Arkæologi Haderslev folder

Page 1

DA / DE / EN

ARKÆOLOGI HADERSLEV Archäologie Haderslev Archaeology Haderslev

Sønderjyllands oldtid og middelalder Nordschleswigs Vor- und Frühgeschichte samt Mittelalter Southern Jutland’s ancient and medieval history


Museet i Haderslev blev grundlagt 1887 efter fundet af to flotte guldskåle fra yngre bronzealder ca. år 500 f.Kr. I dag er museet et stort arkæologisk museum, hvor du kan opleve prægtige arkæologiske fund fra Sønderjyllands fortid. Museum Sønderjyllands arkæologiske afdeling foretager alle arkæologiske udgravninger i Sønderjylland, og ofte vil du kunne se de nyeste arkæologiske fund udstillet på museet. I frilandsmuseet kan du opleve historiske gårde og bygninger fra Sønderjylland, en sjælden stubmølle og oldtidsgrave.


Velkommen til Arkæologi Haderslev – oplev 10.000 år på en eftermiddag


HERZLICH WILLKOMMEN IN ARCHÄOLOGIE HADERSLEV – 10.000 Jahre an einem Nachmittag erleben DE Das Museum in Haderslev wurde 1887 nach dem Fund zweier schöner, ca. 2.500 Jahre alter Goldschalen aus der Spätbronzezeit gegründet. Heute ist es ein großes archäologisches Museum, in welchem prächtige archäologische Funde aus Nordschleswigs Vergangenheit zu erleben sind. Museum Sønderjyllands archäologische Abteilung ist für sämtliche archäologischen Ausgrabungen in Nordschleswig zuständig, und häufig werden die neuesten archäologischen Funde im Museum ausgestellt. Im Freilichtmuseum kann man historische Höfe und Gebäude aus Nordschleswig, eine seltene Bockwindmühle sowie vorzeitliche Gräber erkunden. pvej Åstru

11 5 12

4

10

INDGANG EINGANG ENTRANCE

3

1 2

6

8

7

P 9

P P Bus Dalgad

e


WELCOME TO ARCHAEOLOGY HADERSLEV – 10,000 years of history in an afternoon EN Haderslev Museum was founded in 1887 following the find of two opulent gold vessels from the Early Bronze Age. They are about 2,500 years old. Today’s museum is a large museum that houses a marvellous collection of archaeological artefacts. All were found locally in Southern Jutland. Museum Sønderjylland’s archaeology department is responsible for all archaeological digs in this part of Denmark. We normally exhibit our most recent finds at the museum. The Open Air Museum features historical farms and other buildings from Southern Jutland, a rare post mill and ancient burial sites.

1

Museumsbutik og billetsalg / Museumsshop und Tickets / Museum shop and tickets

2

Arkæologisk udstilling / Archäologische Ausstellung / Archaeology exhibition

3

Gårdhave / Innenhof / Courtyard

4

Stevelt-huset / Das Stevelt-Haus / The Stevelt house (fisherman’s dwelling)

5

Rekonstrueret bulhus / Rekonstruiertes Bohlenständerhaus / The post-and-plank house

6

Bulladen fra Øsby / Bohlenständerscheune aus Øsby / The Øsby plank barn

7

Hejsager-huset / Das Hejsager-Haus / The Hejsager house

8

Stubmølle fra Rangstrup / Bockwindmühle aus Rangstrup / The Rangstrup post mill

9

Smedje fra Tørning / Schmiede aus Tørning / The Tørning smithy

10

Klokke fra Haderslev Domkirke / Glocke aus Haderslev Dom / The Cathedral bell

11

Rekonstrueret urtehave / Rekonstruierter Kräutergarten / The monastery garden

12

Oldtidsminder i landskabet / Bodendenkmäler in der Landschaft / Ancient monuments in the landscape


