Page 1

Ă…R S RA P P ORT 2016 Norsk musikkbransjes eksportorganisasjon

1


INNHOLD

ET NYTT NORSK EVENTYR 3 DETTE ER MUSIC NORWAY 5 HØYT AMBISJONSNIVÅ I BRANSJEN 6 BEVISST SATSNING GIR RESULTATER 7 VEKST I 2015-EKSPORTEN 8 MUSIKKBRANSJEN I TALL 9 REISETILSKUDD TIL 2450 KONSERTER 10 NETTVERKSBYGGET VERDEN RUNDT 12 ... OG INNENFOR NORGES GRENSER 13 VERDENS STØRSTE BRANSJEMESSE FOR JAZZ 14 BLI MED OSS PÅ FESTIVAL 16 TRE AVGJØRENDE SHOWCASE-ARENAER I EUROPA 17 INTERNASJONAL EKSPONERING PÅ HJEMMEBANE 18 PROMOTILBUDD SENDTE FOLK TIL TOPPS 19 FÅR NORSK MUSIKKLIV PÅ AGENDAEN I PRESSEN 20 STJERNELÅTSKRIVERE TIL NORGE 22 KYGO VANT EKSPORTPRISEN 23 EKSPERTENE DELER INNSIDETIPS 24 FEM NYE EKSPORTPROGRAM TILDELT 26 NORSKE TALENTER IMPONERTE MESTRENE 28 INNOVASJON OG FRAMDRIFT 29 BRANSJEN ER AVHENGIG AV REKRUTTERING 30 NYE TALENT SKAPES OVER HELE NORGE 32 BAKKEKONTAKT TIL TYSKLAND OG USA 34 TAKE OFF I LA 36 AMBASSADØR, LOS OG DATINGBYRÅ 38 GUIDER NORSK BRANSJE I UK 40 3 ÅR MED INTRO KOMPONIST 42 JA JA JA TIL NORDISKE SAMARBEID 43 NORSK KUNST- OG KULTUREKSPORT SAMLET I ETT NETTVERK 44 TETT SAMMEN MED UD OG AMBASSADER 45 STYRETS ÅRSBERETNING 46 RESULTATREGNSKAP 48 NOTER TIL REGNSKAPET 50

2


ET NYTT NORSK EVENTYR

KATHRINE SYNNES FINNSKOG DIREKTØR

“De nominterte til Eksportprisen 2016 forteller oss mye om statusen og posisjonen til norsk musikkliv akkurat nå. Om kvalitetene, mangfoldet og ambisjonene. Om talentene våre. De har gjort inntrykk på en hel verden, og drømmen om et nytt norsk eventyr til virkelighet. Nordmenn fortsetter å brøyte vei og bygger broer internasjonalt. Med på reisen tar de med seg andre lokale musikere, fotografer, komponister, produsenter og managere. 2016 var også året der støtteapparatet slo gjennom. Det ble satset på kreativ- og kulturell næring for fremtiden, og 2016 ble året der vi sluttet å snakke om enten-eller, og gikk over til både-og. Noen trenger råd før de skal teste nye farvann. Andre vil ha tips om en god støttespiller, eller et lite tilskudd til reisen. I 2016 sendte Music Norway 200 norske delegater til internasjonale møteplasser, og tok imot 500 internasjonale delegater i Norge. Summen blir 50 arenaer årlig der det etableres nettverk som varer.

Gjennom Eksportprogrammet fikk flere selskaper tilskudd som gjorde det mulig å gjennomføre større internasjonale prosjekter. I samarbeid med Innovasjon Norge har Fram Musikk tilført etablerte selskaper kunnskap om forretningsutvikling, markedsføring og ledelse, og åpnet muligheter for å ekspandere. Eliteprogrammet gir gründere verdifull kompetanse til å utvikle bedriften og øke eksportmulighetene. Erfaringene herfra gir oss kunnskap til å utvikle program tilpasset virkeligheten disse selskapene står i. Vi gir oss ikke der! Vi har mentorordning, masterclasser, trade missions, åpne hus, låtskrivercamper, veikart og satelittkontor. Vi låner ut kontorplass gratis! Kombinasjonen kunnskap, nettverk og tilskudd er en god metode som leverer resultat. Hvordan vi har løst alt dette i 2016 håper jeg du får et inntrykk av i denne årboka. Takk til musikere, komponister, produsenter og bransjefolk som stiller opp i kurs, samlinger, seminar, møteplasser og festivaler. Takk til alle organisasjoner i alle kroker som støtter opp. Takk til departementene som slåss for at vi skal få de beste forutsetningene for å levere varene til norsk musikkliv. Og tusen takk til dere som jobber i Music Norway. Dere som står på stand, tar telefonen, deler ut kloke råd og viktige tilskudd, formidler innsikt og kunnskap, matchmaker og guider. Denne innsatsen hadde ikke vært mulig uten dere. Vi gjør alt en gang til dere!”

3


CARL KRISTIAN JOHANSEN REDAKTØR

HELENE DOLVA BROCH STRATEGISK SENIORRÅDGIVER

NINA FINNERUD PROSJEKTLEDER, UK

JONAS VEBNER PROSJEKTLEDER, TYSKLAND

PÅL DIMMEN SAMFUNNSKONTAKT

LISBETH RISNES RÅDGIVER, TILSKUDDSORDNINGER

EINAR IDSØE EIDSVÅG PROSJEKTLEDER

GISLE G. STOKLAND PROSJEKTLEDER, USA

ERLEND BUFLATEN PRESSEANSVARLIG

4

CAMILLA OPPEGAARD ØKONOMI- OG PERSONALANSVARLIG

ASLAK OPPEBØEN PROSJEKTLEDER

KAROLINE RØED TØNNESEN PROSJEKTLEDER


DETTE ER MUSIC NORWAY - Music Norway skal legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk Nettverk, kompetanse og relevante virkemidler er viktige faktorer for å få dette til, og derfor vil Music Norway: (1) Utvikle og legge til rette for relevante fremstøt og tilskuddsordninger basert på det norske musikklivets definerte behov. (2) Etablere og vedlikeholde sterke internasjonale nettverk. (3) Bidra til økt markedskunnskap, analyse og forretningskompetanse. (4) Sørge for en effektiv og god forvaltning. Music Norway har rådgivere og tilskuddsordninger tilrettelagt for det profesjonelle musikklivet med internasjonale ambisjoner. Music Norway lytter til bransjens behov og utvikler tiltak og aktivitet i takt med både utfordringer og muligheter. Music Norway samarbeider med en rekke bransjefestivaler i inn- og utland. Her bygger vi nettverk og viser frem ny norsk musikk. Music Norway er til stede der internasjonal musikkbransje er, og Music Norway skal sørge for at norsk musikkliv er en del av et internasjonalt nettverk. Music Norway guider og kurser i markedsinnsikt, forretningsforståelse og artistutvikling, tiltak som skal bygge en sterk norsk musikkbransje med internasjonal konkurranseevne. Music Norway har kontorer i London, Berlin og Los Angeles. Kontorene tilrettelegger for eksportfremstøt i viktige markeder som UK, Tyskland, Sentral-Europa og USA, og er service- og kompetansesentre som bistår på vei inn i disse viktige markedene. Music Norway skal være der norsk musikkliv prioriterer å være. Music Norway driftes av Kulturdepartementet og mottar årlig et tilskudd over statsbudsjettet. I tillegg forvalter Music Norway midler fra Utenriksdepartementet fordelt på offentlige tilskuddsordninger. Foruten de ansatte listet, jobbet følgende personer i perioder for Music Norway i løpet av året: Lisa Blödorn (prosjektkoordinator Berlin), Otto Vik Mathisen (praktikant Berlin), Milad Gholami (praktikant London), Marianne Alm Jespersen (praktikant Oslo), Vegard Storaas (praktikant Oslo) og Victoria Hoseth (praktikant Oslo).

5


H.K.H. kronprins Haakon og H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit besøker Canada i november, og i Toronto deltok kronprinsen på en workshop for norsk og kanadisk musikkindustri. Music Norway og NORLA var vertskap for lunchen, og blant gjestene møtte de Lemaitre, Ida Jenshus og Aurora, som spilte konserter i Toronto samme kveld.

HØYT AMBISJONSNIVÅ I BRANSJEN I 2016 gjorde Music Norway en undersøkelse med formål å kartlegge vekstambisjonene og rekrutteringsbehovet i norske musikkselskaper med eksportrettet virksomhet. Rapporten heter Vekst 2020. I kjølvannet av flere internasjonale suksesser for norske artister og produsenter ønsket Music Norway med dette å undersøke virkningene av suksesshistoriene og hvordan effekten har tatt form i bransjen her hjemme. Av 59 selskaper svarte 38 på undersøkelsen, inkludert alle majorselskapene. Samlet sett står selskapene vi har intervjuet for en omsetning på over 1 milliard kroner.

6


Undersøkelsens hovedfunn:

3 av 5 selskaper skal engasjere praktikanter hvert år. Størst aktivitet finner vi blant management, hvor 9 av 10 management ønsker å benytte seg av praktikanter i tiden som kommer.

