Page 1

Ã…RSRAPPORT 2017

NORSK MUSIKKBRANSJES EKSPORTORGANISASJON

1


INNHOLD THIS IS NORWAY DETTE ER MUSIC NORWAY TALLENES TALE SIER STERK VEKST VERDISKAPNING ØKER I DE STORE BYENE NORSK PÅ HITLISTENE I UTLANDET MUSIKKBRANSJEN I TALL 2.600 KONSERTER OVER HELE VERDEN NETTVERKSBYGGING VERDEN RUNDT ... OG INNENFOR NORGES GRENSER 9 GODE RÅD HELT GRATIS; BLI BEST PÅ Å NETTVERKE 6 TIPS FRA BRANSJEN JAZZEN JAKTER BAKFOLK MED ÉN FOT I REGIONENE ØKENDE INTERNASJONAL MEDIEINTERESSE MASTER UTVIKLER BRANSJETALENTER EKSPORTPROGRAMMET STYRKER EKSPORTSATSINGER MESTERE + UNGE LOVENDE = UNIKE MASTERCLASSER NORSK DISCO-FEBER MØT OSS PÅ @MUSICNORWAY ALAN WALKER VANT EKSPORTPRISEN ÅPENT HUS! RÅDGIVNING I DE VIKTIGSTE MARKEDENE NORDEN STÅR STERKERE SAMMEN EN KULTURBRANSJE MED FELLES AGENDE NYE MARKEDER GIR NEW BUSINESS EKSORTLØFT FOR KUNSTMUSIKK DET HANDLER OM Å MØTES FLERE MULIGHETER FOR Å SKAPE EKSPORTARENA TAKK FOR BESØKET STYRETS ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP 2017 REVISJONSERKLÆRING

2

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25 26 28 30 31 32 34 35 36 38 40 42 46 50 54

THIS IS NORWAY 2017 var et år der mye gikk bra for norsk musikk. Vi oppdaget nye talenter og heiet på våre stjerner. Vi hørte nye verk og nye hits. Alle fikk gode vibber med Sigrid fra Ålesund. Vi gråt til Susanne Sundfør sin Undercover. SKAM breaket Gabrielle i Sverige og Øya-konserten gikk rett i hjertet vårt. Ina Wroldsen/Clean Bandit, Stargate med Sam Smith, og Caroline Ailin/New Rules/Dua Lipa bidro til #1-hits i UK. Dsign fra Trondheim skrev for Ricky Martin som ga dem 2 Latin-Grammy nominasjoner. Metallica tok med Kvelertak på verdensturné. Jenny Hval mottok Nordic Music Prize for Blood Bitch-albumet. Vi elsker festivaler som presenterer unike forestillinger og tar nye komponister på alvor. Øyvind Torvunds stykke for BIT20 Ensemble, og Kjetil Møster og Jørgen Træen under Only Connect ble slike høydepunkter. Og magisk ble det når Øya teamet opp med Oslo-Filharmonien og ga oss Spiritualized. Om Nils Bech etter en konsert under CTM i Berlin ble det sagt “the best thing I saw at the festival, hands down, such talent”! Kygo ble den fjerde norske artisten som nådde topp 10 på Billboard Hot 100, It Ain’t Me med Selena Gomez. Alan Walker fikk Eksportprisen og sørget for at en norsk artist fikk European Border Breaker Award for femte år på rad. Og vi fikk 9 Grammy-nominasjoner! Samtidig viser deg seg at 65% flere av TONOs medlemmer mottok utenlandsavregning i 2017 sammenlignet med 2014, og TONOs inntekter fra utlandet har nesten doblet seg i samme periode.

KATHRINE SYNNES FINNSKOG DIREKTØR De som skaper musikk som ikke fantes i går skaper verdier og inntekter vi ikke hadde fra før. Fra 2016 til 2017 vokste musikksalget med 3,7%. Norge hadde høyest omsetning av innspilt musikk per hode i hele verden. Dette forteller også noe om landet Norge. Om potensialet i vårt eget marked, vår økonomi, teknologi og kultur. At vi er bevisst våre rettigheter og at politikken bryr seg på ekte. Derfor fortsetter vi å tro på det vi leverer. I løpet av 2017 arrangerte Music Norway 70 prosjekter og laget 55 unike møteplasser. 967 norske deltagere har vært med, og 1186 internasjonale bransjefolk har stilt opp. Det har gitt oss 2718 unike møter som skaper nye muligheter. Vi holder på å bygge et dreamteam dere. Norsk musikkbransje har på få år blitt en voksen, modigere og sterkere bransje Music Norway skal ta initiativ der vi ser at det skorter på ressurser, kunnskap og nettverk. De som legger drømmen sin på kontorpulten min vil jeg gjerne gi både hjertet og hodet mitt til. Noen sier at vinduet er lukket. Det har jeg ikke tid til å høre på. For så lenge dere fortsetter å lage unike verk som utfordrer og begeistrer har vi de beste forutsetninger for å surfe videre på alle hav i hele verden.

Ikke rart at alle skriker Fy Faen. Kathrine Synnes Finnskog

3


DETTE ER MUSIC NORWAY

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Det digitaliserte og globaliserte musikkmarkedet er i kontinuerlig endring og det er behov for kompetente kjentfolk. Music Norway er norsk musikkbransjes internasjonale støttespiller og tilrettelegger. Vår verdi og styrke ligger i vårt nettverk, vår kompetanse og våre ressurser

PR-AVDELINGEN

ASLAK OPPEBØEN Prosjektleder

PÅL DIMMEN Samfunnskontakt CARL KRISTIAN JOHANSEN Redaktør

4

KAROLINE RØED TØNNESEN Prosjektleder EINAR IDSØE EIDSVÅG

ERLEND BUFLATEN Presseansvarlig

Prosjektleder

PROSJEKTAVDELINGEN

Prosjektleder, UK

HELENE DOLVA BROCH Strategisk seniorrådgiver

JONAS VEBNER

NINA FINNERUD

Prosjekleder, Tyskland

GISLE G. STOKLAND Prosjektleder USA ADMINISTRASJON OG FORVALTNING CAMILLA RØED OPPEGAARD Økonomi- og Personalansvarlig LISEBTH MEDBØE RISNES Rådgiver tilskuddsordninger KATHRINE SYNNES FINNSKOG Direktør

Music Norways strategi er basert på de behov, tiltak og målsettinger den profesjonelle musikknæringen spiller inn til oss. Dialogen med musikklivet hjelper oss til å identifisere behov som legger grunnlaget for Music Norways prioriteringer i vår årlige virksomhetsplan. Music Norway skal være en samlende organisasjon for den profesjonelle norske musikknæringen. Vi skal bidra til at den kreative musikknæringen blir en attraktiv og omdømmebyggende næring. Music Norway skal særlig bidra til at erfaringer fra aktivitet i utlandet styrker næringen her hjemme. Derfor skal Music Norway: (1) Utvikle og legge til rette for relevante fremstøt basert på det norske musikklivets definerte behov. (2) Etablere og vedlikeholde sterke internasjonale nettverk. (3) Bidra til økt kunnskap om, forskning på, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. (4) Sørge for en effektiv og god forvaltning.