En rejse gennem 10.000 år Eine Reise durch 10.000 Jahre A journey through 10,000 years of history DA Våben, smykker og dagligdagens redskaber fortæller sammen med sporene af grav- og bopladser om livet i den sønderjyske oldtid. Et besøg i udstillingen er som en rejse gennem historien, hvor du kommer 10.000 år tilbage i tiden til stenalderen og møder Danmarks ældste grav, ser smukke guldskåle fra bronzealderen, oplever et prægtigt mosefund med våben fra jernalderen, en kunstfærdig mankestol (seletøjsbeslag) fra vikingetiden og ikke mindst resterne af det fyrstelige slot Hansborg, som lå i Haderslev i 1500-tallet. DE Waffen, Schmuck und Alltagsgeräte sowie Spuren von Gräberfeldern und Siedlungsplätzen erzählen gemeinsam über das Leben im vor- und frühgeschichtlichen Nordschleswig. Ein Besuch der Ausstellung ist wie eine Reise durch 10.000 Jahre Geschichte. In der Steinzeit trifft man auf das älteste Grab Dänemarks. Man sieht wunderschöne Goldschalen aus der Bronzezeit, erlebt prächtige, im Moor gefundene Waffen aus der Eisenzeit, ein kunstvoll verziertes Krummsiel (Zaumzeugbeschlag) aus der Wikingerzeit und nicht zuletzt Relikte des prunkvollen Schlosses Hansborg, welches sich im 16. Jahrhundert in Haderslev befand. EN Weapons, jewellery, household utensils and other artefacts unearthed at burial sites and settlements tell the story of life in Southern Jutland in ancient times. A visit to our exhibition is an historical journey that takes you 10,000 years back in time, to the Stone Age to meet Denmark’s oldest burial site and to marvel at beautiful golden bowls from the Early Bronze Age. You can also discover astonishingly well-preserved bog finds, including Iron Age weapons and an intricate Viking harness bow. Not least, you can see what remains of the aristocratic Hansborg Castle, erected in Haderslev in the 16th century.Femten bemærkelsesværdige Fünfzehn bemerkenswerte Funde, Fifteen fascinating finds you MUST see 7

5

6 8

4

9

3 2 1 10

12 15 13 11 14

1. UROKSEHORN Ældre Stenalder Allerup Mose

2. BENHARPUN Ældre Stenalder Tørning

3. DANMARKS ÆLDSTE GRAV Ældre Stenalder Hammelev

4. FISKEHALEDOLK Yngre Stenalder Rangstrup


fund, du SKAL se die man gesehen haben MUSS

10. BÆLTESPÆNDE Ældre Jernalder Ejsbøl 5. NYBØLMANDEN Ældre Bronzealder Nybøl

11. SPÆNDE Yngre Jernalder Galsted 6. GULDSKÅLE Yngre Bronzealder Hammelev 12. MANKESTOL Vikingetid Elstrup

7. FODSTEN Yngre Bronzealder Broagerland 13. LÆDERSKO Middelalder Arrild

8. AGERHØNE Førromersk Jernalder Aarupgaard 14. SANDSTEN FRA HANSBORG Renæssance Haderslev

9. LØVEHOVEDBÆGER Ældre Jernalder Skodborg

15. MØNTSKAT 1600-tallet Sdr. Vollum


Vi graver i Sønderjylland Wir graben in Nordschleswig We dig in Southern Jutland DA Museets arkæologiske genstande er fundet gennem mange år i hele Sønderjylland. Der dukker jævnligt nye interessante fund op af jorden, når vores arkæologer laver udgravninger i forbindelse med anlægsarbejder. Er du interesseret i at se en udgravning, så hold øje med vores åbent-hus-arrangementer på udgravninger. DE Die archäologischen Objekte des Museums sind über viele Jahre hinweg in ganz Nordschleswig gefunden worden. Und regelmäßig tauchen neue interessante Funde auf, wenn unsere Archäologen in Verbindung mit Bauvorhaben Ausgrabungen vornehmen. Möchten Sie einmal eine Ausgrabung sehen, dann achten Sie darauf, wann an den Grabungsplätzen Tage der offenen Tür stattfinden. EN The artefacts exhibited at the museum are finds from archaeological digs in Southern Jutland over many years. Our archaeologists regularly unearth interesting new finds when they are asked to assess archaeological resources in connection with construction projects. If you would like to observe an archaeological dig, watch for the dates of open-house events at our digs.


