Page 1

TOVVÆRKSPLADSEN VEST “VISITKORTET OG OPTAKTEN TIL BYENS NYE UNGE HJERTE”

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


ANKOMST RUMMET TIL RYBNERS “VISITKORTET OG OPTAKTEN TIL TOVVÆRKSPLADSEN VEST”

RYBNERS – landskabsprojekt Landskabsprojektet tager udgangspunkt i masterplanens to stærke elementerdet grønne element som det bærende med rum udført som shared space. Visionen er at skabe smukke, robuste og bæredygtige grønne rum med en skala, der skaber gode rammer for ophold og bevægelse Overordnet er det intentionen at understøtte det flotte byggeri med det stramme udtryk og samtidig skabe en kontrast mellem de stramme linjer og planternes bløde udtryk – disse elementer både styrker og fremhæver hinanden.

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


PLADSEN SET FRA OVEN “ET NYT BYRUM I ESBJERG HVOR BY OG LANDSKAB VÆVER SIG SAMMEN”

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


ANKOMSTSTRØGET “ET SAMMENHÆNGENDE BYRUM MED VISUEL KONTAKT”

Ankomststrøget Hovedtrækket er at lade Tovværksparken trænge ind over ankomststrøget frem til Grådybet i bearbejdet udgave, så rummet får en særlig grøn identitet som områdets grønne strøg anlagt som shared space. For at understøtte begrebet shared space vælges et samlende gulv kun brudt af de grønne elementer. Gulvet udføres som sort asfalt, der skaber en smuk og rolig bund til rummet. Rummet væver sig sammen med Tovværkspladsen, og der skabes en flot sammenhæng mellem de to rum, der krydser hinanden. Langs Grådybet og promenaden skabes et stærkt element udført som en betonplint der leder op til Tovværkspladsen/parkpladsen og skaber en fin afgrænsning til det brede kantstensbed samtidig med, at det kan fungere som hænge-ud-sted under trækronerne. Kantstensbeddet er 5 m bredt og fungerer som regnvandsnedsivning samtidig med, at det giver gode vækstvilkår til beplantningen. I kantstensbeddet skabes en frodighed med høje og mellemhøje træer, få partier med buske og forskellige græsser, så der opnås den mangfoldighed, der beskrives i masterplanen, og skaber et bæredygtigt grønt miljø. Der afvandes til kantstensbed fra både parkeringsplads og promenade. På vestsiden af promenaden forlænges/repareres bøgehækken, og der plantes høje og mellemhøje træer på en klippet plæne som kontrast til det mere naturlige kantstensbed. Cykelparkeringen afskærmes med vægge af brune tegl for at skabe en yderlig sammenhæng med materialerne i det eksisterende byggeri. De står som et smukt stramt element langs promenaden. Parkeringspladserne etableres med græsarmering og for at fastholde den grønne og frodige skovidentitet samtidig med at parkeringen sløres plantes der buskpartier i 2,5mx5m og 5x5m med høje og mellemhøje træer placeret i. Vendepladsen integreres som en naturlig del af ankomststrøget, og væver sig sammen med Tovværkspladsen med både belægning der glider ind over pladsen og med elementer fra pladsen i form af siddeplatform og bed med træ. Belægningen fortsætter og tager fat ved foden af højhuset, så dette ligger i krydsningsfeltet mellem ankomststrøg og Tovværksplads/parkplads. Som en del af Tovværkspladsen fortsætter det grønne regnvandselement fra ankomststrøget op mod Tovværksparken som et stort regnvandsbassin.

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


TOVVÆRKSPLADSEN VEST OPHOLD OG ANKOMST

Som overgang mellem plads og skov etableres et regnvandsbassin, der mod pladsen er afgrænset med betonkanter og mod skoven glider naturligt over i en skrånende flade. Der tilplantes med forskellige lave græsser/planter. For at understrege forbindelsen til skoven plantes et par træer. For at skabe sammenhæng til pladsen skyder der sig et element (det med træribbe) op i regnvandsbassinet.

Tovværkspladsen Tovværkspladsen skal ses som en smuk forlængelse af Rybners aula og gårdhaven og den fortsætter og væver sig sammen med det store plæne- og landskabsrum, der ligger i forbindelse med højhuset. Hele grundtanken med pladsen er at skabe et både socialt og knustnerisk rum, hvor plads og park forenes til en identitetsskabende anlæg i en god menneskelig skala, der skaber gode rammer for ophold og aktivitet samtidig med, at det også uden ”liv” vil fremstå smukt og inspirerende at se på i både dagslyset og i mørket.

Pladsens betongulv væver sig over i parkdelens klippede plæne. På plænen står der solitære træer, der er ”drysset” ud af den bagvedliggende skov og parkdelen rundes af med en blød skulpturel græsskråning. Pladsens elementer væver sig ind i parkdelen og skyder sig op i plænen/ud af skråningen, hvorved der skabes en fin sammenhæng og et samlet rum, der vil fungere som parkplads – et nyt begreb til et nyt sted i Esbjerg, som primært henvender sig til alle de unge mennesker der vil færdes i området, men også som et smukt sted for alle dem, der vælger at bevæge sig gennem byens nye område. Parkpladsen vil således også fungere som en smuk port! Elementerne er placeret, så de skaber en kunstnerisk komposition samtidig med, at de skaber gode steder at ”hænge ud”, sole, læse, spring rundt på, have sneboldkamp omkring, få taget studenterfotos omkring…..alle placeret, så der er mulighed for at nyde solen gennem hele dagen.

Selve pladsens gulv består at store støbte flader på 1,20 x 2,40 m i kostet beton. Op af dette ”gulv” skyder der sig elementer op gennem fladen enten i form af betonplinte i glittet beton på mellem og 7,20m og 14,40m med en højde fra 50 cm eller 90 cm), eller som betonrammer med et dæk af træribbe på 1,20 x 9,6m og en højde på 50 cm. Som det tredje element som betonrammer med græs og et træ, hvilket skal ses som en element der fungerer som kobling mellem parkdelen og pladsdelen.

Ved særlige arrangementer i området, vil der åbnes op for trafik over parkpladsen og for at signalere en sammenhængende plads er elementerne placeret, så de ikke signalerer vej, men i stedet skyder sig ind og ud i det areal, hvor der kan køres. For at lukke af for muligheden for at køre i området er der arbejdet med en komposition i ”pullerter” der udføres som 60 x 90 cm pladepullerter i brun metallic. Disse er placeret i grupper så de er rumskabende og skulpturelle at se på samtidig med, at de kan bruges til bevægelse…man kan løbe ud og ind mellem dem, rulle…skabe rum for sociale ”lege/bevægelser”.

Gårdhaven Gårdhaven skal, uanset årstid, danne rammen om en smuk og grøn ankomst samtidig med, at den skal fungere som funktionel transportrum for skolens elever og et skønt sted at opholde sig i solen. Samtidig skal gårdhaven give Rybners en særlig identitet og smuk stemning der matcher bygnings- og landskabsprojektet og skaber en naturlig sammenhæng med Tovværkspladsen/parkpladsen. Belægningen fra Tovværkspladsen fortsætter ind i gårdhaven, og for at skabe yderlig sammenhæng med pladsen skyder der sig også elementer op inde i gårdrummet, dog i en mere detaljeret variation. Der skyder sig to ”krukkeelementer” op med lav beplantning i bunden og et mindre flerstammet træ (2,40 x 2,40 x 0,90). Der etableres et stort siddeelement med træribbe som på pladsen ( 2,40 x 9,60 x 50) og 2 bede (50 cm høje) med lav beplantning, hvor der i det store bed etableres en integreret sidde flade i den ene side.

