Page 30

VAPORIZER

30

On a Magic Flight...

What the HEMP FIVE have to say about the Launch Box Our 5 hemp friends stumbled upon a stylish little gadget: The Launch Box. Within no time they were all stoked about the Magic Flight they’ve been taken on by this tiny vaporizer, each one of them for his or her own reason… let’s hear what they have to say!

Našich pět přátel konopí narazilo na zajímavou stylovou věcičku jménem „LaunchBox“. Všichni byli ve zlomku vteřiny nadšeni z magického letu, na který se tímto malým vyporizérem poslali, každý z nich z jiného důvodu.

Preparing for Yoga

Příprava na Yogu

Pure Taste

Dokonalá chut‘

I love using my Magic-Flight right before Yoga class! The vapor is pure medicine and doesn‘t contain any of the carcinogens that you get with smoking. The high is also cleaner and clearer which allows me to be super high functioning as well as active. I love using cannabis with my Launch Box for exercise, it has helped me take my practice to a deeper level.

Using the Launch Box allows me to taste the pure and unique flavours of each of the strains that I cultivate. It has allowed me to truly savour the time and energy that I put into my garden, and it helps me to more accurately describe the qualities of each strain to my clients. I recommend it to friends that would benefit from quitting smoking but still love to get irie.

Ráda používám můj Magic-Flight krátce před hodinou Yogy. Tahle pára je čistá medicína a neobsahuje žádné rakovinotvorné substance, které člověk schytá při kouření. Opojení je taky čistší a jasnější, což mi dovoluje zůstat plně funkční a aktivní. „Launch-Box“ mi pomohla dostat moje Yoga cvičení na hlubší úroveň.

Die Launch Box ermöglicht mir das „Launch-Box“ mi umožňuje vychutnat si čisté a jedinečné aroma jednotlivých květin, které pěstuji. Dovoluje mi si doopravdy užít čas a energii, kterou investuji do své zahrádky. Doporučuji ji známým, kteří by chtěli přestat,ale přesto milují být high.

HEMP FIVE - Edition 1b - Cannafest Special  

new international hemp trade fair magazine Edition 2013-1b for Cannafest Prague ••• Top Product Guide for seeds, grow equipment, vaporizers,...

HEMP FIVE - Edition 1b - Cannafest Special  

new international hemp trade fair magazine Edition 2013-1b for Cannafest Prague ••• Top Product Guide for seeds, grow equipment, vaporizers,...