Drøhses hus

Page 1

DA / DE / EN

DRØHSES HUS Drøhses Haus Drøhse’s House

Tønderkniplinger og bygningskultur Die Tonderner Klöppelspitzen und die Architekturerbe Tønder Lace and Architectural Heritage


Velkommen til Drøhses Hus – og de berømte Tønderkniplinger


Drøhses Hus er et af Tønders mest velbevarede huse. Det er et barokhus fra 1672 og er et smukt og stemningsfuldt byhus med mange oprindelige detaljer og bygningshåndværk af den højeste kvalitet. Huset fik i 1985 efter en stor restaurering den anerkendte Europa-Nostra-pris. Gå på opdagelse i det smukke historiske hus og oplev kniplingsudstillinger, Tønderkniplingernes historie og periodevis mindre særudstillinger med lokalt kunsthåndværk. Gå ikke glip af kniplingshaven, som er anlagt med inspiration fra et 200 år gammelt kniplingsmønster fra museets samling.


HERZLICH WILLKOMMEN IN DRØHSES HAUS – und bei den Tonderner Klöppelspitzen DE Drøhses Haus zählt zu den am besten erhaltenen Häusern Tonderns. Das 1672 im Barockstil erbaute schöne Haus ist voller Atmosphäre und von zahlreichen ursprünglichen Details und bester bauhandwerklicher Qualität geprägt. Eine umfassende Restaurierung brachte dem Haus 1985 den anerkannten Europa-Nostra-Preis ein. Erkunden Sie das historische Haus, erleben Sie die Geschichte der Tonderner Spitzenfertigung und betrachten Sie die Klöppelspitzenausstellungen sowie zeitweise auch kleinere Sonderausstellungen von lokalem Kunsthandwerk. Auf keinen Fall sollten Sie es versäumen, den Klöppelspitzen-Garten zu besuchen, der nach dem Vorbild eines 200 Jahre alten Klöppelmusters aus dem Sammlungsbestand des Museums angelegt wurde.

WELCOME TO DRØHSE’S HOUSE – and the famous Tønder Lace EN Drøhse’s House is one of Tønder’s best-preserved historical buildings. Built in 1672, this is a beautiful and evocative Baroque house, in which many original architectural details and high-quality workmanship are preserved. Following extensive restoration work, the house received a prestigious Europa Nostra award in 1985. Explore the beautiful historical building and visit our exhibitions that tell the story of lacemaking in Tønder. The house also hosts smaller, temporary exhibitions of local arts and crafts. Don’t miss the Tønder Lace Garden. The garden design is inspired by a 200-year-old lace pattern in the museum’s collection.


5

3

3

3

2. sal / 2. Obergeschoss / 2nd floor

4

3

3

3

1. sal / 1. Obergeschoss / 1st floor 3

3

3

2

1

3

Stueetage / Erdgeschoss / Ground floor INDGANG EINGANG ENTRANCE

3

Kælder / Keller / Cellar

1

Billetsalg / Tickets / Tickets

2

Museumsbutik / Museumsshop / Museum shop

3

Udstilling / Ausstellung / Exhibition

4

Kniplingshaven / Klöppelspitzengarten / Lace garden

5

Studiesal / Studiensaal / Class room


Gå på opdagelse i det fredede Erkunden Sie das denkmalgeschützte Barockhaus Explore this Baroque house DA Drøhses Hus blev opført i 1672 af amtsskriver Friedrich Jürgensen. Gavlhuset blev bygget midt på hovedgaden i Tønder. Huset er opkaldt efter boghandler F.W.E Drøhse, der købte det i 1859. Indretningen følger vestslesvigsk byggeskik med en gang, ”dielen”, som går gennem hele huset i stueetagen, en karnapstue, ”æ dørns”, der vender mod hovedgaden, og den fine stue, ”piselen”, vendt mod havesiden. Huset er indrettet med ældre møbler og malerier. Det gamle køkken med ildsted er bevaret, og går du en tur i kælderen, kan du både se en udstilling om arkitektur i Tønder, en bymodel og en samling af jernovne. I ”piselen” og på første sal er der som regel kniplingsudstillinger. Husets 2. sal med den imponerende loftskonstruktion er indrettet som studiesal, hvor der bl.a. undervises i knipling. DE Drøhses Haus wurde 1672 durch den Amtsschreiber Friedrich Jürgensen errichtet. Man baute das Giebelhaus in der Mitte der Tonderner Hauptstraße. Benannt ist es nach dem Buchhändler F.W.E. Drøhse, der es 1859 erwarb. Die Aufteilung folgt der westschleswigschen Baukultur mit einem Gang „Diele“, der durch das gesamte Erdgeschoss verläuft, einer Erkerstube „Döns“ auf der Straßenseite sowie der guten Stube „Pesel“ auf der Gartenseite. Eingerichtet ist das Haus mit antiquarischen Möbeln und Bildern. Die alte Küche mit Feuerstelle ist noch erhalten und begibt man sich in der Keller, kann man eine Ausstellung zur Architektur in Tondern, ein Stadtmodell sowie eine Sammlung eiserner Öfen sehen. Im „Pesel“ und im 1. Stock befinden sich Klöppelspitzenausstellungen.


