12.2019-03.2020| אמנות ישראלית עכשווית

Page 1

‫בדרך ‪...‬‬

‫‪23.12.19 – 28.02.20‬‬

‫בארץ‪...‬‬ ‫‪07.01.20 – 15.01.20‬‬

‫מגילת אסתר‬ ‫‪26.02.20 – 02.03.20‬‬

‫אמנות ישראלית עכשווית‬‫משרד העלייה והקליטה –בסיוע מרכז לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים‬ ‫מוזיאון משה קסטל‬ ‫בית אות המוצר ירושלמי‬

‫אמנות ישראלית עכשוויית‬ ‫בדרך‬

‫בארץ‬

‫מגילת אסתר‬

‫‪23.12.19 – 28.02.20‬‬

‫‪07.01.20 – 15.01.20‬‬

‫‪26.02.20 – 02.03.20‬‬

‫אוצרות‪ :‬מרינה שלסט ‪,‬מרינה גנקין‬‪‭‬‬

‫ם‬ ‫ת‪‭‬באדיבות ‪‭‬‬ ‫צילומ‬י‪‭‬העבודו ‬‬ ‫ם‪‭‬בקטלוג‬ ‫ם‪‭‬המיוצגי ‬‬ ‫ל‪‭‬האמני ‬‬ ‫‬ש ‬‬

‫טקסט‪ :‬מרינה שלסט‪ ,‬טטיאנה קירסירב‬ ‫ביוגרהפיות‪ :‬טטיאנה קירסירוב‬ ‫אמנותי ניהול וקולאז על העטיפה‪ :‬אירינה פרס‬‬ ‫תרגום לעברית‪ :‬חיים דולגופולסקי‬

‫כל הזכויות שמורות ©‬

‫גלרייות אמנות סקיצה‬

‫‪skizze.gallery@gmail.com‬‬

‫מוזיאון משה קסטל‬

‫‪info@castelmuseum.co.il‬‬

‫בית אות המוצר ירושלמי‬

‫‪jeruhous@netvision.net.il‬‬

‫‪‭‬‬ ‫ב *‪‭‬עומק‬ ‫ה *‪‭‬רוח ‬‬ ‫ם ‪‭,‬גוב ‬‬ ‫ת‪‭‬בסנטימטרי ‬‬ ‫ת‪‭‬מובאו ‬‬ ‫המידו ‬‬

‫‪64‬‬


Фестиваль ‫ אמנות ישראלית עכשווית‬продолжает ряд выставок иерусалимской галереи «Скицца» в многолетнем проекте, тема которого – библейская история Израиля, рассказанная языком современного искусства. На выставках "‫ "בדרך‬и "‫ "בארץ‬художники интерпретируют события 3х тысячелетней давности. И не просто интерпретируют, а соотносят с личными историями Алии, со своим принятием Страны Израиля, ее древней и современной истории. Первая выставка «В дороге» – переносит нас в Пустыню, в те времена, когда народ только зарождался. Перед нами призрачные пейзажи Марианны Король, сотканные как бы из снов о будущей Земле. Сухой кустарник на фоне красной земли в триптихе Шломо Бронштейна – это образ непроторенной дороги. «Люди пустыни» – персонажи серии Шмуэля Шелеста – одновременно и архаичные, и современные. Это мы, те кто все еще выходят из Галута. В этих персонажах – и уверенность в правильности выбора, и сомнение, и страх и надежда – чувства, которые так закомы нам в новой Стране, которая невероятным образом отзывается в коллективной памяти Народа, как единственно возможный Дом каждого из нас. Вторая выставка переносит нас из Пустыни в Эрец Исраэль. Одинокие фигуры полотен Шелеста из серии «Люди Пустыни» сменяются многофигурными композициями. Сюжеты из Торы у таких разных художников, как Моше Гимейн и Шмуэль Шелест, созвучны в одном: персонажи на пространстве картины теснят друг друга – это уже не отдельные фигуры, это сцены из истории народа. «Иосеф и его братья» Моше Гимейна и «История двух с половиной колен» Шелеста – создают очень концетрированное, насыщенное образами пространство. Один образ переходит в другой и на пересечении линий создают третий... Пейзажи Марианны Король тоже становятся более реалистичными. Одинокие размытые силуэты деревьев из серии «В Пустыне» приобретают резкость, выстраиваются рядами пирамидальных тополей, уходят вдаль ритмичными абрисами невысоких холмов Иудеи. Фотографий на этой выставке не много, но именно фотографии придают образам ТАНАХа искомую авторами документальность. Первозданная красота Кинерета в фото-пейзаже Максима Шамоты создает у зрителя явственное ощущение связи времен: перед нами сегодняшний 2


пейзаж, снятый современными техническими средствами, но мы совершенно уверены, что именно таким Кинерет предстал перед теми, кто вышел из Пустыни и пришел овладеть этой Землей. Отдельной композицией на выставке предстают три работы: «Билам» Шмуэля Шелеста, «Яков и Эсав» Моше Гимейна и фото-пейзаж Шломо Бронштейна. Это тема «благословений и проклятий»: за Яковом на картине Моше Гимейна красной тенью стоит Эсав, Билам у Шелеста, вооружившись колдовскими атрибутами, полон решимости проклясть евреев и извести их из страны Кнаанской. Растресканная, безжизненная земля на фото-пейзаже Бронштейна выглядит пугающе и тревожно. А все эти три работы, исполненные в разных техниках, связываются в один рассказ о том, что за каждым евреем тянется тень его ненавистника. Но мы знаем, что у колдуна Билама против его воли из уст вырвется благословение вместо проклятия, Эсав, вечный антагонист Якова, так и не добьется благословения Ицхака, а за черной, мертвой, бесплодной землей на пейзаже Бронштейна, где-то на горизонте уже выстроились финиковые пальмы – древний и вечный символ Иудеи. Непростые у нашего народа отношения со своей Страной. Галут – изгнание из Земли Израиля – было предсказано в Торе, и этому предсказанию суждено было осуществиться: падение Первого Храма и вавилонское пленение предшествовало событиям Пурима. Третья выставка относит нас к истории, произошедшей уже не в Эрец Исраэль, а в Шушане – тогдашней столице Персидской империи. Праздник Пурим ассоциируется у нас с безудержным весельем, переодеванием, праздничными шествиями. Внешне вся эта пуримская суета мало чем отличается от европейской карнавальной традиции, но только внешне. Наш карнавал – это радость спасения от смертельной опасности. А эта выставка, проходящая перед праздником Пурим, возвращает нас к его предыстории. «Пурим – это серия пиров в ожидании смерти. Столкновение страха и праздника. Победа праздника над страхом» – так пишет о своей инсталляции «Последний пир Амана» Любовь Мингазитинова. В центре инсталляции – стол, покрытый черной скатерью и на нем обильные, завораживающе прекрасные черные яства... Черная ненависть Амана, душащая 3