Fremtidstroen er sterk. 92% av respondentene oppgir at de kommer til å vokse i årene som kommer. Av disse forventer 58% at omsetningen vil vokse med mer enn 8% årlig.

Det er ingen store ulikheter blant sektorene når det gjelder nyansettelser. Det forventes derfor at økningen i antall ansatte skjer proporsjonalt, slik sektorfordelingen er i dag.

68% av selskapene rekrutterer primært gjennom nettverk. Jobbannonser utgjør 16%.

Eksportandelen til selskapene ligger gjennomsnittlig på 13% av totale inntekter.

2 av 3 selskaper skal øke antall ansatte i løpet av en fireårsperiode.

Den mest etterspurte kompetansen innenfor musikkunnskap er bransjeerfaring og nettverk.

31% av selskapene som svarer at de skal styrke staben ser for seg å utvide med mellom tre til fem personer over en fireårsperiode.

Samlet sett står selskapene vi har intervjuet for en omsetning på over 1 milliard kroner.

7


VEKST I 2015-EKSPORTEN Rapporten Musikk i tall viser at norsk eksport økte i 2015. Rapporten, som er laget av Rambøll Management Consulting, viser at musikkbransjen hadde en omsetning på 3,7 milliarder kroner, mot 3,5 milliarder kroner i 2014. Eksportens andel av dette er 241 millioner kroner, noe som utgjør 6% av de totale inntektene. Det er samme prosentvise andel som i 2014. Den gjennomsnittlige årlige veksten på konsertområdet er på 9% i perioden 2012-2015, og gikk til 1,929 milliarder kroner i 2015. 114 millioner kroner av dette er honorar til norske artister i utlandet. Det er en nedgang på 6% fra 2015 til 2015, mens det er en samlet vekst på 8% siden 2012. Én av årsakene til dette fallet er at gjennomsnittshonoraret blant artistene som har reist ut har falt noe etter veksten fra 2013 til 2014. Eksport av innspilt musikk utgjorde 46 millioner kroner etter Rambølls beregninger. Det er 5% av totalen, som er 884 millioner kroner. Den gjennomsnittlige veksten siden det første året rapporten ble laget i 2012, inkludert eksport, har vært på 7%. De samlede vederlags- og opphavsrettslige inntektene i musikkbransjen utgjorde 914 millioner kroner, inkludert eksport. Det er opp 2% fra 2014, og siden 2012 er det gjennomsnittlig vekst på 5%. Eksporttallet på dette området er 80 millioner kroner, noe som representerer 9% av totalen. Den samlede svenske eksporten for de tre områdene som er målt ligger på 1,669 milliarder kroner. Det utgjør 19% av de totale inntektene i den svenske musikkbransjen. Det danske eksporttallet er 375 millioner kroner, som er 7% av totalen.

VAFFEL HJERTE LENA MID. MARKUS & M. Kulturministeren gjester Song expo i Trondheim 2016. En av låtene skrevet på 2016-campen endte opp å nå helt opp til 2.plass på den japanske hitlisten.

8

Årets vaffelhjerter gikk til Nora Collective og til Marcus & Martinus teamet, her representert ved Lena Midtveit fra Sony og Jon Leiulfsrud i Compro.


MUSIKKBRANSJEN I TALL Nordmenn bruker

Norsk platebransje er den

21,68 USB

18. største

Norske festivaler utbetalte

153,9 millioner kroner i honorarer.

per innbygger på innspilt musikk.

i verden målt etter inntekt.

(Kilde: Kunnskapsverket/Nasjonal

(Kilde: IFPI/Global Music Report 2016)

(Kilde: IFPI/Global Music Report 2016)

festivalstatistikk)

Streaming har en markedsandel på

83% av inntektene til den norske platebransjen.

Træna er stedet med høyest konsertomsetning,

Det ble solgt 12 000 platespillere. Vinyl omsatte for

32 millioner kr

.

(Kilde: Elektronikkbransjen/IFPI/Ballade.no)

#10 globalt

og #1 i antall streams i Norge, Sverige og Finland. (Kilde: Spotify)

for billettselskapene. (Kilde: Telemarksforskning/Norsk kulturindeks 2016)

(Kilde IFPI/Årsrapport 2016)

Alan Walkers ‘Faded’ var

7829,- per innbygger

Nordmenn var involvert i to #1hits i Tyskland, tre

#1-hits

i UK, + 13 plasseringer på Billboard Hot 100. (Kilde: Music Norway)

I eksportrettet bransje planlegger

92%

av selskapene for vekst mot 2020. (Kilde: Music Norway/Vekst 2020)

9


REISETILSKUDD TIL 2450 KONSERTER Populærmusikk: I april og mai 2016 gjennomførte Astrid S en support-turné i Europa for den svært populære australske artisten Troye Sivan. Turneens målsetting vår å få presentert Astrid S for et europeisk publikum, få økt streamingtall og gjøre lokale promoaktiviteter i samarbeid med artistens plateselskap Universal International. I løpet av turneen fikk Astrid S mange tusen flere følgere på sosiale medier og Spotify, så vel som en rekke internasjonale presseoppslag. Astrid S fikk bevilget 50.000 kr. til support-turneen. Folk/Tradisjon: World Jazz-gruppen Ivan Mazuze Group var innom flere kontinenter høsten 2016. Gruppen spilte konserter både i Canada, Sør-Afrika, Brasil og Italia, blant annet for over 2 000 publikummere i Brasilia. Som følge av turneen har gruppen allerede mottatt flere bookinger fra festivaler i Italia, Brasil og Tyskland til våren 2017. Ivan Mazuze Group fikk bevilget 45.000 kr. i reisetilskudd til turneen.

Reisetilskuddordningens formål er å presentere norsk musikk og norske musikere av høy kunstnerisk kvalitet internasjonalt, som bidrar til økt etterspørsel, omdømme og posisjonering av norsk musikk og norsk musikkbransje på det internasjonale musikkmarkedet.

REISETILSKUDD 2016 INNVILGET I KRONER ANNET: 100 000 JAZZ: 2 407 000 KUNSTMUSIKK: 1 741 000 POPULÆRMUSIKK: 2 875 000 TRADISJONSMUSIKK: 695 000 TOTALT: 7 818 000 OMSØKT I KRONER

HER SPILLER ARTISTENE:

ANNET: 396 000 JAZZ: 6 406 277

8 % 9 %

Europa Nord Amerika Asia Norden Andre

KUNSTMUSIKK: 5 512 721 POPULÆRMUSIKK: 10 029 633 TRADISJONSMUSIKK: 1 954 066 TOTALT: 24 298 697

12 %

ANTALL SØKNADER 55 %

ANNET: 4 JAZZ: 202 KUNSTMUSIKK: 195

16 %

10

POPULÆRMUSIKK: 228 TRADISJONSMUSIKK: 62 TOTALT 691


TOPP 10 KONSERTBYER FOR NORSK MUSIKK: 1. London (85) 2. Tokyo (52) 3. Berlin (50) 4. New York (38) 5. Amsterdam (29) 6. København (28) 7. Hamburg (27) 8. München (22) 9. Paris (22) 10. Wien (21)

HONORARINNTEKTER FOR KONSERTER STØTTET AV MUSIC NORWAY 29 000 000

21 750 000

28 293 413 21 254 336 19 870 111

14 500 000

7 250 000

0

2014

2015

2016

Kunstmusikk: Gruppen MoE har i løpet av de siste årene markert seg sterkt innenfor en bred sjangeroverskridende scene, med konserter både med internasjonale støyartister, elektronika, jazz og popband. Våren 2016 dro MoE på en omfattende turné i Australia og Japan på 26 konserter for å promotere to nye album. MoE mottok tilskudd på kr. 25.000 til turneen. Jazz: Nils Petter Molvær gjennomførte en omfattende turné høsten 2016 for å promotere det nye albumet ”Bouyancy”. Han fikk innvilget 30.000 kr i reisetilskudd for en turné på 31 jobber i Europa og Midt-Østen. Konsertvirksomheten i 2016 strakk seg fra Iran til Tyskland, Romania, Tyrkia, Italia og Tsjekkia, for å nevne noen av landene. Molvær spilte for mer enn 10.000 publikummere på denne turneen.

MoE, med Guro Skulsnes Moe i spissen

11


NETTVERKSBYGGING VERDEN RUNDT Året rundt er Music Norway til stede ved bransjetreff og viktige festivaler i inn- og utland. Målet er å skape møteplasser hvor norsk bransje kan treffe internasjonale aktører og styrke sine nettverk. Music Norway inviterer aktører fra internasjonal bransje og media, samt setter opp relevante seminarer, paneldebatter og nettverksaktiviteter. Hvilke møteplasser som skal prioriteres blir kontinuerlig evaluert basert på bransjens innspill.

