miniature statuettes. The plant’s products often won prizes at national and international competitions and exhibitions. In the first half of the XX century, porcelain factories were very productive in Ukraine, which experienced their years of prosperity and decline, postwar reconstruction and development. Although the main assortment was utensils - tea and coffee sets, plates and sets of utensils, a special place in the production was occupied by figurines. The masters who worked on the sculpture of small forms used not only traditional and well-known techniques, but also their own ideas and developments. The collection includes 5 porcelain factories of Ukraine: Polonne, Kyiv, Gorodnytsia, Korosten and Baranivka. One of the most striking manifestations of identity - porcelain figurines marked «Polonne». These are statuettes «Taras Bulba», cute sculptural groups «Children with pigeons», «Dance», «Hopachok», «Beach». Statuettes were mainly made by Gorodnytsya porcelain factory. Among the museum exhibits are «Clown with a guitar», «Dancing couple», «Border guard with a dog», etc. There are figurines that evoke happy childhood memories, because they were based on famous fairy tales. The series, released by the Kyiv Experimental Ceramic and Art Factory, was dedicated to the story-tale by 6

Tolstoy’s «Golden Key, or the Adventures of Pinocchio». The museum’s porcelain collection houses a beautiful and elegant figurine depicting Pinocchio on a turtle, which is based on this fairy tale. Korosten Porcelain Factory is one of the famous porcelain enterprises in Ukraine. Porcelain products of the plant have great collector’s and artistic value, differ in folk color, expressiveness of images and brightness of colors. They adorn museum and private collections. The theme of space is revealed in the statuettes «Sputnik» and «Astronaut sitting on the moon» of the Baranivka porcelain factory - one of the oldest porcelain enterprises in Ukraine. Collection of porcelain products in Mykolaiv art museum of is relatively small in the number of storage units, but its quality allows us to understand trends of world art of porcelain of the XVIII - XX centuries. We express our sincere gratitude to the municipal institution of Mykolaiv City Council «Mykolaiv Development Agency” and the project team «Digital Collection of the Art Museum: Porcelain» for productive joint work, which contributed to the digital collection of porcelain museum collection and publication of this catalog. Olga Yablunovska, chief custodian of the museum’s funds of Mykolaiv Art Museum


Розділ І

Chapter 1

Порцелянові вироби країн Західної Європи. XVIII – XX ст.

Western Europe Porcelain. The end of the XVIII – XX centuries

Майсенська королівська порцелянова мануфактура. Королівство Саксонія. Німеччина. 1733 – 1860-ті рр.

The Meissen Royal Porcelain Manufactory Kingdom of Saxony. Germany 1733 – 1860s

1. Ваза-фруктовниця. 1733 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 43,0х29,0х29,0 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний, накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота; у резервах мініатюри (галантні сцени). На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з ОМЗ та СМ. 1951. Ф – 78

1. Fruit vase. 1733 – 1750s, Johann Joachim Kändler period 43.0x29.0x29.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen, Saxony, Germany.

2. Танцююча група. 1733 – 1756-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 15,0х17,5х18,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття суцільне; поліхромний підглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Придб. у Мурзіна Н.І. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 155

2. Group of dancing people. 1733 – 1756, Johann Joachim Kändler period 15.0x17.5x18.0 Porcelain, polychrome underglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

7


3. Ваза-фруктовниця. 1737 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 55,5х29,0х29,0 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний; монохромний підглазурний кобальтовий «цибульний візерунок». На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 79

3. Fruit vase. 1737 – 1750s, Johann Joachim Kändler period 55.5x29.0x29.0 Porcelain, monochrome underglaze cobalt blue “onion pattern”. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

4. Блюдце. 1740 – 1745-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 3,5х13,2 Фарфор; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 50

4. Saucer. 1740 – 1745s, Johann Joachim Kändler period 3.5x13.2 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

5. Ваза для варення. 1740 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 13,8х14,7х22,5 Фарфор; накладний рельєф; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 63

5. Jam bowl. 1740 – 1750’s, Johann Joachim Kändler period 13.8x14.7x22.5 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

6. Блюдо-підставка під вазу для варення. 1740 – 1750-ті рр. Період І.І. Кендлера. 5,0х28,0 Фарфор; накладний рельєф; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 64

6. Dish-holder for a jam bowl. 1740 – 1750’s, Johann Joachim Kändler period 5.0x28.0 Porcelain, polychromic overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

7. Ваза з амурами. 1740 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 35,5х28,5х28,5 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний, рельєфний бортик; відлив; криття фрагментальне; поліхромний надглазурний та підглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 82

7. Vase with cupids. 1740 – 1750’s, Johann Joachim Kändler period 35,5х28,5х28,5 Porcelain, polychrome overglaze and underglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

8


8. Тарілка. 1740 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 2,5х23,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. із КМЗ і СМ. 1948. Ф – 134

8. Plate. 1740 – 1750’s, Johann Joachim Kändler period 2.5x23.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

9. Пагода (жіноча фігура). 1740 – 1750-ті рр. Період Й.Й. Кендлера. 15,5х17,2х18,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; відлив, криття; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. із КМЗ і СМ. 1948. Ф – 66

9. Pagoda (female figure). 1740 – 1750’s, Johann Joachim Kändler period 15.5x17.2x18.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

10. Лоток у вигляді листка. 1756 – 1774-ті рр. Період М.-В. Асьє. 5,2х17,0х20,0 Фарфор; рельєф накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 14

10. Leaf tray. 1756 – 1774, Michel Victor Acier period 5.2x17.0x20.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

11. Тарілка. 1756 – 1774-ті рр. Період М.-В. Асьє. 2,5х23,0 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний; поліхромний підглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 53

11. Plate. 1756 – 1774, Michel Victor Acier period 2.5x23.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

12. Тарілка. 1756 – 1774-ті рр. Період М.-В. Асьє. 3,0х24,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; орнаментований розпис позолотою; монохромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 61

12. Plate. 1756 – 1774, Michel Victor Acier period 3.0x24.0 Porcelain, monochrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

9


13. Охолоджувач для пляшок з ручками. 1756 – 1774-ті рр. Період М.-В. Асьє. 11,8х18,5х13,0 Фарфор; рельєф уматеріалі, накладний; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 67

13. Bottle cooler with handles. 1756 – 1774, Michel Victor Acier period 11.8x18.5x13.0 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

14. Куріпка. 1774 – 1814-ті рр. Період К. Марколіні. 9,5х15,0х11,6 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; поліхромний підглазурний та монохромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 20

14. Partridge. 1774 – 1814, Camillo Marcolini period 9.5x15.0x11.6 Porcelain, polychrome underglaze and monochrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

15. Блюдце. 1774 – 1814-ті рр. Період К. Марколіні. 3,0х13,3 Фарфор; суцільне криття; орнаментальний розпис позолотою; мініатюра (жанрова сцена) – поліхромний, надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 52

15. Saucer. 1774 – 1814, Camillo Marcolini period 3.0x13.3 Porcelain, polychrome overglaze painting, miniature (genre scene). Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

16. Чашка. 1774 – 1814-ті рр. Період К. Марколіні. 6,5х5,7х7,0 Фарфор; суцільне криття; поліхромний надглазурний розпис; мініатюра (жанрова сцена). На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 59

16. Cup. 1774 – 1814, Camillo Marcolini period 6.5x5.7x7.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, miniature (genre scene). Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

17. Чашка. 1774 – 1814-ті рр. Період К. Марколіні. 6,5х6,3х8,5 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 83

17. Cup. 1774 – 1814, Camillo Marcolini period 6.5x6.3x8.5 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

10


18. Чашка. 1815 – 1860-ті рр. Період І.Г. Кюна. 6,0х7,0х11,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття позолотою, поліхромний підглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 55

18. Cup. 1815 – 1860s, Heinrich Gottlieb Kühn period 6.0x7.0x11.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

19. Блюдце. 1815 – 1860-ті рр. Період І.Г. Кюна. 2,5х14,2 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття суцільне, поліхромний підглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 56

19. Saucer. 1815 – 1860s, Heinrich Gottlieb Kühn period 2.5x14.2 Porcelain, polychrome underglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

20. Чашка. 1815 – 1860-ті рр. Період І.Г. Кюна. 5,5х9,3х11,8 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття суцільне золочення; орнаментований розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 57

20. Cup. 1815 – 1860s, Heinrich Gottlieb Kühn period 5.5x9.3x11.8 Porcelain, ornamented gilding painting. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

21. Блюдце. 1815 – 1860-ті рр. Період І.Г. Кюна. 2,5х16,0 Фарфор; рельєф у матеріалі, рельєфний бортик; позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 58

21. Saucer. 1815 – 1860s, Heinrich Gottlieb Kühn period 2.5x16.0 Porcelain, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

22. Блюдо. 1815 – 1860-ті рр. Період І.Г. Кюна. 5,5х24,7 Фарфор; рельєф у матеріалі, рельєфний бортик; монохромний орнамент; мініатюра (жанрова сцена) – поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Майсен. Саксонія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 65

22. Plate. 1815 – 1860s, Heinrich Gottlieb Kühn period 5.5x24.7 Porcelain, monochrome ornament, miniature (genre scene), polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Meissen. Saxony. Germany.

11


Берлінська королівська порцелянова мануфактура. Королівство Пруссія. Берлін. Німеччина. 1763 – 1857-мі рр.

The Royal Porcelain Manufactory Berlin Kingdom of Prussia. Germany. 1763 – 1857

23. Чашка. 1763 – 1780-ті рр. 4,2х8,1х10,5 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 45

23. Cup. 1763 – 1780s. 4.2x8.1x10.5 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

24. Блюдце. 1763 – 1780-ті рр. 2,5х13,9 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 46

24. Saucer. 1763 – 1780s. 2.5x13.9 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

25. Блюдце. 1763 – 1780-ті рр. 2,5х13,9 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 47

25. Saucer. 1763 – 1780s. 2.5x13.9 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

26. Блюдце. 1763 – 1780-ті рр. 2,5х13,9 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 48

26. Saucer. 1763 – 1780s. 2.5x13.9 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany

27. Блюдце. 1763 – 1780-ті рр. 2,5х13,9 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 49

27. Saucer. 1763 – 1780s. 2.5x13.9 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

12


28. Тарілка. 1763 – 1780-ті рр. 3,2х24,2 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 54

28. Plate. 1763 – 1780s. 3.2x24.2 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

29. Лоток. 1763 – 1780-ті рр. 3,7х22,8 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 60

29. Tray. 1763 – 1780s. 3.7x22.8 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

30. Тарілка. 1763 – 1780-ті рр. 2,8х24,6 Фарфор; рельєф у матеріалі, прорізний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 62

30. Plate. 1763 – 1780s. 2.8x24.6 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

31. Тарілка. 1763 – 1780-ті рр. 4,2х23,8 Фарфор; рельєф у матеріалі; поліхромний надглазурний розпис. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 70

31. Plate. 1763 – 1780s. 4.2x23.8 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

32. Чашка. 1780 – 1800-ті рр. 7,3х6,7х9,4 Фарфор; суцільне криття, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 43

32. Cup. 1780s – 1800s. 7.3x6.7x9.4 Porcelain, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

13


33. Блюдце. 1780 – 1800-ті рр. 2,3х14,3 Фарфор; суцільне криття, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 44

33. Saucer. 1780s – 1800s. 2.3x14.3 Porcelain, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

34. Афродіта (Венера). 1832 – 1857-мі рр. 16,5х4,0х6,0 Фарфор, фрагментальне криття; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Берлінська королівська мануфактура. Пруссія. Німеччина. Передано Бабенко Л.О. 2015. (м. Миколаїв). Ф – 459

34. Aphrodite (Venus). 1832 – 1857. 16.5x4.0x6.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Royal Porcelain Manufactory. Berlin. Prussia. Germany.

Порцелянові вироби з Тюрингії та Баварії. Німеччина. 1875 – 1975-ті рр.

Porcelain from Thuringia and Bavaria Germany 1875 – 1975

35. Дівчина з котом. 1875 – 1879-ті рр. 16,0х12,0х6,5 Фарфор, поліхромний надглазурний та підглазурний розпис. На денці безколірна марка у тісті. Завод Unger, Schneider & Co. Грефенталь. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 366

35. Girl with a cat. 1875 – 1879. 16.0x12.0x6.5 Porcelain, polychrome overglaze and underglaze painting. Colorness mark at the bottom. Unger, Schneider & Co. Grefenthal. Thuringia. Germany.

36. Блюдце. 1780-ті рр. 2,0х14,5 Фарфор, рельєф, монохромний розпис кобальтом. На денці нерозбірливе клеймо в тісті. Завод Wallendorfer Porzellan. Валендорф. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф – 300

36. Saucer. 1780s. 2.0x14.5 Porcelain, monochrome cobalt painting. Illegible mark at the bottom. Wallendorfer Porzellan. Wallendorf. Thuringia. Germany.

14


37. Глек для вершків. 1908 – 1953-ті рр. 9,5х6,5х9,5 Фарфор, надглазурний розпис, позолота. На денці зелена надглазурна марка. Фабрика Rosenthal. Баварія. Німеччина. Придб. у Явкіної Ж.В.1988. (м. Миколаїв). Ф – 157

37. Jug Cream. 1908 – 1953. 9.5x6.5x9.5 Porcelain, overglaze painting, gilding. Green overglaze mark at the bottom. Rosenthal Factory. Bavaria. Germany.

38. Дятел. 1909. 19,0х22,5х12,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці зелена марка. Мануфактура Lichte Veb. Ліхте. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф–400

38. Woodpecker. 1909. 19.0x22.5x12.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Green mark at the bottom. Lichte Porzellan (VEB). Lichte. Thuringia. Germany.

39. Олень. 1909. 12,8х17,5х10,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці зелена марка. Мануфактура Lichte Veb. Ліхте. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 401

39. Deer. 1909. 12.8x17.5x10.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Green mark at the bottom. Lichte Porzellan (VEB). Lichte. Thuringia. Germany.

40. Оленіха. 1909. 12,8х17,5х10,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці зелена марка. Мануфактура Lichte Veb. Ліхте. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 402

40. She deer. 1909. 12.8x17.5x10.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Green mark at the bottom. Lichte Porzellan (VEB). Lichte. Thuringia. Germany.

41. Блюдце. 1919-1944 рр. 2,3х14,5 Фарфор, рельєф, монохромний друк, позолота. На денці червона марка з назвою декору China Rot. Мануфактура Porzellanfabrik C.H. Tuppack. Тіфенфурт. Сілезія. Німеччина (нині Парова. Польща). Придб. у Явкіної Ж.В. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 159

41. Saucer. 1919 – 1944s. 2.3x14.5 Porcelain, relief, monochrome printing, gilding. Red stamp with the name of the decor China Rot at the bottom. Porzellanfabrik C.H. Tuppack. Tiefenfurt. Silesia. Germany (now Parova. Poland).

15


42. Блюдце. 1919-1944 рр. 2,3х14,5 Фарфор, рельєф, монохромний друк, позолота. На денці червона марка з назвою декору China Rot. Мануфактура Porzellanfabrik C.H. Tuppack. Тіфенфурт. Сілезія. Німеччина (нині Парова. Польща). Придб. у Явкіної Ж.В. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 160

42. Saucer. 1919 – 1944s. 2.3x14.5 Porcelain, relief, monochrome printing, gilding. Red stamp with the name of the decor China Rot at the bottom. Porzellanfabrik C.H. Tuppack. Tiefenfurt. Silesia. Germany (now Parova. Poland).

