Undervisningsforløb 2022-23 i Museum Sønderjylland

Page 1

OPLEVELSER FORDYBELSE LÆRING

UNDERVISNINGSFORLØB

2022-2023

ARKÆOLOGI · KULTURHISTORIE · KUNST · NATURHISTORIE

Museum Sønderjylland | Uddannelse og Læring | 2022


LÆRINGSLABORATORIET - NYHED FRA FORÅRET 2023 Læringslaboratoriet er vores særlige natur­ videnskabelige undervisningslokale og facilitet i Bevaringscenter Sønderjylland. I Bevaringscenteret opbevarer vi genstande, der er indleveret og registreret gennem flere hundrede år. Vores konservatorer og maga­ sinpersonale passer her godt på vores fælles kulturarv og genstande fra hele Sønderjylland. I Bevaringscenteret arbejder vi med genstande fra både kunst-, kultur- og naturhistorie og vi har her mulighed for at tilbyde en helt sær­ lig række forløb, hvor I kan komme ind bag kulisserne og se dette arbejde. Vi tilbyder skoleklasser på mellemtrinet og udskolingen samt ungdomsuddannelser undervisning, hvor vi anvender naturvidenskabelige metoder til at arbejde med genstandene i et praksisnært og autentisk undervisningsmiljø. Tilmeld din klasse allerede nu. Læs mere på www.msj.dk/Læringslaboratoriet og kontakt os på undervisning@msj.dk BEVARINGSCENTER SØNDERJYLLAND Voldbrovej 5, Brunde, 6230 Rødekro


BRUG MUSEERNE I UNDERVISNINGEN INDHOLD

Museum Sønderjylland tilbyder museumsunder­ visning til dagtilbud, grundskole og ungdoms­ uddannelser inden for fagområderne: Arkæologi, kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie. I undervisningsforløbene lægger vi vægt på høj faglighed, dialog, aktivitet, egen undring og for­­dy­belse. Undervisningen foregår i udstillinger, frilandsafdelinger og ude i kultur- og naturland­ skabet. Undervisningen afvikles altid på forskel­ lige niveauer med hensyn til klassetrin, forudsæt­ninger og eventuelle særlige hensyn. Normalt underviser vi mandag- fredag mellem kl. 9-14.

ARKÆOLOGI...............................................

4

MUSEERNE I TØNDER...............................

8

HØJER MØLLE............................................ 10 KULTURHISTORIE AABENRAA................. 12 CATHRINESMINDE TEGLVÆRK................ 14 KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT........ 16 GRAM LERGRAV......................................... 18 SØNDERBORG SLOT.................................. 20

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysnin­ger, særlige ønsker i forbindelse med et under­vis­ ningsforløb eller et samarbejde om udvikling af undervisning på et af vores museer.

EMNEKASSER ........................................... 23

Booking Book undervisning via www.msj.dk. Gå ind på ”Undervisning”. Her vælger du museum, dine elevers niveau, og dit fagområde, og du finder priser, uddybende information og forberedelses­ materialer. Send en tilmelding via formularen, så er du i kontakt med museumsformidleren. Du kan også ringe eller skrive direkte.

Entré Der er gratis entré til alle museer for under­ visningsinstitutioner med elever under 18 år inkl. deres lærer. Undervisningsforløb er der gebyr på. Hvis i besøger vores museer på egen hånd er det en god idé at melde jeres ankomst inden besøget. Find alle forløb, priser og tilmelding: www.msj.dk

Vores museumsformidlere: Arkæologi Aabenraa Kulturhistorie Kunstmuseet Brundlund Slot Cathrinesminde Teglværk Gram Lergrav Højer Mølle Museerne i Tønder Sønderborg Slot Bevaringscenter Sønderjylland

Merete Essenbæk Arne Reggelsen Bente Sonne Arne Reggelsen Asbjørn Holm Lars Nielsen Lars Nielsen Arne Reggelsen Merete Essenbæk

3

mees@msj.dk arre@msj.dk beso@msj.dk arre@msj.dk asho@msj.dk lani@msj.dk lani@msj.dk arre@msj.dk mees@msj.dk

Tlf. 3080 2687 Tlf. 3080 2688 Tlf. 3080 2737 Tlf. 3080 2688 Tlf. 5116 4870 Tlf. 3080 2693 Tlf. 3080 2693 Tlf. 3080 2688 Tlf. 3080 2687


ARKÆOLOGI 200 jernalderkrigere. Museet har også stuer og værksteder fra 1800-tallet og I kan besøge en købmandsbutik fra 1930 og gå på opdagelse i museets frilandsmuseum.

