Page 1

Ã…RSRAPPORT 2014


2


INNHOLD.

Made In Norway. 4 Eksporten opp 18 %. 8 Hvor i verden spiller vi? 10 Møteplasser. 14 Her bygger vi nettverk i utlandet. 16 Norsk jazz setter spor i Asia. 18 Promotilskudd. 21 Effekten av supportturneer. 22 Trade Mission New York. 24 Music Norways utekontor i London og Berlin. 26 NOMEX. 28 Relokalisering. 30 Eksport-programmet relansert. 32 Eksportskolen lansert. 34 MashUP lansert. 35 Vi vil løfte norske låtskrivere. 36 Sync. 38 Med fokus på kunstmusikk. 40 Åpent Hus. 42 Styrets årsberetning. 44 Regnskap. 46


MADE IN NORWAY.

I løpet av 2014 har de vist seg frem på scener over hele verden. Nico & Vinz, Highasakite, Ylvis, Cashmere Cat og Todd Terje. Vilde Frang, Maja S.K. Ratkje, Jenny Hval & Susanna, Karl Seglem og Warduna. Norsk musikk skaper internasjonale historier. Ambisjoner og kvalitet krones med internasjonale kommersielle suksesser. De norske artistene har stjerner i blikket, motivert av internasjonale suksesshistorier - skapt av norske utøvere og selskaper. Music Norway viet mer oppmerksomhet til støtteapparatet i 2014. Til flankene. De som har tålmodigheten, teften og som tar det ekstra taket. De som går inn backstage. Music Norway vil bidra til et norsk musikkmiljø som gjør Norge til et attraktivt produksjonsland for alle som jobber med musikk og som skal nå et internasjonalt publikum. Vi skal sørge for at norsk musikk og norsk musikkompetanse blir en attraktiv eksportvare som skaper verdier både for enkeltartister og den norske musikkindustrien. En engasjert musikkbransje og en motivert organisasjon har gjort Music Norway til en viktig og sterk ressurs for norsk musikkeksport. Her er gode råd gratis, byråkratene går på festival, tilskuddsordningene fleksible og du setter agendaen. Vi blir bedre når det er meninger om hva vi bør gjøre for deg. Og ikke nok med det! Vi har ambisjoner om å etablere ordninger som treffer når behovet og muligheter er til stede samtidig. Music Norway tok i 2014 flere initiativ for ordninger og program slik at våre ressurser kan utnyttes best mulig. Music Norway lytter til den norske musikkbransjen, og våre felles mål for 2014 var å øke tilskuddsordningene, investere i industrien og jobbe for at så mye midler som mulig kommer norsk musikkliv til gode. Vi vil gjøre det mulig for flere å satse på å jobbe internasjonalt med norsk musikk. Da kommer nettverk og erfaringer tilbake og styrker inntektene og næringen hjemme. Bare slik kan vi øke norsk musikkeksport. Vi vil fremdeles jobbe for å styrke Reisetilskuddsordningen og Promostøtten, og jeg er glad for at tilskuddsordninger nå er søkbare også for eksport og næringsrettede tiltak. 55 søkte denne muligheten i 2014. I tillegg har vi satset videre på Eksportprogrammet, som i 2014 ble relansert som en prosjektstøtte til norske selskaper med internasjonale ambisjoner, en langsiktig strategi og med evne til egeninvestering. Relokaliseringsprogrammet, nylig omdøpt til Bakkekontakt, gir

4


norske bransjeaktører mulighet til å jobbe i viktige markeder over en lengre periode. Internasjonal tilstedeværelse er en av de viktigste investeringene du gjør, og Music Norway ga seks aktører denne muligheten i 2014. Et digitalt og globalt marked endrer spilleregler, og det utfordrer aktørene. I dette spenningsfeltet mellom musikk og teknologi blir det både improvisasjon og innovasjon. Norge er verdensledende på strømmemarkedet, og vår erfaring med nye tjenester, modeller og marketing skaper nye produkter som får internasjonal interesse. Music Norway er en av gründerne bak akseleratoren MashUp, som i 2014 har fulgt Recho, Feat.fm, Museai og Musebox på veien fra en pitch til internasjonal lansering. På by:Larm i 2014 lanserte vi Eksportskolen, et samarbeid med de nasjonale kompetansesentrene. Eksportskolen muliggjør et helhetlig opplæringstilbud fra rekruttering av talent til profesjonell aktør. Via Eksportskolen har Music Norway og Innovasjon Norge samarbeidet om modulen for forretningsutvikling. I løpet av 2014 deltok 70 på programmet “Bygg Bedrift” og utviklet sin forretningsplan, en av de viktigste forutsetningene for at selskapet overlever en oppstart. Gjennom hele året arrangerte Music Norway møter med sentrale bransjeaktører for å få på plass et næringsråd, og Musikkindustriens Næringsråd ble etablert høsten 2014. Tiden er inne for å konkretisere tiltak som løfter næringen. Det skal vi klare ved å holde fokus på en næringsrettet kulturpolitikk, også i fremtiden. Næringen vokser og hjertet banker for ting som vi tror på. Music Norway. Made in Norway.

-Kathrine Synnes Finnskog, direktør


CARL KRISTIAN JOHANSEN EDITOR IN CHIEF

HELENE DOLVA BROCH HEAD OF INTERNATIONAL

NINA FINNERUD HEAD OF UK/BENELUX OFFICE

JONAS VEBNER HEAD OF CENTRAL EUROPEAN OFFICE

PÅL DIMMEN COMMUNICATION MANAGER

LISBETH RISNES HEAD OF GRANTS AND FUNDS

EINAR IDSØE EIDSVÅG PROJECT MANAGER

KATHRINE SYNNES FINNSKOG MANAGING DIRECTOR

ASLAK OPPEBØEN PROJECT MANAGER

TOMAS LAUVLAND PETTERSEN RESEARCHER

CAMILLA OPPEGAARD FINANCE MANAGER/HR

KAROLINE RØED TØNNESEN PROJECT MANAGER


Music Norway skal skape et norsk musikkmiljø i verdensklasse som gjør Norge til et attraktivt produksjonsland for alle som jobber med musikk for et internasjonalt publikum. I 2014 hadde Music Norway 12 fast ansatte, som sammen jobbet for dette. I tillegg hadde vi tilsammen syv praktikanter innom kontorene våre i løpet av året. De fordelte seg på følgende måte: London: 01.08. - 31.12.

Marie Rosted Furseth

Berlin: 01.01. - 11.04.

Tim Salvesen

01.04. - 31-12-

Lisa Blödorn

Oslo: 01.01. - 31.05.

Øivind Gehrken

01.02. - 31.12

Karoline Kaarbø Aaskildt

01.06. - 31.12.

Sigrid Traasdahl

15.09. - 31.12.

Erlend Buflaten


EKSPORTEN OPP 18 PROSENT FRA 2012 TIL 2013. Verdien på norsk musikkeksport i 2013 var 285 millioner kroner, ifølge rapporten Musikk i tall.

Rapporten Musikk i tall 2013 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Norsk kulturråd, og viser at den norske musikkbransjen eksporterte for 285 millioner kroner i 2013. Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning, som var på 3,701 milliarder. Både eksportdelen og den totale omsetningen har vokst med 18 prosent siden 2012. Det er samme forholdstall mellom eksport og total omsetning i 2013 som 2012, nemlig 8 prosent. Innspilt musikk Analysene i rapporten viser at den totale omsetningen av innspilt musikk var på 839 millioner kroner i 2013. Dette er en økning på 9 prosent fra 2012, da de samme inntektene utgjorde 767 millioner kroner. Mye av økningen i omsetningen av innspilt musikk skyldes veksten i omsetningstallene fra strømmet musikk, som stod for 72 prosent av omsetningstallene i 2013 mot 49 prosent i 2012. Den norske musikkbransjen eksporterte innspilt musikk for 100 millioner kroner i 2013, noe som tilsvarer 14 prosent av den totale omsetningen. Økningen av eksportinntektene på innspilt musikk var på 39 prosent sammenlignet med 2012. Opphavsrett Rapporten viser at de samlede opphavs- og vederlagsinntektene til musikkfeltet i Norge til sammen utgjorde 916 millioner kroner i 2013, inkludert eksport. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent fra 2012, da de totale inntektene fra dette feltet var 823 millioner kroner. 8


Musikkbransjens omsetning i 2013, målt i millioner kroner.

Total 2012

Total 2013

Innspilt musikk

767

839

Opphavsrett

823 916

Eksport Eksport % 2013 2013 100

14 %

79

9%

Konsertvirksomhet

1535 1946

106

5%

Total omsetning

3125

285

8%

3701

Av de totale opphavsretts- og vederlagsinntektene i 2013 var 9 prosent vederlag som ble samlet inn fra utlandet og viderefordelt til den norske musikkbransjen. Dette tilsvarer en økning på 1. prosentpoeng fra 2012. Ifølge rapporten ble det totalt overført 79 millioner kroner, samlet inn av rettighetshavere i utlandet til det norske musikkfeltet i 2013. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent fra 2012, da det ble overført 66 millioner kroner. Av de samlede inntektene fra utlandet utgjør de mekaniske rettighetene størst andel. I 2013 ble det overført 45 millioner kroner til Norge for mekaniske rettigheter, noe som tilsvarer 57 prosent av de samlede inntektene fra utlandet. Disse inntektene har økt med 39 prosent fra 2012 til 2013. Konsertinntekter De totale inntektene fra konsertvirksomhet har økt fra 2012 til 2013 med 27 prosent. I 2013 var den totale omsetningene 1946 millioner kroner. Av de totale inntektene utgjorde eksportandelen 5 prosent, eller tilsvarende 106 millioner kroner i 2013. Dette er nesten tilsvarende hva norske artister og musikere genererte av konsertrelaterte eksportinntekter i 2012, som var 105 millioner kroner. Eksportøkningen er på 0,1 prosent.