43. Кінь. 1954. 27,0х22,3х10,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці синя підглазурна марка. Мануфактура Sitzendorf. Зітцендоф. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 403

43. Horse. 1954. 27.0x22.3x10.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Blue underglaze mark at the bottom. Sitzendorf Manufactory. Sitzendorf. Thuringia. Germany.

44. Ваза. 1958. 6,0х7,0 Фарфор, поліхромна деколь, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Мануфактура Lichte Veb. Ліхте. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 407

44. Vase. 1958. 6.0x7.0 Porcelain, polychrome decal, gilding. Green mark at the bottom. Lichte Porzellan (VEB). Lichte. Thuringia. Germany.

45. Скринька. 1958. 3,5х7,5 Фарфор, поліхромна деколь, позолота. На денці надглазурна безколірна марка. Мануфактура Lichte Veb. Ліхте. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 408

45. Box. 1958. 3.5x7.5 Porcelain, polychrome decal, gilding. Colorless mark at the bottom Lichte Porzellan (VEB). Lichte. Thuringia. Germany.

46. Скарбничка. 1960 – 1970-ті рр. 14,0х19,2х10,0 Фарфор, фрагментальне криття, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці зелена підглазурна марка, зелений підпис вручну. Фабрика Ilmenau. Graf von Henneberg Porzellan. Ільменау. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Мурзіна Н.І. 1984. (м. Миколаїв). Ф–154

46. Trinket box. 1960s – 1970s. 14.0x19.2x10.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Green underglaze mark at the bottom, hand lettering in green. Ilmenau Graf von Henneberg Porzellan. Ilmenau. Thuringia. Germany.

16


47. Джаз. 1954 – 1972-гі рр. 5,0х5,2х2,0 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці чорна марка. Завод Wagner & Apel Porzellan. Ліппельсдорф. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 376

47. Jazz. 1954 – 1972. 5.0x5.2x2.0 Porcelain, polychrome overglaze painting. Black mark at the bottom. Wagner & Apel Porzellan. Lippelsdorf. Thuringia. Germany.

48. Галантна сцена. 1972 – 1984-ті рр. 17,8х18,5х9,8 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці марка нерозбірлива. Фабрика Carl Scheidig KG (VEB Porzellanfigurenwerk Gräfenthal). Грефенталь. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Мурзіна Н.І. 1984. (м. Миколаїв). Ф–149

48. Gallant scene. 1972 – 1984. 17.8x18.5x9.8 Porcelain, polychrome underglaze painting. Illegible mark at the bottom. Carl Scheidig KG (VEB Porzellanfigurenwerk Gräfenthal). Gräfenthal. Thuringia. Germany.

49. Тарілка. 1975. 3,5х21,5 Фарфор, прорізний рельєф, фрагментальне криття, розпис позолотою. На денці зелена підглазурна марка, підпис вручну позолотою. Мануфактура Weimar Porzellan. Бланкенхайн. Тюрингія. Німеччина. Придб. у Мурзіна Н.І. 1984. (м. Миколаїв). Ф–195

49. Plate. 1975. 3.5x21.5 Porcelain, gilding. Green underglaze mark at the bottom, hand lettering in gold color. Weimar Porzellan. Blankenhain. Thuringia. Germany.

50. Штоф «Бюргер з гусаком». II половина XX ст. 22,0х14,79,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. Марка відсутня. Завод Wagner & Apel Porzellan. Ліппельсдорф. Тюрингія. Німеччина Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м.Миколаїв). Ф – 405

50. Shtof «Burgher with a goose». Second half of the XX century. 22.0x14.79.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. No mark. Wagner & Apel Porzellan. Lippelsdorf. Thuringia. Germany

17


Віденська імператорська порцелянова мануфактура. Відень. Австрія. 1749 – 1950-ті рр.

Vienna Imperial Porcelain Manufactory. Vienna. Austria. 1749 – 1950s

51. Ваза. 1749 – 1770-ті рр. 40,0х10,0х11,5 Фарфор; рельєф накладний та позолочений рельєфний орнамент; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придб. у Данаусова А.Н.1983. (м.Миколаїв). Ф – 139

51. Vase. 1749 – 1770s. 40,0х10,0х11,5 Porcelain, gilded relief ornament, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

52. Ваза. 1749 – 1770-ті рр. 40,0х10,0х11,5 Фарфор; рельєф накладний та позолочений рельєфний орнамент; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придб. у Данаусова А.Н.1983. (м.Миколаїв). Ф – 140

52. Vase. 1749 – 1770s. 40,0х10,0х11,5 Porcelain, gilded relief ornament, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

53. Соусник. 1770 – 1827-мі рр. 7,2х5,5 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 32

53. Sauce boat. 1770 – 1827. 7.2x5.5 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

54. Тарілка «Амур у Психеї». 1770 – 1827-мі рр. 3,2х24,6 Фарфор; надглазурний орнамент; криття фрагментальне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка та напис: Amor u Psyche. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придб. у ДанаусоваА.Н.1983. (м.Миколаїв). Ф – 141

54. Plate «Cupid and Psyche». 1770 – 1827. 3.2x24.6 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom and the inscription: Amor u Psyche. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

18


55. Блюдо. 1799. 3,3х24,5 Фарфор; позолочений рельєфний орнамент; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 32 та 99. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 69

55. Plate. 1799. 3.3x24.5. Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 32 and 99. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

56. Охолоджувач для пляшки. 1805. 22,5х23 Фарфор; рельєф у матеріалі; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці у тісті вдавлено цифри 22 та 805. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 39

56. Bottle cooler. 1805. 22,5х23 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Embossed numbers 22 and 805 at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

57. Ваза. 1805–1806-ті рр. 16,7х23,5 Фарфор; рельєф прорізний; криття суцільне фарбою та позолотою; надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 25

57. Vase. 1805 – 1806. 16.7x23.5 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

58. Блюдо. 1806. 4,8х25,6 Фарфор; рельєфний орнамент; криття суцільне фарбою та позолотою, надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 50 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 23

58. Plate. 1806. 4.8x25.6 cm. Porcelain overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 50 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

59. Блюдо з сервізу з гротесками. 1806. 4,5х23,3 Фарфор; рельєфний орнамент; криття суцільне фарбою та позолотою, надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 50 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 24

59. Plate from the dinnerware set with grotesques. 1806. 4.5x23.3 cm. Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 50 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

19


60. Блюдо-підставка з сервізу з гротесками. 1806. 4,5х29,8 Фарфор; рельєф прорізний; криття суцільне фарбою та позолотою; надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 26

60. Service plate from the dinnerware set with grotesques. 1806. 4.5x29.8 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

61. Чашка з сервізу з гротесками. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; криття суцільне; надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 25 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 27

61. Cup from the dinnerware set with grotesques. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 25 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

62. Чашка з сервізу з гротесками. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; криття суцільне; надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 28

62. Cup from the dinnerware set with grotesques. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

63. Чашка з сервізу з гротесками. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; криття суцільне; надглазурний розпис позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 36 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 29

63. Cup from the dinnerware set with grotesques. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 36 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

64. Блюдо. 1806. 3,5х24,5 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 35 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 30

64. Plate. 1806. 3.5x24.5 Porcelain, overglaze painting with gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 35 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

20


65. Блюдо. 1806. 3,7х28 (овал) Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено велику літеру P та цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 33

65. Plate. 1806. 3.7x28 (ellipse) Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed capital letter P and number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

66. Охолоджувач для чарок. 1806. 20,3х28,4х38,2 (овал) Фарфор; фестончатий бортик; рельєф у матеріалі та накладний, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено велику літеру Г та цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 34

66. Cooler for glasses. 1806. 20.3x28.4x38.2 (ellipse) Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed capital letter G and number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

67. Блюдо-підставка. 1806. 4,3х32 Фарфор; рельєф прорізний; криття суцільне золочення, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено велику літеру В та цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 35

67. Service plate. 1806. 4.3x32 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed capital letter B and number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

68. Чашка. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 36

68. Cup. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

69. Чашка. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 37

69. Cup. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

21


70. Чашка. 1806. 7,7х5,5х7,3 Фарфор; рельєф у матеріалі, накладний; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 38

70. Cup. 1806. 7.7x5.5x7.3 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed number 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

71. Блюдо. 1806. 3,5х24,3 Фарфор; позолочений рельєфний орнамент; суцільне криття фарбою та позолотою. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри 45 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 40

71. Plate. 1806. 3.5x24.3 Porcelain, continuous covering with paint and gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 45 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

72. Блюдо. 1806. 3,7х24,5 Фарфор; позолочений рельєфний орнамент; криття фрагментальне та позолотою; монохромний надглазурний розпис «en grisaille», позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри 45 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 41

72. Plate. 1806. 3.7x24.5. Porcelain, monochrome overglaze painting «en grisaille», gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 45 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

73. Блюдо. 1806. 3,5х24,5 Фарфор; позолочений рельєфний орнамент; криття суцільне; монохромний надглазурний розпис «en grisaille», позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 39 та 806. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 42

73. Plate. 1806. 3.5x24.5 Porcelain, monochrome overglaze painting «en grisaille», gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 39 and 806. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

74. Блюдо. 1806. 3,5х24,5 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка. У тісті вдавлено цифри: 46 та 819. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 31

74. Plate. 1806. 3.5x24.5 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Embossed numbers 46 and 819. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

22


75. Чашка . 1850-ті рр. 5,5х9,5х10 Фарфор; фестончатий бортик; фрагментальне криття фарбою, тиснення позолотою; позолочений рельєфний орнамент; поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придб. в Ухмановської М.Є. 1982. Ф – 128/1

75. Cup. 1850s. 5.5x9.5x10 Porcelain, polychrome overglaze painting. Underglaze green mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

76. Блюдце. 1850-ті рр. 2,0х13,5 Фарфор; фестончатий бортик; фрагментальне криття фарбою; тиснення позолотою; позолочений рельєфний орнамент. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придб. в Ухмановської М.Є. 1982. Ф – 128/2

76. Saucer. 1850s. 2.0x13.5 Porcelain, gold embossing, gilded embossed ornament. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

77. Чашка. Після 1900-х років. 5,5х5,7х7,2 Фарфор; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота, тиснення позолотою. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придбана у Бабаджан Е. І. (м. Миколаїв). 1983. Ф – 142

77. Cup. After the 1900s. 5.5x5.7x7.2 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

78. Блюдце. Після 1900-х років. 1,5х11,7 Фарфор; криття суцільне; надглазурне тиснення позолотою. На денці підглазурна синя марка. Віденська порцелянова мануфактура.. Австрія. Придбана у Бабаджан Е. І. (м. Миколаїв). 1983. Ф – 143

78. Saucer. After the 1900s. 1.5x11.7 Porcelain, overglaze gilding. Underglaze blue mark at the bottom. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

79. Мисливець з собаками. 1923 – 1950-ті рр. 18,1х 18,2х12,3 Фарфор; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя марка та друкований надглазурний знак червоно-коричневого кольору з надписом: Augarten Austria. Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Придбана у Явкіної Ж.В. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 156

79. Hunter with dogs. 1923 – 1950s. 18.1x 18.2x12.3 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue mark at the bottom and printed sign in red-brown color with the inscription: Augarten Austria. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

23


Порцелянові вироби Франції XVIII – XIX ст.

Porcelain from France. XVIII - XIX centuries

80. Соусник. 1773. 2,0х15,4х8,0 Фарфор; рельєф у матеріалі; поліхромний надглазурний розпис, позолота; дерево. На денці червоно-коричнева марка. Фабрика графа д’Артуа. Передмістя Сен-Дені. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 16

80. Saucepan. 1773. 2.0x15.4x8.0. Porcelain; relief in the material; polychrome overglaze painting, gilding; wooden part. Red-brown mark on the bottom. Count d’Artois factory. Saint-Denis. France.

81. Чайник. 1773. 13,5х17,0 Фарфор, бісквіт, рельєф, ліплення. На денці у тісті марка. Севрська порцелянова мануфактура. Севр. Франція. Придб. у Володіна І.І. (м.Миколаїв). 1982. Ф – 138

81. Teapot.1773. 13.5x17.0. Porcelain, bisquit, relief, modeling. At the bottom of the dough is a stamp. Sevres porcelain manufactory. Sevres. France.

82. Блюдце. Кінець XVIII ст. 2,0х14,0 Фарфор, фрагментальне криття, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці вручну позолотою надпис Nast a Paфris. Порцелянова мануфактура Nast. Париж. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 51

82. Saucer. End of XVIII century. 2.0x14.0 Porcelain, fragmentary covering, polychrome overglaze painting, gilding. The inscription Nast a Paris is gilded by hand on the bottom. Porcelain Manufactory Nast. Paris. France.

83. Блюдце. 1784 – 1835 рр. 3,2х14,0 Фарфор, фрагментальне криття позолотою. На денці надглазурне коричневе клеймо NAST. Порцелянова мануфактура Nast. Париж. Франція. Дарча від Банкул О.А. 1980. Ф – 119

83. Saucer. 1784 – 1835. 3.2x14.0 Porcelain, fragmentary gilding. Glaze brown mark NAST on the bottom. Porcelain Manufactory Nast. Paris. France.

84. Хлібник. 1810 – 1814 рр. 7,0х23,0 Фарфор; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці червоно-коричнева марка (напис). Епоха I-ої Імперії. Севр, Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 15

84. Breadbasket. 1810 – 1814. 7.0x23.0. Porcelain; coverage; polychrome overglaze painting, gilding. Red-brown mark (inscription) on the bottom. The era of the First Empire. Sevres. France.

24


85. Тарілка. 1820-ті роки. Жакоб Петі. 1796 – 1868. 2,2х21,5 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя мітка художника Жакоба Петі (Jacob Petit). Фабрика фарфору у Беллевілі. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 17

85. Plate. 1820s. Jacob Petit. 1796 – 1868. 2.2x21.5 Porcelain; relief in the material; coverage; polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue label by artist Jacob Petit on the bottom. Porcelain factory in Belleville. France.

86. Хлібник. 1832 – 1848 рр. Жакоб Петі. 1796 – 1868. 3,0х26,6 Фарфор; рельєф у матеріалі; криття суцільне; поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці підглазурна синя мітка художника Жакоба Петі (Jacob Petit). Фабрика фарфору у Фонтенбло. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 18

86. Breadbasket. 1832 – 1848. Jacob Petit. 1796 – 1868. 3.0x26.6 Porcelain; relief in the material; coverage; polychrome overglaze painting, gilding. Underglaze blue label by artist Jacob Petit on the bottom. Porcelain factory in Fontainebleau. France.