I Haderslev ligger Sønderjyllands arkæologiske museum. Museet viser fund fra den ældste stenalder til middelalderen. I kan bl.a. møde Danmarks ældste grav og læse historien om Danmarks længste bronzealderhus. Finde det største fund af guld fra 300-tallet og våben efter

ARKÆOLOGI · Dalgade 7 · 6100 Haderslev

Fra stenalder til vikingetid Daginstitutioner - grundskole - ungdomsuddannelser Dette er den klassiske omvisning med prøv-selvaktiviteter og dialog! Eleverne skal se Danmarks ældste grav, gå på opdagelse mellem sværd og lanser fra jernalderen og finde ud af, hvad for­ skellen var på rig og fattig for 2000 år siden. Der kan bestilles omvisninger om mange forskel­ lige emner f.eks.: Død og begravelser gennem 10.000 år, middelalderens borge og oldtidens landbrug. Kontakt os og sammen finder vi tema, niveau og aktivitet. Hvornår: Året rundt. Tirsdag – fredag Varighed: 1-1,5 time

I nissernes fodspor & mor Almas bagedag Dagtilbud - indskoling Følg i museumsnissernes fodspor rundt på museet. I skal være med til at åbne dagens låge, se nissernes loft, høre om julen i gamle dage og vi skal lave brunkagedej til bagning derhjemme. Turen sluttes af med en fælles julehistorie, sang og gamle julelege. Hvornår: November – december. Mandag – fredag Varighed: 2 timer

4


Daggert, hellebard og nyredolk Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser Med udgangspunkt i museets særudstilling om middelaldervåben fra 1500-tallet går vi tæt på middelalderens krigsmaskine. Emner som hvem var krigeren og hvem havde magten, krigsteknik og våbentyper diskuteres. Naturligvis skal vi også selv afprøve krigsteknik i form af middelalderlig stokkekamp eller at slå hinanden ihjel i middelalderlige brætspil. Hvornår: August 2022 – januar 2023 Varighed: 2 timer

Med vandrestav og grydeske gennem middelalderen Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser Dagen begynder med en fortællende vandring gennem Haderslevs middelalderlige bykerne, som ender ved museet. Her skiftes vandrestaven ud med grydeske og forklæde. I museets bulhus laver vi et måltid over det åbne ildsted. Eleverne skal bruge opskrifter fra det finere middelalder­ køkken men også servere sild, brød, og grød, som stod på bondens bord for 500 år siden. Hvornår: April – november. Tirsdag – fredag Varighed: 4 timer

Bag museets kulisser Eleverne får indblik i en helt særlig verden og ser, hvad museet og arkæologerne gør ved de ting, som de har fundet på en udgravning. Først besøger vi magasinerne og udstillingerne. Eleverne skal herefter arbejde med en arkæologisk udgravning og finde ud af, hvad det er, arkæologerne har fundet. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 3 timer

5


UNDERVISNING UDEN FOR MUSEETS VÆGGE Hvornår: Bedst april – november. Mandag – fredag

Arkæolog for en dag Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser Eleverne bliver vist rundt på en udgravning og instrueret i at gå med metaldetektor og skal derefter selv ud på marken for at finde metal. Undervejs vil der være små workshops om flint, keramik og tidsbestemmelse af genstande. Hvis det er muligt, vil eleverne få lov til at grave sammen med udgravningens arkæologer.

Kultur- og naturcykelture Mellemtrin - udskoling

Varighed: 3 timer

Vi har tre ture: • Haderslev Tunneldal - med besøg bl.a. ved middelalderborgen Tørninghus og elværket Christiansdal. • Hjartbroskov - hvor der er fokus på fortids­ minder og istidslandskabet. • Løjtland syd - hvor vi besøger de gamle kaptajns­gårde og har fokus på nyere tids historie omkring Aabenraa. Turene er ca. 15-25 km og kan tilrettelægges med start og slut ved den enkelte skole. Varighed: 5 timer

6


Byvandring i Haderslev Mellemtrin – udskoling - undgdomsuddannelser På vores tur gennem byens gader er der fokus på de huse og gader, som lå i byen i middelalderen og frem til ca. 1800. Byvandringen, der er ca. 2,5 km lang, er krydret med opgaver og smagsprøver undervejs afhængig af målgruppens forudsætninger. Varighed: 2 timer Kom skal vi lege? Indskoling - mellemtrin Skolen eller museets græsplæne er dækket op med 30-50 gamle lege fra renæssancen, middel­ alderen eller tipoldemors tid.

I smedens værksted Mellemtrin

Varighed: 2 timer

Eleverne arbejder som smedelærlinge i museets smedje fra 1800-tallet. Forløbet er for små grupper af børn. Kan kombineres med forløbet ”Kongelig føde og bondemad”. Varighed: 3 timer Kongelig føde og bondemad Mellemtrin – (udskoling) Med udgangspunkt i opskrifter, husgeråd og ingre­ dienser fra middelalderen fremstiller eleverne et fælles måltid i museets lille bulhus. Varighed: 3 timer Farvel til kødet Indskoling – mellemtrin Dette forløb handler om fastelavnen, som den blev fejret indtil midt i 1800-tallet. Vi laver faste­ lavnsris, bider til bollen og høre om fasten. Varighed: 2 timer