JANUAR Jazz Connect (US) CTM Berlin - Festival for Adventurous Music and Art (DE) Eurosonic (NE) Ja Ja Ja Vienna (AUS) FEBRUAR Harpa: Komponist fagdag og nettverkssamling Berlin Film Festival (DE)

12

JUNI A2IM Indie week trade mission til New York (US) SEPTEMBER Reeperbahn Festival (DE) Reeperbahn bySongs låtskriver camp (DE) Masterclass m.Stargate, Electric og Fred Ball I London og Los Angeles (US/UK)

MARS Nordic Showcase Folk- och Värdsmusikgalan (SE)

OKTOBER Music & Media (FI) Womex (SP) ELITE: Indie Label/Management - Trade Mission London (UK)

APRIL NOMEX nordisk Trade Mission LA til Seattle (US) Musikmesse Frankfurt (DE) Øyakveld i London (UK) Jazzahead (DE)

NOVEMBER Trade Mission Warsawa (PL) Iceland Airwaves (IS) Næringslivs delegasjon til Toronto (CA) Hokuo, Trade Mission til Tokyo (JA)

MAI Spot (DK) The Great Escape (UK)

DESEMBER Slush (FI) JaJaJa UK (UK) JaJaJa Berlin og Hamburg (DE)

104 showcaser

3 917 publikum

174 norske bransjeaktører

3 917 int. bransjeaktører


... OG INNENFOR NORGES GRENSER JANUAR Musikkindustriens dag Off the Page FEBRUAR Trondheim Calling Satellittkontor i Trondheim MARS Borealis internasjonalt delegatprogram Infernofestivalen internasjonalt delegatprogram by:Larm Internasjonalt delegatprogram MAI Festspillene i Bergen Nutshell Internasjonalt delegatprogram Only Connect JUNI Eksportprisen JULI Førdefestivalen Internasjonalt presseog delegatprogram

AUGUST Øya International internasjonalt presse- og delegatprogram Oslo Jazz Festival Bransjeworkshop på Skaugum SEPTEMBER Punkt festivalen Ultima Contemporary Music Festival, internasjonalt delegatprogram Satellittkontor under Vill Vill Vest i Bergen OKTOBER Oslo Innovation Week, Music meets fashion Satellittkontor under Sørveiv i Kristiansand NOVEMBER Folkelarm, internasjonalt delegatprogram Oslo World Music Festival P3 Gull, nordisk nettverksprogram

INTERNASJONALT INKL. NORGE

49 arenaer

28 byer

15 land

13


Trondheim Jazzorkester p책 Jazzahead 2016. Foto: Wulf Muller

Jazzland feiret 20 책rs dagen i 2016 p책 Jazzahead, og fylte Sendesaal til randen med Beadybelle, H책kon Kornstad Ensemble og New Conception of Jazz med gjester MOKSHA.

14


VERDENS STØRSTE BRANSJEMESSE FOR JAZZ Jazzahead gikk av stabelen 21-24 april 2016 i Bremen. Dette er den viktigste møteplassen for jazz i Europa med over 16 000 besøkende, inkludert 3000 profesjonelle deltakere fra 55 ulike land. Messehallen inneholder over 900 utstillere innenfor plateselskap, agenter, spillesteder, musikere, media m.m. Music Norway organiserer hvert år, i samarbeid med Norsk jazzforum, norsk stand på messen og i år var 30 selskaper påmeldt. Samtidig var det et rekordstort antall norske artister som spilte showcase. Trondheim Jazzorkester med Ole Morten Vågan (bildet) sto for festivalprogrammets desiderte høydepunkt på messens hovedarena foran 400 entusiastiske publikummere. Jazzaheads direktør Peter Schultze introduserte bandet med å slå fast at Norge er en stormakt i europeisk jazz – og i naborommet spilte «Trondheim Voices» foran et nesten like stort publikum. Plateselskapet Jazzland feiret sitt 20års jubileum med et stort arrangement i Bremens kanskje fineste konsertsal «Sendesaal». Her spilte Beady Belle, Håkon Kornstad Tenor Battle og «New Conception of Jazz, Feat: Moksha på en utsolgt konsert. ”Vi har forventninger til å få vist fram Jazzlands repertoar siden vi nettopp har inngått distribusjonsavtale med Edel i Tyskland” uttalte musiker og label-eier Bugge Wesseltoft. Jazzland er for øvrig støttet av Music Norway med et treårig eksportprogram. ”At norske artister år etter år får så stor plass på denne arenaen er helt unikt og viser at det hjemlige jazzmiljøet er flinke til å posisjonere seg i det utenlandske markedet. Music Norway samarbeider tett med de norske og internasjonale aktørene, og vi erfarer at disse showcasene spesielt fører til mange konkrete avtaler og spilleoppdrag for de som deltar” sier prosjektleder Aslak Oppebøen.

15


BLI MED OSS PÅ FESTIVAL

Mustech workshop på Slush Music i Helsinki i november. Oslo World Music Festival 2016 avsluttet med en storslagen hyllest til Norges fremste joiker og Sápmis Music Norways Jonas Vebner med Trond Tornes, Ida Faldbakken, Jørn Haanes, Marie Amelie, Simen Eidsvåg, joikedronning, Inga Juuso. Frank Østevold, Thomas Rudjord og Hermann Ørn Vidarsson.

Ultima åpnet i september 2016 med Rolf Wallin, Heine Hedvig Mollestad Trio spiller rock for de internasjonale Avdal og Yukiko Shinozakis, som fylte Oslo Rådhus med delegatene på Nutshell i Norheimsund i mai. en rastløs strøm av lyd, lys og bevegelse.

16


TRE AVGJØRENDE SHOWCASE-ARENAER I EUROPA Europa står for størstedelen av konsertene som blir gjennomført med tilskudd fra Music Norway. Det er også i Europa vi finner de tre viktigste showcase-festivalene for norske eksportører, henholdsvis The Great Escape i Brighton, Eurosonic i Groningen og Reeperbahn Festival i Hamburg. 8 norske band og artister spilte på den 11. utgaven av The Great Escape i Brighton i 2016, fordelt på til sammen 13 konserter over tre dager. Festival-booker Adam Ryan hadde booket Anna of The North, Ary, Dagny, dePressno, EERA, Gundelach, Highasakite og Smerz. Flere av artistene ble booket etter at Ryan så dem på showcasearenaer som Ja Ja Ja, Eurosonic og Trondheim Calling. I tillegg var 10 norske bransjerepresentanter til stede på årets festival. Som et tilbud til norsk bransje inviterte vi alle tre til Music Norways Åpent hus i november. På Reeperbahn-festivalen spilte de 5 norske artistene Gundelach, Smerz, dePresno, Anna of the North og Lido showcase for tysk og internasjonal bransje. Reeperbahn har seilt opp som den definitivt viktigste musikkonferansen og møteplassen for populærmusikk i Tyskland med 4400 delegater fra over 40 land. En stor norsk bransjedelegasjon var også til stede. Låtskriverplattformen by:Songs tok i 2016 turen til Hamburg og Reeperbahn. Eurosonic, som arrangeres i Groningen, Nederland, regnes som det viktigste arrangementet for livebransjen i Europa, og dermed også en nøkkelarena for norsk musikkeksport. I 2017 spilte ni norske artister showcase. Disse var Ary, Astrid S, Dagny, dePresno, EERA, Hasta, Okay Kaya og Smerz, i tillegg til at AURORA opptrådte som mottaker av EBBA-prisen for sitt internasjonale gjennombrudd.

Anna of the North fra Reeperbahn 2016. Foto: Lene Meyer

Eera under Eurosonic 2016.

17


INTERNASJONAL EKSPONERING PÅ HJEMMEBANE Slottsfjellfestivalen var en av arenaene som fikk tilskudd til presse- og ekspertbesøk i 2016. Delegatprogrammet Slottsfjell Pro hadde som mål å bygge nettverk mellom norsk og internasjonal musikkbransje, fremme Norge som konsertarena, legge til rette for eksport og oppnå internasjonal pressedekning.

OM PRESSE- OG EKSPERTBESØK: Formål: Promotere og markedsføre norsk musikk internasjonalt gjennom delfinansiering av reise- og oppholdskostnader for besøk av internasjonale eksperter og journalister til arrangementer i Norge. Music Norway fikk i 2016 innvilget kr. 150.000 fra UD til presse- og ekspertbesøkreiser til Norge. I tillegg bidro Music Norway med 291.000 i ordningen. Det kom inn 26 søknader, hvorav 24 ble innvilget.