87. Соусник. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 18,0х22,0 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–1

87. Saucepan. End 30s – early 40s. of XIX century. 18.0x22.0 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

88. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–4

88. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

89. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–5

89. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

90. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–6

90. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

25


91. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–7

91. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

92. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–8

92. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

93. Чашка Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–9

93. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

94. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 10

94. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

95. Чашка. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 10,5х6,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф –11

95. Cup. End 30s – early 40s. of XIX century. 10.5x6.5 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

96. Підставка для чашок. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 13,5х25,0 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 12

96. Stand for cups. End 30s – early 40s. of XIX century. 13.5x25.0 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

26


97. Блюдо. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 4,0х25,0 Фарфор; глазур, позолота, цировка. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 13

97. Dish. End 30s – early 40s. of XIX century. 4.0x25.0 Porcelain; glaze, gilding. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

98. Охолоджувач для чарок. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 14,5х30,5х33,2 Фарфор; глазур, позолота, криття фрагментальне синього кольору, цировка, прорізний рельєф. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 21

98. Cooler for glasses. End 30s – early 40s. of XIX century. 14,5х30,5х33,2 Porcelain; glaze, gilding, fragmentary blue covering, cut relief. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

99. Хлібник. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 13,0х21,5 Фарфор; глазур, позолота, криття фрагментальне синього кольору, цировка, рельєф. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 22

99. Breadbasket. End 30s – early 40s. of XIX century. 13.0x21.5 Porcelain; glaze, gilding, fragmentary blue covering, relief. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

100. Підставка під соусник. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 2,8х18,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка, рельєф. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 68

100. Sauce holder. End 30s – early 40s. of XIX century. 2.8x18.5 Porcelain; glaze, gilding, relief. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

101.Чайник. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 2,8х18,5 Фарфор; глазур, позолота, цировка, рельєф. На зовнішній стороні мар’яжний герб Браницьких (Енгельгард). Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–2

101. Teapot. End 30s – early 40s. of XIX century. 2.8x18.5 Porcelain; glaze, gilding, relief. Branicki marble coat of arms (Engelhard) on the side Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

102. Полоскальниця. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 13х17,2 Фарфор; рельєф у матеріалі, глазур, позолота. Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф–3

102. Rinse Aid. End 30s – early 40s. of XIX century. 13x17.2. Porcelain; relief in the material, glaze, gilding. Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

27


103. Фруктовниця. Кін. 30-х – поч. 40-х. рр. XIX ст. 23,3х13,2 Фарфор; рельєф прорізний та у матеріалі; бісквіт, лиття; надглазурне суцільне криття синього кольору та позолотою. Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Над. з КМЗ та СМ. 1948. Ф – 19

103. Fruit bowl. End 30s – early 40s. of XIX century. 23.3x13.2 Porcelain; relief is cut and in material; bisquit, casting; overglaze covering of blue color and gilding. Kussak-Bonval manufactory near Limoges. France.

104. Тарілка «Праця у задоволення». 1869-1875 рр. 1,8х20,3 Фаянс, монохромна деколь. Є підпис автора Hamlet. На денці сіра марка, цифра 4 та надписи Bains de Mer та Le Train de Plaisir Мануфактура Creil & Montereau. Франція. Придб. у Бурлаки В.С. (м. Миколаїв). 1982. Ф – 137

104. Plate «Work for pleasure». 1869 – 1875. 1.8x20.3 Faience, monochrome decal. Author`s signature – Hamlet. At the bottom is a gray stamp, the number 4 and the inscriptions Bains de Mer and Le Train de Plaisir Creil & Montereau Manufactory. France.

105. Тарілка. 1875-1918 рр. 2,8х23,2 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 228/1

105. Plate. 1875 – 1918. 2.8x23.2 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

106. Тарілка. 1875-1918 рр. 2,8х23,2 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 228/2

106. Plate. 1875 – 1918. 2.8x23.2 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

107. Тарілка. 1875-1918 рр. 2,8х23,2 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 228/3

107. Plate. 1875 – 1918. 2.8x23.2 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

108. Тарілка. 1875-1918 рр. 2,8х23,2 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 228/4

108. Plate. 1875 – 1918. 2.8x23.2 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

28


109. Тарілка. 1875-1918 рр. 2,8х23,2 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 228/5

109. Plate. 1875 – 1918. 2.8x23.2 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

110. Блюдо. 1875-1918 рр. 3,5х47,0 Фаянс, монохромний друк. На денці коричнева марка BRYONIA із написом Sarreguemines. Мануфактура Sarreguemines. Саргемін. Франція. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. (м. Миколаїв). Ф – 229

110. Dish. 1875 – 1918. 3,5х47,0 Faience, monochrome printing. Brown mark BRYONIA with the inscription Sarreguemines on the bottom. Sarreguemines Manufactory. Sargemin. France.

111. Блюдо. 1882 – 1896 рр. 4,5х46,5х29,5 Фарфор, рельєф, поліхромний надглазурний розпис. На денці вгорі коричневе клеймо; внизу зелена марка. Мануфактура Редон. Лімож. Франція. Придб. у Райхельгауз І.Б. 1991. (м. Миколаїв). Ф – 291

111. Dish.1882 – 1896. 4,5х46,5х29,5 Porcelain, relief, polychrome overglaze painting. Brown mark on the bottom of the top; green mark below. Redon Manufactory. Limoges. France.

112. Таця. 1882 – 1896 (?) рр. 4,0х45,0х24,0 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, метал (ручки, основа, бортик, ніжки) Мануфактура Редон (?). Лімож. Франція. Придб. у Долінської В.О. 1993. (м. Миколаїв). Ф –311

112. Tray. 1882 – 1896 (?) 4.0x45.0x24.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, metal (handles, base, side, legs) Redon Manufactory (?). Limoges. France.

Порцелянові вироби Англії. Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії. XIX – XX ст.

English Porcelain The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. XIX – XX centuries.

113. Тарілка. 1820. 3,0х26,5 Фаянс; монохромний підглазурний друк. На денці безколірна марка у тісті. Синій підглазурний штамп Davenport. Фабрика Davenport. Лонгпорт. Стаффордшир. Англія. Придб. у Бурлаки В.С. 1982. Ф – 132

113. Plate. 1820. 3.0x26.5 Faience, monochrome underglaze print. Colorless mark at the bottom. Blue underglaze stamp Davenport Davenport Pottery. Longport. Staffordshire. England.

29


114. Тарілка. 1830-ті рр. 2,8х23,0 Фарфор, рельєф, фрагментальне криття, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці червона марка із написами Dartford Warbler (провансальська славка) та Jay (сойка). Порцелянова мануфактура Сopeland and Garrett. Стаффордшир. Англія. Дарча від Банкул О. А. 1980. Ф – 120

114. Plate. 1830s. 2.8x23.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Red mark with the inscriptions Dartford Warbler and Jay. Copeland and Garrett Porcelain Manufactory. Staffordshire. England.

115. Тарілка. 1867. 4,8хз26,5 Фаянс; монохромний підглазурний друк. На денці коричнева марка з гербом Англії та написи Patent, Paris White Ironstone, Woronzoff, є дата IV T D (17 вересня 1867 г.). Мануфактура Wedgwood. Стаффордшир. Англія. Дарча від Жело Ф.П. 1974. Ф – 95

115. Plate. 1867 4.8xz26.5 Faience, monochrome underglaze print. Brown mark with the coat of arms of England and the inscriptions Patent, Paris, White Ironstone, Woronzoff at the bottom, dated IV T D (17 September 1867). Wedgwood Manufactory. Staffordshire. England.

116. Тарілка. 1860-ті рр. 4,8хз24,5 Фаянс; монохромний підглазурний друк. На денці нерозбірлива безколірна марка. Завод Дж. Л. Ешворта і братів. Стаффордшир, Хенлі. Англія. Придб. музеєм. 1988. Ф – 194

116. Plate. 1860s. 4.8xz24.5 Faience, monochrome underglaze print. An indistinct colorless mark at the bottom. J. L. Ashworth and brothers (Ltd). Staffordshire, Henley. England.

117. Тарілка. 1860-ті рр. 4,8хз26,5 Фаянс; монохромний підглазурний друк. На денці безколірна марка у тісті Wedgwood & Co. Коричнева марка з гербом Англії та написи Patent, Acropolis, Manufactured by order of DW. Мануфактура Wedgwood. Стаффордшир. Англія. Придб. у Манческо Л.С. 1993. Ф – 306

117. Plate. 1860s. 4.8xz26.5 Faience, monochrome underglaze print. Colorless mark Wedgwood & Co. at the bottom. Brown mark with the coat of arms of England and the inscriptions Patent, Acropolis, Manufactured by order of DW. Wedgwood Manufactory. Staffordshire. England.

118. Тарілка. 1860-ті рр. 4,8хз26,5 Фаянс; монохромний підглазурний друк. На денці коричнева марка з гербом Англії та написи Acropolis, Manufactured by order of Stiffel Brothers. Odessa Завод Дж. Л. Ешворта і братів. Стаффордшир, Хенлі. Англія. Дарча від Бурлаченко А.Н. 1976. Ф – 96

118. Plate. 1860s. 4.8xz26.5 Faience, monochrome underglaze print. At the bottom is a brown stamp with the coat of arms of England and the inscription Acropolis, Manufactured by order of Stiffel Brothers. Odessa. Factory of J. L. Ashworth and brothers (Ltd). Staffordshire, Henley. England.

30


119. Тарілка. До 1860 – 1890 рр. 3,0х26,5 Фаянс, підглазурний розпис кобальтом. На денці безколірна марка у тісті Wedgwood. Синє підглазурне буквене клеймо Water Nymph. Мануфактура Wedgwood. Стаффордшир. Англія. Придб. у Бурлаки В. 1982 . Ф – 133

119. Plate. Til 1860 – 1890. 3.0x26.5 Faience, underglaze painting with cobalt. Colorless mark Wedgwood & Co. at the bottom. Blue underglaze letter mark Water Nymph. Wedgwood Manufactory. Staffordshire. England.

Порцелянові вироби Бельгії. XIX ст.

Belgian Porcelain. XIX century.

120. Чашка. 1818-1830-ті рр. 10,5х9,2х12,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці вручну надпис позолотою Faber à Bruxelles Мануфактура Фабера Ф.Т. Іксель. Бельгія. Дарча від Банкул О.А. 1980. Ф – 117

120. Cup. 1818 – 1830s. 10.5x9.2x12.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Gold handwritten inscription Faber à Bruxelles. Frederic Theodore Faber manufactory. Ixel. Belgium.

Порцелянові вироби країн Центральної Європи. Кінець XIX – початок XX ст.

Porcelain from Central Europe. The end of the XIX - beginning of the XX century.

Фарфорова фабрика у Прушкові. Варшавська губернія. Польща. 1872 – 1917-ті рр.

Porcelain factory in Pruszkow. Warsaw region. Poland. 1872 – 1917

121. Блюдце. 1872 – 1917-ті рр. 1,8х16,5 Фарфор, поліхромна деколь (галантна сцена). На денці коричнева марка. Фабрика у Прушкові. Варшавська губернія. Польща. Придб. в Ухмановської М.Є. 1982. Ф – 129

121. Saucer. 1872 – 1917s. 1.8x16.5 Porcelain, polychrome decal (gallant scene). At the bottom is a brown mark. Factory in Pruszkow. Warsaw region. Poland.

31


122. Блюдце. 1872 – 1917-ті рр. 1,8х16,5 Фарфор, поліхромна деколь (галантна сцена). На денці коричнева марка. Фабрика у Прушкові. Варшавська губернія. Польща. Придб. в Ухмановської М.Є. 1982. Ф –130

122. Saucer. 1872 – 1917s. 1.8x16.5 Porcelain, polychrome decal (gallant scene). At the bottom is a brown mark. Factory in Pruszkow. Warsaw region. Poland.

123. Блюдце. 1872 – 1917-ті рр. 1,8х16,5 Фарфор, поліхромна деколь (галантна сцена). На денці коричнева марка. Фабрика у Прушкові. Варшавська губернія. Польща. Придб. в Ухмановської М.Є. 1982. Ф – 131

123. Saucer. 1872 – 1917s. 1.8x16.5 Porcelain, polychrome decal (gallant scene). At the bottom is a brown mark. Factory in Pruszkow. Warsaw region. Poland.

Мануфактура в Карлових-Варах. Чехія. Перша половина XX ст.

Manufactory in Karlovy Vary. Czech Republic. The first half of the XX century.

124. Свічник. 1918-1945 рр. 4,5х6,5х5,8 Фарфор, поліхромна деколь, позолота. На денці зелена підглазурна марка. Мануфактура Gemma Schmidt & Co. Карлови-Вари. Богемія. Чехія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 415

124. Candlestick. 1918 – 1945s. 4,5х6,5х5,8 Porcelain, polychrome decal, gilding. At the bottom is a green underglaze stamp. Gemma Schmidt & Co. Manufactory Karlovy Vary. Bohemia. Czech Republic.

32


Порцелянові вироби Східної Азії. XX ст.

Porcelain from East Asia. XX century.

Токіо. Японія.

Tokyo. Japan.

125. Чашка. XX ст. 6,2х8,2х11,0 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, фрагментальне криття. На денці поліхромна марка. Завод Nippon Toki Kaisha. Токіо. Японія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961. Ф – 93

125. Cup. XX century. 6.2x8.2x11.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, fragmentary covering. Polychrome mark at the bottom. Nippon Toki Kaisha Factory. Tokyo. Japan.

126. Блюдце. XX ст. 1,8х13,0 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, фрагментальне криття. На денці поліхромна марка. Завод Nippon Toki Kaisha. Токіо. Японія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961. Ф – 94

126. Saucer. XX century. 1.8x13.0 Porcelain, polychrome overglaze painting, fragmentary covering. Polychrome mark at the bottom. Nippon Toki Kaisha Factory. Tokyo. Japan.

33


1. Ваза-фруктовниця. Fruit vase. 1733 – 1750. 43,0х29,0х29,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 78

34


3. Ваза-фруктовниця. Fruit vase. 1737 – 1750. 55,5х29,0х29,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 79

35


4. Блюдце. Saucer. 1740 – 1745. 3,5х13,2 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 50 7. Ваза з амурами. Vase with cupids. 1740 – 1750. 35,5х28,5х28,5 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 82

36


5. Ваза для варення. Jam bowl. 1740 – 1750. 13,8х14,7х22,5 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 63 6. Блюдо-підставка під вазу для варення. Dish-holder for a jam bowl. 1740 – 1750. 5,0х28,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 64

37


8. Тарілка. Plate. 1740 – 1750. 2,5х23,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 134

38

9. Пагода (жіноча фігура). Pagoda (female figure). 1740 – 1750. 15,5х17,2х18,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 66


10. Лоток у вигляді листка. Leaf tray. 1756 – 1774. 5,2х17,0х20,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 14 13. Охолоджувач для пляшок з ручками. Bottle cooler with handles. 1756 – 1774. 11,8х18,5х13,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 67

39


14. Куріпка. Partridge. 1774 – 1814.

16. Чашка. Cup. 1774 – 1814.

9,5х15,0х11,6 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany.

6,5х5,7х7,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany.

Ф – 20

Ф – 59

40


17. Чашка. Cup. 1774 – 1814.

18-19. Чайна пара. Cup & Saucer. 1815 – 1860.

6,5х6,3х8,5 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany.

6,0х7,0х11,0; 2,5х14,2 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany.

Ф – 83

Ф – 55–56

41


20-21. Чайна пара. Cup & Saucer. 1815 – 1860. 5,5х9,3х11,8; 2,5х16,0 Майсенська мануфактура. Німеччина. Meissen, Germany. Ф – 57–58 23-24. Чайна пара. Cup & Saucer. 1763 – 1780. 4,2х8,1х10,5; 2,5х13,9 Берлінська королівська мануфактура. Німеччина. The Royal Porcelain Manufactory Berlin. Germany. Ф – 45–46

42


30. Тарілка. Plate. 1763 – 1780. 2,8х24,6 Берлінська королівська мануфактура. Німеччина. The Royal Porcelain Manufactory Berlin. Germany. Ф – 62 31. Тарілка. Plate. 1763 – 1780. 4,2х23,8 Берлінська королівська мануфактура. Німеччина. The Royal Porcelain Manufactory Berlin. Germany. Ф – 70 32-33. Чайна пара. Cup & Saucer. 1780 – 1800. 7,3х6,7х9,4; 2,3х14,3 Берлінська королівська мануфактура. Німеччина. The Royal Porcelain Manufactory Berlin. Germany. Ф – 43–44

43


35. Дівчина з котом. Girl with a cat. 1875 – 1879.

38. Дятел. Woodpecker. 1909.

16,0х12,0х6,5 Завод Unger, Schneider & Co. Німеччина. Germany.

19,0х22,5х12,0 Мануфактура в Ліхте. Німеччина. Lichte Porzellan (VEB). Germany.