HVOR I VERDEN SPILLER VI?

Hvor turnerer norske band og utøvere? Hvor mange konserter spiller de egentlig der ute? Hvilke land er våre viktigste live-markeder? Music Norway har gravd i eget tallmateriale for reisetilskuddsordningen for å komme opp med svar. 2014-statistikken for ordningen viser tydelig at norske band og artister turnerte mye i utlandet i året som gikk. Det ble søkt om tilskudd til hele 3888 planlagte konserter i utlandet. Music Norway ga tilskudd til 66% av søkerne og 2555 konserter ble gjennomført med tilskudd fra organisasjonen. Topp 5 Med sine 604 konserter troner USA på toppen av destinasjoner norske band og utøvere ønsket å reise til i 2014, tett etterfulgt av Tyskland (560), UK (359), Japan (322) og Danmark (135) utgjør de topp fem destinasjoner for norske band og utøvere, og de landene flest søker tilskudd om å reise til. Sammenligner vi tallene med fjorårets, ser vi at USA går forbi Tyskland i 2014 som norske artister og utøveres viktigste konsertmarked. 16% av konsertene det søkes om tilskudd til fra MN blir gjennomført i USA, Tyskland følger tett på med sine 14% mens det er et lite dropp ned til UK med sine 9%. Japan beholder sin fjerdeplass på lista mens Danmark seiler opp som en viktig turnédestinasjon med 135 omsøkte konserter i 2014. Totalt ser vi at antall konserter Music Norway har gitt tilskudd til har økt med 14% fra 2013 til 2014, og økningen er desidert størst innenfor jazz - opp 51%. Kunstmusikk-konserter går også betydelig opp med 34%. Populærmusikk står på stedet hvil, mens støttede konserter innenfor tradisjonsmusikk går ned med 20% (fra 176 til 141). Det søkes mest til pop/rock/metal/electronica-konserter, 1736 totalt. Av disse spilles hele 59% i Europa. Japan er fremdeles et viktig live-marked for norsk jazz: 40% av de 322 konsertene det ble søkt om tilskudd til i 2014 var på jazz-feltet.

10


66% 14% 16% FÅR TILSKUDD

ØKNING I ANTALL KONSERTER

103

2555

KONSERTER I TOKYO

KONSERTER GJENNOMFØRT

51% 1736 ØKNING I JAZZ

KONSERTER I USA (604)

KONSERTER MED POPULÆRMUSIKK

102

KONSERTER I LONDON


Innenfor kunstmusikken ser vi samme tendens: 44% av konsertene det søkes om tilskudd til foregår i Europa. 37% av folkemusikk-konsertene det ble søkt om tilskudd til ble avholdt i Europa. Antall konserter det søkes om tilskudd til etter sjanger fordeler seg slik:

ANTALL SØKNADER Annet 1 Jazz 218 Kunstmusikk 178 Populærmusikk 234 Tradisjonsmusikk 65 Totalt antall søknader 696 Antal søknader innvilget 420 OMSØKT Annet 20 870 Jazz 7 768 951 Kunstmusikk 6 491 933 Populærmusikk 10 229 614 Tradisjonsmusikk 2 272 951 Totalt omsøkt 26 784 319 INNVILGET Annet 15 000 Jazz 2 737 000 Kunstmusikk 2 066 100 Populærmusikk 3 247 653 Tradisjonsmusikk 565 500 Totalt innvilget 8 631 253

Til ordningen «Reisetilskudd til internasjonale konserter og eksport- og næringsrettede tiltak» ble det i 2013 søkt om totalt 26 784 319. Det ble innvilget tilskudd på totalt 8 631 253. Om ordningene Reisetilskuddsordningen har i 2014 bestått av tre deler: «Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet», «Eksport- og Næringsrettede tiltak» og «Større fotavtrykk». Både utøvere, opphavsmenn, plateselskap, musikkforlag, management, produsenter og produksjonsselskap har kunnet søke. I tillegg har Music Norway forvaltet Utenriksdepartementets støtte til kulturutveksling med land i sør. Fagutvalget har i 2014 bestått av Kathrine Synnes Finnskog, Tuva Syvertsen, Claes Olsen, Øyvind Skjerven Larsen, Anne Hilde Neset og Sverre Lunde (observatør), supplert med Anne-Lise Langøy (UD) og Anne Moberg (Rikskonsertene) for Land i Sør-ordningen. Reisetilskuddet på 8,6 mill. er finansiert av Music Norway og UD i samarbeid, mens «Støtte til kulturutveksling med land i sør» (03) på 1 mill. i sin helhet er finansiert av UD. 12


Topp 10 norske konsertbyer internasjonalt Tokyo, London og Berlin er byene norske artister spiller flest konserter.


MØTEPLASSER.

En viktig del av Music Norways arbeid er å skape møteplasser hvor norsk- og internasjonal bransje kan treffe hverandre og etablere eller videreutvikle eksisterende samarbeid. Music Norway arrangerer møteplasser på flere arenaer i inn og utland. På denne måten bidrar vi til å kontinuerlig koble norsk og internasjonal bransje. Både formelle og uformelle fora legger grunnlaget for videre vekst og flere suksesshistorier for norsk musikkindustri. Hva er møteplasser og hvorfor denne metoden Vi inviterer aktører fra internasjonal bransje og –media til å delta på møteplassene. Å kombinere aktører fra media og bransje bidrar til økt engasjement blant deltakerne og gir delegater mulighet til å knytte viktige kontakter på flere områder. At møteplassene oppleves som viktige og relevante for alle som deltar bidrar til økt oppmerksomhet rundt norske arenaer og norsk musikk og styrker Norges posisjon som musikknasjon internasjonalt. Møteplassene evalueres kontinuerlig for å utvikle innhold i tråd med bransjens ønsker og behov. Tilbakemeldinger fra bransjen på Øya International: Glenn Larsen, Indianer: - Møteplassene er supre. Tommel opp! Får mye igjen for å ha speed meeting tidlig i programmene da man kan benytte resten av tiden på å snakke videre med dem og andre delegater. Positivt at også arrangørene (Øya og Claes) er såpass involvert. Espen Mentzoni, New Kicks Booking: - Jeg synes møteplassene er fine. Spesielt på Øya er det kjempebra fordi det er det eneste stedet på festivalen folk samles. Tim Dunham, Cosmos Music: - The meet ups are a great way to informally develop a better network and get face to face time with all kinds of excellent contacts you wouldn’t normally meet. After attending Music Norway’s meet ups we got some great contacts in sync and got 3 songs listed on Monocle radio. I have several people whom I’m regularly in contact with after meeting them at Øya.

14


Internasjonale nettverksarenaer i Norge 2014: By:Larm, Oslo, 27 - 01.03 40 internasjonale delegater 60 norske delegater 24 internasjonal presse

Inferno, Oslo, 16 – 19.04 52 internasjonale delegater 60 norske delegater 24 internasjonal presse

346

INT. BRANSJEDELEGATER

329

NO. BRANSJEDELEGATER

Jazz Norway in a Nutshell, Bergen, 22 – 26.05 22 internasjonale delegater 17 norske delegater

Førdefestivalen, Bergen/Førde, 03 – 06.07 16 internasjonale delegater 10 norske delegater 15 internasjonal presse

Molde Jazz Expo, Molde, 13 – 17.07 15 internasjonale delegater 5 norske delegater

Øya International, Oslo, 06 – 08.08 74 internasjonale delegater 55 norske delegater 45 internasjonal presse

PUNKT, Kristiansand, 04 -06.09

146

INT. PRESSEDELEGATER

33 internasjonale delegater 37 norske delegater 14 internasjonal presse

Ultima, Oslo, 10 – 20.09 64 internasjonale delegater 45 norske delegater 11 internasjonal presse

Folkelarm, Oslo, 25 – 27.09 15 internasjonale delegater 22 norske delegater 8 internasjonal presse

Oslo World Music Festival, Oslo, 28.10 – 02.11 7 internasjonale delegater 12 norske delegater 5 internasjonal presse

P3 Gull, Oslo, 29 november 8 internasjonale delegater 6 norske delegater

11

DELEGATPROGRAM


HER BYGGER VI NETTVERK I UTLANDET. 16

Eurosonic, Groningen, Nederland 15-18 Januar: Et av Europas viktigste samlingspunkt for live-bransjen. Showcase med Emilie Nicholas, Nico & Vinz, Andre Bratten, Farao, Trippy Turtle og Electric Eye. Midem, Cannes, Frankrike 1-4 februar: Verdenskjent messe for musikkbransjen. Music Norway var standarrangør, og 55 norske delegater deltok. SXSW, Austin Texas 7-16 mars: Verdens største showcase-arena. Showcaser med Atlanter, Lemaitre, Hedvig Mollestad Trio, Awill, Death by Unga Bunga, Dråpe, Electric Eye, Highasakite, Intertwine, Kurt Nilsen, Maya Vik, Samsaya, Slick Shoota, The Launderettes, Alexander von Mehren, Team Me, Cashmere Cat, Trippy Turtle, Tiebreaker, Obliteration og The Young Mothers. Samarbeid med Filter Magazine og Øya.

delegater fordelt på 28 selskaper deltok på den norske standen. Samarbeid med Norsk jazzforum. The Great Escape, Brighton, UK 8-10 mai: Showcase med Deathcrush, Sea Change, Team Me, Electric Eye og Emilie Nicholas. 11 norske bransjedelegater. TFF Rudolstadt, Tyskland 3-6 juli: Tysklands største festival for folke- og verdensmusikk. Lansering av Norge som fokusland 2015. Showcaser med Mattis Kleppen (bass), Ottar Kåsa (hardingfele) og Hallgrim Hansegård (dans). Samarbeid med FolkOrg.

