Page 1

Edition #1 • Print run 2 for Cannafest Prague

l a i c e p S tVaporizers • Bongs s e f a n n a C• Grow Equipment • • Smart-Products

Seeds phernalia a r a P g in k o PLUS: Books • Sm Howard Marks • Jamaika Mike presented by Steve Stoned • Movies • Grow Workshop ...and much more to get high !


XXXX

2

HYDRO-SCOPE.COM

JARDINOSCOPE.COM

CANNASCOPE.COM


XXXX

3


WELCOME IMPRESSUM Publishing Company FORMAT Promotion GmbH Holstenstraße 103, 22767 Hamburg Germany HRB 98417 Hamburg fon: +49 40 398417-0 fax: +49 40 398417-50 info@hemp-five.com www.hemp-five.com Publisher Matthias van den Nieuwendijk (V.i.S.d.P.) Editorial Team Roberdo Raval, Uwe Scholz Matthias van den Nieuwendijk Further Editors Danny Cannabis Geek, Lucilia Jürs Layout Mat Mushroom, Patrizia Hernacki Backoffice Nicole Jesse, Lucilia Jürs Distribution „Lenny“ Groß & Team Hemp Five Illustrations Steve Stoned Adverts Mat Mushroom (+49 40 398417-31) Distribution This 1st print run of HEMPF FIVE was distributed at Cultiva trade fair Vienna. This 2nd print run of the first edition of HEMP FIVE 2013 will be distributed to Cannafest Prag, A 3rd edition will be distributed at... World/Post: mushroom magazine via DPD & FedEx parcel services via a lot of head- / grow- and online shops. Subscription via mushroom magazine Abo / Subscription www.mushroom-magazine.com/shop Disclaimer With the information and opinions printed in the HEMP FIVE magazine we explicitly do not appeal for abusing illegal or illegal drugs! Zřeknutí se zodpovědnosti: Tímto s důrazem prohlašujeme, že obsahem časopisu Hemp Five v žádném případě nenavádíme k zneužívání ilegálních a legálních omamných látek!

5

Welcome

to the first edition of HEMP FIVE HEMP FIVE, these are the charismatic freaks on the cover of the booklet. Five friends, who couldn‘t be more different, but who are connected by one thing: The love for Cannabis Culture. HEMP FIVE is also the name of this magazine, our comic characters will guide you through. Each of them you will meet in many places of the magazine to get to know and love them, because from their personal point of view these five would like to introduce a lot of things and people to you, who are part of our Hemp Community or who are appreciated by it. Here we would like to mix information with entertainment to create a new reading experience. From now on HEMP FIVE will appears 3 times a year (spring, late summer, winter), the main edition comes in 20.000 copies which we will send to many, many shops in Central Europe, accompanied by several satellite editions which we will distribute at European hemp trade fairs. More info you find at www.hemp-five.com. HEMP FIVE is presented and produced by the mushroom magazine, the leading magazine for psychedelic trance music and culture for almost 20 years. We hope you enjoy reading this first issue of HEMP FIVE! And if you like it please like us at www.facebook.com/hempfive Your HEMP FIVE CREW !

HEMP FIVE, to je pět charismatických bohémů, které vidíte na titulní straně tohoto sešitu. Pět přátel, kteří by nemohli být rozdílnější, které ale přece jen jedno spojuje: láska ke konopné kultuře. HEMP FIVE, tak se také jmenuje tento magazín, kterým tě naše kreslené charaktery budou provádět. S každým z nich se budeš na některých stranách tohoto sešitu setkávat a poznávat je. Tato pětice by ti ze svého osobního hlediska ráda představila mnoho nových zajímavostí a lidí pocházejících z naší konopné komunity a těch,kteří k ní mají blízko. Přitom bychom rádi spojili informace se zábavou a vytvořili tak nový zážitek při čtení. HEMP FIVE bude od nyní vycházet třikrát do roka (jaro,podzim,zima), hlavní vydání nákladem 20.000 exemplářů, které budou rozeslány většině shopů ve Střední Evropě. Doprovázeny budou edicemi k evropským veletrhům.Více na www.hemp-five.com. HEMP FIVE vám představuje a vydává mushroom magazín, už téměř 20 let stěžejní magazín psychedelické psy trance music kultury. Přejeme vám příjemné čtení tohoto prvního vydán í HEMP FIVE! www.facebook.com/hempfive www.hemp-five.com


INTRO

6

They love life. They give a shit about the establishment. They are dropouts and freaks. They are like you and me. They are the Hemp Five! What keeps them together is their deep friendship and their mutual love for hemp. In this magazine they share with you the all the sweet discoveries they make during the ongoing adventure of their everyday life. Milují život, ale nemají zájem o zlatý střed. Jsou individualisté a bohémové jako ty a já. Spojuje je jejich přátelství.

Bob Ganja The Grow Guy

Eddy Pot The Dealer

WE ARE

Hello brothers and sisters! Good to see that you escaped from all the Babylon shit going on out there and got some quality time with us Hemp Five people! My name is Bob Ganja. My religion? Rastafari! At home I created my own little Zion and believe me – it’s a very green and peaceful place… I dedicate my life to the cultivation of hemp and I’m proud to tell you that I managed to create some really strong and potent plants. They are my little babies, first thing in the morning is looking at them, I really think they have a soul. Even if there are other good explanations – I think that is why no hemp plant has the exact same effect as another. They got character, just as we!

Ahoj bratři a sestry. Je fajn, že jste unikli té babylonské špíně venku a chcete s námi strávit čas. Jmenuji se Bob Ganja. Moje náboženství je Rastafari. Doma jsem si vytvořil svůj malý zion. Věnoval jsem svůj život kultivaci konopí a jsem pyšný, že mohu říct, že jsem vypěstoval několik opravdu silných kytek. Jsou to moje malé děti, každé ráno se podívám jako první na ně a pevně věřím, že mají duši.

Yo, what’s up? Ma name’s Eddy Pot and if you need any of them sweet highs just ask me! I got them all, no matter what ya want. And I got the real shit, not like those other losers here in the hood sellin ya shoe soles as charas, man. Just watch out for my cap on the streets! I ain’t got no problem with no drug, can get them all, but for me there’s only one real thing: That sweet herb, the sacred plant of good ol’ Jamaica. Ain’t no drug actually but medicine! Makes me feel smooth like a piece of silk in da warm evening breeze… Ain’t getting high on that stuff, just all chilled out and easy. Peace, brothers ‘n sistas – See ya around!

Yo, jak je? Já jsem Eddy Pot a pokud potřebujete pořádný slad’oučký „high“, zeptejte se mě. Mám je všechny. Mám ten správnej materiál, nedělám čaras z podrážek. Nemám problém s drogami, ale nejmilejší je mi ta sladká bylina, svatá květina staré dobré Jamaiky. Není to přece doopravdy droga, spíš medicína. Cítím se s ní lehce jako kousek hedvábí v teplém večerním vánku. Nezhulím se do němoty, jen do pohody, peace.


INTRO

Mary Jane The Party Girl

Psyko Heiko The Psychedelic Guy

Jeevana The Therapist

7

Wow, what a night… sorry folks, almost overslept. My name is Mary Jane and yeah, I confess: I’m the party girl of the Hemp Five! Somebody got to do the job, you know. And there’s just so much good party out there! I don’t need any drugs to have a long night but I’ll definitely have a J or two. Hemp is really great, not only when you smoke or eat it. I also really like all the cosmetic effects it has, today there are some really good shampoos, crèmes and oils that give you a look that is just as smooth and natural as the feeling of having a smoke. The same goes for the feeling of hemp clothes on my skin – have you ever tried some?

Wow, to byla noc, omlouvám se lidi, skoro jsem zaspala. Jmenuji se Mary Jane a ano,přiznávám se, já jsem ta „partygirl“ z Hemp Five! Někdo to přece dělat musí. Dobrých akcí se tu najde vážně hromada. Pak ani nepotřebuju žádné drogy, jenom tak jedno dvě brčka. Konopí je fakt výborné, ne jenom na kouření nebo k jídlu. Nejvíc se mi líbí konopná kosmetika, moje pokožka se po ní cítí podobně příjemně jako já, když jsem zhulená.

If life was a book those who don’t travel would read only one page! I’m Psyko Heiko and that’s one of my favourite quotes. Well, I would probably say: Those who don’t trip...! But in the end that’s just the same thing as a trip is a journey to the inner worlds. Instead of trains or airplanes you just have to use psychedelic substances to arrive at these exotic places. I’ve seen many of them and if there is a new destination or a new mode of transportation I’m eager to try it out! The best place to do so is party because that’s where you get the full Technicolor freak show… the perfect setting, I love it!

Kdyby byl život kniha, přečetli by ti, kteří necestují, jen jednu stránku. Já jsem Psyko Heiko a tohle je jeden z mých oblíbených citátů. Dokonce bych řekl: ti, kteří si nedají někdy papír, koneckonců je trip jako cestování k vnitřním světům. Místo vlaků a letadel použiješ psychedelické substance, aby jsi se dostal na exotická místa. Už jsem toho dost viděl a jestli máte nějakou novou destinaci nebo transportní metodu, chci jí vyzkoušet.

Hi there, I’m Jeevana. The other Hemp Five guys sometimes call me a little square - Just because I got a “serious” job as a physiotherapist and personal trainer. Between you and me, they are just a little jealous because I can afford going to India every winter where I attend yoga and meditation seminars. At the latest when I return with a beautiful chillum and we smoke it all together it’s always a great time. Cannabis is a wonderful remedy and a very old one, so I’m really happy to see that it is getting liberalized or even legalized in more and more countries at the moment. Anyway, have a great time – Namaste!

Čau, já jsem Jeevana! Ostatní z Hemp Five mě sem tam tvrdí, že jsem trochu blázen, protože dělám naplno jako fyzioterapeutka a osobní trenérka. Mezi náma, jenom mi závidějí, že si můžu dovolit létat každou zimu na moje yoga+meditační kurzy do Indie. Ale když se vrátím a dáme spolu pořádný chillum, je zase všechno v pohodě. Namaste!


8

INTERVIEW

Howard Marks

The fine art of smuggling

Back in the 70s Howard Marks moved marihuana supplies sometimes as big as 30 tons, working together with the CIA, IRA, MI6 and countless other state, criminal and paramilitary organizations. A chat with the man who is best known under his synonym “Mr. Nice”.