Ф – 366

44

Ф – 400


39-40. Олень та Олениха. Deer & She deer. 1909.

43. Кінь. Horse. 1954.

12,8х17,5х10,0; 12,8х17,5х10,0 Мануфактура в Ліхте. Німеччина. Lichte Porzellan (VEB). Germany.

27,0х22,3х10,0 Мануфактура в Зітцендорфі. Німеччина. Sitzendorf Manufactory. Germany.

Ф – 401–402

Ф – 403

45


46. Скарбничка. Trinket box. 1960 – 1970. 14,0х19,2х10,0 Фабрика в Ільменау. Німеччина. Ilmenau. Graf von Henneberg Porzellan. Germany. Ф – 154 48. Галантна сцена. Gallant scene. 1972 – 1984. 17,8х18,5х9,8 Фабрика Carl Scheidig KG (VEB Porzellanfigurenwerk Gräfenthal). Німеччина. Germany. Ф – 149

46


51. Ваза. Vase. 1749 – 1770. 40,0х10,0х11,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 139 52. Ваза. Vase. 1749 – 1770. 40,0х10,0х11,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 140

47


53. Соусник. Sauce boat. 1770 – 1827. 7,2х5,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 32 54. Тарілка «Амур у Психеї». Plate «Cupid and Psyche». 1770 – 1827. 3,2х24,6 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 141

48


56. Охолоджувач для пляшки. Bottle cooler. 1805.

57. Ваза. Vase. 1805 – 1806.

22,5х23 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

16,7х23,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria.

Ф – 39

Ф – 25

49


58. Блюдо. Plate. 1806. 4,8х25,6 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 23 59. Блюдо з сервізу з гротесками. Plate from the dinnerware set with grotesques. 1806. 4,5х23,3 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 24

50

60. Блюдо-підставка з сервізу з гротесками. Service plate from the dinnerware set with grotesques. 1806. 4,5х29,8 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 26


61. Чашка з сервізу з гротесками. Cup from the dinnerware set with grotesques. 1806. 7,7х5,5х7,3 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 27 66. Охолоджувач для чарок. Cooler for glasses. 1806. 20,3х28,4х38,2 (овал) Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 34 67. Блюдо-підставка. Service plate. 1806. 4,3х32 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 35

51


68. Чашка. Cup. 1806. 7,7х5,5х7,3 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 36 71. Блюдо. Plate. 1806. 3,5х24,3 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 40 72. Блюдо. Plate. 1806. 3,7х24,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 41

52


73. Блюдо. Plate. 1806. 3,5х24,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 42 75-76. Чайна пара. Cup & Saucer. 1850. 5,5х9,5х10; 2,0х13,5 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 128/1-2

53


77-78. Чайна пара. Cup & Saucer. Після 1900. 5,5х5,7х7,2; 1,5х11,7 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 142–143

54

79. Мисливець з собаками. Hunter with dogs. 1923 – 1950. 18,1х 18,2х12,3 Віденська порцелянова мануфактура. Австрія. Vienna Porcelain Manufactory. Austria. Ф – 156


81. Чайник. Teapot. 1773. 13,5х17,0 Севрська порцелянова мануфактура. Франція. Sèvres porcelain manufactory. France. Ф – 138 84. Хлібник. Breadbasket. 1810 – 1814. 7,0х23,0 Епоха I-ої Імперії. Франція. The era of the First Empire. France. Ф – 15

55


85. Тарілка. Plate. 1796 – 1868. 2,2х21,5 Фабрика фарфору Жакоба Петі. Франція. Jacob Petit porcelain factory. France. Ф – 17 86. Хлібник. Breadbasket. 1796 – 1868. 3,0х26,6 Фабрика фарфору Жакоба Петі. Франція. Jacob Petit porcelain factory. France. Ф – 18

56


87. Соусник. Sauce boat. 1830 – 1840. 18,0х22,0 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф–1 88. Чашка. Cup. 1830 – 1840. 10,5х6,5 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф–4 97. Блюдо. Plate. 1830 – 1840. 4,0х25,0 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф – 13

57


98. Охолоджувач для чарок. Cooler for glasses. 1830 – 1840. 14,5х30,5х33,2 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф – 21 99. Хлібник. Breadbasket. 1830 – 1840. 13,0х21,5 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф – 22

58


101.Чайник. Teapot. 1830 – 1840. 2,8х18,5 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф–2 103. Фруктовниця. Fruit vase. 1830 – 1840 23,3х13,2 Мануфактура Куссак-Бонваль поблизу Ліможа. Франція. Coussac Bonneval Porcelain Factory. France. Ф – 19

59


104. Тарілка «Праця у задоволення». Plate «Work for fun».1869 – 1875. 1,8х20,3 Мануфактура Creil & Montereau. Франція. France. Ф – 137 114. Тарілка. Plate. 1830. 2,8х23,0 Мануфактура Сopeland and Garrett. Англія. England. Ф – 120 117. Тарілка. Plate. 1860. 4,8хз26,5 Мануфактура Wedgwood. Англія. England. Ф – 306

60


118. Тарілка. Plate. 1860. 4,8хз26,5 Завод Дж. Л. Ешворта і братів. Англія. England. Ф – 96 119. Тарілка. Plate. До 1860 – 1890 рр. 3,0х26,5 Мануфактура Wedgwood. Англія. England. Ф – 133 120. Чашка. Cup.1818-1830. 10,5х9,2х12,7 Мануфактура Фабера Ф.Т. Бельгія. Frederic Theodore Faber manufactory. Belgium. Ф – 117

61


Розділ 2

Chapter 2

Порцелянові вироби країн Східної Європи. Початок XIX – II половина XX ст.

Porcelain from Eastern Europe. Beginning of XIX – second half of XX century.

Імператорський фарфоровий завод. Російська імперія. Санкт-Петербург. Початок XIX

Imperial Porcelain Factory. Russian Empire. St. Petersburg. Beginning XIX century.

127. Тарілка. Поч. XIX ст. 2,3х23,0 Фарфор, рельєф, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна сіра марка. Імператорський фарфоровий завод. Санкт-Петербург. Росія. Придб. у Бурлаки В.С. (м. Миколаїв). 1982. Ф – 135

127. Plate. Beginning XIX century. 2.3x23.0 Porcelain, relief, overglaze polychrome painting. Overglaze gray mark at the bottom. Imperial Porcelain Factory. St. Petersburg. Russia.

Фарфоровий завод О.Г. Попова. Російська імперія . 1811 – 1850 рр.

Popov Porcelain Factory. Russian Empire. 1811 – 1850s.

128. Чашка. 1811 – 1850-ті рр. 4,8х9,5х4,5 Фарфор, накладний рельєф, поліхромниймнадглазурний розпис, позолота, фрагментальне криття. На денці підглазурна синя марка. Завод О.Г. Попова. с. Горбуново. Дмитровський повіт. Московська губернія. Росія. Дар Банкул О.А. 1980. (м. Миколаїв). Ф – 111

128. Cup. 1811 – 1850s. 4.8x9.5x4.5. Porcelain, overlay relief, polychrome overglaze painting, gilding, fragmentary covering. Underglaze blue mark on the bottom. Popov Porcelain Factory. Gorbunovo village. Moscow province. Russia.

62


129. Блюдце. 1811 – 1850-ті рр. 3,0х13 Фарфор. Накладний рельєф, поліхромний надглазурний розпис, позолота, фрагментальне криття. На денці підглазурна синя марка. Завод О.Г. Попова. с. Горбуново. Дмитровський повіт. Московська губернія. Росія. Дар Банкул О.А. 1980. (м. Миколаїв). Ф – 112

129. Saucer. 1811 – 1850s. 3.0x13. Porcelain. Overlay relief, polychrome overglaze painting, gilding, fragmentary covering. Underglaze blue mark on the bottom. Popov Porcelain Factory. Gorbunovo village. Moscow province. Russia.

130. Чашка. 1811 – 1850-ті рр. 5,3х10,8х8,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота; суцільне криття. На денці підглазурна синя марка. Завод О.Г. Попова. с. Горбуново. Дмитровський повіт. Московська губернія. Росія. Дар Банкул О.А. 1980. (м. Миколаїв). Ф – 113

130. Cup. 1811 – 1850s. 5.3x10.8x8.7. Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding; continuous coverage. Underglaze blue mark on the bottom. Popov Porcelain Factory. Gorbunovo village. Moscow province. Russia.

Фарфорова фабрика Гарднера. Російська імперія. 1850 – 1890 рр.

Gardner Porcelain Factory. Russian Empire. 1850 – 1890.

131. Чашка. 1850 – 1860-ті рр. 4,3х8,5х11,0 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Клавсуть О.П. 1960. (м. Миколаїв). Ф – 85

131. Cup. 1850s – 1860s. 4.3x8.5x11.0 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

132. Блюдце. 1850 – 1860-ті рр. 2,5х13,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Клавсуть О.П. 1960. (м. Миколаїв). Ф – 86

132. Saucer. 1850s – 1860s. 2.5x13.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

63


133. Чашка. 1850 – 1860-ті рр. 4,3х8,5х11,0 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Клавсуть О.П. 1960. (м. Миколаїв). Ф – 87

133. Cup. 1850s – 1860s. 4.3x8.5x11.0 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

134. Блюдце. 1850 – 1860-ті рр. 2,5х13,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Клавсуть О.П. 1960. (м. Миколаїв). Ф–88

134. Saucer. 1850s – 1860s. 2.5x13.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

135. Чашка. 1870 – 1890-ті рр. 4,5х7,2х9,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, низхідне криття, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961. (м. Миколаїв). Ф – 89

135. Cup. 1870s – 1890s. 4,5х7,2х9,5 Porcelain, overglaze polychrome painting, descending covering, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

136. Чашка. 1870 – 1890-ті рр. 4,5х7,2х9,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, низхідне криття, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961.(м. Миколаїв). Ф – 90

136. Cup. 1870s – 1890s. 4,5х7,2х9,5 Porcelain, overglaze polychrome painting, descending covering, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

137.Блюдце. 1870 – 1890-ті рр. 2,0х11,7 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, низхідне криття, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961. (м. Миколаїв). Ф – 91

137. Saucer. 1870s – 1890s. 2.0x11.7 Porcelain, overglaze polychrome painting, descending covering, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

138. Блюдце. 1870 – 1890- ті рр. 4,5х7,2х9,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, низхідне криття, позолота. На денці надглазурна безколірна марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Занчевської Н.С. 1961. (м. Миколаїв). Ф – 92

138. Saucer. 1870 – 1890s. 4,5х7,2х9,5 Porcelain, overglaze polychrome painting, descending covering, gilding. Glaze colorless mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

64


139. Тарілка. 1850 – 1860-ті рр. 2,5х13,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Бурлаки В.С. 1982. (м. Миколаїв). Ф – 136

139. Plate. 1850s – 1860s. 2.5x13.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

140. Чашка «Пей другую». 1870 – 1890-ті рр. 13,0х15,3 х19,2 Фаянс, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 222

140. Cup «Drink another one». 1870s – 1890s. 13.0x15.3 x19.2 Faience, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

141. Блюдо «Пей другую». 1870 – 1890-ті рр. 6.5х26,5 Фаянс, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 227

141. Dish « Drink another one». 1870s – 1890s. 6.5x26.5 Faience, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gardner Porcelain Factory. Moscow. Russia.

Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Російська імперія. 1892 – 1917 рр.

MS Kuznetsov. Russian Empire. 1892 – 1917.

142. Супник. 1892 – 1917-ті рр. 2,5х13,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, криття кобальтом, позолота. На денці надглазурна синя марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Сафонової Д.І. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 196

142. Tureen. 1892 – 1917. 2.5x13.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, cobalt coating, gilding. Glaze blue mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

65


143. Супник. 1900 – 1917-ті рр. 11,5х23,5х18,5 Фарфор, деколь, позолота. На денці надглазурна зелена марка . Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 223

143. Tureen. 1900s – 1917s. 11,5х23,5х18,5 Porcelain, decal, gilding. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

144. Блюдо. 1870 – 1890-ті рр. 3,6х25,8х13,8 Фаянс, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна синя марка. Ново-Харківська фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнєцова у с. Буди. Харківскої губернії і повіту. Україна. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 225

144. Dish. 1870s – 1890s. 3,6х25,8х13,8 Faience, decal, gilding, relief. Glaze blue mark on the bottom. Novo-Kharkiv porcelain and earthenware factory by Kuznetsov in Budy village. Kharkiv region. Russian Empire (Ukraine).

145. Блюдо. 1870 – 1890-ті рр. 4,0х29,0х19,5 Фаянс, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна синя марка. Ново-Харківська фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнєцова у с. Буди. Харківскої губернії і повіту. Україна. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 226

145. Dish. 1870s – 1890s. 4.0x29.0x19.5 Faience, decal, gilding, relief. Glaze blue mark on the bottom. Novo-Kharkiv porcelain and earthenware factory by Kuznetsov in Budy village. Kharkiv region. Russian Empire (Ukraine).

146. Тарілка. 1900 – 1890-ті рр. 2,5х19,5 Фарфор, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна зелена марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 231/1

146. Plate. 1900s – 1890s. 2.5x19.5 Porcelain, decal, gilding, relief. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

147. Тарілка. 1900 – 1890-ті рр. 2,5х19,5 Фарфор, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна зелена марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 231/2

147. Plate. 1900s – 1890s. 2.5x19.5 Porcelain, decal, gilding, relief. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

66


148. Тарілка. 1900 – 1890-ті рр. 2,5х19,5 Фарфор, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна зелена марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 231/3

148. Plate. 1900s – 1890s. 2.5x19.5 Porcelain, decal, gilding, relief. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

149. Тарілка. 1900 – 1890-ті рр. 2,5х19,5 Фарфор, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна зелена марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 231/4

149. Plate. 1900s – 1890s. 2.5x19.5 Porcelain, decal, gilding, relief. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

150. Тарілка. 1900 – 1890-ті рр. 2,5х19,5 Фарфор, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна зелена марка. Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 231/5

150. Plate. 1900s – 1890s. 2.5x19.5 Porcelain, decal, gilding, relief. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

151. Тарілка. 1870 – 1890-ті рр. 3,7х24,5 Фарфор, монохромний надглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ново-Харківська фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнєцова у с. Буди. Харківскої губернії і повіту. Україна. Дарча від Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 233

151. Plate. 1870s – 1890s. 3.7x24.5 Porcelain, monochrome overglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Novo-Kharkiv porcelain and earthenware factory by Kuznetsov in Budy village. Kharkiv region. Russian Empire (Ukraine).

152. Соусник. 1870 – 1890-ті рр. 12,0х19,5х14,5 Фаянс, деколь, позолота, рельєф. На денці надглазурна синя марка. Ново-Харківська фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнєцова у с. Буди. Харківскої губернії і повіту. Україна. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 234

152. Sauce boat. 1870s – 1890s. 12.0x19.5x14.5 Faience, decal, gilding, relief. Glaze blue mark on the bottom. Novo-Kharkiv porcelain and earthenware factory by Kuznetsov in Budy village. Kharkiv region. Russian Empire (Ukraine).

67


153. Блюдо. 1870 – 1889-ті рр. 4,5х39,5 Фаянс, монохромний надглазурний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Фарфорово-фаянсова фабрика М. С. Кузнецова у Твері. Село Кузнецове. Тверська губернія. Росія. Дарча від Юрченка В.І. 1993. (м. Миколаїв). Ф – 310

153. Dish. 1870s – 1889s. 4.5x39.5 Faience, monochrome overglaze painting. Glaze green mark on the bottom. Porcelain and earthenware factory by Kuznetsov in Tver, the village of Kuznetsove. Tver region. Russian Empire.