La Mar de Musicas, Cartagena, Spania 21-26 juli: Større fotavtrykk, samt tilrettelegging fra Music Norway. Konserter med Bugge Wesseltoft, Mari Boine, Ane Brun, Lindstrøm, Erlend Øye, Nils Petter Molvær, Thomas Dybdahl og Ost og Kjex. Berlin Music Week, Tyskland 3-7 september: Jazzahead, Bremen, Tyskland Showcase med Aurora, Highasakite, 24-27 april: Den viktigste messen og møteplassen Sandra Kolstad og Atlanter. Music Norway promoterte showcasene og for det internasjonale jazzmiljøet. Showcase med Mopti, In The Country, gjorde relevant matchmaking. Monoswezi og Elephant9. 41 norske


Reeperbahn, Hamburg, Tyskland 17-20 september: Tysklands viktigste showcase-festival. Showcaser med Carnival Kids, Team Me, Truls, Einar Stray Orchestra, Prins Thomas og Sea Change. 26 delegater fra norsk bransje. Music Media & Marketing masterclass pre-Reeperbahn i Berlin, Tyskland: 6 norske, 22 internasjonale deltakere.

Huddersfield Contemporary Music Festival, UK 21-23 november: En av de viktigste festivalene for samtidsmusikk i UK. 7 delegater, 5 artister/utøvere og 4 komponister deltok fra Norge.

Music Norway var også til stede på: APAP New York, USA 9-12. januar Miami Winter Conference USA 21 – 30. mars Tallinn Music Week Estland 27-29. mars

Ja Ja Ja London, UK Liverpool Sound City – kontinuerlig prosjekt: UK 1-3. mai 6 klubbkvelder arrangert i London. Blant artistene som spilte, var Aurora, Classical Next Jarasum International Jazz Electric Eye og Atlanter. Festival Festival, Korea Wien, Østerrike 14-17. mai arrangert for andre gang 13-15. 3-5 oktober: International Music Summit Ibiza Større fotavtrykk til 5 norske artister november med bl.a. Highasakite og Nils Spania 21-24. mai Bech. NOMEX-prosjekt. og 2 selskaper på Asias største Primavera Sound, Barcelona jazzfestival (200 000 publikum). Ja Ja Ja Berlin Spania 29-31. mai Konsert med Arild Andersen Trio, Tord + Music & Media After-work: Gustavsen Kvartett, Mathias Eick Band, Klubbkvelden lansert i Berlin 9. Melt Festival, Gräfenhainichen Rypdal/Bjørnstad og Amund Maarud. oktober. Gjennomført 2 kvelder i 2014, Tyskland 18-20. juli samt åpningsfest, med henholdsvis Unsound, Krakow, Polen Immergut Festival, Neustrelitz Alfred Hall, Truls og DJ-set fra Sandra Tyskland 30-31. mai 13-20 oktober: 5 norske delegater, samt norsk fokus Kolstad. Arrangementet «Music & Media Dockville Festival, Hamburg med bl.a. Stian Westerhus, Jenny Hval Afterwork» samler musikkbransje og Tysland 15-17. august media til «meet & greet» med nordisk & Susanna og Bjørn Torske. Music Spot mat og drikke i forbindelse med Norway bidro med tilrettelegging. Aarhus, Danmark 1-3. mai Womex, Santiago de Compostela, klubbkveldene. NOMEX-prosjekt. Amsterdam Dance Event Spania 22-26 oktober: Nederland 15-19. oktober Ambulerende messe og showcasearena for tradisjons- og verdensmusikk. 29 norske delegater Prosjektene er gjennomført med fordelt på 19 selskaper. Showcase med tilskudd fra Utenriksdepartementet. Gjermund Larsen Trio.


NORSK JAZZ SETTER SPOR I ASIA.

Arild Andersen Trio, Terje Rypdal/Ketil Bjørnstad Duo, Tord Gustavsen Kvartett, Mathias Eick Band og Amund Maarud Band gjorde alle stor suksess på «Jarasum International Jazz Festival» i Sør-Korea i 2014. Festivalen er kanskje verdens største jazzarrangement med over 200 000 besøkende over tre dager og med en hovedarena som rommer 30 000 mennesker i et naturskjønt område to timer utenfor Seoul. Etter å ha jobbet med denne festivalen i en årrekke og invitert lederne til nettverksarrangementer i Norge flere ganger, lyktes det endelig å få Norge som fokusland under årets festival. Musikkprofil og Kalleklev gikk sammen om en søknad til Music Norway om såkalte «Større Fotavtrykk», og fikk tildelt tidenes største utbetaling fra Reisestøtten. Mottagelsen de norske artistene fikk var helt enestående med lange køer foran platesignering etter konsertene. Nysgjerrigheten på europeisk jazz er stor i Korea, i motsetning til mange andre land i Asia som har mye fokus på amerikanske artister. Gledelig er det også at publikum er så ungt, hovedtyngden var i aldersgruppen 25-35 år. Et marked for fremtiden!

18


MATHIAS EICK QUINTET SPILLER FOR 30 000


FAKTA PROMOTILSKUDD 2014: Antall søknader: 122 (11) Antall innvilget: 62 (9) Totalt søkt beløp: 3 120 031 (269 994) Innvilget beløp: 983 386 (158 000) Tall i parentes angir presse- og ekspertbesøk.

48% 20% PLATESELSKAP

MANAGEMENT

1 MILL 122 FORDELT

SØKNADER

Innvilget kroner fordelt på søker:

17% UTØVER

20


PROMOTILSKUDD. De aller fleste søknadene og tilslagene i promotilskuddsordningen handler om artistpromotering i utlandet. Eksport handler om å frakte ut, men det handler også om å hente hjem. Hjemmefordelen Med støtte fra Music Norways promotilskuddsordning hentet apparatet bak Highasakite, Frithjof Hungnes i Propeller Recordings og manager Glenn Larsen i Indianer, internasjonale gjester og etablerte internasjonale samarbeidspartnere til Oslo på releasekonserten for «Silent Treatment» på Rockefeller 8. februar. - Vi visste at det ville komme mye folk og vi hadde alt i vår egen stue på lys, lyd og monitorering, og vi visste at det kom til å bli veldig bra. Det var så enkelt at vi ville ha så mange som mulig i apparatet over for å overvære konsertene for å motivere dem, sier Glenn Larsen. - Det var en form for lagbygging. De som jobber på PR i Tyskland har aldri møtt de som jobber med booking i England – den type ting. Så det handlet om å gjøre det mer personlig for alle. Det var flere som fikk møte bandet for første gang, noe som er en viktig erfaring, og de fikk en kjempeopplevelse. Da jeg våknet dagen etter hadde jeg fått eposter fra mange av de inviterte der de fortalte om hvor motivert de var for å jobbe videre med bandet, erfarte Larsen. Hungnes mener dette var starten på noe som spredte seg fort. - Det at konserten var så bra tror jeg var det mange som ble imponert over. Det ble en showcase også, for vi hadde ikke en avtale på plass med Sony i Tyskland på det tidspunktet. De ble overbevist på Rockefeller og de har involvert mange flere på kontoret i Tyskland. Det ble en helt annen greie etter Rockefeller-konserten. Det viktigste med i avtalen med Sony er at vi plutselig får et forskudd i stedet for at vi bruker penger, pluss at Tyskland er et viktig livemarked. Å få hele apparatet til Sony med seg i det markedet er utrolig viktig, sier Hungnes.


EFFEKTEN AV SUPPORTTURNEER.

22


Flere norske artister var på større supportturneer med reisetilskudd fra Music Norway høsten 2014. Vi spurte Jørgen Munkeby i Shining, journalist Asbjørn Slettemark og Vidar Landa i Kvelertak om verdien av gjøre denne typen konserter. I tildelingsrunden for september 2014 av Music Norways reisetilskudd ble det tildelt midler til fire større supportturneer i USA. Disse var Samsaya (support for Lily Allen), Nico & Vinz (Bruno Mars), Kvelertak (Mastodon) og Monica Heldal (John Butler Trio). Jørgen Munkeby i Shining var på Music Norway-støttet supportturné i USA i april 2014, og stod da på plakaten med The Dillinger Escape Plan, Trash Talk og Retox. – Jeg tror effekten av slike supportturneer er ganske forskjellig i forskjellige musikkgenrer. I metallverden, og spesielt i USA, har dette lenge vært eneste måten band bygger seg opp. I popverden kan det virke som om det i første omgang er andre mekanismer som skal slå til, og at det deretter fokuseres på turnering. Men jeg tror at selv i popverden så er liveopptredener viktig om man skal bygge seg opp til å bli artist med lang levetid som blir tatt seriøst, både for å bygge publikum, men også for å bygge sitt renommé i media, sa Munkeby til Music Norway. Journalist Asbjørn Slettemark mener at gjennom denne type supportturneer får artistene turnert på et høyere nivå enn de egentlig er på, og at de får sett fra innsiden hva som skal til for å lykkes på et høyere nivå. - Slik sett er det en viktig læringsprosess for både artisten og apparatet deres. De får prøvd seg på større scener, som gjør dem bedre forberedt på å ta neste steg, og de får presentert seg for et publikum som kanskje er nysgjerrig på dem. En siste effekt er at de nok blir mer hardhudet og målbevisste, for det er jo ikke dem publikum er der for å se. Da må man jobbe enda hardere. Kvelertak har vært på flere supportturneer, blant annet med Converge og Mastodon. Sistnevnte var de ute med i igjen oktober og november. – Å gjøre bra supportturneer er den beste måten å promotere bandet sitt på. Vi har vært support for band i ulike størrelser siden starten og det er slik vi har fått et større publikum for hver gang vi gjør egne turneer, sier Vidar Landa, gitarist i Kvelertak. – Effekten ser vi i form av alt fra antall likes på Facebook til mer presse, og det viktigste; at de som oppdaget oss for første gang som support kjøper plater og kommer igjen neste gang vi spiller, sier Landa.