Now that’s what I call a badass dealer: Mr. Nice played da ganja game like a boss, moving his stash in containers, not in lil bags... This dude is a legend, my mentor when it comes to smugglin! What‘s the most common reason for a smuggling operation being blown? Almost without exception, smuggling operations, even those (perhaps especially those) that have been carefully prepared, go wrong as a result of those involved talking to other people about the intended scam or being careless in their use of telephone calls and emails. Good preparation vs. sheer luck - what‘s the perfect ratio for a smuggler? One needs luck, for sure, to limit the random unforeseen events that inevitably occur. Good preparation is essential, too, but most good smugglers are good because they have a knack of winging it when the unexpected happens. Marihuana is known to have a very strong smell, easily detectable by dogs. Is it actually possible to suppress it when it comes to bigger amounts? Yes, one can always pack it in airtight metal tins. To be really careful, put the marijuana in a tin, seal it, then cover it with thick

Howard Marks • pic: Edition Steffan


HOWARD MARKS layers of grease or fat, and put into a larger tin. Fill the space between the two tins with more grease, and seal the outside tin. Finally wash down the outside of the outer tin in a room where there is not a trace of marijuana. Get and train your own sniffer dog as a final test. Speaking about bigger amounts: Is it actually true that those are shipped in containers, just like any other oversea goods? Is hiding still an issue in this quantity? Yes of course big amounts are shipped in containers the same as any other commodity. Sometimes hiding is necessary or at least advisable. It depends on the particular port and the scanners used when loading or unloading. You are often referred to as the „king of daringness“ - Have you always been daring or did you learn it during your career? I wasn’t always daring. I think I learnt it during my career, but once you decide to go for it, surrender to that feeling, and really go for it. The most ridiculous urban legend when it comes to smuggling marihuana? I don’t know if there are any what I would call “urban legends” – stories that are propagated as truth but aren’t in the marijuana smuggling business. There are, of course, plenty of tales of people smuggling all kinds of drugs when they didn’t realise they were doing so. I suspect some of those might well have grown into urban legends.

9 V 70tých letech Howard Marx řídil obchod s marihuanou, někdy až 30ti tunové zásilky. Spolupracoval s CIA, IRA, MI6 a ostatními státními, kriminálními a paramilitérními organizacemi. Rozhovor s mužem, nejlépe známým pod svým synonymem “Mr.Nice“ Co je nejčastější důvod pro neůspěch pašerácké akce? Téměř bez vyjímky, i u dobře připravených akcí, nebo možná zrovna u nich, je důvodem neopatrnost zůčastněných lidí, kteří mluví s jinými o čem by neměli nebo bez obav používájí telefon a email. Dobrá příprava proti čistému štěstí – na co by se měl pašerák spíš spolehnout? Bez štěstí to nejde,to je jasné. Dobrá příprava je nezbytná pro omezení nečekaných situací, kterým se nevyhnete. Ale většina dobrých pašeráků je dobrá, protože zvládnou nečekané situace a umějí z nich vyplout. Marihuana je známá svým zápachem, lehce vyčichatelným psi. Je vůbec možné tento zápach potlačit, když se jedná o větší množství? Ano, například v vzduchotěsných plechovkách. Pro jistotu dáš marihuanu do plechovky, uzavřeš

jí, potřeš jí tlustou vrstvou tuku a dáš jí do další větší plechovky. Doplníš tuk, zapečetíš i druhou plechovku a pořádně jí očistíš na místě, kde není po trávě ani stopa. Pořid‘ a vycvič si vlastního psa jako ultimativní test. Bavíme-li se o větším množství: Je pravda, že se přepravují vodní cestou v kontejnerech, jako jiné zboží? Řeší se při takovém množství vůbec jak ho skrýt? Jasně, velké zásilky jsou přepravovány v kontejnerech společně s ostatním nákladem. Maskování je někdy nutné, někdy přinejmenším doporučitelné. Záleží, o jaký přístav jde a jaké kontroly probíhají během nakládky a vykládky. 5íká se o tobě, že jsi „král troufalosti“. Byl jsi vždycky odvážný, nebo jsi se to naučil až během tvého povolání? Nebyl jsem vždy odvážný. Asi jsem se to naučil, ale když se jednou rozhodneš to dělat a propadneš.pocitu,že to opravdu chceš, tak do toho jdeš naplno. Nejsměšnější „urban legend“ pašování marihuany? Nevím, jestli existují až takové urban legends – historky, které jsou prezentovány jako pravdivé nemají s pašováním ve skutečnosti nic společného.


INTERVIEW

10

Living the dream of many, Mike moved to Jamaica to live a life full of easiness and sunshine. Desperately looking for jobs, he got into the smuggling business and soon lived a life full of money and danger – the world of narco traffic. A chat with Jamaika Mike, a German ex-smuggler of big amounts of cocaine. Actually where does organized crime begin? Talking about hard drugs like cocaine, heroin, speed, etc. I think we could start talking about organized crime when somebody is selling 1 kilo or more per month. Of course, this is still a completely different dimension than those cartels operating in South America with their distributors in Europe and North America, but there are quite some people involved already. Talking about hash or grass I think this amount is considerably higher. When I used to be into narco traffic, it was a completely different league with completely different amounts. Today it’s held to be a matter of fact that the governments of the entire American continent are actively involved in narco traffic. Did you actually witness that yourself? I never witnessed a particular situation but I knew from reliable sources that the CIA was eager to find high-class cocaine in South America and to establish good ways of transportation to the United States. They did not want to confiscate it or to bust the smugglers – no, they wanted to make money

with it. Also the DEA is actively involved into narco traffic and it’s astonishing to see how this anti-drug organization is doing drug smuggling as a source of income. What do you think: Is “Breaking Bad” a realistic TV series? Honestly I’ve never seen this series but I was told what it is about. Well, synthetic drugs can really be created in any caravan‘s kitchen. It’s interesting to see

What an un-fuckingbelievable story. Sounds like XL-Trenchtown shit, good thing I do business here in Europe. that the German government is reacting to this fact with a new law: They want to be able to legally forbid new synthetic drugs faster than within 2 years, a period of time that is still kind of normal for the prohibition of a substance. The new law is currently prepared. You left the business quite some time ago. Has it changed in the meantime, do you still have an overview? The routes are actually well-established structures, at least

Jamaika Mika


JAMAIKA MIKE when we talk about the stuff coming from South America to the United States. This route is mainly a water route. The territorial waters of Cuba are very important because smugglers know exactly that they will never encounter a US-American coast guard in this 12-mile zone. Maybe there is more and more technology, like mini submarines or stealth speedboats but the routes are still the same, more or less. What changes is the way in which drugs are smuggled. Once a method has been busted by the police the drug barons will find new ways to deliver the drug to their markets.

11 organize a network of smugglers without causing too much risk. So if these persons are found and they do a good job, they get so valuable for a drug cartel that it seems impossible for them to just leave and go home. However, as I wrote in my book, there are exit strategies, ways to get away from the organization and to retire with the money one has earned. It’s not an easy option though, as you can read… www. jamaika-mike.de

Is there really so much murder going on around the drug cartels?

Speaking of disloyalty… You had problems yourself leaving the business. Is there an exit strategy for smugglers or is this a one-way street? It always used to be difficult for the cartels to find trustworthy persons who can establish and

Jamaika-Mike Ganja, Koks & Karibikträume written by Michael Weigelt 260 pages / german ISBN: 978-3-923838-66-0 www.jamaika-mike.de

pic: Fotolia

At least what happens in South America is really scary. Paul, the Jamaican boss I wrote about in my book went to Bogota and Cali in the early 90s. Seriously, he was as cool as ice but he would not have returned for all the money in the world. He saw 2 people die directly in front of his eyes during the few days he spent in Columbia to negotiate with the local cartels. It’s true what they say: A human life isn’t worth much over there. Europe or even Jamaica are a little better, it’s a little more relaxed. However, disloyalty is never a good idea when it comes to narco traffic.

Mike udělal to, o čem mnozí sní. Trvale se přestěhoval na Jamaiku. Pak se mu ale stalo něco, čehož se mnozí z nás obávájí. Došli mu peníze. V této situaci sklouznul do kšeftu s pašováním kokainu. Trasy byly podobné jako dnes. Jako velmi zajímavé pro transport drog z Jižní do Severní Ameriky jsou známé kubánské vody, jelikož se zde nemusíte obávat hlídky US-úřadů. Mike už tehdy ze spolehlivých zdrojů věděl, že se CIA i DEA podíleli ve velkém stylu na drogovém byznysu. O tom a všem co ještě zažil detailně vypráví bývalý pašerák v jeho knize „Jamaika Mike“.


SEEDS

12

Homegrow Fantaseeds

Award winning seeds since 1997

Homegrown Cheese

Jaap, the owner and driving force behind Homegrown Fantaseeds early on started breeding projects with outstanding genetics available in 1997 much of which came from Positronics and their own weed growers from the coffee shop. Today they offer a large choice of Indica and Sativa strains and a numerous award winning Hybrids Seeds collection based on 80‘s and 90‘s classic gene pool combined with popular genetics. In recent years they focused on auto-flowering powerful varieties of strains releasing the Homegrown Lowryder and a very much powered auto-flowering

Northern Lights. Some recently released and immediately very popular hybrids are the Cheese A.C. Diesel, a NYC Diesel strain crossed with their biggest flowering strain, the Big Bud; Amazing Haze, a cross of the famous Amnesia Haze with their classic Caramella; the Mango, the Top 44, the Armageddon... they will continue experimenting within their ever expanding gene pool, offering the healthiest seeds that you desire: tasty and potent buds. homegrown-fantaseeds.com

You want your own little homegrown Zion, you have to have a reliable seeds source. No good seeds, no Zion, no sweet amnesia, peace. peace. Jaap, majitel firmy „Homegrown Fantaseeds“ začal již v roce 1997 s pěstebními projekty, které slibovali vynikajicí genetiku. Velká část z toho pocházela od vlastních pěstitelů cofeeshopu „Positronic“. Dnes nabízejí jak široký výběr Indica,- a Sativa kmenů, tak i mnohé, oceněné hybridy, založené na klasických genetikách 80tých a 90tých let, kombinované s novými oblíbenými odrůdami. V posledních letech se soustředí hlavně na samooplodnění silných odrůd a podařilo se jim vytvořit „Homegrown Lowryder“ a velmi potentní „Northern Lights“. „Cheese A.C. Diesel“, „NYC Diesel“ křížený s kmenem velmi silného květenství „Big Bud“, patří například k novým hybridům s velkou oblibou. Dále také „Amazing Haze“, kříženec známé „Amnesia Haze“ s jejich klasikou „Caramella“. „Mango“, „Top44“, „Armageddon“… zajisté budou pokračovat v experimentování se stále rostoucím množstvím odrůd a nabízet zdravá semena pro chutné a silné květiny.