154. Блюдо. 1892 – 1917-ті рр. 4,5х41,5 Фаянс, деколь, позолота. На денці надглазурна зелена марка . Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф – 299

154. Dish. 1892 – 1917. 4.5x41.5 Faience, decal, gilding. Glaze green mark on the bottom. MS Kuznetsov. Russia.

Фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнецова у Ризі. Латвія. 1870 – 1931 рр.

MS Kuznetsov in Riga. Latvia. 1870 – 1931s.

155. Глек для вершків. 1870 – 1890-ті рр. 14,5х12,5 Фарфор, монохромний надглазурний розпис, позолота, рельєф. На денці надглазурна синя марка. Фарфоро-фаянсова фабрика М.С. Кузнецова у Ризі. Латвія. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф – 302

155. Jug Cream. 1870s – 1890s. 14.5x12.5 Porcelain, monochrome overglaze painting, gilding, relief. Glaze blue mark on the bottom. MS Kuznetsov in Riga. Latvia.

156. Глек для вершків. 1920 – 1931-ші рр. 11,5х6,0х12,5 Фарфор, деколь з підмальовкою, підглазурне криття під мармур, криття позолотою. На денці надглазурна синя марка. Саб. Рига. М.С. Кузнецов. Латвія. Придб. у Мурзіна М.І. 1984 р. (м. Миколаїв). Ф – 150

156. Jug Cream. 1920 – 1931. 11.5x6.0x12.5 Porcelain, decal with painting, underglaze covering under marble, covering with gilding. Glaze blue mark on the bottom. SAB. Riga. M.S. Kuznetsov. Latvia.

68


157. Кавник. 1920 – 1931-ші рр. 21,0х8,5х22,0 Фарфор, деколь з підмальовкою, підглазурне криття під мармур, криття позолотою. На денці надглазурна синя марка. Саб. Рига. М.С. Кузнецов. Латвія. Придб. у Мурзіна М.І. 1984 р. (м. Миколаїв). Ф – 151

157. Coffee pot. 1920 – 1931. 21.0x8.5x22.0 Porcelain, decal with painting, underglaze covering under marble, covering with gilding. Glaze blue mark on the bottom. SAB. Riga. M.S. Kuznetsov. Latvia.

Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. XX ст.

Dmitrov Porcelain Factory (Verbilki). Verbilki village. Taldom district. Moscow region. Russia. XX century.

158. Вазочка. 1920 – 1930-ті рр. 19,5х8,7х9,5 Фарфор, поліхромний бісквіт. На денці цифрове клеймо у тісті – 25. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Матвієнко 1992. (м. Миколаїв). Ф – 303

158. Vase. 1920s – 1930s. 19.5x8.7x9.5 Porcelain, polychrome bisque. Digital mark on the bottom - 25. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

159. Вазочка «Рудокоп». 1920 –1930-ті рр. 20,3х6,7х8,0 Фарфор, поліхромний бісквіт. На грані внизу цифрове клеймо у тісті – 14. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 418

159. Vase «Miner». 1920 – 1930s. 20.3x6.7x8.0 Porcelain, polychrome bisque. Digital mark on the bottom - 14. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

160. Вазочка «Пастушка». 1920 – 1930-ті рр. 18,0х9,4х11,3 Фарфор, поліхромний бісквіт. На грані внизу цифрове клеймо у тісті – 14. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 419

160. Vase «Herdswoman». 1920 – 1930s. 18,0х9,4х11,3 Porcelain, polychrome bisque. Digital mark on the bottom - 14. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

69


161. Блюдо декоративне. 1937 р. 2,5х24,5 Фарфор, кобальт, позолота. На денці вручну синій надпис. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Володіна І.І. 1979 р. (м. Одеса). Ф – 109

161. Decorative dish. 1937. 2.5x24.5 Porcelain, cobalt, gilding. Blue inscription on the bottom by hand. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

162. Блюдо декоративне. 1937 р. 2,5х24,5 Фарфор, кобальт, позолота. На денці вручну синій надпис. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Володіна І.І. 1979 р. (м. Одеса). Ф – 110

162. Decorative dish. 1937. 2.5x24.5 Porcelain, cobalt, gilding. Blue inscription on the bottom by hand. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

163. О. Морозова. Гуси. 1950 – 1960-ті рр. 16,0х11,0х8,5 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці по краю відлива нерозбірливі буквені та цифрові клейма. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 420

163. O. Morozova. Geese. 1950s – 1960s. 16.0x11.0x8.5 Porcelain, polychrome overglaze painting. Along the edge of the ebb illegible alphanumeric marks on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

164. М. Інтізарян. Балерина у костюмі лисиці. 1954 – 1965-ті рр. 24,0х10,5х14,5 Фарфор, відливка, надглазурний люстр, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 348

164. M. Intizaryan. Ballerina in a fox costume. 1954 – 1965. 24.0x10.5x14.5 Porcelain, casting, overglaze chandelier, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

165. О. Артамонова. Індійський танець. 1954 – 1965-ті рр. 16,5х5,5х7,0 Фарфор, відливка, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка . Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 353

165. O. Artamonova. Indian dance. 1954 – 1965. 16.5x5.5x7.0 Porcelain, casting, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

70


166. О. Артамонова. Китаянка. 1952 – 1964-ті рр. 15,5х7,5х7,5 Фарфор, відливка, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 355

166. O. Artamonova. Chinese woman. 1952 – 1964. 15.5x7.5x7.5 Porcelain, casting, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

167. Н. Максимченко. Солоха і дяк. За мотивами повісті М.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 1951 – 1954-ті рр. 21,5х14,7х10,5 Фарфор, відливка, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. На денці по краю відлива нерозбірливі цифрові клейма. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 327

167. N. Maksimchenko. Solokha and Deacon. Based on the story by Gogol «The Night Before Christmas» .1951 – 1954s. 21.5x14.7x10.5 Porcelain, casting, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding. Along the edge is illegible digital marks on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

168. Т. Андріанова. Жінка з коромислом. 1960 – 1970-ті рр. 4,5х2,5х2,7 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис, позолота. На денці коричнева надглазурна позначка. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 371

168. T. Andrianov. Woman with a rocker. 1960s – 1970s. 4.5x2.5x2.7 Porcelain, polychrome underglaze painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

169. Т. Андріанова. Жінка з муфтою. 1960 – 1970-ті рр. 6,0х3,0х2,6 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис, позолота. На денці коричнева надглазурна позначка. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 372

169. T. Andrianov. Woman with a clutch. 1960s – 1970s. 6.0x3.0x2.6 Porcelain, polychrome underglaze painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

170. Т. Андріанова. Петрушка на барані. 1960 – 1970-ті рр. 4,5х4,5х2,2 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис, позолота. На денці коричнева надглазурна позначка. Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Селище Вербілки. Талдомський район. Московська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 375

170. T. Andrianov. Petrushka on a lamb. 1960s – 1970s. 4,5х4,5х2,2 Porcelain, polychrome underglaze painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Verbilky village. Taldom district. Moscow region. Russia.

71


Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда» (Дулево). м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія. XX ст.

Dulevo Porcelain Factory (Dulevo). Likino-Dulevo. Moscow region. Russia. XX century.

171. Цукорниця. 1924 –1937-ті рр. 7,5х7,7х17,0 Фарфор, фрагментальне криття, деколь, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Явкіної Ж.В. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 158

171. Sugar bowl. 1924 – 1937. 7.5x7.7x17.0 Porcelain, fragmentary covering, decal, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

172. Макарова Н.В. Блюдо декоративне. 1940 р. 4,0х30,8 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці вручну коричневий надпис. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 72

172. N. Makarova. Decorative dish. 1940. 4.0x30.8 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Brown inscription by hand on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

173. Малицький Г.Г. Блюдо декоративне. 1940 р. 3,8х31,0 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці вручну синій надпис. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 73

173. G. Malitsky. Decorative dish. 1940. 3.8x31.0 Porcelain, polychrome overglaze painting. Blue inscription on the bottom by hand. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

174. Блюдо декоративне. 1940 р. 4,0х30,8 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці вручну коричневий надпис. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 74

174. Decorative dish. 1940. 4.0x30.8 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Brown inscription on the bottom by hand. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

72


175. Малицький Г.Г. Блюдо декоративне. 1940 р. 3,2х30,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці вручну зелені надписи. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 75

175. G. Malitsky. Decorative dish. 1940. 3.2x30.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Green inscriptions on the bottom by hand. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

176. Цукорниця. 1941р. 13,8х9,0х18,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Дар від Медведєв Л.О. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 433

176. Sugar bowl. 1941. 13.8x9.0x18.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

177. А. Бржезицька. Російський танець. 1952 – 1964-ті рр. 9,0х7,0х6,8 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 321

177. A. Brzezycka. Russian dance. 1952 – 1964. 9.0x7.0x6.8 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

178. А. Бржезицька. Російський танець. 1952 – 1964-ті рр. 9,0х7,0х6,8 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 322

178. A. Brzezycka. Russian dance. 1952 – 1964. 9.0x7.0x6.8 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

179. А. Бржезицька. Російський танець. 1952 – 1964-ті рр. 20,5х8,0х7,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-323

179. A. Brzezycka. Russian dance. 1952 – 1964. 20.5x8.0x7.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

73


180. А. Бржезицька. Гармоніст. 1952 – 1964-ті рр. 9,0х5,7х5,4 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-324

180. A. Brzezycka. Harmonist. 1952 – 1964. 9.0x5.7x5.4 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

181. А. Бржезицька. Російський танець. 1952 – 1964-ті рр. 20,8х12,8х8,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-325

181. A. Brzezycka. Russian dance. 1952 – 1964. 20.8x12.8x8.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

182. Богданова О.М. Маленька господиня. 1952 р. 14,5х9,5х9,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м.Миколаїв). Ф – 349

182. O. Bogdanova. Little hostess. 1952. 14.5x9.5x9.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

183. Чечуліна Г. Танок дружби. 1952 – 1964-ті рр. 10,5х11,5х12,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 350

183. G. Chechulina. Dance of friendship. 1952 – 1964. 10.5x11.5x12.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

184. Чечуліна Г. Узбек, що грає на струнному музичному інструменті. 1952 – 1964-ті рр. 7,0х4,5х4,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 358

184. G. Chechulina. Uzbek, playing a stringed musical instrument. 1952 – 1964. 7.0x4.5x4.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

74


185. Чечуліна Г. Східний танець. 1952 – 1964-ті рр. 10,5х3,5х3,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьевої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-359

185. G. Chechulina. Oriental dance. 1952 – 1964. 10.5x3.5x3.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

186. Чечуліна Г. Китайський танець. 1952 – 1964-ті рр. 7,5х4,5х5,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці нерозбірливі коричневі клейма. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьевої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-360

186. G. Chechulin. Chinese dance. 1952 – 1964. 7.5x4.5x5.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Illegible brown marks on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

187. Малишева Н.. Дівчинка годує курей. 1952 – 1964-ті рр. 18,5х11,5х11,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна марка зеленого кольору. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 365

187. N. Malysheva. The girl feeds chickens. 1952 – 1964. 18,5х11,5х11,5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

188. Кожин П. Іванушка на гусаку. За мотивами російської народної казки «Гуси-лебеді». 1952 – 1964-ті рр. 17,5х14,5х16,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 368

188. P. Kozhin. Ivanushka on a goose. Based on the Russian folk tale «Swan Geese». 1952 – 1964. 17.5x14.5x16.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

189. Тайожна О. Вітрильник. 1952 – 1964 -ті рр. 17,5х7,5х5,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове, Орєхово-Зуєвський р-н, Московська область, Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 377

189. O. Taiga. Sailboat. 1952 – 1964. 17.5x7.5x5.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

75


190. Кожин П. «Господиня мідної гори». За мотивами казки П.П. Бажова «Мідної гори Господиня». 1952 – 1964-ті рр. 34,0х13,8х13,3 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна марка зеленого кольору. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 413

190. P. Kozhin. Mistress of the Copper Mountain. Based on the tale of Bazhova «Copper Mountain Mistress». 1952 – 1964. 34,0х13,8х13,3 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

191. Бржезицька А. Дитина у зимовому одязі. II половина XX ст. 9,5х4,5х3,8 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна нерозрізнима зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф –380

191. A. Brzezycka. Child in winter clothes. II half of the XX century. 9.5x4.5x3.8 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Glaze indistinguishable green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

192. Бржезицька А. «Літній день. (Дружина письменника О. Толстого – Н. В. Крандієвська)». 1957. 23,5х19,5х21,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». м. Лікіно-Дульове. Орєхово-Зуєвський р-н. Московська область. Росія Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-362

192. A. Brzezycka. Summer day. (Wife of the writer O. Tolstoy – N.V. Krandievskaya). 1957. 23,5х19,5х21,0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Dulevo Porcelain Factory. Moscow region. Russia.

«Гжельський кущ». Раменський район. Московська область. Росія. XX ст.

«Gzhel bush». Ramensky district. Moscow region. Russia. XX century.

193. Буслаєв Ю. Годинник із жанровою сценкою. 33,0х21,0х13, 5 Фарфор, горельєф, монохромний підглазурний розпис кобальтом. На заднику вручну синій підпис. «Гжельский кущ». Раменський район. Московська область.Росія. Придб. музеєм у 1991. Ф – 282

193. Y. Buslaev. Genre clock. 33.0x21.0x13.5 Porcelain, high relief, monochrome underglaze painting with cobalt. Handwritten blue signature on the back. Gzhel bush. Ramensky district. Moscow region. Russia.

76


194. Буслаєв Ю. Годинник із жанровою сценкою. 29,0х22,0х9,5 Фарфор, горельєф, монохромний підглазурний розпис кобальтом. На заднику вручну синій підпис. «Гжельський кущ». Раменський район. Московська область.Росія. Придб. музеєм у 1991. Ф – 283

194. Y. Buslaev. Genre clock. 29.0x22.0x9.5 Porcelain, high relief, monochrome underglaze painting with cobalt. Handwritten blue signature on the back. Gzhel bush. Ramensky district. Moscow region. Russia.

195. Кавник. 13,3х15,5х7,6 Фаянс, монохромний підглазурний розпис кобальтом. «Гжельський кущ». Раменський район. Московська область. Росія. Придб. у Анікейчика А.В. 1991. Ф – 284/1

195. Coffee-pot. 13.3x15.5x7.6 Faience, monochrome underglaze painting with cobalt. Gzhel bush. Ramensky district. Moscow region. Russia.

196. Чашка. 4,5х3,5х7,6 Фаянс, монохромний підглазурний розпис кобальтом. «Гжельський кущ». Раменський район. Московська область. Росія. Придб. у Анікейчика А.В. 1991. Ф – 284/2

196. Cup. 4.5x3.5x7.6 Faience, monochrome underglaze painting with cobalt. Gzhel bush. Ramensky district. Moscow region. Russia.

197. Чашка. 4,5х3,5х7,6 Фаянс, монохромний підглазурний розпис кобальтом. «Гжельський кущ». Раменський район. Московська область. Росія. Придб. у Анікейчика А.В. 1991. Ф – 284/3

197. Cup. 4.5x3.5x7.6 Faience, monochrome underglaze painting with cobalt. Gzhel bush. Ramensky district. Moscow region. Russia.

Кіровський фаянсовий завод. Кіров. Калузька область. Росія. XX ст.

Kirov Faience Factory. Kirov. Kaluga region. Russia. XX century.