Music Norway har rådgivere for det profesjonelle musikklivet med internasjonale ambisjoner. Music Norway har tilskuddsordninger tilrettelagt for relevante utfordringer. Vi samarbeider med en rekke bransjefestivaler i inn- og utland, tilbyr tilstedeværelse og kurser i markedsinnsikt, forretningsforståelse og artistutvikling. Music Norway iverksetter tiltak som skal bygge en sterk norsk musikkbransje med internasjonal konkurranseevne. Music Norway har kontor i Oslo, London og Berlin. Kontorene er service- og kompetansesentre som bistår på vei ut og inn i de viktigste markedene. Music Norway skal være der norsk musikkliv prioriterer å være. Music Norway driftes av Kulturdepartementet og mottar årlig et tilskudd over statsbudsjettet. I tillegg forvalter Music Norway midler fra Utenriksdepartementet fordelt på offentlige tilskuddsordninger. Foruten de ansatte listet, jobbet følgende personer i perioder for Music Norway i løpet av året; Reuben Fenemore, assistent - Berlin Otto Vik Mathisen, praktikant - Berlin Anna Magdalena Kellman, praktikant - London Johanna Alem, praktikant - Oslo Anette Gulliksen Gjone, praktikant - Oslo Astrid Isdal Aasbakk, praktikant - Oslo Julie M. Vold Bjørkamo, praktikant - Oslo

5


TALLENES TALE SIER STERK VEKST Rambølls rapport Musikk i tall, utarbeidet på oppdrag av Kulturrådet, målte den sterkeste veksten i musikkbransjen siden 2013. Musikk i tall viser at omsetningen var på 4,434 milliarder kroner i 2016, og inkluderer omsetningen fra salg av innspilt musikk og konsertfremføringer til forbrukere, samt vederlag og opphavsrettslige inntekter i musikkbransjen. I 2015 utgjorde den samlede omsetningen 3,950 milliarder kroner, noe som betyr at veksten i musikkbransjen fra 2015 til 2016 tilsvarer 12 %.

KONSERTFELTET HADDE STERKEST UTVIKLING IFØLGE RAMBØLL. HER ER AMANDA DELARA I AKSJON PÅ BY:LARM

6

Eksporten utgjorde 316 millioner kroner i 2016, mot 301 millioner kroner i 2015. Det tilsvarer en vekst på 5%, og eksporten utgjør 7% av totalen. Rambøll skriver at sterkest utvikling i denne perioden er i konsertfeltet hvor den samlede omsetningen har økt med 21 prosent. Omsetningen fra innspilt musikk var i 2016 på samme nivå som i 2013, som er den høyeste målte omsetningen for perioden de har målt. Inntektene fra opphavsrettslig materiale var høyere i 2016 enn i noen av de øvrige måleårene.

VERDISKAPINGEN ØKER I DE STORE BYENE I 2017 laget Centre for Creative Industries ved BI (BICCI) og Menon rapporten ‘Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015’, på oppdrag fra Music Norway. Rapporten viser at bransjen i sin helhet (1485 selskaper i 2015) har hatt en positiv utvikling fra 2011 til 2015. Verdiskapingen har økt med 28 prosent (mot 25 prosent i fastlandsøkonomien), til 2,2 milliarder kroner i 2015. Samtidig har omsetningen økt til 10 milliarder kroner, og musikkbransjen sysselsatte 11 665 personer i 2015, en økning på 24 prosent siden 2011. Selskaper i Oslo står for 68 prosent av verdiskapingen, mens Hordaland kan vise til en økning i verdiskapingen på hele 75 prosent i perioden. Sysselsettingen vokser i Oslo, mens andelen av sysselsettingen har gått ned fra 58 til 51 prosent i 2015. Dette betyr at bransjens sysselsetting vokser utenfor Oslo og blir mer desentralisert. Rapporten kan leses via våre websider.

7


NORSK PÅ HITLISTENE I UTLANDET

Cashmere Cat og Lido har co-produsert og co-skrevet syv sanger på Halseys album Hopeless Fountain Kingdom, som ble #1 i USA på Billboards 200 albums-liste

MUSIKKBRANSJEN I TALL

På topp 60 albumlisten i Sverige var Kygo representert med hele tre utgivelser i uke 46 I 2017 var det hele 47 låter på topp 100 i Sverige med norsk artist, låtskriver eller produsent Cashmere Cat har co-skrevet og coprodusert fire låter på The Weeknds album Starboy fra 2016, som var #1 i USA og Sverige på begynnelsen av 2017 a-ha gjør det fremdeles bra der ute, og oppnådde #3 med albumet MTV Unplugged – Summer Solstice på den tyske albumlisten Kygo ble den fjerde norske artisten som nådde topp 10 på Billboard Hot 100, med #10 for It Ain’t Me med Selena Gomez

Streaming har en markedsandel på 85% av inntektene til platebransjen.

Nordmenn bruker 26,13 USD per hode på innspilt musikk. Det er mest i verden. (Kilde: IFPI)

Norsk platebransje er 15. største i verden målt etter inntekt.

Norge har 4. høyeste tetthet av platebutikker i verden. 56 stykker totalt.

Streamingtjenestene har 176 millioner abonnenter, mot 112 i 2016.

Det ble solgt 12 000 platespillere i Norge. Vinyl omsatte for 39 millioner kroner.

(Kilde: VinylHub)

(Kilde: IFPI)

(Kilde: Elektronikkbransjen & IFPI)

Inntektene til platebransjen globalt var 17,5 milliarder USD. Opp 8,1%

U2 var det største livebandet i USA (for 5. gang) og genererte 176 millioner USD i konsertinntekter.

(Kilde: IFPI)

(Kilde: IFPI

Ina Wroldsen var co-låtskriver på låtene Symphony og Rockabye med Clean Bandit. Begge oppnådde #1 i UK og Sverige. Rockabye var også #1 i Tyskland

DUA LIPA HADDE KJEMPESUKSESS MED LÅTEN «NEW RULES», SKREVET AV BL.A. CAROLINE AILIN

8

Det var fire #1 hits i UK med norske låtskrivere og produsenter. To med Ina Wroldsen/Clean Bandit, Stargate med Sam Smith, og Caroline Ailin var co-låtskriver bak New Rules med Dua Lipa

(Kilde: IFPI)

Marcus & Martinus debuterte på #1 med albumet Moments i Sverige, og hadde tre album på topp 60 i Sverige

Live Nation solgte 52,5 millioner billetter globalt. (Kilde: Pollstar)

(Kilde: Pollstar)

9


2.600 KONSERTER OVER HELE VERDEN Jazz: Helge Lien Trio gjennomførte høsten 2017 en Europaturné sammen med den polske fiolinmesteren Adam Baldych i kjølvannet av utgivelsen «Brothers» på plateselskapet ACT. Turneen besto av 18 konserter, med hovedtyngde på Tyskland og Polen. Turneen mottok 45.000 kr. i reisetilskudd. Kunstmusikk: Fiolinist Eldbjørg Hemsing mottok 20.000 kr. i reisetilskudd for å spille verdenspremieren av stykket «The Fire Rituals», komponert av den kjente komponisten Tan Dun for The China National Traditional Orchestra. I tillegg ble anledningen benyttet til å gjennomføre en rekke møter med nøkkelpersoner i det asiatiske markedet.

NORD AMERIKA 18% MELLOM AMERIKA 2% SØR AMERIKA 2% OCEANIA 2% MIDT ØSTEN 1 AFRIKA 1 %

NORDEN 9% ASIA 13%

10

EUROPA 53%

REISETILSKUDD 2017 Reisetilskuddsordningens formål er å presentere norsk musikk og norske musikere av høy kunstnerisk kvalitet internasjonalt. Dette skal bidra til økt etterspørsel, omdømme og posisjonering av norsk- musikk og musikkbransje på det internasjonale musikkmarkedet.

TOPP 10 KONSERTLAND FOR NORSK MUSIKK: 1. USA

(441)

2. Tyskland

(369)

3. UK

(260)

4. Japan

(154)

5. Frankrike

(122)

6. Nederland

(115)

7. Italia

(76)

8. Svergie

(74)

9. Danmark

(66)

10. Østerrike

(60)

INNVILGET I KRONER Jazz: Kunstmusikk Populærmusikk: Tradisjonsmusikk Annet: Totalt OMSØKT I KRONER Jazz: Kunstmusikk: Populærmusikk: Tradisjonsmusikk: Annet: Totalt: ANTALL SØKNADER Jazz: Kunstmusikk: Populærmusikk: Tradisjonsmusikk: Annet: Totalt: Innvilget:

2.419.000 1.820.500 3.007.000 769.000 15.000 8.030.500

6.117.688 6.192.511 10.630.088 2.344.089 70.000 25.354.376

Populærmusikk: I september gikk startskuddet for en av de mest omfattende support-turneene i norsk rocks historie da Kvelertak fikk i oppdrag å være support-band på Metallicas Europa-turné. Bandet fikk i 2017 innvilget 200.000 kr. i reisetilskudd til turneen, som strekker seg over nærmere 60 konserter frem til mai 2018. Turneen gir Kvelertak muligheten til å spille for rundt 600.000 mennesker. Tradisjonsmusikk: Gruppen Wardruna, med Einar Selvik i spissen, har etablert seg som et fenomen innen norsk tradisjonsmusikk. Wardruna skaper nye musikalske tolkninger av nordisk og esoterisk tradisjon, og har blant annet vært en vesentlig bidragsyter til musikken til den populære TV-serien «Vikings». I 2017 mottok gruppen reisetilskudd på 65.000 kr. til en turné for å etablere Wardruna som live-band i Nord-Amerika, med konserter i USA og Canada.

