__MAIN_TEXT__

Page 1

Program september 2019

Mieczysล‚aw Ziomek / plรกtno, olej


Poľský inštitút v Bratislave Námestie SNP 27, Bratislava Hlavná stanica

Bratislavský hrad

Hlavné námestie

Dunaj

→ → výstavy → → koncerty → → prednášky → → kurzy poľštiny → → filmy → → divadlo →

→ knižnica → čitáreň → noviny → časopisy → informačné centrum → podpora akcií


Sereď Do 30. 9.

Samaritáni z Markowej

Bratislava 3. 9. / 17:00

Priateľstvo v Arkádii: Ľudovít Hološka, Mieczysław Ziomek

Bratislava 5. 9. / 17:00

Národné čítanie: Bruno Schulz

Dunajská streda 6. 9. / 20:00

Are you FREE?: Backspace

Bratislava 9. 9. / 17:00

Zajtra ideme do kina

Košice 9. 9. / 17:00 Bratislava 13. 9. / 18:00

Zápisky dôstojníka Červenej armády

Bratislava 10. 9. / 13:00

75. výročie vypuknutia Varšavského povstania a Slovenského národného povstania

Košice 10. – 15. 9.

Voicingers 2019

Košice 11. 9.

Trans/Misie: Poľský deň

Banská Bystrica 11. 9. / 17:00

Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny

Levice a okolie 11. – 15. 9.

Takí sme: ZPIT Ziemi Bolesławickiej


Bratislava 12. 9. / 18:00

Kacper Żaromski

Bratislava 12. 9. / 20:00

Polish Jazz – Neighbors from Firlej: Polmuz

Košice 12. 9. – 10. 11.

Od Lublinskej únie k Európskej únii

Košice 12. 9. – 10. 11.

More Poľska

Trenčín 14. 9. / 18:00

Sám na javisku: Krzysztof Rogacewicz: Kontrabasista

Bratislava 18. 9. / 17:00

Tadeusz Zasępa 1946 – 2016

Bratislava 20. 9. / 10:00 a 15:00

Komentovaná prehliadka výstavy Priateľstvo v Arkádii

Banská Štiavnica 20. 9. / 23:00

Nu Sound of Visegrad: Lonker See

Bratislava 26. 9. / 9:00

Poľsko-slovenská konferencia: 1989

Bratislava 26. – 27. 9.

LingvaFest’2019

Nitra 27. 9. / 19:00

Nu Sound of Visegrad: Spoiwo


Nitra 28. 9. / 18:30

Divadelná Nitra Komuna Varšava: Svätá Špageta

Bratislava 28. 9.

Biela noc 2019: Ziggurat Project

Bratislava 28. – 29. 9.

World Music Festival Bratislava: Wojciech Knapik

OZNAM Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2019/2020 „Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“ Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľského jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave! Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 85 € za semester a platí sa pred prvou hodinou. Kurzy sa začnú v prvom týždni októbra, presný harmonogram spolu s rozdelením skupín bude dostupný v priebehu septembra na internetovej stránke Poľského inštitútu www.polinst.sk. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 15 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@instytutpolski.org.


Samaritáni z Markowej Sereď Do 30. 9.

Múzeum holokaustu, Kasárenská 1005 www.snm.sk

Výstava Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej predstavuje dokumenty a fotografie zachytávajúce príbeh rodiny Ulmovcov a ďalších rodín z poľskej obce Markowa. V tejto obci v roku 1944 nemeckí vojaci zavraždili poľské rodiny spolu so Židmi, ktorých rodiny skrývali. V Markowej sa napokon podarilo zachrániť 21 Židov.


Priateľstvo v Arkádii: Ľudovít Hološka, Mieczysław Ziomek Bratislava 3. 9. / 17:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Maliarska výstava Priateľstvo v Arkádii, ktorú kurátorsky pripravila Ivana Moncoľová, predstavuje diela dvoch významných súčasných maliarov zo Slovenska a Poľska – prof. Ľudovíta Hološku (1943) a prof. Mieczysława Ziomka (1941). Expozícia odkrýva samostatné, dlhoročné autorské osobnosti, ktoré formovala stredoeurópska skúsenosť, podobná historická skúsenosť, ale aj obdobná názorovosť na médium maľby, ktorému sa venujú. Výstava potrvá do 30. septembra.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Národné čítanie: Bruno Schulz Bratislava 5. 9. / 17:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky. Minulý rok sme v Poľskom inštitúte čítali Predjarie Stefana Żeromského a tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda výber noviel od poľských autorov. My sme sa rozhodli verejne čítať novelu Môj otec vstupuje do hasičského zboru od Bruna Schulza zo zbierky Sanatórium v zásvetí. Ukážku prednesú lektori a študenti poľského jazyka. Následne sa bude premietať rovnomenné sfilmovanie (Sanatorium pod Klepsydrą) v réžii Wojciecha Hasa (1973, 119 min.). Celé podujatie sa uskutoční v poľskom jazyku.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Are you FREE?: Backspace Dunajská streda 6. 9. / 20:00

NFG klub, Korzo B. Bartóka 1 www.skjazz.sk

Na 19. ročníku medzinárodného festivalu Are you FREE?, ktorý sa zameriava na improvizovanú hudbu a free jazz, vystúpi aj poľská skupina Backspace. Hudobníci spájajú akustickú hudbu akordeónu a elektrických huslí s modernými technológiami. V ich tvorbe nájdeme prepojenie symfonickej hudby s minimalizmom, nordic new jazz, ambient, či elektro alebo house. Kapela sa predstaví v zložení: Zbigniew Chojnacki (akordeón/elektronika), Łukasz Czekała (husle/elektronika) a Marcin Albert Steczkowski (kornet/elektronika)


Zajtra ideme do kina Bratislava 9. 9. / 17:00

Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 18 www.kinomladost.sk

Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia 2. svetovej vojny sa uskutoční projekcia filmu Zajtra ideme do kina (Jutro idziemy do kina, rež. Michał Kwieciński, 2007, 101 min.). Snímka, ktorú pozitívne prijala kritika aj verejnosť, prináša romantický príbeh o mladých maturantoch, ktorých život plný radosti, prvých lások a pohodových prázdnin brutálne preruší vypuknutie vojny. Ich ďalšie životné plány a sny sa v okamihu stávajú minulosťou podobne ako ich Varšava, ktorá sa v tom období zvykla nazývať „Parížom severu“. Na plátne uvidíme zrekonštruované reálie Poľska z roku 1939 a najlepších mladých poľských hercov (napr. Julia Pietrucha, Mateusz Damięcki a i.). Film bude premietnutý s anglickými a slovenskými titulkami. Vstup na pozvánky.


Zápisky dôstojníka Červenej armády

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

och Poľ tor s es

inštitút ho u ké

Bratislava 13. 9. / 18:00

Východoslovenská galéria, Hlavná 27 www.teatr-studio.lt atie v pr duj i Po

Košice 9. 9. / 17:00

Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia 2. svetovej vojny sa uskutočnia 2 predstavenia v Košiciach (v rámci festivalu Trans/Misie) a v Bratislave Poľského divadelného štúdia „Teatr Studio“ z Vilniusu. Divadelná hra Zápisník dôstojníka Červenej armády vychádza z dramatických udalostí začiatku druhej svetovej vojny spojených s napadnutím Poľska sovietskou Červenou armádou. Inscenácia je predovšetkým psychologickým obrazom typického predstaviteľa sovietskej mentality v časoch stalinizmu, ktorý nie je schopný nezávislého myslenia, funguje mechanicky na základe strachu, poslušnosti, boľševickej ideológie a nenávisti k imaginárnym buržoáznym nepriateľom. Predstavenie je v poľskom jazyku.


75. výročie vypuknutia Varšavského povstania a Slovenského národného povstania Bratislava 10. 9. / 13:00 – 17:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a Varšavského povstania pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Poľský inštitút v Bratislave, Ústav pamäti národa a poľský Inštitút národnej pamäti odborný seminár pre historikov venovaný 75. výročiu oboch povstaní. Jeho súčasťou bude aj projekcia fabularizovaného dokumentu Cudzinci vo Varšavskom povstaní (Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim, rež. Małgorzata Brama, 2018, 40 min.). Vstup na pozvánky.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Voicingers 2019 Košice 10. – 15. 9.

Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 www.hevhetiafest.sk

Festival Voicingers On Tour prináša hudobné workshopy, ktoré vedú umelecky aktívni európski jazzmani. Sú určené pre amatérov aj študentov hudobných škôl a konzervatórií, pričom ich cieľom je prehĺbiť kontakt s vlastnou muzikálnosťou. Medzi lektormi sú aj traja renomovaní hudobníci – Grzegorz Karnas (spev, „spiritus movens“ Medzinárodného stretnutia kreativity, expresie a hudby Voicingers), Alan Wykpisz (kontrabas, jeden z najoceňovanejších jazzových hudobníkov mladej poľskej generácie) a Grzegorz Masłowski (bicie, absolvent Hudobných akadémií v Katoviciach a Krakove).


Trans/Misie: Poľský deň Košice 11. 9.

www.trans-misie.sk

Medzinárodný stredoeurópsky festival umenia Trans/Misie (8. – 14. 9.) mal premiéru minulý rok v Rzeszówe. Festival sa zakladá na prepojení všetkých zložiek umenia – divadla, opery, hudby, filmu až po výtvarné umenie, fotografiu, performance či nové média. Jeho súčasťou bude poľský deň s nasledujúcim programom: Majstri grafických dielní 11:00, Galéria Bašta Východoslovenského múzea, Hrnčiarska 7 Európska a poľská grafika 19. a 20. storočia zo zbierok Okresného múzea v Rzeszówe prezentuje portréty, obrazy a žánrové scény. Expozícia ponúka pohľad na rôznorodé grafické techniky, ktorými boli tvorené diela v 19. a na začiatku 20. storočia. Bienále divadelného plagátu 16:30, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 Bienále prináša prehľad plagátovej tvorby spojenej s prezentáciou divadelných predstavení, ale aj podujatí súvisiacich s divadlom za obdobie rokov 2017 – 2019.


Koniec a začiatok – soma 17:00, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2 Experimentálne tanečné performance divadla Teatr W. Siemaszkowej z Rzeszówa a nadácie Teatr O.de.la hľadá odpoveď na otázku, čo je nezávislé telo. Je to fyzické divadlo hľadajúce momenty autenticity v dekonštrukcii motorickej udalosti. Faust 17:00, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 Inscenácia v podaní divadla Teatr Przedmieście z Rzeszówa nie je klasickým spracovaním, ale dielo je prefiltrované cez autorské vízie režisérky. V predstavení sa miešajú elementy reálne a mystické a divák sa stáva svedkom vnútornej premeny bohatierov. M. Bulgakov: Majster a Margaréta 19:00, Historická budova ŠD, Hlavná 58 Divadlo Teatr W. Siemaszkowej z Rzeszówa uvedie aj inscenáciu s veľkou divadelnou škálou, ktorá je zároveň verná duchu románu. Obsahuje totiž všetky najdôležitejšie momenty majstrovského diela Majster a Margaréta, pričom zobrazuje aj základné konflikty dobra a zla, milosrdenstva a egoizmu. Koncert z tvorby S. Moniuszka 19:00, Dom umenia, Moyzesova 66 Podkarpatská filharmónia Artura Malawského predstaví diela poľského skladateľa Stanisława Moniuszka, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. V programe okrem iného


odznejú Mazurka z opery Halka, predohra k opere Verbum Nobile, árie z opier Strašidelný zámok, Hrabina, Halka, Verbum Nobile, ale aj známe piesne ako Krakowiaczek, Poznáš ten kraj a ďalšie. Lechaim! Koncert židovských piesní 21:00, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2 Małgorzata Pruchnik-Chołka, herečka divadla Teatr W. Siemaszkowej z Rzeszowa, zoberie divákov na sentimentálnu cestu plnú radosti zo života. V recitáli odznejú známe aj menej známe židovské piesne spievané po poľsky, ale aj v jazyku jidiš. Sprevádzať ju budú vynikajúci hudobníci Wojciech Front na kontrabase a Dariusz Kot na akordeóne.


Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny Banská Bystrica 11. 9. / 17:00

Múzeum SNP, Kapitulská 23 www.muzeumsnp.sk

Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny pripravilo Múzeum 2. svetovej vojny v Gdansku expozíciu Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny, ktorá pripomína jednotlivé udalosti spojené so začiatkom vojny. Výstava je zbierkou svedectiev o poľskom boji s totalitnými režimami, pričom zachytáva výnimočnú túžbu po slobode, heroizmus pri záchrane iných, hrdinstvo vojakov a civilného obyvateľstva, spájanie sa národov pri urputnom bojovaní či boj za slobodu iných krajín. Výstava potrvá do 10. októbra.