XXXX

13


SEEDS

14

Top 5 seeds Feminised seeds selected from high quality hybrids for their special properties. Discover their power and stability. These are their best:

If you ask me I would recommend these seeds.

Tutankhamon

A selection of Ak 47, has one of the highest THC’s. Becomes a small, compact and densely branched plant with plenty of THC buds. Excellent and productive plant, with a fresh fruit taste and long lasting psychoactive effects. Feminized 60% Sativa, 40% Indica; Production: 600gr; Indoor flowering: 60 days; Outdoor flowering: September

Anesthesia

Two genetics (Northern Lights+Black Domina) resulting in an overwhelming hybrid. Features of a great Indica: delicious, dense and with abundant foliage, very appropriate to become a mother because of its fast growing. First, its flavour is sweet, but eventually turns out to acid. It has a relaxing and enjoyable effect. Can help relieve the effects of certain illnesses. Feminized 10% Sativa 90%, Indica; Production: 500 to 600gr; Indoor flowering: 50 to 55 days; Outdoor flowering: September.

Blue Pyramid

A hybrid on a Blueberry basis with the appearance of an Indica: very compact and full thick resin-soaked buds. Sweet taste with a touch of exotic fruits and an intense relaxing effect. Recommended for therapeutic uses. High temperatures should be avoided especially before harvest, this will allow its blue tones turning up. Feminized 20% Sativa, 80% Indica; Production: 600 gr; Indoor flowering: 50 to 55 days; Outdoor flowering: September

White Widow

One of the most famous strains in the world. Very productive, it can adapt itself to any cultivation system without trouble. It has a sweet taste, like candy. Auto Autoflowering: 100%; Size: 80 to 150 cm; Production: 550 gr; Indoor flowering: 7 weeks; Outdoor flowering: 55 days since seedling

Auto Purple

Our research for new strains allowed its development, a mix of Purple and Ruderalis. Delicious flavour of grape juice and berries and a sweet smell of black liquorice. Compact and purple colored plant. Auto Autoflowering: 100%; Size: 50 to 90 cm; Production: 500-550 gr; Indoor flowering: 8 weeks; Outdoor flowering: 67 days since seeding


XXXX

15


SEEDS

16

Grass-O-Matic

The automatic cannabis revolution Autoflowering plants are conquering the seed market. Since the first hour Grass O Matic is among the leading figures of what could be described as “the automatic cannabis revolution”. Now the Spanish company got another exciting new project up its sleeve. Only few years ago autoflowering plants used to be rather unpopular because they were considered to produce only small yields, to have a low level of psychoactivity and a bitter, herbaceous taste. However, today it is more and more difficult to distinguish an autoflowering plant from a “normal” one – thanks to the passionate work of Grass O Matic. Constant selection, skilfull breeding and the latest innovations in technology enabled the company to create strains like Maxi Gom and Sugar Gom or, just recently, Maxi Haze. These plants have a level of psychoactivity and aroma that has barely ever been reached in other autoflowering ones. “Since 2005 we had several succesful projects,” Roberto from Grass O Matic explains. “But the venture we are most excitied about is Med Gom 1.0, the first autoflowering plant with a high level of Cannabidiol (CBD), created in collaboration with the CBD Crew. It’s a plant that is ready for harvest in only 60 days, it has a guaranteed minimum of THC and CBD as well as a 1:1 ratio of THC:CBD.” Created as a plant that has high medical value and that is easy to grow, this new strain is highly interesting for consumers who

want to enjoy a relaxing effect while at the same time keep up a certain level of productivity, especially if they still have intellectual work to do or if they have a job in a social environment. Contrary to popular belief smoking CBD does not have a sedative effect. Rather it is a potent anxiolytic that modulates the high of the THC, it creates the feeling of a clear mind, stimulates the ability of concentration and memory and minimizes unpleasant side effects. The revolution has begun! www.grassomatic.com www.cbdcrew.org

As you know I am really keen on the latest developments. These Grass-o-matic guys‘ autoflowering plants seem all the rage. No sedative effect but allows me to retain a clear mind, good concentration and memory...hey, how good does it get? GrassOmatic posouvá „Automatic Cannabis Revoluci“ zase o krok vpřed. Co se týká chut’e a účinku už nejsou samokvetoucí odrůdy jako Maxi Gom, Sugar Gom a Maxi Haze k rozpoznání od “normálních“ květin. Nyní se představuje Med Gom 1.0. Tento model je za pouhých 60 dní připraven ke sklizni, má zaručený obsah THC a Cannabidiolu, ca. 5-6% v poměru 1:1. Cannabidiol minimuje nepříjemné vedlejší účinky a postará se o čistou hlavu – ideální pro léčebné účely!


XXXX

17


GROW

18

The Adjust-A Wings Defender

O �L D Y $ �D O�W E G�H V X U H P L L S R U (X Q K W I À�K L O D X T J �L \D W P H U O E N�\O�R FH L U S Z

The Adjust-A Wings Defender combining high-end technology, esthetics and maximum features comes with an adjustable double parabole for perfectly focused illumination and special coatings providing an evenly diffused light. Its highly durable aluminium can be disassembled without tools. In addition, its titanium white polymer coating is extremely heat-resistant and easy to clean. Compared to

the Avenger, its reflection is slightly lower but the spread of light is better. It comes in 3 sizes from 150 to 1000 Watt: Small, Medium and Large (the last also offers dual lamps option). The new Defender lamp sockets are all CE certified and made from fire-proof polycarbonate, that allows for safe and insulated wiring of the electrical connections.

Defending my Zion, keeping my little babies spread in light, make them happy, makes me happy.

G�M�L $ �Å 'H V J Q G I :X $ W Y �U S R ´3 H p �G�R W V (X Y ë Q S ıM�D U G�\Y æ Y R N p Q U R E ë O�H V G�N \ t�F ä æ ıL ]Q D U ë �Y D Q H

„Adjust- A-Wings Defender“ reflektory spojují high end technologii s estetikou a maximální funkcionalitou. Nastavitelná dvouparabola umožňuje optimální seřízení osvětlení. Speciálně upravený povrch zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla. Minimálně nižší reflexe světla ve srovnání s modelem „Avenger“ se ztratí skrz podstatně lepší rozptýlení světla na vyžadované ploše a vede ke stejným výsledkům. Defender serie bude k mání ve třech velikostech od 150 do 1000 Wattů, Small, Medium a Large (model Large je schopen duálního provozu).

HM Digital® and EC/Temp-Meter

While growing plants the exact determination of pH- and ECfigures is helpful for the yield either by way of the best possible supply of stalks, leafs and blossoms as for a stable overall climate. Substantial variations

of these figures almost always signal a problem with retained root or organic fertilizer residue inside the nutrient receptacle, considerable variations of temperature or too much evaporation. Such problems can be found out and improved with these little handy helpers – especially indoor. For more than 25 years HM Digital® has been producing precise gauges for a variety of applications. These can now be ordered from grow in AG which is offering a carefully selected assortment from low priced starter set to professional gadget.

Pro výnos a optimální výživu stonků, listů a květů stejně jako pro celkově stabilní klima při pěstování rostlin je velmi důležité přesně určit hodnoty pH a EC. Silné výkyvy těchto hodnot téměř vždy upozorňují na problémy jako odumřelé kořeny nebo zbytky organického hnojiva v pěstební nádobě, silné kolísání teploty nebo i příliš vysoké vypařování. S pomocí těchto malých pomocníků je možné tyto problémy rozpoznat a vyřešit, což platí především v oblasti citlivého indoor pěstování.


GROW

19

AequatorLED

Next Generation of LED-plant-lights

The name alone, AequatorLED, gets to me. Who would not like to recline in the sun at the Aequator doing some puffs of the all fantastic? I feel my plants will dig this AequatorLED – treatment just fine, and pay me back in kind, if you know what I mean. Treat them right, and they will treat you right. The AequatorLED, the first high-power LED powered by any 24V DC source (suitable for photovoltaics) due to optimized power source of the single LED colour wave lengths (410nm uv, 455nm blue, 625nm red, 660nm deep red) offers an efficiency of 97,5%, is extremely long lasting and produces a large yield and quality. Send an e-mail to sales@aequator with subject ‚Hemp Five‘ and gain a 30 EUR discount. www.aequator.at

Pro výnos a optimální výživu stonků, listů a květů stejně jako pro celkově stabilní klima při pěstování rostlin je velmi důležité přesně určit hodnoty pH a EC. Silné výkyvy těchto hodnot téměř vždy upozorňují na problémy jako odumřelé kořeny nebo zbytky organického hnojiva v pěstební nádobě, silné kolísání teploty nebo i příliš vysoké vypařování. S pomocí těchto malých pomocníků je možné tyto problémy rozpoznat a vyřešit, což platí především v oblasti citlivého indoor pěstování.


GROW

20

Grow Workshop

který by jste si neměli nechat ujít TheCannabisgeek.com So, suppose you have decided to grow yourself, what do we need to grow our own? Here is a convenient single strategy from start to finish, with a few slight variations to help those on a budget or with specific grow space requirements.

You know, these days I might start to grow my own,starting from scratch, what I need is a plan like the one you have right there.

Pěstební medium Zákony

Bud’te si vědomi rizika (pokud žijete v místech, kde je to ilegální) a ujistěte se, že znáte místní zákony.

Rozmnožovací kostky Rockwool jsou ideální m médiem pro výživu vaší květiny v první fázi růstu. Jsou k mání v různých velikostech, za čímž stojí myšlenka přesazování do větších kostek, když mají sazenice prvních 10-14 dní růstu za sebou. Před použitím je rozumné nechat kostky 24h nasáknout vodou, aby byly dostatečně vlhké a neuvolnil se žádný amoniak.

Semena

Problém se seedbankami může být, že nemají dostatečnou kontrolu kvality a nabízejí méněcenné vzorky, je tedy důležité začít se správnou a nejlepší možnou genetikou. Dopuručuji kupovat feminizovaná semena, předejdete tím nepříjemnostem a ztrátě energie pěstováním samců, kteří musí být později zlikvidováni.

Důležité je si předem uvědomit množství květin a výšku osvětlení. Ujistěte se, aby byl váš stan aspoň 1.5m vysoký, s výjimkou pěstování samokvetoucích odrůd nebo pokud pěstujete metodou „sea of green“ nebo „scrog method“. Pro pouze jednu květinu Vám bude stačit stan o velikosti 1m (délka) x 0.75m (hloubka), pro 3-5 květin budete potřebovat 1.5m (délka) x1m(hloubka)x1.5m (výška).

Rockwool cubes

Pěstební stan

Hydroponické systémy

Záleží především na tom, kolik kytek chcete pěstovat a jak zautomatizovaný systém chcete mít, ta levnější možnost je „DeepWaterCulture systém“, funguje perfektně a vyžaduje minimální úsilí při sestavování.


WORKSHOP

21

Osvětlení

Metal halide, CFL a HPS světla jsou neskutečně horké a většinou vyžadují intenzivní vzduchové chlazení (karbonové filtry, větráky). Nejefektivnější světelné podmínky dosáhnete s LED panelem. Nejenže bude Váš účet za elektřinu podstatně nižší, ale světla samotná vydrží až 100 000 hodin provozu(10-15 let pěstování). LEDky eliminují téměř všechno bílé a zelené světlo, jsou ale drahé. Jeden 300wattový panel vystačí s přehledem na plochu 1m2. Pro všechny s omezeným rozpočtem doporučuji

pár let starý 180wattový ProGrow model. Důležité je také umístění světel a jejich intenzita. Správným umístěním zajistíme optimální osvětlení květin. Více menších světelných zdrojů,umístěných blíže ke květinám,je například efektivnější, než jeden větší a silnější zdroj ve větší vzdálenosti(vzniká vyšší teplota). Pamatujte, že u LED osvětlení je vhodné ponechat mezeru 8“-16“ . Pro klasické žárovky by tato vzdálenost měla být podstatně větší.

Pokud máte okno, kolem kterého by neměl venku nikdo procházet, je to dostačující. Co se zápachem? Existuje skvělá věcička „OnaBlackPro“, která neutralizuje téměř vše. Stačí počkat pár týdnů, než začnou kytky kvést (většinou nejsou do té doby cítit) a poté umístit jednu z nich ve svém stanu. Víčko můžete nechat přivřené, nebo ho zcela odebrat, záleží na vámi požadované intenzitě. Vydrží 4-8 týdnů a perfektně zamaskují zápach. Můžete je rozpůlit a proděravět je, nebo otočit celý blok na hlavu, obojí prodlouží jejich životnost. Není také od věci doplnit systém automatickými osvěžovači vzduchu. Podle možností můžete například umístit jednu ve stanu a jednu u vchodových dveří.

Kill the smell with ona block pro

LED Penetrator

Kontrola zápachu


GROW

22

Nutrienty

Nutrienty jsou životně důležité pro kultivaci. Existuje celá škála výrobků od firmy „Canna“, přičemž ale hodně growerů tvrdí, že používají pouze nutriety pro fázi růstu a květenství (Aqua Vega,Aqua Flores), možná s trochou molasy místo urychlovače květenství, který se přidává ke konci pěstebního cyklu. Stejně jako u Rockwool kostek je při míchání nutrietů nejlepší použít aspoň 24 hodin odstátou vodu. Přidejte nutriety do roztoku dříve než začnete upravovat pH elektonickým pH měřidlem. Jelikož mají nezávisle na výrobci krátkou životnost, doporučuji kupovat levnější alternativy. pH-hodnota kolem 5.8-6.0 je považována pro většinu květin za optimální.

Sazenice Pro klíčení v rockwoolu je vhodné použít vyhřívaný skleník,který zajistí teplé a vlhké klima. Máte-li hodně vlhké klima, je možné, že zakoření přímo do hydrosystému, ale myslím si, že je dobré je nechat ca. týden ve skleníku což zklidní jejich vývoj. V této fázi jim nepřidávejte žádné nutriety , jen dbejte na to, aby rockwool byl stále nasáklý vodou. Pokud se vám zdají sazenice moc vysoké, najděte jim lépe osvětlené místo. Od zasazení po sklizeň potřebujeme teplotu kolem 25c stupňů (77 Fahrenheit). Používejte digitální teplo-a vlhkoměr k přesnému sledování podmínek v pěstební místnosti.

Květenství

After 3-4 weeks of vegging under 18 hours of light, and 6 hours of darkness, we want to set the plants into flowering mode. This is done by simply adjusting the lights to be on for 12 hours, and off for 12 hours, each and every day. Also, we want to change the nutrient supply to match the minerals required to produce big buds. If you’ve gone the NFT route, one trick for emptying the reservoir is to put a hose/pipe onto your water pump and have it empty into a container. In order to get every last bit out, you can place a couple of items underneath one end of the tank, and the water will rush down towards the other. Shoe boxes or bricks work perfectly well for this task. It’s recommended that you change the water at least every two weeks, in accordance with the nutrient dilution shown above.

Vegetativní růst

Přidány do hydrosystému je potřeba počkat 4 týdny při 18ti hodinách světla. Pumpa a větrák by měli být v provozu co nejvíce. Větrák by v této fázi neměl být příliš silný, květiny jsou ještě slabé. Snažíme se především o dostatečnou cirkulaci vzduchu. Dále je důležité kytky prořezávat, poté co jim narostl dostatečný počet listů. Vše, co brání dostatečnému dopadu světla by mělo být odstraňeno. Soustředíme se přitom spíše na konce větví, než na potenciální palice po stranách. Neošetřujte více než pět pater listí na konci větví. Odstraňte nůžkami všechny odumřelé (viditelně oschlé a hnědé) listy. Chcete-li menší a rozvětvenější květiny, měli by jste jim zastřihávat špičky.


WORKSHOP

Sklizeň a zpracování

Po 9-15ti týdnech jsou vaše květiny obvykle připraveny na sklizeň. Jako vodítko při tom slouží zbarvení trichomů, přibližně polovina z nich by se měla zbarvit jantarově, aby dosáhly plné síly. Poslední týden zalíváme květiny čistou vodou, abychom vyplavily zbývající nutriety a dosáhly tak lepší chuti. Opatrně zpracujeme větve na menší části, s kterými můžeme pracovat. Během sušení necháme palice na větvích, což nám ulehčí sušící proces. Listy ostříháme co nejblíže k palicím, přičemž dbáme na

23 to, nepoškodit vlastní květ. Malé přilehlé lístky můžeme s klidem ponechat na květu. Po dokončení manikůry vašich kytek, potřebují ca. 5-7 dní schnout, nejlépe při pokojové teplotě,na dobře větraném, tmavém místě. Nevhodné jsou příliš větrná místa s vyšší teplotou, příliš rychlé sušení vede k zhoršení kvality a chutě. Ideální je sušící sít‘,kterou můžete zavěsit prakticky všude. V momentě, kdy se dají větvě lámat, jsou dostatečně suché a můžeme je přemístit do zavařovacích sklenic. Prvních pár týdnů necháme palice přibližně hodinu denně rozložené na vzduchu,aby se vypařila zbylá vlhkost, po zbytek času je necháme uzavřené ve sklenici.Po dalších 14ti dnech tento proces zkrátíme na 15 min každé dva dny. Budou-li palice i nadále příliš vlhké, nechte je na vzduchu o něco déle. Je potřeba zabránit plísni způsobenou vlhkostí, zlikvidovala by vaší trávu na prach. Od této chvíle jsou palice kouřitelné, čím déle je ale necháte schnout, tím lepší bude chut‘ , kouř příjemnější a tím lépe bude vyvinutý obsah. www.thecannabisgeek.com

A tady ještě pár rad pro zapam atování.

Teplo, světlo a čerstvý vzduch znehodnotí váš hotový produkt, snažte se jim vyhnout. Nemluvte o všem s někým, komu na sto procent nedůvěřujete.Dávejte si pozor na cizí osoby, statkáře a nečekané návštěvy-mějte vždy připravenou výmluvu, proč někdo nesmí vstoupit zrovna do „této“ místnosti. Nenechte se načapat při hulenívaporizace se může postarat o to, aby sousedé nic necítli.

7511 Enschede Korte-Haaksberger-Str. 34 +31 53 4344894 Head- & Smartshop www.kosmickitchen.nl


BOOKS

24

Growing without soil

Hydroponics for Everybody (Mama Editions)

If you ever wanted to know everything about the art of hydroponics – in general growing using mineral nutrient solutions in water but without soil - this book ‚Hydroponics for Everybody‘ is a richly illustrated bible about hydroponic gardening which could

“increase your indoor harvests to levels you never thought possible”. Basically it is a presentation from basic gardening to high-tech installations, tips for the beginner and know-how for the seasoned professional, from the ABC‘s to the most guarded secrets. It was written by Frenchman William Texier, who studied at the Institut national de Gemmologie in France, then with the Geological Institute of America in Los Angeles, before discovering hydroponics, which became his passion in 1985. He and Lawrence Brooke, his long- time friend and founder of General Hydroponics, developed aero-hydroponics. In 1994, he moved back to France and created General Hydroponics Europe and in 2004 developed and patented « bioponics » (organic hydroponics).

I thought I was still tripping when someone told me about Hydroponics. Growing without soil, yeah, yeah, sounds really psychedelic at first, by some French guy, say what? But it‘s all true, and described in this fabulous book. A book almost like a revelation. How good can it get, I ask you? Those Frenchmen, wow, cheese and everything. got to me.

www.mamaeditions.net

Pěstování bez zeminy, hydroponie pro každého

The author of „Hydroponics for Everybody“, William Texier

Pokud by jste chtěli vědět vše o umění hydroponie -nebo obecně o pěstování ve výživných vodních roztocích a bez zeminytato kniha „Hydroponie pro každého“ je bohatě ilustrovaný rozcestník pro pěstování s hydroponií, který by mohl v nečekaném rozsahu zvýšit váš indoor výnos. Od základů pěstování po informace k hightech zařízením, od rad pro začátečníky po know-how pro zkušené zahradníky, od HydroABC až po ta nejlépe střežená

tajemství. Knihu napsal William Texier . Dříve než objevil svojí vášeň pro hydroponii, studoval na „Institut national de Gemmologie“ ve Francii a poté na „Geological Institute of America“ v Los Angeles. Společně s Lawrence Brookem vyvinul aero-hydroponii. V roce 1994 se vrátil do Francie, založil „General Hydroponics Europe“ , kde v roce 2004 nakonec vyvinul a patentoval organickou hydroponii.


BOOKS

25

Cannabis Medical

From Indian Hemp to Synthetic THC by Michka, and J. Cervantes, R. C. Clarke, C.Conrad, Pr A.Jansen, Pr S.J.Gould, Dr. B.Lebeau, Pr R.Mechoulam, Dr.D. Richard, Ph. Lucas, and Don E. Wirtshafter. Available either as complete edition (300 colour pages, 400 illustrations) for 25€ or pocket edition (320 colour pages, 375 illustrations) for 15 €.

As a professional trainer and psychotherapist I‘m all for decent sources of information, neat brochures and books. In India my French friend showed me this book, on her handheld, it is one of them, can‘t wait to get my English copy.

www.mamaeditions.net www.hydro-scope.com

By the same publishers, Mama Editions, there is also CANNABIS MEDICAL, From Indian Hemp to Synthetic THC. Telling you all you want to know about Cannabis as medicine, how to take it and where to find it. Included are ‚THE CANNASCOPE‘, addresses and websites, trade shows and fairs, over 250 entries written and compiled

Stejné nakladatelství, „Mama Editions“ , vydalo také knihu „Cannabis Medical, from Indian Hemp To Synthetic THC“ („Léčivé konopí, od Indického konopí k syntetickému THC“). Zde najdete vše o léčebném konopí , jak ho konzumovat a kde ho najít. Kniha obsahuje „Cannascope“, adresy, weby,veletrhy… přes 250 záznamů, napsaných

a sestavených od Michka, J.Cervantes, R.C.Clarke, C. Conrad, Pr A. Jansen,Pr S.J.Gould, Dr. B.Lebeau, Pr R.Mechoulam, Dr. D.Richard, Ph.Lucas, Don E.Wirtschafter. K dostání jako kompletní vydání (300 stran, 400 obrázků) za 25€ nebo v kapesním formátu (320 stran, 375 obrázků) za 15€.

Encyclopedia of cannabis breeding A reference book on hemp genetics The reference book on seed production comprises in a highly descriptive manner and with premium pictures further information on heredity, explains the correct selection of male and female plants, conveys impressive insights into plant breeding, shows origin and history of the first land breeds and throws light on the workings of the plants‘ own hormones. Hemp allinclusive, so to speak, the genetic basics and a topic range exclusively focussing on breeding. Naturally the book includes tips and tricks from the professional, many graphics, macro pictures as well as colour pictures. It was written by Mike/MoD, living in Switzerland who is a passionate and studied cannabis-breeder (‚Alpine-Seeds‘). Only in German, published Nachtschatten Verlag

Encyklopedie pěstování konopí, odborná kniha o genetice konopí (Nachtschatten Verlag)

„Odborná kniha k vlastní výrobě semen“ je názorná, skvěle ilustrovaná sbírka dále vedoucích informací o dědičnosti, která objasňuje správnou selekci samčích a samičích květin, působivě zprostředkovává nejnovější poznatky v pěstování květin, popisuje původ a historii prvních zemních odrůd a nechá nahlédnout do působnosti a vlivu rostlinných hormonů. Dalo by se říct, konopí all-inclusive, základy genetiky a další témata, bez vyjímky o pěstování. Samozřejmě včetně rad a triků od profesionála, početných grafik, mikrosnímků a barevných fotografií. Napsal jí ve Švýcarsku žijící Mike/ MoD, vášnivý a studovaný grower („AlpineSeeds“)


M S T E R DA M

* **

AN

***G

A TEED QU

Sterling Haze Urban Poison

UA

www.nirvana.nl

ALL STRAINS IN NATURALLY OCCURING AND 100% FEMINISED SEEDS!!

PPP Pure Power Plant Short Rider Snow White Super Skunk Swiss Cheese Venus Flytrap White Castle White Rhino White Widow Wonder Woman *A

R

LI

TY*

**

NIRVANA

**


Nirvana:

*** AMSTERDAM ***

Blackberry BlackJack Eldorado Full Moon Hawaii Maui Waui Haze #13 Jock Horror N.Y.P.D. New York Power Diesel Raspberry Cough Royal Flush Sterling Haze

Nirvana Sativa Seeds:

*** Guaranteed Quality *** AK-48 Auroura Indica Blue Mystic Bubblelicious Chrystal ICE Indoor Mix Kaya Gold Master Kush Medusa Northern Lights Papaya PPP Pure Power Plant


VAPORIZER

28

The fine art of vaporization Some are small like a pack of smokes, others rise from the tabletop like a mountain... and this one looks like a piece of laboratory equipment. For a good reason: „It‘s science, bitches!“ as a certain character from Breaking Bad would say. Joking aside - The AroMed vaporizer stands out from the mass of steam-spewing apparati because of a design that reflects the fine art of vaporization. As a matter of fact the German manufacturer conducts scientific

research and its products are classified as „medical device“ by the FDA. Versatility is one of the main ideas, so these vaporizers can be used for all kinds plant matter, fresh or dried, as well as for oils and tinctures. An AroMed vaporizer has no fan. The machine is built to match the individual breathing rhythm of its user, the actual vaporization happens directly while inhaling – and only then. In combination with the precise temperature control this means an efficiency that is around 90%. Two books have been published so far that describe the therapeutic effects and the exact vaporization points of more than 100 plants, including many ethnobotanics. While there is no fan, all models have a water filtration system which supports the ultra-smooth feeling of the AroMed.

Sustainability is a big thing...

...since quite a while and, of course, also AroMed embraces this philosophy. It‘s refreshing to see that these guys don‘t promise to save the world, but rather promise a „cradle to cradle“ concept which guarantees that all the wearing parts are compatible with every new and old model. This again allows users to upgrade their device. The energy consumption of 60W is not too bad, neither. www. aromed.com

Aromed Vaporizer

You know, once you get older, you will really dig that Aromed Vap. It‘s so much better for my body, and it does not smell either. Na první pohled vypadají jako laboratorní přístroje. A má to své odůvodnění, protože vaporizéry ze stáje „AroMed“ jsou vyrobeny podle poznatků nejvyšší vědy o vypařování. Například nemají ventilátor. Vypařování nastane pouze při inhalaci. Společně s přesným nastavením teploty je možné dosáhnout až 90% efektivity. Vodní chlazení patří ke standartu a přispívá k hedvábně měkkému zážitku. V jeho knize „Phyto-Inhalation“ popisuje zakladatel firmy Frank kompletní princip, v knize“Psychoaktive Pflanzen“ (Psychoaktivní květiny) přesné teploty vypařování u více než 100 odrůd.


XXXX

29


VAPORIZER

30

On a Magic Flight...

What the HEMP FIVE have to say about the Launch Box Our 5 hemp friends stumbled upon a stylish little gadget: The Launch Box. Within no time they were all stoked about the Magic Flight they’ve been taken on by this tiny vaporizer, each one of them for his or her own reason… let’s hear what they have to say!

Našich pět přátel konopí narazilo na zajímavou stylovou věcičku jménem „LaunchBox“. Všichni byli ve zlomku vteřiny nadšeni z magického letu, na který se tímto malým vyporizérem poslali, každý z nich z jiného důvodu.

Preparing for Yoga

Příprava na Yogu

Pure Taste

Dokonalá chut‘

I love using my Magic-Flight right before Yoga class! The vapor is pure medicine and doesn‘t contain any of the carcinogens that you get with smoking. The high is also cleaner and clearer which allows me to be super high functioning as well as active. I love using cannabis with my Launch Box for exercise, it has helped me take my practice to a deeper level.

Using the Launch Box allows me to taste the pure and unique flavours of each of the strains that I cultivate. It has allowed me to truly savour the time and energy that I put into my garden, and it helps me to more accurately describe the qualities of each strain to my clients. I recommend it to friends that would benefit from quitting smoking but still love to get irie.

Ráda používám můj Magic-Flight krátce před hodinou Yogy. Tahle pára je čistá medicína a neobsahuje žádné rakovinotvorné substance, které člověk schytá při kouření. Opojení je taky čistší a jasnější, což mi dovoluje zůstat plně funkční a aktivní. „Launch-Box“ mi pomohla dostat moje Yoga cvičení na hlubší úroveň.

Die Launch Box ermöglicht mir das „Launch-Box“ mi umožňuje vychutnat si čisté a jedinečné aroma jednotlivých květin, které pěstuji. Dovoluje mi si doopravdy užít čas a energii, kterou investuji do své zahrádky. Doporučuji ji známým, kteří by chtěli přestat,ale přesto milují být high.


VAPORIZER

31

Hidden Smoke

Nenápadně protáhnout

Party Tool

Party výbava

Trip Enhancer

Zesilovač tripu

When i‘m going about my day, it‘s important to always keep a low profile. The Launch Box allows me to partake without being seen, heard, or smelled. I can go undetected by using the stealthy hand cover method. It fits within the palm of my hand covertly, and I don‘t need a lighter or papers to get things going. To be ready for the day, I just need the Box and a battery and I‘m good to go. I love taking my Launch Box to the club, the bouncers don‘t know what it is so it doesn‘t raise any concerns and I can use it inside without anyone knowing what I‘m doing. Whether I‘m out on the dance floor or getting drinks with my friends or taking a break in the lav. I can use it with ultimate freedom and I love my freedom.