195 221 232 85 3 736 449

SIGRID FIKK 150.000 KR. I REISETILSKUDD TIL SIN USA-TURNÉ I 2017

11


NETTVERKSBYGGING VERDEN RUNDT Året rundt har Music Norway prosjekter i forbindelse med bransjetreff og viktige festivaler i inn- og utland. Målet er å skape møteplasser hvor norsk bransje kan treffe internasjonale aktører og styrke sine nettverk. Music Norway inviterer aktører fra internasjonal bransje og media, samt setter opp relevante seminarer, paneldebatter og nettverksaktiviteter. Hvilke møteplasser som skal prioriteres blir kontinuelig evaluert basert på bransjens innspill. Januar CTM – Berlin (DE) Northern Disco Lights – (DE) FRAM Trade Mission LA – Los Angeles (US)

Juni Hellfest – Clisson (FR) Sonar +D – Barcelona (ES) A2IM Indie Week – New York (US)

Eurosonic – Groningen (NL)

Juli Februar

Ace 2 Beats Festival – London (UK)

Harpa, filmkomponistprogram – Berlin (DE)

September Mars Big Ears – Knoxville, Tennessee (US) Nordic Showcase – Helsingborg (SE) SXSW – Austin, TX (US)

April JazzAhead – Bremen (DE)

Reeperbahn Festival – Hamburg (DE)

Oktober Womex 2017 – Katowice (PL) IDAP Masterclass Los Angeles - LA (US) SPAF Shanghai International Arts Festival (CN) Music & Media – Tampere (FI)

Spring Break Music Conference – Poznan (PL)

November Mai The Great Escape, Brighton (UK) Nomex – Trade Mission LA – Los Angeles (US) Spot Festivalen – Aarhus (DK)

12

Slush Music – Helsinki (FI) Northern Disco Lights - Warsawa (PL) HOKUO – Tokyo (JP) Iceland Airwaves – Reykjavík (IC)

... OG INNENFOR NORGES GRENSER Januar Off the Page, Bergen Februar Trondheim Calling, Trondheim by:Songs, Asker/Bærum Mars by:Larm, Oslo Borealis, Bergen Satelittkontor: Stavanger Satelittkontor: Tromsø + Nord-Norge April Vossajazz, Voss Satelittkontor: Alta Brak Fagdag, Bergen Infernofestivalen, Oslo Mai Only Connect, Oslo Festspillene i Bergen Nutshell, Bergen

Juni Only Connect, Oslo Eksportprisen, Sommerfest, Oslo Tons of Rock, Halden One Night With Stargate, Trondheim Juli Førdefestivalen, Førde Slottsfjell, Tønsberg August Øya International, Oslo Oslo Jazzfestival, Oslo

911 norske deltakere

611 internasjonale deltakere

15

delegatprogram September Punkt, Kristiansand Ultima Contemporary Music Festival, Oslo Vill Vill Vest, Bergen

2.908

Oktober Oslo World Music Festival, Oslo Insomnia, Tomsø KUPP November Master Class med Tayla Parx, Oslo Folkelarm, Oslo P3 GULL, Oslo Peer Gynt

møter

32 seminarer

16 byer

13


9 GODE RÅD HELT GRATIS: BLI BEST PÅ Å NETTVERKE

6 TIPS FRA BRANSJEN Petter Wahlen Nora Collective

Spør venner eller kollegaer om en introduksjon til nye bekjentskap Sjekk ut delegat databasen! Hvem kommer som er interessante for deg? Bruk tid på relevante møter.

«Vær snill, lær å lese folk og snakk om jobb når det er hensiktsmessig. Small talk er ok (og ganske morsomt når du får taket på det). Ikke forhast deg. Noen ganger må du være tålmodig og høre på historier om andre menneskers hunder og barn før du kan snakke forretninger.»

Finn ut (eller spør noen som har vært der før) hvor de utformelle møteplassene befinner seg ... ... og ikke fyll opp kalenderen 100% - noen av de beste møtene skjer spontant. Walk and talk!

Jenny Thyrhaug Sony Music Norway

Derfor: øv inn noen ‘ice breakers’ og still generelt flere spørsmål om mat, husdyr, unger og musikk.

Kan du delta i det faglige programmet? Blir du sett finner folk deg igjen i mengden senere.

Vær raus og del dine kontakter. Det vil lønne seg i lengden.

SPØR OSS OM FLERE RÅD ELLER BESØK OSS PÅ WWW.MUSICNORWAY.NO 14

Marius Lie MADE Management

Sarah Winona Sortland Indianer

«Vær tilpasningsdyktig. Industrien endrer seg hele tiden, og vi kan ikke stoppe det. Det eneste vi kan gjøre er å tilpasse oss endringene. For å være best mulig egnet for alle endringer, er det viktig å holde seg oppdatert innenfor ditt felt i bransjen – Pass på å se det store bildet.» «Det beste bransjetipset jeg har mottatt, er at dine samarbeidspartnere ikke vil være Rihanna eller Max Martin over natten. Derfor bør man alltid jobbe med den som ønsker å jobbe med deg. Du bør også strekke ut en hånd for å finne samarbeidspartnere, og ikke miste motet hvis noen sier nei eller ikke svarer. Folk har sagt nei til meg i mer enn ti år.»

Gå på seminar! Bruk muligheten etterpå til å snakke med de som snakket. Husk å gi visittkortet ditt.

Inviter nye bekjentskap på en kaffe/lunch/middag! Ta plass og dyrk relasjonsbygging.

«Hvis du er en ung bransjeperson, er mitt beste tips å gjøre masse forskjellige ting i musikkindustrien. Dette vil hjelpe deg å forstå businessen og finne ut hva som er din spesialitet og hvilken del av bransjen som passer deg best.»

Andreas Frøen / Mood Melodies Låtskriver og produsent

«Finn ditt konkurransefortrinn og kombiner dette med din lidenskap.» «Mitt beste tips? Hvis du har en god idé, sørg for at den blir realisert.»

Lars Petter Hagen Oslo-Filharmonien og komponist

LES FLERE TIPS I SERIEN ‘INDUSTRY TALK’ PÅ VÅRE WEBSIDER. 15


JAZZEN JAKTER BAKFOLK I 2017 lanserte Music Norway programmet BAKFOLK, som er et rekrutteringsprogram for bransjetalenter innen booking og management i jazzfeltet. Bakgrunnen for programmet er at mange opplever en mangel på norske selskaper som kan utføre disse tjenestene. Marthe Heggenhougen ble plukket ut i programmet etter en workshop og intervjurunde med flere kandidater. Det betyr at hun får kontorplass hos Music Norway i ett år, internasjonal mentor, reisetilskudd til bransjetreff i inn- og utland, praksisplass hos en internasjonal agent (Tyskland) og faglig oppfølging fra Music Norway og Norsk jazzforum. Marthe Heggenhougen Vibe Agency

“Jeg syns BAKFOLK-programmet er et etterlengtet prosjekt og en unik mulighet, både for oss som ønsker å jobbe for å fremme musikk, og for musikere som ønsker å nå gjennom med musikken sin, kommenterte Heggenhougen etter utvelgelsen”

MED ÉN FOT I REGIONENE Music Norway har et godt samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk. I tillegg til å ha felles prosjekter som Master, Sessions og Mentorordningen, jobber vi tett med de regionale møteplassene for musikkbransjen, som Vill Vill Vest, Trondheim Calling, by:Larm og Sørveiv, og deres internasjonale gjesteprogrammer. De regionale sentrene er ofte artistenes aller første møte med musikkbransjen. Veiledning og oppfølging fra lokale støttespillere tidlig i karrieren gir artisten mulighet til å utvikle seg over tid og unngå forhastede avgjørelser som kan påvirke karrieren i mange år frem i tid.