barokhus – it is a listed building

EN County treasurer Friedrich Jürgensen erected Drøhse’s House in 1672. The gable house was built at a central location on Tønder’s main street. The house is named after a bookshop owner, F.W.E. Drøhse, who bought it in 1859. The layout is typical of Western Schleswig architecture. On the ground floor, there is a transverse corridor (called “dielen”), a living room with a bay window (“æ dørns”) facing the main street, and a parlour (“piselen”) facing the garden at the back. The house is furnished with antique furniture and paintings. The old kitchen and fireplace are conserved. In the cellar, there is an exhibition of Tønder architecture, a scale model of the town and a collection of iron stoves. There are usually lace exhibitions in the parlour and on the first floor. The second floor of the house with its impressive roof structure is now a classroom, where lacemaking is taught.


Tønderkniplingerne Die Tonderner Spitzen Lacemaking in Tønder DA Allerede fra o. 1600 blev der fremstillet kniplinger på Tønderegnen, og 1700-tallet var den gyldne periode. Tusinder af kniplersker fremstillede de smukke kniplinger i den tyndeste hørtråd. Dengang var Tønderkniplingerne forbeholdt overklassen, men i 1800-tallet ændrede kniplingerne karakter, især pga. industrialismens indtog, der medførte, at man nu kunne fremstille kniplinger på maskine. Det betød, at kniplerskerne måtte arbejde endnu hurtigere for at kunne leve af deres arbejde. En tykkere bomuldstråd blev indført, kniplingerne blev grovere, hurtigere og billigere at fremstille. Nu blev det muligt for bonde- og borgerstandens kvinder at erhverve kniplinger. Efter 1864 forsvandt kniplingstraditionen stort set, men i begyndelsen af 1900-tallet voksede interessen for de sønderjyske kniplinger i Danmark. Efter Genforeningen i 1920 rettede man blikket mod, hvad man mente var særligt dansk i Sønderjylland, heriblandt Tønderkniplingerne.

DE Schon seit ca. 1600 wurden in der Gegend von Tondern Klöppelspitzen hergestellt, wobei das 18. Jahrhundert als Blütezeit gilt. Tausende von Klöpplerinnen fertigten aus hauchdünnem Leinengarn wunderschöne Spitze. Damals waren die Tonderner Spitzen der Oberklasse vorbehalten, doch im 19. Jahrhundert änderte sich, vor allem aufgrund der Industrialisierung, die Beschaffenheit der Spitzen. Nun konnte man diese maschinell fertigen, was bedeutete, dass die Klöpplerinnen noch schneller arbeiten mussten, um von ihrer Arbeit leben zu können. Dickeres Baumwollgarn wurde eingeführt, wodurch die Spitze gröber wurde und schneller und billiger zu fertigen war. Damit konnten sich nun auch Frauen aus dem Bauern- und Bürgerstand Klöppelspitzen leisten. Nachdem die Klöppeltradition nach 1864 nahezu verschwunden war, lebte in Dänemark das Interesse für die nordschleswiger Klöppelspitze zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auf. Nach der Grenzziehung von 1920 rückte all das in Nordschleswig, was man für besonders dänisch hielt, wie z.B. die Tonderner Spitzen, in den Blickpunkt des Interesses.


EN Lacemaking was practised in the Tønder area from about the early 1600s. During the 1700s, Tønder lace enjoyed its golden age. Thousands of lacemakers produced beautiful lace of the finest linen thread. In the early days, Tønder lace was a luxury only the upper classes could afford. In the 1800s, the lace industry was transformed. After the industrial revolution, lace could be manufactured on a machine. However, this meant that the traditional lacemakers who worked by hand had to work even faster to make a living. A thicker cotton thread was introduced and the lace became coarser – and faster and cheaper to produce. Lace was now also available to middle-class women of the urban and farming communities. After 1864, the lacemaking tradition almost died out. Fortunately, from the early 1900s, there was a growing interest in South Jutland lace across Denmark. Reunification in 1920 brought about a general surge of interest in South Jutland traditions that were seen as specifically Danish, including Tønder lacemaking.