TRADE MISSION NEW YORK.

USA er det største musikkmarkedet i verden og et viktig land for norsk musikk. Music Norway har USA høyt på agendaen og jobber aktivt for å heve egen og bransjens kunnskap på alle områder av den amerikanske musikkindustrien. 4. november reiste sju norske musikkselskaper på Trade Mission til New York i regi av Music Norway. Tre dager med praktisk orientert program skulle legge rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og nettverksbygging mellom norsk og amerikansk musikkbransje. Deltagerne fra norsk bransje var Liv Johansen fra MER, Espen Mentzoni fra New Kicks Booking, Morten Andreassen fra Unit, Ruben Nesse fra Brilliance, Martin Schilde fra Toothfairy, Rune Grønn fra Universal Music og Trond Tornes fra Phonofile. Programmet var delt opp i tre sessions med fokus på sektorene live, sync og PR/marketing. Første del forgikk på The Dream Hotel i Chelsea. På livefronten fikk de norske deltagerne vite om markedsforskjellene mellom Los Angeles og New York, de to byene der flest musikkbransjeaktører holder til i USA. Rohit Anand, som er ansvarlig for partner, booking og brand-relasjoner for Dream Hotel, Thomas Dunkley promotør hos konsertarrangørfirmaet GHB, og Matt McDonald, bookingsjef for showcasefestivalen CMJ, snakket også om hvilke festivaler det er viktig å være til stede på i USA for å få oppmerksomhet fra potensielle bransjepartnere og viktige fanbyggere. AJ Tobey fra Bank Robber Music, et tredjeparts sync-lisensieringsfirma, og Keith D´Arcy fra SONGS Publishing tok over konferansebordet og fortalte om prinsippene de jobber etter i sync-markedet, og hva som skal til for å gjøre suksess innen dette området som for flere artister og selskaper kan være en lukrativ inntektskilde.

24


Major og indie Gruppen var også på besøk hos Atlantic Records og Glassnote Records. Atlantic fortalte om hvordan de markedsfører ulike artister og utgivelser innen forskjellige sjanger. Hva som styrer trender og hva som fungerer framfor noe annet i det amerikanske markedet. Atlantic delte også salgsstatistikker som viser at downloads og fysisk fortsatt utgjør de største delene av salget av innspilt musikk i USA. Hos indie-plateselskapet Glassnote var Aurora Aksnes, som har signert med selskapet for det amerikanske markedet, et naturlig utgangspunkt for samtalen. Glassnote-sjef Daniel Glass orienterte om sitt historiske utgangspunkt, om sine arbeidsmetoder, og hvordan de forholder seg til utviklingen i strømmemarkedet. Glass viste også stolt frem en stor sak om Aksnes i New York Times som et resultat etter bra opptreden på CMJ uken før, samt at han fokuserte på arbeid fra selskapets PR-team. Et annet punkt i programmet for de norske selskapene var deltagelse på en norsk næringslivslunsj arrangert av Det Norske Generalkonsulatet i New York og Music Norway. Arrangementet ble holdt i generalkonsul Elin Bergithe Rognlie sin residens, det offisielle Norges representasjonsbolig på Manhattan. Representanter fra blant annet DNB og Det Norske handelskammer holdt innlegg om deres erfaringer og to norskeide tech-selskaper fortalte om fordeler og utfordringer med å etablere seg på det amerikanske markedet. Siste dag for selve trade-programmet ble avsluttet med en nettverksmottakelse i generalkonsulens residens. Her møtte de norske selskapene et bredt utvalg inviterte bransje og pressefolk med base i New York. Mottakelsen ble arrangert av Generalkonsulatet, New York University Clive Davies Institute for Recorded Music og Music Norway.


MUSIC NORWAYS UTEKONTOR I LONDON OG BERLIN.

26


Utekontorene er strategiske, kostnadseffektive satsninger som sørger for sterk norsk tilstedeværelse, oppdatert kompetanse og relevante nettverk i to av Norges viktigste internasjonale markeder. I tillegg til å koordinere lokale virkemidler og ha prosjektlederansvar for Music Norways prosjekter i territoriene UK, BeNeLux og Sentral-Europa, er konsultasjoner og dialog med norske og internasjonale aktører en viktig del av hverdagen for utekontorene. I løpet av et år gjennomfører utekontorene i snitt: • 1000 konsultasjoner for norsk og internasjonal bransje, media og fagmiljø. • 600 individuelle møter med internasjonal bransje. • 2000 relevante kontakter vedlikeholdes for Music Norways CRM base. • 1200 konserter promotert via våre kanaler, kontakter og generell bistand. Utekontorene gir også tilslag på ca. 60 lokale promostøttesøknader og 2-4 tilslag og oppfølging innenfor Music Norways relokaliseringsprogram (nylig relansert som Bakkekontakt). Som feltarbeidere, er representanter for utekontorene til stede på de viktigste arenaene i territoriene, som The Great Escape (UK), Reeperbahn Festival (Tyskland) og Eurosonic (Nederland) og en rekke andre. Arbeidet innebærer også koordinering og prosjektledelse av en rekke av Music Norways viktige virkemidler. Ja Ja Ja til Berlin Klubbkvelden Ja Ja Ja ble opprettet i London i 2009 som et nordisk samarbeidsprosjekt, og har vokst fram til å bli en svært viktig showcase-plattform for norsk musikkeksport. I oktober 2014 ble konseptet utvidet til Berlin, med en utsolgt åpningskveld i oktober hvor norske Alfred Hall var blant showcase-artistene. Det ble gjennomført to klubbkvelder i Berlin i 2014, samt arrangementet Music & Media Afterwork som samler musikkbransje og media til avslappet meet & greet med nordisk mat og drikke i forbindelse med klubbkveldene. Det har også vært stor aktivitet under Ja Ja Ja-fanen i London i 2014. I tillegg til seks Ja Ja Ja-klubbkvelder på The Lexington hvor artister som Aurora, Electric Eye og Atlanter har fått muligheten til å vise seg frem, ble Ja Ja Ja Festival arrangert for andre år på rad. Her var blant andre Highasakite og Nils Bech representert. Utekontorene ledes av Jonas Vebner (Sentral-Europa) og Nina Finnerud (UK og BeNeLux).


NOMEX.

NOMEX er et pan-nordisk samarbeid for musikkeksport, bestående av de nordiske musikkeksportkontorene. Målet er å tilrettelegge for økt samarbeid mellom de nordiske landene gjennom ulike plattformer og prosjekter. Noen av de viktigste er klubbkonseptet Ja Ja Ja i London og Berlin, Nordic Playlist og Hokuo Music Fest. Ja Ja Ja Klubbkvelden Ja Ja Ja ble opprettet i London i 2009, og har blitt en troverdig merkevare for å vise frem nordisk musikk til et britisk bransjepublikum. Høsten 2014 ble konseptet utvidet til Berlin. Åpningsfesten samlet over 900 mennesker og alle de 3 arrangementene ble utsolgt lenge i forveien. Blant de norske artistene finner vi Truls. Alfred Hall og Team Me. I tillegg lanserte Ja Ja Ja byens eneste regelmessige bransjesamling; the Music&Media After Work. Ja Ja Ja Festival ble også arrangert i London for andre år på rad. Nordic Playlist Hver mandag presenterer Nordic Playlist en ny spilleliste kuratert av en musikkpersonlighet med særlig tilhørighet til og interesse for nordisk musikk. Blant de norske kuratorene i 2014 var Team Me, Moddi, Erlend Øye, Janove Ottesen, Highasakite, Claes Olsen (Øya) og Lemaitre. Hokuo Music Fest I november 2014 dro 10 norske selskaper til Japan og det nordiske samarbeidet Hokuo Music Fest, som arrangeres i samarbeid med en av Japans største konsertarrangører, Creativeman. Den norske delegasjonen besto blant annet av bransjepersoner fra Miss Fixit Agency, All Access Agency, Propeller, Tootfairy, Scoretracks, Va Fongool og Unit. I løpet av fire novemberdager ble det i arrangert en trade mission, et panel-seminar, en showcase og en låtskrivercamp i Tokyo. Mer enn 20 japanske selskaper var innom i løpet av trade-dagen, mens det digitale markedet, sync i Japan og publishing var blant temaene på seminardagen. Låtskrivercampen ble arrangert parallelt med trade- og seminar-programmene. I tre dager jobbet syv japanske låtskrivere og fire nordiske låtskrivere og produsenter sammen i Sony Music sitt studio. Norge var representert ved Martin Kleveland. 28


RELOKALISERING Music Norways relokaliseringsprogram, som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe en periode i utlandet, har allerede hjulpet bransjefolk til London og Berlin over flere år. Et pilotprosjekt til New York ble testet ut i 2013. Pilotprosjektet var såpass vellykket at Music Norway åpnet for søknader til USA-relokalisering med valgfri destinasjon New York eller Los Angeles. Amanuel Kidane, manager for Nico & Vinz, fikk relokaliseringsmidler i mars 2014. Nico & Vinz hadde allerede fått rotasjon på amerikansk radio med låten Am I Wrong, og signert en verdensomspennende avtale med Warner i USA. En satsing på USA hadde ligget i kortene en god stund, og Kidane valgte Los Angeles som base i løpet av relokaliseringsprogrammet siden han hadde bygget opp et nettverk der. – Det gikk veldig bra med Nico & Vinz, så det er viktig å kapitalisere på momentumet og utnytte alle muligheter. Your network is your networth! Kidane påpeker viktigheten av å bruke mye tid på markedet man ønsker å lykkes i. – Du må lære deg å forstå hvordan ting fungerer i det nye landet og hvordan folk operer på businessnivå og sosialt nivå. Jo mer folk ser deg med de riktige folkene, jo mer interessant er du. Jeg tror rett og slett at man bare må være tilgjengelig i markedet og ta sjanser når muligheten byr seg. Det var Kidane som initierte aktiviteten til Nico og Vinz i USA, noe som endte med at duoen etablerte USA og Los Angeles som base i 2014. - Hvor viktig er det for deg å fysisk være tilstede? – Det er viktig å være fysisk tilstede først og fremst så jeg kan gi Nico & Vinz den tryggheten med at alt rundt dem blir tatt hånd om. De stoler 100% på meg, og min jobb er å sørge for at de har fullt fokus på musikken. Det er også viktig å vise ansikt, for å skaffe kontakter i bransjen, noe som er viktig for oss fra lille Norge. I 2015 blir Relokaliseringsprogrammet relansert under navnet Bakkekontakt.

30


Am I Wrong – facts & figures Første release: 12 april 2013 i Skandinavia (5 Star Entertainment/Warner Bros) US release: 21 januar 2014 Topplassering på USAs Billboard Hot 100: Nummer 4, 5. Juli 2014 Totalt 10 uker inne på Billboard Hot 100 Nummer én på UK Singles Chart 268 968 000 avspillinger på Spotify pr. primo mai 2015 2,2m enheter solgt i USA pr. 31.12.14 Youtube-avspillinger pr. primo mai 2015: 205 690 983 No#1 på ‘Top 100 Worldwide Most Shazamed Songs’ i hele juni og juli 2014 No#2 på US iTunes Pop Totalt har ‘Am I Wrong’ figurert på 17 forskjellige radio- og salgslister globalt i hele 481 uker til sammen. Nummer én på salgs- og radiolister i følgende land: Canada - Canadian Hot 100 Israel - Media Forest Nederland – Dutch Top 40 New Zealand – Recorded Music NZ Polen - Polish Airplay Top 20 Slovakia - Rádio Top 100 UK I tillegg toppet ‘Am I Wrong’ disse Billboard-listene. US Adult Contemporary US Adult Top 40 US Dance/Mix Show Airplay US Mainstream Top 40 US Rhythmic Internasjonale prisnominasjoner: Billboard Music Awards - ‘Top Radio Song’ Soul Train Awards - ‘Best International Performance’ Radiospilling: Antall avspillinger av ‘Am I Wrong’ på internasjonale radiostasjoner I 2014: USA: 365423 Tyskland: 111648 UK: 86759 Canada: 63911 Frankrike: 45821 (Kilde: MusicDNA)


EKSPORTPROGRAMMET RELANSERT.

Music Norway evaluerte Eksportprogrammet og fornyet ordningen med effekt fra og med 2014. Eksportprogrammet ble første gang lansert i 2010. Etter en evaluering ble programmet fornyet etter innspill fra bransjen, som ønsker en fleksibel og generell prosjektstøtteordning som skal investere i bransjen og være en romslig ordning for profesjonelle aktører i en internasjonal etableringsfase. Det nye Eksportprogrammet er en prosjektstøtte som skal følge et prosjekt i faser fra 1 til 3 år. Forutsetning for videreføring av støtte utover 1. fase er at delmålsetningene er oppnådd. Det kan søkes om 50 000 – 300.000 kroner pr år over tre år. Tilskuddet skal matches av mottagers egne midler. I mars 2014 ble første søknadsrunde av det relanserte Eksportprogrammet behandlet. Av totalt 16 søkere til Eksportprogrammet ble aktuelle kandidater i denne tildelingsrunden kalt inn til personlig intervju med juryen. Følgende seks aktører fikk tildelt programmet: • • • • • •

32

Nordic Artist Management tildelt 200 000 NOK for 2014. Smalltown Supersound tildelt 200 000 NOK for 2014. Waterfall Music tildelt 200 000 NOK for 2014. MADE Management tildelt 150 000 NOK for 2014. Jenny Hval tildelt 50 000 NOK for 2014. Up Front Artists tildelt 200 000 NOK for 2014.


Vil bygge opp klassisk management Målsettingen til Nordic Artists Management (NAM), som blant annet har TrondheimSolistene, Guro Kleven Hagen, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland og Audun Halvorsen i stallen, er å videreutvikle kompetanse innen managementvirksomhet i Norge, og bli det ledende managementet for klassiske artister i Norge og i den nordiske regionen. NAM skal blant annet bidra til utvikling av unge, norske talenter, både i form av solister og ensembler, videreutvikle artistlisten, oppnå flere og høyere profilerte internasjonale konsertavtaler for sine artister, utvide antall personell i Norge, åpne kontor i Sverige og profilere Norge som et senter for kunstnerisk kvalitet. – Vi vil dele pengene mellom reiser for nettverksbygging, høre nye artister for representasjon og for deltakelse på konferanser, og for utviklingen av vår markedsføring, PR og nettside. Alt dette vil gi oss en mer synlig og fremtredende posisjon i markedsplassen internasjonalt, sa daglig leder Kathryn Naish Hjelsvold etter tildelingen. – Vi jobber for tiden for 14 norske kunstnere som inkluderer instrumentalister, dirigenter, strykeorkestre og sangere. De er i en rekke ulike aldre og stadier av sine karrierer, fra å være i oppstartsfasen til å være etablerte. Ett av våre viktigste mål med pengene er å utvikle listen videre, med fokus først på dirigenter og konsulentarbeid der en norsk organisasjon ønsker å utvikle en internasjonal profil, fortalte Hjelsvold.


EKSPORTSKOLEN LANSERT. Eksportskolen er et tilbud til talenter med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Tilbudet er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk: Brak (Hordaland og Sogn og Fjordane), STAR (Rogaland), SØRF (Sør-Norge), KOFOR (Tromsø) ØKS (Drammen), TEMPO (Midt-Norge) og MØST (Østlandet). Målet med Eksportskolen er å forme et kursopplegg som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale markeder. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt forretningsdriften. Eksportskolen er strukturert som 10 moduler, hvor modul 1 til 3 består av grunnleggende innføring, modul 4 til 7 retter seg mot satsningsklare aktører og bedrifter, mens modul 8 til 10 er for eksportklare aktører og bedrifter. – Musikkbransjen er veldig mye ‘learning by doing’. Men noen har jo etterhvert lært mye bra, og det er denne kompetansen og disse erfaringene vi ønsker at Eksportskolen skal bidra med; praktisk og tilrettelagt for rekruttering og videreutvikling av talenter som vil jobbe i musikkbransjen. Fra en innføring i musikknæringen, via utvikling av forretningsplan til internasjonalisering og relokalisering – ikke bare en tilgang til virkemidler, men tilgang til mennesker og nettverk som kan ta deg videre i karrieren. Jeg tror at denne kombinasjonen kan ta deg langt på kort tid, sier Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog. Eksportskolen ble lansert på by:Larm 2014. I tillegg til å kjøre et program på by:Larm var Music Norway til stede på Eksportskolen-workhops i Bergen og Tromsø i regi av BRAK og KOFOR, på Øya International, med kurs i forretningsutvikling for kulturnæringer arrangert av MØST i samarbeid med Innovasjon Norges Bygg Bedrift-konsept. Det har også vært en rekke regionale Eksportskolen-kurs i løpet av 2014.

34


MASHUP LANSERT.

MashUP er en pitch-konkurranse tilgjengelig for alle som har en god forretningsidé innenfor musikk- og teknologifeltet. Konkurransen har som mål å tiltrekke seg de beste innovatørene innen musikk og teknologi i Norge og internasjonalt. MashUP ble i 2014 etablert som et samarbeidsprosjekt mellom WiMP, IKT Norge, Phonofile, 657 Oslo og Music Norway. Utgangspunktet for ideen var Norges posisjon som foregangsland med hensyn til forbruk av digital musikk. Den første konkurransen ble arrangert i forbindelse med by:Larm 2014, hvor deltagerne kunne sende inn sin idé og presentere den på bransjetreffet foran en ekspertjury. Vinneren ble Recho, en app som lar brukeren lagre lyder på spesifikke geografiske lokasjoner. Prisen ble delt ut av kulturminister Thorild Widvey, som sa følgende om initiativet: – Fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør og vil satse. Jeg syns det er positivt at flere aktører har gått sammen om MashUP, for å gi musikk- og teknologigründere god grobunn for å lykkes. I juni gikk andre pitch-konkurranse av stabelen hos Universal Music. Denne gangen trakk Museai det lengste strået med sin opptaks-app for smarttelefoner, som gjør det enklere å dele og organisere opptak gjort med telefonen. MashUP-konseptet har i løpet av året beveget seg utover landets grenser, og har blant annet vært til stede på Berlin Music Week, der de var invitert inn for å hoste den offisielle pitche-plattformen i samarbeid med anerkjente partnere som Startup Safary og Berlins Senate Department for Economic Affairs, Technology and Research. Senere på året var de også til stede i London under arrangementet «Oslo meets Hackney». Les mer om MashUP på Mashupnorway.com.