DU STÅR HER

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


BELYSNING OG MATERIALER “AFTENVISITKORTET OG OPTAKTEN TIL TOVVÆRKSPLADSEN VEST” Materialer Materialeholdningen er enkel – få stærke elementer der understøtter hinanden og skaber et klassisk udtryk samtidig med, at de er robuste og bliver smukkere med tiden. • • • • •

Beton som kostet i belægning på pladsen og glittet ved murelementer Brune mursten som vægge Brun metallic på pullerter, lamper, affaldsspande mm – en særlig farveidentitet på byudstyr Egetræ i siddemøbler Sort asfalt som belægning i Ankomststrøget

Belysningen Belysningen skal skabe en særlig stemning og identitet i de mørke timer. Belysningen etableres i to lag – stemningslyset og funktionslyset. • Ankomststrøget. Som funktionslys placeres der lamper ved alle overgange over kantstensbed langs promenaden, og der etableres stemningslys med små spot på spyd der lyser græsser og buske op, samt lys der lyser de brune teglstensmure op. Ved cykelparkering markeres med belysning i fladen. Som noget ekstra kan der skrives RYBNERS i farvet lys på betonplinten langs Grådybet. • Tovværkspladsen. Som funktionslys placeres der 2 master med spots til at give en fin grundbelysning. Som stemningslys lyses træerne op med uplight og dekorationen med pullerter vil blive understreget ved at lade nogle af pullerterne belyse, så de kan stå og ”danse” på pladsen i mørket. Der placeres små spot på spyd i regnvandsbassinet til at skabe en fin ulmende belysning på græsserne. Til at skabe en ekstra dybde og sammenhæng mellem Tovværkspladsen og pladsdel og parkdel anbefales det, at der placeres spot under træer i de hævede elementer på pladsen samt udvalgte træer i parkdelen, hvilket også vil understøtte tryghedsfølelsen i området. I siddeelementer med træribbe placeres der små spot under træribbe for enderne, så disse vil stå og ”ulme” i mørket med lyset der siver op gennem sprækkerne mellem træristene. Gårdhaven. Som stemningslys etableres små uplight under træerne i de 2 krukker, og i siddeelementer med træribbe placeres der små spot under træribbe for enderne, så disse vil stå og ”ulme” i mørket med lyset der siver op gennem sprækkerne mellem træristene. Derudover placeres der 3 spot i belægningen der lyser op under taget ved indgangen til gårdhaven. Dette lys er tænkt som et dekorativt lys med et mønster af. F.eks. græsstrå, så det indgår som en fin del at hele gårdhavekompositionen i mørket. Funktionslyset integreres i bygningen.

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!


BELYSNING “AFTENVISITKORTET OG OPTAKTEN TIL TOVVÆRKSPLADSEN VEST”

Logo specials (der skal sikres el udtag til disse)

Ledplus linje uplights i belægningen

Ketner Olsen &

Mini woody (spot) på spyd (ca. 60 cm)

Uplights ved træer

4.5 m. mast med Kbh. armatur mast og armatur udført i RAL 8016 eller 8017 metalic (vi tester farverne og vender tilbage med den endelige )

Reflekser på hjørnerne af plintene

Uplights med special filter (loft decor)

Uplights med special filter (loft decor)

Master ca. 7m. med 3/4 woody (spot) armaturer mast og eventuelt armature udført i RAL 8016 eller 8017 metalic (vi tester farverne og vender tilbage med den endelige )

Mini woody (spot) armaturer fæstet på betonvæggen inden i bænken

4.5 m. mast med Kbh. armatur mast og armatur udført i RAL 8016 eller 8017 metalic (vi tester farverne og vender tilbage med den endelige )

Master ca. 7m. med 3/4 woody (spot) armaturer mast og eventuelt armature udført i RAL 8016 eller 8017 metalic (vi tester farverne og vender tilbage med den endelige ) Uplights ved træer

Mini woody (spot) på spyd (ca. 60 cm)

Ledplus linje uplights i belægningen

Logo specials (der skal sikres el udtag til disse)

Mini woody (spot) armaturer fæstet på betonvæggen inden i bænken

Reflekser på hjørnerne af plintene

DU STÅR HER

Merɏ aʁkitɰNʤuɠ ɔ hveUdDgen!

Tovværkspladsen Vest  
Tovværkspladsen Vest  

Landskabsdesign af pladsen ved Rybners college i Esbjerg, en grønplads der både er skolegård og offentlig plads

Advertisement