Til stede var blant andre internasjonale publikasjoner som Under the Radar (US), Gigwise (UK), Record of the Day (UK) og Amazing Radio (UK). ”Det er viktig å invitere folk inn fordi man får både truffet mennesker ansikt til ansikt, og mulighet til å kontekstualisere hva vi driver med i musikk-Norge. Å invitere utenlandske delegater til vår egen oase av norsk natur på Slottsfjell gir oss mulighet til å skape en uformell plattform for samarbeid, i omgivelser de setter pris på og som utfordrer interessen deres. Gode opplevelser herfra setter oss i en god posisjon i senere møter internasjonalt, ikke minst gir det våre norske artister eksponeringsmuligheter for et internasjonalt bransjepublikum det er viktig å nå” sier Karen Norbakk prosjektleder for Slottsfjell PRO. Karpe Diem avslutter Slottsfjell 2016. Foto: Jonathan Vivaas Kise

18


PROMOTILSKUDD SENDTE FOLK TIL TOPPS

PROMOTILSKUDD 2016 Antall søknader: 105 Antall innvilget: 48 Totalt søkt beløp: 3 034 187 Innvilget beløp: 740 100

Music Norways promotilskudd er opprettet for å bidra til promotering og markedsføring av norsk musikk internasjonalt. Det kom inn 105 søknader om promotilskudd i 2016, hvorav 48 ble innvilget. Totalt ble det delt ut 740.100 kroner i denne ordningen. Blant prosjektene som fikk tilskudd var plattformen By Norse, som blant annet inkluderer plateselskapet By Norse Music. Selskapet fikk innvilget 35.000 til Internasjonal promotering av Wardrunas nye album Runaljod – Ragnarok som ble sluppet i 2016. Albumet fikk stor oppmerksomhet internasjonalt ifølge By Norse-medeier Ivar S. Peersen; ”For et helt nyetablert plateselskap som By Norse Music var støtten vi fikk til å promotere vår andre og viktigste utgivelse så langt; Wardruna «Runaljod - Ragnarok» internasjonalt, helt essensiell. Uten støtten hadde ikke dette blitt den enorme suksessen det ble; med blant annet 1. plass på World Musiccharts i USA og Canada. Med norsk tradisjonsmusikk - DET er Wardruna. Foto: Ester Segarra det man kan kalle eksport av norsk kultur! Takk Music Norway!” 19


20


FÅR NORSK MUSIKKLIV PÅ AGENDAEN I PRESSEN Med en stor mengde journalister og medier i vårt nære nettverk, bidrar Music Norway til å fremheve norske artister og den norske musikkbransjen i alle sjangre. Ved å være en inngangsportal til hele den norske musikkbransjen, er Music Norway et naturlig kontaktledd for utenlandske journalister som ønsker kontakt med eller innspill til saker. Det gjør at vi får promotert den norske musikkindustrien, i tillegg til artister og band. Ved å bruke innsiktsmateriell som egenproduserte rapporter og Musikk i Tall, lager Music Norway nyhetsartikler og nyhetsbrev rettet mot internasjonal presse og bransje, som viser status og størrelse på den norske musikkindustrien og hvor konkurransedyktige Norge er på verdensbasis, til tross for vår moderate størrelse. Dette har gjort at flere og flere utenlandske journalister og bransjefolk har fått Norge på radaren og ønsker å møte norske artister og norsk bransje. Music Norway følger også opp internasjonale journalister som kommer til Norge i ulike sammenhenger, eksempelvis gjennom delegatprogrammer på viktige norske arenaer.

21


STJERNELÅTSKRIVERE TIL NORGE Norske låtskrivere og produsenter er en stor og aktuell del av den norske musikkeksporten. Låtskrivercamper er en viktig arena for å bygge et internasjonalt nettverk for låtskrivere som ønsker å jobbe på et profesjonelt globalt nivå. Det er for mange en bratt læringskurve i å jobbe i team og kunne produsere kreativitet på kort tid. Låtskrivercampen by:Songs er et låtskriversamarbeid arrangert av New Sounds (Toothfairy og White Room) og Music Norway i samarbeid by:Larm. 2016 var campens andre år. Rundt 40 låtskrivere, toplinere og produsenter fra inn og utland var samlet i studioene Tanken i Sandvika og Whiteroom i Asker. Campen var delt opp i en nasjonal og en internasjonal camp. På den norske campen skrev hovedsakelig norske låtskrivere og produsenter med norske artister, mens på den internasjonale campen skrev norske låtskrivere sammen med internasjonale for global pitching (innsalg til artistprosjekter). Internasjonale stjernelåtskrivere som Sterling Fox (Britney Spears, Tïesto, Aviici), Taylor Parks (Alicia Keys, Ariana Grande, JLo) og norske Coucheron, Martin Sjølie og Frida Amundsen var blant deltakerne. Ary og Taylor Parks under by:Songs 2016

22

I løpet av 2016 deltok vi i tillegg på låtskrivercampene: Song Expo (Trondheim), Bergen Songs (Bergen) og Songform (Saltö)


KYGO VANT EKSPORTPRISEN Kygo hadde et formidabelt 2015 med flere store hits som gjorde seg bemerket på salgslistene i flere viktige markeder. Han ble den artisten som raskest har nådd én milliard streams på Spotify, var gjest på flere store amerikanske TVshow og gjorde flere store konserter og turneer i utlandet. Alt dette kort tid etter at han gjorde seg bemerket som artist. Han vant derfor fortjent Spellemann og Music Norways første eksportpris, som ble delt ut av Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Kygo var selv til stede for å ta imot Spellemann-statuetten, samt gi stipendet «Det var her det begynte» på 100.000 kroner, gitt av Kulturdepartementet, videre til kompetansesenteret BRAK i Bergen.

Disse var nominerte til Eksportprisen 2015, i tillegg til Kygo: Vilde Frang - en av verdens mest ettertraktede unge fiolinister. Madcon - oppnådde sitt foreløpig største høydepunkt i 2015 med hiten ”Don´t Worry”. Einar Selvik - har gjennom prosjektet Wardruna synligjort norsk kulturarv for en hel verden. Ina Wroldsen - anerkjent låtskriver som fikk sitt endelige internasjonale gjennombrudd i 2015 som colåtskriver og utøver på en av årets største hits globalt, ”How Deep Is Your Love” med Calvin Harris.

Kygo vant Spellemann og Music Norways første eksportpris. Her med Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), kulturminister Linda Hofstad Helleland og Karen Sofie Sørensen (Brak).

23


EKSPERTENE DELER INNSIDETIPS I 2016 arrangerte Music Norway seks åpne hus på kontoret i Oslo. Det var fokus på Danmark, Polen og USA, samt forleggernes rolle, DIY, skandinavisk radio og sist men ikke minst hadde vi besøk av bookerne for Europas tre viktigste showcasefestivaler. Over 300 personer har vært innom oss i løpet av året for å få med seg tips på veien ut i det internasjonale markedet. «DIY – gjør det selv», med Andy Inglis (5000MGMT), Jenny Hval, Rachael Robb (Stolen Reocrdings) og Kine Jensen (KOSO). Hva er egentlig «DIY» i dag? Hva skal til for å lykkes med en internasjonal lansering? Hvordan selge seg selv i et internasjonalt marked? Stadig flere artister tar ansvar for egen karriere, små plateselskap, PR selskap og management starter opp og veien blir til mens de går. Musikkbransjen er i konstant endring, og hva vil det si å «gjøre det selv» i dag? Et dypdykk i det danske markedet med Sidsel Vita fra Beatbox Entertainment, Karen Vincent fra Copenhagen Records, Sidse Gry Jeppesen fra Early Modern Management samt Sarah Sølvsteen fra Skandinavian CPH.

Åpent hus om showcase-festivaler (fra venstre: Nina Finnerud (Music Norway), Kevin Moore (The Great Escape), Robert Meijerink (Eurosonic) og Björn Pfarr (Reeperbahn))

24


Polen er en av Europas sterkest voksende økonomier og musikkbransjen følger etter. Med over 40 millioner innbyggere og en sterk voksende middelklasse med en stor åpenhet for norsk og nordisk musikk er Polen i ferd med å bli et viktig eksportmarked. Magdalena Jensen, grunnlegger av Chimes dro oss gjennom det polske markedet. I samarbeid med Norsk Komponistforening ble det invitert til en dag med fokus på forleggerne innenfor og utenfor kunstmusikken. Hva kan forleggerne gjøre for deg, hvordan ser landskapet ut, hva er utfordringene og mulighetene og den evinnelige fremtiden. Med Hild Borchgrevink (Musikkviter/-skribent), Unni Boretti (Musikk-Husets forlag), Kai Robøle (Waterfall Music), Samuel Wilcock (Music Sales) og komponist Rolf Wallin. For de som satser på USA kunne vi tilby en unik mulighet til å få innsikt i alt fra visumprosesser til relasjoner med viktige amerikanske partnere. I samarbeid med Brak kunne vi også ta panelet med til Bergen. Vice-Consul Ewan Macdougall fra the Visa Unit ved USAs ambassade i Oslo, Nadia Ali, Director of Publicity hos Island Records US, Greg Vegas, Label Manager Phonofile US, Halvor Marstrander, manager for Astrid S i selskapet Interstellar. Vi fikk besøk av bookerne fra to av de ledende showcase-festivalene i Europa, Bjørn Pfarr – Reeperbahn Festival og Robert Meijerink – Eurosonic, samt Kevin Moore, som er daglig leder av den viktigste UK-baserte showcase-festivalen The Great Escape. De kunne fortelle oss om oss hva de ser etter når de booker, og hvordan du som representant best skal jobbe før, under og etter en showcase-festival.

Astrid S-manager Halvor Marstrander og Lemaitre-manager Karsten Baugstø diskuterte det amerkanske markedet.

25


I 2016 fikk hele fem aktører tildelt Eksportprogram. Programmene gjelder for 2017. Disse var: Indie Recordings: kr. 300.000 for digital satsning. Universal Music: kr. 300.000 for internasjonalisering av team Astrid S. Musikk Er Riktig: kr. 300.000 for prosjektet «Eksportrettet aktivitet i 2017-2019». Toothfairy: kr. 150.000 for eksport av artistrettede satsingsprosjekter og videreutvikling av internasjonal plattform. Brilliance: kr. 150.000 for å styrke marketing og nettverk i Norden, Tyskland, England og USA.

26

Blood Command er en av Fysisk Formats storsatsinger (Foto: Øystein Haara)

I tillegg til disse nye programmene, ble følgende pågående programmer videreført for 2017: Jansen Plateproduksjon: kr. 150.000 Phonofile: kr. 300.000 Propeller Recordings: kr. 300.000 Jazzland: kr. 200.000 Fysisk Format: kr. 100.000


FEM NYE EKSPORTPROGRAM TILDELT Totalt 2,25 millioner kroner ble bevilget til nye og pågående Eksportprogram Eksportprogrammet er Music Norways ordning for prosjekttilskudd i faser fra 1 til 3 år. Det er én søknadsfrist i året, og aktører som har fått innvilget tilskudd må vise til oppnådde delmål for å få videreført programmet til året etter. En av mottakerne denne runden var plateselskapet Indie Recordings, som spesialiserer seg på metalutgivelser. Selskapet skal jobbe med et digitaliseringsprosjekt som har til overordnet formål å øke de digitale salgsinntektene, den digitale synligheten og styrke merkevaren.

Astrid S. Foto: Universal

”Dette skal vi oppnå gjennom å utvikle en helhetlig strategi som omfavner alt fra digitalsalg, online promo, online marketing, SoMe og ikke minst dataanalyse. Dette er relevant for alle sjangre, men spesielt i rock, hardrock og metal der det fortsatt en omfattende fysisk salgsinntekt” kommenterte han i forbindelse med tildelingen. Alan Walker. Foto: RCA Records

27


NORSKE TALENTER IMPONERTE MESTRENE I september arrangerte Music Norway Master Class hvor ni av Norges nye, spennende produsenter og låtskrivere ble med til London og LA. Turen gikk først til London og Wendy House Studios, hvor vi hadde fått med oss de velrennomerte norske låtskriverne og produsentene Fred Ball og Electric til å sette opp hver sin dag med lyttesessions, møter og panel. Deretter gikk turen rett til Los Angeles for paneler med viktige bransjefolk og besøk til Stargates nye studio i Venice. Etter en god prat, med mange spørsmål og svar, ble det spilt musikk i tre timer, hvor Stargate disket opp med grundig feedback. Både Tor Erik og Mikkel og deres management var svært imponert over nivået.

Deltakerne på Master Class i LA (fra venstre: Mikkel Storleer Eriksen (Stargate), Markus Slettebakken (KREAM), Mugisho Nhonzi, Anders Kjær (AMTRXX), Ketil Jansen (Lemaitre), Sebastian Teigen (Coucheron), Danny D (Stargate management), Una Heggeseth Sand, Tim Blacksmith ( Stargate management), Marius Bjørnson (AMTRXX), Daniel Slettebakken (KREAM), Tor Erik Hermansen (Stargate), Helene Broch, Kathrine S. Finnskog og Gisle G. Stokland fremst).

28


INNOVASJON OG FRAMDRIFT FRAM Musikk er et ledelse- og forretningsutviklingsprogram som Music Norway gjør i samarbeid med Innovasjon Norge. Med den nyeste metodikken innenfor strategisk forretningsutvikling, innovasjon og ledelse har programmet henvendt seg til ambisiøse aktører i musikkbransjen som ønsker å utvikle sitt selskaps konkurransekraft og inntjening, samt utvikle sin personlige kompetanse. Programmet er et pilotprosjekt og er det første store samarbeid Music Norway gjør sammen med Innovasjon Norge. FRAM Musikk startet med første workshop i oktober 2015. Programmet fortsatte med markedsbesøk til Istanbul i november, og med ytterligere to workshops i Oslo og to besøk til Berlin i 2016. I tillegg til dette kommer 100 timer med konsultasjon med eksterne spesialiserte rådgivere fra den internasjonale musikkbransjen og næringslivet for øvrig. FRAM avsluttes første halvår 2017.

9/9: melder om økt eksportaktivitet fra 2015 til 2016 9/9: har økt bemanning ila FRAM-programmet 8/9: melder at programmet «i stor grad» har styrket strategisk internasjonalt markedsarbeid 9: nye relevante internasjonale handelskontakter i snitt per selskap 8/9: har inngått strategiske samarbeid med andre selskaper i programmet

Fram-deltakerne på første markedsbesøk til Tyskland. Her på en workshop hos Google (fra venstre: Martin H. Schilde (Toothfairy), Tobias Gautier Teigen (Toothfairy), Tom Falk Hald (Innovasjon Norge), Frithjof Hungnes (Propeller), Kathryn Naish (Nordic Artists Management), Adil Svendsen Laatyaoui, Truls H. Nergaard (Waterfall), Kristine Bjørnestad (U OK?), Silje Larsen Borgan (Little Big Sister), Lone Hegg (Kreativ Industri) og Trond Tornes (Phonofile).

29


BRANSJEN ER AVHENGIG AV REKRUTTERING I november 2015 startet Music Norway programmet Elite sammen med de regionale kompetansesentrene for musikk. Elite er et ledelse- og forretningsutviklingskurs som ønsker å gi unge gründere og personer i gründerbedrifter verdifull innsikt og kompetanse i felt som er avgjørende for å kunne utvikle bedriften og øke eksportmulighetene. Norsk musikkindustri er avhengig av å rekruttere de beste kandidatene som kan ta norsk musikkindustri til nye høyder globalt. Elite er et ledd i dette. Ved å gi deltakerne kurs, seminarer og workshops om aktuelle problemstillinger, og gi dem gode internasjonale kontakter tidlig i karrieren, vil den nye generasjonen norsk musikkbransje få unike muligheter til å profesjonalisere seg selv og sine bedrifter. Å møte internasjonale aktører fra start, gir et solid grunnlag for en lang karriere i musikkbransjen. Programmet gikk ut 2016 og ble avsluttet med en tre dagers Trade Mission til London. På agendaen stod markedsinnsikt. Gjengen ble kurset i strukturer i UKs musikkbransje, dro på bedriftsbesøk til United Talent Agency, Spotify, NME og Kobalt. For å gi bransjetalentene en uformell møteplass, inviterte vi 20 sentrale aktører i UKs musikk og mediemarked.

30

DISSE VAR MED PÅ ELITE 2016 Karen Norbakk Manager i Mandelbaum Pernille Dragsten Holden Digital marketing manager i Phonofile Tonje Hjelmerud Sørdal Label manager ECM/Grappa Mia Hallesby Salg og markedsføringsansvarlig i Make Music Publishing Marit Soldal Daglig leder KOSO Ole Torjus Hofvind Grunnlegger Rytmeklubben og RAW JUICE Mette Henriette Martedatter Rølvåg Saksofonist, komponist og kunstnerisk leder DISSE VAR OGSÅ MED TIL LONDON Stian Stu Nicolaysen Manager og daglig leder i Mutual Intentions Tobias Teigen Head of Toothfairy label Petter Wahlen Managing Director i Nora Collective

Hos Spotify i London


Møte med United Talent Agency i London

Det britiske innflyttelsesrike musikkmagasinet NME i London

31


”Samarbeidet mellom de regionale kompetansesentrene og Music Norway fungerer godt og er viktig for å bygge et musikkmiljø på tvers av byer og regioner. Vi trenger å legge tilrette for artister og kompetansebygging både lokalt og nasjonalt for sammen å kunne hevde oss internasjonalt.” Karen Sofie Sørensen, Brak ”Det å samarbeide med Music Norway er ikke bare viktig for de som bruker STAR, men også for STAR som organisasjon. Det å ha noen som tar norsk musikkeksport på alvor og som kan åpne dører og veilede videre på reisen er viktig for musikere og bransje i Rogaland. Samarbeidet med Music Norway har vært godt i 2016 og det vil fortsette også i 2017.” Martha Lyse, Star ”Sørf inngår i et landsdekkende samarbeid med alle de regional kompetansesentrene i landet. Vi samarbeider igjen med Music Norway. Til sammen bidrar vi lokalt og regionalt til å løfte musikkbransjeaktører til et profesjonelt nivå, og gjøre dem i stand til å satse internasjonalt ved hjelp av Music Norway.” Judit Premak, Sørf ”Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Erlend, Kathrine og resten av Music Norway kontoret i 2016.by:larm seminar og Eliteprogrammet er bare noe av det vi har fått til sammen, og de legger ned mye ressurser i å sørge for tilvekst til bransjen i hele landet. Det er et viktig, langsiktig arbeid som gjøres.” Trond Grovane Moe, MØST

Alle samlet - MØST, ØKS, TEMPO, STAR, KOFOR, Brak og SØRF.