Takí sme: ZPIT Ziemi Bolesławickiej Levice a okolie 11. – 15. 9.

www.roslevice.sk

Na 12. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme sa v Leviciach a okolí predstaví množstvo folklórnych súborov nielen zo Slovenska. Do tohto regiónu zavíta aj poľský ľudový umelecký súbor ZPIT Ziemi Bolesławieckiej, ktorý je jedným z najstarších folklórnych súborov z bolesławického regiónu. FS sa predstavil nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí, a na jeho čele stojí Elżbieta Tor. Na festivale Takí sme súbor vystúpi hneď niekoľkokrát: v Leviciach (11. 9. / 15:30, Dituria SC | 13. 9. / 17:00, Námestie hrdinov), v Hronských Kľačanoch (12. 9. / 18:00, Dom kultúry), v Šahách (14. 9. / 10:00, Hlavné námestie), v Želiezovciach (14. 9. / 17:00, Nám. Sv. Jakuba) a Plášťovciach (15. 9. / 15:00, Dom kultúry). Festival organizuje Regionálne osvetové stredisko Levice.


Kacper Żaromski Bratislava 12. 9. / 18:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Kacper Żaromski, mladý poľský klavirista, predstaví v Bratislave klavírny recitál (Robert Schumann: Fantázia C dur, op. 17, Fryderyk Chopin: Nokturno H dur, op. 62 č. 1; Balada f mol, op. 52; Polonéza A dur, op. 40 č. 1.). Klavirista je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na 14. ročníku Medzinárodného fóra klaviristov Bieszczady bez hraníc v Sanoku (2019). Je tiež laureátom niekoľkých prestížnych poľských a zahraničných súťaží, napríklad Musica Classica v Moskve.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Polish Jazz – Neighbors from Firlej: Polmuz Bratislava 12. 9. / 20:00

Nová Cvernovka, Račianska 78 www.novacvernovka.eu

V rámci medzinárodného projektu Polish Jazz – Neighbors from Firlej, ktorý vznikol v spolupráci s Inštitútom Adama Mickiewicza, vystúpi v Novej Cvernovke hudobné zoskupenie Polmuz. Projekt vychádza zo zbierky archívnych nahrávok poľských ľudových piesní a gramofónových záznamov z prelomu 20. a 21. storočia. Hudobníci v svojej tvorbe predstavujú súčasné interpretácie ľudovej hudby z miest Śrem, Pleszew a Poznań. Skladby sú inšpirované archívnymi nahrávkami a spôsobom tvorby hudby z obdobia pred sto rokov, vytvárajú otvorené a neobmedzené jazzové kompozície s veľkou dávkou improvizácie, rituálneho tranzu a rozprávania založeného na poľskej ľudovosti. V roku 2018 vydali debutový album s názvom Drzewiej. Kapela vystúpi v zložení Michał Fetler (alto sax, baritone sax), Rafał Igiel (perkusie), Rafał Zapała (polivoks, elektronika) a Ksawery Wójciński (kontrabas).


Od Lublinskej únie k Európskej únii Košice 12. 9. – 10. 11.

Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu Mieru 2 www.vsmuzeum.sk

Poľské mesto Lublin sa stalo, vďaka uzavretej únii v 16. storočí, jedným zo základov moderného európskeho spoločenstva, ktoré je mozaikou mnohých národov a kultúr. Výstava ukazuje Lublin pri formovaní európskeho spoločenstva národov, ako aj v kontexte poľskej cesty k demokracii a integrácii s Európskou úniou. Východoslovenské múzeum v Košiciach Prezentuje aj jeho súčasnú podobu – ako mesto, v ktorom sa kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja história stretáva s modernosťou a tradičná kultúra s avantgardou. a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave vás pozývajúPoľskej na výstavu Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo republiky v Bratislave.


More Poľska Košice 12. 9. – 10. 11.

Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu Mieru 2 www.vsmuzeum.sk

Baltské more bolo pre Poľsko odjakživa kľúčové. Bolo oknom do sveta, umožňovalo obchodnú výmenu a rozvoj dôležitého hospodárskeho sektora krajiny, a tiež stimulovalo objavovanie nových kontinentov jeho obyvateľmi, a časom sa stalo aj obľúbeným miestom na relax a rekreáciu. Poľský Baltik je synonymom „mora“ možností: mora miest, prístavov, prírody a dobrodružstiev. Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave.


Sám na javisku: Krzysztof Rogacewicz: Kontrabasista Trenčín 14. 9. / 18:00

Klub Lúč, kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 3 www.monodrama.sk

Na 25. ročníku medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám na javisku nebude chýbať ani poľské zastúpenie. Festival bude hostiť divadelného a filmového herca Krzysztofa Rogacewicza, ktorý predvedie klasické predstavenie Patricka Süskinda s názvom Kontrabasista. Monodráma spája celú škálu ľudských pocitov a vzbudzuje v divákovi najhlbšie emócie radosti aj smútku. Hlavnou a jedinou postavou psychodrámy je muzikant – kontrabasista opisujúci svoj život. Najprv sa nám zdá byť úspešný, ale postupne odhaľujeme démonov, ktorí ho životom sprevádzajú.


Tadeusz Zasępa 1946 – 2016 Bratislava 18. 9. / 17:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

V druhej polovici septembra sa v Poľskom inštitúte uskutoční stretnutie spojené s projekciou filmu ako uctenie si pamiatky poľského kňaza a bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusza Zasępu. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ i publicista, ktorý sa zaoberal teóriou masmediálnej komunikácie. Neustále sa snažil o budovanie pozitívnych poľsko-slovenských vzťahov. Na stretnutí bude premietnutá dokumentárna snímka Pán rektor – Tadeusz Zasępa režiséra Matúša Demka (2017, 59 min.), s ktorým sa po premietaní uskutoční diskusia.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Komentovaná prehliadka výstavy Priateľstvo v Arkádii Bratislava 20. 9. / 10:00 a 15:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

V priebehu trvania výstavy Priateľstvo v Arkádii diel prof. Ľudovíta Hološku a prof. Mieczysława Ziomka sa uskutočnia komentované prehliadky, ktoré bude viesť historička umenia a kurátorka tejto výstavy Ivana Moncoľová. Komentovaná prehliadka expozície je určená pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, študentov Strednej umeleckej školy J. Vydru, študentov súkromných stredných umeleckých škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Nu Sound of Visegrad: Lonker See Banská Štiavnica 20. 9. / 23:00

Kultúre Centrum, Kammerhofská 1 www.nusoundofvisegrad.eu

Séria koncertov organizovaných v projekte Nu Sound of Visegrad pokračuje v septembri opäť s poľskou účasťou. Cieľom projektu je prezentácia modernej hudby na štýl nu jazz, elektronické fúzie či world music z krajín V4. Tento raz sa koncertu zúčastní poľská skupina Lonker See spájajúca space rock, psychedelic trance, jazz a ďalšie hudobné štýly. Prvý album kapele vyšiel v roku 2016. Skladby zo svojho najnovšieho albumu „One Eye Sees Red“ ako aj z tých starších odohrá v Banskej Štiavnici v zložení Bartosz Boro Borowski, Joanna Kucharska, Tomek Gadecki a Michał Gos.


Poľsko-slovenská konferencia: 1989 Bratislava 26. 9. / 9:00 – 18:00

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Pod záštitou Slovensko-poľskej komisie humanitných vied sa bude konať bilaterálna konferencia na tému priebehu udalostí roku 1989 a ich dôsledkov v Poľsku a v Československu (Slovensku). Predmetom budú najzávažnejšie procesy, udalosti a osobnosti, ktoré mali podiel na páde komunizmu a začiatku demokratických zmien v oboch krajinách. Súčasťou konferencie bude premietanie dokumentárneho filmu Stredná Európa ide na slobodu (Europa Środkowa idzie na wolność, 2012, 54 min.) režiséra Mirosława Jasińského. Vstup na pozvánky.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


LingvaFest’2019 Bratislava 26. – 27. 9.

Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta www.lingvafest.sk

LingvaFest’2019 je druhý ročník medzinárodného jazykového festivalu na Slovensku. Festival sa koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne pripadá na 26. septembra, no taktiež aj pri príležitosti toho, že rok 2019 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok domorodých jazykov. Medzi stánkami nebude chýbať ani Poľsko zastúpené Poľským inštitútom v Bratislave. V našom stánku získate okrem iného informácie o možnostiach štúdia poľského jazyka v rámci polonistických programov na Slovensku. Súčasťou festivalového programu budú prednášky, jazykové rýchlokurzy, tvorivé dielne či zaujímavý kultúrny program. Podujatie je spoluorganizované klastrom Eunic.


Nu Sound of Visegrad: Spoiwo Nitra 27. 9. / 19:00

Mariatchi, Mostná 35 www.tootoot.fm

Kapela Spoiwo vznikla v roku 2009. Od tejto chvíle rozvíja svoj charakteristický zvuk. Ide o inštrumentálnu skupinu, ktorá sa často prezentuje na hranici medzi filmovou a postrockovou hudbou. Presne nacvičené hudobné frázy kombinuje so živým improvizovaním. V Nitre vystúpi kapela v zložení: Piotr Gierzyński (gitara), Krzysiek Sarnek (bicie), Krzysztof Zaczyński (syntetizátor) a Patryk Piątkowski (gitara).


Divadelná Nitra

Komuna Varšava: Svätá Špageta Nitra 28. 9. / 18:30

Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo nám. 4 www.nitrafest.sk

28. ročník medzinárodného festivalu scénického umenia Divadelná Nitra sa bude niesť v duchu slobody získanej v roku 1989. Na divadelnej prehliadke nemôže už tradične chýbať ani poľské zastúpenie – tentoraz komédia Svätá Špageta režisérky Agnieszky Smoczyńskej v podaní divadelného súboru Komuna Varšava, ktorá originálnym spôsobom zobrazuje vyprázdnený partnerský vzťah moderných ľudí ako z príručiek na šťastný život. Keď totiž partneri zatúžia mať psa ako ďalšiu hračku, módny doplnok alebo kus živého nábytku bez toho, aby sa oň vedeli starať, je pravdepodobné, že to nedopadne dobre. Obzvlášť, keď tým psom je bulteriér.


Biela noc 2019: Ziggurat Project Bratislava 28. 9.

Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.bielanoc.sk

Biela noc premení ulice Bratislavy už po piaty rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami. Aktuálny ročník festivalu ponúkne aj mnohé sprievodné podujatia, a jedným z nich bude prednáška zoskupenia umelcov z krajín V4, ktorí predstavia Ziggurat Project (www.zigguratproject.com). Prednáška bude zameraná na poľský výskum, ktorý sa zaoberá neuropsychológiou umelca počas umeleckého výkonu.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


World Music Festival Bratislava: Wojciech Knapik Bratislava 28. – 29. 9.

Pálffyho palác, Zámocká 47 www.worldmusicfestival.sk

Medzinárodný festival World Music sa venuje ľudovej hudbe, etnojazzu v spojení s inými žánrami. Festival ponúka pestrý program spájajúci koncerty, tanečné vystúpenia, workshopy a filmy, ale aj medzinárodnú konferenciu za účasti významných profesionálov. Delegátom z Poľska bude Wojciech Knapik z festivalu Pannonica v Barciciach. Festival Pannonica prináša hudobný program s mnohými prvkami goralskej, slovenskej, rusínskej, maďarskej, balkánskej, cigánskej, židovskej, moravskej, a teda karpatskej kultúry.


FOCUS na: VÍKEND V LODŽI? JASNÉ! Chceli by sme vás pozvať do Lodže. Len na jeden víkend, a to 27. – 29. septembra 2019. Prečo práve do Lodže a prečo akurát v tomto termíne? Lodž, ktorá sa nachádza uprostred Poľska, sa môže pochváliť zaujímavou minulosťou. Je to mesto mnohých národov, kultúr a náboženstiev, ktoré získalo mestské práva až na začiatku 19. storočia. Preslávilo sa ako centrum textilného priemyslu, a vo svojom románe Zasľúbená krajina ho zobrazil aj Władysław Reymont, laureát literárnej Nobelovej ceny v roku 1925. Po prelomovom roku 1989 a páde textilného priemyslu Lodž dlho hľadala svoju novú tvár. Dnešná Lodž je symbolom úspešnej transformácie a revitalizácie bývalých priemyselných objektov, pričom je známa ako centrum kreatívneho priemyslu a technológií z budúcnosti. Zároveň však kultivuje pamiatku aj na svoju mnohonárodnú minulosť. Na konci septembra sa v piatok, sobotu a nedeľu 27. – 29. 9. na 72 hodín Lodž stane hlavným mestom komiksu a svetla. Práve vtedy sa totiž v Expo-Lodž uskutoční jubilejný 30. Medzinárodný festival komiksov a hier. Ide o najväčšie komiksové stretnutie v strednej Európe! Hoci sa bude niesť v znamení storo-