KOFOR - kompetansesenter for musikk i Nord-Norge (i dag RYK

- Rytmisk kompetansenettverk for musikk i Nord-Norge)

Tempo i Trondheim Brak i Bergen STAR i Stavanger Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk ØKS – Østafjelske kompetansesenter Møst – Musikknettverk Østlandet

TRONDHEIM CALLING ER EN VIKTIG ARENA FOR REGIONALT SAMARBEID MIKE BINDRABAN (NR. 3 FRA HØYRE) FRA GOOD MUSIC COMPANY HOLDT FOREDRAG FOR UNGE JAZZBRANSJETALENTER

16

FOTO: CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN/ TRONDHEIM CALLING

17


ØKENDE INTERNASJONAL MEDIEINTERESSE Det var umulig å åpne et magasin eller blogg i 2017 uten å se en eller flere saker om norske artister. Toneangivende internasjonale magasiner, aviser og blogger dedikerte mye spalteplass til både nye og etablerte artister. Music Norway kobler utenlandske magasiner og journalister med den norske bransjen. Ved å inkludere journalister i internasjonale besøksprogram får den norske bransjen tilgang til viktige kontakter inn i medier, uten å måtte gå gjennom et PR-byrå.

I 2017 gikk Music Norway, by:Larm og Apples radiokanal Beats1 sammen for å vise frem noe av de aller beste talentet fra den norske musikkscenen. Fordelt på fem programmer sendt i over 100 land spilte Aurora, Sigrid, Seeb, Ina Wroldsen og Ivar Bjørnson sine norske favorittlåter og delte egne historier om å lage musikk. Sendingene er fortsatt tilgjengelig på Apple Music.

18

19


MASTER UTVIKLER BRANSJETALENTENE Master ble for første gang arrangert i 2017 som en videreutvikling av Elite-programmet som ble startet i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk i 2016.

Masterprogrammet skal styrke kompetansen i norsk musikkbransje over hele landet, og bidra til å profesjonalisere bransjeprofiler på et tidlig stadium for å sikre god rekrutteringen til norsk musikkbransje. I løpet av programmet fikk deltakerne innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe med verden som marked. Programmet ble holdt over tre samlinger i Stockholm, Berlin og London. Samlingene bestod av bedriftsbesøk, workshops, seminarer og nettverksmøter. I Berlin ble det holdt en halvdags workshop sammen med tyske young-professionals som ga de norske deltakerne gode kontakter i Tyskland. Totalt søkte over 50 personer om å delta i programmet, og 10 stykker ble valgt ut til å delta.

20

Andres Dahl Managing Director, Paperclip Management Alice Berntsen Manager, Deft Artists Karen Norbakk Manager, Mandelbaum Kathrine Wallevik Hansen Manager, Oakland Rain Ksenia “Kess” Petrova Agent, Atomic Soul Sofie Ringstad Freelance consultant and producer Stian Nicholaysen Manager og labelansvarlig, Mutual Intentions Marius Lie Managing Director, EDDA Music Markus Mortveit Slette Agent, Polar Artist Pia Bie Sundelius

2017

Daglig leder, Yaass Music

21


EKSPORTPROGRAMMET STYRKER EKSPORTSATSINGER

Music Norways Eksportprogram skal legge til rette for at norske musikkselskaper skal øke eksportinntekter og styrke internasjonal profilering av norske utøvere og opphavere. I 2017 ble fire nye program på tilsammen 850.000 kroner tildelt. I tillegg ble seks program videreført for 2018. Musikkprofil Booking og Management, med artister som Jonas Alaska, Mathias Eick, Tord Gustavsen og Elephant9 i stallen, fikk innvilget kr. 200.000 til satsing på internasjonal agentvirksomhet for å øke eksport av norsk jazz til det europeiske festival- og klubbmarkedet. Per-Kristian Rekdal Daglig leder, Musikkprofil

MUSIKKPROFIL JOBBER BLANT ANNET MED BANDET ROHEY

22

I 2017 fikk fire tildelt Eksportprogram. Programmene gjelder for 2018. Disse var:

“Det ligger et stort uutnyttet potensial hva angår eksportarbeid innenfor de tradisjonelt sett smalere sjangrene, og det har vi tenkt å ta tak i. Vi ser fram til å kunne frigjøre tid og ressurser til å jobbe mye mer målrettet mot eksisterende og nytt nettverk utenlands, og ikke minst kunne brande Musikkprofil som en proff leverandør av kvalitetsopplevelser og -band på jazz-, world music- og folkemusikkfeltet”

Indianer Kr. 200.000 for å styrke sin management-avdeling med internasjonal tilstedeværelse, økt nettverk og økt kompetanse.

GLENN LARSEN FRA INDIANER

Matic Gajsek Kr. 250.000 for prosjektet «International profiling, development and release of SACD recordings of Eldbjørg Hemsing». Musikkprofil Kr. 200.000 til satsing på internasjonal agentvirksomhet for å øke eksport av norsk jazz til det europeiske festival- og klubbmarkedet.

ELDBJØRG HEMSING

Sony Music Norway Kr. 200.000 til kompetanseheving og internasjonalisering av Sony Norge-teamet i forbindelse med lansering av Marcus & Martinus i GSA/Benelux/Polen.

I tillegg til disse nye programmene ble følgende pågående programmer videreført for 2017:

MARCUS & MARTINUS

PropellerRecordings: Jazzland: FysiskFormat: Brilliance: IndieRecordings: MER:

kr.300.000 kr.200.000 kr.150.000 kr.200.000 kr.300.000 kr.300.000

23


MESTERE + UNGE LOVENDE = UNIKE MASTERCLASSER I 2017 holdt Music Norway to unike masterclasser med erfarne og suksessrike låtskrivere og produsenter. I oktober deltok åtte norske fremadstormende deltakere på master class i Los Angeles med William Wiik Larsen og hans manager og kompanjong Julian Alexander. Det var den globale hitsingelen «Am I Wrong» med Nico & Vinz som satte den norske produsenten og låtskriveren på det globale kartet. I etterkant har han gjort musikk for alt fra Kygo og Broiler, til amerikanske Akon, Train og Florida Georgia Line. Senere på året deltok 20 norske låtskrivere og produsenter på masterclass med supertalentet Tayla Parx i Oslo. Masterclassen ble arrangert i samarbeid med NOPA. 24 år gamle Parx har til tross for sin unge alder gitt ut låter med verdensstjerner som Ariana Grande, J. Lo, Mariah Carey, Alicia Keys og Fifth Harmony.

NORSK DISCO-FEBER Northern Disco Lights er en dokumentarfilm som handler om hvordan norsk elektronika- og klubbmusikk fant en vei ut i verden, med artister som Mental Overdrive, Erot, Bjørn Torske, Röyksopp og Annie. Filmen trekker linjer fra 80- og 90-tallet via framveksten av Tellé Records i Bergen til dagens scene, og intervjuer artister og andre aktører. Filmen ble blant annet finansiert gjennom crowdfunding, og Music Norway bidro under kategorien executive producer. Filmen ble en hit, og Music Norway benyttet anledningen til å showcase elektroniske musikkprodusenter, artister og DJs i forbindelse med filmvisninger i Tyskland og Polen. I Berlin ble filmen vist i samarbeid med CTM-festivalen, som ledet inn i en norsk kveld på Panorama Bar på Berghain, en av verdens mest respekterte klubber. Der spilte blant andre Bjørn Torske og Charlotte Bendiks. I Polen ble filmen vist på den nystartede klubben Jasna1 i Warsawa, med påfølgende klubbkveld med Prins Thomas og DJ Fett Burger.