чернота страха, заполняющая все поры и уничтожающая, съедающая радость. Пир надвигающейся смерти … вечный Амалек в разные эпохи под разными масками стремящийся к одному – окончательному решению еврейского вопроса. «Проект «Мегилат Эстер» – это иллюстрация к существующей истории и декорация несуществующего спектакля, попытка пройти по грани, между театром, который традиционно вводит зрителя в пространство действия и современным искусством которое последние сто лет проделывает схожий эксперимент со зрителем, вводя его внутрь экспозиции». 6 эскизов костюмов персонажей Свитка Эстер дополняют инсталляцию и подчеркивают ее театральность. Эти пышные наряды созданы художницей на основе подлинных археологических открытий, однако это «...не столько реконструкция, сколько фантазия, сжимающая в одно целое пять тысяч лет истории Междуречья». Несмотря на яркость образов, ясный, почти детективный сюжет, отсутствие явных чудес, Свиток Эстер называют Книгой Сокрытий. О сокрытом – работы Шмуэля Шелеста. Метод его работы остается неизменным: кажущаяся случайность отпечатков монотипии, поиски в этих фактурах образов, размышления над их связями, точки пересечения линий, которые вдруг становятся ключевыми в разгадке тайных смыслов... «План Творца часто не явен, напоминает хаос – говорит художник – хаос в сплетении судеб, в нелогичности событий, в растерянности перед непостижимым. Очень трудно верить в то, что План действительно есть, когда ты сам находишься в водовороте событий. В этот момент Творец скрыт... и приоткрывается только по прошествии времени. События, описанные в Мегилат Эстер, охватывают всего год, но иногда осознание Плана занимает тысячелетия. Я попытался показать «героев» Пурима в тот самый момент выбора, в момент, когда из общего хаоса только начинают выявляться истинные участники будущей драмы, начинают проявляться их характеры. «Аман и его жена Зереш». Она была совершенно согласна с планом уничтожения евреев, но интуиция подсказала ей, что лучше отступиться... Из всей семьи Амана только она осталась жива, но потеряла и мужа и 10 сыновей... 4


«Мордехай и Ахашверош». Лик Ахашвероша – в центре композиции, на заднем плане силуэтными фигурами рассказ о развязке событий ... Мордехай и Эстер находятся в опасной близости к царю, а близость к правителям мира всегда плохо заканчивается для приближенных и всего народа… Все фигуры не очень проявлены: нелегко найти Эстер, которая затаилась за мужем-царем, Мордехай намеренно изображен только половиной лица...» Художник идет за своими персонажами, оставляя зрителю трактовку, проявляя их настолько, чтобы фантазии наблюдателя было за что зацепиться, разматывая клубок сложных хитросплетений Выбора. Радость творчества, возможность вольно трактовать любое, самое серьезное и трагическое событие – в работах Моше Гимейна и Сергея Хвостенко. Собственно, это чувство свободы – в природе самого Пурима. Самоирония, юмор и умение посмотреть на любую ситуацию со стороны, и не только в этот праздник, стало основой выживания народа. Карнавальная природа Праздника в работах Хвостенко ставит все с ног на голову. Поэт, который посреди Пира взобрался на стул и распевает брутальные вирши, может оказаться и слугой, и подвыпившим Царем, и Аманом, воспевающим будущее истребление евреев. Та же смесь серьезности и гротеска в работах Моше Гимейна. Он сам говорит об этом: «Пур в переводе означает жребий. В этот день они бросали жребий. Они – это премьер министр Персии, ненавистник народа Израиля, и его приближенные. Это было совсем недавно, примерно 2500 тысячи лет назад. Они хотели узнать, в какой день лучше нанести нам удар, а Он все перевернул к лучшему, в нашу пользу, и удар получили наши враги. Но и нам сейчас тоже хочется поучаствовать в этом процессе и попробовать перевернуть к лучшему свою жизнь или мировоззрение, или хотя бы одну мысль…» Перевертыши Пурима в графических листах и живописи Гимейна – это явное желание развернуть все на 180 градусов и грозящее в каждом поколении истребление обернуть к добру: «Арур Гаман! Барух Мордехай, ам Исраель хай!» Три не очень большие по объему выставки этого фестиваля охватили огромный период еврейской истории: выход из Египта, овладение землей Израиля и, наконец, события вавилонского Галута – первого из череды Изгнаний. Три выставки выстроились в модель нашего отношения с землей Израиля и тем, кто ее «обетовал»... 5


CONTEMPORARY ISRAELI ART

6


‫אמנות ישראלית עכשוויית‬

‫‪7‬‬


8


01 On the Way

...‫בדרך‬

23.12.19 – 28.02.20


10


Shlomo Bronshtein ‫שלמה ברונשטיין‬

EARTH DAY. 2019. Photo printing on canvas. 150x100 .‫ צילום הדפסה על בד‬.‫ טריפטיכון‬.‫יום כדור הארץ‬ UNTITLED. 2019. Photo printing on canvas.80x100 (Fragment) )‫ הדפסת צילום על בד (קטע יצירה‬.‫ללא כותרת‬

11


12


Mariana Korol ‫מריאנה קורול‬

From the series «TRANSPARENT LAYERS OF MEMORY». 2010. Watercolor on non-woven fabric,137x129 ‫ צבעי מים על בד לא ארוג‬.‫מתוך הסדרה שכבות זיכרון שקופות‬ From the series «TRANSPARENT LAYERS OF MEMORY». 2010. Watercolor on non-woven fabric, 133x65 (Fragment) ‫ צבעי מים על בד לא ארוג‬.‫מתוך הסדרה שכבות זיכרון שקופות‬

13


14


Mariana Korol ‫מריאנה קורול‬

From the series «TRANSPARENT LAYERS OF MEMORY». 2010. Watercolor on non-woven fabric, 140x104 ‫ צבעי מים על בד לא ארוג‬.‫מתוך הסדרה שכבות זיכרון שקופות‬ From the series «TRANSPARENT LAYERS OF MEMORY». 2010. Watercolor on non-woven fabric, 147x105 (Fragment) ‫ צבעי מים על בד לא ארוג‬.‫מתוך הסדרה שכבות זיכרון שקופות‬

15


16


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

From the series «COMMENTARIES». Part three. DESERT PEOPLE. 2018-2019. Monotype on cloth, mixed media, ca.150x45 ‫ טכניקה מעורבת‬,‫ מונוטייפ על אריג‬.‫ אנשים במדבר‬.‫ חלק שלישי‬.‫מתוך הסדרה הערות‬

17


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

18


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

From the series «COMMENTARIES». Part three. DESERT PEOPLE. 2018-2019. Monotype on cloth, mixed media, ca.150x45 ‫ טכניקה מעורבת‬,‫ מונוטייפ על אריג‬.‫ אנשים במדבר‬.‫ חלק שלישי‬.‫מתוך הסדרה הערות‬

19


20


02 In the Land

‫בארץ‬

07.01.20 – 15.01.20

Mariana Korol ‫מריאנה קורול‬ UNTITLED. 2020. Mixed media on kraft paper. 55х184 ‫ טכניקה מעורבת על נייר קראפט‬.‫ללא כותרת‬