čia poľského komiksu, nebudú chýbať ani mnohí významní hostia zo zahraničia. Doteraz svoju účasť potvrdili napr. John Higgins, Mick McMahon, John Layman, autori a scenáristi komiksov Sudca Dredd. Ako špeciálni hostia sa predstavia autori portugalského komiksu z The Lisabon Studio (napr. Ricardo Cabral, Cyril Pedrosa či Nuno Saraiva). Pokiaľ ide o poľských komiksových tvorcov, už teraz sa môžete tešiť na manželov Grażynu a Zbigniewa Kasprzakovcov, autorov mnohých komiksov o histórii Poľska, či Bereniku Kołomyckú, autorku ostatného vydania Zaklínač. Dcéra plameňa. K tomu nebudú chýbať ani stánky poľských a zahraničných vydavateľov, komiksové antikvariáty, výstavy komiksovej tvorby a mnoho autorských stretnutí a odborných diskusií. Sprievodným podujatím festivalu bude výstava Umenie DC – Úsvit superhrdinov. Ide o prezentáciu vydavateľstva, ktoré v sérii Action Comics vytvorilo Supermana či Wonder Woman,


čím sa postaralo o revolúciu vo svete umenia, literatúry a filmu. Na expozícii v komplexe EC 1 sa objavia originálne kresby predstavujúce superhrdinov a superzločincov produkcie DC. Nájdete tu tiež originálne kostýmy z populárnych filmov DC, okrem iného slávny plášť Christophera Reevea z filmov o Supermanovi či kostým Wonder Woman, ktorý nosila Lynda Carter. V tento istý víkend sa Lodž počas Light Move Festival 2019 rozžiari mnohými svetlami. Festival prinesie iluminácie, inštalácie, animácie a priestorové ukážky, ktoré pripravili poľskí a zahraniční tvorcovia. Vo viac ako 30 miestach natrafíte na svetelné umelecké práce a diela. Na ulici Traugutta vznikne svetelný tunel Bifröst, a animácia Brave New City uvidíte na lodžskom Dome kultúry. Fantasticky vyzerá tiež projekt Keys of Light – inštaláciu a animáciu na cerkvi sv. Aleksandra Newského budú totiž ovládať… klaviristi.


Dovidenia koncom septembra v Lodži! Viac informácií: 30. Medzinárodný festival komiksov a hier https://komiksfestiwal.com/ https://www.facebook.com/FestiwalKomiksu Výstava Umenie DC – Úsvit superhrdinov https://www.ec1lodz.pl/aktualnosci/batman-wonder-woman-i-superman-w-ec1-lodz Light Move Festival http://lmf.com.pl/#/ https://www.facebook.com/LightMoveFestival


Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27 | P. O. Box 153 814 99 Bratislava +421 2 544 32 013 +421 2 544 32 030 program.bratislava@instytutpolski.org

Cześć, Prešov ! IV. Poľské dni Október 2019

Výstavy / Koncerty / Prednášky / Filmy / Prezentácie / Cestovný ruch Hlavní organizátori: • Poľský inštitút v Bratislave • Mesto Prešov • Katedra stredoeurópskych štúdií Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

PL-SK MESTO PREŠOV


fb: PolskyInstitutBratislava tw: @PLInstitutBrat

www.polinst.sk Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne: pon.-štv. 9:30 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00

! IV. Poľs

ove reš

dni v P ké


Ľudovít Hološka/ Baltik I., plátno, olej, 65x80 cm, 1990

SEPTEMBER 2019 | Poľský inštitút v Bratislave  

Program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2019

SEPTEMBER 2019 | Poľský inštitút v Bratislave  

Program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2019