VI VIL LØFTE NORSKE LÅTSKRIVERE.

Music Norway har som målsetning å bidra til å løfte norske låtskrivere. Låtskrivercamper er en arena der låtskrivere kan utvikle seg gjennom nye samarbeid og skape nye nettverk både på hjemmebane og internasjonalt. Music Norway har bidratt økonomisk og med tilstedeværelse på flere camper i 2014, deriblant Songfarm i Sverige i regi av daWorks og Waterfalls låtskrivercamp i Phlexion Studios i Berlin sammen med lokale selskaper som BMG og Budde Music. Music Norway spilte også en rolle på Whiteroom og Toothfairys camp i januar. Etter å ha tilbrakt flere dager på låtskrivercamp i Whiteroom studio i Asker sentrum i januar, med fire medbrakte låtskrivere fra London og Los Angeles, mener Charlie Amter, A&R i Warner Chappell i LA, at en frisk og original tilnærming er noe som skiller skandinaviske låtskrivere fra låtskrivere i andre land. – Svenskene er langt foran, men Norge er neste. Det vil jeg bli sitert på. Det er noe som skjer her som er spesielt, og folk legger merke til det, sier Amter, som til daglig holder til i Los Angeles. Martin Schilde i Toothfairy i Sandvika og Hans Petter Aaserud i Whiteroom møttes for første gang i november 2013 etter å ha blitt koblet av Music Norway, og midt i januar møttes 13 norske og internasjonale låtskrivere og produsenter i Whiterooms studioer i Asker. Blant de norske deltagerne var EDM/elektronika-artistene CLMD og Coucheron, og Andrew Baardsen i Eye Emma Jedi, alle i Toothfairy-stallen.

36

- Tanken bak det Toothfairy og Whiteroom har gjort nå er ikke at vi nødvendigvis skal ta tak i komplette låtskrivere og produsenter, men at vi skal fokusere på det som har en unik lyd, og sette de sammen med toplinere fra et kommersielt marked, sier Aaserud.


Låtskrivercampen gav positive resultater. Bjørn Erik Pedersen, produsent i Whiteroom, og Coucheron laget låta Warning som er med på til Nick Jonas’ selvtitulerte soloalbum. Albumet gikk rett inn på sjetteplass på albumlisten Billboard 200 i USA i november 2014. Warning ble laget sammen med Joe Gill. - Vi ser at det er en positiv greie å ha med seg et selskap som Warner, for man henvender seg til et mye større marked. Når vi ser at de får gjennomslag er det veldig positivt for oss. Det er fint at Music Norway bidro til campen. NOPA var også bidragsytere, og det er flott å se at det kommer noe positivt ut av et slikt samarbeid, og at Music Norway og NOPA er med på ideen om å støtte opp slike camper, sier Pedersen. Song:Expo – Vi har opplevd en oppblomstring for låtskriverbransjen uten sidestykke i norsk musikkhistorie, med sentrum i Trondheim. Eksportpotensialet for næringen er enormt, uttaler Leiv Aspén, prosjektleder for Trondheim Song:Expo, som gikk av stabelen i slutten av juni. Grunnleggeren av Song:Expo, Robin Jenssen, er også sjef for produksjonsselskapet Dsign Music som de siste årene har opplevd enorm suksess i blant annet Asia, og solgt mer enn 25 millioner singler på verdensbasis. Ser man på deltagerlisten i 2014 fører alle veier tilbake til Dsign, og nettverket de allerede har opparbeidet seg internasjonalt. Under den internasjonale campen i juni holdt Che Pope foredrag hvor både deltagere og utenforstående kunne dra nytte av hans langvarige erfaring fra bransjen. Pope er A&R, låtskriver og produsent som har jobbet med blant andre Kanye West, Jay-Z, Lauryn Hill og John Legend. Pope forklarte blant annet hvordan nettverkspotensialet i en samling som Song:Expo på mange måter er viktigere enn selve låtene man lager. – Det er flott at folk samarbeider og lager musikk på stedet. Men jeg tror at nettverksbygging er viktigere enn noe annet, sa Pope.


SYNC.

En synkroniseringslisens, eller sync, innebærer å plassere og inkludere musikk i andre tjenester og formater som TV-serier og film, spill, lydbøker og reklame. En synkroniseringsavtale kan gi betydelige inntekter for opphavspersonene, samt stor eksponering ved at musikken introduseres til nye markeder. Med stadig forbedringer i gjennkjennings-apper som Shazam kan veien fra en sync-avtale til direkte kontakt med lyttere være kortere enn før. Denne veien ønsker Music Norway å hjelpe norske aktører med å gå. Eksempler på sync-caser fra 2014 Det var flere sync-avtaler i 2014. Gjennom sesong 2 av den påkostede dramaserien ‘Vikings’ kunne man høre musikken til Wardruna flere ganger i løpet av sesongen. Einar ‘Kvitrafn’ Selvik fra gruppa har også vært med å produsere originalmusikk for serien. Alexander Rybak skrev og fremførte låten ‘Into a Fantasy’ for Pixar-filmen ‘How to Train Your Dragon 2’. Låta var den eneste fra filmen som ble gitt ut som singel. Disney-megasuksessen ‘Frozen’ hadde flere norske sync-bidrag. Filmen som spilte inn over $1,17mrd NOK på verdensbasis åpnes til ‘Vuelie’ som er co-komponert av Frode Fjellheim og fremføres av Trondheimskoret Cantus ledet av Tove Ramlo-Ystad. Soundtracket til filmen var det mestselgende albumet i USA i 2014. Det var flere norske musikere som bidro med musikk til filmen. Christine Hals skrev og sang og Sissel Morgen Gullord spiller bukkehorn. Da Volvo skulle promotere sin nysatsning V60 gikk de til Røyksopp for å sette rett stemning i reklamefilmen med ‘Monument’ fra albumet ‘Do It Again’. Både Team Me, Surfalot og Highasakite har vært å høre på det britiske dokudramaet ‘Made in Chelsea’ i løpet av 2014. Krever tålmodighet Waterfall, ved Kai Robøle, har i mange år hatt fokus på sync i sin virksomhet. Robøle avslører at det kan ta lang tid før kontakter materialiserer seg til konkrete avtaler. Allerede i 2012 fikk Robøle anledning til å delta på en VIP-middag i New York i regi Sat Bisla (A&R Worldwide/ Musexpo) gjennom reisetilskudd fra Music Norway. På denne middagen møtte han en New York-basert sync-agent, og kontakten ledet konkret til to godt betalte avtaler for Alfred Hall to år senere, henholdsvis en trailer for Netflix-serien ‘Derek’ og en reklame for den meksikanske ølen ‘Pacifico’. 38


Alfred Hall • •

Ølreklame for Pacifico (låt: Someplace Beautiful) Trailer for Netflix’ «Derek» (låt: Safe & Sound)

Nico & Vinz • •

Fifa 15 (låt: When The Day Comes) Film ‘The Good Lie’ soundtrack (Låt: Find a Way)

Røyksopp •

Volvo-reklame (Låt: Monument)

Frozen • • •

Cantus, Frode Fjellheim og Tove Ramlo-Ystad åpningssporet Vuelie Christine Hals bidro på flere låter Sissel Morgen Gullord spiller bukkehorn på en låt

Alexander Rybak •

Soundtrack “How To Train Your Dragon” med låta Into a Fantasy (filmen spilte inn $619mill på verdensbasis og ble Oscarnominert).

Wardruna/Einar Selvik •

History channels Vikings. Både allerede innspilte Wardruna-låter og spesialkomponert soundtrack.

Team Me, Highasakite og Surfalot •

Made In Chelsea

Hva gjør Music Norway på dette feltet Publishing- og sync-virksomhet er viktige områder for Music Norway. For å styrke bransjen inviterer vi jevnlig utenlandske music supervisors og representanter fra publishing-selskap fra flere sentrale selskaper til arrangementer i Norge og på utenlandske arenaer hvor norsk bransje er til stede. Via erfaringsutveksling og nettverksbygging blir norsk musikkbransje rustet for å delta i det internasjonale sync-markedet.

EINAR SELVIK FOTO: SEBASTIAN LUDVIKSEN

- Dette er bare ett eksempel på hvordan nettverksbygging genererer muligheter og inntekter, men der det tar tid før resultatene kommer, sier Robøle.


MED FOKUS PÅ KUNSTMUSIKK. ULTIMA Oslo Contemporary Music festival

Ultima er den største samtidsmusikkfestivalen i Norden. Festivalen fikk knutepunktstatus i 2006, og er støttet av Kulturdepartementet og Oslo kommune. Ultima er en stiftelse der 17 sentrale institusjoner og organisasjoner i det profesjonelle kulturlivet er medlemmer. Festivalen finner sted i september hvert år og foregår over hele Oslo, med arrangementer på store etablerte scener som Den Norske Opera & Ballett, Oslo Konserthus og Universitetets aula, men også i små klubber, butikklokaler, industrilokaler, museer, skoler og utendørs. Music Norways oppgaver i forbindelse med Ultima besto i hovedsak av å planlegge og gjennomføre besøksprogrammet, invitere norske delegater, samt gjennomføre ulike nettverksarrangementer for delegatene. Music Norway var også førstekontakt med ambassadene og bidro til åpningen av Nordic Music Days. 64 internasjonale og 45 norske delegater deltok på besøksprogrammet, mens rundt 10.000 publikummere fant veien til festivalen i 2014. Unsound Unsound er per i dag den mest progressive festivalen innenfor sjangeren elektronika og kunstmusikk, og arrangeres i Krakow i oktober. Det kommer bransjefolk fra England, USA og Tyskland samt det polske markedet. På kvelden er det konserter på forskjellige spillesteder i byen, etter kl.21:00 er det klubb over tre scener på et nedlagt hotell. Unsound mottok «større fotavtrykk»-tilskudd fra Music Norways reisetilskuddsordning i 2014 og hadde derav norsk fokus. Følgende norske artister spilte: Stian Westerhus, Kenneth Kapstad, Stine Janvin Motland, Jenny Hval & Susanna Wallumrød, TCF, Bjørn Torske, Skatebård, Le Petit Garcon, Deathprod. Music Norway inviterte til, planla og avviklet gjesteprogrammet under festivalen, i tillegg til å arrangere en sammenkomst for delegatene. 40


Huddersfield Contemporary Music Festival Samarbeidet med Huddersfield Contemporary Festival, en av Englands største samtidsmusikkfestivaler, ble videreført i 2014. Festivalen er knyttet til Huddersfield University og har lang tradisjon for å programmere mye norsk musikk. HCMF er derfor en viktig møteplass. Music Norway bidro med å invitere delegater fra blant annet Cikada, Bit20 ensemble, Festspillene i Bergen, Ultima og Borealis, samt inviterte til to nettverksarrangementer. En rekke norske utøvere og komponister var representerte på festivalprogrammet, deriblant Cikada Ensemble, Bit20 ensemble, asamisimasa, Britt Pernille Frøholm, Bjørn Fongaard, Jon Øyvind Næss, Jan Erik Mikalsen og Anders Førisdal. Intro Komponist Jan Erik Mikalsen ble i slutten av 2013 tildelt lanseringsprogrammet INTRO komponist. Han har i 2014 arbeidet med et verk for KORK «Songr for orcestra» og Bit20 ensemble «Too much of a good thing is wonderful». Sistnevnte ble fremført i forbindelse med Bit20 sitt tyveårsjubileum, og det samme stykket ble fremført under Huddersfield i november. Metadata-prosjekt Metadata er en betegnelse for opplysninger om blant annet komponist, plateselskap, produsent og utøvere i digitalt format, eksempelvis i strømmetjenester som Wimp og Spotify. Det er en utfordring å finne verk, utøvere, fremføringer og plateselskap i disse tjenestene, da metadataen ikke er tilgjengelig. Tilgjengeliggjøring av slik informasjon er meget viktig for å kunne arbeide med og for kunstmusikk nasjonalt som internasjonalt. Music Norway tok initiativ til dialog med den norske strømmetjenesten Wimp, og sammen med Norsk Komponistforening, Grappa (Simax/Hubro/Aurora), NyMusikk, Ultima, NOPA, Naxos, 2L, Notam og Fysisk Format ble det avviklet et dialogmøte med Wimp for å snakke om hvordan en kan gjøre informasjonen mer tilgjengelig. Wimp arbeider med saken og har ytret at kunstmusikk er en prioritet fra deres side.


ÅPENT HUS.

I løpet av 2014 var hele 994 personer påmeldt Music Norways Åpent Hus arrangementer. En gang i måneden inviterer vi bransjen inn og presenterer relevante temaer i form av debatter eller presentasjoner. Gjennom Åpent Hus ønsker vi å bidra til kompetanseheving i norsk musikkbransje. Vi vil være en plattform der vi kan dele på den kompetansen bransjen sitter på og være en relevant arena for norsk musikkbransje. Vi vil skape nettverk og bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Virkemidler for innovasjon i den kreative musikknæringen (24. januar) Presentasjon av støtteordninger: Kathrine Synnes Finnskog: nye tilskuddordninger: Større fotavtrykk, relokaliseringsprogram og relansering av Eksportprogrammet. Charlotte Engelmark (Oslo Kommune): Raske resultater – for kulturnæringsaktører. Margit Klingen Daams (Innovasjon Norge): Kompetanseprogram, bedriftsnettverk og mentorordning. Therese Evensen (Norsk Kulturråd) EUs nye kulturprogram. Panel: Frithjof Hungnes (Propeller), Ruben Nesse (Brilliance), Per Mygland (Made), Kathrine Synnes Finnskog, Charlotte Engelmark, Margit Klingen Daams. Hvordan få max ut av et nettverks-arrangement eller en showcase? (25. februar) Bransje- og showcasearrangementer hvor man deltar for å utvide sitt internasjonale nettverk er det mange av, og det er ikke alltid lett å vite hva man skal prioritere og når det er rett timing. Hva bør du bruke penger på og hvorfor? Hvordan jobbe effektivt og bedre sjansen til å oppnå målene du har satt deg? Panel med Mattis With, Vegard Waske, Mike Bell, Nina Finnerud og Kathrine Synnes Finnskog. Sommerfest (13. juni) Music Norway inviterte en samlet norsk musikkbransje til sommerfest på Blå. Insiders guide – Øya International (august) Introduksjon til Frankrike: Panel med Kem Lalot (Eurokennes festival), Mathilde Cottebrune (Kitsune), Clémence Bizien (Supermonamour) og Fabrice Desprez (Phunkster). Emma Belasco var moderator. Insiders guide UK-media:

42


How to make it in America (9. september) For andre år på rad satte Music Norway USA og artistvisum på dagsorden. USAs ambassade - The Consular Section i Oslo orienterte om artist- og bransjevisum. PWC (PricewaterhouseCoopers & Lybrand) ved advokat Leif Drillestad og advokatfullmektig Henning Tomren informerte om US-skatt, royalties og regler for å arbeide i USA for artister og bransje. Martin Schilde (Toothfairy, manager for CLMD, Coucheron mfl), Julian Alexander (IDAP, management for William «Nasty Kutt» Wiik Larsen) og Vegard Waske (Mandelbaum/UFA, management for Lindstrøm, Cashmere Cat, Bearson m. fl.) delte sine erfaringer med å jobbe i det amerikanske markedet. Russia, to do or not to do, en introduksjon til det russiske markedet (10. oktober) Marit Ingvill Sande, Nestleder UDs Kulturseksjon. Hvordan jobber utenriksstasjonene i Russland på musikkfeltet, og hva er status for norsk-russisk kultursamarbeid. Greg Goldenzweig, Goldenzwaig Creative Solutions. Presentasjon av Music Norways veikart til Russland, med fokus på geografi, lokale særegenheter og retninger i den russiske musikkbransjen. Boris Barabanov journalist Kommersant Publishing House. Presentasjon av det Russiske mediabildet. Hva er de viktigste kanalene, hvordan ta kontakt, må man ha materiale på Russisk eller er engelsk ok, digitalt eller fysisk format, tips til ”dos & don´ts”. Ingrid Mørseth Tolstad doktorgradsstipendiat ved IMV, Universitetet i Oslo. Utfordringer i det Russiske markedet. Q&A med Hanna Pincus og foredragsholderne, moderator Kathrine Synnes Finnskog. Internasjonal markedsføring av norsk kultur (31. oktober) Hvilke paralleller kan vi trekke mellom de kreative næringene i Norge. Gjennom å se utenfor musikkbransjen ønsker Music Norway å belyse muligheter og utfordringer med internasjonal markedsføring av norsk musikk. Aage Aaberge produsent KonTiki, Utfordringene med å lage en norsk storfilm med internasjonale ambisjoner. Jon Hansen, senior rådgiver SNOW. Stine Helegeland, Executive Director Lanseringsavdelingen Norsk filminstitutt om deres arbeid med norsk film i utlandet. Muligheter, utfordringer og virkemidler. Jorun Sofie Fallmo Aartun journalist DN, dAvkledd - Utfordringer med å internasjonalisere norsk motebransje. Merkevarebygging - hvordan prestere for å posisjonere seg? (14. november) Sponsing og merkevarebygging ved Anders Grøterud, Gambit. Verdien av visuell identitet ved Behnam Farazollahi Chief Strategy Officer, Anti. Hvem eier bandnavnet? En introduksjon til varemerkebeskyttelse ved Thomas Hvammen Nicholson, seniorrådgiver i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret. Julefest (desember) Music Norway inviterte til fest og mingling i våre lokaler på Solli Plass.


STYRETS ÅRSBERETNING. Formalia/regnskap

Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig informasjon om driften av stiftelsen Music Norway pr 31.12.2014. Music Norway har som formål å arbeide for økt norsk musikkeksport. Music Norway skal legge til rette for musikk eksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Regnskapet for 2014 viser et resultat på kr 208 158. Styret består av • • • • • • • • •

Leif Holst Jensen – styreleder Joakim Haugland – styremedlem Lars Petter Hagen – styremedlem Kristin Benneche – styremedlem Berit Cardas – styremedlem Karen Onsager Keiserud – varamedlem Eirik Brataas – varamedlem Helene Dolva Broch – ansattvalgt styremedlem Aslak Oppebøen – ansattvalgt varamedlem

Det ble avholdt 5 styremøter og 1 arbeidsseminar i 2014 hvor styret behandlet i alt 41 saker. Budsjettsøknad om driftsmidler for 2015 ble sendt Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.