21


22


Shlomo Bronshtein ‫שלמה ברונשטיין‬

UNTITLED. 2019. Photo printing on canvas, 100х150 ‫ הדפסת צילום על בד‬.‫ללא כותרת‬ OLIVES. 2019. Photo printing on canvas, 100х100 (Fragment) ‫ הדפסת צילום על בד‬.‫זיתים‬

23


24


Moshe Hemain ‫משה הימיין‬

JACOB AND ESAU (also known as Edom the Red). 1992. Acrylic on canvas, 76x55 ‫ אקריליק על בד‬.)‫יעקב ועשיו (אדום האדום‬ JOSEPH AND HIS BROTHERS. 2008. Acrylic on hardboard, 50x40 (Fragment) ‫ אקריליק‬.‫יוסף ואחיו‬

25


Mariana Korol ‫מריאנה קורול‬

26


UNTITLED. 2020. Mixed media on kraft paper. 55х182 ‫ טכניקה מעורבתעל נייר קראפט‬.‫ללא כותרת‬

27


Mariana Korol ‫מריאנה קורול‬

28


UNTITLED. 2020. Mixed media on kraft paper. 59х177 ‫ טכניקה מעורבתעל נייר קראפט‬.‫ללא כותרת‬

29


Maxim Shamota

‫מקסים שאמוטה‬

30


KINERET. 2014. Photo printing on canvas.50x150 ‫ הדפסת צילום על בד‬.‫כנרת‬

31


Maxim Shamota ‫מקסים שאמוטה‬

32


KINERET. 2014. Photo printing on canvas. 50x177 ‫ הדפסת צילום על בד‬.‫כנרת‬

33


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

34


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

From the series «ON THE MOTIVES OF THE TANAKH». 2019-2020. Monotype on cloth, mixed media, ca. 50x150 ‫ טכניקה מעורבת‬,‫ מונוטייפ על אריג‬.‫מתוך הסדרה על מניעיו של התנך‬

35


36


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

From the series «ON THE MOTIVES OF THE TANAKH». 2019-2020. Monotype on cloth, mixed media, ca.50x150 ‫ טכניקה מעורבת‬,‫ מונוטייפ על אריג‬.‫מתוך הסדרה על מניעיו של התנך‬

37‫מגילת אסתר‬

03 Esther Scroll

26.02.20 – 02.03.20

Каждый еврейский праздник проживает свою историю в каждом новом году, как если она произошла с нами, это вечный след в культуре, который исчезает после этого года и в следующем году создается заново. Выбор бумаги как основы для инсталляции – обусловлен не только классикой театрального производства – макетированием, но и недолговечностью этого материала. Бумага традиционно используется и для театральных декораций, и для рукописей. Бумага – это экран театра и тело литературы. Декорация живет несколько часов, но драматургия вечна. Хана-Лейба Мингазитинова

‫ כל חג יהודי מחייה מחדש את ההיסטוריה‬,‫מדי שנה בשנה‬ ‫כאילו שחווינו אותה בעצמנו– זהו סימן נצחי שנשאר‬ ‫ ובשנה שלאחר מכן שב‬,‫ נעלם בסוף כל שנה‬,‫בתרבות‬ ‫ הבחירה בנייר כחומר הבסיס למיצב נעוצה‬.‫ונוצר מחדש‬ ‫לא רק במסורת הקלאסית של יצירה לתיאטרון – יצירת‬ .‫תבנית הדמיה – אלא גם נובעת מארעיותו של החומר הזה‬ ‫באופן מסורתי משתמשים בנייר גם לתפאורת תיאטרון‬ ‫ הנייר הוא המסך של תיאטרון וגופה‬.‫וגם ליצירת כתב יד‬ ,‫ משך חייה של תפאורה היא שעות אחדות‬.‫של הספרות‬ .‫אבל הדרמטורגיה חייהּ נצח‬ ‫חנה לייבא מינגזיטינובה‬

Moshe Hemain ‫משה הימיין‬ REFUSED TO COME. 2020. Indian ink, brush on handmade colored paper, 26X18 ‫ מצבוע על נייר צבעוני בעבודת יד‬,‫ דיו‬.‫סירבה לבוא‬


40


Moshe Hemain ‫משה הימיין‬

PURIM MEAL. 2001. Acrylic on canvas, 40x50 ‫ אקריליק על בד‬.‫סעודת פורים‬ ESTHER SCROLL. 2020. Indian ink, brush on handmade colored paper, 26X18 (Fragment) ‫ מצבוע על נייר צבעוני בעבודת יד‬,‫ דיו‬.‫מגילת אסתר‬

41


42


Moshe Hemain ‫משה הימיין‬

CONCEALMENT. 2020. Acrylic on canvas, 40x33 ‫ אקריליק על בד‬.‫הסנרה‬ DEATH SENTENCE. 2020. Indian ink, brush on handmade colored paper, 26X18 (Fragment) ‫ מצבוע על נייר צבעוני בעבודת יד‬,‫ דיו‬.‫גזר דין מוות‬

43


44


Sergey Hvostenko ‫סרגיי חבוסטנקו‬

POET. 2020. Acrylic on canvas, 100x100 ‫ אקריליק על בד‬.‫המשורר‬ EZEKIEL AND THE DOG. 2020. Acrylic on canvas, 100x100 ‫ אקריליק על בד‬.‫יחזקאל וכלבו‬

45


46


Liubov Mingazitinova ‫לובוב מינגזיטינב‬

THE LAST FEAST OF HAMAN. 2014. Installation, mixed media, 600х195х120 ‫ טכניקה מעורבת‬,‫ מיצב‬.‫החג האחרון של אמן‬

47


48


Liubov Mingazitinova ‫לובוב מינגזיטינב‬

AHASUERUS. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ גיר על קרטון‬,‫ עיפרון‬.‫ סקיצה תלבושת‬.‫אחשוורוש‬ MORDECHAI. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ גיר על קרטון‬,‫ עיפרון‬.‫ סקיצה תלבושת‬.‫מרדכי‬ ESTHER. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ עיפרון על קרטון‬,‫ גיר‬.‫אסתר‬

49


50


Liubov Mingazitinova ‫לובוב מינגזיטינב‬

VASHTI. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ גיר על קרטון‬,‫ עיפרון‬.‫ סקיצה תלבושת‬.‫ושתי‬ EUNUCH. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ גיר על קרטון‬,‫ עיפרון‬.‫ סקיצה תלבושת‬.‫סריס‬ HAMAN. Costume sketch. 2014. Pencil, chalk on cardboard, 100x70 ‫ גיר על קרטון‬,‫ עיפרון‬.‫ סקיצה תלבושת‬.‎‫‏המן‏‬

51


52


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

MORDECHAI AND AHASUERUS. From the series «ESTHER SCROLL». 2020. Mixed media, ca.142x78 "‫ מתוך הסדרה "מגילת אסתר‬.‫מרדכי ואחשוורוש‬