I love using cannabis to enhance my trips. The Launch Box allows me to easily partake while tripping, it‘s hard to roll a spliff when it‘s moving in a sea of fractals. Rolling spliffs on acid is hard work. Plus I love it because it extends the life of my herbs dramatically, I can get 15-20 hits off of one trench so it‘ll last me all night. The laser etchings are really psychedelic, and the wood feels awesome in my hands as a warm natural piece. Magic-Flight has created a super cosmic companion that you can take off with every time.

Když jsem na cestách, je důležité zůstat nenápadný. „Launch-Box“ mi umožňuje konzumovat bez toho, aby mě někdo viděl, slyšel nebo cítil. Tajnou metodou ručního krytí to zvládám bez povšimnutí. Vejde se mi do dlaně a nepotřebuji zapalovač ani papírky. Jako příprava na den mi stačí jen tahle „Box“, baterie a můžeme začít.

Ráda si beru mojí „Launch-Box“ s sebou do klubu. Vyhazovači nevědí, o co jde, takže nebudím podezření. Vevnitř jí můžu používat bez toho,aby někdo věděl, co dělám. Nezáleží jestli na parketu, na baru s kamarádka nebo při odpočinku na WC, můžu jí všude volně použít.

Rád si trávou zesiluju moje tripy. Umožňuje mi to „Launch-Box“,když jsem sjetej. Není lehké balit, když člověk plave v moři fraktálů. Balit brka na kyselině je tvrdá práce. Krom toho se mi líbí,že moje zásoby vydržejí podstatně déle. Potáhnu si 15-20 krát z jedné náplně, takže to stačí na celou noc. „MagicFlight“ vynalezl superkosmického společníka, se kterým můžeš kdykoliv vzlétnout.


VAPORIZER

32

Turn your bong into a vaporizer If you ever wanted to try vaporizing without buying a complete vaporizer, or simply want to vaporize occasionally but still want to avoid the extra purchase then this Vaporizer Kit by G-SPOT® will enable you do just that at a convenient price and in a convenient mode. Because all you have to do is attach this Vaporizer Kit onto your bong and your bong will become a vaporizer. This Vaporizer Kit by G-SPOT® features a digital controller, a temperature range between 100-250° C which can be adjusted digitally - as can be the hot air blower, a herb chamber made from tempered borosilicate glass free from tension, a hang up block including a magnetic switch for safe depositing, a user manual, and 2 extra micro screens for the chamber. www.g-spot-bong.de

Try out de kit, makes my bong go medicine. Pokud jste už vždycky chtěli vaporizaci vyzkoušet, nebo chcete vaporizovat jenom sem tam bez koupě vaporizátoru, pak je tento „VaporizerKit“ od firmy „GSPOT“ přesně to, co hledáte. Za přijatelnou cenu s ním za okamžik proměníte bong na vaporizér. Součástí „VaporizerKit“u od „GSPOT“ jsou digitální řídící jednotka s digitálně nastavitelným teplotním rozsahem od 100-250 °C, digitálně ovladatelný ventilátor, komora na byliny vyrobená z teplovzdorného borosilikatového skla a úložný blok s magnetickým vypínačem. Obsahuje také návod a 2 náhradní sítka do komory.

Ascent – by Da Vinci From the producers of the DaVinci Vaporizer, comes the new ground breaking vaporizer, the Ascent. While the DaVinci

was built with rugged portability in mind, the Ascent transcends vaporizers into a new realm by offering the purest air path, stylish lifestyle based designs and encompassing all of the benefits of portability that the DaVinci brand is known for. Manufactured from only top grade materials, the exterior consists of aluminum plating, a multitude of skins and medical grade silicone. A specifically engineered glass lined ceramic chamber provides the most efficient, clean and deep heat available. The Ascent Vaporizer is the coolest gadget around featuring a programmable OLED display which lets you select the exact temperature for vaporizing. www. Davincivaporizer.com

This Vaporizer is elegant and easy to use Zatímco model DaVinci byl vyroben se záměrem robustní přenosnosti, proniká model Ascent do nových sfér. Nabízí nejčistší cestu vzduchu a je zároveň velmi dobře vypadající lifestyle vychytávka do kapsy, což vyznačuje i model DaVinci. Bez vyjímky vysoce kvalitní materiály, hliníkový vnějšek, velký výběr obalů a lékařsky způsobilý silikon. Speciálně zhotovená keramická komora se skleněným povrchem se postará o nejefektivnější, čistý a hluboký žár.Mimo jiné má také OLED display pro nastavení přesné teploty k vaporizaci.


XXXX

33


BONGS / VAPORIZER

34

Amazing Smoking Experience They would make a wonderful couple but unfortunately they have a difficult relationship. We are talking about oil and bongs. Are you among those thousands of smokers out there who would just love to combine these two powerful and joyful principles? Good news: You can! Thanks to the ‚Blaze Glass‘ Oil Bongs. Coming in various stylish designs and with various additional functionalities they are not only pleasing for the eye, but also a true smoker’s delight of highest build quality. The core features are ‚Turbine Blades‘, Percolators, ‚Ice-Notches‘ or an additional diffuser. So exactly how does it work? The oil or essence is applied to a hot nail made of metal or glass. It instantly starts boiling but won’t splash in all directions thanks to a special closed construction that also keeps the valuable vapor inside the system. ‚Blaze Glass‘ offers three different types of these oil nails: Made of quartz (borosilicate) glass, stainless steel or Titanium, the most durable, reliable and by far most healthy material. Combined with the unique

Win a Vapulizer !

Want to win a vapulizer? All you have to do is select the HEMP FIVE character that you like best, and then let him/her utter some really hempa-licious words about the vapulizer. Character-specific words, of course. Each character may have his/her very own thoughts about the vapulizer, now. Find the fitting words. Send until 15th January up to 400 characters to info@hemp-five.com

Bet your ass, I am all for amazing experiences? Oil a-blaze, cool. feeling of these high-quality bongs an amazing smoking experience! Retail head shops can get ‚Blaze Glass‘ bongs directly from Near Dark Smoking Paraphernalia. www.blazeglass.com www.neardark.de

Řada olejových bongů od firmy „BlazeGlass“ nastavuje svým stylovým designem a rozmanitými vlastnostmi nová měřítka. Turbínové disky, cedníky, přihrádka na led nebo doplňovací rozptylovač jsou při tom důležitá hesla. Olejové písty jsou k mání v různém provedení. Velkoobchodníci je pobírají přes Near Dark.

Chcete vyhrát Vapulizer? Stačí vám k tomu vybrat si jednoho/jednu z pětice Hemp5 a vložit mu/jí do úst pár nevšedních, jedinečných a trochu konopných slov o Vapulizeru (max. 400 znaků). Najděte ta správná slova, upřesněte ,který charakter z Hemp5 to říká a pošlete to do 15.ledna 2014 na info@hemp-five. com


XXXX

35


SMOKING

36

Intoxicating, but less toxic

An interview with Alex from *lol* who introduced Tip Tubes about 15 years ago. When it comes to Tip Tubes, opinions differ. Some claim: �O �W L X J R ´)U E D H À V K�W V U H just reduce the effect!” What’s your comment? Well, they do reduce the effect – but only the harmful effect of the smoke! Tip Tubes filter the toxin out of the intoxicant, so to speak. That means that condensate and nicotine remain in the activated charcoal, the active substances do not. Would you say there is something like “healthy smoking”? No. Smoking is unhealthy and it always will be. However, smokers can reduce the amount of unhealthy stuff they inhale, for instance the amount of tar. Our Tip Tubes offer a good tool to do so.

Actually how did you come up with the idea? No matter if spliff or pipe – I always felt the smoke was way too hot. So I started looking for a possibility to make it cooler. Eventually I came up with the Tip Tube… that was about 15 years ago. So you actually invented them? Well, I would never claim that I’m the first one who had this idea - but my former company Dr. Donners Crazy Import was definitely the first one who introduced Tip Tubes to this scene. You are looking back on almost 15 years of experience with *lol* P W D :K V H E �X N 7 S L special? First of all, there is no plastic involved. For two good reasons: It’s shit for the environment and for your health. The two tiny caps of our tips are made of ceramics which guarantees straightforward handling. Last but not least, we always wanted to offer a quality product for a fair price. www.roll-lol.de

*lol* Tip Tubes

Bad toxics out, good ingredients in. By using Tip Tubes smoking doesn‘t get healthier, but less harmful. Někdo je z nich nadšený, někdo naopak tvrdí, že filtrují onou cennou účinou látku-o Tip-Tubes panují různé názory. Na dotaz odpovídá Alex z *lol*:“Jasně že filtrují účinné látky-ale jen ty škodlivé“ dodáva,“tér a případně nikotin zůstanou v aktivním uhlí, zbytek projde skrz“. Jemu samotnému byl kouř už dříve nepříjemně horký. Proto se rozhodnul už před 15ti lety zavést TipTubes. Zcela zbavené umělin nabízejí tyto bílé trubičky do dnes výbornou kvalitu za skvělou cenu.


XXXX

37


SMOKING

38

Mountain High Cones Cones® Pre-Rolled Papers Enjoy the thinnest smoking quality possible in its purest form! Natural Cones® Pre-Rolled Papers are unbleached, chlorine free. A purer and less processed ultra-thin paper unlike anything that you have ever seen or smoked before is what Arthur the owner of VANDENBERG SPECIAL PRODUCTS laughingly emphasizes when talking about his mountain high cones. His indeed because as he further tells us he „in fact invented these Cones® Pre-Rolled Papers already in 1994 when nobody in our branch even thought of it, it was unique for its time and especially the machine, the Mach 6 we had created, a centrifugal machine for filling Cones® Pre-Rolled Papers“. Specifically new features are that “it is unbleached and no chemicals are used to create the white colour of paper”. Furthermore, apart from slow burning time and no smell, an all-natural glue line, the paper has a natural tan colour and is so thin that you can see through it. All you taste is the tobacco, not the papers. More than anything else, its taste, taste, taste...”Fill them and you will know it.” www.mountainhigh.nl www.cones.nl

Mountain high, tan-colour, that‘s me! No, just joking. These cones are just what I need before partying, making it easy to roll when I am in a hury towards my next dance floor. Natural Cones Pre-Rolled Papers jsou nebělené a neobsahují chlor. Jsou čistší, minimálně ošetřené a ultratenké,jak jste je dosud ani neznali ani nekouřili, zdůrazňuje Arthur, majitel VANDENBERG SPECIAL PRODUCTS, když mluví o jeho Mountain High Cones. Jsou opravdu jeho, jak dále vypráví, protože to byl on, kdo v roce 1994 vynalezl Cones Pre-4Rolled Papers.“v době, kdy v tomto sektoru nikdo na nic podobného nemyslel, byli jedinečné, zej-

ména mašinka kterou jsme postavili-Mach6. Centrifuga na plnění Cones Pre-Rolled Papers. Hlavní novinkou je, že jsou nebělené a bělost papíru je dosažena bez chemikalií. Vedle pomalého ohořívání a téměř žádného zápachu, zcela přirozeného lepícího okraje a přirozeně nahnědlé barvy stojí za zmínku, že jsou tak tenké, že je skrz ně vidět. Pouze tabák, bez chuti papíru. Právě chut‘ je důkazem:“ Naplňte je a uvidíte“.