198. Кукринікси. Бюст Прокоф’єва. Дружній шарж. 1935. 24,0х9,0х12,0 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці коричнева марка. Кіровський фаянсовий завод. Росія. Передано з майстерні Кібрика Є.А. 1980. Ф – 127

198. Kukriniksy. Bust of Prokofiev. Friendly cartoon. 1935. 24.0x9.0x12.0 Porcelain, overglaze polychrome painting. Brown mark on the bottom. Kirov faience factory. Russia.

77


Конаковський фаянсовий завод. Конаково. Тверська область. Росія. XX ст.

Konakovo Faience Factory. Konakovo. Tver region. Russia. XX century.

199. Сидорченко В. Блюдо декоративне. 1940. 3,2х30,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці зелена марка та вручну коричневий підпис автора. Конаковський фаянсовий завод. Конаково. Тверська область. Росія. Над. з ОМЗ та СМ. 1952. Ф – 71

199. V. Sidorchenko. Decorative dish. 1940. 3.2x30.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Green mark and a brown signature of the author by hand on the bottom. Konakovo faience factory. Konakovo. Tver region. Russia.

200. Холодна М. Вишивальниця. 1956. 15,5х17,0х14,5 Фаянс, підглазурний поліхромний розпис. На денці у тісті цифрове клеймо. Конаковський фаянсовий завод. Конаково. Тверська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 328

200. M. Kholodna. Embroidery. 1956. 15.5x17.0x14.5 Faience, underglaze polychrome painting. Digital mark on the bottom. Konakovo faience factory. Konakovo. Tver region. Russia.

Мстинський фарфоровий райпромкомбінат. с. Мста (Бронниці). Новгородська область. Росія. XX ст.

Msta Porcelain Factory. Msta village (Bronnitsy). Novgorod region. Russia. XX century.

201. Качечка у хустці з мітлою. 1940-1950 рр. 9,0х6,2х2,8 Фарфор, відливка, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. Мстинський Райпромкомбінат. с. Мста (Бронниці). Новгородська область. Росія. Придбана у Кондратьєвої А.А. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 329

201. Duck in a handkerchief with a broom. 1940 – 1950s. 9.0x6.2x2.8 Porcelain, casting, underglaze and overglaze polychrome painting. Msta Porcelain Factory. Msta village (Bronnitsy). Novgorod region. Russia.

78


Дослідний завод «Фарфор» при Державному дослідному керамічному інституті. Санкт-Петербург. Росія. XX ст.

Porcelain Plant at the State Research Ceramic Institute. St. Petersburg. Russia. XX century.

202. Щукіна В. Хокеїст. 1952 – 1956-ті рр. 10,3х6,2х6.4 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дослідний завод «Фарфор» при Державному дослідному керамічному інституті. Санкт-Петербург. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 381

202. V. Shchukina. Hockey player. 1952 – 1956s. 10,3х6,2х6.4 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Porcelain Plant at the State Research Ceramic Institute. St. Petersburg. Russia.

203. Богданова О. Тетянка з малахітовою скарбничкою. За мотивами казки П.П. Бажова «Малахітова скринька». 1952 – 1956-ті рр. 21,5х14,8х13,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Дослідний завод «Фарфор» при Державному дослідному керамічному інституті. Санкт-Петербург. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 412

203. O. Bogdanova. Tatiana with a malachite treasury. Based on Bazhov tale «Malachite box». 1952 – 1956s. 21.5x14.8x13.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Porcelain Plant at the State Research Ceramic Institute. St. Petersburg. Russia.

204. Кокованя з Дарьонкою. За мотивами казки П.П. Бажова «Срібне копитце». 1952 – 1956-ті рр. 20,5х11,0х10,5 Фарфор, бісквіт. На денці нерозрізнима марка. Дослідний завод «Фарфор» при Державному дослідному керамічному інституті. Санкт-Петербург. Росія. Прид. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 289

204. Kokovanya with Daryonka. Based on Bazhov tale «Silver Hoof». 1952 – 1956s. 20.5x11.0x10.5 Porcelain, bisquit. An indistinguishable mark on the bottom. Porcelain Plant at the State Research Ceramic Institute. St. Petersburg. Russia.

79


Ленінградський фарфоровий завод. Санкт-Петербург. Росія. XX ст.

Leningrad Porcelain Factory. St. Petersburg. Russia. XX century.

205. Воробйов Б. Вакула і Оксана. За мотивами повісті М.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 1955 – 1957-мі рр. 14,2х8,0х8,5 Фарфор, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Прид. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 335

205. B. Vorobyov. Vakula and Oksana. Based on the Gogol story «The Night Before Christmas». 1955 – 1957s. 14.2x8.0x8.5 Porcelain, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

206. Столбова Г. Балерина. 1955 – 1957-мі рр. 20,0х15,5х12,0 Фарфор, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 361

206. G. Stolbova. Ballerina. 1955 – 1957s. 20.0x15.5x12.0 Porcelain, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

207. Столбова Г. Дівчинка з лялькою. 1955 – 1957-мі рр. 8,0х6,0х6,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 363

207. G. Stolbova. Girl with a doll. 1955 – 1957s. 8.0x6.0x6.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

208. Столбова Г. Хлопчик з виноградним гроно. 1955 – 1957-мі рр. 6,5х4,5х5,0 Фарфор, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 367

208. G. Stolbova. Boy with a bunch of grapes. 1955 – 1957s. 6.5x4.5x5.0 Porcelain, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

209. Столбова Г. Хлопчик з собакою. 1955 – 1957-мі рр. 12,3х16,0х9,5 Фарфор, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 369

209. G. Stolbova. Boy with a dog. 1955 – 1957s. 12.3x16.0x9.5 Porcelain, polychrome underglaze and overglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

80


210. Столбова Г. Хлопчик з лижами. 1955-1957-мі рр. 25,0х8,3х8,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 384

210. G. Stolbova. Boy with skis. 1955 – 1957s. 25.0x8.3x8.7 Porcelain, polychrome overglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

211. Веселов П. Качка-мандаринка. 1955 – 1957-мі рр. 7,5х15,8х7,4 Фарфор, відливка, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 388

211. P. Veselov. Mandarin duck. 1955 – 1957s. 7.5x15.8x7.4 Porcelain, casting, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

212. Муратов Н. Півник. 1955 – 1957-мі рр. 5,5х5,5х3,2 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 389

212. N. Muratov. Сockerel. 1955 – 1957s. 5.5x5.5x3.2 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

213. Чарушин Є. Куниця. 1955 – 1957-мі рр. 5,8х7,6х5,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р.(м. Миколаїв). Ф – 390

213. E. Charushin. Marten. 1955 – 1957s. 5.8x7.6x5.0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

214. Воробйов Б. Ведмідь зі стільником меду. 1955 – 1957-мі рр. 5,5х11,2х5,7 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 391

214. B. Vorobyov. Bear with a honeycomb. 1955 – 1957s. 5.5x11.2x5.7 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

215. Муратов Н. Каченя. 1955 – 1957-мі рр. 2,3х3,7х2,0 Фарфор, поліхромний підглазурний розпис. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р.(м. Миколаїв). Ф – 394

215. N. Muratov. Duckling. 1955 – 1957s. 2,3х3,7х2,0 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

81


216. Данько Н. О.С. Пушкін. Статуетка. 1955 – 1957-мі рр. 29,5х8,7х10,3 Фарфор, позолота. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р.(м. Миколаїв). Ф – 416

216. N. Danko. Pushkin. Statuette. 1955 – 1957s. 29.5x8.7x10.3 Porcelain, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

217. Медальйон з портретом О.С. Пушкіна. 1955 – 1957-мі рр. d-11,5 Фарфор, бісквіт, барельєф. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Філевского В.А. 2001. (м. Миколаїв). Ф – 429

217. Medallion with a portrait of Pushkin. 1955 – 1957. d-11.5 Porcelain, bisquit, bas-relief. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

218. Воробйов Б. Лисиця та Бобер. За мотивами басні С.В. Михалкова «Лиса и Бобер». 1955 – 1957-мі рр. 12,8х6,8х9,2 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Дарча від Медведєвої Л.О. 2001. (м. Миколаїв). Ф – 430

218. B. Vorobyov. Fox and Beaver. Based on Mikhalkov fable «Fox and Beaver». 1955 – 1957s. 12.8x6.8x9.2 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

219. Воробйов Б.-І. Я. 1911 – 1990. Горностай. 1970 – 1986-ті рр. 18,3х12,3х7,5 Фарфор, поліхромний піддглазурний розпис. На денці надглазурна коричнева марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р.(м. Миколаїв). Ф – 395

219. B. Vorobyov. Stoat. 1970 – 1986s. 18.3x12.3x7.5 Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze brown mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

220. Воробйов Б.-І. Я. 1911 – 1990. Горностай. 1970 –1986-ті рр. 18,3х12,3х7,5 Фарфор, поліхромний піддглазурний розпис. На денці надглазурна коричнева марка. Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Передано з майстерні Кібрика Є.А. 1980. Ф – 126

220. B. Vorobyov. Stoat. 1970 – 1986s. Porcelain, polychrome underglaze painting. Glaze brown mark on the bottom. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

82


Первомайський фарфоровий завод (Пісочне) Селище Пісочне. Ярославська область. Росія. XX ст.

Pervomaisk Porcelain Factory (Pisochne) Pisochne village. Yaroslavl region. Russia. XX century.

221. Клименкова-Краузе Л. Царівна з яблуком і пес Соколко. За мотивами казки О.С. Пушкіна «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1969. 11,5х5,0х6,2 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Первомайський фарфоровий завод. Селище Пісочне. Ярославська область. Росія. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994.(м. Миколаїв). Ф – 411

221. L. Klimenkova-Krause. Princess with an apple and a dog Sokolko. Based on Pushkin tale «The Tale of the Dead Princess and the Seven Heroes». 1969. 11.5x5.0x6.2 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Pervomaisk porcelain factory. Pisochne village. Yaroslavl region. Russia.

Городницький порцеляновий завод. Смт. Городниця. Житомирська обл. Україна. XX ст.

Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine. XX century.

222. Марчук Р. Клоун з гітарою. 1930 – 1934-ті рр. 17,2х9,0х7,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна оливкова марка. Городницький фарфоровий завод. Городниця. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 342

222. R. Marchuk. Clown with guitar. 1930 – 1934s. 17.2x9.0x7.5 Porcelain, overglaze polychrome painting. Glaze olive mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

223. Гаврилюк Ю. Танцююча пара. 1930 – 1934-ті рр. 14,6х9,4х7,8 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна оливкова марка. Городницький фарфоровий завод. Городниця. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 (м. Миколаїв). Ф – 409

223. Y. Gavrilyuk. Dancing couple. 1930 – 1934s. 14.6x9.4x7.8 Porcelain, overglaze polychrome painting. Glaze olive mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

83


224. Гаврилюк Ю. Танцююча пара. 1930 – 1934-ті рр. 14,6х9,4х7,8 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна оливкова марка. Городницький фарфоровий завод. Городниця. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 410

224. Y. Gavrilyuk. Dancing couple. 1930s – 1934s. 14.6x9.4x7.8 Porcelain, overglaze polychrome painting. Glaze olive mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

225. Гайченко П. Прикордонник з собакою. 1930 – 1934-ті рр. 25,6х18,5х17,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна оливкова марка. Городницький фарфоровий завод. Городниця. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 414

225. P. Gaichenko. Border guard with a dog. 1930s – 1934s. 25.6x18.5x17.5 Porcelain, overglaze polychrome painting. Glaze olive mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

226. Щербина В. Графін «Півень». 1960 – 1970-ті рр. 25,3х19,5х10,0 Фарфор, глазур, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Городницький фарфоровий завод. Городниця. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 406

226. V. Shcherbina. Decanter «Rooster». 1960s – 1970s. 25.3x19.5x10.0 Porcelain, glaze, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

227. Пелінський І. Баран. 1935 – 1957-мі рр. 12,8х15,0х5,0 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна коричнева марка. Дарча від Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 435

227. I. Pelinsky. Sheep. 1935 – 1957s. 12.8x15.0x5.0 Porcelain, underglaze polychrome painting. Glaze brown mark on the bottom. Gorodnytsya Porcelain Factory. Gorodnitsa. Zhytomyr region. Ukraine.

Будянський фаянсовий завод. Смт. Буди. Харківська область. Україна. XX ст.

Budyansky Faience Factory. Budy village. Kharkiv region. Ukraine. XX century.

228. Блюдо. 1937 – 1945-ті рр. 4,3х8,5х11,0 Фаянс, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Будянський фаянсовий завод. Смт. Буди. Харківська область. Україна. Над. з ОМЗ та СМ. 1951. Ф – 77

228. Dish. 1937 – 1945s. 4.3x8.5x11.0 Faience, overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze green mark on the bottom. Budyansky Faience Factory. Budy village. Kharkiv region. Ukraine.

84


Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. II половина XX ст.

Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine. Second half of XX century.

229. Щербина В. Земля і ракета. Перший супутник. 1950-ті рр. 4,0х3,5х2,0 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О.1994. (м. Миколаїв). Ф – 379

229. V. Shcherbina. Earth and Rocket. The first artificial Earth satellite. 1950s. 4.0x3.5x2.0 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

230. Іваковська Л. Танцівниця. 1950-ті рр. 8,0х5,7х4,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О.1994. (м. Миколаїв). Ф – 357

230. L. Ivakovska. Dancer. 1950s. 8.0x5.7x4.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

231. Інтізарян М. Динамовець. 1953 – 1957-мі рр. 10,7х4,7х4,6 Фарфор, піддглазурний поліхромний розпис, позолота. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 336

231. M. Intizaryan. Dynamo player. 1953 – 1957s. 10.7x4.7x4.6 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

232. Рибка. 1960-ті рр. 6,5х3,5х3,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 398

232. Fish.1960s. 6.5x3.5x3.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

233. Мельник К. Зайчик-лижник. 1960-ті рр. 7,0х8,2х2,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 404

233. K. Melnik. Ski Bunny. 1960s. 7.0x8.2x2.5 Porcelain, overglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

85


234. Медальйон з портретом Лесі Українки. 1960 – 1970-ті рр. 8,5х7,2х5,2 Фарфор, надглазурне монохромне зображення. На денці надглазурна коричнева марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 334

234. Medallion with a portrait of Lesya Ukrainka. 1960 – 1970s. 8.5x7.2x5.2 Porcelain, overglaze monochrome image. Glaze brown mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

235. Щербина В. Космонавт, що сидить на місяці. 1970 – 1991-ші роки. 5,0х5,5х3,0 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф – 378

235. V. Shcherbina. Astronaut Sitting on a Moon. 1970 – 1991s. 5.0x5.5x3.0 Porcelain, underglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Baranovsky Porcelain Factory. Baranovka. Zhytomyr region. Ukraine.

Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. II половина XX ст.

Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine. Second half of XX century.

236. Жникруп О. Танцююча індіанка. 1950 – 1970-ті рр. 17,5х6,5х7,2 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 352

236. O. Zhnikrup. Dancing Indian woman. 1950 – 1970s. 17.5x6.5x7.2 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

237. Голембовська С. Дівчинка, що годує голуба. 1950 – 1970-ті рр. 12,5х8,0х7,6 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна зелена марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 364

237. S. Golembovska. Girl feeding a pigeon. 1950s – 1970s. 12.5x8.0x7.6 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze green mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

86


238. Рапай О. Пляжниця. 1950 – 1970-ті рр. 4,5х12,0х4,2 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 374

238. O. Rapay. Beach girl. 1950s – 1970s. 4.5x12.0x4.2 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

239. Голембовська С. Дитина із санчатами. 1950 – 1970-ті рр. 16,5х9,2х11,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 383

239. S. Golembovska. Child with sled. 1950s – 1970s. 16.5x9.2x11.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

240. Пара голубів. 1950-ті рр. 7,5х8,5х7,1 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 386

240. A pair of pigeons. 1950s. 7.5x8.5x7.1 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

241. Пінгвін. 1950 – 1960-ті рр. 12,5х7,5х5,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 387

241. Penguin. 1950s – 1960s. 12.5x7.5x5.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze green mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

242. Золота рибка. 1950 – 1970-ті рр. 8,0х4,5х8,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 399

242. Goldfish. 1950s – 1970s. 8.0x4.5x8.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze blue mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

87


243. Лисенко М. О.С. Пушкін. 1950 – 1970-ті рр. 22,5х11,0х10,2 Фарфор, бісквіт. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна Придб. у Кондратьєвої Г. О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 417

243. M. Lysenko. Pushkin. 1950s – 1970s. 22.5x11.0x10.2 Porcelain, bisquit. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

244. Лисенко М. О.С. Пушкін. 1950 – 1970-ті рр. 22,5х11,0х10,2 Фарфор, бісквіт. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна Дарча від Філевської Н.О. Ф – 428

244. M. Lysenko. Pushkin. 1950s – 1970s. 22.5x11.0x10.2 Porcelain, bisquit. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

245. Голембовська С. Діти з голубами. 1950 – 1970-ті рр. 11,3х10,3х9,0 Фарфор, глазур. На денці надглазурна марка нерозбірлива. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-339

245. S. Golembovskaya. Children with pigeons. 1950s – 1970s. 11,3х10,3х9,0 Porcelain, glaze. Illegible mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

246. Кузнецов. Тарас Бульба. 1970 – 2000-ті рр. 21,5х8,5х10,7 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 326

246. Kuznetsov. Taras Bulba. 1970s – 2000s. 21.5x8.5x10.7 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

247. Чередник О. Танок «Гопачок». 1970 – 2000-ті рр. 6,5х6,4х3,6 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка (цифрове клеймо) - 1 – 00. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 333

247. O. Cherednik. Dance «Hopachok». 1970 – 2000s. 6.5x6.4x3.6 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom - (digital mark) 1 - 00. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

88


248. Бобик Н. Орлятко. 1970 – 2000-ті рр. 10,5х6,3х6,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка (цифрове та буквене клеймо)- 1 С та 1 – 50 Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 337

248. N. Bobik. Eaglet. 1970s – 2000s. 10.5x6.3x6.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom - (digital and letter stamp) - 1 C and 1 - 50 Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

249. Чередняк А. Червоноармієць-барабанщик. 1970 – 2000-ті рр. 13,2х5,0х6,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка (цифрове та буквене клеймо) - 1 С та 1 – 70. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф-338

249. A. Cherednyak. Red Army drummer. 1970 – 2000s. 13.2x5.0x6.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Overglaze brown mark on the bottom - (digital and letter stamp) - 1 C and 1 - 70. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

250. Мусієнко В. Клоун Куклачьов «Смачного». 1970 – 2000-ті рр. 12,8х7,5х6,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна темно- коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 382

250. V. Musienko. Clown Kuklachev «Bon appetit!». 1970s – 2000s. 12.8x7.5x6.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze dark brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

251. Бобик Н. Юний будьоновець. 1970 – 2000-ті рр. 11,0х4,3х3,8 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 385

251. N. Bobyk. Young Budyonovets. 1970s – 2000s. 11,0х4,3х3,8 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

89


252. Моцак М. Тигриця. 1970 – 2000-ті рр. 5,6х15,0х5,2 Фарфор, підглазурний монохромний розпис. На денці надглазурна коричнева марка (цифрове та буквене клеймо) - 1 С та 1 – 00. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994 р. (м. Миколаїв). Ф–396

252. M. Motsak. Tigress. 1970 – 2000s. 5.6x15.0x5.2 Porcelain, underglaze monochrome painting. Overglaze brown mark on the bottom - (digital and letter stamp) - 1 C and 1 - 00. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

253. Моцак М. Журавель. 1970 – 2000-ті рр. 15,7х6х7,5 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 421

253. M. Motsak. Shadoof. 1970s – 2000s. 15.7x6x7.5 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

254. Бобик Н. Ласка. 1970 – 2000-ті рр. 14,7х5,3х7,4 Фарфор, підглазурний монохромний розпис. На денці надглазурна коричнева марка (цифрове клеймо) - 1 – 00. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф –434

254. N. Bobik. Weasel. 1970 – 2000s. 14.7x5.3x7.4 Porcelain, underglaze monochrome painting. Overglaze brown mark on the bottom - (digital stamp) - 1 - 00. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

255. Моцак М. Оленятко. 1973 – 2000-ті рр. 7,5х9,0х4,5 Фаянс, підглазурний та надглазурний розпис. На денці надглазурна коричнева марка. Полонський завод художньої кераміки. Полонне. Хмельницька область. Україна. Придб. у Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 437

255. M. Motsak. Deer. 1973 – 2000s. 7.5x9.0x4.5 Faience, underglaze and overglaze painting. Glaze brown mark on the bottom. Polonsky Factory of Art Ceramics. Polonne. Khmelnytsk region. Ukraine.

90


Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. II половина XX ст.

Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine. Second half of XX century.

256. Трегубова В. Лялька «Українка». 1960-ті рр. 5,5х5,6х5,6 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 330

256. V. Tregubova. Doll “Ukrainian girl”. 1960s. 5.5x5.6x5.6 Porcelain, pidglaze and overglaze polychromic rosis, gilding. Overglaze blue mark on the bottom. Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine.

257. Трегубова В. Лялька «Українка». 1960-ті рр. 5,5х5,6х5,6 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 331

257. V. Tregubova. Doll “Ukrainian girl”. 1960s. 5.5x5.6x5.6 Porcelain, pidglaze and overglaze polychromic rosis, gilding. Overglaze blue mark on the bottom. Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine.

258. Трегубова В. Лялька «Українець». 6,0х5,6х5,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 332

258. V. Tregubova. Doll “Ukrainian boy”. 1960s. 6.0x5.6x5.0 Porcelain, pidglaze and overglaze polychromic rosis, gilding. Overglaze blue mark on the bottom. Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine.

259. Малишева Н. Грузинський танець.1960-ті рр. 13,5х6,5х4,8 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 354

259. N. Malisheva. Georgian dance. 1960s. 13.5x6.5x4.8 Porcelain, pidglaze and overglaze polychromic rosis, gilding. Overglaze blue mark on the bottom. Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine.

91


260. Риба-соусник. 1960 – 1991-ші рр. 14,0х8,0х18,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна синя марка. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. Житомирська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 397

260. Sausepan «Fish». 1960 – 1991s. 14.0x8.0x18.0 Porcelain, pidglaze and overglaze polychromic rosis, gilding. Overglaze blue mark on the bottom. Korosten Porcelain Factory. Korosten. Zhytomyr region. Ukraine.

Київський експериментальний керамікохудожній завод. Вишневе. Київська область. Україна II половина XX ст.

Kyiv Experimental Art Ceramics Factory. Vishneve. Kyiv region. Ukraine Second half of XX century.

261. Щербина В. Буратіно на черепасі. За мотивами повісті-казки О. М.Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно». 1950 –1962-гі рр. 7,5х7,0х9,5 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці надглазурна коричнева марка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Вишневе. Київська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 370

261. V. Shcherbina. Pinocchio on a Turtle. Based on Tolstoy fairy tale «The Golden Key, or the Adventures of Pinocchio». 1950s – 1962s. 7.5x7.0x9.5 Porcelain, underglaze polychrome painting, gilding. Glaze brown mark on the bottom. Kyiv Experimental Art Ceramics Factory. Vishneve. Kyiv region. Ukraine.

262. Співачка Валентина Левко. 1962 – 1976-ті рр. 33,5х16,0х15,5 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна зелена марка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Вишневе. Київська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 373

262. Singer Valentina Levko. 1962 – 1976s. 33.5x16.0x15.5 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze green mark on the bottom. Kyiv Experimental Art Ceramics Factory. Vishneve. Kyiv region. Ukraine.

263. Парубок та дівчина в українському вбранні. 1976 – 1991-ші рр. 22,5х13,2х7,0 Фарфор, підглазурний та надглазурний поліхромний розпис. На денці надглазурна синя марка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Вишневе. Київська область. Україна. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м .Миколаїв). Ф – 329

263. Boy and Girl in Ukrainian clothes. 1976 – 1991s. 22.5x13.2x7.0 Porcelain, underglaze and overglaze polychrome painting. Glaze blue mark on the bottom. Kyiv Experimental Art Ceramics Factory. Vishneve. Kyiv region. Ukraine.

92


Кам’янобрідський фаянсовий завод. Смт. Кам’яний Брід. Житомирська область. Україна. II половина XX ст.

Kamiyanobrid Faience Factory. Kamiyany Brid village. Zhytomyr region. Ukraine. Second half of XX century.

264. Печерний П. Блюдо декоративне. 1982. 7,0х54,0 Фаянс, поліхромний надгазурний розпис. На денці вручну зелений надпис. Кам’янобрідський фаянсовий завод. Смт. Кам’яний Брід. Житомирська область. Україна. Над. з ДХВ УРСР. 1988. Ф – 197

264. P. Pecherny. Decorative dish. 1982. 7.0x54.0 Faience, polychrome over-painting. Green inscription by hand on the bottom. Kamiyanobrid Faience Factory. Kamiyany Brid village. Zhytomyr region. Ukraine.

265. Печерний П. Блюдо декоративне. 1982. 7,0х53,0 Фаянс, поліхромний надгазурний розпис. На денці вручну зелений надпис. Кам’янобрідський фаянсовий завод. Смт. Кам’яний Брід. Житомирська область. Україна. Над. з ДХВ УРСР. 1988. Ф – 198

265. P. Pecherny. Decorative dish. 1982. 7.0x53.0 Faience, polychrome over-painting. Green inscription by hand on the bottom. Kamiyanobrid Faience Factory. Kamiyany Brid village. Zhytomyr region. Ukraine.

Українська порцеляна II половини XX ст.

Ukrainian porcelain of the second half of XX century

266. Ведмежатко. II половина XX ст. 2,5х3,7х2,4 Фарфор, бісквіт, поліхромний розпис. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 392

266. Bear cub. Second half of XX century. 2.5x3.7x2.4 Porcelain, bisquit, polychrome painting.

267. Гуска. II половина XX ст. 6,5х6,0х3,5 Фарфор, бісквіт, поліхромний розпис. Дарча від Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 438

267. Goose. Second half of XX century. 6.5x6.0x3.5 Porcelain, bisquit, polychrome painting.

268. Гусеня. II половина XX ст. 3,0х3,5х2,5 Фарфор, бісквіт, поліхромний розпис. Дарча від Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 439

268. Gosling.Second half of XX century. 3.0x3.5x2.5 Porcelain, bisquit, polychrome painting.

93


269. Гусеня. II половина XX ст. 3,0х3,5х2,5 Фарфор, бісквіт, поліхромний розпис. Дарча від Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 440

269. Gosling. Second half of XX century. 3.0x3.5x2.5 Porcelain, bisquit, polychrome painting.

270. Цуценя. II половина XX ст. 6,0х9,0х5,0 Фарфор, бісквіт, поліхромний розпис. Дарча від Сакалюк А.В. 2003. (м. Миколаїв). Ф – 436

270. Puppy. Second half of XX century. 6.0x9.0x5.0 Porcelain, bisquit, polychrome painting.

94


128-129. Чайна пара. Cup & Saucer. 1811 – 1850. 4,8х9,5х4,5; 3,0х13 Завод О.Г. Попова. Росія. Popov’s porcelain factory. Russia. Ф – 111–112 132-133. Чайна пара. Cup & Saucer. 1850 – 1860. 2,5х13,5; 4,3х8,5х11,0 Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Gardner Porcelain Factory, Moscow, Russia. Ф – 86–87 136-137. Чашка. Cup. 1870 – 1890. 4,5х7,2х9,5; 2,0х11,7 Фабрика Гарднера в Москві. Росія. Gardner Porcelain Factory, Moscow, Russia. Ф – 90–91

95


142. Супник. Tureen. 1892 – 1917. 2,5х13,5 Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. MS Kuznetsov. Russia. Ф – 196 143. Супник. Tureen. 1900 – 1917. 11,5х23,5х18,5 Товариство порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнєцова. Росія. MS Kuznetsov. Russia. Ф – 223 156-157. Глек для вершків та Кавник. Jug Cream & Coffee pot.1920 – 1931. 11,5х6,0х12,5; 21,0х8,5х22,0 Саб. Рига. М.С. Кузнецов. Латвія. SAB Riga M.S.Kuznetsov, Latvia. Ф – 150–151

96


159-160. Вазочки «Рудокоп» та «Пастушка». «Miner» & «Herdswoman» Vases 1920 –1930. 20,3х6,7х8,0; 18,0х9,4х11,3 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia. Ф – 418–419 161. Блюдо декоративне. Decorative dish. 1937. 2,5х24,5 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia. Ф – 109 162. Блюдо декоративне. Decorative dish. 1937. 2,5х24,5 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia. Ф – 110

97


98

163. Гуси. Geese. 1950 – 1960.

165. Індійський танець. Indian dance.1954 – 1965.

16,0х11,0х8,5 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia.

16,5х5,5х7,0 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia.

Ф – 420

Ф – 353


166. Китаянка. Chinawoman. 1952 – 1964.

185. Східний танець. Oriental dance. 1952 – 1964.

15,5х7,5х7,5 Дмитровський порцеляновий завод (Вербілки). Росія. Dmitrov porcelain factory (Verbilki). Russia.

10,5х3,5х3,5 Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». Росія. Dulevo Porcelain Factory. Russia.

Ф – 355

Ф – 359

99


190. Господиня мідної гори. The Mistress of the Copper Mountain. 1952 – 1964. 34,0х13,8х13,3 Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». Росія. Dulevo Porcelain Factory. Russia. Ф – 413

100

192. Літній день. Summer day. 1957. 23,5х19,5х21,0 Дульовський фарфоровий завод ім. газети «Правда». Росія. Dulevo Porcelain Factory. Russia. Ф – 362


193. Годинник із жанровою сценкою. Genre clock.

194. Годинник із жанровою сценкою. Genre clock.

33,0х21,0х13,5 «Гжельський кущ». Росія. Gzhel bush. Russia.

29,0х22,0х9,5 «Гжельський кущ». Росія. Gzhel bush. Russia.

Ф – 282

Ф – 283

101


201. Качечка у хустці з мітлою. Duck in a handkerchief with a broom. 1940-1950. 9,0х6,2х2,8 Мстинський Райпромкомбінат. Росія. Msta Porcelain Factory. Russia. Ф – 329

102

206. Балерина. Ballerina. 1955 – 1957. 20,0х15,5х12,0 Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Leningrad Porcelain Factory. Russia. Ф – 361

210. Хлопчик з лижами. Boy with skis. 1955-1957. 25,0х8,3х8,7 Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Leningrad Porcelain Factory. Russia. Ф – 384


218. Лисиця та Бобер. Fox and Beaver. 1955 – 1957.

219. Горностай. Stoat. 1970 –1986.

12,8х6,8х9,2 Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

18,3х12,3х7,5 Ленінградський фарфоровий завод. Росія. Leningrad Porcelain Factory. Russia.