53


54


Shmuel (Anatoly) Schelest ‫שמואל (אנטולי) שלסט‬

HAMAN AND HIS WIFE ZERESH. From the series «ESTHER SCROLL». 2020. Mixed media, ca. 143x77 "‫ מתוך הסדרה "מגילת אסתר‬.‫המן ואשתו זרש‬

55


Shlomo Bronshtein Born 1962, Tashkent, Uzbekistan, USSR. Graduated from the Journalism Faculty of Tashkent State University. 1992 – repatriated to Israel, lives in Hadera. Selected Group Exhibitions: 2013 – Artists’ Forum of the Hadera City, Israel// Journalists’ House, Tel Aviv, Israel// 2013-2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Jerusalem, Israel// 2014 – Tbilisi State Academy of Arts, Georgia// 2015 – Art & About Project, Gallery in Emek Hefer (Hefer Valley), Israel// 2016 – «Israel has new look», Beit Sokolov Journalists’ House, Tel Aviv, Israel// Amiad Center, Tel Aviv-Jaffa, Israel//City Gallery, Givatayim, Israel// Exhibition of Israeli photographers sponsored by National Geographic. Moscow, Russia// Niko Pirosmani Museum, Museum. Tbilisi, Georgia// 2018 – Ein Hod Central Gallery, Ein Hod, Israel// City Gallery Safed, Israel// VIII International Biennale of Contemporary Art, Tashkent, Uzbekistan. Collections: Private collections in Israel, France, Germany, Russia, and Uzbekistan sh.bron@gmail.com Moshe Hemain Born in 1949, Kazan, Republic Tatarstan, USSR. 1966-1973 – Kazan National

56

Research Technological University// 1976– graduated from Feshin Art College, Stage Design Department. 1978-1979 – Head Artist, Jewish Chamber Musical Theater, Moscow, USSR. 1978 – Member of the Soviet Artists’ Union. 1988-1989 – Head Stage Designer, «Shalom» Jewish Theater, Moscow, USSR. 1989 – repatriated to Israel, lives in Jerusalem. Since 1990 – Member of the Israeli Artists’ Union// Member of the International Association of Art (IAC AIAP UNESCO)// The Israel Union of Performing Artists (IUPA) 1992-1995 – Art Director of Artists’ Village, Jerusalem. Selected Solo Exhibitions in Israel: 1991– The World Confederation of United Zionists, Yamin Moshe, Jerusalem// 1993 – The Schatz House, Jerusalem// 1996 – The Jerusalem Institute for Hebrew and Culture «Milah», Jerusalem// 2002 – Nina Gallery, Jerusalem// 2004 – Harel Mall, Mevaseret Zion// 2015 – The New City Gallery in the Market Mall, Jerusalem. Selected Group Exhibitions: 1993 – The Young Artists Exhibition. Moscow, USSR// The Exhibition of Monumental painters in Russia, Kazan, USSR// The Solomon Mikhoels Center ( opening ) in The Jewish Theater, Moscow, USSR//

The Artist’s House, Jerusalem, Israel// Schatz Gallery, Jerusalem// The Van Leer Jerusalem Institute// Artists’ Village Gallery, Jerusalem// Bible Museum, Tel Aviv// Hanita Museum, Hanita// Open Gallery, Mamilla, Jerusalem// 2010 – An International Festival «Vertical», Khan Theater, Jerusalem// 2013 – Jerusalem Cinematheque, International Festival// 2016 – Rozenbuch Gallery, Jerusalem// 2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Jerusalem. Award: 2008 – «The Jerusalem Olive Prize», by the «Shivat Zion» Movement. Collections: Israel Museum, Jerusalem, Israel// Private collections in Israel, France, Island, South Africa, USA and other countries. moshe.hemain@gmail.com http://www.antho.net/museum/hemain/ index.html

Sergey Hvostenko Born 1970, Altai Region, USSR. 1995– graduated from E.V.Vuchetich State Art College, Dnepropetrovsk, Ukraine. 2001– graduated from The National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine. 2013 – moved to Israel, lives and works in Ashdod. Solo Exhibition: 1996 – Dnepropetrovsk Art Museum, Ukraine.


Selected Group Exhibitions: 19921994 – Artists’ House Exhibition Hall, Dnepropetrovsk, Ukraine// 2001 – Dnepropetrovsk Art Museum, Ukraine// 2005 – Kyiv, Dnepropetrovsk, Mariupol, Odessa, Zaporizhia (Zaporozhye), Ukraine// 2007 – Exhibition-contest «GRAMARINA» (Biennale), Maritime Art Gallery of the Odessa Port, Ukraine// «Parus» (Sail) Exhibition Hall, Odessa, Ukraine// 2008 – «Cow» International Design Festival, Kyiv, Dnepropetrovsk, Ukraine// 2009 – Interior Design Festival, Dnepropetrovsk National History Museum, Ukraine// 2015-2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Israel// 2016 – Harmony Center, Jerusalem, Israel hvostenkos@gmail.com Mariana Korol Born in 1969, Tashkent, Uzbekistan, USSR. 1978 – 1990 studied at the Plastic Arts Studio, Tashkent, Uzbekistan. 1990 – graduated from the College of Education, Art and Drawing Department, Tashkent, Uzbekistan. Since 1990 – lives in Israel, Hadera. Member of the Association of Professional Artists of Israel. Solo Exhibitions: 1989 – College of Education, Tashkent, Uzbekistan// 2007 – Museum of Jewish Culture,

Bratislava, Slovakia// 2010 – Artists’ House, Hadera, Israel// 2018 – University Bar Ilan, gallery of the Faculty of Jewish Art, Ramat Gan, Israel.Selected Group Exhibitions: 1986-1990 – graduates and students of Plastic Arts Studio exhibitions, galleries across Tashkent, Uzbekistan// 2006 – Fresco Gallery, Tel Aviv, Israel// Museum of Jewish Culture, Bratislava, Slovakia// Visitors Center of Golan Heights, Israel// 2007 – Palitra (Palette) Artists Group in Hadera, Israel// 2008 – PISGA (Educational Center for Academic staff) Herzliya, Israel// National Artists Contest Events (sponsored by Israeli Telecom company Cellcom)// Chelsea Gallery, London, England// Israeli Artists Exhibition at Provence in the events of Tel Aviv Celebrates 100 Years, Marseille, Lyon, France// 20092012 – Artists’ House, Hadera, Israel// 2009, 2016 – Amiad Cultural Center, Tel Aviv-Jaffa, Israel// 2013 – Exhibition at Markers 9 project, Venice, Italy// 2014, 2017-2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Israel// 2015 – Art & About Project, Gallery in Emek Hefer (Hefer Valley), Israel// 2016 – City Gallery, Givatayim, Israel// 2017 – Autumn Salon, Jaffa Gallery, Jaffa Port, Israel// 2018 – Ein Hod Gallery, Israel// 2019 – Sixth Biennale to Print, Ein Afek Nature Reserve, Israel. mariana.korol@gmail.com