“Jeg tror store deler av utlandet følger med på forholdene i Norge og Norden nå. Dere er naturlige trendsettere” Tayla Parx Singer-Songwriter

TAYLA PARX MED DELTAGERE PÅ ÉN AV DAGENE UNDER MASTERCLASS, OSLO

24

25


MØT OSS PÅ @MUSICNORWAY

26

27


ALAN WALKER SAMMEN MED KULTURSHUSLEDER AV USF VERFTET, IVAR CHELSOM VOGT

ALAN WALKER VANT EKSPORTPRISEN Spellemann og Music Norways eksportpris tildeles en norsk utøver som har slått gjennom internasjonalt, og bringer heder og ære til de som fremmer norske suksesshistorier i utlandet og som stimulerer en hel bransje til å satse internasjonalt. Alan Walkers verdenshit «Faded» satte nok en norsk artist på verdenskartet. I 2016 gjorde den unge artisten, DJen og produsenten seg anerkjent på høyeste internasjonale nivå, med turneer i Europa, Asia, Nord- og Sentral Amerika, i tillegg til noen av de største festivalene i verden. Alan Walkers musikk har passert flere milliarder streams og videovisninger. En imponerende merittliste som det er umulig å forbigå i stillhet. Derfor gikk Eksportprisen for 2016 til Alan Walker. Artisten var til stede for å ta imot Spellemann-statuetten, samt gi stipendet «Det var her det begynte» på 100.000 kroner, gitt av Kulturdepartementet, til USF Verftet i Bergen.

Disse var nominerte til Eksportprisen 2016, i tillegg til Alan Walker: Cashmere Cat Grammy-nominert produsent og låtskriver.

Lise Davidsen Prisvinnende sopran med imponerende internasjonal karriere.

Mette Henriette Jazzsaksofonisten som har utmerket seg særlig i sin sjanger.

William Wiik Larsen Produsent og låtskriver som bl.a. gikk til førsteplass på Billboards countryliste.

Seeb Produsenter, låtskrivere og artister med massive strømmetall og popularitet i 2016.

UTENRIKSMINISTER BØRGE BRENDE OVERRAKTE PRISEN TIL ALAN WALKER. HER MED MARTE THORSBY, STYRELEDER I SPELLEMANN, KATHRINE SYNNES FINNSKOG, MARGIT KLINGEN DAAMS FRA INNOVASJON NORGE, YONAS AREGAI OG GILBERT LUNDE FRA MER.

28

29


ÅPENT HUS! Åpent hus er Music Norways gratis seminarrekke som i hovedsak finner sted på Oslo-kontoret. En rekke temaer og sjangre er representert i løpet av året. I 2017 ble det gjennomført 6 seminarer med ca. 300 publikummere totalt.

Behind the hit Norske låtskriveres braksuksess i Asia (i samarbeid med Musikkforleggerne)

Alex Pavelich (produsent), Robin Jenssen (Dsign), Anne Judith Stokke Wik (Dsign), Mats Lie Skåre (låtskriver/produsent), Steinar Fjeld (OBEL).

Insiders Guide Mexico (ØYA Int.)

Paco Barba (Harminipan), Brendan Moylan (Sicario), Lasse Kinden (ACT Entertainment)

Hvordan slå gjennom som låtskriver og produsent i USA?

PR og media i UK

Veikart til USA og UK for klassisk og samtidsmusikk

Møt norsk og svensk P3

30

Julian Alexander (IDAP Music), William Wiik Larsen (IDAP/ låtskriver/produsent).

Jodie Grinstad (Propeller Recordings), Leanne Mison (Band on PR), Michael Cragg (Pop Justice), Tshepo Mokoena (Vice Noisey) Eiler Fleischer (UD), Angela Dixon (Saffron Hall)

Mats Borch Bugge (NRK – P3), Mari Hesthammer (Sveriges Radio)

RÅDGIVNING I DE VIKTIGSTE MARKEDENE

Utekontorenes merkevareløfte: “Utekontorene er Music Norways feltarbeidere og lokale eksporteksperter. I vår hverdag tar vi rollen som markedslos, Gule Sider, musikkambassadør. Vi lener oss på den norske bransjen og deres internasjonale samarbeidspartnere. Sammen jobber vi norsk musikk opp og frem i verdens viktigste musikkmarkeder” Music Norways utekontorer i London, Berlin og Los Angeles hadde stor aktivitet i 2017. En lang rekke prosjekter ble gjennomført, som The Great Escape i Brighton, Reeperbahn-festivalen i Hamburg og Ja Ja Ja i både London og Berlin. Kontorene konsulterte de internasjonale programmene på norske arenaer både med innhold og gjester. Men kanskje den viktigste og mest omfattende jobben for utekontorene, er den daglige rådgivningen om to av de største eksportmarkedene som gis til norske og internasjonale bransjeaktører, rettighetshavere, artister og komponister. Utekontorene er Music Norways lokale eksperter, og sitter med unik kunnskap og omfattende nettverk etter mange år ute i felten. Utekontorene hadde mer enn 400 møter og 500 konsultasjoner med ulike bransjeaktører i 2017. Blant disse var en lang rekke av de viktigste aktørene i GSA og UK, men også mange norske eksportører som ønsker rådgivning og gode tips i disse markedene. I tillegg jobbet utekontorene med mer enn 30 prosjekter.

31


Music Norway er involvert i flere internasjonale samarbeidsnettverk. På nordisk nivå eies samarbeidsplattformen NOMEX av de nordiske eksportkontorene. Et tett samarbeid mellom de nordiske aktørene på eksportfeltet muliggjør en rekke prosjekter i viktige markeder. I 2017 besto disse blant annet av de populære klubbkveldene Ja Ja Ja i London og Berlin, som har blitt samlingspunkter for bransje og presse i disse viktige byene. Fanny Andersen, Hajk, Amanda Delara og Gundelach var blant de norske artistene som spilte Ja Ja Ja i 2017. NOMEX arrangerte en nordisk Trade Mission til Los Angeles, med norske deltakere fra Mandelbaum, Gilt, Oslo Records og Supervillain som blant annet fikk innsyn i sync og publishing, samt firmabesøk hos Paradigm, Warner/Chappell og Spotify. I november gikk turen til Tokyo og Hokuo Music Fest, med seminarer, nettverksarrangementer, B2B-møter, låtskrivercamp og metal-showcase. Fem norske selskaper deltok, i tillegg til bandet Beaten to Death som spilte showcase. Music Norway deltar også på møter i regi av European Music Export Exchange (EMEE), som består av 23 nasjonale eksportkontorer i Europa.

NORDEN STÅR STERKERE SAMMEN Disse spilte Ja Ja Ja i 2017 Hajk (London) Fanny Andersen (London) Emma Jensen (London) Amanda Delara (London og Berlin) Death By Unga Bunga (Berlin) Tuvaband (Berlin) Misty Coast (Berlin) Sandra Kolstad (Berlin) Gundelach (Wien)

TRADE MISSION LA: KAREN NORBAKK I MANDELBAUM, WENDI KAZONZA I OSLO RECORDS, MIA HALLESBY I GILT OG HARALD AUSTAD/SUPERVILLAIN BEATEN TO DEATH SPILTE SHOWCASE I JAPAN 32 FOTOCRED: NOMEX

33


NYE MARKEDER GIR NEW BUSINESS EN KULTURBRANSJE MED FELLES AGENDA

Norwegian Arts Abroad er et nettverk for norsk kultureksport bestående av Danse- og teatersentrum, Design og arkitektur Norge, Norsk Filminstitutt, NFI, Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad, NORLA, Music Norway, Office for Contemporary Art og OCA. Nettverket jobbet tett i 2017, med ukentlige møter og flere aktiviteter, deriblant overlevering av et innspill til regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering. NAA arrangerer en årlig seminarrekke, og i 2017 var USA på agendaen under «Norwegian Arts go to America». NAA koordinerer planer og deltagelse under bokmessen i Frankfurt i 2019. Musikkindustriens næringsråd (MIR) fant formen i 2017, og Music Norway bistår som sekretariat og deltar aktivt i et viktig råd som løfter og samler de sentrale problemstillingene musikkindustrien er opptatt av akkurat nå.