44


Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen Music Norway 12 årsverk, alle i 100 % stilling. 10 holder til på hovedkontoret i Oslo, og 2 medarbeidere jobber fra våre lokale utekontor i London og Berlin. I løpet av 2014 hadde Music Norway 4 praktikanter, 2 ute og 2 i Oslo. Music Norway har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Kjønnsfordelingen pr 31.12.2014 er 6 kvinner og 6 menn. Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt. Music Norway registrerer lite sykefravær i 2014. Sykefravær 2014 er totalt 0,02 % inklusive egenmeldt og barns sykdom. Styret konstaterer at Music Norways strategi og satsinger er gjennomført på en god måte i 2014. Stiftelsen har pr. 31.12.2014 en grunnkapital på kr 100 000 og en samlet egenkapital på kr 1 559 329. Målsetting om at midlene Music Norway i hovedsak skal lokaliseres til internasjonalisering og eksporttiltak i 2014 er opprettholdt. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og regnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Stiftelsen har ikke hatt utgifter til forskning og utvikling i næringsøyemed i 2014. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og medarbeidere for deres innsats og engasjement for Music Norway i 2014. Oslo, 16. februar 2015 Styret i Stiftelsen Music Norway


RESULTATREGNSKAP 01.01.2014 - 31.12.2014 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Driftsstøtte fra Kulturdepartementet 1 21 235 000 20 084 000 Støtte fra Utenriksdepartementet 9 990 000 2 050 000 Annen offentlig støtte 9 363 000 605 500 Støtte fra andre 25 000 23 250 Overførte prosjektmidler til neste år 8 -180 138 -345 503 Videreførte prosjektmidler fra forrige år 320 833 123 806 Overhead og adm.godtgjørelse 306 334 346 500 Refusjoner 259 805 398 074 SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER 23 319 834 23 285 628 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 5 -9 110 469 -11 217 992 Husleie, kontor- og adm.kostnader 1 -1 452 273 -3 384 436 Avskrivninger 4 -34 981 -34 891 Tilskuddsordninger, prosjekt, kunnskap & analyse Tilskudd til bransje 1,10 -8 676 456 -6 383 654 Prosjektaktivitet (eksporttiltak, internasjonalisering, salgsmesser) 1 -3 158 098 -3 354 316 Kunnskap & analyse, seminar og kurs for bransje 2 -840 503 -125 791 SUM DRIFTSKOSTNADER -23 272 779 -24 501 080 DRIFTSRESULTAT 47 055 -1 215 452 FINANSPOSTER Renteinnntekter 161 103 89 394 Rentekostnader 0 -1 099 Finanskostnader 0 0 SUM FINANSPOSTER 161 103 88 295 RESULTAT 208 158 -1 127 155 OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital -208 158 0 Overført fra annen egenkapital 6 0 1 127 157 SUM OVERFØRINGER 208 158 -1 127 155

46


BALANSE 31.12.2014

EIENDELER NOTE 2014 2013 ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre 4 34 801 69 781 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 34 801 69 781 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Depositum 1 38 142 24 245 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 38 142 24 245 SUM ANLEGGSMIDLER 72 943 94 026 OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 1 69 102 121 817 Forskuddsbetalte kostnader 1 88 546 411 800 Andre fordringer 1 1 100 365 000 SUM FORDRINGER 158 747 898 617 BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter 5 4 566 184 4 045 667 SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE 4 566 184 4 045 667 SUM OMLØPSMIDLER 4 724 932 4 944 285 SUM EIENDELER 4 797 874 5 038 311 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital 100 000 100 000 Annen egenkapital 1 459 329 1 251 171 SUM EGENKAPITAL 7 1 559 329 1 351 171 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 829 533 181 711 Skyldige off. avgifter 713 523 789 949 Ubrukte prosjektmidler 9 180 138 345 503 Avsetning tilskudd Eksportprogram og Promostøtte 684 298 648 000 Avsetning til pensjonsforpliktelser 0 667 929 Øvrig kortsiktig gjeld 831 053 1 054 048 SUM KORTSIKTIG GJELD 3 238 545 3 687 140 SUM GJELD 1 3 238 545 3 687 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 797 874 5 038 311


NOTER TIL REGNSKAPET 2014 FOR STIFTELSEN MUSIC NORWAY NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.

Årsregnskapet for stiftelsen omfatter perioden 01.01.2014 - 31.12.2014. Sammenligningstallene for 2013 er i regnskapet omarbeidet noe da presentasjonsformen er endret i 2014. Tilskudd til Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk, mottas av Music Norway og overføres videre til reisetilskuddsordningen. Tilskuddene resultatføres ikke i Music Norway. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utestående fordringer: Av utestående fordringer forfaller kr 38 142 senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Gjeld: Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Obligatorisk tjenestepensjon: Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og oppfyller lovkravene.

NOTE 2: Kunnskap & analyse

Music Norway har i 2014 strukturert og økt innsatsen innen kunnskap og analyse, samt utviklet metodikk og verktøy for bedre måling av resultater og statistikk knyttet til relevante aktiviteter innen prosjekt og tilskuddsordninger.

NOTE 3: Varige driftsmidler 2014 Anleggsmidler: Anskaffelseskost 01.01. 104 672 Tilgang 0 Utrangering 0 Anskaffelseskost 31.12 104 672 Akkumulert avskrivning 69 871 Balanseført verdi pr 31.12. 34 801 Årets ordinære avskrivninger 34 981 Sats for avskrivninger 33,33 %

NOTE 4: Bundne midler

Av innestående på bank utgjør kr. 336 928 bundne skattetrekksmidler.

NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

48

Lønnskostnader består av følgende poster: 2014 Lønninger mv 7 089 294 Folketrygdavgift 1 113 085 Refusjon lønn 0 Pensjonskostnader 755 355 Andre lønnskostnader 152 734 Sum lønnskostnader 9 110 469 Godtgjørelser : 2014 Daglig leder, lønn 776 582 Daglig leder, annen godtgjørelse 8 570 Styrehonorarer 135 000 2014 Gjennomsnittlig antall ansatte: 12 Ved utgangen av 2014 utgjorde 6 av de ansatte kvinner. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr. 78 750, hvorav kr 20 000 utgjør honorar for bistand. Beløpet inkluderer revisjon av prosjektregnskapene til Stiftelsen Music Norway samt forvaltningsregnskapet for Music Norway og Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning. Beløpene er inklusive merverdiavgift.


NOTE 6: Egenkapital

Grunnkapital ved stiftelse 6 augst 2012 Annen egenkapital pr 01.01.2014 Årets resultat Pr. 31.12.2014

100 000 1 251 171 208 158 1 559 329

NOTE 7: Pensjonsordning

Music Norway har pr 31.12.2014 fire pensjonsordninger hvorav tre er innskuddsbaserte og en er ytelsesbasert. Ved årsslutt omfatter ordningene 12 personer. Ordningene tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 653 918 hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefond kr 926 339 hvorav kr 452 941 tilhører YTP og kr 473 398 ITP-ordningene. I henhold til tariffavtale har ansatte i Music Norway avtalefestet pensjonsavtale (AFP), hvor kostnaden i 2014 er kr. 101 438.

NOTE 8: Prosjektmidler Prosjektmidler overført fra 2014 til 2015 utgjør kr. 180 138. Fordelingen er som følger: Tilskudd fra UD: Intro International Tilskudd fra Ambassaden i Berlin, UD: Promostøtte Sum

2014 162 217 17 920 180 138

NOTE 9: Tilskudd fra Utenriksdepartementet(Oslo) / Annen offentlig støtte Tilskudd fra Utenriksdepartementet kr 990 000 består av følgende: Eksportrelaterte prosjekter 2014 Eksportsatsing norsk jazz, Molde Jazz Expo 2014 Sum Annen offentlig støtte utgjør kr 363 000, består av: Tilskudd fra Ambassaden i London: Promostøtte UK Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Promostøtte Tyskland Tilskudd fra Ambassaden i Berlin til låtskriverprogram Tilskudd fra Ambassaden i Berlin til norsk fokus Reeperbahn Festival Tilskudd fra Ambassaden i Moskva: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i Tel Aviv: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i Paris: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i Ottawa: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i Seoul: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2014) Tilskudd fra Ambassaden i London: Norsk fokus (The Great Escape) Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Jazzahead Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Øya i Hamburg (Introducing Øya) Tilskudd fra Ambassaden i London: Norsk fokus (Øyakveld i London) Sum

NOTE 10: Tilskudd overført til reisetilskuddsordning for musikk

2014 840 000 150 000 990 000 2014 80 000 120 000 12000 8000 6000 7000 5000 13000 16000 8000 60 000 8000 10000 10000 363 000

Music Norway har i 2014 overført kr 5 200 000 til "Music Norway og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk". Tilskuddet inngår i posten "Tilskudd til bransje". Ordningen innehar eget regnskap som inkluderer midler fra begge parter.


50


| OSLO | LONDON | BERLIN | MUSICNORWAY.NO |

52

Profile for musicnorway

Music Norway Årsrapport 2014  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Music Norway Årsrapport 2014  

Music Norways formål er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikkli...

Advertisement