Zákon o zákazu kryptoměn (2/2022 ZRM)

Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2022 Vyhlášeno: 31. 1. 2022 Obsah dokumentu je právně závazný. 2 ZÁKON ze dne 31. ledna 2022 o zákazu kryptoměn Sněm Moravskoslezské republiky se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecné ustanovení §1 (1) Zakazuje se užívání kryptoměn občanům Moravskoslezské republiky. (2) Kryptoměna je digitální měna, ve které jsou transakce ověřovány a záznamy udržovány decentralizovaným systémem využívajícím kryptografii, nikoli centralizovanou autoritou. ČÁST DRUHÁ Trestní ustanovení §2 Těžba kryptoměny (1) Kdo využívá výpočetní techniku k matematickým úlohám, jejichž výsledkem je nabytí kryptoměny, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. §3 Užívání kryptoměny Kdo využívá kryptoměny k platebnímu styku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. ČÁST TŘETÍ Ustanovení závěrečná


§4 Tento zákon nabývá účinnosti dne 3. února 2022.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.