Ф – 430

Ф – 395

222. Клоун з гітарою. Clown with guitar. 1930 – 1934. 17,2х9,0х7,5 Городницький фарфоровий завод. Україна. Gorodnytsya Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 342

103


223. Танцююча пара. Dancing couple. 1930 – 1934. 14,6х9,4х7,8 Городницький фарфоровий завод. Україна. Gorodnytsya Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 409 228. Блюдо. Plate. 1937 – 1945. 4,3х8,5х11,0 Будянський фаянсовий завод. Україна. Budyansky Faience Factory. Ukraine. Ф – 77 229. Земля і ракета. Перший супутник. Earth and Rocket. The first artificial Earth satellite. 1950. 4,0х3,5х2,0 235. Космонавт, що сидить на місяці. Astronaut Sitting on a Moon. 1970 – 1991. 5,0х5,5х3,0 Баранівський фарфоровий завод. Україна. Baranovsky Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 378–379

104


233. Зайчик-лижник. Ski Bunny.1960. 7,0х8,2х2,5 Баранівський фарфоровий завод. Україна. Baranovsky Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 404 236. Танцююча індіанка. Dancing Indian woman. 1950 – 1970. 17,5х6,5х7,2 Полонський завод художньої кераміки. Україна. Polonsky Factory of Art Ceramics. Ukraine. Ф – 352

105


238. Пляжниця. Beach girl. 1950 – 1970. 4,5х12,0х4,2 Полонський завод художньої кераміки. Україна. Polonsky Factory of Art Ceramics. Ukraine. Ф – 374

106

239. Дитина із санчатами. Child with sled. 1950 – 1970. 16,5х9,2х11,5 Полонський завод художньої кераміки. Україна. Polonsky Factory of Art Ceramics. Ukraine. Ф – 383

241. Пінгвін. Penguin. 1950 – 1960. 12,5х7,5х5,5 Полонський завод художньої кераміки. Україна. Polonsky Factory of Art Ceramics. Ukraine. Ф – 387


256-258. Ляльки «Українка» та «Українець». “Ukrainian” dolls. 1960. 5,5х5,6х5,6; 6,0х5,6х5,0 Коростенський фарфоровий завод. Україна. Korosten Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 330–332 259. Грузинський танець. Georgian dance. 1960. 13,5х6,5х4,8 Коростенський фарфоровий завод. Україна. Korosten Porcelain Factory. Ukraine. Ф – 354 262. Співачка Валентина Левко. Singer Valentina Levko. 1962 – 1976. 33,5х16,0х15,5 Київський експериментальний керамікохудожній завод. Україна. Kiev Experimental Art Ceramics Factory. Ukraine. Ф – 373

107


Розділ 3

Chapter 3

Порцеляна з невизначеними країнами виробників.

Porcelain with indefinite countries of manufacturing.

Музейні порцелянові предмети з невизначеними марками.

Museum porcelain items with indefinite stamps.

271. Чашка. Західно-європейська школа. XIX ст. 4,5х9,5х29,0 Фарфор, рельєф, криття, позолота. На денці червона марка. Дар О.А. Банкул. 1980. Ф – 114

271. Cup. Western European school. XIX century. 4,5х9,5х29,0 Porcelain, relief, gilding. Red mark on the bottom.

272. Чашка. Західно-європейська школа. XIX ст. 4,5х9,5х29,0 Фарфор, рельєф, криття, позолота. На денці червона марка. Дар О.А. Банкул. 1980. Ф – 115

272. Cup. Western European school. XIX century. 4,5х9,5х29,0 Porcelain, relief, gilding. Red mark on the bottom.

273. Блюдце. Західно-європейська школа. XIX ст. 1,0х13,5х41,0 Фарфор, рельєф, криття, позолота. На денці червона марка. Дар О.А. Банкул. 1980. Ф – 116

273. Saucer. Western European school. XIX century. 1.0x13.5x41.0 Porcelain, relief, gilding. Red mark on the bottom.

274. Тарілка. Західно-європейська школа. 2,8х23,0 Фаянс, поліхромна деколь. На денці марка в тісті, коричневий штамп. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 232

274. Plate. Western European school. 2.8x23.0 Faience, polychrome decal. Brown mark on the bottom.

108


275. Блюдце. 1,6х13,5 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 235/1

275. Saucer. 1.6x13.5 Porcelain, polychrome overglaze painting. Glazed red mark on the bottom.

276. Блюдце. 1,6х13,5 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 235/2

276. Saucer. 1.6x13.5 Porcelain, polychrome overglaze painting. Glazed red mark on the bottom.

277. Блюдце. 1,6х13,5 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 235/3

277. Saucer. 1.6x13.5 Porcelain, polychrome overglaze painting. Glazed red mark on the bottom.

278. Цукорниця. 11,8х9,8х18,8 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис. На денці надглазурне червоне клеймо Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 224

278. Sugar bowl. 11,8х9,8х18,8 Porcelain, polychrome overglaze painting. Glazed red mark on the bottom.

279. Чашка восьмигранна. 10,5х9,2х12,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 237/1

279. Octagonal cup. 10.5x9.2x12.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Glazed red mark on the bottom.

280. Чашка восьмигранна. 10,5х9,2х12,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На денці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 237/2

280. Octagonal cup. 10.5x9.2x12.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Glazed red mark on the bottom.

281. Чашка восьмигранна. 10,5х9,2х12,7 Фарфор, поліхромний надглазурний розпис, позолота. На донці надглазурне червоне клеймо. Придб. у Венецької Л.Г. 1990. Ф – 237/3

281. Octagonal cup. 10.5x9.2x12.7 Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding. Glazed red mark on the bottom.

109


282. Блюдо з ручками. 1934. Західно-європейська школа. 3,8х32,0 Фарфор, прорізний рельєф, фрагментальне криття, поліхромна деколь, позолота. На денці надглазурне клеймо та надпис вручну позолотою, у тісті цифрове та буквене клейма. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. Ф – 230

282. Plate with handles. 1934. Western European school. 3.8x32.0 Porcelain, cut relief, fragmentary covering, polychrome decal, gilding. Overglaze mark and an inscription by hand in gold, digital and letter mark on the bottom.

283. Тарілка. Кін. XIX – поч. XX 3,0х25,0 Фарфор, поліхромна деколь. На денці коричневе надглазурне цифрове клеймо. Росія.(?) Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф – 301

283. Plate. XIX – beginning XX. 3.0x25.0 Porcelain, polychrome decal. Glazed brown digital mark on the bottom. Russia.(?)

284. Вазочка. 13,5х11,5х6,0 Фарфор, рельєф, підглазурний поліхромний розпис. На денці чорна марка та цифрове клеймо у тісті нерозбірливі. Придб. у Бабаджан Е.І. 1983. Ф – 144

284. Vase. 13.5x11.5x6.0 Porcelain, relief, underglaze polychrome painting. Illegible glazed black mark and digital mark on the bottom.

285. Слон. 9,0х14,5х6,5 Фарфор, рельєф, поліхромний розпис, позолота. На денці нерозрізнимі коричневі клейма. Придб. у Мурзіна Н.І. 1988. (м. Миколаїв). Ф – 162

285. Elephant. 9.0x14.5x6.5 Porcelain, relief, polychrome painting, gilding. Illegible glazed browm mark on the bottom.

286. Ваза. 16,5х14,5 Фаянс, підглазурний поліхромний розпис, позолота. На денці синя марка та цифрове клеймо у тісті. Придб. у Венецької Л.Г. 1989. (м. Миколаїв). Ф – 236

286. Vase. 16.5x14.5 Faience, underglaze polychrome painting, gilding. Glazed blue mark and digital mark on the bottom.

287. Глечик. «Лисиця і виноград». 20,0х13,0 Фаянс, рельєф, поліхромний підглазурний розпис. На денці у тісті надглазурне чорне цифрове клеймо. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф–292

287. Pitcher. Fox and Grapes. 20.0x13.0 Faience, relief, polychrome underglaze painting. Overglaze black digital mark on the bottom.

110


288. Декоративна тарілка з жіночим портретом. 3,0х36,5 Фаянс, горельєф, поліхромний розпис. На денці у тісті цифрове та буквене клеймо. Придб. у приватної особи. 1994. Ф–319

288. Decorative plate with a female portrait. 3.0x36.5 Faience, high relief, polychrome painting. Digital and letter stamp on the bottom.

289. Декоративна тарілка з чоловічим портретом. 3,0х36,5 Фаянс, горельєф, поліхромний розпис. На денці у тісті цифрове та буквене клеймо. Придб. у приватної особи. 1994. Ф–320

289. Decorative plate with a man’s portrait. 3.0x36.5 Faience, high relief, polychrome painting. Digital and letter stamp on the bottom.

290. Герідон. 44,0х29,0 Фаянс, рельєф, фрагментальне криття, поліхромна деколь; металеві елементи. На денці верхньої тарілки коричнева марка, у тісті буквене клеймо; на денці нижньої тарілки у тісті цифрове клеймо. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф–297

290.Geridon. 44.0x29.0 Faience, relief, fragmentary covering, polychrome decal; metal elements. Brown mark and letter mark on the bottom of the upper plate; Digital mark on the bottom of the bottom plate.

291. Дошка декоративна. 0,8х26,5х14,7 Фаянс, рельєф, поліхромна деколь. На денці у тісті цифрові клейма. Придб. у Райхельгауз І.Б. 1991. (м. Миколаїв). Ф–290

291. Decorative board. 0.8x26.5x14.7 Faience, relief, polychrome decal. Digital marks on the bottom.

111


Музейні порцелянові предмети без марок та клейм.

Museum porcelain without stamps and marks

292. Блюдо. 3,8х33,0 Фаянс, рельєф, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. Над. з ОМЗ та СМ. 1951. Ф – 76

292. Dish. 3.8x33.0 Faience, relief, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding.

293. Ваза. 16,0х28,0 Фаянс, рельєф, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. Над. з ОМЗ та СМ. 1951. Ф – 80

293. Vase. 16.0x28.0 Faience, relief, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding.

294. Салатниця. 20,0х29,0 Фаянс, рельєф, поліхромний підглазурний та надглазурний розпис, позолота. Над. з ОМЗ та СМ. 1951. Ф – 81

294. Salad bowl. 20.0x29.0 Faience, relief, polychrome underglaze and overglaze painting, gilding.

295. Глек для вершків. 6,5х8,5 Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, позолота. Дар від Банкул О.Ф. 1980. Ф – 118

295. Jug Cream. 6.5x8.5 Porcelain, overglaze polychrome painting, gilding.

296. Кухоль. 12,5х9,0 Фаянс, поліхромний підглазурний розпис. Передано з майстерні Кібрика Є.А. 1980. Ф – 121

296. Mug. 12.5x9.0 Faience, polychrome underglaze painting.

297. Ілля Муромець. 17,0х18,5х9,0 Фарфор, бісквіт. Дарча від Мяло І.О. 2002. (м. Миколаїв). Ф – 432

297. Ilya Muromets. 17.0x18.5x9.0 Porcelain, bisquit.

298. Танцівниця у блакитному сарафані. 23,0х16,0х9,3 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 351

298. Dancer in a blue sundress. 23.0x16.0x9.3 Porcelain, underglaze polychrome painting.

112


299. Східний танець. 15,5х9,2х6,5 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 356

299. Oriental dance. 15.5x9.2x6.5 Porcelain, underglaze polychrome painting.

300. Маслянка «Гусак». 18,0х11,5х10,0 Фарфор, підглазурний поліхромний розпис. Придб. у Манческо Л.С. 1992. (м. Миколаїв). Ф – 296

300. Butter-dish «Goose». 18.0x11.5x10.0 Porcelain, underglaze polychrome painting.

301. Слон. 17,0х24,5х9,0 Фарфор, бісквіт. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 340

301. Elephant. 17.0x24.5x9.0 Porcelain, bisquit.

302.Слон. 9,0х15,0х6,5 Фарфор, бісквіт. Придб. у Кондратьєвої Г.О. 1994. (м. Миколаїв). Ф – 341

302. Elephant. 9.0x15.0x6.5 Porcelain, bisquit.

113


272-273. Чайна пара. Cup & Saucer. XIX ст. 4,5х9,5х29,0; 1,0х13,5х41,0 Ф – 115-116 274. Тарілка. Plate. 2,8х23,0 Ф – 232

114


282. Блюдо з ручками. Plate with handles. 1934. 3,8х32,0 Ф – 230 285. Слон. Elephant. 9,0х14,5х6,5 Ф – 162

115


289. Декоративна тарілка з чоловічим портретом. Decorative plate with a man’s portrait.

288. Декоративна тарілка з жіночим портретом. Decorative plate with a female portrait.

3,0х36,5

3,0х36,5

Ф – 320

Ф – 319

116


295. Глек для вершків. Jug Cream. 6,5х8,5 Ф – 118 299. Східний танець. Oriental dance. 15,5х9,2х6,5 Ф – 356

117


292. Блюдо. Dish. 3,8х33,0 Ф – 76 300. Маслянка «Гусак». Butter-dish «Goose». 18,0х11,5х10,0 Ф – 296

118


Пояснення до каталогу Каталог «Цифрова колекція художнього музею: Порцеляна» у музейному зібранні МОХМ ім. В.В. Верещагіна складається з трьох розділів. У першому розділі музейні предмети вказані за країною, мануфактурою та часом створення у хронологічній послідовності. У другому та третьому розділах по можливості додаються прізвища та ініціали автора. Відомості про музейні предмети подаються наступним чином: 1. Предмети подані у хронологічній послідовності за часом створення. 2. Прізвища та ініціали автора (за наявністю). 3. Порядковий номер.

8. Техніка виконання: – рельєф (у матеріалі, накладний, прорізний, рельєфний орнамент) – розпис (поліхромний, монохромний, надглазурний, підглазурний, позолота) – криття (суцільне, фрагментальне, позолотою). 9. Марка виробника (за наявністю). 10. Мануфактура. 11. Назва міста або місцевості. 12. Країна походження. 13. Джерело та час надходження до музею. 14. Інвентарний номер з привласненою літерою – Ф. 15. Номер під ілюстрацією відповідає порядковому номеру у каталозі.

4. Назва порцелянового виробу. 5. Час створення. 6. Розміри предмету (у сантиметрах): – для статуеток: перша цифра означає висоту, друга – довжину, третя – ширину; – для предметів посуду: перша цифра означає висоту (з кришкою), друга – ширину (з ручкою), третя – діаметр; – для ваз, тарілок, лотків вказується висота та діаметр. 7. Матеріал.

Список скорочень КМЗ та СМ — Київський музей західного та східного мистецтва. ОМЗ та СМ — Одеський музей західного та східного мистецтва. ДХВ УРСР — Дирекція художніх виставок Української Радянської Соціалістичної Республіки. Над. — надійшла. Придб.— закуплено музеєм. 119


Explanation to the catalog Catalog “Digital collection Art Museum: Porcelain” in collection of Mykolaiv Art Museum named after Vereshchagin consists of three sections. In the first section, museum objects are listed by country, manufactory and time of creation in chronological order. In the second and third sections, if possible, the author’s names are added. Information about museum objects is presented as follows: 1. Items are presented in chronological order by time of creation.

8. Technique of production: – relief (in the material, consignment note, slotted, embossed ornament) – painting (polychrome, monochrome, overglaze, underglaze, gilding) – covering (continuous, fragmentary, gilding). 9. Brand of the manufacturer (if available). 10. Manufactory. 11. City or region of production. 12. Country of origin. 13. Source and time of admission to the museum.

2. Name of the author (if available).

14. Inventory number with the assigned letter - F.

3. Sequence number.

15. The number under the illustration corresponds to the serial number in the catalog.

4. The name of the porcelain product. 5. Time of creation. 6. Dimensions of the object (in centimeters): – for figurines: the first digit means height, the second - length, the third - width; – for utensils: the first digit means height (with lid), the second - width (with handle), the third - diameter; – for vases, plates, trays the height and diameter are specified.

List of abbreviations

7. Material.

DAE USSR - Directorate of Art Exhibitions of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.

120

KMWandOA - Kyiv Museum of Western and Oriental Art. OMW and OA - Odessa Museum of Western and Oriental Art.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.