7


MUSEERNE I TØNDER Museerne i Tønder omfatter hele 4 museer. På Kulturhistorie Tønder kan man opleve det gode håndværk og den rigdom, der udsprang af Tønders placering som havne- og handelsby ved Vadehavet. Gå på opdagelse mellem sølv, møbler, hollandske fliser og tag et kig ind i de gamle autentiske fængselsceller. Kunstmuseet i Tønder byder på skiftende udstil­ linger om dansk og nordisk kunst fra det 20. og 21. århundrede. Vandtårnet ved siden af museet rum­

mer møbeldesigneren Hans J. Wegners ver­dens­ berømte stole. På turen op i Vandtårnet kan man afprøve dem. Øverst oppe kan man nyde den stor­ slåede udsigt over byen og det flade marsklandskab. På gågaden i Tønder By ligger det smukke Drøhses Hus, som er opført i 1672. Ud over husets mange detaljer og imponerende bygningshåndværk, kan man se udstillingerne med de berømte tønderkniplinger. MUSEERNE I TØNDER Wegners Plads 1, 6270 Tønder

Hollandske fliser Indskoling

Wegners stole Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser

Eleverne introduceres til de mange forskellige og ret unikke hollandske fliser, der har prydet mange hjem på Vadehavskysten. På museet går eleverne på opdagelse i flisernes mange motiver. De skal digte historier om fliserne og som en særlig aktivitet male deres egne fliser.

H. J. Wegner er født i Tønder og internationalt kendt for sit arbejde som møbelarkitekt. I udstil­ lingen i Vandtårnet får eleverne et indblik i hvilke tanker Wegner gjorde sig omkring stolene. De skal bl.a. afprøve stolene og udvælge deres favoritstole ud fra kriterierne: Materiale, komfort og design.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 3 timer

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 3 timer

8


VI UNDERVISER OGSÅ I KUNST Kunstmuseet i Tønder og Drøhses Hus har skiftende kunstudstillinger. Se udstillingerne på egen hånd eller book en omvisning. Find flere oplysninger om udstillingerne på msj.dk/udstillinger Udstillingen ”Angst” handler om, hvad vi er bange for. I udstillingen bliver emnerne krig, klimakrise, migration og pandemier sat på plakaten – alle kriser som for ganske nyligt har ramt Europa. I forbindelse med udstillin­ gen vil der være materiale, som kan under­ støtte samtaler mellem eleverne om angst.

Kniplinger Mellemtrin - udskoling Eleverne hører historien om kniplingeindustrien, som spillede en afgørende rolle i Tønders historie gennem 300 år. I undervisningen er der fokus på, hvad kniplinger er, og hvordan håndværket havde indflydelse på samfundsstrukturen. Efter aftale kan eleverne skabe deres eget kniplingedesign og prøve at kniple sammen med professionelle kniplersker.

Udstillingen kan ses og materiale kan afhentes på museet indtil 23. oktober 2022.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-2 timer Jeg bor ved Vadehavet Indskoling - mellemtrin - udskoling Eleverne kommer tættere på det helt særlige ved Vadehavet gennem fire specifikke forløb. 1. klasser besøger Højer Mølle, hvor de lærer om møller, teknologi og vindkraft. 2. klasser besøger Kulturhistorie i Tønder og får alt at vide om hollandske fliser. 5. klasser tager på vandretur i marsken for at blive klogere på marsklandskabet. 6. klasse tager i Tønder Vandtårn og arbejder som møbelarkitekter i Hans J. Wegners fodspor. Forløbene bookes hver for sig og er GRATIS for grundskoler i Tønder Kommune. Læs mere på www.msj.dk/undervisning

9


Fra korn til mel Indskoling Eleverne introduceres til møllen og møllerens forskellige arbejdsopgaver. Eleverne ser, mærker, smager og hører om de forskellige kornsorter. De maler korn til mel og valser deres egne havregryn, som de kan tage med hjem. Selvfølgelig skal de også med helt op i toppen af den 22 m høje mølle. Hvornår: Marts – oktober. Mandag – fredag Varighed: 3 timer

HØJER MØLLE På kanten af Vadehavet og Nationalpark Vade­ havet ligger Højer Mølle. Den er Nordeuropas højeste hollændermølle og fungerer stadig. Book et forløb og oplev teknikken og de forskel­ lige funktioner på møllens syv etager og nyd den storslåede udsigt over marsklandskabet oppe fra møllens omgang. Udstillingen i møl­ lens magasinbygninger er en introduktion til Tøndermarsken, og er et godt udgangspunkt for vandreture ud i et af Danmarks mest sær­ prægede kultur- og naturlandskaber. Udstillin­ gen indeholder også et ”klimalab”, hvor man interaktivt kan skabe sit eget marsklandskab. HØJER MØLLE · Møllegade 13, 6280 Tønder

Vadehavet i en kurv Grundskole - ungdomsuddannelser Eleverne kommer ud på en sanke- og vandretur, hvor der skal indsamles planter og urter til et mål­ tid. Undervejs får eleverne kendskab til Vadehavets spiselige planter, og de får et indblik i Vadehavets naturoplevelser og historisk viden om området. Når maden er sanket, tilberedes den over bål til et måltid, som det kunne have set ud i 1800-tallet. Hvornår: Maj – september. Mandag – fredag Varighed: 3-4 timer

10


Tegn og regn i marsken Mellemtrin Tag klassen med på en 4,5 km vandretur i marsk­ landskabet bag digerne syd for Højer. Undervejs vil eleverne gå på forskellige diger, se pumpesta­ tioner, afvandingskanaler og sluser. Vi fortæller historier om kulturlandskabet, bagvand og stormfloder. På turen vil eleverne blive udfordret med opgaver, der tager udgangspunkt i fagene billed­ kunst eller matematik. I vælger selv ved tilmelding. Hvornår: April – oktober. Mandag – fredag Varighed: 3 timer

11


KULTURHISTORIE AABENRAA hundrede år var livsgrundlaget for Aabenraa By. Undervisningsforløb på Kulturhistorie Aabenraa bestilles helst 14 dage før afvikling. I er selvfølgelig altid velkomne på egen hånd i udstillingerne.