Liubov Mingazitinova Born 1975, Moscow, USSR. 1994 – graduated from Moscow Art College in Memory 1905, stage designer, set decorator. 1999– graduated from Moscow Art Theatre School, costume designer, a specialist in the production of historical costumes, a specialist in the production of costumes for performances and films designed. 1999-2009 – Lecturer, Moscow Art Theatre School, a specialty – History and Technology Military Costume. 2013– Lecturer Russian University of Theatre Arts (GITIS), a specialty History and Technology Military Costume. 2014 – repatriated to Israel, lives in Ramat-Gan. Since 1999 – Costume designer in TV projects (REN-TV, NTV, ORT and others) and in theaters. Since 2002 – a member of the Moscow Union of Artists, the section «Theater, Film and Television». 20072012 – Head of Costume Department, DAU International Project. Solo Exhibitions: 2005 – Exhibition Hall of the Moscow Union of Artists// 2015 – Migdalor Gallery, Old Jaffa, Israel. Since 1997 Mingazitinova regularly participated in the group exhibitions of the Moscow Union of Artists, including the A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum, the Moscow Manege Exhibition Hall, All-Russian Theater Society Exhibition Halls and other Moscow

57


galleries. Since 2014, he has been constantly participating in group exhibitions in various Exhibition Halls in Israel. Since 2016 constantly participates in the exhibition of «Skizza» Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Israel. Collections: Her installations were exhibited at The State Central Museum of Cinema (1997) and at The State Museum of A. S. Pushkin (1999) in Moscow. hanaliebe@gmail.com Hana-liebe (Skype) Irina Press Born in 1970, Moscow, USSR. 1988– graduated from Moscow College of Design, Design Department. 1995 – graduated from Moscow State Pedagogical University, Art and Graphic Department. 1996-1998 – studied at The Royal Academy of Fine Arts, Monumental Painting Department, Brussels, Belgium. 1998 – Member of the Creative Union of Russian Artists, Moscow, Russia 2017 – repatriated to Israel, lives in Rishon LeZion. Group Exhibitions: 2018, 2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality Exhibition Hall, Israel. Collections: Private collections in Belgium, France, Japan, USA, Russia and other countries. irpr230870@gmail.com

58

Shmuel (Anatoly) Schelest

Centre, Tallinn, Estonia// 2019 – Westminster Synagoge, London, GB.

Born 1957, Kiev, Ukraine, USSR. 1983 – studied at the Kiev Institute of Fine Arts, Graphics Department. 1986 – after Chernobyl catastrophe moved with his family to Tashkent, Uzbekistan. 1989– graduated from The Tashkent National Institute of Theater and Fine Arts, Graphics Department. 2000 – moved to Koblenz, Germany. 2006 – moved to Israel. Lives in Ma’ale-Adumim, works in Jerusalem.

Exhibitions together with Marina Schelest: 2002 – Alte Burg Koblenz, Germany// 2003 – «Haus Mitternich» Exhibitions Hall, Koblenz, Germany// 2004 – National Museum of Ukraine, Kiev// Beit Jacob Synagogue, Kiev, Ukraine// 2006 – Cultural Center Ma’ale Shimon, Ma’ale-Adumim, Israel// 2007, 2008, 2010, 2011 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality, Jerusalem, Israel.

Solo Exhibitions: 1990 – TheArt Gallery, Tashkent, Uzbekistan; 1992, 1993, 1998– «Tortoise and Violin» Gallery, Tashkent, Uzbekistan// 1994 – Tokashimaya Gallery, Japan; Singapore; Kuala– Lumpur, Malaysia// 1999 – German Embassy, Tashkent, Uzbekistan// Mission of the United Nations in Republic Uzbekistan, Tashkent// Alpha Gallery, Freiburg, Germany// 2000– Alte Burg, Koblenz, Germany// 2003 – Kugnus Gallery, Arnheim, Holland// 2006 – The Jewish University, Jerusalem, Israel// 2008, 2010-2012, 2014-2019 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality, Jerusalem, Israel// 2015 – David Baazov Museum of History of Jews of Georgia and Georgian-Jewish relations// 2017– Bar-Ilan University, Ramat Gan, Tel Aviv District, Israel// The Moshe Castel Museum of Art, Ma'ale Adumim, Israel// 2018 – Estonian Children’s Literature

Selected Group Exhibitions: 1984– Exhibition Hall of the Ukrainian Artists’ Union, Kiev, Ukraine// 1985 – Alexander Green Museum, Feodosia, Ukraine// 1990– Academy of Fine Arts, Leningrad (now St. Petersburg)// 1991 – House Movie, Tashkent, Uzbekistan// 1994– «Tortoise and Violin» Gallery, Tashkent, Uzbekistan// 1995 – Central Exhibitions Hall of the Uzbekistan Artists Union, Tashkent, Uzbekistan// 1996 – International Art-Exhibition «Asia-Art», Tashkent, Uzbekistan// 2006, 2011– Menachem Begin Heritage Center, Jerusalem, Israel// 2007-2016 – Skizza Gallery, Jerusalem House of Quality, Jerusalem, Israel// 2008 – Fourth International Graphic Arts Biennale, Central Exhibition Hall, St. Petersburg, Russia; 2009, 2010 – Jaffa Gallery, Old Jaffa, Israel// 2010 – Contemporary Israeli Art, Drouot Montaigne, Paris,


France// «Magen David», Rishon LeZion, Israel// 2011 – Knesset (Israel Parliament), Jerusalem, Israel// Jaffa Museum, Old Jaffa, Israel// Germany: Kulturbunker, Cologne// New Synagogue, Mainz// New Synagogue, Chemnitz// 2011, 2012 – Lighthouse Gallery, Old Jaffa, Israel// 2012– Manege Central Exhibition Hall, Moscow, Russia// «Jewish Memory and Holocaust in Ukraine» Museum, Dnepropetrovsk, Ukraine// Lavra Gallery, Kyiv, Ukraine// Naima Art House, Jerusalem, Israel// VII Tashkent International Biennale of Contemporary Art// 2014 – Tbilisi State Academy of Arts, Georgia// 2015 – Georgian National Museum, Tbilisi, Georgia// 2018 – VIII Tashkent International Biennale of Contemporary Art, Tashkent, Uzbekistan// 2019 – Exhibition Tour of the Artist: Los Angeles, San Diego, USA, Buenos Aires, Argentina Awards: 2012 – «Vera» Price, VI Moscow International Festival of Art «Traditions and Contemporaneity», Manege Central Exhibition Hall, Moscow, Russia// Price, VII Tashkent International Biennale of Contemporary Art, Tashkent, Uzbekistan// 2017 – The Yuri Stern Prize, Israel Collections: Ukraine National Art Museum, Kiev// Art Fund of Uzbekistan, Tashkent// Uzbekistan Art Gallery, National Bank of Uzbekistan, Tashkent// David Baazov Museum of History of

Jews of Georgia and Georgian-Jewish Relations, Tbilisi, Georgia// Moshe Castel Museum, Israel// Private collections in Ukraine, Russia, Israel and other countries skizze.gallery@gmail.com

1992 – Central Artists’ House, Moscow, Russia// 2012 – Diaghilev Live Art Boutique Hotel, Tel Aviv Israel// 20132019 – various exhibitions in Tel Aviv, Jerusalem, Eilat Galleries, Ariel, Zefat // 2014-2020 – Skizza Gallery, Jerusalem

Maxim Shamota

House of Quality, Jerusalem, Israel.