XXXX

39


SMOKING

40

ON BALANCE SCALES Dalman (Import & Export) Ltd is excited to present an innovative scale by On Balance: the MTT. This scale is available in 200g x 0.01g (MTT200) or 500g x 0.1g (MTT-500). It features an extra-large expansion tray that doubles as a lid, a blue backlit display, auto shut off and a stainless steel platform. You can check these out at Dalman‘s Expo 15 at Cannafest Prague. www.dalman.com info@dalman.com

RAW are the original unrefined rolling papers – blazing the trail for unrefined papers since 2004. This beautiful, translucent medium brown paper is the result of a blend of plant materials such as flax and hemp, granting a perfect burn rate and flavour (because it has virtually no own flavour). The unique Criss-Cross, run preventing HBI watermark sets RAW even further apart from other papers. For hemp enthusiast there is RAW ORGANIC, made from unrefined pure hemp and processed in an eco-friendly manner. www.rawthentic.com

Značka „RAW“ je synonymem pro pravé a nefalšované papírky a průkopník pro ostatní papírky bez přídavků. Pěkný, průsvitný a lehce nahnědlý papír se skládá z různých přírodních materiálů jako jsou například len a konopí. To zaručuje výborné ohořívání a perfektní chut‘. Pro konopné nadšence je tu „RAW ORGANIC“ .Tyto papírky jsou vyrobeny čistě z konopí a obzvlášt‘ vlídné k přírodě.

Cone Artist

This is da one piece without which, I could not do ma job. No scales, a whole lot of hassle, all da time. That‘ s why I use my On Balance‘s

Brothers & Sistas, these papers are the perfect wrapping for my harvest. Have you ever felt that rolling is not one of your strong points? Relax, sit down, and watch this video. Afterwards you‘ll certainly want this Cone Artist. In only 1 minute and 22 seconds, set in monochrome, no distracting colours, 2 hands moving at a leisurely pace using well-known paraphernalia show you how to roll perfect spliffs and blunts in 5 steps by applying this simply genial tool. Enjoy. www.coneartist.com


XXXX

41

Visit us at

or on Facebook


SPECIALS

42

Captain Mittelstrahl

The anti hero for all paranoids Is it a flying nutcase? A fluorescent party animal? No… behold of Captain Mittelstrahl! Supported by the infamous CleanU team he fights for privacy and security, working hard in the name of all flamboyant freaks of this planet. Like all super heroes Captain Mittelstrahl is a hybrid entity, a bio-tech mutant. One of his special powers is the ability to always excrete perfectly clean and healthy urine. It’s a synthetic brew that can be kept up to 3 years. Since more

than 6 years no doctor has ever complained about some abnormal components or values! Packed in neat little plastic bags that are easy to open and don’t even make a lot of noise, Captain Mittelstrahl has his synthetic urine always at hand, which is very handy as he is travelling a lot. Speaking of travelling: This is where the Paranoia Pack comes into play. Jetlagged by his transdimensional missions our super hero gets a little worried about trouble and hassle sometimes. So he carries an ingenious little package that can never be found, no matter if he passes a body scanner, if he’s robbed, down to the underwear, or searched. Made of durable, comfortable, washable fabric it’s the perfect hiding place… of course also matching the size of the urine packs mentioned before. Last but not least there is another mutant part on the body of Captain Mittelstrahl that makes him the James Bond among the go-getting super heroes: The Screeny Weeny. We are actually talking about a second wiener. Well, an incredibly realistic silicone model of his actual wiener that excretes perfectly clean urine whenever he gives it a slight pull. Developed by the scientists and the make-up artists of the CleanU team it was made to work just as straightforward and reliable as a real body part. As you can see: Captain Mittelstrahl is fun-loving and joyful as it can be, but dead serious when it comes to privacy and security. So whenever there might be trouble ahead on your way: Call the CleanU team and ask for his help!

www.captain-mittelstrahl.de www.cleanu.de

The Clean U antiparanoia pack has often helped me yet. Everyone should have a pack of synthetic urine with him. You never know ... Je to létající blázen? Fluorescentní partyzvíře? Ne, je to „Captain Mittelstrahl“! Podporovaný známým „CleanU Team“em bojuje za nápadné bohémy planety a jejich soukromí. Jako Biotech-Superhrdina má schopnost vylučovat absolutně čistou syntetickou moč. Zabalený do diskrétního plastového sáčku je na cestách vždy při ruce. Apropos cestování: zde přichází do hry „ParanoiaPack“. Unavený ze svých transdimenzionálních misí se náš superhrdina obavá stresu. Proto s sebou nosí svůj malý balíček, který nemůže být nalezen. Vyrobený z pohodlné a pratelné látky je to ideální skrýš, nejen pro zmíněný „Urinpack“. A jako přídavek: „ScreenyWeeny“, zcela realistická silikonová napodobenina penisu, která vylučuje čistou moč, jakmile se za ní lehce zatáhne. Jak vidíš: Na „Captaina Mittelstrahla“ je spoleh. Kdykoliv se tedy dostaneš do nepříjemností: zavolej „CleanU Team“.


XXXX

43


INTERVIEW

44

Steve Stoned

The creator of the HEMP FIVE characters Of course you know, who the father of Luke Skywalker is – but actually who created the HEMP FIVE? Meet Stefan Theurer, professional graphic designer, illustrator and caricaturist since more than 25 years. Based in South Germany he made himself a name in many different scenes, Steve Stoned being his alias for hemp lovers. His extensive portfolio includes book covers, illustrations for books, comics, cartoons, posters, game design, puzzle motives, characters and corporate identity. Enough said - lets have some words with this likable dude! Creating new characters all the time you must be an expert on the subject of charisma. How do you explain this phenomenon, how come that some people have plenty of it, others only few? Well, I think every human is born with certain traits. In this respect each and every character is oneof-a-kind, but at the same time it is connected to everything! After

birth we are shaped by education, by our environment, our life experience, etc. It’s a complex combination of these factors that creates what is referred to as “charisma”. Some people appear to be very open-minded, others overly analytic. So how do you manage to put all this into the picture of a character?

There are various factors, I think. One of them might be many years of experience with drawing and with people in general. Another one is that I am working as a caricaturist and speed painter since more than 10 years – so I learned pretty well to recognize a person, its profile and its traits. Would you describe your work�R X W Q L V D Z H Y U O �Á�" Definitely both! For instance the original idea of the HEMP FIVE characters came straight from the heart, so that’s intuitive. Later I worked rather technical, also using Photoshop for the final touches. So what’s your favourite HEMP FIVE character? Hum… maybe the young lady on the right side of the cover, I would really like to dance with her at some party! What kind of sketches can be found on your desk at the moment? At the moment I am working on the motives for an event, plus I am do-


STEVE STONED

45

ing the design for a new exhibition named “Purple Haze – A Phantastic Art Experience!” It’s both Sci Fi / Fantasy motives, actually my favourite motives… a whole galaxy full of fantastic possibilities.

vytváří něco, čemu se říká charisma. Někteří lidé se zdají být zcela otevření, jiní zase spíš věcní. �-�D N ]Y �O�i�G�i�ä W R K �O�H Y ä �F K Q R sjednotit do obrazu jednoho charakteru?

You are making a living as an artist, many people dream of that. Please comment on 3 of the most common stereotypes about this lifestyle! Cliché: You sleep off each and every day. Fact: My alarm goes off between 6 and 7 in the morning. Cliché: You are doing lots and lots of free arts. Fact: Lots and lots of contract work. Cliché: You are a party animal. Fact: I’m go partying only 2 – 3 times per month. www.phantastic-design.de www.stoned-design.de

Zajisté víte, kdo je otec Luka Skywalkera, ale kdo stvořil Hemp5? Je to Stefan Theuerer, profesionální grafický designer, ilustrátor a karikaturista již více než 25 let. Žije na jihu Německa a udělal si jméno na nejrůznějších scénách, jeho pseudonym jako milovník konopí zní „Steve Stone“. Jeho rozsáhlé portfolio obsahuje knižní obaly a ilustrace, comics, cartoons, plakáty, designy pro stolní hry, puzzle motivy, písemnosti a corporate identity. Nechme nás s tímto milým týpkem prohodit pár slov. �9 ë P ä �O�t�ä V L �W i�O�H Q R Y �p D �Q R Y p �V R E Q �V W L �P X V t�ä �W H G�\D V L �E ë W �H [S U �W Q D �W p P D �F K D U L �V P D �-�D N V L �Y \V ı�W O�X M�H ä �I H Q R P �p æ �H Q ıN �W H t�O�L G�p K R �P D M�t�Q D G�P t�U X M�L Q t�]D V H �S t�ä H �P p Q ı" No, myslím si, že se každý narodí s určitými vlastnostmi. Z toho hlediska je každá osobnost jedinečná a zároveň se vším spojená. Po narození nás formuje výchova, okolí, životní zkušenosti atd. Je to asi komplexní kombinace všech těchto faktorů, která

Myslím si, že jsou to dvě věci. Jedna by mohla být dlouhodobé zkušenosti s kreslením a obecně s lidmi. Ta druhá asi je, že pracuji už přes deset let jako karikaturista, díky tomu jsem se dost dobře naučil vnímat člověka a jeho vlastnosti. �å L M�H ä æ L �Y R W X �P ıO�F H K �R G�Q ı �O�L G�t�R W �P V Q t�0 R K �O�E \M�V L �V H Y \�M�i�Gı�L W N H �O�L ä p �N W H U p � �N R O�H P W R �K �æ L Y R W �Q t�K R V W �\O�X traduje? Klišé: Každý den se vyspíš! Realita: Budík mi zvoní mezi 6-7 hodinou! Klišé: Děláš hodně nezávislého umění! Realita: Děláš většinou smluvní práce! Klišé: Jsi partylev! Realita: Na party jdu maximálně 2-3krát do měsíce.