32


NYE TALENT SKAPES OVER HELE NORGE Music Norway jobber tett med de regionale kompetansesentrene for musikk i Norge. Det er avgjørende for nye talent å ha lokale støttespillere som kan bidra med veiledning og rådgivning tidlig i karrieren. Her gjør de regionale sentrene en utrolig viktig jobb for å fange opp både artister og bransjetalent. I 2016 ble samarbeidet Music Norway har med de regionale sentrene, Eksportskolen, rettet mot tre konkrete prosjekt: Sessions, Mentor og Elite (rebrandes som Master). Sessions er en gruppe kurs og seminarer med etterspurte tema som enkelt lar seg sette opp ved behov. Mentor er et en-til-en tilbud der artister og bransjespirer får personlig veiledning fra fagfolk i flere sektorer. Elite/Master fokuserer på markedskompetanse og innsikt i prioriterte markeder for den norske musikkindustrien. Music Norway er også til stede med satellittkontor på bransjetreffene Sørveiv, Vill Vill Vest og Trondheim Calling, hvor den regionale bransjen kan møte Music Norway. Gode råd er gratis!

33


BAKKEKONTAKT TIL TYSKLAND OG USA Bakkekontakt er et residency-program som gir norske bransjeaktører mulighet til å jobbe ut fra viktige internasjonale markeder i en periode på 1-3 måneder. I 2016 fikk 7 søknader tilslag på programmet. Blant disse var kollektivet, klubbkonseptet og plateselskapet KOSO, som søkte om tre måneders opphold i Berlin for å utvikle nettverket og bygge merkevaren KOSO i Tyskland. ”Vi søkte bakkekontakt fordi det er gyllen mulighet for KOSO å utvide nettverket vårt, få bedre kjennskap til det tyske markedet og lære av det, samt mer kunnskap om musikkbransjen utenfor Norge, både som plateselskap og arrangør” sier daglig leder av KOSO Marit Soldal i en kommentar.

Anana, Pieces of Juno og DJ Soldal fra kollektivet KOSO

34


Også Brilliance ved Ruben Nesse fikk tilskudd på sin søknad i 2016. Han søkte om tilskudd til opphold i Austin, LA og New York. ”Målsettingen i løpet av 3 måneder i USA er å få tilbrakt god tid i ulike deler av landet, med henholdsvis Austin, LA og NYC som baser. Hovedfokus vil ligge på å jobbe med sync-lisensiering og bygge labelet videre ved å sørge for god promo og distribusjon. For artistenes del vil hovedmålet være å skaffe seg booking-byråer og komme seg inn på live-markedet i USA” fortalte Ruben Nesse til Music Norway.

Disse fikk tilskudd på Bakkekontakt i 2016: Eccentric Music (US), Nora Collective (UK), KOSO (DE), Toothfairy (US), Susanna Sonata (US), Waterfall (DE) og Brilliance (US)

35


TAKE OFF I LA I 2016 har Music Norway hatt Gisle G. Stokland som representant for norsk musikkliv på bakken i Los Angeles i et 50% engasjement. Med base i West Hollywood har Gisle en finger med i spillet, tar uendelig med møter for og med norsk og amerikansk musikkbransje, og koordinerer prosjekter for Music Norway i USA. Det er viktig for Music Norway å være til stede på viktige musikkbransjearenaer i verdens største musikkmarked, og med Gisle på bakken får vi rapportert hjem om den fabelaktige oppturen norsk musikk og musikkbransjen har der borte akkurat nå. Music Norway deltok blant annet på Winter Music Conference i Miami, et samlingspunkt for de som jobber med elektronisk musikk (EDM), og den innflytelsesrike Coachella Festivalen hvor Matoma, Lido, Lemaitre og Jerry Folk sto på scenen. Andre høydepunker fra 2016 var 2 utsolgte konserter med Kygo i Hollywood Bowl og møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland som besøkte San Francisco under general konsulatets åpningsfest for Snøhettas Museum of Modern Art- bygg.

Fullsatt arena med 17.000. Her på scenen med Conrad Sewell. Foto: Johannes Lovund / Kygo Music

36


På våren deltok 4 norske selskaper på en nordisk Trade Mission i Seattle og LA sammen med 20 selskaper fra hele Norden, i regi NOMEX. De fikk blant annet møte Sub Pop-grunnlegger Jonathan Poneman, musikk supervisorene i Format, A&R’s fra Island og Atlantic. Deltakerne var også en tur innom MUSEXPO. Den årlige konferansen som har holdt på siden 2005 samler den amerikanske industrien – og der var også vi. I november arrangerte Music Norways USA og UK-team Gisle, Nina og Helene også en masterclass for norske låtskrivere og produsenter, og i LA fikk de blant annet besøke det nye studioet til Stargate i Venice.

Nordisk Trade Mission til LA, med blant andre de nordiske eksportkontorene for musikk.

Fra Master Class LA (fra venstre: Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Simon Katz (Republic), Tommy Brown (produsent), Tayla Parx (artist og låtskriver), Gisle G. Stokland (Music Norway), Deputy (produsent), Che Pope (G.O.O.D. Music), Helene Dolva Broch (Music Norway)).

37


AMBASSADØR, LOS OG DATINGBYRÅ Et år på utekontoret i Norges største eksportmarked går unna. Vi kan se tilbake på en rekke flotte prosjekter og aktiviteter, gjort i tett samarbeid med både norske aktører og samarbeidspartnere i felten. 2016 startet med en fortsettelse av samarbeidet med den toneangivende møteplassen for elektronisk/kunstmusikk CTM, der Norge fikk et tydelig fotavtrykk både på artist- og delegatprogrammet. Et par uker senere fikk vi besøk av et knippe lovende norske filmkomponister som deltok på den nordiske HARPA prisutdelingen, og vi benyttet anledningen til å gjøre en workshop på hvordan Music Norway og andre partnere best kan jobbe for å tilrettelegge for styrket eksport av denne sjangeren. by:Larm og by:Songs er store prosjekter som involverer alle våre prosjektledere, og Berlin-kontoret kvalitetssikret internasjonalt program med innhold og delegater fra våre territorium. Kontoret er tilsvarende involvert på våre andre internasjonale program som bla Inferno, Førde, Slottsfjell, Øyafestivalen m.fl.

by:Songs første internasjonale arrangement i samarbeid med Golden Gate Management, Spotify og Music Norway med 6 norske låtskrivere/produsenter. Jazzahead og bokmessen i Frankfurt er også viktige arenaer i Tyskland, og en solid delegasjon var til stede fra norsk musikkbransje. Den første av totalt to markedsbesøk som en del av det omfattende FRAM programmet vi gjør i samarbeid med Innovasjon Norge gikk av stabelen samme periode og bestod av et intenst program med workshops, bedriftsbesøk, møtevirksomhet og relasjonsbygging.

38


Høsten er vår travleste periode, og i fjor fikk vi tatt låtskriverplattformen by:Songs til Tyskland og den viktige Reeperbahn-konferansen. Norske låtskrivere/produsenter pleier normalt kun og se til angloamerikanske markeder men potensialet er enormt i det Tyskland som er Europas største marked for innspilt musikk, og prosjektet er planlagt videreført på bakgrunn av etterspørsel. Et nytt marked som vekker interesse er Polen og Music Norway tok initiativ og prosjektledelse på et nordisk trade mission til Warsawa i November. Året ble avsluttet som tidligere med en flott julefest på de nordiske ambassaden i samarbeid med Ja Ja Ja Music-plattformen hvor bl.a. Nils Bech spilte. Den populære showcasekvelden for ny nordisk musikk blir arrangert 7 ganger i året i Berlin. Men den viktigste og mest omfattende jobber for oss i feltet er den daglige rådgivingen vi gir til norske og internasjonale bransjeaktører, rettighetshavere, artister og komponister: Utekontorene er Music Norways feltarbeidere og lokale eksporteksperter. I vår hverdag tar vi rollen som ambassadør, selger, spion og datingservice. Vi lener oss på den norske bransjen og deres internasjonale samarbeidspartnere. Sammen jobber vi norsk musikk opp og frem i verdens viktigste musikkmarkeder. Et nytt marked som vekker interesse er Polen og Music Norway tok initiativ og prosjektledelse på et nordisk trade mission til Warsawa i November. Året ble avsluttet som tidligere med en flott julefest på de nordiske ambassaden i samarbeid med Ja Ja Ja Music-plattformen hvor bl.a. Nils Bech spilte. Den populære showcasekvelden for ny nordisk musikk blir arrangert 7 ganger i året i Berlin. Men den viktigste og mest omfattende jobber for oss i feltet er den daglige rådgivingen vi gir til norske og internasjonale bransjeaktører, rettighetshavere, artister og komponister: Utekontorene er Music Norways feltarbeidere og lokale eksporteksperter. I vår hverdag tar vi rollen som ambassadør, selger, spion og datingservice. Vi lener oss på den norske bransjen og deres internasjonale samarbeidspartnere. Sammen jobber vi norsk musikk opp og frem i verdens viktigste musikkmarkeder.