Music Norway fokuser på aktivitet i de tre viktigste musikkmarkedene USA, UK og Tyskland, der forutsetningene for avkastning og omtale er høyest. Internasjonale bransjefestivaler prioriteres i de markedene der norsk musikkbransje ønsker å være tilstede. Nye markeder, «emerging markets», er også nye for musikkindustrien. To på plakaten for 2017 var Kina og Mexico. Digitaliseringen av musikk gjennom streamingtjenester og sosiale medier har både gitt økt betalingsvilje og nye inntekter, og mulighetene til å navigere i markedene har gjort markedene viktigere for internasjonale innholdsleverandører.

For å svare på nye behov og skape muligheter som ikke fantes fra før, må Music Norway tilegne seg kunnskap om nye markeder og kommunisere nyttig kunnskap tilbake til norske rettighetshavere om hvordan de best kan tilgjengeliggjøre og promotere sitt innhold der. I 2017 publiserte Music Norway veikart til både Kina og Mexico på våre hjemmesider, som en introduksjon til disse markedene.

FRA NAA-SEMINARET NORWEGIAN ARTS GO TO AMERICA, HVOR MONA B. RIISE VAR MODERATOR DET NORSKE GENERALKONSULATET I SHANGHAI VAR VERTSKAP FOR EN NETTVERKSMIDDAG DA MUSIC NORWAY KOM PÅ BESØK

34

35


Orkestre som deltar på KUPP

EKSPORTLØFT FOR KUNSTMUSIKKEN I 2017 var kunstmusikkfeltet preget av en rekke samarbeid mellom Music Norway og andre aktører i musikklivet. I oktober ble det nye programmet KUPP lansert, i samarbeid med Norsk Komponistforening. KUPP er et utviklings- og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks orkestre fra hele Norge er med på programmet, som alle velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et helt nytt verk av. Ambisjonen er at verkene skal nå et stort publikum, og bringe nye norske komponisttalenter ut til et internasjonalt marked. Prosjektet er støttet av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, TONO, Det norske komponistfond og Nasjonalbiblioteket Noter.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Trondheimsolistene Bergen Filharmoniske Orkester Stavanger symfoniorkester KORK Oslo Filharmonien

KUPP MOTTAR 500.000 KR. FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Komponistene på KUPP Mette Henriette Marius Neset Therese B. Ulvo Tyler Futrell Øyvind Mæland Kristine Tjøgersen

HER VED LINN CATRINE LUNDER, MUSIC NORWAY-DIREKTØR KATHRINE SYNNES FINNSKOG, PROSJEKTLEDER EINAR IDSØE EIDSVÅG OG JØRGEN KARLSTRØM, STYRELEDER NORSK KOMPONISTFORENING

I Knoxville, Tennessee fant et stort norsk samarbeid sted på Big Ears, som er en av USAs viktigste samtidsfestivaler. Supersilent, Nils Økland Band og Frode Haltli sto på programmet på den banebrytende festivalen, gjennom et samarbeid mellom Music Norway, Ultimafestivalen, NOPA, generalkonsulatet i New York og Norsk jazzforum. Et tredje samarbeid fant sted i forbindelse med 150 års jubileet til Peer Gynt, hvor kommunikasjonsbyrået Bleed og Music Norway kom med forslag til Visit Norway om artister som skulle portretteres og lage sin versjon av Griegs musikk til Peer Gynt. De fire artistene Unge Ferrari, Øyunn, Fight the Fights og Drippin har laget låter innen sjangrene R&B, jazz, rock og klubbmusikk. FOTOCRED: ANTON LIGAARDEN

36

37


DET HANDLER OM Å MØTES

I 2017 opprettet Music Norway Bransjetilskuddsordningen. I denne ordningen har støtteapparatet blant annet mulighet til å søke om reisetilskudd til viktig møtevirksomhet i utlandet på kort varsel. Du vet hvor du trenger å være når etterspørselen er tilstede og beslutningene skal tas - og da bør du være der. I 2017 ble mer enn 60 slike søknader innvilget. MER Recordings, som jobber med Alan Walker, var blant aktørene som fikk tilskudd til møtevirksomhet i 2017. Møtene fant sted i Kina, som for tiden er et viktig satsingsområde for den populære norske EDM-artisten. Målet med reisen var å etablere en tettere relasjon mot selskapets viktigste strategiske samarbeidspartnere i territoriet, samt planlegge fremtidig arbeid. Yonas Aregai MER-partner og manager

“Ordningen har gitt oss mulighet til – og oppfordret oss til å ta de møtene og reisene vi nødvendigvis ikke ville hatt mulighet til å prioritere. Vi har nå svært gode muligheter til å etablere MER og våre klienter i nye markeder”

Ruben Næsse fra Brilliance fikk bransjetilskudd for deltakelse på Trade Mission til LA.

Susanna og plateselskapet SusannaSonata fikk promotilskudd til utgivelsen «Go Dig My Grave» i 2017.

Yonas Aregai fra MER jobber med Alan Walker i Kina, og mener at Bransjetilskuddsorningen er viktig for å etablere MER i nye markeder.

Cecilie Torp-Holte fra Circle Management fikk bransjetilskudd til møtevirksomhet i Los Angeles, London og Norden for å bygge nettverk.

Om Bransjetilskudd: Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter. Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet. Det kan søkes om markedsføringstiltak (kjøp av PR- og markedsføringstjenester), internasjonal møtevirksomhet og Bakkekontakt (lengre arbeidsopphold i ett marked/land).

Antall søknader: Antall innvilget: Totalt søkt beløp: Innvilget beløp:

38

162 106 3.822.506 kr 1.102.646 kr

39


FLERE MULIGHETER FOR Å SKAPE EKSPORTARENA Arrangørtilskuddsordningen hadde i 2017 tre søkekategorier: Presse- og ekspertbesøk til Norge, Delegatprogram og Låtskriversamlinger. Formålet er å bidra til at profesjonelle norske musikere får internasjonale muligheter, gjennom presentasjoner i Norge ovenfor internasjonale aktører. Å invitere hjem bygger sterke relasjoner og viser frem det vi skaper der vi skaper det, som igjen gir oss i et bedre forhandlingsgrunnlag.

Forvaltingen av tilskudd til internasjonale delegatprogram ble overført fra Utenriksdepartementet til Music Norway våren 2017. Det ble opprettet en ny søknadsordning i stikk.no. Målgruppen for delegatprogrammet er norske musikkfestivaler som arrangerer et internasjonalt delegatprogram for utenlandske representanter fra media og musikkbransjen. Målsettingen er å matche disse med norske bransjeaktører og lage gode møteplasser som stimulerer til nye samarbeid. Øya International er en nettverksplattform under Øyafestivalen som jobber for langsiktige resultater gjennom et internasjonalt delegatprogram. Delegatprogrammet fikk innvilget 200.000 kr. gjennom Arrangørtilskudd-ordningen for 2017. Gjennom ulike aktiviteter ble det lagt til rette for å bygge musikkbransjens nettverk. Speed meetings gjennomføres i eksempelvis begynnelsen av programmet for at delegatene skal ha et best mulig utgangspunkt for å fortsette samtaler gjennom hele festivalperioden. I løpet av festivalen ble det gjennomført 1158 møter mellom norske og internasjonale delegater. De norske bransjeaktørene har fått 600 nye kontakter.

40

by:Larm er en viktig samarbeidspartner, både gjennom by:Larms omfattende delegatprogram, som fikk innvilget 300.000 kr for 2017 via Arrangørtilskuddsordningen, og gjennom seminarprogrammet. Music Norway holdt 12 seminarer under by:Larm 2017. Det kom inn 51 søknader, hvorav 41 ble innvilget. Totalt søkt beløp var 4.834.589 kr, mens 2.607.789 kr. ble innvilget.