Born 1961, Moscow, Russia, USSR.

Publications: Since the 1990s – published

1982 – graduated from Moscow State Art College in Memory of 1905 (now Moscow Academic Art College in Memory of 1905), Graphic Department// 1988 – graduated from Moscow Polygraphic Institute (now Moscow State University of Printing Arts), Book Graphics and Design Department.

in various magazines and newspapers:

Since 1988 – member of the Russian Artists Union// 2007 – member of the Photo Artists of Russia Union// 2008 – member of the Russian Union of Art Photographers. Since 2010 lives in Israel.

of the Jewish life of Israel.» The author

Solo Exhibitions: 2003 – Jewish Culture Centre on Bolshaya Nikitskaya, Moscow, Russia// 2009 – «FotoSoyuz» (PhotoUnion) Gallery, Photo Artists of Russia Union, Moscow, Russia// Ryazan Branch of the Photo Artists of Russia Union Gallery, Ryazan, Russia// 2013 – Dona Gracia Museum, Tiberias, Israel.

Participant of the International Nonfiction

Selected Group Exhibitions: 1990s – participated in various exhibitions of the Russian Artists Union, exhibiting both paintings and photographs//

com, Photosight.ru.

«Lechaim», «Ogonyok» (Little Fire), «Novye Izvestia» (New News), «Digital Photo», and others// 2007 – Photo Album «View of Life. Such a different Love» by the «Fotoloft» Gallery// 2018 – The Book «The Jews of the Holy Land. Encyclopedia of the project, illustrations and design. Tel Aviv, Israel// 2019 – The book «The Jews of the Holy Land. Encyclopedia of the Jewish life of Israel». The author of the project, illustrations and design. Book Fair «NonFiction». Moscow, Russia. Awards: 2006 – First prize in nomination of «Portrait» by «Digital Photo» Magazine// 2006-2009 – Prizes in competitions of various photo portals such as: Photoawards.ru, Photokonkurs. maximshamota@gmail.com

59


‫שאמוטה יוצר אצל הצופה תחושה ברורה של חיבור בין עיתים‪ :‬לפנינו מראה נוף של היום‬ ‫שצולם בעזרת אמצעית טכניים עכשוויים‪ ,‬אבל אנחנו בטוחים לגמרי שבדיוק כך נראתה‬ ‫כנרת למי שיצאו מן המדבר והגיעו כדי להתיישב בארץ זו‪.‬‬ ‫שלוש עבודות יוצרות בתערוכה קומפוזיציה נפרדת‪ :‬מדובר ב"בלעם" מאת שמואל שלסט‪,‬‬ ‫"יעקב ועשיו" פרי מכחולו של משה גימיין וכן צילום נוף מאת שלמה ברונשטיין‪ .‬הנושא‬ ‫המאחד את היצירות הוא זה של ברכות וקללות‪ .‬בתמונתו של משה גימיין‪ ,‬מי שניצב כצל‬ ‫אדום מאחורי יעקב הוא עשיו; אצל שלסט‪ ,‬בלעם מצויד ביכולות כישוף ונחוש בדעתו‬ ‫להטיל קללה על היהודים ולהוציאם מארץ כנען‪ .‬האדמה הסדוקה וחסרת החיים בצילום‬ ‫הנוף של ברונשטיין נראית מפחידה ומעלה חרדה‪ .‬וכל שלוש העבודות הללו שבוצעו‬ ‫בטכניקות השונות מתקשרות לסיפור אחד על כך שאחרי כל יהודי משתרע גם צל של‬ ‫שונאו‪ .‬אלא שאנו למדים‪ ,‬כי מפיו של בלעם‪ ,‬בניגוד לרצונו‪ ,‬במקום קללה יוצאת ברכה‪,‬‬ ‫וכי עשיו‪ ,‬האנטגוניסט הנצחי ליעקב‪ ,‬לא יזכה לברכה מיצחק‪ ,‬ואילו בצילום הנוף של‬ ‫ברונשטיין‪ ,‬מאחורי האדמה השחורה‪ ,‬המתה והעקרה‪ ,‬אי‪-‬שם הרחק באופק מסתדרים כבר‬ ‫עצי תמר‪ ,‬סמלהּ הקדום והנצחי של ארץ יהודה‪.‬‬ ‫בין העם שלנו לארצו יש יחסים מורכבים‪ .‬הגלות‪ ,‬גלותם של בני ישראל מארצם‪ ,‬כבר‬ ‫הופיעה בדברי נבואה בתורה‪ ,‬לאמור "והפיץ ה' אתכם בעמים" (דברים ד כ"ז)‪ ,‬והייתה זו‬ ‫נבואה שגורלה היה להתגשם; חורבן הבית הראשון וגלות בבל קדמו לאירועים המתוארים‬ ‫במגילת אסתר של חג הפורים‪ .‬התערוכה השלישית בפרויקט מפנה אותנו לסיפור שלא‬ ‫התרחש בארץ ישראל כי‪-‬אם בעיר שושן שבאותה עת הייתה בירתה של האימפריה‬ ‫הפרסית‪.‬‬ ‫חג הפורים מתקשר אצלנו עם שמחה ללא מעצורים‪ ,‬תחפושות ותהלוכות חגיגיות‪ .‬כלפי‬ ‫חוץ‪ ,‬כל ההמולה הזו של פורים אינה שונה בהרבה ממסורת הקרנבל האירופית – אבל כל‬ ‫זה רק כלפי חוץ‪ .‬הקרנבל שלנו הוא שמחה נוכח הינצלות מסכנת מוות‪ .‬והתערוכה הזו‪,‬‬ ‫המתקיימת לקראת חג הפורים‪ ,‬מחזירה אותנו אל הרקע של החג‪.‬‬ ‫"פורים הוא סדרה של משתים על רקע צפי של מוות קרב ובא‪ .‬זהו מפגש בין פחד לחגיגה‪.‬‬ ‫ניצחון החגיגה על הפחד"‪ ,‬כך מתארת את המיצב שלה‪" ,‬המשתה האחרון של המן"‪ ,‬האמנית‬ ‫ליובוב מינג ָזיטינובה‪.‬‬ ‫במרכז המיצב שולחן המכוסה מפה שחורה ועליו מאכלים נפלאים ומרתקים שצבעם‬ ‫שחור‪ ...‬שנאתו השחורה של המן‪ ,‬שחורו המחניק של הפחד הממלא את כל הנקבוביות‬ ‫והמשמיד ואוכל כל שביב של שמחה‪ .‬המשתה של המוות הקרב ובא‪ ...‬ואותו העמלק‬ ‫הנצחי שבכל תקופה ותקופה‪ ,‬ותחת מסכות שונות‪ ,‬שואף רק לדבר אחד – להביא לפתרון‬ ‫הסופי של השאלה היהודית‪.‬‬

‫‪60‬‬


‫הפסטיבל "אמנות ישראלית עכשווית" הנו המשך של סדרת תערוכות המתקיימות‬ ‫בגלריה הירושלמית "סקיצה" במסגרת פרויקט הפועל מזה שנים‪ ,‬פרויקט שעיקרו‬ ‫תולדות ישראל התנכית המסופרים בשפת האמנות העכשווית‪.‬‬ ‫בתערוכות "בדרך" ו"בארץ" נותנים האמנים פרשנות לאירועים מלפני שלושת אלפים‬ ‫שנה‪ .‬אלא שאין זה רק פירוש בלבד כי‪-‬אם גם חיבור‪ ,‬האופן שבו הסיפור המקראי מתחבר‬ ‫לסיפורים האישיים של האמנים עצמם‪ ,‬לדרך שעשו בעלייתם ארצה‪ ,‬לתפיסתם את ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬את תולדותיה הקדומים והחדשים גם יחד‪.‬‬ ‫התערוכה הראשונה – "בדרך" – מעבירה אותנו אל המדבר‪ ,‬אל הימים שבהם העם רק‬ ‫החל בהיווצרותו‪ .‬לפנינו תמונות נוף חזיוניות מאת מריאנה קורול שכאילו נרקמו מחלומות‬ ‫החוזות ארץ עתידית‪.‬‬ ‫חורש שיחים יבשים על רקע אדמה חכלילית – זהו דימוי של שביל לא דרוך‪.‬‬ ‫דמויות של זקנים‪ ,‬נערים ונשים הניצבים בחזית – אלה הם גיבורי הסדרה "אנשי המדבר"‬ ‫של שמואל שלסט‪ .‬הם ארכאיים וגם מודרניים בעת ובעונה אחת‪ .‬אלה הם אנחנו‪ ,‬כל מי אך‬ ‫זה עתה יוצא מן הגלות‪ .‬יש בדמויות הללו גם ביטחון בנכונות הבחירה שעשו‪ ,‬גם ספקות‪,‬‬ ‫גם חשש וגם תקווה – תחושות שכה מוכרות לנו בארץ החדשה‪ ,‬ארץ שבאופן מופלא‬ ‫מוצאת מענה בזיכרונו הקולקטיבי של העם‪ ,‬בהיותה היחידה שיכולה להיות בית עבור כל‬ ‫אחד מאתנו‪.‬‬ ‫התערוכה השנייה מעבירה אותנו מן המדבר אל ארץ ישראל גופא‪ .‬עוברי הדרך הבודדים‬ ‫המופיעים על פני יריעותיו של שלסט מן הסדרה "אנשי מדבר" מפנים את הזירה‬ ‫לקומפוזיציות עתירות דמויות‪ .‬דבר אחד משותף יש ביצירותיהם של אמנים כה שונים זה‬ ‫מזה כמו משה גימיין ושמואל שלסט כשהן עוסקות בנושאים הלקוחים מן התורה‪ :‬דמויות‬ ‫שבמרחב התמונה כאילו דוחקות זו את זו כבר אינן דמויות של בודדים אלא סצנות מחייו‬ ‫של עם‪" .‬יוסף ואחיו" מאת משה גימיין ו"תולדותיהם של שני שבטים וחצי" פרי מכחולו של‬ ‫שלסט יוצרות מרחב מרוכז מאוד‪ ,‬רווי בדימויים‪ .‬דימוי אחד הופך לדימוי אחר‪ ,‬ובחיבורים‬ ‫בין הקווים יוצרים הם גם דימוי שלישי‪...‬‬ ‫תמונות הנוף של מריאנה קורול אף הן הופכות מציאותיות יותר‪ .‬צלליות מטושטשות‬ ‫בודדות של עצים מהסדרה "במדבר" מקבלות עתה חדות‪ ,‬מסתדרות בשורות של עצי‬ ‫מתְארים קצביים של גבעות חבל יהודה‪.‬‬ ‫צפצפה דמויות פירמידה ההולכים ומתרחקים ב ִ‬ ‫הצילומים בתערוכה זו אינם רבים‪ ,‬אבל דווקא הם מעניקים לדימויים התנכיים את ממד‬ ‫התיעודי הנחוץ כל כך ליוצריהם‪ .‬יופייה בראשיתי של הכנרת בצילום הנוף מאת מקסים‬

‫‪61‬‬


‫האמן עוקב אחר דמויותיו תוך שהוא משאיר את הפירוש לצופה ומפתח אותן רק במידה‬ ‫שתאפשר לדמיונו של הצופה להתחבר למשהו כדי לפרום את סבך המורכבות של הבחירה‪.‬‬ ‫שמחת היצירה‪ ,‬האפשרות להעניק פירוש חופשי לכל אירוע הכי טראגי ורציני – כל אלה‬ ‫מצויים בעבודותיהם של משה גימיין וסרגיי חבוסטנקו‪ .‬למעשה‪ ,‬תחושת החירות הזו מצויה‬ ‫גם בחג הפורים עצמו‪ .‬אירוניה עצמית‪ ,‬הומור ויכולת להביט מן הצד על כל סיטואציה‪ ,‬ולא‬ ‫רק בחג הזה‪ ,‬היוו בסיס להישרדותו של העם‪.‬‬ ‫טבעו הקרניבלסקי של החג בעבודותיו של חבוסטנקו הופך הכול על פניו‪ .‬משורר שבאמצע‬ ‫המשתה עולה על השולחן ומתחיל מזמר חרוזים גסים‪ ,‬יסתבר שיוכל להיות גם משרת‪ ,‬גם‬ ‫מלך בגילופין וגם המן המהלל את הטבח שעתיד להיעשות בעם היהודי‪.‬‬ ‫אותה תערובת של רצינות וגרוטסקה מוצאים אנו בעבודותיו של משה גימיין‪ .‬וכך מדבר‬ ‫על כך האמן עצמו‪" :‬המלה 'פור' פירושה 'גורל'‪ .‬ביום ההוא הם הטילו גורל‪ .‬הם – הכוונה‬ ‫לראש ממשלת ָּפר ָס‪ ,‬שונאו של עם ישראל‪ ,‬ומקורביו‪ .‬זה היה שם לא מזמן‪ ,‬לפני בערך‬ ‫‪ 2500‬שנה‪ .‬מה שהם רצו לדעת הוא באיזה יום עדיף להנחית עלינו את המכה‪ ,‬אבל היה‬ ‫מי שהפך הכל על פניו‪ ,‬לטובתנו‪ ,‬ומי שספגו את המכה היו אויבינו‪ .‬אבל גם אנחנו‪ ,‬עכשיו‪,‬‬ ‫היינו רוצים להשתתף בתהליך הזה ולנסות להפוך לטובה את חיינו‪ ,‬את השקפת עולמנו או‬ ‫לפחות מחשבה אחת‪..‬‬ ‫"ההפכים של פורים שמעל דפי הרישום והציור אצל גימיין אינם אלא רצון להפוך את הכל‬ ‫ב‪ 180-‬מעלות‪ ,‬ולהפוך את הכליה המאיימת עלינו בכל דור ודור – להיפוכה‪ ,‬לכיוון של‬ ‫הטוב‪" :‬ארור המן! ברוך מרדכי‪ ,‬עם ישראל חי!"‪.‬‬ ‫שלוש תערוכות שלא היו כה גדולות בהיקפן חלשו על תקופה עצומה בתולדות עם ישראל‪:‬‬ ‫יציאת מצרים‪ ,‬התיישבות בארץ‪ ,‬ולבסוף‪ ,‬אירועי גלות בבל‪ ,‬הראשונה משורת הגלויות‪.‬‬ ‫שלוש תערוכות נתגבשו לתוך מודל של יחסֶנו לארץ ישראל ולמי ש"הבטיחהּ "‪...‬‬

‫‪62‬‬


‫"פרויקט "מגילת אסתר" הוא איור לסיפור קיים וגם תפאורה להצגה בלתי‪-‬קיימת‪ ,‬ניסיון‬ ‫לעבור על הסף שבין התיאטרון‪ ,‬שבאופן מסורתי מוליך את הצופה אל מרחב הפעולה‪ ,‬לבין‬ ‫האמנות המודרנית שבמרוצת מאה השנים האחרונות עושה ניסוי דומה עם הצופה כשהיא‬ ‫מובילה אותו לתוך התצוגה"‪ ,‬מספרת האמנית‪.‬‬ ‫‪ 6‬הסקיצות לתלבושות הדמויות ב"מגילת אסתר" משלימות את המיצב ומדגישות את‬ ‫ההיבט התיאטרלי שבו‪ .‬התלבושות המרהיבות הללו נוצרו על ידי האמנית על בסיס‬ ‫ממצאים ארכיאולוגים אמיתיים‪ ,‬אולם‪ ,‬לדבריה‪..." ,‬יותר משהן מהוות שחזור הן פרי של‬ ‫דמיון המכנס לתוך אחדות אחת את חמשת אלפי שנות ההיסטוריה של חבל נהריים"‪.‬‬ ‫למרות הדמויות הססגוניות‪ ,‬העלילה הבהירה של סיפור בלשי כמעט‪ ,‬ולמרות היעדרם של‬ ‫ניסים גלויים לעין‪ ,‬לעיתים קרובות מכונה למגילת אסתר "ספר סתרים"‪ .‬הנסתר הוא נושא‬ ‫עבודותיו של האמן שמואל שלסט‪ .‬שיטת עבודתו נותרה כפי שגובשה לפני שנים‪ :‬מקריותם‬ ‫לכאורה של הדפסי המונוטייפ‪ ,‬חיפוש אחר דימויים המסתתרים מבעד למרקמים הללו ‪,‬‬ ‫הרהורים על קשרים ביניהם‪ ,‬נקודות חיבור בין קווים שלפתע הופכים לנקודות מפתח‬ ‫בפיענוח המשמעויות הנסתרות‪...‬‬ ‫"תוכניתו של הבורא אינה נגלית‪ ,‬היא מזכירה מעין כאוס"‪ ,‬אומר האמן‪" ,‬כאוס בהשתזרות‬ ‫של גורלות‪ ,‬באי‪-‬הגיוניות שבאירועים השונים‪ ,‬במבוכה נוכח הבלתי‪-‬נתפס‪ .‬קשה מאוד‬ ‫להאמין בכך שהתוכנית אכן קיימת – כל עוד אתה עצמך מצוי במערבולת של אירועים‪.‬‬ ‫ברגעים כאלה הבורא נסתר‪ ...‬אך הוא מתגלה רק כעבור זמן‪ .‬האירועים המתוארים במגילת‬ ‫אסתר מתפרשים לתקופה של שנה אחד בלבד‪ ,‬אבל תהליך ההשגה של התוכנית יכולה‬ ‫לעיתים לקחת אלפי שנים‪ .‬ניסיתי להציג את "גיבוריו" של פורים ממש באותו המעמד של‬ ‫בחירה‪ ,‬ברגע שבו מתוך הכאוס הכללי מתחילים לבצבץ ולהופיע משתתפיה האמיתיים של‬ ‫הדרמה העתידית‪ ,‬כאשר אופיים מתחיל לבוא לידי ביטוי‪.‬‬ ‫"המן ואשתו זרש"‪ .‬זרש אשת המן הסכימה לגמרי עם התוכנית להשמיד את היהודים‪,‬‬ ‫אבל האינטואיציה רמזה לה שעדיף לסגת מהדבר‪ ...‬מכל משפחתו של המן רק היא נותרה‬ ‫בחיים אבל אבדה את בעלה ואת עשרת בניהם‪...‬‬ ‫"מרדכי ואחשוורוש"‪ .‬במרכז הקומפוזיציה פניו של אחשוורוש‪ ,‬וברקע דימויי צלליות‬ ‫המתארות את התגלגלות העניינים‪ ...‬מרדכי ואסתר מצויים בקרבה מסוכנת למלך‪ ,‬וקרבה‬ ‫לשליטי עולם תמיד טומנות אסונות הן למקורבים והן לעם כולו‪ ...‬כל הדמויות אינן גלויות‬ ‫לגמרי‪ :‬לא קל לאתר את אסתר המתחבאת מאחורי בעלה המלך‪ ,‬וגם מרדכי מוצג בכוונה‬ ‫רק במחצית מפניו‪"...‬‬

‫‪63‬‬


Supported by the Ministry of Immigration and Absorption, Center for Absorption of Immigrant Artists and returning residents

The Moshe Castel Museum of Art Exhibition Hall of Jerusalem House of Quality Art for Eretz Israel Festival

CONTEMPORARY ISRAELI ART

On the Way

In the Land

Esther Scroll

23.12.19 – 28.02.20

07.01.20 – 15.01.20

26.02.20 – 02.03.20

Curators: Marina Shelest, Marina Genkina Texts: Marina Shelest, Tatiana Kirasirov Biographies: Tatiana Kirasirov Design & Cover collage: Irina Press Hebrew translation: Haim Dolgopolsky

All illustrations have been provided by the artists represented in catalogue

Skizze Gallery skizze.gallery@gmail.com

All rights reserved 2020 ©

The Moshe Castel Museum of Art info@castelmuseum.co.il

Measurements are given in centimeters, height x width x depth

Jerusalem House of Quality jeruhous@netvision.net.il

1On the Way ... 23.12.19 – 28.02.20

In the Land ... 07.01.20 – 15.01.20

Esther Scroll 26.02.20 – 02.03.20

‫אמנות ישראלית עכשווית‬