Music Norway på Boros Sammlung, en tidligere bunker og senere ulovlig klubb, i Berlin dagen før vårt årlige strategiseminar.

39


GUIDER NORSK BRANSJE I UK Mye skjer på et år og det var høy aktivitet for Londonkontoret i 2016. Året begynte med å sette opp et UK-fokus og seminarprogram på Trondheim Calling med over 20 inviterte UK bransjefolk. I løpet av året konsulterte kontoret også med de internasjonale programmene på by:Larm, Inferno, Øya, Slottsfjell, m.fl.

Internasjonale delegater på Trondheim Calling.

I april arrangerte UK-kontoret for sjette året på rad to kvelder i London sammen med Øyafestivalen. I 2016 var det Sløtface og Great News sin tur til å sjarmere Britisk bransje og publikum på henholdsvis Shoreditch House og Club NME på KOKO. Tradisjonen tro produserte vi også en 7” i samarbeid med Rough Trade med en låt fra begge artister.

Great News og Huw Stephens fra BBC Radio 1

40


Smerz på Ja Ja Ja London. Foto: Sara Amroussi Gilissen

Music Norways UK-kontor er prosjektleder for Ja Ja Ja i London og hadde i 2016 seks kvelder på The Lexington. Ja Ja Ja startet i London i 2009 og har holdt seg som en populær showcase-arena for nordiske artister. Gundelach, Smerz, Ary, The Fjords, Tellef Raabe og Death By Unga Bunga spilte alle kvelden med gode resultater og avtaler som resultat. I alt hadde Music Norway 7 prosjekter i UK i 2016, inkludert en Masterclass med Fred Ball og Electric for 10 lovende norske låtskrivere og produsenter, og en Trade Mission for Elite-programmet. Av norsk bransje var blant andre Made Management, Indianer, Propeller Recordings, UOK? Nora Collective, Ghost Town, ACT, Toothfairy, Wonderland Agency, Grappa, Phonofile, Mutual Intention, KOSO, Mandelbaum Management, by:Norse og Rune Grammofon i UK i regi Music Norway. I tillegg gir kontoret råd til bransjen om UK som eksportmarked. 41


3 ÅR MED INTRO KOMPONIST Komponist Jan Erik Mikalsen fikk tilslag på ordningen Intro Komponist for perioden 2014-2016. Programmet, som har blitt drevet og administrert av Music Norway, nyMusikk, Ultimafestivalen og Norsk komponistforening, ble avsluttet i 2016. På den økonomiske siden innebar programmet at Mikalsen fikk 125 000 kroner årlig i tre år. I tillegg har Mikalsen vært involvert i Music Norways aktiviteter i innland og utland. ”Intro Komponist har betydd mye for meg ved at jeg har fått støtte til å fronte min musikk internasjonalt igjennom organer som for eksempel Music Norway. Perioden gikk over tre år, noe som trengs siden jobben er ganske omfattende og den velkjente TTT (ting tar tid)” sier Mikalsen om programmet. – Hva sitter du igjen med? ”Jeg sitter igjen med større nettverk og mer erfaring når det gjelder hvordan systemet fungerer, og selvfølgelig gjennomførte prosjekter direkte forårsaket av Intro Komponist. Einar Idsøe Eidsvåg har vært en unik og svært god hjelp igjennom prosjektet. Jeg hadde også i en periode studio i Music Norway sine lokaler” I løpet av 2016 møtte Music Norway også komponister over hele landet for å lytte til behov i feltet.

Music Norway møter komponister i Bergen Jan Erik Mikalsen (foto: Erik Slyngstad)

42


JA JA JA TIL NORDISKE SAMARBEID Samarbeidsplattformen NOMEX eies av de nordiske eksportkontorene, og ble opprettet for å fremme vekst og utvikling i den nordiske musikksektoren. Et tett samarbeid mellom de nordiske aktørene på eksportfeltet, muliggjør en rekke prosjekter i de viktigste eksportmarkedene. I 2016 besto disse blant annet av en nordisk Trade Mission til Seattle og Los Angeles, hvor seminarer, rundebordsdiskusjoner og bedriftsbesøk sto på programmet. Blant de amerikanske selskapene til stede var Atlantic Records, Kobalt, NBC Universal, Capitol Records, Netflix og mange flere. Spillelistekonseptet Nordic Playlist, som promoterer nordisk musikk, inntok seks ulike nordiske bransjerelaterte festivaler i løpet av året. Her ble det produsert radiosendinger med intervjuer, videoinnhold og liveopptredener. Ja Ja Ja Music videreførte i 2016 de populære klubbkveldene i London, Berlin og Hamburg, med norske band og artister som Smerz, Gundelach, Ary, Death by Unga Bunga, dePresno og Apothek på plakaten. I tillegg ble det gjennomført Ja Ja Ja-kvelder både i Wien og Tokyo i 2016. Hokuo Music Fest i Tokyo ble også i gjennomført i 2016. Denne gang med seks norske selskaper som deltok på trade mission-delen av prosjektet for å få markedsinnsikt og bransjekontakter i Japan. I tillegg var Norge representert på Song camp-delen ved låtskriver Hilde Wahl.

Eivind Brydøy for Artist Vision på trade mission i Tokyo

43


NORSK KUNST- OG KULTUREKSPORT SAMLET I ETT NETTVERK Norwegian Arts Abroad er et nettverk for norsk kultureksport bestående av Norsk filminstitutt, NORLA, Music Norway, Office of Contemporary Art (OCA), Stiftelsen Danse- og teatersentrum/Performing Arts Hub Norway, Norwegian Crafts og Design- og arkitektursenter Norge (DOGA). Som en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat, og som formelle rådgivere for Utenriksdepartementet, jobber aktørene i nettverket som brobyggere mellom politisk ledelse, offentlighet, forskningsmiljøer og de øvrige norske kulturnæringer. Som forvalter av kunstfaglige-, nærings- og eksportrettede tilskuddsordninger tilrettelegger nettverket for profilering av Norge i utlandet. Det jobbes for tiden spesielt mot bokmessen i Frankfurt i 2019.

Norwegian Art Abroad (NAA) med statssekretær i UD Laila Bokhari i midten. foto: Mariken H. Bruusgaard/UD

44


TETT SAMARBEID MED UD OG AMBASSADER Music Norway er Utenriksdepartementets formelle rådgiver på musikkfeltet, og forvalter UDs tilskuddsordninger på musikkfeltet med formål om å bidra til promotering av norsk musikk internasjonalt, stimulere til økt musikkeksport, internasjonalisering og profesjonalisering av norsk musikkliv. Music Norway samarbeider også tett med ambassadene og konsulatene rundt om i verden. Spesielt i de viktigste eksportmarkedene for musikkbransjen. Generalkonsulatet i New York spiller en viktig rolle som tilrettelegger og vertskap når Music Norway tar med norsk bransje til verdens største og mest innflytelsesrike marked. Det samme gjelder ambassadene i Berlin, London og Paris. Disse ambassadene tilrettelegger også for møter mellom norsk og lokal musikkbransje og andre kulturbransjer.

Sondre Lerche spilte på takterrassen til residensen i New York under A2IM Indie Week

45


STYRETS ÅRSBERETNING FORMALIA/REGNSKAP Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig informasjon om driften av stiftelsen Music Norway pr 31.12.2016. MUSIC NORWAY HAR SOM FORMÅL Å ARBEIDE FOR Å ØKE NORSK MUSIKKEKSPORT. Music Norway skal legge til rette for musikk eksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Regnskapet for 2016 viser et resultat på kr 55 849. STYRET BESTÅR AV Leif Holst Jensen – styreleder Joakim Haugland – styremedlem Lars Petter Hagen – styremedlem Kristin Benneche – styremedlem Berit Cardas – styremedlem Karen Onsager Keiserud – varamedlem Eirik Brataas – varamedlem Helene Dolva Broch – ansattvalgt styremedlem Aslak Oppebøen – ansattvalgt varamedlem I 2016 ble det avholdt 5 styremøter og en innspillkonferanse hvor styret benhandlet i alt 38 saker. Budsjettsøknad om driftsmidler for 2017 ble sendt Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.