MOVIES

46

THE

MOVIE CHARTS Ted

Psyko Heiko ...love teddy bears

„Now if there‘s one thing you can be sure of, it‘s that nothing is more powerful than a young boy‘s wish. Except an Apache helicopter. An Apache helicopter has machine guns and missiles. It is an unbelievably impressive complement of weaponry, an absolute death machine.“ I laughed my ass off already during the first minutes of this movie! If you like the style of Seth MacFarlane, maker of American Dad and Family Guy, this is a must see. Ted, a little teddy bear awakes to life one morning to be the best friend of little John. But as they grow up together, their relationship changes. A childhood wish turns awkward… and extremely funny.

Jedno je jasné: není nic silnějšího, než sen malého kluka. Kromě vrtulníku Apache, smrtelného stroje ověšeného kulomety a raketami. Tento legrační film by jsi měl vidět, pokud máš rád styl režiséra filmu „Family Guy“ Seth Mac Farlanea. Jednoho rána se malý Teddy Ted probudí jako nový nejlepší přítel malého Johna. Vyrůstají společně a jejich dětský sen se stává prekérní-a moc vtipný. movies.universal-pictures-international-germany.de/ted pic: Universal Filme

Wanderlust

Jeevana ...like it nude

This movie shows the reasons why I still got a regular job – and it does so in a hilarious way! Wanderlust is the story of Linda and George, a well-situated couple from New York. All of a sudden they find themselves in economic trouble and spontaneously decide to drop out of society. They move to Elysum, a picturesque community of nudist dope smokers. Money, career and clothes are overrated anyway – or aren’t they? Slapstick comedy takes turns with winking irony about a lifestyle that is full of double standards.

Tento film ukazuje, proč se nevykašlu na mojí regulérní práci-a to absurdním způsobem.“Wanderlust“ je příběh Lindy a Georgedobře situovaného páru z New Yorku. Dostanou se do finančních nesnází a spontáně se rozhodnou začít nový život. Skončí v Elysum u hordy nahých zhulenců. Peníze, kariéra a oblečení jsou stejně jen pojmy, ne? Slapstick komedie plná ironie, která odhaluje dvojitou morálku jednoho životního stylu. www.universalstudiosentertainment.com/wanderlust pic: Universal Studios


MOVIES

47

Savages

Bob Ganja

...tell you what about drug cartels

Okay, I have to admit that I do identify a bit with the protagonists of this movie by legalization activist and director Oliver Stone. There is Ben, a peaceful Buddhist, and his brother in mind Chon. Together they grow some of the best weed ever smoked in the Laguna Beach area. Of course they soon rise the attention of the Mexican drug cartels and, oh boy, you know that means some bad trouble. Their mutual free-love girlfriend Ophelia gets kidnapped by the Mexcians. But the drug lords underestimate the power of friendship – a Babylon-busting force of nature!

Musím přiznat, že se ne tak uplně identifikuji s protagonisty tohoto filmu od režiséra a aktivisty pro legalizaci Olivera Stona. Mírumilovný buddhista Ben a jeho duševní bratr Chon pěstují tu nejlepší trávu, která se kdy v Laguna Bay hulila. Je celkem jasné, že se o tom brzy dozví mexický drogový kartel, a je také jasné, že to znamená jen jedno: problémy. Mexičané unesou jejich společnou přítelkyni volné lásky Ophelii. Ale drogový bossové podcení moc přátelství-explozivní přírodní sílu! movies.universal-pictures-international-germany.de/savages/ pic: Universal Picture

Project X

Mary Jane

...wants to make party

This movie is so silly it probably only works after having a good smoke – but in this situation I cried tears, honestly! It’s a movie about 4 young guys, you know, those who don’t have too many other friends and who don’t really have girls… losers. To finally change this situation they organize a huge party, everybody’s coming and it looks like they really made it – until things spin out of control. I like the handhold-camera documentary style, has a very fresh touch to it.

Tenhle film je až moc bláznivý, aby se na něj člověk mohl dívat střízlivý. Děj se točí kolem čtyř kluků typu žádný kámoši, žádný holky….prostě lůzři. Chtějí to změnit, proto upořádají velkou party. Vše se zdá být v pořádku, dokud se vše nevymkne kontrole. Líbí se mi ten dokumentární styl, s ruční kamerou, dává tomu osvěžující nádech. http://projectxmovie.warnerbros. com/savages/ pic: Warner Bros


SHOPS

48

Shop Guide

Head- / Grow- and Online Shops DE / PLZ 10000 Kaya Growshop

Schliemannstr. 22, 10437 Berlin +49 (0) 30 4478677 Grow, Head

Gras Grün

10999 Berlin, Oranienstr. 183 030 6113190, Grow, Books, Head www.grasgruen.de

Cheech Head/Growshop 45879 Gelsenkirchen, Kirchstr. 37 0209 148468, Head, Grow, Blacklight

DE / PLZ 50000 Echt Grandios

51545 Waldbröl, Kaiserstr. 34 www.echtgrandios.de, Head & Grow

DE / PLZ 60000

Sun Seed Bank

13347 Berlin, Amsterdamer Str. 23 +49 (0) 30 45606171, Head, Grow

Pegasus

Barnstorfer Weg 23, 18057 Rostock 0381-29641919, Head- & Growshop

DE / PLZ 20000 Bong Bong

Kieler Str. 563c, 22525 Hamburg 040-67381508 Head, Glasbläserei

Udopea Headshop 20357 Hamburg, Schanzenstr.95 www.udopea-hamburg.de

Headshop Bremen

28217 Bremen, Landwehrstrasse 89 www.headshop-bremen.de, Headshop

DE / PLZ 40000 Green Galaxy

Ringofenstr. 37, 44287 Dortmund www.green-galaxy.de, Growshop

Sitting Bull

48153 Münster, Hafenstr. 56 0251 522068, Grow, Head, Gifts

Neutral

60311 Frankfurt/Main, Fahrgasse 97 069-59609591, Head, Smart, Grow www.neutral-ffm.net

BONG Head-/Growshop 60594 Frankfurt, Elisabethenstr. 21 069-624242, Head, Grow, Smart www.bong-headshop.de

New Asia Headshop 68159 Mannheim, F1, 10 www.new-asia-headshop.de Head,Shishas,Absinth

DE / PLZ 70000 Planet Blunt

76646 Bruchsal, Wilderichstr.13-21 planet-blunt.de, Head- & Growshop

Udopea Hamburg Schanzenstraße 95, 20357 Hamburg Der freundliche Headshop in der Hamburger Schanze www.udopea-hamburg.de

DE / PLZ 80000 Hanf Lager

(2x in Ulm) Neue Str. 33 Zinglerstr. 1 89073 Ulm 89073 Ulm Head & Grow Shop , Headshop www.hanflager.de

Hemperium

das Hanf Restaurant Zinglerstr.1, 89073 Ulm Tel. : 0731 / 30 200 www.hemperium.de


XXXX

49


SHOPS

50

DE / PLZ 90000 Holzkopf

90403 Nürnberg, Albrecht Dürer Str. 35 0911 - 2857000, Spiel, Jonglier, Eso holzkopfnbg@arcor.de, Head, Grow

INZIDER

90402 Nürnberg, Vordere Sterngasse 26 0911-24927884, www.inzider.de

MiraculiX

Grünhaus AG

MiraculiX

INTERNET

6911 Lochau, Bregenzer Straße 49 www.miraculix.co.at, smart, head

6845 Hohenems, Friedhofstraße 7 www.miraculix.co.at, grow

Blumen per Lumen 1070 Wien, Neustiftgasse 88-90 www.blumenperlumen.at, Grow

8048 Zürich, Herostr.7 www.gruenhaus-ag.ch, Head,Grow

Günstiger Headshop 31135 Hildesheim, Roonstr. 19 www.smoketown.de, Head

Samenwahl.com

AUSTRIA

SWITZERLAND

www.samenwahl.com +34-637930569, Seeds

HUGS

Secret Nature GmbH

ZENTAURI

Der Head und Grow Supermarkt 2700 Wiener Neustadt, Wienerstr 115 www.hugs.cc, office@hugs.cc

Schall & Rauch im Zentrum 4020 Linz, Bethlehemstr.9 www.schall-rauch.at, Head, Grow, Shisha

Puff and Stuff

5020 Salzburg, Müllner Hauptstr. 12 www.puffandstuff.at, Head, Grow

3600 Thun, 3011 Bern secret-nature.ch, CD, Herbs, Smart

www.zentauri.de, alternative products

Hanf Tempel GmbH

www.azarius.net, herbals and more info@azarius.net

4056 Basel, St. Johanns-Vorstadt 18 www.hanftempel.ch, onlineshop

Werners Head Shop 8005 Zürich, Langstrasse 230 www.wernersheadshop.ch Head & Grow

Next Generation Head - and Growshop www.smokewelt.de smokewelt_add.indd 1

Azarius

send-a-seed.com Fine Seed Selection Bonus Seeds ab 42€ BstWert sales@send-a-seed.com www.send-a-seed.com

Thug Life, La Vida Loca, Pik As, Graffiti Cans and more...

10/28/2013 4:19:11 PM

• Free shipping on all orders above 50 euro • Europe’s largest vaporizer assortment • Website available in 4 languages


XXXX

51


52

XXXX

HEMP FIVE - Edition 1b - Cannafest Special  

new international hemp trade fair magazine Edition 2013-1b for Cannafest Prague ••• Top Product Guide for seeds, grow equipment, vaporizers,...

HEMP FIVE - Edition 1b - Cannafest Special  

new international hemp trade fair magazine Edition 2013-1b for Cannafest Prague ••• Top Product Guide for seeds, grow equipment, vaporizers,...