COUCHERON FORKLARER LÅTSKRIVINGSPROSESSEN FOR KRONPRINSPARET UNDER LÅTSKRIVERCAMPEN BY:SONGS I FORBINDELSE MED BY:LARM

REBUSLØP PÅ BLEIKØYA UNDER ØYA INTERNATIONAL

41


TAKK FOR BESØKET! Robert Koster Creative Manager – Golden Gate Management

Haley Weiss Journalist – Interview Magazine

42

“ByLarm and Music Norway’s international program has offered us a unique opportunity to connect with Norwegian professionals and music talent. Since partaking in the conference, now for the third year in a row, our business with Norway and the Nordics have significantly increased and we’re already looking forward till next year’s event”

“I would never have known how rich and expansive contemporary Norwegian music was had I not come to Slottsfjell and seen it for myself. Beyond the talent of the artists themselves, there’s such camaraderie and support among people in the industry, which makes experiencing it in person all the more thrilling. I’ve become a huge admirer of Norwegian music and advocate for it in the US since traveling to Norway.”

Oliver Ward United Talent Agency

Marie-Christine Scheffold Landstrericher Booking

Peter Margasak Staff Music Writer – Chicago Reader

“In my experience attending several conferences and showcases in Norway – including the impressive by:Larm in Oslo – I’ve come across some of the best unearthed talent in the world. The production, curation and organization of events across the country is at the highest level. It’s an incredible place to visit with a growing dynamic music scene” “The festival was extremely well organized and really laid out for delegates to interact and network. For me personally that means I’ve never left a showcase festival with more new contacts than by:Larm. At least 70% of acts I saw were over average in performance, also never happened to me before. I signed one new band and generally built a good Norwegian network (thanks to you!)” “I’ve been to many different music festival in Norway, and in my experience Borealis is the most helpful, caring, and clearly-organized of them all. Keep doing it the way you’re doing it.”

43


STARGATE MØTER MUSIKERE OG LÅTSKRIVERE I TRONDHEIM CATHRINE RUUD FRA MUSIKKFORLEGGERNE PÅ SOMMERFEST

BÅTTUR MED DELEGATER UNDER TONS OF ROCK

ANNE JUDITH STOKKE WIK, KAREN POOLE OG CELINE HELGEMO PÅ SONGEXPO I TRONDHEIM

BRANSJELUNSJ UNDER A2IM I NEW YORK TRADE MISSION FOR FRAM-SELSKAPENE I LOS ANGELES

FAGUTLAGET I REISETILSKUDDSORDNINGEN TAKKER AV SVERRE LUNDE FOR LANG OG FANTASTISK INNSATS FOR NORSK MUSIKKLIV I UTENRIKSDEPARTEMENTET. BAK: TORD KROGTOFT, ØYVIND S. LARSEN. FORAN: KATHRINE SYNNES FINNSKOG, SVERRE LUNDE, LISBETH RINSEN OG IDA HABBESTAD

NORSK BRANSJE PÅ HOKUO MUSIC FEST I TOKYO TRINE JACOBSEN OG CHARLOTTE ÖQVIST I LITTLE BIG SISTER, OG ANDRES DAHL FRA PAPERCLIP VANT ÅRETS VAFFELHJERTE-PRISER FOR ÅRETS TEAM OG ÅRETS NYKOMMER

44

MODDI ER MED Å ÅPNE DEN STORE NORDIC MATTERS SATSINGEN PÅ SOUTHBAK CENTER I LONDON 2017

45


ÅRSBERETNING FOR MUSIC NORWAY 2017 FORMALIA / REGNSKAP Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig informasjon om driften av stiftelsen Music Norway pr 31.12.2017. MUSIC NORWAY HAR SOM FORMÅL Å ARBEIDE FOR Å ØKE NORSK MUSIKKEKSPORT Music Norway skal legge til rette for musikk eksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interesse for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Regnskapet for 2017 viser et resultat på kr 10 544. I 2017 ble det avholdt 5 styremøter hvor styret behandlet i alt 47 saker. Budsjettsøknad om driftmidler for 2018 ble sendt Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.

46

STYRET HAR I 2017 BESTÅTT AV: 01.01.2017 - 13.02.2017 Leif Holst Jensen, styreleder Kristin Benneche, styremedlem Lars Petter Hagen, styremedlem Joakim Haugland, styremedlem Berit Cardas, styremedlem Helene Dolva Broch, styremedlem Karen Onsager, varamedlem Erik Brataas, varamedlem Aslak Oppebøen, varamedlem 14.02.2017 - 31.12.2017 Leif Holst Hensen, styreleder Lena Midtveit, nestleder Lars Petter Hagen, styremedlem Karen Sofie Sørensen, styremedlem Larry Bringsjord, styremedlem Steinar Larsen, styremedlem Carl Kristian Møllebakke Johansen, styremedlem Erik Brataas, varamedlem Malika Makouf Rasmussen, varamedlem

Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen Music Norway 12 faste årsverk, alle i 100% stilling. 10 holder til ved hovedkontoret i Oslo, og 2 medarbeider jobber fra lokale utekontor i London og Berlin. I tillegg har det i 2017 vært tilknyttet en person som har arbeidet i Los Angeles. Av kortvarige karakter har til sammen seks praktikanter og 2 hospitanter vært innom Music Norway i løpet av året. Music Norway har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn og fordelinger pr. 31.12.2017 er 6 kvinner og 6 menn. Etter styrets vurdering av arbeidsmiljøet i stiftelsen godt og Music Norway registrerer lite sykefravær i 2017, med total 0,2% inklusive egenmeldt og barns sykdom.

Styret konstaterer at Music Norway sin strategi og satsinger er gjennomført på en god måte i 2017. Stiftelsen har pr. 31.12.2017 en grunnkapital på kr. 100 000 og en samlet egenkapital på kr. 1 802 143. Målsetting om at midlene Music Norway i hovedsak skal lokaliseres til internasjonalisering og eksport tiltak i 2017 er opprettholdt. Etter styrets vurdering er forutseningen om fortsatt drift til stede, og rengskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetningen. I 2017 har Stiftelsen utgifter til forsikting og utvikling i næringsøyemed utover den løpende kunnskapsutvikling knyttet til å realisere stiftelsens formål. Virksomheten forutenser ikke det ytre miljø. Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og medarbeidere for deres innsats og engasjement for Music Norway i 2017. Oslo, 12. februar 2018 Styret i Stiftelsen Music Norway

Helene Dolva Broch, varamedlem

47


RESULTATREGNSKAP 01.01.2017 - 31.12.2017 Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER Driftsstøtte fra Kulturdepartementet 23 610 000 22 139 000 Andre tilskudd fra Kulturdepartementet 0 100 000 Tilskudd fra Utenriksdepartementet 1 600 000 750 000 Annen offentlig tilskudd 1 85 959 202 767 Prosjekttilskudd 2 799 950 67 000 Overførte prosjektmidler til neste år 2 - 535 116 - 137 986 Videreførte prosjektmidler fra forrige år 137 986 70 620 Retunerte midler til bidragsyter - 25 447 0 Overhead og adm.godtgjørelse 347 344 265 426 Salgsinntekter (avg frie) 100 374 89 570 Refusjoner 665 712 310 083 SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER 25 786 763 23 856 481 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 3,4 - 9 455 420 - 9 115 081 Fagutvalg, styrehonorar mv 3 - 373 107 - 286 648 Husleie, kontor- og adm.kostnader - 1 553 757 - 1 225 637 Avskrivninger 5 0 0 Tilskuddsordninger, prosjekt, kunnskap & analyse Tilskudd til andre 1,6 - 10 181 730 - 8 911 449 Prosjektaktivitet (eksporttiltak, internasjonalisering, salgsmesser) - 3 151 380 - 2 835 317 Kunnskap & analyse, seminar og kurs for bransje - 1 094 698 - 1 467 018 SUM DRIFTSKOSTNADER - 25 810 092 - 23 841 150 DRIFTSRESULTAT - 23 329 15 331 FINANSPOSTER Renteinnntekter 35 878 15 331 Rentekostnader 0 - 58 Finanskostnader - 2 005 - 47 SUM FINANSPOSTER 33 873 40 518 RESULTAT 10 544 55 849 OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital 8 Overført fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