Aabenraa var i et par hundrede år en stor og vigtig søfartsby i Sønderjylland. På museet kan man der­ for opleve mange fortællinger og genstande fra søfartens spændende verden og sejladsen på de syv verdenshave, der tit kunne være både dra­ma­ tisk og farlig. Undervisningen tager udgangs­punkt i den verdensomspændende søfart, der i flere

KULTURHISTORIE AABENRAA H.P. Hanssens gade 33, 6200 Aabenraa

Søfart på iPad Mellemtrin - udskoling – ungdomsuddannelser Med forløbet ”Søfart på iPad” arbejder eleverne på egen hånd i museets udstillinger. Gennem fortællinger, tekster og genstande kommer eleverne tættere på personer, der var knyttet til søfarten og Aabenraa. Hvornår: Året rundt. Tirsdag – fredag Varighed: 1-1½ time

Byvandring i en gammel søfartsby Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser I Aabenraa er sporene efter byens vigtigste erhverv søfarten stadig tydelige. På en byvandring prøver vi at finde steder, navne og begivenheder, der fortæller om Aabenraa som søfartsby. Hvornår: Året rundt. Tirsdag – fredag Varighed: 1-1½ time

12


Ohøj landkrabber Dagtilbud - indskoling I 1800-tallet udviklede Aabenraa sig til en af Danmarks største og vigtigste søfartsbyer. I forløbet fortælles om udviklingen fra lokal kyst­ sejlads til verdensomspændende langfart. Det er en fortælling om fascinerende eventyr, barske og hårde hverdage og frygt for pirater og forlis. Hvornår: Året rundt. Tirsdag – fredag Varighed: 1 time Genforeningens pris Udskoling og ungdomsuddannelser Undervisningen tager afsæt i særudstillingen om de personlige og politiske valg og dilemmaer, som H. P. Hanssen, der var arkitekten bag Genfore­ ningen 1920, måtte tage. Vi diskuterer valgene ud fra de forudsætninger, der var for 100 år siden, og eleverne kommer på banen med, hvad de ville have gjort, hvis de skulle vælge. I undervisningen berøres emnerne: demokrati, politik og magt. Hvornår: Indtil 31. oktober 2022. Mandag – fredag Varighed: 1-1½ time

13


CATHRINESMINDE TEGLVÆRK andre ord lagt op til nogle anderledes og indsigts­ givende forløb, som sluttes af med et måltid mad fremstillet over ildkomfuret i det gamle køkken.

Cathrinesminde Teglværk startede produktionen i 1732, og de sidste mursten forlod værket i 1968. Herefter forfaldt bygningerne, men genopførtes i årene 1986-1993. Samme år oprettes Cathrines­ minde Teglværksmuseum og museets historiske værksted, hvor elever kan opleve og afprøve for­ skellige sider af teglværksarbejdet.

Begge forløb omfatter en mindre guidet tur rundt på teglværket. Vil man se alle udstillingerne skal man booke det separat på tlf. 6537 0803 eller cathrinesminde@msj.dk.

Undervis­nings­forløbene afspejler dels de voksnes arbejde på et teglværk, dels hvorledes børnearbejde i gamle dage var en nødvendighed. Der er med

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7, 6310 Broager

Børn omkring et teglværk Mellemtrin - udskoling I forløbet er eleverne delt i et pige- og et drenge­ hold. Undervisningen tager udgangspunkt i nogle børns livsvilkår omkring år 1900, hvor deres forældre arbejdede på et teglværk. Pigerne laver mad og vasker tøj. Drengene udfører forskelligt forefaldende arbejde - f.eks. hugger brænde og kører teglsten ind i ringovnen. Dagen sluttes af med at vi spiser det mad pigerne har lavet. Hvornår: April – oktober. Mandag – fredag Varighed: 4 timer

14


En dag i leret Udskoling I forløbet er eleverne delt i et pige- og et drenge­ hold. På egen krop opleves hverdagen, som den formede sig for en arbejderfamilie på et teglværk omkring år 1900. Drengene arbejder i produktionen med at fremstille mursten og kører dem til tørre­ laden mv. Pigerne er i hjemmet, hvor de står for madlavningen mv. Der tales om kønsroller, indu­ strialiseringen og arbejderklassens vilkår under­ vejs i forløbet. Forløbet sluttes af med spisning. Hvornår: April – oktober. Mandag – fredag Varighed: 4 timer

15


KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT Slottet ligger i en dejlig skulpturpark, og året rundt, tilbydes forløb om skulpturer. Museets fangekælder er ligeledes et godt udgangspunkt for undervisning hele året.

På kunstmuseet i Aabenraa skifter særudstil­ lingerne hen over året, og vi har altid et aktuelt undervisningstilbud, som knytter sig til udstil­ lingerne. De fleste undervisningsforløb på Brundlund er delt op i en dialogbaseret rund­ visning og et værkstedsbesøg, som understøtter hinanden. Alle forløb tilpasses målgruppen.

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa

Skulpturværksted - sprællevende skulptur Dagtilbud - grundskole - ungdomsuddannelser Museets skulpturpark er fyldt med billedhugger­ kunst. Eleverne tages med ud i skulpturparken, hvor de leger og taler sig frem til en viden, forstå­ else og oplevelse af forskellige typer skulpturer. Herefter følger et værkstedsforløb, hvor eleverne modellerer en figur ud fra de erfaringer, de har fået i undervisningens første del. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 2-3 timer

Spiril Spirol Spiraler Billedkunstneren Ragna Wehding har taget ud­ gangspunkt i trapperne på slottet, der er formet som en spiral. Gennem dialogbaseret rundvis­ ning i udstillingen kommer eleverne tættere på den moderne installationskunst og spiralens betydning i natur og kultur. Til sidst får de mulighed for selv at arbejde kreativt med den universelle form i museets værksted. Hvornår: August – september 2022 Mandag – fredag Varighed: 2 timer

16


Fanget eller fri – før og nu Dagtilbud - grundskole - ungdomsuddannelser

Vilde valgplakater Udskoling – ungdomsuddannelser

I slottets fangekælder fortælles historien om Røde Anders, der var fange på slottet i 1700-tallet. Der samtales om frihed og fangenskab, før og nu. Bag­efter arbejder eleverne kreativt med fæng­ sels­temaet. I undervisningen indgår forskellige værker, der handler om frihed og fangenskab bl.a. et værk af kunstneren Kristian Dahlgård, som er skabt til Kunstmuseet Brundlund Slot.

En lille pop-up udstilling med kopier af afstem­ ningsplakater fra 1920 er udgangspunkt for under­ visningen. Eleverne analyserer plakaterne med blik for virkemidler og billedsproglige nuancer. Eleverne prøver at tolke plakaterne og lærer om forskellen på beskrivelse og fortolkning. Hvornår: Hele året. Mandag – fredag Varighed: 1-2 timer

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-2 timer

Francisca forever Grundskolen Francisca Clausen gik foran med spændende billedkunstneriske eksperimenter i 1920’erne og 1930’erne. På museet er der mange værker af Franciska Clausen. I undervisningen skal eleverne arbejde eksperimenterende med de elementer, som Franciska benyttede sig af f.eks. cirkler, firkanter, form og fantasi. Hvornår: Fra maj 2023. Mandag – fredag Varighed: 1-3 timer. Sønderjyske kunstnere i guldalderen Udskolingen

JES – jeg kan tegne Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser

Museet har mange fine guldalderværker f. eks. C.W. Eckersberg og O.D. Ottesen, der egner sig til at bringe udskolingseleverne tættere på guld­ alderen gennem den originale billedkunst. Forløbet består af dialogbaseret rundvisning i udstillingen med opgaveark og evt. værksteds­ besøg, hvor eleverne fordyber sig i billedkunst­ neriske detaljer fra tiden.

Undervisningen begynder i udstillingen om maleren og tegneren Jes Jacobsen og foregår via dialog og øvelser med blyant og papir. Bagefter følger et værkstedsbesøg, hvor eleverne prøver forskellige tegnemåder og tegneredskaber, som sætter Jes Jacobsens tegninger og tidsånden i perspektiv.

Hvornår: August – december 2022 Mandag – fredag Varighed: 1-2 timer

Hvornår: 13. oktober 2022 – 23. april 2023 Mandag – fredag Varighed: 2 timer

17


GRAM LERGRAV Forløbene er tilrettelagt til fem forskellige niveauer fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne inkl. forløb til specialområdet.

Museet har en enestående samling og udstilling af fossiler fra epoken Miocæn, som alle er fundet i Lergraven. De mange fossiler danner baggrund for undervisning om f.eks. evolution, havpattedyr, marine økosystemer og geologisk tid. Der findes et væld af fossile marine dyrearter som kan iagt­ tages på helt tæt hold i udstillingen.

Alle hold kan få en introduktion til museet, fossiler, evolution, hvaler og geologisk tid og der er mulig­ hed for at lave særlige evolutionsforløb og istidsog landskabsforløb. Vi åbner gerne museet for jer i vinterperioden, hvor der er lukket for andre gæster.

Når I besøger Gram Lergrav har I mulighed for at være med til en geologisk feltundersøgelse, hvor alle alderstrin kan være med - hele året rundt!

GRAM LERGRAV - Palæontologi & Naturhistorie Lergravsvej 2, 6510 Gram

Med palæontologen på arbejde Ungdomsuddannelser I lergraven kommer I til at udføre en praktisk og geologisk feltundersøgelse på et profil fra sen Miocæn, hvor der er et stort indhold af fossiler, som er videnskabeligt værdifulde i palæontolo­ giske studier. Bagefter skal vi arbejde systematisk med fossilerne, den geologisk tid og anvendelses­ orienteret praktisk håndtering/konservering af fossilerne. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: Min. 3 timer inkl. spisepause

Døde dyr i leret Indskoling Forløbet begynder med en fortælling om jagten på de døde dyr i lergraven. Iført gummistøvler går vi i lergraven, og her hjælper vi hinanden med at finde de døde dyr, som ligger gemt i den gamle havbund. Tilbage på museet, rengør vi udstyret og undersøger vores fund. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1,5-2,5 timer inkl. spisepause

18


Geologisk feltundersøgelse Udskoling

Fossiljagt for børn Dagtilbud

Forløbet er tilrettelagt som en geologisk felt­ undersøgelse, hvor vi skal arbejde med en hypo­ tese, praktisk graveteknik, håndtering af fossiler og eksempler på evolution. I får først en rund­ visning, hvor vi i fællesskab laver en naturviden­ skabelig hypotese om, hvor fossilerne kan være kommet fra. Bagefter undersøger vi, om hypo­ tesen kan bekræftes gennem observationer og erfaringer i lergraven.

Kom med på en helt særlig aktivitet i børnehøjde med de ældste børn i dagtilbud. Børnene får et sanseligt og lærerigt første møde med ler, mudder og fossiler. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-1½ time inkl. spisepause Masseuddøen - Hvornår var det nu det var? Indskoling - mellemtrin – udskoling

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 2-3 timer. inkl. spisepause

Dette er et grundlæggende forløb, hvor vi arbe­ jder med evolution og masseuddøen på vores planet Jorden og anvender fossiler og døde dyr til klassifikation. Vi tager udgangspunkt i hvaler og andre marine dyr og laver forløbet på flere niveauer, og derfor kan både indskoling, mellem­ trin, udskoling og sp-klasser/hold være med. Eleverne skal selv være aktive i mindre grupper og arbejde med praktiske opgaver på museet. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 2 timer

Hvaler i leret Mellemtrin

Slem med forskerne Mellemtrin - udskoling

Vi skal på en geologisk feltundersøgelse, hvor vi bl.a. skal arbejde med fossiler og praktisk arbejde i felten. Når I ankommer til museet, får I først en lille rundvisning. Vi fokuserer på geologisk tid, og vi skal undersøge nogle af de mange dyr, som ligger gemt i den gamle havbund. Vi arbej­ der praktisk i lergraven, og går herefter tilbage til museet og undersøger fundene i stereolupper.

Dette forløb handler om mikrofossiler, og hvordan man finder dem. Museet skal have undersøgt og ana­ly­seret vores slemmeprøver med ler, og det vil vi gerne have hjælp til. Hvis du har en klasse, som har mulighed for at komme på museet i op til 4 timer, så har vi et undervisningsforløb om, hvordan vi finder fossiler og arbejder praktisk og systematisk med dem.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 2-3 timer inkl. spisepause

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 4 timer

19


SØNDERBORG SLOT

KUNST PÅ SLOTTET Frem til d. 23. oktober 2022 viser Sønderborg Slot særudstillingen Makabre Mestervær­ker med smykker, der tematiserer døden. Udstillingen er velegnet til at skabe dialog i forbindelse med fag­en ­ e dansk, kristendom, håndværk & design og historie.

Udstillingerne på Sønderborg Slot fortæller histo­rien om Sønderjylland fra middelalderen og helt frem til vores egen tid. Dyk ned i historien om hertugerne, de slesvigske krige i 1848-51 og 1864, om tiden under tysk styre fra 1864-1920 og om Sønderjylland frem til 2020. Histo­rierne og udstil­lingerne tager altid udgangs­­ punkt i de særlige forhold, der har været i Sønder­ jylland. Endelig må slottets egen lange historie ikke glemmes – den er spændende og dramatisk. SØNDERBORG SLOT Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Se udstillingen på egen hånd Fra kælder til kvist Indskoling Forløbet begynder i kælderen, og så ser vi, om vi kan nå op til kvisten. Undervejs skal eleverne høre om livet på slottet. De skal se, hvor man sov og dansede, hvor man lavede mad, og hvor man blev sat i fængsel. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-1½ time

Christian den 2. og Sønderborg Mellemtrin - udskoling

Sønderborg Slots historie Indskoling- mellemtrin - udskoling - ungdoms­ uddannelser

Vi følger sporene efter den tilfangetagne tidligere konge, Christian den 2. Eleverne hører om den skæbne, der overgik ham under det 17 år lange ufrivillige ophold på slottet. Vi ser på, hvordan borgen så ud i slutningen af middelalderen, og hører om Christians tid som konge og om, hvordan han endte som fange.

Fortællingen om slottets 800 år lange historie. Forløbet tilrettelægges efter klassetrin. Vi besøger forskellige rum, som er med til at fortælle den spændende og lange historie, som slottet rummer. Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-1½ time

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1-1½ time

20


SØNDERJYLLAND I PERIODEN 1848-2020 En lang række udstillinger er siden 2011 åbnet på museet. De indgår hver især i en række undervis­ ningsforløb med Sønderjyllands nyere historie som omdrejningspunkt. Forløbene tilrettelægges efter klassetrin eller efter nærmere aftale.

Undervisning med elevaktiviteter

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1- 2 timer

I skole som for 100 år siden Indskoling - mellemtrin

Treårskrigen 1848-1851 Mellemtrin - udskoling

Forløbet dækker skolegangen i perioden ca. 1920-50. Undervejs skal eleverne lære at læse, skrive og regne og høre om, hvordan skoledagen formede sig ”i gamle dage”.

Med udgangspunkt i Napoleonskrigenes afslut­ ning i 1815 følges udviklingen i Europa og SlesvigHolsten i de første årtier af 1800-tallet samt de forskellige nationale bevægelser, hvis ønsker var med til at udløse det slesvig-holstenske oprør i marts 1848 og udbruddet af den 1. slesvigske krig.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1 time Leg og legetøj Indskoling - mellemtrin

Krigen 1864 Mellemtrin - udskoling

Eleverne ser og hører om børns vilkår i perioden ca. 1920-1950. Fritid var der ikke meget af, så muligheden for leg var begrænset. Vi ser på legetøj og prøver forskellige pige- og drengelege fra perioden.

I krigen mod Preussen og Østrig i 1864 går det for alvor galt for Danmark. Forløbet behandler og uddyber baggrunden for det, som kaldes den 2. slesvigske krig, hvor vi har særligt blik på be­ givenhederne på Als og Sundeved og slaget på Dybbøl Banke d. 18. april 1864. Afslutningsvis ser vi nærmere på de følger, krigen fik for Danmark.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1 time Hvad er det? Mellemtrin - udskoling - ungdomsuddannelser

Krigen 1864 – hele vejen rundt Mellemtrin – udskoling - ungdomsuddannelser

Et forløb og en gætteleg med store udfor­drin­ger til elevernes fantasi og viden. Stillet over for en række ”mærkelige” genstande, skal eleverne vælge én genstand og derpå prøve at finde ud af, hvad genstanden har været brugt til.

Dette forløb er et godt tilbud, hvis man også ønsker at besøge Historiecenter Dybbøl Banke. Her lægges der vægt på andre forhold end de militære slag. Der gives en uddybende forklaring om krigens baggrund, soldaternes og civilbefolkningens vilkår samt om de alvorlige følger, krigen fik for Danmark.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 1 time

21


Tiden under tysk styre 1865-1914 Udskoling - ungdomsuddannelser Efter tabet af Sønderjylland i 1864 og frem til udbruddet af 1. Verdenskrig blev livsvilkårene for mange sønderjyder ganske forandret. Landsdelen blev nu en tysk provins. Begrebet national identitet indgår som et vigtigt element i forløbet.

GENFORENING OG GRÆNSEKAMP Ud over selve afstemningen og Genforeningen i 1920 beskæftiger vi os også med den lange proces, det var at få Sønderjylland til igen at blive en del af Danmark. Vi arbejder med forholdene for det tyske mindretal, som opstod efter grænseændringen, deres vilkår og ønske om en grænserevision.

Sønderjylland under 1. Verdenskrig 1914-1918 Udskoling - ungdomsuddannelser Da Sønderjylland ved udbruddet af 1. Verdenskrig var en del af Tyskland måtte omkring 30.000 mænd fra landsdelen deltage i krigen. Forløbet handler dels om deres skæbne, dels om civilbefolkningens hårde vilkår og om krigens lange skygger.

Hvornår: Året rundt. Mandag – fredag Varighed: 2 timer Besat af Tyskland (Mellemtrin) - udskoling - ungdomsuddannelser I forløbet betragtes besættelsestiden fra 19401945, som den kom til at forløbe i Sønderjylland, hvor en række særlige forhold gjorde sig gæl­ dende. I udstillingen belyses disse forhold, som uddybes og eksemplifice­res med genstande. Retsopgøret og dets konsekvenser for mange sønderjyder af­run­der forløbet. I forløbet indgår et dilemm­aspil, som eleverne i grupper afprøver. Fra mod hinanden til med hinanden Udskoling - ungdomsuddannelser

Afstemning og Genforening (Mellemtrin) - udskoling - ungdomsuddannelser

I perioden 1945-2020 ændres forholdet mellem Danmark og Tyskland og mindretallene i de to lande på væsentlige punkter. I udstil­lingen arbej­der eleverne i grupper med forskellige elementer, der alle er med til at belyse dette forhold. I forløbet indgår det inter­­aktive spil om toldkontrol ved grænsen.

Fredstraktaten, som indgås efter 1. Verdenskrig i 1919 og dens bestemmelser om folkeafstem­ninger om nye grænser i Europa, får stor betydnin­g for Sønderjylland, der bliver ét af områderne, hvor der skal stemmes. Vi ser på valgkampens mate­ rialer, drøfter afstemningsresultatet og belyser de øvrige europæiske afstemninger.

22


EMNEKASSER Emnekasserne kan lånes i 14 dage pr. gang. Pris: 200 kr. pr. lån excl. transport, som man selv skal sørge for. Kasserne indeholder genstande, plancher, opgaver osv. Alt må bruges og røres ved. Vil I låne, så kontakt undervisning@msj.dk Legetøj Kassen indeholder bøger og information om gammelt legetøj, erindringsstof og forskelligt legetøj, som børn legede med i gamle dage, f.eks. en dukke lavet af lommetørklæde og en ”ko” lavet af en sten med hul i og en snor.

Fra korn til brød Kassen indeholder en gruttesten, og I kan lære noget om agerbrug, korn og mad i oldtiden. Genforeningens valgplakater 5 roll-ups med kopier af afstemningsplakater. Både god til dansk, historie og billedkunstundervisning.

Skolehistorie En kasse med skolerekvisitter og oplysninger om en skoledag som den stod på skemaet for 120 år siden. Der findes skifertavler, grifler, penne, blæk­huse og forskellige skolebøger. Skoletugten eksem­ plificeres med en ferle. En serie af fotografier fra skolelivet i gamle dage samt anskuelsestavler.

Ertebøllekulturen Består af to kasser med genstande, der kan rela­ teres til stenalderen, som den så ud for 6000 år siden. Kassen er fyldt med flintgenstande, bue og pil, plancher, sjove lege samt informations­hæfter til lærer og elever.

23


DRØHSES HUS Storegade 14 6270 Tønder T +45 65 37 08 09

MUSEERNE I TØNDER Wegners Plads 1 6270 Tønder T +45 65 37 08 08

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 6310 Broager T +45 65 37 08 03

HØJER MØLLE Møllegade 13 6280 Tønder T +45 65 37 08 04

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT Brundlund Slot 1 6200 Aabenraa T +45 65 37 08 02

GRAM LERGRAV Palæontologi & Naturhistorie Lergravsvej 2 6510 Gram T +45 65 37 08 06 SØNDERBORG SLOT Sønderbro 1 6400 Sønderborg T +45 65 37 08 07 MSJ BEVARINGSCENTER SØNDERJYLLAND Voldbrovej 5, Brunde 6230 Rødekro T +45 65 37 07 00

Find alle tilbud og tilmelding på www. msj.dk/undervisning Vil du modtage vores nyhedsbrev 4 gange om året?

Oplevelser Oplevelser Oplevelser iOplevelser hele Oplevelser i hele Sønderjylland Oplevelser i hele Oplevelser Sønderjylland i hele Sønderjylland i hele Sønderjylland i hele Sønderjylland i hele Sønderjylland Sønderjylland Skriv til undervisning@msj.dk Hold Hold digHold dig opdateret Hold opdateret digHold opdateret dig Hold på dig opdateret Hold på dig opdateret dig på opdateret opdateret på på på på Oplevelser i hele Sønderjylland www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk www.msj.dk Hold dig opdateret på Gram Lergrav Gram Lergrav Gram Lergrav GramGram Lergrav Lergrav GramGram Lergrav Lergrav Palæontologi Palæontologi Palæontologi Palæontologi Palæontologi Palæontologi Palæontologi Arkæologi Arkæologi Arkæologi Arkæologi Arkæologi Arkæologi Arkæologi Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev

www.msj.dk www.msj.dk

Gram Lergrav Palæontologi Arkæologi MSJ MSJ MSJ MSJ MSJ MSJ Haderslev MSJ Bevaringscenter Bevaringscenter Bevaringscenter Bevaringscenter Bevaringscenter Bevaringscenter Bevaringscenter Kulturhistorie Kulturhistorie Kulturhistorie Kulturhistorie Kulturhistorie Kulturhistorie Kulturhistorie Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Højer Mølle Højer Mølle Højer Drøhses Mølle HøjerHøjer MølleMølle Højer Højer Mølle Mølle Drøhses Drøhses Drøhses Drøhses Drøhses Drøhses Hus Hus HusKunstmuseet Hus Hus Kunstmuseet Hus Hus Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet MSJ Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg Brundlund Brundlund Slot Brundlund SlotSønderborg Brundlund Slot Brundlund Slot Brundlund Slot Brundlund SlotSønderborg SlotSønderborg Bevaringscenter Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Kulturhistorie Sønderjylland Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet Kunstmuseet og Kulturhistorie og Kulturhistorie og Kulturhistorie og Kulturhistorie og Kulturhistorie og Kulturhistorie og Kulturhistorie Aabenraa Højer Mølle i Tønder i Tønderi TønderDrøhses i Tønder i Tønder i Tønder i Tønder Hus Cathrinesminde Cathrinesminde Cathrinesminde Cathrinesminde Cathrinesminde Cathrinesminde Cathrinesminde Kunstmuseet Teglværk Teglværk Teglværk Teglværk Teglværk Teglværk Sønderborg Brundlund SlotTeglværk Slot Kunstmuseet

Foto: Flemming Wedell, Tim Riediger og MSJ . Tekst: MSJ - Uddannelse og Læring . Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri . Oplag: 2000 stk.

ARKÆOLOGI Dalgade 7 6100 Haderslev T +45 65 37 08 01