Har DU fundet noget? Haben SIE etwas gefunden? Have YOU found something? DA Har du selv fundet noget, kan du få en arkæologisk bestemmelse af genstanden ved at kontakte museet på danefae@msj.dk. Medmindre arkæologerne vurderer din genstand til at være ”af særlig kulturhistorisk værdi”, må du beholde genstanden.

DE Haben Sie selbst etwas gefunden, können Sie Ihr Objekt archäologisch bestimmen lassen, indem Sie das Museum kontaktieren. Solange die Archäologen Ihr Objekt nicht als „von besonderem kulturhistorischen Wert“ einstufen, dürfen Sie Ihren Fund behalten.

EN If you have dug something up, you can have your find assessed by an archaeologist. Please contact the museum. Unless the archaeology team classifies your find as being “of special cultural and historical interest”, you will be permitted to keep it.


Gå på opdagelse i frilandsmuseet Erkunden Sie das Freilichtmuseum Discover the Open Air Museum


DA Frilandsmuseet i Haderslev er et af de ældste i landet. Det blev opført i årene 1914-15 for at redde de gamle bygninger og bidrage til en forståelse i befolkningen for ældre tiders kulturlevn. Gå på opdagelse i husene og se hvordan familier indrettede sig i 1700-tallet. Der er bl.a. en iscenesat begravelse i Stevelt-huset. Den lille urtehave er anlagt som en lille klosterhave fra middelalderen med over 40 medicinske planter og urter. DE Das Freilichtmuseum in Haderslev ist eines der ältesten des Landes. Es wurde 1914-15 mit dem Ziel errichtet, die alten Gebäude zu retten und der Bevölkerung das kulturelle Erbe vergangener Zeiten näherzubringen. Erkundet man die Häuser, bekommt man einen Einblick in das Leben von Familien im 18. Jahrhundert. Im Stevelt-Haus ist u. a. eine Bestattungsszene zu sehen. Der kleine Kräutergarten mit über 40 Arzneipflanzen und Kräutern wurde einem kleinen Klostergarten aus dem Mittelalter nachempfunden. EN Haderslev’s Open Air Museum is one of the oldest of its kind in Denmark. In a bid to rescue the historical buildings and help improve public appreciation of the importance of our cultural heritage, the Open Air Museum was established in 1914-1915. You are welcome to visit the houses and see how families lived in the 1700s. We have staged scenes, e.g. a funeral in the Stevelt house. The herb garden is a reconstruction of a small medieval monastery garden containing more than 40 medicinal plants and herbs.


Foredrag og vandringer Vorträge und Wanderungen Lectures and guided tours DA Museet har i løbet af året forskellige guidede ture i Sønderjylland. Se vores program for kulturhistoriske vandringer og foredrag på msj.dk. Du kan også på egen hånd besøge fortidsminderne i landskabet – f.eks. de imponerende gravhøje ved Vedsted, sporene af Danmarks største hus fra bronzeladeren nær Skrydstrupkvindens gravhøj og offersøen i Ejsbøl. Kombiner dit besøg med en spadseretur i middelalder-byen Haderslev ad de historiske gader og oplev Haderslev Domkirke fra midten af 1200-tallet. DE Vom Museum werden das ganze Jahr hindurch verschiedene geführte Touren innerhalb Nordschleswigs angeboten. Unser Programm an kulturhistorischen Wanderungen und Vorträgen finden Sie auf msj.dk. Die Bodendenkmäler können auch auf eigene Faust besucht werden – z. B. die beeindruckenden Grabhügel bei Vedsted, Spuren von Dänemarks größtem bronzezeitlichen Haus in der Nähe des Grabhügels der Skrydstrupfrau sowie den Opfersee in Ejsbøl. Eine solche Erkundungstour lässt sich gut mit einem Spaziergang durch die historischen Straßen der mittelalterlichen Stadt Haderslev und einem Besuch des Doms aus der Mitte des 13. Jahrhunderts kombinieren. EN Every year, the museum arranges guided tours in Southern Jutland. For information about our full programme of cultural and historical guided tours, visit msj.dk. You can explore many of the ancient monuments in the local landscape on your own, for example, the barrows at Vedsted, traces of Denmark’s largest known Bronze Age dwelling near the Skrydstrup Woman’s burial mound, and the sacrificial bog at Ejsbøl Lake. Combine your visit to our ancient monuments with a stroll in the historical streets of medieval Haderslev. Haderslev Cathedral dates from the mid-1200s.


HADERSLEBIA 1585 – udsnit af Brauns prospekt af byenMuseumsbutik og gårdhave Museumsshop und Innenhof Museum shop and courtyard DA Lad dig friste i museumsbutikken af alt fra lertøj og mundblæst glas til bøger om den sønderjyske kultur og kopismykker i sølv. Tag en pause og nyd en Fuglsang sodavand eller en kop kaffe på siddepladser inde eller ude – og slip børnene løs i gårdhaven med legeredskaber fra da oldemor var barn. Der er fri entré til butikken i museets åbningstid. DE Der Museumsshop hat allerlei Verlockendes zu bieten: von Keramik und mundgeblasenem Glas bis hin zu Büchern über die Kultur Nordschleswigs und Schmuckrepliken aus Silber. Sitzgelegenheiten drinnen und draußen laden zu einer Verschnaufpause bei Kaffee oder Fuglsang-Brause ein, während die Kinder im Innenhof mit Spielgeräten aus Urgroßmutters Kindheit herumtollen können. Zu den Öffnungszeiten des Museums hat man freien Zugang zum Museumsshop. EN The museum offers a tempting array of souvenirs. We stock everything from ceramics and hand-blown glassware to books on Southern Jutland’s culture and silver replicas of historical jewellery. Take a break and enjoy a local Fuglsang-brand soft drink or a cup of coffee. There is seating indoors and out. Your children are welcome to let off steam in the courtyard – on playground replicas from Great Grandma’s childhood! Free admission to the shop during museum opening hours.Køb årskort i dag – og få refunderet din billet

Fri adgang til 10 museer

Få flere gode oplevelser med et medlemskab til Museumsklubben Medlemskab for 1 person: 300 kr Medlemskab for 1 person + 1 gæst: 400 kr MED ET ÅRSKORT FÅR DU: Fri entré til 10 museer 20% rabat i vores caféer og butikker 20 % rabat på foredrag og arrangementer 50% rabat til de naturhistoriske museer i Danmark Invitation til ferniseringer Museumsklubkort kan købes på www.msj.dk eller i museumsbutikken


ARKÆOLOGI Dalgade 7 6100 Haderslev T +45 65 37 08 01 Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours Maj – august kl. 10-16 alle dage / täglich / daily September – april kl. 13-16 tirs.- søn. Entre / Tickets / Tickets Voksne / Erwachsene / Adults: 60 kr Børn / Kinder / Children (u.18 år): gratis / frei / free Studerende / Auszubildende / Students: 20 % rabat Klubmedlemmer: gratis Grupper (+10 pers.): 20 % rabat Tilgængelighed / Barrierefreiheit / Accessibility Alle publikumsområder i hovedbygningen er fuldt tilgængelige for kørestolsbrugere. Frilandsmuseet har begrænsede adgangsforhold. Alle Besucherbereiche im Hauptgebäude sind barrierefrei und für Rollstuhlfahrer zugänglich. Das Freilichtmuseum ist für Mobilitätseingeschränkte nur bedingt geeignet. All public areas of the main building are accessible to wheelchair users. The Open Air Museum is only partly accessible.

Oplevelser i hele Sønderjylland Hold dig opdateret på www.msj.dk www.msj.dk Gram Lergrav Palæontologi

Arkæologi Haderslev

Kulturhistorie Aabenraa Højer Mølle

Drøhses Hus

Kunstmuseet og Kulturhistorie i Tønder

Kunstmuseet Brundlund Slot

Sønderborg Slot

Cathrinesminde Teglværk