48

BALANSE 31.12.2017 EIENDELER

Note 2017 2016

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre 5 0 0 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 0 0 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Depositum 0,1 32 885 32 885 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 32 885 32 885 SUM ANLEGGSMIDLER 32 885 32 885 OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 0,1 176 760 152 788 Fordringer Eksportprogrammet 0,1 850 000 950 000 Fordringer Andre tilskudd gitt av Music Norway 0,1 0 67 933 Forskuddsbetalte kostnader 0,1 210 081 544 451 Andre fordringer 0,1 2 401 36 630 SUM FORDRINGER 1 239 241 1 751 801 BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter 7 3 264 714 2 978 666 SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE 3 264 714 2 978 666 SUM OMLØPSMIDLER 4 503 955 4 730 467 SUM EIENDELER 4 536 840 4 763 352 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital 100 000 100 000 Annen egenkapital 1 702 143 1 691 599 SUM EGENKAPITAL 8 1 802 143 1 791 599 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 293 036 966 123 Skyldige off. avgifter 665 522 662 292 Ubrukte prosjektmidler 2 535 116 137 986 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Eksportprogram 0 0 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Promostøtte (MNPR) 318 000 85 000 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Låtskriversamling 80 000 300 000 Avsetning til pensjonsforpliktelser 0 0 Øvrig kortsiktig gjeld 843 024 820 354 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 734 698 2 971 754 SUM GJELD 0 2 734 698 2 971 754 SUM EGENKAPITAL OG GJELD

- 10 544 0 10 544

4 536 840

4 763 352

- 55 849 0 55 849

49


NOTER TIL REGNSKAPET 2017 FOR STIFTELSEN MUSIC NORWAY

NOTE 0: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer. Årsregnskapet for stiftelsen omfatter perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Tilskudd til Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk, mottas av Music Norway og overføres videre til reisetilskuddsordningen. Tilskuddene resultatføres ikke i Music Norway. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utestående fordringer: Av utestående fordringer forfaller kr 32 885 senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Gjeld: Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Obligatorisk tjenestepensjon: Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og oppfyller lovkravene.

50

NOTE 1: Offentlige tilskudd Tilskudd fra Utenriksdepartementet kr. 600.000 består av tilskudd til eksportrelaterte prosjekter i 2017. Annen offentlig støtte utgjør kr. 85.959, og består av: 2017 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Promostøtte Tyskland 35 000 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin til norsk fokus Reeperbahn Festival 10 000 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin til JaJaJa 4 500 Tilskudd fra Ambassaden i Warszawa: Northen Lights Disco 5 000 Tilskudd fra Ambassaden i London: Øya i London 6 459 Tilskudd fra Ambassaden i London: Norsk fokus på The Great Escape 25 000 Sum 85 959 Det er retunert ubrukt promostøtte til Ambassaden i London med kr. 25.447. NOTE 2: Prosjekttilskudd og ubrukte midler Prosjekttilskudd mottatt for gjennomførte og igangsatte prosjekter utgjør i 2017 kr. 799.950. Fordelingen er som følger: Tilskudd fra Talent Norge til prosjektet KUPP Tilskudd fra Det Norske komponistfond til prosjektet KUPP MIR: Tilskudd i forbindelse med MIR inkl utredning kulturmoms Tilskudd fra de regionale kompetansesenterene til prosjektet Master Tilskudd fra NOPA: Prosjektet Masterclass - Tayla Parx Tilskudd fra Norsk jazzforum til prosjektet Jazzahead Tilskudd fra Norsk jazzforum til prosjektet Oslo World Festival Tilskudd fra Gramart til prosjektet Oslo World Festival Tilskudd fra Gramart til mentorordning Øya International Sum

2017 200 000 250 000 150 000 120 000 15 000 20 000 5 000 5 000 34 950 137 986

Ubrukte midler overført fra 2017 til 2018 utgjør kr. 535.116. Fordelingen er som følger: 2017 Ubrukte midler i prosjektet KUPP som realiseres i 2018 Ubrukte midler MIR (sekreteriat overføres til MFO i 2018) Tilskudd fra Ambassaden i Berlin, UD: Promostøtte Sum

445 100 87 269 2 747 535 116

51


NOTE 3: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger mv Folketrygdavgift Refusjon lønn Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser : Daglig leder, lønn Daglig leder, annen godtgjørelse Styrehonorarer Gjennomsnittlig antall ansatte: Ved utgangen av 2017 utgjorde 6 av de ansatte kvinner.

2017 7 699 987 1 184 863 - 3 819 623 906 323 590 9 828 527 2017 857 810 10 132 186 000 2017 12

Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr. 94.375, hvorav kr. 40.000 utgjør honorar for bistand. Beløpet inkluderer revisjon av prosjektregnskapene til Stiftelsen Music Norway samt forvaltningsregnskapet for Music Norway og Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning. Beløpene er inklusive merverdiavgift. NOTE 4: Pensjonsordning Music Norway har pr 31.12.2017 to pensjonsordninger hvorav én er innskuddsbasert og én er ytelsesbasert. Ved årsslutt omfatter ordningene 12 personer. Ordningene tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr. 623.906 hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør penskonspremiefond tilhørende YTP-ordningen kr. 256.096, og i ITP-ordningen utgjør innskuddsfondet kr. 410.312. I henhold til tariffavtale har ansatte i Music Norway avtalefestet pensjonsavtale (AFP), hvor kostnaden i 2017 er kr. 136.713. NOTE 5: Varige driftsmidler Det er pr. 31.12.2017 ingen varige driftsmidler til avskrivning. Anleggsmidler: 2017 Anskaffelseskost 01.01 0 Tilgang 0 Utrangering 0 Anskaffelseskost 31.12. 0 Akkumulert avskrivning 0 Balanseført verdi pr. 21.12. 0 Årets ordinære avskrivninger (ingen avskrivninger i 2017) Sats for avskrivninger

52

NOTE 6: Tilskudd til andre Music Norway har i 2017 overført kr. 5.816.875 til søknadsbaserte tilskuddsordninger på plattformen Stikk.no Kulturdepartementet har fra og med 2017 bevilget kr. 1.000.000 til målrettet satsning for å styrke internasjonal markedsutvikling og støtteapparatet som bidrar til dette. Midlene er tilgjengeliggjort gjennom bransjetilskuddsordningen på stikk.no er benyttet og fremkommer i regnskapet under posten “Tilskudd til andre”. Følgende inngår i posten “Tilskudd til andre”: Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk (02-midler) Internasjonalisering av støtteapparatet/Bransjetilskudd Eksportprogrammet Tilskudd fra Arrangørstøtten: Låtskriversamlinger Tilskudd i forbindelse med internasjonale delegatprogram: Presse og ekspertreiser Eksportprisen som er tildelt via driftmidler fra Kulturdepartementet Bransjeprisen (Hederspris/minnepris) Music Norway prosjekter: Reisetilskudd artist/utøver Music Norway prosjekter: Reisetilskudd bransje Music Norway prosjekter: Presse- og ekspertreiser Promotilskudd UK Promotilskudd Tyskland Andre tilskudd Sum NOTE 7: Bundne midler Av innestående på bank utgjør kr. 340.655 bundne skattetrekksmidler. NOTE 8: Egenkapital Grunnkapital ved stiftelse 6 august 2012 Annen egenkapital pr. 01.01.2017 Årets resultat Pr. 31.12.2017

4 200 000 2 005 646 1 900 000 500 000 116 875 100 000 100 000 484 402 204 844 391 563 31 416 113 376 33 609 10 181 730

100 000 1 691 599 10 544 1 802 143

0 33,33 %

53


MUSIC NORWAY KASTER HATTEN - TAKK FOR I Ã…R!

54

55


. OSLO . LONDON . BERLIN . LA . MUSICNORWAY.NO .

56

Profile for musicnorway

Music Norway Årsrapport 2017  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Music Norway Årsrapport 2017  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Advertisement