Kniplingsfestival i Tønder Klöppelfestival in Tondern Tønder Lace Festival DA Den første kniplingsfestival i Tønder blev afholdt i 1989, og foreningen Kniplings-festival i Tønder blev stiftet 1990. Foreningen har til formål at arrangere en international kniplingsfestival i Tønder hvert tredje år, og her kommer der i tusindvis af kniplingsinteresserede fra hele verden. Foreningen står også for andre initiativer, der bidrager til kniplekunstens og kniplehåndværkets udvikling, bl.a. er der hvert år knipleskole for børn i Drøhses Hus. DE Das erste Tonderner Klöppelfestival fand 1989 statt. 1990 wurde der Verein „Klöppel-Festival in Tondern“ gegründet, mit dem Zweck, jedes dritte Jahr ein internationales Klöppelfestival in Tondern zu veranstalten. Dieses wird von Tausenden von Klöppelinteressierten aus der ganzen Welt besucht. Auch andere Aktivitäten, die zur Entwicklung der Klöppelkunst und des Klöppelhandwerks beitragen, werden vom Verein organisiert, so findet z. B. jedes Jahr ein Kinder-Klöppelkurs in Drøhses Haus statt. EN The first Tønder Lace Festival took place in 1989. The Tønder Lace Festival Association was founded in 1990. The association was established to organize a triennial, international lace festival in Tønder. Thousands of lacemaking enthusiasts flock to the festival from all parts of the world. The association organizes other events to promote lacemaking not only as an art form but also as a craft, including an annual lacemaking school for children held in Drøhse’s House.Museumsbutik og kniplingshave Museumsshop und Klöppelspitzengarten Museum Shop and Lace Garden DA

Lad dig inspirere, forkæl dig selv eller gå på gavejagt i museumsbutikkens brugskunst og det unikke udvalg af kniplinger, kniplingsredskaber og bøger om knipling. Før i tiden var der bag huset en brostenbelagt gårdsplads med baghuse, stalde og mødding. Inspirationen til udformningen af den nuværende kniplingshave er et 200 år gammelt kniplingsmønster fra museets samling. Haven er tegnet af landskabsarkitekt Niels Junggreen Have.

DE

Der Museumsshop bietet neben Souvenirs auch eine einzigartige Auswahl an Klöppelspitzen, Klöppelbedarf und Klöppelbüchern. Man kann sich inspirieren lassen oder ein Geschenk für sich selbst bzw. seine Lieben finden. Früher befand sich hinter dem Haus ein gepflasterter Innenhof mit Hinterhäusern, Ställen und Misthaufen. Landschaftsarchitekt Niels Junggreen Have hat sich von einem 200 Jahre alten Klöppelmuster aus der Sammlung des Museums inspirieren lassen und gestaltete den jetzigen Klöppelspitzengarten.


EN

Let us inspire you! Treat yourself or someone you hold dear! The museum shop stocks lovely gifts and a unique range of lace, lacemaking tools and books about lacemaking. Originally, the cobblestoned courtyard behind the house had outbuildings, stables and a midden. The design of today’s Lace Garden was inspired by a 200-year-old lace pattern in the museum’s collection. Landscape architect Niels Junggreen Have designed the garden.


Køb årskort i dag – og få refunderet din billet

Få flere gode oplevelser hele året rundt Årskort 1 person: 300 kr Årskort 1 person + 1 gæst: 400 kr MED ET ÅRSKORT FÅR DU: Fri entré til alle vores museer 20 % rabat i vores caféer og butikker (undtagen bøger) 20 % rabat på foredrag og arrangementer 50 % rabat til de naturhistoriske museer i Danmark Invitation til ferniseringer Årskort kan købes på msj.dk eller i museumsbutikken

Fri adgang i et år

og mange fordele


MUSEUM SØNDERJYLLANDS BESØGSSTEDER • SØNDERBORG SLOT Sønderbro 1 • 6400 Sønderborg • T 65 37 08 07 Sønderborg Slot er med sin storslåede beliggenhed ved indsejlingen til Sønderborg et nationalt dansk ikon. Slottet rummer næsten 800 års dramatisk historie om Sønderjylland og Slesvig. • MUSEERNE I TØNDER Wegners Plads 1 • 6270 Tønder • T 65 37 08 08 Her finder du hele tre museer i ét: Kunstmuseet og Kulturhistorie i Tønder samt den store samling af Wegnerstole i Vandtårnet. Museet er beliggende ved Tønders gamle slotsbanke og resterne af Tønderhus. • KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT Brundlund Slot 1 • 6200 Aabenraa • T 65 37 08 02 På det lille, fine slot kan du opleve kunsthistoriske udstillinger og præsentationer af samtidskunst af høj kvalitet. Slottet er omgivet af en smuk skulpturpark, og caféen i tårnet serverer udsøgt kaffe og kage. • ARKÆOLOGI HADERSLEV Dalgade 7 • 6100 Haderslev • T 65 37 08 01 Her kan du opleve nogle af de fineste arkæologiske fund fra den sønderjyske muld. Gå på opdagelse i den fascinerende sønderjyske oldtid, købstaden Haderslevs historie og nyd den skønne frilandsafdeling. • GRAM LERGRAV – PALÆONTOLOGI (vinterlukket november-marts) Lergravsvej 2 • 6510 Gram • T 65 37 08 06 Besøg det naturhistoriske museum i Gram, hvor du selv kan grave fossiler frem og tage med hjem. Kom og bliv klogere, mens du får jord under neglene. Oplev også den flotte udstilling med forstenede havdyr. • HØJER MØLLE (vinterlukket november-marts) Møllegade 13 • 6280 Højer • T 65 37 08 04 Højer Mølle er et velbevaret kulturmiljø på kanten af Tøndermarsken og Vadehavet. Se Nordeuropas største hollændermølle med kornmagasiner, møllerbolig og den stemningsfulde Møllehave. • CATHRINESMINDE TEGLVÆRK (kun udendørs formidling i 2023) Illerstrandvej 7 • 6310 Broager • T 65 37 08 03 Det velbevarede kulturmiljø med en naturskøn beliggenhed ved Iller Strand fortæller om den teglindustri, der prægede egnen stærkt gennem mere end 200 år. • KULTURHISTORIE AABENRAA (midlertidigt lukket i 2023) H.P. Hanssens gade 33 • 6200 Aabenraa • T 65 37 08 05 Udstillingerne i søfartsmuseet viser afbildninger af de stolte skibe fra Aabenraa, der sejlede på verdenshavene, og de eksotiske genstande, kaptajner og søfolk bragte hjem fra fjerne verdensdele. • DRØHSES HUS (midlertidigt lukket i 2023) Storegade 14 • 6270 Tønder • T 65 37 08 09 Det smukke, stemningsfulde hus med de mange detaljer og bygningshåndværk af høj kvalitet har indbragt Europa-Nostra-prisen. BEVARINGSCENTER SØNDERJYLLAND (åben ved arr. eller efter aftale) • Voldbrovej 5, Brunde • 6230 Rødekro • T 65 37 07 11 Det store, nyopførte Bevaringscenter rummer Museum Sønderjyllands samlede opmagasinerede genstande, men indeholder også en konserveringsdel og en besøgsdel samt Sønderjyllands Mediearkiv.

Se mere på msj.dk


DRØHSES HUS Storegade 14 6270 Tønder T +45 65 37 08 09 Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours Juni–august man.-fre. kl. 11-17, lør. kl. 10-14 September–maj tir.-fre. kl. 11-17, lør. kl. 10-14 Entré / Tickets / Tickets Voksne / Erwachsene / Adults: 50 kr Børn / Kinder / Children (u. 18 år): gratis / frei / free Studerende / Studenten / Students: 20 % rabat Årskortholdere: fri entré Grupper / Gruppen / Groups (+10 pers.): 20 % rabat Tilgængelighed / Barrierefreiheit / Accessibility Publikumsområderne i stueetagen samt kniplingshaven er tilgængelige for kørestolsbrugere. Die sich im Erdgeschoss befindlichen Besucherbereiche und der Garten sind für Rollstuhlfahrer zugänglich. The public areas on the ground floor including the lace garden are accessible to wheelchair users.

Oplevelser i hele Sønderjylland Hold dig opdateret på

Gram Lergrav Palæontologi

Arkæologi Haderslev

Bevaringscenter Kulturhistorie Aabenraa Sønderjylland Højer Mølle

Drøhses Hus

Kunstmuseet og Kulturhistorie i Tønder

Kunstmuseet Brundlund Slot

Sønderborg Slot

Cathrinesminde Teglværk

Med forbehold for trykfejl og evt. ændringer

www.msj.dk www.msj.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.