__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

Cruceiros do concello de Ribadavia 

INTRODUCIÓN    A riqueza artística do concello de Ribadavia xerouse no pasado do Ribeiro de Avia (GÓMEZ NIETO,  et  al.,  1996)  principalmente  polo  seu  viño  que  como  un  río  de  ouro  atravesou  a  comarca  nunha  época  de  gran  prosperidade  do  que  o  patrimonio  actual  é  vestixio  (MERUÉNDANO,  1915:  89).  Moitos  loaron  as  excelencias  do  viño  do  Ribeiro  como  Cervantes  na  obra  “El  Licenciado  Vidriera”  mencionando  expresamente o viño de Ribadavia ou Rosalía de Castro que cantaba as bondades do viño do Ribeiro  na súa obra Cantares Gallegos:    enche o xerro do canteiro,  e non enchas co da Ulla  que é tan sóo pra meter bulla  señón co aquel do Ribeiro.    Os  cruceiros,  obxecto  deste  estudo,  conforman  dentro  do  patrimonio  ribadaviense  un  conxunto  de  monumentos de grande interese, a pesar de que o número deles non é moi grande nin posúen unha  tipoloxía especial dentro da imaxinería galega (así non se observan aquí trazos específicos como por  exemplo,  os  denominados  de  capeliña,  GARCÍA  PERMUY,  1994,  nos  que  o  capitel  se  substitúe  por  unha pequena capela). Entre os debuxos de Prada Losada (1891‐1966) atopamos representados algúns  cruceiros  do  concello  de  Beade,  pero  ningún  de  Ribadavia,  de  onde  porén,  plasmou  evocadoras  panorámicas da vila.    Ribadavia  atópase  por  debaixo  da  media  de  cruceiros  por  concello  en  Galicia,  comunidade  na  que  estimamos,  en  base  a  traballos  como  os  de  ARRIBAS  ARIAS  &  BLANCO  PRADO  (1998  e  1999),  GARCÍA PATIÑO & JAR RAMOS (1998), PINO ÁLVAREZ in litt., RODRÍGUEZ PUENTES & ABAD  GALLEGO  (1990),  GRADÍN  (1996)  e  SÁNCHEZ  CORA  &  MARTÍNEZ  PLASENCIA  (1990)  entre  outros, una cifra superior aos 15.000 cruceiros.    Abordamos  a  catalogación  dos  cruceiros  de  Ribadavia  como  un  vehículo  para  a  súa  protección  facendo  fincapé,  na  liña  dos  últimos  inventarios  sobre  cruceiros,  naqueles  situados  en  lugares  públicos,  con  independencia  da  súa  titularidade,  e  daqueles  situados  en  lugares  privados  pero  que  non  sexan  de  construción  recente.  Como  excepción,  incluímos  un  cruceiro  emprazado  nunha  finca  privada, dada a súa singularidade, xa que é o único dos inventariados neste traballo que representa a  Virxe do Portal, patroa de Ribadavia.    AGRADECEMENTOS    Esta  obra  non  sería  posible  sen  o  esforzo  de  moitas  persoas,  ás  que  queremos  manifestar  a  nosa  gratitude.    Deixamos constancia do noso recoñecemento tanto pola súa colaboración no traballo de campo como  na  achega  de  documentación  a  María  Laura  García  Janeiro,  Francisco  Javier  García  Janeiro,  Camilo  Sotelo  Diéguez  e  Dolores  Sotelo  Sobrino.  É  preciso  mencionar  a  axuda  prestada  a  nivel  de  asesoramento  técnico  e  metodolóxico  por  Andrés  Pino  Pérez,  Juan  José  Pino  Pérez  e  Juan  José  Pino  Álvarez.    Non  queremos  esquecernos  do  esforzo  na  busca  de  cruceiros  levado  a  cabo  por  Alba  Pino  García,  autora tamén das fotografías deste traballo. Por último, salientamos a amabilidade e colaboración de  moitos habitantes da vila de Ribadavia e contorno, que sempre animaron o noso labor.    A todos, moitas grazas. 

13

Profile for Museo Etnolóxico Ribadavia

Cruceiros do Concello de Ribadavia  

Os autores do libro: "Cruceiros do Concelllo de Ribadavia" María Jesús García Janeiro e Rubén Pino Pérez, este último tamén editor, dan cons...

Cruceiros do Concello de Ribadavia  

Os autores do libro: "Cruceiros do Concelllo de Ribadavia" María Jesús García Janeiro e Rubén Pino Pérez, este último tamén editor, dan cons...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded