Zákon o udělení občanských práv některým osobám (32/2019 ZRM)

Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2019 Vyhlášeno: 3. 7. 2019 Obsah dokumentu je právně závazný. 32 ZÁKON ze dne 3. července 2019 o udělení občanských práv některým osobám Lid Moravskoslezské republiky se usnesl na tomto zákoně: §1 Občanům Československé republiky, Spojených států meknijských, Radoslávské republiky a Svrchovaného knížectví Sněžné pláně žijícím na území Moravskoslezské republiky, se udělují občanská práva podle čl. 46, 47, 48, 49, 51 a 62 Ústavy Moravskoslezské republiky (6/2019 ZRM). §2 Občané Československé republiky, Spojených států meknijských, Radoslávské republiky a Svrchovaného knížectví Sněžné pláně žijící na území Moravskoslezské republiky mají právo na udělení státního občanství Moravskoslezské republiky, kdykoli o to požádají. §3 Tento zákon nabývá účinnosti dne 15. července 2019. Šťasten v. r.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.