46


Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen Music Norway 11 faste årsverk, alle i 100 % stilling. 9 holder til på hovedkontoret i Oslo, og 2 medarbeidere jobber fra lokale utekontor i London og Berlin. I tillegg har det i 2016 vært tilknyttet en person som arbeider fra kontor i Los Angeles og ett engasjement ved kontoret i Oslo. Av kortvarig karakter har til sammen fem praktikanter og to hospitanter vært innom Music Norway i løpet av året. Music Norway har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn og fordelingen pr 31.12.2016 er 6 kvinner og 5 menn. Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt og Music Norway registrerte lite sykefravær i 2016, med totalt 0,1 % inklusive egenmeldt og barns sykdom. Styret konstaterer at Music Norway sin strategi og satsinger er gjennomført på en god måte i 2016. Stiftelsen har pr. 31.12.2016 en grunnkapital på kr 100 000 og en samlet egenkapital på kr 1 791 599. Målsetting om at midlene Music Norway i hovedsak skal lokaliseres til internasjonalisering og eksporttiltak i 2016 er opprettholdt. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og regnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning. I 2016 har Stiftelsen ikke hatt utgifter til forskning og utvikling i næringsøyemed utover den løpende kunnskapsutvikling knyttet til å realisere stiftelsens formål. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og medarbeidere for deres innsats og engasjement for Music Norway i 2016. Oslo, 13. februar 2017 Styret i Stiftelsen Music Norway

47


RESULTATREGNSKAP 01.01.2016 - 31.12.2016 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Driftsstøtte fra Kulturdepartementet 2 22 139 000 21 726 000 Andre tilskudd fra Kulturdepartementet 2 100 000 0 Støtte fra Utenriksdepartementet 2 750 000 800 000 Annen offentlig støtte 2 202 767 243 800 Støtte fra andre 67 000 298 800 Overførte prosjektmidler til neste år 3 -137 986 -70 620 Videreførte prosjektmidler fra forrige år 70 620 180 138 Overhead og adm.godtgjørelse 265 426 268 152 Salgsinntekter (ang.frie) 89 570 0 Refusjoner 310 083 299 101 SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER 23 856 481 23 745 370 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 4,5 -9 115 081 -9 047 056 Fagutvalg, styrehonorar mv 4 -286 648 -258 225 Husleie, kontor- og adm.kostnader -1 225 637 -1 204 297 Avskrivninger 6 0 -34 801 Tilskuddsordninger, prosjekt, kunnskap & analyse Tilskudd til bransje 1,7 -8 911 449 -8 814 283 Prosjektaktivitet (eksporttiltak, internasjonalisering, salgsmesser) -2 835 317 -3 221 164 Kunnskap & analyse, seminar og kurs for bransje 8 -1 467 018 -1 108 997 SUM DRIFTSKOSTNADER -23 841 150 -23 678 822 DRIFTSRESULTAT 15 331 66 548 FINANSPOSTER Renteinnntekter 40 623 105 810 Rentekostnader -58 -259 Finanskostnader -47 4 321 SUM FINANSPOSTER 40 518 109 872 RESULTAT 55 849 176 420 OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital 10 Overført fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

48

-55 849 0 55 849

-176 420 0 176 420


BALANSE 31.12.2016

EIENDELER Note 2016 2015 ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre 6 0 0 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 0 0 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Depositum 1 32 885 46 782 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 32 885 46 782 SUM ANLEGGSMIDLER 32 885 46 782 OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 1 152 788 275 565 Fordringer Eksportprogrammet 1 950 000 Fordringer Andre tilskudd gitt av Music Norway 1 67 933 0 Forskuddsbetalte kostnader 1 544 451 49 552 Andre fordringer 1 36 630 735 SUM FORDRINGER 1 751 801 325 852 BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter 9 2 978 666 3 372 853 SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE 2 978 666 3 372 853 SUM OMLØPSMIDLER 4 730 467 3 698 705 SUM EIENDELER 4 763 352 3 745 487 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital 100 000 100 000 Annen egenkapital 1 691 599 1 635 749 SUM EGENKAPITAL 10 1 791 599 1 735 749 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 966 123 308 809 Skyldige off. avgifter 662 292 635 171 Ubrukte prosjektmidler 3 137 986 70 620 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Eksportprogram 0 0 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Promostøtte (MNPR) 85 000 55 000 Avsetning tilskudd ikke-utbetalt Låtskriversamling 300 000 0 Avsetning til pensjonsforpliktelser 0 0 Øvrig kortsiktig gjeld 820 354 940 137 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 971 754 2 009 737 SUM GJELD 1 2 971 754 2 009 737 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 763 352 3 745 487

49


NOTER TIL REGNSKAPET 2016

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.

Årsregnskapet for stiftelsen omfatter perioden 01.01.2016 - 31.12.2016. Tilskudd til Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk, mottas av Music Norway og overføres videre til reisetilskuddsordningen. Tilskuddene resultatføres ikke i Music Norway. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utestående fordringer: Av utestående fordringer forfaller kr 32 885 senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Gjeld: Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Obligatorisk tjenestepensjon: Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og oppfyller lovkravene.

NOTE 2: Tilskudd fra Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og annen offentlig støtte

Tilskudd fra Kulturdepartementet: Drifttilskudd fra Kulturdepartementet for 2016 utgjør kr 22 139 000. Det er mottatt kr 100 000 til Eksportprisen i 2015 fra Kulturdepartementet til stipendet “Det var her det begynte”. Prisen ble utdelt i juni 2016. Tilskudd fra Utenriksdepartementet (Oslo): Tilskudd fra Utenriksdepartementet kr 750 000 består av følgende: 2016 Eksportrelaterte prosjekter 2016 600 000 Tilskudd til Presse- og ekspertbesøk 2016 150 000 Sum 750 000 Annen offentlig støtte utgjør kr 202 767 består av: 2016 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Promostøtte Tyskland 75 000 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin til norsk fokus Reeperbahn Festival 10 000 Tilskudd fra Generalkonsulatet i San Fransisco, USA: Trade Mission Stargate, Los Angeles 7 767 Tilskudd fra Ambassaden i London: Promostøtte UK 75 000 Tilskudd fra Ambassaden i London: Elite Trade Mission 15 000 Tilskudd fra Ambassaden i London: Norsk fokus på The Great Escape 30 000 Sum 202 767

NOTE 3: Ubrukte prosjektmidler Ubrukte prosjektmidler overført fra 2016 til 2017 utgjør kr. 137 986. Fordelingen er som følger: 2016 Tilskudd fra Ambassaden i London, UD: Promostøtte 56 863 Tilskudd fra Ambassaden i Berlin, UD: Promostøtte 81 123 Sum 137 986

50


NOTE 4: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2016 Lønninger mv 7 416 294 Folketrygdavgift 1 153 430 Refusjon lønn -135 147 Pensjonskostnader 852 768 Andre lønnskostnader 114 384 Sum lønnskostnader 9 401 729 Godtgjørelser : 2016 Daglig leder, lønn 832 402 Daglig leder, annen godtgjørelse 8 285 Styrehonorarer 158 375 2016 Gjennomsnittlig antall ansatte: 11 Ved utgangen av 2016 utgjorde 6 av de ansatte kvinner. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr. 88 125, hvorav kr 25 000 utgjør honorar for bistand. Beløpet inkluderer revisjon av prosjektregnskapene til Stiftelsen Music Norway samt forvaltningsregnskapet for Music Norway og Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning. Beløpene er inklusive merverdiavgift.

NOTE 5: Pensjonsordning

Music Norway har pr 31.12.2016 fire pensjonsordninger hvorav tre er innskuddsbaserte og en er ytelsesbasert. Ved årsslutt omfatter ordningene 12 personer. Ordningene tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Å rets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr. 719 586 hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefond kr. 677 164 hvorav kr. 478 823 tilhører YTP og kr. 198 341 ITP-ordningene. I ITP-ordingene utgjør innskuddsfondet kr. 173 098. I henhold til tariffavtale har ansatte i Music Norway avtalefestet pensjonsavtale (AFP), hvor kostnaden i 2016 er kr. 133 182.

NOTE 6: Varige driftsmidler

Anleggsmidler: 2016 Anskaffelseskost 01.01 104 672 Tilgang 0 Utrangering 0 Anskaffelseskost 31.12. 104 672 Akkumulert avskrivning 104 672 Balanseført verdi pr. 21.12. 0 Årets ordinære avskrivninger (ingen avskrivninger i 2016) Sats for avskrivninger

0 33,33 %

NOTE 7: Tilskudd overført til reisetilskuddsordning for musikk

Music Norway har i 2016 overført kr. 4 000 000 til “Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk”. Tilskuddet inngår i posten “Tilskudd til bransje”. Ordningen innehar eget regnskap som inkluderer midler fra begge parter.

NOTE 8: Kunnskap & analyse

Music Norway har i 2016 fortsatt arbeidet med å strukturere og øke innsatsen innen kunnskap og analyse, samt utviklet metodikk og verktøy for bedre måling av resultater og statestikk knyttet til relevante aktiviteter innen prosjekt og tilskuddsordninger.

NOTE 9: Bundne midler

Av innestående på bank utgjør kr. 332 202,87 bundne skattetrekksmidler.

NOTE 10: Egenkapital

Grunnkapital ved stiftelse 6 august 2012 Annen egenkapital pr. 01.01.2016 Årets resultat Pr. 31.12.2015

100 000 1 635 749 55 849 1 791 599

51


52


53


| OSLO | LONDON | BERLIN | L.A. | MUSICNORWAY.NO |

54

Profile for musicnorway

Music Norway Årsrapport 2016  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Music Norway Årsrapport 2016  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Advertisement